Blik og Rør - nr. 2 - 2016

Page 1

FAGBLADET

NR. 2 - 2016

TEST:

Uenighed om lærlingetal

Ekstr a pand lys med elam pen

5

tips om elsikkerhed

BoligJob-ordning med plads til forbedring MED PÅ JOB:

BYGGER FOR BYGGERIET

1


N

YH

ED

!

PINE

- det sikre valg

De nye PINE-armaturer fra Damixa er med det tidssvarende og tidløse design et godt valg på alle måder. Serien imødekommer nogle af de mest afgørende faktorer for valg af armaturer. Den er økonomisk og miljøvenlig og samtidig i god kvalitet og godt dansk design. Alle armaturerne er udviklet med den varmtvandsbesparende funktion koldstart, og der kan opnås en besparelse på op til 30 % på energiforbruget.

2

www.damixa.dk


INDHOLD 04

Kort nyt Lønmodtagerne i bygge- og anlægsbranchen har arbejdsmarkedets største forventninger til at få mere i lønningsposen i 2016.

08

VVS-uddannelse Diskussionen om indtaget af lærlinge på VVS-området er blevet skærpet over det seneste år.

16

5 tips om el-sikkerhed Strømskader er farlige. Og det er ikke kun elektrikere, der får stød.

10

24

26

Maritim inspiration

SAMARBEJDE GIVER LÆREPLADSER

PLADS TIL FORBEDRING

Et unikt samarbejde mellem skole, virksomheder og fagforening giver en flot stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i Nordjylland.

Blik- og Rørarbejderforbundet har ved et foretræde for Skatteudvalget foreslået en række tiltag, som vil gøre den nye BoligJob-ordning endnu grønnere.

Et helt hus beklædt med skifer og kobber må være en drømmeopgave enhver blikkenslager.

29

Årsmøde i Blik- og RørUngdom Lærlinge fra hele landet samles til årsmøde fra 11. til 13. marts 2016 i Svendborg.

32

Nytteløs hjælp Arbejdsgivere bør tage ansvar for rekruttering af arbejdskraft, i stedet for bare at klynke i medierne.

33

Fejernes side

12

Den faglige stolthed og skorstensfejerfaget har altid været vægtet højt hos Søren Buus Hansen.

34

TEST AF PANDELAMPER Fire testpersoner – otte pandelamper. To af dem viser sig at være FOR smarte – altså pandelamperne.

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktør: Allan Guldberg (DJ) Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Diana Kirk Tlf. 7610 1157, dki@rosendahls.dk

Formanden har ordet Ønskeseddel til trepartsforhandliner.

Design og produktion: KLS Grafisk Hus A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506. ISSN 0907-7243.

34

Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange Godt nytår fra årligt, og næste gang er forbundsformanden den 23. marts 2016. Forsidefoto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset

3


KORT NYT HÅNDVÆRKERNE FORVENTER MERE I LØN I ÅR

VVS'er hædret med kongelig belønningsmedalje

Lønmodtagerne i bygge- og anlægsbranchen har

jubilæum hos Hjernø A/S og modtaget Den

arbejdsmarkedets største forventninger til at få mere i

Kongelige Belønningsmedalje for de mange

lønningsposen i 2016. Knap halvdelen af lønmodtagerne i bygge og anlæg forventer at få reallønsfremgang i 2016. På hele arbejdsmarkedet er det kun godt hver fjerde, der regner med at få mere i løn.

VVS'er Bent Andresen har netop fejret 50 års

års tro tjeneste. Selv om dåbsattesten efterhånden viser 71 år, er Bent Andresen stadig aktiv på arbejdsmarkedet. En dag om ugen kontrollerer han

Forventninger til, hvad der kommer til at stå på

sprinkleranlæg hos Hjernøs kunder, og han

lønsedlen i løbet af i år, fremgår af en undersøgelse,

laver også ad hoc blikkenslagerarbejde for

som Epinion har gennemført for konsulentvirksomhe-

virksomheden.

den Deloitte.

- Arbejdet betyder meget. Det holder mig i

- Der er gang i mange projekter, beskæftigelsen er stigende, ledigheden er faldende, og medarbejderne

gang, og jeg har gode kolleger, som nærmest er som en familie, siger Bent Andresen.

kan mærke, at der er efterspørgsel efter dygtige folk. Vi har set de første meldinger om mangel på visse typer arbejdskraft, og dermed sender virksomhederne jo et signal til medarbejderne om, at de er mere værd. Det giver et øget lønpres, siger Thomas Frommelt Deloitte.

Løn forhandles lokalt I VVS-branchen forhandles timelønnen lokalt ude i virksomhederne. I 2015 steg den gennemsnitlige løn i VVS-branchen med 1,1 procent. Siden er ledigheden faldet yderligere, og derfor er der håb om yderligere stigninger i 2016. Sammen med fagbladet udsendes pjecen Lokalforhandlinger til alle medlemmer. Her findes et overblik over, hvordan lønniveauet er

LINGER LOKALFORHAND P I R A T I O N T I P S

O G

I N S

2016

95.000 KR. EKSTRA PÅ PENSIONSKONTOEN

Medlemmer af Blik- og Rørarbejder-

onsopsparing på 682.000 kroner, kan

forbundet med pension i Pension-

konstatere, at pensionsopsparingen

Danmark kan glæde sig over, at pen-

i 2015 er vokset til 777.000 kroner.

sionsopsparingen er vokset markant

Pensionsindbetalingerne udgør

i 2015. Det typiske

gen af PensionDanmarks

i VVS-branchen,

medlem med

ligesom den også

pension i

det typiske med-

indeholder tips til

Pension

lem 52.000 kroner.

at hæve lønnen

Danmark

ved de lokale

har i 2015 fået

Tjek din opsparing

forhandlinger.

95.000 kroner

Tjek din pension på

ekstra ind på pensionskontoen. Et typisk medlem, der gik ind i året med en pensi-

4

43.000 kroner, mens forrentnininvesteringer giver

din pension hos PensionDanmark på pension.dk/dinpension, hvor du logger ind med NemId


7.000 FLERE ANSATTE I BYGGEBRANCHEN

I midten af november måned var der 7.000 flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen end året før.

VIRKSOMHEDERNE KØBER FLERE SERVICEBILER Antallet af solgte servicebiler mellem to og tre tons, der primært bruges til værktøjs-

JOBHOTLINE BRUGES

SJÆLDENT Mens danske arbejdsgivere klager over mangel på arbejdskraft, står Beskæftigelsesministeriets jobhotline næsten ubrugt hen. Mindre end én gang om ugen. Så sjældent ringer den gratis hotline i Beskæftigelsesministeriet, som er blevet oprettet specifikt for at hjælpe arbejdsgivere med at finde kvalificeret dansk arbejdskraft. Siden lanceringen for halvandet år siden har blot 67 arbejdsgivere henvendt sig for at få gratis hjælp til at rekruttere i alt 310 medarbejdere. Det viser Beskæftigelsesministeriets egne tal for april 2014 til december 2015.

og materialeopbevaring i byggebranchen steg med 14 procent i 2015 i forhold til året før. Det øgede salg indikerer en pæn tro på fremtiden i bygge- og anlægsbranchen.

OMSÆTNINGSVÆKST I BYGGERIET

Hvem vandt DM i Skills? I starten af februar blev der fundet en ny danmarksmester i VVS. De fire VVS-lærlinge Mike Blom Jensen,

Bygge- og anlægsbranchen omsatte i de første 11 måneder af 2015 for 7,2 procent mere på hjemmemarkedet end i 2014.

Anders Cenius Weinreich Pedersen, Henrik Skovsgaard Bull og Casper Klærke har kæmpet om titlen ved DM i Skills i Fredericia.

Det er et lavt, men ikke overraskende tal, mener arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen. - Det viser, at arbejdsgiverne overdriver problemet med at rekruttere nye medarbejdere, når de for eksempel står frem i medierne og siger, at det er umuligt at finde kvalificeret arbejdskraft, men ikke har gjort et ærligt forsøg, siger han til Fagbladet 3F. Det er ikke kun Beskæftigelsesministeriets hotline, der ligger øde hen. Tidligere har undersøgelser vist, at virksomhederne ikke tager imod hjælp fra jobcentrene og fagforeningerne, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Således viser en undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet, at kun knap 12 ud af 100 virksomheder har samarbejdet med et jobcenter i forbindelse med en rekruttering.

Konkurrencen blev desværre først afgjort efter redaktionens slutning. Se hvem der vandt på blikroer.dk

5


KORT NYT FIND LEDIGE UGER I FORBUNDETS FERIEBOLIGER De nye regler er til gengæld uklare, og derfor har Blik- og Rørarbejderforbundet og en lang række organisationer ønsket at få afprøvet de nye regler ved domstolene. Og mens der ventes på en afgørelse, kan medlemmerne leje den eftertragtede feriebolig i bydelen Prenzlauer Berg. Sådan booker du Det er blevet nemmere og smartere for medlemmerne at booke feriebolig på forbundets website. Alt sammen foregår elektronisk, og medlemmet slipper for bøvlet med blanketter på papir, kuverter og porto. Men selv om de fleste af forbundets ferieboliger er fuldt booket

På blikroer.dk/booking findes en oversigt over forbundets

i de mest efterspurgte perioder, er der stadig masser af ledige

ferieboliger. Her kan man søge de ledige boliger inden for et

uger, hvor ferieboligerne ikke er udlejet. Ledige uger bookes efter

angivet tidspunkt, eller man kan klikke ind på boligen og se de

”først til mølle”.

uger, som er ledige.

Samtidig er det igen muligt at leje Blik- og Rørarbejderforbun-

For at kunne booke Blik- og Rørarbejderforbundets ferieboli-

dets populære feriebolig i den tyske hovedstad. Bystyret i Berlin

ger, skal der bruges medlemsnummer. Det findes på bagsiden af

har forsøgt at begrænse muligheden for udlejning af ferieboliger

medlemskortet, som også er et kort til LO Plus.

i byen, og de nye regler skulle være trådt i kraft fra udgangen af april i år.

PENSIONDANMARK HAR IGEN DE MEST TILFREDSE KUNDER

Kan man ikke finde sit medlemskort, kan man få oplyst sit medlemsnummer ved at kontakte sin kreds.

Group, der måler danskernes tilfredshed med deres pensionsselskab.

FORSLAG OM INDSLUSNINGSLØN FOR FLYGTNINGE DROPPET

PensionDanmark toppede sidste års undersøgelse, og det sam-

Finansminister Claus Hjort Frederiksen begraver

me gælder i år. Her har 3.500 pensionskunder besvaret en række

idéen om en særlig indslusningsløn til flygtninge.

spørgsmål om deres selskab - bl.a. om hvor tilfredse de er med

Det sker efter modstand fra de toneangivende or-

For andet år i træk har PensionDanmark de mest loyale og tilfredse kunder i pensionsbranchen. Det viser en ny undersøgelse fra Loyalty

pensionsselskabet, og i hvor høj grad det lever op til deres forventninger.

ganisationer på arbejdsmarkedet.

Blandt 12 pensionsselskaber har PensionDanmark den samlet set

- Jeg kan bare konstatere, at der fra arbejdsmarke-

højeste kundeloyalitet. Og loyalitetsniveauet blandt PensionDan-

dets partier ikke er interesse i eller vilje til at indføre

marks medlemmer i årets undersøgelse er endda det højeste, der er

en indslusningsløn, og det må jeg jo så tage til ef-

målt hos et selskab, siden undersøgelsen blev gennemført første

terretning. Derfor er det ikke et spor, jeg forfølger,

gang i 2011.

siger Claus Hjort Frederiksen i et interview med Berlingske.

6


FORVIRRING OM OLIEFYR

DANMARKS BEDSTE RENOVERING Kender du et godt renoveringsprojekt, der fortjener anerkendelse, kan du indstille det til RENOVER prisen 2016.

Siden Bygningsreglementet blev offentliggjort kort før jul, har der været forvirring omkring, hvorvidt det

Prisen blev uddelt første gang i

er lovligt at udskifte et gammelt oliefyr med et nyt i

2013 af Realdania og GI for at brin-

områder med naturgas eller fjernvarme. Det er faktisk lovligt, men kan snart blive gjort ulovligt. Reglerne om at gøre det lovligt at udskifte sit oliefyr kommer dog højst sandsynligt ikke til at holde så længe. Det oplyser Trafik- og Byggestyrelsen, som arbejder på at gøre oliefyrene ulovlige. Hvis man som installatør sælger og installerer nye

ge de gode renoveringseksempler frem i lyset, så de kan inspirere til endnu flere renoveringsprojekter. Begge glæder sig over, at de nu for fjerde gang kan uddele prisen. – RENOVER prisen handler om at fejre, når nogen har gjort et virkelig godt stykke renoveringsarbejde. Samtidig kan vi med prisen være med til at tydeliggøre, hvor vigtig renovering af boliger, erhvervsbyggeri og institutioner er, siger administrerende direktør i GI Lars Axelsen i RENOVER prisens nyhedsbrev.

oliefyr i eksisterende byggeri, kan man gøre det lovligt indtil 30. juni 2016. Det kommende halve år vil fungere som overgangsperiode, hvor både BR10 og BR15 er gældende. Det er fortsat ulovligt at installere oliefyr i nybyggeri.

Innovation er

Sidste år blev der i alt indstillet 167 projekter til prisen. Heraf en del under kategorien Alment boligbyggeri, som der tidligere har været efterlyst gode eksempler på. Frem til 10. marts 2016 kan du indstille projekter på renover.dk

Stand Nr. E 7224 Byggeri16 1.-4. marts 2016

at finde nye løsninger, der går ud over standarden.

Schlüter®-BEkotEc-tHERM Det innovative og enestående varmesystem fra opfinderen af det keramiske klimagulv forkorter byggetider, sparer energi og øger boligkomforten. Den lave konstruktionshøjde af den modulære belægningskonstruktion og systemets afstemte varme- og reguleringsteknik skaber det perfekte grundlag for et hurtigt reagerende gulvvarmesystem med en lav fremløbstemperatur. Schlüter ®-BEkotEc-tHERM. Stol på originalen.

www.schlueter-systems.dk


VVS UDDANNELSE

FORSKELLIG UDMELDING GIVER FORVIRRING

Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Tekniq er uenige om udviklingen i antallet af lærlinge på VVS-området.

D

Alene over det seneste år har de to or-

tallene på området, og derfor ikke giver et

ganisationer gentagne gange fremført

retvisende billede af den samlede situa-

forskellige synspunkter om situationen

tion, forklarer uddannelsessekretær Kim

på lærlingeområdet. For mens Tekniq har

Fusager Balle fra Blik- og Rørarbejderfor-

givet omverdenen indtryk af, at indtaget

bundet.

af VVS-lærlinge er steget voldsomt, har Blik- og Rørarbejderforbundet givet en

Fald på 33 procent

anden version.

I årets første ti måneder af 2015 er antal-

Det seneste år er indtaget af lær­linge

let af indgåede uddannelsesaftaler steget

steget, mens det samlede antal VVS-lær-

med 12 procent i forhold til samme perio-

linge er faldet drastisk over de senere

de året før. Stigningen brugte Tekniq til at

iskussionen om indtaget af

år. Derfor mener Blik- og Rørarbejder-

lave en pressemeddelelse, hvor de roser

lærlinge på VVS-området

forbundet, at Tekniq er for passive i be-

arbejdsgiverne i VVS-branchen i at tage

er blevet skærpet over det

stræbelserne på at sikre den nødvendige

ansvar for ”at uddanne nye genrationer af

seneste år. For mens Blik- og

arbejdskraft i VVS-branchen.

medarbejdere”.

Rørarbejderforbundet og arbejdsgiveror-

- Det er dødirriterende med de her

I Blik- og Rørarbejderforbundet synes

ganisationen Tekniq er enige om behovet

forskellige udmeldinger. Særligt når nu

man ikke, at der er så meget at juble over.

for flere lærlinge, er de til gengæld ikke

begge organisationer er enige om nød-

De anfører, at stigningen er for lidt i for-

enige om, hvor gode virksomhederne er

vendigheden af øget tilgang til branchen.

hold til, at 2014 var blandt de registrerede

til at øge indtaget af lærlinge i VVS-bran-

Det giver signalforvirring, at arbejdsgi-

år, hvor færrest kom i lære. Samtidig an-

chen.

verne kun forholder sig til en lille del af

fører forbundet, at de såkaldte korttids-

8


aftaler udgjorde hele 30 procent af de

chen. Kort før jul har de to organisationer i

øjnene op for mulighederne i VVS-bran-

indgåede uddannelsesaftaler i årets første

første omgang afsat 400.000 kroner til at

chen. Men hvis arbejdsgiverne ikke le-

10 måneder. Og kigger man på tallene for

lave en kampagne, som skal få flere unge

verer flere praktikpladser til at tage imod

bestanden af lærlinge i branchen, er den

til at vælge en fremtid i VVS-branchen.

den øgede tilgang, er der jo også en risiko

styrtdykket over de senere. Således er

Men for at kampagnen kan blive en

for, at branchen vil skyde sig selv i foden

antallet faldet med hele 33 procent fra

succes, er det dog nødvendigt, at ar-

og dermed lide et kæmpe imagetab. Det

oktober 2007 og frem til samme måned i

bejdsgiverne opretter flere praktikpladser.

må for alt i verden ikke ske, siger Kim Fu-

2015.

- Det vil være fint, at flere unge for

sager Balle.

- Her svigter Tekniq. De laver et skønmaleri af situationen på lærlingeområdet, som er misvisende. Samtidig sender de et signal til de virksomheder, som måske overvejer at tage en lærling, at det behøver de ikke alligevel. Det er uklogt og fjerner fokus fra et reelt problem, siger Kim Fusager Balle.

Under målsætningen Finanskrisen, som fra 2008 ramte byg-

TILGANG VVS-BRANCHEN Siden 2006 er tilgangen af lærlinge til VVS-branchen faldet. Tallet for 2015 indeholder årets første ti måneder.

1000

877

873

800

738 631

geriet hårdt, medførte et voldsomt fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler

539

600

666 581

522

560

553

i VVS-branchen. Flere prognoser peger omvendt på, at manglen på faglærte vil stige yderligere over de kommende år, og

400

derfor har Blik- og Rørarbejderforbundet gentagne gange argumenteret for øget indtag på uddannelsen.

200

Det er dog alene arbejdsgiverne, som har kan sikre det nødvendige antal praktikpladser, og dermed den nødvendige

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

mængde arbejdskraft i branchen. Og da lærlingeindtaget gennem årene har ligget langt under VVS-branchens egen målsætning om 700 indgåede uddannelsesaftaler om året, øgedes risikoen for mangel på kvalificeret arbejdskraft. - Ikke siden 2008 har branchen nået sin

BESTANDEN I VVS-BRANCHEN Bestanden af lærlinge i VVS-branchen faldet drastisk siden finanskrisen. Fra oktober 2007 til oktober 2015 er bestanden af VVS-lærlinge faldet med hele 33 procent.

2500 2.103

egen målsætning. Det er kritisabelt yderst uheldigt, og derfor holder vi fast i, at der skal oprettes flere lære- og praktikplad-

2000

1.921

2.036 1.779 1.556

ser. Det er nød­vendigt, for kan branchen ikke selv levere den nødvendige arbejds-

1500

1.452

1.426

1.377

1.397

1.413

2011

2012

2013

2014

2015

kraft, er der med garanti andre, som gerne vil have del i VVS’ernes opgaver, lyder det fra forbun­dets uddannelsessekretær.

Fælles imagekampagne Trods uenigheden om tallene for indgåe-

1000

500

de uddannelsesaftaler på VVS-området, er begge organisationer dog enige om, at der er behov for større tilgang til bran-

0

2006

2007

2008

2009

2010

9


VVS UDDANNELSE Lærlingene Oliver Wirring, Asker Skaksen og Casper Bech Mortensen har nydt godt af praktikpladskonsulentens arbejde og store netværk i Nordjylland.

UNIKT SAMARBEJDE Et unikt samarbejde mellem skole, virksomheder og fagforening giver en flot stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i Nordjylland.

10


Foto Michael Bo Rasmussen, Baghuset

ansvar for uddannelsen af fremtidens

ting, hvor virksomheden får vist sig frem

arbejdskraft. Et af de steder, hvor der

lokalt. Ofte er det bare lige det, som skal

er klar fremgang, er i Nordjylland. Her er

til for at finde en lærling.

antallet af indgåede uddannelsesaftaler på VVS-området steget med hele 53

Glade lærlinge

procent fra 2014 til 2015.

Områdets VVS-lærlinge sætter også pris

En stor del af fremgangen i Nordjylland

ening, virksomheder og praktikplads-

de mellem skole, fagforening og områ-

konsulenten. Det gælder blandt andet

dets virksomheder, hvor praktikplads-

36-årige Casper Bech Mortensen, som er

konsulent Gitte Visborg fra Tech College i

startet i lære hos Støvring VVS.

Aalborg indtager en nøglerolle. - Vores samarbejde i det lokale uddan-

Tidligt på efteråret efterlyste virksomheden gennem fagforeningen en

nelsesudvalg og med Gitte Visborg er

voksenlærling. Gitte Visborg blev koblet

helt fantastisk. Vi er i dialog løbende, og

på sagen, og hun arrangerede et møde

hører vi om et sted, hvor de måske kan

mellem virksomhed og elev, hvor parterne

bruge en lærling, giver jeg besked med

fik papir på hinanden.

det samme. Hun er meget opsøgende i

- Det gik meget hurtigere at få en

sin måde at arbejde på, og derfor får hun

læreplads, end jeg havde forventet på

også skabt nogle kontakter og mulighe-

forhånd. Hun er god til at huske folk, så

der, som kommer elever og lærlinge til

det har været super behageligt. Service-

gode, siger Thomas Christensen, der er

niveauet har været meget højt, siger den

faglig konsulent hos Kreds Nord-Midt-

nystartede lærling.

jylland.

Nærhed og gode relationer

Også Oliver Wirring fra Frederikshavn fik hurtigt sin uddannelsesaftale på plads. I forvejen var han i kontakt med

Ifølge hovedpersonen selv handler me-

VVS-virksomheden Oscar Petersen og

get af arbejdet om at skabe gode relati-

Søn i Frederikshavn. Det formelle papir-

oner mellem alle parter i processen med

arbejde manglede at komme på plads, og

at få flere VVS-lærlinge til faget.

her satte praktikpladskonsulenten fart på

- Vi arbejder med nærhed på alle platforme. Det er grunden til, at jeg lærer

processen. - I løbet af kort tid var det hele ordnet,

virksomheder og elever bedre at kende,

og så var den usikkerhed ryddet af vejen.

og så har jeg også bedre mulighed for at

Det har været super positivt, siger Oliver

matche de rigtige lærlinge til de rigtige

Wirring.

virksomheder. Det er vigtigt, så virksom-

D

på det gode samarbejde mellem fagfor-

skyldes et godt og tillidsfuldt samarbej-

hederne også vender tilbage igen, forkla-

Få mangler afklaring

rer Gitte Visborg.

Kun ganske få elever fra det hold, som

I løbet af et år besøger hun omkring

afsluttede deres grundforløb i Aalborg i

250 virksomheder i Nord- og Midtjylland,

januar, manglede ved forløbets afslutning

en stigende beskæftigelse

og da virksomhederne kender hende, er

en praktikplads. Derfor skal der stadig

i byggeriet og afgangen af

hun deres foretrukne kontakt, når de skal

sparkes nogle døre ind og laves flere afta-

mange ældre håndværkere

bruge en ny lærling.

ler for at sikre tilgangen til faget.

betyder, at der bliver man-

- Det er dog ikke altid, at vi lige har en

gel på faglærte håndværkere. Det gælder

lærling på skolen, som er klar til at rejse

sidste, men mon ikke der bliver lavet en

også VVS-branchen, hvor det er nødven-

langt for en læreplads. Men så hjælper vi

fornuftig løsning for dem også. Udfor-

digt med en kraftig stigning i indtaget af

virksomheden med at søge og finde en

dringen lige nu er, at få overbevidst end-

lærlinge, for at klare de kommende års

lærling i lokalområdet, siger Gitte Vis-

nu flere VVS-virksomheder om nødven-

behov for kvalificeret arbejdskraft.

borg, og fortsætter:

digheden i at øge antallet af lærepladser

Desværre er det ikke alle steder i landet, at arbejdsgiverne er lige gode til at tage

- Det kan være hjælp til at lave et opslag nede i den lokale brugs eller andre

- Vi mangler at komme i mål med de

for branchens egen skyld, siger Thomas Christensen.

11


TEST

- DE SKAL HELST VÆRE HELT ENKLE, SÅ GÅR DE HELLER IKKE SÅ NEMT I STYKKER,

H E N RIK M Æ N G

RØR BLIK & Å SPOT P R E T T . SÆ AMPER L E D N PA

PANDELAMPER

FOR SMAR 12


Tekst Kir Klysner Foto Nils Rosenvold

E

n pandelampe skal være nem at tage på og have i lommen. Og så skal den kunne lyse. Der må altså ikke være for mange

forskellige funktioner. Det er de fire testere fra Gunnar Kristensens VVS i Herning helt enige om. Pandelampen Petzl Nao får lave karakterer, fordi den er svær at tage på, og fordi den blinker hver gang lyscensorerne måler lyset. - Det kan sikkert være smart – bare ikke for os. Og så er den altså for klodset at have i lommen, siger VVS-montør Joakim Pedersen. Også Led Lenser H14.2 får lave karakterer. Lampen i sig selv er god, men den er for tung.

Når der skal lades op Pandelampen Petzl Nao skal lades

DER ER

TE

op via et usb-stik, og det holder ikke på byggepladsen, siger de fire testpersoner. De ville i stedet vælge en pandelampe med genopladelige batterier, hvor man også kan skifte over til almindelige batterier, hvis man står et sted og ikke kan komme til at lade op. Led Lenser H14.2 får ligesom Petzl Nao lave karakterer. Lampen i sig selv er god, men den er for tung. - Man får da hold i nakken af den, siger Jan Gørtler Gudskov, som er

Fire testpersoner – otte pandelamper. To af dem viser sig at være FOR smarte – altså pandelamperne.

VVS-montør og rørsmed. - Der er faktisk sådan lidt Rambo over den, siger rørsmed Henrik Mæng.

Til hjelm og dårligt vejr Lampen med næsten samme navn Led Lenser H7.2 får lidt højere karakterer,

13

>


TEST > SÅDAN TESTEDE VI! De otte pandelamper har været med Thue Jepsen, Joakim Pedersen, Jan Gørtler Gudskov og Henrik Mæng på arbejde i to uger på en mørk byggeplads i Haderslev. Pandelamperne er udvalgt af fagbladet Blik & Rør. Testpersonerne hører først om priserne på pandelamperne, efter de har afgivet karakterer.

fordi den nærmer sig noget af det de fire testere foretrækker. Den er mindre og nemmere at tage på. Derfor placerer den sig midt i feltet af pandelamper sammen med Petzl Pixa 2 og Litelander. Petzl Pixa 2 kategoriseres af testpersonerne som den, der er bedst til udendørs arbejde. Det er også den eneste af pandelamperne, som kan sættes på en hjelm,

Fra venstre mod højre: Jan Gørtler Gudskov, Thue Jepsen, Joakim Pedersen og Henrik Mæng.

hvis man køber hjelmen, der passer til. De andre lamper må sættes på hjelmen med strips.

God og billig Da de fire testpersoner hører om prisen på Litelander, bliver de begejstret. - Den er simpel, lyser nok og er nem at have med, siger Jan Gørtler Gudskov. - Og så har den skræmmeeffekt, fordi den kan lyse med rødt lys. Henrik Mæng joker – og blikkenslager Thue Jepsen følger op. - Det kan vi bruge, når tømreren kommer for tredje gang og spørger om det

Litelander har baglyst på – også kaldet ”skræmmeffekt”. Virker måske på tømrere.

samme. - Man får meget for pengene, mener Henrik Mæng. Litelander er overlegen i forhold til den

- Den er rigtig god at bruge, også fordi

anden pandelampe til under 100 kr. Gre-

man kan indstille lyskeglen, siger Thue

enfield får øgenavnet Byggemand Bob.

Jepsen om Led Lenser SEO5.

Den vipper, når man bevæger hovedet.

- Den lyser godt og bredt og er nem at

Så den er tæt på ubrugelig, mener test-

have med i lommen, siger Joakim Peder-

personerne.

sen om Petzl Tikka.

Helst kun få indstillinger

de heller ikke så nemt i stykker, siger Hen-

Testvinder bliver Led Lenser SEO5 efter-

rik Mæng om de bedst placerede pande-

fulgt af Petzl Tikka.

lamper.

14

- De skal helst være helt enkle, så går Pandelamperne skal kunne være i lommen, mener de fire testpersoner.


Foto Michael Bo Rasmussen, Baghuset

llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. im akker og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at d a ll gså ti Det er o rer e karakte give halv . f.eks. 3,5

GREENFIELD

PETZL TIKKA

PETZL PIXA 2

PETZL NAO

Vejl. kr. 49,95

Vejl. kr. 359,95

Vejl. kr. 499

Vejl. kr. 1099

Komfort Betjening Lyskvalitet Design Batterier Samlet karakter

1,5 ”Giver ikke lys nok, og den vipper”

4

3,5

2

”Lyser godt bredt”

”Klart den bedste til udendørs arbejde”

”Lyscensoren er irriterende”

T E ST VINDER

LITELANDER

LED LENSER SEO5

LED LENSER H14.2

LED LENSER H7.2

Vejl. kr. 59

Vejl. kr. 379

Vejl. kr. 799

Vejl. kr. 459

Komfort Betjening Lyskvalitet Design Batterier Samlet karakter

3,5

4,5

3

”Den er simpel og lyser nok”

”Dejlig nem at bruge”

”Mega klodset, men en god lampe”

3,5 ”Nem at tage på”

> OM TESTEN De pandelamper fra Led Lenser og Petzl, som er med i testen er venligst udlånt af AO Johansen i Helsingør og distributøren Scanlico Denmark A/S. Pandelamperne fra Greenfield og Litelander har redaktionen selv indkøbt på nettet hos Harald Nyborg og VVS-eksperten. Brugen af pandelamper i byggeriet er et udbredt, da de er praktiske og giver et godt lys i mange arbejdssituationer. De kan dog ikke erstatte de lovpligtige krav til belysning på byggepladsen. Læs mere om reglerne for belysning på byggepladsen på bar-ba.dk

15


FAKTA OM

5 TIPS OM ELSIKKERHED

Strømskader er farlige. Og det er ikke kun elektrikere, der får stød. Mange ulykker skyldes mangelfuld planlægning eller undervurdering af strømbehovet, som igen øger sandsynligheden for risikomæssig adfærd. Skadernes omfang og farlighed afhænger af spændingen, strømstyrken og varighed af strømgennemgangen.

16


SIKKERHEDSSTYRELSEN HAR UDARBEJDET 5 GODE RÅD OM ELSIKKERHED TIL DIG, SOM ARBEJDER PÅ EN BYGGEPLADS. FÅ STYR PÅ ELSIKKERHEDEN OG UNDGÅ ULYKKER MED EL.

1 2 3 4 5

FAKTA OM STRØMSKADER

i

RYD OP I LEDNINGER OG KABLER

Kabler, ledninger og stik må ikke ligge de steder på byggepladsen, hvor man går eller kører. Derfor er det en god idé enten at grave led-

Skadernes omfang og farlighed afhænger af spændingen, strømstyrken og varighed af strømgennemgangen. • E t strømstød kan i alvorligste fald medføre hjertestop eller akut nyresvigt med døden til følge. • Dertil kommer risikoen for både ydre og indre forbrændinger. Muskler kan fx blive direkte kogt! • Hjernen kan tage skade med følgevirkninger som nedsat intellektuel funktion, depression og angst. • Syn og hørelse kan tage skade, og endelig oplever mange smerter, hvor strømmen er gået ind også selvom, man ikke kan finde en objektiv grund.

ninger og kabler ned (min. 35 cm) eller hænge dem op i master, på stilladser e.l. BRUG KUN STIKPROPPER MED TRE ELLER FEM BEN PÅ FORLÆNGERLEDNINGER OG KABELTROMLER Mange af de elektriske apparater, man bruger på byggepladser, kræver jordforbindelse. Det vil sige, at kontakten skal have tre eller fem huller. Undgå at sammenblande forskellige stiksystemer. Det kan nemlig betyde, at jordforbindelsen ikke bliver overført til de elektriske apparater.

TILSLUT KUN DIT VÆRKTØJ, HVIS DER ER EN HFI-/HPFI-AFBRYDER Alle elektriske apparater på en byggeplads skal være beskyttet mod elektrisk stød. Det vil sige, at en fejl, fx på isolationen, ikke må medføre, at du bliver udsat for et livsfarligt elektrisk stød, når du rører ved apparatet. Derfor skal du ikke tilslutte dit værktøj, hvis der ikke er installeret en fejlstrømsafbryder. TJEK TAVLEN FOR SKADER Tavler på byggepladser skal være sikre at anvende. Du skal sikre dig, at tavlen har et CE-mærke og et EN 60439-4-mærke. Tjek også løbende tavlen for skader.

TILKALD ELINSTALLATØREN MINDST HVER TREDJE MÅNED Ved længerevarende byggeri skal en autoriseret elinstallatørvirksomhed efterse den midlertidige elinstallation hver tredje måned. Det er ejeren af den midlertidige installation, der har ansvaret for at arrangere eftersynene og for at fjerne installationen, når den ikke længere skal bruges.

17


MED PÅ JOB

18


Foto Michael Bo Rasmussen, Baghuset

BYGGERIETS

TJENESTE Ny bygning til forskning i bygge og anlæg kræver et væld af tekniske installationer. VVS-sjak fra Blikas er med til opførelsen af den 9000 m2 store bygning i Aalborg.

P Fire af det fem mand store VVS-sjak foran den bygning, som skal rumme forskning for bygge og anlæg på Aalborg Universitet. Fra venstre er det Nicolas, Dion, Kent og Hans.

å en flad mark i det østlige Aalborg opfører byens universitet en helt ny bygning i byggeriets tjeneste. Her kan forskere og studerende teste og lave målinger af f.eks. indeklima, materialer og bygningskon-

struktioner i de nyindrettede laboratorier. Det stiller krav til indretningen. Og i modsætning til et lille indelukket laboratorium med kolber og mikroskoper, bliver det, som universitetet selv kalder "Det Levende Laboratorium", noget anderledes. Tre store og rummelige projekthaller i bygningen, indrettes

>

19


MED PÅ JOB Råt look. Indvendigt vil vægge og rør ikke blive malet, da det hele skal have et råt look. Derfor er radiatorerne bestilt hjem umalede, så de falder bedre ind i omgivelserne.

rør og tekniske installationer bliver syn-

DER ER NOK AT HOLDE STYR PÅ, MEN DET ER JO OGSÅ DET, SOM GØR OPGAVEN TIL NOGET SPECIELT. DET ER ET GODT STYKKE ARBEJDE.”

K E N T FREIH EIT, A KKORDHOL DE R H O S BLIKAS I A A LBORG

med alle tænkelige hjælpemidler, hvor forskere og studerende kan udføre deres tests og målinger. Det medfører en række særlige og øgede krav til bygningens mange tekniske installationer. - Der er nok at holde styr på, men det er jo også det, som gør opgaven til noget specielt. Det er et godt stykke arbejde, siger Kent Freiheit, som er akkordholder for det fem mand store sjak fra Blikas i Aalborg.

Råt look Udvendigt fremstår bygningen meget rå og pompøs på den flade mark. Det rå look er også valgt indvendigt, hvor alle

20

lige overalt. Væggene i beton males derfor ikke, og af samme årsag er radiatorer bestilt umalede, så de bedre passer til omgivelserne. - Jeg var lidt skeptisk inden. Men jeg må indrømme, at det er en bedre løsning end hvide radiatorer på en rå betonvæg, siger Kent Freiheit, som oplyser, at radiatorerne er lakeret for at beskytte overfalden. At væggene ikke males gav sjakket en anden udfordring. Det er nemlig ikke tilladt at skrive eller tegne på væggene under byggeprocessen.

Arbejdet ved skæremaskinen kan være møgbeskidt arbejde. Derfor vælger Hans ofte at trække en kedeldragt udover sit normale arbejdstøj, når der skæres gevind på rørene.


Styr på stumperne. Inden montering sikres det lige, at der er styr på stumperne.

Godt tænkt. På større byggepladser kan der være lang vej til toiletterne. I de tilfælde er det meget praktisk med et flytbar pissoir i kort afstand.

Styr på sikkerheden. På pladsen er opstillet en velindrettet førstehjælpscontainer, så behandlingen af en tilskadekommen kan udføres, mens der ventes på yderligere hjælp.

- Det er jo så dejlig praktisk at skrive mål eller lave markeringer for, hvor rørene skal føres. Vi må så sætte noget tape på væggen, og skrive på det i stedet, siger sjakkets akkordholder.

Højt og dybt Centralt i bygningen er et tre-etagers åbent atrium, hvor der er let adgang til bygningens mange lokaler. Udover lokaler til undervisning og administration udgør de tre store projekthaller bygningens primære og altdominerende funktion. De skal benyttes til undervisning og forskning indenfor vandbygning, indeklima og konstruktioner/funderinger med tilhørende værkstedsfaciliteter. Alle rum har højt til loftet, men under

>

21


MED PÅ JOB

Akkordholder Kent Freiheit og Nicolas får styr på, at tingene kan lade sig gøre i forhold til det udleverede tegningsmateriale.

gulvet kommer der også til at foregå ting og sager. Således indeholder projekthallen for

Højt til vejrs. Laboratorierne på det nye institut for Bygge og anlæg er rummelige. For at montere varme i loftet, bruges liftene flittigt. Bag liften findes et 11 meter dybt bassin, som i fremtiden skal bruges til test af byggematerialer.

vandbygning en række bassiner til test af byggematerialer. Og det med end dybde på over 12 meter. Bassinerne og krav til

primære teknikrum er afsluttet, er arbej-

særlig tør og ren luft i bygningen betyder,

det med rørføringen rundt i bygningen

at de tekniske installationer fylder godt i

stadig i fuld gang. Særligt i kælderen

husets nederste etage.

fylder de mange rør godt, og VVS-sjakket

Således er teknikrummene et virvar af

har fundet sig et godt og lunt hjørne, hvor

installationer til strøm, vand, varme, try-

de har indrettet et mindre velindrettet

kluft, ventilation, som har medført nogle

værksted.

udfordringer i byggeprocessen. - Der har været kamp om pladsen, og i

Selv om årstiden er kold, er omgangstonen varm og humøret højt. Det er ty-

koordineringen har det været vigtigt, at

deligt, at sjakket nyder både arbejdet og

tingene kom ind i den rigtige rækkefølge.

hinandens selskab.

For der er ikke rigtig plads til at lave dem om, forklarer Kent Freiheit.

Højt humør Mens hovedparten af VVS-arbejdet i det

- Det er et godt og spændende stykke arbejde. Det hjælper som regel også på humøret, lyder afskedshilsenen fra Kent Freiheit, inden han sætter kursen tilbage mod dagens opgaver.

> NYT INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Det er Aalborg Universitet, som opfører den 9000 m2 store forsknings- og undervisningsbygning til Institut for Byggeri og Anlæg. Byggeriet startede op i april 2015 og forventes taget i brug i juni 2016. Byggeriets budget er på 285 millioner kroner. Heraf udgør VVS-entreprisen 16 millioner kroner. Opgaven er den største entrepriseopgave, som Blikas i Aalborg har haft.

22

I kælderen samles en række tekniske installationer, hvor Dion og Hans fører rørene videre rundt i bygningen.


BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG GODE TILBUD REJSEFORSIKRING til hele verden

10%

ALL INCLUSIVE

Sejl på MiniCruise

TIL NORGE

ved Rødehavet

5%

5,5%

Alkas Rejseforsikring dækker i hele verden og inkluderer afbestilling. LO Plus medlemmer får 10% rabat.

Hilton Hurghada Long Beach eller Maritim Peninsula i Sharm kun 3.999 kr.

Tag på MiniCruise til Norge for kun DKK 398,- pr. pers! Med LO Plus sparer du yderligere 5,5% oveni!

Læs mere på loplus.dk/alka

Læs mere på loplus.dk/atlantis

Læs mere på loplus.dk/dfds

Få 7 % på

FYLD TANKEN

Trænger bilen til et

SKØNHEDSPRODUKTER

7%

uden at tømme banken

SERVICEEFTERSYN?

17-22 øre

10%

På ezzence.dk finder du flere end 7000 skønhedsprodukter og 170 mærker. Brug din rabatkode og få 7%.

Med et Shell Card sparer du altid 17 øre pr. liter benzin og 22 øre pr. liter diesel.

SDS Service Basis kun 895 kr. 34 kontrolpunkter inkl. olieskift og filter. Normalpris 1.195 kr.

Læs mere på loplus.dk/ezzence

Læs mere på loplus.dk/shell

Læs mere på loplus.dk/sds

Hent LO Plus’ medlemskort App og få dit medlemskort på mobilen Med App’en får du direkte adgang til din fagforening samt et nemt overblik over alle medlemsrabatterne. Send en sms med teksten ”KORT” til 1999 og modtag et link til download af app’en med dit medlemskort. Det koster alm. sms takst.

TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER

Hent App’en i dag: Send en SMS med teksten ”KORT” til 1999


BOLIGJOB-ORDNING GRØNNE TILTAG I NY BOLIGJOBORDNING Nøgleordene i den nye boligjobordning er grøn omstilling, klima og energi. Men der er fortsat fradrag at hente for vinduespudsning og rengøring - og som noget nyt også for at få indlagt bredbånd. Se her, hvad der konkret gives af grønne fradrag: Energibesparelser: • Isolering af tag • Reparation og forbedring af skorsten • Udskiftning af vinduer, terrassedøre og yderdøre • Isolering af ydervægge • Isolering af gulv • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring • Solafskærmning af vinduer Energiforsyning: • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg • Reparation eller udskiftning af fjernvarmeunits • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper • Installation eller forbedring af ventilation Klimasikring: • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse • Udskiftning af faste belægninger med vandgennemtrængelige belægninger • Installation eller forbedring af visse afløb og dræn • Andre grønne ydelser • Radonsikring • Radonudsugning Installation af ladestik til elbiler Afmontering af brændeovne Kilde: Skatteministeriet

PLADS TIL Blik- og Rørarbejderforbundet har ved et foretræde for Skatteudvalget foreslået en række tiltag, som vil gøre den nye BoligJob-ordning endnu grønnere. Den nye ordning, som trådte i kraft ved årsskiftet, er tæt på at blive vedtaget i Folketinget.

I

november indgik

Og selv om mange ønsker er opfyldt, ser

Venstre-regeringen

forbundet stadig muligheder for at gøre

sammen med Dansk

den endnu bedre.

Folkeparti, Alternati-

For mens opvarmning af boliger fylder

vet, SF og Det Konservative Folkeparti

meget i den nye ordning, har politikerne

aftale om at videreføre BoligJob-ord-

og embedsværket til gengæld overset de

ningen fra 1. januar 2016 i en mere grøn

oplagte klimagevinster, som kan ener-

udgave, så den understøtter den grøn-

gioptimeres på området for brugsvand.

ne omstilling, øget bæredygtighed og

Derfor foreslår Blik- og Rørarbejderfor-

klimaindsatsen.

bundet, at BoligJob-ordningen udvides.

Lovforslaget er nu fremsat til be-

- Vandbesparende installationer er

handling i Folketinget, og her er det

også en gevinst for klimaet, og derfor vil

muligt for organisationer at indsende

det efter vores opfattelse være naturligt,

høringssvar og bede om foretræde for

at området indarbejdes i ordningen, si-

politikerne. Blik- og Rørarbejderfor-

ger forbundsformand Max Meyer.

bundet bakker op om den nye grønne

Desuden ønsker Blik- og Rørarbejder-

BoligJob-ordning, og har gennem hele

forbundet, at det skal være uddannet

forløbet forsøgt at påvirke ordningen i

og kompetent arbejdskraft, som udfører

en mere klima- og energivenlig retning.

arbejdet på VVS-området.

HVIS INVESTERINGER OG MÅLENE I DEN GRØNNE OMSTILLING SKAL OPFYLDES, ER DET NØDVENDIGT AT ARBEJDET OG OPGAVERNE LØSES AF KOMPETENTE OG FAGLÆRTE HÅNDVÆRKERE. M AX M EY ER forbundsformand

24


Foto Søren Madsen

FORBEDRINGER DEN NYE BOLIGJOB-ORDNING Den nye ordning vil fra 2016 give fradrag på op til 6.000 kroner per person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kroner per person til håndværksydelser med et grønt sigte. Ændringerne i de omfattede ydelser har virkning for arbejde, der udføres fra den 1. januar 2016 og senere.

Til mødet med Skatteudvalget deltog forbundsformand Max Meyer og næstformand Henrik W. Petersen i selskab med samarbejdspartner Jens Worning fra Policy Group.

- Hvis investeringerne og målene i den grønne omstilling skal opfyldes, er det nødvendigt, at arbejdet og opgaverne løses af kompetente og faglærte håndværkere. Derfor foreslår vi en form for kompetencesikring i ordningen, som indgår i hver enkelt opgaveløsning, siger forbundsformanden.

Møder med politikerne Efter at lovforslagets 1. behandling i Folketinget har en delegation fra Blik- og Rørarbejderforbundet været til foretræde for Skatteudvalget, hvor synspunkter og inputs til ordningen blev fremført. - Der blev lyttet til os, og det var tydeligt, at partier med fokus på den grønne omstilling, gerne vil i dialog med os for at få mere viden på området, fortæller næstformand Henrik W. Petersen, som oplyser, at forbundet igen har planlagt en række med flere af de politiske ordførere på området. Når skatteudvalget har behandlet de Foto: Søren Madsen.

indkomne forslag og høringssvar, skal loven vedtages i Folketinget. Således er 3. behandlingen af BoligJob-ordningen berammet til vedtagelse den 11. februar 2016.

25


GODT ARBEJDE VIND PRÆMIE R

FRA BLIK O G RØR

> RASMUS H. GULDMANN Blikkenslager hos Ernst Otto VVS i Asnæs. Opgaven med sommerhuset i Rørvig er lavet i perioden marts til august 2015. Samlet er der brugt ca. 1 ton kobber til projektet.

Vinduerne er ikke bare runde. De er også koniske, og derfor måtte Rasmus Hagelund Guldmann i gang med hammeren og stuk og strække, for at tilpasse kobberet helt præcist.

26

MARITIM INSPIRATION Alt er blikkenslagerarbejdet er lavet fra bunden, i den særprægede og udfordrende opgave, som Rasmus Hagelund Guldmann har udført på et sommerhus i Rørvig.

Lækker detalje med vandopsamling og nedløb.


Foto Rasmus H. Guldmann

E

t helt hus beklædt med skifer og kobber må være en drømmeopgave enhver blikkenslager. Særligt,

når den også indeholder særprægede løsninger, som stiller krav til den håndværksmæssige udførelse. - Jeg har aldrig lavet noget lignende. Det var godt nok noget af en udfordrende opgave, men også super spændende og lærerig, fortæller blikkenslager Rasmus Hagelund Guldmann om opgaven sidste år i Rørvig. Ofte kan det ellers let udvikle sig til et skrækscenarie, når kunden på forhånd ikke rigtig ved, hvad de ønsker sig. Opgaven lød på, at inspirationen

Der er brugt ca. et ton kobber til opgaven, hvor også render og afslutninger er lavet fra bunden.

skulle hentes fra et skib. Til gengæld var kunden helt på det rene med, at den endelig pris ikke var afgørende, så længe at det endelige resultat blev noget helt unikt. - Det gav mulighed for at prøve tingene af undervejs. Vinduerne skulle for eksempel minde om et koøje fra et skib, så jeg valgte at lave en model i zink først, så kunden kunne se, hvordan det ville komme til at se ud, siger den sjællandske blikkenslager.

Stuk og stræk

Selv skorstenen er dækket ind i kobber, og det samme gælder inddækningerne rundt om ovenlysvinduerne.

Husets form og dermed også vinduerne er inspireret af et skib.

Vinduerne et i øvrigt et helt kapitel for sig. Udover at de er runde, er de også koniske, og her måtte de rigtige hånd-

> VIS HÅNDVÆRKET FREM

værksdyder findes frem.

Lad os sammen hylde det gode, flotte og

- Det krævede lidt stuk og stræk

veludførte håndværk, som Blik og Rørs

med hammeren, for at få den til at

medlemmer udfører hver eneste dag.

sidde lige i skabet, men resultatet er

I fagbladet viser vi gerne VVS’ernes

blevet rigtig godt, siger Rasmus Hage-

og skorstensfejernes flotte arbejde

lund Guldmann.

frem, hver gang bladet udkommer.

Alle tagrender og afslutninger er

Det gælder naturligvis også dit vel-

også lavet i kobber, ligesom skorstenen også er dækket ind i kobber med lod-

udførte arbejde. Tag derfor gerne nogle

rette false. Alt er lavet fra bunden. Lidt

billeder af det arbejde, som du gerne vil

utraditionelt er der til gengæld brugt

vise frem for dine kolleger i branchen. Send dem til fagbladet@blikroer.dk og

tagpap som undertag på det flotte skiftertag. - Hele opgaven har været utraditionel. Men jeg er godt tilfreds med resultatet, og det samme er kunden.

Flot og veludført kobberarbejde omkring vinduerne.

du deltager automatisk i konkurrencen om en flot præmiepakke fra Blik og Rør. Det er Godt arbejde.

27


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET

Kreds København

Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

JT3 energi A/S Meterbuen 18 2740 Skovlunde Cvr.nr. 37310077 01. januar 2016 – Tekniq

Kreds Nord-Midtjylland VVS Ekperten ApS Energivej 2 8740 Brædstrup Cvr.nr. 37520128 01. januar 2016 – Tekniq

Kreds Sydjylland-Fyn Juelsminde VVS & Blik ApS Klakringvej 43 B 7130 Juelsminde Cvr.nr. 21085189 01. januar 2016 - Tekniq

Kreds Sjælland-Bornholm H-Teknik VVS Installationer Christians Torv 91 2680 Solrød Cvr.nr. 36342838 01. december 2015 – Tekniq Blikkenslager Munch Dalle Have 27 3400 Hillerød Cvr.nr. 32048463 01. januar 2016 – Tekniq Flemming Olsen Tåstruphøj 5 4300 Holbæk Cvr.nr. 36422475 10. december 2015 – Arbejdsgiverne ON-VVS Teknik Rugvænget 2 A 4200 Slagelse Cvr.nr. 19663876 01. januar 2016 - Tekniq

28

Rømer VVS Runevej 17 3650 Østykke Cvr.nr. 33855206 04. december 2015 – Arbejdsgiverne Vestegnens Køleservice Dalvangsvej 13,2 dør 5 2600 Glostrup Cvr.nr. 36286342 23. december 2015 – Arbejdsgiverne IRSA Instaladores Refunidos S.A. A.V. Descubrimiento, 16/10, pol. IND 30820 Oeste 01. januar 2016 – Tekniq Vieira & Lopes LDA Rua da Quintå 8/10, ZI de Frossos 4700-23 aga 01. januar 2016 – Tekniq C5 VVS- Teknik A/S Naverland 32 2600Glostrup Cvr.nr. 29411964 01. januar 2016

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland Byens Blikkenslager og VVS-forretning Aps Mads Clausens Vej 28 9800 Hjørring Cvr.nr. 33509138 31. december 2015 – Tekniq, Solgt

Skovby VVS Hovedgaden 60 8831 Løgstrup Cvr.nr. 24222209 31. december 2015 – Arbejdsgiverne Hinnum VVS Hinnumvej 3 7200 Grindsted Cvr.nr. 29408564 31. december 2015 – Arbejdsgiverne A-VVS Buskelundengen 118 8600 Silkeborg Cvr.nr 33868774 31. december 2015 – Arbejdsgiverne KP´s Smedie & VVS Kragelundsvej 4 8600 Silkeborg Cvr.nr. 14903976 31. december 2015 – Arbejdsgiverne HJ VVS Haderslev Fjlestruprødvej 32 6100 Haderslev Cvr.nr. 11565832 31. december 2015 – Arbejdsgiverne Lopdrup VVS Teknik ApS Pver Hadstenvej 54 8370 Hadsten 31. december 2015 – Tekniq, Solgt til Løgten 3446102 VVS-Installatør Bjarne Jespersen ApS Gørtlervej 3 A 7600 Struer Cvr.nr. 34697906 31. marts 2016 – Tekniq, Fusion Houkjær VVS og Blik Egevej 4 9870 sindal Cvr.nr. 31106648 31. januar 2016 – Tekniq – Restance

Kreds København Esper VVS ApS Sallingevej 1 5750 Ringe Cvr.nr. 27964303 31. december 2015 – Tekniq – Solgt

Kreds Sjælland-Bornholm Sjællands Byggeservice ApS Bernstorffsvej 80,2 th 2900 Hellerup Cvr.nr. 36066563 31. december 2015 – Tekniq – ophør N.P.Solvarme & Blik To-bjerg 15 4300 Holbæk Cvr.nr. 91381559 31. december 2015 – Arbejdsgiverne KL Blik & Service Lille Solhøjvej 42 2640 Hedehusene Cvr.nr. 27726429 31. december 2015 – Arbejdsgiverne Kjellegaard VVS og varmeteknik Solbakkevej 54 F 4700 Næstved Cvr.nr. 28174055 31.- december 2015 – Tekniq, Solgt til 32286178

Kreds København Jeudan Servicepartner A/S Bredgade 30 1260 København K Cvr.nr. 20866381 31. december 2015 – Tekniq Krone Entreprise ApS Gåsebækvej 20 st tv 2500 Valby Cvr.nr. 36485345 31. december 2015 – Tekniq, Restance


TIBA VVS Teknik Søndre Ringvej 35 2605 Brøndby Cvr.nr. 29563942 31. december 2015 – Tekniq – Restance VVS Firmaet PG Gjeddedlasvej 6 2665 Vallensbæk Cvr.nr. 13870977 31. december 2015 – Restance Møllers Stålmontage Hvissingegade 14 2600 Glostrup Cvr.nr. 18319306 31. december 2015 – Arbejdsgiverne Hedegaard VVS Roshave 10 2720 Vanløse Cvr.nr 36896906 31. december 2015 – Arbejdsgiverne Varme og vand Højnæsvej 67 2610 Rødovre Cvr.nr. 21528447 31. december 2015 – Tekniq, Solgt til 13746303

BLIK OG RØRUNGDOM HOLDER ÅRSMØDE I SVENDBORG Lærlinge fra hele landet samles, når Blik og RørUngdom holder Årsmøde fra 11. til 13. marts 2016. Der bliver tryk på kedlerne og et program pakket med masser af faglige og sociale aktiviteter, når VVS og skorstensfejerlærlinge fra hele landet samles til Blik og RørUngdoms årlige træf i Svendborg.

Fag, Fest og Fællesskab Svendborg 11-13. marts

Traditionen tro samles lærlinge til en hektisk weekend, som byder på et hårdtslående mix af faglig snak, fællesskab, fest og farver. I løbet af weekenden kigges der også tilbage på det seneste års aktiviteter i Blik og RørUngdom, ligesom der også skal vælges et nyt landsudvalg. Derudover byder programmet på en række aktiviteter, hvor deltagerne udfordres i fagligt og socialt.

En hel weekend med: - Sammenhold - Kammeratskab - Faglige inputs - Nye udfordringer - fest, farver og for lidt søvn

Tilmeld dig i din kreds

læs mere på blikroer.dk/aarsmode

Læs mere om årsmødet på blikroer.dk/aarsmode

MODUL-SYSTEM

Vi indretter din servicebil! Tel: 70 25 21 60 info@modul-system.dk www.modul-system.dk

ÅRSMØDE 16


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Kreds Sydjylland - Fyn

Aalborg Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Middelfart Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Finn Guldbech Mobil: 20 61 70 49 fgo@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Næstformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 fagbladet@blikroer.dk www.blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Advokat og administrationschef: Kim Bøg Brandt Mobil: 51 53 31 40 kbj@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Pedersen Tlf. 36 38 36 28 mbp@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk   Elev: Pia Pennerup Tlf. 36 38 26 16 pep@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk

Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Steen Hansen Mobil: 51 53 31 56 sth@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Roskilde Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Aarhus

Faglig medarbejder: Jon Mejlstrup Mobil: 51 53 31 87 jfm@blikroer.dk

Sonnesgade 9 8100 Aarhus C Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Esben Malling Mobil: 21 70 30 38 esm@blikroer.dk

30

Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk

Kreds Sjælland - Bornholm

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Telefax 56 95 61 71 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

Kreds København København Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Bjarne Galsgaard Peterse Mobil: 26 88 20 72 bgp@blikroer.dk Faglig sekretær: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Allan Leegaard Mobil: 26 88 20 70 alp@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Opmåler: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk


ARBEJDSMARKED RIFT OM FAGLÆRTE VVS’ERE:

NYTTELØS HJÆLP Arbejdsgivere bør tage ansvar for rekruttering af arbejdskraft, i stedet for bare at klynke i medierne. Flere steder i landet er der nu så stor efterspørgsel på

sine ansatte svende, så de har de fornødne kvalifikationer,

kvalificeret arbejdskraft, og flere medier har den seneste

siger Niels Braaby og tilføjer:

tid bragt historier om, hvor umuligt det var for virksomhederne at få fat i en faglært VVS’ er.

- Han kan jo også ansætte en af de fire, som allerede har kontaktet ham, og sørge for at han opnår de rette kompe-

Blandt andet gav indehaveren af Hovmand VVS i Vejle i en udsendelse på TV-Syd udtryk for, at han hverken kunne få svende eller lærlinge og derfor må takke nej til opgaver. - Vi er noget uforstående over for dette udsagn. Vi

tencer.

Lærling fik ikke svar I udsendelsen giver Hovmand VVS også udtryk for, at han

hjælper gerne virksomhederne med at skaffe arbejdskraft,

ikke kan få lærlinge, og derfor tog Blik- og Rørarbejder-

men i det konkrete tilfælde er vi ikke blevet kontaktet,

forbundet kontakt til praktikpladscenteret på SDE i Oden-

siger Niels Braaby, der er kredsformand for Kreds Sydjyl-

se–Vejle. Her fandt de en elev, som netop havde bestået

land-Fyn.

grundforløbet indenfor VVS, og som gerne ville flytte til Vejle for at få en uddannelsesaftale.

Takkede nej til fire ledige

Eleven kontaktede virksomheden, men han har ikke

Efter udsendelsen sørgede Blik- og Rørarbejderforbundet for, at fire ledige kolleger kontaktede Hovmand VVS i Vejle.

siden hørt noget fra Hovmand VVS. - Vi har haft flere unge til samtale. Og

Men til deres og vores store forundring, blev de alle fire

det ser ud til, at vi har fundet en lær-

afvist, da virksomheden ikke kunne bruge dem med.

ling, som vi tror på, siger overmon-

- Begrundelsen lød, at de ikke havde de rigtige certifikater. Nu er det jo bare sådan, at faglærte VVS’ere med

tør Johnny Larsen fra Hovmand VVS til Fagbladet Blik og Rør.

forskellige personlige certifikater er eftertragtede og der-

Han beklager på virk-

for ikke er en metervare, som fagforeningen har liggende

somhedens vegne, hvis en

på hylderne. Her har arbejdsgiverne jo også selv en for-

lærling ikke har fået nogen

pligtelse til at sørge for at efteruddanne og opkvalificere

tilbagemelding. Til gengæld

var han ikke imponeret over de svende, som opsøgte virksomheden i forlængelse

VI HJÆLPER GERNE VIRKSOMHEDERNE MED AT SKAFFE ARBEJDSKRAFT, MEN I DET KONKRETE TILFÆLDE ER VI IKKE BLEVET KONTAKTET. N IE LS BRA A BY, kredsformand for Kreds Sydjylland-Fyn

af udsendelsen på TV-Syd. - Dem kunne vi ikke bruge. De var ikke kvalificerede til at varetage de opgaver, som vi skal bruge folk til, oplyser overmontør Johnny Larsen.

31


Med Alkas rejseforsikring kan du nyde ferien fuldt ud - også på ski

Få 10% i raba t som medlem

Alkas rejseforsikring dækker i hele verden og hele året. Som standard dækker vi dig også, når du er på ski. Rejseforsikringen er for dig som medlem 50% billigere i sammenligning med tilsvarende forsikringer hos andre selskaber. UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. RING 70 12 14 16 OG FÅ ET TILBUD ELLER GÅ IND PÅ ALKA.DK

32


FEJERNES SIDE

Foto Søren Madsen

HÆVEDE DEN FAGLIGE FANE Den faglige stolthed og skorstensfejerfaget har altid været vægtet højt hos Søren Buus Hansen. Han er gået på pension, efter mere end 40 år som faglig aktiv skorstensfejer.

I

januar fyldte skor-

- Det har været en fantastisk tid. Det vil

traditioner og den faglige stolthed, og

stensfejer Søren Buus

jeg savne, ligesom jeg også vil komme til

det har jeg haft rig mulighed for gennem

Hansen 65 år. Derfor

at savne mit arbejde og mine mange gode

mine år som skuemester, fortæller Søren

fandt han tiden inde

kolleger, siger Søren Buus Hansen, som er

Buus Hansen.

til at lægge kosten på

særlig stolt over sine 18 år som formand

hylden og nyde sit otium sammen med

for de københavnske svende, og perioden

Færre svende

familien.

som skuemester ved fagets svendeprøver.

Da han i 1972 blev ansat som skorstens-

De seneste 44 år har han været ansat i Københavns Skorstensfejervæsen. Og gennem næsten hele perioden har han

fejer i København, var der 50 svende. Men

Viste altid faget frem

i takt med fjernvarmens udbredelse er

Den faglige bevidsthed og kærligheden

antallet af svende i hovedstaden skrum-

været faglig aktiv organisationsmand

til skorstensfejerfaget, har altid fyldt me-

i sin fritid. Først i det daværende skor-

get hos Søren Buus Hansen. Derfor har

- Tiderne var noget andet dengang. I

stensfejernes fagforening, som siden

han altid benyttet enhver lejlighed til at

dag er der kun 10 skorstensfejere tilbage

1994 har været en del af Blik- og Rørar-

vise faget frem, og det gerne i fuld skor-

i København, siger Søren Buus Hansen,

bejderforbundet.

stensfejermundering og høj hat.

som efter de mange år i faget kender hver

Han karriere som faglig aktiv begyndte

- Som fag skal vi holde den faglige fane

i 1974, hvor han blev valgt ind i afdelings-

højt, og det har jeg altid forsøgt at gøre

bestyrelsen i København.

på bedste vis. Vi skal værne om fagets

eneste tagryg og baggård på Østerbro og i det københavnske Nordvest-kvarter. Søren Buus Hansen havde sin sidste arbejdsdag i januar. Og selv om han i nogen tid har kunnet forberede sig på tiden

”DET HAR VÆRET EN FANTASTISK TID. DET VIL JEG SAVNE, LIGESOM JEG OGSÅ VIL KOMME TIL AT SAVNE MIT ARBEJDE OG MINE MANGE GODE KOLLEGER.”

SØREN BUUS HANSEN, pensioneret skorstensfejer

pet noget ind.

efter et langt arbejdsliv, har han endnu ikke lagt nogle planer for fremtiden. - Jeg er jo vant til at holde mig i gang, så mon ikke jeg skal finde på noget, så kroppen ikke går helt i stå. Men ellers går min kone også på pension om et par måneder, og vi skal jo også have tid til at nyde livet.

33


FORMANDEN HAR ORDET

ØNSKESEDDEL TIL

TREPARTSFORHANDLINGER Statsminister Lars Løkke Rasmussen har nu inviteret til trepartsforhandlinger. I fagbevægelsen er vi enige om,

muligheder for dette. For os skal to ting være opfyldt. For det første skal alle

at Danmark står foran en række udfordringer, som arbejds-

initiativer til at øge beskæftigelsesindsatsen ikke ske på

markedets parter med fordel kan bidrage til at få løst.

bekostning af ledige medlemmer eller andre, som står uden

Det er grunden til, at vi tager imod invitationen fra stats-

for arbejdsmarkedet. Og for det andet, må nye initiativer og

ministeren. Og det selv om jeg er skeptisk, for sporene

indsatser ikke betyde forringelser af nogen art for VVS’ere,

skræmmer.

skorstensfejere eller andre lønmodtagere.

Vi må nemlig ikke glemme, at Lars Løkke Rasmussen i

I Blik- og Rørarbejderforbundet har vi i lighed med Lars

selskab med finansminister Claus Hjort Frederiksen var ar-

Løkke Rasmussen også lavet en ønskeseddel i forbindelse

kitekterne bag den velfærdsreform i 2006, hvor efterløns-

med trepartsforhandlingerne. Den indeholder blandt andet

alderen blev ændret fra 60 til 62 år og pensionsalderen blev

et stort ønske om, at vi efter flere års forringelser igen får

hævet fra 65 til 67 år.

styrket den danske velfærdsmodel.

Og vi må heller ikke glemme genopretningspakken fra

Blandt andet bør dagpengesatsen øges, så det bliver

2010, hvor oprydningen efter finanskrisen og en uansvarlig

mere attraktivt at melde sig ind i en a-kasse. Vi har også

økonomisk politik blev løst med en halvering af dagpenge-

nogle gode forslag til øget indsats på uddannelses-

perioden og dårligere mulighed for at genoptjene retten til dagpenge. Alle sammen forringelser, som ramte mange af Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer hårdt.

området, bedre arbejdsmiljø, bedre mulighed for tilbagetrækning for fysisk nedslidte, og endelig skal der indføres kædeansvar og iværksættes flere og mere massive tiltag i kampen mod social dumping.

Der er ingen tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen vil bruge de kommende trepartsforhandlinger til primært to ting. Dels vil han gerne vise, at han, i modsætning til Helle Thorning-Schmidt, godt kan lave aftaler med fagbevægelsen. Desuden vil han have arbejdsmarkedets parter til at bidrage til en løsning, hvor flygtninge lettere kan komme ind på arbejdsmarkedet. I Blik- og Rørarbejderforbundet bidrager vi gerne med løsninger, hvor asylansøgere, som er flygtet fra forfølgelse, krig og ødelæggelse kan bidrage til vores fælles velfærdssamfund. Og med det nuværende økonomiske opsving, bør der være

34

Max Meyer Forbundsformand


NYHED | MATLINE unidrain®s MatLine er en funktionel og elegant løsning på de daglige problemer med sne, sjap, regn og mudder. Det intelligente måttesystem kobles direkte på det eksisterende afløbssystem, så overskydende vand og snavs ledes bort. Vaskemaskinen kan med fordel kobles til samme afløbsledning. Indstøbes MatLine i beton i bryggers eller entré, kræves ikke vådrumssikring. www.unidrain.dk


Hvornår starter din dag? Vi er klar fra kl. 6.00 ”Det giver mening for mig, at vi kan komme i gang fra morgenstunden af. Samtidig kan jeg inden jeg fylder varevognen med ventilationsrør og andet godt, læsse affaldet af fra i går i Ølands affaldscontainer.” Dennis Larsen Air-Tekniq

samarbejde med respekt

Brøndby Park Allé 366 2605 Brøndby Telefon 70 20 19 11

Odense Klokkestøbervej 4 5230 Odense M Telefon 70 20 19 11

Aabenraa Kathale 41 6200 Aabenraa Telefon 70 20 19 11

Vejle Sadelmagervej 15a 7100 Vejle Telefon 70 20 19 11

Herning Hvidelvej 4 7400 Herning Telefon 70 20 19 11

Aarhus Søren Frichs Vej 7-9 8000 Aarhus C Telefon 70 20 19 11

Aalborg Håndværkervej 8 9000 Aalborg Telefon 70 20 19 11