Blik & Rør - nr. 7, 2017

Page 1

FAGBLADET

NR. 7 - 2017 MED PÅ JOB:

GOD TID PÅ NYBYGGERI ANGREBET AF VÆGGELUS UDDANNELSESTEMA:

VVS-VIRKSOMHEDER ANSÆTTER FÆRRE LÆRLINGE

TEST

af sø

mbæ

lter

FYRET TILLIDSMAND FÅR ET ÅRS LØN I ERSTATNING

1


FÅ HJÆLP TIL ALLE OPGAVER E

n af de mange fordele ved at samarbejde med Vølund Varmeteknik er, at der altid er hjælp at hente. Vi går ikke højt op i, om opgaven er stor eller lille. Det vigtigste for os er nemlig, at det er nemt for dig at give dine kunder den rette løsning og den bedste service. Du kan bruge os til mange forskellige opgaver inden for: Nybyggeri - Energirenovering - Projektbyggeri - Landbrug Hos Vølund Varmeteknik får du mere end et produkt. Du får en gennemtænkt varmeløsning, der tager højde for lige netop din kundes situation. Vi er med dig i hele processen. Lige fra dimensionering af varmeløsningen til installation og service.

Dimensionering

Service

Teknisk support

volundvt.dk

Projektering

Installation


INDHOLD 06

Tillidsmanden takkede nej Tillidsmand Alexander Vang takkede nej, da hans firma fyrede ham og tilbød ham en ny ansættelse samme dag.

12

16

Tjek det her før kulden kommer Der er større risiko for arbejdsulykker om vinteren. Se, hvad I kan gøre for at undgå dem.

TEST AF SØMBÆLTER To blikkenslagere har testet sømbælter. Lærlingen er mest til de simple af slagsen, mens svenden har kastet sin kærlighed på det største bælte.

23

Offentlig overenskomst Tillidsrepræsentanterne på det offentlige område har formuleret krav til forårets forhandlinger.

24

Keld blev angrebet af væggelus Keld Baunsøe Andersen har fået meget udbudne gæster med sig hjem fra sit arbejde som VVS- og energimontør.

26

Godt arbejde Lærling Frederik Matzon slap for at gå på kompromis på en opgave

28

Kommunalvalg 2017 Se hvilke mærkesager, der har betydning for dig, og som du kan vælge at stemme efter.

32

08

18

VVS-virksomhederne har i 2017 ansat 10 procent færre lærlinge. Det tal skal op samtidig med at kvaliteten i uddannelsen fastholdes.

Der bliver bygget med høj kvalitet i Latinerkvarteret i Aarhus. Mød lærlingen, der får trænet sit blikkenslager-håndværk.

TEMA OM UDDANNELSE

De sorte sider – ny teknikeruddannelse

MED PÅ JOB

Skorstensfejere kan nu få ”teknikerbevis” ved at følge 10 forskellige kurser og fag. Der er åbent for ansøgninger nu.

34

Formanden har ordet Der er kommunalvalg den 17. november 2017. Din stemme tæller.

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ) Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen

Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506. ISSN 0907-7243.

34

Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, Godt nytår fra og næste gang er forbundsformanden 24. november 2017. Forsidefoto: Søren Madsen

3


KORT NYT FÅ GULPLADE-DAGSBEVIS PÅ FEM MINUTTER Du skal bruge et dagsbevis, hvis du skal køre privat i din egen eller firmaets gulpladebil. Sådan et kan du nu købe i SKATs app, og det tager kun fem minutter. Beviset ligger så på din telefon. Appen hedder ”SKAT” og kan downloades gratis fra AppStore og GooglePlay. Læs mere på skat.dk/ dagsbevis

Få hjælp fra PensionDanmarks sundhedsteam BR15 FORLÆNGES MED ET HALVT ÅR Høringen over BR18 og certificeringsbekendtgørelsen er slut. Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og Forenin-

Hvis du er sygemeldt eller ofte må melde dig syg, så kan du kontakte det sundhedsteam af erfarne sygeplejersker og socialrådgivere, som står klar til at hjælpe dig i PensionDanmark. Tilbuddet om råd og vejledning er en del af din overenskomstsikrede sundhedsordning i PensionDanmark. Kontakt sund-

gen af Rådgivende Ingeniører har udtrykt

hedsteamet på telefonnummer 7012 1335 på alle hverdage

ønske om, at der indføres en overgangs-

mellem kl. 8 og 21.

ordning mellem BR15 og BR18, så begge reglementer vil være gældende i en periode. Det ønske har transport, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) valgt at imødekomme, og dermed udsættes ophævelsen af BR15 til udgangen af juni 2018.

467

BYGGEKONKURSER I ÅR

I 2017 har der foreløbig været 467 byggekonkurser. Det er et fald på 21 procent siden 2016. Men før finanskrisen havde man år, hvor antallet af byggekonkurser kunne være helt nede omkring 200-300 stykker.

4

ARBEJDSTILSYNET KOMMER PÅ UANMELDT BESØG Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har givet Arbejdstilsynet lov til at tage på flere uanmeldte besøg for at tjekke arbejdsmiljøet på landets byggepladser. Baggrunden er dystre tal i arbejdsskadestatistikkerne. De viser blandt andet, at dobbelt så mange ansatte i branchen kommer alvorligt til skade på deres arbejde i forhold til andre ansatte på det danske arbejdsmarked. Desuden er fysisk overbelastning udbredt. Den nye tilsynsmetode har været drøftet i arbejdsmiljøforligskredsen og med Dansk Byggeri og BAT-kartellet, som bakker op om forsøget.


PENSION: TJEK, OM DU SPARER NOK OP

TJEKKER PENSION PÅ NETTET SOM ALDRIG FØR

Det kan være svært at regne ud, om man har nok at leve for, når man går på pension. Et nyt online værktøj på industrienspension.dk kan hjælpe dig med at gennemskue puslespillet

Antallet af medlemmer, der tjekker deres

på fem minutter. Pensionstjekket viser med en

pension på nettet, er steget med 50

rød, gul eller grøn farve, om du får nok at leve for

procent, viser nye tal fra PensionDanmark.

som pensionist. Er din opsparing i rød eller gul,

Det er på pension.dk, at du kan få svar på,

får du en anbefaling til, hvad du kan gøre for at

hvordan det står til med din pension. Over

få mere pension. Tilbuddet er for medlemmerne af Industriens Pension, hvor VVS'ere under

150.000 medlemmer har benyttet sig af

overenskomsten med Dansk Industri og Arbejdsgi-

muligheden.

verne har deres pensionsordning.

TUSINDVIS AF BYGNINGER HAR DÅRLIGT ENERGIMÆRKE

LO: Misbrug af korte praktikaftaler Antallet af korte praktikaftaler er steget fra 23 til 46 procent fra 2011-2015 for de elever, der ikke har fundet en praktikaftale for hele deres erhvervsuddannelse. Det viser en undersøgelse udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut EVA. De korte aftaler går i mange tilfælde ud over uddannelseskvaliteten, fordi

Kun en tredjedel af alle danske bygninger

de enkelte arbejdsgivere ikke ved, hvad lærlingen allerede har lært, og

har et energimærke, og cirka 200.000 af

hvad de skal lære, mens de er i vedkommendes virksomhed. Der er

dem har energimærke E eller dårligere. Det viser Dansk Byggeris energianalyse

også en større frafald blandt de unge, der er henvist til korte aftaler. 63 procent af de adspurgte virksomheder svarer, at de

2017. Det betyder, at der stadig er mere

indgår korte uddannelsesforløb for lettere at kunne komme

end én million bygninger, som ikke har et

af med eleverne. 32 procent svarer, at det er af hensyn til

gyldigt energimærke. Det er især ældre

virksomhedens økonomi.

bygninger i yderområderne, som trænger til at blive energirenoveret.

- Virksomhederne råber på arbejdskraft, men behandler ikke de unge, der gerne vil uddannes i fagene, ordentligt. Det er det rene hykleri. De har jo længere leasingkontrakter på deres biler, end uddannelsesaftaler med deres lærlinge, siger Ejner K. Holst, næstformand i LO.

17-ÅRIGE MÅ OGSÅ KØRE FIRMABIL 17-årige kan lovligt køre bil - også firmabil. Siden 1. januar 2017 har det været muligt for 17-årige at tage kørekort. Det er Folketinget, som har igangsat en treårig prøveperiode, der tillader unge på 16 år og 9 måneder at tage kørekort. Det er dog et krav, at den 17-årige har bestået køreprøven, og at der i (firma)bilen er en erfaren bilist.

5


ARBEJDSRETTEN

ET KLOGT ”NEJ TAK”:

Tillidsmanden får tilkendt et års løn Først kom fyresedlen, så kom hyresedlen - på de samme opgaver, men i et andet firma og til en meget lavere løn. Tillidsmand Alexander Vang valgte et klogt ”nej tak”. Nu får han den fulde erstatning efter fyringen.

V

i blev allesammen fyret

at der ikke er mere arbejde i det gamle

om fredagen, og så blev

selskab. Men det passer ikke, for en af de

medarbejderne ned i løn. Hvis man oplever

vi bedt om at starte i et

store entrepriser, som Alexander Vang

noget lignende andre steder, så skal man

andet firma om mandagen.

arbejdede på, bliver f.eks. flyttet over i det

udbede sig betænkningstid og straks kon-

Der skulle vi ud til at de samme kunder,

nye firma, fortæller advokatfuldmægtig

takte fagforeningen, anbefaler forbunds-

køre i de samme biler og bruge det sam-

i LO Dennis Schnell- Lauritzen, som har

sekretær Stig Søllested, der sammen med

me værktøj, fortæller Alexander Vang,

kørt sagen i samarbejde med Blik- og

faglig sekretær Bjørn Due fra Kreds Kø-

som er VVS- og energimontør. Han blev i

Rørarbejderforbundet.

benhavn har arbejdet med sagen.

2013 valgt som tillidsmand i firmaet Peter

Sagen er vundet af to omgange. Først

- Det her er en beskidt finte for at sætte

Warberg Løvgreen ApS. Alexander Vang

med bevis for, at der skete en såkaldt

Kollegerne takkede ja

har netop fået tildelt den maksimale er-

”virksomhedsoverdragelse”, som blandt

Alexander Vang valgte at takke nej, men

statning, som er på 52 ugers løn for uret-

andet betyder, at opgaverne blev overført

langt de fleste af hans kolleger sagde ja,

mæssig fyring.

til det nye firma. Medarbejderne skulle

og det ærgrede tillidsmanden gul og blå.

- Vi skulle alle gå ned i løn. Jeg skulle

derfor have været tilbudt de samme an-

- Mine kolleger vidste jo ikke, om de

f.eks. gå 20 kroner ned i løn i timen. Vi

sættelsesvilkår som i det gamle firma.

kunne finde et andet job. Det går jo godt

ville miste vores anciennitet – og alle de

Dernæst kørte sagen om den uberettige-

i branchen nu, men for to år siden var det

ting, vi havde optjent omkring f.eks. syg-

de fyring af tillidsmand Alexander Vang,

ikke så godt, og hvis man bliver presset

dom, barsel og efteruddannelse. Jeg ville

som førte til, at han fik fulde 52 ugers løn

økonomisk, kan man få folk til meget. Men

også miste min tillidsmandsstatus.

i erstatning. Det er sjældent, at den mak-

jeg havde ikke lyst til at arbejde for en,

simale ramme for erstatning benyttes.

som bare synes, vi var arme og ben, og

Det passede jo ikke

jeg tænkte også, at hvis han kan gøre det

- Her står de ansvarlige med en opsigelse

Kontakt forbundet med det samme

til medarbejderne i den ene hånd og et

Blik- og Rørarbejderforbundet ser des-

ansættelsestilbud i den anden hånd, hvor

værre flere af den her typer sager, hvor

medarbejderne bliver tilbudt nogle ringe-

virksomheder flytter aktiviteterne over i

erstatningssummen på over 500.000

re vilkår. Der bliver sagt til medarbejderne,

nye firmaer.

kroner til Alexander Vang.

6

her nu, så kan han finde på at gøre det igen. Warberg & Skov VVS ApS har udbetalt


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

> SÅDAN ER REGLERNE 1. VVS-overenskomsten sikrer, at alle medarbejdere har et opsigelsesvarsel. Hvis du har været ansat i mindst ni måneder, så skal arbejdsgiver opsige dig mindst 10 arbejdsdage før din sidste arbejdsdag. 2. Hvis firmaet overdrages, så skal din løn og andre vilkår følge med i det nye firma. Du kan altså ikke blive ansat på ringere vilkår, hvis dit firma viderefører hovedparten af sine aktiviteter i et nyt firma. Kontakt fagforeningen, hvis du står i situationen. 3. Der gælder nogle særlige opsigelsesregler omkring tillidsmanden – det er den såkaldte ”tillidsmandsbeskyttelse”. Blik- og Rørarbejderforbundet skal for det første have mulighed for at afprøve en afskedigelse i retten, inden tillidsmandens arbejdsforhold afbrydes. Hvis afskedigelsen begrundes i virksomhedens ophør, så skal tillidsmanden have et opsigelsesvarsel på seks uger ud over de 10 dage. En uberettiget fyring af en tillidsmand kan betyde, at arbejdsgiver skal udbetale en erstatning på op til 52 ugers løn.

7


[ TEMA ] UDDANNELSE

”SKIDE GODT” FOR LÆRLINGE

15 lærlinge samles til lærlingeakademi hos VVS Søberg. Det sker fire gange hvert år. Programmet er testkørt.

8


Tekst Kir Klysner Foto Nils Rosenvold

Kunderne hedder Keld, Egon, Benny og Yvonne, når alle lærlinge hos VVS Søberg samles til lærlingeakademi.

H

os VVS Søberg har de en plan. Lige nu har de 15 lærlinge, men om et år vil de gerne have flere. Det kræver, at virk-

Michael Skovgaard, 31 år

somheden selv og branchen kan tiltrække flere lærlinge.

- Det betyder meget for mig, at der

VVS Søberg samler deres lærlinge til fire årlige akade-

er styr på organisationen. Her kan

mier for at gøre det attraktivt at være i virksomheden og

jeg også være sikker på, at jeg kan

for at passe godt på deres investering i netop lærlinge.

blive perioden ud, for firmaet lukker

- De bliver introduceret til et nyt produkt hver gang, og så

ikke om tre måneder.

lærer de at sælge til fire meget forskellige personer, nemlig de fire personer fra Olsenbanden. Vi snakker om kommunikation og salg, for det kræver mere fokus i dag, og det bør også være et vigtigere emne i

Oskar Vinther, 17 år

skolen. Vores lærlinge er med på lærlingeakademi rigtig mange gange

- Hos VVS Søberg bliver vi

i løbet af deres læretid, og jeg er sikker på, at vi får nogle rigtig gode

ikke sat i bås som lærlinge. Vi

drenge ud i den anden ende, siger Kent Nielsen.

er ligestillede med svendene.

Det er fire år siden at VVS Søberg indførte lærlingeakademiet. Det er så stor en succes, at de overvejer at lave en version til svende også.

De tør sige noget

Steffen Martinsen, 22 år

Efter den administrerende direktør Keld Søberg har givet en 20 mi-

- Afdelingslederne sørger for at

nutters rundtur i organisationsdiagrammet i VVS Søberg, fortalt om

rose én, og hvis man har noget at

virksomhedens historie og værdier, bliver scenen overtaget af Torben

klage over, så bliver der handlet på

Beyer. Han er hyret ind af VVS Søberg til at træne lærlingene i salg og

det. De har stor tiltro til os lærlin-

EFU-modellen, som står for produktets egenskaber, produktfordele

ge, og de går efter at udvikle os.

og kundernes udbytte. Det gøres med militær disciplin og samtidig masser af sjov. Lærlingene fremlægger på skift om et afløb, som de tidligere på

Casper Schmidt, 19 år

dagen er blevet præsenteret for. Alle tør at sige noget, men Torben

- Mange steder er lærlinge en

Beyer har også nogle smarte metoder.

form for parasit, som står i vejen.

- Den, der ikke rækker hånden op, bliver spurgt!

Her sørger de for at uddanne os,

VVS Søberg er et rigtig godt sted at være lærling, og akademiet

og hvis der er en svend, som ikke er god ved os, så bliver der slået

falder på et tørt sted, siger en af dem, der rækker hånden op.

hårdt ned på det.

- Sidste gang vi var på lærlingeakademi passede det lige med, at jeg var blevet lidt sløv i det. Bagefter kunne jeg mærke, at jeg var mere motiveret til at gøre det godt og udfordre mig selv, siger Casper Schmidt, som har været lærling i næsten et år.

Opfølgning på sms - Den her gruppe gjorde det godt, nu skal de næste helst gøre det endnu bedre. Torben Beyer sørger for, at de kommer rundt om alle lærlinge og alle i Olsenbanden. Yvonne skal f.eks. have at vide, at hun slipper for rotter, hvis de installerer det nye afløb. Egon skal vide, at systemet virker og er godkendt. Det er det smarteste smarte, og det er salgsargumentet overfor Benny, mens Keld kan være helt tryg, for det er brandsikkert. Lærlingene hos VVS Søberg slutter dagen med at evaluere to og to og lave aftaler for, hvordan de skal følge op på sms om nogle uger og minde hinanden om aftalerne mellem dem.

BAGEFTER KUNNE JEG MÆRKE, AT JEG VAR MERE MOTIVERET TIL AT GØRE DET GODT OG UDFORDRE MIG SELV,

„ 9


[ TEMA ] UDDANNELSE

NYEL TA

VVS-VIRKSOMHEDER ANSÆTTER FÆRRE LÆRLINGE Nye tal viser, at der er indgået 10 procent færre uddannelsesaftaler på VVS-området i 2017 end sidste år.

D

et er jo vores egen fremtid, vi spiller med, siger Kent Nielsen, som er lærlingeansvarlig hos VVS Søberg, hvor de har 15 lærlinge – og 189 medarbejdere i alt. Her har

der arbejdskraft fra udlandet, siger Kent Nielsen.

Det kan nå at blive bedre I 2016 blev der over hele landet indgået 785 uddannelsesaftaler på VVS-området,

de tænkt sig at tage en del af ansvaret og

men nye tal viser, at der er sket et fald

øge antallet af lærlinge over de næste år.

på 10 procent i antallet af nye uddannel-

- Vi ser det som en forretning i forret-

sesaftaler på VVS-området fra januar til

ningen og som en god investering. De

august i år sammenlignet med samme

enkelte virksomheder skal gøre noget,

periode sidste år.

men vi skal også arbejde sammen i hele branchen om det her. Ellers kommer

10

Meldingen fra el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat EVU er dog, at

Xxxxx


det kan være, at det ser pænere ud ved årets udgang, da der er startet flere elever på grundforløbet denne sommer i forhold til sidste år. Hvis de underskriver uddannelsesaftaler inden årsskiftet, så vil vi nå tættere på 2017-niveauet, men branchen råber på, at der skal komme endnu flere.

Der skal gøres mere I foråret 2016 kørte første runde af kampagnen "fremtidens klimahelt". Men der skal gøres mere for at få unge til at søge faget. -VVS-faget er et attraktivt fag, og det skal vi vise kommende lærlinge. Men det kræver, at vi kan fortælle de unge, at der

3

GODE ARGUMENTER FOR AT HAVE EN LÆRLING Der er mangel på faglært arbejdskraft.

er lærepladser nok, som har en ordentlig kvalitet. Når de unge starter i faget, skal de ikke bare have stukket en værktøjskasse i hånden og sendes afsted. Der skal hele tiden arbejdes på at udvikle og motivere de unge til at blive dygtigere. Der skal Xxxxx

være en forventningsafstemning mellem firmaet og lærlingen om de uddannelses-

Virksomheder har brug for både kunder, ordrer og velkvalificerede medarbejdere.

mål, der skal opnås, siger forbundssekretær og uddannelsesansvarlig i Blik- og Rørarbejderforbundet Kim Fusager Balle. Som støtte til dette arbejdes der på noget

En lærling bidrager med opdateret viden, inspiration og gå-på-mod.

nyt informationsmateriale til lærlinge og virksomheder, som viser, hvad lærlingene

Læs mere på www.praktikpladsen.dk

skal lære hvornår..

En bred uddannelse - Jeg tror sagtens, at vi kan tiltrække flere lærlinge. Virksomhederne skal sørge for at fortælle, hvad man skal lave. Det er jo en bred uddannelse, og man har mange muligheder også for videreuddannelse. Der er stadig mange, der tror, at man bare skal skifte toiletter. Det er selvfølgelig en del af det, men det er en lille del. Jeg tror, at jeg

> ANTAL ELEVER PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN Der er lige nu under 1500, som er i gang med at blive VVS´er. Det tal var på sit højeste med over 2000 aktive uddannelsesaftaler for ti år siden. Langt de fleste – næsten 1000 – er i gang med VVS-energispecialet. Anden flest – omkring 250 - er i gang med at uddanne sig som VVS og blikkenslager.

har skiftet tre toiletter på et år, siger Oskar Vinther, som er lærling hos VVS Søberg, Han var for nylig med til at præsentere faget til en håndværkerdag i Kolding, hvor 9. klasserene prøvede bl.a. VVS- og blikkenslagerfaget. I VVS Søberg har de planer om et nyt tiltag ”VVS´er for en dag” i København, Aarhus og Hammelev for at gøre reklame

Hver fjerde er på en kort aftale dvs. en aftale, der måske kun omfatter en skoleperiode og en praktikperiode. Det tal ser ud til fortsat at stige, da det er 35 % af alle nye aftaler indgået i 2017, som også er korte. Få overblikket på vvs-energiuddannelsen.dk Kilde: EVU.dk

for faget.

11


TEST To blikkenslagere har testet sømbælter for Blik & Rør. De er enige om karaktererne, men de er slet ikke enige om, hvilket bælte de helst vil bruge.

SØMBÆLTET MÅ GERNE VÆRE OLDSCHOOL 12


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

FAGB LA

BLIK

DET

& RØR

TESTE R SØMB ÆLTE R

De har allerede det sorte bælte i blikarbejde. Nu har Jakob Bjørnkjær Carlsen og Søren Petersen testet sømbælter i hvid, grå, sort, karrygul og orange ruskind.

T

o store lommer til søm og en or-

Jakob Bjørnkjær Carlsen og Søren Petersen er dog

dentlig rem til at spænde om livet.

enige om at give det spacy bælte næsten topkarakterer i

Det er det vigtigste ifølge blik-

alle fire kategorier, så det samlet får 4,5 i karakter ud af 5

kenslager Jakob Bjørnkjær Carlsen

mulige, fordi det sidder rigtig på hofterne, og kvaliteten

og voksenlærling Søren Petersen,

er i top.

som har testet sømbælter for Blik & Rør. De var først meget skeptiske, da de så det sorte bælte af mærket Snickers. - Vi grinte faktisk, da vi så det. Det virkede til at

Det hvide bælte er fedt Mens Jakob Bjørnkjær Carlsen foretrækker topscoreren fra Snickers, så foretrækker Søren Petersen det sømbælte, som scorer lavest karakterer. Det er det hvide

være alt for stort, men nu har jeg forelsket mig i det,

sømbælte af mærket ”Rem – hero 800”, som får præcis

fortæller Jakob Bjørnkjær Carlsen, som har over 20

3 i gennemsnit.

års erfaring i faget. Søren Petersen er voksenlærling og stadig ny i fa-

- Jeg synes, det er fedt, fordi det er så oldschool. Og jeg vil gerne bare have to lommer til sådan en skifferop-

get. De går sammen på en skiffer-opgave i København

gave. Jeg har nemlig kun de to slags søm med – intet

for firmaet Holm Kristiansen VVS.

andet.

- Jeg synes, det ser for spacy ud. Jeg kan godt lide, når sømbæltet ser gammeldags ud, for det er jo også et gammelt håndværk.

De to testere er dog stadig enige om at give det hvide bælte lavere point end det sorte bælte. Jakob Bjørnkjær Carlsen vil slet ikke bruge det.

>

13


TEST - Jeg synes, det er for vagt og for tyndt til det, som vi skal bruge det til. Jakob Bjørnkjær Carlsen har helst flere

kenslagerne er enige om, at kvaliteten

end det grå bælte i alle kategorier bort-

også virker til at være rigtig fin. Den ene-

set fra i kategorien ”funktion”.

ste forskel er, at sømbæltet med de to

- Biltema-bæltet er fedt nok, og det

ting i lommerne, som en tommestok, en

lommer får 4,5 i funktion, ”storesøsteren”

virker til at have en god kvalitet med

blyant og en gasflaske til loddekolben.

får et 4-tal i samme kategori, fordi bæltet

f.eks. dobbeltsyninger, men lommerne

med to lommer ifølge Søren Petersen er

er lidt for små, siger Jakob Bjørnkjær

nemmere at bruge.

Carlsen og fortsætter med at analysere

Bedst med få lommer Udover det hvide bælte, så er Søren Pe-

det grå bælte.

tersen også fan af det karrygule bælte

For små lommer

med to lommer. Det har en ”storesøster”

De to sidste bælter i testen svømmer i

er for dårlig, og lommerne er helt sikkert

med i testen med fem lommer, som får

lommer. Det er et gråt bælte med 11 lom-

for små. Det ville vi kunne bruge på en

næsten samme point.

mer, og et orange bælte fra Biltema.

zink-opgave, men det er ikke smart på en

De to bælter fungerer godt, og blik-

- Det er et dejligt bælte, men remmen

Bæltet fra Biltema får højere karakterer

skifferopgave, som vi går på nu.

Det karrygule bælte scorer over middel. Remmen er god, og lommerne er okay – især på den version med to lommer.

Det første indtryk var ikke så godt, men det sorte bælte slutter som testvinder..

14

Det hvide bælte scorer lavest i testen, men Søren Petersen ville alligevel vælge det fremfor alle de andre.

Alle seks bælter har været i brug på en skiffer-opgave i København. Et af dem egner sig kun til zink-opgaver.


TE V I N ST DER

llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. im akker og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at d a ll gså ti Det er o rer te k ra e ka give halv . f.eks. 3,5

SNICKERS VÆRKTØJSBÆLTE

SØMPOSE MED REM

Vejl. pris kr. 1.170,00 + moms

Vejl. pris kr. 193,00 + moms

SØMPOSE, 11 LOMMER Vejl. pris kr. 171,00 + moms

Indstilling Komfort Funktion Kvalitet I alt (gennemsnit)

4,5

3,O

3,O

”Det er ret spacy.”

”For tyndt.”

"Dårlig rem og små lommer."

“BILTEMA-BÆLTET ER FEDT NOK, OG DET VIRKER TIL AT HAVE EN GOD KVALITET.

SØMBÆLTE MED 5 LOMMER

SØMBÆLTE MED 2 LOMMER

VÆRKTØJSBÆLTE BILTEMA

Vejl. pris kr. 355,00 + moms

Vejl. pris kr. 199,00 + moms

Vejl. pris kr. 103,00 + moms

Indstilling Komfort Funktion Kvalitet I alt (gennemsnit)

3,5

3,5

3,5

”Lommerne har en okay størrelse.”

”Godt med store lommer.”

”Remmen er god.”

> SÅDAN TESTEDE VI! De to testpersoner har haft seks sømbælter med på en skiffer-opgave i en uge. De kendte ikke priserne på forhånd. Fem af sømbælterne er udvalgt af redaktionen i samarbejde

med Brødrene A&O Johansen i Helsingør, mens sømbæltet fra Biltema er indkøbt af redaktionen.

15


TIPS & TRICKS

TJEK DET HER FØR KULDEN KOMMER 16


Foto Claus Boesen

› Der er større risiko for arbejdsulykker, når det er koldt. Tjek de her fem ting, før kulden kommer.

FA K TA Der skal planlægges nu Generelt så skal aftalerne for, hvordan vinteren håndteres på

Er vejen lavet, så der kan ryddes for sne,

byggepladsen, være indgået

og smeltevand kan ledes væk? Der skal

mellem f.eks. bygherre og din

være lavet en aftale for snerydning, og

arbejdsgiver, inden vinteren

der skal ryddes for sne, før I møder på

kommer. I ”Plan for sikkerhed

arbejde. Der skal også ryddes for sne på

og sundhed” skal der stå, hvem

de forskellige arbejdssteder og stilladser.

der har ansvar for hvad. Giv din arbejdsgiver, din arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant

Kan hele byggeriet overdækkes, eller er der alternativer, såsom at facade- og bygningsåbninger inddækkes med f.eks. plastbetrukne

besked, hvis der er forhold på pladsen, som ikke er i orden.

rammer, og at andre arbejdsrum bliver sikret mod vinter og kulde. En totaloverdækning vil ofte være det bedste også økonomisk set? Husk, at også døre og åbninger længere væk fra arbejdsstedet skal inddækkes for at undgå træk.

Koldt i Danmark Den laveste temperatur målt i Danmark over de seneste 100

Har I andre arbejdsområder på byggepladsen, som bør sikres mod vinteren? Det kan være stationære arbejdssteder, hvor der f.eks. står et bukkebord eller en gevindskæremaskine. Også her skal der være lys, læ, varme og ventilation.

år er ifølge DMI minus 31,2 grader. Det blev målt i Thy i 1982, og det er sjældent, at der måles så lave temperaturer. Men vinden kan gøre det rigtig koldt. Hvis der f.eks. er minus fem grader, og der blæser

Er der tænkt i opvarmning af arbejdsrum? Der skal helst være omkring 10 grader, hvis du laver aktivt fysisk arbejde, og omkring 15 grader, hvis du har mere stillestående arbejde. Hvis det ikke er muligt at opvarme arbejdsrummene, så kan kravet eventuelt opfyldes ved, at arbejdsgiver sørger for at give dig varmt arbejdstøj.

Er der etableret lys på arbejdspladsen? Alternativt skal man have en bærbar lygte.

10 meter i sekundet, så føles det som minus 22 grader. Når vi er under de 20 grader, så begynder der at være risiko for forfrysninger på blottet hud allerede indenfor en halv time. Tjek det såkaldte ”windchill factor”.

Kilde: Branchevejledningen ”Vinterforanstaltninger,” BFA – Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg

Husk også, at når der laves overdækning eller inddækning, så skal der så vidt muligt kunne trænge dagslys ind.

17


MED PÅ JOB Jacob Østergaard er 21 år og har allerede været i firmaet i ni år. Han startede som fejedreng som 12-årig. Det er hans fars firma.

18


Tekst Kir Klysner Foto Henrik Bjerregrav

GOD TID TIL HÅNDVÆRKET I NYT BYGGERI Lærling Jacob Østergaard træner hver dag det gamle håndværk på et splinternyt byggeri i et ældgammelt kvarter i Aarhus midtby.

D

et hører til sjældenhederne, at der bliver bygget nyt i Latinerkvarteret i Aarhus. Det har også slået revner i husene omkring, og der har været protester fra

naboerne over, at man har valgt at lave parkeringskælder. Revnerne er fyldt ud, og der er fundet et kompromis omkring parkeringskælderen. Nu går 4 kolleger fra firmaet Søren Østergaard A/S på en opgave med inddækning af øverste etage og zink-tag på hele byggeriet. - På de første tegninger var der et pap-tag, men det satte kommunen sig imod. Der var et ønske om at bevare håndværket, og så er vi jo i latinerkvarteret med mange gamle bygninger, så det blev ændret til et zink-tag, fortæller mester Rasmus Christensen fra Søren

> OM BYGGERIET

”LATINERGÅRDEN”

Folkene bag projektet ”Latinergården” i Aarhus kalder det et ”kvalitetsbyggeri”. Det bliver til 120 lejligheder fordelt på 7400 kvadratmeter. Bygningerne former sig som et omvendt 3-tal og følger de omkringliggende bygninger. Zinktaget kaldes i projektbeskrivelsen for en af de ”velplanlagte detaljer”, som med årene vil ”minde os om, at nostalgi og trends matcher hinanden”. Der laves også en ny passage, en parkeringskælder, en fransk trappe og flere grønne områder bl.a. oppe på et tag. Tidligere lå der en maskinmesterskole på grunden, men den er nu flyttet ned på havnen. Se projektet på latins.dk

Østergaard A/S. - Det her er et spændende projekt, og det er fedt at få lov til at både at starte

manden bag firmanavnet Søren Øster-

og slutte på projektet. Jeg glæder mig til

gaard. Jacob Østergaards to søskende

at se slutresultatet, siger lærling i firma-

er også i gang med uddannelsen. Selv

et Jacob Østergaard.

har han været i firmaet som fejedreng

Træning i at blive den bedste Jacob Østergaard er 21 år og lige startet på hovedforløbet på sin uddannelse som blikkenslager. Han er søn af ejeren og

siden han var 12 år, men nu er han altså i træning til at blive blikkenslager ligesom sin far.

>

- Jeg vil gerne lære det hurtigst muligt og blive den bedste, hvis det er muligt.

19

>


MED PÅ JOB Mester Rasmus Christensen hjælper Jacob Østergaard i gang med et vindue.

PÅ DEN HER OPGAVE FÅR JEG VIRKELIG BRUGT MIT HÅNDVÆRK. SAMTIDIG HAR VI GOD TID TIL TINGENE

På den her opgave får jeg virkelig brugt mit håndværk. Samtidig har vi god tid til tingene. Der er selvfølgelig en tidsplan, men vi får altså den tid, der skal bruges, til at lave det ordentligt.

På gammeldags manér De startede på opgaven i marts og skal være færdig til november 2017. Projektet kaldes et ”kvalitetsbyggeri”, og det er også det de fire kolleger fra Søren Østergaard oplever, at det er. - Her kører vi jo ikke bare zinken på i baner, som vi gør andre steder. Her er der tid til at lave det på den gammeldags måde, hvor vi måler det hele ud og tilpasser undervejs. Egentlig er det kun dem, der bor her, der kommer til at kunne se det, men det er altså dejligt, at det bliver så gennemført, siger Rasmus Christensen inden han hjælper Jacob Østergaard i gang med det første vindue i en ny sektion.

20


> HVAD ER ”LATINERKVARTERET”? Latinerkvarteret ligger i indre by af Aarhus. Det er det ældst bevarede kvarter i Aarhus, som opstod i slutningen af 1400-tallet. I slutningen af 1960´erne skulle området igennem en større restaurering. Arkitekterne tog på studietur i Paris – og deraf har kvarteret fået sit navn. Kilde: www.visitaarhus.dk

- Jeg vil blive den bedste, hvis det er muligt, siger Jacob Østergaard. Blikkenslagerarbejdet på Latinergården laves efter alle kunstens regler – og der er tid og ro omkring opgaven.

Taget på den første bygning er færdigt.

21


BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG GODE TILBUD DIREKTE FLY

året rundt

til sol og afslapning

6%

5%

BILUDLEJNING

– altid lokal billigst

10%

Tag til Jaz Belvedere 4* i Sharm el Sheikh. 1 uge med All inklusive fra kun 3799 kr. og få yderligere 6 % i rabat.

Detur er ferie for dig, der ønsker direkte fly til sol og afslapning. Du får 5 % rabat på alle Deturs rejsemål.

Book din næste udlejningsbil hos one2move med 10 % rabat.

Læs mere på loplus.dk/atlantis

Læs mere på loplus.dk/detur

Læs mere på loplus.dk/one2move

Bliv godt kørende

BRUG FOR BILLEJE

Rabat på den perfekte

TIL VINTER

i Danmark eller udlandet? Op til

AFTEN UDE

10%

10%

15%

Få 10% rabat på dæk fra Michelin, Uniroyal, Continental og Goodyear. 4 stk. fra kun kr. 1.895

Få op til 15 % rabat på biler, minibusser og varevogne hos Sixt Biludlejning i Danmark og udlandet.

Show, 4-retters middag & natklub – Alt under ét tag. LO Plus medlemmer får 10% rabat hos Wallmans.

Læs mere på loplus.dk/quickpot

Læs mere på loplus.dk/sixt

Læs mere på loplus.dk/wallmans

Dit medlemskort til Blik & Rør er også et LO Plus rabatkort. Tjek altid loplus.dk før du handler. Kan du ikke finde dit medlemskort, så få det i LO Plus App’en til telefonen. Send en sms med KORT til 1999. Det koster alm. sms-takst.

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

VARME


OK 18

KRAV

Offentlige ansatte skal have ny overenskomst i 2018. Blik- og Rørarbejderforbundets tillidsrepræsentanter på det offentlige område har derfor været samlet, og formuleret medlemmernes krav til forårets forhandlinger.

PÅ PLADS FOR OFFENTLIGE ANSATTE Overenskomsten på det kommunale, det

Tillidsrepræsentanterne for det offentlige område har kravene klar til forårets overenskomstforhandlinger.

regionale område og staten udløber i 2018, og Blik- og Rørarbejderforbundet skal forhandle løn- og ansættelsesvilkår på vegne af de medlemmer, som er ansat på det offentlige område. Ved forårets overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked lykkedes det lønmodtagerorganisationerne at sikre fornuftige forbedringer af overenskomsten til medlemmerne. Og efter en række år med løntilbageholdenhed, mener tillidsrepræsentanterne for de offentlige ansatte, at markante stigninger af lønnen er blandt hovedkravene til forårets overenskomstforhandlinger.

> KRAV TIL OK 2018

- Når vi skal forhandle nye overenskomster på det offentlige område, er det naturligt at skelne til de resultater, der

konto, hvor den ansatte selv kan vælge,

blev opnået på det private område. Og

om de opsparede midler skal bruges til for

stigninger på lønnen er et klart ønske fra

eksempel mere ferie og frihed eller ekstra

medlemmerne, og derfor er det også et

indbetalinger til pension.

højt prioriteret ønske til forhandlingerne,

- Det er vigtigt at fastholde det of-

siger forbundssekretær Søren Schytte,

fentlige arbejdsmarked som et attraktivt

der leder forhandlingerne på vegne af for-

arbejdsmarked. Derfor handler det om, at

bundets offentlige ansatte medlemmer.

vi skal sikre forbedringer, som både giver

Noget til alle

bedre vilkår for børnefamilierne, bedre seniorrettigheder, bedre vilkår for tillids-

I udvælgelsen af krav har de offentlige

repræsentanter og ikke mindst uddannel-

ansattes tillidsrepræsentanter også

se, siger Søren Schytte.

prioriteret en række andre ønsker til

Kravene fra Blik- og Rørarbejderfor-

forhandlingerne. Det er blandt andet, at

bundet koordineres med de øvrige fag-

pensionen skal beregnes af den samlede

forbund, og indgår i de krav, som drøftes

indkomst. De ønsker også en sundheds-

med modparterne fra KL og Danske Re-

ordning i lighed med den, som er blevet

gioner.

forhandlet hjem til de privatansatte

Forhandlingerne på det offentlige om-

VVS’ere og skorstensfejere. Desuden er

råde skal være afsluttet senest den 28.

der ønske om etablering af en Fritvalgs-

februar 2018.

Blik- og Rørarbejderforbundet har fremsat krav om følgende til forårets OK-forhandlinger på det offentlige område: • Stigninger i lønnen • Sundhedsordning • Etablering af Fritvalgskonto • Pension udvides til at omfatte den fulde løn • Omsorgsdage • Bedre muligheder for efteruddannelse Knap 150 medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet er ansat i enten kommuner, regioner og staten. Derudover er knap 20 medlemmer ansat i virksomheder, som tidligere har været offentligt ejede, men er tiltrådt en offentlig overenskomst.

23


VÆGGELUS

Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

KELD BLEV ANGREBE

- Det har været en forfærdelig periode, fortæller Keld Baunsøe Andersen, som har været uheldig at få nogle meget ubudne gæster med sig hjem fra arbejde. Han ønsker at advare andre om risikoen.

D

et har været en forfær-

energimontør hos Brøndum. Det startede

malede soveværelset. Familien

delig periode, fortæller

som røde og hvide prikker, men udviklede

måtte så sove i telt i haven.

Keld Baunsøe Andersen,

sig til væskende blærer. Hans egen læge

Også hans kone og søn er blevet

som har været uheldig at

var i tvivl og sendte ham videre til hud-

bidt, men dog slet ikke så meget som Keld

få nogle meget ubudne gæster med sig

læge, Hudlægen kunne fortælle, at det var

Baunsøe Andersen.

hjem fra arbejde.

et angreb af væggelus.

- Jeg har aldrig prøvet noget lignen-

Ingen vidste hvad der skulle gøres

de. Jeg vågnede op og havde nogle bid

Måtte sove i telt

på kroppen, men jeg tænkte ikke videre

Keld Baunsøe Andersen tog straks affære

i Danmark, fordi danskerne rejser mere –

derhjemme. Ud røg madrasser og dyner.

og tager væggelusene med hjem i kuffer-

over det før dagen efter, hvor jeg pludselig havde bid overalt,

Døren ind til soveværelset blev dækket

fortæller Keld Baunsøe

af med plastik, paneler blev pillet af, Keld

Andersen, som er VVS- og

Baunsøe Andersen sprøjtede med gift og

24

Der ses flere og flere tilfælde af væggelus

ten uden at vide det. Keld Baunsøe Andersen havde ikke været ude og rejse, så han mistænke hurtigt,


T AF VÆGGELUS Efter to uger kan man stadig se på Keld Baunsøe Andersens hænder, at han har været hårdt ramt af væggelus. Også andre håndværkere på stedet har valgt at tage nye forholdsregler. Her er det murer Thomas Leth i midten, som dækker sig ind med dragt og åndedrætsværn.

> OM VÆGGELUS

at han havde fået det via sit arbejde. Han

forbundssekretær i Blik- og Rørarbejder-

går lige nu på en opgave med renovering af

forbundet. Han understreger samtidig,

10 blokke med lejligheder.

at hvis man har mistanke om skadedyr

- Jeg bruger sikkerhedssko, som er san-

såsom væggelus i en bolig, så skal man

daler, og jeg tror, de er hoppet ind igennem

sige fra overfor sin arbejdsgiver og bede

der og har bidt sig fast.

om, at der bliver lavet en undersøgelse,

Stod alene med det - Ingen vidste, hvordan man skulle tackle det, siger Keld Baunsøe Andersen.

som sikrer, at man ikke bliver udsat for sundhedsskadelige påvirkninger.

Nu bliver kollegerne og tøjet vasket

- Keld stod alene med det i starten. Vi

Der er nu installeret vaskemaskine i skur-

skulle lige have firmaet til at forstå alvoren.

vognen, og der er sat en vogn op med fle-

Nu har vi en aftaleseddel, hvor firmaet

re brusebade, så Keld Baunsøe Andersen

dækker 100 procent, hvis det

og kollegerne ikke skal have deres

skulle ske for andre, siger Mor-

arbejdstøj med hjem, og så de kan

ten Wils, som er arbejdsmiljørepræsentant i samme firma som Keld Baunsøe Andersen.

tage et bad lige inden fyraften. - Jeg kommer til at være meget opmærksom på det her i fremtiden.

- Det er forbundets opfattelse, at det

Egentlig burde der gå et skadesfirma

arbejdsgivers ansvar, hvis man får vægge-

foran os - i hvert fald, når man er i en

lus eller andre skadedyr på arbejdsstedet.

ejendom, hvor der tidligere har været

Arbejdsgiveren skal straks kontakte ejer

tilfælde af væggelus. Men det er koster

eller udlejer, som skal udbedre situationen,

jo. Man kan jo nemt risikere at få vægge-

så det ikke rammer andre håndværkere

lus eller andet med sig hjem, og det kan

og beboere, siger Søren Schytte, som er

blive en bekostelig affære.

Væggelus er en tæge, som suger blod – helst fra mennesker. Den efterlader bid, som kan give udslæt og begynde at klø. Den kommer frem om natten f.eks. fra sengen eller panelerne. Man kan godt se dem med det blotte øje, men man kan også kigge efter sorte pletter, som er deres ekskrementer eller små tomme skaller fra æg, der er klækket. Væggelus skal bekæmpes med det samme, hvis man opdager dem. De er ikke farlige, men de spreder sig – f.eks. via rørgennemføringer til nabolejlighederne. Lejere har pligt at meddele til udlejeren, hvis de opdager væggelus. Derefter er det udlejers ansvar at bekæmpe dem. Der kan være væggelus i alle typer af boliger. Det hænger ikke sammen med rengøringsniveauet i øvrigt. Hvis man har fået dem ind i sit hjem, så anbefales det, at man tager kontakt til et skadesfirma, da væggelus kan være svære at slippe af med igen. Man kan effektivt vaske tøj og sengetøj ved 60 grader eller putte det i fryseren i to dage. Kilde: Bolius og Statens Serum Institut

25


GODT ARBEJDE

INDSEN D BILLED DINE E VIND P R OG RÆMIE FRA BL R IK OG R ØR

GOD PLADS TIL AT LØSE OPGAVEN Det kan hurtigt komme til at ligne en rodebutik, men på denne opgave, var der plads nok …

Typisk skal vi jo gå på kompromis med pladsen, og det er også træls, når der skal laves service på det i fremtiden, hvis der er for lidt plads. Men her har kunden sagt, at vi fik al den plads, som vi skulle bruge til at lave det her anlæg. Det er perfekt.

> HVEM

> HVAD

Frederik Matzon er lærling og bliver efter planen

Inddirekte fjernvarme med ren gulvvarme. Kunden er selv

udlært som VVS-energispecialist til sommer. Han har

håndværker, hvilket har gjort det nemmere for Frederik

løst opgaven sammen med to kolleger fra Vejen VVS

Matzon og kollegerne. De har f.eks. fået den plads, som de

Service.

skulle bruge til anlægget.

26


Foto Privat

> VIS HÅNDVÆRKET FREM Lad os sammen hylde det gode, flotte og veludførte håndværk, som Blik og Rørs medlemmer udfører hver eneste dag. I fagbladet viser vi gerne VVS’ernes og skorstensfejernes flotte arbejde frem, hver gang bladet udkommer.

Det gælder naturligvis også dit veludførte arbejde. Tag derfor gerne nogle billeder af det arbejde, som du gerne vil vise frem for dine kolleger i branchen.

Send dem til fagbladet@blikroer.dk og du deltager automatisk i konkurrencen om en flot præmiepakke fra Blik og Rør. Det er godt arbejde.

Lærling Frederik Ma tzon har gået på op gaven sammen med to ko lleger fra Vejen VV S Service.

Andre steder kan det godt komme til at ligne en rodebutik, men her fik vi pladsen til at kunne lave symmetri. Og kunden har også valgt nogle ordentlige produkter.

> HVOR

> BONUSINFO

Midt i Kolding i et flere-families-hus i tre plan. Hele huset

Det har taget halvanden dag alt i alt at løse opgaven.

er blev gennemrenoveret.

En dag er der brugt på VVS-arbejdet, og en halv dag er brugt på isolering.

27


KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Din kommune og region træffer mange beslutninger, der har indflydelse på din hverdag. Det har betydning for vores alles hverdag, når kommunerne og regionerne beslutter noget. Derfor er det vigtigt, at lokalpolitikerne forstår og prioriterer LO-lønmodtagerne. Derfor arbejder fagbevægelsen for at sætte de mærkesager på dagsordenen, der betyder noget for dig.

28


6

KONKRETE OMRÅDER, HVOR KOMMUNERNE OG REGIONER BØR GØRE NOGET.

1. Invester i velfærden

samme niveau som overenskomsten på

de køber en opgave eller en vare af en pri-

LO-fagbevægelsen ønsker et Danmark,

området

vat virksomhed.

hvor vi er rige, lige og trygge. Det kræver, at

• ikke underbetaler deres medarbejdere.

der investeres i god offentlig service. Den

Arbejdsklausuler er allerede obligatoriske

til virksomhederne, når de sætter deres

offentlige sektor danner rammen om et

for staten. Det er en mærkesag for fagbe-

opgaver i udbud. De bør også følge det

arbejdsmarked, hvor vi trygt kan gå på ar-

vægelsen, at det også i fremtiden skal gæl-

til dørs og kontrollere, at virksomhederne

bejde. Opskriften hedder lige adgang til of-

de kommuner og regioner. Selvom meget

lever op til deres aftaler.

fentlig service af høj kvalitet, blandt andet:

af arbejdet mod social dumping skal klares

Kommunerne og regionerne skal priori-

• gode tilbud til børn og ældre

i EU og i Folketinget, er det i kommuner og

tere ordnede løn- og arbejdsvilkår i deres

• en stærk folkeskole

regioner, at det skal blive til virkelighed.

udbudsaftaler.

• og et godt sundhedsvæsen.

4. Invester i børnene

mindske løndumping og sikre ordentlige

Det er vigtigt for LO-lønmodtagerne. Det

Vores børn skal have de bedste muligheder

arbejdsforhold, til at skabe muligheder for

betyder tryghed i dit liv. Og det betyder, at

for at udvikle sig – allerede fra starten af

kommunens unge og til at sikre et arbejds-

du som lønmodtager trygt kan gå fremti-

deres liv. Det kræver gode dagtilbud. Kom-

marked, der er for alle.

den i møde – uanset om dine kompetencer

munerne skal investere i:

bliver forældede, om du bliver syg eller

• ordentlige personalenormeringer

6. Uddannelse til alle

f.eks. mister dit arbejde.

• fleksible åbningstider

Uddannelse er vejen til en mere rig, lige og

• få lukkedage

tryg hverdag for den enkelte.

• høj kvalitet.

I dag er der desværre en stor gruppe unge,

Det er afgørende, at unge kan færdiggøre

Desværre vælger mange kommuner at

som hverken er i gang med en uddannelse

deres erhvervsuddannelse. Og her er ker-

skære på børneområdet. Det er en stor fejl.

eller er i beskæftigelse. Det er en gruppe,

nen en praktikplads i en virksomhed. Des-

En tidlig investering i børnene giver de

som er i fare for at miste tilknytningen til

• stærke erhvervsuddannelser

2. Flere praktikpladser

Nogle kommuner stiller allerede krav

Fællesskabets penge skal bruges til at

værre mangler der praktikpladser inden for

bedste forudsætninger for at bekæmpe

arbejdsmarkedet. Det er en skidt situation

alle brancher, hvis vi også fremover vil have

social ulighed og give børnene de bedste

for det enkelte menneske og en dårlig for-

f.eks. dygtige håndværkere og pædagogi-

fremtidsudsigter. Det giver trygge børn, og

retning for kommunen.

ske assistenter.

forældre som trygt kan gå på arbejde. Og

Kommunerne har ansvaret for, at folkesko-

10.000 unge. Så mange leder hver dag

så giver det en mere innovativ og fleksibel

lerne får eleverne videre i en ungdomsud-

efter en praktikplads. Det er uacceptabelt.

arbejdsstyrke til gavn for virksomhederne

dannelse – og meget gerne i en erhvervs-

Men heldigvis er der masser at gøre. De

og samfundet.

uddannelse, hvor vi kommer til at mangle

lokale politikere skal være opmærksomme

kloge hænder og hoveder i fremtiden.

på problemet og kræve, at kommunen som

5. Ordentlige arbejdsforhold

arbejdsplads tager lærlinge og elever nok.

Det er afgørende, at kommuner og regioner

nem vejledning – når vi skal sikre, at alle har

fokuserer på kvalitet og ikke kun pris, når

de bedste muligheder for at uddanne sig.

Desuden skal de kræve, at de virksom-

Den opgave skal løftes bedre – bl.a. gen-

heder, der bliver brugt ved offentlige udbud og indkøb, også tager et ansvar og har elever og praktikanter.

> KOMMUNALE OG REGIONALE VALG

3. Ingen social dumping

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd afholdes hvert fjerde år. Det kommunale og regionale valg finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret, og i 2017 er det tirsdag den 21. november 2017. Medlemmerne af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for 4 år. Valgperioden regnes fra 1. januar, og samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted. Danmark er inddelt i 98 kommuner, og der skal vælges en kommunalbestyrelse til hver kommune. Der er fem regioner i Danmark, der hvert har et regionsråd. Der skal vælges 41 medlemmer til hvert regionsråd.

Vores fælles penge skal ikke investeres i firmaer, der begår social dumping. Kommuner og regioner skal derfor sikre sig, at det arbejde, de bestiller også bliver udført på ordentlige vilkår. Det vil sige, at firmaerne • minimum skal have arbejdsvilkår på

29


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET

Kreds Sjælland-Bornholm

Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Absalon VVS ApS Energivej 3 4180 Sorø Cvr.nr. 38826867 01. august 2017 - Tekniq

Kreds Nord-Midtjylland Michael Søby Autoriseret Inst. Aps Langballevnget 14 8320 Årslet Cvr.nr. 38897780 01. oktober 2017 – Tekniq

Jm Ventilation Vrangdrupvej 49 9700 Brønderslev Cvr.nr. 33503040 01. september 2017 - Tekniq

Kreds Sydjylland-Fyn FyS.C. Rasmussen ApS Svanevej 15 5492 Vissenbjerg Cvr.nr. 38633743 01. august 2017 – Tekniq

VVs Service Fyn Fangelvej 7 5672 Broby Cvr.nr. 34607966 9. august 2017 – Arbejdsgiverne

Thomsens Beslagsmedie Sønderløkke 12 6400 Sønderborg Cvr.nr. 38200275 4. august 2017 – Arebjdsgiverne

Kreds Sjælland-Bornholm SDVVS ApS Nedergade 41,1 4800 Nykøbing F Cvr.nr. 37627429 01. august 2017 – Tekniq

SK VVS & co Svanevej 4 3650 Ølstykke Cvr.nr. 38670263 8. august 2017 – Arbejdsgiverne

Finmann VVS/Entreprise ApS Tigevej 15 4600 Køge Cr.nr. 38758683 01. oktober 2017 - Tekniq

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Ringsted Smedeog Maskinservice Huginsvej 1 4100 Ringsted Cvr.nr. 31375436 30. juni 2017 – Tekniq – Fus. 49232217

Meier & Pryds VVS ApS Torndyssevej 20 4000 Roskilde Cvr.nr. 36984244 30. xseptember 2017 – Tekniq – Konkurs Rørsmede-VVS Aps Højvangsvej 13 2640 Hedehusene Cvr.nr. 34613206 30. september 2017 – Tekniq – Konkurs

Middelfart VVS Service Bogense 11 5500 Middelfart Cvr.nr. 37157023 30. september 2017 – Tekniq – Konkurs

Flemming Olsen VVS Tåstruphøj 5 4300 Holbæk Cvr.nr. 36422475 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne Finmann VVS Tigervej 15 4600 Køge Cvr.nr. 33414978 30. september 2017 - Tekniq

Kreds København John E. Nielsen P.G. Ramms Alle 64 2000 Frederiksberg Cvr.nr. 12980418 30. september 2017 – Konkurs – Tekniq

JTAS A/S Ørslevvej 10B 2730 Herlev Cvr.nr. 83091711 31. marts 2017 – Tekniq – Solgt til 17600176

SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSER

Kreds Sydjylland-Fyn

VVS Firmaet Adis Allesøvej 166 5270 Odense N Cvr.nr. 72410114 30. september 2017 – Ophør

30

Paustian´s Efthf v/Tage Øxenhave Svendborgvej 252 5600 Svendborg Cvr.nr. 25276337 30.- juni 2017 – tekniq - Ophør

TILMELD D I G PÅ

k/ blikroer.d nnelse AMRudda


PENSION

TILLIDSVALGTE BLEV OPDATERET

PÅ PENSIONSORDNINGEN En gruppe tillidsvalgte blik-og rørarbejdere deltog den 28. september sammen med godt 200 TR-kolleger på PensionDanmarks årlige konference for tillidsrepræsentanter, TR-Forum.

Blandt deltagerne var VVS’er Kim Høj Klavsen. Han er ansat på 17. år hos Bravida i Kolding, hvor han har været

og de muligheder, der er – både i forsikringerne og i sundhedsordningen.

tillidsrepræsentant i 11 år. Kim var med

PensionDanmarks rådgivningsbus

på TR-Forum for sjette gang og sætter

På TR-Forum fik deltagerne også input om

stor pris på den årlige konference.

PensionDanmarks rådgivningsbus, som

- Man får en viden om de nye tiltag i pensionsordningen, så man føler sig godt klædt på, når man snakker om

virksomheder og lokale fagforbund kan få besøg af. - Det lyder rigtig fedt med den bus, hvor

pension med kollegene, siger Kim Høj

man både kan få pensions- og sundheds-

Klavsen, der slår fast, at kollegerne

rådgivning. Det kunne helt klart være en

I år foregik seancen på Hotel Legoland i

gerne vil snakke om pension. Også de

mulighed for os, siger Kim.

Billund, hvor tillidsrepræsentanterne bl.a.

unge.

Dagens program bød også på oplæg

kunne høre administrerende direktør i Pen-

- Pension fylder mere og mere, og

af Thomas ”Krabbe” Krabbenhøft fra

sionDanmark, Torben Möger Pedersen, for-

det er selvfølgelig på dagsordenen, når

tv-programmet ”Rigtige mænd”, og på tre

tælle om seneste nyt i pensionsordningen

vi holder fyraftensmøder. Min fornem-

udvalgte temasessioner kunne tillidsrepræ-

– herunder hvordan de efterhånden store

melse er også, at de unge er begyndt at

sentanterne blive klogere på ”Robotics”,

pensionsopsparinger bliver investeret.

interessere sig for pensionsordningen

efteruddannelse og ”Pension og sundhed”.

31


FEJERNES SIDE

SKORSTENSFEJERE KAN NU BLIVE

”TEKNIKERE”

Skorstensfejere kan nu få mulighed for at bygge ovenpå skorstensfejerfaget med en teknikeruddannelse. Der skal sættes 10 flueben ud for en række kurser og to fag på akademiuddannelsen ”Energiteknolog”, men så er teknikerbeviset også i hus. Der er åbent for ansøgninger nu.

> SÅDAN SØGER DU 1. Du skal ansøge elektronisk på evu.dk/skorstensfejernes-kompetencefond. Her finder du også en blanket, som din mester skal skrive under på.

N

u er det muligt for skorstensfejere at få et ”teknikerbevis”. Det kræver, at man følger otte forskellige AMU-kur-

ser f.eks. ”ventilationskursus 1” og kursus i ”fyring med fastbrændsel”. Du kan godt have fulgt disse kurser tidligere, men det lovpligtige kursus

2. Du bør sende en ansøgning senest 28 dage før kursusstart. Fonden vil give svar indenfor 14 dage.

i ”ajourføring af regler for brandpræventiv tilsyn” må ikke være mere end to år gammelt, når teknikerbeviset skal udstedes. Desuden skal man følge to fag på

3. Bemærk: Du skal selv lægge ud for kursusgebyret. Det vil du få refunderet, når du har gennemført uddannelsen og fremsendt dokumentation. 4. Husk også: Du skal søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) for at få løntilskud i de timer, som du bruger på uddannelse. Det er dog højest 85 procent af din sædvanlige overenskomstmæssige løn, og der kan maksimalt søges til 7,4 timer pr. dag.

32

akademiuddannelsen ”Energiteknolog” – nemlig ”boligens indeklima” og ”biomassekedler og -ovne”. De to fag følger man på erhvervsakademier eller profes-

uddannelsesansvarlig i Blik- og Rør-

sionshøjskoler landet rundt.

arbejderforbundet Kim Fusager Balle.

Skræddersyet til skorstensfejere

Der kan søges nu

- Vi har håndplukket fag, som er rele-

Det er muligt at søge tilskud til at tage

vante for en skorstensfejer, der ønsker

teknikeruddannelsen via Skorstensfejer-

at videreuddanne sig. Det her ligger

nes Kompetencefond. Du kan søge støt-

i direkte forlængelse af mange af de

te til akademimodulerne, løn, kursus-

ting, som skorstensfejerne allerede nu

gebyr, kursusmaterialer og transport. Der

arbejder med, og som vi i fremtiden

er åbent for ansøgninger nu.

forventer kommer til at fylde mere og

AMU-kurserne tages som almindelig

mere i faget, siger forbundssekretær og

efteruddannelse.


Tekst Kir Klysner Foto Ole Joern (arkiv)

>

> TEKNIKERUDDANNELSENS

INDHOLD– 10 KURSER I ALT:

Otte AMU-kurser:

- VI HAR HÅNDPLUKKET FAG, SOM ER RELEVANTE FOR EN SKORSTENSFEJER, DER ØNSKER AT VIDEREUDDANNE SIG. DET HER LIGGER I DIREKTE FORLÆNGELSE AF MANGE AF DE TING, SOM SKORSTENSFEJERNE ALLEREDE NU ARBEJDER MED

• Ajourføring af regler for brandbrandpræventiv tilsyn • Blåflamme brændere og kondenserende kedler • Opbygning, service og indregulering af træpilleovne • Ventilationskursus 1 • Forebyggelse af røgforgiftnings ulykker fra ildsteder • Fyring med fastbrændsel • Brandpræventive bygningsforanstaltninger • Kombinationsløsninger for fyringsanlæg Find det næste kursus i dit lokalområde på amukurs.dk

To fag på akademiuddannelsen ”Energiteknolog”: • Boligens indeklima • Biomassekedler og -ovne Se mere om de enkelte fag på ug.dk

33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Jacob Carlsen

DIN STEMME

TÆLLER

Tirsdag den 21. november er det igen tid til en tur forbi stem-

rede obligatoriske på det statslige område. Det ønsker Blik- og

meboksen, når der afholdes valg til kommuner og regionsråd.

Rørarbejderforbundet udbredt endnu mere, og her tæller din

Kommuner og regioner træffer mange beslutninger, der har stor

stemme.

betydning for dig og dine kolleger. Derfor er det bestemt heller ikke ligegyldigt, hvor du sætter dit kryds på stemmesedlen. I Blik- og Rørarbejderforbundet ser vi gerne, at flere kommuner og regioner melder sig i kampen mod social dumping og unfair konkurrence. En ny rapport viser, at Odense og Gentofte er de to førende kommuner i kongeriget, når det gælder kampen mod social dumping gennem sociale klausuler og kontrol med, om de bliver overholdt. Det generelle billede viser desværre, at mens en række kommuner gerne vedtager klausuler mod social dumping, så kniber det med at føre den fornødne kontrol med de virksomheder, som enten bygger eller leverer serviceydelser til det offentlige. Desværre er det kun et fåtal af kommuner, som gør en aktiv indsats som i Odense og Gentofte. At en ærke-konservativ kommune som Gentofte er med i toppen af statistikken, er måske overraskende for mange. Det viser bare, at brugen af klausuler som værn mod social dumping ikke kun afgøres af politisk overbevisning. Lokalt handler det lige så meget om, at man ønsker at tage ansvar for ordnede forhold og for fair konkurrence. Flere kommuner må gerne følge det gode eksempel fra Gentofte og Odense, for det er helt tosset, at vores fælles penge bruges på virksomheder, som bevidst omgår danske løn- og arbejdsforhold og dermed begår social dumping. Brug derfor den kommende valgkamp til at spørge din lokale kandidat om holdningen til social dumping, og hvilke tiltag de ønsker for at føre kontrol med virksomheder og leverandører til kommuner og regioner. Arbejdsklausuler mod social dumping er alle-

34

Max Meyer Forbundsformand


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 fagbladet@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse

Aalborg

Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Ledende sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Journalist: Kir Klysner Mobil: 31 13 73 77 Direkte: 36 38 36 15 kir@blikroer.dk Socialrådgiver: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Nielsen Tlf. 36 38 36 28 mbn@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00. Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 26 66 09 07 Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Bjarne Galsgaard Petersen Mobil: 26 88 20 72 bgp@blikroer.dk Faglig sekretær: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Allan Leegaard Mobil: 26 88 20 70 alp@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Opmåler: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk


Vi dækker, hvis taget ikke gør

10% medlemsraba t

Vejret er blevet mere ekstremt. Derfor skal du have en husforsikring, der dækker, hvis taget ikke gør. Alkas Husforsikring er kåret som “Bedst i Test” af Forbrugerrådet Tænk Penge. Forsikringen dækker bygningsskader pga. vand, voldsomt skybrud, snetryk og storm.

LÆS MERE PÅ ALKA.DK ELLER RING TIL OS PÅ 70 12 14 16