Informe Mercat Immobiliari MR-2020

Page 1


UN ANY ATÍPIC. Com cada any fem un Informe de Mercat on intentem fer balanç de l’any anterior, sempre, explicant amb les nostres dades quina ha estat la nostra realitat de mercat. En aquest inici del 2021 intentem analitzar el 2020, un any atípic en molts aspectes pels motius que tots sabem. Per les circumstàncies ocorregudes és molt difícil comparar i apuntar tendències, fins i tot alguns dels anàlisis que fèiem habitualment hem decidit no fer-los ja que segurament amb els confinaments i restriccions del 2020 no tenen sentit. Com dèiem, apuntar tendències tampoc és fàcil, preveiem un 2021 encara amb molta incertesa i amb un entorn molt canviant, que segur condicionarà l’evolució del mercat immobiliari. Analitzar si l’any 2020 ha estat bo o dolent per nosaltres és una qüestió de perspectiva i d’on posem el barem. Des del punt de vista de les dades al mercat de lloguer hem superat lleugerament l’any 2019 i al mercat de venda ens hem quedat clarament per sota. En les següent pàgines intentem posar la lupa en cada cas i fer la nostra lectura i valoració del moment. El que sí podem explicar és com hem viscut aquest 2020. És evident que durant el llarg confinament que va començar a mitjans de març vam patir molt, ho vam intentar gestionar de la millor forma possible en un entorn de total incertesa i vam prendre decisions complicades. Però amb la finalització del confinament vam recuperar gradualment l’activitat, i amb més o menys encert, hem tingut oportunitats i un mercat on actuar. Aquesta situació contrasta molt amb l’any 2008, que encara tenim molt present, on bàsicament estàvem al centre de la crisi, i el mercat sí que va caure a mínims. És per això que tenim una sensació ambivalent, hi ha crisi però nosaltres anem fent. No podem, per això, abstreure’ns del nostre entorn, i veure com molts altres sectors empresarials estan patint molt, i difícilment imaginar com es poden gestionar empreses que porten un any sense poder ingressar ni un euro.

MARKET REPORT

.

2

0 2 20

Guifré Homedes Amat Director General


LLOGUER Aquest 2020 el mercat de lloguer ha estat caracteritzat per dos fets determinants, per una banda totes les conseqüències derivades de la COVID i per altra banda els canvis de marc legal. De la COVID vam tenir pràcticament tres mesos de no-mercat pel confinament i, a més, la falta de turisme a Barcelona ciutat ha portat modificacions en la oferta de lloguer; com a mínim en la oferta publicada. En quant als canvis en el marc legal ens van portar algunes setmanes més de no-mercat, on per adequar-nos a la norma vam haver de retirar tot el producte del mercat. En resum, dels dotze mesos, amb prou feines n’hem tingut vuit i mig d’efectius.

un dels Reials Decrets fets durant l’estat d’alarma, es van aprovar les pròrrogues automàtiques dels contractes que finalitzaven en un període establert (i així s’han prorrogat varies vegades). Molts llogaters i propietaris, davant la incertesa del moment, es van acollir a aquesta opció. Si parlem de l’evolució dels preus de lloguer és evident que hi ha un fet determinant que és l’aprovació del Decret de Regulació de Rendes del passat 23 de setembre. De fet, les rendes ja estaven baixant en totes les nostres oficines abans de la publicació del Decret. De moment és prematur per calibrar els efectes que ha tingut sobre el mercat real, però algunes consideracions sí que podem fer:

LLOGUER - Contractes i Preus Dades d’Amat Immobiliaris

Exceptuant casos concrets, quan es van tornar a calcular rendes després de la publicació del Decret, les diferències eren en general petites (evidentment a la baixa).

Com hem dit anteriorment, per nosaltres el 2020 ha estat un bon any d’activitat, hem fet un 2% més de nous contractes respecte el 2019, que ja va ser un any de creixement. S’ha de dir que l’activitat s’ha concentrat molt en pocs mesos degut a tot el que ja hem explicat anteriorment, sent juny i juliol els dos mesos més intensos (efecte post-confinament).

S’ha forçat una eina que funcionava bé com és l’Índex de Referència per encabir zones i productes, i ha acabat desvirtuant els resultats de la pròpia eina. Per exemple: zones on no hi ha prou massa crítica de contractes i dóna resultats inconsistents, productes no contemplats com les cases, característiques no ben considerades com les terrasses, etc. Com que la regulació s’ha fet d’esquena als professionals i sense coneixement de la realitat, han quedat buits legals no contemplats que permeten diferents interpretacions. Alguns s’han intentat arreglar sobre la marxa. La conseqüència és que hi ha molts tipus contractes i clàusules diferents convivint en paral·lel. Alguns propietaris, pocs, han decidit vendre’s els seus immobles. Potser no ha estat la causa principal, però sí el detonant. Un cop venuts, aquests immobles no tornen mai al mercat de lloguer.

Nous contractes de llogue r 2019

+2%

2020

I per últim, podríem estar en un escenari en que tots els propietaris, lògicament, vagin a màxims del que permet la regulació i el mercat estigués per sota. Només com a resum final, estem més lluny avui de resoldre el problema real d’accés a l’habitatge de lloguer que ho estàvem abans del 23 de setembre. Podria semblar que conjunturalment ha millorat l’accés, però com a solució estructural per a properes generacions hem retrocedit.

Preu repercussió LLOGUER

-21%

BCN

St Cugat

€ /m2/mes

St Just

14,54 13,15 GEN FEB MAR ABR

MAI

JUNJ

UL AGO SET

OCT NOV

12,46

DIC

Les renovacions de contractes que vencien al 2020 han disminuït respecte al que teníem previst. Estem en uns anys on hi ha molts venciments de contractes, fruit dels contractes de 3 anys que contemplava la LAU abans del 2019. El motiu de no haver assolit les previsions és que en

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MARKET REPORT

La recuperació i creixement de nous contractes ha vingut liderada per la nostra oficina de Sant Just Desvern on hem tingut la oportunitat de seguir comercialitzant diferents projectes d’obra nova focalitzats al lloguer.

La inversió s’atura o marxa. Potser no és la regulació la única causa, però sí que forma part dels constants canvis de marc legal del lloguer que fan impossible establir un marc de treball estable.

3


PREU REPERCUSsIÓ lloguers A BARCELONA HORTA GUINARDÓ

SARRIÀ ST. GERVASI

8,47

GRÀCIA

13,58 13,17 LES CORTS

ST. ANDREU

15,77 L’HOSPITALET

EIXAMPLE

15,31

SANTS MONTJUÏC

14,05

NOU BARRIS

9,63

16,23 ST. MARTÍ

BADALONA

11,81

CIUTAT VELLA

14,13

14,64

Dades en €/m2/mes

4000

Com ja dèiem als informes editats al 2020 sí que hem notat que els immobles llogats estaven en franges de preu més elevades, i això és degut a diversos factors. Per una banda les sinèrgies amb altres departaments de l’empresa ens ha aportat molts immobles de lloguer d’obra nova, que en la majoria de casos reunien

les característiques més demandades: terrasses, llum i serveis comunitaris (piscina, etc), i haver llogat més cases, sobretot a l’entorn de la ciutat, amb les característiques anteriors (llum, jardí privat, piscina, etc). A nivell global més del 60% dels nous contractes fets han estat per sobre dels 1.000€ de renda.

Renda mitja LLOGUER segons tipus habitatge

% Contractes LLOGUER segons segment de preu

Pis

Barcelona

Pis

Casa

Sant Cugat

Pis

Casa

Sant Just 45%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40% 35%

3000

30% 25% 2000 20% 15% 1000

10% 5%

0

€/mes

0

< - 600

601 -800 801 -1.000 1.001 -1.500 1.501 - 2.500

2.501 - >

MARKET REPORT

€/mes

4

LLOGUER - Oferta Dades d’Amat Immobiliaris Aquests darrers mesos s’ha escrit molt en mitjans de com la oferta publicada havia crescut significativament a la ciutat de Barcelona durant el 2020, i s’ha lligat aquest raonament a la falta de turisme degut a la COVID que ha provocat que els immobles de lloguer turístic de la ciutat entressin al mercat de lloguer (en molts casos barrejant conceptes com lloguer llarga durada -LAU- i lloguer de temporada). Sense contradir aquestes dades, la nostra experiència ha estat diferent. De la nostra cartera de clients que tenen

immobles de lloguer amb els dos models, turístic i llarga durada, només una quantitat molt petita ha decidit fer aquest pas i destinar immobles turístics al lloguer de llarga durada. Per diferents raons, a dia d’avui la majoria encara prefereixen esperar a la recuperació del turisme. Hem tingut un escenari mig amb oferta d’un 10-20% superior als anys 2018 i 2019. Veiem que l’increment d’oferta més gran es produeix a la ciutat de Barcelona, en canvi, a l’entorn estem a nivells similars o, en algun cas, més baixos.


Aquesta situació creiem que és així per un cúmul de motius:

Evolució oferta LLOGUER

Al 2020 hem llogat més fora que dins de la ciutat. Amb el post-confinament hi ha hagut un moviment de sortida de la ciutat buscant immobles amb les característiques abans comentades. La desaparició de part de la demanda de la ciutat (estrangera perquè no han vingut i local perquè han buscat fora) i un entorn amb més oferta generalitzada, ens ha portat a trigar més a llogar un immoble a Barcelona. Increment de les renúncies, o sigui, llogaters que deixen l’immoble abans de la finalització del contracte. Evidentment això genera oferta.

LLOGUER - Tipologia immobles Dades d’Amat Immobiliaris Normalment analitzem quina rotació tenim als immobles de lloguer, aquest 2020 aquesta dada no té massa sentit degut a les interrupcions de mercat que hem tingut durant tot l’any. Serà interessant durant el 2021, si no tenim interrupcions, veure com probablement a algunes zones s’allarguen els temps necessaris per llogar immobles.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

El tipus d’oferta que vam llogar principalment al 2020 va ser un pis d’uns 90 m2 de superfície construïda, de 3 habitacions i amb etiqueta energètica E (segona mà) o B (obra nova). L’entorn verd de la oferta llogada (GreenDEX) majoritàriament es va trobar entre el G-3 i G-4. Addicionalment un dels trets més buscats pels demandants han estat els immobles amb terrassa o jardí privat. La oferta que tenia aquestes característiques clarament va ser la que millor es va llogar.

Tipologia immobles llogats 35%

12,5 % 24 % 95-120 m2

43 % 20,5 %

65-95 m

27% 20%

18% >120 m

2

< 65 m2

habitacions DEMANDADES

SUPERFICIES DEMANDADES

LLOGUER - Tipologia de llogater Dades d’Amat Immobiliaris Com hem comentat anteriorment des del mes de juny s’ha notat clarament un interès significatiu en buscar propietats fora de la ciutat. En el nostre cas quan diem fora de la ciutat parlem de Sant Cuat del Vallès i Sant Just Desvern i el seu entorn. És un fenomen que cíclicament ha passat, i va molt vinculat al cicle vital de les famílies. Aquest cop però, s’ha intensificat i ha estat directament relacionat amb el confinament que vam viure entre març i maig. Històricament també quasi sempre anava lligat a la venda, però aquest cop també s’ha visualitzat al lloguer. Per franges d’edat ha quedat bastant repartit en menors de 50 anys. Com dèiem abans, hem llogat un tipus d’immoble més “premium”, que evidentment encaixa més amb el potencial econòmic mig de la franja dels llogaters entre 40 i 50 anys.

6% 23,5 % 4,5 % 11 % 37 % 6,5 % 11,5 %

2

qualificació energètica

5,5 % 17,5 % 29 % 29 % 19 % greenDEX

perfil d’edat

32%

15% 50-60 anys

40-50 anys

24% 30-40 anys

MARKET REPORT

1 2 3 o més 4

5

8%

>60 anys

21%

<30 anys


VENDA

segon factor a destacar és que a l’hora de la negociació es fan ofertes i, sobretot, s’escolten ofertes si, com dèiem, realment es vol vendre.

En global hem generat menys vendes que al 2019, concretament un 18% menys. Però, com ja explicarem més endavant, ens hem mogut en franges de preus sensiblement més altes que al 2019, en volum la diferència és del 6%. És evident que hi ha molts motius pels quals aquest 2020 s’han fet menys operacions de venda; la gran majoria del casos ha estat per algun motiu relacionat amb la COVID, però en el nostre cas també els projectes que comercialitzem d’obra nova estaven en fases molt madures i/o ja venuts a l’espera d’entregar-los.

Les repercussions observades en el nostre cas han estat similars o més baixes que al 2019. En molts casos nosaltres no ho llegim estrictament com baixada de preu, sinó que quan vens immobles sensiblement més grans en superfície, el valor absolut és alt, però les repercussions per m2 construït baixen.

Volum facturació VENDA

BCN

St Cugat

St Just

A Barcelona ciutat les vendes realitzades s’han centrat en un rang d’entre 3.100 i 4.300 €/m2 construït, i molt particularment als 3.600 €/m2 construït. La distribució pels diferents districtes de la ciutat on hem venut ha estat molt homogènia en aquest valor, sense cap destacat. La màxima repercussió a la que s’ha venut ha estat a 6.100€/ m2 construït al barri de Diagonal Mar.

Total

A Sant Cugat el preu mitjà de repercussió ha quedat en 3.500€/m2 construït. Com s’ha dit anteriorment aquest valor és inferior al 2019 i ve molt condicionat perquè s’han venut moltes cases, amb superfícies construïdes bastant elevades, amb la qual cosa les repercussions han estat més baixes. La repercussió màxim ha estat a Sant Cugat Centre de 6.400 €/m2 (superior a la del 2019). 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A Sant Just Desvern tot i que hem tingut un efecte similar que a Sant Cugat relacionat amb la venda de més cases, sí que ha crescut la repercussió mitja venuda, i dels 3.160€/m2 del 2019 hem passat als 3.600€/m2 del 2020. El màxim s’ha situat en un valor similar al del 2019, en uns 5.400€/m2 construït.

2020

VENDA 2a Mà Dades d’Amat Immobiliaris En segona mà hem fet un 3% més d’operacions que al 2019 i, sobretot, les hem fet en franges de preu més elevades, les operacions per sobre dels 500.000€ han crescut 10% respecte al 2019. Per això la diferència en volum de vendes generades ha estat molt menor que en el número d’operacions.

A l’entorn de Sant Just Desvern els valors han quedat de la següent maner: a Sant Joan Despí uns 2.500€/m2 construïts, a Sant Feliu de Llobregat uns 3.100€/m2 i a Esplugues de Llobregat uns 3.600€/m2. En tots els casos són zones concretes de cada població, les que fan frontera amb Sant Just Desvern, i en cap cas es pot extrapolar a tota la població.

MARKET REPORT

En totes les nostres oficines la mitja de les vendes ha quedat per sobre del 400.000€. Sant Cugat del Vallès, com ja va passar al 2019, ha quedat per sobre dels 600.000€. Això és degut a que per nosaltres és un mercat bastant compacte amb producte i preu, i generalment la oferta es concentra en franges molt concretes de preu.

6

Per últim sempre puntualitzar que els preus de venda de cada any estan directament relacionats a la oferta i a les vendes en cada zona. O sigui, no tot el mercat s’ha comportat de la mateixa forma.

Es parla molt de si els preus baixen o de quant baixaran, però realment no hem percebut cap canvi. S’han de tenir en consideració dos factors: el primer és que qui realment no vol vendre, o no ho necessita, ha retirat l’immoble del mercat i qui sí vol vendre ha ajustat preus per situar-se. El

En les infografies següents es veu claríssimament com el mercat de cases ha pres molta importància aquest 2020. Els percentatges d’immobles de superfícies superiors a 180 m2 i de més de 4 habitacions ha crescut de forma molt significativa respecte als anys anteriors.

% Opercions VENDA 2a mà segons segment de preu

Preu mig VENDA 2a mà

60%

700 600

50%

500

40%

400 30% 300 20%

200

10%

0

100

0-300

300-450

450-600

600-750

750-900

900> Milers €

0

Milers €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


PREU REPERCUSsIÓ venda 2ª Mà A BARCELONA HORTA GUINARDÓ

3.645

LES CORTS

NOU BARRIS

GRÀCIA

SARRIÀ ST. GERVASI €/m2

ST. ANDREU

3.507

3.368€/m

2

€/m2

3.641 €/m

EIXAMPLE

2

ST. MARTÍ Diagonal Mar

SANTS MONTJUÏC

3.765

CIUTATVELLA

€/m2

Evolució repercussió VENDA 2a mà

BCN

8000

STC

STJ

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1T

2T

3T

4T

1T

2T

2013

3T

4T

1T

2014

3T

2T

4T

2015

1T

2T

3T

2016

4T

1T

2T

3T

4T

2017

1T

2T

3T

4T

1T

2018

2T

3T

2019

4T

1T

2T

3T

Tipologia immobles venda 2a mà

40%

>180 m

32%

< 90 m2

11%

120-180 m

2

SUPERFICIES DEMANDADES

2

1 2 3 17% 4 +4

90-120 m2

5% 17 %

2% 2% 2%

19 % 31%

habitacions DEMANDADES

13 % 16 % 30% 50%

28 % 7% 7%

qualificació energètica

4T

2020

23 % 28 % 20 % greenDEX

MARKET REPORT

€/m2

7


perfil comprador 2ª Mà

barcelona

27% EMPRESARIS

40%

20% 40-50 anys

40% 50-60 anys

ASSALARIAT

20%

13%

inversors

PROFESSIONALS LLIBERALS o DIRECTIUS

8%

32%

>60 anys

73%

<40 anys

EDAT DEL COMPRADOR

Operacions finançades

FINANÇAMENT

35%

33%

PROFESSIONALS LLIBERALS i DIRECTIUS

empresaris

30%

12%

5% Jubilats

15% FUNCIONARIS

13%

30%

40-50 anys

30% <40 anys

10%

>60 anys

EDAT DEL COMPRADOR

finançades

FINANÇAMENT

SEGMENT ECONÒMIC

AMÈRICA

95%

5%

52%

28%

40-50 anys

80% ASSALARIAT

14% 50-60 anys

10%

2%

PROFESSIONALS LLIBERALS i DIRECTIUS

80%

NACIONALS

PROCEDÈNCIA DEL COMPRADOR

sant just MARKET REPORT

87%

50-60 anys

ASSALARIAT

70% Operacions

EUROPA

PROCEDÈNCIA DEL COMPRADOR

SEGMENT ECONÒMIC

Sant cugat

NACIONALS

Jubilats

<40 anys

6%

>60 anys

Operacions finançades

EDAT DEL COMPRADOR

8%

8

empresaris FINANÇAMENT

SEGMENT ECONÒMIC

NACIONALS

EUROPA

96%

4%

PROCEDÈNCIA DEL COMPRADOR


En termes generals entre la pre- i la post-COVID la diferència ha estat el ritme de vendes, que ha baixat entre un període i l’altre. De mitja hem passat de 7 a 4 vendes al mes. Tot i que hem tingut excepcions on el ritme fins i tot ha crescut.

VENDA OBRA NOVA Dades d’Amat Immobiliaris Aquest 2020 ha estat en Obra Nova on hem disminuït el nombre d’operacions fetes. Aquest fet és conseqüència de tres factors, el més significatiu són la COVID i el confinament que han reduït les possibilitats de venda. En segon lloc, una expectativa per part dels potencials compradors, que amb la sortida del confinament, els preus baixarien; assimilaven la crisi COVID a la del 2008, realment no tenen res a veure i els promotors estan en situacions totalment diferents i en la majoria de casos són uns altres. Això va fer que la recuperació fos més tardana que en altres mercats. I per últim, en el nostre cas ens ha agafat aquest 2020 amb els projectes que comercialitzàvem ja molt madurs.

L’evolució de les repercussions a les que hem venut en la majoria de casos ha estat a l’alça. Un dels motius principals ha estat que molts projectes els tenim molt madurs i al final del seu recorregut i els millors immobles de cada projecte s’han venut en aquest 2020. Això no vol dir que els preus hagin pujat, només en casos molt puntuals hem vist alguna correcció a l’alça, i en cap cas hem vist cap correcció a la baixa. En les infografies es poden veure les dades de repercussion per zona i les característiques dels compradors.

Tipologia immobles venut OBRA NOVA 52% 23% 23%

2%

< 90 m2

> 180 m2

42 % IMMOBLES

3%

58 % IMMOBLES 0 % IMMOBLES

15%

62 %

0 % IMMOBLES 0 % IMMOBLES

20 %

0 % IMMOBLES

qualificació energètica

Nº habitacions DEMANDADES

SUPERFICIES DEMANDADES

0 % IMMOBLES

perfil comprador obra nova

49% ASSALARIAT EMPRESARIS PROFESSIONALS LLIBERALS

81%

21%

5%

41%

40-50 anys

13% 50-60 anys

21% Funcionaris 10% >60 anys

36%

<40 anys EDAT DEL COMPRADOR

Operacions que es preveuen ser finançades

4% Jubilats SEGMENT ECONÒMIC

Finalment comentar que aquest 2020 s’ha aturat el creixement dels anys necessaris de Renda Bruta Anual per Llar per adquirir un habitatge. El 2020 ha quedat a un nivell pràcticament igual que al 2019, aturant així el creixement dels últims anys.

AMÈRICA

EUROPA

88%

6%

6%

PROCEDÈNCIA DEL COMPRADOR

Preu de l’habitatge/Renda Bruta Anual per llar Font: Banc d’Espanya, indicadors del mercat de la vivenda

7,2 anys

9

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FINANÇAMENT

NACIONALS

MARKET REPORT

120-180 m

2

1 2 3 4

90-120 m2


PREU REPERCUSsIÓ 0bra nova

VALLÈS OCCIDENTAL 2.648€/m2

RUBÍ

5.401€/m2

4.330€/m2

SANT CUGAT

SANT JUST

ESPLUGUES

3.167€/m2

CORNELLÀ

ALT PENEDÈS

MARESME

VALLÈS ORIENTAL

Punt de venda Amat

RC RCELONÈS È 3.687€/m2

L’HOSPITALET

3.423€/m2

BAIX LLOBREGAT

GARRAF

2017 2016 2015 2014

6.270 €/m2 5.966 €/m2 6.150 €/m2 4.864 €/m2

3.824 €/m2

2019 2018

3.932 €/m2

2019

3.923 €/m2 3.237 €/m2 2.874 €/m2 2.463 €/m2

SARRIÀ ST. GERVASI

MARKET REPORT

LES CORTS 2017 2016 2015 2014

6.173 €/m2 5.479 €/m2 7.044 €/m2 4.174 €/m2

HORTA GUINARDÓ GRÀCIA

2017 2016 2015 2014

5.3000 €/m2

NOU BARRIS

ST. ANDREU

EIXAMPLE SANTS MONTJUÏC

ST. MARTÍ Diagonal Mar

CIUTAT VELLA

2020 2019

10 2017 2016

4.926 €/m2 5.785 €/m2

2020 2019 2018 2017

3.680 €/m2 4.482 €/m2 4.019 €/m2 4.219 €/m2

3.765 €/m2 6.452 €/m2


AMAT LUXURY Dades d’Amat Immobiliaris

Així com el mercat de solars per construir cases unifamiliars d’alt nivell aquest cop ha estat menys predominant que en altres ocasions, perquè pel confinament els compradors busquen poder ocupar immediatament els immobles adquirits, i no esperar un període de construcció. Probablement, si no hi ha més confinaments, aquest sentiment d’immediatesa reduirà la seva intensitat al 2021.

A D U

MARKET REPORT

V

EN

U EN V

V

EN

U

D

D

A

A

LL

LL

O

O

G

G

A

A

D

D

A

A

Paradoxalment aquest 2020 ha estat un bon any per a Amat Luxury. El número d’operacions per sobre del 1.000.000 € fetes al 2020 és significativament superior al 2019. Com ja s’ha comentat en diversos llocs d’aquest informe, des de que es va acabar el confinament hi va haver un rebot al mercat bastant important. Un dels segments que més va activar-se va ser el del Luxury, sobretot amb aquest moviment que hem descrit de sortida de la ciutat de Barcelona buscant productes tipus cases amb jardí privat i espais lluminosos. D’aquesta tendència se n’han beneficiat molt mercats com Sant Cugat del Vallès o Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.

Inicialment vam pensar que seria una tendència curta, que a l’agost s’acabaria, però s’ha sostingut durant tot el 2020 i segueix al 2021. Cal contextualitzar per això, que el mercat Luxury és un mercat relativament petit en número d’operacions, però significatiu en els imports de les propietats.

QUÈ ESPEREM PEL 2021? Esperem un mercat molt continuista, però a la vegada molt pendent, encara, de les grans incerteses que ens envolten. Poder fer previsions avui en dia és molt complicat. La nostra visió és que la crisi econòmica que acompanya aquesta

crisi sanitària es farà més visible al 2021, i tot i que aquest cop el sector immobiliari residencial no és el centre de la crisi com al 2008, no podem pretendre no veure’ns afectats si hi ha una crisi econòmica que afecta a molts sectors de la nostra economia.

11


Barcelona · Via Augusta, 3 i Balmes, 345 | Sant Cugat del Vallès · Av Rius i Taulet, 17 | Sant Just Desvern · Bonavista, 63