Blik & Rør - nr. 6, 2018

Page 1

FAGBLADET

NR. 6 - 2018

T TaEdkSasselr m

d kø

me

MEDLEMSFREMGANG I BLIK OG RØR VENTILATIONSRENSNING FALDER PÅ ET TØRT STED MED PÅ JOB:

DET KRÆVER EN BONDEGÅRD ANNO 2018 1


Er dit barn forsikret hvis uheldet er ude?

Som medlem får du 10% rabat på ulykkesforsik ringen

Med en børneulykkesforsikring er dit barn dækket 24 timer i døgnet. Den gælder både hjemme, i institution, skole og fritidsklub. Forsikringen dækker f.eks. også skader på tænderne hvis skateboardet smutter! UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. SE DIN PRIS PÅ ALKA.DK/ULYKKE ELLER RING 70 12 14 16


INDHOLD 06

18

Ferielov Få forklaringen på den nye ferielov i fem hurtige punkter.

PÅ BONDEGÅRD VVS-arbejdet er standard, men det er huset så absolut ikke.

08

Medlemsfremgang Flere bliver en del af fællesskabet. På fire år er antallet af medlemmer i Blik og Rør steget med 10 procent.

14

Tips & tricks Flere og flere får det. Se, hvad du kan gøre for at undgå eksem på hænderne.

10

16

TEST AF MADKASSER OG KØLETASKER

Ni 12-taller på stribe

Hvad kan bedst rumme mange madder og holde maden kold? To VVS´ere har testet …

Mads Bæk fik sølvmedalje i VVS og blik efter at have ryddet bordet med høje karakterer.

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ) Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506.

32

VENTILATIONSKANALER TRÆNGER TIL RENSNING Blik- og Rørarbejderforbundet har maximal fokus på ventilationsrensning. Skorstensfejerne er kaldt ud.

22

Kongressen 2018 Hovedbestyrelsen har peget på fem kandidater til den nye forbundsledelse. Se hvem.

27

Godt håndværk Nej tak til synlige skruer. Blikkenslager Morten Lund Thomasen måtte ændre opgaven undervejs

28

Afskedsportræt Successen måler han i mødet med det enkelte medlem. Blik- og Rørarbejderforbundets formand takker af.

ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, og næste gang er 15. oktober 2018. Forsidefoto: Nils Rosenvold

36

Formanden har ordet Max Meyer sig farvel efter 11 år som forbundsformand.

3


KORT NYT MARIE ER NY JOURNALIST PÅ FAGBLADET BLIK & RØR Den 1. september 2018 startede Marie Brask som journalist og kommunikationskonsulent i Blik- og Rørarbejderforbundet. Hun afløser Kir Klysner, som har søgt nye udfordringer. Marie Brask er 37 år og har tidligere arbejdet på bl.a. Ekstra Bladet og IT-magasinet

NY INDGANG TIL INDUSTRIENS PENSION Når medlemmer af Industriens Pension søger oplysninger om deres pensionsordning på nettet, bliver de mødt af en ny hjemmeside. Den nye hjemmeside har fået flere nye features, der skulle gøre det lettere at navigere på sitet og få overblik over indholdet i pensionsordningen. Sidste år havde industrienspension.dk 311.000 unikke brugere, hvoraf en stor del logger ind på det personlige login-område ’Min side’ for at få oplysninger om deres afkast, opsparing eller forsikringsdækninger.

Alt om DATA. Har du en god historie til fagbladet, kan Marie kontaktes på mbr@blikroer.dk eller tlf. 36383638.

Beskæftigelse: Der er 200.000 flere lønmodtagere De såkaldte ”kongetal” for det danske arbejdsmarked viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen på det samlede danske arbejdsmarked nu er oppe på 2.743.400 personer, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I bygge- og anlægsbranchen er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 26.900 personer siden april 2013.

Nu kan Arbejdstilsynet tale med ansatte alene Den 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft,. Det betyder, at Arbejdstilsy-

VÆLG DEN RIGTIGE STØVSUGER Ligesom mange andre faggrupper udsættes VVS’ere og skorstensfejere ofte for støv

net kan tale med ansatte i enerum,

på jobbet, og støv kan være farligt. Især mange byggematerialer indeholder kræftfrem-

uden at en arbejdsgiver eller andre

kaldende stoffer som for eksempel kvarts, der frigives ved slibning, boring og fræsning.

ansatte er til stede. Ændringerne

Arbejdstilsynet (AT) anbefaler, at der altid anvendes

skyldes øget politisk fokus på psy-

processug, og de anbefaler også, at der altid an-

kisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kan anvende forskellige metoder til at afdække det psykiske arbejdsmiljø. Det kan for eksempel være spørgeguides, observationer, samtaler med enkeltpersoner og gruppesamtaler.

vendes en CE-mærket støvsuger i støvklasse H af typen ”dust extractor” – også til rengøring. Anbefalingen fremgår blandt andet af en orientering på AT’s hjemmeside. Orienteringen er lagt op efter, at leverandører og distributører af støvsugere sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Arbejdstilsynet har holdt møde. Du kan læse mere i branchevejledningen ’Støv på byggepladsen’ på bfa-ba.dk.

4


TAL FRA BYGGEBRANCHEN

71

KONKURSER I JULI Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 71 bygge- og anlægsvirksomheder måtte dreje nøglen om i juli. Til sammenligning var der 47 konkurser i juli sidste år.

FLERE UNGE FÅR BÅDE SVENDEBREV OG STUDENTERHUE I april 2018 fik 549 EUX'ere en

TÆTTERE PÅ NY TEKNOLOGI Den fjerde industrielle revolution ruller ind over bygge- og installationsbranchen og giver et væld af nye muligheder. Fem regionale arrangementer skal i efteråret 2018 skabe overblik og præsentere nogle af de mange nye teknologier i bygge-, anlægs- og installationsbranchen. Bag arrangementerne, som har fået titlen ”TÆT PÅ ny teknologi – BUILD 4.0”, står BAT-kartellet i samarbejde med Dansk Byggeri, Tekniq, Arkitektskolen i Aarhus, InnoBYG og Teknologisk Institut. Det er gratis at deltage i de fem arrangementer, som afholdes her: Aarhus den 11. oktober, Næstved den 23. oktober, Odense den 6. november, Høje Taastrup den 20. november og Aalborg den 28. november. Læs mere og tilmeld dig på build40.dk

Forslag: 200 millioner til bekæmpelse af dårligt indeklima Indeklimaet på folkeskoler halter, og undersøgelser fra

læreplads inden for byggeriet.

blandt andet DTU har fastslået, at det skader elevernes

Det er 116 flere end samme

koncentrations- og indlæringsevne, når luften er tung.

måned sidste år. Det viser den

SF ønsker derfor, at der oprettes en årlig pulje på 200

seneste opgørelse fra Undervisningsministeriet.

millioner kroner til bedre indeklima i folkeskolen. Det er tanken, at kommunerne kan søge en del af puljen til forbedringer af indeklimaet. Arbejdstilsynets kontrol i 2017 viste, at den er gal med indeklimaet på hver femte skole.

BOLIGBYGGERIET RAMMER NYE HØJDER De fuldførte bygninger af etageboliger i Danmark er på det højeste niveau siden boligboomet i 2008. I løbet af andet kvartal er der blevet bygget cirka 8000 nye boliger, hvilket er en stigning på 41 procent fra kvartalet forinden.

FLERE MEDLEMMER TJEKKER PENSIONEN PÅ NETTET Halvvejs inde i året har 122.000 medlemmer i PensionDanmark tjekket deres pension på pension.dk. Det er ny rekord og en stigning på 17 procent i forhold til sidste år. Du kan også tjekke på pension. dk, hvordan det står til med din pension, og om familien er godt nok sikret, hvis uheldet. Og du behøver ikke bruge pc – du kan også gøre det via din smartphone eller en tablet.

5


FERIELOV

SÅDAN ER DEN NYE FERIELOV Du har sikkert hørt rygtet – og nu får du forklaringen på den nye ferielov.

1

Der er vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft i år 2020. Den skal blandt andet sikre, at nye på arbejdsmarkedet får ferie med løn i det første år, hvor de er på arbejdsmarkedet. Lige nu er det sådan, at nyansatte risikerer at vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie. Det er i strid med EU-reglerne – og derfor skal ferieloven ændres. Den store ændring for fastansatte er, at den periode, hvor man optjener og afholder ferie ændres til at være samtidig. Reglerne for lærlinge er ikke ændret udover, at de er tilpasset den nye ferieperiode.

2

Vi har i dag et system, som kaldes forskudt ferie. Man optjener ferie i kalenderåret (januar til december), men man kan først holde ferie fra den 1. maj året efter.

Fra den 1. september 2020 går alle over til samtidighedsferie, hvor man optjener og afvikler ferie i samme takt. Man optjener 2,08 feriedage hver måned over de tolv måneder fra den 1. september til den 31. august. Og ferien afholdes i samme periode plus fire måneder mere, hvor man kan lægge sin ferie – altså frem til den 31. december. Det betyder, at du har fem ugers ferie, som du kan afvikle i perioden 1. september 2020 og frem til 31. december 2021. Og du har igen fem ugers ferie, som du kan holde fra 1. september 2021 til 31. december 2022 og så videre.

6


Tekst Kir Klysner Foto Tekst Andreas Kir Klysner Bro

EKSEMPLER NYUDLÆRT OG NETOP ANSAT

FASTANSAT SVEND

Morten er nyansat og har med den nye ferie-

Søren, som er svend og fastansat, optjener fra

ordning ret til at afholde ferie allerede i det

den 1. september 2020 ferie måned for måned

første år af ansættelsen. Han bliver ansat den

(2,08 dage pr. måned). Optjeningsåret begyn-

1. september 2020. Hver måned optjenes 2,08

der samtidig med afviklingsperioden den 1.

feriedage. Det betyder, at Morten i februar har

september 2020. I december 2020 har Søren

sparet 10 dage op. Hvis han holder fem dage

optjent seks dage. Her holder Søren fem ferie-

der, kan han i juli holde 15 dage, for så er der

dage. Han gemmer så en dag til juli, hvor han

optjent 10 dage mere siden februar. Når der er

har sparet 14 dage mere op og kan afholde 15

gået et år efter han startede 1. september har

feriedage. De resterende fem feriedage, som

han så fem feriedage mere til afholdelse. Dem

Søren sparer op, kan han efter aftale holde

kan han vente med at bruge til udgangen af

i f.eks. september eller oktober (frem til

året.

udgangen af december).

3

Du får desværre ikke dobbelt-up på ferie i år 2020, selvom vi skifter over til systemet med samtidighedsferie. Det er nemlig besluttet, at man i en overgangsperiode indefryser de optjente midler fra det gamle feriesystem. De penge kan du først få udbetalt, når du går på pension.

4

Hvis man ikke har afholdt hele sin ferie den 30. september 2020, så bliver det overskydende ferie overført, så man stadig kan afholde det, selvom den nye ferielov træder i kraft. Bemærk, at hvis man vil holde efterårsferie i oktober 2020, så skal man sørge for at gemme feriedage, fordi der har man ellers kun sparet 2,08 dage op ved udgangen af september 2020.

5

Senest den 1. september 2020 vil alle skulle anmode digitalt om feriepenge på borger.dk. Her skal feriedagene også løbende indberettes af arbejdsgiver, så du kan se, hvad du har af ferie.

7


FAGLIG

Medlemmerne bliver

FLERE i Blik- og Rørarbejderforbundet

Mens hovedparten af LO-fagforbundene mister medlemmer, så kan Blik- og Rørarbejderforbundet melde om stigende medlemstal. Fra 2014 til 2018 er medlemstallet steget med cirka to procent. Fastholdelsen af medlemmer har også fået særligt fokus, og det skal det fortsat have, mener næstformand Henrik W. Petersen.

8


Tekst Kir Klysner

T

idligere har Blik- og Rørarbejderforbundet været i samme båd som flere af LO-forbundene. Hovedparten af LO-forbundene melder

MANGE GANGE FÅR VI AFKLARET EN MISFORSTÅELSE, MEN VI BLIVER OGSÅ BEDRE TIL AT VÆRE FAGFORENING, SIGER NÆSTFORMAND HENRIK W. PETERSEN OM OPSØGENDE KONTAKT TIL MEDLEMMER, SOM STÅR TIL UDMELDELSE

om faldende medlemstal. Blik -og Rørarbejderforbundet mistede også medlem-

mer efter finanskrisen, da beskæftigelsen faldt. Og da beskæftigelsen begyndte at stige igen, kunne det stadig ikke ses som et plus på medlemstallet. Særligt i årene fra 2012 til 2014 faldt antallet af ordinære medlemmer og lærlinge i forbundet til trods for, at beskæftigelsen i VVS-branchen steg.

Medlemskontaktcenteret er etableret i

Derfor valgte forbundets hovedbesty-

samarbejde med Serviceforbundet, Dansk

nye medlemmer til, men det er også vig-

relse at iværksætte to nye tiltag, som

El-forbund, Malerforbundet og Fødevare-

tigt at fastholde dem, vi har. Derfor tager

supplement til forbundets eksisterende

forbundet NNF. Medlemskontaktcenteret

vi kontakt til de medlemmer, som er på vej

hvervnings – og organisationsindsats:

har til opgave at styrke dialogen med

ud af forbundet for at høre, hvad årsagen

Et fælles kontaktcenter og opsøgende

medlemmerne og informere om medlems-

er til det. Det gør vi også for at se om der

kontakt til medlemmer, der var på vej ud

fordelene.

er noget, vi kan gøre bedre som fagfor-

af forbundet.

ening. Og mange gange beror det faktisk

Det kan gøres os bedre

- Medlemskontaktcenteret er vigtigt

- Det er vigtigt at sikre, at der kommer

på en misforståelse, som vi så får afklaret,

for at fastholde vores medlemmer. De

Forbundet har desuden valgt at tage

så medlemmerne fastholder deres med-

tager f.eks. kontakt til alle nye medlem-

direkte kontakt til medlemmer, som er

lemskab hos os, siger Henrik W. Petersen.

mer, der melder sig ind. Den personlige

på vej ud af fagforeningen. Det kan være,

kontakt er vigtig – det er den jo også for

fordi de ikke har betalt kontingent eller

Flere VVS´ere, færre skorstensfejere

mig selv, siger næstformand Henrik W.

har ønsket overflytning til en anden

- Medlemstallet er hele tiden et pejle-

Petersen.

organisation.

mærke for os. Det skal have fokus fra os, understreger Henrik W. Petersen.

MEDLEMSTAL Udviklingen i antallet af medlemmer fra januar 2014 og frem til af maj 2018.

De nye indsatser menes at have virket. Medlemstallet er steget fra 9.139 til 9.315

JANUAR 2013

JANUAR 2014

JANUAR 2015

JANUAR 2016

JANUAR 2017

JANUAR 2018

MAJ 2018

VVS

9219

8622

8451

8505

8603

8808

8850

ORDINÆRE

6509

6403

6365

6373

6410

6544

6585

LÆRLINGE

1088

1059

950

986

1049

1172

1171

EFTERLØN

208

184

176

149

125

105

92

PENSIONISTER

1414

976

960

997

1019

987

1002

SKORSTENSFEJERE

542

517

515

505

486

473

465

ORDINÆRE

394

394

400

404

382

373

372

Faldet i hovedparten af LO-fagforbun-

LÆRLINGE

66

71

65

51

51

54

48

dene skyldes formodentlig flere ting f.eks.

EFTERLØN

16

17

10

9

8

5

5

PENSIONISTER

66

35

40

41

45

41

40

9761

9139

8966

9010

9089

9281

9315

medlemmer fra 2014, hvilket svarer til 1,9 procent. Det er VVS-medlemmer som står for stigningen, mens der er sket et fald i antallet af skorstensfejere. I 2014 var der 517 skorstensfejere blandt medlemmerne, i 2018 er der 465. Det er et fald på 10 procent. Faldet blandt skorstensfejere skyldes et fald i beskæftigede i branchen og lavere indtag af lærlinge.

udflytning af arbejdspladser i industrien, konkurrencen fra tværfaglige a-kasser, strukturelle ændringer i arbejdsmarkedet, øget uddannelse og unges manglende

FORBUND TOTAL

lyst til at organisere sig.

9


TEST

GOD PLADS TIL DE HJEMMESMURTE

Testvinderen fra Stanley kan man sidde på. Den mindste madkasse ryger afsted til 1.B.

FAGBLADE T

BLIK & RØR TESTER MADKASSE

R

10


Tekst Kir Klysner Foto Nils Rosenvold

To VVS´ere, der sætter stor pris på, at maden er hjemmesmurt og holdes kold i servicebilen, har testet køletasker og madkasser med køl for Blik & Rør.

Også madpakken af mærket Stelton er for lille. Designet scorer topkarakterer, men rummeligheden er på kun en 2´er. Der er plads til bestik i fryseelementet i toppen, men det kan de to VVS´ere ikke bruge til noget.

D

- Der er jo en grund til, at det hedder håndmadder. Vi bruger ikke bestik til er er pynt på, uden at

kan godt blive op til 40 grader i bilen,

det er for overdrevent,

siger Ole Mortensen.

madpakken, fastslår Ole Mortensen.

Stadig for lille

siger Ole Mortensen

Han har cirka samme sæt hver dag –

om sin hjemmesmurte

en madpakke, to liter vand, en bolle og

Vi går en tak op i størrelse til køletasken

madpakke, som konen hjælper med

et stykke frugt. Og det kræver lidt af

fra Outwell, som ikke har en indbygget

næsten hver dag. Hos Henrik Nyby

en beholder. Derfor er der også tre af

kølefunktion, så der skal et køleelement

Fogh er det datteren. Han er udlært

madpakkerne i testen, som får stemp-

til. Men det er faktisk helt okay, siger de

VVS-energimontør i 1996, og Ole Mor-

let ”for små”.

to testere, og den scorer anden højest

tensen blev rørsmed nogle år før – i

i testen.

1979. De to er kolleger hos Andresens

Den er til børn

VVS i Fredericia. De kører begge som

- Den her er altså til 1.B, siger Henrik

lige lille nok. Der kan f.eks. ikke stå en

servicesvende, og er nu også nyslå-

Nyby Fogh om madpakken af mærket

flaske på højkant, og det må der godt

ede eksperter i fem forskellige køle-

Vidcom. Den er ubrugelig til håndvær-

kunne, når det nu er en køletaske.

tasker og madkasser med køl, som de

kere, konkluderer de to – også selvom

har testet for fagbladet.

køleelementet i låget fungerer fint.

køletasken fra Outwell i udseende, men

- Der kan ikke være andet end to

den har indbygget køleelement, og hele

madder i sådan en, og der kan ikke

tasken putter man i fryseren. Det kunne

være særlig meget pynt på, før det

lyde som en smart ide, men det er det

gen, og når solen bager, så er det alt-

støder på låget, siger Ole Mortensen.

ifølge de to VVS´ere ikke.

så godt at have en god køletaske. Der

Og så er den dømt ude.

De er begge fan af, at man faktisk kan køle sin mad ned. - Madkassen står jo i bilen hele da-

Det trækker dog ned, at den også er

Køletasken fra Packit minder lidt om

- Når man tager den ud af fryseren

Højtbelagt i anledning af testdagen. Faktisk er de to VVS´ere vandt til pynt på maderne.

De to testere har fulgt temperaturen tæt.

11

>


TEST Henrik Nyby Fogh og Ole Mortensen forklarer, at tasken fra Packit bliver helt stiv om morgenen efter en overnatning i fryseren.

Der måtte godt være lidt mere plads i højden på køletasken fra Outwell, så der kunne stå en vandflaske. Der er kun plads til to madder i kassen fra Vidcom.

Hele tasken fra Packit lægges i fryseren, for frysevæsken er inde i stoffet.

Det var ikke forelskelse ved første blik, men Stanley´en har vist sig at være top-praktisk.

om morgenen, så er den helt stiv. Man

Tasken fra Packit kan vaskes af med

er simpelthen nødt til at sætte en flaske

en klud, men den kan ikke komme i va-

på tværs i den for at holde den åben,

skemaskinen, står der i produktbeskri-

fortæller Ole Mortensen.

velsen.

- Den bliver drivende våd indeni i

har været ude og investere i sådan en sag. - Stanley´en har en god isoleringsevne. Man lægger et fryseelement i om natten og fjerner det om morgenen, og

løbet af dagen, og jeg synes også den er

Stor, klodset og stærk

lidt uhandy, uddyber Henrik Nyby Fogh.

Testens topscorer tog ikke kegler ved

gen, beretter Ole Mortensen. Han bru-

første øjekast, men det gør den nu.

ger ordet funktionsdygtig og kommer

- Det er også et problem, at hvis man først får spildt kaffe på den, og man

- Først tænkte jeg, det er da et værre

den er altså stadig kold om eftermidda-

med endnu en god betragtning.

måske har haft den med på byggeplad-

skrummel, men nu er jeg kommet til at

- Den er stor og klodset, men den

sen, så bliver den jo beskidt, og så gider

holde af den, siger Ole Mortensen om

er også stærk. Jeg kan sidde på den,

man da ikke have den ind i fryseren

køleboksen fra Stanley. Den har nået at

slutter Ole Mortensen – og så har vi en

igen, fastslår Ole Mortensen.

formere sig i frokoststuen. En kollega

vinder.

12


TE V I N ST DER E llem 1 og Point me rodukt l hvert p 5 gives ti t, 5 er 1 er værs i testen. å tilladt et er ogs bedst. D kterer alve kara at give h . f.eks. 3,5

Outwell Petrel Dark Petrol, 99 kr

Stanley

Packit køletaske 6 ltr. 299 kr

Design Funktion Rummelighed Køling I alt (gennemsnit)

4,8

4,0

3,9

”Funktionsdygtig.”

” Lidt for lille.”

"Bøvlet."

> SÅDAN HAR VI TESTET Henrik Nyby Fogh og Ole Mortensen har haft de fem køletasker og madkasser med køl på prøve hen over sommeren. De har begge afprøvet alle fem. De fem madkasser med køl og køletasker er udvalgt af redaktionen i samarbejde med Brødrene A&O Johansen i Helsingør.

Stelton, 199,95 kr.

Vidcom FREEZE 'N' GO, 49,95 kr.

Design Funktion Rummelighed Køling I alt (gennemsnit)

3,8

1,9

"Fint design, men for lille."

"Alt for lille."

13


TIPS & TRICKS

SÅDAN UNDGÅR DU Flere og flere får det – eksem pga. deres arbejde. Det kan komme efter kortere eller længere tids kontakt med f.eks. skæreolier og bestemte metaller. Se her, hvad du kan gøre for at undgå eksem på hænderne.

1 2

Brug varme handsker udendørs om vinteren.

Brug beskyttelses­handsker ved vådt arbejde.

3

Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandsker for at beskytte og undgå fugt.

5

4 Vask hænder i køligt vand, skyl og tør dem godt.

14

Anvend en fugtig­hedscreme med højt fedtindhold og uden parfume. Fugtighedscremen skal fordeles over hele hånden også på fingrene og hånd­ryggen.


U HÅNDEKSEM

Et stigende problem

6

Undgå fingerringe, når du har handsker på.

7

Brug håndsprit i stedet for sæbevask,når hænderne ikke er synligt snavsede.

Brug handsker så lang tid, det er nødvendigt, men så kort tid som muligt.

GEL

8

I løbet af ét år oplever hver 10. dansker at have håndeksem. Det viser sig ved, at huden bliver rød, den hæver og klør, og der kan komme små blærer. For mange udvikler det sig til at blive en kronisk sygdom, hvor huden bliver fortykket og skællende med smertefulde revner. Hvert år anmeldes 3.000 tilfælde af arbejdsbetinget eksem til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Problemet er langsomt stigende. Syv ud af 10 sager, der anmeldes som arbejdsbetinget eksem, anerkendes som en arbejdsskade. Over halvdelen af alle, der har fået håndeksem anerkendt som arbejdsskade, må forlade deres job. Kilde: Videnscenter for

9

Arbejdsmiljø og Allergi og Astma- Allergi Danmark

Handsker skal være hele, rene og tørre.

10

Pas godt på hænderne i fritiden, brug handsker ved vådt arbejde derhjemme også.

15


LÆRLING

Tekst Kir Klysner Foto Ole Iversen

MADS SCOREDE

12 I DET HELE

Mads Bæk gjorde rent bord med syv 12-taller ud af syv mulige. Nu står han med både svendebrev, en sølvmedalje i VVS og blik og en ansættelseskontrakt i hånden.

F

or fem år siden vidste han

- Til at starte med, syntes jeg, at

ikke, hvad en VVS og blik-

VVS-delen var okay nemt. Men blik - det

kenslager var. Han overveje-

var svært. Hvis man laver en plade for-

vigtigste var dog, at han nåede at blive lidt ældre, siger han. - Det, der var bedst ved, at jeg starte-

de at blive politimand – eller

kert, så kan det tage hele dagen at lave

de med at tage HTX-uddannelsen, var,

tømrer ligesom sin far. Nu står

det om i modsætning til, hvis man laver

at jeg var tre år ældre, da jeg startede i

han med syv 12-taller ud af syv mulige på

et rør forkert, så tager det måske to mi-

lære. Så var jeg ikke bare 17 år længere.

sit svendebrev som VVS og blikkenslager

nutter. Når du står med blikopgaverne, så

Jeg havde mere mod på at lære noget,

– og med sølvmedaljen, der følger med

skal der tænkes meget fremad hele tiden.

jeg ville videre med mit liv, og jeg

sådan en præstation.

Teoriprøven, som handlede om både VVS

havde mere forståelse for det at have

- Jeg har overhovedet ikke været i tvivl

og blik, var ikke nem. Der skulle man altså

et arbejde.

om, at det var det rigtige at vælge VVS-fa-

læse op. Da jeg trak, hvad jeg skulle lave i

get. Når man ser, hvad en murer, elektriker

blik, tænkte jeg hold da kæft. Men på

og tømrer laver. De laver det samme og

et tidspunkt begyndte jeg jo også at gå

det samme. Vi ved aldrig, hvad vi kommer

efter den medalje.

ud til, og vi er sjældent på en byggeplads mere end en dag. Det kan jeg rigtig godt

Godt at blive ældre

lide, fortæller Mads Bæk, som er 24 år og

Mads Bæk tog en HTX-uddannelse, inden

har gået på Herning Tekniske Skole.

han startede på VVS- og blikkenslager-

Blikarbejdet har drillet ham

uddannelsen. Han mener ikke, at det er

Derfor kan han også sagtens se fidusen i EUX-uddannelsen. - EUX kom som et tilbud, mens jeg gik på HTX-uddannelsen. Det er smart, hvis man f.eks. vil læse videre som ingeniør eller være selvstændig. Lige nu vil Mads Bæk fortsætte i Handest VVS, hvor han også har været i lære. - Jeg har det godt her, hvor jeg er. Det

spildt, fordi han har fået noget teoretisk

eneste er, at jeg godt kunne tænke mig

12-tallerne er ikke kommet flyvende af sig

viden og læring i at lave rapporter, som

at arbejde på akkord på et tidspunkt og

selv.

han også kan bruge som VVS´er. Det

tjene flere penge.

16


MEDLEMSTILBUD

GRATIS RÅDGIVNING OM TESTAMENTE Som medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet kan du oprette et juridisk gyldigt testamente, ægtepagt, samejekontrakt og få økonomisk rådgivning helt gratis. Alt for mange dødsfald ender i absurde arvesager og bitre familiefejder, fordi der ikke er lavet et testamente. Det kan du som medlem i Blik- og Rørarbejderforbundet råde bod på. I samarbejde med Netportalen Testaviva kan medlemmer oprette et juridisk testamente, ægtepagt eller andet vigtigt dokument på testaviva.dk, og få op til fem timers juridisk rådgivning helt gratis.

> OM TESTAVIVA På testaviva.dk kan du nemt, sikkert og gratis oprette testamente, ægtepagt, samejekontrakt og begunstigelseserklæring. Det hele foregår digitalt, og dokumenter underskrives og sikres med NemID. Arbejdernes Landsbank står bag samarbejdet med testaviva.dk

L ÆS

ME R TEST E PÅ AVIV A . DK

VVS-AUTORISERET PÅ DELTID Tag en akademiuddannelse på deltid og få fuld autorisation TILMELD DIG NU PÅ

EASJ.DK

Kunne du tænke dig at få foden under eget bord - eller har du ambitioner om at få større ansvar inden for dit fag, fx med planlægning og projektering? Uddannelsen AU i VVS-Instalation kvalificerer dig til at projektere, installere og varetage systemdrift inden for gas, varme og vand/afløb og fører til job som fx selvstændig installatør, overmontør eller teknisk rådgiver. Du kan også tage dele af uddannelsen og opnå en delautorisation. Uddannelsen er godkendt af sikkerhedsstyrelsen.

FÅ 10.000 DKK

I TILSKUD I 4 ÅR!

Bemærk: Når du tilmelder dig på www.easj.dk, så husk at søge om tilskud på op til 10.000 DKK fra Omstillingsfonden til dine moduler. Tilskuddet kan opnås i op til fire år i træk. KONTAKT Studiekoordinator Ole Buch Hansen: 40330603 / olha@easj.dk EASJ udbyder uddannelsen i samarbejde med EA Lillebælt.

17


MED PÅ JOB

EN BONDEGÅRD ANNO 2018

18


Tekst Kir Klysner Foto Nils Rosenvold

Vi har alle vores forestillinger om, hvordan en firelænget gård i Jylland ser ud. Lige indtil man ser den opgave, som VVS-energispecialist Markus Honrado Broder­ sen og lærling Viktor ­Hansen går på her i 2018.

Bygherre har været på udkig i hele Danmark for at finde en grund med 10 hektar jord, ro og udsigt.

- Vi synes også, at det her er en spændende opgave, siger Bjørn Olesen fra Vølund Varmeteknik.

B

lik & Rør er kommet på landet. Markus Honrado Brodersen har tippet fagbladet om, at der i nærheden af Haderslev

er et projekt, som han i hvert fald aldrig før har set magen. Han har skrevet flere gange, for det her har gjort stort indtryk, og vi taber da også mælet, da øjet efter en allé med træer lander på ydervægge i bølget cement og et nystrøget stråtag. - Det er fedt, at der findes sådan et byggeri. At nogen virkelig gør det, siger Markus Honrado Brodersen, som er VVS-energispecialist hos VVS Søberg. - Jeg synes, det er et ret vildt hus. Det er sjovt at prøve noget, der er helt anderledes, end det man plejer at være på, siger lærling i VVS Søberg Viktor Hansen. Markus Honrado Brodersen og Bjørn Olesen taler om tilslutningen af jordvarme.

Beton i bløde former De to VVS´ere har spurgt bygherren og har fået lov at vise rundt. Det er et par Betonen har fået bløde former, hvilket er en af de ting, som giver huset særpræg.

fra København, som har købt grunden og revet et cirka 25 år gammelt hus ned. De havde været på udkig i hele Danmark efter et landbrug med 10 hektar landbrugsjord, hvor der var rolige omgivelser

>

og kig til vand. Det er der her.

19


MED PÅ JOB Parret fra København, som flytter ind til december, bor ofte i skurvognen for at følge med i byggeriet.

- Vores grundidé var faktisk, at vi ville

Bygherre bor i skurvognen

bygge en klassisk gammeldags bonde-

Faktisk bor Kirstine Bang og hendes mand

gård, som skulle være firelænget og have

så tit, de kan i en skurvogn nær huset for

stråtag. Men man bygger ikke bindings-

at følge med i byggeriet.

værk i dag, vi synes det ser helt kitsch ud.

- Det kan jeg godt lide, at de gør. De

Vi snakkede så om, hvad er det hotteste i

interesserer sig mere for byggeriet end

2018, og det er beton. Og vi valgte, at det

normalt. Typisk så bygger vi jo et hus, og

stadig skulle have de her bløde former i

ejerne får først nøglen, når vi er væk igen,

betonen, fortæller bygherre og kommende

siger Markus Honrado Brodersen.

beboer Kirstine Bang.

ET RUM FÅR VVS´ERNE DOG LOV AT BOLTRE SIG I. ARKITEKTEN KALDTE DET ”THE UGLY ROOM”, OG HER MÅ ALLE RØR VÆRE SYN­LIGE. 20

Teknikken i kælderen skal fylde så lidt som muligt.

I "the ugly room" skal rørene ikke gemmes væk, som alle andre steder.


Badeværelset på 1. salen med turkisfarvede klinker og masser af kvadratmeter.

- Vi elsker at være her. Der er en god atmosfære og højt humør blandt håndværkerne. De er virkelig dygtige. Det er en skøn følelse, at de er i gang med at bygge ens drømmebolig, siger Kirstine Bang. Med til drømmen hører også to køer, en kalv, to grise med unger, ti får og ti høns. - Ingen af os er landmænd, så vi starter lige så stille. Vi håber på at kunne holde jorden sammen med dyrene, så vi ikke skal bruge nogen maskiner, siger Kirstine Bang.

”The ugly room”

Honrado Brodersen er vant til at blive bestilt til. For at spare plads har Vølund

Det er ikke VVS-installationerne, der gør,

Varmeteknik anbefalet to skabe i stedet

at det her byggeri går over i historiebogen

for et stort, og så bliver de to skabe slået

for Markus Honrado Brodersen og Viktor

sammen – kaskadekørsel kaldes det.

Hansen. Installationerne er nemlig stan-

- Vi synes også, at det er spændende

dard. Det er simpelthen, fordi det er noget

med sådan en opgave. Vi skal lige have

helt for sig selv.

tungen lige i munden, når vi skal have alle

Installationerne skal selvfølgelig være skjulte, og teknikrummet i kælderen skal fylde så lidt som muligt, hvilket Markus

forudsætningerne med, siger Bjørn Olesen fra Vølund Varmeteknik.

Orangeri skal holdes varmt I hovedbygningen er der orangeri, og det skal holdes præcis 25,6 grader varmt hele året. Det er Markus Honrado Brodersen lidt spændt på. Gården får jordvarme, og der er sol­

> FAKTA: OM BYGGERIET Den moderne firelængede gård ligger tæt på Haderslev. Der bliver en stuebygning på cirka 400 kvadratmeter, en værelsesfløj og 200 kvadratmeter til produktion. Huset skal varmes op med solpaneler og jordvarme. Der lægges 1200 meter jordslange ud. Det er fire gange så meget som til et almindeligt parcelhus.

paneler bygget ind i toppen af stråtaget. - Jeg er selvfølgelig spændt på at se, om det også kan varme orangeriet op, siger Markus Honrado Brodersen.

Markus Honrado Brodersen og kollegerne startede på opgaven i december 2017, og de skal være færdige på et år.

Beregningerne viser ifølge bygherre, ­ at de vil kunne være 81 procent selvforsynende, og måske kan de også sælge ud af noget overskudsvarme.

Ved siden af køkkenet er der et orangeri, som skal holdes på 25,6 grader året rundt.

21


KONGRES

> KANDIDATERNE På kongressen i Aalborg skal de 143 delegerede fra hele landet vælge ny formand og ledelse. Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse indstiller en formand, to næstformænd og to forbundssekretærer til at udgøre forbundets ledelse de kommende fire år. De fem indstillede kandidater er:

NYE VEJE FO Når tillidsvalgte fra hele landet mødes til Blik- og Rørarbejderforbundets kongres, skal de vælge ny formand og udstikke kursen for de kommende fire års fagpolitiske arbejde.

Forbundsformand: Henrik W. Petersen

Næstformand: Stig Søllested

E

Næstformand: Niels Braaby

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle

fter 11 år i spidsen

og ved redaktionens slutning var han

og skorstensfejere

den eneste kandidat til posten.

stopper Max Meyer

22

Blik- og Rørarbejderforbundets ho-

som forbundsfor-

vedbestyrelse indstiller yderligere fire

mand. Derfor skal de

kandidater til forbundets valgte ledel-

delegerede på forbundets kongres

se. Efter forslag fra Kreds København

i Aalborg vælge en ny forbundsfor-

indstiller en enig hovedbestyrelse, at

mand og ledelse i Blik- og Rørarbej-

der på kongressen vælges to næst-

derforbundet.

formænd. Hovedbestyrelsen indstiller

Afløseren som forbundsformand er Forbundssekretær: Søren Steen Schytte

Petersen, som den rette efterfølger,

for landets VVS’ere

samtidig til, at de to poster besættes

allerede kørt i stilling. Således peger

af forbundssekretær Stig Søllested

forbundets hovedbestyrelse på den

og kredsformand for Sydjylland-Fyn

nuværende næstformand, Henrik W.

Niels Braaby.


Foto Søren Madsen

OR FÆLLESSKABET > LÆS MERE OG FØLG KONGRESSEN Som medlem har du mulighed for at følge kongressen undervejs, når den afholdes fra den 27. til 29. september. Blik- og Rørarbejderforbundets hjemmeside opdateres løbende med seneste nyt om forbundets kongres. Her kan du finde alle de dokumenter og forslag, som de delegerede på kongressen, skal behandle og tage stilling til. Under kongressen vil hjemmesiden løbende blive opdateret med nyheder fra kongressen, og der vil være masser af aktivitet på forbundets side på Facebook. Se mere på www.blikroer.dk/kongres18 og www.facebook.com/blikroer

te og tage stilling til en række forskellige

og de skal også drøfte de kommende fire

indstiller hovedbestyrelsen, at Kim Fusa-

Til de to poster som forbundssekretær

emner. Under beretningen, ses der tilbage

års fagpolitiske indsats. De kommende

ger Balle og Søren Schytte fortsætter på

på de seneste fire års faglige indsats,

års arbejde er beskrevet i den foreslåede

deres poster i forbundets ledelse.

hvor Blik- og Rørarbejderforbundet har

handlingsplan, som indeholder en række

været involveret. Det gælder blandt an-

konkrete initiativer. Emnerne spænder

det overenskomstforhandlingerne på

bredt, og indeholder initiativer på om-

Kongressen er Blik- og Rørarbejderfor-

både det offentlige og det private om-

rådet fra social dumping, organisering,

bundets øverste myndighed. Kongressen

råde, påvirkning af det politiske lovgiv-

overenskomster, arbejdsmiljø og meget

i Aalborg er den 39. ordinære i rækken, og

ningsarbejde og en række andre områder,

mere.

den bliver holdt fra torsdag den 27. til lør-

hvor medlemmernes interesser er blevet

dag den 29. september. De delegerede fra

varetaget.

Tillidsvalgte i arbejdstøjet

hele landet er valgt på afdelingernes generalforsamlinger specielt til denne opgave. På kongressen skal de delegerede drøf-

De delegerede får i det hele taget

En fagpolitisk og en politisk udtalelse vil også blive fremlagt til debat, ligesom forbundets regnskab for den fireårige

travlt. De skal tage stilling til hele 50

kongresperiode skal godkendes af

forslag til ændringer af forbundets love,

kongressen.

23


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET

Kreds Sydjylland-Fyn

Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejds­ giverne , Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Appel VVS Jegumvej 8 6840 Oksbøl Cvr.nr. 38803573 01. august 2018

Kreds Nord-Midtjylland Arosblik ApS Skovvangsvej 26,2 tv 8200 Århus N Cvr.nr. 31605903 01. juli 2018 - Tekniq Vejgaard VVS Teknik ApS Hadsundvej 45,1 9000 Aalborg Cvr.nr. 26933579 01. juni 2018 – Tekniq N. Nielsen & A. Brostrøm A/S Holbergsgade 22 9000 Aalborg Cvr.nr. 39444577 01. april 2018 - Tekniq Jepama ApS Damgårdsvej 17 8600 Silkeborg Cvr.nr. 30196112 01. juli 2018 – Tekniq JYTAS A/S Århusvej 211 Skovby 8464 Galten Cvr.nr. 20763647 01. september 2018 – Tekniq Smart-Service Nu v/John Nielsen Lundgårdsvej 7 7860 Spøttrup Cvr.nr. 20802103 20. juli 2018 – Arbejdsgiverne SassHusum v/Jan Sass Husum Bøjstrupvej 1 8550 Ryomgård Cvr.nr. 36324635 23. juli 2018

24

Taps-El-Service VVV-Automatic v/Brian Veidiksen Ødisvej 28, Taps 6070 Christiansfeld Cvr.nr. 27636748 26. juli 2018 Dansk VVS & Klima A/S Ribjergvej 65, Volderslev 5260 Odense S Cvr.nr. 39626705 01. juli 2018 - Tekniq

Kreds Sjælland-Bornholm FN VVS & Serviceteknik ApS Grønnevej 23 4600 Køge Cvr.nr. 37858366 01. juni 2018 – Tekniq NJ Blik IVS Nydamvej 11 3650 Ølstykke Cvr.nr. 39495880 01. juli 2018 – Tekniq Varmekilden ApS Gl. Evetoftevej 40 3300 Frederiksværk Cvr.nr. 37338540 01. Juli 2018 – Tekniq

IO VVS Gydevang 14 3450 Allerød Cvr.nr. 13547637 01. juli 2018 – Tekniq

Kreds København Installatøren & Entreprenøren ApS Højmarksvej 3 2600 Glostrup Cvr.nr. 39145626 01. juli 2018 – Tekniq Parsberg & Andersen VVS ApS Knud Anchers Vej 10 2610 Rødovre Cvr.nr. 39644789 01. juli 2018 - Tekniq JAFLEX APS Lybækgade 6B, kl. 2300 Kbh S Cvr.nr. 29223564 01. juli 2018 – Tekniq GE Byg ApS c/o Turan Mokkavej 25 2610 Rødovre Cvr.nr. 39243466 01. juli 2018 – Tekniq Kvikvvs IVS Trekronergade 126A, st. 2500 Valby Cvr.nr. 39235889 01. juli 2018- Tekniq

FERIEGARANTI OPHØRT

UC varmeservice Bakkelygårdsvej 12 3370 Melby Cvr.nr. 36999675 01. august 2018 – Tekniq

I følgende firmaer er ferie­ garantien ophørt. Medlemmer, der har arbejdet i firmaerne, skal have udstedt feriekort.

FH vand og varme service ApS Kildevej 8 3300 Frederiksværk Cvr.nr. 37785075 01. juli 2018 – Tekniq

Kreds Nord-Midtjylland TRT ApS Skolegade 13 8570 Trustrup Cvr.nr. 78117915 30. juni 2018 – Tekniq

Højbjerg VVS Serviced ApS Illenorvej 25 8340 Malling Cvr.nr. 29603391 30. juni 2018 - Tekniq BS VVS og Blik v/Brian Skov Jensen Bygmestervej 4 9240 NIbe Cvr.nr. 27610269 30. juni 2018 – Tekniq – Restance Byens Smed Søndermarksvej 4 8830 Tjele Cvr.nr 36277343 30. juni 2018 – Tekniq – Restance Sloths VVS Service ApS Torben Sloth Tolstrup Byvej 7 9600 Aars Cvr.nr. 19235092 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne Voerså VVS & Kloak ApS Mikael Nielsen Holtbjergvej 13 9330 Dronninglund Cvr.nr. 33358857 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne Jørgen H Jensen Præstbrovej 287 Ø. Jølby 7950 Erslev Cvr.nr. 85536516 30. juni 2018 - Arbejdsgiverne Sydmors Smede & VVS v/Ejler Bak Mælkevejen 20 7200 Grindsted Cvr.nr. 21430838 8. juni 2018 – Arbejdsgiverne Kølvrå Blik & VVS, Jan Poulsen Uhrevej 37 7470 Karup J Cvr.nr. 25607775 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne – Restance


KP´s Smedie & VVS, Kurt Pedersen Kragelundvej 4 8600 Silkeborg Cvr.nr. 14903976 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne – Restance Gadens VVS & Blik Nybovej 11 9830 Tårs Cvr.nr. 33813929 30. juni 2018 Jysk Varme- & Ventilationsteknik Kirkevej 26 9330 Dronninglund Cvr.nr. 34319022 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne – Restance EMS VVS A/S Damgårdsvej 17 8600 Silkeborg Cvr.nr. 14143807 30. juni 2018 – Tekniq N. Nielsen & A. Brostrøm A/S Holbergsgade 22 9000 Aalborg Cvr.nr. 85003410 31. marts 2018 – Tekniq

Kreds Sydjylland-Fyn VVS Sydfyn projekt ApS Spodsbjergvej 137 5900 rudkøbing Cvr.nr. 36712732 30. juni 2018 – Tekniq Egon Vadh´s VVS Service Jørgen Glavindsvej 26 7200 Grindsted Cvr. Nr. 35573119 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne VVS-installatør v/Peter Junkuhn Æblevænget 19 6600 Vejen Cvr.nr. 85104217 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne

Kaj Homilius A/S Brystrupvej 16, Hellevad 6230 Rødekro Cvr.nr. 32659314 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne PE-DO Maskinfabrik ApS Hårupgade 3, Hårup 8740 Brædstrup Cvr.nr. 54574614 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne Carlssons Rør & Blik VVS Ahlefeldtsgade 29B 5900 Rudkøbing Cvr.nr. 29886172 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne – Restance Fyns VVS, Chris Jørgensen Bregnevej 26, Nr. Lyndelse 5330 Munkebo Cvr.nr. 60684413 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne Thorkild Madsen Fredericia A/S Værkstedsvej 4 7000 Fredericia Cvr.nr. 50496414 26. juli 2018 – Arbejdsgiverne VVS Christiansen Installationsteknik ApS Engparken 77 6740 Bramming Cvr.nr. 12653875 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne VVS Teknik Vest ApS Baunbækvej 10 6880 Tarm Cvr.nr. 20225785 18. April 2018 – Arbejdsgiverne Toms Blik ApS Åbenråvej 72 Øster Gasse 6780 Skærbæk Cvr.nr. 36024607 30. juni 2018 – Tekniq

Kreds Sjælland-Bornholm FN VVS & Serviceteknik ApS Grønnevej 23 4600 Køge Cvr.nr. 37858366 31. maj 2018 – Tekniq Brdr. Koch ApS c/o Familien Koch Holding ApS Bergmansdalsvej 6 3000 Helsingør Cvr.nr. 33052448 30. juni 2018 – Tekniq- Restance Klintvejens VVS ApS Storegade 148 A 4780 Stege Cvr.nr. 30547608 30. juni 2018 – Tekniq – Restance DanProfessionel Årbygade 37 4400 Kalundborg Cvr.nr. 32420966 30. juni 2018 – Tekniq – Restance Northern Culture v/Morgan Jalsing Skovleddet 167 3400 Hillerød Cvr.nr. 25017390 30. juni 2018 – Tekniq – Restance Kenneth Rasmussen ApS Rådhusgade 7 4990 Sakskøbing Cvr.nr. 28121083 30. juni 2018 – Tekniq – Restance Frederiksborg VVS Teknik ApS Martin Knudsen Fredskovhellet 30, 1. Tv. 3400 Hillerød Cvr.nr. 33149670 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne Varmekilden Sperrestrupvej 41 3650 Ølstykke Cvr.nr. 18101270 30. juni 2018 – Tekniq

Sanoterm Danmark A/S Kongevejen 420 2840 Holte Cvr.nr. 14111190 30. juni 2018 – Tekniq Dahl A/S Perlestikkergade 23A 4900 Nakskov Cvr.nr 12700377/P.nr. 1018180991 30. September 2018 – Tekniq Veltec ApS Østre Ringvej 88 4000 Roskilde Cvr.nr. 27470651 31. juli 2018 Henning Carlsen VVS A/S Tømrervej 1 4600 Køge Cvr.nr. 25993837 30. juni 2018 Rømer VVS, Michael Rømer-Pedersen Runevej 17 3650 Ølstykke Cvr.nr. 33855206 30. juni 2018 – Arbejdsgiverne – Restance Lygas Lækagesporing A/S Dybendalsvænget 3 Klovtofte 2630 Taastrup Cvr.nr. 36720921 30. April 2018 – Tekniq Rør & Svejse Service ApS Kalundborgvej 105A 4470 Svebølle Cvr.nr. 37527718 30. juni 2018 – Tekniq

Kreds København Berg ApS Voldgården 2, 6 th 1412 København K Cvr.nr. 36455489 30. juni 2018 – Tekniq

>

25


IND & UD Kreds København H.L. Schlicker I/S Våbenstedvej 85 2730 Herlev Cvr.nr. 10548977 30. juni 2018 – Tekniq Dahl A/S Islevdalvej 208 2610 Rødovre Cvr.nr. 12700377 30. September 2018 - Tekniq Peter Dahl A/S Nordre Fasanvej 161 2000 Frederiksberg Cvr.nr. 12700377 30. September 2018 – Tekniq Zima ApS Kildebakkegårds Alle 159A, 1. Th 2860 Søborg Cvr.nr. 35534075 30. September 2018 – Dansk Byggeri – Konkurs

4.400 behandlinger til medlemmer med sundhedsordningen i PensionDanmark 800 medlemmer af Blik- og rørarbejderfor-

muligheder i din sundhedsordning og bestil tid

bundet fik i første halvår glæde af behand-

på pension.dk/sundhed, eller ring 7010 0806

linger gennem deres sundhedsordning i

alle hverdage kl. 8-21. Du kan også bestille tid til

PensionDanmark. Det blev til i alt 4.400 be-

behandlinger og finde det sundhedscenter, der

handlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor,

er nærmest dig, via PensionDanmarks app.

massør, eller zoneterapeut på et af sundhedsordningens over 130 sundhedscentre. Medlemmerne fik i snit seks behandlinger gennem sundhedsordningen, og det var typisk for problemer i ryg og arme.

Sådan kan du bruge din sundhedsordning i PensionDanmark Du kan også få behandlinger, hvis du har problemer i led, muskler og sener. Og du behøver ikke gå til lægen først. Læs mere om de øvrige

VVS-INSTALLATØR eamv.dk - GØR DET PÅ PÅ 2 ÅR Annonce_august.indd 1

26

06-08-2018 11:03:57


D DINE INDSEN ER OG BILLED ÆMIER VIND PR G RØR IK O FRA BL

GODT HÅNDVÆRK

NEJ TAK TIL SYNLIGE SKRUER

>

HVEM

Morten Lund Thomasen, udlært som blikkenslager i 2006. Han har gået på opgaven med sin kollega Shano Michalek Bøgebjerg.

>

HVAD

Zink-tag på tre bygninger – en reception, et elevator-tårn og en mellemgang.

>

HVOR

Hos Velux i Østbirk.

>

BONUSINFO

Det har taget cirka halvanden måned at inddække de tre bygninger, som er en blanding af nybyggeri og renovering af gamle bygninger. De her bygninger huser en samling af nye og gamle Velux-vinduer - fra det første vindue blev skabt i 1942.

”JEG har også måtte ændre på det, som arki-

tekterne havde foreslået i toppen af elevatortårnet og

”DET her har været en sjov opgave. Her skulle jeg se,

receptionen, for ellers ville der have været synlige skruer

hvordan jeg kunne udfolde tingene, så jeg kunne løse det

i toppen. Jeg fik det lavet om

hele uden at lodde.”

til stående false.”

27


PORTRÆT

”DET HAR ALDRIG VÆRET ET ARBEJDE” Hans brændstof er hans veludviklede retfærdighedssans og et ”tak” fra et medlem i ny og næ. Max Meyer har skrevet afskedstalen -selv, som han altid gør det. Til Kongressen den 27. til 29. september 2018 takker han af som formand for Blik- og Rørarbejderforbundet.

B

lik- og Rørarbejder-

Max Meyer har været både sikker-

mennesker, der har svært ved at få en

forbundets formand

hedsmand og tillidsmand i flere firmaer.

chance i fremtiden. Det kan jeg stille mig

har kørt turen fra

På et af de faglige grundkurser skulle de

op på en ølkasse og tale om lige nu. Folk

forbundskontoret i

øve sig i at holde tale, og så kom retfær-

ved, at når jeg taler, så er det ikke noget,

dighedssansen frem i spotlyset.

jeg læser op fra en bog, og jeg har altid

Nyropsgade og ud til LO-skolen i Helsingør

- Jeg havde lige holdt en lang tale i

skrevet mine egne taler.

som så mange gange før. Denne gang

klasselokalet om børn i tredje verdens

”bare” for at fortælle om sin tid som

lande, hvorefter læreren bad mig holde

Der er sket meget med skurvognen

fagligt aktiv og formand i Blik- og Rør-

talen for de 300 til 400 mennesker i

At Max Meyer nu går på pension fra for-

arbejderforbundet. LO-skolen har haft

kantinen og forklare dem, at de skulle

mandsposten i Blik- og Rørabejderforbun-

en særlig betydning for Max Meyer. Han

aflevere deres penge til de her børn. Jeg

det dethavde han aldrig kunne forudse.

sidder i bestyrelsen nu, men engang

gjorde det, og det lykkedes. Jeg er ellers

var han selv kursist.

ikke noget specielt tale-geni, men hvis

havde sagt, at jeg ville sidde her som for-

jeg snakker om det, jeg brænder for, så

mand, så havde jeg grinet af dem. Jeg har

er der ikke noget problem.

nydt hver eneste dag som formand, men

- Jeg husker den dag i dag følelsen efter at have været heroppe i otte dage. Man kunne klare alt. Hele verden stod

- Hvis der var nogen, der for 20 år siden

- Lige nu handler mine taler ofte om

jeg havde sikkert været præcis lige så glad

åben for én. Man kunne klare sin familie,

den ulighed, der er kommet i samfundet.

som VVS'er den dag i dag. Jeg var bare ikke

sine venner og sin mester. Alt.

Det berører mig dybt, at der er mange

så dygtig som VVS'er. Jeg var hurtig, men

28


Tekst Kir Klysner Foto Jacob Carlsen

det meste skulle laves om bagefter, siger

Lidt bange for Jylland

Når vi går ind til en overenskomst, anbe-

Max Meyer, som andre kalder Danmark

Da Max Meyer blev valgt som næstfor-

faler vi det samme. Det har vi ikke gjort

ældste teenager – og smilet er også der-

mand i 2002, skulle han som noget af

før. Når vi indstiller valgte til kongressen,

efter.

det første til møde i Jylland – og det var

så er vi enige om det. Det er også nyt. Det

skræmmende, da han kun havde været i

er det barn, jeg afleverer, og det håber

- Jeg har ikke savnet krybekældrene og

Jylland én gang tidligere i sit liv - og det

jeg, man vil passe på. Det sidste jeg vil

at skrue rør sammen i frostvejr. Men jeg

for at besøge Legoland.

læse i fagbladet om fem år er, at nu er der

Tiden som blikkenslager har han savnet.

igen interne krige.

har savnet miljøet omkring det. Vi sad på

- Jeg blev sendt til møde i Sønder-

værkstedet eller i skurvognen og snakke-

jylland, og jeg var rædselsslagen. Hvad

- Den enhed giver også styrke udadtil.

de med hinanden. Her kunne man skælde

skulle jeg der, og kunne jeg mon forstå,

Når jeg sidder i LO eller andre organisati-

børnene, kvinderne og Danmark ud. Det

hvad de sagde. Jeg tror ikke engang, der

oner og taler på forbundets vegne, så er

var et meget intimt og meget maskulint

gik tre minutter, så fandt jeg ud af, at det

det et enigt Blik og Rør. Jeg skal ikke hjem

miljø. Det var stressaflastning. Man kunne

var kolleger, jeg mødte, og vi begyndte

og tale med 5-6 forskellige medlems-

fortælle, hvad der gik én på, og der blev

at snakke fagligt. Jeg lærte, at det var

grupper for at vide, hvor vi står.

givet mange gode råd. Det er nok ikke helt

blikkenslagere uanset, hvor jeg kom til.

sådan i dag, fordi det hele er blevet så

Om det var Viborg, Rønne eller Nyborg, så

optimeret.

mødte jeg blikkenslagere og skorstens-

- Det er fint, at man ikke drikker alkohol på byggepladsen, som dengang jeg var lærling og ung svend, hvor det var en stor

fejere alle steder, som er ligesom mig – hverken mere eller mindre.

del af kulturen. Men det gav også et sam-

Vi står sammen

menhold og muligheden for en snak med

Dengang var der altså langt fra Køben-

de andre. I dag skal de unge mennesker

havn til Jylland, og der var også interne

hjem og hente børn, og de har sat sig i

stridigheder f.eks. blev københavnernes

dyre huse, så der er ikke tid til at sætte

forslag partout altid nedstemt. Det hører

sig ned. Det er et tab for fællesskabet.

fortiden til, fortæller Max Meyer.

- I skurene udtrykte den enkelte svend

- Vi har fået en meget homogen organi-

stor harme over manglende rettigheder.

sation. Der er ingen interne stridigheder.

Det var der, fagforeningen startede. Vi har

Vi har en hovedbestyrelse, som arbejder

jo stadig fællesskab, men det foregår på

godt sammen, og som er meget loyal. Det

en anden måde.

samme med den daglige forbundsledelse.

OM MAX MEYER …

”Mit samarbejde med Max har været præget af hans konstruktive tilgang og ønske om at skabe resultater til gavn for sine medlemmer. Max’ hjerte banker for de faglige fællesskaber. Han tror ligesom jeg på, at vi står stærkere, når vi står sammen. Vi har haft RD, mange gode samtaler LIZETTE RISGAA om politik, faglige sager FORMAND FOR LO og løst og fast. Han er et varmt menneske med et stort smil og en lun humor, som jeg vil savne.” Foto: Ditte Valente

>

”Max er en rigtig tillidsmand. På samme tid gammeldags og moderne. Han slås for medlemmernes interesser ved overenskomstforhandlingerne og for overvåge at overenskomsterne overholdes, og PEDERSEN, det går nemlig ER ÖG M EN TORB ØR ENDE DIREKT aldrig af mode. ADMINISTRER K AR M AN Han har også I PENSIOND moderne stærke holdninger til f.eks., hvordan PensionDanmarks sundhedsordning kan forbedres. Han er stolt af sit fag og af, at det er lykkedes at bevare Blik- og Rørarbejderforbundet som selvstændigt forbund.”

”Jeg har stor respekt for Max Meyer som fagforeningsleder og som person. Det er forfriskende, at han som forbundsformand ofte har en udogmatisk og utraditionel NSEN, A måde at gribe H EN RG NIELS JØ KTØR tingene an på. ERENDE DIRE ADMINISTR Som person I TEKNIQ er der grund til at sætte stor pris på hans humør og livsglæde. Vi har jo taget en tørn ind i mellem, og det er desværre nogle gange ikke lykkedes for os at nå til enighed om overenskomster, og det ærgrer mig. Men det ændrer ikke mit syn på Max Meyer som person.”

Foto: Tekniq Foto: Ursula Bach

29


PORTRÆT Så bliver man ”forhenværende”

Nok at lave de næste 100 år

mand”. Jeg kendte ham ikke, men han var

Nu er Max Meyer ved at øve sig i at skulle

Sådan her evaluerer han tiden selv.

selvfølgelig blikkenslager eller skorstens-

stoppe. Han har hørt fra Poul Erik Skov

- Jeg har forsøgt at kæmpe alle med-

Christensen, den tidligere formand for

lemmers sag, og jeg er tilfreds med det,

har opnået af politiske resultater, og hvad

3F, at en pensioneret forbundsformands

jeg har lavet. Man kan selvfølgelig altid

vi har vundet af faglige sager, men det er

telefon kan holde strøm i op til otte dage.

gøre det bedre, og jeg kan lave en liste på

ikke det, jeg måler det op i. Det er det at

Og en forhenværende formand for Blik-

10 ting lige nu, som jeg gerne vil ændre.

gøre noget for andre, som har været vig-

og Rørarbejderforbundet Per Frederiksen

Arbejdsmiljøet, lærlingeindtaget. Det er

tigst for mig.

lærte ham, at det er netop det man er –

stadig ikke godt nok. Vi har stadig social

forhenværende.

dumping og kolleger, der ikke er medlem.

Mange timer, men ikke et ”arbejde”

- Han sagde, at der var ikke noget mere

fejer. Jeg kunne godt fremhæve, hvad vi

Der er masser af ting, der venter derude.

Til sidste spørgsmål, om det har været hårdt

forhenværende end en forbundsformand.

Blik- og Rørarbejderforbundet har også

arbejde, retter han fluks ordet ”arbejde.”

De ord har jeg aldrig glemt. Det er en af de

noget at lave de næste 100 år.

ting, jeg bruger tid på at tænke på nu. Jeg

- Jeg har aldrig taget det som arbejde.

Max Meyer har ikke en seddel med fag-

Jeg møder typisk klokken 6.00 om mor-

ved jo udmærket, at når vi kommer til valget

lige sejre derhjemme, som han har vinget

genen, og jeg tager også på kontoret i

på Kongressen, så er jeg forhenværende

af – for sådan har han aldrig tænkt det.

weekenden og i ferierne. Men det her er

fem minutter efter valget er overstået.

Han har målt succesen i mødet med det

ikke et arbejde. Det er en del af livet. Man

Selvfølgelig er der nok nogen, der siger

enkelte medlem.

vil udrette noget. Man bruger mange timer

”hej Max”, når jeg møder dem på gaden.

- Lykken var, da jeg for nylig gik igen-

på det, og det går ud over mange ting f.eks.

Selvfølgelig kan jeg møde kollegerne i fæl-

nem Tivoli med min kone og familie, og

familien og vennerne. Men jeg har aldrig

ledparken den 1. maj, men jeg er virkelig

en mand kom hen og sagde, ”jeg vil bare

sagt, at det er hårdt arbejde. Jeg er taget

forhenværende.

takke dig. Du har været en fantastisk for-

ind på mit kontor, og jeg elsker det.

Afskedsreception for Max Meyer Kære medlemmer, kolleger, samarbejdspartnere og venner. Efter mere end 23 år med varetagelse af medlemmernes interesse, heraf de seneste 11 år som forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, har Max Meyer valgt at stoppe på forbundets kongres og bruge mere tid på familien og på andre projekter. I den anledning vil det glæde Blik- og Rørarbejderforbundet at se alle, der har lyst og lejlighed til at ønske Max en ”god vind” fremover. Receptionen foregår den 4. oktober 2018, kl. 14.00 -18.00, hvor der er åbent hus i Kantinen, 5. sal Nyropsgade 14-18 1602 København V Med venlig hilsen

Henrik Petersen næstformand

30


MEDLEMSTILBUD

GODE VÆRKTØJER TIL ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTEN

HER HOLDES KURSERNE Alle kurser er dagskurser fra kl. 8.00-15.30. RØNNE 30. oktober KO L D I N G 31. oktober

Supplerende kurser for arbejdsmiljørepræsentanter holdes over hele landet. Tilmelding er åbnet.

ODENSE 1. november KØ B E N H AV N 8. november NÆSTVED 13. november

TILMELD D I G PÅ

ROSKILDE 15. november

k/ blikroer.d n n else AMRudda

A ARHUS 20. november VIBORG 21. november A ALBORG 22. november

> OM SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSER

Kurserne er til for at opfylde arbejdsmiljølovens krav om, at virksomheder

Virksomheder skal hvert år tilbyde sup-

sentant. Det gælder blandt andet de

hvert år skal tilbyde 1,5 dages supple-

plerende arbejdsmiljøuddannelse til ar-

rettigheder og pligter, der følger med

rende uddannelse til medlemmer af

bejdsmiljøorganisationens medlemmer.

hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

AMO.

I efteråret 2018 holder Blik- og Rørar-

Herunder forventninger fra kolleger og

bejderforbundet igen en række målrette-

virksomheden, ligesom deltagerne får

En uddannelsesdag koster kun

de kurser for arbejdsmiljørepræsentanter.

nye værktøjer til at klare udfordringer i

1.800 kr. inkl. forplejning.

Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser er

dagligdagen. På kurserne lægges vægt på dialog

Arbejdsgiveren skal betale deltager-

onen. Både ledelses- og medarbejderre-

om god arbejdsmiljøpraksis på tværs af

gebyr og almindelig løn under uddan-

præsentanter kan med fordel deltage på

ledelse og medarbejdere, og med ud-

nelsen.

uddannelsesdagen.

gangspunkt i deltagernes vidensniveau,

rettet mod alle i arbejdsmiljøorganisati-

Indholdet på kurserne har fokus på funktionen som arbejdsmiljørepræ-

er emnerne tilpasset virksomheder i

Læs mere og tilmeld på blikroer.dk/

VVS-branchen.

AMRuddannelse.

31


FEJERNES SIDE

Ventilationskanalerne trænger til at blive renset Det er et vigtigt fokusområde for Blik- og Rørarbejderforbundet. Ventilationsrensning. To skorstensfejere har fået opgaven i en vuggestue i København.

D

e har masser af små

af kanalerne, minder allermest om gråt

tilskuere på dagens op-

tyggegummi. Det går dog i opløsning,

gave. Skorstensfejerne

når man ruller det i hånden.

Martin Petersen og Emil Appelt er kaldt ud til en

vuggestue i København, hvor de skal rense ventilationskanalerne. De starter over puslebordet. Børne-

for det giver altså et sundere indeklima, siger Martin Petersen.

ne er i sikkerhed bag en gitter-låge.

Det kalder på politisk handling

Formiddagens underholdning er red-

Til skolestart i august 2018 var der igen

det i form af de to skorstensfejere.

fokus på det dårlige indeklima. På fol-

Martin Petersen og Emil Appelt er

kemødet på Bornholm var det også et af

lige ved at afdække, hvordan rørfor-

hovedtemaerne, som Blik- og Rørarbej-

løbet er over loftspladerne. De sætter

derforbundet tog op til debat.

skumpropper i alle ventilationsudgan-

32

- Der sidder mange bakterier i kanalerne. Det er vigtigt at få renset dem,

Det er medlemmer af forbundet, som

gene. Detektivarbejdet kræver et ka-

til at starte med har gjort forbundet

mera, og så får man samtidig bevis for,

opmærksom på problematikken. Det

at kanalerne trænger til at blive renset.

førte til, at forbundet sidste år udgav en

Det skidt, der sidder på indersiden

rapport, som viste, at kommunerne for-


Tekst Kir Klysner Foto Andreas Bro

DET SIGER JO SIG SELV, AT HVIS MAN IKKE RENSER VENTILATIONSKANALERNE, SÅ FUNGERER VENTILERINGEN IKKE OPTIMALT.

sømmer opgaven med at få renset ven-

i Sverige og Norge, hvor der er regler for

lidt, men den er også effektiv. Når bør-

tilationskanalerne. Arbejdstilsynet udgav

rensning af ventilationskanalerne, og

sten kører igennem kanalerne ved hjælp

også en rapport i 2017, hvor 84 skoler ud

hvor det kan måles på luftkvaliteten.

af en skruemaskine, så kan det godt

af 346 skoler dumpede i indeklima. - De mange undersøgelser under-

- Alle ønsker at sikre vores børns ind-

lyde lidt som hos tandlægen, men det

læring, og ren luft i klasseværelserne

kan også ses, at børsten har været der.

streger det her problem. Indeklimaet er

på skolerne er altså en af metoderne til

Snavset er væk.

for dårligt på de danske folkeskoler og

det, understreger Henrik W. Petersen.

i daginstitutionerne. Det kalder i den grad på politisk handling. Det siger jo

Svært at være stille

sig selv, at hvis man ikke renser ven-

Martin Petersen og Emil Appelt arbejder

tilationskanalerne, så fungerer venti-

for skorstensfejermester Christian Bast,

leringen ikke optimalt. Vi har sågar set

og her fylder rensningsopgaverne mere

eksempler på, at der væltede insekter

og mere. Lige nu har de to skorstens-

og døde dyr ud fra kanalerne. Det er

fejere sænket stemmerne og forsøger

simpelthen helt grotesk, siger næstfor-

at larme så lidt som muligt. Børnene er

mand i Blik- og Rørarbejderforbundet

puttet til middagslur – flere af dem er

Henrik W. Petersen.

puttet indenfor.

Han opfordrer på det kraftigste til en

På bagtrappen står den store støvsu-

lovregulering af området, som man har

ger, som suger skidtet til sig. Den larmer

> LÆS RAPPORTEN Blik- og Rørarbejderforbundet udgav i 2017 en rapport om indeklimaet i folkeskoler og daginstitutioner. Du kan læse rapporten her kortlink.dk/ur3k

33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Jacob Carlsen

TAK FOR ALT

Det er svært at sige farvel. Kampen for bedre løn- og arbejds-

noget godt, så ender det som regel med skattelettelser eller bil-

vilkår for landets VVS’ere og skorstensfejere har fyldt rigtig me-

ligere afgifter på luksusbiler, som går til de grupper i samfundet,

get i mit liv, og det har været et kæmpe privilegium at have haft

som har mest i forvejen.

medlemmernes tillid til at være forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet de seneste 11 år.

Fordelingen af samfundets goder er bestemt ikke retfærdig. Den øgede ulighed er jeg meget optaget af, og derfor vil jeg

De seneste måneder har minderne om de mange oplevelser og kampe fra tiden som tillidsvalgt fyldt meget hos mig. Tankerne går helt tilbage fra dengang for 40 år siden, hvor jeg første gang

også efter tiden som forbundsformand kæmpe for en mere retfærdig fordeling af samfundets goder. På kongressen i Aalborg i slutningen af september skal de

blev involveret i det faglige arbejde som sikkerhedsrepræsentant,

delegerede vælge en ny formand, og det er tid til at sige tak. Tak

og frem til de senere års overenskomstforhandlinger og møder

for de mange gode oplevelser. Tak for tilliden. Tak for alt.

med politikere. Det er på samme tid vemodigt, men også utroligt opløftende. Knap så opløftende er det til gengæld, når det gælder kampen for at bedre samfund. Her er der stadig er masser at kæmpe for. Over de seneste mange år er uligheden desværre blevet mere markant i Danmark. Trods økonomisk fremgang og god beskæftigelse, er det ikke noget, der har forbedret forholdene for de mennesker, som har det sværest. De syge, de uarbejdsdygtige og andre uden for arbejdsmarkedet. Hver gang, der laves besparelser, går det ud over dem, som ikke tilhører samfundets top. Besparelser på Arbejdstilsynet, sundhedsområdet, uddannelse og andre velfærdsgoder rammer altid de mennesker hårdest, som står på de nederste af samfundets trin. Og går det godt i samfundet, og der er muligheder for at gøre

DEN ØGEDE ULIGHED ER JEG MEGET OPTAGET AF, OG DERFOR VIL JEG OGSÅ EFTER TIDEN SOM FORBUNDSFORMAND KÆMPE FOR EN MERE RETFÆRDIG FORDELING AF SAMFUNDETS GODER.

34

Max Meyer Forbundsformand


BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG GODE TILBUD 6%

RABAT HOS SHELL

RABAT PÅ ELEKTRONIK

3%

17/22 øre/l

Bestil din næste ferie hos Atlantis Rejser, og få ekstra rabat på rejsen til Sharm el Sheikh, Hurghada og på Nilen.

Spar 17 øre/liter benzin og 22 øre/liter diesel. Du får op til 43 % rabat på bilvask hos Shell Express.

Nu får du 3 % LO Plus rabat i alle expertbutikker. Du får PRISMATCH på al elektronik.

Læs mere på loplus.dk/atlantis

Læs mere på loplus.dk/shell

loplus.dk/expert

SPAR 15 % PÅ DIT NYE KØKKEN

RABAT I PUNKT 1

ER SKADEN SKET?

15%

5%

20%

Hos DESIGNA finder du dansk kvalitet, et bredt udvalg og hurtig levering.

Med PRISMATCH får du markedets laveste hvidevarepriser, og du får yderligere 5 % LO Plus rabat.

Få 20 % rabat på reparation af stenslag og udskiftning af bilruder med dit LO Plus medlemskab.

Læs mere på loplus.dk/designa

loplus.dk/punkt1

Læs mere på loplus.dk/danskbilglas

TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

MERE SOL OG SOMMER


BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDETS

39. ORDINÆRE KONGRES 2 7. T I L 2 9 . S E P T E M B E R I A A L B O R G FØLG

kongressen på blikroer.dk/kon g og Facebook.cores18 m/ blikroer