Page 92

SKOG

PROMAGAZINE.se

Adolf Lahti Yxpilas timmertruckar hanterar uppemot 4,5 fastkubikmeter virke på UPM:s och Stora Ensos bruk. Totalt har Adolf Lahti nu sex timmertruckar i sin maskinpark, varav fem kommer från SKS Toijala Works. Bilden är från Stora Ensos bruk i Varkaus.

Timmertruckar hanterar miljontals kubikmeter virke Oy Adolf Lahti Yxpila Ab som grundades 1927 är i Finland känt som långvarig och effektiv partner till de stora skogsföretagen i Österbotten. Företaget hanterar bland annat virkeshanteringen på UPM:s pappersbruk i Jakobstad. Idag har företaget verksamhet i tio hamnar längs hela den finländska kusten. För två år sedan utökade företaget sin verksamhet till rundvirkeshantering på Stora Ensos bruk i Varkaus och Kotkamills bruk i Kotka. Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är en del av Backman-Trummer Group, som i sin tur ingår i den internationella KWH-koncernen. – Vår maskinpark omfattar närmare 100 tunga maskinenheter, bland annat materialhanterare, truckar, timmertruckar, hjullastare och lastbilar. Vi analyserar livscykelkostnaderna för alla våra maskiner noggrant ända från inköp fram till dess att vi säljer dem vidare. Först när cirkeln är sluten kan man fastställa den verkliga totalkostnaden per timme, berättar företagets operativa chef Niko Miettinen.

92

Kalmartruckarna blev startskottet för samarbetet

Adolf Lahti började 2012 kartlägga olika timmertrucksmärken för att hantera virkeslogistiken på UPM:s bruk. – Jag hade själv ungefär 20 års erfarenhet av timmertruckar från min tid på UPM, men inte av Kalmars produkter. Efter moget övervägande föll valet på Kalmar, eftersom vi lockades de goda egenskaperna hos deras LogStackers. Vi hade hört positiva omdömen om maskinerna, men också att de skulle ställa högre krav på servicesidan. Kalmars dåvarande servicechef Markku Kaivonen spelade en nyckelroll i vårt beslut. Egentligen var det han som hjälpte oss att komma i kontakt med SKS Toijala Works som redan då var legotillverkare för Kalmars timmertruckar, säger Miettinen. Samarbetet fick en flygande start och

fördjupades snabbt till att även omfatta produktutveckling. – Våra timmervolymer och drifttider är exceptionellt höga och vi kunde därför ge produktutvecklarna hos SKS Toijala Works värdefull information och feedback. Vår första maskin var en DLF 3026 som fortfarande är i toppform efter drygt 30 000 timmar i drift. Modellen utvecklades genom att kombinera egenskaperna hos Kalmars container- och timmertruckar, vilket bland annat ledde till att momentomvandlaren i växellådan från ZF fick direktkoppling, så kallad lock-up, som bidragit till lägre bränsleförbrukning, berättar Miettinen.

Partnerskapet fortsätter med SKS Toijala Works

Det produktiva samarbetet fortsatte även efter att Kalmar sålde sin verksam-

het inom timmertruckar till SKS Toijala Works 2013. – Vi satte oss ner med vd:n Heikki Korpimaa och kom överens om hur vi skulle gå vidare. Vi började med att testa en prototyp för nya TW RTD3126 och var så nöjda att vi senare köpte maskinen. Maskinen har nu närmare 20 000 drifttimmar bakom sig och är tekniskt sett felfri. Sommaren 2014 investerade vi en ytterligare timmertruck av samma modell. Totalt har Adolf Lahti nu sex timmertruckar i sin maskinpark, varav fem kommer från SKS Toijala Works, säger Miettinen. Med nästa generation av TW RTD3126 har utvecklingen enligt Miettinen återigen gått framåt. – Att man bytt motor från Cummins till en 13 liters Volvo Penta i denna storleksklass är en strålande nyhet. Samma

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se