Medicina de familie in sistemul sanitar

Page 1

STRUCTURA SISTEMULUI SANITAR


Spital P A C I EAmbulatoriu de N specialitate T

Asistență medicală primară (medicina familiei)


Spital Ambulatoriu Asistență medicală primară (medicina familiei)

Pacient


CINE SUNTEM? Ce oferim?


“Numeroase studii au demonstrat că medicina de familie de calitate este asociată cu rezultate pozitive în domeniul sănătății, costuri scăzute (în mod robust și consistent) și o mai bună echitate în ceea ce

privește serviciile de sănătate. Dovezile arată de asemenea că asistența medicală primară (în contrast cu asistența medicală

secundară și terțiară) este asociată cu o distribuție mai echitabilă a sănătății în populații.”

(Contribution of primary care to health systems and health. Barbara Starfield, Shi L, Macinko J, Milbank Q. 2005; 83(3):457-502), profesor si cercetator in domeniul politicilor de sanatate, Univ. Johns Hopkins.)


20 de minute durata maximă a deplasării până la medicul de familie pentru 75% din români 44,80% din populația României locuieşte în mediul rural 90% din românii din zonele rurale au acces doar la serviciile oferite de medicii de familie


peste 220.000 consultații asigurate zilnic de medicii de familie 11.379 medici de familie în contract cu CNAS 1594 pacienți înscriși / medic de familie (medie) 18.144.534 pacienți asigurați înscriși la medicii de familie


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.