Page 1

FAGBLADET

NR. 4 - 2018

NY MAND I FRONT FOR UNGDOMMEN ARBEJDSSKADER:

RING STRAKS TIL LÆGEN – DET ER DIT BEVIS MED PÅ JOB:

TES T tøv m

af s

ask er

BYGGERI I JYLLAND TRÆKKER OPMÆRKSOMHED


Hvad har tyven taget her?

Indboforsikring:

111,-

kr./md.

SÅDAN SIKRER DU DIG BEDST OG BILLIGST Som medlem af Blik og Rør får du en speciel lav pris på din indboforsikring. Så er du godt dækket, hvis nu din mobil bliver stjålet. I gennemsnit sparer medlemmer 650 kr.* om året. Det har 120.000 forbundsmedlemmer allerede sagt ja tak til. Alkas indboforsikring er kåret som “Bedst i Test, feb.‘17” af Forbrugerrådet. SE DIN PRIS PÅ ALKA.DK/BLIKOGROER ELLER RING 70 12 14 16 *Baseret på 2.500 tilbud til forbundskunder, hentet på forsikringsguiden.dk i oktober 2017.


INDHOLD 08

OK 2018 Se, hvad Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer, som er ansat på det offentlige område, får i den nye overenskomst.

14

Tips & tricks Find vej til dit næste efteruddannelseskursus – guiden er både til VVS´ere og skorstensfejere.

16

18

SF´s politiske ordfører Karsten Hønge har selv været asbest. Nu er han med til at sætte fokus på asbest.

I Frederikshavn tiltrækker et nyt byggeri mange nysgerrige blikke. Mød VVS´erne, der går på opgaven, som er Vendsyssels højeste boligbyggeri.

Godt håndværk

Politiker har været udsat for asbest

MED PÅ JOB

23

10

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ) Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, og næste gang er 2. juli 2018. Forsidefoto: Robert Wengler

TEST AF STØVMASKER Tre VVS´ere har testet seks støvmasker i. En af maskerne skilte sig særligt ud. Se hvilken på side 10.

06

NØDVENDIGT MED MANGE PAUSER Jan Ibsen Nielsen har fået hjernerystelse i sit job som VVS´er. Men skaden anmeldte han for sent, og nu kan han ikke få erstatning.

Skibslanterne. Det er et evigt minde om skoletiden og en god træning i det gamle håndværk.

24

Årsmøde for lærlinge Hænderne var tit i vejret og samlet til klapsalver – det var en flok engagerede lærlinge, der var samlet til årsmøde i år.

28

Et kig ind i fremtiden Når robotterne kommer, så skal VVS´erne arbejde mere med salg og rådgivning. Der har været afholdt dialogmøder om fremtiden.

32

Arbejdsgiverens ansvar Skorstensfejer er faldet ned fra en stige – det koster mester en bøde på 30.000 kroner.

36

Formanden har ordet Der er næsten kun fokus på vedvarende energi i det nye energiudspil. Regeringen glemmer vigtigheden af energieffektiviseringer.

3


KORT NYT Tjek din pension med en ny app fra PensionDanmark

Foto: Janus Engel

PensionDanmarks app kommer nu i en ny og forbedret udgave. App’en er enkel at bruge og målrettet dig, der vil have et hurtigt overblik over pensionsordningen. I app’en kan du f.eks. tjekke saldoen på din pensionskonto, eller se om dine pensionsindbetalinger er gået ind på pensionskontoen. Du kan også bestille behandlinger i din sundhedsordning og finde det sundhedscenter, der er nærmest dig. App’en ”Din Pension” kan hentes i App Store eller Google Play.

NY HOVEDORGANISATION FOR 1,5 MIO. LØNMODTAGERE Den 1. januar 2019 får dansk fagbevægelse en ny fælles hovedorganisation, der vil tale på vegne af 1,5 million lønmodtagere. Formålet er at styrke den politiske indflydelse og forhandlingskraft. Beslutningen blev taget på en stiftende kongres den 13. april, hvor delegerede fra LO’s og FTF’s medlemsforbund og -organisationer i april vedtog et politisk grundlag, vedtægter og økonomisk grundlag for den nye hovedorganisation. - Med det her skridt har vi sikret lønmodtagerne en ny, fælles og derfor stærkere stemme, der både er solidarisk og handlekraftig, siger LO-formand Lizette Risgaard, der på kongressen blev valgt som formand for den nye hovedorganisation.

FLERE KOMMER I LÆRE I VVS-BRANCHEN De første to måneder af 2018 har budt på en markant vækst i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, og det gælder også i installationsbranchen. 7.833 elever på de danske erhvervsuddannelser fik en praktikplads de første to måneder af 2018. Det er en stigning på hele 10,6 procent i forhold til samme tidsrum året før. I installationsbranchen fortsætter den positive udvikling også i årets første to måneder. Således er der indgået 30,9 procent flere uddannelsesaftaler på VVS-energiuddannelsen og 7,9 procent flere på elektrikeruddannelsen i forhold til samme periode året før.

FAGLÆRER VINDER SPECIALPRIS Faglærer Tommy Schmidt fra TEC Gladsaxe er blevet tildelt undervisernes specialpris ved en stor prisfest i Politikens Hus. ”Velkommen til mit firma” er Tommy Schmidts standardhilsen, når eleverne møder frem til skoleperioderne. På den måde ønsker han at understrege, at skoleperioden på lige fod med elevernes praktikarbejde ude i virksomhederne er benhårdt arbejde. Det sætter eleverne pris på, for der var mange indstillinger fra eleverne til Tommy Schmidt, som underviser VVS-lærlingene i blandt andet kundeservice og projektering af vand og afløb.

INSTALLATIONSBRANCHEN MANGLER ARBEJDSKRAFT 36 procent af VVS-virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Problemet er dog ikke større, end at over halvdelen af el- og vvs-virksomhederne tilkendegiver, at de godt kan sige ja til de opgaver, der kommer. Faktisk efterlyser hver tiende installationsvirksomhed flere opgaver.

4


INDUSTRIENS PENSION ER ÅRETS D I G I TA L E P E N S I O N S S E L S K A B De VVS’ere, som via overenskomsten har deres

- Vi er enormt glade og stolte over at vinde pri-

pensionsordning i Industriens Pension, kan nu

sen. Vi har altid fokus på at udvikle vores digitale

bryste sig af at være medlemmer af årets digi-

univers for at sikre medlemmerne en god, effektiv

tale pensionsselskab 2018. Det er FinansWatch

og brugervenlig pensionsordning. Det vil vi fort-

og analyseinstituttet Wilke, som står bag kå-

sat arbejde målrettet på, siger Laila Mortensen,

ringen.

adm. direktør i Industriens Pension.

NYE SIKKERHEDSREGLER FOR GAS Den nye gassikkerhedslov og en række bekendtgørelser trådte i kraft den 21. april 2018. Det sker samtidig med, at en ny gasapparatforordning fra EU træder i kraft. De nye gasregler betyder, at Gasreglementerne erstattes af bekendtgørelser og vejledninger. Installatørerne kan fortsat anvende de nuværende regler i en overgangsperiode, der er fastsat til udgangen af 2019. De nye gasregler er opbygget som funktionsregler, der underbygges af vejledninger fra Sikkerhedsstyrelsen. De nye regler samt vejledninger vil kunne findes på gassikkerhedsregler.dk

NY MEDARBEJDER HOS KREDS SYDJYLLAND-FYN Erik Kofod er fra den 1. april 2018 ansat som faglig organisator i Kreds Sydjylland-Fyn. Organisering af nye medlemmer og styrkelse af opbakningen til det faglige medlemskab i Blik- og Rørarbejderforbundet er blandt de vigtigste opgaver, som den faglige organisator skal beskæftige sig med. Erik Kofod er udlært blikkenslager og rørlægger i 1985 i Middelfart, og han ser frem til en spændende og udfordrende opgave, hvor han glæder sig til at møde medlemmerne på byggepladser, hos grossister eller på villavejen til en faglig snak.

NY MEDARBEJDER HOS KREDS SJÆLLAND BORNHOLM Stig Stærk Larsen blev på kredsens seneste repræsentantskabsmøde i april valgt som ny faglig medarbejder i Kreds Sjælland-Bornholm. Som faglig medarbejder har han til opgave at servicere og organisere medlemmerne, og bidrage til at forbedre deres løn og arbejdsforhold. Stig Stærk Larsen har gennem de senere år været formand for Slagelse afdelingen, ligesom han siden 2014 har været valgt som kredsens repræsentant i Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse. Han startede i kredsen den 1. maj, hvor han afløste Rasmus Andersen.

91%

Bredt kendskab til Boligjobordningen Hele 91 procent af alle boligejere kender Boligjobordningen, også kendt som håndværkerfradraget. Samtidig har knap halvdelen brugt ordningen. Det viser en ny YouGov-undersøgelse blandt boligejerne.

5


ARBEJDSSKADER

NÅR

– KO N TA K Jan Ibsen Nielsen har fået underkendt sin arbejdsskadesag, fordi han ikke gik til læge med det samme.

J

eg har jo altid tudet mine kollegers øre fulde med, at hvis de kom til skade, så skulle de lægge sig ned og ringe til 112.

Som mangeårig tillidsrepræsentant så ved Jan Ibsen Nielsen udmærket, hvad man skal gøre, hvis man bliver ramt af en arbejdsskade. Desværre blev han selv ramt af en arbejdsskade uden at vide, hvor alvorligt det var, og nu har han tabt sin ankesag og kan ikke få erstatning. Begrundelsen er manglende dokumentation.

Den dag i krybekælderen Den 13. oktober 2016 går Jan Ibsen Nielsen på en opgave i Københavns Lufthavn. Han er ved at udskifte vandmålere i en krybekælder under en SAS hangar. Jan Ibsen Nielsen er hårdt ramt efter en hjernerystelse. Mindst tre gange om dagen sætter han sig i et helt mørkt rum og lukker øjnene. Det hjælper.

Her slår han pludselig hovedet hårdt mod loftet. - Senere samme dag står jeg i en pladeforretning, og der kan jeg godt mærke mit syn er sløret. Og jeg siger da også på

6


Tekst Kir Klysner Foto Andreas Bro

SK ADEN SKER T LÆGEN MED DET SAMME arbejdet, at det var en ordentligt en, jeg

til skade, og hvilke symptomer man har.

ind, hvor Jan Ibsen Nielsen hviler sit ho-

fik på hovedet. Men havde jeg vidst, hvor

Hvis det er fredag eftermiddag og lægen

ved i et helt mørkt rum.

slemt det var, så var jeg selvfølgelig gået

er gået på weekend, så skal man sende

- Der er ingen behandlere, der er i tvivl om

til læge, forklarer Jan Ibsen Nielsen.

en mail – da det også vil indgå i journalen

min diagnose. Der er ingen, der betvivler,

Inden turen i krybekælderen har han

og dermed blive dokumentation i sagen,

jeg er syg, men det påhviler mig at bevise,

gået i seks uger på en opgave i en skøjte-

og så skal man kontakte lægen telefonisk

at jeg er kommet til skade på jobbet, og

hal. Flere kolleger har været nede og ligge

mandag morgen. Vi ser tit medlemmer-

det er dybt frustrerende.

med sygdom, og han har også selv været

ne vente for at se om det går over, men

sløj med feber og har været svimmel tur –

book hellere en tid for meget end en for

retur flere gange. Da svimmelheden ind-

lidt, understreger arbejdsskadekonsu-

træffer igen efter slaget, så tænker han,

lent i Blik- og Rørarbejderforbundet Jan

at det går nok over.

Erik Dam. Efter fagbladet har sat fokus

Lægerne var i tvivl Men Jan Ibsen Nielsen får også kvalme, og 11 dage efter går han til læge og bliver

på arbejdsskadesager, så er det kommet mange nye sager på bordet. Desværre er der sager, hvor beviserne mangler. - Kolleger har måske set ulykken ske,

sygemeldt fra sit arbejde. Han ryger nu

men det er altså lægens ord, der er det

igennem flere forskellige undersøgelser

gældende bevis. Det er ikke nødvendigvis

uden at lægerne kan finde ud af, hvad han

retfærdigt, men det er sådan det er. Selv-

fejler. Efter noget tid lægger lægerne dog

om lægen har ventetid, så skal man insi-

de mange symptomer rigtigt sammen

stere på at blive tilset indenfor tre dage

og konkluderer, at Jan Ibsen Nielsen har

efter skaden er sket.

hjernerystelse. Den 28. december 2016 anmelder Jan Ibsen Nielsen skaden. - Jeg ville ønske, at jeg var besvimet,

Holder pause i et mørkt rum Jan Ibsen Nielsen er startet i praktik som

da det skete, eller at jeg havde fået meget

ejendomsadministrator i en ejendom,

kvalme med det samme, for så havde jeg

hvor han er kommet som blikkenslager.

reageret på det, siger Jan Ibsen Nielsen.

Han håber selvfølgelig på at kunne vende

Anmeld det og undgå at underdrive

tilbage til faget. Slaget har også slået hans ene øje ude

Reglerne er firkantede, og Jan Ibsen

af kurs, men det er nu genoptrænet, så

Nielsen kan ikke få anerkendt det som en

han igen kan fokusere, og han har kæm-

arbejdsskade.

pet sig op på at kunne arbejde 3,5 timer

- Det er pinedød nødvendigt at gøre

om dagen, fire dage om ugen. På en ar-

lægen opmærksom på, at man er kommet

bejdsdag er der lagt mindste tre pauser

> LÆGENS JOURNAL ER DIN DOKUMENTATION

Når du kommer til skade, så skal du straks kontakte din egen læge. Det skal ske inden tre dage efter skaden er sket. Ved alvorlige uheld skal du ringe 112. Det er lægens journal, der bruges som dokumentation i en eventuel arbejdsskadesag. Derefter skal man gå til læge regelmæssigt indtil der ligger en afgørelse på arbejdsskadesagen. Det vil typisk være en gang om måneden, men det aftaler man med lægen. Hvis man har haft en skade længe, så skal man straks kontakte lægen, når der sker en pludselig forværring og beskrive, hvordan det er sket.

7


OK 2018 O V E R B L I K :

SÅDAN FORLØB FORHANDLINGERNE Efter mange måneders forhandlinger er aftalerne på plads for alle 750.000 offentligt ansatte. Her kan du se en række vigtige datoer i forløbet siden slutningen af 2017, hvor parterne udvekslede deres krav: 23. til 26. februar. De ordinære overenskomstforhandlinger på det statslige, kommunale og regionale områder bryder sammen. 1. marts: Forligsmand Mette Christensen indkalder parterne til møde i Forligsinstitutionen. 2. marts: Fagforeningerne udsender de første varsler om strejke. Cirka 10 procent af de omtrent 750.000 offentligt ansatte i kommuner, regioner og staten er udtaget til strejke. 7. marts: Arbejdsgiverne svarer igen ved at varsle en omfattende lockout af cirka 450.000 offentligt ansatte.

Der er opnået enighed om nye overenskomster for samtlige 750.000 offentligt ansatte i kommuner, regioner og staten. Aftalen sikrer en fremgang i reallønnen, og samtidig er arbejdsgivernes forslag om forringelser af seniorordningerne trukket tilbage.

E

fter mange måneders in-

Aftalen indeholdt en lønramme på 8,1

tense forhandlinger om nye

procent, tryghed om den betalte frokost-

overenskomster for offent-

pause og en lønudvikling fremadrettet,

ligt ansatte lykkedes det at indgå forlig for alle faggrupper

der læner sig op ad det private område. Forliget skabte den nødvendige do-

i kommuner, regioner og staten. Dermed

minoeffekt, og herefter gik det stærkt.

er den varslede storkonflikt afblæst.

Blot to dage senere blev der indgået en

- Det har været en hård omgang, men

aftale for de omkring 500.000 ansatte i

til sidst lykkedes det at opnå et godt

kommunerne, og forliget læner sig op ad

forhandlingsresultat, som sikrer en pæn

den regionale aftale. Senere samme dag

lønfremgang til alle offentlige ansatte.

var det så de resterende 80.000 ansatte

Samtidig lykkedes det at afværge ar-

under FTF og AC-forbundene i regioner-

bejdsgivernes krav om forringelser af se-

ne, der landede en aftale.

niorordningerne, ligesom der er skabt ro

Lørdag den 28. april lykkedes det også

om den betalte frokostpause, siger Søren

at få lavet en aftale for de 120.000 stats-

28. marts: Forligsmanden udsætter de varslede konflikter i to uger.

Schytte, der har repræsenteret Blik- og

ansatte i alle fagforbund for de næste tre

Rørarbejderforbundets offentlige ansatte

år. Dermed lykkedes det at opnå aftaler

18. april: Forligsmand Mette Christensen vælger på ny at udsætte de varslede konflikter i to uger.

i forhandlingerne.

for samtlige 750.000 offentligt ansatte i

25. april: Fagforeningerne under hovedorganisationen LO og Dansk Socialrådgiverforening indgår en delaftale for ansatte i regionerne. 27. april: Forhandlerne på det kommunale område meddeler, at de er blevet enige om en aftale. 28. april: Forhandlerne på det regionale område meddeler, at parterne er blevet enige om en aftale for det resterende regionale område. Samme dag ender de lange overenskomstforhandlinger med, at forhandlerne på statens område bliver enige om en aftale.

8

FORLIG FOR ALLE

Forlig skaber dominoeffekt

kommuner, regioner og staten. - Det er det stærke sammenhold på

Skarp retorik og endnu mere skarpt optruk-

tværs af forbundene i LO, FTF og AC, og

ne linjer mellem de offentlige arbejdsgivere

den massive opbakning fra medlemmerne

og arbejdstagere har præget forhandlin-

undervejs, der har skabt det flotte resul-

gerne i månedsvis. Mens lønmodtagerne

tat. Det er der ingen tvivl om. Selv om det

varslede strejke for knap 10 procent af de

på forhånd så rigtig svært ud, er der fun-

ansatte, svarede de offentlige arbejdsgive-

det løsninger for alle, siger Søren Schytte.

re igen med en massiv lockout. Selv da forhandlingerne blev flyttet til

I forligene er der under den samlede ramme afsat 0,35 procent, som Blik- og

Forligsinstitutionen, var kursen sat mod

Rørarbejderforbundet i samarbejde med

et sammenbrud. Forligsmand Mette Chri-

de øvrige håndværkerorganisationer, skal

stensen valgte at holde fast i parterne,

finde ud af, hvordan de skal udmøntes.

og onsdag den 25. april kom der omsider

Når det arbejde er afsluttet, sendes det

hul på bylden, da en række LO-forbund

samlede resultat til urafstemning blandt

og Dansk Socialrådgiverforening valgte

forbundets offentlige ansatte medlem-

at indgå det første delforlig for 40.000

mer. Urafstemningen forventes afsluttet i

ansatte i Regionerne.

starten af juni måned.


Foto Scanpix

OFFENTLIGE ANSATTE

EN LØSNING FOR ALLE OK 18

DE VIGTIGSTE ELEMENTER I AFTALERNE De nye overenskomster for offentlige ansatte gælder frem til 2021. Hovedelementerne i aftalerne er: • En lønramme på 8,1 procent over tre år. Rammen dækker over generelle lønstigninger på 6,1 procent. • I lønrammen er der afsat midler til en lavtlønspulje, en rekrutteringspulje og en ligelønspulje. • Lønstigninger til lærlinge, som tager en erhvervsuddannelse i det offentlige. • Tryghed og sikring af den betalte frokostpause.

• Midler til de enkelte organisationers videre forhandlinger på 0,35 procent. • En ny reguleringsordning, som ikke længere indeholder det forhadte privatlønsværn. Privatlønsværnet har indtil nu betydet, at offentlige lønninger blev reguleret efter de private lønninger, og afskaffelsen skal sikre en parallel lønudvikling mellem offentligt og privat ansatte. • Nedsættelse af en kommission, der skal finde løsninger for lærernes manglende arbejdstidsaftale i overenskomsterne.

9


TEST

VI ER RET GOD

T LADE FAGB RØR

& BLIK STER

TE KER MAS V Ø T S

10

Morten Schandorff og Frank Rasmussen har testet støvmasker for Blik & Rør. De går på et byggeri på Herlev Hospital. Gulvsliberne har lige været i gang.


Tekst Kir Klysner Foto Andreas Bro

DE TIL AT HUSKE STØVMASKER Tre VVS´ere har testet støvmasker for Blik & Rør. Særligt én maske får en god bedømmelse. De fem andre masker er lidt mere standard.

D

e er udlært som tre på stri-

ne, og så er der lukket af, fortæller Frank

opgave, hvor vi skal fjerne faldstammer,

be. Testpersonerne, som

Rasmussen, som er arbejdsmiljørepræ-

uddyber Morten Schandorff.

har afprøvet støvmasker

sentant i firmaet.

for Blik & Rør. Brian Lynge er udlært i 1990, Frank Rasmussen

De har masker liggende som fast inventar i deres kemikalieskab, og det skab

i 1992 og Morten Schandorff i 1994. De

er indrettet identisk på alle opgaver, så

arbejder alle tre for Kemp & Lauritzen og

de ved, hvor de skal finde tingene.

har i tre år gået på byggeriet af en steril-

- Det er dog en anden type maske, vi

central på Herlev Hospital i København.

har i skabet - ikke de her kaffefiltre, som

- Vi har ikke brugt støvmasker så me-

vi skal teste nu, siger Frank Rasmussen.

get på det her byggeri, for arbejdet bliver

- Jeg tror, at vi er ret gode til at huske det, mener Brian Lynge, som er formand på pladsen. Men de nikker alligevel alle tre, da fagbladet spørger om de tidligere er kommet hjem og har tænkt – ups, vi skulle have haft maske på. - Jeg er kommet hjem fra en opgave, hvor jeg skulle fjerne faldstammer, og

planlagt, så vi ikke går på de etager, hvor

Sorte bussemænd

der støver meget. Lige nu er de f.eks. i

- Vi bruger f.eks. støvmasker, når vi rille-

man nærmest kan smage det, fortæller

gang med at slibe gulv på en af etager-

fræser, og når vi går på en renoverings-

Morten Schandorff.

hvor bussemændene var helt sorte, og

Det emne bevæger de sig hurtigt væk fra igen – der skal testes.

> SÅDAN ER REGLERNE Byggepladsstøv fra f.eks. beton, mursten, træ, gips og mineraluld kan trænge ind i lungerne. Det kan give f.eks. kronisk bronkitis og lungekræft. Der kan gøres flere ting for at modvirke støvudviklingen f.eks. afsugning på bore- og skæremaskinerne, centralsug og oversprøjtning med vand. Der skal ved støvende arbejde også anvendes støvmasker med P2 filtre og helst med udluftningsventil. Man må maksimalt bruge støvmasker tre timer på en arbejdsdag. Friskluftmasker må maksimalt bruges seks timer på en arbejdsdag.

Tre masker midt i feltet Støvmasken fra Safe On får laveste karakterer. - Den er lidt stiv i det, og den sidder ikke tæt, så du vil få støv op i øjnene, påpeger Frank Rasmussen. Den ryger i kategorien ”hobbybrug.” Tre masker får samlet set den samme karakter på 2,5. Det er maskerne Wisent

Kilde: Blik- og Rørarbejderforbundets sikkerhedspjece, juni 2017.

og de to 3-M masker. - Den her er meget varm at have på,

11

>


TEST Seks støvmasker indgår i testen.

Frank Rasmussen og Brian Lynge sammenligner detaljer på de enkelte masker.

◊ Den lille mini-ventilator på masken fra AIR+ kan drejes af og monteres på en ny maske af samme slags.

∆ De fleste masker har en klemme over næsen, så man kan tilpasse dem. Det bør de også have, mener Frank Rasmussen.

siger Morten Schandorff, mens han tjekker Wisent-masken igen. - Man bliver hurtigt lidt fugtig omkring munden. Man skal altså kunne komme af med varmen, understreger han.

Masken 3M C112 får middelkarakteren

- Det skal ikke være generende at

2,5 i både komfort, håndtering og virk-

trække vejret, mens man har den på.

ningsgrad.

OX-ON får lidt mere end de andre,

- Det er jo også bare som et kaffefilter,

for den sidder godt, forklarer Morten

men den sidder okay.

Schandorff.

få en finger op ved hagen. Den slutter ikke

De to bedste masker

en elektronisk ventil – sådan en mi-

tæt, siger Frank Rasmussen om masken 3M

Masken fra OX-ON vipper sig lige op på et

kro-ventilator, som sørger for udluft-

8825+. Den har ellers en gummi-membran

lidt højere gennemsnit.

ning i masken. Ventilen kan lige drejes

- Den her maske sidder godt, men jeg kan

på indersiden, som ser ud til at kunne slutte tæt. - Ideen er meget god, men det virker ikke

- Den ser lige lidt bedre ud, og det synes jeg også, at den virker til at være, når man tager den på, siger Brian Lynge.

Testvinder er AIR+. Man kan tilkøbe

af og monteres på en ny maske af samme slags. - Masken er blød og lækker, og den

på mig. Den er desuden svær at samle. Det

Karaktererne er givet i tre kategorier.

lige før, at du skal have en kontormus til at

Komfort handler om, hvordan den er at

med den lille elektroniske ventil, og

hjælpe med det, siger Frank Rasmussen.

have på, håndtering, hvor nem den er at

den skal bare lades op med usb, siger

tage på, og virkningsgrad handler om,

Frank Rasmussen. AIR+ får 4,5 i samlet

hvor godt den sidder og slutter til.

karakter.

- Den tager også al udsyn, siger Morten Schandorff om 3M 8825+.

12

sidder rigtig godt. Det er da også smart


llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. akker im og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at gså tillad Det er o rer e karakte give halv . f.eks. 3,5

AIR+ MED ELEKTRONISK VENTIL

OX-ON

WISENT

Komfort Håndtering Virkningsgrad I alt (gennemsnit)

4,5

3

2,5

”Den er blød og lækker at have på.”

”Den er ret god.”

”Den er for varm.”

3M C112

3M 8825+

SAFE ON

Komfort Håndtering Virkningsgrad I alt (gennemsnit)

2,5

2,5

2

”Den sidder ikke til ved hagen.”

”Den er meget standard.”

”Den er lidt stiv i det.”

> SÅDAN HAR VI TESTET Tre testpersoner har haft seks støvmasker på prøve i en uge. De har ikke testet maskerne under støvende arbejde. Det er deres umiddelbare oplevelse af, hvordan maskerne slutter tæt og kan tilpasses. Støvmaskerne er udvalgt af redaktionen i samarbejde med Brødrene A&O Johansen i Helsingør.

13


TIPS & TRICKS

EFTERUDDANNELSE

FIND VEJ TIL DIT NÆSTE KURSUS Husker du at tage efteruddannelse? Du har ret til det – det står i din overenskomst. Se her, hvordan du hurtigt finder dit næste kursus.

14

1

Din ret til efteruddannelse er sikret gennem din overenskomst. Som VVS´er og blikkenslager har du ret til fuld løn under to ugers efteruddannelse hvert år. Hvis du er skorstensfejer, så har du ret til fuld løn under kurser, som er en del af skorstensfejerfagets efteruddannelsesprogram.


› Brug din ret til efteruddannelse netop nu

3 2

Husk at brug din ret til efteruddannelse. Det kan give din virksomhed muligheden for at byde ind på nye opgaver. Det kan hjælpe dig til at få mere i løn. Det kan også hjælpe dig, hvis du vil finde et nyt job, eller hvis du på et tidspunkt står uden job. Der findes kurser, hvor du kan opkvalificere grundfag som dansk og matematik, men du kan også vælge et kursus som opkvalificerer dine kompetencer i dit fag.

FOR DIG, DER ER SKORSTENSFEJER Kurser for skorstensfejere udbydes af EUC Syd i Tønder. Se listen på blikroer.dk/efteruddannel­sefor-skorstensfejerne

FOR DIG, DER ER VVS / BLIKKENSLAGER Gå på efteruddannelse.dk og se, hvad der er af mulig­heder for efteruddannelse. Skriv 42026 i søgefeltet – så får du alle relevante kurser for VVS´ere og blikkenslagere i såkaldt ”åbent værksted”. Det er også på den side, at man kan tilmelde sig, og mester kan søge om godtgørelse. Hvis du synes, at der mangler noget, så prøv at søge videre i Uddannel­ sesGuiden på ug.dk, hvor andre kur­ susudbydere også er nævnt

Som led i de aftaler, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter – det man kalder en tre-parts-aftale, så igangsættes initiativer for knap 2,5 milliarder kroner for at få flere danskere til at tage efteruddan­nelse. Men kurser med få deltagere er samtidig i farezonen for at blive sparet væk. Blikog Rørarbejderfor­bundet opfordrer der­for medlemmerne til at melde sig til de kurser, der er relevante for dem for at vise, at kurserne er vigtige for faget og bør fastholdes.

4

Dit kursussted vil gerne hjælpe jer med at planlægge uddannelsesforløb for arbejdspladsen. Kontakt dem direkte. Og kontakt din lokale kreds i Blik- og Rørarbejderforbundet, hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til af efteruddannelse.

15


ASBEST KARSTEN HØNGE:

JEG HAR VÆRET UDSAT FOR ASBEST – OG DET ER JEG SGU TRÆT AF SF´s politiske ordfører Karsten Hønge har flere gange været udsat for asbest i sin tid som tømrer. Nu er han gået ind i en sag, som Blik- og Rørarbejderforbundet har meldt til politiet. Fire medlemmer har været udsat for asbest, selvom deres firma var informeret om risikoen. Justitsministerens første svar om sagen er for tyndt, mener han.

K

arsten Hønges ansigtsudtryk skifter på et millisekund til gravalvorligt, da fagbladet Blik & Rør spørger ham, om han selv har mødt asbest i sit arbejde. - Ja, det har jeg, og det er jeg sgu

træt af at tænke på. Vi skar bare i f.eks. de her eternitplader. Og mit hår var fuldstændig støvet til. Det ærgrer mig, at jeg ikke sagde fra, fortæller medlem af Folketinget og politisk ordfører for SF Karsten Hønge. Han har tidligere arbejdet som tømrer, og dengang var han også både fagligt og politisk aktiv. - Vi vidste jo godt, at det var noget lort. For der var noget debat om, hvor meget asbest, der måtte være i de enkelte plader. Det undrer mig, at vi ikke sagde fra. Men jeg tror bare, at jeg har tænkt, at det skulle overstås. Sidenhen har jeg

16


ASBES T AS BEST ASBES T AS BES Tekst Kir Klysner Foto Bjarke Johansen

holdt møder med mig selv om, hvad det var jeg gik med til dengang. Jeg kan ikke lade være

med at tænke, om jeg fejler noget i dag, siger Karsten Hønge. Senere var der en situation,

hvor han skulle fjerne nogle asbestplader efter en brand. Her fik han sagt fra. - Min mester ”ej, kan det nu passe”, og så

DET HER SKAL DU GØRE, HVIS DU OPDAGER ASBEST

spurgte han, hvad jeg mente, der skulle gøres. På det tidspunkt havde jeg bestemt mig for, at

1

jeg ikke ville arbejde med asbest igen.

Asbest skal tages mere alvorligt Asbest har været forbudt i mange år, men som VVS´er støder man på det i gamle byggema-

Stop arbejdet, forlad rummet.

terialer. Bygherren, den rådgivende eller arbejdsgiveren skal have foretaget en vurdering

2

Ring til dit firma og til din sikkerhedsrepræsentant.

af risikoen for at møde asbest, inden arbejdet sættes i gang på bygninger fra før den tid. Men det sker alt for sjældent, erfarer Blik -og Rørarbejderforbundet, og Karsten Hønge bakker forbundet op i, at det her skal tages meget mere alvorligt. - Det går ikke, at det er den enkelte, der står

3

alene i en kælder ved varmtvandsbeholderen og skal sige fra. Det her er et samfundsansvar, siger Karsten Hønge, som har valgt at gå ind i sagen, hvor fire medlemmer har været udsat for asbest, selvom deres firma var informeret

Tag dit tøj af, og put det i en pose. Skyl dig under en bruser, og tag rent tøj på. Lad være med at sætte dig ind i din bil, for så skal bilen også rengøres. Du må først tage hjem, når du har været i bad og har taget rent tøj på.

om risikoen på forhånd. Blik- og Rørarbejderforbundet har politianmeldt firmaet, men efterforskningen hos politiet står i stampe. Karsten Hønge har via Retsudvalget sendt et spørgsmål til justitsministeren om sagen. I svaret fra ministeren lyder det, at sagen indgår i en videre "prioritering i forhold til andre efterforskningsopgaver", og det svar er for tyndt. Karsten Hønge vil følge op på det.

Det handler også om Arbejdstilsynet

> SE VIDEO

Karsten Hønge presser samtidig på for, at Arbejdstilsynet får tilført flere ressourcer. Han er tilfreds med, at Arbejdstilsynet igen besøger virksomhederne uanmeldt, men der er stadig behov for yderligere ressourcer, mener han. - Vi skal have et effektivt tilsyn, der kan følge op på sagerne. Når noget er så alvorligt som asbest, så skal Arbejdstilsynet kunne tage de skarpeste våben i brug.

4

Dit firma skal lave en attest om, at du har været udsat for asbest, og den skal de gemme i 40 år.

Karsten Hønge har besøgt VVS´er Per Dehn. Per Dehn fortæller, at de møder asbest hver dag i deres arbejde, og Karsten Hønge spørger Per Dehn, hvad han mener, at man skal gøre ved det. kortlink.dk/tt97

17


MED PÅ JOB

NYT HØJHUS

TRÆKKER OPMÆRKSOMHED I FREDERIKSHAVN Det er et af de steder, der tiltrækker bygge-turister. I Frederikshavn er man nemlig ikke vant til så høje huse – og så er det endda rundt – eller der ser ud som om, at det er rundt …

D

et bliver til nogle ekstra ture rundt i rundkørslen, og mange biler holder ind til siden. Folk stirrer på det nye højhus, som er

skudt op nord for Frederikshavn. Til åbent hus for nylig var der over 500 gæster. - Det her byggeri er enestående på de her kanter, fortæller VVS´er og blikkenslager Peter Grandjean Gleerup, som er akkordholder for tre kolleger. De arbejder for Oscar Petersen & Søn. De fire mand går på byggeriet af det 12 etager høje Sea Tower på Apholmen, som ligger ved Palm City i Frederikshavn. Det er den strand, hvor der hver sommer bliver kørt palmer ud. Lige nu er der ganske bart, og om morgenen møder Peter Grandjean Gleerup ind til dyreliv. - Det er skægt, for om morgenen står ræven og rådyrene foran bilen i lygternes skær, når man møder ind på pladsen.

På en mark i Frederikshavn er der skudt et højhus op. Her går Peter Grandjean Gleerup og hans kolleger.

18


Tekst Kir Klysner Foto Lars Horn

>

19


MED PÅ JOB ∆ De fire kolleger har en fast opgavefordeling. Thomas Thomsen er i gang med ventilationssystemet. ◊ ”Det her er et af de bedre byggerier at gå på,” siger Anders Hansen, som også lige drøfter noget fagligt med Peter Gleerup. Selve bygningen er firkantet, men altanerne gør den rund. Det ser man først, når man kommer tæt på.

Radiatorerne er placeret helt op af væggen for, at der ikke kommer skidt ind bag ved.

Plads til fire højhuse Udsigten er 360 graders, og højhuset ser ud til at være rundt. - Det er faktisk altanerne, der gør huset rundt. Selve bygningen er firkantet. Fordelen er, at så kan man komme til at indrette det, forklarer projektleder Jesper Pinstrup hos Arne Andersen Vrå A/S, som har entreprisen. Lokalplanen er godkendt, så der kan opføres fire højhuse på grunden, men det er endnu uafklaret, om der kommer tre mere. Lige nu nyder alle håndværkerne på pladsen godt af, at der er god plads omkring byggeriet. - Det er nemmere at bygge herude på en bar mark i forhold til at kunne opretholde en ordentlig sikkerhed på pladsen, fortæller Jesper Pinstrup.

20


> OM BYGGERIET På Apholmen nord for Frederikshavn bygger de Sea Tower. Det er lige ved siden af Palm City – palmestranden. Når det er klart vejr kan man se Grenen i Skagen. Peter Grandjean Gleerup og hans team laver ventilation, VVS, kloak og teknikrum i 49 lejligheder. Der bliver 13 ejerlejligheder og 36 almene boliger. Ejerlejlighederne kommer til at koste mellem 1,8 og 4,5 millioner kroner. Med i prisen for den dyreste lejlighed får man 141 kvadratmeter bolig og 43 kvadratmeter altan med havudsigt og udsigt til Læsø. Lejeboligerne, som er to- og treværelses lejligheder, kommer til at koste mellem cirka 6500 og 7500 kroner om måneden i husleje.

Der er lavet et buk på faldstammen for hver 4. etage. Det er samtidig silence-rør, fortæller Peter Gleerup.

Indflytning er til november 2018. Bag byggeriet står Beach House A/S og Boligselskabet Nordjylland. Byggeriet forventes at at løbe op i 100 millioner kroner. Kilder: Nordjyske.dk og seatower.dk

Der er udsigt til Grenen i Skagen og Læsø fra de øst-vendte altaner.

Der hører altaner til alle lejlighederne. Den største altan er 43 kvadratmeter.

Det er luksus

Ejerlejlighederne får også gulvvarme

Højhuset rager 40 meter op. NORDJY-

over det hele.

SKE Stiftstidende kalder det Vendsyssels

Og så er der udsigten og de store alta-

højeste boligbyggeri. På hver etage bli-

ner – ikke at forglemme.

ver der fire lejligheder plus en lejlighed i stueetagen. De fleste lejligheder vil blive udlejet, men der er også 13 ejerlejligheder, og flere af disse er allerede solgt. - Her er altså ikke sparet på noget,

- Jeg kalder det luksus, siger Peter Grandjean Gleerup helt kort – på jysk.

Høje ordenskarakterer

Et kig skurvognen afslører også, at der er styr på sagerne - Jeg kommer ud så mange steder, hvor der ligner lort. Du mister nok 200 timer på oprydning. Oprydning er alfa og omega for mig. Det giver også et vist ry, tror jeg. Vi ved, at det ligger på hylde nummer fire i stedet for, at man skal gå en time og lede

De startede på byggeriet i oktober 2017

efter det. Til gengæld er der tid til at tale

konstaterer Peter Gleerup, mens han vi-

og skal være færdige til sommer. Ifølge

sammen, og der er ikke nogen, der bliver

ser rundt. På de forskellige etager møder

projektlederen Jesper Pinstrup, så følger

stresset hos mig.

han kollegerne Anders Hansen, Thomas

de tidsplanen, og Peter Grandjean Gle-

Thomsen og Michael Rasmussen. De er

erup er meget tilfreds med den måde, det

et fast team og har fordelt opgaverne

kører på.

mellem sig. Teknikrummene er ikke bare et lille bit-

- Vi har været med i forløbet fra starten. Hvis tegningerne ikke lige passer 100 pro-

Peter Grandjean Gleerup slutter med at sende en udfordring afsted. - Hvis nogen kan finde en skrue efter os, så får de 100 kroner af mig. Peter Grandjean Gleerup fortæller, at de i

te rum, man må bakke ind og ud af. Hver

cent, så tager vi selv udfordringerne og

akkorden ligger cirka på gennemsnit for pris-

lejlighed får sit eget ventilationsanlæg.

løser dem. Det er rigtig fedt.

listen på nybyggeri.

21


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Aalborg

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Journalist: Kir Klysner Mobil: 31 13 73 77 Direkte: 36 38 36 15 kir@blikroer.dk Socialrådgiver: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00. Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk

Viborg

Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00

Faglig konsulent/ A-kasse: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10

Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Stig Stærk Larsen Mobil: 20673402 ssl@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Faglig sekretær: Lars Andersen Mobil: 53389888 la@blikroer.dk Faglig sekretær: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk

Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97

Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Opmåler: Christian Ingebrekt Jensen Mobil: 26 88 20 72 cij@blikroer.dk

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk

Faglig organisator: Erik Kofoed Mobil: 51 53 31 54 eko@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

22

Kreds Sjælland - Bornholm

Næstved

Bornholm

Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97

A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen ajl@blikroer.dk

Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ivan Enoksen ive@blikroer.dk


GODT HÅNDVÆRK

D DINE INDSEN ER OG BILLED ÆMIER VIND PR G RØR IK O FRA BL

Foto Karsten Skipper

ET FEDT MINDE FRA SKOLETIDEN

>

HVEM

Andreas Kjeldgaard, Thomas ­Christian Jensen og Joachim ­Ertmann – alle tre er de i gang ­ med VVS- og blikkenslageruddannelsen.

>

HVAD

De har lavet skibslanterner under kyndig vejledning af underviser Karsten Skipper.

>

HVOR

TECHCOLLEGE, Aalborg

>

BONUSINFO

For mange år siden var lanternen en af de svendeprøver, der kunne blive udtrukket som afsluttende svendeprøve. I mange år har man kun kunne lave lanterne i valgfag og som aftenskoleopgave. Men efter den seneste reform af uddannelsen er der igen blevet mulighed for at lave lanterner i undervisningen, da der er kommet nye fag som restaurering/ renovering af fredede bygninger og udsmykning i zink og kobber. Der er sat 40 timer af til opgaven. Glas og brænderen er købt ind, resten har de lærlingene lavet i kobber og lidt messing.

”DET er da et once in a

”VI lærte, hvor meget man kan bearbejde kobber

bruge det gamle håndværk. Jeg

videre bearbejdning. Det kunne vi jo blive ved med, uden

vil beholde lanternen til evig tid.”

at det gik i stykker. Jeg vidste ikke, at det var så stærkt et

lifetime projekt, hvor man lærer at

Thomas Christian Jensen

ved at udgløde kobberet, så det bliver blødt og smidigt til

materiale.” Thomas Christian Jensen

23


BLIK & RØRUNGDOM

ÅRSMØDE FOR LÆRLINGE M Det var en flok engagerede lærlinge, som var samlet til årsmøde i april 2018. De ville have ny viden om bl.a. asbest, lære hinanden at kende og feste sammen. Alle, der gik på talerstolen, fik seriøse klapsalver og mange spørgsmål fra salen.

får den rigtige løn, de rette kørepenge og den rette ferie. De 75 fremmødte i Svendborg den 6. til 8. april 2018 kvitterede med klapsalver til formanden. Sidste år var der 50 deltagere til årsmødet for lærlinge.

En skov af hænder Dagens næste taler var Casper Steppat. Årsmødet for lærlinge startede vanen tro

skål, der blev råbt igennem lokalet i går

Han har været konstitueret som formand

med ros til de unge fra formand for Blik-

aftes. Det kan godt være, at I ikke kalder

for Blik & RørUngdom siden februar 2018.

og Rørarbejderforbundet Max Meyer.

det solidaritet, og det kan godt være, I

Casper Steppat aflagde beretning.

- Der er mange, der siger, at der ikke

ikke tænker over det i hverdagen, men I

- Der har været stor udskiftning i lands-

er et fællesskab blandt de unge. At I er

er med til at gøre en kæmpe forskel for jer

udvalget, men jeg synes der er ny gejst,

ego. Det passer ikke. Jeg så den fælles

selv og andre lærlinge, som måske ikke

og vi vil arbejde på at få flere aktive unge.

24


Tekst Kir Klysner Foto Robert Wengler

MED SERIØSE KLAPSALVER Dagens største klapsalve

været udsat for asbest. Sammen med

af hænder, som afslørede, at han var

PensionDanmarks kundechef for med-

forbundssekretær Søren Schytte fortalte

enstemmigt valgt som ny formand. Han

lemmer fra Blik- og Rørarbejderforbundet

han om, hvad man skal gøre, hvis man

indtog talerstolen igen senere for at give

Stine Bogø havde heller ingen problemer

møder asbest.

en tour de regler om zonepenge og for at

med at holde liv i forsamlingen.

Casper Steppat blev mødt med en skov

diskutere, hvordan Blik & RørUngdom får

- Jeg kan mærke, at I er friske, sagde

- Hvis I møder asbest, så forlad jeres plads og kontakt chefen. I skal bede om at

flere unge aktive. Der kom flere forslag,

hun og kastede lidt spørgsmål til forsam-

få taget prøver af det, også selvom jeres

f.eks. at der skal laves plakater på skoler-

lingen, som hurtigt svarede igen på den

mester siger "ja, ja." Lad nu være med at

ne med de valgte klasserepræsentanter

gode måde.

røre ved det. I kan dø af det, sagde Dan

og med dem, der sidder i de lokale uddan-

Senere fik de besøg af komiker Elias

Henriksen.

nelsesudvalg, så man ved, hvem man kan

Ehlers, men dagens klart største bifald gik

Flere af deltagerne sagde, at det var

gå til, og at man skal kåre skolerne for det,

til Dan Henriksen, som besøgte årsmødet

det oplæg, de havde glædet sig mest til,

som de er gode til f.eks. det bedste klas-

med et meget alvorligt budskab til lærlin-

og enkelte lærlinge fortalte undervejs i

selokale, så man viser, hvad andre kunne

gene. Dan Henriksen er blikkenslager og

oplægget, at de allerede har haft opgaver,

lære noget af.

har fået konstateret kræft efter at have

hvor der viste sig at være asbest.

25


BLIK & RØRUNGDOM

MØD DEN NYE FORMAND FOR BLIK & RØRUNGDOM Casper Steppat er lærling hos W. Johansen. Han bliver færdig som VVS-energispecialist til sommer. Han turnerer i øvrigt rundt til folkeskoler og gør reklame for det at tage en erhvervsuddannelse som en del af rollemodelskorpset i projektet "Vejen til en erhvervsuddannelse". Hvorfor gider du tage en formandstjans? - Jeg blev konstitueret på baggrund af tillid fra mine kammerater. Og så har de

og elevdemokratisk indflydelse på sko-

Bonusinfo:

lerne. Eleverne skal høres meget mere

Casper Steppat er statist på Det Kon-

ude på skolerne.

gelige Teater. Lige nu er han ved at gro

Og så handler det om, at der er en mu-

Hvad skal der til for at få de unge til at engagere sig?

lighed for at gennemføre nogle af de

- Det er der ikke et entydigt svar

visioner, jeg har. Jeg tror på, at jeg kan

på. Jeg kan takke min læresvend

løfte opgaven og være med til at gøre

Søren for, at jeg havde lyst til at

en forskel for vores lærlinge.

engagere mig. Vores samtaler over

givet udtryk for, at det gjorde jeg godt.

Hvad har du af visioner? -

skæg, fordi han skal være viking i næste forestilling.

frokosten om f.eks. retten til at holde frokostpause, men også

- De områder, jeg brænder for, er ung-

om mange andre ting har

domsorganisering, uddannelsespolitik

været lærerige.

N Y F O R M A N D , N Y K A S S E R E R O G N Y T L A N D S U D VA L G

I landsudvalget er der sket stor udskiftning. Det består nu af: Kreds Nord-Midtjylland: Stefan Degner, Kim Jensen og Nicolas Simonsen. Kreds Sydjylland-Fyn: Casper Schmidt, Casper Gregersen, Michael Vindelev og Jonas Nielsen. Kreds Sjælland-Bornholm: Ziggy Rasch , Andreas Baagøe Olsson (kasserer) og Kasper Jørgensen. Kreds København: Casper Steppat (formand), David Pedersen og Rasmus Hulkvist.

26


BLIK & RØRUNGDOM

HVORFOR E R DU ME D T IL Å RSMØDE FOR L Æ RL INGE ? DENIZ VURUZU, lærling hos Sejling VVS

RUMLE PREBEN, lærling hos Krüger VVS

”Jeg er med pga. sam-

”Jeg er med for at hygge

menholdet. Jeg er også

med min kolleger og for at

med for at høre noget om

få ny viden om mit fag. Jeg

asbest, og det var sgu da

glæder mig til at høre om

også godt at få noget mere

asbest. Vi ved jo godt, at det

viden om pension – at man

er farligt, men hvor mange

kan få fysioterapi f.eks.”

tager hensyn til det?”

LASSE LUNDAGER OLSEN, voksenlærling hos Gyrstinge VVS

DAVID PEDERSEN, voksenlærling hos John A. Hansen A/S

”Det er en god måde at høre,

”Jeg er med for at lære kol-

hvad der sker ude i landet. Jeg

leger fra hele landet at ken-

får også noget mere ud af mit

de. Jeg har også meldt mig

medlemskab ved at deltage

til at sidde i landsudvalget.

her. Man får jo både faglige og

Vi skal have flere kurser og

sociale input.”

andre sammenkomster ligesom Bootcamp´en, så man kan lære noget om de andre dele af faget.”

27


NY TEKNOLOGI

ET KIG IND I FREMTIDENS VVS-BRANCHE Digitalisering, robotter og internet of things er blot nogle af de teknologier, som i de kommende år vil forandre VVS-branchen. For at virksomhederne i branchen kan forberede sig på fremtidens teknologiske udfordringer, har Blik- og Rørarbejderforbundet i samarbejde med Tekniq og Dansk Metal holdt en række dialogmøder over hele landet.

N

ye teknologier forventes

Kompetenceudvikling i centrum

mens nye og andre opgaver vil komme til.

at forandre og ændre

I fremtiden vil VVS-virksomheder skulle

Rådgivning og salg er et område, som vil

VVS-branchen i de kom-

vænne sig til at arbejde på andre måder,

fylde mere hos den enkelte medarbejder,

da teknologien vil overtage nogle opgaver,

og det kræver nye og andre kompetencer.

mende år. Nye produkter og arbejdsmetoder vil skabe

nye muligheder, men også medføre en række nye udfordringer, som alle parter i branchen skal forberede sig på. Det var det overordnede tema, da Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq i foråret inviterede alle tre organisationers medlemmer til en række fælles dialogmøder i Middelfart, Aarhus, Aalborg og Brøndby. - Ny teknologi handler ikke kun om robotter, som kan overtage vores arbejde. Tværtimod peger undersøgelser på, at ny teknologi kan føre til øget vækst i branchen, hvis vi udnytter mulighederne rigtigt og får uddannet og opbygget de rigtige kompetencer til fremtidens VVS’er, siger forbundsformand Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

28

> NYE MULIGHEDER I VVS-BRANCHEN Installationsbranchen er i forandring. Det stiller nye krav til de måder som branchens virksomheder driver forretning på. ”Rapporten Installation 4.0” beskriver de seks teknologier, der vil have størst betydning for installationsbranchen frem mod år 2025. Nye teknologier vil påvirke hele branchens værdikæde. Det gælder både kundeinteraktionen, ydelserne, virksomhedernes kompetencer, de interne processer og konkurrenterne på markedet. Ikke kun den teknologiske udvikling vil

påvirke branchen. Markedsudviklingen vil også blive påvirket trods en fortsat høj forventet aktivitet frem mod 2025. Det gælder både på service, vedligehold og modernisering. Ligesom installationsbranchens virksomheder udvikler sig og opdyrker nye markeder, så kan andre typer aktører bevæge sig tættere ind på de opgaver, som installationsbranchen løser. Der forventes derfor en øget specialisering i branchen, som stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer på alle niveauer.


> VOXPOP Rene Bøje, DETEK ”Det er vigtigt, at vi i branchen bliver bedre til kompetenceplanlægning, så vi er klar til fremtidens udfordringer. Det gælder også på grunduddannelsen, som kan optimeres.”

Kasper Jensen, Finmann VVS ”Teknologien vil betyde, at nogle ting vil blive nemmere. Se bare eksemplet, hvor en pumpe kan erstatte en blandesløjfe. VVS-branchen skal være forberedt på, at teknologi vil forandre branchen og stille nye og andre krav til medarbejdernes kompetencer. De udfordringer er branchen klar til at løfte i fællesskab.

Man kan godt frygte, at teknologien også overtager kontakten med kunderne.”

Jesper Nielsen, Lind & Risør - I VVS-branchen har vi været gode til

- I branchen skal vi sørge for, at vi har

”Jeg er lidt bekymret for, at teknologien vil kunne erstatte en del af vores

at ændre og optimere indholdet af ud-

forudsætningerne for at gribe de mange

dannelserne, så de lever op til fremtidens

muligheder, som vi får tildelt med den nye

krav. I fremtiden vil den udvikling blot gå

teknologi. Ellers risikerer vi, at andre aktø-

endnu stærkere, så det stiller også andre

rer sætter sig tungt på forholdet til kun-

krav til den måde, som vi i branchen tæn-

den, og at VVS-branchen blot bliver en

ker og planlægger opkvalificering på. Her

underleverandør på installationsarbejdet.

er der ingen tvivl om, at efteruddannelse

Vores mål er, at branchen skal være en

kommer til at spille en central rolle, siger

samarbejdspartner for kunderne fra start

Max Meyer.

til slut, siger Niels Jørgen Hansen.

Grib mulighederne

Sammen om udfordringen

På møderne kunne deltagerne blandt

I VVS-overenskomsten mellem Blik- og

andet høre en forretningsudvikler fra

Rørarbejderforbundet og Tekniq, er der

arbejdsgiverne omkring udvikling af

Grundfos fortælle om de nye perspektiver

afsat ressourcer til to ugers efteruddan-

lærlingeuddannelserne, skal vi bruge, så

og produkter, der følger med den digitale

nelse om året. Med de øgede krav til ny

alle medarbejdere i branchen får de rette

udvikling.

teknologi og fremtidens udfordringer,

kompetencer til at løse fremtidens udfor-

kan der blive behov for at tænke nyt på

dringer, siger Max Meyer, som glæder sig

området.

over, at både arbejdergiverorganisationen

Ifølge Niels Jørgen Hansen, der er administrerende direktør i Tekniq, vil brugen af ny teknologi danne grundlag for, at

- Vi er enige om, at VVS-branchen skal

arbejde. Den omstilling kan kun løses gennem øget efteruddannelse, som af hensyn til branchen bør være obligatorisk.”

og fagforbundene kan samles og drøfte,

væksten og beskæftigelsen i branchen

være på forkant med fremtiden ved at

hvordan vi sammen sikrer, at VVS-bran-

vokser, hvis branchen formår at styrke sit

omfavne ny teknologi og markedsmu-

chen står stærkest muligt i en pulserende

fokus på de rigtige løsninger.

ligheder. De gode erfaringer vi har med

og digital fremtid.

29


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejds­ giverne , Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Nord-Midtjylland Bjarup Blik v/Martin Jensen Christiansvej 12, Voel 8600 Silkeborg Cvr.nr. 29108811 01. april 2018 – Tekniq

MH Blik og VVS Sct. Kjeldsvej 1 A, Ålum 8920 Randers NV Cvr.nr. 35741860 1. april 2018 – Tekniq

Jørgensen Rør-Montage Lundgaard Hedevej 24 9500 Hobro Cvr.nr. 27341527 01. april 2018 – Tekniq

Olsen Teknik, Ivan Olsen Bakkevej 4 6230 Rødekro Cvr.nr. 39042258 9. februar 2018 – Arbejdsgiverne

A & C Clausen VVS ApS Urupvej 1 B 4140 Borup Cvr.nr. 30513738 01. marts 2018 – Tekniq

Søren Østergaard A/S Heimdalsvej 30 7200 Grindsted Cvr.nr. 27708153 01. maj 2018 – Tekniq

Pro-Pipe VVS & Fjernvarme A/S Sydagervej 3 6800 Varde Cvr.nr. 36399694 22. februar 2018 - Arbejdsgiverne

Frederiksund VVS & Bade­værelser APS Store Rørbækvej 25 3600 Frederiksund Cvr.nr. 38616129 01. april 2018 – Tekniq

Kreds Sjælland-Bornholm

Tagblikkenslageren ApS Fiskerbakken 8 3250 Gilleleje 01. april 2018 - Tekniq

Vand Experten Aps Ålunden 34 8500 Grenaa Cvr.nr. 38746332 01. april 2018 - Tekniq

Kreds Sydjylland-Fyn Ølgod VVS og Energi KIrkebjervej 15 6870 Varde Cvr.nr. 39383543 20. marts 2018 – Arbejdsgiverne

All Montage APS Borretoften 18 4270 Høng Cvr.nr. 38878999 01. april 2018 – Tekniq

VVS Partner A/S Damvejen 16 3400 Hillerød Cvr.nr. 39054132 01. marts 2018 – Tekniq

Frameld støtte til politiske partier Som medlem af Blik- og Rørarbejder­forbundet har du mulighed for at framelde støtte til politiske partier via kontingentet i 2018. Det gøres ved at udfylde neden­stående kupon og sende den ind i en kuvert til forbundets statsautoriserede revisor.

Selv om du framelder støtten til politiske partier, kommer du ikke til at betale mindre i kontingent. Det beløb, som medlemmerne framelder som støtte til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt, går ind i forbundets kasse til øvrige aktiviteter.

J  eg ønsker at være fritaget for at betale bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet. Navn:  Afdeling:  Cpr.nr.:  Adresse:  Postnr. og by:  Underskrift  Kuponen sendes senest mandag den 18. juni 2018 til: Revisionsinstituttet Statsautoriserede Revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriserede revisor Jan Birkhøj, Skagengade 1, 2630 Taastrup. Kuverten bedes mærket “Blik og Rør”

30

Kreds København Efacec Eng. E Siestema S. A. Denmark Bredgade 6,1 1260 København K Cvr.nr. 36892234 01. marts 2018 - Tekniq

Filial: Wicotek Kirkebjerg A/S Trustrup Stationsgade 19 8570 Trustrup Cvr.nr. 73585511 P.nr. 1023416359 01. marts 2018 – Tekniq

Dansk Installations Teknik Knullen 6, Højby 5260 Odense S Cvr.nr. 26825490 P.nr. 1019719320 01. juni 2014 – Tekniq


FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er ferie­ garantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i Firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds København IRA Instaladores Reunidos Danmark Pilestræde 58 1112 København K Cvr.nr. 36969342 31. marts 2018 – Tekniq – Ophør

Kreds Nord-Midtjylland Hjørring Rørteknik A/S Vandværksvej 38 9800 Hjørring Cvr.nr. 277759602 31. marts 2018 – Tekniq - Konkurs

Kreds Sydjylland-Fyn Fraugde VVS & Blikkenslager Fraugdevej 30 5220 Odense SØ Cvr.nr. 18515008 31. marts 2018 - Tekniq

Kreds Sjælland-Bornholm Fredensborg Teknik A/S Kratbjerg 305 3480 Fredensborg Cvr.nr. 87638928 31. marts 2018 – Tekniq , Solgt 29690073

GETVVS Rugvænget 2A 4200 Slagelse Cvr.nr. 35787445 31. marts 2018 – Tekniq

Ernst Otto ApS Industrivangen 6 4550 Asnæs Cvr.nr. 37135496 30. juni 2018 – Tekniq - Konkurs

Saint Augustin filial af Saint Augustin s.r.l. Rumænien c/c Det Italienske Handels­ kammer H.C.Andersens Boulevard 378, 5 th 1553 Københvn V Cvr.nr. 37777846 28. februar 2018 – Tekniq - ophør

Vil du dygtiggøre dig som VVS’er? Så bliv VVS-installatør .Få ansvar i entrepriser .Bliv projektleder, rådgiver og teknisk ansvarlig .Starte egen virksomhed

Filial: Caverion A/S Katmosevej 23 8800 Viborg Cvr.nr. 10112354 P.nr. 1011970237 31. august 2017 – Tekniq – Ophør

Caverion A/S Industrihaven 3 3300 Frederiksværk Cvr.nr. 10112354 P.nr. 10112354 C 31. december 2016 – Tekniq – Ophør

Jeg startede som VVS-installatør på erhvervsakademiet i Herning med tanke på det lange og hårde fysiske arbejdsliv, som vi VVS’ere ender ud i. Det var en investering i min fremtidige arbejdskarriere. Både økonomisk og fysisk.

Caverion A/S Egevænget 6 3000 Helsingør Cvr.nr. 10112354 P.nr. 1017743720

- Lasse Olesen, VVS-installatør

Læs mere om at blive VVS-installatør på www.eamv.dk

31. december 2016 – tekniq - Ophør

31 Annonce_april.indd 1

06-03-2018 12:57:12


FEJERNES SIDE

Arbejd det en En skorstensfejermester er ved retten i Roskilde blevet idømt en bøde på 30.000 kroner for at have forsømt sikkerheden for en medarbejder. Dommen fik mester efter, at en medarbejder var faldet ned fra en stige. Dommen viser, at arbejdsgiveren skal tage ansvar for arbejdsstedet. Dommen sætter samtidig spørgsmålstegn ved brugen af stige med stigefod, og det bør branchen tage ved lære af, mener forbundssekretær Søren Schytte.

32


Tekst Kir Klysner

dsgiveren skal sikre nkelte arbejdssted E

n mester kan ikke nøjes

en arbejdsseddel, som beskriver, hvordan

anført som et alternativ, når der ikke kan

med at uddele en pjece og

der skal renses. Det skal desuden altid

renses indefra.

holde enkelte møder om sik-

undersøges, om det er muligt at rense

kerhed i firmaet. Det fastslår

en ny dom fra Retten i Roskilde i en

indefra, da det i så fald skal være frem-

Ring 112 efter en ulykke

gangsmåden, understreger forbundsse-

Arbejdsskadekonsulent i Blik- og Rørar-

sag, hvor en skorstensfejer faldt ned fra en

kretær Søren Schytte, som er ansvarlig

bejderforbundet Jan Erik Dam har også

stige i cirka 3,5 meters højde.

for arbejdsmiljøområdet i Blik- og Rørar-

fulgt sagen, og han har en tilføjelse, som

bejderforbundet.

handler om bevisførelse.

han skulle ned fra taget, faldt han ned

Risikoen for ulykker er for høj

så skal man ringe 112. Det betyder, at man

fra stigen og landede på nogle granitfli-

Dommen blev afsagt den 18. april 2018,

får den rette hjælp fra start, og at politi-

ser. Det betød, at han fik revet ledbånd

og mester blev idømt en bøde på 30.000

et indsamler beviser og skriver rapport på

over i skuldere.

kroner. Dommen giver også god grund

sagen. Det er vigtigt, når bevisbyrden skal

til at løfte pegefingeren med hensyn til

løftes i retten i sådan en sag om arbejds-

brugen af stige med stigefod.

givers ansvar, forklarer han. Helt konkret

Skorstensfejeren havde placeret en stige med stigefod på et trappetrin. Da

Skorstensfejeren fortalte i retten, at han ikke havde stigekroge til stiger i den højde eller andet sikkerhedsudstyr med i

- Den her sag viser, at der er alt for

bilen. Han havde en skridmåtte, men den

stor risiko ved at bruge disse stiger

var for lille til den stige.

uden yderligere sikring – og i særdeles-

- Hvis man kommer alvorligt til skade,

betyder det f.eks., at der på denne sag ligger billedmateriale i sagsmappen. Ved redaktionens slutning var tidsfri-

- Sikkerhedsudstyret skal naturlig-

hed på trapper. Det viser arbejdstilsy-

sten for at anke dommen endnu ikke ud-

vis være i orden, ligesom arbejdsgiver er

nets vidneforklaring i sagen også, for-

løbet. Redaktionen har valgt at undlade

ansvarlig for at give medarbejderen den

tæller Søren Schytte, som har et ønske

at offentliggøre navnene på arbejdsgiver

rette instruktion i at bruge det. Der kan

om at stige med stigefod fjernes fra

og pågældende fejer, men de er kendt af

på hvert eneste arbejdssted udarbejdes

branchevejledningen. Lige nu står det

redaktionen.

> RETTELSE I forrige nummer af Fagbladet Blik & Rør skyldes en manglede linje, at satserne for sygeløn, barsel og forældreorlov var forkerte.Vi beklager fejlen, og bringer her de korrekte satser, som er gældende fra 1. marts 2018

SYGELØN, BARSEL OG FORÆLDREORLOV Ved sygdom og ved barns hospitalsindlæggelse udbetales pr. time:

157,64 kr. Timeløn ved barsel- og forældreorlov er:

169,97 kr.

33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Jacob Carlsen

ENERGIUDSPIL ER FOR UAMBITIØST I årtier har Danmark været kendt som foregangsland, når det

er også et plus i det samlede energiregnskab, så her er der op-

gælder grøn omstilling. Vi er i Danmark løbende blevet bedre til

lagte og afgørende gevinster at hente for den grønne omstilling.

at udnytte den vedvarende energi, og samtidig har vi formået at

I Blik- og Rørarbejderforbundet presser vi derfor på, at dette

nedbringe og effektivisere det samlede energiforbrug gennem

område ikke glemmes. Vi er derfor i dialog med repræsentanter

smarte og intelligente løsninger.

fra regeringen og de øvrige politiske partier, hvor vi forsøger at

Desværre, så har regeringen med sit udspil forud for de kommende energiforhandlinger sænket ambitionerne voldsomt. Midlerne til energieffektiviseringer er nærmest pist væk, og i

overbevise dem om, at det er en god investering at sætte endnu mere skub i renovering og optimal udnyttelse af energien i den eksisterende boligmasse.

stedet satses der kun på udvikling af vedvarende energi. Det er ikke den bedste løsning, mener vi i Blik- og RørarbejderforbunEnergistyrelsens fremskrivninger viser, at dansernes energiforbrug vil stige de kommende år. Det er samtidig hele 40 procent af det samlede danske energiforbrug, der i dag anvendes til opvarmning, ventilation og belysning i bygninger. Alene i den eksisterende bygningsmasse er det muligt at spare op mod 45 procent af energien i forhold til 2011, hvis man ved renoveringer, der alligevel skal udføres, benytter sig af de rigtige løsninger. Det viser beregninger fra Statens Byggeforskningsinstitut. Derfor er det oplagt, at indsatsen mod bygningernes tekniske installationer opprioriteres. Det, vi sparer yderligere på energien,

DET, VI SPARER YDERLIGERE PÅ ENERGIEN, ER OGSÅ ET PLUS I DET SAMLEDE ENERGIREGNSKAB, SÅ HER ER DER OPLAGTE OG AFGØRENDE GEVINSTER AT HENTE FOR DEN GRØNNE OMSTILLING.

34

Max Meyer Forbundsformand

det.


BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG GODE TILBUD 10%

OPLEV FLYING EAGLE I LEGOLAND®

SPAR 10 % PÅ DÆK OG REPARATION

10%

Spar op til

139 kr.

Find dit nye udstyr hos Bahne. De har alt hvad du skal bruge i køkkenet – uanset hvad du mangler.

Det vilde vesten i LEGOLAND® er større, vildere og flottere end nogensinde! Køb billetter via loplus.dk.

Du får 10% rabat på hele regningen hos QuickPot. Find værksted og book på QuickPot.dk.

Læs mere på loplus.dk/bahne

Læs mere på loplus.dk/legoland

Læs mere på loplus.dk/quickpot

SPAR OP TIL 15 % HOS SIXT

OPLEV EN SYNLIG FORSKEL HOS SYNOPTIK

TA’ HELE FAMILIEN MED PÅ BAKKEN

Op til

15%

10%

20%

Få op til 15 % rabat på leje af biler, minibusser og varevogne hos Sixt Biludlejning i Danmark og udlandet.

Få 50 % rabat på alle glas eller kontaktlinser. Du får 10 % LO Plus rabat oveni.

Køb turbånd til alle Bakkens forlystelser med 20 % rabat på normalprisen. Køb turbåndbilletter via LO Plus.

Læs mere på loplus.dk/sixt

Læs mere på loplus.dk/synoptik

Læs mere på loplus.dk/bakken

TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

SPAR 10 % PÅ KØKKENUDSTYR


A J 1. M

Efter OK18 står fagbevægelsen stærkt. Det mente flere af dagens talere på arbejdernes internationale kampdag den 1. maj 2018.

Blik & Rør - nr. 4, 2018  

BYGGERI I JYLLAND TRÆKKER OPMÆRKSOMHED - NY MAND I FRONT FOR UNGDOMMEN - ARBEJDSSKADER: RING STRAKS TIL LÆGEN – DET ER DIT BEVIS

Blik & Rør - nr. 4, 2018  

BYGGERI I JYLLAND TRÆKKER OPMÆRKSOMHED - NY MAND I FRONT FOR UNGDOMMEN - ARBEJDSSKADER: RING STRAKS TIL LÆGEN – DET ER DIT BEVIS

Advertisement