Page 1

Klar….. Parat…..

2

2009 F

E

B

R

U

A

R

www.blikroer.dk

KØR Blik- og Rørarbejderforbundet vil tættere på medlemmerne. Derfor er der ansat 4 faglige organisatorer, som har deres arbejdsplads ude blandt medlemmerne. Fagbladet giver en kort præsentation af de fire. Vi har også været med dem på besøg på nogle arbejdspladser. Overalt er reaktionen den samme: Det er et rigtig godt initiativ. SE SIDE 3 OG 4


L e d e r

Ikke nu, men NU

 Den økonomiske krise har for alvor bidt sig fast i det danske samfund. Det går især ud over byggebranchen, hvor situationen er på vej ud af kontrol. Men selv om det mere end haster med politisk handling, er alvoren tilsyneladende endnu ikke gået op for VK-regeringen.

Vi ved godt, at politikerne for ganske nylig støttede finansverdenen med en bankpakke på 100 mia. kroner. Men det er langt fra nok. Den aktuelle situation i bygge- og anlægsbranchen er nemlig kulsort. Ledigheden stiger med ekspresfart, og i det seneste år er mere end 700 virksomheder i byggeriet gået konkurs. Flere økonomer forventer, at den negative spiral i byggeriet fortsætter, og at ledigheden blandt byggearbejdere stiger til hele 17 procent inden årets udgang, hvis der ikke gøres noget for at bremse den sørgelige udvikling. Også i Blik- og Rørarbejderforbundet sætter afmatningen i byggebranchen sine tydelige spor. På få måneder er ledigheden mere end fordoblet, og vi oplever hver eneste dag, at flere af vores medlemmer må stille sig op i køen af ledige. Siden efteråret har vi talrige gange i Blik- og Rørarbejderforbundet - ligesom de øvrige byggeforbund - forgæves forsøgt at råbe VK-regeringen op og få dem til at hæve anlægsloftet i kommunerne, øge lånemulighederne for kommunerne samt lade staten selv gå forrest med at få renoveret og vedligeholdt egne bygninger og anlæg. Også arbejdsgiverne i både Tekniq og Dansk Byggeri har løbet politikerne på dørene. Men selv om arbejdsgiverne længe har kunnet notere svigtende

ordretilgang og forudser en kraftig nedgang i beskæftigelsen, har statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans regering indtil for ganske nylig været overbevist om, at landets største problem var manglen på arbejdskraft. I frustration over VK-regeringens manglende dømmekraft er byggeforbundene i BAT-kartellet og arbejdsgiverne derfor gået sammen og foreslået en vækstplan for byggeriet i 6 punkter, som viser, hvordan, hvor meget og hvorfor det er nødvendigt at stimulere dansk økonomi gennem øgede offentlige anlægsinvesteringer. Beregningerne i den samlede vækstpakke (læs mere om vækstpakken på side 16 og 17) viser, at der faktisk kan gøres noget for at modvirke de dystre udsigter. Tallene viser, at øgede investeringer på blot 13 mia. kroner frem til udgangen af 2010 vil have en positiv effekt på beskæftigelsen i byggeriet med over 8000 personer i 2009 og knap 6500 personer i 2010. De to organisationers beregninger viser desuden, at de ekstra ansatte i byggeriet vil have en positiv beskæftigelseseffekt på flere tusinde personer i andre brancher. I Blik- og Rørarbejderforbundet er vi dybt forundrede over VK-regeringens manglende dømmekraft. Vi krydser derfor fingre for, at 6-punkt planen fra BAT-kartellet og byggeriets arbejdsgivere kan overbevise Anders Fogh Rasmussen og hans ministre om, at det er nu, der skal gøres noget. Ikke nu, men NU.

Max Meyer Forbundsformand

2 Blik og Rør • 2 • 2009

Blik- og Rørarbejderforbundet Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3638 Telefax 3638 3639 www.blikroer.dk A-kasse: Telefon 3638 3400 Kreds Nordjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf. 9816 0866 nordjylland@blikroer.dk Kreds Vestjylland Lundborgvej 3, 8800 Viborg Tlf. 8661 2033 vestjylland@blikroer.dk Kreds Østjylland Sonnesgade 9, Postboks 133, 8000 Århus C. Tlf. 8612 7210 oestjylland@blikroer.dk Kreds Sydjylland Stigårdsvej 1, 6000 Kolding Tlf. 7454 3767 sydjylland@blikroer.dk Kreds Fyn Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Tlf. 6611 4263 fyn@blikroer.dk Kreds Sjælland Syd Riddergade 16, 4700 Næstved Tlf. 5573 5160 sj.syd@blikroer.dk Kreds Sjælland Nord Grønnegade 14, 4000 Roskilde Tlf. 4634 0097 sj.nord@blikroer.dk Kreds Bornholm Fabriksvej 1, 3700 Rønne Tlf. 5695 1417 bornholm@blikroer.dk Kreds København Byggefagenes Hus, Lygten 18, 2400 København NV Tlf. 3583 2422 kbh@blikroer.dk BLIK OG RØR Redaktion: Max Meyer (ansv.), Jørgen Steen (DJ) og Allan Guldberg (DJ). Redaktionudvalg: Max Meyer, Bjarne G. Petersen, Finn Ovesen og Jørgen Steen (DJ). Forsidefoto: Søren Madsen. Layout: Susanne Hamilton. Tryk: KLS Grafisk Hus. ISSN 0907-7243.


Foto: Søren Madsen

 Blik- og Rørarbejderforbundets fire faglige organisatorer har været i gang i en lille måned. Og det har været en god start. Overalt modtager medlemmerne dem meget positivt. For de faglige organisatorer bringer Blik og Rør tættere på medlemmerne, og mange giver udtryk for, at det er rart ”at få ansigt på fagforeningen”. De fire faglige organisatorer skal ikke bare ud og snakke med medlemmerne, og måske række en hjælpende hånd. De skal også ud og lytte til medlemmerne. For det er jo ris og ros, ideer, input og guldkorn fra arbejdspladsernes eksperter, der er med til at bringe forbundet videre. Til gavn for medlemmerne. Og det er det, der er hele pointen både med projekt faglige organisatorer og en fagforening. Vi bringer her et kort portræt af de fire faglige organisatorer.

Så er de i gang Faglig organisator i kreds Nordjylland, Vestjylland og Østjylland:

Niels Ole Hjermitslev I Blik- og Rørarbejderforbundets kreds Nordjylland, kreds Vestjylland og kreds Østjylland er det den 35-årige VVS-montør, Niels Ole Hjermitslev, der rykker ud til medlemmerne som faglig organisator. Niels Ole blev udlært i 1990, og har siden været ansat i en del forskellige VVSfirmaer. Både som serviceog anlægssvend. Fra 2002 og et par år frem var han tillidsmand i VVS-firmaet Møller Christensen A/S i Sindal. Han har i de sidste fem år været medlem af bestyrelsen i Hjørring afdeling, - heraf de sidste to år som formand. Hvis du skal i kontakt med den faglige organisator i dette område, kan du enten ringe på 5153 3199 eller sende en mail til noh@blikroer.dk

Faglig organisator i kreds Sydjylland og Fyn:

Mette Jørgensen I Blik- og Rørarbejderforbundets kreds Sydjylland og kreds Fyn er det det den 35-årige VVS’er Mette Jørgensen, der rykker ud til medlemmerne som faglig organisator. Mette blev udlært i 1993. Hun har en årrække været anlægssvend i Brøndum i Kolding, hvor hun en 5-6 år fungerede som sjakbajs. Hun har også snuset til servicearbejdet og har desuden i et lille år været ansat hos en VVSgrossist. I 8 år har Mette været med i bestyrelsen i Kolding afdeling, heraf tre år som formand. Hvis du skal i kontakt med den faglige organisator i dette område, kan du enten ringe på 5153 3197 eller sende en mail til mej@blikroer.dk

Faglig organisator i kreds Sjælland Syd, Sjælland Nord og Bornholm:

Martin Sylvestersen I Blik- og Rørarbejderforbundets kreds Sjælland Syd, kreds Sjælland Nord og kreds Bornholm er det den 38-årige VVS-montør/blikkenslager, Martin Sylvestersen, der rykker ud til medlemmerne som faglig organisator. Martin blev udlært i 1990, og har siden været ansat i flere VVS-firmaer. Mest som anlægssvend. Fra 1997 og et par år frem var han tillidsmand i Kirkebjerg VVS i Lejre. I de sidste tre et halvt år har han arbejdet i typehusfirmaet Lind & Risør. Hvis du skal i kontakt med den faglige organisator i dette område, kan du enten ringe på 5153 3198 eller sende en mail til mas@blikroer.dk

Faglig organisator i kreds København:

Martin Bruun I Blik- og Rørarbejderforbundets kreds København er det den 40-årige blikkenslager, Martin Bruun, der rykker ud til medlemmerne som faglig organisator. Martin blev udlært i 1989, og har siden været ansat i mange forskellige VVS-firmaer. Han har primært arbejdet som anlægssvend. Han har i to omgange været tillidsmand. Først et par år i bbb VVS & Entreprenørfirma A/S i København, og de sidste tre år i Svend Mortensen VVS i Ishøj. I de sidste par år har han været medlem af bestyrelsen i København. Hvis du skal i kontakt med den faglige organisator i dette område, kan du enten ringe på 5153 3196 eller sende en mail til mab@blikroer.dk

Læs mere på de næste sider Blik og Rør • 2 • 2009

3


Varm velkomst Sammen med faglig organisator Niels Ole Hjermitslev møder fagbladet to svende fra Auning Blikkenslagerforretning, der er i Århus for at lave vand og varme i større udvidelse af en cykelforretning. Både den 40-årige VVSmontør Tommy Rasmussen og den 23-årige VVS- og energi-montør Tonny Østergaard Olesen hilser initiativet med de faglige organisatorer meget velkomment. De er nemlig enige om, at fagforeningen trænger til at være noget mere synlige på

arbejdspladserne, og dermed have mere kontakt til medlemmerne. - Det er første gang, jeg ser en Blik og Rør mand fra fagforeningen ude på en arbejdsplads, siger Tommy Rasmussen, der har været tillidsmand i fire år. I Auning Blikkenslagerforretning er der 30 svende og 4 lærlinge. - Min kontakt til fagforeningen er foregået pr. telefon, men det vil da gavne på mange måder, hvis fagforeningen en gang imellem kommer ud til os. Jeg kunne nu og da

Foto: Søren Madsen

Trænger til at få lidt kontakt

Der er masser at snakke om. Fra venstre ses VVS- og energimontør Tonny Østergaard Olesen, 40-årige VVS-montør Tommy Rasmussen og faglig organisator Niels Ole Hjermitslev. godt trænge til lidt hjælp, og det ville også være godt at få samlet op på alle argumenter for fordelene ved at være med i fagforeningen. Men det er ikke bare tillidsmændene, men måske i endnu højre grad svendene, der trænger til at få lidt hjælp - Der er mange unge sven-

de, der ikke er ordentligt orienteret om deres overenskomst, og det er i hvert fald et område, som jeg synes, at fagforeningen trænger til at få gjort noget ved. For det kan jo kun komme os til gode, at vi kender vores overenskomst, siger den 23-årige Tonny Østergaard Olesen.

Kom ud til svendene

4 Blik og Rør • 2 • 2009

Faglig organisator Mette Jørgensen i gang med snakken med blikkenslager Finn Thagesen (i midten) og blikkenslager Kim Vengaard.

Foto: Søren Madsen

 Det er ikke hver dag fagbladet går i kloster. Men vi er tæt på, da vi sammen med faglig organisator Mette Jørgensen besøger to blikkenslagere, der er ved at lægge naturskifer på et større sommerhus med havudsigt lidt uden for Assens på Fyn. Det nye sommerhus tilhører nemlig nonnerne i Dalum Kloster. De to blikkenslagere er den 56-årige Finn Thagesen og den 34-årige Kim Vengaard fra firmaet Th. Jensen i Odense, hvor de er 7 svende og tre lærlinge. Kim Vengaard har ikke nogen kontakt til sin fagforening. Og sådan tror han egentlig det er for de fleste svende. Egentlig kunne han godt tænke sig lidt mere kontakt, men det kræver, at fagforeningen kommer ud til ham. Derimod har Finn Thage-

sen som tillidsmand lidt kontakt til fagforeningen. Men ikke meget. Af og til er han til et møde i fagforeningen, men el-

lers foregår kontakten pr. telefon. Det er over et år siden der sidst var en fra fagforeningen ude på hans arbejdsplads.

- Folk kender selvfølgelig deres fagforening, men de bruger den ikke. Så hvis fagforeningen vil have kontakt til sine medlemmer, må den komme ud til dem. Sådan er det, siger Finn Thagesen. - Ind i mellem ringer jeg ind i fagforeningen, men det er mest, hvis jeg er i tvivl om noget med priserne i akkorden, da jeg mest arbejder efter aftalte priser. Og så får jeg også hjælp. Men der kan være mange andre ting, som man ikke lige får ringet om, og dem tror jeg, at man får vendt, når fagforeningen kommer ud, siger Finn Thagesen. Også han synes derfor rigtig godt om ideen med faglige organisatorer, der ikke har noget skrivebord, men som udelukkende har deres arbejde ude blandt medlemmerne.


Fagbladet Blik og Rør har besøgt arbejdspladser sammen med de fire faglige organisatorer. I Århus, Assens, Køge og Virum ved København. Alle steder blev de faglige organisatorer rigtig godt modtaget og fik en varm velkomst. Og både svende og tillidsmænd er enige om, at det er rigtig godt, at fagforeningen bliver mere synlig og dermed kommer tættere på medlemmerne.

Mest for servicesvendene dejligt, når fagforeningen kommer ud og besøger os. Det er vi altid glade for, men det er servicesvendene, der virkelig har brug for det. For de har for det meste næsten ingen kontakt til fagforeningen. - Vi synes ærlig talt, at de skulle tage og gribe den her chance og få ringet til den faglige organisator i deres område, så de kunne få besøg af fagforeningen. Men ellers må det jo være de faglige organisatorers arbejde at opsøge dem. Lars Jelling har som tillidsmand fortalt om det nye initiativ på et klubmøde, efter han hørte om ordningen på et møde i fagforeningen. - Det er et helt nødvendigt initiativ, siger Lars Jelling. Hvis vi i fagforeningen skal fastholde medlemmerne, så må der virkelig satses noget mere på det opsøgende arbejde for at styrke kontakten og komme tættere på medlemmerne.

Der blev også tid til at se på, hvad computeren i skuret kunne bruges til. Fra venstre ses John Kjær, Martin Sylvestersen, Gorm Schmalz og Lars Jelling.

Foto: Søren Madsen

 På vej hjem fra arbejdspladsbesøgene i Århus og Assens ringer faglig organisator Martin Sylvestersen til fagbladet og inviterer til møde med et sjak på en byggeplads i Køge. Her arbejdes på akkord med at lave vand og varme i en ny børneinstitution. VVS-montør Lars Jelling, 37 år, VVS-montør Gorm Schmalz, 45 år og blikkenslager og VVS-montør John Kjær, 42 år tager imod i skuret lige efter lukketid. Ingen i det lille sjak er det mindste i tvivl om, at det er en god ide med de her faglige organisatorer. Ja, det er ligefrem fedt, som en af dem siger. Men de er på den anden side også enige om, at det ikke er akkord-svende, der har mest brug for de faglige organisatorer. De har jo kontakten til fagforeningen gennem opmålerne. - Det er selvfølgelig altid

Rart med ansigt på fagforeningen Foto: Søren Madsen

 I det lille servicefirma Thrane VVS i Virum ved København har tillidsmanden aftalt at mødes med faglig organisator Martin Bruun over en kop kaffe, der bliver serveret af mester himself. - Jeg synes, det er dejligt at få et ansigt på fagforeningen, siger den 39-årige tillidsmand og VVS-montør, Henrik Lindner. I alt er de fem svende i firmaet, der mest arbejder med service og gaskedler. - Normalt ringer jeg jo ind i fagforeningen, når jeg har et eller andet spørgsmål, men det er nu meget rart at se den man snakker

Og snakken gik ikke kun inde på kontoret, men også ude foran VVSmontør Henrik Lindners (tv) servicebil.

med. Jeg tror også, at det giver en lidt anderledes dialog, når man står overfor hinanden. Det ligesom åbner op for, at man får vendt flere ting, siger Henrik Lindner. Han er ikke tit inde i sin fagforening i København. Sidst var vel for et års tid siden. Så tillidsmanden synes helt bestemt, at det nye initiativ med faglige organisatorer bringer fagforeningen tættere på medlemmerne. - Jeg synes, det er alle tiders, at det ikke er os, der absolut skal ind i fagforeningen, men at den også kan komme ud til os. I første omgang er faglig organisator Martin Bruun bare på en slags præsentationsrunde. Men udover en god snak og en god kop kaffe får han aftalt med tillidsmanden og firmaets mester, Stig Thrane-Rasmussen, at han kigger derud en fredag eftermiddag, når svende og mester alligevel mødes for at snakke om ugen, der gik.

Blik og Rør • 2 • 2009

5


Samarbejde mellem skorstensfejere og VVS’ere gavner miljøet:

I fælles kamp for renere luft Udbredelsen af en nærmest ukendt skrotningsordning betyder mindre luftforurening i Himmerland, hvor et unikt samarbejde mellem skorstensfejerne og de lokale VVS-firmaer har sat ekstra fart på udskiftning af gamle udtjente brændekedler. Da den nye brændeovnsbekendtgørelse trådte i kraft 1. juni 2008, faldt pressen hurtigt over et par sager, hvor nogle uheldige kunder måtte nedtage deres nyinstallerede fastbrændselskedel, fordi anlægget ikke levede op til de skærpede krav og forskrifter. For at undgå lignende tilfælde i sit distrikt, tog Skorstensfejermester Helge Christiansen og hans svende egenhændigt fat i et par af de lokale VVS firmaer, og informerede om de skærpede regler og den nyindførte skrotningsordning. Det har givet resultater. For i takt med at VVS-firmaerne bedre kan vejlede kunderne, så betyder samarbejdet også, at distriktet er suveræn topscorer på landsplan med over 60 godkendte ansøgninger fra skrotningsordningen. - Vi er ikke dygtigere end andre skorstensfejere, men vi har nok bare gjort mere ud af at formidle den her ordning videre. Der var i hvert fald ikke mange af de lokale VVS-firmaer, som kendte til den her skrotningsordning, da jeg ringede rundt til dem, siger Helge Christiansen, som i over 50 år har været skorstensfejer i Himmerland.

I miljøets tjeneste Miljø, renere luft og bedre forbrænding af anlæg fylder mere og mere i skorstensfejerens hverdag. Og da den nye brændeovnsbekendtgørelse trådte i kraft sidste år, blev det således skorstensfejerens opgave at påtegne prøvningsattesten for alle nyinstallerede brændeovne og biobrændselsanlæg. Sideløbende blev der indført en skrotningsordning for at sætte fart på udskiftningen af de mange gamle og forurenen-

6 Blik og Rør • 2 • 2009

Det er gamle udtjente brændekedler som denne type Salamander, som skrotningsordningen har til formål at få udskiftet og erstattet af mere effektive anlæg.

”Det er jo et nyt arbejdsområde for os, som både giver flere udfordringer og en god afveksling i hverdagen. Det er noget andet end bare at jage en kost gennem en skorsten.” Jesper Nørgård Christensen, skorstensfejer

de brændekedler. Igen blev skorstensfejeren udpeget som nøgleperson, og det er derfor dem, som skal efterse og bekræfte, at de skrottede brændekedler opfylder betingelserne for tilskud. - Det er jo et nyt arbejdsområde for os, som både giver flere udfordringer og en god afveksling i hverdagen. Det er noget andet end bare at jage en kost gennem en skorsten, siger skorstensfejer Jesper Nørgård Christensen, der altid har en stak ansøgninger til skrotningsordningen liggende klar i firmabilen. - Det er egentlig mest for min egen skyld, for jeg har flere gange været ude for, at når jeg er ude for at godkende et nyt anlæg hos en kunde, så ordner vi papirarbejdet med skrotningsordningen samtidig. Ofte er kunderne slet ikke klar over ordningens eksistens, så de er som regel rigtig glade for at få en økonomisk gevinst ud af vores besøg, forklarer den nordjyske skorstensfejer, som da også selv er overrasket over, at ordningen ikke er mere kendt.

Bruger hinanden Himmerlands VVS er et af de firmaer, som drager fordel af skorstensfejernes arbejde med at udbrede kendskabet til skrotningsordningen. For selv om firmaets indehaver, Lars H. Grotrian, er opmærksom på de skærpede krav til nye brændekedler, så betyder udbredelsen af skrotningsordningen samtidig flere tilfredse kunder. - Det viser bare, hvor vigtigt det er at bruge hinanden rigtigt. Der er altid en masse regler, hvor man godt kan komme lidt i tvivl, og så er det jo godt, at vi kan samarbejde om tingene. Det kommer jo også kunderne til gode, og det er jo lige netop der, det gælder om at få det til at fungere bedst muligt, siger indehaveren af Himmerlands VVS, Lars H. Grotrian.


Den ukendte skrotningsordning Forrige år blev der afsat 22 mio. kroner i finansloven som støtte til dem, der vælger at skrotte og udskifte deres gamle og utidssvarende brændekedler. Desværre er ordningen ikke blevet markedsført, og forbrugerne kender derfor intet til muligheden for økonomisk støtte.

Skorstensfejer Jesper Nørgård Christensen og indehaveren af Himmerlands VVS, Lars H. Grotrian, kigger nærmere på et af de nye anlæg, som har erstattet en gammel og udtjent brændekedel.

 Det skal være slut med brændekedler og brændeovne, som enten forurener eller har ringe virkningsgrad. For at sætte fart på udskiftningen af de mange forældede anlæg rundt i landet, blev der fra 1. juli 2008 og frem til udgangen af 2009, indført en skrotningsordning. Her er det muligt for forbrugerne at få støtte på op til 4000 kroner, hvis de enten udskifter deres gamle brændekedel med et nyt anlæg, eller skifter til andre energiformer som f.eks. fjernvarme. Desværre er kendskabet til skrotningsordningen begrænset, og der er derfor risiko for, at de mange millioner er spildt. - Det er vores opfattelse, at mange flere kunne have glæde

af at kende til skrotningsordningen. Mange ansøgere fortæller, at deres kendskab er opnået ved mund til øre-metoden. Det ses blandt andet ved, at der i nogle byer er 3-4 ansøgere fra samme vej, lyder det fra Tilskudssekretariatet under Miljøministeriet, som administrerer ordningen. I øjeblikket planlægges der ganske vist en kampagne for ordningen i Miljøministeriet, men det er endnu uklart, hvornår den er klar. I mellemtiden sørger landets skorstensfejere for, at der alligevel kommer ansøgninger ind til Tilskudssekretariatet, og efter en træg start i sommer er der godkendt tilskud på knap 2000 udskiftede anlæg ved årsskiftet. Foto: Michael Bo Rasmussen

FAKTA

Skrotningsordningen for brændekedler Formålet med skrotningsordningen er at sætte fart på udskiftningen af de mange gamle og forurenende brændekedler, som ikke lever op til den nye brændeovnsbekendtgørelse. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2008, og der ydes tilskud på op til 4.000 kr. pr. kedel efter ansøgning på følgende betingelser: • Den gamle brændekedel skal være fra før 1980 eller af gennemforbrændingstypen. • Den gamle brændekedel skal nedtages og bortskaffes. Hvis bortskaffelse ikke er

mulig, skal brændekedlen gøres permanent uanvendelig. • Skorstenen skal afmeldes, eller der skal tilsluttes et andet lovligt fyringsanlæg. • Den gamle brændekedel skal være lovligt tilsluttet i et enfamiliehus, tofamiliehus eller et rækkehus. Der er afsat 22 mio. kr. til ordningen for perioden 2008-2009. Brændekedlerne udgør ca. 30 procent af partikelforureningen fra brændefyring, og det forventes, at ordningen vil reducere partikeludslippet med knap 1.800 tons om året.

Blik og Rør • 2 • 2009

7


8 Blik og Rør • 2 • 2009


Sjakbajs med legoklodser Sjakbajs, planlægning og koordinering er et nyt kursus, der har noget at give både nuværende og kommende sjakbajser Leg med legoklodser er en af ingredienserne i et helt nyt kursus for nuværende og kommende sjakbajser. Kurset ”Sjakbajs, planlægning og koordinering” er med i årets kursusprogram for VVS-branchens efteruddannelser, og det er blevet prøvekørt af svendene i et par af landets større VVSvirksomhederne. - Jeg tog på kurset for at få lidt værktøj til dagligdagen, så vi måske kunne gøre nogle ting lidt nemmere, siger den 31-årige VVS-montør Christian Hemmingsen fra L&H Rørbyg i København. Virksomheden har haft en snes svende på kurset, der varer 3 dage, og det blev gennemført i Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelseslokale. Sjakbajsen er en nøgleperson på landets byggepladser. For ordentlig planlægning og koordinering er altafgørende for produktiviteten.

I den praktiske opgave ”Byg en tankstation” med legoklodser lærer deltagerne både noget om koordinering, planlægning og kommunikation.

Mere effektive Håndværkerne bliver mere og mere effektive. Det er ingen hemmelighed blandt håndværkerne selv, og nu fremgår det også sort på hvidt i en analyse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her står, produktiviteten i nybyggeriet er i perioden 19942004 steget med 16 procent, og det skyldes især en produktivitetsstigning blandt de udførende håndværkere. Christian Hemmingsen har endnu ikke prøvet at være sjakbajs. Men han ved, at det sker en dag og så hellere være en smule forberedt. - På et eller andet tidspunkt kommer man selv til at være sjakbajs, så jeg tog på kurset for at få lidt indblik i det arbejde, siger den 31-årige VVSmontør. - På den plads, hvor jeg ar-

Foto: Søren Madsen

bejder nu, er vi et lille sjak på 4-5 mand, og så står du jo med meget af det selv, og så uddelegere man jo opgaverne lidt mere til hver enkelt, siger Christian Hemmingsen.

Legoklodser Og så tilbage til legoklodserne. Et af emnerne på kurset er kommunikation og samarbejde, og det er der, de små klodser kommer til sin ret. Deltagerne på kurset bliver delt ind i

små sjak og så lyder opgaven: Byg en tankstation. Af andre emner på kurset er der f. eks. også byggemødet, konflikthåndtering, ”lav en tidsplan”, byggepladsindretning og sikkerhed på arbejdspladsen. - Jeg synes, at det var et fint kursus. Tre dage er jo ikke meget, men jeg synes, at det fungerede både for de erfarne sjakbajser og så os, der ikke havde nogen erfaring, og vi fik

vendt meget og fik en lærerig diskussion, når underviserne spillede ud med et problem. - Det er godt, at der bliver lavet sådanne kurser, og det var et godt mix af teori og praktiske opgaver, og jeg kan roligt anbefale det til andre, der måske selv går og overvejer at blive sjakbajs på et eller andet tidspunkt, siger Christian Hemmingsen.

Blik og Rør • 2 • 2009

9


Jysk VVS-firma går foran med frugtordning. Hvorfor skal der være forskel på håndværkere og kontorfolk, spørger VVS-installatør fra firmaet YIT, Gerdes & Wesenberg Seks om dagen. Sådan har parolen i nogle år lydt for øget folkesundhed. På stort set alle kontorarbejdspladser har medarbejderne i dag en frugtordning, mens det stadig er et særsyn for svendene i håndværksvirksomheder. VVS-firmaet YIT, Gerdes & Wesenberg fra Kolding skiller sig ud og har i de sidste tre år haft en frugtordning for alle medarbejdere. - Når vi kom rundt til vores kunder i kontorhusene, kunne vi jo se, at der var en frugtordning. Og da jeg ikke kunne se, hvorfor der skulle være forskel på at arbejde i et kontormiljø og så at være håndværker, indførte jeg en frugtord-

ning i firmaet, siger VVS-installatør Jakob Gerdes.

God ordning - Ingen af de firmaer, som vi førhen har været i, havde en frugtordning, siger den 31-årige VVS- og energimontør Brian Møller og den 35-årige industrirørlægger Frank Jensen. De er begge rigtig glade for ordningen. Da fagbladet kigger forbi, er de i gang med at lave vand, varme og afløb i et kontorhus. Men de arbejder stort set altid på byggepladser. Og der har aldrig været nogen som helst problemer med at få deres ugentlige frugt ud i skuret. - Enten henter vi den selv eller også tager overmontøren frugten med, når han alligevel skal til byggemøde, siger Brian og Frank. En tredje mulighed er, at

firmaets arbejdsmand lige kører forbi. VVS-installatør Jacob Gerdes har i hvert fald ikke oplevet nogen problemer i at få frugten ud til pladssvendene, der ikke som servicesvendene kommer i firmaet hver dag.

Fordel for firmaet For nylig er Gerdes & Wesenberg slået sammen med YIT, men der er også en frugtordning. I den del af det nye firma, som tidligere var Gerdes & Wesenberg er der i dag 23 svende, og man bruger rundt regnet 400 kr. om ugen på ordningen. Og så er der et par stykker frugt dagligt til alle ansatte.

VVS-installatør Jacob Gerdes siger, at man i firmaet selvfølgelig gerne vil have, at medarbejderne er sunde og raske. Om frugtordningen giver færre sygedage eller mere energi, er der ingen opgørelser over. Men som de to svende siger, så er de også bare glade for ordningen, fordi frugt slet og ret smager godt. VVS-installatøren er derimod sikker på, at frugtordningen er en fordel for firmaet, fordi medarbejderne er meget glade for ordningen. - Frugten bliver dæleme spist, siger VVS-installatøren.

Vi er rigtige glade for frugtordningen, siger den 31-årige VVS- og energimontør Brian Møller og den 35-årige industrirørlægger Frank Jensen.

Frugt til svendene Foto: Søren Madsen

10 Blik og Rør • 2 • 2009


Det fyger med fyresedler Som nogle af de sidste i byggeriet mærker blik- og rørarbejdere nu for alvor også den finansielle og økonomiske krise. Ledigheden er siden slutningen af oktober sidste år steget uge for uge. VVS’ernes ledighed var i den seneste opgørelse (uge 2) oppe på 3,7 procent. Med en ledighed på 3,7 procent er blik- og rørarbejdernes ledighed nu den højeste i 21⁄2 år. Det er ikke for meget at sige, at det fyger med fyresedler. I den an-

den uge i år var knap 300 blik- og rørarbejdere berørt af ledighed, og det er mere end fire gange så mange, som på samme tidspunkt sidste år. Det er stort set i hele landet, at VVS’erne rammes af stigende ledighed. Allerværst ser det ud på Bornholm, hvor hver tiende blikog rørarbejder er arbejdsløs. Dernæst er svendene i kreds København og i kreds Sjælland Nord hårdest ramt. Det skyldes formentligt, at det primært er her, at svendene har gået på de store byggerier, og det er især pladssvendene, der i første omgang rammes af den stigende ledighed.

 Skorstensfejernes ledighed var i begyndelsen af året på 2,6%. Og det er nogenlunde i denne højde, at den har ligget de seneste måneder. Sidste år på samme tidspunkt var skorstensfejernes ledighed på 2,0%. Svendene i kreds Nordjylland havde i uge 2 i år en ledighed på 3,8%, mens svendene i henholdsvis kreds Fyn og kreds Sjælland Nord var på 2,9% og 1,6%.

Skema 1

VVS’ernes ledighed stiger uge for uge Uge 44 2008 Uge 46 2008 Uge 48 2008 Uge 50 2008 Uge 52 2008 Uge 02 2009

Foto: Søren Madsen

VVS’ernes ledighed stiger fra uge til uge

Sort ledighed

1,6% 1,9% 2,3% 2,9% 3,5% 3,7%

Skema 2

VVS-ledighed i uge 2 i 2009 og 2008 Uge 2 - 2009 Kreds Nordjylland Kreds Vestjylland Kreds Østjylland Kreds Sydjylland Kreds Fyn Kreds Sjælland Syd Kreds Sjælland Nord Kreds Bornholm Kreds København Forbundet i alt, hele landet

Sidste år i femte gear VVS’erne har to år i træk haft fart på og kørt i overhalingsbanen. Det er dejligt at tænke tilbage på, men det hjælper ikke nu. Sidste år havde VVS’erne på landsplan en ledighed på 1,6%. Det er den næstlaveste ledighed for blik- og rørarbejdere i nyere tid. Den historiske bundrekord blev sat i 2007 med en ledighed på kun 1,2%. Også landets skorstensfejere havde en rigtig lun tid arbejdsmæssigt sidste år, hvor ledigheden i gennemsnit lå på 1,1%. I skemaet ”10 år med ledighed” kan du se VVS’ernes ledighed fra 1998 til 2008.

Sort ledighed Skorstensfejerne ledighed på landsplan i 2008 var helt nede på 1,1%.

Uge 2 - 2008

3,6% 1,7% 3,6% 0,9% 3,0% 2,4% 4,1% 10,7% 5,6%

1,7% 0,0% 0,2 % 1,0% 0,6% 0,6% 0,6% 2,9% 1,3%

3,7%

0,9%

10 år med ledighed VVS’erne ledighed fra 1998 til 2008 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,5% 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,1% 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,5% 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,9% 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3% 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,7% 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,2% 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1% 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2% 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6% 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .??

Blik og Rør • 2 • 2009

11


Ledighedsguide for medlemmer:

Arbejdsløs – hvad Efter en årrække med godt gang i beskæftigelsen, rammes flere og flere medlemmer nu af ledighed. For nogle medlemmer er det første gang de skal modtage dagpenge fra a-kassen, mens det for andre medlemmer efterhånden er længe siden, at de sidst var ledige.

Når du bliver arbejdsløs

Når du er arbejdsløs

Den første dag skal du melde dig ledig. Det gøres på det lokale jobcenter eller på www.jobnet.dk. Og behøver du hjælp med at tilmelde dig, kan du altid henvende dig på kredskontoret. Herefter er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter dit lokale kredskontor, som hjælper dig med at udfylde ledighedserklæring og søge om dagpenge. Her skal du medbringe: • din fyreseddel • dine lønsedler for de sidste 14 måneder

Når du er blevet ledig, skal du opfylde en række betingelser, som viser at du er aktiv jobsøgende. Det er forudsætningen for at modtage dagpenge.

Se her, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er blandt dem, som kortvarigt eller gennem en længere periode bliver ramt af ledighed.

Hvis du har haft overarbejde inden for de sidste 12 uger/ 3 måneder, er det en god ide at tale med kredskontoret, inden du melder dig ledig.

Du skal: • oprette dit CV på nettet Inden en måned skal du oprette et CV på www.jobnet.dk. Hvis du ikke har en computer eller har brug for hjælp, kan du få hjælp på kredskontoret eller på jobcentret. CV'et skal godkendes af a-kassen. • søge job Som ledig gælder det om at komme i arbejde igen. Du skal søge job - og det er en god idé at registrere din indsats. Der er ingen faste krav, for hvor mange job man skal søge, men på kredskontoret kan du få nærmere vejledning om retningslinjerne.

Brug dine muligheder Fortvivl ikke, hvis du bliver blandt dem, som enten har eller får stukket en fyreseddel i hånden. For selv om du skal være aktiv arbejdssøgende, har du som ledig samtidig adgang til en bred vifte af kurser og efteruddannelsesmuligheder, som hjælper netop dig til at få opkvalificeret dine faglige og almene kompetencer. Alle ledige i første ledighedsperiode har principielt ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Som hovedregel gælder retten alle former for kurser, hvor den ledige enten bliver opkvalificeret inden for sit normale arbejdsområde, eller dygtiggør sine almene kompetencer i for eksempel dansk, engelsk, matematik m.m.

Bliv faglig opkvalificeret I samarbejde med arbejdsgiverne udbyder Blik- og Rørarbejderforbundet en lang række efteruddannelsesmuligheder, som har til opgave at opkvalificere medarbejderne i både

12 Blik og Rør • 2 • 2009

VVS-branchen og i skorstensfejerfaget. Her er det muligt at tilegne sig viden om alt fra grundlæggende varmepumpeteknik til den seneste udvikling inden for solvarme, men det er for eksempel også muligt at tage kurser om konflikthåndtering på arbejdspladsen m.m. Kurserne inden for de faglige områder afholdes typisk på de tekniske skoler og AMUcentre over hele landet. Og på hjemmesiderne www.vvskurser.dk, www.skorstensfejerkurser.dk og www.dseu.dk findes der yderligere information om, hvilke kurser der findes, og hvornår de udbydes.

Løft dine almene kompetencer Opkvalificering og efteruddannelse handler også om at tilegne sig nye kompetencer, som forbedrer den lediges jobmuligheder. Det kan for eksempel være kurser i dansk, matematik eller et væld af andre almene fag, som udbydes på for eksempel VUC (Voksen Uddannel-

ses Center) eller på nogle af de tekniske skoler. Også landets AMU-centre udbyder en række spændende kurser i alt fra psykisk arbejdsmiljø, personlig udvikling og arbejdsmiljø, som ledige på dagpenge også har adgang til. Mulighederne er mange, og i første ledighedsperiode gælder det om at benytte sig af muligheden for selvvalgt efteruddannelse.


Specielt for nyuddannede

d nu? • bekræfte din jobsøgning Mindst hver syvende dag skal du bekræfte på jobnet.dk, at du stadig søger job. • stå til rådighed Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du skal kunne begynde på et arbejde med en dags varsel. Du skal deltage i alle møder og samtaler, som jobcentret eller afdelingen indkalder dig til.

Om at få dagpenge Der er flere krav, der skal opfyldes for at få dagpenge. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år og have haft mindst 52 ugers arbejde, mens du har været medlem af a-kassen. Det vil sige, at du ikke pludselig kan melde dig ind i en a-kasse, 14 dage før du bliver fyret, og så få dagpenge. Du kan højst få dagpenge i fire år, men langt de fleste kommer i arbejde igen i løbet af kort tid. I øjeblikket er dagpengesatsen på 725 kroner om dagen.

Hovedreglen er, du skal melde dig ind i a-kassen, senest 14 dage efter din uddannelse er færdig. Så kan du få dagpenge, en måned efter at uddannelsen er afsluttet. Har du til gengæld været medlem af Blik og RørUngdom de seneste 28 måneder før du afslutter din uddannelse, vil Blik- og Rørarbejderforbundet udbetale satsen for nyuddannede i den første måned, indtil du kan få dagpenge. Satsen for nyuddannede, som har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, er pt. 595 kroner om dagen (før skat), fem dage om ugen.

Læs mere på a-kassens hjemmeside: www.bf-a.dk Kontakt ALTID kredskontoret, hvis du er i tvivl.

r for efteruddannelse Og kan man bare ikke få nok af at sidde på skolebænken, så kan de ledige udover de seks ugers selvvalgt uddannelse som hovedregel også deltage i undervisning på under 20 timer (undervisningslektioner) om ugen. Det kan for eksempel være fag på folkeskoleniveau eller gymnasial enkeltfagsundervisning. Den mulighed er åbenlys, hvis man ønsker at tage flere af de almene fag på hold, som strækker sig over en længere tidsperiode.

 Læs mere om udbuddet af almene kurser på: www.vidar.dk www.vuc.dk

 Som ledig er der en jungle af regler at finde rundt i. Få derfor altid vejledning i a-kassen eller på kredskontoret inden du melder dig til et kursus, da fejl kan betyde mistede dagpenge. I første ledighedsperiode har den ledige ret til seks ugers selvvalgt uddannelse, hvis kurset eller uddannelsen er berettiget til godtgørelse fra enten VEU (godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) eller SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte). Bemærk at reglerne er forskellige fra om den ledige er i første eller anden ledighedsperiode. Første ledighedsperiode varer ni måneder, hvis den ledige er mellem 30 og 59 år, mens den kun varer seks måneder for ledige, som enten er under 30 år eller over 60 år. Ledige, som deltager på kurser og efteruddannelse på dagpenge, skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge arbejde. De skal derfor være parat til at afbryde et kursusforløb, hvis de bliver tilbudt arbejde eller bliver indkaldt til møder og lignende af a-kassen eller jobcenteret. VIGTIGT - Deltag aldrig i undervisning uden at du har fået lov af a-kassen.

Blik og Rør • 2 • 2009

Arkivfoto: Søren Madsen

 Læs mere om udbuddet af faglige kurser på: www.vvskurser.dk ww.skorstensfejerkurser.dk www.dseu.dk

Få råd og vejledning i a-kassen

13


Pier 2 9850 Hirtshals 18. november 2008 Enghaven Beslagsmedie, Torben Enghave Jensen Storskovvej 76 9330 Dronninglund 3. december 2008 VVS Manden A/S Hjallerup Erhvervspark 2 9320 Hjallerup 1. januar 2009

Kreds Vestjylland

Feriegaranti Følgende firmaer er blevet optaget, enten i DS Håndværk & Industri, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Nordjylland JA Blik og VVS Solskovvej 15 9460 Brovst 1. oktober 2008 Jysk Total Assistance, Hans Andersen Nybovej 11 9830 Tårs 21. oktober 2008 Marineshaft Holding A/S, Anders Jensen Pier 6 9850 Hirtshals 3. november 2008 Hobro Laserteknik A/S, Kim Skall Erhvervsparken 3 9500 Hobro 22. oktober 2008 Nymark Blik og VVS, Tonny Nymark Nielsen Vestergade 14 B, Ulsted 9370 Hals 17. oktober 2008 B.S. Kleinsmedie, Bent Svendsen Hørmestedvej 338 9870 Sindal 9. oktober 2008 Taars Rørteknik ApS, Michael Nielsen Karlsvej 11 9800 Hjørring 10. november 2008 Marineshaft Hirtshals A/S, Knud Andersen Pier 2 9850 Hirtshals 4. december 2008 Marineservice Hirtshals A/S, Ole Toft

JSM Maskinfabrik 2008 ApS, Erik Skytte Jeppesen Drosselvej 2-4, Balling 7860 Spøttrup 5. september 2008

service ApS, Arne Enevoldsen Hegedal 16, Fjellerup 8585 Glesborg 10. november 2008

Kreds Sydjylland Gebäudetechnik & Elektro GmbH Kröpeliner Str. 6 D-18209 Bad Doberan, Tyskland 1. juli 2008 Air-Wex, Jesper Rosenkilde Hjulmagervej 4, A 7100 Vejle 30. september 2008 Sydventillation ApS, Thomas Grosen Blansskovvej 25 6400 Sønderborg 30. september 2008

JK Bjerre Storkøkken Service, Jens Kristian Bjerre Djeldvej 67 7830 Vinderup 23. september 2008

PG Industri A/S, Per Grøn Fabriksvej 11 6870 Ølgod 1. oktober 2008

Aulum Rørmontage, Preben Johannesson Rørkærvej 5 7490 Aulum 8. september 2008

Büchert VVS, Johann Georg Büchert Langkær 2 B-C 6100 Haderslev 28. oktober 2008

Kudahls VVS ApS, Helge Kudahl Fjordvej 4 7800 Skive 24. oktober 2008

Shape-Tech ApS, Jan Julius Mullerten 19, Tarp 6714 Esbjerg N 1. oktober 2008

Østergades Smede og VVS, Johnny Knudsen Østergade 45 8860 Ulstrup 7. oktober 2008

Guldahl ApS US Køleteknik Hornsyld Industrivej 3B 8783 Hornsyld 1. juli 2008

Grandt´s Køleteknik, Palle Grandt Nørregade 11, 1. 7470 Karup J 13. november 2008

Marek v/ Erik Petersen, Erik Krog Petersen Keldetvej 45 6100 Haderslev 13. november 2008

Rail-Service ApS, Martin Holm Pedersen Skovlystvej 4 8870 Langå 5. december 2008

Kreds Østjylland Mikkel VVS, Mikkel Nielsen Fregerslevvej 13, 1. 8362 Hørning 1. september 2008 Grundvad Oliefyrservice, Ib Maikær Christensen Frisholtvej 97 8643 Ans By 10. oktober 2008 Kjellerup Hydraulik ApS, René Pedersen Aalborgvej 51 8620 Kjellerup 14. oktober 2008 BD Blik ApS, Anders Beck Diedrichsen Klanghøj 71 8670 Låsby 5. december 2008 Arne´s Vindmølle-

14 Blik og Rør • 2 • 2009

FM Maskinfabrik, Flemming Madsen Kærvejen 35 7171 Uldum 18. november 2008 JH Maskinteknik, Jacob Hviid Lejrskovvej 4 6640 Lunderskov 1. december 2008 Dansk Ovenlys Teknik ApS, Jon Hansen Julsvænget 11 8700 Horsens 29. december 2008 HOTEK A/S, Bo Richard Ulsøe Bodøvej 4 8700 Horsens 15. december 2008

7000 Fredericia 1. december 2008 Boligselskabet Danbo, Erik Bo Christensen Nordborgvej 6 6430 Nordborg 12. december 2008

Kreds Fyn Fyns Indeklima ApS Kratholmsvej 41, Stenløse 5260 Odense S 1. januar 2008 Dyrendal VvS & Energi ApS, Michael dyrendal Tokkerodvej 28 5462 Morud 29. september 2008 Lyder Energi Teknik ApS Måre Byvej 22, Måre 5853 Ørbæk 1. oktober 2008 Pierson Blik, Alec Colin Pierson Skærvej 40, Skæregårde 5400 Bogense 23. december 2008

Kreds Sydsjælland Storstrøms Maskin Service, Joel Petersen Stampebakkevej 2 4772 Langebæk 25. september 2008 PMP Sport ApS, Eva Koren Mouritzen Maglemølle 83 4700 Næstved 22. september 2008 Ringsted Smede- og Maskinservice ApS Huginsvej 19 4100 Ringsted 1. oktober 2008 Sorø Industrikøl, Niels Dysgaard Pedersen Ottesvej 11 A 4180 Sorø 2. december 2008 Stor Smeden, Kjetil Nygaard Hansen Skulderløsevej 16 A 4690 Haslev 18. november 2008 Deres VVS ApS Degnebakken 31 4100 Ringsted 1. oktober 2008 Søgård I/S, Steffen Søgaard Olsen Helenevej 4 4270 Høng 12. december 2008

BRU Holding ApS, Bo Richard Ulsøe Kirkholm 8 As. 7130 Juelsminde 16. december 2008

Midtsjællands VVSIndustriservice ApS, Mogens Johansen Fluebækvej 88 4100 Ringsted 11. december 2008

Leasesome ApS, Michael Nilsson Vesterballevej 5

Højlands VVS Tjørnevang 17 4180 Sorø

1. oktober 2008

Kreds Sjælland Nord Eskebjerg Smeden, Gert Tinghøj Olsen Alleshavevej 42 4593 Eskebjerg 19. september 2008 Jens Christiansen Oliefyrsservice, Jens Christiansen Skolevej 2 2980 Kokkedal 22. oktober 2008 Bøtterup Blikkenslagerforreyning N W Larsens Vej 6 3080 Tikøb 1. januar 2009 JJ Group ApS Hyttevej 28, Karlslunde Strand 2690 Karlslunde 1. oktober 2008 Dansk Tag og VVS ApS Gilbjergvej 5, Slagslunde 3660 Stenløse 1. oktober 2008 J P Teknik, Jan Plum Kongevejen 34 3450 Allerød 27. november 2008 Baltzer´s Besladsmedie, Rasmus Baltzer Hansen Stenholtsvej 3 3480 Fredensborg 2. december 2008 Steenberg & Nielsen VVS ApS, Kasper Steenberg Måløv Byvej 229 2760 Måløv 28. november 2008 2. B. Byg, Søren Bjærre Nielsen Spicavej 20 3100 Hornbæk 19. december 2008 G. VVS & Blik I/S, Ib Gemynthe Ganløseparken 22 3660 Stenløse 17. december 2008

Kreds Bornholm Kreds København City VVS og Kloakservice ApS Herluf Trolles Gade 8-10 kld. 1052 København K 1. juli 2008 Nielsen Tag og Facade, Martin Kristian Nielsen Sjællandsgade 35, 1. th. 2200 København N 25. september 2008 Blikkenslagerfirmaet Reené Jensen Eftf. ApS Classensgade 39 2100 København Ø 1. januar 2009

Feriegaranti ophørt I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nordjylland Smedemester, Anker Iversen Løkkensvej 672, Hundelev 9480 Løkken 30. september 2008 BJ VVS Teknik & Blikkenslager Tårsvej 9, Lendum 9870 Sindal 30. september 2008 Tårs Rørteknik ApS, co/ Karsten Nielsen Æblely 5 9830 Tårs 30. september 2008 WSC Aps, Johan Frandsen Bakkegaardsvej 2 9620 Aalestrup 30. september 2008 Landsbysmeden, Anders Grove Andersen Janumvej 110 9460 Brovst 31. august 2008 Svaneborg-Pipe ApS, Jan Skødt Nielsen Solsortevej 13 9690 Fjerretslev 30. september 2008 Bennes VVS, Bent Nielsen Kattegatsvej 45 9700 Brønderslev 30. september 2008 Ulsted VVS ApS, Kristian Møller Frederiksen Vestergade 14 B, Ulsted 9370 Hals 13. august 2008 Nr. True Smede & Maskinværksted, Erling Frederiksen Truevejen 10, Nr. True 9500 Hobro 31. december 2008 Midtfjord Agro ApS Sønderport 137 9670 Løgstør 31. december 2008 Aut. VVS-installatør Steen Jensen, Steen Møller Jensen Viborg Landevej 17 9500 Hobro 31. december 2008 Jysk Total Assistance, Hans Andersen Nybovej 11 9830 Tårs 3. december 2008


Jysk Byg & Teknik ApS, John Jensen Purkærvej 8 9490 Pandrup 31. december 2008

Kreds Vestjylland E.J. VVS ApS Valeursvej 9 7400 Herning 30. september 2008 JSM Maskinfabrik A/S, Erik Skytte Jeppe Drosselvej 2-4, Balling 7860 Spøttrup 9. maj 2008 K.P. Rørteknik I/S, Helge Kudahl Sallingsundvej 8 7870 Roslev 30. september 2008 SAC Service-Center, Jonas Harritz Rømersvej 32 7430 Ikast 31. december 2008 JK Smede og Montage, Jeppe Kristensen Herningvej 33 6950 Ringkøbing 31. december 2008 Samson Bimatech A/S, Steffen Nørgård Tange Søvej 5 A 8850 Bjerringbro 31. december 2008 Beslagsmedemester Michael Kukkonen, Michael Kukkonen Kardybvej 12 7850 Stoholm Jyll. 31. December 2008 HI People ApS Mørupvej 27-35 7400 Herning 30. November 2008

Kreds Østjylland Globel A/S Viengevej 100 8240 Risskov 31.december 2008 Segall Metal, Mikkel Segall Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg 19. september 2008 Maskinfabriken Mota A/S, Kurt Anthonsen Kertemindevej 48 8940 Randers SV 8. april 2008

Kolby Hovedgade 28 8305 Samsø 30. september 2008

Sverigesvej 3 8700 Horsens 31. december 2008

Ole Jensen´s Maskinfabrik A/S Lillehøjvej 23 8600 silkeborg 30. september 2008

Smedemester, René Nørlund Hallundbækvej 2 7361 Ejstrupholm 31. december 2008

Hørning VVS-Center ApS, Johnni Heilesen Agerbakken 12 8362 Hørning 30. september 2008

Genner Smede- & Maskinværksted, Lars Schøwing Rugbjergvej 29 6230 Rødekro 31. december 2008

Korsvej Blikkenslagerforretning ApS, Kim Lund Johansen Rosenhøj 7 8670 Låsby 30. september 2008

Lindbergmotor. Com A/S, Christian Bjørn Pedersen Søndergade 115 6600 Vejen 31. december 2008

Skotte´s VVS, Klaus Skotte Frank Jægers Vej 23 8600 Silkeborg 30. september 2008

Maron ApS, Keld Maron Egebjergvej 1, Svenstrup 6430 Nordborg 31. december 2008

Rupi A/S, Mads Nissen Rokhøj 7 8520 Lystrup 31. December 2007 Sall VVS ApS Lollandsvej 12 8940 Randers SV 31. December 2008 MJ Montage ApS, Mikkel Bentzen Nørrebrogade 77 A 8930 Randers NØ 31. december 2008 Holms Maskinservice, Lars N. Holm Viborgvej 190, Anbæk 8450 Hammel 31. december 2008 Jacobsen & Co. A/S, Bjarne Jacobsen Søgade 4 8643 Ans By 31. december 2008 Hela I/S, Brian Laursen Herningvej 29 8600 Silkeborg 31. december 2008

Kreds Sydjylland W Montage, Heino Wilutzky Skovrupvej 43 6070 Christianfeld 30. september 2008 Ågård VVS & Blik ApS, Jens Knudsen Bramdrupvej 119 6040 Egtved 30, september 2008

Rasmus Grøn VVS, Rasmus Grøn Skammelsen Rodskovvej 11 8543 Hornslet 30. september 2008

Hønkys Smedeværksted, Brian Petersen Hydevadvej 41 6230 Rødekro 30. september 2008

VVS Installatør, Steen Ole Nielsen Horsevej 1 8464 Galten 31. oktober2008

NJØ Montage, NielsJørgen Østermark Granlyvej 7 8765 Klovborg 31. december 2008

Kolby VVS, Henriksen Nielsen

Heide Hansen Maskinfabrik A/S

Kreds Fyn Hans Lyder Måre BYvej22, Måre 5853 Ørbæk 30. september 2008 Storm L. ApS, Hilmer Storm Skole Bakken 5 5610 Assens 31. december 2008

Kreds Sjælland Syd JH VVS ApS, v/Jannick Henningsen Engvej 46 4220 Korsør 30. september 2008 Teknisk Assistance og VVS ApS, Kimmy Olesen Højelsevej 41 4600 Køge 30. september 2008 Entreprenør Bo Rasmussen, Bo Rasmussen Lybækkervej 1 4791 Borre 30. september 2008 Z. Holding ApS, Tavs Kidmose Ved Fjorden 23 4230 Skælskør 22. august 2008 Tom´s Kleinsmedie, Tom Brincks Olsen Ramsølillevejen 33 4622 Havdrup 30. september 2008 Blikkenslageren Tim Christensen, Tim Christensen Lammestrupvej 2 A 4140 Borup Sj. 30. september 2008 BR Beslagsmedie ApS, Brian Thirstrup Lange Løng 6 4180 Sorø 30. september 2008 Gørlev Ny Smedie

ApS Algade 40 4281 Gørlev Sjælland Børge B. Hansen Eftf. ApS, Willy Bjørn Værkstedsvej 1 4230 Skærskør 29. oktober 2008 Næsbystrand VVS I/S Næsbyvej 22 4200 Slagelse 31. december 2008 Karrebæk VVS Bygaden 2 4736 Karrebæksminde 31. december 2008 Preben Høgdall Maskinværksted Gåbensevej 38 4840 Nørre Alslev 31. december 2008 Smedemester, Poul Erik Mikkelsen Tjennemarkevej 13 4952 Stokkemarke 31. december 2008 Smedemester, Lars Christensen Nordrupvej 16 4100 Ringsted 31. december 2008 Suldrups Multiservice, Brian Suldrup Hansen Ørslevvej 126 4760 Vordingborg 31. december 2008 CLM Smedie, Christian Loving-Madsen Højerupvej 23 4660 Store Heddinge 31. december 2008 J.K.N. Montage, Jan Nielsen Kulagervej 18 4653 Karise 31. december 2008 REFO Energi A/S, Jan Lange Svansbjergvej 15 4681 Herfølge 31. december 2008

Kreds Sjælland Nord Varmepumpe X-perten ApS Vintapperbuen 15 4070 Kirke Hyllinge 30. september 2008 Installation Tech ApS Metalgangen 2-4 E 2690 Karlslunde 30. september 2008

Toftevej 1 3220 Tisvildeleje 31. december 2008 Beslagsmed Jonas Hviid Møller, Jonas Hviid Møller Jægersborgvej 110, 2. tv. 2820 Gentofte 31. december 2008

Kreds Bornholm

J.F. Varmeservice, Jens Frejlev Munkegårdsvej 11 3490 Kvistgård 31. december 2007

P.E.I. VVS Consult Trommerebakken 6 3720 Aakirkeby 30. september 2008

VVS Comfort Gilleleje ApS Fiskerbakken 17 3250 Gilleleje 30. september 2008

Carsten Andersson VVS, Carsten Andersson Dr. Kabells Vej 1 3700 Bornholm 30. september 2008

Kim Kaaber ApS Vinkelvej 30 A 3600 Frederikssund 30. september 2008 Humlebæk VVS & Blikkenslager, Steen Velsby Teglgårdsvej 439, st. tv. 3050 Humlebæk 20. august 2008 VVS & Varmeteknik, Bo Nielsen Ryesvej 35 A, Værkstedet 3000 Helsingør 30. september 2008 Beyer Teknik ApS, Jan Beyer Industribuen 5 D 2635 Ishøj 30. september 2008 Greve Gas & Rørteknik ApS, Kurt Krag Gl. Landevej 5, Kornerup 4000 Roskilde 30. september 2008 Bergqvisk A/S Egebjergvej 406-408 4571 Grevinge 30. september 2008 NJ Elektro ApS, Niels-Jørgen Olsen Sophienlundsvej 1 C 4300 Holbæk 30. september 2008 Steffen Gudmandsen ApS Smedevangen 2, Udsholt 3230 Græsted 30. november 2008 EME etiketteringsmaskiner ApS Frydensbergsvej 1719 3660 Stenløse 31. december 2008 Odsherreds Montage- og Servicecenter, Kim Sibbert Anemonevænget 2 4550 Asnæs 31. december 2008 Aut. Kloak & VVS Martin Schwedler, Martin Schwedler

Regnersens beslagsmedie, Claus regnersen Halledalsvej 1 3790 Hasle 30. september 2008 Brandt og Bohn VVS ApS Sandemandsvej 19 3700 Rønne 31. december 2008 Bysmedien, Hans Frederik Holm Borrelyngsvej 24 3790 Hasle 31. december 2008

Kreds København Rasmussen VVS Lindebugten 1, st. th. 2500 Valby 30. november 2008 City VVS og Kloakservice A/S Herluf Trolles Gade 8 kl. 1025 København K 30. september 2008 Blikkenslager firmaet Finn Dam, Finn Dam Hvidsværmervej 115 2610 Rødovre 30. september 2008 Jacob Garde ApS, Jacob Garde Sundholmsvej 46 2300 København S 30. september 2008 Kjehr & Co. A/S Glerupvej 13 2610 Rødovre 30. juni 2008 Rødovre Murer- og Blikkenslagerservice, Thomas Sørensen Bredstenvej 15 2610 Rødovre 31. december 2008 Graae & Hilmand A/S, Bent Knudsen Ved Stationen 26 2770 Kastrup 31. december 2008

Blik og Rør • 2 • 2009

15


6-punkts plan skal sikre mod stigende ledighed i byggeriet:

Byggeriet klar m I takt med at ledigheden stiger i byggebranchen foreslår BATkartellet og byggeriets arbejdsgivere en vækstpakke, der skal stimulere dansk økonomi hurtigt og effektivt. - I en tid, hvor aktiviteten er drastisk på retur, er det sund fornuft at foretage kloge investeringer i offentlige bygninger og anlæg, siger Gunde Odgaard, BAT-kartellet om den 6punkts plan, som de otte LOforbund i BAT-kartellet og byggeriets arbejdsgivere foreslår regeringen at iværksætte i 2009 og 2010. Den samlede vækstpakke omfatter øgede offentlige investeringer for 5 mia. kr. i andet halvår 2009 og 8 mia. kr. i hele 2010. Og beregninger fra BATkartellet og byggeriets arbejdsgivere viser, at man ved at iværksætte denne vækstpakke kan øge beskæftigelsen i byggeriet med godt 8.000 personer i andet halvår 2009 og med ca. 6.500 personer i 2010. - Ved at iværksætte byggeriets vækstpakke nu, udviser vi rettidig omhu dels ved at foretage kloge investeringer, der alligevel skal foretages og dels ved at modvirke den stigende ledighed, slutter Gunde Odgaard, BAT-kartellet.

16 Blik og Rør • 2 • 2009


med vækstpakke Byggeriets vækstpakke: 6-punkts plan for yderligere investeringer i 2009 og 2010 1.

5.

Nybyggeri af almene boliger: 3 mia. kr.

Fornyelse og renovering af spildevandsanlæg: 1,5 mia. kr.

Det almene boligbyggeri er de seneste år gået i stå, og der bør igangsættes: • Nybyggeri af 22 almene familieboliger for 750 mio. kr. i 2009 og 1,5 mia. kr. i 2010 • Nybyggeri af almene ældreboliger for 750 mio. kr. i 2009 og 1,5 mia. kr. i 2010 • Beskæftigelseseffekt: 2.300 personer i 2009 og 2.300 personer i 2010 Det almene boligbyggeri er nede på et historisk lavpunkt. I 2007 blev der meddelt tilsagn til 470 nye almene boliger. Til sammenligning blev der i 2006 meddelt tilsagn til hele 9.834 almene boliger. Det svarer til et fald på 95 procent, samtidig med at behovet for boliger, der kan betales af almindelige indkomster i de store byer, vokser hver dag.

2. Kommunale anlægsinvesteringer: 2,5 mia. kr. Der skal igangsættes nybyggeri af kommunale bygninger og anlæg for 1 mia. kr. i 2009 og 1,5 mia. kr. i 2010. • Beskæftigelseseffekt: 1.500 personer i 2009 og 1.150 personer i 2010 Kommunerne har ikke alene behov for at vedligeholde og renovere eksisterende bygninger og anlæg, der er også behov for nye skoler og institutioner. Der er behov for et åbent sind over for muligheden for at rive ned og bygge nyt frem for at renovere. Og den demografiske udvikling nødvendiggør også nybyggeri.

3. Renovering af offentlige bygninger: 2,5 mia. kr. De offentlige bygninger bør renoveres og vedligeholdes – herunder energirenoveres – for 1 mia. kr. i 2009 og 1,5 mia. kr. i 2010.

• Danske kloakker er underdimensioneret, og der er behov for udbygning og fornyelse. • Spildevandsanlæg (herunder kloakker) bør fornyes og renoveres for 600 mio. kr. i 2009 og 900 mio. kr. i 2010. • Beskæftigelseseffekt: 500 personer i 2009 og 400 personer i 2010

• Beskæftigelseseffekt: 2.500 personer i 2009 og 1.900 personer i 2010 Behovet for renovering vokser: I 2008 skønnes det, at efterslæbet på de kommunale bygninger er på 8 mia. kr. Frem til 2010 forventes det beløb at være vokset til 14 mia. kr. Dette er en dyr forretning, da det er 30 procent dyrere at genoprette skader end løbende vedligeholdelse.

4. Vejvedligeholdelse: 1 mia. kr. • Statslige veje og broer lider under et milliardstort vedligeholdelsesefterslæb. • De bør renoveres og vedligeholdes for 400 mio. kr. i 2009 og 600 mio. kr. i 2010. • Beskæftigelseseffekt: 350 personer i 2009 og 250 personer i 2010 Vejdirektoratet skønner det vil koste 550 mio. kr. om året i 10 år (50 procent mere end det nuværende budget) at bringe veje og broer tilbage i ”normaltilstand”. 88 procent af statsvejene har et slidlag med en restlevetid på højst 3 år. Det bør være maksimalt 25 procent, da slidlag normalt holder i 12 år.

Ifølge Akademiet for tekniske Videnskaber (ATV) er investeringsefterslæbet – alene på det offentlige kloaksystem – oppe på 12 mia. kr. i 2008, da kloaksystemet ikke er dimensioneret efter de aktuelle nedbørsmængder. I fremtiden kan vi forvente 40 procent flere kraftige regnskyl end i dag. Det danske kloaksystem er 130.000 km, hvoraf det offentlige system udgør 70.000 km.

6. Tilskudsordninger til private boligejere: 1 mia. kr. Mange private boligejere tøver med at energirenovere deres ejendomme. Der skal derfor iværksættes tilskudseller fradragsordning til den private boligmasse målrettet energiforbedringer med aktivitetsvirkning på 500 mio. kr. i 2009 og 500 mio. kr. i 2010. • Beskæftigelseseffekt: 1.200 personer i 2009 og 600 personer i 2010 Opvarmning af de private boliger tegner sig for 72 procent af det samlede energiforbrug til varme i bygninger. Der er mange barrierer for at private boligejere foretager energiforbedringer, og økonomi er en vigtig af dem. Erfaringerne med energimærkningen i forbindelse med ejendomshandler er, at kun en brøkdel af de anbefalede investeringer faktisk gennemføres. Der er derfor behov for at stimulere energirenoveringsaktiviteten, for uden øget indsats for energiforbedringer i den private boligmasse, er det urealistisk at nå de fastsatte mål for CO2-reduktioner.

Blik og Rør • 2 • 2009

17


Utraditionel kampagne skal give flere lærlinge Et specialdesignet sadelbetræk med billede af fremtidens klimahelte, er en af de utraditionelle metoder, som VVS-branchen tager i brug for at rekruttere flere lærlinge. For at styrke tilgangen til VVS-uddannelserne søsatte Blikog Rørarbejderforbundet sammen med arbejdsgiverne i efteråret en image- og rekrutteringskampagne. Klimaheltene er et vigtigt led i denne kampagne, som er målrettet unge, som påtænker at starte en uddannelse. Efter en opstart med udarbejdelse af informationsmaterialer og hjemmeside, blev kampagnen i januar fulgt op med besøg på en lang række folkeskoler i hele landet. Plakater blev hængt op, og som noget nyt og utraditionelt fik alle cykler i og omkring skolerne monteret et specielt sadelbetræk, hvor eleverne opfordres til at søge en læreplads i VVS-branchen.

Danmarksmesterskabet i klima er i gang:

Læs mere på Klimaheltene.dk

JOB I AUSTRALIEN Blikkenslagere med erfaring i falset tagdækning og facadebeklædning søges straks til spændende arbejde i Sydney og på ferieøen Hamilton Island. Her er en fantastisk mulighed for at udvikle sine arbejdskompetencer, kombineret med muligheden for at rejse. Vi søger dygtige og fagligt interesserede blikkenslagere. Yderligere oplysninger fås på telefon 9842 9394. Send venligst ansøgning på dansk eller engelsk til: Kristian Skræm E-mail: kristianskraem@hotmail.com TLf. 0061 416 222 192 / 0061 299 860 891 (Vær opmærksom på tidsforskellen på 10 timer ved tlf.opkald).

18 Blik og Rør • 2 • 2009

Kæmp for klimaet og vind 250.000 kr. Klima-DM er danmarksmesterskabet i klimaløsninger. Klima-DM er en landsdækkende konkurrence, der fokuserer på at engagere danskerne og udfordre den idérigdom og kreativitet, der eksisterer på arbejdspladser og virksomheder, i familier og foreninger, i skoler og sportsklubber. Der er behov for opfindsomme løsninger og effektiv handling for at imødekomme de klimaudfordringer, som verden står over for. Alle kan, gennem Klima-DM, være med til at tage udfordringen op. Konkurrencen er åben for alle og man kan deltage i Klima-DM i tre forskellige kategorier: Handlinger, teknologi og kreativitet.

Klima-DM startede 1. januar 2009. Sidste frist for indlevering af bidrag er 1. maj 2009. Den 15. maj udpeges de regionale vindere fra hhv. Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden og Bornholm. De regionale vindere i hver kategori går videre til den nationale finale, der afholdes den 12. juni. Til hver af de nationale vindere af Klima-DM i de tre kategorier er præmien en check på 250.000 kr. Til de regionale vindere af hver kategori er der en check på 20.000 kr. Klima-DM afvikles af Klimakonsortiet i samarbejde med de regionale vækstfora. Klimakonsortiet er et offentligt-privat partnerskab, som LO deltager i.

Læs mere på Klima-dm.dk


Sådan gør du VVS-svendene har taget godt imod det nye tilbud om at kunne komme på 74 timers betalt efteruddannelse i arbejdstiden. Det gælder da også om at bruge denne mulighed fuldt ud, ikke mindst nu, hvor det tynder ud i firmaernes ordrebøger. Der har også været en hel del interesse for at komme på de nye kurser i dansk, matematik og de andre almene fag, som nu tilbydes som en del af efteruddannelsen i VVS-faget. Men da disse kurser ikke, som de andre mere faglige kurser, ligger på de tekniske skoler, har der været flere spørgsmål om, hvordan man får mere at vide om disse kurser, og hvordan man tilmelder sig. Hvis du vil på et af de kurser, som AOF udbyder (Dansk & IT og Matematik & IT) skal du ringe til AOF Danmark på tlf. 39 29 60 66 og tale med Sanne Hjul. Hvis man vil på et af de kurser, som VUC udbyder (Dansk, Engelsk, Matematik, IT, Naturfag, Samfundsfag), skal du gå ind på VUCs hjemmeside for at finde den nærmeste VUC-afdeling og telefon-nummer. På VUCs hjemmeside står der ikke noget om de her skræddersyede uge-kurser, men ved at ringe til VUCs lokale afdeling og tale med studievejlederen, kan du få mere at vide om kurserne. Forældreløse børn i Sydafrika, hvoraf mange er HIV-smittede, sikres nu tøj, bedre sundhedstilstand og medicinsk behandling. AIDS-epidemien koster hver eneste dag liv i Sydafrika, og over en halv million børn har mistet begge deres forældre til sygdommen. For at hjælpe børnene har non-profit organisationen ASF-Dansk Folkehjælp oprettet et "day care center" for forældreløse børn i Sydafrika. Blik- og Rørarbejderforbundet har gennem forbundets solidaritetsfond valgt at støtte ASFDansk Folkehjælps projekt i Sydafrika med 40.000 kroner over de næste tre år. Blik- og Rørarbejderforbundets solidatitetsfond består udelukkende af annonceindtægter fra fagbladet Blik og Rør.

Støtte til forældreløse børn i Sydafrika

Viden om energibesparelser i bygninger samles på ét sted Energistyrelsens har åbnet et videncenter for energibesparelser, og derfor behøver byggebranchens professionelle aktører kun at henvende sig ét sted for at få gode råd, vejledning og værktøjer til at hjælpe kunderne med at gennemføre energibesparelser i bygninger. - Centret henvender sig primært til fagfolk som håndværkere, entreprenører, rådgivere, energikonsulenter og leverandører, der skal kunne hente al relevant information til gavn for deres kunder om bl.a. tekniske løsningsmodeller, produktguider, finansieringsmuligheder, lovgivning, økonomi, energibesparelses-potentialer samt uddannelse, fortæller daglig leder af centret Vagn Holk. Centret skal varetage rådgivning på alle niveauer via hjemmeside, telefon og personlig kontakt, ligesom målrettet uddannelse af håndværkere og andre fagfolk har høj prioritet. Endvidere skal centret gøre det lettere for brugerne at gennemføre energibesparelser ved at stille effektive værktøjer samt standard- og pakkeløsninger til rådighed. Endelig er det en vigtig opgave at hjælpe håndværkerne med at markedsføre energibesparende opgaver over for boligejerne. Regeringen har afsat 32 mio. kr. fra 2008 til og med 2011 til etablering og drift af centret, der skal understøtte den samlede energispareindsats i Danmark ved at reducere energiforbruget i bygninger, der står for hele 40 procent af Danmarks samlede CO2 udslip.

Læs mere på byggeriogenergi.dk Blik og Rør • 2 • 2009

19


Fordeling af forbundets feriehuse 2009

Fik du sommerhus? Her på siderne kan du se, om du har været blandt de heldige ansøgere til forbundets feriehuse.

Interessen for at holde ferie i et af forbundets sommerhuse er stadig stor, og det har derfor ikke været muligt at opfylde alles ønsker. Men selv om de fleste af forbundets sommerhuse er udlejet både i højsæsonen (juni-august) og også et godt stykke på begge sider af højsæsonen, så er der stadig ledige uger, hvor husene ikke er udlejet. På forbundets hjemmeside (www.blikroer.dk – skriv sommerhus i søgefeltet) kan du løbende se, hvor der er ledige uger. Det fremgår også på hjemmesiden, hvem du skal kontakte, hvis du er interesseret i at leje husene i en uge eller en weekend i de ledige perioder. Kreds Østjylland, 270182

Blokhus Uge 7 B. Bjerregaard, Kreds Østjylland, 090672 Uge 8 G. Hansen, Kreds Nordjylland, 300150 Uge 14 O.B. Mikkelsen, Kreds Østjylland, 050132 Uge 15 N. Jensen, Kreds København, 250663 Uge 16 J. Mejer, Kreds Sjælland Nord, 041258 Uge 17 B. Mathisen, Kreds Sjælland Nord, 080143 Uge 20 A. Hansen, Kreds Sjælland Nord, 160550 Uge 21 B. Amdisen,

Uge 22 P. Rasmussen, Kreds Østjylland, 280756 Uge 23 M. Tidex, Kreds København, 140382 Uge 25 P. Rasmussen, Kreds Fyn, 270673 Uge 27 S. Rasmussen, Kreds København, 250567 Uge 28 C. M. Sørensen, Kreds Nordjylland, 100362 Uge 29 P. Dalgaard, Kreds Vestjylland, 080161 Uge 30 J. Jensen, Kreds Sydjylland, 190871 Uge 31 B.H. Jørgensen, Kreds Nordjylland, 281164 Uge 32 E.B. Riis, Kreds Vestjylland,

20 Blik og Rør • 2 • 2009

231173 Uge 33 M.P.Olsen, Kreds Sjælland Syd, 271161 Uge 34 J. Munch, Kreds Sjælland Syd, 090879 Uge 35 R. Nielsen, Kreds København, 041147 Uge 36 L. Morton, Kreds København, 200845 Uge 37 L. Madsen, Kreds Nordjylland, 190338 Uge 38 K. Øvad, Kreds Nordjylland, 311237 Uge 39 S. Buus, Kreds Sjælland Nord, 060151 Uge 40 D. Eriksen, Kreds Østjylland, 041160 Uge 41 B.R. Jensen, Kreds København, 280731

Uge 42 M.G. Hansen, Kreds Sjælland Syd220257 Uge 47 F.B. Christensen, Kreds Sydjylland, 051141

Kreds Sjælland Nord, 150363 Uge 32 G.S. Nielsen, Kreds København, 131057 Uge 33 S.E. Herbing, Kreds København, 140247 Uge 34 B. Larsen, Kreds København, 220540

Hjarbæk Uge 7 H.B. Andreasen, Kreds Sydjylland, 220839 Uge 9 F. Schutt, Kreds Østjylland, 071070

Uge 38 E. Hansen, Kreds Fyn, 180741 Uge 39 S. Cronquist, Kreds København, 070147

Uge 12 R. A. Stær, Kreds Fyn, 130841 Uge 15 B. Kristensen, kreds Sydjylland, 030170 Uge 18 E. Vejsgård, Kreds Østjylland, 031036 Uge 24 og 25 E. Nielsen, Kreds Fyn, 080349 Uge 26 J. Kannegård, Kreds Fyn, 010849 Uge 28 L. Thomsen, Kreds Fyn, 120166 Uge 29 T. Søndergård, Kreds København, 030575 Uge 30 F. Nielsen, Kreds Sjælland Nord, 150164 Uge 31 B. Hansen,

Uge 18 A. Sørensen, Kreds Sydjylland, 260236 Uge 19 J. Reidl, Kreds København, 280240 Uge 20 J.F. Kristiansen, Kreds Sjælland Syd, 270340 Uge 21 K. Jensen, Kreds Nordjylland, 210236 Uge 22 M. Hansen, Kreds Sjælland Nord, 231045 Uge 23 P.F. Hansen, Kreds København, 260353 Uge 24 F. Johannsen, Kreds, Sydjylland, 231253

Ulfborg Uge 4 S.H.G. Pedersen, Kreds Sydjylland, 310343 Uge 5 J. Pedersen, Kreds Sjælland Nord 090458 Uge 6 S. Nissen, Kreds København 250769 Uge 14 L.S: Jørgensen, Kreds Vestjylland, 080642 Uge 15 A. Nissen, Kreds Sydjylland, 100349 Uge 16 B.B. Jensen, Kreds Vestjylland, 0300845 Uge 17 P. Bendtsen, Kreds København, 251051

Uge 25 J.F.R. Pedersen, Kreds København, 260449 Uge 26 T. Hansen, Kreds Nordjylland, 131067 Uge 27 J. Andreasen, Kreds Nordjylland, 040359 Uge 28 K. Johannsen, Kreds Sjælland Nord, 150556 Uge 29 G. Petersen, Kreds København, 050858 Uge 30 F. Sørensen, Kreds Vestjylland, 040265 Uge 31 T.C. Nielsen, Kreds Sjælland Nord, 161059


Uge 32 K. Drejsig, Kreds København, 0110275 Uge 33 Gert Hansen, Kreds København, 191242 Uge 34 Tom Enevoldsen, Kreds Sjælland Nord, 301169 Uge 35 Jørgen Glerup, Kreds Sjælland Nord, 231039 Uge 36 B.O.L. Pedersen, Kreds Sjælland Nord, 050634 Uge 37 K.N. Madsen, Kreds Østjylland, 030844 Uge 38 E. Haygen, Kreds Sydjylland, 100140 Uge 39 H. Pedersen, Kreds Nordjylland, 240544 Uge 42 T. Rubæk, Kreds Nordjylland, 131264 Uge 43 B.B. Jensen, Kreds Vestjylland, 300845 Uge 44 P.B.Jensen, Kreds Sjælland Nord, 290338 Uge 46 P.E. Knudsen, Kreds Sjælland Nord, 010447

Uge 33 M. Hansen, Kreds København, 040576

Klint Uge 15 C. Kyhnauv, Kreds København, 180965 Uge 19 P.O.Holm, Kreds Bornholm, 030148 Uge 20 S. Virkelyst, Kreds Sjælland Nord, 050341

Uge 34 K. Frank, Kreds Østjylland, 070649 Uge 35 G. Strømkjær, Kreds Østjylland, 030645 Uge 53 B. Cosgrove, Kreds Sjælland Nord, 010464

Uge 33 J. Poulsen, Kreds København, 180654

Uge 24 A. Kruse, Kreds København, 110544

Uge 20 og 21 Udlejes ikke pga. renovering

Uge 34 T.B. Hansen, Kreds København, 210374

Uge 25 A.Hougaard, Kreds København, 200136

Uge 35 D. Forsberg, Kreds København, 160977

Uge 26 F. Sørensen, Kreds København, 180545

Uge 36 B. Christensen, Kreds Sjælland Nord, 131044

Uge 28 P. H. Jensen, Kreds København, 190459

Uge 37 T.C. Clausen, Kreds København, 160150

Uge 29 T. Koch, Kreds Sjælland Nord, 180473

Uge 38 E. Spangby, Kreds Sjælland Syd, 270940

Uge 30 K. Petersen, Kreds Sjælland Nord, 030251

Uge 39 Carsten B. Andersen, Kreds Sjælland Nord, 200652

Uge 31 K.E. Rasmussen, Kreds Fyn, 121148

Uge 40 K. Nielsen, Kreds København, 280541

Uge 32 B. Christensen, Kreds Sjælland Nord, 131044

Uge 42 J.H. Jørgensen, Kreds København, 050762

Uge 33 M. From, Kreds København, 281068

Uge 22 A. Nielsen, Kreds Sjælland Nord, 070237 Uge 23 P. Andreasen, Kreds København, 200537 Uge 24 S.Thomsen, Kreds København, 300150 Uge 25 M. Petersen, Kreds Nordjylland, 141246

Uge 21 E.H. Hansen, Kreds København, 240546 Uge 22 E. Skov, Kreds Nordjylland, 050837

Uge 19 H. S. Sørensen, Kreds København, 081128

BORNHOLM Bakkehuset

Uge 26 C. Hansen, Kreds Nordjylland, 030175 Uge 27 D. Berg, Kreds København, 130672

Uge 27 L. Ahrensberg, Kreds København, 011270

Uge 13 D. Nielsen, Kreds Fyn, 040961

Uge 28 S.Aa. Thomsen, Kreds Nordjylland, 260656

Uge 14 C. Thomsen, Kreds Nordjylland, 010665

Uge 29 K.V. Sørensen, Kreds Vestjylland, 290551

Uge 15 T. Christensen, Kreds Nordjylland, 061264

Uge 30 D. Jensen, Kreds Fyn, 120555

Uge 16 E. Jørgensen, Kreds Sydjylland, 030968

Uge 31 J.C. Jensen, Kreds Nordjylland, 131181

Uge 17 Å. E. Nielsen, Kreds København, 311036

Uge 31 F. Thagesen, Kreds Fyn, 270952

Uge 32 P. Grinderskov, Kreds Vestjylland, 251073

Uge 18 J.R. Larsen, Kreds København, 270245

Uge 32 B. Skerning, Kreds Fyn, 241271

Uge 28 J. Bathum, Kreds Sjælland Syd, 030754 Uge 29 H. Henriksen, Kreds København, 021161

Uge 35 O. Steenberg, Kreds Vestjylland, 050337

Uge 30 H. Nielsen, Kreds Fyn, 150667

Annekset Uge 20 og 21 Udlejes ikke pga. renovering

Uge 36 M.B. Jensen, Kreds København, 130238 Uge 38 H.S. Hansen, Kreds København, 170233

Uge 23 L. V. Jensen, Kreds Sjælland Nord, 131264

Meld afbud

 Hvis du er blandt de heldige, der har fået tildelt sommerhus, men som alligevel ikke - af den ene eller anden grund - vil bruge sommerhuset, så bedes du straks ringe afbud, så vi i god tid får mulighed for at give tilbudet videre til en af de mange på ventelisten. Afbud til Blokhus: Ring til kreds Nordjylland, tlf.: 9816 0866. Afbud til Hjarbæk: Ring til kreds Vestjylland, tlf. 8661 2660. Afbud til Ulfborg: Ring til kreds Vestjylland, tlf. 8661 2660. Afbud til Bornholm: Ring til kreds Bornholm, tlf. 5695 1417 Afbud til Klint: Ring til forbundet, Susanne Ahlstrøm, tlf. 3638 3638.

Blik og Rør • 2 • 2009

21


Lærlingesiden Elever mangler praktikplads:

Løber panden mod muren Nedgangen i antallet af lærepladser kan nu også mærkes blandt grundforløbseleverne på de tekniske skoler. Trods utallige ansøgninger og henvendelser til arbejdsgiverne, søger eleverne på Roskilde Tekniske skole forgæves efter praktikpladser. Der er dårligt nyt for de elever på VVS-uddannelsernes grundforløb, som i øjeblikket søger praktikplads. Den faldende beskæftigelse i byggebranchen har bidt sig fast, og mange VVS-firmaer er derfor tilbageholdende med at ansætte lærlinge. Det mærker eleverne på VVS-uddannelsens grundforløb på Roskilde Tekniske Skole, hvor flere elever end normalt står uden praktikplads. - Det er som at løbe panden mod

en mur. Enten har de ikke nok at lave, eller også siger de, at de ikke har råd til endnu en lærling, siger 18-årige Christian Kamper, der har været i kontakt med størstedelen af VVS-firmaerne i Vestsjælland.

Samme besked overalt Heller ikke klassekammeraten Mads Elk Heede har haft held med sin jagt på en praktikplads. Indtil videre er han blevet afvist af knap 20 VVS-firmaer omkring Frederikssund, Ballerup, Smørum og Stenløse. - Beskeden er den samme overalt. De si-

ger alle sammen, at de ikke har brug for lærlinge, som situationen ser ud lige nu, siger den 17-årige elev fra teknisk skole, som efter de mange afslag går en usikker fremtid i møde. - Der er ikke andet at gøre end bare at søge videre, og så håbe på at have heldet med mig. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget andet, siger Mads Elk Heede. Nedgangen i antallet af indgåede praktikaftaler tog til i

2008 med 18 procent i forhold til året før. Og da ledigheden i branchen samtidig stiger, bliver det kun sværere for eleverne at få en praktikplads. - Jeg har stadig et par firmaer på min liste, som jeg skal besøge. Jeg håber, at det giver noget, for ellers ser det altså efterhånden ikke godt ud, erkender Christian Kamper, der i lighed med sine klassekammerater ikke ved, hvad fremtiden bringer uden en praktikplads.

Opfordring til arbejdsgiverne I Blik- og Rørarbejderforbundet følges udviklingen med de manglende praktikpladser nøje. Her ærgrer man sig især over, at nedgangen i antallet af praktikpladser falder sammen med hele den stort opsatte rekrutterings- og imagekampagne, som blev søsat i efteråret. - Eleverne på grundforløbene skal ikke lades i stikken, og vi opfordrer derfor arbejdsgiverne til at tage ansvar og få oprettet flere praktikpladser. Det er jo de unge, der gennem den nødvendige tilgang til VVSuddannelserne er med til at udvikle branchen, siger forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet, Kim Fusager Balle.

Christian Bjergsø, Dennis Liljer, Christian Kamper, Muhammed Özer, Mads Elk Heede og Kasper Hummelgaard er blandt de mange eleverne på VVS-uddannelsens grundforløb, som trods talrige ansøgninger og henvendelser endnu ikke har fået en læreplads.

Nedgang i antallet af praktikaftaler Efter en række år med gang i beskæftigelsen og stort indtag af lærlinge i VVS-branchen, er tendensen vendt. Alene fra 2007 til 2008 blev der indgået 18 procent færre uddannelsesaftaler i VVS-branchen. Specielt i hovedstadsområdet og på Sjælland er nedgangen udtalt. Omvendt kan der være områder i Jylland, hvor der stadig kan være ubesatte praktikpladser. Foto: Søren Madsen

Indgåede praktikaftaler i VVS-branchen: 2005

2006

2007

2008

704

769

739

608

Kilde: EL- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat Blik og Rør • 2 • 2009

23


Blik- og Rørarbejderforbundet • Immerkær 42 • 2650 Hvidovre Telefon 3638 3638 • Telefax 3638 3639 • forbundet@blikroer.dk • www.blikroer.dk Ændringer vedr. abonnement - ring venligst 36383638 Udsendt via Portoservice Aps Postboks 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost - UMM Id.nr. 42331

Skal du også med til lærlingenes årsmøde?

YES Er du til faglig lærlinge-snak, fællesskab, fodbold, fest og farver, så tag med på Blik og RørUngdoms årsmøde, som er årets største begivenhed for forbundets lærlingemedlemmer. Lærlingenes årsmødet har de seneste mange år tiltrukket hundredvis af lærlinge. Men hvad er det så, der trækker? Det er et hårdtslående mix af vådt og tørt – altså faglig snak, fællesskab, fest og ikke mindst kampen om Blik og RørUngdoms danske mesterskab i indefodbold. På årsmødet inviterer Blik og RørUngdom således sine medlemmer til bl.a. at: • Høre om løn, lærlingebestemmelser og dine rettigheder. • Få nye kammerater og snakke fag med over hundrede andre lærlinge fra hele landet. • Få afgjort DM i indendørs fodbold. • Feste og more sig natten lang, hvis der er kræfter og kondi til det.

Sådan kommer du med Årsmødet for alle VVS- og skorstensfejerlærlinge holdes på Svendborg Vandrehjem fra den 20. til 22. marts. Tilmelding foregår til Blik- og Rørarbejderforbundets kredse senest mandag den 23. februar. Du kan finde telefonnummeret til din kreds på side 2 i fagbladet.

Du er ikke alene Langt de fleste lærlinge i VVS-firmaer og i skorstensfejerfirmaer er med i Blik og RørUngdom. I alt er over 1400 lærlinge med i fællesskabet, og det er der mange gode grunde til. For som vi siger i Blik og RørUngdom: Vi gør dig stærkere.

24 Blik og Rør • 2 • 2009

Blik & Rør - Februar 2009  

Fagbladet Blik & Rør er Blik- og Rørarbejdeforbundets medlemsblad. Bladets primære målgruppe er forbundets medlemmer, som er langt den størs...

Blik & Rør - Februar 2009  

Fagbladet Blik & Rør er Blik- og Rørarbejdeforbundets medlemsblad. Bladets primære målgruppe er forbundets medlemmer, som er langt den størs...

Advertisement