Blik & Rør - nr. 5, 2016

Page 1

FAGBLADET

NR. 5 - 2016

SYG LOKALAFTALE UNDERKENDT UDEN SOD PÅ KOSTEN VVS-HJÆLP TIL NEPAL

MED PÅ JOB:

BROEN MOD VEST

TES T

Hvilk e øre p er be ropper dst?

1


N

Y

H

ED

PINE

- det sikre valg

www.damixa.dk

VA

De nye PINE-armaturer fra Damixa er med det tidssvarende og tidløse design et godt valg på alle måder. Serien imødekommer nogle af de mest afgørende faktorer for valg af armaturer. Den er økonomisk og miljøvenlig og samtidig i god kvalitet og godt dansk design. Alle armaturerne er udviklet med den varmtvandsbesparende funktion koldstart, og der kan opnås en besparelse på op til 30 % på energiforbruget.

R

M

T

VA N

D

KOLDT

VA N

D

!


INDHOLD 04

Kort nyt I kredsene er der sat nye ansigter på nye faglige medarbejdere til at servicere kollegerne.

12

08

Dom gennemhuller syg lokalaftale Fredensborg VVS brød overenskomsten med forkert sygeløn. Det fastslår en principiel kendelse, som Blik- og Rørarbejderforbundet har vundet i Arbejdsretten.

TEST AF ØREPROPPER Der var mindst én skuffelse i puljen, da Fagbladet Blik & Rør fik testet ørepropper til ørene.

10

VVS-hjælp til nepal Tre VVS-lærlinge og en faglærer udvikler VVS-uddannelsen i Nepal og styrker genopbygningen efter sidste års voldsomme jordskælv.

16

7 om asbest Selvom asbest har været forbudt siden midten 1980’erne, er der stadig stor risiko for at blive udsat for det farlige asbeststøv i forbindelse med arbejdet som VVS’er.

23

Sundhedsordning VVS'er brugte sundhedsordningen og fik ordnet problemerne med skulderen.

24

Kick-start Et netværkskursus har givet nyt liv og inspiration til det faglige arbejde i Randers afdeling.

18

26

32

Godt arbejde To nordsjællandske VVS-lærlinge med godt håndelag viser gerne deres flotte skoleopgaver frem.

BROEN MOD VEST

INGEN SOD PÅ KOSTEN

I et hus i Kolding arbejder VVS´er Markus Honrado Brodersen med at skifte alle rør og VVS-installationer i et hus fra 1950.

Rensning af ventilationsanlæg vinder frem i skorstensfejerbranchen. På nyt kursus kan skorstensfejerne lære rensning af forskellige typer ventilationsanlæg.

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktør: Allan Guldberg (DJ) Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Diana Kirk Tlf. 7610 1157, dki@rosendahls.dk

Design og produktion: KLS Grafisk Hus A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506. ISSN 0907-7243.

42

Formanden har ordet Nej tak til øget pensionsalder.

34

Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange Godt nytår fra årligt, og næste gang er forbundsformanden den 2. september 2016. Forsidefoto: Ulrik Jantzen

3


KORT NYT NYE FOLK I KREDSENE I Kreds Nord-Midtjylland er der skiftet to mand ud i besætningen. Kredsens mangeårige formand, Finn Guldbech, har valgt at på efterløn fra den 31. august. Thomas Christensen bliver ny formand i kredsen, mens Thomas Kiel blev valgt som ny faglig medarbejder på kredsens repræsentantskabsmøde. Thomas Kiel får blandt andet ansvaret på lærlingeområdet og starter i jobbet til august. Kredsen har også fået ny opmåler. På et ekstraordinært kredsrepræsentantsskabsmøde blev Jan Henriksen valgt som ny opmåler, og han startede allerede i sit nye job i starten af juni. Som opmåler afløser han Esben Malling, der har søgt nye udfordringer som opmåler/faglig medarbejder i Kreds

Jan Henriksen er ny opmåler i Kreds Nord-Midtjylland.

Sjælland/Bornholm, hvor han afløser Jon Mejlstrup.

Esben Malling er skiftet til Kreds Sjælland-Bornholm, hvor han er startet som opmåler og faglig medarbejder.

Repræsentantskabet har valgt Thomas Kiel som faglig medarbejder i Kreds Nord-Midtjylland.

EKSTRA LØNTRIN TIL EUX-LÆRLINGE Blik- og Rørarbejderforbundet og Tekniq har aftalt et ekstra løntrin for EUX-lærlinge i VVS-overenskomsten. EUX-lærlingene har en uddannelse, som varer 4 år og 9 måneder, da de både får en erhvervsuddannelse og en studentereksamen i samme uddannelse.

VÆKST I LÆRLINGEINDTAGET I årets første tre måneder blev der indgået 219 lærlingeafta-

Pr. 1. marts 2016 udgør lønnen på det sidste løntrin for EUX-lærlinge 114,25 kroner i timen.

ler på VVS-området. Det svarer til en stigning på 24 procent i forhold til samme periode sidste år. Desværre har det øgede indtag ikke samme effekt på den

Arbejdsmiljøhåndbogen er blevet opdateret

samlede bestand af lærlinge i branchen. Med udgangen af

Branchemiljørådet for bygge og an-

marts havde 1447 en lærlingeaftale, hvilket blot svarer til en

læg har opdateret deres håndbog,

stigning på 1 procent.

som giver dig masser af gode råd og viden om, hvordan du sikrer et godt

Dermed lader det til, at hovedparten af de indgåede lærlingeaftaler blot er erstatning for lærlinge, som er blevet udlært.

arbejdsmiljø i byggebranchen. Håndbogen giver dig vejledning

Antallet af korte uddannelsesaftaler er også steget. Hele

om, hvad der er god praksis, når

37 procent af de indgåede aftaler i årets første tre måneder

du og dine kollegaer arbejder med

er af kort varighed. Væksten i korte aftaler betyder, at hver

sikkerhed og sundhed på arbejds-

femte VVS-lærling i branchen, ikke har en uddannelsesaftale,

pladsen. Den henvender sig til alle

som gælder den samlede læretid.

virksomheder og medarbejdere, som er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

4


Kampagne skal tiltrække flere til VVS-branchen

EJER BÅDE VINDMØLLER, EJENDOMME OG SYGEHUSE Den pensionsopsparing, som Blik- og Rørarbejderforbundet har forhandlet ind i medlemmernes overenskomst, investeres ikke bare i aktier og obligationer. Også vindmøller, ejendomme og sygehuse er blandt investeringerne. Som VVS'er eller skorstensfejer sparer man hver måned penge op til pensionsalderen. I alt er der sparet mere end 320 milliarder

Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejds-

kroner op i medlemmernes pensionsselskaber, PensionDanmark og

givere i Tekniq har iværksat en landsdæk-

Industriens Pension. Opsparingerne vokser støt, og den store formue

kende markedsføringskampagne for at få

betyder, at pensionsselskaberne er storinvestorer på globalt plan.

flere dygtige unge til at tage en VVS-energiuddannelse. Markedsføringskampagnen på Facebook er rettet mod de unge. Kampagnen

SNUBLEULYKKER KOSTER SYGEDAGE I BYGGERIET

har til formål at skabe opmærksomhed om uddannelsen på de sociale medier og gøre flere dygtige unge interesserede i at væl-

Snublen på jobbet er skyld i mere end hver femte

ge en VVS-energiuddannelse.

alvorlige arbejdsulykke inden for bygge og anlæg. Det viser ny opgørelse fra Arbejdstilsynet, der nu

Markedsføringskampagnen understøt-

sætter gang i kampagne.

tes af en helt ny hjemmeside ”vvs-energi-

Hvert år kommer over 200 ansatte i bygge- og

uddannelsen.dk”, som bliver VVS-energi-

anlægsbranchen alvorligt til skade på jobbet,

uddannelsens nye permanente platform.

fordi de falder, glider eller snubler. Det betyder, at snublen på jobbet er skyld i mere end hver femte alvorlige arbejdsulykke

3,2 % Ledigheden forsætter nedad blandt Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer. På VVSområdet er ledigheden helt nede

inden for bygge og anlæg, hvor de hårdest ramte brancher er tømrer, murer, VVS’er og elektriker.

Brug af platformstiger Branchearbejdsmiljørådet for bygge og

muligt eller hensigtsmæssigt at bruge fast

anlæg har udsendt nye fakta-ark om brug

stillads.

af trinskamler og platformstiger. VVS'ere og skorstensfejere anvender

Fakta-arkene kan

på 3,2 procent på landsplan. Lave-

ofte stiger ved arbejde i højden. Men uan-

hentes gratis på

ste ledighed er i Kreds Nord-Midt-

set hvor praktiske de kan forekomme, bør

bar-ba.dk

jylland, hvor ledigheden blot er på 2,5 procent, mens ledigheden

de kun bruges i nødstilfælde: Parterne i bygge- og anlægsbranchen anbefaler, at der anvendes faste stilladser – lifte for

topper i Kreds København med 4,0

eksempel sakselifte, rullestilladser eller

procent.

arbejdsplatforme.

Blandt landets skorstensfejere er ledigheden ligeledes nede på 3,2 procent på landsplan.

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for bygge og anlæg har netop udsendt nye fakta-ark om brug af trinskamler og platformstiger. Her kan man læse, at det anbefales at anvende platformsstiger, hvor det ikke er

5


KORT NYT BOOM AF PENSIONSMILLIONÆRER Eksplosiv stigning af medlemmer der har rundet millionen på pensionsopsparingen.

REKORDDELTAGELSE TIL DM I SKILLS 2017 Hele 40 konkurrencefag stiller op denne gang op til DM i SKills 2017. Det er ny rekord. DM i Skills 2017 foregår i Gigantium i Aalborg i dagene 26.- 28. januar. Det højeste antal

Pensionsmillionærerne udklækkes i en

konkurrencefag hidtil var 36 i Fredericia i år, samme antal var med i København i 2015.

lind strøm i Industriens Pension og

23 konkurrencefag deltog til det første DM i Skills i 2011.

PensionDanmark. Alene i Industriens Pension har mere end 10.000 medlemmer nu én million kr. eller

Jobvæksten fortsætter i byggeriet

mere stående på pensionskontoen, hvil-

Antallet af lønmodtagere i byggeriet er siden 2013

ket også omfatter mange medlemmer i

steget med 13.400 lønmodtagere.

Blik og Rør. Alene i årets første tre måneder steg antallet af På dine personlige sider på dit pensions-

beskæftigede med 800 mand, og ifølge Danmarks

selskabs hjemmeside kan du se, om du

Statistik var hele 148.000 ansatte i byggeriet med

har rundet millionen.

udgangen af første kvartal 2016.

Du logger ind med NemID på hos Industri-

Procentvis er der tale om en jobfremgang i bygge- og

ens Pension via industrienspension.dk/

anlægsbranchen på hele 9,9 procent på tre år.

minside eller PensionDanmark via pension.dk/dinpension.

Faglige ledere til topmøde i København Foto: Per Morten Abrahamsen.

LO-formand Lizette Risgaard bliver vært for international fagbevægelses kongres

HOTLINE OM FARLIGE STOFFER

i Danmark i 2018. For første gang nogensinde skal international fag-

Arbejdstilsynet har etableret en hotline, hvor

bevægelse holde

der vejledes om reglerne for arbejde med

verdenskongres

epoxy og isocyanater samt andre kræftfremkaldende og allergifremkaldende kemiske produkter. Hotlinen kan kontaktes på tlf.: 70 12 12 88 og har åben mandag - torsdag fra kl. 8 – 16 og fredag fra kl. 8 – 15.

6

i et nordisk land. Nemlig Danmark, hvor LO-formand

Repræsentanter fra 162 lande deltager

Lizette Risgaard kan byde velkom-

i den faglige kongres, og til sammen

men til mere end 1.500 faglige lede- repræsenterer de 180 millioner lønmodre i København i december 2018.

tagere på globalt plan.


VITA & NIKLAS VALGTE TRYGHEDEN - og det er de ikke de eneste der har gjort

Gør som Vita & Niklas i Birkerød. De sendte oliekedlen på pension og valgte en varmepumpe i stedet

Læs deres historie på

www.w-varmepumper.dk

G

REKT OR

I

N

K

Udfra en grundig analyse af familiens behov, skræddersyede vi en løsning, der sikrer dem rigeligt med varme og en stor årlig besparelse på varmebudgettet.

D GIV N


OVERENSKOMST

DOM GENNEMHULLER SYG LOKALAFTALE Fredensborg VVS er blevet pålagt at dokumentere og efterbetale manglende løn for samtlige medarbejdere fem år tilbage. Det fastslår en principiel kendelse, som Blik- og Rørarbejderforbundet har vundet i Arbejdsretten.

> SAGEN KORT Blik- og Rørarbejderforbundet satte for år tilbage øget fokus på forkert løn under sygdom. I sagen mod Fredensborg VVS erkendte virksomheden, at der var tale om brud på overenskomsten. Men da den lavere sygeløn var indgået i en lokalaftale, mente virksomheden ikke, at de var forpligtiget til at efterbetale den manglende løn under sygdom.

B

lik- og Rørarbejderfor-

mer den hele fagbevægelsen til gode,

bundet har igen fået

siger Stig Søllested, der er forbundsse-

medhold i en sag i Ar-

kretær i Blik- og Rørarbejderforbundet.

bejdsretten om fejlagtig

udbetalt løn under sygdom. Dermed er

Erkendte brud

det endnu engang slået fast, at overens-

I sagen mod Fredensborg VVS, havde

komstsikrede ansatte i VVS-branchen

virksomheden i en længere årrække ud-

oppebærer samme løn under sygdom,

betalt en lavere løn under sygdom. Og

som når de er på arbejde.

selv om den lavere sygeløn var skrevet

I sagen mod Fredensborg VVS blev virksomheden desuden pålagt, at beregne og dokumentere det skyldige beløb, som

Arbejdsretten gav Blik- og Rørarbejderforbundet medhold i sagen, og virksomheden blev pålagt at efterbetale det skyldige beløb for både nuværende og tidligere ansatte fem år tilbage, samt en bod på 25.000 kroner til Blik- og Rørarbejderforbundet. Virksomheden blev desuden pålagt at opgøre og dokumentere det fulde beløb og fremsende det til Blik- og Rørarbejderforbundet inden for 14 dage. Den del af afgørelsen er principiel og danner præcedens ved lignende sager.

ind i lokalaftalen, er det en klar overtrædelse af overenskomsten. Det erkendte den nordsjællandske virk-

skulle efterbetales til de ansatte inden for

somhed allerede i 2013, da sagen starte-

14 dage. Afgørelsen vækker glæde i Blik-

de. Virksomheden mente til gengæld ikke,

og Rørarbejderforbundet.

at den var forpligtiget til at efterbetale

- Det er noget helt nyt, at arbejdsgiverne bliver dømt til at dokumentere, hvor

den manglende løn, og sagen måtte derfor føres videre i det fagretlige system.

meget de skylder deres ansatte. Det er en

I Arbejdsretten kunne Blik- og Rør-

meget principiel afgørelse, og derfor kom-

arbejderforbundet sandsynliggøre, at

STIG SØLLESTED, Blik- og Rørarbejderforbundet

8

DET ER EN MEGET PRINCIPIEL AFGØRELSE, OG DERFOR KOMMER DEN HELE FAGBEVÆGELSEN TIL GODE.”


> LØN UNDER SYGDOM I VVS-overenskomsten punkt 11 er medarbejdere med mindst to måneders anciennitet sikret fuld løn under sygdom i op til seks ugers varighed. Timeløn under sygdom defineres som svarende til det indtægtstab den pågældende har lidt ved normalt produktivt arbejde. Det betyder den almindelige timeløn incl. personlige tillæg og eventuelle bonusordninger. Smudstillæg, tillæg ved skiftende arbejdssteder og tillæg ved rejsearbejde er et genetillæg og betragtes derfor ikke som løn. De tillæg indgår derfor ikke i sygelønnen. For akkordansatte udbetales virksomhedens gældende timeløn under sygdom. Hvor en sådan ikke er aftalt, betales den i akkordaftalesedlens pkt. 6 aftalte á conto løn. Punktet om løn under sygdom kan ikke afviges fra overenskomsten.

overtrædelsen gjaldt alle medarbejdere. Men da virksomhedens ansatte var aflønnet forskelligt, havde forbundet svært

LO-JURIST:

bejdere.

ÅBNER NYE MULIGHEDER

Anstrengelserne værd

OGSÅ I LO er der tilfredshed med Ar-

medlem. Men efter den nye dom i Ar-

bejdsrettens afgørelse. Således vurde-

bejdsretten, kan virksomheder fremover

ved at opgøre det præcise beløb for samtlige nuværende og tidligere medar-

Den viden lå Fredensborg VVS til gengæld inde med, da de godt kunne finde ud af at udbetale en lavere løn under sygdom.

rer LO-jurist Dennis

Derfor argumenterede Blik- og Rørar-

Schnell Lauritzen, at

bejderforbundet for, at de derfor skulle

sagen kan få stor

opgøre det skyldige beløb og efterbetale

betydning i andre

den manglende løn.

sager med forkert

Arbejdsretten pålagde virksomheden at få bragt tingene i orden og fremsende dokumentationen til Blik- og Rørarbejderforbundet inden for 14 dage. - Det har været et langt sejt træk. Men

eller manglende udbetalt løn. - Det er et eksempel på en slags

efter den her kendelse, som alle ansatte

omvendt bevis­byrde.

i virksomheden får glæde af, har det væ-

Det er nyt og åbner op

ret alle anstrengelserne værd, siger Stig Søllested. Fredensborg VVS blev desuden pålagt

pålægges denne

tidskrævende opgave.

DET ER NYT, OG ÅBNER OP FOR NOGLE NYE MULIGHEDER I DET FAGRETLIGE SYSTEM.” DENNIS SCHNELL LAURITZEN, jurist i LO

for nogle nye mulig-

- I sager, hvor det kan sandsynliggøres, at forseelsen gælder en gruppe medarbejdere, og hvor arbejdsgiverne ligger inde med de

heder i det fagretlige

nødvendige op-

at betale Blik- og Rørarbejderforbundet

system, siger han. Som udgangspunkt

lysninger, vil det være oplagt at benytte

en bod på 25.000 kroner for brud på

er det fagforeningens opgave at opgøre

sig af den her afgørelse, forklarer Dennis

overenskomsten.

og dokumentere et tab for hvert enkelt

Schnell Lauritzen.

9


INTERNATIONAL SOLIDARITET

VVS-HJÆLP TIL NEPAL Tre VVS-lærlinge og en faglærer rejser i sommerferien til Nepal. Her deltager de i et solidaritetsprojekt, hvor de udvikler VVS-uddannelsen og dermed styrker genopbygningen efter sidste års voldsomme jordskælv. - Manglen på håndværkere i byggeriet

nepalesere er stadig hjem-

skyldes blandt andet, at mange tager til

løse, efter en række vold-

udlandet for at arbejde til en højere løn.

somme jordskælv ramte landet i april og maj 2015.

Genopbygningen skrider langsomt frem, og der er voldsom mangel på uddannet arbejdskraft til den massive

Derfor er det nødvendigt at få uddannet nogle flere, siger Flemming Nielsen, som er faglærer på Herningsholm Erhvervsskole i Herning.

opgave. I samarbejde med Ulandssekre-

Mangel på vand

tariatet deltager Blik- og Rørarbejderfor-

I april var han i Nepal for at kigge nærme-

bundet, Dansk Metal og arbejdsgiveror-

re på forholdene og deltage i udviklingen

ganisationen Arbejdsgiverne i et fælles

af den lokale VVS-uddannelse. Her be-

projekt, hvor de støtter uddannelsen af

mærkede han, at brugen af materialer er

nepalesiske VVS’ere.

noget anderledes end i Danmark, ligesom hovedparten af installationsarbejdet udføres uden brug af eldrevet værktøj. En anden opdagelse, gjorde også indtryk på den danske faglærer.

Klar til afrejse. Tre VVS-lærlinge og en faglærer deltager i et solidaritetsprojekt i Nepal, som styrker landets VVS-uddannelse.

10

JORDSKÆLVET I NEPAL Jordskælvet den 25. april 2015 havde sit udgangspunkt mellem Nepals hovedstad Kathmandu og den populære turistby Pokhara. Det målte 7,8 på Richter skalaen. I dagene og ugerne efter jordskælvet fulgte en række efterskælv, deriblandt et på 7,3 samt adskillige over 6,5. Jordskælvene ramte i 14 af landets 75 distrikter. Flere end 8.000 mennesker omkom, over 600.000 boliger, 4.000 skoler og hundredvis af hospitaler og regeringsbygninger blev ødelagt eller svært beskadiget. Jordskælvet forårsagede betydelig skade i Kathmandu. Jordskælvet påvirkede også dele af Nordindien, Tibet og øvrige Kina. Deriblandt tårnet Dharahara, der indgår i UNESCO-verdensarvsområdet "Kathmandudalen", styrtede sammen under jordskælvet.

Kilde: FN´s Kontor for Humanitær Hjælp, OCHA, Report 18 May 2015

F

lere hundrede tusinder


Foto Alex Tran

HOLDET I NEPAL

Frederik Petersen er 21 år og i lære som blikkenslager hos Vokslev VVS i Nordjylland.

22-årige Morten Baltzer er i lære som VVS-energispecialist hos Haugegruppen i Odense.

- Vand er en mangelvare i Nepal. Vand-

Mathe Lyth fylder 18 år på afrejsedagen. Han er i lære hos Gunnar Kristensen i Herning.

Flemming Nielsen er 58 år og faglærer på Herningsholm Erhvervsskole i Herning.

helt anden måde. Derfor laver vi nogle

gammeldags,

forsyningen er upålidelig, og der er stort

videoer om faget herhjemme, så de kan

når det hele

set ikke noget tryk på vandet. Mange har

se, hvordan man også kan gøre det,

laves i hån-

derfor etableret deres egen vandforsy-

forklarer Frederik Petersen.

den, men

ning, som heller ikke fungerer optimalt,

det kan

FØLG

solid arite ts proje ktet i Nep på Fa al cebo ok.co m / vvsn epal

og det skal tingene indrettes efter, for-

Noget i rygsækken

klarer Flemming Nielsen.

Projektets primære formål er at styrke

get lærerigt,

VVS-uddannelsen i Nepal. Men de tre

lyder fra Morten

VVS-lærlinge forventer også at få

Baltzer om projek-

Som en del af projektet, rejser Flemming

noget med hjem i rygsækken, som gør

tet, som laves i samarbejde med fagfor-

Nielsen og tre VVS-lærlinge i juli måned

dem dygtigere til deres fag.

eningerne i Nepal.

Tætpakket program

være me-

til Nepal, hvor de deltager i uddannelsen

- Helt bestemt. Det er en anden kul-

af nye faglærere til landets VVS-uddan-

tur og en anden måde at gøre tingene

ming Nielsen er i Nepal fra den 11. juli og

De tre danske VVS-lærlinge og Flem-

nelse.

på. Det meste kan måske virke lidt

frem til den 2. august.

Og selv om alle deltagerne bruger deres ferie på projektet, byder det tætpakkede program på undervisning og besøg på byggepladser i det jordskælvramte område. - Jeg glæder mig til at se, hvordan de

Solidaritetsprojekt i Nepal Fagforeningerne i Nepal er involveret i

lærer og tre VVS-lærlinge til Nepal, hvor

arbejder og hvordan tingene fungerer

uddannelsen af bygningshåndværkere,

de træner 21 nepalesiske VVS’ere og blik-

dernede i dagligdagen. Jeg ser frem til at

ligesom de kæmper for at sikre anstæn-

kenslagere i at kunne undervise andre i

møde en anden kultur og forventer at få

dige arbejdsforhold i byggeriet.

VVS-faget. Træningsforløbet ventes at

en rigtig god oplevelse, siger Malthe Lyth Jensen.

Ulandssekretariatet, som drives af

blive en kombination af pædagogiske

fagbevægelsen i Danmark, samarbejder

undervisningsmetoder og faglig opkva-

Han og de to øvrige VVS-lærlinge,

med Nepals LO om et solidaritetspro-

lificering.

Morten Baltzer og Frederik Petersen, er

jekt, som har til formål at opkvalificere

allerede i fuld gang med at forberede sig

VVS-faget i Nepal.

til opholdet i Nepal. De skal blandt andet

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk

Som følge af genopbygningen efter jordskælvet i 2015 er der massiv mangel på kvalificerede bygningsarbejdere i

udarbejde noget tegningsmateriale til

Metal og arbejdsgiverorganisationen

undervisningsbrug, ligesom de også skal

Arbejdsgiverne støtter projektet øko-

fremvise eksempler på, hvordan det er at

nomisk, som vil gavne de 14 jordskælvs-

genopbygningen vil skabe knap to millio-

arbejde som VVS’er i Danmark.

ramte distrikter.

ner jobs over de kommende 10 år.

- Kommunikationen bliver en udfor-

Nepal. Fagbevægelsen i Nepal vurderer, at

Som en del af projektet rejser en fag-

dring, ligesom de også arbejder på en

11


TEST

DET BEDSTE TIL

ØRENE

Der var mindst én skuffelse i puljen, da Carsten Espersen og Erik Nissen i testen ville finde de bedste ørepropper til ørene.

Ø

repropperne har sin faste plads på bakspejlet, og de bliver også flittigt brugt hos VVS-firmaet Viggo Clemmensen i Odense. Her har Carsten Espersen og Erik Nissen testet seks par øreprop-

per for fagbladet Blik & Rør. Et par skuffede fælt. Ved første øjekast var de to erfarne folk ellers sikre på, at det måtte blive testvinderen. Men Howard Leight Bøjlehøreværnet lukker ifølge de to testere slet ikke af for lyden. - Det er rart, at der er bøjle på, fordi de så kan hænge rundt om halsen, når man ikke lige bruger dem. Og når man har beskidte hænder, så er det ikke så lækkert med dem, der skal sættes ind i øret. Men den her er altså skuffende. Fordi de er nemme at håndtere, så får Howard Leight Bøjlehøreværnet en placering midt i feltet. Her ligger de sammen med de grønne Howard Leight MULTI Lite. De er lidt hårdere i materialet

12

>

Det larmer mere, når kollegerne er igang med hammer eller vinkelsliber. Det er Carsten Espersen og Erik Nissen helt enige om ...


Tekst Kir Klysner Foto Hung Tien Vu

DET ER RART, AT DER ER BØJLE PÅ, FORDI DE SÅ KAN HÆNGE RUNDT OM HALSEN, NÅR MAN IKKE LIGE BRUGER DEM

13


TEST Ting der larmer: betonhammer, vinkelsliber, kantpresser, maskinsaks, bajonetsav og kolleger ...

> SÅDAN ER REGLERNE! Du skal bruge høreværn enten i form af ørepropper eller ørekopper, når støjen er høreskadende. Arbejdstilsynet anbefaler, at du bruger høreværn, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB, hvis spidsværdier overstiger 130 dB, eller støjbelastningen i øvrigt er skadelig eller generende. Arbejdsgiveren skal sørge for, at du har det rigtige høreværn – og at I ikke skal dele. Arbejdstilsynet skriver i sin vejledning, at du skal være opmærksom på, at nogle bøjlehøreværn kun sidder i kanten af øregangen, og dette giver en dårligere støjdæmning. Kilde: Arbejdstilsynet.dk

og dermed lettere at sætte hurtigt i øret end de skriggule fra 3M E.A.R. Soft og de to-farvede fra Howard Leight Mulit Max, som indtager placeringerne i bunden.

Mest for pengene Da de to testere hører prisen på Howard Leight Multi Lite – nemlig 2,95 pr. par, så er konklusionen lige på tungen.

Ørepropperne er altid at nemme at finde på bakspejlet.

- Så er det jo der, man får mest for pengene, siger Erik Nissen. Testvinder bliver 3M Bøjlehøreværnet E-A-R caps, som får 5-taller over hele

skal bruge dem. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad reglerne er, siger Erik Nissen. - Vi er ikke i tvivl om, hvornår en lyd ikke

linjen, og som til forveksling minder om

er god for os, siger Carsten Espersen og

det bøjlehøreværn fra Uvex som Carsten

nævner i flæng betonhammer, vinkelsli-

Espersen og Erik Nissen bruger til daglig.

ber, bajonetsav, kantpresser og maskin-

Lige efter testens vinder følger Uvex X-Fot med ørepropper på snor, som får karakteren 4 i alle testkategorier. - Det er fint med snoren, for så kan man

saks. - Jeg har da prøvet at føle mig tunghør,

være færdig, siger Erik Nissen. Både han og Carsten Espersen foretrækker, at

fordi jeg ikke har haft høreværn på f.eks.

høreværnet – om det er ørepropper eller

efter at have slået hårdt med en hammer

–kopper – ikke lukker al lyd ude.

hægte dem bag ørene og nøjes med at

mod et stykke jern. Så føler man, at man

tage den ene ud, siger Carsten Espersen.

går rundt inde i en kirkeklokke, fortæller

Tunghør og kirkeklokke

Det ligner kvalitet - og det føles som kvalitet, men det orange bøjlehøreværn Howard Leight lever ikke op til sit udseende. Det gør Carsten Espersen naturligvis.

Erik Nissen.

- Det er ubehageligt, hvis man ikke kan høre, hvad der sker omkring én. -Det er rart at kunne snakke sammen og orientere sig. Man skal også helst kun-

Cirka en femte-del af opgaver kræver

Pas på hunden

ørepropper, vurderer de to testere.

- Det er værst, når andre sliber eller ban-

løbende, siger Erik Nissen – dog uden at

ker. Så tænker man, ej nu må de snart

have prøvet det.

- Det er en vurderingssag, hvornår vi

14

ne høre, hvis der kommer en rottweiler


llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. im akker og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at d a ll gså ti Det er o rer e karakte give halv . f.eks. 3,5

3M E.A.R. SOFT

UVEX X-FIT MED SNOR

HOWARD LEIGHT MULTI MAX

Pris kr. 3,14

Pris Kr. 17,25

Pris kr. 4,56

Komfort Pasform Håndtering

Samlet karakter

2

4

1

”Slutter ikke godt nok til.”

”Fint med snor, så den kan hægtes bag ørene.”

”For bløde, og når de sidder i øret, så er der nærmest ingen lyddæmpning.”

TE V I N ST DER

HOWARD LEIGHT MULTI LITE Pris kr. 2,95

3M BØJLEHØREVÆRN E-A-R CAPS

HOWARD LEIGHT BØJLEHØREVÆRN QB3 HYG

Pris Kr. 55,50

Pris Kr. 77,00

Komfort Pasform Håndtering

Samlet karakter

3

5

3

”Middelklasse.”

”Helt klart den bedste. Den lukker godt til, behagelig og nem at tage af og på.”

”Skuffende. Den lukker slet ikke af for lyden. Den er for tyk.”

> SÅDAN TESTEDE VI! Tillidsmand Carsten Espersen og sikkerhedsrepræsentant Erik

har 42 år som blikkenslager. De har testet seks par ørepropper -

Nissen fra VVS-firmaet Viggo Clemmensen i Odense har test

én arbejdsdag med hvert par.

ørepropper for Fagbladet Blik & Rør.

Alle de testede ørepropper er venligst udlånt af Brødrene A&O

Carsten Espersen har 14 års erfaring som VVS´er og Erik Nissen

Johansen i Helsingør.

15


FAKTA OM

7

Selvom asbest har været forbudt siden midten 1980’erne, er der stadig stor risiko for at blive udsat for det farlige asbeststøv i forbindelse med arbejdet som VVS’er. Få tips om, hvad du skal være opmærksom på, når du støder på asbest. HVAD ER ASBEST? Der findes forskellige typer asbest, men de er alle sundhedsskadelige. Asbestfibre er ultratynde, og kan ikke ses med det blotte øje. Selv om fibrene er bøjelige er de meget stærke. Asbestens bestandighed betyder, at kroppens egen organisme ikke kan nedbryde asbest, hvis den først er kommet ind i kroppen.

HVOR FINDES ASBEST? Asbestholdige byggematerialer findes som udgangspunkt i alle bygninger, der er opført før slutningen af 1980'erne. Ved nedrivninger, reparationsarbejder og ombygninger er der en risiko for at komme i kontakt med asbest. Man kan støde på asbest, hvor man ikke forventer det. Det kan fx være under forsegling af loftplader eller på rør, hvor asbestisoleringen "gemmer sig" under et yderligere lag mineraluldsisolering.

ER DER DEN MINDSTE MISTANKE OM, AT DER ER ASBEST I MATERIALE ELLER I EN BYGNING, SKAL ASBESTREGLERNE FØLGES! ASBEST SKAL REGISTRERES I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. dec. 1986 er det ved lov pålagt bygherrer, ejere eller brugere at registrere alle asbestforekomster indvendig i bygninger, skibe m.m. Således skal alt ødelagt eller beskadiget asbest registreres, og der skal iværksættes den fornødne indkapsling, forsegling eller fjernelse. Håndværkere m.fl. skal have en fortegnelse over, hvor der findes asbest eller asbestholdige materialer, der kan have betydning for håndværkernes tilrettelæggelse af deres arbejde. Dog gælder registreringen for udvendige asbestmaterialer og for ”ikke-erhvervsmæssig” byggeri.

16


Asbest og VVS De mest almindelige steder, hvor man som VVS’er støder på asbest er:

TVIVL OM ASBEST Det kan være meget vanskeligt at afgøre, om et byggemateriale eller en konstruktion indeholder asbest. Noget er oplagt - hvis rørisoleringen er fra før midten af 1970erne, indeholder det helt sikkert asbest.

GAMMEL ASBESTCEMENT Jordledninger Udluftning/ventilationsrør i asbestcement o.l. Kanaler til fjernvarme Skifertage o.l.

Også i bygninger, som tidligere er blevet saneret for asbest, kan man i forbindelse med nedrivning, boring mv. eller reparationer af fx varmeanlæg fortsat støde på asbest. Ansatte skal være instrueret i, hvad der kan være tegn på asbest. Instruktionen bør også indeholde, hvilke forholdsregler de ansatte skal iagttage ved mistanke om asbest, herunder hvem der skal underrettes. Ved den mindste mistanke om asbest, skal regler for arbejde med asbest følges, indtil det kan dokumenteres, at materialerne ikke indeholder asbest.

UDTAGNING AF PRØVER OG ANALYSER

BRUG BRANCHEVEJLEDNINGEN

Ved usikkerhed om

har udarbejdet to

asbest anbefales det,

branchevejledninger

BAR Bygge og anlæg

om asbest.

at der foretages prøvetagning med efterfølgende analy-

De er rettet mod alle fagområder

se udført af en særlig sagkyndig på

og fortæller om, hvor asbest kan

asbestområdet.

forekomme i ældre bygninger og an-

Prøver kan ofte udtages ved at

læg, og dels hvordan arbejdet med

brække eller skære et lille stykke af

asbestholdige materialer bedst kan

materialet, eller i form af smuld fra

udføres, og hvilke sikkerhedsforan-

borehul. Hver prøve lægges i en ren,

staltninger der skal tages.

ny plastpose, der mærkes med angi-

De to vejledninger hedder ”Når du

velse af sted, anvendelse, umiddel-

støder på asbest. Sådan gør du!” og

bar beskaffenhed.

”Når du støder på asbest. Regler og

De udtagne prøver skal analyseres på et anerkendt laboratorium.

baggrund”, og kan frit downloades på bar-ba.dk.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved alle former for arbejde med asbest er der nogle sikkerhedsforanstaltninger, som skal overholdes. Det gælder, hvad enten arbejdet foregår indvendigt eller udvendigt, og ligegyldigt om der er tale om nedrivning eller om reparation og vedligeholdelse. Læs mere om sikkerhedsforanstaltningerne ved asbestarbejde i de to branchevejledninger, som BAR – Bygge og anlæg har udarbejdet.

ISOLERINGER Rør og beholdere Oppudsede ventiler/- varmevekslere/- rørbøjninger Røgkanaler Kedler Ovne PAKNINGER Rørpakninger Højtrykspakninger Pumper Ventiler Kemiske procesanlæg Kedler/ varmtvandsbeholdere Oliefyr Dæksler Væskeudskillere Eksplosionsklapper ANDRE GAMLE PRODUKTER Gasradiatorer (pakninger, aftræksrør, bagbeklædning)

ASBEST OG SUNDHEDSFARE Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose). Lungehindekraft er blandt de sygdomme, som selv små mængder asbest kan forårsage. Sygdommen er normalt 25-30 år om at udvikle sig, og der findes ikke nogen helbredende behandling. Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse, som indebærer en ødelæggelse af lungerne (lungefibrose) og hjerteproblemer. Asbest kan desuden medføre andre sygdomme, som fx kræft i mave- og tarmsystemet og i struben.


MED PÅ JOB

BROEN MOD VEST To VVS-sjak må knokle for at holde tidsplanen på opførelsen af det nye 30.000 kvadratmeter store Broen shoppingscenter i Esbjergs bymidte.

L

ugten af fisk og udskibning

af den vestjyske havneby. Udvinding af

i byens centrum, som bliver hjemsted for

af bacon og smør til Storbri-

olie og gas fra Nordsøen, og havnens rolle

hele 70 butikker.

tannien har gennem tiden

som udskibningshavn for landets vind-

To VVS-sjak er på opgaven. Det lokale

været Esbjergs varemærke.

mølleindustri, har givet byen ny energi.

Star VVS installerer vand og varme, mens

I dag er fiskeriet nærmest ophørt, og

Og det smitter af på byggeaktiviteten i

H.J. Christensen A/S fra Herning, installerer

antallet af landbrugsvarer, som passerer

landets femtestørste by.

sprinkleranlæg.

havnen, er også faldet betydeligt. Det har medført en større forvandling

18

Seneste projekt er opførelsen af et 30.000 kvadratmeter stort butikscenter

- Det er en udmærket opgave. Det er kun tegningsmaterialet, som skaber irritation i


Foto Ole Joern

Sjakket fra Star VVS har travlt med at montere afløb til regnvandet fra taget. På billedet bores der huller til bæringer.

Når der monteres afløbsrør bliver det hurtigt til mange ture op og ned med liften i løbet af en arbejdsdag.

VI FORVENTER AT MANDE OP SNART, MEN LIGE NU ER DET IKKE NEMT AT FÅ FAT I NYE KOLLEGER. DER ER JO NOK AT RIVE I ALLE STEDER. HENRIK KORFITS , VVS’er hos Star VVS

det daglige, da de ofte ikke er opdaterede

på, inden vandet kommer, forklarer Henrik

banespor, som fører ned til havnen. Byg-

i forhold til de ting, som løbende er blevet

Korfits, mens han skærer et afløbsrør til i

geriet startede i efteråret 2015, og det

ændret, fortæller Henrik Korfits fra Star VVS.

den rette længde.

forventes, at det nye butikscenter slår

Trods høj sol, lød vejrmeldingen på mas-

dørene op for kunder i april 2017.

siv regn de efterfølgende dage, og det har

Rå beton

givet ekstraordinær travlhed i sjakket.

Broen Shoppingcenter opføres i kryds-

og udvendigt er det ved at tage form.

- Der er lige blevet lavet huller til afløb

punktet mellem byens jernbanestation,

Indvendigt tager tingene sig til gengæld

fra taget. Derfor må vi hellere få sat afløb

handelsstrøg og over det dobbelte jern-

anderledes ud.

Byggeriet fylder markant i gadebilledet,

>

19


MED PÅ JOB > BROEN SHOPPINGCENTER Broen Shoppingcentret opføres på en grund, som er placeret lige ved siden af Esbjerg Banegård og for enden af byens

TINGENE ER TIL AT KOMME TIL, OG DET KØRER NOGENLUNDE. VI VIL DOG GERNE HAVE EN LÆRLING MED I AKKORDEN, SÅ DET HÅBER VI LYKKEDES FOR OS.

indkøbsstrøg. Det nye indkøbscenter vil indeholde

HENRIK KORFITS , VVS’er hos Star VVS

omkring 70 butikker fordelt på knap 30.000 m2. TK Development er bygherre, mens KPC Byg er hovedentreprenør på opgaven. Som underentreprenører er VVS-firmaet Star VVS fra Esbjerg udfører vand og varme, mens H.J. Christensen fra Herning installerer sprinkleranlæg. Efter flere forsinkelser gik byggeriet i gang i 2015, og det forventes at åbne i påsken 2017.

Det larmer og høreværn er nødvendigt, når der bores huller i røret.

Rå beton og en række halvfærdige vægge pryder omgivelserne, hvor en lang række forskellige rør til vand, varme og sprinkleranlæg afslører, at VVS’erne er i fuld gang på byggeriet. - Der er lang vej endnu. Vi forventer at mande op snart, men lige nu er det ikke nemt at få fat i nye kolleger. Der er jo nok at rive i alle steder, siger Henrik Korfits, inden han stikker afsted efter en ny vognladning afløbsrør.

VVS-samarbejde Både sjakket fra Star VVS og sprinklersjakket fra H.J. Christensen A/S har etab-

20

I arbejdsområdet er skæremaskinen kommet på arbejde.


Der kæles lidt med detaljen ved et par af de små rør på stuksvejseanlægget.

Velkendt opgave for en VVS’er.

Så skulle den gerne være i vatter.

Stumperne er der styr på. Så håbes der bare på, at målene på tegningsmaterialet holder.

leret et midlertidigt arbejdsområde lige

Jannick Petersen er fast beskæftiget med at lave varmecentralen, som er placeret i bunden af det nye shoppingcenter. Sjakket er, for en kort stund, samlet i

ved siden af hinanden til værktøj og ma-

det fælles arbejdsområde, hvor de gør

terialer på 1. sal. Det giver den fordel, at

status på opgaver og materialer.

de to VVS-sjak løbende får ordnet de ting, som ellers vil kollidere på tegningerne. - Der er vildt mange forskellige kote-

- Alt i alt er det et godt stykke arbejde. Tingene er til at komme til, og det kører nogenlunde. Vi vil dog gerne have en

højder at holde styr på. Den største ud-

lærling med i akkorden, så det håber vi

fordring er dog at holde styr på alle de

lykkedes for os, forklarer akkordholderen

rettelser, som kommer til tegningerne hele

om opgaven, som udføres efter prislisten.

Sprinklersjakket tager en tur på taget, hvor de sammen besigtiger opgaven med at lave sprinkler i den bygning, hvor ventilationsanlægget er placeret.

tiden. Ofte kolliderer vores rør med hinan-

De er dog ikke nået længere end, at

den, og der er vi gode til at finde en løsning

sjakket endnu ikke har et overblik over,

har vi ligget meget tæt på gennemsnittet

sammen, så vi hurtigt kan komme videre,

hvordan indtjeningen bliver på opgaven.

for akkordområdet, og det regner vi også

- Vi er godt tilfredse med at arbejde

med at gøre på den her gang, siger Jeppe

siger Jeppe Weber Carlsen, der er akkordholder for de fire mand i sprinklersjakket.

efter prislisten. På de seneste opgaver

Weber Carlsen.

21


BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG GODE TILBUD Oplev de

SEJESTE BØRN

TAG I BONBON-LAND

Børn vil også gerne

med 30 % på entrébilletten

VÆRE TRÅDLØSE

15%

30%

4%

Flying Superkids med akrobatik, livsglæde og kæmpe talent indtager landet med deres fantastiske show fra 18. maj til 11. september.

Sjovt og skørt show hver dag i BonBon-Land med Bang-Bang klovnen og BonBon maskotterne (4/7 – 9/8)

Perfekt til den lange køretur på bagsædet. Intet bøvl med ledninger og skånsom mod barnets hørelse. 499 kr. og 4 % rabat oveni.

Læs mere på loplus.dk/live

Læs mere på loplus.dk/bonbonland

Læs mere på loplus.dk/computercity

Tag i LEGOLAND® og spar op til

Håber du også på en

SPRØD BURGER

129 KR. PÅ ENTRÉEN Op til 129 kr.

eller lækker salat?

10%

10%

LEGOLAND® 60 mio. LEGO® klodser, 55 forlystelser og masser af LEGO® leg venter på dig.

Få 10 % rabat på airconditionservice inkl. kølemiddel, sporemiddel og klimakompressorolie. Kun kr. 625

Bestil dit næste Sunset Boulevard måltid online og få 10 % rabat med LO Plus Guldkort.

Læs mere på loplus.dk/legoland

Læs mere på loplus.dk/quickpot

loplus.dk/sunsetboulevard

TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER

P

C H A N C E

C H A N C E

V I N D E R

C H A N C E

C H A N C E

SHJU

L

Præmier

C H A N C E

2 x gavekort á 5.000 kr. til en valgfri LO Plus partner.

LU

D!

C H A N C E

Hver gang du deltager, optjener du også lodder til den store hovedpræmie:

DREJ & V IN

ET

C H A N C E

C H A N C E

C H A N C E

Test din viden om LO Plus og vind præmier for tusindvis af kroner.

Sådan deltager du:

C H A N C E

Drej PLUSHJULET og vind!

V I N D E R

C H A N C E

C H A N C E

VARM SOMMER?

hver dag

SMS PLUSHJUL til 1919 Så modtager du en sms* med et link til spillet. Spil med hver dag fra den 6. juni til den 3. juli. *Det koster alm. sms takst.

C H A N C E

C H A N C E


SUNDHEDSORDNING

JESS FIK STYR PÅ RYGGEN Problemer med skulderen fik VVS’er Jess BrinchNielsen til at kontakte sundhedsordningen i PensionDanmark. Og det virkede.

i sundhedsordningen i PensionDanmark. For eksempel hvis du konstant er øm i musklerne, eller hvis du har fået en pludselig skade. - Jeg har i tidens løb fået en del med-

D

lemmer ind, der har ventet for længe med at komme til behandling. Resultatet a 37-årige VVS’er Jess

fortæller Jess, der også har været meget

er, at deres problemer er blevet værre og

Brinch-Nielsen fra Finn L.

tilfreds med de øvelser, han har fået af

derfor har krævet flere behandlinger. Vi

& Davidsen A/S i Køben-

fysioterapeuten.

vil helst tidligt i gang, så slid- og overbe-

havn fik hold i ryggen, kon-

- Jeg har fået nogle gode råd om ar-

lastningsskaderne ikke er blevet alt for

taktede han en fysioterapeut. Behand-

bejdsstillinger, og så gav fysioterapeuten

voldsomme, siger fysioterapeut Christi-

lingerne var dyre, og derfor blev Jess

mig nogle simple øvelser. På den måde

an Madsen, der er en af de behandlere,

glædeligt overrasket, da en kollega fortal-

styrker jeg ryggen, så smerterne ikke

som medlemmerne kan få hjælp hos via

te om sundhedsordningen i Pension-

kommer tilbage, siger Jess.

sundhedsordningen.

Brug din sundhedsordning

Det betyder, at de glemmer at variere

der på grund af dårlige arbejdsstillinger.

Nogle medlemmer venter for længe med

deres bevægelser og arbejdsrutiner. Her

Da jeg kontaktede sundhedsordningen,

at bruge deres sundhedsordning, hvis de

giver vi gode råd. Som fysioterapeuter

var jeg lidt i tvivl om, hvilken behandling

har problemer med lænden, skulderen

hjælper vi også med målrettede øvelser,

jeg skulle bruge. De anbefalede, at jeg

eller armene. Det er synd, for der er mas-

som hjælper mod smerterne, og som

startede med behandlinger hos en fysi-

ser af hjælp at hente.

forebygger, at smerterne kommer tilba-

Danmark. - Jeg havde fået ondt i venstre skul-

oterapeut, og det har virket rigtig godt,

Budskabet er klart: Brug mulighederne

- Folk har tit alt for travlt på arbejdet.

ge, siger Christian Madsen.

BESTIL TID PÅ PENSIONDANMARKS APP Med PensionDanmark Sundhedsordning kan man få hjælp til fx rygproblemer hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut. Du kan booke tid til behandlinger, hvis du fx er øm i ryggen. Du kan booke via PensionDanmarks hjemmeside – pension.dk/dinpension – eller ved at ringe på 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8 og 21. Du kan også booke tid via PensionDanmarks app, hvor du også kan se hvilket sundhedscenter, der ligger tættest på dig. Du finder app’en ved at søge på PensionDanmark i App-store eller Google-play.


FAGLIGT NETVÆRK

TIL AFDELINGEN Et netværkskursus har givet nyt liv og inspiration til det faglige arbejde i Randers afdeling. Der er valgt en ny bestyrelse, og der planægges flere aktiviteter for medlemmerne.

D

et er ikke altid lige nemt at få involveret nye kræfter til det faglige og frivillige arbejde i fagforenin-

gen. Det var også situationen i Randers afdeling, hvor afdelingen ikke fik valgt en ny bestyrelse på forårets generalforsamling. I samarbejdet med forbundet blev der indkaldt til et netværkskursus, hvor afdelingens virke var til diskussion. Det blev til en dag med debat, gruppearbejde og forventningsafstemning af de ønsker og idéer, som medlemmerne har til det faglige arbejde i afdelingen. - Det var super inspirerende og lige det, vi trængte til. Vi fik mange gode idéer til nogle faglige og sociale aktiviteter i afdelingen, siger Dennis Centio Jönnson, der er kasserer i Randers afdeling.

God opbakning Selv om Randers er landets sjette største by, er mange af afdelingens medlemmer beskæftiget i Aarhus. Derfor

24

Efter deltagelse i et lokalt netværkskursus er Rene Gam Andersen (tv) og Dennis Centio Jönsson valgt ind i bestyrelsen i Randers afdeling.


var der overvejelser om at lægge afdelin20 medlemmer i Randers var samlet til netværkskursus, hvor de drøftede ønsker og idéer til faglige og sociale aktiviteter i afdelingen.

gen sammen med Aarhus afdeling. Medlemmerne i Randers ville det dog anderledes. Hele 20 medlemmer valgte at deltage i det indkaldte netværkskursus, hvilket svarer til hvert fjerde svende-medlem i afdelingen. - Vi fandt jo ud af, at der var god opbakning til det faglige arbejde. Vi havde en rigtig god dag, og sammen fik vi vendt mange gode tanker, som kan bruges i det faglige arbejde, siger René Gam Andersen. Han mødte også frem og blev valgt til bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt i forlængelse af netværkskurset. - Vi har aldrig været så mange til generalforsamlingen før. Det viser, hvor vigtigt det er, at man kender hinanden og bliver en del af et netværk, siger det nyvalgte bestyrelsesmedlem.

Aktiviteter på vej Som noget af det første har den nyvalgte bestyrelse i Randers afdeling etableret en gruppe på Facebook. Her har medlemmerne mulighed for at holde kontakt til hinanden, ligesom bestyrelsen også vil bruge gruppen aktivt i forbindelse med faglige og sociale aktiviteter i afdelingen. - På kurset blev vi inspireret til at tænke i nye baner og gøre tingene på en anden måde end tidligere. Gruppen på Facebook er et af de nye værktøjer, vi har Der blev debatteret og arbejdet aktivt i gruppearbejde, hvor tanker og idéer skulle fremlægges for de øvrige fremmødte deltagere.

valgt at tage i brug, siger Dennis Centio Jönnson, som sammen med René Gam Andersen og den øvrige bestyrelse har en række aktiviteter på tegnebrættet den kommende tid. - Som noget af det første vil vi samle

PÅ KURSET BLEV VI INSPIRERET TIL AT TÆNKE I NYE BANER OG GØRE TINGENE PÅ EN ANDEN MÅDE END TIDLIGERE.

DENNIS CENTIO JÖNNSON , kasserer i Randers afdeling

folk, så de bliver inddraget i planlægningen af de arrangementer, vi holder i afdelingen, lyder det fra René Gam Andersen, mens Dennis Centio Jönnson supplerer. - Det bliver en udfordring at holde liv i det faglige arbejde. Det har vi fået en masse gode idéer til, så nu er det bare om at fortsætte det gode arbejde.

25


GODT ARBEJDE

> KENNETH GANT OG DANIEL DENCKER De to lærlinge VVS-energi-specialistlærlinge. har netop afsluttet grundforløb 2 på Nordsjællands Erhvervsskole i Hillerød. Kenneth er i lære hos Allan Christensen i Hillerød, mens Daniel er i lære hos Helsingør VVS. Både Kenneth og Daniel sætter pris på godt håndværksarbejde, og som billederne viser, har de flair for godt arbejde.

Kenneth Gant og Daniel Dencker er godt tilfredse med den installationsopgave, de har lavet på grundforløb 2.

INDSEN D BILLED DINE E VIND P R OG RÆMIE FRA BL R IK OG R ØR

26

VELUDFØRT SKOLEOPGAVE To nordsjællandske VVS-lærlinge med godt håndelag viser gerne deres flotte skoleopgaver frem.


D

et kræver både et godt

I den fælles blikopgave opnåede de et 12-tal uden bemærkninger. Og i installationsopgaven blev det til endnu et 12-tal til de to ambitiøse lærlinge. - Vi er super glade. To 12-taller er bare for vildt, siger en selvsikker Kenneth Gant, som har udført opgaverne i samarbejde med Daniel Dencker.

hoved og hænder, som er skruet rigtigt på, at blive en dygtig VVS’er. Forudsætningerne ser i hvert fald fine

ud for to nordsjællandske VVS-lærlinge, som har afsluttet grundforløb 2 på teknisk skole i Hillerød. I den fælles blikopgave opnåede de et 12-tal uden bemærkninger, og i skrivende stund afventer de karakteren på deres installationsopgave. - Det bliver da også et 12-tal. Det er stensikkert, siger en selvsikker Kenneth Gant, som har udført opgaverne i samarbejde med Daniel Dencker. Selv om begge er i lære som VVS-energispecialist, kan de også godt lide opgaverne på blikværkstedet. - Det er super sjovt at arbejde med blik, men i længden vil vi helst arbejde med rør. Det er det, vi brænder for mest, siger Daniel Dencker, som er i lære hos Helsingør VVS. Det samme gælder Kenneth Gant, som er i lære hos Allan Christensen i Hillerød. Han har tidligere arbejdet som webudvikler, men valgte at skifte til VVS-branchen. - Arbejdet byder på gode opgaver. Sam-

Fint loddearbejde af de to VVS-lærlinge, som er i lære som VVS-energispecialister.

tidig kan jeg godt lide at bruge hænderne, og så synes jeg også, det er spændende at arbejde med teori og energioptimering, forklarer Kenneth Gant.

> VIS HÅNDVÆRKET FREM Lad os sammen hylde det gode, flotte og veludførte håndværk, som Blik og Rørs medlemmer udfører hver eneste dag. I fagbladet viser vi gerne VVS’ernes og skorstensfejernes flotte arbejde frem, hver gang bladet udkommer. Det gælder naturligvis også dit veludførte arbejde. Tag derfor gerne nogle billeder af det arbejde, som du gerne vil vise frem for dine kolleger i branchen. Send dem til fagbladet@blikroer.dk og du deltager automatisk i konkurrencen om en flot præmiepakke fra Blik og Rør. Det er Godt arbejde.

27


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Nord-Midtjylland Vagner Madsen VVS Klintevej 15 8500 Grenaa Cvr.nr. 35527133 01. maj 2016 – Fuldt medlemskab fra 01.01.2017 – kommer fra Arbejdsgiverne VM-Ventilation ApS Limfjordsvej 10 9670 Løgstør Cvr.nr. 30505379 01. maj 2016 – Tekniq Nicolaj Hovmand Vejle ApS Soldalen 12 7100 Vejle Cvr.nr. 37592064 01. maj 2016 – Tekniq Stenfeldt Kjeldbjergvej 21 7800 Skive Cvr.nr.: 12857209 01. juni 2016 – Tekniq Byens VVS-Hadsten ApS Mågevej 20 8370 Hadsten Cvr.nr.: 37679615 01. juni 2016 - Tekniq

Filialer: VM-Ventilation ApS Industrivej 9 9690 Fjerritslev Cvr.nr. 30505379 P.nr. 1020772758 01. maj 2016 – Teknig

28

VM-Ventilation ApS Vårvej 24, Nibe 9240 NIbe Cvr.nr. 30505379 P.nr. 1020791442 01. maj 2016 – Teknig

Kreds Sydjylland-Fyn EnergiTekik Fyn VVS ApS Nyborgvej 40 5853 Ørbæk Cvr.nr. 37653233 01. maj 2016 - Tekniq

Kreds Sjælland-Bornholm VVS Firmaet Toft-Hansen Bellahøjvej 125 st. 2720 Vanløse Cvr.nr.: 37212911 01. maj 2016 - Tekniq RH-Service, Ronny Holst Magleby Ravnemark 47B 4230 Skælskør Cvr.nr.: 35572384 01. april 2016 – Arbejdsgiverne JR VVS ApS, Jacob Ryttergaard Højvangsvej 23 4340 Tølløse Cvr.nr.: 35056424 04. april 2016 – Arbejdsgiverne Strube VVS A/S Akacievej 2 c 2640 Hedehusene Cvr.nr. 26049458 01. maj 2016 – Tekniq Dichows VVS ApS Hovedgaden 61 4913 Horslunde Cvr.nr. 36955619 01. april 2016 - Tekniq

Kreds København Arne Frostholm VVS Monsunvej 11 2660 Brøndby Str. Cvr.nr. 37513245 01. maj 2016 – Fuldt medlemskab fra 01.01.2017 – kommer fra Arbejdsgiverne Berg ApS Voldgården 2, 6 th. 1412 København K. Cvr.nr.: 36455489 01. juni 2016 - Tekniq

Filialer: Udenlandsk: Luccin Impianti SRL Via dell´industria 10 20080 Calvignasco 01. maj 2016 - Teknik

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland Jydskvvs.dk Herning A/S Lillelundsvej 28 7400 Herning Cvr.nr.: 31877199 05. april 2016 – Arbejdsgiverne – Under konkurs Welltek VVS ApS Jellingvej 3 9230 Svenstrup J Cvr.nr. 35828885 31. december 2015 Hjernø A/S Katrinebjergvej 115 8200 Århus N Cvr.nr.: 82251014 30. juni 2016 – Tekniq

Uffe Lundby VVS Vigen 4 7600 Struer Cvr.nr.: 26981271 30. juni 2016 - Tekniq

Kreds Sydjylland-Fyn Knutsson VVS A/S, Jens Knutsson Engmarksvej 28, Jerlev 7100 Vejle Cvr.nr.: 31583780 31. marts 2016 – Arbejdsgiverne Fyns Ventilation Montage ApS Ove Gjeddes vej 5 5220 Odense SØ Cvr.nr.: 35531203 30. juni 2016 – Tekniq - Konkurs

Kreds Sjælland-Bornholm Bedre BadFarum ApS Nordtoftevej 3520 Farum Cvr.nr. 40864415 31. marts 2016 – Ophør Stuby VVS v/ Hans Henrik Larsen Næstvedvej 151 4760 Vordingborg Cvr.nr.: 16045799 30. april 2016 – Arbejdsgiverne Dichows VVS Posthusvej 10 4953 Vesterborg Cvr.nr. 31244811 31. marts 2016 – Tekniq BOrnholmsvvs og Varmeteknik ApS Skudehavnsvej 5 2150 Nordhavn Cvr.nr. 36893397 P.nr. 1020399674 – Tekniq – Konkurs


Teknisk Assistance VVS ApS Højelsevej 41 4600 Køge Cvr.nr.: 32288626 31. maj 2016 – Tekniq Vesti Energioptimering ApS Hornsherredvej 450 4070 Kirke Hyllinge Cvr.nr.: 35398651 30. juni 2016 – Tekniq Jacob Lund VVS ApS Vestskellet 48 3250 Gilleleje Cvr.nr.: 34453594 30. juni 2016 – Tekniq

Kreds København

INSTALLATØRER MANGLER

Gladsaxe Tag- & VVS Entreprise ApS H J Holst vej 12 2610 Rødovre Cvr.nr.: 14729240 30. juni 2016 – Tekniq - Konkurs

ARBEJDSKRAFT

Rosenmejer & Co ApS Avedørevej 9 2650 Hvidovre Cvr.nr.: 25116895 30. juni 2016 – Tekniq - Ophør

Installationsbranchen oplever stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det understreges af en ny medlemsundersøgelse, som brancheorganisationen TEKNIQ har gennemført. I den svarer hele 54 procent af el- og vvs-virksomhederne, at det er blevet sværere at rekruttere arbejds-

Christian P. Hansen VVS Hejrevej 63 4000 Roskilde Cvr.nr.: 17298844 30. juni 2016 - Tekniq

kraft det seneste år. Og 58 procent forventer, at denne tendens vil blive forstærket de næste to år.

Erhvervsakademi Sjælland har i en årrække udbudt GVS-mester uddannelsen som en deltidsuddannelse der giver fuld autorisation inden for VVS-installationsområdet. Den hidtidige GVSmester-uddannelse bliver nu til en akademiuddannelse (AU) i VVS-installation, som giver samme fulde autorisation og med stort set samme indhold – også på deltid. Uddannelsen kvalificerer dig til at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas, varme og vand/afløb. Som færdiguddannet kan du fx arbejde som selvstændig installatør, overmontør eller teknisk rådgiver. Du kan også tage dele af uddannelsen og opnå en delautorisation. Uddannelsen er godkendt af sikkerhedsstyrelsen.

VVS-AUTORISERET PÅ DELTID TÆT PÅ DIG TÆT PÅ JOB

Læs om uddannelsens indhold og opbygning på: www.easj.dk/efteruddannelse KONTAKT Hvis du har spørgsmål til uddannelsen så kontakt studievejleder Ole Buch Hansen via +45 40330603 / OLHA@EASJ.DK Fra august 2016 tilbyder Erhvervsakademi Sjælland, i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt, uddannelsen.

29


Med Alkas rejseforsikring kan du nyde ferien fuldt ud - i hele verden

Få 10% i raba t som medlem

Alkas Rejseforsikring er en årsrejseforsikring, der også inkluderer afbestillingsforsikring. Den dækker både dig og resten af din husstand på rejser i op til 60 dage. Og så er du dækket i hele verden. For dig som medlem er Rejseforsikringen 50% billigere i sammenligning med tilsvarende forsikringer hos andre selskaber.

UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. RING 70 12 14 16 OG FÅ ET TILBUD ELLER GÅ IND PÅ ALKA.DK


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 fagbladet@blikroer.dk www.blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse

Kreds Nord - Midtjylland Aalborg Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: (stopper pr. 31/8) Finn Guldbech Mobil: 20 61 70 49 fgo@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Advokat og administrationschef: Kim Bøg Brandt Mobil: 51 53 31 40 kbj@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk Socialrådgiver: Helga Madsen Direkte: 36 38 36 22 hem@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Jørgensen Tlf. 36 38 36 28 mbp@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk   Elev: Pia Pennerup Tlf. 36 38 26 16 pep@blikroer.dk

Faglig konsulent (starter pr. 15/8) Thomas Kiel tki@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Aarhus

Sonnesgade 9 8100 Aarhus C Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00. Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Steen Hansen Mobil: 51 53 31 56 sth@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Kreds Sjælland - Bornholm Roskilde Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 51 53 31 80 Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Telefax 56 95 61 71 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Kreds København København Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Bjarne Galsgaard Peterse Mobil: 26 88 20 72 bgp@blikroer.dk Faglig sekretær: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Allan Leegaard Mobil: 26 88 20 70 alp@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Opmåler: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk

Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

31


På kurset viser Ole Mastrup og Rikke Traasdal Danmark, hvordan roterende koste kan bruges til effektiv rensning af ventilationsanlæg.

UDEN SOD PÅ KOSTEN Rensning af ventilationsanlæg vinder frem i skorstensfejerbranchen. Skorstensfejerskolen i Tønder har udviklet et kursus, hvor skorstensfejerne lærer om teknikker og principper ved rensning af forskellige typer ventilationsanlæg.

Tommy Christensen i Viborg, som satser på at rensning af ventilationsanlæg, og som allerede har indkøbt udstyr til at komme i gang. Ole Mastrup forventer derfor også, at den type opgaver bliver en del af hans hverdag som skorstensfejer. - Ventilationsrensning bliver en del af fremtiden i skorstensfejerbranchen. Det er

R

helt sikkert, og det er også derfor, jeg har valgt at komme på det her kursus, forklarer ensning af ventilationsan-

vedligeholdelse af landets mange forskel-

læg handler om mere end

lige typer anlæg.

at smide kosten gennem kanalerne. For udføres

Derfor har parterne i samarbejde med

han.

Forskellige anlæg

Skorstensfejerskolen i Tønder udviklet et

Kurset i ventilationsrensning er opbygget

rensningen ikke på den rigtige måde, gør

kursus i rensning af ventilationsanlæg. Og

således, at deltagerne får indsigt i, hvorle-

arbejdet let langt mere skade end gavn.

de første hold har allerede gennemført

des en række forskellige ventilationsanlæg

det nye kursus.

er konstrueret og fungerer. Kurset indehol-

I både Skorstensfejerlauget og hos Blik- og Rørarbejderforbundet ser man

- Det har været et godt og meget læ-

gode beskæftigelsesmuligheder i rens-

rerigt kursus. Jeg fik fjernet noget af den

ning af ventilationsanlæg. Derudover er

berøringsangst, jeg havde for ventila-

der hensynet til indeklimaet i bygninger,

tionsrensning, siger skorstensfejer Ole

af ventilationsanlæg, og hvordan man gri-

ligesom der også er store energimæssige

Mastrup.

ber opgaven an. For eksempel er det ikke

gevinster at hente på løbende og korrekt

32

Han er ansat hos skorstensfejermester

der desuden nogle praktiske opgaver og kvalitetskontrol. - Vi fik lært om principperne for rensning

ligegyldigt, hvor man starter og slutter.


Foto: Ole Joern

KOM PÅ KURSUS I efteråret 2016 udbydes kurset i Rensning af ventilationsanlæg to gange. Kurset varer 5 dage, og indeholder lige dele teori og praksis. Dato: 26.09 – 30.09, kviknummer: 4803816050 Med det rette måleudstyr afsløres det hurtigt, at anlægget ikke fungerer optimalt.

Gøres det ikke korrekt, er der risiko for at gøre mere skade end gavn, forklarer Rikke Traasdal Danmark. Hun er ansat hos skorstensfejermester Jan Sunds i Nibe, hvor rensning af ventilationsanlæg er blevet en opgave for skorstensfejerne. Rikke Traasdal Danmark har derfor allerede gjort brug af sine nyerhvervede kompetencer. - Der findes overraskende mange forskellige slags børster til rensning af ventilationsanlæg. Ofte er det for eksempel ikke

Dato: 24.10 – 28.10, kviknummer: 4803816051 Tilmeld på www.efteruddannelse.dk Anvend kviknummer som genvej til det rigtige kursus.

bejdet. Anlægget skal være indreguleret

VENTILATIONSRENSNING BLIVER EN DEL AF FREMTIDEN I SKORSTENSFEJERBRANCHEN. DET ER HELT SIKKERT.” Ole Mastrup, skorstensfejer

OLE MASTRUP, skorstensfejer

på præcis samme måde, som inden man gik i gang med rensningsarbejdet, forklarer Rikke Traasdal Danmark. - Jeg blev også overrasket over, hvor lidt der skal til, for at få et ventilationsanlæg ud af balance. Det var en af det vigtigste ting, jeg lærte på kurset, siger Ole Mastrup, som gerne anbefaler sine skorstensfejerkolleger at deltage og få mere viden om rensning af ventilationsanlæg.

nødvendigt at bruge roterende børster, hvis opgaven kan klares ved at bruge den bløde børste, siger hun om sine erfaringer på området.

Rette mængde luft Ventilationsanlæg, som er fuld af snavs og dårligt vedligeholdt, fungerer ikke optimalt. Det kan påvirke indeklimaet, ligesom anlægget skal bruge mere energi på at få den rette mængde luft gennem systemet. Anlæggene kan desuden være indstillet forskelligt fra rum til rum i en bygning. Og er der bare en enkelt af de justerbare ventilationsspjæld, som ikke er korrekt indstillet, påvirker det effekten i det samlede anlæg. - Det er vigtigt at mærke indstillingerne af, inden man går i gang med rensningsar-

Mangler et ventilationsanlæg en lem til rensning, kan den let laves på stedet.

33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Søren Madsen

NEJ TAK

TIL ØGET PENSIONSALDER

Til efteråret har regeringen lagt op til, at det igen er tid til at

Tværtimod ser vi hellere, at politikerne bruger tid på at finde

drøfte lettelser i topskatten. Det er blandt emnerne i den øko-

løsninger og etablerer ordninger, som dels motiverer til et langt

nomiske plan Danmark frem mod 2015, som statsminister Lars

og godt arbejdsliv, men også tager hånd om dem, som er nød-

Løkke Rasmussen fremlægger om kort tid.

saget til at forlade arbejdsmarkedet før tid.

Mange danskere vil gerne betale mindre i skat. Vi skal bare

Blandt andet ønsker vi, at den forebyggende indsats mod

huske på, at når regeringen igen ønsker at dele gaver ud til dem

ulykker og nedslidning intensiveres. Særligt i byggeriet, er an-

med de højeste indkomster, er der andre, som skal betale reg-

tallet af arbejdsulykker stadig alt for højt, og der nytter det ikke,

ningen.

at ansatte stort set ikke kan komme i kontakt med Arbejdstilsy-

Og her har en række borgerlige partier en plan klar.

net og få den rette hjælp og vejledning.

De foreslår at hæve pensionsalderen yderligere og

Og nu, hvor sommeren er ved at være over

på den måde, finansiere lettelser i topskatten.

os, vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle

I Blik- og Rørarbejderforbundet er vi klart imod en yderligere hævning af danskernes

medlemmer og deres familier en rigtig god ferie.

pensionsalder. I forvejen har politikerne allerede vedtaget en reform, hvor pensionsalderen stiger i takt med, at danskerne bliver ældre. Således vil unge svende i forvejen skulle se frem til at være på arbejdsmarkedet, til de er over 70 år gamle. Og det var også de samme politikere, som skrottede efterlønnen, hvor nedslidte skorstensfejere, VVS’ere og andre lønmodtagere havde mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med god samvittighed. I Blik- og Rørarbejderforbundet ser vi helst, at politikerne dropper tankerne om øget pensionsalder.

34

Max Meyer Forbundsformand


VØLUND VARMEPUMPER

Farvel til kolde fødder - i 70’er-huse...

me

re på...

-

se

D

K

5,70 G

...goddag til en ny jordvarmepumpe med 3-12 kW!

SCOP

W

TEST I.

TI BEDS W

W. S

PA R E

NE

R

Giv dine kunder varmen - det er der cool cash i. F.eks. passer vores nye ”medium” størrelse jordvarmepumpe på 3-12 kW til rigtig mange huse fra 70’erne - eller der, hvor boligejerne er på udkig efter et alternativ til oliefyret. Kontakt os og hør, hvad vores komplette program af varmepumper kan gøre for din forretning - uanset om det skal være small, medium eller big business…

Brogårdsvej 7 . 6920 Videbæk . Tlf. 97 17 20 33 . www.volundvt.dk

Mere end 140 års erfaring på det danske marked og over 40 års erfaring indenfor miljøvenlige varmløsninger taler for sig selv! Hos Vølund Varmeteknik A/S lægger vi vægt på kvalitet i både vores produkter og vores varmetekniske løsninger, og vi er stolte over, at vi hver dag giver vores kunder en professionel og kompetent vejledning, når det drejer sig om at vælge den rigtige varmeløsning.


samarbejde med respekt

Hvad skulle vi gøre uden Ă˜land? Se flere produkter pĂĽ oeland.dk / produkter / brand

36