Page 1

FAGBLADET

NR. 6 - 2017

MED PÃ… JOB:

ET PUSLESPIL MED SKIFFER TEMA OM ARBEJDSSKADER TEST

af sik

kerhe hjelm dse

FORBUNDET HENTER 57 MILLIONER 1


BLIV TRÆNET PÅ KUN 15 MINUTTER! etraining.grohe.com

START I BRANCHEN FOR VANDSIKKERHED NU! MED GROHE SENSE & GROHE SENSE GUARD

Nu kan du endelig tilbyde dine kunder et komplet system der beskytter deres hjem mod uønsket vand døgnet rundt. Det er ligemeget om du monterer et armatur, eller er kaldt ud for at reparere et ødelagt rør, så er muligheden der for at tilbyde kunden GROHE Sense & GROHE Sense Guard. Installationen tager mindre end 90 minutter og udvider din forretning med det samme. Bliv trænet i GROHE Sense. Besøg etraining.grohe.com.


BLIV TRÆNET PÅ KUN 15 MINUTTER! etraining.grohe.com


ET SAMARBEJDE, DER GAVNER DIN FORRETNING

N

år du som installatør samarbejder med os, har du et stærkt team af specialister i ryggen. Hos Vølund Varmeteknik har vi nemlig stor erfaring i varmetekniske løsninger. Uanset om du tilbyder dine kunder løsninger inden for varmepumper, jordvarmeanlæg, pillefyr, varmtvandsbeholdere eller ventilationsanlæg, er vi din garanti for en gennemtænkt løsning.

Dimensionering

Service

Teknisk support

volundvt.dk

Projektering

Installation


INDHOLD 16

Undgå tyveri fra firmabilen Fem gode tricks til at undgå ubudne gæster i firmabilen.

12

23

Nyt medlemstilbud

TEST AF SIKKERHEDSHJELME

Ny-udlærte medlemmer får nu et års gratis indboforsikring.

De skal være nemme at indstille, ventilere lidt i toppen, og de må ikke være for tunge. To storforbrugere har testet hjelme for Blik & Rør.

24

Godt arbejde Der blev født en drage i regnvejr.

27

To nye VVS-uddannelser Før var der 12, nu er der 14 steder i landet, hvor man kan uddanne sig til VVS´er. Se de nye byer.

28

Ny uddannelse i arbejdsmiljø I otte byer landet over er der uddannelsesdage med fokus på arbejdsmiljø. Se, hvor og hvornår.

29

Find og gem din overenskomst Det er nu muligt at hente din overenskomst ned på mobilen, så du altid har den lige ved hånden.

32

Skorstensfejersiderne

08

18

TEMA OM ARBEJDSSKADER

34

MED PÅ JOB

Forbundet har hentet 57 millioner i erstatninger til medlemmer i 2017, og der er stadig over 200 åbne sager. Mød Nick Vennerstrøm, som har fået anerkendt en skade i håndleddet.

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

Ventilationskanalerne på skolerne bliver ikke renset. Det kan give dårligt indeklima. Forbundet foreslår lovændring.

Blik & Rør fulgte med to akkorddrenge på en skiffer-opgave i København. Puslespillet af skifferplader er usædvanligt højt – nemlig 18 meter.

Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ) Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen

Formanden har ordet Syge og borgere, som er ramt af en arbejdsskade, fortjener en ordentlig behandling. Væk med regeltyranniet, siger flere fagforeninger.

Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506. ISSN 0907-7243.

34

Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, Godt nytår fra og næste gang er forbundsformanden 13. oktober 2017. Forsidefoto: Robert Wengler

5


KORT NYT DRONNINGENS ÆRESMEDALJE TIL PAW Paw Clark Von der Ahe har afsluttet praktiktiden med både en sølvmedalje og fast job. Sølvmedaljen er den højeste håndværkerudmærkelse, som uddeles sammen med svendebrevet, hvis man har opnået mindst fem 12-taller til svendeprøven. Paw Clark Von der Ahe er udlært hos John Jensen VVS, der beskæftiger cirka 130 medarbejdere – og nu også Paw. - Det er en fantastisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau, stor åbenhed, et stærkt sammenhold og gensidig respekt samt et konsekvent fokus på at skabe gode vilkår for medarbejderne, siger han.

VVS-FIRMA FÅR BØDE FOR KARTELDANNELSE

PÆN VÆKST I DANSK ØKONOMI

Det nordsjællandske VVS-firma Fredensborg VVS-Teknik

Dansk økonomi fortsætter fremgangen

A/S har betalt en bøde på én million kroner for at have

i andet kvartal i år. Det viser den såkaldte bnp-indikator, som Danmarks Statistik har

koordineret tilbud med en konkurrent på fem byggepro-

offentliggjort.

jekter. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i

Prognosen siger, at bruttonationalproduktet vok-

en pressemeddelelse. Bødens størrelse afspejler, at Fredensborg VVS-Teknik har samarbejdet om sagens afgørelse. Der er desuden lagt vægt på virksomhedens betalingsevne, og på at tre af sa-

sede med 0,5 procent fra første til andet kvartal. Og ved at kigge på den årlige vækstrate fra andet kvartal 2016 og frem til andet kvartal i år, lander den på 2,5 procent.

gens fem forhold er begået, før straffen for overtrædelser af konkurrenceloven blev skærpet pr. 1. marts i 2013. alle i Københavnsområdet. Det er Vibenhus Skole, Bolig-

Gode chancer for forlængelse af BoligJob-ordningen

byggeriet "Domea Følager", den nye krydstogtsterminal og

Liberal Alliance har givet sig, og Regeringen er nu enig med sig selv

to projekter på Nørre Gymnasium.

om at fortsætte boligjobordningen. Dermed er der flertal for at fort-

De fem byggeprojekter, som er omfattet af sagen, ligger

sætte den omdiskuterede ordning, skriver Berlingske Business. Boligjobordningen giver mulighed for at få fradrag på op til 12.000

FÆRRE KONKURSER

kroner pr. person til håndværksydelser med et

Trenden med færre byggekonkurser fortsæt-

på op til 6000 kroner til serviceydelser som

ter. I juli 2017 gik blot 47 virksomheder i byg-

rengøring i hjemmet.

ge- og anlægsbranchen konkurs. Sammenlagt

Danskerne har på seks år indberettet

er der nu 412 byggevirksomheder,

over 28 milliarder kroner via ordningen, som

der har drejet nøglen om i 2017, hvilket er et fald på 25 procent i forhold til samme periode i 2016.

grønt sigte. Derudover kan man få et fradrag

har været nedlagt og vedtaget igen med ændrede regler ad flere omgange. En ny rapport fra Skatteministeriet, som gennemgår erfaringerne fra en lignende svensk ordning, viser, at 13 procent af det sorte håndværksarbejde forsvinder med håndværkerfradraget.

6


NY REKORD: 11.000 NYE ØSTARBEJDERE I DANMARK PÅ ET ÅR

FAGLÆRTE ER MERE POPULÆRE Næsten hver anden dansker vurderer, at det er blevet mere attraktivt at være faglært, end det var for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse. Flest adspurgte i Nordjylland mener, at det er blevet mere attraktivt at være faglært – knap så mange nemlig 40 procent har samme holdning i hovedstaden. Den kedelige nyhed er, at unges syn på det attraktive i at være faglært er langt mere negativt end hos resten af befolkningen.

Inden for det seneste år har 11.000 nye østarbejdere fundet arbejde i Danmark. Det er en stigning på 10 procent på et år. Det er særligt inden for bygge- og anlægsbranchen, at østarbejderne har fået fodfæste. Her er antallet af østarbejdere steget med 21 procent på et år, viser tal fra Jobindsats.dk. Ifølge centerleder Søren Kaj Andersen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet, så er der intet, der tyder på, at antallet af østarbejdere i Danmark vil falde i fremtiden. - Vi har set andelen af østarbejdere stige i de senere år, og på et tidspunkt skulle man jo synes, at kurven burde flade ud. Men der er ingen tegn på, at det stopper foreløbig, også selv om antallet nu er ganske højt, siger han. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen, så kan det true løn og arbejdsvilkårene i Danmark. - Ved så store indtog af udenlandsk arbejdskraft ser vi ofte, at der opstår bobler på ar-

bejdsmarkedet, hvor vilkårene for arbejderne slet ikke lever op til de love og regler, som ellers gælder på området, siger han.

Er du den nye faglærer i vvs-afdelingen på TEC? Vil du være med til at uddanne fremtidens installationsteknikere, energispecialister og blikkenslagere? TEC er en af landets største udbydere af vvs-uddannelsen, afdelingen er i vækst og vi har brug for flere lærerkræfter. Har du mod på at bruge dit fag i en ny sammenhæng? → Læs mere på www.tec.dk/job

7


[ TEMA ] ARBEJDSSKADER

Nick Vennerstrøm har desværre været ramt af flere arbejdsskader, og det kan mærkes.

8


Tekst Kir Klysner Foto Robert Wengler

– MAN BLIVER JO IKKE SKADET MED VILJE

Senest har Nich Vennerstrøm fået erstatning for varigt mén på en skade i håndledet.

En skade skal anmeldes med det samme og uden den dårlige sam­vittighed. Sådan lyder opfordringen fra rørlægger og VVS´er Nick Vennerstrøm, der har prøvet det flere gange på egen krop.

J

eg tror, der er mange, der er bange for at sige, at de har fået en arbejdsskade og må sygemeldes. De tænker måske, at det er deres egen skyld. Men man kan jo mærke det på kroppen, og man skal anmelde det med det samme.

Nick Vennerstrøm er et af de medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet, som har fået afklaret en arbejdsskadesag i 2017. Han har fået 83.592 kroner i erstatning for varigt mén for en skade i håndledet.

Hader at være syg Nick Vennerstrøm er 60 år, har været rørlægger siden han var 18 år, og arbejder hos Pilegaard Henriksen A/S i Odense. De mange

> HVAD ER EN ARBEJDSSKADE? Arbejdsskader er både akutte skader og skader, der opstår over kortere eller længere perioder. Det kan være fysiske skader som et snitsår eller psykiske skader som f.eks. stress.

år som rørlægger, VVS´er og blikkenslager har ført til flere skader, f.eks fald fra en stige og senest fald på en glat trappe. - Hvis man er uheldig, at stigen knækker, eller man falder, fordi der er frost og is, så gør man det jo ikke med vilje. Personligt, så hader jeg at være syg. Jeg har været i det samme firma i 25 år, og jeg har aldrig ligget dem til last.

Sagen genoptaget Nick Vennerstrøm har efter vejledning fra socialrådgiver i Blikog Rørarbejderforbundet Jan Erik Dam fået åbnet en sag på en

Arbejdsgivere og læger har pligt til at anmelde arbejds­ skader. Kontakt altid din lokale kreds i Blik- og Rørarbejderforbundet, hvis du får en arbejdsskade, så fagforeningen kan følge dig i din sag. Hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade, så er der mu­lighed for at få erstatning f.eks. for varigt mén og tab af erhvervsevne. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervs­sikring, der vurderer sagerne. Selve erstatningen bliver ud­betalt af arbejdsgivers forsikringsselskab.

tidligere arbejdsskade, som han stadig døjer med. - Jeg har nok ikke været god nok til at hente dokumentation,

Kilde: Videnscenter for Arbejdsmiljø

men det har Jan vejledt mig i.

9


[ TEMA ] ARBEJDSSKADER

FORBUNDET HENTER ERSTATNINGER PÅ OVER 57 MILLIONER KRONER TIL MEDLEMMERNE Blik- og Rørarbejderforbundet har siden 1. januar 2017 hentet over 57 millioner kroner i erstatning til medlemmer, som er ramt af arbejdsskader. Over 200 sager venter på afgørelse.

10


Tekst Kir Klysner Foto Robert Wengler

D

e tal har en kedelig baggrund, fordi vores medlemmer er kommet til skade. Men vi sørger selvfølgelig for, at de får prøvet deres sag på ordentlig vis, siger forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet Søren Schytte. Siden 1. januar 2017 har Blik- og Rørarbejderforbun-

det hentet 57.464.240 millioner kroner i erstatningssum til medlemmer, som har fået en arbejdsskade. Det svarer til 6.226 kroner for hvert medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet.

Det her skal du gøre, hvis du bliver skadet! Fem punkter, som er vigtige at kende ifølge socialrådgiver i Blik- og Rørarbejderforbundet Jan Erik Dam.

Det er ikke sådan, at den samlede sum bliver udbetalt til med-

1

lemmerne her og nu. Den største del af beløbet udbetales løbende som tabt arbejdsfortjeneste. Forbundet arbejder på at hente hver en mulig krone og øre, men samtidig skal der gøres en indsats for at sætte antallet af arbejdsskader ned i branchen, mener Søren Schytte.

Du skal søge læge - hurtigt. Det er bl.a. vigtigt for at kunne dokumentere, at skaden kommer fra en arbejdssituation. Lad være med at tænke ”det går nok over i morgen.”

Søger andre fag

2

- Der er altså nogle risikozoner for vores medlemmer. Alle på tværs af bygge- og anlægsbranchen har stor risiko for fald fra et niveau til et

Du skal tale ærligt om dine smerter og andre sympto-

andet, og det ser vi desværre også hos vores medlemmer. Vi ser nogle

mer til lægen. Undgå at sige, at du har det bedre, end

alvorlige skader hos skorstensfejere med fald fra tage og stiger, og så

du rent faktisk har.

ser vi skader efter tunge løft i VVS-branchen. De unge ikke er gode

3

nok til at passe på sig selv, og der er mange medlemmer, som har problemer med nedslidning. Det rammer medlemmer helt ned i 30-års alderen, der overvejer, om de er nødt til at søge over i andre fag. - Når vi har et problem med at tiltrække arbejdskraft, så er det her altså et sted, hvor der kan gøres rigtig meget, siger Søren Schytte.

Alt under mistanke skal anmeldes

Du skal kontakte din kreds. Din arbejdsgiver skal udfylde anmeldelsen, men det betyder, at det er din arbejdsgivers fokus, som fremgår af anmeldelsen. Giv forbundet eller din kreds besked om, at du har fået en arbejdsskade, så de kan følge korrespondancen og afgørelserne i sagen. Hvis arbejdsgivers udlægning af

Lige nu er der 234 sager, der venter på afgørelse. Men det er vig-

sagen ikke stemmer overens med medlemmets, så vil

tigt, man ikke holder sig tilbage med at henvende sig til kredsen

Blik- og Rørarbejderforbundet sørge for at få styr på

eller forbundet, hvis man har en mulig sag, understreger Søren Schytte. - Alle skader, der kan mistænkes at stamme fra dit arbejde, skal anmeldes. Generelt i Danmark menes der, at være dobbelt så mange sager end dem, der bliver anmeldt. Måske er der nogen, som

det. Det er i vid udstrækning den første forklaring om skaden, som bliver lagt til grund for afgørelsen – også selvom der måske går et år før afgørelsen er truffet. Desuden er anmeldelsen sandsynligvis indgivet i fagsprog, og de, der skal træffe afgørelsen, kender ikke nødvendigvis vores fagsprog, så derfor kan forbundet

synes, at det er deres egens skyld, at de er kommet til skade. Men

og kredsene også være med til at oversætte, hvad der

det burde slet ikke kunne ske. Hvis man f.eks. står og skal skifte en

står, så der træffes en afgørelse på et oplyst grundlag.

120 kilo beholder, så skal der være et hjælpemiddel til at løfte med.

4

Vi er nødt til at have arbejdsgiverne og bygherrerne til at planlægge opgaverne bedre, siger Søren Schytte.

Færre skader bliver anerkendt Det er første gang Blik- og Rørarbejderforbundet opgør det samlede beløb for arbejdsskadeerstatninger.

Kredsen kan også hjælpe dig med at afdække de forskellige muligheder, som du har for at få dækket behandlinger som f.eks. fysioterapi hos Pension Danmark og hos arbejdsgivernes pensionsselskab.

Blik- og Rørarbejderforbundet har en anerkendelsesprocent på

5

67, hvilket betyder, at to ud af tre sager ender med at blive anerkendt og udløse erstatning. Landsgennemsnittet er 49 procent. Generelt er der sket et fald i antallet af anerkendelser og dermed erstatninger til arbejdsskader i Danmark via Arbejdsmarkedets Er-

Hvis du er i tvivl om en tidligere skade, så kontakt kredsen.

hvervssikring. Men det fald er ikke på nuværende tidspunkt at spore i arbejdet med erstatningssager i Blik- og Rørarbejderforbundet.

11


TEST

MAN KAN ALDRIG FÅ FOR MEGET HJELM Det er fast inventar hos en håndværker – især på en byggeplads. Vi satte to medlemmer til at vende, dreje og prøve fem hjelme.

12


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

FAGB LA

BLIK

DET

& RØR

TESTE R HJELM E

13

D

et er meget vigtigt at vælge en

hovedpine og ondt i nakken efter at have gået meget med

hjelm, som passer til dig. Du skal

hjelm og sammenligner det med kontorfolkets museskader.

jo gå med den i 40 til 45 år, siger

- Når man har været på ferie, så går der to eller tre dage,

Lars Christiansen, som sammen

hvor man har ondt i hovedet. Man kan godt mærke, at det

med kollegaen Martin Cortsen

belaster nakken, siger Martin Cortsen.

fra Wicotec Kirkebjerg har testet fem sikkerhedshjelme for fagbladet Blik & Rør.

Den kan være for tung Lars Christiansen er udlært som smed i 1989, og Martin

De er begge storforbrugere af

Cortsen blev udlært som VVS-energimontør i 2000. I deres

hjelm.

bog er der flere ting, som er vigtigt ved en hjelm udover de

- Jeg ville have slået hovedet

fire ting, de har uddelt point efter her i testen. Det handler

mange gange, hvis jeg ikke

også om vægt og ventilation. Lars Christiansen har f.eks.

havde haft hjelm på, så jeg er

ikke sit høreværn fastmonteret på sin nuværende hjelm, da

glad for at gå med hjelm. Jeg føler, der mangler noget, hvis jeg ikke har den på, siger Martin Cortsen. Men de har begge oplevet at få

det bliver for tungt. Til daglig bruger de begge en hjelm af mærket Peltor. En hjelm af samme mærke indgår i testen, men det er ikke den samme, de bruger.

>

13


TEST

Det er et plus, når der er nakkeskrue.

Peltor er den hjelm, som får flest point tæt forfulgt at sikkerhedshjelmene af

Alle fem hjelme fik monteret holdere til ekstraudstyr. På Balance AC-hjelmen vil holderen slet ikke komme af igen.

mærket Centurion og Balance AC.

Den er lidt disco Balance AC-hjelmen scorer over middelkarakterer over hele linjen. Det er ikke en favorit, og de to testpersoner siger, at det tager ekstra tid at indstille den, men den virker. Hjelmen fra Centurion scorer til gengæld top-point i tilpasning. Systemet for tilpasning virker helt perfekt ifølge Lars Christiansen og Martin Cortsen, og så har den en nakkeskrue, hvilket de begge helt klart foretrækker. Hjelmen fra Portwest har også en nak-

Lars Christiansen afprøvede ”vandmelontesten”.

keskrue, men den får lavere karakterer i alle kategorier. - Den sidder for højt oppe på hovedet, også selvom jeg har indstillet den. Man

rundt på hovedet, siger Martin Cortsen. - Til gengæld er det den, der ventilerer

føler sig ikke tryg ved at have den på. Det

bedst. Det betyder altså også noget. For

kan godt være de unge svende vil være

ellers går vi jo og kampsveder, siger Lars

vilde med den, fordi den er lidt disco, men

Christiansen

for mig er det altså ligegyldigt, hvordan

- Generelt er der aldrig ventilation nok i

hjelmen ser ud, siger Lars Christiansen.

hjelmene, siger Martin Cortsen inden han

Der er ikke nok ventilation

opdager, at hjelmen fra Biltema også har ventilation.

Centurion-hjelmen får høje karakterer i

- Man kan jo åbne op. Det er lidt lige-

tilpasning og ekstraudstyr, men den får

som, når man åbner for spjældet på en

også nogle hårde ord med på vejen.

webergrill, siger Martin Cortsen.

- Den er led-løs, og den karter altså

14

Alle hjelme ville kunne bruges på byggepladsen, mener de to testpersoner.

En ting undrer de to testere. De ville

ønske at hjelmene blev lavet i fluorescerende farver eller som minimum med mange reflekser på. - Det har jeg aldrig haft en, der havde, siger Martin Cortsen.


llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. im akker og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at d a ll gså ti Det er o rer te k ra e ka give halv . f.eks. 3,5

TE V I N ST DER

PELTOR G2000 SOLARIS MED UV-INDIKATOR

BALANCE AC Vejl. pris kr. 223 + moms

Vejl. pris kr. 235 + moms

CENTURION MED NAKKESKRUE Vejl. pris kr. 142 + moms

Komfort Tilpasning Pasform Montering af ekstraudstyr 4,0

3,5

3,75

”Den er god at have på.”

”Den er svær at indstille.”

"Den er led-løs."

PORTWEST PV64

BILTEMA

Vejl. pris kr. 179 + moms

Vejl. pris kr. 39,90 incl. moms

Komfort Tilpasning Pasform Montering af ekstraudstyr Samlet karakter

2

2,5

”Den sidder for højt på hovedet.”

”Den går ikke langt nok ned i nakken.”

JEG VILLE HAVE SLÅET HOVEDET MANGE GANGE, HVIS JEG IKKE HAVDE HAFT HJELM PÅ

Samlet karakter

> SÅDAN TESTEDE VI! Martin Cortsen og Lars Christiansen har haft fem sikkerhedshjelme med i skurvognen. Først har de testet, hvordan det fungerede med at montere holdere til ekstraudstyr – og fjerne holderne igen. Dernæst har de indstillet hjelmene og prøvet

dem kortvarigt. De kendte ikke priserne på forhånd. Fire af sikker­hedshjelmene er udvalgt af redaktionen i samarbejde med Brødrene A&O Johansen i Helsingør, mens hjelmen fra Biltema er indkøbt af redaktionen.

15


TIPS & TRICKS

UNDGÅ TYVERI FRA FIRMABILEN Fem ting, som du kan gøre for at undgå tyveri i firmabilen.

1 HAV

altid en ajourført liste over dit værktøj med mærke, serienumre m.v. – gerne med fotos.

5 PLACER gerne værktøjet, så det ikke er synligt udefra, og fjern om muligt det dyreste værktøj fra bilen.

16


Tekst Kir Klysner

› FA K TA

Om mærkning af værktøj Man kan vælge mellem en usynlig eller en synlig mærkning. Usynlig mærkning kan foretages med DNA-lak. Det kan ses med UV-lys og indeholder en unik kode, som kan sikre, at I får værktøjet tilbage igen, hvis det bliver fundet. Det kan købes hos byggemarkeder.

2

Synlig mærkning kan foretages ved hjælp af et indgraveringssæt, som kan lånes ved det lokale po-

3

MÆRK dit værktøj - enten synligt eller usynligt (se fakta). Husk også at sætte et klistermærke på bilen, så tyven kan se, at værktøjet er mærket.

liti. Sker der tyveri, skal I fortælle politiet, at værktøjet er mærket. Kilde: Politi.dk

PARKÉR bilen et synligt sted, hvor nogen kan holde øje med den, og tyven dermed vil frygte overvågning. Sæt evt. videoovervågning op der, hvor bilen er parkeret.

PARKÉR bilen op ad stakit, hæk eller mur, så det er svært for tyven at komme til.

4

Antal af tyverier Politiet registrerer omkring 5000 indbrud i varebiler og lastbiler hvert år. De senest offentliggjorte tal på politi.dk viser, at tallet er stigende. Kilde: Politi.dk

17


MED PÅ JOB

TRE PÅ STRIBE OG ET KÆMPE PUSLESPIL

18


Tekst Kir Klysner Foto Andreas Bro

Blik & Rør fulgte med to akkord-drenge på en skiffer-opgave i København. Her lægger de et 18 meter højt puslespil på tre bygninger og mænger sig med de kendte.

Morten Greve og Mathias Plum har overstået 1. etape af de tre huse på stribe, nu er de over halvvejs.

V

i har fået helt vildt me-

og man kan godt mærke, det er kvalitet,

get ros, fortæller Morten

det som man laver.

Greve. Han går sammen

- Vi er bare ikke til spir. Det er der andre

med sin kollega Mathias

i firmaet, som er gode til. Vi er gode til

Plum på en opgave på

skiffer, og det kan vi lave penge på, siger

Njaldsgade i København. De arbejder på akkord, og det fungerer maximalt for de to kolleger fra Byens Tag og Facade. Opgaven er tre store ejendomme på

Morten Greve.

På firmatur til skifferbrud De har begge været på firmatur til et

stribe. Den første bygning er de færdige

skifferbrud i Spanien. Det er der, de får

med. Med 109 vinduer i taget var det den

pladerne fra.

største opgave af de dem alle. Der var afsat 1600 timer til opgaven. Det næste hus i rækken skal efter planen have skiftet tag indenfor 570 timer, inden de skal videre til det tredje og sidste i rækken.

Vi er ikke til spir

- Det er jo en meget lang proces. Det er kun fem procent af det, de hiver op af jorden, som kan bruges til de her plader, som vi står med, siger Morten Greve. Som blikkenslager mærker de også, at pladerne er fra naturens hånd og ikke produceret på en fabrik. - Der er jo ikke to sten, der er ens, så

- Vi går faktisk næsten kun på opgaver

det er lidt et puslespil, når man skal lægge

med skiffertag, siger Morten Greve, som

dem.

blev udlært som blikkenslager i 1988. Hans kollega Mathias Plum blev udlært

Det sker aldrig igen

som VVS-montør i 2002. Han er også glad

De to akkord-drenge går i 7. sals højde. I

for skifferopgaverne.

de luftlag er der stadig 18 meter fra tag-

- Det er altså fantastisk at arbejde med skiffer. Der er noget fascinerende ved at

fod til tagryg. - Det er usædvanligt højt, og det bety-

starte med en helt flad plade og så bygge

der, der skal ekstra sikkerhed op på stil-

noget ud af den. Det er også et dyrt tag,

ladset, siger Morten Greve.

> >

19


MED PÅ JOB

Morten Greve har prøvet at falde 10 meter ned. Nu ved han, hvordan et stillads skal være efter alle kunstens regler.

Da han var ny-udlært faldt han 10 meter ned fra et tag. Det betød otte måneder i smertehelvede og genoptræning. - Hvis det skete i dag, så ville det jo nok ikke vokse sammen. Jeg var jo ung, da det skete. Men jeg kommer aldrig til at ryge ned igen, siger han.

Det går for langsomt Sikkerheden er Morten Greve altså meget opmærksom på, og det irriterer ham, at stilladsfolkene ikke også er på akkord, for det går lidt for langsomt til hans smag. Til gengæld mænger de to akkorddrenge sig med de kendte. I de tre bygningerne er der flest kontorer, men der er også et lydstudie. - Jeg har mødt Remee og Linse. Jeg kender snart hele Bryggen, siger Morten Greve.

20

Der er ikke to sten, der er ens, så det kan være lidt et puslespil at få dem lagt på de rigtige pladser.


Morten Greve og Mathias Plum har overstået 1. etape af de tre huse på stribe, nu er de over halvvejs.

> VÆRD AT VIDE OM NATURSKIFFER

1. Naturskifer er sten, som er dannet af ler-aflejringer 2. Spanien står for cirka 75 procent af den samlede verdensproduktion af skiffer. 3. Der findes mange forskellige farver på naturskiffer f.eks. også rødlige og grønlige nuancer, men de mest almindelige er den sorte og blågrå. 4. Naturskifer er genialt at kløve. Den kan kløves ned i helt små tykkelser

De har fået så meget ros for det første hus, at de har vænnet sig til det.

på 3 millimeter. 5. Naturskifer havde sin storhedstid i Danmark i midten af 1800-tallet til først i 1900-tallet. 6. Det er dyrt at lægge et skiffertag, men fordi det kan holde i over 100 år, så er det slet ikke dyrere i længden. 7. Den naturskiffer, der bruges i Norden, er testet af det franske testinstitut NF LNE for at sikre at pladerne er frostsikre og kan bruges som tag. 8. Det er typisk kun cirka 30 procent af den enkelte skifferplade på et tag, som er synlig, fordi der er store overlap på stenene.

Kilde: bolius.dk

21


Er dit barn forsikret hvis uheldet er ude?

Som medlem får du 10% rabat på ulykkesforsik ringen

Med en børneulykkesforsikring er dit barn dækket 24 timer i døgnet. Den gælder både hjemme, i institution, skole og fritidsklub. Forsikringen dækker f.eks. også skader på tænderne hvis skateboardet smutter! UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. SE DIN PRIS PÅ ALKA.DK/ULYKKE ELLER RING 70 12 14 16


MEDLEMSFORDEL

GRATIS INDBOFORSIKRING TIL NY-UDLÆRTE

Hvis uheldet er ude, kan det bliver meget dyrt ikke at have en indboog ansvarsforsikring. Ny-udlærte tilbydes nu et års gratis indboforsikring gennem deres medlemsskab af Blik- og Rørarbejderforbundet.

> SÅDAN GØR DU BRUG AF TILBUDDET

Mere end hver tredje unge mellem 21 og

brand, indbrud og pludselige skader på

Hvis du lige har fået dit svendebrev, så

24 år har ikke en indboforsikring, viser tal

indbo. "Indbo" er f.eks. mobiltelefonen,

gå på på alka.dk/tillykkeblik for at akti-

fra forsikringsselskabernes brancheor-

computeren og cyklen. Forsikringen er

vere tilbuddet om et års gratis indbofor-

ganisation Forsikring og Pension. Blandt

også en ansvarsforsikring, så medlem-

sikring. Tilbuddet om en gratis indbofor-

danskerne generelt er det omkring hver

merne kan få hjælp, hvis de skader andre

sikring gælder op til tre måneder efter,

tiende husstand, som ikke har en indbo-

eller andres ting.

at du er blevet udlært. Ny-udlærte med-

forsikring. Men nu tilbydes alle ny-udlær-

Unge er dækket af forældres indbofor-

lemmer, der allerede er dækket af Alka

te medlemmer af Blik- og Rørarbejder-

sikring indtil de fylder 21 år. Derefter skal

Indboforsikring, får et gavekort. Det står

forbundet et års gratis indboforsikring.

de sørge for at få tegnet en indboforsik-

også beskrevet på alka.dk/tillykkeblik

Forsikringen dækker i tilfælde af f.eks.

ring.

TILLYKKE MED UDDANNELSEN Nu, da du er færdig med din uddannelse, fortjener du en gave, der hjælper dig godt ind i arbejdslivet. Derfor får du nu en gratis Alka Indboforsikring i et år, hvis du er medlem af Blik og Rør. Så er du altid godt dækket ind. Også hvis der kommer tidspunkter, hvor der ikke er så meget at fejre. Læs mere og få din gave på alka.dk/tillykkeBlik


GODT ARBEJDE

INDSEN D BILLED DINE E VIND P R OG RÆMIE FRA BL R IK OG R ØR

EN DRAGE I DÅRLIGT VEJR Blikkenslager Rasmus Skov blev træt af det dårlige sommervejr. Det kom der en drage ud af, og nu skal den kopieres.

Det tog tre timer. Nu skal jeg kopiere den til de andre kviste, men der skal nok komme flere regnvejrsdage.

“ > HVEM

> HVAD

Ramus Skov er blikkenslager hos ENCO A/S VVS. Han

Rasmus Skov købte hus for halvandet år siden. I weekender-

blev udlært i 2011. Lige nu arbejder han mest med rør-

ne arbejder han på at give huset nyt tag og nye kviste – når

arbejde i firmaet, da han blev træt af at fjerne sne på

vejret vil ham det vel.

tagene om vinteren. Men han savner at arbejde med

På en regnvejrsdag formede han en drage i fri fantasi, og nu

zink. Det gør han så i fritiden på huset derhjemme.

skal den kopieres til resten af huset.

24


Tekst Kir Klysner Foto Privat

> VIS HÅNDVÆRKET FREM Lad os sammen hylde det gode, flotte og veludførte håndværk, som Blik og Rørs medlemmer udfører hver eneste dag. I fagbladet viser vi gerne VVS’ernes og skorstensfejernes flotte arbejde frem, hver gang bladet udkommer.

Det gælder naturligvis også dit veludførte arbejde. Tag derfor gerne nogle billeder af det arbejde, som du gerne vil vise frem for dine kolleger i branchen.

Send dem til fagbladet@blikroer.dk og du deltager automatisk i konkurrencen om en flot præmiepakke fra Blik og Rør. Det er godt arbejde.

Den er lavet i ren arrigskab, fordi der var dårligt vejr, og jeg skulle finde på noget at lave. Det er jo typisk, at når man så møder på arbejde, så er der solskin.

> HVOR

> BONUSINFO

I Store Heddinge på Sjælland i Rasmus Skovs eget hus,

Det tog tre timer at lave dragen, men Rasmus Skov har

som er bygget i 1946.

heller ikke prøvet det før – heller ikke på skolen. Rasmus Skov er normalt en glad blikkenslager – bare ikke når vejret er dårligt for en blikkenslager.

25


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 fagbladet@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse

Aalborg

Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Ledende sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Journalist: Kir Klysner Mobil: 31 13 73 77 Direkte: 36 38 36 15 kir@blikroer.dk Socialrådgiver: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Nielsen Tlf. 36 38 36 28 mbn@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk

26

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00. Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 26 66 09 07 Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Bjarne Galsgaard Petersen Mobil: 26 88 20 72 bgp@blikroer.dk Faglig sekretær: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Allan Leegaard Mobil: 26 88 20 70 alp@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Opmåler: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk


TO NYE VVS-UDDANNELSER STARTER TIL OKTOBER Der er mangel på VVS´ere, og det har uddannelsesinstitutionerne opdaget. Til oktober 2017 starter to nye vvs-uddannelser op i Viborg og på Nykøbing Falster. Morten Pedersen er en af de nye elever.

E

ngang var der 12, nu er

tikplads, som en del af vores praktikplads-

rene for ufaglærte er bare blevet ringere

der 14 skoler som udbyder

garanti, siger Kirsten Holmgaard, som er

og ringere over årene, så jeg var nødt til at

hovedforløbet på VVS-ud-

direktør på Mercantec til Midtjyllands Avis.

gøre noget, siger han.

i klassen er Center for Erhvervsrettede

Hårdt at bruge hovedet igen

Der er meget energi i faget

uddannelser på Lolland Falster (CELF) og

Den 39-årige familiefar Morten Pedersen

Morten Pedersen er i lære hos Per Michal-

Mercantec i Viborg.

fra Kjellerup, som ses på billedet med sin

ski A/S i Ikast, og han har ikke fortrudt et

søn Felix, skal starte på hovedforløbet

øjeblik, at han har valgt VVS-vejen.

dannelsen. De to nye skoler

VVS-faget er blandt de ti fag i Danmark, hvor der er allermest mangel på

på VVS-energiuddannelsen i Viborg i uge

- Før jeg begyndte, troede jeg, at VVS-fa-

faglært arbejdskraft, viser nye tal fra Sty-

42. Han har tidligere været både jord- og

get mest var noget med radiatorer, toiletter

relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

betonarbejder og arbejdet med domsan-

og den slags. Men det er det overhovedet

(STAR), og det gør uddannelsesinstitutio-

bragte unge.

ikke. Der er rigtig meget energi i faget og

nerne nu noget ved. - VVS-energiuddannelsen passer rigtig

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det

mange virkelig spændende opgaver, som

ikke har været hårdt pludselig at skulle

handler om at trykregulere og fejlfinde. Jeg

godt ind i vores højteknologiske profil, og

til at bruge hovedet igen, og der er rigtig

vil gerne specialisere mig i energioptime-

vælger man at uddanne sig til VVS-ener-

meget matematik i VVS-uddannelsen.

ring, jordvarmeanlæg og luft til vandanlæg.

gispecialist, er man garanteret en prak-

Men det også virkelig spændende. Vilkå-

Det er der masser af fremtid i, siger han.

27


MEDLEMSKURSUS

SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSER

HER HOLDES KURSERNE Alle kurser er dagskurser fra kl. 8.00-15.30. KØ B E N H AV N 4. oktober M I D D E L FA R T 5. oktober A ALBORG 11. oktober VIBORG 12. oktober

– Ny viden om arbejdsmiljø til dig og dine kolleger

A ARHUS 13. oktober

TILMELD D I G PÅ

RØNNE 2. november

k/ blikroer.d n n else AMRudda

ROSKILDE 7. november NÆSTVED 9. november

> OM SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSER

Undervisning og dialog lægger vægt på den nyeste viden om arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Designet til at opfylde arbejdsmiljølovens

FÅ S E N D T SMILJØDIN ARBEJD ESTER TA N T O G M REPRÆSEN S PÅ KURSU

krav om, at virksomheder hvert år skal tilbyde 1,5 dages supplerende uddannelse til medlemmer af AMO. Henvender sig til alle niveauer i AMO. Giver mulighed for at høre, hvordan man løser arbejdsmiljøopgaver i andre virk-

Virksomheder skal hvert år tilbyde sup-

Uddannelsesdagen lægger vægt på

somheder.

plerende arbejdsmiljøuddannelse til ar-

dialog om god arbejdsmiljøpraksis på

bejdsmiljøorganisationens medlemmer.

tværs af ledelse og medarbejdere, og

En uddannelsesdag koster kun 1.800 kr.

indholdet er tilpasset med emner, der er

inkl. forplejning.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelser er rettet mod alle i arbejdsmiljøorganisa-

relevante for virksomheder i VVS-bran-

tionen. Både ledelse- og medarbejder-

chen og med udgangspunkt i deltagernes

Arbejdsgiveren skal betale deltagerge-

repræsentanter kan med fordel deltage

vidensniveau.

byr og almindelig løn under uddannelsen.

på uddannelsesdagen.

28


OVERENSKOMST

FIND DIN NYE OVERENSKOMST PÅ FORBUNDETS HJEMMESIDE Din nye overenskomsterne er nu tilgængelige på forbundets website. Her kan du med fordel hente dem ned på smartphone, så du altid har din overenskomst med dig. VVS-overenskomsten med Tekniq

A

lle overenskomster på

hente e-bog-læseren ”iBooks” i App Sto-

forbundets hjemmeside

re. Gå dernæst ind på forbundets website

ligger som en pdf-fil, der

og find den overenskomst, som du ønsker

kan læses på din computer,

at hente ned. Du kan også bruge QR-

smartphone eller tablet.

koderne, der linker dig direkte ind til den

Med en smartphone eller tablet kan man med fordel hente overenskomsten ned

Overenskomsten med Arbejdsgiverne DS Håndværk & Industri

hente e-boglæseren ”Mantano Reader” på

for at ændre skriftstørrelsen, søge, skrive

Android Market. Gå dernæst til denne side

noter eller indsætte bogmærker i bogen.

via din smartphone eller tablet og tryk på

På den måde får du din af overenskomsten.

Sådan gør du På iPhone og iPad

Skorstensfejeroverenskomsten

På Android telefoner og tablets skal du

som e-bog. Som e-bog har man mulighed

egen personlige udgave

Industriens Overenskomst

ønskede overenskomst.

skal du

den ønskede QR-kode for at åbne e-bogen i Mantano Reader.

Trykt udgave Overenskomsterne laves også i en trykt udgave. Hver kreds får tilsendt eksemplarer, som kan rekvireres ved at kontakte sin fagforening.

ltid finde Du kan a skomst n din overe er.dk/ r på blik o omst overensk

29


IND & UD

FERIEGARANTI OPTAGET

Kreds Sydjylland-Fyn

Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Fyns Varmepumpecenter ApS Eskemosegyden 653A 5600 Faaborg Cvr.nr. 11429440 01. juli 2017 – Arbejdsgiverne

Kreds Nord-Midtjylland Amstrup VVS ApS Frederiksdal Alle 10 B 7800 Skive Cvr.nr. 38636022 01. juni 2017 – Tekniq Løvenhardt VVS & Ejendomsservice IVS Kirkegårdsvej 8 A, 4 8000 Århus C. Cvr.nr. 37811394 01. juni 2017 – Tekniq Jimmy Jensen VVS Grønlandsvej 9 K 8700 Horsens Cvr.nr. 36259620 01. juni 2017 – Tekniq Hornsyld & Trekantens VVS Nørregade 44 8783 Hornsyld Cvr.nr. 38543644 01. juni 2017 – Tekniq Fleks VVS Fuglesøvej 31 8240 Riiskov Cvr.nr. 37296236 14. juni 2017 – Arbejdsgiverne VVS Kompagniet Egebjergvej 14 8700 Horsens Cvr.nr. 38573462 23. juni 2017 - Arbejdsgiverne

30

SyddanskVVS Hedebovej 31A 5750 Ringe Cvr.nr. 38356704 19. juni 2017 – Arbejdsgiverne Petersen Tegl A/S Nybølnorvej 14 6310 Broager Cvrv.nr. 28672012 01. juni 2017 – Tekniq

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland Asgers VVS ApS Agerskovvej 15 8362 Hørning Cvr.nr. 31625122 30. juni 2017 – Fusioneret med 28135246 Hørning Installation ApS. Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Cvr.nr. 11151582 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne John Bonderup Gl. Visborgvej 161 9560 Hadsund Cvr.nr. 26939984 31. maj 2017 – Arbejdsgiverne

Grotrian A/S Østergade 2 9600 Aars Cvr.nr. 34719217 18. maj 2017 – Arbejdsgiverne Selskabet af 10. februar 2014 Aps Fabriksvej 42 7600 Struer Cvr.nr. 18525178 30. juni 2017 - Konkurs K. Galsgaard VVS Velling Kirkeby 24 6950 Ringkøbing Cvr.nr. 33874049 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne Noobs-Montageservice Aps Tarpbjerg 3 6400 Skjern Cvr.nr. 34483892 01.07.2017 – Tekniq

Kreds Sydjylland-Fyn Stange og Marek VVS Seggelundvej 2 6070 Christiansfeld Cvr.nr. 208257314 30. juni 2017 – Tekniq Fyns Varme- og Energiservice Skovballevej 98 5700 Svendborg Cvr.nr. 34477906 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne Alpedalens VVS Adelvej 34 7000 Fredericia Cvr.nr. 34066817 30. april 2017 – Arbejdsgiverne Installationsgruppen A/S Adelvej 34 7000 Fredericia Cvr.nr. 27204201 30. april 2017 – Arbejdsgiverne

VVS Snaptun Snaptunvej 55 7130 Juelsminde Cvr.nr. 21791202 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne

Kreds Sjælland-Bornholm Energi Plus ApS Smedetoften 4 3600 Frderiksun Cvr.nr. 35475095 30. juni 2017 – Tekniq Bendt Jensen Harløsevej 172 3400 Hillerød Cvr.nr. 12604440 30. juni 2017 – Tekniq MH Smeden Dyrlundsvej 3 4672 Klippinge Cvr.nr. 26710006 30. juni 2017 – Arbejdsgiverne Klima Gruppen Vest Kildebrogårdsvej 11 A 4622 Havdrup Cvr.nr. 31486939 23. juni 2017 – Arbejdsgiverne S.S. Gas & VVS Service Heimdalsvej 71, th 3600 Frederiksund 31. december 2016 – Tekniq Stenløse VVS og Gasservice Drosselvej 12 3660 Stenløse Cvr.nr. 33206550 30. juni 2017 – Ophør Ravns VVS Ålbæj Huse 49 4174 Jystru Midtsj. Cvr.nr. 34996369 30. juni 2016 - Tekniq


Kreds København Øens Blikkenslager IVS Krimsvej 11 H st tv 2300 Københvn S Cvr.nr. 37138908 30. juni 2017 – Tekniq Pedersen VVS v/Jan Pedersen Bredgade 63,1 th 1260 København K Cvr.nr. 25247140 30. juni 2017 – Tekniq Dan Sundmand VVS apS Mosebakken 7 2400 København NV Cvr.nr. 25974905 30. juni 2017 – Tekniq

Hovedstadens Klimaservice ApS Frederiksundsvej 335 A 2700 Brødnshøj Cvr.nr. 36059095 30. juni 2017 – Tekniq Byg Support Aps Sallingvej 25,2 th 2720 Vanløse Cvr.nr. 38261479 30. juni 2016 – restance – Tekniq Ølgaard Blik og vvs Teknik Sluseholmen 30,2 th 2450 København SV Cvr.nr. 35948279 30. juni 2017 -restance – Tekniq

Udfyld

VIND E N I PA D dit oply AIR sningsk

hjemm

ort på f eside o orbund g delta ets g i lodt om en iP r æ kninge ad Air n til en væ rdi af 4000 k roner.

VVS-AUTORISERET PÅ DELTID Tag en akademiuddannelse på deltid og få fuld autorisation LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

Kunne du tænke dig at få foden under eget bord - eller har du ambitioner om at få større ansvar inden for dit fag, fx med planlægning og projektering? Uddannelsen AU i VVS-Instalation kvalificerer dig til at projektere, installere og varetage systemdrift inden for gas, varme og vand/afløb og fører til job som fx selvstændig installatør, overmontør eller teknisk rådgiver.

TÆTTERE PÅ DIG TÆTTERE PÅ JOB

Du kan også tage dele af uddannelsen og opnå en delautorisation. Uddannelsen er godkendt af sikkerhedsstyrelsen. KONTAKT Studievejleder Ole Buch Hansen: 40330603 / olha@easj.dk EASJ udbyder uddannelsen i samarbejde med EA Lillebælt.

31


FEJERNES SIDE

IM L K E D IN T G I L R Å D G BRANDFARE O

A

E N R E L A N A K S N O I T A - VENTIL E N R E L O K S Å P T E S N E R E K K I R E V I BL

32


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

Ny rapport slår fast, at der ikke bliver renset ventilationskanaler på de danske skoler. Det er en opgave, som skorstensfejere og VVS´ere kan og bør løse, så der sikres et bedre indeklima på skolerne, mener Blik- og Rørarbejderforbundets formand Max Meyer. Samtidig kalder de mangelfulde tilsyn på en opdatering af loven på området.

N

æsten hvert andet barn i

behov for grundigere rensning. Han har

Danmark oplever problemer

ved selvsyn tjekket, hvor meget skidt, der

med udluftning og venti-

ophober sig.

lation på de danske skoler.

”Der er ikke nogen ventilationsanlæg,

Flere af Blik- og Rørarbejderforbundets

hvor der udelukkende er behov for at skif-

medlemmer har givet udtryk for, at de

te filtre. Det støv, der er i luften, kommer

mente, der var problemer med tilsyn og

ind i anlæggende. Det tunge støv ligger

vedligeholdelse af ventilationsanlæggene

sig i kanalerne – derfor mener jeg, at man

på skoler og institutioner. Det har fået

naturligvis bør kigge kanalerne igennem

forbundet til at foretage en undersøgelse

og fjerne det skidt, som har ophobet sig

på området.

derinde.”

Indeklimaet ignoreres

Fagfolk skal udføre opgaven

Den netop offentliggjorte rapport slår

På hver fjerde skole er det de tekniske

fast, at dårlig luft i klasselokalet kan give

ansvarlige, som selv udfører tilsynet. På

koncentrationsbesvær og mistrivsel. Når

71 procent af skolerne er det via en ser-

ventilationskanalerne ikke renses, kan det

viceaftale f.eks. igennem det firma, hvor

også betyde dårligere hygiejne og i værste

systemet er indkøbt.

fald risiko for brand. Ventilationssystemerne skal tilses en

”Det skal sikres, at det er fagfolk, der er uddannet til denne opgave, der skal føre

gang årligt, men en rundspørge på 21

tilsynet og sørge for rensning af ventila-

folkeskoler viser, at det er ikke sket på fem

tionsanlægget f.eks. skorstensfejere og

procent af skolerne, og når tilsynene fore-

VVS´ere. Hvis de her anlæg ikke fungerer

tages, så bliver ventilationskanalerne ikke

optimalt, så bruger de også ekstra energi

rengjort.

og levetiden forkortes. Der er mange gode

”Rapporten viser, at der på langt de fle-

grunde til at få styr på det her, loven på

ste skoler – nemlig 67 procent - kun sker

området bør revideres, og den skal følges

en udskiftning af filtrene. Det er vigtigt

op af sanktionsmuligheder, hvis man for-

for os alle, at vores børn trives i skolen

sømmer tilsynspligten,” mener Max Meyer.

og har de bedste muligheder for indlæring, men det sker ikke, hvis vi ignorerer

Usikkerhed i kommunen

indeklimaet. De nuværende tilsyn med

Rundspørgen er også foretaget blandt

ventilationsanlæggene er mangelfulde,

16 daginstitutionsledere og fire teknisk

og jeg mener, det her skal tages langt

ansvarlige i kommunerne. Det viser, at der

mere alvorligt, end det bliver i dag,” siger

er stor forskel på den kommunale praksis

formand Max Meyer.

på området, og flere institutionsledere er

Støvet hober sig op

usikre på reglerne for tilsyn. Behovet er der, f.eks. så har en af de adspurgte dag-

Skorstensfejersvend Martin Langevang,

institutioner oplevet, at der kom døde dyr

som er fagligt aktiv, mener også, at der er

ud af ventilationskanalen.

> VENTILATIONSRENSNING: SÅDAN ER REGLERNE

• Det er ejeren af en bygning som har ansvaret for, at bygningen er i lovlig stand, hvilket også betyder, at ejeren skal sikre, at ventilationsanlæg efterlever de fastsatte krav i bygningsreglementet. • I bygningsreglementet står der, at ”ventilationssystemerne skal renses, drives og vedligeholdes, så de holdes i en teknisk og hygiejnisk forsvarlig stand…” Der må højst gå et år imellem hvert tilsyn, men der er ikke yderligere krav for proceduren af tilsynet. • Reglerne i forhold til nye anlæg er pr. 1. juli 2017 skærpet med bl.a. en funktionsafprøvning før ibrugtagning og en CO2-grænseværdi på 1000 ppm for at sikre at ventilationsanlægget fungerer optimalt, men disse regler omfatter ikke gamle anlæg. • Ventilation nævnes ikke specifikt i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, men der står at undervisningen skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. • Der er foretaget mange undersø­ gelser på indeklimaet på skolerne, som viser for højt CO2-niveau. Det skal ifølge Arbejdstilsynet være under 1000 ppm. Kilde: Rapporten ”Indeklima i folkeskoler og daginstitutioner med fokus på tilsynspraksis for ventilationsanlæg”, Blik- og Rørarbejderforbundet, august 2017.

33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Søren Madsen

VÆK MED REGELTYRANNIET Mistilliden og jagten på syge og dem, der er ramt af en arbejdsskade, og som ikke længere kan klare sig på arbejdsmarkedet, må høre op. Fra medierne kender vi alle til historier om syge og nedslidte, som tvinges gennem udsigtsløse arbejdsprøvninger og ressourceforløb uden udsigt til, at deres situation forbedres. Det gælder også kolleger i VVS- og skorstensfejerbranchen,

6

FORSLAG TIL FORBEDRING AF BESTEMMELSERNE OM FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONEN

1. E  r arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

som uforvarende er havnet i kløerne på et system, hvor den enkelte mødes med mistillid og rigide regler. Det er på tide, at vi gør oprør med den mistillid, som personer

2. R  essourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet

med nedsat arbejdsevne alt for ofte mødes af, når de omfattes

afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kun-

af reglerne for fleksjob eller førtidspension. Deres retssikkerhed

ne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb

skal forbedres.

eller førtidspension.

Blik- og Rørarbejderforbundet har sammen med en række andre fagforbund formuleret seks forslag til ændringer af reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013. Det er nemlig ikke kun nedslidte, syge eller arbejdsskadede VVS’ere og skorstensfejere, som rammes af systemet. Pædagogen, sygeplejersken og andre faggrupper oplever den også, og det er ikke i orden. Grænsen for, hvad man udsætter syge folk for, er klart overskredet, og nu er det tid til at sige stop og få lavet nødvendige ændringer af systemet. Først og fremmest handler det om at sætte mennesket før systemet.

3. Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb. 4. A  dgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes – herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår. 5. Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.

Det nytter ikke noget, at kolleger og andre lønmodtagere tvinges gennem

6. Ved ansættelse i fleksjob skal løn og ar-

endnu en arbejdsprøvning, endnu en

bejdsvilkår fastsættes i samarbejde med

undersøgelse og endnu en test, når

de faglige organisationer.

det er tydeligt for enhver, at det ikke nytter noget. I Blik- og Rørarbejderforbundet er det vores klare oplevelse, at langt hovedparten kæmper hårdt for at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom eller en arbejdsskade. Der er dog også kolleger, som er så dårlige, at de simpelthen ikke kan arbejde. De skal hjælpes og ikke piskes gennem en uværdig behandling. Derfor ønsker vi et opgør med regeltyranniet og fokus på den enkeltes behov.

34

Max Meyer Forbundsformand


BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG GODE TILBUD forsikringstjek hos Alka

10%

NYD DIN SENSOMMERFERIE ved pool eller strand

5%

Tag til Malta eller Tenerife

MED FOLKEFERIE.DK Min. 300 kr.

7 ud af 10 sparer penge ved at skifte, og medlemmer af LO Plus får 10% rabat.

Tag til et af Detur’s populære feriemål og få lidt ekstra varme. Charterferie og direkte fly til Tyrkiet, Grækenland, Gran Canaria og Egypten.

Du sparer altid minimum 300,- pr. person på FolkeFerie.dk’s mest populære rejsemål. Betaler du med LO Plus Guldkort får du yderligere 4 % rabat.

Læs mere på loplus.dk/alka

Læs mere på loplus.dk/detur

Læs mere på loplus.dk/folkeferie

Høj rabat på brændstof

NYE BRILLER

Trænger hjemmet til

+ GRATIS BILVASK 30-40 øre/l

med ekstra rabat

10%

NYE GULVE?

6%

Spar 30 øre/l. benzin og 40 øre/l. diesel de første 2 mdr. + få 1 gratis bilvask. Gælder frem til 31.12.2017.

Nu får du igen aldersrabat og 10 % LO Plus rabat i Synoptik. Brug rabatten på alle Synoptiks kvalitetsstel.

I SILVAN finder du et bredt udvalg af gulve i alle prislag. Husk du får 6% i SILVAN.

Læs mere på loplus.dk/shell

Læs mere på loplus.dk/synoptik

Læs mere på loplus.dk/silvan

Dit medlemskort til Blik & Rør er også et LO Plus rabatkort. Tjek altid loplus.dk før du handler. Kan du ikke finde dit medlemskort, så få det i LO Plus App’en til telefonen. Send en sms med KORT til 1999. Det koster alm. sms-takst.

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

FÅ ET GRATIS


HAR DU UDFYLDT DIT OPLYSNINGSKORT? DET TAGER KUN FÅ MINUTTER, OG SÅ ER DET GJORT

Er din løn OK?

VIND E N I PA D Udfyld dit oply AIR s n in gsk hje

ort på f orbund ets ltag i lo om en iP dtrækn ingen ad Air til en væ rdi af 4000 k roner.

mmesid

e og de

UDFYLD OPLYSNINGSKORTET ELEKTRONISK. KLIK IND PÅ WWW.BLIKROER.DK OG FØLG VEJLEDINGEN PÅ FORBUNDETS HJEMMESIDE.

Blik & Rør - nr. 6, 2017  

Tema om arbejdsskader - Forbundet henter 57 millioner - Et puslespil med skifer - test af sikkerhedshjelme

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you