Page 1


Denne brosjyre er kun ment til bruk i forbindelse med et intervju og er følgelig ikke offisielt materiale.


Innhold s.4

Agenda

s.8

Fondsmarkedet

s.14

Salgsstrategi

s.20

M책l & Resultat


4 | Potensialet i Norge


Agenda

Potensialet i Norge | 5


6 | Potensialet i Norge


Opplegg

MĂĽl & Resultat Salgsstrategi Analyse av fondsmarkedet

Fokus Langsiktighet Stein pü stein Bredt fokus, men spisset mot institusjoner FAM sine fonder Bruk av Swedbank First’s sterke merkenavn

Potensialet i Norge | 7


8 | Potensialet i Norge


Fondsmarkedet

Potensialet i Norge | 9


Det Norske Fondsmarkedet Kunder Pensjonsmidler med fondsvalg 10% Utenlandske kunder 15% Privatkunder 20% Norske institusjoner 55%

= 600 mrd NOK Referanse: Verdipapirfondenes forening

Aktører & Markedsandeler

25%

Nordea Fondene 10% (81 fonder) KLP Fondsforvaltning 13% (30 fonder)

Ă˜vriga Fonder (265 fonder)

Storebrand Fondene 15% (48 fonder) Swedbank Robur: 700 mrd Norge bolig Sverige fond

DNB Asset Management 18% (105 fond.) SKAGEN 19% (13 fonder)

= 600 mrd Referanse: Verdipapirfondenes forening

10 | Potensialet i Norge


25%

Swedbank FAM 0,35% (6 fonder) Fondsforvaltning 0,67% (12 fonder) Carnegie Kapitalforvaltning 0,82% (20 fonder)

Ă˜vriga Fonder (265 fonder)

Terra Forvaltning 1,17% (23 fonder) Handelsbanken Kap.forvaltning 1,18% (51 fonder) Holberg Fondsforvaltning AS 3,00% (18 fonder) Pareto Forvaltning 3,56% (12 fonder) Alfred Berg Kapitalforvaltning 3,60% (67 fonder) ODIN Forvaltning 4,49% (28 fonder)

= 150 mrd

Danske Capital 5,66% (29 fonder)

(Swedbank FAM er ikke med i den offisielle statistikken)

Referanse: Verdipapirfondenes forening

Hedgefond 0,5% Bransjefond 3% Kombinasjonsfond 4%

Fondsgrupper

Ă˜vrig utenlandsk fond 7,5% Andra rentefond 8% Nye markeder 8% Norske fond 12% Pengamarkedsfond 13% Globale fond 20% Obligasjonsfond 24%

= 600 mrd

Potensialet i Norge | 11


Swedbank FAM vs. Swedbank Robur Hvilke kunder ønskes? Private Banking vs Retail

Utfordring og mulighet

Risikospredning

Bredt kundespektrum

Folkelige Swedbank (700 mrd i fond) og norsk spissekompetanse

Innskuddspensjon / OTP Marked i vekst Reform 2014/15 5-8 %

8 + 18,1%

Skattefordel for bedrifter Referanse: Kristin Myrmo, pensjonsøkonom, SpareBank 1

12 | Potensialet i Norge


Potensialet i Norge | 13


14 | Potensialet i Norge


Salgsstrategi

Potensialet i Norge | 15


14 fokusgrupper

Jobbe bredt. Fondene er for små for enkelte “Parkere” midler i Swedbank Robur

16 | Potensialet i Norge


Kundegrupper og distribusjon Salgsstrategi Private Banking kunder - Eksisterende nettverk og relasjoner - Seminar - Reklame - Cold calls, aksjonærslister

Forsikringsselskaper

OTP / Innskuddspensjon - Voksende marked - Vesentlig tegning i fond - Bra reklame - Langsiktige og stabile kunder - Fremgangsrik strategi i Sverige -2 fremgangsmåter Stiftelser og organisasjoner - Svenska kyrkan, Vårt Land, Care, Gjen sidigestiftelsen - Etiske investeringer - Etablert nettverk - Stora beløp i markedet

Bedrifter - Overlikviditet - Norske, Svenske og Baltiske

Kommuner og deres rådgivere - Rådgivere, f. eks Griff Kapital Formuende privatpersoner Pensjonskasser - KLP 320 mrd NOK - Tine (MP Pensjon)

Avtale med formidlere og investeringsrådgivere - F. eks Formuesforvaltning

Internt i Swedbank - Fondslister - Mutual benefits Prospekts i Sverige - Semainar Samarbeid med andre banker og distributører - Sparebanker, Netfonds, Nordnet, Skandiabanken Swedbanks eksisterende kunder i Norge - Bedrifter og privatpersoner Internasjonale samarbeidspartnere - Merkenavn - Populær norsk HY

Potensialet i Norge | 17


Media Profilerte analytikere fra Swedbank First Securities Må følges opp med seminar etc Pressemeldinger og reklame Mediastrategi og branding Tilgjengelighet er essensielt

82 000 ledere leser Finansavisen daglig Hver dag leser 263 000 nordmenn DN

Produktet Fokus på FAM sine fond - fantastiske resultater Egen globalfond? Økt samarbeid med Swedbank Robur - “win win” Kick-back från Swedbank Robur? OTP - ny marked for FAM Tilrettelagt nettsted

18 | Potensialet i Norge


Syns man så finns man

Fremgangsmåte Eksisterende nettverk Ta “Low hanging fruit” først Fokus på volym Profilerte makroøkonomer og analytikere Seminarier, event, kino, teater, sport etc “Invest in Norway” - seminarier i utlandet

}

- som vi sier i Sverige

Langsiktige relasjoner

Potensialet i Norge | 19


20 | Potensialet i Norge


M책l & Resultat

Potensialet i Norge | 21


22 | Potensialet i Norge


Forventede mål og resultat Har ikke retailbanker Liknende konsept 6 vs 12 fonder 20 mrd i fond

}

Sammenlignet medPareto Wealth Management

Swedbank FAM 2013 - 2016 “Parkere” større kunder i Swedbank Robur

Ambisjøst, men realistisk

Suksessiv innfasing av kapital i Norge

Fondskjempe i ryggen

“Breake down the growth into...” OTP, institusjoner etc.

Delmål

Lettere når fondene blir større

Bra historikk

Reder grunn for for videre vekst

Lengre historikk etter hvert

Ledende aktør i 2018

=1,6%

10 mdr 2 mdr

markedsandel

Idag

Om 3år Potensialet i Norge | 23


Potensialet i Norge

24 | Potensialet i Norge


trygghet enkelhet familiært personliga relasjoner resultat “syns man så finns man”

Jobbe bredt Hvordan Swedbank FAM skal bli en ledende aktør i det norske fondsmarkedet.

Potensialet i Norge | 25


Norge Norman Telefon: 123 45 678 Email: exempel@gmail.com

26 | Potensialet i Norge


Denne brosjyre er kun ment til bruk i forbindelse med et intervju og er følgelig ikke offisielt materiale. Potensialet i Norge | 27


Anonymous Business Folder  

Folder for an anonymous client

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you