Metsäalan Ammattilehti 5/2018

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

33.

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

33 vsk. 1986-2018

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 5/2018

Metsäkonealalla huima vauhti päällä

Puunkuljetuksissa hyvät näkymät

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

TÄSMÄLLINEN

TIETO

16,5 m3 kuusikuitua valitulla ajouralla. Tarkka sijainti pölkyn tarkkuudella. Lopeta arvailu.

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI Valtakunnan metsien 12. inventointi (VMI12):

Suomen puuvarat kasvavat edelleen

L

uonnonvarakeskus (Luke) on päivittänyt Suomen metsävaratiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) vuosien 2014-2017 mittaustiedoilla. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on edelleen lisääntynyt.

Tuorein mitattu puuston määrä on 2,5 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 107,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisen inventoinnin (VMI11, mittausvuodet 2009-2013) mukainen kasvu. Inventoinneissa kasvut mitataan viisi vuotta taaksepäin, joten tuoreimmatkin kasvutiedot edustavat vuosia 20092017. - Nyt julkaistu kasvuarvio 107 miljoonaa kuutiometriä on hivenen pienempi kuin viime vuonna julkaistu arvio 110 miljoonasta kuutiometristä. Tämä johtuu vuonna 2018 käyttöönotetusta, entistä luotettavammasta arviointimenetelmästä, taustoittaa johtava tutkija Kari T. Korhonen Lukesta. Puuntuotannollisesti suurin kestävä hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle 2015-2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalla 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuumahdollisuus nousee edelleen 93 miljoonaan kuutiometriin. 2010-luvulla hakkuut ovat olleet keskimäärin 80 prosenttia ja ennätyksellisinä kolmena viime vuotenakin vain 83 prosenttia suurimmasta kestävästä hakkuumahdollisuudesta. - Jos hakkuut lisääntyisivät puuntuotannollisesti kestävälle tasolle, myös luonnonhoitoon ja suojeluun on panostettava metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Luke ja Suomen ympäristökeskus tekevät parhaillaan yhteistutkimusta, jossa selvitetään lisääntyvien hakkuiden vaikutuksia monimuotoisuuteen ja miten vaikutuksia voitaisiin lieventää. Tuloksia on luvassa ensi vuonna, Korhonen kertoo. Hakkuiden nouseminen kestävien hakkuumahdollisuuksien tasolle tarkoittaisi

puuston kokonaismäärän nousemista 2,7 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 mennessä. Näin kolmessakymmenessä vuodessa metsiin jäisi noin kahden vuoden kasvua vastaava puumäärä. Viime vuosina kaakkoisen ja keskisen Suomen maakuntien alueilla hakkuut ovat olleet lähellä suurinta kestävää hakkuumahdollisuutta. - Näissä hakkuumahdollisuusarviossa ei ole otettu huomioon Suomen metsille vuosille 2021-2030 asetettavaa metsien hiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi myös ilmastotavoitteiden toteutumista eri hakkuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjana Suomen ja EU:n välisille neuvotteluille ilmastopoliittisesti kestävästä hakkuiden tasosta, sanoo erikoistutkija Olli Salminen Lukesta.

Taimikoiden ja nuorten metsien tila kohentumassa

Metsien hakkuumahdollisuusarvioissa taustaoletuksena on, että metsien uudistamisesta huolehditaan. VMI:n tulokset osoittavat, että uudistushakkuun jälkeen metsänviljelystä huolehditaan hyvin. Taimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa on kuitenkin rästejä. Viimeisen kolmen vuoden aikana nuorten metsien metsänhoidollinen tila on lievästi kohentunut ja ensiharvennusrästit ovat vähentyneet. Vakavat metsätuhot ovat Suomessa harvinaisia ja pienialaisia. Talven 2017 /2018 lumituhot näkyivät kesällä 2018 mitatuilla koealoilla. Tuhojen seurannan merkitys on jatkossa korostumassa, jos ilmastonmuutos lisää laajoilla alueilla esimerkiksi myrsky-, kuivuus- tai lumituhoja sekä näiden seurauksena myös hyönteistuhoja.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

33 vsk. 1986-2018

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


MAINOS

MAINOS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneiden moottorit kehittyvät jatkuvasti

Uudella Neste Pro™ moottoripolttoöljyllä puhtaasti enemmän suorituskykyä Moottoritekniikka ja sille asetetut vaatimukset kehittyvät kovaa vauhtia. Nesteen oma tutkimuskeskus Porvoossa vastaa siitä, että polttonesteemme ovat kehityksen eturintamassa ja sopivat erityisesti vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä puhtaampia, mutta myös suorituskykyisempiä tuotteita.

Vastauksemme vaativaan moottorikäyttöön Neste Pro moottoripolttoöljy sisältää entistä tehokkaamman lisäaineistuksen, joka puhdistaa aktiivisesti polttoainejärjestelmän osia. Karstainen moottori kuluttaa enemmän polttoainetta, joten lisäaineistuksen puhdistavat komponentit vähentävät

MAINOS

polttoaineen kulutusta ja siten pienentävät päästöjä sekä varmistavat moottorin ongelmattoman toiminnan. Lisäaineistuksessa on muitakin lisäetuja, sillä se esimerkiksi helpottaa ja nopeuttaa itse tankkaustapahtumaa vähentämällä polttoaineen vaahtoutumista. Neste Pro moottoripolttoöljyä saa marraskuusta alkaen suoratoimituksena oman säiliöön. Vuoden 2019 aikana jakelu laajennetaan myös Neste-asemille.

Kustannustehokas Neste Tempera Neste-polttoöljyn uusi nimi on Neste Tempera™. Kun haluat taloudellisen ja toimintavarman ratkaisun niin energiakuin moottorikäyttöönkin, valintasi on Suomessa jalostettu Neste Tempera.

Yhteistyöllä suomalaisia innovaatioita maailmalle Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka toimintaa johtaa metsäkoneyrittäjien tarpeet ja toiveet. Kestävästi suunniteltujen, maailman parhaiden metsäkoneiden tavoitteena on edistää asiakkaiden liiketoimintaa ympäri maailmaa. Neste taas tunnetaan 70 vuoden ajalta innovatiivisista ja kilpailukykyisistä ratkaisuista polttoaineiden edelläkävijänä. Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä puhtaampia ja tehokkaampia ratkaisuja, jotka suojaavat moottoreita kulumiselta. Yhdessä luomme entistä kestävämpiä ja vastuullisempia valintoja, kaikista vaativimpiinkin olosuhteisiin.

MAINOS


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 5

Metsäalan ammattilaiset viihtyivät Ammattilehden Mediarekassa FinnMetkossa

Katso satoja kuvia FinnMetkosta: www.ammattilehti.fi

Suomen raskaskonealan tärkein ja myös erittäin kansainvälinen näyttely, FinnMetko 2018 keräsi elo-syyskuun taitteessa noin 34 700 kävijää, joille tuotteitaan & palveluitaan esitteli yli 400 näytteilleasettajaa. Ammattilehden Mediarekka tarjosi näyttelykävijöille viihtyisän kohtaamispaikan, missä tarjoilu pelasi ja väki viihtyi. Suurta huomiota sai osakseen myös Mediarekan eteen ajettu itävaltalainen Saurer -panssarivaunu. Ammattilehti kiittää kaikkia kävijöitä - ensi vuonna Mediarekka saapuu jälleen alan tapahtumiin joten tervetuloa käymään!

TXL ATE ULTIM

ATF ALL-TER

TION FLOTA

N E N I L A A MAKSIM US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU S KYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N A K

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

n ksellisi y t s i d e oiden eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4


6 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI Koneyrittäjien liitto:

Koneyritysten tulevaisuus viety veitsenterälle

K

onetyöllä on tällä hetkellä kysyntää ja koneyritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Tilanne kuulostaa hyvältä, mutta todellisuus on heikompi. Energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyritykset on ajettu niin ahtaalle, että nykymenolla niiden on mahdotonta selvitä työvoiman saannin haasteista saati kehittää yritystään. Ammatillisen koulutuksen uudistus heikensi tulevaisuuden näkymiä entisestään.

Maarakennuksessa sekä metsäkone- ja energia-aloilla koneyritysten kannattavuus on ollut heikko jo pitkään. Samaan aikaan konetyöt ovat monipuolistuneet ja ympäristö- sekä laatuvaatimukset ovat kiristyneet. Koneyritysten asiakkaat ovat kiristäneet sopimusehtoja ja pyrkineet saamaan palveluita yhä alhaisemmalla hinnalla. Lopputulos näkyy koneyritysten heikoissa kannattavuusluvuissa ja se heijastuu myös vaikeutena kilpailla osaavasta työvoimasta muiden alojen kanssa. - Koneyrittäjien elokuinen kysely kertoo, että puolet koneyrityksistä kokee työvoimavajausta ajoittain. Lisätyövoiman löytäminen on työlästä tai mahdotonta. Näin kertoi 70 % vastaajista. Useat yritykset kertoivat työvoiman saannin olevan vaikeaa, koska yrityksillä ei ole varaa kilpailla palkassa. Koneyritysten palveluita ostavat eniten isot metsä-, rakennus- ja energia-alojen yritykset, jotka ovat kilpailuttaneet hinnat alhaisiksi. Tämä yhdessä sopimusehtojen jatkuvan tiukentamisen kanssa tarkoittaa yrityksissä tiukkoja

tuottavuus- ja laatuvaatimuksia. Se heijastuu myös rekrytointiin. Kärjistäen: yrityksiin tarvittaisiin valmiita huippuosaajia, joille ei ole varaa maksaa osaamisesta, sanoo Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen. Uusien koneenkuljettajien saamiseksi olisi erittäin tärkeää, että opiskelijoille voitaisiin tarjota työpaikalla opiskelun paikkoja, mutta koneyrityksillä on nykytilanteessa hyvin pienet mahdollisuudet kouluttaa tulevaisuuden työntekijöitä. Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa lisättiin työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, mutta se toimii huonosti pienyrityksissä ja erityisen huonosti konetyöaloilla. Koneyrittäjien selvityksessä runsas puolet vastanneista koneyrityksistä oli tarjonnut paikkoja työssä opiskelijoille. Taloudelliset syyt olivat suurin syy siihen, että paikkoja ei ole tarjottu. Yritykset myös kaipaavat kouluilta huomattavasti enemmän opetuksellista tukea työpaikalla opiskeluun. Yrittäjien mukaan koulujen tarjoama opetuksellinen tuki on riittämätöntä tai sitä ei ole lainkaan. Taloudellinen tuki tarpeen oppimisessa Konetyöalojen työvoiman tarpeen tyydyttäminen vaatii työpaikalla oppimista, jotta opiskelija saavat opintojensa aikana riittävästi harjaannusta koneiden käsittelyssä. Yrityksille harjoittelijoiden kouluttaminen on kuitenkin nykytilanteessa kohtuuttoman suuri taloudellinen rasite. - Erityisalojen pk-yrityksissä pitäisi olla mahdollista maksaa korvausta yritykselle, joka tarjoaa työssä opiskelun paikkoja opiskelijoille. Jotta yritysten tukeminen taloudellisesti olisi mahdollista, pitäisi laki ammatillisesta koulutuksesta avata ja muuttaa, Suominen totesi.

Metsäkonetarvikkeiden nettikauppa 24/7 puhelinpalvelu ma-pe 08.00 – 18.00.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2018-2019:

Vienti vetää ja hakkuut uuteen ennätykseen

M

11 prosenttia. Vuonna 2019 teollisuuspuun hakkuiden ja puun hintojen ennakoidaan tasaantuvan talouskasvun hidastumisen vuoksi ja jäävän kuluvan vuoden tasolle. Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä ja ensi vuonna yli kahteen miljardiin euroon. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen liiketuloksen ennustetaan nousevan yli 150 euroon hehtaarilta vuosina 2018 ja 2019.

etsäsektorilla eletään suhdannehuippua. Luonnon- varakeskuksen (Luke) suhdannekatsauksen mukaan metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat, teollisuuspuun hakkuut lisääntyvät, kantohinnat nousevat ja yksityismetsätalouden liiketulos kohenee. Vuonna 2019 kehityksen ennakoidaan tasaantuvan.

Metsähakkeen käytön kannattavuus paranee

Sahatavaran vienti Kiinaan notkahtaa

Sahatavaran tuotantoa alkuvuonna rajoittaneet tukkien saatavuusongelmat ovat helpottuneet, ja vuonna 2018 tuotannon ennustetaan nousevan pari prosenttia viime vuodesta. Sahatavaran vientimäärä jää kuitenkin edellisvuotta pienemmäksi. Vienti Kiinaan notkahtaa, mutta kasvaa muille markkinoille kuten Pohjois-Afrikan maihin. Vahva kysyntä lukuisissa vientimaissa nostaa sahatavaran keskimääräistä vientihintaa kuluvana vuonna selvästi viime vuodesta. Sahatavaran vientihinnan kehityksen ennakoidaan tasaantuvan vuonna 2019 samalla, kun vienti ja tuotanto kasvavat maltillisesti. Vanerin tuotanto ja vienti lisääntyvät vuosina 2018 ja 2019, mutta keskimääräisen vientihinnan ei odoteta muuttuvan.

Sellubuumi jatkuu - myös paperin ja kartongin tuotanto ja vienti kasvavat

Sellun tuotanto kasvaa tänä vuonna kahdeksan prosenttia ja vienti peräti 13 prosenttia. Korkeat tuotanto- ja vientiluvut selittyvät ennen kaikkea hyvässä markkinatilanteessa toteutuneella tuotantokapasiteetin suurella kasvulla. Sellun kysyntää kasvattaa myös Kiinan kierrätyskuidulle asettamat tuontirajoitukset. - Tänä vuonna sellun vientihinta nousee lähes viidenneksen viime vuotta korkeammaksi. Vienti ja tuotanto kasvavat edelleen hieman myös ensi vuonna. Vientihinta alenee kuitenkin hieman tämän vuoden huippuhinnasta, arvioi Luken erikoistutkija Matleena Kniivilä. Pitkään jatkuneen alamäen jälkeen paperin tuotanto ja vienti kasvavat tänä vuonna. Kasvua selittävät tuotantokapasiteetin sulkemiset Euroopassa sekä korkeasta sellun hinnasta saatava

Ennuste hakkuista, jalostuksesta ja metsäteollisuustuotteiden viennistä 2019.

Tukkipuiden / kuitupuiden kantohinnat puolivuosittain 2007 - 2019e vuoden 2017 hinnoin (elinkustannusindeksi.

kilpailuetu. Myös kartongin tuotannon ja viennin kasvu jatkuu vahvana samalla, kun vientihinta nousee. Lopputuotteiden myönteisen kysyntä- ja hintakehityksen ansiosta massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus kohenee tänä vuonna huipputasolle ja pysynee ensi vuonnakin hyvänä.

Puun kysyntä nostaa kantohintoja

Metsäteollisuuden uudet in-

Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet lähes kolminkertaisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä tukee metsähakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä lämmöntuotannossa. Metsähakkeen käytön ennakoidaan kasvavan tänä vuonna kolme prosenttia ja ensi vuonna pari prosenttia 8,2 miljoonaan kuutiometriin. Metsähakkeen hinnan arvioidaan pysyvän vuonna 2018 viime vuoden tasolla, mutta nousevan hieman ensi vuonna. Puupellettien kulutuksen ennakoidaan kasvavan hieman tänä ja ensi vuonna.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

vestoinnit lisäävät puun käyttöä, ja kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna yhdeksän prosenttia 68,3 miljoonaan kuutiometriin. Myös raakapuun tuonti kasvaa viime vuodesta. Mänty- ja kuusisahatavaran vahvistuvat vientihinnat ja sahahakkeen kysynnän kasvu nostavat havutukkien keskimääräisiä kantohintoja 9-10 prosenttia. Sellun, paperin ja kartonkien tuotannon kasvu nostaa kuitupuutavaralajien kantohintoja 8-

Yksityismetsien keskimääräiset nimelliset kantohinnat 2017-2019e.

Metsäsektorin keskeiset ennustemuuttujat 2017-2019e. *


8 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätalouden kannattavuudella meni hyvin vuonna 2017

M

tilastoidaan vasta sinä vuonna, kun hanke valmistuu. Yksityismetsien liiketulos lasketaan vähentämällä kantorahatuloista ja tuista puuntuotannon investoinnit ja arvioidut hallinto- ynnä muut kulut.

etsäteollisuuden hyvä suhdanne näkyi myös yksi- tyismetsätalouden kannattavuudessa vuonna 2017. Yksityismetsien liiketulos nousi 126 euroon hehtaarilta eli lähes 17 prosenttia korkeammaksi kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Puuntuotannon sijoitustuotto nousi yli kuuteen prosenttiin.

Yksityismetsätalouden liiketulos nousi 126 euroon hehtaarilta, koska hakkuut yksityismetsistä lisääntyivät ja pystykauppahinnat paranivat sekä investoinnit vähenivät. Tulos oli kaikkiaan 1 682 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisvuodesta oli seitsemän prosenttia, kun rahanarvon muutos tehtiin elinkustannusindeksillä. Kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo ylitettiin 17 prosentilla, vaikka huippuvuodesta 2007 jäätiin selvästi jälkeen.

Kantohintojen nousu paransi puuntuotannon sijoitustuottoa

Vuonna 2017 yksityismetsätalouden liiketulos nousi 126 euroon hehtaarilta. Kuva: Erkki Oksanen

Etelä-Suomessa liiketulos yli kolme kertaa suurempi kuin Pohjois-Suomessa

Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos oli keskimäärin 165 euroa hehtaarilta. Paras tulos oli Kanta-Hämeessä, 245 euroa hehtaarilta. PohjoisSuomessa eli Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa tulos oli keskimäärin 49 euroa hehtaarilta. Etelä-Suomessa tulos parani kuusi prosenttia puunmyyntitulojen lisääntymisen takia. Pohjois-Suomessa nousu oli yli 16 prosenttia. Siellä tuloksen nousuun vaikuttivat myös puuntuotannon investointien lasku ja tukien lisääntyminen. - Suuret muutokset Pohjois-

Yksityismetsätalouden liiketulos suuralueittain 1991-2017.

Suomessa selittyvät osin sillä, että tiedot työlajeista, tuista ja kokonaiskustannuksista tulevat

tilastoihin eri aikaan, toteaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Esa Uotila.

Hänen mukaansa tuet tulevat tilastoon sitä mukaa kuin niitä on käytetty, mutta kustannukset

Kuutio.fi ylitti syyskuussa 10 miljoonan kuution rajan - digitaalisen puukaupan määrät kasvussa

P

uukaupan digi taalinen markkinapaikka Kuutio.fi kasvaa vauhdilla. Palveluun jätetyt tarjouspyynnöt ylittivät syyskuussa kymmenen miljoonan kuution rajan. Kesällä 2017 avatussa Kuutiossa on kilpailutettu yli 15 000 metsänomistajan puukaupat, ja palvelun käyttäjistä yli kolmasosa on uusia metsänomistajia.

Kuutiossa metsänomistaja voi kilpailuttaa puukaupat metsänhoidon ammattilaisen avustuksella tai jättää tarjouspyynnön itse suoraan puunostajille. Palvelun kautta tavoittaa suurimman

osan metsänhoitoyhdistyksistä ja yli 95 prosenttia Suomen puunostovolyymista. Kuutiossa tehtyjen tarjouspyyntöjen suhteellinen määrä on viime kuukausina vastannut yli kolmasosaa yksityismetsien puukaupoista. - Olen yllättynyt kuinka kätevä palvelu Kuutio on. Sain tarjouspyynnön jätettyä ongelmitta ja ensimmäiset tarjoukset tulivat nopeasti. Aion ilman muuta jatkaa Kuution käyttöä, tarjouspyynnöllään kymmenen miljoonan kuution rajapyykin ylittänyt metsänomistaja Tuomas Kahilaniemi sanoo. Puukauppa on suomalaisille merkittävä tulonlähde. Metsästä

saadut puunmyyntitulot olivat viime vuonna 2,2 miljardia euroa joista yksityisten metsänomistajien osuus oli 86 %. Kuutiossa metsänomistajalla on käytettävissään toimenpidesuosituksen sisältävä Metsäkeskuksen metsävaratieto tai oma sähköinen metsäsuunnitelma sekä Luonnonvarakeskuksen ajantasaiset ja kattavat puunhintatilastot. - Suomessa on saatavilla maailman paras metsävaratieto ja maailman kattavin puukauppojen tilastointi. Ne tukevat metsänomistajan päätöksentekoa ja kaupankäynti Kuutiossa on helppoa, Kuution taustayhtiön Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä sanoo.

Puuntuotannon sijoitustuotto oli 6,4 prosenttia vuonna 2017. Edellisen kerran kantohintojen nousu vaikutti tuottoon selvästi positiivisesti vuonna 2010 vuoden 2009 syöksyn korjausliikkeessä. Nyt kantohintojen vaikutus tuottoon oli 2,1 prosenttiyksikköä. Puunmyyntitulot vaikuttivat sijoitustuottoon selvästi eniten, 4,0 prosenttiyksikköä. Puuston nettokasvu lisäsi tuottoa 0,8 prosenttiyksikköä ja valtion tuet 0,1 prosenttiyksikköä. Tuottoa vähensivät puuntuotannon kokonaiskustannukset 0,7 prosenttiyksiköllä. Edeltäneeseen kymmenvuotiskauteen verrattuna tuotto oli 3,9 prosenttiyksikköä suurempi. - Ilman puun hintojen muutosta puuntuotannon tuotto pysyy vähän yli neljässä prosentissa, kertoo Uotila. Tässä laskelmassa puun hintojen muutos vaikuttaa pystykauppahintojen ja metsien puumäärien perusteella laskettuun omaisuuden arvoon. Hintojen vaihtelu on heitellyt kokonaistuottoa vuosien varrella enimmillään noin 25 prosenttiyksikköä ylös ja parikymmentä alas. Pystykauppahintojen ja puuston tilavuuden perusteella laskettu yksityismetsien arvo oli 45,5 miljardia euroa vuonna 2017.

Digipalvelut kiinnostavat metsänomistajia

Kuution teettämän, metsänomistajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan erityisesti nuorempi metsänomistajasukupolvi on kiinnostunut digitaalisista palveluista ja puukauppojen kilpailutuksesta. Enemmistö metsänomistajista kertoo pitävänsä kilpailuttamismahdollisuutta tärkeänä, ja 89 prosenttia alle 60-vuotiaista metsänomistajista pitää puolueetonta digitaalista markkinapaikkaa tarpeellisena. - Digitaalisuus on tätä päivää. Ihmiset ovat tottuneet käyttämään verkko- ja mobiilipalve-

luita lähes kaikessa asioinnissa, joten on hienoa, että myös puukauppaa voi vihdoin käydä verkossa, Orivedeltä kotoisin oleva kolmekymppinen Tuomas Kahilaniemi sanoo. Kuutiota kehitetään jatkuvasti käyttäjien tarpeita kuunnellen. Syyskuussa otettiin käyttöön tuorein kehitysversio, jossa metsänomistajien ja metsäammattilaisten välistä yhteydenpitoa on parannettu. Kuutio on myös laajentanut sidosryhmäyhteistyötä, ja nyt metsänomistaja voi osallistua helposti vapaaehtoiseen metsäsäätiömaksuun osana puukauppaa. Kuutio tarkistaa myös jatkossa metsäkiinteistön PEFC-ryhmäsertifiointistatuksen automaattisesti metsänomistajalle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 9

Ainoana yli 100 vuoden kokemuksella.

TÄYDELLINEN VALINTA URAKOINTIKÄYTTÖÖN

KRONOS GRIPTO sopii erinomaisesti

esimerkiksi Kronos 140- tai 150- metsävaunuun , traktorin tuppisovitteisiin tai hakkureihin. • Hydrauliletkutukset ja -putkitukset ovat tämän kokoluokan suurimmat. • Uusi Gripto-kuormain valmistetaan SSAB:n Strenx 700 -erikoisteräksestä.

KRONOS 150 -METSÄVAUNU KOROTETUILLA RISULAIDOILLA on

SUURIN & TEHOKKAIN KUORMAIN KAUTTA AIKOJEN KRONOS GRPTO 1009 - ulottuvuus 10 m • nostovoima maks ulottuvuudella 630 kg KRONOS GRPTO 1009 - ulottuvuus 8,5 m • nostovoima maks ulottuvuudella 780 kg

suurin markkinoilla oleva kokonaisuus. 15 tonnin kantavuus tarkoittaa jopa 30 kuution kertakuormaa. UUSI SMART BOOM CONTROL -OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Älykäs tapa ohjata Kronos metsäkuormainta. Smart Boom Controlin ansiosta operaattori ohjaa kouraa yksittäisten sylinterien sijaan. Kronos on ensimmäinen kuormainvalmistaja maailmassa joka tarjoaa tämän ratkaisun traktoripohjaisille sovelluksille. Toimitukset alkavat ensi vuonna.

NYT KANNATTAA PYYTÄÄ TARJOUS. Wikar Oy Ab / Kronos Puh. 06 823 2300

mail@kronos.fi www.kronos.fi

Guy Clärk 0500 667697 guy.clark@kronos.fi

Paperi yhä metsäteollisuuden tärkein vientituote

M

etsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli lähes 12 miljardia euroa vuonna 2017. Suomen tavaravienti oli lähes 60 miljardia euroa ja lisääntyi edellisestä vuodesta reaalisesti kymmenyksellä, mutta metsäteollisuuden viennin kokonaisarvo pysyi samoissa lukemissa. Metsäteollisuustuotteet kattoivat viidesosan Suomen koko tavaraviennistä.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli hieman yli yhdeksän miljardia euroa. Viennin arvo väheni reaalisesti edellisestä vuodesta kaksi prosenttia. Metsäteollisuuden vientituloista 56 prosenttia tuli paperi- ja kartonkituotteista. - Paperiviennin kokonaisarvo oli hieman yli neljä miljardia euroa ja vähennystä oli reaalisesti yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta, kertoo tutkija Eeva Vaahtera Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Kartonkia vietiin 2,7 miljardin euron arvosta ja lisäystä tuli reaalisesti viisi prosenttia. Kolmanneksi tärkein vientituote oli massa, jota vietiin maailmalle lähes kahden miljardin euron arvosta. Siinä lisäystä oli reaalisesti kuusi prosenttia. Paperin ja kartongin viennissä Saksa oli

Suomen tärkein kauppakumppani. Reilu kolmasosa massan vientituloista tuli Kiinasta. Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli 2,9 miljardia euroa. Viennin arvo nousi edellisestä vuodesta reaalisesti kuusi prosenttia. - Puutuoteteollisuuden viedyin tuote oli sahatavara, jonka arvo oli 1,8 miljardia euroa. Eniten sahatavaraa vietiin Suo-

mesta Kiinaan, jonka osuus viennistä oli 18 prosenttia. Toisena ja kolmantena tulivat Japani, 13 prosenttia ja Iso-Britannia, 10 prosenttia viennistä, Vaahtera kertoo.

Puuta vietiin varsinkin Ruotsiin

Puuta vietiin Suomesta 1,4 miljoonaa kuutiota ja viennin arvo oli 101 miljoonaa euroa.

Puun vientimäärä kasvoi reilulla kymmenyksellä edellisestä vuodesta. Viedyimmät puutavaralajit olivat kuitupuu, 42 prosenttia, tukkipuu, 32 prosenttia ja hake, 13 prosenttia. Vientipuusta 77 prosenttia päätyi Ruotsiin.

Puun tuonti väheni edelleen

Suomeen tuotiin puuta 8,7 miljoonaa kuutiota vuonna 2017.

- Puun tuonti väheni edellisestä vuodesta reilulla kymmenesosalla. Tuontipuusta yli puolet oli kuitupuuta, 31 prosenttia haketta ja kahdeksan prosenttia tukkipuuta. Loput viisi prosenttia oli jätepuuta, Vaahtera mainitsee. Viime vuoteen verrattuna kuitupuun tuonti väheni 18 prosenttia ja tukkipuun 23 prosenttia. Haketta sen sijaan tuotiin seitsemän prosenttia enemmän. Venäjä on ylivoimaisesti tärkein puun tuontimaa, sillä sieltä tuotiin 85 prosenttia puusta vuonna 2017. Muita tärkeitä kauppakumppaneita Suomelle olivat Viro, yhdeksän prosenttia puun tuonnista ja Latvia, jonka osuus oli neljä prosenttia. Puun tuonnin arvo oli 324 miljoonaa euroa. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli 1,4 miljardia euroa. Tuoduimmat artikkelit olivat massa, 0,3 miljardia euroa, puiset huonekalut, 0,3 miljardia euroa sekä paperi- ja kartonkijalosteet, 0,2 miljardia euroa. Suomen tärkeimmät kauppakumppanit olivat Ruotsi, jonka osuus oli 18 prosenttia tuonnin arvosta, Viro, 14 prosenttia ja Brasilia, 13 prosenttia. Ruotsista tärkeimmäksi metsäteollisuuden tuontiartikkeliksi nousi kartonki ja Virosta puiset huonekalut. Brasiliasta tuotiin lähes yksinomaan massaa, joka oli valkaistua lehtisulfaattisellua.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

10 KONEURAKOINTI

Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy:n vihertävän konekannan uusin jäsen on John Deere 1270 G -harvesteri varustettuna puomin IBC -kärkiohjauksella.

Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy

Metsäkoneurakointia kolmannessa polvessa

M

etsäkoneyhtymä Aittamäki Oy Kristiinankaupungista omaa pitkät perinteet alallaan. Jo kolmannessa polvessa jatkuvaa urakointia kehitetään kohti tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Hugo Aittamäki aloitti metsätyöt jo nuorena 60-luvulla. Massey-Fergusonista rakenneltu ajokone tuli käyttöön vuonna 1975 ja siitä alkoi puunkorjuun kasvu sekä koneellistuminen mukana savotoilla oli jo varhaisessa vaiheessa Hugon vanhin poika Elof. Vuonna 1979 perus-

tettiin avoin yhtiö urakointiin ja mukaan tuli pojista keskimmäinen Alf. Nuorin veli Leif lähti myös metsäkonemieheksi päästyään armeijasta vuonna 1983. - Ajokoneilla mentiin vuoteen 1987 jolloin investoitiin ensimmäiseen motoon: käytettyyn Lokomo 919:iin varustettuna

Ketosen Laurin kouralla. Kun ensiharvennukset alkoivat nostaa päätään ajoon tuli vuonna 1990 ketterä FMG Motokärppä. Lokomo 990 -harvesteri hankittiin 1992 ja ensimmäinen uusi harvesteri, Timberjack 1270, ostettiin Jorma Kiurulta 1994 ja siitä lähtien konekanta on ollut

hyvin vihreää. Ajokoneet alkoivat muuttua Valmeteista Timberjackeihin 1997 hankitun 870:n jälkeen. Toki seuraamme tarkasti konevalmistajien kehitystä ja tälläkin hetkellä meillä on ajokoneena yksi Ponsse Elk. Parhaimmillaan meillä oli kuusi John Deeren harvesteria ja tällä hetkellä niitä on neljä (1270G, 1270E, 1170E ja 1170E IT4). Puut ajetaan laaniin viidellä ajokoneella joista neljä on vihreitä (810E, 1010E x 2 ja 1110E). Jotain harvesteriteknogian luotettavuuden ja tehokkuuden kehityksestä kertoo se, että teemme nyt neljällä harvesterilla suunnilleen yhtä paljon puuta kuin kymmenkunta vuotta sitten kuudella. Koneidemme vaihtoväli on ollut tilanteen mukaan 10 000 - 15 000 tunnin välillä kertoilee, Leif Aittamäki.

Puunkorjuussa hyvä vauhti päällä

Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy:n hieno historia saa jatkoa myös tulevaisuudessa, kun Leifin pojat Jonas (vas.), Johan, Matts ohjaamossa sekä Elofin poika Patrik jatkavat nuoruuden innolla urakoinnin kehittämistä tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Metsäkoneyhtymä Aittamäki toimii UPM:n avainyrittäjänä alueellaan, mikä kulkee EteläPohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan alueella noin 100 kilometrin säteellä Kristiinankaupungista. - Maasto on rannikolla haastavaa ja kivikkoista mutta löytyy alueeltamme nevaakin, joten konevalinnoissa ja -varusteluissa on miettimistä. Teloissa käy-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 11

Hugo Aittamäki tukkisavotalla vinssillä varustetulla Fordson Major maataloustraktorilla v. 1972 ja apumiehinä mukana pojat Alf ja Elof.

Leif Aittamäki Lokomo 990 -harvesterin vieressä vuonna 1992 poikiensa Jonaksen, Johanin ja ohjaamossa häärivän Mattsin kanssa.

Joskus rannikolta löytyy myös maastoltaan helppoja kohteita kuten kuvassa Kristiinankaupungin kulmilla; yleensä mennään kuitenkin haastavassa kivikossa ja nevaakin löytyy.

tämme pääasiassa Olofsforsin hyviä malleja mutta nyt esimerkiksi uuden 1270 G:n mukana tuli Clarkin telat. Leimikoiden keskikoko on alueella aika pientä, noin 350 mottia, eli koneita siirrellään paljon jopa useita kertoja päivässä kolmella lavettiautollamme. Viime vuoden syksystä saakka on koneilla ollut töitä oikeastaan niin paljon kun olemme ehtineet tehdä. Ensimmäistä kertaa koko historiamme aikana vauhti ei hiipunut kesälläkään ja myös tulevaisuus näyttää hyvälle työllisyyden suhteen, toteaa Aittamäki.

Todellinen perheyhtiö

Omaa henkilökuntaa Metsäkoneyhtymä Aittamäen palveluksessa on 18 ja lisäksi työllistetään osayrittäjien kaksi koneketjua. - Minun vaimo Pirjo ja veljeni Elofin vaimo Kaarina ovat yrityksessä töissä samoin kun siskomme Marina ja hänen aviomehensä Jari Malinen. Kolmatta polvea edustavat poikani Johan, Matts ja Jonas sekä veljeni poika Patrik, jotka tulevat ottamaan koko ajan enemmän roolia myös yrityksen vetämisessä meneillään olevan sukupolvenvaihdoksen myötä. Lisäksi vanhimman poikani avo-

vaimo Jenny Hedkrok on osaaikaisena konttorin puolella. Meillä on muutenkin osaavaa porukkaa palveluksessa ja henki on hyvä, kehuu Aittamäki. Työmaille liikkumisessa ja koneiden varusteiden sekä polttoaineiden kuljettamisessa tarvitaan paljon pick-up- ja pakettiautokalustoa - ajoneuvoja onkin yhtä paljon kuin henkilökuntaakin. - Kalustoon kuuluu myös kaksi Hitachi kaivukonetta joilla tehdään istutusta ja metsämaan muokkausta, lisää Aittamäki.

Tuotekehitystyö tuo väriä arkeen

John Deere Forestryn kanssa on tehty pitkään hyvää yhteistyötä ja 2000-luvun puolella se on syventynyt myös tuotekehitykseen. - Olimme aikanaan aktiivisesti mukana ohjelmapuolen projekteissa, silloin kun siirryttiin TimberMatic 3000:sta uuden sukupolven TimberMatic 300 -mittalaitteeseen. Myös John Deeren E -malleja oli meillä testikäytössä samoin IBC-kärkiohjaus ensin ajokoneessa ja sitten harvesterissa. Tuotekehitystyö on todella mielenkiintoista ja antaa oman mausteensa arkiseen tekemiseen kun kerran

tekniikka meitä kaikkia kiinnostaa. Mutta toki se myös vaatii paljon vaivaa ja aikaa jatkuvan seurannan, raportoinnin, palaverien ym. muodossa, toteaa Aittamäki. John Deeren jatkuvan kehitystyön tuloksena markkinoille tuodaan tasaiseen tahtiin jopa mullistavia uutuuksia. - Kyllä esimerkiksi ajokoneen pyörivä ja vakaava ohjaamo muutti työskentelyn uudelle tasolle. Kun meille tuli ensimmäinen vuonna 2010 niin kuljettajat

Kesällä 1990 koneet seisoivat kesällä pihalla kuten yleensä muinakin kesinä. Vuosi 2018 teki perinteeseen iloisen poikkeuksen ja töitä oli niin paljon kun ehti tehdä. Toivottavasti sama tahti jatkuu...

vaativat että näitä pitää saada jatkossa kaikkiin koneisiin. Myös IBC-kärkiohjaus on loistava ratkaisu kun nosturin käyttö helpottuu oleellisesti. Se löytyy-

kin nyt juuri käyttöön otetusta uudesta 1270G -harvesteristamme, mistä teimme kaupat John Deere Forestryn Kimmo Västin kanssa, kertoo Aittamäki.

Telat tiukalle kertavedolla

Terosa Tela-Tiukka Käy kaikille telamalleille

www.terosa.fi Heikki Pulkkinen 040 525 2123 Veikko Komulainen 040 564 6123


12 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Äänekoskella sellu muuttuu kohta tekstiilikuiduksi

M

etsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation perustavat yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa Äänekoskelle rakennettavaan tekstiilikuitua valmistavaan teolliseen koelaitokseen. Aikaisemmin Tekesinä tunnettu Business Finland osallistuu hankkeen rahoitukseen tuotekehityslainalla.

Puupohjaista tekstiilikuitua tuottava koelaitos rakennetaan Äänekoskelle Metsä Groupin biotuotetehtaan välittömään läheisyyteen. Vuosikapasiteetiltaan 500 tonnin laitoksen rakentaminen alkaa lokakuussa 2018, ja sen tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2019 lopussa. Ulkopuolisena suunnittelukumppanina toimii Sweco. - Laitoksella ja sen puitteissa tehtävällä demonstraatiohankkeella pyritään osoittamaan uuden, ympäristöystävällisen tekstiilikuitujen valmistusmenetelmän tekninen toimivuus. Testitulosten perusteella arvioidaan teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä rakentaa seuraavassa vaiheessa selvästi suurempi tekstiilikuitutehdas Suomeen. Laitoksen valmistumisesta alkavan 2-3-vuotisen koevaiheen aikana selvitetään myös uudenlaisen kuidun kiinnostavuus markkinoilla, kertoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Kokeilusta teolliseen tuontantoon

Koelaitoksessa käytettävä tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uutta, sellua liuottavaa yhdistettä. Raaka-aineena käytetään Metsä Groupin valmistamaa ei-kuivattua paperisellua, joka saadaan kustannustehokkaasti viereiseltä biotuotetehtaalta. Uusi menetelmä on merkittävästi nykyisiä liukosellusta

Suomalais-japanilaisen yhteisyrityksen kehitystyönä syntynyt tekstiilikuitu on vasemmanpuolisessa kuvassa vielä hunajamaista nestettä, joka muuttuu käsittelyn kuluessa tekstiilikuiduksi. Suomalais-japanilaisen yhteistyön myötä termi puupalttoo voi pian saada uuden merkityksen; kuvassa puupohjaisesta tekstiilikuidusta valmistettuja tuotteita.

valmistettavia tekstiilikuidun tuotantovaihtoehtoja ympäristöystävällisempi. Menetelmää on kehitetty vuodesta 2009 alkaen useissa eri kehityshankkeissa, joissa ovat Metsä Groupin lisäksi olleet keskeisessä roolissa mm. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä saksalainen tutkimuslaitos TITK. Metsä Groupin oma aktiivinen kehitystyö alkoi vuonna 2012. Tällä hetkellä kuitua valmistuu Saksan koelaitoksessa arviolta 1 kg tunnissa. Valmistuessaan noin kymmenen henkeä työllistävän teollisen koelaitoksen tuotannoksi on kaavailtu noin 40 kg tunnissa, mikä tarkoittaa vuositasolla noin 500 000 kg tuotantoa. Varsinaiseen teolliseen tuotantoon päästyä vuosituotannon arvioidaan olevan vähintään 50 000 tonnia vuodessa, mikä tarkoittaa kokonaan uuden ja mittavan tuotantolaitoksen rakentamista. - Tällä hetkellä valmistamme tekstiilikuitua pienissä erissä, mutta uudessa koelaitoksessa on tarkoitus kokeilla suurempien erien massavalmistusta kestävillä tuotantomenetelmillä. Pyrimme osoittamaan uuden valmistusmenetelmän teknisen toimi-

Itochu Textile Corporationin ja Itochu Aparrel Divisionin operatiivinen johtaja Motonari Shimizu ja Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn uskovat nyt käynnistyvän hankkeen tarjoamiin laajoihin mahdollisuuksiin.

Koelaitokselle on varattu Äänekoskella alue hiljattain puretun vanhan sellutehtaan jättämään tilaan. Tekstiilikuidun valmistuksessa käytettävä raakasellu tulee viereisen biotuotetehtaan sellusäiliöistä.

vuuden ja kehittämään sitä edelleen von Weymarn toteaa ja jatkaa, koevaiheen aikana selvitetään myös uuden kuidun kiinnostavuus markkinoilla. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan edellytykset suuremman tekstiilikuitutehtaan rakentamiselle Suomeen.

Merkittävä yhteishanke kasvaville markkinoille

Tekstiilikuitujen koelaitos on toukokuussa 2018 perustetun Metsä Springin ensimmäinen merkittävä sijoitus. Uuden koelaitoksen omistus jakautuu puoliksi japanilaisen Itochun kanssa. Metsä Spring sijoittaa pääomia uusiin hankkeisiin yhdessä kumppaneidensa kanssa tavoitteenaan kestävään metsäpohjaiseen biotalouteen ja kiertotalouteen liittyvien uusien liiketoimintojen tunnistaminen ja kehittäminen. Japanin Osakassa pääkontto-

riaan pitävä ja jo 160 vuotta toiminut Itochu Corporation kuuluu Aasian merkittävimpiin kauppahuoneisiin. Liikevaihdoltaan noin kymmenen kertaa Metsä Groupin kokoinen yhtiö on todellinen monialayritys, joka harjoittaa kaupallista toimintaa lähes kaikilla ajateltavissa olevilla toimialoilla. Konserni on toiminut yhteistyössä Metsä Groupin kanssa vuodesta 2004 alkaen ja tiiviimmin vuodesta 2012 lähtien. Itochu on erikoistunut tekstiilialan materiaalien valmistukseen, jälleenmyyntiin ja maahantuontiin, jota yhtiö harjoittaa kaikilla mantereilla useiden eri tuotemerkkien voimin. Nyt käynnistyvän koelaitosyhteistyöhankkeen myötä Itochu toivoo löytävänsä ratkaisun maailmanlaajuiseen kestävästi ja ympäristöystävällisesti tuotettujen tekstiilikuitulaatujen kasvaneeseen kysyntään, mutta osal-

taan myös luovansa täysin uusia tuotteita yhdella maailman kilpailuimmista toimialoista. - Markkinat jakautuvat synteettisesti valmistettujen (öljypohjaisia) ja puuvillakuitujen kesken. Puuvillan tuotantoa ei voi enää paljoa lisätä nykyisestään. Markkinoille on syntynyt luonnolista kysyntää kestävästi, uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuja kuituja kohtaan. Puupohjaisten tekstiilikuitujen maailmanlaajuinen vuosituotanto on kasvanut viidessä vuodessa 600 tonnista kahteen miljoonaan tonniin vuodessa. Tutkimustemme mukaan kysyntää olisi kuitenkin reilulle viidelle miljoonalle kuitutonnille vuodessa, kertoo Itochu Textile Corporationin ja Itochu Aparrel Divisionin operatiivinen johtaja Motonari Shimizu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 13

SVEZA Group ja Valmet ovat Paltamon biojalostamohanke etenee aiepöytäkirjan - ELY-keskukselta puoltava YVA-päätös allekirjoittaneet Vologdan alueelle Venäjälle

P

altamon biojalostamo -hankkeen tarkoituksena on rakentaa biojalostamo Paltamoon Kylänpuron teollisuusalueelle. Biojalostamon päätuotteet ovat valkaistu selluloosa ja sen johdannaisena tekstiilikuitu Arbron, jota on tarkoitus tuottaa tekstiiliteollisuuden käyttöön. Biojalostamon pääprosessi on kemiallinen sellunvalmistus.

Paltamon biojalostamo -hankkeeseen sovelletaan lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), koska biojalostamo on metsäteollisuuden massatehdas. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä on toiminut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankevastaava on KaiCell Fibers Oy. Paltamon biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi on ensimmäinen uuden YVA-lainsäädännön mukainen hanke Kainuussa. Uusi YVA-laki ja -asetus tulivat voimaan 16.5. 2017. Uuden lain tavoitteena on ollut sujuvoittaa YVA-menettelyä ja lisätä merkittävien ympäristövaikutusten painoarvoa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu neljää eri vaihtoehtoa, joista kolme on toteutusvaihtoja. Nämä eroavat toisistaan tuotantomäärien osalta. Ennen YVA-menettelyn aloittamista on tarkasteltu myös Suomussalmelle ja Kajaaniin sijoittuvia paikkavaihtoehtoja, mutta sittemmin päädyttiin Paltamon sijaintipaikkaan. Muiden kuntien paikkavaihtoehtojen osalta ei ole tehty YVA-menettelyyn sisältyvää lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen YVA-menettelyn alkuvaiheessa laadittiin arviointiohjelma, joka toimitettiin ELY -keskukseen 13.12.2017. ELY -keskus antoi siitä yhteysviranomaisen lausunnon 27.2.2018. Tämän jälkeen hankevastaava jatkoi ympäristövaikutusten arviointia ja laati ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 11.6.2018-9.8.2018. Arviointiselostuksesta annettiin 25 lausuntoa ja kuusi mielipidettä. Lausunnot on esitetty hankkeen YVA-sivuilla. Yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä on perustellussa päätelmässä. Perustellussa päätelmässä todetaan, että ympäristöarviointi täyttää YVA-lain ja -asetuksen sisältövaatimukset ja on laadultaan kokonaisuutena riittävä. Hankkeen merkittävimpinä ympäristövaikutuksena pidetään vesistövaikutuksia, mutta hank-

suunniteltuun sellutehdasprojektiin liittyen

S

VEZA Group suunnittelee uuden, modernin selluteh- taan rakentamista Vologdan alueelle Venäjällä. Marraskuussa 2017 SVEZA valitsi Valmetin tekemään sellutehtaan perussuunnittelun, joka on nyt saatu valmiiksi. Syyskuun 26. päivä, 2018 Valmet ja SVEZA ovat allekirjoittaneet aiepöytäkirjan tavoitteenaan jatkoyhteistyö suunnitellussa sellutehdasprojektissa.

SVEZA etenee nyt mahdollisen sellutehtaan valmisteluissa, mukaan lukien ympäristöluvat.

Tietoja SVEZA-yhtiöstä

SVEZA on maailmanlaajuisesti tunnettu vanerin valmistaja. Tällä hetkellä yhtiö tuottaa korkealaatuista vaneria venäläisestä koivusta kuudella tehtaallaan. Sen vuosituotanto on 1 260 000 kuutiometriä ja se on maailman suurin venäläisen koivuvanerin tuottaja.

Savonlinnaan kaavaillaan merkittävää sahainvestointia

S Valtaosa suunnitteilla olevan biojalostamon tarvitsemasta puusta tulee enintään runsaan sadan kilometrin päästä tehdasta, joka sijaitsee Kainuun laajojen metsävarojen keskellä. Sijainti on hyvää myös lopputuotteiden logistiikan kannalta.

keella on myös muita ympäristövaikutuksia, jotka on YVA-menettelyssä tunnistettu. Yhteysviranomainen on kuitenkin tuonut perustellussa päätelmässä esille arviointia koskevia huomiota ja tarkennustarpeita, jotka ovat tarkennettavissa hankkeen myöhemmässä jatkosuunnittelussa ja ympäristölupahakemusta laadittaessa. ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ja annetut lausunnot sekä mielipiteet ovat luettavissa ympäristöhallinnon YVA-sivuilta: http://www.ymparisto.fi/ kaicellYVA

KaiCell Fibers pähkinänkuoressa

KaiCell Fibersin biojalostamon investoinnin arvo on noin 900 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on tuottaa puoli miljoonaa tonnia vuodessa kemiallista sellua. Tuotannosta lähes neljännes käytetään omaan jatkojalostukseen. Markkinasellua Kaicell Fibersin tavoitteena on myydä alkuvaiheessa paperi-, pehmopaperi- ja kartonkiteollisuuden tarpeisiin. Yhtiön oman jatkojalostuksen tuote on ekologinen tekstiilikuitu Arbron™. Tekstiilikuidun arvioitu tuotantomäärä on noin 100 000 tonnia vuodessa. Päätuotteidensa lisäksi yhtiö myy tuotannon sivuvirtoja yhteistyökumppaneille, jotka kehittävät biotuotteita Paltamon tehdasalueelle tulevassa BioFu-

ahakuutio Oy tavoittelee sahaustoiminnan tuotanto- määrän kasvattamista yli 30 prosentilla ja suunnittelee 6 miljoonan euron investointia tuotantovälineisiin ja rakennuksiin Savonlinnassa.

tuotantomäärän kasvattaminen 67 000 m3:sta 100 000 m3:iin toisi noin kymmenen uutta työpaikkaa puuvirtojen ja sahatavaran käsittelyyn Kerimäelle sekä noin 7,5 miljoonaa euroa lisää kantoraha - ja puun hankintaan liittyviä tuloja Savonlinnan talousalueelle vuodessa.

Sahakuutio Oy:n vuosittaisen

tureFactoryssa™.

Hankkeen aikataulu

Tavoitteena on, että: - 2019 investointipäätöskelpoisuus - Tuotantoon 2023 mennessä

Biotuotteita lähikuidusta

Kainuun suuret metsävarat antavat monipuoliset mahdollisuudet biotuotteiden jatkojalostukseen. Biotuotteilla voidaan korvata uusiutumattomiin luonnonvaroihin perustuvaa kulutusta maailmassa, jossa väestön määrä kasvaa, ilmasto lämpenee ja kulutuksen rajat ovat tulossa vastaan. Kestävästi kasvatettu puu kannattaa jatkojalostaa paikallisesti mahdollisimman pitkälle. Tämä on biojalostamon perusta. Metsien kestävällä käytöllä ja hyvällä hoidolla turvataan puuston vuotuinen kasvu Kainuussa myös tulevaisuudessa. Biojalostamo tuottaa sellua ja sen pohjalta muita pitkälle jalostettuja tuotteita, kuten tekstiilikuitu Arbronin™ raaka-ainetta. Mukaan haetaan myös uusia partnereita kehittämään lisää innovaatioita. Uusien biotuotteiden osuus biojalostamon tuotannosta nousee merkittäväksi. Pitkälle jalostetut, eri teollisuudenalojen maailmanmarkkinoille suunnatut tuotteet luovat investoinnille myös vakaan perustan.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä


14 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu-ratkaisut Comfort Ride ja SmartFlow nostavat tuottavuutta ja tarjoavat parempaa työssä viihtymistä

NG Noggrann Hugg Ab on pohjalainen puunkorjuun palveluyritys, jonka koneet operoivat pääasiassa ruotsinkielisen Pohjanmaan rannikon pohjoisosissa, toisinaan toki etelämpänäkin, Metsä Groupin savotoilla joka tapauksessa. Kuvassa yrityksen Komatsu 855 -kuormakone savotalla.

O

saava ja motivoitunut kuljettaja, hyvä kone. Se on tehokas yhdistelmä kovenevassa kilpailussa. Näin vakuuttaa NG Noggrann Hugg Ab:n Henrik Norrback.

mivan työmiljöön toteuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät yrittäjältä pelisilmää. Vaikeaa se saattaa joskus olla, mutta ei mahdotonta. Tässä kertomus ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta.

”Kuljettaja kaiken keskipisteessä” kuulosti pitkään kliseeltä. Nyt kiristyvä kilpailu ja kohonneet tuottovaatimukset ovat nostamassa kuljettajat metsäkoneyritysten menestyksen avaintekijöiksi. Konevalmistajat tuovat koneisiin ominaisuuksia, joilla pyritään helpottamaan kuljettajien työtä, parantamaan turvallisuutta ja jaksamista. Uusien, tehokkaampien työskentelytapojen tueksi on kehitetty monenlaisia järjestelmiä. Hiljan julkistetut luvut alan kannattavuudesta vihjaavat, että rahalla ei ole mahdollista kuljettajien työvauhtia kasvattaa. Jotain muuta on yritettävä. Tiedetään, että yhteishenki ja avoin ilmapiiri työyhteisössä tekevät hyvää yrityksen kilpailukyvylle. Toi-

NG Noggrann Hugg Ab on pohjalainen puunkorjuun palveluyritys, jonka koneet operoivat pääasiassa ruotsinkielisen Pohjanmaan rannikon pohjoisosissa, toisinaan toki etelämpänäkin, Metsä Groupin savotoilla joka tapauksessa. Puunkorjuuyhtiön nimi on perua 90-luvun alkupuolelta, aluksi sillä oli kaksi merkitystä, mutta nykyään se tarkoittaa ”laadukasta puunkorjuuta”. Tuo tulkinta istuu hyvin yrityksen arvoihin ja toimintatapoihin: taloudesta, koneista, metsänomistajista, kuljettajista ja asiakkaasta pidetään huolta. Siitä vakuuttuu, kun kuuntelee Noggrann Hugin omistajaa, toimitusjohtaja Henrik Norrbackaa. Henrik on pari vuotta sitten viisikymmentä täyttänyt lappforsi-

Hyvällä fiiliksellä hyviä tuloksia

lainen yrittäjä ja kahdeksanhenkisen puunkorjuutiimin yksi jäsenistä. Hän on äärimmäisen ylpeä tästä luomuksestaan, ennen muuta firmansa työyhteisöstä, jossa työnteko tuntuu mukavalta ja kaikilla on hyvä olla. - Puunkorjuuyrityksen menestyksen a ja o ovat osaavat kuljettajat ja hyvät koneet, joilla he työnsä tekevät. Meillä näin on, vakuuttaa Henrik Norrbacka. Hän myöntää, että nyt eletään korkean työllisyyden aikoja ja urakanantajalla on riittävä markkinaosuus paikallisista leimikoista; sekin pitää tunnelmaa korkealla. Mutta pelkällä positiivisilla odotuksilla ei tehdä tarkkaa ja taloudellisesti kannattavaa puunkorjuuta, sen hän myöntää: - On mahtavaa, kun meillä kuljettajat ovat yhtä lailla kiinnostuneita yrityksen menestyksestä, tehokkuudesta ja taloudesta. Jokaisen on oltava selvillä missä mennään, yhdessäolo, yhteiset hetket ovat tärkeitä, niitä yritän järjestää sopivin välein.

NG Noggrann Hugg Ab:n Komatsu -kuormatraktoreissa on jo pitkään ollut käytössä Comfort Ride -ohjaamovaimennus. Nyt astuttiin kehityksen seuraavalle SmartFlow -portaalle.

Sitten Henrik vakavoituu: - Omata kova ammattitaito ja samalla kyky olla mukana vahvistamassa yhteishenkeä, jokaisesta ei siihen valitettavasti ole, valintoja on ollut pakko tehdä.”

SmartFlow mullistaa kuljettajan työpäivän

Noggrann Hugg Ab:ssa on jo pitkään panostettu sellaiseen, joka parantaa kuljettajien työolosuhteita ja ergonomiaa. Hiljan sinne vaihdettiin kaksi Komatsun 855 -kuormakonetta. Ensimmäisellä on ehditty kuljettaa puuta jo 500 tunnin verran. Toista konetta odotellaan kohta puoliin tulevaksi. Jo edellisen polven, vaihtoon menneissä, koneissa oli Comfort Ride -ohjaamovaimennus. Nyt astuttiin kehityksen seuraavalle portaalle: uusissa Komatsuissa on SmartFlow. Kukaan ei osannut aavistaa, kuinka suuren harppauksen kuljettajan arkipäivään uusi tekniikka tuo tullessaan. Kokeiltuaan uutta 855-konetta jokainen yrityksen kuljettaja olisi tästä eteenpäin halunnut työskennellä

juuri sillä. Tony Pouttu oli onnekas, hänestä tuli SmartFlow -Komatsun kuljettaja. Mikään ei enää tunnu olevan entisellään hänen työpäivässään. Tony kertoo: - SmartFlow-tekee kuormaimen käsittelystä äärimmäisen helppoa, kokematonkin voisi kuormata tällä. Kyllä se on totta, mitä on kerrottu, kaikki rasittava, häiritsevä ja hallitsematon kuormaimen käyttäytyminen on poissa. Nyt tätä jaksaa tehdä. Komatsun aluemyyntipäällikkö Jari Leppänen oli poikennut kysymään kuulumisia, mutta tällaiseen kehumisen ilotulitukseen hän ei ollut osannut varautua, näytti jopa hämmentyneeltä. Vielä kun tarkan analyyttisenä tunnettu asiakas Henrik Norrbacka vahvisti asian olevan juuri noin, piti keskustelun kieli vaihtaa varmuuden vuoksi suomeksi. Tarina pysyi samana. Taitavan ja kokeneen kuljettajan rutiininomaiseen työsuoritukseen on sivullisen vaikea eläytyä. Pitää uskoa, mitä hän sanoo. Koneen kuormaustyötä

Yrittäjä Henrik Norrbacka (vas.) ja Komatsun aluemyyntipäällikkö Jari Leppänen. Molemminpuolinen luottamus näkyy ja kuuluu. Puhutaan kuormakoneista ja SmartFlow:sta, Henrik Norrbacka antaa tulla kehuja: - Kyllä Leppänen tiesi, milloin kannattaa tarjota uutta konetta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

etäämpänä katsellessa ero kyllä näkyy. Tony Pouttu toi täyden kuusitukkikuorman varastolle, purki sen ja lähti keräämään palstalta mäntytavaraa, joka oli puitu hiukan ulommaksi uralta. Kuormaimen pitkällä ulottumalla tarttuminen oli yhtä sujuvaa

kuin läheltä. Ja karttuihan se kuorma valtavan nopeasti, ei kolistelua eikä sammalten varistelua. Ei kelvannut Tonylle lounaskutsu, ohjaamossa lämmitetty makaronilaatikko, sekin maistuu nyt niin paljon paremmalta.

KONEURAKOINTI 15

Komatsu Forestilla suunnitelma rakentaa tulevaisuuden metsäkonetehdas

Kyllä sen huomaa sivullinenkin, että kuormaamisessa on nyt SmartFlow -järjestelmän ansiosta eri rytmi. Komatsu Forest panostaa vahvasti metsäkoneisiin nyt ja tulevaisuudessa; siitä osoituksena suunnitelma rakentaa kokonaan uusi metsäkonetehdas Uumajaan.

K NG Noggrann Hugg Ab:n kuljettaja Tony Pouttu sai vastuulleen yrityksen ensimmäisen SmartFlow Komatsun.

omatsu Forest on julkistanut suunnitelmiaan uuden metsäkonetehtaan rakentamiseksi. Jo hiljan on tullut tietoon Komatsu Forestin aikomus hankkia maa-alue Uumajan länsipuolelta Klockarbäckenin alueelta, muutaman kilometrin päästä Uumajan keskustasta, Sinisen tien varrelta.

Uuden tehtaan myötä tavoitteena on suunnitella ja rakentaa tuotantomiljöö, jossa ihmisten viihtyisä, turvallinen työympäristö, ergonomia ja korkea teknologia antavat parhaat mahdollisuudet hyvän laadun tuottamiseen. Myös ympäristöä ajatellen tavoitteet on asetettu korkealle. Se on mahdollista nyt, kun kaiken voi suunnitella alusta alkaen: tuotanto Uumajan uudella

tehtaalla on CO2-neutraaali. Tiedotteessa todetaan tämä n ison investoinnin vahvistavan Uumajan seutua metsäteknologian keskuksena Ruotsissa. On luonnollista, että tämän mittaluokan hankkeessa odotetaan myös yhteiskunnan mukanaoloa: yhteyksien rakentamista läntiseen ohitustiehen ja Pohjanlahden rannan nopeaan rataan (Botniabana).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

16 KONEURAKOINTI

Juurikäävän torjuntaan on kehitetty uusia menetelmiä

S

uomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat val- mistelleet kustannustehokasta menetelmää juurikäävän torjunnan omavalvontaan. Menetelmässä hyödynnetään valokuvausta, pilvipalvelua ja sähköistä tiedonsiirtoa. Luke on myös pilotoinut männyn tyvitervastautipesäkkeiden saartamista juurikäävän kanssa kilpailevalla harmaaorvakkasienellä.

Juurikääpä on Suomessa ylivoimaisesti eniten havupuille tuhoja aiheuttava puiden lahottajasieni. Sen arvioidaan tuottavan vuosittain noin 50 miljoonan euron tappiot maamme metsätaloudelle. Suomen metsäkeskus ja Luke ovat kehittäneet uusia menetelmiä juurikäävän torjuntaan yhteistyöhankkeessa. Maaja metsätalousministeriö tukee hankkeen tulosten käytäntöön saattamista. Tehokkaat torjuntatoimet ovat avainasemassa juurikäävän leviämisen estämiseksi muuttuvassa ilmastossa.

Torjunnan laadun seurantaan sujuvuutta uusilla välineillä

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy www.finnraiva.fi

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme

Juurikäävän leviämistä torjutaan käsittelemällä tuoreet kannot hakkuun yhteydessä torjunta-aineella. Hakkuun toteuttajan tulee seurata torjunnan laatua omavalvonnan avulla. Kehitystyön tavoitteena on ollut, että omavalvonta saadaan toteutettua mahdollisimman sujuvasti hakkuutyön yhteydessä ja että siinä hyödynnetään sähköistä tiedonsiirtoa. Uudessa omavalvontamenetelmässä torjunta-aineella peitetyistä kannoista otetaan valokuvia älypuhelimella. - Kuvat siirretään pilvipalvelimeen, jossa kuvista analysoidaan torjunta-aineen peittävyys. Tiedot tallentuvat palvelimeen ja ovat sieltä heti käytettävissä, kertoo projektipäällikkö Jorma Vierula Suomen metsäkeskuksesta. Viisi korjuuyritystä testaa sovellusta alkavan syksyn aikana.

Juurikäävän leviämistä torjutaan käsittelemällä tuoreet kannot hakkuun yhteydessä torjunta-aineella. Hakkuun toteuttajan tulee seurata torjunnan laatua omavalvonnan avulla.

Toinen tiedonsiirto-ominaisuus, jossa peittävyystulokset tallennetaan mittasaksiin runkojen tarkastusmittauksen yhteydessä, on viimeistelyvaiheessa. Mittasaksista tulokset siirtyvät hakkuukoneelle ja edelleen sähköisesti urakoitsijalle ja urakanantajalle. Tässä menetelmässä hyödynnetään kansainvälistä StanFord 2010 -standardia, jota ollaan ottamassa käyttöön hakkuukoneissa.

Tautipesäkkeen saartaminen rajoittaa juurikäävän juuristolevintää

Luke on selvittänyt maastokokeilla, miten tyvitervastautipesäkkeiden leviämistä nuorissa männiköissä voi rajoittaa. Kokeessa on saarrettu pesäke käsittelemällä ympärillä olevat terveiden mäntyjen kannot harmaaorvakkasienellä, joka kilpailee juurikäävän kanssa. Lisäksi juurikäävän leviämistä saartorenkaan sisällä pyritään hidastamaan levittämällä sairaisiin kantoihin virusta, joka vähentää juurikäävän kasvua. - Alustavien tulosten perus-

teella harmaaorvakka näytti levinneen suurimpaan osaan sillä käsiteltyjen puiden juurista. Sen sijaan kokeissa käytetty viruksen tartutusmenetelmä juurikääpään ei alustavien tulosten perusteella näyttäisi toimineen odotetusti ja menetelmä vaatii kehittämistä, kertoo tutkimusprofessori Jarkko Hantula Luonnonvarakeskuksesta. Tähän mennessä saatujen tulosten perusteella juurikääpäpesäkkeen saarrostus harmaaorvakalla näyttäisi rajoittavan juurikäävän juuristolevintää tehokkaasti. Torjuntatulosta voitaneen parantaa, jos käsittely pesäkkeen ulkoreunalla tehdään yhden sijasta kahteen lähimpään terveen puun kantoon. Menetelmä sopii käytettäväksi erityisesti nuorten, alle 15-vuotiaiden, mäntyjen taimikoissa, joissa puiden välimatka on lyhyt ja myös juurikääpäpesäkkeet ovat pieniä. Pilottikokeet on perustettu kesällä 2016 ja lopulliset tulokset saadaan vuoden 2019 aikana. Juurikäävän torjunnan kehitystyötä on tehty maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Juurikäävän torjunnan kehittämishankkeessa.

Mika Jormakka valittiin Koneyrittäjien varapuheenjohtajaksi

K

oneyrittäjien liiton 49. liittokokous valitsi järjestön varapuheenjohtajaksi koneyrittäjä Mika Jormakan Parikkalasta. Jormakka valittiin samalla liiton metsävaliokunnan puheenjohtajaksi Liiton hallitukseen valittiin

Tommi Lahti Jyväskylästä, Pasi Mikkonen Pihtiputaalta, Teemu Suvanto Oulaisista sekä uutena jäsenenä Teemu Tolppa Hämeenlinnasta Liiton hallituksessa jatkavat liiton puheenjohtajana Markku Suominen Eurajoelta, liiton varapuheenjohtajana Marko Vainionpää Alavudelta sekä jäsenenä Seppo Saarelainen Lieksasta

Liiton maarakennusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Seppo Saarelainen ja energiavaliokunnan puheenjohtajaksi Marko Vainionpää Koneyrittäjien liiton 49. liittokokous kokoontui Oulussa 27.-28. lokakuuta. Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17

Metsätehon ”Tehokas puuhuolto 2025” -visio

M

etsäteollisuuden ja toimintaympäristön kehitysnä- kymien perusteella on asetettu puuhuollon kehittämisvisio: Tehostuva täsmäohjattu puuhuolto parantaa metsäteollisuuden kilpailukykyä sekä turvaa sen kasvun ja uudistumisen.

Visiosta johdettu konkreettinen kehittämistavoite vuoteen 2025: ”Puuhuolto on kestävää, tuottaa lisäarvoa puun arvoketjuun ja on 30 % nykyistä kustannustehokkaampaa.” Julkaisussa jäsennetään niitä T&K-tarpeita, joita kehittämisvision saavuttaminen edellyttää. Tavoitteena on antaa perusteita alan T&K-toiminnan suuntaamiselle ja huippuosaamiseen tähtäävien tutkimusohjelmien valmistelulle. Nopeasti kehittyvien olosuhteiden vuoksi julkaisuun tehtiin päivitys 2018.

Tiivistelmä

Biotalouden tulo antaa koko metsäsektorille hyvät kasvun edellytykset. Seuraavana vuosikymmenenä metsäteollisuuden kasvun perustana toimii monia tekijöitä: Kuidun tuotanto monipuolisissa biojalostamoissa, kasvava pakkausteollisuus, ke-

Venäjällä Ponsse toimii noin 100 oman ja 400 dealerien ammattilaisen voimin; kuva viimeksi pidetyiltä dealerpäiviltä Krasanoyarskista kesäkuulta. Yhteensä Ponssella on 10 jälleenmyyjää sekä hyvin omistautunut ja ammattitaitoinen henkilöstö Venäjallä.

hittyvä pehmopaperituotanto, puurakentamisen kasvun ja erikoistumisen kautta vahvistuva puutuoteteollisuus sekä puun käyttö energiana ja liikennepolttoaineiden raaka-aineena. Tehostuva täsmäohjattu puu-

huolto parantaa metsäteollisuuden kilpailukykyä sekä turvaa sen kasvun ja uudistumisen. Digitalisaatio, ja erityisesti sen voimistuva aalto, teollinen internet, mahdollistaa teollisuuden puuhuollon tehostamisen. Puun-

tuottamisen ja puunhankinnan tehostaminen tuottaa lisäarvoa puun arvoketjuun ja hyvinvointia koko laajalle arvoverkostolle. Teollisen internetin kattavan käyttöönoton myötä koko puuhuollon arvoketjun hallinta digi-

talisoituu, mikä mahdollistaa kehityshyppäyksen puuhuollon rakenteissa ja johtamisessa, sekä entistä kannattavampien ja kustannustehokkaampien menetelmien kehittämisen puuntuotantoon, puukauppaan ja puutavaralogistiikkaan. Suurimmat tuottavuushyödyt ja lisäarvo syntyvät niistä toimintatapojen muutoksista, jotka digitalisaatio saa aikaan. Julkaisussa jäsennetään niitä T&K-tarpeita, joita kehittämisvision saavuttaminen edellyttää. Tavoitteena on antaa perusteita alan T&K-toiminnan suuntaamiselle ja huippuosaamiseen tähtäävien tutkimusohjelmien valmistelulle. Ponnistukseen tarvitaan laajaa, metsäsektorin perinteiset toimijarajat ylittävää osaamista ja yhteistyötä. Tutkimusja kehitystyön lisäksi vision saavuttaminen edellyttää uudenlaista suhtautumista ja pelisääntöjä arvoverkostossa syntyvien tietojen omistukseen ja käyttöoikeuksiin.

Metsäteho Oy

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

18 KONEURAKOINTI

PONSSE Bison Active Frame

Ennennäkemätöntä kuormatraktorin tuottavuutta

Uudenlainen CVT-voi- mansiirto - Continuously Variable Transmission

Uusi PONSSE Bison Active Frame näyttää todelliset pikajuoksijan kykynsä etenkin pitkillä kuljetusmatkoilla. Uudenlainen CVT-voimansiirto pitää koneen ajonopeuden ja moottorin kuormituksen aina hyvin tilanteen tasalla, mikä takaa suuren tuottavuuden alhaisella polttoainemäärällä.

U

uden kuormatraktorin, PONSSE Bison Active Framen vahvuuksia ovat nopeus ja tehokkuus. Alalla ennennäkemättömät CVT-voimansiirto ja Active Frame ohjaamon vaimennus nostavat koneen tuottavuuden aivan uudelle tasolle, erityisesti pitkillä kuljetusetäisyyksillä. Nykyaikainen moottori, voimakas kuormain ja luja voimalinja yhdessä tekevät Bison Active Framesta tuottavan tehopak-

kauksen puutavaran metsäkuljetuksiin. Uusi PONSSE Bison Active Frame näyttää todelliset pikajuoksijan kykynsä etenkin pitkillä kuljetusmatkoilla. Uudenlainen CVT-voimansiirto pitää koneen ajonopeuden ja moottorin kuormituksen aina hyvin tilanteen tasalla, mikä takaa suuren tuottavuuden alhaisella polttoainemäärällä. Alentuneen polttoaineenkulutuksen lisäksi CVT-voimalinjan erityisiä etuja ovat suuri vetovoima ja portaaton voimansiirto - ei enää pysähdystä kesken työskentelyn hitaan

ja nopean vaihteen välillä. Yhdistettynä nykyaikaisiin ja vääntäviin moottoreihin tarjoaa tämä voimapaketti ennennäkemätöntä tuottavuutta. Suuri kuormatila ja voimakas, helppokäyttöinen kuormain takaavat tehokkaan kuormankäsittelyn kaikilla työmailla. Bison Active Framen kantavuus on 16 tonnia. PONSSE Bison Active Frame on varustettu Ponssen omalla Active Frame järjestelmällä. PONSSE Active Frame on uudenlainen metsäkoneen ohjaamon vaimennusjärjestelmä. Se on rakenteeltaan yksinkertainen

ja toimiva, vaimentaen kuljettajaan kohdistuvat sivuttaisheilahdukset tehokkaasti ja huomaamattomasti. Active Frame mahdollistaa kuljettajan jaksamisen virkeänä ja tuottavana tunnista toiseen, myös suurilla nopeuksilla.

PONSSE Bison Active Framen uudenlainen voimansiirto perustuu CVT-tekniikkaan. CVT -voimansiirrossa on portaaton välityssuhteen muutos, joten perinteistä vaihteenvaihtoa hitaan ja nopean vaihteen välillä ei enää tarvita. Koneella voidaan ajaa pysähtymättä koko nopeusalueella - ajotilanteen mahdollisuuksien mukaan. CVT-voimansiirrolla varustetussa koneessa voidaan perinteinen hydrostaattinen voimanvälitys korvata erillisellä CVT-vaihteistolla. Tämä mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen sekä suuremman vetovoiman, jonka hyödyt tulevat esille erityisesti ajettaessa jyrkissä mäissä, pehmeissä maastoissa ja syvässä lumessa. CVT-voimansiirto on erittäin luja. Tekniikkaa on käytetty aiemmin esimerkiksi suurissa maansiirtokoneissa, joten siitä on kertynyt jo käytännön kokemusta. Ponsse on ainoa valmistaja, joka tarjoaa CVT-voimansiirron nyt myös metsäkoneisiin. - Kokemukset kenttätesteistä ovat rohkaisevia. CVT-voimansiirron ansiosta koneen ajonopeutta voidaan tilanteen salliessa kasvattaa huomattavasti. Tästä on hyötyä erityisesti pitkillä kuljetusetäisyyksillä, sanoo tuotepäällikkö Juha Haverinen.

CVT-voimansiirto on erittäin luja. Ponsse on ainoa valmistaja, joka tarjoaa CVT-voimansiirron nyt myös metsäkoneisiin.

Alentuneen polttoaineenkulutuksen lisäksi CVT-voimalinjan erityisiä etuja ovat suuri vetovoima ja portaaton voimansiirto - ei enää pysähdystä kesken työskentelyn hitaan ja nopean vaihteen välillä.

Ponssen ohjaamo on viihtyisä ja ergonominen työpaikka. PONSSE Bison Active Frame on varustettu Ponssen omalla Active Frame -ohjaamon vaimennusjärjestelmällä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

Uutta voimaa kuormankäsittelyyn kenttäkokein vaativissa olosuhteissa Kanadassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa, joissa sillä on työskennelty jo tuhansia tunteja. Kenttäkokeiden tulokset ovat olleet hyviä. Kuormaimessa on paljon voimaa, sitä on helppo hallita ja vahva rakenne tekee siitä luotettavan. Uudenlaisessa rakenteessa kuormaimen geometriaa on uudistettu, ja sitä on helppo hallita suurellakin kuormituksella. Hydrauliikkajärjestelmän letkut ja putket on viety suojaan puomin sisäpuolelle, jatkeen sylinterit ovat suojassa puomin sisällä ja rotaattorin letkutus on suojattu viemällä letkut suoraan riipukkeen läpi. Lisäksi nostosylinteriin on lisätty hydraulinen päätyvaimennus helpottamaan kuljettajan työskentelyä sylinterin liikkeen äärirajoilla. Uusilla rakenteellisilla ratkaisuilla on saavutettu maksimaalinen käyttöaste ja helppohuoltoisuus.

PONSSE K121 -kuormain laajentaa Ponssen kuormainmallistoa täysin uuteen kokoluokkaan.

P

onsse on tuonut markkinoille uuden kuormaimen Elephant- ja ElephantKing kuormatraktorimalleihin. Uusi PONSSE K121 -kuormain tarjoaa uudenlaista tehokkuutta ja nopeutta kuormankäsittelyyn vaativissa olosuhteissa.

vaikutus työn tuottavuuteen. PONSSE K121-kuormaimen uudenlainen geometria, hyvä hallittavuus ja mahdollisuus asentaa jopa 16 % suurempi kahmari mahdollistavat selkeästi nopeamman kuormankäsittelyn.

PONSSE K121 -kuormain laajentaa Ponssen kuormainmallistoa täysin uuteen kokoluokkaan. Uudessa kuormaimessa yhdistyvät suuri kääntö- ja nostovoima, parempi ulottuvuus, uudenlainen kuormaimen geometria ja hyvä hallittavuus. Näistä ominaisuuksista syntyy markkinoiden kokonaistehokkain kuormain, joka mahdollistaa nopeat kuormaus- ja purkuajat. Uusi kuormain tehostaa työskentelyä erityisesti niissä olosuhteissa, joissa kuormankäsittelyn osuus työskentelyajasta on suuri. Se helpottaa suurikokoisten puiden käsittelyä ja työskentelyä rinteissä, jossa kuormaimelta vaaditaan erityisen paljon voimaa.

Rinnehakkuut yleistyvät vauhdilla eri puolilla maailmaa. PONSSE-metsäkoneet ovat avanneet uudenlaisia mahdollisuuksia jyrkkiin rinneolosuhteisiin. PONSSE K121 -kuormain tehostaa rinnetyöskentelyä entisestään. Jyrkissä rinteissä kuormaimen sulava käsittely vaatii kuormaimelta paljon voimaa ja nosturin pilarin kallistuskulman on oltava laaja. K121-kuormaimen tilttijalustan suurempi kallistuskulma (-12°…+24°) varmistaa kuormaimen oikean asennon jyrkissä kohteissa. PONSSE Elephant- ja ElephantKing kuormatraktoreita käytetään laajalti työmailla, joissa käsitellään erittäin suuria puita. Uusi kuormainmalli helpottaa suurten puiden tehokasta käsittelyä ja siirtokuormausta esimerkiksi junavaunuihin. Suuresta kääntö- ja nostovoimasta sekä pitkästä ulottumasta johtuen puita voidaan nostaa kaukaa konetta siirtämättä tai raahaamatta puita maata pitkin koneen vierelle.

Nopeaa kuormankäsittelyä lyhyille ajomatkoille

Olosuhteissa, joissa kuormankäsittely muodostaa suurimman osan työajasta, kuormaimen kapasiteetilla on suuri merkitys. Jos ajomatkat ovat lyhyitä ja kuormien koot suuria, voi kuormaimen käyttöaika nousta yli 60 prosenttiin työskentelyajasta. Tällaisia työmaita ovat esimerkiksi istutusplantaasit, joissa ajomatkat ovat lyhyitä ja kuormaimen tehokkuudella on suuri

Voimaa rinteille ja suurikokoisten sahapuiden käsittelyyn

Uudenlainen ja testattu rakenne

PONSSE K121 -kuormaimen suunnittelun lähtökohtana ovat olleet kaikkein vaativimmat olosuhteet. Kuormainta on testattu

Rakenne ajateltu uudelleen

Kuormainten perusratkaisut ovat perustuneet samankaltaisiin ratkaisuihin jo kauan. PONSSE K121 -kuormaimessa perinteistä rakennetta on uudistettu merkittävästi ja puomiston ja sylinterien rakenne on suunniteltu uudelleen. Sylinterien rakenne ja sijoitus poikkeavat aiemmista ratkaisuista. Hitsaussaumojen määrää on voitu näin vähentää ja valukappaleiden käyttöä lisätä entisestään. Nämä yhdessä vähentävät komponentteihin kohdistuvia jännityksiä ja rasituksia sekä pidentävät kuormaimen elinikää. Uudet rakenneratkaisut on testattu kattavasti kenttätesteissä ja Ponssen omassa väsytystestauskeskuksessa. Myös kuormaimen hydrauliikka on suunniteltu uusiksi. Kuormaimen rakenteesta johtuen ei enää ole tarvetta kuljettaa hydrauliikkaputkia ja letkuja puomiston ulkopinnoilla vaan ne on viety suojaan rakenteisiin. Kahmarin päässä letkutus kulkee riipukkeen läpi rotaattorille. Hydrauliikkaosat ovat tästä johtuen aiempaa paremmin suojassa ulkoisilta vaurioilta. Kuormaimen suunnittelun yhteydessä työvalaistuksen vaikutusta kuljettajan jaksamiseen tutkittiin perusteellisesti. Työvalaisimien sijoitus on tehty uudella tavalla ja kuormaimeen on saatavilla tehokkaat ja hyvin suojatut LED-työvalot. Tämän ansiosta on saatu merkittävästi vähennettyä kuormatilan sermistä johtuvia heijastuksia ja kohdistettua valotehoa sinne missä sitä tarvitaan eli kuormatilaan, kahmariin ja työskentelyalueelle. Tehokas ja oikein suunnattu työvalaistus vähentää kuljettajan silmien rasitusta ja auttaa jaksamaan paremmin pimeässä työskenneltäessä.

Active Crane on saatavilla PONSSE-kuormatraktoreihin jotka ovat varustettuna K90+, K100+ ja K121 -kuormaimilla.

PONSSE Active Crane

Saumatonta kuormaimen hallintaa

P

ONSSE Active Crane on uusi tapa hallita kuormainta ja tehos- taa työskentelyä. Se on kuormatraktorin järjestelmä jolla kuljettaja ohjaa yksittäisten toimintojen asemesta kahmarin liikettä mahdollistaen kuljettajan tehokkaan keskittymisen kuormaintyöskentelyyn. Active Cranea hallitaan helposti kahdella ohjainvivulla, joista toisella ohjataan kahmarin korkeutta maasta ja toisella liikkeen suuntaa. Olennaista on, että kuljettajan ei tarvitse ohjata kaikkia toimintoja yhtäaikaisesti. Riittää että koneelle osoitetaan haluttu kahmarin paikka jolloin automatiikka hoitaa noston, taiton ja jatkeen käytön

automaattisesti. Kuljettaja voi halutessaan vaihtaa tilaa Active Crane-, ja perinteisen kuormainen hallinnan välillä helposti napin painalluksella. Active Crane perustuu tunnettuun ja hyvin kenttäolosuhteissa testattuun, Ponssen ainutlaatuiseen Sensor Module-tekniikkaan - vastaavaan, joka on jo vuosia ollut käytössä esimerkiksi PONSSE Scorpionin levellointijärjestelmässä sekä PONSSE Active Frame -ohjaamon vaimennusjärjestelmässä. Tunnettu ja hyväksi havaittu tekniikka takaa Active Cranelle parhaan luotettavuuden ja helpon huollettavuuden. Active Crane on saatavilla PONSSE-kuormatraktoreihin jotka ovat varustettuna K90+, K100+ ja K121 -kuormaimilla.

PONSSE Cobra

Todellinen moniosaaja

U

usi PONSSE Cobra -harvesteri on monipuolinen ja tehokas työkalu vaihteleviin olosuhteisiin. PONSSE Cobra on erittäin muuntautumiskykyinen kahdeksanpyöräinen yleiskone, joka on laajan varustevalikoiman ansiosta varusteltavissa laajasti erilaisille hakkuutavoille ja työmenetelmille. Luotettavien perusratkaisujen ansiosta Cobra on luotettava ja polttoainetaloudellinen kokonaisuus, jonka tarkka ja helppokäyttöinen nosturi, hyvä tasapaino ja sekä voimakas kuusisylinterinen moottori tekevät Cobrasta kokonaistaloudellisen ratkaisun vaihteleviin olosuhteisiin. PONSSE Cobran vakaus ja maavara ovat erinomaisia 26,5” pyöräkoon ja 1500 mm napavälin ansiosta. Suuri pyöräkoko, pitkä napaväli ja hyvä painojakautuma antavat koneelle alhaisen pintapaineen joka mahdollistaa työskentelyn myös pehmeillä mailla. Cobran työskentelytehokkuus kumpuaa suures-

Uusi PONSSE Cobra.

ta 210 cm3 työpumpusta sekä voimakkaasta 6-sylinterisestä moottorista. Cobran voimakas nosturi on varustettu kahdella kääntömoottorilla ja se on saatavilla jopa 11 metrin ulottumalla riippuen käytettävästä harvesteripäästä. Nämä tekijät yhdessä antavat koneelle käytännön voimaa joka helpottaa työskentelyä vaativissa olosuhteissa, ja mahdollistaa tehokkaan työskentelyn myös harvennuksilla. Cobra on saatavilla erilaisiin työskentelyolosuhteisiin sopivilla, Ponssen ikonisilla C5-liukupuomi-, tai C44+-liikeratanostureilla, sekä laajalla harvesteripäävalikoimalla alkaen H5-harvennushakkuupäästä aina järeään H7-hakkuupäähän uudistushakkuille. Myös kuorivat H7 Euca ja H77 Euca hakkuupäät kuuluvat Cobran hakkuupäävalikoimaan.


20 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse avasi tehdaslaajennuksen

E

linkeinoministeri Mika Lintilä avasi 24.8. Vieremällä Ponssen uuden tehdaslaajennuksen. Tehdaslaajennus merkitsee merkittävää askelta Ponssen tuotannon kehityksessä ja kilpailukyvyssä.

Tehdasinvestointi on mittavin Ponssen historiassa tuotantotilojen laajentuessa 2,7 hehtaarista neljään hehtaariin. Ennen kaikkea investointi merkitsee harppausta tuotantoteknologiassa. - Uusi tehdas mahdollistaa laadun, joustavuuden, työturvallisuuden ja tuottavuuden voimakkaan kehityksen. Pystymme reagoimaan joustavammin markkinatilanteen muutoksiin ja varmistamaan PONSSE-metsäkoneiden tehokkaan asiakasvarioinnin sarjavalmistusolosuhteissa, Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo. Tehtaan käyttöön vihkinyt elinkeinoministeri Mika Lintilä totesi juhlapuheessaan, että laajennus on esimerkki tulevaisuudenuskosta, joka on leimannut Ponssea koko sen kehityksen ajan. - Tämä nostaa Ponssen kilpailukykyä taas seuraavalle tasolle. Prosessien jatkuva kehitys, maailman parhaat metsäkoneet ja paras laatu asiakkaalle kuulostavat erinomaisilta tavoitteilta. Mutta olen varma, että Ponssen todellinen menetys perustuu vahvoihin arvoihin ja reiluun meininkiin. Sillä pärjää aina,

Ponssen tehtaan laajennus vihittiin käyttöön 24.8.2018. Kaikki PONSSE-metsäkoneet valmistetaan Vieremällä maailman nykyaikaisimmassa metsäkonetehtaassa.

ministeri Lintilä totesi.

Älykäs teknologia muuttaa varastologistiikan

Uudessa tehtaassa siirryttiin samalla uuteen älykkääseen varastoteknologiaan, joka mahdollistaa komponenttien sujuvan virtauksen tuotantolinjoille. Samalla varastologistiikan tuottavuuus kasvoi merkittävästi ja komponenttien manuaalinen käsittely väheni. Varastoauto-

Nyt toteutettu tehdasinvestointi on mittavin Ponssen historiassa tuotantotilojen laajentuessa 2,7 hehtaarista neljään hehtaariin.

Uudistettu tuotanto mahdollistaa joustavamman reagoinnin markkinatilanteiden muutoksiin.

Laajennusinvestoinnin yhteydessä siirryttiin samalla uuteen älykkääseen varastoteknologiaan, joka mahdollistaa komponenttien sujuvan virtauksen tuotantolinjoille.

maatio sisältää 15 500 pientavaran varastopaikkaa ja 3900 lavapaikkaa. Uuden tehtaan rakennustyöt

alkoivat vuoden 2016 loppupuolella. Harjakaisia vietetiin tammikuussa samalla kun tehtaasta valmistui 13 000. PONSSE-met-

Uusi tehdas mahdollistaa laadun, joustavuuden, työturvallisuuden ja tuottavuuden voimakkaan kehityksen.

säkone. Kaikki PONSSE-metsäkoneet valmistetaan Vieremällä maailman nykyaikaisimmassa metsäkonetehtaassa.

PONSSE-metsäkoneiden tuotanto perustuu tehokkaaseen asiakasvarioitiin sarjavalmistusolosuhteissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 21

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela nimetty Vuoden liikemieheksi

P

onsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela on nimetty Vuoden liikemieheksi. Palkinnon jakaa vuosittain Suomen Liikemiesyhdistys yhdessä Kauppalehden ja Aalto-yliopiston kanssa. Ensimmäistä kertaa palkinnon historiassa Vuoden liikemies on noussut toistamiseen samasta yrityksestä. Ponssen perustaja Einari Vidgrén vastaanotti palkinnon vuonna 1997.

Vuoden Liikemies -valinta julkistettiin syyskuun lopulla Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa. Palkitsemisperusteluissa todettiin, että Juho Nummelassa yhdistyvät nykyaikaisen kestävän johtajuuden tunnusmerkistöt. Raadin arvion mukaan Juho Nummela toteuttaa arjessaan periaatteita, joissa vastuullinen toiminta, läpinäkyvyys ja sidosryhmien osallistaminen ovat tuottaneet sekä taloudellista että työntekijäkokemuksellista menestystä. - Juho Nummelan johtajuudessa yhdistyvät yrityksen juurien arvostaminen ja uuden luominen. Uutta luodaan yhteistyössä kaikkien ponsselaisten kanssa, jonka mahdollistaa se, että Nummela itse syttyy siitä, että yritystä viedään yhdessä

eteenpäin, organisaatiotasosta riippumatta. Nummela on aidosti keskusteleva johtaja ja esimerkinnäyttäjä uuden ajan johtamiskyvyistä, raati arvioi. Juho Nummelan toimitusjohtajakauteen on mahtunut suuria käännekohtia. Nummela aloitti toimitusjohtajana juuri ennen kansainvälistä finanssikriisiä, joka vaikutti vahvasti myös Ponssen toimintaan. Parhaillaan Vieremällä otetaan käyttöön yhtiön historian suurinta tehdasinvestointia. Akateemiselta arvoltaan Juho Nummela on tekniikan tohtori. Hän on toiminut Ponsse Oyj:n toimitusjohtajana kymmenen vuoden ajan vuodesta 2008 al-

kaen. Hän aloitti Ponsse Oyj:n palveluksessa diplomityöntekijänä vuonna 2002, toimi yhtiön laatu- ja IT-johtajana vuosina 2005-2006 ja tehtaanjohtajana vuosina 2006-2008. Nummela on palkittu aiemmin myös Future Ceo of the Year -tunnustuksella vuonna 2017. Suomen Liikemiesyhdistys on vuonna 1896 perustettu järjestö, joka pyrkii ajamaan liike-elämän ja yrittäjien etuja. Yhdistys perusti aikanaan Kauppalehden ja oli mukana vaikuttamassa muun muassa Kauppakorkeakoulun perustamiseen. Vuoden Liikemies -palkintoa on jaettu vuodesta 1980 alkaen.

Akateemiselta arvoltaan Juho Nummela on tekniikan tohtori. Hän on toiminut Ponsse Oyj:n toimitusjohtajana kymmenen vuoden ajan.

Vuoden Liikemiehet 1980-2018: v. 2018 toimitusjohtaja Juho Nummela, Ponsse Oyj v. 2017 toimitusjohtaja / hallitusammat. Mika Sutinen, Musti ja Mirri Oy v. 2016 konsernijohtaja Paula Salastie, Teknos Oy v. 2015 toimitusjohtaja Mikko Wirén, Pihlajalinna Oyj v. 2014 hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, Normet Group Oy v. 2013 toimitusjohtaja Fred Larsen, Lamor Corporation Ab v. 2012 hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy v. 2011 hallituksen puheenjohtaja Jukka Roiha, Lindström Oy v. 2010 hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen, Nurminen Logistics Oyj v. 2009 toimitusjohtaja Anne Berner, Oy Vallila Interior Ab v. 2008 toimitusjohtaja Jari Sarasvuo, Trainers’ House Oy v. 2007 toimitusjohtaja Jussi Nurmio, Taivas Oy v. 2006 toimitusjohtaja Mauri Ikola, Vepsäläinen konserni v. 2005 hallituksen puheenjohtaja Jouko Kemppi, Kemppi Oy v. 2004 hallituksen jäsen Rabbe Grönblom, Kotipizza Oyj v. 2003 toimitusjohtaja Mika Anttonen, Greeni Oy v. 2002 toimitusjohtaja Ilkka Brotherus, Sinituote Oy v. 2001 toimitusjohtaja Stig Gustavson, KCI Konecranes v. 1999 toimitusjohtaja Pentti Rotola-Pukkila, P. Rotola-Pukkila Oy v. 1998 toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen, Marimekko Oy v. 1997 hallituksen puheenjohtaja Einari Vidgrén, Ponsse Oy v. 1996 toimitusjohtaja George Berner, Berner Oy v. 1995 vuorineuvos Erkki J. Toivanen, Onninen Oy v. 1994 toimitusjohtaja Stig Lindström, Lival Oy v. 1993 toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä, Planmeca Oy v. 1992 toimitusjohtaja Jorma Nieminen, Benefon Oy v. 1991 hallituksen puheenjohtaja Yrjö Toivola, Vaisala Oy v. 1990 hallituksen puheenjohtaja Matti T. Martela, Martela Oy v. 1989 hallituksen puheenjohtaja Reijo Vauhkonen, Suomen Vuolukivi Oy v. 1988 toimitusjohtaja Pekka Paasikivi, Oras Oy v. 1987 toimitusjohtaja Hannu Seppälä, Seppälä Oy v. 1986 toimitusjohtaja Arvo Suutari, Ruusutarhat, Arvo Suutari Oy v. 1985 toimitusjohtaja Seppo Halttunen, Halton Oy v. 1984 pääjohtaja Heikki O. Salonen, Amer-yhtymä Oy v. 1983 toimitusjohtaja Gary Sundberg, Teknolon Group v. 1982 toimitusjohtaja Gustav von Hertzen, Suomen Sokeri Oy v. 1981 toimitusjohtaja Veijo Sydänmetsä, Pyhännän Rakennustuote Oy v. 1980 toimitusjohtaja Jorma Nokkala, Tmi Nokka-Koneet


METSÄALAN AMMATTILEHTI

22 KONEURAKOINTI

Oshkosh, Wisconsin, USA

Great Lakes Logging Expo

G

reat Lakes Logging Expo järjestetään vuosittain USA:n suurtenä järvien alueella nyt oli kyseessä jo 73:s kerta. Tällä kertaa tapahtuma pidettiin Oshkosissa, Wisconsinissa. Ponsse panostaa vahvasti USA:n markkinaan ja Great Lakes Logging Expossa Ponssen panostus messuosastoon oli taas kerran merkittävä, ja Ponssen osasto valittiinkin tapahtuman parhaaksi.

Great Lakes Logging Expo on Pohjois-Amerikan suurimpia puunkorjuukoneiden ja laitteiden messuja; ne vuorottelevat Michiganin Escanaban sekä Wisconsinin Oshkoshin kanssa. Messujen kävijäkunta koostuu pääasiassa suurten järvien alueen urakoitsijoista joista iso osa tulee Michiganin, Wisconsinin ja Minnesotan alueelta. Ponssen osastolla oli esillä laaja kattaus Ponssen mallistoa. Mukana olivat harvestereista Scorpion King ja Ergo Active Frame ohjaamon vaimennuksella. Ajokoneista esillä olivat Buffalo, Buffalo King ja Wisent. Ponsse satsaa voimakkaasti myös hakkuupäämyyntiin. USA ja Kanada ovat merkittäviä markkinoita irtohakkuupäille, joita asennetaan tela-alustaisiin koneisiin. Irtohakkuupäämallisto oli myös hyvin edustettuna neljällä eri hakkuupäällä.

Great Lakes Logging Expo järjestettiin Oshkosissa, Wisconsinissa syyskuussa. Ponssen osastolla oli esillä koneita kattavasti ja ponsselaiseen tapaan hyvä meiniki. USA ja Kanada ovat merkittäviä markkinoita myös Ponsse irtohakkuupäille.

Hyväntekeväisyysteemalla

Ponsse oli messuilla mukana myös kokoamassa varoja hyväntekeväisyyteen. Messuosastolle oli järjestetty hyväntekeväisyyskilpailu, jossa asiakkaat pääsivät kisaamaan Ponssen edustajien kanssa ja keräämään rahaa hyväntekeväisyyteen. Leikkimielisen kisan ideana oli pudottaa osallistujan valitsema ponsselainen laudalta vesitankkiin. Ehdottomasti suurimman määrän hyväntekeväisyysvaroja keräsi toimitusjohtaja Juho Nummela, jolle vesitankki tulikin tutuksi päivien aikana. Tempaus oli suosittu ja sen ansiosta saatiinkin kasaan kohtuullinen summa hyväntekeväisyysvaroja. Varat osoitettiin Log a Load for Kids järjestölle, jonka tehtävänä on edistää lasten terveyttä ja koulutusta.

Messuilla käydään myös kauppaa

USA:ssa messuilla käydään myös konekauppaa aktiivisesti. Messupäivien aikana koneisiin ja hakkuupäihin alkoikin kiihtyvällä tahdilla ilmestyä myyty-lappuja ja messujen loputtua koneet suuntasivatkin töihin

Harvestereista esittelyssä olivat Scorpion King ja Ergo Active Frame ohjaamon vaimennuksella. Laajaa ajokonemallistoa edustivat Buffalo, Buffalo King ja Wisent. USA:ssa messuilla tehdään myös kauppaa joten myyty-lappuja ilmestyi tasaiseen tahtiin koneisiin.

Iltatapahtumassa musiikista vastasi savolaislähtöinen Steven N´ Seagulls.

asiakkaille.

Ponsse arvostaa asiakkaitaan ja suosii suomalaista

Ponsse järjesti messuilla asi-

akkailleen iltatapahtuman jossa yhdistyivät Ponssen perinteiden mukaisesti asiakkaista huolehtiminen ja suomalaisen osaamisen arvostaminen. Iltatapahtumassa musiikista piti huolen savolaislähtöinen Steven N’ Seagulls.

Hyväntekeväisyyteen kerättiin rahaa pudottamalla ponsselaisia laudalta vesitankkiin; Juho Nummela oli suosituin sukeltaja.

Ponssella on toimipisteet USA:ssa Wisconsinin Rhinelanderissa, Michiganin Escanabassa sekä Gaylordissa, Minnesotan Grand Rapidsissa sekä Oregonin Coburgissa. Näiden lisäksi asiakkaita palvelee laaja verkosto

sopimushuoltopisteitä ympäri maata.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

24 KONEURAKOINTI FORMEC 2018, Espanja, Madrid

Koneellistaminen metsissä etenee maailmalla

F

orest Mechanization (FORMEC) järjestetään vuosittain. Tänä vuonna oli vuorossa 51. FORMEC-konferenssi, joka pidettiin syyskuun lopulla Espanjassa Madridin teknillisessä yliopistossa. Teemoina olivat metsätöiden koneellistamisen tehostaminen, luonnonvarojen hyödyntäminen sekä metsäpalojen torjunta.

Tämänvuotisen FORMEC 2018 -konferenssin järjestelykomitean johtaja oli metsäteknologian professori Eduardo Tolosana Madridin teknillisen yliopiston metsätieteellisestä tiedekunnasta. - FORMEC 2018 -konferenssiin osallistui noin 150 metsäteknologia 24 eri maasta kaikilta mantereilta lukuunottamatta Afrikkaa. Eniten osallistujia oli isäntämaasta Espanjasta sekä Saksasta. Vahva osanotto oli myös Kroatiasta, Ruotsista, Italiasta, Sveitsistä, Latviasta, Japanista, Venäjältä ja Suomesta, Kalle Kärhä Stora Ensosta kertoo.

Koneellistamiskehitys ja metsäpalojen torjunta vahvasti esillä

Konferenssin avajaistilaisuuden pääpuhujat visioivat metsätöiden tulevasta koneellistamiskehityksestä maailmassa, esittelivät TQM (eli total quality management) laatujohtamissovelluksen hyödyntämistä puunhankinnassa ENCE-yrityksessä Espanjassa, raportoivat kaapelijuontojärjestelmien nykytilaa Euroopassa, kuvasivat puunhankintalogistiikan optimoinnin

Kalle Karttunen esitteli EteläSavossa käynnissä olevaa erikoispuutavaran hankinnan tehostamishanketta. Kalle Kärhä puolestaan esitteli tuloksia Stora Enson ja Itä-Suomen yliopiston kahdesta tutkimuksesta: lahokuusikon lumppauksen kannattavuus sekä energiatehokkuuden nykytila Stora Enson laajavastuisissa puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetusyrityksissä.

Ensi vuonna FORMEC 2019 Unkarissa

FORMEC 2018 -konferenssin avajaistilaisuus käynnissä. Vasemmalta oikealle: FORMEC 2018 -konferenssin järjestelykomitean johtaja, professori Eduardo Tolosana, seuraavan FORMEC 2019 -konferenssin järjestelykomitean johtaja, professori Imre Czupy, Madridin teknillisen yliopiston varadekaani Francisco Javier Jiménez Leube ja Madridin teknillisen yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan varajohtaja José Ramón González Adrados.

viimeaikaista menetelmäkehitystä maailmassa sekä kertoivat metsäpalojen torjunnasta Etelä-Euroopassa.

Tutkimusterveisiä myös Suomesta

Suomesta konferenssin osallistuivat Antti Asikainen, Johanna Routa ja Robert Prinz LUKEsta, Kalle Karttunen LUTista sekä Kalle Kärhä Stora Ensosta.

Professori Antti Asikainen esitelmöi konferessin päätöstilaisuudessa aiheesta Metsät, metsäoperaatiot ja ilmaston muutos sekä metsäoperaatioiden digitalisaatiosta. Johanna Routa kertoi LUKEn tekemästä tuoreesta Cutlink-raivauslaitetestistä ja Robert Prinz Ponsse-testistä, jossa selvitettiin hakkuukonesäätöjen vaikutusta hakkuukoneen tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen.

Professori Karl Stampfer Itävallasta teki historiakatsauksen kaapelijuontojärjestelmiin 1960-luvulta nykypäiviin Euroopassa. Karl esitteli myös Koller K 507e -sähkö-hybridikaapelijuontokone-uutuuden.

- FORMEC 2018 -konferenssin esitelmät tulevat loppusyksyn aikana https://www.formec. org/ -sivustolle, Kärhä vinkkaa. Ensi vuonna FORMEC-konferenssi järjestetään Unkarissa Sopronissa lähellä Itävallan rajaa. Konferenssi on juuri ennen 2019 AUSTROFOMAa, yhtä Keski-Euroopan suurinta metsämessua. FORMEC-osallistujilla onkin samalla mahdollisuus tutustua 2019 AUSTROFOMA -messuihin 8.-10. lokakuuta Forchtensteinissa Itävallassa.

Raffaele Spinelli Italiasta visioi omassa esitelmässään metsätöiden koneellistamiskehitystä: Raffaele ennusti, että metsätöiden koneellistaminen etenee kiihtyvällä tahdilla maailmassa ja että käytössä olevien metsäkoneiden koko kasvaa tulevina vuosina; isommilla koneilla haetaan tuottavuuden ja samalla energiatehokkuuden kasvua. Raffaele sanoi myös, että konevalmistajien pitää ottaa huomioon nykyistä enemmän metsäkoneiden maastoliikkuvuus, koska ilmastonmuuutoksen myötä pehmeiden maiden puunkorjuun rooli korostuu monilla markkinoilla tulevina vuosina.

Juan Bautista García Ejido Kastilia-La Manchan ympäristöhallinnosta kertoi kokemuksista metsäpalojen torjunnasta, erityisesti maaoperaatioista maanrakennus- ja metsäkoneilla Espanjassa. - Monelle meistä on lentokoneilla tehtävä palontorjunta tuttua uutiskuvista, mutta harva meistä on nähnyt palontorjunnan maaoperaatioita esimerkiksi puskutraktoreilla. Juan alleviivasi, että turvallisuus on heillä kaikki kaikessa palontorjuntaoperaatioissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 25

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, jota saat kätevästi erikokoisina pakkauksina jälleenmyyjiltämme. Lisäksi käytössäsi on yli 300 jakelukumppanimme D-asemaa ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Vaadi tankkiin ykköstä!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025 Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

Työkoneiden ja kuljetuskaluston uusimmat tiedonsiirtoratkaisut!

KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

www.vlh.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

Metsäkoneet vaativiin olosuhteisiin - ympäristön ehdoilla

P

roSilva Oyj on ruoveteläinen metsäkonevalmistaja jonka päätuoteryhmät ovat harvesterit sekä kuormatraktorit, joista heiltä löytyy vaativimpiinkin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja. ProSilva on perustettu vuonna 1998 ja yritykselle tuli viime kesänä 20-vuotta alalla täyteen.

Vuosien saatossa ProSilva on laajentanut tuotevalikoimaansa ja tällä hetkellä Ruoveden tehtaalla valmistetaan kolmea harvesterimallia ja yhtä kuormatraktorimallia. Kotimaan myynti sekä jälkimarkkinointi, sopimushuoltoyritysten tukemana, hoidetaan tehtaalta. Vientiin koneet myydään jälleenmyyjien toimesta. Harvesterimallit ovat tyypiltään S4, S5 ja S6. ProSilva S4 on nelipyöräinen ja siihen on mahdollisuus asentaa telayksiköt etupyörien tilalle, jolloin liikkuminen heikosti kantavilla mailla paranee huomattavasti. Sekä S5 että S6-mallit ovat kuusipyöräisiä vaihtoehtoehtoja, joista asiakas voi valita kokoluokaltaan mieleisensä. F2 malli on muista ProSilvan malleista poiketen kuormatraktori, joka on suunniteltu käytettäväksi pehmeillä turvemailla hakkuukoneen perässä. ProSilvan vuosittainen myynti koostuu tasapuolisesti sekä neli- että kuusipyöräisistä harvestereista. Jälleenmyyntiverkostonsa kautta koneita toimitetaan vuosittain niin Eurooppaan kuin Japaniin ja EteläAmerikkaankin, jonne koneita on vuosien varrella myyty runsaasti.

Puunkorjuuta 365 päivää vuodessa olosuhteista riippumatta

Koneiden suunnittelu ja -kokoonpano on keskittynyt ProSilvan tehtaalle Ruovedelle. Runkorakenteet sekä muut koneiden osat tulevat alihankkijoilta pääasiallisesti Suomesta. Suunnitteluprosessissaan ProSilva panostaa siihen, että heidän koneillaan metsätöitä pystyy tekemään ympäri vuoden. Tämän mahdollistaa se, että koneet on suunniteltu käytettäväksi kaikissa olosuhteissa; myös pehmeissä turvepohjaisissa metsissä. Juuri pehmeillä alustoilla toimivuus on asia, mikä erottaa ProSilvan muista alan toimijoista. Pehmeälle alustalle suunniteltu hakkuukone ja kuormatraktori operoivat vaivattomasti haastavissakin olosuhteissa, joille aiemmin on päästy metsätöihin vasta maapohjan jäädyttyä. Alustamukautuvuus hidastaa hieman koneiden siirtymänope-

ProSilva metsäkoneet mahdollistavat työskentelyn pehmeillä turvemailla. S4 mallin koneisiin on mahdollista asentaa telat etupyörien paikalle, jolloin koneen kantavuus paranee huomattavasti.

utta tiellä ajettaessa, mutta kuten ProSilvan suunnittelupäällikkö Jukka-Pekka Syvälahti sanoo: ”on tärkeämpää edetä metsässä jälkiä jättämättä kuin vähäiset tiellä ajettavat siirrot reippaampaa nopeutta.” Koneita suunniteltaessa on lisäksi otettu huomioon ympäristöystävällisyys. ProSilvan tuottamien koneiden voimansiirto tehdään eri tavalla muihin vastaaviin metsäkoneisiin verrattuna. Koneen jokaisen pyörän pyörimisnopeus säätyy erikseen automaattisesti, pidon ja tarpeen mukaan. Tällä tavoin varmistetaan se, ettei pehmeim-

mänkään alustan pintarakenne vaurioidu koneen pyörien alla. Tämä tekee mahdolliseksi sen, ettei edes hakkuukoneen perässä tuleva kuormatraktori jätä metsään syviä ajouria.

Cummins osaksi jo vahvaa brändiä

Viime vuosina ProSilva on panostanut sekä tuotteidensa että oman toimintansa kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Yritys uskoo metsäalan valoisaan tulevaisuuteen ja ovat panostaneet sekä omaan kasvuunsa kuin myös koneidensa tuotekehityk-

seen. Nyt viimeisimpänä kehityskohteena ovat olleet metsäkoneissa käytettävät moottorit. Yhteistyö täyden palvelun Cummins-talon Machinery Oy:n kanssa alkoi vuonna 2017. Nyt kesällä asennettiin Kuhmossa metsätöitä ahkerasti tekevään S4-mallin hakkuukoneeseen ensimmäinen Cummins Stage V -tyypin moottori. Stage V -moottori täyttää EU:n vaatimat uudet päästömääräykset ja on ensimmäinen Cummins -merkkinen moottori, joka on asennettu metsätyökoneeseen Suomessa. ProSilvan tulevaisuuden ta-

voitteena on asentaa kaikkiin konemalleihin Cummins merkkiset moottorit. Moottorivalintaan vaikuttivat Cummins moottorin yksinkertainen rakenne sekä vahva kansainvälinen brändi, jonka huolto-organisaatio kattaa koko maapallon. Tämä varmistaa sen, että moottorille saa huollon ja varaosat vaivattomasti tarvittaessa sijainnista riippumatta. Lisäksi Stage V -moottorit ovat vähäpäästöisiä ja niiden huoltovälit ovat pitkät, joka puolestaan lujittavat ProSilvan mainetta luontoystävällisenä metsäkonevalmistajana.

Ensimmäinen Cummins Stage V -moottorilla varusteltu ProSilva S4 -hakkuukone esiteltiin FinnMETKO 2018 -tapahtumassa Jämsässä elo-syykuun taitteessa.


28 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vahvarakenteinen tela-uutuus

Lintexon on uusi telamerkki Suomen markkinoilla. Laatu on vakuuttanut urakoitsijat jo mm. Baltiassa ja Venäjällä, missä ajetaan käsittämättömiä tuntimääriä todella haastavissa maasto-olosuhteissa. Teloissa on mm. markkinoiden järeimmät 30 mm sivulenkit.

M

etsäkoneiden telamarkkinoilla eletään muutoksen aikaa. Koneet kasvavat ja niillä mennään yhä haastavampiin maastoihin - erityisesti pehmeille maille - jolloin oikein valittujen telojen rooli on työn onnistumisen kannalta keskeinen. Koneilla ajetut tuntimäärät ovat aiempaakin suurempia joten telat joutuvat todella lujille ja niiden kestävyys on jatkuvasti koetuksella. Samaan aikaan kun telat ovat nouseet entistä vahvemmin tapetille, on myös niiden myyntimäärät kasvaneet. Yhä useampi hankkii koneeseensa useammat eri telat optimoidakseen niiden tuoman lisäarvon käyttötilanteen mukaan. Ja kun ajotuntimäärien kasvu nopeuttaa telojen kulumista niin vaihto tulee ajankohtaiseksi aiempaa nopeammin. Suomalaisille urakoitsijoille on tullut tämän syksyn aikana uudeksi telavaihtoehdoksi Lintexon, minkä tunnistaa syvän sinisestä tyylikkäästä väristä sekä viimeistellystä työnjäljestä, ja erittäin vahvasta rakenteesta. - Lintexon on virolainen telavalmistaja, joka on toiminut alalla jo pitkään; ensin telojen kunnostajana ja vuonna 2013 markkinoille tuotiin oma Lintexon -telamallisto, kertoo Ville Kopakkala, joka vastaa Linte-

Tarjolla on myös Single-Track pyörätela eri kenkävaihtoehdoilla.

Lintexon -telojen rakenne on viisas ja työnjälki viimeisteltyä; kuvassa Combo-Track sekatela.

Actice-Track on ottava tela silloin kun tarvitaan paljon pitoa.

Puolikantavalla, hyvin puhdistuvalla Lenta-Track yleistelalla voi ajaa läpi vuoden; sopii myös turvemaille 8-pyöräisen koneen etuteloiksi.

Kun liikutaan äärimmäise pehmeillä mailla niin alle kannattaa valita superkantavat Mega-track suotelat.

xon telojen myynnistä Suomessa. Lintexon on päässyt hyvään

Lintexon -telojen myynnistä Suomessa vastaa Ville Kopakkala, jolla on vankka kokemus koneurakoinnista ja tarvittavista varusteista.

vauhtiin telojen valmistuksessa. - Laatu on vakuuttanut urakoitsijat jo mm. Baltiassa ja Venäjällä, missä ajetaan käsittämättömiä tuntimääriä todella haastavissa maasto-olosuhteissa. Kotimarkkinoillaan Baltiassa metsäkoneiden teloja syö tunnetusti lähes kaikkialta löytyvä erittäin hienojakeinen hiesu, mikä tunkeutuu lenkkien ja lappujen väliin hioen niitä hiekkapaperin lailla. Tämän takia Lintexon -telojen erikoisteräksinen HD-rakenne on astetta järeämpi ja sivulenkit ovat 30 mm paksuja, sanoo Kopakkala.

Lintexon -telamallistosta löytyy Combo-Track sekatela, Active-Track ottava tela, puolikantava Lenta-Track sekä superkantava Mega-Track suotela. Lisäksi tarjolla on myös Single-Track pyörätela eri kenkävaihtoehdoilla. - Esimerkiksi Lenta-Track on mielestäni rakenteeltaan todella viisas telamalli ja sopii suomalaisten urakoitsijoiden yleistelaksi, millä voi ajaa läpi vuoden. Puolikantavan, helposti puhdistuvan telan kengän päät suojaa lenkkilinjaa kivikossa ajettaessa, mikä tuo lisää käyttöikää. Lenta-

Track soveltuu erinomaisesti myös turvemaille 8-pyöräisen koneen etuteloiksi, Kopakkala toteaa. Lintexon -telojen tehdastoimitukset tapahtuvat nopeasti suoraan varastosta. - Kun tilaat telat niin puhutaan vain päivistä kun ne ovat pihassasi. Tulemmekin kilpailemaan hinnalla, laadulla ja nopeilla toimitusajoilla, ilmoittaa Kopakkala. Lisätietoja Lintexon teloista ja tulevista näytöksistä saat Villeltä numerosta 050 344 8396 ja email: ville@lintexon.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi

TÄYDEN PALVELUN CUMMINS TALO OLEMME YHDEN TUNNETUIMMAN MOOTTORIVALMISTAJAN EDUSTAJA SUOMESSA. Meiltä saat asiantuntevat neuvot ja palvelut moottorin valintaan, ylläpitoon ja huoltoon.

Kun tarvitset kokonaisvaltaista asiantuntijuutta

MEILTÄ NYT CUMMINS STAGE V MOOTTORIT! Uuden sukupolven Cummins Stage V moottorit on suunniteltu täyttämään EU:n uudet päästömääräykset. Sarjan moottorit tarjoavat 10% enemmän tehoa ja lähes 20% enemmän vääntöä aiempiin malleihin verrattuna.

Ota yhteyttä!

MYYNTI: Sami-Petteri Malinen p. 0201630343 / Petri Flinkman p. 0201630348 HUOLTO: p. 0201630436 / VARAOSAT: 0201630431 Machinery Oy, Ansatie 5, 01740 Vantaa / etunimi.sukunimi@machinery.fi / www.machinery.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SmartFlow

– Kuormaimen täsmäohjaus

Active Crane Damping poistaa valtaosan SmartFlowkuormaimen kärjen poikkeavasta liikkeestä, mikä vähentää kuljettajan rasittumista, pienentää polttoaineen kulutusta ja nostaa koneen tuottavuutta

SmartFlow-järjestelmän uutta ominaisuutta kutsutaan kuormaimen aktiivivaimennukseksi (Active Crane Damping). Se perustuu digitaalisesti ohjattuun paineiden ja virtausten mittaus- ja hallintajärjestelmään, jossa digitaalisuus on korvannut analogiset signaalit ja muut perinteiset esiohjauksen tekniikat kuormaimen hydrauliikassa;

www.komatsuforest.fi

tuloksena tarkka ohjaus ja vähemmän komponentteja. Kuormatraktorin kuljettajalta SmartFlow ei edellytä uuden oppimista. Kädet tutuille kahvoille ja töihin! SmartFlow’ta kokeilleet ovat sanoneet, että paremmaksi ei kuormaimen ohjaus voi tulla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

Franzen-edustus Koneosapalvelulle

Sahaketjujen teroitukseen tehoa saksalaisella tarkkuudella

K

suus. Kestävyyttä tuo vankka, 3 mm levystä rakennettu runko. Viimeisin käyttäjälle näkyvä uudistus on ketjun lenkin laskurin uudistuminen näyttö-tyyppiseksi. Lisäksi koko ohjainyksikkö on hiljattain päivitetty. Ohjainyksiköt valmistaa Siemens. Laitteella voi teroittaa kaikentyyppiset sahaketjut kuten .404”, 1/4”, .325”, 3/8”. Lisäksi esim. sahalaitoksilla käytettävät 15 mm ja 20 mm jaolla olevat ketjut ja chipper-tyyppiset ketjut (myös kovapala teräketjut).

oneosapalvelu on lyhyen tauon jälkeen ottanut takaisin myyntivalikoimaansa sahaketjujen automaattiset teroituskoneet. Teroituskoneissa luotetaan saksalaisen Johannes Franzenin yli 25 vuoden kokemukseen ketjunteroituksesta, koneiden kehityksestä ja valmistuksesta.

Ammattikäyttöön suunniteltua, täysautomaattista Franzen SA6-teroituskonetta on myyty jo yli 2000 kappaletta, joten käyttökokemusten ohjaamaa tuotekehitystä ja kestotestejä on ehditty tehdä mittava määrä.

Franzen SA6 teroituskoneen hyödyt

Franzen SA6 -ketjunteroituslaitteen koneyrittäjälle tuoma hyöty perustuu tehokkaaseen teroitukseen ja laadukkaaseen työnjälkeen. Kone on täysautomaattinen eli teroitusvaihe toimii täysin itsenäisesti. Teroitussäätöjen asetus ja ketjumallin vaihto sujuvat nopeasti. Koneessa on automaattinen leikkuuhampaan kätisyyden tunnistus ja

Tuotetukea ja rahoitusta tarjolla

Franzen SA6 -teroituskone on tarkoitettu ammattikäyttöön

se tunnistaa myös vahingoittuneet leikkuuhampaat. Kone teroittaa leikkuuhampaan ja samanaikaisesti tarvittaessa madaltaa purupiikin. Erikoismateriaalista valmistettu Corondum -teroituslaikka takaa laadukkaan teroitusjäljen. Laitteessa on ilma- ja vesijäähdytysmahdolli-

Koneosapalvelusta saa totta kai Franzenin alkuperäiset terälaikat, jotka on valmistettu erityisesti Franzen-koneisiin. Muutenkin laitteen varaosien saatavuus on erinomainen. Myös tekniseen tukeen satsataan ja siitä vastaa Koneosapalvelussa Heikki Niemelä, joka on koulutettu Franzenin tehtaalla Saksassa, ja jolla on ns. suorat linjat valmistajan huoltohenkilöstöön. Laitteen hankintaan Koneosapalvelu tarjoaa tarvittaessa rahoitusmahdollisuuden Nordea Rahoituksen kautta.

Teroituskoneita saatavana myös kunnostettuna

Käytettyjä Franzen-teroituskoneita saa myös valmiiksi tehdaskunnostettuna. Niitä on useimmiten tehtaan varastossa valmiina toimitettavaksi, joten kunnostetun koneen hankinta on varteenotettava vaihtoehto. Vanhempiin laitteisiin on saatavilla varaosia yhtälailla kuin uusiinkin.

Lisälaitteena vetolenkkien hiomalaite

Viimeisin näkyvä uudistus on ketjun lenkin laskurin uudistuminen näyttö-tyyppiseksi.

Teräketjujen teroituksessa kannattaa hyödyntää myös Franzenin tarjoamaa vetolenkkien hiomalaitetta. Ketjun vetolenkkien käsittely ennen teroitusta on tärkeää, koska sillä varmistetaan teräketjun pysyminen suorassa ja paikoillaan teroituksen aikana. Tekniset tiedot - Franzen SA6: Ketjujaot

1/4” - .404” (15 ja 20 mm lisävarusteen avulla)

Kulmat

0°-5°-10°-15°-20°-25°-30°-35°-40°-45°-50°

Teräketjun paksuus

1,1 mm:stä 2,0 mm:iin (3,0 mm lisävarusteella)

Sähkö

220 V/240 V, 50 Hz

Vaadittava paineilma

6 bar

Franzen-hiomalaikat Leikkuuhampaalle: 150 x 3,2 / 3,8 / 4,5 / 6,0 mm

Purupiikille: 120 x 7 / 120 x 9 mm

Mitat (L x K x S)

650 x 1900 x 650 mm

Paino

n. 195 kg

Teräketjujen teroituksessa kannattaa hyödyntää myös Franzenin vetolenkkien hiomalaitetta.


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkonekuljettajan opinnot käynnistyvät jatkossa simulaattorin ohjaksista

R

iveria, Valtimon koulutusyksikön metsäkonesimu- laatioalueen avajaisia vietettiin 4.10. Kyseessä on maailman ensimmäinen simulaatioharjoitusalue, jossa metsäkonekuljettajaopiskelijat harjoittelevat.

Metsäkonekuljettajan opinnot käynnistyvät Valtimolla jatkossa simulaattorin ohjaksista. - Ennen oikean metsäkoneen ohjaksiin siirtymistä aloitetaan opinnot jatkossa simulaattoriharjoittelulla. Harjoittelua edeltää perehtyminen oikeaoppiseen työsuoritukseen sekä harjoituksen huolellinen suunnittelu. Harjoitus taltioidaan, jonka jälkeen opiskelijat koostavat suorituksestaan videon, ja pohtivat, miten harjoitus onnistui. Myös simulaattori antaa raportin suorituksesta. Näin opettajalta vapautuu suorituksen valvomiseen menevää aikaa opiskelijoiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen sekä palautteenantoon. Simulaatioharjoittelu mahdollistaa yksilöllisen palautteen opiskelijan taitojen kehittymisestä, ja sitä kautta opintopolku voidaan räätälöidä entistä paremmin henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaisesti, kertoo Riverian metsätiimin koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa.

Kenttäsimulaattorit täynnä mahdollisuuksia

Simulaattoriharjoittelulla pyritään siihen, että opiskelijoilla on metsäkoneenkuljettamiseen, ja etenkin nosturin käsittelyyn ja kuorman lastaamiseen, vaadittavat taidot ennen metsään ja oikean koneen ohjaimiin siirtymistä. Kuljettajan työssä tärkeää suunnitelmallisuutta on helpompi harjoitella simulaattorilla, jolloin metsässä voi keskittyä olennaisiin asioihin. - Kenttäsimulaattorit ja siihen rakennettuoppisympäristö ovat opiskelijoita, opiskelua ja oppimista varten. Osaamisen kehittäminen tehtävästä saatavan raportin avulla konkretisoituu ymmärrettäväksi paketiksi. Kenttäsimulaattorit ovat pitkän kehittämistyön tulos. Niihin liittyy paljon työn tutkimusta, opetuksen ja opiskelun ja oppimisen ymmärrystä. Ne ovat näyte halusta kehittää opetusta ja hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Simulaattorit ovat hyvin konkreettisia ja näyttäviä opiskelu- ja opetusympäristöjä. Ne ovat koneita täynnä osaamista ja mahdollisuuksia, pohtii Saarimaa.

Tavoitteena metsäkoneopetuksen koulutuskeskus ja osaavia kuljettajia

Valtimon simulaatioharjoitte-

lukenttää on suunniteltu ESR ja EAKR -rahoitteisen hankkeen turvin. Tavoitteena on, että alueesta muodostuu koulutuskeskus, jonka palveluja ja tiloja voidaan tarjota esimerkiksi muille koulutuksenjärjestäjille ja alan yrityksille. - Yksin olisimme oppilaitos, yhdessä eri toimijoiden ja hyviin hankkeisiin uskovien rahoittajien sekä yhteistyötahojen kanssa olemme aina askeleen edellä ja voimme hyvillä mielin kutsua itseämme metsäkoneopetuksen osaamiskeskukseksi. Alan yrittäjiltä on tullut kannustavaa palautetta harjoitusalueen rakentamisesta. Valtimolta valmistuvat metsäkoneenkuljettajat ovat jatkossa entistäkin osaavampia ja perehtyneitä henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen työssään. Ja hyvät opiskelijat ohjaavat ja aktivoivat meitä kehittämään entistä parempia tapoja kehittää heidän osaamista. Opetuksen jatkuva kehittäminen on Valtimon menestystekijä, sanoo Saarimaa. Pitkällä aikavälillä PielisenKarjalan alueelle syntyy myös kansainvälisesti tunnustettu biotalouden logistiikan ympärille rakentuva osaamiskeskittymä. Raaka-aineen toimituskyky teollisuudelle paranee. Puunkorjuu tapahtuu taloudellisemmin ja energiatehokkaammin. - Valtimolle kerääntyvän tiedon ja taidon myötä syntyy uusia mahdollisuuksia kehittää ja automatisoida puunkorjuuprosessia, toteaa Mikko Saarimaa.

Simulaattoriharjoittelulla pyritään siihen, että opiskelijoilla on metsäkoneenkuljettamiseen, ja etenkin nosturin käsittelyyn ja kuorman lastaamiseen, vaadittavat taidot ennen metsään ja oikean koneen ohjaimiin siirtymistä.

Kenttäsimulaattorit ja siihen rakennettuoppisympäristö ovat opiskelijoita, opiskelua ja oppimista varten. Osaamisen kehittäminen tehtävästä saatavan raportin avulla konkretisoituu ymmärrettäväksi paketiksi.

- Harjoitus taltioidaan, jonka jälkeen opiskelijat koostavat suorituksestaan videon, ja pohtivat, miten harjoitus onnistui. Myös simulaattori antaa raportin suorituksesta, esitteli Riverian metsätiimin kouliutuspäällikkö Mikko Saarimaa.

Kenttäsimulaattorilla voidaan harjoitella myös puutavara-auton lastausta ja purkua KESLA -nosturilla. Vasemmalla näkyy valvontakeskus.

Kansanedustaja Hannu Hoskonen (vas.) kertoi Valtimolla tapahtuvan koulutuksen jatkuvan kehityksen merkityksestä koko maalle.

Metsäkonesimulaatioalueen avajaisia vietettiin Valtimolla 4.10. Kyseessä on maailman ensimmäinen simulaatioharjoitusalue, jossa metsäkonekuljettajaopiskelijat harjoittelevat.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

Pajapäivää vietettiin Seinäjoella hienossa syyssäässä

J

ohn Deeren metsäkoneiden virallinen huoltopiste ja Parker Store -myymälä Esan Paja vietti perinteistä Pajapäivää lokakuun puolivälissä Seinäjoella. Huolto- ja myymäläpalveluiden lisäksi esillä oli mukava kattaus uutta konemallistoa.

Pajapäivää päästiin viettämään lämpimässä syyssäässä ja päivä houkutteli paikalle runsaasti alan ihmisiä laajalti koko Pohjanmaan alueelta. Esillä oli John Deeren uutta kalustoa 8- ja 6- pyöräisten 1170G -harvestereiden ja 1110G -ajokoneen muodossa. Maasto-ominaisuuksiltaan erinomainen, isoilla takapyörillä varustettu 6-pyöräinen 1170G keräsi suurimman huomion. Etelä-Pohjanmaan alueen Deere-myyjä Kimmo Västi oli tyytyväinen tapahtumaan: - Paikalla oli hyvin alan ihmisiä ja aitoa kiinnostusta koneita kohtaan. Metsäkonemyynti vetää alueellamme mukavasti ja uusi G-sarja on otettu hyvin vastaan. Täälläkin esillä oleva kuusipyöräinen 1170G on osoittautunut loistavaksi koneeksi liikkua vaikeissakin maastoissa ja sitä koeajaneet ovat olleet positiivisesti yllättyneitä varsinkin ajettavuudesta. Toki 8-pyöräiselle versiollekin on paikkansa.

Pohjanmaan alueen John Deere -metsäkonemyyjä Kimmo Västi esitteli uutta 8-pyöräistä 1170G -harvesteria.

Pajapäivässä tarjoilu pelasi ja vieraat viihtyivät. Esan Paja huoltaa tiloissaan John Deere -metsäkoneet ja toimii ParkerStore -myyjänä.

Esan Pajan yrittäjä Timo Hietarinta (vas.) keskustelemassa koneiden tekniikasta.

John Deere -metsäkoneiden ohjaamo on loistava työpaikka, totesivat Pajapäivän kävijät.

Selkeästi isommat takapyörät antavat hyvät maasto-ominaisuudet 6-pyöräiselle John Deere 1170G -harvesterille.

Vaihdetie 5:ssä Seinäjoella sijaitsee sekä John Deere -metsäkoneiden myynti että huolto, kun Esan Paja Oy toimii sopi-

mushuoltopisteenä Etelä-Pohjanmaan alueella. - Huollamme tiloissamme Deeren metsäkoneet ja toimim-

me myös ParkerStore -jälleenmyyjänä Seinäjoen alueella, joten meiltä saa Parker letkuasennelmat ja muut hydraulikkatuot-

teet konemerkistä ja toimialasta riippumatta, kertoo Esan Paja Oy:n yrittäjä Timo Hietarinta.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilaisen valinta raskaisiin töihin

Kovaan käyttöön Suomessa tehty Teboil-voiteluaineet ovat oikea valinta vaativaan ammattikäyttöön. Vuosikymmenten kokemus pohjoisista olosuhteista takaa tuotteiden soveltuvuuden suomalaisiin käyttöolosuhteisiin. Kattavasta valikoimastamme löydät huippulaatuiset moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyt sekä voitelurasvat, joilla varmistat koneidesi optimaalisen toiminnan. Lisäksi asiantuntijamme auttavat kaikissa voiteluteknisissä kysymyksissä. Kysy lisää: 020 4700 916 lubricants@teboil.fi www.teboil.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35

Harvesterille uusi elämä koura- ja mittalaitepäivityksellä

A

nripuu Ay Varpaisjärveltä urakoi puuta Harvestialle yhdellä koneketjulla kotikunnan lisäksi Lapinlahden, Nilsiän ja Riistaveden alueilla. Viime keväänä päätettiin uuden koneen hankinnan sijaan päivittää hyvin palvellut harvesteri iskuun uudella kouralla ja mittalaitteella, mikä osoittautui järkeväksi ratkaisuksi.

Maataloustaustainen Jari Myöhänen aloitti metsätyöt 90-luvun lopulla traktoriharvesterilla. - Ensimmäisen varsinaisen moton, Timberjackin, hankin vuonna 2000, mikä vaihtui sitten Logmaniin vuonna 2008. Tämän nykyisen käytössä olevan Eco Log 560 D:n ostin uutena vuonna 2011. Kolme vuotta sitten investoin käytettyyn Eco Log 574 C -kuormatraktoriin, mitä ennen ajohommat hoitui muiden urakoitsijoiden toimesta. Ajokonetta ajaa Jouni Koskela ja moton kuljettajana itseni rinnalla aloitti muutama viikko sitten Yrjö Saarelainen. Toisen kuljettajan palkkaaminen oli hyvä ratkaisu, ettei tarvi itse aivan kaiken aikaa ajaa harvesteria kun ei tässä enää ihan nuorikaan ole. Nyt ehtii vähän autella kotona vaimoa lihakarjatilamme askareissa, kertoilee Jari Myöhänen.

Harvesterille uusi elämä

Yli 13 500 tuntia ajetun Eco Log -harvesterin päivityksessä vaihdettiin Log Max 5000 -kouran tilalle uusi AFM 45 -koura ja Dasa 4 -mittalaite päivitettiin uuteen Windows 10 -pohjaiseen Dasa Forester -mittalaitteeseen. Lisäksi koneeseen vaihdettiin uusia niveliä, letkutuksia ym. - Eco Log on vahva, teknisesti perusvarma harvesterin alusta ja olen pitänyt koneen hyvässä kunnossa - nyt remontin jälkeen sillä ajaa varmasti vielä samat

Anripuu Ay:n yrittäjä Jari Myöhänen on tyytyväinen päätökseensä päivittää käytetty harvesteri uuteen iskuun

Anripuu Ay:n uutena hankkima, vuosimallia 2011 oleva Eco Log 560 D -harvesteri päivitettiin uuteen iskuun uudella AFM 45 -kouralla ja Dasa Forester mittalaitteella. Kuvassa puuta vauhdilla tekee Lapinlahden metsissä kuljettaja Yrjö Saarelainen.

tunnit kuin tähän asti. Mietin uutta kouravalintaa pitkään ja päädyin Jyväskylässä valmistettavaan AFM:ään. Minulla oli aikanaan Logmanissa hetken koekäytössä AFM 50 Corona -koura ja siitä kait asia lähti hautumaan. Keskustelin asiasta AFM-Forestin Jari Lääperin kanssa; uusi AFM 45 -koura vastasi odotuksia ja kun hintakin oli kohdillaan lähdimme toteuttamaan projektia. Kaupan toteutumisessa oli AFM:n aktiivisuus ja into yksi ratkaiseva tekijä, kehuu Myöhänen 25-vuotta harvesteripäitä valmistanutta kotimaista yritystä, jolta löytyy valtavasti teknistä osaamista ja apua kysymyksiin.

Toimiva kokonaisuus

Anripuu Ay:n uudella AFM 45 -kouralla on tehty puuta lokakuun loppuun mennessä reilun 1000 tunnin ajan. - Jo nyt voi sanoa että valinta oli onnistunut. Nopeakäyttöisessä AFM:n kourassa on suuri vetoteho ja terien muotoilu on hyvä; sillä onnistuu isojenkin sekä mutkaisten puiden teko. Meidän hakkuista noin 70 % on harvennuksia ja loput päätehakkuita. AFM 45 on tehokas harvennuksilla missä seassa on aina isojakin runkoja. Teräsrakenteiden kestävyyden näyttää aika mutta niiden suunnittelua kun tutkii niin uskon että siinä ei tule olemaan ongelmia. Letkuja ei ole mennyt vielä yhtään sillä niiden vedot on tehty järkevästi

AFM 45 on tehokas harvennuksilla ja myös isolla puulla. Anripuun koura on varustettu kestävillä TP-rullilla, mitkä pitää hyvin ja paineet saa pitää pieninä.

ja oikein mitoittaen, analysoi Myöhänen. Yksi tärkeimmistä asioista harvesteripäässä on tietenkin sen mittatarkkuus: - AFM 45 -kouralla olemme päässeet hyvään tarkkuuteen mikä ylittää mittavaatimukset. Itse mittalaite, täysin uudistunut Dasa Forester pelaa hyvin ja valmistaja voi etähallita sitä Ruotsista. Dasa ansaitseekin kiitokset siitä miten he palvelevat asiakasta ja kuuntelevat tarpeita mittalaitteen osalta, niin että se saadaan pelaamaan optimaalisesti kouran kanssa. Meidän mittalaitteeseen on tehty etähallinnan kautta lukuisia päivityksiä ja muutoksia mm. kouran säätöarvoihin ja -alueisiin, raportointiin sekä itse tietokoneen toimintaan.

AFM-Forest on valmistanut harvesteripäitä Jyväskylässä jo 25 vuoden ajan. Kokemus näkyy edistyksellisessä suunnittelussa ja laadussa.

Anripuu aloitti ajokonehommat kolme vuotta sitten. Jouni Koskela vastaa Eco Log 574 C -kuormatraktorilla siitä että puut saadaan laaniin.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

5Watts ZAURAC työvalo tarjoaa ainutlaatuista valoa vaativiin käyttökohteisiin. Valaisimen muotoilu mahdollistaa asennukset pieniinkin tiloihin ja kestävyys on omassa luokassaan.

Oy Telva Ab on ostanut Five Watts Oy:n liiketoiminnan

Suomalaista valaisinvalmistusta vaativiin käyttökohteisiin

Y

li 80 vuotias helsinkiläinen perheyritys Oy Telva Ab on ostanut Five Watts Oy:n liiketoiminnan.

maa asiakkaillemme ja vahvistamaan omaa tuotantoamme, sanoo Telvan toimitusjohtaja Tapani Hollmén.

Five Watts Oy:n päätuotteet ovat Suomessa kehitetyt ja valmistetut 5Watts ZAURAC LED valaisimet, jotka tuottavat ihmissilmälle parhaan mahdollisen valon. Valo läpäisee pölyä, sumua, sadetta ja lumisadetta. Valokeila on tehty mahdollisimman mukavaksi, tasaiseksi ja ihmissilmälle sopivaksi, mikä auttaa työssä jaksamisessa.

5Watts ZAURAC valot ovat käytössä erilaisissa työkoneissa kuten maarakennus-, metsä-, kaivoskoneissa, traktoreissa,

Päivänvaloa keskiyöllä

kuorma-autoissa sekä työveneissä ja aluksissa. Niitä käytetään pääasiasiassa tehokkaina työvaloina ja mm. peruutusvaloina. - 5Watts ZAURAC 4-30 tarjoaa parhaan mahdollisen valon laadun ihmissilmälle, mikä on tärkeä asia työkonekuljettajille jotka ajavat koneilla pitkiä vuoroja usein huonoissa valaistus-

olosuhteissa. Sorvattuun alumiinirunkoon perustuvat ZAURAC valaisimet soveltuvat vaativimpiinkin käyttöolosuhteisiin ja ne on suunniteltu kestämään mm. 100 barin painepesuria 10 senttimetrin etäisyydeltä ja vaikka ajoneuvolla yliajamisen. IP luokitus on IP69 ja ZAURAC on testattu -67,5°C - +70°C lämpö-

Valot sopivat mainiosti Telvan tuotevalikoimaan

Oy Telva Ab on vuonna 1936 perustettu, 4. sukupolvessa johdettu perheyritys. Telvan päätoimialueet ovat teollisuustuotteet ja turvallisuusratkaisut. Telvan tuoteportfolio koostuu kansainvälisesti tunnetuista laatutuotteista, joita käytetään teollisuudessa, turvallisuusliiketoiminnassa ja puolustusratkaisuissa. Telva on työkonepuolella erityisen tunnettu toimittaja moottoreissa ja niiden tarvikkeissa. Telvan maahantuontiohjelmaan kuuluu mm. Mercedes-Benz, MTU, Detroit Diesel ja VM Motori -dieselmoottorit. - 5Wattsin uuden sukupolven ZAURAC LED-valot täydentävät todella hyvin Telvan nykyisiä tuotteita. Nyt kykenemme tarjoamaan entistä laajempaa valikoi-

tila-alueella, kertoo Ville Schütt, joka on vastannut ZAURAC -valojen tuotekehitystyöstä koko niiden historian ajan; vuodesta 2011 lähtien: - Kehitystyö on edelleen jatkuvaa, vaikka ZAURAC onkin huippuunsa hiottu ja laadukas sarjatuote, mikä on osoittanut ylivertaiset ominaisuutensa ja kestävyytensä asiakkaiden kovassa käytössä. Ja ZAURAC -valojen elinkaari on laadukkaan rakenteen ansiosta todella pitkä - tiedämme asiakkaita joilla työvalot ovat olleet lähes jatkuvassa käytössä jo yli puolen vuosikymmenen ajan. Jokainen 5Watts ZAURAC 4-30 työvalo on testattu ennenkuin se lähetetään asiakkaalle ja valoille myönnetään 3 vuoden takuu.

Kotimaista valmistusta

Oy Telva Ab:n valaisintiimin Ilkka Lahtisella (vas.), Ville Schüttilla ja Terho Seppälällä on vankka kokemus työvalojen kehittämisestä ja myynnistä. Kuvassa esitellään eri olosuhteisiin varioituja 5Watts ZAURAC -valoja.

5Watts ZAURAC valaisimien tuotanto tapahtuu Oy Telva Ab:n tiloissa Helsingissä ja komponenttienkin osalta puhutaan jopa 90 %:sti kotimaisesta tuotteesta, mikä on erittäin harvinaista valaisinmaailmassa. - Valojen valmistuksesta vastaa kokoneet ammattilaiset ja kun lisäksi laadunvalvonta sekä tuotekehitys ovat saman katon alla, niin asiakkaille lähtee aina varmasti erittäin korkeat kriteerimme täyttävät valaisimet. Myös asiakkailta saatu palaute otetaan kiitollisena vastaan ja hyödynnetään kehitystyössä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

sillä haluamme tarjota markkinoiden parhaat valaisimet tulevaisuudessakin, sanoo Schütt.

Vahvaa panostusta myynnin kehittämiseen

Oy Telva Ab vastaa jatkossa 5Watts ZAURAC valaisimien valmistuksesta tuotannossaan Helsingissä. Työvalojen runko on jyrsittyä alumiinia, mikä kestää kovaa käyttöä sekä iskuja. Jokainen valmistettu valo testataan ennen toimitusta asiakkaille.

Oy Telva Ab tarjoaa 5Watts ZAURAC 4-30 valot suoraan varastosta nopeilla toimitusajoilla ja laatuun nähden varmasti kilpailukykyisillä hinnoilla. OEM-asiakkaille voidaan tehdä valmiit asennuskitit oikean pituisilla numeroiduilla kaapeleilla ym.

Oy Telva Ab tarjoaa 5Watts ZAURAC -valot suoraan varastosta nopeilla toimitusajoilla ja laatuun nähden varmasti kilpailukykyisillä hinnoilla. - Pyrimme toimittamaan valoja yhä laajemmin OEM-valmistajille heidän tuotantoihinsa ensiasennettavaksi sekä jälkimarkkinatarpeisiin, missä auttaa Telvan tunnettavuus luotettavana ja kokeneena alan toimijana. Lisäksi rakennamme valaisintuotteille järkevän jälleenmyyntiverkoston kotimaahan sekä lähdemme kehittämään vientimarkkinoita uudelle tasolle, sanoo valaisintuotteiden myynnistä vastaava Ilkka Lahtinen. 5Watts ZAURAC valaisimia on toimitettu jo useisiin eri maihin kuten Islantiin, Yhdysvaltoihin, Etelä-Afrikkaan jne. - Telva on antanut 5Watts ZAURAC valojen valmistukseen ja markkinointiin vahvemmat hartiat, mitkä mahdollistavat myynnin ja tuotannon oleellisen kasvattamisen tulevaisuudessa. Tuotehan on itsessään aivan loistava ja nyt pystymme tuomaan sen yhä useamman saataville, toteaa Lahtinen.

Valaisintuotteiden myynnistä vastaava Ilkka Lahtinen esittelee kaivoskonekäyttöön modifioitua ZAURAC 4-30 työvaloa terässuojineen.

5 Watts ZAURAC 4-30 valaisimia on saatavilla kolmella eri valokeilalla: Spot, Wide (kuvassa) ja Hybrid.

LOGSET KUORMATRAKTORIT Parempi tuottavuus. Alhaisempi polttoaineenkulutus.

NYT LISÄVARUSTEENA SMOOTH RIDE -OHJAAMOJOUSITUS!

Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti Erno Mäntynen 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

www.logset.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39

Logset on kehittänyt täysin uudenlaisen Smooth Ride -ohjaamojousituksen. Ensimmäinen järjestelmällä varustettu sarjatuotantokone; Logset 6F GT meni Jämsän Konetyö Oy:lle.

Logsetilla erinomainen vuosi kotimaan myynnissä

Smooth Ride -ohjaamojousitus on tehty suomalaisten asiakkaiden tarpeeseen

L

ogset tarjoaa metsäkoneurakointiin edistyksellisen konemalliston ja toimivat jälkimarkkinapalvelut, mikä näkyy myynnin hyvänä kehityksenä kotimaan kovasti kilpailluilla markkinoilla.

Logset järjestää koneluovutusten yhteydessä samalla paikallisia esittelytapahtumia eri puolilla maata. Marraskuun alussa oltiin Korpilahdella missä luovutettiin Jämsän Konetyö Oy:lle Logset 6F GT -kuormatraktori Smooth Ride -ohjaamojousituksella. Kuvassa yrittäjä Arto Salonen ja luottokuljettaja Janne Kuitunen uuden koneen vierellä.

Kuluva vuosi on ollut Logsetille kokonaisuudessaan vahvan kasvun aikaa niin vientimarkkinoilla kuin Suomessakin ja kysyntä on kovaa. Silti tehokkaan tuotannon ansiosta uusien koneiden toimitusajat on saatu pidettyä kohtuullisen hyvinä. - Meillä on erinomaiset tuotteet ja koko porukka tekee hienoa työtä. Kentällä se näkyy asiakkaiden luottamuksena konevalintoja tehdessä, sanoo Erno Mäntynen Logsetin kotimaan myynnistä. Logset myy Suomessa hyvin sekä harvestereita että kuormatraktoreita eri kokoluokissa. - Tarjolla on todella laaja mallisto, mikä mahdollistaa koneen optimoinnin juuri asiakkaan tarpeeseen, toteaa Mäntynen.

iskunvaimentimilla, mitkä tekevät ohjaamojousituksesta yksinkertaisen ja toimintavarman pitäen koneen käyttökustannukset alhaisina. Uusi Smooth Ride -ohjaamojousitus on jo saatavilla 6-sylinterisiin Stage 5 -päästötason moottoreilla varustettuihin Logset -kuormatraktoreihin. Toden teolla Smooth Ride -ohjaamojousituksella varustettujen ajokoneiden asiakastoimitukset alkavat ensi vuoden 2019 puolella. Smooth Ride -ohjaamojousituksella varustettujen koneiden asiakastoimitukset ovat alkaneet Suomeen loppusyksyn aikana. - Kyseessä on asiakkaiden vaativiin tarpeisiin kehitetty ratkaisu. Järjestelmä on yksikertainen ja toimintavarma, eikä se pidä sisällään sen enempää

hydrauliikkaa kuin sähköäkään. Se poistaa iskut ja epätasaisuudet ja lisää näin kuljettajan ajokukavuutta oikein kunnolla, kerrotaan Logsetilta.

Varaosa- ja huoltopalvelut pelaavat

Metsäkoneiden lisäksi Logset kehittää jatkuvasti asiakaspalveluaan. - Koneiden huoltopalvelut ja tekninen tuki saa kiitosta kentältä ja niitä kehitetään edelleen vastaamaan kasvavan Logset -asiakaskunnan tarpeita. Hiljattain avattiin Lahteen uusi Logsetin varaosapiste, suuren keskusvaraston sijaitessa Vaasassa. Ja osaavat huoltoasentajat ja huoltokumppanit ympäri maata pitavät koneet iskussa, lupaa Mäntynen.

Pehmeää kyytiä

Lähesmään Paulille ja Petrille meni Kerimäelle hiljattain uusi Logset 5FP -kuormatraktori. Luovutustilaisuudessa ohjaamoon oli tungosta...

Logset esitteli FinnMETKO -messuilla Jämsässä täysin uudenlaisen kuormatraktoreiden Smooth Ride -ohjaamojousituksen. Järjestelmä on toteutettu säädettävillä kierrejousilla ja

Logsetin huoltopalvelut ja tekninen tuki saa kiitosta asiakkailta ja niitä kehitetään edelleen vastaamaan kasvavan asiakaskunnan tarpeita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

40 KONEURAKOINTI

Pitkäaikaisen meseralaiset Tuomo Ylikoski (vas.), Jani Gustafsson, Tero Lampola ja Janne Närvä ovat nyt mukana Mesera Cranes Finland Oy:ssä omistaja-yrittäjinä.

Nosturivalmistaja Mesera kasvaa ja kehittyy

N

osturivalmistaja Mesera Cranes Finland Oy:n koko osakekanta siirtyi toimivan johdon omistukseen kesäkuussa 2018 tehdyllä kaupalla. Uudella omistuspohjalla varmistetaan kansainvälisesti kilpailukykyinen toiminta ja laadukkaat tuotteet asiakkaille myös tule-

vaisuudessa.

Mesera Cranes Finland Oy suunnittelee ja valmistaa nostureita metsäkoneisiin, hakkureihin, traktoreihin ja teollisuuskäyttöön. Yli 50 vuotisen nosturivalmistuksen juuret ovat Fiskars- ja Loglift -off-road nostureissa, joiden valmistus jatkui 2009 Mesera -tuotemerkillä.

Pinta-alaltaan noin 6500 neliöinen Meseran Paimion tehdas on kehitetty palvelemaan asiakkaiden nosturi- ja komponenttihankintoja.

Valikoimaan kuuluvat ajokone-, harvesteri- ja juontonosturit sekä teollisuusnosturit, myös hytillä ja sähköohjauksella sekä oma kahmarimallisto. Lisäksi Mesera valmistaa Hiabille yli 30 tm nosturit teollisuuskäyttöön ja järeisiin ajoneuvosovelluksiin sekä tekee Loglift- ja Jonsered -autonostureihin komponenttivalmistusta. Hiabin kanssa tehdään

myös myyntiyhteistyötä vientimarkkinoilla Mesera -nostureissa ja niiden varaosissa.

Uudella omistusjärjestelyllä katsotaan tulevaisuuteen

Kesällä toteutetussa omistajajärjestelyssä Meseran pitkäaikaiset johtohenkilöt ottivat roolin

Uusia Mesera -puutavaranostureita valmistuu Paimion tehtaasta tänä vuonna noin 300 kappaletta.

myös yrittäjinä. Mukana uudessa omistuksessa ovat Tero Lampola (tuotanto ja myynti), Tuomo Ylikoski (tuotekehitys), Jani Gustafsson (nosturimyynti ja varaosat), Janne Närvä (hankinnat ja logistiikka), sekä aiemmin Meseran yksin omistanut Mikko Lindén. Uudet omistajat ovat pitkän linjan nosturialan ammattilaisia, joilla kaikilla on vankka historia Loglift- ja Mesera -nostureiden parissa eri tehtävissä - jo toisessa polvessakin. - Isäni oli Logliftilla Salossa töissä yli 30 vuoden ajan ja itse aloitin siellä 1996 joten verenperintönä nosturivalmistus on meillä kulkenut, toteaa Tero Lampola. Tuomo Ylikosken ura alkoi Logliftilla 1995 ja 90-luvun puolella samojen nostureiden parissa työskentelyn aloittivat myös Jani Gustafsson ja Janne Närvä. - Ei mene kauan kun meillä neljällä nuorella miehellä on jo 100 vuoden kokemus puutavaranostureista, vaikka itse emme toki vanhenekkaan, naurahtaa Ylikoski.

Nostureita valmistuu suurella volyymilla

Mesera valmistaa myös omaa kahmarimallistoa, minkä myynnin hyvä kehitys näkyy tehtaalla tasaisena sarjatuotantona.

Tuotekehityksestä vastaava Tuomo Ylikoski esittelee koeajovaiheessa olevaa autohakkuriin toimitettavaa Mesera 142F -nosturia.

Kuluva vuosi on ollut nosturimarkkinoilla kokonaisuudessaan vauhdikas ja Meseran tuotantomäärät sekä tilauskanta ovat jopa historiallisen hyvällä tasolla: - Valmistamme tänä vuonna Paimiossa noin 300 uutta Mesera nosturia sekä teemme kasvavassa määrin komponentti- ja nosturituotantoa Hiabille. Myös


METSÄALAN AMMATTILEHTI Mesera -kourien myynti on kehittynyt hyvään suuntaan, sanoo Lampola. Yli 80 % Meseran valmistamista puutavaranostureista päätyy vientimarkkinoille. - Suurimmat asiakkaamme, metsäkonevalmistajat Logset ja Sampo-Rosenlew, toimittavat ison osan koneistaan vientiin. Lisäksi olemme tehneet pitkään töitä eri markkina-alueilla ja päässeet nosturitoimittajaksi esimerkiksi metsäkone- ja hakkurivalmistajille Saksassa ja Ruotsissa. Lisäksi Mesera -nostureita myydään mm. Viroon ja Espanjaan, kertoilee Jani Gustafsson.

Tuotanto ja tuotekehitys omissa käsissä

Tällä hetkellä noin 30 henkilöä työllistävä ja pinta-alaltaan

noin 6500 neliöinen Meseran Paimion tehdas on kehitetty palvelemaan asiakkaiden nosturi- ja komponenttihankintoja. Mesera suunnittelee ja valmistaa kaikki nostureissa käytettävät pääkomponentit sekä käyttää lisäksi pitkäjänteisen yhteistyön pohjalta valikoitunutta avainkumppaniverkostoa. - Kun tuotekehitys ja tuotanto on omissa käsissä niin pystymme varmistamaan laadukkaan tuotteen ja sen pitkän sekä tuottavan käytön vaativissakin olosuhteissa. Pitkäaikainen ja läheinen asiakasyhteistyö varmistaa sen, että asiakas saa juuri haluamansa. Kehitystyö on jatkuvaa; olemassa olevia tuotteita hiotaan entistäkin paremmiksi ja uusia innovaatioita pyritään tuomaan tasaisesti markkinoille, sanoo Tuomo Ylikoski.

Suurin osa Mesera -puutavaranostureista toimitetaan mestäkonekäyttöön. Kuvassa Logser 8H GT -harvesteri varustettuna Mesera M240H -paralleelinosturilla.

Tero Lampola (oik.) ja Tuomo Ylikoski ovat tyytyväisiä Mesera -nostureiden myynnin kehitykseen; pitkäaikaiset asiakkaat luottavat laatuun ja uusia yhteistyökuvioita syntyy tasaiseen tahtiin.

Pumppukärryt

KONEURAKOINTI 41

Vaihtotrukit

Mesera -nostureita käytetään yhä enemmän myös autohakkurisovelluksissa niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Trukkivuokraus

www.toyotakauppa.fi


42 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneiden tiedonsiirtoasiat kuntoon kenttäolosuhteissa

Metsäkoneurakointi Pekka Liiri Oy:n 10 vuoden ikäinen Panasonic Toughbook on uuden veroinen, vaikka se on ollut kovassa käytössä.

Keski-Suomen Viestilaitehuollon Jori Lieska on metsäkoneiden tiedonsiirtoratkaisujen ammattilainen. Kuvassa asennetaan Panasonig Toughbook CF-19 tietokonetta Ponsse Wisent kuormatraktoriin.

K

eski-Suomen Viestilaitehuolto Oy Äänekoskelta palvelee nimestään huolimatta koko maanlaajuisesti koneurakointi- ja kuljetusyrityk-

siä kaikissa tiedonsiirtoasioissa. Lokakuun alkupuolella Viestilaitehuollon yrittäjä Jori Lieska oli Vihdissä päivittämässä vuo-

Viestilaitehuolto hoitaa metsäkoneiden tiedonsiirtoasiat kuntoon vaikka maasto-olosuhteissa silloin kun se urakoitsijalle parhaiten sopii.

simallia 2013 olevaa Ponsse Wisentiä iskuun tiedonsiirtolaitteiden osalta. - Urakoimme Metsä Groupille John Deere 1270 G ja Komatsu 911.5 -harvestereilla sekä Ponsse Buffalo, Elk ja Wisent -ajokoneilla. Tämä käytetty Wisent tuli apukoneeksi ja siihen asennetaan nyt Panasonic Toughbook CF-19 -tietokone, mikä on ollut meillä lavettiautossa jo 10 vuoden ajan. Toughbook on nimensä mukaan kovaa tekoa sillä laite on edelleen lähes uudenveroinen. Lisäksi Viestilaitehuolto asentaa koneeseen uuden 4G-modeemin sekä päivittää ohjelmat. Käytössämme on ollut uusi WoodForce -ohjausjärjestelmä keväästä lähtien, minkä käytön niksit oppii aika nopeasti, kertoilee Metsäkoneurakointi Pekka Liiri Oy:n Pekka Liiri, jolle tuli ensimmäinen Lokomo ajokone vuonna 1984 ja Lokomon harvesteri 1989 sitä ennen metsästä ajettiin puuta maataloustraktorilla.

Kokonaisvaltaista palvelua ammattitaidolla

Jori Lieska asensi 4G-modeeminen Wisentin katolle, mikä mahdollistaa nopeat tietoliikenneyhteydet. Ja mikäli 4G-verkkoa ei löydy niin modeemi hakee automaattisesti 3G- tai GSM-verkon.

Laiteasennus sujui Jori Lieskalta nopeasti kenttäolosuhteissa vankalla ammattitaidolla. - Metsäkoneurakoitsijat ovat meille erittäin tärkeitä asiakkaita ja pyrimme palvelemaan heitä tiedonsiirtoasioissa joustavasti niin että asennukset saadaan hoidettua silloin kun kone on hetken muutenkin parkissa. Panasonic Toughbook ja Toughbad ajoneuvotietokoneita käytetään lisäksi mm. puutavara-autoissa ja laveteissa. Tarjolla on useita malleja joista löytyy varmasti sopiva omaan tarpeeseen. Lisäksi meiltä saa Sunit PC ajoneuvotietokoneet sekä kaikki tarvikkeet ja ohjelmistot, ilmoittaa Lieska.

Valtteri Virtanen aloitti Metsäkoneurakointi Pekka Liiri Oy:n kuljettajana kesällä: - Aiemmin toimin nelisen vuotta maansiirtokoneiden kuljettajana pääasiassa maakaapelointi hommissa. Metsäkonetyöt kiinnosti ja kun Pekka oli valmis ottamaan töihin niin päätin tehdä lajinvaihdon.

Pekka Liiri on urakoinut metsässä koko ikänsä. Työmailta toiselle mennään Volkswagen Transporterilla mikä on myös liikkuva toimisto.

Metsäkoneurakointi Pekka Liiri Oy:n uusin kone on 6-pyöräinen John Deere 1270 G harvesteri.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 43

Hakkutie 3

40320 Jyväskylä, puh. 020 765 9050

Kaikki iden työkone elut siirtopalv tä s yhde sta! osoittee


44 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.kranman.fi

Kone Nygård Maskin | Tiilitehtaankatu 45 | VAASA

Kannettavat vintturit ammattikäyttöön

Portable Winch -vinttureita on tarjolla laaja mallisto eri käyttötarpeisiin polttomoottori- ja sähkökäyttöisinä sekä nyt myös akkukäyttöisenä.

K

anadalaiset Portable Winch -vintturit ovat kannettavia ja help- pokäyttöisä laitteita, joilla onnistuu puiden vinssaaminen tehokkaasti. Toki ne soveltuvat myös moneen muuhun käyttöön siellä missä vetoapua tarvitaan vaikkapa veneen rantaan vetämisessä, hirven ruhon käsittelyssä jne. Portable Winch -vinttureita on tarjolla Hondan 4-tahti polttomoottorilla varustettuna, sähkökäyttöisenä (230 V) sekä nyt myös akkukäyttöisenä; ensimmäisenä markkinoilla. - Vinttureissa on mallista riippuen 700-1000 kg suoravetoteho ja väkipyöriä käyttämällä

vetotehoa saadaan käyttöön jopa yli 4500 kiloa. Ja jotkut malleista on tarkoitettu vetämisen lisäksi myös nostotyöhön, kertoo

maahantuoja Several Oy:n Patrik Wegelius. Suomessa Portable Winch -vintturit ovat saavuttaneet suo-

Metsänhoitotöissä Portable Winch -vintturi on oiva apuväline puunrunkojen turvallisessa ja tehokkaassa juontamisessa.

siota erityisesti puunkaatotöissä runkojen juontamisessa sekä mm. metsästysseurojen ja sähköyhtiöiden käytössä.

Severalilta löytyy itse vinttureiden lisäksi kaikki laadukkaat tarvikkeet kuten köydet, kiinnittimet, väkipyörät jne.

Metsänhoitotöihin on tarjolla valmis paketti, mihin sisältyy PCW5000 -vintturin lisäksi kaikki tarvittava kuten köydet ja kiinnittimet, juontokartio ym. Lisätietoja Portable Winch -vinttureista löydät osoitteesta www.several.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 45

Metsämarkkinat Sulvalla P

ohjanmaan rannikolla Sulvalla järjestettiin perjantaina 12.10. Metsämarkkinat Soffin Kujalla.

AGCO Finland toi näytille Valtra traktorit tehokkaaseen metsäurakointiin Kesla-perävaunuilla.

Sulvan Metsämarkkinoilla kävi väkeä yli 300 joille metsäalaa esiteltiin todella monipuolisesti. Myös sää suosi tapahtumaa ja tarjoilukin pelasi.

Metsämarkkinoilla oli tarjolla mielenkiintoisia harvennushakkuita, konedemoja, perinteistä hakkuumenettelyä kirveen ja sahan kanssa, erikoispuunkaatoa sekä tietoa metsän hoidosta, bioenergiasta ja uusista tuotteista. Ja kävijöille tarjoiltiin makkaraa, lättyjä ja kahvia Korsholms 4H:n toimesta. - Väkeä kävi päivän aikana yli kolmesataa joten voidaan sanoa että tapahtuma onnistui yli odotusten, sanoo Metsämarkkinan puuhamies Ove Ljungqvist. Tärkeässä roolissa tapahtuman toteutuksessa oli Metsäkeskus. - Vaasan Metsäkeskuksen Patrik Majabacka porukoineen teki jälleen upeaa työtä. Ja iso kiitos kuuluu myös kaikille mukana olleille noin 30 tuotteitaan ja palveluitaan esitelleelle taholle sekä tietenkin jokaiselle kävijälle, kiittelee Ljungqvist.

Martin Björk (vas.) esitteli puiden hakkuuta pokasahalla ja kirveellä. Magnus Rodsström on puolestaan arboristi. Kova fyysinen työ vaatii kunnon eväät.

Työnäytöksissä esiintynyt SL-Forest Ab:n Eco Log 560D harvesteri on varustettu Log Max 5000 V -kouralla ja Log Mate 510 -mittalaitteella.

Onnistuneen tapahtuman puuhamiehet Log Maxin Ove Ljungqvist (oik.) ja Metsäkeskuksen Patrik Majabacka olivat syystä tyytyväisiä.

- Metsäenergia-alalla on nyt hyvät näkymät, totesi CBI-Europan Ulf Österroos.

Metsäkeskuksen ”CREBio - Österbotten 2016-2018” -tiedotushankkeen tavoitteena on lisätä alueen energiatehokkuutta ja parantaa ympäristöajattelua. Lisätietoja saa osoitteesta www.puuenergiafoorumi.net

Ammattilehden Mediamobiili liikkuu kentällä siellä missä tapahtuu.

Bengt Wahlroos esitteli tehokkaita pellettipolttimia.

Metsämarkkinoilla oli mukava istuskella nuotiolla ja grillailla makkaraa samalla alan ihmisten kanssa ajatuksia vaihtaen. Kävijät saivat kotiin luettavaksi uusimman Metsäalan Ammattilehden.

Mikael Näsmanin Sampo Rosenlew HR46 on varustettu Log Max 4000 -harvesteripäällä, mikä kiinnosti kovasti tulevaisuuden metsämiehiä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

46 KONEURAKOINTI Onnistuneet Metsäpäivät Lapualla

Metsälannoitus maastomönkijällä sai osakseen paljon huomiota

P

aikalliset metsäalalle laitteita valmistavat ja myyvät yritykset järjestivät yhdessä Metsäkeskuksen ja UPM Metsän kanssa Metsäpäivän lokakuun alussa Lapualla. Asiantuntijaluennot ja tuoteesittelyt sekä työnäytökset keräsivät paikalle mukavasti porukkaa Pohjanmaalta.

Tapahtuma järjestettiin idyllisessä Wanhan Karhumäen opiston maisemissa. Tuotteitaan esittelivät mm. mönkijöiden ja lisävarusteiden myyntiin erikoistunut Kone Nygård, SR-Tuote Oy, Metsäkeskus, UPM Metsä, Yara, POP Pankki sekä Lakeuden Kone. Myös tarjoilu pelasi mallikkaasti kahvien, pullan ja makkaroiden muodossa. Luentotilassa järjestetyt asiantuntijaluennot keräsivät paikalle sankan joukon paikallisia metsänomistajia kuuntelemaan mm. puumarkkinakatsausta, metsänlannoituksella saatavia lisäeuroja, metsän kulotuksesta ja metsaan.fi -palvelusta.

Tehtävään erikoisvarustellun mönkijän avulla metsien ja peltojen lannoitus onnistuu maastosta riippumatta tehokkaasti ja nopeasti. Hondaan asennetut telat eivät riko myöskään juurakkoa. Kärryn kaksi lannoituslautasta takaavat nopean levityksen ja niiden vauhti on säädettävissä.

Metsänlannoitus maastomönkijällä edullista ja tarkkaa

Suurin mielenkiinto tapahtumassa kohdistui maastomönkijäurakointeihin erikoistuneen T:mi Hard Digin tekemiin metsänlannoitus -työnäytöksiin. Metsien lannoitus on yleistynyt vahvasti Suomessa viime vuosien aikana - eikä ihme. - Lannoittamalla metsän kasvu tehostuu ja sillä saadaan huomattava lisätuotto puun kasvussa. Se nopeuttaa metsän kasvua selkeästi, kertoo T:mi Hard Digin yrittäjä Tomi Alarto. Nykyisin lannoituksissa käytetään paljon helikopterilannoitusta, joka vaatii omat järjestelynsä ja on hinnaltaan kohtalaisen kallista. Lisäksi ongelmaksi koituu pienemmät, alle viiden hehtaarin kokoiset metsäpalstat, joihin ei ainakaan yhden lannoituksen takia kannata lähteä lentämään. Kauhavalainen mönkijöiden kärryjä, kuljetusratkaisuja ja lisävarusteita valmistava SR-Tuote Oy on kehittänyt varteenotettavan vaihtoehdon kopterilannoituksille - mönkijän perässä vedettävä lannoituskärry haastaa sekä tehokkuudellaan, tarkkuudellaan että hinnallaan aikaisemmat vaihtoehdot. - Olemme jo pitkään kehittäneet ratkaisuja metsänlannoituspuolelle ja nyt esitelty laite on ollut Tomilla käytössä loppukesästä saakka. Lannoituslaite on täysin sähkökäyttöinen ja se on rakennettu Kranmanin kärryn

Metsäpäivät järjestettiin idyllisissä Wanhan Karhumäen tiloissa. SR-Tuote Oy:n Seppo Riihimäki (vas.) esitteli lannoituskärryn ideaa.

T:mi Hard Digin yrittäjä Tomi Alarto on urakoinut uudella SR-Tuotteen valmistamall lannoituskärryllä loppukesästä saakka.

Polaris Sportsman ja tukevarakenteinen SR-tuotteen tukkikärry on toimiva yhdistelmä metsätöihin.

Kone Nygård toi esille Polaris -mönkijöiden lisäksi Bison -kuormatraktorit mitkä sopivat erinomaisesti metsänhoitoon ja harvennuksille.

päälle. Mönkijä sekä kärry ovat varustettu teloilla, joten se ei vahingoita liikkuessaan maastoa ja juurakot pysyy ehjinä. Mönkijällä lannoitus onnistuu maaston muodosta ja palstan koosta riippumatta. Uudessa mallissa tehokkuutta on nostettu lisäämällä taakse toinen levityslautanen, jotka pyörivät max 900 kierrosta minuutissa ja pyörimisnopeus on säädettävissä portaattomasti. Kerralla pystyy lannoittamaan n. 20 metriä leveän kaistaleen, joten yhden hehtaarin lannoitukseen menee aikaan n. 15 minuuttia. Nopeuden lisäksi laite on erittäin tarkka,

sillä levitys tehdään maan tasolta, kertoo SR-Tuote Oy:n toimitusjohtaja Seppo Riihimäki. Alarto on tehnyt uudella laitteella lannoituksia muutaman kuukauden ja mies on tyytyväinen laitteeseen: - Erittäin toimiva peli. Lannoitukset eivät rajoitu pelkästään metsiin, sillä myös peltojen lannoitus onnistuu kätevästi. Mönkijällä pystyy tekemään lannoitukset suoraan ajouria pitkin niin kuin on puitu. Olemme tehneet lannoituksia pääasiassa Hämeen seudulla, mutta kalusto on helppo ja nopea liikuttaa, joten kannattaa kysellä mahdollisuutta

saapua sinun metsällesi tekemään lannoitukset. Myös hintataso on saatu metsänomistajille suotuisaksi, yhden hehtaarin lannoitus maksaa noin 100 euroa, mikä on varmasti edullisin tapa tällä hetkellä. Alarto tekee maastomönkijällään monipuolisia työtehtäviä kuten harvennuksia ja puunajoa, maanajoa ja tavaroiden siirtoa. Mistä idea lannoituksille? - Tammelalainen maanviljelijä, Jouni Puputti, kysyi aikanaan, että eikö tuolla mönkijällä saisi lannoituksetkin tehtyä heille. Idea lähti siitä pikkuhiljaa elämään ja SR-Tuotteen Sepon

SR-Tuotteen mönkijäkärryvalikoima on laaja; kuvassa kipillinen lavamalli missä pankotkin.

kanssa löydettiin nopeasti oikeat ratkaisut. Tämä lannoituspuoli on oiva lisä palveluvalikoimaamme, päättää Alarto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

- General XP 1000 edustaa malliston väkevintä päätä, esittelee Polaris Finland Oy:n myyjä Mika Seppä.

KONEURAKOINTI 47

Polaris Finland Oy on muuttanut uusiin tiloihin Vantaan Viinikkalaan osoitteeseen Porraskuja 3. Maahantuonnin käytössä on toimistotilojen lisäksi suuret varustelu-, varaosa- ja tuote-esittelyhallit.

Polaris vahvistaa entisestään tekemistään Suomessa M aailman suurin mönkijävalmistaja ja Suomenkin yli- voimainen markkinajohtaja Polaris on ostanut Suomen ja Baltian maahantuontitoiminnot itselleen kehittäen niitä jatkossa entistäkin paremmiksi.

Oy Otto Brandt Ab myi Polaris-liiketoimintansa ja Polarisedustuksensa Suomessa ja Baltian maissa Polaris Industries:n omistamalle Polaris EMEA:lle Sveitsiin. Kaikkien Polaris-tuotteiden edustus siirtyi uudelle omistajalle 1.10.2018 alkaen. Polaris EMEA on perustanut Suomeen uuden yhtiön vastaamaan Polaris-tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista sekä jälkimarkkinointipalveluista. Uuden yhtiön toiminnat jatkuvat olemassa olevien jälleenmyyjien ja huoltopisteiden kanssa. - Olemme hyvässä yhteishengessä päässeet sopimukseen siitä, että Polaris-tuotteiden maahantuonti jatkuu pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Polaris EMEA:n omistuksessa. Tämä yrityskauppa antaa hyvät mahdollisuudet Otto Brandtin muiden tytäryhtiöiden kehitykselle, kertoo hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja Stefan Brandt. Kauppaan kuuluivat Polaris -tuotteiden liiketoiminnat kokonaisuudessaan niin Suomessa kuin Baltian maissa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Brandt-Polaris Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Tikkanen siirtyi Suomeen perustetun uu-

- Rinnakkainistuttavat Polaris -mönkijät kasvattavat eniten myyntiään niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin, kertoo Polaris Finland Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Tikkanen.

den yrityksen johtoon ja BrandtPolaris Oy:ssä kaikki työskennelleet henkilöt siirtyivät uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä.

Traktorimönkijät kasvatti markkinan

Polaris -tuotteiden menestys alkoi Suomessa 1994 moottorikelkoilla. - Mönkijoiden myynti alkoi Suomessa rauhallisesti 90-luvun puolivälissä ja vasta 2000-luvun taitteessa niiden suosio alkoi kasvaa Polariksen luodessa etujoukoissa markkinoita. Kelkkapuolella oli jo saavutettu vahva asema ja mönkijät tarjosivat uuden markkina-alueen tulevaisuuden kasvulle. Amerikassa mönkijämarkkina oli jo silloin valtavan kokoinen ja mietimme että Suomessa on paljon samaa mm. siinä että meiltä löytyy

maastoja missä ajella sekä paljon kesämökkejä ja muutenkin aktiivista luonnossa harrastamista, muistelee Tikkanen. Alussa myytiin maastokäyttöön tarkoitettuja Polaris -mönkijöitä ja varsinanen buumi alkoi vuodesta 2007 kun mönkijöiden rekisteröintiin saatiin traktorihyväksynnät. - Polaris teki valtavasti töitä traktorimallien eteen ja se mahdollisti mönkijöiden tuomisen käyttöön myös yleisille teille, huomauttaa Tikkanen. Tänä päivänä lähes kaikki Suomessa myytävät mönkijät rekisteröidään traktoreiksi. Valittavana on T1a-, T1b-, T3a- ja T3b-traktorit. A- malleilla saa ajaa tiellä 40 km/h ja B-malleilla 60 km/h. Ajokortit uudistuivat 1.7.2018 ja nyt kaikilla traktorimönkijöillä saa ajaa B-kortilla.

T1a (40 km/h)-, T1b (60 km/h)ja T3a (40 km/h) -malleja saa ajaa jo 15 vuotiaana T-kortilla ja T3b-mallia AM121 -kortilla. - Kaikki Polaris Sportsman -mallit on rekisteröity kahdelle, jolloin myös kaverin saa ottaa kyytiin laillisesti. Eniten Suomessa myyntiä kasvattaa rinnakkain istuttavat mallit ja lämpöhytillä varustettujen versioiden suosio on hurjassa kasvussa. Sama trendi on havaittavissa myös globaalisti; länsimaissa valmistettuja perinteisiä mönkijöitä myydään tänä vuonna noin 400 000 ja rinnakkainistuttavia menee enemmän eli yli 500.000 kappaletta, laskee Tikkanen.

Vahva markkinajohtaja

Vuosi 2018 on Polarikselle jälleen ennätyksellinen Suomessa, missä mönkijöitä ostetaan

pääasiassa hyötykäyttöön. - Markkinaosuutemme mönkijöissä oli viime vuonna 33 % ja rinnakkainistuttavissa 41 %. Kokonaismarkkina kehittyy hyvään suuntaan ja Polariksen asema vahvistuu entisestään; kiitos loistavien tuotteiden ja aktiivisten jälleenmyyjien, joita meillä on Suomessa 67 ja Baltiassa 6. Ja toki myyntiin vaikuttaa myös hyväluminen talvi niin kelkoissa kuin mönkijöissäkin, jolloin varsinkin hyttimallien ja puskulevypakettien kysyntä kasvaa oleellisesti. Lisävarusteiden ja erilaisten tarvikkeiden kauppa onkin jo tärkeä osa liikevaihtoamme, mikä nousee tänä vuonna yli 30 miljoonaan euroon ilmoittaa Tikkanen.

www.arilahtiky.fi


48 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuormaimet ja perävaunut tehokkaaseen metsäurakointiin

K

ronos vastaa asiakkaiden toiveisiin: uusi Gripto 1010 -kuormain on kaikkien aikojen tehokkain ja ulottuvin kuormain Kronoksen mallistossa. Gripto on täydellinen valinta urakointikäyttöön esimerkiksi ison Kronos 140 -metsäperävaunun aisalle tai traktorin tuppisovitteisiin.

Ennätyksellinen 10 metrin ulottuvuus

Uudessa Griptossa on ennätyksellinen 10 metrin ulottuvuus, 630 kilon nostovoima kymmenessä metrissä ja 30 kNm:n kääntömomentti. Hydrauliletkutukset ja -putkitukset ovat tämän kokoluokan suurimmat ja puomin taitto on hyvin matala. Uusi ohjausjärjestelmä mahdollistaa entistä tarkemmat kuljettajakohtaiset säädöt.

Entistä parempi huollettavuus

Huollettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaikki liukupalat ovat samankokoisia, nipat hyvin esillä ja letkujen vaihto helppoa. Toisaalta letkut ovat hyvin suojassa puomin sisällä ja riipukkeen uuden muotoilun ansiosta.

Parasta Kronos-laatua

Kronos on perinteisesti tunnettu ensiluokkaisista materiaaleista. Uusi Gripto -kuormain valmistetaan SSAB:n Strenx 700 -erikoisteräksestä. Kronos on ensimmäinen nosturivalmistaja Suomessa, jolla on oikeus käyttää My inner strenx -merkkiä markkinoinnissaan. Uuden materiaalin iskusitkeys, myötölujuus, tasalaatuisuus ja pakkasominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin millään muulla

Uusi Kronos Gripto 1010 -kuormain varustettuna Smart Boom Control -kärkiohjauksella sai runsaasti huomiota osakseen FinnMetko 2018 näyttelyssä. Perävaununa Kronos 150 4WD korkeilla risulaidoilla; kantavuutta 15 tonnia ja kuormaa mahtuu kyytiin 30-40 kuutiota materiaalista riippuen.

teräslaadulla. Strenx on SSAB:n uusi erikoisteräs. Uusi materiaali on lujempaa, sitkeämpää, tasalaatuisempaa ja kevyempää kuin mikään aikaisempi teräslaatu. Nosta isompia kuormia äläkä isompaa puomia!

Isot kuormat kevyesti perille Kronoksen metsäperävaunulla

Kronoksen metsäperävaunujen kantavuudet vaihtelevat 10 tonnista jopa 15 tonniin. Kaikki mallit ovat saatavana myös vetävinä. Kronos 140 ja 160 WDM -metsäkärryt on varustettu NAF -teliakselistolla, jossa voima välittyy kardaaniakselin kautta mekaanisesti napoihin. 150 4WD-, 120 4WD- ja 100 4WD -vaunut ovat hydraulivetoisia ja voima välitetään renkaisiin kahdella vetorullalla.

Kronoksen metsävaunut on suunniteltu ja valmistettu samalla periaatteella kuin muutkin Kronoksen tuotteet: mahdollisimman laadukkaiksi ja pitkäikäisiksi. Tästä kertoo myös se, että Kronos-metsäkärryt pitävät hyvin arvonsa ja ovat haluttuja myös käytettyinä.

Smart Boom Control -kuormaimelle ja Smart Drive -vaunulle

Saavuta paras kuljettajakohtainen tuottavuus kaikissa työvaiheissa valitsemalla Kronos Gripto -nosturiin Smart Boom Control -kärkiohjauksen ja Kronos -metsäperävaunuun Smart Drive -ajo- automatiikka. Smart Boom Control on uusi ominaisuus traktorin omaan ohjausjärjestelmään liittyvälle xCrane Pro -paketille, jossa algoritmit laskevat optimaalisen

Smart Drive -ajoautomatiikka nostaa Kronos -perävaunun käyttöominaisuudet uudelle tasolle.

liikeradan kouralle perustuen kuormaimessa olevien antureiden tarjoamaan dataan. Smart Boom Controlin ansiosta kuljettaja ohjaa kouraa yksittäisten sylintereiden sijaan. Ohjaus on entistä hempompaa, nopeampaa ja intuitiivisempaa. Kronos on ensimmäin kuormainvalmistaja, joka tarjoaa tämän ratkaisun traktoripohjaisille sovelluksille.

xCrane Pro -ohjausjärjestelmän mahdollistama Smart Drive -ajoautomatiikka nostaa Kronos -perävaunun käyttöominaisuudet uudelle tasolle. Sen avulla vaunun veto kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois huomioiden suuntatiedon. Järjestelmässä on myös vedon automaattinen poiskytkentä ajonopeuden kasvaessa riittävästi.

Metsäperävaunun aisa-asennuksen lisäksi uusi Kronos Gripto 1010 -kuormain voidaan asentaa traktorin tuppisovitteisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 49

10 vuotta AMB-kartioniveltappeja Oulaisista

E

- Alussa Ponsse-yhteistyö oli merkittävä. Silloin suurin osa tuotekehityksestä kohdistui tuohon merkkiin. Nykyisin selväksi ykkösmerkiksi on noussut John Deeren metsäkoneet, Mattila kertoo.

nsimmäisen AMB -kartioniveltapin valmistuksesta on kulunut 10 vuotta. Vuosikymmenen aikana oulaistelaisen Ari Mattilan kehittämästä tuotteesta on syntynyt yli tuhat erilaista kartioniveltappimallia pääasiassa metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin, mutta myös teollisuuden laitteisiin mm. saha- ja paperiteollisuuteen.

- Periaatteessa AMB-kartioniveltappi soveltuu lähes kaikkien koneiden ja laitteiden niveliin. Eteen on tullut haastaviakin paikkoja, joihin on kehitetty ratkaisu. Se on tarkoittanut jatkuvaa tuotekehitystä. Suurena apuna tuotekehityksessä on ollut loistava yhteistyö loppukäyttäjien, konehuoltojen ja konevalmistajien kanssa, yrittäjä Ari Mattila kertoo.

Vain karkaistuja tuotteita

AMB-kartioniveltapit ovat alusta saakka olleet karkaistuja. Oma uunikarkaisu vaihtui tuotannon kasvun myötä aika pian alihankintana ostettavaan induktiokarkaisuun. - Karkaisu on välttämätön toimenpide. Se parantaa kulutuskestävyyden vähintäänkin viisinkertaiseksi karkaisematto-

Vientiä alusta asti

Yrittäjä Ari Mattila (oik.) on tyytyväinen, että perheen esikoinen, Atte Mattila on mukana kartioniveltappituotannossa

maan verrattuna. Se lisää myös tuotteen lujuutta, sanoo Mattila. AMB-kartioniveltapit ovat raaka-aineen saatavuudesta riippuen vähintäänkin 95 % kotimaisia. Kovaa kulutusta kestävän raaka-aineen ja parhaan karkaisumenetelmän löytämiseksi yritys teki yhteistyötä Oulun yliopiston Elme-studion kanssa heti alkuvuosina: - Olemme olleet tyytyväisiä tehtyihin ratkaisuihin. Tuotteet

ovat kestäneet toivomallani tavalla käytössä, Mattila sanoo ja kertoo, että materiaali- tai valmistusvirheiden vuoksi kymmenistä tuhansista AMB-kartioniveltapeista ei ole tullut yhtään asiakaspalautusta uunikarkaisusta luopumisen jälkeen.

John Deere nyt ykkösmerkki

AMB-kartioniveltappeja on tehty kaikkiin yleisimpiin maansiirto- ja metsäkonemerkkeihin.

Ensimmäinen AMB-kartioniveltappi tehtiin Ponsse Ergon keskiniveleen. - Vasta vuosia myöhemmin tulin tietämään, että kyseisen kartioniveltapin ostanut metsäkonehuolto vei sen Venäjälle, Siperiaan eli alusta saakka olemme tehneet tuotteita vientiin, Ari Mattila hymyilee. Vuosien saatossa AMB-kartioniveltappeja on mennyt eri puolille maailmaa muun muassa Ponssen varaosina. Suoraa vientiä on jatkuvasti Puolaan, Viroon ja Venäjälle. Muita satunnaisia vientikohteita ovat Pohjoismaat ja Euroopan maat, muun muassa Saksa, Ranska ja Hollanti. - Tänä kesänä olemme solmineet yhteistyösopimuksen ison venäläisyrityksen kanssa. Ensimmäinen toimitus itärajan taakse meni loppukesästä, Mattila kertoo. AMB-kartioniveltappeja valmistava AM Bonus Oy on oulaistelainen perheyritys.

Atte Mattila kiillottamassa Ponssen kuormaajapöydän kallistuksen AMB-kartioniveltappeja, jotka menivät USA:han.

Tuotekehityksen tuloksena on syntynyt muun muassa Ponsse HN 200 nosto- ja taittosylinterien alapään tappisarja, jolla voi kiristää samanaikaisesti neljä korvaketta.


50 KONEURAKOINTI

I

talialainen Magni tarjoaa ainoana kurottajavalmistajana ylävaunun lisäksi nyt myös alavaunun radiohallintajärjestelmän kurottajamallistoonsa. Täysin uuden jälkiasennettavan järjestelmän ohella Magni -uutuuksiin lukeutuu 26 - 39 metrin nostokorkeuteen yltäviin kurottajiin saatettu tekniikkapäivitys, mikä parantaa koneiden käytettävyyttä ja tuottavuutta entisestään.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Radiohallinta kohentaa työtehoa ja edistää turvallisuutta

Maailman suurimpiin kurottajavalmistajajiin lukeutuvan Magni Telescopic Handlers Srl:n Magni -kurottajamallistosta löytyvät edistykselliset kurottajat moneen käyttöön. Suomessa ja muissa pohjoismaissa hyvän vastaanoton saanut kääntyvällä ylävaunulla varustettu RTH -mallisto tarjoaa ulottuvuutta 18 metristä aina 46 metriin asti. Kiinteärunkoiset TH- ja HTH -mallisarjan kurottajat ulottuvat 10:stä aina 20:een metriin ja nostokykyä 6 tonnista jopa 45 tonniin asti. Kurottajateknologian edelläkävijänä Magni on jo useamman vuoden ajan tarjonnut useimpia kurottajiaan sekä diesel- että sähkökäyttöisenä, mikä mahdollistaa Magni -kurottajien käytön useimmissa työmaakohteissa, myös sisätiloissa.

Ainoana valmistajana

Mallivuodelle 2019 Magni toi tarjolle uutena jälkiasennustuotteena etäohjausjärjestelmän, mihin voidaan liittää ylävaunun ohjauksen lisäksi myös alavaunun ohjaustoiminnot. Magnia maahantuovan OP System Oy:n toimitusjohtaja Urho Voutilaisen mukaan nyt tarjottava edistyksellinen ohjausjärjestelmä on tällä haavaa tarjolla ainoastaan Magni -kurottajiin. Uutuus tuotiin markkinoille syyskuussa ja se on jälkiasennettavissa uusimpiin- ja kaikkiin Magni -kurottajiin mallivuodesta 2018 eteenpäin. Ensimmäiset etäohjausjärjestelmät ovat jo asiakkailla käytössä ja niistä saatu palaute on Voutilaisen mukaan ollut erittäin positiivista.

Tampereelle myyty Magni RTH 5.26 liikkuu sujuvasti OP Systemsin Harri Heiniölän kauko-ohjauksessa: - Magni tunnetaan helppokäyttöisyydestään ja täsmällisestä ohjausvasteesta, joten helppohan tätä on viedä, Heiniölä sanoo.

- Alavaunun ohjaus tapahtuu nostolaitteista tutun ja helppokäyttöisen radiolähettimen avulla. Etäohjauksen ansiosta koneen käyttö on paitsi sujuvaa myös tehokasta ja turvallista. Tietyissä työtehtävissä, joissa ennen on tarvittu kaksi henkilöä pärjätään nyt yhdellä. Radio-ohjain mahdollistaa koneen ajon tietyin ehdoin myös nostokorista, silloin kun kori on kytkettynä. Älyteknologian ansiosta laite tunnistaa, jos konetta ajetaan korista käsin ja rajoittaa automaattisesti nostopuomin liikeratoja, mutta myös muita toimintoja. Kuukulkijat ovat erikseen,

Voutilainen lisää.

Liebherr kääntökehät

Mallivuodelle 2019 Magni päivittää 26, 30, 35 ja 39 metrin nostokorkeuteen yltävien RTH -sarjan kurottajien ylävaunun kääntökehät. Jatkossa kehä ja kääntölaitteen komponentit on saksalaisen Liebherrin valmistamia. - Päivityksellä ylävaunun ohjausliikkeistä saadaan entistä jouhempia ja ohjauksesta tarkempaa, mistä on hyötyä etenkin puomi ulos ajettuna, Voutilainen täsmentää.

Ohjaamon design on tehty työergonomian ehdoilla, italialaiseen tapaan tyylikkäästi ja kuljettajaystävällisesti. Käyttömukavuutta lisää selkeälukuinen ja informatiivinen monitoiminäyttö.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Jälkiasennettava alavaunun radiohallinta on tilattavissa uusimpiin Magni Kurottajiin. Järjestelmän aivolaatikko ei kysy suurta tilaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 51

SATOI TAI PAISTOI!

Traktoreilla suoritettavat kuljetukset ovat hyvin paikallisia, sillä traktorit soveltuvat parhaiten kuljetukseen lyhyillä matkoilla ja huonoissa olosuhteissa.

Traktoreiden monipuolisuus hyödynnettävä T raktorikuljetukset ovat tärkeitä esimerkiksi lumen kuljetuksessa sekä maa- aineskuljetuksissa lyhyillä matkoilla, vaikka traktoreiden kuljetussuorite maanteillämme on kokonaisuudessaan promilleluokkaa. Traktoreiden käyttö perustuu niiden monipuolisuuteen ja eri oloihin soveltuviin ominaisuuksiin. Kaikilla yrittäjillä on halutessaan mahdollisuus samoin ehdoin hyödyntää traktoreita. Eikä tätä mahdollisuutta ja samalla kilpailua pidä rajoittaa, vaatii Koneyrittäjien liitto.

Viime aikoina Suomessa on onnistuneesti karsittu byrokratiaa, joka on tarpeettomasti rajoittanut traktoreiden monipuolista käyttöä. On karsittu kansallisia säännöksiä, joita EU ei meiltä edellytä. Traktoreilla suoritettavat kuljetukset ovat hyvin paikallisia, sillä traktorit soveltuvat parhaiten kuljetukseen lyhyillä matkoilla ja huonoissa olosuhteissa. Valtaosa näistä kuljetuksista on sen tyyppisiä, että esimerkiksi kuorma-auto ei teknisistä syistä sovellu niihin yhtä hyvin kuin traktori. Traktoreita käytetään kuljetuksiin pääsääntöisesti alempiasteisella tieverkolla, jossa käytännössä ei millään ajoneuvolla ajeta yli 60 km/h nopeuksilla. Näin ollen liikenteen sujuvuuden takia on perusteltua ensinnäkin käyttää traktoria kuljetuksen toteuttamiseen ja toiseksi mahdollistaa laajasti 60 km/h kulkevien traktoreiden käyttö ilman liikennelupaa. Yritystoiminnan kilpailuneutraaliuden kannalta kuljetusvälineen valinnan tulee perustua välineiden teknis-taloudelliseen soveltuvuuteen eikä kuljetusten luvanvaraisuuteen. Nykyisellään kaikki yrittäjät voivat käyttää traktorikalustoa yritystoiminnassaan, myös kuorma-autoilijat. Traktorikalusto sopii erityisen hyvin

lumen kuljetukseen tavaran luonteen ja matkojen lyhyyden vuoksi ja se auttaa varautumista runsaslumisiin talviin. Liikenneturvallisuus paranee, kun voidaan joustavammin käyttää laajempaa kuljettajakuntaa ja näin välttää ylitöitä ja väsyneenä ajoa. Ylityötarpeen väheneminen osaltaan eliminoi harmaana taloutena pidettävää ylityökorvausten laiminlyömistä. Myös työn tuottavuus paranee, kun yhdellä ja samalla kalustolla voidaan hoitaa myös lumenkuormaus. Talvihoito on pääosin julkisyhteisöjen maksamaa palvelua eli tämä kustannustehokkuus palvelee veronmaksajan etua. Tilaaja myös valvoo palvelun ostaessaan yrittäjien yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitoa. Vaikka traktorikuljetuksissa puhutaankin promilleluokan asiasta kuljetuspalveluiden kokonaissuoritteessa, on niiden rooli yhteiskunnalle tärkeä. Traktoreiden käytölle ei tule haikailla kilpailua rajoittavaa lupabyrokratiaa. Päinvastoin kansallinen tarmo tulee suunnata olemassa olevan liikennelupabyrokratian purkamiseen EU-tasolta alkaen.

RANGER 570 EFI LE PRO FIT CABIN 4X4

Pakettihinta 18 490 € (sh. 21 895 €) +tk

• • • • •

sis. hytin, lämmityslaitteen ja ikkunanpyyhkijän pesurilla maailman ylivoimaisesti ostetuin traktorirekisteröity kahdelle automaattinen 100 % neliveto/TURF 1x4 veto kippilavan kantavuus 227 kg

ETUSI 3405 €

POLARIS.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

53

IPCC:n ilmastoraportissa bioenergia osa ratkaisua

M

aailman suurimman uusiutuvan ener- gianlähteen rooli on merkittävä IPCC:n 1,5 asteen skenaarioissa. Bioenergian rooli kasvaa tulevina vuosikymmeninä useimmissa skenaarioissa. Uusi teknologia voi lisätä bioenergian merkitystä.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi 8.10.2018 raporttinsa mahdollisuuksista rajoittaa maapallon keskilämpötila 1,5 asteeseen sekä tähän vaadittavista toimista. Raportti muistuttaa IPCC:n aiempien raporttien tapaan nopeiden päästövähennysten tarpeesta ja korostaa kiireellisyyttä uusimpien tutkimustulosten valossa.

Bioenergia on maailmanlaajuisesti ja myös Euroopassa suurin uusiutuvan energian muoto. IPCC:n raportin mukaan bio energian rooli myös 1,5 asteen skenaarioissa on suuri ja kasvaa tulevina vuosikymmeninä useimmissa skenaarioissa. Tämä tulos on linjassa mm. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) aiemmin julkaistujen skenaarioiden (2017) kanssa. Bioenergiassa tapahtuu kuitenkin siirtymää kehitysmaiden perinteisestä polttopuukäytöstä kohti modernia energiantuotantoa. - Raportti vahvistaa, että bioenergia on tärkeä keino fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa, jos ilmastotavoitteisiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin halutaan päästä. Bio-

energian käyttö tulee kuitenkin tehostumaan ja käyttötavat varmasti kehittymään nykyisestä. Uudet teknologiat tuovat alalle paljon mahdollisuuksia, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Tulevaisuudessa hiilidioksidia on IPCC:n raportin mukaan kyettävä myös aktiivisesti poistamaan ilmakehästä merkittäviä määriä. Tähän on erilaisia keinoja. Metsitys ja uudelleenmetsitys ovat tunnettuja keinoja, mutta myöskään maaperän kaikkia mahdollisuuksia hiilinieluina ei vielä ole hyödynnetty. Yksi teknologinen mahdollisuus on bioenergian hyödyntäminen siten, että energiantuotannossa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen ja varastoidaan (BECCS, Bioener-

gy with Carbon dioxide Capture and Storage). Teknologiaa tutkitaan myös Pohjoismaissa. Suomessa maankäyttösektorilta ei nettomääräisesti synny päästöjä ilmaan, vaan sektori sitoo nykytilanteessa lähes puolet Suomen päästöistä. Maankäyttösektorilla tapahtuvilla muutoksilla on kuitenkin vaikutusta siihen, kuinka paljon hiiltä metsiin ja maaperään sitoutuu. Suomi on lisännyt bioenergian käyttöä vuosien 1990-2017 välillä 137 % ja vähentänyt samalla merkittävästi fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä. Suomen nettomääräisesti aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ilmaan ovat vähentyneet lähes 50 % vuoden 1990 jälkeen.

Energian kokonaiskulutus nousi 4 prosenttia tammi-kesäkuussa

T

ilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian koko- naiskulutus oli 709 petajoulea tammi-kesäkuussa, mikä oli 4 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 45 terawattituntia (TWh), eli 4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiasektorin hiilidioksidipäästöt nousivat 8 % viime vuodesta. Kylmyys lisäsi polttoaineiden

kulutusta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten kasvoi turpeen kulutus peräti 47 % viime vuodesta. Toisella neljänneksellä polttoaineiden kulutus puolestaan väheni lämpimän sään seurauksena. Eniten väheni hiilen kulutus, 16 % viime vuodesta. Kokonaisuudessaan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana polttoaineiden kulutus kasvoi lukuun ottamatta hiiltä ja puupolttoaineita. Maakaasun kulutus kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen.

Sähkön kulutuksen kasvuun ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana vaikuttivat kylmän sään lisäksi teollisuuden parantuneet suhdanteet. Vesi-, tuuli-, aurinko- ja lauhdevoiman tuotannot kasvoivat selvästi viime vuodesta. Aurinkovoiman tuotannon suhteellinen kasvu oli selvästi rajumpaa kuin muilla tuotantomuodoilla, mutta sen kokonaisosuus pysyi kuitenkin vielä erittäin pienenä. Sähkön nettotuonti väheni 4 %, mikä johtui enimmäkseen sähkön Viron

viennin kasvusta. Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 5 miljardin euron arvosta, joka oli 14 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 63 %. Energiatuotteita vietiin 1,3 miljardin euron arvosta, joka oli 18 % enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin joiden osuus viennin arvosta oli 80 %.

Lähde: Tilastokeskus


METSÄALAN AMMATTILEHTI

54

RISUPAKETTI

Autohakkuri tuo tehokkuutta ja nopeaa liikkumista traktorihakkurin rinnalle

H

Hakeurakointi T. Ranta on ottanut Mus-Max -traktorihakkurinsa rinnalle käyttöön uuden Mus-Max WT11 -autohakkurin, mikä on asennettu Mercedes-Benz Arocksin päälle.

akeurakointi T. Ranta Jalasjärven Koskuelta on hankkinut uuden Mus-Max WT 11 -autohakkurin Mus-Max WT 10 XL -traktorihakkurin rinnalle. Haketusmäärät ovat kasvussa ja samalla toimintaalue laajenee, jolloin tarvitaan lisää kapasiteettia ja nopeampaa siirtymistä pitkillä ajomatkoilla.

Maatalon poika Timo Ranta mietti kolmekymppisenä, mitä toimintaa kehittäisi viljatilan rinnalle. - Olin opetellut puunajoa jalasjärveläisen Erkki Kannonlahden korkeakoulussa joten ajaminen ja nosturin käyttö jo sujui. Uuden vuosikymmenen alussa bioenergia-alalla oli hyvä noste ja hakkeen tuottaminen tuntui viisaalle ajatukselle. Myös isä Jussi piti ideaani hyvänä ja takasi lainan, millä ostin vuonna 2011 käytetyn Kesla 645 -traktorihakkurin Energiapalvelu Ohrankämmeneltä - se tuli New Holland 6080 traktorin perään. Jukka Ohrankämmen oli muutenkin alussa tärkeässä roolissa

että pääsin hakeurakoinnissa matkaan; tein hänelle töitä saaden samalla neuvoja ja hyvää potkua eteenpäin, kiittelee Ran-

ta. Hakeurakointi lähti matkaan kantapään kautta opetellen mutta koko ajan mentiin oikeaan

suuntaan. - Muistan ensimmäisen työmaani mikä oli järvenrantapajukkoa jonka hakettaminen oli

melkoista pyörittelyä. Vuonna 2013 hankin traktoriksi Fendt 939:n ja kun haketusmäärät kasvoivat, niin tarvetta oli astetta järeämmälle hakkurille. Vaihtoehtoja tutkittuani tein kaupat uudesta metrin kidalla varustetusta Mus-Max WT 10 XL -traktorihakkurista Powerforest Oy:n Atso Viitasen kanssa, joka vastaa Mus-Maxin maahantuonnista. Hakkuri saatiin käyttöön elokuussa 2014 ja se oli todella hyvä investointi; Mus-Maxilla ei ole reilun neljän vuoden aikana vielä kertaakaan tarvinnut lähteä työmaalta kesken pois hakkurin hajoamisen takia. Mus-Maxissa on tehokkuus, voima ja luotettavuus huipputasolla sekä hankintahintakin kilpailukyinen, ilmoittaa Ranta.

Runsaasti asiakkaita laajalla alueella

Mervi ja Timo Ranta olivat lokakuun lopulla Vuosaaren satamassa vastaanottamassa uutta Mus-Max -autohakkuria mikä saapui valmiina pakettina Itävallasta. Paikalla olivat myös Mus-Maxin tehtaan edustaja ja maahantuoja Powerforest Oy:n Atso Viitanen, joka kertoi että Mus-Maxeja on Suomessa jo nelisenkymmentä.

Hakeurakointi T. Rannan suurin asiakas on L&T Biowatti ja myös Kurikan Kaukolämpö on merkittävä haketuspalvelun ostaja. Lisäksi haketetaan mm. terminaalissa Kuljetusliike Rakkolaiselle Vapon puita sekä tar-


RISUPAKETTI jotaan haketuspalveluja alueen maataloille ja muille toimijoille. - Biowatille toimitamme pääasiassa hakkuutähteistä tehtyä haketta mistä suurin osa päätyy Vaasaan Vaskiluodon Voimalle. Hakkuutähdettä menee myös muihin isoihin laitoksiin joten kasojen perässä saa ajella pitkin metsiä. Rankaa ja kokopuuta tehdään puolestaan pienempiin kattiloihin. Liikumme laajalla alueella Kaustinen-Merikarvia välillä. Eilenkin olin päivällä hakettamassa Teuvalla ja illalla Kurikassa, minne siirtyy 70 kilometrin matkan aika verkkaisesti traktorihakkurilla. Mutta etäisyydet ovat kasvaneet mikä oli pääsyy autohakkurin hankkimiseen, kertoilee Ranta. Hakkeen kuljetukset Hakeurakointi T. Ranta ostaa alan toimijoilta - pääasiassa Koneyhtymä Hietikko & Raitaluomalta ja Lakeus-Transilta. - Yhteistyö pelaa hyvin ja logistiikka toimii niin että hakkurin ei tarvitse turhaan kasalla odotella, kehuu Ranta.

Mus-Max oli itsestäänselvä valinta

Kun päätös autohakkuriin investoinnista syntyi, ei Rannan tarvinnut kauaa miettiä hakkurimerkin valintaa: - Mus-Max oli pelannut erittäin hyvin samoin kuin Power-

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mus-Max WT 11 on varustettu suurella 2.7 metriä pitkällä syöttöpöydällä, mihin materiaalia mätetään tehokkaasti Kesla 2112 -nosturilla.

forestin varaosa ym. palvelut joten valinta oli harvinaisen selvä. Hakkuriksi tilattiin MusMax WT 11 asennettuna Mercedes-Benz Arocs 3580 6x6 alustan päälle ja ohjaamonosturiksi Kesla 2112 T - auton kokonaispainoksi tuli 27 960 kiloa. Autohakkuripaketti tehtiin täysin valmiiksi Mus-Maxin tehtaalla Itävallassa. Projekti onnistui hyvin ja mielipiteitäni kuunneltiin tarkasti rakenteiden suhteen, kommentoi Ranta. Mus-Max WT 11 on suuritehoinen hakkuri varustettuna isolla syöttöaukolla (114 cm x 75 cm) ja 2,7 metriä pitkä kuljetin mahdollistaa tehokkaan materiaalin sisäänsyötön. Järeä, rakenteeltaan avoin rumpu on

varustettu 10 terällä. Reilun kokoiset terät painetaan kiinnin alakautta, joten terä ja painin pysyvät varmasti kiinni joka tilanteessa. - Tämä uusi Mus-Max on jo ensikokemusten perusteella astetta tehokkaampi kuin traktorimallimme. Sille on aivan sama syöttääkö sisään hakkuutähdettä, rankapuuta tai kokopuuta: laadukasta haketta syntyy niin että autoilla pitää kiirettä. Iso syöttöpöytä on tosi hyvä juttu ja tehokas sekä tarkka heitin pelaa nätisti mahdollistaen mm. ison kukkuran tekemisen ilman että heitin tyhjänä pyöriessään puhaltaa sen nurin, sanoo Ranta. Myös Mercedes-Benz Arocs on Rannan mielestä nappivalin-

55

Mus-Max -autohakkuripakestista saatiin kompakti kokonaisuus mikä yhdessä 6x6 alustan kanssa mahdollistaa metsässä liikkumisen.

ta hakkurin alustaksi: - Arocs on tehty maastoon ja 6x6 alusta mahdollistaa etupään vedon katkaisun; itseasiassa en ole sitä vielä edes päälle kytkenyt vaikka mielestäni olen ajanut jo aika pahoissa paikoissa. Eli kasoille pääsee oli ne sitten melkein missä tahansa. Ja maantielläkin Mercedes menee nätisti ohjaamon ollessa todella hiljainen.

Käyttökoulutuksesta oli paljon hyötyä

Lokakuun lopulla kun uusi autohakkuri saapui Suomeen, järjesti Mus-Max Timo Rannalle käyttöönottokoulutuksen. - Tehtaan tekninen kaveri ja Powerforestin Atso olivat pari

päivää meillä opettamassa kaikki uuden laitteen niksit. Vaikka en hakkurin käytössä aivan noviisi olekkaan niin koulutuksesta oli todella paljon hyötyä ja hakkurista saa jatkossa paljon enemmän irti mm. oikeiden haketusohjelmien valinnalla. Myös huoltokohteet mentiin tarkasti läpi ja muutenkin mietittiin käyttöä niin että autohakkurin elinkaari saadaan mahdollisimman pitkäksi. Tulemme ottamaan Mus-Maxissa käyttöön myös etähallinnan, minkä avulla tekniset henkilöt pääsevät tekemään koneelle säätöjä ja päivityksiä sekä mahdollisia vianetsintöjä suoraan tehtaalta käsin, kertoo Ranta.

Merkittävä osa Haketusurakointi T. Rannan työmaista on hakkuutähdekasoja metsäautoteiden varsilla, mikä edellyyttä tehokkaasti liikkuvaa kalustoa. Meiltä myös sammutusjärjestelmät koneisiin ja kiinteistöihin!

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

Seinäjoki * Tampere * Isojoki

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi


VERMEER HG4000 METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

57

Uutta seulontatehoa

Y

Vermeer on tuonut markkinoillle eurooppalaisten asiakkaiden vaatimuksiin kehitetyt rumpuseulat - kuvassa Vermeer TR 6400.

mpäristölaitteiden johtava valmistaja amerikkalainen Vermeer on tuonut markkinoille edistykselliset rumpuseulamallit, mitkä on kehitetty eurooppalaisten asiakkaiden vaatimuksiin. Vermeer osti kymmenkunta vuotta sitten seulavalmistaja Wild Catin, jolla oli laaja mallisto ja erittäin vahva asema Pohjois-Amerikan markkinoilla. - Vermeer on kehittänyt Wild Cat -seulat vastaamaan omaa korkeaa laatutasoaan sekä tuonut markkinoille uusia edistyksellisiä ratkaisuja entistäkin tehokkaampaan seulontaan. Tästä hyvänä esimerkkinä Euroopan markkinoille kehitetyt TR 620 ja TR 6400 -rumpuseulat. Ja lisää mielenkiintoisia malleja on tulossa, kertoo Vermeer-maahantuoja Several Oy:n myyjä Tero Tirkkonen. Vermeer -rumpuseulat ovat kustannustehokas ratkaisu eri-

Vermeer TR 620 -rumpuseulalla voidaan tuotta kolmea eri jaetta; kuvassa seulotaan Vermeer HG 4000 -murskaimen perässä rakennusjätettä.

laisten materiaalin seulomiseen suurella volyymilla. Niillä voidaan käsitellä maamassoja, kivimateriaaleja, rakennusjätettä, puumateriaaleja ym. - Kiristyvät kaatopaikka- ja biomassalait edellyttävät maatuvien materiaalien ja erilaisten kasojen poistamista, mikä kannattaa tehdä seulomalla ja ottaa

erotellut jakeet hyötykäyttöön. Esimerkiksi metsäteollisuudessa on paljon massoja jotka tulee jatkossa käsitellä, toteaa Tirkkonen.

Jännitetyt seulaverkot nostaa tehokkuutta

Polttoainetaloudellisilla, hiljaisilla ja erittäin luotettavilla

Vermeer tarjoaa rumpuseuloihinsa edistykselliset jännitetyt ohutseinämäiset seulaverkot.

Vermeer -rumpuseuloilla voidaan tuottaa kahta tai kolmea lopputuotetta. - Vermeer rumpuseulat ovat saatavilla edistyksellisillä jännitettävillä ohutseinämäisillä verkoilla, jotka lisäävät oleellisesti seulapinta-alaa kilpailijoihin nähden. Tämä tarkoittaa merkittävää eroa seulontakapasiteetissa

Vermeerin eduksi. Lisäksi seuloissa on paljon muitakin hyviä rakenneratkaisuja, ilmoittaa Tirkkonen.

Materiaalien seulonta lisääntyy Suomessakin koko ajan. Vermeer tarjoaa tähän tarpeeseen kustannustehokkaat tarkaisut.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

58

RISUPAKETTI

Metsässä tapahtuva haketus lisääntyy - autohakkureiden rooli kasvaa

Y

Ylijoki Kuljetus Oy tuottaa haketta metsästä suurella volyymilla energiakäyttöön. Kuvassa syksyllä käyttöön otettu Doppstadt DH 811 hakettaa Parkanon kulmilla.

on hakkurirumpu ja toisessa murskain, luettelee Ylijoki. Hakeyhdistelmiä on ajossa 15 ja lisäksi kuljetuspalveluja ostetaan muilta yrityksiltä. - Tänä vuonna olemme uusineet kolme Scania hakeyhdistelmää ja jos uudet mitat tulevat voimaan niin hankintalistalla on seuraavaksi yksi 5-akselinen Scania veturi ja yksi 6-akselinen perävaunu. Hakekoreissa ja -vaunuissa luotamme Laurellin ketjupurkaviin rakenteisiin, Ylijoki toteaa. Suuren kalustomäärän pitää tuottavassa työssä ammattitaitoinen henkilökunta. - Omaa väkeä on yhteensä 43 henkilöä ja alihankkijoiden väen kanssa yhteensä lähes 60. Koko porukka on erittäin motivoitunutta ja meillä yhteishenki on hyvä, kehuu Ylijoki.

lijoki Kuljetus Oy on merkittävä toimija sahateolli- suuden puru- ja hakekuljetuksissa Etelä- ja LänsiSuomen alueella. Kuljetuksien lisäksi tuotetaan haketta suurella volyymilla. Metsähakkeen käyttö on nosteessa ja alan toimijat ovat viime aikoina investoineet uuteen kalustoon. - Meille on tullut alkusyksystä kaksi uutta autohakkuria Doppstadt DH 811 ja CBI ChipMax - jotka on tehty operoimaan pääasiassa metsässä; toki molemmissa riittää kapasiteettia myös terminaalikäyttöön. Aiemmin saimme tehdä paljon rankapuuta terminaaleissa mutta nyt kun metsäteollisuuden sellupuun tarve on kasvanut niin rankaa jää energiakäyttöön koko ajan vähemmän. Niinpä haketta tuotetaan yhä enemmän hakkuutähteistä metsäautoteiden varsilla, joten käyttöön tarvitaan maastokykyistä ja nopeasti kasalta toiselle siirtyvää hakkurikalustoa minkä pitää kestää myös tähdekasojen epäpuhtauksia. Muutosta kuvaa hyvin se, että vielä

Ylijoen Kuljetuksen uusin Doppstadt DH 811 on asennettu Scania P450 8x6 kuorma-auton päälle ja nosturina on väkivahva Kesla 1200T.

puolitoistavuotta sitten tuotimme terminaaleissa 70 % hakkeesta ja 30 % metsässä kun nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen, kertoo Ylijoki Kuljetus Oy:n Marko Ylijoki.

Kattavasti kalustoa ja osaava henkilökunta

Yhteensä Ylijoen Kuljetuksella on käytössä kuusi hakkuria ja yksi murskainta. - Neljä hakkuria on asennettu

auton päällä (3x Doppstadt ja CBI ChipMax), yksi CBI ChipMax hakkuri on puoliperävaunun päällä ja sitten meillä on kaksi tela-alustaista CBI 6400 -terminaalikonetta joista toisessa

Laajaa operointia

Ylijoen Kuljetuksen tärkeimmät asiakkaat ovat Metsä Group, Biowatti, MHY Pirkanmaa, Westas ja Delete kierrätyspolttoaineissa. Autot toimittavat tavaraa Pirkanmaan alueen laitosten lisäksi mm. Naantaliin ja Poriin.

Doppstadt DH 811 -hakkurissa on hyvä heitin mikä mahdollistaa tiiviiden kuormien tekemisen, jolloin autoihin saadaan kyytiin maksimaalinen määrä megawatteja


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

59

Doppstadt DH 811 on asennettu kääntökehän päälle ympäripyöriväksi, mikä helpottaa oleellisesti operointia metsässä.

Uusi Doppstadt -autohakkuripaketti on kompakti kokonaisuus ja maastokelpoinen, joten sillä on nopea liikkua metsäteillä hakkuutähdekasalta toiselle.

Hakkurit operoivat noin 120 kilometrin säteellä ja murskausta tehdään välillä kauempanakin. - Meillä on Pirkanmaan alueella viisi terminaalia, joista haketta ajetaan suoraan metsästä tapahtuvien toimitusten lisäksi. Nyt on tehty aika hyvin varastoja tulevaa talvea varten. Metsä Groupin kanssa on kokeilussa uusi tapa suojata hakekasat sellu/ liima liuoksella, mikä ruiskutetaan kasan päälle kuin kakun kuorrutus estäen kosteuden pääsyn hakkeeseen samoin kuin tuulen, mikä usein puhaltaa kasoja syttymään, kertoo Ylijoki.

Kuljettaja Juha Heikkinen syötti uutta Doppstadtia väkivahvalla Kesla 1200T ohjaamonosturilla.

Tomi Mäensivu on ajanut Ylijoen Kuljetuksen hakeautoja jo kohta 10 vuotta.

Marraskuussa 18-vuotta täyttävä Juhani Ylihankala on työharjoittelussa hakkurinsyöttäjänä.

Suureen teräslamellimatolla varustettuun syöttöpöytään on hyvä nostella hakkuutähdettä. Aggressiivinen syöttörulla nielee materiaalin tehokkaasti 1000 mm leveälle viisiteräiselle rummulle.

Doppstadtin kaikkia toimintoja säädetään kätevästi helppokäyttöisestä ohjauskeskuksesta.

Doppstadt on luotettava hakkuri

OP System Finlandin maahantuomista, saksalaisvalmisteisista Doppstadt -hakkureista Ylijoen Kuljetuksella on hyviä kokemuksia jo vuodesta 2012 lähtien, jolloin hankittiin edelleen aktiivikäytössä oleva Doppstadt DH 608 -hakkuri asennettuna Volvon päälle. - Tehokkaassa hakkurissa on tunteja lähes 13 000 ja kone on toiminut luotettavasti. Sen perusteella hankimme vuonna 2016 uuden Doppstadt DH 811 -hakkurin mikä asennettiin Scanian päälle ympäripyöriväksi EHM:llä väkivahvan Kesla 1200T -nosturin kanssa ja nyt FinnMetkon jälkeen otimme käyttöön toisen vastaavanlaisen uuden paketin. Doppstadtin tärkeä ominaisuus on luotettavuus; sillä on hyvä mennä metsään kun ei tarvi tulla heti pois jonkun ongelman takia. Myös haketustehoa on riittävästi ja kun kone ei ole turhaa pelistä poissa niin pitkässä juoksussa tuotettu hakemäärä on kovalla tasolla. Doppstadt kestää hyvin epäpuhtauksia mitä on aina hakkuutähdekasoissa kiven ja maa-ainesten muodossa. Aina silloin tällöin kasoissa on ikävä kyllä myös rautaa kuten metsäkoneen pankkoja tai telalappuja. Vahvalla rummulla ja järeillä kulutusosilla varustetut Doppstadtit ovat kestäneet isommatkin raudanpalat yllättävän hyvin mutta met-

säkonekuskien pitäisi aina muistaa ilmoittaa jos koneesta on jotain leimikolle tippunut, huomauttaa Ylijoki. Järkevästi suunnitellut Doppstadtin hakkurit ovat Ylijoen mukaan kaikin puolin rakenteeltaan viimeisteltyjä, sarjatuotantotasoa olevia koneita: - Näissä uusissa DH 811 -malleissa on 390 kW tehoiset Mercedes-Benzin (MTU) moottorit ja kun vertaa polttoainekulutusta sekä huoltokuluja tuotettuun hakemäärään, niin voidaan todeta että kustannukset ovat erittäin kilpailukyiset. DH 811 -hakkurissa on myös hyvä heitin mikä mahdollistaa tiiviiden kuormien tekemisen, jolloin autoihin saadaan kyytiin maksimaalinen määrä megawatteja, sanoo Ylijoki.

Paloturvallisuudesta huolehtii Festelan Oy:n ammattitaidolla asentama Fogmaker -sammutusjärjestelmä.

Metsä Groupin kanssa on kokeilussa uusi tapa suojata hakekasat sellu/liima liuoksella, mikä ruiskutetaan kasan päälle kuin kakun kuorrutus estäen kosteuden pääsyn hakkeeseen samoin kuin tuulen, mikä usein puhaltaa kasoja syttymään.

Hakeyhdistelmiä Ylijoki Kuljetus Oy:llä on ajossa 15 ja lisäksi kuljetuspalveluja ostetaan muilta yrityksiltä. Tärkeimmät asiakkaat ovat Metsä Group, Biowatti, MHY Pirkanmaa, Westas ja Delete.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

60

Biohiilestä ratkaisu lisähakkuiden ilmastovaikutuksiin

S

ta että esitettyjä puunkäytön lisäämissuunnitelmia on julkisuudessa arvosteltu voimakkaasti niiden aiheuttaman metsien kasvuun perustuvan hiilinielun pienenemisen vuoksi.

uunnitelmat teollisen puunkäytön lisäämiseksi ovat kohdanneet vastustusta raakapuun hankinnasta seuraavan metsien hiilinielun pienenemisen vuoksi. Lisähakkuiden tuottamista sivuvirroista on kuitenkin mahdollista valmistaa VTT:n kehittämällä menetelmällä riittävästi biohiiltä, jonka hyödyntämisellä sen uusissa käyttökohteissa voidaan korvata hakkuista aiheutuva hiilivajaus.

Suomen kansallisessa metsästrategiassa suunnitellaan hakkuiden lisäämistä 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Vuonna 2017 Suomessa metsäteollisuuden käyttöön hakattiin raakapuuta noin 62 miljoonaa kuutiometriä, mikä on edellisvuosien tapaan huippulukema.

Sivuvirrat puuhiileksi

Strategian mukaan hakkuumäärät voivat tulevaisuudessa nousta 80 miljoonaan kuutioon samalla kun hakkuutähteiden käyttöä lisättäisiin vastaavasti.

Arvio perustuu Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden lausuntoihin Suomen metsien kokonaiskasvusta ja kestävyydestä. Mikäli kaikki elinkeinoelämän

taholta esitetyt suunnitelmat toteutettaisiin, raakapuun lisähakkuiden määrä voisi olla vieläkin suurempi. Sekä metsästrategian tavoitet-

Puunkäytön yhteydessä väistämättömästi syntyvistä sivuvirroista - kuoresta, purusta ja metsätähteistä - voidaan kuitenkin valmistaa VTT:n kehittämällä pyrolyysitekniikalla biohiiltä, jonka määrällä hakkuiden lisääntymisen aiheuttama vuotuisen hiilensidonnan menetys voidaan täysin korvata. Ratkaisu ei vaikuta puutuotteiden valmistukseen, vaan tukee niiden valmistusta ja maamme muun prosessiteollisuuden toimintaa. Yksi kuutiometri puuta sitoo kasvaessaan noin 900 - 1000 kg

KESLA PROCHIPPER

KESLA-hakkurit ovat uusiutuneet parin vuoden aikana huimasti niin KESLA logCUT-roottorin, terien, haketorven kuin monien käyttöä ja huoltoa helpottavien yksityiskohtien osalta. Erityinen ylpeytemme on KESLA proCHIPPER-ohjausjärjestelmä, jolla säädät niin nosturia kuin hakkuriakin mielesi mukaan. Kysy lisää! Autohakkurit: Kesla Oyj Jouni Kainulainen puh. 040 7647 713

www.kesla.com

Traktorihakkureiden myynti: AGCOSUOMI.FI tai tehtaan yhteyshenkilö myyntipäällikkö Jyrki Sahinjoki puh. 040 1786 635.


RISUPAKETTI ilman hiilidioksidia. Miljoona kuutiometriä lisähakkuita vastaa siten yhtä miljoonaa tonnia ilmasta sidottua hiilidioksidia. Kun puusto Suomessa kasvaa noin 4,4 % vuodessa, niin edellä mainittu 15 miljoonan kuutiometrin hakkuita vastaava metsäala menettää kasvua noin 0,66 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja siten hiilinielun vähenemä on vastaavasti 0,66 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä luku vastaa noin 180 000 tonnia hiiltä vuodessa. Hakatusta raakapuusta saadaan kuitenkin sivuvirtoina runsaasti kuorta, sahanpurua ja sahahaketta, josta osa käytetään tuotantolaitosten omaan energiantuotantoon. Merkittävä osa voitaisiin hyödyntää muina tuotteina. Jäljelle jäävä osuus 15 miljoonasta kuutiometristä raakapuuta voi yltää noin 1,7 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tästä määrästä voidaan tuottaa VTT:n pyrolyysitekniikalla 215 000 tonnia biohiiltä, mikä vuositasolla riittäisi kompensoimaan vastaavan kasvun vähenemisen metsissämme. Biohiili on hyödynnettävä niin, että se toimii hiilinieluna vuosittaista metsänkasvua vastaavasti.

METSÄALAN AMMATTILEHTI rajalliset monista potentiaalisista käyttökohteista huolimatta, joten sovellusten kehittämiseen tulisi kohdistaa uutta tutkimusta. Muun muassa terästehtaissa on jo mittava tarve biohiilelle, mutta sen käytön kannattavuus riippuu sekä päästökaupan hiilidioksidille määräämästä hinnasta että raaka-ainekustannuksista, jotka lasketaan nykyisin suoran polttoarvon mukaan. Hiilinieluvaikutus toteutuu kuitenkin vain, mikäli sivuvirtojen käyttö biohiilenä saadaan kannattavaksi sellaisissa teollisuuskohteissa, joissa muuta vaihtoehtoa fossiilisen hiilen käytölle ei ole tarjolla, jatkaa Koukkari. VTT on tutkinut maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rahoittamissa ja yhdessä Oulun yliopiston kanssa MMM:n ja

Tekesin (nyk. Business Finland) rahoittamissa hankkeisssa metsäteollisuuden sivuvirtojen so-

veltuvuutta eri käyttökohteisiin. Edellä mainitut luvut perustuvat näissä tutkimuksissa vuosina

2016 - 2018 tehtyihin selvityksiin.

PowerForest Oy / Atso Viitanen, Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

-HAKETUSTEHOA!

Biohiilelle on useita käyttökohteita

Biohiiltä voidaan käyttää kasvun edistäjänä maaperässä sekä maataloudessa että kaupunkien viheralueilla. Sillä voidaan myös korvata fossiilista hiiltä teollisuuden prosesseissa, jolloin sen tehtävä hiilinieluna säilyy. Esimerkiksi teräksen valmistuksessa tarvitaan Suomessa lähes 1,5 miljoonaa tonnia fossiilista pelkistyshiiltä vuodessa. Pelkistimen korvaaminen biohiilellä rinnastuu ilmakehän kannalta hiilinieluihin, sillä fossiilisen hiilidioksidin päästö pienenee tällöin vastaavasti. Biohiilelle on edelleen mahdollista kehittää myös uusia käyttökohteita esimerkiksi vedenpuhdistuksessa. Kaupunkiympäristöissä ja moottoriteiden varsilla biohiiltä voidaan hyödyntää suojapenkereissä ja maanrakennuksessa. Suomessa tutkitaan parhaillaan, miten biohiilen avulla voidaan suodattaa mikromuovihiukkasia yhdyskuntien valumavesistä ja samalla pidättää sen pysymistä maaperässä. - Hiiltopyrolyysi sellaisenaan on koeteltua tekniikkaa, jonka käyttöönotto ei aseta suuria teknologisia haasteita. Parhaiten se olisi toteutettavissa integroituna yksikkönä siten, että pyrolyysin yhteydessä syntyvien polttokaasujen ylimääräenergia voidaan samalla hyödyntää joko prosessi- tai kaukolämpönä, sanoo tutkimuksesta VTT:llä vastannut tutkimusprofessori Pertti Koukkari. - Markkinat ovat toistaiseksi

61

MUSMAX WT 11 XL Syöttöaukko 114 x 75 cm Puun max halkaisija 75 cm Combi-rumpu 10 terää Haketusteho max 300 m3/h Syöttöpöytä 2,7 m Tehontarve 500 hv Uuden toimitusaika n. 8 kk Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!

• Uusi syöttörumpu - huippu hyötysuhde • Rummussa pikaterät vakiona • Agressiivinen syöttö hakkuutähteelle • Helppo ja nopea seulan vaihto • Tehokas / tarkka puhallin • Vaihtoehtona myös hydraulinen puhallin • Tehokas lisäjäähdytin Clean-Fixillä • Hakkurin syöttö kuormaajan hytistä tai modifioidusta auton ohjaamosta • Useita eri alusta vaihtoehtoja • Erittäin toimintavarma pohjoisen olosuhteisiin • Etäohjaus mahdollisuus hakkurin parametreille • Varaosat järkevän hintaisia

MUS-MAX


METSÄALAN AMMATTILEHTI

62

RISUPAKETTI

Mi-Pe Oy:n Eschlböck Biber 84 -hakkuri on asennettu ympäripyöriväksi Mercedes-Benz Actros 8x6:n päälle, mikä mahdollistaa haketuksen molemmilta puolilta metsäautotietä.

Metsähaketta luotettavasti ja suurella volyymilla

M

i-Pe Oy Kiteeltä on erikoistunut puutavaran auto- kuljetuksiin ja hakeurakointiin, mitä on tehty jo yli neljän vuosikymmenen ajan.

Aikanaan haketusta lähdettiin tekemään Pentti Luukaisen toimesta laikkahakkureilla lähinnä metsäteollisuuslaitoksissa ja vuonna 1995 rakennettiin Mi-Pe Oy:n tytäryhtiön Kiteen LT-Hitsaus Oy:n kanssa Suomen ensimmäinen auton päälle asennettu ympäripyörivä rumpuhakkuri sahalla käytössä olleesta kehikkorungosta ja rummusta. - Tänä päivänä kokonaisurakoimme haketta Stora Ensolle ja lisäksi tehdään jonkin verran haketusta myös maataloille. Meillä on käytössä kaksi Eschlböck Biber -autohakkuria ja hake kuljetetaan perille neljällä hakeyhdistelmällä. Vanhempi Biber on enää lähinnä varakoneena, joten reilu 100 000 kuutiota haketta tehdään pääasiassa metsätähteestä maastossa kulkien oikeastaan yhdellä Biberil-

Biber 84 -hakkurin suuri pöytä ja aggressiivinen syöttö nielee puuta sen minkä Palfinger Epsilon 170 QL -nosturilla ehtii syöttää.

lä. Joskus sillä poiketaan terminaalissakin, kertoilee yrittäjä Mikko Luukkainen. Mi-Pen autohakkuri liikkuu leveällä alueella Joensuusta aina Ruokolahden kulmille. - Siirtymät ovat välillä jopa yli 200 kilometriä. Tuotettu hake kuljetetaan pääasiassa Joensuuhun Fortumille, Varkauteen Stora Ensolle ja Simpeleeseen Metsä Groupille, luettelee Luukkainen.

Ympäripyörivä rakenne ehdoton edellytys

Ensimmäisen Eschlböck Biber 80 -hakkurin MAN:in päälle asennettuna Mi-Pe Oy hankki vuonna 2011 käytettynä SaloMachinerylta ja astetta järeämpi hakkuri, Eschlböck Biber 84 asennettuna Mercedes-Benz Actros 8x6:n päälle, ostettiin 2015. - Kyseessä oli käytetty mutta tosi hyväkuntoinen autohakku-

Biber 84 hakeheittäjän siivikon halkaisija on 154 cm ja siinä on 8 järeää heittosiivikkoa mitkä on käännettävissä kaksi kertaa.

ripaketti. Nosturina on väkevä Palfinger Epsilon 170 QL millä syöttää tehokkaasti nälkäistä Biberiä. Ja kun auton etuakseli vetää sekä maavaraa on riittävästi niin kasoille päästään liikkumaan huonoissakin olosuhteissa, kertoo kuljettaja Anssi Tenhonen, joka on operoinut Mi-Pe Oy:n hakkureilla vuodesta 2006 lähtien. Yksi ehdoton edellytys autohakkurille on Tenhosen mukaan ympäripyörivä rakenne: - Biber on asennettu hammaskehän päälle mitä liikutetaan hydraulimoottorilla, joten hakettaminen onnistuu oli kasa kummalla puolella metsäautotietä tahansa.

Luotettava tehokone

Mi-Pe Oy:n Biber -autohakkuri liikkuu leveällä alueella Joensuusta aina Ruokolahden kulmille. Metsähaketta tuotetaan vuodessa reilu 100 000 kuutiota ja suurin asiakas on Stora Enso.

Biber saa kokeneelta autohakkurin kuljettajalta muutenkin kehuja. - Toimintavarmuus on näissä hommissa ykkösasia kun liikutaan maastossa kasalta toiselle. Biberiä ei ole tarvinnut koskaan rempata näpit savessa; riittää kun noudattaa perushuolto-oh-

jeita ja vaihtelee kuluvia osia. Ja Salon Pertti ansaitsee hatun noston siitä miten hän hoitaa jälkimarkkinoinnin: tarvittavat osat toimitetaan perille nopeasti vaikka itse tuoden ja tehtaan teknistä tukea saa aina jos sitä tarvitaan, kiittelee Tenhonen. Haketusteho on Biber 84:ssa huippuluokkaa. - Jos haketetaan hyvää risukasaa niin nuppikuorman täyttää vartissa ja 70 kuution kärryn reilussa parissakymmenessä minuutissa. Keväällä tein pyöreästä kelo tukista puoliperävaunuun noin 97 kuution kukkura kuorman ja aikaa meni automiehen kellottamana noin 23 minuuttia, ilmoittaa Tenhonen. Kun tehdään hakkuutähdekasoja niin hakkuriin saattaa mennä teriä syövien kivien ja maa-aineksen lisäksi myös rautaa: - Kyllä Biber on niellyt ajokoneen pankkoa ym. mutta ollaan selvitty terien ja painikkeiden vaihdolla. Ja kun terät koostuu useasta osasta voi vahingon sattuessa vaihtaa vain osuman saaneen kohdan.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hakevuori valitsi PiiMegan toiminnanohjausjärjestelmän

U

usimaalla ja Päijät-Hämeessä toimiva energiapuun käsittelyyn ja puunkorjuuseen erikoistunut Hakevuori Oy valitsi PiiMega® Forest Pro -toiminnanohjausjärjestelmän. Hakevuori Oy toimii energiapuun hankinnassa, korjuussa, haketuksessa ja myynnissä sekä puunkorjuussa, -hankinnassa ja -kuljetuksessa. Yritys työllistää tänä päivänä n. 40 alan ammattilaista. Hakevuoren kalusto koostuu kuljetuskaluston lisäksi erilaisista hakkureista, kaivinkoneista, kuormaajista ja metsäkoneista. Hakevuori tulee hyödyntämään uutta järjestelmää mm. puunhankinnassa, haketuksessa sekä puuvarannon hallinnassa. PiiMega® ForestPro on tuotepohjainen modulaarinen järjestelmä, joka mahdollistaa asiakaskohtaiset toimintamallit. PiiMegan liiketoimintajohtaja Antti Miettunen on innoissaan asiasta: - Hakevuori Oy on erinomainen esimerkki PiiMega® ForestPro -järjestelmän joustavuudesta. Nyt toimitettava järjestelmä

63

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Hakevuori tulee hyödyntämään PiiMega® Forest Pro -järjestelmää mm. puunhankinnassa, haketuksessa sekä puuvarannon hallinnassa.

tarjoaa asiakkaalle perinteisen puukaupan rinnalle työkalut haketukseen ja hakkeen myyntiin esim. energiayhtiöille, jotka arvostavat erityisesti puun alkuperätietoja ja voimalaitostoimituksia valmiiksi oikeilla yksiköillä (MWh). - PiiMegan järjestelmässä puhutteli monipuolisuus, helppokäyttöisyys sekä laaja-alaiset raportointimahdollisuudet, toteaa Hakevuoren hankintapäällikkö Anssi Korsström. PiiMega® ForestPro on Suomalaisen PiiMega Oy:n kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä,

joka on suunniteltu metsäteollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä on käytössä kymmenillä saha- ja puuteollisuuden yrityksillä Suomessa ja ulkomailla. PiiMega® ForestPro -ohjelmisto mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan sekä reaaliaikaisen korjuun ja kuljetuksen. Ohjelmistolla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti myös energiapuun käsit tely. PiiMegan järjestelmät kattavat koko tuotantoketjun toi minnot kannolta valmiiseen jalostettuun lopputuotteeseen asti.

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

FARMIKKO OY kourat ja kahmarit

Ilmastokysymys ratkaistaan kaupungeissa - kaukolämpöosaamisesta Suomen salainen ase ja vientituote

E

nergia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) arvioi, että suomalaisella kaukolämpötietotaidolla on juuri nyt hyvät mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi vientituotteeksi.

- Kaupungistumisen edetessä ihmiskunnan historiassa ehkä nopeammin kuin koskaan maailman megalopolisten ilmastoystävällisestä lämmityksestä ja viilennyksestä on tulossa käynnissä olevan energiamurroksen isoimpia haasteita. Samalla se on loistava mahdollisuus kaukolämpöosaamisemme viennille, painottaa johtaja Jari Kostama Energiateollisuudesta. Vientinäkymiä vahvistavat

muun muassa pääministeri Juha Sipilän ja energiaministeri Kimmo Tiilikaisen taannoiset satojen miljoonien eurojen esisopimukset Kiinaan. - Yritysten tehtävänä on tehdä poliittisista sopimuksista todellisia kaupallisilla sopimuksilla. Suunnittelun ja teknologiaosaamisen rinnalla suomalaisten kannattaa keskittyä kehittämään lämmitykseen liittyviä palveluja, kun vaurastuminen ja keskiluokkaistuminen Kiinassa nostaa asiakkaiden vaatimustasoa ja luo palveluyrityksille aivan uusia mahdollisuuksia, Kostama huomauttaa. Kaukolämpöhankkeet ovat yksi Kiinan lupaavimmista kasvualueista. - Maailman nopeimmin kas-

Lähes kolme miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpökodissa; kaukolämpö tuotetaan 65-prosenttisesti kotimaisilla energianlähteillä.

vavilla kaukolämpömarkkinoilla käytetään lähivuosikymmeninä merkittäviä määriä rahaa. Kau pungistuminen puolestaan laajentaa Kiinan kaukolämpöver kostoa nopeasti uusille seuduille. Energiateollisuus muistuttaa, että Suomessa kaukolämmön merkitys koko yhteiskunnalle on erittäin suuri vähennettäessä päästöjä ja siirryttäessä kohti ilmastoneutraalia energiajärjestelmää. - Lähes kolme miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpökodis sa. Kaupungistuminen etenee myös meillä, ja ilmastokysymys ratkaistaan kaupungeissa. Fos siilisen tuontienergian osuus on jo laskenut 35 prosenttiin ja lasku jatkuu. Suomi tuottaa kaukolämpönsä 65-prosenttises ti kotimaisilla energianlähteillä, kun metsäteollisuuden hakkuu jätteiden, muiden biomassojen ja hukkalämpöjen osuus energi anlähteistä on nyt liki puolet, korostaa Kostama. Suomen suurimman energiaalan etujärjestön Energiateolli suuden ja kaukolämpöalan eurooppalaisen kattojärjestön Eu roheat & Powerin seminaaripäivät kokosivat syyskuun lopulla Helsinkiin eri puolilta maailmaa lähes 400 alan johtavaa asiantun tijaa.

karsii katkoo kuormaa

klapit maa-ainekset kappaletavarat

www.farmikko.fi soita 0445771156


64

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Laitetoimittajan tekninen palvelu ja osaaminen tärkeässä roolissa

Sawcenter Oy:n myymät Bruks -hakkurit ovat suosittuja energia-alan urakoitsijoiden keskuudessa. Maahantuojan luotettavasti toimivat varaosa- ja huoltopalvelut sekä osaava tekninen tuki on tärkessä roolissa siinä että tehokkaista koneista saadaan kaikki hyöty irti, mikä mahdollistaa kannattavan urakoinnin.

S

awcenter Oy panostaa maahantuomiensa laitteiden myynnin lisäksi tekniseen palveluun, mikä pitää asiakkaiden koneet iskussa ja tuottavassa työssä. Puunjalostusteollisuuden vahva laitetoimittaja ja teräspesialisti Sawcenter tunnetaan bioe-

nergia- ja kierrätysalalla Bruks -hakkureista, Rotochopper -murskaimista ja Edge -materiaalinkäsittelylaitteista. Näihin koneisiin tarjotaan kattavan varaosapalvelun lisäksi mm. terät ja terähuoltolaitteet. - Kun myymme asiakkaalle koneen urakointikäyttöön, haluamme varmistaa että hänellä on aina käytössä osaava tekninen

tuki sekä luotettavasti toimivat varaosa- ja huoltopalvelut. Ne varmistavat investoinnin kannattavuuden ja mahdollistavat tuloksen tekemisen tehokkailla koneilla, sanoo Sawcenter Oy:n myyntijohtaja Joakim Lund.

Vahvaa teknistä palvelua

Sawcenter on vahvistanut ja uudelleenorganisoinut teknistä

Sawcenter Oy panostaa entistäkin enemmän tekniseen palveluun. Björn Backman on jatkossa urakoitsijoiden palveluksessa koneisiin liittyvissä teknisissä kysymyksissä sekä huolto- ja varaosa-asioissa.

palveluaan syksyn aikana. - Palveluksessamme on aloittanut Björn Backman, joka keskittyy mobiilikoneisiin ja yhdessä Juha Dillströmin kanssa myös hiomakoneiden huoltoon ja tekniseen tukeen. Teknisen palvelun parantamisen lisäksi kehitämme jatkossa myös varaosavarastoamme sekä varaosalogistiikkaa tehtailta Siuntioon ja edelleen asiakkaille, kertoo Lund. Björn Backmanilla on vankka tekninen tausta teollisuuden puolelta, missä hän toimi aiemmin tuotantopuolella sekä myös myynnin rajapinnassa. Ajoneuvopuoli on tullut tutuksi erilaisissa harrasteprojekteissa ja toiminnan mies on vapaapalokunnan aktiivijäsen. - Kiinnostuin Sawcenterin työhönhaku-ilmoituksesta ja päätin hakea tehtävään sillä tekninen työ asiakasrajapinnassa on erittäin mielenkiintoista ja varmasti haastavaa. Sawcenter tekee erittäin tiivistä ja hyvää yhteistyötä edustamiensa laitevalmistajien kanssa. Olin juuri ruotsissa hakkurivalmistaja Bruksilla muutaman päivän koulutuksessa, missä tutustuttiin tarkemmin hakkureiden sielunelämään - samalla alkoi syntyä

hyviä henkilösuhteita tehtaan päähän mitkä ovat ensiarvoisen tärkeitä varsinkin silloin kun pitää saadaa ongelmia ratkaistua. Teknisellä puolella oppiminen on jatkuvaa ja koulutuksilla on iso rooli. Sitä osaamista pyrin sitten parhaani mukaan viemään kentälle asiakkaillemme sekä tuomaan puolestaan heiltä palautetta laitevalmistajille. Olemme heti ensimmäisistä työpäivistä lähtien kierrelleet Joakimin kanssa kentällä asiakkaiden koneilla ja sitä työtä pyrin tekemään jatkossa mahdollisimman paljon, kertoilee Backman.

Toimivat huoltoja asennuspalvelut

Teknisen tuen, vianetsinnän ja muun ohella Backman tulee tekemään myös varsinaista huoltoja asennustyötä. - Tilanteen mukaan käytössä on lisäksi toki osaavaa huoltovoimaa Sawcenteriltä sekä yhteistyökumppaneiltamme eri puolella Suomea. Edustamillamme koneilla urakoivat hallitsevat huollot ja remontit erittäin hyvin, mutta jos paikalle tarvitaan teknistä asiantuntijaa niin olen käytettävissä, ilmoittaa Backman.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

65

Tela-alustainen monikäyttöinen EDGE -ilmaerottelija

S

awcenter Oy maahantuo irlantilaiset EDGE Innovationin valmistamat koneet materiaalinkäsittelyyn, kuljetukseen, seulontaan ja lajitteluun. Nimensä mukaisesti innovatiivisesta ja laajasta mallistosta löytyy mielenkiintoisia ratkaisuja prosessien tehostamiseen.

EDGE MC1400 Track on telaalustainen ilmalajittelija, mikä on tehokas kone esimerkiksi rakennusjätteiden erotteluun. - Ilmalajittelijalla onnistuu kivien, muovin, paperin, villan jne. poistaminen kustannustehokkaasti puupohjaisesta rakennusjätteestä. Sillä voidaan erotella myös monia erilaisia kierrätys- ja jätemateriaaleja tai poistaa seulotuista kannoista kivet, kertoilee Sawcenter Oy:n myyntijohtaja Joakim Lund. Rakenteeltaan yksinkertaisen viisaassa EDGE -ilmalajittelijassa suureen viiden kuution kaukaloon syötetty materiaali kulkee ensin kivitaskun yli, mikä erottelee siitä kivet kuljettimelle, missä on vielä magneetti metallien poistamiseen. Muu materiaali kulkee hihnalle minkä päällä on kaksi sykloni-imuria, joilla saadaan imettyä pois eri painoiset rejektit. Molempien imurien imutehoa ja -korkeutta voidaan

Sawcenter Oy maahantuo irlantilaiset EDGE Innovationin valmistamat koneet - kuvassa tela-alustainen EDGE MC1400 Track -ilmalajittelija.

säätää erikseen, jolloin saadaan imettyä tosi tarkasti eri kokoista haluttua tavaraa. - Imureiden lisäksi kaikkien hihnojen nopeus on säädettävissä portaattomasti, samoin kuin pääpuhallin ja suulake. Myös kivitaskun koko on muutettavissa hydraulisesti, opastaa Lund. EDGE M1400 Track on varustettu 87,5 kW tehoisella CAT -dieselmoottorilla, minkä polttoainekulutus on valmistajan mukaan vain noin 13 litraa / tunti polttoainetankin ollessa 400 litraa. Iso 950 litran hydraulitankki takaa sen että öljyt eivät

lämpene kesähelteilläkään kovassa urakointikäytössä. Koneen paino on 16 tonnia ja sen kuljetusleveys on 2,8 m, korkeus 3,4 m ja pituus 10,7 m; työasennossa pituus on 12 m. Sivupurkumaton leveys on 650 mm ja sillä voidaan purkaa 3 metrin korkeudelta. Postokuljetin on 1200 m leveä ja sillä voidaan purkaa materiaalia 2,6 m korkeudelta. - Koneen käyttö on erittäin helppoa kauko-ohjauksella. Ja ensimmäinen EDGE M1400 Track on jo tulossa asiakkaalle Suomeen, lisää Lund.

EDGE MC1400 Track on tehokas ratkaisu monien erilaisten materiaalien erotteluun kustannustehokkaasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

Erittäin suosittu Eschlböckin täysin tehdasvalmiista autohakkurimalleista pisimpään markkinoilla on olleet MAN -kuorma-autojen päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa käytetään Biber 84, 85 tai 92 -hakkureita.

Vican on Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri. Toimii myös myös metsäteillä; hakkurina tehokas Biber 92.

Vaikeisiin ja haastaviin off-road olosuhteisiin metsässä tapahtuvaan haketukseen tarkoitettu Turox -malli on rakennettu erittäin maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 kuorma-auton päälle hakkurina Biber 92.

Muista myös Huipputehokkaat ammattilaisten traktorihakkurit LVS metsäkoneet maastoon maastoa ja puustoa säästäen • Taloudelliset Cummins moottorit • Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka • Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa • Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla • Painot alkaen 4500 – 8000kg • Kantavuudet 5000 – 8000kg

Video LVS 720 https://youtu.be/kqzpjxveYFY Video LVS 520 https://youtu.be/0WXxIojq2uk Video LVS 511 https://youtu.be/nh0Mz6q7So8

info@salo-machinery.com | Teijo 040 540 9614

RUOTSISSA HY VÄN SUOSION SA AVUT TANUT


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

67

Metsäsektorin osuus lähes 40 prosenttia Suomen biotaloudesta vuonna 2017

B

keten biotalouden työllisten lukumäärä lisääntyi hieman vuonna 2017, lisäystä oli 1 % edellisvuodesta. Biotalouden toimialat työllistivät yhteensä 315 000 henkilöä, mikä vastaa 12 % työllisten kokonaismäärästä. Eniten työllisyys koheni puurakentamisessa ja biotalouden palveluissa. Yksittäisistä biotalouden toimialoista suurin työllistäjä oli maatalous, jossa työskenteli 81 500 henkilöä, lisäystä oli 1 %. - Biotalouden tuotos, arvonlisäys ja investoinnit ovat kasvaneet merkittävästi 2010-luvulla. Biotalouden työllisyyteen tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta, toteaa Martti Aarne. Vuonna 2017 biotalous työllisti 11 100 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2010

iotalouden osuus Suomen kansantalouden tuotoksesta oli 16 % ja arvonlisäyksestä 12 % vuonna 2017. Nämä osuudet ovat pysyneet muuttumattomina kuluvalla vuosikymmenellä.

Suomen biotalous perustuu edelleen vahvasti metsäsektoriin, jonka osuus on lähes 40 % koko biotalouden tuotoksesta ja arvonlisäyksestä. Lähihistoriasta poiketen biotalouden työllisten lukumäärä lisääntyi hieman vuonna 2017. Vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan biotalouden toimialojen yhteenlaskettu tuotos oli 67,7 miljardia euroa ja niiden tuottama arvonlisäys 23,5 miljardia euroa. Vaikka molemmat kasvoivat nimellisesti viisi prosenttia edellisvuodesta, reaalisesti sekä tuotos että arvonlisäys jäivät edellisvuoden tasolle. - Tuotoksesta 62 % syntyi biotalouden kahdella päätoimialalla, eli metsäsektorilla ja elintarvikesektorilla. Metsäsektori yksin edusti 38 % koko biotalouden tuotoksesta, eikä osuus ole viime vuosina merkittävästi muuttunut. Myös arvonlisäyksestä elintarvike- ja metsäsektoreiden osuus nousi yli

puoleen eli 52 prosenttiin vuonna 2017, kertoo johtava asiantuntija Martti Aarne Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Biotalouteen investoidaan rivakasti

Suomen biotalousstrategiassa vuodelta 2014 on asetettu tavoitteeksi biotalouden tuotoksen kasvattaminen sataan miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

Mesera Cranes Finland Oy

Tavoitteen toteutuminen edellyttäisi, että biotalouden tuotos kasvaisi jatkossa viiden prosentin vuosivauhdilla. Biotalouteen kuitenkin investoidaan rivakkaa tahtia, mikä luo edellytyksiä kasvulle ja biotalouden rakenteen monipuolistamiselle lähivuosina. Vuonna 2017 biotalouden investoinnit olivat 5,7 miljardia euroa, missä oli reaalikasvua lähes viidennes

puh. 0400 219 129

edeltävään viisivuotiskauteen verrattuna. Elintarvikesektori investoi 1,7 miljardin euron arvosta, mistä maatalouteen meni kaksi kolmasosaa. Seuraavina tulivat metsäsektori ja uusiutuvan energian tuotanto, molemmat 1,3 miljardia euroa.

Biotaloudessa työskenteli entistä useampi

Aikaisemmista vuosista poi-

sales@mesera.fi

Biotaloutta seurataan toimialoittain

Valtaosan Suomen biotalouden perustilastoista laatii Luonnonvarakeskus. Biotalouden toimialojen merkitystä toimialoittain seurataan Tilastokeskuksen mittaristolla, joka perustuu kansantalouden tilinpitoon. Luonnonvarakeskus ja Tilastokeskus kehittävät yhteistyössä biotalouslaskelmien tietosisältöä ja menetelmiä.

www.mesera.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

68 Koneyrittäjien liittokokous:

Järjen ääntä turvekeskusteluun

H

uoli ilmastonmuutoksesta on tärkeää, mutta sen sivussa ei tulisi sortua ylilyönteihin kuten yksisilmäisyyteen turpeen vastustamisessa. Turpeella on oma roolinsa Suomen energiahuollossa, etenkin asuntojen kaukolämmössä, muistuttaa Koneyrittäjien liitto. Turpeen hätiköidyllä alasajolla vain kasvatamme riippuvuutta tuontienergiasta, heikennämme huoltovarmuutta ja menetämme kotimaisia työpaikkoja. Turve tukee uusiutuvia maailman pelastamisessa. Koneyrittäjien liittokokous vaatii, että turpeen käytöstä käydään analyyttinen yhteiskuntakeskustelu ennen kuin tehdään kauaskantoisia johtopäätöksiä. Poliittisena tavoitteena tulee olla uusiutuvan energian käytön ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Turve on kotimaista energiaa eikä meillä ole nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa varaa suhtautua turpeeseen kategorisen kielteisesti. Turve on välttämätöntä huoltovarmuuden varmistamisessa. Energiantuotannon hiilidiok-

sidipäästöjä tulee vähentää. Turve yhdistettynä puun polttoon edistää hiilineutraalin puun polton lisäämistä laitoksissa, joissa pelkästään puun poltto ei ole teknis-taloudellisesti järkevää. Näitä laitoksia ei ole myöskään järkevää lopettaa, vaan järkevintä on hyödyntää ne taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä loppuun. Ennenaikaiset investoinnit eivät nekään ole päästöttömiä ja ne kuluttaisivat tarpeettomasti uusiutumattomia luonnonvaroja. Jokaisen tuotetun turvekuution takana on työtä. Turvetuotannon lopettaminen iskisi satoihin pienyrityksiin ja tuhansiin työntekijöihin. Lopettamista vaadittaessa on unohdettu täysin tämä inhimillinen ja sosiaalinen näkökulma. On löydettävä tasapainoinen kehityskulku kohti täyttä uusiutuvuutta. Seuraavien parinkymmenen vuoden aikana tekniikan voidaan olettaa kehittyvän merkittävästi hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin saralla. Siksikin turvekeskustelun soisi perustuvan enemmän tietoon ja järjenkäyttöön kuin poliittisten irtopisteiden metsästykseen.

RISUPAKETTI

Päästökauppa oikea työkalu päästöjen vähentämiseen

B

ioenergia-alan yritykset ovat valmiita siirtymään kohti hiilineutraalia Suomea. Siirtymässä ei tulisi lähteä kieltämään käytettäviä energialähteitä yksi kerrallaan, vaan luottaa ensisijaisesti taloudellisiin ohjauskeinoihin. Hiilineutraalisuus tulisi mahdollistaa sallimalla, ei kieltämällä.

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n 8.10.2018 julkistama ilmastoraportti on herättänyt runsaasti keskustelua päästöjen vähentämisestä ja energiajärjestelmään kohdistuvista muutostarpeista. On myös esitetty, että useille polttoaineille asetettaisiin tavoitevuosia käytön lopettamiselle. Vuoden 2018 Bioenergiapäivässä pääviesti on, että alan yritykset ovat valmiita siirtymään kohti hiilineutraalia Suomea. Siirtymässä ei tulisi kuitenkaan lähteä kieltämään käytettäviä energialähteitä yksi kerrallaan, vaan luottaa ensisijaisesti taloudellisiin ohjauskeinoihin. - Päästökauppa on oikea työkalu päästöjen vähentämiseksi. Annetaan sen toimia ja keskitytään sen kehittämiseen. Kieltämällä turpeen energiakäyttö

vaikeutettaisiin huomattavasti tervettä kilpailua ja joustavuutta polttoainemarkkinoilla. Mahdollistetaan hiilineutraalisuus sallimalla - ei kieltämällä, toteaa Bioenergia ry hallituksen puheenjohtaja, Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen. Bioenergia ry tukee sitä, että koko EU seuraa Suomen esimerkkiä ja päivittää 2050 ilmastotavoitteensa hiilineutraalisuustavoitteeksi. EU:n on pidettävä samalla huolta teollisuuden kilpailukyvystä ja pysyttävä mielenkiintoisena investointikohteena. Esimerkiksi turpeen energiakäyttö vähenee päästökaupan hintatason noustessa. Päästöoikeuden hinta on vuoden 2018 aikana noussut vuoden alun 8 eurosta yli 19 euroon ja käynyt hetkellisesti jo yli 25 eurossa. Kohonnut hintataso lisää samalla bioenergian käyttöä.

Mistä kasvaviin tarpeisiin saadaan energiapuuta?

Moni on huolissaan biomassan riittävyydestä etenkin EteläSuomessa. Tyypillisesti suomalainen metsäenergia syntyy metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirroista päätehakkuissa ja harvennushakkuissa. Suomen

metsätaloudessa on edelleen hyvin merkittävät taimikoiden (800 000 ha) ja nuorten metsien harvennusrästit (800 000 ha). Harvennuksen toteuttaminen mahdollistaa jäljellejäävien puiden järeytymisen ja hyvän kasvun sekä ylläpitää metsien terveyttä. Nuorten metsien harvennuspuu on tyypillisesti kuitupuuta materiaalikäyttöön sekä energiapuuta. Suomalaisten tutkijoiden mukaan puun energiakäytön lisääminen tuottaa ilmastohyötyjä, jos fossiilista energiaa pystytään korvaamaan ja energiakäyttöön ohjataan nopeasti hajoavia hakkuutähteitä ja ainespuuta pienempiä harvennuspuita. - Metsien hyvää kasvua tulee edistää ja tukea, sillä se mahdollistaa niin biotalouden kuin hiilivarastojen hyvän kehityksen. Näemme energiapotentiaalia etenkin harvennusrästien koneellisessa korjuussa, joista saatava bioenergia on paikallista aluetaloutta ja työllisyyttä tukevaa lähienergiaa. Se on myös kiertotaloutta, sillä syntyvä tuhka voidaan käyttää nykyistä tehokkaammin metsien kasvun edistämiseksi, Laitinen jatkaa.

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

NYT SAATAVILLA uusi 1400 mm leveä HEINOLA 1014 TRUCK!

Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TEHOKAS JA ENERGIAYSTÄVÄLLINEN ESIMURSKAIN

NEUENHAUSER TARGO 3000 Tuotantoteholtaan erinomainen Neuenhauserin valmistama TARGO 3000 jätemurskain kestää ominaisuusvertailun puun, jätteen tai risujen esimurskauksessa. Targossa yhdistyy kaikki markkinoilla hyväksi havaitut elementit. Murskain soveltuu parhaiten yleiseen esimurskaukseen ja massojen homogenisointiin ennen kierrätysprosesseja.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

MIKSI TARGO 3000?

Rakennusjätteen esimurskaus

Malli: Neuenhauser Targo 3000

Erinomainen tuotantoteho

Puiden, kantojen ja risujen murskaus

Paino: 25-30 t

Suuri syöttökita

Energiajätteen esimurskaus

Alusta: Tela / pyörä

Leveät kuljettimet

Moottori: Volvo 550 hv

Agressiivisesti purevat terät

Roottorin pituus: 3000 mm

Pieni polttoaineen kulutus

Voimansiirto: Suora

Helppo ja nopea huoltaa

Kuljettimen leveys: 1200 mm

Alhaiset ylläpitokulut

TILAA KOEAJO Harri Sorvoja, P. 0400 642 147 harri.sorvoja@hstekniikka.com

Kuljettimen nostokorkeus: 4750 mm

P. 0400 642 147 www.hstekniikka.com Ympäristöalan koneet materiaalien käsittelyyn | Myynti ja vuokraus | Huolto- ja varaosapalvelut


METSÄALAN AMMATTILEHTI

70 KULJETUS

Kuljetusbarometri 3/2018:

Tieverkon ongelmat hidastavat kuljetuksia ja kuormittavat ammattilaisia - kasvunäkymät tasaantumassa

K

uljetusyrittäjien arviot tieverkon kunnosta olivat musertavia: yli 90 prosenttia arvioi tiestön kunnon heikenneen. Tiestön ongelmat näkyvät jo aikatauluissa ja kannattavuudessa sekä ammattilaisten kuormittumisena. Kuljettajapula vaivaa edelleen, myönteinen talouskehitys on tasaantumassa.

Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin perusteella vuosi sitten alkanut suotuisa kehitys jatkuu maanteiden tavaraliikenteessä. Kuljetusmääriä ja liikevaihtoa kuvaavat trendikäyrät ovat kivunneet vuoden 2011 tason yläpuolelle. Myönteinen kehitys näyttäisi nyt olevan tasaantumassa. Lähes 40 prosenttia vastanneista oli kasvattanut liikevaihtoaan kesän aikana ja 30 prosenttia arvioi sen kasvavan loppuvuonna. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksistä nähdään, että kustannukset ovat nousset vuositasolla yli 5 prosenttia perävaunuyhdistelmillä. Tämä selittää osittain liikevaihdon kasvuodotuksia. Noin 25 prosenttia kuljetusyrittäjistä ennustaa kuljetusmäärien ja ajosuoritteen kasvua syksyn aikana. Laskua ennustaa noin 20 prosenttia. Kannattavuuskehitys vetää edelleen viisaristoa alaspäin. Vain 20 prosenttia vastanneista oli parantanut kannattavuuttaan kesän aikana. Suoritealavertailussa nousee esiin metsäalan kuljetukset, joissa päättynyt kesä oli selkeästi viime vuotta parempi. Alan yrityksistä 55 prosenttia oli lisännyt kuljetusmääriä kesän aikana. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Kari Palojärven mukaan biotuotetehtaiden tuotanto oli täydessä käynnissä ja sahat pitivät vain lyhyttä kesätaukoa, joten puuta ajettiin koko kesän ajan. Toisaalta kuivan kesän puutavara oli kevyttä, mikä tarkoittaa, että kuormia ei aina saatu täyteen painoonsa. Tämä selittänee sitä, että kannat-

tavuus heikkeni 39 prosentilla metsäalan kuljetusyrityksistä. Toimiala odottaa vahvaa syksyä sekä kuljetusmäärissä että liikevaihdollisesti tarkasteltuna. Kasvavat kuljetusmäärät kaikilla suoritealoilla kaipaavat tekijöitä. SKAL Kuljetusbarometri osoittaa, että rekrytointihalukkaista yrityksistä yli puolet kärsii rekrytointivaikeuksista. Kuljettajapula on kasvava koko EU:n laajuinen ongelma, joka vaatii ratkaisuja myös Suomelta. SKAL:n mielestä kuljettajien alalletuloa voidaan joustavoittaa sallimalla kuljettajatutkinnon suorittaminen myös näyttökokeella oppilaitoksissa ja osana varusmiespalvelusta.

prosenttia arvioi seututeiden palvelukyvyn erittäin huonoksi ja 36 prosenttia jokseenkin huonoksi ja vain yksi kuudesta jokseenkin hyväksi. Valtateiden palvelukyky ei saanut yhtä murskaavia arvioita: 45 prosenttia arvioi palvelukyvyn jokseenkin hyväksi ja 5 prosenttia erittäin hyväksi. Negatiivisia arvioita valtateille antoi 23 prosenttia vastanneista.

Kuljetusyrittäjien loppuvuoden ennusteessa liikevaihdon kasvua ennustaa vielä hieman useampi kuin laskua. Trendi on edelleen nouseva, mutta tasaantumassa.

Huonokuntoinen tieverkko on valtakunnallinen ongelma

Kuljetusyrittäjien arviot tieverkon kunnon kehittymisestä viimeisen 10 vuoden aikana olivat musertavia: 92 prosenttia vastanneista arvioi, että teiden kunto on heikentynyt joko erittäin paljon (64 %) tai jonkin verran (28 %). Suurin vastaajaryhmä (86 %) arvioi kunnon heikenneen kantatieverkolla, mutta myös seututeiden (76%) ja valtateiden (65 %) arvioitiin heikentyneen. Suurimpana ongelmana kuljetusyrittäjät pitävät teiden päällysteiden rapistumista (96 %) ja talvihoidon tason romahtamista (79 %). Kyselyssä korostuvat myös tiestön kestävyysongelmat (57 %). Vastaukset kertovat siitä, että alempiasteisella tieverkolla on runsaasti raskasta liikennettä, mutta riittämätön kunnossapito. Tilanne on vaarallinen erityisesti talvisaikaan. Heikentyneestä tiestöstä koituu kuljetusyrityksille arjen toimintaa haittaavia seurauksia. Tiestön ongelmat viivästyttävät kuljetustehtäviä (83 %), lisäävät työn kuormittavuutta (60 %) ja heikentävät kuljetusten kannattavuutta (53 %). Vastauksista voidaan päätellä, että kannattavuuden heikentyminen kytkey-

Kuljetusyrittäjistä 92 prosenttia arvioi tieverkon kunnon heikenneen. Vastanneista 64 prosenttia luonnehtii teiden heikenneen erittäin paljon.

Kuljetusyrittäjät panostaisivat eniten talvihoitoon

Kysyttäessä tärkeimmistä toimenpiteistä tieverkon liikennöitävyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi ehdoton enemmistö asettaa talvikunnossapidon laadun tärkeysjärjestyksen kärkeen. Kakkosena toivotaan asfaltointimäärien lisäystä. Kolmannella sijalla on teiden runkojen vahvistaminen. Nämä kaikki ovat toimia, jotka vaativat mittavaa lisärahoitusta ja laadullisia panostuksia valtakunnallisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti hiljattain suunnitelmista perustaa valtakunnallinen runkoverkko. SKAL pitää runkoverkkoajatusta hyvänä, mutta edellyttää, että runkoverkkoon liitettävät tiet täyttävät runkoverkolle asetetut vaatimukset. SKAL Kuljetusbarometri kertoo tienkäyttäjien näkökulmasta sen, että runkoverkkoon on vielä pitkä matka.

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2018

Kuljetusyrittäjät pitävät talvikunnossapidon laatua ja teiden päällystämistä keskeisimpinä liikennöitävyyden ja turvallisuuden parantamisen kannalta.

tyy muun muassa kuljetustehtävän viivästymiseen ja kiertoreiteille hakeutumiseen (45 %). Huonokuntoinen tiestö on aiheuttanut kalustovaurioita joka kolmannelle vastanneista. Vauriot kohdistuvat erityisesti jousitukseen, iskunvaimentimiin, alustaan ja renkaisiin. Ajoneuvon osat kuluvat ja irtoavat, ja pahimmassa tapauksessa ajoneuvo rikkoutuu korjauskelvottomaksi. Muista seurauksista kuljetusyrittäjät mainitsevat esimerkiksi keikkojen peruuntumisesta ja viivästymisestä sekä polttoai-

neen ja renkaiden kulumisesta ja kaluston korjaustarpeista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, jotka heikentävät yrityksen tulosta. Myös huoli omasta ja henkilöstön turvallisuudesta sekä haittavaikutuksista asiakkaille näkyvät avoimissa vastauksissa. Kuljetusbarometrissa kysyttiin myös, miten hyvin Suomen tieluokituksen mukainen tieverkko palvelee kuljetustoiminnan tarpeita. Myös tässä alempiasteinen tieverkko sai heikoimmat arviot. Vastanneista 18

SKAL ry:n vuoden 2018 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 493 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. SKAL:n Kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4300 jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kysely toteutettiin 22.8.-2.9.2018. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 5 200 kuljetusyritystä ympäri Suomea.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUKSET EIVÄT ODOTA. VALITSE MAN. Nyt MAN Centeristä nopeaan toimitukseen uusia sekä esittelykäytössä olleita kuorma-autoja. • • • •

Maansiirtoautoja Puoliperävaunun vetoautoja Jakoautoja 5 - 18 t luokissa 2 - 5 akselisia alustakuorma-autoja

Kysy lisää alueesi MAN-myyjältä.

Rauno Järvenpää

Janne Laaksonen

Mikko Leskinen

Marko Laine

Henri Huldin

Jere Jokinen

Samu Avikainen

Etelä-Suomi

Etelä- ja Itä-Suomi

Etelä-Suomi ja

Pirkanmaa

Åland

Keski-Suomi

Itä-Suomi

vaihtoautot

Kanta-häme

Västra Nyland

Pohjanmaa

p. 0500 736 689

p. 050 365 8948

p. 050 593 3848

p. 050 338 2506

p. 0400 436 573

p. 050 571 5407

p. 050 390 5418

Kimmo Tolonen Pohjois-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Kainuu p. 050 363 1403


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72 KULJETUS

Kari Malmstedtin Sisu Polarin tähdittämän HCT-yhdistelmän pituus on 32 metriä; perävaunurakenteet ovat A. Weckman Oy:n käsialaa.

Malmstedtin 92-tonninen HCT-yhdistelmä liikenteeseen E nonkoskelainen kuljetusyritys K. Malmstedt aloitti lokakuun lopulla liikennöinnin kokonaispainoltaan 92 -tonnisen HCT-puutavarayhdistelmän voimin Uimaharju - Hamina välillä, useilla eri ajoreiteillä. Sisu Auton ja Oulun Yliopiston kanssa kiinteässä yhteistyössä suunniteltu HCT-yhdistelmä on askel kohti vihreämpiä puutavarakuljetuksia.

Kuljetusliike Kari Malmstedt Oy on yksi Suomen suurimmista raakapuunkuljetuksiin erikoistuneista kuljetusliikkeistä. Tällä hetkellä yrityksellä on ajossa peräti 18 omaa puutavarayhdistelmää. Lisäksi kalustossa on kolme sorakasettiyhdistelmää maa-aineskuljetuksissa sekä monipuolisesti maarakennus- ja tienhoitokalustoa. Leivän kuljetusliike tarjoaa 43 henkilölle.

Kuljetusliikkeen rinnalla Kari Malmstedtin perheyritys pyörittää 12 asentajaa työllistävää KM Huoltopalvelut Oy raskaan kaluston korjaamoa Savonlinnassa.

Simulaatiovaiheesta käytännön kokeiluun

Malmstedt on vienyt HCT -puutavarayhdistelmähanketta määrätietoisesti eteen päin kohta viiden vuoden ajan. Kuljetusyrittäjä Kari Malmstedtilla on ollut alusta alkaen selkeä näkemys sen tavoitteista ja suuntaviivoista. - Ihan aluksi aloite tuli asiakkaamme suunnalta, jota sitten lähdimme työstämään. Keskeisenä ajatuksena on koko ajan ollut se, että ajoneuvosta ei tule pelkkää siirtoautoa, vaan sen tulee suoritua myös raakapuun keruusta reitin varrella. Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on puutavarakuljetusten tehostaminen. Nyt voimme toimittaa raakapuun HCT-yhdistelmäl-

lä suoraan metsästä sahalle, sanoo kuljetusyrittäjä Kari Malmstedt. Sisu Auto ja Oulun Yliopisto ovat olleet merkittävässä roolissa nyt valmistuneen HCT-yhdistelmän suunnittelussa. Tavoitteena on luoda tehokas ja ympäristöystävällinen kuljetusvaihtoehto puutavarapuolelle. - Monipuolisesti eri ajotehtäviin muuntuvana tämä HCT-kokeilu on ensimmäinen Sisu Auton näköinen hanke. Se on vaatinut runsaasti työtä ja valmisteluja sekä simulaatioita, jotka toteutettiin Oulun Yliopiston ajoneuvotekniikan osaston avustuksella. Useat alkuperäisistä suunnitelmista menivät simulaatioiden myötä täysin uusiksi. Nyt tien päälle saatetussa yhdistelmässä yhdistyy karkeasti arvioituna kymmenen eri kokeiluvaihtoehdon parhaat puolet. Pidän lopputulemaa varsin onnistuneena, sillä kaikkia vaunuja voidaan käyttää, alkuperäisten lähtökoh-

tien mukaisesti, myös HCT-kokeilun ulkopuolella, tavallisessa puutavara-ajossa. Esimerkiksi Sisu Polar Timber saatiin HCT -kelpoiseksi varsin vähäisin toimenpitein. Akseliväli on hieman tavallista pidempi ja vetopalkki on vahvistettu. Laajemmin katsottuna se tarkoittaa, että kaikki kuljetusyrityksen autot voisivat olla HCT-kelpoisia, mikä mahdollistaisi kysynnän kasvaessa useamman HCT-yhdistelmän samanaikaisen käytön, sanoo Sisu Auton tuotepäällikkö Teemu Puustinen. Myös lupaviranomaisen eli Trafin puolella odotetaan suurella mielenkiinnolla miten Malmstedtin HCT-kokeiluhanke lähtee vauhtiin. - Tässä on jo hyvän tovin aikaa kuviteltu, että kaikki ajateltavissa oleva olisi jo keksitty, mutta Malmstedtin yhdistelmä on hyvä esimerkki siitä, että näin ei suinkaan ole. Toivomme, että yrittäjä onnistuu kehittämään

tehokkaan toimintamallin yhdistelmän operointiin, jotta lisämetrit ja runsas kantavuus olisivat tuottavia ympäri vuoden, sanoo ajoneuvotekniikan johtava asiantuntija Otto Lahti Trafilta.

Heinolasta totta kai

HCT-perävaunujen toimittajaksi valikoitui Heinolalainen A. Weckman Oy, jolla on takanaan jo puolen vuosisadan kokemus puutavaraperävaunujen kehitystyöstä ja valmistuksesta. Vetoautona on neliakselinen Sisu Polar Timber 625 hv moottorilla. Kuormaus hoituu avomallisen Kesla puutavaranosturin voimin. - Se on taattua, että nyt kaikille 625 hevosvoimalle riittää varmasti töitä, Malmstedt toteaa naurahtaen ja jatkaa: avonosturi siksi että saadaan yhdistelmään lisää kantavuutta. Malmstedtin mukaan Sisun aisojen jatkeeksi sovitettu Kesla -nosturi on tarkoitus päivittää

Peräti seitsemän 12:sta akselista on nousevia, mikä parantaa yhdistelmän kääntymisominaisuuksia. Rakenne näkyy kojelaudassa katkaisijoiden runsautena.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

Varsinaisessa perävaunussa pankkojen siirtosylinteri on asennettu vaunun etuosaan, mikä mahdollistaa pankkojen siirron vaunun perän suuntaan, jolloin yhdistelmä on ajovalmis 76 tonnin yhdistelmä.

tulevaisuudessa taittuvapuomiseen vaih- Sisusta nousee toinen ja neljäs akseli, toehtoon. ensimmäisestä vaunusta toinen, neljäs ja Sisu Polarin jatkeeksi liitetty 5-akseli- viides akseli. Ja puolikkaasta ensimmäinen varsinainen perävaunu on malliesi- nen ja kolmas akseli. Tavoitteena on että merkki A. Weckman Oy:n perävaunu- tiukoista paikoista päästäisiin kuiville kivirock.fi MAARAKENNUSJAMonoFlex KAIVOSALA SKF ja ProFlex METSÄALAN AMMATTILEHTI osaamisesta. melkolailla varpaillaan, sanoo tottunein -keskusvoitelujärjestelmät Vaunussa on tavallisesta poiketen hyd- ottein Sisun ohjauspyörän taakse kapuava Oikea voiteluannos oikein raulisesti, edestä taakse päin, siirtyvät Kari Malmstedt. annosteltuna kaikille voitelukohteille. pankot, mikä mahdollistaa perävaunun käytön myös 76-tonnisena yhdistelmänä. SKF LGLS 0 voitelurasva HCT-käyttöä varten perävaunuun on Voitelu ympärivuoden asennettu neljännen akselin kohdalle korkealuokkaisella rasvalla. puoliperävaunun vetopöytä, mikä on ajoSKF täyttölaitteet ja voitelutarvikkeet vakauden parantamiseksi kuulalaakeroiPumpun täyttö suodattimen kautta dun kääntökehän varassa. Tämän ansiostehokkaasti. ta yhdistelmän viimeisestä moduulista eli puoliperävaunusta saatiin kuormattuna merkittävästi kiinteällä vetopöydällä vaLisätietoja: rustettua vaihtoehtoa vakaampi käsiteltä020 7400 800 - www.skf.fi vä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, missä vaunu menee ns. linkkuun. Tässä tapahtuu suomalaisen puutavara® SKF is a registered trademark of the SKF Group. | © SKF Group 2018 kuljetuksen historiaa. A. Weckman Oy:n Puoliperävaunun kytkentä varsinaisen toimitusjohtaja Matti Heiman luovuttaa perävaunun jatkeeksi asettaa omat haasKari Malmstedille HCT-perävaunujen reteensa, etenkin kun vetopöytä on reilun kisteröintitodistukset. - Tästä matka jatparikymmentä metriä kuljettajan selän kuu kohti Mikkeliä, mistä haetaan neitsytkuorma päälle. takana, ja vieläpä syvällä vaunun runkoaisojen välissä. - Kääntyvä vetopöytä asemoitiin vaunuun neljännen akselin kohdalle, sellaiselle korkeudelle, että puolikasta voidaan tarvittaessa vetää dollyn avuin myös HCT -reittien ulkopuolella. Kytkentään liittySEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio vään haasteeseen saatiin vastaus Brigaden 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com peruutuskamerasta, mikä vietiin vaunun takimmaisen poikkipalkin sisäpuolelle, ja suunnattiin kohti vetopöytää. Nyt kuljettaja voi seurata kytkennän edistymistä Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelkojelaudan näytön välityksellä. Ratkaisu con yrittäjä Jyri Alajoelle. toimi kokeilussa asiallisesti, kertoo A. Weckman Oy:n toimitusjohtaja Matti Heiman.

Voitele oikein.

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

Pohjanmaan Kahdeksanensimmäinen nippua kerralla Yhdistelmän kokonaispituus on 32 metriä ja suurin tieliikenteessä sallittu uuden kjokonaismassa 92 tonnia. Sisun sukupolven omamassa on 13 865 kg, varsinaisen perävauKobelco nun 7 800 kg ja puoliperävaunun 6 190 luovutettiin kg, mikä jättää suurimmaksi kantavuudeksi reilut 64 Jyri tonnia. Alajoki Oy:lle - Akselimassat on mitoitettu tarkoituk-

Paripyörät ovat 265/70R19.5 kokoa. Puolikkaassa on viimeisellä, ohjaavalla akselilla 445/45R19.5 koon renkaat. Yhdistelmässä on kaikkiaan 18 kappaletta Forest King -pankkoja; näistä useat siirrettäviä.

K

onekesko luovutti sella pykälää tarvittavaa järeämmiksi. Maxpo-näyttelyssä BPW-akselien kantavuus riittäisi aina 110 Jyri Alajoki Oy:lle tonniin saakka.Seinäjoelle Forest KingKobelco -teräspankot SK140 sijoiteltiin siten kyytiin sopii jopa SRettä -kaivukoneen. kahdeksan nippua kolmosia, jos vain kantavuus riittääKoneen Malmstedt toteaa. luovutti Matti PakYhdistelmässä on Konekeskolta kaikkiaan 12 akselia. kala ja koneen Sisussa neljä, varsinaisessa perävaunussa vastaanotti yrittäjä Jyri Alajoki. viisi ja häntänäLuovutettu kulkevassaKobelco puolikkaassa SK140SR kolme, joista on viimeinen on varustettu mm.kääntyvä. puskulevyllä, Uutta ajattelualisäpainoilla, on se että peräti seitsemän rototiltillä ja muil12 akselista onlanousevia. nykyaikaisilla varusteilla. - Haluttiin varmistaa että ”pötkö” käänJyri Alajoki Oy tekee Seinätyy tarvittaessajoen pienessä ympäri. alueellatilassa pääasiassa perin-

koneista yrityksellä on myös pitkältä ajalta: vuonna 1996 yritys hankki ensimmäisen Kobelco merkkisen kaivukoneen ja sen jälkeen saman merkkisiä koneita on hankittu useita lisää. Aiemmat kokemukset Kobelco -merkistä ovat erittäin positiivisia ja luotto tähän uuden sukupolven koneeseen on tätä myötä myös kova. Koneet ovat kokemusten perusteella kestäviäBrigade-kamerajärja huoltoAutossa on tallentava jestelmä että molemmille sivapaita sekä myöseteen urakkahommissa, vuille. ansiosta joissaLaajakulmalinssin koneet ovat kovalla rasi- näytöstä näkyy koko kyljen tapahtumat. tuksella. teistä maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

75


74 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maailman suurin kuorma-autotehdas valmistaa yli 100 000 ajoneuvoa vuodessa

R

Daimlerin Saksan Wörthissä sijaitseva kuorma-autotehdas on maailman suurin lajissaan valmistusmäärän ollessa yli 100 000 ajoneuvoa vuodessa.

yhmä suomalaisia Veho Hyötyajoneuvojen asiakkaita pääsi lokakuussa tutustumaan Saksassa maailman suurimpaan kuorma-autotehtaaseen, mistä valmistuu jopa yli 400 uutta kuorma-autoa päivässä. Daimler päätti perustaa kuorma-autotehtaan Wörthiin, Stuttgartin läheisyyteen, vuonna 1963. Ensimmäinen MercedesBenz kuorma-auto rullasi uudesta tehtaasta ulos vuonna 1965 sen jälkeen tämä tapahtuma on toistunut jo yli 4 miljoonaa kertaa. Tänä päivänä Wörthissä tehdään Mercedes-Benz Actros, Arocs, Atego ja Antos kuorma-autot sekä lisäksi Unimog, Zetros ja Econic erikoisajoneuvot; kokonaisvalmistusmäärän

Mercedes-Benz kuorma-autot valmistuvat noin kilometrin pituiselta pääkokoonpanolinjalta - uusi auto tulee ulos noin neljän minuutin välein.

ollessa yli 100 000 kappaletta vuosittain. Kuorma-autot valmistuvat noin kilometrin pituiselta pääko-

Kuorma-auto alkaa rakentumaan runkopalkkien päälle pala palata komponenteista. Uusi Mercedes-Benz tulee ulos tehtaasta n. 4 minuutin välein.

koonpanolinjalta - uusi auto tulee ulos noin neljän minuutin välein. Runko liikkuu hiljalleen linjaa eteenpäin ja kasaantuu

valmiiksi autoksi, jolle suoritetaan lopuksi testiohjelma jonka jälkeen se lähtee asiakkaalle toimitettavaksi. Wörthissä val-

mistetaan myös ohjaamot erittäin pitkälle robotisoiduilta tuotantolinjoilta. Rungoltaan erilaisia ohjaamoita on yli 550 ja sisustavaihtoehtoja tuhansia. Voimansiirtokomponentit tulevat valmiina Daimlerin muilta tehtailta; esimerkiksi moottorit Mannheimista mikä sijaitsee muutaman kymmenen kilometrin päässä Wörthistä. Vaikka Wörthin tehdas on koko kuorma-autoalan pisimmälle automatisoitu, työskentelee siellä noin 12 000 työntekijää tuotannossa sekä tuotekehityksessä ja testauksessa ym. Wörthissä on käytössä myös edistyksellinen testiratakeskus, minkä tuottama tieto on ensiarvoisen tärkeää tulevia malleja kehitettäessä.

Wörthissä on käytössä myös edistyksellinen testiratakeskus, minkä tuottama tieto on ensiarvoisen tärkeää tulevia malleja kehitettäessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

Ötigheimissa päästiin tutustumaan Mercedes-Benzin Off Road -testirataan, jossa oli myös mahdollisuus ajaa Unimog ja Zetros -ajoneuvoja todella haastavilla radoilla; kuvan nousut olivat jopa 80 asteisia. Mukana onnistuneessa reissussa olivat Jari-Pekka Savikko, Pekka Nykänen, Jari Simula, Jouni Laurila, Raili Myllylä, Heikki Juntunen, Pekka Forsström, Ville Peltola, Sami Vertanen, Kimmo Karppinen, Patrik Karppinen, Ismo ja Eija Nieminen, Risto Virkkula, Sulo Koivuniemi, Juha Laine, Risto Salomaa, Rainer Myöhänen, Paavo Sonninen, Ari Sonninen, Pasi Kaskisto, Tero Myllykoski, Olli ja Minna Kivelä, Mika Viitaharju, Timo Lintunen, Jouni Kummala, Jarno Hietasaari, Nina Uschanov ja Janne Jokela.

Kuljetus Salomaa Risto Ky:n Risto Salomaa (vas.), Kuljetusliike Jouko & Juha Laine Ky:n Juha Laine ja puutavara-autoilija Kuljetusliike T Myllykoski Ky:n Tero Myllykoski tutkivat Mercedes-Benzin historiaa sekä tulevaisuutta Wörthin tehtaan aulassa.

SK-Kaivimen Sulo Koivuniemeä kiinnostaa kivilavalla varustetut autot.

Vehon Jouni Kummala (oik.) ja VL-Timberin Sami Vertanen sekä Team Juntusen Heikki Juntunen seurasivat off-road suorituksia.

Vehon Jarno Hietasaari (vas.) ja Pe-Forss Oy:n Pekka Försström vetivät Off-Roadia taidolla.

S. Virkkula Oy:n Risto Vilkkula tutki saksalaista tukkiyhdistelmää mielenkiinnolla.

FSN Logisticsin Ville Peltola (oik.) ja Liikenneyhtiö Nykänen Oy:n Pekka Nykänen odottivat ajovuoraan haastavalle radalle.

Kuljetuspalvelu Kaskisto Oy:n Pasi Kaskisto ihasteli uutta Actrosta missä ei enää ole peilejä.

K. Karppinen Oy:n Patrik (vas.) ja Kimmo Karppinen, Kuljetusliike Sonninen Paavo Ky:n Paavo Sonninen, Varpaisjärven Liikenne Myöhänen Oy:n Rainer Myöhänen ja Ari Sonninen ostoksilla tehtaan myymälässä.

Matkalla tutustuttiin myös Mercedes-Benzin todella mielenkiintoiseen museoon Stuttgartissa - ehdottomasti vierailun arvoinen paikka!


76 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jonna Matikaisen työkaluna on 3-akselinen Scania R 580 Weckmanin rakenteilla, Palfinger Epsilon nosturilla ja 5-akselisella Jykin kärryllä. - Pikkukasilla pärjätään, Jonna kuittaa.

Mestarin matkassa

T

uore naisten sarjan Puunkuormaajamestari 2018 Jonna Matikainen on paitsi erittäin taitava nosturinkäsittelija ja kuorma-autonkuljettaja myös kuljetusyrittäjä. Hyppäsimme mestarin matkaan ja tutustuimme nuoren puutavara-autoilijan arkeen. Puutavaran kuljetus on Mäntyharjulta kotoisin olevalle Jonna Matikaiselle tuttua puuhaa. Onhan hän seurannut alaa jo pienestä pitäen; ensin Jonna oli ajossa mukana apukuljettajan paikalla ja viimeiset neljä vuotta ohjauspyörän takana. Kuluvan

vuoden keväällä hän otti ison askeleen ja perusti oman kuljetusyrityksen. Tapasimme Jonnan lokakuussa Porvoon Londbölessä, josta hän oli noutamassa Metsä Fibren Lappeenrannan sahalle päätyvää mäntytukkikuormaa, muutaman vuoden ikäisellä Scania R 580 puutavarayhdistelmällä. Se miten Jonna päätyi puutavara-auton puikkoihin on hänen mukaansa pitkälti Mäntyharjulaisen puutavara-autoilija Jari Immosen ansiota, - tai syytä, miten sen nyt kukin näkee, Jonna lisää naurahtaen - Alalle tulin suoraan koulun penkiltä. Yhdistelmäkortin suoritin logistiikkaopintojen yhtey-

dessä, samalla tuli suoritettua myös lukion oppimäärä. Kun yhdistelmäkortti oli hankittu Jari suostutteli kokeilemaan edes yhden keikan verran pöllinajoa, ja sitten toisen, siitä se sitten lähti. Jarin palveluksessa pääsin hyvin jyvälle tämän alan saloista sekä pitämään autot siistinä. Porvoon alueelta Lappeenrantaan kuljetettavien mäntytukkien ohella Jonna ajaa kuusitukkia Haminan satamaan. - Metsä Groupin puuta kuljetan, Jonna täsmentää.

Työ käy nelivipuisella

- Niinköhän tuo tuosta nousee, no ei ainakaan tyhjänä. Täytyy

varmaankin laittaa autoon vähän tukevampi kuorma, Jonna aprikoi ja kiipeää ammattikuljettajan rivakoin ottein nelivipuisen Palfinger Epsilon puutavaranosturin koppiin. Kolmeakselinen Scania ja sen jatkeeksi liitetty Jyki-kärry täyttyvät mestarin käsittelyssä varsin ripeästi, eivätkä pankot pauku vauhdissa, kuten FinnMETKO 2018:n yhteydessä järjestetyssä Puunkuormaajamestari 2018 naisten finaalissa paikalla olleet pääsivät todistamaan. Jonna on itse maalannut ja huoltanut Ideachip Machine Oy:n Teppo Humalaiselta käy-

tettynä ostamansa Palfinger Epsilon nosturin - samasta paikasta on hankitty kärrykin. - Olen kokeillut useita eri vaihtoehtoja, myös sähkökäyttöistä. Kaikissa on omat puolensa. Viimeiset pari vuotta olen mättänyt nelivipuisella. Siinä on hyvä työasento ja käsiteltävyys, Jonna summaa. Kuten ammattitaitoiselta yrittäjäkuljettajalta voi odottaa, sujuvat Jonnalta myös auton huoltotyöt. - Aikaisempi auto oli Volvo. Sen ylläpitoon tarvittavat huollot tein pääsääntöisesti itse, niin pitkälle kuin nyt ilman hallipaikkaa voi tehdä. Scaniassa on huoltosopimus, mutta ainahan näissä on jotain laittoa. Kuule, kärryyn pitää ottaa toisesta paikasta lisää tukkia, että eiköhän jo lähdetä, Jonna sanoo päättäväisesti.

Vapaa-aika kortilla

Puunkuormaajamestarin varmaotteista ja vauhdikasta nosturinkäsittelyä on ilo seurata; auton Terminator- tai kärryn Alucar -pankot eivät osaavissa käsissä kolhiinnu.

Jonna myöntää pitävänsä haasteista, mikä lienee selviö jo ammatinvalinnasta. - Alussa tietysti kaikki asiat jännittivät, etenkin tuntemattomat tukkitiet ja öisin unissa yhdistelmät kaatuivat, joka on vissiin oikeastikin vielä edessä. Nykyisin nukun yöni hyvin. Moni on tullut kysymään että miten sie nyt tämmöistä työtä teet? Eihän tämä ole kummoista, käännät rattia ja välillä nosturin vipuja, koneet ne hoitavat ras-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ajokilometrejä Jonnalle kertyy noin 150 000 vuodessa: - Seuraava pino on muutaman kilometrin päässä. Onneksi Metsä Groupilla on asialliset järjestelmät joten ei tule turhaa ajoa.

kaan työn! Haastavaa tekeminen kuitenkin on kaikin puolin eikä nuoren kuljetusyrittäjän valitsema polku

sovi kaikille. - Työn vaativuuteen rutinoituu ajan kanssa. Toiveena olisi saada ajot kahteen vuoroon. Istumatyö

käy pidemmän päälle selän päälle ja siksi olisi hyvä ehtiä nykyistä enemmän liikunnallisten harrastusten pariin. Arkeni eroaa melkoisesti muiden ikäisteni, parikymppisten, elämästä. Tuppaa jäämään nuo iltamenot vähän vähemmälle, Jonna Matikainen pohtii.

tamisen keskellä. Jos en muuta, niin puukon käyn hakemassa. Se on perinne. Ei jos tosissaan, niin totta kai täysillä vedetään. Kyseessä on hienosti järjestetty tarkkuutta vaativa kilpailu, jossa on käytössä uusimmat Logliftin nosturit ja muut vehkeet. Odotan ja toivon tiukkaa kilpailua tulevalle vuodelle. Jos tällä vaikka saataisiin houkuteltua lisää naisia alalle, Jonna toivoo. Entä millaisia suunitelmia nuorella kuljetusyrittäjällä on tulevaisuuden suhteen? - Aika lailla nykyisellä linjalla mennään. Ensimmäinen etappi on ajojen sovittaminen kahteen vuoroon. Siinä on jo kasvua ja kehitystä, sanoo Jonna Matikainen.

KULJETUS 77

Jonna kehuu kärryn automaattikiristimiä: - Ihan paras keksintö. Helppokäyttöinen, eivätkä liinat löysty tai lepata tuulessa.

Tulevaisuudesta

Puunkuormaajamestari 2018 -finaalin ratkettua mestari kertoili tunnelmistaan FinnMETKO yleisölle juontaja Laura Ruoholan haastattelussa.

Puunkuormaajamestari 2018 finaali kisattiin tuhansien katsojien edessä FinnMETKO 2018 -näyttelyn yhteydessä. Nopein oli, viime vuoden tapaan juuri Mäntyharjulta Kouvolaan muuttanut Jonna Matikainen, joka lupaa olla ensi vuonna puolustamassa mestaruuttaan. - Hauskaa puuhaa arjen aher-

Kuljetusyrittäjä Jonna Matikainen on aktiivinen somettaja. Löydät Jonnan mm. Instagramista nimellä @jonnatsiu


METSÄALAN AMMATTILEHTI

78 KULJETUS

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com

Uudet Zaslaw -puutavaraperävaunut, suunniteltu 5-akseliseksi korkeille massoille, BPW 10t akselit, valitsemillasi pankoilla, pyydä tarjous!! Nopeimmille heti pihalta!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

Organisaatiomuutos vei MAN kuorma-autojen myynnin väkevään kasvuun

M

AN kuorma-autojen rekisteröinnit ovat kasvaneet +18,5 % vuonna 2018 verrattuna viime vuoden 2017 vastaavaan jaksoon. Lisävauhtia kaupantekoon on tuonut kesällä käynnistetty organisaatiouudistus, mikä toi kaivattua dynamiikkaa myyntiin.

Veli Pusa MAN maahantuonnista kertoo suurimman osan uusista kaupoista jakautuvan raskaiden TGS- ja TGX -mallien kesken: - Olemme vahvoilla mm. kaukoliikenne- ja maansiirtoautojen puolella. Positiivisena asiana mainittakoon että jakoautojen markkinat ovat nyt kääntyneet parempaan suuntaan. Etenkin 15-18 tonnin kokonaispainoluokan MAN -autojen tilauskanta on nyt hyvällä pohjalla. Rahtiautojen ohella MAN on saanut vahvan jalansijan myös metsäteollisuuden kuljetuksissa. Puutavara- ja hakeyhdistelmien ohella MAN näkyy metsissämme mm. hakkuriautojen alustana. MAN tulee jatkossakin olemaan varteenotettava tekijä myös metsäsektorilla. - MAN -kuorma-autoja myydään todella vahvaa tahtia ympäri maailman ja tehdas tekee kaikkensa vastatakseen kovaan kysyyntään. Tällä hetkellä vahvaa erikoisosaamista ja suurta päällerakentamisräätälöintiä vaativien ajoneuvojen toimitusajat ovat valitettavan pitkiä, johtuen komponenttien suuresta menekistä maailmalla. Olemme varautuneet toimitusaikojen pidentymiseen etupainotteisesti tilaamalla useille eri suoritealoille sopivia kokoonpanoja varastoon ja nopeaan toimitukseen, toteaa Pusa. Kuorma-autojen rinnalle tuodun TGE pakettiautomalliston myynti on Pusan mukaan sujunut pitkälti ennalta laadittujen askelmerkkien tahdissa: - TGE sopii täydellisesti mallistoomme. Sen myötä voimme tarjota asiakkaillemme tehokkaat ja polttoainetaloudelliset kuljetusratkaisut kaikkiin ajateltavissa oleviin kuljetustarpeisiin. Tulevan kevään ja kesän aikana TGE-mallisto laajenee nykyisestään. Henkilökuljetukseen soveltuvan mallin rinnalle tuodaan hiljattain IAA hyötyautonäyttelyssä suurelle yleisölle ensimmäistä kertaa esitelty ympäristöystävällinen MAN TGEe -täyssähkömalli.

- Hyötyautokaupan ala kulkee tällä hetkellä vakaan kasvun tiellä. Tulevaisuuden näkyvät ovat hyvät ja MAN hyötyajoneuvomallisto kasvaa ja kehittyy kysynnän mukaan, sanoo MAN tuoteryhmäpäällikkö Veli Pusa.

Myyntiverkostoa kehitetään

MAN maahantuonnista vastanneen VV-Auton nimi muuttui kesällä K Autoksi. - Uudistus toi toivottuja uudistuksia organisaatioon. Henkilöstön määrä pysyi entisellään, mutta tehtäväjakoa uudistettiin. Toimimme nyt matalammalla ja nopeammin muutoksiin reagoivalla organisaatiolla, mikä peilautuu asiakkaillemme nopeampana ja tehokkaampana palveluna. Toisin sanoen ongelmanratkaisu syntyy nyt nopeasti ja järkevästi, Pusa tarkentaa. Jälleenmyyntiverkoston kohdalla merkittävin uudistus on MAN Centerin oman myyntipisteen avaaminen Tampereella KR Trucksin yhteyteen, joka on myös MAN-sopimushuolto. - Tampereella meillä on kaksi ammattitaitosta myyjää: Marko Laine ja Jere Jokinen, joista Jere keskittyy Pirkanmaan ohella Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueen asiakkaiden palveluun. Suvanto Trucks jatkaa toistaiseksi Turusta käsin Länsi-Suomen alueen jälleenmyyjänä. MAN avasi uuden sopimushuoltopisteen Iisalmeen, missä asiakkaita palvelee Joensuun ja Kajaanin tapaan Autotalo Hartikainen Oy. - Koko maan kattava ja joustavasti toimiva huoltoverkosto on välttämättömyys tällä toimi-

alalla, ja meillä sekin puoli on vahvojen ja ammattitaitoisten toimijoiden käsisää, Pusa lisää.

Telematiikkapalvelut

Kesästä 2017 asti Euro 6c moottorilla varustetuissa kuorma-autoissa vakiovarusteena oleva ja MAN TGE pakettiautoissa lisähinnasta tarjottavat RIO telematiikkapalvelut laajenevat loppuvuodesta kaivatulla MAN ServiceCare palvelulla. Nyt myös MAN asiakkaat voivat hyödyntää etäluettavaa huolto-

ja vikadiagnostiikkapalvelua. Myös etäohjelmointi tulee mahdolliseksi ServiceCareen. .

Markkinoiden paras huoltosopimus

MAN asiakkaat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä huoltopalvelutarjontaan ja etenkin yrittäjäystävällisesti hinnoiteltuihin huoltosopimusvaihtoehtoihin. Pusan mukaan MAN ComfortSuper huoltosopimus on alalla yksi kokonaistaloudellisimmista

vaihtoehdoista - Sanotaan että asiakas valitsee ComfortSuper huoltosopimuksen vaikkapa viideksi vuodeksi, kiinteällä kuukausimaksulla. Mikäli sopimuksen päättyessä huoltokustannukset ovat jääneet asiakkaan maksamaa summaa matalammiksi, palautamme 70 prosenttia käyttämättömästä pääomasta. Huomionarvoista tässä on se että mikäli kustannukset kasvavat suunniteltua suuremmiksi, se jää meidän vastuullemme.

Metsäalan ammattilaistuotteet

Metsäkoneisiin akselit ja nostimet, SV iskunvaimentimet, työkoneistuimet, biohajoavat öljyt ja teollisuustarvikkeet. sanup.fi • sv-shocks.fi • q8oils.fi • 77lubricants.fi

Oy Sandman-Nupnau ab (Sanup )on pohjoismaisen akseleihin erikoistuneen A/S Bevolan Suomen yhteistyökumppani. Tulossa on v. 2019 alussa uusia akselityyppejä sekä uusi rengaspaineiden säätöjärjestelmä.

Asiakaspalvelu p. 0207 515 230. Soita ja kysy lisää!

Yli 118 v. maahantuontia!

Löydät meidät myös Facebookista: Oy Sandman-Nupnau Ab ja Q8 Oils Finland


80 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponssen valmistamat uudet metsäkoneet saapuvat Helsingin Vuosaaren satamaan Iisalmesta junalla josta niitä siirretään autoilla eri satamiin, toimitettavaksi edelleen laivoilla asiakkaille ympäri maailmaa. Kuvassa uusi Buffalo kuormatraktori lähdössä kohti Hangon satamaa.

Tehokasta metsäkoneiden vientilogistiikkaa

P

onsse -metsäkoneita valmistuu ennätystahtia Vieremän juuri uudistetusta ja laajennetusta edistyksellisestä metsäkonetehtaasta. Tänä vuonna maailmalle lähtee yli tuhat uutta konetta, joista suurin osa päätyy vientimarkkinoille laivarahtina. Helsingin Vuosaaren satamaan Ponsset saapuvat Iisalmesta junalla josta niitä siirretään autoilla eri satamiin, toimitettavaksi edelleen laivoilla asiakkaille ympäri maailmaa. Siirtokuljetuksista vastaa Puunkorjuu

Juha Holm Oy yhdellä lavettiyhdistelmällä ja kahdella koneenkuljetusautolla. - Euroopan ja Venäjän markkinoille menevät koneet ajetaan yleensä Hankoon mutta Saksan koneet lähtee vesille suoraan tästä Vuosaaresta. Amerikan koneet lähtevät Turusta ja Pohjoismaiden Naantalista. Joskus ajetaan myös Kotkaan, kertoilee yrittäjä Juha Holm. Mellilässä kotipaikkaansa pitävän Puunkorjuu Juha Holm Oy:n päätoimi on nimensä mukaisesti puunkorjuu ja kuljetus, mitä tehdään useammalla metsäkoneketjulla ja suunnilleen

samalla määrällä erilaista autokalustoa. - Ponssen kanssa on tehty pitkään hyvää yhteistyötä koneasioissa ja noin neljä vuotta sitten aloimme hoitamaan näitä siirtoajoja, Holm toteaa.

Uudella lavetilla lisää siirtotehokkuutta

Viime kesänä koneiden siirtoon hankittiin uusi 2-akselinen erikoiskuljetuslavetti Siimetiltä. - Aiemmin meillä oli Komen tekemä lavetti mikä kulki perässä yli 600 000 kilometriä ongelmitta. Nyt päädyimme saman konsernin Siimetiin, mikä on

Ponssen satamien välisistä siirtokuljetuksista vastaa Puunkorjuu Juha Holm Oy yhdellä lavettiyhdistelmällä ja kahdella koneenkuljetusautolla. Kuvassa yrittäjä Juha Holm ja uusi kesällä käyttöön otettu Siimet -lavetti veturina Volvo FH 13.

tunnetusti todella kestävä ja pitkäikäinen lavetti. Koska Siimet tekee tuotteet alusta loppuun saakka tehtaallaan Mikkelissä, onnistui rakenteen ja mitoituksen suunnittelu tismalleen käyttötarkoitukseen sopivaksi. Nykykoneet ovat isoja ja Vuosaaresta kun lähdetään niin siltoja riittää, joten kaikilla konemalleilla pitää päästä alle 4,4 metrin kokonaiskorkeuteen, sanoo Holm. Siimetin suunnittelijat tekivät hyvää työtä ja lavetista tuli optimaalinen tehtäväänsä. - Kokonaispituudeltaan 17,5 metrinen lavetti on leveydeltään 3 metriä. Siimet toteutti myös kaulaosan täydellä leveydellä, joten koneet saadaan ajettua tarpeeksi eteen ja nokat mahtuvat kaulan väliin vaikka niissä olisi puskulevytkin; samalla saadaan auton akseleiden päälle enemmän kuormaa. Vaunun petiosa on hydraulisesti jatkettava reilusta 6 metristä aina 9,2 metriin, kertoo Holm. Uuden Siimet -lavetin akselit ovat hydraulisesti pakko-ohjatut Tridecin järjestelmällä, jolloin akselit kääntyvät kätevästi kauko-ohjaimella. - Pakko-ohjaus on ehdoton varuste näissä hommissa. Kaksiakselinen rakenne mahdollisti leveämmän lokasuojin väliin jäävän kourun, jolloin Scorpion harvesterien puomi taittuu siihen nätisti. Myös ajorampit ja hydraulikiristimet toimivat hydraulisesti ja kauko-ohjauksella, mitkä

ovat ehdottomia asioita kun kuljetettavat konemäärät ovat suuria, sanoo Holm. Holmin näyttävien autojen ulkoasu on aina viimeistelty, mitä linjaa edustaa myös uusi ”ponssenvärinen” lavetti. - Kalusto on yrityksen käyntikortti ja kuljettajamme pitävät autot todella siisteinä eikä sisälle ohjaamoon mennä kengät jalassa - sen huomaa vaikka tästä 2014 vuosimallia edelleen hienossa kunnossa olevasta Volvosta. Siimetin lavetissa työnjälki on hyvää ja pintakäsittelykin laadukasta, kehuu näyttelytason kuorma-autoistaan tunnettu Juha Holm.

Hydraulisesti pakko-ohjatuilla akseleilla varustettu Siimet tulee nätisti perässä tiukoistakin paikoista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Kotimainen Siimet -lavetti suunnitellaan rakenteeltaan ja mitoitukseltaan parhaiten asiakkaan kuljetustarpeisiin vastaavaksi.

Uuden Siimet -lavetin petiosa on hydraulisesti jatkettava reilusta 6 metristä aina 9,2 metriin - kokonaispituus on 13,5 metriä.

Tänä vuonna maailmalle lähtee yli tuhat uutta Ponssen konetta, joista suurin osa päätyy vientimarkkinoille laivarahtina. Vuosaareen satamaan tullaan ensin junan kyydissä Iisalmesta.

Hydrauliset ajorampit ovat tukevaa tekoa ja niitä käytetään kätevästi kauko-ohjaimella.

Kuljettaja Sami Poutiainen kääntelee kauko-ohjauksella hydraulisesti pakko-ohjattuja akseleita.

Siimetin lavetin kyytiin on hyvä ajaa suurimmatkin metsäkonemallit. Kaikilla konemalleilla päästään alle 4,4 metrin kokonaiskorkeuteen mikä on ehdoton asia siltojen takia.

Lavetin leveys on 3 metriä ja myös kaulaosa on tehty maksimileveyteen, joten koneet saadaan ajettua tarpeeksi eteen ja nokat mahtuvat kaulan väliin vaikka niissä olisi puskulevytkin; samalla saadaan auton akseleiden päälle enemmän kuormaa.

Siimetin hydrauliset kuormankiristimet ovat todella tehokkaat ja toimivat luotettavasti - ne nopeuttavat koneiden siirtotyötä oleellisesti.


82 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puu kulkee Scanialla varmasti

Kuljetus Iso-Pellisen tuorein puutavara-auto on näyttävä uuden sukupolven Scania R650 8x4 ilmajousituksella. Päällerakenteet on Alucarin alumiinia ja nosturina hydraulisella esiohjauksella varustettu Epsilon Palfinger M12Z.

K

uljetus Iso-Pellinen Evijärveltä kuljettaa puuta nykyaikaisella kalustolla ja nuoren polven tulevaisuuteen katsovilla ajatuksilla - vuosikymmenten vankkaa kokemusta hyödyntäen. Iso-Pellisten puunajo alkoi

sotien jälkeen ukki Taunon toimesta; toki siihen aikaan ajettiin myös maa-aineksia, maitoa ja muuta. Taunon poika Lauri jatkoi savottaa aloittaen yrittäjänä vuonna 1972 ja tänä päivänä yrityksen ohjaksissa ovat hänen poikansa Mika ja Mats. - Puunajossa ollaan oltu mukana pienestä lähtien ja vetovas-

tuun yrityksestä otimme 2000 -luvun alussa isän ollessa edelleen mukana toiminnassa. Tämä on mielenkiintoista ja haastavaa touhua, kertoilevat Mika ja Mats.

Scanialla vuosikymmenet

Tänä päivänä Kuljetus IsoPellisen kalusto muodostuu

kuudesta puutavara-autosta ja yhdestä kasettiautosta, jotka ovat kaikki Scania -merkkisiä. - Puuta ajetaan UPM:lle ja jonkin verran Metsänhoitoyhdistyksille. Kuljetusmatkat ovat sadan kilometrin luokkaa ja iso osa kuormista ajetaan Pietarsaareen - muita osoitteita ovat mm. Kaipola ja Haapajärvi. Henkilö-

kuntaa meitä on yhteensä 12 ja kuljettajamme ovat todellisia ammattilaisia, kehuvat veljekset. Ensimmäinen Scania tuli ajoon joskus 60-luvun alkupuolella ja siitä lähtien talossa on ollut koko ajan Scania. - Välillä on kokeiltu muitakin merkkejä että nähdään missä kehitys menee mutta Scaniaan on todella vankka luotto. Veekasi moottoreilla olemme ajaneet siitä lähtien kun niitä on valmistettu ja nykyisistä puuautoista kaikissa on V8, mitkä ovat toimineet meillä erittäin hyvin polttoainetaloudellisuuden ollessa kohdillaan, toteaa Mika IsoPellinen.

Kalusto optimoitu ajotehtäviin

Yrittäjäveljekset Mika (vas.) ja Mats Iso-Pellinen luottavat puunajossa Scaniaan: - Talossa on ollut vähintään yksi Scania 60-luvun alusta saakka ja tällä hetkellä niitä on seitsemän.

Power Truck Showhussa Scanian osastolla oli esillä Iso-Pellisten uusin puuauto R650 8x4 akseliperällä ja ilmajousituksella, mikä ihastutti rekkaväkeä kelta-sinisellä maalauksellaan sekä tyylikäällä viimeistelyllään. - Autosta tuli hieno mutta se on mietitty täysin työkäyttöön. Maalauksesta vastasi Simon Ahlsved, joka on tajuttoman taitava maalari, ilmoittaa IsoPellinen. Uuden Scanian puuvarustelu on Alucarin alumiinia ja nosturiksi tuli auton tyyliin keltaiseksi maalattu Epsilon Palfinger


METSÄALAN AMMATTILEHTI M12Z hydraulisella esiohjauksella. - Teimme kaupat autosta Seinäjoen Scanian Matti Lintalan kanssa ja sitä ennen tehtiin pitkään hyvää yhteistyötä Erik Maunukselan kanssa. Kahden uusimman automme varustelun on tehnyt Alucar, sitä ennen varustelimme autot itse Weckmanin komponenteista. Nyt on ollut niin kiire ajossa että ei ole ehtinyt oikein muuhun keskittyä ja onneksi on niin. Kulunut kesäkin mentiin täyttä kuljettajien toki viettäessä myös ansaittua lomaa. Metsäteollisuudella on hyvä veto päällä ja puunajossa riittää töitä jatkossakin. Nostureissa olemme viime vuosina suosineet Epsilon Palfingeria, joita on ostettu Kivelän Erkiltä Z-mallisena jo kolme kappaletta. Hydraulinen esiohjaus on aivan loistava käyttää ja 10,5 metrin ulottuvuus on tosi tärkeä juttu sekin. Tässä nosturissamme on täysin uudenlainen Tamtronin vaaka, mikä on juuri tullut markkinoille. Testikäyttömme perusteella odotettavissa on varmasti toimiva ja tarkka langaton vaaka uudenlaisella kosketusnäytöllä ja riipukkeella. Puuautojemme perässä kulkevat Jykin ja MST:n vaunut - lisäksi meiltä löytyy Närkö ja Kilaforskin, kertoilee Mika Iso-Pellinen käytössä olevasta kalustosta. Iso-Pellisen puutavarayhdistelmistä neljä on 76 tonnisia ja kaksi 68 tonnisia: - Uskon että 68 tonnisilla on

KULJETUS 83

meidän ajonsa paikkansa jatkossakin. Nousutelisellä autolla ja kevyellä vaunulla saa kyytiin ainakin 51 tonnia hyötykuormaa mikä on hyvä määrä.

Vääntöä riittää ja kytkinpolkimesta hyötyä

Ensikilometrien kokemukset uudesta Scaniasta ovat olleet Iso-Lähteenmäellä erittäin positiivisia: - Olen saanut ajaa itse uudella autollamme ja onhan se loistava peli - kyllä kehitys kulkee eteenpäin kovaa vauhtia vaikka aina luulee että tätä parempaa ei voi enää tulla. Tällä uusimmalla Scanialla on mukava tehdä töitä ja se tunne alkaa jo siitä että autoon on helppo nousta kyytiin ja tulla pois. Uusi 650 hevosvoimainen V8 vääntää tosi laajalta alueelta eli täysi rähinä on päällä heti 900 kierroksesta lähtien vedon jatkuessa 2000 kierrokseen. Opticruise -vaihdeautomatiikka pelaa nätisti yhteen moottorin kanssa ja nyt autosta löytyy jälleen myös kytkinpoljin, mistä on hyötyä esimerkiksi kääntöpaikoilla kun saa vaihdettua tosi nopeasti pakilta ykköselle. Ja jos jää pehmeään kiinni niin kytkimen avulla voi vedättää autoa liikkeelle tyhjäkäynnillä mikä ei automaatilla onnistu. Turhaan kytkintä ei kuitenkaan tule poljettua sillä ihminenhän on luonnostaan aika laiska, naurahtaa Mika Iso-Pellinen.

Iso-Pellisillä on ensimmäisten pilottiasiakkaiden joukossa testikäytössä Tamtronin täysin uudenlainen nosturivaaka.

Kuljetus Iso-Pellisen autot ajaa puuta UPM:lle ja jonkin verran Metsänhoitoyhdistyksille. Kuljetusmatkat ovat sadan kilometrin luokkaa ja iso osa kuormista ajetaan Pietarsaareen - muita osoitteita ovat mm. Kaipola ja Haapajärvi. Kuvassa tehdään kuormaa kotikulmilla Evijärvellä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85

YL-Kone Oy on kuljettanut metsäkoneita reilun vuoden ajan F-Koneen ritilävarustelemalla Iveco Trakkerilla. Kuvassa kyydissä 8-pyöräinen John Deere 1270G esittelykone.

Oikein mitoitetulla ritiläautolla kulkee isoimmatkin metsäkoneet

Y

L-Kone Oy Asikkalasta urakoi puuta kahdella koneketjulla, joiden siirrot hoidetaan tehokkaasti leimikolta toiselle F-Koneen päällerakentamalla Iveco Trakker 10x4 ritiläautolla.

- Meitä on yrittäjinä kolme serkusta eli itseni lisäksi Tuomo Lusi ja Valtteri Ylä-Anttila. Metsäkoneurakointiin suvussamme lähdettiin aikanaan Tuomon isän Pentti Lusin toimesta, joka on enoni. Olimme ensin hänellä kuljettajina ja sitten ostimme koneita yrittäjiksi siirtyessämme, kertoilee Sami Lusi. YL-Koneen asiakas on Verso-

wood ja tällä hetkellä puuta korjataan pääasiassa Sysmän alueella. - Töitä on ollut tasaisen hyvin ja myös tulevaisuus näyttää alalla valoisalta. Sen perusteella teimme hiljattain kaupat John Deere Forestryn Jussi Mustosen kanssa uudesta 1270G harvesterista, mihin tulee IBC-kärkiohjaus - meillä on hyviä kokemuksia IBC:stä jo 1510E ajokoneessa. Lisäksi käytössämme on tällä hetkellä 1170E ja 1270E harvesterit sekä 1110 ajokone, listaa Lusi.

Viisiakselinen ritiläauto tuli tarpeeseen

Aiemmin koneet kuljetettiin 4-akselisella Sisu ritiläautolla,

mikä alkoi jäädä alimittaiseksi koneiden koon kasvaessa. - Akselipainot ja varsinkin kuljetuskorkeudet ovat isojen koneiden kanssa haasteellisia joten ritiläauton pitää nykyään olla 5-akselinen ja päällerakenne juuri käytössä oleville metsäkoneille tarkkaan suunniteltu, sanoo Lusi. Iveco Trakkerin metsäkoneenkuljetusauton Sami Lusi löysi kesällä 2016 alan lehdessä olleesta ilmoituksesta: - Sitten menimme FinnMetkossa katsomaan Ivecoa ja keskustelimme aiheesta Niemi-Korven veljesten kanssa. Autosta ja ritilärakenteesta jäi asiallinen vaikutelma myös hinnan ollessa kohdillaan. Sitten kun päätöksen

aika koitti niin teimme Ivecosta kaupat. F-Kone teki siistiä työtä ritilän suhteen ja mitoituksesta tuuli juuri sopiva koneillemme. Kesällä 2017 Niemi-Korpi toimitti valmiin auton pihaan nopealla toimitusajalla ja lähdimme sillä ajoon, kertoo Lusi vaivattomasti hoituneesta projektista. F-Kone varusteli YL-Koneen ritilän mm. hydraulisesti käytettävillä ajorampeilla ja kaivukonetasoilla. - Meillä on itsellä kaivukone millä tehdään jonkin verran maarakennushommia ja liikennelupa mahdollistaa myös muiden urakoitsijan kaluston siirron. Pääasiassa Ivecolla on tähän mennessä kuljetettu omia metsäkoneita mutta välillä on kyydis-

sä kulkenut jokunen kaivukonekin, toteaa Lusi.

Onnistunut kokonaisuus

Iveco Trakkeriin ja F-Koneen ritilärakenteeseen Lusi on kaikin puolin tyytyväinen: - Koneet istuu kyytiin nätisti ja sillat eivät tuota ongelmaa liikkuessa. Iveco menee maastossa hyvin ja sillä pärjää metsäautoteillä liukkaillakin, kun alla on hyvät talvipintaiset renkaat. Nouseva ja kääntyvä viimeinen akseli - samoin kuin kääntyvä kakkosakseli helpottavat ahtaissa paikoissa sompailua ja kun maantielle päästään niin ei muuta kuin vakionopeudensäädin päälle ja ajonautinto voi alkaa, kehuu Sami Lusi.

Iveco Trakker 10x4:ssa on nouseva ja kääntyvä viimeinen akseli sekä kääntyvä kakkosakseli, mitkä mahdolistavat ahtaissa paikoissa sompailun.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

OLETKO VETOVASTUUSSA? R ATIN TAK ANA OLE T PAL JON VARTIJANA. Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa olosuhteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin oloihin. Kaikissa TAV-vetokytkimissä on automaattirasvari vakiona.

M. KORTE OY

Menotie 2, 33470 Ylöjärvi Puh. 03 371 2347

myynti@tav.fi tav.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

DAF kasvun tiellä

D

AF -kuorma-autojen myynnistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vastaava Nordic Truckcenter on tehnyt järjestelmällistä työtä merkin markkinaosuuden kasvattamiseksi Suomessa, mikä näkyy myynnissä lähes 20 prosentin kasvuna viime vuoteen verrattuna.

paremmin vaikuttaa autojen rakenteisiin ja varusteisiin sekä toimitusaikoihin. Hyviä esimerkkejä ovat Suomessa suosittu neliakselisen tridem alustamalli sekä valmiiksi päällerakennetut LF Aerobody jakeluautomallit, joiden toimitusajat on saatu yhteisostoilla lyhyiksi ja hinnat erittäin kilpailukykyisiksi, Cederberg täsmentää.

Nordic Truckcenterin taustalla on vakavarainen hollantilainen perheyhtiö Royal A-Ware, mikä tunnetaan erityisesti meijeri- ja logistiikka-alan toiminnoistaan. Konsernin palveluksessa on yli 2400 työntekijää ja liikevaihto lähentelee 1,5 miljardia euroa vuodessa. Kuljetuskalustoa eri yhtiöillä on yhteensä noin 1000 kuorma-autoa ja 1800 perävaunua. Nordic Truckcenterillä on useita toimipaikkoja ja vahva huoltoverkosto Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. - Ruotsissa on yhteensä 12 myyntipistettä ja kaikkiaan 29 huoltopistettä. Norjassa merkin myynti on jaettu seitsemään myyntialueeseen, huoltopisteitä on reilun tusinan verran. Suomessa maahantuontimme keskus sijaitsee Vantaalla missä asiakkaita palvelee myös huoltokorjaamo. Lisäksi eri puolilla maata on 16 DAF-huoltokumppania asiakasvastaavineen, kertoo lokakuussa Nordic Truckcenterillä myyntipäällikön tehtävät vastaanottanut hyötyautoalan moniottelija Paul Cederberg. Nordic Truckcenterin tuore myyntipäällikkö Paul Cederberg on monille tuttu kasvo mm. kuorma-autoalan myynnin ja maahantuonnin tehtävistä sekä kuljetus ja logistiikka-alan ra-

Ammattilaisten asialla

- DAF:in asema kehittyy Suomessa positiiviseen suuntaan ja merkin luotettavuus hyvällä tasolla, sanoo DAF-maahantuonnista vastaavan Nordic Truckcenterin myyntipäällikkönä aloittanut Paul Cederberg.

hoittamisesta. - DAF -myyntiä kehitetään myös jatkossa nykyisten askelmerkkien viitoittamaan suuntaan, mallitarjontaa laajentaen ja asiakaspalvelua vahvistaen, sanoo Cederberg.

Yhteistyö on voimaa

DAF:in asema kehittyy Suomessa positiiviseen suuntaan ja merkin luotettavuus hyvällä tasolla. Lokakuun ensirekisteröintitilastot paljastavat myynnin kääntyneen kuluvan vuoden aikana odotusten mukaisesti sel-

keään kasvusuuntaan. - Uudistettu mallisto on paitsi entistä polttoainetaloudellisempi ja tuottavampi, myös laajempi. Tuoreen malliston lisäksi myyntiä ovat vauhdittaneet Nordic Truckcenterin mallistoon tuodut skandinaaviset yhteistyömallit. Varastossa on jatkuvasti tarjolla useita DAF alustoja sekä puolivalmiita malleja, kuten esimerkiksi koukkuautoja, mutta myös valmiiksi päällerakennettuja autoja. Yhteispohjoismaisella, volyymiltaan suurella tilauksella, voimme paremmin tavallista

DAF-asiakkaat ovat asiakaspalautteen pohjalta pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä merkin luotettavuuteen, alhaiseen polttoaineenkulutukseen ja ennen kaikken kohtuullisiin ylläpitokustannuksiin sekä autojen ajoominaisuuksiin ja mukavuuteen. Suomessa Nordic Truckcenterin palveluksessa on 15 henkilöä ja osaavaa väkeä rekrytoidaan jatkuvasti. Kuorma-autojen myynnistä vastaavat Nordic Truckcenterissä Vantaalla Vesa Nurmi ja Sami Tastula, Kaarinassa Juha Yrjölä, Kouvolassa Ilpo Varha, Seinäjoella Esa Mansikkamäki ja Oulussa Jarmo Latvala. Lisäksi tiimiin kuuluu jälleenmyyjä OP-Truckin Tapani Pelttari Porissa ja Jukka Oja Tampereella. - Vahvan ja kiinteässä yhteistyössä asiakkaan eduksi toimivan myyntihenkilöstön tukena on vahva huoltoverkosto, joka palvelee DAF-asiakkaita nopeasti ja vahvalla ammattitaidolla. Myyjämme tekevät hyvää työtä asiakkaiden eteen ja ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa mm. soitellen ja WhatsApp-ryhmän kautta, Cederberg toteaa. Uusiin DAF -kuorma-autoihin pääsee tutustumaan aina myös ratin takaa:

- Meillä on jatkuvasti erilaisia esittelyautoja koeajettavaksi, joten ei muuta kuin myyjään yhteyttä ja DAF testiin, ilmoittaa Cederberg.

Maailman johtavaa kuorma-autovalmistusta

Amerikkalaiseen Paccar -konserniin kuuluva 90-vuotias hollantilainen DAF valmistaa noin 60 000 kuorma-autoa vuodessa. Ja vuonna 1905 perustettu Paccar itsessään on yksi maailman suurimmista hyötyajoneuvovalmistajista (n. 135 000 kuormaautoa vuodessa). Paccar on listattu New Yorkin pörssiin ja kuuluu säännöllisesti amerikkalaisten yritysten erittäin arvostetulle Fortune 500 -listalle. - DAF kehittää jatkuvasti nykyistä kuorma-automallistoaan ja näyttää suunnan myös alan tulevaisuudelle. Tästä esimerkkinä parhaillaan kenttätestivaiheessa olevat täysin sähkökäyttöiset DAF -rekkaveturit ja autonomisen ajamisen kehityshankkeet kuten DAF Eco Twin -letka-ajo kokeilu. Ja Suomen markkinoiden kannalta tosi iso juttu on se että nyt DAFin saa tilattua myös 4-akselisena trideminä, sanoo Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen. - Omistajamme on erittäin sitoutunut DAF-liiketoimintoihin panostamiseen pitkällä tähtäimellä ja tavoitteena on luoda pohjoismainen merkittävä kuorma-autoalan toimija. Tässä visiossa on jo päästy hyvään vauhtiin ja tekemisen tulokset alkavat konkretisoitua suunnitellusti, mikä näkyy ulos päin parhaiten myynnin positiivisena kehityksenä, ilmoittaa Rouhiainen.


88

METSÄALAN AMMATTILEHTI

IAA 2018

Vallankumouksellinen, uudistunut Actros oli Hannoverin tähti puolelle asennetusta kamerasta ja kahdesta 15-tuumaisesta näytöstä, jotka on asennettu A-pilareihin auton matkustamossa. Näyttöjen resoluutio on 720 x 1920 pikseliä. Toinen Actrosin turvallisuusvaruste on Sidequard Assist -avustin, joka valvoo ajoneuvon katvealueita ja kylkiä ja varoittaa kuljettajaa tarvittaessa esimerkiksi jalankulkijoista ja pyöräilijöistä.

Polttoaineenkulutus laskee entisestään

Uusi Mercedes-Benz Actros oli ehdottomasti yksi IAA 2018 -näyttelyn kirkkaimmista tähdistä. Uusi Actros tuo sarjatuotanto kuorma-autoon mm. puoliautomaattisen ajamisen, kamerat peilien tilalle ja perinteiset mittaristot on korvattu interaktiivisilla näytöillä.

T

äysin uudistunut Mercedes-Benz Actros oli yksi Hannoverissa 20.-27. syyskuuta järjestetyn IAA-hyötyajoneuvonäyttelyn odotetuimmista tähdistä. Mercedes-Benz oli näyttelyssä edustettuna koko laajalla hyötyajoneuvomallistollaan. Perinteisessä Daimler-hallissa oli esillä 64 kuorma-, linja- ja pakettiautoa ja ulkoalueella

seitsemän autoa lisää. Näyttelyvieraita palveli tapahtuman aikana noin 1000 Daimlerin eri alojen ammattilaista.

Uusi Actros: Active Drive Assist -ajoavustin ensi kertaa sarjatuotantomallissa

Mercedes-Benz tuo uudessa Actrosissa sarjatuotantoon uuden puoliautomaattisen Active Drive Assist -ajoavustimen, joka tukee kuljettajan ajamista sekä

lisää mukavuutta ja turvallisuutta. Kamera- ja tutkaperusteinen järjestelmä osaa jarruttaa ja kiihdyttää sekä säilyttää etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon. Active Drive Assist myös ohjaa autoa, pitää sen omalla ajokaistalla ja puuttuu kaistalta pois ajautumiseen vastaohjausliikkeellä. Active Drive Assist toimii Actrosissa kaikilla nopeusalueilla, ei vain tietyissä nopeuksissa ja on tässä suhteessa ensimmäinen vastaava järjestelmä sarjatuotantomallisessa kuor-

Actrosin päivitetty Multimedia Cockpit -ohjaamo tarjoaa kuljettajalle ennennäkemätöntä käyttömukavuutta ja -helppoutta. Vakiovarusteena on kaksi interaktiivista näyttöä, jotka ovat kuljettajan keskeiset ajoneuvon tiedonhallinnan ja toimintojen välineet. Peilit on korvattu kameroilla ja A-pilareihin asennetuilla näytöillä.

ma-autossa.

Peilit korvattu kameroilla

Actrosissa taustapeilit ja laajakuvapeilit on korvattu MirrorCam -kameraratkaisulla, joka on autossa nyt vakiovaruste. Mirror Cam parantaa huomattavasti auton aerodynamiikkaa ja tekee auton käsittelystä aikaisempaa turvallisempaa. Järjestelmä koostuu kahdesta auton ulko-

Uusi Actros kuluttaa moottoritieajoissa jopa 3 ja maantieajossa jopa 5 prosenttia aikaisempaa vähemmän polttoainetta. Aerodynamiikkaa parantavat taustapeilit korvaava MirrorCam -kameraratkaisu sekä uudet sivutuuliohjaimet. Ennakoiva PPC -vakionopeussäädin (Predictive Powertrain Control) tunnistaa nyt myös risteykset ja liikenneympyrät ja tukee kuljettajan ajotavan optimoinnissa. Polttoaineen säästöä edistävät myös Powershift3-automaattivaihteiston uusi Economy+ -vaihteisto-ohjelma sekä taka-akselin uusi välityssuhde 2.412 (ennen 2.533). Se on vakiovaruste kaikissa OM 471 -dieselmoottorisissa Actroseissa.

Uuden sukupolven hätäjarruavustin

Actrosissa esitellään uuden sukupolven hätäjarruavustin Active Brake Assist 5 (ABA 5), joka nyt reagoi myös jalankulkijoihin. Järjestelmä toimii tilanteissa, joissa ihminen ylittää kadun auton edessä, kävelee autoa kohti tai liikkuu auton käyttämällä kaistalla. Ääritilanteissa järjestelmä jarruttaa autoa

Vehon toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen oli tyytyväinen näkemäänsä: Daimler ja Mercedes-Benz johtavat hyötyajoneuvojen kehitystä.


IAA 2018 maksimiteholla täyteen pysähtymiseen saakka. Toiminta perustuu samaan tutka- ja kamerajärjestelmään kuin Active Drive Assist -avustin. ABA 5 seuraa tilaa ajoneuvon edessä entistä tarkemmin ja kykenee reagoimaan autoa lähestyviin jalankulkijoihin nopeasti ja tehokkaasti. - ABA 5 on ainoa markkinoilla oleva turvallisuusjärjestelmä, joka kykenee reagoimaan ihmisiin täysjarrutuksella ja pysäyttämällä ajoneuvon. Näin se lisää erityisesti kaikkein haavoittuvimpien tienkäyttäjien turvallisuutta, Mercedes-Benz Truckin kehitysjohtaja, prof. Uwe Baake huomauttaa.

Perinteiset mittaristot siirtyy historiaan

Actrosin päivitetty Multimedia Cockpit -ohjaamo tarjoaa kuljettajalle ennennäkemätöntä käyttömukavuutta ja -helppoutta. Vakiovarusteena on kaksi interaktiivista näyttöä, jotka ovat kuljettajan keskeiset ajoneuvon tiedonhallinnan ja toimintojen välineet. Älypuhelimet puolestaan voidaan integroida Actrosiin Apple CarPlayn tai Android Auton avulla. Truck Data Centre yhdistää kuorma-auton pysyvästi tarvittaviin pilvipalveluihin ja tarjoaa perustan ajoneuvon, kuljettajan ja kuljetusten järjestelijän keskinäiselle kommunikaatiolle. Reaaliaikaiset Fleetboard- ja Mercedes-Benz Uptime -palvelut ja sovellukset tuovat lisäarvoa kuljetusliikkeille. Uptime kykenee jatkossa seuraamaan myös joitakin auton perävaunun toimintoja. Mercedes-Benzin kuorma-autojen uuden lippulaivan ensiesittelyä juhlistetaan myös Edition 1 -mallisarjalla, jota valmistetaan ainoastaan 400 kappaletta. Näyttelyssä esiteltiin myös uudistunut Mercedes-Benz Arocs, johon niin ikään jatkossa ovat lisävarusteina tarjolla esimerkiksi MirrorCam, ABA 5 -jarruavustin, Multimedia Cockpit sekä PPC-vakionopeussäädin.

Raskaan kaluston sähköistys: eActrosin asiakastestit käynnissä

METSÄALAN AMMATTILEHTI

89

Actrosissa taustapeilit ja laajakuvapeilit on korvattu MirrorCam -kameraratkaisulla, joka on autossa nyt vakiovaruste. Mirror Cam parantaa huomattavasti auton aerodynamiikkaa ja tekee auton käsittelystä aikaisempaa turvallisempaa.

-kuorma-autojen käyttö- ja asiakastestit jatkuvat Euroopassa vuoteen 2020 saakka. Testejä ajetaan 18- ja 25-tonnia painavilla 2- ja 3-akselisilla eActroseilla olosuhteissa, joissa normaalisti operoidaan dieselkäyttöisillä kuorma-autoilla. Täyssähkökuorma-auton sarjavalmistuksen on määrä alkaa vuonna 2021. eActrosin perustana on perinteinen dieselkäyttöinen Mercedes-Benz Actros. Autossa on kaksi sähkömoottoria, jotka on sijoitettu lähelle taka-akselin napoja. Kumpikin moottoreista kehittää 126 kW (170 hv) tehon ja 485 Nm huippuväännön, joka välityssuhteiden ansiosta merkitsee 11 000 Nm vääntövoimaa/ moottori. eActrosin toimintamatka on noin 200 kilometriä. Kahden litiumioniakun kapasiteetti on 240 kWh. Akkujen lataus kestää 3-11 tuntia. IAA-näyttelyssä nähtiin myös muita ympäristöystävällisiä erikoismalleja kuten maa- ja biokaasukäyttöinen Actros NGT, täyssähköinen FUSO eCanter sekä raskaan sarjan sähkökäyttöinen E-FUSO Vision One -konseptiauto 300 kWh:n akulla ja 350 kilometrin toimintamatkalla. Actros NGT:n kantama puolestaan on jopa 250 kilometriä. Neljään teräs- ja komposiittitankkiin mahtuu kuhunkin 145 litraa kaasua, ja lisävarusteena autoon saa 4 x 100 litran lisäsäiliöt.

Sähkökäyttöisten eActros

Daimler järjesti kansainväliselle lehdistölle mediapäivän IAA 2018 -näyttelyn aattona. Hannoverin lentokentällä päästiin koeajamaan uusimmat hyötyajoneuvot; kuvassa uudistunut Mercedes-Benz Arocs.

Täyssähköisen eActros -kuorma-auton sarjavalmistuksen on määrä alkaa vuonna 2021. Mesuilla oli tutkittavana myös uusin akkupaketti ja sen sijoittelu rungolle.

- Mercedes-Benz tarjoaa tällä hetkellä markkinoiden edistyksellisimmän kuorma-automalliston ja valtavat panostukset kehitystyöhön takaavat, että asiakkaamme saavat tehokkaimmat ja kokonaistaloudellisimmat ratkaisut tulevaisuudessakin, sanoo Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Jouni Kummala.


90

METSÄALAN AMMATTILEHTI

IAA 2018

Mercedes-Benz Vans oli edustettuna IAA 2018 -hyötyajoneuvonäyttelyssä Hannoverissa koko tuotepaletillaan.

Sprinter vie verkottuneen tavarajakelun uudelle tasolle

- Vision URBANETIC on malli huomisen autonomiselle pakettiautolle

M

ercedes-Benz Vans oli edustettuna IAA -hyötyajoneuvo- näyttelyssä koko tuotepaletillaan, johon kuuluvat Sprinter, Vito, Citan sekä X-sarjan pickup. Päähuomion sai uusi, tänä vuonna esitelty kolmannen sukupolven Sprinter, jonka vahvuuksia ovat mallin edistyksellinen design sekä henkilöautomainen ajomukavuus ja -turvallisuus. Sprinter on myös eniten myyty Mercedes-Benzin pakettiautomalli ja se on antanut nimen myös kokonaiselle pakettiautoluokalle.

- Uusien verkottuneiden palvelujensa ja uuden sukupolven telematiikkaratkaisujen ansiosta Sprinter sopii erinomaisesti mitä erilaisimpiin kuljetus- ja käyttötarpeisin. Jälleen kerran se määrittelee uudelleen koko pakettiautosegmentin laatutason, Mercedes-Benz Vansin pääjohtaja Volker Mornhinweg sanoo.

Uusi Sprinter: tarjolla Mercedes PRO connect ja MBUX-multimediajärjestelmä

Perinteisten taka- ja nelivetovaihtoehtojen lisäksi saatavana on nyt myös etuvetoinen Sprinter. Etuvetoratkaisun ansiosta auton kuljetuskyky on 50 kiloa suurempi kuin takavetomallissa.

Päähuomion sai uusi, tänä vuonna esitelty kolmannen sukupolven Mercedes-Benz Sprinter. Perinteisten taka- ja nelivetovaihtoehtojen lisäksi saatavana on nyt myös etuvetoinen Sprinter.

Kuormaustaso on 80 milliä matalampi ja ovet vastaavasti 80 milliä korkeammat kuin takavetoisessa sisarmallissa, mikä helpottaa auton kuormausta. Ajoneuvojen etähallintaan Daimlerilla on tarjolla uusi tehokas ratkaisu, Mercedes PRO connect, joka on käytössä ensi kertaa Sprinterissä. Tehdasasenteinen järjestelmä yhdistää kuljetusten järjestäjän kaikkiin hänen hallinnoimiinsa ajoneuvoihin ja niiden kuljettajiin. Mercedes PRO connect liittää Sprinterin osaksi esineiden internetiä, yksinkertaistaa ja nopeuttaa kuljetusten seurantaa ja hallintoa sekä optimoi kuljetusten järjestäjän ja kuljettajan välisen yhteydenpidon ja kommunikoinnin.

Sprinterissä hyödynnetään täysin uutta MBUX-multimediajärjestelmää (Mercedes-Benz User Experience), joka on perusta myös Mercedes PRO connect -palvelujen toiminnoille. MBUX toimii 7- tai 10,25-tuumaisen HD-tasoisen kosketusnäytön, ohjauspyörän monitoiminäppäinten sekä uuden sukupolven ääniohjauksen avulla. Järjestelmä perustuu oppivaan tekoälyyn joten MBUX kykenee oppimaan ja omaksumaan kuljettajan tapoja ja käyttäytymistä. Sprinterin voimanlähteeksi on tarjolla kaksi huippunykyaikaista turbodieselmoottoria: 4-sylinterinen 2,1- litrainen tai 3-litrainen V6-moottori - ainoa 6-sylinterinen dieselmoottori isojen

Jatkossa Mercedes-Benz Vans aikoo sähköistää koko pakettiautomallistonsa. Ensimmäinen uusi tuote on eVito, joka tulee saataville vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Sitä seuraa eSprinter vuonna 2019.

pakettiautojen segmentissä. Pienemmästä dieselvoimanlähteestä on tarjolla useita eri vaihtoehtoja 84-130 kilowatin teholuokissa. Keskikulutus vaihtelee auton koosta, akselivälistä ja moottorista riippuen 6,8-9,7 litran välillä/100 km ja CO2 -päästöt vastaavasti 178-253 grammaan/kilometri. Etuvetoisen Sprinterin vaihteistovaihtoehdot ovat 9-vaihteinen automaattivaihteisto momentinmuuntimella (ensimmäinen isojen pakettiautojen luokassa) sekä uusi 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto. Kaikkiin Sprinterin taka- ja nelivetomalleihin on ensi kertaa saatavana 7G-Tronic-automaattivaihteisto varustettuna Drive Select –käsivalintatoiminnolla. Turvajärjestelmistä saatavina ovat esimerkiksi aktiivinen Distronic-etäisyysavustin, aktiivinen jarruavustin, aktiivinen kaistaajoavustin sekä vireystila-avustin Attention Assist. Vakiovarusteita ovat muun muassa sivutuuliavustin sekä ajonopeuden mukaan säätyvä sähköinen ohjaustehostin EPS. Mercedes-Benz on ensimmäinen pakettiautovalmistaja, joka tarjoaa EPS:n Sprinter -kokoluokassa aina 5,5

tonnin painoluokkaan saakka. Etuvetoisena Sprinter on saatavana kolmessa painoluokassa (3, 3,5 ja 4,1 tonnia), ja akseliväli on joko 3259 tai 3924 milliä. Takavetomallin painoluokat yltävät 3 - 5,5 tonniin, ja akselivälivaihtoehtoja on kaikkiaan viisi 3250 - 4325 millimetriin. Sprinter-pakettiauton tavaratilan koko vaihtelee 7,8 - 17 kuutiometrin välillä. Tavaratilan lattian pituus on 2732 - 4810 milliä, suurin leveys 1787 milliä ja korkeus 1719 - 2243 milliä. Raskaimmassa 5,5 tonnin painoluokassa auto voi kantaa jopa 3000 kilon kuorman. Eurokokoisia kuormalavoja mahtuu kyytiin enimmillään seitsemän kappaletta. Kun kaikki Sprinter-pohjaiset hyöty- ja pelastusajoneuvot sekä linja-autot lasketaan mukaan, erilaisia mahdollisia Sprinter-vaihtoehtoja on saatavana yli 1700. Näyttelyssä esiteltiin myös uudistunut Vito, jossa on uusi infotainment-järjestelmä kosketusnäytöllä ja integroitu navigointijärjestelmä. Uutta tarjoaa myös Vito Line Sport -varusteluvaihtoehto.

Vision URBANETIC: muunneltava robottipakettiauto henkilöja tavarakuljetuksiin

Mercedes-Benz Vans esitteli IAA-näyttelyssä uuden autonomisen liikkumisen konseptin. Vision URBANETIC poistaa erottelun henkilö- ja tavarakuljetusten välillä ja mahdollistaa täsmälliset, tehokkaat ja kestävät kuljetukset ja toimitukset kaupunkiympäristöissä. Vision URBANETIC perustuu autonomiseen, itseohjaavaan ja sähkötoimiseen alustaan, jonka kuljetusmoduuli voidaan vaihtaa käyttötarkoituksen mukaan. Matkustajakäytössä tilaa on 12 ihmiselle (8 istuma- ja 4 seisomapaikkaa). Tavaramoduulin koko puolestaan on 10 kuutiometriä, ja si-


IAA 2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Mercedes-Benz Vans esitteli IAA-näyttelyssä uuden autonomisen liikkumisen konseptin. Vision URBANETIC poistaa erottelun henkilö- ja tavarakuljetusten välillä ja mahdollistaa täsmälliset, tehokkaat ja kestävät kuljetukset ja toimitukset kaupunkiympäristöissä. Vision URBANETIC perustuu autonomiseen, itseohjaavaan ja sähkötoimiseen alustaan, jonka kuljetusmoduuli voidaan vaihtaa käyttötarkoituksen mukaan.

sään mahtuu jopa kymmenen standardikokoista kuormalavaa. Koko ajoneuvon pituus on 5,14 metriä, josta tavaratilan/ matkustamon osuus on 3,7 metriä. Vision URBANETIC on osa IT-infrastruktuuria, joka analysoi kuljetusten kysyntää ja tarjontaa reaaliajassa tietyllä alueella. Järjestelmä on myös oppiva, ja kykenee sen perusteella sopeutumaan ja reagoimaan tuleviin kuljetustarpeisiin. Tämä näkyy lyhentyvinä odotus- ja toimitusaikoina sekä sujuvampana liikennöintinä, koska ruuhka-ajat voidaan laskea ennakolta ja välttää tehokkaasti. Alustan päälle asennettava moduuli voidaan vaihtaa tarpeen mukaiseksi käsin tai automaattisesti. Jälkimmäisessä tapauksessa vaihtoaika on vain muutamia minuutteja. Alusta sisältää kaikki ajamiseen vaadittavat komponentit, joten se voidaan lähettää seuraavaan kohteeseensa myös tyhjänä ilman kuljetusmoduulia. Akkujen lataukseen kuluvaa aikaa lukuun ottamatta ajoneuvo voi olla töissä kellon ympäri 365 päivää vuodessa. - Vision URBANETIC on enemmän kuin pelkkä ajoneuvo: osa ekosysteemiä, joka täyttää käyttäjien, operaattoreiden ja kaupunkien asettamat tulevaisuuden kestävän kaupunkiliikenteen edellytykset, pääjohtaja Volker Mornhinweg linjaa.

eDrive@vans-strategia: eVito ja eSprinter aloittavat sähköautojen rynnistyksen

Kolmannen sukupolven uudistunut Sprinter on ensimmäinen pakettiautomalli, joka edustaa vuonna 2016 esiteltyä Mercedes-Benzin adVANce-toimintafilosofiaa. Siinä on viisi keskeistä periaatetta: digital@vans (verkottuminen ja digitaaliset palvelut), solutions@vans (varusteratkaisut tehostamassa asiakkaiden toimintaa), rental@vans (uudet innovatiiviset vuokrauspalvelut), sharing@vans (uudet julkiset liikenteen konseptit) sekä eDrive@vans (kokonaisvaltainen lähestymistapa sähköiseen liikkumiseen).

Jatkossa Mercedes-Benz Vans aikoo sähköistää koko pakettiautomallistonsa. Ensimmäinen uusi tuote on eVito, joka tulee saataville vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Sitä seuraa eSprinter vuonna 2019. Täyssähköisen Sprinterin toimintamatka latauksella on jopa 150 kilometriä, ja auto voi kantaa enimmillään 1040 kilon hyötykuorman. Mercedes-Benzin eDrive@vans-strategiassa ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään ajoneuvokaluston sähköistämisestä. Oikean kaluston valinnan helpottamiseksi on luotu eVAN Ready App -sovellus, jonka tuella on mahdollista arvioida kaluston hankinnan ja käytön kokonaiskuluja sekä käyttäjän tarvitseman latausinfrastruktuurin laajuutta ja toimintaedellytyksiä. Mercedes-Benz kurkottaa hyötyajoneuvojen tulevaisuuteen myös Concept Sprinter F-CELL -prototyypillä, joka on samaan aikaan sekä vetykäyttöinen polttokennoauto että plug-in -lataushybridi. Akun ja polttokennon yhteisteho on 147 kW. Kolmeen tankkiin tankattu vetykaasu riittää noin 300 kilometrin ajomatkaan. Tarvittaessa takaosaan saa lisätankin, jolloin kantama kasvaa 530 kilometriin. Matkailuauton koriin rakennetussa konseptimallissa yhdistyvät monet vetypolttoaineen tuomat edut: lyhyet latausajat, kevyt polttoainejärjestelmä sekä pitkä toimintamatka.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Jani Tolonen esitteli jo lähiaikoina myyntiin tulevaa täysin sähkökäyttöistä eVitoa.

91


92

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Freightliner kuuluu Daimler-konserniin. Amerikkalaisessa paloautossa on sitä jotain...

Alcoa -vanteiden maanahtuojan Milcoan Erkki Huttela kierteli näyttelyä alumiinivanneasioissa: Keveys ja lujuus on valttia.

IAA 2018

Traton -konserniin kuuluu MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus ja RIO, jotka myivät vuonna 2017 noin 205 00 ajoneuvoa.

Nissan Navara on nätti peli moneen käyttöön.

Scania Suomen Heidi Nurmi-Rekonen ja Olli Heikkinen esittelivät Lahdessa valmistettua linja-autoa. Räyhäkkäät RAM jenkki pick-upit keräsivät katseita myös esittelijöidensä ansiosta. Suomessa autoista kannattaa kysellä CarVistalta.

BorgWarnerin osastolla pääsi tutustumaan kuorma-autojen turboahtimien sielunelämään; Suomessa aiheesta tietää eniten Turbotekniikka.

Hannover Messen näyttävän puisen jättikatoksen alla ja ympärillä oli esillä valtava määrä erilaisia nostureita.

Palfinger Epsilonin johtaja Stefan Obertleitner (kesk.) tarjosi VTA Tekniikan Joni Valtatielle ja Jorma Moisakselle itävaltalaisen välipalan.

Ford Ranger edustaa pick-up autojen premium-luokkaa.

Keslan Z-mallin nostureita myydään Keski-Euroopassa puutavara-autokäyttöön.

Trial on moottoripyörälläkin vaativa laji mutta kun sitä harrastetaan järeällä MAN-kuorma-autolla, haastavuus ja näyttävyys nousee uudelle tasolle.

Turkkilainen BMC lanseerasi IAA:ssa näyttävästi täysin uudistuneen kuorma-automallistonsa.

Fiat Fullback 4x4 lava-autolla pääsee työmaalle ja sieltä pois.

Hella on johtava hyötyajoneuvojen ja työkoneiden valaisimien kehittäjä; Suomessa maahantuojana toimii Örum Oy.


IAA 2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Faymonvillen osastolla uusimpiin kuljetuslavetteihin olivat tutustumassa Juho Grönberg (vas.), Vesa T. Nuolioja ja Jari Kivijärvi.

93

Pekka Roponen vastaa Faymonville perävaunujen Suomen myynnistä rautaisella ammattitaidolla. Pekka on myös pidetty messumatkojen järjestäjä.

DAF oli vahvana IAA:ssa. Hollantilaisvalmistaja on myös lähtenyt mukaan sähkökuorma-autoihin - kuvassa DAF VDL E-Power.

Hiabin Jani Koskinen (vas.) vaihtoi kuulumisia puutavara-autoilija Niclas Hautasen sekä Käyttöauton Kjell Finnen ja Mikael Braxin kanssa.

Sylinterivalmistaja Wipron Marko Nurmi esitteli Nummi -kipin kätevää käyttöä älypuhelimella.

Johtava akselivalmistaja BPW esitteli IAA:ssa innovatiivisia uutuuksia.

Knapen tunnetaan Suomessa parhaiten kävelevälattiaisista hakevaunuistaan. Valikoimasta löytyy myös mm. järeät kierrätysromuvaunut.

Hiabin Timo Rantalainen (oik.) ja Kim Bennert esittelivät puutavaranosturin HiVision -ohjausta.

Tero Ahopelto kierteli IAA-näyttelyä poikansa Jussin kanssa, joka on jo kova rekkamies.

OMFB on italiainen hydrauliikkavalmistaja mikä tunnetaan erityisesti kuorma-autopumpuistaan; Suomessa myyjänä Salhydro.

Befan valmistama puoliperävaunu oli varustettu Ecco -alumiinipankoilla, joiden myynti kasvaa Euroopassa kovaa tahtia. Kuka aloittaa myynnin Suomessa...?

Amerikkalainen International LT on tehty pitkiin mantereen läpiajoihin. Muotoilultaan ehkä näytelyn kaunein kuorma-auto...? Mercedes-Benz Unimogista on tullut tarjolle nyt myös mielenkiintoinen traktoriksi rekisteröitävä vaihtoehto.

Dollin valmistama tyylikäs yhdistelmä pitkän puun kuljetukseen. Väkevä Palfinger Epsilon nosturi lepää auton ohjaamon yläpuolella.

Näyttelyn yksi järeimmistä ajoneuvoista oli belgialainen MOL kuorma-auto öljykenttien huoltotehtäviin.

Saksalaiset Carnehl kipperit ovat vakuuttaneet myös suomalaiset käyttäjät - kuvassa uusi Xtra-Therm lämpölavallinen malli.


94

METSÄALAN AMMATTILEHTI

IAA 2018

Tulevaisuus ilman fossiilisia polttoaineita vaatii monenlaista tekniikkaa

IAA 2018 -näyttelyssä Scanian osastolla oli esillä laajasti erilaisia vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, kuten kuvassa oleva Scania G450 XT -kipperiauto mikä käyttää polttoaineena vetykäsiteltyä kasviöljyä (HVO).

A

kkukäyttöisten sähkö ajoneuvojen avulla ammattiliikenteestä voi tulla vuoteen 2050 mennessä fossiilitonta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Lähitulevaisuudessa paras vaihtoehto on kuitenkin polttomoottoreissa käytettävät biopolttoaineet. - Otamme kaikkien vaihtoeh-

toisten tekniikoiden kehityksessä huomioon niiden kaupallisen kannattavuuden. On turha lanseerata tuotteita, jotka eivät vastaa asiakkaiden liiketoiminnan vaatimuksia. Teknologian täytyy tarjota lyhyellä aikavälillä kohtuulliset kokonaiskustannukset, kertoo Christian Levin, Head of Sales and Marketing, Scania. IAA-näyttelyssä Scanian esittelemät ladattava hybridikuorma-auto ja akkukäyttöinen säh-

köbussi täyttävät nämä vaatimukset: - Scanialla on hyvä asema, kun tekniikka kehittyy entistä kustannustehokkaampien ratkaisujen suuntaan, Levin toteaa. Scania on äskettäin selvittänyt laajassa tutkimuksessa keinoja, joilla fossiilipäästöt saadaan poistettua tulevina vuosikymmeninä. Menetelmät vaihtelevat täydestä sähköistyksestä moniin muihin käyttövoimaratkaisuihin. Tutkimuksen mukaan sähköajoneuvo-

- Scania on sitoutunut käyttämään kaikkia tekniikoita, jotka voivat suoraan auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, kertoi Christian Levin, Head of Sales and Marketing, Scania, esitellessään IAA 2018 -näytelyssä Scania L320 Hybrid kuorma-autoa.

jen nopea yleistyminen vaatii nykyistä 4-5 kertaa suuremmat infrastruktuuri-investoinnit mutta käyttökustannuksia se pienentää 40 % vuoteen 2050 mennessä. Akkukäyttöisten sähköajoneuvojen yleistyminen luo itse asiassa taloudellisesti kannattavimmat puitteet fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi raskaassa liikenteessä. Vuoteen 2031 mennessä akkukäyttöisten sähköajoneuvojen kokonaiskustannukset saavuttavat dieselin

kustannustason kaikissa ajoneuvosegmenteissä, kaukoliikenne mukaan lukien. Scania on sitoutunut käyttämään kaikkia tekniikoita, jotka voivat suoraan auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Uusien ei-fossiilisilla polttoaineilla toimivien voimansiirtotekniikoiden käyttöönottovauhdin täytyy kasvaa keskimäärin vähintään 5-10 % vuodessa eri puolilla maailmaa, jotta laaja markkina- osuus voidaan saavuttaa vuoteen 2040 mennessä.

Scanian Euro 6 -moottorivalikoima tarjoaa tehoa tarpeen mukaan

S

ähköinen voimansiirto korvaa ennen pitkää useimmat muut vaihtoehdot siirryttäessä fossiilittomaan kuljetusjärjestelmään, sanoo Alexander Vlaskamp, Senior Vice President and Head of Scania Trucks.

- Ennen kuin tarjolla on kestäviä akkuratkaisuja, liikkumisen ekosysteemi on kuitenkin edelleen pitkälle riippuvainen uusiutuvilla polttoaineilla toimivista polttomoottoreista. On vielä aivan liian aikaista hylätä polttomoottori, sillä se mahdollistaa useimmissa sovelluksissa edelleen parhaan yhdistelmän päästöjen vähentämistä ja kokonaistaloudellisuutta, kertoo Vlaskamp. Scania esitteli uuden kuormaautosukupolven elokuussa 2016, ja tarjolla on jo 23 erilaista Euro 6 -moottorivaihtoehtoa, jotka voidaan jakaa neljään eri ryhmään. Uusin tulokas Scanian moottorivalikoimassa on 13-litrainen 410 hv:n ja 2 150 Nm:n bioetanolimoottori (ED95), joka esiteltiin kuluvan vuoden toukokuussa. Bioetanolimoottori on diesel-periaatteella toimiva ja vastaa siten Scanian “paljon

Scanialla on tarjota 23 erilaista Euro 6 -moottorivaihtoehtoa sekä lisäksi mm. vaikuttava valikoima kaasumoottoreita (CNG ja LNG).

vääntöä alhaisilla kierroksilla” -filosofiaa. Siinä on dieselmoottoria vastaava suorituskyky ja muut monipuoliset ominaisuudet, jotka tekevät tästä moottorista ihanneratkaisun moniin sovelluksiin, kuten alueelliseen jakeluliikenteeseen ja maansiirtoalan kuljetuksiin. - Tarjonta ja kysyntä on otettava aina huomioon, ja näemme, että kiinnostus bioetanolia kohtaan on tällä hetkellä suurinta Ruotsin, Norjan, Suomen ja Ranskan kaltaisilla markkinoilla, joilla bioetanolia on saatavilla jonkin verran. Bioetanoli mahdollistaa jopa 90 prosentin CO2-päästövähennyksen, ja

sillä on hyviä ominaisuuksia. Yksi bioetanolin arvokkaista ominaisuuksista on, että sitä voidaan valmistaa melko helposti valtavia määriä paikallisesti eri maissa ja eri raaka-aineista, Vlaskamp toteaa. Scanialla on myös vaikuttava valikoima kaasumoottoreita vakiokuorma-autoihin, joihin voidaan asentaa suoraan tehtaalla säiliöt sekä paineistetulle maakaasulle (CNG) että nesteytetylle maakaasulle (LNG) - tai kummassa tahansa muodossa olevalle biokaasulle, jos sitä on kohdealueella saatavilla. Scanian 13-litrainen kaasumoottori esiteltiin vuonna 2017, ja siitä on

tullut eräänlainen mittapuu alalla. Moottori tuottaa 410 hv ja 2 000 Nm 1 000-1 400 rpm:n kierroslukualueella. Sitä täydentää 9-litrainen viisi sylinterinen moottori, josta on saatavana kaksi tehovaihtoehtoa: 280 ja 340 hv. Kaikki kolme versiota toimivat OTTO-periaatteella, sytytystulppasytytyksellä ja pakokaasujen takaisinkierrätyksellä (EGR), ja pakokaasujen jälkikäsittelyssä käytetään kolmitiekatalysaattoria. LNG-säiliöiden ansiosta kuorma-auton toimintasäde voi olla jopa 1 600 km tai tätäkin enemmän. - Erilaiset kaasuratkaisut ovat ilman muuta tämän hetken kiin-

nostavimpia vaihtoehtoisia polttoaineita, jos tarkastellaan koko Eurooppaa. Tarvittavaa infrastruktuuria laajennetaan tasaisesti monissa maissa ja monilla alueilla, mikä luonnollisesti lisää kuljetusliikkeiden kiinnostusta. Kun merkittävät CO2-päästövähennykset voidaan yhdistää entistä parempaan kokonaistaloudellisuuteen, saadaan tarvittava sysäys koti kestävän kehityksen kuljetusratkaisuja, Vlaskamp sanoo. Useimmat Scanian moottorit ja kokoonpanot voidaan yhdistää erilaisiin vaihteistoihin, joista Scania Opticruise -ratkaisut ovat ehdoton ykkösvaihtoehto.


IAA 2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scania AiCC Plus vie älykkään mukautuvan vakionopeussäätimen askeleen lähemmäksi letka-ajoa

Älykäs mukautuva vakionopeussäädin Scanian AiCC Plus vie tekniikkaa kohti todellista letka-ajoa.

S

cania esittelee uuden AiCC Plus -toiminnon, joka parantaa polttoainetehokkuutta ensimmäisen sukupolven letka-ajotekniikan avulla. Kunkin kuorma-auton AiCC-järjestelmä tunnistaa edellä olevan toisen kuorma- tai linja-auton ja pitää ajoneuvojen välisen etäisyyden koko ajan ihanteellisena hyödyntämällä karttatietoja. Tämä auttaa välttämään tarpeettomia jarrutuksia, pienentämään ilmanvastusta ja pitämään etäisyyden turvallisena. - Voidaan sanoa, että Scania AiCC Plus on ensimmäinen letka-ajon mahdollistaja. Vaikka kuorma-autot eivät viestikään keskenään ajoneuvojen välisen liittymän (vehicle-to-vehicle, V2V) välityksellä, kyseessä on arvokas lisä, jonka avulla asiakkaat voivat aloittaa letka-ajotoimintojen testauksen liiketoiminnassaan ja saavuttaa samalla jopa prosentin polttoainesäästön perässä ajavan ajoneuvon osalta, toteaa Wolfgang Buschan, Product Director, Longdistance, Scania Trucks. Siinä ei ole mitään uutta, että kaukoliikenteen kuorma-autot ajavat jonkin matkaa toistensa imussa. Scania tarjoaa tähän nyt turvallisen menetelmän, joka vähentää tarpeetonta jarruttelua ja tarjoaa myös Scanian Active Prediction -ohjelmiston tuomat polttoainehyödyt. AiCC Plus on esimakua mahdollisuuksista, joita letka-ajo tarjoaa lähitulevaisuudessa. - Tässä ensimmäisessä vaiheessa tuomme tavallaan lisäälyä Scanian AiCC-järjestelmään. On tietenkin edelleen kuljettajasta kiinni, haluaako hän käyttää tätä toimintoa ja millä ajoneuvojen välisellä etäisyydellä järjestelmä tuntuu turvalliselta käyttää, Buschan sanoo. Kuljettaja ottaa AiCC Plus -toiminnon käyttöön, ja se kytkeytyy päälle, kun mukautuvassa vakionopeussäätimessä vali-

taan lyhyt aikaväli ajoneuvojen välille. AiCC toimii tavanomaisen mukautuvan vakionopeussäätimen tapaan, kunnes se havaitsee toisen kuorma-auton (tai linja-auton) ja aloittaa letkaajon. Tasaisilla tieosuuksilla toiminto ylläpitää lyhyttä etäisyyttä, ja alamäen lähestyessä etäisyyttä lisätään. Alamäen lopussa jarrut voidaan vapauttaa, jolloin Eco-roll-toiminto aktivoituu, kuorma-auto saavuttaa edellä ajavan ajoneuvon ja etäisyys palaa lyhyemmäksi. Turvallisuuden parantamiseksi ja polttoaineenkulutuksen optimoimiseksi järjestelmä valitsee ajoolosuhteita vastaavan etäisyyden. Kuorma-auto tunnistaa lähestyttävän ajoneuvon tyypin sisäisen tutkan ja kameran avulla, ja tulos näkyy mittaristossa symbolina. Jos kuljettaja on asettanut etäisyysaikavälin tasolle 1 tai 2 (viisiportaisella asteikolla) ja olosuhteet ovat oikeat, kuormaauto alkaa seurata edessä olevaa ajoneuvoa. Kuljettaja voi luonnollisesti kytkeä toiminnon pois päältä milloin tahansa poistamalla AiCC:n käytöstä tai valitsemalla pidemmän etäisyyden. Asiakkaat voivat myös seurata Fleet Management -portaalista ajoneuvon suorituskykytilastoja, mukaan lukien kokonaisajomatka ja arvioitu letka-ajolla saavutettu polttoainesäästö. AiCC Plus kuuluu vakiovarusteena Scanian kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, joissa on mukautuva vakionopeussäädin, Active Prediction -ohjelmisto ja Advanced Emergency Brake -järjestelmä. - Toiminnon erona tavalliseen edistykselliseen vakionopeudensäätimeen on, että kuorma-auto huomioi sen avulla myös ajoolosuhteet - ylämäet, alamäet ja tasaiset tieosuudet - ja toimii niiden mukaan. Scanian AiCC Plus vie tekniikkaa kohti todellista letka-ajoa ja me pystymme tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvoa edistyksellisten avustinjärjestelmiemme ansiosta, Buschan selventää.

95

Monipuoliset hybridikuorma-autot kaupunkiliikenteeseen

S

cania esitteli Hannoverin IAA-messuilla pistokehybridi- kuorma-auton (PHEV), joka perustuu uuteen kuormaautosukupolveen. PHEV:ssä ja sen sisarmalliksi kutsutussa hybridikuorma-autossa (HEV) voidaan hyödyntää Scania Zone -palvelua, joka helpottaa päästöja nopeusrajoitusten noudattamista saumattomasti tietyillä vyöhykkeillä.

- Me Scanialla jatkamme eMobility-tiellä noudattaen ”tässä ja nyt” -strategiaa ja tarjoten ratkaisuja, jotka tukevat kaupunkiliikenteen asiakkaita kestävän kehityksen tiellä ensimmäisestä päivästä lähtien. Esittelemme ensin HEV-version ja PHEV seuraa ensi vuonna. Scanian asiakkaat saavat ratkaisun, jossa on luotettava laitteisto, regeneratiivinen lataus, riittävä toimintasäde, nollapakokaasupäästöt ja hyvä kokonaistaloudellisuus, toteaa Maria Johansson, Acting Product Director, Urban, Scania Trucks. Uusien hybridikuorma-autojen voimanlähteinä ovat Scanian 5-sylinterinen DC09-rivimoottori, jossa voidaan käyttää HVO:ta (vetykäsiteltyä kasviöljyä) tai dieseliä ja 130 kW:n (177 hv) sähkömoottori, joka tarjoaa 1 050 Nm:n vääntömomentin. Ladattavan litiumioniakun energiakapasiteetiksi on asetettu 7,4 kWh, mikä takaa akulle pitkän

Uusien hybridikuorma-autojen voimanlähteinä ovat Scanian 5-sylinterinen DC09-rivimoottori, jossa voidaan käyttää HVO:ta (vetykäsiteltyä kasviöljyä) tai dieseliä ja 130 kW:n (177 hv) sähkömoottori, joka tarjoaa 1 050 Nm:n vääntömomentin.

käyttöiän. Sähköisen ohjaustehostimen ja sähköisen jarruilmantuoton ansiosta kuorma-autoja voidaan käyttää kokonaan sähkökäytöllä ilman polttomoottorin tukea. - Hybridit ovat kokonaistaloudellisuudeltaan, käytettävyysajaltaan ja kestävyydeltään huippuluokkaa nykypäivän kaupunkiajossa. HVO-polttoainetta käytettäessä hybridikuorma-auto vähentää CO2-päästöjä jopa 92 prosenttia ja mahdollistaa erinomaisen tuottavuuden kasvavilla kaupunkialueilla, joilla kuorma-auto-operaattorien haasteina ovat esimerkiksi turvallisuus, ympäristövaatimukset ja katujen ruuhkaisuus, Johansson sanoo. Scanian HEV-ajoneuvot ovat

- Scanian tuotannon laatutaso on korkeampi kuin koskaan historiassa, vaikka koko mallisto on uudistettu nopeassa ajassa, kertoi Scanian Claes Erixon, Executive Vice President, Research and Development.

tilattavissa marraskuusta 2018 alkaen ja PHEV-ajoneuvot vuonna 2019.

Verkkoon yhdistetty Scanian C-me -liivi parantaa kuljettajan turvallisuutta

S

cania C-me -liivi tarjoaa älykkyyttä, näkyvyyttä ja tur- vallisuutta kuljettajan turvaksi. Yksin työskentelevät kuljettajat ovat alttiina vaaroille. Jos jokin menee vikaan, Scania C-me kiinnittää huomion automaattisesti kuljettajaan ja hän saa apua, sanoo Peter Hellberg, Product Manager, Vehicle Accessories, Scania.

Scania C-me -liivin toimintoja hallitaan sovelluksen avulla. Kuljettaja voi säätää itse useita asetuksia, jotka koskevat valoa, ulkoisia olosuhteita ja hätänumeroa. C-me-liivi on Bluetooth -yhteydessä kuljettajan matkapuhelimeen, jossa oleva sovellus välittää hälytyksen ja kuljettajan senhetkisen sijainnin Scania Fleet Management -järjestelmään tai esiasetettuun hätänumeroon. Sovelluksessa voidaan myös tarkastella kuljettajakohtaisia tietoja, kuten akun tilaa, siirtymisten määrää ohjaamoon ja ulos sekä muita merkityksellisiä tietoja. Scania C-me -liivi voidaan

määrittää kytkemään integroidut valot päälle automaattisesti, kun kuljettaja poistuu ohjaamosta pimeällä. Liivi täyttää jo ilman näitä valaistusominaisuuksia kaikki eurooppalaisen lainsäädännön vaatimukset, jotka koskevat näkyviä suojavaatteita. Näkyvyyttä parantavien ominaisuuksien lisäksi Scania C-me -liivissä on anturi, joka havaitsee kuljettajan jäämisen paikalleen nopean tahattoman liikkeen (kuten kaatumisen) jälkeen ja laukaisee hälytyksen. Liivissä on myös hälytyspainike, jota kuljet-

taja voi painaa manuaalisesti. - Tätä voidaan todella sanoa kuudenneksi aistiksi: vaatekappale ”valvoo” kuljettajaa ja voi todella ratkaista elämän ja kuoleman välillä tietyissä tilanteissa. Kuljettaja voi itse päättää, millaista seurantatasoa haluaa käyttää. Olen kuitenkin varma, että jokainen, joka putoaa kuorma-auto päältä lastauksen aikana, arvostaa nopeaa hätäapua, Hellberg toteaa. Scania C-me -liivi on saatavana Scania jälleenmyyjäverkoston kautta loppuvuonna 2018.

Scania C-me -liivin toimintoja hallitaan sovelluksen avulla. Kuljettaja voi säätää itse useita asetuksia, jotka koskevat valoa, ulkoisia olosuhteita ja hätänumeroa.


IAA 2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI

96

Miljoonas Volvo FH kuorma-auto toimitettiin asiakkaalle IAA:ssa

V

Vääntömomentti: 2600Nm Vaihteisto: I-Shift Dual Clutch kaksoiskytkinvaihteisto Taka-akselisto: Akselivälitteinen vetopyörästö Etujousitus: Paraabeli Takajousitus: Ilma Alustakorkeus: Medium Hidastin: VEB+ (Volvo Engine Brake), Volvon patentoima tehokas moottorijarru. Ohjaamo: Globetrotter XL korkea makuuohjaamo Turvallisuusvarusteet: ACC adaptiivinen vakionopeudensäädin ja hätäjarrutusjärjestelmä, kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, kaistallapitoavustin ja kaistavahti, Airbag kuljettajan puolella Muut lisävarusteet: Volvo Dynamic Steering ohjaus (VDS), FH25 erikoismalli

olvo Trucksin lippulaiva, Volvo FH, viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhlaansa. Volvo FH on yksi kuljetusalan suurimmista menestyksistä koskaan. Volvo FH kuorma-autoja on valmistunut tehtaalta jo yli miljoona kappaletta. Miljoonas Volvo FH luovutettiin syyskuun 19. päivänä Volvon osastolla IAA-messuilla Hannoverissa. Volvo FH25 juhlamalli luovutettiin Gesukolle, kylmäkuljetuksiin erikoistuneelle saksalaiselle kuljetusyritykselle. - Olemme ajaneet Volvon kuorma-autoilla vuodesta 1976. Volvo FH on kehittynyt jatkuvasti. Ymmärsimme alusta alkaen, että olimme valinneet tulevaisuuteen keskittyvän tuotemerkin. Emme vakuuttuneet pelkästään Volvo FH: n polttoainetehokkuudesta tehokkaan vaihteiston ja moottorin ansiosta, vaan myös tuotteen ajettavuudesta ja sen erilaisista turvallisuusominaisuuksista, Marco Reinhard, Gesukon toimitusjohtaja sanoo. Gesukon kalusto koostuu pelkästään Volvo-kuorma-autoista.

Miljoonas valmistettu Volvo FH kuorma-auto luovutettiin saksalaiselle kuljetusyritys Gesukolle IAA 2018 -näyttelyssä.

Uudessa Gesukolle luovutetussa Volvo FH 25 -juhlamallissa on Globetrotter XL makuuohjaamo, ACC adaptiviinen vakionopeudensäädin ja hätäjarrutusjärjestelmä sekä Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä. - Volvon FH:n myötä olemme toistuvasti rikkoneet rajoja ja luoneet uusia ratkaisuja kannat-

tavimpien, tehokkaampien, turvallisempien sekä ympäristöä vähemmän kuormittavien kuljetusten eteen. Nyt meillä on ilo toimittaa miljoonas tehtaalta valmistunut Volvo FH uskolliselle asiakkaallemme, joka on ollut mukanamme 25 vuotta. Tämä on fantastinen virstanpylväs tällä hienolla matkalla, Vol-

vo Trucksin johtaja Claes Nilsson sanoi luovutustilaisuuden yhteydessä.

Volvo FH 25 Juhlamallista kannattaa tiedustella lisää olemalla yhteydessä lähimpään Volvo Trucks jälleenmyyjään.

Volvo FH 25v Juhlamalli - myynnissä nyt Malli: Volvo FH Akselistoratkaisu: 4x2 vetoauto Akseliväli: 3700 mm Moottori: D13, 540 hp Euro 6

Volvon osaston järeintä päätä edusti 4-akselinen Volvo FH16 lavetinveturi.

- Puutavara-autot ovat Volvolle erittäin tärkeä segmentti globaalisti, kertoi Volvo Finlandin Tommy Lindholm.

Volvo Finlandin Magnus Björklund (oik.), Laura Ristolainen ja Christoffer Lundén esittelivät uutuuksia suomalaiselle ammattilehdistölle.

Volvo FMX on suosittu valinta maansiirtokuljetuksiin - kuvassa 3-aks. FMX Meillerin kippilavalla.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


IAA 2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI

97

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

Renault Trucks sähköistyy ja kehittää dieseltekniikkaa

Renault Trucksin osastolla esiteltiin uusimmat jo myynnissä olevat kuormaautomallit sekä tulevaisuuden visiot.

R

enault Trucks esitteli uuden täysin sähkökäyttöisen Z.E. -mallistonsa IAA-messuilla. Renault Trucksin messuosastolla oli uuden Z.E. -malliston lisäksi esittelyssä ajoneuvoja Euro 6 -mallistosta, uusimmat tutkimus- ja kehitystyön tulokset, sekä juuri julkistettu erikoismalli Renault Trucks T High

Renault Sport Racing. Sähköajoneuvojen edelläkävijä Renault Trucks on ilmoittanut lanseeraavansa täysin sähkökäyttöisten ajoneuvojensa toisen sukupolven. Uuden Z.E. malliston autot ovat kaupunkikäyttöön suunniteltuja kuorma- autoja. Renault Trucks on jo pitkään pitänyt sähköajoneuvoja yhtenä ratkaisuna kaupunkien ilmanlaatu- ja meluongelmiin. Kaukokul-

jetuksissa Renault Trucks uskoo dieselin pysyvän ajoneuvojen pääasiallisena energianlähteenä vielä useamman vuoden ajan. Renault Trucks jatkaa siksi tutkimustyötään dieselin energiatehokkuuden parantamiseksi. Messuilla esiteltiin yksityiskohtia Renault Trucksin FALCON (Flexible & Aerodynamic Truck for Low CONsumption) -tutkimusprojektista.

Autourheilusta kiinnostuneet saivat nähdä uuden ja rajoitetun ajan myynnissä olevan Renault Trucks T High Renault Sport Racing -mallin.

Pasi Gerpe (oik.) ja Ville Mamia kertoivat Renault Trucksin uutuuksista suomalaisille IAA-kävijöille; taustalla uusi Z.E. sähkökuorma-auto.


98

IAA 2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI

100 % diesel vapaa osasto I

veco teki historiaa IAA 2018 -näyttelyssä: osasto oli 100 % diesel vapaa alue eli kaikki esittelyssä olleet 18 hyötyajoneuvoa - pakettiautoista linja-autoihin, työmaa-ajoneuvoihin ja pitkän matkan rekkavetureihin - käyttivät voimanlähteenä kaasua (CNG/LNG) tai sähköä.

Ivecon pääjohtaja Pierre Lahutte (vas.) ja Ammattilehden päätoimittaja Janne Jokela esittelivät hyötyajoneuvojen puhdasta tulevaisuutta. Iveco on Euroopan markkinajohtaja kaasuajoneuvojen valmistuksessa; Suomessakin kaasuautojen myynti on lähtenyt hyvään vauhtiin ja kysyntä on kasvanut mm. raskaissa autoissa.

NGV Globalin presidentti Mariarosa Baroni on kaasuautojen vahva puolestapuhuja EU:ssa.

Iveco Stralis NP 460 hv rekkaveturi kulkee tankillisella LNG-kaasua jopa 1600 kilometriä.

Kun mietitään kokonaisuutta kyseessä oli todella kova veto ja linjaus Ivecolta, sillä vaikka merkki on markkinajohtaja Euroopassa kaasuajoneuvoissa niin ylivoimaisen suuri osa myydyistä ajoneuvoista on edelleen varustettu dieselmoottoreilla ja IAA -näyttelyyn saapuu satoja tuhansia dieselissä kasvaneita kuljetusalan ammattilaisia. - Meidän tulevaisuus on puhtaissa kestävissä kuljetuksissa ja halusimme tuoda viestin kerralla selväksi. Ivecon tekeminen kaasu- ja sähköajoneuvoissa on todella vahvaa, mikä tulee näkymään niiden myynnin hyvänä kehityksenä jo lähitulevaisuudessa kattavan dieselmallistomme rinnalla, kertoi Ivecon pääjohtaja Pierre Lahutte. Ivecon kaasu- ja sähkökäyttöiset mallit ovat rohmunneet viime aikoina myös alan palkinnot: Daily Blue Power ”Van of the Year 2018”; Crealis In-Motion-Charging ”Sustainable Bus of the Year 2019” ja ”European Mobility Exhibition Innovation Award” Crossway LE NP ”Sustainable Bus of the Year 2018” ja Stralis NP 460 ”Low Carbon Truck of the Year 2018”.

FPT ja Iveco tutkivat Hydrogen Concept -projektissa vetyä ja sähköä hyödyntävää ajoneuvoa.

Monikäyttöinen Iveco Daily juhlii 40-vuotista historiaansa ja myyntiin on tulossa jo lähiaikoina täyssähköversiot.

Iveco X-Way NP 400 hv neliakselina betoniautona. Voimanlähteenä CNG / BIO CNG -kaasu ja myös betonimylly on päästötön Cifa Energya -sähköhybridi.

Iveco viittoittaa tietä myös linja-autojen sähköistämisessä; kuvassa täysin sähkökäyttöinen Iveco Heuliez joita käytetään jo mm. Pariisissa.


IAA 2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI

99

MAN esiintyi kotikentällään IAA:ssa näyttävästi koko mallistonsa voimin; pakettiautoista linja-autoihin ja järeimpiin kuormureihin.

Vuoden kuorma-autoksi 2019 valittiin ehkä hieman yllättäen Ford F-MAX. Autoa myydään sen valmistusmaassa Turkissa sekä naapurimaissa. Niiden lisäksi Ford Trucksilla on jälleenmyyjäverkosto Venäjällä ja Itä- sekä Keski-Euroopassa, jonka valikoimaan uutuus kuuluu.

MAN esitteli näkemyksensä 15-tonniseksi sähkökäyttöiseksi kaupunkikuorma-autoksi. CitE -konseptiauton lisäksi osastolla oli esillä sähkökäyttöinen 3.5 tonnin eTGE -pakettiauto ja 26 tonnin eTGE -kuorma-auto, jotka ovat jo kenttätestivaiheessa eli pian tuotannossakin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

100 KULJETUS Päästötön Z.E. mallisto 3,5-26T

Renault Trucks julkistaa toisen sukupolven sähkökuorma-autot

Renault Trucks Z.E. -mallistoon kuuluvat Renault Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. ja Renault Trucks D Wide Z.E. Kuorma-autojen koot vaihtelevat 3,5 tonnista 26 tonniin.

R

enault Trucks tuo markkinoille täysin sähköisten ajo- neuvojen toisen sukupolven, johon kuuluvat Renault Trucks D Z.E. ja Renault Trucks D Wide Z.E sekä Renault Master Z.E. Uusi 3,5-26 tonnin mallisto sopii erityisesti kaupunkikäyttöön. Toisen sukupolven tuotesarja on seurausta yli kymmenen vuoden kehitysyhteistyöstä asiakkaiden kanssa, todellisissa käyttöolosuhteissa. Renault Trucks D sekä Renault Trucks D Wide Z.E. tulevat myyntiin Suomessa

vuoden 2019 lopulla. Master Z.E. malliston lanseerausaikataulua ei ole vielä Pohjoismaiden osalta julkistettu. Kaupunkikuljetusten luonne muuttuu jatkuvasti, ja siksi Renault Trucks, sähköajoneuvojen edelläkävijä, julkistaa nyt sähkökuorma-autojensa toisen sukupolven. Renault Trucks Z.E. -mallistoon kuuluvat Renault Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. ja Renault Trucks D Wide Z.E. Kuorma-autojen koot vaihtelevat 3,5 tonnista 26 tonniin, ja ne kattavat kaikki urbaanit käyttötarkoitukset tavaran jakelusta ja toimituksista aina jätekuljetuksiin saakka.

Renault Trucks on valmistellut sähköautojen tulemista jo viimeiset kymmenen vuotta

Renault Trucks piti jo lähtökohtaisesti sähköajoneuvoja selvänä ratkaisuna kaupunkien huonoon ilmanlaatuun ja meluongelmiin sekä yhtenä keinona vähentää hiilidioksidipäästöjä. Renault Trucks on tehnyt kenttätestejä sähkökuorma-autoilla jo yli kymmenen vuotta eri asiakkaiden kanssa. Näin on saatu tärkeää tietoa kuorma-autojen käytöstä, akun toiminnasta, latauspisteistä ja erityisistä huoltovaatimuksista. leistymiseen. Maxity-mallin ansiosta Renault Trucksilla on jo monen vuoden kokemus täysin sähkökäyttöisistä kuorma-autoista. - Kymmenen vuotta sitten olimme edelläkävijöitä, kun halusimme parantaa kaupunkien ilmanlaatua sähkökuorma-autoilla, kertoo Renault Trucksin pääjohtaja Bruno Blin. - Nyt tuomme markkinoille todistetusti suorituskykyisen sähköautomalliston, ja verkostomme asiantuntijat ovat valmiita auttamaan asiakkaita siirtymään sähköajoneuvoihin. Kymmenen vuotta sitten olimme edelläkävijöitä, nyt olemme asiantuntijoita, pääjohtaja Blin jatkaa.

Esteetön pääsy päästöttömillä kuorma-autoilla

Nyt kun tekniikan viimeisimmät kehitysaskeleet ovat tehneet sähkökuorma-autoista taloudellisesti kannattavan vaihtoehdon kuljetusyrityksille, Renault Trucks julkistaa täydellisen päästöttömän malliston. Olivatpa kaupunkialueiden

päästörajoitukset miten ankaria tahansa, Renault Trucks Z.E. ‑malliston ajoneuvoilla töitä voi jatkaa sujuvasti. Uusi mallisto on ratkaisu ilmanlaadun turvaamiseksi ja ruuhkien vähentämiseksi, sillä niillä voi tehdä meluttomia toimituksia virka-ajan ulkopuolella, eivätkä ne aiheuta paikallisia päästöjä tai hiilidioksidipäästöjä.

hän riittää teollisuuskäyttöön tarkoitettu 380 V:n ja 32 A:n kolmivaihevirtapistoke. Monipuoliset valmiudet erilaisiin käyttötehtäviin ja erilaisia päällirakenteita varten on maksimoitu varustamalla Renault Trucks D Z.E. ja Renault Trucks D Wide Z.E. voimanotolla, jossa on perinteinen mekaaninen liitäntä.

Renault Trucks D ja Renault Trucks D Wide Z.E.: Kaupunki- ja jätekuljetuksiin

RENAULT TRUCKS D Z.E.

Renault Trucks D Z.E. -mallin 16-tonninen versio on ihanteellinen kaupunkitoimituksiin ja lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin. Renault Trucks D Wide Z.E. on 26-tonninen versio tehokkaaseen jätteenkeräykseen. Molempia malleja ryhdytään valmistamaan Renault Trucksin Blainville-sur-Orne-tehtaalla Ranskan Normandiassa vuoden 2019 lopussa. Keskiraskaan Renault Trucks Z.E. ‑mallin toimintasäde on jopa 300 km käyttötarkoituksesta ja akkujärjestelmästä riippuen. Akkuyksikkö onkin sähkökuorma-auton kallein yksittäinen osa. Renault Trucks ei tingi hyötykuorman koosta tai kustannustehokkuudesta, joten saataville tulee erilaisia toimintasäteitä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Nopean lataamisen ansiosta Renault Trucks D Z.E.- ja Renault Trucks D Wide Z.E. ‑mallien litiumioniakut voidaan ladata jopa jo yhdessä tai kahdessa tunnissa 150 kW Combo CCS -liitännän kautta. Yön yli kestävä AC-lataus täyteen tehoon vie 300 kWh:n akulla 12 tuntia. Tä-

- Kokonaispaino: 16 t - Akselivälivaihtoehdot: 4 400 mm ja 5 300 mm - 185 kW:n sähkömoottori (jatkuva nimellisteho 130 kW) - Sähkömoottorin enimmäisvääntö: 425 Nm - Taka-akselin suurin vääntömomentti: 16 kNm - Kaksivaihteinen vaihteisto - Energiavarastointi: litium ioniakut, yhteensä 200-300 kWh - Todellinen toimintasäde: jopa 300 km

RENAULT TRUCKS D WIDE Z.E.

- Kokonaispaino: 26 t - Akselivälivaihtoehdot: 3 900 mm - Kaksi sähkömoottoria, joiden kokonaisteho on 370 kW (jatkuva nimellisteho 260 kW) - Sähkömoottorien enimmäisvääntö: 850 Nm - Taka-akselin suurin vääntömomentti: 28 kNm - Kaksivaihteinen vaihteisto - Energiavarastointi: 200 kWh:n litiumioniakut - Todellinen toimintasäde: jopa 200 km


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 101

Puutavara-autoilijat ovat löytäneet Volvo Truck Rental vuokrauspalvelun ja käyttöön löytyy uudenveroisia 4-akselisia Volvo FH -puutavara-autoja nosturilla varustettuna.

Puutavara-autonkin voi vuokrata

V

olvo Truck Rental -vuokrauspalvelusta voit vuokrata kuor- ma-auton kaikenlaisiin tarpeisiin koko maan alueella - myös ulkomaan liikenteeseen. Vuokrattava kalusto koostuu erilaisista hyötyajoneuvomalleista - aina puutavara- ja maansiirtoautoista pakettiautoihin ja kaikkea siltä väliltä.

Volvo Trucks aloitti vuokrauspalvelun järjestelmällisen kehittämisen Suomessa kuluvan vuosikymmenen alussa. - Konseptia on rakennettu perusteellisesti asiakkaiden tarpeita kuunnellen ja jatkuvasti muuttuvaan kuljetusalaan uusia ratkaisumalleja tarjoten. Vuokrattavien autojen määrää on kasvatettu tasaiseen tahtiin ja tällä hetkellä erilaisia Volvo ja Renault Trucks hyötyajoneuvoja on valikoimassa jo yli 100. Kehitämme autokantaa koko ajan jatkossakin kysynnän mukaan, kertoo Volvo Truck Rental- ja vaihtoautoliiketoiminnasta vastaava päällikkö Tuomas Virén. Koko vuokrattava kuorma-autokalusto on uudehkoa ja korkeatasoista ajomukavuudeltan, polttoainetaloudellisuudeltaan ja turvallisuudeltaan. Autoihin voi valita myös lisäpalveluita, kuten Dynafleet -kuljetusten tietojärjestelmän. - Hyötyajoneuvon vuokraus on asiakkaalle täysin riskitön ratkaisu, minkä kokonaiskulut pystyy laskemaan tarkasti ennakkoon. Vuokra-aika voi vaihdella päivistä kuukausiin; juuri asiakkaan tarpeen mukaan. Mo-

- Kuorma-auton vuokraus on erinomainen vaihtoehto kuljetusyrittäjälle moneen eri tilanteeseen, kertovat Vantaan Volvo Truck Rental myyjät Joni Tukiainen ja Jonas Holmström.

nilla toimialoilla sesonkina tarvitaan lisää kalustoa, jolloin vuokraus on kustannustehokas tapa saada käyttöön tehokasta ja luotettavaa kalustoa. Tai jos toiminta muuttuu ja käyttöön tarvitaan nopeasti erilaista kalustoa kuin omasta fleetistä löytyy, on vuokraus järkevä ratkaisu niin että homma saadaan matkaan. Myös uuden auton tilanneet asiakkaat hyödyntävät vuokrakalustoa silloin jos toimitusaika venyy esimerkiksi päällerakentamisen suhteen. Ja kuljetusliikkeiden lisäksi vuokrauspalveluamme hyödyntävät monet muutkin tahot kuten vaikkapa rakennusliikkeet, autokoulut, messutoimijat, rengasliikkeet jne. kertovat Vantaan Volvo Truck Rental myyjät Joni Tukiainen ja Jonas Holmström. Kuorma-autoja vuokrataan eniten eteläisen Suomen alueella mutta palvelun hyödyntäminen yleistyy myös maakunnissa. - Kun valikoimaan on tullut

haastavampiin ajotehtäviin varusteltuja ajoneuvoja, on kysyntä kasvanut koko ajan isompien asutuskeskusten ulkopuolellakin. Oli kuljetustarve melkein mikä tahansa niin meihin kannattaa olla yhteydessä - uskon että pystymme tarjoamaan järkevän ratkaisun, ilmoittaa Tampereen Volvo Truck Rental myyjä Janne Nurmela.

- Volvo -vuokrakalustoa löytyy hyvin erilaisiin kuljetustarpeisiin, esittelee Tampereen Volvo Truck Rental myyjä Janne Nurmela

käyttöön tarkoitettuja Volvo -puutavara- autoja on tulossa pari lisää asiakkaiden tarpeeseen. Metsäalan kuljetuksissa eletään muutosten aikaa ja kustannustehokkuutta haetaan koko ajan lisää. Puutavara-auton vuokraaminen kiireisimpään sesonkiin tai lisääntyneisiin

ajomääriin on nopea ja helppo, kustannustehokas ratkaisu. Ja joskus liukkaalla metsätiel- lä yhdistelmä lipsahtaa ojaan jolloin tilalle pitää saada heti toinen auto oman auton korjauksen ajaksi - silloinkin nopea apu löytyy Volvo Truck Rentalista, neuvoo Tukiainen.

Vuokrattavien Volvo FH -puutavara-autojen määrää kasvatetaan

Metsäteollisuuden kuljetustarpeet ovat laajat ja Volvo Truck Rental -vuokrakalustosta löytyy ratkaisut jopa puutavara-autoilijoille. - Meillä on tarjolla uudenkarheita 4-akselisia Volvo FH -puutavara-autoja aina 76 tonnin kokonaispainoille ja nosturilla varustettuna (2- tai 4-vipu). Alan toimijat ovat löytäneet palvelun ja hyödyntävät sitä kasvavassa määrin. Niinpä uusia vuokra-

Vuokralle on tarjolla myös kevyempää kalustoa kuten Renault Master -pakettiautot.


102 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo Trucks esittelee tulevaisuuden kuljetusratkaisun

- joka perustuu itseohjautuviin sähköajoneuvoihin

Volvon tulevaisuuden kuljetusratkaisu on tarkoitettu säännöllisiin ja toistuviin tehtäviin joille ovat ominaisia verrattain lyhyet matkat, suuret tavaramäärät ja toimitusten täsmällisyys.

V

olvo Trucks esittelee nyt uuden itseohjautuviin, sähkötoimi- siin hyötyajoneuvoihin perustuvan kuljetusratkaisun, joka voi tehostaa kuljetuksia ja tehdä niistä puhtaampia ja turvallisempia. Pitkän aikavälin tavoitteena on tarjota nykyisiä ratkaisuja täydentävä ratkaisu yrityksille, jotka tarvitsevat toistuvia kuljetuspalveluita määrättyjen kuljetuskeskusten välillä. Väestönkasvun ja kiihtyvän kaupungistumisen aiheuttamat liikenneruuhkat, saasteet, meluhaitat ja muut ympäristöongelmat ovat huomattavia haasteita. Kuluttaminen ja verkkokauppa ovat kasvussa ja kuljetusalalla vallitsee kuljettajapula, joten tehokkaille kuljetusratkaisuille on paljon kysyntää. - Kuljetusalan koko potentiaalia ei vielä ole päästy hyödyntämään. Kaikki viittaa siihen, että kuljetusten globaali tarve kasvaa

tulevan vuosikymmenen aikana merkittävästi. Vastaaminen tähän kysyntään kestävällä ja tehokkaalla tavalla edellyttää, että löydämme uusia ratkaisuja. Jotta voimme turvata tavaravirtojen sujuvuuden, meidän on myös hyödynnettävä olemassa olevaa infrastruktuuria nykyistä tehokkaammin. Kehittämämme kuljetusjärjestelmä voi olla tärkeä nykypäivän ratkaisuja täydentävä ratkaisu. Sen avulla voidaan ryhtyä selättämään monia haasteita, joita yhteiskunta, kuljetusyritykset ja kuljetusten ostajat kohtaavat, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson.

tyypillinen esimerkki, mutta myös muunlaiset käyttötarkoitukset ovat mahdollisia. - Järjestelmämme on ikään kuin täydentävä ratkaisu kehittyneille logistiikkaratkaisuille, joita monilla toimialoilla jo nykyään käytetään. Koska järjestelmä perustuu päästöttömiin ja meluttomiin itseohjautuviin ajoneuvoihin, sitä voi käyttää missä tahansa ja milloin tahansa - niin päivällä kuin yölläkin. Ratkaisussa hyödynnetään nykyistä tieinfrastruktuuria ja nykyisiä kuormankuljetusyksikköjä, jolloin kustannusten kattaminen ja integrointi aiempiin toimintoihin helpottuu, kertoo Vol-

vo Trucks autonomisia ratkaisuja kehittävän yksikön varatoimitusjohtaja Mikael Karlsson. Kuljetuksista huolehtivat itseohjautuvat sähköautot, jotka on linkitetty pilvipalveluun ja kuljetuskeskukseen. Ajoneuvot on varustettu kehittyneillä itseohjautuvilla ajojärjestelmillä. Ne tunnistavat nykyisen sijaintinsa muutaman senttimetrin tarkkuudella, valvovat ja analysoivat tarkkaan muita tienkäyttäjiä ja reagoivat sitten erittäin tarkasti. Kuljetuksen etenemistä valvotaan jatkuvasti kuljetuskeskuksessa, jossa seurataan tarkkaan kunkin ajoneuvon sijaintia, akkujen lataustasoa, kuormaa,

huoltotarvetta ja lukuisia muita parametreja. Teollisen tuotantoprosessin tavoin nopeus ja eteneminen matkalla on räätälöity niin, että tarpeettomalta odottelulta vältytään ja toimitusten tarkkuus paranee. Näin puskurivarastojen aiheuttamalta hävikiltä vältytään ja saatavuus paranee. Samaa reittiä ajavat ajoneuvot tekevät yhteistyötä, jolloin rytmi pysyy optimaalisena. Lähitulevaisuudessa Volvo Trucksin kuljetusratkaisua kehitetään edelleen priorisoiduissa käyttötehtävissä yhdessä valikoitujen asiakkaiden kanssa.

Täydentää kehittyneitä logitiikkaratkaisuja

Volvo Trucksin tulevaisuuden kuljetusratkaisu on tarkoitettu säännöllisiin ja toistuviin tehtäviin, joille ovat ominaisia verrattain lyhyet matkat, suuret tavaramäärät ja toimitusten ehdoton täsmällisyys. Logistiikkakeskusten väliset kuljetukset ovat tästä

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE

Kuljetuksista huolehtivat itseohjautuvat sähköautot, jotka on linkitetty pilvipalveluun ja kuljetuskeskukseen. Ajoneuvot on varustettu kehittyneillä itseohjautuvilla ajojärjestelmillä.


METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

KULJETUS 103

Volvon asentamilla varaosilla on kahden vuoden täystakuu ilman kilometrirajoituksia, joka kattaa varaosat, työt ja seurannaisvauriot. Takuu koskee myös Volvon alkuperäisiä vaihto-osia ja lisävarusteita.

HUOLTOVAPAAT GEELIAKUT JÄLKIASENNUKSENA Huoltovapaat geeliakut kestävät huomattavasti paremmin syväpurkauksia ja ne soveltuvat siten erityisesti autoihin, joissa energiankulutus on suuri pitkinä ajanjaksoina (esim. kaukokuljetusautot, joissa yövytään). Geeliakut ottavat myös paremmin vastaan virtaa kylmissä olosuhteissa. Volvo Trucks Driver Challenge 2018 finaaliin osallistui 33 kuljettajaa eri maista. Voiton vei Piotr Krahel Puolasta, toiseksi sijoittui Bert Johansson Ruotsista ja kolmanneksi ajoi maitoautoa työkseen ajava Simo Laukkanen Kuljetus Laukkanen Ky:stä.

Suomen Simo Laukkanen sijoittui kolmanneksi Volvo Trucks Driver Challenge 2018 ajotaitokilpailun maailmanfinaalissa

V

olvo Trucks Driver Challenge 2018 kuljettajakilpailun maailmanfinaali järjestettiin 13.-14.2018 Göteborgissa. Finaaliin osallistui 33 kuljettajaa eri maista. Voiton vei Piotr Krahel Puolasta, toiseksi sijoittui Bert Johansson Ruotsista ja kolmanneksi ajoi maitoautoa työkseen ajava Simo Laukkanen Kuljetus Laukkanen Ky:stä.

Kuudetta kertaa tänä vuonna järjestetty Volvo Trucks Driver Challenge -ajotaitokilpailu keskittyi polttoainetaloudellisuuteen, tuottavuuteen sekä turvalliseen ajotapaan. Kokonaisuutena kilpailussa mitataan kaikkia kuljettajan jokapäiväisessä työssään tarvitsemina taitoja. Kuljettajien ajotaidoilla on suuri merkitys yrityksen tuottavuuteen ja tuloksentekoon. Kuljettajat vaikuttavat ammattiosaamisellaan suuresti myös teiden turvallisuuteen. Kuljetusala kasvaa jatkuvasti, ja ammattitaitoisista kuljettajista on maailmanlaajuisesti iso pula.

Simo Laukkanen, Kuljetus Laukkanen Ky: ”Kisatilanteet avaavat silmät omalle kehittymiselle”

Volvo Driver Challenge nostaa kuljettajien ammattiosaamisen merkitystä esiin. Simo Laukkanen korostaakin, kuinka tärkeää on pysyä mukana kuljetusalan jatkuvassa kehityksessä. - Koskaan ei pidä tuudittautua siihen, että osaisi jo kaiken, vaan pyrkiä analysoimaan omia taitoja ja etsiä kehityskohteita, Simo Laukkanen pohdiskelee. Laukkanen toteaa myös, että Driver Challengen kaltaiset ajotaitokilpailut ovat

erinomaisia paikkoja löytää omia ammatillisen kehittymisen paikkoja. - Vaikka tuli hyvä sijoitus, niin heti alkoi päässä analyysi, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Tärkeää ei niinkään ole se, että näkee, mitä osaa, vaan että näkee, mitä voi vielä oppia, Laukkanen avaa omaa kehitysfilosofiaansa. Simo Laukkanen kiittelee Volvo Trucks Driver Challenge 2018 -ajotaitokilpailun järjestäjiä hyvistä kisajärjestelyistä ja hienosta elämyksestä: - Kisakokonaisuus oli luotu erinomaisen hyvin ja ensimmäisen päivän harjoittelut toivat kivan rentouden koko tapahtumalle, jonka jälkeen itse kisaosuuksien ajaminen tuntui jopa leppoisalta. Simo nautti kilpailussa myös verkostoitumisesta muiden maiden kuljettajien kanssa ja kuunteli suurella mielenkiinnolla minkälaisella kalustolla ja minkälaisissa tehtävissä muissa maissa työskennellään.

Märkäakkujen vaihto geeliakkuihin FH(4)/FM(4)/FH16(4)

Asennukseen sisältyy 2 kpl 210 Ah 800A geeliakkua, anturisarja sekä ohjelmistopäivitys.

1300 €

PYSÄKÖINTILÄMMITTIMEN VUOSIHUOLTO Huoltamalla Thermo 90/90S/90STmoottorilämmittimesi varmistat sen moitteettoman toiminnan koko talven ajan. Vuosihuollon yhteydessä myönnämme alennuksen muista lämmittimen huollon yhteydessä käytettävistä osista. Tarvittavat lisätyöt ja -osat veloitetaan erikseen.

Vuosihuolto

100 €

Alennus huollon yhteydessä käytettävistä osista

VOLVON KATTAVA TALVIHUOLTO

Talvihuoltopakettiin sisältyy: Polttonestejärjestelmä • Polttonestesuodattimen vaihto • Polttonestesäiliön ja ilmanvaihtosuodattimen tarkastus • Polttonesteen siirtopaineen tarkastus Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä • Pakkaskestävyyden mittaus • Vuotojen tarkastus • Raitisilmasuodattimen tarkastus • Lämmityslaitteen toimintatarkastus • Lisälämmittimen toimintatarkastus

Moottorin imujärjestelmä • Ilmansuodattimen vaihto tarvittaessa • Imuilman sihdin tarkastus • Hehkun toiminnan tarkastus Paineilmajärjestelmä • Ilmankuivaimen toimintatarkastus • Veden tyhjennys paineilmasäiliöstä Sähköjärjestelmä • Akkujen ominaispainomittaus • Napojen puhdistus ja voitelu • Akkujen nesteen tarkastus (HD akut) • Latausjännitteen mittaus • Valojen ja heijastimien tarkastus ja säätö Muut • Kytkin- ja jarrunesteen vesipitoisuuden mittaus • Hihnojen ja hihnankiristimien tarkastus ja säätö Vaihdetut suodattimet veloitetaan erikseen.

170€

TILAA FALKEN TALVIRENKAAT KUORMA-AUTOOSI NYT! U ISTETT VALM ISSA JAPAN

T! SYYSHINNA

Eturenkaat SI-011: 315/70R 22.5 335 € 315/80R 22.5 335 € 385/65R 22.5 350 € 385/55R 22.5 370 €

Volvo Trucks Driver Challenge 13.-14.9.2018

* Kilpailu on järjestetty joka toinen vuosi vuodesta 2009 lähtien * Kisaan osallistui 12 000 kuljettaja eri puolilta maailmaa ja jokaisen maan voittaja pääsi maailmanfinaaliin, johon osallistui 33 kuljettajaa. * Fokusalueet tämän vuoden kisassa olivat polttoainetaloudellinen, tuottava sekä turvallinen ajotapa. * Maailmanfinaalissa ajettiin Volvo FH ja FMX autoilla kahdella radalla, joista toisella mitattiin polttoainetaloudellisuutta ja toisella tuottavuutta.

-20 %

Hintaan sisältyy 1 kpl rengas ilman vannetta, alv.0 %. Kierrätysmaksu lisätään hintaan.

Vetorenkaat SI-121: 295/80R 22.5 335 € 315/70R 22.5 335 € 315/80R 22.5 350 €

Syyskampanja voimassa 30.11.2018 saakka.

Tarjoukset voimassa 31.12.2018 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 870 • www.wetteripower.fi


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parivertailu: Volvo FH 460 ja Volvo FH 460 LNG

Kulut kuriin LNG:llä

Volvon LNG-diesel monipolttoainemoottori on parivertailun perusteella varsin onnistunut kokonaisuus. Kuljettajan kantilta arvioitaessa ero vastaavaan dieseliin on merkityksetön.

V

olvo Trucks toi markkinoille uuden polttoajnetaloudelli- sen raskaankaluston voimanlähteen. Nesteytettyä maakaasua ja dieseliä polttoaineena käyttävässä 13 litran moottorissa yhdistyvät maakaasumoottorin vähäpäästöisyys ja dieselin joustavuus ja tehokkuus. Koeajossa moottoriuutuus pärjäsi tasavertaisesti dieselin rinnalla. Kun katseet käännettiin polttoainelaskuun alkoi kaasuautoilu kiinnostaa entistäkin enemmän. Piti senkin päivän tulla vastaan, kun autojen parivertailun tavoitteena on huomata, että autot ovat ominaisuuksiltaan lähes identtisiä. Näin asia kuitenkin on. Volvo Trucksin tuore, nesteytettyä maakaasua ja dieseliä polttava, tilavuudeltaan 13 -litrainen monipolttoainemoottori vastaa käyttöominaisuuksiltaan lähes täydellisesti vastaaviin suoritusarvoihin yltävää 13 litran dieselvaihtoehtoa, jollainen löytyy ajolenkillä edellä ajavan ja täysin vastaavan Volvo FH460 puoliperäyhdistelmän runkoaisojen välistä. Paperilla moottorien välillä on eroa vain vääntömomenttikäyrässä, joka kääntyy 100 Nm verran dieselin puolella. Kaasumoottorilla varustetussa autossa on eroa kompensoidaan pykälää tiheämmän perävälityksen voimin. Maantiellä autojen välille on vaikea tehdä selkeää eroa, minkä apumiehen paikalla istuva Volvon ruotsalainen tehdaskuljettaja myöntää olevan koko koeajorupeaman perimmäisenä jujuna: - 13-litrainen dieselmoottorimme on itsessään jo täydellinen voimanlähde, minkä polttoainetaloudellisuutta ja tuottavuutta asiakkaamme vuolaasti

LNG auton polttoainetankkaus on helppoa, joskin polttoaineen kylmyydestä johtuen tapahtuma vaatii kunnon suojavarusteet.

ylistävät. Uuden kaasumoottorin kehityksessä otimme tavoitteeksemme yltää samoihin suoritusarvoihin ja polttoainetalouteen. Suoritusarvoissa pääsimme tavoitteeseemme, mutta polttoainetaloudessa ylitimme tavoitteen reilulla marginaalilla. Uusi moottori on erittäin pieniruokainen. Sen todistavat sekä omat testimme että asiakkaidemme kokeilut. Tasaisessa maantieajossa LNG-kulutus on helposti 17-18 kg/100 km luokkaa, ja sen allekin. Koska moottori on puristussytytteinen palotapahtuma käynnistetään pienellä määrällä dieseliä, mitää kuluu tyypillisesti 5-10 % kaasunkulutuksesta. - Monipolttoaineteknologian avuin saavutamme kaasumoottorillamme dieselille ominaisen korkean hyötysuhteen ja suorituskyvyn. Lisäksi moottorimme haitalliset päästöt ovat vähintään 20 % dieseliä matalammat, ja Bio-LNG:tä ja HVO-dieseliä käytettäessä laskennallisesti jopa 100 % matalammat, sanoo apumiehen paikalla istuva valmistajan edustaja, Volvolta kerrotaan.

Ajoltaan samanlaisia

Koeajo suoritettiin pareittain. Ammattilehdellä kävikin tämän

suhteen melkoinen tuuri, sillä ajopariksi, toisen auton rattiin valikoitui Rahtarit ry:n puheenjohtaja Timo Kima. - Otetaan näistä mittaa pienemmillä tieosuuksilla, niin saadaan jonkinmoinen käsitys eroavaisuuksista. Maantiellä ovat lienevät enemmän ja vähemmän toistensa kopioita, Kima arvioi. Taipaleelle lähdettiin Volvo Truck Center Vantaan pihamaalta. Ensimmäinen pysähdys tehtiin läheisellä Gasum LNG-asemalla, missä autot tankattiin. Mielenkiintoisen polttoainetäydennysrituaalin jälkeen yhdistelmien keulat käännettiin kohti Vaasaa, mitä lähestyttiin pikkuteitä pitkin aina Hyvinkäälle saakka, josta tultiin ensin vanhaa Hämeenlinnantietä ja myöhemmin Tuusulantietä pitkin takaisin Vantaalle. Sama reitti ajettiin kahteen otteeseen, jotta molemmat pääsivät ajamaan kumpaakin autoa. Koeajoreitti osoitti Volvon lupaukset eri moottorien samankaltaisuudesta hyvin paikkaansa pitäviksi, kaasumoottorin kanssa pärjää siinä missä dieselilläkin.

Säästöpontentiaalia

Mielenkiintoiseksi peli muut-

Koeajoreitti osoitti Volvon lupaukset eri moottorien samankaltaisuudesta hyvin paikkaansa pitäviksi, kaasumoottorin kanssa pärjää siinä missä dieselilläkin.

Rahtarit ry:n puheenjohtaja Timo Kiman (vas.) vieressä Volvo Trucksin testikuljettajat Calle Wiman ja Clara Werner Floberg sekä Vesa Soppi Volvo Finlandilta.

tui ajon jälkeen, kun ruvettiin katsomaan Volvo DynaFleetin antamia kulutuslukemia. Diesel auton kulutukset olivat 33,91 ja 33,26 l / 100km ja LNG autoilla kulutukset olivat 22,33 kg + 2,04 l dieseliä ja 24,8 kg + 2,39 l dieseliä / 100 km. Volvon antaman muuntotaulukon mukaan yksi litra naftaa vastaa 0,72 kg LNG:tä. Nopean laskutoimituksen myötä kaikki kulutuslukemat LNG:ksi muutettuna autojen kulutukset olivat likipitäen samoja. Postiivinen yllätys näkyy polttoainelaskussa. Dieselin litrahinta ja LNG-kaasun kilohinta on tätä kirjoitettaessa vain muutaman eurosentin päässä toisistaan. Volvon lupaama noin 30 prosenttia matalampi polttoainekustannus pitää sekin hyvin

paikkansa. Koska Volvon monipolttoainemoottorissa palaa myös dieseliä on haitalliset palokaasut pestävä Adblue liuoksen voimin, mitä kuluu lähes samaan tahtiin dieselmoottorilla varustetun variantin kanssa. Volvolta kerrotaan että monipolttoainemoottorin huoltoväli on sama kuin tavallisella dieselmoottorilla. Toistaiseksi Volvo myy kaikki LNG autonsa vain leasingsopimuksella, joka sisältää myös huoltosopimuksen. - Otamme järjestelyllä osan riskistä kontollemme, sillä kyseessä on täysin uusi tuote, minkä tulevaisuuden jälleenmyyntiarvo on vielä täysin avoin kysymys, sanoo Volvon palvelutuotteista vastaava Vesa Soppi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 105

Suomen ensimmäinen Volvo FH LNG luovutettiin Kuljetus Arto Järvimäki Oy:lle

S

uomen ensimmäinen Volvo FH LNG 460 hv -kuorma-auto luovu- tettiin Kuljetus Arto Järvimäki Oy:lle 17.9.2018 Vantaan Truck Centerissä. Kuljetusyrittäjä Marko Järvimäki kertoo, että hankintapäätös perustui ympäristöarvoihin ja haluun toteuttaa vastuullisuutta. Kuorma-auton toimintavarmuus, huoltoverkosto ja toimivat henkilösuhteet olivat Volvon vahvuudet. Kuljetus Arto Järvimäki Oy on perustettu vuonna 1987. Se työllistää sata kuljettajaa, jotka ajavat 60 autolla muun muassa elintarvikkeita pääkaupunkiseudulla. Marko Järvimäki tilasi Volvo FH LNG:n viime toukokuussa heti, kun se tuli myyntiin. Luovutus- ja tankkauskoulutuksen jälkeen Volvo FH LNG lähti ajamaan elintarvikkeita Keskolle. Järvimäki korostaa, että päätökset eivät voi perustua vain taloudellisiin seikkoihin: kuljetusalan on kehityttävä ja kannettava omaa vastuunsa ympäristöstä: - Ympäristöarvot ovat tärkeitä, eikä raha ei ole kaikki kaikes-

Kuljetus Arto Järvimäki Oy on ottanut käyttöön Suomen ensimmäisen Volvo FH LNG 460 hv -kuorma-auton. Hankintapäätös perustui ympäristöarvoihin ja haluun toteuttaa vastuullisuutta.

sa. Meidän pitää miettiä myös tulevia sukupolvia. Maailma kehittyy paremmaksi vain konkreettisten päätöksien ja tekojen avulla. Volvo Trucksin tuotepäällikkö Mikko Aules kertoo, että kaukoliikenteessä kaasuautolla voi ajaa yhdellä tankillisella jopa tuhat kilometriä. Hiilidioksidipäästöt ovat 20 prosenttia pienemmät kuin dieselautossa. Mikäli käytetään biodieseliä, hiilidioksidipäästöt ovat lähes

100 prosenttia pienemmät: - Kaasuauton polttoainekulut ovat pienemmät kuin dieselille. Tehosta ja väännöstä ei tarvinnut tinkiä yhtään. Moottori on 90 prosenttisesti sama kuin D13-dieselmoottori. Järvimäki toteaa, että Volvo FH LNG on teknisesti samanlainen kuin dieselmalli. Vain tankkaamisessa on eroja: - Tankkaaminen on samanlaista kuin formuloissa, siinä käytetään pikalukkoa. Tankkaaminen

käytiin läpi käyttökoulutuksessa, ja se on helppoa.

Tuttu tiimi varmistaa toimintavarmuuden

Hankintapäätöstä edelsi huolelliset hintavertailut tarjolla olevista vaihtoehdoista. Myös hyvät aiemmat kokemukset Volvosta painoivat vaakakupissa. - Volvo on toimintavarma, ja huolto toimii hyvin. Koska kaasuauton tekniikka on uutta, ha-

lusin ympärilleni tutut pelaajat, jotta hommat hoituvat helposti ja joustavasti. Järvimäki arvosti myös aktiivista myyjää Janne Pelttaria, joka otti asiakkaan asian omakseen. Tässä prosessissa kaikki toimi hienosti. - Oli mukava tehdä kauppaa, ja sen jälkeen oli voittajafiilis. Jonkun on otettava ensimmäinen askel ja hankittava ensimmäinen Volvon kaasuauto. Volvo FH LNG:n käyntiääni on hiljainen, mikä on tärkeä seikka, koska Järvimäen kaasuauto liikkuu pääkaupunkiseudulla asutuksen keskellä. Kaasuautolla ajetaan 22 tuntia vuorokaudessa kuutena päivänä viikossa. Vuodessa kilometrejä tulee mittariin noin 60 tuhatta. Näillä kilometreillä alhaisempi polttoaineenhinta ei kompensoi korkeampaa hankintahintaa, eli taloudelliset syyt eivät olleet hankintamotiivi.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


106 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vähälä Yhtiöiden käyttöön ensimmäinen Ivecon kolmiakselinen LNG-rekkaveturi Suomessa

G

asumin kanssa yhteistyötä tekevä Vähälä Yhtiöt ottaa vuodenvaihteessa käyttöönsä nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevan raskaan 26 tonnin rekkaveturin. Kahdeksanakselinen, Ivecon vetämä puoliperävaunuyhdistelmä liikennöi tammikuusta 2019 lähtien Jyväskylän ja Helsingin välisessä runkoliikenteessä. Se tuottaa vuosittain 50 tonnin CO2-päästövähenemän vuodessa vastaavaan, dieselkäyttöiseen rekkaveturiin verrattuna. Vähälä Yhtiöt päätti investoida LNG-kalustoon, koska yhtiö haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuksia ympäristöystävällisempään palveluun, saada ensi käden kokemusta tulevaisuutta varten ja pysyä kuljetusalan kehityksen kärjessä. Yhtiössä uskotaan vahvasti kestävään kehitykseen. - Vastuullisuus on meille tärkein liiketoimintaa ohjaava arvo ja olennainen osa liiketoimintaa myös monelle asiakkaallemme. Haluamme tarjota heille mahdollisuuden vähäpäästöiseen logistiikkaan, sanoo Vähälän hankintapäällikkö Ari Karjalainen. Raskaan kaluston vaihtoehtoiset polttoaineet nähdään Vähälässä merkittävänä mahdollisuutena vastata tiukentuviin maantieliikenteen päästönormeihin. - Raskaassa liikenteessä eri-

tain 50 tonnia vähemmän.

LNG on ratkaisu raskaan liikenteen päästövähennyksille

Kysyntä puhtaamman liikenteen ratkaisulle lisääntyy kovaa vauhtia etsittäessä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tällä hetkellä maantieliikenteen päästöistä 40 prosenttia tulee Suomessa jakelu- ja raskaasta liikenteestä. LNG:n vahva etu on se, että sen käytöstä syntyvät typenoksidi- ja hiukkaspäästöt ovat hyvin alhaiset, minkä johdosta kaupunkien ilmanlaatu ei kärsi. Laajentuva kaasutankkausasemaverkosto yhdessä uusien kaasuajoneuvomallien kanssa luovat hyvät edellytykset liikennekaasumarkkinan kasvulle ja päästövähennyksille.

- Yhteistyö Vähälä Yhtiöiden kanssa on mahtava juttu. Uusi LNG-käyttöinen kuorma-auto on mainio tapa toimia entistä ympäristöystävällisemmin tavarankuljetuksessa. LNG on puhtaampi vaihtoehto raskaaseen maantieliikenteeseen, ja sen suosio onkin ollut huomattavassa kasvussa viimeisten vuosien aikana - ja tätä kasvua mekin haluamme tukea. LNG:n avulla voidaan saavuttaa noin 25 % vuotuiset polttoainesäästöt verrattuna fossiiliseen dieseliin”, sanoo Gasumin myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen.

Iveco Stralis NP 460 kulkee nesteytetyllä maakaasulla (LNG) ja se tulee Vähälä Yhtiön HCT-puoliperävaunun vetoautoksi.

tyisesti kaasukäyttöisten LNG -ajoneuvojen kehitys on ollut kiinnostavaa, vaikkakin näistä saadut kokemukset haastavissa pohjoisen olosuhteissa ovat rajallisia, Karjalainen toteaa. Vaihtoehtoista polttoainetta käyttäväksi ajoneuvoksi Vähälässä valittiin Ivecon Stralis NP 460. Se tulee yhtiön HCT-tutkimusprojektina olevan viisiakselisen 19,6 metriä pitkän puoliperävaunun vetoautoksi. Kokonaispainoa yhdistelmälle tulee 62 tonnia ja pituutta 23 metriä.

Kolmiakselinen Stralis NP 460 on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Yhdistelmä liikennöi Karjalaisen mukaan päivittäin Jyväskylän ja Helsingin välisessä runkoliikenteessä n. 230 000 kilometrin vuosittaisella ajomäärällä: - Lähdemme mielenkiinnolla tutkimaan, miten LNG-käyttöinen raskaan kaluston ajoneuvo käyttäytyy kovasuoritteisella välillä. Arvioimme, että kokonaisuudessaan dieseliin verrattuna CO2-päästöjä tulee vuosit-

Vastuullisuus vuodesta 1937 toimineelle on Vähälä Yhtiölle tärkein liiketoimintaa ohjaava arvo.

LNG jakeluverkosto laajenee M oottoriteknologian alalla eletään ehkäpä mielenkiintoisinta aikaa koskaan. Perinteiset bensiini- ja dieselmoottorit ovat saamassa rinnalleen tehokkaita ja ympäristöystävällisempiä vastineita.

Vetyä polttavan polttokennomoottoria on jo vuosikymmenten ajan tarjottu kaiken pelastavaksi ratkaisuksi. Tekniikka on jo nyt tarjolla, mutta vain rajoitetusti henkilöautokäyttöön ja voimalaitoskäyttöön. Ennen lopullista oivallusta ja maailman kasvavan energiantarpeen ruokkivaa ympäristöystävällistä ratkaisua on vastausta haettava myös muiden vaihtoehtojen puolelta. Sähkö on tässä kaaviossa jo ottanut oman paikkansa. Fossiilisista ja uusiutuvista polttoaineista kestävimmäksi

vaihtoehdoksi ovat nousemassa maa- ja biokaasu, jotka, moottoriteknologian kehityksen ja osin myös poliittisen painostuksen myötä, ovat saaneet jalansijaa myös hyötyajoneuvokäytössä. Yhdysvaltain markkinoilla kuorma-autovalmistajat ovat tarjonneet jo pidemmän aikaa maakaasuvaihtoehtoa perinteisen dieselin rinnalla. Euroopassa paineistetun (CNG) ja nesteytetyn (LNG) maakaasun kysyntä on ollut pitkään vähäistä. Öljynjalostuksen sivutuotteena syntyvää nestekaasua (LPG) on sitävastoin kattavasti saatavilla Euroopassa, paitsi Suomessa, jossa sen myyntiä ohjataan verotuksella. Toimivan maakaasujakeluverkoston kehitystyö ja rakentaminen on lähtenyt toden teolla käyntiin vasta tällä vuosikymmenellä, osin EU:n tarjoaman rahoituksen turvin. Ja raskaalle

liikenteelle sopivan LNG jakeluverkoston ihan muutaman vuoden aikana. Suomessa jakeluverkostoa laajennetaan parhaillaan valtio-omisteisen kaasuyhtiö Gasumin toimesta. Suomeen on rakennettu kaksi LNG-tuontiterminaalia ja samalla yhtiö on vahvistanut merkittävästi LNG -toimitusketjuaan Pohjoismaissa. Gasumin ensimmäiset LNG -tankkausasemat sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa ja Vantaalla. Gasumin kuluvan vuoden syyskuussa julkaiseman suunnitelman myötä raskaanliikenteen LNG-asemaverkostoa on määrä kasvattaa nykyisestä neljästä peräti 15 asemaan. Yhtiön suunnitelmissa on rakentaa Pohjoismaihin kaikkiaan 50 LNG-aseman verkosto, mikä tukee ympäristöystävällisiä kuljetusratkaisuja.

LNG auton polttoainetankkaus on helppoa, joskin polttoaineen kylmyydestä johtuen tapahtuma vaatii kunnon suojavarusteet.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 107

Liikkuva rengasliike palvelee kuljetusyrityksiä siellä missä autot kulkee

K

uljetusyrityksillä on tiukat aikataulut ja rengashuollon pitää toimia tehokkaasti. Tähän tarpeeseen Rengascenter -ketjuun kuuluvat yritykset ovat tuoneet palveluvalikoimaansa liikkuvia raskaan kaluston rengashuoltoautoja, joiden avulla rengashuolto voidaan tehdä kenttäolosuhteissa siellä missä asiakkaan auto helpoiten tavoitetaan. Rengascenter -yrityksillä on käytössä yhteensä jo kuusi rengasautoa: kolme liikkuu pääkaupunkiseudulla, yksi Jyväskylästä ja yksi Mäntästä käsin - uusimman sijaintipaikkana ollessa Lappeenranta. - Otimme täysin toimintaan varustellun rengasauton käyttöön lokakuussa ja sillä operoidaan aika laajalti koko Saimaan ympäristössä, missä meillä on kasvavassa määrin renkaita ja pinnoituksia ostavia asiakkaita. Asennukset paikan päällä mahdollistava rengasauto täydentää raskaan kaluston palvelukonseptiamme Pieksämäen ja Juvan toimipisteiden ohella, sanoo KL-Renkaan hallituksen puheenjohtaja Mika Luukkanen. KL-Renkaan rengasauto rakennettiin Volvo -kuorma-auton päälle. Varustelun suoritti ammattitaidolla Naaran Kuljetushuolto ja rengashuoltolaitteet edustavat alansa huippua. - Autosta löytyy ihan kaikki

laitteet kuorma-autojen, erilaisten työkoneiden, traktoreiden ja henkilöautojen rengashuoltoon. Käytössä on mm. raskaan kaluston asennuskone, tasapainoituskone, turvahäkki, erilaiset tunkit, rengaspulttien irroittaja sekä paineilmalaitteet ja kaikki tarvittavat käsityökalut, luettelee myyntipäällikkö Juha Myöhänen, joka vastaa rengasauton operatiivisesta toiminnasta yli 40 vuoden kokemuksellaan raskaan kaluston renkaista. KL-Renkaan rengasautolla operoi tällä hetkellä 3 koulutettua alan ammattilaista. Yhteistyötä tehdään myös Hinauspalvelu 247 Etelä-Karjalan kanssa. - Autolla liikutaan yksin tai kahden miehen voimalla, riippuen millainen työ perillä odottaa. Olemme hakemassa vielä yhtä asentajaa porukkaan niin että pystyisimme jatkossa tarjoamaan myös 24 h hälytysvalmiuden, sanoo Myö- hänen.

KL-Rengas on aloittanut raskaan kaluston rengashuoltojen tarjoamisen kentällä liikkuvalla, täysin toimintaa varten varustellulla rengasautolla. Operointi tapahtuu laajasti Saimaan ympäristössä.

KL-Renkaan myyntipäällikkö Juha Myöhänen vastaa rengasauton operatiivisesta toiminnasta yli 40 vuoden kokemuksellaan raskaan kaluston renkaista.

Kaikki KL-Renkaan rengasauton rengashuoltolaitteet edustavat alansa huippua; kuvassa asentaja Kalle Soiniola valmistamassa Bandag -pinnoitettua rengasta tasapainoituskoneelle.

Ilmatykillä paineistetaan rengas nopeasti niin että se nousee vanteelle.

KL-Renkaan rengasauto saapuu paikanpäälle sinne missä asiakkaan kuorma-auton rengashuolto on aikataulujen mukaan helpoin suorittaa; kuvissa ollaan Lappeenrannassa Kuljetusliike O. Hämäläinen Oy:n hallilla rengastamassa säiliöautoa. Tarjottavissa uusissa renkaissa ykkösvaihtoehto on Bridgestone ja pinnoituksissa suositaan Bandag -laatua - lisäksi asennetaan toki myös asiakkaan omia renkaita.

Raskaan kaluston renkaiden asennuskoneella pystytään hoitamaan kuorma-autojen, erilaisten työkoneiden ja traktoreiden rengastyöt. Kuvassa asentaja Kurre Sundström laittaa uutta rengasta vanteelle.

Rengaspulttien irrroitus ja kiinnitys tapahtuu nopeasti ja lutettavasti EL-MAX -laitteella.

Renkaiden täyttö tehdään turvallisesti rengashäkissä mikä suojaa mahdolliselta räjähdykseltä.

KL-Renkaan rengasauton toiminta-alueella liikkuu paljon puutavara-autoja, joille paikan pääälle saapuva palvelu tulee todella tarpeeseen.


106 KULJETUS 108

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisu Polar -puutavara-autojen myynti on viime vuoteen verrattuna kasvanut jo kolminkertaiseksi.

Sisun asema puu- ja bioenergiakuljetuksissa vahvistuu

S

isu Polar-puutavaraautojen myynti on viime vuoteen verrattuna kasvanut jo kolminkertaiseksi. Kuluvan vuoden loppua kohti mentäessä tulee tämä näkymään vahvistuvana markkinaosuutena rekisteröintitilastoissa ja hyvä ote markkinoista tulee jatkumaan myös ensi vuoden alkaessa.

Myös muiden Sisu Polar -tuotteiden positiivinen myynnin kehitys on johtanut tilauskantamme kasvuun vuosikymmenen ennätyslukemiin. Metsäteollisuuden positiivinen kehitys on parantanut kuljetussektorin tulevaisuudennäkymiä ja johtanut investointien kasvuun. Metsäteollisuuden kuljetustehokkuutta parantaneet, vuonna 2013 toteutetut mitta- ja massauudistukset nostivat ajoneuvoyhdistelmämassat 60 tonnista 76 tonniin. Sisu Polar -malliston suurten sallittujen

teknisten massojen ansiosta ajoneuvot olivat valmiita uudistukseen ilman merkittäviä tuotemuutoksia. - Kasvaneet massat muuttivat markkinoita vankkarakenteisille Sisu Polareille edullisemmaksi ja hyvät näkymät johtivat tehdasvalmiiden puuautojen jatkokehitykseen. Uudistuneet, jo auton valmistusvaiheessa asennetut päällerakenteet ja kasvaneeseen tehotarpeeseen vastaava, markkinoiden tehokkain yli 900 hevosvoimaa tuottava hybrid-voimalinja täyttävät nyt vaativimmankin asiakkaan tarpeet, sanoo Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen. Kuluvan vuoden aikana on tälle kuljetussektorille Sisu Auton toteuttama panostus tuottanut vahvasti tilauksia niin puuautojen kuin haastavissa olosuhteissa operoivien bioenergiankuljetuksiin tuotettujen vaihtolava-autojenkin osalta ja Sisu on myös saanut vahvan otteen mobiilihakkurialustoista.

- Vaihtolava-autot ja mobiilihakkurialustat ovat molemmat kotimaisen päällerakenneyhteistyön tuloksia. Kotimaisin voimin olemme voineet varmistaa parhaan mahdollisen tuotteen meidän tuntemiimme olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin, toteaa Korhonen. Uusien tuotantotyöntekijöiden rekrytoinneilla Sisu Auto kykenee vastaamaan asiakkaiden toimitusaikavaatimuksiin ja siten uuden, ajoon valmiin kuorma-auton toimitusaika on kasvaneesta kysynnästä huolimatta edelleen vain noin neljä kuukautta. - Tuotantoinvestointimme varmistavat kasvun edellytykset tuleville vuosille ja mahdollistavat myös aiempaa vahvemman otteen keväälle painottuvasta maansiirtoautomarkkinasta, lupaa Korhonen.

Sisu on saanut vahvan otteen mobiilihakkurialustoista kotimaisen päällerakenneyhteistyön tuloksena.

Sisu Polar soveltuu erittäin hyvin hakeautoksi silloin kun haetaan hyviä maasto-ominaisuuksia ja suurta kuormatilaa.

Sisu tarjoaa myös tehdasvalmiit vaihtolava-autot haastavissa olosuhteissa operoiviin bioenergiankuljetuksiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 109

Harteikkaampi SISU Hauler Vuorsola Oy:lle

Uuden Sisu Polar Haulerin tekniset massat ovat aivan omassa luokassaan - yhdistelmämassa 300 tonnia ja vetoauton kokonaispaino 72 tonnia.

S

isun tuorein osoitus asiakaslähtöisestä ajoneuvosuunnittelusta on Vuorsola Oy:n Mikko Vuorsolan kanssa yhteistyössä kehitetty erikoisraskaslavetinveturi. Uuden Sisu Polar Haulerin tekniset massat ovat aivan omassa luokassaan - yhdistelmämassa 300 tonnia ja vetoauton kokonaispaino 72 ton-

nia. Auton teknisiin uutuuksiin lukeutuvat mm. nostettavan toisen etuakselin akselipainon säädin, vahvistetut veto- ja työntöpisteet auton edessä ja takana, sekä lisäjäähdytys moottorille ja nestekytkimelle. Lisäjäähdytystä tarvitaan erittäin suurilla yhdistelmämassoilla operoitaessa, kun ajonopeudet ovat hitaita.

Hydrauliikka ja sähkövarustelussa on otettu huomioon erikoislavettien asettamat vaatimukset. Sisu Hauler on varustettu säätötilavuushydrauliikalla, mitä hyödynnetään erikoiskuljetuslavettien jousituksen ja ohjauksen lisäksi myös auton lisävesipumpun ja hydraulisen tuulettimen käytössä. Uusi Hauler täydentää Sisun tehdasvalmiiden raskaiden vetu-

Auton teknisiin uutuuksiin lukeutuvat mm. nostettavan toisen etuakselin akselipainon säädin, vahvistetut veto- ja työntöpisteet auton edessä ja takana, sekä lisäjäähdytys moottorille ja nestekytkimelle.

reiden tuotteiston vastaamaan myös kaikkein raskaimpien ja vaativimpien erikoiskuljetuksien tarpeita. - Tämä on ensimmäinen meille toimitettu auto, mihin voi

suoraan pakata kuormansidontatarpeet kyytiin ja lähteä töihin. Olen myös erittäin tyytyväinen tuotteen huippuluokkaiseen viimeistelyyn, toteaa Mikko Vuorsola tyytyväisenä.


110 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laadukasta perävaunutuotantoa suurella volyymilla

Zaslaw valmistaa perävaunuja suurella volyymilla ja yli 60 vuoden kokemuksella. Kuvassa kokoonpanolinjalta valmistuneita Suomeen lähteviä 5-akselisia puutavaraperävaunuja ja taustalla kotimarkkinoille Puolaan meneviä maatalousperävaunuja; maa on Euroopan suurimpia maataloustuotannossa ja maatalouden kokonaispinta-ala on 14,6 milj. hehtaaria.

A

uto-Kilta Trucks Oy:n myymät 5-akseliset Zaslaw -puutavara- perävaunut ovat saavuttaneet parin vuoden aikana asiakkaiden luottamuksen Suomen vaativilla markkinoilla ja niiden myyntimäärät ovat olleet tasaisessa kasvussa. Ammattilehti päätti selvittää millaisesta valmistajasta on kyse vierailemalla syyskuun lopulla Zaslawin tehtaalla Puolassa yhdessä suomalaisen asiakasryhmän kanssa. Zaslawin tehdas sijaitsee tänä päivänä Andrychowissa; reilut

50 kilometriä Krakovasta lounaaseen. Historia vaunuvalmistuksessa juontaa aina vuoteen 1953 jolloin Zagorz -nimisellä paikkakunnalle alettiin valmistamaan maatalousperävaunuja. Vuosikymmenten aikana tuotevalikoima kasvoi ja toiminta laajeni useille paikkakunnille. Vuonna 2004 perävaunuvalmistuksen omistus siirtyi yksityisille ja 2007 kaikkien tuotteiden valmistus keskitettiin Andrychowin tehtaaseen Zaslaw -tuotenimen alle - käytössä on 52 000 neliötä katettua tilaa ja koko tehdasalueen koko on yli 15 hehtaaria. Yrityksen edelleen omistavat veljekset osallistuvat

aktiivisesti Zaslawin toimintaan ja kehittämiseen - organisaatio on tehokas ja päätökset asioihin saadaan tehtyä nopeasti.

Iso vaunuvalmistaja

Zaslaw on Puolan vanhin ja yksi johtavista perävaunuvalmistajista, mikä kasvaa tasaiseen tahtiin. Toiminnan kulmakiviä ovat innovatiivisuus, korkea laatu ja motivoitunut henkilökunta mitä on palveluksessa noin 400. Tänä vuonna valmistetaan yli 1000 järeää perävaunua maantiekuljetuksiin ja maatalouskäyttöön - puutavaravaunuja toimitetaan asiakkaille noin 300 kappaletta ja puutavarapankko-

Zaslawin tehdas sijaitsee Andrychowissa; reilut 50 kilometriä Krakovasta lounaaseen. Sijainti on keskeinen vientitoimintojen kannalta.

Zaslawin myyntijohtaja Marcin Wykurz (vas.) ja vientiassistentti Karolina Kogutek esittelivät perävaunutuotantoa suomalaisille vieraille. Mukana reissussa olivat Auto-Kilta Trucksin Pasi Sairanen (toinen vas.), Konepörssin Esa Suominen, Metsärahti Mika Nevalainen Lieksasta, puutavara-autoilija Marko Pietikäinen Iisalmesta, Konepeikko Oy:n Juha Kekäle Imatralta, Auto-Kilta Trucksin Sami Saari, AM & HP Palvelut Oy:n Mika Matikainen Kerimäeltä, Partasen Kuljetus Oy:n Timo Partanen Iisalmesta ja Metsäalan Ammattilehden Janne Jokela.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 111

Zaslawin kokoonpanolinja on suuri, siisti ja tehokas. Kuvassa valmistuu puoliperävaunu kippereitä maa-ainesten kuljetukseen.

Perävaunutuotannon käytössä on 52 000 neliötä katettua tilaa ja koko tehdasalueen koko on yli 15 hehtaaria. Tänä vuonna valmistetaan yli 1000 järeää perävaunua sekä yli 6000 kevytperävaunua.

Zaslaw valmistaa paljon puoliperävaunuja puutavaran ajoon. - Tämä yksilö lähtee Suomeen Venäjän puun ajoon, esittelee Pasi Sairanen.

Mika Nevalainen löysi tuotannosta oman puuvaununsa rungon, mikä oli lähdössä seuraavaksi loppukokoonpanoon.

jakin Zaslaw tekee lähes 3000 vuodessa. Lisäksi valmistamme yli 6000 kevytperävaunua. Viennin osuus toiminnassa on koko ajan vahvistunut ja tällä hetkellä lähes 40 % tuotannosta menee Puolan ulkopuolelle suurimpien vientimaiden ollessa Saksa, Venäjä, Romania, Tsekki ja Unkari. Keskeinen sijaintimme auttaa vientiponnisteluissa ja teemme parhaillaan töitä entistä laajemman dealer-verkoston rakentamiseksi eri puolille Eurooppaa, kertoo Zaslawin myyntijohtaja Marcin Wykurz.

Zaslaw otettu hyvin vastaan Suomessa

Suomeen ensimmäiset Zaslaw -puutavarapuoliperävaunut myytiin vuonna 2012 Idän Liikenteenvälitys IL Oy:lle Venäjän puun ajoon; yritys toimii myös Zaslaw -tuotteiden maahantuoja-

na Auto-Kilta Trucksin vastatessa myynnistä. - Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön ja siihen että Zaslaw on päässyt sisään Suomen vaativaan puutavaraperävaunumarkkinaan. Valmistamamme 5-akselinen puuvaunu on osoittanut kestävyytensä korkeilla 76 tonnin massoilla ajettaessa haastavissa olosuhteissa. Sertifioidussa tuotannossamme laatutaso on korkea ja käytämme puuvaunujen rungoissa SSAB Strenx 700 erikoisterästä - myös kaikki komponentit ovat johtavien valmistajien tuotteita kuten BPW, VBG, Aspöck, Hella, Parlok jne. ilmoittaa Wykurz.

Tehokas tuotanto ja hyvät toimitusajat

Zaslawin suuri tehdas on siisti ja tuotanto rullaa selkeästi osavalmistuksesta pintakäsitte-

Zaslawin tuotanto on pitkälle automatisoitu; kuvassa robotti hitsaa runkorakennetta.

Timo Partanen oli tyytyväinen näkemäänsä ja myös kokemukset ajossa olevista Zaslaw -puuvaunuista ovat hyviä.

Mika Matikainen (vas.), Sami Saari, Mika Nevalainen ja Marko Pietikäinen tutkivat tarkasti puuvaunun rakennetta - viisaaksi todettiin.

Zaslaw -puuvaunuissa käytetään johtavien valmistajien komponentteja.

lyyn ja loppukokoonpanoon. - Tuotantoa on pyritty koko ajan automatisoimaan lisää ja panostukset konekantaan ovat jatkuvia. Hiljattain käyttöön on otettu mm. uusi iso plasmaleikkuri, laserleikkuri sekä erilaisia CNC-koneita. Vaikka perävaunujen kysyntä on tällä hetkellä erittäin kovaa, olemme pystyneet vastaamaan siihen tehokkaalla tuotannolla järeiden erikoisvaunujen tehdastoimitusaikojen ollessa tällä hetkellä noin 14-16 viikkoa, kertoo Wykurz. - Suomessa olemme pyrkineet siihen että meiltä löytyy 5-akselisia puuvaunuja varastosta heti toimitukseen. Lisäksi myymme jatkossa myös Zaslawin vaihtolavaperävaunut, joita on toimitettu 5-akselisena jo pari kappaletta asiakkaalle. Loppuvuoden aikana uusia yhteistyökuvioita on tulossa myös huoltopuolelle, vihjaa Auto-Kilta Trucskin Pasi Sairanen.

Pasi Sairanen (vas.) ja Juha Kekäle mittailivat runkorakenteita - Konepeikko Oy:lle on tullut ajoon Suomen ensimmäiset 5-akseliset Zaslaw -vaihtolavaperävaunut.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 113

Laadukkaat Nordchain -tuotteet on tehty vaativaan käyttöön

Kitkaketjut takaavat pidon

K

parhaan pidon mahdollisimman pitkään. Saatavana ykkös- ja paripyörille useina eri malliversioina. BZ-malleissa käytetään runkoketjussa 8 mm:n kantikasta SR-kettinkiterästä piikkien ainevahvuuden ollessa paksumpaa 9 mm:n materiaalia.

uorma-auto on työväline, jolla on pys tyttävä toimimaan tehokkaasti olosuhteista riippumatta. Suomen talven lumiset ja liukkaat olosuhteet vaativat pyöräpidolta paljon, usein pelkät nastarenkaat eivät riitä. Tehokkain ratkaisu on kitkaketjut.

Kitkaketjujen tärkein tehtävä on säilyttää ajoneuvon eteneminen ja ohjattavuus vaikeimmissakin talviolosuhteissa. Kitkaketjut ovat turvallisuusvaruste, joilla vältetään tieltä suistumisia ja muita onnettomuuksia. Lisäksi ketjuvarusteisella autolla työ nopeutuu, tehostuu ja säästetään kallista työaikaa. Ketjujen hankintaa usein siirretään ja pahimmillaan ensimmäinen ketjupari hankitaan vasta sitten, kun on tultu autolla kärryineen mäki hallitsemattomasti takaperin, seurauksena mittavat vahingot. Ketjupari on hankintahinnaltaan edullinen ja jo parin ketjujen asennuskerran jälkeen huomaa, että toimenpiteeseen käytetty aika kannattaa ja maksaa itsensä takaisin. Kitkaketjut eivät ole pelkästään talvivaruste, kuorma-autoissa voidaan käyttää ketjuja myös kesällä esim. savisilla teillä tai rakennustyömailla. Valitse oikea ketjumalli ajoneuvon, arvioidun käyttömäärän sekä olosuhteiden perusteella:

Gunnlight 5 - helppokäyttöinen malli maantiekäyttöön

Gunnlight 5 -ketjua suositellaan maantiekäyttöön kuormaautoihin, esim. jakeluautoihin sekä busseihin. Parhaimmillaan ajettaessa liukkailla asfalttiteillä, ei maastokäyttöön. Ketjumalli soveltuu nopeampaankin ajoon keveytensä vuoksi, siksi ketjun ainevahvuus on kantikas 5 mm. Malli on helppo ja nopea asentaa. Ketjulle antaa lisäpitoa vaakalenkkiin hitsattu poikittaishokki. Saatavana ykköspyörille.

Materiaali erikoiskarkaistua kettinkiterästä

Nordchain käyttää kuormaautoketjuissaan seostettua erikoiskarkaistua kettinkiterästä. Ketjun kantikas reuna pureutuu jäähän ja lumipolanteeseen. Materiaali säilyy myös kuluessaan kantikkaana, siksi ketjujen pito on hyvä koko käyttöiän ajan. Piikillisten ketjujen suosio on lisääntynyt varsinkin puutavara- autoilijoiden keskuudessa kasvaneiden yhdistelmien kokonaispainojen, sekä telivetoisten autojen yleistymisen myötä.

Laaja Nordchain -mallisto moneen käyttöön

Nordchain SR-BZ/BZ erittäin suosittu malli puutavara-autoihin. Maksimaalinen pito saavutetaan Z/Z kuviolla, joissa molemmat puolet on piikitetty kaatumattomin U-piikein.

SR-Standard - kun ketjujen käyttö on satunnaista

SR-Standard on saatavana joko ykköspyörille tai paripyörille, materiaalina kantikas 8 mm SR-kettinki. Soveltuu kuormaja rahtiautoihin jakelu- ja maantieliikenteessä sekä maastokäytössä. Vaikka malli ainevahvuudeltaan on jo järeä, on se silti helppo ja nopea asentaa lukitustensa sekä rakenteensa vuoksi. Mallissa on erittäin hyvä pyöräpito etenemissuuntaan, siksi se on parhaimmillaan vetävissä pyörissä. Poikittaisketjun sivut-

SR-Standard on yksinkertainen järeä ketju ykköspyörälle. Kuvassa myös SR-Standard/Standard -paripyöräketju. SRStandard -poikittaisketjut on käännettävissä, mikä lisää ikää.

taispito kaltevilla ei ole paras mahdollinen eikä mallia ajomukavuuden takia suositella ohjaaviin pyöriin.

sa pyörissä säilyttäen ajoneuvon hyvän ohjattavuuden. Ketjun materiaali on 8 mm:n kantikas SR-kettinki.

Z-ketju - enemmän sivuttaispitoa ja ajomukavuutta

BZ-ketju - kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin

Z-ketju soveltuu kuorma-, rahti- ja puutavara-autoihin, kun ketjulta halutaan enemmän ominaisuuksia Standard-malliin verrattuna. Ketju muodostaa renkaan päälle ”sik-sak” kuvion, joka tarjoaa samalla hyvän sivuttaispidon sekä etenemiskyvyn. Z-ketju on ajomukava ohjaavis-

Kevyt Gunnlight 5 on helppo asentaa.

Kuorma-autoketjujen lisäksi Nordchain -mallistossa ovat trukkiketjut, maataloustraktoriketjut, maansiirto- ja metsäkoneiden ketjut. Lisätietoa laajasta Nordchain -ketjumallistosta saa Metsätyö Oy:n henkilökunnalta Hämeenlinna 03-6440400, Jyväskylä 014-3388700 tai Rovaniemi 016-3210100 sekä www. metsatyo.fi.

Maksimaalinen pito kaikkein vaativimmissa olosuhteissa saadaan valittaessa ketju piikitettynä versiona. BZ-mallien U-piikit ovat tyssähitsattu ketjun vaakalenkkeihin. Vaakalenkissä oleva piikki pysyy pystyssä eikä kaadu sivulle. Siksi piikki kuluu tasaisesti ylhäältä alaspäin säilyttäen

SR-BZ/Standard paripyöräketjuissa on toinen puoli U-hokitettu Z-kuvioinen ja toinen puoli piikitön poikittaisketju.

U-piikitetty SR-BZ tuo pitoa vaikeisiin jääolosuhteisiin.

Nordchain SR-Z ketju soveltuu ohjaaviin pyöriin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 115

Äärimmäistä pitoa perävaunuille

P

uistometsäpalvelu Oldenburg Oy panostaa tuotta- vuuteen sekä työ- ja liikenneturvallisuuteen. Niinpä yrityksen uuden Weckman puutavaraperävaunun renkaiksi valittiin Nokian Hakkapeliitta Truck T -uutuusrenkaat. Rengaspaineita tarkkaillaan Örum Oy:n toimittamana langattoman Wabco -rengaspainevalvonnan voimin.

Pääkaupunkiseudulla puunkorjuu- ja kuljetuspalvelua sekä metsänhoito- ja kantojyrsintäpalveluita tarjoava Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy hankki Sisu Polar Timber puutavara-auton jatkeeksi uuden 5-akselisen Weckman puutavaraperävaunun - nosturina on Loglift. Pääosin kotimaisella kalustolla operoivan yrityksen toimitusjohtaja Janne Oldenburgille on tärkeää että myös perävaunun renkaat ovat kotimaisen valmistajan mallistosta: - Meillä on jo entuudestaan

Yrittäjä Janne Oldenburg on tyytyväinen uuteen Weckman puutavaraperävaunuun: - Työn laatu on korkeatasoista ja käytetyt komponentit johtavilta valmistajilta. Suurikuormatilaiset Terminator XXL -pankot kruunaavat Nokian renkaiden varassa kulkevan kokonaisuuden.

Puistometsäpalvelu Oldenburg luottaa suomalaisiin tuotteisiin. Sekä auto ja puutavaranosturi että perävaunu ja renkaat ovat kotimaisia.

erittäin positiiviset kokemukset Nokian renkaista, niin henkilöja kuljetuskaluston kuin metsäkoneiden puolelta. Perävaunun toimitus ajoitettiin loppusyksylle joten oli luontevaa että ensiasennusrenkaiksi valittiin juuri markkinoille tulleet Nokian Hakkapeliitta Truck T -uutusrenkaat. Sisu-kuljettaja Jukka ”Juice” Perämäki odottaa Nokialaisilta ensiluokkaista talvipitoa ja korkeaa kilometrisuoritetta. Viimeksimainittua tukee Weckmanin lisävarusteena asentama langaton Wabco -rengaspaineiden valvontajärjestelmä. - Jokaisessa vaunun vanteessa on paineanturi, mikä välittää reaaliaikaista tietoa vallitsevasta rengaspaineesta Wabco -keskusyksikön kautta suoraan matka-

puhelimeen. On sanomattakin selvää että järjestelmä nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä, kun ei enää tarvitse jokaista paripyöräkärryn rengasta erikseen tarkistaa painemittarilla, Juice summaa.

Erinomainen talviseen perävaunukäyttöön

Nokian Renkailta kerrotaan että pito-ominaisuudet eri olosuhteissa ja urakuvion itsepuhdistumisominaisuus lumesta ja loskasta olivat kulutuskestävyyden rinnalla keskeisiä painopisteitä uuden Nokian Hakkapeliitta Truck T -renkaan suunnittelussa. Pito saavutetaan uuden trapetsinmuotoisen lamelloinnin avuin ja huippuluokan kaarepito vahvistetun renkaan olkapään voimin. Niille jotka hakevat

Kaikilla viidellä akselilla on Alcoa -alumiinivanteiden päälle vedetyt 265/70R19.5 koon Nokian Hakkapeliitta Truck T renkaat. Hiljattain markkinoille tuotuun Trucks -sarjaan kuuluvat lisäksi myös vetorengas Truck D ja E sekä eturengas Truck F2. Puistometsäpalvelun yhdistelmän peruuttelua ja turvallisuutta parantaa Brigade -kamerajärjestelmä sekä tasokkaat työvalot - yksi kameroista on vaunun peräpeilissä.

maksimaalista pitoa Nokian on merkinnyt kulutuspintaan valmiiksi paikat nastoja varten. - Nokian Hakkapeliitta Truck T on täysin uusi, maksimaalisen pidon ja kulutuskestävyyden koko renkaan eliniän tarjoava rengas. Uusi porrastettu pintakuvio parantaa merkittävästi renkaan käyttöikää ja kilometrisuoritetta. Uusi Truck T korvaa mallistossa suositun Nokian NTR-827 -renkaan, kertoo Nokian Raskaiden Renkaiden tuo-

Wabco -järjestelmän keräämät rengaspainetiedot tulevat kuljettajan puhelimeen. Pariliitos auton ja puhelimen välillä syntyy jarrupoljinta painamalla. - Tällä varmistetaan että puhelimeen tulevat oikean ajoneuvon tiedot, Jukka ”Juice” Perämäki sanoo.

tepäällikkö Teppo Siltanen. Puistometsäpalvelu Oldenburgin työkohteet sijaitsevat usein pääkaupunkiseudulla, mikä on sekä runsaan liikenteen että vaihtelevien keliolosuhteiden takia erittäin vaativa ympäristö puukuljetuksille. - Siksi renkaan pito-ominaisuudet ja kestävyys nousevat täällä erityisen tärkeiksi argumenteiksi yhdessä turvallisen kuormansidonnan kanssa, Oldenburg toteaa.


116 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalaiset menestykseen Renault Trucksin vauhtipäivillä

Ammattilehti pääsi Tsekeissä mukaan Renault Trucksin ja MKR Technology kilpatallin huimaan vauhtiin. Mammoet RallySport RT Sherpan 12,8-litraisesta DXI13-moottorista irrotetaan Volvon Penta -mallistosta lainattujen ahtimien avuin 920 hv tehoa ja 4200 Nm vääntömomenttia. Vaihteistona on ZF:n 5-portainen automaattivaihteisto.

R

päätteeksi. Suomalaiset luonnollisesti pitivät yllä rattimiesten- ja naisten maailmanlaajuista mainetta. Enset Oy:n Kalle Joona ja R. M. Laine Oy:n Mikko Laine kuittasivat tapahtuman päättävän palkintoseremonian yhteydessä nimiinsä kaksi kolmesta mahdollisesta palkintosijasta.

enault Trucksin ja MKR Technology -aavikkorallitallin nyt jo neljättä kertaa perätysten järjestämä toiminnallinen asiakastapahtuma kokosi yhteen satapäin Renault Trucksin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Tapahtumassa oli edellisvuoden tapaan mukana vahva suomalaisedustus ja kuljetusammattilaisemme pitivät yllä mainettamme taitavina ratinkääntäjinä. Ohjelman sivujuonteena saimme tutustua myös valmistajan uuteen X-Road malliin. Tänä vuonna Renault Trucksin ja MKR Technolgy kilpatallin yhteisen asiakastapahtuman keskuksena toimi vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Prahasta, Tsekin pääkaupungista, sijaitseva Kosovin avolouhos, mikä on raunioista päätellen toiminut myös jonkin sortin ohjustukikohtana. Tapahtuman ohjelma oli rakennettu varsin toiminnalliseksi. Pääosassa olivat luonnollisesti Renault Trucks hyötyautot, joita oli tuotu kiitettävästi paikalle. Tapahtumassa syvennyttiin mm. Renault Trucks T-sarjan tekniikkaan ja raskaan K-sarjan soraauton käsittelyyn tarkoitusta varten tehdyllä koeajoradalla. Ohjelman väliin oli sovitettu sopivassa suhteessa leikkimielistä kilpailuohjelmaa, kuten kilvan ajoa Renault Trucks Sher-

Mielenkiintoisia autoja

Suomen tiimi yhteiskuvassa monikertaisen aavikkorallivoittaja Martin van den Brinkin kanssa: Juha-Matti Luomanpää(Trans Juha), Sami Viherkoski (Kuljetusliike H. Viherkoski), Tapio Jäppinen (Kuljetusliike Haikkola & Jäppinen), Mika Karjalainen (Kuljetus Karjalainen), Anne Laaksonen (Kuljetus Laaksonen), Kalle Joona (Enset Oy), Kirsi Laaksonen (Kuljetus Laaksonen), Annika Martas (Renault Trucks), Martin van den Brink (MKR Technology), Ari Jääskeläinen (Ajolinja), Matti Aarnio (Auto, tekniikka ja kuljetus -lehti), Timo Laaksonen (Kuljetus Laaksonen), Juha Mattila (RT Suomi), Ville Laitala (Suupohjan Kuljetus), Anne Laitala (Suupohjan Kuljetus), Jouni Ojala (Soraliike Ojala), Otto Mäkinen (Liikkeenharjoittaja Sami Mäkinen), Pasi Gerpe (RT Suomi), Ville Mamia (Renault Trucks), Mikko Laine (Renalut Trucks), Ossi Hänninen (Renault Trucks).

pa rallikuorma-autosimulaattorilla, joka osoittautui odotettua haasteellisemmaksi. Teemapäivä huipentui mahdollisuuteen istua ja aistia aavikkorallin tunnelmia niitä Renault Trucks K-sarjaan pohjautuvilla kuorma-autoilla kiertävän Mammoet Rallysport / MKR Technology -kilpatallin kuorma-autojen kyydissä, tallin hollantilaisten kilpakuljettajien Janus van

Kasterenin ja Martin van den Brinkin ohjaamina. Louhoksen teräväreunaisia reunoja myötäilevillä tienpahasilla vauhti nousi, sen minkä nyt apumiehen paikalta valtaisassa ryskytyksessä mittaristosta näki, jopa 130 km/h tuntumaan.

Suomalaismenestystä

Viikon ajalle jaettuun tapahtumaan osallistui yhteensä yli

600 kuljetusalan ammattilaista Euroopasta, Venäjältä ja LähiIdästä. Noin 20 suomalaisen vieraan kanssa samaan aikaan tapahtumaan osallistui mm. Venäläisiä ja Englantilaisia sekä kaukaa Qatarista asti saapuneita vieraita. Sopivan kilpailuhenkisessä tapahtumassa tehtävärastien suoritukset kirjattiin ylös ja yhteistulosten parhaat palkittiin päivän

Mukaansatempaavan tapahtumatarjonnan yhteydessä Renault Trucksin asiakkaille jäi hyvin aikaa tutustua valmistajan mallistoon. Autotarjonnasta nousi esiin mielenkiintoisena uutuutena Renault Trucks T X-Road. mikä on muunnos valmistajan T-sarjan rekanvetäjästä. Renault Trucks Suomen myyntijohtaja Pasi Gerpe kertoo X-Road mallivaihtoehdon olevan kilpailukykyisesti hinnoiteltu tehdaskunnostettu mallivaihtoehto ja sen lisäämistä myös Suomen mallivalikoimaan pohditaan parhaillaan. - X-Road muutos tehdään Ranskassa. Tavallisesti käytettynä vastaanotettuun, noin 200 000 km ajettuun 11 litran ja 460 hv moottorilla varustettuun T-sarjan rekanvetäjään, joko 4x2 tai 6x2 alustalla. Tehdaskunnostuksessa auto ensin puretaan ja kaikki sen kuluvat osat käydään huolellisesti läpi, Gerpe kertoo. Renault Trucksin menestysreseptiksi on noussut X-Road muunnos, missä tavallisesti leasingkäytöstä palautunut kaksi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI tai kolmeakselinen kaukoliikenneauto muutetaan vaativiin työtehtäviin, kuten esimerkiksi sorapuolikkaan vetotehtäviin sopivaksi veturiksi. - Voidaan puhua jo todellisesta muodonmuutoksesta. Esimerkkitapauksessa automatisoitu vaihteisto saa läpikäynnin yhteydessä OFF-ROAD ohjelman ja ohjaamon puolelle viedään käsikaasu. Taka-akselille lisätään lukko ja akut sekä muut kulutusosat uusitaan. Näkyvin muutos, keulan rautapuskurin ja etuvalojen päälle vietyjen suojien lisäksi on jousituksen korottaminen, parhaimmillaan jopa kuudella senttimetrillä. X-Road on erittäin kilpailukykyisesti hinnoiteltu vaihtoehto uudelle ja auton tilaus käy pitkälti samoin periaattein kuin uuden auton tilaus. Vaihtoehtoisesti voimme toteuttaa kokonaisvaltaisen XRoad -muunnoksen tai vähäisempiä tehdaskunnostuksia myös asiakkaan omaan autoon. Edullisimmillaan puhumme muutamasta tuhannesta eurosta. Joskin päälle on lisättävä siirtokulut Ranskaan ja takaisin, Gerpe lisää. Koska muutokset tehdään Renault Trucksin puolesta Lyonissa alkuperäisin osin ja tarvikkein, ovat muutostyöt paitsi kustannuksiltaan kohtuullisia myös laadukaasti tehtyjä. - Myönnämme X-Road sarjan autoille ja tehdaskunnostuksille takuun, joka on sidottu muutoksen laajuuteen. Edellä mainitun täysin läpikäydyn esimerkkiauton kohdalla takuu on 12 kuukautta. Katsomme mielenkiinnolla hyvään vauhtiin lähteneen X-Road malliston kehittymistä. Odotettavissa on että mallisto laajenee pian jakeluautosegmentiin, ennustaa Pasi Gerpe. Jos Renault Trucks hyötyautojen menekki Suomen markkinoilla jatkuu nykyisellään tulee ensi vuoden tapahtumassa olemaan melkoinen määrä Suomalaisia mukana. - Ja miksei olisi, jo pelkkä hinku tulevan vuoden tapahtumaan on hyväksyttävä syy Renault Trucks -kuorma-auton hankintaan, sanoo Länsi-Suomen alueen Renault Trucks myyjä Ossi Hänninen.

KULJETUS 117 Mukaansatempaavan tapahtumatarjonnan yhteydessä Renault Trucksin asiakkaille jäi hyvin aikaa tutustua ranskalaisvalmistajan laajaan kuorma- auto mallistoon koeajon muodossa.

X-Road on Renault Trucksin uusi tehdaskunnostettujen autojen mallisto, jota on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa rekanvetäjistä alustakuorma-automalleihin.

Suomen ensimmäisen K-sarjan auton hankkinut Jouni Ojala on vajaan vuoden tutustumisen jälkeen tyytyväinen hankintaansa. - Tutustutaan nyt näihin jakoautoihinkin, Jouni sanoo D-sarjalaisen ratin takaa.

Laatua ja tyyliä teilla! lisävar us

Mahdollisimman tarkasti oikean aavikkoralli kuorma-auton ajotuntumaa jäljittelevän ajosimulaattorin ohjastaminen ei ollut mikään läpihuutojuttu. Puikoissa Renault Trucksin myyntijohtaja Pasi Gerpe.

Kauttamme laaja valikoima lisä- ja työvaloja: - X-Vison - Seeker - BullPro - Rigid - Hella

Euroopan laajuisen suosion saavuttaneet, huippulaatuiset ja innovatiiviset tuotteet, sekä asiakkaan toiveiden mukaiset ratkaisut jo kymmenien vuosien kokemuksella.

Päiväohjaamolla varustettu 4-aks. Renault Trucks K 480 sora-auto on valmistajan järeän pään työjuhta.

Kalle Joona (ylh.) ja Mikko Laine olivat päivän toiseksi ja kolmanneksi parhaat kuljettajat, voitto meni täpärästi Venäjälle.

www.hio-mex.com


118 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puunkuormaajamestari 2018 F innMetko 2018 näyttelyn yhteydessä perjantaina 31.8. käydyn Puunkuormauksen Suomen mestaruuskilpailun miesten sarjan voitti Pekka Villman Viitasaarelta ajalla 6:51. Naisten mestaruuden vei Jonna Matikainen Mäntyharjulta ajalla 8:53.

Sade ei vaikuttanut tuloksiin eikä tunnelmaankaan ja tuhatpäinen yleisö sai nähdä jälleen todellisen titaanien taiston. Jännitys kisoissa säilyi tiiviinä loppuun saakka ja upeiden kannustusjoukkojen edessä kilpailijat ylsivät virtuoosimaisiin suorituksiin. Finaalitapahtumaa edelsi 26 karsintakilpailua, joihin osallistui 996 osanottajaa eri puolilta Suomea. Alkukilpailutulosten perusteella naisten finaaliin pääsi kuusi parasta. Miesten loppuotteluun saapui viisi lääninsä mestaria ja viisi aikojen perusteella valittua. Puunkuormaajamestari -kiertue järjestettiin nyt 33. kerran peräkkäin.

Pekka Villman voitti FinnMetko 2018 -näyttelyn yhteydessä järjestetyn kovatasoisen Puunkuormaaja 2018 -finaalin, hopeaa otti Kai Sirén ja pronssia Jari Sarajärvi. Petri Varkoi jäi podiumin ulkopuolelle 4 sekunnilla.

Sade ei vaikuttanut finaalin kovatasoisiin tuloksiin eikä tunnelmaankaan ja tuhatpäinen yleisö sai nähdä jälleen todellisen titaanien taiston.

Naisten sarjan mestaruuden vei Jonna Matikainen ajalla 8:54, hopeaa Sarah Lindahl (10:18) ja pronssia Maija Pohjankivi (11:44) - 4. sija Terhi Flyktman (12:10) 5. sija Jenni Matikainen (12:28) 6. sija Laura Pyykkö (13:25).

Loppukilpailun parhaat olivat: Naiset: 1. sija: Jonna Matikainen, Mäntyharju, loppuaika 8:53 2. sija: Sarah Lindahl, Turku, loppuaika 10:18 3. sija: Maija Pohjankivi, Noormarkku, loppuaika 11:44 Miehet: 1. sija: Pekka Villman, Viitasaari, loppuaika 6:51 2. sija: Kai Siren, Pornainen, loppuaika 6:55 3. sija: Jari Sarajärvi, Kuusamo, loppuaika 7:02

Alkukilpailujen perusteella ratkottiin veteraanisarjan voittajaksi Auvo Rautiainen Enosta. Kilpailukiertueen pääjärjestäjiä olivat Hiab, Volvo Trucks ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry yhteistyökumppaneinaan Kraaz Oy, Alucar, A-Vakuutus, Metsäalan Kuljetusyrittäjät, Trailcon, Rexroth, Jyki, Teboil, Tamtron, SKF, OP, Ilmarinen ja Michelin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaan kuormaautoliikenteen tienkäyttövero lausuntokierrokselle

L

akiluonnoksen mukaan raskas kuorma-autoliikenne maksaisi tulevaisuudessa tienkäyttöveroa, mutta sen käyttövoimavero laskisi vastaavasti. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta.

Hallitus päätti viime huhtikuun kehysriihessä raskaan liikenteen aikaperusteisen tienkäyttöveron eli vinjetin toteutuksesta. Uudistus sisältyy hallitusohjelmaan. Valtiovarainministeriö on valmistellut kehysriihen linjausten pohjalta luonnoksen hallituksen esitykseksi tienkäyttöverosta.

Tienkäyttövero olisi 400 - 1 122 euroa vuodessa

Lakiluonnoksen mukaan tienkäyttöveroa kannettaisiin kuorma-autoilta ja ajoneuvoyhdistelmiltä, joiden kokonaismassa on yli 12 tonnia. Vero koskisi Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja. Vero määrättäisiin veroilmoitusten perusteella. Verovelvollinen voisi ilmoittaa kuorma-auton käyttökaudeksi 1, 7, 30 tai 365 päivää. Veron määrä olisi 400 - 1 122 euroa

vuoden käyttökaudelta ajoneuvon europäästöluokan ja akseliluvun mukaan. Päivän käyttökaudelta vero olisi kahdeksan euroa kaikille kuorma-autoille.

Käyttövoimavero laskisi

Samalla raskailta kuorma-autoilta kannettavaa ajoneuvoveron käyttövoimaveroa alennettaisiin mahdollisimman lähelle EU-lainsäädännön edellyttämää minimitasoa ja veron rakennetta muutettaisiin. Käyttövoimavero määräytyisi kuormaauton kokonaismassan, akselien lukumäärän ja jousitustyypin perusteella sekä sen mukaan, onko auto varustettu perävaunujen vetämiseen. Käyttövoimaveron alentaminen kompensoisi keskimäärin tienkäyttöverosta kotimaiselle raskaalle kuljetuskalustolle aiheutuvan verotuksen kiristymisen.

Voimaan vuonna 2021

Valtiovarainministeriö lähetti esitysluonnoksen lausuntokierrokselle maanantaina 22. lokakuuta. Lausuntoaika päättyy 6. marraskuuta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi 5. joulukuuta. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

KULJETUS 119


120 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ideachip Machine Oy:n toimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla puutavara-autojen ajoreittien varrella Mäntyharjulla osoitteessa Vihantasalmentie 421A. Lahti-Mikkeli viitostieltä on Ideachipille matkaa vain muutama kilometri.

Puutavara-autoilijoiden monipuolista palvelua keskeisellä paikalla I

nostamme perusteellisesti myös vaihtovaunut ja nyt on työn alla yksi telitysprojektikin. Ja saa meiltä apua päällerakenteidenkin korjailuun, kertoilee Humalainen. Ideachip Machinen hallissa on työn alla pääasiassa ennakkoon sovittuja asennuksia ja huoltoja, mutta joustoa löytyy silloin kun asiakkaalla on hätä. - Kun ajo pysähtyy vaurion takia on auto saatava takaisin tuottavaan työhön kiireellä. Pyrimme auttamaan silloin aina parhaamme mukaan ja meidät tavoittaa puhelimella myös virka-ajan ulkopuolella. Yleensä kun hetki mietitään niin ongelmaan löytyy joku ratkaisu, toteaa Humalainen.

deachip Machine Oy muutti reilu pari vuotta sitten uusiin toimi- tiloihin Mäntyharjulle. Sijainti valittiin puutavara-autojen ajoreittien solmukohtaan, niin että huoltoon tai nosturiasennukseen on mahdollisimman helppo poiketa.

Suunnitelma on osoittautunut onnistuneeksi sillä puutavaraautoilijat ovat suurella joukolle todenneet Ideachip Machinen palvelukonseptin toimivaksi ja lisäarvoa tuottavaksi. - Autojen käyttöaste on tänä päivänä erittäin kova ja aikataulut tiukat. Me haluamme osaltamme helpottaa kuljetusyrittäjien ja kuljettajien arkea toiminnallamme. Mäntyharjun ympäristössä on paljon puutavara-autoilijoita ja ajoreitit kulkevat niin että meillä käy usein autoja joiden kotipaikka on jopa satojenkin kilometrien päässä, sanoo Ideachip Machinen Teppo Humalainen.

Huoltohallissa täysi vauhti päällä

Ideachip Machinen uudet toimivat hallitilat tarjoaa hyvät puitteet huolto- ja asennustoiminnalle.

Varaosat löytyy heti hyllystä

Teppo Humalainen esittelee asennukseen menevää uutta Palfinger Epsilon Q150L -nosturia: - Nosturiasennuksia on menossa taas työn alle puolisen tusinaa lähiaikoina joten uusien kauppa on käynyt mukavasti.

- Ja olemme onnistuneet löytämään palvelukseemme ammattitaitoiset ja motivoituneet asentajat, mikä on tietenkin tärkein asia. Hallissa on koko ajan täysi vauhti päällä ja kun työmäärät kasvaa niin yksi asentaja tarvit-

taisiin jo lisääkin. Myymme uudet Palfinger Epsilon nosturit jotka myös asennamme ja teemme vaihdossa tulleiden nostureiden kunnostukset. Lisäksi meiltä saa apua huolto- ja varaosaasioissa myös muun merkkisiin

nostureihin. Myyntiedustukseemme kuuluu myös Jyki perävaunut joita myydään pääasissa puutavaran ajoon mutta myös sora- ja elementtipuolelle. Huoltoa ja varaosia tarjotaan kärryissä merkkiin kuin merkkiin - kun-

Ideachip Machinen varaosavarasto on kasvanut koko ajan toiminnan laajentuessa. - Perusosat pitää löytyä laajasti heti hyllystä oli sitten kyseessä nosturi, perävaunu tai Jenz hakkuri, joiden maahantuonti, myynti ja varaosapalvelut ovat tärkeä osa toimintaamme. Osamäärä on noussut jo niin paljon että varaston laajennus alkaa olla seuraavaksi edessä, pohtii Humalainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

A U T A A L HANKI SIANTUNTIJALTA

PALVELEVA LAVETTITALO

IA T S A V A T T E T O U L

SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU

E Stoneridge t ri tu iir ip Dig

Timer TachoDrive i Ajoaikalaskur

xa k t D u o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt nut valtavasti ty eniä ä pi hd te in – Ny t vo uon aikana!” ta s yö m a oj rt sii

kulje idgen piirturilla ”Uudella Stoner in!”* m pident yy jopa 30 aja

KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT

ttajan ajopäivä

itusjoht gipiirtureihin ILMOITUS 1/2 SIVUA – Heikki, toim sukupolven di vanhemman *verrattuna

AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

KULJETUS 121

Digipiirturi

lu n etälatauspalve

tomaa rttitietojen au Piirturi- javekolu 8 € / kk al latausp

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI PIIRL A @ PIIRL A.FI

»

ttinen

»

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di gipiirtur sukupolve

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen ke oi oaj un tu ot valv

PIIRL A.FI

017 283 1595

Nostureita myydään hyvää tahtia

Puutavaranosturikauppa on käynyt viime aikoina hyvää tahtia ja Ideachip Machinen kokeneet nosturikauppiaat Teppo Humalainen ja Arto Moilanen ovat onnistuneet alueensa Palfinger Epsilon myynnissä vähintään kiitettävästi. - Tänä vuonna uusia nostureita on toimitettu hyvää tahtia ja vaihtonosturitkin kiertävät mukavasti. Palfinger Epsilon on huipputuote oli kyseessä sitten perinteisellä puomistolla varustettu tai Z-mallin kone. Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä hydrauliseen esiohjaukseen ja sähköohjattujen myynti kasvaa koko ajan; nytkin pihassa olevasta viidestä uudesta asennukseen menossa olevasta nosturis-

Ideachip Machinen varaosavaraston hyllyistä löytyy laajasti perusosat nostureihin, perävaunuihin ja hakkureihin.

ta kolme on varustettu sähköohjauksella, laskeskelee Humalainen.

Käytetty hyvässä iskussa oleva Sisu on saamassa peräänsä uuden Palfinger Epsilon nosturin.

Ideachip Machine myy uudet Jyki perävaunut alueellaan. Kuvassa valmistumassa 5-akseliseksi telitetty vaihtovaunu mikä on samalla kunnostettu perusteellisesti.

Palfinger Epsilon tarjoaa hyvät nosturit joko perinteisellä puomistolla tai Z-mallisena. Kuvassa vasemmalla uusi M12L varustettuna sähköohjauksella ja vieressä M12Z hydraulisella esiohjauksella.


122 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vaa´at logistiikkaan ja teollisuuteen

T

WNexus pilvipalvelu mahdollistaa materiaalivirtojen tiedonhallinnan

amtron Groupilta löytyy kattava valikoima vaakoja teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin. Punnitus on kätevä, helppo ja luotettava tapa mitata tuotannon tehokkuutta, hävikkiä ja tavaravirtoja. Logistiikkaketjussa oikeiden toimitus- ja vastaanottomäärien tarkastus on kätevintä tehdä punnitsemalla.

Asiakkaat kysyvät jatkuvasti, miten tehostaa toimintaansa ja tehdä siitä turvallisempaa. Lisäksi monet haluavat päivittäisen työn ja tuottavuuden parantamisen mahdollistavia työkaluja. - WNexus pilvipalvelumme tuottama reaaliaikainen informaatio ja raportointityökalut ovat asioita, jota käyttäjät arvostavat ja hyödyntävät laajasti. Tieto halutaan automaattisesti ja realiaikaisesti toiminnan seurantaan ja analysointiin. Tyyppihyväksytyn ja varmennetun vaa’an tuottama punnitustieto on suoraan hyödynnettävissä laskutuksessa. Lisäksi WNexus on internet-pohjainen palvelu, joten se on käytettävissä missä vain ja millä tahansa päätelaitteella, kertoo Tamtronin toimitusjohtaja Mikko Keskinen.

Useat yritykset ovat saavuttaneet todella merkittäviä säästöjä punnitsemalla. Tamtronilta löytyy sopiva vaaka jokaiseen käyttötarkoitukseen. Tamtron vaa’at on suunniteltu kestämään Pohjolan vaativissa olosuhteissa ja ottaen huomioon vaa’an helppokäyttöisyys.

Autovaaka

Tamtron autovaaka Scalex on tunnettu ja luotettavaksi todettu. Malleja löytyy joka käyttötarpeeseen alkaen 9 metrisistä aina 26 metrisiin saakka. Vaa’an ominaisuudet ovat valittavissa toimituskohtaisesti asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Perusvaa’assa on luotettava ja tarkka punnitus toteutettu laadukkaalla anturoinnilla ja punnitusinstrumentilla. Perusvaaka voi laajentaa mm. ulkoisella isolla näytöllä, porttiautomatiikalla, liikennevaloilla, RFID tunnisteilla, rekisterikilven kameratunnistuksella ja luonnollisesti tiedonsiirrolla yrityksen tietojärjestelmään. - Tamtron autovaaka on varma valinta kun tarvitaan luotettava järjestelmä pitkälle tulevaisuuteen, toteaa myyntipäällikkö Harri Oittinen.

Pyöräkuormaajavaaka

Tamtron pyöräkuormaajavaaka Power on laajasti käytössä maanrakennusalalla ja lisääntyvässä määrin logistiikassa ja teollisuudessa. Tamtron on tässäkin markkinajohtaja ja toimittanut kymmeniä tuhansia vaakoja niin kotimaahan kuin vientiin. - Pyöräkuormaajavaakamalleja on Power 100 perusvaaka, Power 200 vakiovaaka ja Power 300 internetvaaka. Tästä valikoimasta on helppo valita oikea malli jokaiseen käyttökohteeseen, valottaa myyntipäällikkö Juhana Ruupansalo.

Materiaalikonevaaka

Tamtronin tyyppihyväksytty Power materiaalikonevaaka on saanut markkinoilta hyvän vastaanoton ja toimitukset ovat nousseet tasaiseen tahtiin. - Kysyntää kaupalliseen käyttöön soveltuvalle materiaalikonevaa’alle on tullut lanseerauksen jälkeen paljon myös ulkomailta, aina Etelä-Amerikkaa myöten, kertoo Ruupansalo. Power materiaalikonevaaka

palvelut koko Suomeen. Asennuskannan kasvaessa myös varmennuspalveluiden kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta, varmennuspalveluiden myynnistä vastaava Pauli Suoniemi toteaa. Tamtronin huolto pystyy huoltamaan ja käynnissä pitämään laitteet asiantuntemuksella, onhan kyseessä Tamtronissa kehitetyt ja valmistetut vaa’at. Tyytyväisiä asiakkaita Tamtronilla on tätä nykyä yli 30.000 tuhatta 50 maassa. Tamtron ryhmään kuuluvat liikkuvan kaluston punnituslaitteisiin erikoistunut Tamtron Oy, auto- ja junavaakoihin erikoistunut Tamtron Systems Oy. Tamtronilla on omat tytäryhtiöt Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa ja Eestissä. Groupin yhtiöille on myönnetty kansainvälinen ISO 9001: 2015 laatusertifikaatti.

Toimivat huolto-, varmennus- ja asennuspalvelut

Päivityksen läpikäynyt Tamtron puutavaranosturivaaka on saanut hyvän vastaanoton konevalmistajilta, autoilijoilta ja metsäkoneyrittäjiltä. Tarjolla on edistykselliset ja luotettavat mallit sekä puutavara-auto- että metsäkonekäyttöön

soveltuu nopearytmiseen materiaalinkäsittelyyn esimerkiksi satamissa, tukkien käsittelyssä ja teräksen kierrätyksessä. Materiaalin punnitseminen niin kuorman siirtämisen, purkamisen kuin lastauksenkin aikana käy vaivattomasti. - Asiakkaat ovat nopeasti huomanneet kaupalliseen käyttöön soveltuvan materiaalikonevaa’ an hyödyt toiminnassaan. Materiaalikoneeseen asennetulla vaa’ alla on suoranaisia etuja toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen verrattuna aiempiin ratkaisuihin. Tuotantotavoitteet on näin mahdollista saavuttaa aiempaa olennaisesti lyhyemmässä ajassa, ilmoittaa Ruupansalo.

Puutavaranosturivaaka

Tamtron puutavaranosturivaa’at Timber kuorma-autoihin ja Tamtron Bio Forest ajokoneisiin ovat markkinoiden luotettavimpia ja käytetyimpiä. Tamtron Timberissä on nippukohtaiset muistiot eri puutavaralajeille ja XML tiedonsiirto ajoneuvotietokoneelle. Tamtron Bio Forest on suunniteltu ajokoneeseen ja siinä on riittävästi muistia suurien puumäärien tallettamiseen. Tamtron Bio Forestissa on PRL tiedonsiirto ajokoneen PC:lle tai Tamtronin Wnexus-pilvipalveluun.

Teollisuusnosturivaaka

Nosturivaakavalikoima on laajentunut siten, että 2019 mallistosta löytyy kaupalliseen punnitukseen hyväksytyt vaa’at aina 50.000 kiloon saakka. Vakaushyväksytty vaaka on tarpeen kun materiaali laskutetaan punnituksen perusteella tai määritellään tavaran rahtimaksua. Hyväksytyn vaa’an hankinta on turvallista ja vaa’an luotettavuudesta voi olla varma. Tamtronilla on käytössä punnukset, joiden avulla vaa’at voidaan varmentaa määrävälein ja näin täyttää niin lainsäädännön kuin laatujärjestelmienkin vaatimukset.

Trukkivaaka

Tamtron trukkivaa’alla pystytään punnitsemaan luotettavasti ja tarkasti kuormalavat, häkit, kuljetuslaatikot ja vastaavat. Trukkivaa’an käyttö lähetys- ja vastaanottotoimintojen lisäksi varastoinventaarioihin on kovassa kasvussa. Trukkivaa’an avulla tapahtuva varaston inventointi on nopeimpia ja luotettavimpia inventointitapoja. Nykyisessä nopeassa varaston kierrossa on tärkeää, että varastosaldot ovat aina kohdallaan. Aika ajoin tehty inventaario varmistaa yrityksen luotettavan toimituskyvyn ja samalla optimoi varaston arvon. Tamtron trukkivaaka soveltuu 0 - 16.000 kg punnitusalueelle.

Huolto- varmennus- ja asennuspalvelut ovat yksi tärkeä avainalue Tamtronille. Huolto osastolla on käytössään hyväksyttyjä punnuksia yli 80.000 kiloa ja näille tarvittava kuljetuskalusto. - Vaa’at mitä käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä on varmennettava kolmen vuoden välein. Tamtron tarjoaa joustavasti varmennus-

Tamtron Wnexus pilvipalvelu on ratkaissut tuhansien asiakkaiden punnitustietojen siirron laskutukseen, ERP:n ja tilausjärjestelmiin ja toimii myös kaikissa mobiililaitteissa.

Tamtron on markkinajohtaja pyöräkuormaajavaaoissakin. Power 300 internet-vaaka on menestynyt erinomaisesti kotimaassa ja vientimarkkinoilla.

Kotimaisen Tamtronin autovaakamallistosta löytyy oikea ratkaisu, on sitten kyseessä puutavaran, nesteiden, metallien, kemikaalien tai jätteiden punnitus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 117

LUOKKANSA TEHOKKAIN Z-NOSTURI

LOGLIFT 140Z JA 150Z

Uuden nosturisarjan suorituskyky, turvallisuus ja käyttömukavuus sekä 14-15 tonnimetrin nostokapasiteetti on tehty vastaamaan tarpeitasi. Nosturiin on saatavilla monipuoliset ohjausjärjestelmät joiden ansiosta nosturia on helppo ja kevyt ohjata. Uusissa Z-malleissa on SafetyPlusTM-järjestelmä sekä letkuja suojaava HPL-riipuke. Edistyksellinen ja ympäristöystävällinen nDuranceTM -maalausprosessi takaa markkinoiden parhaan korroosionkestävyyden. Oikealla nosturivalinnalla pystyt vaikuttamaan merkittävästi kokonaiskustannuksiin. LOGLIFT 140Z ja 150Z-malleille myönnetään kolmen vuoden runkotakuu sekä laajan huolto- ja varaosaverkostomme tuki. Kun etsit nosturia joka on kestävä ja luotettava, ota meihin yhteyttä. hiab.fi


124 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Porokka Invest investoi kotiseutunsa kehittämiseen

Raskaan kaluston laitekaupan lisäksi Porokka Invest investoi kiinteistöihin, mitkä tuottavat lisäarvoa alueelleen. Porokan suvun kotipaikkakunnalta Juuasta hankittiin hiljattain entiset kauppa- ja pankkikiinteistöt, joihin yritetään nyt puhaltaa eloa mikä toisi palveluita takaisin noin 5000 henkilön kylälle. Ensimmäisenä Juuka toiminnan aloittaa lounasravintola. Kaksi JP:tä - Jouni ja Jyrki Porokka kehittävät Porokka Investin toimintoja Joensuun Salpakadulla puutavara-autoilijoiden parhaaksi. Käytetyn kuljetuskaluston oston ja myynnin rinnalle on tulossa lisää uusien laitteiden myyntiä.

Pöhinä palannut Salpakadulle P orokka Invest kehittää toimintojaan nosturi- ja perävaunukaupan ympärillä Joensuun Salpakadulla kahden JP:n voimin.

Jouni Porokka on puutavanosturimyynnin pioneeri Suomessa. Mr Foresteri on tehnyt nosturikauppaa jo 1980-luvun alusta saakka. Jounin mukaan toiminnan tulevaisuutta rakentamaan lähti puolitoistavuotta sitten veljenpoika Jyrki Porokka, jolla on nuoreksi mieheksi vankka kokemus puutavara-autoilusta. - Kyllä tässä alkaa kauppiaaksi oppimaan mestarin jalanjäljissä - toki kummisedän tekemistä on tullut seurattua melko läheltä jo lapsesta lähtien, sanoo Jyrki. Porokka Invest on tähän saakka keskittynyt lähinnä käytetyn kuljetuskaluston ostoon ja myyntiin. - Jos sinulla on tarvetta kaluston myynnille niin kannattaa olla yhteydessä. Meiltä löytyy pihalta hyvä valikoima käytettyjä nostureita, perävaunuja, kuorma-autoja, varusteita ym. Olemme jalostaneet niistä myös kokonaisia ajoon valmiita yhdistel-

Jyrki Porokka esittelee Kuusamoon töihin lähtevää kunnostettua Kesla Foresteri 2010 T -ohjaamonosturia.

miä ja telittäneet vaunuja. Meillä on laaja asiakaskunta ympäri Suomea ja myös vientikauppa kehittyy koko ajan; äskettäinkin lähti kolme käytettyä nosturia kerralla Portugaliin, kertoilevat Jouni ja Jyrki. Syksyllä Porokka Invest aloitti lisäksi uusien Kilafors -puutavaraperävaunujen myynnin hyvässä yhteistyössä tehtaan edustajana toimivan Jaakko Ervastin kanssa. - Suomalaisten autoilijoiden keskuudessa hyvän maineen saavuttanut Kilafors on erittäin laadukas ja kestävä vaunu, mistä kertoo mm. sille myönnettävä 5 vuoden runkotakuu. Kilaforsin

5-akselinen tukkivaunu on vastannut hyvin korotettujen kokonaispainojen vaatimuksiin. Ja tehtaalla Ruotsissa on tuotanto iskussa joten toimitusajat ovat hyvät. Olemme myyneet uusia Kilafors -vaunuja lyhyessä ajassa ja puolen kymmentä, ilmoittaa Jouni. Nosturipuolella hyvien vaihdokkien saaminen on tällä hetkellä melko haastavaa, mikä on saanut Jouni Porokan harkitsemaan palaamista uusien nostureiden myyjäksi: - Kyllä tässä on erilaisia vaihtoehtoja mietitty sillä haluamme olla asiakkaillemme täyden palvelun talo. Salpakadun kiinteis-

Porokka Invest on aloittanut uusien Kilafors -puutavaraperävaunujen myynnin. FinnMetkossa luovutettiin 5-akselinen Kilafors Kuljetus Uotiset Ky:lle Kuorttiin.

Autoyhtymä Valtonen ValtonenTammela Ky Tammelasta otti Porokka Investiltä hankitun ja kuljettaja Janne Syrjälä tyytyväisenä: uuden Kilafors -puutavaraperävaunun ajoon lokakuussa. ”Kilafors on hyvä vetää ja kulkee tasaisesti..!!”

töissämme toimii Fluiconnecton HydroShop -myymälä ja HK autofiksaus; lisäksi hallissa tehdään oman vaihtokaluston lait-

toja. Raskaan kaluston varsinaisen korjaamotoiminnan palauttaminen Salpakadulle on sekin ollut tapetilla.

Porokka Investillä on laajat tilat raskaan kaluston toimintoihin. Vaihtokalustoa löytyy monenlaista joten kannattaa poiketa paikanpäällä katsomassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUDISTETTU

OHJELMISTO KESTÄVÄMMÄT

OSAT

TAMTRON TIMBER WIRELESS -PUUTAVARANOSTURIVAAKA ⊲ Helppokäyttöinen punnitus kuormauksen aikana ⊲ Kuittaus jo nostovaiheessa ⊲ Langaton anturi – kuormaustavan vaikutus vähäinen punnitustuloksiin

GATONT N A LA

224,3 T

A

RK

A

KG

T T KUU

KYSY LISÄÄ! | Puh. 03 3143 5000 | weighing@tamtron.fi | www.tamtron.fi


126 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaan kaluston palvelut uudelle tasolle Joensuussa

ProTruck Joensuu palvelee raskasta kalustoa sijainniltaan erinomaisessa paikassa Joensuun keskustan kupeessa osoitteessa Ivontie 9 - Ilomantsintien ja Imatrantie risteyksessä.

P

roTruck Joensuu on avannut osoitteeseen Ivontie 9 uuden raskaan kaluston keskuksen, mikä nostaa jatkossa alueen korjaamo-, huolto- ja varaosapalvelut uudelle tasolle. Toiminta uusissa tiloissa alkoi elokuussa 2018 ja jo lyhyessä ajassa kuljetusalan ammattilaiset ovat löytäneet joukolla uuteen osoitteeseen. - Käytössä on tilaa yhteensä noin 2300 neliötä ja suuret pihaalueet tekevät asioinnista helppoa isoillakin yhdistelmillä. Sijainti on logistisesti ja autojen ajoreittien kannalta loistava, mikä on vaikuttanut siihen että korjaamohallissa on ollut vauhti päällä ensimmäisestä päivästä lähtien. Koska toiminta on tehokasta ja palveluksessa on kymmenkunta alan ammattilaista, niin pystymme tarjoamaan asiakkaille nopeasti apua myös kiireellisissä hätätapauksissa niin että kalusto saadaan nopeasti takaisin tuottavaan työhön, kertovat ProTruck Joensuun tekemisestä vastaavat Vesa Mäkkeli ja Arto Leppänen, joilla on molemmilla vankka kokemus raskaan kaluston korjaamo- ja myyntitoiminnoista. ProTruck Joensuun taustalla

ProTruck Joensuun tekemisestä vastaavat Vesa Mäkkeli (oik.) ja Arto Leppänen, joilla on molemmilla vankka kokemus raskaan kaluston korjaamoja myyntitoiminnoista.

ovat yrittäjäveljekset Toni ja Aki Kuivalainen: - Olemme olleet ikämme kone- ja kuljetuskaluston sekä teollisuustoimintojen kanssa tekemisissä. Alan yrittäjinä olemme miettineet pitkään että kasvussa

olevassa Joensuussa olisi tarvetta uudenlaiselle raskaan kaluston palvelukonseptille. Tämän projektin suunnittelutyö alkoikin jo vuosia sitten. Kun teimme päätöksen edetä asiassa toteuttamisvaiheeseen, niin Arto Leppänen

aloitti palveluksessa vuosi sitten ja Vesa Mäkkeli tämän vuoden maaliskuussa. He tekivät ison työn rakentamisvaiheessa niin että tiloista ja laitehankinnoista tuli juuri sellaiset kun tähän toimintaan tarvitaan.

Valmiudet haastaviin korjauksiin - maalamo on huippulaadukas

ProTruck Joensuun nykyaikaiset suuret korjaamotilat mahdollistavat perushuoltojen lisäk-

Läpiajettavat suuret korjaamohallit mahdollistavat isoimpienkin yhdistelmien huoltotoimet. Käytössä on alan uusimmat laitteet ja tilaa yhteensä noin 2300 neliötä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI si myös haastavammat kolarikorjaukset; käytössä on mm. korinoikaisulaitteet. Ammattilaisten toimesta myös moottorija voimansiirtoviat hoidetaan kuntoon samoin kuin nostureiden, perävaunujen ja päällerakenteiden remontit. - Kun korjaukset on saatu tehtyä niin ajoneuvo voidaan maalata edistyksellisessä raskaan kaluston maalaamossamme, missä maalataan asiakkaille myös uuttakin kuljetuskalustoa. Maalaamon tasosta kertoo jotain se että siellä pintalakataan uusia John Deere -metsäkoneita ennen asiakkaille luovuttamista. John Deeren metsäkonetehdas sijaitsee aivan lähistöllä; se on muuten maailman suurin lajissaan ja todella tärkeä asia koko Joensuun alueen elinkeinoelämälle, toteaa Mäkkeli. - Tarjoamme asiakkaillemme myös raskaan kaluston pesupalveluita ammattitaidolla nykyaikaisissa tiloissa, lisää Leppänen.

Myymälä palvelee kattavalla valikoimalla

ProTruck Joensuun viihtyisästä myymälästä saa mukaansa kattavasti raskaankaluston varaosat, tarvikkeet ja lisävarusteet. - Meillä on jo nyt hyvä varasto tuotteita ja valikoimaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Teemme varaosissa ja muissa tuotteissa erittäin tiivistä yhteistyötä TAVO Oy:n kanssa, joka on alan johtava toimija. Heiltä löytyy tuotteissa kaikki mitä tarvitaan ja osaava tuttu henkilökunta palvelee kysymyksissä. TAVOn oma ProTruck -tuotelinjasto on toimintamme kulmakivi mikä näkyy nimessämmekin, sanoo Mäkkeli.

KULJETUS 127

ProTruck Joensuun raskaan kaluston maalaamo edustaa alan kehityksen huippua. Maalaamon tasosta kertoo jotain se että siellä pintalakataan uusia John Deere -metsäkoneita ennen asiakkaille luovuttamista.

Jatkossa entistäkin laajempaa palvelua

ProTruck Joensuu kehittää palvelukonseptiaan jatkossa asiakkaiden tarpeiden ohjaamana. - Aloitimme uusien renkaiden myynnillä, jotka ovat meille hyvä palvelutuote vaikka silloin kun asiakkaan autoon tai kärryyn on tehty jarruremontti tai vaihdettu pyöränlaakerit. Näin saadaan kerralla kalusto kuntoon ja minimoidaan seisonta-aika, Mäkkeli toteaa. Tärkeän ja jatkuvasti kasvana asiakaskunnan ProTruck Joensuulle muodostaa puutavara-autoilijat. - Alueella on paljon puutavara-autoja ja sijaintimme sijaitsee niiden ajoreittien läheisyydessä. Tavoitteemme on jatkossa panostaa tosissaan nosturihuoltojen tarjoamiseen; aloitimme juuri virallisena KESLA -huoltopisteenä, ja mahdollisesti meiltä saa tulevaisuudessa myös puutavaravarustelut, ilmoittaa Leppänen.

Hydrauliletkuasennelmat tehdään erillisissä tilassa puhtauden ja laadun takaamiseksi.

Metsäteollisuuden kuljetukset ovat tärkeässä roolissa Pohjois-Karjalan alueella. Niinpä puutavara-autot ja metsäkoneiden kuljetusautot ovat tuttu näky ProTruck Joensuun huoltohallissa.

ProTruck Joensuun viihtyisästä myymälästä saa mukaansa kattavasti raskaankaluston varaosat, tarvikkeet ja lisävarusteet.

AIDOT AMMATTILEHDET by) ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

128 KULJETUS

Langaton

NOSTURIVAAKAUUTUUS!

ScaleLog nosturivaakauutuus on langaton, jossa akunkesto on vähintään vuoden. Scalelog on tarkka, helppokäyttöinen ja kestävä vaaka kaikkiin nosturimalleihin. Vaaka on kehitetty ja valmistettu Pohjoismaissa.

Maahantuonti ja myynti: Jesse Holopainen 0440 373 473

PUNNITSEMISEN MESTARI INNOVATIIVINEN LANGATON VAAKAJÄRJESTELMÄ — HELPPO ASENTAA, HELPPO KÄYTTÄÄ

MONIOSAAJAN LAATUTUOTTEET SUOMALAISEN METSÄTEKNOLOGIAN TUOTTEET PUUN KORJUUSEEN JA KÄSITTELYYN

LANGATON Ei sähkökaapeleita tai hydrauliikkaputkituksia. EI HITSAUSSAUMOJA Herkemmät materiaalit suojattu teräskuorilla. TEHOKAS JA KESTÄVÄ Minimaalinen huoltotarve säästää aikaa ja mahdollistaa lastauksen optimoinnin. ALUMIININEN NÄYTTÖYKSIKKÖ HYTISSÄ Helppokäyttöinen, optimaalinen ergonomia.

NÄRHI ON VALTUUTETTU KESLA-MYYJÄ

JYKIN PERÄVAUNUT KESTÄVYYDELLÄ, KOKEMUKSELLA JA RÄÄTÄLÖINNILLÄ

Kauttamme laadukkaat Kesla-nosturit, katso lisää www.narhi.com

PARHAAT RATKAISUT PUUN KULJETUKSEEN

NÄRHI OY:N RASKASSARJA-MYYMÄLÄT

myynti@narhi.com | www.narhi.com

NÄRHI JOENSUU Lentoasemantie 10 D 80140 Joensuu Puh +358 400 959 420

NÄRHI JYVÄSKYLÄ Palokanorsi 12 40270 Jyväskylä Puh +358 400 959 430

NÄRHI KUOPIO Sorsasalontie 3 70420 Kuopio Puh +358 400 959 450

NÄRHI LAPPEENRANTA Tupatallinkatu 5 53500 Lappeenranta Puh +358 400 959 460

Petri Lievonen puh. 0400 529 600 petri.lievonen@narhi.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Team Kajava kuljettaa puuta kahdella tyylikkäällä Volvo -yhdistelmällä Pohjois-Suomen alueella.

Ari Kajava, Team Kajava:

”Terminatoreilla painot tulee vastaan ennemmin kuin kuormatilanpuute”

O

ulunsalolainen kuljetusyritys Team Kajava hankki lokakuun alussa yhdistelmäänsä uudet Terminator XXL -tilapankot. Ensikokemukset ovat olleet pelkästään positiiviset.

Team Kajava kuljettaa puuta kahdella tyylikkäällä Volvo -yhdistelmällä Pohjois-Suomen alueella. Töitä on riittänyt mukavasti reilu kolme vuotta toimineella kuljetusyrityksellä. - Molempia autoja ajetaan kolmen kuskin voimin ja puu liikkuu hyvään tahtiin laajalla säteellä Oulun seudulla, Kainuussa, Koilismaalla ja Lapin läänin alueella, sanoo Team Kajava Oy:n toimitusjohtaja Ari Kajava. Kajava hankki ensimmäiset Terminator XXL -pankkonsa lokakuun alussa: - Meillä meni alumiinipankoilla varustettu kärry nurin ja uutta hankkiessamme halusimme lisää kuormatilaa ja päätimme kokeilla Terminatoreita - samalla vaihdettiin myös autoon uudet tilapankot. Meillä on täällä usein pitkät siirtymät tehtaille ja ajamme paljon myös lyhyttä puuta sahakuiduksi, silloin täytyy olla riittävästi kuormatilaa että saadaan tuottavasti tavaraa kyytiin. Nyt uusi kärrymme on pienipyöräinen Jyki varusteltuna 325 cm pitkillä Terminator XXL pankoilla - ensikokemukset ovat olleet varsin positiiviset.

Kaivattua kuormatilaa on tullut uusien pankkojen myötä lisää huomattavasti. - Kuormakoko on kasvanut selkeästi, välillä joutuu lastaamaan vajaita kuormia määrällisesti, sillä painot tulee vastaan ennemmin kuin tilanpuute, sanoo Kajava. Liukupinnoilla varustettujen pankkojen avulla kuormat pysyy paikalla. - Kun ajetaan pitkiä matkoja kuorma päällä niin kuormat on tahtonut liikkua jonkin verran, Terminatoreissa on liukupinnat koko pankon alueella, joka estää tehokkaasti kuorman liikkumisen. Kuljettajilta tullut palaute uusista tulokkaista on ollut myös positiivista: - Tapaamme kerätä uusista ratkaisuista perinteisiä plussia ja miinuksia. Lyhyen jakson aikana listaan on kertynyt pelkästään plusmerkkistä asiaa. Kuljettajilta saaman palautteen mukaan pankkoihin on hyvä lastata, koska tavara asettuu niihin hyvin helpottaen lastausta - kuormaa ei tarvitse ”hakata” paikalleen. Myös yksi yllättäväkin ominaisuus on löytynyt. - Terminatoreiden pankkorunko on niin matala, että nosturin peräänlaitto onnistuu helpommin. Rungot ovat niin matalat, että kuljettaja näkee pelkästään hytin oven avaamalla yhdistelmän perään saakka ilman että tarvii erikseen käydä katsomassa lähempää missä kohtaa auton perä menee, päättää Kajava.

Team Kajava hankki yhdistelmäänsä Terminator XXL -tilapankot lokakuussa. Suuren kuormatilan lisäksi pankoissa on paljon muitakin ainutlaatuisia ominaisuuksia.

KULJETUS 129


METSÄALAN AMMATTILEHTI

130 KULJETUS Iveco Daily 35-140 Natural Power

Torinolainen ilmastolähettiläs I

veco on kattavalla mallitarjonnallaan suvereeni markkina- johtaja Euroopan maakaasu hyötyautomarkkinoilla. Valmistajan maakaasumalliston kevyintä päätä edustava Daily pakettiauto on taajamien jakelutehtävissä ympäristöystävällinen ja kustannusneutraali vaihtoehto perinteiselle dieselille. Kaasu-Dailyn hyvä maine on kiirinyt myös asvalttikenttien ulkopuolelle, vaativissa ja haastavissa olosuhteissa toimivien ammattilaisten korviin.

Nykyinen Daily-mallisto on ollut markkinoilla jo kohta viiden vuoden ajan. Tuona aikana merkittävin uudistus on ollut siirtyminen Euro 6 -päästötason moottoritekniikkaan. Dailyn vahvuuksia kilpailussa on järeä runkorakenne ja moderni, polttoainetaloudellinen moottorivalikoima sekä 8-portainen automaattivaihteisto. Innovatiivisena valmistajana Iveco on tarjonnut tuoreinta Dailyaan perinteisten dieselvaihtoehtojen ohella myös sähkö- ja maakaasuköyttöisenä. Kaasuauton moottorina on kolmilitrainen, parhaalta teholtaan 136 hv (100 kW) / 350 Nm ottomoottori. Pääasiallisena polttoaineena on maa- ja biokaasu, mutta Daily kulkee myös bensiinillä, mitä varten autossa on pieni, noin 80 km toimintamatkan antava polttoainesäiliö. Parhaimmillaan, suurimmilla kaasusäiliöillä varustetun auton kerrotaan kulkevan 500 kilometrin matkan pelkällä kaasulla. Komposiittirakenteiset maakaasutankit ovat kevyitä ja ne on tilan säästämisen vuoksi viety auton alustaan. Rekisteritietojen mukaan 12 m3 kuormatilan omaavan umpipakettiauton omamassa on vähän päältä 2700 eli kantavuus on samassa, noin 1200 kg luokassa, kuin vastaavassa dieselmallissa. 12 kuutioisen kaasusäiliöiden yhteistilavuus on 248 litraa mikä riittää 300-400 km matkalle. Bensiinisäiliön tilavuus on 14 litraa. Huomionarvoista on että bensiini otetaan käyttöön vasta kun kaasu loppuu, ja silloinkin moottorin teho- ja vääntömomenttia rajoitetaan. Kaasumoottori on tarjolla Daily-mallistossa kaikissa kokonaispainoluokissa. Ja kun kokonaispainoa on 6,5 tonnia tai enemmän kaasu on ainoa käyttövoima.

Taajamien taitaja

Koeajossa kaasuauto ei tee merkittävää eroa dieseliin. Ajettavuus on hyvällä tasolla ja moottori tarjoaa vääntöä laajalla kierrosalueella. Keppivaihteisessa autossa tarkka kuljettaja voi

Koeajossa Iveco Daily 35-140 Natural Power -kaasuauto ei tee merkittävää eroa dieseliin. Ajettavuus on hyvällä tasolla ja moottori tarjoaa vääntöä laajalla kierrosalueella. Tien päällä vastaan tulevan Dailyn kaasumallin tunnistaa sinisestä etumaskista.

Koeajossa Daily vei maakaasua keskimäärin 9,7 kg/100km, maantiekulutuksen ollessa hieman yli 8 kg/100km. Polttoaineiden hintavertailussa maakaasu on kustannusneutraali vaihtoehto dieselille mutta päästöjen vähyyden osalta selkeä voittaja.

Alustaan sovitetut CNG-kaasusäiliöt vähentävät maavaraa. Asia kannattaa ottaa huomioon vaativampien taipaleiden päässä sijaitseviin työkohteisiin ajettaessa.

Iveco Dailyn ohjaamo on asiallinen ja viihtyisä työpaikka pidemmällekin ajomatkalle.

Kaasu-Dailyn konehuoneessa kehrää 3-litrainen monipolttoainemoottori.

huomata että moottorijarrutus on hieman dieseliä ohuempi ja moottorin käyntiääni pykälää matalampi. Pakettijakelussa käyttövoimalla ei ole käytännön merkitystä. Ahtaat taajamat ja kestopäällysteiset maantiet ovat KaasuDailylle ominta pelikenttää. Toki meno maistuu myös santateillä. Haastellisemmaksi meno muodostuu, kun Daily viedään soramontulle ja mökkiteille, missä auton mahapuolelta alkaa, maapohjan muuttuessa epätasai-

semmaksi, kuulua arveluttavaa rahinaa. Syy selviää kun katseet käännetään auton alustaan. Tukevan pohjalevyn alle sovitetut kaasusäiliöt syövät maavaraa, joka toki riittää asiallisesti kaupunkiliikenteessä kanttikivien ylittämiseen. Nykyisellään Kaasu-Daily onkin parhaimmillaan asvalttiteillä. Vaativampiin olosuhteisiin kannattaa valita perinteinen vaihtoehto, jota tukee myös koko maan kattava polttoaineen jakeluverkosto.

Rahapuolesta

Maakaasuautojen yleistyminen on vaikuttanut positiivisesti niiden hintakehitykseen. Tekniikan tuoma lisähinta on muutamassa vuodessa laskenut kymmeniä prosentteja. Iveco Daily mallistossa maakaasutekniikan lisähinta dieseliin nähden on 12 kuutiometrisessä mallissa tätä kirjoitettaessa noin 5 000 euron luokkaa. Verollinen kokonaishinta on karkeasti, vaihteistosta ja varusteista riippuen 47 000 50 000 euron kantimissa.

Kuormatilat ovat Kaasu-Dailyssa täysin samat kuin dieselvaihtoehdossa.

Maa- ja etenkin biokaasulla on erittäin hyvät mahdollisuudet selvitä voittajana käynnissä olevasta kilvassa, jossa sekä valmistajat että päättäjät, kuin kuluttajatkin lyövät peistä käyttökelpoisimmasta vaihtoehtoisesta ja vähäpäästöisimmästä liikennepolttoaineesta. Nähtiinhän hiljattain järjestetyssä IAA hyötyautonäyttelyssä jo maakaasuhybridikin, sekin Ivecon valmistama kaasu- ja sähköteknologiat onnistuneesti yhdistävä sementtimikseri auto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Paras kokonaistyytyväisyys myynnissä ja huollossa. Alle vuosi sitten uuden kuorma-auton ostaneet asiakkaat antoivat Mercedes-Benzille toimialan parhaan arvosanan, kun Taloustutkimus* kysyi kokonaiskokemusta kuorma-automyynnin ja -huollon palveluista. Erityinen kiitos asiakkaillemme sekä loistavalle henkilökunnallemme, joka mahdollisti nämä upeat tulokset! * Taloustutkimuksen tekemä Tieliikenteen tavarakuljetukset 2018 CSI-benchmarking -tutkimus


METSÄALAN AMMATTILEHTI

118 KULJETUS

DAILY LUXUS MATKAILUAUTO • • • •

Voi ajaa B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg

• Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla • Hinta alkaen 69.560 € sis. alv 24% * • Autovero 0 €

Zenec tai Kenwood multimediasoitin peruutuskameralla ja navigaattorilla.

Luxussisustus ja isuimet 1+1+ 4:lle henkilölle.

IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi

JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Ville Venäläinen p. +358 400 325 165 ville.venalainen@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 KOUVOLA Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

Tavaratila on eristetty ja vaneroitu.

Kuvan auto luxusvarustelulla Iveco Daily 35S18A8V sisältäen mm: • Moottori 3,0 litrainen 180 hv • Hi-Matic automaattivaihteisto, 8-portainen • Nahkaverhoilu • Vesi- ja ilma -webasto • Multimediasoitin peruutuskameralla ja navilla • Kahdet renkaat, kesärenkaat aluvanteilla • Kyljessä rosteriastinlaudat

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 133

Nissan Navara OFF-ROADER AT32

Metsäalan ammattilaisten tarpeisiin

S

uomessa Arctic Trucksin toimesta jalostettu Nissan Navara OFF-ROADER AT32 on ensimmäinen Navarasta euroopanlaajuiseen levitykseen kehitetty yhteistyömalli. Voimakkaan moottorin, korotetun maavaran ja suurien renkaiden voimin jykevä lava-auto etenee maastossa väkevästi ja jopa kuin vähätellen vaikeakulkuisen maaston tarjoamia haasteita.

Suomessa myytävän Navara -malliston voimanlähteenä on aina 2,3 litran dieselmoottori, joko 160 hv / 400 Nm tai 190 hv / 450 Nm suoritusarvoilla. Vaihteistoksi on valittavissa joko 6-portainen manuaali tai 7-portainen automaatti. Kaikissa mallivaihtoehdoissa on sähköisellä vetotavan valinnalla, alennusvaihteistolla ja taka-akselin lukituksella täydennetty nelivetojärjestelmä. Pitkällä lavalla varustetussa King Cab:ssa on takana lehtijousipakat, neliovisessa Double Cab:ssa kierrejouset. Molemmat koeajettavat autot ovat tehokkaammalla moottorilla ja automaattivaihteistolla varustettuja DoubelCab-Navaroita.

Tilat ja varusteet

Navaran ohjaamoa voi luonnehtia toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Etuistuimet tarjoavat riittävän tuen. Myös takamatkustajilla on asialliset oltavat, joskin istuinosa voisi olla piirun verran korkeammalla. Navaraan on tuotu varusteherkkuja valmistajan henkilöautomallistosta. Maastoajossa näistä hyö-

Suomen ”Mr. Off-Road” Arctic Trucksin toimitusjohtaja Ville Viikari luo osaltaan Suomeen lisää autoteollisuutta.

Navara OFF-ROADER AT32:sta ei lopu maavara heti kesken. Sekä taka- että lisähinnasta tarjottava etutasauspyörästön lukko toimivat hienosti yhteistyössä. Halkaisijaltaan 32-tuumaiset Nokian Rotiiva jokakelinrenkaat yllättivät positiivisesti ominaisuuksillaan haastavissa maasto-olosuhteissa ja liukkailla kallioilla.

dyllisin on lintuperspektiivikuvakulman tarjoava Around View Monitor -kamerajärjestelmä. Massiivisen ja menevän ulkonäön omaava Nissan Navara OFF-ROADER AT32:n varusteluun lukeutuu 3 mm:n vahvuisesta suurlujuusteräksestä leivottu pohjapanssarointi, mikä suojaa sekä moottoria että vaihteistoa eri elementeiltä. Varusteluun sisältyvän jousitusmuutoksen myötä auton maavaraa kasvaa 223 millimetristä 243 millimetriin. Erikoismallin nimessä AT viittaa Arctic Trucksiin ja 32 puolestaan auton alle sovitettujen 17-tuumaisten alumiinivanteiden päälle vedettyihin Nokian Rotiiva -renkaisiin, joiden halkaisija on täydet 32 tuumaa.

Navaraa tarjotaan myös 5-paikkaisena vaihtoehtona.

A-pilariin kiinnitetty snorkkeli nostaa kahluukorkeuden 800 millimetriin, mikä on 200 mm enemmän kuin perusvarustellussa Navarassa.

Niiden avuin auton maavara kasvaa vielä toiset 20 mm. Äärimmäistä pitoa ja ajomukavuutta sekä maantiellä että maastossa tarjoavien renkaiden sovittamiseksi Arctic Trucks on muovannut ja suojannut myös Navaran pyöräkotelot auton ulkonäköä kohentavin levityskaarin. Molemmissa sivuhelmoissa on tukevat, teräksestä valmistetut suojaputket. Äärimmäisen suorituskyvyn hakijoille tarjolla on lisäksi kahluusyvyyttä vielä entisestäänkin parantava, apumiehenpuolen etulokasuojasta ulos tuleva ja aina A-pilarin yläosaan ulottuva imuilma-snorkkeli sekä tasauspyörästön lukko edessä.

- AT32-Navaran kokonaiskorkeus on 40 mm perusmallia korkeampi, esittelee Nissanin tiedotuspäällikkö Mika Särkelä.

Kestävän pohjapanssaroinnin ansiosta AT32-Navaralla voi ylittää tavallista korkeammat kannikot. Näppärä ja maastoajossa tarpeellinen oivallus on rengaspainetietojen lisääminen lokasuojan levikkeeseen.

Rahalle vastinetta

Kuten muillakin Nissanin hyötyajoneuvoilla, myös Navara OFF-ROADER AT32:lla on viiden vuoden takuu. Lisäksi Arctic Trucks myöntää viiden vuoden takuun uusille osille. Huoltoväli on 30 000 km tai yksi vuosi; ensin täyttyvän määrätessä. OFF-ROADER AT32 varustelu on tilattavissa Nissan jälleenmyyjien kautta. Lisäkomponenttien asennuksesta vastaa äärimmäisiin olosuhteisiin ja vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettujen nelivetoajoneuvojen rakentajana tunnettu Arctic Trucks. Varustelun arvonlisäveroton hinta jää alle 8000 euroon. - Varustelua voidaan tarvittaessa kasvattaa ja räätälöidä erilaisin lisävarustein - kuten esimerkiksi lavakattein tai vaikkapa vinssijärjestelmin - mitkä, lisävalojärjestelmien ohella, ovat yksiä kysytyimmistä lisävarusteista. AT32 -varustelu on tällä hetkellä tarjolla DoubleCab korivaihtoehtoon, sanoo Arctic Trucks Oy:n toimitusjohtaja Ville Viikari.

Tukeva, mutta joustava runkorakenne ja riittävät ulosjoustovarat mahdollistavat vaativissa paikoissa ajamisen.

2010-luvun taitteessa lava-autoissakin yleistynyt alamäkihidastin helpottaa kuljettajan työsarkaa haastavissa olosuhteissa. Se toimii myös peruutettaessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

134 KULJETUS Nissan NV400 4x4 L3H2 2.3 dCi

Maastokykyinen moniottelija N kulkee tiukimmat paikat ja alamäet, alennusvaihde kytkettynä, tyhjäkäntikierroksilla ja kaasupolkimeen koskematta. Alennusvaihteen turvin kytkin pääsee helpommalla, kun massat kasvavat ja olosuhteet vaikeutuvat. Kahluuominaisuuksia ei tällä kertaa koeteltu. Valmistaja ilmottaa NV400 4x4:n suurimmaksi kahluusyvyydeksi 30 cm alle 10 km/h nopeuksilla. Ammattikäyttäjiä kiinnostaa luonnollisesti kantavuus ja perävaunun vetomassa. Kantavuudeksi valmistaja ilmoittaa 1195 kg ja perävaunun suurimmaksi vetomassaksi 2500 kg.

issan laajentaa NV400 pakettiautovalikoimaansa Suomessa. Malliston uusin tulokas on saksalaisen Oberaignerin nelivetotekniikalla höystetty NV400 4x4. Kuusi senttiä perusmallia korkeampi nelivetovarustelu saatavana kaikkiin takavetoisiin manuaalivaihteisiin alusta- ja umpipakettiautomalleihin. Hiljattain uudeksi mallivaihtoehdoksi Suomessa jo valmiiksi kattavaan Nissan NV400 -mallistoon tarjolle tuodun 4x4 mallin jatkuvavälitteinen nelivetojärjestelmä on saksalaisen Oberaignerin käsialaa. Useat Eurooppalaiset autovalmistajat tukeutuvat Oberaigneriin, kun tarvitaan etenemiskykyisiä ajoneuvoja esimerkiksi viranomaiskäyttöön. Saksalaisvalmistajan huomassa nelivetoiset NV400 autot saavat kattavan voimansiirtokäsittelyn. Alustaa korotetaan reilulla kuudella senttimetrillä ja molemmat akselit varustellaan sähköisesti kytkettävillä tasauspyörästön lukoilla. Varustelun kruunaa välityksiltään (1:1,42) auton käyttötarkoitusta varten räätälöity alennusvaihteisto, mitä voidaan pitää jo poikkeuksellisena tässä autoluokassa. Nelivetojärjestelmä kasvattaa auton massaa alumiinisen pohjapanssarin kanssa 195 kg (145 kg etuakseli ja 50 kg taka-akseli). NV400 4x4 on erinomainen vaihtoehto, kun haetaan autoa vaativiin ja haastavissa olosuhteissa tehtäviin kuljetus- ja huoltotehtäviin. Koko maan kattavan ja hyvin toimivan huoltoverkoston sekä lujan ja toimintavarman tekniikan ansiosta Nissan NV400 4x4:ssa on ainesta kuljetustehtävien ohella myös huolto- tai retkeilyauton aihiona. Nissanin vahvuutena on myös pitkä takuu, joka on peräti 5 vuotta tai 160.000

Rahalle vastinetta?

Tekniset tiedot Nissan NV400 4x4 L3H2 2.3 dCi Moottori diesel, 2298 cm3, 165 hv Start/Stop Teho kW (hv) 120 (165)/3500 Vääntömomentti (Nm) rpm/min 360Nm/1200-2000 CO2-päästöt g/km 212 Pituus 6198 mm Akseliväli 3682 mm Korkeus 2550 mm

Leveys 2070 mm Kuormatilan pituus 3733 mm Kokonaispaino 3500 kg Omapaino 2305 kg Kantavuus 1195 kg Kuormatila 12,4 m3 Vetokyky 2500 kg Maavara, mallista riippuen: 16,7 -21 cm, L3-korimalleissa vähintään18,1 cm ja L4-korimalleissa vähintään16,7 cm

Nissan NV400 4x4:n koeajo tehtiin poikkeuksellisesti maastossa Arctic Trucksin Porvoossa sijaitsevalla maastoautojen koeajorataa kiertävällä ja varsin kivikkoisella huoltotiellä, mille ei tavallisella pakulla ole mitään asiaa. Neliveto-Nissan soveltuukin mainiosti esimerkiksi koneurakointiyritysten huoltoautoksi.

km. Tosin 4x4 tekee tähän poikkeuksen, sillä nelivetojärjestelmän takuu on 2 vuotta / 120 000 km.

Vaativaan käyttöön

Tilavuudeltaan 12,4 kuution kuormatilan tarjoavan NV400: sen voimanlähteenä on RenaultNissan yhtymän tehokas ja polttoainetaloudellinen 2,3 litran

tuplaturbomoottori. Vaihteistona 6-pykäläinen manuaali. Parhaalta teholtaan 165 hv ja vääntömomentiltaan 360 Nm suoritusarvot antavan mootorin CO2-päästöksi ilmoitetaan 212 g/km. NV400:n koeajo tehtiin poikkeuksellisesti maastossa Arctic Trucksin Porvoossa sijaitsevalla maastoautojen koeajorataa kiertävällä ja varsin kivikkoisella

huoltotiellä, mille ei tavallisella pakulla ole mitään asiaa. Alennusvaihde ja molempien akseleiden lukot kytketään näppärästi kojalautaan, radion paikalle viedystä konsolista. Kaikki mahdollinen kytkettynä umpipaku kiipeää vaivattomasti jyrkimmätkin nousut. Runsaan ja heti tyhjäkäyntikierroksilta saatavan vääntömomentin ansiosta Nissan

Useilla eri toimialoilla on luontaista tarvetta runsaalla tavaratilalla ja hyvän etenemiskyvyn omavalle tavara-autolle. Viime vuosina tähän segmenttiin on saatu tarjolle useampikin vaihtoehto. Tosin alennusvaihteisto ja lukot ovat useissa malleissa korvattu elektroniikalla ja vieläpä hyvin tuloksin. Nissan on hinnoitellut edistykselliset nelivetomallinsa yhtä houkuttelevasti ja kilpailukykyisesti kuin etu- ja takavetoisetkin vaihtoehdot. Kuten alussa mainittiin NV400 4x4 on tarjolla sekä umpi- että alustamallina, useina eri tehovaihtoehtoina. Umpikoristen verolliset hintapyynnit alkavat alkavat vajaasta 55 000 eurosta, alustamallien noin 56 700 eurosta. Nyt koeajettavan jatkuvalla nelivedolla varustetun L3H2 korisen NV400 4x4:n pakettiauton verollinen hintapyynti on varusteinen päivineen hieman päältä 56 000 euroa. Vastaavan takavetomallin hintapyynnit lähtevät reilusta 41 000 eurosta. Nelivedon tuomaa n. 15 000 euron lisähintaa voi, sen ominaisuudet huomioon ottaen, pitää kohtuullisena.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Oikea kuorma - auto jokaiseen tehtävään Volvo ja Renault Trucks hyötyajoneuvot nopeasti ja vaivattomasti Volvo Truck Rentalista puh. 010 655 1000 VOLVO TRUCK CENTER VANTAA Osumakuja 4, 01530 Vantaa Vantaalla palvelee:

VOLVO TRUCK CENTER TAMPERE Nuutisarankatu 19, 33900 Tampere Tampereella palvelee:

Joni Tukiainen puh. 010 655 1001

Janne Nurmela puh. 010 655 1002

Jonas Holmström puh. 010 655 1003

truckrental.fi@volvo.com www.truckrental.fi

Volvo Trucks. Driving Progress


136 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mercedes-Benz X 250d 4MATIC ”Big Bull”

Tyylitietoisen työjuhta

M

aiheuttaa lievää hermostuneisuutta ohjaustuntumaan. Oikeuksiinsa ”Big Bull” pääsee soramontulla ja hiekkatiellä sekä mutaisella haketusalueella, missä renkailta kysytään pitoa, moottorilta suorituskykyä ja jousitukselta mukautumiskykyä.

ercedes-Benzin tuore X-sarja on saanut hyvän vastaanoton suomalaisten lava-autoasiakkaiden keskuudessa. Asiakkaille, joille tavanomainen ei ole vaihtoehto Mercedes-Benz tarjoaa Suomessa näyttävin ja tyylikkäin lisävarustein täydennettyä ”Big Bull” vaihtoehtoa.

Harkituin, vaativaa ammattikäyttöä silmälläpitäen toteutetuin muutoksin ja varustelisäyksin Veho Hyötyajoneuvot ovat luoneet Mercedes X 250d 4Matic -mallista paitsi monipuolisesti useimpiin työtehtäviin sopivan työjuhdan, myös ulkonäkönsä puolesta erittäin hyvin silmiin sopivan auton. - Lava-autojen markkinat ovat hyvässä kasvussa ja sen siivittämänä asiakkaamme ovat tiedustelleet erilaisten lisävarusteiden saatavuutta. Suuren kysynnän vauhdittamana päätimme varustella yhden esittelyauton ammattikäyttäjien useimmin kysymin varustein. Lopputulos on mielestämme erittäin hyvin onnistunut, ja joku talon väestä ehtikin jo nimetä auton ”Big Bulliksi”, mikä kuvaa hyvin auton ulkoista olemusta, kertoo MercedesBenz pakettiautomaahantuonnin myyntijohtaja Jani Tolonen.

Valoa pimeyteen

Tehokkailla työvaloilla, 33-tuumaisilla renkailla ja tukevilla helmaputkilla täydennetty Mercedes-Benz X 250d ”Big Bull” on näyttävä työauto vaativaan ammattikäyttöön.

Rahapuolesta

Tuplaturbon tahtiin

X-sarjan voimanlähteiksi on tarjolla kaksi voimakasta ja tehokasta nelisylinteristä vaihtoehtoa Mercedes-Benzin 2,3-litraisesta commonrail-dieselistä kahdella turboahtimella: X 220 d kehittää 120 kW/163 hv tehon, X 250 puolestaan 140 kW/190 hv. Molemmat ovat saatavana sekä takaveto- että kytkettävällä nelivedolla varustettuihin malleihin. Vakiovaihteistona on kuusivaihteinen manuaali. 7-vaihteisen automaatin saa valinnaisena nelivetomallien yhteyteen. Kaikissa X-sarjan nelivetomalleissa on vakiona DSR-alamäkihidastin ja alennusvaihde, ja valinnaisvarusteena taka-akselille saa tasauspyörästön lukon. Viimeksi mainittu löytyy

Työvalot näyttelevät merkittävää osaa ”Big Bull” -konseptin varustelussa. Etusäleikköön on upotettu tehokkaiden ajovalojen tueksi tehokkaat Rigid LED lisävalot. Kattoon viety niin ikään Rigidin työvalopaneeli. Rahtiosaston ja auton kuormaus puolestaan sujuu neljän, varustepakettiin kuuluvaan lavakaareen kiinnitetyn, tehokkaan spottityövalon ansiosta pimeälläkin yhtä tehokkaasti ja turvallisesti kuin päivänvalossa. Työvalojen ohjaus on viety tyylikkäästi kojelautaan, mikä mahdollistaa esimerkiksi lava-valojen käytön peruutettaessa. Kokeilussa nykyaikaisten ja korkealaatuisten LED-työvalojen tarjoama valoteho sai testiryhmältä kehuja ja täydet pisteet. Osattiinpa jo kaivata himmennintäkin.

Kuormausta helpottavat tehokkaat työvalot on viety lavakaareen. Mercedes-Benz X-sarjan lavalla on vakiona siirrettävät kuormansidontalenkit.

myös koeajettavasta 190 hv moottorilla ja automaattivaihteistolla varustetusta autosta. X-sarjassa on niin ikään vakiovarusteena mukavuusjousitus, jolloin maavara on 202 milliä. Koeajoautossa on lisähinnasta tarjottava 20 mm alustan korotus, mikä näyttävien alumiinivanteiden päälle vedettyjen, karkeakuvioisten, Atturo 33X

Kojelautaan on haettu mallia valmistajan henkilöautoista. Suurin osa toiminnoista on keskitetty multimedianäyttöön.

12.5R17 koon Trail Blade M/Trenkaiden kanssa lisää entisestään auton käytettävyyttä vaativissa olosuhteissa. Lokasuojien kaariin on tehty pienet, mutta auton olemukseen sopivasti särmikkyyttä tuovat levitykset, joiden virallisena tehtävänä on pitää 33-tuumaiset renkaat, lain

Vaihdevalitsin on muista Mercedeksistä poiketen perinteistä keskikonsolimallia.

ja asetusten mukaisesti, korilinjan sisäpuolella.

Etenemiskykyinen

Mercedes-Benz X 250d tarjoaa maantiellä ennakko-odotuksia paremman ajettavuuden. Ohjaustuntuma on hyvä, joskin tiukoissa mutkissa karkeakuvioiset renkaat tapaavat myötäillä, mikä

Kuten aikaisemmin sanottu ”Big Bull” -varustelu on tarjolla kaikkiin X-sarjan autoihin. Pakettiin sisältyy edellämainuttujen 33-tuumaisten Trail Blade M/T -renkaiden ja alumiinivanteiden lisäksi lisä- ja työvalot, lokasuojien kaarien levitykset, lavakaari ja jämäkät helmaputket/astinlaudat molempiin kylkiin. Asennuksineen ”Big Bull” -paketille jää hintaa noin 9 000 euroa, josta merkittävä osa muodostuu korkealaatuisista työvaloista. Varustelu on tilattavissa uusiin Mercedes-Benz X-sarjan autoihin jälleenmyyjäliikeistä. - Varusteluun valitut komponentit ja lisävarusteet sekä asennustyöt täyttävät MercedesBenzin asettamat korkeat laatuvaatimukset, Tolonen lisää lopuksi.

Työvalot näyttelevät merkittävää osaa ”Big Bull” -konseptin varustelussa; Rigid -työvalojen valoteho tuo työmaalla päivän kaamokseen.


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

NYT ON SCANIALLA

VAIHTOAUTOJEN SYYSTALKOOT Valikoimassamme on runsaasti erilaisia vaihtoautoja ympäri Suomen Scania-keskuksia. Juuri nyt on hyvä hetki hankkia vaihtoauto talven töihin. Tarjoamme kaikkiin kampanjan aikana hankittuihin autoihin edullisen ja joustavan rahoituksen, joko osamaksulla tai leasingilla.

Syyskampanja - Rahoitusleasing esimerkkilaskelmat Myyntihinta

29 000 €

Rahoitusaika

3v.

1.Erä

2 900 €

Jäännösarvo

2 900 €

Kuukausivuokra

686 € (Alv 0%)

Myyntihinta

49 000 €

Rahoitusaika

4v.

1.Erä

4 900 €

Jäännösarvo

4 900 €

Osaan vaihtoautoistamme olemme tehneet Syystalkoot-nettohinnat!

Kuukausivuokra

888 €

Myyntihinta

79 000 €

Scania-vaihtoautoihin on myös saatavilla kampanjanehdoin laaditut huolto- ja korjaussopimukset. Kampanjan aikana, ennen auton luovutusta tehtyihin Scania-vaihtoautojen huolto- ja korjaussopimuksiin tarjoamme Scanian-voimalinjaturvan veloituksetta 6 kk:n ajalle.

Rahoitusaika

5v.

1.Erä

7900 €

Jäännösarvo

7900 €

Kuukausivuokra

1169 €

Tutustu runsaaseen valikoimaamme ja ota yhteyttä lähimpään Scania-myyjääsi! Tutustu kampanjaan ja vaihtoautovalikoimaamme ja rahoitus- sekä huolenpitotarjouksiin netissä: www.scania.fi/syystalkoot

(Alv 0%)

(Alv 0%) Rahoitussopimukset vaativat Scania Finans AB:n hyväksytyn luottopäätöksen. Voimassa uusiin kauppoihin 20.12.2018 asti. Edellyttää laskutusta ja luovutusta 20.12.2018 mennessä.

Syystalkootkampanja on voimassa 20.12.2018 saakka.

www.scania.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 139

Nelivetoinen retkeilyauto on järkevä ja monikäyttöinen vaihtoehto puunkorjuuyritykselle. Metsäkonevalmistaja Ponssella Crafter 4MOTION on markkinointikäytössä.

Volkswagen Crafter 4MOTION Tamlans retkeilyauto

Monikäyttöinen Ponsse-auto P onssen uusi Volkswagen Crafter retkeilyauto täyden- tää metsäkonevalmistajan aikaisemmin hankkimaa Crafter huoltoautokalustoa. Tamlansin varustelemalla autolla Ponssen henkilökunta kiertää alan tapahtumissa sekä asiakkailla ympäri Suomea.

Umpipakettiautoista käyttäjien tarpeiden mukaisesti räätälöidyt retkeilyautot ovat jo pitkään olleet suosittuja maarakennuspuolen toimijoiden sekä huoltoyritysten keskuudessa. Retkeilyauto toimii usealla työmaalla sekä toimistona että tauko- ja sosiaalitilana. Viimeisten parin vuoden aikana ”retkikset” ovat saaneet jalansijaa myös puunkorjuu piireissä; pääosin edellä mainittujen tekijöiden ansiosta. Metsäkonevalmistaja Ponssen käyttöönsä valjastama Volkswagen Crafter 4x4 retkeilyauto on Tamperelaisen Tamlans Oy:n varustelema. - Retkeilyauto hankittiin pääosin markkinointiosaston käyttötarpeeseen. Katsoimme että monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin muunneltavan retkeilyauton turvin saamme samassa kyydissä sekä henkilökunnan että tavarat kätevästi matkaan. Aikaisemmin tähän tarvittiin joko useampaa henkilöautoa tai pakettiautoa. Tarpeen vaatiessa Crafter on myös muun henkilöstön käytössä, mikä näkyy auton varauskalenterissa korkeana käyttöasteena, sanoo Ponssen markkinointikoordinaattori Teemu Vidgrén.

Kotimaista laatutyötä

Ponsse-autoksi nimetty retkei-

vaihtoehto nelivetoiseen eli 4MOTION -malliin. Autoa käytetään runsaasti vaativissa käyttöolosuhteissa, mutta myös järeän Eurowagon -peräkärryn vetoon. Crafter on suoriutunut näissä tehtävissä hyvin arvosanoin urakastaan, Vidgren kertoo. Jo nopea katsaus auton hienosti viimeisteltyyn sisustaan paljastaa millä eväin Tamlans on saavuttanut Volkswagenin korkeimman mahdollisen ulkopuoliselle valmistajalle luovuttaman PremiumParter -sertifikaatin. Retkeilyautovarustuksessa sekä erillisissä ja tarvittaessa irrotettavissa istuimissa huokuu viimeistä yksityiskohtaa myöten korkean laadun ja käytännöllisyyden harmonia.

auton käsittely on sujuvaa myös asvalttiteiden ulkopuolella. Aivan tiukimmissa käännöksissä lähes 4,5 metrin akseliväli luo omat, joskin hyvin ennakoitavissa olevat haasteensa. Moottorin tehorekisteri riittää asiallisesti retkeilyautokäyttöön, mutta kuormatun perävaunun kanssa myllyltä kaipaisi ripauksen väkevämpää vääntömomenttia. Kiitoksen sanan ansaitsee myös kuormatila. Seinien ja lattian vaneroinneissa jatkuu matkustamon puolen korkea viimeistelytaso. - Olemme myös erittäin tyytyväisiä matkustamon ääni- ja lämpöeristykseen. Matkustamo pysyy kenttäolosuhteissa pitkään lämpimänä, Vidgren lisää.

Ajossa

Asiakaslähtöisesti räätälöityjä ratkaisuja

Volkswagen ei tuota pettymystä, vaan on tasainen suorittaja. Automaattisesti päälle kytkeytyvä 4MOTION nelivetojärjestelmä ei kysy kuljettajalta ylimääräisiä toimenpiteitä. Automatiikka huolehtii voimansiirrosta akseleiden kesken. Tunnokkaan ohjauksen myötä reilun seitsemän metrin pituisen

Ambulanssien, tilataksien ja invataksien sekä pikkubussien ja retkeilyautojen varusteluun erikoistunut Tamlans tarjoaa korkealuokkaisia autovarusteluita Volkswagenin lisäksi useisiin eri automerkkeihin. Vaihtoehtoja on runsaasti kaikkiin käyttötarpeisiin ja maksukykyluokkiin.

Ponssen Volkswagen Crafter 4x4 on seisontakorkuinen matkustamo on varustettu läpinäkyvällä kattoikkunalla. Varusteisiin lukeutuu mikroaaltouuni ja tehokas invertteri. Erilliset istuimet ovat ergonomiset.

lyauto on varusteltu pisimpään tarjolla olevaan Volkswagen Crafter -koripituusvaihtoehtoon. Volkswagenin mallistossa korkeampaan 3500 kg omapainoluokkaan sijoittuvan auton moottorina on valmistajan vain

tavara-autokäyttöön tarjoama 2-litrainen turbodiesel, josta irrotetaan parhaimmillaan 177 hv (130 kW) tehoa. Vaihteistona on perinteinen manuaali. - Keppivaihteisto oli autoa tilattaessa ainoa tarjolla ollut

Myös rahtiosaston viimeistely on ensiluokkaista. Äänieristys on tehty hyvin kuormalle on tarjolla kunnon sidontapisteet.


METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

THIS IS THIS IS THIS IS THIS IS RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY F3 Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu F3sisäänrakennetulla Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu sisäänrakennetulla kytkimellä sisäänrakennetulla sisäänrakennetulla kytkimellä kytkimellä kytkimellä

Tarjoaa polttoaineen säästöä Tarjoaa polttoaineen säästöä Lisää käyttövarmuutta Tarjoaa polttoaineen Tarjoaa polttoaineensäästöä säästöä Lisää käyttövarmuutta Lisää käyttövarmuutta käyttövarmuutta Ideaalinen moottorin voimanottoihin Lisää Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorinvoimanottoihin

F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu pyörii pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen melutason sekä pidemmän käyttöiän. voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä autoeieijää jäätielle. tielle.pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3 Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3


YY

Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

Kova kysyntä tuo hydrauliikka- ja Pienet auki/kiinni pneumatiikka-alalle myös haasteita -venttiilit ohjaavat - nyt panostetaan koulutukseen vesihydraulista sylinteriä

H

jopa mikrometrien tarkkuudella

ydrauliikka- ja pneumatiikka-alalla on takanaan vahva vuosi: myynti on noussut 17 prosenttia ja markkinat käyvät kuumina. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaan mukaan toimituskokonaisuudet ovat kasvaneet ja mekatroniikka ja elektroniikka ovat tulleet mukaan hydrauliikan ja pneumatiikan ratkaisuihin. - Perushydrauliikka ja -pneumatiikka ovat pitäneet hyvin pintansa, mutta myös alamme tekniikan trendit ovat vahvistuneet. Viimeisimpinä trendeinä ovat nousseet esiin muun muassa keskenään keskustelevat älykkäät koneet, ennustava kunnonvalvonta sekä energiatehokkaammat ratkaisut, kuten esimerkiksi hybridikäytöt, Tuohimaa kertoo. Alan yritykset painiskelevat kuitenkin samojen ongelmien kanssa kuin suurin osa muistakin teknisen kaupan alan yrityksistä. Kova kysyntä on johtanut muun muassa toimitusaikojen venymiseen. - Lisäksi myös meillä on haas-

V

- Hydrauliikka- pneumatiikka-alalla on haasteita saada alalle uusia tulijoita, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa.

teita saada alalle uusia tulijoita. Alamme koulutusresurssit ja -mahdollisuudet ovat Suomessa riittämättömät, Tuohimaa sanoo suoraan. - Koulutukseen panostaminen onkin painopistealueemme ja meillä toimii koulutusjaos. Olemme muun muassa toteuttaneet koulutusmuotoina hydrauliikan putkistopassikoulutuksen sekä laajemman eurooppalaiseen CETOP-standardiin perustuvan hydrauliikka- ja pneumatiikkakoulutuksen. Lisäksi olemme saaneet lisättyä alamme koulu-

tuskiintiötä ammattiopistoihin sekä aloittaneet muuntokoulutuksen yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, toteaa Tuohimaa. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry perustettiin vuonna 1977 ja se liittyi Teknisen Kaupan Liiton yhdistysjäseneksi vuonna 2009. Yhdistyksellä on 61 jäsenyritystä, joiden myynti oli viime vuonna yhteensä 620 miljoonaa euroa. Jäsenyritykset edustavat noin 80 prosenttia alan markkinoista Suomessa.

esihydrauliikka tarjoaa ympäristöystävällisen ja palo- turvallisen vaihtoehdon perinteiselle öljyhydrauliikalle. Haasteena teknologian käyttämisessä on kuitenkin tarkkojen ja luotettavien säätöventtiileiden huono saatavuus. Miika Paloniitty hyödynsi väitöskirjassaan digitaalihydrauliikan perusideaa ja sovelsi sitä uudella tavalla vesihydrauliikkaan.

Yksinkertaisten ja toimintavarmojen auki/kiinni-venttiilien käyttämistä hydraulisten toimintojen ohjaamiseen on tutkittu TTY:llä jo parikymmentä vuotta. Digitaalihydrauliikaksi kutsuttu teknologia sietää esimerkiksi venttiilien vikoja, koska toiminta ei ole yhden venttiilin varassa. Auki/kiinni-venttiilit soveltuvat erinomaisesti ohjattaviksi tietokoneella, mikä mahdollistaa älykkään säädön ja voi esimerkiksi parantaa järjestelmän energiatehokkuutta. - Vesihydrauliikassa teknolo-

gian hyödyntämistä on jarruttanut järjestelmään sopivien auki/ kiinni-venttiilien puuttuminen. Vesihydrauliikka asettaa venttiileille suuremmat vaatimukset kuin vastaava öljyhydraulinen järjestelmä esimerkiksi veden ruostuttavan taipumuksen vuoksi. Lisäksi uusi teknologia edellyttää venttiileiltä pientä kokoa, jotta kokonaisuus, jossa venttiileitä saattaa olla suuri määrä, ei veisi liian paljon tilaa, diplomiinsinööri Miika Paloniitty kertoo. Paloniitty kehitti väitöskirjassaan vesihydrauliikkaan soveltuvan, pienen auki/kiinni-venttiilin. Hän kehitti myös uuden, hyvin tarkan ohjausmenetelmän, jolla voidaan vähentää tarvittavien venttiilien määrää ilman, että saavutettava ohjaustarkkuus kärsii. - Toivon, että tämä uusi teknologia edesauttaa vesihydrauliikan laajaa soveltamista ympäristöystävällisenä vaihtoehtona öljyhydrauliikalle, Paloniitty sanoo.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

142

Kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon investoiminen arveluttaa - voidaanko kehitystä vauhdittaa poliittisilla päätöksillä?

HYDRAULIIKAN ASIANTUNTIJA

• asiantunteva henkilökunta • huoltokorjaamo • kestävät letkut • letkuasennelmat • liikkuvan kaluston komponentit • yli 8500 tuotetta heti varastossa

www.tehohydro.fi

ma-pe 8-16.30 • Ruukintie 16, Lappeenranta p. 05 615 8100 • info@tehohydro.fi

K

estävä kehitys ja digitalisaatio. Siinä kaksi teknisen kaupan kuumaa perunaa, joiden tarjoamia mahdollisuuksia pyöritellään alan yrityksissä. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo nosti molemmat teemat esiin puheenvuorossaan Alihankintamessuilla syyskuun lopussa. Hän pitää etenkin kestävää kehitystä kilpailukykytekijänä, jonka merkitys vain vahvistuu. - Valmistava teollisuus ja kestävä kehitys asettavat meille kieltämättä haasteen: emme voi vain kasvaa, vaan meidän täytyy kasvaa entistä kestävämmin. Tämä laadullinen murros on mahdollisuus Suomelle, joka ei aina pärjää hintakilpailussa. Lisää potkua kilpailukyvylle voi ammentaa digitalisaatiosta, joka voi lisätä toiminnan tehokkuutta ja tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Paljon riippuu kuitenkin yrityksen strategisista valinnoista. - Robotisoitu työ voi myös tuoda teollisuutta takaisin Suomeen ja muihin vanhoihin teollisuusmaihin, sillä robottien työ ei ole halvempaa kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa. Päinvastoin robotit toimivat sitä paremmin, mitä parempi infra ja osaaminen niiden ympärillä on. Tämän kehityksen alkusoittoa näemme nyt muun muassa Uudenkaupungin autotehtaalla, sanoo Wallinheimo. Kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon panostamisen kääntöpuolella on raha, sillä niiden hyödyntäminen vaatii myös

investointeja. Etenkin isompien investointien tekeminen saattaa arveluttaa yrityksiä, kun talouden suunnasta ei ole tietoa. - Totta kai talouskehityksen toivoisi pysyvän nykyisellään, mutta ensimmäisiä tummia pilviä on jo taivaalla. Toivon että suomalaisyritykset uskoisivat tulevaisuuteen, uskaltaisivat investoida ja ottaa kestävän kehityksenkin mukaan toimintaansa. Kestävän kehityksen merkitys kasvaa, sillä ilmastonmuutos on herättänyt lähes kaikki länsimaat painimaan tämän ongelman kanssa, Wallinheimo sanoo. - Tällä hallituskaudella on yritetty tehdä kärkihankkeiden kautta pilotteja, jotta investoiminen nimenomaan kestävään kehitykseen olisi helpompaa. Jatkossa paljon riippuu tulevasta hallituspohjasta, mutta asian tärkeyteen on herätty Suomessa läpi puoluekentän. Kestävän kehityksen osalta Wallinheimo nostaa EU:n hallitusta tärkeämpään rooliin. - Kestävä kehitys tulee olemaan myös seuraavan EU-kauden rahoituskehysten suurimpia prioriteetteja, ja investointeja suunnataan siihen enenevässä määrin. Yksi Teknisen Kaupan Liiton hallitusohjelmatavoitteista on investointeihin kannustava verotus. Wallinheimo suhtautuu ajatukseen vakaan harkiten. - Verotus on toki yksi merkittävä ohjaava keino. Sen ohella on mietittävä erilaisia kestävän kehityksen rahastoja, jotka ohjaavat teknologian kehitystä haluttuun suuntaan. Isot päätökset lähtevät EU:sta ja Suomessa tehdään sitten kansallista hienosäätöä.

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Peimarin Hydrauliikka Oy:n hydrauliikkahuolto ja -myymälä sijaitsee Turun kupeessa Piikkiössä osoitteessa Ansiotie 1. Asiakkaita palvellaan laajasti ympäri maata ja laajemminkin.

Hydrauliikkahuollot ammattitaidolla

P

eimarin Hydrauliikka Oy tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua hydrauliikassa keskittyen erityisesti hydrauliikkakomponenttien ja -järjestelmien huoltoon monipuolisessa korjaamossaan Turun kupeesssa Piikkiössä, missä on myös hydrauliikkamyymälä. Asiakkaita palvellaan kuitenkin koko maan alueella ja laajemminkin.

Peimarin Hydrauliikan taustalla ovat hydrauliikan ammattilaiset vuosikymmenten kokemuksella alalta. - Työskentelimme pitkään lähinnä hydrauliikan huoltopuolella kunnes vuonna 2011 perustimme oman yrityksen sillä meillä oli selkeä visio siitä, miten voisimme palvella asiakkaita niin että tuotamme heille uudenlaista lisäarvoa, kertovat Markus Pyökäri ja Jyrki Mutikainen, joiden lisäksi perustajajäseniin kuului Mikko Tainio. - Mikko päätti jossain vaiheessa lähteä uusiin haasteisiin mutta teemme hänen kanssa edelleen hyvää yhteistyötä hydrauliikan suunnittelupuolen asioissa. Vuonna 2014 mukaan yrityksen toimintaan lähti Jevgeni Suni, joka on tuonut meille tärkeää markkinointi- ja tietotekniikkapuolen osaamista sekä kielitaitoa ja kontakteja. Lisäksi palveluksessamme on kolme raudanlujaa ammattilaista; Juha Lehto, Ville Ojaranta ja Matti Pärnänen, jotka vastaavat yhdintoiminnastamme eli hydrauliikan huolloista .

Asiakkaita laajasti Suomessa ja maailmallakin

Peimarin Hydrauliikan asiakaskunta lähti toiminnan alusta saakka muodostumaan laajasti eri puolilta Suomea sekä myös vientimarkkinoilta. - Pumppuja tulee meille tällä hetkellä huoltoon eniten Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta missä on käytössä paljon raskasta maarakennus- ja kaivoskonekalustoa, lumikoneita, metsäkoneka-

lustoa jne. Mutta toki asiakkaita on mukavasti ympäri maata ja aivan kotikulmillakin. Teemme hyvää yhteistyötä raskaskaluston huoltoyritysten kanssa ja lisäksi palvelemme tietenkin myös suoraan loppuasiakkaita. Haluamme kehittää huoltopalveluliiketoimintaamme avoimin mielin ja uudella tavalla joten koemme muut hydrauliikka-alan toimijat enemmän yhteistyökumppaneiksemme kuin kilpailijoiksi; esimerkkeinä Lind-Tec Turusta, Koneosapalvelu Vilppulasta, Hydroala Porista ja Suomen Autohuolto Oulusta joiden kanssa tehdään yhteistyötä puolin ja toisin - niin huolloissa kuin varaosissakin asiakkaiden parhaaksi, sanoo Markus Pyökäri. Piikkiön hydrauliikkahuollosta lähtee kunnostettuja pumppuja kasvavassa määrin myös asiakkaille ympäri maailmaa järeisiin työkoneisiin, laivoihin jne. - Hiljattain tehtiin iso laivapuolen pumppu Islantiin ja joku aika sitten meni tavaraa aina Dominikaaniseen Tasavaltaan saakka. Toimituksia on ollut myös USA:an, Portugaliin, Afrikkaan, Venäjälle ja Baltiaan. Kun maailmalta tulee kysely kunnostetusta pumpusta tai vaativasta huoltotyöstä, niin palvelun nopeus on ykkösasia heti kyselyyn vastaamisesta lähtien. Toki myös tekninen osaaminen pitää olla huipputasoa että asiakas on varmasti tyytyväinen tuotteen saatuaan. Logistinen sijaintimme on mainio sillä lentokenttä on vieressä ja meillä on hyvät kuljetussopimukset johtavien logistiikkapalveluryritysten kanssa, mikä takaa edulliset rahtihinnat ja nopeat toimitukset minne tahansa, toteaa Jevgeni Suni.

Laaja varasto mahdollistaa nopean palvelun

Äkillinen pumppuvaurio on turhauttava, varsinkin jos on sesonki päällä. Konetta tarvittaisiin ja ylimääräiset odottelut ovat kalliita. - Tämän vuoksi olemme panostaneet varaosavarastoomme ja kasvatamme sitä jatkuvasti -

lisäksi meillä on hyviä kanavia saada osia nopeasti eri puolilta maailmaa joten pystymme auttamaan myös harvinaisemmissa tuotteissa. Tarjoamme asiakkaille huolloissa nopean ja parhaan palvelun. Asiakkaalle ilmoitetaan aina ennen korjausta kustannusarvio eli yllätyksiä ei tule myöskään laskussa. Korjauksen jälkeen pumput koeajetaan koepenkissä ja tehdään tarvittavat säädöt, sanoo Jyrki Mutikainen.

Komponentit maailman johtavilta valmistajilta

Huoltopalvelujen lisäksi Peimarin Hydrauliikka tarjoaa asiakkaille laadukkaat uudet komponentit sekä tarvittaessa hydraulijärjestelmien modernisointia. - Meiltä saa alkuperäiset komponentit rikkoutuneen tilalle tai vaihtoehtoisesti korvaavaa merkkiä. Uusien järjestelmien suunnittelussa komponentit valitaan tunnetuilta ja laadukkailta valmistajilta kuten Bosch Rexroth, Eaton, Hydac, Kawasaki, Sauer-Bibus ja Dunlop Hiflex, luettelee Jevgeni Suni.

Juha Lehto ja Ville Ojaranta tekevät hydrauliikan huollot sekä koeajot ammattitaidolla käytössä olevilla laadukkailla laitteilla.

Modernia verkkokauppaa ja perinteistä palvelua kentällä

Peimarin Hydrauliikka palvelee asiakkaitaan myös verkkokaupan muodossa osoitteessa hydraulics.fi - Verkkokaupan kautta tehdään jo mukavasti kauppaa; lisäksi sitä käytetään teknisenä apuna sillä tuotteista löytyy tekniset speksit ja kuvat. Uusien sekä kunnostettujen komponenttien lisäksi verkkokaupasta löytyy laajasti myös pumppujen ja moottoreiden varaosat joten kannattaa käydä tutkimassa, kehoittaa Jevgeni Suni. Modernin verkkokaupan lisäksi asiakkaita palvellaan myös perinteisesti liikkuvilla huoltoautoilla kaikissa hydrauliikkaasioissa. - Toiminnan laajentuessa meillä olisikin töitä pätevälle huoltohenkilölle joka pärjää myös kentällä, vihjaisee Markus Pyökäri.

Peimarin Hydrauliikka panostaa varastoon: hyllyt ovat täynnä uusia ja kunnostettuja pumppuja & moottoreita sekä niiden varaosia

- Haluamme kehittää huoltopalveluliiketoimintaamme jatkossakin avoimin mielin niin että se tuottaa asiakkaille mahdollisimman paljon lisäarvoa, sanovat Peimarin Hydrauliikan Markus Pyökäri (oik.), Jevgeni Suni ja Jyrki Mutikainen.


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

- Tarjoamme laajan tuotevalikoiman tiivistetekniikan, hydrauliikan ja teollisuustarvikkeiden alalta sekä insinööriosaamisen asiakkaiden tueksi, kertovat myyntipäälliköt Ari-Pekka Lukkala (vas.), Mats Svennblad ja Juhana Erelä esitellessään Franz Gottwaldin laadukkaita päämiehiä.

Tiivistekniikan osaaja tarjoaa paljon muutakin kone- ja laiterakentamiseen

G

ottwald Group tarjoaa insinööritaitoa tiiviste- tekniikan, hydrauliikan ja teollisuustarvikkeiden alalta yli 85 vuoden kokemuksella - paikallisesti ja Euroopassa.

Perheyritys Franz Gottwald yhdistää perinteisen insinööritaidon teknologian erityisosaami-

seen ja laajaan materiaalien tuntemukseen. Yli 100 työntekijää seitsemässä eri toimipisteessä Saksassa ja Pohjois-Euroopassa pitävät huolen siitä, että Franz Gottwald pystyy vastaamaan mitä erilaisimpien alojen monimutkaisiin vaatimuksiin. Maailmanlaajuisten markkinajohtajien parhaiden tuotteiden lisäksi myös tuotekehitys ja yksilölliset järjestelmäratkaisut

Suomessa Franz Gottwald tunnetaan erityisesti Freudenberg (Simrit ja Merkel) -tiivisteistään.

asiakkaan toivomusten mukaan ovat mahdollisia. Toimitusvalikoima käsittää yli 60 000 tiivistetekniikan, hydrauliikan ja teollisuustarvikkeen tuotetta, jotka löytyvät suoraan Bremenin keskusvarastosta missä sijatsee myös Gottwaldin päätoimipaikka. Bremenissä on myös hydraulikkatiivisteiden sorvi ja tasotiivisteiden leikkaus. Lisäksi Suomessa asiakkaita palvellaan erittäin nopeilla toimituksilla Vantaan varastosta, missä tehdään myös asiakaskohtaista varastointia. - Joustavuus, tuotteiden nopea saatavuus sekä korkeatasoinen ammatillinen tietotaito muodostavat toimintamme keskipisteen. Suomen tytäryritys perustettiin vuonna 2014; toki edustamamme tuotteet kuten esimerkiksi Freudenberg-tiivisteet (Simrit ja Merkel), Freudenbergin (Integral) paineakut sekä Klüber ja OKS -voiteluaineet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa. Suomessa asiakkaita palvelee 13 ammattitaitoista henkilöä ja olemme tasaisen vahvassa kasvussa - vastuualueeseemme kuuluu myös Viro missä myynti kehittyy hyvään suntaan, sanoo Franz Gottwald Oy:n toimitusjohtaja Kari Ukkonen.

Tiivisteteknologia toiminnan kulmakivi

Suomessa Gottwald tunnetaan

erityisesti Freudenbergin tiivisteistä, mitkä muodostavat edelleen suurimman osan myynnistä. - Tiivistealan asiantuntijana Gottwaldilla on käytettävissään laaja tekninen tietotaito ja toimittajien tekninen tuki. Panostamme kaikessa toiminnassamme ja tuotteissamme korkeaan laatuun. Laajaa asiakaskuntaamme tiivistetekniikassa ovat esimerkiksi hydrauliikkasylinterivalmistajat, erilaiset kone- ja laitevalmistajat niin tuotantotiivisteissä kuin varaosasarjoissa, vaihde- ja akselivalmistajat sekä teollisuus mm. tasotiivisteissä. Tiivistetuotteiden myynnissä tärkeässä roolissa ovat myös jälleenmyyjät eri puolilla maata, kertovat Franz Gottwald Oy:n tiivistetekniikan myyntipäälliköt Mats Svennblad ja Ari-Pekka Lukkala.

Laaja valikoima laadukkaita paineakkuja

Viime vuosina Gottwald on panostanut tarjontansa laajentamiseen, mistä hyvänä esimerkkinä hydrauliikan paineakut. - Tarjoamme laadukkaat sekä hinnaltaan kilpailukykyiset saksalaisvalmisteiset Freudenbergin (Integral) paineakut; kattavasta valikoimasta löytyy kalvo-, rakko- ja mäntäakut. Kehitämme näissä tuotteissa Suomesta käsin Gottwaldin koko Pohjoismaiden ja Viron toimintoja jälleenmyyjäverkostoa rakentaen, joten jos laatuotuotteet kiinnostaa kannattaa olla yhteydessä, ilmoittaa Franz Gottwald Oy:n akkutuotteista vastaava myyntipäällikkö Juhana Erelä. Paineakuissa Gottwald tarjoaa laatua nopeilla toimitusajoilla ja

Tiivisteratkaisuja on tarjolla haastavimpiinkin tarpeisiin.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

kilpailukykyisillä hinnoilla: - Vantaan varastosta löytyy hyvä valikoima korkealaatuisia kalvo- ja rakkoakkuja eri kokoisina ja erilaisilla yhteillä erittäin laadukkaasti pintakäsiteltynä. Suuremmissa sarjoissa suorat tehdastoimitukset ovat toki mahdollisia. Potentiaalisia asiakkaita akkutuotteillemme ovat erilaiset mobilekonevalmistajat; esimerkiksi metsäkonekäyttöön Franz Gottwaldilta löytyy hyvät akkuratkaisut samoin kuin teollisuuden erilaisiin tarpeisiin. Suomesta löytyy paljon myös hydraulikoneikkojen valmistajia, joiden kannattaa ottaa meidät huomioon akkuvalintoja tehdessä, sanoo Erelä.

Franz Gottwald tarjoaa laadukkaat sekä hinnaltaan kilpailukykyiset saksalaisvalmisteiset Freudenbergin ja Integralin paineakut; kattavasta valikoimasta löytyy kalvo- (kuvassa), rakko- ja mäntäakut.

Franz Gottwald tarjoaa myös mäntäakkuja.

Paineakkuja käytetään laajasti erilaisissa mobilekoneissa ja muissa hydraulisissa laitteissa.


146

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Koneosapalvelusta tulee Bosch Rexroth Service Partner ensimmäisenä Suomessa - uusi hydrauliikkakorjaamo valmistuu Vilppulaan

Koneosapalvelu panostaa vahvasti hydrauliikkaan

K

kaspalvelun parantumisena. Meille on tärkeää myös se, että uudet toimitilat tuovat nostetta asiakaspalvelun lisäksi oman henkilöstön työviihtyvyyteen, jatkaa Nevalainen.

oneosapalvelussa eletään erittäin vahvaa kehitysvai- hetta. Yhtiö valmistautuu mittavaan investointihankkeeseen päätoimipaikassaan Vilppulassa ja Koneosapalvelun hydrauliikkahuollosta tulee Suomen ensimmäinen Bosch Rexrothin uuden huoltokonseptin mukainen Service Partner.

Koneosapalvelun Vilppulan toimitilat uudistetaan vuoden 2019 aikana. Toimintoja keskitetään nykyisen myymälän ja konepajan sijaintiin Teollisuustie 5:n tontille nousevan uudisrakennuksen myötä, ja samalla olemassa olevia toimitiloja saneerataan. Uutta toimitilaa rakennetaan noin 2000 m² sisältäen täysin uuden hydrauliikkakorjaamon, myymälän, toimistotilat, varaston ja logistiikkatoiminnot. Voimansiirtokorjaamolle ja sylinteriasennukselle saneerataan uusi tuotantotila, samoin henkilöstön sosiaali- ja taukotilat uusitaan. Raskaskonekorjaa-

Koneosapalvelusta tulee Bosch Rexroth Service Partner ensimmäisenä Suomessa

Koneosapalvelu Oy ja Bosch Rexroth Oy allekirjoittivat Rexroth Service Partner -yhteistyösopimuksen 30.8.2018 FinnMetko-tapahtumassa. Kuvassa vasemmalta Koneosapalvelusta myyntipäällikkä Ossi Nieminen ja toimitusjohtaja Ville Nevalainen sekä Bosch Rexrothilta toimialapäällikkö Jaakko Hämäläinen, Head of Service Vice President Gerald Handke ja myynti-insinööri Lassi Perämäki.

mo ja KOPA-telojen tuotanto säilyy nykyisessä sijainnissaan Teollisuustie 16:ssa. Toimitilan uudistus tuo uutta myös koneisiin ja laitteisiin.

Merkittävin laiteinvestointi tulee olemaan hydrauliikkahuollon uusi testauslaitteisto, joka tuo Suomen markkinoille ainutlaatuisen kapasiteetin sekä työko-

Koneosapalvelun Vilppulan toimitilojen uudistus tuo uutta myös koneisiin ja laitteisiin. Merkittävin laiteinvestointi tulee olemaan hydrauliikkahuollon uusi testauslaitteisto, joka tuo Suomen markkinoille ainutlaatuisen kapasiteetin sekä työkoneissa että teollisuudessa käytettävien hydraulipumppujen testaukseen ja säätöön.

neissa että teollisuudessa käytettävien hydraulipumppujen testaukseen ja säätöön. Testauslaitteistolla pystytään testaamaan kaikki hydraulipumput 380 cm³:n tilavuuteen saakka, maksimipaineella 550 bar ja maksimivirtauksella 300 l/min. - Tuleva toimitila- ja laiteinvestointi on Koneosapalvelun 42-vuotisen historian suurin yksittäinen investointi, jolla taataan hyvät toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Ville Nevalainen. Tuotannolliset panostukset palvelevat erityisesti hydrauliikkahuoltoa, hydrauliikan ja voimansiirron osien kunnostusta sekä vaihtoosien valmistusta. - Valmistus- ja logistiikkatoimintojen kehityksen sekä uuden laajennetun myymälätilan toivomme näkyvän suoraan asia-

Koneosapalvelu Oy ja Bosch Rexroth Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen FinnMETKO näyttelyn yhteydessä 30.8.2018. Sopimuksen myötä Koneosapalvelun hydrauliikkakorjaamosta tulee sertifioitu Bosch Rexroth Service Partner -korjaamo uusien toimitilojen valmistuttua vuonna 2019. - Uusi konsepti tuo ison valmistajan tukea ja järjestelmiä huoltotoimintaan ja auttaa systemaattisessa työskentelyssä. Virallisena Bosch Rexrothin merkkikorjaamona Koneosapalvelussa pystytään mm. varmistamaan alkuperäisten varaosien nopea saatavuus, suorittamaan Bosch Rexrothin laatustandardien mukaiset korjaukset viivytyksettä, sekä käyttämään Service Partnereille yksinoikeudella saatavia tuotetukiaineistoja, työmenetelmiä, erikoistyökaluja ja testauslaitteistoa, säätämään korjatut tuotteet alkuperäisiin asetuksiin uudella automatisoidulla testauslaitteistolla, kertoo Koneosapalvelun hydrauliikkatoiminnoista vastaava myyntipäällikkö Ossi Nieminen. Nieminen jatkaa, että totta kai Koneosapalvelu toimii myös Parker -tuotteiden edustajana ja Denison GOLD CUP® -hydraulipumppujen valtuutettuna huoltopisteenä kuten ennenkin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut valmistavan teollisuuden, liikkuvan kaluston, energiantuotannon ja meriteollisuuden hydrauliikkaratkaisuihin sekä niiden huoltoja elinkaaripalveluihin. Vankkaan toimialaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen -kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asiantuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kumppanuus HydX:n kanssa ja Smart HydrauliX-konsepti täyden kympin yhdistelmä

Teloilla ja pyörillä - maastossa kuin maastossa

149

148 sivua!

by ammattilehti.fi

Hydrauliikka&Automaatio

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia

Terrin metsäkoneet ovat perinteisesti olleet telakoneita. Tämä asiakascase kertoo, kuinka asiakas päätti perinteistä huolimatta kehittää tiukassa aikataulussa pyöräalustaisen Terrin. Läheinen yhteistyö HydX:n kanssa ja Terrin oma kova työ palkittiin, kun kahdeksanpyöräinen metsäkonemalli T34C 8WD sai ensiesittelynsä vain 10 viikkoa myöhemmin maailman suurimmilla metsämessuilla.

A

Terrin metsäkoneet ovat perinteisesti olleet telakoneita. Tämä asiakascase kertoo, kuinka asiakas päätti perinteistä huolimatta kehittää tiukassa aikataulussa pyöräalustaisen Terrin. Läheinen yhteistyö HydX:n kanssa ja Terrin oma kova työ palkittiin, kun kahdeksanpyöräinen metsäkonemalli T34C 8WD sai ensiesittelynsä vain 10 viikkoa myöhemmin maailman suurimmilla metsämessuilla.

taulun takia merkittävä osa järjestelmäkonfiguroinneista ja hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmiin liittyvästä tuesta hoidettiin etäyhteydellä, täydennettynä säännöllisin vierailuin ja testein paikan päällä. Tela-alustaisen T34C:n tapaan HydX:llä oli myös kahdeksanpyöräisessä 8WD-mallissa kokonaisvastuu konetoiminnoista, eli hydrauliikasta ja ohjausjärjestelmästä. Pohjimmiltaan kyseessä on samasta koneesta, mutta kahdeksan pyörän synkronisoinnin varmistaminen vaati laajamittaista kehitystyötä, testausta ja hienosäätöä. Tekninen ratkaisu pohjautuu Danfossin ajohydrauliikkapumppuun. PVG32-proportionaaliventtiili ja PLUS+1 -ohjausjärjestelmä jakavat öljyä kahdeksalle pyöriin asennetulle Black Bruinin radiaalimäntämoottorille, jotka on varustettu 2-nopeustoiminnolla. Ne takaavat koneelle oivalliset ajo-ominaisuudet maastossa kuin maastossa.

Haaste

Asiakasedut

lfing on moderni konepaja ja teollisuustuotteiden sopimusvalmistaja Etelä-Ruotsin Älmhultissa. Yhtiö osti vuonna 2009 suomalaisen metsäkonevalmistaja Terrin, jonka toiminta on nyt siirtynyt Smålandiin. Toimintaa ohjaavat arvostus metsiä ja maata kohtaan, sekä pyrkimys tasapainottaa emoyhtiö Alfingin tuotantoa hiljaisina kausina.

Terri tunnetaan pienistä, ketteristä telakoneista, jotka on rakennettu laadukkaista komponenteista ja soveltuvat märkään ja soiseen maastoon. Asiakkaat olivat pitkään toivoneet myös pyöräalustaista konetta, joka kulkisi nopeammin kivisessä ja helppokulkuisemmassa maastossa. Pyöräalustaisen koneen kehittämistä viivytti kenties osittain toimitusjohtaja Hans Johanssonin itsepäisyys - Territhän kulkivat ja olivat aina kulkeneet teloilla. Mutta kun päätös viimein oli tehty, niin alkoi todellakin tapahtua. Haasteena oli kehittää, suunnitella ja rakentaa pyöräalustainen kone vain 10 viikossa.

Ratkaisu

Poikkeuksellisen kireän aika-

Alfing pystyy nyt tarjoamaan laadukkaita metsäkoneita ajoalustaan katsomatta ja Terrin sloganin ”For All Terrain” mukaisesti. Terri menee sinne, minne muut eivät pääse! Kahdeksanpyöräinen T34C 8WD sai mark-

kinoilla lämpimän vastaanoton, ja koeajosta kiinnostuneita asiakkaita on jonoksi asti.

Myös HydX hyötyy

HydX:lle hanke oli mahdollisuus osoittaa kykynsä kehittää nopeasti ja joustavasti olemassa olevasta tuotteesta uusi konemalli. Samalla voitiin kokeilla edistyksellistä tekniikkaa ja toimintatapoja, jotka luovat asiakkaalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Etätuki, jossa HydX saa yhteyden koneen ohjausjärjestelmään netin välityksellä, on esimerkki toimintatavasta, joka säästää sekä ympäristöä että molempien osapuolten kustannuksia.

Lisäarvoa loppuasiakkaille

Metsäkoneiden ostajat ovat yhä ympäristötietoisempia ja haluavat koneita, jotka jättävät metsään mahdollisimman vähän uria ja vaurioita. T34C on nyt myynnissä perinteisenä telamallina ja uutena 8WD-pyörämallina. Tela-alustainen kone sopii märkään maastoon, kun taas pyöräalustainen on parempi esimerkiksi kivikkoisessa maastossa. Molemmilla vältetään yhtä tehokkaasti maasto- ja puustovauriot.

- Ilman HydX:n apua tuskin olisimme saaneet uutta metsäkonetta valmiiksi kymmenessä viikossa, sanoo Hans Johansson, toimitusjohtaja, Alfing i Älmhult AB.

Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

150

Rexrothin EasyFit -kamerajärjestelmä työkoneiden ympäristön havainnointiin

T

urvallisuus on tärkeässä osassa työkoneita käytettä- essä. Työkoneista on monesti myös rajattu näkyvyys koneen ympärille. Rexrothin ratkaisu ongelmaan on lintuperspektiivistä 360 astetta näyttävä Easy Fit -kamerajärjestelmä joka antaa kuljettajalle reaaliaikaisen tiedon koneen ympärillä olevista kohteista.

Järjestelmä perustuu neljään kameraan, datayksikköön sekä näyttöön. Kamerat sijoitetaan ajoneuvon sivuille ja kalibroidaan. Datayksikön kuvasignaali voidaan liittää mihin tahansa

Rexrothin EasyFit -kamerajärjestelmä lisää paitsi koneen käyttömukavuutta ja -turvallisuutta mutta myös tuottavuutta.

analogiseen näyttölaitteeseen. Asennus voidaan tehdä tuotantovaiheessa tai lisäämällä jälkiasennuksena. Käyttöönotto on helppoa: kameroiden auto-

maattisen kalibroinnin jälkeen tietokoneella tehdään tarvittava jälkikäsittely kuten tarkennukset ja ajoneuvon lintuperspektiivikuvan lisäys. Sarjatuotannossa

kameroiden asennuspaikkojen ollessa kiinteitä, ei kalibrointia tarvitse erikseen tehdä. Datayksikköön ladataan vain valmis kalibrointitiedosto. Kameran

varaosavaihdossa ei tarvita mitään kalibrointitoimenpiteitä. Rexrothin EasyFit lisää paitsi koneen käyttömukavuutta ja -turvallisuutta mutta myös tuottavuutta. Kuljettaja voi keskittyä koneen käyttämiseen ergonomisesti oikein. Vähentyneiden kolhimisten kautta myös rahallinen säästö voi olla merkittävä. Eri kuvanäkymien valinta näytölle tehdään mukana tulevalla painikkeella. Valinta voi olla myös automaattinen: peruutustieto voidaan liittää datayksikköön, jolloin takakameran kuva tulee automaattisesti näytölle peruutettaessa. Näyttö voidaan asentaa joko vaaka- tai pystyasentoon.

Sähkökäyttökomponentit hyötyajoneuvosovelluksiin

B

osch Rexroth tarjoaa hyötyajoneuvomarkkinoille sopivat sähkökäyttökomponentit ajoneuvojen hybridisointiin. Kyseessä on ajoneuvon hybridisointiin ja sähköistykseen sopiva tilaa säästävä ratkaisu.

Komponenttien pohjalla on Boschin henkilöautoille alun perin suunnittelemat komponen-

Bosch Rexroth tarjoaa sähkökäyttökomponentit ajoneuvoihin.

tit, joita on muokattu sopiviksi hyötyajoneuvopuolelle.

Sähkökäyttö koostuu sähkömoottorista (SMG 180/120) ja invertteristä (INVCON 2.3). Nämä komponentit yhdessä juuri hyötyajoneuvosovelluksiin suunnitellun planeettavaihteiston (EDT 180) kanssa muodostavat joustavan ja yhteensopivan kokonaisuuden konventionaalisten ajoneuvojen ajovoimansiirron korvaamiseen. Sähkökäyttöjärjestelmä, yhdessä sähköisen energiavaraston kanssa, sopii

sähköistämään monia muitakin sovelluksia kuin vain mekaanisia/hydraulisia ajovoimansiirtoja. Muun muassa työhydrauliikan sähköistäminen ja hydrauliikkapumpun ajaminen sähkömoottorilla antaa merkittäviä hyötyjä ja säästöjä.

Asiakkaan hyödyt

- Korkea tehotiheys ja tehokkuus synkronoidun kestomagneetti-rakenteen johdosta

(PMSM). - Korkean kehitystason komponentit - Helppo integrointi olemassa oleviin mekaanisiin ja hydraulisiin järjestelmiin - Konfiguroitava invertterin ohjelmisto mahdollistaa joustavan sovelluskohtaisen mukauttamisen - Jopa viiden invertterin rinnakkaiskäyttö yhdessä CAN -väylässä.

Nopeus ja asentoanturit äärimmäisiin sovelluksiin

kotisivu: www.oem.fi asiakaspalvelu: puh. 0207 499 499 e-mail: info@oem.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

151

Teknologiapäivät keräsi liikkuvan kaluston asiantuntijat Tampereelle

B

Bosch Rexrothin Teknologiapäivät keräsi Tampereelle johtavien työkonevalmistajien edustajat kuuntelemaan kansainvälisten asiantuntijoiden mielenkiintoisia esitelmiä.

osch Rexroth järjesti Teknologiapäivät Tampereella 30.-31. lokakuuta. Kyseessä oli korkeatasoinen tilaisuus liikkuvan kaluston asiantuntijoille ja erityisesti hydrauliikkasuunnittelun ammattilaisille. Kahden päivän aikana kuultiin mielenkiintoisia kansainvälisiä esitelmiä, avattiin tulevaisuuden näkymiä sekä käytiin syvällisiä keskusteluita samalla verkostoituen. Koneenrakennuksessa tuodaan yhä enemmän älyä hydrauliikkaan, mikä antaa lisää dynaamisuutta, energiatehokkuutta ja mahdollistaa monikäyttöisyyden järjestelmien sähköistymisen kautta. Avautuvassa digitaalisessa maailmassa on tarjolla Boschin palvelut koneenrakentajien tueksi. Liikkuvien työkoneiden kunnonvalvonta näyttelee jatkossa entistä tärkeämpää roolia samoin kuin automaatio, mikä takaa kuljettajan ja työympäristön turvallisuuden. Myös sähköinen voimansiirto tulee; siihenkin Bosch Rexrothilta löytyy ratkaisut työkonevalmistajille.

Ponssen väkevää teknologiaosaamista tapahtumassa edustivat Anssi Pitkäranta (vas.), Markku Savolainen, Tommi Liukkunen ja taustalla häärivä Juha Inberg. Bosch Rexrothin Michael Brand (vas.) ja Karl-Heinz Vogl esitelmöivät mm. mäntäpumppujen kehityksen uudesta suunnasta: tarjolle tulee entistä älykkäämpiä pumppuja joiden mekaanista rakennetta yksinkertaistetaan ja halutut toiminnot toteutetaan ohjelmistoilla.

Vilakoneen Kimmo Suominen (oik.), Bosch Rerothin ja John Deere Forestryn Turo Oinonen pohtivat mitä kaikkea mahdollisuuksia sähkö tuo jatkossa työkonekäyttöön.

Bosch Rexrothin Jaakko Hämäläinen (oik.) keskusteli kahvipaussilla IHA:n Kalevi Huhtalan sekä Sandvik Mining and Constructionin Jani Vileniuksen ja Sami Haikion kanssa kaivoskoneiden kehityksestä.

Kalle Tuohimaa esitteli Bosch Rexrothin uutta ilmettä.

Suomessa tehdään maailman johtavaa työkoneiden kehitystyötä. Teknologiapäivillä nuorempi suunnittelijapolvi oli vahvasti edustettuna.

Kahden päivän aikana ehdittiin myös keskustella kollegoiden kanssa ja verkostoitua - samalla maittavasta tarjoilusta nauttien.


152

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Wikro Yhtiöt 60 vuotta - kaikki alkoi akkujen valmistuksesta

P

ietarsaarelainen Wikro Ab Oy täytti tänä vuonna 60 vuotta. Vuonna 1958 perustettu perheyritys jatkaa tänäkin päivänä yrityksen perinteitä vaalien - omistus on edelleen perustajien Henry Wiklundin ja Holger Krokvikin jälkeläisillä. Motto on säilynyt läpi vuosikymmenten: halu tarjota alueen asiakkaille korkealaatuisia tuotteita ja ammattitaitoista palvelua.

Yrityksen taival alkoi vuonna 1958 Forsbyn kylässä Uudessakaarlepyyssä. Yrittäjäksi lähtemistä edesauttoi ison työnantajan Veljekset Gyllenbergin lopetettua toimintansa samalla seudulla. Se vaikutti myös kahden kaveruksen Henry Wiklundin ja Holger Krokvikin tulevaisuuteen merkittävästi: Henry jäi tehtaalta työttömäksi ja Holger oli pitänyt yhdessä vaimonsa Gunvorin kanssa maatalousliikettä, jonka suurimmat asiakkaat olivat töissä Gyllenbergillä. Tehtaan lopetus teki kaupanteosta vaikeaa. Holger oli aikaisemmin työskennellyt akkujen korjaajana Kokkolan Autohuollolle ja lopulta kaksikko päätti perustaa oman akkualan yrityksen nimeltään Jakobstads Ackumulatorservice (Pietarsaaren Akkuhuolto) vuonna 1958. - Aloitimme toiminnan pienessä kellarihuoneistossa Otto Malmsgatanilla. Tuolloin akkujen valmistus tehtiin täysin eri tekniikalla kuin nykypäivänä. Säiliö valmistettiin useimmiten kovakumista, jossa oli erilliset kannet jokaiselle kennolle mikä mahdollisti kennojen vaihtamisen yksi kerrallaan, muistelee yrityksen toinen perustajista Henry Wiklund. Yritys liittyi nopeasti myös Suomen Akkukauppiaat ry:n jäseneksi ja Henry oli mukana monta kautta sen hallituksessa ja toimii vielä tänäkin päivänä hallituksen puheenjohtajana.

Wikro Systems palvelee asiakkaita Pietarsaaressa osoitteessa Teollisuustie 2 mm. hydrauliikassa ja pneumatiikassa; lisäksi toimipiste on myös Kokkolassa osoitteessa Levytie 7.

automaation osalta. - Pietarsaaren teollisuus kasvoi tasaiseen tahtiin ja halusimme olla mukana siinäkin. Hankimme valikoimaamme heille sopivia tuotteita ja pääsimme mukaan hyvässä vaiheessa kasvua, kertoo Wiklund.

Wikro Ab Oy syntyy vuonna 1984

1980-luvulla toiminta oli kasvanut niin isoksi ja tuotevalikoi-

ma monipuoliseksi, että katsottiin järkeväksi perustaa erillisiä yrityksiä omille toimialoilleen. Näistä ensimmäinen oli vuonna 1984 perustettu Wikro Oy Ab, joka aloitti autoelektroniikkatuotteiden, työkalujen ja erilaisten koneiden myynnin Pietarsaaren keskustassa osoitteessa Isokatu 8. - Wikro nimi oli helppo keksiä yhdistämällä meidän perustajien sukunimien alkukirjaimet keske-

Ammattilehti vei Wikro Systems Oy:n toimitusjohtajalle Tommy Krokvikille (vas.) ja yhtiön toiselle perustajalle Henry Wiklundille lahjaksi taulun, missä yhtiön ensimmäinen auto vm. 1965 Morris Mini Van.

Uusiin tiloihin ja toimipiste Kokkolaan

Wikro Yhtiöt juhli perheyhtiön 60 vuotista taivalta lokakuun lopussa toimipisteessään Pietarsaaressa kakkukahvien ja juhlapuheiden sekä hyvien tuotetarjouksien kera. Vieraita kävi kahden päivän aikana paljon.

Useiden vuosien etsinnän jälkeen löytyi ratkaisu tilaongelmiin, kun yritys hankki vuonna 1997 entiset Autoliike T Nystedin tilat Teollisuustieltä Pietarsaaresta. - Tila oli meille juuri oikeanlainen ja sijainniltaan erinomainen. Vielä vuoden 1997 aikana muutti ensin Wikro Ab Oy toimintansa uuteen halliin ja heti perään Wiklund&Krokvik. Muuton yhteydessä yritykset muutettiin toimimaan myös saman nimen alle. Nimeksi tuli

Wikro Yhtiöt on vahva perheyritys: yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Ingela Friberg, perustaja Henri Wiklund, Wikro Toolsin toimitusjohtaja Chirstian Krokvik, Håkan Wiklund, Wikro Marinen toimitusjohtaja Johan Wiklund ja Wikro Systems Oy;n toimitusjohtaja Tommy Krokvik.

Henry Wiklund (oik.) ojensi tilaisuudessa ruusun yhtiön ensimmäiselle asiakkaallensa Helge Hästbackalle.

Kasvua ja kehitystä

Yrityksen toiminta kasvoi ja mukaan toimintaan otettiin uusia palveluita kuten muun muassa tuulilasin vaihtopalvelu ja erilaisten letkuasennelmien valmistus. Myös toimitilat alkoivat jäädä tuolloin pieneksi: - Hankimme vuonna 1968 osakkeita liikehuoneistoyhtiöstä Pietarsaaren teollisuuspuistosta, joka oikeutti kahden hallin rakentamiseen Jaakonkatu 39:ään. Vielä saman vuoden joulukuussa muutimme uusiin, 400 neliön tiloihin. Muuton myötä yrityksen kasvu vain kiihtyi ja teollisuustuotteet tulivat mukaan valikoimaan hydrauliikan, pneumatiikan ja

nään. Wikro Ab Oy toimi Isokadulla aina vuoteen 1992 saakka. Nykyisin tuotteet löytyvät päätoimipaikastamme Teollisuuskadulta, toteaa Wiklund. Vuonna 1989 perustettiin laivateollisuuden ja julkisrakentamisen tarpeisiin suunniteltujen hätävalojen rakentamiseen keskittynyt Wikrolux Ab Oy, jolle hankittiin omat toimitilat Penviikintieltä. - Wikrolux valmistaa turvavalaisimia ja LED-valaistustuotteita mm. rakennuksiin, laivoihin, tunneleihin ja muihin kohteisiin. Valmistamalla kaikki tuotteemme itse, varmistamme että asiakkaat saavat meiltä korkealaatuisia ja tyylikkäitä tuotteita edulliseen hintaan, ilmoittaa Wiklund. Vuonna 1991 myös Wikro muutti Penviikintielle, kun veneliikkeen konkurssipesältä hankittiin sen entiset tilat. Sen sijaan Wiklund&Krokvik pysyi vielä vanhoissa tiloissa Jaakontiellä.

Wikro Systems Oy Ab. 2000-luvulla myös laajentuminen 40 kilometrin päässä sijaitsevaan Kokkolaan tuli ajankohtaiseksi. - Kokkolaan laajentaminen oli ollut pitempään mielessä ja vuonna 2008 löysimme sopivat tilat Satamatieltä josta muutimme 2014 isompiin tiloihin Levytielle, johon tuli myös meidän hydrauliikka- ja marinepuolen myymälä. Kokkola kasvaa vahvasti, sillä heidän satama-alueensa kehittyy hurjaa tahtia. Oman toimipisteen myötä pystymme palvelemaan sen alueen asiakkaita entistä paremmin, kertoo Wikro Systems Ab Oy:n toimitusjohtaja Tommy Krokvik. Vuonna 2011 tehtiin viimeisimmät yritysjärjestelyt talon sisällä. - Mietimme, että meillä oli kaksi niin erilaista toimialaa, jotta yhden nimen alla niiden kehittäminen oli hankalaa. Päätimme perustaa kaksi erillistä yritystä, venepuolelle keskittyvän WikroMarinin ja työkalu- ja laitepuolelle Wikro Toolsin, johon liitettiin myös akkupuoli. Wikro Systems jatkoi hydrauliikan, pneumatiikan ja automaation parissa. Näin saimme entistä enemmän selkeyttä toimintaamme.

Hydrauliikan erikoisosaaja

Hydrauliikkapuolella yritys liittyi ParkerStore -ketjuun vuonna 2014. - Olimme aikaisemmin sertifioitu jälleenmyyjä, mutta liityimme maailmanlaajuiseen ParkerStore -ketjuun kehittääksemme hydrauliikkapuolen toimintaamme ja kasvattaaksemme valikoimiamme. Parker tarjoaa laadukkaat ratkaisut kaikkiin hydrauliikka-alan tarpeisiin. Parkerin tietotaito sekä laaja valikoima on meille tärkeä lisäetu, ilmoittaa Krokvik. Nuorekas kuusikymppinen Wikro Yhtiöt työllistää tänä päivänä yhteensä 47 henkilöä. Kahden kaveruksen yritys on kasvanut kellaritiloista isoksi konserniksi. Ja perheyrityksen tarina jatkuu!

Pneumacon kuuluu Wikron pitkäaikaisiin yhteistyökumppaneihin; tervehdyksen juhlaan toivat Harri Lindroos ja Jarmo Posio.


Suodattimet

METSÄALAN AMMATTILEHTI

-suodattimet hydrauliikkaan ja kaikkiin dieselmoottoreihin

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkakomponentit Tuotevalikoimaan kuuluvat: -

12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput 40-150 cm3 säätötilavuuspumput 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla hydrauliikkamoottorit vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulostulot - PZB-voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.grutech.fi www.grutech.fi

www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-auto mercedes-benz.fi/kuorma-autot t

www.kannettavat.fi www.kannettavat.fi Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta Kuormansidonta

Vetolaitteet Vetolaitteet

www.nwe.fi www.nwe.fi

www.tav.fi www.tav.fi

Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

www.orginator.fi www.orginator.fi

www.flexit-finland.fi www.flexit-finland.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.nummi.fi www.nummi.fi

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi


2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi

www.bucherhydraulics.com www.bucherhydraulics.com

Kevään Vuodenvaihteen jättikokoinen mielenkiintoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 7.5.2018 20.12.2018


METSÄALAN AMMATTILEHTI HARVESTERIPÄÄ H5, H6, H7

NOSTURI C50

OHJAAMO Markkinoiden mukavin ohjaamo mahdollistaa ennennäkemättömän tuottavuuden.

OHJAUSJÄRJESTELMÄT valvovat koneen ja nosturin asentoa ja pitävät koneen parhaassa mahdollisessa tasapainossa.

HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ Jopa 62% avarampi hydrauliikkajärjestelmä tarjoaa suuremman tuottavuuden pienemmällä polttoaineen kulutuksella.

SCORPION Se näyttää samanlaiselta kuin ennen, mutta sisällä on paljon uutta. Moottori, hydrauliikka ja ohjausjärjestelmät ovat kokeneet suuria uudistuksia. Uudessa Scorpionissa hydrauliikkajärjestelmä on jopa 62% avarampi. Se merkitsee suurempaa tuottavuutta pienemmällä polttoainemäärällä.

MOOTTORI Vahva ja polttoainetehokas Mercedes Benz/MTU Stage V moottori.

A logger’s best friend www.ponsse.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.