Page 1

Mediakit 2011 v ydavatelství ambit media, a. s.

PERSONÁLNÍ INZERCE


Odborné fórum zdravotnictví a sociální péče Rozvíjíme dále lety prověřenou značku! Základní informace periodicita: týdeník tištěný náklad: 25 000 ks distribuce: doručování na adresu předplatitele a smluvní partnery VZP předplatné: 799 Kč/rok, 639 Kč/rok (studentské) Novinový formát rozsah: 8 stran jedna část (8 str. ZN, 8 str. KL, 8 str. LL) formát: 303 × 420 mm papír: LWC 60 g/m2 vazba: není tisk: 4/4 barvy

Časopisový formát – příloha 20 stran + obálka 210 × 297 mm Lesklá křída 115 g/m2 V1, šitá s oky 4/4 barvy

Proč inzerovat ve Zdravotnick ých novinách Jsou odborným lékařským periodikem s tradicí 60 let a nejvyšším nákladem v oblasti zdravotnického periodického tisku. Cílovou skupinou jsou lékaři a odborníci ve zdravotnictví a farmacii doplněni zaměstnanci státní správy, pojišťoven a dalších organizací souvisejících se zdravotnictvím. Titul tvoří tři pravidlené části:

Zdravotnické noviny (základní část) – Jsou hlavní částí a zastřešující titul celého periodika. Tato část přináší aktuální, nezávislé a profesionálně zpracované zdravotnicko-politické zpravodajství z domova i ze zahraničí a zároveň se věnuje i regionální problematice a oblasti sociální péče.

Kongresový list (pravidelná příloha) – Přináší aktuální informace o připravovaných odborných akcích a zároveň přináší aktuální zpravodajství z uskutečněných domácích i zahraničních kongresů.

Lékařské listy (pravidelná příloha) – Od počátku roku 2010 vycházejí Lékařské listy i v novinové podobě jako součást Zdravotnických novin. Kladen je požadavek na aktuálnost informací. Jejich součástí jsou novinky z oblasti diagnostiky, terapie, farmakologie a farmakoterapie a technologických inovací.

Lékařské listy speciál – Měsíční odborná medicínská příloha tvořena krátkými přehledovými příspěvky špičkových odborníků a vyplývající z požadavku celoživotního kontinuálního vzdělávání lékařů. V průběhu roku se jednotlivá čísla tematicky věnují vybraným medicínským odbornostem ve formě oborových speciálů (např.: onkologie, dermatologie, alergologie, interna, pediatrie etc.). Čísla jsou realizována ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi a největšími kapacitami daných odborností. Jednotlivé texty zohledňují to, že hlavní čtenářskou skupinou jsou praktičtí lékaři a lékaři jiných odborností, než které je dané číslo věnováno – tím Lékařské listy ideálně naplňují požadavek mezioborové komunikace a široké komunikační platformy jednotlivých odborností.


přednosti tištěné inzerce

• • • •

 Tištěné tituly jsou mobilní, čtenáři si je kupují sami a intenzivně je užívají. Žádný jiný druh médií nezasáhne takový počet lidí tak precizně. Tisk je vynikajícím reklamním médiem.  Žádné jiné médium nevnáší vaši reklamu hlouběji do každodenního života vašich cílových skupin!

Informace a objednávk y inzerce

Alexandra Manová group sales manager

Martina Kunová sales manager personální inzerce

Řádková inzerce

telefon: +420 222 352 574 mobil: +420 724 811 983 e-mail: alexandra.manova@ambitmedia.cz

mobil: +420 725 778 015 telefon: +420 222 352 571 fax: +420 222 352 572 e-mail: martina.kunova@ambitmedia.cz

e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz

promoaktivity leden: únor: duben: květen: říjen:

2. reprezentační ples sester (ČAS), Prague Onco 2011 5. Kongres primárné péče, XXXV. Angiologické dny 2011 Pragomedica 2011 XIX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti Medical Fair Brno 2011 XVIII. Kongres české internistické společnosti ČLS JEP


formáty a ceny inzerce

Novinový formát (Zdravotnické noviny, Kongresový list, Lékařské listy)

1/5

1/1

1/2 1/2

Rozměr / Size

53×53 53×96 53×195

1/3

1/4

110×53

110×96 110×110

Rozměr zrcadlo / Clean size

110×130

110×150

110×170

110×220

Rozměr spad / Bleed size

110×240

110×280

110×300

Cena (bez DPH) / Price

1/1 strana 281 × 396 mm 303 × 420 mm 1/2 šířka 281 × 195 mm 303 × 210 mm 1/2 výška 110 × 396 mm 121 × 420 mm 1/3 šířka 281 × 130 mm 303 × 142 mm 1/4 šířka 281 × 98 mm 303 × 110 mm 1/5 strany 110 × 195 mm není 53 × 53 mm není 53 × 96 mm není 53 × 195 mm není 110 × 53 mm není 110 × 96 mm není 110 × 110 mm není 110 × 130 mm není 110 × 150 mm není 110 × 170 mm není 110 × 220 mm není 110 × 240 mm není 110 × 280 mm není 110 × 300 mm není Inzerce na 3. straně je za příplatek 20 %. Strana 3 je první možnou inzertní plochou pro standardní formáty.

89 000 Kč 51 000 Kč 51 000 Kč 34 704 Kč 26 161 Kč 20 378 Kč 2 669 Kč 4 834 Kč 9 819 Kč 5 539 Kč 10 032 Kč 11 495 Kč 13 585 Kč 15 675 Kč 17 765 Kč 22 990 Kč 25 080 Kč 29 260 Kč 31 350 Kč

Řádková inzerce – do 5 řádků Řádková inzerce – do 10 řádků Řádková inzerce – do 15 řádků Řádková inzerce – do 20 řádků Řádková inzerce – do 30 řádků Za každých dalších započatých 10 řádků Cena plošné inzerce (personální) Jeden řádek má 48 znaků včetně mezer

550 Kč 1 100 Kč 1 600 Kč 2 000 Kč 2 900 Kč 900 Kč 95 Kč/cm2

V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.

příplatky

slevy za počet opakování

za umístění na přesnou pozici + 15 % za umístění na redakční stranu + 10 %

3 ×  – 5 %, 6 ×  – 10 %, 12×  – 15 %, Skonto  – 3 %

storno poplatky 25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků. 24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce. 14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce. 7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.


harmonogram

Rozsah vydání

Číslo / Issue

Zdravotnické noviny

1–2 3–4 5–6 7–8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27–28 29–30 31–32 33–34 35–36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47–48 49–50 51–52

                                       

Lékařské listy

Kongresový list

Lékařské listy SPECIÁL

  

                 

       

 

     

                

 

Uzávěrka / Closing Date

Vychází / First Date of Sale

13. 12. 2010 27. 12. 2010 7. 1.2011 24. 1. 2011 7. 2. 2011 14. 2. 2011 21. 2. 2011 1. 3. 2011 7. 3. 2011 14. 3. 2011 21. 3. 2011 28. 3. 2011 4. 4. 2011 11. 4. 2011 18. 4. 2011 26. 4. 2011 2. 5. 2011 9. 5. 2011 16. 5. 2011 23. 5. 2011 30. 5. 2011 6. 6. 2011 13. 6. 2011 27. 6. 2011 11. 7. 2011 25. 7. 2011 8. 8. 2011 22. 8. 2011 29. 8. 2011 5. 9. 2011 12. 9. 2011 19. 9. 2011 26. 9. 2011 3. 10. 2011 10. 10. 2011 17. 10. 2011 24. 10. 2011 31. 10. 2011 14. 11. 2011 28. 11. 2011

3. 1. 2011 17. 1. 2011 31. 1. 2011 14. 2. 2011 28. 2. 2011 7. 3. 2011 14. 3. 2011 21. 3. 2011 28. 3. 2011 4. 4. 2011 11. 4. 2011 18. 4. 2011 26. 4. 2011 2. 5. 2011 9. 5. 2011 16. 5. 2011 23. 5. 2011 30. 5. 2011 6. 6. 2011 13. 6. 2011 20. 6. 2011 27. 6. 2011 4. 7. 2011 18. 7. 2011 1. 8. 2011 15. 8. 2011 29. 8. 2011 12. 9. 2011 19. 9. 2011 26. 9. 2011 3. 10. 2011 10. 10. 2011 17. 10. 2011 24. 10. 2011 31. 10. 2011 7. 11. 2011 14. 11. 2011 21. 11. 2011 5. 12. 2011 19. 12. 2011


fakta a čísla

Čtenáři dle odborností Ambulantní péče Praktické lékařství pro dospělé a LSPP 27 %

Lůžková péče

17 % Ostatní

Fakultní nemocnice a OLÚ 18 %

4 % P sychiatrie, sexuologie

3 % Lázně a ozdravovny 11 % L DN, následná a rehabilitační péče

5 % Urologie, dermatovenerologie

Pediatrie 13 %

11 % C  hirurgie, ortopedie, gynekologie a porodnictví

68 % K rajské a okresní nemocnie

2 % Onkologie, hematologie Interní obory 14 %

7 % Pneumologie, ORL, alergologie

redakce šéfredaktor: Jan Kulhavý zástupce šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák vedoucí Lékařských listů: Mgr. Jiří Široký e-mail: zdravky.inzerce@ambitmedia.cz www.zdravky.cz

v ydavatel Ambit Media, a. s. Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 telefon: +420 222 352 573, fax: +420 222 352 572 www.ambitmedia.cz


Vychází pod patronací České asociace sester, o. s.

Základní informace periodicita: měsíčník tištěný náklad: 10 500 ks distribuce: na předplatitele předplatné: 550 Kč/rok, 440 Kč/rok (studentské)

rozsah: 48 stran + obálka formát: 210 × 297 mm (A4) papír: obálka – lesklá křída 150 g/m2 vnitřní část – lesklá křída 80 g/m2 vazba: V1, šitá tisk: 4/4 barvy

Proč inzerovat ve florence Časopis moderního ošetřovatelství FLORENCE je na trhu již sedmým rokem – poprvé vyšel v říjnu 2005. Ke konci roku 2008 se stal součástí zdravotnických titulů vydavatelství Ambit Media, a. s., a stále vychází pod patronací České asociace sester, o. s. Těžiště časopisu je v odborných článcích všech oborů ošetřovatelství, vzdělávání, výzkumu a managementu. Florence publikuje aktuální informace a odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, komunikací, prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním managementu atd. Součástí časopisu je pravidelná rubrika „Zpravodaj ČAS“, která přináší aktuální informace a zpravodajství o dění a aktivitách jednotlivých sekcí České asociace sester. Ve spolupráci s ČAS je pravidelně připravován kalendář akcí, který má podobu plakátu umístěného uprostřed časopisu. V rámci kalendáře akcí je možné využít jedinečný formát inzerce, který nikdo nepřehlédne. Florence od roku 2010 publikuje recenzované články. Měsíčník Florence oslovuje širokou cílovou skupinu z řad všeobecných sester a porodních asistentek všech odborností, ale také ostatních nelékařských profesí, jako jsou fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, radiologičtí asistenti, zdravotničtí pedagogové, zdravotně-sociální pracovníci, farmaceutičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři a další.

Informace a objednávk y inzerce

Alexandra Manová group sales manager

Martina Kunová sales manager personální inzerce

Řádková inzerce

telefon: +420 222 352 574 mobil: +420 724 811 983 e-mail: alexandra.manova@ambitmedia.cz

mobil: +420 725 778 015 telefon: +420 222 352 571 fax: +420 222 352 572 e-mail: martina.kunova@ambitmedia.cz

e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz


přednosti tištěné inzerce

• • • •

 Tištěné tituly jsou mobilní, čtenáři si je kupují sami a intenzivně je užívají.  Žádný jiný druh médií nezasáhne takový počet lidí tak precizně. Tisk je vynikajícím reklamním médiem.  Žádné jiné médium nevnáší vaši reklamu hlouběji do každodenního života vašich cílových skupin!

promoaktivity leden: únor: duben: květen:

2. reprezentační ples sester (ČAS) Prague Onco 2011 5. Kongres primárné péče, Pragomedica 2011 XIX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti Konference prezidia ČAS

červen: Mezinárodní den sester říjen: LYMPHO Medical Fair Brno 2011 listopad: Konference prezidia ČAS

formáty a ceník inzerce

1/1

1/2

1/2

1/3

1/4

1/3

48×48 48×100 48×70

100×70

Rozměr / Size

100×100

100×120

100×140

100×180

100×160

100×50

100×200

Rozměr zrcadlo / Clean size

Rozměr spad / Bleed size

Cena (bez DPH) / Price

1/1 strany 192 × 275 mm 1/2 šířka 192 × 138 mm 1/2 výška 95 × 275 mm 1/3 šířka 192 × 91 mm 1/3 výška 64 × 275 mm 1/4 strany 100 × 138 mm 48 × 48 mm 48 × 70 mm 48 × 100 mm 100 × 50 mm 100 × 70 mm 100 × 100 mm 100 × 120 mm 100 × 140 mm 100 × 160 mm 100 × 180 mm 100 × 200 mm

210 × 297 mm 210 × 148 mm 105 × 297 mm 210 × 99 mm 70 × 297 mm není není není není není není není není není není není není

50 000 Kč 28 000 Kč 28 000 Kč 13 978 Kč 14 080 Kč 11 040 Kč 1 844 Kč 2 688 Kč 3 840 Kč 4 000 Kč 5 600 Kč 8 000 Kč 9 600 Kč 11 200 Kč 12 800 Kč 14 400 Kč 16 000 Kč

Personální inz. – řádková inzerce standard (cena za řádek = 36 znaků) Personální inz. – řádková inzerce tučně (cena za řádek = 36 znaků) Personální inz. – plošná inzerce

70 Kč 100 Kč 80 Kč/cm2

V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.


příplatky

slevy za počet opakování

za umístění na přesnou pozici + 15 % za umístění na redakční stranu + 10 %

3 ×  – 5 %, 6 ×  – 10 %, 12×  – 15 %, Skonto  – 3 %

storno poplatky 25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků. 24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce. 14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce. 7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.

technické požadavk y technické požadavk y Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm). U formátu na spad umísťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje.  Barvy: pouze barevný prostor CMYK Obrázky: rozlišení 300 dpi Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů Loga: pouze v křivkách Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz

harmonogram Číslo / Issue leden 2011 únor 2011 březen 2011 duben 2011 květen 2011 červen 2011 červenec–srpen 2011 září 2011 říjen 2011 listopad 2011 prosinec 2011

Uzávěrka / Closing Date

Vychází / First Date of Sale

5. 12. 2010 10. 1. 2011 10. 2. 2011 10. 3. 2011 7. 4. 2011 10. 5. 2011 7. 6. 2011 10. 8. 2011 7. 9. 2011 10. 10. 2011 10. 11. 2011

10. 1. 2011 7. 2. 2011 7. 3. 2011 4. 4. 2011 2. 5. 2011 6. 6. 2011 4. 7. 2011 5. 9. 2011 3. 10. 2011 7. 11. 2011 5. 12. 2011

speciální nabídk y

• Odborné přílohy • Reprint • Nestandardní formáty Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce. Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace. Dle vašich potřeb zrealizujeme cokoliv k vaší spokojenosti – stačí nás jen oslovit.


fakta a čísla

Rozdělení čtenářek Florence podle odbornosti

2 % P raktické lékařství LDN a sociální péče 20 %

10 % Pediatrie

18 % I nterní obory

Psychiatrie, sexuologie 2 %

Urologie, dermatovenerologie 8 %

9 % P neumologie, ORL, alergologie Chirurgie, ortopedie, gynekoogie a porodnictví 26 %

4 % Onkologie, hematologie

redakční rada Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – předsedkyně (ředitelka VFN Praha) Bc. Mária Dobešová (náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, FN Ostrava) Jana Dvořáková (MZ ČR) Jana Farkačová (vrchní laborantka ÚKBLD, VFN Praha) prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (ředitelka Gerontologického centra v Praze) Anna Chrzová (hlavní sestra VFN Praha) Jindra Pavlicová (nefrologická sekce ČAS) Mgr. Eva Prošková (Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK) Hana Rittsteinová (vrchní sestra GPK, VFN Praha) Milica Sklenčková (ADP Galium Praha) Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N. (proděkanka Zdravotně-sociální fakulty JU, České Budějovice) Růžena Wagnerová (VFN, Praha)

redakce šéfredaktorka: PhDr. Jarmila Škubová e-mail: florence.inzerce@ambitmedia.cz www.florence.cz

v ydavatel Ambit Media, a. s. Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 telefon: +420 222 352 573, fax: +420 222 352 572 www.ambitmedia.cz


Všeobecné obchodní podmínk y Rozsah platnosti 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů včetně vkládání reklamních příloh do titulů, které vydává společnost Ambit Media, a. s. (dále jen vydavatelství). Objednání inzerce 1. Vydavatelství přijímá inzerci formou závazné písemné/faxové objednávky, případně na základě uzavřené obchodní smlouvy. 2. Inzercí se rozumí jak standardní plošná inzerce, tak vklady a všívání/vlepování, a dále i PR články. Vydavatelství si vyhrazuje právo označit, v souladu se zákonem, uveřejněné PR články jako placená inzerce, komerční prezentace apod. Podmínkou pro uveřejnění těchto PR článků je, že nebudou mít podobu redakčních stran (zejména zalomení, fonty, barvy, perex apod.). 3. Objednávka inzerce musí obsahovat: úplný název zadavatele dle výpisu z obchodního rejstříku, sídlo zadavatele, tj. fakturační adresu a dále korespondenční adresu, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, bankovní spojení, dále pak kontaktní osobu zadavatele včetně čísla telefonu a faxu, název titulu, do kterého je inzerát objednán (v případě, že je inzerát objednán do některé z tematických příloh je nutné uvést název této přílohy), datum uveřejnění inzerátu, rozměr a cenu inzerátu včetně případné nárokované slevy/agenturní provize. 4. Kompletně a správně vyplněnou objednávku inzerce potvrdí vydavatelství písemně. Písemným potvrzením se rozumí také potvrzení faxem. Písemné potvrzení objednávky bude vycházet z ceníku inzerce požadovaného tiskového média a bude obsahovat údaje o rozsahu zadané inzerce, datu expedice, názvu titulu, ve kterém bude inzerce uveřejněna, a ceně inzerce (včetně vyčíslení všech příplatků a slev/agenturní provize). Pokud zadavatel inzerce neobjedná konkrétní rozměr, umístění a termín inzerátu, přenáší tuto volbu na vydavatelství s tím, že uhradí cenu inzerátu podle skutečně realizovaného inzerátu. Právo odmítnutí inzerátu 1. Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zakázky, jestliže grafická nebo textová podoba inzerátu je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s dobrými mravy a zvyklostmi, poškozuje nebo by mohla poškodit dobré jméno nebo zájmy vydavatelství. 2. Vydavatelství není povinno odmítnutí takovéto zakázky odůvodňovat a odmítnutí zakázky zadavateli inzerce pouze písemně oznámí. Taková zakázka může být odmítnuta i později, pokud by důvody pro její nepřijetí byly zjištěny teprve dodatečně. 3. Vydavatelství si vyhrazuje právo stornovat již přijatou a potvrzenou objednávku zadavatele v případě, že je tento v prodlení s úhradou svých závazků za již uveřejněnou inzerci déle než 30 dní. 4. Vydavatelství neodpovídá za případné škody vůči zadavateli inzerce, pokud zveřejnění inzerátu odmítne z výše uvedených důvodů. Podklady pro inzerci 1. Vydavatelství poskytuje běžnou kvalitu tisku inzerce obvyklou pro daný titul, danou i kvalitou dodaných podkladů. Zadavatel inzerce akceptuje barevnou změnu oproti chemickému nátisku, která odpovídá technologii tisku daného periodika. Vydavatelství neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými zadavatelem inzerce. V případě, že vydavatelství takto chybné podklady odhalí a bude to časově možné, vyžádá si od zadavatele podklady nové bezchybné. V opačném případě, kdy nebudou dodány nové bezchybné podklady nebo již nebude z časových důvodů možné podklady vyměnit, není zadavatel inzerce oprávněn uplatňovat jakékoli nároky na reklamaci. 2. Zadavatel inzerce ručí za včasné dodání bezchybných tiskových podkladů (tiskové PDF) v souladu s platnými technickými specifikacemi a nese plně náklady na jejich zhotovení. 3. Součástí podkladů inzerce dodaných zadavatelem inzerce musí být chemický nátisk. V případě, že zadavatel netrvá na přesné reprodukci barev, stačí pouze digitální nátisk ve velikosti 1:1. Datum a čas uvedený v hlavičce souboru s dodanými podklady inzerce musí souhlasit s hlavičkou uvedenou na nátisku. Pokud údaje nesouhlasí nebo není-li nátisk dodán vůbec, není vydavatel odpovědný za obsah a správnou kvalitu inzerátu. 4. Dále musí být součástí dodaných podkladů průvodní list, kde je uveden konkrétní titul, datum expedice, název zadavatele inzerce (popř. i klienta) a kontakt na grafika nebo osobu odpovědnou za správnost těchto podkladů. 5. Zadavatel inzerce má v rámci platby za zhotovení inzerátu (v případě, kdy inzerát vyrábí vydavatelství z dodaných dílčích podkladů), která činí

3 000 Kč bez DPH, nárok na dvě bezplatné korektury. Třetí a každá další korektura bude odběrateli účtována. Cena za jednu účtovanou korekturu je stanovena na částku 500 Kč bez DPH. 6. Vydavatelství není povinno uchovávat ani vracet inzertní podklady. 7. Zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost dodaných textových a obrazových předloh a zbavuje vydavatelství případných nároků učiněných ze strany třetích osob. Vydavatelství v tomto směru není povinno jakkoli prověřovat, zda uveřejněná inzerce zadavatele nepoškozuje či nepoškodí práva a oprávněné zájmy třetích osob. Reklamace inzerce 1. Zadavatel inzerce je povinen reklamovat případné vady uveřejněného inzerátu výhradně písemně do 30 dnů po expedici inzerátu, jinak jeho práva zanikají. 2. V případě, že dojde k podstatnému snížení informační hodnoty inzerátu, nebo je prokazatelně poškozeno dobré jméno zadavatele inzerce / klienta, má tento nárok na snížení ceny nebo na uveřejnění opraveného inzerátu. 3. Pokud bude uveřejnění náhradního inzerátu již bezpředmětné, může zadavatel inzerce žádat snížení ceny, a to max. do výše hodnoty vadně uveřejněného inzerátu. Vydavatelství odpovídá pouze za prokázané vady uveřejněného inzerátu. 4. Při uveřejňování opakovaných inzerátů je zadavatel inzerce povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevila tatáž chyba, aniž by byla tato chyba bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámena vydavatelství. Platební podmínky 1. Ceny inzerce jsou stanoveny v souladu s platným ceníkem tiskového média, ve kterém je inzerce uveřejněna. 2. Zadavatel inzerce uhradí cenu inzerátu na základě faktury vystavené vydavatelstvím převedením příslušné částky na účet uvedený na faktuře. Tuto fakturu vydavatelství vystaví do 14 dnů od expedice titulu, v kterém je uveřejněna dotčená inzerce. 3. Faktura vydavatelství je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení. Spolu s fakturou zasílá vydavatelství každému zadavateli inzerce dokladový výtisk titulu, ve kterém vyšel jeho inzerát. Zadavatelům inzerce agenturám zasílá vydavatelství dva dokladové výtisky. 4. Při prodlení zadavatele se zaplacením ceny za inzerci jsou vydavatelstvím účtovány úroky z prodlení ve výši 0,05 procenta z ceny inzerce za každý den prodlení. 5. Při nedodržení splatnosti faktury má vydavatelství právo neuveřejnit další i již objednanou a potvrzenou inzerci až do doby zaplacení dlužné částky. 6. Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce. U zadavatele inzerce, který vstupuje do obchodního vztahu s vydavatelstvím poprvé, je požadována záloha předem ve výši 100 % na první tři objednané inzeráty. Na tyto inzeráty bude vystavena proforma faktura se splatností 14 dní před termínem uveřejnění inzerce. V případě, že nedojde k úhradě, vyhrazuje si vydavatelství právo inzerci neuveřejnit. Storno inzerce 1. Storno inzerce podléhá následujícím poplatkům: pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci 28 a více dnů před zveřejněním inzerátu, neplatí žádný storno poplatek, pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci 15 až 27 dnů před zveřejněním inzerátu, uhradí 50% z ceny inzerátu, pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci 14 a méně dnů před zveřejněním inzerátu, uhradí 100 % ceny inzerátu. Stornování je nutné učinit výlučně písemnou formou. 2. Z naléhavých důvodů lze provést storno i telefonicky. V tomto případě však musí být do 24 hodin potvrzeno písemně. 3. V případě storna má vydavatelství právo požadovat vrácení slev za opakování nebo za finanční objem, na které pozbyl zadavatel inzerce tímto stornem právo. Závěrečná ustanovení Zadavatel inzerce byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Ambit Media a.s. řádně seznámen, souhlasí s nimi a tento souhlas stvrzuje svou inzertní zakázkou.


Ambit Media, a. s., www.ambitmedia.cz

Personální inzerce 2011  

Ceník personální inzerce pro tituly Zdravotnické noviny a Florence vydavatelství Ambit Media, a. s.