Page 1

BLIK

RØR

FAGBLADET BLIK OG RØR NR. 02 2014

OK 2013: Forhandlingerne er i gang

03 | Ny autorisationslov:

Forslag fyldt med huller

Lønfremgang i VVS-branchen

05 |

04 |

DANIEL ER DANMARKS DYGTIGSTE VVS-LÆRLING

MED KISTEMAGEREN PÅ JOB Side 16

10 |

9

7 MISTEDE LIVET I BYGGERIET SIDSTE ÅR

15

NU SKAL ULYKKESKURVEN KNÆKKES

24

VVS’ER VIL FORSVARE OL-GULD I RIO


LEDER:

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3400 www.bf-a.dk

Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3638 Telefax 3638 3639 www.blikroer.dk

Kreds Nord-Midtjylland Kreds Sjælland-Bornholm nord-midtjylland@blikroer.dk sjælland-bornholm@blikroer.dk AALBORG Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 3638 3510

ROSKILDE Grønnegade 14 4000 Roskilde Tlf. 4634 0097

VIBORG Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 3638 3510

NÆSTVED Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 5573 5160

AARHUS Sonnesgade 9 Postboks 133 8000 Århus C Tlf. 3638 3510

BORNHOLM Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 5153 3181

Kreds Sydjylland-Fyn sydjylland-fyn@blikroer.dk KOLDING Stigårdsvej 1 6000 Kolding Tlf. 3638 3550

Kreds København kbh@blikroer.dk Byggefagenes Hus, Lygten 10 2400 København NV Tlf. 3583 2422

ODENSE Cikorievej 3 5220 Odense SØ Tlf. 3638 3550

FAGBLADET BLIK OG RØR

Immerkær 42, 2650 Hvidovre Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktør: Allan Guldberg (DJ) Annoncesalg: Dansk Mediaforsyning ApS Tlf. 7022 4088, www.dmfnet.dk Design og produktion: KLS Grafisk Hus A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.985 i perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010. ISSN 0907-7243.

SELVVALGT UDDANNELSE

I FAREZONEN For knap et år siden nedsatte regeringen et såkaldt ekspert-udvalg, som skulle kulegrave det danske beskæftigelsessystem og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan indsatsen kan forbedres. I spidsen for udvalget udpegede man den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch. Forud for de kommende forhandlinger om en ny reform på beskæftigelsesområdet, er udvalgets anbefalinger blevet offentliggjort. Og lad det være sagt med det samme. Det er ikke opmuntrende læsning. For bag de mange flotte ord om at beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, og samtidig være enklere og indeholde færre proceskrav og detaljerede tidsfrister, så anbefaler udvalgets også en række forringelser for ledige. Det mest kontroversielle forslag er afskaffelsen af den lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Det forslag er fuldstændig vanvittigt og ødelæggende for mange faglærtes mulighed for løbende opkvalificering. Der er ingen tvivl om, at mange VVS’ere og skorstensfejere benytter sig flittigt af de her muligheder. Det er den måde, hvor mange kolleger enten får opdateret deres certifikatsvejsekurser, får ny inspiration og lærer nyt om fx energioptimering. Veluddannet arbejdskraft er jo lige netop det mange virksomheder efterspørger, og derfor er det jo også tragikomisk, at man nu vil fratage denne fremragende mulighed. I forvejen har politikerne allerede strammet kravene til selvvalgt uddannelse. Ledige har først muligheden efter fire måneders ledighed, og det giver i forvejen problemer for de kolleger, der ellers kunne komme hurtigere i job. I Blik- og Rørarbejderforbundet tager vi klart afstand fra Carsten Koch-udvalgets anbefalinger om yderligere indskrænkninger af lediges muligheder for opkvalificering. Yderligere forringelser af lediges muligheder vil blot underminimere og udvande den danske flexicurity-model, som reelt ikke længere vil fungere. Derfor anbefaler vi hellere politikerne at gå den modsatte vej. I stedet for at jagte ledige bør de hellere indføre bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering af ledige, som vejen til bedre beskæftigelsesmuligheder.

Fagbladet Blik og Rør udkommer 11 gange årligt, og næste gang er det den 1. marts 2014. Forsidefoto: Simon Meyer Max Meyer Forbundsformand

2 | BLIK OG RØR 2-2014

Foto: Thomas willads.

Blik- og Rørarbejderforbundet


OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2014:

Forhandlingerne på VVS-området er i gang De første drøftelser om en ny overenskomst er startet på VVS-området. Men det er mest opvarmning og prøven hinanden af, for i realiteten venter alle på industrien. I JANUAR GIK STARTEN på overenskomstforhandlingerne 2014. Det er to år siden, der sidst blev forhandlet overenskomst på det private område, og disse overenskomster løber kun frem til den 1. marts i år. Men inden da skulle der gerne være forhandlet nogle nye på plads. Ved overenskomstforhandlingerne i 2012 kunne Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Tekniq ikke blive enige om en ny overenskomst. Dengang endte det med, at VVS-overenskomsten, som er forbundets hovedoverenskomst, blev omfattet af den mæglingsskitse, som forligsmand Asbjørn Jensen strikkede sammen. Nu venter nye forhandlinger, og parterne har allerede mødtes et par gange til de indledende drøftelser. - Der er endnu ikke kommet konkrete emner på bordet endnu. Vi har lyttet til hinanden, og både vi og arbejdsgiverne er opsatte på at finde løsninger, som er medvirkende til at styrke branchen og sikre arbejdspladser, siger forbundsformand Max Meyer. Han står i spidsen for forbundets forhandlingsdelegation, og forventer først, at forhandlinger om en ny overenskomst med Tekniq for alvor først kommer i gang, når der foreligger et resultat på industriens område. Det skyldes, at man i lighed med de øvrige overenskomstområder på det private arbejdsmarked afventer slagets gang i industrien. Som den

stærke part i Dansk Arbejdsgiverforening har Dansk Industri nemlig førertrøjen på, og parolen er, at ingen arbejdsgiverorganisation må slutte før industrien er på plads. DI og CO-industri sigter mod at færdiggøre forhandlingerne tids nok til, at opsigelse af overenskomsterne på industriområdet ikke bliver nødvendig – det vil sige inden den 7. februar.

FØLG OK-FORHANDLINGERNE Mellem fagbladets udgivelser kan du følge overenskomstforhandlingerne på forbundets hjemmeside på adressen www.blikroer.dk. Her kan du også tilmelde dig forbundets nyhedsbrev, så informationerne havner direkte i din elektroniske postkasse. Og er du

Langt tilløb

på Facebook, kan du også følge med

Selv om forhandlingerne på VVS-området først lige er begyndt, så er det et år siden, at man i Blik- og Rørarbejderforbundet tog de første skridt til forårets overenskomsthandlinger. Før sommerferien sidste år blev alle krav og ønsker til overenskomstforhandlingerne indsamlet fra hele landet, og efterfølgende er de blevet bearbejdet af forbundets hovedbestyrelse. Forbundets hovedbestyrelse har nedsat et snævert OK-udvalg, der har fået kompetence til at foretage den endelige prioritering af kravene. Derfor er det endnu ikke til at sige, hvad der bliver de tungeste krav denne gang. Det kommer ofte an på slagets gang, når forhandlingerne først kommer ind i den endelige fase.

i forhandlingerne på www.facebook. com/blikroer.

FLERE OVERENSKOMSTER Ud over VVS-overenskomsten med Tekniq forhandler Blik- og Rørarbejderforbundet også overenskomst med arbejdsgiverne i DS Håndværk & Industri, ligesom forbundet som medlem af

NEJ

CO-industri har et lod i overenskomsten med Dansk Industri. Dertil kommer en overenskomst med Dansk Byggeri og endelig en overenskomst for skorstensfejerne med Skorstensfejerlauget. Kun på skorstensfejerområdet forhandler Blikog Rørarbejderforbundet helt alene. På alle øvrige områder for-

JA

handler forbundet overenskomsten sammen med et eller flere andre forbund.


Lønfremgang i VVS-branchen I 2013 steg lønnen i VVS-branchen med 2,0 procent. Dermed er vvs-svendenes gennemsnitlige timeløn nu på 182,37 kroner.

EFTER FLERE ÅRS STILSTAND er der igen blevet plads til lønfremgang for de timelønnede i VVS-branchen. I 2013 steg lønnen i gennemsnit med 3,51 kroner, og det er den største årlige stigning i lønnen siden 2008. Det viser resultaterne af Blik- og Rørarbejderforbundets årlige lønstatistik, som er baseret på indberetninger fra 1500 medlemmer. Stigningen i timelønnen betyder at VVS-svendene, efter fire års tilbagegang i reallønnen, igen oplever fremgang. Sidste år steg inflationen således kun med 0,8 procent, og dermed oversteg lønfremgangen den generelle prisudvikling med 1,2 procent. Det er den største fremgang i reallønnen siden 2007, hvor den gennemsnitlige fremgang i reallønnen trods store lønstigninger, var på 1,7 procent.

Lønstigninger spredt over hele landet Beregningerne i de indsamlede oplysninger viser, at selvom lønfremgangen ikke er lige stor i alle dele af landet, oplever hovedparten af landets VVS’ere en fremgang. Særligt svendene på Vestsjælland, Sønderjylland samt medlemmerne i Silkeborg-afdeling er de områder i landet, hvor de kan bryste sig af de største fremgange på mellem 3,4 og 9,9 procent. Trods de flotte lønstigninger ligger den gennemsnitlige timeløn i Sønderjylland fortsat et stykke under landsgennemsnittet. Således har de timelønnede VVS’ere i fx Aabenraa en gennemsnitsløn på 168,14 kroner, hvilket er det næstlaveste i landet. I den modsatte ende af lønskalaen er det svendene i Roskilde, som har landets højeste gennemsnitlige timeløn. Svendene i afdelingen oplevede ved sidste års lokalforhandlinger en lønfremgang på 2,7 procent, og tjener nu 190,33 kroner i timen.

LØN FORHANDLES VED LOKALFORHANDLINGER Det er ved de lokale forhandlinger i virksomhederne, at lønnen på det såkaldte minimallønsområde forhandles. Det gælder alle Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer undtagen skorstensfejerne og håndværkerne i det offentlige.

BESKEDEN FREMGANG TIL SKORSTENSFEJERNE I lighed med de ansatte i VVS-branchen har også skorstensfejerne oplevet en fremgang i reallønnen. Fra 2012 til 2013 er den gennemsnitlige timeløn steget 0,9 procent, men med en inflation på 0,8 procent, er stigningen i reallønnen blot 0,1 procent. Skorstensfejernes overenskomst er en såkaldt normalløns-overenskomst, hvor lønnen forhandles centralt. Alligevel er der store regionale forskelle på svendenes lønudvikling gennem det seneste år. Mens skorstensfejerne i afdelingerne for Jylland, Københavns City og Københavns Omegn alle har oplevet en fremgang i reallønnen, så er billedet omvendt for landets øvrige svende. Således viser forbundets lønstatistik at svendene på Sjælland, Fyn og Sydjylland kan registrere en gennemsnitlig tilbagegang i reallønnen. I 2013 var den gennemsnitlige løn for skorstensfejerne på landsplan på 192,71 kroner i timen.

SVENDE PÅ AKKORD STIGER MEST I LØN Selv om de timelønnede blikkenslagere og VVS’ere igen oplever fremgang i reallønnen, så er det fortsat svendene på akkord, som i 2013 hentede den største lønfremgang. Det viser en analyse af alle de akkord-regnskaber, som registreres i forbundet. I 2013 var den gennemsnitlige timefortjeneste for både rør- og blikarbejde på 287,63 kroner i timen. I forhold til året før er det en fremgang på 6,92 kroner i timen, hvilket er en lønfremgang på 2,5 procent. Normalt kan akkordsvendenes lønfremgang i høj grad tilskrives reguleringen af prislisterne ved overenskomstforhandlingerne. Men da der ved den seneste overenskomstforhandling ikke blev givet stigninger til prislisterne, som følge af sammenbruddet i forhandlingerne, skyldes fremgangen alene at svendene er blevet mere effektive ude på pladserne. Tallene i de årlige opgørelser viser således, at det opmålte akkordarbejde er en oplagt måde at forbedre lønnen, og dermed sikre, at reallønnen ikke udhules.

4 | BLIK OG RØR 2-2014


Sådan ligger lønnen – hvordan ligger du? DEN GENNEMSNITLIGE TIMELØN for VVS’ere og blikkenslagere i hele landet lå i 2013 på 182,37 kroner. Det viser Blik- og Rørarbejderforbundets lønstatistik, der er indsamlet i oktober og november sidste år. På kortet er angivet den gennemsnitlige svendeløn i de forskellige afdelinger over hele landet. Tallet i parentes viser lønnen i 2012.

TOP 5 - STØRSTE LØNFREMGANG I PROCENT 1. Sønderborg 2. Kalundborg 3. Silkeborg 4. Aabenraa 5. Slagelse

VVS’ERE OG BLIKKENSLAGERE SKORSTENSFEJERE

9,9 % 4,4 % 3,7 % 3,6 % 3,4 %

TOP 5 – HØJESTE GENNEMSNITSLØN

HJØRRING 173,26 (170,89)

FREDERIKSHAVN 178,75 (173,42)

1. Roskilde 2. København 3. Slagelse 4. Hillerød 5. Helsingør

190,33 kr. 189,28 kr. 186,22 kr. 185,88 kr. 185,57 kr.

AALBORG 177,25 (175,74) NYKØBING MORS 162,42 (164,50) VIBORG 181,05 (178,59) SKIVE 172,57 (173,94) HOLSTEBRO 179,83 (176,49)

BORNHOLM 178,63 (178,86)

RANDERS 179,09 (179,78)

JYLLAND 193,90 (190,29)

AARHUS 181,04 (179,13)

SILKEBORG 185,07 (178,48)

HERNING 180,32 (176,13)

HILLERØD 185,88 (181,36)

HORSENS 178,41 (179,21) VEJLE 174,92 (171,23)

ESBJERG 171,08 (166,70) KOLDING 172,57 (171,21)

FREDERICIA 180,17 (177,23) ODENSE 175,21 (172,30)

KØBENHAVN 193,86 (189,75) KØBENHAVN 189,28 (184,80)

KALUNDBORG 183,68 ROSKILDE 190,33 KBH OMEGN 203,67 (175,92) (185,24) (195,28) KØGE 185,37 SLAGELSE 186,22 (181,33) (180,02)

SYD/VEST FYN 171,36 (172,41)

ÅBENRÅ 168,14 (162,29)

HELSINGØR 185,57 (183,13)

SJÆLLAND 190,71 (191,97)

NÆSTVED 180,43 (178,10)

SVENDBORG 176,79 (175,67)

SØNDERBORG 177,89 (161,85)

LOLLAND/FALSTER 178,30 (174,84) BLIK OG RØR 2-2014 | 5


På talerstolen er det forbundsformand Max Meyer, som argumenterer for betænkelighederne i de foreslåede lempelser af loven, da Folketingets Erhvervs- og Vækstudvalg inviterede til høring om de foreslåede lempelser af autorisationslov for el-, VVS- og kloakområdet.

Foto: Thomas Steen Sørensen.

HØRING OM NY AUTORISATIONSLOVGIVNING:

Forslag fyldt med Der er behov for ændringer i regeringens aktuelle lovforslag om nye autorisationsordninger på el- og VVS området. En række uklarheder blev tydelige under Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets høring på Christiansborg.

6 | BLIK OG RØR 2-2014

HVORFOR ØNSKER POLITIKERNE, at det ikke længere skal være faglærte VVS’ere, som udfører autoriseret arbejde? Og hvem har de fornødne kvalifikationer til at starte på en uddannelse, hvor man efter blot et halvt års uddannelse kan opnå en såkaldt del-autorisation med adgang til at udføre en række komplekse og teknisk krævende boliginstallationer?


Det var et par af de interessante spørgsmål, som fyldte godt i debatten, da Folketingets Erhvervs- og Vækstudvalg havde inviteret til høring om lovforslaget for en ny samlet autorisationslov for el-, VVS- og kloakområdet. På høringen, hvor Blik- og Rørarbejderforbundet og en lang række andre interesseorganisationer deltog, stod det hurtigt klart, at der er betydelige huller i regeringens aktuelle lovforslag. Blandt andet er de fremtidige kompetencekrav så uklare, at som lovforslaget er formuleret vil for eksempel en maler eller automekaniker kunne opnå en delautorisation til boliginstallatør, og derefter lade en bager udføre arbejdet. - Det vil være det rene skrækscenarie. Men det desværre en mulighed, sådan som lovforslaget er formuleret. Ikke et ondt ord om hverken malere eller bagere, men deres erhvervsuddannelse har overhovedet ikke fokus på vand og afløb, og derfor har de heller ikke den fornødne viden på området, siger forbundsformand Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Et spørgsmål om sikkerhed Mens repræsentanterne for de organisationer, som udfører opgaver på området, frygter, at lempelserne af loven om autorisationer vil medføre problemer med både forbrugernes sikkerhed, så er der omvendt også nogle organisationer, som er tilhængere af regeringens forslag. Det gælder blandt andet Dansk Byggeri og Dansk Industri, som er varme fortalere

ÆNDRINGER AF AUTORISATIONSLOVEN Regeringen har fremlagt lovforslag L 35, som ændrer vilkårene i autorisationslovgivningen på el-, VVS- og kloakinstallationsområdet. Forslaget indebærer blandt andet, at: - Der indføres delautorisationer, hvor der fx blot kræves få måneders uddannelse at udføre udvalgte boliginstallationer. - Kravene til de ansvarliges praktiske erfaring, kvalifikationer og særlige medarbejderkompetencer svækkes. - Det kræver ikke længere en uddannelse som faglært VVS’er at udføre autoriseret VVS-arbejde. - Den kommunale tilsynspligt på VVS-området afskaffes. Lovforslaget har været førstebehandlet i Folketinget. Efter massiv kritik blev forslaget derved sendt i høring forud for den videre lovbehandling, hvor en række organisationer og eksperter har tilkendegivet deres bekymringer mod forslaget. Det forventes at lovforlaget igen behandles i Folketinget med henblik på en endelig vedtagelse inden sommerferien.

for lempelserne af lovgivningen. Og de to arbejdsgiverorganisationer for endda massiv opbakning fra Dansk Metal, som organiserer omkring 3000 rørlæggere på landsplan. Således argumenterede forbundssekretær Per Påskesen fra Dansk Metal, at de ser nye beskæftigelsesmuligheder for forbundets medlemmer. Endvidere havde forbundet ingen betænkeligheder omkring de manglende kompetencekrav, for at opnå en del-autorisation til boliginstallationer. Det vil deres medlemmer kunne klare på for eksempelvis et 10-ugers AMU-kursus.

Disse forslag til lempelser står i skarp modsætning til de eksisterende krav, som udover en erhvervsuddannelse også kræver mindst to års erhvervserfaring. - Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at opnå den fornødne viden på så kort tid. Som forslaget er formuleret skal det laves markant om, ellers får det store konsekvenser for forbrugernes sikkerhed. Der er behov for, at politikerne går i tænkeboks, og læser lidt mere på lektien, lyder det fra Max Meyer.

Et medlem på borgen VVS’er Christian Houmøller Christensen lod rørtangen tage en pause, og troppede op

som også organiserer mange indenfor

på Christiansborg til høringen om lempel-

branchen, er tilhængere af lempelserne

serne af autorisationsloven.

af lovgivningen. Lempelser, som blandt

Og selv om lovgivningsarbejdet på Chri-

Foto: Thomas Steen Sørensen.

andet vil betyde, at der i fremtiden ikke

stiansborg godt kan virke meget formel, er

kræves en faglig uddannelse for at udføre

han glad for deltage.

autoriseret VVS-arbejde eller opnå en del-

- Det har været spændende og lærerigt

”Det er noget som betyder noget for kollegerne”, siger Christian Houmøller Christensen fra Fredenborg VVS, der overværede høringen på Christiansborg.

Særligt undrer det ham, at Dansk Metal,

autorisation på området.

at overvære. Det er noget som betyder rig-

- Det er lidt besynderligt. De må øjne

tig meget for kollegerne, og derfor var det

nogle muligheder, men ellers har jeg lidt

jo lidt sjovt at se, hvor forskellige opfattel-

svært ved at se, hvad deres ærinde egent-

ser organisationer har af, hvordan tingene

lig er. Det er i hvert fald tydeligt, at de og

foregår i virkeligheden, fortæller Christian

nogle af arbejdsgiverorganisationerne har

Houmøller Christensen, der er ansat hos

interesse i, at reglerne bliver ændret, lyder

Fredensborg VVS i Nordsjælland.

det fra Christian Houmøller Christensen

BLIK OG RØR 2-2014 | 7


NOTER

Ny dansk spillefilm sætter fokus på ulovlige kartaller Anders W. Berthelsen spiller hovedrollen i den danske spillefilm Kartellet, som er baseret på sandfærdige hændelser i byggebranchen. Sammen med familien vender den selvstændige entreprenør, Lars Halbo sammen med sin familie, tilbage til Danmark og overtager familiefirmaet Halbo El & VVS. Men da han underbyder nogle større entreprenørvirksomheder i en række kommunale udbudsrunder og nægter at indgå i deres ulovlige prisaftaler, kommer både han, firmaet og hans familie hurtigt under et voldsomt, mafialignende pres fra de store selskaber. Den unge entreprenør havner i et nærmest uløseligt dilemma; skal han gå med og få fred og økonomisk tryghed, eller skal han tage kampen op og risikere alt? Kartellet har biografpremiere torsdag den 27. februar.

STOP

LØNDUMPING MED DIN MOBIL

RILLESKÆRING UDEN STØV Der er nu udviklet udsugningssystemer til rilleskærere og vinkelslibere, som er så effektive, at støvproblemet stort set er væk. Fidusen er, at man tilfører en vandtåge gennem skærmen, således at støvet ikke

Med en ny app kan du hjælpe med at sikre

spredes som små partikler i luften, men en-

at løn- og arbejdsvilkår er i orden, når

ten kan suges ud med en vådsuger gennem

udenlandske arbejdere udfører opgaver i

en studs i skærmen eller opsamles under

Danmark. Når du anmelder et arbejdssted, tjekker bygge-fagforeningerne om for-

skærestedet på fx en malerdug, som så kan bortskaffes efter skæringen. Vandkølingen af diamantklingen giver

holdene er i orden. Scan QR-koden og læs

en hurtigere skæring, et pænere snit og

mere på wwwstopløndumping.dk

forlænger levetiden på klingen – og når der ikke er støv, så kan man jo også se, hvad man laver.

Skab glæde med en OK-sut!

eftermontering på de fleste vinkelslibere og rilleskærere, og Baier leverer rilleskærere til

Er du eller din kollega blevet far? Så

diamantklinger med integreret vandtåge-

bestil en OK-sut og husk, at en OK-

og udsugningssystem.

overenskomst giver gode rammer om din og kollegernes barsel. Tjek din overenskomst. Den gratis OK-sut kan bestilles på forbund@blikroer.dk. HUSK at angive modtagerens navn og adresse. 8 | BLIK OG RØR 2-2014

Construx leverer Aqua Flex-systemet til


7

MISTEDE LIVET I BYGGERIET SIDSTE ÅR

Der skete i 2013 i alt syv dødsulykker ved bygge- og anlægsarbejde i Danmark. I de seks tilfælde var der tale om fald, ofte fra stor højde. Det viser en foreløbig opgørelse, som Licitationen har foretaget i samarbejde med Arbejdstilsynet. Med syv dødsulykker er der tale om stort set uændret niveau i forhold til de foregående fire år, hvor antallet af dødsulykker har ligget på otte-ni årligt. I fire af de syv ulykker var der tale om personer, der ikke var beskæftiget i en bygge- og anlægsvirksomhed. Det var personer, der udførte byggearbejde på egen eller andres ejendom. Alle de omkomne er efter det oplyste danske statsborgere.

DE SYV DØDSULYKKER

✝ ✝ ✝ ✝ ✝ ✝ ✝

KNÆK ULYKKESKURVEN – SØG EN FOREBYGGELSESPAKKE Det gælder om at gøre sikkerheden til en god vane, og det kan en ny forebyggelsespakke til Bygge & Anlæg hjælpe med til. Forebyggelsespakken “Vær professionel også når det gælder sikkerhed – gør sikkerhed til en god vane” henvender sig til virksomheder med mellem 1 og 19 ansatte. Meningen med pakken er, at virksomheden skal øge sikkerheden ved at tænke arbejdsmiljøet ind i alle faser af arbejdet. Det sker blandt andet ved at afprøve forskellige relevante værktøjer til brug for planlægning og prioritering af arbejdsopga-

22. JANUAR: 32-årig stilladsarbejder dræbt ved fald på 12

verne.

meter under arbejde på Hotel D’Angleterre. Han trådte igen-

Læs mere om fore-

nem en trapezplade. 22. FEBRUAR: 44-årig tømrer mistede livet efter fald på firefem meter i forbindelse med, at taget han arbejdede på, ikke

byggelsespakken “Vær professionel

kunne bære.

også når det gæl-

20. JUNI: 65-årig selvstændig ramt i hovedet af et rør under

der sikkerhed – gør

opførelse af bygning på hans landbrugsejendom. 10. JULI: Pensioneret landmand død ved fald fra tag eller stige i forbindelse med reparation af tag.

sikkerhed til en god vane” – og søg om at

2. AUGUST: 52-årig kvinde død efter fald fra et to meter højt

få en pakke på www.

stillads, hvorfra hun var i færd med malerarbejde.

forebyggelsesfonden. dk

20. SEPTEMBER: 52-årig installatør dræbt ved fald fra stor højde ved arbejde på Vestforbrænding. 24. NOVEMBER: Selvstændig landmand død efter at være trådt igennem ovenlysplade i forbindelse med reparation af tag.

Ledige ferieboliger Måske var du ikke blandt de heldige ansøgere til forbundets

På hjemmesiden www.blikroer.dk finder du forbundets

ferieboliger, som fik dit ferieønske opfyldt. Hvis ikke, er der

ferieboliger under menupunktet ”Medlemsfordele”. Ud for

stadig ledige uger, som du kan søge om.

hvert hus kan du se en oversigt over ledige uger, hvor du

Interessen for at holde ferie i et af forbundets ferieboliger er stadig stor, og det har derfor ikke været muligt, at opfylde alles ønsker. Men selv om de fleste af forbundets ferieboliger er udlejet

også kan læse mere om faciliteter, priser m.m. Er du interesseret i at leje en af forbundets ferieboliger, kan du ansøge om dette direkte på hjemmesiden. Men skynd dig. Udlejningen foregår efter princippet ”først til mølle”.

i højsæsonen (juni-august), er der stadig masser af ledige uger, hvor husene ikke er udlejet.

BLIK OG RØR 2-2014 | 9


23-årige Daniel Svend Krabsen satte konkurrenterne til vægs og snuppede både titlen som dansk mester i VVS og dansk mester i arbejdsmiljø.

DANMARKS DYGTIGSTE VVS-LÆRLING ER FUNDET:

DANIEL TIL TOPS

VED DM I VVS 10 | BLIK OG RØR 2-2014


Foto: Simon Meyer

Foto: Skovdal.dk/Casper Lind.

Også Elvis Djordjevic leverede en rigtig flot opgave, men det var ikke nok til at tage førstepladsen.

Lokale Michael Gamborg Nørgaard fik masser af støtte fra tilskuerne i løbet af konkurrencedagen.

Danmarksmester Daniel Svend Krabsen i et koncentreret øjeblik. Han brugte god tid på at få målene til at passe præcist, og det var udslagsgivende i den endelige bedømmelse.

Foto: Simon Meyer

Efter tre dages intens og skarp konkurrence, vandt Daniel Svend Krabsen DM i Skills for VVS-lærlinge.

Foto: Simon Meyer

DER VAR KNALD PÅ, da Danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelser løb af stablen i Aalborg i weekenden. Men landets dygtigste VVS-lærling tog det hele med ophøjet ro. Og det sikrede ham i sidste ende titlen som ny dansk mester ved DM for VVS-lærlinge. - Jeg valgte at tage mig god tid til installationerne. Min taktik var, at være sikker på, at alt passede på millimeteren, selvom det tog lidt længere tid. Og så havde jeg forberedt mig godt hjemmefra

og beregnet, hvordan de forskellige rør skulle bukkes, for at de passede, siger Daniel Svend Krabsen. Daniel er 23 år og kommer fra Kolding. Han er i lære hos B. Lyhne VVS ApS, som nu kan bryste sig af at have en Danmarksmester på medarbejderlisten.

Var velforberedt I løbet af de tre dage konkurrencen stod på, skulle han og de tre øvrige finaledeltagere, Michael Gamborg Nørgaard, Elvis

BLIK OG RØR 2-2014 | 11


Alle fire finalister leverede nogle flotte opgaver til DM i Skills. Men efter en nøje granskning af opgaverne, var det Daniel Svend Krabsen, der snuppede titlen foran Michael Gamborg Nørgaard, Elvis Djordjevic og Alexander Borel.

Djordjevic og Alexander Borel, lave en installation, hvor der blandt andet skulle udføres vand- og afløbsinstallation til toilet og håndvask samt elektronisk reguleret gulvarme. Særligt gulvarmen gav anledning til nervøsitet blandt deltagerne. Det kræver nemlig stor præcision og avancerede matematiske udregningsmodeller at få de kobberrør, der udgør kernen i installationen, til at bukke på den helt rigtige måde. - Det er en opgave der godt kan trække tænder ud, men jeg havde forberedt mig, så jeg vidste præcis, hvad jeg skulle gøre, siger Daniel Svend Krabsen, der afslutter sin uddannelse som VVS-energilærling den 31. marts.

Også bedst i arbejdsmiljø Sideløbende med DM i Skills kæmpede fagene inden for bygge- og anlægsområdet også om prisen som dansk mester i arbejdsmiljø. I løbet af de tre konkurrencedage fulgte arbejdsmiljøkontrollanter deltagernes arbejde, og blandt de fire VVS’ere var det igen Daniel Svend Krabsen, der løb med titlen. Foto: Simon Meyer.

Foto: Simon Meyer.

- Jeg gør meget ud af at holde styr på tingene, mens jeg arbejder. Og når der nu var en ekstra titel i arbejdsmiljø at kæmpe om, så kunne man jo lige så godt gå efter at vinde den også, siger den dobbelte danske mester, der på et tidspunkt gerne vil læse videre, når han har fået lidt mere erfaring som VVS’er. Alle med titlen som dygtigst i arbejdsmiljø blev præmieret med et gavekort på 2000 kroner.

DE 4 FINALISTER De fire vindere af de regionale mesterskaber, som i Aalborg kæmpede om DM-titlen i VVS var:

REGION NORD- OG MIDTJYLLAND Michael Gamborg Nørgaard er 22 år og er i lære hos Varmeforretningen A/S i Hobro. Michael går på teknisk skole på Construction College Aalborg.

Foto: Simon Meyer

REGION HOVEDSTADEN Elvis Djordjevic er i lære hos Sylvest VVS i Helsingør. Elvis er 23 år og går på teknisk skole på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød.

REGION SJÆLLAND Alexander Borel er 19 år og er i lære hos Jens Kjærgaard Larsen VVS A/S i Karlslunde. Alexander går på Roskilde Tekniske skol.

REGION SYDDANMARK

Støjniveauet fra de mange besøgende er så højt, at alle deltagere havde musik i ørerne for bedre at kunne koncentrere sig om opgaven.

12 | BLIK OG RØR 2-2014

Ved DM i Skills er det afgørende at målene er 100 procent præcise, når dommerne skal efterprøve og bedømme installationen.

Den nykårede danske mester, Daniel Svend Krabsen er i lære hos B. Lyhne VVS ApS i Kolding. Daniel er 23 år og går på teknisk skole på Hansenberg i Kolding.


Foto: Skovdal.dk /Casper Lind.

Foto: Skovdal.dk /Casper Lind.

BLIKKENSLAGERE VISTE HÅNDVÆRKET FREM For første gang var også blikkenslagerne repræsenteret ved DM i Skills. De var dog ikke med i den officielle konkurrence, men stillede op som demonstrationsfag. Fire lærlinge fra tekniske skole i Aalborg viste faget frem, hvor interesserede også havde mulighed for at false og på den måde prøve håndværket af. - Det har været rigtig sjovt med alle de besøgene, som ville vide noget mere om faget, fortæller blikkenslagerlærling Kasper Svendsen. - Vi laver jo det hele på den gode gammeldags måde. Der er ingen lodninger på, så det er rigtig håndværk.

Undervisningsminister Christine Antorini hyldede deltagerne ved DK i Skills og overrakte præmier til alle de nye danmarksmestre.

OPGAVEN Til DM i VVS havde deltagerne 3 dage til at løse opgaven, der i hovedtræk så sådan ud: • D  er installeres en varmepumpeunit og en varmepumpeblok til rumopvarmning og varmt brugsvand. • D  er installeres afløb fra håndvask og toilet i henhold til de udleverede tegninger. • D  er fremføres varmerør fra varmepumpeblokken til varmepumpeunitten. Fra varmepumpeunitten føres der varmerør frem til blandeanlæg, hvor fra der monteres gulvvarme. • D  er føres koldt brugsvand fra varmepumpeunitten til håndvask og toilet samt varmt brugsvand fra varmeunit til håndvask i henhold til de udleverede tegninger. • H  ele installationen tæthedsprøves med luft 50 kPa i 10 minutter.

Foto: Simon Meyer

AALBORG SØRGEDE FOR NY BESØGSREKORD TIL DM I SKILLS Efter tre intense dage med godt håndværk, passioneret arbejde og faglig stolthed blev vinderne lørdag eftermiddag kåret ved DM i Skills 2014 i Aalborg. Mesterskabet for erhvervsuddannelser blev en publikumsmagnet og stak alle rekorder med 42.000 besøgende. Det er fjerde gang, der bliver afholdt DM i Skills, og i alt 37 vindere fra 29 fag blev hyldet af en fyldt arena i Gigantium. - I er alle Danmarks bedste erhvervsfaglige elever. I kan jeres kram - bedre end de fleste. Vi er stolte af jer, sagde undervis-

hvad man arbejder med som enten fx VVS’er, industritekniker, frisør, elektriker og maskinsnedker. Målet med mesterskabet er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte fra folkeskolen. Det er vigtigt, at både eleverne fra 8.-9. klasse og deres forældre opdager, hvor mange muligheder erhvervsuddannelserne rummer - både når det gælder fag, job og videreuddannelse. De knap 280 deltagere fra 48 fag ved DM i Skills 2014 levendegør det budskab. Heraf deltog 29 fag i selve konkurrencen, mens

ningsminister Christine Antorini ved kåringen af dette års vindere. Tusindvis af folkeskoleelever fra hele landet er de seneste dage valfartet til Aalborg for at opleve DM i Skills og helt konkret se,

resten af fagene var til mesterskabet som demonstrationsfag. DM i Skills 2015 bliver holdt i Bella Center i København fra den 8.til den 10. januar.

BLIK OG RØR 2-2014 | 13


En rigtig kammersjuk METRO THERMs varmepumper holder altid, hvad de lover og skaffer dig nye, faste kunder. Det manglede da bare. Har du kunder, der skal have skiftet oliefyret, så kan du give dem et fantastisk tilbud. Skifter de til en METROAiR luft-vand varmepumpe, kan de tjene investeringen hjem på bare 4,5 år.

3 gode grunde til at skifte fra oliefyr til varmepumpe 1. El-udgiften er nedsat med 50 øre pr. kwh for husstande med varmepumpe 2. få Energisparetilskud ved skift til varmepumpe 3. Med håndværkerfradraget kan man spare op til 5.000 kr. på installationen pr. voksen i husstanden.

Vi sidder klar til at hjælpe Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at give os et kald på 48 77 00 00.

Læs MERE OM aLLE fORDELEnE på

• Dansk kvalitet • Tilbagebetalt på 4,5 år • COp-værdi på 3½

METROTHERM.Dk

14 | BLIK OG RØR 2-2014

METRO THERM A/S · RundinSvEj 55 · 3200 HELSinGE · TELEfOn 48 77 00 00 · www.METROTHERM.dk


NU SKAL ULYKKESKURVEN KNÆKKES:

Handleplan mod byggeulykker sat i gang Ny handleplan til seks millioner kroner skal mindske antallet af alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Ulykkerne rammer især lærlinge og nyansatte på byggepladserne.

Foto: Harry Nielsen.

og udarbejdelse af en kampagne, som skal sikre flere arbejdsmiljørepræsentanter i branchen. - Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på de forslag og initiativer vi har sat i værk. Nu krydser vi fingre for, at alle de gode signaler i forbindelse med handleplansarbejdet medvirker til et øges fokus på arbejdsmiljøet ude i virksomhederne, og det kan medvirke til et fald i antallet af ulykker, siger forbundssekretær Søren Schytte, som er vi i fuld gang med vores besøg rundt på landets tekniske skoler. Den samlede handleplan for byggeriet opregner 50 konkrete initiativer, der skal knække kurven for alvorlige arbejdsulykker. Der er afsat seks millioner kroner til planen, som er en del af den milliard kroner store forebyggelsespakke, som regeringen og Enhedslisten blev enige om under forhandlingerne om finansloven for 2012. ANSATTE I BYGGERIET har næsten dobbelt så stor risiko for at komme ud for en alvorlig arbejdsulykke som andre. Derfor er både arbejdsgivere, fagforeninger og en række andre aktører inden for byggeriet blevet enige om en ny handleplan, der skal sætte en stopper for de mange ulykker. Med 50 konkrete initiativer bliver der nu sat ind for at forbedre sikkerheden, så færre kommer til skade på landets byggepladser. Initiativerne mod arbejdsulykker har særligt fokus på at forbedre planlægningen fra bygherrens og entreprenørens side og at styrke sikkerheden i selve udførelsen af arbejdet. - I Danmark skal man trygt kunne tage på arbejde hver dag - uden frygt for at komme til skade. Vi kan kun sikre færre ulykker inden for byggeriet, hvis alle tager ansvar, og vi løfter i flok. Jeg forventer, at parterne bag handleplanen nu lægger alle kræfter i, så vi for alvor kan få knækket

ulykkeskurven, siger Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) om handleplanen hun har fremlagt sammen med parterne i byggeriet.

Fokus på VVS-området Også VVS-området har beskæftigelsesministerens bevågenhed. Således har Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Tekniq bidraget med input til den fælles handlingsplan for alle centrale aktører i bygge- og anlægsbranchen, der skal knække kurven af arbejdsulykker. Målet er at reducere antallet af alvorlige arbejdsulykker med 25 procent ved udgangen af 2020. Udover de fælles mål har parterne på VVS-området gennem en fælles indsats iværksat tre indsatsområder. Initiativerne er koncentreret om bedre instruktion af de ansatte gennem arbejdsprocesbeskrivelser, styrket indsats på de tekniske skoler

KNÆK KURVEN Arbejdsgiverne, de faglige fagforbund, Arbejdstilsynet og andre centrale i bygge- og anlægsbranchen har udarbejdet handleplanen Sikkerhed hver dag, som indeholder 50 konkrete initiativer. Bygge- og anlægsbranchen står for 13 procent af alle anmeldte alvorlige arbejdsulykker og er dermed en af de brancher med flest ulykker. Ansatte i byggeriet udgør kun seks procent af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. I samarbejde med byggeriets parter præsenterede beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) handleplanen ”Sikkerhed hver dag", der skal sænke antallet af arbejdsulykker i byggeriet.

BLIK OG RØR 2-2014 | 15


MED PÅ JOB :

KISTEMAGEREN med en ordre på 30 kister. Og selv om han bruger hovedparten af sin tid på traditionelt blik og VVS-arbejde, er det med stor rutine, at delene til kisten bukkes i de helt rigtige vinkler. - Jeg kender jo hvert et hjørne. Efterhånden har jeg lavet så mange kister, at det hele ligger på rygraden, forklarer Kenneth Jensen, inden han til ære for fotografen samler en kiste fra a til z. Med en sikker og rutineret hånd, kommer Sievert loddebrænderen hurtigt

Særslev Blik & VVS på Fyn har i mere end 20 år produceret kister i zink. Og gennem alle årene er det blikkenslager Kenneth Jensen, der har stået for fremstillingen af de specielle kister. Fotos: Søren Madsen.

KISTER AF ZINK bruges ofte, når døde skal transporteres på tværs af landegrænser. Særligt i forbindelse med transport med fly, er det vigtigt, at kisten er 100 procent væske- og lufttæt. Af samme årsag kræver det også nogle særlige tilladelser, at fremstille kisterne, der skal kunne klare både tryk- og tæthedsprøve. De særlige zinkkister produceres efter bestilling, og laves i alle tænkelige størrelser. Den hidtil største kiste, de har leveret var til en person, som vejede 400 kg. Det hænder dog også, at der skal laves kister til børn. - Det er et stykke arbejde som alt mulig andet. Det er kun de gange, hvor vi laver børnekister, at spekulationerne ligesom sættes i gang. Heldigvis er det ikke så tit, fortæller 48-årige Kenneth Jensen.

Oparbejdet rutine Da fagbladets udsendte møder Kenneth Jensen på værkstedet en kold og blæsende dag i januar, er han i fuld gang 16 | BLIK OG RØR 2-2014

på arbejde. I løbet af kort tid er kisten loddet i alle samlinger, inden alle udvendige hjørner forstærkes med en ekstra omgang loddetin.

Rude i låget

KISTER EFTER MÅL De særlige kister produceres på bestilling og ofte i specielle mål. Pladerne til større kister loddes sammen i rette størrelse, hvorefter der med hjælp af skabeloner markeres bukke- og skæremærker.

Låget samles og udføres, så den passer præcist til hver enkel kiste. Her afsløres det, hvis arbejdet ved bukkemaskinen ikke blev udført præcist nok. - Udfordringen er at få det til at passe, så det ser ordentligt ud. Det er jo sjovest, når det sidder lige i skabet første gang, fortæller Kenneth Jensen, som også kan konstateres, at låget til kisten har de helt rigtige mål. I mange af de kister, som skal sendes til udlandet, indsættes der en rude i gennemsigtig akrylplade, så man kan se den afdøde. - Det tager så lidt længere tid at lave. Men lige som alt det andet, så skal det også være fuldstændig tæt, forklarer blikkenslageren om arbejdet med kisterne i zink.


SÆRSLEV VVS & BLIK Det fynske VVS-firma er etableret i 1983 og har i mere end 20 år firma produceret de særlige zinkkister. I alle årene er det Kenneth Jensen, der har strået for fremstillingen af kisterne. Som en del af et genrationsskifte, har firmet siden 2011 haft to ejere. Det er Henning Lund, som etablerede firmaet, og Søren Andersen, som har været ansat i firmaet siden 2004. Særslev Blik & VVS har i dag fem ansatte, og udfører udover alle former gas og VVS-arbejde.

Blikkenslager Kenneth Jensen anslår, at han har lavet mere end 2000 kister i zink over de seneste 20 år.

BLIK OG RØR 2-2014 | 17


MED PÅ JOB :

Fotos: Søren Madsen.

FORSTÆRKNING Kisterne skal være fuldstændige tætte. Efter en almindelig kantlodning forstærkes alle udvendige hjørner med en ekstra dryplodning uden at gå på kompromis med finishen.

RUTINERET BUKNING Ved bukkemaskinen er det tydeligt, at Kenneth Jensen har lavet mange kister. For selv om der skulle bukkes en del, sidder de rette vinkler så meget på rygraden, at de blev lavet uden at kigge på vinkelmåleren.

18 | BLIK OG RØR 2-2014


PRÆCISION Låget samles og udføres, så den passer præcist til hver enkel kiste. Her afsløres det, hvis arbejdet ved bukkemaskinen ikke blev udført præcist nok.

KANTLISTER I mange af de kister, som skal sendes til udlandet, indsættes der en rude i gennemsigtig akrylplade, så man kan se den afdøde. Rammelisterne til ruden er også lavet på værkstedet.

VIS OS DIT ARBEJDE VVS- og skorstensfejerfaget byder på masser af spændende opgaver og udfordringer.

FÆRDIG OG KLAR TIL LEVERING Rammen med den gennemsigtige akrylplade loddes også fast. Til sidst sørger en omgang almindelig sanitetssilikone for, at rammen lukker fuldstændig tæt.

Løser du nogle anderledes opgaver eller er du i gang med en særlig udfordring, er du velkommen til at invitere dit fagblad med på job. Skriv til fagblad@blikroer.dk eller kontakt fagbladet på tlf. 36 38 36 38.

BLIK OG RØR 2-2014 | 19


FERIEGARANTI OPTAGET Følgende firmaer er blevet optaget, enten i DS Håndværk & Industri, Tekniq eller Dansk Industri,og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge. KREDS NORD-MIDTJYLLAND Brix Montage Heseløgade 10,2 tv 9000 Aalborg Cvr.nr. 26025834 01. december 2013 – Tekniq EHV El & VVS Voldum-Rud Vej 94, Bramstrup 8370 Hadsten Cvvr.n.r 20376791 01. april 2014 – Tekniq VVS-Manden Ringkøbing ApS Holstvej 7 6950 Ringkøbing Cvr.nr. 29408505 01. januar 2014 Byens Blikkenslager Ringkøbing Østbanevej 7 C, Hee 6950 Ringkøbing Cvr.nr. 29408475 01. januar 2014 – Tekniq VVs Firmaet v/Morten H. Aagesen Kirkeskovvej 28, Skjød 8450 Hammel Cvvr.nr. 34517665 01. januar 2014 - Tekniq I-Klima APS Gasværksvej 30 A 9000 Aalborg Cvr.nr. 27679366 01. januar 2014 – Tekniq TJ Blik & Rør ApS Tinghøjvej 14 8920 Randers NV Cvr.nr. 33770073 01. januar 2014 – Tekniq Nyrp Smeden Nyrupvej 27, Nyrup 9600 Aars Cvr.nr. 21063606 01. januar 2014 - Tekniq

20 | BLIK OG RØR 2-2014

KREDS SYDJYLLAND-FYN Dan´s smede & VVS Tønderingvej 72 7870 Roslev Cvr.nr. 32370934 17. december 2013 – DS KREDS SJÆLLAND-BORNHOLM Rørsmeden – VVS ApS Højvangsvej 13, Sengeløse 2640 Hedehusene Cvr.nr. 34613206 1. december 2013 – Tekniq Alt i VVs Dk ApS Ringstedgade 159. Rislev 4700 Næstved Cvr.nr. 34596107 1. januar 2014 - Tekniq Tage Bagger A/S Uggeløse Bygade 114 3540 Lynge Cvr.nr. 20262486 1. juli 2014 – Tekninq DS Varmeservice Præstelodden 35 4180 Sorø Cvr.nr. 35467742 10. december 2013 – DS Askbo VVS ApS Søgade 16, venslev 4050 Skibby Cvr.nr. 33767935 01. januar 2014 - Tekniq KREDS KØBENHAVN Seerup Blik, Morten Seerup Jorsekildevej 6,2 tv 2500 Valby Cvr.nr. 34283095 1. december 2013 – Tekniq Ballerup VVS Tempovej 30 2750 Ballerup Cvr.nr. 20922486 1. juli 2014 – Tekniq Rørbech VVS Valby Tingsted 9,1 2500 Valby Cvr.nr. 25681630 Tidligere udmeldelse er annulleret.

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort. KREDS NORD-MIDTJYLLAND Brøcker VVS A/S Storenorvej 19 8340 Malling Cvr.nr. 27149936 31. december 2013 – Tekniq – Konkurs VVS Hans B. Mortensen Frichsvej 36 8600 Silkeborg Cvr.nr. 15854901 31. december 2013 – DS Helsted VVS ApS Alsikevej 24 8920 Randers NV Cvr.nr. 15719583 31. december 2013 – DS KREDS SYDJYLLAND – FYN DEWA VVS & Energi Farsbøllevej 2 5471 Søndersø Cvr.nr. 34610711 31. december 2013 – DS Søgaard Industri A/S Kingstrupvej 46 5592 Ejby Cvr.nr. 28985029 31. december 2013 – DS Breinholt VVS Skyttevænget 37 6710 Esbjerg V Cvr.nr. 26164583 31. december 2013 – DS Møllers VVS & Blik ApS Krofennen 11, Næsbjerg 6800 Varde Cvr.nr. 27529402 31. december 2013 – DS Alex VVS APS Langsigparken 10 6740 Bramming Cvr.nr. 27967469 31. december 2013 – DS

Gram VVS & Varmeteknik Sanfeldparken 40 6933 Kibæk Cvr.nr. 10140757 21. november 2013 – DS Rødekro VVS ApS Trondhjemsvej 5 6230 Rødekro Cvr.nr. 25961544 31. december 2013 DS Broager VVS Møllegade 98 6310 Broager Cvr.nr. 30196155 31. december 2013 - DS KREDS SJÆLLAND – BORNHOLM Bjarne Pedersen VVS Frydensbergvej 16 3660 Stenløse Cvr.nr. 33511035 31. december 2013 – Tekniq Søegaard vandteknik ApS Ranunkelvej 8 4070 Kirke Hyllinge Cvr.nr. 32284213 31. december 2013 – DS Svaleklint VVS Svaleklint 1 4592 Sejerø Cvr.nr. 27072097 31. december 2013 – DS Cordt VVS Roskildevej 227 4300 Holbæk Cvr.nr. 26725577 31. december 2013 - DS Egedal Skadeservice Orehøjveh 7 3500 Værløse Cvr.nr. 30909992 31. december 2013 – DS KREDS KØBENHAVN Kloak og Vand Sæbjørnsvej 29 st th 2880 Bagsværd Cvr.nr. 31100089 31. december 2013 – DS Kamp´s VVS & Gasteknik Brønshøjvej 34 kld. Tv. 2700 Brønshøj Cvr.nr. 32610021 30. september 2013 – DS


LÆSERBREV rbrev JOHN BLOCH-POULSEN giver i et læse favo ns usse Rasm e Løkk Lars at udtryk for, inforb i ger renin fagfo gule de risering af slovdelse med de nyligt overståede finan ten. dslis Enhe af et støtt er r, forhandlinge te at Det er forvrøvlet. Regeringen valg incl. en blok blå med forlig lave finanslovs ge Man n. usse Rasm e Lykk Lars veloplagt side tens dslis Enhe fra ag forsl fornuftige en fast blev afvist. Bl.a. stod finansminister e, ivern jdsg arbe gge pålæ ville på ikke at om lser ligte forp s fælle , gulv fra top til f.eks. praktikpladser.

vedtaget hvilke initiativer/reformer, der er Enhedslisom af regering og blå blok , men i. sten ikke har villet deltage fra • Nedsættelse af dagpengeperioden i t virke 4-2 år. Enhedslisten har med har nogle forbedrende alternativer, men få at med nem ikke kunnet komme igen 4-års perioden tilbage. • Afskaffelse af efterlønnen. • Betydelig udhuling af fleksjobordningerne.

er • En pensionsreform, hvor mennesk nsidspe førti få mellem 18-40 år kun kan ede, mm shæ kling on, hvis de er dybt udvi , at svært hjerneskadede eller så syge æves. forg eller s behandling er udsigtslø via det arke Alle andre skal på arbejdsm er ikke der b, de såkaldte ressourceforlø mukom i ge taget i anvendelse i man syge ner. Det betyder, at vore alvorligt . dlag grun leve yngre er frataget deres Jeg tror ikke, at jeg kan afhjælpe John t, egig ledd med Det er f.eks. mennesker kan måBloch-Poulsens forvirring , men jeg mig Lad muskelsvind, sklerose osv. rede ske hjælpe andre kolleger til at finde understrege, at det aldrig, heller ikke re, i påstandene. Derfor vil jeg her anfø

om Enhedslisten stod fast på, at tilbuddet este svag vor til tligt ugen e bad 2 gang alene af ældre skulle lovfæstes. Det skete lling til bevi store års e sidst at den grund, mukom af t råde som ution bl.a. daginstit det end t ande et meg til t brug nerne blev er kræv der , kling udvi trist En bevilgede. d. tighe dhaf politisk stan

i højkonjunktur, er lykkedes at få hele kørestolsfolket på arbejdsmarkedet. jælps• Der er nu vedtaget en kontanth den vil og elig, rsku uove er reform. Den ruster rne erge Herb ge. fatti betyde flere nye af per grup store til sig allerede ikke hjemløse mellem 25 og 30 år, der le beta at til d stan i er lie - trods fami husleje. ve • Regeringen gik til valg på at ophæ . enge dagp syge af ngen nsni tidsbegræ perio enge dagp at til ag forsl Nu har vi . eder mån 5 til s ætte neds den skal af vort Vi ser her en metodisk nedbrydning med blå jde arbe sam tæt i d velfærdssamfun r? tåbe e sagd blok. Hvem gamle Og kunne vi så ikke unde vore svage, en for ghed muli ger kolle e gend og plejetræn slæber jen forve I . ugen om e gang at få bad to et døgn ble våd en på t rund dem de fleste af rundt.

Knud Leihøj

77.000 kr. ekstra på pensionskontoen Medlemmer af Blik- og rørarbejderforbundet med pension i PensionDanmark kan her ved årets begyndelse glæde sig over, at pensionsopsparingen er vokset markant i 2013. DET TYPISKE MEDLEM med pension i PensionDanmark har i 2013 fået godt 77.000 kroner ekstra ind på pensionskontoen. Et medlem, der gik ind i året med en pensionsopsparing på 508.000 kroner, kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2013 er vokset til 585.000 kr. Pensionsindbetalingerne udgør 40.000 kroner, mens PensionDanmarks investeringsafkast giver det typiske medlem 37.000 kroner. - Medlemmernes opsparing til pension har det godt. For et typisk medlem er kontoen vokset med i alt 15 procent i 2013. Det skyldes både de solide pensionsindbetalinger på typisk 12 procent samt et pænt investeringsafkast, der går direkte videre til medlemmerne, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark. Han tilføjer, at et typisk medlem de seneste fem år har fået forrentet pensionsopsparingen i PensionDanmark med næsten 60 procent efter skat.

Hvordan ser det ud med din opsparing? Tallene herover er for et typisk medlem og kan variere fra medlem til medlem. Du kan tjekke, hvordan det går med din pensionsopsparing – enten via log-in på pension.dk/dinpension eller via PensionDanmarks app, der kan downloades til både iPhones og Android-mobiltelefoner.

AKTIVÉR PENSIONDANMARKS APP PÅ DIN MOBIL Du aktiverer app’en via dine personlige sider på pension.dk/dinpension. Under ”Dine kontaktdata” klikker du blot på ”Mobil adgang” og følger anvisningerne. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte PensionDanmarks kundeservice på 7012 1330 alle hverdage ml. kl. 8 og 21.

BLIK OG RØR 2-2014 | 21


DET ER OK AT STÅ SAMMEN:

FAGFORENINGEN

DET HAR STOR sen stor betydning for uddannelsessyBETYDNING for stemet, påpeger han. din karriere, Sammen med arbejdsgiverorganiom du har et sationer sidder fagbevægelsen i de fagligt fællesudvalg, der udvikler uddannelser og skab i ryggen, kurser. Hvis ikke det var for blandt mener professor og andet fagforeningerne, ville arbejdsarbejdsmarkedsforsker markedets forskellige fagområder Flemming Ibsen altså ikke blive udviklet til glæde for Er du ikke medlem af det faglige fællesarbejdspladserne og medarbejderens skab på arbejdspladsen, har du heller ikke egen karriere. en tillidsrepræsentant på stedet, - Derfor har de enkelte fagder kan promovere dig over foreninger et indgående for ledelsen, når der skal kendskab til forskellige ning e r o f aftales karriereforløb, tilkarriereveje. Den indsigt g Din fa æ rk t t s t e deles efteruddannelsesfinder medlemmer af de d ig b, så g iv e r a k s s kurser, og når attraktive såkaldt gule fagforenint f æ ll e kan ger, såsom Krifa og Det r e f a gl ig g stillinger skal besættes e o ll dine k internt. Faglige Hus, ikke i deres s fag du o g j le e r e u dv i k Professor og arbejdsbagland, forklarer Flemen. samm markedsforsker Flemming ming Ibsen. Ibsen fra Aalborg Universitet mener, at det har stor betydning Kun for medlemmer for karrieren, om du har et fagligt fælles- Modsat de gule foreninger tilbyder de skab i ryggen til at understøtte dine ønsker fagligt afgrænsede organisationer masover for ledelsen. ser af gratis fyraftensmøder, workshops - Den solidaritet, der er i det faglige og undervisning, hvor medlemmer får fællesskab, kan du bruge aktivt i din fyldt viden på eller diskuteret emner, karriereudvikling - fordi som til daglig giver problemer for din organisation og den enkelte faggruppe, forklarer FTF's tillidsrepræsentant formand, Bente Sorgenfrey. Blik- og altid er villige til Fagblade og tidsskrifter er også kun Rørarbe jdet sætter s ammen at hjælpe dig forbeholdt medlemmer af de almindemed de øvrige fagforb videre, siger lige fagforeninger. und i L og FTF O fokus p Flemming - Mange af bladene indeholder vigå fordele ve d d e t ne faglige Ibsen. tige forskningsbaserede artikler, som i fælless i e n OK kab -fagfor Derudover høj grad er med til at styrke fagidentiening. E r du O har fagbevægeltet og fag, siger Bente Sorgenfrey. K?

22 | BLIK OG RØR 2-2014

Foto: Palle Peter Skov.

STYRKER DIT FAG OG DIN KARRIERE

FÆLLESSKAB GIVER FORDELE Hos Søberg VVS i Vojens kender VVSmontør Kåre Hansen værdien af et godt fagligt fællesskab. - Det handler om gode kolleger og om at være fælles om sit fag. Det betyder noget, siger den sønderjyske VVS’er, der er tillidsmand for kollegerne i firmaet. Han og kollegerne arbejder ofte på akkord. Derfor bruger de ofte fagforeningen til at få hjælp til opmåling og regnskaber i forbindelse med arbejdet. - Der er mange fordele ved at være organiseret og en del af fællesskabet. Kommer man for eksempel ud for en arbejdsulykke, bliver fyret eller bare ikke trives i jobbet, så har man mulighed for at få hjælp. Det er jo ens sikkerhedsnet, fortæller Kåre Hansen.


KONKURRENCE VIS DIT FAGLIGE FÆLLESSKAB PÅ FACEBOOK OG VIND PRÆMIER FRA BLIK OG RØR. Lav en OK-plakat med kollegerne. Vis os jeres faglige fællesskab, jeres stolthed over faget, jeres flotte håndværk, gode kollegaer m.m.

SÅDAN GØR DU Konkurrencen foregår på Facebook. Gå ind på www.facebook.com/blikroer. Her finder du et link til den app, hvor du let kan lave din helt egen OK-plakat. Appen virker både på mobil og computer. Del din egen OK-plakat og læg den op på Blik og Rørs side på Facebook inden mandag den 17. februar. Så er du med i konkurrencen om fede præmier fra Blik og Rør. Del også gerne appen, og vær med til at sætte fokus på en af styrkerne ved en OK-fagforening - fællesskab om faget.

Alka gør det lidt lettere at løfte udgifterne til forsikring

Som medlem it 2.000 kr. sparer du i sn hus, bil og hvis du flytter g til Alka indboforsikrin

Betal dine forsikringer måned for måned - uden ekstra omkostninger. Du skal blot have to individuelle private forsikringer hos Alka. se alle betingelser for månedlig betaling på alka.dk eller ring 70 12 14 16.


VVS’er vil forsvare

OL-GULD I RIO For OL-guldvinderen Rasmus Quist Roning har roning været en fritidsinteresse siden OL i London. Men nu gør han comeback, og satser på endnu en triumf ved legene i Rio om to år.

ROEREN RASMUS QUIST stoppede karrieren på toppen, da han sammen med Mads Rasmussen vandt guld i dobbeltsculleren ved OL i London. Men efter godt halvandet år som VVS'er med roning som fritidsinteresse satser han nu på at forsvare OL-triumfen i brasilianske Rio i 2016. - Vi er kommet tættere på OL, og jeg har fået sulten igen. Jeg føler mig klar til at tage en tur til, fortæller Rasmus Quist, som gradvist øger træningsmængden for at komme i rette form mod OL. Hans gamle makker Mads Rasmussen har hjulpet beslutningen på vej, og opbakningen fra familien er også på plads. Kun økonomien og manglende sponsorer er den største forhindring mod endnu en OL-deltagelse. - Der er stadig nogle enkelte ting, som lige skal falde på plads, men vi er kommet derhen, hvor vi gerne vil og prøver. Og så håber vi på, at det økonomiske også falder i hak, siger Rasmus Quist, som arbejder hos Poul Christensen VVS i Hvalsø.

VVS’er Rasmus Quist gør comeback og satser på at hente endnu en OL-medalje ved legene i Rio i 2016.

Sponsorjagt Økonomien er svær at få til at løbe rundt, når man ved OL ikke må bære sponsornavne. Men duoen har regnet sig frem til, at de udover støtten fra Team Danmark skal finde sponsorer for ca. 400.000 kroner før økonomien kan hænge sammen frem mod OL. - I første omgang er det nødvendigt at arbejde sideløbende med træningen. Men når vi kommer tættere på OL, er det umuligt at arbejde ved siden af. Det er niveauet for højt til, hvis man vil kæmpe med om medaljer, siger Rasmus Quist, der i efteråret fik barn nummer to.

Skal genopbygge formen langsomt Men derudover skal Rasmus Quist og Mads Rasmussen så også sætte de øvrige konkurrenter til vægs, så de sammen kan få lov til at forsvare deres OL-guldmedalje. Og processen er lang, når den ene af dem ikke har roet ræs så længe. - Det handler om at få bygget træningsmængden op igen, så vi er klar til at gå rigtig til den fra efteråret. Vi bliver nok ikke klar til VM i august, hvor vi stadig vil være i opbygningsfasen, så det første større mål er OLkvalifikationen i 2015, forklarer Rasmus Quist. Foto: Søren Madsen.

Blik og Rør - Februar 2014  

DANIEL ER DANMARKS DYGTIGSTE VVS-LÆRLING Ny autorisationslov: Forslag fyldt med huller OK 2013:Forhandlingerne er i gang MED KISTEMAGEREN P...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you