Page 1

Tårnhøj ledighed for de yngste svende - side 3 Smalt forlig for offentlige ansatte - side 4 Populær sundhedsordning - side 6 50.000 kroner til fyret lærling - side 7 Massiv opbakning til protestmøde - side 8 Valgkamp i gang på arbejdspladserne - side 11 Energiplan set med VVS-briller - side 15 Gratis massage til lærlinge - side 24

3 2 0 11 M

A

R

T

S

www.blikroer.dk

Blik og Rør vil have lokalaftaler udleveret af VVS-virksomhederne:

Første skridt mod OK-2012 Side 5


L e d e r

Til kamp for efterlønnen ● Det er efterhånden ikke så få af VK-regeringens tal og argumenter for afskaffelse af efterlønnen, som senere har vist sig at være kunstigt oppustede og fejlagtige. Til gengæld har regeringen ikke været særlig ivrige for at tale om, hvad en afskaffelse af efterlønnen egentlig betyder for de faglærte og ufaglærte. Det har vi i Blik- og Rørarbejderforbundet nu så at sige skåret ud i pap. Med dette fagblad får du 4 små postkort, som uden omsvøb fortæller vores medlemmer, hvad en afskaffelse af efterlønnen betyder for dem. 8 ud af 10 på efterløn i dag er faglærte og ufaglærte. Klart nok. For det er jo os, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet, og som oven i købet har de hårdeste, farligste og mest nedslidende job. Derfor ryster det også alle, når de først finder ud af, hvornår de tidligst kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis regeringen får held til at afskaffe efterlønnen.

Statsminister Løkke lagde i sin nytårstale meget vægt på, at folk tæt på efterlønnen blev behandlet skånsomt. Det er vås. Vores medlemmer i starten af halvtredserne får med et hug lagt fire år ekstra til deres arbejdsliv. Det vil sige, at de kan se frem til næsten 50 år på arbejdsmarkedet, før de har nogen mulighed for at trække sig tilbage. På de små kort kan du se, hvor mange år du har tilbage på arbejdsmarkedet. I Blik- og Rørarbejderforbundet er vi overbeviste om, at information om konsekvenserne af en afskaffelse af efterlønnen er et yderst slagkraftigt våben i kampen for bevarelse af efterlønnen. Vi ved godt, at Folketingsvalget formentlig er skubbet om på den anden side af sommerferien. Men det betyder kun, at vi får en lang valgkamp. Derfor får alle vores medlemmer nu nogle kort på hånden om konsekvenserne af en afskaffelse af efterlønnen, så de også har lidt at dele ud af til venner og bekendte. Foto: Søren Madsen

Max Meyer Forbundsformand

Kreds Nord-Midtjylland

Kreds Sydjylland-Fyn

Kreds Sjælland-Bornholm

Kreds København

nord-midtjylland@ blikroer.dk

sydjylland-fyn@ blikroer.dk

sjælland-bornholm@ blikroer.dk

kbh@blikroer.dk

Kredskontor Kolding Stigårdsvej 1 6000 Kolding Tlf. 3638 3550

Kredskontor Roskilde Grønnegade 14 4000 Roskilde Tlf. 4634 0097

Odense-kontor Cikorievej 3 5220 Odense SØ Tlf. 6611 4263

Næstved-kontor Riddergade 16 4700 Næstved Tlf. 5573 5160

Kredskontor Aalborg Blik- og Rørarbejderforbundet Kjellerupsgade 22 Immerkær 42 9000 Aalborg 2650 Hvidovre Tlf. 3638 3510 Telefon 3638 3638 Telefax 3638 3639 Viborg-kontor www.blikroer.dk Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 8661 2033

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3400 www.bf-a.dk

2 Blik og Rør • 3 • 2011

Aarhus-kontor Sonnesgade 9 Postboks 133 8000 Århus C Tlf. 8612 7210

Byggefagenes Hus, Lygten 10 2400 København NV Tlf. 3583 2422 BLIK OG RØR

Bornholm-kontor Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 5695 1417

Redaktion: Max Meyer (ansv.), Allan Guldberg (DJ) og Jørgen Steen (DJ) Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.985 i perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010. Forsidefoto: Blik og Rør Grafik: Susanne Hamilton Tryk: KLS Grafisk Hus ISSN 0907-7243.


Endelig udlært i VVS-faget og hvad så?

Tårnhøj ungdomsledighed ● De yngste svende i VVS-faget har i halvandet år haft en tårnhøj ledighed.

Hver 5. smides ud af jobbet I hen ved halvandet år har de 20 til 24 årige VVS’ere haft en ledighed på omkring 20 procent. Det er fuldstændig uacceptabelt, siger Blik- og Rørarbejderforbundets formand. både spild af talent og penge. - Mens regeringen med det samme udstedte en statsgaranti på hundredvis af milliarder til den hjemlige finansielle sektor, der havde sin del af skylden for krisen, så har regeringen kun i yderst beskedent omfang hjulpet de tusindvis af håndværkere i byggefagene, der helt uforskyldt er havnet i ledighed, siger Max Meyer. Blik- og Rørarbejderforbundets opgørelse af arbejdsløsheden i VVS-faget i den tredje uge i januar i år viser, at de 20-24 årige svendes ledighed var på 21,7 procent. Hele sidste år havde de unge svende i gennemsnit en ledighed på 19,9 procent, og i slutningen af oktober i 2009 var ungdomsledigheden i VVSfaget på 22,1 procent. Alle i VVS-faget har været hårdt ramt af ledighed i de sidste par år, men de yngste svende har hele tiden haft en ledighed, der har været omkring dobbelt så høj og mere end ledigheden i faget som helhed.

Alle VVS

22,1 % 19,9 % 21,7 %

7,8 % 10,6 % 11,6 %

De yngste svende sendes i stor stil ud af jobbet, og de har en tårnhøj ledighed.

Høj, højere, højest ● De yngste svende i VVS-faget havde i uge 3 på landsplan en ledighed på 21,7 %. Men de unges tårnhøje ledighed svinger dog. Allerværst ramt er de unge svende i København med en arbejdsløshed på 28,3 %. De 20-24 årige Alle VVS Nordjylland Vestjylland Østjylland Sydjylland Fyn Sjælland Syd Sjælland Nord Bornholm København

18,3 % 14,3 % 16,7 % 19,6 % 18,8 % 16,7 % 24,8 % 22,2 % 28,3 %

10,6 % 8,2 % 8,4 % 10,7 % 12,0 % 8,8 % 11,2 % 5,8 % 14,9 %

Blik og Rør • 3 • 2011

Arkivfoto: Søren Madsen

● Med en tårnhøj arbejdsløshed er det især de yngste svende, der betaler for den langvarige krise i VVS-branchen. De nyudlærte VVS’ere fyres rask væk, og de 20-24 årige har de sidste halvandet år haft en ledighed på omkring 20 procent. Det viser tal fra Blik- og Rørarbejderforbundet, hvor forbundsformand Max Meyer kalder det for fuldstændigt uacceptabelt. - Jeg synes ikke, at det er for meget at sige, at VVSbranchen er godt i gang med at save fagets fremtid over på grund af en passiv regering, siger Max Meyer. - Den tårnhøje ungdomsarbejdsløshed i VVS-faget er komplet uforståelig, når vi nu ved, hvor meget vi trænger til at få optimeret de tekniske installationer for at spare på energien. - Alle ved, at man især som ny ung svend er meget sårbar. En længere arbejdsløshedsperiode tærer hurtigt på selvtilliden, og når den først er væk, så søger de andre steder hen og er måske tabt for faget. Det er

Uge 44, 2009: Hele 2010, gns.: Uge 3, 2011:

De 20-24 årige

3


De offentlige ansatte må indstille sig på en reallønsnedgang i 2011. Det blev resultatet af overenskomstforhandlingerne, som til gengæld er sikret mindre stigninger til næste år.

Nul kroner i år og beskedne lønstigninger næste år,er resultatet af overenskomstforhandlingerne for de offentlige ansatte i kommuner, regioner og staten.

● Efter flere ugers intense forhandlinger er aftalerne for de ansatte i kommuner, regioner og staten afsluttet. Resultatet blev en toårig aftale, hvor lønnen fastfryses i 2011, og blot følger den forventede inflation i 2012. Dermed må de offentlige ansatte i år indstille sig på et fald i reallønnen. På grund af den såkaldte reguleringsordning, som sikrer en nogenlunde ens lønudvikling mellem det offentlige og private arbejdsmarked, gik de offentlige ansatte ind til forhandlingerne med en gæld til arbejdsgiverne. Det fordi, at de offentlige ansattes løn i den forgangne overenskomstperiode var steget mere end på det private arbejdsmarked. Den forskel bliver udlignet ved, at lønnen fastfryses i 2011. - Det er ikke noget at juble over. Men vores offentlige ansatte medlemmer vil i løbet af år ét betale, hvad de skylder i forhold til reguleringsordningen. Til næste år sikres reallønnen i forhold til Finansministeriets skøn over den private lønudvikling. Det er en løsning tæt på det forventede, siger forbundssekretær Søren Schytte, der er Blik- og Rørarbejderforbundets forhandler på de offentlige overenskomster.

Bedre pension i staten Forliget på statens område forbedrer den såkaldte ”minipension” med 0,37 procent. Desuden får medarbejdere i staten, og som tidligere har haft en arbejdsmarkedspension, nu indbetalt pension fra dag ét.

De samlede fo rl muner, region ig for ansatte i komer og staten kan læses på www.kto og www.oao.dk

OK 2011:

Smalt forlig for offentligt ansatte Foto: Blik og Rør

Det er også sikret, at ansatte, der har under 15 timer, får pension fra dag ét, hvis de opfylder karensbestemmelserne. Gruppelivsordningen bliver bedre på flere områder, blandt andet forhøjes udbetalingen ved død med 70.000 kroner. Til gengæld blev der ikke for alvor rørt ved arbejdsti-

den, som Finansministeriet havde ønsket hævet betragteligt.

Seniordage gøres permanente I kommuner og regioner lykkedes det til gengæld at få 0,3 procent til organisationsaftalerne, som primært bruges til forbedringer af

 Staten

 Kommuner og regioner

• 0 procent i lønstigninger i 2011. I 2012 stiger lønnen med 1,7 procent. • 0,37 procent forbedres den såkaldte minipension. • Pension til ansatte fra første ansættelsesdag for ansatte med pensionsordning i forvejen. • Pension for ansatte med ugentlig arbejdstid under 15 timer, hvis de opfylder karensbestemmelserne. • Gruppelivsforsikringen forbedres. Blandt andet øges udbetalingen ved død til 70.000 kroner.

• 0 procent i lønstigninger i 2011. I 2012 stiger lønnen med 2,65 procent i kommunerne og 2,61 i regionerne. • 0,3 procent til organisationsaftalerne, som primært går til pension. • Seniordage i kommuner og seniorbonus i regioner gøres permanente. • Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter bliver sikret mindst seks måneders opsigelse i forbindelse med arbejdsmangel. • Forhøjelse af ATP-satsen. • Mulighed for funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanter.

4 Blik og Rør • 3 • 2011

pensionen. De fem årlige seniordage til medarbejdere over 60 år, som blev indført som en forsøgsordning i 2008 gøres nu permanent. I forliget for de ansatte i kommuner og regioner er der aftalt en forhøjelse af ATP-satsen, ligesom vilkårene for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter forbedres. Begge grupper sikres mindst seks måneders opsigelse i forbindelse med arbejdsmangel, og der er aftalt mulighed for funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanter. - Det har været et utroligt sejt forløb, og vi har bestemt ikke fået alt det, vi kom efter. Men når man kigger på den hårde økonomiske situation, som både kommunerne, regionerne og staten befinder sig i, så har forhandlingerne været op ad bakke, siger Jan-Helge Buchhollz, der er formand for kredsen af offentlig ansatte i Blik- og Rørarbejderforbundet. I løber af kort tid sendes resultatet af overenskomstforhandlingerne til urafstemning blandt forbundets offentligt ansatte medlemmer.


Blik og Rør vil have udleveret alle lokalaftaler Arbejdsgiverorganisationen Tekniq opfordrer virksomhederne at sende deres lokalaftale ind til forbundets kredse. ● Blik- og Rørarbejderforbundet er på jagt efter flere gode ideer til de kommende overenskomster, og forbundet vil nu have alle lokalaftaler udleveret. Derfor har forbundet via sine kredse skrevet ud til alle virksomheder i Tekniq, der er den største arbejdsgiverorganisation i VVS-branchen. - Lokalaftalerne giver som regel et rigtig godt billede af, hvad det er for ting, man lægger særlig vægt på i de enkelte virksomheder, og derfor vil vi have dem udleveret, siger Max Meyer, der er forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet. Blik- og Rørarbejderforbundet er i sin gode ret til at få dem udleveret, da VVS-overenskomsten kort og godt slår fast, at organisationerne på forlangende kan få dem udleveret. Arbejdsgiverorganisationen Tekniq har da også reageret positivt. På forsiden af Tekniqs hjemmeside omtaler man Blik- og Rørarbejderforbundets aktivitet, og man opfordrer virksomhederne til at indsende en kopi af deres lokalaftale til kredsene inden for den givne frist. Tekniq er derimod ikke helt tilfreds med, at forbundet i brevet til virksomhederne gør opmærksom på, at en eventuelt manglende udlevering af lokalaftalen kan blive betragtet som overenskomstbrud. - Når nu Tekniq opfordrer deres virksomheder til at indsende en kopi af lokalaftalerne, så regner jeg da ikke med, at der kommer en eneste sag ud af det, siger Max Meyer. - På den anden side synes jeg også, at det er på sin plads at sige, at vi mener det alvorligt med at få de lokalaftaler, og at det i givet fald kan ende med en sag i Arbejdsretten, hvis vi ikke får dem. Sådan er spillets regler i det faglige system, og så er den ikke længere.

Lokale aftaler ● I VVS-overenskomsten med Tekniq omhandler punkt 30 lokale aftaler. Her står blandt andet: Stk. 1: Skriftlige aftaler Alle lokale aftaler skal foreligge skriftligt. Stk. 2: Lokale aftaler uden organisationernes medvirken Lokale aftaler, der skal være skriftlige, kan aftales uden organisationernes medvirken. Stk. 3: Indgåelse af lokale aftaler Hvor der er valgt tillidsmand, indgås lokalaftaler med ham og virksomheden. Hvis der ikke er valgt tillidsmand, indgås lokalaftaler mellem virksomheden og de ansatte. Stk. 4: Udlevering af lokalaftaler Organisationerne kan på forlangende få aftalerne udleveret. Foto: Blik og Rør

Blik og Rør • 3 • 2011

5


Medlemmerne fik 5.000 behandlinger gennem sundhedsordningen i 2010:

Populær sundhedsordning Medlemmerne i Blik og Rør har for alvor fået øjnene op for mulighederne i PensionDanmark Sundhedsordning. Mere end hver niende af forbundets medlemmer benyttede sig af ordningen sidste år, hvor der blev givet næsten 5.000 forebyggende behandlinger. ● VVS’ere og skorstensfejere med pensionsordning i PensionDanmark har også en sundhedsordning, som giver fri adgang til behandlinger, hvis man har problemer og gener i led, muskler og sener på grund af arbejdet. Og medlemmerne i Blik og Rør er gode til at bruge ordningen, der kan forebygge, at små skavanker bliver til kroniske skader. I alt er knap 6.000 af forbundets medlemmer omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning. Af disse modtog 700 personer knap 5.000 behandlingerne hos enten fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut i løbet af 2010. - Tallene viser, at medlemmerne virkelig sætter pris på ordningen, som vi fik indført i overenskomsten i 2007. Samtidig viser antallet af behandlinger også noget om, at medlemmerne bruger sundhedsordningen til at forebygge, så små skavanker ikke udvikler sig til kroniske

Fakta om Pension Danmark Sundhedsordning

Arkivfoto: Søren Madsen

• Hurtig behandling - Garanteret behandling inden for fire døgn. I akutte tilfælde er du garanteret behandling inden for 24 timer. • Ingen lægehenvisning. Ingen begrænsning i antallet af behandlinger. • Behandlinger tæt på dig. Mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. • Bestil tid på pension.dk/sundhed eller ring 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8 og 21. • Telefonrådgivning. Bl.a. krisepsykologhjælp eller misbrugsrådgivning – Ring 7010 0806. Læs mere om sundhedsordningen, som på pension.dk/ sundhed.

6 Blik og Rør • 3 • 2011

skader, siger forbundssekretær Stig Søllested fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Kiropraktoren var mest populær Arbejdet som VVS’er og skorstensfejer er hårdt for kroppen, og besøg hos kiropraktoren var sidste år den mest anvendte behandlingsform blandt forbundets medlemmer. Således udgjorde kiropraktik hele 53 procent af behandlingerne. Massage og fysioterapi fulgte efter med hver 22 procent, mens zoneterapi blot udgjorde 3 procent af det samlede antal behandlinger. Fra den 1. marts er VVS- og skorstensfejerlærlingene også omfattet af sundhedsordningen. Læs mere på bagsiden.


Tvistighedsnævnet fandt fyring af voksenlærling for uberettiget. Firmaet har indbragt nævnets afgørelse til byretten. ● Et nordsjællandsk VVS-firma er dømt til at betale 50.000 kr. til en voksenlærling for uberettiget fyring. Men selv om den 30-årige VVS-lærling sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet vandt sagen i Tvistighedsnævnet, finder han overhovedet ingen grund til at juble. - Min uddannelse er jo krakeleret, siger Christian Rune Olsen. Han har to år tilbage af sin uddannelse som VVS- og energimontør, og det er endnu ikke lykkedes ham at finde et firma, hvor han kan færdiggøre sin uddannelse. - Det er en kold tid i VVS-branchen, så det er ikke let sådan lige at finde et nyt lærested, siger han til fagbladet Blik og Rør. Og han har ikke økonomisk mulighed for at færdiggøre uddannelsen i skolepraktik, da han er skilt og har barn, lejlighed og bil. Som voksenlærling fik han 125 kr. i timen. Som lønnen antyder, blev han længe anset for en rigtig god arbejdskraft i firmaet, og han havde da også brugbar erfaring med sig fra forskellige ufaglærte job, hvor han blandt andet havde monteret ventilationskanaler og svejset.

På kant Men i slutningen af andet læreår kom han på kant med firmaet sandsynligvis på grund af problemer med sin kæreste, som han nu er skilt fra. Det var i hvert fald firmaets forklaring i Tvistighedsnævnet. På grund af et stigende antal sygedage ville firmaet Haj VVS have Christian Rune Olsen til at komme med en mulighedserklæring fra hans læge, og gav ham en frist på syv dage. Da Christian meddelte, at han ikke kunne overholde den frist, fordi han først kunne få tid nogle dage senere, ville Haj VVS ophæve uddannelsesaftalen og indkaldte derfor til et lærlingemøde. På mødet, hvor Blik- og Rørarbejderforbundet og DS Håndværk & Industri deltog, endte det imidlertid med en advarsel, og firmaet indskærpede, at sygemeldinger skulle ske pr. telefon inden kl. 7 om morgenen. Knap to måneder senere ringede Christian til firmaet og meldte sig syg, men først kl. 8.33. Det fik firmaet til at gå i sort, og de skrev samme dag til Christian, hvor de kort og godt meddelte, at hans uddannelsesaftale var ophævet, og at han ikke skulle vise sig mere i firmaet.

Forstoppelse

Lærling jubler ikke over 50.000 kr. i erstatning:

Foto: Blik og Rør

Min uddannelse er krakeleret

I Tvistighedsnævnet forklarede Christian, at han i weekenden havde haft forstoppelse. Søndag aften havde han derfor ringet til lægevagten og havde hentet noget afføringsmedicin på apoteket. Derfor var han først faldet i søvn ved 4-5 tiden, og det var årsagen til, at han ringede for sent mandag morgen. Et firma kan kun berettiget opsige en uddannelsesaftale, såfremt en lærling misligholder sine forpligtelser væsentligt. Og et flertal i Tvistighedsnævnet fandt ikke med baggrund i Christians forklaring, at hans forsinkede sygemelding kunne karakteriseres som en væsentlig misligholdelse. Tvistighedsnævnet dømte derfor Haj VVS til at betale en erstatning på 50.000 kr. for en uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen. Til sammenligning får et firma nu 70.000 kr. for at tage en i lære. Haj VVS har indbragt Tvistighedsnævnets afgørelse til byretten. Blik og Rør • 3 • 2011

7


Efterlønnen til debat:

Massiv opbakning til protestmøde 5000 vrede og kamplystne tillidsfolk deltog i LO's protestmøde mod regeringens forslag om at afskaffe efterlønnen. ● Der var ellers kun bebudet 3000 fremmødte, da LO havde indkaldt til protestmøde den 2. februar. Men over 5000 tillidsfolk og menige medlemmer fra hele landet dukkede op i Odense Congress Center, hvor de under budskaberne ”Klar til kamp” og ”Nej til et skævt Danmark” gjorde det klart, at de ikke vil af med efterlønnen. - Det er ikke efterlønnen, der skal væk. Det er den borgerlige regering, der skal væk, lød det fra talerstolen, hvor LO-formand Harald Børsting og forbundsformændene Thorkild E. Jensen, (Dansk Metal), Dennis Kristensen (FOA), Poul Erik Skov Kristensen (3F) og Kim Simonsen (HK) argumen-

terede for bevarelse på efterlønnen. Også Blik- og Rørarbejderforbundet var stærkt repræsenteret til protestmødet i Odense. Heriblandt blikkenslager Henrik Roos, der fra talerstolen fortalte, hvordan hans krop er mærket efter 22 år slidsomme år i VVS-branchen. - Det var fantastisk at opleve den massive opbakning, der er fra hele landet til at bekæmpe regeringens forslag. Arrangementet var virkelig gennemført og vellykket, fortæller Henrik Roos om mødet i Odense, hvor de knap 5.000 fremmødte deltagere gjorde sig klar til den kommende valgkamp og debat om efterlønnen.

En slidt blikkenslager Fra talerstolen fortalte blikkenslager Henrik Roos, hvordan kroppen er mærket efter 22 slidsomme år i VVS-branchen.

Blikkenslager Henrik Roos høstede stort bifald for sin tale på protestmødet i Odense. Fagbladet Blik og Rør gengiver her talen fra den københavnske blikkenslager. ● Mit navn er Henrik Roos. Jeg er 38 år. Blikkenslager og VVSmontør. Og jeg kommer fra København. Jeg kom i lære som blikkenslager, da jeg var 16 år i ’89. Jeg har arbejdet i faget lige siden og altid været glad for det. De sidste 10 år har jeg været i samme firma. De sidste seks år har jeg været tillidsrepræsentant, og før det var jeg sikkerhedsrepræsentant. Jeg er blikkenslager af tredje generation. Så jeg har set, både på min familie og kollegaer, hvad det vil sige at være slidt ned efter et langt og hårdt arbejdsliv i mit fag. Og mit job er hårdt. Jeg arbejder på byggepladser. Der skal løftes tunge radiatorer og store rør, der skal køres

8 Blik og Rør • 3 • 2011

værktøj og materialer med trillebør, ofte ad dårlige og besværlige adgangsveje. Og træk og kulde er også noget af det, vi konstant er udsat for. Det slider på mit allervigtigste værktøj: Min krop. Og selv om jeg blot er 38 år, kan det mærkes, at jeg har været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 16 år. Mine fødder er det sidste års tid begyndt at gøre rigtig ondt. Når jeg vågner om morgenen, føles det som om jeg har sovet med for små sko på. Men i mit firma har vi en privat sundhedsforsikring. Men sundhedsforsikringen gav mig mulighed for en henvisning til et privathospital i Charlottenlund, hvor jeg kunne få tjekket mine fødder. Lægen kig-

Foto: Mikael Hjuler


Regeringen brugte forkerte tal i efterlønsplan Regeringen har brugt forkerte tal for, hvor mange, der vil være på efterløn, og hvor meget efterlønnen koster samfundet. Dermed sås der tvivl om, hvor meget staten vil spare ved at fjerne efterlønnen.

● Se hvad afskaffelse af efterlønnen betyder for din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i de fire postkort, som du har modtaget sammen med fagbaldet.

gede på mine fødder og tog en række røntgenbilleder. Er der forresten nogen af jer, der har set sådan nogle billeder af gennemlyste fødder? Ja, nu er jo ikke læge, så jeg kunne ikke se noget på de billeder, og dem, der har set mine fødder, vil give mig ret i, at de ikke er jordens kønneste! Nå, men beskeden fra lægen var klar: ”Det her problem ser man normalt hos folk, der er10 år ældre end dig”, sagde han. Og så var det lige jeg tænkte, at det var en smule ærgerligt at være 10 år foran alle andre. I hvert fald på dette område. For det er temmelig svært at undvære sine fødder. Efter en snak med lægen kom jeg ud i venteværelset. Her mødte virkeligheden mig. Venteværelset var fyldt med fine mennesker fra Charlottenlund. Fine mennesker, som alle var ankommet i store biler og med flotte pelsfrakker på. Selv var jeg kommet på cykel og i regntøj. Så var det, at det slog mig, at vi nok ikke lige lavede det samme til hverdag, Jeg har i hvert

fald aldrig prøvet at stå og løfte i den ene ende af en radiator på over 100 kg med en kollega i den anden ende, der er iført en dyr minkpels eller som har en Mercedes. Så det er nok grunden til, at jeg var 10 år foran dem. Mit arbejde er noget andet. Det er hårdt. Og det slider på kroppen – mit vigtigste værktøj, som jeg ikke kan skifte ud. Så kære venner. Det er derfor, jeg kommet her i dag. Det er nu, slaget skal slås. Ikke den dag, vi er slidt ned og udbrændte. Vi skal sammen tage kampen op. En kamp, der rækker helt ud i frokoststuen, i skuret eller i kantinen. Og gerne midt i frokosten. Helst lige inden tvivlerne får mad i maven. Så de kan genkende følelsen af træt og svag. Og når så jeres familier, børn, bekendte og kollegaer alle er overbeviste og kommet til fornuft – så tag dem i hånden, for vi skal ud og slås. Ikke kun for mig. Ikke kun for dig. Men for hele Danmark og vores kommende generationer. Vi har brug for efterløn. Og vi har råd til efterløn.

● Da regeringen for blot få måneder siden skønnede finansministeren, at der i 2030 ville være 121.000 på efterløn, hvis der ikke blev grebet ind. Men efter A-kassernes Samvirke har kigget nærmere på tallene, har Claus Hjort Frederiksen (V) nu nedjusteret tallet, så der blot vil være mellem 75.000 og 85.000 efterlønnere om 19 år, hvis der ikke ændres på de nuværende regler for efterløn. Den massive regnefejl har kæmpemæssig betydning for hele regeringens efterlønsreform, da regeringen dermed har overvurderet, hvor meget samfundet vil få økonomisk ud af at fjerne efterlønnen. Regeringen beskyldes nu fro at have pustet tallene kunstigt op. - Vi er da tilfredse med, at ministeren nu giver os ret. Men det er samtidig beskæmmende, at man har begrundet hele det voldsomme angreb på efterlønnen med oppustede tal, siger direktør Verner Sand Kirk fra A-kassernes Samvirke. - Først har man overdrevet antallet af efterlønsmodtagere. Så tegnede man et billede af sunde og raske efterlønnere. Man har forsøgt at skaffe sig et alibi for så groft et indgreb, mener Verner Sand Kirk. De ændrede tal har også fået oppositionspartierne på banen, som ønsker at få oplyst, hvilke forudsætninger det er, der har ændret sig, siden regeringen har ændret sit skøn. - Det rokker jo hele fundamentet under regeringens efterlønsreform. Det kæmpe problem, man talte om for bare to en halv måned siden, er pludselig blevet meget, meget mindre. Det er et bevis på, at regeringen har tegnet et helt forkert billede af efterlønnen, siger Morten Bødskov fra Socialdemokratiet.

Mød Blik og Rør på Facebook Bliv en del af Blik- og Rørarbejderforbundets netværk på Facebook, og få informationer om møder, kurser og øvrige medlemsaktiviteter via din egen profil.

Klik ind på www.facebook.com/blikroer Spred budskabet og anbefal Blik- og Rørs side på Facebook til dine arbejdskolleger. Vi glæder os til at se dig!

Blik og Rør • 3 • 2011

9


VK-regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen, stigende ledighed og forringelser af dagpengesystemet er blandt de politiske emner, som berører Blik og Rørs medlemmer forud for det kommende folketingsvalg.

Få information fra Blik og Rør i din mailboks Tilmeld dig Blik og Rørs Nyhedsbrev, og få flere informationer om møder, kurser og faglige aktiviteter direkte i din mailboks. ● Blik og Rørs Nyhedsbrev til forbundets tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter, akkordholdere m.m. udgives nu elektronisk. Derved spares der udgifter til porto, samtidig med at informationsmængden øges. Det er dog ikke den eneste fordel ved at udsende Nyhedsbrevet Blik og Rør som e-mail. Den elektroniske udsendelse betyder også, at alle medlemmer nu kan tilmelde sig som modtager af nyhedsbrevet. Det gøres på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk. Klik ind på menupunktet Nyheder, hvor du finder skemaet for tilmelding til Blik og Rør Nyhedsbrev. For at tilmelde sig Blik og Rør Nyhedsbrev skal du indtaste dit medlemsnummer, samt navn og e-mailadresse. Medlemsnummeret finder du på dit medlemskort (LO Plus kortet) eller på bagsiden af dit fagblad. I februar udkom Blik og Rør Nyhedsbrev to gange, hvor indholdet handlede om • Indsamling af lokalaftaler • VVS’ernes realløn er gået tilbage • 2x2 kurser for tillidsrepræsentanter • 50 millioner afsat til forebyggelsespakker • Årsmøde i Blik og RørUngdom • Tip fagbladet Blik og Rør Er du tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, akkordholder, medlem i klub eller afdelingsbestyrelse kan du også tilmelde dig Blik og Rør Nyhedsbrev ved at kontakte din kreds. Se kontaktoplysningerne på side 2.

10 Blik og Rør • 3 • 2011

● De seneste to år er ledigheden steget kraftigt, hvor især byggeriet er hårdt. Dagpengeperioden er halveret, og i lyset af den dårlige samfundsøkonomi varsler regeringen fortsatte besparelser og forringelser af velfærdssamfundet. Det skal der ændres på, og gennem kampagnen "Tag Danmark Alvorligt" flytter LO de politiske diskussioner ud på arbejdspladsen. I februar fik en række fynske VVS-arbejdspladser besøg af repræsentanter fra LO og Blik og Rørs kreds for Sydjylland og Fyn, og blandt VVS’erne var regeringens forslag om afskaffelsen af efterlønnen det mest aktuelle samtaleemne. Det gjaldt også hos det seks mand store sjak fra Bravida, der er i gang med at udvide skadestuen på Odense Universitetshospital. - Efterløn er noget, som berører os alle. Det er vigtigt, at den bliver bevaret, hvis vi skal arbejde helt til vi bliver 70, siger Dennis, mens der nikkes anerkendende rundt om bordet til duften af rundstykker og frisklavet kaffe. - Vi er alle sammen enige om, at det ville være dumt at afskaffe efterlønnen. Derfor skal vi også have en ny regering inden det hele køres i sænk, siger John, inden diskussionen om besparelser i sundhedsvæsenet tager over. - Alle skal have lige adgang til sundhedsvæsenet. Bare her på hospitalet skal der spares 400 stillinger, og det kan da kun betyde et dårligere sundhedsvæsen, lyder det fra sjak-

ket inden turen tages tilbage til byggepladsen.

Urimelige skattelettelser I Skt. Klemens lidt syd for Odense er Dansk Installationsteknik i gang med at renovere et plejehjem. Og igen var VK-regeringens ønske om afskaffelse efterlønnen det helt store samtaleemne blandt byggepladsens tre VVS’ere. - Det er urimeligt, at regeringen vil afskaffe efterlønnen. Jeg vil også gerne have muligheden for at komme på efterløn, når man er træt og nedslidt efter mange år på arbejdsmarkedet, siger Michael. De tre VVS’ere synes at VKregeringens politik handler for meget om nedskæringer, som oftest går ud over de dårligst stillede. - Deres politik handler kun om at spare. Personligt vil jeg hellere betale lidt mere i skat, og så beholde mange af de goder vi har nu, siger Erik, der samtidig langer ud efter VK-regeringens skattelettelser til de mest velbjærgede i samfundet.

Helt håbløst Afskaffelse af efterlønnen var også det hedeste debatemne blandt hos VVS’erne Thomas og Steffen, der var i fuld gang med at demontere rør i en krybekælder, da LO og Blik og Rør kiggede forbi. - Jeg har ondt i kroppen hver eneste dag, så en afskaffelse af efterlønnen vil da betyde noget for mig og mange andre håndværkere, siger Steffen.


Valgkampen flytter ud på arbejdspladserne:

Politisk debat i frokostpausen Afskaffelse af efterlønnen var det mest debatterede emne, da LO og Blik og Rør besøgte en række fynske VVS-arbejdspladser.

Vi er alle sammen enige om, at det ville være dumt at afskaffe efterlønnen. Derfor skal vi også have en ny regering inden det hele køres i sænk.

- John, VVS’er fra Bravida i Odense

Begge de to fynske VVS’ere er under 40 år gammel, og de kan derfor se frem til endnu 30 slidsomme år på arbejdsmarkedet, hvis VKregeringens får held til at afskaffe efterlønnen. - Det er helt håbløst. Jeg vil i hvert fald nødig kravle rundt nede i de her huller, når jeg bliver 65, siger Thomas, som også lader de senere års forringelser og nedskæringer få indflydelse, når krydset skal sættes ved det kommende folketingsvalg.

Foto: Søren Madsen Blik og Rør • 3 • 2011

11


VVS-overenskomsten med Tekniq Rådighedsvagt Vagttimer på hverdage 18,50 kroner pr. time. Vagttimer på søn-, hellig- og fridage 23,20 kroner pr. time. Den ugentlige betaling for rådighedsvagten kan ikke udgøre mindre end 926,05 kroner. Ved udkald udenfor rådighedsvagten, ydes der et særligt tillæg på 116,65 kroner pr. udkald.

Overarbejde Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags fastsatte timer, første og anden time er 35,20 kroner. Overarbejde fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørdage-søndage og helligdage: 98,75 kroner.

Forskudt arbejdstid Hvor dele af den forskudte arbejdstid sluttes efter kl. 18.00 frem til kl. 22.00 betales: 19,45 kroner. pr. time. Hvor dele af den forskudte arbejdstid ligger efter kl. 22.00 til kl. 06.00 betales: 38,05 kroner. pr. time.

Nye for V

Smudstillæg Kroner 8,50 pr. time, dog mindst 3 timer pr. dag.

Tillæg ved skiftende arbejdssteder (skurpenge) Tillæg ved skiftende arbejdssteder (tidl. Skurpenge) er steget og udgør nu dagligt 51,45 kroner pr. mand.

Minimalløn På minimallønsområdet, som VVS-overenskomsten hører ind under, er der selvfølgelig en minimalløn. Den er steget til 105,95 kroner i timen.

Fælles for begge overenskomster Udvidet forældreorlov

Ændret tillæg i Fjernvarmeprislisten Pr. 1. marts steg varmetillægget i Fjernvarmeprislisten til 14,11 kroner i timen. Rørprislisten, Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde forhøjes med 1,7 procent fra den 1. juli 2011.

12 Blik og Rør • 3 • 2011

Arkivfoto: Søren Madsen

Den 1. marts træder reglerne for den udvidede forældreorlov i kraft. Reglerne for den betalte forældreorlov udvides med 2 uger, så den nu er oppe på i alt 11 uger. Af disse uger er 4 uger øremærket faderen og 4 uger til moderen. I vores mandsdominerede fag, hvor normalt kun faderen arbejder i VVS-firmaet, betyder det, at han nu har mulighed for at tage 7 ugers betalt forældreorlov. Betalingen i forældreorloven er 135 kr. pr. time i forældrelovens første to uger. I den resterende periode er satsen 130 kr. pr. time.

Tjek din lønseddel

● Ændringerne i overenskomstens satser og tillæg træder i kraft fra starten af den lønperiode, hvori den 1. marts indgår. Der er derfor god grund til at gennemgå de sidste par måneders lønsedler, for at tjekke om, man har noget til gode.


Smedemesteroverenskomsten med DS Håndværk & Industri Godtgørelse ved afskedigelse Ved opsigelse efter 9 måneders ansættelse hæves fratrædelsesgodtgørelsen fra 1. marts i år til 8.160 kroner, såfremt vedkommende ikke har afslået genansættelse inden 4 uger. Godtgørelsen udbetales også, hvis vedkommende finder andet arbejde i 4-ugers perioden. Medarbejdere med over 3 års anciennitet i virksomheden er udover ovenstående beløb, fortsat sikret et tillæg på 2.100 kroner.

Hjemsendelse

e satser VVSerne En række satser og tillæg er hævet i Blik- og Rørarbejderforbundets overenskomster med Tekniq og DS Håndværk & Industri. Vi gennemgår her ændringerne, som trådte i kraft fra starten af den lønperiode, hvor 1. marts indgik.

Godtgørelsen ved hjemsendelse grundet manglende arbejde hæves, så den nu udgør 122,85 kroner i timen.

Rådighedsvagt Vagttimer på hverdage 18,50 kroner pr. time. Vagttimer på søn-, hellig- og fridage 23,20 kroner pr. time. Den ugentlige betaling for rådighedsvagten kan ikke udgøre mindre end 926,05 kroner. Ved udkald udenfor rådighedsvagten, ydes der et særligt tillæg på 116,65 kroner. pr. udkald. Det gælder fortsat, at rådighedsvagten aftales for mindst 7 sammenhængende dage ad gangen. Rådighedsvagten påbegyndes efter normal arbejdstids ophør og slutter ved normal arbejdstids begyndelse. Inden for en vagtperiode kan der aftales et mindre antal vagttimer. Omfatter rådighedsvagten mere end én ansat, skal tillidsmanden være med til at indgå aftalen.

Overarbejde: 1. og 2. time: 3. og 4. time: 5. og efterfølgende timer:

35,85 kroner pr. time 57,30 kroner pr. time 107,15 kroner pr. time

Tillæg ved skiftende arbejdssteder (skurpenge) Tillæg ved skiftende arbejdssteder (Skurpenge) er steget og udgør nu dagligt 51,45 kroner pr. mand.

Smudspenge Som alle andre satser hæves smudspengene 1,5 procent pr. 1. marts i år, og satsen er steget til 8,50 kroner pr. time.

Blik og Rør • 3 • 2011

13


14 Blik og Rør • 3 • 2011


Regeringen har nu lagt deres plan ”Energistrategi 2050” frem, men formentlig har et bredt energiforlig lange udsigter på grund af det forestående valg ● Der er mange grønne VVS-job i et nyt bredt energiforlig, men selv om regeringen nu omsider er kommet med deres udspil, som kaldes Energistrategi 2050, er der desværre nok ikke udsigt til, at partierne i Folketinget kan blive enige om noget som helst på denne side af et valg. Med fremlæggelsen af Energistrategi 2050 nåede regeringen akkurat dens eget mål om at fremlægge en energiplan inden udløbet af denne valgperiode. At Danmark skal blive uafhængig af fossile brændsler er alle efterhånden vist enige om. De fleste vil nok heller ikke være ret meget uenige i de forskellige indsatsområder, eftersom regeringens plan på de fleste felter også ligger op af Klimakommissionens anbefalinger. Derimod er der allerede nu kritiske røster til planen fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Socialdemokraterne SF og den øvri-

Energi er en forudsætning for et moderne samfund med vækst og velfærd. At der kommer strøm ud af stikkontakten og varme ud af radiatoren forekommer lige så naturligt som adgang til drikkevand og ren luft.

- Regeringens energiplan, Energistategi 2050

ge opposition mener, at regeringens plan er for uambitiøs, og at man ikke når målet, hvis tempoet i omstillingen ikke sættes op.

VE-baseret fjernvarme I regeringens 63 siders lange energiplan peges der på en række sandsynlige centrale elementer i et energi- og transportsystem, som er uafhængigt af fossile brændsler.

Energiplan set med VVS-briller

Foto: Blik og Rør

Overskrifterne på de centrale elementer er: et gennemeffektiviseret energiforbrug, elektrificering af varme, proces og transport, mere el fra vindkraft, effektiv udnyttelse af biomasseressourcer, udnyttelse af biomassen, solceller og bølgekraft som supplement, udbredelse af VE-baseret fjernvarme og individuel opvarmning samt et intelligent energisystem. I nogle af de andre varmeplaner, blandt andre Varmeplan Danmark, som fagbladet har omtalt, er en udbygning af fjernvarmen udset til at spille en væsentlig rolle. Sådan er det også i regeringens energiplan, hvor der står, at fjernvarmesystemerne giver mulighed for at indpasse store mængder fluktuerende vedvarende energi med relativt begrænsede investeringer.

Fortsat udnyttelse og udbygning af denne infrastruktur udgør et meget vigtigt element. Meget tyder på, at der er et betydeligt omkostningseffektivt potentiale for konvertering fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Udfordringen er at finde et fornuftigt snit mellem fjernvarmeforsyning og individuel forsyning ud fra en samlet teknisk og økonomisk betragtning.

Her og nu Fagbladet Blik og Rør har selvfølgelig læst hele regeringens energiplan med VVS-briller, og faktisk er nogle af de mest konkrete tiltag i planen netop på områder, der kan omsættes i grønne VVS-job. I det ene spor – kaldet omstillingssporet – omtales initiativer, hvor den fysiske omstilling kan

påbegyndes allerede i dag. Eksempler på dette er energieffektivisering af eksisterende bygninger og elektrificering af anlæg til opvarmning og proces. Mere konkret betyder det bl.a. at • energisparesatsen for den offentlige sektor skal skærpes fra 2012 • stoppe for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger fra 2012, og stop for installering af oliefyr i eksisterende bygninger fra 2017 • fremme initiativer for energieffektive varmepumper og solvarme • afsætte pulje til strategisk energiplanlægning i kommunerne for bedre udnyttelse af lokale ressourcer, herunder fjernvarme.

Blik og Rør • 3 • 2011

15


I løbet af blot fire uger er det lykkedes Kjeld, Peter og Dan at ændre kostvaner. Kombineret med motion har det givet de tre VVS’ere et samlet vægttab på hele 13,5 kg. ● Gennem et halvt år følger Dan Osterkrÿger, Kjeld Albretsen og Peter Egede Hansen projekt ”Sund på arbejde”, som PensionDanmark og en række patientforeninger står bag. Her vil de tre VVS’ere og de øvrige deltagere i projektet få en række redskaber, som hjælper dem til en sundere livsstil. I projektets første fire uger har deltagerne haft fokus på ændring af vaner og kost. En coach har givet gode og tips om, hvordan dårlige vaner ændres til gode vaner, og diætist har rådgivet om sund kost. Og de tre VVS’ere har taget rådene til sig, og efter blot fire ugers forløb, har de tilsammen tabt sig hele 13,5 kilo. - Indkøbene gav lidt udfordringer de første par uger, for det var jo nogle andre og sundere varer end jeg var vant til, der skulle i indkøbskurven. Men det går allerede meget bedre, fortæller Peter Egede Hansen.

Farvel til usund mad Fravalget af usunde madvarer er gået nemmere end forventet for Dan, Kjeld og Peter. Måltiderne morgen, middag og aften er blevet ændret, og usunde fornøjelser som slik, kage og sodavand er erstattet af frugt og grønt. - Jeg skulle da lige bruge et par uger til at få bugt med trangen til slik. Det fungerer godt i hverdagene, men det kan være svært ikke at spise for meget, når den står på

Følg tre VVS’eres kamp for en sundere livsstil:

Ændrede vaner og vægttab hjemlig hygge med familien i weekenden, siger Kjeld Albretsen. Og Dan Osterkrÿger kan godt genkende billedet af, at det er nemmere at holde fast i de gode vaner i hverdagene.

- Det er gået godt i hverdagene, hvor man jo også er på arbejde og spiser på faste tidspunkter. I weekenderne har jeg lidt sværere ved at holde mig fra mellemmåltiderne, fortæller Dan Osterkrÿger.

Motion og mere energi Udover ændrede kostvaner, er de tre VVS’ere også kommet i gang med at motionere. I forvejen spiller Dan spiller håndbold et par gange

Status efter fire uger Dan Osterkrÿger VVS’er hos Wicotec Alder: 46 år ● Har ændret sine daglige madvaner. Rundstykkerne om morgenen er erstattet med havregrød og indholdet i madpakken er blevet sundere. Desuden er de usunde mellemmåltider blevet droppet til fordel for lidt frugt. Dan kan tydeligt mærke, at den sundere kost giver mere energi. Samtidig har han tabt sig 2 kilo på fire uger.

16 Blik og Rør • 3 • 2011

Peter Egede Hansen VVS’er hos SIF-Gruppen Alder: 48 år ● Den daglige kost er lagt om. Slik og sodavand er fravalgt, og der er kommet sundere madvarer i indkøbskurven. Peter er startet på et løbeprogram, som han følger tre gange om ugen. Ved siden af spiller han også tennis to gange om ugen. De ændrede vaner har efter fire uger givet et vægttab på 8,5 kilo.

Kjeld Albretsen Ledig VVS’er Alder: 47 år ● Har ændret kostvaner og er begyndt at løbe hver anden dag. De usunde madvarer er fravalgt til fordel for mere frugt og grønt. Det har givet mere energi, men Keld synes selv, at han sommetider har en tendens til at spise for meget. Alligevel har han tabt tre kilo i løbet af fire uger.


Tid til eftersyn på pensionen I løbet af den kommende måned modtager medlemmerne i Blik- og Rørarbejderforbundet deres årlige pensionsoversigt. Det er en god anledning til at få tjek på pensionen.

Efter hjælp fra sundhedskonsulent Lisbeth Gamborg har Dan Osterkrÿger (th.), Peter Egede Hansen og Kjeld Albretsen fået bugt med dårlige kostvaner.

● Når den årlige pensionsoversigt dumper ind ad brevsprækken, er det en rigtig god idé at lave dit eget lille pensionstjek. Måske er der fejl i indbetalingerne, eller også er der sket ændringer i din livssituation, som måske betyder, at du gerne vil forsikres anderledes end hidtil. Pensionsoversigten giver først og fremmest et godt overblik over lige netop din pensionsordning. Her kan du se, hvad du har indbetalt i 2010, hvor meget du har sparet op, og hvordan du og din familie er sikret ved kritisk sygdom, førtidspension og død. Oversigten viser også, hvad du kan forvente at få udbetalt, når du engang går på pension.

Tilpas din egen pension Foto: Magnus Kitten

Om projekt ”Sund på arbejde” ● Projekt ”Sund på arbejde”, løber over et halvt år, hvor deltagerne får en række redsakber til at ændre livsstil. Temaerne er vaner, kost, nedslidning, rygning, stress, motivation, motion og træning. På det første møde i januar fik hver deltager målt blodtryk, blodsukker, kolesterol og talje. Konditallet, fedtprocenten og den såkaldte BodyAge blev også udregnet. Når projektet slutter i juni, testes deltagerne igen, og tallene skulle gerne vise forbedringer for hver enkelt deltager.

Pensionsoversigten er også en oplagt anledning til at tjekke, om pensionsordningen stadig passer til de behov, som du og din familie har? Du kan tilpasse dine forsikringer, så de passer til netop dine behov. Du kan vælge at hæve eller sænke det beløb, du får udbetalt ved førtidspension, visse kritiske sygdomme og død. For eksempel vil dine efterladte typisk få udbetalt minimum 500.000 kr., hvis du dør før pensionsalderen. Men det kan for eksempel være en god ide at ændre mindstebeløbet, hvis du køber bolig, får børn, bliver gift eller skilt.

Det kan du tjekke i pensionsoversigten om ugen, men han ønsker at supplere med noget andet. - Jeg vil gerne dyrke noget mere motion, og jeg overvejer derfor at melde mig ind i et motionscenter, siger den 46-årige VVS’eren, der er ansat hos Wicotec. De samme overvejelser har Kjeld, som i mellemtiden har fundet kondiskoene frem. De luftes et par gange om ugen, hvor han løber 3 til 4 kilometer. Også Peter er begyndt at løbe tre gange om ugen, selv om han i forvejen spiller tennis to gange hver uge.

De ændrede kostvaner og den øgede motion giver ikke alene et vægttab. De tre VVS’ere kan også mærke, at ændringerne giver dem mere energi i hverdagen. Og det hjælper på motivationen, hvis sulten efter slik og andre usunde madvarer bliver stor. - Forleden var jeg lige forbi tanken. Men selv om jeg blev fristet, havde jeg kun to kildevand med ud af butikken. Det har jeg aldrig prøvet før, og det er da en succesoplevelse, som giver en ekstra tilfredsstillelse. Nu skal jeg bare holde stilen, siger Peter Egede Hansen.

● Er der indbetalt det rigtige pensionsbidrag fra de arbejdsgivere, du har haft i 2010. Hvordan er du og din familie forsikret? Hvis du f.eks. er blevet gift, skilt eller har fået børn, så kan det være en god ide at se, hvad der bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du går på pension. Hvem får pengene, hvis du dør, inden du går på pension? Hvad er der indbetalt til ordningen, og hvad kan du forvente at få udbetalt som pensionist?

Blik og Rør • 3 • 2011

17


Ny håndbog for arbejdsmiljøet i bygge og anlæg Håndbogen, der giver svar på næsten alle spørgsmål om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægbranchen, er kommet i en opdateret version. ● Formatet er nyt og handy, og indholdet er også piftet op i den nyeste udgave af Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg. Bogen indeholder den nyeste viden på området og henvender sig til både arbejdsmiljørepræsentanter og andre, som har med arbejdsmiljø og sikkerhed at gøre i bygge- og anlægsbranchen. Det er en vejledning om, hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges. Håndbogen er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg med faglig bistand fra Arbejdstilsynets eksperter inden for bygge og anlæg. Blandt indholdet kan nævnes kapitler om arbejdsmiljøloven og -organisatio-

nen, sikkerhed i byggeriet, stilladser og andre tekniske hjælpemidler i højder, transportredskaber, maskiner, stoffer og materialer, arbejdspåvirkninger og personlige værnemidler. Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg er både kommet i en trykt og i en elektronisk udgave. Begge udgaver kan bestilles via Arbejdsmiljøbutikkens hjemmeside. Du kan også finde den senest opdaterede håndbog på www.bar-ba.dk, hvor den kan downloades gratis. Her er det også muligt at hente branchearbejdsmiljørådets øvrige materialer om arbejdsmiljø.

● Den nye håndbog i trykt form kan bestilles via Arbejdsmiljøbutikken, Videncenter for Arbejdsmiljø tlf. 39 16 52 30 eller på deres hjemmeside www.arbejdsmiljobutikken.dk Bogen koster 50 kroner, men kan også downloades som PDF på www.bar-ba.dk

18 Blik og Rør • 3 • 2011


PG Plast & Trading Allan Stampe Toustrup Stationsvej 38 8472 Sporup 19. januar 2011

Feriegaranti optaget Følgende firmaer er blevet optaget, enten i DS Håndværk & Industri, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.  Kreds Nord-Midtjylland Gl. Bedsted Industri ApS Tom Pallisgaard Jensen Vestervigvej 126 7755 Bedsted Thy 10. januar 2011 Nordisk Folkecenter for VE Preben Maegaard Kammersgaardsvej 16 7760 Hurup Thy 21. januar 2011

Tiset VVS Hans Henrik Hansen Tisetvej 11 8355 Solbjerg 1. januar 2011  Kreds Sydjylland-Fyn Middelfart VVS A/S Bogensevej 11 5500 Middelfart 1. januar 2011

Dansk Sprinkler Teknik ApS Freddy Raeder Eskørgyden 8 5592 Ejby 1. januar 2011 Welcon A/S Jens R. Pedersen Svindbækvej 1 7323 Give 20. januar 2011 Pro-Pibe Support Jon Vørts Lundevej 10 6705 Esbjerg Ø 6. januar 2011

CH VVA ApS Søren Malta Harbo Højlundsparken 97 8355 Solbjerg 31. januar 2011

Bovlund ApS Christian Funk Pedersen Bovlund Bjergvej 20 6535 Branderup J 3. januar 2011

Dahlitevh A/S Søren Dahl Larsen Kertemindevej 48 8940 Randers SV 26. januar 2011

Christian Steel Design Christian Frandsen Ronesbanke 15 4720 Præstø 5. januar 2011 A+ Varme, Teknik & VVS ApS Torben Jensen Bygvej 13 4040 Jyllinge 1. februar 2011 Ecowind A/S Carsten Kock Mestervangen 18 3220 Græsted  Kreds København Lat Enterprise ApS Fruebjergvej 3 2100 København Ø 1. januar 2011

Lars Vilstrup Oliefyrsservice Lars L. Vilstrup Gl. Sognevej 16 5771 Stenstrup 3. januar 2011

Voerså VVS & Kloak ApS Mikael Nielsen Holtbjergvej 13 9330 Dronninglund 27. januar 2011

Gram Vakuum Teknik ApS Jesper Gram Frichsvej 13 8464 Galten 27. januar 2011

 Kreds Sjælland - Bornholm

Hi Maskinfabrik ApS Jan Larsen Damgade 79 6400 Sønderborg 1. februar 2011

Feriegaranti ophørt I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.  Kreds Nord-Midtjylland Bygningsrenovering Kurt Jensen Bollegade 65 9330 Dronninglund 31. december 2010 Rustek René Ramsdahl Bjørnevej 3 7800 Skive 8. december 2010 Gl. Bedsted Industri A/S Vestervigvej 126 7755 Bedsted Thy 31. december 2010 Holger Randers A/S Holger randers Haraldsvej 24 8960 Randers SØ 31. december 2010

Kurt Jensen VVS v/ Holger Randers Haraldsvej 24 8960 Randers SØ 31. december 2010 Venair A/S Jegstrupvej 4 7800 Skive 31. december 2010

Arkivfoto: Søren Madsen

Subc Equipment A/S Flemming M. Schou Energivej 134 8420 Knebel 18. januar 2011

 Kreds Sydjylland - Fyn Fanø VVS ApS Erik Olesen Landevejen 43, Sønderho 6720 Fanø 31. december 2010 VVS Ekspressen ApS Fynshovedvej 292 5380 Dalby 31. oktober 2010 Kenneth Nielsen VVS ApS Nyvej 6 5492 Vissenbjerg 31. marts 2011 Promecon A/S Kongens Kvarter 51 7000 Fredericia 31. december 2010 Storm & Co. ApS Jens Storm Smedemestervej 1 5600 Faaborg 31. december 2010 SK Stål & Marineservice ApS Steen Phillipsen Næsvej 1 5610 Assens 31. december 2010  Kreds Sjælland - Bornholm Møns VVS ApS Kostervej 19, Lendemark 4780 Stege 31. marts 2011 Ryttergaard VVS ApS Jacob Ryttergaard Thyherredvej 23 4500 Nykøbing Sj. 18. januar 2011 Jægerspris Finmekanisk Værksted ApS Sportsvej 2 3630 Jægerspris 31. december 2010

Regeringen blokerer for ID-kort til byggepladserne Selv om både fagbevægelsen og arbejdsgiverne ønsker et "kørekort til byggepladsen" for at dæmme op for de mange arbejdsulykker i branchen, så mener beskæftigelsesminister Inger Støjberg, at ordningen er en dårlig idé. ● Da hele den danske byggebranche var samlet til konference om bekæmpelse af arbejdsulykker i sommeren 2009, var parterne enige om at, at et ID-kort også kaldet "kørekort til byggepladsen" var en af løsningerne på problemet med de mange arbejdsulykker i branchen. Men den plan kan de tilsyneladende godt droppe. For beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) mener, at kortet formentlig strider mod reglerne i EU. Og at der forsat ikke er vægtige grunde til at indføre kortet. Det skriver hun i et svar til medlemmerne af arbejdsmarkedsudvalget i Folketinget. - Vi mener stadig, at det er tvivlsomt, at det strider mod EU-regler. Der er blandt andet en lignende ordning i Irland, siger Lars Vedsmand, der arbejdsmiljøkonsulent i BATkartellet. Forslaget kom i spil i maj 2009, hvor både arbejdsgivere og -tagere mødtes i en skurvogn på Rådhuspladsen for at finde løsningen på det dårlige arbejdsmiljø i branchen. På det tidspunkt var det seneste årstal fra 2007, og det viste, at der officielt var over 5.700 arbejdsulykker i byggebranchen – heraf 700 alvorlige.

Blik og Rør • 3 • 2011

19


20 Blik og Rør • 3 • 2011


Medlemstilbud til lærlingene i Blik og RørUngdom:

Skal du med til ræs? Har du hang til hurtige biler, fest og farver? ● Så tag med Blik og RørUngdom til DHB 2011, hvor spejlblanke inderskærme, forkromede motorblokke, sprøde V8’er brøl, tæt røgudvikling fra dækafbrænding og ikke mindst 20.000 feststemte tilskuere sikrer dig en forrygende cocktail af oplevelser. DHB 2011 løber af stablen fra 3. til 5. juni på Flyevstation Vandel, som ligger mellem Vejle og Billund. Og igen i år har Blik og RørUngdom sammen med lærlingene i Dansk Metal, El-forbundet og Malerforbundet stablet en rigtig fed VIP-camp på benene, som byder på endnu større fester med billige drikkevarer og live musik. Billetten kan købes til nedsat pris i Blik og RørUngdoms webshop. Og med i prisen får du adgang til at slå dit telt op på den lukkede lærlinge-camp, bedre bad og toiletforhold samt mad to gange om dagen.

Tag en ven med Som medlem i Blik og RørUngdom kan du købe billet til DHB 2011 til

Køb din billet på www.blikroer.dk ● Klik ind på ”Ungdom” og find linket til webshoppen inder ”DHB 2011”. For at købe billet på webshoppen skal du bruge dit medlemsnummer for at oprette dig som bruger af siden. Medlemsnummeret findes på dit medlemskort (LO Pluskortet) eller på bagsiden af dit fagblad.

Foto: Blik og Rør

medlemspris, som er på kun 525 kroner. Billetten inkluderer adgang til alle aktiviteter på DHB samt to gange morgen- og aftensmad i campen. Dertil kommer gratis VIP campering og parkering. Du har desuden mulighed for at tage en god ven med til DHB. Når du køber din billet kan du samtidig

købe én gæstebillet til 650 kroner, som naturligvis giver adgang til de samme fordele og privilegier. Bemærk, at der ved køb af billet skal betales et ekspeditionsgebyr på 20,00 kroner pr. billet, samt forsendelse.

Lærlinge mødes fra hele landet Der bliver tryk på kedlerne, når landets VVS og skorstensfejerlærlinge holder årsmøde i Svendborg. ● Deltagerne på Blik og RørUngdoms årsmøde får nok at se til, når de senere på måneden samles til en hektisk weekend i Svendborg. Programmet er tæt pakket med masser af faglige og sociale aktiviteter. Årsmødet har i de seneste mange år tiltrukket masser af lærlinge til et hårdtslående mix af faglig snak, fællesskab, fodbold, fest og farver. Som noget nyt kan deltagerne tilmelde sig nogle workshops i løbet af weekenden, hvor de kan blive klogere på arbejdsmiljø, faglige rettigheder og eller andre af de problemer, lærlingene typisk møder i dagligdagen. I løbet af weekenden kigges der tilbage på det seneste års aktiviteter i Blik og RørUngdom, som også skal have valgt et nyt landsudvalg. Og endelig skal det også afgøres, hvem der vinder Blik og RørUngdoms mesterskab i indefodbold. Igen i år holdes årsmødet på Svendborg Vandrerhjem. Det starter fredag aften den 18. marts og kører lige til søndag formiddag den 20. marts.

Blik og Rør • 3 • 2011

21


Rød plan for flere lærepladser S og SF vil indføre klausuler, så kun firmaer med lærlinge kan udføre opgaver for det offentlige. Det vil hjælpe de mere end 7000 unge, som lige nu mangler en praktikplads. ● Efter københavnsk forbillede ønsker S og SF, at det kun er virksomheder med et vist antal lærlinge, der kan udføre opgaver for det offentlige. Samtidig ønsker de to partier at tilbageføre de 500 millioner kroner, som regeringen snuppede fra uddannelsesområdet i forbindelse med genopretningspakken. Ordningen vil både være en hjælpende hånd til de mange unge, som lige nu mangler en praktikplads, ligesom den fremover vil gøre udbuddet af praktikpladser

mindre afhængig af de økonomiske konjunkturers op og nedture. - Det er det eneste rigtige at gøre, som tingene ser ud i øjeblikket. Lige nu mangler flere hundrede elever fra VVS-uddannelsens grundforløb en praktikplads, og det er ikke rimeligt, at de ikke kan gøre deres uddannelse færdig, siger forbundssekretær Kim Fusager Balle fra Blik- og Rørarbejderforbundet. På landsplan mangler mere end 7000 unge en praktikplads, og indsatsen for flere lære- og praktik-

Planen fra S og SF

Arkivfoto: Søren Madsen

pladser er derfor akut. - Det er møgærgerligt at så få virksomheder tager deres uddannelsesansvar alvorligt. Derfor er det nødvendigt at politikerne griber ind, så vi ikke taber en hel generation af unge på gulvet, siger Kim Fusager Balle. Ifølge forslaget fra S og SF skal reglerne gælde for både stat, regioner og kommuner. Og med mange planlagte bygge- og reparationsprojekter af havne, motorveje, bygninger og modernisering af togstationer inden for det offentlige, kan der sikres mange lærepladser gennem ordningen.

● Den økonomiske krise rammer de unge hårdt. Det vil S og SF ændre på gennem planen ”De unge skal med”, som peger på løsningsforslag for fire store udfordringer: • Over 7.000 unge mangler praktikplads. S og SF vil skaffe nye praktikpladser, så alle får en reel mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. • Mere end 200.000 unge får ikke en uddannelse. S og SF vil give flere adgang til uddannelse og mindske frafaldet. • Omkring 60.000 unge er berørt af arbejdsløshed. S og SF vil skabe nye jobs – ikke mindst målrettet nyuddannede. • Manglende sammentænkning af uddannelse og vækst. S og SF vil nytænke uddannelserne, så de understøtter fremtidens vækst. Uddannelse er nøglen til, hvad vi skal leve af i fremtiden.

s a-kasse GGratis e til lærlinge l

i l b ud t s m e l Me d li nge ne t i l lær o g i Bl i k om d RørUng

Er du lærling og medlem af Blik og RørUngdom kan du nu få et gratis medlemskab i a-kassen. Dermed er din økonomi sikret, hvis du ikke har job, når læretiden er forbi.

Medlemskab af en a-kasse er den bedste måde at sikre din økonomi i tilfælde af ledighed. Har du været medlem i a-kassen i mindst et år, kan du få dagpenge allerede fra den første dag som ledig, når læretiden er forbi. Du kan gratis blive medlem af a-kassen, hvis: •Du er lærling i Blik og RørUngdom og mellem 18 og 30 år. •Du er i lære hos en arbejdsgiver, som betaler dig løn. Skolepraktik betragtes ikke som uddannelse med løn. •Du ikke har bijob eller andre indtægter end din lærlingeløn.

Få mere at vide om gratis a-kasse i din kreds, hvor du også kan melde dig ind i a-kassen. 22 Blik og Rør • 3 • 2011


Lærlingesiden Mere i løn til lærlingene:

Få tjek på din lærlingeløn Lærlingenes satser og tillæg steg den 1. marts 2011. Se her, om du har noget til gode.

VVS-lærlinge ● VVS-lærlingenes løn steg den 1. marts og minimumssatsen på de forskellige løntrin er nu: 1. læreår . . . . . . . . . kr. 56,85 pr. time 2. læreår . . . . . . . . . kr. 65,55 pr. time 3. læreår . . . . . . . . . kr. 82,65 pr. time 4. læreår . . . . . . . . . kr. 94,10 pr. time Voksenlærlingenes mindsteløn er også steget, og skal være på mindst 105,95 kroner i timen.

Overtidsbetaling Når lærlinge over 18 år (lærlinge under 18 år må ikke arbejde over) udfører overarbejde er minimumssatsen: Første og anden time 35,20 kr. pr. time Tredje time og efterfølgende timer 76,90 kr. pr. time

Smudstillæg Alle lærlinge skal have smudstillæg ved smudsigt arbejde, og der betales for mindst tre timer pr. dag. Smudstillægget er 8,50 kr. pr. time.

Rustfaste industrimontører

Arkivfoto: Søren Madsen

● VVS-lærlinge med speciale som rustfaste industrimontører følger nogle andre lønsatser, da de er omfattet af overenskomsten med Dansk Industri. Mindstebetalingen for elever med uddannelsesaftale som rustfast industrimontør er fra 1. marts 2011: 1. læreår . . . . . . . . . kr. 60,25 pr. time 2. læreår . . . . . . . . . kr. 68,35 pr. time 3. læreår . . . . . . . . . kr. 73,40 pr. time 4. læreår . . . . . . . . . kr. 84,90 pr. time Over 4. læreår . . . . kr. 106,00 pr. time

Skorstensfejerlærlinge ● Lærlingene i skorstensfejerfaget er steget i løn, og fra 1. marts er ugelønnen: Ugeløn for lærlinge i provinsen 1. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 1.981,55 2. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 2.642,10 3. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 3.302,59 4. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 3.963,10 Ugeløn for lærlinge i Københavns omegn 1. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 2.150,68 2. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 2.867,57 3. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 3.584,46 4. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 4.301,35 Ugeløn for voksenlærlingene i provinsen 1. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 4.425,46 2. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 4.491,52 3. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 4.557,57 4. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 4.623,62 Ugeløn for voksenlærlingene i Københavns omegn 1. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 4.803,18 2. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 4.874,86 3. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 4.946.55 4. læreår . . . . . . . . . . . . kr. 5.018,24

Tjek din lønseddel ● De nye lønsatser og tillæg for lærlinge gælder fra den lønperiode, hvori den 1. marts indgår. Der er derfor god grund til at gennemgå de sidste par måneders lønsedler, for at se om, hvor meget man har til gode.

Blik og Rør • 3 • 2011

23


Nu bliver alle lærlinge omfattet af sundhedsordningen:

Gratis massage til lærlingene Lærlinge i VVS- eller skorstensfejerfaget er nu sikret gratis behandling hos enten kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør. ● Blik- og Rørarbejderforbundet har ved den seneste overenskomst sikret lærlingene en sundhedsordning. Derfor kan Blik og RørUngdom nu tilbyde lærlinge, der er i lære i VVS-faget eller som skorstensfejer en sundhedsordning, som giver adgang til behandling hos en kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller en massør. De fleste lærlinge døjer ikke med ondt i ryggen, ødelagte knæ eller skrøbelige fingre. Men det kan være slidsomt at arbejde i enten VVS- eller skorstensfejerbranchen, og skavankerne kan komme, hvis man ikke passer på arbejdslivets vigtigste værkstøj – nemlig kroppen. Her er sundhedsordningen en god hjælp, og det gælder både forebyggelse eller når skavankerne skal afhjælpes. Telefonisk rådgivning i emner som krisepsykologhjælp, misbrugsrådgivning og vejledning om behandlingstilbud i det offentlige sundhedsvæsen er også en del af sundhedsordningen.

Sådan bruger du sundhedsordningen ● Hvis du er i lære i et firma, som er medlem i arbejdsgiverorganisationen Tekniq, kan du bestille tid til behandling på telefon 70100806 eller ved at gå ind på www.pensiondanmark.dk Hvis du er i lære i et firma, der er medlem i arbejdsgiverorganisationen DS Håndværk og Industri, kan du bestille tid til behandling på telefon 70332050 eller ved at gå ind på www.industrienspension.dk/sundhed Hvis du er i lære i et firma, der er medlem i arbejdsgiverorganisationen Skorstensfejerlauget, kan du bestille tid til behandling på telefon 70100806 eller ved at gå ind på www.pensiondanmark.dk Hvis du er i lære i et firma, som enten har en tiltrædelsesoverenskomst med Blik og Rør eller ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, kan du bestille tid til behandling på telefon 70100806 eller ved at gå ind på www.pensiondanmark.dk * VVS-lærlinge med speciale som rustfast industrimontør er ikke omfattet af sundhedsordningen.

24 Blik og Rør • 3 • 2011

Lærlinge får også en forsikring ● Udover en gratis sundhedsordning får lærlingene i VVSog skorstensfejerbranchen også en forsikring. Dækningen er en skattefri udbetaling på 100.000 kr. ved henholdsvis førtidspension, kritisk sygdom og dødsfald. For VVS-lærlinge med speciale som rustfast industrimontør er betingelserne en smule anderledes. De har også adgang til en årlig invalidesum på 60.000 kroner, ligesom den skattefri udbetaling ved dødsfald er på hele 300.000 kroner. Til gengæld har de rustfaste industrimontører ikke en sundhedsordning, som giver adgang til behandlinger hos enten kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør.

Blik og Rør - Marts 2011  

Fagbladet Blik & Rør er Blik- og Rørarbejdeforbundets medlemsblad. Bladets primære målgruppe er forbundets medlemmer, som er langt den størs...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you