Informe Mercat Immobiliari MR-2018

Page 1


LA CONSOLIDACIÓ. 2018 representa l’any on el creixement es modera o, pràcticament, desapareix. Ja veníem dient feia un parell d’anys que aquest fet, per si mateix, era recomanable que passés perquè, d’altra forma, el mercat no seria sostenible. Aquesta moderació ha estat molt clara a la ciutat de Barcelona durant tot el 2018. En canvi, l’entorn més proper a Barcelona, encara es troba en una corba ascendent del mercat. Podríem dir, de forma generalitzada, que els mercats de Lloguer i Segona Mà en Venda de Barcelona ciutat han tocat sostre i, al 2019, veurem com es van posicionant. En general, l’Oferta d’aquests mercats s’ha mantingut baixa, però ja hi ha indicadors que mostren un canvi de tendència en aquest sentit, i a finals d’any hem vist com l’Oferta s’ha recuperat en algunes zones. Creiem que això serà un dels fets més significatius del 2019. Aquest 2018 també ha estat un any on l’accessibilitat a l’habitatge ha estat al centre d’atenció social, polític i mediàtic, i creiem que amb tota la raó, però reclamem molt més debat en aquest sentit, ja que les poques mesures que s’han pres no han estat gens consensuades amb els agents del sector i, en alguns casos, han estat mesures amb molt poc recorregut, cosa totalment incomprensible quan parlem d’un tema tant important com és l’habitatge. En resum, aquest 2018 s’ha assemblat molt a l’any precedent, i si vam considerar el 2017 com a molt bo, doncs el 2018 també ha estat així. La clau del futur serà trobar aquest nivell de sostenibilitat de mercat.

Document elaborat per:

Guifré Homedes Amat @guifre77


Aquest 2018 també hem detectat un increment de Renúncies, o sigui, llogaters que acaben el contracte abans de la seva finalització. S’ha de dir que els dos motius principals per al no compliment del temps de contracte són significatius. El primer motiu ha estat la compra d’habitatge, i el segon motiu, el fet de tornar al domicili familiar.

LLOGUER - Contractes i Preus Dades d’Amat Immobiliaris Aquest 2018 seguíem en un entorn d’Oferta molt baixa en lloguer, això feia que difícilment es poguessin fer més contractes que al 2017. Com es pot veure a l’evolució dels últims anys, ens hem quedat en un nivell similar al dels darrers quatre anys, però un 11% per sota del 2017.

Estem segurs que la compra d’habitatge serà un dels grans motius que remourà el mercat de lloguer al 2019 al canviar significativament l’Oferta disponible.

Ja dèiem al darrer informe que per posar en context, el mercat de lloguer també és important fixar-se en les Renovacions que es fan anualment, i sobretot en un entorn legal on els contractes són molt curts i generen moltes Renovacions. Com es pot veure, la seva importància és significativa. Cal destacar dues dades de les Renovacions del 2018:

Com es pot veure en l’evolució de les repercussions de renda llogada, segons les nostres àrees d’influència l’evolució ha estat diferent a Barcelona ciutat respecte a l’Àrea Metropolitana. A Barcelona, de mitja, ja hem vist com la repercussió mitja de renda llogada ha tingut una tendència a la baixa. En canvi, fora de la ciutat, la tendència encara ha estat clarament a l’alça. Com es pot veure en el mapa dels principals districtes on treballem, en quasi tots la tendència ha sigut a la baixa. En alguns casos no ha de significar una tendència de mercat sinó que, per exemple, a l’Eixample al 2017 vam concentrar oferta de lloguer d’obra nova de forma significativa i, evidentment, quan un habitatge és nou, la renda és més alta. Al 2018 hem tingut menys oferta de lloguer d’obra nova en general a la ciutat de Barcelona.

De tots els Contractes que finalitzaven al 2018 n’hem Renovat un 75%, un valor lleugerament inferior al 2017. L’increment mig de Renda en les Renovacions ha estat d’un 13%, lleugerament per sobre del que vam tenir l’any 2017. Número de contractes i renovacions LLOGUER

2013

2014

Operacións + renovacións

2015

2016

Pot semblar també que, en segons quins districtes més modestos de Barcelona, la repercussió de renda llogada és més alta que en altres districtes com la Zona Alta, però això és degut a que els habitatges són més grans i, per tant, la repercussió és més baixa, però en renda mensual estan clarament per sobre de la resta de districtes.

Tendència

2017

2018

PREU REPERCUSsIÓ lloguers A BARCELONA

Dades en €/m2/mes

HORTA GUINARDÓ

SARRIÀ ST. GERVASI

15,07

NOU BARRIS

GRÀCIA

14,01 14,51 LES CORTS

12,50 ST. ANDREU

13,35 EIXAMPLE SANTS MONTJUÏC

14,05

14,31 ST. MARTÍ

13,16

CIUTAT VELLA

11,04

Preu repercussió LLOGUER Barcelona

Sant Cugat

Sant Just Desvern 13,94

14 13,32 12 11,04 10

8 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MARKET REPORT

Operacións

2012

584

3


En rendes absolutes, en totes les nostres àrees la renda mitja absoluta ha estat per sobre dels 1.000€/mes per segon any consecutiu. En alguns casos, aquest valor mig ha baixat respecte l’any anterior, però tot i així estem situats a uns nivells molt alts.

Ja fa tres anys que, claríssimament, hi ha hagut un desplaçament de les franges de preu on fem la majoria de contractes. Aquest 2018 més del 50% dels nous contractes que hem realitzat han estat amb rendes superiors als 1.000 €/mes. Per posar-nos en context del canvi, fa tres anys el 49% dels nous contractes que vam fer van ser inferios a 800€/mes .

Renda mitja LLOGUER segons tipus habitatge Pis

Barcelona

Pis

Casa

Sant Cugat

Pis

Casa

Sant Just

% Contractes LLOGUER segons segment preu

4.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.488 35%

3.000

30% 25% 2.000

1.979

20%

1.294 1.132 1.018

1.000

15% 10% 5%

€/mes

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

2018

< - 600

601 - 800

801 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.500

2.501 - >

LLOGUER - Tipologia immobles Dades d’Amat Immobiliaris El pis tipus que més hem llogat durant el 2018 té 3 habitacions, entre 65 i 95 m2 construïts i Qualificació Energètica E.

Tipologia immobles llogats

13% 28%

> 3 MESOS >120 m2

FRANGES DE PREU

ROTACIÓ

21%

2-3 MESOS

> 2.500

66%

<65 m2

800-600

17% 14%

< 600

MARKET REPORT

4% 16% 35% 20% 17% 8%

41%

5% immobles

42% immobles

65-95 m2

10% immobles

10% immobles

4% immobles

19% immobles

1 HAB.

2 HAB.

3 HAB.

15%

21%

40%

SUPERFICIES DEMANDADES

4

1.500-1.000 1.000-800

< 2 MESOS 95-120 m2

2.500-1.500

€/mes

S’ha de fer constar que, tot i que encara la majoria d’habitatges llogats encara tenen Qualificació Energètica E o pitjor, ha millorat lleugerament a l’alça els habitatges de tipus A, B i C. Aquesta tendència seguirà així al 2019 ja que disposarem d’una oferta significativa d’Obra Nova en lloguer, aquests habitatges tots tenen qualificació A o B. Tot i així, seguim insistint en què el Certificat d’Eficiència Energètica no es considera una informació útil ni punt de partida de la millora d’un habitatge, sinó que es considera un pur tràmit administratiu. Esperem que, poc a poc, es vagi agafant consciència social i acabi sent un factor decisiu i influent a l’hora de decidir-se per un habitatge o un altre. La rotació dels habitatges continua sent molt elevada. Més del 60% dels habitatges llogats al 2018 ho hem fet en menys dos mesos de comercialització. Aquesta tendència segueix des de fa anys i està totalment lligada a la falta d’Oferta. De cara al 2019 i preveient els canvis en l’Oferta

4 HAB.

Nº habitacions DEMANDADES

24%

10% immobles

qualificació energètica

que detectem, la rotació podria ser que s’allargués i que els habitatges estiguessin més temps al mercat abans de ser llogats. Com sempre diem, això dependrà de la Renda de sortida en la comercialització: si està a nivell de mercat, seguirà llogant-se amb poc temps de comercialització. Sempre s’ha de tenir en compte que aquest temps també depèn del valor absolut de lloguer: a franges més altes de renda, els immobles estan més temps en comercialització. De mitjana, els habitatges de lloguer situats a la franja de menys de 600€/mes s’han llogat en 0,4 mesos, i la franja de més de 2.500€/mes en 3,25 mesos.

LLOGUER - Perfil llogaters Dades d’Amat Immobiliaris Per segon any, analitzem el perfil del llogater que hem tingut durant l’any. Com es pot veure a la infografia, de mitjana el 41% dels llogaters tenen menys de 40 anys i un 39% entre


40 i 50 anys. Al 2017 teníem de mitjana un percentatge molt més alt de llogaters Edat Contractes de menys de 40 anys, això ve influenciat segons la zona on fem més contractes de < 40 41 % lloguer. Si mirem a Sant Cugat del Vallès, 40-50 39 % només un 25% de llogaters tenen menys 50-60 16 % de 40 anys, i un 50% se situen a la franja d’entre 40 i 50 anys. En canvi, a Barcelona 60 < 4% ciutat un 72% dels llogaters tenen menys de 40 anys i un 14% són a la franja d’entre 40 i 50 anys. En totes les zones les franges més altes d’edat es mantenen bastant estables i són molt poc significatives en el mercat de lloguer.

LLogaters

En referència a l’esforç econòmic que realitzen els llogaters respecte a la renda de l’habitatge, aquest 2018, ens hem situat de mitja entre el 35% i el 40%. Realment és una taxa d’esforç molt elevada.

LLOGUER - Índex preus Dades d’Amat Immobiliaris Des de la seva publicació intentem analitzar on ens situem en rendes reals respecte a l’Índex de Preus de Lloguer publicat per la Generalitat de Catalunya. Per nosaltres l’Índex és una referència important i a tenir en compte quan es comercialitza un habitatge en lloguer. Aquest 2018 hem estat quasi tot l’any entre el Rang Superior i l’Índex pròpiament dit. Analitzant cas per cas els casos on ens hem situat fora de l’Índex, el 86% eren habitatges de lloguer d’Obra Nova. És per això que creiem que l’Índex funciona molt bé i que l’Administració hauria de fer esforços per posar-lo en valor entre tots els professionals que treballen amb habitatge de lloguer. Tendència Renda real Vs Índex LLOGUER

Un dels nostres projectes iniciats a mitjans de Setembre a Amat Immobiliaris ha estat la posada en marxa del GreenDEX. Aquest projecte el fem de la mà d’una empresa catalana que es diu StarLab. El GreenDEX és un índex verd, que indica la quantitat de verd que envolta tots els immobles que comercialitzem a la ciutat de Barcelona. L’índex el complementem amb el GreenMAP, que indica la qualitat d’aquest verd que envolta l’immoble. Això només és la punta de llança d’un projecte on, amb el temps, esperem ser capaços d’establir un criteri d’informació addicional pels nostres clients amb una informació molt important, una informació de salut i qualitat de vida a l’entorn d’un habitatge. Creiem que aquest serà un factor decisiu per les properes generacions.

25,0

És l’indicador de verd al voltant del habitatge. 18,75

És el sistema de visualització a través de nostra web

12,50

Graus de l’indicador:

6,25

Tendència real Real

Tend. Índex superior Índex superior

Tend. Índex Tend. Índex inferior Índex Índex inferior

LLOGUER - Oferta Dades d’Amat Immobiliaris

ENTORN MOLT VERD

MARKET REPORT

En altres paràgrafs de l’Informe hem mencionat que preveiem canvis importants en l’Oferta. Sí que de forma significativa esperem trobar aquests canvis al 2019, però ja el 2018 ha significat un punt d’inflexió en aquest sentit i vam tocar fons de mínims d’Oferta. Durant tot l’any hem notat una tímida però constant recuperació de la oferta mitja d’habitatge de lloguer.

ENTORN MENYS VERD

Oferta LLOGUER

5 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Només com a referència, en algunes àrees on treballem, aquest 2019 tenim previst tenir oferta en un o dos projectes que representa el 71% de tot el que vam llogar al 2018.

Imatge del GreeMap en nostra web


VENDA - Volums globals Dades d’Amat Immobiliaris

VENDA 2a Mà - Preus Dades d’Amat Immobiliaris

Comencem analitzant en global totes les vendes realitzades per Amat Immobiliaris al 2018 i més endavant ja diferenciarem entre Segona Mà i Obra Nova per veure preus, compradors i tipologies d’immobles venuts.

Com ja dèiem l’any passat, cada cop hi ha una convergència més clara cap als 400.000€ com a preu on es fan la gran majoria de vendes. Respecte a aquest valor aquest any hi ha hagut poques fluctuacions, la diferència està en que el percentatge d’operacions fetes en aquesta franja ha crescut, i ja representa un 52% de totes les operacions fetes. Les franges més altes, en proporció s’han mantingut en percentatges estables els darrers tres anys, i la franja més baixa (operacions inferiors a 300.000 €), és la que més ha retrocedit respecte al 2017.

Aquest 2018 en global hem fet menys operacions de venda que al 2017, la diferència ha estat exclusivament en la Obra Nova. Hem fet un 9% menys d’operacions d’Obra Nova, degut a haver estat un any d’impàs entre finalitzacions de comercialització d’alguns projectes i inici d’altres. En Segona Mà les vendes fetes han estat exactament les mateixes que al 2017

Preu mig VENDA 2A MÀ (milers €) Barcelona

Sant Cugat

Sant Just

Número operacions VENDA Barcelona

Sant Cugat

Sant Just

431.000 427.000 365.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% Operacions VENDA 2a MÀ segons segment preu 45% 2013

40%

2014

2015

2016

2017

2018

35% 30% 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

25%

Però tot i fer menys vendes en nombre d’operacions el volum total de les vendes ha crescut respecte l’any anterior, ha crescut un 5%. Aquest creixement del volum l’hem vist bàsicament en Segona Mà i s’explica pel creixement del percentatge d’operacions fetes en la franja de 300.000 a 450.000€.

20%

Volum facturació VENDA (Millons / €)

L’evolució trimestral dels preus de repercussió en Segona Mà de les àrees on treballem segueix mostrant una tendència a l’alça, tot i que el comportament ha estat diferent segons cada àrea.

Barcelona

Sant Cugat

Sant Just

15% 10% 5% 0 ------- < 300.000€

300.001€ 450.000€

450.001€ 600.000€

600.001€ 750.000€

750.001€ 900.000€

900.001€ < -------

MARKET REPORT

A Barcelona la tendència segueix a l’alça, tot i que hi ha districtes on ha crescut, i altres on ha baixat. Aquest fet ve molt condicionat per l’oferta i vendes que hem pogut realitzar durant el 2018 en cada districte. La mitja de la ciutat al 2018 l’hem tingut en 4.400 €/m2. El màxim del 2018 ha estat 6.700 €/m2 a la zona de Pedralbes. En les gràfiques de la ciutat es pot veure l’evolució dels últims anys i el valor de la repercussió del 2018.

6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

A Sant Cugat del Vallès és on encara la tendència a l’alça segueix significativament pronunciada. Si ho comparem amb el 2017, aquest darrer any la repercussió mitja ha estat un 14% més alta. La forquilla de repercussions s’ha comprimit molt respecte altres anys, totes l’entorn dels 4.000 €/m2. El màxim del 2018 ha estat 5.600 €/m2 a Sant Cugat Centre. A Sant Just Desvern i el seu entorn també s’ha mantingut la tendència a l’alça, però és on aquesta és més moderada, ha estat d’un 5%. La repercussió mitja del 2018 ha estat de 3.200 €/m2, amb un màxim a Sant Just Desvern de 5.200 €/m2. En altres poblacions de l’entorn la repercussió mitja ha estat 2.700 €/m2 a Esplugues de Llobregat, 2.400 €/m2 a Sant Feliu de Llobregat i 3.000 €/m2 a Sant Joan Despí.


PREU REPERCUSsIÓ venda 2ª Mà A BARCELONA HORTA GUINARDÓ

SARRIÀ ST. GERVASI

€/m2

GRÀCIA

4.478

LES CORTS

NOU BARRIS

4.943

€/m2

5.470 €/m

2

3.823

ST. ANDREU

3.000 €/m

2

€/m2

EIXAMPLE

2

ST. MARTÍ Diagonal Mar

SANTS MONTJUÏC

5.104

CIUTATVELLA

3.142

4.545 €/m2

€/m2

Evolució repercussió mitja 2a mà

4.203 €/m

€/m2

Milers €/m2

BCN

8

STC

STJ

7 6 5 4 3 2 1

1T

2T 3T 2014

4T

1T

2T 3T 2014

4T

1T

2T 3T 2015

4T

1T

2T 3T 2016

4T

1T

2T 3T 2017

4T

1T

2T 3T 2018

4T

VENDA 2a Mà - Tipologia Immobles Dades d’Amat Immobiliaris Com passa amb el mercat de lloguer, els immobles venuts de Segona Mà tenen una Qualificació Energètica molt baixa, la gran majoria E o inferior. Avui dia pel mercat de Segona Mà no és una variable que es tingui massa en compte.

El gràfic mostra la tipologia d’immobles de Segona Mà que hem venut al 2018. Aquest 2018 els immobles tipus més venuts s’han distribuït en pisos de menys de 90m2 i pisos d’entre 90 i 120 m2 per igual, de 3 habitacions majoritàriament i amb Qualificació Energètica E.

Tipologia immobles venuts 2ª Mà

>180 m2

24% 29% <90 m2 SUPERFICIES DEMANDADES

29% 90-120 m2

4 HAB.

37% 3 HAB.

39%

FRANGES DE PREU 900 <

MIL €

900-750

2% 1%

750-600

4%

600-450

7%

450-300

52%

< 300

34%

qualificació energètica

2 HAB.

8% 3%

1 HAB. Nº habitacions DEMANDADES

0% immobles

50% immobles

0% immobles

13% immobles

3% immobles

26% immobles

8% immobles

MARKET REPORT

13%

18%

120-180 m2

>4 HAB.

7


VENDA 2a Mà - Perfil comprador Dades d’Amat Immobiliaris Els trets més característics dels compradors que hem tingut a cada àrea són els següents: Els Inversors segueixen sent més presents a Barcelona que a les altres àrees de treball.

En global ha crescut el percentatge d’operacions que es financen.

A Sant Cugat del Vallès és on domina més el comprador de mitjana edat, fet que es repeteix any a any, i a Barcelona ciutat és on aquest any hem tingut més comprador jove.

Aquest 2018 hem venut clarament a menys estrangers a l’oficina de Barcelona.

perfil comprador 2ª Mà

barcelona

46%

ASSALARIAT PROFESSIONALS LLIBERALS, DIRECTIUS, EMPRESARIS

20%

15%

14%

11%

>60 anys

50-60 anys

inversors

11%

23%

Funcionaris

9%

69%

51%

40-50 anys

<40 anys EDAT DEL COMPRADOR

Jubilats

Operacions finançades

NACIONALS EUROPA NORD ÀFRICA AMÉRICA

86% 8% FINANÇAMENT

Sant cugat

39%

66%

27%

50-60 anys

Jubilats

60%

PROFESSIONALS LLIBERALS, DIRECTIUS, EMPRESARIS

10%

30%

53%

NACIONALS

AMÉRICA

97%

3%

PROCEDÈNCIA DEL COMPRADOR

SEGMENT ECONÒMIC

ASSALARIAT

<40 anys EDAT DEL COMPRADOR

FUNCIONARIS

sant just

22%

41%

40-50 anys

FINANÇAMENT

MARKET REPORT

10%

>60 anys

12%

Operacions finançades

8

5% 5%

inversors

39%

3%

PROCEDÈNCIA DEL COMPRADOR

SEGMENT ECONÒMIC

ASSALARIAT PROFESSIONALS LLIBERALS, DIRECTIUS, EMPRESARIS

3%

Jubilats

9%

25%

>60 anys

50-60 anys

28%

38%

40-50 anys

<40 anys EDAT DEL COMPRADOR

Operacions finançades

NACIONALS

AMERICA

97% 3% FINANÇAMENT

SEGMENT ECONÒMIC

PROCEDÈNCIA DEL COMPRADOR


VENDA OBRA NOVA. Preus Dades d’Amat Immobiliaris Nova. A Sant Cugat del Vallès, Badalona i Mataró la variació ha estat menys de l’1%. A Sant Just Desvern, Hospitalet de Llobregat i Masnou menys del 3%.

La Obra Nova ha continuat sent molt activa al 2018, però potser la diferència més evident respecte al 2017 ha estat l’evolució dels preus als projectes que hem comercialitzat durant el 2018. Si fa un any l’evolució a l’alça dels preus era molt clara, aquest 2018 ha estat molt més moderada, i en alguns casos no hi ha hagut pujada.

Els ritmes de venda també han baixat una mica, però segueixen sent importants. Aquest 2018 de mitja hem venut 7 immobles al mes d’Obra Nova. És probable que s’hagin pogut mantenir aquests ritmes de venda elevats degut a la moderació de preus que hi ha hagut durant tot l’any.

En el mapa es pot veure quines han estat les repercussions mitges en tots els punts de venda on comercialitzem Obra

PREU REPERCUSsIÓ 0bra nova A BARCELONA VALLÈS OCCIDENTAL

MARESME

VALLÈS ORIENTAL

MATARÓ SANT CUGAT

3.518€/m

2

EL MASNOU BADALONA RC RCELONÈS È

3.307€/m2

ALT PENEDÈS

2.231€/m2

2957€/m2

2.785€/m2

SANT JUST

3.149€/m2

Punt de venda Amat

L’HOSPITALET BAIX LLOBREGAT

GARRAF

6.270 €/m2 5.966 €/m2 6.150 €/m2 4.864 €/m2 2018

3.923 €/m2 3.237 €/m2 2.874 €/m2 2.463 €/m2

SARRIÀ ST. GERVASI

LES CORTS 2017 2016 2015 2014

6.173 €/m 5.479 €/m2 7.044 €/m2 4.174 €/m2

HORTA GUINARDÓ GRÀCIA

2017 2016 2015 2014

3.932 €/m2

NOU BARRIS

ST. ANDREU

2

EIXAMPLE SANTS MONTJUÏC

CIUTAT VELLA

ST. MARTÍ Diagonal Mar

2018 2017

4.019 €/m2 4.219 €/m2

MARKET REPORT

2017 2016 2015 2014

9 2017 2016

Dades en €/m2

4.926 €/m2 5.785 €/m2


VENDA OBRA NOVA - Tipologia d’immobles Dades d’Amat Immobiliaris

habitacions, d’entre 90 i 120 m2 construïts i el 85% tenen terrassa. Com l’any passat, si ens fixem en la Certificació Energètica hi ha una gran diferència amb el mercat de Segona Mà: en Obra Nova el 100% dels immobles comercialitzats són A o B.

El tipus de pis d’Obra Nova que més hem comercialitzat segueix la constant dels anys anteriors, hi ha molt poques variacions. La gran majoria de pisos són de 3

Tipologia immobles venut OBRA NOVA 5% 120-180 m2

2% 22 % 57 % 17 % 2%

>180 m2

15% 51%

29%

90-120 m2

< 90 m

2

> 4 HABITACIONS

26 % IMMOBLES

4 HABITACIONS

74 % IMMOBLES

3 HABITACIONS

0 % IMMOBLES 0 % IMMOBLES

2 HABITACIONS

0 % IMMOBLES

1 HABITACIONS

0 % IMMOBLES

qualificació energètica

Nº habitacions DEMANDADES

SUPERFICIES DEMANDADES

0 % IMMOBLES

VENDA OBRA NOVA - Perfil comprador Dades d’Amat Immobiliaris Tal com fem cada any destaquem les diferències del comprador d’Obra Nova amb els compradors de Segona Mà: El perfil de comprador és molt més jove, el 48% tenen menys de 40 anys. El percentatge de compradors que pretenen finançar és més elevat que els de Segona Mà. I respecte a l’any passat, aquest percentatge també ha crescut significativament.

Molts compradors procedeixen del mercat de Lloguer, és el seu 1er accés a la Propietat. Tal com dèiem l’any passat, depenent de la ubicació del projecte la procedència del comprador és diferent: A l’Hospitalet, Badalona i Mataró el comprador és de l’entorn més immediat; en canvi, a Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern i Masnou hi ha una part molt significativa de compradors procedents de Barcelona ciutat.

perfil comprador obra nova

53%ASSALARIAT PROFESSIONALS LLIBERALS, 6% Jubilats DIRECTIUS, EMPRESARIS17% Funcionaris

87%

15%

5% Autònom

48%

33%

<40 anys

40-50 anys EDAT DEL COMPRADOR

4%

SEGMENT ECONÒMIC

És important veure com evoluciona l’esforç que han de fer les famílies per accedir a l’habitatge de compra. L’estadística oficial del Banc d’Espanya ha crescut per tercer any consecutiu; si al 2016 estàvem a 6,7 anys de Renda Bruta Anual per Llar, al tercer trimestre del 2018 ja ens hem situat als 7,4 anys. Aquest 2018 la dada d’Amat Immobiliaris se situa als 6,89 anys, una mica per sota que l’any anterior. Sense que sigui una conseqüència directa, que als projectes que comercialitzem aquest 2018 la variació de preus hagi estat mínima és una factor que ajuda a no empitjorar aquesta dada. Sigui com sigui és preocupant que a nivell estatal aquesta dada segueixi pujant any rere any.

inversors

NACIONALS

AMÈRICA

EUROPA

ÀFRICA

93%

3%

3%

1%

PROCEDÈNCIA DEL COMPRADOR

Preu de l’habitatge/Renda Bruta Anual per llar Font: Banc d’Espanya, indicadors del mercat de la vivenda

8

7,4 anys

6

4

2

0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FINANÇAMENT MARKET REPORT

50-60 anys

>60 anys

Operacions que es preveuen ser finançades

10

12%

7%


AMAT LUXURY Dades d’Amat Immobiliaris Aquest 2018 ha estat un any molt poc consistent per nosaltres al mercat d’alt standing i tampoc sabríem trobar-ne unes raons clares. Tant a la ciutat de Barcelona com al seu entorn, no hem fet operacions de forma regular ni en Venda ni en Lloguer. Si una cosa cal destacar, i que ha estat diferent respecte als anys anteriors, és que el nombre d’estrangers que ens han comprat aquest 2018 ha estat significativament inferior i, en el nostre cas, el mercat d’alt standing d’aquest 2018 ha estat dominat pels compradors locals.

A la ciutat de Barcelona també cal destacar que hem recuperat Pedralbes com a zona on hem fet diverses operacions i on hem vist les repercussions més elevades d’aquest 2018.

A D U

QUÈ PREVEIEM PEL 2019? Doncs preveiem una situació continuista a la del 2018, però amb alguns canvis que cal mencionar. Per començar, canvis en l’oferta, sobretot de Lloguer, on preveiem un increment d’oferta significatiu en algunes zones, i això haurà de tenir el seu reflex en el comportament de les Rendes. L’oferta de Venda també creiem que canviarà, però més en referència entre les expectatives i la realitat,

que estaran més alineades, que no pas en volum d’oferta. En Obra Nova s’ha de veure la seva continuïtat. Nosaltres aquest 2019 tanquem molts més projectes que no pas els que obrim, així que no tenim clar com continuarà l’Oferta. En termes de preus i ritmes de venda veiem estabilitat ja que la capacitat dels compradors en general o es manté estable o es redueix.

MARKET REPORT

V

EN

U EN V

V

EN

U

D

D

A

A

LL

LL

O

O

G

G

A

A

D

D

A

A

Fora de Barcelona el mercat més actiu ha estat la venda de solars per construir-hi cases unifamiliars. Aquest és

un mercat molt específic i del qual ens considerem molt experts a l’entorn de Sant Just Desvern i de Sant Cugat del Vallès. L’autopromoció permet als clients construir habitatges sostenibles i d’altes prestacions energètiques. També permet personalitzar i trobar oferta en llocs on potser no n’hi ha i, avui en dia amb mètodes constructius moderns, els temps de construcció són prou ràpids. A nosaltres això ens permet fer un assessorament global en urbanisme de la mà d’arquitectes, coneixement de mercat i aportar creativitat als projectes.

11


P R O P E R S A L E S P E R S O N E S . T E C N O L Ò G I C A M E N T A V A Ç AT S

Barcelona · Via Augusta, 3 · Sant Cugat del Vallès · Av Rius i Taulet, 17 · Sant Just Desvern · Bonavista, 63

Membre de

Servei de Qualitat