Blik & Rør - nr. 4, 2021

Page 1

FAGBLADET

NR. 4 - 2021

NYE R PRISLISTUELI PR. 1 J

KOLLEGABESØG:

SÅDAN BOR DINE UDENLANDSKE KOLLEGAER

JIMMY FIK 146.393 KR.

MED PÅ JOB:

INTET FOLKEMØDE UDEN GODE VVS'ERE WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 1

1

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


Som medlem af Blik & Rør kan du nu få Alka Mobil Nu kan både du og din familie få et mobilabonnement til en superskarp pris. Med Alka Mobil får I fri tale og 7GB data for kun 59 kr./mdr. Har I brug for mere data, kan I også vælge fri tale og 30GB data for 99 kr./mdr. Se mere på alkamobil.dk Alka Mobils abonnementer er forudbetalte og indeholder fri tale og sms og har 30 dages opsigelse. Vælg mellem enten 7 GB dataforbrug i Danmark eller 30 GB data - inkl 9 GB EU data. Prisen forudsætter kortbetaling. Se mere på alkamobil.dk, hvor du også kan se, hvilke forbund der er omfattet. Alka Mobil er en del af Alka Fordele A/S.

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 2

24.06.2021 11.32


INDHOLD 14

Jimmy fik en kæmpe erstatning Jimmy Nielsens chef overholdt ikke overenskomsten. Det resulterede i, at Jimmy har fået næsten 150.000, efter Blik & Rør gik ind i sagen.

16

Tips og tricks Hvad skal du være opmærksom på, når du arbejder udendørs om sommeren?

18

8

VENT-certificering De første elever fra TECHCOLLEGE er blevet VENT-certificerede.

25

UNGDOMMENS ÅRSMØDE Der blev holdt semi-digitalt Årsmøde i Blik & RørUngdom. Det foregik med hygge, banko og en masse øl. .

Brevkassen Forbundets jurist svarer på jeres spørgsmål om ferie.

29

Set & Sket Det er der sket på forbundets sociale medier siden sidst.

32

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagblad@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

Nostalgi Hvordan har fagbladet skrevet om asbest gennem tiden?

34

Ansvarshavende chefredaktør: Kiki Jano Nielsen Redaktion: Kiki Jano Nielsen Rasmus Engelbrecht Stegmann (DJ) Jonathan Roed Kirkedal Josefine Theill Macfarlane Annoncesalg: Charlotte B. Lindberg / cbl@blikroer.dk Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.216. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik & Rør udkommer 6 gange årligt. Redaktionen lukkede dette blad 24. juni. Næste udgivelse er 6. september 2021. Forsidefoto: Laust Jordal

Fokus på faglærte

12

SOCIAL DUMPING Et kollegabesøg afslørede forfærdelige boligforhold for udenlandske kollegaer.

Københavns Kommune har igangsat en kampagne for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

37

Godt håndværk Marcus har lavet et teknikrum i et parcelhus i Haderslev.

38

19

Prislister Den 1. juli stiger prislisterne.

40

MED PÅ JOB

Fejernes sider

Fagbladet Blik & Rør besøgte de to lærlinge Bastian og Jens på solskinsøen Bornholm, hvor de var i gang med at gøre klar til Folkemødet.

Jakob er i voksenlære som skorstensfejer, og han brænder for ventilationsrensning.

42

Formanden har ordet Brug sommerferien til at tænke over, om du mangler efteruddannelse.

WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 3

3

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


KORT NYT NYE ANSIGTER I FORBUNDET

Forbundshuset har valgt at opruste med de to studentermedhjælpere Jonathan Roed Kirkedal og Josefine Theill Macfarlane. Jonathan og Josefine er ansat til at styrke både den politiske og kommunikative dagsorden, og de kommer til at skulle lave politiske analyser, fagbladsartikler, opslag til sociale medier og meget mere. Jonathan er i gang med en kandidatuddannelse i Data Science, og Josefine er i gang med en kandidatuddannelse i Forvaltning. Velkommen til begge to!

NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 4

AFSKEDSRECEPTION Næstformand i Blik & Rørarbejderforbundet Kreds Nord-Midtjylland og medlem af hovedbestyrelsen Bjarne B. Kristensen har valgt at gå på efterløn, og i den anledning vil Kreds Nord-Midtjylland gerne invitere familie, venner, medlemmer og samarbejdspartnere til en uformel afskedsreception onsdag d. 13. oktober fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Receptionen holdes i vores fælles lokaler på kredsens adresse på Vestervangsvej 6, 8800 Viborg. Bjarne ønskes al held og lykke i fremtiden og en stor tak for sin mangeårige indsats i Blikog Rørarbejderforbundet.

Skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag – fra januar 2022 Det bliver for 3. gang muligt at få tilbagebetalt sit efterlønsbidrag skattefrit. Hvis a-kassen i perioden fra den 1. januar 2022 til den 30. juni 2022 modtager en anmodning om udbetaling af efterlønsbidraget, vil det indbetalte bidrag blive opgjort og skattefrit overført til medlemmets konto. Muligheden gælder udelukkende for medlemmer, som ikke er overgået til efterløn eller folkepension. A-kassen kontakter de medlemmer, som har mulighed for at benytte sig af den skattefri udbetaling i løbet af 4. kvartal 2021. Du kan således ikke søge om en skattefri udbetaling på nuværende tidspunkt.

4

2021

24.06.2021 11.32


Brødrene Dahl

1korr_ann_Tak HH 176x243mm_blik og ror.indd 1

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 5

27/05/2021 15.16

24.06.2021 11.32


KORT NYT HUSK AT TJEKKE DIN LØN! På forbundets hjemmeside kan du tjekke din løn og sammenligne den med alle dine kollegers løn. Ofte er forskellen på lønnen ikke kun bestemt af geografi. Typer af opgaver betyder også noget, og derfor har Blik- og Rørarbejderforbundet

Husker du at tjekke din indbakke på Min Side?

udviklet et online-værktøj på forbundets hjemmeside.

Måske har du modtaget en notifikation på mail eller SMS fra FAK/forbundet? Når du får en mail eller SMS fra forbundet om, at der er post fra forbundet, så betyder det, at du skal logge på ’Min Side’ på hjemmesiden. På Min Side på www.blikroer.dk/minside kan du modtage vigtige breve og dokumenter fra Blik- og Rørarbejderforbundet og Din Faglige A-kasse. Det er også her, du kan sende dine dokumenter ind til os, hvis du eksempelvis skal sende dine lønsedler. Hop ind på www.blikroer.dk, tryk på Min Side og log ind. Så har du adgang til din post.

Arbejdstilsynet starter indsats mod seksuel chikane

HAR DU RET TIL FERIEDAGPENGE? Hvis du er på dagpenge, så optjener du for hver måned ret til 2,08 dage med feriedagpenge, hvis du som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen har fået udbetalt ydelser for 160,33 timer. Som deltidsforsikret skal du have fået udbetalt ydelser for 130 timer. Får du

Når virksomhederne fra 3. maj får besøg af Arbejdstil-

ikke udbetalt henholdsvis 160,33 eller 130 timer i en måned, sker

synet, vil de tilsynsførende

der en forholdsmæssig beregning af dage med feriedagpenge. Du

have øget fokus på at tale

optjener feriedagpenge i perioden fra 1. september

om seksuel chikane og andre

2020 til 31. august 2020. Dagene kan

krænkende handlinger. De

afholdes i perioden 1. september 2020

vil blandt andet oplyse om,

til 31. december 2021. Vær opmærksom

hvilke regler der gælder på

på, at du ikke kan overføre feriedagpenge

området, og hvor man kan

til næste ferieår. Du kan se, hvor mange

finde hjælp til det forebyg-

feriedagpenge du har optjent ved at

gende arbejde. Alle brancher

logge ind på f-ak.dk.

er omfattet af indsatsen.

DEN FØRSTE VIDEO FRA KAMPAGNEN FOR BEDRE INDEKLIMA RULLER NU D. 8. juni rullede første del af kampagnen for bedre indeklima ud, som Blik og Rørarbejderforbundet har udarbejdet i samarbejde med Skorstensfejerlauget. Kampagnen er sat i verden for at skulle sætte fokus på nødvendigheden af bedre indeklima og ventilationssystemer på henholdsvis skoler, i børnehaver og på plejehjem. Kampagnen består af videoer og grafikker som løbende vil blive offentliggjort. I juni kom kampagnevideoen om vigtigheden af bedre indeklima på folkeskoler ud, der netop demonstrerer, hvordan ventilationssystemer kan skabe det bedste indeklima. Det kan nemlig have konsekvenser for elevernes indlæring, hvis indeklimaet er dårligt. Du kan se videoen ved at scanne QR-koden.

NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 6

6

2021

24.06.2021 11.32


Har du din opsparing hos Sampension? Vigtigt nyt her!

TAG GODT IMOD NYE MEDARBEJDERE

Ansatte i staten med pensionsordning i markedsrente hos Sampension får fra 1. juni 2021 forbedret deres pensionsordning med opsparingssikring. Opsparingssikring er en forsikring, som sikrer at de penge, du har sparet op til livsvarig alderspension, bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør inden din pensionering. Som det er nu, bliver din opsparing overført til fællesskabet, hvis du dør, inden du går på pension. Når pengene i stedet går til de efterladte, vil alle medlemmers pensionsudbetalinger typisk blive 1-5 procent mindre, end den er i dag. Som led i aftalen om indførsel af opsparingssikring vil medlemmer med fem år eller mindre til tidligste pensionsalder få mulighed for at fravælge opsparingssikring. Sampension skal have besked om fravalget senest 30. november 2021. Herefter kan opsparingssikring på Basispension ikke fravælges.

Det kan være svært og grænseoverskridende at skulle starte på en ny arbejdsplads - uanset om man er en garvet svend eller en grøn lærling. Derfor har BFA Bygge og Anlæg lavet en ny hjemmeside med gode råd og ideer til den gode modtagelse af nyansatte, herunder blandt andet lærlinge. Her kan du blive klogere på, hvordan du er med til at sikre, at din nye kollega får en god oplevelse, når han skal starte på arbejdspladsen. Hjemmesiden er baseret på erfaringer fra virksomheder, mestre og ansatte på forskellige niveauer, fagskoler, lærlinge, organisationer, jobcentre m.m. Læs mere her: https://bygpaagodmodtagelse.dk.

WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 7

7

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


ÅRSMØDE

BANKO, BAJERE OG BRODERSKAB Der var fokus på det sociale og på at netværke under ungdommens Årsmøde, der foregik semivirtuelt. Alle medlemmer af Blik & RørUngdom kunne møde op i deres kreds, hvor de så kunne streame med de andre kredse.

DET NYE LANDSUDVALG BESTÅR AF: Kreds Nord-Midtjylland: Torben Røgilds Stefan Degner Andreassen Erik Schmidt

Kreds Sydjylland-Fyn: Daniel Troels Arildslund David Arkild Olsen William Bahn Loges

Kreds Sjælland-Bornholm: Kasper Gregersen Jørgensen (formand) Andreas Baagøe Olsson (kasserer) Hysin H. Fejza Ken Sørensen Nellesø

Kreds København: Sebastian Techow Lyngsie Mathias Rasmussen Sigurd Ammitzbøll

NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 8

F

redag den 7. maj 2021 fandt ungdommens årsmøde sted under nogle uvante rammer. Normalt har Blik & RørUngdom kunnet mødes på Svendborg Vandrehjem til en hel weekend med faglige diskussioner, høvdingebold og en afsluttende fest. På grund af den nuværende coronasituation var det desværre ikke muligt at gennemføre årsmødet som tiltænkt. Til gengæld var løsningen, at de unge kunne møde op i deres kreds fredag eftermiddag, hvor de så kunne være sammen med andre unge i kredsen, mens de streamede med de andre kredse. Fagbladet Blik & Rør tog en tur til Roskilde for at være med i maskinrummet, da det var fra kreds Sjælland-Bornholm, selve streamingen foregik. Årsmødet forløb på den måde, at der først var en velkomsttale fra forbundsformand Henrik W. Petersen, der blev streamet ud til alle kredsene. Den blev efterfulgt af formand for Blik & Rør Ungdom Kasper Gregersen Jørgensens

8

beretning, hvor han kunne samle op på det arbejde, der var blevet lavet i hans første tid som formand. Herefter tog Stine Bogø fra PensionDanmark over og kunne fortælle de unge om, hvorfor det er vigtigt at tænke over pension, selvom der er 40 år til, det bliver aktuelt. Hun fik gode, nysgerrige spørgsmål fra de unge, der var interesserede i at vide mere om, hvad PensionDanmark investerede i – og om de selv investerede pengene, eller om de fik hjælp udefra. Efter gennemgangen af pensionen var det forbundssekretær Kim Fusager Balles tur til at fortælle de unge om deres uddannelsesmuligheder. Til slut var der en omgang banko med fede præmier som blandt andet en iPad eller en båndsav fra Milwaukee. Der 2021

24.06.2021 11.32


Tekst: Rasmus Stegmann

var også mindre præmier som gavekort til biografer og STARK – eller en fuksvans!

Med for første gang 24-årige Mathias Sørensen var til årsmøde for første gang. Til daglig er han i lære hos John Jensen VVS og går på H2 på Roskilde Teknisk Skole. Mathias har før haft overvejet at tage med på Årsmøde, men haft svært ved at skulle sætte en hel weekend af til det. Derfor passede éndagsformatet ham faktisk rigtigt godt. - Jeg er taget med, fordi jeg bedre kan overskue en enkelt dag fremfor at skulle sætte en hel weekend af. Man kan spørge sig selv, om det her format måske er bedre? Jeg ved det ikke, siger Mathias Sørensen. WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 9

Netværk er vigtigt. Her kan man møde de andre, få en øl og spille banko MATHIAS SØRENSEN

9

Mathias har før deltaget i kredsmøder og tog med fordi, han gerne ville opleve noget socialt, da han generelt er glad for at møde nye mennesker. - Det er et godt sted at udbygge sit netværk. Det sociale er vigtigt. Netværk er vigtigt. Her kan man møde de andre, få en øl og spille banko. Netværket er noget, der kan være med til at sikre Mathias i fremtiden, påpeger han. - Det kan jo være man en dag står uden et arbejde, og så kender man en ovre i en anden virksomhed, der kan hjælpe én. Det kan selvfølgelig også være den anden vej rundt, slutter Mathias Sørensen af.

>

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


ÅRSMØDE

I Kreds København blev der grillet til den store guldmedalje.

Formand Kasper Gregersen Jørgensen tilbragte aftenen i Roskilde hos Kreds Sjælland-Bornholm.

Et anderledes format Kasper Gregersen Jørgensen blev genvalgt som formand for BlikogRørUngdom. Den titel har han haft siden Årsmødet 2020, hvor han afløste Casper Steppat. Kasper savnede, modsat Mathias, at Årsmødet kunne være afviklet under sædvanlige rammer. - Jamen det var anderledes, end det skulle have været. Alting taget i betragtning synes jeg, det gik meget godt. Ærgerligt det skulle streames, men jeg synes vi fik løst det meget godt. Engagementet fra deltagerne fejlede dog ikke noget, og det er noget, som Kasper påpeger som en vigtig ting. - Fedt at der var spørgsmål til oplæggene, og at folk var engagerede. Min fornemmelse var, at der var godt engagement, selvom jeg noget af tiden sad i et andet rum.

Mangler det fysiske Kaspers første tid som formand har været udfordret af, at han kun har kunnet holde virtuelle møder med landsudvalget. Det har

Mathias Sørensen var med for første gang. NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 10

10

2021

24.06.2021 11.32


De unge var ikke bange for at stille spørgsmål til Stine Bogø fra PensionDanmark.

I Kreds Nord-Midtjylland var der også liv og glade dage.

“ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Man har jo ikke kunnet tage ud på skolerne og sådan. Men vi har snakket om, hvad der skal ske, når der bliver åbnet op igen. Så skal vi prøve at have mere fokus på den kampagne med flere aktive unge. Det er noget af det, vi skal have gang i igen.

Der blev spillet banko - her i Kreds Sydjylland-Fyn.

desværre også været en kæp i hjulet for arbejdet, som ikke er nået så langt, som Kasper gerne ville det. - Man har jo ikke kunnet tage ud på skolerne og sådan. Men vi har snakket om, hvad der skal ske, når der bliver åbnet op igen. Så skal vi prøve at have mere fokus på den kampagne med flere aktive unge. Det er noget af det, vi skal have gang i igen. WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 11

KASPER GREGERSEN

Derfor prioriterer Kasper fremover de fysiske møder, og at det nye landsudvalg kommer godt fra start. - Det vigtigste er, at de nye kommer ordentligt ind i arbejdet. Jeg tror meget på, at når vi møder hinanden, gør det rigtig meget for deltagelsen fremadrettet, og det næste møde skal være fysisk. På det mere politiske plan har Kasper

11

også en sag, som han vil kæmpe for som formand fremadrettet. - Vi har startet koalitionen mod en EU-bestemt mindsteløn sammen med Dansk El-forbund, Malerforbundet og NNF, så det skal vi have noget fokus på. Det kunne være fedt at få noget opmærksomhed ud og oplyse om konsekvensen af, at der kommer en EU-bestemt mindsteløn. BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


SOCIAL DUMPING

KOLLEGABESØG AFSLØREDE KRITISKE BOLIGFORHOLD

Niels Braaby, Henrik Juul Rasmussen og Robert Olejnik står ude foran en villa i Taastrup, hvor der bliver lejet værelser ud til udenlandske kollegaer. NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 12

12

2021

24.06.2021 11.32


Tekst og foto: Rasmus Stegmann

På Byggefagenes Samvirkes initiativ var næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Niels Braaby på kollegabesøg hos udenlandske arbejdere for at se, hvordan de boede. Det var noget af et chok, der mødte næstformanden. orestil dig det her. Du kommer ind i dit hjem. Til venstre har du kombineret køkken og dagligstue. Her er der et lille bord med to stole og ca. 2 meter fra væg til væg. Hvis du går lige ud, kommer du ind på et minibadeværelse med brusekabine

F

og et snavset toilet. Rummet er max to kvadratmeter stort. Efter den oplevelse er du måske blevet træt. Så kan du gå til højre ind i et rum, der kun lige akkurat er stort nok til at kunne indeholde to køjesenge. Her kan du sove – men på skift, fordi I er fire mand, der bor her. Og nå ja – det hele er en skurvogn. Sådan ville du aldrig selv bo – særligt ikke under corona. Det er dog desværre virkelighed for nogle udenlandske kollegaer. Det var den virkelighed, der mødte næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Niels Braaby, da han, sammen med formanden for Byggefagenes Samvirke og Kreds København Henrik Juul Rasmussen, deltog i Byggefagenes Samvirkes kollegabesøg den 17. juni. Pointen med besøgene er at besøge rejsende arbejdskraft, der hvor de bor, mens de knokler for Danmark. - Det var virkelig trist at se. Tænk at vi i Danmark behandler vores udenlandske kollegaer sådan. Vi ville aldrig tilbyde danskere at bo under sådanne forhold, så hvordan kan vi tilbyde det til vores udenlandske kolleger, siger Niels Braaby, der fik sig noget af en overraskelse over, hvor galt det faktisk stod til. Udover skurvognen mødte de også villaer, hvor der boede op til 11 arbejdere i. De havde hver deres værelse, men det var meget småt – og uden vinduer. - Hvad gør de, hvis det brænder? Spørger Niels Braaby sig selv om.

indsatsen udspringer af, at der skal udarbejdes en rapport, der skal fortælle, hvordan situationen er. Tidligere har boligminister Kaare Dybvad også været med ude på tur. Turen foregik på den måde, at der var fem hold, der kørte afsted. Hvert hold havde en tolk og en nationalitet, de havde fokus på. Niels Braaby og Henrik Juul Rasmussen var på tur med Robert Olejnik fra Byggefagenes Samvirke. Robert er født i Polen og snakker polsk, så det var naturligvis polske arbejdere, der var fokus på at komme ud og møde. Når de ankom til destinationen, så bankede de på og spurgte pænt, om de måtte komme ind og se, hvordan de boede. - Social dumping har mange ansigter, og det her er blot ét af dem. Det er dog overraskende, hvad der foregår lige foran næsen på danskerne, siger Niels Braaby. De arbejdere der fik besøg, var hovedsaligt betonarbejdere, der var tilknyttet metroen. Når de blev adspurgt, om de var nervøse for at få corona, nu hvor de boede så tæt, så var svaret ofte, at størstedelen faktisk allerede havde haft det, og derfor var det ikke noget, de tænkte over. Nogle af arbejderne har været i Danmark i 3-5 år, og de kan tjene næsten 3 gange så meget i Danmark, som de kan i Polen. De får dog stadig oftest mindre end en dansk arbejder. - Jeg tror, de finder sig i mere, fordi de får en højere løn end derhjemme. Men det her det skal ingen finde sig i, slutter Niels Braaby af.

Tænk at vi i Danmark behandler vores udenlandske kollegaer sådan. Vi ville aldrig tilbyde danskere at bo under sådanne forhold.

Social dumping har mange ansigter Besøget var det sjette i rækken, og hele WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 13

13

>

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


FAGLIGT HAR DU TJEK PÅ DIN LØN? Du kan tjekke din løn ved at scanne denne QR-kode. Og husk – du kan altid kontakte din kreds og få hjælp til at gennemgå dine lønsedler.

BLIK & RØR SKAFFEDE JIMMY 146.393 KR. Med et enkelt opkald til Blik- & Rørarbejderforbundet fik Jimmy Nielsen startet en sag, der skulle hjælpe ham med at få sine 30.000 kr., som hans daværende mester nægtede at udbetale. Et halvt år efter tilegnede Jimmy sig hele 146.393 kr., fordi kredsen fandt flere huller end først antaget.

NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 14

14

2021

24.06.2021 11.32


Foto: Rasmus Stegmann Tekst: Josefine Macfarlane

I

november 2020 møder Jimmy Nielsen på arbejde, og beder om lov til at tage fri den kommende dag. Jimmys daværende mester forventede en arbejdsdag på 12-14 timer for sine ansatte. Og han hjalp ikke med at finansiere hverken tøj eller sikkerhedssko. Så når Jimmy nu manglede sko, måtte han bede om fri, da der med de lange arbejdsdage ellers ikke var meget rum til at købe ind. - Hvis jeg ikke kunne lide lugten i hans bageri, så skulle jeg ikke være der mere, sagde mesteren. Jamen det er da bare i orden, sagde jeg så. Jimmy vidste dog, at mesteren skyldte ham omkring 30.000 kr. i SH-tillæg, og derfor gik Jimmy til sin fagforening for at starte en sag.

En hverdag på kompromis Jimmy beretter, at han langt fra var den eneste på den daværende arbejdsplads, der var blevet snydt for penge. Mesteren var kendt for sine vredesudbrud og trusler mod medarbejderne, der kunne få hug for at have haft en arbejdsdag på kun 10 timer. - Det var sådan, han kørte sin virksomhed. De andre var bange for ham. Jimmy arbejdede for mesteren i 4,5 år, og fik til sidst nok af arbejdsforholdene. Han har set mange medarbejdere komme og gå over årene. - Jeg kan sige i den tid, jeg har været i virksomheden, der lagde vi for et halvt år siden sammen, hvor mange ansatte der har været der gennem årene. Der havde været 121 ansatte igennem, som er startet og stoppet i den tid, jeg har været ansat der. Jimmys tidligere arbejdsplads var ikke kun præget af dårlig stemning og snyd. I længere tid var der blevet presset på fra Blik & Rørs side om, at firmaet skulle være en del af overenskomsten. Det var en sej kamp, hvor firmaet blev presset, indtil de valgte af være en del af overWWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 15

enskomsten. I Jimmys lønsedler blev det dog klart, at firmaet ikke overholder overenskomsten. - De kunne ikke være mere ligeglade, fortæller Jimmy.

Fik udbetalt fem gange mere end forventet Jimmy sendte efter sin konfrontation med mesteren sine lønsedler til Jørgen Jakobsen I Blik & Rør Kreds Sydjylland - Fyn, som gennemgik hans sag. Det skulle vise sig at være et godt valg fra Jimmys side. Lønsedlerne viste nemlig, at chefen ikke havde udbetalt hverken feriegodtgørelse, pension eller SH-tillæg, og summen endte derfor på hele 146.393 kr. - Jeg er meget glad for at være medlem hos Blik & Rør! Han kunne jo bare have betalt mig de 30.000 kr. Nu skulle han af med 146.393 kr. i stedet for. Sagen startede tilbage i november 2020 og Jimmy fik først udbetalt sine penge i maj 2021. - Men det var det hele værd. Jeg har virkelig fået noget for medlemskontingentet.

En bedre arbejdsplads og gladere hverdag Jimmy blev på sin daværende arbejdsplads i mange år, trods den dårlige behandling. - Jamen det var god løn, og så var der en masse frihed. Men penge er bare ikke det hele. Selvom Jimmy tjente mere på sin tidligere arbejdsplads, så gik han på kompromis med alt andet. I dag arbejder Jimmy hos en ny virksomhed, Lassen Ventilation, hvor

han er ventilationsmontør. Og Jimmy har været glad for skiftet. - Det er en meget bedre arbejdsplads. Jeg er meget gladere i min hverdag. Her bliver jeg snakket til, ikke bare råbt ad, som min gamle mester kun gjorde. Han er her dækket af overenskomsten, og kender nu sine rettigheder bedre. Forholdene bliver overholdt, der er styr på tingene, og Jimmy har mærket en stor forskel i sin hverdag. - Du kan virkelig mærke det på humøret, jeg er meget gladere. Og hvis der er noget, som ikke er i orden, så ringer jeg til fagforbundet igen.

Virksomheden ville aldrig følge overenskomsten Hos Kreds Sydjylland-Fyn kan formand Jørgen Jakobsen bekræfte, at det var en lang og sej kamp at få indgået en overenskomst med virksomheden. Efter indgåelsen meddelte virksomheden endda Jørgen, at de ikke havde tænkt sig at følge overenskomsten. - Vi gjorde det klart over for dem, at hvis vi fandt ud af, de ikke overholdte overenskomsten, så ville vi rejse de sager, der skulle til, fortæller Jørgen Jakobsen. Da kredsen fik Jimmys lønsedler ind, blev det klart, at virksomheden havde gjort alvor af deres trusler om ikke at overholde overenskomsten. - Når man ser sager som Jimmys, så understreger det bare vigtigheden af at være en del af fællesskabet, når man har en god fagforening i ryggen, så kan det bogstaveligt talt være guld værd.

DET FIK JIMMY Skyldig løn: ..................................................................................47.180,70 kr. Feriegodtgørelse: .......................................................................10.226,02 kr. SH-konto: .....................................................................................70.598,41 kr. Pension ........................................................................................18.388,82 kr. I alt: ......................................................................................146.393,95 kr.

15

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


TIPS & TRICKS

1

HUSK AT SØGE SKYGGE Solen i Danmark er skar-

2

BESKYT DIN HUD Der er en rigtig god ide at tænke på at beskytte din hud – også selvom du ikke lige frygter en solskoldning. Det er både

pest mellem kl. 12 og 15, og det

et spørgsmål om at beskytte sig med det rette tøj og at huske solcre-

er også her, at uv-strålingen er

men. Når det kommer til tøjet, beskytter mørkere tøj normalt bedst, men

højest. Selvom det kan være

det skal helst være løstsiddende og gerne af bomuld. Med solcremen er

fristende at lade sig inspirere af

det vigtigt at bruge rigelige mængder, en tommelfingerregel er 1 krop

spanierne, når varmen rammer

= 1 håndfuld – og så at huske at smøre sig på ny, hvis man er blevet våd

Danmark – og holde siesta med en

eller har svedt meget i løbet af arbejdsdagen.

solid frokost og en time på øjet. Så ville det alligevel give nogle utroligt lange arbejdsdage. Derfor er det kun desto mere vigtigt at tage sine forholdsregler, når det handler om at beskytte sig

3

HOLD VÆSKEBALANCEN VED LIGE På en almindelig dag anbefales det at drikke 1,5-2

selv mod solens stråler. Hvis det

liter væske dagligt. Men udfører man hårdt fysisk arbejde, og

er muligt, så arbejd i skyggen. Det

vejret er varmt, er det faktisk 0,5-1 liter i timen. Det kan sam-

kan være en god ide med en solhat,

tidig være en god ide at være forsigtig med alkoholen, da den,

og skab eventuelt din egen skygge

modsat vand, juice og sodavand, virker dehydrerende.

med en parasol eller lignende, der hvor du arbejder.

Sommeren er over os, og selvom den danske sommer kan være ganske ustadig, plejer solen og varmen trods alt at dukke frem – om det så kun bliver for en kortere bemærkning. Men hvilke forholdsregler er gode at kende, når du arbejder i varmen? Hvad skal du tænke over inden en hel dag ude i solen? Og skal man stadig tænke over Corona, når man er udendørs?

NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 16

16

2021

24.06.2021 11.32


Tekst: Jonathan Roed Kirkedal

4

5

VÆR OPMÆRKSOM PÅ DISSE SYMPTOMER Når du arbejder i bagende sol, er der både en risiko

UNDER EN HEDEBØLGE Hedebølge bliver ofte brugt lidt i flæng om de varmeste perioder hen over den danske sommer,

for at blive ramt af solstik og hedeslag. Hvor solstik er en mil-

men for at det reelt kan kaldes en decideret hedebølge, skal

dere overophedning, så er hedeslag noget mere alvorligt og

de højeste temperaturer over tre sammenhængende dage

indebærer, at kroppen ikke længere er i stand til på naturlig vis

gennemsnitligt overstige 28 grader. Men hvordan er du

at holde temperaturen nede.

egentlig stillet, når du arbejder under en hedebølge?

Der er nogle symptomer, du kan være opmærksom på allerede

Arbejdstilsynets regler siger, at hvis: ”temperaturen er over

inden det går galt. Det kan være, at du hurtigere bliver forvirret,

32 °C ved fysisk arbejde eller over 35 °C ved stillesiddende

at din hud bliver rød, og at du begynder at blive træt. Hvis du

arbejde, og luftfugtigheden er mellem 40-60 pct., skal I

oplever det, så er det med at søge mod skyggen og få noget

have passende pauser.”, men at hvis luftfugtigheden er

vand indenbords.

endnu højere sænkes temperaturkravene til gengæld også.

6

TÆNK OGSÅ PÅ TEMPERATUREN I BILEN Vi kender alle fornemmelsen, når man stiger ind

i en bil, der har holdt parkeret flere timer i solen. Sædet brænder næsten mod ens hud, og luften er så tung og varm, at det virker kvalmende. Ifølge FDM’s tyske søsterorganisation ADAC kan temperaturen i bilen nå helt op over 80 grader efter bare et kvarter i solen. Det kan derfor være en rigtig god ide at tænke over at parkere bilen i skyggen, eventuelt at dække vinduerne til, og, hvis det er muligt, at få luftet bilen godt igennem, inden du sætter dig ind.

7

HUSK DE ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER, HVAD ANGÅR COVID-19

Selvom risikoen for at blive smittet med COVID-19 er markant lavere udendørs end indendørs – så kan man altså stadig blive smittet, når man arbejder i det fri. Derfor anbefaler Arbejdstilsynet, at man ved bygge- og anlægsarbejde stadig følger Sundhedsstyrelsens råd om forebyggelse af smitte med coronavirus. Det er blandt andet at blive hjemme ved sygdom, vaske hænder og bruge håndsprit - og selvfølgelig holde afstand til hinanden.

WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 17

17

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


VENT CERTIFICERING

Tekst: Jonathan Roed Kirkedal

KASPER VIL OGSÅ OPFORDRE ANDRE ELEVER TIL AT BLIVE VENT-CERTIFICEREDE På TECHCOLLEGE i Aalborg har de som den første erhvervsskole gjort det muligt for eleverne på ventilationstekniker-specialet at blive VENT-certificerede som en del af uddannelsen. De første elever blev VENT-certificeret i slutningen af maj, og 26-årige Kasper Rasmussen, en af de elever, der tog imod tilbuddet, vil bestemt anbefale andre at gøre det samme.

Når man spørger Kasper Rasmussen, hvordan prøven for at blive VENT-certificeret var, så er svaret – svært, men overkommeligt. Udfaldet var da heldigvis også godt. For Kasper Rasmussen lå det lidt i kortene at blive VENT-certificeret, da Bravida, som han er i lære ved, nemlig er en del af VENT-ordningen. Så det gav god mening for både Kasper Rasmussen og hans chef. Han synes også, forløbet har givet ham en god viden om at udføre service på ventilationssystemer med videre. De var i alt tre elever på uddannelsen, der blev VENT-certificerede

Bliver en fast del af ventilationstekniker-specialet Fremadrettet bliver undervisningen en fast del af den nye VVS-uddannelse, der trådte i kraft 1. august 2020. Kasper og Christian er elever på den gamle ordning. TECHCOLLEGE havde i januar et ekstraordinært stort optag på VVS-energiuddannelsen, hele 81 nye elever startede mod de 50, der cirka plejer at begynde. Det var blandt andet resultatet af en målrettet branding af uddannelsen, og at det er en af de uddannelser, hvor det er muligt at få en læreplads. NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 18

Billedtekst: Kasper Rasmussen (t.v.) og holdkammeraten Christian Nanfeld (t.h.) var to af de elever, der som nogle af de første i Danmark tog imod tilbuddet om at blive VENT-certificerede som led i deres uddannelse.

> OM VENT-ORDNINGEN VENT-ordningen er for firmaer og teknikere. Den indebærer, at firmaerne servicerer ventilationsanlæg ud fra nogle specifikke retningslinjer, opfylder kvalitetskravene - og løbende bliver kontrolleret. For at blive VENT-certificeret som tekniker skal du igennem et uddannelsesforløb og bestå den afsluttende prøve. Prøven består af en 1,5 times teoretisk del, og en 3 timers praktisk del.

18

2021

24.06.2021 11.32


MED PÅ JOB

Foto: Laust Jordal Tekst: Rasmus Stegmann

INTET FOLKEMØDE UDEN GODE VVS'ERE På årets Folkemøde i Allinge på Bornholm skal der trækkes en del vand og sættes toiletvogne op. Den klarer de to lærlinge Bastian og Jens. WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 19

19

> BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


MED PÅ JOB

A

lle, der har besøgt Bornholm, er ikke i tvivl om, at klippeøen har en særlig charme. Den er ofte ensbetydende med sommer, sol og ferieplaner. Der er nogle ting på Bornholm, man ikke kan finde andre steder i Danmark. Tag bare klipperne. Eller solskinnet. Bornholm er faktisk det sted i Danmark med flest registrerede solskinstimer. Det er altså den perfekte ferieø. Måske er det derfor, at der hvert år i juni måned bliver afholdt Folkemøde i Allinge på Bornholm. Det vil sige, at Allinge bliver samlingspunkt for op mod 100.000 mennesker, politiske debatter og selvfølgelig en masse fest og løjer. Men når så mange mennesker skal NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 20

samles ét sted, så kræver det, at man bygger en midlertidig infrastruktur op. Der skal være adgang til drikkevand og toiletter, og det er der jo nogen, der skal sørge for. Opgaven klarer VVS Bornholm med bravur. Fagbladet Blik & Rør tog over for at møde nogle af de medlemmer, der har fået opgaven med at skulle bygge alt det her op. - Det ville være svært at holde folkemøde uden god VVS. Så kunne man jo ikke gå på toilettet, og så skulle man bruge skoven. Det ville nok være lidt udfordrende, griner Jens Ejnar Nielsen, der er 18 år gammel og blikkenslagerlærling hos VVS Bornholm, og som er én af to lærlinge, der arbejder på folkemødet. - Vi er i gang med at lave vand til en 7-eleven butik. De skal have vand til to

20

håndvaske og kaffemaskiner. Vi skal også lave nogle afløb og sætte vandstandere op, så de kan få noget at drikke, fortæller 20-årige Bastian Hovgaard Kofod Nielsen, der også er lærling hos VVS Bornholm med speciale som energispecialist.

Man kommer ikke bare lige ud og sætter en spade i jorden, når man skal lave kloak.

2021

24.06.2021 11.32


↓ Bastian og Jens er begge bosat på og kommer fra Bornholm. I dag er de lærlinge hos VVS Bornholm.

OM FOLKEMØDET Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 i Allinge på Bornholm. Formålet med Folkemødet er at mindske afstanden og øge tilliden mellem borgere og beslutningstagere. Folkemødet er inspireret af den svenske politikeruge Almedalsveckan, der afholdes i uge 27 hvert år på Gotland.

Normalt når man laver VVS, så gør man det for at de skal holde i lang tid. Til den her opgave er alt midlertidigt.

Der bliver trukket vand til en 7-eleven, da Fagbladet Blik & Rør er på besøg.

På pladsen er der i år kun tre madboder, og udover at trække vand til dem, så har Jens og Bastian også været med til at sætte 18 toiletvogne op. Bastian påpeger, at det er nye vandstandere fra Grohe med trådløst armatur på grund af corona, som de skal sætte op.

Ikke bare lige sådan Normalt når man laver VVS, så laver man det for, at det kan holde i lang tid. Når man laver VVS til et arrangement som folkemødet, så er alt man laver midlertidigt. Det giver mange udfordringer, mener Bastian. - Man skal lige have fundet vej til alting – både vand og afløb. Det er dog også sjovt, fordi man skal finde på kreative løsninger WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 21

21

>

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


MED PÅ JOB Brøndene hvor der bliver trukket vand har ikke altid været der. Nu gør de det heldigvis meget lettere at få vand.

Det er fedt at bo her med naturen, men jeg kan også rigtigt gode lide mine kolleger.

og tænke, hvordan man kommer frem og tilbage på pladsen uden, at det går ud over andre. Måden de har grebet det an på, er, at de gennem årene har lavet nogle brønde rundt omkring. Så ved de nemlig præcis, hvor de kan få vand fra. Derudover placerer arrangørerne teltene strategisk efter, hvor der er nem adgang til vand. NR. 4 2021 22

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 22

24.06.2021 11.32


Et godt makkerskab er vigtigt, og det har Jens og Bastian.

Der er fuld koncentration, når 7-eleven skal op at køre.

Mindre end normalt I 2020 blev Folkemødet aflyst på grund af corona, og i år er det i en meget nedskaleret version, det foregår. Normalt har de været 5-6 mand og et par lærlinge om arbejdet – nu er de bare én svend og to lærlinge. Tidligere har hele havnen i Allinge været fyldt med madboder – i år er der som nævnt kun tre styk at finde. Den nedskalerede version gør dog intet ved drengenes gode humør. - Det er sjovt og dejligt, man kan komme så meget ud. Vores fag er indenfor normalt, så vi nyder det, siger Bastian. Jens er faktisk blikkenslager, men han har ikke så mange blikopgaver om sommeren, så han hjælper til på VVS-delen.

Dejligt at bo på en smuk ø Jens og Bastian er begge fra Bornholm og har valgt at blive boende. De synes begge, at det er et dejligt sted at bo. - Det er fedt at bo her med naturen, men jeg kan også rigtigt godt lide mine kolleger, og det er et godt sted at lære, siger Jens. WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 23

OM BORNHOLM Areal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588,36 km2 Indbyggere: . . . . . . . . . . . . . knap 40.000 Største by: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønne Antal solskinstimer*: . . . . . . . . 1930 *årligt gennemsnit siden 2011

Han understreger, at det er meget anderledes end at bo på Sjælland, hvor han var på skole. - Det var ikke fordi, jeg havde vildt meget lyst til at gå i skoven derovre, griner Jens. Han påpeger desuden, at når han snakker med andre ovre fra Sjælland, så er det

23

også altid naturen på Bornholm, de fremhæver, og synes er meget betagende. Bastian supplerer med, at selvom Bornholm er smukt, så kan det give nogle udfordringer at arbejde på en klippeø. - Man kommer ikke bare lige ud og sætter en spade i jorden, når man skal lave kloak, siger Bastian.

Den grønne omstilling skal på dagsordenen På Folkemødet bliver der debatteret forskellige politiske emner, og Blik- & Rørarbejderforbundet har tidligere været vært for bl.a. debatter om ventilationsrens og asbest. Bastian synes, at man burde tage den grønne omstilling op som et emne på Folkemødet. - Man burde snakke om den grønne omstilling på Bornholm. Man kalder det trodsalt ”The green bright island”, og de vil gerne have, den er grøn om et par år. Udover den grønne omstilling, så synes Bastian, at det burde være nemmere at søge tilskud til varmepumper. BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


r e ls e v le p o e s s a m n e Få rabat på

PlusDyr. Zoologisk Køb billetter og årskort til sKort Have København med Plu 4.000 end rabat, og oplev mere fantastiske dyr.

10 %

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 24

Spar op til 37 %

PlusKlodser. D® med Køb billetter til LEGOLAN ts nyhed åre lev op og at, rab PlusKort LD. THE LEGO®MOVIE™WOR

Spar op til 139 kr.

drotten, Prøv Svend Svingarm, van andre hundeprutten og alle de i er tels sjove og skøre forlys BonBon-Land.

25 %

PlusHave. ntyrlig Sommer i Tivoli er en eve rtet af hje i ve Ha mle ga tid i den ranteret ga du er oli Tiv I vn. nha Købe timevis af hygge.

Særpris

vilkår og betingelser for

20 %

telsespark Oplev den skønne forlys re end i Århus, som byder på me l, og spi r, 40 forlystelser, bode ren. me som e hel legepladser

PlusSjov.

ændrede rabataftaler. Læs

, som Tag familien med på Bakken espark. tels er verdens ældste forlys lletter, sbi ånd turb Du får 20 % rabat på tis. gra er og entréen

PlusPark.

trykfejl og Der tages forbehold for

PlusForlystelser.

.dk rabataftalerne på pluskort

k – se mere på pluskort .d

24.06.2021 11.32


BREVKASSE

BREVK@SSEN Forbundets jurist Lasse Mortensen svarer på jeres spørgsmål i fagbladet. Send en mail på fagblad@blikroer.dk, hvis du har et spørgsmål, som forbundet kan hjælpe dig med. Hej Lasse. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg

Hvad, hvis jeg bliver syg under ferien?

bliver syg, når jeg skal holde ferie?

Hvis du bliver syg, når du afholder din

Hvis du er syg, inden ferien begynder, har

ferie, har du ret til erstatningsferie, når du

du ikke pligt til at afholde den planlagte

har haft 5 sygedage under ferie i samme

ferie. Det er dig, der bestemmer, om du vil

ferieår. Du skal kunne fremvise lægelig

afholde ferien, og din arbejdsgiver kan ikke

dokumentation for, at du har været syg,

pålægge dig at afholde ferien.

og udgifter til dokumentationen skal

Det afgørende for, om du anses som syg,

betales af dig. Antallet af dage, du kan få

er, om du er ude af stand til at udføre dit

erstatningsferie for, er dog mindre, hvis

arbejde.

du er startet hos din arbejdsgiver i løbet

Ferien begynder ved arbejdstidens be-

af et ferieår.

gyndelse den første feriedag, og hvis du

Husk! Hvis du har en rejseforsikring

ikke ønsker at holde ferien, skal du melde

hos ALKA kan du afbestille din rejse 24

dig syg efter de regler, der gælder i firmaet.

timer før afrejse, hvis Corona-situatio-

Hvis ikke der er fastlagt regler for, hvornår

nen ændrer sig, og din feriedestination

du skal melde dig syg i firmaet, skal du

pludselig befinder sig i et orange eller

melde dig syg hurtigst muligt, og senest 2

rødt område, som Udenrigsministeriet

timer efter arbejdstidens begyndelse.

fraråder rejser til.

Hej Lasse. Vi har altid afleveret vores timer til firmaet på papir, men nu er firmaet gået over til, at vi skal registrere timerne elektronisk. Kan firmaet bare gøre det? Det kan firmaet godt efter VVS-overenskomsten og Rørprislisten. Det er meget vigtigt, at I hver især modtager en kopi af jeres indberetning, enten på e-mail eller i e-boks. Kopien er vigtig, så I har dokumentation for det, der er blevet indberettet. Det skal udover timerne også være muligt at indberette alle løndele i det elektroniske system, herunder genetillæg, betaling for rejsetid m.m.

WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 25

25

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


PENSION

Hvad sker der med din pension, hvis du dør? Du har indflydelse på, hvor meget – eller hvor lidt – du ønsker, at dine efterladte skal arve fra din pension.

Der kan være gode grunde til at tjekke, hvor meget dine efterladte står til at skulle få udbetalt, når du dør. Og måske synes du, at der skal være en større eller mindre udbetaling. Du kan også selv bestemme, hvem der skal have pengene udbetalt. Som medlem i Industriens Pension eller PensionDanmark Pension får dine efterladte som minimum udbetalt alle de penge, du har sparet op, hvis du dør før pensionsalderen. Dog er alle medlemmer sikret et mindstebeløb på typisk 500.000 kr. i PensionDanmark og mellem 300.000 kr. og 1,2 mio. kr. i Industriens Pension. Men du kan også sætte beløbet op eller ned. Hvis du fx ikke har stiftet familie, er udbetaling til de efterladte måske ikke så vigtigt. Har du derimod mindre børn og ejerbolig, så kan du måske overveje at hæve mindstebeløbet til dine efterladte.

> TJEK OGSÅ, HVEM DER ARVER… Har du ikke indsat en begunstiget, bliver din pension automatisk udbetalt til dine nærmeste pårørende i denne rækkefølge: • Din ægtefælle. • Din samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller I har børn sammen. • Dine livsarvinger (børn, børnebørn mv.). • Arvinger efter dit testamente. • Dine arvinger efter arveloven.

Sådan gør du På dit pensionsselskabs hjemmeside kan du let tilpasse beløbet efter behov. I PensionDanmark kan du hæve minimumsbeløbet helt op til 1,25 mio. kr., og i Industriens Pension kan beløbet hæves til 1,2 mio. kr. Som medlem i Industriens Pension logger du ind på industrienspension. dk/Minside, og som medlem hos PensionDanmark logger du ind på pension.dk. Du kan også få et overblik via selskabernes app, der kan hentes i App Store eller i Google Play. Her skal du blot søge efter Industriens Pension eller PensionDanmark (”Din Pension”). NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 26

26

2021

24.06.2021 11.32


PENSION

Foto: Ursula Bach

DOW PENSIO NLOAD NDAN APP FOR MARKS AT BRUGE S UNDHED SORDNIN GEN

Nicklas fik hjælp hos en fysioterapeut via sundhedsordningen i PensionDanmark Store smerter i nakken og højre skulder fik VVS’er Nicklas Skov til at kontakte sundhedsordningen i PensionDanmark. I dag kan han passe sit arbejde uden smerter. Svejsearbejde i en dårlig arbejdsstilling fik smerterne til at hobe sig op hos 28-årige Nicklas Skov, der arbejder som VVS’er hos IMS VVS i Rødovre. Efter et års tid med smerter i nakken og skulderen besluttede han sig for at få hjælp i sundhedsordningen i PensionDanmark. ”Smerterne kom og gik, men på et tidspunkt synes jeg, der skulle ske noget. Så jeg kontaktede sundhedsordningen, hvor jeg har fået i alt tre behandlinger hos en fysioterapeut,” fortæller Nicklas, der ærgWWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 27

rer sig over, at han ikke kom i gang med sundhedsordningen noget før.

Øvelser virker Fysioterapeuten undersøgte Nicklas og gav ham nogle øvelser målrettet problemerne i nakken og skulderen. ”Jeg har fået fire simple øvelser, som jeg skal lave i tre sæt ad gangen. Og jeg kan tydeligt mærke, hvis jeg holder en lidt for lang pause med øvelserne. Så kommer smerterne igen. Øvelserne virker,” fastslår Nicklas.

27

Kroppen skal holde mange år endnu Øvelserne fra fysioterapeuten har både hjulpet Nicklas med smerterne og forebygger, at de kommer igen. ”Sundhedsordningen er guld værd, fordi man kan tage problemerne i opløbet. Jeg er meget glad for øvelserne, som betyder, at jeg kan holde smerterne nede. Og jeg har selvfølgelig en interesse i at holde kroppen fit, da jeg gerne skulle holde 30 år endnu,” siger Nicklas. BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


EFTERUDDANNELSE

Tekst: Rasmus Stegmann

CLAUS FIK STØTTE TIL SIN EFTERUDDANNELSE

Claus Kingo fra Kerteminde er en af dem, der har valgt at gøre brug af den nye kompetenceudviklingsfond til at tage efteruddannelse. Kompetenceudviklingsfonden trådte i kraft 1. januar 2021. Den blev forhandlet ind i VVS-overenskomsten under sidste overenskomstforhandling, og betyder, at man kan få dækket 100% af sin løn under efteruddannelse, hvis man har planlagt kurset i samarbejde med virksomheden, og man kan få dækket 85% af sin løn, hvis det er selvvalgt. Det er altså en fond, der understøtter efteruddannelsesindsatsen og giver bedre muligheder for at efteruddanne sig, hvis man er under NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 28

VVS-overenskomsten. En af dem der har gjort brug af den nye kompetenceudviklingsfond, er VVS-energitekniker og overmontør Claus Kingo fra virksomheden Smeden i Hjallese og Tarup. Claus kom selv med idéen til sin virksomhed, der så ordnede det formelle. - Jeg så i et gammelt fagblad, at der kom den her fond, og så sagde jeg det til vores kontordame Maria. Så det var nemt nok at søge, kan man sige. Claus tog et kursus i KMO på Solar School. Han tog kurset, fordi han gerne ville blive klogere og dygtigere, og det derudover gjorde ham i stand til at køre rundt og lave både opstart og service på varmepumper. Han bemærker, at det var et fint kursus, men at han for fremtiden håber, han ikke skal tage kurser online.

28

- Men det har virket fint med selve fonden, siger Claus.

Vil bruge fonden igen Faktisk har Claus besluttet at bruge kompetenceudviklingsfonden igen. Han vil nemlig gerne have noget mere efteruddannelse. - Jeg har tænkt mig at søge et nyt kursus som energivejleder, og jeg kan bestemt anbefale andre at søge også, slutter Claus. Vil du også gerne søge kompetenceudviklingsfonden til din efteruddannelse? Du kan søge om fonden, hvis du er dækket af VVS-overenskomsten. Du kan læse mere om fonden her: https://evu.dk/ vvs-kompetencefond/. 2021

24.06.2021 11.32


SET & SKET Blik- og Rørarbejderforbundet 10. juni

Blik- og Rørarbejderforbundet 7. maj

I denne uge er der afslutning på forbundets G-kurser, hvor vi får uddannet nye, dygtige tillidsrepræsentanter til at tale medlemmernes sag ude i virksomhederne. Kurserne er foregået på Konventum (det gamle LO-skolen) i Helsingør, og er nu klar til at sende et friskt hold nyuddannede tillidsfolk ud i virkeligheden.

Lige nu er Blik & RørUngdom ved at holde årsmøde. Det foregår ved, at vores fire kredse livestreamer med hinanden, så vi ikke overskrider forsamlingsforbuddet. På årsmødet skal der vælges et nyt landsudvalg af seje, engagerede unge der synes, det er værd at kæmpe for ordentlige arbejdsforhold - og det kan man da kun beundre.

Hvis du også vil på G-kursus, så husk, at der er en ny omgang i efteråret. Det første kursus starter 1. november og slutter 5. november. Det andet kursus starter ...Mere

Godt gået, Ungdom

45 321

6 kommentarer 4 delinger

4 kommentar 7 delinger

BLIK OG RØRUNGDOM ÅRSMØDE I maj blev der holdt årsmøde for Blik og RørUngdom, hvor en masse seje unge deltog. Det synes 45 godt om.

TILLIDSREPRÆSENTANTKURSER Fra d. 9-11. juni blev der afholdt uddannelse af nye tillidsfolk til branchen. Det udløste hele 321 likes.

Blik- og Rørarbejderforbundet 19. maj Blik- og Rørarbejderforbundet 22. maj Camilla er blevet vild med at arbejde med kobber! Camilla har ADHD og har haft svært ved at finde sig til rette i tidligere jobs. Nu har hun kastet sin kærlighed på at være blikkenslager og arbejde med kobber. - Jeg synes, det er super fedt at være blikkenslager. Jeg har ADHD, så for mig er det vigtigt, at jeg kan komme ud og bruge hovedet og kroppen, siger Camilla.

ASBESTUDSPIL – VEJEN MOD ET ASBESTFRIT DANMARK Blik- og Rørarbejderforbundet offentliggjorde i maj endelig asbestudspillet, som formand Henrik W. Petersen præsenterede for ordførere på Christiansborg.

Alt for mange personer udsættes stadig for asbest. Derfor offentliggør vi i dag udspillet ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’, hvor vi fra Blik- og Rørarbejderforbundets side selv kommer med 8 konkrete anbefalinger til politikerne. Vores forbundsformand, Henrik W. Petersen, var i dag på Christiansborg for at aflevere udspillet til alle Folketingets sundheds-, beskæftigelses og boligordførere. Du kan læse hele udspillet her: https://blikroer.dk/asbestfritdanmark

Læs hele historien her -> https://blikroer.dk/ node/2204

33

WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 29

2 kommentar 6 delinger

JEG SYNES, DET ER SUPER FEDT AT VÆRE BLIKKENSLAGER I forrige fagblad kunne du læse om seje Camilla, der har fundet glæden i sit arbejde med kobber. Det var der 33 der likede.

29

122

4 kommentarer 39 delinger

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


ASBEST 1

2

Hvorfor er asbest stadig et problem – blev det ikke forbudt allerede tilbage i 1980’erne?

Problemet er, at selvom asbest har været forbudt at bruge i 40 år, så findes det stadig i mange bygninger

Ifølge Kræftens bekæmpelse dør der årligt ca. 300 af asbestrelaterede kræftsygdomme – er det virkelig så stort et problem? Det skal ikke være med livet som indsats at gå på arbejde – uanset hvad man arbejder med. Forholdene skal være

fra perioden før. Det betyder, at blandt andet med-

i orden, og ingen skal risikere at udvikle kræft, fordi de passer deres

lemmerne af Blik og Rør støder på materialet i deres

arbejde. Der dør i dag flere af asbestrelaterede sygdomme hvert år,

daglige arbejde. Samtidig sker der det, at i takt med at

end der dør i trafikken. Det er blandt andet fordi, at man ved hjælp af

bygningsmassen bliver ældre og skal renoveres, så kan

kampagner og lovgivning har fået antallet af trafikdræbte ned fra 690

asbestfibrene blive frigivet. Det betyder, at jo ældre

i 1980 til 199 i 2019. Hvorfor lægger man ikke den samme indsats, når

bygningerne bliver – jo flere vil risikere at blive syge

det kommer til asbest? Når nu problemet er noget, der kan undgås, så

med asbestrelateret kræft.

bør der ikke dø flere af asbest. Men det gør der. Og derfor er det stadig

10

et stort problem. .

SPØRGSMÅL TIL HENRIK W. PETERSEN OM BLIK OG RØRS ASBESTUDSPIL:

Blik- & Rørarbejderforbundet afleverede i maj et asbestudspil til politikerne på Christiansborg. Her kommer ti spørgsmål og svar om udspillet.

3

5

der bliver syge af asbestrelateret kræft så meget som

Hvordan kan det passe, at det ikke kræver autorisation at udføre asbestsanering?

overhovedet muligt. Man skal ikke risikere at blive syg

Ja, det forstår vi sådan set heller

eller ligefrem uhelbredeligt syg af at passe sit arbejde.

ikke, når asbest kan have så alvor-

i dag ikke ved, hvor asbesten

På den lidt kortere bane er det igennem 1) en bedre

lige følger. I dag kan du i princippet

gemmer sig – og at nye hånd-

kortlægning af problemet med asbest. Både i form af et

komme ind fra gaden, tage et

værkere ikke nødvendigvis

nationalt register over, hvem der er blevet eksponeret

kursus på typisk 4 dage, og så kan

er i stand til at genkende ma-

for asbest, og bedre vejledning om risikoen for asbest

du arbejde med asbestsanering.

terialet. Derfor skal et større

ved køb af en bolig. 2) Bedre efteruddannelse, så alle

Vi ser også konsekvenserne heraf

fokus på asbest både føre til

kan genkende materialet, og kan tage sine forholds-

rundt omkring i landet, hvor der

en bedre kortlægning af, hvor

regler, 3) Bedre kontrol ved både at styrke Arbejdstilsy-

bliver sløset gevaldigt med arbej-

nets muligheder for sanktioner, når arbejdsmiljøloven

det. Det er derfor, at vi foreslår,

Hvad skal et større fokus på asbest hjælpe med? Det er både en udfordring, at vi

det findes, og ikke mindst mere efteruddannelse af håndværkere, så alle er i stand til at genkende materialet, når de støder på det. Og derfor kan tage deres forholdsregler.

NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 30

Hvad er målet, og er det overhovedet realistisk at nå? Målet er på sigt et asbestfrit Danmark. Det handler om at få nedbragt antallet af håndværkere og andre,

4

bliver brudt. Og ved at gøre det til et krav,

at asbestsanering skal kræve en

at det kræver autorisation at udføre sa-

autorisation. På den måde vil man

nering af asbest og 4) At forbyde indkaps-

også kunne fratage virksomhedens

ling, så problemer ikke bare bliver sendt

autorisation, hvis den ikke lever op

videre til kommende generationer.

til de gældende retningslinjer.

30

2021

24.06.2021 11.32


Der er foreslået en asbest-arbejdsgruppe 2.0 – hvad skal denne kunne gøre anderledes end den første?

6

7

Hvorfor fjerner man ikke bare den asbest, der stadig findes i bygningerne, hvis den er så farlig?

Det store problem er, at man faktisk ikke ved, hvor asbesten findes. Der er intet register eller oversigt over, hvor man har brugt asbest i bygninger. Materialet kan findes mange steder både i tage, vægge, lofter, gulv og i ældre ventilationskanaler. Asbest har også været lavt på den politiske prioriteringsliste, og derfor har man ikke rykket sig

Der blev nedsat en asbest-arbejdsgruppe

meget på området endnu. En anden problematik er, at mange håndværkere – særligt de

i 2018, som skulle rådgive den daværende

yngre – kan have svært ved at genkende materialet, når de møder det. Derfor bliver det

beskæftigelsesminister og regeringen i

ofte ikke opdaget i tide. En løsning der ofte bruges i dag, det er indkapsling af materia-

forhold til asbest. Her sad Blik og Rør også

let. Men det fjerner ikke asbesten – det udsætter bare faren til den næste generation.

med. Gruppen kom med 20 anbefalinger, men de var begrænset af, at eventuelle initiativer skulle være omkostningsneutrale – og så var anbefalingerne kun rettet mod beskæftigelsesministeren. Blik og Rør mener, at der skal nedsættes en ny arbejdsgruppe, som skal have til opgave at følge op på anbefalingerne, der blev stillet i 2018. Og denne gang skal forslagene kunne henvendes til flere ministre og områder, og de skal ikke nødvendigvis være omkostningsneutrale. Det vil give en bredere handlingsramme og gøre det muligt at videreudvikle de nuværende anbefalinger.

9

8

Mange håndværkere kan ikke genkende materialet – hvad vil Blik og Rør gøre for, at flere lærer om farerne ved asbest? Vi har i Blik og Rør anbefalet, at der i lovgivningen øremærkes i hvert fald en enkelt dag om året til at efteruddanne i de relevante brancher om asbest. Her tænkes det, at der især skal fokus på, hvor asbesten findes henne, og hvordan man ved håndtering, undgår eksponering. Samtidig er vi i samarbejde med bl.a. TEKNIQ Arbejdsgiverne i gang med at lave tre videoer om asbest, som kan bruges til undervisning og oplysning.

10

Hvad gør Blik og Rør for de medlemmer, der er havnet i en situation ligesom Dan Henriksen, der er dødeligt syg pga. asbest?

årsaget af asbest. Herunder kæmper vi også for

Hvad er formålet med oprettelsen af et nationalt register? Og hvordan vil I sikre, at det vil blive brugt?

deres rettigheder og kan hjælpe dem med even-

Når der i dag opdages asbest, skal virksomhe-

I Blik og Rør gør vi alt, hvad vi kan, for at vejlede medlemmer som skulle rammes af sygdom for-

tuel økonomisk erstatning. Det centrale for os er

den registrere og opbevare data om, hvem der

dog at sætte fokus på asbest, så det kan blive en

potentielt har været udsat for det i 40 år. Men

politisk prioritering, da det er begrænset, hvad

hvis virksomheden lukker i mellemtiden, risike-

man kan gøre, når sygdommen først har ramt.

rer dataene at gå tabt. Derfor skal et nationalt

Vi har blandt andet planlagt en konference på

register sikre, at myndighederne har dataene

Christiansborg den 5. august 2021, hvor blandt

og opbevarer dem i en tilstrækkelig periode. På

andet beskæftigelsesminister Peter Hummel-

denne måde kortlægges asbesten og dem, der

gaard kommer med en hilsen og en række politi-

har været i kontakt med materialet og dermed

kere deltager og debatterer asbestproblematik-

kan risikere at skulle modtage økonomisk er-

ken. Det er vigtigt for os, at der ikke kommer flere

statning en dag.

tilfælde som Dan. Det er hele motivationen for at kæmpe videre for sagen.

WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 31

31

BLIK & RØR

24.06.2021 11.32


NOSTALGI 1972

I dette nummer tager fagbladet et kig på, hvordan vi har skrevet om asbest gennem tiden.

Nr. 9 – september 1972 – Nr. 9 – ’Forholdsregler mod asbestholdig isolering’ Fra 1. marts 1972 blev det i Danmark forbudt at bruge asbest eller asbestholdige materialer til isolering. I septemberudgaven af Blik&Rør havde de artiklen ’Forholdsregler mod asbestholdige isolering’ med råd for, hvordan man skulle håndtere stadig at skulle ’demontere, reparere og fjerne gammel isolering’. Forbuddet omfattede ikke eksisterende lagre, og man kunne derfor støde på asbest op igennem 70’erne.

1980 vil sabotere dansk Nr. 7 – Juli 1980 – ’EF e af asbest’ forbud mod anvendels gen af ’blå asbest’ Fra januar 1980 blev bru kun gjaldt delvist for totalt forbudt, mens det det mod brugen af den ’hvide asbest’. Forbud d to forbehold; et den ’hvide asbest’ var me g af asbestcementforbehold i forhold til bru til beskæftigelsen produkter, som af hensyn m til 1985. Og med for stadig måtte bruges fre ger nin i bremsebelæg behold for brug af asbest rodukter. Artiklen - i mangel på erstatningsp er 1985 bliver forbudt handler om, at det fra eft est i Danmark – men at lave tagplader med asb d dette. at et EF-forslag går imo

1987

Nr. 6/7 – Juni 1986 – ’Dan mark asbest I 1986 bliver frit i 1987’ et flertal i Fo lk et inget, med un partiet, enige dtagelse af Fr om, at der sk emskridtsal vedtages ’e frit Danmark’ n handlingsplan . En del af en fo r et asbestså da n plan skal be stilling af blan stå af et forb dt andet asbe ud mod fremstholdige tagskærpede tids og facadebe frister for, hv kl æ dn inger. Og ornår brugen af asbest sk ulle stoppe. NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 32

32

2021

24.06.2021 11.33


KONFERENCE

Vejen mod et asbestfrit Danmark 5. AUGUST 2021 KL. 9-12 · Christiansborg, Fællessalen Selvom det har været forbudt at bruge asbest siden 1980’erne, findes det livsfarlige materiale stadig i store dele af vores ældre bygningsmasse. Derfor støder VVS’ere, skorstensfejere og andre håndværkere stadig jævnligt på materialet, når de renoverer eller river bygninger ned. Det får hvert år dødelige konsekvenser for alt for mange danskere, som mister livet på grund af kræftsygdomme forårsaget af asbest. Det ønsker Blik- og Rørarbejderforbundet at få gjort op med. I den forbindelse inviterer vi til en konference på Christiansborg, hvor vi i fællesskab diskuterer, hvordan vi kan tage de første skridt mod et asbestfrit Danmark.

Program 9:00 Velkomst

10:00 VVS-montør Jesper Kallehauge-Terndrup

9:10 Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) åbner konferencen

9:20 Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet, fortæller hvorfor forbundet sætter fokus på asbest

9:40 Beretning fra virkeligheden: Video med Dan Henriksen, som har uhelbredelig lungehindekræft efter at være blevet udsat for asbest på sit arbejde

9:50 Pause

fortæller om, hvor og hvor ofte han støder på asbesten i forbindelse med sit arbejde

10:25 Johnni Hansen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse, fortæller om den aktuelle status på omfanget af asbestproblematikken i Danmark og om den seneste forskning på området

10:40 Kaffepause 11:00 Hvad mener politikerne? Politisk paneldebat

12:00 Afslutning

Tilmeld dig her:

blikroer.dk/asbest

Blik- og Rørarbejderforbundet Nyropsgade 14 · 1602 København V

blikroer.dk 33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 33

24.06.2021 11.33


FAGLIGT

FOKUS KØBENHAVNS KOMMUNE HAR

PÅ DE FAGLÆRTE

NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 34

34

2021

24.06.2021 11.33


Foto: Rasmus Stegmann Tekst: Josefine Macfarlane

Der er mangel på faglærte i Danmark, men især halter Københavns Kommune efter med at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne. Derfor har de igangsat en kampagne for at ændre på tendensen.

I

2020 valgte kun 20% at søge ind på en erhvervsuddannelse på landsplan, og i Københavns Kommune var der kun 11%. Derimod søgte 72% af de unge gymnasiale uddannelser på landsplan. Det er en udvikling, som ikke imødekommer Danmarks mål om, at 25% af de unge gerne skulle have søgt en erhvervsuddannelse i 2025. Københavns Kommune har derfor igangsat en kampagne for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Københavns Kommunes beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard forklarer, at de unge spejler sig i forældrenes uddannelse, som i København oftest er akademikere. Et andet sted de spejler sig, er i gadebilledet. - Hvad man ser, når man bevæger sig rundt i København, betyder noget. Du ser tandlæger, lægehuse og advokatfirmaer. Du ser ikke glarmester- eller murermesterskilte. Derfor tænker de unge ikke, at der kunne jeg søge ind til praktik, forklarer Cecilia.

Kampagne skal gøre gadebilledet nuanceret Københavns Kommune har derfor lanceret en kampagne med fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Her skal gadebilledet dækkes med billeder og citater af de unge, der har valgt en erhvervsuddannelse. Cecilia Lonning-Skovgaard nævner, at uddannelsesvejledningen også bør gøres bedre. Hvor mødet med de helt unge i folkeskolen, såvel som de lidt ældre, skal være bedre. - Vi kan se, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft – især til den grønne omstilling. Hvis vi ønsker energioptimering, så skal vi også have dem, der skal installere det.

Du får ikke en uddannelse, du tager den Simon Jacobsen er medlem af Blik og Rør Kreds København, og han er et leWWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 35

35

vende eksempel på tendensen med valg af gymnasiet i København. - Altså man skal vælge. Og man er ikke ret gammel. Og så er det noget af et skridt at skulle ud på en erhvervsuddannelse. Du får jo ikke en uddannelse der, du tager en uddannelse. I hvert fald ikke som VVS’er, der tager du den. I dag er Simon netop blevet færdig med sin svendeprøve og er uddannet VVS- og energispecialist. Men hans vej dertil har ikke været uden omveje. - Det er lidt spøjst faktisk, fordi ligesom mange andre så startede jeg en gymnasial uddannelse. Men et halvt år inde, så fandt jeg ud af, at det bare ikke var mig. For Simon var valget baseret på manglende viden om, hvad fremtiden havde i vente. Og derfor var den gymnasiale uddannelse en nemmere vej. Noget han også tror, er realiteten for andre jævnaldrende. Han droppede gymnasiet, fordi hverdagen han uddannede sig til, ikke var noget, han så frem til. - Det virkede som en fremtid med en ens hverdag, hvorimod jeg havde et par kammerater, som havde valgt at gå håndværkervejen. Så jeg droppede ud af gymnasiet og startede på et fuldtidsjob på en byggeplads, og der lurede jeg lidt rundt på, hvad de andre lavede, for at se om jeg kunne finde noget inspiration. Og så blev det så VVS’eren, fortæller Simon.

En karrierevej med variation Flere af hans venner, havde også valgt gymnasiet, eller også valgte de slet ingen uddannelse. Mere end et par af de venner er dog i dag endt med en VVS-uddannelse alligevel. Og selvom der har været omveje for Simon, så fortryder han ikke sit valg. - Jeg har ikke fortrudt det en eneste dag. Det er en abstrakt hverdag. Du står og laver faldstammer den ene dag, den anden dag trækker du vandrør og den tredje dag der er du ude og hjælpe Fru. Hansen med at få varme på hendes radiator, ikke? Det er fedt! Men, det er både variationen og sammenholdet, som er unikt for VVS-faget. Alle står sammen – det er jo bare ”en for alle og alle for en”.

>

BLIK & RØR

24.06.2021 11.33


FAGLIGT

Hvordan får vi flere til at vælge en

ERHVERVSUDDANNELSE?

I

følge Arnt Vestergaard Louw, der er Ph.d. og lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, er det en generel tendens, at de unge ikke vælger en erhvervsuddannelse. En del af forklaringen ligger i, at der eksisterer en myte omkring uddannelserne. Der er ikke klar information om, hvad du kan bruge en erhvervsuddannelse til, men derimod er de berygtede for at lukke en masse døre. En myte som ikke

Du kan jo være med til at redde kloden med en erhvervsuddannelse. Det er jobs med stor mening.

NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 36

er sand, fordi som Arnt forklarer, vil enhver uddannelse lukke nogle døre, men åbne nogle andre. Arnt forklarer, at gymnasier i dag fungerer som en form for pauseklods - et sted hvor man kan udskyde sit valg af uddannelse, indtil man ved, hvad man egentlig gerne vil. Her kan en løsning ifølge Arnt være, at man bliver mere ærlig omkring, hvad erhvervsuddannelserne kan, hvilke jobmuligheder de åbner, og hvad der kan tilbydes af efteruddannelse. - Du kan jo være med til at redde kloden med en erhvervsuddannelse. Det er jobs med stor mening. Og unge leder efter mening, fortæller Arnt. I storbyerne er der mange konkurrerende uddannelser, som alle kalder på de unge mennesker. Der eksisterer også en uddannelseskultur, som kan være tiltrækkende. Dog kommer man gennem en erhvervsuddannelse hurtigt ind på arbejdsmarkedet, og bliver del af en virksomhedskultur fra en tidlig alder. Det har også sine fordele.

36

Erhversuddannelser giver jobs Derudover har erhvervsuddannelser også stor overførselsfrekvens til jobs efter uddannelsen, hvorimod akademikere kan lede længe efter arbejde. Erhvervsuddannelser giver tydelig retning og mening med tilværelsen, man mestrer et håndværk og introduceres tidligt til et erhverv. Det varierer dog med popularitet mellem storbyer og provinsen. Arnt forklarer, at det både kan være på grund af kulturen, hvor der hersker en tradition for håndværk i provinsen, men også forældrene spiller en stor rolle i det endelige valg. Arnt er også meget opmærksom på kampagnerne som Københavns Kommune har lige i øjeblikket. Denne gang rammer den mere de unges perspektiv, fordi fokus ligger på den grønne omstilling, forklarer Arnt. Men tidligere har der været stort fokus på fremtidens manglende faglærte, noget som måske ikke bekymrer de unge i samme grad. 2021

24.06.2021 11.33


GODT HÅNDVÆRK

Jeg tegner altid mine fyrrum fra start af, så jeg ved, hvad ting fylder. Så kender jeg facit inden, jeg går i gang. Så skal jeg ikke tilpasse mig omgivelserne.

>

HVAD?

Et teknikrum i en nybygget toplans funkisvilla. Der er blevet lavet gulvvarme, badeværelse på hver etage, køkken og al teknikken er blevet samlet i stueetagen i et fyrrum. Der er også sat en luft/vand varmepumpe op. Markus brugte ca. 100 timer i villaen og har én af dagene fået lidt hjælp fra en lærling.

>

HVOR?

I et parcelhuskvarter i Haderslev.

>

HVEM?

Markus Honrado Brodersen er 32 år gammel og fra Haderslev. Han har 11 års erfaring som VVS-montør inklusive hans læretid. Til daglig bor han i Haderslev, hvor han arbejder for Søberg VVS og Service. Her har han sin egen kundeskare og er stort set selvkørende, men chefen styrer økonomien.

de her opgaver har jeg 1-2 om året. Resten “Afaf det jeg laver, er almindelige huse. Det er særligt, at teknikken er samlet, fordi normalt har man et teknikrum på hver etage.

WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 37

37

BLIK & RØR

24.06.2021 11.33


PRISLISTER

Tekst: Rasmus Stegmann

Sådan så de gæve gutter ud, der var på rørprislistekursus.

PRISLISTERNE STIGER DEN FØRSTE JULI Så er det blevet tid til, at prislisterne stiger, som der blev forhandlet hjem under sidste overenskomstforhandling. Det sker 1. juli med 2,4%. Tilbage under overenskomstforhandlingen i 2020, blev der aftalt en stigning af prislisterne, og de træder i kraft 1. juli. De aftalte stigninger er på 2,4 %. Det betyder reelt, at din løn stiger med 2,4 % -Forbundet er i gang med at skrive og revidere de nye prislister, som for rør- og fjernvarmeprislisten kommer ultimo august, fortæller Stig Søllested, der er næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet. Når de nye prislister kommer, vil de være reviderede, og de skal ikke tillægges nogen stigning. Stigningerne gælder både for rørprislisten men også for fjernvarmelisten og landpriskuranten. Landpriskuranten forventes dog først at udkomme senere. Stigningen er utroligt vigtig, da det betyder, at lønnen stiger, udtaler Stig Søllested. - Det var rigtigt vigtigt, vi fik forhandlet stigninger hjem under NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 38

sidste overenskomstforhandlinger, da prislisterne ellers vil stå stille. Der har jo været uenighed mellem parterne på den front i flere år, så derfor er det godt, det lykkes denne gang. Vi har jo ikke trykt nye prislister siden 2007, siger Stig Søllested.

Rørprislistekursus forløb godt Fredag den 18. juni sluttede en uges undervisning i akkordforhold og regler. Her underviste Søren Schytte kursusdeltagerne i rørprislisterne. Billedet til artiklen er også fra rørprislistekurset. Den næste stigning vil være 1. juli 2022, og den vil være på 2,5 %. Du kan tilmelde dig kurset til efteråret, der naturligvis vil være fokuseret på de nye prislister. De specifikke datoer hedder 29/11 – 03/12.

38

2021

24.06.2021 11.33


B

REN LUFT

U .N PÅ A E IM ER L M EK S D N LÆ EI R ED

SÆT KRYDS VED

VI HAR MEGET AT VÆRE STOLTE AF I DANMARK Hver dag sender vi trygt vores børn afsted i daginstitution eller folkeskole og vores ældre på plejehjem. Men når det kommer til indeklimaet i vores vigtige velfærdsinstitutioner, så halter vi langt bagefter. Den luft, vores børn, unge og ældre indånder, afhænger desværre alt for tit af, hvilken kommune de bor i. I Blik og Rør mener vi, at ren luft er en menneskeret. Derfor sætter vi indeklima på dagsordenen frem mod kommunalvalget i november. Du kan læse mere om kampagnen på www.bedreindeklima.nu

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 39

24.06.2021 11.33


FEJERNES SIDER

Det var lidt vildt at gå på grundforløbet med nogle på min egen søns alder.

JAKOB VAR CHEF FOR 50 – NU RENSER HAN VENTILATION NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 40

40

2021

24.06.2021 11.33


Tekst og foto: Rasmus Stegmann

I

Det er de færreste, der skifter karriere i deres voksne liv, men det har Jakob Andersen gjort. Han er blevet skorstensfejerlærling som voksen og har gået på grundforløb med elever på alder med sin søn. WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 41

starten af juni måned havde Blik- og Rørarbejderforbundets forbundshus besøg af skorstensfejere, der skulle udføre en gennemgående ventilationsrensning i hele bygningen. Her mødte Fagbladet Blik & Rør voksenlærlingen Jakob Andersen til en snak om at være i voksenlære som skorstensfejer, skifte karriere som voksen og betydningen af ventilationsrensning. Jakob Andersen på 47 år har tidligere arbejdet som botilbudsleder for store botilbud i Københavns kommune, hvor han arbejdede med unge med aspergers og havde 50 ansatte under sig. Arbejdet var enormt krævende, og det var ikke unormalt, at Jakob arbejdede 80 timer om ugen. En stor ændring i Jakobs liv betød dog, at han ikke længere havde mulighed for at arbejde så meget. - Jeg blev også nødt til at tænke på, om jeg helst ville arbejde eller bruge tid med min familie. Derfor havde jeg brug for at skifte spor, fortæller Jakob. Jakob understreger, at det var et stort men nødvendigt spring. - Mange mennesker er bange for at tage et skridt ud i det ukendte – inklusive mig selv. Jeg mener dog, at det er et step up – det giver mig nemlig mulighed for at være mig.

- Min krop fortalte mig, at det var et uvant miljø. Jeg kunne mærke i maven, jeg havde bragt mig i en situation, hvor man kunne risikere at falde ned eller lignende. At gå på en erhvervsuddannelse som voksen har givet Jakob et indblik i niveauet, og han er imponeret over de unge mennesker. - Jeg har stor respekt for dem, der går på en erhvervsuddannelse. Det er hjernedødt komplekst, og det er meget imponerende. At være skorstensfejer er ikke bare at køre en kost ned gennem en skorsten, som mange måske tror, siger Jakob.

På grundforløb som voksen

Brænder for ventilationsrens

Det passede med, at Jakobs bekendte, skorstensfejermester Carsten Kjær, netop stod og manglede en mand. Derfor spurgte Jakob, om de skulle finde ud af noget. Og det resulterede i en uddannelsesaftale – og at Jakob begyndte som skorstensfejerlærling. Derfor skulle Jakob også starte på skorstensfejerskolen i Tønder. - Det var lidt vildt at gå på grundforløbet med nogle på min egen søns alders. Jeg har også boet på skolehjemmet, når jeg har været dernede. Jakob blev kastet ud af sin komfortzone, og han mindes første gang, han skulle stå oppe på et tag.

Opgaverne er også enormt alsidige, og Jakob har en stor interesse for ventilationsrens. Det var faktisk noget, han talte med sin mester om, inden han startede, hvor Carsten fortalte ham, at han forventede, Jakob ville komme til at løse mange ventilationsopgaver. - Det, der motiverer mig mest, er at rense skoler og institutioner og sørge for, at de har et godt indeklima. Det er mit drive, at mine egne børn har et godt indeklima i deres skoler. Fordi som Jakob siger: det er da fjollet ikke at gøre noget ved noget, som man ved, er et problem.

41

Slut med at arbejde i ferien Skiftet har givet Jakob mere overskud til at være sammen med sine fire børn. - Min første sommerferie som skorstensfejer der spurgte min datter mig: ”Far, betyder det, at din telefon ikke kommer til at ringe, mens vi er på ferie?” Hvilket jeg kunne svare ja til. Jakob understreger, at han synes, arbejdet er fantastisk. Faktisk siger han, at det at blive skorstensfejer er det bedste, han har gjort for sig selv i nyere tid. Han kommer nemlig ud hver dag og snakker med en masse mennesker. - Jeg kan godt mærke, det ikke er for sjov, man kalder det for ”det frie liv som fejer”, understreger Jakob.

BLIK & RØR

24.06.2021 11.33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto: Linda Johansen

ER DU KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? Sommerferien er så småt ved at være over os. Frokosten nydes måske i sommersolen på terrassen, altanen eller i parken. Og selvom der måske både er lagt ferieplaner, og der er boligprojekter, der ikke er nået i hverdagen, så er sommerferien oftest også en mulighed for at skrue tempoet ned og gøre sig lidt tanker om sit arbejdsliv. En overvejelse i den forbindelse kunne være, om man har de kompetencer, man gerne vil have? Og om man står så godt rustet til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet, som man gerne vil? Det er også spørgsmål, vi i Blik- og Rørarbejderforbundet er meget optaget af. At du som medlem har gode muligheder for efteruddannelse. Og at du føler, du kan gå fremtiden trygt i møde. Den grønne omstilling øger helt sikkert efterspørgslen, men kræver også flere kompetencer af os i vores brancher. Derfor er der i overenskomsterne sikret en ret til efteruddannelse. Rettigheder, der ikke bare er gode at have, men også er vigtige at benytte sig af. To pointer er i den forbindelse værd at fremhæve. For det første en opfordring til at tage et nærmere kig på VVS-branchens kompetenceudviklingsfond. Den blev forhandlet hjem ved OK2020, og har til formål at give tilskud til netop efter- og videreuddannelse. Det er blandt andet muligt at søge tilskud til brancherelevante AMU-kurser, forberedende voksenundervisning (FVU) og akademimoduler. En stor opfordring herfra til at søge den. Husk, at der også i industri- og skorstensfejerbranchen er kompetenceudviklingsfonde i overenskomsterne, som du kan gøre brug af. NR. 4

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 42

For det andet er det værd at gøre opmærksom på 2-ugers reglen. Du har ret til frihed til to ugers efter- eller videreuddannelse pr. kalenderår, hvis du har haft 36 ugers beskæftigelse i virksomheden efter VVS-overenskomsten. For Industriens overenskomst er det efter 6 måneders anciennitet, og i Skorstensfejeroverenskomsten er der hverken begrænsninger eller krav til anciennitet for at deltage på kurser, der udbydes af Skorstensfejerbranchens efteruddannelsesudvalg. Der er altså frihed til, at efter- og videreuddannelse også bliver en del af dit arbejdsliv. Lige nu skal du selvfølgelig nyde sommerferien. Men jeg vil da bestemt opfordre til, at du overvejer, om der er noget efter- eller videreuddannelse, der er relevant for dig. Som klæder dig på til den teknologiske udvikling og nye løsninger, som den grønne omstilling kommer til at betyde for vores fag. Og som du måske har lyst til at bruge et par uger hen over efteråret på. Det handler om at gøre brug af de rettighe-

42

der, vi med overenskomsterne har sikret. Så du også er sikkert klædt på – både nu og i fremtiden. Rigtig god sommer!

Henrik W. ­Petersen Forbunds­formand

2021

24.06.2021 11.33


HVEM ER HVEM Kreds Sydjylland - Fyn

Kreds Sjælland - Bornholm

Middelfart

Roskilde

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00.

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00

Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk

A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30

Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Forbundets daglige ledelse Forbundsformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk Næstformand: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk Næstformand: Niels Braaby Mobil: 51 55 23 63 nib@blikroer.dk Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Sekretariatschef: Kiki Jano Nielsen Mobil: 51561703 kjn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Leder af organiseringssekretariatet: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Journalist og kommunikations­konsulent (barsel): Helle Stigel Saugstrup Mobil: 51 53 08 51 hss@blikroer.dk Journalist og kommunikations­ konsulent: Rasmus Holsten Stegmann Mobil: 51 53 08 51 rhs@blikroer.dk Juridisk konsulent Lasse Mortensen Direkte: 36 38 36 36 Lmo@blikroer.dk Sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Heidi Nellevang Direkte: 36 38 36 08 hne@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Sofie Lønborg Direkte: 36 38 36 03 sof@blikroer.dk Studentermedhjælper: Jonathan Roed Kirkedal Mobil: 51 56 17 05 jrk@blikroer.dk Studentermedhjælper: Josefine Theill Macfarlane Mobil: 51 56 17 02 jtm@blikroer.dk

WWW.BLIKROER.DK

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 43

Aalborg

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Vestervangsvej 6 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk

Formand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Næstformand: Carsten Kringelum Duus Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Thomas Kolster Eriksen Mobil: 51 53 31 55 tke@blikroer.dk Faglig organisator: Erik Kofoed Mobil: 51 53 31 54 eko@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Stig Stærk Larsen Mobil: 20673402 ssl@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen (Stopper 31. maj) leh@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mette T. Olsen mto@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97

Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk

Bornholm

Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97

Kreds København København

Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Faglig sekretær: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Faglig sekretær: Christian Ingebrekt Jensen Mobil: 26 88 20 72 cij@blikroer.dk Opmåler Jimmi Hakmann Nielsen Mobil: 26 88 20 70 jhn@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen anl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ole Sønderby Petersen Mobil: 26 88 20 74 osd@blikroer.dk

Opmåler: Carsten Iwersen Mobil: 20 24 16 77 ciw@blikroer.dk

43

BLIK & RØR

24.06.2021 11.33


Husk du kan booke en af Blik & Rørs ferieboliger!

Du kan se alle boliger og booke på www.blikroer.dk/ ferieboliger

33543_BLIK_OG_RØR_4-2021_MIC.indd 44

24.06.2021 11.33