Page 1

/.&-)*7-8 ,#-#(','-2 /3$+)%0'+#2).-1

---()$("* %/  

"* ,%3*6$&,2 )'&#+'(2 ! ; ! 5  5 ! 

"4.)#&,* /2"/%3"."* ,%8!  !4 5 6 ! "6 ! 

%"+ # % %)*(*+!,25-   9 5 : ! 

3)"!*+*&( *+ +(7*) !       ! 
Silic International s.r.o. www.silicmedia.cz; www.silic.cz e-mail: info@silic.cz; skype: silic.cz (poptávky kalkulujeme okamžitģ věetnģ brandingu) Námģstí Arnošta z Pardubic 735, 250 82 Úvaly telefon: +420 77 66 5 22 44; fax: +420 272049669

3D reklama, tj. zejména dárkové a reklamnípŋedmģty hrají nezastupitelnou roli v propagaci Vaší spoleěnosti, výrobkś ěi služeb. Na základģ Vašich požadavkś navrhneme a vytvoŋíme takový reklamní pŋedmģt, který potencionální zákazníky nebo stávající obchodní partnery osloví a pŋíjemnģ pŋekvapí originálním pojetím, kvalitou a v neposlední ŋadģ užitnou hodnotou. Ve spoleěnosti Silic International s.r.o. specializujeme na výrobky ze silikonu. Zdravotnģ nezávadný materiál, který je pŋíjemný nošení a precizní zpracování zajistí Vašim reklamním pŋedmģtśm velkou oblibu. Vybírejte ze široké nabídky dalších klasických (katalogových) ěi originálních propagaěních pŋedmģtś nebo realizujte.

oznaěovaě na lahve ve tmÔ svítí

silikonové náramky

energetické náramky ideální pro energetické nápoje, výroba na zakázku

3D-magnetky na lednice

Navrhujeme design klíěenek

šíroký silikonový náramek.

šĽśrky na krk od 6 Kě

nestandard - tvar silikonových náramkś dle zadání

svítící silikonový oznaěovaě na lahve

oznaêovaêe sklenic jako ideální reklamní podpora prodeje

!

oznaěovaě na skleniěky ve tmÔ svítí

neoprenové obaly na ašky

silikonové náramky na ašky

2

rádce manažera

www.silic.cz


www.freshmarketing.cz Ročník VII., číslo 4, duben 2011 Adresa redakce Klicperova 8, 150 00 Praha 5 fresh.redakce@ambitmedia.cz tel.: +420 222 352 584 Šéfredaktor Jakub Němec tel.: +420 775 187 878 e-mail: jakub.nemec@ambitmedia.cz Spolupracovníci redakce Vojtěch Bednář, Zuzana Čempelová, Michal Finta, Petr Frey, Vít Horký, Jan Knap, Lucie Komárová, Jan Krása, Karel Křivan, Jan Kříž, Michal Kubín, Petr Majerik, Jan Markovič, Zdeněk Maršál, Miloš Toman Grafická úprava titulní strany Jiří Pařízek Grafická úprava časopisu Josef Gabriel ml., Karel Zahradník Jazyková redakce Tereza Dlouhá Vydavatel Ambit Media a. s. | www.ambitmedia.cz Ředitel společnosti Martin Slavík Marketing Petr Belica, marketing manager tel.: +420 222 352 575 e-mail: petr.belica@ambitmedia.cz Obchod Světlana Haruštiaková, key account manager tel.: +420 604 931 471 e-mail: svetlana.harustiakova@ambitmedia.cz Jiří Lacina, account manager tel.: +420 725 015 381 e-mail: jiri.lacina@ambitmedia.cz Jiří Mareček, account manager tel.: +420 602 453 963 e-mail: jiri.marecek@ambitmedia.cz Tisk PROTISK spol. s r. o. Zlatá Hora 1414 Slavkov u Brna Distribuce PNS, a. s.

Vážení a milí čtenáři

M

áte při pohledu na to, co se v posledních dnech děje v nejvyšších patrech tuzemské politiky, pocit, že je týmová hra dávno překonaným pojmem a v dnešní době „to každý musí hrát sám na sebe“? V politice možná. Ale ve své firmě byste to dovolit neměli. Tomu, aby ve vaší firmě týmová spolupráce efektivně fungovala, nejlépe pomůžete tím, že si ji vezmete pod svá křídla. To ale rozhodně není jen tak. Nestačí jen používat účinné styly vedení, neméně důležité je vybrat vhodné členy týmu, provést tým jednotlivými etapami jeho vývoje a vytvořit mu optimální pracovní klima. Jak to všechno zvládnout, vám ve svém článku nazvaném Staňte se dokonalým vedoucím týmu nastíní Zuzana Čempelová. Pozici vedoucího vám bezesporu upevní, budete-li pro své podřízené – a nejen pro ně – autoritou. Ani s ní to ale není tak jednoduché. „Mít autoritu je jedním z nejdůležitějších kvalifikačních předpokladů každého vedoucího pracovníka, manažera, šéfa. I když je základem autority něco, co je lidem přirozeně dáno, naprostá většina z nás musí nezbytně svou autoritu cvičit, udržovat a rozvíjet,“ začíná svůj článek Vojtěch Bednář. Poradí vám nejen s tím, jak autoritu získat, ale i s tím, jak si ji udržet. Máte autoritu i tým fungující jako švýcarské hodinky, ale vaše zisky stagnují, nebo dokonce klesají? Pak možná podceňujete koordinaci marketingových aktivit a nevyužíváte jejich synergického efektu. Do marketingových aktivit se vyplatí investovat, ne každá firma to ale dělá. „Úspěšné firmy pohlíží na tyto prostředky jako na investice, nikoli jako na pouhé výdaje,“ připomínají ve svém článku Dana Odehnalová a Pavel Krška. O úspěšnosti firmy dnes často rozhoduje známost jejího webu. A té může velmi pomoci, když se budete věnovat linkbuildingu, neboli budování zpětných odkazů. S tím, jak pomocí této metody zvýšit návštěvnost svých webových stránek, vám poradí Jakub Velička. Pokud jste fanoušky technologií, vlastníte „chytrý mobil“ a zároveň toužíte po urychlení a zefektivnění komunikace se svými potenciálními zákazníky, zřejmě jste již o QR kódech slyšeli. Tyhle zvláštní černobílé čtvercové obrazce, které do mobilního telefonu dokážou vmžiku přenést velké množství nejrůznějších dat, se již staly poměrně běžnou součástí zahraničních reklamních kampaní a začínají pronikat i k nám. Chcete-li se blíže seznámit s různými možnostmi využití QR kódů, přečtěte si článek Lucie Komárové. Přeji vám, aby váš marketing a obchod vzkvétaly, ať už se k jejich rozvoji postavíte jako týmoví hráči, nebo jako solitéři. Snad vám s tím pomůže i dubnové číslo našeho časopisu.

Předplatné POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz Cena výtisku: 64 Kč Roční předplatné: 640 Kč

Jakub Němec, šéfredaktor

Studentské předplatné: 512 Kč Registrace MK ČR E 16250, ISSN 1803–9197 Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakcí nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. Zkratka (kp) značí komerční prezentaci.

© Ambit Media, a. s. 2011

www.freshmarketing.cz

3


fresh marketing

I obsah

fresh marketing

8

14 20

Zvyšte zisk své firmy pomocí marketingových aktivit

QR kódy zefektivní vaši komunikaci se zákazníky Bez budování zpětných odkazů váš web neuspěje

26

Export očima strategického marketingu

28

Fresh komentáře

fresh byznys

30 40

Získejte autoritu a udržte si ji

36 Seznamte se s jednotlivými operačními programy

Na litevském trhu mají tuzemské firmy dobré jméno

fresh management

44

Staňte se dokonalým vedoucím týmu

fresh styl

58

Lexus CT 200h: první ekologický vůz v bouřlivém segmentu

4

rádce manažera

64 Klasická moderna láme cenové rekordy


I marketingový zápisník

To ucho se jednou utrhne

Autor: Jan Kříž

P

řestože začalo jaro a člověk by se měl v tomto ročním období ze života hlavně těšit, přiznám se, že u mě je to zcela naopak. Stále častěji totiž pozoruji, že ne zcela chápu dění kolem sebe. Ať už beru v potaz aktuální situaci na naší politické a kulturní scéně či poslední zkušenosti ze svého osobního života, zdá se mi, že je tu něco špatně. Anebo jsem tu špatně já? Zásadně si nestěžuji na jednotlivé produkty nebo firmy, tentokrát ale musím udělat výjimku. Jako celoživotního sportovního fanouška mě ze židle nadzvedlo například chování televizní stanice Nova Sport. Vzhledem k tomu, že jako vášnivý tenista rád sleduji přenosy ze svého milovaného sportu, uvítal jsem, když tento kanál koupil televizní práva na spoustu turnajů série Masters. Nicméně, jsem pouze vášnivým fanouškem tenisu, ne už pak českých komentátorů těchto přenosů, takže jsem vždy využíval možnosti přepnutí jazyka do originální anglické verze. Nemile mě ovšem překvapilo, že tato možnost z mojí nabídky najednou zmizela. Dal jsem tedy nejprve opět šanci českému komentáři. Žádné zlepšení odborných ani rétorských schopností jsem u těchto (jistě dobře placených) „profesionálů“ ovšem neshledal, takže jsem se rozhodl jít dál. U poskytovatele svojí kabelové televize jsem si nejdříve zjistil, že chyba není na jeho straně a multijazyková nabídka jde výhradně na vrub každého vysílaného kanálu. Napsal jsem tedy rozhořčený (zároveň ale samozřejmě i slušný) email s dotazem přímo na Novu. Ani po měsíci jsem se nedočkal odpovědi. Skvělá firemní politika je tak v této televizní stanici zjevně podpořena i kvalitním PR oddělením. Nejde samozřejmě jen o můj osobní problém. Co mají třeba dělat cizinci, kteří česky nerozumí ani slovo? Copak termíny jako

„outsourcing“, „customer service“ či „user friendly“ marketingovým specialistům na Nově nic neříkají? Musím přiznat, že nechápu, jak se tento placený sportovní kanál může uživit. Zkusil jsem tedy problém uchopit z druhé strany. Jeden dobrý kamarád mi nedávno doporučil zatím poměrně neznámou „kokotí“ trilogii autora s pseudonymem Xavier Crement. Aniž bych chtěl komukoliv dělat neplacenou reklamu, knihy Dost bylo kokotů, Spiknutí kokotů a Kokoti jsou věční, mi odpověděly na mnohé mé otázky. Takže těm z vás, kteří chcete vědět, proč došlo k rozepřím ve vládní koalici či proč získal cenu TýTý v kategorii Zpěvák roku právě Michal David, „kokotí“ trilogii vřele doporučuji! Zásadně však nesouhlasím se závěrem tohoto díla. Nemyslím si, že by „kokoti byli věční“ a nešlo je porazit. O tom, že veškeré systémy řízené „kokoty“ musí jednou skončit, přece svědčí třeba naše Sametová revoluce nebo nedávná Jasmínová revoluce v Tunisku či v Egyptě. Dalším důkazem budiž i současná situace Věcí veřejných. Osobně si myslím, že bylo jen otázkou času, kdy to v ní dopadne tak, jak to nakonec dopadlo. Můj závěr je tedy naprosto jiný. „Kokoti“ se v jakémkoliv systému vždy „požerou“ navzájem. Cílem nás, rozumných a slušných lidi, tak musí být dělat vše pro to, aby tento okamžik nastal co nejdříve. A je už naprosto jedno, jestli se rozhodneme bojovat proti politickému systému, televizní stanici vysílající sportovní přenosy pouze v češtině s prachbídným komentátorem, nebo třeba svému sousedovi, který vám „jak kokot“ neustále parkuje svoji novou oktávii před vaším vjezdem do garáže. Jak říká jedno známé přísloví, to ucho se jednou utrhne.

Doba kamenná neskončila proto, že došly kameny, ale protože vznikly bronzové nástroje, které lidem více vyhovovaly.

Jeroen van der Veer (* 1947) bývalý CEO petrolejářské společnosti Royal Dutch Shell

www.freshmarketing.cz

5


8

rádce manažera


I strategické řízení marketingu

Zvyšte zisk své firmy pomocí marketingových aktivit Text: Dana Odehnalová, Pavel Krška Foto: Profimedia, Flicker

V

Ze stále sílícího tlaku na vyhodnocování efektivity vynaložených prostředků vyplývá pro firmy nutnost koordinovat marketingové aktivity a současně využívat jejich synergického efektu. Úspěšné firmy pohlíží na tyto prostředky jako na investice, nikoli jako na pouhé výdaje. Možností, jak zvýšit zisk firmy, naštěstí existuje dost.

tomto článku se zaměříme na ty z nich, které považujete za vůbec nejdůležitější. Pokud se vám podaří řídit se podle nich, věříme, že vaše zisky porostou. Jaká jsou tedy naše doporučení? Vytvořte dobrou marketingovou strategii. Buďte se svými produkty všude tam, kde jsou vaši zákazníci. Poskytujte jim své produkty s důrazem na kvalitu a na co nejvyšší přidanou hodnotu. Při komunikaci se zákazníky využívejte integrovanou marketingovou komunikaci. Provádějte akvizice potenciálních zákazníků tak, abyste získali co nejvíce zákazníků nových. Používejte vhodné nástroje k udržení svých stávajících zákazníků. Mějte na paměti, že motivace a spokojenost vašich zaměstnanců přináší i spokojenost vašich zákazníků.

Pojďme si nyní vše podrobněji rozebrat a podívat se, co byste určitě neměli opomenout, chcete-li

pomocí marketingových aktivit skutečně zvýšit zisk své firmy.

Stanovte si reálné cíle Vytvoření vhodné marketingové strategie v souladu s vývojem trhu je základem úspěšného marketingu firmy. Jak na strategický marketing ve vaší firmě? Prvním krokem k vytvoření odpovídající marketingové strategie je stanovit si pro oblast marketingu určité cíle. Ty musí vycházet z nadřazených cílů firmy a naplňovat je. Při jejich stanovení musíte mít na paměti, že by vámi stanovované cíle měly: stimulovat lidi ve firmě k dosažení co nejlepších výsledků být měřitelné – a to jak jejich dosažení, tak i jejich nedosažení být akceptovatelné pro všechny důležité zájmové skupiny, tedy nejen například pro vlastníky firmy, management, ale i pro zaměstnance být reálné a dosažitelné být ukotvené v čase www.freshmarketing.cz

9


fresh marketing I strategické řízení marketingu

Pečujte o své lidi Důležité je pro vedení firmy rozhodnutí, zda její marketing zůstane v rukou vlastního zaměstnance, nebo bude spolupracovat s marketingovou agenturou. V každém případě však nezapomínejte, že: Získání, udržení, kontinuální školení a vzdělávání dobrých zaměstnanců a jejich spokojenost je základním předpokladem pro získání, udržení a dlouhodobou spokojenost zákazníků a stále kvalitnější uspokojování jejich potřeb ze strany firmy. Pozitivní motivace zaměstnanců je nezbytná při zlepšování kvality produktů, služeb a marketingových procesů. Pro budování dlouhodobých vztahů se zákazníky je velmi důležitá týmová spolupráce ve firmě.

Všechny tyto uvedené „vlastnosti“ jsou pro správné stanovení cílů důležité, vyplatí se mít na paměti především dvě z nich – měřitelnost a časový horizont. Strategické cíle by měly být jednoznačně měřitelné proto, abyste mohli následně vyhodnotit, zda se firmě podařilo strategii naplnit. Nadefinování měřitelných cílů nemusí být v některých případech snadné, a ještě komplikovanější může být jejich skutečné vyhodnocování. Někdy byste měli už při definování měřitelných cílů zvažovat, do jaké míry je měření navrhovaného marketingového nebo jiného cíle časově, ale často i nákladově pro firmu reálné. Typickým příkladem je marketingový cíl budování určitého procenta povědomí o firmě nebo produktu v cílové skupině zákazníků. Bude mít vaše firma na to, aby toto měření pravidelně nakupovala od externí agentury? Dobře také zvažte, zda nakonec nebudou náklady na podobná měření převyšovat efekty, které ze sledování daného marketingového cíle budete mít.

Zvládněte implementaci Pak přichází na řadu implementace, tedy proces, v jehož průběhu se z marketingových strategií a plánů stávají marketingové akce, které směřují k naplnění strategických marketingových cílů. Během ní si musíte odpovědět na následující otázky:

Kdo je za realizaci odpovědný? Kolik to bude stát? Kdy se to bude dělat? Jak se to bude dělat?

Výdaje na marketing a především na marketingovou komunikaci tvoří často nemalou část ročního rozpočtu firmy. Proto byste měli zvolit správnou formu komunikace na vybranou cílovou skupinu zákazníků s cílem zaujmout ji. Plnění marketingových strategií a plánů musíte důsledně kontrolovat a vyhodnocovat. Nebojte se plán v případě potřeby upravit. Nedopusťte, aby se stal kusem papíru, kterým se nikdo neřídí. Z výše uvedeného mohou vyplývat pro firmu následující otázky: Vytyčujete si správné cíle a používáte správná kritéria hodnocení efektivity marketingové strategie a marketingového plánu? Jaká je marketingová produktivita firmy? Je marketingový rozpočet dostatečný ve vztahu k plánovanému získání tržního podílu firmy na daném trhu nebo tržním segmentu? Může vést pouhé zvýšení rozpočtu k násobnému růstu tržního podílu firmy? Jaká je míra udržení zákazníků firmy? Proč dochází k jejímu poklesu? Co je důvodem odchodu

10

rádce manažera

zákazníků? Kdy může být pro firmu odchod zákazníka přínosem? Jakou pozornost věnuje firma stávajícím a novým zákazníkům? Jakým způsobem hodnotí firma spokojenost zákazníků a k čemu jí slouží získané výsledky hodnocení? Jak ovlivňuje kvalita výrobků nebo služeb jejich prodejní cenu? U kterých hlavních zainteresovaných skupin měříte úroveň spokojenosti a jakých metod hodnocení používáte? U jakých dalších zainteresovaných skupin můžete měřit úroveň spokojenosti a s jakým přínosem?

Buďte zákazníkům na očích a nabízejte jim kvalitu Současně je důležité učinit vše pro to, aby vás ­zákazník mohl co nejsnadněji najít. Pojďme se ­podívat na čtyři osvědčené rady, které fungují: Zaujměte zákazníka – získejte jeho pozornost. Neobjevujte již objevené – nechávejte se inspirovat, kopírujte to dobré, nebo v případě, že se rozhodnete vytvořit něco sami, svěřte to raději odborníkům. Motivujte zákazníky – zákazníci musí mít chuť „jít do toho s vámi“. Vytvořte přidanou hodnotu – zákazníci musí mít důvod, proč si vybrat právě vás. Poskytujte jim proto své produkty s důrazem na kvalitu a na co nejvyšší přidanou hodnotu. Výdaje na marketingovou komunikaci jsou u jednotlivých firem různě vysoké. Často tvoří nemalou část ročního rozpočtu. Proto je stále důležitější vybrat pro vybranou cílovou skupinu správnou formu komunikace – tak, abyste ji zaujali. Současně je významným kritériem i možnost vyhodnocení zpětné vazby a měřitelnost návratnosti vynaložených prostředků. Jak k tomu můžete přistoupit? Nejdříve byste si měli promyslet, co o zákazníkovi všechno víte, kde o něm získáte více informací a jak s ním budete komunikovat. Odpovězte si na otázku, který zákazník je pro vaši firmu přínosnější – nový, nebo stávající.

Využijte integrovanou marketingovou komunikaci Prohlubující se znalosti a technické možnosti dávají vám i vašim zákazníkům možnost lépe vyhodnocovat údaje o chování spotřebitelů. V době, kdy roste význam segmentace cílových skupin, které jsou mnohem menší, je tak možné nabídku lépe přizpůsobit očekávání spotřebitelů.


I strategické řízení marketingu

Přemýšlejte o svých zákaznících komplexně A b y s t e s i d l o u h o d o b ě u d r ž e l i p ozo r n o s t a v ě r n o s t s v ýc h z á k a z n í k ů, m ě l i b y s t e :

poskytnout jim přidanou hodnotu

komunikovat s nimi nabízet jim nejen to, co potřebují, ale i další zboží nebo služby

ptát se jich, co potřebují, a uspokojovat jejich potřeby poznávat je

navštěvovat je motivovat je k nákupu

segmentovat jejich cílovou skupinu (­on-line i off-line) získávat od nich zpětnou vazbu

S tím souvisí i rozdělení finančních prostředků firem mezi jednotlivé kanály marketingové komunikace. Jak ale poznáte, jakou kombinaci komunikačních nástrojů máte použít? Každý komunikační nástroj komunikačního mixu má své výhody, jedinečné charakteristiky a náklady. Jejich výběr proto ovlivňuje mnoho faktorů. Integrovaná marketingová komunikace – tedy koordinovaná kombinace více těchto nástrojů – je pro firmu tím nejefektivnějším komunikačním mixem. Přínosem může být především zvýšení zlepšení reakcí a zvýšení zisků firmy. Současně firmy hledají cesty finančních úspor. To vede k nahrazování nákladnějších nástrojů komunikačního mixu cenově dostupnějšími při srovnatel-

ném výsledku. Obecně se nejen v České republice projevuje trend rostoucího významu přímého marketingu jako samostatného komunikačního kanálu i jako součásti komunikačního mixu integrovaného marketingu.

Dejte si pozor na nevyjasnění odpovědnosti Až se budete zamýšlet nad tím, jakým způsobem integrovanou marketingovou komunikaci do firmy implementovat, měli byste vzít v úvahu i některé potenciální bariéry jejího zavedení. Jednou z nich může být velká specializace zaměstnanců v oblasti marketingové komunikace. Takoví lidé pak různé www.freshmarketing.cz

11


fresh marketing I strategické řízení marketingu

nástroje komunikačního mixu řídí odděleně – ať již samostatně, nebo v rámci různých firemních útvarů. Další bariérou může být vnitrofiremní konkurence mezi těmito jednotlivci nebo jednotlivými firemními útvary. Nejsou-li všechny komunikační aktivity firmy soustředěny do jednoho útvaru (nebo na jednotlivce), může být bariérou i nedostatečná interní komunikace, nekomplexnost plánování a koordinace jednotlivých aktivit. V neposlední řadě je pro firmu často důležité rozhodnutí, jakým způsobem bude marketing zajišťovat – zda vlastními personálními zdroji nebo outsourcingem prostřednictvím jednoho či více zprostředkovatelů. Zvolit lze i kombinaci obou možností. I když má totiž firma interní marketingové oddělení, nemusí dokázat realizaci všech aktivit zajistit. Ať se rozhodnete pro jakoukoliv možnost, měli byste mít na paměti, že musíte určit někoho, kdo za marketing ve firmě ponese odpovědnost.

Zákazník jako rovnocenný partner Mezi klíčové marketingové aktivity vaší firmy by mělo patřit i provádění akvizice potenciálních zákazníků – tak, abyste získali co nejvíce zákazníků nových. V tomto směru byste si měli nejdříve odpovědět na následující otázky:

Proč potřebujete nové zákazníky? Jak bouráte bariéry mezi vámi a zákazníky? Jak vyvoláváte u zákazníků zájem? Čím je získáte a motivujete k prvnímu nákupu? Jak uděláte z nového zákazníka stálého?

Ptejte se nových zákazníků na jejich spokojenost – a to nejen po jejich prvním nákupu nebo realizaci první služby. Hledejte a předvídejte, co ještě mohou potřebovat.

Při budování dlouhodobých oboustranně výhodných vztahů se vyplácí pohlížet na zákazníky jako na rovnocenné partnery. Jaké jsou nejvhodnější nástroje k udržení svých stávajících ­zákazníků? Analyzujte příčiny odchodu zákazníků a snažte se jejich ztrátě zabránit. Nezapomínejte na proces tvorby, neustálého posilování a dalšího rozšiřování vztahů se zákazníky a dalšími zainteresovanými osobami (zprostředkovatelé, distributoři). Poskytujte zákazníkům dlouhodobé hodnoty. Vytvářejte se zákazníky stabilní a oboustranně výhodné partnerské vztahy.

Vyhněte se zbytečnému plýtvání peněz Základem úspěšného marketingu je naplánování dobré marketingové strategie. Pro dnešní progresivní firmu je typické řízení marketingu vedoucí k plnění stanovených marketingových cílů v souladu s cíli celé společnosti. Moderní úspěšné firmy jsou orientovány na zákazníka a mají snahu poskytnout mu vždy přidanou hodnotu. Mezi hlavní priority by také mělo patřit zlepšování kvality produktu, služeb a marketingových procesů. V řadě firem však stále ještě převažuje roztříštěnost aktivit marketingu, jejich vzájemná nekonzistentnost, někdy dokonce až protichůdnost. Důsledkem pak jsou zbytečně vysoké marketingové náklady. Zavedení strategického řízení marketingu (a nejen marketingu) zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti firmy z dlouhodobého hlediska. Očekávat navíc můžete i zvýšení vaší konkurenceschopnosti. Nezanedbatelným přínosem je i úspora prostředků vložených do marketingu a zvýšení celkové efektivity marketingových aktivit.

Dana Odehnalová Je ředitelkou direct marketingové firmy 5P Agency. Její profesní orientace směřuje do oblasti strategického řízení a strategického marketingu firem. Má dlouholeté zkušenosti s aktivní účastí a organizací konferencí a odborných seminářů i s publikační činností. V roce 2003 absolvovala studium Master of Business Administration s certifikátem britské The Nottingham Trent University.

Pavel Krška Pracoval ve společnosti Víno Mikulov jako manažer exportu, ve společnosti Vineselekt – Michlovský jako vedoucí obchodu a marketingu. Od roku 2000 byl ředitelem Národního salonu vín, od roku 2005 je ředitelem Národního vinařského centra. Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu MZLU v Brně, obor ekonomická informatika.

12

rádce manažera


www.freshmarketing.cz

13


14

rádce manažera


I nové technologie

QR kódy zefektivní vaši komunikaci se zákazníky Text: Lucie Komárová Foto: archiv

P

Jistě jste již zaznamenali existenci zvláštních bíločerných čtverečků, kterým se říká QR kódy. Možná si říkáte, že je to jen další nástroj reklamy, marketingu – a máte vlastně i pravdu. Ale za těmito čtverečky se také skrývají značné možnosti pro vás, vaše služby, obchod i reklamu. Jejich výhodou je především rychlost, mobilita a velké množství dat, která lze přenášet. Zákazník aktivuje čtečku, vyfotí kód, potvrdí odkaz – a je on-line.

odívejme se na ten tajuplný kód trochu zblízka. Pro čtení QR kódu musíte mít mobil s fotoaparátem, a ten za prvé připojený k internetu a za druhé vybavený čtečkou QR kódu. Čtečku získáte zdarma jednoduchou instalací, například ze stránek www.i-nigma.mobi. Čtení kódu je pak velmi snadné. V telefonu si otevřete aplikaci, zamíříte na QR kód, čtečka spolu s fotoaparátem kód vyfotí a na displeji vašeho telefonu se objeví obsah kódu.

Široké možnosti využití QR kódy dnes již nenajdete jen na výrobcích, součástkách, v továrnách či obchodních skladech, stávají se hlavně „můstkem do světa on-line“. Do světa informací, reklamy a také zábavy. QR kód se může snadno stát součástí vaší inzerce, billboardu,

obalu produktu, vizitky a podobně. Velkou výhodou tohoto kódu je – což vás jistě bude zajímat – že za něj nikdo nemusí nic platit. Zdarma je jak jeho čtečka (stáhnete si ji sami z internetu a některé „chytré“ telefony ji již dokonce mezi svými aplikacemi mají zabudovanou od výrobce), tak i jeho vygenerování (jednoduše přes webovou stránku na internetu). Ovšem smysluplný obsah už zadarmo určitě nebude, protože ten musí mít nápad, který zpravidla něco stojí. A i v tomto směru vám doporučuji obrátit se například na reklamní agenturu. Hlavní výhodou QR kódů – a to nejen z kreativního pohledu – je fakt, že do nich můžete „ukrýt“ informace. Vaše reklama tak může být na první pohled velmi čistá, kultivovaná, prostě více imagová, a přesto bude obsahovat dostatečné množství informací. A navíc můžete díky QR kódu své tiskovině, www.freshmarketing.cz

15


fresh marketing I nové technologie

reklamě přidat i nějakou další přidanou hodnotu například v podobě soutěže či slevového kuponu. Kapacita QR kódu totiž povoluje uložení poměrně velkého množství informací – až 7089 číslic, text o délce 4296 znaků, 2953 bajtů libovolných dat nebo 1817 japonských znaků Kanji. Využití QR kódů je opravdu široké, a proto se podívejme detailněji na to, co všechno mohou pro vás a vašeho zákazníka zařídit:

District 9

dárcovská SMS na podporu Japonska

Zobrazení libovolného zakódovaného textu Text v QR kódu může opravdu být libovolný od poetické básně přes reklamní sdělení až po návod na použití vašeho výrobku či jeho technickou specifikaci – to se může hodit nejen u spotřební elektroniky, ale třeba i kosmetických výrobků. QR kód můžete efektivně umístit i na regál v obchodě, na vlastní produkt či do inzerce. Je to možnost, jak rozšířit prostor pro informace bez nutnosti rozšíření regálu, počtu stránek v časopise nebo pronájmu většího prostoru v místě prodeje. Přesměrování na internetovou stránku Díky QR kódům dostanete své zákazníky velmi rychle na vaše stránky nebo konkrétní microsite, kde mu můžete detailněji představit svou firmu,

16

rádce manažera

její portfolio, produkt či službu. Zákazník si nemusí vaši webovou adresu pamatovat, někam si ji zapisovat, a hlavně ji pak pracně vypisovat na počítači. QR kódy jsou také cestou, jak snadno a rychle dostat zákazníky do vašeho e-shopu, kde si okamžitě mohou zakoupit vámi nabízené zboží či služby. QR kódy dokážou potenciální zákazníky nasměrovat i přímo na registrační formulář vaší akce (seminář, workshop, předváděcí akce, předváděcí jízda a podobně). QR kódem můžete dostat diváka také na portál YouTube, kde mu přehrajete svůj reklamní spot. Příkladů založených na spojení s internetovou stránkou existuje mnoho, podívejme se však i na jiné možnosti. Odeslání předdefinované SMS zprávy nebo e-mailu QR kódy také posunují možnosti při odesílání SMS a e-mailů. Pokud chcete svým zákazníkům či divákům ušetřit pracné vyťukávání zprávy, nabídněte jim QR kód s předdefinovaným telefonním číslem nebo e-mailovou adresou příjemce a textem zprávy. V momentě, kdy uživatel mobilního telefonu udělá snímek takto nadefinovaného QR kódu, nabídne mu telefon možnost odeslat připravenou zprávu. QR kód nemusí být sejmut pouze z tiskoviny, ale také


I nové technologie

Zkratka QR znamená quick response, což lze z angličtiny přeložit jako „rychlá odpověď“.

například z televizní obrazovky či z monitoru počítače, což vytváří zajímavý prostor například v oblasti dárcovských nebo hlasovacích SMS zpráv. Zahájení hovoru s předdefinovaným telefonním číslem V podstatě ihned může být pomocí QR kódu váš zákazník spojen s vaší operátorkou či infolinkou (poté, co sejme kód a potvrdí, že na předdefinované číslo volat chce). Pokud QR kód umístíte na svou vizitku, může zákazník nebo obchodní partner bez vyťukávání čísla ve chvíli hovořit i s vámi. Uložení poznámky do kalendáře Představte si, že vás v tramvaji nebo na ulici zaujme plakát lákající na nějakou akci. Potřebujete si opsat čas, místo, někdy i další poznámky. Tedy pokud nepoužijete QR kód, který vám práci usnadní. Vyfotografováním kódu se do kalendáře ve vašem mobilu uloží poznámka, díky které vám akce neunikne. QR kód se může stát upomínkou vámi konané výstavy, vernisáže, prodejní akce nebo veletrhu. Jakmile se přiblíží termín konání akce, budou vaši zákazníci svým mobilním telefonem na tento fakt upozorněni.

Uložení kontaktních údajů do telefonního seznamu Použitím QR kódu na vizitce či tiskovině si rychle uložíte všechny potřebné informace (jméno člověka a firmy, telefon, e-mail, poštovní adresu). Nezdržujete se psaním a nehrozí ani zkomolení jména firmy, či dokonce jména a příjmení vašeho zahraničního obchodního partnera. Načtení souřadnic do mobilní GPS navigace GPS navigace se dnes těší velké oblibě. Využijte toho! Ruční zadávání souřadnic do navigace je velmi nepohodlné a nepraktické. Přitom jedině tak máte jistotu, že vás zákazník vždy najde. Jméno ulice se může změnit, mapa „zestárnout“, ale pevný kolokační bod zůstane. Jak tedy na to? Stačí sejmout QR čárový kód a souřadnice jsou staženy a připraveny vás navigovat na místo. Což je jistě fantastické. Jen ještě umět s navigací.

Magic Book

McDonald’s

První výrazné tuzemské vlaštovky Tohle vše QR kód dokáže. A nejen to. Abych se však nezabývala jen teorií, můžeme se podívat i na praktické ukázky. Začneme v České republice. Jak uvidíte, QR kód lze využít opravdu napříč různými segmenty. www.freshmarketing.cz

17


fresh marketing I nové technologie

Počátky v automobilovém průmyslu Pokud se domníváte, že jsou QR kódy novinkou, jste na omylu. QR kód se poprvé objevil v Japonsku již v roce 1994, kdy ho navrhla společnost Denso-Ware Inc., která si ho nechala i patentovat (nicméně patentová práva nejsou vykonávána) . Od června 2000 jsou QR kódy ISO standardem. Své využití našly zpočátku hlavně k označování součástek při výrobě v automobilovém průmyslu. Ovšem až s rozvojem mobilních telefonů po roce 2000 se QR kódy masově rozšířily do různých oblastí lidské činnosti.

Například Seznam.cz je jednou z mála českých firem, které již možnosti využití QR kódů pochopily. QR kódy se objevily v kampani propagující sreality. cz, a to v tištěné a tiskové reklamě (rámečky v metru). Na stránkách Seznamu můžete na QR kódy také narazit v přehledu portálu Firmy.cz, kde vás kód nasměruje na vše potřebné o konkrétní firmě (jméno, adresa, web, mapy, stručný popis a podobně). QR kód se u nás také objevil v souvislosti se soutěží doprovázející film Lovecká sezona. Hra probíhala v rámci Prahy a vy jste svou čtečkou „lovili“ zvířata – a hlavně jste mohli ulovit také nový chytrý mobilní telefon. QR kódy tak byly na všech propagačních materiálech filmu a zejména na guerillových samolepkách. Progresivně se chopila QR kódu i Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která na svých propagačních letácích měla QR kód a apel „Zajímáte se o studium na vysoké škole? Zkuste tohle rozluštit.“ V liberecké ZOO se díky QR kódu u výběhů zvířat můžete na svém mobilním telefonu velmi rychle dozvědět další podrobnosti o konkrétním druhu. Ani naše společnost Magic Seven nezůstala pozadu a svým klientům připravila „pod stromeček“ takzvaný Magic Idea Book. Jedná se o na míru ručně šitý, poznámkový blok z pravé kůže, jehož listy z rubu obsahují zajímavé a vtipné nápady, postřehy, rady, ale také zároveň poskytují prostor pro zábavu. Nedílnou součástí stránek je vždy QR kód se zajímavým odkazem vztahujícím se ke konkrétní stránce. Díky QR kódu můžete na YouTube shlédnout i celý proces výroby jednoho Idea Booku.

Japonsko, země QR kódům zaslíbená Zatímco se v České republice QR kódy teprve začínají rozšiřovat, na západ od nás jsou již dnes používány v opravdu hojné míře. Neuškodí proto ani několik zajímavých příkladů jejich využití v zahraničních kampaních. Například McDonald má v Japonsku QR kódy na obalech svých produktů, a vy si díky tomu okamžitě můžete přečíst, kolik tuků, cukrů, bílkovin a všeho možného obsahuje vaše menu. V Japonsku se ostatně těší velké oblibě nejen tento fast food, ale hlavně QR kódy.

Ty se dostaly i do videoklipu skupiny Pet Shop Boys nazvaného Integral. Po vyfocení QR kódu by vás klip provedl webovými stránkami kapely. QR kódy v ulicích využili tvůrci filmu District 9. Týden před premiérou upozorňovali na jeho příchod do kin zajímavou kampaní evokující atmosféru filmu. QR kódy se tak dostaly třeba na fiktivní policejní pásky s nápisem „Lidem vstup zakázán“. Také výrobce holicích strojků Wilkinson, když uváděl na britský trh nový model svého produktu a podpořil kampaň spotřebitelskou soutěží s QR kódem. Na letáčcích v regálech byl QR kód a po jeho přečtení se spustilo na displeji telefonu reklamní video a otevřela stránka s podmínkami soutěže.

Funguje u mladých i ve středním věku Kouzlo QR kódů nespočívá pouze v možnosti rychlejšího a efektivnějšího šíření informacích, ale také v novém přístupu k reklamě a moderním mobilním technologiím. To, co jste právě četli, možná vypadá jako sci-fi, ale je dost možné, že za pár měsíců to bude u některých cílových skupin standardem. Málokdo si asi dělá iluze, že QR kódu propadnou všichni majitelé mobilních telefonů s fotoaparátem, a proto berte QR kód jako další možnost, jak zefektivnit vaši komunikaci, reklamu, a taky jak zaujmout. Musíte ale vždy mít na mysli, k jaké cílové skupině QR kódy směřujete. Efektivně můžete oslovit především mladší cílovou skupinu, protože ta je senzitivní na vše nové a inklinuje k názoru, že určité informace jsou „jen pro někoho“. Další vhodnou cílovou skupinou jsou lidé ve středním věku, kteří sledují trendy, chtějí dostatek (maximum) informací a milují technologie. V dnešní České republice může být překážkou pro masivní rozšíření QR kódů nedostatečné vybavení obyvatel chytrými telefony a také stále vysoká cena za mobilní připojení k internetu. To se ale rychle mění. Nebojte se novinek a přemýšlejte, zda právě vaše cílová skupina QR kódy neocení. Pokud vás QR kódy zaujaly a chtěli byste je využít, můžete se obrátit i na mne, pokusím se vám zodpovědět vaše otázky nebo vám „na míru“ vymyslím obsah těchto „kódů 21. století“.

Lucie Komárová Absolvovala na VŠ obor grafický design. V reklamě působí od roku 2004. V současné době působí ve fullservisové reklamní agentuře Magic Seven na pozici creative director. Autorsky se podílí na webovém portálu o designu a reklamě DesignPortál.

18

rádce manažera


www.freshmarketing.cz

19


fresh marketing I seriál

Export očima strategického marketingu Typická česká firma se rozhodne zúčastnit se veletrhu v zahraničí. Připraví si své stávající katalogy a letáky, vzorky vybraných produktů, které chce prezentovat, a seznam svých lidí z obchodního oddělení, kteří se v dané zemi dobře domluví. To ale nestačí. V každé zemi naleznete obchodní prostředí s různorodými zvyky, každá země má svá důležitá specifika a klade důraz na jiné, pro náš trh třeba i nezvyklé prvky. Co ale všechny země spojuje a co je pro každou firmu na zahraničním veletrhu to nejdůležitější, je mít svou firemní identitu a vybudovanou značku. Text: Tereza Svobodová, Foto: archiv

A

nonymním nebo zastaralým vzhledem a komunikací potenciálního zákazníka či odběratele neoslovíte. A když ano, tak jako levný výrobce, který konkuruje nanejvýš cenou. Pak ale budete mít nevýhodnou pozici při domlouvání obchodních podmínek. A to určitě nechcete.

Každý trh má svá specifika Podnikání na zahraničních trzích se může značně lišit od podnikání v naší zemi. Klade ve většině případů vyšší nároky nejen na obchodní, marketingové a finanční kapacity, ale také na produkt samotný. Budování firemní identity a značky posiluje vaši konkurenceschopnost a zvyšuje pravděpodobnost úspěchu vaší firmy na zahraničním trhu. Umožní vám správný rozvoj a expanzi firmy a také získáte sebevědomí pro obchodní jednání v zahraničí. Budete pro všechny rovnocenným

26

rádce manažera

partnerem, nikoli levným výrobcem beze jména a identity. Co země, to jiný stav, komunikace, priority, a proto se snažte před cestou do ciziny získat co nejvíce informací. Každá země má i své perspektivní obory a jednotlivé segmenty, ve kterých je nižší konkurence – a tudíž větší šance pro vás. Jaká jsou tedy specifika některých zemí v rámci obchodu? Na německém trhu vládne tvrdá konkurence, jejíž intenzita je jednou z nejvyšších na světě. Šanci na úspěch tam mají jen ty české firmy, které jsou především schopny nabídnout kvalitní produkci s vysokou přidanou hodnotou a perfektně vybudovanou značkou. Důležitá je také správně nasměrovaná reklama a propagace. Francouzský trh je zasycený téměř ve všech oborech. Mezi odbornou veřejností má velice dobré jméno český průmysl, zejména díky kvalitní výrobě, spolehlivosti a bezproblémové spolupráci. V případě,

že chcete uspět, měli byste se zaměřit na kvalitní design, servis, rychlost dodávek a podporu prodeje. V Dánsku je český průmysl vnímán také velmi pozitivně. Dánské obchodníky nejvíce zajímá konkurenceschopná nabídka (identita produktu), flexibilita, praktický užitek, spolehlivost, loajálnost a jazyková komunikace. Co se týče maďarského trhu a současných exportních příležitostí, jsou tamní ekonomika a domácí produkce do jisté míry omezeny velikostí trhu. Pro české výrobce představuje maďarský trh ale i tak zajímavou příležitost. Konkrétně z výrobků mohou uspět například jogurty, koláče, ale třeba také umyvadla nebo sprchové kouty. České zboží je v Maďarsku dobře známé, a proto je maďarský trh perspektivním partnerem českých exportérů. V Číně je nejčastějším problémem bezpochyby komunikace. Čínský jazyk a zcela odlišná kultura dávají českým exportérům


I seriál

pořádně zabrat. Z toho vyplývá i řada nedorozumění. Český exportér musí být připraven na zcela jiné fungování trhu a na zcela jiné zvyklosti než v Evropě a musí tomu v první řadě přizpůsobit svou obchodní strategii. Se vzorem, který funguje v Evropě, v Číně stoprocentně neobstojíte. A ještě něco – trpělivost patří do výbavy každého úspěšného exportéra do Číny.

Vyhrajte si se svou firemní image Mohli bychom pokračovat dále, ale z uvedených případů je již patrné, jak je pro export důležitá komunikace, dostatek informací o místním trhu a strategické budování firemní identity a silné značky. Marketingové a designové služby jsou proto nedílnou součástí exportu a je velice důležité umět je využít, pracovat s nimi, a také je vhodně používat pro obchodní komunikaci. Strategickým marketingovým řízením cíleně posílíte svou firemní identitu, získáte větší pozornost zákazníků a efektivněji využijete svůj marketingový rozpočet. Když půjdete na zahraniční trh správně připraveni, zvýšíte a zrychlíte návratnost svých investic. Co tedy nesmí na zahraničním veletrhu chybět? jednotnost vzhledu a snadná rozpoznatelnost (pro zákazníky) v konkurenčním prostředí správné zacílení firmy na daném trhu, oslovení konkrétních zákazníků – a tedy i usnadnění prodeje prezentace silné a sebevědomé firmy či značky Zvládnutá firemní image posílí pozici silného a stabilního partnera pro obchodní jednání a fungující jednotná a přehledná firemní prezentace podstatně ušetří firmě náklady na následnou propagaci.

Vše předem důkladně promyslete

Provádíte běžně průzkum a analýzu trhu? Plánujete v rámci marketingu a managementu? Průzkum, analýzy a plánování vám usnadní cestu, vyvarujete se mnoha chyb a také budete na zahraniční trh lépe připraveni. Věnujete se cíleně marketingové komunikaci a investujete do marketingu? Marketing je jeden z důležitých oborů, které musí ve firmě správně fungovat, než vstoupí na zahraniční trhy. Marketing je vám schopný v mnoha směrech pomoci, nastavit komunikaci a podporu prodeje. Mají váš management a vaši zaměstnanci zkušenosti s exportem? Zkušenosti s exportem jsou velice důležité. Základem je umět se pohybovat v novém prostředí. Pokud zkušenosti nemáte, dobře se před samotným exportem připravte, spojte se s někým se zkušenostmi a nechte si poradit. Jste připraveni rychle plnit nové vývozní objednávky? Buďte připraveni na eventuality nového trhu. Nejhorší je, když firma již kontrakt nebo zakázku získá, ale pak ji není schopna dodržet. Je srovnání vašeho produktu s konkurenčními pozitivní z hlediska kvality, designu a užitku? Profil, kvalita a vzhled vašeho produktu určí, kam si vás zahraniční zákazník zařadí, a také jak s vámi bude obchodně jednat. Zda pro něj budete rovnocenným partnerem, nebo jen levnou výrobní silou. Byli byste ochotni své produkty nebo balení přizpůsobit tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům zahraničních trhů? V případě exportu může dojít i k požadavku na úpravu designu či samotného balení

z důvodu rozdílných zvyklostí dané země. Na to musíte být připraveni, musíte umět rychle reagovat. Jste schopni připravit kvalitní propagační a prezentační materiály? Nezapomeňte, že marketingové a obchodní materiály byste vždy měli přizpůsobit pravidlům cílového trhu – a to jak vzhledově, tak i textově. Inovujete svou produkci a výrobu? Inovace produktů a služeb jsou předpokladem pro posílení konkurenceschopnosti českých podniků a firem. Pokud chcete se svými produkty expandovat na zahraniční trh, rozvoj inovačních nápadů je nutností. Export vám nakonec může pomoci i k oslovení zahraničního soukromého investora. Příklady ze zemí, které mají v oblasti inovací nejlepší výsledky, ukazují, jak je nutné do systému podpory inovací zapojit soukromý kapitál.

Mít „firemní tvář“ Každá firma či organizace má svou vlastní „tvář“ složenou nejen z vnější prezentace (logo, design, propagační tiskoviny, reklama, web, vzhled firemních prostor), ale také z kultury a způsobu chování svých pracovníků. Firemní identita je celkový obraz, kterým se firma prezentuje svému okolí – to, jak působí prostřednictvím své filozofie, kultury, přes komunikaci až po design. Všechny tyto prvky ovlivňují celkovou image firmy, a to jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Při exportu není důležité jen to, jak firma působí celkově, ale také to, jak o ní budou smýšlet zahraniční zákazníci. Tato tvář je pro firmu velice důležitá, vlastně možná vůbec nejdůležitější pro samotný úspěch při exportu. A nejen při něm.

Před samotným exportem byste si měli položit několik zásadních otázek a odpovědět si na ně. Tady jsou: Jste u nás ve svém oboru zavedenou firmou a funguje vám dobře obchod? Pokud ne, zaměřte se nejdříve na tuzemský trh. Zahraniční trhy předpokládají, že je vaše firma stabilní a dobře funguje.

Tereza Svobodová Marketingová specialistka, majitelka firmy Strategy.cz a spoluzakladatelka projektu Marketing+Design (http://www.mplusd.cz).

www.freshmarketing.cz

27


fresh byznys I strukturální fondy

Seznamte se s jednotlivými operačními programy Jednotlivé operační programy, ze kterých lze čerpat evropské peníze, a jejich prioritní osy podporují různé typy projektů. Rozdílně tedy také definují výdaje jako způsobilé a nezpůsobilé. Které výdaje vám budou uznány jako způsobilé a které nikoli, zjistíte v obecné rovině v konkrétní výzvě a podrobně pak v Pravidlech způsobilosti výdajů. Pojďme se společně blíže podívat na firmami a podnikateli nejvíce využívané operační programy. Třeba mezi nimi najdete některé, které v budoucnu využijete. Text: Zuzana Čempelová, Foto: Profimedia

P

okud vaše výdaje splňují obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a jsou vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (o tom jste se mohli dočíst v minulém čísle Fresh marketingu), pak jsou způsobilé a můžete je nárokovat. V opačném případě spadají do kategorie nezpůsobilých, a pokud takové výdaje v projektu existují, musíte je vykázat ve finančním plánu a poté je zaplatit z vlastních zdrojů. S jednot-

36

rádce manažera

livými programy se proto určitě vyplatí seznámit, abyste si vybrali ten nejvhodnější a neplatili jste více, než je nutné. Ve zbytku článku se vám pokusím ukázat, co který program zaplatí.

Prioritní osy operačního programu Podnikání a inovace Prioritní osa Vznik firem vám může pomoci zafinancovat pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků či pořízení zásob.

V rámci prioritní osy Rozvoj firem můžete realizovat projekt zaměřený na pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob a rozvoj informačních a komunikačních technologií – tedy nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry. Mezi způsobilé výdaje mohou patřit i náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – tedy patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení. Prioritní osa Efektivní energie umožňuje realizovat projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavádění a modernizaci systémů měření a regulace, modernizaci nebo rekonstrukci a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla. Způsobilými výdaji budou u této prioritní osy nákup pozemků, který nepřevýší 10 procent celkových projektových výdajů, úprava pozemku, inženýrské sítě a komunikace, projektová dokumentace stavby, inženýrská činnost ve výstavbě, rekonstrukce modernizace a nákup staveb, hardware a sítě, stroje a zařízení včetně řídícího softwaru i publicita. V rámci prioritní osy Inovace můžete zafinancovat ochranu práv průmyslového


I strukturální fondy

vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum nebo vývoj a inovace výrobků a technologií. Způsobilými výdaji budou projektová dokumentace, inženýrská činnost ve výstavbě, u novostavby i výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby, dále pak technické zhodnocení staveb, hardware a sítě, stroje a zařízení, pořízení znalostí, postupů, oprávnění k podnikatelské činnosti (know-how, licence, patenty, certifikace firmy), software a data, služby poradců, expertů, externě nakupované služby poradců, expertů, znalců a jimi zpracovávané studie, analýzy či certifikace, homologace. Uhradit můžete i tvorbu webových stránek a povinnou publicitu. Prioritní osa Prostředí pro podnikání a inovace vám umožní zafinancovat projekty zaměřené na podporu vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí, podporu zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních technologických platforem, zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů, infrastrukturu pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, přípravu podnikatelské zóny, přeměnu brownfieldu na podnikatelskou zónu a podobně. Způsobilými výdaji budou nákup pozemků, jejichž cena nepřevýší 10 procent celkových projektových výdajů, úpravy pozemků, odstranění nevyužitých staveb, realizace nové výstavby, inženýrské sítě, ale třeba i architektonická soutěž či inženýrská činnost ve výstavbě. V rámci prioritní osy Služby pro rozvoj podnikání můžete zaplatit rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, individuální projekty (platí pro malé a střední firmy) a projekty seskupení malých nebo středních firem podporující jejich vstup na zahraniční trhy, společnou účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí a podobně. Způsobilým výdajem bude pronájem, zřízení a provoz stánku,

jeho grafický návrh a výkresová dokumentace, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku. Dále pak doprava vystavovaných exponátů na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích, letáky, prospekty, brožurky, inzeráty v tisku, katalogy, CD a DVD prezentace – včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku.

Prioritní osy operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa Adaptabilita vám může pomoci zafinancovat další profesní rozvoj,

tvorbu nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace práce a podobně. Díky prioritní ose Aktivní politika trhu práce můžete zase realizovat rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, bilanční a pracovní diagnostiku, podporu veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, podporu nových forem zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce či podporu začínajícím OSVČ. Prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti dobře poslouží, chcete-li ze strukturálních fondů zaplatit poskytování sociálních služeb a podporu dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení. Způsobilými výdaji jsou i transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny, zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, vzdělávacích programů, kurzů, odborného vzdělávání pro sociálně vylou www.freshmarketing.cz

37


fresh byznys I strukturální fondy

čené, poradenských programů k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání. Zaplaceno vám může být i poradenství v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoje distančních forem vzdělávání a podobně. Obecně lze říci, že do přímých nákladů v rámci této kapitoly rozpočtu patří cestovné spojené se zahraničním pracovními cestami pracovníků českých subjektů a cestovní náhrady pro zahraniční experty. Způsobilými výdaji budou výdaje spojené s nákupem nového nebo použitého vybavení či zařízení hmotné povahy, které nepatří mezi odepisovatelný majetek a není nábytkem, dále odpisy vybavení a zařízení, které nepatří mezi nepřímé náklady, a také veškeré výdaje na nehmotný majetek. Proplacen vám může být i nákup služeb a výdaje na drobné stavební práce.

Prioritní osy operačního programu Životní prostředí Prioritní osa Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí vám může pomoci zaplatit rekonstrukce a pořízení spalovacích zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů, snižování tepelných ztrát rodinných a bytových domů, opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší formou přechodu na vodou ředitelné barvy nebo instalaci katalytických jednotek. Prioritní osa Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní vám pomůže realizovat výstavbu, rekonstrukci či intenzifikaci čistíren odpadních vod a stokových systémů, úpraven vody, rozvodných sítí pitné vody, budování systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod, výstavbu poldrů či úpravy koryt řek.

38

rádce manažera

Prioritní osa Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí poslouží k financování rekonstrukce a pořízení spalovacích zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, k pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, k výsadbě a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb, komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů. Mezi způsobilé výdaje patří i snižování tepelných ztrát rodinných a bytových domů, opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší formou přechodu na vodou ředitelné barvy nebo instalace katalytických či termooxidačních jednotek. Prioritní osa Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží vám může pomoci zaplatit budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, rekultivaci starých skládek, sanaci vážně kontaminovaných lokalit a podobně. Prioritní osa Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik vám především pomůže realizovat zpřístupňování informací o životním prostředí uživatelům internetu. Prioritní osa Zlepšování stavu přírody a krajiny vám může pomoci zaplatit opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích, opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000, výsadbu a obnovu remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, zvyšování retenční schopnosti

krajiny, zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, stabilizaci nebo sanace sesuvů a skalních masivů. Způsobilými budou v těchto projektech výdaje na zajištění povinné publicity, výdaje na projektovou přípravu (zejména na zpracování žádosti o dotaci, projektové dokumentace, zadávací dokumentace, energetického auditu, studie proveditelnosti, finanční analýzy a odborného posudku), výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru, výdaje na nákup pozemků a staveb, stavební práce a související služby, výdaje související s přípravou staveniště, nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zkoušky a testy související s uváděním do provozu.

Regionální operační programy V rámci rozvoje dopravní infrastruktury můžete realizovat projekty jako: modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. tříd, včetně řešení bodových závad a prevence rizik (zúžené profily komunikací, mosty, kruhové objezdy), výstavba obchvatů, protihlukových stěn, výstavba či dostavba tratí pro ekologickou veřejnou dopravu (trolejbusovou, tramvajovou či jinou drážní), výstavba, modernizace či rekonstrukce přestupních terminálů, parkovišť s návazností na ­veřejnou hromadnou dopravu, ­zastávek pro drážní i nedrážní osobní dopravu, nákup a modernizace ekologických nízkopodlažních autobusů, drážních vozidel veřejné dopravy, zavádění řídících, telematických a informačních systémů veřejné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba letištní infrastruktury či výstavba a rekonstrukce cyklistických cest za účelem zvýšení bezpečnosti. V rámci rozvoje městských a venkovských oblastí můžete realizovat projekty jako: regenerace historických,

Zuzana Čempelová Od roku 1997 pracuje jako manažerka, lektorka a poradkyně. Její specializací jsou komunikační, obchodní a manažerské dovednosti. Věnuje se mimo jiné problematice strukturálních fondů. V současné době působí ve společnosti RPIC – ViP zabývající se poradenstvím v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, zaváděním systémů kvality a přípravou a realizací projektů ze strukturálních fondů.


I strukturální fondy

kulturních a technických památek, revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, regenerace a revitalizace urbánních brownfields, výstavba a modernizace infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity, podpora technického vybavení základních a středních škol zařízením a pomůckami nutnými pro výuku, podpora investičních aktivit pro rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání a sociální péče, pořízení nových zdravotních přístrojů a vybavení či zvýšení bezpečnosti ve městech a obcích – například zavádění kamerových systémů. V rámci rozvoje cestovního ruchu bývají realizovány projekty jako: rekonstrukce stravovacích a ubytovacích zařízení, budování cyklotras, turistických tras, revitalizace kulturně-historických a technických památek, realizace navigačních systémů k památkám, propagace

realizovaných projektů, budování parkovacích kapacit pro návštěvníky, projekty venkovské, adrenalinové či relaxační turistiky, tvorba analytických a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu nebo zdokonalování systému značení turistických cílů. V rámci rozvoje podnikatelského prostředí lze vyžadovat proplacení regenerace a revitalizace brownfields k rozvoji podnikatelských aktivit, napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch na páteřní komunikace a technickou infrastrukturu, ale třeba i investice do zlepšení materiálně-technického vybavení učeben a dalších prostor na školách a učilištích, případně přímo ve firmách, které jsou určeny pro získávání praktických znalostí a dovedností. Hlavními způsobilými výdaji jsou nákupy služeb, jako například zpracování projektové dokumentace ve výši

5 procent (někdy až 8 procent) z celkových způsobilých výdajů, nákupy pozemků do 10 procent celkových způsobilých výdajů (5 procent u projektů rozvoje podnikatelského prostředí) i stavební a technologické části staveb. U některých projektů také technická zařízení (například vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), pořízení strojů a zařízení (včetně výpočetní techniky, informačních a elektronických systémů) či nákup dopravních prostředků. Vedlejší způsobilé výdaje mohou dosahovat 10 procent z celkových způsobilých výdajů. Patří mezi ně třeba výkup budov určených k demolici, výdaje na dodržení pravidel publicity, výdaje na audit či nákup konzultačních služeb, právního poradenství a odborných posudků.

inzerce

inzerce

šťavnatých vánočních dárků přeje Comfortable Šťastnou ruku při výběru

reklamní dárky | kompletace | direct mail | věrnostní programy | spotřebitelské soutěže | grafika distributor

e. info@comfortable.cz t. +420 314 009 739 www.comfortable.cz

šťavnaté nápady,

komfortní služby!

www.freshmarketing.cz

39


fresh management

I efektivní týmová spolupráce

m ý l a n o k o u d m e ý s t e t m í ň c a t S vedou

44

rádce manažera


I efektivní týmová spolupráce

Text: Zuzana Čempelová Foto: Profimedia, Flicker, archiv

O tom, že je týmová práce cestou k podstatnému zvýšení výkonnosti firem, dnes již nikdo nepochybuje. Ale platí o ní jedno známé úsloví – všichni o ní mluví, jen málokdo ji však skutečně zažil. Stále totiž převažují ti, kteří sice pracují týmově, ale přesto se jim nedaří dosáhnout slibovaných výsledků. Týmová práce totiž musí být efektivní – a to není vůbec jednoduché. Aby vše fungovalo, potřebuje tým nejen vhodně zvolené členy a dobré klima. Klíčem k úspěchu je dokonalý vedoucí týmu. Staňte se jím! www.freshmarketing.cz

45


fresh management I efektivní týmová spolupráce

orientace na cíl a úkol

N

enahraditelnou roli mají pro dobré fungování týmu vedoucí manažeři firmy. Pokud takovou roli zastáváte, měli byste být přirozenou autoritou, respektovanou osobností, která dokáže členy týmu nadchnout pro společný úkol, dokáže jim pomoci odhalit jejich potenciál a nasměrovat je ke společnému cíli. Měli byste tým stmelit a zaměřit na realizaci společného cíle. Podporovat jej a dodávat mu motivaci, když je cíl v nedohlednu a na cestě se vyskytnou překážky.

Buďte vedoucím, kterého bude tým následovat Máte-li svou vedoucí pozici zvládnout, měli byste dokázat zastat deset rolí z typologie, jejíž autorem je Henry Mintzberg. V rovině interpersonálních vztahů byste měli zvládnout roli představitele, vedoucího a spojovatele. Jako představitel reprezentujete svou firmu, ať už směrem ven, nebo dovnitř. Vedoucím jste ve vztahu ke svým podřízeným. Snažíte se je motivovat, usměrňovat jejich práci, hodnotit je. A jako spojovatel udržujete vztahy s jinými útvary nebo vztahy mezi organizací a okolím. Důležité jsou i role, které souvisí s informacemi, jež jako manažer získáváte v interpersonálních vztazích a dále je přenášíte. V týmu byste měli působit jako pozorovatelé, šiřitelé a mluvčí. Jako pozorovatel vyhledáváte potřebné informace z formálních a neformálních zdrojů. V roli šiřitele předáváte informace, které jste získali, podřízeným, nadřízeným a kolegům. A jako mluvčí reprezentujete organizaci navenek. Poslední skupinou rolí jsou ty, které se vztahují k rozhodnutím, jež musíte činit. V tomto smyslu jste podnikatelem, řešitelem rušivých událostí, distributorem zdrojů a vyjednavačem. V roli podnikatele vymýšlíte, podněcujete, realizujete změny. Využíváte příležitostí, řešíte problémy. Pokud nastanou neočekávané události, které ohrožují dosahování cílů, stává se z vás řešitel těchto rušivých jevů. Jako distributor zdrojů hospodaříte s penězi, lidmi, časem a zařízeními. A vyjednavač ve vás jedná s jednotlivci, útvary, jinými firmami. Možná, že některé z těchto rolí zvládáte lépe, a některé hůře. Vliv osobnostních předpokladů vedoucích a manažerů na jejich schopnost vést tým lidí a dosahovat vytyčených cílů řešili Robert Blake a Jane Mouton, kteří zkoumali poměr mezi orientací na lidi (snahou o uspokojení všech potřeb členů týmu, vytvořením a udržením přátelské atmosféry na pracovišti) a orientací na cíle a úkoly (úsilím splnit uložené úkoly a dosáhnout co nejvyššího pracovního výkonu). Přečtěte si následující charakteristiky a možná se v některé z nich „najdete“:

46

rádce manažera

1 Autoritativní vedení minimální orientace na lidi, maximální orientace na cíle a úkoly Vedoucí týmu, který je ambiciózní, má jasně vytyčeny cíle, které chce realizovat, pozice, kterých chce dosáhnout. Opírá se o moc. Diktuje lidem, co mají dělat a jak. V komunikaci se zaměřuje hlavně na předávání informací potřebných ke splnění úkolů. Sděluje přesně strukturované úkoly, často má tendenci zasahovat podřízeným do způsobu splnění úkolů. Cíle podřízeným, členům týmu, prezentuje jako fakt, o němž se nediskutuje. Od podřízených vyžaduje poslušnost. Věnuje se plnění úkolů a dosahování co nejvyššího pracovního výkonu. Od svých podřízených vyžaduje loajalitu, kterou vnímá především jako poslušnost až oddanost své vlastní osobě či práci, kterou podřízení vykonávají. Má pocit, že podřízeným, členům týmu, není možné věřit. Proto má nastavenu průběžnou a důkladnou kontrolu jejich práce. Názory podřízených příliš nebere v potaz. A podobně je tomu také v případě jejich potřeb a problémů. Není empatický. Řídí se heslem, že osobní problémy do práce nepatří. Efektivních výsledků je podle něj dosahováno takovým uspořádáním pracovních podmínek, ve kterých „lidský faktor“ co nejméně „překáží“. Nelze od něj očekávat, že by ovlivňoval pozitivní a přátelskou atmosféru na pracovišti, neboť ji většinou chápe jako prvek snižující efektivitu práce. Budete-li tento styl vedení standardně a dlouhodobě užívat, může to vést k demotivaci lidí, ztrátě jejich loajality a sounáležitosti, omezení jejich kreativity a samostatnosti – a v konečném důsledku i k nastavení limitů a omezení, které jako tým nedokážete překročit. Z krátkodobého hlediska ovšem existují situace, které si takový přístup doslova žádají. Především když si krizový vývoj žádá rychlé rozhodnutí nebo přijetí nepopulárního opatření.


I efektivní týmová spolupráce

Týmové vedení

2

maximální orientace na lidi, maximální orientace na cíle a úkoly Vedoucí týmu, jenž je ambiciózní a má vizi, kterou chce se svým týmem realizovat. Je charismatický. Dokáže pro svou vizi členy týmu nadchnout. Ti přijmou vizi za svou, stává se jejich společným cílem, za kterým tým jde. Pracovních výsledků tedy tento typ vedoucího dosahuje prostřednictvím motivace. Protože si uvědomuje, že pracovní prostředí výkon týmu výrazně ovlivňuje, snaží se pro něj vytvořit inspirativní a příjemné pracovní podmínky. A to nejen z pohledu vybavení, ale také co se týče pracovní atmosféry. Snaží se, aby v týmu panovala přátelská a otevřená atmosféra a on sám k ní přispívá. Snaží se zajímat také o osobní život členů týmů, protože i ten ovlivňuje jejich pracovní výkon. Je velice dobrým komunikátorem a dokáže velice přesvědčivě prezentovat své názory. Ale také umí naslouchat druhým. Věnuje jejich názorům velkou pozornost. Věří, že každý člen týmu je jedinečnou osobností, která může tým výrazně obohatit. O každém názoru a návrhu je proto připraven diskutovat. Uvědomuje si, že jen díky otevřenosti mohou všichni jako tým překonávat své vlastní limity. Podporuje kreativitu a inovativnost svých lidí. Podporuje je v tom, aby svými návrhy dále zlepšovali pracovní postupy týmu. Obecně potenciálu svých lidí věnuje velkou pozornost už od momentu, kdy tým sestavuje. Snaží se jejich potenciál rozpoznat a nabídnout jim v týmu takové zapojení, které bude pro ně seberealizací a v rámci kterého tým jejich potenciál maximálně využije. Dává si záležet, aby vždy po splnění úkolu následovalo jeho zhodnocení a pravidelná a vyvážená zpětná vazba, která se skládá z konstruktivní kritiky a pochvaly. Snaží se také dále zvyšovat potenciál jednotlivých členů týmu. Svým lidem přiděluje nové inspirativní úkoly, které pomáhají jejich potenciál dále rozvíjet. A velký prostor dává také sdílení znalostí v rámci týmu. Budete-li tento styl vedení standardně a dlouhodobě užívat, povede to k vysoké vnitřní motivaci lidí, k získání jejich loajality a sounáležitosti a maximálnímu využití jejich potenciálu – a ve výsledku tedy k efektivní práci týmu.

4

3 Paternalistické vedení maximální orientace na lidi, maximální orientace na cíle a úkoly Vedoucí týmu, který je ambiciózní, má jasně stanoveny své cíle a dokáže pro ně získat své podřízené. Na rozdíl od týmového vedoucího, který se svými lidmi hraje čistou hru, má paternalista své lidi rád, případně za nimi stojí s podmínkou, že budou dělat vše pro to, aby on své cíle, případně cíle týmu realizoval. Pokud budou následovat jeho názory, budou je respektovat, stanou se jeho oblíbenci. Pokud se ale jeho názorům vzepřou nebo je nebudou sdílet, dá jim svou nespokojenost pocítit. Takže tým realizuje cíle, které on stanoví, způsobem, který on vybere. Postupy se mění, pouze pokud to vedoucí schválí. Tým uznává názory, které on zastává. Navenek přitom může tým dlouhodobě působit naprosto idylicky. Ale jen do chvíle, kdy někdo projeví jiný názor. V tu chvíli o něj vedoucí přestane jevit zájem, přestane jej podporovat – a podřízený se dostane „na periferii týmu“. K paternalismu může sklouznout i týmový vedoucí – a to ve chvíli, kdy zjistí, že za ním jeho lidé stoprocentně stojí, že jeho názory uznávají, aniž je o nich musí přesvědčovat, a jeho vizi následují, aniž by jí musel dlouze představovat, případně ji obhajovat. Taková bezmezná víra vás jako vedoucího může svést k tomu, že začnete své podřízené vnímat jako „prostředky pro dosažení cíle“.

Organizační, formální vedení průměrně silná orientace na lidi, průměrně silná orientace na cíle a úkoly Vedoucí týmu, jenž není nijak přehnaně ambiciózní. Chce splnit cíle, které mu byly stanoveny. Protože ví, že se mu to jen těžko podaří bez pomoci ostatních členů týmu, snaží se udělat vše proto, aby je pro cíle získal. Ale nedokáže je nadchnout. Cíle chápe a prezentuje spíše jako nutnost, povinnost vyplývající z pracovní smlouvy. Zároveň chce, aby se jeho lidé nebouřili, snaží se pro ně tudíž zajistit nutné pracovní podmínky. Své názory prezentuje jako fakt, jeho prezentace ale postrádá jakékoli nadšení. Komunikaci s podřízenými omezuje na pracovní minimum. Sice je vyslechne, ale ne s cílem inspirovat se jejich názory, případně něco z nich převést do praxe. Zažité postupy nechce měnit. Není totiž připraven nést případné riziko neúspěchu. A ani není připraven změnu prosazovat u vedení. Podřízeným tedy naslouchá jen proto, že se to od něj očekává. Své záměry ve skupině lidí neprosazuje dostatečně rázně, nerad by způsobil interpersonální konflikt. V tomto směru raději přistoupí na kompromis. A pokud musí být přísnější, pak se schovává za nařízení, směrnice a zákony, které mu pomáhají jako vnější autorita v prosazování pořádku na pracovišti. Z výše uvedeného popisu jasně vyplývá, že tento typ vedení nelze příliš doporučovat.

www.freshmarketing.cz

47


fresh styl I auto

Lexus CT 200h: první ekologický vůz v bouřlivém segmentu Japonská automobilka Lexus je jediná na světě, v jejíž nabídce převažují modely s hybridním pohonem. Kombinaci benzinového motoru a elektromotoru využívá limuzína LS, velký sedan GS i SUV řady RX. Nyní ale přišel čas pro nižší střední třídu. Zda není Lexus CT200h jen přikrášlenou Toyotou Prius, jsem vyzkoušel na silnicích v okolí Lisabonu. Text: Jan Markovič, Foto: archiv

58

rádce manažera


I auto

P

ředně musím zdůraznit, že to Lexus CT 200h rozhodně ve své kategorii nebude mít lehké. Vždyť tu kraluje Audi A3 a BMW řady 1. A zvlášť ten druhý jmenovaný vůz nabízí tak širokou nabídku, že řidič nemá jediný důvod přecházet jinam. Jen si to spočítejte: BMW řady 1 je nabízen jako pětidveřový hatchback, kupé, kabriolet, s úsporným turbodieselem i benzinovým motorem a se špičkovými verzemi jako 135i nebo aktuální 1 M. Existuje tolik kombinací, že k jejich kom-

pletnímu sečtení člověk skoro potřebuje logaritmické pravítko. Lexus CT 200h je jenom jeden. Ale dobrá, dejme mu šanci a pojďme se na něj podívat blíž. Nelze mu upřít, že vypadá velmi pěkně. Přitom si drží své japonské tradice a každý, kdo ho vidí poprvé v životě, si ho k automobilce Lexus dokáže bez problémů přiřadit. Ano, už i Lexus přepadla LED mánie, ale to nevadí. Auto se tváří dynamicky a svěžeji než po letech okoukané BMW řady 1. To už by se ale brzy mělo dočkat nástupce, takže pozor.

www.freshmarketing.cz

59


fresh styl I umění

1

2

Klasická moderna láme cenové rekordy Na poli investic do umění platí již léta jedna konstanta. Koupí klasické moderny neproděláte. A nic na tom nezměnily ani poslední měsíce. Moderna je stále segmentem považovaným za spolehlivé úložiště financí. Dohromady 30 obrazů Emila Filly a Václava Špály, dvou jejích nejvyhledávanějších představitelů, se loni prodalo za více než milion korun. U obou umělců byly rovněž stanoveny nové cenové rekordy. Text: Marcela Chmelařová, Foto: ART+

V

případě Špály se o rekord postarala výjimečná krajina z roku 1928 Peřeje na Orlici, která na listopadové aukci Galerie Kodl vyletěla o celé 2 miliony na konečných 5,4 milionu korun. Podle katalogu obraz visíval nejen v Kohnově a Borovičkově sbírce, ale i v prezidentské kanceláři, kam byl

64

rádce manažera

zapůjčen z Národní galerie. Mezi dalšími Špálovými obrazy vyniklo především figurální plátno Duha (Dvě ženy) z roku 1913, pocházející ze sbírky Karla Čapka, které se na aukci Galerie Art Praha prodalo za 3,72 milionu korun. Ze Špálových krajin bych jmenovala ještě vynikající Mlýn na Otavě, Vltavu u Červené nebo Na Komorním

Hrádku v Choceradech. Z kytic pak zejména Pivoňky ze sbírky Vincence Kramáře.

Zájmu se těší i Pittermannovo dílo Od Jana Zrzavého byly loni draženy dva milionové obrazy, oba na aukcích společnosti 1. Art Consulting. V dubnu se za vyvolávací cenu 5,66 milionu korun prodalo


I umění

poměrně rozměrné plátno Dvůr v Kácově. V červnu se pak dražil pohled na Zrzavého rodnou Okrouhlici z roku 1932. K ní se malíř námětově vrátil po zásadní malířské zkušenosti z Bretaně. Olej umístil nejen na svou jubilejní výstavu v Obecním domě roku 1940, ale i do své o rok pozdější monografie. Dražba skončila po pěti příhozech na 3,54 milionech korun. Na trh se obraz vrátil po pouhých dvou letech, v dubnu 2008 byl vydražen za 2,12 milionu korun. Na aukci téže společnosti se ještě prodala zajímavá kresba Zrzavého na plátně nazvaná Portrét dívky. Po pozoruhodném Portrétu paní Osuské, který prošel trhem v roce 2009, se loni v aukci Galerie Art Praha objevila i přípravná kresba k tomuto obrazu. Prodala se za necelých 400 tisíc korun. Dvěma zajímavými obrazy z období první světové války byl loni na aukcích zastoupen Emil Artur Pittermann-Longen. Zásadní barevně expresivní olej Muž u stolu, vzniklý kolem roku 1914, je větší variantou obrazu z majetku Východočeské galerie v Pardubicích. Z rubové strany je konzervativnější malba Jedová chýše, podle katalogu zajímavá hlavně po dokumentární stránce. Zachycuje okolí kostela sv. Apolináře a vyhlášený pražský hostinec. Na listopadové večerní aukci 1. Art Consulting vyšel tento oboustranný obraz na něco málo přes milion korun. Zajímavostí je, že stejné dílo společnost vydražila už v roce 2004. Tehdy ovšem byla tím „primárním“ Jedová chýše, Muž u stolu byl pouze oním „nezajímavým doplňkem“ pod blindrámem na rubu. Poslední listopadový víkend nabídla ještě Galerie Kodl Pittermannův obraz Na molu z roku 1916. Cena vzrostla z původních 168 na 780 tisíc korun.

v průběhu roku na trhu objevilo minimálně osm, se nejlépe prodala rozměrná Nedělní kytice. Nový majitel za tuto kvalitní ranou práci na listopadové aukci Galerie Kodl nabídl 720 tisíc korun. Z dalších členů Osmy v roce 2010 zabodoval i Vincenc Beneš. V dubnu nabídla Galerie Art Praha jeho rané kuboexpresionistické plátno Pod věží. Cena vzrostla více než dvojnásobně na konečných 912 tisíc korun a je v posledních letech autorovou nejvyšší. Žádná z Benešových špičkových skupinových prací, která by cenu ještě výrazně našponovala, zatím totiž trhem neprošla. Zato vždy dobře obchodovaný Antonín Procházka v posledních dvou letech příliš do vývoje trhu nezasáhl. Galerie Vltavín v dubnu prodala jeho zajímavou neoklasicizující Bitvu za vyvolávaných 540 tisíc korun. Po dvou letech se znovu objevila enkaustika Paridův soud z roku 1942 prodaná roku 2008 v brněnské aukční síni Zezula za 690 tisíc korun. Společnost 1. Art Consulting obraz v listopadu neúspěšně nabízela s cenou ještě o čtvrt milionu korun vyšší. Kvalitativně obě jmenovaná díla předčí Hlava ženy z 20. let, koláž

doplněná tuší a pastelem. V červnu u Zezuly přišla na necelých 98 tisíc korun. Za rekordních 420 tisíc byla na říjnové aukci Galerie Pictura vydražena Expresivní krajina Bedřicha Feigla, datovaná rokem 1909, a jeden obraz se objevil i od nedostatkového Bohumila Kubišty. Aukční síň Meissner-Neumann v prosinci nabídla známý olej Včelín. Rané dílo vytvořené kolem roku 1908 pochází dle katalogu původně ze sbírky Antonína Matějčka a účastnilo se mnoha významných výstav. Přesto se tato nevelká malba neprodala. Prodávající za tento olej na kartonu požadoval minimálně 4,83 milionu korun.

1 / Emil Filla: Zátiší s okurkami / 1922 olej na plátně / 67,5 x 55 cm cena: 5 280 000 Kč / Galerie Art Praha 25. 9. 2010 2 / Karel Černý: Zátiší s lahvemi vína, houskami a nožem / 1944 olej na plátně / 70 x 60 cm cena: 3 840 000 Kč / Galerie Art Praha 5. 12. 2010 3 / Václav Špála: Duha – Dvě ženy olej na kartonu / 59 x 50 cm cena: 3 720 000 Kč / Galerie Art Praha 11. 4. 2010

Díla Antonína Procházky na ústupu Nejdražším loni vydraženým dílem Otakara Kubína byl obraz Vesničané z Auvergne z roku 1922, který se na dubnové aukci Galerie Art Praha prodal za 1,26 milionu korun. I v tomto případě šlo o dílo s nedávnou aukční historií, v prosinci 2007 byl obraz vydražen za 1,02 milionu korun. Druhým milionovým Kubínem bylo rozměrné plátno Umírající mladík. Vícekrát publikovaná práce z roku 1921 se na aukci 1. Art Consulting prodala za vyvolávací cenu 1,14 milionu korun. Z Kubínových kytic, kterých se 3

www.freshmarketing.cz

65


fresh styl I umění

4

5

Kremličkovy Tři ženy v lázni za více než 6 milionů

4 / František Tichý: Pařížský parlament / 1934 olej a tempera na plátně / 35 x 81 cm cena: 1 800 000 Kč / Galerie Art Praha 5. 12. 2010

V roce 2010 se naopak dařilo Rudolfu Kremličkovi. V březnu nabídla Pictura jeho atypický žánrový obraz U stolu (Ševcova rodina), malovaný v Kameničkách roku 1912. Přišel na 1,2 milionu korun. Pozdější nesignovaný olej Sedící žena nalezl koncem dubna v aukci Galerie Kodl kupce za vyvolávací cenu 1,14 milionu korun. Nejdůležitějším úspěchem však byla dražba klíčového obrazu Tři ženy v lázni ze sbírky Karla Čapka, který se v jarní aukci Adolf Loos Apartment

5 / Otakar Kubín: Vesničané z Auvergne / 1922 olej na plátně / 81 x 65 cm cena: 1 260 000 Kč / Galerie Art Praha 11. 4. 2010

66

rádce manažera

and Gallery prodal za rekordních 6,37 milionu korun. Po úspěších Otakara Nejedlého v letech 2008 a 2009, kdy se trojice jeho obrazů prodala nad hranicí dvou milionů korun, nabídla v březnu Pictura jedno

z jeho nejpůsobivějších pláten. Rozměrná barevně expresivní malba Poutníci z roku 1916 byla vyvolávána za lákavých 456 tisíc korun. Cena však vzrostla na 1,33 milionu korun. V říjnu nabídla Pictura u nás v kvalitních dílech nedostupného a dosud i nedoceněného Emila Orlika. Za rekordních 900 tisíc korun se prodal Poloakt ležící ženy z roku 1919, po 420 tisících pak dvě krajiny. Přitom velmi podobný akt stál ještě v roce 2004 v Dorotheu méně než sto tisíc korun. Dobrý rok měly loni i díla Alfréda Justitze, byť zůstal jeho cenový rekord z roku 2009 nepřekonán. Nejprve v březnu společnost Zezula nabídla půvabný Ležící ženský akt, který se prodal za vyvolávací cenu 333 tisíc korun. V dubnu Galerie Art Praha za 480 tisíc korun, šlo opět o minimální podání, prodala obraz Dívka s rozpuštěnými vlasy. A konečně na listopadové aukci Galerie Kodl se strhl boj o kuboexpresionistickou Poslední večeři Páně, která se dostala ze 180 až na 660 tisíc korun. Obraz je mimo jiné zajímavý i tím, že na zadní straně plátna má přípis, kterým Emil Filla potvrzuje Justitzovo autorství. Na své podzimní aukci nabídla společnost Adolf Loos Apartment and Gallery neoklasicistní plátno Jaroslava Krále Odpočívající dívka. Obraz se prodal za vyvolávací cenu 1,14 milionu korun. Za sedm let od předchozího prodeje tak jeho cena vzrostla o více než půl milionu korun. Na stejné společné aukci nabídla 1. Art Consulting významný Návrat Theseův od Josefa Šímy. Publikované dílo z roku 1934 zajímalo při ceně necelé 2 miliony korun jen jednoho kupce. Po prvním příhozu se zde prodal také poválečný En mouvement IV. Hned tři obrazy Karla Černého se loni prodaly za více než milion, další dva za ceny nad 800 tisíc korun. Cena 3,84 milionu korun za obraz Zátiší s lahvemi vína, houskami a nožem ze sbírky Jaroslava Borovičky, který na své prosincové aukci dražila Galerie Art Praha, je druhou nejvyšší za dílo tohoto autora. Na stejné aukci se prodalo také známé plátno Františka Tichého Pařížský parlament, vystavené jistou dobu i ve stálé expozici Národní galerie. Jeho cena se zastavila na 1,8 milionech korun.


Aukční dům Galerie Art Praha přední aukční dům České republiky

Emil Filla: Zátiší s dýmkou II.

František Janoušek: Zátiší

Toyen: Ostrov

Jiří Kars: Dívka s mandolínou

Karel Černý: Růžový stolek se dvěma lahvemi, pohárem a pomeranči

Otakar Kubín: Zátiší s ovocem

Aukční dům Galerie Art Praha zve sběratele špičkového výtvarného umění na Exkluzivní jarní aukci v neděli 8. května 2011 od 15 hodin v hotelu Hilton – Prague. Čeká Vás 450 vybraných obrazů a plastik. Dražena budou významná díla Emila Filly, Václava Špály i Toyen; dále obrazy Otakara Nejedlého Z Cejlonu i Z Korsiky, překrásný, mnohokrát vystavovaný Karel Černý, francouzské zátiší Otakara Kubína, několik obrazů Josefa Jíry a Jana Baucha, snová krajina s městem od Antonína Procházky či dva vzácné oleje Rudolfa Kremličky; z umění 19. století pak galerijní malba velkého krajináře Maxe Haushofera či obraz od Jaroslava Věšína; z novějšího umění například Miroslav Chlupáč se svým osobitým viděním, surrealista evropského formátu František Janoušek – zastoupen bude olejem reprodukovaným v monografii – i vzácně se vyskytující zářivý František Vobecký, figurální Vladimír Novák ze 70. let, vzácný Jiří Načeradský ze 60. let; a mnoho dalších krásných obrazů pro vybrané sběratele do nejlepších sbírek. Těšíme se na Vás, přijďte se podívat, potěšit srdíčko, a třeba i výhodně uložit svou investici v době nekončící krize.

Aukční dům Galerie Art Praha, Praha 1, Staroměstské náměstí 20 tel.: 224 211 087, 602 233 723, 606 613 700, E-mail: art.n@volny.cz, g.art@volny.cz www.galerieartpraha.cz


akce

OBJEDNACÍ KUPÓN

tréninky kurzy konference

Seminář

10. 5., Praha

Vytvořte funkční propagační materiály – analýza pomocí oční kamery – to je název semináře, který je určen marketingovým a kreativním pracovníkům, web designerům a všem ostatním, kteří vytvářejí a zadávají Kurz

18. 5., Brno; 25. 5., Praha

Jste často vystaveni přímé konfrontaci a konfliktním situacím? Chcete zlepšit komunikaci v nepříjemných situacích a získat v nich pocit jistoty? Potřebujete zvládnout komunikační trému, stres, napětí, a nevíte jak? Navštivte kurz Obratná komunikace v konfliktních situacích, který je určený manažerům, vedoucím pracovníkům a všem, Kurz

19. 5., Praha

Kurz Finance pro nefinanční manažery je určen všem nefinančním manažerům, kteří se ve své práci dostávají do styku s finančními výkazy, analýzami a dokumenty. Všem, kteří sice nejsou odpovědni za řízení

reklamu, nebo zodpovídají za tvorbu reklamy – jako jsou například produktoví manažeři a ředitelé menších společností, kteří nemají speciální marketingové oddělení. Seznámíte se s faktory ovlivňujícími přijetí či odmítnutí reklamy zákazníkem. Naučíte se je rozpoznávat, chápat a využívat pro účinnější oslovení cílové

skupiny. Dozvíte se o nejčastějších chybách znemožňujících pochopení a přijetí sdělení. A společně s lektorem natočíte a rozeberete vaše tiskoviny a webové stránky a zhodnotíte je z pohledu oční kamery. Bližší informace o akci získáte na telefonním čísle 234 718 707 nebo na e-mailové adrese zc@topvision.cz.

kteří jsou vystaveni konfrontačním situacím a kteří se je chtějí naučit optimálně řešit. Cílem kurzu je poznat základní typy konfliktů. A další témata? Jaké jsou psychologické charakteristiky. Vznik a vývoj konfliktu (spouštěcí mechanismy konfliktů). Vztah jedinec a konflikt. Jakými způsoby je možné konflikty řešit. Charakteristiky a specifika řešení problémů. Role v konfliktu. Pravidla a návody na řešení krizí. Efektivní komunikace v konfliktních situacích. Na kurzu

se naučíte ovládat strategie řešení konfliktních situací, osvojíte si komunikační dovednosti, které vám pomohou řešit obtížné situace, diagnostikujete individuální tendence při vystavení konfliktu, budete schopni analyzovat jednotlivé techniky ve specifických konfliktních situacích a poznáte pozitiva a negativa rolí, které jsou součástí konfliktu. Více informací získáte na telefonu 234 718 707 nebo na e-mailu zc@topvision.cz.

finančních procesů, ale potřebují se umět zorientovat v základech finančního řízení. Manažerům všech oborů a úrovní, kteří se potřebují naučit finančnímu myšlení, pohledu na podnikání, efektivitě činností. Na kurzu získáte přehled o podnikovém finančním řízení v souvislostech, seznámíte

se s finančními dokumenty, výkazy, analýzami, osvojíte rozbor a porozumění těmto dokumentům, naučíte se myslet ekonomicky a získáte praktické tipy, jak pracovat s finančními údaji. Více se dozvíte na telefonním čísle 210 084 210 nebo na e-mailové adrese tutor@tutor.cz.

Objednávám předplatné časopisu Fresh marketing Standardní, roční

640 Kč

Studentské, roční 

512 Kč

  

Předplatné zahrnuje 11 čísel časopisu Fresh marketing.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

ODBĚRATEL:

(nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem)

Titul:........................................................................................

Organizace:............................................................................

Jméno a příjmení:...................................................................

Adresa:...................................................................................

Pozice:....................................................................................

PSČ a město:.........................................................................

Obor činnosti:.........................................................................

IČ:...........................................................................................

Adresa:...................................................................................

DIČ:........................................................................................

PSČ a město:.........................................................................

Telefon:...................................................................................

Telefon:...................................................................................

E-mail:....................................................................................

E-mail:....................................................................................

Způsob úhrady:

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.periodik.cz.

složenka

faktura

Datum:.................................................... Podpis:...................................................

Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/200072 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.


doprovodný program veletrhu printexpo

3. 5. 2011

Pavilon V, Doprovodný program I. hlavní téma dne: DIREKT MARKETING

Pavilon V, Doprovodný program II. hlavní téma dne: MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

11.00–11.45 Miroslav Červenka, ředitel pro B2C, Schober Příprava dat pro direkt marketingovou kampaň Jaká data pro DM kampaň potřebujete a jak data pro DM kampaň připravit.

11.00–11.45 Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti, Jiří Mikeš, VŠE, Miroslav Mareš, obchodní ředitel Mafra Konec tištěné reklamy? Jak to vidí v jiných Evropských zemích. Kreativní využití novin a časopisů z hlediska inzerce

12.00–12.45 Vladislav Bureš, senior copywriter, Ogilvy Jak vytvořit direkt marketingovou kampaň a jak ji zadat agentuře Sedm faktorů, které mohou ovlivnit výsledek direkt marketingové kampaně.

12.00–12.45 Jiří Morávek, generální ředitel Snip & Co, reklamní společnost Reklama pro město

13.00–13.45 Pavel Janoušek, obchodní ředitel, Boom tisk Direkt marketing a transakční dokumenty – plně v barvě, jak jinak 14.00–14.45 Miriam Halabicová, Martin Novotný, Grafie CZ Case study realizované kampaně pro veletrh PRINTexpo

4. 5. 2011

Pavilon V, Doprovodný program I. hlavní téma dne: WRAPPING 11.00–15.00 Konference jen na registraci z www.mmm.com. Pavilon V, Doprovodný program II. hlavní téma dne: PRINT MEDIA ACADEMY 11.00–11.40, 12.00–12.40, 13.00–13.40, 14.00–14.40 15.00–16.00 Vyhlášení výsledků soutěže DOVEDNOSTI MLADÉHO GRAFIKA 5. 5. 2011

13.00–13.45 MgA Lucie Komárová, kreativní ředitelka agentury Magic Seven Jste kreativní a přitom srozumitelní v tištěných sděleních? Nový trend – tiskovina on-line. Vše co jste nevěděli o QR kódech.

Pavilon V, Doprovodný program I. hlavní téma dne: SÍTOTISK

14.00–14.45 Přednáška pod patronací BIBS

Tento program se do začátku veletrhu ještě může změnit.

Pavilon V, Doprovodný program II. hlavní téma dne: IN STORE KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE

inzerce inzerce

UMÍME KOMUNIKOVAT TISKEM?

TRIKY, RADY, INSPIRACE

3.–6. 5. 2011 Brno – Výstaviště

26. mezinárodní veletrh technologií pro tisk, signmaking a signage Máš čtečku QR v mobilu? - stáhni QR aplikaci - instaluj do mobilu - sejmi QR a registruj se na PRINTexpo 2011

Registruj se na www.bvv.cz/printexpo

www.freshmarketing.cz

73


fresh marketing I fejeton lukáše kovandy

Jak v životě uspět

R

onald Coase, proslulý ekonom, emeritní profesor Chicagské univerzity, získal Nobelovu cenu v roce 1991. Pravda, musel si na ni počkat více než půl století. Získal ji totiž kromě jiného i za odbornou studii, kterou sepsal v roce 1937. Coase je však úspěšný ještě v jiné rovině. Dožil se stovky. Protloukat se životem tak obratně, že si člověk může vychutnat dort po sfouknutí stovky svíček, to je jistě úspěch. I když samozřejmě dobrá genetická výbava a štěstí také dělají své. „Myslím, že v životě všechno závisí na štěstí,“ vyjevil mi Coase loni – ještě coby „pouze“ 99letý. „Nelze totiž jen tak předpovídat, co se stane,“ dodal. Od stoletého kmeta, veleúspěšného ve svém oboru, mají taková slova patřičnou váhu. Ano, v životě lze opravdu jen těžko předpovídat. Předpovídání je těžké, obzvláště ohledně budoucnosti, praví klasik. Coase například v roce 1937 vůbec nemohl předpovídat, že se za ekonomii vůbec nějaká Nobelova cena bude někdy udílet (tak se děje až od roku 1969). Jeho motivací při psaní oné převratné studie tedy rozhodně nemohla být vidina červeného koberce, fraku a švédského krále, jenž mu s úsměvem předává zlatou medaili se jménem vynálezce dynamitu. Snažil se prostě „jen“ napsat co nejobjevnější, vskutku originální práci, jež posune lidské poznání. Ale právě v tom možná tkví tajemství úspěchu. Skutečně úspěšní lidé dosahují svých ambiciózních cílů nepřímo, křivolace. Tak alespoň v knize Obliquity (lze přeložit právě jako Křivolakost)

74

rádce manažera

míní John Kay, prominentní britský ekonom, jenž píše pravidelné sloupky pro list Financial Times. Nejbohatší nejsou nutně ti, kteří si bohatství vetknou jako svůj životní cíl, nejspokojenější pak nejsou nutně ti, kteří si za životní prioritu určí právě dosažení tak blaženého stavu, argumentuje Kay. A platí to nejen pro lidi, nýbrž třeba i pro celá města. „Plánovaná, důmyslně projektovaná města, jako je Canberra či Brasilia, jsou bez jiskry, bez atmosféry, bez života; opravdu skvostné metropole typu Paříže či Londýna vznikaly v běhu staletí, aniž by jejich celkový rozvoj významněji řídil jakýkoli projektant,“ všímá si Kay. Úspěch města tkví v jeho malebnosti, a té je nejlépe dosahováno coby postranního produktu přirozeného, evolučního rozvoje. Stejně tak je tomu v životě lidí. Sláva, bohatství a úspěch bývají zpravidla postranním produktem talentu, píle, snahy, zápalu, odříkání, dobrého nápadu či třeba invenčnosti. A, ano, samozřejmě i štěstí, jak přiznává Coase. To však samo o sobě stačí málokdy.

Lukáš Kovanda Autor je ekonomický novinář, pracuje v časopise Týden a přednáší na VŠE v Praze. Jeho fejetony a komentáře najdete na kovanda.blog.tyden.cz.


PROTISK PROTISKspol. spol.s sr.r.o.o. ofsetová ofsetovátiskárna tiskárna Tiskneme Tiskneme náročné náročné umělecké umělecké a medicínské a medicínské publikace, publikace, výroční výroční zprávy, zprávy, aleale také také katalogy, katalogy, letáky, letáky, brožury, brožury, knihy, knihy, vizitky, vizitky, plakáty, plakáty, časopisy, časopisy, kalendáře, kalendáře, samolepky, samolepky, samopropisující samopropisující formuláře, formuláře, krabičky, krabičky, skládačky, skládačky, reklamní reklamní stojánky… stojánky…

www.protisk.cz www.protisk.cz PROTISK PROTISK spol. spol. s r. so.r. o. Zlatá Zlatá Hora Hora 1414 1414 684684 01 Slavkov 01 Slavkov u Brna u Brna Telefon: Telefon: +420 +420 544544 227227 110110 e-mail: e-mail: zakazky@protisk.cz zakazky@protisk.cz

www.freshmarketing.cz

75


76

rádce manažera

Fresh marketing 4_2011  

rádce manažera