Page 42

SKOG

PROMAGAZINE.se

EnviOn är ett finländskt teknokemiskt företag som tillverkar markeringsfärger för trädmärkning med skogsmaskiner. - Vi erbjuder våra kunder betydande kostnadsfördelar med högklassiga produkter som garanterar störningsfri användning under krävande förhållanden, säger EnviOn Oy:s vd Tarmo Paloniemi och försäljningschef Lauri Eskola.

Miljöanpassade markeringsfärger EnviOn är ett finländskt teknokemiskt företag som tillverkar markeringsfärger för trädmärkning med skogsmaskiner. En av EnviOns viktigaste värderingar är miljöhänsyn, som uppnås med rätt valda förpackningar, genom att undvika farligt avfall och minska mängden kemikalier genom att använda de rätta ämnena för varje enskilt behov. – Vi erbjuder våra kunder betydande kostnadsfördelar med högklassiga pro-

42

dukter som garanterar störningsfri användning under krävande förhållanden, säger Tarmo Paloniemi, vd för EnviOn Oy.

100 % biologiskt nedbrytbara produkter

EnviOn har tillverkat markeringsfärger i över tio år och färgerna är mycket populära bland skogsmaskinsförare i Finland och Sverige. Företagets kvalitetsfärger har gjort EnviOn till en marknadsledare i Finland och nu kommer även allt fler svenska skogsentreprenörer att få tillgång

till dem. – EnviOns syntetiska markeringsfärger är biologiskt nedbrytbara till hundra procent. Markerade träd är lätta att urskilja även i regn och i mörker, så skogsmaskinen behöver inte göra onödiga förflyttningar eller rörelser och kan arbeta effektivt, berättar försäljningschef Lauri Eskola från EnviOn. EnviOns markeringsfärg avdunstar praktiskt taget inte alls, vilket ser till att märkningssystemet fungerar tillförlitligt utan kostsamma driftstopp. – Färgerna är köldbeständiga ned till –30 °C. Färgen innehåller glykol, som smörjer tätningarna, slangarna och tankarna effektivt, och är biologiskt nedbrytbar och farlig endast vid förtäring. Korrosionsskyddsmedlen är de bästa på marknaden. Med EnviOns färger kan man koncentrera sig på avverkningen och slipper bekymra sig för ventilläckage eller

igensatta munstycken, säger Eskola.

Flera förpackningsstorlekar – långlivade produkterr

Färgen levereras vanligen i hållfasta 10-litersdunkar. Behållarna är valda särskilt med tanke på skogsmaskinsförarnas behov och klarar både solsken och kalla temperaturer. Handtaget är utformat för bra grepp med handske och enkel påfyllning. – EnviOns färger behåller sina kemiska egenskaper. Färgen har ett pH på 7 och sjunker inte ens efter tre års förvaring. Därför är våra färger inte frätande och orsakar inte korrosion i de dyrbara märkningssystemen. Vår kvalitetssäkring garanterar att kunderna alltid får produkter av högsta klass, som för oss innebär att hela märkningssystemet ska vara servicefritt. Vi vill att entreprenörerna ska kunna fokusera på det viktigaste, det vill säga avverkningsarbetet.

Profile for Ammattilehti.fi

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se

Promagazine.se  

Skog - Transport & Bioenergi. Promagazine.se 1/2017. www.promagazine.se