Blik & Rør - nr. 8, 2017

Page 1

FAGBLADET

NR. 8 - 2017

T TESmaskiner e

kru

af s

MED PÅ JOB:

”PLUMBER” I PRAKTIK:

VVS´ER UDEN PARKERINGSPROBLEMER

SMÅ FORHOLD OG STORE OPLEVELSER SKANDALEBYGGERI:

FORFRA IGEN MED VVSARBEJDET

1


ANNONCE

NY VØLUND F2120

NY VØLUND F2120

H A R E N S C O P VÆ R D I HØJERE END 5,0

Kaløvig Havn summer af liv og aktiviteter året rundt. Det kan mærkes på varmeregningen, så et gammelt oliefyr er blevet erstattet af solceller og fire luft-til-vand varmepumper fra danske Vølund Varmeteknik. De er anbragt i et hjørne bag en bygning. Løsningen er en gevinst for miljøet og for Kaløvig Bådelaug, som sparer ca. 145.000 kr. om året.

HENTER GRØN VARME UD AF DEN BLÅ LUFT

K

aløvig Bådelaug har sendt oliefyret på pension og installeret et bæredygtigt og langt mere besparende varmesystem, der omdanner luft til varme i radiatorer og vandhaner. Kaløvig havn summer af liv og glade dage med et sejlsportscenter i olympisk klasse, sejlerskole, havkajakroere og fiskere. Hvert år er der tusinder, som bruger havnens kursuscenter, gæstehytter og festlokaler eller nyder en middag i en af Århusbugtens hyggeligste restauranter. Det har givet overarbejde til havnens gamle oliefyr og hovedleverandør af varme og varmt vand. Med et årligt forbrug på 20.000 liter fyringsolie og en gulnet dåbsattest var fyret dog blevet et dyrt bekendtskab. Så Kaløvig Bådelaugs bestyrelse har stukket en ny og grønnere kurs ud. Energi fra sol og luft Første skridt mod en miljøvenlig og bæredygtig profil har været en investering i solceller og fire luft-til-vand varmepumper,

som drives af strøm fra solcellerne. Varmepumperne anvender energien i udeluften til at opvarme radiatorer og varmt brugsvand. - Selv i hård frost kan varmepumperne hente energi ud af luften, og de er så effektive, at de leverer op til fem gange mere energi, end der bruges af strøm på at drive dem, forklarer bådelaugets formand, Niels Frølund. God løsning til renovering De fire luft-til-vand varmepumper yder 80 kW og er fra danske Vølund Varmeteknik, som har specialiseret sig i miljørigtige varmeløsninger til både nybyggeri og renovering. Vølund Varmeteknik hjalp med rådgivning og projektering af det komplette anlæg med tilhørende intelligente Grundfos cirkulationspumper, varmtvandsbeholdere m.m. Som varmepumpe faldt valget på den nyudviklede og lydsvage luft-til-vand model F2120 med en fremløbstemperatur på 63 grader. - Det betyder, at vi har kunnet genbruge

Scan QR-koden og se filmen om den nye luft/vand varmepumpe…

de eksisterende rør og radiatorer. Det var samtidig oplagt, at vi erstattede el-radiatorerne i vores gæstehytter med almindelige radiatorer. Beregningerne viste, at det sikrer en endnu bedre driftsøkonomi, fortæller havneformand Peter Klingsten. Hurtigt tjent hjem Faktisk er økonomien så god, at udgifterne er tjent hjem på blot tre år, vurderer Niels Frølund. Besparelserne på at skifte fra olie til solceller og varmepumper er omkring 145.000 kroner om året, og de penge kommer hele det maritime miljø til gode. - Ud over at vi kan glæde os over en grøn profil, får vi råd til at søsætte mange flere nye projekter til glæde for vores medlemmer og øvrige brugere, siger en tilfreds klubformand, Niels Frølund.

www.volundvt.dk


INDHOLD 11

Lettere at få erstatning Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen vil gøre det lettere at få erstatning for lungesygdommen KOL.

12

Nye positive tal for branchen Det går rigtig godt i branchen, viser Tekniqs nye analyse. Det skal medlemmerne kunne mærke, mener Blik- og Rørarbejderforbundets næstformand.

18

20

På med brillerne Fem ting, du skal vide om brugen af sikkerhedsbriller.

MED PÅ JOB PÅ CYKEL

26

Kenneth Rosen Kragh var træt af parkeringsbøder. Nu slipper han for dem, og han er stadig meget mobil i Aarhus midtby.

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer

”Plumber” i Danmark Jack Dainer fra Australien har haft fem uger i tæt selskab på tag og toiletter med danske kolleger.

14

TEST AF SKRUEMASKINER

To VVS´ere har testet skruemaskiner for Blik & Rør, og de – altså skruemaskinerne – har været på hårdt arbejde.

36

Tjek din pension

Design og produktion: KLS PurePrint A/S

Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, og næste gang er 5. januar 2018. Forsidefoto: Andreas Bro

31

45 arbejdsmiljørepræsentanter har været på supplerende arbejdsmiljøkursus i Blikog Rørarbejderforbundet.

Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk

ISSN 0907-7243.

Det er karrierens kun tredje karnap, og det er godt håndværk.

Kærlig opsang om arbejdsmiljø

Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ)

Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506.

29

Praleri med jobbet

08 VVS-ARBEJDET SKAL LAVES OM Spansk VVS-firma er dumpet på byggeriet af Niels Bohr Bygningen i København. Nu skal 80 procent af vvsog ventilationsarbejdet laves om.

Lav et statustjek på din pension og din sundhed. Det kan godt betale sig.

40

De sorte sider Seks skorstensfejere har netop fået deres svendebrev. Se, hvordan uddannelsen er skruet sammen i dag, og hvor mange der er blevet færdige i 2017.

3


KORT NYT NY KREDSFORMAND I KØBENHAVN Medlemmerne i Kreds København har valgt Henrik Juul Rasmussen som ny formand. Han afløser Bjarne G. Petersen på formandsposten. To nye kandidater stillede op til posten. Efter stemmerne var talt op, blev det den 54-årige Henrik Juul Rasmussen, der blev den nye formand. Med valget indtræder han også i Blik- og Rørarbejderforbundets forretningsudvalg.

PENSIONSSELSKABER FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM Det er nu 25 år siden, at en række andre arbejdsmarkedspensioner på LO/DA-området så dagens lys. Sejren i EM i fodbold og Danmarks nej til EU er måske det første, der popper op i hovedet hos mange danskere, hvis vi skruer tiden tilbage til 1992. Men hvad de færreste danskere formentlig tænker over var 1992 også året, hvor det danske pensionssystem blev fremtidssikret. - Med overenskomsterne dengang lagde arbejdsmarkedets parter grundstenen for det pensionssystem, der i dag bliver kaldt verdens bedste af eksperter fra ind- og udland. Det var i de år, at pensionssystemet blev fremtidssikret, siger forsikringsdirektør i Industriens Pension, Joan Alsing. Før 1992 var pensionsordninger forbeholdt offentligt ansatte og funktionærer, men det ændrede sig med arbejdsmarkedspensionerne fra starthalvfemserne.

70

BYGGEKONKURSER I OKTOBER Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 70 konkurser i bygge- og anlægsbranchen i oktober. Det betyder, at der samlet set har været 608 konkurser i branchen i år. Til sammenligning havde der på samme tidspunkt sidste år været 707 konkurser.

AKTIVITETEN I BYGGERIET BOOMER Over halvdelen af byggevirksomhederne venter øget aktivitet og indtjening i den kommende tid. Det viser en Regnskabsanalyse fra Deloitte. Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen ventes i runde tal at stige med 4.300 ansatte i 2017 og med yderligere 5.000 ansatte i 2018.

HJULENE RULLER I BYGGERIET Danmarks Statistik melder, at den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg med 22.000 lønmodtagere, heraf cirka 2.500 i byggeriet i løbet af 1. halvår af 2017.

MINDS T 200.000 BYGNINGER MED DÅ RLIGT ENERGIM ÆRK E Kun en tredjedel af alle danske bygninger har et energimærke, og cirka 200.000 af dem har energimærke E eller dårligere. En fjerdel af disse ligger i landets yderområder, hvor der også ligger en del ældre eller tomme huse, som trænger til en kærlig hånd. Også i hovedstadsområdet er der mange bygninger, hvor der bliver fyret for gråspurvene. Det skyldes blandt andet, at der er mange ældre etagebygninger, som har mellem 100 og 200 år på bagen, og der er det oplagt at energirenovere.

4

18.000 UDLÆNDINGE ARBEJDER PÅ DANSKE BYGGEPLADSER Der er gang i den danske bygge- og anlægsbranche, og et sted mellem 15-18.000 udlændinge arbejder på danske bygge- og anlægsprojekter i større eller mindre grad sammen med danske kolleger.


FLERE FÆDRE SKAL PÅ BARSEL Ny undersøgelse viser, at 42 procent af fædrene gerne ville have holdt mere barsel. Ligestillingsminister Karen Ellemann har valgt at sætte gang i kampagnen ”Aktion Fars Orlov”. – Vi støtter op om regeringens kampagne ”Aktion Fars Orlov”, fordi vi mener, det er vigtigt, at fædre tager en større del af forældreorloven. Det vil styrke ligestillingen i familierne, på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed, siger LO-næstformand Nanna Højlund.

Nye regler for brug af stiger Den 1. januar 2018 kommer der nye krav til brug af stiger. Stiger, der fremstilles efter 1. januar 2018, skal opfylde flere og strengere krav. Således skal enkelt-, skydeog hejsestiger, der er længere end tre meter fx være monteret med stabilisator. Derudover skal stigeskoene være ekstra skridsikre. De nye regler betyder ikke, at alle stiger skal skiftes ud i en overgangsperiode. Dog anbefaler Arbejdstilsynet, at nye stiger, der købes efter 1. januar 2018, overholder de nye krav.

ATTRAKTIVT AT VÆRE FAGLÆRT

Kampagnen skal med slagordene ”Orlov

En ny undersøgelse fra Danmarks

– tag det som en mand” sætte fædreorlov

Statistik viser, at to ud af tre dan-

på dagsordenen. I en undersøgelse frem-

skere mener, at det i dag er blevet

går det tydeligt, at der stadig er mange

mere eller lige så attraktivt at være

barrierer for fædreorlov.

faglært, som det var for ti år siden. Det er især danskere over 30 år, som er positive. Blandt de 16 til 29-årige

Læs mere om kampagnen på www.aktionfarsorlov.dk

er det dog kun halvdelen, der mener, at det er lige så attraktivt eller mere attraktivt at være faglært.

KOMMUNER TVINGER IKKE VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE LÆRLINGE Færre kommuner forpligter virksomheder til at tage lærlinge ved kommunale bygge- og anlægsopgaver. Der er mere end 12.000 unge, der mangler en praktikplads, og manglen på faglært arbejdskraft stiger.

5,3

ARBEJDSLØSHEDEN FALDER IGEN

Byggevirksomhederne har i gennemsnit 5,3 måneders arbejde i ordrebogen. Det oplyser Dansk Byggeri.

Der er nu i alt 117.800 bruttoarbejdsløse, svarende til 4,4 procent af arbejdsstyrken. Arbejdsløsheden faldt med 1.600 personer fra august til september 2017, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

5


KORT NYT LE VE TID FOR BR 15 FORL ÆNGE S Det nye bygningsreglement - BR18 - skulle være trådt i kraft ved årsskiftet. Men da branchen har behov for bedre tid til at sætte sig ind i det nye regelsæt og de nye vejledninger, forlænges det nuværende bygningsreglement et halvt år mere. Med det nye bygningsreglement kommer også en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Det er en ordning, hvor virksomhederne selv kan foretage den tekniske byggesagsbehandling.

LØNSTATISTIK SKAL VÆRE DELT I MÆND OG KVINDER Det her siger ligelønsloven: Der må ikke ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Det betyder, at kvinder og mænd, der udfører samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, som udgangspunkt skal have samme løn og lønvilkår, medmindre der er saglige og objektive grunde til at aflønne forskelligt. For at sikre gennemskueligheden har en virksomhed med mere end 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd med samme arbejdsfunktion pligt til at udlevere kønsopdelt lønstatistik til medarbejderne.

122.000

Omtrent så mange af Danmarks 2,6 mio. beboede boliger opvarmes med en varmepumpe.

ARBEJDSGIVER BØR GEMME DATA OM ARBEJDSULYKKER Ved årsskiftet lukkes der for adgangen til virksomhedernes data i EASY-systemet. Det er der, hvor virksomheder anmelder arbejdsulykker. For nogle virksomheder og organisationer kan det være nødvendigt at gemme gamle arbejdsulykke-anmeldelser. På Arbejdstilsynets portal online.at.dk kan virksomhederne hente deres gamle arbejdsulykke-anmeldelser i en samlet datafil i et Excel-ark. Datafilen vil indeholde virksomhedens anmeldelser fem år tilbage. Arbejdsgiverne skal være opmærksom på, at datafilen kun indeholder de grundlæggende data fra anmeldelserne. Det betyder, at datafilen ikke indeholder bilagene til anmeldelserne. Datafilerne er tilgængelige til og med den 31. december 2017.

6

VVS-BRANCHEN GISPER EFTER ARBEJDSKRAFT 42 procent af virksomhederne i VVS-branchen melder nu om, at de mangler arbejdskraft og ikke kan følge med efterspørgslen.


LO PLUS:

NY AFTALE MED BAHNE

BEDRE SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

LO Plus har en ny rabataftale med Bahne.

”Sæt spot på samarbejdet om arbejdsmiljø i bygge og anlæg” er et led i en større kampagne, som gennemføres af arbejdsmarkedets parter. En del virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har fået øjnene op for, at der er mange fordele ved at samarbejde om arbejdsmiljø og at sætte sikkerhed og arbejdsmiljø højt på dagsordenen. Et godt arbejdsmiljø kan fx betyde øget produktivitet og en bedre bundlinje.

Det er en kæde med boliginteriør, køkkenudstyr, mode og sko. Med aftalen får medlemmer 10 procent rabat i Bahnes 13 butikker landet over. Rabatten gælder både i butikker og på webshoppen Bahne.dk. Har man et LO Plus Guldkort, så får man 10 procent ekstra i rabat i Bahne i november 2017. Det gælder også nedsatte varer. Gå ind på www.loplus.dk/bahne og få rabat-

Læs mere på spot-på-arbejdsmiljøet.dk om: • Hvordan virksomhederne har opnået gode resultater ved at samarbejde • Gode råd tii, hvordan man kan samarbejde • Reglerne for samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder og på byggepladser • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

ten i webshoppen eller vis dit medlemskort i butikken, når du betaler.

REMS Mini-Press 22 V ACC og REMS Mini-Press S 22 V ACC – De ægte enhånds-radialpresser! Universel op til Ø 40 mm. Super let, super lille, super handy, super hurtig, kan drejes 360°. Tysk kvalitetsprodukt

M I NDRE! HURT I GERE! M ERE EF F EKTIV!

Nyhed

for Professionals

7


BYGGESKANDALE

”DET ER RYSTEN ER BLEVET OPDAG

Over 80 procent af VVS- og ventilationsarbejdet skal laves om på Niels Bohr Bygningen i København. Det spanske firma Inabensa, som har stået for VVS- og ventilationsarbejdet, er blevet sat fra bestilling efter voldsom kritik af kvaliteten af deres arbejde. Senest er Bygningsstyrelsen også blevet sat af opgaven som bygherre. Ekstraregningen bliver på over en milliard kroner, men den er endnu ikke til at gøre op.

>

OM BYGGERIET

Niels Bohr Bygningen skal være en del af Københavns Universitet. Bygninger med et areal på i alt 52.000 kvadratmeter skal huse 3000 til 4000 studerende og 800 forskere. Det skal være undervisningslokaler

over for den problematiske entreprenør

eneste dag - de VVS´e-

mindst et år før statens bygherre reagerede

re, som nu går og laver

på problemerne.

om på over 80 procent af det arbejde, som det spanske firma Inabensa

har lavet på Niels Bohr Bygningen i Kø-

- De trak rør, som det passede dem. Det har en af de håndværkere, som har gået på pladsen, udtalt om det spanske firma til Universitetsavisen.

benhavn. Der er brugt forkerte materialer,

- Det skal være faglærte håndværkere.

og samlingerne er også helt forkert - det

Det viser den her sag med al tydelighed. Vi

er slet ikke tæt, lyder meldingerne.

har råbt op fra starten, allerede da projektet

- Det er rystende, at der gik så lang tid, før

var i udbud, og vi kunne se, der var så stor

man skred til handling. Det har været under

prisforskel på tilbuddene. Dette burde have

opsejling længe, og det var tydeligt for en-

fået alarmklokkerne til at ringe. Jeg vil på

hver, at det skred både med hensyn til tid og

det kraftigste opfordre til, at man lytter til

Rambøll er totalrådgiver på pro-

kvalitet, siger næstformand i Blik- og Rørar-

branchen, når vi reagerer på de her sager,

jektet.

bejderforbundet, Henrik W. Petersen.

siger Henrik W. Petersen.

og laboratorier primært til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Budgettet for projektet var 1,6

I februar 2017 blev Inabensa sat af opga-

milliarder kroner. Det forventes nu

ven. Nu er det VVS´ere fra Bravida og Wico-

Vi betaler en høj pris

at løbe op i 2,9 milliarder kroner.

tech Kirkebjerg, som retter op på skaderne.

Det spanskes firmas bud på 225 millioner

Universitetsavisen og Politiken, som er

kroner for opgaven var 51 millioner lavere

forventes det ikke at være færdig-

medier, der har fulgt sagen tæt, skriver, at

end det næstlaveste bud, som kom fra en

gjort før 2019.

det er 2,5 kilometer ventilationsrør, der skal

dansk VVS-virksomhed. Bygningsstyrelsen

udskiftes efter sjusk fra Inabensa. Meldin-

sagde i den forbindelse, at de ikke havde

gerne fra de medlemmer af Blik- og Rørar-

noget bud på, hvorfor det spanske firma

bejderforbundet, som nu går på opgaven,

var så meget billigere, og at deres fokus var

er, at det er meget mere.

bundlinjen.

Det skulle tages i brug i 2018. Nu

Det var Bygningsstyrelsens største projekt til dato. Bygherre er nu Vejdirektoratet. Kilder: Bygningsstyrelsen og Ingeniøren

8

D

e ryster på hovedet hver

- Bygningsstyrelsen valgte den laveste

Det skal være faglærte

pris, og nu kommer vi alle sammen til at

Håndværkere på byggepladsen sagde fra

betale prisen for det. At det her byggeri nu


Tekst Kir Klysner Foto Jens Dresling

NDE, AT DET IKKE AGET TIDLIGERE” VVS-installationerne flyder på byggepladsen efter at være revet ned fra Niels Bohr Bygningen.

>

9


BYGGESKANDALE løber op i over en milliard mere i ekstraregninger er under al kritik. Det er, hvad jeg vil kalde politisk dårligt håndværk , siger Henrik W. Petersen. Byggeriet er indtil videre slået fast til at blive 1,3 milliarder dyrere end de 1,6 milliarder, det skulle have kostet. Det viser en rapport bestilt af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen hos revisions-

JUNI 2010 Offentliggørelse: Vinderen af projektkonkurrencen af byggeriet offentliggøres. Projektet er udarbejdet af Rambøll og Colin Gordon & Associates.

firmaet Ernst & Young. Ifølge Politiken er VVS- og ventilationsentreprisen med at rette op på skaderne ikke sendt i udbud, hvilket betyder, at det kan blive endnu dyrere. Rapporten fra Ernst & Young fastslår også, at Bygningsstyrelsen, som er statens ejendomsadministrator og bygherre, ikke har reageret i tide på de udfordringer, som har været. Bygningsstyrelsen er nu sat af opgaven, som i stedet er overtaget af Vejdirektoratet.

Det her skal man lære af

SEPTEMBER 2014 Advarsel: Blik- og Rørarbejderforbundet advarer om, at valget er faldet på det spanske firma Inabensa med et bud på 225 millioner kroner for vvs-, ventilations og køleteknikarbejdet på Niels Bohr Bygningen, som ligger 51 millioner kroner under det næstlaveste bud.

Tilsynet trænger til et kvalitetstjek, mener Henrik W. Petersen og opsummerer, hvad man skal lære af denne sag. -For det første så skal procedurerne omkring tilsyn kigges grundigt igennem. Man skal følge den slags byggerier fra start, og så skal de offentlige udbydere påtage sig et politisk ansvar, så vi sikrer os, at der bliver

APRIL 2016 Rejsegilde: Daværende direktør i Bygningsstyrelsen Gyrithe Saltorp går på talerstolen og takker håndværkerne.

arbejdet under dansk overenskomst og med kvalitet i byggeriet. Han kalder det den største skandale på dansk jord i forhold til processen omkring byggeriet og kvaliteten af VVS-arbejdet. Også andre ting har haltet gevaldigt på byggepladsen. Blik- og Rørarbejderforbundet kører sager for medlemmer, som ikke har fået den rigtige løn hos en af Inabensas

FEBRUAR 2017 Fyring: Den spanske entreprenør Inabensa bliver fyret. Bygningsstyrelsen melder om manglende leverancer, store forsinkelser og svigt.

underentreprenører. Universitetsavisen har også beskrevet, hvordan flere arbejdsmiljøregler er blevet brudt. Avisen refererer til håndværkere på pladsen, som eksempelvis fortæller, at de ufaglærte polske medarbejdere eftermonterede dele af ventilationsrør i mange meters højde uden sikkerhedsforanstaltninger . Inabensa vil ikke kommentere sagen i medierne. Til Universitetsavisen har de sendt en mail, hvor de skriver, at de anser deres fyring for at være ikke-retfærdiggjort, og at de vil føre sag an mod Bygningsstyrelsen.

10

NOVEMBER 2017 Overdragelse. Revisionsfirmaet Ernst & Youngs rapport udkommer. Ministeren kalder det alvorlig læsning, og Bygningsstyrelsen fratages styringen af projektet, som i stedet overdrages til Vejdirektoratet.


ARBEJDSSKADER

LETTERE VEJ TIL ERSTATNING FOR KOL Rygere har haft meget svært ved at få anerkendt lungesygdommen KOL som en arbejdsskade. Det gør ny principafgørelse op med.

V

VS’ere, svejsere eller andre metalarbejdere, der igennem en årrække har arbejdet i røg og damp, risikerer at få lungesygdommen KOL,

der tidligere blev kaldt rygerlunger, som arbejdsskade. Selv hvis de primært får sygdommen på grund af udsættelsen på deres arbejde, har det indtil nu været enormt svært at få nogen som helst erstatning, hvis de samtidig ryger cigaretter.

Ankestyrelsen er kommet med en ny principafgørelse, som gør det lettere for VVS’ere, svejsere eller andre metalarbejdere at få erstatning med KOL, selv om de samtidig har røget cigaretter. Foto: Søren Madsen

også havde røget, fordi man har fejet det

Ankestyrelsen. Vi vurderer i øjeblikket,

hen med, at årsagen til lidelsen var, at

præcis hvilken betydning afgørelsen har

statning. Det skyldes, at Ankestyrelsen er

personen havde haft godt gang i smøger-

for den fremtidige praksis. Principafgø-

kommet med en ny principafgørelse, der

ne, siger Gitte Iversen, der er advokat og

relsen har ikke betydning for spørgsmålet

fungerer som en rettesnor for kommende

leder af KLA Personskade, til Avisen.dk.

om anerkendelse af KOL.”

Men nu kan det blive lettere at få er-

afgørelser.

Vil ikke ændre praksis

Kan komme mange til gode

de ansatte både har røget og haft et job,

Sidste år anerkendte Arbejdsmarkedets

I KLA Personskade er man overbevist om,

der udsatte dem for risiko for KOL. Og i to af

Erhvervssikring, der tidligere var kendt

at de nye principafgørelser åbner en mu-

sagerne er erstatningen sat op, da røgen

som Arbejdsskadestyrelsen, 31 sager om

lighed for, at flere fremover kan få genop-

fra jobbet bliver vægtet højere end røgen

KOL og afviste 98.

taget deres sager fra Arbejdsmarkedets

Ankestyrelsen har set på tre sager, hvor

fra cigaretterne. Hos advokatfirmaet KLA Personskade,

I år er der foreløbigt 28, der har fået anerkendt en sag om KOL, mens 92 er blevet

Erhvervssikring, forklarer Gitte Iversen. - Principafgørelserne kan betyde, at

der udelukkende fører sager om person-

afvist. Det viser tal, som Arbejdsmarke-

nogle af dem, der ikke tidligere har fået

skader og erstatning, glæder man sig over,

dets Erhvervssikring, AES, har trukket for

erstatning, kan få noget i erstatning nu.

at det nu er lettere for de berørte metalar-

Avisen.dk.

Hvis man har haft en arbejdsskade, hvor

bejdere at få erstatning, selvom de har været rygere. - Før har det været op ad bakke i modvind at få erstatning for KOL, hvis man

AES skriver i en mail, at man vil se nærmere på afgørelsen. ”Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er opmærksom på principafgørelsen fra

det, at man har røget, var i spil i erstatningssagen, kan det være en idé at kigge på sagen igen, da den kan have været fejlbehandlet, siger hun.

Avisen.dk

11


BRANCHEANALYSE

DET GÅR RIGTIG GOD De seneste fire år har der været vækst i VVSbranchen, og tendensen fortsætter. Det viser den nye markedsanalyse fra Tekniq. – Det er en glædelig nyhed, og vi forventer, at det kommer vores medlemmer til gode i de nuværende og kommende lokalforhandlinger, siger Henrik W. Petersen, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

VVS-branchen har indhentet el-branchen Væksten i VVS-branchen er nu større end i el-branchen, som ellers tidligere har ført an. Det ses bl.a. på beskæftigelsen, som er steget med 3,8 procent i VVS-branchen. Nu mangler der arbejdskraft i VVS-branchen. - Branchen bliver ramt af, at der ikke har været taget lærlinge nok ind. Virksomhederne har heller ikke været gode nok til at hive de VVS’ere tilbage, som

D

er bliver i stor stil bygget nyt, og der er også gang i renoveringerne rundt omkring

betyder, at stigningen målt i procent er

tidligere har forladt branchen, siger

præcis lige så stor som i 2016.

Henrik W. Petersen.

- Det er en glædelig nyhed. Det skaber

i det danske land. Det kan

beskæftigelse til gutterne derude. Når

mærkes på VVS-branchen,

omsætningen stiger for fjerde år i træk,

som har haft en fremgang på fem procent i det første halve år af 2017 sammenlignet med sidste år. Det viser en ny rapport fra Tekniq, som

så går jeg også ud fra, at det har en positiv effekt for vores svende og lærlinge derude ved kommende og igangværende lokalfor-

samler tallene for væksten i det første

handlinger, siger næstformand

halve år i 2017 for både el- og VVS-bran-

i Blik- og Rørarbejderforbundet

chen.

Henrik W. Petersen.

Installationsbranchen har indtil videre

Det viser VVSvirksomhedernes tal

omsat for 23 milliarder kroner i 2017. Det

12

Arbejdsgiverne i Tekniq tager hvert år temperaturen på forretningsklimaet i installationsbranchen, målt direkte på VVS-virksomhedernes nyeste tilgængelige regnskabstal. I tallene fra regnskabsåret 2016/17 indgår regnskabsresultater fra 712 VVS-virksomheder.

STØRRE AKTIVITET Aktivitetsniveauet i VVS-branchen er samlet set vokset med knapt 10 procent. Dermed ligger aktiviteten i branchen markant over både væksten

i samfundsøkonomien (BNP) og byggeaktiviteten, der er steget med henholdsvis 1,7 procent og 7-8 procent. Væksten er størst i store VVS-virksomheder, hvor forretningsaktiviteten stiger med knapt 22 procent sammenlignet med foregående regnskabsår. Også de mindre VVS-virksomheder er vokset pænt med ca. 12 procent, mens de mellemstore er vokset med knapt 8 procent.

ØGET OVERSKUD VVS-virksomhedernes overskud er i perioden vokset med ca. 13 procent i gennemsnit. De mindre og de største VVS-virksomheder forbedrer overskuddet dramatisk, med henholdsvis ca. 41 procent og knap 19 procent i forhold til det foregående regnskabsår. Stigende indtjening i de store og de mindre VVS-virksomheder løfter branchens overskudsgrad til knapt 6 procent i 2016-17.


DT I VVS-BRANCHEN “

NÅR OMSÆTNINGEN STIGER FOR FJERDE ÅR I TRÆK, SÅ GÅR JEG OGSÅ UD FRA, AT DET HAR EN POSITIV EFFEKT FOR VORES SVENDE OG LÆRLINGE DERUDE VED KOMMENDE OG IGANGVÆRENDE LOKALFORHANDLINGER. Næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Henrik W. Petersen

- Der er 42 procent af VVS-installa-

Dansk økonomi har det også godt

- Dansk økonomi befinder sig i et robust

Væksten fortsætter, ifølge prognoserne.

opsving. I modsætning til tiden op til fi-

nej til opgaver, og det ærgrer jo os alle

Omsætningen i el- og VVS-branchen

nanskrisen er der lavere risiko for, at øko-

sammen. Udenlandsk arbejdskraft er et

forventes at stige med 3 procent i 2018.

nomien overophedes grundet en større

udslag af, at der ikke er blevet uddannet

Det vil bl.a. være de store offentlige syge-

arbejdsstyrke, mindre gæld og skærpede

nok VVS´ere. Det skal der fokus på nu,

husbyggerier, som bidrager til væksten i

låneregler på boligmarkedet.

ligesom vi skal have fokus på, at de uden-

de næste år.

tørerne, som har været nødt til at sige

landske kolleger, som arbejder her, orga-

Risikoen for, at opsvinget giver bag-

Det går godt, men der er et stykke vej til at sætte ny omsætningsrekord, som

niserer sig og bliver introduceret til den

slag, vurderes til at være mindre end

blev sat i første halvår af 2008. Dengang

danske model og deres muligheder samt

tidligere, står der i markedsanalysen fra

var omsætningen i installationsbranchen

rettigheder i VVS-overenskomsten.

Tekniq:

11,6 procent højere i forhold til resultatet i første halvår af 2017.

Den flotte vækst på bundlinjen i de mindre VVS-virksomheder afspejler sig i overskudsgraden, der er steget med over 2 procent til 8,5 procent. De mindre virksomheder er dermed den gruppe af VVS-virksomheder, som i gennemsnit har den højeste indtjeningsevne. De største VVS-virksomheder har også øget overskudsgraden markant til 5,6 procent, men fra et meget lavt udgangspunkt på 2,2 procent i det foregående regnskabsår.

AFKASTET STIGER

LIKVIDITETEN VOKSER

I gennemsnit ligger VVS-virksomhedernes afkastningsgrad på 10,6 procent.

Over tid er VVS-virksomhedernes likviditetsgrad steget pænt fra ca. 128 procent i 2012, til et gennemsnit på knapt 143 procent i regnskabsåret 2016-17.

Især i de største VVS-virksomheder er afkastningsgraden steget markant, med ca. 4 procentpoint. I de mindre VVS-virksomheder, som har forbedret indtjeningen meget, er afkastningsgraden steget knap 2 procent.

De største VVS-virksomheder har forbedret deres betalingsevne markant i regnskabsåret 2016-17. Her er likviditetsgraden steget fra ca. 136 procent til knapt 152 procent i det seneste regnskabsår.

13


TEST T DE LA ØR B FAG & R R IK BL TESTE KINER S MA UE R SK

14


Tekst Kir Klysner Foto Claus Boesen

DER SKAL NOGET KRAFT I SÅDAN EN

”GUN”

Skruemaskinen

fra Bosch får tre i

samlet karakter ligesom maski-

nen fra Stanley. Christian Sigurdson giver en hård dom.

– Stanley´en er ikke til en byggeplads. Den er til at have stående på en hylde.

- Ja, den virker for klein til noget som

To VVS´ere har haft fem skruemaskiner med i en duel for at teste, hvor gode og effektive maskinerne er. Maskinen fra Makita lagde hurtigt de andre ned.

T

helst. Jeg har faktisk ikke turde at give

il hverdag bruger de en

den gas. Stanley´en er ikke til en hånd-

skruemaskine fra Bosch, og

værker. Den er kun til hr. og fru Nielsen,

den er også med i testen. I

siger Teddy Mørck.

den seneste uge har Teddy Mørck og Christian Sigurdson

haft fire ekstra skruemaskiner med på en renoveringsopgave i Helsingør, og de har ikke holdt sig tilbage med at teste, hvor meget kraft, der er i maskinerne.

Lyset er lige i skabet I karakterer følger maskinen fra Milwaukee og Dewalt efter på et samlet fire-tal. - Milwaukee´en er en okay maskine. Den kan absolut noget, siger Teddy Mørck.

- De har fået lov at arbejde, siger Christian

- Ja, man kan mærke, at den trækker

Sigurdson, som har mere end 20 års erfaring

igennem, men den er svær at holde i en

som VVS- og energimontør.

hånd, siger Christian Sigurdson, før

- Maskinerne kan faktisk ikke blive for stærke, siger Teddy Mørck, som er udlært tag- og facademontør i 2000. De er begge ansat hos

de går videre til at evaluere Dewaltmaskinen. - Der er mange, der elsker Dewalt´en,-

Becko VVS.

mener Teddy Mørck.

Maskinen til hr. og fru Nielsen

altså borepatronen, når du rammer et eller

Generelt er skruemaskinerne næsten lige så

andet i muren, siger Christian

meget på arbejde som de to VVS´ere er. De

Sigurdson.

bruger dem sådan cirka altid. - Bosch-maskinen har vi selv, men den kan ikke så meget – jo den kan måske være okay for en servicemontør, siger Teddy Mørck. - Den bliver varm, når man giver den gas, siger Christian Sigurdson.

- Den er også stærk. Men den løsner

Lys-keglen på Milwaukee deler sig i to, og rammer ikke rigtig. Det trækker ned. Lyset på Dewalten trækker til gengæld op. - Lyset på Dewalten er lige i skabet. Der er tre indstillinger på den, og det virker

>

perfekt, siger Christian Sigurdson.

15


TEST ∆ Christian Sigurdson tester funktionen med lys.

◊ – Maskinerne har fået lov at arbejde, siger Christian Sigurdson, mens han tester Milwaukee´en igen. Lyset bruger de begge to meget til daglig. - Der er faktisk mørkt næsten alle de steder, hvor vi arbejder, fortæller Christian Sigurdson.

Makita på ønskesedlen - Skruemaskinen fra Makita er den stærkeste maskine, vi har haft. Motormæssigt – der kan man kun blive glad for den, siger Teddy Mørck. Både han og makkeren ønsker sig nu sådan en. - Den er også afbalanceret, når du står med den. Den er tung, men det gør ikke noget, siger Christian Sigurdson.

∞ Det ekstra greb har slidt meget på kort tid på skruemaskinen fra Makita.

Kun én ting nævner de som et potentielt problem. Der, hvor det ekstra håndgreb bider sig fast, er Makita´en blevet slidt efter en dags hårdt arbejde, og de to vvs´ere er bange for, at det kan ødelægge maskinen på sigt.

Fedt at kunne nøjes med en maskine De siger begge, at det er vigtigt at have muligheden for at sætte et ekstra greb fast, så man virkelig kan holde fast på

◊ Længst til venstre er maskinen fra Bosch. som testerne bruger de til daglig. Nu er der en ny på ønskesedlen.

de tunge opgaver. Men de bruger også maskinen til alt og sætter den på hårdt

ny maskine. Det er samme system for

- Det er ikke sådan, at det altid skal

arbejde.

batterier på alle maskinerne, og det er

være det dyreste værktøj, vi skal have.

- Det er fedt, at skruemaskinen kan

ikke den store lægevidenskab at komme

Men når vi nu er ved maskiner, så skal

erstatte tre eller fire andre maskiner, og

i gang med at bruge dem, siger Christian

man altså ikke gå ned på udstyr, slutter

at det er ”plug and play”, når man får en

Sigurdson.

Teddy Mørck.

16


TE V I N ST DER

llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. im akker og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at d a ll gså ti Det er o rer te k ra e ka give halv . f.eks. 3,5

DEWALT 18V XR LI-ION KULLØS KOMPAKT SLAGBOREMASKINE DCD796P2 Vejl. pris kr. 4.721,00 + moms

MILWAUKEE M18 FUEL™ SLAGBOREMASKINE FPD-502X

4,8

4,2

4,1

”Den er afbalanceret.”

”Lyset er lige i skabet.”

"Den trækker igennem."

MAKITA SLAGBOREMASKINE DHP481RTJ, 18V Vejl. pris kr. 5.150,00 + moms

Vejl. pris kr. 5.390,00 + moms

Håndtering Komfort Funktion Udskiftning af bor Lys I alt (gennemsnit)

“SKRUEMASKINEN FRA MAKITA ER DEN STÆRKESTE MASKINE, VI HAR HAFT. MOTORMÆSSIGT – DER KAN MAN KUN BLIVE GLAD FOR DEN.

STANLEY BOREMASKINE FMC601C2S-QW Pris incl moms hos Bauhaus 1199,-

BOSCH SLAGBOREMASKINE GSB18V-60C, 2 X 5,0 AH, L-BOXX Vejl. pris kr. 4.410,00 + moms

Håndtering Komfort Funktion Udskiftning af bor Lys I alt (gennemsnit)

2,9

2,9

”Den virker for klein.”

”Den bliver varm.”

> SÅDAN HAR VI TESTET To VVS´ere har haft fem skruemaskiner på prøve i en uge på en renoveringsopgave i Helsingør. De kendte ikke priserne på forhånd. Tre af skruemaskinerne er udvalgt af redaktionen i samarbejde med Brødrene A&O Johansen i Helsingør, som har udlånt disse tre maskiner, mens de sidste to er udvalgt og indkøbt af redaktionen.

17


TIPS & TRICKS

PÅ MED BRILLERNE

Det er dig – og ikke din mester, som mister synet, hvis uheldet er ude. Så husk sikkerhedsbriller, når du f.eks. arbejder med vinkelsliberen, skæremaskinen og kemikalier.

Din mester skal ud-

Sikkerhedsbriller skal sidde fast,

styre dig med sik-

men de må ikke klemme eller

kerhedsbriller, hvis

genere på nogen måde. De skal

arbejdet kan have

kort sagt ”passe til dig”. Det er

en skadelig effekt

vigtigt, at de

på øjnene. Husk, at der også

ikke slører

skal laves en risikovurdering for

dit syn eller

andre, der arbejder i nærheden

begrænser dit

af opgaver, som kan give skader

synsfelt. Din

på øjnene. Måske skal flere have

arbejdsgiver

sikkerhedsbriller.

skal også betale for

Der er tre typer af sikkerheds-

sikkerhedsbriller med styrke, hvis

Sikkerhedsbrillerne

det er nødvendigt for dig

skal være CE-mærkede. Der skal stå på stellet,

briller: Den almindelige værne-

hvilke beskyttende

brille, kapselbrillen, som slutter

egenskaber brillerne

tæt til ansigtet og ansigtsskær-

Sikkerhedsbriller

har. Der skal følge en

men eller visiret, som beskytter

beskytter mod

brugsanvisning med

både øjnene og dele af ansigtet.

f.eks. støv, stænk

på dansk, som du med

Det er en risikovurdering, der

og kemiske påvirk-

fordel kan læse, men

skal afgøre

ninger fra syrer

det er arbejdsgivers

hvilken type

og gasser. Det kan

ansvar, at instruere dig

”øjenværn”,

også være stråling fra f.eks. svejsning

i brugen af sikkerheds-

som passer til

eller lasere.

briller.

opgaven. Kilde: Arbejdstilsynet

18


Foto Ulrik Jantzen

› FA K TA Arbejdsgivers ansvar Det er arbejdsgivers ansvar, at de ansatte er forsynet med egnet øjenværn. Det er også arbejdsgivers ansvar, at sikkerhedsbrillerne bliver brugt under arbejdet – fra start til slut, og at medarbejderne får en instruktion i brugen og samtidig er informeret om faren ved ikke at bruge dem. Det er dit ansvar som medarbejder at bruge sikkerhedsbriller, så de virker efter hensigten og meddele til arbejdsgiver, arbejdsleder eller sikkerheds­ organisationen, hvis der er fejl og mangler.

Flere gør det obligatorisk På flere og flere byggepladser indføres påbud om at bruge sikkerhedsbriller hele arbejdsdagen. Entreprenørvirksomheden NCC indkøbte i 2015 10.000 briller, og gjorde det obligatorisk at bruge sikkerhedsbriller på alle deres byggepladser. Det resulterede i, at antallet af øjenskader blev reduceret til en fjerdedel fra 13 i 2014 til 3 i 2015. De 10.000 briller hos NCC var ikke en one size fits all. De kostede alt mellem 30 kroner for de mest almindelige sikkerhedsbriller og et par tusinde kroner for briller med styrke til medarbejdere.

19


MED PÅ JOB

SLUT MED AT SKULLE LEDE EFTER PARKERING Hos Hjernø VVS i Aaarhus har Kenneth Rosen Kragh byttet bilnøglen ud med en nøgle til en cykel. - Det er nemt at komme rundt, og man slipper for problemer med at finde parkeringsplads, siger manden i sadlen.

20


Tekst Kir Klysner Foto Henrik Bjerregrav

D

er er ingen servicebiler

Slut med bøder

på parkeringspladsen på

Kenneth Rosen Kragh har tit brokket

Katrinebjergvej i Aarhus.

sig hjemme på værkstedet over at have

Men foran indgangen til

svært ved at finde en parkeringsplads.

Hjernø VVS er Kenneth Rosen Kragh ved at pakke det nye hvide lyn. Man kan på lang afstand se, at han er glad for at skulle cykle. – Jeg har tastet den første adresse

Nu er det slut, for han tager opgaverne i centrum af Aarhus på cykel. – Det er nemt at komme rundt. Vi har ingen parkeringsproblemer. Vi har tit måtte ringe til en kunde og sige, at vi

på GPS´en, og der er ikke særlig langt,

kommer ikke i dag, for vi kan ikke kom-

fortæller Kenneth Rosen Kragh, som er

me til at parkere. De problemer er vi ude

udlært VVS- og blikkenslager i 2011.

over med cyklen.

Cyklen har el-motor, så det er ikke engang tungt op af bakke på cyklen.

- Vi havde på et tidspunkt et projekt, hvor vi fik rigtig mange p-bøder.

>

21


MED PÅ JOB > PENGE SPARET TIME FOR TIME Der er mange, der klager over for få pladser og for høje priser på parkering – især i de store byer. I Aarhus er der en zone, som dækker hele midtbyen. Det koster 12 kroner for den første time, 17 kroner for den næste og derefter 22 kroner i timen døgnet rundt. I København er der flere zoner i midtbyen, og i den dyreste zone koster det 35 kroner i timen.

Der kan lige være det mest nødvendige i kassen på cyklen. I posen er der regntøj.

Det problem har jeg i hvert fald ikke længere.Kollegerne er kørt afsted i servicebilerne. Kenneth Rosen Kragh savner ikke at have bil.

Et toilet kan ikke være der Inden afgang viser han, hvad der er i vognen. Der er værktøj, regntøj og de ting, som han skal bruge på dagens opgaver f.eks. et brusebatteri og en vandlås. – Jeg har det vigtigste værktøj med og ellers tager det altså ikke lang tid at cykle op til grossisten. Foran på cyklen er der en stor lukket kasse, men der er også begrænsninger på sådan en cykel.

22


VI HAR TIT MÅTTE RINGE TIL EN KUNDE OG SIGE, AT VI KOMMER IKKE I DAG, FOR VI KAN IKKE KOMME TIL AT PARKERE

> OM CYKLEN 1 Cyklen er danskproduceret fra firmaet Butchers & Bicycles i København.

2 Kassen foran på cyklen kan låses. Cyk-

Kenneth Rosen Kragh er lige så hurtigt fremme i indre by, som hvis han havde taget bilen.

len er desuden udstyret med en almindelig cykellås og en stor kædelås.

3

– Hvis jeg skal skifte et toilet, så kan vi få toilettet leveret, men jeg kan ikke have

Cyklens batteri kan køre 25 kilometer

det gamle med tilbage. Det er heller ikke

i timen og cirka 100 kilometer på en

til at have rør med på cyklen. Men til små

opladning.

serviceopgaver er den fin.

God reklameværdi Den nye cykel har været en større investering for firmaet, og cyklen er da også blevet udstyret med en stor kædelås. – Jeg bliver ikke så populær, hvis jeg kommer hjem og siger, den er blevet stjålet, fordi jeg har glemt at låse den. – Der er god reklameværdi i den for firmaet. Min chef har også valgt den her utraditionelle løsning for at have en grøn profil. Kunderne synes også, at det er en god ide.

23


20% 5% 2% 10%

3-20%

10% 10% 1520%

Min.

Der er masser af LO Plus partnerne, der har ekstra gode Black Friday tilbud den 24. november. Og du får den faste LO Plus rabat oveni det gode tilbud.

20%

Tilmeld dig nyhedsbrevet på loplus.dk/nyhedsbrev, så kommer de gode tilbud automatisk til dig.

10%

Hent LO Plus App’en og få dit medlemskort på mobilen. Send en sms med KORT til 1999. Det koster alm. sms-takst.

VIND GAVER I DECEMBER – DELTAG I VORES JULEKALENDER Vær med i årets julekalender, hvor du kan vinde flotte præmier fra 1. december og frem til juleaften.

Hovedpræmien er et gavekort til Novasol på 20.000 kr.

Tilmed dig på loplus.dk/jul

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

SPAR EKSTRA PENGE PÅ BLACK FRIDAY


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse

Aalborg

Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Ledende sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Journalist: Kir Klysner Mobil: 31 13 73 77 Direkte: 36 38 36 15 kir@blikroer.dk Socialrådgiver: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Nielsen Tlf. 36 38 36 28 mbn@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00. Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 26 66 09 07 Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Opmåler: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen ajl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ivan Enoksen ive@blikroer.dk

25


PRAKTIKBESØG

SMÅ FORHOLD OG STORE OPLEVELSER FOR EN AUSTRALIER - Jeres badeværelser er så små. Jack Dainer fra Australien har været i fem ugers praktik hos firmaet Henrik W. Hansen VVS i København. De sørgede for, at han fik flere små og store oplevelser …

26

Jack Dainer søgte straks, da han hørte om muligheden for at komme til Danmark.


Tekst Kir Klysner Foto Andreas Bro

Jack Dainer er blevet glad for den danske måde at lave tag på.

- Jeg har været på sightseeing i København. Jeg har f.eks. set operahuset. Det er anderledes, men også meget smukt.

De behøver ikke at være de bedste - Det her handler om at give Jack en oplevelse – og det er også fedt for os. Jack Dainer har været med alle svendene hjemme og spise. Vi har været til Kulturnatten og i Tivoli. Det allerbedste er jo at få et venskab. Jack er velkommen til at komme tilbage og arbejde for os, og vi har også aftalt, at vi skal ned og besøge ham og hans mester, siger mester i firmaet Henrik W. Hansen. Jack Dainer har vundet en pris som

N

> SÅDAN KOMMER DU I

PRAKTIK I UDLANDET

Der er flere muligheder for at komme i praktik i udlandet. Der er f.eks. noget, der hedder PIU-ordningen, som står for ”praktik i udlandet”. Her kan du få økonomisk tilskud til opholdet, og det kan blive godkendt som en del af din uddannelse. Dette er en mulighed både for dig, der har en læreplads og dig, der er i skolepraktik. Læs mere om de forskellige muligheder på ufm.dk.

blikkenslager i Australien, men det var nu

Tjek også om der står noget på din

slet ikke et krav fra dansk side.

skoles hjemmeside. Der er nemlig

- Jeg har sagt, at det ikke behøver at

skoler i Danmark, som har deres egne

år man er på den anden side

være de allerbedste, der kommer her. Vi

aftaler om praktik i udlandet.

af jorden, så skal man have

gør det for oplevelsens skyld.

Spørg dine lærere på skolen. Måske er

det hele med! Det er med den på, at de i Henrik W. Hansen VVS har

haft en lærling fra Australien i praktik i fem uger. - Jeg har været på serviceopgaver og

En af lærlingene fra Henrik W. Hansen

der en PIU-koodinator eller en anden

VVS har også været i Australien tidligere

international koordinator på skolen,

på året.

der kan hjælpe dig med at gennem-

Nem at kende

skue mulighederne og med at ansøge.

Mester er slet ikke i tvivl om, at det her

Se også de gode råd på

lavet tag, fortæller Jack Dainer på engelsk

er en fed vej at gå med en praktikant fra

www.storverden.dk

med aussie accent. Den største forskel er

udlandet.

produkterne, siger han. Der er ikke meget,

- Vi tænker da ekstra meget på, hvad

som han kender ”from downunder”. Det

vi gør, og vi skal jo også forklare det på

næste er størrelsesforholdene.

engelsk. Det udvikler os. Det her skal man

Jack Dainer er ude at lukke en opgave

helt klart overveje at gøre i andre firmaer,

med tag-sjakket. Han er nem at kende

sidder du nærmest allerede på toilettet

men det handler om engagement, og det

med kasket, solbriller i nakken og lyse

og er i bad samtidig. I Australien er der

skal man vide, siger Henrik W. Hansen,

ruskindsstøvler. Selvom han sagtens kan

mindst en meter imellem bad og toilet,

som overvejer om svendene skal have

følge med, så er det f.eks. nyt for ham

fortæller 22-årige Jack Dainer, som er

samme mulighed for at tage på arbejdso-

at false. Det gør man ikke i kænguru-

lærling hos Master Plumbers i Australien.

phold i udlandet.

landet.

- Når du går ind på badeværelserne, så

Danmark var på min liste Da den unge australier opdagede, at der var en mulighed for at komme til Danmark, sagde han: - Put my name down. That´s a lifetime opportunity.

Dagens opgaver aftales med mester Henrik W. Hansen, som ses til venstre i billedet.

Der var mange om buddet, så han skulle først igennem tre samtaler for at få lov. - Jeg kendte ikke så meget til Danmark, men det var på min to-do-liste. Nu er det helt klart et land, jeg vil tilbage til, fortæller Jack Dainer, som har været turist sammen med de danske kolleger.

27


DEMONSTRATION

Foto Uffe Weng

DANMARK DEMONSTREREDE OG FIK EN NY MÆRKEDAG Den 7. november bliver en ny mærkedag. 40 steder rundt i landet samledes danskerne til demonstrationer mod besparelser på den danske velfærd.

- ER I VREDE? Wafande var den første på scenen til demonstrationen ”Danmark for Velfærd” i København den 7. november 2017. Da de fremmødte ikke svarede på ”er I glade”, så rettede han det til ”er I vrede” og fik meget mere respons. Demonstranterne var netop samlet for at vise deres utilfredshed mod besparelser på velfærden. - Vi er også med sådan en dag, fordi velfærd er vigtigt for vores medlemmer og deres familier. Vores fokusområder i Blik- og Rørarbejderforbundet er f.eks. uddannelse, arbejdsliv og et fair dagpengesystem, fortæller forbundssekretær i Blik- og Rørabejderforbundet Stig Søllested Ideen til ”Danmark for Velfærd” blev født på fagforeningernes stormøde i Odense den 4. oktober 2017, hvor også Blik- og Rørarbejderforbundet deltog. Det blev til i alt 40 arrangementer landet rundt, på hvad der nu skal være en ny mærkedag – nemlig Velfærdens dag den 7. november. Bare i København deltog omkring 7000 demonstranter.

28

>> DANMARK FOR VELFÆRD Det nye velfærdsinitiativ er et samarbejde mellem LO og en række faglige organisationer deriblandt Blik- og Rørarbejderforbundet. Udover de 40 demonstrationer og events den 7. november 2017, så er der sat gang i en underskriftsindsamling på danmarkforvelfaerd.dk.


D DINE INDSEN ER OG BILLED ÆMIER VIND PR G RØR IK O FRA BL

Tekst Klara Meiling

GODT HÅNDVÆRK

MAN MÅ GODT

PRALE LIDT Asger Kristiansen har lavet den tredje karnap i karrieren, og han er godt tilfreds.

>

HVEM

Siden 1992 har Asger Kristiansen været uddannet blikkenslager og VVS-montør. Han arbejder til daglig ved Øgaard A/S i Farsø. Det er det firma, som har haft opgaven.

>

HVAD

Karnap med nyt zinktag. Asger Kristiansen har udskiftet et ældre zinktag. Der går mindst 30 år før, det skal skiftes igen, vurderer han.

>

HVOR

På en nedlagt landejendom i Vestrup, tæt ved Aars.

>

BONUSINFO

Det er kun tredje gang i karrieren, at blikkenslager Asger Kristiansen har lavet en karnap. Den mest udfordrende del af arbejdet var, at fronten på huset buler en smule, så tagrenden skulle laves i en blød bue.

"JEG lagde billederne

på facebook for at prale lidt.

"JEG

er mest til blikarbejdet, og sådan en opgave

er lige noget for mig, da det kræver kreativitet og evnen til at kunne se fremad. Jeg målte op og lavede det meste på værkstedet, og så er det jo godt at det passer, når man

Det har jeg gjort andre gange også, og det er godt at få nogle kommentarer på det, man har lavet.“

skal sætte det op.”

29


STYRK

ARBEJDSMILJØET Et sundt arbejdsmiljø, hvor du går og er glad på arbejde og samarbejder med gode kolleger, har stor effekt på dig som medarbejder og som menneske. Men et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv… Vi afholder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med fokus på bygge- og anlægsområdet i hele landet for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi sætter fokus på det gode arbejdsliv. Dit arbejdsliv. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en basisuddannelse, der giver dig konkret viden om arbejdsmiljøets udfordringer og ansvar.

30

”FOR DIG, DER VIL SKABE ET GODT ARBEJDSLIV FOR DIG OG DINE KOLLEGER”. Kontakt: Konventum (LO-skolen) 49 28 09 66 Konventum.dk am-info@konventum.dk


ARBEJDSMILJØ > DET SIGER DELTAGERNE

VIGTIG VIDEN OG KÆRLIG OPSANG OM ARBEJDSMILJØ Når skaden sker, så skal det straks anmeldes. Det var et af budskaberne på den supplerende uddannelse i arbejdsmiljø, som Blik & Rørforbundet har turneret med i efteråret 2017.

- Det er jo tre år siden, jeg var på uddannelse, så det er godt at få det ridset op. Jeg vil gerne skabe en struktur omkring arbejdsmiljø i firmaet. Det har vi aldrig brugt tid på. Det er også godt at vide mere om f.eks. asbest og kisel, for det er altså vores helbred, vi render og leger med. Kenneth Lemming, arbejdsmiljørepræsentant hos Bent E. Andersen A/S

- Jeg er med for at blive ajourført. Jeg var f.eks. ikke klar over, at arbejdsmiljøet for kontorpigerne også var en del af mit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant. Vi har mange problemer med asbest, og der er ikke nogen af os, der kan genkende, om det er asbest, så vi nægter at røre ved det. Man skal råbe op. Personlige værnemidler er jeg f.eks. også nødt til at informere mere om. Thomas Lorentsen, arbejdsmiljørepræsentant hos Ib Andersen A/S

- Få nu anmeldt arbejdsskaderne. Forbundssekretær Søren Schytte har netop besøgt otte byer med supplerende kurser i arbejdsmiljø. Den 10. oktober 2017 sad han f.eks. ved bordenden i Aalborg, hvor 11 arbejdsmiljørepræsentanter deltog. - Vi har medlemmer, som først henvender sig med skader et år efter, det er sket, og så kan det være svært at få anerkendt det som en arbejdsskade og få erstatning.

Man virker utroværdig Søren Schytte genopfriskede mange forskellige emne – også hvad er en arbejdsskade. - Det er ikke nødvendigvis en arbejdsskade, når man kommer til skade på arbejde. En arbejdsskade er, når der er en sammenhæng mellem arbejdet og skaden, og der er sket noget, der afviger fra normalen. Derfor er det også vigtigt at få beskrevet, hvad der er sket. Man bliver noget utroværdig, når man først får det beskrevet lang tid efter. Der har været afholdt i alt otte kurser med deltagelse af sammenlagt 45 arbejdsmiljørepræsentanter. Blik- og Rørarbejderforbundet havde håbet på flere deltagere. - Der er stor travlhed på arbejdspladserne, men der bør altid være tid til at drøfte arbejdsmiljø og tage disse kurser, mener Søren Schytte. Næste kursusrække forventes at blive i oktober og november 2018.

- Det er godt at få ens viden opdateret. Jeg synes, mine kolleger er gode til at komme til mig og påpege fejl og mangler ved arbejdsmiljøet. Men jeg skal jo stadig sige til dem, at de f.eks. skal lade være med at løfte for meget og hellere sætte flere folk på opgaven med f.eks. at bære et toilet op på 9. sal. Vi skal arbejde, til vi bliver meget ældre, og vi kan jo ikke så godt køre rundt med værktøjskassen på en rollator. Martin Trans, arbejdsmiljørepræsentant hos VVS-installatør Ejner Pedersen

Næste kursusrække forventes at blive i oktober og november 2018.

31


ARBEJDSMARKED

TREPARTSAFTALE SKAL SÆ PÅ EFTERUDDANNELSESIND Lønmodtagerne får langt bedre muligheder for løbende at udvikle deres kompetencer. Højere godtgørelse og bedre økonomi for skolerne giver samtidig hele området for voksen- og efteruddannelse et tiltrængt løft.

Trepartsaftalen mellem fagbevægelsen, regeringen og arbejdsgiverne sikrer, at det langt mere attraktivt og enkelt for lønmodtagere at deltage på voksen-, efter- og videreuddannelse.

E

fter fire måneders forhand-

gende efteruddannelsessystem. Det er

der og lønmodtagere til at deltage i vok-

linger har regeringen og

resultatet af den trepartsaftale om vok-

sen-, efter- og videreuddannelse, siger

arbejdsmarkedets parter

sen-, efter- og videreuddannelse, som

formanden for LO, Lizette Risgaard.

indgået en trepartsaftale

fagbevægelsen er blevet enige med rege-

om voksen- og efteruddan-

ringen og arbejdsgiverne om.

nelse. Dermed bliver det langt mere at-

- Det bliver gjort mere enkelt for den

Hilser aftale velkommen Hos Blik- og Rørarbejderforbundet hilses

traktivt og enkelt at sende lønmodtagere

enkelte lønmodtager og mere økonomisk

den nye aftale også velkommen. Det er

på voksen-, efter- og videreuddannelse

attraktivt for virksomhederne at sende

nemlig lykkedes at afværge en række af

efter en række år, hvor aktiviteten er fal-

lønmodtagerne på efter- og videreud-

de besparelser, som regeringen havde

det på området.

dannelse. Aftalen indeholder rigtig mange

udmeldt i første omgang.

De økonomiske vilkår styrkes markant i et mere overskueligt og sammenhæn-

32

gode initiativer, hvor målet er at styrke motivationen hos endnu flere virksomhe-

- Aftalen indeholder en højere godtgørelse for deltagelse i voksen- og efter-


TTE TURBO SATSEN uddannelse, og skolerne sikres en bedre økonomi. Det er afgjort blandt de ting,

TREPARTSAFTALE OM STYRKET OG MERE FLEKSIBEL

> VOKSEN-, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

H O V E D E L E M E N T E R N E I T R E PA R T S A F TA L E N E R : Over 400 mio. kr. til omstilling på arbejdsmarkedet: Oprettelse af en omstillingsfond målrettet ufaglærte og faglærte, der understøtter mobilitet på arbejdsmarkedet ved at flere beskæftigede tager jobrettet efter- og videreuddannelse.

Aftalen inde­ holder en hvor regeringen ønskede at lave en gehøjere godtnerel beskæring i antallet af AMU-kurser, gørelse for siger Kim Fusager Balle fra Blik- og Rørardeltagelse i bejderforbundet. voksen- og Med den indgåede trepartsaftale neutraliseres de årlige sparekrav til AMU-sko- efteruddannelse, og skolerne, som i stedet erstattes af et samlet økonomisk løft i forhold til finanslovslerne sikres forslaget på over 400 millioner kroner i en bedre økoaftaleperioden. nomi. Det er afgjort blandt Kurser med lav efterspørgsel udfases de ting, som i Som en del af aftalen, vil der ske en opaftalen peger rydning i antallet af kurser. Særligt de i den helt rigkurser, som har en meget lav søgning, risikerer at blive lukket ned. tige retning i - Mens vi har en fin søgning til kurserne forhold til de på VVS- og skorstensfejerområdet, så har første udmelvi en udfordring med søgningen til flere dinger af vores kurser for blikkenslagere. Vi skal som i aftalen peger i den helt rigtige retning i forhold til de første udmeldinger,

derfor i gang med at revidere og opdatere indholdet på kurserne, så de retter sig mod en bredere målgruppe og fører til flere deltagere, siger Kim Fusager Balle.

Aftale til 2,5 milliarder Blik- og Rørarbejderforbundet ser frem til et endnu tættere samarbejde med arbejdsgiverne om en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats.

Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Pulje til opsøgende arbejde: Der afsættes 100 mio. kroner til opsøgende arbejde, der er målrettet udfordringen på det danske arbejdsmarked vedrørende mangel på almene kompetencer hos en del af lønmodtagerne. Styrkelse af basale færdigheder: Der gives bedre mulighed for læse-, regne- og skriveundervisning samt øget brug af fællesscreeninger på virksomheder. 420 mio. kr. til at styrke kvaliteten på AMU: Kvaliteten af AMU-kurser styrkes ved at hæve taksterne og afsætte en kvalitetspulje til AMU. Takstforhøjelserne vil udover at styrke kvaliteten af undervisningen også understøtte sikkerheden for, at udbudte kurser gennemføres som planlagt. Højere godtgørelse til alle på AMU-kurser: Det økonomiske incitament for at deltage på AMU-kurser øges ved at hæve VEU-godtgørelsen i en periode på fire år fra 80 til 100 procent af højeste dagpengesats. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) hæves fra 80 til 100 procent for deltagere i grundlæggende læsning og regning. Udvikling af videregående VEU: Der iværksættes et udviklingsprogram for videregående VEU, der skal sikre, at systemet kan følge den hastige omstilling af både det private og offentlige arbejdsmarked – bl.a. som følge af digitalisering og andre teknologiske påvirkninger – og de nye kompetencebehov , som udviklingen afføder. Et mere professionelt AMU: AMU-centrene får friere rammer til at tilpasse kurserne til virksomhedernes og medarbejdernes behov. Samtidig skal det være lettere for AMU-kursisterne at dokumentere deres kompetencer ved at indføre afsluttende prøver på offentligt udbudte AMU-kurser. Der er endvidere enighed om, at det skal være lettere for private leverandører at udbyde AMU.

- VVS’ernes og skorstensfejernes jobmuligheder bliver bedre, hvis man løbende får opdateret sin faglige viden og forbedret sine almene læse-, skrive- og IT-færdigheder. Derfor er trepartsaftalen vigtig for medlemmerne, siger Kim Fusager Balle om aftalen til en samlet værdi af

Én indgang til VEU-systemet: Der etableres én indgang til vejledning, tilmelding og søgning af godtgørelse til voksenog efteruddannelsestilbuddene. Det vil gøre det nemmere for den enkelte medarbejder og arbejdsgiver at finde relevante efteruddannelsestilbud og ansøge om virksomhedernes VEU-godtgørelse.

2,5 milliarder kroner.

33


LÆSERBREV Jeg er vel stadig medlem af forbundet? Her sidder jeg som efterlønner og er samtidig formand for

Svar:

Randers Afdeling.

Kære Erling

Som formand for en afdeling modtager jeg mange informationer om, hvad der sker både lokalt, i kredsen og i forbundet.

Tak for dit forslag. Naturligvis er du som efterlønner medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet.

Den seneste information jeg modtog fra forbundet handle-

Det er korrekt, at det kun er ordinære medlemmer af forbun-

de om indsamlinger af oplysninger til oplysningskortet 2017.

det, som har muligheden for at udfylde deres oplysningskort

Besvarelsesprocenten var på ca. 23 procent, og det kan blive

med lønoplysninger en gang om året.

bedre. Jeg ville, som sædvanlig, gerne indsende mine oplysninger. Men når man går ind på hjemmesiden, bliver man mødt med

I forbundet er vi interesseret i, at så mange medlemmer som muligt deltager i den årlige undersøgelse af lønudviklingen i VVS- og skorstensfejerbranchen.

informationen om, at man ikke er omfattet af denne under-

Som du skriver, er der flere medlemmer, som

søgelse, da den kun gælder ordinære medlemmer og kun for-

bliver længere tid på arbejdsmarkedet med den

bundsmedlemmer.

nuværende beskæftigelse. Derfor giver det også

Jeg ved godt, at jeg er på efterlønskontingent, men jeg er vel også stadig medlem af forbundet? Med den beskæftigelse der er for tiden, vil det så ikke være en ide, at os efterlønnere også har mulighed for at indsende oplys-

god mening, at vi ændrer tingene, som du foreslår, og åbner op for, at flere medlemmer har adgang til at deltage i den årlige undersøgelse.

ningskort. Vi er nok en del medlemmer, som er ansat på færre

Det vil også give et mere ret-

timer, men det kan være med til at give en bedre og bredere

visende billede af lønudviklingen

besvarelse.

blandt forbundets medlemmer, hvor knap halvdelen af alle med-

Med venlig hilsen

lemmers lønoplysninger indgår.

Erling Petersen, Randers Afdeling Med venlig hilsen Stig Søllested, Forbundssekretær

MEDLEMSMØDER

DEBAT OM FREMTIDENS PRISLISTER OG AKKORDSYSTEM I forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2017 er overenskomstparterne på VVS-området blevet bedt om at finde mulige forslag til nye former for akkord i VVS-overenskomsten. I den forbindelse inviterer Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal alle interesserede medlemmer til drøftelser om fremtidens prislister og akkordsystem på møder over hele landet. Repræsentanter for de to forbund vil være tilstede ved møderne, som holdes følgende steder: • 9. JANUAR 2018 KØBENHAVN • 10. JANUAR 2018 ROSKILDE • 22. JANUAR 2018 AALBORG • 23. JANUAR 2018 ÅRHUS • 1. FEBRUAR 2018 MIDDELFART

34

MØDER HOLDES I TIDSRUMMET FRA KL. 13.30 TIL KL. 19.00. Medlemmer vil modtage yderligere information om møderne fra kredsen. Vi glæder os til at se dig og dine kolleger. Max Meyer Forbundsformand


UDVIKLING

INSPIRATION TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER

D

en legendariske festsal på Arbejdsmuseet dannede

cer, sagde Kristian Weise fra tænketanken Cevea.

Fremtidens teknologiske løsninger vil ændre det arbejdsmarked som kendes i dag. Det var det overordnede emne, da hovedbestyrelserne i Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-forbund og Malerforbundet var samlet til temadag.

- Vi er stærke i fagbevægelsen. Det har vi bevist med den aftale, som vi har lavet.

en fornem ramme, da ho-

Han forudser, at den teknologiske

vedbestyrelserne i Blik- og

udvikling vil medføre øget usikkerhed

fagbevægelsen, og dem kan vi løse, hvis vi

Rørarbejderforbundet, Dansk

på arbejdsmarkedet, og at det også vil

står sammen, sagde Lizette Risgaard.

El-forbund og Malerforbundet var samlet til temadag om teknologi og fremtidens udfordringer for arbejdsmarked og fagbevægelse.

medføre andre krav og forventninger til fagforeningerne.

LO med fingeren på pulsen

Udviklingen betyder nye udfordringer for

Klar til udfordringen De tre forbundsformænd i Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-forbund og

Formanden for LO, Lizette Risgaard, er

Malerforbundet er opmærksomme på

ket med en række forskellige håndværk,

også optaget af den teknologiske udvik-

udviklingen og har taget de første skridt

hvoraf flere er enten forsvundet eller tæt

ling og de udfordringer, det medfører for

mod udfordringen.

på at uddø som følge af den teknologiske

fremtidens arbejdsmarked.

Frisen i den historiske festsal er udsmyk-

udvikling.

Hun fortalte om arbejdet i regeringens

- Det handler også om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er

Disruptionråd, hvor fagbevægelsen er

blandt de største udfordringer for fagbe-

vil op mod 900.000 jobs blive automati-

repræsenteret. Samtidig tager den nyligt

vægelsen i fremtiden, for gør de ikke det,

seret i Danmark. Det svarer til knap hver

indgåede trepartsaftale om mere fleksibel

løses opgaverne af andre, og så mister

tredje job, som kendes i dag. Det betyder

videre- og efteruddannelse af voksne

fagbevægelsen sin berettigelse, sagde

noget for udvikling af fagene, og det stiller

også højde for nogle af de udfordringer,

Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbun-

anderledes krav til de ansattes kompeten-

som forudses de kommende år.

det.

- Undersøgelser viser, at i løbet af 20 år

I Malerforbundet har de fokus på trygheden hos medlemmerne. De har derfor Fortid og fremtid mødtes, da hovedbestyrelserne i Blikog Rørarbejderforbundet, Dansk El-forbund og Malerforbundet var samlet på Arbejdermusset til temadag om fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet.

indført en lønforsikring til alle medlemmer. - Malerfaget er udfordret, og derfor har vi valgt at tilbyde en lønforsikring til alle vores medlemmer i forbund og a-kasse. Det håber vi kan medvirke til at ændre udviklingen og sikre fagets fremtid, sagde Kresten Vendelbo. - Vi er tre forbund, som deler lokaler, udveksler erfaringer og bruger hinanden til mange ting. Det er med til at udvikle os alle, så vi står bedre rustet til at klare fremtidens udfordringer og forblive selvstændige forbund, lød ordene fra Dansk El-forbunds forbundsformand, Jørgen Juul Rasmussen.

35


PENSION

TJEN 200.000 KR. PÅ FÅ MINUTTER En ny opgørelse viser, at du kan se frem til at få 325.000 kroner mere som pensionist, hvis du gennem dit arbejdsliv indbetaler 250 kroner om måneden til ekstra pension. Alene på afkastet kan du forvente at tjene over 200.000 kroner fra de ekstra indbetalinger. HVIS DU KAN lægge 250 kroner til side hver måned til pension, kan opsparingen forventes at vokse med 325.000 kroner. Alene på afkastet tjener du over 200.000 kroner. Det viser en ny beregning fra Industriens Pension, der tager udgangspunkt i et medlem på 25 år, som indbetaler 250 kroner hver måned frem til, han eller hun bliver 67 år.

> OPRET EN AFTALE I både Industriens Pension og PensionDanmark kan man på få minutter oprette en aftale om ekstra pension. Læs mere om mulighederne på dit pensionsselskabs hjemmeside.

- Selv små ekstra indbetalinger kan få stor betydning i den sidste ende, når man har en lang opsparingshorisont og

stigende grad polstret pensionsopsparin-

dermed får mange års afkast af penge-

gen ved at betale lidt ekstra.

ne. Især hvis du starter tidligt, så du når

har kurs mod en ny rekord i år. Vi oplever,

Alsing, forsikringsdirektør i Industriens

at det hænger sammen med en stigende

Pension.

opmærksomhed på pensionsopsparing og

Beregninger viser også, at hvis du har

et udbredt ønske om at have mere hånd

råd til at indbetale 500 kroner ekstra

i hanke med økonomien som pensionist,

om måneden gennem sit arbejdsliv, er

siger Joan Alsing.

der udsigt til 651.000 kroner ekstra på

I årets første ni måneder har medlem-

pensionskontoen, når du går på pension

merne af Industriens Pension indbetalt

som 67-årig. Heraf stammer mere end

83 mio. kroner i ekstra pension ud over de

400.000 kroner fra afkastet.

faste indbetalinger, der følger af overens-

Ekstra indbetalinger har kurs mod rekord

36

- De ekstra indbetalinger til pension

at få gavn af renters rente, siger Joan

komsten. I samme periode sidste år, hvor indbetalingerne også satte rekord, var det tilsvarende tal knap 70 mio. kroner, mens

Medlemmerne har de seneste år fået

indbetalingerne i hele 2016 landede på 114

større fokus på ekstra indbetalinger og i

mio. kroner.


FÅ MÅLT DIN BODY AGE Godt 17.000 medlemmer har taget PensionDanmarks sundhedstest efter de første to år, hvor ordningen har eksisteret. Du kan også få målt din body age, og efter testen kan du få hjælp via din sundhedsordning ER DU NYSGERRIG på, hvor sund du er, så

dine problemer og sender dig eventuelt videre

kan du tage PensionDanmarks sundheds-

i relevant behandling.

test. Her kan du få målt din body age og alt afhængig af dine svar, bliver du anbefalet

Tag testen

at udnytte de forskellige muligheder i din

Log ind på pension.dk og tag en sundheds-

sundhedsordning i PensionDanmark.

test. Det tager cirka 5-10 minutter at gennem-

Viser testen, at du for eksempel har

føre testen.

problemer med rygning, overvægt eller

Læs mere og bestil tid på pension.dk/sund-

stress, bliver du tilbudt en opringning fra

hed, eller ring 7010 0806 alle hverdage mellem

en sygeplejerske i PensionDanmarks sund-

kl. 8 og 21. Du kan også bestille tid til behand-

hedsteam.

linger og finde det sundhedscenter, der er

Sygeplejersken tager en snak med dig om

nærmest dig, via PensionDanmarks app.

LØBER DIN EKS MED PENSIONEN? Bliver du skilt, og har du tidligere indsat din ægtefælle eller samlever som pensionsarving, kan du risikere, at eks’en løber med din pension, hvis du dør.

onsopsparing, hvis du dør før, du går

fylder 67 år, vil dine efter-

på pension – dog mindst et skattefrit

ladte typisk få en skattefri

engangsbeløb på typisk 500.000 kroner.

udbetaling på 300.000

Du kan selv skrue op og ned for engangs-

kroner, din aldersopspa-

beløbets størrelse ved at logge ind på

ring, hvis du har en, samt

pension.dk.

din rateforsikring. Du kan læse meget

Reglerne er lidt anderledes, hvis du er

mere om dødsfaldsdækningen og

medlem af Industriens Pension. Hvis du

dine muligheder for at ændre den

dør, før du går på pension, eller før du

på industrienspension.dk.

DER KAN VÆRE gode grunde til at tjekke, hvem der står til at arve din pension. Bliver du skilt, og har du indsat din tidligere ægtefælle som såkaldt begun-

> DE FÅR PENGENE, HVIS DU IKKE SELV VÆLGER PENSIONSARVING

stiget, kan det i værste tilfælde betyde,

Har du ikke indsat en begunstiget, bliver

Du kan tjekke, hvem du har indsat som

at han eller hun vil få pensionspengene,

din pension automatisk udbetalt til dine

begunstiget på dit pensionsselskabs hjem-

hvis du dør – selvom I er blevet skilt.

nærmeste pårørende i nævnte rækkefølge:

meside. I PensionDanmark logger du ind på

• Din ægtefælle

pension.dk, og i Industriens Pension logger

• Din samlever, hvis I har boet sammen i

du ind på industrienspension.dk/Minside.

Det samme gælder, hvis du har indsat en tidligere kæreste eller samlever som begunstiget.

Ikke småpenge det handler om Er du medlem i PensionDanmark, får

mindst 2 år, eller I har børn sammen

Du logger ind med NemID.

• Dine livsarvinger (børn, børnebørn mv.)

På pensionsselskabets hjemmeside kan du

• Arvinger efter dit testamente

også ændre, hvem der skal have pengene,

• Dine arvinger efter arveloven.

når du dør.

dine efterladte udbetalt din pensi-

37


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Nord-Midtjylland Gletcher Energiteknik H.C. Andersens Vej 44 8370 Hadsted Cvr.nr. 16797588 01. oktober 2017 – Tekniq med virkning fra 01.07.2018 Strato Ventilation A/S Runetoften 22 8210 Aarhus V Cvr.nr. 38952935 01. oktober 2017 – Tekniq Aut. Gas & VVS-Installatør Søren Lyndrup ApS Asselsvej 127 7990 Øster-Assels Cvr.nr. 38735489 01. juli 2017 – Tekniq (tidligere Cvr.nr. 18444348)

Kreds Sydjylland-Fyn Comfort Ventilation Æblehaven 24 5462 Morud Cvr.nr. 38436457 01. oktober 2017 – Tekniq Michael Mogenstrup VVS & Blik Helsingborggade 56 5000 Odense C Cvr.nr. 34818967 01. september 2017 – Tekniq Holm Frederiksen Kildevej 1 8763 Rask Mølle Cvr.nr. 15286601 01. september 2017 – Tekniq OX3 Ventilation ApS Sivlandsvænget 29,2, Hjalese 5260 Odense S Cvr.nr. 33241143 01. oktober 2017 – Tekniq med virkning fra 01.04.2018

38

VESAS c/o Brian Berndsen Hyrdesøvej 6 6200 Aabenraa Cvr.nr. 14589309 01. oktober 2017 – Tekniq Sydbyens VVS og Ventilation Møllegade 6 8600 Silkeborg Cvr.nr. 11375979 18. oktober 2017 - Arbejdsgiverne

Kreds Sjælland-Bornholm Dirk´s VVS ApS Tigervej 11 4600 Køge Cvr.nr. 38733990 1. oktober 2017 – Tekniq Drewsen Teknk ApS Niels Lorentzensvej 20 3230 Græsted Cvr.nr. 38747614 01. juli 2017 – Tekniq Rørværk Toftevej 19, Løjtofte 4900 Nakskov Cvr.nr. 38797247 01. november 2017 – Tekniq Polar VVS ApS Sydhavnsvej 1 A 3390 Hundested Cvr.nr. 3883697 01. november 2017 – Tekniq

Kreds København Kloak og VVS ApS Sæbjørnsvej 29 st th 2880 Bagsværd Cvr.nr. 38779869 01. oktober 2017 – Tekniq SDK Installation ApS c/o Det Italienske Handelskammer H.C. Andersens Boulevard 37,5 th 1553 København V Cvr.nr. 38778560 01. oktober 2017 – Tekniq Aeris VVS Aps Dronning Olgasvej 20 B st th 2000 Frederiksberg Cvr.nr. 37110485 01. november 2017 – Tekniq Kreinøe VVS Christian X´s alle 32,1 tv 2800 Lyngby Cvr.nr. 38903195 18. oktober 2017 - Arbejdsgiverne Filial: Ventilation Industrial Services A/S Vølundsvej 1 3600 Frederiksund P.nr. 1020629653 – Cvr.nr. 89966310 1. november 2017 - Tekniq

Aller & Kristiansen ApS Paukevej 3 3650 Ølstykke Cvr.nr. 38197134 01. november 2017 – Tekniq

FERIEGARANTI OPHØRT

VVS-Drengene IVS Naurbjergvej 62A 4622 Havdrup Cvr.nr. 37462225 4. oktober 2017 – Arbejdsgiverne

Kreds Nord-Midtjylland

I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i Firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kibæk VVs Aps Elme Alle 10 6933 Kibæk Cvr.nr. 38736450 15. august 2017 – Arbejdsgiverne

Aut. Gas & VVS Installatør Tommy Nielsen Stendyssevej 26 7900 Nykøbing M Cvr.nr. 30883594 30. september 2017 – Tekniq Strato Ventilation A/S Runetoften 22, Hasle 8210 Aarhus V Cvr.nr. 26831806 30. september 2017 – Tekniq Restance Kurt Jensen El & VVS Haraldsvej 24 8960 Randers SØ Cvr.nr. 38116266 30. september 2017 – Tekniq Frederikshavn VVS Godthåbsvej 14 9900 Frderikshavn Cvr.nr. 32054749 30. september 2017 – Tekniq Nygaards VVS ApS Sønderhedevej 34, Bjergby 9800 Hjørring Cvr.nr. 37904392 30. september 2017 – Tekniq Aut. Gas & VVS-Installatør Søren Lyndrup ApS Asselsvej 127 7990 Øster-Assels Cvr.nr. 38735489 01. juli 2017 – Tekniq (Nyt Cvr.nr. 38735489) VVS Tech Hobro ApS Sjællandsgade 27 B 9500 Hobro Cvr.nr. 36946970 26. oktober 2017 – Arbejdsgiverne – under konkurs

Kreds Sydjylland-Fyn CS Blik, Carsten Hansen Gl. Vardevej 36,2 th 6700 Esbjerg Cvr.nr. 37080470 30. september 2017 – Arbejdsgiverne – Ophør


J.N. VVS Østervangsvej 5 7100 Vejle Cvr.nr. 27097553 30. september 2017 - Tekniq Sundeved VVS Aps Avnbøløstenvej 3 6400 Sønderborg Cvr.nr. 20080345 30. september 2017 – Arbejdsgiverne

Kreds Sjælland-Bornholm Drewsen Teknik ApS Niels Lorentzensvej 20 3230 Græsted Cvr.nr. 35110526 30. juni 2017 – Tekniq – Nyt cvr.nr. 38747614 Dirk´s VVS Tigervej 11 4600 Køge Cvr.nr. 30665880 30. september 2017 - tekniq – Nyt Cvr.nr. 38733990

Ølstykke VVS Ægirsvej 4, Kildesø 3650 Ølstykke Cvr.nr. 51253116 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne – Ophør Per VVS Entreprise Hellebækvej 17 3000 Helsingør Cvr.nr. 25967267 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne – Ophør All Montage Ventilation IVS Borretoften 18 4270 Høng Cvr.nr. 3786351 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne – Restance Tagblikkeren IVS Husmandsvejen 9 A 3250 Gilleleje Cvr.nr. 37702293 30. september 2017 – Tekniq – Restance

VVSANTI Grønningen 40 4293 Dianalund Cvr.nr. 33564031 30. september 2017 – Tekniq

Kreds København Kloak og VVS Claus L. Hansen Sæbjørnsvej 29 st, th 2880 Bagsværd Cvr.nr. 31100089 30. september 2017 – Tekniq – Nyt Cvr.nr. 38779869 Føniks VVS Aps Daruplund 65,3 th 2660 Brøndby strand 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne

Sanigas AUt. VVS Tæbyvej 10 2610 Rødovre Cvr.nr. 25682475 30. september 2017 – Tekniq Larsens VVS Fjeldhammer 17 B 2610 Rødovre Cvr.nr. 27957714 31. december 2017 – Tekniq A. Schandorff Efts. ApS Lybækgade 6 B 2300 København S Cvr.nr. 26941911 30. September 2017 - Tekniq

ADAM´s VVS Service Frederiksborgvej 50 C 2400 København NV Cvr.nr. 34862419 30. september 2017 – Tekniq

39


FEJERNES SIDE / UDDANNELSE

DET ER ÆRGERLIGT, AT FOLK ER FOR DÅRLIGE TIL AT VÆLGE HÅNDVÆRKSMÆSSIGE FAG.

- Mine venner bliver misundelige, når jeg fortæller om mit job 40


Tekst Kir Klysner Foto Claus Boesen

Christian Otzen har netop fået sit svendebrev som skorstensfejer sammen med fem andre. Der er uddannet i alt 18 skorstensfejere i 2017, og det er lavvande.

H

an sad i en uge på passagersædet ved siden af sin kammerat og fulgte med ham på jobbet som skorstensfejer, og der lod han

sig overtale. 33- årige Christian Otzen arbejdede ellers som flyttemand og hav-

De seks nye skorstensfejere i faget. Fra venstre ses Christian Otzen, Lars Wiil, Martin Juel Petersen, Jannik Stryhn, Anders Kristian Petersen og Mathias Bjerregaard Larsen.

de tidligere arbejdet som vagt og læst til ejendomsmægler. Nu har han netop fået sit svendebrev sammen med fem andre skorstensfejere i Tønder den 27. oktober

Vi er nede på det halve

Det kan måske godt afskrække lidt. Jeg

2017 ved en højtidelig og traditionsrig

Der blev udlært 12 skorstensfejersvende

havde kun 10 uger i træk. Men heldigvis

svendefest. Christian Otzen holdt tale

i foråret. Der er altså kommet i alt 18 nye

går tiden stærkt, når man er kommet i

for sine medstuderende, og den kunne

skorstensfejere til faget i 2017, og det

gang. Det er virkelig en kanon uddannelse,

høres på mindst to forskellige måder.

er lavvande, fortæller faglærere på EUC

og ja man får rigtig mange mulitiple-choice

Syd, Finn Hansen.

tests, men dem fik jeg også styr på til

- Vi kørte ud til en kunde ved navn Fru Lystig, der boede i Lem. Kundens ryg-

- Vi er nede på det halve af, hvad vi

ning kunne ikke bestiges, da der blev

havde for tre år siden. Når man ser, at

konstateret for høj rejsning.

der er over 10.000 unge, der mangler

23 linjer i alt havde han digtet om det-

lærepladser, så må det da være muligt at

te mere eller mindre almindelige kunde-

finde mindst 10 af dem, som gerne vil

besøg.

være skorstensfejer. Men det handler om

- Jeg havde talt med min svend om,

udbud og efterspørgsel. En skorstens-

at der er nogle fraser, som godt kan lyde

fejer tager ikke en lærling, hvis han ikke

perverse, men sådan er det nok i alle

mangler en svend.

håndværksfag. Det var rigtig sjovt at skrive talen.

For få vælger håndværket

Der er stille i Tønder Christian Otzen, som bor i Helsingør med sin kæreste og deres lille barn, skulle lige

Christian Otzen har på intet tidspunkt

vænne sig til Tønder og de mange mul-

fortrudt sit valg. Nu er han blevet lovet

tiple choice tests, men han er nu en stor

fast arbejde hos skorstensfejermester

fortaler for uddannelsen.

Martin Nielsen i Helsingør, hvor han også har været i lære.

- Når man første gang går ned af hovedgaden i Tønder, så er der meget stille.

- Det er dejligt med frihed under an-

Men det er nogle søde mennesker der

svar. Mine venner bliver misundelige, når

bor dernede, og nu elsker jeg at være i

jeg fortæller om mit job. Det er ærgerligt,

Tønder. Jeg skal jo også tilbage på efter-

at folk er for dårlige til at vælge hånd-

uddannelse engang. Skoleperioden er

værksmæssige fag.

forlænget til 20 uger på grundforløbet.

sidst.

> SKORSTENSFEJER-

UDDANNELSEN ANNO 2017

• Det tager fire år og seks måneder at blive skorstensfejer. • Adgangskravet er en gennemført 9. eller 10. klasse eller tilsvarende og karakteren 02 i dansk og matematik. • Uddannelsen starter med et 20-ugers grundforløb. Derefter veksler det mellem praktikperioder og kortere skoleforløb. Skoleforløbene er i Tønder. • Uddannelsen er opdelt i to trin. Først bliver man kedelanlægstekniker, dernæst tager man specialet skorstensfejer. Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesguide ug.dk

41


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Jacob Carlsen

REGERINGENS

SANDE ANSIGT

Regeringen er på ingen måde færdige med at forringe dagpen-

gevaldigt ned i den samlede karakter, når det endnu engang er

gesystemet. Det viser forløbet op til vedtagelsen af den nye er-

den almindelige lønmodtager, som skal betale for goder til er-

hvervs- og iværksætterpakke, som regeringen har forhandlet på

hvervslivet.

plads med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. For at finansiere regeringens erhvervspakke, der blandt andet skal sænke skatten på aktier, lagde regeringen op til massive be-

Det er ikke rimeligt, og det viser blot regeringens sande hensigter. Nemlig at flytte penge fra velfærd til dem, som i forvejen har mest.

sparelser på dagpengeområdet. Lars Løkke Rasmussens regering foreslog at sænke dagpengene for unge under 30 år, så de får samme lave beløb, som i dag gælder for unge under 25 år. Derudover skulle satsen for seniorjob og nyudlærte sænkes, så der de kommende år kunne flyttes 1,6 milliarder kroner til erhvervslivet. De massive forringelser ville være endnu et søm i kisten på den danske flexicurity-model, som er hjørnestenen i et velfungerende dansk arbejdsmarked. I Blik- og Rørarbejderforbundet finder vi det uacceptabelt, at finansieringen af erhvervs- og iværksætterpakken skulle findes via drastiske forringelser i dagpengesystemet. Derfor anser vi også forslagene som et klart brud på Dagpengekommissionens store arbejde og anbefalinger, som den politiske aftale blev bygget på. Nu blev forringelserne af dagpengeområdet taget af bordet i sidste øjeblik. Men glæden blev meget kortvarig, idet store dele af erhvervs- og iværksætterpakken i stedet finansieres ved at skære kraftigt på aktiveringsindsatsen. Kommunerne har i forvejen en trængt økonomi, og derfor er det meget optimistisk at forestille sig, at man kan spare næsten en milliard kroner årligt på at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Det vil medføre besparelser på uddannelse og opkvalificering af ledige. Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt i en tid, hvor store dele af det danske arbejdsmarked efterlyser kvalificerede medarbejdere. Nogle af ideerne i erhvervs- og iværksætterpakken er bestemt gode, da de vil medvirke til at fremme digitalisering og ny teknologi i danske virksomheder. Men i Blikog Rørarbejderforbundet mener vi, at det trækker

42

Max Meyer Forbundsformand


HOLD FERIE MED BLIK OG RØR I 2018 Hvis du ønsker at benytte dig af Blik- og Rørarbejderforbundets ferieboliger i 2018, er det nu, du skal planlægge næste års ferie. Storbyferie i Berlin eller London eller strandferie i smukke Danmark. Mulighederne er mange, og der er altid rift om at leje forbundets boliger i de mest populære ferieperioder.

INDSE ND DI NE ØN PÅ BL SKE I K ROER OG DE .DK/F R LTAG ERIE, I LO OM FO DTRÆKNIN GEN RBUN DETS FERIE BOLIG ER.

OM LODTRÆKNING AF FERIEBOLIGER For at deltage i lodtrækning om ferieboliger, skal man i perioden fra den 1. december 2017 og frem til den 8. januar 2018, indsende sine ønsker via formularen på blikroer.dk/ferie.

På blikroer.dk/ferie findes yderligere information om proceduren for booking, priser og øvrige informationer om forbundets ferieboliger.

Hvert medlem har mulighed for at angive tre prioriterede ønsker til feriebolig eller -uge i ferieåret fra den 1. maj 2018 til 30. april 2019.

For at få adgang til booking skal medlemsnummer benyttes. Det står på medlemskortet.

Ved ansøgningsfristens udløb trækkes der lod om de uger, hvor flere ønsker den pågældende feriebolig.

Har du mistet dit medlemskort, kan du få oplyst medlemsnummeret ved at kontakte din kreds for hjælp. Se kontaktoplysninger på side 25.

Efter lodtrækningen modtager alle ansøgere besked om, hvorvidt de har fået deres ønsker opfyldt eller ej. Efter at ferieboligerne er blevet fordelt, vil alle ledige uger fremgå af forbundets hjemmeside. De kan bookes direkte på hjemmesiden efter princippet ”først til mølle”.

G OM ANSØ IG FRA PÅ BOL FERIE ECEMBER R . DK 1. D DEN .BLIKROE WWW /FERIE

43


Udnyt dine medlemsfordele 7 ud af 10 sparer op t mod 3.000 kr. årlig ved at skifte til Alka

Bilforsikring

Husforsikring

Indboforsikring

Medlemmer der skifter til Alka sparer i snit 1.700 kr. årligt på deres bilforsikring

Medlemmer der skifter til Alka sparer i snit 650 kr. årligt på deres husforsikring

• Ingen præmiestigning ved skader. • Mulighed for lånebil ved skade.

• De bedste dækninger i én forsikring. • Dækker ved skybrud.

Medlemmer der skifter til Alka sparer i snit 650 kr. årligt på deres indboforsikring • Lav pris: maksimum 1.305 kr. årligt. • Intet loft over værdien af dit samlede indbo.

BEREGN DIN PRIS PÅ ALKA.DK/BLIKOGROER ELLER RING PÅ 70 12 14 16