Page 1

ČASOPIS MODERNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ

vychází pod patronaci ČAS

FLORENCE Vydává Ambit Media, a. s. ročník V

60 Kč

www.florence.cz

TRANSFORMACE SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Znovu o platech sester Pevným krokem do vysokého stáří Věkem podmíněná makulární degenerace Cizí tělesa v zažívacím traktu Odškodnění psychické újmy na zdraví

XXIV. zasedání ICN, Durban

Čas pro region Polabí

Příloha Florence

INKONTINENCE

V KONTEXTU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zpráva o výzkumu

Česká společnost podpory zdraví Florence – příloha, září 2009

9

září 2009


Česká asociace sester připravuje

2. podzimní konferenci prezidia České asociace sester na téma:

„Chyby a omyly při poskytování ošetřovatelské péče“ Konference se uskuteční dne 19. 11. 2009 v konferenčních prostorách hotelu Step, Malletova 1141/4, Praha 9.

Partneři konference:

Mediální partner konference:

Partner České asociace sester:

Akce je pořádána za podpory ministryně zdravotnictví ČR.

Organizátor:


Dosažitelnější vzDělávání Před několika dny nahradila prázdninové radovánky škola. Školáci protahují obličeje a k uším rodičů se linou poznámky o tom, jaká že je to otrava. Lépe je k tomu mlčet, nechceme-li se dočkat odpovědi, že nám se to mluví, když do školy nemusíme. Je to fakt – prodavačka do školy nemusí ani její manžel inženýr, ba ani já, která vám píšu tyto řádky. Vy, sestry, shodně s profesí, která je vám nejbližší, s lékaři, se však vzdělávat musíte, a to celý produktivní život (znám ovšem i takové, které se nejspíš ze setrvačnosti vzdělávají i v důchodu), neboť patříte mezi regulovaná povolání. Vy víte, co to znamená. Pracujete s tím nejcennějším, co existuje – se zdravím a životem člověka. Zaostání za poznáním v medicíně i ošetřovatelství, které pádí mílovými kroky, by mohlo znamenat katastrofu – a proto je jen dobře, že v každé kulturní zemi je celoživotní vzdělávání sester přikázáno zákonem. Pro děti zdravotní sestry je zcela běžné a normální, že maminka chodí do školy, nosí známky a kredity, učí se, dělá zkoušky. Takové děti nejspíš učení po-

važují za samozřejmou součást života, a mají-li rodiče štěstí, vezmou si z matky příklad. Vedle bezpochyby blahodárného působení na potomky studium dospělých bystří mozek, zvyšuje sebevědomí v práci, přináší nové kontakty, snad i kariéru – samé dobré věci. Za to platí sestra svým časem a nezřídka i nemalými finančními prostředky. Doby, kdy bylo vzdělání zadarmo, jsou za námi. Dnes je to zboží jako každé jiné. Takže když si nepříliš dobře placená sestra na jednu misku vah dá profity ze své profese a na druhou stranu handicapy, nezřídka jí vyjde, že to druhé váží víc. A pak ji, třebaže svou profesi miluje, opouští. Každý vedeme pomyslnou hranici mezi rodinným a pracovním životem jinudy, fragmenty jednoho či druhého váží u každého trochu jinak. Přesto obecně platí, že se žena, jíž se práce negativně dotýká rodiny a vztahů s jejími členy (například když manžel těžko snáší noční směny, příliš často zaskakuje v domácnosti, dítě se horší ve škole a není čas se s ním učit, není možné vybrat si termín dovolené, na obzoru se

Editorial

rýsuje syndrom vyhoření), raději poohlíží jinde. Víme, že během letošního roku mnoho sester z profese odešlo nebo po škole do profese vůbec nenastoupilo. Jejich nechtěná absence přinesla velké trápení těm zbylým a mnohde to neprospělo ani pacientům. Proto ministerstvo zdravotnictví, jak jsme již psali, přijalo soubor opatření, která by měla všestranně sestrám usnadnit a zpříjemnit život, a stabilizovat je tak ve zdravotnictví. Mezi všemi změnami, které se takto dotknou praxe sester, bezkonkurenčně vede počin ministerstva, kterým se rozhodlo uvolnit ze svých zdrojů a fondů EU značný objem finančních prostředků a investovat ho do specializačního i celoživotního vzdělávání zdravotníků. Dosud si vzdělávací akreditované kursy platily sestry samy nebo na ně přispíval zaměstnavatel. Od této nepopulární povinnosti by měli být zdravotníci do budoucna osvobozeni. Více si o tom můžete přečíst na našem webu nebo i v tomto čísle časopisu v článku o transformaci specializačního vzdělávání sester. Jarmila Škubová

Upozornění na webových stránkách Florence najdete leták Mz Čr informace o realizaci stabilizačních opatření všeobecných sester, v němž se dozvíte podrobnosti o změnách ve vzdělávání sester, odměňování, kompetencích atd.

www.florence.cz

o letošních volbách a o roce 2050 Tak jsme se – chtě nechtě – dočkali. Děti vyrazily do školy a politici do ulic. Ve Středočeském kraji dokonce ruku v ruce. Hejtman MUDr. David Rath daroval žákům cestování do školy zdarma (z krajského rozpočtu) a se svým vlastnoručním podpisem to oznámil na bilboardech (opět z krajského rozpočtu). Inu, předvolební kampaň vypukla naplno a s ní i boj o každý (preferenční) hlas. Nezbývá než si přát, aby se tentokrát stal zázrak a zvolili jsme si vládu, která bude držet opratě věcí veřejných v rukou alespoň jedno celé volební období. I když dvě by byla lepší, o třech nemluvě... Krátkodobých opatření a příštipkaření jsme si všude, ve zdravotnictví tuplovaně, užili už měrou vrchovatou. Kandidáti politických stran by nám teď měli konečně odpovědět nikoli na otázku, kolik drobných díky nim ušetříme na regulačních poplatcích (i když se to tak rádo poslouchá...), ale na otázky mnohem důležitější. Například jak zabrání tomu, aby se zdravotní systém znovu nepropadl do dluhů. Lidská paměť je ošidná, tak jen na připomenutí, jaká byla situace před minulými parlamentními volbami. Na konci roku 2004 byl kumulovaný deficit veřejného zdravotního pojištění 9 miliard korun, o rok později překročil 15 miliard. Zdravotní pojišťovny

platily zdravotnickým zařízením s třicetidenním až šedesátidenním zpožděním. Jejich rezervní fondy zely prázdnotou – ostatně to byl i oficiální důvod uvalení nucené správy na VZP. Dnes jsou rezervní fondy plné, pojišťovny disponují i přebytky v hospodaření, ze kterých sice každým dnem ukusují dopady ekonomické krize, ale zaplaťbůh, že je (zatím) z čeho ukusovat... Odpovědí kandidáti politických stran svým voličům zdravotníkům i voličům pacientům, zda ukočírují financování českého zdravotnictví v kladných číslech i nadále? A hlavně, jak toho dosáhnou, když zároveň slíbí občanům generální pardon na jakýkoli růst jejich finanční spoluúčasti? Prozíravý politik ovšem dohlédne i dále než jen za časový horizont svého mandátu, ať už jej stráví v poslanecké lavici či ministerském křesle. Proto by měl umět voličům odpovědět i na otázku, co udělá už dnes pro děti a vnuky svých voličů. Již v roce 2050 bude věková struktura obyvatel ČR nastavena tak, že rozdíl mezi výběrem zdravotního pojištění od ekonomicky činných a mezi výdaji věnovanými na zdravotní péči o stárnoucí populaci bude oproti dnešku činit asi 60 miliard korun! A to ještě za předpokladu, že ceny léků i medicínských technologií zůstanou na stejné úrovni jako

dnes – což je samozřejmě bohapustá teorie. Takže roční deficit bude ještě vyšší. Při zachování současné sazby pojistného to znamená, že v roce 2050 budeme mít na úhradu maximálně dvou třetin objemu zdravotní péče poskytované dnes... To vše jsou data běžně přístupná z veřejných zdrojů. A tak je legitimní se ptát kandidátů, jakou (a zda vůbec) mají vizi rozvoje zdravotnictví v tomto volebním období i v obdobích příštích. Třicetikorunové poplatky už dokázaly jedny volby vyhrát, proč by se to nestalo i podruhé? Nic proti úlevám v rodinných rozpočtech – jen abychom kvůli ušetřeným třiceti korunám dnes ve vlastní peněžence nevyhnali svým dětem a vnukům z kapes miliardy... Přemýšlivé čtenářky a čtenáře si proto tímto dovoluji pozvat k předvolebním diskusím o zdravotnictví na stránkách www.zdravky.cz. Jan Kulhavý, šéfredaktor Zdravotnických novin


oBSaH

Editorial ....................................................................................1 téma Platům svítí zelená .........................................................................3 transformace specializačního vzdělávání zdravotníků .....................6

www.florence.cz Ročník V., číslo 9, září 2009

zpraVodaJ ČaS výroční zasedání icn a cnr ...........................................................7 Čas pro region Polabí ...................................................................10 zkonferenc í.................................................................................12 jak dopadl první průzkum Čas o platech? ...................................13 VYBrali JSME pro VÁS ze zahraničního tisku ...................................................................14 HiStoriE První ošetřovatelská škola v dějinách ošetřovatelství .....................15 ženy, které měnily zdravotnictví 4. ...............................................17 KazUiStiKa Komplikace po porodu u pacientky s dg. systémový lupusery thematodes....................................................................20 Péče o dekubitus u pacienta se závažnými diagnózami ................21 praXE Pevným krokem do vysokého stáří................................................22 tabulka vzdělávacích akcí.............................................................24 osteoporóza – tichý zlodej kostí ...................................................26 vlastnosti lékových forem užívaných ústy. Projekt senioři .............28 věkem podmíněná makulární degenerace....................................30 Monitorace icP čidlem .................................................................31 Det skóre ....................................................................................32 cizí tělesa v zažívacím traktu ........................................................34 Průjmová onemocnění infekční etiologie v dětském věku .............36

Adresa redakce: Klicperova 8, 150 00 Praha 5 florence.redakce@ambitmedia.cz tel.: +420 222 352 578 Šéfredaktorka: PhDr. Jarmila Škubová e-mail: jarmila.skubova@ambitmedia.cz Redakce: PhDr. Eva Wićazová e-mail: eva.wicazova@ambitmedia.cz Redakční rada: Bc. Mária Dobešová, Jana Dvořáková, Jana Farkačová, MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Anna Chrzová, Jindra Pavlicová, Mgr. Eva Prošková, Hana Rittsteinová, Milica Sklenčková, Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., Růžena Wagnerová Grafická úprava: Jindřich Studnička Jazyková redakce: Pavel Voňka Vydavatel: Ambit Media, a.s. | www.ambitmedia.cz Předseda představenstva: Ondřej Novotný Šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý e-mail: jan.kulhavy@ambitmedia.cz Marketing: Petr Belica, marketing manager tel.: +420 222 352 575 e-mail: petr.belica@ambitmedia.cz Obchod: Roman Panc, obchodní ředitel e-mail: roman.panc@ambitmedia.cz

VÝzKUM Proč jsou sestry nespokojené ........................................................40

Mgr. Miluše Zavřelová, key account manager tel.: +420 725 826 434 e-mail: miluse.zavrelova@ambitmedia.cz

prÁVo odškodnění psychické újmy na zdraví ..........................................41

Dana Stripaiová, key account manager tel.: +420 725 778 001 e-mail: dana.stripaiova@ambitmedia.cz

aKCE, UdÁloSti britské zkušenosti v sociální péči ..................................................42 zaznaMEnali JSME Pětiletá vrchní sestra ....................................................................44 Platí nová pravidla pro průběh specializačního vzdělávání .............44 Konference inco fora ...................................................................44 Kde najdeme informace o změnách ve vyhlášce o zkouškách .......46 Příspěvek pro děti s perinatální zátěží ...........................................46 odBornÝ tESt víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem ...........................48

Tisk: PROTISK spol. s r.o., Pod Zlatou Horou 1414, 684 01 Slavkov u Brna Předplatné: ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, postabo.prstc@cpost.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz SK: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk Cena výtisku: 60 Kč Roční předplatné: 550 Kč / 31,90 eur (961 Skk) Časopis vychází 11krát ročně. (v červenci vychází letní dvojčíslo) Registrace: MK ČR-E 16134, ISSN 1801-464X Redakční uzávěrka pro toto číslo: 7. 8. 2009 Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerátů. Copyright © Ambit Media, a.s., 2009


PlatůM svítí zelená

téMa

slib ministerstva zdravotnictví daný příspěvkovým organizacím byl právně splněn. od července by mohly mít sestry zaměstnané v příspěvkových organizacích plat vyšší o 15 procent, tedy celkem asi o 2600 korun měsíčně více. toto přilepšení patří do souboru tzv. stabilizačních opatření, která by měla zabránit v odchodu všeobecných sester a porodních asistentek mimo resort. Pracovníci ministerstva jsou přesvědčeni, že k tomu dostatečnou sílu mají, některé managementy o tom však pochybují. Mno­ hé si kladou otázku, kde na to vzít. Podle nařízení vlády č. 130/2009 Sb. došlo k navýšení platových tarifů všech zaměstnanců v platové sféře o 3,5 %, tzn. i všeobecných sester, a to s účinností od 1. června 2009. Dále pak podle nařízení vlády č. 201/2009 Sb. byla s účinností od 1. července 2009 pro zdravotnické pracovníky, kteří poskytují zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, zavedena nová stupnice platových tarifů, zvýšená o další 3,5 %. Současně bylo zrušeno nařízení vlády č. 133/2009 Sb., kterým byl původně přiznán zvláštní příplatek ve výši 3,5 % platového tarifu s účinností od 1. července 2009. A konečně podle nařízení vlády č. 137/2009 Sb. bude převážná většina všeobecných sester a porodních asistentek přeřazena do vyšších platových tříd, tj. z 8. do 9., z 9. do 10. a z 10. do 11. platové třídy. Průměrně si na tarifech tímto přesunem do vyšších platových tříd všeobecné sestry polepší o 2600 Kč. Mzdy všeobecných sester a porodních asistentek v obchodních a akciových společnostech Z iniciativy ministerstva dojde ke zvýšení mezd také u sester a porodních asistentek pracujících v obchodních a akciových společnostech. Není jich málo – dnes tvoří asi 40 procent z celkového počtu těchto pracovníků. Nárůst mezd

na smluvním základě by měl podle vyjádření ministerstva zhruba kopírovat pohyb platů v příspěvkových organizacích. Je to naprosto nezbytné, neboť diference v odměňování je již neúměrná a neustále se zvětšuje. Pokud by ve mzdové sféře k navýšení průměrné mzdy všeobecných sester a porodních asistentek nedošlo a průměrná mzda by zůstala ve výši 20 504 Kč, rozdíl mezi průměrnou mzdou (akciové a obchodní společnosti) a průměrným platem sester (příspěvková sféra) by činil 5785 až 6185 Kč. Navíc trend v pohybu mezd naznačil, že později by mohlo být hůř. Tím by se personální situace u zdravotních sester a ostatního nelékařského personálu stala kritickou. Každý si dovede představit, jak uvažuje sestra, která vidí, že

její kolegyně „odvedle“, se stejnou specializací, se stejným vzděláním a na stejném postu vydělává o 6 tis. korun více. odměňování sester a porodních asistentek v sociální sféře Nařízení vlády, kterým byly platy upraveny, se vztahuje také na sestry v sociálních službách. Jestli u sester v nemocnicích a ambulancích byl na zvýšení nejvyšší čas, pak v těchto zařízeních, kde jejich nedostatek bolestně dopadá na klienty (například z domovů důchodců odešlo v poslední době na 6 tisíc sester), dvanáctá už dávno odbila. Průměrný plat pracovníka v sociálních službách je dnes 14,5 tis. Kč. Není výjimkou, že takto jsou zde odměňová-

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně) Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

1

do 1 roku

P l a t o v á

(Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

t ř í d a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7680

8340

9040

9800

10630

11520

12500

13570

14720

15960

17340

18790

20370

22110

24000

26040

2

do 2 let

7970

8660

9380

10180

11050

11970

12970

14080

15270

16560

17990

19490

21150

22940

24910

27020

3

do 4 let

8260

8990

9730

10560

11460

12410

13460

14620

15850

17200

18690

20240

21950

23810

25850

28030

4

do 6 let

8570

9330

10120

10960

11900

12890

13980

15180

16450

17850

19390

20990

22770

24710

26820

29100

5

do 9 let

8920

9680

10500

11380

12350

13380

14510

15760

17070

18520

20120

21790

23630

25640

27830

30190

6

do 12 let

9260

10040

10890

11800

12820

13880

15050

16360

17710

19210

20880

22610

24520

26600

28880

31320

7

do 15 let

9610

10440

11310

12260

13300

14410

15610

16980

18400

19950

21670

23470

25450

27620

29970

32500

8

do 19 let

9970

10830

11740

12710

13810

14950

16200

17620

19090

20690

22490

24360

26410

28650

31110

33730

9

do 23 let

10340

11230

12190

13200

14330

15520

16810

18280

19800

21480

23330

25280

27400

29740

32290

35000

10

do 27 let

10750

11670

12650

13700

14880

16110

17440

18980

20560

22290

24210

26230

28440

30860

33510

36310

11

do 32 let

11150

12100

13130

14220

15450

16720

18120

19700

21340

23140

25120

27220

29510

32030

34770

37690

12

nad 32 let

11580

12570

13630

14750

16040

17350

18800

20450

22140

24020

26080

28250

30630

33240

36070

39110


téMa

došlo po UzÁVěrCE

ny i sestry, které v zájmu úspor zaměstnavatel na tuto práci převedl. Nejedna sestra řeší dilema, zda návrh na přeřazení s odpovídajícím platovým snížením přijmout, či zda má odejít jinam. Nezřídka odchází a svoji práci přenechává zbylým. Nastává situace, která se řeší zavíráním oddělení nebo maximálním zvýšením intenzity práce. Například je známo zařízení, kde o 240 ležících a bezmocných klientů pečuje 13 sester. Aby byla dodržena metodika výpočtu zdravotnického personálu, mělo by být v zařízení na tento počet klientů v dané situaci zaměstnáno 30 sester. Tento příklad popisuje krajní stav, který je už nikoli jen neetický, ale doslova nebezpečný. Únava, vyčerpání

a nedostatek času všeobecných sester se nemohou neodrazit na kvalitě péče. Nařízení vlády zvýšit plat zdravotním sestrám a porodním asistentkám jako řešení jejich odcházení však provozovatelům domovů důchodců a ústavů sociální péče spíše přidělalo vrásky. Dalo se to očekávat. Mnozí na to totiž zatím nemají. Šetří, kde se dá, ale státní dotace do sociální sféry jsou v letošním roce výrazně nižší než vloni. Řešení není ani ve zvýšení plateb klientů. Už dnes mnohá zařízení na nejvyšší platbu dosahují, navíc jak ukázala šetření, 40 procent klientů na ni jednoduše nemá. Není výjimkou, že se na uhrazení platby v zařízení sociální péče za maminku nebo za tatínka skládá celá rodina.

triPartitní Pracovní sKuPina Pro zDravotnictví jeDnala o zvýšení MezD a Platů sestrám měla být zvýšena od 1. července mzda o 2500 Kč, alespoň takové byly představy a dubnový slib ministerstva zdravotnictví. Slib byl po stránce právní částečně naplněn pro zdravotnické pracovníky v příspěvkových organizacích. Byly jim zvýšeny platové tarify, všeobecným sestrám a porodním asistentkám byla přiznána vyšší platová třída. Suma sumárum, sestrám se opravdu

4 FlorEnCE 9/2009

počkejme si Rozhodnutí o navýšení platů a mezd všeobecných sester a porodních asistentek žije teprve krátce, takže na nějaké zobecnění konkrétních zkušeností z praxe se zdá být ještě brzy. Víceméně se však všichni shodují, že k tomu, aby byly sestry stabilizovány ve své profesi a aby jim bylo dáno to, co jim náleží, tj. spravedlivé ohodnocení, ocenění práce a kvalitní podmínky pro to, aby ji mohly vykonávat, závisí na celém složitém a propleteném systému zdravotnických vztahů, na systému, v němž ať se změní cokoli, vždy se to promítne i do ošetřovatelství. Jednoduše řečeno, na sestry se nesmí zapomínat. Jarmila Škubová

mohl zvýšit platový tarif o slibovaných 15 %, zdravotnickým pracovníkům o 7 %, technicko-hospodářským pracovníkům a dělníkům o 19 %. V obchodních společnostech to nebylo dáno právní cestou, tady se tvrdě vyjednává a bez konečného slova zdra-

votních pojišťoven zaměstnavatelé mzdy jen tak nezvyšují. V nemocnicích, bez ohledu na právní formu, se nervozita vyšplhala na bod varu. Zdravotničtí pracovníci čekali své mzdové a platové výměry, zaměstnavatelé čekali své zvýšené zálohy od zdravotních pojišťoven. Uspokojeni byli jen někde, ve většině případů nebyly ani výměry, ani očekávané finance.


Fota: oszsP

Zaměstnavatelé a odbory se shodli, že je za pět minut dvanáct a musí se konat jednání tripartitní pracovní skupiny pro zdravotnictví. Pracovní skupina je složena se zástupců odborů, zaměstnavatelů a vlády ČR. Pracovní skupinu pro zdravotnictví vede a svolává předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR RNDr. Jiří Schlanger. peníze od pojišťoven stačit nebudou Jednání se proto uskutečnilo 3. srpna 2009 v odpoledních hodinách. Sešla se vybraná společnost: ministryně zdravotnictví, náměstci, zástupci odborů, zaměstnavatelů, zdravotních pojišťoven a krajů. Skupina, která by se v tomto složení měla scházet vždy, když se jedná o opatření, která se dotknou financí. Zástupci zaměstnavatelů byli na jednání vybaveni i závěry z jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, které se konalo kvůli nespokojenosti a nejasnosti kolem zvýšených červencových záloh. Zvýšení má částečně pokrýt slib daný ministerstvem ke stabilizaci personálu ve zdravotnických zařízeních. Podle sdělených informací byli zaměstnavatelé ujištěni, že finance ve výši cca 1500 Kč měsíčně na každou sestru a porodní asistentku budou zdravotnickým zařízením poskytnuty, a to na dobu půl roku. VZP vysvětlila, že finance jsou poskytovány podle určitého vzorce, který způsobuje, že do zdravotnických zařízení přicházejí v nižších nebo vyšších částkách, ale po dvou měsících dojde k vyrovnání. Pro příští rok se počítá se zahrnutím těchto nákladů do zdravotněpojistných plánů. Po dotazu odborů bylo upřesněno, že VZP nemůže žádným způsobem předmětnou finanční částku podmiňovat tím, že je určena na platy sester a porodních asistentek, bude pouze podle počtu sester a porodních asistentek stanovena. Částka od zdravotních pojišťoven pokryje slib ministerstva z cca 60–75 %.

Bylo sděleno, že se na financích musejí podílet i zřizovatelé a poskytovatelé. To bylo zvláštní, protože ani zástupci kraje a už vůbec ne zaměstnavatelé se k tomuto závazku na jednání pracovní skupiny aktivně nepřihlásili. Naopak. Na druhou stranu je důležité, že všichni zúčastnění se přihlásili k prioritě zachovat personální vybavení zdravotnických zařízeních. Mz upřesnilo výklad k přeřazení sester Pracovní skupina se také zabývala úpravou výkladu ministerstva zdravotnictví k přeřazení sester především do 10. platových tříd. Ve výkladu ministerstva ze dne 9. července se uvádí, že pro zařazení do 10. platové třídy je rozhodující, zda zaměstnanec poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. Přitom se předpokládá, že v rámci celého spektra ošetřovatelské péče současně vykonává i základní ošetřovatelskou péči. Do této třídy se zařadí též zaměstnanec, který pod odborným dohledem poskytuje vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči. Tento výklad ale způsobil chybný postoj některých personalistů. Šlo o to, že se rozšířila informace, že do 10. třídy se přeřadí pouze sestry, které vykonávají komplexní základní péči bez odborného dohledu (do 30. června zařazené do 9. platové třídy) a k tomu ještě nějakou tu specializovanou. Při tomto výkladu a postoji by ale nebyl naplněn slib ministerstva, že většina sester bude přeřazena do vyšší platové třídy, a hlavně by se postupovalo proti nařízení vlády, proti ustanovení nového katalogu prací. Uveďme příklad: do 30. června bylo poskytování komplexní základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu zařazeno do 9. platové třídy. Od 1. července je přesně tato komplexní základní ošetřovatelská péče zařazena do 10. platové třídy. Pokud tedy sestra byla do konce června v 9. platové třídě s uve-

denou činností, od 1. července má být přeřazena do 10. platové třídy. Těsně před jednáním zdravotnické tripartitní skupiny ministerstvo odborovému svazu zaslalo opravenou verzi výkladu, kde je uvedeno totéž, co v katalogu prací, do 10. platové třídy je zařazen zaměstnanec, který poskytuje bez odborného dohledu komplexní základní ošetřovatelskou péči. Celý nový výklad ze začátku srpna bude po jeho obdržení zveřejněn na svazových internetových stránkách (www.zdravotnickeodbory.cz) a k zařazení bude samostatný článek v Bulletinu OSZSP ČR.

došlo po UzÁVěrCE

závěr: čekají nás horké dny Závěr k zásadnímu bodu jednání o tom, jak je plněn platový a mzdový slib ministerstva, byl rozpačitý: někomu bylo jasné, že je vše vyřešeno, někomu ne, zaměstnavatelé finance nemají, zástupci kraje také ne, někdo nazval výsledek jednání rozprávkou o chytré horákyni. Já osobně jsem nahlásila, že zaměstnanci půjdou na zaměstnavatele a ti budou individuálně jednat se zdravotními pojišťovnami. Myslím, že si užijeme všichni, pěkně se poznáme a doufám, že ve finále k patřičnému navýšení mezd a platů dojde. Podle některých zpráv jsou zdravotnická zařízení, kde ke zvýšení mezd/platů dochází, i když jsou finance v očekávání. prostředky z fondů EU Na programu tripartitní zdravotnické pracovní skupiny byla dále otázka využití finančních prostředků z Evropské unie. Ministerstvo seznámilo účastníky s projekty, které se konají. Účastníci byli seznámeni také s úkoly ministerstva, které si uložilo do října. Mezi základní cíle patří využití financí na vzdělávání, programy prevence, koncepce geriatrie, protikrizová opatření, opatření proti dopadům případné pandemie a také modernizace hygienické služby. Posledním bodem jednání byly náměty pro připravované jednání meziresortní komise ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Zástupci kraje předložili náměty pro jednání, například uznávání ošetřovatelských výkonů, uznávání indikovaných rehabilitačních výkonů. Zástupci obou ministerstev se shodli, že řešení financování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a naopak sociálních lůžek ve zdravotnických zařízeních je problémem. Ing. Ivana Břeňková, OSZSP (6. 8. 2009)

FlorEnCE 9/2009 5


téMa

transForMace sPecializaČního vzDělávání zDravotníKů na červnové tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví za účasti ministryně a jejích náměstků MuDr. M. hellerové a bc. M. šnajdra byla představena druhá etapa transformace specializačního vzdě­ lávání zdravotníků – lékařů i nelékařů –, která je z pohledu ministerstva tím nejdůležitějším opatřením v oblasti stabilizace zdravotnických pracovníků. transformaci specializačního vzdělávání bude proto ministerstvo podle slov ministryně zdravotnictví Mgr. Dany juráskové, Ph.D., Mba, podporovat všemi možnými prostředky. M. Hellerová a M. Šnajdr představili konkrétní změny, které se dotknou specializačního vzdělávání. Ty, které se týkají nelékařských oborů, shrnuli do třech hlavních kapitol. 1. Redukce specializačních oborů • Počet specializačních oborů bude snížen z 85 na 62. 2. Usnadnění průběhu specializačního vzdělávání • Nově nemusí před vstupem do spe­ cializačního vzdělávání zdravotník vykonávat povolání. • Byla dána nová možnost specializačního vzdělávání prostřednictvím dotačního programu MZ – Rezidenční místa. • Dojde ke zkrácení délky specializačního vzdělávání ze 3 (původně 640 hod.) na 2 roky (560 hod.). Absolventka po této době získá titul sestra specialistka. • Dnes se specializační vzdělávání skládá ze třech modulů. Do budoucna bude speciální modul specializačního vzdělávání organizován formou certifikovaných kursů. Jde o to,

„Současná opatření mají zásadní význam pro zkvalitnění a dostupnost vzdělávání zdravotníků. Je to historický okamžik, kdy do systému vzdělávání zdravotnických pracovníků jde významný objem finančních prostředků. Je třeba si uvědomit, že v minulosti, která není až tak dávná, si většinu svého specializačního vzdělávání, respektive nákladů s ním spojených, a velkou část, téměř celé celoživotní vzdělávání hradili zdravotníci sami, případně se na tom podle možností podíleli zaměstnavatelé. Pro podporu zdravotníků při zajištění dostupnosti specializačního i celoživotního vzdělávání to znamená zásadní krok.“ Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková aby mohla sestra specialistka pružně reagovat na případné změny (např. se změní podmínky ve zdravotnickém zařízení a ona by měla přejít na jinou práci, jiné oddělení či ambulanci, kde vlastní specializaci nevyužije a žádanou nemá), aniž by absolvovala celé specializační vzdělávání včetně základního a odborného modulu. V tomto případě postačí absolvování odpovídajícího certifikovaného kursu, který může organizo-

vat zaměstnavatel. Podmínkou pro získání titulu sestra specialistka je specializační studium formou dvou modulů (základní a odborný). Certifikovaný kurs je možno absolvovat podle potřeb a zájmu sestry, která tak může uplatňovat svoje schopnosti na více místech.

6 FlorEnCE 9/2009

Náměstkyně ministryně zdravotnictví pro zdravotní péči Markéta Hellerová při rozhovoru s novináři

3. Financování specializačního vzdělávání – dotační program MZ ČR • Specializačnímu vzdělávání nelékařských povolání bude ze strany ministerstva (v projektu 2 – ošetřovatelská péče, ARIP, ošetřovatelská péče v pediatrii, fyzioterapie, klinická psychologie) udělena plná podpora. Text a fota jš


ohléDnutí za vrcholnou aKcí MezinároDního sesterstva

zpravodaj čas

XXiv. výroČní zaseDání icn a cnr jihoaFricKá rePubliKa, Durban, 27. 6. – 3. 7. 2009 ve dnech 27. 6. až 3. 7. se v jihoafrické republice konalo pravidelné, XXiv. zasedání icn (international council of nurses) a cnr (council of national representatives). v letošním roce bylo spojeno s volbou nového vedení icn, včetně volby prezidenta. Za Českou asociaci sester odcestovaly do Jihoafrické republiky členky prezidia Jindra Pavlicová a Bc. Karolina Moravcová, aby prezentovaly činnost naší národní organizace a domů aby přivezly informace a zkušenosti národních ošetřovatelských organizací ze 129 zemí světa. ze zápisníku našich delegátek Konference se zúčastnilo 5600 delegátů z již zmíněných 129 zemí všech kontinentů. Mezi delegáty byli pozorovatelé, ale i čekatelé na členství v ICN. Jednací řečí byla angličtina, ale překlad, diskuse a poznámky byly možné v jazyce francouzském a španělském. Durban je velké město se třemi a půl milióny obyvatel různých národností. Kongresové centrum vedle hlavního sálu poskytovalo prostory pro techniku, satelitní zasedání, pro volontéry, zaměstnance a jiné profese zabezpečující hladký chod této mimořádné, grandiózní akce. Organizátorem kongresu byla DENOSA – demokratické sdružení sester v Jihoafrické republice. Úvodní slovo patřilo pořadatelské zemi Úvodní zasedání bylo věnováno seznámení účastníků a představení pořadatelské země. Prezident DENOSA Ephraim Phahlane Mafalo seznámil účastníky s organizací kongresu a pronesl zásadní referát o úrovni ošetřovatelství v JAR a přilehlých zemích. Všech 129 zemí se při úvodním zasedání muselo osobně představit a krátce informovat, co udělala národní asociace od posledního CNR pro posílení vlivu organizace a pro růst členské základny. „Wow“ pro českou prezidentku a oceněnou sestru Česká delegace informovala kongres o současném významném postavení prezidentky ČAS Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, ve funkci ministryně zdravotnictví ČR. Delegáti povstali a potlesk doprovodili hlasitým „wow“. Mohutným potles-

Jindra Pavlicová (vlevo), Bc. Karolina Moravcová

Na následující funkční období (2009–2013) byla XXVI. prezidentkou ICN zvolena Australanka Rosemary Bryant, výkonná ředitelka Royal College of Nursing v Austrálii.

kem byla provázena také informace o tom, že přítomná Jindra Pavlicová byla vloni jako první sestra v historii ČR oceněna státním vyznamenáním. S něčím podobným se nemohl pochlubit žádný jiný stát. ICN obě tyto informace pozitivně přijala a zaznamenala. Stručně o hlavních bodech jednání V roce 2007 na zasedání v Jokohamě byly navrženy úpravy a obnova stanov ICN. Hlavním navrhovatelem byla Kanada, která se všemi náměty uspěla. Na druhé straně byl zamítnut návrh latinskoamerických zemí, aby ICN investovala prostředky do nákupu akcií. Na programu byly výroční zprávy prezidentky ICN Hiroko Minami a viceprezidentů Franze Wagnera a Rosemary Bryant. Reprezentanti kongresu byli informováni o tom, že budou oceněny osobnosti ICN. Mezi navrženými je kupříkladu K. Stalknecht, která v minulosti zastávala post prezidentky ICN a celosvětově se angažovala pro ošetřovatelství, a další mezinárodně uznávané osobnosti v ošetřovatelství. široká prezentace afrických zemí Africký kontinent byl zastoupen 2000 účastníky, což je téměř polovina všech přítomných. S rozvojem ošetřovatelství ve všech oblastech se pochlubily Uganda a Keňa. Za oficiální africkou delegaci vystoupil bývalý ministr zdravotnictví Botswany, země, která má v této oblasti pro ošetřovatelství nejlepší podmínky, ale také nejlepší výsledky, a je vzorem pro celou Afriku. Hovořilo se o tom, že si mnohé země Afriky vážnost povolání všeobecné sestry a ošetřovatelství již vybojovaly.

FlorEnCE 9/2009 7


zpravodaj čas

Jinde ale neutěšená situace (např. v Zimbabwe) přetrvává. Prezentace potvrzovaly progresivní nárůst členské základny profesních organizací téměř ve všech státech Afriky. Národní asociace v Zambii podávala návrh na jednotné ošetřovatelství ve světě. Návrh byl nekonkrétní a nepřijatelný, podmínky jednotlivých asociací jsou velmi různorodé. Vliv národních organizací by měl posílit Vlivu jednotlivých národních organizací ve společnosti byl věnován celý kongresový den. Zazněly zde informace o úspěších, ale i nezdarech asociací, o spolupráci s ministerstvy zdravotnictví, s parlamentem, s vládou a neziskovými organizacemi. Národním asociacím bylo představenstvem doporučeno ještě více zvýrazňovat a popularizovat organizace na všech akcích a úrovních. Zdůrazněna byla spolupráce s médii. Velkou roli hraje spolupráce asociací s managementy zdravotnických zařízení. Sdělení o posílení vlivu managementu přednesl Peter Carter z Royal College z Londýna. Sestry z Baham kladou důraz na posílení vlivu vedení asociace tím, že dbají na zpětnou vazbu od členské základny, naslouchají i jednotlivcům a hlavně se všemi komunikují. Členská základna zde začala prudce stoupat v momentě, kdy jí vedení asociace začalo předkládat svoje účetnictví a celkovou ekono-

6.4.2009

12:51

Stránka 1

mickou situaci. Česká republika se v tomto bodě zapojila do diskuse a prezentovala naši velmi dobrou spolupráci s vládními institucemi. Členská základna v národních organizacích Irsko jako jedna z mála zemí má devadesátiprocentní členství v asociaci. Ostatní se domnívají, že tak vysoké organizovanosti lze dosáhnout pouze zavedením povinného členství. K rozvinutí členské základny je důležité zapojení studentů (studentské sekce), a to už od počátku studia. Studenti nemají žádné finanční výhody. Na zasedání CNR i na pokračující konferenci byl značný počet studentů z Hongkongu, Japonska, Korey, ale i z JAR, a přitom si náklady hradili sami (případně s pomocí sponzorů).

Fota: j. P. a K.M.

inzerce_fleb.dny09:Sestava 1

Durban

Vzrušení kolem členských příspěvků Vzrušenou debatu vyvolalo placení členských příspěvků ICN. Byly to převážně latinskoamerické země, které projevovaly nespokojenost s jejich výší. Některé státy (USA, Velká Británie, Kanada, Japonsko) vypočítávaly milióny, které odvedly na svých příspěvcích, a požadovaly výhody. Návrhy přijaty nebyly, třebaže některé národní organizace vyhrožovaly odchodem z ICN.

Inzerce

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí

„Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní“ HRADEC KRÁLOVÉ, 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá

âeská flebologická spoleãnost âLS JEP

.

8 FlorEnCE 9/2009

Prezident konference

prim. MUDr. Svatopluk Ka‰par, Ph.D.

âestn˘ prezident

prim. MUDr. Jaroslav Strejãek, CSc.

Organizaãní sekretariát:

Congress Business Travel, s.r.o. Lidická 43/66, 150 00 Praha 5 - Andûl tel.: 224 942 575, 224 942 579, fax: 224 942 550 e-mail: senderova@cbttravel.cz

Rámcov˘ program:

pátek – 2. 10. 2009

* chronická Ïilní insuficience * vyzvané pfiedná‰ky svûtov˘ch specialistÛ: “Soudobé trendy chirurgické a endovenózní terapie varixÛ “ * spoleãensk˘ veãer s koncertem a rautem

sobota – 3. 10. 2009

* Ïilní zánûty, lymfologie, varia Sekce sester probíhá paralelnû.

Konference bude za hrnuta do systému celoÏivotního vzdûlávání a ohodnocena kreditními body/certifikáty pro léka fie a sestry. Dal‰í informace a registrace na internetové adrese:

www.phlebology.cz


Hovořilo se též o vlivu ekonomické krize na celosvětové ošetřovatelství.

zpravodaj čas

Vzájemná pomoc Na různé typy pomoci čekají mnohé státy, ať už na finanční podporu, nebo pomoc v oblasti vzdělávání či profese (např. Lesotho, Macao, Barbados). Návrhů na vzájemnou pomoc padlo na kongresu více. Například asociace sester z Velké Británie učinila velkorysou nabídku etiopským sestrám – hlavně v oblasti vzdělávání. Pomoc potřebují také Indie z důvodů velké chudoby a Čína, které se nedostává výhod od vedení ICN. Obě země z těchto důvodů zvažují vystoupení z ICN.

Domorodý šaman věští ČAS světlou budoucnost

naše strategie – jednotná vzdělanost Z iniciativy delegátů byl přijat závazek přehodnotit a vypracovat regulační mechanismy, které by posílily národní asociace a které by vedly k vyrovnávání úrovně vzdělávání všeobecných sester ve světě. K vyjádření strategie jednotlivých zemí byly vytvořeny kulaté stoly pro zástupce různých národů a kontinentů. Česká republika se připojila ke strategii dánské organizace, kterou je jednotná vzdělanost sester a význam komunikace pro profesi, rodinu, komunitu i společnost. Konference odsouhlasila strategii WHo CNR odsouhlasil strategii WHO k rozvoji ošetřovatelství v 21. století, která se týká kvality péče, vzdělanosti, rozvoje technologií, spolupráce s ostatními zeměmi, migrace, multikultury, náboženství, komerce apod. Mimořádně silný hlas zněl na téma humanita povolání všeobecné sestry, která má hluboký význam a v mnoha zemích je více či méně opomíjena. Pacient obvykle nehodnotí (ani to mnohdy neumí) odbornou kvalitu poskytované péče, ale lidskost, schopnost empatie apod. Dlouze se hovořilo o nárůstu infekčních onemocnění ve světě (TBC, AIDS, HIV pozitivity), ale také o menším zájmu mladé generace o práci v národních asociacích.

návrh České republiky na pořádání konference v r. 2015 V květnu 2011 bude zasedání CNR na Maltě a v květnu 2013 v australském Melbourne. O uspořádání tohoto významného mezinárodního kongresu v roce 2015 projevila zájem Česká asociace sester. Nově zvolenému vedení ICN byly předány důležité dokumenty a podklady s nabídkou uspořádání kongresu. Podporu České republice přislíbil bývalý první viceprezident Franz Wagner a mnoho dalších důležitých osobností. Ve výběru nebude jen Česká republika, o stejný termín se uchází též Portugalsko (již potřetí). důležité lobbování Během kongresu jsme se o přestávkách seznámily s novým výborem ICN a snažily jsme se profesně i společensky lobbovat pro uspořádání kongresu v České republice v r. 2015. Pracovní týden, včetně sobot a nedělí, byl naplněn jednáními a navazováním kontaktů s ostatními delegacemi. Rovněž společenský program byl důstojný, probíhal ve velmi přátelském duchu. Máme dobrý pocit, že spousta delegátů nás oslovovala křestním jménem. Jsme si jisty, že jsme zviditelnily nejen prezidium České asociace sester, ale i ošetřovatelství v České republice. Ačkoliv česká delegace patřila k těm nejmenším, udělaly jsme vše pro to, aby si naše země a naše národní asociace ve světě udržely své dobré jméno. Jindra Pavlicová, Bc. Karolina Moravcová, členky prezidia ČAS

Florence se stále vrací Přesně před 150 lety publikovala Florence Nightingale Poznámky k ošetřovatelství, jejichž prostřednictvím chtěla poskytnout odborné rady sestrám pohybujícím se především v domácí péči. Tato kniha byla nyní aktualizována a pod názvem Notes on Nursing představena na kongresu Mezinárodní rady sester (ICN) v Durbanu. Uvedený mezinárodní kongres byl uspořádán mimo jiné i u příležitosti oslav jedné z organizací ICN (The Florence Nightingale International Foundation – FNIF), která byla založena před 75 lety, aby podporovala a naplňovala cíle ICN. Kongres provázelo speciální logo této organizace s číslovkou 75 uvnitř kruhu (viz obr.). Vedle publikace připomínající Florence byla na kongresu k vidění speciální výstavka známek ICN prezentující životní příběh Florence Nightingale. Je to práce australské zdravotní sestry a filatelistky Marilyn Gendek, která kongresu kolekci zapůjčila. inovace v ošetřovatelské péči Jako hlavní téma pro tento rok si Mezinárodní rada sester stanovila inovace ve zdravotní a ošetřovatelské péči, tedy myšlenky, které byly i středobodem jednání kongresu. Celosvětově je třeba, aby se ošetřovatelské a pečovatelské profese denně zaměřovaly na prosazování těchto inovací s cílem zlepšovat kvalitu péče o pacienty a snižovat náklady ve zdravotnictví. Ke zvyšování péče o zdraví pacientů již přispívají mnohé iniciativy. Ale přece ještě příliš často bývá přínos pečujících a ošetřujících v souvislosti s inovacemi ve zdravotnické a ošetřovatelské péči málo prosazován a veřejně uznáván. České sestry tento problém trápí již delší dobu, a proto v současné době hledají řešení a přijímají stabilizační opatření. Vzhledem k tomu, že se jedná o jev obecný a zkušenosti s jeho řešením ve světě jsou, je pro nás i tato konference dobrou inspirací. Ne náhodou je jedním z cílů v usnesení kongresu zintenzivnění, povzbuzení a otevření jmenovaných témat a aktivnější pronikání nových přístupů do ošetřovatelské péče. jš FlorEnCE 9/2009 9


zpravodaj čas

čas pro rEGIoN poLaBÍ Pokud bych měla popsat historii regionu Polabí ČAS v „v čistém čase“, byla by to informace na několik málo řádků. Region totiž vznikl 1. ledna 2009. Ale jeho kořeny sahají k samým počátkům vzniku České asociace sester. Tenkrát to byl ještě region Kolín.

O vzdělávací akce, jejichž organizaci řídí M. Koutová, je zájem nejen pro kvalitní odborný program, ale i pro jejich pečlivou přípravu, včetně dobře vybraného menu a společenských setkání

Vzpomínka na region Kolín a jeho dětská léta Region Kolín byl první regionální složkou ČAS v naší republice. Jeho vznik nebyl tak úplně jednoduchý. Některé členky tehdejšího vedení ČAS totiž prosazovaly pouze linii odborných sekcí, regiony měly být brány jako druhořadé, neplnoprávné. Naštěstí stačilo několik jednání a pár měsíců k tomu, aby se situace změnila. důležitá podpora hlavní sestry Baštou regionu byla nemocnice v Kolíně. Ta měla od prvopočátku relativně silnou členskou základnu a byla respektovaným sdružením středního zdravotnického personálu. Tehdejší hlavní sestra Hana Matiášová (+ 2007) byla členkou sekce managementu i regionu a sestry v jejich činnostech vždy podporovala. Byla velkou propagátorkou vzdělávání, a co se pamatuji, organizovala celoústavní semináře. Když region Kolín vznikl, nebrala aktivity sester jako útok na své výsadní postavení, ale podporovala je, předávala zkušenosti a úzce spolupracovala s výborem. Například pro členky, které měly zájem, výbor tenkrát zakoupil s množstevní slevou medicínské slovníky.

10 FlorEnCE 9/2009

aktivity výboru regionu V tehdejších letech jsme také jezdili na exkurse do jiných zdravotnických zařízení. Zájem o informace z jiných pracovišť byl pokaždé velký, někdy jsme ani nemohli všem kolegům a kolegyním vyhovět, do autobusu se prostě nevešli. Pouze do Ne-

mocnice Na Homolce jsme si mohli dovolit jet dvakrát. Nestálo to tolik, abychom na to neměli, a zájemců bylo opravdu hodně. Navštívili jsme nemocnice ve Znojmě, Písku, Liberci, Českém Krumlově, Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Kladně atd. V brněnských Bohunicích jsem se poprvé setkala s pozdější prezidentkou ČAS Hildou Vorlíčkovou. Zajímal nás provoz hospice. Vyrazili jsme do prvního, který byl u nás v republice otevřen – Červeného Kostelce. Řada z nás zjistila, jak rozdílný může být pohled na poslední dny života člověka. Naše akce měly samozřejmě i svou společenskou část, kdy se blíže poznávaly sestry z různých oddělení a kolektiv se stmeloval „celonemocničně“. Díky dobré spolupráci s vedením nemocnice jsme tyto akce měli v kolonce vzdělávání, takže si na ně nikdo nemusel brát dovolenou. A opravdu to pro nás bylo přínosné. Přivezli jsme si jak dobré informace, které jsme aplikovali i v Kolíně, tak jsme někdy viděli věci, které se nám nelíbily, a říkali jsme si: „Ještěže jsme doma v Kolíně, máme to o moc lepší.“ Čas šel dál a nastaly změny Čas šel dál. Já jako předsedkyně regionu jsem byla zvolena do prezidia – a tak nastaly změny. Ve funkci předsedkyně regionu působila sestra Naďa Tichá, později byla zvolena Mgr. Jaroslava Chládková. Tu si sestry vybraly již ve zcela jiné době a také v jiné atmosféře nemocnice. Předsedkyně regionu Kolín již nebyla spolupracovnicí nové hlavní sestry, ale jejím protivníkem. Asi v tom sehrálo roli i zklamání z toho, že sestry nezvolily za svou předsedkyni sestru, kterou chtělo tehdejší vedení. V tom je půvab tajných voleb – přání oficiálních představitelů nemusí korespondovat s přesvědčením řadových členů, kteří si vyberou toho, kdo je opravdu fundovaný, má respekt členské základny, zkušenosti a jasný osobnostní profil.


Region Kolín nadále pořádal odborné akce, výbor do jejich organizování angažoval i rodinné příslušníky a na malou účast si nemohl stěžovat. region polabí a moje úloha v něm Za druhou součást nynějšího regionu Polabí je nutno považovat bývalou Sekci léčebných ústavů a lázní ČAS. Její celou historii neznám, pouze vím, že v roce 2004 tehdejší předsedkyně složila funkci, výbor přestal pracovat a sekce zůstala tzv. ve vzduchu. Prezidium, jehož jsem byla tenkrát podruhé členkou, mi zadalo úkol: převzít nad sekcí patronát a postarat se o to, aby nadále pokračovala v činnosti. V únoru 2005 proběhly volby a já se stala opět předsedkyní jedné ze součástí ČAS. Výbor sekce se velice brzy sehrál do dobré party, bylo výhodou, že jsme pracovali v jednom zdravotnickém zařízení. Je pravda, že kandidující jsem si vytipovala a k mimopracovním aktivitám je musela trochu přemlouvat, ale myslím si, že činnost v ČAS je pak „chytla“ a dodnes pracují s elánem a osobním nasazením. první kontakty s „Kolínem“ Začali jsme pořádat odborné akce, první povolební v květnu 2005 v Poděbradech. Místa dalších se střídala, než jsme našli to pravé útočiště – Obecní dům v Nymburce. Je tam krásný velký sál pro tři sta posluchačů, dostatečné zázemí a ochotní zaměstnanci. Na akce sekce se pokaždé hlásilo hodně nelékařů, takže každou výbor pořádal dvakrát. Už při prvních konferencích začala neoficiální spolupráce s regionem Kolín. Několikrát Marie Koutová, předsedkyně Regionu Polabí

Co život dal a vzal Těch darů byla celá řada – stěžejním ale bylo to, že jsem mohla dělat práci, kterou jsem si zvolila a která mi přinesla uspokojení a pocit naplnění. Začínala jsem pracovat jako směnová sestra na ortopedicko-traumatologickém oddělení OÚNZ Kolín (později Nemocnice Kolín) a po dvou letech se stala staniční sestrou. Život mi dal perfektní vrchní sestru Marii Janglovou a úžasného primáře doc. MUDr. Václava Smetanu. Naučili mě úctě ke všem, kteří tvořili pracovní tým na oddělení – od pomocnic přes sanitáře a sestry až po lékaře. To byl nesmírný dar a nejkrásnější pracovní roky. Později jsem působila jako vrchní sestra chirurgického oddělení v téže nemocnici. I to byly roky, na které ráda vzpomínám. Ještě totiž fungovala soudržnost mezi špitálníky, nebyly vydávány pokyny k tomu, aby se mezi sebou pracovníci jednotlivých oddělení nebavili. I když jsem z Kolína po odvolání z funkce z vlastního rozhodnutí odešla. Nechala jsem za sebou čtvrt století života a musela se rozloučit s kolegyněmi, které jsem měla ráda, vážila si jich pro jejich odbornou zdatnost a oddanost povolání, na oplátku já jsem měla jejich důvěru a respekt. To se nevychloubám, konstatuji. Po výběrovém řízení jsem dva roky pracovala jako hlavní sestra Lázní Poděbrady, a. s. Byla to dobrá zkušenost, i když pracovní atmosféra mi nevyhovo-

jsme si „vypomohli“ s přednáškami, nebáli jsme se říkat si navzájem i negativní poznatky z pořádání akcí.

zpravodaj čas

Sloučení regionů V roce 2008 vypršelo volební období výboru region Kolín a bohužel se nenašel nikdo, kdo by převzal štafetu od stávajícího výboru, jehož některé členky změnily pracoviště a vzhledem k dojíždění již nemohly svou práci zodpovědně a dobře dělat. Ostatní se cítily unavené. Nepomohly ani opakované výzvy, nikdo se k práci ve výboru nepřihlásil. Tehdy se zrodila myšlenka sloučení regionu Kolín a Sekce léčebných ústavů a lázní. Následovalo několik jednání s prezidiem, informování členek obou částí ČAS o sloučení a další kroky. Dnem 1. 1. 2009 vznikl region Polabí. Název se líbil oběma výborům. Členkami jsou i nelékařky z jiných oblastí republiky, než je Polabí, ale nevím o tom, že by to někomu zvlášť vadilo. Pro členky je důležitá činnost výboru, odborná i společenská úroveň konferencí a to, zda mají na výbor bezprostřední kontakt. V květnu letošního roku proběhly i volby do sloučeného regionu Polabí. Většina členek výboru i revizní komise je „staronová“ (ze Sekce léčebných ústavů a lázní). I my tradičně narážíme na pasivitu, pohodlnost či nechuť kolegyň angažovat se pro druhé. Nyní před sebou máme čtyři roky na to, abychom nejen udržely a rozšířily členskou základnu, umožnily sestrám přísun nových informací, ale hlavně abychom si našly své nástupkyně – mladé sestry a další nelékaře, kteří budou pokračovat v naší činnosti. Marie Koutová, předsedkyně regionu Polabí

vala, práce mě neuspokojovala a věděla jsem, že tady nechci zůstat natrvalo. I tam jsem ale poznala řadu sester, které byly odborně zdatné, i když jako „lázeňské“ jsou někdy v očích zdravotnické veřejnosti považovány za ty, které mají snadný život. Ale věřte, že tomu tak není. Přihlásila jsem se do dalšího výběrového řízení na hlavní sestru Železniční polikliniky v Nymburce a vyhrála. Život mi dal další šanci pracovat v jiném oboru, opět se něčemu učit, poznávat nové lidi. Po více než třech letech jsem odešla do zcela jiné sféry zdravotnické činnosti. Pracuji jako vrchní sestra v Alzheimercentru Filipov u Čáslavi. Zúročuji zde všechny dosavadní zkušenosti a beru to jako další dar od života. Tady jsem si plně uvědomila, jak je v životě všechno relativní. Našimi klienty jsou i lidé s akademickými tituly, se znalostí několika jazyků, kdysi s význačným postavením. A dnes si nepamatují ani to, zda před půl hodinou jedli. Je to výzva k pokoře, připomenutí toho, že na zdejším světě nejsme nastálo, že si máme vážit každého dne, který můžeme prožít a uvědomovat si ho. Vím, že jsem příliš malou součástí světa, abych ho mohla přetvořit, zlepšit mezilidské vztahy, zabránit hrůzám válek. Ale každý den si opakuji větu: „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo neudělá nic, protože se domnívá, že může udělat jen málo.“ To platí i o mé činnosti v ČAS. Už z vyprávění o Regionu Polabí je jasné, že s Českou asociací sester jsem spjatá téměř dvacet let, i když v počátečních dobách to byly kluby sester, které vznikaly brzy po listopadových událostech

roku 1989. Byly to měsíce plné nadšení a jsem nesmírně šťastná, že jsem je mohla prožít. I to byl dar. Řadu let si kupuji plánovací záznamník, kam si ale nepíšu plány, nýbrž stručnou charakteristiku uplynulého dne. Už v lednu 1990 mám poznámku KLUB SESTER. Než situace vykrystalizovala a začala činnost ČAS v té struktuře, jak ji známe dnes, uplynulo hodně vody. Byla jsem předsedkyní první regionální organizace ČAS, dvakrát jsem kandidovala a byla i zvolena do prezidia, nyní jsem již také druhé volební období předsedkyní sekce, resp. regionu. Dostalo se mi té cti, že jsem byla ve finále soutěže Sestra roku. V oboru vzdělávání tenkrát vyhrála jiná kolegyně – vítězství mi život vzal, ale okamžitě mě obdaroval slovy pana profesora Pafka, který byl v porotě. Po soutěži mě potkal a řekl, že on chtěl, abych byla vítězkou já, ale že byl přehlasován. Nebylo ocenění od takového člověka velkým darem? Všechno, co jsem v ČAS udělala, ocenily kolegyně vloni udělením Ceny Florence Nightingale. Dávala jsem čas, nervy, starosti a dostala uznání. A tak je to v životě stále. Musím souhlasit s jiným rčením: „Všechno zlé je pro něco dobré.“ Do budoucna doufám, že Česká asociace sester zůstane nadále nepolitickou organizací s vysokou prestiží, že bude mít dostatek vůdčích osobností, správné cíle a dobrý směr. Fota FlorEnCE z archivu Marie Koutové 9/2009 11


zpravodaj čas

12 FlorEnCE 9/2009

z KonFerencí letní seminář traumatologicko-ortopedické sekce Poslední předprázdninovou akcí, na níž se sešly (nejen) členky traumatologicko-ortopedické sekce, byl seminář Komunikace se zrakově postiženým pacientem. Syndrom vyhoření, konaný 23. června v Praze. Na úvodní vážné téma Syndrom vyhoření a jak mu předejít hovořil psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc. Upozornil, že jde o problém, jímž bývají postiženi nejen zdravotníci sami, ale i široký okruh pomáhajících osob, a připomněl, že pojem vyhoření (burn-out) poprvé použil americký psycholog Herbert J. Freudenberger (1926–1999; Staff burn-out. J Soc Issues. 1974; 30: 159–165). Poté uvedl dva okruhy příčin burn-out syndromu: 1. vnější – vysoké nároky versus nízké kompetence, vysoká angažovanost vs. nízká návratnost, tj. nedostatečná sociální podpora, nedostatečná odměna; 2. vnitřní, intrapersonální – grandiozita vs. diskontace neboli příliš nadnesený a nesplnitelný požadavek následovaný vlastní kritikou za neúspěch, zklamáním a beznadějí. Je třeba si všímat již rizikových příznaků, které přednášející označil jako KZP1 (Konečně zase pátek) a KZP2 (Kruci, už zase pondělí). Pokud se podobné myšlenky začínají objevovat pravidelně, vyhoření je přede dveřmi, poznamenal přednášející. V patofyziologii burn-out syndromu jako důsledku enormního stresu se objevuje několik fází: poplach – sympatická aktivace; rezistence – příprava na přežití za krajně nepříznivých okolností (parasympatická aktivace); exhausce – zhroucení a kolaps účelné a smysluplné regulace. Tělesné příznaky syndromu vyhoření odpovídají somatickým příznakům stresu: bolesti hlavy a v zádech, oběhové a gastrointestinální problémy, poruchy spánky, pocit chladu, hlavně v akrálních oblastech, aj. Psychologické symptomy zahrnují depresi, agresi, úzkostné stavy, letargii, poruchy vyšších (etických, sociálních) citů atd. To vše má za následek hluboké osobnostní změny, které jsou podle dr. Honzáka v zásadě stejné jako symptomy posttraumatické stresové poruchy. Důsledky burn-out syndromu se pak projevují i při výkonu zaměstnání. Základem léčby je psychoterapie, nejdůležitější je ale prevence – plnohodnotný život, koncentrace na jeho pozitiva, radost z každé hezké chvilky, humor, dostatek fyzické zátěže aj. V profesionálním prostředí pak pomůže dobrá organizace práce a bálintovské skupiny umožňující skupinové sdílení, analýzu a řešení problémů. (www.radkin.estranky.cz, radkinh@seznam.cz) Klinická pastorační péče (kdo je nemocniční kaplan a jak pomáhá) – to bylo téma, s nímž na semináři vystoupila Mgr. Markéta Čermáková, jáhenka církve československé husitské. Hovořila o své zkušenosti z působení v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, připojila i zajímavou kazuistiku pacienta, který původně duchovní podporu odmítal. „Skalní“ ateisty nebo věřící jiné víry by možná mohlo trochu zarazit zjištění, že nemocniční kaplanka navštěvuje u lůžka s nabídkou duchovní podpory všechny nově hospitalizované pacienty bez výjimky. Stálo by za úvahu, zda by nebylo vhodnější zeptat se na potřebu této služby pacienta nebo (zejména v případě těžce nemocného a bezmocného pacienta) jeho rodiny již při příjmu k hospitalizaci. Olga Buriánková z Tyfloservisu, o. p. s., poté hovořila o komunikaci se zrakově postiženým pacientem. Seznámila přítomné se všemi službami Tyfloservisu, které tato

Zuzana Drábková a její vodicí pes. Foto Václav Kříž

obecně prospěšná společnost poskytuje slabozrakým nebo nevidomým osobám starším patnácti let. Patří mezi ně například rehabilitační kursy (prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeobsluha, čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu, nácvik psaní na psacím stroji a klávesnici počítače, tyflografika, reedukace zraku, zraková terapie, nácvik sociálních dovedností v různých situacích a prostředích). Tyfloservis nabízí také výběr vhodných pomůcek, seznámení s možnostmi jejich získání i proškolení v jejich obsluze. Svým klientům poskytuje rovněž poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování architektonických bariér, speciální komunikační techniky při potížích se zrakem a současně se sluchem (Lormova doteková abeceda, prstová abeceda, znakování ruku v ruce aj.), poradí také další poskytovatele služeb. (www.tyfloservis.cz, www.sons.cz, www.vodicipsi.cz, praha@tyfloservis.cz, buriankova@tyfloservis.cz) S potřebami zrakově postižených lidí ve zdravotnickém zařízení na závěr seznámila nevidomá Zuzana Drábková, která vyprávěla o svém životě s bílou holí a později s vodicím psem. Hovořila rovněž o některých důležitých zásadách kontaktu s nevidomým a jeho psem. Například o tom, že není vhodné psa jakkoli kontaktovat (tedy ani pohledem), protože se neumí soustředit na více podnětů. Při kontaktu s nevidomým pacientem je třeba obracet se vždy na člověka (tedy nikoli „Jé, pejsku“), přičemž postavení zúčastněných při komunikaci by mělo být: zdravotník – nevidomý pacient – pes. Započte-li se výchova, 6–8měsíční výcvik a krmení, má dnes čtyřnohý pomocník nevidomého cenu téměř 200 tisíc korun. Podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. je vodicí pes kompenzační pomůckou, a proto je jeho cena hrazena až do výše 100 % sociálními odbory městských a obvodních úřadů. Na příspěvek má nárok občan ČR, který je z důvodu svého zrakového postižení držitelem průkazu mimořádných výhod 3. stupně (ZTP/P). (www.vodicipsi.cz) ew


neFrologicKá seKce Čas bilancuje Ve dnech 3.–5. června 2009 se konala XV. konference vedoucích sester z nefrologických pracovišť ČR, kterou pořádala nefrologická sekce ČAS. V úvodu bychom ale připomněly historii konferencí, které se vždy konaly v Rožnově pod Radhoštěm. S rostoucími potřebami dialyzovat více nemocných a se stoupajícím počtem nových dialyzačních středisek stoupla potřeba kvalitně vyškolených sester, které se spolu s lékaři na výsledcích léčby podílejí. Proto kromě formálního vzdělávání v NCONZO a na akreditovaných pracovištích vznikla v roce 1995 neobvyklá tradice jako forma kontinuálního celoživotního vzdělávání. Tehdy bylo v ČR 85 center. Od roku 1995 prošlo tímto managementem celkem 665 staničních a vrchních sester. Hlavním tématem všech konferencí byl management. Kromě toho se sestry každoročně dozvídaly o novinkách v nefrologii: o dialyzačních a eliminačních metodách, o legislativě pro sestry, o hygienických předpisech, technologiích, měřicích technikách a dialyzačních koncentrátech. Velká pozornost byla věnována edukaci pacientů i sester. Pravidelnou součástí odborných sdělení bylo téma ošetřování a péče o transplantované pacienty a integrovaný dialyzačně-transplantační program. Další velkou kapitolou nefrologie je výživa a léčebná výživa.

zpravodaj čas

Nefrologická sekce ČAS dlouhodobě spolupracuje se Společností dialyzovaných a transplantovaných pacientů, která se též na programech konferencí podílela. Samozřejmostí byly vždy zprávy ze sekce a z prezidia ČAS. Konferencemi prošlo mnoho hostů, např. z MZ ČR či NCONZO, mnoho psychologů – odborníků na komunikaci a nezbytné techniky pro prevenci burn-out syndromu. Profese zastoupené v nefrologii se úzce prolínají, a proto naše konference byly vždy multioborové. Letošní ročník nebyl výjimkou a na předchozí plynule navázal. Byla přednesena témata jako: novinky v léčbě anémie, prevence infekcí, cévní přístupy, edukace pacientů s možností výběru terapie při ledvinném selhání, ale také vedení porady a novinky v ošetřování ran. Ohlédnutím zjistíme, že ošetřovatelství v ČR, a tedy i v nefrologii, zaznamenalo za posledních 15 let obrovský posun. Došlo ke zvýšení kvality poskytované péče, ke zkvalitnění vzdělávání, mnoho zdravotnických zařízení, včetně nefrologických pracovišť, získalo akreditaci. Příští setkání nefrologické sekce se bude konat v Praze v rámci IX. multidisciplinárního kongresu. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce, Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce

jaK DoPaDl První PrůzKuM Čas o Platech? Česká asociace sester ve dnech 15.–17. srpna průzkumem zjišťovala, zda a jak se plní vládní nařízení o navýšení platů sester a související řádné převedení sester do vyšších tarifních tříd dle platného katalogu prací. Osloveny byly všechny sekce a regiony ČAS. Akce se zúčastnilo 89 zdravotnických zařízení z krajů: Praha, Středočeský kraj (Čáslav, Kolín, Beroun, Kutná Hora), Ústecký kraj (Ústí nad Labem), Královéhradecký kraj (Hradec Králové), Plzeňský kraj (Plzeň), Karlovarský kraj, Jihočeský kraj (Strakonice, Tábor), Vysočina, Jihomoravský kraj (Brno), Zlínský kraj, Olomoucký kraj (Prostějov), Moravskoslezský kraj (Frenštát p. Radhoštěm, Opava, Hamzová), Pardubický kraj (Svitavy), Liberecký kraj. Mezi dotazovanými byly sestry z krajských a městských zdravotnických zařízení, akciových společností apod. (52 %), z fakultních nemocnic (28 %), ze soukromého sektoru – ambulancí praktických a odborných lékařů (20 %). Z lůžkových oddělení bylo 40 %, ambulance tvořily 30 %, následná lůžka a agentury domácí péče po 15 procentech.

První navýšení platu, které se na základě nařízení vlády z 1. 6. 2009 mělo realizovat u všech zdravotnických pracovníků o 3,5 procenta, podle průzkumu proběhlo jen u 24 % z nich. 60 % respondentů uvedlo, že k žádnému navýšení nedošlo. Zbývajících 16 % oznámilo, že jim byla vyplacena jednorázová částka ve výši 2000 Kč. Vládní nařízení dále ukládá zřizovatelům zdravotnických zařízení navýšit platy všeobecným sestrám o další 3,5 %. Toto navýšení v průzkumu hlásilo jen 24 % sester, 60 % nezaznamenalo žádnou změnu a zbývajících 16 % obdrželo jednorázovou částku 2000 Kč. Třetí fází vládního nařízení je převedení všeobecných sester do tarifních tříd podle katalogu prací. Realizace tohoto opatření by sestrám měla přinést 7,5% zvýšení platu. Průzkum však ukázal, že jen ve 30 % byly sestry do vyšších platových tříd převedeny, zbývajících 70 % zůstalo v původních třídách. Nejčastěji uváděným důvodem neplnění vládního nařízení je absence navýšení plateb od pojišťoven (Prostějov, Čáslav, Praha, Strakonice, Brno, Turnov, Svitavy, Kolín, Kutná Hora).

Managementy argumentují nedostatkem finančních prostředků, scházejí pravidla pro odměňování zdravotnických pracovníků (smluvní platy). Jako relativně dobrá se ukázala situace ve fakultních nemocnicích a zdravotnických zařízeních přímo řízených ministerstvem zdravotnictví. Špatná je ve zdravotnických zařízeních řízených kraji, akciových společnostech a v soukromém sektoru. Česká asociace sester si je vědoma závažnosti situace, a proto připravuje další systém sledování situace v regionech. Vyzývá proto všechny všeobecné sestry, porodní asistentky a ostatní zdravotníky nelékaře, členy i nečleny ČAS, k účasti na dotazníkovém šetření, které se v současné době připravuje a které bude zveřejněno na webových stránkách ČAS. Bližší informace můžete získat: Přímý přenos z tiskové konference MZ 18. 8. 2009 (www.ct24online – vyhledávač tiskové konference – brífink MZ 18. 8. 2009), prezentace ČAS z tiskové konference 18. 8. 2009 (www.cnna.cz). Bc. Irena Pejznochová , tiskové oddělení ČAS (irena.pejznochova@seznam.cz)

Irena Pejznochová

FlorEnCE 9/2009 13


VYBrali JSME pro VÁS

ze zahraniČního tisKu Přinášíme výběr z obsahu časopisu canadian nurse (canad. nurse), 2008, 104, č. 5, který je k dispozici v knihovně nconzo. ROCH J. Protecting health information is of paramount importance (Ochrana informací ve zdravotních záznamech má klíčový význam): 8. Podle názoru dvou třetin Kanaďanů jsou informace obsažené v osobních zdravotních záznamech jednou z nejdůležitějších oblastí, které je třeba chránit zákony. Sestry nejlépe chápou důležitost včasného přístupu ke zdravotním záznamům pacienta, kdy v urgentních případech může jít o otázku života nebo smrti. Právní systémy v různých zemích světa reagují na tuto potřebu různou rychlostí. Vznikají elektronické zdravotní záznamy (EHR) a Kanada stojí v této oblasti na předním místě. Přechod k EHR probíhá pod vedením neziskové organizace Canada Health Infoway, která je pověřena podporováním a urychlením implementace elektronických zdravotnických informačních systémů a je financována kanadskou vládou. Svou činnost zaměřuje postupně na všechny provincie a teritoria. Obyvatelé Kanady nejenže chápou význam činnosti Infoway, ale zároveň věří i v ochranu svých dat, která získávají poskytovatelé zdravotní péče. V souvislosti se stále vzrůstajícím používáním EHR však vyžadují informovanost o tom, kdo má a v minulosti měl přístup k jejich údajům, a rovněž jasnou politiku ochrany osobních dat. Infoway proto podnikla řadu opatření k zajištění soukromí a posílení bezpečností, např. každý projekt zahrnující informace z osobních zdravotních záznamů musí identifikovat potenciální rizika a hrozby, poskytovat strategie k jejich řešení a zajistit dodržování zákonů na ochranu soukromí.

14 FlorEnCE 9/2009

MERCER C, COUTURIER C. The five Ws of clinical engagement (Klinické informační systémy a význam spolupráce sester při zavádění těchto systémů do praxe): 9–10. Při zavádění klinických informačních systémů do praxe je nutné si uvědomit, že práce týmu odpovídajícího za implementaci těchto systémů na klinických pracovištích nebude úspěšná, pokud nebude rozumět práci sester, způsobu vykonávání jejich práce a posloupnosti jednotlivých úkonů. Bez toho bude

nový systém neúčinný a stane se v praxi překážkou místo pomocníka. Převod stávajícího systému do elektronické podoby je časově náročný, vyžaduje mapování procesů klinické praxe a rovněž změnu v myšlení a názorech sester na IT technologie – systém není samoúčelný, ale má usnadnit přístup ke klinickým informacím. Termín clinical engagement (klinická angažovanost) se vztahuje k přijetí změn v praxi sester a ve schopnosti sester definovat tyto změny, které prospívají jim i jejich pacientům. Zavádění elektronických zdravotních záznamů (EHR) umožňuje získávání potřebných informací a jejich sdělování za účelem umožnění správného klinického rozhodování. Existuje řada důkazů, že klinické informační systémy přispívají ke zlepšování kvality a bezpečnosti péče. Sebelepší systémy jsou však bezcenné, pokud nejsou využívány – znamená to, že již při projektování, výběru a implementaci systému by měli být zapojováni zdravotníci z praxe, aby konečná verze systému odpovídala jejich potřebám. Klinické informační systémy mohou být zavedeny na mnoha místech – v nemocnicích, v oblasti komunitní péče i v zařízeních dlouhodobé péče. Současnost je pro jejich zavádění nejpříhodnější – svět zdravotnické informatiky se ještě stále vyvíjí a sestry tak mají příležitost tvorbu nových systémů ovlivňovat. Mohou také tyto systémy doporučovat na svých pracovištích a zajišťovat, aby technologie vycházela z praxe, nikoli naopak. TRACEY P. Integrating a standardized assessment into acute care settings: One LHIN’s approach (Integrace standardizovaného posuzování do prostředí akutní péče): 24–26. Článek zahajuje novou řadu příspěvků věnovaných nadějným postupům v informačních a komunikačních technologiích. Tato série osvětluje klíčovou úlohu, kterou hrají sestry v inovačních projektech a programech v Kanadě. Jsou uvedeny příklady toho, jak sestry začleňují informační a komunikační technologie (ICT) do své praxe a do oblasti vzdělávání, a dále příklady toho, jaké jsou možnosti ICT pomáhat sestrám bojovat s akutními i stále přetrvávajícími problémy kanadského zdravotnictví.

Health Outcomes for Better Information and Care (HOBIC) je iniciativa ministerstva zdravotnictví a dlouhodobé péče v provincii Ontario, která má za cíl vyřešit nízkou informovanost sester a dopad tohoto problému na zdravotní péči a její výsledky. Do této iniciativy jsou zapojeny místní zdravotnické sítě (Local Health Integration Network – LHIN), které zavádějí standardizovaný sběr výsledků zdravotní péče. Sestry tak získají přístup k informacím v reálném čase, které jsou pro ně důležité při plánování a vyhodnocování péče o pacienta. Účelem článku je podělit se o zkušenosti a problémy, které vznikly při tvorbě standardizovaného postupu hodnocení při příjmu a propouštění pacienta z nemocnice zaměřené na akutní péči. KENNEDY MA, HANNAH K, WHITE P. Mapping a path for Canada in nursing documentation (Mapování cesty kanadské ošetřovatelské dokumentace): 27, 29. Je obecně známo, že ošetřovatelství vyžaduje standardizovaný způsob dokumentace ošetřovatelských procesů i výstupů ošetřovatelské péče. V Kanadě zatím neexistuje jednotný standard ošetřovatelské terminologie ani centralizovaný sběr dat týkajících se péče o pacienta. Je třeba identifikovat jednak optimální mechanismus záznamu výsledků ošetřovatelské péče a jednak nejlepší možný způsob předávání nebo předkládání ošetřovatelských činností na podporu efektivního rozhodování ve zdravotnictví. Cílem projektu Canadian Health Outcomes for Better Information and Care (C-HOBIC) je zdokumentování ošetřovatelské péče s použitím standardizované klinické terminologie a sběr těchto údajů ve formátu, který umožní jejich zařazení do elektronických zdravotních záznamů. Kanadská asociace sester (CNA) přijala mezinárodní klasifikaci pro ošetřovatelskou praxi (International Classification for Nursing Practice – ICNP) jako terminologii preferovanou při reprezentaci odborné ošetřovatelské praxe v Kanadě. Současný kanadský výzkum potvrdil efektivitu ICNP a v mezinárodním měřítku byl kanadský příspěvek k vytvoření mezinárodní ošetřovatelské terminologie velmi vítán a setkal se s velkým ohlasem. PhDr. Kateřina Drábková, NCONZO, Brno (katerina@knihovna.nconzo.cz)


První ošetřovatelsKá šKola v Dějinách ošetřovatelství

Až do 19. století byla ženám a dívkám možnost vzdělání zcela zapovězena. Možnosti kvalifikačního vzdělání přicházejí až ve 2. polovině 19. století, kdy se dívkám otvírají první hospodyňské školy, vyšší dívčí školy pro dívky z majetných rodin (neposkytovaly kvalifikaci, ale na svou dobu kvalitní všeobecné vzdělání), na začátku 20. století se objevují průmyslové školy zaměřené na různé pracovní činnosti.

byl strach z konkurence vídeňské ošetřovatelské škole? To sotva. Nedostatek zájmu úřadů? Dobře se vědělo, že se lékařská věda ubírá mílovými kroky kupředu, že si lékař sám ve své lékařské praxi nevystačí a že potřebuje někoho, kdo bude svědomitě a kvalifikovaně ošetřovat nemocné a poctivě plnit jeho ordinace. Odkryjí nám dosud mlčící archivy svá tajemství, která skrývají? Uvidíme.

kvalifikační přípravu pro ošetřovatelskou péči. Budova školy a internát v Ječné ulici č. 4, připravené k přijetí žákyň již koncem září 1914, účelně zařízené a odpovídající vážnosti povolání budoucích ošetřovatelek, čekaly marně 1,5 roku na příchod mladých děvčat. Otevření školy se oddalovalo pro válečné poměry, nedostatek lékařů učitelů, kteří byli přetíženi prací v nemocnici nebo na válečném poli. Takže až koncem května 1916 zasedlo do nových školních škamen prvních 15 žákyň – budoucích ošetřovatelek. Vedle české školy byla otevřena i německá ošetřovatelská škola, jež sídlila na Karlově náměstí.

Možnosti ošetřovatelského vzdělávání na přelomu 19. a 20. století Pro nekvalifikované ošetřovatelky se v 70. letech 19. st. nabízely ošetřovatelské kursy pořádané Ženským výrobním spolkem českým. Na přelomu 19. a 20. století zajišťoval školení Ústřední spolek českých žen, který např. v roce 1900 v Praze realizoval osmiměsíční teoretický i praktický výcvik ošetřovatelek nemocných. Vzpomeňme i Dámský pomocný spolek Červeného kříže pro Království české (předchůdce pozdějšího Československého červeného kříže), ale i Spolek pro povznesení stavu ošetřovatelského. Ten měl v rozvoji ošetřovatelství a ošetřovatelského školství velký význam. Jeho cílem bylo věnovat se odborné průpravě žen v ošetřování nemocných. Jedna z prvních diplomovaných ošetřovatelek Josefa Andělová-Křivánková absolvovala šestitýdenní ošetřovatelský kurs při nemocnici v Havlíčkově Brodě, který vedli primář MUDr. Zahradník a řádové sestry. Kurs byl zaměřen zejména na chirurgii.

Co předcházelo otevření školy Ať byly důvody „pozdního“ otevření ošetřovatelské školy jakékoliv, podstatné je, že ošetřovatelská škola konečně, jak říká Mánková, po dlouhém čekání spatřila světlo světa. Až do roku 1916 byla ošetřovatelská péče na území budoucí Československé republiky většinou v rukách řádových sester, diakonek a několika vycvičených ošetřovatelek Červeného kříže. Většinu ošetřovatelské služby však vykonávaly opatrovnice (tehdejší oficiální název) neškolené. Nicméně tlak na dostatečně kvalitní přípravu pro ošetřovatelské povolání byl již tak silný, že nebylo možné déle zřízení školy odkládat. V roce 1914 vyšlo nařízení zdravotního odboru ministerstva vnitra č. 139 o ošetřování nemocných z povolání provozovaném, jež schvalovalo zřízení ošetřovatelských škol poskytujících

Kdo mohl být přijat Cílem kvalifikační přípravy na ošetřovatelské povolání bylo připravit vzdělané ženy k ošetřování nemocných v nemocnicích a soukromých ústavech, připravit je k administrativní práci, pro vyučování v ošetřovatelských školách i pro různé oblasti sociální a zdravotní péče. Ministerské nařízení si vymiňovalo, aby školy byly spojeny s nemocnicí, ve které bude řízen praktický výcvik v základních oborech ošetřování nemocných. Bezprostřední dozor a vedení žákyň byly svěřeny představené školy. První představenou byla jmenována Františka Faifrová. Ke studiu mohlo být přijato pouze 15 dívek za následujících podmínek: • rakouské státní občanství; • věk 18–30 let; • mravní bezúhonnost; • tělesná a duševní způsobilost pro ošetřování nemocných;

„Konečně 29. května 1916 bylo uskutečněno naše dávné přání míti ošetřovatelskou školu,“ pronesla diplomovaná sestra a. Mánková ve svém projevu na ii. sjezdu diplomovaných sester ošetřovatelek v roce 1932. je třeba se zamyslet nad tím, proč konečně a proč Mánková hovořila o dávném přání.

proč nebyla zřízena ošetřovatelská škola dříve? Všechny kursy, byť kvalitně vedené, nemohly nahradit systematickou kvalifikační přípravu na ošetřovatelské povolání, po které ošetřovatelská praxe několik let marně volala. Můžeme se pouze dohadovat, proč nebyla česká ošetřovatelská škola zřízena dříve, třeba již ve 2. polovině 19. století. Snad to

HiStoriE

Mgr. Jana Mlýnková, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze

Diplomované sestry státní české ošetřovatelské školy v Praze v r. 1922. Miss Parsons se svými asistentkami Miss Lentell a Miss Kacena – dvě ženy, které stojí za Miss Parsons a jsou celé v bílém. V tomto ročníku končila Jarmila Rösslerová-Hennerová, která se zasloužila o vznik vyšší ošetřovatelské školy.(4. zprava, vzadu)


HiStoriE

Pamětní list slavnostního programu vyřazení absolventek, roč. 1922

• absolvování měšťanské školy; • doklad, že nepečují o nezletilé dítě nebo nevedou vlastní domácnost; • také se bral zřetel na zájem o ošetřovatelské povolání. Řádové sestry byly přijaty na žádost svých představených. Žákyně byly přijímány ke studiu na základě přijímací zkoušky, které se věnovala náležitá pozornost. Dívky se podrobovaly testu inteligence, z počtů a českého jazyka. Josefa Andělová-Křivánková vzpomíná: „Zkoušce byl přítomen ředitel Všeobecné nemocnice v Praze a představená školy F. Faifrová. Zkouška byla písemná, a to diktát (Psí život), kde se vyskytovalo hojnost i a y, trojčlenka a sdělení, z jakého důvodu chci být ošetřovatelkou.“ přísné zdravotní požadavky na studentky Fyzickou a duševní zdatnost zkoumala školní lékařka MUDr. Seemannová, která na škole působila od roku 1924. Sledovala zdravotní stav žákyň po celou dobu jejich studia. Zřetel se také bral na výšku dívek. Byly přijímány jen ty, jejichž výška byla nad 155 cm. Diplomovaná sestra Tobolářová uvádí, že se zdravotní kontroly konaly jednou týdně, jednou měsíčně byly dívky zváženy. Lékařka sledovala možné skryté vady, které by mohly bránit poskytování ošetřovatelské péče nemocným. V anamnéze žadatelky nesměla figurovat proběhlá tuberkulóza, hostec (bolestivá kloubní nemoc), v rodinné anamnéze nesměl být např. nedávno proběhlý břišní tyfus. Ke studiu též nebyly přijímány žadatelky s astenickým habitem, dívky chudokrevné, se zvětšenou štítnou žlázou (důvod nejčastějšího odmítnutí), s varixy na dolních končetinách, a dokonce ani s plochými chodidly. Možnost studia mohla být odepřena dívkám s kožními chorobami, „protože vzbuzují odpor a snadno se vracejí, takže postižené dívky nelze pak použíti ke všem pracím“. „Namále“ mohly mít dívky s poruchami zraku (5 a více dioptrií znamenalo nepřijetí do školy) a nedoslýchavé.

16 FlorEnCE 9/2009

nároky na všeobecné vzdělání Minimálním požadavkem bylo absolvování osmileté školy s dobrým prospěchem. Avšak téměř všechny později založené školy vyžadovaly vyšší předběžné vzdělání. Osvědčovaly se dívky, které mimo měšťanskou školu absolvovaly rodinnou, hospodyňskou, event. střední školu. Sama Emilie Ruth Tobo-

lářová (později představená ošetřovatelské školy) nepovažovala předběžné středoškolské vzdělání za nezbytně nutné. Domnívala se, že „teoretické vzdělání odvádí ženy od praktických životních potřeb a prací a naučí je přeceňovati teoretickou stránku a podceňovati služby praktického života, které v poměru k nemocnému jsou nejdůležitější“. pěstování kolegiality Studium trvalo dva roky. Žákyně byly přijaty na zkoušku, tzn. že během prvních čtyř (podle některých zdrojů ze začátku tří) měsíců mohla být dívka vyloučena. Po uplynutí tohoto období byla žákyně přijata definitivně. To ovšem neznamená, že nemohla být i nadále ze studia vyloučena pro neplnění povinností, nedodržování školních pravidel apod. Součástí školy byl internát, který fungoval při ošetřovatelských a po válce při zdravotně-sociálních školách až do 50. let. Internát sloužil jako výchovný prostředek. Emilie Ruth Tobolářová říká: „Dostáváme k výchově materiál (tím má na mysli žákyně) dosti různorodý: s různým stupněm vzdělání, z různého společenského prostředí, různě výchovný, různého náboženství, různých názorů a zvyků. Tím je náš úkol znesnadněn. […] Aby byl dosažen jednotný základ pro všechny, abychom z nich vytvořily „sestry“ – k tomu slouží výchova internátní, […] bydlí v pokojích po 3 až 4. Již to nutí k přizpůsobení a ohleduplnosti jedné ke druhým, celý první rok si svoje ložnice uklízejí samy, i podlahu, a žehlí si zástěry. Mají určitý druh samosprávy, […] jsme měly dívku velmi chudou. Nikdo to nevěděl, až když všechny měly odjeti na vánoční prázdniny. Vybraly mezi sebou zcela tiše částku na zpáteční jízdenku, samy. To vše je pro budoucí sestry nesmírně výchovné. Vychovává jedna druhou.“ K vedení žákyň byly určeny tři osoby – představená školy a dvě školní sestry. Každá školní sestra vedla jeden ročník jako třídní učitelka po celou dobu studia. Bydlely se svými žákyněmi na poschodí, chodily s nimi na přednášky, vyučovaly ošetřovatelské technice. Učitelky se snažily v dívkách pěstovat nesobeckost, přesnost v práci, sebekázeň a sebeovládání. Učily je správnému vztahu k nadřízeným, lékařům, ke spolupracovnicím. Vštěpovaly posluchačkám, že blaho nemocného je první a nejpřednější povinností ošetřovatelky.

Učební plán Příprava k ošetřovatelskému povolání trvala dva roky. V prvním roce byly zejména přednášky, druhý rok byl převážně zaměřen na praktický výcvik. Přednášeli univerzitní profesoři a asistenti a přednášky byly děvčaty vysoko ceněny. Jak vypadal první učební plán? Zahrnoval následující předměty: • anatomie (30 hodin) – prof. MUDr. Weigner • fyziologie (30 hodin) – prof. MUDr. Babák • patologie (20 hodin) – prof. MUDr. Prusík • choroby vnitřní – prof. MUDr. Maixner • chirurgie – doc. MUDr. Horák, později prof. MUDr. Jirásek • choroby dětské – doc. MUDr. Brdlík • choroby kojenecké – prim. MUDr. Mann • gynekologie – prof. MUDr. Zikmund • další přednášky – kožní choroby, laboratorní metody, administrativa ústavů, zdravotní zákonodárství, sociální péče aj. Na výuku i službu vzpomíná Josefa Andělová-Křivánková: „V úvodní přednášce (která mi zůstala v paměti pro její skvělý obsah) pojednával prof. Thomayer o úkolech vzdělané a ušlechtilé sestry – ošetřovatelky. Při přednáškách jsme psaly, neboť odborné knihy jsme neměly. Velkým nedostatkem školy bylo, že jsme postrádaly výuku ve správné ošetřovatelské technice, neboť tehdy nebylo kvalifikované síly pro tento úkol […]. V druhém roce školy jsme převzaly ošetřovatelskou službu na I. interní klinice prof. Maixnera. Byla to těžká práce. […] Tehdejší systém byl ten, že na větších pokojích byly tři ošetřovatelky, na malých dvě. Vrchní sestra byla zkušená praktická ošetřovatelka (tehdy se jí říkalo opatrovnice), k ruce jí byla druhá a posléze třetí opatrovnice, která byla vlastně uklízečkou.“ Učební plány doznaly v době mezi světovými válkami značných změn. Dokonce jednotlivé ošetřovatelské školy si vypracovávaly své učební plány podle svých potřeb, což bylo předmětem kritiky ošetřovatelského školství. Literatura u autorky (jana.mlynkova@seznam.cz) Archivní dokumenty jm a archiv NCONZO


ženy, Které Měnily zDravotnictví 4.

HiStoriE

sylva Macharová (1893–1968) na sklonku 19. století se narodila další sestra s velkým „s“, která ovlivnila české ošetřovatelství a pře­ devším ošetřovatelské školství – sylva Macharová. jestli vám při přečtení jejího jména vytane na mysli vzpomínka na středoškolskou učebnici literatury, nemýlíte se – jde o dceru básníka josefa svatopluka Machara. narodila se 23. června 1893. dívka z významné rodiny Již při studiu lycea v Hradci Králové se Sylva Macharová rozhodla, že bude ošetřovatelkou. Odešla studovat do ošetřovatelské školy ve Vídni, odkud se v roce 1915 vrátila do Prahy jako jedna z prvních diplomovaných sester. Pocházela z významné rodiny – po vzniku Československé republiky se její otec stal kancléřem prezidenta Masaryka. Sylva pracovala nejprve v podolském sanatoriu, ale brzy nato byla přijata na chirurgickou kliniku prof. Kukuly. Jako instrumentářka na sále asistovala nejvýznamnějším pražským chirurgům své doby: prof. Otakaru Kukulovi, Arnoldu Jiráskovi a Rudolfu Jedličkovi. Sylva Macharová byla žena velmi vzdělaná. Hovořila výborně německy a anglicky a byla v té době jednou z mála českých diplomovaných sester. Již v roce 1920, tedy v pouhých 27 letech, se stala první českou nositelkou nejvyššího sesterského vyznamenání, které uděluje Mezinárodní červený kříž – medaile Florence Nightingale. Její vrstevnice – kolegyně i žákyně – často vzpomínaly na její zručnost a energičnost a také například na to, jak vzorně pečovala o svůj sesterský stejnokroj, který neustále nosila. Touto péčí nepochybně vyjadřovala důstojnost povolání, které milovala. Ředitelkou ošetřovatelské školy Díky Alici Masarykové byla v roce 1923 jako třicetiletá jmenována ministerstvem zdravotnictví ředitelkou České ošetřovatelské školy. Školu převzala po třech amerických sestrách, které v roce 1920 povolala do Prahy Alice Masaryková (podrobněji viz Florence č. 7–8/2009). Současně však byla i ředitelkou německé ošetřovatelské školy, která měla s českou společné vedení. O její existenci v letech 1916–1945 bohužel nemáme téměř žádné zprávy. Pod vedením Sylvy Macharové se ošetřovatelská škola zdárně rozvíjela a její odborná úroveň, na niž „slečna ředi-

telka“ velmi dbala, rostla. Školu výrazně rozšířila a na několika klinikách Všeobecné nemocnice v Praze také vybudovala nové školní stanice. Na těchto stanicích vedly žákyně vždy diplomované sestry. není na světě člověk ten... „Není však na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem,“ praví staré přísloví, a tak se mnohé z chování „slečny ředitelky“ některým žákyním nelíbilo. Ráda se prý například chlubila, že žákyně školy pocházejí z vysoce postavených rodin politiků, vzdělanců, lékařů. To však nebyla zcela pravda, školu navštěvovaly i dívky z nuznějších poměrů. Žákyně se prý také domnívaly, že Sylva, která studovala ve Vídni, příliš inklinuje k němčině, není příliš dobrou „vlastenkou“, a že dokonce při společném stolování na internátě dává přednost německým žákyním. Přes tyto výhrady však většina žákyň hodnotila svoji ředitelku jako velkou osobnost, která pro školu mnoho udělala a snažila se ze svých svěřenkyň vychovat nejen zručné, laskavé ošetřovatelky, ale také kultivované bytosti, které budou ošetřovatelské profesi dělat čest. Studium na ošetřovatelské škole znamenalo totiž nejen učení, ale v internátním životě také společné návštěvy koncertů, divadel, výletů. Sylva podporovala vzájemnou pomoc a solidaritu svých svěřenkyň a kladla velký důraz na rozvoj osobnosti každé z nich. Manželkou, matkou, dcerou V roce 1931 se provdala – a nevíme, zda tušila, že milované povolání opouští tzv. v nejlepším věku na dlouhých 15 let... Se svým manželem, veterinářem dr. Alfonsem Nováčkem, se odstěhovala do Moravských Budějovic a zde vychovávala své dva syny. O sedm let později se sice vrátila do Prahy, aby se starala o nemocného otce J. S. Machara (zemřel v roce 1942), ale k sesterskému povolání se vrátila až v roce 1946 – ve třiapadesáti letech.

Sylva Macharová chodila stále v sesterské uniformě, které si velmi vážila. Foto Ateliér Langhans

Pracovala na neurochirurgii ve střešovické Vojenské nemocnici, ale v roce 1949 z ní byla nucena z politických důvodů odejít. Až do odchodu do důchodu v roce 1957 pak pracovala na klinice profesora Jiráska jako vedoucí rehabilitačního oddělení. Zemřela na následky těžké onkologické nemoci 19. ledna 1968. PhDr. Helena Chvátalová Chcete vědět víc? V. Kafková, Z historie českého ošetřovatelství, IDV PZ Brno 1991 M. Staňková, Galerie historických osobností, České ošetřovatelství 7, IDV PZ Brno 2001 Poděkování: Děkujeme Ateliéru Langhans za poskytnutí fotografie zdarma

FlorEnCE 9/2009 17


Celostátní konference s mezinárodní účastí

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2009

střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec

Liberecké psychoLogické dny

8. – 10. října 2009

Motto akce: „Lidská pomoc v nouzi obohacuje nejen toho, kdo ji dostává, ale i toho, kdo ji poskytuje.“ Václav havel Zveme vás na mezinárodní konferenci na téma

stáří – umírání – smrt 15. října 2009

hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové

pořádá

Krajský úřad Libereckého kraje U jezu 642/2a, Liberec 2

ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester

INFORMACE Informace na www.gsymposion.cz a www.obesitas.cz

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu si Vás dovoluje pozvat na

Lidská pomoc v nouzi obohacuje nejen toho, kdo dostává, ale i toho, kdo ji poskytuje.“ Václav Havel

e vás na mezinárodní konferenci na téma

4. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

Stáří - umírání - smrt

ce : Hospic pro Liberecký kraj ladatelství Grada Publishing, a.s. opis Florence

akreditovanou jako doškolovací akce pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické 15. října 2009 asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty.

berec – Krajský úřad

Čtvrtek 17. 9. 2009

U jezu 642/2, Liberec 2)

ření závazných přihlášek: 21. 9. 2009. Univerzita Pardubice www.szs-lib.cz . osobaUniverzitní : ilona.kopecka@szs-lib.cz konferenční

centrum

Program:

• Nabídka a realita genetických služeb pro veřejnost PharmDr. Radovan Haluza • Historie vzniku nitroděl. tělíska - MUDr. Jiří Šráček • Sexualita třetího věku - MUDr. Radim Uzel, CSc. • Plánované rodičovství z pohledu klinického genetika Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. • Po stopách tělesných tekutin aneb jak to chodí na swingers párty - MUDr. Eva Beranová • Mužské sexuální dysfunkce - MUDr. Hanka Fifková

Partneři akce: hospic pro Liberecký kraj o.s. nakladatelství grada publishing, a.s. časopis FLorence Termín uzavření závazných přihlášek: 21. 9. 2009 informace: www.szs-lib.cz kontaktní osoba: ilona.kopecka@szs-lib.cz

17. kongres k sexuální výchově

PARDUBICE 2009 pořádající organizace:

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

17. až 19. září 2009 na radnici v Pardubicích Problémové okruhy:

• partnerské vztahy, manželství a rodičovství • sexuální výchova a školství • odlišná sexuální orientace • reprodukční a sexuální zdraví • neplodnost a její léčba • varia

• Časné těhotenské ztráty - MUDr. Dita Kašparová

Začátek kongresu je plánován na 17. 9. ve 14.00 hod., konec na 19. 9. ve 13.00 hod. Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j.: 3371/2009-25-78 a bude akreditován i Českou asociací sester a Asociací klinických psychologů (3 kredity denně).

Všechny informace včetně přihlášky na www.planovanirodiny.cz

Všechny informace včetně přihlášky na www.planovanirodiny.cz


Bella Bohemia s. r. o., Vlastibořská 2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 226 212 312


KazUiStiKa

KoMPliKace Po PoroDu u PacientKy s Dg. systéMový luPus erytheMatoDes

Renata Kalivodová II. interní klinika, oddělení revmatologie, FN Hradec Králové 1995: ukončena SZŠ, Hradec Králové, obor zdravotní sestra; 1995–2000: II. interní klinika FN Hradec Králové, zdravotní sestra u lůžka; 2000–2002: oddělení klinické hematologie FNHK, zdravotní sestra u lůžka; od 2006: II. interní klinika FNHK, oddělení revmatologie, zdravotní sestra u lůžka

Alena Bláhová II. interní klinika, oddělení revmatologie, FN Hradec Králové 1987–1991: SZŠ Svitavy – všeobecná sestra; 1991– 2003: Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové, zdravotní sestra; od 2004: II. interní klinika FN Hradec Králové, odd. revmatologie, zdravotní sestra

20 FlorEnCE 9/2009

Klinicky nacházíme fotosenzitivitu, padání vlasů, celkové křeče (epileptiforma), mnohočetné bolestivé lymfadenopatie, únavu, pocení, artralgie, myalgie, pokles váhy, motýlovitý exantém (zarudnutí v oblasti nosu a tváří) a zejména vzestup teploty od subfebrilií až po intermitující horečku připomínající sepsi. Diagnóza je stanovena při průkazu 4 nebo více z 11 klasifikačních kritérií American College of Rheumatology podle modifikace z roku 1983. Jde o tyto příznaky: motýlovitý exantém, diskoidní exantém, fotosenzitivita, defekty (vřídky) ústní nebo nosohltanové sliznice, neerozivní artritida dvou nebo více periferních kloubů, serozitida, porucha ledvin, neurologické poruchy, hematologické poruchy, imunologické poruchy a abnormální titr ANA protilátek. Základním laboratorním znakem je excesivní nadprodukce autoprotilátek nitrobuněčných antigenů. Některé z nich se nestejnými mechanismy podílejí na patogenezi tkáňového poškození. Základem terapie jsou glukokortikoidy. Cyklicky se střídá remise a relaps onemocnění. Kazuistika U 28leté pacientky se první příznaky objevily v 16 letech, kdy dominoval motýlovitý exantém. V září téhož roku byla stanovena diagnóza systémový lupus erythematodes. Byla zahájena léčba perorálními kortikoidy. V červnu 2002 došlo k relapsu onemocnění. Pro laboratorní a klinické projevy aktivity onemocnění (horečky, exantém, hraniční proteinurie) byly opakovaně podávány pulsy cyklofosfamidu. Následně v lednu 2003 byla provedena biopsie ledviny, kde byla diagnostikována lupusová nefritida. OA: nevýznamná, prodělala běžné dětské nemoci. GA: menses od 13 let pravidelně. Od 20 let užívala hormonální antikoncepci – její výběr musel být pečlivě uvážen, ne-

ilustrační foto archiv FnhK

systémový lupus erythematodes je systémové autoimunitní onemocnění s výraznou prevalencí u žen ve fertilním věku. onemocnění není příliš časté – v Čr se odhaduje počet případů asi na 5000–7000. nemoc začíná často v mladém věku a vede k závažnému postižení ledvin, mozku, srdce, kůže, plic a pohybového systému (klouby). reaktivuje se často během gravidity nebo v šestinedělí.

boť špatně zvolená antikoncepce může způsobit vzplanutí nemoci. V červnu 2006 byla hormonální antikoncepce vysazena z důvodu plánování těhotenství. Pacientka poprvé otěhotněla v srpnu 2006, ale pro krvácení byla ve 4. týdnu provedena kyretáž. Druhé těhotenství proběhlo víceméně bez komplikací. U pacientky byl zjištěn gestační diabetes, na kterém se mohl podílet i vliv užívaných glukokortikoidů. Diabetes byl korigován pouze dietou. poporodní komplikace Dne 29. 6. 2007 pacientka z důvodu preeklampsie předčasně porodila ve 35. týdnu gravidity spontánním vaginálním porodem zdravou holčičku. Po porodu ale nastalo několik závažných komplikací. V důsledku rezidua placenty v děloze byla provedena kyretáž pod clonou antibiotik, proběhla klebsiellová endometritida, která byla opět zaléčena antibiotiky. Následkem porodních a poporodních ztrát vznikla normocytární anémie. Také byly zjištěny nízké hodnoty trombocytů, kdy byl stav uzavřen jako počínající idiopatická trombocytopenická purpura. Pacientka byla následně přeložena na hematologii, kde byly přes centrální žilní katetr opakovaně provedeny

plazmaferézy s podáním 2,5 l plazmy. Tento stav byl komplikován akutním selháním ledvin, a proto bylo nezbytné provést hemodialýzu s následnou intenzivní diuretickou terapií. Ve stabilizovaném stavu byla pacientka přeložena na oddělení revmatologie, kde proběhl vyšetřovací program a nastavení léčby systémového lupusu ve spolupráci s hematology a nefrology. U pacientky bylo provedeno ultrazvukové vyšetření srdce, kde byla zjištěna dilatace srdečních oddílů a významná mitrální insuficience. Scintigrafie ledvin potvrdila postižení ledvin z důvodu proběhlé trombocytopenické purpury. Postupně u pacientky došlo k úpravě renálních funkcí. Byla také zastavena laktace a nasazen Azathioprin v dávce 75 mg/den. Dávka glukokortikoidů byla snížena na 28 mg/den. Na doporučení hematologů byl do konce šestinedělí ponechán nízkomolekulární heparin a pacientka byla propuštěna do domácího ošetřování. progrese onemocnění V prosinci 2007 byla pacientka opět přijata pro progresi onemocnění s významným motýlovitým exantémem, artralgiemi, vypadáváním vlasů a únavou. Byla zahájena pulzní léčba glukokortikoidy v celkové dávce 3 g metylprednisonu intravenózně, poté došlo k ústupu obtíží. Byla navýšena dávka imunosupresiv a perorálních glukokortikoidů. Po 8 dnech hospitalizace byla pacientka propuštěna do domácí péče. Pravidelně probíhají kontroly v revmatologické a hematologické poradně. Poslední kontrola v revmatologické poradně proběhla v listopadu 2008. Pacientka je bez obtíží, bez kožních změn a cítí se dobře. závěr Těhotenství u žen s touto diagnózou je vždy velmi rizikové. Naší snahou je graviditu nezakazovat, ale seznámit pacientky s riziky, které toto onemocnění přináší. (kalivodovarenata@seznam.cz)


PéČe o DeKubitus u Pacienta se závažnýMi DiagnózaMi

KazUiStiKa

Pacient h. K., narozen 1966, na ošetření do nemocnice přichází pro bolesti břicha 10. 9. 2008 a je hospitalizován na oddělení gastrologie s diagnózou exacerbace akutní pankreatitidy. na oddělení je částečně soběstačný, zvládá sám osobní toaletu, dieta je zatím pouze parenterální, per os přijímat ne­ smí. zúčastňuje se speciálních vyšetření a odběrů k upřesnění diagnózy. Překlad na aro 24. 9. 2008. Dg: 1. akutní pankreatitida, při těžké chronické pankreatitidě s cystoidem v oblasti hlavy pankreatu; 2. stav po nefrektomii vlevo pro tumor; 3. septický stav. Status présens: přetrvávají bolesti, které jsou intenzivnější. 24. 9. 2008 – po konziliárním vyšetření intenzivisty a gastroenterologa pacient přeložen na ARO. Na tlumení bolesti je indikována epidurální anestezie, na podporu dýchání je podáván kyslík přes masku. Podle výsledků mikrobiologie se podávají ATB. Pacient nadále nesmí přijímat nic per os, výživa je prozatím pouze parenterální. Pacient je při vědomí a snaží se dle stavu o spolupráci, rehabilitace je částečně aktivní, nemocný je zcela bez dekubitů. Další průběh: vědomí se při dlouho přetrvávajících teplotách a při zvyšování epidurální anestezie mění na únavu až počínající somnolenci, pacient je apatický, začíná se rozvíjet šokový stav, který vede k nedostatečné plicní ventilaci, a proto je nutná intubace pomocí endotracheální kanyly (ETK). Pro zvládnutí únavy a lepší toleranci ETK je pacient uveden do umělého spánku a dle ordinace lékaře je kontinuálně tlumen (Sufenta forte a Dormicum, podávané přes perfusory). Pro vysoké teploty se provádí opakovaně mikrobiologické odběry, jsou měněna ATB. Dle výsledků CT vyšetření a pro progresi výpotku ascitů jsou pod vyšetřením zavedeny drény. Dochází k nestabilnímu oběhu a k selhání základních životních funkcí včetně renálních. Pro vznik dekubitů je pacient dle hodnocení Nortonové škály rizikový, má otoky DK, polohování je minimální pro oběhovou nestabilitu, je připojen ke kontinuální dialýze. Proto bylo preven-

obr. 2. 28. 10. 2008

obr. 1. 23. 10. 2008 – po odstranění nekrózy

tivně zvoleno krytí jako prevence predilekčních míst: na sakrální část Mepilex Border Sacrum, na paty Mepilex Heel. Další stav: daří se nám předcházet dekubitům. Krytí dle kontroly pokožky a při správném nalepení a fixaci můžeme měnit po 5–10 dnech. Nezatěžujeme tím pacienta a šetříme materiál. Postupně dochází ke zlepšení stavu, teploty ustupují, jsou snižovány dávky tlumení, začíná pozvolna pacientova spolupráce, i přestože je stále intubován, slovní kontakt navazujeme pomocí speciální tabulky s písmenky, odezíráním. Rehabilitace je zpočátku pasivní, ale brzo přechází v aktivní, kdy pacient s pomocí fyzioterapeuta může postupně provádět vertikalizaci a posazování na lůžku. Rušíme ochranu krytí. 21. 10. – náhlé zhoršení celkového stavu, rozvoj těžkého multiorgánového selhání. Otoky DK, postupně po celém těle. Je nutné pacienta napojit na umělou plicní ventilaci, provádí se tracheostomie, znovu je nutná aplikace tlumení. Rehabilitaci neprovádíme. 23. 10. – zavedení prevence dekubitu vykládáním DK, polohovacími pomůc-

obr. 3. 30. 10. 7. 2008

obr. 4. 1. 11. 2008

kami, promazáváním olejíčkem. Pro vysoké podávání noradrenalinu a tlumení z důvodu tlakové nestability je prevence nedostatečná a postupně vzniká dekubit od 1. do 3. stupně s puchýřem a s vlhkou nekrózou. Ošetřování dekubitu: vlhkou nekrózu rozpouštíme roztokem Dermacynu, po rozpuštění a vystřižení nekrózy provádíme 20–30minutové oplachy, vracíme se znovu ke krytí Mepilex Heel společně s Normgelem. Krytí M. Heel je sundáváno 2krát denně, kontrolujeme postižená místa, jednou denně do defektu vkládáme Normgel a M. Heel, fixujeme pomocí Tubifastu. Pacient je vyživován pomocí duodenální sondy kontinuálně, je polohován po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách, tolerujeme potřebu kvalitního spánku. Je zapojován do pasivní i aktivní rehabilitace – i za spolupráce manželky, která po zaškolení fyzioterapeutem provádí drobné masáže DK a promazávání olejíčkem (má umožněné návštěvy delší než určuje návštěvní řád). Důvodem zapojení manželky byla skutečnost, že pacient opět začal propadat apatii z dlouhodobé hospitalizace a ztrácet důvěru v uzdravení. Při spolupráci celého kolektivu a rodiny se podařilo dekubit na patě vyhojit. Prognóza však byla vzhledem k onemocnění pacienta stále závažná. Aktivace nemocného byla jedním z hlavních úkolů, který se podařil, v lednu 2009 byl pacient úspěšně odpojen od ventilátoru, v rehabilitačním cvičení dosáhl chůze kolem lůžka, později i za pomoci chodítka chůze po oddělení, a mohl být přeložen do spádové nemocnice v místě bydliště. (verbna@seznam.cz)

obr. 5. 7. 11. 2008

Vlasta Verbná Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 1988: ukončena SZŠ – zdrav. sestra; 1988: 1. inter. odd. Masaryk Nemocnice, Ústí n. L., 1996: JIP, metabolická jednotka; 1996–1998: PSS – ARIP; od 1999 dosud: ARO, Masaryk. nem., Ústí n. L.; od 2003: Domácí péče HCCS, s. r. o., brigádnice

obr. 6. 11. 11. 2008

obr. 7. Dekubit před zhojením


praXE

zKušenosti ze zahraniČí

PevnýM KroKeM Do vysoKého stáří Při péči o staré lidi není většinou středem zájmu vyléčení, nýbrž udržení tělesných funkcí. Funkční ome­ zení starých pacientů jsou totiž v překvapivé míře reverzibilní nebo aspoň kompenzovatelné. osvědčily se zde i doplňkové metody. Často jsou to onemocnění pohybového ústrojí, které pacienty uvězní doma a vedou ke ztrátě mobility. Tím se omezují společenské kontakty a senior se může cítit osamělý. Když člověk upouští od senzorických a kognitivních výkonů a objevují se další choroby, vzniká několikanásobný komplex imobility, intelektuální degradace, instability a inkontinence. Tato čtyři geriatrická „i“ způsobují, že se člověk automaticky přizpůsobí zhoršujícím se omezením, a představují největší hrozbu pro naplněný konec života. Či-kung uvolňuje napětí a ztuhnutí Či-kung Yansheng dává k dispozici terapii, která tato omezení odstraní nebo zmírní. Či-kung znamená totéž co „práce na čchi“ nebo „cvičení s čchi“, přičemž „čchi“ v nejširším smyslu lze přeložit jako energii nebo životní sílu. Či-kung je základem pro všechna cvičení, kterými se dá čchi ovlivnit ve vlastním těle. Dochází k tomu díky určitému držení těla, pohybům a dýchacím technikám a také díky představovým cvičením a meditativní koncentraci. Jako sebeléčba (autoterapie) představuje či-kung aktivní aspekt čínského léčebného umění. Léčebnou sílu člověka lze pěstovat, živit, ale i zanedbávat. Projevuje se v mnoha aspektech – jako tělesná síla, jako duševní čilost, jako inspirace, jako iniciativa, jako síla něco vydržet, jako vytrvalost, jako zdraví. „Pohyb a klid patří k sobě“ – tak zní jeden ze závěrů v či-kungu. „Pohyb“ má charakter jang a často souvisí s mládím. „Klid“ má charakter jin a více odpovídá stárnutí. Ale i klidnější úsek života potřebuje pohyb. Neustálá péče v domovech seniorů může být pro mnohé nutná, ale pro některé staré lidi je to cesta ke stále větší pasivitě. Proto platí, že je třeba procvičovat všechny tělesné, psychické, intelektuální a sociální aspekty, aby člověk „vykročil pevným krokem do vysokého stáří“.

22 FlorEnCE 9/2009

nestabilita – stabilita Jedno staré čínské přísloví říká: „Člověk stárne nejdříve v nohou“ – či-kungová cvičení se hodí především k tomu, aby

Cviky zaměřené na uvědomování pocitů v pánvi, nohou a chodidlech podporují stabilitu a vedou nepřímo k prevenci pádů. Lze provádět každodenní masáž chodidel: přitom se krouží body středu dlaně („střed dlaně“, laogong) kolem bodů „tryskajícího pramene“ (youngquan) na středních bodech chodidla. Pokud pacient nedosáhne na chodidla, může pro masáž chodidel použít pomůcek (míče s uzlíky, točivá prkna).

posílila stabilitu těla. Studie o taiči a smyslu pro rovnováhu u seniorů dokázala, že s nimi lze i u starých lidí dosáhnout zřetelných úspěchů. Díky pomalým pohybům jsou lépe vnímány různé polohy těla. Součástí každého či-kungového cvičení je vyvinout pevnost spodní části těla. Podle čínské představy odpovídá spodní části těla (jin) síla, která se rozvíjí nahoru (jang). Spodní část těla by měla být pevně zakořeněna a mít pevný pocit, horní část by měla být uvolněná, lehká a prázdná. Podle představ čínské medicíny je původní životní podstata (jing) uložena ve funkčním okruhu ledvin (shen). Ta je úzce spjata s oblastí pánve, spodní částí zad, nohama a chodidly. Zanedbávání této původní síly vede ke slabosti v těchto oblastech a ke všeobecnému poškození funkcí. Následující cvičební prvky slouží k vytvoření pevného základu: zachování síly představivosti (yi) ve spodním prostoru břicha (dantian), představa pevného stání na zemi, které se podobá pevně zakořeněnému stromu, držení těla s lehce ohnutými koleny a síla hýždí zaměřená dolů. Měly by se procvičovat všechny představy zaměřené dolů se zatížením 70 %, kdežto pouze 30 % směrem nahoru. Základní držení těla „stát jako borovice“ nebo „pevně zakořenit jako strom“ implikují síly zaměřené dolů, které vedou ke stabilizaci a pevnosti spodní části těla při současné lehkosti a pružnosti části horní. Tam je spíše třeba přizpůsobit se dané situaci a pociťovat se jako „houpání listí ve větru“.

imobilita – mobilita Neškolenost v pohybech těla po celá desetiletí, nedostatek podnětů k pohybu, nadváha i chronické bolesti v pohybovém ústrojí vedou, kromě psychické změny, k imobilitě. Vykonávány jsou jen stereotypní pohyby týkající se sebepéče, jako jsou oblékání a svlékání, mytí, příjem stravy, domácí práce atd. Na zanedbání motorických a duševních činností se často paušálně pohlíží jako na důsledek přirozeného procesu stárnutí. Všeobecně snížená výkonnost však souvisí s nedostatkem zátěžových podnětů. Přirozené změny související se stářím, jako jsou menší pohyblivost kloubů, atrofie svalů nebo klesající pružnost pasivního a aktivního pohybového ústrojí, jsou sice součástmi nevyhnutelného procesu, ale lze je zmírnit odpovídající aktivní nebo sportovní činností. Lidé ve vyšším věku mají často sklon k pohodlnosti a nesprávně považují tělesnou nečinnost za metodu zotavení a uvolnění. Pohyblivost lze zvýšit vhodnými či-kungovými cviky. Díky nim se rozvíjejí a posilují koordinace a síla, zvláště v dolních končetinách. Na 60 až 80 % lidí ve věku 60 až 89 let trpí chronickými bolestmi. Bolest má podstatný vliv na kvalitu života starého člověka a má kauzální souvislost s aktivitou, radostí ze života, a tím se sociální kompetencí. Účinná léčba bolesti je nedílnou součástí geriatrické péče. Zhodnocení bolesti a emocionální reakce, která ji provází, rozhodují o prožitku bolesti. Souvislost mezi nálezem (např. obrazovým znázorněním) a tím, jak se pacient cítí, je jen malá. Vnímání nebo zpracování bolesti může ovlivnit dušev-


ní utrpení v důsledku deprese, úzkosti, zoufalství nebo osamělosti. Bolest může být tedy somatizací duševního utrpení. Či-kung zapadá do vícestranné koncepce léčby bolesti a skýtá v ní terapii nemedikamentózní a neinvazivní. Cviky pomáhají zvýšit míru pohyblivosti, učit uvědomovat si své tělo a posilovat vytrvalost. Pravidelné, trvalé cvičení či-kung vede k pomalu se zlepšujícím fyzickým i psychickým faktorům z hlediska regulace a posílení. Jediné speciální cvičení chronickou bolest pozitivně neovlivní, i když jsou aktivovány určité vodivé dráhy, akupunkturní body nebo funkční okruhy. Naopak v delším časovém úseku se v každém jednotlivém cvičení či-kung, v každém sledu cviků harmonizuje neustálá výměna jin a jang, otvírání a zavírání, stoupání a klesání, klidu a pohybu. Tělo, duch a dýchání jsou sladěny, cvičící najde více klidu a míru. Snížení inteligence – duševní čilost Po 50. roce života se zvyšuje nedostatek koncentrace a zapomnětlivost, avšak duševní čilost není otázkou věku, nýbrž závisí spíše na tréninku. Z fyziologie mozku je známo, že mezi duchovními, tělesnými a duševními funkcemi jsou interakce. Tělesná činnost podporuje čilost ducha. Naopak trénink mozku zlepšuje nejen prokrvení a metabolismus mozku, ale aktivizuje a vitalizuje celý organismus. Když se na duševní, ale i na tělesné rovině potýkáme

s či-kungovými cviky, zvyšuje to všeobecnou schopnost učit se a odpovídá to celostně orientovanému cvičení paměti. V něm jsou stimulovány pohybové prvky, uvolnění, koncentrace, vnímání, všímavost, asociační myšlení, fantazie a kreativita, a to vše se vyskytuje ve stejné míře v či-kungu. Či-kungová cvičení jsou aktivní cvičení, při kterých má řídicí a kontrolní funkci duch. Tělo slouží jako báze cviků, duch řídí. Pojem duch (shen) se používá pro všechny duševní činnosti: vědomí, myšlenky, představivost nebo pozorovací schopnost, přijetí přírodních jevů, jako jsou stromy, hory, voda a mraky, do svých představ, které pak mají uklidňující účinek a spojují cvičícího se silami přírody. inkontinence – kontinence V či-kungových cvičeních se praktikují „tři uzavírající síly“: síla kolena, uzavírající dovnitř, vnitřní uzavření v oblasti pánve, stažení prsou pomocí ovíjející síly v ramenou. Při vnitřním uzavírání v pánevní oblasti si představujeme, že se pánevní lopatky a kyčelní klouby směrem od zad trochu kruhově uzavřou, jako by byl kolem pánve napjatý šátek a podbřišek je trochu vtažen. Spodní tělesné otvory se snadno uzavřou představou, že je pánev nádoba, ze které nesmí nic vytéct. Neustále se opakující izometrické napínání svalstva pánevního dna může po delším procvičování vést k úspěšné prevenci inkontinence.

zvláštnosti či-kungu u seniorů Místnost, ve které se cvičí, by měla být v přízemí nebo dosažitelná výtahem. Ve skupině by podle našich zkušeností nemělo být více než deset až dvanáct účastníků, aby se snadněji zachytily individuální problémy. Měl by být zajištěn židlí, neboť někteří účastníci mohou cviky provádět pouze vsedě. Jednoduchá, jasná a hlasitá řeč pomáhá starším účastníkům ji lépe vnímat.

praXE

Shrnutí Či-kung podporuje tělesnou i duševní mobilitu i vitalitu člověka. Plynulými pohyby se uvolňují napětí a strnutí. Jsou-li ochablé oblasti těla opět oživeny pomocí čchi, mohou se zahřát, jsou zřetelněji pociťovány a integrovány do obrazu o vlastním těle. Opět je stimulována chuť k pohybu, vyjádření a chuť do života. Cvičení ve společenství podporuje kontakt s lidmi a vytahuje seniory z izolace. Cviky lze modifikovat a přizpůsobit, takže se dá cvičit skoro v každém zdravotním stavu. Či-kung tedy mnohým způsobem ovlivňuje dobrý pocit a může starým lidem pomoci, aby do vysokého stáří vkročili pevným krokem. (Christa Zumfelde-Hüneburg. Auf festem Fuß ins hohe Alter. Heilberufe 60, 2008, č. 10. Překlad: PhDr. Alena Štrajtová, alena.strajtova@volny.cz. Redakčně upraveno.)

pokyny autorům

Příspěvky v češtině nebo slovenštině posílejte v elektronické formě (textový editor MS Word) e-mailem na adresu: jarmila.skubova@ambitmedia.cz nebo eva.wicazova@ambitmedia.cz (případně na disketě nebo CD na adresu redakce: Ambit Media, a.s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5). K textu připojte prohlášení, že příspěvek nebyl publikován nebo nabídnut ke zveřejnění v jiném časopise. Redakce si vyhrazuje právo na krácení či úpravy textů, o nichž bude autory informovat. U původních (vědeckých) prací požadujeme uvedení dvou recenzentů. Články, kazuistiky • Ideální rozsah článku je v rozmezí 70–140 řádků, v případě kazuistiky 70–210 řádků. • U textu musí být uvedeno celé jméno autora/ autorů, přesný název pracoviště, elektronické, poštovní i telefonické spojení. •K příspěvku je třeba přiložit krátké životopisné údaje, zejména profesní, a barevnou portrétní fotografii. • V textu nepoužívejte zkratky! Ke zvýraznění používejte pouze tučné písmo či kurzívu.

• Užijete­li v textu odkazy na použitou literaturu, uveďte v závorce autora článku a rok vydání (Staňková, 2002), u více než dvou autorů doplňte „et al.“ (Staňková et al., 2002) • Struktura většího článku, vědeckých prací nebo kazuistiky (pouze u textů nad 160 řádků): – název práce; – titul, jméno a příjmení autora (nejvýše dvou), celý název a místo jejich pracoviště; – souhrn (do 12 řádků) a jeho anglický překlad; – klíčová slova (nejvýše 5) a jejich anglický překlad; – text článku, strukturovaný do celků oddělených mezititulky; u kazuistiky popis případu, diskuse, závěr; u původní/výzkumné práce: úvod do problematiky, cíle výzkumu, použité metody, charakteristika výzkumného souboru, výsledky, diskuse k výsledkům, závěr. • Seznam použité literatury Časopis: Příjmení a iniciály jmen všech autorů (nejvýše dvou, poté doplnit et al.). Název práce v jazyce originálu. Název časopisu, rok vydání, ročník, stránkový rozsah. Kniha: Příjmení a iniciály jmen všech autorů (nejvýše dvou, poté doplnit et al.). Název knihy.

Místo vydání : nakladatelství, rok vydání, počet stran. Internetový zdroj: Kompletní internetový odkaz na dokument (včetně data návštěvy na této adrese). Obrazová dokumentace • Fotografie, grafy, schémata, tabulky a jinou obrazovou dokumentaci přijímáme v elektronické formě nebo v kvalitní barevné, popřípadě černobílé podobě tištěné, fota a ilustrace ve formátu JPG nebo TIF a v rozlišení 300 dpi. U většího rozsahu či počtu obrázků doporučujeme jejich zaslání na CD. Nevkládejte obrázky do Wordu ani PowerPointu. Portréty autorů přijímáme poštou, v podobě klasické pasové fotografie (na vyžádání vrátíme), nebo v elektronické podobě v tiskové kvalitě (viz výše). • Ke každému obrázku (grafu, tabulce či jinému formátu) je třeba připojit číslo a přesný popisek. Na konec textu pak připojte očíslovaný seznam všech obrazových příloh včetně popisků. U fotografií připojte také celé jméno jejich autora, anebo uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zdravotnického zařízení apod.).

FlorEnCE 9/2009 23


Pořadatel

FN Hradec Králové, ČAS

ČAS – sekce nukleární medicíny

FN Motol

INES International

DTO Ostrava

ČAS – region Jablonec nad Nisou

Obl. nem. Kolín, a.s.

ČAS – region Mladá Boleslav

ČAS – sekce hygienické služby

FTNsP, Praha

ČOS a oftalmol.sekce ČAS

Inter. klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Česká flebologická společnost ČLS JEP

ČAS – region Praha

FTNsP, Praha

FTNsP, Praha

sekce gynek. endoskopie ČGPS ČLS JEP

Česká obezitol. spol. a traum.-ortop. sekce ČAS

ČAS – sekce zdravotních laborantů

ČAS – pedagogická sekce, TB Zlín, Katol. univerzita Ružomberok, KN T. Bati, Zlín

Datum

10.–11. 9.

16.–18. 9.

17.–18. 9.

18. 9.

23.–25. 9.

24. 9.

24. 9.

26. 9.

29. 9.

30. 9.

30. 9.–3. 10.

1.–2. 10.

2.–3. 10

3. 10.

6. 10.

8. 10.

8.–9. 10.

8.–10. 10.

10. 10.

13. 10.

Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi

2. svatoanenský laboratorní den

Obezitologie a bariatrie 2009

18. konf. sekce gynek. endoskopie ČGPS ČLS JEP

Školicí akce: Poruchy učení

Školicí akce: Institucionální péče o děti

Odborná konference, téma různé

XXXIV. flebol. dny s mezinár. účastí: Novinky v diagn. a léčbě žil. onemocnění

Medicína pro praxi – VI. kongres prakt. lékařů a sester

XVII. výroční sjezd České oftalmol. spol.

Pneumologická konference

Celostát. konfer. – epidemiol.: Problem svrabu. Stálá hrozba epid. Nozokom. nákazy. Biocidy aj.

Konference: Nutriční výživa

Seminář: Duševní hygiena

Civilizační choroby 1. část konference

XIII. ostravské gerontol. dny

VI. konference Sestra IN: Základy gynekol. pro sestry

Cesta k moder. ošetřovatelství

XLVI. dny nukl. medicíny s mezinár. účastí

XV. královéhradecké ošetř. dny

Název akce (téma)

Aula SZŠ a VOŠZ Zlín, Příluky 372

FN U Svaté Anny, Brno

Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, H. Králové

Jeseník

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

kratka@fhs.utb.cz

jana.veselkova@fnusa.cz

skochova.dagmar@vfn.cz

doc. MUDr. David Kužel, CSc., Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2, kuzeld@centrum.cz

Jaroslava Poláková, FTNsP, Praha 4 – Krč, tel.: 261 083 252, jaroslava. polakova@ftn.cz www.ftn.cz cz (vzděl., semin. pro nelékaře)

Jaroslava Poláková, FTNsP, Praha 4 – Krč, tel.: 261 083 252, jaroslava. polakova@ftn.cz www.ftn.cz cz (vzděl., semin. pro nelékaře)

milena.zvonickova@uvn.cz

Informace a registrace: www.phlebology.cz

Hradec Králové FN Motol, Praha

www.solen.cz

www.oftalmologie.com, www.cnna.cz

Jaroslava Poláková, FTNsP, Praha 4 – Krč, tel.: 261 083 252, jaroslava. polakova@ftn.cz, www.ftn.cz cz (vzděl., semin. pro nelékaře)

Maria Náhlovská, maria.nahlovska@khsusti.cz

Mgr. Lucie Kopalová, tel.: 607 258 338

ivana.cervinkova@nemocnicekolin.cz

moravcova@nemjbc.cz hauferova@nemjbc.cz

www.cggs.cz

www.sestra.in, info@sestra.in

alice.skolnikovavfnmotol.cz

Vlasta Míková, tel.: 588 444 263 vlasta.mikova@fnol.cz

www.nucleus.cz

Kontakt

Praha

Praha

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

SZÚ, pavilon 11, velká posluchárna, Šrobárova 48, Praha 10

Dům kultury Mladá Boleslav, Divadelní sál

ON Kolín, a.s.

Floriánova ul., Spolkový dům, Jablonec nad Nisou

Ostrava

Nemocnice Na Homolce, Praha

FN Motol

RCO, Olomouc

Univerzita Hradec Králové

Místo

PřehleD vzDělávacích aKcí


ČAS – pedagogická sekce, SZŠ a VOŠZ, Liberec

ČAS – pediatrická sekce, region Jablonec nad Nisou

FTNsP, Praha

Nemocnice Na Homolce, Praha

Oblastní nemocnicí Kolín, a.s.

FN Ostrava, OU, ČAS, Spol. rad. asistentů

ČAS – sekce nukleární medicíny

Nemocnice České Budějovice

Chlamydie o.s.

ČAS – sekce zdravotních laborantů

Obl. nem. Kolín, a.s.

ČAS – pneumologická sekce

ČAS – region Motol

ČGS ČLS JEP

15. 10.

17. 10.

20. 10.

20. 10.

21. 10.

22.–23. 10.

22.–23. 10.

22.–24. 10.

23. 10.

23.–24. 10.

29. 10.

24. 10.

říjen

říjen

8. ročník – Intenz. kurs IBD 2009: Gastroenterologie

Konference: Pomoc rodinám v obtíž. živ. situaci, zaměř. na seniory a osoby s těž. zdrav. postiž.

VII. konfer. sekce: Co může potkat nejen pacienta s respir. onem. na cestách

Seminář: Nemocniční hygiena

Celostátní pracovní konference ZL

I. konference: Chlamydiová infekce

XVI. Jihočeské onkologické dny

Podzimní konference ČAS a ČSNM

2. celostát. konf. zdrav. sester a rad. asistentů katetriz. sálů

Celoúst. konference: Péče o pacienta v operačních oborech

Kardio-konference pro NEPLZ: Kardiovask. program NNH

Konference: Úrazy dětí

Konference: Žloutenky v dětském věku

Liberec. psychol. dny: Stáří, umírání, smrt

Konference: Bezpečí zdrav. zařízení a mimoř. události. Edukace – zkuš. eduk. sester

Praha

www.eurostaff.cz info@eurostaff.cz tel.: 605 130 576 723 774 137

Inzerce

200 000 Kč čistého ročně

Hledáme:

Pořádáme dotované kurzy AJ pro různé pokročilosti

bydlení, letenky, zdravotní péče zdarma + další benefity

Plat až 1

Práce v zahraničí – zprostředkování zcela zdarma!! ní zdravot fyzioter sestry apeuty fyzioter apeutky porodní asistentky

http://www.cgs-cls.cz, prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., lukas@iscare.cz

sylvie.kreckova@seznam.cz, mobil : 724 115 175

Eva Feketeová, vrchní sestra, feketeova@lerymed.cz

Nové Adalbertinum Hradec Králové FN Motol, Praha

ivana.cervinkova@nemocnicekolin.cz

A. Gajdová, doris.freislerova@fnspo.cz

www.solen.cz

www.nemcb.cz

Mgr. Jaromíra Mojžišová, tel.: 543 131 302, mojzisova@mou.cz Vlasta Míková, tel.: 588 444 263, vlasta.mikova@fnol.cz

www.konference.angio.cz, Petra Procházková, prochazkova.petra@volny.cz Karol Korhelík, karol.korhelik@osu.cz

stanislava.kubincova@nemocnicekolin.cz; pro přihláš. nutno uvést jméno, příjmení, dat. nar., profesi a zaměstnavatele

Mgr. Kateřina Krausová, Odd. vzdělávání a rozvoje NNH Koresp. adresa: Lanškrounská 24, Mor. Třebová, 571 01, k.krausova@email.cz

Jaroslava Poláková, FTNsP, Praha 4 – Krč, tel.: 261 083 252, jaroslava. polakova@ftn.cz, www.ftn.cz cz (vzděl., semin. pro nelékaře)

jiru@nemjbc.cz

ilona.kopecka@szs-lib.cz

Eva Kvasnicová, Vojen. nemocnice Brno, Zábrdovická 3, 636 00 Brno, mobil: 606 238 643, ekvasnicova@vnbrno.cz

ON Kolín, a.s.

Ostrava-Poruba

Praha

Český Krumlov

MOÚ, Brno

Hotel Atom, Ostrava

Kino „99“, Kolín

Kongresový sál Nem. Na Homolce

FTNsP, Centrum pro vzděl. a vědu, Vídeňská 800, Praha 4

Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Liberec (bude upřesněno)

Kongres. centrum Nemocnice Na Homolce, Praha

Poznámka: akce vyznačené ■ pořádá ČAS. Úplný přehled vzdělávacích akcí 2009 najdete na www.florence.cz.

ČAS – sekce chirurgických oborů

14. 10.


praXE

osteoPoróza – tichý zloDej Kostí osteoporóza znamená úbytok kostného tkaniva, čiže jeho atrofiu, pričom sa z kosti stráca vápnik a zvyšuje sa sklon k fraktúram. v súčasnosti sa osteoporóza pokladá spolu s kardiovaskulárnymi a on­ kologickými chorobami za civilizačnú chorobu a s touto diagnózou, prípadne s podozrením na ňu po predchádzajúcej anamnéze, sa už dnes stretneme v rámci holistickej starostlivosti na akejkoľvek ambulancii.

Bc. Jana Dorčáková Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Revúca, SR 1993: ukonč. SZŠ, Rožňava – všeob. sestra; 1996: ukon. VŠ vzdel. 1. st., Univ. Konštantína filozofa, Nitra – vychovávateľstvo; od 1994: – ambulancia prakt. lekára pre dospelých, Revúca, SR

Bc. Jaroslava Lunterová Interná a kardiologická neštátna ambulancia, Revúca, SR 1994: ukonč. SZŠ, Rožňava – všeob. sestra; 2005: ukonč. vyššie odb. vzdel., SZŠ, Rožňava – dipl. všeo. sestra; 2008: ukonč. VŠ štúdium (Bc.) – ošetrovateľstvo, Katol. uni. Ružomberok,detaš. prac. Košice; od 2008: před. Sekcie sestier prac. v ambul. zdrav.zariadeniach SR pri Slov. komore sestier a pôr. asistentiek;publikuje v odbor.tlači

26 FlorEnCE 9/2009

Osteoporóza predstavuje celosvetový zdravotný problém, ktorý pre vysoký výskyt zlomenín výrazne prispieva k morbidite a mortalite a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť. Výskyt osteoporózy stúpa s pribúdajúcim vekom. Častejšie sa vyskytuje u žien, najmä po menopauze. Po 65. roku ubúda kostná hmota u obidvoch pohlaví v rovnakej miere. Rizikové faktory: • nízka maximálna kostná hmota dosiahnutá vo včasnej dospelosti; • dlhotrvajúci nedostatok vápnika (nízky prívod, laktózová intolerancia, proteínová malnutrícia, malabsorpcia); • včasná menopauza (pred 45. rokom života); • astenický habitus; • nedostatok pohybu, sedavý spôsob života; • alkoholizmus, nikotinizmus; • genetické faktory. Osteoporotická zlomenina vznikne takmer u polovice žien ≥ 50 rokov. Aj keď je vzrast a množstvo kostnej hmoty u človeka daný geneticky, mimoriadne dôležitá je výživa a pohybová aktivita v detstve a v čase dospievania. Americké výskumy z oblasti výživy dokázali, že najmä ženy, ktoré si v čase rastu a dospievania nevytvoria dostatočné zásoby kalcia v kostiach, trpia neskôr osteoporózou, ktorú substitúcia kalcia v neskoršom veku ťažko ovplyvní. Užívanie veľkého množstva kalcia v neskoršom veku problém osteoporózy nerieši, organizmus je totiž schopný vstrebať len asi 30–40 % potravou prijatého vápnika. U mužov je vstrebávanie vápnika účinnejšie ako u žien, čo spolu s androgénmi má vplyv na oveľa nižší výskyt osteoporózy u mužov. Nové smernice pre liečbu osteoporózy predpokladajú, že v nasledujúcich 20 rokoch sa počet chorých na osteoporózu zdvojnásobí. Je potrebné zamerať sa na včasnú diagnostiku – v tejto súvislosti prof. MUDr. Juraj Payer, CSc. (prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí,

člen panelu expertov Európskej únie pre osteoporózu, viceprezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti), kriticky konštatoval, že klinická prax u nás aj vo svete je taká, že až 2/3 žien, ktoré sú ošetrené na ambulancii pre fraktúru predlaktia (najčastejší typ osteoporotickej fraktúry v období klimaktéria a vo veku okolo 50 rokov) vo veku kritickom pre začiatok osteoporózy, odchádzajú od ortopéda alebo chirurga bez toho, aby boli ďalej odoslané na vyšetrenie kostnej denzity. Diagnostika. Zlatým štandardom na zistenie minerálnej hustoty kostí je duplexná RTG absorpciometria (DXA). Podľa kritérií WHO je interpretácia výsledkov prípustná len u postmenopauzálnych žien a mužov nad 65 rokov. U ktorých osôb by sa teda mala merať hustota kosti? • ženy nad 65 rokov; • postmenopauzálne ženy nad 60 rokov života (pri existencii rizikových faktorov); • muži nad 70 rokov; • dospelí so spontánnou fraktúrou; • dospelí s chorobami, ktoré súvisia s nižšou hustotou kosti alebo s rýchlou stratou hustoty kosti; • dospelí, ktorí musia užívať lieky vedúce k urýchlenej strate kostnej hmoty. Prevencia vzniku osteoporózy by mala začať už v detskom veku, pretože dostatočný pohyb a výživa, uspokojivé zásobovanie organizmu kalciom a vitamínom D plus zachovanie normálnej telesnej hmotnosti sú v každom období života predpokladom zdravých kostí. Edukácia pacientov Pacientov je nevyhnutné edukovať v tom zmysle, že hlavnými poskytovateľmi vápnika sú mlieko a mliečne produkty, hlavnými dodávateľmi vitamínu D zasa morské ryby, žĺtok, mlieko, mliečne produkty a margaríny. Nezabúdajme, že bohatým zdrojom vitamínu D je aj slnko. Príklady zdrojov vápnika (Ca): 150 g brokolice – 130 mg Ca

0,5 l cmaru (podmáslí – pozn. red.) – 545 mg Ca 1 l minerálky – 240 mg Ca 150 g tofu – 168 mg Ca 60 g syru Ementál – 612 mg Ca 20 g žeruchy (řeřichy – pozn. red.) – 42 mg Ca 200 g kiwi – 80 mg Ca Denná potreba kalcia predstavuje 1000–1500 mg. Jedlá s vyšším obsahom kalcia je potrebné rozdeliť do menších dávok na celý deň s maximom v popoludňajších a večerných hodinách, pretože kalcium sa vstrebáva najmä v noci. Pacientov nesmieme zabudnúť poučiť aj o tom, že diéta s vysokým obsahom kalcia môže obsahovať veľa tukov, preto treba uprednostňovať nízkotučné mliečne výrobky – jogurty, tvaroh, syr, mlieko, pričom 100 g tvrdého syra, 1 liter mlieka alebo 540 g bieleho jogurtu predstavujú 800–1000 mg kalcia. Z ďalších potravín s vyšším obsahom kalcia sú vhodné lieskové orechy, mandle, zelenina – najmä brokolica, mäso, ryby, mak a niektoré minerálne vody (Salvator, Baldovská, Korunná). Zelenina s tmavými listami síce obsahuje vysoké percento kalcia, ale ten je viazaný v podobe fylátov a oxalátov, ktoré množstvo vstrebávaného kalcia znižujú. Tiež sa neodporúčajú potraviny s vyšším obsahom vlákniny, ktorá bráni vstrebávaniu kalcia, a rovnako potraviny s vysokým obsahom kyseliny šťavelovej (špenát, ríbezle, egreše).


• Nefajčím: 95 R – t.j. 78 % respondentiek z nášho anketového súboru nefajčí – čo je pozitívne zistenie. • Fajčila som intenzívne po dobu 10 rokov: 10 R – t.j. 8 % respondentiek síce intenzívne fajčili po dobu 10 rokov, ale už nefajčia. Hodnotenie: 86 % respondentiek zo 100 % nefajčí (aj keď v minulosti fajčili po dobu do 10 rokov) – ešte stále je však vysoké percento fajčiarok (14 % zo 100 %).

Čo prezradil prieskum Anketový prieskum, v ktorom sme v mesiacoch november 2008 – január 2009 oslovili 122 respondentiek (R) vo veku od 30 rokov, poukázal na miernu absenciu vedomostí o potravinách s obsahom kalcia, na klesajúci trend fajčenia u žien a na určitý vzťah medzi vekom ženy a rizikom vzniku fraktúry aj po nepatrnej traume. 1. Vymenujte aspoň 5 druhov potravín s obsahom vápnika. • Správne odpovede: 30 R – t.j. 25 % respondentiek vie vymenovať aspoň 5 rôznych druhov potravín s obsahom kalcia, akceptovali sme vymenovanie mliečnych výrobkov, rýb, minerálnych vôd, vajcia, brokolica atď. • Do 5 druhov potravín s obsahom vápnika: 76 R – t.j. 62 % respondentiek vie vymenovať aspoň 4 potraviny s obsahom kalcia – čo je dosť málo. • Žiadna odpoveď: 16 R – t.j. 13 % respondentiek nevie vymenovať ani jeden druh potraviny s obsahom kalcia. Hodnotenie: 13 % respondentiek zo 100 % nevie pomenovať ani jeden druh potraviny s obsahom kalcia – čo predstavuje zarážajúcu absenciu vedomostí o danej problematike. 2. Fajčíte, nefajčíte alebo fajčili ste po dobu 10 rokov intenzívne bez prestávky? • Fajčím: 17 R – t.j. 14 % respondentiek fajčí, pričom sú si vedomé toho, že fajčenie nepriaznivo vplýva na hustotu kostí.

3. Utrpeli ste v dospelosti zlomeninu aj po malom úraze/páde? • Áno: 26 R – t.j. 21 % respondentiek utrpelo v dospelosti zlomeninu po banálnom úraze alebo páde. • Nie: 96 R – t.j. 79 % respondentiek v dospelosti neutrpelo zlomeninu po banálnom úraze, páde, resp. utrpeli zlomeninu po veľkej traume, pri autonehodách alebo intenzívnejších úrazoch pri športoch alebo ťažšej manuálnej práci. Hodnotenie: 26 % respondentiek utrpelo fraktúry po banálnych pádoch alebo úrazoch. Ďalšie skúmania anketového súboru viedli k zisteniu, že 15 z 26 respondentiek, ktoré uviedli zlomeninu aj po banálnom úraze, sa zra-

nilo po 60. roku života, čo naznačuje, že kostná denzita je po 60. roku života vysoko citlivá aj na nepatrné traumy, a teda existuje vzťah medzi vekom ženy a náchylnosťou na traumy v dôsledku osteoporotických zmien.

praXE

rady ambulantnej sestry Vzhľadom na rozvoj moderného ošetrovateľstva je potrebné a nevyhnutné podporovať holistický prístup k pacientovi, ktorý prichádza do ambulancie na odborné vyšetrenie. Dnešná sestra nerieši už len aktuálny problém, s ktorým pacient prichádza, ale celý súbor problémov, ktoré pacienta sprevádzajú, ktoré sú prítomné a viditeľné (resp. na ktoré sa pacient sťažuje) alebo ktoré v blízkom čase pacienta potenciálne ohrozia. Aj keď osteoporóza pacienta bezprostredne neohrozuje na živote, predstavuje vážny potenciálny problém, ktorý môže viesť k fraktúre a následne – najmä u seniorov – k vážnym komplikáciám zdravotného stavu. Navyše fraktúra (nielen osteoporotická) predstavuje vážne narušenie sebestačnosti chorého a záťaž pre osoby, ktoré sa o bezpečnosť pacienta starajú (zvyšujú sa nároky na opatrovateľa, rodinných príslušníkov či osobných asistentov).

Inzerce

oddělení vzdělávání a rozvoje nemocnice na homolce Vás srdečně zve na přestižní

kardio-konferenci pro neLZp která se koná dne 20. 10. 2009 v kongresovém sále nemocnice na homolce Informace • Na této prestižní konferenci zazní témata z oborů kardioprogramu NNH • Slavnostní zahájení konference 9.05 hodin • Předpokládaný konec odborného programu 15.00 hodin • Přihlášku zašlete na adresu organizačního garanta – lze přihlásit i elektronickou poštou • Registrační poplatek pro externí účastníky činí 300 Kč – lze jej zaplatit složenkou nebo převodem na účet 5012 – 1816024093/0300 (ČSOB), variabilní symbol 95002, zpráva pro příjemce – jméno účastníka a v případě platby na místě činí poplatek 350 Kč • Poplatek zahrnuje účast na odborném programu, sborník, potvrzení o účasti, občerstvení po dobu konference (snídani, svačinu, oběd) • Akce je zařazena do kreditního systému v rámci celoživotního vzdělávání NELZP dle vyhlášky 321/2008Sb. • Bližší informace podá organizační garant akce nebo je naleznete na internetových stránkách NNH – http://www.homolka.cz/cz/ Organizační garant akce: Mgr. kateřina krausová, oddělení vzdělávání a rozvoje nnh, k.krausova@email.cz, tel. 733539810

FlorEnCE 9/2009 27


praXE

U ľudí s vážnymi ochoreniami (sclerosis multiplex, stavy po CMP, onkologické stavy, a pod.) môže osteoporóza a následný nedostatok vedomostí a informácií o nej spôsobiť až smrť v dôsledku komplikácií, ktoré však je možné zo strany ambulantnej sestry ovplyvniť. A preto sa jednoznačne najviac vypláca práve ošetrovateľská preventívna starostlivosť primárna – edukácia o diagnóze osteoporóza – aj sekundárna – edukácia o ochrane pred traumou a komplikáciami pri osteoporóze. Konkrétne rady ambulantnej sestry u pacientov s osteoporózou alebo rizikom vzniku fraktúry v dôsledku osteoporotických zmien: • predovšetkým je potrebné chrániť sa pred úrazmi: funkčné osvetlenie, signalizácia na dosah ruky, osvetlenie chodieb a WC, prístup k posteli z 3 strán, úprava okuliarov (správne dioptrie); • nevstupovať do nedostatočne osvetlených priestorov; • pri chôdzi mať vždy voľné ruky, na nákupy používať tašku na kolieskach; • zabezpečiť si pevnú obuv s protišmykovou podrážkou; • polohu meniť pomaly, pri náhlom posadení či vstávaní hrozí kolaps, následný úraz; • používať podporné pomôcky (barla); • neschádzať z postele, keď je mokrá podlaha, podlahu pri čistení nepastovať; • vo vani a WC používať držadlá; • v prostriedkoch MHD používať na držanie madlá; • vhodné je WC so zvýšeným sedadlom;

• v sprche používať protišmykovú podložku, do vane umiestniť vaňové sedadlo, používať stoličku s opierkami na ruky; • piť kyslé ovocné šťavy – kyslé prostredie podporuje vstrebávanie vápnika, vhodné sú tiež kyslé zeleninové šaláty; • pravidelne cvičiť – minimálne 5 krát týždenne, pomalé cviky, vhodná je napríklad kalanetika, bicyklovanie, plávanie, turistika, joga bez spinálnych cvičení, vyhýbať sa treba loptovým hrám, lyžovaniu, jazde na koni, predklonom, úklonom, záklonom, preskokom, prudkým zoskokom, cvičeniam s rotáciou chrbtice, masážam chrbtice a celého tela – možnosť vzniku zlomenín pri tlaku; • cvičiť v športovom odeve, vo vyvetranej miestnosti s 16–20 ˚C, najmenej 2 hodiny po jedle, jesť najskôr pol hodiny po skončení cvičenia; • veľmi vhodné sú pravidelné prechádzky; • vyhýbať sa fajčeniu, kofeínu a alkoholu;

• dopĺňať ďalšie potrebné komponenty, ako: horčík (morské ryby, vajcia, kakao), zinok (mäso, pečeň, droždie), vitamín C (čierne ríbezle, jahody, brokolica, karfiol, citrusové plody, kapusta, paradajky, zemiaky), mangán (ovsené vločky, petržlen, čučoriedky, sója), vitamín B2 (mlieko, mäso, ryby, listová zelenina) a B6 (obilniny, kukurica, banány, ryža, búrske oriešky, strukoviny). Odporúčania pre ženy užívajúce hormonálnu substitučnú terapiu (HST) v období menopauzy: • tabletu HST zapiť 2 dl vody nalačno a 30 minút po zapití neležať – zlepšuje sa presun tablety do žalúdka a zabraňuje sa dráždeniu pažeráka; • všetky vyššie uvedené intervencie. (Seznam osteocenter v ČR lze najít na www.osteoporoza.cz.) Literatúra BEŇO I. Náuka o výžive – fyziologická a liečebná výživa. Martin: Osveta, 2001, s. 141. GROFOVÁ Z. Nutriční podpora – praktický rádce pro sestry. Praha: Grada, 2007, s. 237. KOPECKÁ K, et al. Zdravie a klinika chorôb. Vrútky: NADAS, 2003, s. 659. POLEDNÍKOVÁ Ľ, et al. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006, s. 215. REPKOVÁ A, et al. Gynekologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006, s. 138. BÁNSKA K. Raz mesačne proti epidémii III. tisícročia. In: Lekárske listy, odborná príloha Zdravotníckych novín, 2006. č. 15, s. 24–28. (jaroslava.l@centrum.sk) Ilustrační fota Václav Kříž a Jakub Plesl

vlastnosti léKových ForeM užívaných ústy. ProjeKt senioři léčivo musí být podáno ve správné dávce, správnému člověku, ve správný čas a musí být dopraveno na správné místo v organismu, kde působí. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, může dojít k selhání terapie. Ke splnění uvedeného přispívá léková forma – konkrétní podoba léčivého přípravku, tedy jeho fyzikální, chemická a tvarová charakteristika. rozlišujeme lékové formy tuhé, tekuté a polotuhé. jiné rozlišení může být podle způsobu a místa aplikace, např. perorální, rektální, vaginální, topické aj. Člá­ nek je zaměřen na perorální tuhé lékové formy.

28 FlorEnCE 9/2009

perorální tuhé lékové formy Patří sem tablety a kapsle, přijímané ústy a představující nejčastější lékovou formu. Jejich výhodou je nejpřiroze-

nější způsob podání a snadná manipulace. Problém nastává u těch lidí, kteří trpí potížemi při polykání, se zvracením, silnými průjmy, závažnějším onemocněním zažívacího traktu aj.

V těchto případech se volí jiné lékové formy. Perorální tuhé lékové formy dělíme z technologického hlediska do dvou skupin.


zeným uvolňováním, je potřeba myslet na to, že to jsou velmi často složité systémy, které – pokud je rozpůlíme, rozkoušeme, nadrtíme – vlastně zničíme. S otázkou týkající se lékové formy a správného zacházení nejlépe poradí farmaceut v lékárně. V praxi bývají přípravky s řízeným uvolňováním léčivé látky označené takto: SR – slow release – pomalé uvolňování, CR – controlled repase – kontrolované uvolňování, MR – modified release – modifikované uvolňování, RET. – retard. Posluchači na jedné z přednášek projektu.Foto archiv

1. Bez řízeného uvolňování léčivé látky Sem patří přípravky, z nichž se léčivá látka uvolňuje nárazově a relativně rychle, její uvolňování a začátek nástupu účinku kopíruje rychlost rozpadu tablety nebo kapsle v trávicím traktu (žaludek, střevo), ale délka působení přípravku je dána délkou působení léčivé látky na specifických místech v organismu. Doba účinku léčivé látky závisí tedy na fyzikálně-chemických vlastnostech její molekuly, a je proto různá. Některé působí krátce, např. ibuprofen a paracetamol, a to asi 6 hodin, některé ale působí v organismu třeba 8, 12, 24 hodin nebo několik dní, proto jsou lékové formy bez řízeného uvolňování u chronických onemocnění (jako jsou vysoký TK, cukrovka, poruchy srdečního rytmu atd.) podávány tak často, aby délka účinku pokryla celý den, může to být jednou, ale i 2krát, 3krát denně. Rychlé uvolnění léčiva a rychlý nástup účinku mohou být v některých případech velkou výhodou – např. pokud potřebujeme akutně ztlumit bolest, kdy účinek po podání tablety nastupuje do 20–30 min, jako je tomu např. u preparátu Diclofenac AL 25 tbl. Rychlejšího nástupu účinku (prakticky okamžitého) lze dosáhnout technologickou úpravou tablety tak, aby se rychleji rozpadla a rychleji uvolnila léčivou látku v organismu (v dutině ústní, v žaludku nebo ve střevě), často jsou označeny slovem „rapid“, nebo aby se rozpadla ještě před vpravením do organismu, např. ve skleničce vody („šumivé tablety“ – effervescens). 2. S řízeným uvolňováním léčivé látky Patří sem léky s prodlouženým, zpožděným nebo pulsním uvolňováním léčiva. Každý typ má své specifické vlastnosti, kterých se s výhodou využívá při medikaci. Prodloužené uvolňování. Umožňuje udržení stálých hladin léčiva

v plazmě v požadovaném časovém období, které je ale delší, než kdyby se podalo léčivo bez speciálních technologických úprav. To znamená, že např. léčivá látka s délkou účinku 8 hodin, podaná v „obyčejné“ tabletě, by musela být užita 3krát denně, pokud je podaná ve „speciální“ tabletě, ze které se postupně pomalu uvolňuje, působí v organismu celý den a stačí, aby pacient spolkl jednu takovou „speciální“ tabletu denně. Zpožděné uvolňování. Opožděného účinku se využívá, pokud je třeba ho oddálit, např. při ranních dýchacích potížích u astmatu, při ranních problémech s hybností u Parkinsonovy choroby aj. Zpožděné uvolňování léčivé látky a její opožděný účinek většinou zajišťují speciální obaly (acidorezistentní, enterosolventní), jejichž rozpuštění závisí na pH prostředí žaludku, střev. Pulsní uvolňování. Tento typ uvolňování vydává léčivou látku v několika dávkách a je charakteristický přerušovaným účinkem. S dvoufázovým uvolňováním. Mezi nejmodernější technologické formy patří přípravky s dvoufázovým uvolňováním léčiva, kdy z první části přípravku je uvolněna rychlá frakce, která rychle nastolí terapeutickou koncentraci a rychlý nástup účinku, z druhé části se potom jen pozvolně uvolňuje další dávka léčiva, která udržuje jeho konstantní koncentraci v plazmě a umožní jeho dlouhodobější účinek. Mezi výhody lékových forem s řízeným uvolňováním patří snížení počtu podávaných denních dávek, možnost užívání přípravku jednou denně, čímž se výrazně zvyšuje compliance pacienta. Další výhodou, která není na první pohled tak patrná, je dosažení a udržení stabilnějších hladin léčiva v terapeutickém rozmezí, výrazně se tím zvyšuje snášenlivost preparátu a snižuje riziko vystupňovaných nežádoucích účinků nebo dokonce selhání terapie. Pokud používáme speciální lékové formy s ří-

projekt Senioři Každý pacient by měl být správně informován o svých lécích a jejich žádoucích i nežádoucích účincích. Měl by vědět, že farmaceut je připraven zodpovědět mu všechny otázky, které se týkají správného užívání léčiv a správného zacházení s lékovými formami tak, aby nebyla porušena jejich účinnost a aby nebyly zničeny výhody, které přináší technologické zpracování konkrétní lékové formy. Lékárnická komora spolu se sekcí Klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Svazem důchodců ČR zaměřila svou pozornost na skupinu starších pacientů a vytvořila projekt Senioři, neboť tato věková skupina v ČR i celosvětově narůstá. Právě starší lidé trpí řadou onemocnění a užívají řadu léků. Jejich kvalita života může být výrazně zlepšena a jejich život prodloužen, pokud budou správně užívat léky. Projekt se začal vyvíjet již na jaře 2008. Jeho hlavními organizátory jsou za Svaz důchodců ČR prof. RNDr. PhMr. J. Solich, CSc., za Sekci KF ČFS JEP a Geriatrickou kliniku 1. LF UK PharmDr. D. Fialová, Ph.D., a za ČLK její prezident Mgr. Stanislav Havlíček a viceprezident Mgr. M. Hojný. Koordinátorkami projektu jsou PharmDr. Dana Syrová z VFN Praha a Mgr. Jana Gregorová z FN Na Bulovce. V rámci projektu Senioři probíhají v celé ČR přednášky pro jednotlivá seniorská sdružení, vedené školenými farmaceuty v oblasti problematiky geriatrie, odlišností onemocnění ve vyšším věku, moderních přístupů racionální léčby. Cílem projektu je zlepšení komunikace a vytvoření dobré spolupráce mezi farmaceuty a pacienty z řad seniorů, odhalení možných problémů s farmakoterapií a snaha těmto problémům porozumět, předcházet jim, popřípadě je řešit. Takto by měla v celé ČR vzniknout síť konzultujících farmaceutických odborníků a pracovišť, která by se specializovala na tuto populačně silnou skupinu pacientů. (sarka.erbanova@seznam.cz)

praXE

PharmDr. Šárka Erbanová Lékárna Ústřední vojenské nemocnice, Praha 1990–1998: gymnázium, Havlíčkův Brod; 1998–2003: Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové; od 2003: Lékárna ÚVN, Praha, farmaceutka; 2004: doktorát v oboru farmacie; 2007: atestace v oboru nemocniční lékárenství

FlorEnCE 9/2009 29


věKeM PoDMíněná MaKulární Degenerace

praXE

Tereza Kolaříková Klinika nemocí očních a optometrie FN u Svaté Anny v Brně 2005: ukončena SZŠ, Prostějov – všeobecná sestra; 2006– 2007: ortoped. odd. FN Motol, Praha, zdravotní sestra; 2008–2009: KNOO FN u Svaté Anny, zdravotní sestra

Tereza Kolárová Klinika nemocí očních a optometrie FN u Svaté Anny v Brně 2007: ukončena SOŠZaS, Kyjov – všeobecná sestra; 2007– 2009: KNOO FN u Svaté Anny v Brně, zdravotní sestra

Suchá forma VPMD

Vlhká forma VPMD Fota archiv autorek

věkem podmíněná makulární degenerace (vPMD) je jednou z častých příčin slepoty u lidí ve vyšším věku. ve světovém žebříčku je na třetím místě (první zaujímá katarakta – šedý zákal, druhé glaukom – zelený zákal). jde o onemocnění postihující žlutou skvrnu (macula lutea), tedy místo nejostřejšího a ba­ revného vidění. rozlišujeme dvě základní formy vPMD: suchou (atrofickou) a vlhkou (exsudativní). obecné příznaky VpMd Suchá (atrofická) forma: vyskytuje se častěji (asi u 85–90 %); dochází při ní k postupnému zhoršování vidění, při pokročilé fázi může dojít k celkovému výpadku zorného pole – rozmazanému vidění, zhoršenému vidění za tmy a soumraku, ke zhoršení možnosti čtení nebo zaostření na jeden objekt. Vlhká (exsudativní) forma: vyskytuje se asi u 10–15 % osob postižených VPMD, často se vyvíjí ze suché formy. Její průběh je velmi rychlý – při neléčení může dojít během pár měsíců až ke slepotě. Hlavním projevem je zprohýbané vidění linie nebo obličeje. rizikové faktory Mezi rizikové faktory ovlivňující vznik VPMD patří: věk (lidé nad 65let, častěji ženy), kouření, dědičnost, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, obezita, nadměrné vystavování slunečnímu záření (např. práce v přírodě, na volném slunci), bílá barva pleti, světlá barva duhovky. diagnostika a sesterská edukace Diagnóza VPMD se stanovuje na základě podrobné anamnézy a samovyšet-

ření pomocí Amslerovy mřížky. Toto vyšetření provádí s nemocným častěji lékař, ale většinou i sestra musí umět pacientovi vysvětlit, jak ho správně provést, protože jde o jeden z důležitých prvků k odhalení VPMD. Pokud nemocný nosí brýle, je vhodné, aby si je nasadil. Je třeba, aby se pacient díval na mřížku z 30–50stupňovým odstupem, poté si zakryl jedno oko a sledoval výrazný černý bod uprostřed mřížky. Je nutné aby se soustředil a věnoval pozornost tomu, zda čáry na mřížce nejsou přerušeny, rozmazány nebo zvlněny. Totéž zopakuje i na druhém oku. Pro stanovení přesné diagnózy je samozřejmě třeba další oční vyšetření. Mezi ně řadíme základní oční vyšetření (štěrbinová lampa) a tzv. fluorescenční angiografie – kontrastní vyšetření očních cév, které zobrazí abnormální cévní projevy na sítnici. léčba a prevence Léčba je velice obtížná, VPMD je prakticky nevyléčitelná. Může se pouze zastavit, a to v takové fázi, v jaké pacient přijde ke svému očnímu lékaři. Vlhká forma se nejčastěji léčí laserovou fotokoagulací, na suchou formu léčba bo-

hužel neexistuje. Velký význam však má podávání velkých dávek antioxidantů, které vychytávají volné radikály. Někteří pacienti k nám na oční kliniku dochází na infúzní terapii, která jim pomáhá k ostřejšímu vidění. Po aplikaci několika infúzí se shodují na tom, že jejích vidění je o něco málo ostřejší a lepší. To ovšem neznamená, že infúze vyléčí VPMD. Edukace Pacient pro sebe může udělat mnohem víc a naše práce je i v tom, sdělit mu všechna dostupná preventivní opatření. Zahrnujeme do nich omezení kouření, snížení hladiny cholesterolu, redukci nadváhy, zvýšený přísun antioxidantů, hlavně vitaminů A, C a E, beta-karotenu, selenu a zinku. Velmi důležitá je rovněž ochrana před slunečním zářením za pomoci tmavých slunečních brýlí a samozřejmě pravidelné oční prohlídky. Při jakékoliv změně vidění je třeba co nejdříve vyhledat očního lékaře, protože jen s včasně diagnostikovanou věkem podmíněnou makulární degenerací lze úspěšně bojovat. Literatura u autorek (amerikus@seznam.cz)

Doplněk stravy

Inzerce

DOPORUČENO OČNÍM LÉKAŘEM K DOSTÁNÍ VE VAŠÍ LÉKÁRNĚ

Jedním z důsledků stárnutí je slábnoucí zrak a neostré vidění. Speciální výživa očí s klinicky prokázaným účinkem chrání Váš zrak. www.ocuvite.cz

Ocuvite ® – PRO OSTRÝ ZRAK PO CELÝ ŽIVOT


Monitorace icP ČiDleM icP čidlo je tlakový mikrosnímač vybavený silikonovými čipy s tlakovými rezistory, nebo snímače zalo­ žené na fibroskopické technologii. umožňuje časnou detekci mozkového edému. obecně se používá při známkách nitrolební hypertenze, při glasgow coma scale (gcs) pod 8 bodů, při kraniotraumatech, u hydrocefalu, při intoxikaci, jaterní encefalopatiii, u traumat hlavy, při vzniku spontánního intrakra­ niálního krvácení a při posthypoxickém poškození mozku. Kontraindikace k implantaci jsou buď absolutní, nebo relativní. Mezi absolutní patří koagulopatie, trombocytopenie, nepříznivá prognóza. Mezi relativní kontraindikace patří imunosuprese (leukémie, léčba cytostatiky, AIDS), riziko vzniku infekčních onemocnění. Hodnoty ICP můžeme rozdělit do 5 skupin, kdy 15 mmHg je normální hodnota, 16–20 mmHg se hodnotí jako lehká hypertenze, 21–40 mmHg je střední hypertenze, 41–60 mmHg těžká hypertenze, více než 60 mmHg se hodnotí jako hypertenze kritická. Neléčená nitrolební hypertenze vede ke Cushingově triádě, což je riziko kontuze mozkového kmene s následnou smrtí mozku (hypertenze, bradykardie, nepravidelné dýchání). Ke zvýšení ICP dochází při edému mozku, hydrocefalu, hypoventilaci, systémové hypertenzi, zvýšení svalového tonu, při posttraumatické epilepsii. Komplikací čidla je jeho zalomení, technické selhání čidla či monitoru, vytažení katetru při manipulaci, intrakraniální krvácení, sekundární infekce CNS, špatné zavedení čidla (vždy kontrola na CT). Léčebnými opatřeními u pacientů s čidlem je osmoterapie – podávání Manitolu, natrium-laktátu, léčba barbituráty – thiopentalové kóma, relaxancia, katecholaminy, tlumení – opiáty, benzodiazepiny. Důležitá je péče o pacienta, a to zejména poloha hlavy 30°, poloha těla – polosed, kontrola zorniček, minimalizace dráždění, kontrola interference s ventilátorem, monitoring vitálních funkcí, laboratorní kontrola, spolupráce s neurochirurgy. Kazuistika Pacient D. R., narozen 1987. 1. 5. 2009 účastník autonehody (náraz do stromu), přivezen RLP na ARO Most, během transportu inkubován pro alteraci vědomí. Na CT kontuzní ložiska FT bazálně a FP bilaterálně, na plicích plášťový pneumotorax, hematom v játrech. Progreduje kontuzní ložisko s perifokálním edémem, a proto je domluven transport vrtulníkem do MN Ústí nad Labem.

Při příjmu pacient v bezvědomí, tlumen sufentanilem + midazolamem, hlava v obvazech, zorničky miotické, ventilační režim BIPAP. Pro koagulopatii ICP čidlo zatím nezavedeno. 3. 5. aplikován Prothromplex a pro mnohočetné kontuze mozku implantováno ICP čidlo, Pacient s implantovaným čidlem. Fota autorka hodnoty dle neurochirurga do 15 mm Hg. hlasu ošetřujícího lékaře, k toaletě 6. 5. brzy ráno rozvoj mydriázy vprajsme používaly mycí prostředky pavo, čidlo vykazuje hodnoty 8–15 cienta dodané rodinou; mmHg, proto provedeno kontrolní CT. • bazální stimulaci v celém rozsahu neNa CT progrese kontuze a masivní lze provádět pro závažnost onemocedém mozku, zaniklé bazální cisterny. nění pacienta, proto využíváme pouUvažuje se o malfunkci čidla pro vykaze základní prvky – iniciální dotek, zování nízkých hodnot, a proto se reimoslovení, mytí, holení pacientovými plantuje nové. To vykazuje hodnoty až věcmi, návštěvy a spolupráce s rodiči, 35 mmHg, proto se indikuje nekomprefotografie, MP3 s oblíbenou hudbou; sivní kraniektomie. Po návratu ze sálu • prevence vzniku dekubitů – polohojsou hodnoty čidla 14–28 mmHg. Jsou vání žaludeční sondy, orotracheální aplikovány bolusy sufentanilu, propointubace, polohování DK; folu, furosemidy a manitolu. • aplikace antidekubitních pomůcek 7. 5. se přistupuje ke změně léčby. Mana predilekční místa; nitol je nahrazen Na-laktátem (laktát je • ošetřování očí (borová voda, Solcosepřirozená látka, která se vyskytuje ryl), rtů (Infadolan), dutiny ústní v těle a je zdrojem energie pro nervo(boraxglycerin, Skinsept); vou tkáň). Aplikuje se thiopentalové • pravidelné odsávání dýchacích cest (THP) kóma, které snižuje metaboliss lavážemi; mus mozku. • sledování operační rány po dekomPacient je bez reakce na odsávání a alpresi (prosáknutí); gický podnět, má nulovou dechovou • sledování okolí vpichu, otoku, zarudaktivitu, zornice jsou mydriatické bez nutí, krvácení ICP čidla; kmenového a pupilárního reflexu, hod- • převazovaní operační rány dle potřenoty čidla jsou 7–18 mmHg. by, nejdéle do 3 dnů; 14. 5. je provedeno kontrolní CT moz- • převazy invazivních vstupů dle potřeku se závěrem regrese mozkového edéby, nejdéle do 3 dnů; mu. • dodržení polední pauzy při kontiZávěr. Z důvodu vyčerpání jak chinuálním podávání stravy do žaludečrurgické, tak konzervativní léčby ukonní sondy; čení THP kómatu, vyjmutí ICP čidla • sledování vitálních funkcí a jejich zaa 20. 5. přeložení pacienta na ARO pisování do záznamu (ICP, CPP, PCO2, CVP, HD, TK, výměna kapsle do mikMost. rodialýzy); • plnění ordinace ošetřujícího lékaře Ošetřovatelská péče a konziliáře (CT, RTG, odběry); • toaleta prováděna pro nestabilitu ICP čidla vsedě, 2krát denně, bez výměny • odběry na mikrobiologii 2krát týdně. (l.pacholikova@seznam.cz) ložního prádla, to měněno až po sou-

praXE

Lenka Pacholíková ARO, Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem 1989: ukončena SZŠ, Ústí nad Labem – dětská sestra; 1989: Infekční oddělení Ústí nad Labem; 1992: ARO, Ústí nad Labem, všeobecná sestra; 1997: ARIP, Ústí nad Labem

Kapsle do mikrodialýzy

Mikrodialýza vyhodnocující obsah kapslí

Vyhodnocení obsahu kapslí

FlorEnCE 9/2009 31


praXE

Det sKóre bodovací systém Det skóre je standardizovaný nástroj pro hodnocení peristomální kůže. slouží k vy­ hodnocování stavu kůže v okolí stomie v průběhu ošetřování pacienta. lze ji použít u jakékoliv stomic­ ké pomůcky a u všech typů stomií.

Bc. Svatava Nováková Chirurgická klinika IPVZ, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 1975: ukonč. SZŠ, Ústí nad Labem – všeob. sestra; 1975–1989: chir. odd., Nemocnice v Ústí nad Labem, směnová sestra, 1989–1992: staniční sestra JIP, od 1993: ústavní stomasestra, 1992 –2004: Chir. klinika, staniční sestra, od 2004: vrchní sestra; 1992: ukonč. specializ. kurs pro stomasestry, IDVPZ, Brno; 1999: ukonč. bak. studium – management v ošetřovatelství, UJEP, Ústí nad Labem; 2005: registrovaná sestra

Tato pomůcka má dvojí funkci: 1. DET (The Discolouration, Erosion, Tissue overgrowth) skóre posuzuje změny kůže v okolí stomie. Týká se tří oblastí – barvy, poškození kůže a nadměrného růstu tkáně. Pomůcka užívá přímá klinická pozorování pro výpočet celkového počtu bodů, a to na

základě bodování ve třech uvedených doménách – DET = v oblasti změn barvy kůže, eroze a nadměrného růstu tkáně. Opakované použití DET skóre (výpočet celkového počtu bodů) umožňuje monitorování a okamžité zjištění jakéhokoliv zlepšení či zhoršení v průběhu času.

2. Diagnostická pomůcka – kategorizuje poruchy peristomální kůže podle jejich příčiny. Jak správně používat dEt skóre? • Vyšetřete peristomální kůži a zhodnoťte ji na základě jejího popisu ve třech doménách: 1. Změny barvy peristomální kůže. 2. Eroze. 3. Nadměrný růst tkáně. • Nejdříve zhodnoťte velikost postižené oblasti. • Potom zhodnoťte závažnost postižení. Ta by měla být hodnocena pouze v případech, kdy je velikost postižené oblasti bodována počtem 1–3 bodů. • Zhodnoťte závažnost podle příznaků popsaných ve třech doménách. Závažnost může být bodovaná počtem 1 nebo 2 bodů.


Maximální počet bodů v každé doméně: Velikost postižené oblasti: 3 body. Závažnost postižení: 2 body. Nejvyšší možný počet bodů: 15. Shrnutí Obě části pomůcky – DET skóre (bodovací systém k určení závažnosti poruchy kůže) a diagnostická pomůcka by se měly používat vždy při vyšetření pacienta. Stav peristomální kůže hodnotíme počtem bodů, vždy je třeba projít všechny tři domény. Vždy je třeba používat diagnostickou pomůcku „Ostomy Skin Tool“ a nesnažit se zhodnotit stav kůže podle paměti. V praxi se to může na první pohled zdát komplikované, ale kdo pomůcku ovládá, má v ruce výborný a jednoduchý nástroj. DET skóre pomáhá sledovat změny a usnadňuje stanovení diagnózy a léčby. Poskytuje profesionálům nástroj, který zlepšuje komunikaci mezi nimi, protože peristomální kůži popisuje společným jazykem. Tato pomůcka zkracuje čas, který potřebuje sestra k vyšetření kožní poruchy. Může být také používána ke vzdělávání pracovníků.

praXE

Problematická kůže kolem stomie

Neslouží pro předpovědi zlepšení nebo zhoršení stávajícího stavu peristomální kůže a také na jejím základě nelze předpovědět, zda dojde k nějakým abnormálním kožním úkazům. Neslouží k tomu, abychom s její pomocí určili rozsah požadované péče o pacienta. Tuto diagnostickou pomůcku lze vždy použít při kontrole stomie a peristomální kůže, a to u všech typů stomií a u všech dostupných stomických pomůcek. Podobně hodnotíme například

bolest či používáme tabulku Nortonové při prevenci a sledování dekubitů. Pomůcka byla vytvořena ve spolupráci se společností Coloplast poradním výborem GAB (Coloplast Global Advisory Board). Členy tohoto výboru jsou zkušené stomasestry z dvanácti různých zemí – Austrálie, Dánska, České republiky, Francie, Nizozemska, Itálie, Kanady, Německa, Španělska, Švédska, Velké Británie a USA. (svatava.novakova@mnul.cz) Fota archiv autorky


praXE

cizí tělesa v zažívacíM traKtu v chirurgické praxi se setkáváme s různými nechtěnými či úmysl­ nými případy poškození trávicího traktu cizími tělesy. bývají z růz­ ných materiálů, různého tvaru a velikosti. ostré předměty mohou perforovat střevo, tělesa větších rozměrů způsobují neprůchodnost střevní (ileus).

Věra Hradilová Středomoravská nemocniční a. s., odštěpný závod Nemocnice Přerov 1974: ukonč. SZŠ, Hranice na Moravě – všeob. zdrav. sestra; 1989: ukončeno PSS – Ošetř. péče o dospělé; 1989–2006: staniční sestra, sept. chirurgie Nem. Přerov; od 2006: sestra ve směn. provozu na chir. ambulanci tamtéž

Vstupní branou vniku cizího tělesa do zažívacího traktu jsou: dutina ústní (per os) – hlavně u malých dětí omylem či nešťastnou náhodou, u dospělých buď omylem, nebo za účelem poškození; konečník (per rectum) – úmyslně či za účelem poškození. Diagnóza je stanovena na základě anamnézy, RTG a endoskopického vyšetření. Léčba je buď konzervativní – podávání voluminózní stravy (zelí, brambor), předpokladem je odchod tělesa konečníkem (per vias naturales), nebo endoskopická – vyjmutí tělesa z žaludku či tlustého střeva. V nejnutnějším případě může být operační, dojde-li ke komplikacím – ileus, ischemická nekróza střeva, perforace střeva. Důležitým faktorem je peristaltika střev, která může mít vliv na odchod cizího tělesa ze zažívacího traktu. Ovlivňuje ji věk klienta, jeho mobilita, nedostatečný příjem stravy, nedostatek tekutin. Negativní vliv mají i vedlejší účinky léků (Morphin, Ferronat, Aktiferrin). Kazuistika 1 Žena, T. J., nar. 1921, důchodkyně, obézní, léčí se s demencí, depresivním syndromem, hypertenzí, anémií, ICHS. Klientka spolkla drátek ze zubní protézy velikosti 7 mm. Na chirurgické oddělení byla přijata k observaci a vyloučení komplikace – perforace střeva a také k předpokládanému odchodu cizího tělesa per vias naturales.

34 FlorEnCE 9/2009

Obr. 1. Prostý snímek břicha vstoje – uložení drátku v pravém podbřišku, v oblasti baze céka

Obr. 2. Detail prostého snímku břicha

Obr. 3. Drátek ze zubní protézy

Na provedeném RTG nativním snímku břicha se drátek nachází v pravém mezogastriu, v oblasti baze céka. Nejsou známky perforace ani ileu. Léčba spočívala v podpoře pasáže střev – voluminózní stravou, byla podávána laxancia. Infúzní terapií a sledováním příjmu tekutin zlepšena celková hydratace organismu.

Opakované RTG snímky prokazují zaklínění drátku v apendixu, a proto je klientka připravována ke kolonoskopickému vyšetření. Provedena pankoloskopie až do céka, avšak drátek nebyl nalezen. Klientka proto převezena na skiaskopický stůl, kde se pod skiaskopickou kontrolou a po opakovaných pokusech podařilo drátek proudem vody vypláchnout a pomocí endoskopických kleští vytáhnou z těla ven. Klientka realimentována, pasáž střev obnovena, a žena proto mohla být propuštěna do domácího ošetřování. Kazuistika 2 Pacient F. J., nar. 1980, sportovně založený vysokoškolský student. Lyžoval na běžkách na lesní cestě, kde byly sněhem zaváté spadané větve. K nehodě došlo při jízdě z kopce. Klient upadl, po několika metrech jízdy po hýždích došlo ke vniknutí smrkové větve síly asi 3 cm přes overal do konečníku. Muž si větev tahem sám vytáhl a pokračoval v jízdě na lyžích ještě asi 2 km. Dostal se k chatě, odtud ho otec převezl autem do přerovské nemocnice. Úraz se stal ve 14 hodin, do nemocnice se dostavil v 15 hodin. Na chirurgické ambulanci si na mechanismus úrazu pamatuje, je orientovaný, nezvrací, TK 130/80, puls 80. Břicho je špatně prohmatné pro svalový spasmus, bolestivost s náznakem peritoneálního dráždění v levém podbřišku. Při vyšetření per rectum v dosahu prstu

Obr. 4. Názorné označení místa, kde došlo k vniknutí větévky do dutiny břišní


Měla jsem možnost osobně sledovat jednotlivá období tohoto příběhu se šťastným koncem. Jako sestra na lůžkovém oddělení, stomasestra, která ho naučila ošetřovat stomii, jsem mu dodávala naději a spolu s ním měla radost z lepšícího se zdravotního stavu.

Obr. 5. Snímek pořizovaný na operačním sále – smrková větévka

nejsou známky krvácení, perforační otvor nenalezen. Nativní snímek břicha je negativní. Sonografie břicha nevylučuje malou kolekci tekutiny při bazi Douglasova prostoru. Z toho důvodu indikována irrigografie vodným kontrastem – je hodnocen únik kontrastní látky v distální oblasti rektální ampuly. Zdravotní stav vyžaduje zajištění subclavie, odebrány krevní vzorky, erymasy k operaci, zaveden permanentní katetr. Pacient přijat na JIP, zajištěn monitoring základních životních funkcí, připraven k akutní operaci. Při operaci nalezen perforační otvor rekta asi v 15 cm, dále cizí těleso – smrková větévka velikosti 12 cm. Provedena sigmoideostomie. Suturu perforace rekta nebylo možno provést – nachází se pod dnem pánevním. Do rekta proto zaveden pertubační drén. Pooperační období klient vzhledem k věku a dobrému zdraví zvládl velmi dobře. Naučil se ošetřovat stomii, a proto mohl být propuštěn do domácího ošetřování. Dochází na chirurgickou ambulanci do proktologické poradny k pravidelným kontrolám, je poučen o nutnosti rehabilitovat svěračový aparát konečníku pravidelným cvičením. Po 2 měsících byl extrahován pertubační drén, naplánována rehospitalizace za účelem vyšetření aborálního úseku střeva, jeho průchodnosti, vyloučení stenózy, včetně defekografie. Výsledky proběhlých vyšetření – irrigografie a defekografie – jsou velmi příznivé. Ampula volná, prostupná, svěrač konečníku normotonický s dobrou inervací a zcela funkční. Po 3 měsících od úrazu provedena dekolostomie, obnovena kontinuita trávicí trubice.

Kazuistika 3 Muž, Š. L., nar. 1966, poprvé si cizí těleso úmyslně zavedl v roce 1997. Byl zaměstnancem obchodu se zeleninou a tehdy se v alkoholovém opojení vsadil se spolupracovníky, že si zavede do konečníku rozvětvenou mrkev. Nejprve se styděl, cítil bolest a později rozkoš. Vzhledem k tomu, že mrkev nešla vytáhnout, navštívil nemocnici a byl přijat k operaci. V celkové anestezii v gynekologické poloze byl pokus o vytažení tělesa neúspěšný, mrkev byla až v rektosigmatu. Proto byla provedena dolní střední laparotomie a těleso se velmi obtížně podařilo bimanuálně extrahovat. Velikost mrkve byla 10 x 12 cm, téměř tvaru koule. Pooperační období zvládl dobře a byl propuštěn do domácího ošetřování. S aplikací cizího tělesa pokračoval muž po půl roce – zaváděl si pingpongové míčky (aby šly vytáhnout), opětovně cítil rozkoš. Aplikaci prováděl jednou za 2–3 měsíce. Byl ženatý, měl 14letou dceru. V roce 2002 se s ním manželka rozešla, neshody v sexuální oblasti, rozvedli se. Také s jinou ženou se po roční známosti rozešli. V té době si zavedl do konečníku 2 mikrotenové sáčky s granulemi pro psa. Dostavil se na chirurgickou ambulanci, močil po kapkách, proto zaveden permanentní katetr. Na stolici nechodil.

Obr. 6. RTG nativní snímek břicha vstoje, znázorňující psí granule v konečníku a rektosigmatu

praXE

Obr. 7. RTG snímek břicha vstoje, znázorňující postupný odchod granulí z konečníku. Fota archiv chirurgického oddělení nemocnice Přerov

Břicho bylo měkké, bez známek ileu. Při vyšetření per rectum – vyšetřitelné pro celou ruku – se podařilo část sáčku s granulemi extrahovat. Muž opakovaně docházel na kontroly na chirurgickou ambulanci, opakované RTG snímky prokazují postupný odchod granulí z konečníku. Po 8 dnech se podařilo spontánně vypudit zbytek sáčku s granulemi. V roce 2004 se vrátil k manželce; v sexu nejsou potíže, ale manželka nedává najevo své sexuální pocity. V roce 2005 si muž zavedl do konečníku 1,5litrovou PET láhev i s aviváží. Prožíval velkou rozkoš, hlavně při přelévání tekutého obsahu. S lahví chodil 14 dní. Na chirurgickou ambulanci přichází ve 24 hodin – má nauzeu, břicho je měkké, bez známek pneumoperitonea, palpačně citlivé v podbřišku. Udává bolest zad, dysurii, nejí. TK 130/80, puls 78. Při vyšetření per rectum je anus volně prostupný pro celou ruku, v 10 cm je hmatná PET láhev – nejde vytáhnout. Pacient připraven k operaci. Při divulzi anu je hmatné oválné dno PET láhve, manuálně nelze vybavit per rectum. Provedena explorativní laparotomie – láhev se nachází v sigmatu, které je extrémně rozepjaté, ale vitální, bez poškození. Per rectum láhev punktována, uvolněn její obsah, poté se bimanuálně, dosti obtížně, podařilo láhev per rectum extrahovat. Revidováno sigma – bez známek perforace. Po operaci pacient hospitalizován na JIP, na standardním oddělení a po týdnu propuštěn do domácího ošetřování. Psychiatrické konzilium hodnotí chování klienta jako poruchu sexuální preference, doporučeno sledování v psychocentru. Klient upozorněn na eventuální možnost vývodu střeva v budoucnosti. (hraverka@seznam.cz)

FlorEnCE 9/2009 35


praXE

PrůjMová oneMocnění inFeKČní etiologie v DětsKéM věKu střevní infekce patří stále k závažným problémům ve světě i u nás. Po infekcích dýchacích cest jsou druhým nejčastěji se vyskytujícím onemocněním. zvláště u malých dětí, především v kojeneckém věku, zůstávají akutní průjmy i přes zlepšující se péči v mnoha ze­ mích závažným problémem, mimo jiné i pro velkou mortalitu. roč­ ně ve světě umírá na střevní infekce přes 20 miliónů lidí, hlavně dětí v nízkém věku.

Jana Přecechtělová Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno 1997: ukonč. SZŠ, Vyškov – všeob. zdrav. sestra; 2003: absolv. kursu psychologie a pedagogika dítěte; od 1997: KDIN, FN Brno, dětská sestra u lůžka; 2009: PSS – Ošetř. péče v pediatrii

36 FlorEnCE 9/2009

K velké úmrtnosti, u níž v rozvojových zemích hraje velkou roli i nedostatek lékařské péče, přispívá nezralost imunitního systému u nejnižších věkových skupin. Původci nákaz mohou být mikroby, bakteriální toxiny, viry i paraziti. Přenos nákazy se děje vesměs cestou alimentární, a to buď kontaktem, nebo nepřímo potravinami či vodou. Inkubační doba je poměrně krátká – u bakteriálních toxinů několik hodin, u bakteriálních, virových a parazitárních nákaz většinou 1–3 dny. průjem, dělení Zažívací ústrojí je osídleno obrovským množstvím mikroorganismů označovaných jako střevní flora. Ta se skládá převážně z bakterií. Bakterie zde vytvářejí životní společenství, v němž jsou různé druhy v rovnovážném stavu. Choroboplodné (patogenní) bakterie mohou tuto rovnováhu narušovat, užitečné nechoroboplodné (fyziologické) bakterie přispívají k jejímu udržení. Počet zárodků v průběhu střeva stoupá, nejvíce bakterií tedy nacházíme v tlustém střevu. Záleží na místě postižení trávicí trubice, proto při postižení žaludku převažuje zvracení, při postižení střeva spíše průjmy. Průjem definujeme jako poruchu gastrointestinálního trávení a vstřebávání a jeho nejčastějšími příznaky jsou nauzea, zvracení, průjmovité stolice, bolesti břicha, křeče, tenesmy a teploty. S určitou mírou nepřesnosti můžeme za průjem označit 3 a více neformovaných až vodnatě řídkých stolic za den. Pacienti při průjmovém onemocnění ztrácejí tekutiny a elektrolyty stolicí, zvracením, pocením. Těžké ztráty mohou vést k dehydrataci se závažnými následky. Podle klinického průběhu rozlišujeme průjem prostý (enterocolitis acuta) a průjem toxický (enterocolitis acuta toxica). Dehydratace je klasifikována do čtyř stupňů – viz tabulka. U prostého průjmu jsou stolice řidší, častější, objevuje se mrzutost a nechutenství, eventuálně zvracení, nejsou

známky dehydratace, tělesná hmotnost se snižuje maximálně o 1–2 %. U toxického průjmu se objevuje dehydratace, acidóza, šok. Tyto poruchy ohrožují základní životní funkce CNS, srdce, krevního oběhu, činnost ledvin. U dětí vidíme četné vodové až stříkavé stolice, objevuje se horečka, pravidlem bývá zvracení, halonované oči, bledá, na periferii chladná kůže. Dítě bývá apatické, jindy naopak dráždivé, neklidné, klesá krevní tlak, zrychluje se puls, dítě méně močí. U středně těžké a těžké dehydratace je nutno stanovit typ dehydratace – zda jde o dehydrataci izotonickou (nejčastěji), kdy je stejnoměrná ztráta solí i vody, hyper- či hypotonickou (méně častá), převažuje ztráta vody. Svým průběhem je nejzávažnější hypertonická dehydratace, děti jsou ohroženy edémem mozku. Charakteristické je těsto-

vité prosáknutí podkoží, dítě je žíznivé, neklidné. Těžké dehydratace jsou vždy provázeny metabolickou acidózou, proto je nutné i sledování ASTRUP a hladin iontů. Podle etiologie rozlišujeme průjmy neinfekční a infekční. Průjmy neinfekční vznikají při kvantitativních a kvalitativních chybách ve výživě – při překrmování dětí, jindy naopak nedostatečnou výživou, u kojenců plně kojených pozorujeme až tzv. hladové stoličky. Průjmovité stolice se také objevují po nepravidelném kojení (kojení po 1–2 hodinách). Neinfekční průjmy dále vznikají při různých formách malabsorpčního syndromu, jako je intolerance kravského mléka, gliadinu nebo také po antibiotické terapii. Průjmy infekční vznikají při infekci enterální i parenterální. U kojenců se často setkáváme s kombinací enterální i parenterální infekce, zejména to bývá průjmové onemocnění probíhající současně s onemocněním respiračním. Tyto průjmy lze vysvětlit tak, že při parenterálních infekcích jsou současně narušeny i různé funkce trávicího ústrojí, zejména vyměšování trávicích šťáv, dále se uplatňují reflexní mecha-


nismy ovlivňující jak sekreční činnost, tak střevní peristaltiku. Enterální průjmy mohou být způsobeny různými mikroby, bakteriálními toxiny, viry nebo parazity. Průjmová onemocnění vyvolaná: • bakteriemi – přenos infekce potravou (i zmrazené maso), nápojem nebo přímým stykem, nejčastějšími původci u nás jsou salmonely, Campylobacter jejuni, patogenní kmeny Escherichia coli, yersinie, shigely. Incidence shigelových průjmů je v posledních letech v ČR nízká, • bakteriálními toxiny – termostabilní toxin způsobuje nauzeu, křeče v břiše a zvracení, termolabilní toxin aktivuje střevní enzymy, což způsobuje sekreci tekutin do střeva s následným průjmem. Dělení dle inkubační doby: velmi krátká inkubační doba – do 6 hodin, stafylokoková enterotoxikóza a otrava toxinem Bacillus cereus, kdy toxiny jsou již v potravě; středně dlouhá inkubační doba – do 18 hodin, otravy z potravin toxinem B. cereus a Clostridium perfringens, při nichž toxin vzniká teprve v trávicím traktu; dlouhá inkubační doba – způsobené botulotoxinem. • Viry – v průmyslově vyspělých zemích patří mezi nejčastější původce viry, a to rotaviry: Norwalk virus, adenoviry, enteroviry, koronaviry, kaliciviry, astroviry a toroviry. • Parazity – k onemocnění dochází nejčastěji požitím kontaminované potravy a pitné vody. Tato onemocnění mohou vyvolat Entamoeba histolytica (měňavka úplavičná), Giardia intestinalis (střevní lamblia), Balantidium coli (vakovka lidská), Schistosoma mansoni (krevnička střevní), kryptosporidia u imunodeficientních osob. terapie Rehydratace. Při všech akutních průjmech je rozhodující včasná rehydratace s úpravou vnitřního prostředí. Zde je nutné přihlížet k základní denní potřebě tekutin – u kojenců 150 ml/kg/ den, k objemu stolic, zvratků a teplotě. U dehydratovaných kojenců podáváme 150–400 ml/kg/den. U lehčího průjmového onemocnění lze hradit ztráty tekutin a elektrolytů perorálně. U kojenců, u nichž je fyziologicky snížena koncentrační schopnost ledvinných tubulů, lze použít orální roztok 50, doporučovaný WHO, se sníženou koncentrací natria. U batolat a starších dětí můžeme použít Valíkův roztok či iontový nápoj. Při těžké de-

hydrataci a u dětí se zvracením je perorální rehydratace kontraindikována. Zde zpravidla zahajujeme terapii intravenózně podávanými roztoky současně s korekcí vnitřního prostředí a ionty. Realimentace. Hladovění u dětí je nežádoucí. U kojených dětí doporučujeme vynechání stravy po dobu 24 hodin, kdy podáváme jen 5% rýžový odvar, pak postupně přecházíme na plné kojení, ale velmi zvolna. Mateřské mléko je významným imunologickým ochranným mechanismem novorozence a kojence. V realimentaci kojenců s umělou výživou doporučujeme přípravky umělé výživy s omezením laktózy, protože při průjmovém onemocnění dochází vždy k poškození tenkého střeva, které může vést k malabsorpci živin, hlavně laktózy. U kojenců, kteří zvracejí, zkoušíme zpočátku podávat ruský čaj slazený glukopurem, pokud jej tolerují. U kojenců s těžším průběhem a protrahovaným průběhem rotavirové enterokolitidy nebo kampylobakteriózy s následným neprospíváním používáme k realimentaci přípravky se sníženým obsahem laktózy. Pozvolné převádění na normální stravu u těchto dětí doporučujeme i po delší době po propuštění. U batolat a starších dětí podáváme dietu bez mléka, mléčných výrobků a tuků. U batolat je vhodné podávat stravu v kašovité formě. Při intoleranci kravského mléka používáme v realimentaci preparáty s vysoce hydrolyzovanou bílkovinou, hypoalergenní a bez laktózy nebo sójové preparáty bez laktózy. Z ovoce doporučujeme jen banány a loupaná jablka. Nespecifické protiprůjmové prostředky. Účelem této symptomatické terapie je zvýšit resorpci vody a elektrolytů ve střevě. Podáváme adsorbencia – carbo adsorbens, střevní dezinficiencia – kloroxin, eventuálně střevní eubiotika, jako je Lactobacillus helveticus, Acidophilus aj. Podávání antimolitik a antisekretorik není v dětském věku vhodné. Specifické antimikrobiální látky. Tyto léky se podávají jen u těžkých a septických forem průjmů, nejčastěji používáme trimetoprim se sulfametazolem a cefalosporiny. Extraintestinální komplikace u průjmových onemocnění Tyto komplikace se u průjmových onemocnění vyskytují ve všech věkových skupinách. Jde zpravidla o endogenní nákazy, k nimž dochází při oslabení místní nebo celkové odolnosti. U novo-

rozenců převažují sepse a meningitidy (E. coli, salmonely). U větších dětí jsou častější infekce močových cest (E. coli, salmonely), žlučových cest, respirační infekce, osteomyelitidy (salmonely), erythema nodosum – jako postižení kůže (salmonely, yersinie), reaktivní artritidy (nejčastěji salmonely). Postiženi jsou především pacienti, kteří trpí jiným závažným onemocněním (diabetes mellitus, kolagenózy, nádorová onemocnění, nemoci krvetvorby), dále pacienti s imunosupresí, včetně AIDS, pacienti po operacích a s kostními nebo kloubními poruchami. Klinický obraz je závislý na tom, který orgán byl postižen. Diagnóza se stanovuje kultivačním nálezem z hemokultury, mozkomíšního moku, moči, žluči, hnisu apod. Tyto stavy vyžadují většinou intenzivní léčbu, antibiotika volíme z hlediska dostatečné baktericidní koncentrace v cíleném orgánu a dle předpokládané citlivosti vyvolávajícího agens. U dětí do 1 roku věku se po proběhlém akutním průjmovém onemocnění nezřídka setkáváme s alergií na kravské mléko nebo na gliadin, neprospíváním po různě dlouhou dobu. Kazuistika Pacient L. M., narozen 16. 11. 2000, byl hospitalizován 21. 2. 2009 na Klinice dětských infekčních nemocí (KDIN) FN Brno, oddělení JIP 52, s diagnózou gastroenterocolitis acuta. Základní anamnéza: RA: matka narozena 1975, astmatička, otec narozen 1970, zdráv, bratr narozen 1999, astmatik. OA: pacient z druhé gravidity, rizikové těhotenství pro krvácení v 5. měsíci, porod bez komplikací (plodová voda byla zkalená), psychomotorický vývoj v normě, jen hůře vyslovoval. Strava: plně kojen 11 měsíců, nyní strava bez omezení. Očkování: řádné, pacient trpí epilepsií, proto očkován na KDIN, nadstandardní očkování nemá. Dětské infekční nemoci: neměl. Úrazy: neměl. Operace: adenotomie, tonzilektomie 10/2007. Hospitalizace: opakovaně na neurologické klinice pro epilepsii, na interní klinice – astma bronchiale, atopický ekzém, na infekční klinice pro peritonzilární absces, na klinice ORL – adenotomie, tonzilektomie. Dispenzarizace: neurologie, poslední kontrola 12/2008, v pořádku, alergologie, psychiatrie. Onemocnění: lehká mozková dysfunkce (LMD), epilepsie, astma, ekzém. SA: žije s rodiči a bratrem, kolektiv mateřské školky. EA: zvířata doma nemají, kontakt s onemocněním: matka od neděle horečky. FA: Dépakine chrono 1-0-1, Strat-

aKtUÁlně

FlorEnCE 9/2009 37


tera 2-0-0, Budair, vdechy 2-0-1, Theoplus 1-0-0, Zeldox 2 ml, inhalace 0-0-1. FF: řídké stolice, močí méně, poslední močení se stolicí, chuť k jídlu nemá, udává žízeň, spánek v normě. Alergie: pes, kočka, trávy, plísně, roztoči. Nynější onemocnění: pacient má potíže od včerejšího rána, tělesná teplota 38 °C, zvracel, byl u pediatra, který doporučil orální rehydrataci. Stav se nelepší. Pacient zvracel 18krát, neudrží tekutiny, stolice průjmovité, močí méně, nyní bez teplot. Byl na dětské pohotovosti, kde doporučeno přijetí na naši kliniku. Stav při přijetí: chlapec bledý, schvácený, nekomunikuje, je spíše ustrašený. Zornice izokorické, na osvit reagují. Hrdlo je prosáklé, jazyk povleklý. Akce srdeční pravidelná. Dýchání čisté, břicho měkké, nebolestivé. Meningeální příznaky nejsou přítomny. Vzhledem k četnosti zvracení a řídkých stolic jsou již patrné známky dehydratace, pacient je po přijetí na oddělení ihned uložen na lůžko a ošetřující lékař zavádí intravenózní terapii krystaloidy a glukózou. Při zavádění žilní linky se také odebírají základní krevní odběry a odběr stolice na bakteriologické vyšetření. Tělesná teplota je 39 °C, dle ordinací jsou podána antipyretika, po kterých teplota klesá. Chlapec je schvácený, spavý, ale již nezvrací. Večer zkouší sestra podávat po lžičkách čaj, který pacient toleruje. Močení je dostatečné, stolice od přijetí také nebyla. 2.–3. den: pacient nezvrací, stolice nebyla, tekutiny a předepsanou stravu toleruje. Pokašlává a vzhledem k rozvíjejícímu se respiračnímu infektu je lékařem k zavedené terapii ordinována i ATB léčba – Primotren intravenózně 3krát denně. Po celý den se objevují jen mírné subfebrilie. Stav pacienta se zlepšil, proto byl převezen z JIP 52 na standardní oddělení 54. Infúzní terapie zrušena, pokračuje se v léčbě perorálními antibiotiky. Z laboratorního nálezu: odběr stolice na obligátní střevní patogeny ze dne 21. 2. negativní. 4. den: od rána chlapec opakovaně zvrací, znovu zavedena kapací infúze, po které se stav mírně zlepšil. Průjem nemá. Doporučen jen čaj po lžičkách. Pokračuje se v zavedené terapii.

Ilustrační fota: Jindřich Studnička

praXE

5.–6. den: pacient zvrací jen jednou, má nechutenství, ale postupně začíná jíst a pít. Terapie stejná dle ordinací ošetřujícího lékaře. 7. den: pacient je v celkově dobrém stavu, propuštěn do domácího ošetřování s doporučením klidového režimu, strava ještě s omezením mléka a mléčných výrobků, z ovoce jen jablka a banány. Nekonzumovat kyselá a aromatická jídla. Užívat ještě 5 dní Biseptol tablety, 480 mg per os po 12 hodinách, 2krát denně. Po dobrání antibiotik nutná kontrola u obvodního pediatra.

Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení periferní žilní kanyly Cíl: u dítěte nedojde k poškození a vzniku infekce. Plán: všímat si možných známek infekce a zarudnutí v místě vpichu, pečovat o flexilu a její okolí dle standardu, vést přesné záznamy v dokumentaci. Hodnocení: okolí flexily je klidné, bez známek infekce.

Ošetřovatelská péče a diagnózy Zvýšená tělesná teplota z důvodu infekce Cíl: dítě bude mít teplotu v normálním rozmezí. Plán: kontrolovat tělesnou teplotu (TT) v pravidelných intervalech, zajistit stabilní teplotu prostředí, nabízet dostatečné množství tekutin, při zvýšení TT informovat lékaře a podat antipyretika.

Porucha příjmu potravy z důvodu onemocnění Cíl: dítě bude mít správnou dietu a nebude odmítat stravu. Plán: zajistit odpovídající dietu, volit vhodnou formu stravy, zajistit dostatečný přísun tekutin, kontrolovat přijaté množství potravin. Hodnocení: dítě stravu toleruje, jí s chutí, tekutiny přijímá v dostatečném množství.

Hodnocení: pacient je po dobu hospitalizace bez febrilií, jen občas se objeví mírné subfebrilie, po aplikaci antipyretik teplota klesá.

stupně dehydratace

38 FlorEnCE 9/2009

minimální

zvýšená žízeň

lehká oligurie

lehká

zvýšená žízeň

oligurie

oschlé rty

střední

výrazná žízeň

oschlé rty a sliznice

vpadlá fontanela

snížený turgor

chabé podkoží

apatie

těžká

příznaky středně těžké dehydratace

cyanóza

chladná akra

nitkovitý puls

tachypnoe

poruchy vědomí


Dýchací cesty – omezená průchodnost pro silné zahlenění Cíl: dítě bude volně a dostatečně dýchat, fyziologické funkce budou v normě. Plán: sledovat dýchání dítěte, zajistit volné dýchací cesty a správnou vlhkost vzduchu. Hodnocení: dítě dýchá volně, je klidné a spokojené, prokrvení v normě. Deficit znalostí, vědomostí Cíl: dítě bude seznámeno s vlastním onemocněním (s ohledem na jeho věk a onemocnění LMD), rodiče průběžně seznamováni s principy léčby a ošetřováním. Plán: vysvětlit dítěti i rodičům všechny diagnostické, terapeutické i ošetřovatelské činnosti, ověřit si, zda rozuměli, dítě slovně motivovat ke spolupráci a vhodnými podmínkami (prostředí, hra, zaměstnání) předcházet projevům dětského hospitalismu. Hodnocení: dítě i rodiče jsou informováni, spolupracují, projevují zájem a jsou motivováni ke spolupráci. Zvracení Cíl: dítě nebude zvracet, nebude mít úbytek na váze, bude přijímat potravu bez vedlejších projevů a komplikací. Plán: zaznamenávat četnost a množství zvratků v ošetřovatelské dokumentaci, všímat si příměsí, barvy a zápachu, zajistit dítěti po zvracení výměnu oblečení, výplach úst čistou vodou, konzultovat s nutriční terapeutkou vhodnost podávané stravy. Hodnocení: pacient nezvrací, tekutiny a zvolenou dietní stravu toleruje. Edukace pacienta s lMd U dítěte nelze počítat s pochopením a vhledem k problematice diagnostických a terapeutických postupů je nut-

no akceptovat jeho nezralost vzhledem k věku a podle stupně závažnosti mentální retardace. Kontakt s dítětem při nutných lékařských a ošetřovatelských úkonech vše významně usnadňuje. Pokud to nevyžaduje akutnost situace, ponecháváme dítěti dostatek času, aby se seznámilo s prostředím, navážeme s ním rozhovor. V řeči se vyhýbáme složitějším a pro dítě neznámým slovům, hovoříme v kratších větách, necháme pacienta opakovat jeho slovy, podporujeme a chválíme jeho projev. Vysvětlujeme, co budeme provádět, někdy s úspěchem použijeme loutku na předvedení úkonu. U jednoznačně bolestivých úkonů omezíme jejich délku. I při nich udržujeme s dítětem verbální kontakt. Po úkonu dítě vždy hodnotíme pozitivně. Nebojme se chválit ani odměňovat. Nevhodně proběhlý kontakt může ztěžovat práci nejen nám, ale i dalším zdravotníkům při příštích kontaktech. Při spolupráci s rodičem, který bývá při zákroku nebo jeho plánování přítomen, pamatujeme na to, že posílení jeho úzkosti se okamžitě přenáší i na dítě. Malý pacient v určité fázi narůstající úzkost nemusí zvládnout, byť byl předem motivován ke zvládnutí a byla provedena veškerá příprava. Úzkostná reakce může mít navenek podobu obranných pohybů, útěku i agrese vůči lidem i věcem. Je nanejvýš vhodné ponechat si ve vlastní kompetenci ukončení kontaktu s dítětem. Přitom můžeme verbálně označit situaci jako příliš těžkou a ocenit boj dítěte se strachem. Jako úspěšný můžeme před dítětem označit i kontakt, kdy byla splněna jen část úkonů. Někdy se u extrémně úzkostného dítěte nelze vyhnout medikaci před nutným výkonem. Pak je vhodné krátkodobě působící anxiolytikum typu midazolamu. I tehdy ale po pře-

stálém výkonu dítě za zvládnutí pochválíme, protože lék mohl pouze pomoci, ale zvládnout situaci muselo samo dítě. Pacienti s LMD bývají někdy medikováni pro přidružené poruchy chování. Při medikaci neuroleptiky je nutno počítat s jejich modifikujícím vlivem na bolest.

praXE

závěr Průjmová onemocnění jsou jedním z velice častých zdravotních problémů. Stále se setkáváme s recepty používajícími syrová nebo nedostatečně upravená vejce, s konzumací syrového nebo nedostatečně propečeného masa. Je nutné si uvědomit, že syrové potraviny mohou obsahovat nebezpečné mikroorganismy. Bakterie se množí zejména při teplotě od 5 °C do 60 °C, proto pokrmy uchováváme horké nebo rychle zchladíme a skladujeme v lednici. Zatímco proti norovirovým infekcím nelze očkovat, před rotavirovým onemocněním, zvláště u kojenců, se lze chránit účinnou očkovací látkou, která se polyká. Účinnost u dostupných očkovacích látek je vyšší než 90 %. Literatura: TRNKOVÁ M, FUSKOVÁ E. Etiologie průjmových onemocnění v dětském věku, Causa Subita, 2000. BENEŠ J, et al., Význam antibiotické léčby u akutních průjmových onemocnění, Klinická mikrobiologie, 2000. DOLEŽEL Z, KOPEČNÁ L. Novější trendy v terapii dehydratace, Martin: JLF UK, 1999. BARTOŠOVÁ D, et al., Trendy soudobé pediatrie, Galén, 2003. JIRSENSKÁ Z, FUSKOVÁ E. Extraintestinální komplikace průjmových onemocnění v dětském věku, Amireport, 1998. (scherill@centrum.cz)

Inzerce

FlorEnCE 9/2009 39


VÝzKUM

ProČ jsou sestry nesPoKojené? Fluktuace sester je v České republice poslední dobou stále velmi aktuální a všeobecných sester je ve zdravotnických zařízeních ne­ dostatek. naše šetření, s jehož výsledky vás seznámíme, se zabývalo důvody, proč jsou sestry nespokojené a proč ze zdravotnictví od­ cházejí. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 134 sester. Probíhalo v Praze, Plzni, Českých budějovicích, strakonicích, Písku, táboře a Pelhřimově.

Bc. Lenka Pavlíková 1986–1990: SZŠ, Písek, obor zdravotní sestra; 1990–1992: zdravotní sestra, chirurgie- ambulance, Strakonice; 1992–2000: sálová instrumentářka, tamtéž 1995–1997 PSS v oboru instrumentářka na operačním sále, IVDPZ, Brno; 2006–2009: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, bakalářské studium, obor všeobecná sestra; od roku 2006: staniční sestra, chirurgie; od roku 2008: vedoucí skupiny pro tvorbu st. oš. postupů; nyní Jihočeská univerita v Českých Budějovicích, magisterské studium, obor obecná chirurgie; členka České asociace sester

Výsledky jsou alarmující Alarmující je, že z výzkumného souboru 36 % sester přemýšlí o odchodu ze zaměstnání (viz graf 1). Mezi nejčastějšími důvody odchodu udávaly sestry směnný provoz, nízké finanční ohodnocení, špatné pracovní podmínky, špatný kolektiv a mnoho nekvalifikované práce (viz graf 2). Dotazníkové šetření potvrdilo, že fluktuaci sester ovlivňuje šíře nabídky pracovních míst na trhu práce v místě, kde žijí. 25 % sester v dotazníku uvedlo, že neuvažuje o odchodu ze zaměstnání, protože nemají kam odejít. 23 % odpovědělo, že má dobrý kolektiv. 15 % má dobré pracovní podmínky. 8 % je dobře finančně ohodnoceno. 27 % respondentů neuvažuje o odchodu z důvodu rodinného zázemí v místě (viz graf 3). Ukázal se neuralgický bod – je jím management Dle názoru sester vedoucí pracovníci zdravotnických zařízení nerealizují

opatření zabraňující fluktuaci. Říkají: „Jestliže prožijeme jednu třetinu života v práci, chceme, aby se nám tam líbilo, abychom se mohly realizovat, do práce se těšit, být v ní respektovány, a ne neustále ignorovány nebo podceňovány.“ Je třeba změnit myšlení a jednání manažerů. To vyžaduje novou filozofii postavenou na přesvědčení, že v moderním ošetřovatelství je sestra důležitější než vybavení oddělení nebo špičková technika. problémy sester může vyřešit management V příspěvku jsme zmapovaly několik oblastí. První se týkala nepřetržitého provozu, v druhé oblasti jsme se zabývaly šíří nabídky pracovních míst na trhu práce a třetí oblast hodnotila management nemocnic. Přestože náročný směnný provoz, práce o svátcích a o víkendech stojí za tím, že se zvyšuje fluktuace sester, hlavní příčinou je podle

Graf 1. Přemýšlejí sestry o odchodu ze zaměstnání?

64 % Ne

36 % Ano

Graf 2. Důvody fluktuace z pohledu sestry

6% 6%

32 % 29 % 27 %

■ směnný provoz ■ nevhodné pracovní podmínky ■ mnoho nekvalifikované práce ■ nízké finanční ohodnocení ■ špatný kolektiv

Graf 3. Důvody zabraňující odchodu ze zaměstnání z pohledu sestry

15 % 23 %

8% 27 %

25 % 2%

Bc. Mgr. Helena Michálková Nemocnice Strakonice, a. s., chirurgické oddělení Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

40 FlorEnCE 9/2009

■ dobrý kolektiv ■ dobré pracovní podmínky ■ dobré finanční ohodnocení ■ nemám kam odejít ■ mám zde rodinu ■ jiné

jejich názoru špatná politika managementu nemocnic. Z výsledků šetření plyne, že fluktuace sester ve zdravotnických zařízeních by se mohla snížit, pokud by management nemocnic poskytl sestrám možnosti větší flexibility pracovní doby, umožnil jim práci na oddělení, které by je zajímalo a uspokojovalo. Podle názoru sester je jedním ze základních předpokladů úspěchu jakékoli organizace zdravá organizační kultura, která přináší pozitivní motivaci a posílení týmové práce. Kdyby se to podařilo, sestry by se cítily dobře.


oDšKoDnění PsychicKé újMy na zDraví

prÁVo

juDr. MuDr. l. vondráček, Mgr. z. volejníková Poskytování zdravotní péče je upraveno řadou právních předpisů různé právní síly. je oprávněný požadavek, aby právní předpisy korespondovaly s vývojem medicíny a poskytování zdravotní péče upravovaly tak, aby odpovídaly potřebám a chránily zájmy nejen pacientů, kterým je péče poskytována, ale i těch, kteří zdravotní péči poskytují. a to včetně oblasti odškodnění škod vzniklých při poskytování zdravotní péče. Kazuistika Před 4,5 roky záchranář poskytoval péči pacientovi, který byl po autohavárii dezorientovaný, takže nebylo reálně možné odebrat všechny potřebné anamnestické údaje. Při ošetřování dutiny ústní, kdy byly odsávány hlen, sliny a krev, pacient kašlal a plival obsah dutiny ústní kolem sebe. Ošetřující měl rukavice. Přestože měl i brýle, stalo se, že se při náhlém zakašlání dostal krvavý obsah dutiny ústní pacienta ošetřujícímu do obou očí. Současně s poskytováním péče pacientovi bylo neodkladně provedeno ošetření očí i u záchranáře. Druhý den, po zlepšení a stabilizaci stavu, pacient sdělil, že je HIV pozitivní. Poškozený záchranář byl bez odkladu přijat na příslušné oddělení jiného specializovaného zdravotnického zařízení, kde byla ihned provedena všechna doporučená vyšetření a ošetření, aby se zabránilo možnému vzniku závažného onemocnění. Nebylo možné vy-

loučit přenos infekčního agentu krevní cestou z úst zraněného do očí ošetřujícího. Poškozený byl po dobu 14 dnů práce neschopný. Pak do práce nastoupil s tím, že je velice stresován skutečností, že může být nakažen HIV, a v práci mu bude lépe. Psychologickou nebo psychiatrickou intervenci nepožadoval. Po zjištění (na základě vyšetření), že je trvale HIV negativní, se stav upravoval a přetrvává pouze pocit, že odškodnění nebylo dostatečné. Podle něho nebyl odškodněn psychický stres a přetrvával pocit, že zaměstnanci nejsou dostatečně chránění. odškodnění v důsledku duševní újmy HIV pozitivní pacient nic nezanedbal. Ihned potom, co se zorientoval, svoji HIV pozitivitu hlásil, jak mu ukládá právní předpis. Zraněnému tedy nelze nic vytýkat.

Poškozený, který byl 14 dnů práce neschopný, dostával v souladu s platnými předpisy po tuto dobu plný plat. Zaměstnavatel uhradil vše, co na něm bylo požadováno. Je nesporné, že reálná obava a vědomí, že mohu být nakažen virem HIV, je velice závažná skutečnost, na kterou při odškodnění právní předpis pamatuje. Při odškodnění takového případu je možné vycházet z ustanovení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, kde je stanoven možný rozsah odškodnění v případě vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací. Bylo by též možné věc hodnotit jako posttraumatickou stresovou reakci. Problém je ovšem v tom, že poškozený musí svoje psychické útrapy doložit, a to psychiatrickým vyšetřením, které stav objektivizuje.

MUDr. JUDr. Lubomír Vondráček

pozor na promlčecí lhůtu Poškození zdraví je však třeba řešit v zákonem stanovené lhůtě, jinak se nárok na odškodné promlčí. Promlčecí lhůta pro náhradu škody na zdraví je dvouletá a běží ode dne, kdy se poškozený dověděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. V tomto konkrétním případě je opravdu nutné zdůraznit, že právo svědčí pouze tomu, kdo se ho včas a správným způsobem domáhá. Chyba nebyla na straně pacienta ani zaměstnavatele. Kde tedy byla chyba? HIV pozitivní pacient jednal v rámci možností správně. Nejednal protiprávně. Zdravotnická zařízení jsou a musí být pojištěna na škodu, včetně škody způsobené zaměstnancům. A to nejen na škody hmotné, ale i na škody nehmotné, tedy na škodu na zdraví. Zaměstnavatel uhradil vše, o co byl žádán a co bylo doloženo. Jednal v souladu s předpisy. Zaměstnavatel nemůže a nebude při odškodnění jednat za zaměstnance. Poškozený nevyužil včas všech možností, které mu právní předpis dává. Nedoložil psychickou újmu a sám nebo prostřednictví právního zástupce o odškodnění psychické ujmy včas nežádal. (lubomir.vondracek@fnmotol.cz)

FlorEnCE 9/2009 41


aKCE UdÁloSti

nejnovější britsKé zKušenosti v sociální PéČi Koncem dubna 2009 (29.–30. 4.) proběhla v brně ve spolupráci oszsP a nadace F. eberta odborná konference pod názvem Kam kráčejí sociální služby v Čr – boj o přežití, nebo zvyšující se kvalita?. Konference se zúčastnila také pětičlenná delegace svazu unison z velké británie. Konference na otázku, která byla v titulu položena, neodpověděla. A ani nemohla. Prostřednictvím britských zkušeností, z nichž některé zde byly prezentovány, a díky znalostem britského systému se naše vize organizace sociálních služeb může jen projasnit. Chce to ale vidět, naslouchat a přemýšlet. Negativní zkušenosti jiných nás mohou odvrátit od chybných rozhodnutí. Poučíme se, nebo ne? Budeme bojovat o přežití? Nebo u nás kvalita sociálních služeb poroste? Kam kráčíme? Britský skandál v domácí péči Britský ideál: lidi je třeba co nejdéle ponechat v jejich přirozeném prostředí a nestěhovat je do kolektivních zařízení, služby přijdou za nimi domů. To je hezky znějící heslo, které dnes stále častěji zaznívá i z našich politických kruhů. Jak jeho naplnění vypadá v každodenním běžném životě britských seniorů, kde už bylo zavedeno do praxe? S tím přítomné seznámila Kay Peters, předsedkyně odborové organizace UNISON v hrabství Surrey, která má na starosti odboráře v nevládním a soukromém sektoru komunitní péče. Podrobně nás seznámila s průzkumem televizního programu BBC s názvem Britský skandál v domácí péči, který se před nedávnem objevil na obrazovkách.

42 FlorEnCE 9/2009

péče o seniory dříve a dnes V Británii dnes více než třetina lidí starších 65 let žije zcela osaměle. Britové byli, stejně jako my, zvyklí na to, že za daně, které platí státu (částečně i na zajištění zdravotnické péče), se o ně stát po zdravotní stránce postará doslova „od kolébky do hrobu“, a to na vysoké úrovni a bezplatně v okamžiku čerpání jakékoliv zdravotní (a sociální) péče. V případě, že se o ně neměl doma kdo postarat, odešli do nějakého kolektivního zařízení, které poskytovalo péči víceméně odpovídající jejich potřebám. V posledních letech se však tento systém radikálně změnil. Především péče o staré lidi byla v 90. letech z více než tří čtvrtin privatizována a poskytují ji různé nevládní a soukromé komerční organizace. Pochopitelně za úhradu. Velká pečovatelská zařízení byla uzavřena a lidé vráceni do domácího prostředí, kam za nimi docházejí pečovatelé, kteří jim pomáhají s každodenní rutinou. „na vlastní oči“ BBC Reportéři BBC, kteří se naoko přihlásili jako noví zaměstnanci pečovatelských služeb, byli bez problémů okamžitě přijati. Neměli žádné pečovatelské vzdělání nebo aspoň školení, stačilo, že řekli, že mají nějaké zkušenosti s péčí o starší příbuzné. Dostali jen čtyři dvacetiminutová DVD, na která se měli doma po-

dívat. „Jejich“ pečovatelská společnost se stará o 15 000 (!) seniorů v jejich domovech. V teorii má každý senior vlastní plán péče, do kterého se mají zapisovat provedené úkony – v praxi je auto pečovatelské služby plné zmačkaných papírů, které nikdo netřídí, nevyplňuje ani nekontroluje – prostě na to není čas. Pečovatelé dostanou z centrály po telefonu několik adres, které mají ten den navštívit; v průběhu směny k nim pak přibývají další. Na konci směny mohou být i o několik hodin pozadu, ale telefonáty pokračují dál. A klienti? Zůstávají doma v posteli bez jídla a bez pomoci dlouhé hodiny, protože nějak „vypadli“ ze seznamu péče pro ten který den nebo se k nim pečovatel pro nával práce prostě nedostal. Že pečovatelé přicházejí poskytovat „péči“ v naprosto nevhodnou dobu pro klienta, je samozřejmé – jak jinak, při tom počtu lidí, které musejí obsloužit? Lidé, kteří kdysi vedli aktivní a důstojný život a řádně platili daně, jsou dnes, kdy jsou staří a bezmocní, ponecháni sami sobě, bez kontaktů, bez jídla, bez léků, bez pomoci, zmatení a opuštění. „Jeden starý pán, bývalý voják, který bojoval za svou zem, vyprazdňoval svůj sáček s močí do koberce, aby ulevil svému močovému měchýři, protože k němu pečovatel nepřišel 14 hodin. Vykoupat nebo aspoň osprchovat ho nikdo nepřišel po šest měsíců. Tento člověk, kdysi hrdý a důstojný, je často nucen jíst solené smažené brambůrky ze sáčku třikrát denně, protože pečovatelé nemají čas přijít a připravit mu teplé jídlo.“ Jiným příkladem z průzkumu byla „starší žena, kterou našli silně krvácející z konečníku. Pečovatelé o ni měli strach, ale nevěděli, co si počít.


Volali svému vedoucímu o radu, ale ten jim řekl, ať ji umyjí a jdou k dalšímu klientovi“. Většina pečovatelů se snaží poskytovat klientům kvalitní péči, ale často ani nevědí, co daný člověk potřebuje, jaké léky má brát, jakou dietu dodržovat – individuální plány péče buď neexistují vůbec, nebo jsou naprosto neaktuální. Každá návštěva má trvat 20 nebo 30 minut. Plány návštěv vůbec nepočítají s časem na cestu, s přestávkami na oddech, s nepředvídanými situacemi. Každá návštěva se přitom musí písemně zaznamenat – na tento administrativní úkon plány také nepamatují, ale je to to jediné, co je skutečně tvrdě vyžadováno. „Jedna návštěva trvala 3 minuty – dost času na pozdrav, zapsání záznamu do knihy a rozloučení.“ V čí prospěch? Pečovatelé dostávají za svou práci jen o málo více než minimální mzdu. Pro společnosti organizující domácí péči je to ale práce velmi výhodná, především proto, že neexistují žádné standardy nebo kontrola kvality. Kvalita je hodnocena ve formě dotazníků, které si společnosti vyplňují samy. Průměrné náklady na hodinu práce v domácí péči jsou podle výpočtů některých místních správ kolem 22 liber. Soukromé společnosti tuto službu dodávají v průměru za 12 liber na hodinu. Pro místní správy je tedy takové poskytování služeb finančně jasně výhodnější. Některé místní správy využívají pro zadávání smluv pečovatelským firmám internetových aukcí a ze soutěže samozřejmě vycházejí vítězně nejlevnější soukromé společnosti. Na stížnosti neberou příliš zřetel: „Ne že by pečovatel na návštěvě u klientů nebyl, to zmatení senioři zřejmě na jeho návštěvu zapomněli. Konečně – o návštěvě přece existuje záznam.“ UNISON důrazně varuje před překotnou privatizací péče o zranitelné seniory. Privatizace v Británii vedla k prudkému poklesu kvality služeb a obavám starších občanů o svou vlastní budoucnost. Pokud jde o zaměstnance, došlo ke zhoršení pracovních podmínek

aKCE UdÁloSti

Domov pro seniory Brno-Věstonická

a k poklesu mezd. Jediné, co se zvýšilo, jsou zisky soukromých společností poskytovatelů. pohádka z jiného světa Součástí programu pro kolegy z Británie byla také návštěva domova pro seniory Brno-Věstonická. Je to jedno z největších zařízení svého druhu u nás a Britové nevěřili, že by zařízení pro 400 klientů mohlo efektivně fungovat, a dokonce poskytovat péči, při které by se klienti mohli cítit „jako doma“. Přesvědčili se na vlastní oči. A že skoro „vlastním očím uvěřit nemohli“: tělocvičny, dílny, koupelny, ergoterapie, arteterapie, fyzioterapie, canisterapie, kulturní akce… Hezké a přátelské domácí prostředí, usměvavý a laskavý personál, všude čisto a voňavo, individualizovaná péče podle potřeb klientů, pečlivé záznamy, prostě všechno, jak má být. Jenže v Británii (už) není: starouškové v domovech dostanou najíst a jsou udržováni v čistotě, ale to je asi tak všechno. O nějakou „zábavu“ se jim nikdo moc nestará. A to při srovnatelném (nebo spíš vyšším) počtu zaměstnanců na počet klientů. Nabídce Ing. Tomáše Havláska k návštěvě v ústavu sociální péče v Tavíkovicích dali britští kolegové jednoznačně přednost před prohlídkou Brna. I když byl velký bazén v areálu momentálně z úsporných důvodů mimo provoz, všechno ostatní, co v provozu je a běžně je klienty plně využíváno, bylo pro kolegy z britské sociální péče jako pohádka z jiného světa. Velmi pochvalně se vyjadřovali k organizaci péče, k nabízeným aktivitám, k vybavení hlavní budovy…, a to nejen v „oficiálních“ komentářích, ale hlavně a především v osobních poznámkách, které si vyměňovali mezi sebou. A když jsme pak dorazili do druhé budovy, kde jsme si

mohli prohlédnout chráněné bydlení klientů v hezky zařízených bytech vyzdobených podle jejich osobního vkusu, byli nadšením úplně bez sebe. A pak ještě posilovna, různé dílny, škola… a jako „třešničku na dortu“ si pan ředitel nechal zemědělské hospodářství – skleník, výběhy, kotce a chlévy pro drůbež a domácí zvířata a nakonec stáje s koňmi. Mohli jsme si je pohladit a dát jim mrkvičku. Klienti ústavu se o ně denně starají a účastní se s nimi vozatajských závodů. Něco, co je v podobných zařízeních ve Spojeném království naprosto nemyslitelné. Z „hygienických důvodů“ se tam vůbec žádná zvířata chovat nesmějí. Všichni byli tak plní dojmů a nápadů, které by rádi doma zrealizovali (nebo aspoň začali propagovat), že se ani nemohli dočkat, až tam zase budou. A ještě jedna maličkost na závěr: Jedna členka britské delegace (Sandra) má těžkou srdeční vadu, silné astma, vysoký krevní tlak a kdoví co ještě (kromě značné nadváhy). Ujde sotva dvacet metrů a do schodů nemůže chodit prakticky vůbec. Po celou dobu svého pobytu byla téměř stále odkázána na invalidní vozík, který si vypůjčila. Ale zatímco jeho majitelka vozík používá velice nerada, aby „zbytečně neobtěžovala rodinu“ tím, že by ji museli vozit, Sandra se chovala docela přirozeně a pomoc okolí brala jako samozřejmost. Samozřejmostí pro ni také je, že i při svém chatrném zdraví pracuje a vykonává odborovou funkci, a také běžně cestuje letadlem po celém světě. Neumím si představit, že by nějaký takto postižený Čech normálně pracoval, a ještě cestoval letadlem do ciziny. Takže na druhé straně na tom začleňování invalidů do zdravé společnosti asi něco bude. Také se máme pořád co učit. PhDr. Jana Veselá (vesela.jana@cmkos.cz)

FlorEnCE 9/2009 43


zaznaMEnali JSME

Pětiletá vrchní sestra irena vlasáková oslavila 22. června páté narozeniny. Přesto je už „vrchní sestrou“. sesterskou uniformu pro tuto pacientku dětské onkologie Dětské fakultní nemocnice v brně přešili ze skutečné uni­ formy dospělé sestry. Má i čestné členství v České asociaci sester, stvrzené certifikátem. Nejmladší vrchní sestra má za sebou první službu. Čekalo ji měření tlaku, ředění infúze, stlaní postele, přebalování nemocného miminka i razítkování úředních lejster. „Vždycky si přála být zdravotní sestrou a nyní, kdy se léčí s akutní leukémií, a poznala tedy důvěrně chod nemocnice, své přání specifikovala na vrchní sestru,“ říká maminka malé pacientky Irena Málková. Její dcerka onemocněla začátkem roku a maminka je šťastná, že se zdravotní stav dítěte

hodně zlepšil. O to, že se Irenka stala zřejmě nejmladší vrchní sestrou na světě, se postarala nezisková organizace Moje přání, která funguje teprve od dubna a snaží se plnit přání právě těžce nemocným dětským pacientům. „Pro děti je hodně motivační splněné přání. Myslím, že je to velmi záslužná činnost,“ domnívá se opravdová vrchní sestra z brněnské dětské nemocnice Martina Petlachová, která své malé „kolegyni“ na první službě asistovala. jš

Foto: FN Brno

Platí nová PraviDla Pro Průběh sPecializaČního vzDělávání na konci července ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách zveřejnilo novelu meto­ dického pokynu k zákonu č. 96/2004 sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterými se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělávání. Ministerstvo tento metodický pokyn novelizovalo v souvislosti se zabezpečením specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle ustanovení §§ 50–60 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, o nelékařských zdravotnických povoláních. Podle nového metodického pokynu postupují akreditovaná zařízení, která jsou oprávněna uskutečňovat vzdělávací program specializačního vzdělávání, a pověřené organizace. Podrobnější informaci o novele zájemci najdou na webových stránkách Florence www.florence.cz (Florence plus/Aktuality). Ministerstvo zdravotnictví doporučujeme všem, kteří realizují či hodlají

realizovat specializační vzdělávání, aby tento metodický pokyn pečlivě prostudovali a osvojili si všechny potřebné informace. Odpovědným pracovníkům akreditovaných zařízení poskytnou pracovníci ministerstva a pracovníci pověřených organizací metodickou a konzultační pomoc. V současné době ministerstvo pověřilo realizací atestačních zkoušek NCONZO Brno, IPVZ Praha, Fakultní nemocnici v Motole, Praha, a Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou, Praha. Kontakty: Odbor vzdělávání a vědy MZ ČR, Bc. Andrea Kesziová, telefon 224 972 551. E-mail: andrea.kesziova@mzcr.cz

Mgr. Jana Pelcová, tel.: 224 972 851, e-mail: jana.pelcova@mzcr.cz Pověřená organizace NCONZO, Brno: Gabriela Jindřichová, Oddělení specializačního vzdělávání a evidence, tel.: 543 559 581, e-mail: jindrichova@ nconzo.cz Mgr. Františka Ertlová, Oddělení řízení kvality a hodnocení vzdělávání, tel.: 543 559 521, e-mail: ertlova@nconzo. cz, www.nconzo.cz Pověřená organizace IPVZ, Praha: Marie Bartošová, Zařazování do specializačního vzdělávání, tel.: 271 019 251, e-mail: databanka@ipvz.cz Eva Sabudková, Realizace atestačních zkoušek, telefon 271 019 331, e-mail: sabudkova@ipvz.cz, www.ipvz.cz

KonFerence inco Fora Česká společnost podpory zdraví ve spolupráci s Urogynekologickou společností ČR, Českou asociací sester a profesní organizací fyzioterapeutů UNIFY ČR pořádá 8. konferenci Inco Fora na téma Porod a riziko inkontinence. Akce, na níž vystoupí odborníci z řad gynekologů, porodníků, zdravotních sester a fyzioterapeutů, se koná 16. října 2009 v paláci Charitas v Praze. Bližší informace a přihlášky na www.incoforum.cz. 44 FlorEnCE 9/2009


nové technologie vracejí stáří Důstojnost většina lidí dlouhodobě odkázaných na lůžko jsou senioři. v roce 2050 budou tvořit téměř polovinu českého obyvatelstva. jaká zdra­ votní péče čeká ve stáří na dnešní třicátníky a čtyřicátníky? V České republice roste počet osob, které zůstávají dlouhodobě odkázány na lůžko. Každoročně přibývají desítky až stovky těžce postižených lidí, například po autonehodách nebo vážných úrazech, kteří jsou nuceni strávit na lůžku v lepším případě několik měsíců. Většinu lidí dlouhodobě odkázaných na lůžko však podle odborníků představují senioři. S tím, jak obyvatelstvo nejen v Čechách, ale celoevropsky stárne, se jejich počet bude nadále zvyšovat. Co tedy čeká generaci dnešních třicátníků a čtyřicátníků ve stáří? Bude mít české zdravotnictví dostatek financí na péči o ně? Jak kvalitní tato péče bude? A jakou roli ve financování a kvalitě péče o pacienta hrají zdravotnické technologie? Stárneme, a s tím rostou nároky na zdravotní péči Osoby nad 60 let dnes tvoří 23 % české populace a prognóza do budoucna ukazuje, že v roce 2050 dosáhnou na hranici 40 %, což znamená, že na jednoho důchodce připadnou jen dva lidé v produktivním věku. Zdravotní odborníci proto zdůrazňují, že vedle snah o neustálé zvyšování kvality poskytované péče je nutné myslet i na to, jak ve zdravotnictví snižovat náklady. Ty se po pětapadesátém roce života pacienta výrazně zvy-

šují nad průměrné čerpání nákladů na zdravotní péči. „Chronická onemocnění starších lidí představují největší ekonomickou zátěž zdravotnických rozpočtů,“ tvrdí Miroslav Palát, prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed. „Naším cílem je proto usilovat o co největší dostupnost zdravotnických prostředků a jejich efektivní využití tak, abychom lidem zajistili kvalitní péči a život. Tím se sníží ekonomické výdaje spojené i se zhoršováním zdraví ve stáří,“ vysvětluje Palát. Starší pacienti bývají dlouhodobě odkázáni na lůžko v souvislosti s úrazy, poruchami kosterního, srdečního a nervového systému, silnými bolestmi, celkové slabosti způsobené akutním nebo chronickým onemocněním, psychosociálními a psychiatrickými problémy. Řada těchto onemocnění vede k hospitalizaci a celkové imobilitě. Přestože se za posledních deset let podařilo zkrátit průměrnou délku tzv. ošetřovací doby pacienta na 7 a půl dne, pořízení dalších inovativních zdravotnických technologií znamená další úspěchy a další výraznou úsporu nákladů. Úspora i úleva! Zavádění inovativní zdravotnické technologie přináší zařízení úspory fi-

adVErtorial

nančních prostředků. To plně platí pro moderní lůžka. Kupříkladu elektrické laterální lůžko přispěje k rychlejší rekonvalescenci pacienta, čímž se zkrátí jeho pobyt v nemocnici a sníží se ekonomické náklady na hospitalizaci. Zdravotnické technologie – i moderní lůžka – snižují také riziko tzv. druhotných infekcí. Podle statistik WHO získá během pobytu na intenzivní péči infekci každý čtvrtý pacient a ze všech pacientů přijatých do nemocnice jimi trpí 5–10 %. Z výsledků evropské studie mezi zdravotními sestrami vyplývá, že 82 % z nich je přesvědčeno o roli lůžka v prevenci proleženin. Snížení námahy při práci potvrzuje 68 % sester. Díky samostatnému ovládání polohování vzbuzuje lůžko v pacientovi pocit soběstačnosti, a zlepšuje se tedy i jeho psychický stav. Výrazně ulehčuje práci zdravotním sestrám, což má i ekonomický dopad – sestra se může věnovat více pacientům, její výkon je efektivnější a péče přínosnější. „Přínos technologie laterálního náklonu lůžka ocení především sami pacienti. Nabízí také velký potenciál pro domácí péči,“ dodává Miroslav Palát. Pořizovací cena technologie přitom nemusí být vysoká – firma LINET, která popsaná lůžka vyrábí, umožňuje pacientům jejich pronájem. Z tiskových materiálů jš (www.czechmed.cz, www.eucomed.org)

Inzerce

2009_07_inzerce_virtuoso_florance_192x91_def_krivky.indd 1

6.8.2009 9:33:24


zaznaMEnali JSME

KDe najDeMe inForMace o zMěnách ve vyhlášce o zKoušKách V červnu tohoto roku vydalo ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů České republiky v částce 56 vyhlášku č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kursů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních). Ministerstvo touto vyhláškou nahradilo vyhlášku č. 394/2004 Sb., kterou se upravují podrobnosti o ko-

nání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kursů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky. (Na webových stránkách Florence www. florence.cz – Florence plus/Aktuality – najdete výpis zásadních změn v jednotlivých ustanoveních.) Odpovědným pracovníkům akreditovaných zařízení poskytnou pracovníci ministerstva a pověřené organizace metodickou a konzultační pomoc.

Kontakty: Odbor vzdělávání a vědy MZ ČR, Mgr. Jana Pelcová, tel.: 224 972 851, e-mail: jana.pelcova@mzcr.cz Pověřená organizace: Oddělení specializačního vzdělávání a evidence, Gabriela Jindřichová, telefon: 543 559 581, e-mail: jindrichova@nconzo.cz Oddělení řízení kvality a hodnocení vzdělávání, Mgr. Františka Ertlová, telefon: 543 559 521, e-mail: ertlova@ nconzo.cz Naděžda Doubková (zkouška k vydání osvědčení, aprobační zkouška), telefon: 543 559 352, e-mail: zkouska@nconzo.cz

PřísPěveK Pro Děti s Perinatální zátěží všeobecná fakultní nemocnice (vFn) v Praze získala grant na vybudování centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, které bude součástí Kliniky dětského a dorostového lékařství vFn a 1. lF uK. nové centrum by mělo významně přispět k řešení celkové situace těchto dětí. Projekt je financován jednak z norského finančního mechanismu, jednak z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví Čr a vFn v Praze a bude realizován v období březen 2009 až únor 2011. Záměrem projektu je vytvořit centrum pro tyto rizikové novorozence a kojence; centrum, které díky individuálnímu přístupu a komplexní péči bude přispívat ke zvýšení kvality jejich života a snížení rizika trvalých následků. Toto centrum následné komplexní péče bude představovat v současné době chybějící článek mezi péčí perinatální (péče gynekologicko-porodnická a neonatologická) a péčí praktického lékaře pro děti a dorost. Speciální inkubátor pro předčasně narozené děti, který poskytuje kvalitní a nepřetržitě monitorovanou péči jak na porodních sálech, tak na jednotkách intenzivní péče. Foto archiv

inkubátory pro nedonošené děti Speciální inkubátory poskytující nedonošeným novorozencům dokonalou

péči pracují ve všech perinatologických centrech v republice. Jsou připraveny přímo na porodních sálech, takže ohlídají ohroženého novorozence prakticky už od prvních okamžiků jeho života. Jejich součástí je kromě resuscitačního lůžka především přístroj pro umělou plicní ventilaci a pulsní oxymetr. „Tato zařízení jsou pro nedonošené novorozence životní nutností,“ potvrzuje MUDr. Richard Plavka, primář neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze. „Umožňují podporu dechu a přesné dávkování kyslíku a dalších látek, které pomáhají ještě nedokonale vyvinutým

plícím nejen dýchat, ale i urychlit jejich dozrání.“ Rozhodující ovšem nejsou čísla, ale kvalitní život. U nezralých a nedonošených novorozenců často rozhodují první minuty života. Lékaři v tomto smyslu mluví o „zlaté“ půlhodině. Proto lékaři preferují tzv. transport plodu v děloze, tedy koncentraci očekávaných předčasných porodů do perinatologických center. Podaří se to u 85–90 % předčasných porodů. Tyto děti, obvykle s porodní váhou pod 1500 gramů, mají velkou šanci na přežití bez zdravotních následků. „Počet novorozenců výrazně vzrůstá,“ říká primář Plavka. „ Podíl na tom má mimo jiné i zvyšující se počet vícečetných těhotenství s nezralými novorozenci. Ovšem počet lůžek a kvalifikovaného personálu se nezvýšil. V perinatologických centrech chybí 120 lůžek, specializované sestry jsou pod velkým tlakem a odcházejí na méně náročná pracoviště. Musíme si uvědomit, že ošetřovací doba je u ohrožených novorozenců 50–60 dnů. Takže až příliš často zoufale hledáme volné lůžko.“ Více informací naleznete na www.kontobariery.cz/Projekty/ Norske-fondy.aspx. Jana Hrabáková


Nabídka nakladatelství

Kontakt:

Galén, spol. s r.o., Na Bělidle 34,150 00 Praha 5 tel. 257 326 178, fax 257 326 170 objednavky@galen.cz, www.galen.cz

UKÁZKA

www.galen.cz

ANOTACE

Jiří Kolář KArDiOlOgiE PrO SESTrY iNTENZiVNÍ PÉČE

Již čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání „Koláře“ potvrzuje skutečnost, že jde o osvědčenou, moderní a hlavně oblíbenou učebnici, která představuje celou problematiku kardiologie, a to v rozsahu potřebném pro sestry intenzivní péče. První část je věnována vyšetřovacím metodám v kardiologii a arytmiím s ohledem na úlohu sestry při vyšetřovacích a léčebných postupech na koronární jednotce. Zdůrazněna je elektrokardiografická diagnostika nejčastějších arytmií, která by měla patřit k základní kvalifikaci sestry intenzivní péče v kterémkoliv oboru. Druhá část knihy přináší základní informace o ischemické chorobě srdeční a nabízí čtenářům současné názory na vyšetřovací a léčebné postupy u akutních a chronických forem tohoto onemocnění, u zánětlivých onemocnění srdce a u nejčastějších stavů náhlé oběhové nedostatečnosti. Učebnice je určena zejména zdravotním sestrám pro jejich postgraduální vzdělávání a studentům vyšších zdravotních škol. Souhrn důležitých praktických a teoretických poznatků zde naleznou také studenti lékařství. Publikace je zárukou odborné úrovně a pedagogické přístupnosti dané problematiky.

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM OBJEDNÁVKA

Praha : Galén, 2009, 480 s. – čtvrté vydání 155x225mm, vázané, barevně, 500 Kč ISBN 978-80-7262-604-5

„Vyplněním a podpisem této objednávky souhlasím s tím, aby Galén, spol. s r.o. (dále jen „správce“), zpracovával mé osobní údaje, které správci sdělím prostřednictvím této objednávky nebo jinak, a to za účelem řádného vyřízení mé objednávky a dále za účelem nabídky obchodu a služeb (zejména nových publikací, seminářů a konferencí). Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou oprávněnými zaměstnanci správce uloženy a zatříděny v počítačové databázi správce a dále v nezbytném rozsahu poskytnuty zpracovatelům, konkrétně spol. GalénKompas, spol. s r.o., a spol. Česká pošta, s.p., za účelem praktické realizace distribuce publikací či nabídky obchodu a služeb. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly správcem a zpracovateli zpracovávány po dobu pěti let ode dne jejich poskytnutí správci. Po uplynutí pěti let budou mé osobní údaje zlikvidovány, s výjimkou údajů, jejichž uchování je nezbytné pro plnění zákonných povinností správce podle zvláštních právních předpisů (zejména předpisů o účetnictví). Jsem si vědom/a toho, že před uplynutím pěti let mohu na výzvu správce prodloužit platnost tohoto souhlasu se zpracováním mých osobních údajů o dalších pět let. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí mých osobních údajů správci je dobrovolné a že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mám: 1. právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem, tj. právo na podání informace o zpracování mých osobních údajů za úhradu administrativních nákladů s tím spojených, 2. právo požadovat vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že zpracování mých osobních údajů správcem nebo zpracovatelem bude dle mého názoru v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména v případě, budou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování; odstraněním vzniklého stavu se rozumí zejména blokování mých osobních údajů, jejich oprava, doplnění nebo likvidace, 3. právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů a 4. právo požadovat náhradu případné majetkové i nemajetkové újmy podle předpisů práva občanského.“

ks Kardiologie pro sestry... obj. č. 5153

Titul/Jméno/Příjmení Specializace Adresa, PSČ Telefon E-mail IČ, DIČ Datum

Podpis


odBornÝ tESt

víte víc? Malý test oDborných znalostí s DárKeM Odpovědi můžete posílat e-mailem na adresu jarmila.skubova@ambitmedia.cz anebo písemně na adresu vydavatelství: Ambit Media, a.s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5. V každém kole vylosujeme z autorů správných odpovědí jednoho, kterému zašleme volnou poukázku v hodnotě 1190 Kč na roční e-learningový program společnosti INES International Ltd., zahrnující 14 kursů dle vlastního výběru.

očkování proti chřipce

1

2

Volnou poukázku na roční e-learningový kurs v hodnotě 1190 Kč získala Michaela Trutnová z Pelhřimova. Správně odpověděla na otázky ve Florence č. 7-8/2009.

Proti chřipce se očkuje: a) kdokoli s výjimkou chronicky nemocných osob b) jen chronicky nemocné osoby c) kdokoli, zejména však chronicky nemocné osoby

Období vhodné pro očkování proti chřipce: a) sezóna b) kdykoli mimo sezónu c) každoročně před sezónou

3

Platnost očkování proti chřipce: a) je omezeno specifičností chřipkových virů příslušné sezóny b) není omezeno sezónou a chrání minimálně 2 roky c) je krátkodobé, 14denní

4

Nejohroženější skupina chřipkou je: a) pouze osoby starší 60 let b) pouze osoby s chronickým onemocněním c) osoby mladší 2 let a osoby starší 60 let

Správné odpovědi z minulého čísla: 1b, 2a, 3c, 4c

přijímáme odpovědi, které do redakce přijdou do 25. 9. 2009

Studijní materiál, kterým lze doplnit vědomosti, jež vám pomohou bezchybně zvládnout výše uvedený test, je možné získat v rámci absolvování e-learningového kursu oČKoVÁní proti CHŘipCE společnosti INES International Ltd. v internetové učebně www.ucebna.net.

48 FlorEnCE 9/2009

Kurs je zařazen do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 321/2008 Sb. a ohodnocen jedním kreditním bodem.


FLORENCE ÄŒasopis modernĂ­ho oĹĄetĹ™ovatelstvĂ­

Ă­ pod

VĂ?

TELST

Ĺ˜OVA

• Publikuje Zpravodaj ÄŒAS, kterĂ˝ poskytuje podrobnĂŠ informace o Ä?innosti nejvÄ›tĹĄĂ­ profesnĂ­ organizace zdravotnĂ­kĹŻ nelĂŠkařů

Ĺ ET Ă?HO O

N

ODER

PIS M

ÄŒASO

• VychĂĄzĂ­ pod patronacĂ­ ÄŒeskĂŠ asociace sester

S

naci ÄŒA

patro

E C N E R O FL vychĂĄz

edia,

bit M

vĂ­ Am

atelst

Vydav

ro

z

nce.c

.flore

www

60 KÄ?

Ä?nĂ­k V

KA MĂ?N VZPO RENCE LO NA F

a. s.

• PravidelnÄ› spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictvĂ­ ÄŒR a dalĹĄĂ­mi institucemi oĹĄetĹ™ovatelskĂŠho vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ • Je platformou pro komunikaci v oboru • On-line informace na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch www.orence.cz • publikace nejdĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­ch aktualit z oĹĄetĹ™ovatelstvĂ­ • odbornĂŠ Ä?lĂĄnky v rubrice Florence plus, kterĂŠ jsou ocenÄ›ny stejnÄ› jako autorskĂŠ Ä?lĂĄnky v Ä?asopise 15 kreditnĂ­mi body (příp. 10 za spoluautorstvĂ­)

ĂŠÄ?i rnĂ­ p rimĂĄ city? avp nĂ­ po Sestr v ti a e a neg logie zenc to a Jak n m ovoro au eon kĂĄ tr m ĂĄ pĂŠÄ? DÄ›ts k ru ls nato ovate s neo OĹĄetĹ™ higu ismus pemp a juda tnictvĂ­ s dg. zdravo ÄŒeskĂŠ ĂŠmie Talas

• Informuje o konferencích a dalťích vzdělåvacích akcích v oťetřovatelství • Spolupracuje s předními sestrami, lÊkaři a dalťími odborníky ve zdravotnictví

e Florenc Příloha

ster nĂ­ch se primĂĄr Sekce

5 09 1

1/20

NCE 9 nr 200 kvúěnteo

FLORE

• Sleduje zahraniÄ?nĂ­ literaturu a pĹ™inĂĄĹĄĂ­ nejvĂ˝znamnÄ›jĹĄĂ­ pĹ™ekladovĂŠ Ä?lĂĄnky • Publikuje Ä?lĂĄnky z oĹĄetĹ™ovatelskĂŠ teorie a praxe, zajĂ­mavĂŠ kazuistiky, vĂ˝zkumnĂŠ prĂĄce, informuje o novinkĂĄch v legislativÄ› i managementu, vÄ›nuje se historii oĹĄetĹ™ovatelstvĂ­ atd. • Testuje znalosti Ä?tenĂĄĹ™ek a Ä?tenåřů a odmÄ›Ĺˆuje ĂşspěťnĂŠ

ObjednĂĄvĂĄm pĹ™edplatnĂŠ Ä?asopisu Florence StandardnĂ­, roÄ?nĂ­

550,- KÄ?

StudentskĂŠ, roÄ?nĂ­

440,- KÄ?

BalĂ­Ä?ek 1 + 1, roÄ?nĂ­ *

999,- KÄ?

 "4

FLO FLO REN RE CE NCE 01*4

.0

 "4

%&3

01*4

/ÂĽ)

00

.0

f&5

%&3

/ÂĽ)

°07 "5& -4

00

f&5

°07 "5& -4

57ÂĽ

* speciålní nabídka kombinace předplatnÊho Florence a Zdravotnických novin.

57ÂĽ

WZDIš

[Ă…Q

WZDIš

PEQB

USPOB

[Ă…Q

DJÂ

PĹ™edplatnĂŠ zahrnuje 11 Ä?Ă­sel Ä?asopisu Florence vÄ?etnÄ› příloh.

ODBÄšRATEL:

7ZEš

Wš"

NCJ

7ZEš

Wš"

U.

FEJB

BT

 SP

/0 7&"

FAKTURAÄŒNĂ? ĂšDAJE:

NCJ

U.

FEJB

BT

Ă€OĂ…L

7 

PEQB

USPOB

"4

(nevyplĹˆujte, jsou-li shodnĂŠ s odbÄ›ratelem)

SP ÀO

Ă…L7 

,Ă€ X

7: )- ™

,Ă€ X

XX ÄŒPS FODF

XX ČPSF

,7" -*5" f,: 1  0 ;ESBWPUO 3*03* +",0 5" tFUĂ? Ă…D J PWB OBQ Â "4  UFM PN )FQ OB P D[

ODF

D[

DUÕ HZO BUJUJ SBO FLP EB" ÕNE MPH qQ BSB JDLà ÄUF �FO DIO N NP PTQ PJE EEÄ BSFO šMO MFOÅ UFSš BBSU ÅLSWš MOÅDF DF FSJP TUPV WFO OÅ[BO Ë[O F ,PO ÅDIN VSZ[N USPMB BMGP BUV BQ SNB SF DÅ WDI WFODF JSVSH JOGF L JDLà QSB DÅ YJ

OBJEDNACĂ? KUPĂ“N

4VC

Titul: .............................................................................................

Organizace:..................................................................................

JmÊno a příjmení:........................................................................

Adresa: .........................................................................................

Organizace:..................................................................................

PSČ a město: ................................................................................

Obor Ä?innosti: ..............................................................................

IČ: .................................................................................................

1TFV EPUSP NCP DZUP QFOJF

4WĂ„U PWĂ•E FOO FNPD OĂ•DI

PO RO

4FLD FTFT UFST FOJPS FL

ZU MÄšN

Ko s pamunik cien ovat tem

Ă?

Adresa: .........................................................................................

DIČ: ...............................................................................................

PSČ a město: ................................................................................

Telefon: ........................................................................................

florenc

e titu

lka

3-09.in VŠEM prodd I mo střed 9 Şnými ky

Re teraflexnĂ­ pieĂ’OP

Telefon: ........................................................................................

S

EVĂ’CO FPOS  

E-mail: .......................................................................................... 30.3.2

009

9:58:2

2

E-mail: ..........................................................................................

ZpĹŻsob Ăşhrady:

VyplnÄ›nĂ˝ kupĂłn zaĹĄlete poĹĄtou na adresu Postservis, oddÄ›lenĂ­ pĹ™edplatnĂŠho, PodÄ›bradskĂĄ 39, 190 00 Praha 9, faxem na Ä?Ă­slo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu postabo.prstc@cpost.cz. PĹ™edplatnĂŠ si mĹŻĹžete objednat takĂŠ na bezplatnĂŠ infolince ÄŒeskĂŠ poĹĄty 800 300 302 nebo webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch www.periodik.cz.

sloĹženka

faktura

Na kterĂŠ akci jste kupĂłn zĂ­skali?: ...................................................... Datum: ......................................... Podpis: .........................................

VyplnÄ›nĂ­m a podpisem tohoto kupĂłnu souhlasĂ­m s tĂ­m, aby vydavatelstvĂ­ Ambit Media, a.s., shromaĹžÄ?ovalo a zpracovĂĄvalo ve smyslu zĂĄkona Ä?. 101/2000 Sb. o ochranÄ› osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ v platnĂŠm znÄ›nĂ­ osobnĂ­ Ăşdaje uvedenĂŠ v objednacĂ­m kupĂłnu. S ĂşplnĂ˝m pouÄ?enĂ­m o ochranÄ› osobnĂ­ch ĂşdajĹŻ jsem se seznĂĄmil na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto Ăşdaje poskytuji dobrovolnÄ›. 6/09 9/09

DJÂ

"4


Tělový balzám pro suchou pokožku

KA VIN O Krém N pro suchou a zrohovatělou pokožku

Ochranný tělový krém s argininem

Čistící krém 3v1

Ochranný tělový krém se zinkem

Tělové tekuté mýdlo s pumpičkou

Ošetřující tělová pěna

Ošetřující vlhčené ubrousky

Aktivující tělový gel

Více na www.seni.cz Bella Bohemia s. r. o., Vlastibořská 2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 226 212 312

Florence 09 2009  

Časopis moderního ošetřovatelství.