Blik & Rør - nr. 3, 2021

Page 1

FAGBLADET

NR.3 - 2021 SÅDAN U SØGERMDILJØARBEJDLSJEN PU MED PÅ JOB:

ITALIENSK NATURSKIFER KRÆVER DYGTIGE DANSKE HÆNDER FEJERNES SIDER:

EMIL OG MARTIN LAVER VÅDRENS

16.000 RÅBTE JAMELS NAVN – NU ER HAN VVS’ER


Nu kan du få Alka Mobil Alka har i mange år gjort forsikring enkelt og billigt for deres kunder. Nu gør de det samme for dit mobil­ abonnement. Som medlem af Blik og Rør kan du få Alka Mobil med fri tale og 7GB data for kun 59 kr./md. Det er en superskarp pris. Se mere på alkamobil.dk Abonnementet er forudbetalt og indeholder fri tale og sms samt 7GB dataforbrug i Danmark og har 30 dages opsigelse. Prisen forudsætter kortbetaling. Se mere på alkamobil.dk. Alka Mobil er en del af Alka Fordele A/S.


INDHOLD 14

Camilla arbejder med kobber Camilla er i lære hos Toft Kobber, hvor hun er blikkenslager.

16

Tips og tricks Sådan ansøger du om at få del i den nye arbejdsmiljøpulje.

8

SPORSKIFTE Jamel Sundoo var en del af Cheff Records i deres storhedstid. Nu er han VVS’er.

18

Branding Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ er gået sammen om at brande VVS-branchen.

20

Asbest Dan Henriksen har været i direkte dialog med EU’s asbestordfører Nikolaj Villumsen.

28

Efteruddannelse Claus og Aslak tog på efteruddannelse. Det er noget, de har fået stor glæde af i deres arbejde.

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagblad@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

22

Ansvarshavende chefredaktør: Kiki Jano Nielsen Redaktion: Kiki Jano Nielsen Rasmus Holsten Stegmann (DJ) Annoncesalg: Charlotte B. Lindberg / cbl@blikroer.dk

MED PÅ JOB Søren og Daniel var med til at skifte skifertaget på Øster Hassing kirke. Den opgave krævede et par dygtige blikkenslagere.

WWW.BLIKROER.DK

Se, hvad der har rørt sig på de sociale medier siden sidste fagblad.

34

Organisering Et nyt organiseringssekretariat i Blik & Rør skal sørge for, at flere bliver en del af fællesskabet.

Design og produktion: KLS PurePrint A/S Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.216. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik & Rør udkommer 6 gange årligt. Redaktionen lukkede dette blad 21. april. Næste udgivelse er 5. juli 2021. Forsidefoto: Ulrik Jantzen

33

Sociale Medier

36

Varmepumper Hos Jambo Feriepark i Saltum har man skiftet oliefyr ud med fire store varmepumper. De er selvfølgelig blevet sat op af dygtige Blik & Rør-medlemmer.

39

FEJERNES SIDER Skorstensfejerne Emil og Martin arbejder fra tid til anden med vådrens. Fagbladet Blik & Rør tog med dem på arbejde. 3

42

Formanden har ordet Det har været 1. maj. Vi er fortsat stærke også hver for sig. BLIK & RØR


KORT NYT Leder fundet til det nyoprettede organiseringssekretariat

NY HJEMMESIDE PÅ BLIKROER.DK Den 1. marts lancerede forbundet sin nye hjemmeside. Den nye hjemmeside er designet til at fungere bedre på mobilen, og den er stadig i gang med at blive finpudset. Vi håber, I vil blive glade for den nye hjemmeside.

Forbundet har ansat HENRIK ROOS som leder af det nyoprettede organiseringssekretariat. Henrik Roos tiltræder den 1. maj. Han er udlært blikkenslager og VVS-montør og kommer fra en stilling som opmåler i Kreds København. Han har flere tillidsposter i Blik og Rør bag sig, blandt andet som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. - Jeg glæder mig til at komme ud i landet og møde medlemmerne der, hvor de bor. Derudover glæder jeg mig til at komme ud i kredsene og sige hej til dem, jeg ikke har mødt endnu, siger Henrik Roos. Stort tillykke til Henrik – og velkommen til!

NU KAN DU FÅ DEL I ARBEJDSMILJØPULJEN

HOLD ØJE MED MIN SIDE På den nye hjemmeside vil du kunne finde ”min side”. Det er vigtigt, at du holder øje med den, da det er her, forbundet vil kontakte dig.

Over de næste tre år vil der blive uddelt 315 millioner kroner fra Arbejdsmiljøpuljen, der skal være med til at bidrage til be-

BEDRE INDEKLIMA PÅ DAGSORDENEN TIL KOMMUNALVALGET

kæmpelse af dårligt arbejdsmiljø. Hvert år vil der blive uddelt 105 millioner kroner fra puljen, der er målrettet små private virksomheder med op til 50 ansatte. Arbejdsmiljøpuljen er etableret som en tilskudsordning, og den administreres af Arbejdstilsynet. Den har til formål at:

I Danmark opholder vi os indendørs omkring 80-90 %

• forebygge, at ansatte i små private virksomheder

af livet. Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er godt i de

nedslides fysisk eller psykisk

bygninger, vi befinder os meget i. VVS’ere, blikkensla-

• at de kommer ud for

gere og skorstensfejere ved godt, hvor store konse-

arbejdsulykker

kvenser dårligt indeklima har for vores helbred og for

• at fremme ansattes sundhed

vores bygningers sundhed. Luften føles tung, og vi kan

ved fysisk træning

opleve træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær og Midlerne uddeles efter et

irritation i øjne, næse eller svælg. Samtidig skaber et

først-til-mølle-princip til alle

dårligt indeklima optimale forudsætninger for fugtpro-

projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud. Se en guide til, hvordan du søger på side 16 og 17 i

KR

blemer og skimmelsvamp i lokalet. Derfor står Blik & Rør bag hjemmesiden bedreindeklima.nu, der skal sætte indeklimaet på dagsordenen under det kommende kommunalvalg.

fagbladet.

NR. 3

4

2021


Din BD lige ved hånden LÆG I KURVEN MED ET SWIPE

Find varer og læg dem i kurven med et enkelt swipe.

LEVERING DER, HVOR DU ER

Brug din nuværende lokation til at få leveret varer til byggepladsen, kontoret – ja, hvor som helst.

FIND VARER, FIND RÅD, FIND VEJ

Find over 90.000 varer i appen. Få anbefalinger, alternativer, og find vej til din nærmeste BD butik.

BRUG SELVBETJENING OG SPRING KØEN OVER

Hurtigt ind, hurtigt ud – når du besøger vores butikker.

Download den nye app på

bd.dk/app App annonce 176x243_Blik og ror.indd 1

SE NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ORDRER

Få overblik over din ordrehistorik, eller hent alle dine følgesedler direkte fra appen.

FØLG DIN ORDRE HELT TIL DØREN

Følg med i ordrens rejse – fra den er plukket og helt til den er blevet leveret.

Leverer varen

21/01/2021 09.57


KORT NYT UNGE VESTJYDER VÆLGER ERHVERVSUDDANNELSERNE Da de officielle tal for søgningen

af en årgang skal søge ind på en

til ungdomsuddannelserne kom

erhvervsuddannelse i 2025.

umiddelbart før påske, var det med

Men anderledes ser det ud i Ringkø-

en nedslående nyhed om, at det på

bing-Skjern Kommune, hvor 27,1 pro-

landsplan stadig kun var en femtedel

cent af de unge i år har valgt at søge

af afgangseleverne i 9. og 10. klasse,

ind på en erhvervsuddannelse. Der-

der havde søgt ind på en erhvervsud-

med står Ringkøbing-Skjern Kommu-

dannelse.

ne langt bedre end landsgennemsnit-

Helt præcist havde 19,9 procent

tet til at nå den nationale målsætning

af de unge valgt at søge ind på en

- og til at klare fremtidens behov for

erhvervsuddannelse, hvilket er godt

kvalificerede medarbejdere både i

fem procentpoint fra det nationale

den offentlige og private sektor.

mål om 25 procent i 2020 og endnu

Til sammenligning var det tilsvaren-

længere fra målsætningen om, at

de tal i 2020 24,4 procent i Ringkø-

knap en tredjedel (eller 30 procent)

bing-Skjern Kommune.

Blik & Rør bag ny, stor befolkningsundersøgelse Blik- og Rørarbejderforbundet står sam-

og behov for tidligere tilbagetrækning til

ningsundersøgelser, der tager pulsen på

men med Fødevareforbundet NNF, Dansk

dem med de hårdeste arbejdsliv.

danskernes holdninger til politiske- og

El-Forbund og Malerforbundet bag en ny,

Nu fortsætter Blik- og Rørarbejderfor-

samfundsmæssige emner.

omfattende meningsmåling om dansker-

bundet og de tre andre forbund i ’Allian-

nes syn på arbejdsliv, politik og samfund.

cen’ det gode samarbejde ved fremover

almindelige dansker - på tværs af uddan-

I efteråret lykkedes det ’Alliancen for en

at sætte faglærte og ufaglærtes virkelig-

nelse, fag og politisk ståsted - kommer

værdig tilbagetrækning’ at råbe politi-

hed på den politiske dagsorden.

til orde i den offentlige debat, siger for-

kerne op og sætte fokus på nedslidning

NR. 3

Det skal ske ved to årlige befolk-

6

- Det er vigtigt for os i Blik og Rør, at den

bundsformand Henrik W. Petersen.

2021


FH BAG NYT DAGPENGEUDSPIL Fagbevægelsens Hovedorganisation er kommet med et dagpengeudspil, som ønsker at øge lønmodtagerens tryghed og styrke tilslutningen til den danske model. FH foreslår nu, at man supplerer de nuværende dagpengeregler med et tillæg til den maksimale dagpengesats på op til 4000 kr. i de første tre måneder af ledigheden. Det vil sige, at man – ifølge FH’s forslag – skal kunne få maksimum dagpengesats plus 2000 kroner, hvis man lever op til et beskæftigelseskrav på to års beskæftigelse inden for de sidste tre år, og minimum har to års anciennitet i en a-kasse. Ligeledes vil man få 4000 kroner i tillæg, hvis man har minimum fire års anciennitet. Næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, Stig Søllested, bakker op om forslaget fra FH. - Dagpengene bliver mere og mere udhulede i kraft af, at lønniveauet stiger, men dagpengesatsen er på et nogenlunde status quo. Hvis vi skal sikre lønmodtagernes tryghed på fremtidens arbejdsmarked, så skal der ændringer til, siger Stig Søllested.

WWW.BLIKROER.DK

7

BLIK & RØR


SPORSKIFTE

NR. 3

8

2021


Tekst: Rasmus Stegmann Foto: Ulrik Jantzen

16.000 ­ MENNESKER

R ÅBTE ­JAMELS NAVN – NU ER HAN VVS’ER

Hvordan går man fra at være en del af Danmarks mest hypede gruppe til at være VVS’er? Jamel Sundoo har fundet tryghed i VVS-faget efter en fortid med vilde ­fester som en del af Cheff Records.

> WWW.BLIKROER.DK

9

BLIK & RØR


SPORSKIFTE

Jamel Sundoo har fundet stor glæde i at være VVS'er. Der er stor forskel på at være fotograf og VVS'er, men Jamel Sundoo siger selv, at han nu er i balance.

vis du er en del af den yngre generation, så husker du sikkert, da hele Danmark kyssede med Jamel tilbage i 2011, da KIDD udgav sin første single. Sangen blev uploadet på Youtube af nogle drenge fra Nørrebro, der havde lavet et nummer og kaldte sig Cheff Records, og derfra gik det hurtigt. Musikvideoen var instrueret og filmet af debutanten Jamel Sundoo, der på daværende tidspunkt var i sine slut-teenageår. Jamel var en del af Cheff-records, og i en periode blev alt, hvad de rørte ved, til guld. Det medførte et liv i overhalingsbanen med konstante fester og kulminerede for Jamel med, at, som han selv siger det: ”16.000 mennesker stod til en koncert under Distortion på Nørrebro og råbte mit navn”. De konstante fester og farver blev dog for meget for Jamel, der i dag har kastet sig over uddannelsen til VVS-energispecialist, som han bliver færdig med om

H

NR. 3

et års tid. Fagbladet Blik & Rør mødte Jamel til en snak om, hvorfor man udskifter en karriere inden for det kreative med en karriere inden for vand, varme og sanitet. - Jeg ville aldrig bytte det, jeg har oplevet for noget som helst, men jeg er også glad for at komme over på den anden side, hvor jeg har fundet sjælefred med, at livet ikke er i sus og dus, og at ægte livskvalitet kan komme gennem et ærligt stykke arbejde. Som Jamel påpeger, er det, at man som 20-årig får lov til at rejse hele Danmark rundt og se alt, hvad der er værd at se,

møde spændende mennesker og spille koncerter jo ikke noget, som særligt mange får lov til at opleve. Der var dog en bagside af medaljen. - Det, der var mit største problem med fotografiet, var, at jeg ikke rigtigt tjente nogen penge. Jeg var en kunstner og iværksætter med stort hjerte og tomme lommer.

Der er gode penge i VVS Jamel og resten af Cheff Records blev I 2013 enige om, at Jamel ikke længere skulle være en del af gruppen. Herefter prøvede han flere forskellige jobs af inden for den kreative branche og var selvstændig fotograf. Han påpeger selv, at han peakede i en meget tidlig alder. - Jeg kommer aldrig til at gøre det her igen, jeg har peaket. Hvis man peaker, når man er 20, hvordan peaker man så igen? Hans svigerfar er antiksnedker, og Jamel adspurgte ham, hvilke håndværkere der

For fire måneder siden var det første gang i mit liv, hvor jeg kan sige, at jeg var i balance og havde det godt både psykisk og fysisk. 10

„ 2021


tjente mest. Her var tilbagemeldingen elektrikere og VVS’ere. - Jeg er fummelfingret, så jeg skulle ikke have med strøm at gøre. Men jeg kan godt tåle at blive våd, griner Jamel. Derefter gik Jamel ind på ug.dk og læste om VVS-faget. Her kunne han læse sig frem til, at det var VVS’erne, der var dem, der rent faktisk implementerede de grønne omstillinger, som politikerne vedtog. Og som en mand fyldt med ideologier, var det noget, han kunne se sig selv i. - Jeg er gammel ungdomshus-type og sådan. Så jeg tænkte ”ok, så kan jeg måske få lov at gøre nogle af de ting, som jeg har kæmpet for i mange år”. Derfor startede Jamel på VVS-energiuddannelsen.

Savnede at bruge sin krop Udover det idealistiske og økonomiske incitament, passede det også Jamel rigtigt godt, at han kunne bruge sin krop, da han var træt af computerarbejde. - Som fotograf har du to dage i marken og en måned foran computeren. Jeg er en fysisk fyr, så det blev for meget for mig. Derudover så var der særligt én ting, der skabte en parallel til hans fotografi og fik det til at give mening. Når du er fotograf producerer du noget, og du kan se et resultat, når du er færdig, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og du har en kunde, der modtager det. Det er jo det samme, når du er håndværker! Jamel mener, at han nu har fundet sig selv gennem sit arbejde. - For fire måneder siden var det første gang i mit liv, hvor jeg kan sige, at jeg var i balance og havde det godt både psykisk og fysisk.

”Nu er jeg bare Jamel” Efter tiden med Cheff Records, konstante fester og kendisstatus havde Jamel brug for at genfinde sig selv. - Identitetsmæssigt har det været svært, men jeg har jo også en anden identitet. Jeg er også far, jeg er ægtemand og jeg er søn. Jeg har fået en ny identitet nu, hvor jeg bare er Jamel. Særligt er der mange af vennerne, der bakker op om karriereskiftet. WWW.BLIKROER.DK

Der er ligheder mellem fotografiet og VVSarbejdet, mener Jamel. Man producerer noget og kan se et resultat, når man er færdig.

11

> BLIK & RØR


SPORSKIFTE

Hør nummeret ”Kysset med Jamel”.

> BLÅ BOG: • Jamel Sundoo • 29 år gammel • Født og opvokset på Nørrebro • Var en del af Cheff Records i starten med bl.a. Kidd og Topgunn • Er gift og har tre børn • Har tidligere prøvet kræfter med at være handicaphjælper og arbejdet på reklamebureau. Han har også arbejdet med PR for et tøjfirma og været selvstændig fotograf • Er færdig som VVS-energispecia-

- Når jeg snakker med gamle venner eller hjælper dem med VVS, så siger de, at det virkelig klæder mig, at jeg har så godt styr på det hele.

Det gør en forskel Der er ingen tvivl om, at Jamels liv i dag er væsentligt anderledes end for ti år siden. Han er gift og har tre børn, og han synes egentlig, det er meget sejt at være VVS’er. - Er det super sejt at være VVS’er? Jeg synes, det er sejt, at jeg kan løse folks problemer. Specialet som energispecialist gør, at du kan gøre en forskel. Du kan NR. 3

hjælpe folk med at spare penge, og du kan spare på CO2. Nu har Jamel lige afsluttet H3, og han kan derfor ane afslutningen af sin uddannelse, og han er utroligt glad for sit valg. - Det er det første, jeg nogensinde skal til at gøre færdigt, og jeg kan bare mærke, at jeg er fucking stolt af mig selv. Fotografiet er sat på pause nu, men det kreative er ikke helt lagt på hylden. Jamels mål er at komme tilbage til fotografiet som en hobby men ikke som professionel. Fordi nu har han jo, som han siger, rent faktisk råd til det, hvilket han ikke havde før.

12

list om et år og i lære hos virksomheden Brdr. Thaning VVS og kloak

2021


CORONA

Hvad må din arbejdsgiver kræve af dig i forhold til corona? Her kan du få svar på, hvad din arbejdsgiver må og ikke må, når det kommer til dig som medarbejder og coronavirus. Vaccine og test

Karantæne

Vaccination mod Covid-19 Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du som medarbejder bliver vaccineret mod Covid-19. Vacci­nationen griber ind i medarbejderens personlige sfære, og går derfor ud over ledelsesrettens grænser.

Hvis sundhedsmyndighederne eller en læge beder dig om at gå i hjemmekarantæne, er du stillet på samme måde som ved egen sygdom. Du har ret til betaling efter overenskomstens regler om sygdom. Hvis din arbejdsgiver sender dig hjem, f.eks. fordi du er forkølet, og han mener, at der er risiko for, at du smitter dine kolleger, skal han betale din sædvanlige løn. Dette skyldes, at det er arbejdsgiveren og ikke myndighederne, der vurderer risikoen for smitte.

Coronatest

Anmeldelse af corona som arbejdsskade

Arbejdsgiver kan kræve, at du bliver testet for Covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smitten. F.eks. hvis en kunde stiller krav om påvisning af en negativ Coronatest, inden du begynder at arbejde hos kunden. • Et pålæg om at blive testet vil som udgangspunkt også anses for sagligt, hvis det sker på baggrund af offentlige myndigheders anbefalinger. • Din arbejdsgiver skal inden du bliver testet give dig en skriftlig begrundelse for, hvorfor du skal testes. • Kontakt fagforeningen, hvis din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet.

Smitte med Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade, hvis du er blevet smittet med Corona, og kan sandsynlig­ gøre, at du er blevet smittet på arbejdet. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde sygdomstilfælde med Covid-19 som arbejdsulykke, hvis du er blevet syg med Covid-19 og der er mistanke om, at du kan være blevet smittet ifm. med en konkret hændelse. Det er en læge, der skal anmelde sygdommen, hvis der er mistanke om, at du har pådraget dig smitten i en periode, der strækker sig over mere end 5 dage, fordi sygdommen i så fald kan blive betragtet som en erhvervssygdom. Du har dog mulighed for selv at anmelde Covid-19 som arbejdsskade på aes.dk, hvis lægen eller arbejdsgiveren ikke har gjort det.

Når arbejdsgiver pålægger dig at blive testet for Corona, skal du have alle relevante udgifter forbundet med testen dækket. F.eks. løn for den tid, der bruges på testen - eventuelt med overtidstillæg, hvis testen foretages uden for normal arbejdstid + evt. transportudgifter. Hvis arbejdsgiver sender dig hjem indtil du har fået resultatet af testen, er det Blik- og Rørs opfattelse, at du har krav på fuld løn, også selvom du ikke har symptomer. WWW.BLIKROER.DK

Du kan læse mere på: kortlink.dk/2b4s4

13

BLIK & RØR


UDDANNELSE

CAMILLA ER BLEVET VILD MED AT ARBEJDE MED KOBBER Camilla Marie Bredvig Jonsen har ADHD og har haft udfordringer med at finde et job, der passede til hende. Nu er hun blikkenslagerlærling og har fundet stor glæde i at arbejde med kobber.

D

anmark er ikke ligefrem oversvømmet af kvindelige blikkenslagere. Hos Toft Kobber i Jyllinge kan man møde blikkenslagerlærling Camilla Marie Bredvig Jonsen, der er 27 år gammel og har været i lære i virksomheden de sidste to års tid. Camilla er glad for at være blikkenslager, fordi hun har ADHD, og arbejdet spiller godt sammen med det. - Jeg synes, det er super fedt at være blikkenslager. Jeg har ADHD, så for mig er det vigtigt, at jeg kan komme ud og bruge hovedet og kroppen. Camilla forklarer, at hun har følt sig understimuleret i tidligere jobs hun har haft i blandt andet Matas og som pædagogmedhjælper.

Blikkenslager ved et tilfælde Vejen ind i blikkenslagerfaget var lidt tilfældig for Camilla. Der var ikke nogen håndværkere i hendes familie, så det var slet ikke den vej, hun tænkte, hun skulle. - Jeg var i udredning for ADHD og kunne ikke koncentrere mig om at færdiggøre NR. 3

nogen af mine uddannelser, så blev jeg sendt på uddannelsesbroen af kommunen, hvor jeg mødte Brian Toft, da jeg stod og loddede, og han syntes, det så godt ud. Derefter startede Camilla i en to-måneders praktik, der førte til, at hun startede på vvs-energiuddannelsen og kom i lære hos Toft Kobber.

Hellere kobber end zink Selvom Camilla er lærling, så har hun allerede været med på nogle fede projekter. Særligt fremhæver hun at arbejde på Frederiksberg Rådhus som en stor oplevelse. Camilla har fundet ud af, at hun er vild med at arbejde med kobber. - Det er svært at komme tilbage på skolen nogle gange, fordi jeg ikke arbejder i zink. Kobber er et mere taknemmeligt materiale, man kan bukke frem og tilbage. Zink flækker, siger Camilla. Det er de gamle bygninger, der trækker i Camilla. Hun var med på det meste af renoveringen af Frederiksberg Rådhus, men skulle tilbage på skolen under afslutningen af projektet. - Det er spændende at tænke på, hvor-

14

når det sidst er blevet lavet, og hvem der har lavet det og så videre, siger Camilla.

Slår bare et par gange ekstra med hammeren Det er vigtigt for Camilla, at hun skal kunne det samme som sine kolleger. Der må ikke være forskelsbehandling i forhold til arbejdet, selvom hun ikke kan slå lige så hårdt som de garvede blikkenslagere. - Jeg mangler lidt muskelmasse, men så slår jeg bare lidt flere gange med hammeren for at nå i mål. Det holder mig ikke tilbage. Jeg vil gerne kunne følge med. Hvis man skal være glad for jobbet som blikkenslager, så skal man være et socialt menneske, siger Camilla. Man skal kunne indgå i et sjak begå sig med nogle mennesker og være en del af holdet. - Jeg synes, der er blevet tager rigtigt godt i mod mig hos Toft Kobber. Jeg har oplevet, at en stilladsarbejder kom med en flabet kommentar om, om vi havde taget de tunge drenge med, da han så mig. Men så trækker jeg bare på skuldrene, siger Camilla. Camilla er færdig med sin uddannelse i 2023, hvor hun har sin svendeprøve. 2021


Tekst & foto: Rasmus Stegmann

Jeg synes, det er super fedt at være blikkenslager. Jeg har ADHD, så for mig er det vigtigt, at jeg kan komme ud og bruge hovedet og kroppen.

WWW.BLIKROER.DK

15

BLIK & RØR


TIPS & TRICKS

GUIDE: SÅDAN FÅR DU DEL I DEN NYE ARBEJDSMILJØPULJE Over de næste tre år vil der blive uddelt 315 millioner kroner fra Arbejdsmiljøpuljen, der skal være med til at bidrage til bekæmpelse af dårligt arbejdsmiljø. Sådan søger du puljen.

det vigtigt, at du har indhentet tilbud fra

3

de konsulenter eller rådgivere, som skal

bruge NemID medarbejdersignatur for at kunne oprette dig som bruger. Du finder

være med i projektet og/eller fra de leve-

vejledninger på Tilskudsportalens hjemmeside.

1

INDHENT TILBUD Før du går i gang med at søge om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, er

ANSØG ONLINE Når alle dokumenter er klar, kan du oprette og indsende din ansøgning via Tilskudsportalen. Du finder link til Tilskudsportalen via QR-koden. Hvis du

ikke allerede er oprettet som bruger på portalen, så skal du først gøre dette. Du skal

randører, der skal udleje de hjælpemidler, der skal afprøves. Tilbuddene skal vedhæftes din ansøgning til puljen og indgå i budgettet.

2

FORBERED ANSØGNING Når du skal forberede ansøg-

ningen, skal du udfylde og indhente en række dokumenter, der skal vedhæftes ansøgningen. Det drejer sig om: • Ansøgningsskema, hvor tro- og loverklæringen også fremgår • Budgetskema. Du kan benytte det skema, der er udviklet til Arbejdsmiljøpuljen, hvis du ikke allerede har dit budget stillet op andetsteds. • Tilbud eller overslag på projektet fra rådgiver eller konsulent • Tilbud eller overslag fra revisor, hvis tilskuddet er omfattet af kravet om revisorpåtegning • Dokumentation for anden offentlig medfinansiering, hvis relevant Vær opmærksom på, at udgifter til hjælp fra ekstern konsulent ved udarbejdelse af ansøgningen skal indregnes i projektets budget. NR. 3

16

2021


Guiden er udarbejdet af Arbejdstilsynet

4

FÅ GODKENDELSE FRA ARBEJDSTILSYNET Din ansøgning vurderes af Arbejdsmiljøpuljens sekretariat i Arbejdstilsynet. Sekretariatet kan bede om yderligere oplysninger fra dig, hvis det er nød-

vendigt for sagsbehandlingen.

7

BETAL FAKTURA Du skal have afholdt alle dine udgifter inden for den projektperiode, der

er fastsat i dit tilsagn. Det er kun fakturaer, der er udstedt og betalt inden for denne periode,

Du kan forvente at høre fra Arbejdstilsynet inden for 30 dage.

som der kan modtages tilskud til. Undtaget er udgifter til ekstern konsulents udfyldelse af

Når sekretariatet har behandlet din ansøgning, får du besked via din sag på

ansøgningen.

Tilskudsportalen. Hvis sekretariatet godkender din ansøgning, vil du modtage et tilsagnsbrev via Tilskudsportalen. Brevet vil indeholde en række informationer, der er vigtige at læse igennem, inden du starter projektet. Du skal acceptere tilsagnet, inden du kan gå i gang med dit projekt. Tilsagnet skal accepteres via Tilskudsportalen inden for 3 uger fra modtagelse af brev om tilsagn.

8

MODTAG TILSKUD Når projektet er afsluttet og fakturaerne er betalt, kan du få udbetalt dit

tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, når Arbejdstilsynet har godkendt din anmodning.

5

GÅ I GANG MED PROJEKTET Når du har accepteret

tilsagnet, kan du indgå aftale med

6

Du anmoder om udbetaling via Tilskudspor-

MODTAG YDELSE Du kan gennemføre projektet.

den eller de leverandører, som du har

talen. Du skal vedhæfte følgende dokumenter: • Udbetalingsskema, hvor tro og love erklæringen fremgår • Faglig afrapportering, hvis denne udfyldelses som selvstændigt bilag • Projektregnskab. Hvis tilskuddet er omfat-

indhentet tilbud fra, og gå i gang med

tet af kravet om revisorpåtegning skal regn-

projektet.

skabet have påtegning • Dokumentation for afholdte udgifter i form af fakturaer Du skal anmode om udbetaling af tilskuddet senest tre måneder efter projektperiodens udløb. I forbindelse med din anmodning om udbetaling vil du modtage et spørgeskema om gennemførelsen af dit projekt. Spørgeskemaet skal udfyldes og sendes til Arbejdstilsynet igennem tilskudsportalen, før tilskuddet kan udbetales.

Du finder links til download af ansøgnings- og budgetskema på denne QR-kode:

WWW.BLIKROER.DK

17

BLIK & RØR


FAGLIGT

SE FILMEN:

FAGFORBUND OG ARBEJDSGIVERE I FÆLLES GRØN CHARMEOFFENSIV Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ arbejdsgiverne er gået sammen om en ny VVS-brandingkampagne, der skal vise, hvor vigtig vvs-branchen er i den grønne omstilling. Vi installerer fremtidens grønne løsninger. Det er et af hovedbudskaberne i en ny fælles brandingkampagne, som Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag. Kampagnen gik i luften 15. marts med en film, der blandt andet viser vvs-branchens rolle i klimakampen. - Formålet er at vise verden, at vvs-branchen er dem, der rent faktisk implementerer mange af de grønne løsninger, som politikerne beslutter, fortæller Kim Fusager Balle, der er forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet. NR. 3

Udover filmen vil der fremover komme små animationer, opgaver og et væld af opslag på de sociale medier, som de to organisationer håber vil være med til at give et mere nutidigt billede af vvs-branchen. - Vi har stadig fokus på det gode håndværk, men vi er også en moderne teknisk branche, som er helt med i frontlinjen i den grønne omstilling. Og som vvs-energi-uddannet skal du hele tiden være på forkant med den teknologiske udvikling for at kunne hjælpe kunderne med at opfylde deres ønsker til energiløsninger, siger Kim Fusager Balle.

18

Overfor den brede befolkning vil kampagnen især køre på Facebook og Instagram, mens den kommende generation af potentielle lærlinge desuden vil kunne følge med på Snapchat og YouTube. Over for politikerne vil budskaberne især blive leveret på Twitter blandt andet i forbindelse med efterårets kommunalvalg. Der vil også blive produceret opslag, som er særligt målrettet mod piger for at gøre dem interesserede i at tage en vvs-energiuddannelse og blive en del af branchen. 2021


. I ARSMODE V I R T U E LT

ÅRSMØDE FREDAG D. 7 . M A J 2 0 2 1 .

PA DIT KREDSKO NTOR

Årsmødet ­afholdes ­virtuelt Du skal møde op i din kreds den 7. maj klokken 16, hvor der vil være streaming fra de andre kredse.


ASBEST

Dan Henriksen i direkte dialog med EU-parlaments asbestordfører Asbestramte Dan Henriksen presser fortsat på for, at der kommer handling bag ord og forhåbentlig i sidste ende en forbedret lovgivning for asbest. Dan har asbestrelateret kræft, og det er hans sidste mission i livet at kæmpe for, at andre ikke skal lide den samme skæbne, som han skal. Derfor siger han ja tak til at mødes med politikere i håb om, at de kan hjælpe med at få sat asbest på dagsordenen. For nyligt mødtes Dan derfor med Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, der sidder i EU-parlamentet, og som har gjort det til et at sine vigtigste politiske mål at kæmpe for bedre lovgivning om asbest. Nikolaj Villumsen er nemlig asbestordfører for hele EU-parlamentet. Dan og Nikolaj mødtes til en dialog omkring, hvad man kan gøre for at komme videre i processen. Her er et udpluk af dialogen.

NIKOLAJ: Jeg sidder jo og arbejder i EU-parlamentet og er ligesom blevet EU-parlamentets asbestordfører, hvor jeg presser på for, at der kommer reel handling, at der kommer både bedre uddannelse og krav, at det er en reel uddannelse, men også at der kommer bedre håndhævelse og straf til de virksomheder, der ser stort på asbestbeskyttelsen. Altså vi ser jo, der er virksomheder, der spekulerer i den slags.

DAN: Jamen det er der da. De regner det nærmest med ind i deres tilbud.

NIKOLAJ: Jeg tænker jo, at der burde være sket noget for lang tid siden, og det er vanvittigt, at vi sidder, og det først er nu, at der overhovedet er begyndt at være det her arbejde i gang, om en revision og en styrket indsats.

DAN: Ja, for man har kendt til problemet længe jo.

NR. 3

20

2021


Foto: Jakob Carlsen

SE FILMEN: NIKOLAJ: Ja, og det er noget, der rammer tusinder hver eneste dag, og jeg synes ikke, der er nogen god forklaring på det. Jeg tænker, en vigtig ting er jo også, at der både skal ske noget i Danmark, og der skal ske noget på EU-niveau. Det arbejde, jeg gør, og den kamp, vi prøver at kæmpe i EU-parlamentet, må for guds skyld ikke stoppe, at der sker gode ting herhjemme. Der er jo ikke noget, der står i vejen for, at de kunne begynde også at gøre en styrket indsats i morgen. Det engagement jeg oplever fra dig, men også Blik & Rør og de danske bygningsarbejdere, det er i hvert fald noget, man kan mærke. Oplever du det som et generelt problem, at virksomhederne ligesom bare ikke har styr på det?

NIKOLAJ: Sådan nogle forbrydelser, som det i virkeligheden er at se stort på regler om beskyttelse, det er jo sådan noget, som folk gør kalkuleret. Hvor jeg tror, at hvis der er en fare for, at hammeren falder, så vil de ikke gøre det.

DAN: Jeg oplever nogen virksomheder, der også er ligeglade. Det kan man høre, når man snakker med nogen af kollegaerne.

DAN: Nej, det tror jeg heller ikke. Hvis der er en eller anden bøde på 50.000 kr. eller 100.000 kr. eller i det lag dér, hvor man kommer op. Ikke de der 5000 kr. eller 10000 kr, fordi, nå ja, det kan godt betale sig, det betaler vi bare.

NIKOLAJ: Det er der, hvor jeg tænker, at det du gør, det er så fandens vigtigt, Dan.

DAN: Vi skal have lidt hjælp af jer. Jeg tror, man kommer langt med stædighed. Det er derfor, at jeg er i live endnu.

NIKOLAJ: Du er i hvert fald en kæmper, må man sige.

DAN: Men nu skal vi have det bedste ud af det, og det kunne være en lovgivning.

NIKOLAJ: Det er der brug for. Det kæmper vi sgu for Dan.

WWW.BLIKROER.DK

21

DAN: LAD OS GØRE DET.

BLIK & RØR


MED PÅ JOB

Skifertaget på Øster Hassing kirke er ­blevet skiftet af dygtige blikkenslagere.

NR. 3

22

2021


Foto: Michael Bo Rasmussen Tekst: Rasmus Stegmann

ITALIENSKS NATURSKIFER KRÆVER DYGTIGE DANSKE HÆNDER Det er ikke så tit, at der bliver skiftet tage af naturskifer i Danmark. Materialet holder gerne i omkring 100 år, så blikkenslagerne Daniel Lentz Peitersen og Søren Jelsbak var ikke i tvivl om svaret, da de blev spurgt, om de ville være med til at skifte taget på Østre Hassing Kirke. WWW.BLIKROER.DK

23

BLIK & RØR

>


MED PÅ JOB

Præcision og respekt for materialet er vigtigt, når man arbejder med naturskifer.

t gå i kirke er en fasttømret del af den danske kultur og vores fælles traditioner. Vi går i kirke, når et liv starter, og vi går i kirke, når et liv slutter. Vi går i kirke, når vi bliver gift og konfirmeret – og mange gør det også i højtiderne. Ifølge folkekirken. dk er godt og vel 75% af den danske befolkning medlem af folkekirken, og der er ifølge kristendom.dk 2354 kirker i Danmark. Derfor er det også sjældent, man befinder sig langt væk fra den nærmeste kirke. Men selvom kirkerne fylder meget i landskabet og samfundet, så er det alligevel en helt særlig opgave for de to blikkenslagersvende Daniel Lentz Peitersen og Søren Jelsbak at få lov til at være med til at skifte et naturskifertag på Øster Hassing Kirke. - Det er helt specielt at få lov til at arbejde med naturskifer. Der går som regel mange år mellem, man får lov til at gøre det. Det er dyrt, så der er ikke så mange, der har råd til at få det lagt, siger Søren Jelsbak på 24 år. Naturskifer er et naturprodukt, der i

A

NR. 3

dette tilfælde bliver produceret i Italien. Det er en stenart, og et tag af naturskifer holder i omkring 100 år. Derfor er det også sjældent, der bliver lagt nye tage i naturskifer, og det giver en vis status, hvis man har været med til at lægge et tag i naturskifer. - Jeg har tit oplevet, at der er en høj status omkring naturskifer blandt håndværkere. Når man snakker med nogen om naturskifertag, så siger de altid, at det er et utroligt flot tag. Derfor er det også bare med at slå til, når muligheden byder sig. Det er fedt at kunne sige, at man så har været med til at lægge det, fortæller Daniel Lentz Peitersen på 27, der blev

24

Det er helt specielt at få lov til at arbejde med naturskifer. Der går som regel mange år mellem, man får lov til at gøre det.

„ 2021


På billedet ses Søren Jelsbak i midten og Daniel Lentz Peitersen til højre.

> OM ØSTER HASSING KIRKE Adresse: Houvej 299 – Øster Hassing – 9362 Gandrup Kirken er opført i 1880 og er tegnet af arkitekt J. E. Gnudtzmann, som også har tegnet Vor Fru Kirke i Aalborg. Kirken har ca. 200 siddepladser og prædikestolen er fra 1600-tallet og var tidligere opsat i den gamle Øster Hassing Kirke, som stammede fra 1300-tallet. Den var dog forfalden og blev brudt ned.

Skiferen bliver sorteres efter tykkelse, så man er sikker på, at taget bliver ensartet.

færdiguddannet i december 2020, og som lige er startet hos Holm El & VVS. Det er typisk ældre kirker, der har tage af naturskifer, påpeger Daniel. Og faktisk så skifter man ikke taget, fordi stenene ikke kan klare mere – man skifter taget, fordi træet på lægterne er rådnet. - Tømrerne, der piller det af, siger, at det næsten ingenting fejler. Det holder næsten evigt, men man er nødt til at skifte hele taget for at skifte lægterne, fortæller Søren.

Man bruger kobbersøm til at sætte pladerne fast.

Korrekt håndtering I og med naturskiferen er et naturprodukt, så kræver det også en særlig håndtering. WWW.BLIKROER.DK

> 25

BLIK & RØR


MED PÅ JOB

Det kræver fuld koncentration, når arbejdet udføres.

Det starter med, at pladerne skal sorteres hjemme på værkstedet. Her sorteres pladerne efter tykkelse, og man tjekker, om der er revner inde bag ved. Det kan der godt være, fordi der er så mange lag i det, forklarer Søren. De skal sorteres fra, fordi ellers knækker de. - Det er imponerende, hvad man kan lave ud af noget, der bliver sprunget ud af en klippe. Det handler mest om at få det til at passe. Vi måler det og ved så, hvad stenene fylder, siger Søren. - Vi sætter det op efter en retvinklet trekant, så man ikke har nogen sten, der skrider. Når vi har lagt de nederste på, så kan vi begynde at måle op ad med sømafstanden, og så har vi streger, vi kan lægge stenene efter, uddyber Daniel. Daniel og Søren har kun arbejdet sammen en måneds tid, men det går allerede godt. - Det kører. Vi har et godt sammenhold, siger Søren. Normalt arbejder de på tagrender, kviste, nedløbsrør, stern på huse og andet mere traditionelt blikkenslagerarbejde. Primært arbejder de med zink og en gang imellem NR. 2 3

har de også et par kobberopgaver, men da kobber også er et dyrt materiale, så er der langt mellem opgaverne, der ikke består af zink. - Kobberet går hånd i hånd med naturski-

Vi sætter det op efter en retvinklet trekant, så man ikke har nogen sten, der skrider.

feren, da det jo også er et materiale, der holder i utroligt lang tid. Det er noget, vi ser sjældnere, så vi arbejder primært i zink, siger Daniel.

Opprioriterer blikkenslagerfaget Hos virksomheden Holm El og VVS har man

26

valgt at opprioritere blikkenslagerfaget og skabe gode rammer for medarbejderne. Ejer Michael Holm har otte blikkenslagere ansat, og der er en grund til, at han har en særlig kærlighed for faget. - Jeg brænder for det, fordi jeg er selv uddannet blikkenslager. Jeg synes, blikkenslagerfaget har været lidt et glemt fag, så jeg synes, det er vigtigt at få det med igen. Udover den rendyrkede kærlighed til faget, så har Michael også bidt mærke i, at efterspørgslen stiger. Derfor har han valgt at prioritere at få et helt nyt værksted kun dedikeret til blikkenslagere med blandt andet nye bukke- og CNC-maskiner. - Jeg har kunnet mærke, at der er et kæmpe marked, og der er kommet mere og mere arbejde. Hvis vi virkelig vil det, er vi nødt til at følge med udviklingen og investere i det, så jeg tænkte, vi skulle gå all in. Projektet på Øster Hassing Kirke tager 8-10 uger med 3-5 blikkenslagere gående. Det nye tag holder ca. 100 år, så som Michael påpeger, så får de nok ikke lov til at skifte det igen. 2021


9%

PlusBrændstof. n eller Spar 20 øre. pr. liter benzi et PlusKort d me r tale be du diesel, når Shell Card.

20 øre/l

15 %

10 %

PlusBornholm.

PlusBil. til nye dæk, et Uanset om bilen trænger dje, så står tre t hel t ge no olieskift eller Super Dæk Service klar.

på Griffen Savner du kvalitetstid? Tag havudsigten e nyd kan du r hvo Spahotel, og det store spaområde.

e på pluskort.dk

t og hurtigt Book din næste lejebil nem 100 års erfaring hos Hertz. De har mere end varevogne. af med billeje og udlejning

ngelser for rabataftalern

hotelkæde med Besøg Danmarks største hoteller nne skø og er hyggelige kro rk. ma Dan e hel i e beliggend

ando, og brug Få rabat på gavekort til Zal es, sport og det på tøj, sko, accessori brands. beauty fra mere end 2.500

Der tages forbehold for

PlusHotel.

PlusBil.

PlusMode.

taftaler. Læs vilkår og beti trykfejl og ændrede raba

PlusRabat.

10 %

10 %

Spil PlusHjulet i appen fra 28. april, og vind fede præmier

WWW.BLIKROER.DK

27

BLIK & RØR


EFTERUDDANNELSE

Uden AMU-kurser ­ville jeg ikke ­kunne komme i gang med alt det nye som blandt andet varme­ pumper. Det kræver virkelig ­meget ­sikkerhed.

Claus Mikkelsen

Aslak Eriksen

Når man kommer på AMU-kursus, så s ­ ynes jeg ikke, man b ­ ehøver være så ­forberedt. Man ­kommer som man er.

NR. 3

28

2021


BLIV BEDRE TIL DIT JOB

MED EFTERUDDANNELSE Efteruddannelse er en overenskomstsikret ret, du har. Mød Claus Mikkelsen og Aslak Eriksen, der har været på efteruddannelse, og nu står et bedre sted, end de gjorde før.

N

u hvor erhvervsskolerne så småt er genåbnet, så er det tid til at tænke over din efteruddannelse igen. Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse, men hvad kan man egentlig bruge den ekstra uddannelse til? Du har gennem efteruddannelse mulighed for at fremtidssikre dig selv og løfte nye opgaver. Du bliver dygtigere til dit fag og får ny viden og inspiration. Claus Mikkelsen fra John Jensen VVS og Aslak Eriksen fra Petrowsky VVS er to af dem, der har brugt deres overenskomstsikrede mulighed for at efteruddanne sig. Claus Mikkelsen har taget et kursus i varmepumpe-teknologi med et kølecertifikat fra AMU. Aslak Eriksen har taget et fjernvarmekursus, som han er glad for, at han har fået taget. - Jeg har haft stort gavn af det i hverdagen siden, fordi jeg laver mange serviceopgaver indenfor fjernvarmeinstallationer. Jeg fejlfinder og får det til at virke, siger Aslak Eriksen om sit arbejde og AMU-­kurset.

WWW.BLIKROER.DK

Claus Mikkelsen er også glad for, at han fik taget sit nye kursus – særligt med den stigende efterspørgsel på varme­pumper. - Uden AMU-kurser ville jeg ikke kunne komme i gang med alt det nye som blandt andet varmepumper. Det kræver virkelig meget sikkerhed, fortæller Claus.

Kompetente undervisere og gode dialoger På kurset blev Aslak Eriksen mødt af en underviser, som han var yderst tilfreds med, og som havde styr på tingene. - Jeg synes, underviseren var meget kompetent. Han vidste, hvad han snakkede om. Vi havde mange gode diskussioner om virkeligheden. Men han havde fat i det. Det havde han godt nok. Claus påpeger, at netop samspillet mellem kursisterne og lærerne skaber en god platform for vidensdeling. - Når man kommer på AMU-kursus, så synes jeg ikke, man behøver være så forberedt. Man kommer som man er, og så ryger man hurtigt ind i dialog med de andre

29

kursister og lærerne og har den der gode vidensdeling mellem hinanden, fortæller Claus om sit forløb. Undervisningen var dog også krævende og krævede fuld koncentration. - Jeg synes, at der var så meget udfordring på, at man var nødt til at sidde stille derhjemme og at bure sig selv inde på et værelse for ligesom at læse op på dagens lektie, fortæller Aslak om selve undervisningen. Heldigvis er kurset noget, som Aslak kan bruge i det virkelige liv. - Jeg har fået meget nemmere ved at fejlfinde, og vide lidt om, hvordan det skal stå, når man forlader kunder, så anlægget kører, som det skal, slutter Aslak Eriksen af. Du kan også få hjælp til at finde det rigtige kursus på forbundets hjemmeside. Kig under fanen uddannelse, hvor du kan finde informationer om efteruddannelse for både VVS’ere og skorstensfejere. Artiklen er skrevet på baggrund af to videoer, som EVU har produceret med Claus Mikkelsen og Aslak Eriksen.

BLIK & RØR


SUNDHED

Foto: Ursula Bach

Hvor sund er du egentligt? Selvom du synes, du har det fint, kan du måske få det endnu bedre. Tag PensionDanmarks sundhedstest og få et overblik over, hvad du kan gøre. Testen er gratis og tager kun 10-12 minutter. Sundhedstesten er en del af sundhedsordningen i PensionDanmark. Du tager testen ved at logge ind med NemID på PensionDanmarks hjemmeside – pension.dk/sundhedstest. Her skal du svare på en række spørgsmål om dig selv, dine vaner og din hverdag.

”I sundhedsteamet spørger vi ind til dine problemer og hjælper dig eventuelt videre til undersøgelse eller den rigtige behandling. Behandlingen kan for eksempel være hos en fysioterapeut eller måske en psykolog. Du kan også få gode råd om kost og motion. Vi giver os god tid, og vi har selvfølgelig tavshedspligt,” fortæller teamleder og sygeplejerske Diana Uldal Koubti. Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte sundhedsteamet på 7012 1335 alle hverdage kl. 8-21. Også selv om du ikke har taget sundhedstesten.

Ud fra dine svar får du: • et personligt overblik over din sundhed – både fysisk og mentalt • et træningsprogram tilpasset dig og dine behov – med beskrivelser, illustrationer og videoklip.

Sundhedsteam klar til at hjælpe

Læs mere om mulighederne i din sundhedsordning på pension.dk/sundhed.

Det kan også være, at du får tilbudt et telefonmøde med en sygeplejerske i PensionDanmarks sundhedsteam.

NR. 3

30

2021


PENSION

Foto: Ursula Bach

Se, hvad der står på pensionskontoen via mobilen Med mobiltelefonen kan du nemt følge med i din pensionsordning – i frokostpausen, på sofaen derhjemme, eller hvor det nu passer dig. Hvor meget står der på min pensionskonto? Hvilke forsikringer har jeg i pensionsordningen? De spørgsmål kan du nemt få svar på. I både Industriens Pension og PensionDanmark, hvor langt de fleste medlemmer har pension, har du nemlig mulighed for at se dine private pensionsoplysninger via en pensions-app på din smartphone. Du behøver altså hverken være hjemme, tænde for computeren eller ringe til dit pensionsselskab for at tjekke din pension. Og der er mange muligheder for at få hjælp via din pensionsordning, som både WWW.BLIKROER.DK

indeholder en opsparing og en række forsikringer, som giver dig økonomisk tryghed. I app’en kan du for eksempel se: • hvor meget du har sparet op. • hvor meget du får udbetalt, når du går på pension. • et overblik over indbetalinger til pensionskontoen. • hvordan du er forsikret, hvis du bliver alvorligt syg. • hvem der får pengene, hvis du dør. Har du en sundhedsordning, kan du også se, hvordan du er dækket.

31

Sådan gør du Søg efter Industriens Pension eller ­PensionDanmark i App Store eller Google Play. Første gang du bruger app’en på telefonen, skal du bruge NemID til at oprette en pinkode. Herefter kan du frit bruge app’en på din telefon – med pin­koden, fingeraftryk eller FaceID. Har du problemer med at installere app’en, er du altid meget velkommen til at kontakte dit pensionsselskab. Du kan ringe til PensionDanmark på 7012 1330 eller til Industriens Pension på 7033 7070

BLIK & RØR


NOSTALGI Sådan så det ud, da Fagbladet Blik & Rør skrev om Årsmødet for 5, 10 og 20 år siden. Foto søren Madsen

ÅRSmøde 201 6

Debatlystne

lærlinge

KrAv tIL OK 2017

Blik og RørUngdom krav til På årsmødet drøftede lærlingene i Blandt de mange ønsker næste års overenskomstforhandlinger. andet drøftet: og krav blev følgende emner blandt

Debatlysten var stor på Blik og RørUngdoms årsmøde, hvor mange tog ordet omkring lærlingenes uddannelsesforhold og næste års overenskomstforhandlinger.

• Skurtillæg til lærlinge • Zonepenge til lærlinge • Pension til alle lærlinge fra det fyldte 25. år • Alle lærlinge overgår til voksenløn • Bedre vilkår for lærlinge på korttidsaftaler på akkord • Bedre forhold for voksenlærlinge • Højere staser ved overarbejde tilrettelagte • Mulighed for deltagelse på særlige uddannelsesforløb

5 Det sigeR DeLtAgeRne Knap 70 lærlinge fra hele landet var samlet til Blik og RørUngdoms årsmøde i Svendborg. Og helt i tråd med tidligere års tradi-

tioner var lærlingene samlet til en weekend spækfyldt med faglige og sociale aktiviteter. Særligt lærlingenes uddannelsesforhold blev diskuteret indgående, og de fremmødgode te lærlinge fik fremlagt en lang række vil initiativer, krav og ønsker, som samlet forbedre lærlingenes uddannelsesforhold.

på årsmødet blev der valgt nyt landsududen

valg, og Daniel petersen blev genvalgt modkandidater.

Handlingsplan for øget aktivitet

de, Det er særligt det lokale ungdomsarbej som skal opprioriteres, og årsmødet ønsker mere blandt andet, at lærlingene inddrages

i det faglige arbejde i kreds og afdelinger, ligesom der er ønske om indflydelse på landets tekniske skoler. Aktivitetsniveauet er øget i Blik og RørUngdom, og det betyder flere udgifter. et Derfor kunne landsudvalget fremvise underskud på regnskabet for 2015 på 129.00 kroner. Det er særligt udgifterne ved deltagelse i DM Skills, kurser til ungdom og møder til i landsudvalget, som er øget i forhold tidligere år. Men trods de øgede udgifter, en besluttede de delegerede på årsmødet handlingsplan, som lægger op til yderligere aktiviteter i Blik og RørUngdom. Regnskabet og den fremlagte handlingsplan for Blik og RørUngdom blev vedtaget uden indsigelser.

Michelle H. Bro, Kreds sjællandBornholm - Det har både væ-

Samarbejde i højeste potens

Tidligere års traditionsrige fodboldturnering var erstattet af et flot og velafviklet teambuilding arrangement. Her blev alle deltagerne delt op i ni hold,

ret super hyggeligt og meget lærerigt. vi fik snakket om

Og hvor de dystede om den samlede sejr. at det gjaldt ikke kun om at være god til samarbejde. Som ekstra krydderi i konkur-

nogle gode og fornuftige krav til en overenskomsten, hvor vi også havde

rencerne kæmpede holdene om at samle penge. Og selv om der ikke var tale om til at rigtige penge, var det bestemt med øge motivationen. Efter tre timers benhårde konkurrencer var det til sidst et hold lærlinge fra Kreds

god debat. er - nu er jeg selv sKP-elev, og det både på uretfærdigt og uforståeligt, at elever

skolerne har langt dårligere vilkår, end er dem, som har en rigtig læreplads. Det ikke rimeligt.

Sydjylland-Fyn, som kunne trække sig kontilbage som samlede af teambuilding kurrencen.

Under årsmødet i 2016 fik lærlingene snakket om uddannelsesforhold og overenskomstforhandlinger. Særligt var der fokus på korttidsaftaler.

19

18

10

Knap 80 lærli nge deltog på årsm ødet for ti år siden. Her var et af de stor e emner eftervirkninger ne af finansk risen. Lærlingene vi lle ikke udda nn es til arbejdsløs hed.

20

flaske ket Sprite på Der blev druk s– ør retter indend og røget ciga derledes 001 var en an årsmødet i 2 batter var rke faglige de æ st e D g. in l forestill Lærlingene vi de dengang. n! der dog allere de af læreti ulig læring ud have mest m

NR. 3

32

2021


SET & SKET Peter Hummelgaard 25. marts

Blik- og Rørarbejderforbundet 29. marts

Tak til alle jer, som har fået hjulene til at dreje under Coronakrisen. Der har været en del snak om hjemmearbejde og de udfordringer og muligheder, der kommer i den sammenhæng. Og det er fint for det er en vigtig debat ...Mere

Blik- og Rørarbejderforbundet sætter ren luft på dagsordenen. I dag lancerer vi kampagnen 'Bedre indeklima nu'som sætter fokus på indeklimaet i daginstitutioner, folkeskoler og plejehjem ...Mere

57 791

96 kommentarer 50 delinger

KAMPAGNEN ”BEDRE INDEKLIMA NU” Blik- og Rørarbejderforbundet sætter ren luft på dagsordenen. Kampagnen ”Bedre indeklima nu” blev offentliggjort af formand Henrik W. Petersen i en video.

PETER HUMMELGAARD Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard hylder coronaheltene med et billede af VVS’ere med overskriften: ”Tak til alle jer, som har fået hjulene til at dreje under Coronakrisen."

Blik- og Rørarbejderforbundet 16. januar "Nu skal vi have det bedste ud af det, og det kunne være en lovgivning."

DAN HENRIKSEN Dan Henriksen mødes med Nikolaj Villumsen og taler om, hvordan vi får asbest på dagsordenen i EU.

Dan Henriksen, som er medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet, er uhelbredeligt syg af kræft på grund af asbest. Han har valgt at bruge sin sidste tid på at kæmpe for, at der kommer mere lovgivning på det her område. ...Mere

28

1 kommentar 24 delinger

Blik- og Rørarbejderforbundet 14. april Jeri er VVS-lærling. De gode mennesker fra Boss Ladies DK har lavet en video med Jeri, der er VVS-lærling - og mor til tre...Mere

JERI ER VVSLÆRLING. VVS-lærlingen Jeri fortæller om, hvorfor hun synes, det er fedt at være VVS’er. Videoen er produceret af Boss Ladies. 77

WWW.BLIKROER.DK

3,5 tusind visninger

33

1 kommentare 12 delinger

BLIK & RØR


FAGLIGT

Tekst: Rasmus Stegmann

Nyt organiseringssekretariat skal sikre styrkelse af fællesskabet Det nye organiseringssekretariat hos Blik- og Rørarbejderforbundet skal sikre fastholdelse af den høje procent af medlemmer. Efterspørgsel i fremtiden Men med så høj en procentdel organiserede, hvorfor er det så nødvendigt med et organiseringssekretariat? Det giver mening, når man kigger på fremtiden, forklarer Niels Braaby. Netop den grønne omstillings store behov for de fagligheder, der hører under Blik- og Rørarbejderforbundet vil der være stor efterspørgsel efter i fremtiden. En rapport fra Dansk Energi melder om behov for 4500 ekstra over de næste ti år. Og de 4500 skal selvfølgelig også være en del af fællesskabet.

- Der vil både være tale om nyuddannede, men der vil også være tale om nogen, som måske tidligere har været inden for branchen, skiftet spor, og nu får lyst til at vende tilbage. De vil jo nok være organiseret et andet sted, så dem skal vi ud og møde, fortæller Niels Braaby. Organiseringssekretariatet kommer til at bestå af organiseringsleder Henrik Roos og to faglige organisatorer, hvis opgaver bliver at køre rundt i landet og samarbejde med kredsene om at understøtte organiseringsindsatsen. Der vil være én i øst og én i vest.

Inden for VVS- og skorstensfejerbranchen er rigtigt mange medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet. Konkret drejer det sig om 80-85 procent. Det vil sige, at en stor del af de beskæftigede inden for VVS- og skorstensfejerbranchen er en del af fællesskabet. Oven i det så har man oplevet medlemsfremgang syv år i træk. Men det har ikke holdt forbundet fra at oprette et nyt organiseringssekretariat, som Henrik Roos skal være leder for, når han starter 1. maj. - Det er vigtigt ikke at hvile på laurbæerne. Netop derfor har vi i forbundets hovedbestyrelsesmøde vedtaget, at vi skal oprette et organiseringssekretariat i forbundet. Vi skal øge synligheden ude i landet. Sammenholdet er jo vores styrke – jo flere vi er, jo stærkere er vi, siger Niels Braaby, der er næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, og som har ansvaret for organiseringsindsatsen.

NR. 3

34

2021


MILJØ FACTS OM KONVERTERINGEN TIL VANDBASERET FJERNVARME • Der har siden 1920'erne været to slags fjernvarme i København - den vandbaserede og den dampbaserede. Projektet med at omlægge fjernvarme fra damp til vand har været i gang siden 2008, og omlægningen har berørt mere end 1300 fjernvarmecentraler. • Efter omlægningen modtager de 600.000 kunder i København udelukkende vandbaseret fjernvarme. • Inden projektet begyndte, bestod

Slut med damp i Københavns fjernvarmerør

omkring en tredjedel af fjernvarmen i København af damp. Det var primært kunder i Indre By og i større områder omkring Tagensvej og Jagtvej, som modtog denne form for fjernvarme. • Det har været en betydelig investering for HOFOR, der har postet 2,3 milliarder kroner i rørledninger, installationer hos kunderne

Et nyt kapitel i Københavns varmehistorie er startet: Efter knap 100 år er de sidste dele af den dampbaserede fjernvarme nu endegyldigt konverteret til vand. Det sparer byen for et energiforbrug svarende til mere end 20.000 lejligheder – og så afsluttes konverteringen fire år før planlagt.

og produktionsanlæg. • Når projektet nu er færdigt, bliver det også et farvel til de rød-hvide skorstene i gadebilledet, de såkaldte New York-skorstene. De dukkede op i kølvandet på det store skybrud i 2011, hvor brandvarm damp stod op fra flere kamre, som var fyldt med vand. Skorste-

Siden 1925 har der løbet damp i rørene i Københavns fjernvarmesystem, og i 2008 udgjorde den dampbaserede fjernvarme ca. en tredjedel af fjernvarmen. Resten var baseret på vand. I mere end ti år har HOFOR arbejdet på at konvertere dampområderne til vand, som er langt mere energivenligt. Torsdag den 8/4 om formiddagen drejede Københavns overborgmester Lars Weiss ved en begivenhed på Rådhuspladsen på en ventil - og den sidste tilbageværende dampcentral blev lukket. Dermed siger WWW.BLIKROER.DK

København endegyldigt farvel til dampbaseret fjernvarme og træder ind i et nyt, grønt kapitel med 100 procent vandbaseret fjernvarme, skriver HOFOR i en pressemeddelelse. Skiftet til vand sparer byen for ca. 322 millioner kilowatt-timer sammenlignet med 2009, før konverteringen gik i gang. Det svarer til energiforbruget fra mere end 20.000 københavnerlejligheder - og det sparer københavnerne for en regning på samlet set ca. 200 millioner kr. - hvert år.

35

nene har fungeret som afledning af damp fra varmekamre under jorden, hvorfra der er adgang til fjernvarmerørene. • Hvis der for eksempel kommer regnvand ned i kamrene til de særdeles varme rør, opstår der damp, som bliver ledt væk ved hjælp af skorstenene. Især lige over varmekamrene kan dampen være meget varm. BLIK & RØR


VARMEPUMPER

­CAMPINGPLADS I SALTUM GÅR ALL-IN PÅ ­VARMEPUMPER Hos Jambo Feriepark i Saltum har man valgt at udskifte sine gamle oliefyr med fire nye, store varmepumper til at dække hele parkens energibehov. Varmepumperne er selvfølgelig sat op af Blik og Rør-medlemmer.

H

os Blik- og Rørarbejderforbundet har man længe arbejdet for at sætte varmepumper på dagsordenen. Det grønne alternativ til eksempelvis oliefyr er på vej frem. Det ser man, når hele Jambo Feriepark har valgt at satse på varmepumper fremover og dermed er gået fra syv oliefyr til fire nye varmepumper. Varmepumperne vejer 900 kilo stykNR. 3

ket og yder 60 kilowatt. Installationen af varmepumper blev foretaget af Brøndum med teknisk teamleder Jan Kruse Hedegaard i front. - Det er fedt, at de tør gå all-in. De fik etableret alle pumperne på én gang, og dermed har ejeren Karsten Egelund haft tillid til, at det virker – og at vi kunne få det til at virke, siger Jan Kruse Hedegaard. Projektet kørte rigtigt godt, fortæller Jan. Det hele blev ordnet på kun halvanden

36

måned, og det er ikke et projekt, man ser hver dag. - Det er et godt projekt at være på, fordi det ikke bare er rørtræk, det er meget mere krævende. Det er fedt at være med på sådan nogle projekter, og så se, det virker bagefter. Jeg kan også mærke på mine kolleger at de synes, det var fedt at være med på, fortæller Jan. Varmepumperne passer særdeles godt til en campingplads på grund af sæsonerne, fortæller Jan afsluttende. 2021


Foto: Elisabeth Kobbelgaard Tekst: Rasmus Stegmann

På billedet ses, fra venstre mod højre, ejer Karsten Egelund, servicechef i Brøndum Thomas Østergaard og teknisk teamleder Jan Kruse Hedegaard.

Ingen fossile brændstoffer Det er noget ejer Karsten Egelund bakker op om. - Det passer godt ind i vores forbrug, der er behovsrelateret. Varmepumper er gode om sommeren, og vi har det største forbrug i højsommeren, og der er de billige i drift, siger Karsten Varmepumperne skal bruges til at opvarme alle ferieboligerne, til varmt vand til forbrug og til at opvarme swimmingpoolen. WWW.BLIKROER.DK

Her har man før brugt oliefyr, men Karsten Egelund vil gerne være grøn. - Vi har ikke længere nogen fossile brændstoffer. Vi vil gerne være bæredygtige, og vi brugte meget olie førhen. Nu er vi totalt på den grønne energi. Karsten Egelund er indtil videre ovenud tilfreds med både varmepumperne, og arbejdet der lå i at få dem installeret. - Vi havde regnet med, de larmede mere end de egentlig gør. Det er vigtigt, at de

37

ikke laver alt for meget larm, når folk sover i telt. Når man kommer fra en god familie, så har man nemlig blik for godt arbejde, fortæller Karsten. - Vi er også imponeret over det arbejde, der er lavet. Det er meget dygtig rørføring. Det virker, det ser godt ud og det er pænt lavet – jeg ved noget om det, jeg kommer fra en VVS-familie, slutter ­Karsten E ­ gelund af. BLIK & RØR


GODT HÅNDVÆRK -

>

HVOR

I botanisk have i midten af København.

>

OPGAVEN

Et fredet Victoria-drivhus skal restaureres. Drivhuset har været gemt væk fra offentligheden i mange år på grund af nedstyrtningsfare. På drivhuset er der en masse blikkenslager­ arbejde, der skal ordnes. Bl.a. skal palmetterne og tagrenderne laves fra bunden – men i original stil. Drivhuset skal huse et bassin til vandplanter, og derfor er der også noget utroligt flot rørarbejde i kælderen. Drivhuset er ca. 150 år gammelt.

>

HVEM Henrik Westermann fra Hvidovre er 51 år gammel og arbejder som blikken­slager hos GTV-gruppen. Han har været blikkenslager i over 30 år, og han er den eneste blikkenslager på ­projektet.

Det har været særligt svært at lave tagrenderne. De skulle laves som originalt, og det vil sige, de har en indvendig vulst. De skulle bukkes over et rør, og man må ikke ridse den metalliske belægning, da det skal holde 100 år, så det må ikke få ridser. Så risikerer man, at det ruster.

NR. 3

38

„ 2021


FEJERNES SIDER

Foto: Jacob Carlsen Tekst: Rasmus Stegmann

VÅDRENSNING ER DET NYE SORT D Vådrensning er ikke traditionelt skorstensfejerarbejde, men det er noget som skorstensfejerne Emil Appel og Martin Lyngstrup Petersen gør sig i. Fordi en kanal er jo en kanal, som de siger.

WWW.BLIKROER.DK

et er sjældent, man ser en skorstensfejer klædt i hvidt. I hvert fald mens han er på arbejde. Den traditionelle sorte uniform med den høje hat er indbegrebet af en skorstensfejer – ligesom selve det at feje skorstenen er. Fagbladet Blik & Rør har været med to unge skorstensfejere på arbejde en dag, hvor de havde en mere utraditionel opgave. Helt specifikt drejer det sig om en vådrensning på restaurant Selma i indre København. Restauranter risikerer, at der sætter sig fedt i

39

BLIK & RØR

>


FEJERNES SIDER Skorstensfejerne Emil til venstre og Martin til højre er klædt i hvidt. De skal nemlig lave en vådrensning.

deres udsugningskanaler, når de laver mad, og det er ikke bare lige sådan at fjerne igen, fortæller de. Skorstensfejerne Emil Appel og Martin Lyngstrup Petersen arbejder for skorstensfejermester Christian Bast i Stenløse, og Christian Bast har investeret i noget udstyr specifikt for at kunne tilbyde vådrens. Men hvorfor er det egentlig en skorstensfejer, der skal lave det stykke arbejde? - Overordnet så er en kanal jo en kanal, og vi renser kanaler, siger Emil Appel, der er 22 år og bor i Glostrup. - Det handler om at tænke langsigtet også. Vi er nødt til at udvide markedet lidt og se, hvad der er af muligheder for, at vi hele tiden skal have noget at lave, siger Martin Lyngstrup Petersen, der er 29 år og bor i Jægerspris. NR. 3

Kosten er en fiberkost, og den minder om den, man bruger til ventilationsrens.

Kræver særlige forholdsregler Når man arbejder med vådrens, så er der nogle forholdsregler, man skal have styr på. Blandt andet er Emil og Martin iført en hvid sikkerhedsdragt under udførslen af arbejdet. Ligeledes så skal de have en maske og et visir på, fordi skummet, de bruger, ikke er så godt at indånde og godt kan svie, hvis det kommer på huden. Udover det så skal man dække hele køkkenet af og passe på stikkontakter, når man bruger vand. Og vigtigst af alt: - Vi skal sørge for at efterlade det hele pænt og ryddeligt til ejeren. Vi er jo kommet for at lave et stykke arbejde og ikke

40

2021


Sikkerhedsudstyret er vigtigt, når man arbejder med kemikalier.

svine det hele til. Der skal jo ikke være mere beskidt efter besøget fra skorstensfejeren end før, han kom, siger Emil, der blev udlært i sommer. Inde under dragten har de dog noget af deres sædvanlige uniform på. - Vi har skorstensfejermærker på inde under, det er bare gemt lidt væk, siger Martin Lyngstrup Petersen.

og så skyller man af med vand bagefter. Her er det vigtigt at være påpasselig med, hvor vandet løber hen. - Man står jo i køkkener, og der er ovne, frysere og køleskabe, man kan få ødelagt, så man skal passe på med vandet og have spande til at tømme ud i. Arbejdet med vådrens er noget, som virksomheden har gjort i de sidste fire år, fortæller Martin. Men det er ikke noget, der er så meget af endnu. - Der er ca. fem restauranter på et år, og så kommer det sådan lidt i klumper, siger Martin. - Så ringer de alle sammen og siger ”så er det nu”, fortæller Martin til slut. Emil har været med i to år, men han kan godt lide at arbejde med det. - Det er meget sjovt at prøve noget andet. Vi plejer bare at sige ja tak til det arbejde, som mester tilbyder os, slutter Emil Appel af.

Vi er nødt til at udvide markedet lidt og se, hvad der er af muligheder for, at vi hele tiden skal have noget at lave.

Ligesom ventilationsrens – bare med vand Under selve rensninger bruger Emil og Martin en fiberkost, som man kender det fra ventilationsrensning. Emil beskriver, at arbejdet minder meget om ventilationsrensning. - Det er en kost, der kører gennem et rør. Den her gang er der bare lidt vand med. Selve rensningen foregår ved, at kanalen bliver skummet op med fedtopløsende skum. Derefter bliver den renset med en roterende kost, der kører rundt inde i kanalen, WWW.BLIKROER.DK

41

BLIK & RØR


FORMANDEN HAR ORDET

Foto: Linda Johansen

STÆRKE SAMMEN – OGSÅ HVER FOR SIG Endnu en gang har vi fejret 1. maj over skærmen. Sammen om vigtige emner for vores fag og kollegaer, men hver for sig. Selvom dagen bød på både taler, fællessang og – for mit eget vedkommende – en øl eller to, så kan det altså ikke måle sig med, når vi holder 1. maj sammen. Jeg havde da også virkelig håbet, at jeg i år ville kunne komme ud i landet og fejre denne kamp- og festdag sammen med jer. Sådan blev det desværre ikke. Selvom corona fylder meget i hverdagen, så må vi ikke glemme de andre ting, som præger dit og kollegaernes arbejdsliv. For modsat mange andre danskere har I været på arbejde igennem hele coronakrisen. Vi er nået langt med teknologien, men vi er trods alt ikke kommet dertil endnu, hvor man kan skifte et armatur, installere en varmepumpe eller rense en skorsten over Zoom. Det tror jeg heller ikke kommer til at ske lige foreløbig, for det arbejde, som I laver, det er ikke noget, hvem som helst kan gøre. Det er et håndværk, som kræver, at man har både hænder og hoved skruet godt på. Det er hårdt – og nogle gange også beskidt – arbejde, men det er også et fag, hvor man direkte er med til at gøre en forskel for samfundet, sine medborgere og ikke mindst for klimaet. Og så er det et fag med fremtid i. For når den grønne omstilling skal føres ud i livet, så er det dig og dine kollegaer, der bliver sat på opgaven. Derfor kæmper vi i Blik og Rør en benhård kamp for at sørge for, at der er flere, der får øjnene op for, hvor mange muligheder der er i vores fag – og for at få flere med i vores brancher. Men samtidig med at vi kigger frem mod nye, grønne horisonter, så er vi også nødt til at tage et kig tilbage på fortidens synder. For selvom der i dag er skrappe krav til de materialer, vi bruger, så har det desværre NR. 3

ikke altid været sådan. For mange danskere er asbest gået i glemmebogen. Men for os i bygge- og installationsbranchen der er vi desværre alt for bekendt med alvoren ved asbest. Alt for tit hører jeg om kollegaer, folk på min alder – og endda yngre – der får deres fremtid revet væk, fordi de for mange år siden har arbejdet et sted, hvor der var asbest. Og alt for tit hører jeg om kollegaer, der stadig – den dag i dag – bliver udsat for asbest. Vi kan ikke gå tilbage i tiden og ændre på fortiden. Men det kan simpelthen ikke være rigtigt, at et byggemateriale, der blev forbudt i 80’erne, stadig skal være en risiko for håndværkere, der går på arbejde i 2021. Der er ikke tid til mere udenomssnak. I Blik og Rør vil vi have politisk handling NU, så der ikke er flere kollegaer, der om 15-20 år får livet og fremtiden revet væk.

at forebygge nedslidning og sikre et endnu bedre arbejdsmiljø for jer kollegaer. Men jeg er stolt over, at vi nu har en ny ret, som forhåbentlig kan gøre, at vores ældre kollegaer kan nyde et par år mere med familien og børnebørnene – i stedet for at skulle slutte arbejdslivet af i en sygeseng. Gode kollegaer, vi ved ikke med sikkerhed, hvad fremtiden bringer. Men én ting er sikkert: I Blik og Rør er vi stadig stærke sammen – også når vi er hver for sig. Henrik W. ­Petersen Forbunds­formand

Udover kampen mod asbest arbejder vi også generelt for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Det gør vi, for at så mange kollegaer som muligt kan nyde deres alderdom i god behold efter et langt arbejdsliv. Derfor skal vi selvfølgelig også arbejde for, at der er et godt og trygt sikkerhedsnet på den anden side af arbejdsmarkedet. Jeg er derfor rigtig glad for, at det i 2020 lykkedes at få indført en ret til tidlig pension for dem, som har været længst tid på arbejdsmarkedet. Langt størstedelen af jer medlemmer, I er startet på arbejdsmarkedet, før I fyldte 18 år. Og derfor vil mange af jer få glæde af den nye ordning. Selv kan jeg nok ikke læne mig helt tilbage endnu. For der er stadig en kæmpe indsats forude i

42

2021


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Kreds Sydjylland - Fyn

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Aalborg

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Middelfart

Roskilde

København

Forbundsformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00.

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00

Næstformand: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk

Næstformand: Niels Braaby Mobil: 51 55 23 63 nib@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30

Forbundets daglige ledelse

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Sekretariatschef: Kiki Jano Nielsen Mobil: 51561703 kjn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Leder af organiseringssekretariatet: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Journalist og kommunikations­konsulent (barsel): Helle Stigel Saugstrup Mobil: 51 53 08 51 hss@blikroer.dk Journalist og kommunikations­ konsulent: Rasmus Holsten Stegmann Mobil: 51 53 08 51 rhs@blikroer.dk Juridisk konsulent Lasse Mortensen Direkte: 36 38 36 36 Lmo@blikroer.dk Sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Heidi Nellevang Direkte: 36 38 36 08 hne@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Sofie Lønborg Direkte: 36 38 36 03 sof@blikroer.dk

WWW.BLIKROER.DK

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Vestervangsvej 6 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Formand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Næstformand: Carsten Kringelum Duus Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/ A-kasse: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig konsulent/ opmåler: Thomas Kolster Eriksen Mobil: 51 53 31 55 tke@blikroer.dk Faglig organisator: Erik Kofoed Mobil: 51 53 31 54 eko@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Stig Stærk Larsen Mobil: 20673402 ssl@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen (Stopper 31. maj) leh@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mette T. Olsen mto@blikroer.dk

Næstved

Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk

Bornholm

Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Faglig sekretær: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Faglig sekretær: Christian Ingebrekt Jensen Mobil: 26 88 20 72 cij@blikroer.dk Opmåler Jimmi Hakmann Nielsen Mobil: 26 88 20 70 jhn@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen anl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ole Sønderby Petersen Mobil: 26 88 20 74 osd@blikroer.dk

Opmåler: Carsten Iwersen Mobil: 20 24 16 77 ciw@blikroer.dk

43

BLIK & RØR


B

REN LUFT VI HAR MEGET AT VÆRE STOLTE AF I DANMARK Hver dag sender vi trygt vores børn afsted i daginstitution eller folkeskole og vores ældre på plejehjem. Men når det kommer til indeklimaet i vores vigtige velfærdsinstitutioner, så halter vi langt bagefter. Den luft, vores børn, unge og ældre indånder, afhænger desværre alt for tit af, hvilken kommune de bor i. I Blik og Rør mener vi, at ren luft er en menneskeret. Derfor sætter vi indeklima på dagsordenen frem mod kommunalvalget i november. Du kan læse mere om kampagnen på www.bedreindeklima.nu

U .N PÅ A E IM ER L M EK S D N LÆ EI R ED

SÆT KRYDS VED