Blik & Rør, nr 5, 2018

Page 1

FAGBLADET

NR. 5 - 2018

T TEf hSulbor a

OK18:

ET SIKKERT JA ASBEST:

DET SKAL DER GØRES NU MED PÅ JOB:

KB-HALLEN FÆRDIG MED AT VÆRE BRANDTOMT 1


Har du styr på dit festival-kit?

Fra 83 kr./md hvis du er me . llem 18 og 29 år

Glem ikke en hængelås til dit telt og en indbo- og ansvarsforsikring. Så er du dækket, hvis dine ting bliver stjålet, mens du ølbowler, danser eller stiller op til nøgenløb. BEREGN DIN PRIS PÅ ALKA.DK/BLIKOGROER ELLER RING 70 12 14 16

PS. Er du nyuddannet medlem af Blik og Rør? Så kan du få en indboforsikring gratis i et år. Se hvordan på alka.dk/tillykkeBlik

2


INDHOLD

18

08

OK18: Et sikkert ja Et stort flertal stemte ja til de nye overenskomster på det offentlige område – se resultatet.

KB-HALLEN BLIVER BYGGET PÅ NY Boris Becker, Lady Gaga, Beatles har været der. Og nu også VVS´erne Ole Fält, Peter Jensen og Rasmus Quist Hansen.

14

Tips & tricks Fem regler, som du skal følge, hvis du bruger en stige. Men undgå brug af stige så vidt muligt.

16

Blik & Rør på Folkemødet

06

Blik- og Rørarbejderforbundet fik bl.a. sat fokus på ventilationsrensning på Folkemødet på Bornholm.

KAMPEN MOD ASBEST Forbundet er sammen med andre af byggeriets parter kommet med 20 anbefalinger i kampen mod asbest.

23

Godt håndværk Bly-opgaver hører til sjældenhederne. Blikkenslager Dean Baungaard fik lov …

24

Bootcamp for lærlinge

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

De rager til sig af ny viden og lærer også en masse nyt. Bootcamp for lærlinge for tredje år i træk.

Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer

28

Akkord

Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ)

Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal har indledt en dialog med Tekniq om mulige forslag til nyt akkordsystem.

Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk

32

Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, og næste gang er 3. september 2018. Forsidefoto: Nils Rosenvold

De sorte sider

10

TEST AF HULBOR Tre ud af fire typer hulbor klassificerer Søren Mikkelsen som ”rigtigt grej”.

Bekræftet i ny kendelse: skorstensfejere kan tage en sag om fyring i retten.

36

Formanden har ordet Blik- og Rørarbejderforbundet foreslår, at der skal laves en genopretningspakke til dagpengesystemet.

3


KORT NYT

NY KAMPAGNE:

ANMELD ARBEJDSULYKKER Arbejdsmiljørådet har startet kampagnen ”Anmeld Arbejdsulykker”, som blandt andet sætter spot på EASY, som er den platform, hvor arbejdsulykker skal anmeldes.

ARBEJDERMUSEET FEJRER ARBEJDSMARKEDSPENSIONERNE Nu kan du komme gratis på Arbejdermuseet og få historien om, hvordan arbejdsmarkedspensioner-

Find gode råd til at undgå

ne blev til. Det er 25 år siden de første indbetalinger på det private arbejdsmarked blev foretaget,

ulykker og information

og det fejres med udstillingen ”Når jeg bli’r gammel - hvem skal så betale?”.

om selve anmeldelsen på

Udstillingen løber fra den 30. maj til den 4. november 2018. Som medlem af Blik- og Rørarbejder-

gordetnu.dk

forbundet kan man komme gratis ind med sit fagforeningskort eller ved at downloade en billet på blikroer.dk/arbejdermuseet.

Udenlandske firmaer sidder tungt på danske megabyggerier Når megabyggerier over de kommende 10 år skyder op overalt i Danmark, er det hovedsageligt udenlandske virksomheder, der løber med milliardkontrakterne. Kun tre danske entreprenører er med på de allerstørste projekter, mens hele 16 udenlandske virksomheder skal være med til at opføre supersygehuse, tunneller og letbane. De udenlandske storentreprenører kommer fra hele Europa.

BESKÆFTIGELSEN BULDRER FORTSAT FREM Antallet af lønmodtagere var i første kvarNYE ANSIGTER I BLIK OG RØR Sofie Lønborg Blicher og Barbara Lauridsen er nye ansatte i Blik- og Rørarbejderforbundet. Barbara Lauridsen er uddannet jurist og er ansat som juridisk konsulent i forbundet. Hun tager sig af de faglige sager, som føres videre i det fagretlige system. Sofie Lønborg Blicher er ansat som sekretær/sagsbehandler og har tidligere været ansat i Dansk El-Forbund. Sofie og Barbara havde begge første arbejdsdag i forbundet den 1. juni 2018.

4

tal 2018 det højeste nogensinde. Det skriver Danmarks Statistik. Det hidtil højeste niveau var i andet kvartal 2008. Men første kvartal i år slår det kvartal med 11.400 lønmodtagere, oplyser statistikbanken.


KAMPAGNE SÆTTER FOKUS PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN

NY SEKRETARIATSCHEF FOR EVU Ny sekretariatschef i EVU (El- og VVS-branchens uddannelsessekretariat) bliver Jesper Rønnow Simonsen. Han er 49 år og har solid ledelseserfaring fra mange topchefstillinger i stat og kommuner.

Blik- og Rørarbejderforbundet

Han kommer fra en stilling som

og Tekniq er igen gået sammen

Senior Advisor i Qvartz. Jesper

om en kampagne, der skal tiltrække flere unge til vvs-ener-

Rønnow Simonsen tiltræder

giuddannelsen.

onsdag den 1. august 2018.

Filmen ”Join fremtidens klimahelte” er blevet spredt på Facebook og Instagram. Hvor målgruppen tidligere primært har været skoleelever, vil filmen nu blive rettet mod de 18-24-årige. Der er nemlig også et stort potentiale for at rekruttere unge til uddannelsen i den gruppe. Kampagnenvil til efteråret blive fulgt op af en ny og større kampagne for vvs-energiuddannelsen på blandt andet de sociale medier.

NY VEJLEDNING OM ARBEJDE I HØJDEN Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA) er klar med ny vejledning om faldsikring ved arbejde i højden. Du kan hente vejledningen på blikroer.dk/faldsikring. Når der arbejdes i højden, skal man sikres mod fald. Det er arbejdsgiverens pligt at vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Som udgangspunkt skal der anvendes kollektive foranstaltninger – så som rækværk, stillads, personløfter eller lignende. Falddæmpende udstyr er derfor en nødløsning og må kun anvendes, hvor det ikke på anden måde er muligt at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller kollektive sikkerhedsforanstaltninger.

NY AFTALE: HÅNDVÆRKSFAG STYRKES I FOLKESKOLEN Alle elever i folkeskolen skal fremover have konkrete erfaringer med, hvad det vil sige at kunne et håndværk. Det er resultatet af en ny politisk aftale blandt et flertal af Folketingets partier. Industrien, håndværksfagene og mange virksomheder har i årevis råbt på, at eleverne skal have flere praktiske fag på skoleskemaet, da det måske vil kunne få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Forliget omfatter også flere musiske fag på skoleskemaet. Fagene bliver en obligatorisk

FLERE VIRKSOMHEDER MODTAGER PÅBUD Uanmeldte besøg på byggepladserne betyder flere påbud. En ny opgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at hver anden virksomhed får et påbud efter et uanmeldt besøg på byggepladsen. Tidligere da Arbejdstilsynet brugte metoden med de risikobaserede tilsyn var det omkring hver tiende.

BESKYT DIG MOD SOL OG LYN I ARBEJDSTIDEN Sommer er lig med sol. Husk derfor at beskytte dig med solcreme og læbepomade i løbet af arbejdsdagen for at undgå forbrændinger og hudkræft. Men det omskiftelige sommervejr kan også byde på andre udfordringer. Så er der bulder og brag i vejrprognoserne, vil det være fornuftigt at stoppe arbejdet for en stund, indtil uvejret er drevet væk. Et velkendt råd er, at man ikke skal søge ly under et træ, hvis man vil undgå at blive slået til jorden, når det lyner og tordner i løbet af arbejdsdagen.

del af 7. og 8. klasse. Desuden styrkes erhvervspraktikken. De første af fire initiativer forventes at kunne træde i kraft fra skoleåret 2019/20.

5


ASBEST

20 ANBEFALINGER I KAMPEN MOD

ASBEST

Udvalget med byggeriets parter, som skulle kigge på udfordringerne med asbest, er kommet med 20 anbefalinger. Arbejdet blev sat i gang efter opfordring fra Blik- og Rørarbejderforbundet, og her er meldingen positiv.

6

E KS E M P L E R PÅ ANBEFALINGERNE F R A U DVA L G E T : 1. BEDRE FORUNDERSØGELSER Forundersøgelserne skal styrkes - og det skal ske inden renoverings- og nedrivningsarbejdet går i gang. Der skal bl.a. udarbejdes en branchevejledning for forundersøgelser.

2. MERE VIDEN OG BEDRE VEJLEDNINGER Det skal tydeliggøres, hvordan man undgår at blive udsat for asbest. Vejledninger om asbest skal gennemgås og juteres, så de er lettere at forstå. Alt relevant materiale om asbest skal i øvrigt samles på asbesthuset.dk

3. ANSVARET SKAL AFKLARES Der skal skabes større klarhed om rolle og pligter i forhold til reglerne om asbest.

4. BEDRE KOMMUNIKATION Der skal etableres en fælles kommunikationsindsats om asbest rettet mod de enkelte aktører i byggeriet. Det er både de ansatte i byggebranchen og de studerende, der skal vide mere om asbest.

5. FLERE UNDERSØGELSER Det skal f.eks. undersøges, om det er bedst at fjerne asbest fremfor at indkapsle det.


Tekst Tekst KirKir Klysner KlysnerFoto Foto Andreas Colourbox Bro

VI HAR SET EKSEMPLER, SOM SAT PÅ SPIDSEN KAN SAMMENLIGNES MED MORDFORSØG, OG VI MENER, AT ARBEJDSTILSYNET OM NØDVENDIGT SKAL KUNNE INDGIVE EN POLITIANMELDELSE. PÅBUD ER DESVÆRRE IKKE NOK Søren Schytte, forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet.

B

eskæftigelsesministeren

og samtidig vil man arbejde for, at den æl-

kender nu til alvorligheden af

dre bygningsmasse bliver helt fri for asbest.

asbest. - Selvom asbest har været forbudt i årevis, kan det stadig

Arbejdstilsynet skal kunne tage action

udgøre en alvorlig trussel mod de ansattes

Søren Schytte, som var Blik- og Rørarbej-

helbred, når de f.eks. renoverer en gam-

derforbundets repræsentant i udvalget,

mel bygning. Det er derfor uhyre vigtigt,

er umiddelbart tilfreds med resultatet af

at alle kender til risici og ved, hvordan de

udvalgsarbejdet, men han understreger, at

beskytter sig mod kræftfremkaldende

det skal følges op med yderligere fokus fra

asbeststøv. Det var derfor, jeg sidste forår

Arbejdstilsynets side.

nedsatte en arbejdsgruppe, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

- Det er absolut påkrævet, at Arbejdstilsynet prioriterer indsatsen mod asbest. Vi

Ministeren har netop modtaget en rap-

ser gerne, at Arbejdstilsynet får tilført flere

port og 20 anbefalinger fra arbejdsgruppen.

ressourcer, eller som minimum får værktø-

Arbejdsgruppen har holdt seks møder over

jerne til at stoppe udsættelsen af asbest. Vi

det seneste år om, hvordan man kan ned-

har set eksempler, som sat på spidsen kan

sætte antallet af beskæftigede, som bliver

sammenlignes med mordforsøg, og vi me-

udsat for asbest og gerne på sigt udrydde

ner, at Arbejdstilsynet om nødvendigt skal

risikoen.

kunne indgive en politianmeldelse. Påbud

Det var i høj grad Blik- og Rørarbejderforbundet, som opfordrede til, at byggeri-

er desværre ikke nok, vurderer han. Cirka 150.000 danskere vurderes at have

ets parter satte sig sammen og kiggede på

arbejdet med asbest frem til forbuddet i

asbestudfordringen. I arbejdsgruppen sad

1986. Hvor mange, der derefter har arbej-

der udover repræsentanter fra lønmod-

det med asbest, vides ikke. Man forventer,

tager- og arbejdsgiversiden også repræ-

at hyppigheden af asbestbetingede syg-

sentanter fra Bygherreforeningen, Danske

domme som lungekræft og lungehinde-

Arkitektvirksomheder, Foreningen af Råd-

kræft vil stige til omkring 2025 og først

givende Ingeniører og Arbejdstilsynet.

derefter vil antallet falde, da der typisk går

I rapporten står der, at byggeriets organi-

mindst 10 år og typisk meget længere fra

sationer er enige om at arbejde for, at stadig

udsættelsen, til man opdager, at man er

færre skal risikere at blive udsat for asbest,

syg.

> ASBEST – HISTORISK SET I 1941 bliver faren ved asbest nævnt i Arbejdstilsynets årsberetning. I 1972 udsteder Arbejdstilsynet en bekendtgørelse, der forbyder brugen af asbest i visse former for isolering. Otte år senere forbyder Arbejdstilsynet næsten al anvendelse med få undtagelser. I 1983 løftes det på EUniveau. EU udsteder et asbestdirektiv. I 1986 og 1987 bliver forbuddet skærpet yderligere, og det er nu forbudt at fremstille, importere, anvende og arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form. I Danmark toppede forbruget midt i 1970´erne med en årlig import af 30.000 tons asbest. Kilde: Arbejdstilsynet

7


OK 2018

DE T BLE V E T S TENSIKKER T

JA Et stort flertal på 91,3 procent stemte ja til nye overenskomster på det offentlige område i Blik- og Rørarbejderforbundet. Nu kan man se tilbage på nogle hårde forhandlinger, hvor det lykkedes fagbevægelsen af komme i mål.

8


Tekst Kir Klysner

S

torkonflikten nåede i allerhøjeste grad at puste forhandlerne i nakken. Men den 27. og 28. april 2018 kunne parterne endelig meddele, at man var nået til enighed efter

> OK-RESULTAT FOR OFFENTLIGT ANSATTE 2018

flere hundrede timers forhandlinger i Forligsinstitutionen. Forslaget har nu været til urafstemning blandt medlem-

merne i Blik- og Rørarbejderforbundet, og det blev et stensikkert ja. 156 offentligt ansatte medlemmer havde mulighed for at deltage i

De vigtigste elementer i de nye overenskomster for offentlige ansatte, som gælder frem til 2021:

afstemningen om deres overenskomst. Af dem valgte 44,2 procent at udfylde stemmesedlen og sende den ind til forbundet. Og heraf valgte 91,3 procent at stemme ja til de nye overenskomster på det offentlige område. - Det er et meget flot resultat, og det er vi godt tilfredse med. Vejen mod målet var lang og sej, men det endte med et fornuftigt resultat, som medlemmerne også valgte at bakke massivt op om, siger forbundets forhandlingsleder på det offentlige område Søren Schytte.

Frit valg - pension eller løn De nye overenskomster på det offentlige område gælder med tilbage-

• En lønramme på 8,1 procent over tre år. Rammen dækker over generelle lønstigninger på 6,1 procent. I lønrammen er der afsat midler til en lavtlønspulje, en rekrutteringspulje og en ligelønspulje. • Lønstigninger til lærlinge, som tager en erhvervsuddannelse i det offentlige. • Tryghed og sikring af den betalte frokostpause.

virkende kraft fra den 1. marts 2018. Der var øremærket 0,35 procent til videre forhandling med de enkelte organisationer, og de er primært gået til tillæg til pensionen for Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer. De offentligt ansatte kan vælge at lade en del af den samlede pensionsindbetaling blive udbetalt som løn.

En gruppe stemte nej Mange fagforbund har sat rekord i valgdeltagelse blandt medlemmerne – og det med et ”ja” der rungede ligesom fra Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer. Kun en gruppe har valgt at stemme nej. Det er ansatte ved Lokalbanen i Dansk Jernbaneforbund, hvor 85,5 procent

• Midler til de enkelte organisationers videre forhandlinger på 0,35 procent. • En ny reguleringsordning, som ikke længere indeholder det forhadte privatlønsværn. Privatlønsværnet har indtil nu betydet, at offentlige lønninger blev reguleret efter de private lønninger, og afskaffelsen skal sikre en parallel lønudvikling mellem offentligt og privat ansatte.

valgte at stemme nej. De har efterfølgende indgået en ny aftale med forbedrede pauseregler. Aftalen er sendt til urafstemning hos medlemmerne.

• Nedsættelse af en kommission, som skal finde løsninger for lærernes manglende arbejdstidsaftale i overenskomsterne.

> AFSTEMNINGSRESULTAT Der var udsendt 156 stemmesedler til forbundets offentligt ansatte medlemmer. Af dem kom 69 udfyldte stemmesedler retur, hvilket giver en stemmedeltagelse på 44.23 procent. Blandt de afgivne stemmer, valgte 91,3 procent at stemme ja, mens 8,7 procent stemte nej til det forhandlede overenskomstresultat.

9


TEST Rørsmed Søren Mikkelsen har testet hulbor for fagbladet.

FAGBLADE T

BLIK & RØR TESTER HULBOR

10


Tekst Kir Klysner Foto Nils Rosenvold

Søren Mikkelsen har i testen boret i flere forskellige materialer f.eks. træ, mursten og her Siporex-plader.

Engang fandtes der kun denne slags hulbor. De er stadig i brug hos Bravida, hvor Søren Mikkelsen arbejder.

VI SKAL HAVE DET

RIGTIGE GREJ Alle fire hul-bor klarer sig godt i testen, men et af dem er lige en tand bedre.

R

ørsmed Søren Mikkelsen

cho er en tand bedre, fortæller Søren

har testet fire hul-bor –

Mikkelsen, som er ansat hos Bravida i

tøj at stå med i hånden. Det er enkelt

eller hulsave, som de også

Kolding, hvor den enkelte medarbejder

at gøre fast, og så er det fantastisk den

hedder, for fagbladet Blik

selv må vælge værktøj, så de kan vælge

måde, man kan skyde centerboret frem

det, der passer bedst til dem.

og tilbage på.

To sæt er bedst i test

dende indstilling, mens det indstilles

Bacho viser sig i hvert fald at være en

trinvist på Wareco-boret, og man skal

med rør, så kan man godt slide et hul-

tand bedre end de andre tre hul-bor, som

trykke på en knap. Det er det, der giver

bor ned på en uge. Det betyder altså

indgår i testen. Hul-borene fra Bacho og

Bacho-boret en lille fordel, som bare ikke

meget at have det rigtige grej. Jeg

Wareco / ProFit får samme karakterer i

kan ses i point-givningen.

plejer at bruge et hul-bor af mærket

alle kategorier. De får toppoint i monte-

NoviPro, og det er jeg godt tilfreds med,

ring, funktion, stabilitet og fjernelse af

godt som det fra Bacho. Den kører let

men jeg tror måske, at hulboret fra Ba-

materiale.

igennem materialet, og den laver et dej-

& Rør. Han går typisk på akkord, og der kan man hurtigt

få slidt et hul-bor. - Hvis man lige skal køre fem rækker

- Boret fra Bacho er et suverænt værk-

Centerboret på Bacho´en har en gli-

- Boret fra Wareco / ProFit er ligeså

11

>


TEST

Sammen med boret fra Bacho, så klarer boret fra Wareco / Pro-fit sig bedst i test.

De fire hulbor i testen er linet op.

en større åbning på siden af hulboret lige vippe materialet ud med den skruetrækker, man har ved hånden.

Der kan komme skidt ind Det sidste hulbor i testen er af mærket materialer. Her er det testens billigste sæt

CMT, og det scorer også toppoint i funkti-

fra Millarco, som scorer bedst – nemlig tre

on, stabilitet og fjernelse af materiale.

i lydniveau.

Millarco-sættet kan bruges derhjemme

centerboret virker lidt klejn i det, siger

vurderer Søren Mikkelsen.

Søren Mikkelsen.

sætte brandbøsning på, siger Søren Mikkelsen, som altså er fan af de to sæt. Men de får kun en 2´er i lydniveau, og det samme gør boret fra CMT. Lydniveauet er ikke målt specifikt. Det beror på Søren Mikkelsens vurdering, når han har afprøvet borene på forskellige

12

Knappen for indstilling af centerboret er

sæt kan man sagtens bruge derhjemme,

endnu mindre på CMT-boret end på Ware-

hvis man har under 100 huller, der skal

co´en, så det trækker selvfølgelig ned.

bores, siger han. Det scorer dog lavest – karakteren 1 – i

ligt fint hul. Det gør det f.eks. nemmere at

monteringen er ikke helt så nem, og

Sættet fra Millarco er fint til hjemmebrug, - Det saver fint og laver en fin klods. Det Centerboret fra Bacho kan skydes frem og tilbage trinløst. Det fungerer super godt, mener Søren Mikkelsen.

- Funktionen er ligeså god som på boret fra Bacho og Wareco / ProFit, men

montering og fjernelse af materiale. - Det er lidt træls, for møtrikken går løs, og når man skal fjerne materialet, så skal

- Jeg tænker, at der hurtigt kan komme skidt ind der, hvor det skal indstilles, og så virker det jo ikke længere, siger Søren Mikkelsen. Adspurgt om, hvad der er det vigtigste

man skubbe en skruetrækker igennem

ved et hul-bor, så kommer svaret promp-

et lille hul i bunden. Der skal man huske,

te: ”Holdbarhed.”

at tid er jo penge, når man går på akkord, siger Søren Mikkelsen Ved Bacho´en og de andre kan man via

Det er f.eks. smart, at man kan købe nye centerbor som reservedele, understreger Søren Mikkelsen.


TE V I N ST DER E

llem 1 og Point me rodukt l hvert p 5 gives ti t, 5 er 1 er værs i testen. å tilladt et er ogs bedst. D kterer alve kara at give h . f.eks. 3,5

Bacho

Wareco / Pro-fit

CMT

Montering Funktion Stabilitet Lydniveau Fjernelse af materiale I alt (gennemsnit)

4,5

4,5

4,0

”Den er bare god.”

” Ligeså god som Bacho.”

"Centerboret er lidt klejnt."

> SÅDAN HAR VI TESTET Rørsmed Søren Mikkelsen har testet hulbor ved at montere og afmontere hulboret flere gange og bore i forskellige materialer. De fire hulbor er udvalgt af redaktionen i samarbejde med Brødrene A&O Johansen i Helsingør.

Millarco

Montering Funktion Stabilitet Lydniveau Fjernelse af materiale I alt (gennemsnit)

2,5 "Okay til hjemmebrug."

13


TIPS & TRICKS

SÅDAN ER R FOR BRUG A Man skal i videst muligt omfang vælge andre egnede hjælpemidler til at arbejde i højden f.eks. en lift eller et stillads, da der sker mange alvorlige ulykker på stiger. Skorstensfejere skal i videst muligt omfang feje indefra. Hvis man ikke kan undgå at bruge en stige, så er der nogle regler, som man skal følge ...

Du skal opstille stigen på et vandret og fast underlag. Stigens hældning skal være cirka 75 grader. Du må ikke gå længere op end det tredjeøverste trin, og arbejdet må normalt ikke udføres i større højde end fem meter målt fra underlaget til det trin, som du står på.

Når du står på en stige må du kun arbejde med lette værktøjer på maximalt 10 kilo og let håndterlige værktøjer og materialer. Værktøjerne skal kunne betjenes med én hånd, fordi den anden hånd skal være fri, så du kan holde på stigen. Og arbejdet skal foregå inden for en rækkevidde af en armlængde. Find den på blikroer.dk/afstand


02:30 Du må maximalt arbejde 2,5 time pr. dag på en stige og kun 30 minutter af gangen. Det skyldes, at arbejdet på en stige kan medføre overbelastning af led, muskler og kredsløb. Husk også, at du skal bruge egnet fodtøj med en blød og skridsikker sål, og fodtøjet skal sidde fast på fødderne.

Husk at læse leverandørens brugsanvisning, hvor der skal stå noget om f.eks. tilladt belastning, eftersyn og vedligeholdelse. Du skal følge leverandørens anvisninger, men det er mesters ansvar, at du er instruereret i disse.

Stiger, der skal bruges som adgangsvej, skal rage mindst en meter op over adgangsstedet, og den skal være fastgjort i toppen.

EGLERNE F STIGE

Arbejdsgivers ansvar Det er mesters ansvar, at du har egnede stiger til arbejdet. Mester skal også sikre, at stigerne er gennemgået løbende og altid i orden. Det er ligeledes mesters ansvar, at du er instrueret i brugen af stiger.

Udvidet mærkning Arbejdstilsynet anbefaler stiger mærket med DS/ EN 131. Som noget nyt vil de fremover blive mærket med ”for professionel” og ”for domestic use” – altså enten til professionelt brug eller til hobbybrug. Arbejdstilsynet anbefaler, at man vælger en stige med mærkningen ”for professionel”. Så har stigerne nemlig den fornødne styrke og holdbarhed til professionelt brug. Stiger med den gamle standard må fortsat bruges. Kilde: Arbejdstilsynet


FOLKEMØDE Skorstensfejernes traditionelle arbejdsbeklædning vakte opsigt, da Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget holdt debatmøde om dårligt indeklima og behovet for ventilations-rensning.

Politikere, eksperter og meningsdannere deltager gerne i debatterne på Folkemødet, som her, hvor næstformand Henrik W. Petersen deltager i en debat om intelligente energiløsninger og fremtidens velfærdssamfund. Et veloplagt publikum og forbundsformand Max Meyer blev brugt som livliner og eksperter, når politikerne var i tvivl om svarene i Hvem vil være millionær. Eventen blev arrangeret i samarbejde med Dansk El-Forbund og Tekniq.

ENERGIOPTIMERING I N DE K L I M A PÅ D A G S

Blik- og Rørarbejderforbundet deltog i en række debatter og events på årets Folkemøde. Det lykkedes blandt andet at få sat ekstra fokus på problemerne med dårligt indeklima i skolerne, hvor der er stort behov for skrappere krav til rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.

I

hele 91 procent af landets

for skrappere regler for rensning og ved-

skoleklasser er indholdet

ligeholdelse af eksisterende ventilations-

lykkedes os at få sat det dårlige inde-

- Vi er godt tilfredse med, at det er

af CO2 så højt i løbet af en

anlæg.

klima og behovet for rensning og ved-

skoledag, at det overskri-

På Folkemødet på Bornholm lykkedes

der reglerne. Indeklimaet i de

det at få sat problemerne på den politiske

dagsordenen. Vi er allerede i dialog med

danske folkeskoler er så dårligt, at det

dagsorden, og politikerne var både choke-

den ansvarlige minister og en række

påvirker elevernes indlæringsevne. Derfor

rede og overraskede over omfanget og be-

politiske ordførere på området, og de

arbejder Blik- og Rørarbejderforbundet

tydningen af skolernes dårlige indeklima.

har indvilget i at holde møde med os i

16

ligeholdelse af ventilationsanlæg på


> BLIK OG RØR PÅ FOLKEMØDET Blik- og Rørarbejderforbundet var involveret i en række spændende events og arrangementer på Folkemødet. Det var blandt andet:

VVS’erne Jens Anker og Dan Osterkrüger mødte forbundsformand Max Meyer. Han havde tjansen som gæstebartender ved eventen Faglig fyraften i Folkets Hus.

Indeklima: Vi behandler grise bedre end vores børn Rensning af ventilationskanaler er bedre i en svinestald end på en dansk folkeskole. Hvorfor er det sådan, når vi ved, det påvirker de unges indlæring negativt? Hvad gør vi? Hvem vil være millionær? Energy Special Hvem ved mest om energi, energibesparelser og potentialet ved energirenovering? Jes Dorph-Pedersen styrede slagets gang i det velkendte TV-format ”Hvem vil være millionær?” hos MeningsMinisteriet på molen i Allinge Havn.

Medlemmer fra Odense afdeling besøgte Folkemødet om lørdagen, hvor de her er fanget i dialog med forbundssekretær Stig Søllested og næstformand Henrik W. Petersen.

OG DÅRLIGT ORDENEN de kommende måneder, siger næstfor-

svinestald er skrappere og mere regule-

mand Henrik W. Petersen fra Blik- og

rede end for alle landets skoler.

Rørarbejderforbundet.

Behandler grise bedre en børn

Det dårlige indeklimas negative påvirkning på børns indlæringsevne blev det mest debatterede emne, da energi-, for-

Sidste år dokumenterede Blik- og Rørar-

synings- og klimaminister, Lars Christian

bejderforbundet, at en del af problemet

Lilleholt (V) sammen med Magnus Heu-

med dårligt indeklima skyldes dårlig

nicke (S) og Christian Poll (ALT) dystede

praksis i forbindelse med rensning og

i viden om energi, energibesparelser og

vedligeholdelse af ventilationsanlæg,

potentialet ved energirenovering.

samt at der i praksis ikke findes et velfungerende tilsyn.

- Det kom nok lidt bag på dem, hvor store problemerne er. Men nu ved de

I samarbejde med Skorstensfejerlau-

præcist, hvad det drejer sig om, og det er

get var politikere fra Folketinget inviteret

vores opfattelse, at de er lydhøre overfor,

til debat. Her blev de præsenteret for det

at der skal ske noget på området, siger

paradoks, at reglerne for ventilation i en

Henrik W. Petersen.

Faglig Fyraften Forbundsformand Max Meyer stillede op til en faglig snak som bestyrer for baren i Folkets Hus. Sol over Allinge – fremtidens energipolitik Politikere og repræsentanter fra en række brancheorganisationer var samlet til en snak om forhandlingerne af et nyt energiforlig. Kan intelligente løsninger sikre fremtidens velfærd? Vi spurgte politikere og eksperter om, hvordan vi får en smartere offentlig sektor med intelligente energiløsninger, der kan sikre fremtidens velfærd. 25 år med arbejdsmarkedspension Det er 25 år siden, at de første indbetalinger til arbejdsmarkedspension trillede ind på medlemmernes konti. Siden er det gået stærkt, og vi står i dag med verdens bedste pensionssystem. Party og praktikpladser Da politikerne var taget hjem, samledes dem, der rent faktisk ved noget om erhvervsuddannelser og praktikpladser til en snak om klausuler, arbejdsforhold og omkostninger m.m.

17


MED PÅ JOB

Efter ønske fra ingeniører og arkitekter, så skal der laves gevindrør. - Det hører ellers til sjældenhederne nu. Jeg tror, det er et spørgsmål om holdbarhed, siger Rasmus Quist Hansen.

18


Tekst Kir Klysner Foto Andreas Bro

Stålspærrene gendanner den velkendte bue på KB-hallen. Alt bliver lavet nyt - også KB-bogstaverne støbt i beton.

VVS´ERE BLIVER EN DEL AF HISTORIEN I KB-HALLEN Beatles, Boris Becker og Lady Gaga har spillet der, og nu er VVS´erne med til at skrive ny historie om KB-hallen, som bliver bygget på ny netop nu.

I

mange år var der bare en brand-

vand, køl og afløb. Ole Fält ærgrer sig over, at de

tomt, men nu er en konstruktionen

ikke selv har fået ventilationsopgaven.

skudt op som en værdig afløser for KB-hallen, som brændte i 2011. Ole Fält er formand på pladsen. Han

Vildt morgenbord De tre VVS´ere har det som blommen i et æg.

går sammen med kollegerne Peter Jensen og

Hver fredag samles de netop til bacon og

Rasmus Quist Hansen fra firmaet Christoffer-

æg til en gang morgenmad, der er en café

sen & Knudsen A/S.

værdig.

De skal lave alt VVS-arbejde undtagen ventilation. Ole Fält oplister f.eks. vand, varme, tag-

- Der er god stemning her på pladsen. Der er stor forståelse for arbejdsmiljø og sikkerhed.

>

19


MED PÅ JOB Der går cirka 25 jord- og beton-arbejdere og 25 tømrere, og det er altså temmelig meget på en byggeplads, fortæller Ole Fält. Kollegerne er helt enige i, at det er et godt sted at gå på arbejde. - Det er udmærket, for det er reelt arbejde, siger Peter Jensen. - Det er rart, at der ikke er så mange gentagelser, som der er f.eks. på et byggeri med 200 lejligheder, understreger Rasmus Quist Hansen.

Rørføringen er så vidt muligt samlet i den ene side af KB-hallen for at spare plads.

Ventilationen fylder meget De tre VVS´ere skal føre omkring 6,5 kilome-

tere sig på tegningerne, og der mangler

ter rør i den nye version af KB-hallen. Mange

nogle detaljer, som skal afklares.

af installationerne er samlet i den ene side

- På en 3D-tegning kan alt lade sig

af bygningen, og 70 procent af arbejdet for

gøre, men herude i virkeligheden møder vi

VVS-drengene foregår i kælderen.

udfordringerne. Der mangler f.eks. plads

- Det er for at spare på pladsen. Der er meget ventilation i en bygning som den-

til bæringer, siger Rasmus Quist Hansen.

- Det er jo sådan en bygning, hvor selv de, der ikke har været her, ved, at den findes, siger Peter Jensen og mindes en

ne, og det fylder så meget, at vi andre

Usikkerhed omkring genopbygning

bliver skudt lidt i baggrunden. Det er lidt

Ole Fält når lige at slubre lidt morgenmad og

kompliceret at gøre det så kompakt, un-

kaffe i sig, inden han bliver kaldt til bygge-

derstreger Ole Fält.

møde. Så hænger Peter Jensen og Rasmus

brændte. Jeg husker det ret tydeligt. Det

Quist Hansen på at fortælle mere om stedet.

er vildt, at det brændte i 2011, og der er

VVS-drengene er ofte nødt til at orien-

Frank Zappa-koncert han har været til her på stedet. - Jeg var på træningslejr, da KB-hallen

Rasmus Quist Hansen får mange kommentarer på, at han går med kilt eller ”kjole”, som Ole Fält kalder det. - Jeg har sådan nogle brede skuldre, at jeg godt kan bære det.

20


De samles til luksusmorgenbord hver fredag. Herfra kan de høre, når Ståle Solbakken råber til spillerne fra FC København. De træner nemlig her.

> FAKTA OM KB-HALLEN Da KB-hallen blev bygget i 1938 var det Europas største private sportsanlæg. Det tilhører Kjøbenhavns Boldklub. FC København, som har KB som moderklub, træner dagligt på KB´s anlæg. Der har været utallige store koncerter, tenniskampe og andre begivenheder i KB-hallen. KB-hallen husede i sin tid også verdens første sexmesse.

gået 5-6 år, før man kunne begynde at bygge, siger Rasmus Quist Hansen, som er tidligere OL-roer. KB-hallen var netop blevet fredet, da den brændte i 2011. Det besværliggjorde processen med at afklare om KB-hallen skulle genopbygges eller ej. KB-hallen bliver bygget op fra grunden med nogle enkelte genkendelige elementer f.eks. den ikoniske bue og så står ”K.B.” stadig mejslet i beton – det er et nyt element lavet som en tro kopi. De tre VVS´ere startede på byggeriet i januar 2018. Byggeriet skal være færdigt

I 2011 opstod en voldsom brand. Det var nogle halogenspots, som satte ild til nogle papkasser. Der skulle senere på dagen afholdes erotikmesse. Skaderne efter branden var så omfattende, at KB-hallen ikke kunne genopbygges. Kort inden branden var hallen blevet fredet, og da KB ikke havde fået omforsikret bygningen efter fredningen, så fik klubben kun 80 millioner kroner i erstatning mod de 250 millioner kroner, klubben ellers ville have fået. To år efter branden besluttede Kulturstyrelsen at af-frede bygningen, så KB ikke skulle genopbygge den, men istedet kunne bygge en ny hal, som er meget mindre omkostningstung. Byggeriet er anslået til at koste 200 millioner kroner. Kilder: Wikipedia, Berlingske og kb-hallen.dk

til november 2018.

21


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Kreds Sydjylland - Fyn

Aalborg

Middelfart

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00.

Forbundets daglige ledelse Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Journalist: Kir Klysner Mobil: 31 13 73 77 Direkte: 36 38 36 15 kir@blikroer.dk Socialrådgiver: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk Juridisk konsulent: Barbara Lauridsen Mobil: 36 38 36 02 Direkte: 51 53 31 53 bla@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Sofie Lønborg Blicher Direkte: 36 38 36 03 sof@blikroer.dk

22

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig organisator: Erik Kofoed Mobil: 51 53 31 54 eko@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Stig Stærk Larsen Mobil: 20673402 ssl@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Faglig sekretær: Lars Andersen Mobil: 53389888 la@blikroer.dk Faglig sekretær: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97

Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Opmåler: Christian Ingebrekt Jensen Mobil: 26 88 20 72 cij@blikroer.dk

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk

Næstved

Bornholm

Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97

A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen ajl@blikroer.dk

Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ivan Enoksen ive@blikroer.dk


D DINE INDSEN ER OG BILLED ÆMIER VIND PR G RØR IK O FRA BL

GODT HÅNDVÆRK

ET RUSTIKT

LOOK

>

HVEM

Dean Baungaard, udlært som blikkenslager 1998. Han har gået på opgaven sammen med kollega Benny Petersen. Deres mester Jens Volf har støbt pladerne.

>

HVAD

Nyt blytag på klokketårnet. Det var dog kun den ene side, der trængte til udskiftning.

>

HVOR

På Blistrup Kirke i Græsted på Nordsjælland.

>

BONUSINFO

Blytag er kun tilladt på fredede bygninger. Man skal have taget blodprøver før og efter opgaven, man skal have handsker på ved kontakt, og man skal have en miljøvogn med på opgaven. Pladerne vejer mellem 22 og 24 kilo stykket. Det er tungere end kobber. De nye plader er 3-4 millimeter, de tidligere var tyndere. Der er brugt cirka 120 plader. Det forventes at kunne holde flere hundrede år.

”JEG synes, det er en ”ANDRE blikkenslagere vil helt sikkert elske at lave

vildt spændende opgave. Det er ikke noget, man får lov at

sådan et tag, og det er også nemt nok at lære. Men det kræ-

lave hver dag. Jeg synes, det

ver mange års erfaring at støbe pladerne. Det er der så vidt

ser flot ud. Det giver et lidt

jeg ved kun to i Danmark, der kan. Den ene er min mester.”

mere rustikt look end kobber.”

23


UNGDOM

LÆRLINGE FÅR STILLET SPØRGELYSTEN TIL BOOTCAMP

24


Tekst Kir Klysner Foto Nils Rosenvold

Cirka 10 lærlinge følger blik-workshoppen hele weekenden. Frederik Nobel Hadberg er tredjeårs lærling og laver meget blik derhjemme i firmaet også.

Mikkel Hovgaard, lærling hos Poul Sejr Nielsen A/S ”Det er super at være med. Det spiller bare. Det er prof, og de andre, der er med, de gider virkelig også faget.”

Bootcamp for lærlinge var i år udsolgt. Det er tredje gang, det holdes. De unge har masser spørgsmål og rager til sig af ny viden.

V

i kan jo ikke bliver for dygtige,

mere, og det er jo de bedste, der beholder

siger den første lærling, som

deres job, mener Patrick Bro-Larsen.

fagbladet fanger til Bootcamp i Kolding den 16. juni 2018. Det er Patrick Bro-Larsen, som er lærling

Patrick Bro-Larsen, lærling hos Gyrstinge VVS ”Noget af det fede ved bootcampen er, at vi kan få svar på vores spørgsmål og tvivl. Vi hører jo nogen gange den der, ”sådan har vi altid gjort” fra de erfarne svende, og det hjælper os jo ikke så meget.”

Ramt af afbud Desværre har bootcampen i år været ramt af

hos Gyrstinge VVS. Den viden, han fik med

en række afbud fra undervisere og oplægs-

sig hjem sidste år fra bootcamp, kom ham

holdere. Derfor er der sket flere last minute

hurtigt til gode. Han var ude på en opgave,

ændringer i programmet, og ifølge arran-

hvor han skulle installere en varmepumpe.

gørerne er der kommet flere oplæg end de

- Vi havde fået 28 millimeter rør med, men jeg havde lige fået at vide på bootcampen, at vi skulle op i dimension. Så jeg mente, at

praktiske øvelser, som de foretrækker. Men i blik-workshoppen får de masser af træning. - Argh, det er en ommer, kommer det fra

det skulle være 32 millimeter, og det viste

Mikkel Hovgaard, som er lærling hos Poul

sig, at jeg havde ret.

Sejr Nielsen AA/S. Mikkel Hovgaard er i gang

Det er tredje gang, der holdes Bootcamp for lærlinge i Blik- og Rørarbejderforbundet. Denne gang var der udsolgt. - Jeg er med for at lære endnu mere. Jeg tænker, hvornår kommer der en finanskrise

med blikarbejde efter introduktion fra Ralf Jensen fra WM Zink. - De skal jo kunne kravle før de kan gå, konstaterer Ralf Jensen, da han ser, at fag-

>

bladet kigger med.

25


UNGDOM

Andreas Baagøe, lærling hos Skovgaard Møller VVS ”Jeg vil gerne vide så meget som muligt og blive dygtig til mit fag. Jo hurtigere jeg kan køre selvstændigt, desto bedre er det for mig og min mester.”

- JEG ER MED FOR AT LÆRE ENDNU MERE. JEG TÆNKER, HVORNÅR KOMMER DER EN FINANSKRISE MERE, OG DET ER JO DE BEDSTE, DER BEHOLDER DERES JOB.

Underviser nu med kælenavn

nye tegninger, men øvelserne har indtil

Et øjeblik efter, så kalder Mikkel Hovgaard,

nu været kendt materiale for ham. Det er

hvilket afslører at Ralf Jensen allerede på

okay, siger han dog.

bootcampens dag to har fået et kælenavn. - Ral, hvad var det, du mente med, at man kunne lægge toppen ned? Frederik Nobel Hadberg kommer også

- Jeg er bl.a. med for at møde nogle andre "blikker".

Fodbold og en test Midt i rummet står et bordfodboldspil,

til for at hjælpe. Han er tredjeårs lærling

men der er også tid til den slags, som man

hos Toft Kobber og arbejder meget med

ser i fjernsynet, når det danske herre-

blik hjemme i firmaet. Han har set nogle

landshold er til VM i Rusland.

26

Kristian Mollwitz, lærling hos Østergaard VVS ”Jeg er med for at få noget ekstra viden. Jo mere vi kan rage til os, jo bedre rustede er vi, når vi er færdige med uddannelsen. Her kan man fordybe sig i nogle ting.”


Mikkel Hovgaard får den rigtig i andet forsøg.

Håndværket bliver trænet på blik-workshoppen.

Lærling Lasse Lundager Olsen er lige blevet testet i VMviden.

For nogen f.eks. Mikkel Hovgaard er det en ommer, for andre - her David Pedersen, lærling hos John A. Hansen A/S - er der smil på læben.

”V” og ”m” er også bogstaverne, der udfordrer lærlingene i workshoppen med producenten Broen. - Det er det her, vi oplever ude på byggepladserne. I har måske lige gået på et projekt, hvor I har presset med ”v”, og så går I videre på et nyt projekt, hvor I skulle have brugt et m-pres. I har bare ikke fået skiftet det ud, fortæller Elie Hage, som er distriktschef hos Broen. Han har lige leget kispus med lærlingene, og tre ud af fire pressede uden at tjekke det. De 50 tilstedeværende lærlinge er ellers ikke bange for at spørge. Da rundviseren på virksomhedsbesøget hos Coryphex løber tør for informationer om varmevekslere, spørges der straks. - Er I de eneste i Danmark, der laver de her? - Hvor meget er du oppe i at skulle betale ved at renovere en veksler i forhold til at bytte den ud med en ny? De får svar, og fagbladet lister af.

- DET ER DET HER, VI OPLEVER UDE PÅ BYGGEPLADSERNE. I HAR MÅSKE LIGE GÅET PÅ ET PROJEKT, HVOR I HAR PRESSET MED ”V”, OG SÅ GÅR I VIDERE PÅ ET NYT PROJEKT, HVOR I SKULLE HAVE BRUGT ET M-PRES.

> BOOTCAMP 2018 Bootcamp holdes traditionen tro på Hansenberg i Kolding over tre dage. Ideen er opstået hos Kreds Sydjylland -Fyn, men der inviteres lærlinge fra hele landet. Det er tredje gang, der afholdes bootcamp. Første år deltog 23 lærlinge, i 2017 deltog 30 lærlinge. I år har der været udsolgt med 50 bookede pladser. Det er gratis at deltage for lærlinge, som er medlem af Blik & RørUngdom. I år var følgende på programmet: Electro Energy, BD Klima, Oras, Danfoss, Wilo Nordic, BWT, WM Zink, Brdr. Dahl, Coryhex, Broen, Pettinaroli.

27


OVERENSKOMSTER

DIALOGEN OM PRISLISTEN

ER I GANG

medlemsmøder om emnet, hvor knap 500 medlemmer mødte op for at komme med input til, hvad det nye system kunne være. - Det var nogle super gode og inspirerende møder. Her fik vi nogle gode inputs og drøftet mange forskellige løsninger og modeller med medlemmerne. Det har naturligvis indgået i det videre arbejde, og bruges også i den dialog vi har med arbejdsgiverne i Tekniq, forklarer Max Meyer.

Vil fastholde nuværende system Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq har haft de første dialogmøder i maj og juni. Blandt de mange emner, som er drøftet, er også muligheden for at indføre et alternativt prislistesystem baseret på tid.

Overenskomstparterne på VVS-området har indledt dialogen om VVS’ernes prislister. Blik- og Rørarbejderforbundet vil gerne se på forskellige løsninger, men fastholder samtidig, at det nuværende system er blivende – og et eventuelt nyt system kun skal være et frivilligt alternativ.

- Det er kun en skitsering af, hvordan et system baseret på tid kunne bygges op, og der er lang vej til et decideret forslag. Et nyt system har kun gang på jord, hvis vi fastholder det nuværende akkordsystem og samtidig fastholder de generelle bestemmelser. Det nye system skal i øvrigt være et frivilligt alternativ, som sikrer medlemmerne ordentlige vilkår og fagretlig behandling, understreger forbundsfor-

> BAGGRUND FOR DIALOGEN Ved de seneste tre overenskomstforhandlinger har Dansk Metal, Blik og Rørarbejderforbundet og Tekniq ikke kunne blive enige om en ny overenskomst. Forligsmanden har derfor bedt parterne om at finde mulige forslag til nye former for akkord. Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet afholdt i starten af 2018 fem medlemsmøder rundt i landet med deltagelse af knap 500 medlemmer. Forslag og ideer fra deltagerne er samlet i et arbejdspapir, som Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder videre med.

28

V

mand Max Meyer. ed de seneste overenskomstforhandlinger

Et moderne system

i 2017 var det tredje

Der har tidligere eksistereret en model

overenskomstfor-

baseret på tid – såkaldt normtid. Det sy-

handling i træk, at

stem forsvandt, da der var delte meninger

uenigheder om Rørpris-

om at bruge det. Hvis der skal indføres et

listen var årsag til, at Blik- og Rørarbej-

nyt system baseret på tid, skal det først

derforbundet, Dansk Metal og Tekniq ikke

ske efter en kraftig modernisering, fast-

kunne blive enige om en ny overenskomst.

slår Max Meyer.

I et bilag til Mæglingsskitsen gav for-

- Vi har Rørprislisten, som vi ønsker at

ligsmanden derfor lektier for, hvor parter-

holde fast i. Men vi vil gerne se på mulige

ne på VVS-området i overenskomstperi-

alternativer for måske at få flere i bran-

oden blev bedt om at finde mulige forslag

chen til at bruge akkordsystemet, siger

til nye former for akkord. Såfremt opga-

Max Meyer.

ven blev løst, ville det udløse procentvise reguleringer af prislisten i 2018 og 2019. Parterne har trukket i arbejdstøjet, og i

Han fortæller, at forslaget til den alternative prisliste skal drøftes i det fælles forhandlingsudvalg, som er nedsat med

starten af året afholdte Blik- og Rørarbej-

repræsentanter fra Blik- og Rørarbejder-

derforbundet og Dansk Metal en række

forbundet og Dansk Metal.


Foto Foto: Robert Wengler

DET ER KUN EN SKITSERING AF, HVORDAN ET SYSTEM BASERET PÅ TID KUNNE BYGGES OP, OG DER ER LANG VEJ TIL ET DECIDERET FORSLAG. Max Meyer, forbundsformand

29


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET

Kreds Sjælland-Bornholm

Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejds­ giverne , Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

VVS Kontakten ApS Nordbækvej 42 4100 Ringsted Cvr.nr. 39487691 01. maj 2018 - Tekniq

Sparre Ventilation ApS Frederikssundsvej 66, 4. tv. 2400 København NV CVR-nr. 39220172 – p-nr. 1023215191 – Tekniq 1.juni 2018

Svend Eriks’s Oliefyrs Service Lyshøj Alle 10 6000 Kolding CVR-nr. 19328635 – Arbejdsgiverne 25. april 2018 - Konkurs

Filial: Kreds Nord-Midtjylland BBS VVS og BLIK A/S Bygmestervej 8 9560 Hadsund Cvr.nr. 39338807 24. april 2018 – Arbejdsgiverne

Brøndum A/S Randers Klostervej 57 Dronningborg 8930 Randers NØ CVR.nr. 47394418 – p-nr. 1023589814 01. maj 2018 – Tekniq

Ventilationshuset ApS Haraldsvej 66 A, 1 8960 Randers Sø Cvr.nr. 29414513 01. juni 2018 – Tekniq

Novidan ApS Stevnsbovej 45 B 4600 Køge CVR-nr. 39568608 – p-nr. 1023614185 – Tekniq 1. juni 2018

Nordic Floor Heating ApS Jellingevej 7 Hyllested 4261 Dalmose CVR-nr. 38102079 - p-nr. 1021830352 – Tekniq 1. juni 2018

F.O. Invest, Holbæk ApS Løserup Strandvej 7 4300 Holbæk Cvr.nr. 75472412 01. juni 2018 - Tekniq

Kreds København Kreds Sydjylland-Fyn Martin Blom VVS Slettensvej 155 5270 Odense Cvr.nr. 39420295 17. april 2018 – Arbejdsgiverne

Andersens VVS ApS Industrivej 1 6870 Ølgod Cvr.nr. 39437066 01. juni 2018 – Tekniq

30

Warburg VVS & Kloak Ekpres ApS Brøndbytoften 3 2605 Brøndby CVR 38743578 P.nr. 1022575755 – Tekniq

RK Engineering Group ApS Lyngbyvej 20 2100 København Ø Cvr.nr. 38382438 19. april 2018 – Arbejdsgiverne

Sjælland-Bornholm Bravida Danmark A/S Værkstedsvej 30 4600 Køge Cvr.nr. 14769005 P.nummer: 1022334758 – Tekniq 1. maj 2018

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er ferie­ garantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i Firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland Byens VVS Anlægget 1 L. 2 8850 Bjerringbro Cvr-nr. 16054992 - Arbejdsgiverne 31. marts 2018 - Solgt

Kreds Sydjylland-Fyn GSV Ventilation ApS Vandmestervej 4 5892 Gudbjerg Cvr.nr. 38436465 26. marts 2018 – Konkurs

Kreds Sjælland-Bornholm GN Entreprise ApS Østerled 6 4300 Holbæk CVR-nr. 36491639 - Dansk Byggeri 30. juni 2018 - Konkurs

Aavejens VVS Teknik ApS Åvej 8 3660 Stenløse CVR-nr. 15039272 – Arbejdsgiverne 31. maj 2018 - Konkurs

Energi Plus ApS Smedetoften 4 3600 Frederikssund CVR-nr. 35475095 – Dansk Byggeri 30. maj 2018

Kreds København Warburg VVS v/Thomas Warburg Greve Allé 43 2650 Hvidovre CVR-nr. 27701906 - Tekniq 31. december 2017

Saniva VVS ApS Egegårdsvej 5 2610 Rødovre Cvr.nr. 31058856 30. juni 2018 – Konkurs – Tekniq


KONGRES 2018 NY LEDELSE INDSTILLET AF HOVEDBESTYRELSEN Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse indstiller Henrik W. Petersen til at stå i spidsen for landets VVS’ere og skorstensfejere, når Max Meyer træder tilbage. Til september holder Blik- og Rørarbejder-

stilles som næstformænd, mens Søren Schytte

forbundet kongres i Aalborg, og her stopper

og Kim Fusager Balle er indstillet til at fortsæt-

forbundsformand Max Meyer efter 11 år på

te på posterne som forbundssekretærer.

posten.

På det seneste hovedbestyrelsesmøde,

Forbundets hovedbestyrelse har indstillet

blev der også lavet indstillinger til de mange

en ny ledelse til at varetage den daglige drift

forslag til forbundslovene, som var indsendt

af forbundet. Den nuværende næstformand,

fra hele landet, ligesom handlingsplanen for

Henrik W. Petersen indstilles som ny formand.

de kommende fire års faglige arbejde blev

Han er 47 år gammel, og han har været næst-

drøftet.

formand siden 2007. Forbundssekretær Stig Søllested og kredsformand for Sydjylland-Fyn, Niels Braaby, ind-

Blik- og Rørarbejderforbundets kongres bliver holdt fra den 27. til 29. september 2018 i Aalborg.

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse indstiller Henrik W. Petersen som ny formand, når de delegerede skal vælge en afløser for Max Meyer på kongressen til september.

> KONGRES 2018 Blik- og Rørarbejderforbundets 39. ordinære kongres kan følges på forbundets website på blikroer.dk/kongres18. Her kan man læse program, beretning, forslag til lovene, handlingsplaner, udtalelser m.m.

Enkel montering – eksklusiv design Afløb til badeværelset, der er nemt at håndtere. Forskellige designs Nem at montere Højdejusterbar Nem at rengøre

31


FEJERNES SIDE

NU BEKRÆFTET:

Sager om uretmæs fyringer kan føres I en ny sag om en fyring af en skorstensfejer blev der fra Skorstensfejerlaugets side sået tvivl om, hvorvidt sådanne sager kan behandles i en voldgiftsret, som det ellers blev skrevet ind i den seneste overenskomst. Opmandens afgørelse er nu klar: Det kan de – og også godtgørelsen skal udmåles her, fastslår opmanden.

B

lik- og Rørarbejderforbundet har i mange år arbejdet på at sikre skorstensfejerne en mulighed for at afprøve sager om fyring i retten. Det lykkedes ved de seneste overenskomstforhandlinger, da formuleringen ”eller en tvist om afskedigelse” blev skrevet ind i det afsnit, som beskriver reglerne for, hvad der kan forelægges en voldgiftsret. I slutningen af 2017 mødtes forbundet og Skorstensfejerlauget så til mæglingsmøde – det første af sin slags i den nye overenskomstperiode – om en sag om uretmæssig fyring. En skorstensfejer er blevet fyret efter en periode med sygdom. - Skorstensfejerlauget argumenterer ved mæglingsmødet for, at de seks ugers opsigelse er overholdt, men vi fastholder, at

32


Tekst Kir Klysner Foto Ole Joern

sige i retten

INTERNATIONALT SKORS TENSFE JERMØDE I DANMARK

sagen er større end det. Man kan ikke bare fyre en medarbejder, som er sygemeldt i en periode, og som ønsker under nærmere aftalte vilkår at genoptage sit arbejde – uden, at det skal have konsekvenser for arbejdsgiveren, siger forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet Kim Fusager Balle og uddyber: - Vi finder opsigelsen urimelig, og det har vi valgt at

”Kéményseprök Országos Szakszervezete”. Det lig-

afprøve i en faglig voldgift med krav om en godtgørelse.

ner volapyk, men det er navnet på fagforeningen

Vi har ret til at afprøve spørgsmålet ved en voldgift ifølge

for skorstensfejere i Ungarn. De er ”de nye drenge

den nye overenskomst. Skorstensfejerlauget satte spørgs-

i klassen”, og de var blandt deltagerne, da Blik- og

målstegn ved det, men i forbundet har der aldrig hersket

Rørarbejderforbundet var vært ved ICU-møde den

nogen tvivl om, at det havde vi ret til, efter vi indgik den

18. juni 2018. ICU står for International Confedera-

nye aftale i 2017.

tion of Chimney Sweeps Trade Union. De andre del-

Opmandens afgørelse

tagere kommer fra Norge, Sverige og Tyskland. Man mødes mindst to gange om året. Denne gang gik

Skorstensfejerlauget modsatte sig altså, at sagen skulle

snakken blandt andet på en ny rapport fra Sverige

for en faglig voldgift. Sagen om uretmæssig fyring blev

om forekomsten af kræft og andre sundhedsproble-

derefter sat på stand-by til overenskomst-teksten var ble-

mer blandt skorstensfejere. Der er flere alarmerende

vet forelagt en såkaldt ”opmand”.

tal, og der er nu fokus på arbejdsmiljøet i flere lande.

I maj 2018 afsagde opmanden sin kendelse efter at have

- Det er desværre normalt, at man ikke bruger noget

nærlæst teksten i overenskomsten og gennemgået for-

udstyr. Det er en god start, hvis de begynder at bruge

løbet omkring indgåelsen af aftalen i Forligsinstitutionen

masker og handsker, sagde Mona Hjortzberg, som er

i 2017. Også en artikel fra fagbladet Blik & Rør gik med i

ny konsulent på skorstensfejerområdet i Sverige, hvor

sagsfremstillingen som dokumentation, og opmandens

skorstensfejerne er organiseret i Svenska Kommu-

afgørelse er, at det er helt korrekt som Blik- og Rørarbej-

nalarbetareförbundet. Hun gennemgik resultaterne

derforbundet gør – nemlig indbringer sagen for en faglig

af undersøgelsen, hvor over 1000 skorstensfejere har

voldgift.

fået taget flere prøver blandt andet fra huden.

Nu skal den konkrete sag genbehandles.

33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Jacob Carlsen

GENOPRETNINGSPAKKE TIL DAGPENGESYSTEMET Den danske model er kendetegnet ved en særlig kombination

værdigt dagpengesystem er hjørnestenene i en velfungerende

af fleksibilitet og sikkerhed. Det kaldes Flexicurity, og mange

flexicurity-model.

lande misunder den unikke danske arbejdsmarkedsmodel. Modellen er kendetegnet ved, at det er nemt for en arbejds-

Derfor foreslår vi, at der laves en genopretningspakke, hvor dagpenge lægges på et niveau, så systemet ikke udhules.

giver at hyre og fyre ansatte i Danmark. Til gengæld er der et

Samtidig skal dagpengesystemet også kunne rumme atypiske

sikkerhedsnet i form af a-kasser og en aktiv beskæftigelsespo-

ansættelser og nye jobtyper, så opbakningen og tilliden til den

litik. Dertil kommer, at det er muligt for både beskæftigede og

danske arbejdsmodel model øges.

dem, som er ledige, at uddanne sig gennem hele livet. Det giver

Alle medlemmer ønskes en god og velfortjent sommerferie.

fleksibilitet på arbejdsmarkedet og er til glæde for både virksom-

Max Meyer

heder og ansatte. Desværre er den danske arbejdsmodel udfordret. Det skyldes, at balancen i modellen efter finanskrisen blev ændret med den såkaldte genopretningspakke. Ved at halvere dagpengeperioden og forringe reglerne for at genoptjene retten til dagpenge blev en stor del af regningen fra finanskrisen tørret af på de danske lønmodtagere. Dermed blev maskerne i det fælles sikkerhedsnet større, og mange faldt ud af systemet og overladt til kontanthjælp. Siden er beskæftigelsen steget voldsomt og dansk økonomi er igen kommet på ret kurs. Derfor er det på tide, at vi kigger på, hvordan vi kan fremtidssikre den danske arbejdsmarkedsmodel. I Blik- og Rørarbejderforbundet er sagen klar. Et ordentligt og

VED AT HALVERE DAGPENGEPERIODEN OG FORRINGE REGLERNE FOR AT GENOPTJENE RETTEN TIL DAGPENGE, BLEV EN STOR DEL AF REGNINGEN FRA FINANSKRISEN TØRRET AF PÅ DE DANSKE LØNMODTAGERE.

34

Forbundsformand


LO Plus rabatterne er for hele familien Helle og Peter Burhenne bor i Gilleleje med deres 3 børn. Familien har adgang til LO Plus rabatterne gennem Peters fagforening, som han har været medlem af i ca. 20 år. Familien nyder godt af rabatterne. De har blandt andet fået rabat på tøj, lamper, maling og i forlystelsesparker. ”Vi får de her nyhedsbreve fra LO Plus, og der bliver vi mindet om, hvad vi kan spare penge på gennem vores LO Plus medlemskab”. I sommers var hele familien bl.a. på Bakken, hvor de fik rabat på turbåndene. ”Fordi vi er fem, svarede det til at vi fik det ene armbånd gratis”, fortæller Helle begejstret.

REJS TRYGT!

SPAR 7,5 % PÅ BILSYN

7,5%

10%

7,5%

Morsø gasgrill med 2 brændere. Nu 4.000 kr.* SPAR 1000 kr. og få 7,5 % rabat oveni. *Gælder indtil 31. juli.

Alka Rejseforsikring med 10 % LO Plus rabat. Rejs i hele verden og hele året rundt.

Bilsyn Plus foretager alle slags bilsyn og er en bilsynskæde med 45 synssteder.

Læs mere på loplus.dk/værsgo

Læs mere på loplus.dk/alka

Læs mere på loplus.dk/bilsynplus

TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

KLAR TIL GRILL?


Det er FEDT at have ferie! 6. ferieuge er sød musik i ørene og sikret igennem din OK-overenskomst! Blik- og Rørarbejderforbundet ønsker dig GOD FERIE - og god tur til dig, der skal på festival.

Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening