Blik & Rør - Nr. 6, 2016

Page 1

FAGBLADET

NR. 6 - 2016

NYT TAG PÅ TOPPEN AF DANMARK TREPARTSAFTALE MED PISK OG GULEROD

TES T

Vigti gt m godt ed et greb

LÆRLINGE VAR FRIVILLIGT PÅ SKOLEBÆNKEN

MED PÅ JOB:

I DEN GODE SAGS TJENESTE 1


N

Y

H

ED

PINE

- det sikre valg

2

www.damixa.dk

VA

De nye PINE-armaturer fra Damixa er med det tidssvarende og tidløse design et godt valg på alle måder. Serien imødekommer nogle af de mest afgørende faktorer for valg af armaturer. Den er økonomisk og miljøvenlig og samtidig i god kvalitet og godt dansk design. Alle armaturerne er udviklet med den varmtvandsbesparende funktion koldstart, og der kan opnås en besparelse på op til 30 % på energiforbruget.

R

M

T

VA N

D

KOLDT

VA N

D

!


INDHOLD 04

Kort nyt Hele 40 forskellige uddannelser deltager til DM i Skills 2017. Det er ny rekord for det årlige Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser.

08

12

Trepartsaftale med pisk og gulerod I ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, forpligtiger arbejdsgiverne sig til at oprette op mod 10.000 flere praktikpladser.

TEST AF NEDSTRYGERE Et godt greb og gode former er afgørende viser Fagbladet Blik & Rørs test af seks forskellige nedstrygere.

10

Rent drikkevand under pres Med en ny bekendtgørelse tillader regeringen, at drikkevandet fremover kommer til at indeholde højere doser af sundhedsskadelige kemikalier.

16

Brug kroppen og Undgå smerter Få her en række enkle tips til øvelser til at forebygge og nedsætte problemerne.

24

Nyt tag på toppen af danmark Gammeldags blikkenslagermetoder a la 1858 er i brug, når Skagen Grå Fyr bringes tilbage til oprindeligt udtryk.

18

33

26

Skorstensfejersiden Efterårets kurser og ny pensionssats for skorstensfejerlærlinge.

I DEN GODE SAGS TJENESTE

FRIVILLIGT PÅ SKOLEBÆNKEN

Tre danske VVS-lærlinge brugte sommerferien på at styrke VVS-uddannelsen i Nepal og hjælpe til med genopbygningen i det jordskælvsramte land.

Bootcamp for lærlingen var en succes og den gentages sandsynligvis næste år.

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktør: Allan Guldberg (DJ) Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Diana Kirk Tlf. 7610 1157, dki@rosendahls.dk

34

Formanden har ordet Nu skal arbejdsgiverne levere.

Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506. ISSN 0907-7243.

34

Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange Godt nytår fra årligt, og næste gang er forbundsformanden den 7. oktober 2016. Forsidefoto: Sudarson Karki

3


KORT NYT Foto: Søren Madsen

MEDLEMMERNE VAR PÅ BRIKSEN 3.400 GANGE 3.400 gange i årets første halvdel fik medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet glæde af behandlinger via deres sundhedsordning i PensionDanmark. Det skete hos en kiropraktor, massør, fysioterapeut eller zoneterapeut. Behandlingerne er fordelt på knap 700 medlemmer, der i snit fik 5 behandlinger med sundhedsordningen. Ca. 9.000 medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet er omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning som en del af pensionsordningen. Den mest anvendte behandlingsform var kiropraktik efterfulgt af massage, fysioterapi og zoneterapi. Det var oftest problemer i ryg og arme, som med-

RECEPTION FOR FINN GULDBECH Efter 29 års virke i Blik- og Rørarbejderforbundet har kredssekretær Finn Guldbech valgt at gå på efterløn. I den anledning inviteres kredsens medlemmer, samarbejdspartnere, kolleger og venner til afskedsreception fredag den 16. september kl. 12.00 til 16.00 i kredsens

2,2 %

lemmerne fik behandling for.

LØNNINGERNE FORTSÆTTER OPAD Når den gennemsnitlige dansker kigger på sin lønseddel, er den blevet et nøk sjovere det seneste år. Det viser den seneste statistik fra Dansk Arbejdsgiverforening. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening steg lønningerne med 2,2 procent i andet kvartal sammenlignet med andet kvartal sidste år.

lokaler på Hadsundvej 184 i Aalborg.

Fjernvarmenettet vokser med 2.800 km om året Flere og flere europæiske lande har fået øjnene op for fjernvarme, som vi kender det i Danmark. Afstanden fra Danmark og til Rom – og retur eller 20 gange rundt om Bornholm. Så lang afstand er fjernvarmenettet i Europa i gennemsnit vokset hvert år siden 2009. Det svarer til 2.800 kilometer nye rørledninger hvert år. Det viser en ny analyse lavet af Cowi for Dansk Fjernvarme, DI Energi, Grøn Energi og Fjernvarmeindustrien.

4


DELTAGERREKORD TIL DM I SKILLS Foto: Alex Tran

Hele 40 forskellige uddannelser har meldt sig på banen som kombattanter til DM i Skills 2017. Det er ny rekord for det årlige Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser. Mesterskaberne afholdes i Gigantium i Aalborg d. 26. - 28. januar 2017, hvor også VVS-energiuddannelsen er på plakaten over konkurrencefag. Her deltager 4 finalister fra specialet VVS-energispecialist, der kæmper om titlen som Danmarks bedste VVS-energilærling. De fire finalister er vinderne af de regionale mesterskaber, som i løbet af efteråret holdes over hele landet. I 2016 blev mesterskaberne afholdt i Messe C i Fredericia, hvor 36 fag deltog og 60.000 besøgende lagde vejen forbi.

Ingen OL-medalje til Rasmus Quist

BESKÆFTIGELSEN STIGER FORTSAT I BYGGERIET De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2. kvartal af 2016 var 156.900 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen. Det er en stigning på 2.600 personer i forhold til 2. kvartal 2015.

Ved de olympiske lege i Rio lykkedes det ikke for VVS’eren Rasmus Quist at forsvare sin OL-guldmedalje fra 2012. Semifinalen blev endestationen for ham og Mads Rasmussen i dobbeltsculleren, og efterfølgende annoncerede de to skuffede roere, at deres tid med sport på eliteniveau er slut. I 2008 vandt Quist/Rasmussen OL-bronze i Beijing, og de har også vundet VM-guld i 2006 og 2007.

VAREBILER GÅR SOM VARMT BRØD Ifølge Danmarks Statistik har bilsalget til erhvervslivet kørt i højt gear både i 2014 og 2015, men ser ud til at blive overgået i 2016. Fra juli 2015 til juni 2016 er der nyregistreret 89.900 personbiler i erhvervslivet. Det indebærer en kraftig stigning på 14,8 procent i forhold til de foregående 12 måneder. For varebilerne er der også tale om en markant stigning på 14,2 procent det seneste år. Tallene viser, at antallet af biler er fordelt på 35.500 erhvervsdrivende, som har valgt at investere i en ny varebil i løbet af det seneste år.

5


KORT NYT Hvem har det bedste arbejdsmiljø? Har I gjort en særlig indsats for at skabe bedre arbejdsmiljø, og kan I se, at det virker? Så er det nu, I skal indstille jeres arbejdsplads til ArbejdsmiljøPrisen 2016. Der kan frem til den 12. september 2016 indstilles i kategorierne arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel-skeletpåvirkninger eller samarbejde om arbejdsmiljø. ArbejdsmiljøPrisen 2016 uddeles den 24. november på Crowne Plaza i København.

FÆRRE PENGE TIL ARBEJDSMILJØET Man skal tilbage til 2003 for at finde et år, hvor der

er nødvendig for at sikre et godt arbejdsmiljø.

blev brugt færre penge på arbejdsmiljøindsatsen

Derfor må man antage, at det kan få konse-

end i 2016. Det skriver avisen.dk

kvenser, når man skærer ned på Arbejdstilsynet, siger han til Avisen.dk.

I 2016 er der afsat 700,2 millioner kroner på finansloven til arbejdsmiljøområdet. Det er omkring 100 mil-

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Ander-

lioner kroner mindre end sidste år, og man skal helt

sen, mener ikke, at det handler om at tilføre

tilbage til 2003 for at finde et år, hvor der blev brugt

flere penge til arbejdsmiljøområdet.

færre penge på arbejdsmiljøindsatsen end i 2016. - Vi ligger på et fint niveau. Vi er heldigvis Det er ikke mindst Arbejdstilsynet, som må klare sig

blevet langt bedre til at få mere kvalitet

for færre midler i år end tidligere. Og det er noget,

for de penge, vi bruger på arbejdsmiljø-

der vil kunne mærkes, vurderer arbejdsmiljøforsker

området, så samlet set har vi en rigtig for-

Ole Gunni Busck, lektor ved Aalborg Universitet.

nuftig arbejdsmiljøindsats, siger han til

- Al forskning viser, at myndighedsindsatsen

Avisen.dk.

NU KAN MAN BLIVE INSTALLATØR PÅ DELTID Den nuværende fuldtidsuddannelse til el- eller

Københavns Erhvervsakademi, KEA, har været en

vvs-installatør tager to år. Fremover kan man

af tovholderne i udarbejdelsen af den nye uddan-

læse det på deltid og være færdig efter tre år.

nelse. - Det er fantastisk glædeligt, at vi nu får to del-

Landets installationsvirksomheder får nu mulighed for at sende sine medarbejderne på skolebænken for at blive el- eller vvs-installatør samtidig med, at de bevarer deres arbejde i virksomheden.

tidstilbud på installatørområdet, hvor der er eksplosiv vækst og efterspørgsel på kompetencer - særligt inden for det tekniske område. Udviklingen af uddannelserne er sket i tæt samarbejde med branchens interessenter, og vi glæder os til at starte op i efteråret, siger Jette Mølholm, der er programchef på KEA Teknik. Deltidsuddannelserne udbydes fra efteråret 2016.

6


FREMTIDENS ENERGILØSNING

Lad køleenergien blive til varme og reducér omkostningerne markant Brug energien intelligent Weishaupts vertikale jordsonder er omdrejningspunktet i et system, der effektivt udnytter energistrømmene i en bygning. Genbrug den optagede køleenergi fra de sydvendte lokaler til opvarmning af de nordvendte - eller til produktion af varmt brugsvand. Afsæt resten af energien i jordsonderne næsten omkostningsfrit og få gavn af den på et senere tidspunkt. Det er så indlysende smart, at det burde være standard på ethvert byggeri med behov for køling. Weishaupt er førende inden for salg og dimensionering af større jordvarmeanlæg og intelligent styring af energistrømme. Kontakt os på tlf. 43 27 63 00 og få en gennemgang af mulighederne. www.w-varmepumper.dk

Mediehus, Ravensburg

Offentligt bygning, Düsseldorf

7


TREPARTSAFTALE

PISK OG GULEROD

SKAL SKAFFE PRAKTIKPLADSER I ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, forpligtiger arbejdsgiverne sig til at oprette op mod 10.000 flere praktikpladser.

10.000 nye praktikpladser skal gøre det mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse. Det er hovedelementet i den nye trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

8


Ilustration KLS PurePrint A/S

R

egeringen og arbejdsmar-

tikplads. Det er et gennembrud – både

kedets parter er kommet i

for den unge og for vores fælles fremtid,

mål med en trepartsaftale,

siger LO’s formand Lizette Risgaard.

som skal sikre flere prak-

tikpladser i virksomhederne. I aftalen forpligtiger arbejdsgiverne

Gulerod til ledige I aftalen lykkedes det ikke for fagbevæ-

> AFTALEN KORT Der skal være en økonomisk gevinst ved at have mange praktikpladser, mener parterne bag aftalen. Derfor får

sig til at oprette tusindvis af praktik-

gelsen sikre en praktikpladsgaranti til

pladser og dermed hjælpe med at løse

alle unge. Det kunne parterne ikke nå til

den store udfordring med at sikre den

enighed om. Til gengæld lykkedes det

nødvendige faglærte arbejdskraft. Målet

at forbedre økonomien for ufaglærte

til det såkaldte Arbejdsgivernes

er at skabe mellem 8.000 og 10.000 nye

arbejdsløse, der vælger at tage en ud-

Uddannelsesbidrag(AUB).

praktikpladser frem mod 2025 for at

dannelse inden for områder, hvor der er

gøre op med den store mangel på prak-

størst mangel på arbejdskraft.

tikpladser.

Således kan voksne, ufaglærte dag-

- Arbejdsmarkedets parter har igen

arbejdsgivere med mange oprettede praktikpladser lov til at betale mindre

Arbejdsgivere med færre eller ingen oprettede praktikpladser skal betale

pengemodtagere, der bliver godkendt

mere i bidrag til AUB. 27.000 kroner per

vist, at de er klar til, sammen med rege-

til at tage en sådan faglært uddannelse,

elev, lyder straffen.

ringen, at finde løsninger på vores fæl-

fremover modtage fuld dagpengesats – hvor de i dag kun er berettiget til 80 procent. - Vi har brug for faglært arbejdskraft. Derfor giver det mening, at de ufaglærte ikke skal straffes for at uddanne sig på områder, hvor der mangler arbejdskraft.

Brancher, der mangler faglært arbejdskraft, får en ekstra bonus, hvis de tager praktikanter ind. Der indføres en regel om, at unge på

Vi har brug for dem i den anden ende,

uddannelser, hvor der mangler job bag-

så selvfølgelig skal de ikke straffes for

efter, ikke kan begynde på Grundforløb

at uddanne sig. Tværtimod, siger Lizette

2, før de har en praktikplads.

Risgaard.

les udfordringer. Aftalen demonstrerer samtidig, at regeringen ønsker og formår at samarbejde bredt, og

Hun glæder sig ligeledes over, at ar-

I en forsøgsperiode fra 2017 til 2019

bejdsløse dagpengemodtagere får flere

kan ufaglærte og kortuddannede få

valgmuligheder, når de sammensætter

en ydelse svarende til fulde dagpenge,

kurser under det, der hedder ”6 ugers

hvis de videre- eller efteruddanner

jobrettet uddannelse”. - Vi fjerner nogle benspænd. De arbejdsløse får nu ret til at sammensætte

at vi, sammen med arbejds-

kurser, som de ønsker, og som virk-

markedets parter, kan skabe

somhederne har brug for, siger Lizette

resultater til gavn for Dan-

Risgaard.

mark, siger Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen om aftalen. Krumtappen i den netop indgåede tre-

Fokus på efteruddannelse

Hele voksen- og efteruddannelsesområdet og AMU-området skal kulegraves. Et ekspertudvalg skal levere en rapport ved udgangen af maj 2017.

er også enige om en række initiativer, der skal sikre lønmodtagernes gode

bejdsgivere, som opretter praktikpladser,

muligheder for løbende opkvalificering

mens der er økonomiske pisk til dem, der

ved at styrke efteruddannelsesområdet

ikke opretter nok. Det vækker begejstring

og AMU-systemet.

- Det her er de unges trepartsaftale.

arbejdskraft.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter

partsaftale er, at der er gulerod til de ar-

hos fagbevægelsens førstedame.

sig til et fag, hvor der er mangel på

I den forbindelse nedsættes et eks-

Ekspertudvalget skal levere en rapport ved udgangen af maj 2017. Trods enighed om mange nye tiltag på uddannelsesområdet, er parterne bag

pertudvalg, som skal kulegrave hele

den nye trepartsaftale endnu ikke i mål

Vi kan nu sige til dem: Tag en af de er-

voksen- efteruddannelsesområdet og

med at forhandle eventuelle sanktions-

hvervsuddannelser, hvor der er mangel på

AMU-området, så systemet bedre kan

muligheder overfor de arbejdsgivere, der

arbejdskraft, og så er du sikret en prak-

opfylde de behov, arbejdsmarkedet har.

ikke lever op til kravene.

9


FAGPOLITIK

RENT DRIKKEVAND UNDER PRES Med en ny bekendtgørelse tillader regeringen, at drikkevandet fremover kommer til at indeholde højere doser af sundhedsskadelige kemikalier. Fremover bliver det sværere for VVS’ere at rådgive og sikre kunder mod sundhedsskadelige vandhaner og armaturer. Med et pennestrøg har regeringen lempet reglerne for den særlige danske GDV-ordning, og dermed er det nu lovligt at sælge en række udenlandske produkter, som hidtil ikke har levet op til de danske krav. Ifølge en række eksperter vil drikkevandet fremover komme til at indeholde højere doser af sundhedsskadelige kemikalier. - Den danske drikkevandskvalitet bliver forringet betydeligt, hvilket kan få konsekvenser for vores sundhed. Med den nye bekendtgørelse smider man over 25 års arbejde for rent drikkevand på jorden, siger Lise Møller, biolog fra den private forsknings- og

NYE REGLER FOR VANDHANER OG ARMATURER Med den nye bekendtgørelse bliver det lovligt at sælge vandhaner og armaturer med tyske, svenske og hollandske godkendelser på det danske marked. De udenlandske godkendelser gælder dog kun produkternes sundhedsmæssige egenskaber. Produkterne skal fortsat leve op til de fysisk/mekaniske krav i bygningsreglementet. Trafik- og Byggestyrelsen har offentliggjort en vejledning, der konkretiserer og udfolder den nye bekendtgørelses krav. Herunder hvilke udenlandske certifikater der kan benyttes i Danmark.

rådgivningsorganisationen DHI til Politiken.

ne i Danmark, selvom de havde de tyske godkendelser. Nu kommer produkter som disse til at blive solgt i Danmark, til trods for at de frigiver skadelige kemiske stoffer til drikkevandet i uacceptabelt høje koncentrationer, siger hun.

Konkurrencehensyn Baggrunden for de nye regler er ønsket om øget konkurrence på markedet. Tilmed blev den nye bekendtgørelse udsendt fra Trafik- og Byggestyrelsen den 1. juli, hvor de også trådte i kraft. Og den fremgangsmåde imponerer ikke Blik- og Rørarbejderforbundets næstformand, Henrik W. Petersen. - Rent drikkevand er noget, vi virkelig skal værne om, og derfor er

Læs mere på tbst.dk

det nærmest ubegribeligt, at hensynet til producenter vejer tungere

Dårligere beskyttelse

på det her område. Samtidig er det

De nye regler betyder, at vandhaner og delkomponen-

besynderligt, at en minister bare kan ændre reglerne

ter fra udlandet ikke længere skal godkendes ud fra

uden videre. Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt,

danske standarder, for at de kan sælges i Danmark.

siger han.

Det gælder for tyske, hollandske og svenske produ-

Henrik W. Petersen er bekymret for, at ændringen

center, som nu kan nøjes med godkendelser fra eget

gør det sværere for den udførende håndværker at

land. Men især Tyskland og Holland tillader højere do-

sikre, om produktet lever op til gældende lovgivning.

ser af kemikalier i drikkevandet.

- Det kan blive noget af en jungle at finde rundt i.

DHI, der vurderer kemikalieindholdet i drikkevand-

Hvis man som VVS’er er i tvivl, om et produkt lever op

sinstallationer for virksomheder, oplyser, at en tredje-

til lovgivningen, og leverandøren ikke har dokumenta-

del af de tyske vandhaner og andre drikkevandspro-

tionen på plads, bør man råde kunden til at benytte et

dukter blevet afvist de seneste to år.

andet produkt, siger Blik- og Rørarbejderforbundets

- Vi har tidligere afvist et hav af bl.a. tyske produkter,

10

som ikke kunne overholde krave-

næstformand.


NY MEDLEMSFORDEL TIL UNGE I samarbejde med Alka forsikring tilbyder Blik og Rør en favorabel Ungdomsforsikring til medlemmer mellem 18 og 29 år. Den særlige Ungdomsforsikring dækker alle ejendele, og kan sammensættes individuelt efter behov fra kun 80 kroner om måneden. Læs mere om den nye Ungdomsforsikring på blikroer.dk/medlemsfordele

Fra 80 kroner om måneden kan du få en Ungdomsforsikring gennem Blik og Rør, som: · Dækker alle dine ejendele - også din cykel · Dækker ved tyveri, brand og vandskade. · Inkluderer retshjælp og ansvarsforsikring. · Månedlig betaling. Forsikringen kan udvides til også at omfatte elektronikforsikring samt rejse- og afbestillingsforsikring året rundt.

Innovation er

Stand Nr. E 7224 Byggeri16 1.-4. marts 2016

at finde nye løsninger, der går ud over standarden.

Schlüter®-BEkotEc-tHERM Det innovative og enestående varmesystem fra opfinderen af det keramiske klimagulv forkorter byggetider, sparer energi og øger boligkomforten. Den lave konstruktionshøjde af den modulære belægningskonstruktion og systemets afstemte varme- og reguleringsteknik skaber det perfekte grundlag for et hurtigt reagerende gulvvarmesystem med en lav fremløbstemperatur. Schlüter ®-BEkotEc-tHERM. Stol på originalen.

www.schlueter-systems.dk

11


TEST

VIGTIGT MED ET Der er ikke den store forskel på nedstrygere, viser Blik & Rørs test af nedstrygere. Vigtigst er gode former, som sikrer et godt greb.

P

å arbejdsbordet i værkstedet hos Charles Nielsen VVS i Rødovre ligger seks nedstrygere linet op i rækkefølge efter, hvor gode de er. De ligger så tæt, at de

nærmest gnubber sig op af hinanden, for der er ikke den store forskel, mener Dan Stjernholm Christiansen, som har testet dem for Blik & Rør. Lige bortset fra testens taber fra jem & fix, som han gi’r smæk ved at lægge over knæet og knække. Så elendig er den. Klingen kan man jo hurtigt skifte, og derfor er et godt greb, vægten og hvor nemt, det er at skifte klinge vigtigst for en god nedstryger, vurderer Dan Stjernholm Christiansen. Han sætter pris på, at værktøj føles godt i hånden. - Det er altid godt med gode former, griner han smørret.

Bahco er bedst Han har afprøvet de seks nedstrygere på jordledninger, jernrør og plastikrør. Selvom det egentlig for ham er et lidt forældet arbejdsredskab. - Jeg er ret privilegeret af at have bajonetsav på batteri og ledning, så jeg bruger stort set aldrig nedstryger. Det >

12


Tekst Malene Mølgaard Foto Büro Jantzen

GODT GREB GREB DET V ET ER IGT FOR E IGSTE N GO D NEDS TRYG ER.

>

Dan Stjernholm Christiansen fra Charles Nielsen VVS har testet nedstrygere for fagbladet Blik & Rør.

13


TEST skulle da lige være oppe i en tagrende, hvor man mange gange ikke har strøm. Men vi har dem da alle sammen i bilerne,

Dan Stjernholm Christiansen er tillidsmand hos Charles Nielsen VVS med otte svende, tre lærlinge og fire på kontoret.

smiler han og tester klingerne en gang til i værkstedet. - I min bil har jeg faktisk den bedste her fra Bahco, siger han og tager fat i testvinderen blandt nedstrygerne.

Irwin skuffer Han saver energisk, mens klingen fra Bahco 325’eren glider ned gennem røret. - Styrken er fin nok. Der er en god fasthed, og den vrider ikke, siger han forpustet. - Den har det bedste greb og er lettest at skifte klinge på med et klik, siger han og tager fat i testens tredjedårligste

nedstryger fra Irwin. - Grebet er glat, så den glider i hånden. Den mangler gummi på håndtaget. Og

GREBET ER DET VIGTIGSTE, OG HVORDAN DEN LIGGER I HÅNDEN. KLINGEN KAN MAN JO ALTID SKIFTE.”

Testens billigste nedstryger kunne ikke holde til en tur over knæet.

det er irriterende, at man skal dreje på en skrue for at skifte klinge, siger Dan Stjernholm Christensen. Det ærgrer ham egentlig, fordi Irwin laver meget andet godt værktøj. - Styrken er god, men klingen er noget lort, konstaterer han.

Tung og træls Nedstrygeren fra Lenox skærer fint, men er tung og derfor træls. - Hvis man skal have den længe i hånden, spilder man kræfter på grund af vægten, siger han. Til gengæld har den en smart funktion, at man kan have fem ekstra klinger liggende indeni. - Det er jo en fordel, hvis klingen knækker, når man er oppe og arbejde med Dan Stjernholm Christiansen har selv testvinderen i sin bil.

14

fx en tagrende. Men samtidig øger det vægten, og den er tung i forvejen, synes VVS’eren.


TE V I N ST DER

llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. im akker og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at d a ll gså ti Det er o rer e karakte give halv . f.eks. 3,5

LENOX HT50 – MAGASIN

BAHCO 319

BAHCO 325

Vejl. pris hos OA Johansen

Vejl. pris hos OA Johansen

Vejl. pris hos OA Johansen

kr. 446

kr. 312

kr. 312,-

Styrke Betjening Ergonomi Funktionalitet Samlet karakter

2,5

5

5

”Smart, at den kan have 5 klinger liggende indeni.”

”Dejligt greb og ligger godt i hånden.”

”Har det bedste greb, og klingen er let at skifte.”

IRWIN I-75

VIKING 3-ERGO

NEDSTRYGER 300 MM

Vejl. pris hos OA Johansen

Vejl. pris hos OA Johansen

Pris hos Jem & Fix

kr. 478

kr. 287

kr. 32,95

Komfort Pasform Håndtering Funktionalitet Samlet karakter

3

5

1

”Let, men mangler gummi på håndtaget, så grebet er glat.”

”Klingen er ikke god, men den kan lynhurtigt skiftes.”

”Vægten er ok, men greb og klinge er noget lort!”

> SÅDAN TESTEDE VI! Fagbladet Blik & Rør har fået hjælp af Dan Stjernholm Christian-

Dan har vurderet nedstrygerne i fire forskellige kategorier.

sen, der er tillidsmand hos Charles Nielsen VVS i Rødovre, til test

Fem af de testede nedstrygere er venligst udlånt af Brødrene

af nedstrygere.

A&O Johansen i Helsingør, mens testens billigste model er ind-

De seks nedstrygere er blevet testet i forskellige materialer, hvor

købt hos Jem & Fix.

15


FAKTA OM

BRUG KROPPEN OG UNDGÅ SMERTER Har du ondt i skuldrene, nakken eller armene? Du er ikke den eneste! Mange VVS’ere og skorstensfejere døjer dagligt med ømhed og smerte i nakke, skuldre og arme. Få her en række enkle tips til øvelser til at forebygge og nedsætte problemerne.

1. UDSTYR Før du kan gå i gang, skal du have styr på udstyret. Til disse fire øvelser skal du bruge en elastik eller håndvægte. Elastikken kan købes i de fleste sportsbutikker eller online i Arbejdsmiljøbutikken. Elastikken skal måle fra gulv til din næsetip.

2. SIDELØFT

Se videoer og læs mere om, hvordan du forebygger smerter i led og muskler på jobogkrop.dk

16

Træn den store nakke- skuldermuskel og få en bedre kropsholdning. Stil dig med let spredte ben oven på elastikken. Bruger du vægte, stiller du dig på samme måde med vægtene langs kroppen.Løft armene, de skal være let bøjede i albuen, ud til siden og op. Når overarmen er over vandret, sænker du armene igen – stille, roligt og kontrolleret. De må ikke falde ned med et klask. Sørg for, at holde armene en tand foran kroppen. Du skal kunne se, hvad armene laver.


Illustration Rasmus Juul Pedersen

3. SKULDERBLADSKLEM Træn musklerne mellem skulderbladene. Justér længden på elastikken, så den passer til bredden af dine skuldre og hold armene strakt frem foran kroppen. Bruger du vægte, skal du også placere armene strakt frem foran kroppen med en vægt i hver hånd. Træk armene ud til siden og bagud indtil elastikken rammer din brystkasse. Eller indtil du ikke længere kan se dine hænder i synsfeltet. Før armene kontrolleret tilbage, du må i kke bare give slip. Sørg for, at albuer og håndled er let bøjede under øvelsen. Du må ikke overstrække leddene.

LAV ØVELSERNE TRE GANGE OM UGEN Det tager kun 5-10 minutter hver gang. Lav hver øvelse, så mange gange du kan, uden pause. Husk at holde pause mellem de forskellige øvelser. Start med en let elastik eller en let håndvægt.Når du kan lave 20 gentagelser af en øvelse uden besvær, skifter du en til hårdere elastik eller tungere håndvægt.

4. HÅNDLEDSVIP Træn musklerne i underarmen. Sæt dig på en stol og spænd elastikken mellem din hånd og fod ved at træde på elastikken. Placér din underarm på en bordplade, så dit håndled stikker ud over bordkanten, og du frit kan bevæge hånden. Bøj stille og rolig hånden op og ned, mens du holder fast i elastikken eller din håndvægt. Hold igen, så du ikke bøjer hånden helt i bund og overstrækker oversiden af håndleddet.

5. UDAD-DREJNING Træn musklerne, der styrer din arm.Sæt den ene ende af elastikken fast om for eksempel et dørhåndtag eller et bordben. Placér dig så elastikken er spændt og hold armen, der holder fast i elastikken eller vægten, ud fra kroppen med en knytnæves afstand. Drej underarmen ud til siden og tilbage igen. Husk at holde albuen i en 90 graders vinkel.

17


MED PÅ JOB

I DEN GODE SAGS TJENESTE Oftest er der ingen strøm på byggepladserne i Nepal, så tingene laves oftest med håndkraft.

18

Tre danske VVS-lærlinge brugte sommerferien på at styrke VVSuddannelsen i Nepal og hjælpe til med genopbygningen i det jordskælvsramte land.


Foto Sudarson Karki

Som en del af projektet deltog de danske VVS-lærlinge i uddannelsen af nye faglærere til VVS-uddannelsen.

D

Håndvaske og øvrig sanitet til undervisningsbrug på den tekniske skole.

en 25. april 2015 ramte et voldsomt jordskælv Nepal. Flere end 8.000 mennesker omkom, over 600.000 boliger, 4.000

skoler og hundredvis af hospitaler og regeringsbygninger blev ødelagt eller svært beskadiget. Genopbygningen skrider kun langsomt frem, og flere hundrede tusinder nepalesere er fortsat hjemløse eller bosat i primitive teltlejre. Den langsommelige genopbygningsproces skyldes blandt andet voldsom mangel på uddannet arbejdskraft til den massive opgave, og derfor deltager Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og arbejdsgiverorganisationen Arbejdsgiverne i et fælles projekt,

Badeværelse på den tekniske skole i Kathmandu.

hvor de støtter uddannelsen af nepalesiske VVS’ere. I den forbindelse har tre VVS-lærlinge og en faglærer brugt deres sommerferie i Nepal, hvor de har deltaget i uddannelsen af nye faglærere og sørget for nye toiletter og kloakker på en skole. - Det har været en fantastisk oplevelse. Det, at møde en anden kultur og se hvordan de gør tingene, har været meget lærerigt, siger Malthe Lyth >

TIL FORSKEL FRA HERHJEMME PRIORITERES FINISHEN PRIORITERES IKKE SÆRLIG HØJT. FOR DEM ER DET VIGTIGERE AT TINGENE FUNGERER END, HVORDAN DET SER UD.

„ 19


MED PÅ JOB

Det opsamlede vand i tankene på taget sørger for vand til toiletter og håndvaske.

Jensen, der til daglig er i lære hos Gunnar

Der etableres nye toiletter og håndvaske på den jordskælvsramte skole.

Kristensen A/S i Herning.

Ordnes med håndkraft Opholdet i Nepal bestod dels af en række besøg på byggepladser, medvirke i undervisningen af nye faglærere på teknisk skole og etablering af vand og afløb på ødelagte toiletter på en jordskælvsramt

Der er ikke så meget tryk på vandet, så vandrørene i plastic bruges flittigt i Nepal. De er heller ikke skjult, for så er de nemmere at skifte, når de går i stykker.

skole. Ifølge de udsendte VVS-lærlinge er det særligt værktøjet og materialerne, som adskiller sig væsentlig fra det, de bruger til dagligt. - Strøm er jo ikke rigtig tilgængelig, så tingene må klares med håndkraft. Og ofte er det med noget rigtig slidt værktøj, så vilkårene er ikke de bedste, forklarer Morten Baltzer. Vandforsyningen er som regel også meget ustabil. Derfor har husene som regel placeret nogle tanke på taget, hvor vandet opsamles og fordeles rundt i bygningen. - Der er jo næsten ikke noget tryk på vandet. Det er også grunden til, at rørene oftest består af limede plastrør, siger den fynske VVS-lærling fra Haugegruppen i Odense.

Ihærdige elever Bedre og mere stabil vandforsyning og sikrede afløb er i fokus i Nepal for at und-

20

gå spredning af sygdomme og bakterier. Faktisk skal håndværkerne i Nepal bestå

SIKKERHEDEN PÅ ARBEJDSPLADSERNE ER EN VERDEN FOR SIG. STIGER OG STILLADSER ER BARE LAVET AF BAMBUS, SÅ SIKKERHEDEN ER IKKE NOGET, SOM PRIORITERES HØJT.

nogle særlige kurser for overhovedet at må kalde sig VVS’er. Men for at klare manglen på VVS’ere, skal der uddannes langt flere faglærere. Og det medvirkede de tre danske VVS-lærlinge også til under deres ophold. - I forhold til herhjemme er forskellen måske ikke særlig stor. Undervisningen veksler også mellem teori og praktisk træning på værkstedet. Den største forskel var nok disciplinen. Der blev virkelig gået til den på værkstedet, og de var


De danske VVS-lærlinge er ikke imponeret over finishen, da de besøger en nyopført etageejendom i Kathmandu.

I mangel på egnet værktøj pudser Malthe Lyth Jensen væggen op med hånden. Bemærk toilettet på gulvet, som er den foretrukne model i Nepal.

Flere hundrede tusinde nepalesere er fortsat uden bolig efter jordskælvet sidste år. Derfor ses disse midlertidige telte overalt i landet.

er ikke noget, som prioriteres højt. Arbejdstilsynet ville få travlt, hvis de kom forbi, opsummerer Frederik Petersen.

Nye skoletoiletter super gode til at arbejde sammen. Det

Som en del af opholdet i Nepal deltog

var en fornøjelse at være vidne til, siger

VVS-lærlingene i genopbygningen af

Frederik Petersen fra Vokslev VVS i Nord-

toiletter og afløb på en skole i det jord-

jylland.

skælvsramte område.

Og mens han var imponeret over ele-

I over et år har skolen med over 300

vernes ildhu i forbindelse med løsning af

elever været uden toiletter, men efter

opgaverne på skolen, var han til gengæld

en fælles indsats fra de nyuddannede

ikke imponeret over arbejdsmiljøet.

faglærere og danske VVS-lærlinge blev

- Sikkerheden på arbejdspladserne er en verden for sig. Stiger og stilladser er bare lavet af bambus, så sikkerheden

der rettet op på tingene. - Det var virkelig en oplevelse at arbejde sammen med de lokale på projektet. Til forskel fra herhjemme prioriteres finishen prioriteres ikke særlig højt. For

> SOLIDARITETSPROJEKT I NEPAL

dem er det vigtigere, at tingene fungerer end, hvordan det ser ud. Men det

Som følge af genopbygningen efter jordskælvet i 2015 er der massiv mangel på kvalificerede bygningsarbejdere i Nepal. Således vurderer fagbevægelsen i Nepal, at genopbygningen vil skabe knap to millioner jobs over de kommende 10 år. Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og arbejdsgiverorganisationen Arbejdsgiverne støtter i fællesskab et projekt i Nepal, som har til formål at opkvalificere VVS-faget i Nepal. Som en del af projektet rejste en faglærer og tre VVS-lærlinge til Nepal, hvor de deltog i uddannelsen af 18 nye nepalesiske faglærere på VVS-uddannelsen. Efter afslutning af træningsforløbet på den tekniske skole, sørgede en gruppe af de nyuddannede faglærere og danske VVS-lærlinge for, at ødelagte toiletter og afløb blev ordnet på en skole med over 300 elever.

virker, siger Morten Baltzer. Ingen af de tre danske VVS-lærlinge har tidligere rejst i Asien, og opholdet har udover en række faglige opdagelser også budt på en række kulturelle indtryk. - Det kan være noget af et kulturchok, når man kommer fra Danmark, og ikke har oplevet andet end de mest populære turiststeder i Europa. Nepal er anderledes, men også ufatteligt smukt og gæstfrit. Det må gerne blive til et gensyn, siger Malthe Lyth Jensen.

21


VØLUND

VARMEPUMPER

NY VØLUND F2120

H A R E N S C O P VÆ R D I HØJERE END 5,0

Den nye serie af luft/vand-varmepumper fra Vølund Varmeteknik har en SCOPværdi højere end 5,0. Men endnu vigtigere er det, at de nye luft/vand-varmepumper har et større arbejdsområde, der gør det muligt at opnå en fremløbstemperatur på op til 63°C ved en udetemperatur på -25°C. Ved temperaturer over -10°C kan de nye luft/vand-varmepumper endda nå helt op på en fremløbstemperatur på 65°C. Alt sammen i kombination med et utroligt lavt lydniveau! Dette kalder vi et virkeligt gennembrud indenfor husopvarmning!

Vil du selv opleve sensationen? Så tilmeld dig vores events i september, hvor vi kommer rundt i landet og præsenterer den nye luft/vand-varmepumpe. Scan QR-koden her og tilmeld dig…

Member of the NIBE Group


INFO FRA A-KASSEN

LEDIGE SKAL SELV BOOKE SAMTALER Fra 1. september 2016 er der nye regler, når det gælder booking af samtaler med jobcentret/ anden aktør og a-kassen. Det er nu de lediges eget ansvar at booke tid til rådighedssamtaler ved ledighed. Det har politikerne i Folketinget bestemt. Efter en ledighedsperiode på mellem 3 og 6 måneder, vil ledige modtage et brev fra a-kassen, hvor man skal booke tid til en samtale. Får man som ledig ikke booket rettidigt og deltaget i samtalen, har det konsekvenser for retten til dagpenge. Som ledig bliver man nemlig automatisk afmeldt jobcentret, hvis tiden ikke er booket indenfor fristen, og med den afmelding udbetales der ikke dagpenge. Går det galt, kan ledige kun få dagpenge igen fra den dag, man igen melder dig ledig på jobcentret. Dermed kan der opstå et tidsrum mellem afmelding og tilmelding, hvor den ledige mister dagpenge. Kontakt a-kassen, hvis du som ledig er i tvivl om de nye regler for booking af samtaler.

Bil-og værkstedsindretning Individuel indretning af servicebiler Opbevaring og lastsikring på ladbiler Indretning af værksted og ESD arbejdsplads

Bott Danmark A/S, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia - tlf. 6441 4418

bott. effektivt arbejde. az_danmark_194x130_Image_3Bereiche.indd 1

www.bott.dk

23

13.07.16 13:16


GODT ARBEJDE INDSEN D BILLED DINE E VIND P R OG RÆMIE FRA BL R IK OG R ØR Fyrmesterboligen er 455 kvm. i grundareal. De to sidebygninger er 172 kvm. Mellembygningen er 93 kvm. Det Grå Fyr er 46 meter med 210 trin til toppen.

> MORTEN JAKOBSEN 37 år og blikkenslager hos Skagen VVS. Har i fire måneder lavet bånddækning i zink på de gamle bygninger ved Skagen Grå Fyr. Morten Jakobsen er arbejdsmiljørepræsentant for 25 kolleger i virksomheden.

NYT TAG PÅ TOPPEN AF DANMARK Blikkenslager Morten Jakobsen har i fire måneder arbejdet efter gammeldags blikkenslagermetoder ved Skagen Grå Fyr. Bygningerne skal bringes tilbage til oprindeligt udtryk med bånddækning i zink og tidssvarende VVS-løsninger a la 1858. Falserne er lagt tæt op til rygningen og er afsluttet, så de runder.

24


Tekst Malene Mølgaard Foto Morten Jakobsen

Blikkenslagerne har ikke arbejdet efter tegninger, men selv lavet prøver på tagrender, fodblik, afslutninger og rygning, som skulle godkendes.

V

Med strandkanten kun 30 meter væk, skal taget kunne tåle salt, sand og vand.

ejret på Danmarks

Blikkenslagerne har også lagt undertaget.

top er voldsomt med masser af sand, vand, vind og salt. Det har

sat sit præg på det over 100 år gamle Skagen Grå fyr ved Grenen i Skagen. Her har Morten Jakob­sen og hans kolleger, de seneste fire måneder, arbejdet for at bringe tag og VVS i fyrmesterboligen og to mindre huse ved foden af fyret tilbage til sit oprindelige udtryk efter mange år med

Bånddækningen er af ekstra tyk zink på 0,8 mm, for at det skal holde til det hårde vejr.

forfald og forandring. - Det hele er lavet i hånden. Alting er lavet efter den gammeldags metode. Selv tagrenderne har jeg stået og lavet hjemme i værkstedet, som man gjorde for

> VIS HÅNDVÆRKET FREM

mange år siden, siger Morten Jakobsen om den største udfordring – at alt skulle

Lad os sammen hylde det gode, flotte og

laves fra bunden. - Afslutningerne er svære, men det er

veludførte håndværk, som Blik og Rørs

de fik lov at starte på projektet. Alt skulle

jeg udlært i, så det har ikke været den

godkendes af arkitekter, ingeniører og

største udfordring. Det har været vind og

Nordea-fonden, som betaler de 12 mil-

vejr, for her blæser det hver dag, så det

lioner kroner, det koster at renovere og

har været svært, når vinden fik fat i de

forvandle Det Grå Fyr ved Skagen til et

store zinkplader, siger han.

moderne forsknings- og formidlingscen-

På grund af det hårde vejrlig, med kun 30 meter til vandkanten, er bånddæknin-

ter om trækfugle. - Det er spændende, for det her er ikke

gen på de gamle bygninger i 0,8 mm. zink,

noget, vi kommer til at lave igen. Det er

så det holder.

der ingen andre end Realdania, der har

For at udtrykket blev helt rigtigt, blev blikkenslagerne taget med på råd og skulle aflevere prøver på tagrender, fodblik, afslutninger på tagfoden og rygning, før

medlemmer udfører hver eneste dag. I fagbladet viser vi gerne VVS’ernes og skorstensfejernes flotte arbejde frem, hver gang bladet udkommer. Det gælder naturligvis også dit veludførte arbejde. Tag derfor gerne nogle billeder af det arbejde, som du gerne vil vise frem for dine kolleger i branchen. Send dem til fagbladet@blikroer.dk og

råd til, griner Morten Jakobsen og slutter

du deltager automatisk i konkurrencen

stolt:

om en flot præmiepakke fra Blik og Rør.

- Det er et vartegn for vores firma, at vi

Det er Godt arbejde.

kan levere sådan et stykke arbejde.

25


BOOTCAMP Blik med Jørgen Trier fra Rheinzink og lærling Burak Fardalinia og Cüneyt Øzcan – begge lærlinge hos Porsholdt Andreasen, Brørup.

Skumprop ventilation.

LÆRLINGE VAR FRIVILLIGT PÅ SKOLEBÆNKEN HVORFOR ER DU PÅ BOOTCAMP? Cüneyt Øzcan, Porsholdt Andreasen, Brørup -Jeg har ikke de her opgaver i hænderne normalt. Og jeg vil gerne være dygtig til mit fag. Jo mere jeg kan få af uddannelse, jo bedre er det for min svend.

Det er da smart at vide, at man kan slippe for at læse 100 sider og nøjes med at se på to tegninger i stedet. Og at resultatet bliver bedre, hvis man klipper en opgave i papir, inden man skærer den i zink. Bootcamp for lærlingen – den første af sin slags blev afholdt i juni 2016 og gentages sandsynligvis næste år.

K

an I finde fem fejl på det her

af de 23 unge lærlinge, der har valgt at bruge en

Pedersen udfordrer de lærlinge,

weekend på skolebænken helt frivilligt. Han er

som er til bootcamp på Hansen-

nyslået vinder af DM i Skills og har netop fået et 12-

berg i Kolding den 24. til 26. juni 2016. Lige nu er

tal i sin svendeprøve, men han har stadig meget at

de til en workshop om varmepumper.

lære, hvis man spørger ham selv.

Kim Manfred Pedersen fra Gastech Energi deler

- Den her chance er ganske genial. Jeg har ikke

også ud af sin viden og gør tingene mere simple –

haft så meget om f.eks. varmepumper i skolen.

med en lille opsang på toppen

Man kan altid udbygge, for det er et bredt fag, og

- I behøver ikke følge en 100 siders instruktionsvejledning. Brug de her to tegninger, så kan det

26

Henrik Bull sidder på første række. Han er en

billede? Underviser Kim Manfred

han er skarp ham læreren.

ikke gå galt. Men I skal vende ventilerne som det

Forstå en tegning

er foreskrevet og ikke bare, hvad der lige passer

Der kører andre workshops f.eks. i computerpro-

bedst!

grammet Autocad. Her er Rasmus Christiansen


Tekst: Kir Klysner Foto: Nils Rosenvold

Varmepumper .

ærligheden selv og siger det højt, hver gang underviser Michael Dahl spørger, om det er noget, de har hørt om før. - Jeg er ikke særlig god til at tegne i hånden. Hvis jeg kunne slippe godt afsted med det, så tegnede

HVORFOR ER DU PÅ BOOTCAMP? Bo Eriksen, Bent E. Andersen, Silkeborg.

jeg i Autocad altid, men vi bruger det desværre ikke i firmaet, fortæller Ramus Christiansen. - VI øver det for at få en tegningsforståelse. Det er ikke sikkert, de kommer til at arbejde med det, men de får helt sikkert stukket en tegning i hånden, Blik klip.

som de skal følge, og det er også en del af deres svendeprøve.

-Jeg er ordblind, og jeg synes skolen er svær, jeg har nemmere ved arbejdet. Jeg vil gerne lære noget ekstra.

Desuden er det smart at kunne, hvis man skal læse videre til f.eks. ingeniør, fortæller Michael Dahl, som også til daglig underviser på Hansenberg.

MAN KAN ALTID UDBYGGE, FOR DET ER ET BREDT FAG, OG HAN ER SKARP HAM LÆREREN.

Papir er billigere I et tredje lokale minder det næsten om julemandens værksted. Det er dog tema-sangen fra Olsenbanden, der bliver nynnet, og det er papirskabeloner til f.eks. falseteknik på en tagfodsafslutning, der

>

bliver klippet ud og foldet.

27


BOOTCAMP HVORFOR ER DU PÅ BOOTCAMP? Henrik Bull, VVS Søberg, Vojens. -Jeg er med, fordi jeg er glad for mit arbejde og gerne vil være bedre til det. Den her chance er ganske genial.

-Jeg har ikke de her opgaver i hænderne normalt. Og jeg vil gerne være dygtig til mit fag. Jo mere jeg kan få af uddannelse, jo bedre er det for min svend.

HVORFOR ER DU PÅ BOOTCAMP? Daniel Smerlov, Kenneth Lindblad VVS, i Lyngby

- Man bør starte med at klippe en skabelon, så det bliver ens hele vejen på taget. Og papir er altså billigere end zink, fortæller underviser fra Rheinzink Jørgen Trier. - Når man har prøvet det, så kan man godt se, det bliver bedre, siger Bo Eriksen.

Populær bootcamp Her kan lærlingene f.eks. øve sig på en snydeopkobling til et fjernvarmeanlæg og finpudse falseteknikken, uden at der trænger vand ind. - De unge får et indblik i noget, som de måske ikke har en chance for i hverdagen. Og de kan lave fejl, uden at det koster dem noget, siger Jørgen Jakobsen næstformand i Kreds Sydjylland-Fyn, som står bag arrangementet. Det er første gang kredsen afholder sådan en bootcamp. Bootcam-

- Faktisk har vi fået skæld ud af svendene. De vil

pen er udsolgt, så de forventer at gentage succes-

også have en bootcamp. Det må vi jo se på, men

en om et år.

nu handler det om lærlingene.

28

Rasmus Christiansen, Sprattenborg Smedie, Vissenbjerg. -Jeg blev færdig på grundforløbet i går, og de andre gad ikke se en skolebænk længere, men jeg vil gerne vide mere og lære mere.


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 fagbladet@blikroer.dk www.blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse

Kreds Nord - Midtjylland Aalborg Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Advokat og administrationschef: Kim Bøg Brandt Mobil: 51 53 31 40 kbj@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk Socialrådgiver: Helga Madsen Direkte: 36 38 36 22 hem@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Nielsen Tlf. 36 38 36 28 mbn@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk   Elev: Pia Pennerup Tlf. 36 38 26 16 pep@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Aarhus

Sonnesgade 9 8100 Aarhus C Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00. Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Steen Hansen Mobil: 51 53 31 56 sth@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Kreds Sjælland - Bornholm Roskilde Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 51 53 31 80 Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Telefax 56 95 61 71 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Kreds København København Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Bjarne Galsgaard Peterse Mobil: 26 88 20 72 bgp@blikroer.dk Faglig sekretær: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Allan Leegaard Mobil: 26 88 20 70 alp@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Opmåler: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk

Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

29


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Sydjylland-Fyn Ærø Maskiner og VVS A/S Dunkærgade 22 5970 Ærøskøbing Cvr.nr. 32089550 1. juli 2016 – Tekniq Bjerndrup VVs ApS Anderup Skovvej 66 6070 Christiansfeld Cvr.nr. 37825441 01. juli 2017 – Tekniq

Petersens VVS ApS Åbovej 7 6372 Bylderup-Bov Cvr.nr. 37828890 01. august 2016 - Tekniq

Kreds Sjælland-Bornholm Dannebrog Entreprise AUt. VVS Instas IVS Tessebøllevej 26 4681 Herfølge Cvr.nr. 37645761 01. juli 2016 – Tekniq Højbjerg VVS v/Mads Højbjerg Havnevej 9 3100 Hornbæk Cvr.nr. 25883586 01. juli 2016 – Tekniq

MODUL-SYSTEM

Vi indretter din servicebil! Tel: 70 25 21 60 info@modul-system.dk www.modul-system.dk

30

Carlssons Rør & Blik VVS v/ Tobias Sylvester Carlsson Ahlefeldtsgade 29B 5900 Rudkøbing Cvr.nr. 29886172 01. juli 2016 – Arbejdsgiverne VVS Bornholm ApS Pilegade 37A 3770 Allinge Cvr.nr. 37814180 01. juli 2016 – Tekniq JJ VVS ApS Trekronervej 5 4600 Køge Cbvr.nr. 376891083 01. maj 2016 – Tekniq VTS Montage IVS Trekronervej 20 4573 Højby Cvr.nr. 37782424 01. juli 2016 - Tekniq

Kreds København Ib Danmark c/o Tesi ApS Mileparken 13 2740 Skovlunde Cvr.nr. 37536903 01. juli 2017 – Tekniq Tex VVS Rødovrevej 31 2610 Rødovre Cvr.nr. 37808822 01. juli 2016 – Tekniq VVS Entreprisen ApS Prags Boulevard 63B 2300 København S Cvr.nr. 33645899 01. juli 2016 - Tekniq Vangede VVS & Kloak Vangede Bygade 56 th 2820 Gentofte Cvbr.nr. 35381821 01. juli 2016 – Tekniq


GTV-Gruppen ApS H.J. Holstvej 12 2610 Rødovre Cvr.nr. 37655082 01. juli 2017 – Tekniq Lucchin Impianti Danmark Mileparken 13 2740 Skovlunde Cvr.nr. 37802441 1. juni 2016 – Tekniq Viopes Scandinavia ApS Marielundvej 46 B 1 2730 Herlev Cvr.nr. 37258555 01. juli 2016 - Tekniq

Filialer: Udenlandsk: Luccin Impianti SRL Via dell´industria 10 20080 Calvignasco 01. maj 2016 – Teknik Partita IVA: 06857710153

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland Carl Sørensen & Søn VVS Riiskov A/S

Vejbygade 10 8240 Riiskov Cvr.nr. 52296714 30. juni 2016 – Tekniq – Solgt MIdtjurs VVS ApS Industrivej 25 8550 Ryomgård Cvr.nr. 26346134 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne VVS og Smedefirma Århusvej 10, Følle 8410 Rønde Cvr.nr. 99330953 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne Kjled Bach Eftf. – Konkurs Godthåbsvej 1 7600 Struer Cvr.nr. 28228732 07. juni 2016 – Arbejdsgiverne

Skjern Egnens Blik Chr. Hansensvej 3 6900 Skjern Cvr.nr. 20469609 31. marts 2016 – Arbejdsgiverne SR-VVS & Teknik Øsermarksvej 9 8660 Skanderborg Cvr.nr. 34598797 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne Hæstrup VVS A/S Hæstrupvej 114 9800 Hjørring Cvr.nr 11771106 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne Løkken Blikkenslager & VVS Forretning Vinkelsevej 4 9480 Løkken Cr.nr. 48481418 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne

Erhvervsakademi Sjælland har i en årrække udbudt GVS-mester uddannelsen som en deltidsuddannelse der giver fuld autorisation inden for VVS-installationsområdet. Den hidtidige GVSmester-uddannelse bliver nu til en akademiuddannelse (AU) i VVS-installation, som giver samme fulde autorisation og med stort set samme indhold – også på deltid. Uddannelsen kvalificerer dig til at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas, varme og vand/afløb. Som færdiguddannet kan du fx arbejde som selvstændig installatør, overmontør eller teknisk rådgiver. Du kan også tage dele af uddannelsen og opnå en delautorisation. Uddannelsen er godkendt af sikkerhedsstyrelsen.

VVS-AUTORISERET PÅ DELTID TÆT PÅ DIG TÆT PÅ JOB

Læs om uddannelsens indhold og opbygning på: www.easj.dk/efteruddannelse KONTAKT Hvis du har spørgsmål til uddannelsen så kontakt studievejleder Ole Buch Hansen via +45 40330603 / OLHA@EASJ.DK Fra august 2016 tilbyder Erhvervsakademi Sjælland, i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt, uddannelsen.

31


IND & UD Kreds Sydjylland-Fyn Lillesmedens VVS Ternevej 21 5690 Tommerup Cvr.nr. 30317297 15. juni 2016 – Arbejdsgiverne Ærø Maskiner & VVS Dunkærgade 22 5970 Ærøskøbing Cvr.nr. 32089550 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne Taulov VVS Højrupvej 6 7000 Fredericia Cvr.nr. 17519972 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne Juelsminde VVS & Blik Klakringvej 43 7130 Juelsminde Cvr.nr. 21085189 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne Jimmy Jensen VVS Grønlandsvej 9K 8700 Horsens Cvr.nr. 35259620 30. juni 2016 – Tekniq Thor Ventilation I/S Nøddevænget 3 7323 Give Cvr.nr. 36199059 30. juni 2016 – Tekniq – Restance MontEl ApS Sjællandsgade 16 7000 Fredericia Cvr.nr. 32340687 30. juni 2016 - Konkurs Bjerndrup VVS v/Peter Hansen Anderup Skovvej 66 6070 Christiansfeld Cvr.nr. 20122633 30. juni 2016 – Tekniq – nyt cvr.nr.

32

Petersens VVS Åbovej 7 6372 Bylderup-Bov Cvr.nr. 28880766 31. juli 2016 – Tekniq – Nyt cvr.nr.

Kreds Sjælland-Bornholm Øens VVS Teknik Bornholm A/S Albret Wolfsensgade 9 3740 Svanneke Cvr.Nr.: 35850082 30. juni 2016 – Tekniq – Konkurs ved dekret af 7. juni 2016 Sort VVS.dk ApS Maglevej 2 46332 Bjæverskov Cvr.nr. 32784577 30. juni 2016 – Konkurs – Tekniq Jørgen Juhl´s Rørservice Eskebjergvej 100 4593 eskebjerg Cr.nr. 20508000 30. juni 2016 – Tekniq ON- VVs Teknik Rugvænget 2 A 4200 Slagelse Cvr.nr. 19663876 30. juni 2016 - Arbejdsgiverne Sørens Blikkenslagerforretning Sofievej 8 4200 Slagelse Cvr.nr. 10325005 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne Troels Jørgensen A/S Fuglegårdsvej 6 4892 Kettinge Cvr.nr. 33061072 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne VVS Bornholm Pilegade 37 3770 Allinge Cvr.nr. 26713056 30. juni 2016 – Tekniq - Ophør

Tordenfod og Søn Rugmarken 4 3550 Slagerup Cvr.nr. 30236955 30. juni 2016 – Tekniq – restance

Claus Gas og Vand Theklavej 21, kld. 2400 København NV Cvr.nr. 35839631 30. juni 2016 – restance – Tekniq

Fårvang Blikkenslageren ApS, Tommy Foss Meldgårdsparken 45 8882 Fårvang Cvr.nr. 34214522 07.07.2016 – Arbejdsgiverne

Arne Frostholm Dianavej 6 2610 Rødovre Cvr.nr. 89785715 30. juni 2016 – Tekniq

Gl. Hastrup VVS ApS Gammel Hastrupvej 14 4600 Køge Cvr.nr. 19934373 30. juni 2016 – Tekniq - Ophør

Kreds København Larsen´s VVS Strandjægervej 77 2791 Dragør Cvr.nr. 37158321 30. juni 2016 – restance – Tekniq Brinkmann Blik- og Rør Krimsvej 11 H St, tv 2300 København S Cvr.nr. 37138908 30. juni 2016 – restance – Tekniq Expert VVS Avnedevej 4 2730 Herlev Cvr.nr. 34831718 31. marts 2016 – Tekniq – Ophør Effektiv VVS I/S Jernbane Alle 9 B 2720 Vanløse Cvr.nr. 34925925 30. juni 2016 – restance – Tekniq A & C Clausen VVS ApS Virumgade 38 2830 Virum Cvr.nr. 30513738 30. juni 2016 – restance – Tekniq

Vandmesterern.dk ApS Stenbergvej 26 2500 Valby Cvr.nr. 36403837 30. juni 2016 – restance - Tekniq Preben Eckeroth ApS H.J. Holst Vej 12 2610 Rødovre Cvr.nr. 19190501 30. juni 2016 – restance – Tekniq Triton VVS & Kloak H.C. Andersens Boulevard 48, kld. 1553 København V Cvr.nr. 26618142 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne Dan Sundmand VVS ApS Søborg Hovedgade 21 B St 2870 Dyssegård Cvr.nr. 25974905 30. juni 2016 – Arbejdsgiverne Total VVS af 1/9 1986 Lyacvej 2 2800 Lyngby Cvr.nr. 10389445 24. juni 206 – Arbejdsgiverne

Munkerup VVS Holtesgårdvej 3 3120 Dronningmølle Cvr.nr. 25500490 30. juni 2016 – Tekniq W. griese ApS Hvidovre Strandvej 90 2650 Hvidovre Cvr.nr. 13346399 30. september 2016 - Tekniq


FEJERNES SIDE EFTERUDDANNELSE FOR SKORSTENSFEJERE Programmet for skorstensfejernes efteruddannelser i efteråret 2016 er klar. Bliv opdateret på de nyeste

NY PENSIONSSATS TIL LÆRLINGE

tiltag i branchen med fuld løn. Fra den 1. august 2016 er skorstensfejerlærlinges sats ændret. Fremover skal der indbetales samlet 12,2 procent til

> EFTERÅR 2016

pensionskontoen i PensionDanmark, og dermed får fagets lærlinge indbetalt det samme som svendene.

Opbygning, service og indregulering af træpilleovne

Eftersyn af CE-mærkede skorstene, aftræk og ildsteder

Varighed: 3 dage

Varighed: 3 dage

Dato: 10.10 – 12.10

Dato: 12.09 – 14.09

kviknummer: 4782416052

kviknummer: 4803716050

Dato: 14.11 – 16.11

Dato: 28.11 – 30.11

stensfejerlauget og Blik- og Rørarbejder-

kviknummer: 4782416053

kviknummer: 4803716051

forbundet er pensionsindbetalingen for

Det fremgår af et protokollat, som er forhandlet på plades mellem Skorstensfejerlauget og Blik-og Rørarbejderforbundet. Ifølge overenskomsten mellem Skor-

både svende og lærlinge på 12 procent.

Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn Varighed: 5 dage

De 0,2 procent er betaling for den

Rensning af ventilationsanlæg

overenskomstsikrede sundhedsordning,

Varighed: 5 dage

som giver svende og lærlinge adgang til

Dato: 26.09 – 30.09,

Dato: 19.09 – 23.09

kviknummer: 4803816050

kviknummer: 4537516051

Dato: 24.10 – 28.10

Dato: 31.10 – 04.11

kviknummer: 4803816051

en række behandlinger og ydelser hos Falck Healtcare.

kviknummer: 4537516052 Dato: 21.11 – 25.11 kviknummer: 4537516053 Dato: 12.12 – 19.12 kviknummer: 4537516054

Komponenter i fyringsanlæg Varighed: 3 dage

Faglige spørgsmål vedr. kursusindhold til skorstensfejernes efteruddannelse kan rettes til: Finn Hansen. Direkte telefon: 74 12 46 27 eller på e-mail: fh@eucsyd.dk

Dato: 03.10 – 05.10 Kviknummer: 4826616051

Kombinationsløsninger for fyringsanlæg Varighed: 3 dage

Tilmeld dig på: www.efteruddannelse.dk Anvend kviknummer som genvej til det rigtige kursus.

Dato: 05.12 – 07.12

VEU- og befordringsgodtgørelse

kviknummer: 4826516051

kun via www.efteruddannelse.dk (kan søges fra første kursusdag) Kost og logi skal forudbestilles ved skolehjemsleder Kim Andersen. Tlf. 51 31 55 21

Læs m ere om din sundh edsor dning på blikro er.dk/ sundh edsor dning

eller pr. mail: kian@eucsyd.dk

33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Søren Madsen

TREPARTSAFTALE:

NU SKAL ARBEJDSGIVERNE LEVERE

ARBEJDSGIVERORGANISATIONERNE HAR NU FORSTÅET ALVOREN, OG DERFOR HAR DA NIKKET JA TIL EN MODEL, HVOR DER BÅDE BRUGES PISK OG GULEROD

Efter flere måneders forhandling lykkedes det for regeringen,

blev pålagt at give en praktikpladsgaranti, men det kunne der

arbejdsgiverne og fagbevægelsen at blive enige om en ny tre-

desværre ikke opnås enighed om.

partsaftale, som skal sikre den nødvendige faglærte arbejdskraft i fremtiden. Først og fremmest er det glædeligt, at vi i Danmark endnu engang får bevidst, at arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig og afgørende rolle i løsningen af vigtige samfundsmæssige udfordringer. Det er helt unikt, og noget vi skal værne om. Aftalen indeholder en række opløftende resultater, som er værd at fremhæve. Det gælder blandt andet målet om at sikre bedre muligheder for efteruddannelse og opkvalificering for alle lønmodtagere, ligesom ledige kan beholde deres fulde dagpengesats, når

Men arbejdsgiverorganisationerne har nu forstået alvoren, og derfor har DA nikket ja til en model, hvor der både bruges pisk og gulerod. Kort fortalt præmieres de virksomheder, der tager ansvar for uddannelsen af nye faglærte, med en økonomisk bonus, mens de virksomheder, der ikke tager ansvar, straffes økonomisk. Modellen er prisværdig, og i Blik- og Rørarbejderforbundet håber vi, at aftalen kan medvirke til at løfte antallet af praktikpladser. Aftalen er på plads, og bolden ligger hos arbejdsgiverne. Det er dem, som

de tager en uddannelse i brancher, hvor der

skal levere det nødvendige antal prak-

er mangel på arbejdskraft.

tikpladser. Og det gælder både for deres

Størst glæde er dog målet om, at der årligt

egen, for de unges og samfundets skyld.

skal skabes 8.000-10.000 flere praktikpladser. Både Blik- og Rørarbejderforbundet og den øvrige fagbevægelse har længe efterlyst flere praktikpladser, så manglen på faglært arbejdskraft kan imødekommes. Men trods utallige opfordringer har danske virksomheder for længe siddet med hænderne i skødet. Vi havde helst set, at arbejdsgiverne

34

Max Meyer Forbundsformand


NYHED | MATLINE Det nordiske klima er kendetegnet ved sjap og regn store dele af året. Det gør det vanskeligt at holde hjemmet rent, når børn og voksne nyder en aktiv hverdag. unidrain®s MatLine er en funktionel og elegant løsning på de daglige problemer. Det intelligente måttesystem kobles til det eksisterende rørsystem, således at vand og snavs ledes bort. www.unidrain.dk


samarbejde med respekt

Hvad skulle vi gøre uden Ă˜land? Se flere produkter pĂĽ oeland.dk/produkter/cirkulaere-kanaler-fittings

36