Page 1

BLIK

RØR

FAGBLADET BLIK OG RØR - NR. 04 2012

M E T S

J E N n e t s m o k s n e r til VVS-ove

OK 2012:

FORLIS PÅ VVS-OMRÅDET

| 04

STORT TEMA: EFTERLØN ELLER EJ?

OK 2012:

SKORSTENSFEJERNE GÅR NYE VEJE

| 07

10

100.000 KRONER EFTERBETALT I SYGELØN

21

FARVEL TIL KNIVLOVEN

22

ÅRSMØDE I BLIK OG RØRUNGDOM


Blik- og Rørarbejderforbundet Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3400 www.bf-a.dk

Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3638 Telefax 3638 3639 www.blikroer.dk

Kreds Nord-Midtjylland Kreds Sjælland-Bornholm nord-midtjylland@blikroer.dk sjælland-bornholm@blikroer.dk AALBORG Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 3638 3510

ROSKILDE Grønnegade 14 4000 Roskilde Tlf. 4634 0097

VIBORG Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 3638 3510

NÆSTVED Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 5573 5160

AARHUS Sonnesgade 9 Postboks 133 8000 Århus C Tlf. 3638 3510

BORNHOLM Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 5695 1417

Kreds Sydjylland-Fyn sydjylland-fyn@blikroer.dk

ERKLÆRING

fra arbejdsgiverne EN AFTALE ER EN AFTALE. Det er hele idéen med en overenskomst, som dermed kan betragtes som en slags fredsaftale mellem lønmodtagere og arbejdsgivere i perioden mellem overenskomstforhandlingerne. Desværre, og som de eneste på byggeriets område, lykkedes det denne gang ikke at nå til enighed med arbejdsgiverne i Tekniq om en ny overenskomst på VVS-området. Årsagen til sammenbruddet skyldes ene og alene arbejdsgivernes ultimative krav og frontalangreb på områder i overenskomsten, som ikke har været til forhandling på andre områder. De forhandlingsvilkår hverken kunne eller ville vi acceptere, da kravene ville underminere lønniveauet i hele branchen og samtidig åbne døren for social dumping på vid gab. Det vidste arbejdsgiverne naturligvis godt, og der kom aldrig reelt gang i forhandlingerne. De vidste også godt, at mæglingsskitsen sandsynligvis ville blive billigere for dem, end hvis de satte sig til forhandlingsbordet. Der tegner sig derfor et tydeligt billede af, at Tekniq slet ikke har ønsket at lave en aftale med Blik- og Rørarbejderforbundet. I vores øjne skal det ikke være omkostningsfrit ikke at ville forhandle, og vi vil nøje overveje, hvordan vi skal agere i forhold til Tekniqs ultimative krav og angreb på overenskomsten. Det må derfor formodes, at forholdet til arbejdsgiverne bliver lidt mere anstrengt fremover. Og i Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse overvejer som svar, vi en række faglige initiativer og aktiviteter, som over hele landet skal skærpe interessen og brugen af overenskomstens bestemmelser til punkt og prikke. Men vigtigst af alt skal medlemmerne sige et stort og rungende NEJ til det mæglingsforslag, som lige nu er til urafstemning. For det første fordi vi ikke selv forhandlede et resultat hjem og for det andet, fordi resultatet simpelthen er for billigt for arbejdsgiverne. Det er ikke rimeligt, at landets VVS’ere og blikkenslagere også i den kommende periode skal acceptere et reallønsfald udover det de allerede har haft de seneste tre år i træk.

Foto: Thomas Williads.

KOLDING Stigårdsvej 1 6000 Kolding Tlf. 3638 3550

Kreds København kbh@blikroer.dk Byggefagenes Hus, Lygten 10 2400 København NV Tlf. 3583 2422

KRIGS-

ODENSE Cikorievej 3 5220 Odense SØ Tlf. 3638 3550

FAGBLADET BLIK OG RØR

Immerkær 42, 2650 Hvidovre Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Jørgen Steen (DJ) Annoncesalg: Dansk Mediaforsyning ApS Tlf. 7022 4088, www.dmfnet.dk Design og produktion: KLS Grafisk Hus Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.985 i perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik og Rør udkommer 11 gange årligt, og næste gang er det den 11. maj 2012. Forsideillustration: KLS Grafisk Hus

Max Meyer Forbundsformand 2 | BLIK OG RØR 3-2012


OK 2012 Urafstemningen

ER I GANG Overenskomstforhandlingerne er afsluttet, og nu skal medlemmerne tage stilling til resultatet.

RESULTATERNE af årets overenskomstforhandlinger giver ikke anledning til begejstring og hævede arme. Den økonomiske krise er ikke forbi, og det har smittet af på forhandlingerne om nye overenskomster for knap 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Også VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere har fået nye overenskomster. Og mens skorstensfejerne samlet set har fået et fornuftigt resultat, så ser det til gengæld rigtig skidt ud på VVS-området. Her lykkedes det aldrig at nå til enighed om noget som helst, og derfor er VVS-området blandt de få procent, og det eneste i byggeriet, som ikke har forhandlet sin egen overenskomst. VVS-området er i stedet samlet op i den mæglingsskitse, som forligsmand Asbjørn Jensen har strikket sammen. Det har givet et utrolig tyndt overenskomstresultat for VVS-området, som kun arbejdsgiverne kan være tilfredse med. Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse har vurderet resultaterne af de overenskomster, som medlemmerne skal tagestilling til. Der er fuld enighed i hovedbestyrelsen, som samlet anbefaler et ja til overenskomsten for skorstensfejere og et klart nej til mæglingsskitsen på VVS-området.

STEM JA Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomsten for skortensfejere.

STEM NEJ Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse anbefaler et nej til mæglingsskitsen for VVS-området.

BRUG DIN RET – STEM OM DIN OVERENSKOMST

Hvis du arbejder inden for VVS- eller skorstensfejerområdet har du allerede modtaget en stemmeseddel og en frankeret svarkuvert med posten. Følg hovedbestyrelsens anbefaling, sæt dit kryds og send stemmesedlen så den senest er forbundet i hænde mandag den 16. april. Når afstemningen er afsluttet, går der omkring 48 timer, før resultatet bliver offentliggjort.

OK 12 20

BLIK OG RØR 3-2012 | 3


OK 2012 VVS-OVERENSKOMSTEN MED TEKNIQ

TOTALT SAMMENBRUD I FORHANDLINGERNE OM NY VVS-OVERENSKOMST:

Mæglingsforslag

med magert resultat TEKNIQS ULTIMATIVE KRAV om lønforringelser og legalisering af social dumping er skyld i sammenbruddet i forhandlingerne på VVS-området. Mæglingsforslag koster for landets VVS’ere og blikkenslagere. Gentagne opfordringer og forsøg på forhandlinger viste sig nytteløse på VVS-området. Arbejdsgiverne fra Tekniq fastholdte gennem hele forløbet deres ultimative krav, som ville betyde lønnedgang for akkordsvendene, servicesvendene og lærlingene samt en legalisering af social dumping. Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal stod på medlemmernes vegne fast på beskyttelse af danske arbejdspladser i landets små- og mellemstore VVS-virksomheder, og dermed er VVS-området det eneste område inden for byggeriet, hvor forhandlingerne er endt uden resultat. Det var også det eneste område, hvor arbejdsgiverne havde krævet forringelser af lønnen. - Arbejdsgiverne i Tekniq har desværre med deres ultimative krav gjort, at der denne gang aldrig har været tale om reelle forhandlinger, siger Blik- og Rørarbejderforbundets formand, Max Meyer, og tilføjer. - Trods pæne ord om modernisering og øget fleksibilitet på akkordområdet har arbejdsgiverne ikke gjort forsøg på at skjule, at det for dem drejede sig om at få lønningerne ned, så de kunne konkurrere med udenlandske firmaer. Det er ikke en måde at beskytte danske arbejdspladser på, men derimod at legalisere social dumping.

Bedre end Tekniqs tilbud VVS’ere og blikkenslagere i virksomheder under Tekniq bliver omfattet af det mæglingsforslag, som forligsmanden har strikket sammen på baggrund af de overenskomstområder, hvor der er opnået enighed. Og helt som forventet giver det en yderst billig overenskomst for arbejdsgiverne. Således er det alene reguleringerne af mindstebetalingssatser, lærlingetimeløn og genetillæg fra de allerede indgåede overenskomster, samt en omkostningsfri seniorordning, som er indarbejdet i mæglingsforslaget. Dermed er der ikke blevet plads til regulering af akkordsatserne, og det selv om flere andre områder fik en samlet

OK

2012 4 | BLIK OG RØR 3-2012

FIRE FORGÆVES FORSØG 1. FORSØG Efter flere indledende drøftelser startede de reelle overenskomstforhandlinger for alvor op den 22. februar, hvor de to forhandlingsdelegationer på VVS-området mødtes for første gang. Allerede ved første forhandling stillede arbejdsgiverne ultimative krav, og efter otte timers forhandlinger valgte parterne at tage en timeout i bestræbelserne på at nå til enighed om en ny overenskomst for VVS-området.

2. FORSØG Knap 14 dage senere blev forhandlingerne genoptaget. Mønstret fra det første forhandlingsmøde blev i store træk gentaget, da arbejdsgivernes igen mødte frem med ultimative krav, som vil sænke lønniveauet i VVS-branchen. Natten mellem den 6. og 7. marts måtte forhandlingsparterne konstatere, at der ikke længere var udsigt til et gennembrud i forhandlingerne om en ny overenskomst på VVS-området, og parterne valgte derfor at gå hver til sit.

3. FORSØG Fredag den 9. marts indkaldte forligsmand Asbjørn Jensen parterne til videre forhandling i Forligsinstitutionen. Men trods gentagne opfordringer lykkedes det ikke forligsmanden at få gang i forhandlingerne, og efter blot fire timer valgte forligsmanden at sende forhandlingsparterne hjem.

4. FORSØG Onsdag den 14. marts gjorde forligsmanden et sidste forsøg på at få gang i forhandlingerne om en ny overenskomst på VVS-området. Ni timers forhandlinger viste sig at være nytteløse, da arbejdsgiverne i Tekniq fastholdt deres ultimative krav om lønforringelser og legalisering af social dumping. Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal afviste kravene, og overenskomstforhandlingerne på VVS-området var endegyldigt brudt sammen. Dermed er VVS-overenskomsten med Tekniq den eneste overenskomst inden for byggeriet, som er omfattet af mæglingsskitsen.


stigning på 2,5 procent i overenskomstperioden. Alligevel er mæglingsforslaget bedre, end det arbejdsgiverne fra Tekniq tilbød. - Hvis vi havde accepteret kravet fra arbejdsgiverne, ville prislisten blive ligegyldig. Så kunne alt arbejde i princippet kunne udføres på mindstelønnen, og det er ikke en løn, som danske svende skal acceptere og i øvrigt kan leve af, siger Max Meyer. Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse har efterfølgende vurderet overenskomstresultatet. Og det er en samlet hovedbestyrelse, som anbefaler medlemmerne at stemme nej til det mæglingsforslag, som de skal stemme om til urafstemningen.

STEM

NEJ

STEM NEJ

msten

sko til VVS-overen

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme nej til mæglingsskitsen for VVS-området.

FAKTA OM INDHOLDET I MÆGLINGSSKITSEN LØN

SENIORORDNING

VVS-overenskomstens minimallønsatser, som også gælder voksenlærlinge, stiger pr. 1. marts i år med 1,35 kroner til 107,30 kroner. Pr. 1. marts i 2013 stiger satsen igen med 1,35 kroner til 108,65 kroner.

Der kan lokalt laves aftaler om seniorordning for ældre medarbejdere. 100.000 kronerhar frem til den 1. oktober farVel2012 til mulighed for ÅrSmøde i blik Overenskomstparterne at efterbetalt i Sygeløn kniVloVen og rørUngdom aftale de nærmere detaljer for ordningen. Ordningen er omkostningsfri for arbejdsgiverne.

10

21

22

TILLÆG Alle genetillæg forhøjes. Satserne for smudstillæg, tillæg ved skiftende arbejdssteder, rådighedsvagt, udkald uden for rådighedsvagt, overarbejde m.m. stiger 1. maj i år med 1,4 procent og igen med 1,4 procent pr. 1. marts 2013.

LØN UNDER SYGDOM Hidtil har man skulle være ansat i 3 måneder, før man fik fuld løn under sygdom. Anciennitetskravet nedsættes fra 1. maj 2013 til 2 måneder.

ELEKTRONISKE LØNSEDLER M.M. LÆRLINGELØN Lærlingenes løn på alle trin stiger her pr. 1. marts 2012 med 2,25 procent. 1. marts næste år stiger lærlingenes løn igen med 2,25 procent.

ZONEPENGENE REGULERES Zonepengene reguleres i overenskomst og prisliste. Den endelige takststigning forhandles på plads senere.

Virksomheder kan med 3 måneders varsel aflevere lønsedler, feriekort og eventuelle andre dokumenter i tilknytning til ansættelsesforholdet via elektroniske postløsninger, som f.eks. den ansattes e-Boks eller personlige e-mail. Medarbejdere, som ikke har mulighed for at anvende den elektroniske løsning, kan fortsat få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden.

2-ÅRIG OVERENSKOMST BARSEL OG FORÆLDREORLOV Fra 1. juni 2012 bliver forældreorloven mere fleksibel. I barnets første leveår kan hver forælder nemlig vælge at holde orloven i op til to omgange hver og eventuelt samtidig. Den maksimale sats ved forældreorlov stiger med 5,00 kroner til 135 kroner i timen.

Mæglingsskitsen gælder i lighed med de øvrige overenskomster på det private arbejdsmarked i to år frem til 1. marts 2014.

BLIK OG RØR 3-2012 | 5


OK 2012 DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI

Sundhedsordning Og særlig pulje til Den danske model Foto: Søren Madsen.

FAKTA OM

FORLIGET MED DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI SUNDHEDSORDNING Fra 1. oktober bliver VVS’ere under overenskomsten med DS Håndværk & Industri omfattet af en sundhedsordning, som bl.a. giver adgang til behandling hos kiropraktor, massør og fysioterapeut.

FORSVAR AF DEN DANSKE MODEL Der afsættes en særlig pulje til styrkelse af den danske aftalemodel. Puljen kan bl.a. bruges til opsøgende arbejde og til at tegne flere overenskomster.

AKKORDAFSAVNSTILLÆG Der indføres et akkordafsavnstillæg for VVS’ere på 10,00 kroner. Derved udgør mindstelønnen 117,35 kroner i timen.

DEN NYE OVERENSKOMST mellem Blikog Rørarbejderforbundet og DS Håndværk & Industri giver sundhedsordning til alle VVS’ere. Derudover har parterne aftalt en særlig pulje til sikring af den danske model. Blik- og Rørarbejderforbundet har sammen med Dansk Metal og 3F indgået en ny toårig overenskomst med DS Håndværk & Industri. Som noget helt særligt og nyskabende er parterne på begge sider af bordet enige om, at gøre noget ekstraordinært for sikring af den danske model. Parterne er således enige om at oprette en særlig pulje finansieret af virksomhederne, som indbetaler fem øre pr. præsteret arbejdstime. Efterfølgende kan organisationerne benytte pengene fra puljen til forskellige aktiviteter, som har til formål at styrke den danske model ved blandt andet arbejdet med at tegne nye overenskomster.

OK

2012

Sundhedsordning til VVS-området Det lykkedes for Blik- og Rørarbejderforbundet at forhandle sig frem til et 6 | BLIK OG RØR 3-2012

akkordafsavnstillæg for timelønnede VVS’ere på 10,00 kroner og en sundhedsordning, som gælder alle VVS’ere og blikkenslagere under overenskomstens dækningsområde. Fra 1. oktober får de i lighed med kollegerne under VVS-overenskomsten og alle lærlinge en sundhedsordning, som giver adgang til forebyggende behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør. Endelig er det også lykkedes at få lavet en aftale mod social dumping, omhandlende omgåelse af overenskomsten og underentrepriseforhold, efter de samme principper, som findes i VVSoverenskomsten med Tekniq.

LØN Mindstelønnen hæves 1,35 kroner i år og næste år.

LÆRLINGELØN Lærlingelønnen forhøjes med 2,25 procent i år og næste år.

SENIORORDNING Fra fem år før pension kan ældre medarbejdere, hvis der foreligger en lokalaftale i virksomheden, reducere arbejdstid og få udbetalt sin pension som tillæg til lønnen.

UDDANNELSE Selvvalgt uddannelse kan spares op i to år, så man i det tredje år kan tage seks ugers uddannelse.

Den nye overenskomst med DS

BARSEL/FORÆLDREORLOV

Håndværk & Industri er kendetegnet ved en begrænset lønudvikling, mens der til gengæld er forhandlet nogle forbedringer, hvad angår uddannelse, seniorordninger og forældreorlov. Samtidig er der mellem parterne aftalt en fortsat udbygning af arbejdet med at tiltrække lærlinge og etablere lærepladser.

Fædre og mødre kan nu selv bestemme, hvornår barslen skal afholdes inden for de første 52 uger. Taksten for løn under barsel er steget med 5 kroner i timen.

FLERE LÆREPLADSER Der er mellem parterne enighed om at styrke arbejdet med at tiltrække lærlinge og etablere flere lærepladser.


OK 2012 SKORSTENSFEJERNE

Skorstensfejerne

går nye veje TRODS BESKEDNE LØNSTIGNINGER er der andre gode nyheder i den nye 2-årige overenskomst, som Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Skorstensfejerlauget er enige om. Først og fremmest kan alle lærlinge i skorstensfejerfaget se frem til, at de omsider bliver omfattet af en pensionsordning. Ordningen indføres gradvist over de kommende fire år, og gælder for samtlige lærlinge fra første dag de starter i lære. Lærlingene i skorstensfejerfaget får fremover adgang til den sundhedsundersøgelse, som svendene er omfattet af, og lærlingene får desuden bedre vilkår i forbindelse med barsel og barns første sygedag.

For landets knap 450 skorstensfejere indebærer aftalen en beskeden lønstigning. Pr. 1. marts i år reguleres lønnen med 2,94 kroner i timen, mens den stiger yderligere med 2,50 kroner i timen fra 1. marts i 2013. Taksterne ved sygdom, barsel og barns hospitalsindlæggelse reguleres også. I år lægges der 1,65 procent på taksterne og 1,40 procent i 2013. Skorstensfejerne i Københavns City får en seniorordning med fuld løn, som gælder medarbejdere over 60 år.

FAKTA OM SKORSTENSFEJERNES FORLIG: LØN

SYGELØN TIL VOKSENLÆRLINGE

Lønnen i den 2-årige overenskomst reguleres med kr. 2,94 i timen fra 1. marts i 2012, og yderligere kr. 2,50 i timen fra 1. marts 2013. Reguleringen er ens over hele landet.

I tilfælde af sygdom forårsaget i forbindelse med arbejde sikres voksenlærlinge fuld løn i 6 uger, som svendene.

LØN UNDER SYGDOM Taksterne for løn under sygdom, barsel og barns hospitalsindlæggelse reguleres med 1,65 % pr. 1. marts i 2012 og igen med 1,40 % pr. 1. marts i 2013.

SENIORORDNING Inden den 1. juli 2012 etableres en seniorordning efter principperne i Industri forliget fra 2012. For København City indføres der pr. 1. marts 2012 yderligere en seniorordning, som indskrives i overenskomsten som § 10 stk. 12. Ordningen sikrer medarbejdere over 60 år en årlig seniorfridag, som betales med den til enhver tid gældende løn. Fridagen aftales i distriktet efter ferielovens regler om restferie.

LØN VED BARSEL OG BARNS SYGEDAG TIL LÆRLINGE Lærlinge oppebærer fuld løn ved barsel og forældreorlov i henhold til overenskomsten, mens voksenlærlinge aflønnes med den højeste dagpengesats. Ved barnets første sygedag/ hospitalsindlæggelse oppebærer lærlinge fuld løn, mens voksenlærlinge aflønnes med den højeste dagpengesats.

STEM JA

PENSION TIL LÆRLINGE Lærlingene bliver omfattet af pensionsordning fra første dag, de starter i lære. Ordningen træder i kraft pr. 1. april 2012 og indføres gradvist over en 4-årig periode.

HELBREDSUNDERSØGELSE TIL LÆRLINGE Lærlinge/voksenlærlinge får adgang til en årlig helbredsundersøgelse, som svendene også har.

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse og skorstensfejerkredsens landsudvalg anbefaler at medlemmerne under overenskomsten med Skorstensfejerlauget stemmer ja til forliget.

Foto: Søren Madsen.

BLIK OG RØR 3-2012 | 7


BESPARELSER OG TILBUD MED DIT LO PLUS KORT BESTIL FLYBILLETTER I 10 % APRIL OG FÅ 10 % RABAT RABAT

NYHED - SPAR 30 % PÅ NIKE TØJ OG SKO

Skal det f.eks. være en sol-, golf- eller storbyferie?

Som medlem i LO Plus kan du nu købe Nike produkter med minimum 30 % rabat i forhold til vejledende butikspriser.

T.o.m. 30/4

Bestiller du flybilletter hos Cimber Sterling i april 2012, får du helt ekstraordinært 10 % i rabat.

Tilbuddet gælder frem til 1. juni 2012. Herefter er rabatten 20 %.

Tjek hvordan du får rabatten på loplus.dk/cimber

10 % RABAT PÅ BILSYN 10 % RABAT OG ATTESTER

30 % RABAT

dk

Nike B2B Webshop

Bestil på loplus.JustSports.dk

GRILL SÆSONEN NÆRMER SIG Inspiration har et stort udvalg i grill og tilbehør fra Bodum i friske farver. F.eks. Fyrkat Picnic Grill i sort, rød eller lime fra 449,95 kr. (Før LO Plus rabat) Husk at du får 6 % rabat på alle varer i Inspiration.

6%

RABAT Applus+ Bilsyn giver dig den bedst tænkelige service og rådgivning, og med mere end 115 synshaller er vi altid lige i nærheden.

Bilsyn

Læs mere og tjek hvordan du får rabatten på loplus.dk/applus

Se hvilke Inspirationsbutikker der er med i LO Plus på loplus.dk/inspiration

SE ALLE DE STEDER, HVOR DU FÅR RABAT PÅ LOPLUS.DK 8 | BLIK OG RØR 3-2012


OK 2012 INDUSTRI OG BYGGERI

FAKTA OM

Smalle forlig

til industri- og byggeområdet NYE SENIORORDNINGER OG FLEKSIBEL BARSEL er hovedpunkterne i de nye overenskomster for industriens- og byggeriets områder. VVS’ere under overenskomsten med Dansk Byggeri kan desuden glæde sig over øgede beføjelser i kampen mod social dumping. I lighed med overenskomsterne på det øvrige arbejdsmarked er der tale om beskedne lønstigninger til de, som arbejder under industriens og byggeriets overenskomster. Aftalen på byggeriets område er i store træk identisk med den aftale, som Dansk Byggeri har indgået med de øvrige håndværksfag i byggeriet. Dog er det lykkedes Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, at få indarbejdet skærpede regler i overenskomsten i kampen mod social dumping og unfair konkurrence fra underentreprenører og såkaldte ”arme-ben” virksomheder. I den nye overenskomst kan Blik- og Rørarbejderforbundet således forlange at få oplyst navne og CVR-numre på underentreprenører i alle tilfælde, hvor der er uklarhed om, hvorvidt arbejdet udføres

som underentreprise eller under lønmodtagerlignende forhold.

INDUSTRIENS FORLIG: LØN Mindstelønnen hæves 1,35 kroner i år og næste år.

LÆRLINGELØN Lærlingelønnen forhøjes med 2,25 procent i år og næste år.

Barsel og seniorordning VVS’ere og blikkenslagere under de to overenskomster kan se frem til bedre mulighed for barsel. Hidtil har forældreorloven skulle holdes i umiddelbar forlængelse af barselsperioden, men fremover bliver reglerne mere fleksible, således at forældre frit kan vælge, hvordan orloven placeres i barnets første leveår. For ældre medarbejdere er der også nyt. På industriens område kan ældre medarbejdere gennem en lokalaftale vælge op til fem år før sin pension, at bruge dele af sin pension som tillæg til lønnen og derved reducere den ugentlige arbejdstid. På byggeriets område er ordningen for ældre medarbejdere en smule anderledes. Her kan ældre medarbejdere veksle pensionsindbetalingerne til SH-kontoen, og derved holde nogle ekstra feriefridage. Overenskomsterne med Dansk Industri og Dansk Byggeri gælder frem til 1. marts 2014.

SENIORORDNING Fra fem år før pension kan man få reduceret arbejdstid og udbetalt sin pension som tillæg til lønnen.

UDDANNELSE Uddannelse med fuld løn på arbejdsfordeling. Selvvalgt uddannelse kan spares op i to år, så man i det tredje år kan tage seks ugers uddannelse.

TRYGHED VED FYRING Bedre fratrædelsesgodtgørelse for lavtlønnede.

LØN UNDER SYGDOM Fuld løn under sygdom, hvis man har været ansat i seks måneder. Før var det ni måneder.

BARSEL/FORÆLDREORLOV Fædre og mødre kan nu selv bestemme, hvornår barslen skal afholdes inden for de første 52 uger.

FAKTA OM BYGGERIETS FORLIG SOCIAL DUMPING

GENETILLÆG

Skærpelse af overenskomsten vedrørende omgåelse af overenskomsten fra underentreprenører og såkaldte ”arme-ben” virksomheder.

Alle genetillæg forhøjes med 1,4 procent i år og næste år.

LØN UNDER SYGDOM

MINDSTELØN

Løn under sygdom, barns første sygedag og barsel forhøjes i overenskomstperioden med tre kroner i timen fra 133 til 136 kroner.

Mindstelønnen forhøjes med 1,35 kroner i hvert af de to år, overenskomsten varer.

SENIORORDNING Frivillig seniorordning. Fem år før folkepension kan pensionsbidraget opspares på SH-kontoen og bruges til ekstra feriefridage.

OK 12 20

BLIK OG RØR 3-2012 | 9


DEN SYGE SYGELØN:

Svende får efterbetalt

100.000 kr. i sygeløn Endnu har vi kun fat i toppen af problemet, men vi fortsætter med at have fokus på firmaer med syg sygeløn, siger faglig sekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet, Stig Søllested.

BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET får nu raskmeldt sygelønnen i flere VVS-firmaer. Det sker efter sager, hvor firmaerne må erkende, at de har snydt på vægten. Det har betydet efterbetaling til en række svende og derudover en bod til firmaerne for at bryde overenskomsten. Det er både i store og små firmaer i alle egne af landet, hvor man har haft en syg sygeløn. Langt den største sag hidtil er firmaet Nordisk Klima A/S på Fyn, hvor 16 svende tilsammen har fået efterbetalt 107.000 kr. i sygeløn. Når beløbet bliver så stort, hænger det sammen med, at Blik- og Rørarbejderforbundet på fællesmødet fik pålagt firmaet at udarbejde en opgørelse over svende, der inden for de sidste fem år har fået udbetalt for lidt i sygeløn. Det er det samme billede, der går igen i alle sagerne. Firmaerne har delt lønnen

op i en grundløn og flere andre ting, og når så medarbejderne bliver syge, betaler man kun grundlønnen i sygeløn. Det er direkte i strid med overenskomsterne på VVS-området, og derfor får de pågældende firmaer også en bod. Nordisk Klima fik således en bod på 18.000 kr. for at bryde overenskomsten.

Toppen af isbjerget Det er godt et halvt år siden, at Blik- og Rørarbejderforbundet satte fokus på medlemmernes oplysninger om deres sygeløn i forbindelse med indberetning til lønstatistikken. Denne gennemgang afslørede halvanden hundrede firmaer, hvor sygelønnen tilsyneladende var for lav. Herefter tog forbundets kredse kontakt til medlemmer i disse firmaer for at dobbelttjekke oplysningerne. På grund af krise og fyringstrusler var

25.000 KR. I EFTERBETALING

3.700 KR. I EFTERBETALING

I VVS-firmaet Emil Hansen og Søn A/S i Næstved var det ikke kun sygelønnen, der var syg. Den var også gal med daglønsbetalingen på akkord. Det indrømmede repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening og Tekniq på et fællesmøde, og der blev firmaet pålagt at bringe orden i tingene, så lokalaftalen ikke strider med overenskomsten. Seks af firmaets VVS-svende var blevet snydt, men de har nu tilsammen fået efterbetalt 24.876 kr. Firmaet blev desuden dømt til at betale en bod på 4.000 kr. for brud på overenskomsten til Blik- og Rørarbejderforbundet, der havde rejst sagen på medlemmernes vegne.

Firmaet A/S Auning Blikkenslagerforretning i det nordjyske udbetalte for lav sygeløn til to svende. Det blev Blik- og Rørarbejderforbundet opmærksom på, og har kørt sager på medlemmernes vegne. På fællesmødet erkendte firmaets repræsentanter fra såvel Dansk Arbejdsgiverforening som Tekniq, at firmaet havde brudt overenskomsten. De to svende har nu fået efterbetalt 3.725 kr., så de dermed kom op på den rigtige sygeløn inklusiv betaling af pension af det manglende beløb. Det har været nødvendigt at køre to sager mod firmaet, så boden blev alt i alt 3.000 kr. for brud på overenskomsten.

10 | BLIK OG RØR 3-2012


Hver eneste gang der kommer ledige i vores fagforening, så bliver deres lønsedler gennemgået, og så kan vi jo sort på hvidt se, om deres sygeløn har været syg. St ig S ø l l este d, Fo rb u n d ss e k ret ær i Blik- o g Rø rarb e j d e rfo r bu n det

Illustration: Lars-Ole Nejstgaard.

SYG ELLER OK?

mange svende imidlertid så trykket, at de i første omgang ikke ønskede en sag, men i stedet selv ville prøve at gøre noget ved den syge sygeløn i al fordragelighed på et senere tidspunkt. - Vi ved godt, at vi kun har fået fat i toppen af isbjerget, men vi ved også, at der er firmaer, der af sig selv får rettet op på sygelønnen, fordi vi har sat fokus på problemet, siger faglig sekretær i forbundet, Stig Søllested. - Og selv om en del af vores medlem-

mer for tiden er lidt tilbageholdne med at kræve deres ret og få sygeløn i henhold til det aftalte i overenskomsten, så skal firmaerne heller ikke føle sig for sikre. Fordi hver eneste gang der kommer ledige i vores fagforening, så bliver deres lønsedler gennemgået, og så kan vi jo sort på hvidt se, om deres sygeløn har været syg. Og når fælden klapper, bliver firmaet pålagt at udarbejde en opgørelse over udbetalinger af sygeløn fem år tilbage, siger Stig Søllested.

Blik- og Rørarbejderforbundet har sørget for, at svendene i VVS-firmaer også får løn, når de er syge. I overenskomsterne med arbejdsgiverorganisationerne Tekniq og DS Håndværk & Industri er det aftalt, hvad sygelønnen skal være. Du kan hurtigt tjekke, om sygelønnen i dit firma er syg eller OK. I overenskomsten med Tekniq står der: ”For timelønnede betales en løn svarende til det indtægtstab den pågældende har lidt ved normalt produktivt arbejde….Dog indregnes ikke smudstillæg, tillæg ved skiftende arbejdssteder og tillæg ved rejsearbejde”. Også i overenskomsten med DS Håndværk & Industri udgør sygelønnen for de timelønnede svende den enkeltes produktive løn. I denne overenskomst står der, at det lidte tab opgøres, som det vedkommende ville have oppe-båret den pågældende periode. Det vil sige personlig løn plus fast påregnelige tillæg, f.eks. pensionstillæg, bonusordninger og øvrige systematisk forekommende tillæg. I begge overenskomster har alle svende med tre måneders anciennitet krav på sygeløn efter overenskomstens bestemmelser. Hvis du ikke er sikker på, at sygelønnen i dit firma er OK i henhold til overenskomsten, så ring til din kreds. Du finder nummeret på side 2.

BLIK OG RØR 3-2012 | 11


TEMA Den nye

efterløn

EFTERLØN ELLER EJ?

NU SKAL DU

VÆLGE OM DU VIL BLIVE I

EFTERLØNS­ ORDNINGEN 12 | BLIK OG RØR 4-2012


Foto: Søren Madsen.

Over en million danskere skal beslutte sig for, om de vil fortsætte i efterlønsordningen eller melde sig ud og få pengene tilbage skattefrit. Også mange tusinde nuværende og tidligere medlemmer af Blikog Rørarbejderforbundet skal tage stilling til, om de ønsker at fortsætte i efterlønsordningen eller om de vil melde sig ud. Det er alene op til hvert enkelt medlem at afgøre, om de ønsker at fortsætte i ordningen eller ej. For mange kan det bedst betale sig at blive i ordningen, mens det for mange andre giver bedre mening at melde sig ud og spare op til pensionen på andre måder.

Valget er dit.

Bliver du berørt af ændringerne? Din fødselsdato afgør, hvor meget du bliver ramt af ændringerne af efterlønsordningen.

Født 1. juli 1959 eller senere? De nye regler, som er omtalt her på siderne, slår fuldt igennem for alle, der er født 1. juli 1959 eller senere.

Født før 1. januar 1954? Hvis du er født før 1954, gælder de gamle efterlønsregler for dig. Du vil ikke opleve nogen af de nye ændringer.

Født mellem 1. januar 1954 og 31. december 1955? Du bliver ramt af den gradvise stigning af efterlønsalderen, så du kan gå lidt senere på efterløn. Men du kan stadig få efterløn i fem år, og du bliver ikke ramt af andre ændringer.

Født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1959? Du bliver ramt af den nye, skærpede modregning for pension og højere efterlønsalder. Din efterlønsperiode vil være mellem 3,5 og 4,5 år.

DEN NYE EFTERLØN: HER ER ÆNDRINGERNE Kort før jul vedtog Folketinget at ændre reglerne om efterløn. De væsentligste ændringer er: • E fterlønnen sættes gradvist ned fra fem til tre år. • E fterløns- og pensionsalderen stiger. Vi skal arbejde længere. •P  ension modregnes altid - og skærpet, dog ikke for personer født før 1956. •P  å grund af de store ændringer får man nu mulighed for at få pengene tilbage skattefrit, hvis man melder sig ud.

BLIK OG RØR 4-2012 | 13


TEMA Den nye

efterløn

Mange er i tvivl om efterlønspenge HVER FJERDE DANSKER VED IKKE, hvad de skal gøre med deres efterløn. Det viser en måling, som AnalyseDanmark har lavet. Fra den 2. april skal dem, der er med i efterlønsordningen afgøre, om de fortsat ønsker at blive i efterlønsordningen eller om de hellere vil melde sig ud af ordningen og hæve sine efterlønskroner skattefrit. Vælger man at hæve sine efterlønspenge, fravælger man samtidig at forlade ordningen for evigt. Hver fjerde er fortsat i tvivl om, om de vil blive i ordningen eller hæve pengene. Mangel på information, hvis de siger farvel til ordningen, og usikkerhed om, hvad fremtiden bringer, er de to væsentligste årsager til, at mange fortsat er i tvivl. Omvendt har lige så mange planer om at hæve efterlønnen. Godt halvdelen af de personer oplyser, at det sker, fordi de tvivler på, at ordningen overlever i sidste ende. Restgruppen, som udgør knap halvdelen af alle dem, som er med i efterlønsordningen, fortsætter i ordningen. Men også her nager tvivlen for, hvad fremtiden indeholder. Flertallet af dem, der vil beholde retten til efterløn, fremhæver nemlig, det er en god forsikring. Enten mod nedslidning, fyring i en sen alder eller andre uventede hændelser i fremtiden.

FAKTA

blive i efterlønsordningen. 25,0 procent af danskerne oplyser, at de er i tvivl om, om de skal blive i efterlønsordningen. 26,5 procent af danskerne oplyser, at de vil forlade efterlønsordningen.

Foto: Søren Madsen.

48,5 procent af danskerne oplyser, at de vil

BREV FRA A-KASSEN

HVOR STOR ER MIN PENSION?

Medlemmer, som er tilmeldt efterlønsordningen har i marts fået brev fra a-kassen. Her informerer a-kassen om, hvilken betydning ændringerne i efterlønsordningen får for den enkelte og om muligheden for skattefri udbetaling af efterlønsbidraget ved udmelding af ordningen.

På hjemmesiden www.pensionsinfo.dk kan du logge ind med NemID og få oplyst, hvor meget du forventes at få i pension. Du kan også kontakte dit pensionsselskab.

14 | BLIK OG RØR 3-2012


SENIOR JOB:

Så meget kan du få tilbage Hvis du melder dig ud af efterlønsordningen, kan du få dit efterlønsbidrag udbetalt. Ved ansøgning til og med 1. oktober 2012, er beløbet skattefrit. Det er kun bidrag, der er betalt frem til 15. maj 2011, som er skattefri. De bidrag du har betalt siden, og indtil du eventuelt melder dig ud, beskattes med 30 procent. Du skal søge, inden du fylder 60 år, og du må ikke være fyldt 60 år den 2. april 2012.

SÅ MEGET KAN DU FÅ UDBETALT SKATTEFRIT, HVIS DU HAR BETALT EFTERLØN FRA: 01-04-1999

64.317

01-01-2003

46.193

01-01-2008

18.613

01-07-1999

63.529

01-01-2004

40.677

01-01-2009

13.097

01-01-2000

61.953

01-01-2005

35.161

01-01-2010

7.581

01-01-2001

57.225

01-01-2006

29.645

01-01-201

2.065

01-01-2002

51.709

01-01-2007

24.129

Hvilke fordele er der ved at blive? EFTERLØN: Du beholder din ret til at få efterløn i mindst tre år. I år får en efterlønner på højeste sats 204.880 kroner om året. Dog skal al pension fremover modregnes. SKATTEFRI PRÆMIE: Du har mulighed for at optjene skattefri præmie, hvis du udskyder din overgang til efterløn og fortsætter med at arbejde, efter du er nået efterlønsalderen. Arbejder du helt frem til folkepensionsalderen, får du den højeste skattefrie præmie på 147.516 kroner (i 2012-kroner). SENIORJOB: Du kan kræve et seniorjob, hvis du mister dagpengeretten tidligst fem år før, du når efterlønsalderen. Det vil sige, at seniorjob samt efterløn kan sikre dig en indkomst i otte år før din pensionsalder.

Hvilke fordele er der ved at melde sig ud? PENGE TILBAGE: Du kan få dit efterlønsbidrag tilbage skattefrit i perioden fra 2. april til 1. oktober. SPARER BIDRAG: Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag. Det er 460 kroner om måneden. Bidraget er fradragsberettiget.

For mange Blik- og Rørmedlemmer kan det stadig betale sig at blive i efterlønsordningen.

”HEMMELIG” ORDNING KAN REDDE DIG Kun få hundrede danskere har et seniorjob i dag. Mange kender ikke ordningen. Men det kan ændre sig dramatisk, fordi dagpengene er skåret ned til to år. Seniorjob blev indført i 2006, som en redningskrans for dem, der mister retten til dagpenge i en sen alder, så de ikke falder ud af systemet kort tid før, de kan få efterløn. Et seniorjob er en ret for ledige, der tidligst fem år før efterlønsalderen ryger ud af dagpengesystemet. Har du ret til et seniorjob, skal kommunen finde et job, der passer til dine kvalifikationer. Lønnen følger overenskomsten. Du skal selv søge om et seniorjob. Din a-kasse kan hjælpe med hvordan. Du kan tidligst søge om seniorjob tre måneder før, du mister dagpengene – og senest to måneder efter. Samlet set kan et seniorjob + efterløn altså være din redning i otte år eller mere, afhængig af hvor længe du kan få efterløn, hvis du mister dagpengeretten sent i dit arbejdsliv.

DU KAN KUN FÅ ET SENIORJOB Hvis d

u betaler til efte rlønsordningen, og har re t til efterløn, når du når efterl ønsalderen!

INFOMØDER Flere af Blik- og Rørarbejderforbundets kredse har afholdt eller holder informationsmøder, hvor du kan få mere at vide om efterløn. Kontakt din kreds for at høre nærmere.

BLIK OG RØR 3-2012 | 15


TEMA Den nye

efterløn

Stor interesse for viden om efterløn:

KASSENer A T K A T N O K le stadig nes, det he

Hvis du sy men til r du velkom sort snak , e onlokale kredsk it d te k ta n at ko . information tor for mere

BEREGN DIN EFTERLØN På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk kan du se en overskrift “Beregn din efterløn”. Her kan du indtaste dit fødselsår og se, hvornår du kan få efterløn – og hvor længe. Du kan også indtaste din pension og se, hvor meget du kan få i efterløn.

16 | BLIK OG RØR 3-2012

Foto: Søren Madsen.

Efterlønsmøder trækker fulde huse

Mere om dine muligheder på www.efterloen.com


Ændringen af efterlønsreglerne tiltrækker medlemmer i hobetal til informationsmøder over hele landet. I Roskilde deltog over 70 medlemmer i mødet, som dermed er den mest succesrige medlemsaktivitet i mange år.

HVAD GØR DU? Hvad skal der ske med din efterlønsordning? KENT OLSEN, 41 ÅR - Jeg skal have udbetalt pengene. Det er jeg fast besluttet på. Det er det rigtige for mig, og vel nok for de fleste i min aldersgruppe. - Det eneste der skulle være årsagen til at fortsætte i efterlønsordningen er muligheden for seniorjob, men det er jo ikke sikkert, at den mulighed stadig eksisterer, til den tid. - Femover vil jeg i stedet indbetale ekstra penge på min pensionsordning. Det kan jeg lige så godt, når pengene alligevel er afsat i budgettet.

LARS NIELSEN, 43 ÅR KOM IKKE OG SIG, at medlemmerne ikke interesserer sig for efterlønnen. Alle forbundets kredse melder om massiv kontakt fra medlemmer, som ønsker mere information om, hvad de nye efterlønsregler betyder for dem. Flere kredse har derfor valgt at afholde særlige informationsmøder om ændringerne i efterlønnen, og alle steder har møderne været særdeles godt besøgt. Således mødte over 70 medlemmer frem, og flere måtte nøjes med en ståplads, da Kreds Sjælland og Bornholm inviterede til møde i Roskilde. En repræsentant fra A-kassernes Samvirke informerede om, hvordan ændringerne berører de forskellige medlemsgrupper, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at melde sig ud af ordningen. - Vi vidste godt, at medlemmerne har stor interesse for efterlønnen. Alligevel er vi overrasket over, hvor mange som mødte frem på vores møder. Det viser virkelig, hvor vigtigt efterlønnen er for mange medlemmer, og derfor er det også på sin plads, at gøre en ekstra indsats for at informere dem grundigt om deres muligheder, siger kredssekretær Ole WiilAndersen fra Kreds Sjælland og Bornholm.

- Jeg er i tvivl. Det var meningen, at jeg ville trække pengene ud, men det ved jeg ikke længere om jeg tør, efter at jeg har hørt om muligheden for seniorjob. - Det er ikke sikkert, at jeg kan arbejde helt frem til pensionsalderen, så der vil muligheden for seniorjob være en god idé. - Jeg synes det er rigtigt svært at afgøre, hvad der er bedst for mig. Og hvis jeg vælger at trække pengene ud, skal de helt sikkert sættes ind på en konto sammen med de penge, jeg i forvejen betaler hver måned.

MOGENS JENSEN, 50 ÅR - Jeg forstætter i efterlønsordningen, for det kan aldrig svare sig for mig, at melde mig ud. - Hvis jeg hæver min efterløn vil jeg først kunne gå på pension som 67-årig. Og da jeg allerede har haft en diskusprolaps, så jeg tør ikke andet end at blive i ordningen. - Os omkring de 50 år skal tænke os rigtig grundigt om. Hvis jeg melder mig ud af ordningen, afskriver jeg også muligheden for at komme i seniorjob.

OLE PETERSEN, 58 ÅR - Jeg bliver helt sikkert i efterlønsordningen. Jeg har kravlet nok på tage, så med mine skavanker og dårlige knæ, skal jeg på efterløn, så snart jeg har mulighed for det. - Jeg har været i tvivl om, hvad ændringerne efterlønnen ville betyde for mig. Jeg vidste simpelthen ikke om jeg var købt eller solgt. - Efter at have fået undersøgt tingene er bekymringerne ryddet af vejen, og jeg ved nu, at jeg kan gå på efterløn, når jeg bliver 60½ år.

SÅDAN FÅR DU DINE PENGE

PENSIONS-ORDBOG

I det brev, a-kassen har sendt ud i marts, fremgår det, hvordan du kan melde dig ud af efterlønsordningen og få efterlønsbidraget udbetalt. Pengene må først udbetales skattefrit fra 2. april, selvom man kan søge allerede nu. A-kassen skal have modtaget ansøgningen senest 1.oktober 2012.

Har du også svært ved at finde ud af, hvad forskellen er på ratepension, livrente, arbejdsmarkedspension? www.pensionsinfo.dk har en ordbog, hvor du kan slå ordene op. Linket ligger i toppen på forsiden. Der er også et link til Forsikring & Pensions pensionsordbog.

BLIK OG RØR 3-2012 | 17


LÆSERBREV:

DER ER

MØRKE SKYER I HORISONTEN

Nogle partier og enkeltpersoner og nu Kristelige arbejdsgivere ønsker, at fjerne store bededag. Hvem har dog interesse i at fjerne en af samfundets vigtigste familiedage? Alle helligdage er familiedage, hvor næsten alle har fri, skolerne har lukket, børn og voksne har fri. Helligdage er det danske samfunds vigtigste familiedage. Helligdage har udviklet sig til lovmæssige familiedage til gavn for alle i det danske samfund. Ingen statslige, kommunale, private overenskomster kunne have opnået et bedre resultat. Omkring 80 procent af os danskere er medlem af den danske folkekirke, som er det danske samfunds fundament. Helligdagene er en del af dette fundament. Om vores kollegaer er ateister eller tilhører andre trosretninger, så er helligdagene til gavn for alle. Selv discount fagforeningernes medlemmer er gratis med på vognen. Som de fleste ved, er store bededag en dansk tradition, der kan dateres helt tilbage til 1686. Før den tid var der en masse halve og hele bede- og bodsdage, som Christian d. 5, valgte at samle under en dag- store bededag. Historisk betyder det, at store bededag er en sværvægter som helligdag. At Christian d. 5 har placeret store bededag om foråret på en fredag, så alle familier kan få tre dages forårsferie skal vores tidligere kong have tak for. Alle danskere ved, at skal Danmark komme helskindet ud af den verdensomspændende økonomiske krise, så kræver det nogle barske beslutninger på arbejdsmarkedet og i folketinget. Et opråb til LO- forbundene, arbejdsgiverne og Folketinget: I den tilpasningsproces der nu skal forhandles. Hold fingrene fra helligdagene! Husk, helligdagene er i den moderne verden en fantastisk kulturel overenskomst, imellem folketinget og den danske befolkning. Til venlig eftertanke John Bloch-Poulsen Soc. og Blikkenslager Næstvedgade 19 København Ø

18 | BLIK OG RØR 3-2012

Snooze. Den mest enkle måde at forkæle sig selv. Alka. Den mest enkle måde at være forsikret.

Medlemspris kun 1.270 kr. (2012)

Som medlem af Blik & Rør kan du få en særlig familie- og indboforsikring til kun 1.270 kr. (2012) om året, uanset hvor du bor, og hvor mange I er. Det bliver ikke mere enkelt og det tager kun 1 minut at bestille Forbunds Familieforsikringen på alka.dk.


HAR DU EN FRITVALGSKONTO?

Penge og fridage nu - eller mere pension

RECEPTION Forbundsformand Max Meyer

fylder 60 år.

Hvis du er ansat under overenskomsten med DS Håndværk & Industri, skal du inden den 30. april vælge, hvordan du vil bruge pengene på din fritvalgskonto.

I den anledning inviteres alle medlemmer og samarbejdspartnere til reception

NU ER DET TID TIL AT VÆLGE, og du bestemmer selv om pengene på din fritvalgskonto til næste år skal bruges til ekstra løn ved fridage eller til at spare ekstra op til pension. Er du ansat i en virksomhed, som er medlem af DS Håndværk & Industri har du en fritvalgskonto, som arbejdsgiverne skal indbetale til. Det kommende ferieår har du råderet over hele 7,5 procent af lønnen på fritvalgskontoen, som også skal finansiere udbetalingen af løn på søgnehelligdage og feriefridage. Ekstrapension giver dig mere I princippet kan alle pengene sættes ind på pensionskontoen, men så har man ingen penge til hverken feriefridage eller søgnehelligdage. Mindre kan dog gøre en forskel, viser beregninger fra Industriens Pension. Ved at betale ekstra ind til pension nu kan du se frem til større frihed den dag, du går på pension. På dit pensionsselskabs hjemmeside kan du beregne, hvor meget pengene vil vokse, hvis de indbetales på din pensionsordning.

i forbundshuset på Immerkær 42 i Hvidovre.

Fredag den 27. april 2012 kl. 12.00-15.00

FRA EFTERLØN TIL EKSTRA PENSION Hvis du har betalt til efterlønsordningen – og du nu har besluttet at gå ud af ordningen, kan du i stedet indbetale til ekstrapension. Du får skattefradrag og samler dine indbetalinger – både fra fritvalgsordningen og efterløn. Hvis du før har brugt fritvalgsordningen

til pension, kan du se afkastet for 2011 ved at logge ind på ”Min side” på www. industrienspension.dk. Du skal blot bruge NemID. Læs mere om din pensionsordning på www.industrienspension.dk

Mød os på

Foto: Søren Madsen.

FACEBOOK Bliv en del af Blik- og Rørarbejderforbundets netværk på Facebook, og få nyheder og andre nyttige informationer via din egen profil. Er du ansat under DSoverenskomsten skal du inden den 30. april vælge, hvordan pengene på din fritvalgskonto skal bruges.

BLIK OG RØR 3-2012 | 19


FERIEGARANTI OPTAGET Følgende firmaer er blevet optaget, enten i DS Håndværk & Industri, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge. KREDS NORD-MIDTJYLLAND Blik og VVS Aalborg ApS Enighedsvej 6 9000 Aalborg Cvr.nr. 27229727 01. januar 2012 – Tekniq Holmsted Varme Teknik Robstrupvej 21, Robstrup 8500 Grenaa Cvr.nr. 33434820 01. marts 2012 – Tekniq Thorsø Blikkenslagerforretning ApS Industrivej 13 8881 Thorsø Cvr.nr. 34204101 03. februar 2012 – DS BJ Installation ApS Lundvej 38 8800 Viborg Cvr.nr. 26036119 09. februar 2012 – DS

KREDS SYDJYLLAND-FYN Syddansk VVS-Tekniq ApS Sundmarksvej 8 6400 Sønderborg Cvr.nr. 32892485 01. januar 2012 - Tekniq VVS Centret Skjern A/S Farverivej 2 6900 Skjern Cvr.nr. 21852945 - Tekniq 01. april 2012 (medlem af DS indtil 01.01.2013) Dansk VVS Teknik ApS Stenløse Bygade 5 5260 Odense S Cvr.nr. 32940692 01. marts 2012 (medlem af DS indtil 01.01.2013) KREDS SJÆLLAND-BORNHOLM ML-Byg/Skadeservice Lillevangsvej 210 3480 Fredensborg Cvr.nr. 25284801 01. februar 2012 – Tekniq VVS Plan ApS Elsenbakken 9 3600 Frederiksund Cr.nr. 34086826 01. marts 2012 – Tekniq

Få information fra Blik og Rør

I DIN MAILBOKS

Tilmeld dig Blik og Rørs Nyhedsbrev, og få flere nyheder fra forbundet samt informationer om møder, kurser og faglige aktiviteter direkte i din mailboks. Blik og Rørs Nyhedsbrev er et elektronisk nyhedsbrev, som er målrettet med nyheder og informationer til forbundets tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter, akkordholdere m.m. Alle medlemmer og øvrige interesserede er naturligvis velkommen til også at modtage Blik og Rør Nyhedsbrev, som udkommer en til to gange hver måned. Tilmeld dig nyhedsbrevet på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk. Klik ind på menupunktet Nyheder, hvor du finder skemaet for tilmelding til Blik og Rør Nyhedsbrev.

20 | BLIK OG RØR 3-2012

Suså VVS Valmosevej 25 4160 Herlufmagle Cr.nr. 25848837 21. februar 2012 – DS Hyllested ApS Hedetoften 15 4700 Næstved Cr.nr. 34075735 01. marts 2012- Tekniq KREDS KØBENHAVN Andersen VVS ApS Amagerlandevej 418 2770 Kastrup Cvr.nr. 33047509 - Tekniq 01. februar 2012 (medlem af DS indtil 01.01.2013) Pedersen VVS Toldbodgade 29 C, 1 tv 1253 København K Cvr.nr. 25247140 01. februar 2012 – Tekniq HRH Ventialtion ApS Herstedøster Skolevej 16 2620 Albertslund Cvr.nr. 33765827 01. juli 2012 – Tekniq

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

KREDS NORD-MIDTJYLLAND Grenaa VVS Service Århusvej 114 8500 Grenaa Cvr.nr. 32083315 31. januar 2012 – DS

KREDS SYDJYLLAND - FYN Gudbjerg Smedie og VVS Vandmestervej 4 5892 Gudbjerg Sydfyn Cvr.nr. 29167575 27. januar 2012 – DS Tommy Nielsen VVS Søbjergvej 60 7430 Ikast Cvr.nr. 25103653 11. juli 2011 – DS KREDS SJÆLLAND - BORNHOLM VVS Comfort A/S Vestergade 20 4970 Rødby Cvr.nr. 21793442 31. december 2012 – Tekniq Ebbe Rovang Nielsen Militærvej 14 4700 Næstved Cvr.nr. 2192580 31. december 2012 – Tekniq KØBENHAVN K.J. Hansen & Sønner A/S Mesterlodden 2 2820 Gentofte Cvr.nr. 28334710 31. marts 2012 – Tekniq – Konkurs Dannebrog VVS ApS Mileparken 14 2740 Skovlunde Cvr.nr. 30810481 31. marts 2012 – Tekniq Konkurs Kamp´s VVS og Gasteknik Langelandsvej 7,2 th 2000 Frederiksberg Cvr.nr. 32610021 31. marts 2012 – Tekniq - ophør UDMELDELSER ANNULLERET: Øbro VVS

BJ Stål A/S Lundvej 38 8800 Viborg Cvr.nr. 12493673 30. januar 2012 – DS – Konkurs

Sdr. Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Cvr.nr. 33045336


Foto: Søren Madsen.

Farvel til forhadt

Knivlov

VVS’ere, blikkenslagere og andre håndværkere skal ikke længere frygte en tur i spjældet, hvis de glemmer hobbykniven i bagagerummet og bliver stoppet af politiet i fritiden.

DEN FORHADTE OG STÆRKT KRITISEREDE knivlov, som har gjort dagligdagen usikker for landets håndværkere og lystfiskere og mange andre, er blevet ændret. Da knivloven blev ændret i 2008 blev straffen skærpet, således at udgangspunktet mindst skulle være en uges ubetinget fængsel, hvis man blev stoppet med en ulovlig kniv på et offentligt sted. Det medførte en række uheldige sager, hvor sagesløse håndværkere og andre fik ubetingede fængselsstraffe, fordi de for eksempel var kommet til at tage en arbejdskniv med i bilen. Regeringen med støtte fra Enhedslisten og Liberal Alliance har ændret loven, så

der er reglerne fra før 2008, som igen er gældende. Det er dog stadig muligt at sende knivbevæbnede personer i brummen for en førstegangsforseelse, men kun under særligt skærpende omstændigheder. Der er for eksempel tale om skærpende omstændigheder, hvis man for eksempel har taget kniven med på værtshus, til koncert, til fodboldkamp eller andre steder, hvor der vil kunne opstå tilspidsede situationer. Det er dog op til domstolene at vurdere, om der er tale om skærpende omstændigheder, og hvis det ikke er tilfældet, skal straffen kun være en bøde. Den nye knivlov træder i kraft 1. april.

Drømmer Du om at blive vvS- inStallatør? Kom og hør hvordan du får råd og mod til at gå i gang med uddannelsen! Torsdag den 26. april kl. 19.00 – 21.00 Gl. Landevej 2, 7400 Herning Kontakt Ole Stig Jensen osj@eamv.dk Tlf.: 9627 5700 Simon Holmsted 22 år, bor i Grenå i weekenderne, eget firma Holmsted varmeteknik

JeG toG SkriDtet www.eamv.dk BLIK OG RØR 3-2012 | 21


ngdom U r ø R g o Blik

012 2 E D Ø M ÅRS

ÅRSMØDE MED

fagligt sigte OG

socialt fokus

Årets gang i Blik og RørUngdom, nyt landsudvalg samt interessante workshops om rettigheder og pligter, akkordarbejde og arbejdsmiljø. Programmet var hektisk for de 100 deltagende lærlinge på årsmødet, hvor der også blev fundet en ny vinder af Blik og RørUngdoms fodboldturnering.

22 | BLIK OG RØR 3-2012


Foto: Søren Madsen.

ÅRSMØDET BØD ikke kun på et tilbageblik på det forgangne års aktiviteter, aflæggelse af regnskab og valg af nyt landsudvalg for Blik og RørUngdom. Bedre indblik i lærlingenes rettigheder og pligter, mulighed for at arbejde på akkord og arbejdsmiljø var de faglige emner på årsmødet, som også bød på masser af socialt samvær. Under landsudvalgets beretning kunne lærlingeformand Peter Markussen redegøre om et år, hvor landsudvalgets aktiviteter primært har rettet sig mod deltagelsen i arrangementet Danmarks Hurtigste Bil, DM i VVS og forårets overenskomstforhandlinger, som endnu ikke var afsluttet under årsmødet. Under beretningen opfordrede lærlingeformanden til flere lokale og landsdækkende aktiviteter, og alle var velkommen til at komme med forslag til landsudvalget. Formandens beretning blev vedtaget med klapsalver af de fremmødte. Også resultatet af det forløbne års regnskab modtog bifald fra forsamlingen. Og det selv om det for første gang i mange år viste et underskud som følge af det seneste års lærlingearrangementer. BLIK OG RØR 3-2012 | 23


ngdom U r ø R g o Blik

Udtalelse fra Blik og RørUngdoms årsmøde:

sure VVS-LÆRLINGE

OVER URIMELIG FORSKELSBEHANDLING Hundrede VVS-lærlinge på Blikog RørUngdoms årsmøde vedtog følgende udtalelse på årsmødet:

24 | BLIK OG RØR 3-2012

SELVFØLGELIG ER DER FORSKEL PÅ AT VÆRE LÆRLING OG SVEND. Se bare på lønnen. Men vi er sure over den urimelige forskelsbehandling, der er, når det gælder skurpenge og pension. Svendene får skurpenge (tillæg for skiftende arbejdssteder red.), hvis de ikke kører hjem til virksomheden i frokostpausen. Det får vi lærlinge ikke. Og vi kan simpelthen ikke se, at der er noget som helst, der taler for, at der skal være denne forskel. Vi

Foto: Søren Madsen.

012 2 E D Ø M ÅRS


kan heller ikke finde nogen svende, der kan forklare denne urimelige forskel, men hidtil har vores arbejdsgiveres organisationer ved overenskomstforhandlingerne pure afvist at ændre på denne urimelighed. Vi ved, at det ved hjælp fra svendene i lokalforhandlingerne er lykkedes lærlinge i nogle enkelte firmaer at få skurpenge. Vi håber, at svendene i alle VVS-firmaer ved de kommende lokale forhandlinger vil hjælpe lærlingene med at få skurpenge, hvis det endnu en gang ikke lykkes at få udryddet denne forskel ved de centrale overenskomstforhandlinger. Også når det gælder pension bliver vi udsat for en helt uforståelig forskelsbehandling. Blik- og Rørarbejderforbundet har nærmest år efter år fået øget pensionen til svendene, men også her vender arbejdsgiverne det blinde øje til, når det gælder os lærlinge. Vi forstår ikke, hvorfor en svend på 22 år som den største selvfølge får indbetalt 12 procent på sin arbejdsmarkedspension, mens en lærling på samme alder ikke får noget som helst. Hvad er det lige, der er den gode forklaring på det? Der er ikke nogen. Det er bare slet og ret en ubegribelig forskelsbehandling. Efter arbejdsgiverne i Tekniq har fremturet med ultimative krav og overenskomstforhandlingerne derfor nu er endt i Forligsen, så har vi ærlig talt ikke megen tiltro til, at arbejdsgiverne denne gang vil lytte til vores krav. Derfor håber vi også på dette punkt en hjælpende hånd fra svendene, når de lokale forhandlinger i VVS-firmaerne snart går i gang.

NYT LANDSUDVALG På Blik og RørUngdoms årsmøde blev der valgt et nyt landsudvalg. Landsudvalg er repræsenteret af lærlinge fra hele landet og består af:

KREDS NORD-MIDTJYLLAND: Daniel Pedersen, Kasper Svendsen og Jimmi Nielsen.

KREDS SYDJYLLAND-FYN: Peter Markussen (Formand), Nikolaj Jepsen og Andreas Nim Christensen.

KREDS SJÆLLAND-BORNHOLM: Kasper Slot Johansen, Kasper Jørgensen og Mark Holt Overgaard.

KREDS KØBENHAVN: Jeff Reuter, Mark Møller og Klaus Myram.

SKORSTENSFEJERNE: Vakant

BLIK OG RØR 3-2012 | 25


ngdom U r ø R g o Blik

012 2 E D Ø M ÅRS

Kom fra baghjul og nedlagde favoritterne:

Foto: Søren Madsen.

KØBENHAVN TILBAGE

på tronen For første gang siden 2003 lykkedes det lærlingene i København at vinde titlen som Danmarks bedste lærlinge i indendørs fodbold. Efter en heroisk fight i finalen besejrede de sidste års vindere med 1-0.

JUBEL PÅ LÆGTERNE, lækre detaljer og fæle afbrændere. Alle ingredienserne var blandet i den rette cocktail, da hold fra hele landet kæmpede om DM-titlen i Blik og RørUngdoms årlige fodboldturnering. Efter de indledende puljekampe så det ikke ud til at holdet fra København, skulle spille nogen nævneværdig rolle i årets turnering. Det lykkedes dem nemlig kun at kvalificere sig til semifinalerne med en bedre målscore end lærlingene fra Nord- og Midtjylland. Men trods en svingende start på turneringen viste københavnerne til gengæld stålsat vilje og sprudlende spil i de afgørende kampe. Først måtte forrige års vindere fra Sydjylland-Fyn kapitulere med cifrene 3-0, inden de i finalen stod overfor sidste års vindere fra 26 | BLIK OG RØR 3-2012

Kreds Sjælland-Bornholm. De forsvarende mestre var efter flot og seværdig omgang med bolden gået ubesejret til finalen, og de var derfor favoritter til at gentage sidste års triumf. De københavnske lærlinge ville det anderledes, og der var således blot et minut af kampen, da de bragte de sig foran 1-0 efter en lidt tynd udvisning til favoritterne fra Sjælland-Bornholm. Kort efter var det københavnernes tur til at få en mand i udvisningsboksen. Herefter spillede de forsvarende mestre sig frem til et utal af oplagte målchancer. De blev dog alle misbrugt på det skammeligste, og efter en heroisk og hæsblæsende fight lykkedes det københavnerne at holde målet rent, og sikre sig mesterskabspokalen efter en smal 1-0 sejr.


SUSANNE MADSEN 3. årslærling fra Odense - Det er superhyggeligt at være her sammen med kolleger og kammerater. - Jeg er blevet klogere på mine rettigheder, og om, hvordan man læser sin lønseddel. Det var også spændende at høre noget om at arbejde på akkord. Det vil jeg gerne høre noget mere om. - Det er OK at være den eneste pige på årsmødet, men det ville bestemt ikke gøre noget, hvis vi var nogle flere. Yousef Sabzipour, 1. årslærling på TEC. - Det er fedt at være af sted med kammeraterne fra skolen, så jeg kommer helt sikkert igen til næste år. - Det sociale har været rigtig godt. Men det har også været lærerigt at få mere at vide om sine rettigheder og pligter som lærling. - Det er godt at vide, hvor man kan få hjælp, hvis man er i tvivl om ens løn er den rigtige.

SEBASTIAN WOLFF 2. årslærlinge i Fredensborg - Jeg er her mest for det sociale. Det er vigtigt at have et godt netværk sammen med andre lærlinge. - Det har været fedt at høre om muligheden for at arbejde på akkord. Jeg vidste for eksempel ikke, at man kan få hjælp til opmåling i fagforeningen. - Det har også været godt at få genopfrisket sine rettigheder. Man kan få svar på alle de spørgsmål, man i det daglige går og er i tvivl om.

SØREN KJELDSEN 2. årslærling fra Løkken - Jeg er her mest for hyggens skyld, og det har været et kanongodt arrangement. - Det har været godt at blive orienteret om, hvad der sker på området, så man kender sine rettigheder og pligter som lærling. - Personligt har jeg fået meget ud af at læse og forstå sin lønseddel. Det er vigtigt, så man er sikker på at få, det man skal have som lærling.

SE ALLE BILLEDERNE FRA BLIK OG RØRUNGDOMS ÅRSMØDE I SVENDBORG. Gå ind på www.facebook.com/blikroer og find linket, hvor du får adgang til alle billederne.

BLIK OG RØR 3-2012 | 27


STEM NEJ TIL VVS-overenskomsten En enig hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne på VVS-området at stemme:

NEJ

til omkostn ingsfri mæglingssk itse for arbejdsg iverne

NEJ ring til legalise af social dumping

J E N

es n r e v i g s d j til arbe og arrogance krav ultimative

N EJ NEJ til manglende

regulering af prislisterne

til lønnedg ang for VVS-sv ende og lærling e

Blik og Rør-April 2012  

Stem nej til VVS-ovrenskomsten Alt om OK 2012 Tema om efterløn Årsmøde i Blik og RørUngdom 100.000 kroner efterbetalt i sygeløn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you