Metsäalan Ammattilehti 4/2016

Page 1

METSÄALAN METK erilli sp O

METSÄALAN AMMATTILEHTI

ainos

AMMATTILEHTI

31 vsk.

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

1986-2016

WOODCRACKER C ®

Tehokas leikkuukoura puiden ja pensaiden korjuuseen.

N:o 4/2016

MADE IN AUSTRIA

uun Tehokasta energiapAutospeed + rip tig korjuuta Mul ansiosta

Metsäkonealan jättilukupaketti

Metsäenergiaan investoidaan

Tiiviit niputukset ulla keräystoiminonn av Rajaton pyöritys la Power-Tiltarin avul

Uusi Scania ja paljon muuta uutta Siisti leikkuupinta llä rä vahvalla leikkuute

WOODCRACKER L

WOODCRACKER W

®

®

Puunhalkaisija

Puunhalkaisukoura

SALO-MACHINERY

WOODCRACKER S ®

Kantoleikkuri

Tel. +358-40-820 30 14

www.westtech.at

NEXT TECH

WOODCRACKER R ®

Kanto-juurileikkuri

pertti.salo@salo-machinery.com

WOODCRACKER G ®

Juuriharava

www.salo-machinery.com

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.