Page 1

ANDREAS GÅRDENDAL arkitektportfölj

åk3, februari 2014


innehรฅllsfรถrteckning


Arkitektportföljen Arkitektur ............................................................................................................... s.4 workshop bantorget lund ..................................................................................... s.5

stadsplanering bergshamra ................................................................................... s.8

landskapsprojekt vaxholm .................................................................................... s.12

arkitekturtteknik höganäs .................................................................................. s.15

ombyggnad cisternen............................................................................................ s.20

compact living ..................................................................................................... s.24

ombyggnad landsarkivet........................................................................................ s.30

monolitprojektet................................................................................................. s.34 Utdrag övriga arbeten ............................................................................................... s.36

the chair ............................................................................................................ s.37

blandat............................................................................................................... s.40 skisser ................................................................................................................ s.44 Resumé ..................................................................................................................... s.46

Andreas Gårdendal Arkitektportfölj - ark. stud. termin 6 - februari 2014


arkitektur 4|


BANTORGET LUND Workshop Digitala Verktyg 4. Att under en vecka lära sig AutoCad och Revit från grunden genom att bygga ett kombinerat konstgalleri/bostad till en familj i Lund. Grupparbete. En kvinnlig konstnär vill kombinera sitt yrke med närhet till sin familj. Hon och hennes man har två barn, en 3 årig dotter och en 8 årig son. Tillsammans vill de flytta in i en rymlig bostad med en liten trädgård. Kraven i det här senariot gäller främst verksamheten. Önskemålet är en ateljé och ett galleri. Ett önskemål är att det skall finnas separat ingång till hemmet. Gärna även en bakdörr till ateljén för att slippa ta in allt material genom galleriet.

Termin 4, 2013, grupparbete, 1 vecka

|5


Den befintliga restaurangen försvinner. Tidigare utseende, vy mot sydväst.

6|

Entréplan 1:100

Terrassvåning. Våning 2. Situationsplan(från ovan och ned)


Sektion Väst 1:200

Interiörbild andra våningen. Vardagsrum med vy ut mot gågatan och parken.

Sektion Söder 1:200

Fasad Norr 1:200

|7


STADSPLANERING BERGSHAMRA Målet är att förena norra och södra Bergshamra och göra stadsdelen mer dynamisk. Detta uppnås genom att arbeta med den södra stadsdelen som är den svagaste idag. Ge Södra Bergshamra ett nytt torg. Öka Södra Bergshamras befolkningsunderlag med varierande bostäder av olika typer och storlekar av både hyres- och köpeskaraktär. Skapa mer kvalitativa grönområden och minska asfalterade ytor. Göra Södra Bergshamra mer promenad- och cykelvänligt. Förtäta koncentrerat istället för att exploatera. Behandla Södra Bergshamra som en del av nationalstadsparken varsamt och bebygga med en takhöjdsgradient som minskar mot skogspartier och vattenlinjer. Grupparbete.

Bostäder 6000kvm kvm Bostäder --6000 120 300personer 120bostäder bostäder áá300personer Lokaler 2200kvm kvm Lokaler -- 2200 Varav ICA1200 1200kvm kvm Varav ICA Kontor 1900kvm kvm Kontor --1900 Fördelat påtretrekontor kontor Fördelat på Tunnelbana högkapacitet kapacitet Tunnelbana - -hög Röda Röda linjen linjen

Termin 5, 2013, grupparbete, 8 veckor

8|

Parkering 450platser platser Parkering --450 Fördelat påtvå tvåvåningar våningar under Fördelat på under jord jord Södra Torget Funktionsdiagram

Hur görs förtätningen? • Bygg för människan, inte bilen.


Hur görs förtätningen? Bygg för människan, inte bilen. Visa varsamhet med de befintliga grönområdena. Förtäta framför att exploatera nya områden. Nyttja döda ytor som t ex parkeringar. Flytta bilarna under mark och skapa grönområden med kvalitet istället för kvantitet. Bygg bostäder som ger mervärde. Gör tillägg i mänsklig skala som skapar spänning och dynamik för gångtrafikanter och cyklister. |9


Bergshamra tillhör Solna men ligger i korsning mellan tre kommuner: Stockholm, Danderyd och Solna och är en del av Nationalstadsparken. Bergshamra är idag tydligt uppdelad i två på grund av motorvägen som brutalt skär genom halvön. Det finns två noder om är placerade vid tunnelbaneuppgångarna på var sin sida motorvägen. Det norra torget är det större och det är på denna sida som flest bostäder finns. Här finns varierande bostadstypologier och samhället har växt fram som olika kluster/kvarter opåverkade av varandra. Den norra delen är mer stadsmässig än den södra.

10 |

Södra Bergshamras torg är mycket mindre än det norra. Bostäderna på denna sida befinner sig i en modernistisk miljö och består mestadels av radhus, punkthus, lamellhus och uppbrutna kvartershus men präglas även av det äldre koloniområdet. Platsen är glest bebyggd (hus i natur) med mycket yta och relativt bilfritt, av den anledning att det inte finns någon bilväg som kopplar ihop de östra och västra delarna. Tillägg: Ett nytt torg. Utvecklad koppling mellan norra torget och södra torget. Nya hyresbostäder för 2000 personer. Kontorsyta av

drygt 10000 kvadratmeter. 1500 nya parkeringsplatser under jord. Utvecklade gångstråk med kringliggande bebyggelse. Projektet fick ett uppslag i tidningen “Mitt i Solna”. Presenterades för Solna kommun samt Solna politiska partier. Utställning hölls på Bergshamra Bibliotek i en vecka och avslutades med en pressentation samt diskussion med lokalbefolkningen. Fastighetsägaren Signalisten var på plats.


Översta raden kartor visar diagram över det befintliga Bergshamra. Den undre raden visar förbättringar i och med den nya planen. Till höger har köpcentra tagits in på ön för att visa hur långt man går i ett köpcentra, men hur kort man vill gå i verkligheten.

Gallerian, Stockholm

Emporia, Malmö

Nordstan, Göteborg

West Edmonton, Edmonton, Kanada

Sawgrass Mills, Sunrise, USA

| 11


LANDSKAPSPROJEKT VAXHOLM Vaxholm vill öka tillgängligheten till kastellet. Idag är ön inte så attraktiv, de boende använder den inte, turisterna kanske går i land, går inte lite på innergården. Ön är inte trevlig, känns som en baksida runt hela ön. Östra kajen känns även den som en baksida. Man kan inte ens sitta någonstans.

A

Kastellön blir en del av Vaxön som inte ens går att uppnå genom en linbåt. Plötsligt kan man jogga över, ta sig över på egna villkor, utan att betala. Skälvklart för promenader och ökar värdet kastellet, även restaurangen, kanske blir någon ny? Bryggan kring landfillen ger en aktiverad strandkant genom närhet till vattenytan, känslan av klipporna som går ner i skärgården. Små parker med bänkar.

Plan nya förslaget - skala 1:2000

Termin 6, 2014, 2 veckor

12 |

A

Flygfoto före - skala 1:5000


NYA VAXHOLM KAJ, BRO & STRANDPROMENAD Representant för Skärgården. Saknas skärgård. Inspirerat av Hornsbergs strandpark, många likheter med anpassning toll platsen, annorlundas, Och låt mig förklara varför. Trädäcket som man går på är upphöjd 40cm och tomt under för att bryta vågorna som är så vanliga året runt, detta var lösningen för inte få vatten på sig, men ändå kunna komma så nära och sitta vid kanten. Med vassen i ryggen, känns det som att man flyter på vattnet. Inskjutnibgar med bänk, sitta, skydd vind. Trappor ner direkt. Långbänk längs kastellets södra sida, socialt ger gemenskap. Formspråket ger även anor från citadelltiden, med mönster som inspirerats från försvaret. Vaxholm får sittplatser, joggingrunda, en helt ny ö!

Illustration nya strandpromenaden.

Sekvens runt kastellet. Flygfoton.

Sektion AA - skala 1:500 | 13


Renderingar av det nya fรถrslaget.

14 |


HÖGANÄS LIVING Arkitekturteknik. Tog fram tekniska beräkningar för att rita ett passivhus. Beläget i Höganäs, Skånes nordvästkust är det perfekt för allt från småbarnsfamiljen till det äldre paret. Grupparbete. Fritidshuset är om 9x8m med en anpassad rumsmiljö som gör det möjligt att skapa nya rum med skjutdörrar och samtidigt en fri planlösning. Trähus med bränd plywood fasad. Spännande takfönster genom vilket man se molnen som sveper över himlen samtidigt som det gör att rummet uppfattas som ännu större. Takfönstret öppnar upp för konstant ljus under hela dagen, till skillnad från fönster i ett väderstreck. Tillsammans med den smäckra originella fasaden blir huset i en klass för sig, en pärla för köparen oavsett vem det är. Termin 3, 2012, grupparbete, 2 veckor

| 15


Teknisk och byggnadsfysisk husbeskrivning vbma10 // dec 2012

Byggnaden är utformad för åretruntboende och fukt och värmeförhållanden är utformade efter klimatet. Golvisolering i grund är framtagen efter rekommendation av våra lärare med en tjocklek på 300 mm. På samma sätt är takisoleringen framtagen och har en tjocklek på 400mm. Isolering i ytterväggarna är uttaget efter kravet på att värmegenomgångskoefficienten ska vara lika 0,1. Av ekvationen nedan får vi att den sammanlagda tjockleken för ytterväggens isolering ska vara 470 mm. Vi har utgått från standarmått på isoleringen och får en sammanlagd tjocklek på 480 mm. Valet av regeltäthet i ytterväggen är grundat på standardmåttet cc600. Från början hade vi en mycket uppbruten fasad med många fönster och fönsterarean motsvarade runt 100 % av den sammanlagda tempererade arean. Detta var något som vi var tvungna att ändra för att minska energianvändningen och fönsterarean ligger nu istället på 20 % av den tempererade arean. Grunden är av varianten "platta på mark" och består av en betongplatta med ingjuten isolering. För att förhindra

16 |

fuktinsläpp och kapillärsugning ligger ett tjockt lager av tvättar makadam under grunden tillsammans med en fiberduk. Gränsen mellan vägg och bottenplatta är försedd med ett isolerande tätskikt för att förhindra fuktspridning och isolering från väggens ytterskikt fortsätter ner i marken som ett extra skydd för grunden mot fukt och värmeförlust. Ytterfasaden slutar 150 mm ovan mark för att skydda de ömtåliga ändarna på skivorna från kapillärsugning och ett skyddande putsskikt ligger utanpå isoleringen närmast marken. I valet av fönster har vi satt in 3-glasfönster vilket effektiviserar energiåtgången. Mellan karmstycke och vägg ligger en drevning av mineralull och på insidan en fog för att förhindra fuktinsläpp. På utsidan sitter regnvattenavledande plåtar både ovan och under fönstret som ansluter till fasaden. Taket har två fuktspalter som dels ska lösa utvändig fukt och dels eventuell invändig fukt. Taket är ett så kallat varmt tak med isolering i själva taket. På grund av den speciella utformning där taksprånget saknas har en speciell lösning av takrännor och vattenavledning gjorts. Takrän-

norna ligger inom taket i fåror och vattenavledningen går genom väggen. Takronnorna är av plåt och under ligger en fukttät film för att förhindra att fukt tränger in.

PLAN & SEKTION 1:50

SOVRUM

KÖK

BADRUM

SOVRUM


Husgrund - Teknisk ritning 1:10

1 Asfaltsimpragnerad papp 175 Minull 220 Minull 0,2 Plastfolie 95 Minull 13 Tr채panel

Fiberduk Min 150 Tv채ttad makadam 150 + 150 Cellplast 100 Armerad betong 17 Tr채golv

150

| 17

HUSBYGGNADSTEKNIK // GRUPP 17


Yttervägg & Fönster - Teknisk ritning 1:10

1 Asfaltsimpragnerad papp 175 Minull 220 Minull 0,2 Plastfolie 95 Minull 13 Träpanel

18 |

HUSBYGGNADSTEKNIK // GRUPP 17


Vägg & Takförbindelse - Teknisk ritning 1:10

13 Träpanel 95 Minull 0,2 Plastfolie 400 Minull 20 Fuktbeständig skiva 20 Invändig luftspalt (50 mm) 20 Spont 0,2 Plastfolie 20 Länsgående spont 20 Tvärgående spont 20 Plywood

1 Asfaltsimpragnerad papp 175 Minull 220 Minull 0,2 Plastfolie 95 Minull 13 Träpanel

| 19

HUSBYGGNADSTEKNIK // GRUPP 17


CISTERNEN Cisternerne i Köpenhamn. En vattenreservoar från 1700-talet som nu blivit omvandlat till världens enda underjordiska glasmuséum. Uppgiften var att skapa en ny entré och utgång för cisternens besökare. Att det kan krylla av rum på ytan är ingen nyhet, men att det finns mängder av rum under jord är för de flesta en outforskad värld. En kort film har gjorts av Cisternerne i Köpenhamn som finns att beskåda genom denna länk: https://vimeo.com/64984832

Termin 4, 2013, 4 veckor

20 |


Plan i Marknivå - 1:250

Sektion Norr Toaletter

Sittplatser

Sektion Väster

Sektion Väster

Entré

Café

Plan Underjord - 1:250 Sektion Norr

| 21


Plan Underjord

Sektion mot Norr - 1:100

22 |

Plan Underjord


Entrén & Amfiteatern

Att ha gemensam ut och

Sektion mot Väst - 1:250

ingång gör att man tvingas gå ett varv genom hela muséet. Denna Entrén & Amfiteatern Cisternen (Muséet)

rörelse

påtvingas

genom att vinkla entrén, eller Att ha gemensam ut och placera den ocentrerat, som i ingång gör att man tvingas gå detta fall. Därtill tvingas ett varv genom hela muséet. besökarna möta varandra och Denna rörelse påtvingas det blir en fin sammanfattning genom att vinkla entrén, eller och knorr på rundturen. placera den ocentrerat, som i

Cisternen (Muséet) Utkik i markhöjd & lutande gräsmatta

detta fall. Därtill tvingas besökarna möta varandra och det blir en fin sammanfattning Utkik i markhöjd & lutande gräsmatta

och knorr på rundturen.

Ovanför entrén finns Sittplatser, de är högre åt norr mot slottet eftersom de här inte skymmer vyn till eller från slottet. Ovanför entrén finns Sittplatser, de är högre åt norr mot slottet eftersom de här inte skymmer vyn till söder eller från slottet. Åt är förhöjningen lägre för att inte skymma de gåendes vy mot slottet från den södra allén. Åt söder är förhöjningen lägre för att inte skymma de gåendes vy mot slottet från den södra allén.

BUSS

BUSS

Entrens volym och yta håller Entrén

är

placerad

och

sig mindre än cisternen för

sträcker sig mot besökaren

För att skapa spänning och

att inte spela ut den och låta

vid ankomst, så att besökar-

bryta det lugna så bryts

besökaren få känslan av det

en på ett välkomnande sätt

symmetrin genom utsprånget

bjuds in till en spännande Entrén är placerad och underjordisk värld. sträcker sig mot besökaren

med trappor och rampen ner mot entrén. För att skapa spänning och

enormt stora rummet under Entrens volym och yta håller marken. Cisternen och nuséet sig mindre än cisternen för bibehåller fokus. att inte spela ut den och låta

vid ankomst, så att besökar-

bryta det lugna så bryts

besökaren få känslan av det

en på ett välkomnande sätt

symmetrin genom utsprånget

enormt stora rummet under

bjuds in till en spännande

med trappor och rampen ner

marken. Cisternen och nuséet

underjordisk värld.

mot entrén.

bibehåller fokus.

| 23


COMPACT LIVING Siten i Köpenhamn på Overgaden Neden Vandet no.19. Att utifrån en intervjuad person från närheten av siten skapa ett kompaktboende. Utmaning: skapa känslan av stor rumslighet. Genom ljus och en mesh-fasad skapas intimitet i de små lägenheterna, men man behåller ljus och rymd. Tre stycken lägenheter får plats i det smala gapet ovanför grändens entre´

Termin 2, 2012, 4 veckor

24 |


0

1

2

3m

Sektion från Sydöst. Panoramafönster på båda kortsidorna skapar genomgående syn utåt och förlänger lägenhetens rumsliga känsla dramatiskt, utan att skapa insyn, tack vare mesh-fasadens tre olika skikt. | 25


Intervjuer i Kbh Nikolajgade, Nikolajplads

V

äster om det exklusiva shoppingcentret Magasin du Nord, bor Carolina Jacobsen och hennes syster sedan något år tillbaka. De bor i en 2:a högst upp i bostadshuset. Vyn från den

26 |

femte våningen är slående och därtill har de en terrass i österläge, mot varuhuset. Det bästa med deras hem är närheten till allt. De anser att köket är den centrala delen i lägenheten. Viktigt

är att bostaden ska vara öppen, men samtidigt skall den vara indelad i olika zoner som skapar privata rum. Det skall vara smidigt att flytta på möbler och andra saker och det skall vara ljust. Carolina och hennes syster föredrar att ha en fransk balkongdörr istället för vanliga fönster eftersom att den bättre tar in den yttre friheten till lägenheten. Carolina gillar minimalistisk och

praktisk design, vilket syns i t.ex. de smarta förvaringslösningarna från IKEA (speciellt i hallen). Lägenheten har många konstnärliga tavlor och designmöbler. De berättar att det mestadels bor studenter i centrum och speciellt i deras byggnad. Efter besöket hos Carolina går vi några dörrar österut. Där plingar vi på hos en man som har småbarn.

Han vill vara anonym, varför vi inte har några foton. Men liksom de andra i bostadshuset så gillar han läget, att det är centralt. “Underbart!” utropar han. Även denna familj anser att köket är den centrala delen i hemmet och att det ska vara mycket ljust i bostaden.


Mesh-fasad. Formstudie av utanpåliggande mesh-fasad för att skydda mot insyn från gatan (i breda vinklar). Fasadens uppbyggnad, steg för steg.

| 27


Lägenheten om 18 kvm går att transformera i tre olika rum samt möbelkombinationer motsvarande 50 kvm! Samtliga möbler från Resource-Furniture i New York.

28 |


Stora glasfönster på båda sidor om lägenhetens kortsidor ökar rummets imaginära area och olym avsevärt. Solens strålar kommer inte in allt för mycket när den står som högst. Mesh-fasaden skyddar både från värme och insyn och ger fint ljusspel.

| 29


LANDSARKIVET Omvandla Lunds landsarkiv till studentbostäder. Lång bakomliggande studie i hur studenter kan bo på bästa sätt genom kostnadseffektiva lösningar. Fokus på gemensamma/privata-zoner, material & spännande ljus. Jag har låtit materialen fungera som rumsavdelare och skapa övergångar och betona en offentlig, gemensam eller privat miljö. Genom golvnivåer skapas ytterligare zoner. Zoner skapas genom att påverka olika sinnen.

Termin 2, 2012, individuellt, 4 veckor

Spännande fönster för maximerat ljusintag och minsta insyn.

30 |


Jag har låtit materialen fungera som rumsavdelare och skapa övergångar och betona en offentlig, gemensam eller privat miljö. Genom golvnivåer skapas ytterligare zoner. Zoner skapas genom att påverka olika sinnen. | 31


Sovrummet och dess harmoniska kvällsljus genom takfönstret.

3 etager. 6 Lägenheter per våningsplan. 32 |

Plan - Sydöstläge, vån 3. Två personer bor i lägenheten om 68 kvm.

Sektion - Våning 3. Vy från söder.


Landsarkivet före ombyggnationen i svartvitt och det nya förslaget här ovanför.

| 33


MONOLITPROJEKT Första projektet på arkitekturskolan i Lund, åk 1. Att lära sig skapa utan att tänka på ett förutbestämt mål. Lärde oss att tekniskt rita av ett föremål samt göra ett konstverk, en mobolit, av gips. Till höger syns en del av resultatet som kom att mynna ut i en utställning och vernisage. Det var en väldigt flummig uppgift, men senare kom jag att förstå dess värde. Termin 1, 2011, grupparbete, 3 veckor

34 |


Monoliten “Removal of pyramid”. Ett minne kan vara tungt att bära. Har man burit ett tyngande minne allt för länge känner man ofta en önskan om tomhet. Att bryta sig loss, att förtränga, att eliminera. Ditt sinne är landskapet och minnet är den otympliga tingest som avbryter landskapets böljande och behagliga form.

| 35


utdrag รถvriga arbeten 36 |


SITTING DEVICE School Project at the School of Architecture in Lund, Sweden. Entitled the Factory Project for 2nd year students. One of the tasks was to build a sitting device. The chair is handmade out of normal styrofoam as core, then covered with polyester and fiberglass to give strength and finally spray painted with red top coat for protection and aesthetics. This is the same technique used to build boat hulls and surfboards. The top coat almost adds a red leather look. Design & Production: Andreas Gårdendal. Premises & Professional Help: Härdplastteknik in Dösjebro (hardplastteknik.se).

Semester 3, 2012, 3 weeks

| 37


Från skiss till färdig produkt. Material: Frigolitkärna, Glasfiber & Gelcoat. För att se hur jag tillverkat stolen, gå hit: http://youtu.be/FJYNmJOwPH0.

38 |


| 39


ANTAL

80

60

40

20

MINUTER

40 |

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60


| 41


En studie och jämförelse av Cisternerne i Köpenhamn och Basilica Cistern i Istanbul

Ateljé Q Arkitekturskolan Lund 2013

42 |


| 43


44 |


| 45


46 |


www.gardendal.se

Andreas Gårdendal - Architecture Portfolio - Printed A3 in Swedish  

Andreas Gårdendal - Architecture Portfolio early 2014. This is the printed A3 version in Swedish. Now attending the School of Architecture a...

Andreas Gårdendal - Architecture Portfolio - Printed A3 in Swedish  

Andreas Gårdendal - Architecture Portfolio early 2014. This is the printed A3 version in Swedish. Now attending the School of Architecture a...

Advertisement