Blik & Rør - nr. 6, 2020

Page 1

FAGBLADET

NR. 6 - 2020 MED PÅ JOB:

RÅDHUSTÅRNET PÅ FREDERIKSBERG ER BLEVET RENOVERET

TIPS & TRICKS:

ER HUSK DU AT IN ED TJEKK ? LØN

HÅNDVASK PÅ FARTEN

SØRENS KNÆ KAN IKKE MERE – HVAD SÅ?


Ro på økonomien

Du kan sikre op til 80% a f din løn

Behold det meste af din løn Et liv på dagpenge er ingen dans på roser. Slet ikke økonomisk. Derfor giver Blik og Rør sine medlemmer mulighed for at sikre sig økonomisk i tilfælde af ledighed. Med en lønforsiking kombinerer du dagpenge og udbetaling fra din forsikring, og får dermed op til 80% af din nuværende løn i op til et år. Så behøver du ikke spekulere over, hvad du skal undvære, hvis du bliver ledig.

DU SIKRER DIN ØKONOMI PÅ ALKA.DK/LON ELLER VED AT RINGE TIL OS PÅ 70 12 14 16


INDHOLD 12

Værdig tilbagetrækning Aftalen om værdig tilbagetrækning er landet. Læs, hvad den konkret betyder for dig.

16

Tips & Tricks Shouldersink gør det nemmere for dig at vaske hænder, når du er på farten.

18

8

OK2021 Til næste år skal der forhandles overenskomst for offentligt ansatte.

NÅR KNÆENE IKKE KAN MERE

25

Sørens knæ kan ikke mere, men der er mange år til, han kan gå på pension. Hvad gør man så?

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagblad@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Allan Guldberg (DJ)

Løntjek Har du egentlig tjek på din løn?

22

MED PÅ JOB Frederiksberg Rådhus er blevet renoveret af dygtige folk. Det nye arbejde kan potentielt holde 100 år.

Redaktion: Allan Guldberg (DJ) Rasmus Holsten Stegmann (DJ) Kiki Jano Nielsen

31

Ferieboliger med Blik & Rør Se, hvordan du kommer i betragtning til en af Blik & Rørs billige ferieboliger.

32

DM i Skills 2020 er desværre aflyst på grund af coronarestriktioner.

Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506.

37

Godt håndværk Jakob har været med til at lægge gulvvarme på 2920 kvadratmeter.

34

KVINDER I VVS På TECHCOLLEGE i Aalborg går der lige nu hele fire kvinder på én gang – på hver deres speciale.

WWW.BLIKROER.DK

Det lykkedes at afholde Årsmøde i Blik & RørUngdom, selvom det var nødt til at foregå digitalt.

DM i Skills aflyst

Annoncesalg: Mads Tjærby / Vendemus

ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik & Rør udkommer 6 gange årligt. Redaktionen lukkede dette blad 23. oktober. Næste udgivelse er 4. januar 2021. Forsidefoto: Brian Rasmussen

28

Årsmøde i Blik & RørUngdom

3

39

Sociale Medier Se, hvad der er sket på forbundets sociale medier siden sidst.

40

Fejernes sider Den nye skorstensfejeroverenskomst er endelig landet. BLIK & RØR


KORT NYT SANISTÅL OG EINAR KORNERUP VINDER ARBEJDSMILJØPRISER Grossistvirksomheden Sanistål og entreprenørvirksomheden Einar Kornerup har vundet hver deres Arbejdsmiljøpris i 2020. Sanistål vandt fordi, de har nedbragt deres arbejdsulykker med 90% på ti år, og Einar Kornerup har vundet, fordi de har lavet en stor indsats for at sætte en stopper for arbejdsulykker blandt lærlinge. De har vundet i henholdsvis kategorierne ”Arbejdsulykker” og ”Unge og nyansattes arbejdsmiljø”. Udover Sanistål og Einar Kornerup var blandt andet C.G. Jensen, Lindpro og MT Højgaard også nominerede til priser.

HANS JENSEN FYLDTE 75 ÅR

Stig Søllested havde 25 år jubilæum

Torsdag den 24. september fyldte tidligere formand Hans Jensen 75 år. Hans

Næstformand Stig Søllested i Blik & Rør

Jensen var forbundsformand hos Blik

havde den 2. oktober 25 års jubilæum i Blik &

& Rørarbejderforbundet fra 1981 til

Rør. Han startede som opmåler i Kreds Køben-

1987, hvor han blev næstformand I LO.

havn, men de sidste 18 år har han dog været

Her var han formand i hele 11 år - fra

at finde på gangene i forbundshuset. Det var

1996 frem til 2007. I denne periode

planen, at Stig Søllesteds reception skulle

blev bl.a. den sjette ferieuge indført

være afholdt på Arbejdermuseet fredag den

under overenskomstforhandlingerne i

2. oktober, men den er blevet udsat på grund

2000. Stort tillykke til Hans.

af de nye coronarestriktioner. Den nye dato er endnu ikke fundet, men den vil blive meldt ud, så snart det er muligt at afholde receptionen.

Arbejdsmiljørådet udgiver pjece med fem gode råd til at tage mod unge medarbejdere

Tag godt imod jeres unge medarbejder

Når I modtager en ny ung medarbejder, er det en særlig mulighed for at skabe en god start på et velfungerende arbejdsliv – og for at sætte fokus på et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Disse fem anbefalinger introducerer nogle af de vigtigste ting, som I skal være opmærksomme på, når der starter en ny ung medarbejder.

Arbejdsmiljørådet præsenterer fem anbefalinger i deres nye pjece, som introducerer nogle af de vigtigste ting, som man skal være opmærksom på, når der starter en ung medarbejder. Målet med kampagnen fra Arbejdsmiljørådet er at sætte fokus på et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Anbefalingerne går blandt andet på at være gode rollemodeller, at lægge en plan for den første tid, at invitere til dialog,

Læg en plan for den første tid Det er vigtigt, at den unge bliver introduceret til arbejdsfællesskabet og til, hvordan I gør tingene på en sikker og sund måde hos jer. Brug en plan til at sikre, at den unge bliver klædt på til at løse opgaverne og får den nødvendige instruktion og løbende opfølgning.

Hele pjecen kan ses på http://amr.dk/unge

Inviter til dialog

Opstil krav og forventninger

Giv konstruktiv feedback

Den unge nyansatte kan bidrage til at styrke jeres arbejdsmiljøindsats og se på arbejdspladsen med friske øjne. Det er derfor vigtigt for både jer som arbejdsplads og for fastholdelsen af den unge nyansatte medarbejder, at arbejdspladsen tager initiativ til dialog om arbejdet og arbejdsmiljøet.

Den unge nyansatte har ofte brug for mere støtte og opmærksomhed end kollegaer med mange års erfaring. Derfor er det vigtigt, at I fra starten er tydelige om, hvad I har af krav og forventninger til arbejdsindsats og udførelse af arbejdsopgaver. Og at I inddrager den unge i en løbende forventningsafstemning.

Brug både instruktionen og den daglige snak til at give den unge nyansatte feedback. Feedback kan være en svær størrelse for både den, der giver, og den, der tager imod. Derfor er det vigtigt at begrunde feedbacken og have dialog om, hvordan opgaverne løses på en sikker og sund måde.

Sådan kan I gøre

Sådan kan I gøre

Sådan kan I gøre

Sådan kan I gøre

Sådan kan I gøre

• Tal om, hvordan I kan være gode

• Overvej, om I skal have en særlig

• Sæt dialogen med den unge ny-

• Tal med den unge nyansatte om,

• Giv løbende instruktion og feed-

rollemodeller i udførelsen af jeres arbejde, fx på et personalemøde før, der starter en ny ung medarbejder. • Vælg en eller flere medarbejdere,

procedure, når I modtager unge nyansatte. • Fokusér på korrekt, løbende instruktion og oplæring. • Udvælg fx en mentor, buddy eller

ansatte i system, fx ved at sætte tid af i kalenderen til opfølgning. • Gør plads til åbne hv-spørgsmål i hverdagen og vær nysgerrig over for den unge nyansattes input til

hvornår en opgave er løst godt nok. • Brug tid på forventningsafstemning, når den unge nyansatte instrueres i opgaverne. • Sørg for at dosere informationer,

back på konkrete arbejdsopgaver. • Når I giver feedback, så fokusér på positiv feedback, på det, der er realistisk at ændre på – og hvad den unge kan gøre fremadrettet.

vejleder, der er ansvarlig for at følge op sammen med den unge.

arbejdspladsen. • Tag jeres unge nyansatte medarbejdere med ind i samarbejdet om arbejdsmiljø.

der kan videreformidle de gode erfaringer på en forståelig måde.

opstille krav og forventninger og give konstruktiv feedback.

NR. 6

Vær gode rollemodeller Jeres medarbejdere og kollegaer har faglige og sociale kompetencer, der er vigtige at sætte i spil. Unge nyansatte gør typisk som deres kollegaer og ledere, når de løser en opgave. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere og ledere er gode eksempler på, hvordan arbejdet udføres på en sikker og sund måde.

så den unge lærer jeres arbejdsgange at kende ét skridt ad gangen – og giv plads til, at den unge kan stille spørgsmål.

• Lad også den unge nyansatte give feedback til arbejdspladsen.

Læs mere på www.amr.dk/unge

4

2020


Kære HåndværkerHelt

Tak, fordi du hver dag gør en positiv forskel for os alle. Du er med til at holde Danmark oven vande, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig med det. HåndværkerHelte.dk


KORT NYT Reglerne for psykisk arbejdsmiljø bliver konkretiseret Fagbevægelsen har i mange år kæmpet for at få klare regler omkring psykisk arbejdsmiljø. Nu samler Arbejdstilsynet for første gang de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse. Det blev et flertal i Folketinget enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019. Dermed er Danmark et af de første lande i Europa, der får helt konkrete arbejdsmiljømæssige regler om psykisk arbejdsmiljø.

FEMERN FIK ENDELIG

OVERENSKOMST

Det blev en forhandlingsløsning frem for en konfliktløsning. Bygherren FBC på Femern-projektet har nu underskrevet en overenskomst. Overenskomsten er mellem bygherre FBC og forbundene i BAT-kartellet, der er en paraplyorganisation for de danske byggeforbund. Én af de store ændringer bliver, at bygherren ikke får mulighed for at gennemføre sin ønskede arbejdstid på 28 dages arbejde af 12 timer i træk efterfulgt af 28 dages fri. Arbejdstidsaftalen var ellers godkendt af Arbejdstilsynet, men den var en af grundene til, at FBC var blevet truet med konflikt. En anden ting bliver et kædeansvar, der betyder, at FBC har ansvaret for alle deres underleverandører også overholder overenskomsten, og at forbundene under BAT-kartellet sikres fri adgang til kontrol af forholdene på byggepladser.

Er du en af dem, der kan spare over 100.000 kr. på din pensionsopsparing? En ny omkostningsberegner på PensionDanmarks hjemmeside viser, hvor meget du kan spare ved at have din pensionsopsparing i PensionDanmark frem for i andre pensionsselskaber. I langt de fleste tilfælde er der mange penge at spare. Tjek selv. På PensionDanmarks hjemmeside pension.dk kan du nu logge ind og regne på, hvad det koster dig i ekstra omkostninger at have din pensionsopsparing i andre selskaber. Mange kan spare 100.000 kr. eller mere i omkostninger, som i stedet kan forsøde pensionisttilværelsen. NR. 6

6

2020


DEN NYE VVSUDDANNELSE ER BLEVET GODKENDT

ai160327784134_Euro skills_HR.pdf

1

21/10/2020

12.57

Nu er den nye VVS-energiuddannelse blevet opdateret og godkendt. Det betyder, at uddannelsen har fået et stort kompetenceløft, der er med til at uddanne fremtidens

Danmark skal være vært for Euroskills 2024

dygtige lærlinge. Derudover er der kommet større fokus på grøn omstilling og digitale produkter.

De europæiske mesterskaber vil samle op mod 700 unge talenter fra mindst 30 nationer til konkurrence i 35-40 forskellige fag. Over de tre konkurrencedage forventes 80.000-100.000 tilskuere at møde op.

WWW.BLIKROER.DK

7

BLIK & RØR


NEDSLIDNING

- Der er maks et år tilbage i mine knæ 55-årige Søren Krusberg har 13 år til, at han kan gå på pension, men hans knæ og skulder vil ikke mere. Hvad gør man så?

NR. 6

8

2020


Foto: Brian Rasmussen Tekst: Rasmus Stegmann

Søren Krusberg har fået at vide, at hans knæ har et år tilbage – men han er kun 55 år.

N

år man har arbejdet, siden man var 16 år gammel med tunge løft, stiger og trapper, så risikerer man, at kroppen får skavanker. Søren Krusberg er 55 år gammel, og han er bygningsblikkenslager og rørlægger hos GK Rør i Århusafdelingen. Lige for tiden arbejder han på Århus’ gamle kommunehospital, som skal være en del af Århus Universitet. Sørens job er dog et skånejob, fordi hans skulder og særligt knæ er så slidte, som de er. - Jeg mærker nedslidningen i min skulder, som jeg er blevet opereret i. Jeg har svært ved arbejde over skulderhøjde. Jeg kan ikke løfte armene ret højt. Ikke gennem længere tid. Og så er mine knæ nu gået i stykker. Specielt det ene knæ.

Det ville betyde alt, hvis jeg kunne gå på pension samtidig med min kone.

WWW.BLIKROER.DK

9

Jeg har fået at vide fra arbejdsmedicinsk institut, at der er maks et år tilbage i dem, inden jeg skal ud og have et nyt, og det er jeg ikke interesseret i. De anbefaler ikke Søren at få nye knæ, fordi nye knæ nemlig har en begrænset levetid. Søren har døjet med sine knæ siden 2012, og nu beskriver han dem som ”brækket helt sammen”. Skulderen blev han opereret i i 2018, og den kræver konstant genoptræning og vedligeholdelse. Faktisk er Søren nødt til at gå i fitness to-tre gange hver uge – bare for at holde smerterne nede.

Skånejob som rørlægger Som nævnt er Søren i et skånejob – noget som er svært at finde i jobs, hvor der kræves meget af din fysik. Sørens opgaver er, at han hjælper til i sjakket. Han skærer blandt andet rør til de store varmeanlæg og pakker til de andre. De sidste tre en halv måned har Søren været derhjemme, hvor han blandt andet har gået til genoptræning. Skånejobbet er kun to-tre ugers varighed. Søren oplever en enorm velvilje fra kolleger og virksomheden til at finde opgaver, han stadig kan løse. BLIK & RØR

>


NEDSLIDNING

Om jeg kunne have gjort tingene anderledes? Måske. Som ung er man jo nok lidt fandenivoldsk og mener, man kan løfte et helt hus.

- Selvom jeg er så nedslidt, som jeg er, så forsøger jeg. Nu er jeg lige kommet tilbage for en kort periode, fordi de fandt et skånearbejde til mig. Fordi de vidste, jeg gerne ville. Mine kolleger og firmaet gør alt for at finde noget skånejob, men det er svært i vores branche, der kræver, at vi enten løfter eller løber op og ned ad stiger eller trapper. Det er en hård branche. Rigtig hård, siger Søren Krusberg.

Viljen til at arbejde Specielt er nedslidningen hård for Søren, fordi han rigtigt gerne vil kunne arbejde. Det er glæden for at arbejde, der får ham til at blive ved. - Jeg bliver ved med at arbejde, fordi jeg er glad for mit arbejde. Det har jeg været lige siden 1981, hvor jeg gik i lære. Fra Søren gik i lære i 1981 og frem til i dag, så er der sket en del udvikling i arbejdsmiljø og tekniske hjælpemidler, NR. 6

men han mener ikke selv, han er skyld i sin situation. - Om jeg kunne have gjort tingene anderledes? Måske. Som ung er man jo nok lidt fandenivoldsk og mener, man kan løfte et helt hus, og sådan har jeg også været. Men egentlig så synes jeg, jeg har været god til at bruge de tekniske hjælpemidler. Sørens håb er, at hans historie kan være til inspiration for kolleger eller andre, som dermed vil undgå at blive så nedslidte som ham.

Det er svært at arbejde som VVS’er, når ens knæ ikke virker længere.

Uddannelse og pension med konen Da der er mange år til, at Søren kan gå på pension, så håber han, at han kan læse videre som bygningstekniker og måske bygningskonstruktør, hvis det er muligt. Så kan han nemlig forlænge sit arbejdsliv. Det er ikke en mulighed at blive ved, som det er nu. Det, der ville betyde alt i hele verden for Søren, er, hvis han og konen kan trække sig

10

tilbage samtidig. Det har de nemlig planlagt i årevis. - Det ville betyde alt, hvis jeg kunne gå på pension samtidig med min kone. Vi er jævnaldrende og har planlagt det i mange år, slutter Søren Krusberg af med et sørgmodigt smil på læben. 2020


VARMEPUMPE

Nu kan boligejere få tilskud til energieffektive varmepumper Det bliver størrelsen af huset, der afgør, hvor meget man som boligejer kan få i tilskud af staten til en varmepumpe.

D

et kan blive en helt god forretning, hvis man skifter til en varmepumpe nu. Som følge af klimaaftalen, der blev indgået i juni, er der frem mod 2030 hvert år afsat trecifrede millionbeløb i tilskud. Alene i 2020 er tilskudspuljen på 245 millioner kroner. Og det betyder, at boligejere kan få op mod 37.000 kr. i tilskud, når de omlægger til en luft-vand varmepumpe. Det er godt nyt for både boligejere og medlemmer af Blik & Rør, mener næstformand Niels Braaby. - Det er et helt rigtigt skridt på vej mod den grønne omstilling, at det nu bliver billigere for boligejere at omlægge til en varmepumpe. Vi har længe arbejdet for at gøre politikerne opmærksomme på, at det skal kunne betale sig at energioptimere. Derfor er vi glade for, at regeringen

WWW.BLIKROER.DK

nu har prioriteret så mange millioner til varmepumper, for det vil både bidrage til den grønne omstilling og skabe jobs for medlemmerne, siger Niels Braaby, der er næstformand for Blik & Rør. En af de væsentlige ændringer i den nye tilskudspulje er, at det er størrelsen af huset, der afgør tilskuddets størrelse, ikke den oprindelige varmekilde. Derudover har varmepumpens energiforbrug også en betydning. Varmepumper med energimærke A+++ får størst tilskud, mens A+ ikke giver noget tilskud. Der er desuden kun tilskud til luft/vand og jord/vand-varmepumper, mens luft/luft ikke udløser penge fra staten i denne tilskudspulje. Endelig er det en betingelse for tilskud, at varmepumpen installeres af en VE-godkendt montør. Energistyrelsen forventer at justere

11

bekendtgørelsen løbende igennem hele tilskudsperioden – blandt andet for at sikre, at tilskuddene har den rigtige størrelse.

> SÅ STORE ER

TILSKUDDENE

Eksempler på tilskudsstørrelser ved at konvertere til en luft/vand-varmepumpe (A+++): • 75 m2 - 100 m2:

26.000 kr.

• 101 m2 – 150 m2:

28.000 kr.

• 151 m2 – 200 m2:

31.000 kr.

• 201 m2 – 250 m2:

33.000 kr.

• 251 - 300 m2:

36.000 kr.

• Over 300 m2:

37.000 kr.

BLIK & RØR


VÆRDIG MEDLEMSUNDERSØGELSE TILBAGETRÆKNING

ENDELIG LYKKEDES DET:

AFTALE OM ­TIDLIG Ny aftale giver lønmodtagere med mange år på arbejdsmarkedet mulighed for at kunne trække sig tidligere tilbage. Det er en historisk sejr for Blik & Rør, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

L

angt om længe er regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blevet enige om en aftale om tidlig pension. Aftalen giver lønmodtagere eller selvstændige, der som 61-årige har været 42, 43 eller 44 år på arbejdsmarkedet, ret til at trække sig henholdsvis et, to eller tre år før folkepensionen. Regeringen anslår,at omkring 41.000 personer i 2022 vil få ret til tidlig pension, og at 24.000 vil benytte sig af denne ret til

at trække sig tidligere tilbage. I 2022 vil ca. 8 ud af 10 af de berettigede til tidlig pension være ufaglærte eller faglærte. For Blik & Rør er det en sejr, der har været længe undervejs. - Vi har arbejdet for et mere retfærdigt pensionssystem i årevis. På kongressen i 2018 blev det vedtaget, at vi i Blik & Rør skulle arbejde for at sikre en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det kan vi nu sætte et tjek ved – og endda kun halvvejs inde i kongresperioden. Og jeg er stolt over, at Blik og Rør har været med til

SPØRGSMÅL OG SVAR

at sikre, at medlemmerne, som er startet tidligt på arbejdsmarkedet, og har knoklet et helt arbejdsliv, nu får muligheden for at kunne trække sig lidt tidligere tilbage, siger forbundsformand Henrik W. Petersen. Forude venter et arbejde med at få aftalen udmøntet til lovgivning. Loven om tidlig pension skal træde i kraft fra 1. januar 2021. De første personer vil kunne søge om tidlig pension den 1. august 2021, og de, som får tilkendt retten til tidlig pension vil kunne få udbetalt ydelsen fra 1. januar 2022.

KAN JEG A ­ RBEJDE, EFTER JEG ER GÅET PÅ TIDLIG PENSION? Du må have en arbejdsindkomst på op til 24.000

HVORDAN OPTÆLLES ­ANCIENNITETEN?

kr. årligt, uden at der sker modregning i ydelsen.

Antallet af år på arbejdsmarkedet opgøres på baggrund af ATP-indbetalinger. Tid på arbejdsmarkedet opgøres som perioder, hvor man har været i beskæftigelse (også støttet beskæftigelse og beskæftigelse

NR. 6

med løntilskud), på dagpenge, sygedag-

HVORNÅR KAN JEG SØGE FRA?

penge, barselsdagpenge, ledighedsydelse

Du vil kunne søge om tidlig pension fra

eller i praktik/skolepraktik. Deltidsarbejde

den 1. august 2021. De, som får til-

ned til 18 timer om ugen tæller også med

kendt ret til tidlig pension, vil kunne få

som fuld tid, fra man er fyldt 18 år.

udbetalt ydelsen fra 1. januar 2022.

12

2020


Tekst: Kiki Jano Nielsen

­PENSION PÅ PLADS JEG HAR ARBEJDET I ­UDLANDET – TÆLLER DET MED? ne, Schweiz eller Storbritannien tæller det

JEG HAR TAGET EFTER­ UDDANNELSE – TÆLLER DET MED?

med i opgørelsen.

Tid i praktik/skolepraktik

Hvis du har arbejdet i et af EU/EØS-lande-

tæller med. SU under uddannelse, efter man er fyldt 40 år, tæller også med i optjeningen af anciennitet på arbejdsmarkedet.

HVAD HVIS JEG HAR ­VÆRET LEDIG ELLER SYGE­MELDT I PERIODER?

> FAKTA OM AFTALEN

Hvis du har været på ledigheds-

HVAD MED MIN E ­ FTERLØN?

ydelse, dagpenge eller syge-

Hvis du får tilkendt ret til tidlig

dagpenge tæller de perioder

pension, får du mulighed for at få

også med. Perioder på kontant-

udbetalt dit indbetalte efterløns-

hjælp tæller dog ikke med.

bidrag kontant. Hvis du er med i efterlønsordningen, og ikke har nået efterlønsalderen inden 1. januar 2022, kan du få tilbagebetalt dine tidligere indbetalte efterlønsbidrag skatte-

HVAD SKER DER, HVIS JEG HAR EN PENSIONS­ FORMUE PÅ OVER 2 MIO. KR.?

frit, hvis du vælger at træde ud af

Hvis du har en pensionsformue på mere

2022 for personer, der på dette

end to millioner kroner, vil ydelsen blive

tidspunkt endnu ikke har nået

sat gradvist ned. Hvis din pensionsformue

efterlønsalderen.

efterlønsordningen. Muligheden for skattefri udmeldelse gælder i perioden 1. januar 2022 til 30. juni

overstiger fem millioner kroner, vil du ikke være berettiget til ydelsen.

Det er antallet af år på arbejdsmarkedet, der afgør, om man kan få tilkendt ret til tidlig pension Retten til tidlig pension opgøres, når man fylder 61 år Har man været 44 år på arbejdsmarkedet får man ret til at trække sig tilbage 3 år før folkepension Har man været 43 år på arbejdsmarkedet får man ret til at trække sig tilbage 2 år før folkepension Har man været 42 år på arbejdsmarkedet får man ret til at trække sig tilbage 1 år før folkepension Der er med aftalen også afsat 450 mio. kr. årligt fra 2024 til at give flere mulighed for at kunne gøre brug af seniorpensionsordningen Endelig er der afsat en pulje til arbejdsmiljø på 100 mio. kr. i 2023.

> WWW.BLIKROER.DK

13

BLIK & RØR


VÆRDIG TILBAGETRÆKNING

- Blik & Rørs medlemmer har nu den ret, som de har optjent ved at have bidraget rigtigt mange år Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har længe kæmpet for dem, der har mange år på arbejdsmarkedet. Derfor var aftalen om værdig tilbagetrækning en kæmpe sejr.

NR. 6

EN MAND DER har været meget i fokus i forbindelse med værdig tilbagetrækning er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Han har været en af hovedpersonerne i arbejdet i forhold til aftalen og har i samarbejde med Alliancen været med til at kæmpe for at få den i hus. Én af grundene er, at det er en sag, han længe har kæmpet for. - Det har været vigtigt for mig på grund af de mennesker, det handler om. Især de lønmodtagere der har lave lønninger og korte uddannelser, og som slider sig selv op gennem mange år på arbejdsmarkedet. At kæmpe for dem var en væsentlig grund til, at jeg gik ind i politik, siger Peter Hummelgaard.

14

Aftalen giver VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere, der har arbejdet i mange år, muligheden og retten til at kunne trække sig tilbage i ordentlig tid, og det er noget, der glæder ministeren. - Blik & Rørs medlemmer har nu den ret, som de har optjent ved at have bidraget rigtigt mange år, og de får en mulighed for at trække sig tilbage inden, de måtte være så syge eller nedslidte, at de skal forlade deres arbejdsplads på en dårlig måde. Det er en markant udvidelse af deres rettigheder og frihed som lønmodtagere. I august besøgte Peter Hummelgaard sammen med Henrik W. Petersen en bygge2020


Foto: Andreas Bro Tekst: Rasmus Stegmann

Det er en markant udvidelse af deres rettigheder og frihed som lønmodtagere

MEDLEMMERNE SIGER:

„ BRIAN ANDERSEN, 41 ÅR: - Det berører ikke mig lige nu og her, men man kan sige, jeg er glad for udspillet og den aftale, der er lavet. Det er en god aftale, når vi er nedslidte osv. Jeg har dog mine tvivl, om den bliver lavet om inden. Jeg håber, den gælder, når vi når til, at det er min tur til pension. Jeg startede da jeg var 16, så jeg kunne sagtens gøre brug af den til den tid.

plads for at tale om værdig tilbagetrækning med nogle af Blik & Rørs medlemmer. Det var en oplevelse, der gjorde indtryk. - Det, der gjorde størst indtryk på mig, det var, at jeg mødte et sjak, hvor en meget stor del af dem rent faktisk var oppe i årene, og inden for få år nærmer sig det mulige tidspunkt for at kunne komme på tidlig pension. For dem handlede det dog ikke om, at de kunne forlade arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Men det der var vigtigt for dem at have muligheden og retten til det. Faktisk har Peter Hummelgaard taget nogle helt konkrete ting med sig fra mødet med Blik & Rørs medlemmer til forhandlingsbordet. WWW.BLIKROER.DK

- Nogen af dem sagde: hvorfor skal vi være så syge, at vi dårligt kan gå, før vi må lov til at stoppe på en ordentlig måde. Det er jo noget, jeg har brugt rigtigt mange gange siden i de diskussioner, debatter og forhandlinger, jeg har været i. En del af den store sejr tilhører også fagforbundene og medlemmerne, mener ministeren. - Jeg vil ikke lægge skjul på, det var en meget, meget stor sejr. Ikke bare for mig og Socialdemokratiet, men bestemt også for Alliancen for en værdig tilbagetrækning, som Blik & Rør har været en del af. Alliancen har virkelig kæmpet hårdt for det her gennem meget lang tid.

15

JAN GULDAGER JENSEN, 49 ÅR:

Jeg synes umiddelbart det ser fornuftigt ud. Det er første skitse til en værdig tilbagetrækning men bestemt et stort fremskridt. Jeg kan højst sandsynligt gå fra 3 år før. Jeg har 4 diskusprolaps i ryggen, så jeg byder tiltaget hjerteligt velkomment.

BLIK & RØR


TIPS OG TRICKS

NR. 6

16

2020


Foto: Anders Ravn Tekst: Rasmus Stegmann

SHOULDERSINK GIVER DIG HÅNDVASK PÅ FARTEN Vi har bedt to medlemmer om at teste produktet Shouldersink, som skal gøre det nemmere at vaske hænder, når man har mobile arbejdspladser.

den nuværende coronasituation er der naturligvis kommet mere fokus på hygiejne. Specielt håndvask er noget, man bliver opfordret til at huske, og man ser i medierne, hvordan børn i institutioner lærer at vaske deres hænder ordentligt. Men hvad gør man, hvis man har skiftende arbejdspladser, og ikke altid har mulighed for at tilgå en håndvask? Det er dagligdagen for mange af Blik & Rørs medlemmer. Fagbladet Blik & Rør har derfor besluttet at sende anbefalingen om en ”Shouldersink” videre. Det er en transportabel håndvask, man kan installere i sin arbejdsbil, så man altid har adgang til at vaske hænder, så man ikke skal spise sin frokost med snavsede fingre. - Shouldersinken er et udmærket supplement til de eksisterende regler. Specielt i disse coronatider, hvor det er smart med adgang til både håndvask og afspritning, siger Søren Schytte, der er arbejdsmiljøansvarlig hos Blik & Rør. For at teste om Shouldersink er et produkt, som er relevant for Blik & Rørs medlemmer, har vi fået skorstensfejer Klaus Vest Nielsen og Kristian Thostrup, der arbejder med fjernvarme, til at teste produktet. De har hver især fået installeret en Shouldersink og har så testet den for at vurdere, om det er noget, de kan bruge i deres arbejde, og om det er noget, de kan anbefale til andre medlemmer.

I

WWW.BLIKROER.DK

Hvordan har det fungeret med Shouldersink? - Det har fungeret fra første håndvask. Når man først har besluttet, hvor den skal sidde, så tænker man, hold da kæft, hvorfor fik jeg ikke bare fat i sådan en før, siger Kristian Thostrup, der har limet sin Shouldersink fast i sin bil med silikone. -Det har fungeret fint, fordi den gør det faktisk rent. Jeg vil fortsætte med at have den i bilen og bruge den i det omfang, jeg kan, siger Klaus Vest Nielsen.

> SHOULDERSINK Shouldersink er en dansk opfindelse, der har henblik på at skabe bedre håndvaske-

Hvordan gjorde I førhen med håndvask? - Jeg har kun tidligere haft nem adgang til håndvask på arbejdet, når vi har haft skurvogn, fortæller Kristian Thostrup. - Jeg har ikke tidligere haft adgang til håndvask på den her måde. Så skulle jeg køre tilbage til værkstedet for at vaske hænder, supplerer Klaus Vest Nielsen.

muligheder for folk med mobilt arbejde.

Vil I anbefale andre at bruge den? - Ja, det vil jeg. Det er helt klart en forbedring af min håndhygiejne. Der er et par småting omkring at fylde den op og så videre, der er lidt bøvlet, men jeg synes, den er god, siger Klaus. - Jeg vil foreslå mit firma, at de køber sådan en til alle biler. Jeg har haft fat i sikkerhedsmanden, så må vi se, hvad der sker, siger Kristian.

Der kan findes mere info på

17

Den kan indeholde 4.7 liter vand og kan udstyres med to ud af tre følgende muligheder: sæbe, håndrens eller sprit. Udover det har den servietter og en papirkurv. Prisen er 1975 excl. moms

www.shouldersink.dk

SÅDAN GJORDE VI: Klaus Vest Nielsen og Kristian Thostrup fik udleveret en Shouldersink hver, hvorefter de skulle køre rundt med den i et par uger. Derefter mødte Fagbladet Blik & Rør dem til en ærlig snak om, hvordan det havde fungeret.

BLIK & RØR


OK2021 OK 2021: KRAV FOR OFFENTLIGE ANSATTE ER FREMSAT Til foråret skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. Derfor har tillidsrepræsentanterne på det offentlige område været samlet og formuleret medlemmernes krav forud for de kommende forhandlinger. Overenskomsten på det kommunale, det regionale område og staten udløber med udgangen af marts 2021, og Blik- og Rørarbejderforbundet skal forhandle løn- og ansættelsesvilkår på vegne af de medlemmer, som er ansat på det offentlige område. Tillidsrepræsentanterne på det offentlige område har nøje studeret forårets resultater på det private område, hvor det lykkedes lønmodtagerorganisationerne at sikre markante forbedringer til medlemmerne. De mener derfor, at der er plads til en række forbedringer og justeringer af de overenskomster, som gælder for offentlige ansatte VVS’ere og blikkenslagere.

- Når der forhandles nye overenskomster på det offentlige område, er det naturligt at skelne til de resultater, der blev opnået på det private område. Udover stigninger på lønnen, som er et højt prioriteret ønske til forhandlingerne, er der også ønsker om bedre beskyttelse af tillidsrepræsentanten, siger forbundssekretær Søren Schytte, der leder forhandlingerne på vegne af forbundets offentlige ansatte medlemmer.

Noget til alle I udvælgelsen af krav har de offentlige ansattes tillidsrepræsentanter også prio-

riteret en række andre ønsker til forhandlingerne. Det er blandt andet, at pensionen skal beregnes af den samlede indkomst. Der er desuden ønske om, at fridage som 1. maj og Grundlovsdag skal gælde for alle offentlige ansatte, ligesom der ønskes klare forbedringer for tillæg ved arbejde udført uden for normal arbejdstid, og endelig er det et krav, at seniordage i statens overenskomst sikres som rettighed. - Det offentlige arbejdsmarked skal fastholdes som et attraktivt arbejdsmarked. Det er vigtigt, og derfor handler det om, at der skal sikres forbedringer, som også i fremtiden gør det attraktivt at arbejde på det offentlige område, siger Søren Schytte. Kravene fra Blik- og Rørarbejderforbundet koordineres med de øvrige fagforbund med offentlige ansatte håndværkere, og indgår i de krav, som drøftes med modparterne fra KL og Danske Regioner. Forhandlingerne på det offentlige område forventes at starte op omkring årsskiftet.

KRAV TIL OK 2021 Blik- og Rørarbejderforbundet har fremsat krav om følgende til forårets OK-forhandlinger på det offentlige område: • Klare forbedringer af beskyttelse af tillidsrepræsentanter. • Der beregnes pension af den samlede A-indkomst. • Højere løn. • Fridage som 1. maj og Grundlovsdag gælder for alle offentlige ansatte. • Kraftig hævning af tillæg for arbejde udført uden for normal arbejdstid. • Seniordage i statens overenskomst sikres som ret. Knap 150 medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet er ansat i enten kommuner,

Der er altid store smil, når der bliver underskrevet en overenskomst. Nu er turen kommet til den offentlige.

NR. 6

18

regioner og staten. Derudover er knap 20 medlemmer ansat i virksomheder, som tidligere har været offentligt ejede, men er tiltrådt en offentlig overenskomst. 2020


FAGLIGT Få overblik over dine videreuddannelsesmuligheder med Adgangskortet Der er endelig kommet et værktøj, der samler alle videreuddannelsesmulighederne ét sted. Nu er det blevet nemmere og mere overskueligt at få en oversigt over, hvilke muligheder du har for videreuddannelse. Du kan bruge UddannelsesGuidens nye værktøj Adgangskortet, når du vil undersøge, hvilke videregående uddannelser, du har adgang til at bygge oven på din erhvervsuddannelse. - Nu har vi endelig fået en nem og overskuelig måde at få et overblik over, hvilke videreuddannelsesmuligheder, man har. Det er et rigtigt godt værktøj til dem, der

gerne vil læse videre, da det hele er samlet ét sted, siger Kim Fusager Balle, der er forbundssekretær hos Blik & Rør. Når du skal bruge værktøjet, så skal du vælge din ungdomsuddannelse, din erhvervsuddannelse og dit hovedforløb. Herefter viser værktøjet nemt og hurtigt, hvilke muligheder du har adgang til. Hvis du eksempelvis har hovedforløbet i VVS og Blikkenslager, så kan du for eksempel tage en uddannelse til byggetekniker på et

erhvervsakademi samt 15 andre uddannelser. Du kan også få et overblik over, hvilke fag du mangler, hvis du gerne vil søge ind på en specifik uddannelse.

Du kan scanne denne kode for at komme direkte til Adgangskortet:

Du kan læse hele vejledningen ved at scanne koden her:

Arbejdsmiljø: Tid til vinterforanstaltninger Den 1. oktober er passeret, og så er tiden kommet til, at byggepladsen skal være gjort klar til den kommende vinter. Så er det igen tid til at tænke på vinterforanstaltninger. Fra den 1. oktober og frem til 31. marts skal der etableres vinterforanstaltninger på byggepladserne landet over. Alt om hvor, hvordan og hvorledes kan læses i branchevejledningen Vinterforanstaltninger, som kan findes ved at scanne QR-koden. Den fortæller, hvem der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten. Der tale om en samskrivning af forskellige regelsæt og en liste over de vigtigste vinterforanstaltninger:

WWW.BLIKROER.DK

• Lukning af facadeåbninger • Over- og inddækning af råhuse, stilladser og stationære arbejdspladser • Afledning af overfladevand og foranstaltninger mod pløredannelse • Aftaler om snerydning m.m. • Klargøring af frostfri grusdepoter • Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning • Opvarmning og ventilation.

19

BLIK & RØR


MED PÅ JOB

DET HOLDER DE NÆSTE 100 ÅR Frederiksberg Rådhus har været under en længere renovering, hvor blandt andet alle kobberpladerne på tårnet er blevet skiftet. Hvis alt går vel, kan det holde de næste 100 år.

NR. 6

20

2020


Tekst: Allan Guldberg & Rasmus Stegmann Foto: Andreas Bro

Claus Michaelsen fremviser vinduerne, han har arbejdet på.

E

t rådhus er en helt særlig bygning. Det er den centrale bygning, hvor fra hele kommunen bliver styret. Frederiksberg er en særlig kommune i kommunen, der er totalt omkranset af Københavns Kommune. Den er samtidig Danmarks mindste kommune. Selvom man er en lille kommune, kan man dog godt have et stort og prægtigt rådhus. Det har de i hvert fald på Frederiksberg, hvor der de sidste to år har været et stort renovationsprojekt af rådhustårnet i gang. Tårnet er blevet genskabt fuldstændig som det originale tårn fra 1953. Den renovation har et sjak bestående af 10 svende og en lærling lavet. Formanden

WWW.BLIKROER.DK

for sjakket hedder Claus Michaelsen, han er blikkenslager og kobberdækker hos Toft Kobber, der stod for opgaven. Og han er stolt af at have været med til at arbejde på noget, der skal holde mange generationer. - Det er skønt at stå og se på det arbejde, man har lavet. Mine yngre kolleger kan pege op og sige: ”Se! De har bedste­far lavet”, når de bliver ældre. Det holder jo de næste 100 år, siger Claus Michaelsen. Claus fortæller, at kobberet nok først bliver grønt om 50 år. - Jeg var med til at lave noget inde på Palace Hotel på Rådhuspladsen i 1996. Det er i hvert fald ikke blevet grønt endnu, griner Claus. Selvom han er formand, har Claus almindelige kobberopgaver på tårnet. Hos Toft Kobber har alle ret til at byde ind på, hvordan opgaven skal løses, og formandens eller mesterens stemme gælder ikke for mere end én. Som formand er det hans opgave at være bindeled mellem mester, kunden og sjakket

To måneder blev til to år Opgaven skulle oprindeligt kun have taget kort tid, men da de begyndte at fjerne de gamle kobberplader, kunne de se, at de ikke

21

> FREDERIKSBERG

RÅDHUS

Adresse: Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Påbegyndt: 1942 Færdiggjort: 1953 Højde: 60 meter Pris på renoveringen: 22 millioner kr. Varighed af renoveringen: 2 år Nuværende borgmester: Simon ­Aggesen (K)

var sluttet tæt. Det betød, at armeringen i betonen havde fået vand og var rustet. Det betød pludselig, at projektet voksede gevaldigt, da alt skulle udskiftes – og ikke bare kobberpladerne. Derfor gik opgaven fra at skulle have varet to måneder til at vare to år. - Det var en af de mere spændende opgaver. Der var pludselig mange udfordringer. Det er ikke ligesom at lægge et fladt tag. Man skal have rodet med det i nogle år, før man ved, hvad man laver.

BLIK & RØR

>


MED PÅ JOB En del af sjakket der har renoveret Frederiksberg Rådhus.

Udfordringer som Claus beskriver, er eksempelvis ting der skal bukkes og passes til, og ting der skal bue og falses sammen. - Det er ikke bare noget, man gør. Man skal vide, hvad man laver. Vi har lavet mange forskellige bygninger og tårne rundt omkring. Der er ikke så mange, der laver de store kobberopgaver. Èn af de ting, man skal kunne, er, at slå det samme slag en hel dag, mens man falser. Claus har gavn af sine mange års erfaring, da der særligt er én opgave, han har stået for. - Vinduerne har jeg lavet. De blev varmet op, så det blev udglødet og så slået ned i

NR. 6

en form, så det passede til ruderne. Du kan ikke lave det i ét stykke, så man bruger to, man falser sammen. Claus fortæller, at samlinger altid er det største problem på tage. En kobberplade kan holde 100 år, men samlingerne går i stykker, fortæller han.

Det meste af arbejdet foregik på stedet. Altså oppe på taget. Det der ikke kunne laves dér, blev taget med ned i et transportabelt værksted, som de havde med i en container. Derinde fandtes blandt andet en bukker, en elektrisk saks og en runder.

Friske ben Klokkerne var i fin stand - Vi rørte ikke ved klokkerne. De blev restaureret i 50’erne. Men vi har lagt nyt gulv under klokkerne af kobber med træ oven på. Alle gelænderne, som er lavet af kobber og bronze, er sat i stand igen. De har været af og er blevet sandblæst.

22

Claus er fyldt 64 år, men han render stadig rundt på Københavns tage og laver kobber. Han mener selv, at han har været heldig i forhold til mange af sine kolleger i forhold til sine ben. Han vil gerne arbejde, så længe han kan løbe rundt og følge med sine kollegaer.

2020


De gamle klokker der dagligt lyder over Frederiks­ berg, skulle ikke renoveres i denne omgang.

> VIDSTE DU AT? Frederiksbergs kommandocentral ligger som en bunker i kælderen u ­ nder rådhuset. Den var i brug frem til ­Berlinmurens fald. Den er blevet aktiveret to gange – ved eksplosionen på

Vi rørte ikke ved klokkerne. De blev ­restaureret i 50’erne. Men vi har lagt nyt gulv u ­ nder klokkerne af kobber med træ oven på.

Valby Gasværk i 1964 og ved Tjernobyl­ ulykken i 1986. Den er på 400 kvm og er bygget til at kunne modstå, at hele

Det meste af arbejdet bliver lavet på stedet.

rådhuset styrter ­sammen oven på den.

- Mine kolleger er overraskede over, hvordan jeg spæner fra dem en gang imellem. Når man kan lide jobbet er det jo dejligt, man kan fortsætte med det uden at være en belastning for de andre. Claus kender flere i sjakket fra andre opgaver, som eksempelvis dengang han arbejdede på tårnet på Christiansborg. Han beskriver dem som et meget homogent team. Frederiksberg Rådhus er tegnet af arkitekten Henning Hansen, der står bag flere kendte bygninger og pladser i København, blandt andet KFUM Borgen i Indre By og Genforeningspladsen i Nordvest. Renovationsarbejdet er nu færdigt, og synet kan nydes fra gadeplan.

WWW.BLIKROER.DK

23

BLIK & RØR


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Kreds Sydjylland - Fyn

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Aalborg

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Middelfart

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00.

Forbundets daglige ledelse Forbundsformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk Næstformand: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Næstformand: Niels Braaby Mobil: 51 55 23 63 nib@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Administrations- og ­kommunikationschef Allan Guldberg Nielsen Direkte: 36 38 36 23 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Politisk konsulent: Kiki Jano Nielsen Mobil: 51561703 kjn@blikroer.dk Arbejdsskadekonsulent Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Journalist og kommunikations­konsulent (barsel): Helle Stigel Saugstrup Mobil: 51 53 08 51 hss@blikroer.dk Journalist og kommunikations­ konsulent: Rasmus Holsten Stegmann Mobil: 51 53 08 51 rhs@blikroer.dk Juridisk konsulent Lasse Mortensen Direkte: 36 38 36 36 Lmo@blikroer.dk Sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Heidi Nellevang Direkte: 36 38 36 08 hne@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Sofie Lønborg Blicher Direkte: 36 38 36 03 sof@blikroer.dk

NR. 6

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Vestervangsvej 6 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk

Formand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Næstformand: Carsten Kringelum Duus Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Thomas Kolster Eriksen Mobil: 51 53 31 55 tke@blikroer.dk Faglig organisator: Erik Kofoed Mobil: 51 53 31 54 eko@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk

Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

>

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Stig Stærk Larsen Mobil: 20673402 ssl@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Aarhus

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97

Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk

Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Faglig sekretær: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Faglig sekretær: Christian Ingebrekt Jensen Mobil: 26 88 20 72 cij@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Opmåler Jimmi Hakmann Nielsen Mobil: 26 88 20 70 jhn@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen anl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ole Sønderby Petersen Mobil: 26 88 20 74 osd@blikroer.dk

Opmåler: Carsten Iwersen Mobil: 20 24 16 77 ciw@blikroer.dk

24

2020


LØNTJEK

Husker du at få ­tjekket din løn? Der kan være mange penge at hente ved at få foretaget et løntjek.

D

et kan godt betale sig at lave et løntjek. Som du kan læse på de kommende ­sider, så fik et medlem af Blik & Rør 94.000 ekstra, efter hun lavede et løntjek. En lønseddel kan være svær at gennemskue. ”Får jeg de rette tillæg? Bliver der sparet op til min ferie og min pension, som der står i overenskomsten?”. Det er blot nogle af de spørgsmål, man kan komme i tvivl om, hvis man tjekker sin lønseddel. Derfor hjælper Blik- og Rørarbejderforbundet og de øvrige OK-mærkede fagforeninger årligt mange medlemmer WWW.BLIKROER.DK

med at tjekke lønsedlerne. Og det tilbud sætter fagforeningerne særligt fokus på i uge 46 og 47, hvor den årlige løntjek-kampagne løber af stablen.

OK-fagforeninger har den ­nødvendige viden Lønsedler er forskellige, fordi medarbejdere i forskellige fag, brancher og ­sektorer har forskellige løn og arbejdsvilkår. Det er aftalt i de tusindvis af overenskomster, som arbejdsgivere og arbejdstagere på det offentlige og private arbejdsmarked har indgået med hinanden.

25

Det er de OK-mærkede fagforeninger, der forhandler overenskomsterne, og derfor har de den indsigt og viden, der skal til, for at hjælpe med at tjekke medlemmernes løn.

Sådan gør du Hvis du gerne vil have tjekket din lønseddel, så tag fat i din lokale kreds og bed dem om at hjælpe dig. Ligesom du kan læse, at ­Louise gjorde på de næste sider. Husk – tillid er godt – men løntjek er ­bedre! BLIK & RØR

>


LØNTJEK

ET LØNTJEK BLEV TIL

94.000 KR.

NR. 6

26

2020


Foto: Gorm Olesen Tekst: Rasmus Stegmann

AKT KONT RØR & BLIK FÅ ET AT FOR TJEK LØN

Louise Tingvold Jensen fik tjekket sin løn, da hun sammenlignede med en kammerats. Det endte med at give hende 94.000 ekstra.

H

vis du ikke holder øje med, om din løn er korrekt, så risikerer du faktisk at gå glip af en masse penge. Der kan nemlig opstå fejl, der betyder, at det, du får udbetalt, ikke er korrekt. Louise Tingvold Jensen er en af dem, der pludselig blev opmærksom på, at der var noget, der ikke passede. Hun sad på sin skole og talte med en kammerat om udbetalinger, og det viste sig, at han fik næsten 20 kroner mere i timen end hende. Det synes hun, lød mærkeligt. - Jeg ringede til Bjørn Due fra Kreds København og sagde, der var noget, jeg var i tvivl om, fortæller Louise. Og rigtigt nok så kunne Bjørn bekræfte, at der var noget, der ikke stemte. Han havde dog brug for noget mere tid at regne på. Louise fortalte, hvor langt hun var i sin uddannelse og sendte sine lønsedler til Bjørn. Herefter tog Bjørn og hjalp Louise med at tale med firmaet, der dog ikke mente, de skyldte Louise nogen penge. Derfra blev processen taget ud af Louises hænder, og det var Bjørn og Louises tillidsmand, der

WWW.BLIKROER.DK

tog dialogen med virksomheden. Det viste sig, at der var sket en fejl helt fra start af. - Man kunne se helt tilbage fra dengang, jeg blev ansat, at jeg var på et forkert løntrin. Når man starter i lære på grundforløb 1, så starter man også på 1. års løn. Jeg er dog EUX-elev, og derfor starter jeg først i lære på hovedforløb 1. Det betyder, at det første år skal jeg gå til 2. års løn, og det havde jeg ikke gjort. Hele processen tog en måneds tid eller to, og den endte med at betyde, at Louise fik 94.000 ekstra fra firmaet inklusive pension og feriepenge.

Fin stemning i virksomheden På trods af sagen er Louise stadig ansat i Brøndum Hvidovre. Stemningen er ikke blevet dårlig af, at Louise mente, hendes løn ikke passede. - De har heldigivis taget det mega fint. De var godt klar over, det var deres fejl og ikke min. Det var fedt, det ikke var mig og min chef, der havde dialogen - men min tillidsmand, Blik & Rør og Tekniq. Fremover vil Louise være bedre til at hol-

27

de øje med, hvad hun faktisk får udbetalt. Hun siger selv, at hun har lært at tjekke sin løn, hvis der er noget, hun ikke føler stemmer overens. På den baggrund har hun også et godt råd til andre lærlinge. - Hold øje med, hvilket løntrin du er berettiget til som lærling. Find ud af, hvornår det er meningen, du skal stige i løn. Hold øje med, om stigningen er rigtig. Jeg tror, der er mange, der ikke får tjekket deres løn. Særligt de unge, slutter Louise Tingvold Jensen.

> FAKTA Louise Tingvold Jensen 22 år Arbejder i Brøndum Hvidovre Bor i Rødovre Fik 94.000 ekstra efter et løntjek, der viste, hun var startet på det forkerte løntrin

BLIK & RØR


ÅRSMØDE

ÅRSMØDET 2020 > HVEM ER

KASPER JØRGENSEN?

Således så det ud i Kreds Sydjylland-Fyn, da der blev holdt digitalt Årsmøde.

Alder: 34 Bopæl: Amager Firma: SH Installation i Hedehusene Den nyvalgte formand blev færdigudlært for et år siden og han har været en del af landsudvalget de sidste tre år, hvor han har haft et tæt samarbejde med afgående formand Casper Steppat. Hvordan er det at være blevet valgt som ny formand? - Det er spændende. Jeg glæder mig rigtigt meget til at møde hele landsudvalget. Dem fra Jylland og Fyn har jeg ikke mødt endnu. Jeg glæder mig til at videreføre kampagnen om flere aktive unge. Det bliver interessant at få det delt ud. Også ude på skolerne. Vi havde en masse idéer og planer her i foråret, men på grund af corona blev det ikke til noget. Hvad er din ambition for Blik & RørUngdom? - At vi fastholder at have en flok aktive unge både lokalt og i landsudvalget. Da Casper Steppat og jeg startede, var der ikke så mange aktive, men det synes jeg, vi har fået nu. Jeg vil gerne være med til at påvirke forbundet og svendene og sørge for, vi bliver set, hørt og husket. Hvad kan man forvente med dig som formand? - Man kan forvente, at det ikke bliver den store ændring i forhold til den linje, vi har haft det sidste stykke tid, fordi mit fokus ligger også på at bringe vores igangværende arbejde videre. Der er i hvert fald kommet opmærksomhed på, at man kan påvirke uddannelsen ude på de tekniske skoler, og at man som lærling kan påvirke Blik & Rør. Når jeg har mødt folk, der ikke var aktive, var de overraskede over, hvor meget vi faktisk har at sige.

Efter at være rendt ind i sin del af coronaudfordringer endte Blik & RørUngdoms Årsmøde 2020 med at være digitalt.

Hvorfor havde du lyst til at være formand? - Da den anden Casper var formand, støttede jeg ham meget, og jeg føler mig derfor godt rustet til at indtage positionen. Jeg håber, at jeg vil være god til at samle landsudvalget – det følte jeg i hvert fald, jeg var med det gamle. NR. 6

28

rsmødet i Blik & RørUngdom 2020 har været ramt af sine udfordringer. Først måtte datoerne rykkes og derefter var det lige ved at lykkedes, da der så pludselig kom nye coronarestriktioner, der krævede, at der måtte tænkes ud af boksen. Årsmødet skulle være foregået i Svendborg over en weekend, men endte med at måtte foregå over Skype. Alle medlemmerne mødtes derfor fredag den 24. september i den kreds, de tilhørte, og så skypede kredsene derefter sammen. Det var langt fra, hvordan det plejer at være – men det

Å

2020


Tekst: Rasmus Stegmann

BLEV AFHOLDT DIGITALT

Med skærme og teknik måtte der tænkes ud af boksen, da der skulle tages billede af landsudvalget fra Sjælland-Bornholm.

DET NYE LANDSUDVALG:

styrerollen, og Kasper bemærker, at de var gode til at give hinanden taletid. – Når man havde ordet, så havde man virkelig ordet. Der kunne ikke komme kommentarer ind fra venstre, griner Kasper. lykkedes at få valgt en ny formand og et nyt landsudvalg. - Man savnede samværet og at mærke stemningen, siger Kasper Jørgensen, der er valgt som ny formand for Blik & RørUngdom. – Det er lidt underligt, at man ikke var fysisk sammen, og at man skulle se hinanden over en grynet skærm. Men det taget i betragtning synes jeg, det gik rigtigt godt, fortæller Kasper. Rent praktisk fungerede Årsmødet ved, at hver kreds havde en storskærm og et lærred, der projekterede skærmen op. Derudover havde de et kamera, der filmede hele lokalet. Niels Braaby påtog sig ordWWW.BLIKROER.DK

SYDJYLLAND-FYN: Magnus Berga Rasmussen David Arkild Olesen Daniel Troels Arildslund

SJÆLLAND-BORNHOLM: Kasper Gregeesen-Jørgensen

Nyt landsudvalg Udover Kasper blev der også valgt et nyt landsudvalg fra alle fire kredse. Nogle af navnene er nye – nogle er gengangere. Fælles er, at de ikke har haft muligheden for at møde hinanden og den nye formand, som man normalt gør på Årsmødet. - Jeg glæder mig til at komme i gang, men det er en tilbageholdt glæde, fordi jeg ved ikke, hvornår vi kan mødes og lægge en slagplan, fortæller Kasper. Planen er at starte med et skypemøde og så tage den derfra. I alt deltog 47 medlemmer af Blik & RørUngdom i det virtuelle Årsmøde på tværs af kredsene.

29

Andreas Bergsø Frederik Nobel Hadberd Patrik Bro-Larsen

KØBENHAVN: Sebastian Techow Lynge Sigurd Ammitzbøll Salar Khafaji

NORD-MIDTJYLLAND: Stefan Degner Torben Røgilds Erik Schmidt

BLIK & RØR


FAGLIGT HEY! DU SKAL DA MED PÅ BOOTCAMP! Hvis du skal med på bootcamp 12-14. februar, så skal du tilmelde dig online. Obs. der er kun begrænsede pladser! Til februar er det tid til, at den udsatte bootcamp endelig løber af stablen. Det sker på Tec København den 12-14. februar. I løbet af weekenden får du mulighed for at skabe en masse gode kontakter, deltage aktivt i workshops og frem for alt have det sjovt, mens du arbejder fagligt. Lærlinge fra hele Danmark er inviteret, så kom med og styrk dit netværk og din faglighed.

• Du har mulighed for at blive dygtigere • Du vil blive udfordret • Du vil møde andre ligesom dig Deltagelse er gratis for medlemmer LÆS M ERE af Blik og RørUngdom, og der er OG TIL MELD DIG INDEN sørget for overnatning og 8. JAN U A R PÅ: transport. BLIKR OER.D K/ BOOT CAMP

Indeklimaet kan være afgørende i kampen mod vira Er indeklimaet lige så vigtigt for bekæmpelsen af vira som god håndhygiejne? Det mener nordiske indeklimaforskere. Der er mange ting, vi stadig ikke ved om coronavirus. Vi har lært at vaske hænder og spritte os af inden vi går ind i supermarkeder, og vi undgår så vidt muligt kropskontakt. Men hvad med at sikre et godt indeklima? Et ordentligt ventilationssystem kan være lige så vigtigt i kampen mod coronaen. Nordiske indeklimaforskere peger i et åbent brev fra organisationen SCANVAC på, at coronavirus kan have et luftbårent element. Derfor kan god ventilation få stor betydning, hvis man skal holde smitten nede. – I genåbningsfasen efter corona-nedlukningen og i fremtiden bliver vi i bygninger nødt til at sørge for at anvende systemer, som kan indstilles til at arbejde med høje luftskifter, så de smitte-

NR. 6

fremkaldende organismer i bedste fald helt fjernes fra luften, siger Peter V. Nielsen, der er professor emeritus ved Aalborg Universitet i en pressemeddelelse fra Nordic2Care. Hos Nordic2Care leverer de luftrensere til 4 ud af 5 plejehjem samt et stort antal bosteder og daginstutioner med gode resultater til følge. – Vi har i mange tilfælde oplevet et klart dyk i antallet af sygdomstilfælde med almindelig influenza på de institutioner og plejecentre, som anvender luftrenserne. På en institution blev børnenes fremmøde øget med 53 procent, mens de ansattes sygedage reduceres med knapt 50 procent over halvandet år, siger Jens Meldgaard Ryhl, der er partner i Nordic2Care.

30

2020


LEJ EN AF BLIK & RØRS BILLIGE FERIEBOLIGER Lodtrækningen åbner den 23. november og slutter den 14. december.

TØNDER

BLOKHUS

MALAGA

LONDON

SDR. FJAND

BERLIN

BARCELONA

TOSCANA

BORNHOLM

Fra 23. november til den 14. december kan du lægge dine lodder ind på forbundets ferieboliger og deltage i lodtrækningen om næste års sommerferie en af Blik og Rørs boliger i Danmark eller Europa. Du indsender dine ønsker via formularen på blikroer.dk/ferie. WWW.BLIKROER.DK

31

Sæt kryds i kalenderen

Umiddelbart efter lodtrækningen modtager alle ansøgere besked om, hvorvidt de har fået deres ønsker opfyldt eller ej. Medlemmer, som har fået deres ønske opfyldt, vil samtidig modtage information om betingelser for betaling af ferieboligen mm. BLIK & RØR


FAGLIGT

Foto: Søren Schnoor

DM I SKILLS 2021 ER DESVÆRRE T S Y L F A Skillsdenmark har d ­ esværre set sig nød­saget til at aflyse DM i Skills 2021 på grund af coronarestriktioner. Regions­mesterskaberne på erhvervs­skolerne har også været aflyste.

S

kills er et årligt højde­ punkt for mange lærlinge, fordi de her får mulighed for virkelig at vise deres talenter frem. Det er det årlige danmarksmesterskab i en lang række erhvervsuddannelser, hvor landets største unge talenter viser deres kunnen frem. Skills tiltrækker normalt omkring 50.000 besøgende og her kåres danmarksmestre i mere end 40 fag­discipliner. Men på grund af corona­ restriktioner og usikkerhed omkring tilskuerdeltagelse aflyser SkillsDenmark, Fredericia Kommune og Trekantområdet Danmark det store DM i 2021. ”Det er med meget et meget tungt hjerte, at vi må træffe denne beslutning. Men tiden er desværre ikke til den slags kæmpe-events, og vores første prioritet er naturligvis sikkerheden for både deltagere og publikum. Derfor bliver vi nødt til at aflyse DM i år. Men vi kommer stærkt tilbage allerede i 2022, siger Jesper Juul Sørensen, formand for SkillsDenmark. NR. 6

Det betyder desværre også, at der ikke har været afholdt regionsmesterskaber i Skills, som der var planlagt her i slutningen af oktober og starten af november. Heldigvis er næste Skills allerede på

32

tegne­brættet, og det kommer til at foregå i Høng i Kalundborg Kommune i 2022. Skills 2021 skulle have fundet sted 4-6 februar i Fredericia.

2020


NEKROLOG FA R V E L K A M M E R AT

AKS E L ­ BA S BALLE ­J E N S E N

D

en mangeårige formand for Aarhus afd, opmåler, kredssekretær og medlem af Hovedbestyrelsen Aksel Basballe ­Jensen er afgået ved døden efter kort tids sygdom den 20. september 2020. Han nåede dog i sine 76 år på jorden mere, end de fleste andre gør. Aksel arbejdede for Blik & Rør i over 30 år. Før han i 1980 startede som opmåler, var han en vellidt tillidsmand ved firmaet Blikas. Han blev i 1995 kredssekretær. Et arbejde han flot og dygtigt varetog, til han gik på pension i 2009, og han modtog forbundets guldnål for 50 års medlemskab

Frameld støtte til politiske partier

i 2013. Kampgejsten og viljen til at arbejde for en bedre verden var hos Aksel til det sidste, hvor han både var aktiv i Socialdemokratiets vælgerforening i Viby, skrev læserbreve og indsendte høringssvar. Udover allerede nævnte var han meget engageret i LO Aarhus og sad i bestyrelsen på ­Aarhus tekniske skole og Arbejdernes Landsbank. Aksel ­Basballe ­Jensen blev bisat fra Viby kirke fredag den 25. september.

Æret været dit minde. Tak for din indsats, tillidsmand.

J eg ønsker at være fritaget for at betale bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet. Navn:

Som medlem af Blik- og Rørarbejder­ forbundet har du mulighed for at framelde støtte til politiske partier via kontingentet i 2021. Det gøres ved at udfylde neden­ stående kupon og sende den ind i en kuvert til forbundets statsautoriserede revisor. Selv om du framelder støtten til politiske partier, kommer du ikke til at betale mindre i kontingent. Det beløb, som medlemmerne framelder som støtte til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt, går ind i forbundets kasse til øvrige aktiviteter. WWW.BLIKROER.DK

Afdeling: Cpr.nr.: Adresse: Postnr. og by: Underskrift Kuponen sendes senest fredag den 11. December 2020 til: Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skagensgade 1 2630 Taastrup Mærket ”Blik og Rør”

33

BLIK & RØR


KVINDER I VVS

I AALBORG ER DER ­RIGELIGT KVINDER PÅ VVS-UDDANNELSEN Det er sjældent, man støder på det, men på TECHCOLLEGE i Aalborg har de faktisk hele fire kvinder i gang med VVS-energiuddannelsen på samme tid.

NR. 6

34

2020


Tekst: Rasmus Stegmann Foto: Michael Bo Rasmussen

STINE ­DJURHUUS NIELSEN

D

et er et efterhånden velkendt faktum, at der ikke er mange kvinder, der vælger en håndværksuddannelse, når de skal beslutte deres fremtid. Håndværksfagene er stadig mands­dominerede, men der er flere initiativer, der arbejder for at vise kvinderne, at de faktisk godt kan have en fremtid som håndværkere. Helt unikt viste det sig, at der på TECHCOLLEGE I Aalborg befandt sig fire kvinder samtidig på VVS-energiuddannelsen. Og for det ikke skal være løgn, så er de alle sammen på hver deres speciale – på nær Stine, der stadig er på grundforløb og uafklaret, men som påtænker at specialisere sig som energispecialist.

BOPÆL: AALBORG ALDER: 25 MODUL: GF2 I LÆRE: IKKE ENDNU SPECIALE: MÅSKE ENERGISPECIALIST

Min interesse for håndværk i startede i 9. klasse, fordi min bror var tømrer, men dengang vidste jeg ikke helt, hvilket fag, jeg gerne ville. Jeg synes, VVS er sjovt, fordi jeg har manglet, at der skal ske noget nyt hver dag. Det er fedt at lære noget nyt om, og være nysgerrig på noget, man interesserer sig for. Jeg søger mere at komme i service, så man kommer flere steder hen og ikke kigger på de samme fire vægge hver dag. Mit mål er at blive den bedste kvindelige VVS’er. Der er lang vej, men det skal nok lykkes.

Kærlighed til faget Det gamle dogme hedder, at mænd tager håndværksuddannelser og kvinder søger på gymnasiet. Men hvad gør man så, når man har svært ved at sidde stille? Stine Djurhuus Nielsen har tidligere arbejdet som butiks­assistent, men har nu valgt at gå på VVS-energiuddannelsen. - Jeg manglede at bruge mine hænder i mit tidligere job og lave noget mere fysisk. Jeg kunne aldrig sidde stille i folkeskolen. Det fede ved VVS er, at det både kræver hoved og hænder. Styrken den må komme på et tidspunkt. Det er ikke alle rør, der er lige nemme, siger Stine der er på GF2 Det er også et fag, der giver mulighed for at komme ud og se nogen nye ansigter og hjælpe mennesker, mener Frederikke. - Det bedste er frisk luft hver dag og at komme ud og møde nogle mennesker og løse en opgave, som kunden har. Jeg kan godt lide at snakke, så at komme ud til Fru Jensen og få en sladder, det er sgu da hyggeligt, fortæller Frederikke Møller, der er på H1 og i lære hos Nørhalne VVS.

CAROLINE FRELLSEN BOPÆL: HOV ALDER: 19 ÅR MODUL: H1 I LÆRE: ULSTED BLIK SPECIALE: BLIKKENSLAGER

Jeg kommer lige fra en 10. klasse, og så vidste jeg fra folkeskolen, at jeg ikke skulle i gymnasiet, for jeg kan ikke sidde stille så længe. Jeg troede, jeg skulle være tømrer, og så kom jeg herover i 10. klasse på et forløb, hvor man afprøvede erhvervsuddannelser. Så overtalte en af lærerne mig til at starte herovre. Jeg kan godt lide det, jeg laver. Jeg kan godt lide, at det giver en god finish, når man er dygtig til blik. En grim skorstensinddækning kan ødelægge et helt hus. Min bedstefar var blikkenslager, og han har fortalt mange historier fra dengang, han var blikkenslager.

Kvinder kan sagtens Det er ikke noget nyt, at der ikke er mange kvinder, der søger ind på håndværksuddannelserne. Faktisk blev der kun indgået WWW.BLIKROER.DK

> 35

BLIK & RØR


KVINDER I VVS FREDERIKKE MØLLER BOPÆL: ARENSMINDE ALDER: 22 MODUL: H1 I LÆRE: NØRHALNE VVS

Caroline Frellsen betjener skolens nye CNCstyrede bukkemaskine fra MUNCHOLM.

21 uddannelsesaftaler af kvinder på VVS-­ energiuddannelsen i 2019. Det er altså kun 2,20% af alle aftalerne. Håndværksfagene får tit ry for at være en ”mandeverden”, og med god grund, når man kigger på statistikkerne. Men hvis du spørger pigerne, så kan man godt, selvom man er kvinde. - Man går jo og tænker, om det er noget, man kan, nu hvor det er en mandeverden, men når man først kommer i gang med det, så kan man faktisk godt. Det var mine overvejelser inden, men jeg har ikke mærket det anderledes. Ikke på nogen negativ måde. Der er ikke nogen, der siger, ”det skal du ikke, fordi du er kvinde”, fortæller Randi Østergaard Mogensen der er i gang med H2 og i lære som ventilationstekniker i NB-ventilation. Selvom det er en anden verden, så oplever Caroline Frellsen heller ikke, at mændene synes ringere om hende som håndværker, fordi hun er kvinde. - Man træder ind i en mandlig verden med værkstedshumor. Der er ikke så mange piger, man kan snakke med, men drengene er super søde til at tage hensyn. Jeg har ikke oplevet nogen udfordringer, siger Caroline Frellsen, der er på H1 og i lære som blikkenslager hos Ulsted Blik. Tallene for kvinder der søger en erhvervs­ faglig uddannelse er let stigende. I 2017 var der 9 nye uddannelsesaftaler, og i 2018 var der 12. NR. 6

SPECIALE: INSTALLATIONSTEKNIKER

Det kommer nok ikke til at være VVS’er hele mit liv, men planen er, at jeg er i faget så længe, jeg kan og så se, hvad jeg kan holde til. Det er et hårdt fysisk job, vi går ind i. Jeg har sagt til chefen, at jeg ikke skal skånes, fordi jeg er en tøs. Jeg skal lave det samme som de andre. Jeg gik i firmaet som ufaglært, indtil min chef sagde, jeg spildte min tid og spurgte, om ikke jeg ville gå i lære. Min far har været i samme firma i 35 år. Installationsteknikerspecialet har jeg valgt, fordi jeg ikke er så god bogligt, så jeg tænkte, energispecialisten var for hård i forhold til teori. Ventilation og blik siger mig ikke så meget. Vi har en fjernvarmeafdeling på arbejdet, hvor man svejser og så videre, så det gav mening at vælge installation.

RANDI ­ØSTERGAARD ­MOGENSEN BOPÆL: AALBORG ALDER: 42 MODUL: H2 I LÆRE: NB-VENTILATION SPECIALE: VENTILATIONS­T EKNIKER

Der er fremtid i ventilationsteknik, så derfor har jeg valgt det. Det er noget, hvor jeg tænker, at jeg ikke bliver arbejdsløs. Der er meget udvikling, og dermed er der god fremtidssikring i det. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg kommer til at kede mig. Jeg er uddannet klinikassistent ved en tandlæge, men har arbejdet ved Siemens, hvor jeg lavede vinger til vindmøller. Det var der, der blev åbnet nogle muligheder for mig i forhold til håndværks­faget.

36

2020


GODT HÅNDVÆRK -

Send dine billeder til fagblad@blikroer.dk og vind en tur for to i biografen

>

OPGAVEN

At lave gulvvarme på 2920 kvadratmeter. Der blev lagt ca. 15 km rør og

opgaven tog ca. fem måneder. Til arbejdet var de to svende og en lærling.

Man sætter radiatorer langs væggene, men nogle af rummene her er jo flere 100 kvadratmeter. Så lægger man gulvvarme i midten af rummene, fordi bygningen og rummene er så store

>

HVOR

På det nye Steno Diabetes Center Copenhagen, som er en donation fra Novo Nordisk Fonden.

>

MANDEN BAG PROJEKTET

Jakob Bjørnkær Carlsen er 45 år gammel. Jakob er normalt tagmand, men hans gamle kollega ville have ham med på opgaven. Opgaven er udført af Wicotec Kirkebjerg.

Det var en speciel opgave, fordi det var noget andet end normalt boligbyggeri på grund af størrelsen. Men den tog vi oppe fra og ned. Vi fik nogen tegninger, og min kollega Torben er en dygtig rørmand, og han stod for projektet

>

WWW.BLIKROER.DK

37

BLIK & RØR


ASBEST

BLIK & RØR H ­ OLDER

HØRING OM ASBEST PÅ ­CHRISTIANSBORG Asbest er stadig et stort problem blandt Blik & Rørs medlemmer. Derfor har Blik & Rør indkaldt til møde med politikerne om, hvordan vi kommer problemet til livs.

D

en 25. november holder Blik & Rør et fagligt og politisk rundbordmøde om asbest på Christiansborg. Selv om brugen af asbest har været forbudt i 40 år, støder VVS’ere, skorstensfejere og andre håndværkere stadig jævnligt på materialet i forbindelse med deres arbejde. Konsekvenserne kommer snigende årtier senere, hvilket gør det svært at holde nogen ansvarlig. Man ser desværre stadig danske håndværkere, som i en alt for tidlig alder mister livet, efter de er blevet ramt af asbestrelaterede kræftsygdomme. Det er derfor stadig den danske arbejder, der betaler prisen. På den baggrund afholdes et rundbordsmøde på Christiansborg, hvor problemet og løsninger skal diskuteres, så man kan komme problemet til livs.

NR. 6

> PROGRAM

09:00

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) åbner rundbordsmødet

09:10

ennart Damsbo-Andersen (S), MF og medlem af Beskæftigelsesudvalget L og Sundheds- og Ældreudvalget får ordet

09:15

Oplæg ved Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet, om hvorfor forbundets sætter fokus på asbest

09:30

eretning fra virkeligheden: Dan Henriksen fik lungehindekræft efter udB sættelse for asbest, mens han gik på arbejde som VVS’er. Der bliver vist en kort film med hans rørende historie

09:35

Oplæg ved Johnni Hansen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse, om den aktuelle status på omfanget af asbestproblematikken i ­Danmark og om den seneste forskning på området

10:00

Oplæg ved VVS-montør Jesper Kallehauge-Terndrup, der kommer med beretninger fra den virkelige verden, og fortæller om hvor og hvor ofte han støder på asbest i forbindelse med sit arbejde Spørgsmål og input til de gennemgåede oplæg

10:25

Pause

10:45

n times politisk paneldebat med sundhedsordfører Peder H E ­ velplund (EL), arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesordfører K ­ arsten Hønge (SF), beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) og sundhedsordfører Per Larsen (KF) om løsninger på asbestudfordringen i Danmark

11:45

Opsamling og afslutning

38

2020


SOCIALE MEDIER DÉT ER SKET SIDEN SIDST Blik- og Rørarbejderforbundet 9. oktober kl. 15.00

Blik- og Rørarbejderforbundet 28. september kl. 15.20

På kontoret blev der holdt Fodboldtrøjefredag for at støtte op om Børnecancerfondens initiativ.

- Femern er blevet OK.

I dag er det #FodboldtrøjeFredag på opfordring af Børnecancerfonden. Det er en god mulighed for at lægge rivaliseringer på hylden og støtte op om en god sag. Den griber Blik & Rør forbundshus gerne.

I dag kl. 12.00 underskrev FBC og BAT-kartellet en overenskomst...Mere

Så I ønskes en fabelagtig fodboldfredag - og weekend, når I når så langt.

DEN DANSKE MODEL HAR SEJRET!

Du kan desuden støtte Børnecancerfondens arbejde via Mobilepay på nummer 201717.

Femern blev ­endelig OK, ­hvilket ­udløste 231 likes.

231

30 kommentarer 21 delinger 47

2 kommentarer 2 delinger

blikroer.dk Blik- og Rørarbejderforbundet 1. oktober kl. 16.18 STORT TILLYKKE TIL STIG SØLLESTED

Inden kampen om den værdige tilbagetrækning blev vundet, måtte forbundet ud foran Beskæftigelses­ministeriet og markere sig.

I dag er det 25 år siden, at næstformand Stig Søllested startede som opmåler i Kreds København. De sidste 18 år har han dag været at finde på gangende i forbundshuset. Det skal han naturligvis ønskes et stort tillykke med. Det var planen, at Stig Søllesteds reception skulle være afholdt på Arbejdermuseet fredag den 2. oktober, men den er blevet udsat på grund af de nye coronarestriktioner. Den nye dato er endnu ikke fundet, men den vil bliv...Mere

18 Synes godt om

Stig Søllested ­havde 25 års jubilæum – det var der mange, der ønskede ham tillykke med.

blikroer.dk Blik og Rør er på pletten foran Beskæftigelsesministeriet, hvor forhandlingerne om værdig tilbagetrækning forsætter i dag.

HUSK du kan følge forbundets sociale medier. Du skal bare scanne QR-koden. facebook

instagram 234

WWW.BLIKROER.DK

39

170 kommentarer

BLIK & RØR


FEJERNES SIDER

NR. 6

2020


Foto: Ulrik Jantzen Tekst: Rasmus Stegmann

DEN NYE SKORSTENSFEJEROVERENSKOMST ER LANDET Nu er forhandlingerne mellem Blik & Rør og Skorstensfejerlauget slut. Det har udmundet sig i en overenskomst med to væsentlige tilføjelser. Nemlig særafsnittet om ventilationsrens og aftalen om at nedsætte et arbejdsmiljøudvalg.

B

lik & Rør indgik i marts en aftale med Skorstensfejerlauget om en overenskomst, der kommer til at gælde fra 2020-2023. Den indeholder selvfølgelig de sædvanlige ting som procentvise stigninger i løn med mere, men denne overenskomst er også historisk fordi, det er første gang, at området omkring ventilationsrens er skrevet ind i overenskomsten. - Ventilationsrensning er et område, som flere og flere skorstensfejere kommer til at beskæftige sig med i deres arbejde. Ikke bare nu men også i fremtiden. Derfor var det selvfølgelig vigtigt at få helt klare regler for, hvordan arbejdsforholdene og aflønning skal være når man udfører ventilationsrensning, siger Kim Fusager Balle, der er forbundssekretær i Blik & Rør.

Et nyt arbejdsmiljøudvalg

af et arbejdsmiljøudvalg. Det er noget, der skaber glæde hos Søren Schytte, der er arbejdsmiljøansvarlig hos Blik & Rør. - Formålet og det primære sigte er, at vi får sat fokus på arbejdsmiljøudfordringerne i branchen, og jeg glæder mig over, at vi nu også på skorstensfejerområdet har fået aftalt et samarbejde om arbejdsmiljø. Formålet er også, at der bliver sat mere fokus på typiske arbejdsskader som knæskader, faldskader, sod mm. Typiske udfordringer i branchen som der skal arbejdes med i udvalget. - Arbejdsmiljø må og skal aldrig være et konfliktområde. Vi skal arbejde sammen for at minimere eksempelvis de alvorlige faldskader, vi desværre ser alt for ofte, og vi skal blandt andet arbejde med, hvordan vi dækker arbejdsmiljødelen på det nye område, ventilationsrens, siger Søren Schytte. Det er ligeledes aftalt, at såfremt der opstår en lokal uenighed, så kan man bede

organisationerne om at komme og hjælpe med at finde en løsning. Det nye arbejdsmiljøudvalg kommer til at holde møder efter behov.

> FAKTA Den nye skorstensfejeroverenskomst gælder fra 2020 til 2023 De nye tilføjelser er: • Særafsnit om ventilationsrensning • Nedsættelse af et arbejdsmiljøudvalg Den nye overenskomst kan desuden læses ved at scanne koden her:

En anden vigtig ting der optræder i den nye overenskomst, og som der har været efterspurgt i et stykke tid, er nedsættelsen

WWW.BLIKROER.DK

41

BLIK & RØR


FORMANDEN HAR ORDET

Foto: Linda Johansen

PENSIONSAFTALE ER EN HISTORISK SEJR FOR BLIK & RØR Efter lang tids politisk tovtrækkeri kom der – kort inden efterårsferien – endelig en pensionsaftale på plads, som skal sikre dem med et langt og hårdt arbejdsliv en værdig tilbagetrækning. Efter mange år med nedskæringer på den offentlige velfærd, har der nu endelig tegnet sig et flertal til, at der skal gøres noget ved det uretfærdige pensionssystem, vi har i Danmark. Den nye ordning giver retten til, at dem, der er startet tidligst på arbejdsmarkedet, kan få lov til at trække sig tilbage lidt tidligere. Og vel og mærke uden at de skal op til en læge eller sagsbehandler med hatten i hånden. Det er kun retfærdigt, at dem der har slidt og slæbt fra en tidlig alder, får muligheden for at trække sig tilbage lidt tidligere med helbredet og værdigheden i behold. Værdig tilbagetrækning ikke er en ny dagsorden for Blik og Rør. Det er en sag, vi har kæmpet for i årevis. Og allerede tilbage på kongressen i 2018 blev det vedtaget, at vi i Blik og Rør skulle arbejde for at sikre en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det kan vi nu sætte et tjek ved – og endda kun halvvejs inde i kongresperioden. Og jeg er stolt over, at Blik og Rør har spillet en rolle i debatten og har været med til at presse på for, at aftalen blev en realitet. Men selvom flere medlemmer nu kan trække sig tidligere tilbage, så betyder det ikke, at vi i bare kan læne os tilbage. For vi skal stadig arbejde for et bedre arbejdsmiljø ude i virksomhederne, så de yngre generationer af VVS'ere, blikkenslagere og skorstensfejere ikke får de skavanker, som min generation (og ældre generationer) oplever. Det er en kamp, som jeg og mine gode kollegaer i forbundet går til med gejst, mod og optimisme. For er der én ting, de seneste to år har vist, så er det, at det er muligt at forbedre lønmodtagernes forhold markant, hvis vi står sammen om en fælles sag. Henrik W. Petersen Forbundsformand

NR. 6

42

2020


r le d n a h u d r å n , t a Få kontantrab

3-5 %

PlusBrændstof. n eller Spar 20 øre pr. liter benzi d et me r tale be diesel, når du at. rab rt sKo Plu d me rd Shell Ca

20 øre/l

4%

PlusBil. mer Quickpoint løser alle for altid og e ejd arb for mekanisk ser. pri e tig yg ced ren til konkur

10 %

Vær klar fra start! en allerede Tilmeld dig julekalender * s sm r le el k t.d or sk lu p nu på jul2020. teksten PLUSJUL til 1231 *Koster alm. sms takst

ærksteder og Med mere end 60 autov Dæk Service er Sup ner ord dækcentre værksted. let bilen, når den skal på

10 %

PlusHvidevarer. g og Punkt1 har et kæmpe udval varer de hvi alle på skarpe priser et. mm hje til og småel

Særpris

taftaler. Læs vilkår og beti trykfejl og ændrede raba

me? Trænger du til sol og var rrejse rte cha ste næ din Så bestil . ser Rej ollo Ap hos

inden Shop sæsonens nyheder en.dk ert ksp tøje s ho sko for tøj og med PlusKort rabat.

PlusBil.

Der tages forbehold for

PlusRejser.

PlusHerretøj.

e på pluskort.dk ngelser for rabataftalern

k .d rt o k s lu p å p re e m e s –


HEY!SKAL DU SKAL MEDTIL TIL HEY! DU DADAMED

BOOTCAMP 2021 BOOTCAMP 2021 - DIT FAG – DIN FREMTID

PÅ TECFREMTID KØBENHAVN 12-14/2 - DIT DET FAGGÅR–LØSDIN

DER ER SØRGET FOR TRANSPORT OG FÆLLES INDKVARTERING – OG DET ER GRATIS AT VÆRE MED!

DET GÅR LØS PÅ TEC KØBENHAVN 12-14/2 DU MELDER DIG TIL PÅ BLIKROER.DK/BOOTCAMP

DER ER SØRGET FOR TRANSPORT OG FÆLLES INDKVARTERING – OG DET ER GRATIS ATTILVÆRE MELDINGMED! SFRIST 8/1

DU MELDER DIG TIL PÅ BLIKROER.DK/BOOTCAMP TIGERE D U B L I V E R D YG RDRET O F D U R E V I L B DU DRE DU MØDER AN LIGESOM DIG

E R E G I T G Y D R E DU BLIV 32954_BOOTCAMPPLAKAT_dot.indd 2

D R O F D U R E V I L DU B DRE N A R E D Ø M U D LIGESOM DIG

RET

TILMELDINGSFR I ST 8/1

18/09/2020 09.40