Page 1

BLIK

RØR

fagBladet Blik og rØr - nR. 06 2012

KVART MILLION

OG sejr

I LANDSRETTEN 03 |

aDVaRSeL:

byggeplads anno 2012

10 |

Med rørtangen i

AUSTRALIEN 04 |

07

KRISTELIG ARBEJDSGIVER RETTER IND

08

6000 BESØG PÅ MASSAGEBRIKSEN

19

WHISKYBÆLTET ELSKER ØSTARBEJDERE


Blik- og Rørarbejderforbundet Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3400 www.bf-a.dk

Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3638 Telefax 3638 3639 www.blikroer.dk

Kreds Nord-Midtjylland Kreds Sjælland-Bornholm nord-midtjylland@blikroer.dk sjælland-bornholm@blikroer.dk Aalborg Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 3638 3510

Roskilde Grønnegade 14 4000 Roskilde Tlf. 4634 0097

Viborg Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 3638 3510

Næstved Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 5573 5160

Aarhus Sonnesgade 9 Postboks 133 8000 Århus C Tlf. 3638 3510

Bornholm Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 5695 1417

Kreds Sydjylland-Fyn sydjylland-fyn@blikroer.dk

Regningen efter 10 års borgerligt styre skal nu betales. Derfor har regeringen iværksat en række initiativer, som har til formål at få skabt vækst og fremgang i økonomien. Alle skal bidrage, og derfor er også arbejdsmarkedets parter inviteret til trepartsforhandlinger hos regeringen. Blandt de mange konstruktive temaer i forhandlingerne fylder ønsket om øget arbejdstid meget. Og det er vi skeptiske overfor i Blik- og Rørarbejderforbundet. I vores øjne er det ikke mangel på arbejdsudbud, der er problemet. Det er mangelen på job. Forventningerne om mangel på arbejde bygger på nogle usikre prognoser, og derfor virker det ikke særlig logisk at afskaffe fridagene eller øge arbejdstiden i øvrigt. Og slet ikke, når vi står i en situation med over 160.000 arbejdsløse. Trepartsforhandlingerne handler primært om at skabe vækst, men også emner som mere uddannelse og flere praktikpladser, styrkelse af den danske model og bekæmpelse af social dumping, bedre arbejdsmiljø samt øget indsats på beskæftigelsesområdet er på bordet. Det bakker vi op om i Blik- og Rørarbejderforbundet, og derfor siger vi JA til at deltage i forhandlingerne. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi også siger ja til resultatet. Sideløbende med trepartsforhandlingerne har regeringen offentliggjort sit udspil til en ny skattereform. Udspillet er interessant og i Blik- og Rørarbejderforbundet bifalder vi de mange positive tiltag, som både skaber vækst og gavner den almindelige lønmodtager. Højere beskæftigelsesfradrag og højere topskattegrænse vil øge incitamentet til at arbejde. Dog indeholder udspillet også forslag om en gradvis udhulning af ydelserne til ledige, som vi til gengæld er modstander af. Understøttelsen til ledige er i forvejen for lav, og der skabes ikke flere jobs ved at straffe de ledige. Forslaget bygger på en antagelse om, at ledige ikke synes, det kan betale sig at arbejde. Det passer ikke. Under den seneste højkonjunktur viste lønmodtagerne og ikke mindst VVS’ere og blikkenslagere, at de er klar til at arbejde ekstra, når det er nødvendigt. Det er de også klar til, hvis der igen bliver mangel på arbejdskraft. Vi må ikke glemme solidariteten med dem, som står uden for arbejdsmarkedet. Derfor mener vi i Blik- og Rørarbejderforbundet, at forslaget om lavere ydelser til ledige tages af bordet.

Foto: Thomas Williads.

Kolding Stigårdsvej 1 6000 Kolding Tlf. 3638 3550

Kreds København kbh@blikroer.dk Byggefagenes Hus, Lygten 10 2400 København NV Tlf. 3583 2422

Glem ikke solidariteten

Odense Cikorievej 3 5220 Odense SØ Tlf. 3638 3550

Fagbladet Blik og Rør

Immerkær 42, 2650 Hvidovre Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Jørgen Steen (DJ) Annoncesalg: Dansk Mediaforsyning ApS Tlf. 7022 4088, www.dmfnet.dk Design og produktion: KLS Grafisk Hus Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.985 i perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik og Rør udkommer 11 gange årligt, og næste gang er det den 2. juli 2012. Forsidefoto: Søren Madsen

2 | Blik og rør 6-2012

Max Meyer Forbundsformand


Skorstensfejer får erstatning efter fald fra skorsten:

Kvart million og

sejr i Landsretten

Østre Landsret giver Blik- og Rørarbejderforbundet medhold i, at det er arbejdsgiveren, som har pligt til at sørge for, at arbejdet kan udføres på en forsvarlig måde. Dermed er der efter to et halvt års kamp sat et foreløbigt punktum i sagen om ansvaret for en voldsom faldulykke fra en seks meter høj skorsten. - Jeg er meget lettet. Afgørelsen har været lang tid undervejs, men det gik den rigtige vej for mig og også mine kolleger. De kan igen feje skorstene uden at være bange for at blive draget uretmæssig til ansvar, hvis de kommer til skade, siger Carsten Holse. Med afgørelsen følger en erstatning på 226.000 kroner plus renter for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte. Senere skal hans tabte erhvervsevne vurderes for yderligere erstatning.

Mørnet skorsten Det var om morgenen den 9. oktober 2009 at Carsten Holse faldt ned fra en industriskorsten i det sydlige Ringsted. Faldet kostede et knust bækkenparti og flere brud på ryggen, og kun en forrygende fysisk form er årsagen til, at den sjællandske skorstensfejer snød døden. Siden har Carsten Holse kæmpet hårdt for at vende tilbage til livet, og han tilbringer stadig fem dage om ugen i motionscenter for at holde smerterne væk fra

kroppen. Sideløbende har han skullet kæmpe en hård kamp mod arbejdsgivernes forsikringsselskab, som nægtede at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte. - Jeg er meget taknemmelig for den behandling og hjælp, jeg har fået i fagforeningen. De har været en uundværlig støtte hele vejen gennem forløbet, og det sætter jeg meget stor pris på. Det havde jeg aldrig klaret alene, siger Carsten Holse.

Arbejdsgiveren har ansvaret Sagen måtte afgøres ved domstolene, da forsikringsselskabet ikke mente, at arbejdsgiveren kunne drages til ansvar for ulykken. Med bistand fra Blik- og Rørarbejderforbundets advokater har Øste Landsret nu stadfæstet byrettens afgørelse, hvor Carsten Holse fik medhold i, at det er arbejdsgiveren, som har pligt til at sørge for, at arbejdet kan udføres på en forsvarlig måde. Dermed er det også slået fast, at en arbejdsgiver ikke uden videre kan overlade ansvaret for at vurdere om sikkerheden er i orden til de ansatte. Det gælder også i tilfælde, hvor arbejdet ikke foregår i nærheden af arbejdsgiverens plads. - Jeg er utrolig glad for den støtte, interesse og opbakning, som mange kolleger har vist for sagen. Det har varmet utrolig meget, lyder det fra Carsten Holse. Blik og rør 6-2012 | 3

Foto: Søren Madsen

Efter to et halvt års kamp har Carsten Holse nu rettens ord for, at han ikke selv var skyld i en ulykke, hvor han faldt seks meter ned fra en skorsten.


vvs-LærLing i FeM Ugers PraKtiK i aUstraLien:

Et tilbud om fem ugers betalt praktik i Australien bød på håndværksmæssige udfordringer og minderige oplevelser for VVS-lærling Mick Gauger.

DOWN

r e D N U -retur tur

Foto: søren madsen

I fem uger var VVS- lærling Mick Gauger i praktik i en australsk VVS-virksomhed. Det gav både lærerige erfaringer og en oplevelse for livet. ved årssKiFtet fik VVS-lærling Mick Gauger et tilbud, man bare ikke kan sige nej til. Hans mester i lærefirmet Finn L. og Davidsen i Haslev spurgte, om han var interesseret i at komme i praktik i Australien inden han afsluttede sin læretid. Efter få timers betænkningstid, nogle ugers planlægning og en kæmpe portion hjælp fra teknisk skole, faldt tingene i hak, og i april vendte Mick Gauger hjem efter fem begivenhedsrige og lærerige uger i den australske VVS-branche. - Det har været en meget speciel oplevelse. Jeg har lært en masse ting og fået noget livserfaring, som jeg ikke

ville have været foruden. Turen har dog også været lidt grænseoverskridende for mig. Jeg skulle rejse alene og kendte ikke nogle inden jeg tog af sted, fortæller Mick Gauger efter hjemkomsten til Danmark.

krav til sikkerhed De fem ugers praktik skulle tilbringes i VVS-virksomheden Cooke & Dowsett i Melbourne i det sydlige Australien. Firmaet har VVS-entreprisen ved opførelsen af et stort fængsel i byen Ararak, som ligger knap 200 km inde i landet. Her er det støvet og dagstemperaturen ligger på den pæne side af 35 graders varme. Af de over 1000 bygningsarbejdere på pladsen er der omkring 40 VVS’ere


beskæftiget med opgaven. Inden Mick Gauger kunne få lov til at arbejde i den australske byggebranche skulle han bestå et obligatorisk kursus i arbejdsmiljø. Men inden han måtte gå i gang med arbejdet, skulle han også gennemgå et lokalt sikkerhedskursus på byggepladsen - Der var meget fokus på sikkerheden. Hver eneste dag skulle der udfyldes papirer på, hvad man har lavet, og hvor man har befundet sig på pladsen, siger Mick Gauger. På de større byggepladser som i Ararak er Arbejdstilsynet fast stationeret på byggepladsen. De har til opgave at sørge for sikkerheden, og uddeler advarsler til de folk, som ikke følger reglerne. - Ved den første advarsel sker der ikke noget. Ved anden advarsel indkaldes man til en samtale, og ved tredje forseelse må man ikke længere være på pladsen. Så bliver man enten fyret eller ryger ud på en anden opgave, forklarer den danske VVS-lærling.

Foretrækker at svejse På det håndværksmæssige område, var der flere ting, som gøres anderledes i Australien. Blandt andet blev Mick Gauger noget overrasket over, at stort set alt bliver enten svejset eller loddet. Presfittings er endnu ikke særlig udbredt på de sydlige breddegrader. - De svejser utrolig meget. Jeg prøvede at fortælle dem, hvordan vi ofte gør tingene i Danmark, men de mente at det var hurtigst og nemmest at svejse. Det med at arbejde med presfittings er først noget de er ved at gå i gang med. - Vi lavede blandt andet en installation i kobber, hvor vi brugte et par dage på at svejse. Den ville jeg tro, vi kunne have lavet på en halv dag, hvis vi havde lavet det i presrør, forklarer han. Også værktøjet var noget anderledes, end

ængslet f m o n Mure

det der kendes hjemmefra. De australske håndværkere køber selv deres værktøj, og meget af det var derfor både gammelt og slidt. - Det er måske også årsagen til, at tingene gøres som de altid har været gjort. Hvis de har købt noget for over 20 år siden, så er det jo stadig det de bruger, siger Mick Gauger.

Utrolig gæstfri Ved ankomsten til Australien flyttede den danske VVS-lærling ind på et vandrerhjem. Men efter blot et par dage flyttede han ind hos en af cheferne inden kollegerne havde ham boende på skift. - Alle var utrolig gæstfrie. De skulle lige se mig an først, men er du først kommet ind på livet af dem, så bliver du nærmest betragtet som en del af familien. - De spørger gerne, om man ikke lige kommer forbi til noget øl og barbecue, og så samles man en 20 stykker ved grillen. Og er der ikke mad nok, så slagter de lige et ekstra lam, fortæller Mick Gauger, der nåede at bo 12 forskellige steder på fem uger.

Så skal d er svejses

tilbudt job I løbet af praktikperioden nåede han også at opleve en lille del af den australske natur, da et par kolleger inviterede ham på weekendtur i bjergene. Han ville dog gerne have oplevet lidt mere af Australien, og det er slet ikke utænkeligt, at det bliver aktuelt en gang i fremtiden. - Jeg blev tilbudt job dernede. Det er fristende, og jeg kunne da godt finde på at tage derned og arbejde i en periode på et tidspunkt, siger Mick Gauger, der efter hjemkomsten har afsluttet uddannelsen som VVS- og energispecialist.

På bar

Slanger i jo rden

Byggeplads

rgene Badetur i bje

en i Ararak

Blik og rør 6-2012 | 5


Ok 2012 FoR skoRstensFeJeRlÆRlinge lønløn for skorstensfejerlærlinge

her er de nye takster for zonepenge

I det seneste nummer af fagbladet var der desværre indsneget sig en beklagelig fejl i de nye satser for skorstensfejerlærlinge. Her er de rigtige satser, som er gældende fra den 1. marts 2012.

Efter flere ugers tovtrækkeri er Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Tekniq enige om nye takster for zonepenge. De nye takster gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2012.

Løn lærlinge tidl. Københavns amt:

afstand

Gl. sats

Ny sats

øre/time

øre/time

1. års

2183,31

Km over

Km t.o.m.

2. års

2911,08

7

10

895

930

3. års

3638,85

10

13

1250

1300

4. års

4366,62

13

16

1595

1660

Løn voksenlærlinge tidl Københavns amt:

16

20

2065

2145

1. års

4876,06

20

25

2605

2710

2. års

4948,84

25

30

3030

3150

3. års

5021,61

30

35

3315

3445

4. års

5094,39

35

40

3510

3650

Løn lærlinge provinsen:

40

45

3805

3955

1. års

2014,19

45

50

4165

4330

2. års

2685,58

50

55

4515

4695

3. års

3356,98

55

60

4880

5075

4. års

4028,37

60

65

5240

5450

65

70

5595

5815

70

75

5955

6190

75

derover

7995

8310

Løn voksenlærlinge provinsen: 1. års

4498,35

2. års

4565,49

3. års

4632,63

4. års

4699,77 Tillæg ved rejsearbejde sker ved måling af afstand i luftlinje. Måling af afstand i luftlinje sker ved anvendelse af den særlige afstandsberegner fra KRAK, der er udgivet af overenskomstparterne, og som er tilgængelig på forbundets hjemmeside. Find måleprogrammet på www.blikroer.dk under menupunktet ”Løn og arbejde”. Klik herefter på ”Din løn”.

LÆS OVERENSKOMSTEN PÅ

ø tJek din l

n s e dde l

r af satser i de alle ændringe ster gælder nye overenskom ende kraft. med tilbagevirk ts, ende fra 1. mar nogle er gæld 1. rst gælder fra mens andre fø du om nseddel maj. tjek din lø de. har noget til go

6 | Blik og rør 6-2012

WWW.BLiKroer.dK De nye overenskomster for VVS’ere og skorstensfejere er på vej i trykken. Så snart forbundet har modtaget de færdigredigerede udgaver, vil de kunne læses og downloades fra forbundets hjemmeside www.blikroer.dk. Alle overenskomster findes under menupunktet ”Løn og arbejde”.


Foto: lars Holm

Efter endnu en tabt sag i det fagretlige system retter Møldrup VVS ind, og aflønner firmaets lærlinge efter satserne i VVS-overenskomsten.

FAGLIG SEJR TIL BLIK OG RØR:

Kristelig arbejdsgiver

reTTer iND Efter den seneste afgørelse i Tvistighedsnævnet erkender Møldrup VVS, at virksomheden skal aflønne lærlingene efter bestemmelserne i VVSoverenskomsten. siden 2007 har Blik og Rør i Nord-Midtjylland hentet 175.000 kroner hjem til lærlingene, som er blevet snydt for manglende løn, pension, feriepenge og kørepenge hos Møldrup VVS. Virksomheden er medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening, og har konsekvent aflønnet deres lærlinge efter den omdiskuterede overenskomst, som er lavet med Kristelig Fagbevægelse. Dermed har

virksomhedens lærlinge fået en lavere løn, end deres kolleger i resten af landet. Men efter den seneste afgørelse, hvor en tidligere lærling har fået efterbetalt 90.000 kroner i manglende pension, vælger virksomheden nu at følge loven. - Vi har bare gjort det, som Kristelig Arbejdsgiverforening har bedt os om. Men vi kan nu forstå, at reglerne ikke er, som vi troede. Det er nu ændret, og vi kører nu efter de regler som gælder. Vi har ikke villet snyde nogen, siger Mogens Kastrup Nielsen, der er indehaver af Møldrup VVS. De ændrede signaler er en sejr for Blik og Rørs kreds i Nord-Midtjylland, som har ført sagerne på lærlingenes vegne. - Dem har vi sloges en del med, så det er vel også på tide, at de retter ind. De kender udmærket godt reglerne, men alligevel har de fulgt de kristeliges discount-overenskomst, når det gælder lærlingenes løn, siger Bjarne B. Kristensen,

der er faglig medarbejder på Blik og Rørs kredskontor i Viborg. Selv om firmaets lærlinge nu er sikret deres overenskomstmæssige løn, fremkalder det ikke jubelscener hos Bjarne B. Kristensen. For trods et par årtiers kamp er det endnu ikke lykkedes, at tegne en tiltrædelsesoverenskomst med virksomheden. Afvisningen begrundes med, de allerede er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Og netop medlemskabet af Kristelig arbejdsgiverforening, har virksomheden umiddelbart ingen planer om at ændre på. - Det hænger sammen med deres livsholdning. De er kristelige til fingerspidserne, så bestræbelserne på at lave en overenskomst med dem har været nytteløse. Vi kan glæde os over, at lærlingene nu får den rigtige løn, men vi vil da fortsat holde øje med dem, siger Bjarne B. Kristensen.

Blik og rør 6-2012 | 7


Populær sundhedsordning hitter:

6.000 besøg på massagebriksen Blik og Rørs medlemmer er vilde med at lægge sig på briksen hos en kiropraktor, fysioterapeut eller massør

Knap 6.000 gange sidste år lagde medlemmerne krop til forebyggende behandling hos en kiropraktor, massør, fysioterapeut eller zoneterapeut. I 2011 fik 730 medlemmer i snit 8 behandlinger med PensionDanmarks sundhedsordning, som er en del af pensionsordningen for medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet. Ordningen giver fri adgang til behandlinger, hvis man har problemer og gener i led, muskler og sener på grund af arbejdet. Formålet er, at

Øvelser forebygger

Jobbet som håndværker kan være hårdt for kroppen. Derfor er det vigtigt, at du får rørt kroppen hver dag, så du undgår skader. Med nogle simple øvelser kan du være med til at forebygge skader i led, muskler og sener. Se øvelser, der er målrettet håndværkere på pension.dk/sundhed.

8 | Blik og rør 6-2012

medlemmerne med behandlingen kan få taget små problemer i opløbet, inden de udvikler sig til kroniske skader. - Der er al mulig grund til at glæde sig over, at vores medlemmer flittigt bruger sundhedsordningen. For det betyder, at de har bedre mulighed for at undgå fysisk nedslidning, som er den hyppigste årsag til førtidspension blandt vores medlemmer, siger forbundssekretær Stig Søllested fra Blik- og Rørarbejderforbundet. Over 6.600 medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet er omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning. Den mest populære behandlingsform i 2011 var kiropraktik efterfulgt af massage, fysioterapi og zoneterapi. Det var oftest problemer i hhv. ryg, arme og ben, som medlemmerne fik behandling for. Fra 1. oktober 2012 bliver endnu flere af forbundets medlemmer omfattet af den populære sundhedsordning. Her får VVS’ere og blikkenslagere under overenskomsten med DS Håndværk & Industri også adgang til gratis forebyggende behandlinger, som kollegerne under VVS-overenskomsten, skorstensfejere og lærlinge har haft i flere år.

Fakta om PensionDanmark Sundhedsordning: • Hurtig behandling ved arbejdsrelaterede problemer og gener i led, muskler og sener. Garanteret behandling inden for fire døgn. I akutte tilfælde er du garanteret behandling inden for 24 timer. • Ingen lægehenvisning. Ingen begrænsning i antallet af behandlinger. • Behandlinger tæt på dig. Mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. • Bestil tid på pension.dk/sundhed, eller ring 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8 og 21. • Telefonrådgivning. Bl.a. krisepsykologhjælp eller misbrugsrådgivning – Ring 7010 0806. Læs mere på pension.dk/sundhed.


Sådan kan behandleren i sundhedsordningen hjælpe dig og dermed forebygge længerevarende sygefravær. Sundhedsordningen giver dig mulighed for at få behandlinger hos en kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør.

Problemer med ryggen Du skal selv vælge behandlingsform. Er du i tvivl, er det en god ide at starte hos en fysioterapeut som for eksempel Kim Pedersen. Han arbejder som fysioterapeut hos Falck Healthcare, der står for driften af PensionDanmark Sundhedsordning. - Min første opgave er at finde ud af,

hvor problemet er. Er det i leddene eller i musklerne? Som fysioterapeut ved jeg, hvor muskler og led er fæstnet til knoglestrukturerne. I behandlingen undersøger jeg med hænderne, hvor problemerne er og behandler med dyb tværmassage og udspænding af muskulaturen, forklarer Kim Pedersen. Han fortæller, at det ofte er problemer med ryggen og lænden, som medlemmerne kommer med. - Folk har tit alt for travlt på arbejdet. Det betyder, at de glemmer at variere deres bevægelser og arbejdsrutiner, og så havner de hos mig, fortæller Kim Pedersen.

Øvelser hjælper dig af med smerterne Fysioterapeuten kan også hjælpe med målrettede øvelser, som hjælper mod smerterne, og som forebygger, at smerterne kommer tilbage. - Typisk laver jeg et øvelsesprogram med 5-6 målrettede øvelser, som tager 10-15 minutter at komme igennem. Jeg gennemgår programmet med medlemmet, der så skal lave øvelserne 2-3 gange om ugen, forklarer Kim Pedersen. Han fremhæver, at det er vigtigt at fortsætte med forebyggende træning – også efter at behandlingerne er stoppet. - Der er ingen undskyldning for ikke at lave sine øvelser, og man kan sagtens lave dem på arbejdet. Selv chauffører, der sidder ned, kan i en kort pause lave for eksempel nakke- og skulderøvelser, fastslår Kim Pedersen. Tag problemerne i opløbet:

Foto: Magnus Klitten

Fysioterapeut Kim Pedersen er en af de mange behandlere i PensionDanmark Sundhedsordning, der kan hjælpe dig, hvis du har problemer i led eller muskler pga. arbejdet. Er du i tvivl om behandlingsformen, så start hos fysioterapeuten. Det vigtigste er, at du kommer i gang før eventuelle småproblemer bliver til mere alvorlige lidelser. Med PensionDanmark Sundhedsordning kan du få hurtig behandling ved problemer og gener i led, muskler og sener, der stammer fra jobbet. På den måde kan du tage mindre problemer i opløbet

Det er vigtigt at tage tingene i opløbet, så hvis man mærker en begyndende ømhed, så kontakt PensionDanmarks sundhedsordning. Normalt vil 5-6 behandlinger være nok til, at smerterne går væk. - Det er en rigtig dårlig ide at gå et år med problemerne. Det betyder bare, at problemerne bliver værre og kræver flere behandlinger, siger fysioterapeut Kim Pedersen.

Blik og rør 6-2012 | 9


dansk byggeplads anno 2012

mAN TrOr

DeT er

lØGN! siKKerheden ved totaLrenovering af seks boligblokke i Aarhus er kørt af sporet. Manglende styring er årsag til et sandt kaos, som sætter bygningsarbejdernes liv og helbred på spil. Det skortede ikke på flotte ord, da Boligforeningen Ringgården i Aarhus i 2010 omtalte totalrenoveringen af seks boligblokke, som noget andre boligforeninger kunne lære af. Den forudsigelse gælder dog ikke for planlægningen af byggeriet. Det omfattende og prestigefyldte renoveringsprojekt til en samlet byggesum på i alt 200 mio. kroner har nemlig udviklet sig til en arbejdsmiljømæssig skamplet. - Det er rystende at være vidne til. Vi har sammen med de andre byggefor-

10 | Blik og rør 6-2012

bund besøgt byggepladsen flere gange. Her kan vi konstatere, at intet stort set fungerer som det skal, siger Hans Hovmand-Olsen, der er faglig medarbejder på Nord-Midtjylland kredskontor i Aarhus. De seks boligblokke ved Ringgaden og mod Tage-Hansens Gade er 70 år gamle og indeholder 140 lejligheder. Alt bliver stort set revet ned indvendigt, så det stort set kun er de oprindelige facader mod Ringgaden, som bevares. Men manglende styring er årsag til et sandt kaos, hvor byggeforbundene er vidne til et utal af overtrædelser af reglerne for sikkert og ordentligt arbejdsmiljø. - Det er faktisk utroligt, at man

stadig kan se byggepladser med så dårlig standard i dagens Danmark. Vi har forgæves forsøgt at få ledelsen i tale på pladsen, men den er nærmest ikke eksisterende. Det er vel også årsagen til, at der ikke sker forbedringer derude, forklarer Hans Hovmand-Olsen. Arbejdstilsynet er også godt klar over, at forholdene på pladsen kræver en ekstra indsats fra deres side. - Vi kender godt pladsen, og vi kan godt bekræfte, at det er en plads vi har besøgt flere gange. Der er problemer dernede, og det er også grunden til, at det er en plads vi holder øje med. De har brug for noget hjælp, siger Martin Skåning, som er tilsynsførende ved Arbejdstilsynet.


!

ADVArsel

– stærke billeder Manglende afskærmning på stilladser, dårlige adgangsforhold, fejlagtig opbevaring af materialer, manglende lys og totalt rod er et udpluk blandt de mange overtrædelser af sikkerheden på byggepladsen i aarhus. se godt på billederne, og lad dem være skræk og advarsel til, hvordan tingene ikke bør være på en byggeplads i Danmark i år 2012.

Blik og rør 6-2012 | 11


BESPARELSER OG TILBUD MED DIT LO PLUS KORT NYHED

LO PLUS TANDFORSIKRING Det kan være rigtigt dyrt at gå til tandlæge. Især hvis du skal have nogle større behandlinger såsom rodbehandling, plastfyldning, kroner, broer eller implantater. Derfor tilbyder vi nu LO Plus Tandforsikring til alle medlemmer af Blik og Rør. Tandforsikringen koster 620 kr. om året. Den dækker tandlægeudgifter op til 30.000 kr. om året. Du skal dog selv betale de første 3.000 kr.

Læs mere på loplus.dk/tand

4 % RABAT PÅ ALLE REJSER HOS FALK LAURITSEN 4% Bestil den perfekte sommerferie for hele familien. Falk Lauritsen har rejser til hele den store verden. Fra eksotiske Sydafrika til farverige Indien, USA eller ferieklassikere som Italien, Spanien eller Grækenland. Mulighederne er mange. Du får 4 % rabat på alle rejser. Læs mere på loplus.dk/falklauritsen

RABAT

BRILLER TIL ENHVER SMAG Hos Synoptik har de øje for detaljerne og kan guide dig frem til de briller, som klæ’r dig bedst. Få min. 10 % rabat på de farverige og lækre kollektioner fra Tommy Hilfiger eller Marc by Marc Jacobs i Synoptik. Start med en certificeret synsprøve.

10 % RABAT Læs mere på loplus.dk/synoptik

Få også rabat hos Dyrup 15-25 %, Tivoli 15 %, Bakkens Perle 9 %, Inspiration 6 %, ComputerCity 4,5 % SE FLERE PÅ LOPLUS.DK 12 | Blik og rør 6-2012


LO FAGLIG E

SE NI OR ER Nr. 14 · Sommer 2

012

JelveFdog:h splittede Danmark Anders

22

På rejse

Gennem Mali

26

Livskvalitet i lommen Med et kateter

34

Knud Heinesen kriser

NYT BLAD til seniorer Liv & Lidt Mere er titlen på LO Faglige Seniorers blad, som Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer over 65 år nu modtager sammen med deres normale fagblad fire gange årligt. Magasinet er et moderne og aktuelt magasin for aktive seniorer. Det beskæftiger sig med alle facetter af livet lige fra god mad til skattereformens konsekvenser for folk, der har forladt arbejdsmarkedet. Bladet er skrevet i et levende og nærværende sprog, og det er ikke bange for provokationer og skarpe holdninger. De journalistiske genrer kastes op i luften og blandes til en inspirerende cocktail af interviews, kommentarer, features, fotoreportager & lidt mere.

Om 1970’ernes

Arbejds n e dl æ g g e l s e i industriens Hus to eLeKtriKere, som er medlem af KRIFA, udløste en større arbejdsnedlæggelse på byggeriet af Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. I knap et døgn stod byggeriet stille på Dansk Industris store prestigebyggeri, Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. To KRIFA-medlemmer udløste en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Samtlige håndværkere nedlagde arbejdet, fordi de er utilfredse med, at to elektrikere fra firmaet Kemp & Lauritzen er medlemmer af Kristelig Fagbevægelse (KRIFA). Først valgte elektrikerne på byggeriet at stoppe

arbejdet, og dagen efter fulgte de andre faggrupper på byggeriet fulgt trop. - Vi har ikke lyst til at have uorganiseret arbejdskraft på vores byggeplads, siger Max Nissow-Johannsen, der er arbejdsmiljørepræsentant hos L&H Rørbyg. I alt 77 håndværkere nedlage arbejdet. Udover elektrikere og VVS’ere valgte også murerne, tømrerne samt stilladsarbejderne at nedlægge arbejdet. Konflikten på Industriens Hus bredte sig efterfølgende til andre af Kemp & Lauritzens byggepladser på Sjælland, blandt andet FN-bygningen i København og en folkeskole i Helsinge. Blik og rør 6-2012 | 13


Vi vil gerne sige undskyld. For 4 år siden introducerede vi en særlig indboforsikring til fagforeningsmedlemmer. Den er både bedre og billigere, fordi Alka er ejet af en række fagforbund og derfor ikke skal tjene det store overskud til aktionærerne. Faktisk er der så mange fordele ved Forbunds Familieforsikringen, at det er helt absurd, at alle medlemmer ikke har den. Det er vores fejl. Vi har nok ikke været gode nok til at fortælle om fordelene, men det råder vi bod på nu. Se mere på alka.dk/fordele eller ring 70 12 14 16

Helle, medarbejder i Alka.

14 | Blik og rør 6-2012


Med baggrund i en for mig meget kedelig efterlønssag, hvor jeg har lÆseRbReV

misTeT reTTeN Til eFTerlØN pga. fejl begået af blik og rørs a-kasse, skriver jeg dette læserbrev. soM sagt har jeg Mistet retten til efterløn. Dette er sket selvom jeg har indbetalt til ordningen. Fejlen blev ikke opdaget af a-kassen i første omgang, men først efter at jeg selv henvendte mig. Den a-kasse medarbejder, som lavede fejlen, har givet mig en telefonisk undskyldning, og påtaget sig ansvaret. Hun er nu fyret! Efterfølgende har BFA forsøgt at få mig til selv, at melde mig ud af ordningen, og dermed være fritaget for ansvar. Hvis jeg kan bevise mine påstande, har jeg selvfølgelig en god sag, men det jeg skal bevise er indholdet af to telefonsamtaler med den nu fyrede a-kasse medarbejder.

Dette kan blive meget svært, og da en retssag mod a-kassen nemt løber op i 100.000 kr. for mig, har jeg ikke råd til at forfølge sagen. Jeg har søgt hjælp fra min fagforening, men de kan eller vil ikke hjælpe. A-kasse og fagforening er to ting som intet har med hinanden at gøre, siger de, og fagforeningen kan kun tage sig af faglige sager. Derfor undrer det mig også, at a-kassen bruger administrationschefen i forbundet som advokat!!! Personligt mener jeg nok, at han burde støtte mig. Til sidst vil jeg opfordre alle a-kasse

medlemmer i Blik og Rør, som forventer at de engang skal på efterløn, undersøg nu om I er berettiget til efterløn, og gør det SKRIFTELIG. Finder nogle af jer, som mig, ud af, at I står i samme situation som mig, så henvend jer til mig, så vi sammen kan sagsøge a-kassen. Jeg kan ikke tro, at jeg den eneste som a-kassen har røvrendt. Med venlig hilsen Tidligere Blik og Rør a-kasse medlem Ivan Iversen Tietgensgade 21 7400 Herning

svaR 1 som ivan iversen er informeret om tidligere, er det korrekt, at a-kassen har lavet en fejl. fejlen er dog ikke årsag til, at han ikke er berettiget til efterløn. pga. uddannelse meldte ivan iversen sig ud af a-kassen i december 2005. Han afsluttede herefter sin uddannelse i oktober 2007, men meldte sig først ind i a-kassen igen i april 2008. i det tidsrum, hvor ivan iversen var udmeldt af a-kassen blev loven ændret, således at det var en betingelse for bevarelse af retten til efterløn, at betalingerne

blev genoptaget fra 1. januar 2008. i løbet af efteråret 2007 skulle a-kasserne meddele medlemmerne om ændringerne. Men da ivan iversen var udmeldt af akassen på dette tidspunkt, var det derfor hans eget ansvar, at søge oplysning om retten til efterløn. Desværre ventede han et halvt år, fra han havde afsluttet din uddannelse, til han igen søgte om optagelse i a-kassen, og da var det for sent. i forbindelse med ivan iversen optagelse i april 2008 skulle han derfor have været

informeret om, at han ikke længere var berettiget til efterløn. Derfor var det også en fejl, at han i tre år blev opkrævet efterlønsbidrag, som han fik refunderet sidste år. Det kan have givet en ”falsk formodning” om, at han engang kunne gå på efterløn, hvilket vi i a-kassen beklager.

en redegørelse for modpartens opfattelse af hændelsesforløbet. i den forbindelse har jeg via a-kasselederen fået kendskab til, at ivan iversen ventede så længe med at melde sig ind i a-kassen efter endt uddannelse, at han ikke kunne omfattes af efterlønsordningen. Den af a-kassen begåede fejl har derfor ikke medført et tab, hvorfor der

intet grundlag er at rejse en sag på. Dette er meddelt ivan iversens advokat.

Med venlig hilsen Morten sloth a-kasseleder byggefagenes a-kasse

svaR 2

ivan iversen har rettet henvendelse til forbundet angående min rolle i sagen. ivan iversen rejser kritik af, at forbundets advokat varetager a-kassens interesser i stedet for medlemmets. Jeg har i denne sag ikke ageret advokat for a-kassen. til gengæld har jeg som i øvrige potentielle sager for medlemmer rettet henvendelse til modparten, for at få

Med venlig hilsen Kim brandt Jensen advokat blik- og Rørarbejderforbundet

Blik og rør 6-2012 | 15


Feriegaranti optaget Følgende firmaer er blevet optaget, enten i DS Håndværk & Industri, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Nord-Midtjylland

Kreds Sjælland-Bornholm Tranebæk VVS Gefionsvej 39 3000 Helsingør Cvr.nr. 33686412 01.april 2012 – Tekniq Baere A/S Kirkevej 9, Magleby 4672 Klippinge Cvr.nr. 34229511 16. maj 2012 - DB

Wicotec A/S Kulbanevej 8 2500 Valby, Filial

Feriegaranti ophørt I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Jørgen Kudsk ApS N.A. Christensensvej 3 7900 Nykøbing M Cvr.nr. 28859899 30. april 2012 – Tekniq - solgt VVS og Blikkenslagerfirmaet Struervej 107 A 7500 Hosltebro Cvr.nr. 33154887 30. juni 2012 - Tekniq

Kreds Sydjylland – Fyn KP´s Smedie & VVS Kragelundsvej 4 8600 Silkeborg Cvr.nr. 14903976 13. april 2012 - DS KC-VVS Tostrupvej 54 9230 Svenstrup Cvr.nr. 29812233 1. maj 2012 - Tekniq

Kreds København

Kreds Nord-Midtjylland

Øens Varmeservice A/S Kirstinehøj 56 A 2770 Kastrup Cvr.nr. 34205914 01. maj 2012 – Tekniq

Morsø Stålbyg A/S Industrivej 32 7900 Nykøbing M – under konkurs Cvr.nr. 25497457 13. januar 2012 – DS

Kreds Sydjylland-Fyn

Øens VVS Teknik A/S Kirstinehøj 56 A 2770 Kastrup Cvr.nr. 34205922 01. maj 2012 – Tekniq

Sydventilation Kliplev ApS Kliplev Erhvervspark 38 6200 Aabenraa Cvr.nr. 34470707 1.maj 2012 – Tekniq

JD Stål ApS Refshalevej 169 A 1432 København K Cvr.nr. 26706327 22. marts 2012 – DS

Løgten VVS Grenåvej 778 8541 Skødstrup Cvr.nr. 839258817 31. marts 2012 – DS Kims VVS Roslevvej 41 7870 Roslev Cvr.nr. 29842191 15. december 2011 – DS

Egelund Partner Aps Vestergade 73 5492 Vissenbjerg Cvr.nr. 33264771 31. marts 2012 – Tekniq Vorgod Smede og VVS A/S Prindalsvej 10 6920 Videbæk Cvr.nr. 26096340 30. november 2011 – DS FILIAL Bravida Danmark A/S Teglværksvej 11 6200 Aabenraa 30. april 2012 - Tekniq

Få information fra Blik og Rør

i din mailboks Mød os på

Facebook Bliv en del af Blik- og Rørarbejderforbundets netværk på Facebook, og få nyheder og andre nyttige informationer via din egen profil.

16 | Blik og rør 6-2012

Tilmeld dig Blik og Rørs Nyhedsbrev, og få flere nyheder fra forbundet samt informationer om møder, kurser og faglige aktiviteter direkte i din mailboks. Blik og Rørs Nyhedsbrev er et elektronisk nyhedsbrev, som er målrettet med nyheder og informationer til forbundets tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter, akkordholdere m.m. Alle medlemmer og øvrige interesserede er naturligvis velkommen til også at modtage Blik og Rør Nyhedsbrev, som udkommer en til to gange hver måned. Tilmeld dig nyhedsbrevet på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk. Klik ind på menupunktet Nyheder, hvor du finder skemaet for tilmelding til Blik og Rør Nyhedsbrev.


Kreds Sjælland - Bornholm VVS og Ventilation Baldersbuen 15 D 2640 Hedehusene Cvr.nr. 10102960 31. december 2011 – DS Doses VVS Maglemosevej 21 2640 Hedehusene Cvr.nr. 25680243 31. december 2011 – Tekniq Grundahl VVS Rugmarken 4 3550 Slangerup Cvr.nr. 30236955 30. april 2012 – Tekniq

Kreds København John Johnsen VVS Messinavej 243 2300 København S Cvr.nr. 33105398 31. marts 2012 - DS CK Totalentreprise ApS Højergårdsvej 3 2730 Herlev Cvr.nr. 33598556 31. marts 2012 – Tekniq Klimodan A/S Industriholmen 82 2650 Hvidovre – Tekniq Cvr.nr. 24256820 31. december 2011 Aktiviteter er overført til Glenco A/S Poul Ellignsen ApS Mose Alle 9 D 2610 Rødovre Cvr.nr. 16997536 30. juni 2012 – Tekniq, Konkurs

Energiforsyningen søger en autoriseret VVS installatør

Har du lyst til at arbejde med vandforsyning, er det måske dig vi har brug for! Vi søger en dygtig og autoriseret VVS installatør. Vi forventer, at du er pligtopfyldende og loyal, samt at du kan arbejde selvstændigt. Kom og vær med på holdet Energiforsyningen leverer årligt 2.4 mio. m3 drikkevand til borgere i Køge kommune. Det gør vi med et stort fokus på forsyningssikkerhed. Vi er miljøcertificeret og arbejder lige nu på også at blive certificeret efter den nye DDS ordning (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed). Vi arbejder engageret for at blive bedre hver eneste dag. Jobbet Vi tilbyder et spændende job i et team af gode kollegaer med mange selvstændige udfordringer indenfor vand- og VVS branchen. Dine opgaver vil bestå i: • Afprøvning af stophaner • Reparationsarbejde på ledningsnettet, brandhaner og ventiler • Reparationsarbejde i forbindelse med brud • Drift og tilsyn med vandværket, • Reparation og tilsyn af trykforøgerstationer • Reparere og efterse boringer, • Svejsning og lægning af PE-rør,

• U dskiftning af vandmålere og registrering i FAS (forbrugsafregningssystem) Vi forventer at • du har kørekort B og BE • du er villig til at indgå i vandforsyningens vagtordning, med rådighedsvagt lørdag-søndag og helligdage, samt tilkaldevagt i hverdagene • du er uddannet som autoriseret VVS installatør • du er god til IT Løn Aflønning sker efter gældende overenskomst med din faglige organisation og KL´s overenskomster. Energiforsyningen har flere lokationer i Køge Kommune. Du vil fysisk få plads på Køge Vandværk, Sdr. Alle 6 i Køge. Ved ansættelse i Energiforsyningen skal du være indstillet på at indhente en straffeattest, hvis det bliver dig, som får tilbudt stillingen. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftsleder Jesper Jensen på telefon 4014 0947 eller Vandchef Helene Kring Jørgensen på telefon 2037 4147. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 26.

Ansøgning med cv sendes senest den 25. juni 2012 til dorte.p@energiforsyningen.dk eller sendes til: Energiforsyningen Ørnevej 15 · 4600 Køge att. Dorte Poulsen

Blik og rør 6-2012 | 17


Din pension VoKseR MeD indUstriens Pension overFØrer i jUni 13,3 MiLLiarder tiL MedLeMMerne. industriens pension er skiftet fra gennemsnitsrente til markedsrente. Derfor er der ikke længere brug for den fælles opsparing, som før sikrede dig en fast rente fra år til år. Med markedsrente får du det afkast, som industriens pension opnår, når de investerer pensionspengene.

Pengene KoMMer aUtoMatisK udlodningen af opsparingen betyder, at du får forhøjet pensionsopsparingen med 23 pct. pengene bliver overført i løbet af juni. følg med på www. industrienspension.dk og klik ind på ’Min side’ i juni og se, hvor meget du har fået.

Ny vejledning for færdsel på byggepladsen Det er stadig en udfordring at indrette byggepladsers adgangsveje og transportveje således, at færdslen kan foregå sikkert og forsvarligt. byggepladsens adgangs- og transportveje skal planlægges før pladsens

opstart og anlægges på en sådan måde, at den interne transport af materialer, maskiner og affald altid kan ske forsvarligt. Denne vejledning samler mange af de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at færdslen på byggepladsvejene kan foregå så sikkert som muligt. Mange af disse forhold er også samlet i en tjekliste sidst i vejledningen. Vejledningen indeholder også en kort gennemgang af en række forhold omkring byggepladsens adgangsveje, som man skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse af arbejdet. samtidigt angiver vejledningen, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og tilhørende foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten. i tillæg til denne branchevejledning er der udarbejdet en mere omfattende tjekliste som er samlet i et særligt faktaark. Denne tjekliste er specielt målrettet bygherren, arbejdsmiljøkoordinatoren, de projekterende samt arbejdsgiverne – men kan selvfølgelig bruges af alle efter behov.

18 | Blik og rør 6-2012

23% Mere Fair overenskomstparterne besluttede at skifte til markedsrente, fordi det er mere fair overfor de medlemmer, der skifter til et job uden for industrien og skal have deres opsparing med over i en anden pensionsordning. læs mere om skiftet fra gennemsnitsrente til markedsrente på www.industrienspension.dk/ markedsrente

HOTliNe om udenlandske virksomheder

Hvis du støder på udenlandske virksomheder, hvor der er mistanke om social dumping og unfair konkurrence kan du anmelde dem telefonisk til arbejdstilsynet. Du kan ringe til arbejdstilsynets hotline om udenlandske virksomheder, hvis: • Du ønsker at oplyse arbejdstilsynet om udenlandske virksomheder, der (muligvis) ikke har foretaget anmeldelse til Rut, eller som har givet mangelfulde eller forkerte oplysninger. •

Du ønsker at oplyse om en mulig overtrædelse af arbejdsmiljøloven foretaget af udenlandske virksomheder.

Du har behov for generel vejledning om reglerne i arbejdsmiljøloven eller om reglerne om anmeldelse i Rut-registret - fx i forbindelse med at hyre udenlandske virksomheder.

KontaKt Hotlinen Ring på telefon 70 12 12 88 og tast 2 for hotlinen. telefonen er åben: Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.


Whiskybæltet

elsker

østarbejdere

Foto: Harry Nielsen

Boligejerne i rigmandskommuner nord for København er flittige brugere af udenlandske håndværkere. Det viser en kortlægning, som Ugebrevet A4 har lavet.

I kommunerne Hørsholm og Gentofte bruger boligejerne fire gange så ofte udenlandske håndværkere end gennemsnittet for hele landet.

Når boligejerne i rigmandskommuner nord for København får udvidet garagen eller lagt nye fliser i haven, så er det ofte en polak, litauer, tysker eller anden udlænding, der har hammeren eller vinkelsliberen i hånden. En kortlægning, som Ugebrevet A4 har foretaget, viser, at i kommunerne Hørsholm og Gentofte nord for København bruger boligejerne fire gange så ofte udenlandske håndværkere som gennemsnittet for hele landet. Fra august til december 2011 var der udenlandske firmaer på mindst 1.523 forskellige byggepladser, viser A4’s kortlægning på baggrund af tal fra Registret over Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Firmaerne på fremmede nummerplader var forholdsvis mest til stede i Nordsjæl-

land, Hovedstadsområdet, Ringsted på Midtsjælland og i Sønderjylland. Arbejdsmarkedsforsker og leder af FAOS ved Københavns Universitet Søren Kaj Andersen finder kortlægningen vældig interessant. - Vi har med tallene fra A4 for første gang fået bekræftet billedet af Nordsjælland som et område med stor koncentration af udenlandske firmaer. Det er meget interessant, for fagbevægelsen og arbejdsgiverne har hidtil hævdet det uden at kunne fremlægge hårde fakta, siger Søren Kaj Andersen.

Skat lover aktioner Det er langt fra problemfrit, at husejerne i Nordsjælland er så glade for at bruge udenlandske håndværkere. Når fagbevægelsen kommer ud på byggepladser med udenlandske håndværkere, er det næsten altid sådan, at der enten ingen overenskomst er, eller også bliver overenskomsten ikke overholdt. Og hos Skat er erfaringen, at der er noget at komme efter, når man tjekker udenlandske firmaer og håndværkere i Nordsjælland. Der bliver eksempelvis snydt med moms, A-skat eller bilafgifter. Det fortæller Per Jacobsen, som er skattedirektør i SKAT i Midt- og Sydsjælland samt koordinator i Skats landsdækkende arbejde med udenlandske firmaer. - Vi har kig på Nordsjælland, for der er en stor koncentration af udenlandske firmaer, og der er relativt mange renoveringer og ombygninger i gang hos private villaejere. Der kommer adskillige aktioner i år i Nordsjælland, hvor vi i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet vil tjekke udenlandske virksomheder, bebuder Per Jacobsen. Blik og rør 6-2012 | 19


har dU

drØFtet

arBejdsMiLjØ

Med din Mester? Mindst en gang oM året skal alle virksomheder drøfte det kommende års arbejdsmiljøarbejde. Her har virksomhedens ansatte indflydelse på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. Intentionerne i arbejdsmiljøloven, som blev indført i 2010, har tilsyneladende svært ved at finde fodfæste i VVS- og skorstensfejerbranchen. Blik- og Rørarbejderforbundets arbejdsmiljøudvalg ønsker derfor at få belyst, hvorvidt virksomhederne lever op til kravet om en årlig obligatorisk drøftelse af arbejdsmiljøet. - En rundspørge blandt de arbejdsmiljørepræsentanter, som sidste år deltog i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, viste, at kun ganske få virksomheder fulgte reglerne. Det er årsagen til, at vi ønsker lige netop det forhold undersøgt nærmere, siger Søren Schytte, der er arbejdsmiljøansvarlig i Blik- og Rørarbejderforbundet.

nok at tage fat på Forrige års ændringer i arbejdsmiljøloven betød, at en arbejdsmiljøorganisation ikke længere kun var forbeholdt virksomheder med mere end 10 ansatte. Nu blev

Blik- og Rørarbejderforbundet undersøger, hvorvidt lovgivningskravet om en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet bliver fulgt i landets VVS- og skorstensfejervirksomheder.

alle virksomheder pålagt at drøfte det kommende års arbejdsmiljøarbejde mindst en gang om året. - På papiret var det et markant løft for de tusindvis af VVS’ere og skorstensfejere, som er ansat i små virksomheder med under 10 ansatte. De blev nu involveret i planlægningen af arbejdsmiljøet, selv om de ikke er nok til at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant. - Der er nok at tage fat på. Antallet af arbejdsulykker er stadig tårnhøjt, og statistikkerne siger også, at der bør gøres en indsats for at forbedre stress og trivsel, forklarer Søren Schytte.

Vind tre flasker rødvin svar på spørgsmålene i spørgeskemaet og deltag i lodtrækningen om 3 flasker god rødvin. spørgeskemaet kan kun udfyldes elektronisk. Det findes under menupunktet ”nyheder” på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk. seneste Frist for at medvirke i undersøgelsen er mandag den 18. juni.

Blik & Rør - Juni 2012  
Blik & Rør - Juni 2012  

Med rørtangen i Australien Kvart million og sejr i Landsretten Advarsel: Byggeplads anno 2012 Kristelig arbejdsgiver retter ind 6000 bes...

Advertisement