__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Gestiรณ de la crisi COVID-19 15 Juny 2020


L’objectiu d’aquest informe és posar en valor i donar transparència de totes les accions que Amat Immobiliaris ha dut a terme durant el confinament en el període de la COVID-19. Hem intentat explicar breument allò que ens ha semblat rellevant a nivell dades i decisions preses per Amat Immobiliaris. Ha estat un període amb moltes incerteses i poques respostes, un període amb canvis constants, un període emocionalment dur per Amat Immobiliaris i tot el seu entorn, un període el qual hem intentat fer el millor per tots els nostres stakeholders.

GESTIÓ COVID-19

Guifré Homedes Amat Director General @guifre77

2020

2

Aquest informe ha estat elaborat amb les dades pròpies d’Amat Immobiliaris


DADES A data 16 de Març, AMAT tenia 80 treballadors en plantilla. AMAT disposa de tota la informació al cloud des de 2013. Els clients d’AMAT disposen d’administració de finques online des de 2004. Vam necessitar dos dies i mig per aconseguir un 100% de teletreball amb el mateix nivell de servei. Uns dies abans ja vam avançar-nos provant sistemes, però vista la magnitud posterior del confinament, ens hauríem d’haver preparat amb més antelació.

PERSONES Una treballadora ha tingut la COVID-19. Ha faltat el pare d’un treballador. Incorporació durant el confinament d’una persona contractada prèviament. Comunicació interna constant entre Direcció i tot l’equip d’AMAT, per mail i per vídeo-conferència.

DIRECCIÓ El comitè de Direcció, constituït en Comitè de Crisi, s’ha reunit intensament durant setmanes. El principal objectiu ha estat analitzar la situació i prendre les decisions necessàries a cada moment; i s’ha fet de la següent forma: En data efectiva del 13 d’Abril s’aprova un ERTO per causes productives amb suspensió del 100% a 18 persones i a reducció del 50% jornada a 26 persones. De la mateixa manera, el 25 de Maig, es van desafectar de l’ERTO 10 persones que estaven en reducció de jornada, es va veure que, amb la recuperació d’activitat i per tal de donar el servei al nivell de qualitat que volem, necessitàvem més recursos de l’àrea Comercial i post-venda. Un altre objectiu important ha estat confeccionar dos pressupostos alternatius al que s’havia aprovat pel 2020. Un contemplant la possibilitat que la crisi remeti a final d’any, i l’altre amb una visió més pessimista, contemplant la possibilitat que la crisi s’allargués fins al final del 2021. El Consell Assessor de l’empresa s’ha reunit una vegada cada mes per rebre informació del Director General, assessorar en les qüestions que aquest plantejava i prendre les decisions que li corresponien.  

GESTIÓ COVID-19

La negociació dels ERTO per causes productives amb els treballadors va ser una experiència nova, tan per ells com per la Direcció. Als departaments on durant el confinament no s’ha generat activitat ni ha permès teletreballar es van deixar equips mínims i amb criteri antiguitat a l’empresa.

afectats 100% ERTO des del 13 Abril afectat 50% ERTO des del 13 Abril

continuen treballant

de bagatge, ha anat molt bé per mantenir la comunicació amb els clients patrimonials i hem notat un increment en el seu ús.

2020

afectat 50% ERTO des del 13 Abril fins el 25 Maig

3

Tenir aquestes eines, amb 15 anys


ACTIVITAT

% Tipus d’acords en renda

Del 16 de Març al 3 d’Abril ► l’activitat es va desplomar: Dades en % respecte pre-covid 70% Total Trucades 12% Entrada Mails (exclosos Comercials) 60% Sortida Mails (moltes circulars informatives a clients sobre la nova situació)

80% Entrada Leads Comercials 100% Visites Comercials

Patrimonial Comunitats va tenir que adaptar tots els serveis de manteniments i incidències en funció de la mobilitat, i gestionar l’absència del personal a les finques (conserges, etc).  Patrimonial Lloguers, ja des del 18 de Març, vam veure necessari ser proactius parlant des d’un inici amb els propietaris dels locals en lloguer. S’analitza la cartera en funció de l’activitat de cada local i decidim avançar-nos amb una proposta marc (durant 3 mesos pagar el 50% de la renda, i l’altre 50% tornar-lo als primers mesos del 2021).

GESTIÓ COVID-19

% Cartera patrimonial que ha sol·licitat negociar renda Sant Just

12 %

Sant Cugat

13 %

Barcelona

17 %

13 %

4

2020

4,1 %

Condonació parcial

4,5 %

Reducció de renda

3,6 %

Acord AMAT

Aquesta pro activitat va fer que plantegéssim solucions a ambdues parts molt abans que aparegués cap Decret estatal en aquest sentit.

69,2 %

Acord: condonació + ajornament 0,4 % Acord: condonació + reducció

0,4 %

Acord: reducció + ajornament

0%

Sense acord: morositat Sense acord: No justifica vulnerabilitat, pagament segons contracte

Comercial es va “congelar” tota l’activitat en curs, bàsicament a través de reserves econòmiques. Les escriptures pendents es van anar agendant en funció de la urgència i les possibilitats de mobilitat.

Totals

Condonació total

2,8 % 10,9 %

Sense acord: negociant

4,1 %

Esperant documentació

0%

Del 4 d’Abril al 13 d’Abril (inclou Setmana Santa) ► amb activitat baixa i mínima mobilitat: L’activitat Comercial segueix molt reduïda. Tots el indicadors amb valors d’entre -50% i -100% respecte pre-covid. Molta feina de manteniment de les operacions en curs, es reserven diferents immobles pendents de poder-los visitar i s’escripturen operacions essencials.  Les comunicacions a Patrimonial creixen respecte les primeres setmanes de confinament. A nivell de trucades passem del 30% al 50% d’un període pre-covid, i en mails i altres canals online estem 5% per sobre. A Patrimonial Lloguers s’incrementa la intensitat de negociació de rendes a locals i habitatges. A la vegada es busquen solucions per les persones que deixen immobles per motius urgents.  A Patrimonial Comunitats ja es comencen a utilitzar eines virtuals per fer reunions amb veïns. Hi ha molta intensitat en la gestió sobre l’ús indegut dels espais comuns a les comunitats, serveis de neteja i manteniments essencials.


Del 13 d’Abril al 10 de Maig ► recuperació interès Comercial i màxima intensitat Patrimonial: Amb alts i baixos però ja assolim nivells pre-covid d’entrada leads en Comercial lloguer, i a un 80% en Comercial venda. Segueix la tasca de manteniment de les operacions en curs. Molta activitat d’escripturació essencial amb mobilitat molt reduïda A Patrimonial Lloguers és un període de màxima intensitat en la negociació de rendes. A Patrimonial Comunitats seguim implantant eines virtuals que faciliten la gestió amb els presidents i amb la resta de propietaris. El gran període de pluges intenses ha generat molta activitat d’incidències durant un període amb, encara, mobilitat molt reduïda, sobretot a les Comunitats. S’han de fer moltes actuacions a les finques per solucionar problemes derivats de les pluges. L’ús dels espais comuns segueix sent un punt que genera confusió i conflictivitat. Internament comença la complicada tasca de buscar EPIs (Equip de Protecció Individual) per als nostres equips i per als clients, i a la vegada l’adequació de les oficines a les noves normatives de prevenció i seguretat.

Del 10 de Maig al 14 de Juny ► retorn parcial a les oficines i possibilitat de visitar finques: Gradualment es permeten fer visites (primer a oficines i després a finques) i re-obrim amb torns de treball reduïts les oficines. A nivell Comercial estem a una fase de recuperació ràpida de l’activitat. L’entrada de leads ja està per sobre del nivell previ al confinament. Molt ràpidament es tanquen operacions de segona mà (ja venien ben treballades durant les setmanes de confinament). Es tanquen (fent contractes compra-venda, arres o escriptures) temes que havien estat congelats durant setmanes. De les operacions de lloguer, congelades durant setmanes, un 25% cauen; però a la vegada ràpidament es comencen a llogar immobles. A Patrimonial Lloguers baixa la intensitat de negociació de rendes, l’activitat vira cap a la gestió de totes les actuacions que havien quedat aturades durant setmanes. S’entreguen immobles i es fan nous contractes de les operacions reservades i congelades durant setmanes. S’incrementa de forma destacada el número de renúncies (en la majoria de casos són arrendataris que prefereixen deixar immobles i buscar alternatives abans de deixar de pagar la renda).

Entrada Leads i Visites Comercials 1000 900 800 700 600

GESTIÓ COVID-19

500

300 200 100

a4 Se tm an a5 Se tm an a6 Se tm an a7 Se tm an a8 Se tm an a9 Se tm an a1 0 Se tm an a1 1 Se tm an a1 2 Se tm an a1 3 Se tm an a1 4 Se tm an a1 5 Se tm an a1 6 Se tm an a1 7 Se tm an a1 8 Se tm an a1 9 Se tm an a2 0 Se tm an a2 1 Se tm an a2 2 Se tm an a2 3 Se tm an a2 4

3

an

an a

Se tm

an

a2

Se tm

Se tm

Se tm

an

a1

0

Total Leads

Leads Lloguer

Leads Venda

Visites Comercials

5

2020

400


Volum i Evolució Sol·licituds Negociació Renda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 15 al 31 març

1 al 8 abril

9 al 17 abril

16 al 23 abril

A Patrimonial Comunitats s’aprofita per visitar finques un cop es flexibilitza la mobilitat. Es segueix apostant per fer reunions virtual, i en diversos casos es fan reunions on es combina la presència física reduïda i la presència virtual. Coincidint amb les fases de desescalada i les noves normatives de prevenció i seguretat augmenta la complexitat de l’ús i gestió d’espais comuns com les piscines, gimnasos, pistes esportives, sales comunes, etc.

GESTIÓ COVID-19

ENTREGA PROMOCIONS Tal com hem comentat abans, en època de confinament i mobilitat molt reduïda, amb l’objectiu de no deixar sense llar a moltes famílies, vam aconseguir fer 60 escriptures de promocions d’obra nova. Cada una ha estat una aventura, però tant els promotors com els compradors estan molt contents de haver-ho aconseguit.

24 al 30 abril

1 al 15 maig

15 al 31 maig

1 al 15 juny

CANVIS MARC LEGAL Normativa Espanyola Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, on s’aproven les mesures sobre ajornar desnonaments, prorrogar automàticament contractes i moratòria en els pagaments pel què fa als habitatges.  Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril, on s’aproven les mesures sobre moratòria en els pagaments dels locals. Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, on s’aprova prorrogar les moratòries de pagament als habitatges fins al 2 de juliol i s’habilita agost per temes judicials. Orden Ministerial TMA/378/2020 de 30/04/2020, on aproven les línies d’ajuda als llogaters per pagar les rendes.

Normativa Catalunya Decret Llei 20/2020 de 27 març, on s’aprova tota la normativa referent a les Juntes de Propietaris.

2020

6

Línia d’ajudes per pagar els lloguers aprovada el 18/05/2020 per Acord de Govern.


COMUNICACIÓ

 S’ha participat com a ponents en diversos webinars organitzats per associacions empresarial, empreses, etc.

Amb clients: Una de les claus durant aquestes setmanes i no només en temes de gestió; en molts casos també com a suport emocional. Periòdicament també s’ha informat de les novetats que procedien de les normatives que anava dictant l’Estat, com també d’altres temes que creiem que eren importants que tinguessin coneixement. Amb els presidents de Comunitats s’ha estat en comunicació constant per gestionar el més eficientment possible tots els temes referents a la seva comunitat.

Amb sector i entorn econòmic:

 S’han publicat a xarxes socials diversos vídeos amb el títol “Després del Covid-19” on persones rellevants d’àmbits diversos com l’econòmic, l’arquitectura, la consultoria, etc. ens han donat la seva visió sobre el que hem viscut i com preveuen els propers temps. És molt d’agrair que ens hagin gravat aquests vídeos. Hem editat i publicat el nostre Informe de Mercat 2019 (del moment pre-Covid). Després de 11 anys i de 57 Sopars de l’Entorn Immobiliari organitzats, durant aquestes setmanes, n’hem organitzat dos de virtuals, amb la presència de l’economista Oriol Amat i la Honorable Sra. Àngels Chacón, Consellera d’Empresa i Coneixement.

 S’han escrit diversos articles i s’han gravat diversos vídeos de temes econòmics, de sector i de responsabilitat social.

ENLLAÇOS

https://www.amatimmobiliaris.com/w/ca/amat-faq/#covid19

https://www.amatimmobiliaris.com/w/ca/videos-lentrevista/

https://issuu.com/amatimmobiliaris/docs/informe_mercat_immobiliari_mr-2019

https://issuu.com/amatimmobiliaris/docs/sopars_entorn_immobiliari

GESTIÓ COVID-19

https://issuu.com/amatimmobiliaris/docs/diari_del_canvi

2020

7


Perquè la vida no s’atura ...

Seguim!

Profile for Amat Immobiliaris

Informe Gestió de la crisi COVID  

L’objectiu d’aquest informe és posar en valor i donar transparència de totes les accions que Amat Immobiliaris ha dut a terme durant el conf...

Informe Gestió de la crisi COVID  

L’objectiu d’aquest informe és posar en valor i donar transparència de totes les accions que Amat Immobiliaris ha dut a terme durant el conf...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded