Blik & Rør - nr. 4, 2019

Page 1

FAGBLADET

NR. 4 - 2019

BLIK & RØR: VI BLIVER FLERE OG FLERE MEDLEMMER

FOLKEMØDET:

HØR

FOKUS PÅ MÆRKESAGERNE

MED PÅ JOB: KOM OP PÅ TOPPEN AF SORØ KLOSTERKIRKE MED STEEN HOLM

O R T ÆLLE NF DA

PO

DC

AS

T

OFFER FOR ASBEST:

IKKE MERE AT GØRE WWW.BLIKROER.DK

1

BLIK & RØR


Bonus til dig der er kunde i Alka 8% Bonus

Nu får du både medlemsrabat og mulighed for bonus Medlemmer af Blik og Rør har særlige fordele hos Alka. Du får rabat på dine private forsikringer samt en særlig billig Forbunds indboforsikring. Som noget nyt får du også mulighed for bonus. I 2019 får du 8% af din forsikringspræmie i 2018 betalt tilbage. SE OM DET GÆLDER DIG PÅ ALKA.DK/BONUS


INDHOLD 08

08

Medlemsudvikling Blik & Rør oplever fremgang i medlemstallene

OFFER FOR ASBEST Dan Henriksen fik konstateret kræft, efter han blev udsat for asbest. Nu kan lægerne ikke gøre mere.

14

Efter valget Hvordan ser det ud med forventningerne, efter at danskerne stemte grundlovsdag?

17

Sommer og sol Husk at passe på dig selv

22

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagblad@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

Redaktion: Allan Guldberg (DJ) Marie Brask (DJ)

Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik & Rør udkommer 6 gange årligt, og næste gang er 2. september 2019.

VVS-messen blev en kæmpe succes med rekordmange besøgende - igen i år

BOOTCAMP

Lærlinge mødtes på Hansenberg i Kolding for at blive klogere. Meget klogere.

Ansvarshavende chefredaktør: Allan Guldberg

Annoncesalg: Mads Tjærby / Vendemus

18

VVS'19

24

Folkemødet på Bornholm Årets folkemøde var en success for Blik & Rør. Det lykkedes at få sat fokus på mærkesagerne

33

Ny feriebolig

34

Blik og Rør kan nu tilbyde en dejlig lejlighed i Malaga, når du skal holde ferie

36

MED PÅ JOB

Steen Holm er en erfaren mand, der ikke kyses af at have vind og historie viftende om hovedet

Ny ferielov Nu er vi tæt på overgangsåret til den nye ferielov – se, hvordan det hænger sammen

Forsidefoto: Jakob Carlsen

40

Fejernes sider Forbedrede udsigter til krav om ordentligt indeklima

WWW.BLIKROER.DK

3

BLIK & RØR


KORT NYT GRØN LOGIK: ENERGI­ EFFEKTIVISERING AF DANSKE BYGNINGER

TOPCHEFENS LØN STIKKER AF FRA DEN MENIGE MEDARBEJDER I 1997 fik den gennemsnitlige topchef en løn, der var fem gange større end den typiske medarbejders. I dag er forskellen vokset til en

Danmark er sakket agterud i klimamålene, og

En større sammenslutning af brancheorgani-

vi er nødt til at supplere vores grønne energi

sationer, virksomheder, fagforbund og NGO’er

med energieffektivisering for at nå målet om

har slået sig sammen i alliancen ’Grøn Logik’.

at være et klimaneutralt samfund i 2050. Al

Alliancen, hvor Blik og Rør deltager, har præ-

den energi, vi poster i vores huse og virksom-

senteret otte forslag til den kommende rege-

heder, siver stille og roligt ud igen, fordi vi ikke

ring, hvor energieffektivisering skal hamres

foretager de nødvendige grønne forbedringer.

fast på dagsordenen.

KORTE UDDANNELSES­ AFTALER HAR TAGET OVERHÅND

faktor 10, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den store lønforskel gælder bredt i erhvervslivet. I mere end hver fjerde store virksomhed tjener topchefen mere end 10 gange den menige medarbejders løn.

DAGSBEVISER PÅ FIRMABILER ER EN STOR SUCCES

Brugen af korte uddannelsesaftaler på en række fagområder inden for byggeriet har taget overhånd. Der er en række uhensigtsmæssigheder i brugen af korte uddannelsesaftaler, og derfor slår byggefagene i BAT-Kartellet alarm. De ønsker, at der bliver grebet ind øjeblikkeligt. Det er tilsyneladende blevet normalt for nogle mestre at lave korte aftaler for lige at se eleverne an. Man opfatter det som et pædagogisk værktøj, men reelt betyder det, at

Det er blevet uhyre populært at købe firmabilen fri til private gøremål, og samtidig får SKAT store indtægter fra denne lovlige privatkørsel i firmaets biler. SKAT solgte i 2017 i alt 53.300 dagsbeviser, hvor de 79 procent blev solgt til private, mens de resterende 21 procent blev solgt til virksomheder.

usikkerheden stiger, og at lærlingen ansættes på udvi-

STABIL LØNFREMGANG I BYGGERIET

det prøvetid.

Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik fra første kvartal viser pæne lønstig-

Fagforbundene

ninger til bygningsarbejderne. Og nu for 3. kvartal i træk ligger lønstigningen i

i BAT-Kartellet

byggeriet på 3,4 procent. Det er pænt over alle branchers samlede gennem-

mener, at det er

snit på 2,6 procent.

urimeligt, at unge skal løbe spidsrod i uddannelsessystemet med en konstant skræk for ikke at kunne færdiggøre sin uddannelse hængende over hovedet.

NR. 4

Det er ikke helt unormalt, at byggeriet under en højkonjunktur ligger foran, ligesom det er lige så normalt, at byggeriet under en lavkonjunktur ligger i bunden. Lønstigninger i byggeriet er lidt ligesom ’gyngerne og karrusellerne’ i forhold til konjunkturerne.

4

2019


KvikLevering indenfor ca. 1 time Lynhurtig levering, når der er materialer, som du bare skal bruge her og nu Når det skal gå ekstra tjept, er vores KvikLevering det oplagte valg. Her kommer dine varer indenfor ca. 1-2½ time efter din bestilling, og du slipper for at spilde vigtig tid på selv at skulle køre efter materialer. Vi kan levere indenfor ca. 1 time, men er leveringsadressen langt fra nærmeste butik, kan der gå lidt længere tid. Fra 149 kr. under 15 kg Fra 249 kr. over 15 kg 3 forskellige zoner i forhold til tid og pris

Læs mere om KvikLevering på bd.dk/KvikLevering

WWW.BLIKROER.DK

5

BLIK & RØR


KORT NYT PENSIONDANMARK VINDER SDG TECH AWARD Ved Tech Award Festival, om danske bæredygtige højteknologiske løsninger modtog PensionDanmark prisen SDG Tech Award i kategorien Financial Support. PensionDanmark fik prisen som en anerkendelse af virksomhedens dedikation til FN’s Sustainable Development Goals og vedvarende bestræbelser på at finde bæredygtige og innovative teknologiske løsninger. Som udbyder af supplerende velfærdsydelser inden for pension, social sikkerhed, sundhed og livslang læring, og som en større investor i vedvarende energi, er PensionDanmarks aktiviteter baseret på SDG’erne, fordi hovedparten af de 17 mål er relevante som retningslinjer og målsætninger.

INDUSTRIENS PENSION KÅRET SOM ÅRETS ARBEJDSMARKEDSPEN­ SIONS SELSKAB For anden gang på tre år har ­FinansWatch og EY kåret Industriens Pension som Årets Arbejdsmarkedspensionsselskab. Afkastet til medlemmerne har været i top og driftsomkostningerne i bund. Det er den korte forklaring på, at Industriens Pension, hvor en del af Blik & Rørs medlemmer har deres pensionsordning, har modtaget prisen som Årets Arbejdsmarkeds­ pensionsselskab 2019. Prisen er blevet uddelt på en stor konference, som FinansWatch og revisions- og konsulentvirksomheden EY afholder for at sætte fokus på de mest veldrevne virksomheder i finanssektoren.

NU KAN HÅRD TONE PÅ ARBEJDSPLADSEN GIVE BØDER Jargonen på byggepladserne har altid

også virksomheder at forebygge kræn-

haft ry for at være hård og ærlig, hvil-

kende handlinger, hvor de tidligere kun

ket mange steder er alment accepte-

skulle håndtere dem.

ret. Men nu kan en rå omgangstone

EU-KOMMISSIO­ NEN REVSER DANMARKS GRØNNE ­AMBITIONER Der skal mere kød på de danske planer for blandt andet energieffek-

ikke længere bruges som en nem

tivisering, lyder det fra EU-Kommis-

undskyldning for eksempelvis mobning

sionen i ny klimakarakterbog.

eller sexchikane.

Danmark får således en venlig,

I en ny vejledning om krænkende

men bestemt henstilling om at få

adfærd på arbejdspladsen kan Arbejds-

fyldt nogle huller ud, i forhold til

tilsynet nu gribe ind langt tidligere,

hvordan man fra dansk side i praksis

og det er en persons oplevelse af de

vil levere sin del af varen.

krænkende handlinger, der er central.

I alt drejer det sig om ti henstil-

Det betyder, at hvis en person ople-

linger, som rammer ned i alle de tre

ver en enkelt ironisk kommentar eller

klimamålsætninger, som EU har sat

halv-sjofel joke som krænkende, så er

sig for 2030, om at udlede mindst

den potentielt nok til at give et påbud

40 procent mindre CO2, lade mindst

fra Arbejdstilsynet – uanset om den

32 procent af energiforbruget kom-

er sagt for sjov eller i et øjebliks ube-

me fra vedvarende energikilder og

tænksomhed.

forbedre energieffektiviteten med

Endelig pålægger den nye vejledning

NR. 4

1

32,5 procent.

6

2019


KUN FÅ ALMINDELIGE ARBEJDERE INDTAGER DET NYE FOLKETING

BOLIGEJERNE KENDER OG BRUGER HÅNDVÆRKER­ FRADRAGET Hele 93 procent af de danske boligejere kender håndværkerfradraget, og 59 procent har brugt det. Ordningen er derfor den mest kendte og brugte fradragsordning, viser en ny spørgeundersøgelse.

Lige så let som det er at støde på en cand.scient.pol. eller cand.jur. på Christiansborg, lige så svært er det at finde en klassisk arbejder. Kun 17 folketingsmedlemmer kommer

DET GRÅ GULD BLIVER PÅ BYGGEPLADSEN Der bliver flere og flere grå toppe i byggeriet. I årene fra 2008 til 2016

med en erhvervsfaglig uddannelse eller

steg gennemsnitsalderen på landets

som ufaglærte, viser en gennemgang

byggepladser med 1,8 år. Det er væ-

af de 179 folketingsmedlemmers ud-

sentligt mere end på landsplan, hvor

dannelsesbaggrunde, som A4 Nu har

medarbejderne i gennemsnit er blevet

gennemført. − Et stort demokratisk problem, lyder

1,3 år ældre.

NY DOM MINDSKER ADGANGEN TIL RUT-REGISTRET

Vestre Landsret har afgjort, at dele af RUT-registret ikke længere skal lægges åbent frem. Private borgere og danske virksomheder skal ikke længere have lov til at se, hvor udenlandske firmaer arbejder i Danmark. Det har Vestre Landsret slået fast i en principiel dom, som staten har ført mod det polske selskab BIC Electric, der i tre tilfælde ikke havde indberettet rettidigt til RUT-registret. Beskæftigelsesministeriet oplyser til Fagbladet 3F, at offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter stadig vil have adgang til registret. Således vil Skat, Arbejdstilsyn og fagforeninger fortsat kunne se, hvor udenlandske virksomheder befinder sig, når skattebetaling, arbejdssikkerhed og overenskomstforhold skal tjekkes. RUT-registret er et vigtigt redskab i både myndighedernes og fagforeningernes kamp mod organiseret snyd blandt udenlandske virksomheder.

det fra det socialdemokratiske folketingsmedlem Jan Johansen, der som specialarbejder er i absolut mindretal.

RIGSPOLITIET MELDER OM FALD I TYVERIER FRA VAREBILER For første gang i fire år er antallet af

Det gælder for eksempel i politikredsene

tyverier fra vare- og lastbiler faldende.

Sydøstjylland, Syd- og Sønderjylland og

Således blev der på landsplan registreret

Fyn, hvor man tidligere har haft store

13 procent færre anmeldelser sidste år

problemer med tyverier fra varebiler. Her

end i 2017. Det viser tal fra Rigspolitiet.

faldt antallet af sager med henholdsvis

Opbrudte varebiler og stjålet værktøj

BESØG FRA NEPAL I foråret besøgte to danske lærlinge Nepals hovedstad Kathmandu i en måneds praktik. De lærte om, hvordan man arbejder som VVS’er i et helt andet land og kultur. I juni besøgte repræsentanter fra den tekniske skole i Nepal Blik & Rør for at høre om, hvordan VVS-energiuddannelsen er opbygget og dens indhold i Danmark. De hørte også om parternes indflydelse på uddannelsen.

WWW.BLIKROER.DK

har i de seneste år givet danske hånd-

31 pct., 34 pct. og 38 pct. fra 2017 til 2018.

værkervirksomheder store udfordringer. Siden 2015 har antallet af tyverier fra vare- og lastbiler nemlig været stødt stigende, men nu er der godt nyt til de danske håndværkere. I 2018 faldt antallet af anmeldelser med 13 procent i forhold til 2017. Nogle steder i landet var faldet endda endnu større.

7

BLIK & RØR


ASBEST DRÆBER

Der er ikke mere at gøre Dan Henriksen fik konstateret kræft for to et halvt år siden efter at være stødt på asbest i forbindelse med sit arbejde som VVS’er. Nu har Dan fået den endelige dom

D

et ser ikke ud, som vi havde håbet på. Jeg har været igennem en hel del. Blandt andet en stor operation, hvor jeg blev skåret op, og man skrællede asbesten væk fra lungen. Efter det blev jeg syet sammen igen og troede, alt var godt. Jeg gik til en masse strålinger for at sørge for, at det ikke skulle komme igen. Men det er desværre kommet igen, siger Dan Henriksen. Dan blev udsat for asbest 14 år før, han blev syg. Han renoverede et kursuscenter, og først da arbejdet var færdigt, blev det opdaget, atder var asbest. Nu er Dan uhelbredeligt syg af kræft, og den kræftform, ved man, skyldes asbest. Prognosen er 2,5 til 3 år at leve i, når man har fået konstateret NR. 4

den type kræft. Dan har været syg i to år nu. − Jeg regner da med, at jeg napper de tre år. Jeg mangler et halvt år. Men om jeg lever et halvt år, eller om jeg lever tre år, det er der ikke nogen, der ved. Jeg håber bare at leve så længe som muligt, siger Dan. Dan har besluttet ikke at få mere behandling for at kunne få det meste ud af den sidste tid: − Jeg har ikke kræfter til at komme igennem endnu en omgang, som den jeg har været igennem. Hvis man ikke er syg, så bliver man syg. Det er jo det rene gift, de sprøjter ind i folk, og det har også nogle følgesygdomme. Blandt andet har jeg fået et dårligt hjerte. Mit hjerte er røget ned på 25 procent, og det gør, at jeg ikke kan gå en almindelig tur, fortæller Dan Henriksen.

8

Konfirmation rykket frem − Det har været ekstremt hårdt for hele min familie, ingen tvivl om det. Både på den ene og på den anden måde. De har gjort det godt, pigerne. Vi havde regnet med, det var gået mere ud over skolen, men det har de da klaret meget godt. Det samme med min kone, fortæller Dan Henriksen med stolthed. − Det var et stort ønske for mig at opleve, at min yngste datter også nåede at blive konfirmeret, mens jeg var til. Vi kendte præsten, og det lykkedes at få stablet en konfirmation på benene, og vi fik en pragtfuld dag. Det var pragtfuldt, at jeg kunne være der og hygge sammen med min datter og de andre mennesker, mens jeg var rask nok til at kunne det. Om to år, når 2019


Tekst Marie Brask Foto Jakob Carlsen

Stop arbejdet med det samme, fordi inden I får set jer om, så har I reddet jer den samme sygdom som mig, og så kan I begynde at tælle dagene nedad

hun skal konfirmeres, er det ikke sikkert, at jeg er der. Så kunne det være, jeg lå pænt i en kiste. Hendes skolekammerater synes, det er snyd, at hun allerede er blevet konfirmeret. Så svarer hun: ’Vi kan da bare bytte’. Det vil de alligevel ikke, fortæller Dan Henriksen.

Nye mål − Jeg tror, det der med at du sætter nogle mål hele tiden, det gør, at man måske kan leve lidt længere på den måde: Ved at sige ’jeg skal nå det her’, ’jeg SKAL nå det her’. Det er hvert fald noget, jeg bilder mig selv ind, siger Dan Henriksen.

Det er jo ikke særlig sjovt at sidde og tale om sin egen begravelse, men nu har jeg muligheden for at få indflydelse på den WWW.BLIKROER.DK

9

Dan har løbende sat sig mål; blandt andet at opleve konfirmationen og påskeferien til Paris: − Pariserturen gik rigtig godt, bortset fra at jeg befandt mig i en kørestol hele turen, men det gjorde, at jeg kunne være sammen med min kone og mine unger, og det var dejligt. Det var noget, jeg havde lovet dem for lang tid siden. At vi skulle til Paris, så et stort kryds i den også nu. Vi sætter nye mål hele tiden. Nu skal vi lige have den store ud af skolen, så kan vi sætte kryds ved den også. Det næste mål er, at vi skal på noget sommerferie. Officielt må jeg jo ikke noget for rejseforsikringen, de vil ikke dække mig mere, men vi skal da ud og opleve et eller andet. Det kunne også være fedt at se den lille gå ud af skolen, men der er jo en del år BLIK & RØR

>


ASBEST DRÆBER > FAKTA HVAD ER ASBEST? Det består af ekstremt små fibre, som skader vores lunger, når vi indånder dem. Det kan føre til alvorlige lungesygdomme som kræft og asbestose.

ER DU I TVIVL? Det er ikke altid let at se, om materialet er asbestholdigt, men er du i tvivl, kan du få lavet en analyse af produktet. Der findes flere analysefirmaer, som kan give dig svar inden for 24 timer. Du skal blot sende en lille prøve af materialet, så får du resultatet. Det er din arbejdsgiver, der skal betale for denne prøve. Er du i tvivl – kontakt din sikkerhedsrepræsentant eller kontakt din kreds.

HVOR FINDER DU ASBESTEN? Engang var asbest et meget brugt byggemateriale, så du kan finde det i bygningsmaterialer fra før 1986, hvor det blev endeligt forbudt at anvende asbest. Inden du skal i gang med en arbejdsopgave, skal det være vurderet, om der er risiko for at møde asbesten. Bygherren, den rådgivende eller Dan Henriksen taler med Blik & Rør Podcast om sin sidste tid. Du kan finde podcasten på Blik & Rørs hjemmeside og på de sociale medier.

din arbejdsgiver skal have taget denne vurdering, inden arbejdet sættes i gang.

Tekst Kir Klysner

BEST FOKUS ] PÅ AS

et

støvkorn kan slå ihjel er, 40 år, blikkenslag Dan Henriksen er Han har nt og familiefar. tillidsrepræsenta kolleger at fortælle til alle en vigtig historie i branchen …

Foto Jakob Carlsen

fået Dan Henriksen har efter at konstateret kræft asbest have arbejdet med for 14 år siden.

i an Henriksen kørte i sin september 2016 uen, servicebil til skadest g mærkede da han pludseli en stikken i brystet. en blodjeg var ved at få - Jeg tænkte, at de en EKG og lavede et sygehus prop. På så egentlig til røntgen. Det sendte mig videre e. 4 uger var noget på lungern fint ud, men der e g, og det på lungern efter var jeg til scannin i systejeg blev sendt videre var der stadig, så de en test rg Hospital lavede met. På Bispebje hele væske, og så lyste med noget kontrast pitalet. Rigshos til røg videre lortet op, og jeg du ved overlæge som sagde, Her mødte jeg en var den 23. er her, ikke? Det godt, hvorfor du at jeg havde at jeg fik at vide, december 2016, at få. en fed julegave kræft. Det var ikke

Vi har tidligere skrevet om Dan Henriksen i Blik & Rør, ligesom han har været med på årsmøde for at advare de unge om asbest. Der er lavet en lille film med Dan, du kan se den på www.blikroer.dk/ asbestdraeber

D

9

8

NR. 4

10

endnu. Det kunne sagtens være et nyt mål, siger Dan Henriksen og tilføjer: − Det er stadig mit største ønske at følge pigerne op ad kirkegulvet! Det vil det blive ved med at være. Men om jeg når det, det ved jeg ikke. Jeg håber, men tror ikke meget på det.

Fremtiden − Det vigtigste er at gøre det så nemt som muligt for sin familie, som man kan. Der er blevet betalt nogle store lån ud, så jeg er sikker på, de kan blive i huset. Vi får også gjort haven nemmere, så man ikke skal tænke på, at der er nogen, der skal passe den. Jeg fo2019


Nogle af Dan Henriksens kammerater bygger terrasse for ham: − Det er irriterende at se dem skrue skruer i, når man ligeså godt selv kunne have gjort det. Men hvis jeg gør det i dag, ville jeg have ondt og ligge hele ugen.

Det er stadig mit største ønske at følge pigerne op ad kirkegulvet! Det vil det blive ved med at være. Men om jeg når det, det ved jeg ikke. Jeg håber, men tror ikke meget på det

kuserer hele tiden på at få det hele gjort så nemt som muligt, så de bare kan fortsætte deres liv, som det var, dengang jeg var der, siger Dan Henriksen. Også forberedelserne til selve begravelsen er Dan inde over allerede nu, hvor han taler med præsten om, hvad han gerne vil have, der skal ske. − Det er jo ikke særlig sjovt at sidde og tale om sin egen begravelse, men nu har jeg muligheden for at få indflydelse på den. Jeg kan være med til at vælge, hvor jeg gerne vil ligge, hvilke sange der skal være. Det er ikke den sjoveste samtale, men jeg kan da ligeså godt selv stå for det, når jeg har muligheden. WWW.BLIKROER.DK

kan redde menneskeliv. Jeg kan slet ikke forstå, at politikerne ikke kigger mere på det, end de gør, siger Dan Henriksen og fortsætter: − Det er rigtigt mange liv, vi snakker her. 400 liv om året, I politikere måske kunne redde. Eller ikke kunne redde, men som I KAN redde, hvis I vil. Det drejer sig bare om at gå ind og få lavet en lov. Det kan ikke være så svært: Hvis man siger, det er en ejendom, så er det ejendommen, der skal betale for den undersøgelse, så det er ikke engang noget, der kommer til at koste jer, politikere, en krone, det er bare om at få fat i en kuglepen og kradset det ned. Jeg synes, det er ringe. Rigtigt ringe! I burde skamme jer, politikere. Jeg skal dø, fordi der ikke er nogen lov. Det er kraftstedme ikke i orden!

Syg af sit arbejde

Råd til kollegaerne

Dan Henriksen fik kræft, fordi han arbejdede, hvor der var asbest. Der er stadig mange håndværkere, der kommer i kontakt med asbest hver dag, og det er noget, der i dén grad ligger Dan Henriksen på sinde: − Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke får lavet en lov, der siger, at går man ind i en bygning, der er så og så gammel, skal der undersøges, om der er asbest. Og hvis der ikke er asbest, så skal det skrives ned, så alle ved, der ikke er asbest i den ejendom. Hvis der er asbest, så skal det skrives ned, hvor det er blevet fundet, hvad der bliver fjernet, og hvor der stadig er asbest. Dét

Dans afsluttende råd til kollegaerne står ligeså klokkeklart som hans holdning til politikerne: − Stop arbejdet med det samme, fordi inden I får set jer om, så har I reddet jer den samme sygdom som mig, og så kan I begynde at tælle dagene nedad. Lad være med det der ’ah, der er så lidt. Det går nok’, for det går absolut ikke! Stop arbejdet med det samme, og sig til chefen, at der skal et asbestfirma ud, før vi rykker videre her. Der er ikke noget, I skal tænke over. Det er bare at stoppe arbejdet. Det er fandme vigtigt!

11

BLIK & RØR


MEDLEMSFREMGANG

VI TÆNKER ORGANISERING I ALT HVAD VI GØR

R Ø R & K I L B NR. 4

12

2019


Tekst Marie Brask Foto Michael Bo Rasmussen

Blik & Rør oplever fortsat medlemsfremgang. Næstformand Niels Braaby fortæller, at det kan skyldes, at Blik & Rør tænker organisering ind i alle aspekter af arbejdet Kurven for medlemmer af Blik & Rør har været støt stigende i flere år, hvor andre forbund oplever stagnering eller tilbagegang. Det er nemlig ikke nok at knokle hårdt for sine medlemmer og deres rettigheder og muligheder – man skal også vise verden, at man gør det. Ellers er der ingen, der opdager det.

Plan for organisering Blik & Rør vedtog i 2014 nye tiltag, nemlig at gøre en aktiv indsats, der skulle skabe mere direkte personlig kontakt til nye og eksisterende medlemmer, og et tiltag om at tage direkte kontakt til medlemmer, som er på vej ud af fagforeningen. (Det kan være, fordi de ikke har betalt kontingent eller har ønsket overflytning til en anden organisation.) Denne plan fortsætter man med, men samtidigt vil man øge fokus på organiseringen i hele Blik & Rør. − Organisering skal tænkes ind i alting: Når opmålerne er ude på byggepladserne, når vi går videre med en fagretslig sag … uanset hvor man møder Blik & Rør, så skal man tænke i den proces, man er i gang med, at det er vigtigt, at vi alle sammen står sammen. Organisering handler om sammenhold. Det handler om vores muskler og vores kløgt. Vi er kun stærke, når vi er mange. Det er derfor, det er vores mål, at vi vil være en organiserende organisation, siger næstformand Niels Braaby.

Fastholdelse og hvervning Organiseringsindsatsen i Blik & Rør handler om to ting, nemlig fastholdelse og hvervning. Fastholdelsen består i, at Blik & Rør lige tager kontakt med medlemmer, der er på vej væk, for at høre om der er noget, vi kan hjælpe med og også lære mere, så vi kan blive endnu bedre. Hvervningen består ikke kun i, at færdig­ uddannede svende melder sig ind i Blik & Rør. Det handler også om at lære lærlingene om den danske arbejdsmarkedsmodel, og hvorfor den er så vigtig. I den danske Niels Braaby, næstformand model ligger, at man er medlem af en fagforening, og at arbejdsgiverne er med i en arbejdsgiverorganisation, og det er blandt Blik og Rørarbejderforbundet andet derfor, Blik & Rør bliver inviteret på d. 29.12 2017 og 03.06 2019 skolebesøg, så kommende svende kender arbejdsmarkedets spilleregler. 10000 10000 10000 10000 10000

Mød os hos grossisten − I det hele taget handler det om at 8000 8000 8000 8000 8000 være synlige. Vi sørger nu for at sende Blik & Rør-folk ud til grossister en gang om måneden i alle kredse, så service­ 6000 6000 6000 6000 6000 svendene kan få en snak med en faglig medarbejder. Vi har også lavet et organiseringsudvalg, der blandt andet udarbej4000 4000 4000 til tillidsfolkene ude 4000 4000 der en værktøjskasse på arbejdspladserne, så de nemt kan fortælle nye medlemmer, hvorfor det er en 2000 2000 2000 2000 god idé at melde sig ind i Blik & Rør, siger 2000 Niels Braaby og tilføjer: − Vi har et mål om, at vi vil nå 7100 svende-­ 0 medlemmer0inden årets udgang, og vi vil have en organiseringsprocent på 75 for lærlingene.

0 00

Ordinære

29.12 2017

WWW.BLIKROER.DK

13

Forbundstotal

03.06 2019

BLIK & RØR


FOLKETINGSVALG

EFTER VALGET

Danskerne var flittige til at sætte krydser i stemme­ boksene på grundlovsdag, og uanset hvem der lan­ der på de forskellige taburetter, vil Blik & Rør fort­ sat kæmpe for, at vores mærkesager kommer med ind i den nye regering Ved redaktionens slutning var den nye regering endnu ikke fastsat, men danskerne havde afgivet deres stemmer, og det politiske landskab har ændret sig. Op til valget kørte Blik & Rør en kampagne, hvor mærkesagerne og holdningerne blev ridset tydeligt op med forventningerne til en kommende regering. − Under valgkampen lavede vi forskellige tiltag for at gøre opmærksom på problemerne og udfordringerne og kom med løsningsforslag til social dumping, arbejdsmiljø, erhvervsuddannelserne, indeklimaet på skolerne og ønsket om en værdig tilbagetrækningsmulighed. Det er fire emner, der optager os, og som vi vil følge til dørs, siger formand Henrik W. Petersen. − Det hele

NR. 4

14

hænger sammen, siger han: − Hvis vi skal arbejde længere på arbejdsmarkedet, som politikerne ønsker, skal vi jo også have et meget bedre arbejdsmiljø, så vi kan holde til det. Vi skal også have meget bedre uddannelse og efter- og videreuddanneselsmuligheder, så man kan uddanne sig til andre jobfunktioner igennem sit arbejdsliv, så man ikke bliver nedslidt ved, at det er den samme jobfunktion, man har hele vejen igennem, siger Henrik W. Petersen. Siden 2017 har man ikke bestilt andet end at skære ned på både Arbejdstilsynet og på uddannelsesinstitutionerne, så der er noget, der ikke hænger sammen, siger Henrik W. Petersen.

Skeptisk optimisme − Jeg er skeptisk optimist her efter valget. Jeg er optimist med henblik på, at tingene bliver bedre på de forskellige områder, som vi kæmper for. Jeg er skeptisk med hensyn til det folketing, Danmarks befolkning har valgt at sætte sammen. Forbedringerne har jeg svært ved at se kan blive markant meget bedre. Det havde jeg ellers håbet på. Jeg tror på, vi får forbedringer at se, men det bliver måske med mindre skridt, end vi havde ønsket, afslutter Henrik W. Petersen.

2019


Tekst Marie Brask

1 … NEDSLIDTE FÅ EN VÆRDIG TILBAGETRÆKNINGSMULIGHED − Det er vigtigt, at nedslidte kan få en værdig tilbagetræknings-

3 … RESSOURCER BLIVE TILFØRT UDDANNELSERNE, OG REGLERNE VIL BLIVE ÆNDRET FOR KORTTIDSAFTALER

mulighed, inden de rammer folkepensionen, og inden de skal krav-

− Når man har fjernet omprioriteringsbidraget på 2 %, har man kun

le direkte fra arbejdsmarkedet og hen i sygesengen.

stoppet nedskæringen. Vi skal altså i gang med at tilføre penge, så

Der er nogen, der nærmest råber op om, at det vil smadre vel-

vi kan få hævet kvaliteten, forholdene og rammerne for hele vores

færden i Danmark, fordi det er alt for dyrt. Jeg kan slet ikke forstå,

erhvervsuddannelse. Alle taler om, at vi kommer til at mangle fag-

de kan tro, at det vil blive misbrugt? Tror de, at folk helt frivilligt

lærte, så er vi da også nødt til sørge for, at rammerne er der.

vælger at gå 50 % eller mere ned i årsindtægt, fordi de synes, de

Vi skal også have begrænset korttidsaftalerne for lærlinge. Det

skal hjem og slappe af? Det gør man jo kun, hvis det er helt nød-

er helt urimeligt det, der foregår, hvor det nu mere er blevet reglen

vendigt!

at bruge dem frem for de ordinære aftaler. Kunne man forestille

Seniorpensionen, der blev forbedret og aftalt lige inden folke-

sig, at folk, der startede på gymnasiet, fik at vide efter første år, at

tingsvalget, kom med nogle forbedringsmuligheder, men det er

man lige skal kigge på, om de kan få lov at fortsætte? Hvis vi ind-

stadig ikke godt nok. Der er stadig det lægelige element i, at man

førte dén ordning, så skulle du bare se, hvor hurtigt det gik, for så

skal vurderes, og det er vi modstandere af. Vi mener, det skal være

ville hele borgerskabet – blandt andet politikernes børn – sørge for

rettigheds- og anciennitetsbaseret, siger Henrik W. Petersen.

at få det stoppet, siger Henrik W. Petersen.

VI HAR EN FORVENTNING OM, AT I EN KOMMENDE REGERING, VIL … − Indeklimaet i folkeskolerne har vi talt om i de senere år,

4 … ARBEJDSTILSYNET, POLITI OG SKAT BLIVER STYRKET FOR AT MODARBEJDE SOCIAL DUMPING

at der skal gøres noget ved. P.t. ligger tilsynet i kommu-

− Vi har en forventning om, at man igen får styrket

nerne, og det bliver ikke prioriteret særlig højt, og der er

Arbejdstilsynet, Politi og Skat, og at det skal på

ikke rigtigt nogen sanktionsmuligheder, hvis ikke man

finansloven. Det har jo tidligere vist sig, at det for det

overholder det. Faktisk er det lige nu kun, hvis Arbejdstil-

første var en gevinst for samfundet, og for det andet

synet kommer ud og konstaterer, at det ikke er godt nok på

lagde det også en vis dæmper på problemerne. De tre

baggrund af lærerne, der er underlagt arbejdsmiljøloven,

instanser skal tage sig af myndighedsopgaverne, så vi

at der sker noget. Der er ikke nogen lovgivning for vores

i fagforeningerne kan koncentrere os om den faglige

børn. Det er dokumenteret adskillige gange, at der går et

opgave med at få overenskomstdækket virksomheder og

helt år indlærings-evne tabt på en skole, hvor indeklimaet

få organiseret de udenlandske arbejdere. På den måde

er dårligt i forhold til en skole, hvor indeklimaet er i orden.

bliver ressourcer og kræfter fordelt rigtigt, siger Henrik

Heldigvis har vi fået banket hul igennem hos nogle politike-

W. Petersen.

2 … INDEKLIMAET I FOLKESKOLEN BLIVE PRIORITERET

re, i særdeleshed Magnus Heunicke (S). Blik & Rør er kommet med masser af forslag, for vi er nødt til at have en national lov-regulering på området og en hævelse af budgetloftet i kommunerne, så der kan blive frigivet nogle midler, så de rent faktisk kan gøre noget ved det, konstaterer Henrik W. Petersen.

WWW.BLIKROER.DK

15

BLIK & RØR


ARBEJDSSKADE

LUNGEKRÆFT EFTER ASBEST OG TOBAKSRYGNING Nye ændringer i praksis for arbejdsskademyn­ dighederne gør, at det er muligt at søge om ar­ bejdsskadegodtgørelse, selv om man har været ryger Over de senere år er der sket ændringer i arbejdsskademyndighedernes praksis

for behandlingen af lungekræft efter kombineret udsættelse for asbest og tobaksrøg og for sygdommen KOL efter udsættelse for støv, røg og gasser. Det er særligt en højesteretsdom fra december 2015, som slog fast, at lungekræft efter udsættelse for asbest kunne anerkendes som en arbejdsskade, selv om pågældende havde været ryger, og selv om effekten af både rygning og asbest forøgede risikoen for udvikling af lungekræft mange gange.

Du kan derfor kontakte os på arbejdsskade@ blikroer.dk, hvis du tidligere har fået afvist en sag om lungekræft efter arbejde med asbest, fordi du samtidig har røget tobak, og sagen er afgjort før december 2015.

Bemærket nedsat lungefunktion ved KOL Efter en revision af vejledningen omkring KOL, kan medlemmer, der tidligere har fået afvist en sag om KOL, fordi den blev meldt lang tid efter udsættelsen, er det muligt at få sagen genoptaget Ved revisionen af vejledningen i sommeren 2018 blev det præciseret, at KOL efter udsættelse for støv, røg og gasser kunne anerkendes som arbejdsbetinget lidelse, selv om sygdommen først blev bemærket flere år efter, at påvirkningen fandt sted.

NR. 4

Det skyldes, at den tilskadekomne kan gå med en nedsat lungefunktion på grund af KOL i flere år uden at bemærke sygdommen. Lungefunktionen skal nemlig være nedsat en del, før det bemærkes i dagligdagen for de fleste. Dermed kan KOL anerkendes som værende arbejdsbetinget, selv hvis der var gået flere år, fra belastningerne ophørte, til den tilskadekomne bemærkede symptomerne på den nedsatte lungefunktion. Sygdommen opstår dog, mens på-

16

virkningerne er der og ikke først flere år efter. En undersøgt, normal lungefunktion efter ophør med arbejdet betyder derfor, at sygdommen ikke skyldes det støvede, røgfyldte arbejde, men må have andre årsager. Du kan derfor kontakte os på arbejdsskade@blikroer.dk, hvis du tidligere har fået afvist en sag om KOL, fordi du først lang tid efter arbejdsophøret bemærkede den nedsatte lungefunktion (du fx blev forpustet af at gå på trapper).

2019


SOMMER BRUG solcreme på de dele af kroppen, som ikke er dækket af tøj – og brug nok af det. Under de danske himmelstrøg kan du ”nøjes” med faktor 15. Husk også at smøre dig i nakken, da den bliver meget udsat for sol. Du skal også bruge solcreme, selvom der er skyer, hvis du er udenfor i mange timer.

HVIS det er muligt, så flyt dit arbejde til skyggen mellem kl. 12.00 og kl. 15.00. Der er solens uv-stråling stærkest, og det er strålingen, som kan give dig f.eks. hudkræft.

PAS PÅ I

S LEN

DÆK så meget af kroppen som muligt med tøj f.eks. med en langærmet trøje af bomuld.

DU ER ALDRIG FREDET Når du bliver brun, så er det hudens forsøg

Hvis din hud bliver rød, så skal du holde dig fra solen, til rødmen forsvinder, du skal drikke rigeligt med vand, og du skal jævnligt smøre huden med fugtighedscreme. Hvis huden er så forbrændt, at den er helt mørkerød, så skal du søge læge.

på at beskytte sig mod skadelige effekter af solen. Så du er altså ikke fredet, selvom du har fået en god kulør efter mange timers udendørs arbejde. Tværtimod, så er det ekstremt vigtigt, at du beskytter dig, hvis du arbejder meget udenfor.

TJEK DAGENS UV-INDEKS Det er når uv-indekset er tre eller mere, at du skal beskytte dig mod solen. I Danmark er det typisk i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 15.00 fra april til september, når der er skyfrit eller kun få skyer på himlen. Følg med på dmi.dk, eller hent appen "uv-indeks". Kilde: Analyse Danmark og dagensbyggeri.dk

BRUG sikkerhedshjelm eller kasket, og når det er muligt også solbriller, da solen også kan give skader på øjnene. Selvom du har hjelm eller kasket på, så skal du stadig bruge solcreme i ansigtet.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk WWW.BLIKROER.DK

17

BLIK & RØR


VVS-MESSE

VVS-MESSE SLÅR REKORD 9.492 mennesker besøgte Odense Congress Center i maj, da der var VVS-messe. Dermed slår messen rekorden for besøgende for tredje gang i træk. På rekorddagen om torsdagen defilerede hele 3.753 mennesker ind gennem indgangen. Det er det højeste antal nogensinde.

Blik & Rør var naturligvis til stede ved messen, og standen blev flittigt besøgt. Flere svende, mestre og fædre tog lærlingen med forbi for at få dem meldt ind i Blik & Rør. Med poser fyldt med firmagaver og bolsjer kom medlemmer forbi for at hilse på, deltage i konkurrencen og få en faglig snak.

Den store trend på messen var digitalisering, og udstillerne har præsenteret alt fra vandhaner med Bluetooth til intelligente toiletter. Dermed ikke sagt, at de helt traditionelle ting ikke fik stor opmærksomhed. Der blev også pillet ved værktøj og sparket dæk på firmabiler.

> VVS-MESSEN ER

DANMARKS STØRSTE FAGMESSE FOR HELE BRANCHEN

Messen arrangeres i samarbejde mellem brancheorganisationen VELTEK og Odense Congress Center. Den bliver holdt i i Odense Congress Center.Varer tre dage. I 2019 fra 8.-10. maj. Næste messe afholdes 21.-23. april 2021.

Der var rørtænger til alle mål.

Ved Sinkfix’ stand står overmontør Kasper Kjær og Nikolaj Nielsen fra Jens Lassen A/S. De står med Sinkfix-sættet på 14 dele mellem hænderne.

NR. 3

− Det her er spændende, noget der virker. Man skal jo bare gøre det nemmere for sig selv, siger Kasper Kjær, mens han vejer en S-forbindelsestop i højre hånd. Det er kollega Nikolaj Nielsen, der har taget ham med hen til standen for at vise det. Han har allerede sættet selv. − Til montering i nye huse er det rigtig smart, det her. Det kan erstatte nogle

18

Blik & Rørs stand var velbesøgt.

andre ting, der er meget mere besværlige, siger Nikolaj Nielsen. Kasper Kjær er ikke svær at overtale: − Nu er det ikke mig, der skal sælge det, men du kan skrue tilslutningsrør på uden at lave mærker på det, hvor du førhen skulle have en stor unbrakonøgle eller en papegøjetang til det samme. Jeg har den ikke engang selv − det er fandme for dårligt, siger Kasper Kjær med et smil og uddyber: − Jeg laver det ikke selv så meget, men mange af medarbejderne skal have det. Vi har i forvejen deres boresæt, som de solgte til os på en tidligere VVS-messe.

2019


Tekst Marie Brask Foto Lars Skaaning

HENRIK ABRAHAMSEN, Målertekniker, Hofor Vi er 12 fra vores afdeling, der er afsted. Det er svært at finde rundt, men det hele er fedt. Der er meget, der er nyt, når man har været stoppet som blikkenslager nogle år.

Der var selvfølgelig plads til en bid pølse og en tår øl.

NIELS ANDERSEN, VVS-montør, HHM Det er er godt at være med og se de nye ting inden for faget. Jeg har nået at se i de nye tekniske detaljer og tendenser. Jeg er her for at se det nye og følge med og møde dem bag produkterne. GUSTAV KAMP PEDERSEN, Lærling, Rene Rosenquist ApS (Helt nyt medlem, 2 minutter gammelt) Jeg er her med min far for at lære om VVS. Jeg har lært om forskellige komponenter og udviklingen – og for at komme med i Blik & Rør!

FABIAN RESTREPO, Lærling, Blikas Aalborg AS Jeg er kommet for at se de nye materialer og systemer, fordi det er vigtigt for os til projekter – og så for at møde kammerater og nye firmaer.

JAKOB HENCHEL NIELSEN, Blikkenslager, Uggerly Installation AS Jeg er her for at få en bedre forståelse og viden om det nye værktøj og materialer, så man kan få noget nyt i stedet for altid at bruge det gamle.

Det digitale display til Grundfos Magna3-­pumpe bliver nærstuderet.

Ved Finnerup varevognsindretning står montør Henrik Mortensen fra Petersens Montering, der kører servicevogn til daglig. Han har været medlem af Blik & Rør siden 1999, og det er hans fjerde VVS-messe. − Det er jo imponerende de ting, de kan lave. Jeg glæder mig til de nye gummimåtter, der kan ligge i bunden, så mine fittings ikke bliver ridsede, siger Henrik Mortensen, mens han kigger i skuffen i vognen. − Jeg synes, det er vigtigt, at man kan sortere det i en masse små rum med et godt overblik, når man åbner skufferne, siger Henrik Mortensen, der i forvejen har Finnerup, men det er en ældre generation af slagsen.

JONAS LARSEN, Lærling, GK Danmark Jeg er her i forbindelse med mit svendeprøveforløb og har valgt at se de nye produkter. Jeg er mest spændt på at se, Nilan som er kommet med en ny styring, og det synes jeg er spændende. WWW.BLIKROER.DK

19

BLIK & RØR


TIPS & TRICKS

Se på hvordan du sidder. Du skal sidde lige over for tastaturet og skærmen

IT

VED RATTET Du har ikke et skrivebordsarbejde, og det er typisk ikke museskader så meget som løfteskader, der påvirker dit arbejdsliv. Men derfor skal du stadig tænke dig om, inden du åbner computeren i førerhuset Selv om du ikke er kontormus eller skrivebords-cowboy, skal du måske alligevel bruge en computer en gang eller to i løbet af din arbejdsdag. Det er sikkert noget, der ”bare lige skal føres ind”, men det tager tit mere tid, end du lige tror, og din krop opdager det. Det er typisk i forbindelse med mindre opgaver i private hjem eller andre mindre serNR. 4

vice-opgaver, at computeren lige ryger en tur op på knæene i førerhuset. Eller også ryger den måske lige op på instrumentbrættet, for man skal jo bare lige … Men det er ikke bare lige. Det er en del af dit arbejde, og derfor noget du skal tage stilling til, ligesom du ville gøre det med ethvert andet stykke værktøj. Er arbejdsstillingen i

20

orden? Kan det gøres smartere med en anden slags enhed, for eksempel en tablet eller måske et fast tastatur? Kan man bruge et andet program, der minimerer skærmarbejdet? Se på mulighederne, og tag en snak med mester. Det er typisk ganske få forholdsregler, der skal til, for at få det til at køre i førerhuset. 2019


DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Hvor langt skal du række for at nå. Skal du ud i yderpositioner eller akavede bevægelser?

Inden man overhovedet går i gang med at lave bærbart kontor i førerhuset, er der nogle ting, det er klogt at tage stilling til først. Giver det overhovedet mening i netop dét førerhus? Kan man ved at justere på sæderne og rattet eller

Kig ned på dine hænder, mens du skriver. Er dine hænder og arme understøttet, mens du bruger tastaturet?

flytte gearstangen give mulighed for at arbejde med en computer? Er det en computer, der skal til for at løse opgaverne? Måske ville en mindre model gøre det bedre, eller måske en tablet eller en anden type touchskærm? Måske ville et fast tastatur eller en printer give god mening? Hvor ville det være klogest at placere computeren eller enheden, så man undgår akavede arbejdsstillinger? Kig på softwaren. Er det det rigtige program, der bruges, eller kunne det gøres lettere med en anden type software? Vær opmærksom på, at en comput-

Kan du flytte dig rundt? Der skal være plads til og mulighed for at variere dine arbejdsstillinger løbende

WWW.BLIKROER.DK

21

er – ligesom alt andet værktøj – kan blive til et projektil ved hårde opbremsninger. Vær sikker på, at den er forsvarligt fastmonteret under kørslen.

BLIK & RØR


BOOTCAMP

LÆRLINGE HELT FREMME I SIKKERHEDSSKOENE Der var seriøsitet og faglighed i højsædet til årets Bootcamp i Blik og Rør Ungdom, der for fjerde år i træk trak fulde huse

Det er ingen overdrivelse at sige, at Blik og Rørs årlige bootcamp for lærlinge er populær. Meget populær. Og det er nemt at se hvorfor. Hansenberg tekniske skole i Kolding lægger gode rammer for tre dage med undervisning, debat og hands-on med forskellige produkter.

Masser af hands-on De deltagende blev delt ind i fire hold, tre VVS-hold, der gik ud til forskellige undervisningslokaler, og et hold blikkenslagere, der blev i det store værksted. Og så sænkede roen og seriøsiteten sig over Hansenberg. Et hold sad med elektroniske termostater, andre konkurrerede inde hos Grundfos, og andre igen sad og regnede på ventiler, mens blikkenslagerne lærte om skifer, zink og inddækning. Oplæggene var lavet sådan, at man skiftede rundt, så alle kunne deltage i det hele, og der var masser af hands-on.

fag hen over kartoffelsalaten og frikadellerne til frokost, så var der også plads til lidt sjov og ballade med drengene i pauserne. En del af bootcampen er nemlig også det sociale samvær og netværket, man får, når man spænder sikkerhedsskoene, selv om det er weekend, og man har fri, men alligevel tager til bootcamp for at komme helt frem i skoene.

Alle fik mulighed for at lege med deres egen elektroniske termostat fra Danfoss.

Energien blev holdt oppe af sodavand og kaffe.

Socialt samvær Selv om der var seriøsitet og faglighed i workshopsene, og der også blev snakket

LÆRLING HOS HANDEST VVS

ard Grauga Magnus , Thisted 8 1 Larsen,

NR. 4

- Jeg blev anbefalet at deltage af min kollega og min formand. Vi var et par stykker fra klassen, der skulle afsted, og så blev jeg tilbudt en plads. - Jeg håber på at kunne få noget viden med hjem, jeg kan bruge til eksamen. Jeg skal op i blik snart.

LÆRLING HOS LINDPRO

35, onsen, Dany Sim havn Køben

- Jeg er kommet for at blive noget klogere, og jeg ved der er undervisning. Jeg er også kommet for at få sat ansigt på fagforeningen, i stedet for det bare er over en telefon.

22

LÆRLING HOS FINDAHLS VVS

ay, et Areg Tesfahiw ingør 20, Hels

- Jeg fik en sms fra Blik og Rør, og jeg synes, det er fedt. Jeg vil gerne lære noget fra min fagforening og bruge min fritid på det. - Jeg håber på at få en masse viden med hjem og lære om fremtiden i faget, og hvad vi skal lære af nyt.

2019


Tekst Marie Brask Foto Nils Rosenvold

> BOOTCAMP 2019 Bootcamp holdes traditionen tro på Hansenberg tekniske skole i Kolding over tre dage. Alle lærlinge kan deltage, og det er gratis for lærlinge, der er medlem af Blik & Rør Ungdom. Det er fjerde år i træk, der holdes Bootcamp i Blik og Rør, og populariteten er bare stigende. Fra første år, hvor der deltog 23 lærlinge, er der nu plads til 50 lærlinge, og der er blev fuldt booket op på rekordtid. Bootcampen er et tilbud til de lærlinge, der lige vil vide lidt mere, og som godt kan lide at nørde sit fag.

Lasse Lindager og Patrick Bro-Larsen snakker med Helle Lund fra Grundfos.

I år var følgende på programmet: Broen, Danfoss, Grundfos, Golan, Grohe og Brødrene Dahl til VVS’erne, og Rheinzink, Cupa og Perform til blikkenslagerne.

Der var masser af hands-on på bootcampen, så alle fik mulighed for at RØRe.

Undervisning i formarkeret indstiksdybde.

LÆRLING HOS JOHN JENSEN A/S

LÆRLING HOS FREDE NIELSEN VVS

- Det er min første bootcamp. Jeg var med til årsmødet i Svendborg, og så tilmeldte jeg mig, fordi jeg syntes, det var fedt ved årsmødet, og så kunne det være meget spændende med bootcamp. Så var jeg på venteliste, og så blev der plads, det var fedt. - Jeg håber at lære lidt mere med for eksempel Danfoss med ventiler og generelt mere om vvs-faget. Det er altid vigtigt at blive klogere på sit fag. e t a g in

n, n Larse Christia tved s æ 17, N

inclair W n, Oliver S o McKinn Ossian ne e s u h e 19, Hed

WWW.BLIKROER.DK

23

- Jeg er med for første gang, jeg meldte mig lige ind i fagforeningen, og så fik jeg information om denne her bootcamp på mail, og så tænkte jeg, at det kunne sgudda være meget sjovt, hvis jeg kunne lære noget af det. - Jeg håber at kunne tage nogle nye kompetencer med hjem, for eksempel den elektroniske termostat fra Danfoss er en ny ting, som vi ikke har sat op endnu i firmaet.

BLIK & RØR


FOLKEMØDE

SOLIDE

FAGLIGE FODAFTRYK

Årets Folkemøde var en succes for Blik og Rør. I dialogen med politikere, eksperter og deltagere lykkedes det at få sat yderligere fokus på en række af forbundets fagpolitiske mærkesager. Særligt problemerne med asbest tiltrak stor opmærksomhed

NR. 4

24

F

olkemødet på Bornholm satte nye rekorder for antallet af besøgende. Således besøgte 114.000 mennesker i løbet af fire dage Folkemødet med tusindvis af åbne events, mulighed for dialog og debatter. Blik og Rør var endnu engang repræsenteret på Folkemødet, hvor repræsentanter fra forbundets ledelse deltog i en række aktiviteter med fokus på behovet for værdig tilbagetrækning, flere unge på erhvervsuddannelserne, indeklima i skolerne samt problemerne med asbest. − Det har været et rigtig godt Folkemøde, hvor det er lykkedes os at få sat flere af vores vigtigste emner højere op på den politiske dagsorden. Særligt de vedvarende problemer med asbest og behovet for at gøre noget på området har gjort, at flere politikere og andre organisationer gerne vil mødes med os og drøfte videre, siger 2019


Foto LEAD

I et videoindlæg sender Blik og Rør-medlem Dan Henriksen, der har fået lungehindekræft i forbindelse med sit arbejde, et klart budskab til politikere og publikum. Du kan læse Dans historie på side 8. Privatfoto.

Arbejdsmiljørepræsentant Stig Lauritzen efterlyser mere handling fra politikerne for at komme asbest-problemerne til livs på vegne af kollegaerne i VVS-branchen. Privatfoto.

forbundsformand Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Asbest-offer gjorde Folkemødet tavs Knap 300 danskere dør hvert år af asbestrelaterede sygdomme. Dette alvorlige og vigtige problem satte Blik og Rør fokus på på Folkemødet, og der mødte også et talstærkt og spørgelystent publikum frem for at høre om problemerne med asbest og drøfte mulighederne for at fjerne det fra den danske bygningsmasse. I en video, som blev fremvist som optakt til debatten, fortalte Blik og Rør-medlem Dan Henriksen, at han er ramt af den uhelbredelige lungehindekræft og derfor må WWW.BLIKROER.DK

betale den højeste pris for at passe sit arbejde. Indlægget fra Dan medførte en yderst konstruktiv debat, hvor publikum bidrog med gode input og forslag i dialogen med deltagerne i panelet. − Det var en følelsesladet, men også meget vigtig debat, vi havde arrangeret. Dan gjorde det rigtig flot i videoen, og hans indsats har allerede medført, at flere ønsker at gøre noget på området, forklarer Henrik W. Petersen.

Guldbryllup og nedslidning Debatten om nedslidning og muligheden for værdig tilbagetrækning fylder rigtig hos ansatte i såvel byggeriet som i VVS- og skorstensfejerbranchen.

25

BAT-Kartellet havde i samarbejde med FOA arrangeret et guldbryllup, hvor VVS’er Dennis Persson og hans hustru, som er SOSU-assistent, blev fejret med taler, sang og efterfølgende debat om værdig tilbagetrækning. − Sammen med den øvrige fagbevægelse kæmper vi en hård kamp for, at der indføres en rettighed til værdig tilbagetrækning. Det skal nemlig ikke være sådan, at det er op til en læge, om man nu er syg nok til at komme på pension. Så ved vi jo godt, at den almindelige lønmodtager igen bliver en lodseddel i et lotteri, hvor der er langt flere tabere end vindere, sagde Henrik W. Petersen i sin tale til guldbryllupsparret, som havde taget turen fra Nordjylland for at deltage i debatten og bidrage med deres erfaringer efter mange års hårdt fysisk arbejde.

Hvem Vil Være Millionær Udover events med asbest og værdig tilbagetrækning arrangerede Blik og Rør i samarbejde med Dansk El-forbund og Tekniq Arbejdsgiverne to events. Det ene handlede om uddannelse, hvor der blev sat fokus på erhvervsuddannelserne, mens det andet var tredje omgang af den populære Hvem Vil Være Millionær, hvor den nu forhenværende energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) dystede mod Magnus Heunicke (S) om energi, energibesparelser og potentialet ved energirenovering. − Det er et koncept, hvor publikum gætter med. Og endnu engang lykkedes os at få skabt opmærksomhed om det dårlige indeklima i skolerne og behovet for rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg, siger næstformand Henrik W. Petersen, som sammen med Magnus Heunicke vandt dysten om energi i overbevisende stil ved at svare rigtigt på samtlige spørgsmål. BLIK & RØR

>


FOLKEMØDE

BLIK OG RØRMEDLEMMER INDTOG FOLKEMØDET

> OM FOLKEMØDET Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 i Allinge på Bornholm og samler flere end 100.000 mennesker

Medlemmer fra Blik og Rør var godt repræsenteret på Folkemødet. Blandt de mange deltagere fra Blik og Rør, valgte bestyrelsen i Odense afdeling at drage til Bornholm og følge forbundets arrangementer om lørdagen. Særligt til debatten om værdig tilbagetrækning, hvor forbundsformand Henrik W. Petersen og VVS'er Dennis Persson deltog i panelet, var medlemmer fra Blik og Rør massivt repræsenteret blandt tilhørerne. Det samme mønster viste sig i en debat om asbest lørdag eftermiddag, hvor publikum bidrog med gode input og konstruktive forslag til at løse problemerne med asbest. − Det har været nogle interessante og

gode debatter, vi har overværet. Samtidig har vi fået ny inspiration og skabt gode kontakter til vores faglige arbejde i afdelingen. Det har været en spændende oplevelse, siger Jan Drejer fra bestyrelsen i Odense afdeling. Han får opbakning fra kollega Flemming Olsen, som er imponeret over Blik og Rørs indsats på Folkemødet. − Det har været fantastisk at følge forbundets indsats herovre. Vores repræsentanter i forbundet har gjort det flot i de debatter, vi har oplevet. Samtidig har de sørget godt for os, mens vi har været her, og de er rare at være sammen med, siger Flemming Olsen, som også forventer at deltage på Folkemødet igen til næste år.

i alle aldre, fordelt over de fire dage. Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Det er en dansk tradition, at demokratiet er for alle, der ønsker at være med. Denne tradition er grundstenen i Folkemødets koncept. Derfor har alle lovlige danske organisationer, foreninger, virksomheder mm. samt private, der lever op til Folkemødets principper for events, mulighed for at blive optaget i Folkemødets program. Den lige adgang til deltagelse gælder også for Folkemødets øvrige deltagere, og alle events skal derfor være åbne og gratis at deltage i. Næste år afholdes Folkemødet fra torsdag den 11. til søndag den 14. juni 2020.

LYT MED PÅ PODCAST Blik og Rør Podcast fulgte to medlemmer fra Odense afdeling til

PODC AST

debatten om nedslidning. Hør klip fra eventen og reaktioner fra de to medlemmer på Blik og Rør Podcast fra Bestyrelsen i Odense afdeling besøgte Folkemødet om lørdagen, hvor de fulgte Blik og Rørs arrangementer. På billedet synger de for et ”guldbryllupspar” i en debat om nedslidning. Privatfoto. NR. 4

26

Folkemødet her

2019


PENSIONDANMARK

Dit pensionsselskab hjælper, hvis du bliver alvorligt syg Pensionsordningen i Industriens Pension og PensionDanmark er ikke kun en opsparing. Det er også en økonomisk tryghed, hvis du bliver alvorligt syg, før du skal på pension Mange er ikke klar over, at pensionsordningen også kan hjælpe, hvis du bliver alvorligt syg. Derfor hjælper dit pensionsselskab dig med at sikre, at du får de penge, som du har ret til.

> FAKTA Med pensionsordningen i PensionDanmark kan du få udbetalt din pension, næsten som det passer dig. Du kan for eksempel: • starte delvis udbetaling på op til 75 procent af såvel den livsvarige pension

Som medlem af Blik & Rør har du typisk din pension i PensionDanmark eller Industriens Pension, og begge selskaber samarbejder med offentlige myndigheder. På den måde bliver du typisk informeret, hvis der opstår en situation,hvor du kan få økonomisk hjælp via din pensionsordning. Bliver du ramt af en sygdom, som er dækket af din forsikring ved visse kritiske sygdomme, får du et brev fra Sundhedsdatastyrelsen om, at du kan have ret til en udbetaling. Kontakt altid dit pensionsselskab, hvis du tror, at du kan have ret til en udbetaling.

som af ratepensionen. Hvor stor en

Få en større udbetaling

procentandel, du kan få udbetalt, af-

Du kan nemt se, hvordan du er forsikret i pensionsordningen ved at logge på dit pensionsselskabs hjemmeside, og her kan du også hæve eller sænke forsikringsbeløbene. Fx kan du hæve forsikringen ved kritisk sygdom til 150.000 kr. I PensionDanmark logger du ind på pension.dk, og i Industriens Pension logger du ind på industrienspension.dk. Du kan også få et overblik over dine forsikringer via selskabernes app, der kan

hænger af størrelsen på din opsparing til ratepension og livsvarig pension på udbetalingstidspunktet • vælge at få udbetalt den livsvarige pension og ratepensionen på forskellige tidspunkter • vælge at få ratepensionen udbetalt i en periode på mellem ti år eller mere (dog max 30 år) – for eksempel ud-

hentes i App Store eller i Google Play. Her kan du blot søge efter PensionDanmark (”Din Pension”) eller Industriens Pension.

Hvilke sygdomme er dækket? Du er dækket af forsikringen ved kritisk sygdom, hvis du fx rammes af kræft, en blodprop i hjertet eller en hjerneblødning. På dit pensionsselskabets hjemmeside kan du se en liste over, hvilke sygdomme der er dækket af forsikringen.

Husk … at forsikringen kan blive udbetalt igen, hvis du fx bliver syg igen. Hvis du har haft en af sygdommene på listen, mens du har været medlem i PensionDanmark eller Industriens Pension, så ring og hør, om du kan få udbetalt forsikringsbeløbet. Du kan ringe til medlemsrådgivningen i PensionDanmark (7012 1330) og Industriens Pension (70 33 70 70) på alle hverdage.

betaling i 12 år • vælge at lade din aldersopsparing stå – og vente med at hæve pengene, til

Start dine pensionsudbetalinger tidligere

du har brug for dem. Eller få aldersop-

Ved du, at du kan få udbetalt en del af din pension, selv om du stadig er i job? Det kan for

sparingen udbetalt i portioner, når det

eksempel være en god idé, hvis du har valgt at gå ned i tid frem mod pensionsalderen.

passer dig.

Du kan normalt begynde dine pensionsudbetalinger i PensionDanmark tre år før din folkepensionsalder. I visse tilfælde kan udbetalingen begynde før, dog tidligst når du fylder 60 år.

WWW.BLIKROER.DK

27

BLIK & RØR


MED PÅ JOB

STEEN RUNDT OM KONGEN Steen Holm står her og lægger kobber om tårnet og ”kongen” inden i. − Det er jo bare et arbejde, siger han.

NR. 4

28

2019


Tekst Marie Brask Foto Andreas Bro

Sådan ser tårnet ud, når det ikke er pakket ind i stillads. Foto: Rolf H. Christensen.

Spidsen af ”kongen”, som er en lodret, stærk bjælke, der står gennem hele tårnet. Tømreren er i gang med at restaurere bjælken, så ”fløjstangen” og senere korset kan sættes på.

Rundt om ”kongen” går Steen Holm og hamrer kobber fast til tårnets otte sider. Sorø Klosterkirke er ved at blive gennemrenoveret, og Blik og Rør tog med Steen på job

K

ongen” er den store lodrette bjælke, der går ned gennem tårnets længde, hvor blandt andet gratspær, remme og veksler danner træskelettet rundt om ”kongen”, som kobberet bankes fast på. Steen Holm har arbejdet med blik og kobber, siden han blev udlært i halvfjerdserne, og tårnet på Sorø Klosterkirke er det niende tårn, han arbejder på. Sorø Klosterkirke er en historisk bygning, grundlagt af bisp Absalon, der også har fået titlen som Københavns grundlægger. Steen Holm står i øjeblikket alene oppe i tårnet, og blæsten fra Sorø Sø og historiens vingesus påvirker ham ikke synderligt. − Det er jo arbejde ligesom alt det andet, uanset hvor meget historie der er i det, siger han. Heller ikke den turistbrochure-agtige udsigt over Sorø Sø og omegn hyler Steen Holm ud af den: WWW.BLIKROER.DK

− For os, der går med det hver dag, bliver det en vane. Steen Holm er alene i tårnet i dag, vi er på besøg. − Der er to andre, der har været og hjælpe med at rive af og sætte nogle tagrender op, men de kører andre pladser også. Der kommer en tredje i morgen for at hjælpe, og vi får en lærling ned på mandag. Der kommer et fast hold senere i form af en svend og en lærling, fortæller han. − Jeg har vel brugt en halvanden-hundrede timer på det, og det er med værkstedsarbejde og det hele. Vi skulle gerne være færdige med spidsen 8. juli, og det hele skal helst være færdigt i september. Kobber og bly Der er varmt inde i teltet af presseninger og stillads, der er bygget op om tårnet, men Steen Holm sætter pris på det: − Det er rart, at der er overdækning på. Det havde vi ikke, da vi arbejdede i Nysted, og

29

der blæste det meget. Vi blev jaget ned, når det blæste 10-12 sekundmeter. Her rusker det bare i presenningen, og vi er i læ for regn. Det er måske dyrt med den overdækning, men det sparer også mange ting. Vi får f.eks. ikke vandskader, og vi skal ikke gå og dække af, men selvfølgelig kan der være varmt derinde. Det er kun kobberarbejdet, Steen Holm og kollegaerne arbejder på. Hele siden af blytaget, der vender ud mod søen, skal også skiftes, men der har firmaet hyret specialister fra England ind. Blytaget blev skiftet i 1968, men legeringen på blytaget har ikke holdt på den side, der vender ud mod søen. Det er blevet meget påvirket af varmen og kulden og har trukket sig og givet sig, og der er man-

> OPGAVEN • Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi • Hovedentreprenør // Bly og kobber: Byens Tag og Facade A/S • Kobber på tårnet skal udskiftes • Blikarbejdet og kobber-tagrenderne på tagets ene langside skal skiftes

> BLIK & RØR


MED PÅ JOB

Det er jo arbejde ligesom alt det andet, uanset hvor meget historie der er i det STEEN HOLM

ge huller i det. Specialisterne i England har brugt lang tid på at finde en legering, der passer, og har haft en kemispecialist inde for at finde den rette konsistens. Det er også derfor, at blyet fra taget ikke smeltes om, som man plejer at gøre det, fordi de har vurderet, at blyet er for ringe. Blyet, der kommer op nu, er tykkere og i bredere fag, så de to sider bliver ret forskellige. Kobberet, der har siddet på tårnet, er ikke blevet påvirket på samme måde af vind vejr, fortæller Steen Holm: − Forskellen kan ikke ses på kobberet, som det kan på blyet. Kobberet var rimelig tykt deroppe, så det har været fint kobber. Mange gange er det tyndt, når vi kommer ud, for så er det slidt ned. Det bliver tyndere af vejr og vind, og så brugte de måske en anden tykkelse, end vi gør i dag.

− Vi lægger tagrenderne i takt med, at de får lagt taget, siger Steen Holm og fortæller, det er en af hans kollegaer, der har sat denne her op.

Sorø Klosterkirke bliver renoveret på alle ledder og kanter. Inde i kirken er blandt andet malere i gang med at restaurere vægudsmykningen.

Råd i træværket − Det sværeste har været at få det hele til at passe sammen med det råd, der har været i træværket her. Det sker som regel,

Steen Holm fylder 65 lige om lidt, og han ved lige præcis, hvad han skal, når han en dag skal pensioneres: − Så skal jeg ud og sejle. Det er om at gøre det, mens man kan og ikke går rundt med rollator eller noget. Skibet er gjort klart i hvert fald.

NR. 4

når der bliver åbnet, så tømrerne er i gang med bygge op nedefra og, så jeg kan komme i gang. Lige nu er tømreren i gang med at lave det, man kalder ”kongen”. Det er den stolpe, der står inde i midten af tårnet. Den er han ved at skifte ud og flette sammen med den anden og bygge op igen, så vi kan få fløjstangen op på ”kongen” igen. Så skal der sidde et kors oppe på spidsen af tårnet. Det er det gamle kors, der kommer på. Korset ligger inde på værkstedet, jeg har lige repareret det, der var nogle huller, fortæller Steen Holm. − Der er kobber hele vejen ned til bliktaget, og vi tager det oppefra og ned. Lige nu går jeg og bygger op med kobber på de otte kviste på tårnet, siger Steen Holm. og tilføjer:

30

− Lige nu går og jeg bygger op med kobber på de otte kviste på tårnet.

Hilsner fra fortiden Netop på de små kviste har der været nogle kugler som pynt ovenpå. − Normalt plejer der at ligge noget i nogle af kuglerne - der er kugler på alle de små kviste - men der har ikke været noget i nogen af dem her, siger Steen Holm, da han bliver spurgt, om der har været små hilsner fra fortidens kollegaer. − Vi har fundet noget, hvor de i 1800-ognoget har skrevet på det gamle bly derinde. Stolperne var belagt med bly, og der var nogen, der havde ridset deres navne ind, fortæller han. Det er hele kirken, der skal renoveres og restaureres – tårnene, tagene, el- og varmeinstallationerne, lysekronerne og væggene og 2019


– Jeg er i gang med at lave denne her plade til. Den skal ikke over endnu, for tømreren var ikke helt færdig. Jeg laver den klar, og så efterhånden som jeg kommer til dem, så rejser jeg falsene op, fortæller Steen Holm.

D ronningen har også været forbi. Hun kom helt uofficielt, og der var ingen presse, hun var bare interesseret i at se det. Det var lidt sjovt STEEN HOLM

Charles H, som må være en håndværker fra gud-ved-hvornår, har ridset sit navn ind i træværket. Det er formentlig en tømrer, der har arbejdet på kirken i 1800-tallet.

lofterne inklusive dekorationerne. − Dronningen har også været forbi, fortæller Steen Holm. − Hun kom helt uofficielt! Hun havde bare en enkelt bil med til at følge hende herned. Der var ingen presse, hun var bare interesseret i at se det. Det var lidt sjovt, siger Steen Holm.

Nye regler Sikkerheden er i top på stilladserne over Sorø Klosterkirke, og der er ryddeligt på stilladset, hvor Steen Holm arbejder. − De går meget op i, at man rydder op. Vores firma gør virkelig noget med WWW.BLIKROER.DK

brandslukkere, og øjenskyl og plaster og det hele, fortæller Steen Holm og tilføjer, at der også er kommet nye regler til: − Vi må ikke bruge vinkelslibere heroppe på grund af gnister, efter det der skete på Notre Dame. Man ved ikke præcis, hvordan branden opstod på Notre Dame, men det var en håndværker. Derfor er de meget obs. på sikkerheden her med brandslanger, og der står vandbeholdere klar med tryk på. Der er stor sikkerhed her, det har der altid været, men indtil nu har vi altid skåret med vinkelslibere her. Vi har altid skåret falsen herinde, når vi piller af, for det er lettere. Nu har firmaet købt sådan en maskine, vi kan sætte ind på, der skærer falsene hele vejen op. Det er ikke meget mere besværligt, men vi kan ikke komme ind i hjørner, der skal vi ligge og brække det fra hinanden. Det er jo det, at hvis du rammer et søm eller noget, så kan der komme en gnist. Der skal jo ikke meget til, det er ligesom krudt, så tørt er det, og så er hele tårnet også blevet smurt ind i linolie, og det er jo også brandfarligt. Steen Holm fylder 65 samme dag, som fløjstangen skal op at sidde på ”kongen”, og

31

Det her ”kræmmerhus” sad på spidsen af ”fløjstangen” med en kugle på. − Det her kræmmerhus har siddet, hvor kobberet slutter, og så er det gået op, hvor alle falsene slutter. Så har kuglen siddet oven på den for at lukke det til, og så står korset oven på kuglen, så der kommer en tæthed i det hele. Der skal også lavet et nyt kræmmerhus nu, fortæller Steen Holm.

det er tydelig ro og erfaring, der præger den rørige blikkenslager. Blik og Rør lister af for at give ham arbejdsro til at banke det sidste kobber fast omkring ”kongen” og tårnet.

> OM SORØ

KLOSTERKIRKE

Bygget: 1161 Kirken blev bygget som en del af klosteret, hvor en cisterciencermunkeorden har været. Den oprindelige bygherre var bisp Absalon, som også er begravet i kirken. Kirken har fungeret som gravkirke for middelalderkonger, blandt andet ­Valdemar Atterdag. Tårnet: Kirken blev oprindeligt bygget uden tårn, da cisterciensermunkene mente, at det var unyttigt pynt. Siden har der været flere forskellige tårne, spir og tagryttere på. Det nuværende tårn er fra 1860’erne.

BLIK & RØR


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Kreds Sydjylland - Fyn

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Aalborg

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Middelfart

Forbundets daglige ledelse Forbundsformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Næstformand: Niels Braaby Mobil: 51 55 23 63 nib@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Direkte: 36 38 36 23 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Advokatfuldmægtig: Barbara Lauridsen Direkte: 51 53 31 53 bla@blikroer.dk Sagsbehandler for arbejdsskader: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Kommunikationskonsulent: Marie Brask Direkte: 51 53 08 51 mbr@blikroer.dk Sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Heidi Nellevang Direkte: 36 38 36 08 hne@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Sofie Lønborg Blicher Direkte: 36 38 36 03 sof@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk

NR. 4

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00. Formand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Næstformand: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Thomas Kolster Eriksen Mobil: 51 53 31 55 tke@blikroer.dk Faglig organisator: Erik Kofoed Mobil: 51 53 31 54 eko@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Aarhus

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Stig Stærk Larsen Mobil: 20673402 ssl@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30

Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Faglig sekretær: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk

Næstved

Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30

Faglig sekretær: Lars Andersen Mobil: 26 88 20 70 la@blikroer.dk

Bornholm

Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00

Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10

København

Opmåler: Christian Ingebrekt Jensen Mobil: 26 88 20 72 cij@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen ajl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk

Opmåler: Carsten Iwersen Mobil: 20 24 16 77 ciw@blikroer.dk

Journalist: Ivan Enoksen ive@blikroer.dk

32

2019


FERIELEJLIGHED

Tekst Marie Brask

FERIE

PÅ SOLKYSTEN Blik & Rør kan nu også tilbyde en ferielejlighed i Malaga på Spaniens solkyst. Her kan du dase i en af de tre pools eller dyppe tæerne i havet, der kun er 200 meter væk

> SÅDAN BOOKER DU

LEJLIGHEDEN:

Du går ind på Blik & Rørs hjemmeside www.blikroer.dk. Her klikker du ind på ’medlemsfordele’ og derefter ’ferieboliger’. Her kan du se alle vores ferieboliger og nemt se, hvornår der er ledige uger.

PRIS: Marts-oktober 2500 kr. pr. uge. November-Februar 2000 kr. pr. uge.

HVORNÅR: Lejligheden i Malaga er ledig fra

200 meter fra solkystens hvide strand ligger Blik & Rørs nye ferielejlighed. Lejligheden ligger i et nyt byggeri fra 2015, og de 64 m2 fordeler sig på 3 værelser: 2 soveværelser, stue, køkken og badeværelse og en balkon på 8 m2. Med til lejligheden er der mellem 15. juni og 15. september adgang til tre pools, hvoraf den ene er en børnepool i et lukket område.

Man skal generelt ikke bevæge sig langt for at kunne opleve en masse fra lejligheden. Lejligheden ligger kun 100 meter fra restauranter, caféer og butikker og kun små tyve minutter fra lufthavnen i taxa. Der er 2 kilometer til marinaen i Benalmádena, hvor er der endnu flere restauranter og caféer for enhver smag. Der er 1 kilometer til nærmeste golfbane, 3 kilometer til et tivoliland, 10 kilometer til et badeland, og sætter du dig i en taxa, er du kun 25 kilometer fra flere små andalusiske bjerglandsbyer med autentisk stemning. Klimaet er meget behageligt og varmt. Fra tidligt forår til sent efterår er der næsten garanti for sol og varme. Og i de koldeste måneder, som er december, januar og februar, er det ikke ualmindeligt med sol dagen lang og dagtemperaturer over 20 grader.

1. august 2019.

HVOR LÆNGE: Du lejer lejligheden en uge ad gangen. Der er skiftedag mandag, hvor du tidligst ankommer kl. 15:00 og senest afrejser kl. 11:00.

HVOR MANGE: Der er plads til seks overnattende gæster i lejligheden. Der er to værelser med fire senge i alt og en sovesofa i stuen, der egner sig til to børn.

PRAKTISK: Rengøring, sengelinned og håndklæder er med i prisen. Dog skal eget håndklæde bruges på stranden. Der er aircondition og trådløst internet.

Benalmádena

WWW.BLIKROER.DK

33

BLIK & RØR


DET VAR DENGANG

Blik & Rør

I 50 ÅR MEDLEMMERNES SOMMERFERIE GENNEM 50 ÅR:

S

40 ÅR SIDEN

ommerskole på det nybyggede Solhavegård ’Foruden nogen danskundervisning og en række kulturelle aktiviteter skal de unge gennem 3 projekter af 14 dages varighed. Her kan vælges mellem 9 emner, f.eks. demokratisk socialisme, internationalt samarbejde, kommunal­ kundskab, det fagretslige system, aktiv i fagligt arbejde, kulturpolitik og massemediepolitik’

Sommeren er over os, og flere er måske allerede afsted på ferie – og måske endda en tur i et af Forbundets feriehuse?

1969

1979

30 ÅR SIDEN

F

V

50 ÅR SIDEN

i må henstille til familier uden skolesøgende børn at søge hus uden for skoleferien. Vore pensionister har også mulighed for at leje et hus. Det er dog en betingelse, at vore ældre kolleger ansøger uden for den egentlige sæson.

NR. 4

34

eriehusenes moderne faciliteter: ’Forbundet har i alt otte sommerhuse. De fire ved Hjar­ bæk hedder Olga, Gerda, Sylva og Gurli. De er på 60,6 kvadratmeter med moderne faciliteter og TV’

2019


Tekst Marie Brask Foto Arkiv

20 ÅR SIDEN

F

orbundets seneste nyindkøbte sommerhus ligger i Klint ved Nykøbing Sjælland på en stor grund kun ca. fem minutter fra havet. Det er et vinkelhus med tilhørende gæstehus, og der er flere dejlige terrasser. Huset har alle moderne faciliteter, og der er ni sovepladser’

1989

1999

2009

10 ÅR SIDEN

E

r du til politik, diskussion og debat, så er sommerdysten 2009 lige noget for dig! Mød spændende organisationer og foreninger på vores markedsplads. Gratis fællestransport i tog med konkurrence, musik og gøgl’

WWW.BLIKROER.DK

35

BLIK & RØR


FERIELOV

Tekst Marie Brask

OVERGANG TIL NY FERIELOV Den nye ferielov træder i kraft 1. sept. 2020, og indtil da vil der være en overgangsordning fra det gamle system til det nye. Her forklarer vi, hvordan det hænger sammen

Inden den nye ferieordning træder i kraft, vil der være et overlap, hvor du både optjener feriepenge efter de nye og gamle regler. For at undgå en periode med ’dobbeltferie’ har man bestemt at indføre en overgangsordning. Fra 1. september 2019 starter derfor en særlig 12-måneders periode: Herfra og frem til 31. august 2020 indefryses dine optjente feriepenge, indtil du går på pension eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet. Din arbejdsgiver indberetter de feriepenge, du har optjent i perioden, til Løn-

Du ka n læse mere på www. blikro er.dk/ nyfer ielov

modtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Fonden forvalter dine penge, indtil den dag du forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren har mulighed for at udskyde indbetalingen til fonden, indtil du forlader arbejdsmarkedet. Dine penge er sikret gennem fonden. Du mister hverken feriepenge eller ret til ferie. De fem ugers ekstra ferieoptjening, som sker ved overgangen, bliver altså sat til side og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. Da virksomhederne betaler

> FERIEREGLER DE GAMLE FERIEREGLER: Forskudt ferie, hvor du optjener dine feriepenge året før, du kan holde ferien. DE NYE FERIEREGLER: Samtidighedsferie, hvor du optjener og holder din ferie det samme år.

Herfra og frem til 31. august 2020 indefryses dine optjente f­ erie­p enge, indtil du går på pen­s ion eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet NR. 4

12,5 procent af lønsummen i feriepenge til lønmodtagerne, vil det for de fleste virksomheder ikke være muligt at skulle udbetale dobbelt på stående fod.

36

Systemet er gjort mere fleksibelt, så du kan vælge at holde ferien helt til 31. december. Ferieåret kommer til at løbe fra 1/9 til 21/8. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned – i alt 25 dage som altid.

2019


D DINE INDSEN ER OG BILLED ÆMIER VIND PR G RØR IK O FRA BL

Tekst Marie Brask Foto Privat

GODT HÅNDVÆRK

LILLE KOMPAKT TEKNIKRUM Når de nye, unge murere skal lære deres fag i de to haller i EUC Holbæk, bør de lige svinge forbi Thorkild Degns teknikrum. Her kan man opleve flot arbejde og faglig stolthed

”DET SKAL

EFTER

-

>

HVEM

Thorkild Degn, 43 år. Ansat i

også bare stå snorlige, i stedet for at du kaster det op på væggen. Vi kommer jo ud mange steder, for eksempel til parcelhuse, hvor det ligner noget, der er løgn, fordi det skal stoppes ind i et lille skab. Her har vi en væg, vi kan boltre os lidt på.”

Brædstrup VVS Teknik på tredje år. Dansk Halbyggeri er hovedentreprenør.

>

HVAD

Teknikrum med fire blandesløjfer: To til ventilationsanlæg, en til strålevarme og en til radiatorvarme. Der er en gaskedel og en varmtvandsbeholder. Det hele er nu klar til CTS og elektrikerne. Ingeniøren havde leveret en principtegning, og så var det op til Thorkild at få det til at gå op.

>

HVOR

EUC Nordvestsjællands hovedadresse, der ligger i Holbæk. Her er der sekretariat, administration og størstedelen af erhvervsuddannelserne.

FØR

”JEG VIL sige, at jeg laver helst blik, hvis jeg kan få lov til det. Jeg har lavet meget zink, kobber og skifer, men hvis jeg skal lave rør, så vil jeg helst lave sådan noget som det her, hvor man skal tænke sig om.”

WWW.BLIKROER.DK

37

BLIK & RØR


OK 2020

OK 2020 SKYDES Dialogmøder, indsendte forslag, OK-konference og hovedbestyrelsesarbejde: Blik & Rør er ved at have arsenalet klar til de kommende OK 2020-forhandlinger

Efter afslutningen af den langvarige uenighed om akkordarbejde på VVS-området holdt Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet tre dialogmøder, som følges op med forslag fra alle kredse: OK 2020 er hermed skudt i gang, og nu følger en fælles OK-konference og genkendelse i hovedbestyrelsen, inden drøftelserne starter op i efteråret.

bekæmpelse af social dumping og bedre muligheder for efteruddannelse på VVS-området. − Der var rigtig mange gode og konstruktive forslag. Det var en fornøjelse at opleve, og vi har i hvert fald fået rigtig mange gode input, som vil indgå i arbejdet frem mod næste års overenskomstforhandlinger, siger forbundsformand Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Dialogmøder Forslag bliver behandlet

Ca. 200 deltog i alt til de tre dialogmøder, der blev holdt i Glostrup, Middelfart og Aarhus i foråret, og det var engagerede og deltagende medlemmer, der mødte op. Blandt forslagene var der både ønsker for ældre kolleger, børnefamilier, lærlinge, redskaber til NR. 4

I alle afdelinger og kredse i Blik og Rør er der blevet snakket OK 2020, og nu er alle forslagene blevet sendt ind. De vil blive behandlet til en stor, fælles OK-konference mellem Blik og Rør og

38

2019


Tekst Marie Brask Foto Blik & Rør

DET SIGER MEDLEMMERNE Knap 200 medlemmerne deltog på de tre møder om OK 2020 i Glostrup, Middelfart og Aarhus. Fagbladet Blik & Rør har spurgt nogle af deltagerne, hvad de synes om møderne, og hvad de har af ønsker til overenskomsterne. Lars Jelling, Kreds Sjælland-Bornholm − Det har været et godt arrangement. Jeg synes, vi fik en fin orientering om det nye akkordsystem, og hvordan man er nået frem til resultat. − Jeg ser gerne, at det bliver meget mere attraktivt for både virksomheder og kolleger at komme på efteruddannelse. Vi har en branche, som udvikler sig meget, så der skal meget mere fokus på i vores overenskomster.

Per Schøllhammer, Kreds Sydjylland-Fyn − Jeg synes, det var godt at høre om den nye aftale med arbejdsgiverne og få mere at vide om det, som skal ske frem mod de kommende overenskomstforhandlinger.

I GANG

− Jeg ser gerne, at der kommer mere på SH-kontoen, så folk har mulighed for at vælge, om de vil bruge deres penge på mere frihed, pension eller bare få dem udbetalt. Samtidig burde der laves nogle mere fleksible muligheder for at gå ned i tid eller trække sig tidligere fra arbejds-

Dansk Metal til september, ligesom forslagene også skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse.

markedet.

Forsøgsordning med akkord

Michael S. Jessen, Kreds Nord-Midtjylland

På møderne redegjorde forbundsformand Henrik W. Petersen også for de forhandlinger med arbejdsgiverne i Tekniq, som siden 2017 har ledt parterne frem til en aftale om en forsøgsordning om et akkordsystem baseret på tid. Aftalen gav anledning til nogle gode konstruktive og opklarende spørgsmål fra de fremmødte.

− Godt, at vi har et forbund, som tager dialogen med med-

Klar til OK 2020

af. Samtidig burde alle anciennitets-

lemmerne. Der har været mange forskellige input, og det synes jeg har været godt. − Jeg foretrækker at arbejde på akkord, så en ordentlig fremgang i lønnen samt satser og tillæg er jeg mest tilhænger bestemmelser skrottes i overenskom-

Blik og Rør bliver godt klædt på til de indledende drøftelser mellem organisationerne, der vil begynde til efteråret efter en sommer med solidt forarbejde. De konkrete forhandlinger, som alt dette forarbejde leder op til, forventes at blive skudt i gang i starten af det nye år. De nye overenskomster kommer til at gælde fra 1. marts 2020. WWW.BLIKROER.DK

sten. Det er urimeligt, at kolleger bliver straffet, bare fordi de skifter firma.

39

BLIK & RØR


FEJERNES SIDER Skolernes indeklima blev også drøftet til Folkemødet, hvor Magnus Heunicke (S) flere gange påpegede behovet for at gøre noget på området. Det gjaldt også til Blik og Rørs arrangement om energi, hvor han her ses sammen med forbundsformand Henrik W. Petersen, tidligere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og Jørgen Juul Rasmussen fra Dansk El-forbund (ikke afbilledet).

Forbedrede udsigter til krav om ordentligt indeklima Det udskældte anlægsloft for kommunerne har ofte bremset mulighederne for f orbedret indeklima i landets skoler og institutioner. Med den nye sammensætning af Folketinget er anlægsloftet til debat, og det giver nye muligheder for krav om bedre indeklima

NR. 4

40

2019


Foto LEAD

I

ndeklimaet i de danske folkeskoler er alt for dårligt, og det hæmmer indlæringen for danske skoleelever. Derfor har Blik og Rør i samarbejde med Skorstensfejerlauget arbejdet for lovkrav om systematisk rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg i skoler og institutioner. Men trods de åbenlyse fordele ved forbedret indeklima, har vejen til ændrede lovkrav været belagt med forhindringer. Det gælder blandt det udskældte anlægsloft, hvor kommunerne er bundet af et snævert økonomisk råderum til at gøre noget for at renovere og dermed også energioptimere skolerne. Politikeren Magnus Heunicke, som blev genvalgt til Folketinget ved valget i juni, har gjort ordentligt indeklima i folkeskoler­ ne til en mærkesag. Det seneste år har han sammen med Blik og Rør deltaget i en række konferencer og debatter om det dårlige indeklima i landets folkeskoler. Og på Folkemødet på Bornholm bragte han ved flere lejligheder ønsker om forbedrin­ger af skolernes indeklima på banen. − Pilen peger den rigtige vej, og det er positivt. Kommunerne er alt for ofte stødt hovedet mod anlægsloftet, som er aftalt med den tidligere regering. Men her efter valget er der forståelse for, at kommunerne skal have bedre muligheder og flere midler til at renovere skoler og institutioner. Både af hensyn til at spare energi og for at forbedre skolernes indeklima, vurderer Magnus Heunicke på baggrund af fordelingen af mandater til det nye folketing.

Lær af Norge og Sverige

leelevers indeklima er langt bedre i sammenligning med de forhold, som tilbydes eleverne i danske folkeskoler. − Det er åbenlyst, at der bør gøres noget. I Norge og Sverige fungerer det fint med de her lovkrav. De har nogle erfaringer, vi med fordel kan tage ved lære af, lyder det fra Magnus Heunicke. Som politiker undrer han sig over, at det åbenbart er vigtigere med nationale test og målinger af de enkelte elever frem for at måle indeklimaet i de bygninger, som elever og børn skal befinde sig i mange timer hver eneste dag. − Frem for de her talrige nationale test, hvor effekten er tvivlsom, så burde man meget hellere måle indeklimaet i de danske skoler. Det vil nemlig for alvor sige noget om rammerne for de forhold, som bydes vores børn og elever i skolerne, siger det socialdemokratiske medlem af Folketinget.

formue at gøre noget, som virker, siger Magnus Heunicke, der med et stort antal personlige stemmer ved valget formentlig bliver minister i den nye regering.

> FÅ OVERBLIKKET

OVER SKORSTENSFEJERUDDANNELSEN

Vejen til en fremtid i skorstensfejerbranchen kræver knap fire års læretid frem mod svendeprøven på skolen i Tønder. Få overblikket over uddannelsen i den nye oversigt, som Blik og Rør har lavet i samarbejde med Skorstensfejerlauget. Den nye

HER ER EN OVER

SKUELIG OVER

ERUDDANNEL

downloades

INDHOLD PÅ

GF2

på blikroer.dk/ H1

H1 og H2

Eleven skal lave et skriftligt projekt, der danner grundlag for prøven på næste skoleopho ld

H2 og H3

PRAKTIKVEJLEDNING

• Rensning afbiobræn dselskedler • Måling påbiobræn dselsfyr • Fejlfinding påbiobræn • Fejlfinding påventilat dselsanlæg • Rensning afgaskedl ionsanlæg er/aftræk

Eleven skal lave et skriftligt projekt, der danner grundlag for prøven på næste skoleopho ld

H3 og H4

• Rensning af halmfyr • Vejledning om skorstene • Tilmelding af ildsteder og røgrør og skorstene • Fejlfinding på ildsteder og aftrækssy • Generel fejlfinding stemer på kedelanlæg • Brandpræventivt tilsyn • Vejledning om fyrrumsin • Kendskab til ekspansio dretning nsforhold og akkumuleringsbeho ldere • Tæthedsprøvning af skorstene • Bygning og renovering af skorstene

H4

Valgfrit specialefa g: Varmeanlægsforståe lse SVENDEBREV

Valgfrie speciale fag mindst 2 og højst og erhvervsrettet påbygni ng: 5 valgfrie kursusug er vælges

RLAUGET AF

41

Praktikmål mellem • Brændeovnsrensnin g • Skorstensfejning • Røgrørsrensning

Praktikmål mellem

• Fyringsteknikbiobræ ndsel • Renseteknik • Love ogbestem melser • Skorstensteknik • Fagligdokumentation

GF2 og H1

• Ventilationsrensnin g • Indregulering af biobrændselsfyr • Vejledning i valg af brændsel i forhold til ildsted

Praktikmål mellem

H3

SKORSTENSFEJE

WWW.BLIKROER.DK

H2

• Fyringsteknikbiobræ ndsel • Love ogbestem melser • Ventilationsteknik • Energitjek • Rapportering • Projektskrivning Valgfrit specialefa g: Ventilationsteknik

H4

Praktikmål mellem

• Kedelrensning • Kontrolmålinger • Kontrol af måleudsty r • Behandling af måleresultater • Fejlfinding på oliefyr • Vejledning/rådgivnin g • Kedelanlægsforståe om kedelanlæg lse • Kvalitetssikring af eget arbejde • Rapportering • Miljø- og kvalitetsm æssigrensning • Kommunikation med kunder/samarbejdspartnere • Værktøjsvalg • Rensemetoder

H1

• Fyringsteknikbiobræ ndsel • Love ogbestem melser • Forebyggendemiljøfo • Ventilationsteknik ranstaltninger • Energitjek • Projektskrivning Valgfrit specialefa g: Optimering af skorstene

H3

K

PRAKTIKVEJLEDNING

H2

INDHOLD I PRAKTI

• Fyringsteknik olie • Kedelanlægsteknike r • Forbrændingsteknik • Målemetodik Valgfrit specialefa g: Indregulering af ildsteder

RING

fejer

PRAKTIKERKLÆ

bliv-skorstens-

På konferencer og gennem undersøgelser fra blandt andet Blik og Rør er han blevet præsenteret for en række mulige forslag til, hvordan indeklimaet kan forbed­ res, og hvor store omkostningerne er. − Ifølge flere af landets fremmeste eksperter på området koster det ikke en

SEN

GF2

SKOLEOPHOLD

• Elteknik • Fyringsteknik • Kedel- og ovnlære • Kundepleje • Lovgivning • Målemetodik • Renseteknik • Skorstensteknik • Digitale værktøjer • Branchekendskab • Dansk • Matematik • Naturfag • Elementær brandbekæ mpelse og varmt arbejde

ELEVEN KAN BEGYNDE AT ARBEJDE SELVSTÆNDIG T

Koster ikke en formue

SIGT OVER

SKORSTENSF EJ

oversigt kan

PRAKTIKVEJLE DNING

I løbet af en dag overstiger CO2-grænseværdien i 91 procent i alle landets klasselokaler. Samtidig viser undersøgelser fra DTU, at elever i lokaler med dårligt indeklima mister op til et helt års indlæring i forhold til en elev i en klasse med et godt indeklima. I Norge og Sverige er der stramme lovregler på området for indeklima i skolerne. Det betyder, at norske og svenske sko-

Med den nye sammensætning af Folketinget vurderer Magnus Heunicke, at vejen til krav om løbende rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg er blevet kortere. Foto Andreas Bro.

11. FEBRUAR

1778

BLIK & RØR


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Linda Johansen

ASBEST SLÅR STADIG 300 IHJEL OM ÅRET Blik- og Rørarbejderforbundet glæder sig til at se, hvad den kommende regering vil gøre for at sikre bedre arbejdsvilkår for ansatte i bygge- og anlægsbranchen, og bringer her en opfordring til først og fremmest at gøre noget ved det store asbestproblem, der ifølge Kræftens Bekæmpelse hvert år er skyld i omkring 400 nye tilfælde af kræft Selv om asbest blev forbudt at bruge i 1980, dør der ifølge seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse over 300 personer om året af asbestrelaterede sygdomme. Asbest findes nemlig stadig i store dele af den danske bygningsmasse, og der er ikke overblik over, hvor mange bygninger der er tale om, og hvor mange der er blevet udsat for asbest. Desværre møder vi i Blik og Rør ofte medlemmer, som kun har kort tid at leve i, fordi de er blevet udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde. Vi skal asbesten til livs, og det kræver, at vi får problemet helt op på toppen af dagsordenen og får iværksat en koordineret indsats. Derfor har Blik og Rør følgende fem anbefalinger til den nye regering:

miljødrøftelser, og at disse afholdes med møde- og notatpligt mm. Anbefaling 4: Arbejdsmiljø på skoleskemaet Efter svensk model anbefaler Blik og Rør, at der indføres arbejdsmiljørepræsentanter i alle skoler og uddannelsesinstitutioner, og at der undervises i godt arbejdsmiljø. Anbefaling 5: En årlig dag til efteruddannelse Mange nyuddannede håndværkere kender ikke til faren ved asbest

og kan have svært ved at genkende materialet, når de er ude på en opgave. Derfor anbefaler Blik og Rør, at der via lovgivning øremærkes mindst én årlig dag til efteruddannelse for alle ansatte, hvor der undervises i bl.a. temaer som asbest. Blik- og Rørarbejderforbundet byder den kommende regering velkommen til posten. Vi vil holde den nye regering op på, at det ikke skal være farligt at gå på arbejde i Danmark, og vi byder meget gerne ind med faglig viden for at sikre, at asbestrelateret sygdom og død kommer til at høre fortiden til.

Henrik W. Petersen Forbundsformand

Anbefaling 1: Nationalt asbestregister Blik og Rør anbefaler, at alle bygninger med asbest kortlægges, og at der udarbejdes konkrete strategier for dem alle sammen. Der skal oprettes et nationalt register og en kommission skal nedsættes, der skal udarbejde en national handlingsplan. Anbefaling 2: Flere midler til kontrolindsats Blik og Rør mener, at der skal bevilges flere midler til kontrolindsatser på området, så sjusk og snyd med kravene opdages, og bøderne skal være endnu højere, end de er i dag. Anbefaling 3: Lovkrav om arbejdsmiljødrøftelser Vi mener, at der skal være lovkrav om, at alle virksomheder årligt afholder arbejdsNR. 4

42

2019


BENYT DIT LO PLUS KORT, OG FÅ

KONTANT RABAT NÅR DU HANDLER! 20%

ALVERDENS SKØNNE OPLEVELSER

KOM INDENFOR I EN EVENTYRVERDEN

15%

Op til

129 kr.

©2019 The LEGO Group.

NORDEUROPAS STØRSTE FERSKVANDSAKVARIUM

Oplev årets nyhed, Battle of The Brick – et storslået riddershow, og ingen ved, hvordan turneringen ender...

Få rabat på entrébilletter og zookort, og mød mere end 4.000 fantastiske dyr samt de to nye pelsede verdensstjerner!

Læs mere på loplus.dk/aqua

Læs mere på loplus.dk/legoland

Læs mere på loplus.dk/zoo

AARHUS’ FORLYSTELSESPARK

VERDENS ÆLDSTE FORLYSTELSESPARK

DEN MAGISKE HAVE

Oplev fascinerende dyr og den danske naturs hemmeligheder.

Akvarium & Dyrepark

37%

Min.

Særpris

20%

Sæt et stort kryds i kalenderen, og tag hele familien med på hyggelige oplevelser i Tivoli Friheden.

Prøv Bakkens mange forlystelser og spise­ steder, og mød samtidig stjernerne fra MGP, Kristian fra Ramasjang og Pjerrot!

Sommer i Tivoli er både sjov, frodig og eventyrlig – gå ikke glip af Havens humør­ spredende atmosfære!

Læs mere på loplus.dk/tivolifriheden

Læs mere på loplus.dk/bakken

Læs mere på loplus.dk/tivoli

SE FLERE GODE RABATTER PÅ LOPLUS.DK

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

Op til


#OKFÆLLESSKAB

Længe leve sand mellem tæerne ...og 6. ferieuge

Loven giver kun ret til fem ugers ferie om året. Den 6. ferieuge får du via OK overenskomster. Hvor mange dukkerter når du i år?