Page 1

Inflationen stiger mere end først antaget - side 3 Til grin i Det Faglige Hus - side 5 Ny indsats mod dårligt arbejdsmiljø - side 6 Hver tredje nyudlært får sparket - side 7 Karen er ligeglad med RUT - side 8 Fagligt projekt i alle afdelinger - side 10 Uklare regnskaber spænder ben for lokalforhandlinger - side 11 Inspiration til sund madpakke - side 15

4 2 0 11 A

P

R

I

L

www.blikroer.dk

Årsmøde i Blik og RørUngdom:

Lærlinge med fagligt fokus Side 17, 18, 19 og 20


L e d e r

Tilllykke du er fyret ● Lykken er at finde en læreplads. Lykken er en god læreplads, hvor man lærer noget. Lykken er at klare svendeprøven og få sit svendebrev. Men hver tredje, der blev udlært i VVSfaget sidste år, fik ikke bare et tillykke fra firmaets side. Han fik samtidig en fyreseddel. Det er helt vildt. For på den måde er VVS-branchen ved at skabe sig sin helt egen taber-generation. For helt nyudlærte og unge svende er sparket til arbejdsløshed afsindigt hårdt. Nogle kommer sig aldrig over det, andre forsvinder ud af faget, og atter andre taber selvtillid og tro på egne kræfter, der gør det utroligt svært at få fodfæste på VVS-fagets arbejdsmarked igen. Det viser andre tal fra Blik- og Rørarbejderforbundet med bedrøvelig kraft. I de sidste 18 måneder har de yngste VVS-svende haft en ledighed på godt 20 procent. I så lang tid har branchen med andre ord ikke haft brug for en femtedel af de dygtige unge mennesker, der skulle have været med til at tegne fagets fremtid. Lad os stoppe op et øjeblik.

For det er ikke kun i VVS-branchen, de unge sendes ud på bænken i hobetal. Det gør de også i de andre byggefag. Og også på arbejdsmarkedet som helhed, men dog ikke i helt samme omfang som i byggefagene. Det er også stærkt bekymrende, at antallet af unge på mellem 20-24 år på kontanthjælp siden krisens start er gået lodret i vejret. I Blik- og Rørarbejderforbundet har vi råbt os hæse for i det mindste at prøve at forandre situationen for de unge i VVS-branchen. Gang på gang har vi opfordret regeringen til for alvor at få sat gang i beskæftigelsen ved at fremrykke de mange grønne opgaver, der ligger og venter. Ikke mindst de unge i faget har snart længe haft brug for en hjælpende hånd fra regeringens side. Vi tror ikke, at arbejdsgiverne i VVS-firmaerne er hverken glade for eller stolte over at skille sig af med de nyudlærte og de helt unge svende. Men på den anden side har vi heller ikke hørt dem eller deres organisationer gå i rette med VK-regeringen. Imens betaler de unge regningen. Foto: Søren Madsen

Max Meyer Forbundsformand

Kreds Nord-Midtjylland

Kreds Sydjylland-Fyn

Kreds Sjælland-Bornholm

Kreds København

nord-midtjylland@ blikroer.dk

sydjylland-fyn@ blikroer.dk

sjælland-bornholm@ blikroer.dk

kbh@blikroer.dk

Kredskontor Kolding Stigårdsvej 1 6000 Kolding Tlf. 3638 3550

Kredskontor Roskilde Grønnegade 14 4000 Roskilde Tlf. 4634 0097

Odense-kontor Cikorievej 3 5220 Odense SØ Tlf. 6611 4263

Næstved-kontor Riddergade 16 4700 Næstved Tlf. 5573 5160

Kredskontor Aalborg Blik- og Rørarbejderforbundet Kjellerupsgade 22 Immerkær 42 9000 Aalborg 2650 Hvidovre Tlf. 3638 3510 Telefon 3638 3638 Telefax 3638 3639 Viborg-kontor www.blikroer.dk Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 8661 2033

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3400 www.bf-a.dk

2 Blik og Rør • 4 • 2011

Aarhus-kontor Sonnesgade 9 Postboks 133 8000 Århus C Tlf. 8612 7210

Byggefagenes Hus, Lygten 10 2400 København NV Tlf. 3583 2422 BLIK OG RØR

Bornholm-kontor Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 5695 1417

Redaktion: Max Meyer (ansv.), Allan Guldberg (DJ) og Jørgen Steen (DJ) Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.985 i perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010. Forsidefoto: Søren Madsen Grafik: Susanne Hamilton Tryk: KLS Grafisk Hus ISSN 0907-7243.


Inflationen stiger og bliver en del større end først antaget:

PAS PÅ - din løn er i fare Hvis inflationen ikke for tredje år i træk skal tage endnu en bid af din realløn, skal du nu have mindst 2,5 procent i lønforhøjelse ved de lokale forhandlinger. ● Landets økonomiske eksperter er i fuld gang med at opjustere deres forventninger til, hvor høj inflationen bliver i år. Det ser nu ud til, at man mindst skal have 2,5 procent mere i løn for at holde trit med de stigende forbrugspriser. Det er en hel del mere end det Blik- og Rørarbejderforbundet hidtil har meldt ud i optakten til årets lokale forhandlinger. Her var meldingen 2 procent i inflation baseret på et snit af de økonomiske eksperters daværende skøn. Opjusteringen af inflationen betyder, at årets lønkrav ved de lokale forhandlinger skal have et nøk til, hvis man vil undgå endnu en nedgang i reallønnen.

4,43 kr. Sidste år var svendenes gennemsnitlige timeløn i landets VVS-firmaer på 177,02 kr. Med en sådan timeløn er det i år nødvendigt med en lønstigning på 4,43 kr. i timen for bare at holde trit med inflationen, der nu stiger primært på grund af højere energipriser. Så selv om en stigning i inflationen fra 2

til 2,5 procent måske ikke umiddelbart lyder af så meget, betyder den seneste opjustering altså næsten en krone mere i lønkrav, hvis VVS’erne ikke skal gå ned i realløn for tredje år i træk.

Modsat Modsat de fleste andre på det private danske arbejdsmarked er VVS-svendene gået tilbage i realløn i de sidste to år. Den gennemsnitlige timeløn på VVS-området er 2009 og 2010 alt i alt steget med uhyre beskedne 1,3 procent. I den samme to-årige periode var inflationen samlet set på 3,6 procent. VVS-svendene på landsplan har i de sidste år med andre ord haft en gennemsnitlig lønstigning på 2,30 kr. Det har langt fra været nok til at holde trit med inflationen. Hvis de skulle have sikret deres realløn de sidste to år, skulle den gennemsnitlige timeløn være steget 4 kroner mere.

Skorstensfejere:

Tjek lønnen ● Den 1. marts steg skorstensfejernes løn. Skorstensfejernes løn aftales ved overenskomst-forhandlingerne, da dette område ligger under normallønsområdet. Fra 1. marts i år skal din løn mindst være: Tidl. København Amt Ugeløn: Mestersvend pr. måned

7.168,92 kr. 31.265,33 kr.

Provinsen Ugeløn: Mestersvend pr. måned

6.605,17 kr. 28.822,41 kr. Illustration: Lars-Ole Nejstgaard

Blik og Rør • 4 • 2011

3


Har du en fritvalgskonto?

Penge og fridage nu – eller ekstra tryghed i 10 år? Hvis du er ansat under overenskomsten med DS Håndværk & Industri, skal du inden den 30. april vælge, hvordan du vil bruge pengene på din fritvalgskonto. ● Medlemmer under DS-overenskomsten har en fritvalgskonto, som arbejdsgiverne skal indbetale til. Det er dog op til medlemmerne selv at vælge, om pengene på kontoen skal udbetales, bruges til ekstra fridage eller om de skal indbetales på pensionskontoen. Medarbejdere under DS-overenskomsten har det kommende ferieår råderet

over hele 7,5 procent af lønnen på fritvalgskontoen, som også skal finansiere udbetalingen af løn på søgnehelligdage og feriefridage.

Hvorfor vælge pension? I princippet kan alle pengene sættes ind på pensionskontoen, men så har man ingen penge til hverken feriefridage eller søgnehelligdage. Mindre kan dog gøre en forskel, viser beregninger fra Industriens Pension. Hvis et medlem på for eksempel 35 år indbetaler 250 kroner ekstra til pensionen hver måned til han fylder 67 år, vil han årligt have knap 14.000 kroner ekstra før skat i de efterfølgende 10 år.

Medlemmer under DSoverenskomsten skal inden den 30. april vælge, hvordan pengene på fritvalgskontoen skal bruges.

Arkivfoto: Søren Madsen

Fritvalgskonto og pension ● Hvis det indestående på Fritvalgskontoen indbetales til Industriens Pension, bliver pengene sat ind på en ratepension, som kaldes ekstrapension. Ekstrapension udbetales hver måned i ti år, fra det fyldte 60 år. Læs mere om din pensionsordning på www.industrienspension.dk

Medlemmerne fik i 2010 forrentet deres opsparing med over 10 pct. Et typisk medlem i PensionDanmark fik forrentet sin opsparing med 10,1 procent efter skat i 2010. I de seneste fem år har medlemmerne opnået en forrentning på 42,5 procent efter skat. Det er meget konkurrencedygtigt. ● Det samlede afkast af PensionDanmarks investeringer blev i 2010 på 10,2 milliarder kroner, og det gav et typisk medlem en forrentning af opsparingen på 10,1 procent efter skat. - Vi er meget tilfredse med, at vi også i 2010 har opnået en høj forrentning af medlemmernes pensionsopsparing. Kombinationen af store indbetalinger og høj rentetilskrivning har givet et meget stort løft i medlemmernes opsparing, si-

4 Blik og Rør • 4 • 2011

ger adm. direktør Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark.

Højt afkast – lave omkostninger Medlemmernes afkast før skat varierede fra 9,8 procent til 12,9 procent i forhold til medlemmets alder. For de yngre medlemmer under 41

år blev afkastet på 12,9 procent før skat, mens afkastet for de ældre medlemmer over 70 år blev på 9,8 procent før skat. Med omkostninger på 362 kroner pr. medlem formåede PensionDanmark samtidigt at fastholde sin position som Danmarks mest effektive selskab på omkostningssiden.

Afkast på 42,5 procent ● Over de seneste fem år har medlemmerne i PensionDanmark fået et samlet afkast på hele 42,5 procent af deres opsparede pensionsmidler. Beregningerne er foretaget på et typisk medlem med livsvarig alderspension. I Tabellen kan du se, hvordan afkastet i procent er fordelt over årene fra 2006 og til 2010. 2006 2007 2008 2009 2010 6,0

6,0

2,5

12,4

10,1

Note: Livsvarig alderspension, typisk medlem.

2006 - 2010 42,5


at blive fyret før, så det var en chokeret Brian Nielsen, som valgte at holde fri de sidste par timer af arbejdsdagen. Det tolkede firmaet som en kontraopsigelse, så da Brian igen mødte på arbejde i sin seks måneder lange opsigelsesperiode, blev han bortvist fra firmaet. Uden hjælp fra Det Faglige Hus var han nødsaget til at låne penge i banken for at kunne betale regninger og forsørge familien. - Jeg havde jo ingen penge, og der var ikke sket en skid i sagen i to og en halv måned. Det kunne jeg altså ikke leve for, så jeg måtte i banken sammen med konen og låne penge. Og det er jo ikke fedt, når man har fire hjemmeboende

Det Faglige Hus kunne ikke hjælpe Brian Nielsen efter en sag om uberettiget fyring. Han fik i stedet hjælp hos Blik og Rør, som sikrede ham et halvt års løn.

De skrev et par breve til firmaet, og så skete der ikke mere. Så det er falsk markedsføring, når de påstår, at de kan hjælpe. For det kan de ikke. 38-årig blikkenslager: De er ikke pengene værd

Foto: Søren Madsen

Til grin hos Det Faglige Hus Det Faglige Hus kunne ikke hjælpe Brian Nielsen, efter han var blevet fyret uberettiget fra sin tidligere arbejdsplads. Han fik i stedet hjælp af Blik og Rør, som sikrede ham et halvt års løn.

bruge til noget som helst. Faktisk har jeg bare spildt både tid og penge på Det Faglige Hus, siger den 38-årige blikkenslager.

Måtte låne i banken ● Med store avisannoncer lokker Det Faglige Hus med billigt medlemskab af en fagforening. Men besparelsen er et kostbart bekendtskab, når de alligevel ikke kan stille noget op, når man har brug for hjælp. Den erfarede blikkenslager Brian Nielsen, da han efter 12 års ansættelse blev fyret uberettiget hos Thor Byg og Tag A/S i Rødovre. Han henvendte sig derfor i Det Faglige Hus, som også forsøgte at hjælpe Brian Nielsen. Det blev bare

ikke til mere end nogle velmenende ord. - De skrev et par breve til firmaet, og så skete der ikke mere. Så det er falsk markedsføring, når de påstår, at de kan hjælpe. For det kan de ikke, siger Brian Nielsen, som gentagne gange kontaktede Det Faglige Hus for at høre om nyt i sagen. - De er ikke pengene værd. De gjorde ingenting for at hjælpe mig, og de havde ingen midler at gøre godt med. Det kunne jeg jo ikke

Det var i juni måned sidste år, at Brian fik stukket en fyreseddel i hånden en fredag formiddag. Og trods masser af travlhed i firmaet var begrundelsen manglende arbejde. - Firmaet havde lige ansat fire tømrere og to blikkenslagere, så det havde jeg slet ikke regnet med, fortæller Brian Nielsen, som siden 2002 var ansat på funktionærlignende vilkår hos Thor Byg og Tag A/S. Faktisk havde han aldrig prøvet

- Blikkenslager Brian Nielsen om Det Faglige Hus

børn, fortæller Brian Nielsen om perioden, hvor situationen blev mere og mere desperat.

Reddet af Blik og Rør Flere tidligere kolleger opfordrede ham til at søge hjælp i Blik- og Rørarbejderforbundets fagforening i København, og efter et par ugers betænkningstid kontaktede han den fagforening, han havde forladt et par år tidligere. Og efter at have efterbetalt kontingent blev sagen rejst i det fagretlige system. Herefter kom der hurtigt skred i sagen. Og selv om firmaet forsøgte at afvise sagen ved mæglings- og organisationsmøder, fik Blik- og Rørarbejderforbundet medhold i sagen ved den faglige voldgift. Brian Nielsen blev uberettiget fyret, og han er derfor sikret fuld løn i sin seks måneder lange opsigelsesperiode. - Jeg troede aldrig, at jeg ville få brug for en fagforening. Derfor flyttede jeg til Det Faglige Hus, da økonomien var presset, men det burde jeg ikke have gjort. Det har jeg lært efter den her sag, siger Brian Nielsen, som i dag er ansat hos Christensen og Berg på Frederiksberg. Blik og Rør • 4 • 2011

5


Ny indsats mod dårligt arbejdsmiljø

VVS og den øvrige byggebranche kommer i fokus i en ny strategi for et bedre arbejdsmiljø frem til 2020. Strategien giver imidlertid kun et spinkelt håb om bedre sikkerhed i byggeriet, lyder vurderingen fra byggefagene. ● Efter måneders tovtrækkeri på Christiansborg har en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 set dagens lys. Strategien lægger først og fremmest rammerne for Arbejdstilsynets indsats i de kommende år. Bag den politiske aftale står regeringen, DF, De Radikale og Socialdemokraterne. Der indføres nu et såkaldt risikobaseret tilsyn. Det betyder, at Arbejdstilsynet især skal føre tilsyn med de virksomheder, som har de største problemer med arbejdsmiljøet. Samtidig sikres det, at Arbejdstilsynet skal udføre kontrol i så godt som alle virksomheder inden udgangen af 2019. I Blik- og Rørarbejderforbundet er arbejdsmiljøsekretær, Søren Schytte særlig positiv over ideen med det risikobaserede tilsyn. - Jeg forventer nemlig, at det risikobaserede tilsyn vil betyde en øget indsats fra Arbejdstilsynet på netop vores del af arbejdsmarkedet i bygge- og anlægsbranchen.

Nok ressourcer? Byggeforbundene i BAT er tilfredse med, at Arbejdstilsynet nu skal holde et vågent øje med de firmaer i byggeriet, hvor myndigheden rent faktisk konstaterer, at der er problemer i arbejdsmiljøet. Alligevel mener BAT, at den nye strategi kun giver et spinkelt håb om bedre sikkerhed i byggeriet. For man er langt fra sikker på, om Arbejdstilsynet råder over tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at løfte opgaven frem til 2020. BAT vil i hvert fald følge omlægningen af Arbejdstilsynets indsats nøje og holde øje med, at der ikke slækkes på kontrollen ude på arbejdspladserne – de brodne kar i branchen skal holdes i kort snor, så ingen går på kompromis med sikkerheden. BAT noterer sig i øvrigt med tilfredshed, at der skal igangsættes drøftelser mellem Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter for at finde ud af, hvor der bør indføres nye former for rådgivningspåbud til de virksomheder, der reelt har behov for ekstern rådgivning.

Tre mål

6 Blik og Rør • 4 • 2011

Foto: Søren Madsen

Aftalen om den nye arbejdsmiljøstrategi sætter tre konkrete mål for arbejdsmiljøindsatsen, nemlig • at antallet af alvorlige arbejdsulykker skal reduceres med 25 % • at 20 % færre skal være psykisk overbelastede, • at 20 % færre i 2020 skal have overbelastninger i muskler og skelet BAT er enig i, at de prioriterede områder er vigtige, selvom BAT oplever, at de fastsatte mål er for lidt ambitiøse, ikke mindst set i lyset af, at der er tale om en 10-årig strategi.


Ud til højre. Sidste år blev hver tredje af de nyudlærte VVS’ere sparket direkte ud i ledighed.

Foto: Blik og Rør

Hver tredje nyudlært VVS’er sparkes ud

VVS-branchen er godt i gang med at save fagets fremtid over på grund af en passiv regering, siger Blik- og Rørarbejderforbundets formand, Max Meyer. ● Hver tredje af de nyudlærte VVS’ere blev sidste år sparket direkte ud i ledighed. For dem blev svendebrevet nemlig fulgt op af en fyreseddel fra firmaet umiddelbart efter de var udlært. Det viser tal fra Blik- og Rørarbejderforbundet, der har kunnet finde hele 31 procent af sine nyudlærte medlemmer i arbejdsløshedskøen fem uger efter, at de var blevet udlært. Og det betyder, at de stort set fik fyresedlen samtidig med svendebrevet, eftersom der sidste år skulle gå fire uger før de som nyudlærte kunne få dagpenge. De nye chokerende tal kommer ovenpå en opgørelse, der viste, at de 20-24 årige svende i VVS-faget har haft en ledighed på 20 procent i de sidste halvandet år. - Et svendebrev efterfulgt af en fyreseddel er nok det værst tænkelige for et ungt menneske, der gerne vil bevise sit værd og tjene nogle penge. Det gå-på-mod får sig et ordentligt knæk, og selvtilliden ryger i bund, og det er langt fra alle, der bliver i faget, siger Blik- og Rørarbejderforbundets formand, Max Meyer. - Jeg synes ikke, at det er for meget at sige, at VVS-branchen er godt i gang med at save fagets fremtid over på grund af en passiv regering, siger Max Meyer. Se også lederen på side 2.

Regeringen nedlægger skrotningsordning

Fra den 30. juni er det slut med tilskud til dem, som skrotter oliefyret til fordel for mere energivenlige opvarmningsformer.

● Efter den 30. juni er det slut med tilskud til dem, som ønsker at skrotte oliefyret til fordel for eksempelvis fjernvarme, jordvarme eller solvarme. Regeringen har nemlig besluttet at nedlægge skrotningsordningen, selv om der stadig er over 200 millioner kroner tilbage i puljen. Antallet af ansøgere til puljen har været lavere end forventet. Siden januar 2010 har blot 12.245 ansøgt om tilskud fra puljen, og dermed er kun halvdelen af tilskudspuljens 400 millioner kroner brugt. Boligejerne kan få 10.000 kroner i tilskud, hvis de erstatter oliefyret med fjernvarme. Beløbet hæves til 15.000

kroner, hvis fyret erstattes med en luft til vand-varmepumpe og tilskuddet er på 20.000 kroner, hvis der skiftes til en jordvarmepumpe. Desuden kan der gives et tilskud på 25 procent af indkøbsog installationsomkostningerne, hvis varmeforsyningen suppleres med installation af et solvarmeanlæg. Der anslås at der findes omkring 300.000 oliefyr i Danmark, og der kan søges om støtte fra puljen frem til og med 30. juni 2011 på www.skrotditoliefyr.dk. Læs mere om ordningen på www.skrotditoliefyr.dk

Blik og Rør • 4 • 2011

7


Få fribillet til VVS’11

Mød Blik og Rør på VVS-messen:

● Spring køen over og udskriv dit gratis adgangskort på www.vvs11.dk

Bliv klogere på energi og miljø eller få ny faglig inspiration når hele branchen mødes til VVS ’11 fra den 13. til 15. april i Odense.

8 Blik og Rør • 4 • 2011

Besøg Blik og Rør på VVS’11 og få svar på dine faglige spørgsmål. Standen findes i Hal A med nummer A-1045.

Massage med Blik og Rør Blik- og Rørarbejderforbundet er naturligvis også blandt udstillerne på VVS-messen. Her kan medlemmer få svar på faglige spørgsmål, eller de kan bruge overenskomstens pensionsordning og få en omgang gratis massage. Du finder Blik og Rørs stand i hal A med nummer A-1045. Det er i dagene fra den 13. til 15. april, at Odense Congress Center danner rammen om Danmarks største messe for VVS-branchen.

Arkivfoto: Søren Madsen

● Mindre forbrug af vand og varme, bedre udnyttelse af energien er svaret, hvis Danmark skal opfylde sine ambitiøse klimamål og nedbringe CO2-udslippet. Det kræver store besparelser i både virksomheder, institutioner og i private hjem, og her vil VVS-branchen vise vejen. På messen bliver der udstillet en lang række produkter og løsninger indenfor kedler, beholdere, brændere, varmevekslere, ventilation, klima, varme og energistyring, rør, fittings, ventiler, målere, måleudstyr,

pumper, vandvarmere, fyringsanlæg, bad og sanitet, energianlæg samt rådgivning. Og med et udstillingsareal på 20.000 kvadratmeter giver messen et komplet overblik over de nyeste og bedste løsninger til private, virksomheder og ejendomme i alle størrelser.


så ikke selv følger det, siger han til Fagbladet 3F.

Minister fra Venstre bruger ulovlig arbejdskraft:

Karen er ligeglad med RUT Miljøminister Karen Ellemann og hendes samlever bruger ulovlig arbejdskraft til at renovere taget og udskifte vinduer i deres millionvilla nord for København.

Foto: Harry Nielsen

● Siden oktober sidste år har tyske håndværkere ulovligt været i gang med at ombygge og renovere miljøminister Karen Ellemanns villa i Taarbæk nord for København. Villaen, der er vurderet til 15 millioner kroner, renoveres af tyske håndværkere, som ikke er tilmeldt Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser, RUT. Det er arbejdsløse murere fra fagforeningen 3F, som efter besøg på en række byggepladser nord for København, afslørede ulovlighederne hos den borgerlige miljøminister. Efterfølgende har Arbejdstilsynet anmeldt Karen Ellemann til SKAT og politiet, men hun slipper alligevel for at blive straffet. Det skyldes, at arbejdet med at renovere villaen startede før 1. januar 2011, hvor loven blev strammet, således at også bygherren kan straffes med en bøde for manglende tilmelding til RUT. Ulovlighederne er dog under alle omstændigheder en dårlig sag

Ulovlig arbejdskraft har siden efteråret renoveret Miljøminister Karen Ellemanns villa i velhaverkvarteret Taarbæk nord for København.

Omstridt firma Karen Ellemann har efterfølgende fyret det tyske firma med tømrermester Robert Lang i spidsen. Et firma, som det seneste år har været konfliktramt, da de ikke vil anerkende den danske model for arbejdsmarkedet, og som har afvist at indgå overenskomst. - Robert Lang nægtede at tegne en overenskomst, som sikrer de ansatte i firmaet anstændige løn- og arbejdsforhold. Det udløste en lovligt varslet sympatikonflikt, siger faglig sekretær Carsten B. Hansen fra Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København. Han har siden forsøgt at få kontakt til det tyske firma uden held. - Vi kan konstatere, at pladsen er totalt forladt. Og vi vil holde øje med pladsen for at håndhæve sympatikonflikten, hvis arbejdet fortsætter med Robert Lang, siger Carsten B. Hansen til 3F’s fagblad.

F A K T A

RUT og bøder

for Karen Ellemann, og folketingsmedlem Bjarne Lausten fra Socialdemokraterne kritiserer miljøministeren. - Det virker hyklerisk, hvis man altid forsvarer og nærer stor omsorg for den danske model på arbejdsmarkedet og synes, at det er ok med lønmodtagerrettigheder, og

•Overtrædelse af tilmeldepligten til Register for Udenlandske Tjenesteydelser kan straffes med en bøde på 10.000 kroner. Ved årsskiftet blev bygherren, også kaldet hvervgiveren, desuden forpligtet til at sikre sig, at de hyrede udenlandske mestre og firmaer er tilmeldt RUT. Gør bygherren ikke det, kan det koste 10.000 kroner i bøde. •Den private husejer kan kontrollere, om det udenlandske firma er tilmeldt RUT, ved at gå ind på www.virk.dk/rut. Hvis firmaet ikke er tilmeldt, skal husejeren selv senest tre dage efter byggeriets start tilmelde firmaet.

GPS-udstyr til overvågning af firmabiler bliver mere og mere udbredt:

Bliver du overvåget af chefen? Brug af GPS til overvågning af firmabiler er kun lovligt, hvis de ansatte er bekendt med overvågningen. ● Salget af GPS-systemer til overvågning af firmabiler er steget kraftigt gennem de senere år. Med systemerne kan chefen følge de ansatte - hvor som helst og når som helst. Og det er kun lovligt, hvis en række love og regler er overholdt. Blandt andet skal de ansatte være informeret om overvågningen. Overvågningen foregår ved, at virksomheden installerer en lille GPS-tracker i firmaets køretøjer. Via en satellitforbindelse

til chefens mobiltelefon eller en computer kan han se, hvor firmaets biler opholder sig. Systemerne kan i nogle tilfælde indstilles, så de f.eks. slår alarm, hvis en ansat tager en omvej på vej til næste arbejdsopgave. - Flere og flere af vores medlemmer får installeret en GPStracker i servicebilen. Og vi har også oplevet tilfælde, hvor systemerne misbruges, siger Henrik W. Petersen, der er næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Ny folder fra Blik og Rør Ifølge persondataloven er der en række krav til virksomheden, hvis de ønsker at overvåge med-

arbejderne. Blandt andet skal de ansatte informeres om overvågningen, og de indsamlede oplysninger må kun bruges til formål, som er angivet i forvejen. Ud over retningslinjerne i persondataloven har LO og DA indgået en samarbejdsaftale, som fastlægger principperne for brug af GPS til overvågning af ansatte. De skal også overholdes inden en virksomhed kan installere overvågning af ansatte. Blik- og Rørarbejderforbundet har udarbejdet folderen ”Værd at vide om GPS-overvågning”, som alle medlemmer vil modtage sammen med fagbladet.

Kontakt din kreds, hvis du bliver overvåget og har brug for faglig hjælp. Se kontaktoplysningerne på side 2.

Blik og Rør • 4 • 2011

9


Fagligt projekt i alle afdelinger Afdelingsformændene på vej i gruppe arbejde for at finde faglige projekter til afdelingerne

● Blik- og Rørarbejderforbundets afdelinger vil være mere synlige for medlemmerne, og små faglige projekter er en god ide til at nå det mål. Sådan lød det på forbundets konference for formændene for afdelingerne sidst i marts i Middelfart. Forbundssekretær Stig Søllested, der på forbundsplan har overtaget ansvaret for de 36 afdelinger i landet, lagde på konferencen op til, at afdelingsformanden sammen med de øvrige i afdelingsbestyrelsen får gennemført et eller flere små faglige projekter i løbet af de kommende år. Lige fra dag ét med den nye struktur i forbundet med 4 storkredse har det ligget klart, at afdelingerne ville få en større rolle end tidligere i bestræbelserne på at øge kontakten til medlemmerne. - Det er op til hver afdeling at vælge sit eget projekt alt efter afdelingens størrelse, geografiske beliggenhed og måske særlige faglige problemstillinger, sagde forbundsse-

10 Blik og Rør • 4 • 2011

kretær Stig Søllested, inden afdelingsformændene gik i grupper for tage den første diskussion af hvilke projekter, der eventuelt kunne blive tale om.

Ikke tomhændet Afdelingsformændene gik ikke tomhændet ud i grupperne. Stig Søllested, der i forbundets daglige ledelse nu har fået afdelingerne som ansvarsområde, havde i sit skriftlige oplæg givet nogle eksempler på, hvad et fagligt projekt kunne være. Et eksempel var, at en afdeling kunne være med til at hæve stemmeprocenten ved urafstemning om overenskomstresultatet ved at ringe ud og opfordre medlemmerne til at stemme. Det er medlemskontakt og fagligt arbejde på en og samme tid. Et andet eksempel var, at en afdeling kunne hjælpe med at få flere til at opgive deres timelønninger ved at ringe ud til medlemmer, der ikke har svaret i første omgang. Derved ville det faglig værktøj, som

en lønstatistik er, blive endnu bedre til gavn for alle medlemmer.

Sæt mål Efter en times gruppearbejde var der flere konkrete forslag til, hvad man kunne gå i gang med for at få mere kontakt til medlemmerne og derved øge synligheden. Alle forslagene blev noteret ned, og sammen med forslag fra forbundets daglige ledelse, vil afdelingerne snart modtage en liste på mulige projekter, som de kan vælge imellem. - Når vi i afdelingerne vælger et fagligt projekt, så er det vigtigt, at vi sætter os et specifikt mål, så vi helt konkret kan se, om vi når målet, sagde Michael Skaarup under rapporteringen fra gruppearbejdet. Han er formand for Lolland og Falster afdeling. Også formanden for Blik- og Rørarbejderforbundet, Max Meyer deltog på konferencen, og han gav oplæg om den fagpolitiske situation og de lokale forhandlinger. Desuden deltog forbundssekretær Søren Schytte, der gav afdelingsformændene forskellige nyheder på arbejdsmiljøområdet.

Mød Blik og Rør på Facebook Bliv en del af Blik- og Rørarbejderforbundets netværk på Facebook, og få informationer om møder, kurser og øvrige medlemsaktiviteter via din egen profil.

Klik ind på www.facebook.com/blikroer Spred budskabet og anbefal Blik- og Rørs side på Facebook til dine arbejdskolleger. Vi glæder os til at se dig!

Foto: Blik og Rør

Når vi i afdelingerne vælger et fagligt projekt, så er det vigtigt, at vi sætter os et specifikt mål, så vi helt konkret kan se, om vi når målet, siger afdelingsformand.


Uklare regnskaber spænder ben for lokalforhandlinger Trods kritik af ledelsen i mange VVS-virksomheder i forhold til lokalforhandlinger, er forholdet mellem tillidsmændene og virksomhedernes ledelse faktisk ret god i hverdagen. ● Ledelsen i mange VVS-virksomheder spænder ben for seriøse lokalforhandlinger. I en stor undersøgelse giver mere end hver tredje af Blik- og Rørarbejderforbundets tillidsmænd udtryk for, at de regnskaber og budgetter, som ledelsen fremlægger, er svære at gennemskue. Denne skarpe kritik af en af de mest grundlæggende forudsætninger for en ordentlig forhandling fremgår af den seneste store tillidsmands-undersøgelse, som FAOS

(Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) har udarbejdet for LO. I alt indgår der i undersøgelsen svar fra flere tusinde tillidsrepræsentanter fra 15 LO-forbund, men en specialkørsel for Blik- og Rørarbejderforbundets tillidsmænd viser,

at 36 procent er helt eller delvist enige i, at ledelsen fremlægger regnskaber og budgetter, der er svære at gennemskue. I alt deltog 62 procent af forbundets tillidsmænd i undersøgelsen. Det er 133 tillidsmænd, og de repræsenterer i alt næsten 2.500 af Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer.

Gensidig tillid Tillidsmændene i VVS-virksomhed-

erne blev i undersøgelsen også spurgt om, hvad de lokale forhandlinger drejer sig om. Og her er et væld af forskellige svar. Det kan selvfølgelig ikke komme bag på nogen, at det er løn, der indtager en klar førsteplads. Men også overarbejde/afspadsering, sundhedsordninger og sygeforsikringer er andre emner i mange lokalforhandlinger. Det er tillige emner, der tilsyneladende er mere fokus på i VVSbranchen end på arbejdsmarkedet generelt. Derimod ligger svarprocenterne fra Blik- og Rørarbejderforbundets tillidsmænd meget lavere end gennemsnittet, når det f.eks. drejer sig om i hvilket omfang skånejob og seniorordninger indgår i lokalforhandlingerne. Trods den skarpe kritik af ledelsens uigennemskuelige regnskaber og budgetter i forbindelse med lokalforhandlinger, så viser undersøgelsen også, at der i hverdagen er et godt forhold mellem ledelse og tillidsmænd i langt de fleste virksomheder. Således er 77 procent af tillidsmændene helt eller delvist enige i, at ledelsen altid er til at komme i snak med. Og 78 procent af tillidsmændene er også helt eller delvist enige i, at deres forhold til ledelsen er præget af gensidig tillid.

Arkivfoto: Søren Madsen

Sådan er en tillidsmand

Største nogensinde

● LO-undersøgelsen viser klart, at det ikke kan lade sig gøre at tegne en profil af Blik- og Rørarbejderforbundets tillidsmænd. Der er unge og gamle, debutanter og erfarne rotter, der gør deres bedste for at leve op til deres kollegers forventer i både små og store virksomheder. Men trods de mange forskelligheder, så er der i hvert fald mindst en ting, der går igen for langt de fleste. Hele 72 procent svarer, at de har hjemmeboende børn. Børn er altså ingen hindring for at være en aktiv tillidsmand.

● I alt deltog 7.877 tillidsrepræsentanter i LO’s undersøgelse. Det gør den til den største af sin slags nogensinde. Der er udarbejdet fem rapporter på i alt 910 sider, og de blev offentliggjort i oktober sidste år. Undersøgelsen er centreret omkring tillidsrepræsentanterne fra 15 LO-forbund, men desuden indgår der også en mindre undersøgelse om arbejdsmiljørepræsentanterne. Her deltog i alt 3.117 fra 8 forbund. 94 arbejdsmiljørepræsentanter fra Blik- og Rørarbejderforbundet svarede på spørgsmålene. Det gav en svarprocent på 55 procent. Der er udarbejdet en såkaldt pixi-udgave med undersøgelsens overordnede resultater. Den følger med dette fagblad til forbundets tillidsmænd, arbejdsmiljøsrepræsentanter og medlemmer i afdelingernes bestyrelser.

Alder: 1/3 er under 39 år, 1/3 er mellem 40-49 år og 1/3 er mellem 50 og 75 år. Antal år som tillidsmand: 41 % i 0-2 år, 28 % i 3-5 år, 18 % i 6-10 år, og 14 % i 11 år og derover. Virksomhedsstørrelse: 27 % (1-9 medarbejder), 41 % (10-24 medarbejdere) 22 % (25 medarbejdere og derover).

Blik og Rør • 4 • 2011

11


12 Blik og Rør • 4 • 2011


Altan Experten Hjortsvangen 84 7323 Give 08. februar 2011 Gredstedbro VVS Industrivej 56 6760 Ribe 01. januar 2011

Feriegaranti optaget Følgende firmaer er blevet optaget, enten i DS Håndværk & Industri, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.  Kreds Nord-Midtjylland Kirsteins Maskinservice APs Att. Kirstein Jensen Søren Kannes Vej 27 8620 KJllerup 09. februar 2011 Airtjek Aps Att. Tommy Enevold Østermarksvej 114 8310 Odder 15. februar 2011 HH Energi Teknik Att. Henry Hansen Ansgarvej 9 7950 Erslev 01. apri 2011 Færsh Køle-Fryseteknik ApS Hesthøjvej 7 7870 Roslev 01. januar 2011 Roslev VVS Hesthøjvej 7 7870 Roslev 01. januar 2011 Kent Andreassen Blik & Varme Skibsbyvej 72 9800 Hjørring 01. januar 2011  Kreds Sydjylland-Fyn

Kallehave Stål & Montage Tontoft 24 6430 Nordbag 14. februar 2011

 Kreds Sjælland Bornholm

Johs. Stampe Østergade 18 7860 Spøttrup 02. februar 2011 Ejvin Kristensen Gammel Skagensvej 37 9900 Frederikshavn 31. december 2010 Herning VVS A/S Taksvej 16 7400 Herning 31. december 2010

Blinkilde VVS Aps Spånnebæk 5 4300 Holbæk 08. februar 2011 Dansk Blik ApS Roskildevænget 43, st tv 4000 Roskilde 1. april 2011 Dea VVS & Gas Teknik ApS Frederiksborgvej 36 B 3650 Ølstykke 1. januar 2011 Eco Water VVS-installationer Bøgehegnet 111 2670 Greve 01. juli 2011 Helmuth Nielsen og Søn Werner Larsens Vej 5 4930 Maribo 01. januar 2011 (udmeldes af DS pr. 01. juli 2011)

 Kreds Sydjylland - Fyn Jens Lauritsen Bavnehøj 225 6040 Egtved 11. februar 2011

Blikkenslageren Erik Kristoffersen Lettenvej 2 4792 Askeeby 01. januar 2011

Gredsted bro VVS Vinkelvej 8 6771 Gredstedbro 28. februar 2011

Feriegaranti ophørt

 Kreds Sjælland Bornholm JBP VVS APs Baldersbuen 15 F st tv 2640 Hedehusene 31. marts 2011 Konkurs

I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Cramer VVS-Teknik Stenhøjen 11 3250 Gilleleje

 Kreds Nord-Midtjylland

 Kreds København

Hama Industri Att. Olav Andersen Bjerringhede 27 8850 Bjerringbro 31. december 2010

Total VVS Entreprenørernes ApS Metalbuen 32 2750 Ballerup Solgt

Har du fået Blik og Rør Nyhedsbrev? ● I marts udkom Blik og Rørs Nyhedsbrev to gange med informationer om: • Smalt forlig i det offentlige • 2x2 kurser for tillidsrepræsentanter • World Plumbing Day • Nye satser i overenskomsten • Status lokalforhandlinger • Ny formand i Blik og RørUngdom • LO’s TR-undersøgelse Blik og Rørs Nyhedsbrev udsendes elektronisk til forbundets tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter, akkordholdere m.m. udgives nu elektronisk. Alle medlemmer kan tilmelde sig som modtager af nyhedsbrevet. Det gøres på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk. Klik ind på menupunktet Nyheder, hvor du finder skemaet for tilmelding. For at tilmelde sig Blik og Rør Nyhedsbrev skal du indtaste dit medlemsnummer, samt navn og e-mailadresse. Medlemsnummeret finder du på dit medlemskort (LO Plus kortet) eller på bagsiden af dit fagblad. Er du tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, akkordholder, medlem i klub eller afdelingsbestyrelse kan du også tilmelde dig Blik og Rør Nyhedsbrev ved at kontakte din kreds. Se kontaktoplysningerne på side 2.

Er du ansat i det offentlige? ● Så husk at stemme om din nye overenskomst. Stemmeseddel og resultatet af overenskomstforhandlingerne på det kommunernes, regionernes og statens område er sendt ud til alle medlemmer, som er ansat i det offentlige. Udfyld stemmesedlen og send den retur, så den senest er forbundet i hænde mandag den 11. april. Er du ansat på en offentlig overenskomst, og har du ikke modtaget brevet med informationer og stemmeseddel, bedes du straks henvende dig i din kreds. Find kontaktoplysningerne på side 2.

Arkivfoto: Søren Mad sen

F.C. Montage Att. Freddie Christensen Irisvej 7 6000 Kolding 09. februar 2011

Slagtergades Installationsforretning APs Ole Rømers Vej 26 6100 Haderslev 01. januar 2011 (udmeldes af DS pr. 01. juli 2011)

Rosmus Smedie Att. Claus Kristensen Bækkevej 8 8444 Balle 31. december 2010

Blik og Rør • 4 • 2011

13


14 Blik og Rør • 4 • 2011


VVS’ere på gastronomisk teambuilding:

Inspiration til sund madpakke Den daglige madpakke behøver ikke bestå af junkfood og kedelige rugbrødsmadder. På gastronomisk teambuilding fik tre VVS’ere tanket ny inspiration til en god og sund madpakke. ● De tre VVS’ere Dan Osterkrÿger, Kjeld Albretsen og Peter Egede Hansen deltager i projekt ”Sund på arbejde”, hvor de i løbet af et halvt år får hjælp til en sundere livsstil. Mad har en central rolle i projektet, og derfor var de tre VVS’ere sammen med de øvrige deltagere i projektet inviteret til gastronomisk eambuilding i Meyers Madhus. For mange håndværkere er madpakken et ømt punkt. Enten består den af en gang kedelige rugbrødsmadder eller også består måltiderne af det mad, der kan købes på den nærmeste tankstation eller pizzeria. Det blev der rådet bod på i Meyers Madhus, hvor deltagerne skulle de kreere en smagfuld og sund madpakke af madvarer, som typisk er i overskud efter et aftensmåltid.

Kjeld Albretsen, Dan Osterkrÿger og Peter Egede Hansen med deres forslag til en sundere madpakke.

Smager hamrende godt

Foto: Magnus Klitten

- Det var lærerigt, og vi fik mange gode tips om madlavning, som jeg også kan bruge i andre sammenhænge. Der er i hvert fald ingen grund til at smide den overskydende mad ud. Det kan sagtens bruges til madpakken, siger Dan Osterkrÿger.

Ikke spor besværligt Det er den kendte TV-kok Claus Meyer, som er idémanden bag Meyers Madhus, hvor der bygges bro mellem velsmagende og sund mad. Ved ankomsten blev der givet en kort introduktion om råvarer, smag, teknikker og tilberedningsmetoder

inden deltagerne selv blev sat i gang ved kødgryderne. - Det var især godt at lære noget om de rodfrugter og andre ting i supermarkedernes grøntafdeling, som man normalt bare går forbi, fordi man synes det er besværligt. Men det er det overhovedet ikke, siger Kjeld Albretsen, der også fik inspiration til hjemmelavet snacks lavet af rugbrød og havregrød. - Det var noget af en øjenåbner, og det smagte faktisk rigtig godt. Det er noget af det, som jeg helt sikkert vil forsøge mig med derhjemme, fortæller han.

Med fisk, kylling og kød, som var tilberedt på forhånd, skulle de tre VVS’ere give deres bud på en attraktiv madpakke. Rugbrød, boller og andet tilbehør kunne de bruge efter behag, og det kom der nogle spændende retter ud af. Det blev både til flotte sandwich med oksekød, kogt og kylling på rugbrød. Alt sammen tilsat velsmagende krydderier og tilbehør. - Det var rigtig godt, og det mad vi lavede smagte også hamrende godt, siger Peter Egede Hansen, som også fik noteret opskrifterne på den hjemmelavede remolade ned. - Det kunne være sjovt selv at lave sådan en gang hjemmelavet remolade, som der næsten ikke er noget fedt i, fortæller den københavnske VVS’er, som efter arrangementet overvejer at melde sig til et kursus i finere madlavning.

Status efter otte uger

Om projekt ”Sund på arbejde”

Dan Osterkrÿger VVS’er hos Wicotec. Alder: 46 år ● Har ændret kostvaner og tabt sig 6 kg siden projektets start. De usunde mellemmåltider er droppet til fordel for frugt eller en rugbrødsmad. Derudover er det hvide brød erstattet af havregrød om morgenen. Dan bruger de mange positive reaktioner fra kollegaer som ekstra motivation til at holde fast på de ændrede kostvaner.

● Det er PensionDanmark og en række patientforeninger, som står bag projekt ”Sund på arbejde”. Projektet løber over et halvt år, hvor deltagerne får en række redskaber til at ændre livsstil. Temaerne er vaner, kost, nedslidning, rygning, stress, motivation, motion og træning. På det første møde i januar fik hver deltager målt blodtryk, blodsukker, kolesterol og talje. Konditallet, fedtprocenten og den såkaldte BodyAge blev også udregnet. Når projektet slutter i juni, testes deltagerne igen, og tallene skulle gerne vise forbedringer for hver enkelt deltager.

Peter Egede Hansen VVS’er hos SIF-Gruppen Alder: 48 år ● Er blevet 14 kg lettere på otte uger. Slik og sodavand er droppet og han er startet med at løbetræne tre gange om ugen. Løbetræningen går godt, og han kan nu løbe 2,5 km uden pause. Peter kan tydeligt mærke, at han har fået meget mere energi, og trapper og andre fysiske udfordringer på jobbet klares lettere.

Kjeld Albretsen Ledig VVS’er Alder: 47 år ● Har arbejdet på at komme af med dårlige kostvaner og begynde at motionere, og det går efter planen. Usunde ting som slik og sodavand er fravalgt, og konditionen er forbedret markant. Det har givet Kjeld et vægttab på hele 7 kg på otte uger.

Blik og Rør • 4 • 2011

15


16 Blik og Rør • 4 • 2011


Ny formand efterlyser flere aktiviteter:

Lærlingene skal engageres lokalt pel fra Esbjerg, så nytter det jo ikke noget, hvis kredsens lærlingeaktiviteter kun foregår i Odense. Vi er nød til at arbejde mere lokalt, så tingene ikke kun foregår i kredsene, siger Peter Markussen, der er i voksenlære som VVS- og energispecialist hos Bossen VVS i Gram.

Peter Markussen er ny formand for Blik og RørUngdom. Sammen med landsudvalget vil han gennem øget medlemsaktivitet arbejde for flere engagerede lærlinge i Blik og RørUngdom. ● Med knap 1300 lærlingemedlemmer i Blik og RørUngdom er opbakningen god. Men trods de mange medlemmer efterlyser den nyvalgte formand flere lokale aktiviteter og medlemstilbud til lærlingene i Blik og RørUngdom. - I nogle kredse har ungdomsarbejdet fungeret fint, mens det har haltet gevaldigt i andre områder, og det skal der rettes op på. Det har ikke været stabilt nok, så der ligger et stort arbejde og venter foran os

i landsudvalget, siger Peter Markussen, der er ny formand for Blik og RørUngdom. Den ændrede struktur i Blikog Rørarbejderforbundet, som blev vedtaget på sidste års kongres, betyder også større kredse i lærlingearbejdet. Det har styrket kontakten til lærlingene på de tekniske skoler. Omvendt har lærlingearbejdet ifølge den nyvalgte formand også mistet noget af sin lokale forankring. - Afstandene er store i provinsen. Kommer du for eksem-

Nytænkning efterlyses

Nyt landsudvalg ● På Blik og RørUngdoms årsmøde blev der valgt et nyt landsudvalg. Landsudvalg er repræsenteret af lærlinge fra hele landet og består af: Kreds Nord-Midtjylland: Per Gresell, Anders Elstrøm og Stefan Nielsen. Kreds Sydjylland-Fyn: Peter Markussen, Caner Polot og Jakob Lunde. Kreds Sjælland-Bornholm: Jeppe F. Jensen, Sebastian Wolff og Mark Holt Overgaard. Kreds København: Jesper Olsen, Mohtassem Karbon og Ahmad Haje. Skorstensfejerne: Jonas Schmidt og Jonas Karlson.

Den nye formand i Blik og RørUngdom efterlyser flere aktiviteter, som kan engagere flere lokalt på de tekniske skoler og i afdelingerne.

Peter Markussen ønsker derfor at der etableres lærlingeklubber på de tekniske skoler eller i de afdelinger, hvor der er mange lærlinge. - Det er ude på de tekniske skoler at lærlingene er samlet, så det vil være helt naturligt at få gang i nogle aktiviteter de steder. Men det kræver en massiv indsats, men det skal vi kunne klare, siger Peter Markussen, som også er åben for flere sociale aktiviteter ude lokalt. - Selvfølgelig skal vi tilbyde faglige aktiviteter som for eksempel virksomhedsbesøg og forberedelse til svendeprøver. Men vi skal ikke glemme det sociale element, som er vigtig når kontakten mellem lærlingene skal skabes. Det er her der dannes nogle gode netværk, som de skal bruge som svende, siger Peter Markussen, der også opfordrer flere lærlinge til at melde sig til arrangementet Danmarks Hurtigste Bil fra den 3. til 5. juni.

Foto: Søren Madsen Blik og Rør • 4 • 2011

17


Årsmøde med faglig fokus Ny formand, nyt landsudvalg og workshops om lærlingebestemmelser, medlemskab af a-kassen og psykisk arbejdsmiljø. Programmet var hektisk for de knap 80 lærlinge på årsmødet, hvor der også skulle findes en vinder i Blik og RørUngdoms fodboldturnering.

● Årsmødet bød ikke kun på et tilbageblik på det forgangne års aktiviteter, aflæggelse af regnskab og valg af ny formand og landsudvalg for Blik og RørUngdom. Bedre indblik i lærlingebestemmelserne, mulighed for gratis a-kasse til lærlinge og psykisk arbejdsmiljø var de faglige emner på årsmødet, som også

bød på masser af socialt samvær. Lærlingene bliver til svende, og mange kan derfor se frem til en fyreseddel i svendegave, når læretiden er forbi. Derfor vedtog lærlingene en udtalelses, hvor de opfordrer politikerne til at tage ansvar for øget beskæftigelse. Hele udtalelsen kan læses her på siden.

Har lært en masse ● Også skorstensfejerne deltog på årsmødet i Blik og RørUngdom. Blandt dem var Jonas Karlson, som var med for første gang. - Det har været helt fantastisk. Vi har både hygget os og lært en masse, siger Jonas Karlson, der er i lære som skorstensfejer i Korsør. - Især det at læse sin lønseddel og reglerne om feriepenge er noget af det, hvor jeg har lært noget nyt. Det er noget jeg kan bruge til noget , så man ikke kommer til at snyde sig selv, siger den sjællandske skorstensfejerlærling.

En fordel at være med ● Abdul Abusheik er i lære som blikkenslager. Og selv om han bliver udlært til efteråret, var det første gang, at han deltog på lærlingenes årsmøde. - Det har været rigtig hyggeligt, men jeg har også lært noget om lærlingebestemmelserne og fordelene ved at være med i Blik og RørUngdom, siger 25-årige Abdul Abusheik, der satte pris på indlægget om det psykiske arbejdsmiljø. - Det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø og at alle har det godt med at gå på arbejde. Derfor er det godt med noget viden om, hvordan man får taget hånd om problemer på arbejdet, siger Abdul Abusheik. Foto: Søren Madsen

18 Blik og Rør • 4 • 2011


Kommer igen næste år ● Det var første gang at 17-årige Kasper Svendsen deltog på lærlingenes årsmøde. Og det var en oplevelse, som vil blive gentaget. - Sammenholdet er bare rigtig fedt, så jeg skal i hvert fald også med næste år, siger Kasper Svendsen, der havde taget turen til Svendborg med flere af sine klassekammerater fra teknisk skole i Aalborg. - Vi havde sidste skoledag i fredags, så det har været en perfekt afslutning på vores skoleophold, siger den nordjyske VVS-lærling, som var godt tilfreds med indholdet i de faglige workshops. - Vi har ofte besøg af Blik og Rør på skolen, så meget af det vidste jeg egentlig godt i forvejen. Men det er altid godt at høre tingene igen, og når jeg bliver 18, vil jeg også benytte mig af muligheden for at blive gratis medlem af a-kassen, siger Kasper Svendsen.

Godt sammenhold ● Sammenhold og informationer om lærlingebestemmelserne var det, som Rene Johansen fra København husker bedst fra Blik og RørUngdoms årsmøde. - Det er mest for hyggens skyld, at jeg tog med, men det har været godt at blive orienteret om forholdene for lærlingene, siger Rene Johansen, der er halvvejs gennem sin uddannelse som VVS- og energispecialist. - Jeg fik mest ud af det med, hvor vigtigt det er udfylde ugesedler korrekt, og holde øje med om man får det rigtige udbetalt i løn. Jeg skal i hvert fald ikke snyde mig selv, forklarer den københavnske VVS-lærling.

Udtalelse fra Blik og RørUngdoms årsmøde:

Vi vil ikke uddannes til arbejdsløshed ● Den økonomiske krise er hård ved vores nyudlærte kolleger i VVS-branchen. Gennem det seneste halvandet år er mere end hver femte af de yngste VVS-svende mellem 20 og 24 år ramt af arbejdsløshed, og det er både utilfredsstillende og uholdbart. For os lærlinge i Blik og RørUngdom er fremtiden også usikker. I løbet af kort tid vil mange af os stå med et svendebrev i hånden, som vi gerne vil bruge til noget. Det er nemlig langt fra sikkert, at der er brug for os. Lige nu kan vi konstatere, at mange af vores nyudlærte kammerater må stille sig i arbejdsløshedskøen uden at kunne få et arbejde i den branche, som de har brugt fire år på at uddanne sig til. Smør skal der jo på brødet, og derfor forsvinder mange over i andre brancher – nogle for ikke at vende tilbage igen. Det er ikke alene synd og skam, men også spild af ressourcer, at give os en uddannelse, for efterfølgende at vende os ryggen. Vi risikerer sam-

me skæbne, hvis der ikke øjeblikkeligt sættes gang i nogle initiativer, som sikrer beskæftigelse. Vi oplever kun en politik, som gennem gentagne besparelser forringer vores muligheder for arbejde den dag, hvor læretiden er forbi. Det er alt for uambitiøst, og der må findes nogle ansvarlige politikere, der kan gøre det bedre end den nuværende VK-regering. Fra vores synspunkt handler det om at bruge samfundets ressourcer bedre. Fra vores arbejde møder vi dagligt utallige eksempler på faldefærdige toiletter, udtjente varmeanlæg og utætte tag og facader, som kommer efter manglende vedligeholdelse i folkeskoler, børnehaver og svømmehaller m.m. Der kan og bør skabes masser af arbejdspladser ved at investere i vedligeholdelse og nødvendig renovering i den offentlige bygningsmasse. I Blik og RørUngdom opfordrer vi derfor de ansvarlige politikere til at komme i gang, inden endnu flere unge tabes på gulvet. Vi vil nemlig ikke acceptere, at vi blot bliver uddannet til arbejdsløshed.

Gode workshops ● Mette Sommerby var eneste kvindelige deltager, som havde fundet vej til årsmødet i Blik og RørUngdom. Men selv om den 23-årige VVS-lærling fra Fredericia godt kunne ønske sig nogle flere kvindelige kolleger, havde hun et godt årsmøde. - Det har været en god weekend med masser af godt selskab. Lige som det plejer at være, siger Mette Sommerby, som deltog for tredje år i træk. Især har hun været glad for de workshops, hvor hun kunne lære mere om lærlingebestemmelserne, a-kasse regler og arbejdsmiljø. - Det vi lærte om det psykiske arbejdsmiljø var lærerigt. Omgangstonen kan jo nogle gange godt være lidt hård i VVS-branchen, så det var helt sikkert noget, som mange kan bruge til noget. Jeg vidste for eksempel ikke, at Arbejdstilsynet havde en mobbelinje, man kan kontakte, siger den kvindelige VVS-lærling.

Blik og Rør • 4 • 2011

19


Dobbelt sjællandsk triumf Kort efter blev Sjælland-Bornholm 1 ramt af en udvisning for hårdt spil, og modstanderne fra Sjælland-Bornholm 2 havde fordel af overtal til næste scorede mål. Men en blanding af finalenerver og heroisk kæmpende modstandere lykkedes det Sjælland-Bornholm 1 at bringe sig foran 2-1. I et sidste desperat forsøg satsede Sjælland-Bornholm 2 ved at sende alle mand frem. Det kostede bagude, og i slutsekunderne scorede Sjælland-Bornholm 1 til slutresultatet 3-1 efter en velspillet og spændende finale. Også kampen om 3. pladsen var en ganske medrivende affære mellem turneringens to københavnske hold. Efter den ordinære tid var stillingen 3-3, og kampen skulle afgøres i forlænget spilletid. Her lykkedes det ingen af holdene at score, og først efter straffesparkskonkurrence trak lærlingene fra København 2 det længste strå.

Foto: Søren Madsen

● Lærlingene fra kreds SjællandBornholm var helt suveræne i Blik og RørUngdoms årlige fodboldturnering. Finalen blev således et opgør mellem kredsens to deltagende hold, mens lærlingene fra Kreds København endte på 3. pladsen. Flotte mål, lækre detaljer og fæle afbrændere. Alle ingredienserne var sammen med jubel på lægterne blandet i den rette cocktail i Blik og RørUngdoms årlige fodboldturnering. Og da de indledende kampe var overstået var to sjællandske og to københavnske hold klar til semifinalerne. Begge semifinaler var uhyre lige, og i begge kampe faldt afgørelsen først efter forlænget spilletid. I finalen stod de to sjællandske hold overfor hinanden, og efter en nervepirrende start stod den 1-1, da halvdelen af kampen var overstået.

Efter en medrivende finale kunne lærlingene fra Kreds Sjælland-Bornholm 1 juble over 1. pladsen i Blik og RørUngdoms årlige fodboldturnering.

Se flere billeder fra årsmødet ● På forbundets hjemmeside kan du se alle billederne fra Blik og RørUngdoms årsmøde i Svendborg. Gå ind på www.blikroer.dk og klik dig videre til ungdom. Se også billederne på www.facebook.com/blikroer

20 Blik og Rør • 4 • 2011

Foto: Søren Madsen

Blik og Rør - April 2011  
Blik og Rør - April 2011  

Fagbladet Blik & Rør er Blik- og Rørarbejderforbundets medlemsblad. Bladets primære målgruppe er forbundets medlemmer, som er langt den stør...

Advertisement