Blik & Rør - nr. 3, 2018

Page 1

FAGBLADET

NR. 3 - 2018

10 MILLIONER HENTET HJEM I FAGLIGE SAGER SKORSTENSFEJER FÅR ERSTATNING FOR KOL

OK 18:

ET SKRIDT NÆRMERE EN STORKONFLIKT

Hol

TES T ff

d ka

en v arm

MED PÅ JOB:

JESPER BRUGER NU SINE SUPERKRÆFTER PÅ SKOLEN

1


Hvad har tyven taget her?

Indboforsikring:

111,-

kr./md.

SÅDAN SIKRER DU DIG BEDST OG BILLIGST Som medlem af Blik og Rør får du en speciel lav pris på din indboforsikring. Så er du godt dækket, hvis nu din mobil bliver stjålet. I gennemsnit sparer medlemmer 650 kr.* om året. Det har 120.000 forbundsmedlemmer allerede sagt ja tak til. Alkas indboforsikring er kåret som “Bedst i Test, feb.‘17” af Forbrugerrådet. SE DIN PRIS PÅ ALKA.DK/BLIKOGROER ELLER RING 70 12 14 16 * Når vi siger, sparer i gennemsnit 650 kr. er det baseret på 12.000 tilbud fra oktober 2017. Priserne er indhentet på forsikringsguiden.dk.


INDHOLD 06

Faglige sager Forbundet har i 2017 hentet 10 millioner hjem i faglige sager.

08

Tættere på en storkonflikt Der er varslet storkonflikt i Danmark. Se, hvordan det kan påvirke rigtig mange danskere - måske også dig.

14

Tips & tricks Har du styr på reglerne for zonepenge? Her er en a til z-guide.

18

16

Dialogmøder om fremtiden Deltag og bliv klogere på, hvordan fremtiden kan komme til at forandre VVS-branchen.

MED PÅ JOB En skulderskade førte Jesper Trier væk fra byggepladsen. Nu bruger han sine superkræfter på en skole. Skolen er næsten selvforsynende.

10

HOLD KAFFEN VARM Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

To skorstensfejere og storforbrugere af kaffe har testet termokander og –krus. Kaffen skal i øvrigt være sort.

28

Nye satser og takster Fra 26. februar 2018 kom der en række nye satser. Tjek om du får, hvad du skal have.

Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk

ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, og næste gang er 17. maj 2018. Forsidefoto: Robert Wengler

26

Over 50 blikkenslagere var til kursus en eftermiddag i Aalborg af ren ­kærlighed til faget.

Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ)

Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506.

Casper Steppat turnerer rundt til folkeskolerne for at fortælle om VVS-faget og andre erhvervsuddannelser.

Blikkenslagerkursus

Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer

Design og produktion: KLS PurePrint A/S

24

Casper gør god reklame

32

Fokus på asbest

36

Politianmeldelse, udvalgsarbejde og møder med politikere. Forbundet fastholder fokus på asbest.

Skorstensfejer Timm Jensen har fået anerkendt KOL som en erhvervssygdom. Den sag kan danne præcedens.

Formanden har ordet

KOL ANERKENDT

38

Vi er vant til at lære nyt, men ny teknologi kommer til at fylde endnu mere i vores branche i fremtiden.

3


KORT NYT FARVEL TIL EN STOR PERSONLIGHED Fredag den 9. marts 2018 sov Blik- og Rørarbejderforbundets tidligere underviser Per Chr. Larsen stille ind efter et kort kræftforløb. Per

2,75 %

Chr. Larsen var en højt respekteret under-

Den seneste opgørelse fra

viser, og han har lært mange tillidsvalgte

Byggefagenes A-kasse viser,

op. Bisættelsen har fundet sted. Hans

at der ved udgangen af januar

ønske var, at der i stedet for blomster og

var 180 ledige VVS’ere og blik-

kranse blev sat penge ind til det SOS-

kenslagere på landsplan. Det

barn, som han og familien støttede.

svarer til en ledighed på 2,75 procent. Den laveste ledighed findes blandt medlemmerne i Kreds Sjælland Bornholm med

OPRET DIT TESTAMENTE PÅ TESTAVIVA I samarbejde med Arbejdernes Landsbank og onlineplatformen testaviva. dk får medlemmer af Blik- og Rørar-

en ledighedsprocent på blot 1,8. Højeste ledighedsprocent er i Kreds København og Kreds Sydjylland-Fyn, hvor den begge steder var på 3,2 procent. I Kreds Nord-Midtjylland var ledighedsprocenten ved

bejderforbundet muligheden for at

udgangen af januar måned på

oprette et juridisk gyldigt testamente,

2,95 procent.

ægtepagt eller samejekontrakt.

For skorstensfejere var ledig-

Gå på testaviva.dk, hvor du kan op-

heden 1,6 procent ved udgan-

rette og gemme juridiske dokumenter

gen af januar 2018. Det svarer

digitalt og sikkert. Du kan også få

til blot seks ledige skorstens-

fem timers gratis juridisk råd-

fejere på landsplan.

givning.

VELBESØGT RECEPTION FOR SØREN SCHYTTE "Imorgen bliver jeg 60 år ung," sagde forbundssekretær i Blik- og Rørabejderforbundet Søren Schytte ved sin fødselsdagsreception fredag den 2. maj. Han sagde samtidig tak til de fremmødte og tak til forbundsformand Max Meyer, der netop havde holdt tale. "For dig er det her arbejde ikke noget, der skal overstås. Det er en del af dig. Du bruger nok 120 procent af din tid på arbejdsmiljø. Du sørger for, at vores medlemmer, der har fået en arbejdsskade, får en god behandling. Der er stadig alt for mange, der får arbejdsskader, og det tager du også hånd om," sagde Max Meyer til dagens fødselar.

4


NYT KVINDERÅD SKAL SIKRE FLERE KVINDELIGE HÅNDVÆRKERE Kun ni procent af medarbejderne i bygge- og været de seneste 20 år. Men nu skal det være

ET GODT BYGGEÅR

slut. Et nyt Kvinderåd med blandt andre instruk-

Byggeriet tjener stadig flere penge. Tal fra Danmarks Statistik

tøren Hella Joof, tidligere undervisningsminister

viser, at byggeriet oplevede en vækst i omsætningen på hele

Christine Antorini og en række ledende erhvervs-

6,6 procent i 2017. Til sammenligning var væksten i det samlede

folk fra bygge- og anlægsvirksomhederne skal

erhvervsliv på 4,4 procent sidste år. Byggeriet omsatte for hele

nemlig rette op

16 mia. kroner mere på hjemmemarkedet i 2017 end året før, og

anlægsbranchen er kvinder, og sådan har det

på det. Målet

byggebeskæftigelsen steg med tre procent i samme periode.

er, at andelen af kvinder i bygge- og

Bliv klogere på VVS-energiuddannelsen

anlægsbranchen fordobles inden for de

Er du nysgerrig på, hvordan VVS-uddan-

næste 10 år.

nelsen er stykket sammen, og vil du have et dybere indblik i beskrivelserne og mål for uddannelserne? Så kan du orientere dig i det faglige udvalgs vejledning til Foto: Steen Brogaard

VVS-energiuddannelsen – også kaldet Den Store Grønne Bog, som nu er tilgæn-

HUSK AT ANMELDE ARBEJDSULYKKEN

gelig i en elektronisk udgave. Der er også

Det er kun omkring halvdelen at alle arbejdsulykker,

vvs-energiuddannelsen.dk. Det kan frit benyttes af alle interesserede.

fremstillet plakater med overblik over vvs-energiuddannelsens praktikmål. Der findes en plakat til hvert speciale. Find materialet på

der bliver anmeldt ifølge Arbejdstilsynet. Det er sandsynligvis VVS- og skorstens-

HUSK AT TILMELDE DIG ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN

fejer-området. Kam-

Har du fået tilmeldt dig et af de mange kurser i arbejdsmiljø? Supple-

pagnen ”Gør det nu!”

rende arbejdsmiljøuddannelser for Bygge- og Anlægsvirksomheder

er søsat for at rette op

henvender sig til alle, der har arbejdsmiljøopgaver

på tingene. Se mere på

i virksomheden - både medarbejder- og ledel-

også gældende på

arbejdstilsynet.dk.

sesrepræsentanter. Her får du den nyeste viden om arbejdsmiljø i jeres virksomhed. En uddannelsesdag koster kun 2.500 kroner inklusiv forplejning. Arbejdsgiveren skal betale deltagergebyr og almindelig løn under

Læs mer

e om

supplere nde uddanne arbejdsmiljølse på bf a-ba.dk

uddannelsen.

5


FAGLIGE SAGER I 2017

FORBUNDET HENTER 10 MILLIONER HJEM I FAGLIGE SAGER Forbundet har for første gang opgjort antallet af faglige sager. I 2017 blev der hentet 10 millioner kroner hjem i erstatning til medlemmer og til forbundet.

I

2017 var der 284 faglige sager i Blik- og Rørarbejderforbundet. Lang størstedelen – nemlig 99 sager - omhandlede løn. Men

også sager om feriepenge, pension og søgne-helligdags-tillæg fylder godt i statistikken. Der er i alt hentet over 10 millioner kroner hjem på de faglige sager. Langt størstedelen af det beløb er gået direkte til de berørte medlemmer. Men inkluderet i det beløb er der også 1,4

nye op-

millioner kroner, som forskellige arbejds-

lysninger i

givere har betalt som bod til forbundet.

sagen eller at man

- Det kan f.eks. være, hvis en arbejds-

fra Arbejdsrettens side

giver ikke orienterer en tillidsrepræsen-

vælger at udvide sagen med flere

tant om f.eks. overarbejde. Det kan koste

dommere.

en bod på 25.000 kroner eller derover, og sker det gentagende gange kan det ko-

Bag det tal ligger også, at de fleste sager løses, før sagen kommer i retten.

det vil man gøre fremover.

ste 50.000 kroner eller derover, fortæller

- De fleste sager bliver løst ved direkte

forbundssekretær i Blik- og Rørarbejder-

kontakt til virksomheden, ved mæglings-

om der er noget, vi kan gøre bedre.

forbundet Stig Søllested.

møder og fællesmøder. Det er et fåtal af

Hvis vi pludselig kan se, at tallene for

sager, som vi er nødt til at gå videre med

sager om skur- eller feriepenge buldrer

i det fagretlige system. Det tager jeg

frem, så skal vi sørge for at orientere

Det er sjældent, at sagerne trækker ud.

som et tegn på, at det fagretlige system

medlemmerne om det f.eks. igennem

222 sager i 2017 er afgjort inden for 3

fungerer, siger Stig Søllested.

kampagner. Vi er en af de organisationer

Sagerne er hurtigt afgjort

måneder. Det er kun cirka 12 procent af

- Det er vigtigt at se på,

med flest sager i arbejdsretten og til

sagerne, som trækker ud i over seks må-

Medlemmerne holder på deres ret

neder. Når det sker, så skyldes det ifølge

Det er første gang forbundet laver denne

Vores medlemmer er bevidst om vores

Stig Søllested typisk, at der er kommet

opgørelse, og Stig Søllested fortæller, at

overenskomster og reglerne i rørprisli-

6

fællesmøder i forhold til vores størrelse.


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

sten, forklarer Stig Søllested. De 284 faglige sager omfatter alle sager, som forbundet og kredsene har registre-

TO FAGLIGE SAGER FRA 2017

at få rådgivning og så efterfølgende selv

ALEXANDER VANG

løser sagen med tillidsrepræsentanten og

- Jeg havde ikke lyst til

ret. Derudover kommer selvfølgelig sager, der løses lokalt af tillidsrepræsentanten, og hvor medlemmer ringer til kredse for

mester.

at arbejde for en, som bare syntes, vi var arme og ben, og jeg tænkte, at hvis han kan gøre det nu, så kan han finde på at gøre det igen. VVS- og energimontør Alexander Vang var tillidsrepræsentant og fik et års løn i erstatning fra Warberg & Skov VVS ApS efter at firmaet fyrede alle medarbejdere og bad dem starte igen i et nyt firma til lavere løn men med de samme opgaver.

JAKOB BJØRNKJÆR > DET OMHANDLER SAGERNE I prioriteret rækkefølge efter antallet af sager: 1. Løn 2. Feriepenge 3. Pension

- I retten mødte jeg jo min gamle chef, og det var altså en smule grænseoverskridende. Men vi ville have retfærdighed. Blikkenslager Jakob Bjørnkjær var tillidsrepræsentant hos Naver-

4. Søgne-helligdags tillæg

gruppen A/S – det tidli-

5. Akkord

gere Dansk Kobbersalg

6. Opsigelser

ApS, som blev idømt en bod på 40.000 kroner, ef-

7. Manglende tillæg

ter at Arbejdsretten vur-

8. Konkurser

derede, at chefen havde

9. Skurtillæg

opfordret medarbejderne til at vælte tillidsmanden.

10 Zonepenge 11. Andet

7


OK 2018

DANMARK KAN BLIVE SAT PÅ PAUSE Arbejdsgiverne har varslet en massiv lock-out i Danmark. Stort set alle offentlige ansatte medlemmer af Blikog Rørarbejderforbundet kan blive berørt af konflikten, men det kan også få betydning for andre medlemmer. Se, hvordan du skal forholde dig.

O

ver 150 af forbundets medlemmer er ansat i stat, regioner og kommuner, og de skal have fornyet overenskomsterne. Efter forhandlingerne brød sammen på hele det offentlige område, så blev parterne sendt til forhandling i Forligsinstitutionen.

Denne gang skal de offentligt ansatte VVS´ere mærke det økonomiske opsving i samfundet, fastholder Blik-og Rørarbejderforbundet, men arbejdsgiverne vil ikke imødekomme forventningerne til lønstigninger.

VVS-arbejdspladser der skal strejke Blik -og Rørarbejderforbundet har ligesom resten af fagbevægelsen varslet strejker. Alle medlemmer på statens område er udtaget til strejke. På regionernes og kommunernes område er alle medlemmer ansat i Aalborg Kommune, på Hjørring Sygehus, Aalborg Sygehus og hos HMN Naturgas udtaget til strejke. Strejken kan begynde den 4. april, medmindre forligsmanden udsætter konflikten.

Omfattende lock-out De offentlige arbejdsgivere har svaret igen med en omfattende lock-out. Lock-outen kan starte den 10. april, medmindre forligsmanden har udsat konflikten. Se præcis, hvilke arbejdspladser, som arbejdsgiverne har valgt at udtage til lock-out på blikroer.dk/node/1269 Hvis forligsmanden kan få parterne til at indgå et forlig, så sendes dette forslag til urafstemning blandt medlemmerne på det offentlige område. Hvis konflikten bryder ud, kan parterne mødes ved bordet og forhandle igen. Hvis der ikke indgås en aftale, så vil der komme et regeringsindgreb for at stoppe konflikten.

8


Tekst Kir Klysner

> FOR DIG, DER ER UDTAGET TIL STREJKE ELLER LOCK-OUT

1

Hvis du er udtaget til at skulle strejke, så skal du på første dag møde op i din kreds og udfylde en registreringsblanket. Det samme gælder for medlemmer omfattet af lock-outen, hvis lockouten træder i kraft. Det kræver fremmøde for, at du kan få konfliktstøtte.

2

Du får konfliktstøtte under strejke og lock-out. Det svarer til højeste dagpengesats. Hvis du ikke har fået direkte besked på mail om dette, så skal du kontakte din kreds for at få opdateret dine kontaktoplysninger.

3

Husk at meddele forbundet en mailadresse, som ikke er din arbejdsmail, da arbejdsgiver kan nægte dig adgang til mailboksen under strejke og lock-out.

4

Du optjener ikke anciennitet under konflikten. Du har ikke barns 1. og 2. sygedag. Du kan heller ikke tage omsorgsdage. Du kan ikke gå på ferie efter konfliktens ikrafttræden. Du kan ikke afspadsere under konflikten. Du kan heller ikke holde arbejdsgiverbetalt barsel, men du vil i stedet modtage barselsdagpenge. Du kan heller ikke holde anden orlov, medmindre den er påbegyndt senest når konflikten begynder.

5

Du kan få mere information hos din tillidsrepræsentant og din kreds om, hvordan du skal forholde dig under en eventuel konflikt.

> FOR ALLE ANDRE MEDLEMMER

1

Konflikten kan påvirke f.eks. børnepasning, skoler og den kollektive trafik, men du skal som lønmodtager møde op og yde en sædvanlig indsats. Ellers kan det medføre påtaler, advarsler og det, der er værre.

2

Undersøg eventuelt, om der kan indgås aftaler lokalt med din arbejdsgiver om pasning af børn. Men vær opmærksom på reglerne om beskatning og indhentning af børneattester, hvis det bliver et formelt tilbud på arbejdspladsen.

3

Man skal fortsat møde på arbejde til den aftalte arbejdstid, selvom der kan komme ændringer i driften af den offentlige transport. Men man kan prøve at spørge, om der kan indgås aftaler lokalt om f.eks. ændringer i arbejdstiderne, afholdelse af ferie, afspadsering eller frihed uden løn, hvis virksomheden kan godkende det. Indgå disse aftaler hurtigst muligt.

4

Under konflikten må man ikke påtage sig arbejde, som er konfliktramt. Hvis du er i tvivl, så kontakt din kreds.

9


TEST Skorstensfejerne Kasper Borg og Kenneth Horneby mødes mindst én gang om dagen til kaffepause.

DET RIGTIGE SÆT TIL KAFFEN Kasper Borg og Kenneth Hornebo har testet termokander og termokrus for Blik & Rør. De er begge meget glade for kaffe – og kaffepauser.

10

H

vor glade er I for kaffe? - Meget glade, siger

- Jeg er faktisk hardcore, når det kommer til kaffe. Jeg skal gerne have mindst to

Kenneth Hornebo uden

kander om dagen, fortæller Kenneth Hor-

den mindste tøven,

nebo. Han og Kasper Borg mødes typisk

og dermed er han og kollegaen Kasper Borg

mindst en gang hver dag til en kaffepause.

kvalificerede som testere af termokander

Ikke så meget pjat

og termokrus for Blik & Rør. De er begge

Kenneth Hornebos tro kaffe-følgesvend

skorstensfejere hos Skorstensfejermester

er et termokrus fra Eva Solo, mens Kasper

Kim Johansen i Allested på Fyn.

Borg tager en hel kande med fra kontoret.

Der er løbet en hel del kaffe igennem de

- Den har en stor bund, og så kan den

fire kander og fire krus, mens de har været

stå i bunden af bilen uden at vælte, for-

på prøve hos de to skorstensfejere.

tæller Kasper Borg.


Tekst Kir Klysner Foto Lars Skaaning

JEG ER FAKTISK HARDCORE, NÅR DET KOMMER TIL KAFFE. JEG SKAL GERNE HAVE MINDST TO KANDER OM DAGEN. Kenneth Hornebo

Kanden fra Biltema, som er med i testen, minder lidt om den, som Kasper Borg plejer at bruge, og den er der både noget godt og noget skidt at sige om. - Kanden fungerer ganske glimrende. Jeg kan godt lide, at der er håndtag

De to skorstensfejere har haft fire termokander og fire krus på prøve. Et krav er, at kanderne skal kunne ligge ned uden at lække kaffe.

på både kanden og koppen. Men kanden holder ikke kaffen varm. I forhold til isolering, så er det den ringeste af de kander, vi har testet. Koppen er utæt og faktisk ret skod. Det gode ved det her sæt er, at der ikke er så meget pjat

>

med det, siger Kasper Borg. Kanden og

11


TEST

Contigo-kanden er nemmere at hælde af end kanden fra Stanley. De får ellers samme point.

Fire sæt termokander og krus indgår i testen. Lærling Manvé Ljungberg er med i snakken.

kruset fra Biltema scorer 3 i samlet antal

Låget fra kanden af mærket Outwell passer i holderen i bilen – og det er en

point.

god ting, siger de to testpersoner. Det gør

Både krus og kande er utæt

låget på den ene topscorer fra Stanley

Sættet fra Outwell scorer lavest i antallet

også, mens låget er for stort på kanden

af point – nemlig 2.

fra Contigo til at kunne stå i bilen.

- Kanden er utæt. Faktisk var der kaffe ud over det hele efter kanden havde

To tætte kander og krus

ligget ned. Og koppen er meget uhandy.

De to skorstensfejere ender med at give

Man kan ikke skrue låget af og på koppen,

præcis de samme point til sættet fra

og den holder heller ikke tæt, forklarer

Contigo og Stanley. Det er kun små for-

Kasper Borg.

skelle, som ikke viser sig i pointene.

- Det kliklåg, der er på kanden, det tror

De får 3 i rengøring, ligesom de to an-

jeg også nemt går i stykker, siger Kenneth

dre sæt i testen – alle krus og kander er

Hornebo.

lige lette og besværlige at gøre rene. De

to sæt fra Contigo og Stanley får fire i point i funktion og håndtering, og de scorer toppoint i isolering.

KUNDERNE SPØRGER TIT, OM VI VIL HAVE MÆLK OG SUKKER I KAFFEN, OG DET BLIVER ALTSÅ ET NEJ TAK. VI VIL HAVE DEN SORT. Kasper Borg

12

- Kaffen bliver altså holdt varm i de to

Kasper Borg plejer bare at køre kaffekandemodellen, fordi den kan sidde i spænd under sædets bøjle. Nu tester han Stanley-koppen.

kander, faktisk også til dagen efter, fortæller Kasper Borg. Stanley-kanden har drillet Kenneth Horneby lidt, fordi der kun er et sted i

hvor man jo nærmest sidder i aflåst sideleje. Det er termokruset fra Stanley, som

skruelåget, hvor man kan hælde igennem.

dømmes til at være det bedste krus i

Det fungerer bedre på Contigo-kanden,

testen.

hvor man bare drejer og hælder.

I aflåst sideleje bag rettet Låget på kruset af mærket Contigo, mener Kasper Borg er for stramt. -Det er altså ikke nemt, hvis man skal tage det af, mens man sidder bag rettet,

- Det er en smart måde, man åbner og lukker den på. Den er nemmere at drikke af end de andre, siger Kasper Borg. I forhold til designet så kalder skorstensfejerne kanden og kruset fra Contigo for ”lækkert”, mens Stanley-sættet får prædikatet ”old-school”.


llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. im akker og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at d a ll gså ti Det er o rer te k ra e ka give halv . f.eks. 3,5

TE V I N ST DER E

Contigo termokande 1,1L

Stanley termoflaske 1L

Biltema termokande 1L

Vejl. pris kr. 345

Vejl. pris kr. 349,95

Vejl. pris kr. 84,90

Contigo Termokrus 0,47L

Stanley termofl aske 0,47L

Biltema termokrus 0,4L

Vejl. pris kr. 219

Vejl. pris kr. 219

Vejl. pris kr. 29,90

Funktion Håndtering Isolering Rengøring I alt (gennemsnit)

4,0

4,0

3,4

”Den holder kaffen varm.”

” Den er oldschool”

"Den holder ikke kaffen varm, og koppen er utæt."

> SÅDAN HAR VI TESTET De to skorstensfejere Kasper Borg og Kenneth Hornebo har haft fire kaffekander og fire termokrus på prøve i ti dage. De to testpersoner kendte ikke priserne på forhånd. Kaffekander og termokrusene er udvalgt af redaktionen i samarbejde med Brødrene A&O Johansen i Helsingør.

Outwell Agita flaske Vejl. pris kr. 159,95

Outwell Bambus termokrus 0,4L Vejl. pris kr. 79,95

Funktion Håndtering Isolering Rengøring I alt (gennemsnit)

2,4 ”Kanden er utæt, og koppen er u-handy.”

13


TIPS & TRICKS

ZONEPENGE FRA Hvis du er ansat i en virksomhed, og du bliver sendt på en opgave, som tager mere end en dag, så er du dækket af nogle særlige regler for kørsel igennem VVS-overenskomsten og rørprislisten. Det er reglerne om zonepenge, som står i punkt 23 i overenskomsten og i rørprislisten afsnit 03. Her får du reglerne i en light version.

A

Du får ikke timeløn, mens du sidder bag rattet, men du får et ekstra tillæg for hver time, hvor du er ude på selve opgaven. Dette ekstra tillæg udregnes i fugleflugt enten fra virksomhedens adresse (model a i overenskomsten) eller fra din bopæl (model b i overenskomsten) til det sted, hvor du skal møde ind og løse opgaverne f.eks. på en byggeplads. Du får også zonepenge, hvis du f.eks. vælger at tage offentlig transport eller cykle. Du får dog ikke zonepenge for timerne udover en almindelig arbejdsdag - altså når du er på overarbejde.

B

Afstanden, og præcis hvad du får i tillæg kan du beregne i afstandsberegneren, som er udarbejdet i samarbejde mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq. Find den på blikroer.dk/afstand

14

Hvis du selv sørger for transport, så er det fuld takst. Hvis det aftales, at du kører i firmabilen, så er det halv takst. Priseksempel ved fuld takst: Hvis du kører mellem 50 til 55 kilometer, får du 46,50 kroner pr. arbejdstime. Det kommer altså oven i din almindelige løn. Du får dog ikke zonepenge, hvis der er under syv kilometer i fugleflugt til udearbejdspladsen. Husk, at hvis du selv sørger for transport, så kan du desuden indberette din kørsel til og fra arbejdssted til SKAT, så du kan få befordringsfradrag.

C


Foto 123RF

Husk, at der skal laves en skriftlig aftale for, hvor zonepenge skal regnes fra i ansættelsesbeviset. Hvis virksomheden skifter adresse, så skal de varsle dig med samme tidsfrist som i dit opsigelsesvarsel. Hvis du kører efter model b (fra din bopæl), så skal der laves en skriftlig aftale for hver gang, du skal møde ind andre steder og løse opgaver – som varer mere end en dag. Husk også at tjekke, at dine zonepenge fremgår af din lønseddel. Du skal betale skat af tillægget.

F

Hvis arbejdet bliver afbrudt af mester, og du ikke kan gennemføre en hel arbejdsdag, så skal du stadig have zonepenge for hele dagen. Men hvis du selv afbryder arbejdsdagen, f.eks. hvis du har bedt om fri, så får du ikke zonepenge for de timer, hvor du har fri.

A Z E TIL

Om zonepenge ”Zonepenge” er et særligt tillæg til lønnen, som kun Blik- og Rørarbejderforbundet og få andre forbund har forhandlet igennem overenskomsterne. Fordelen for arbejdsgiverne er, at de kan få medarbejderne ud på arbejdsstedet en hel dag uden at betale overarbejde for transporttiden. Tilgengæld får medarbejderne et tillæg til deres løn hver dag i de timer, hvor de er ude på arbejdsstedet. Hvis der ikke er styr på zonepenge i dit firma, så kontakt straks din tillidsrepræsentant eller din kreds. Der er nogle andre regler i forhold til kørsel, hvis du skal overnatte ude. Se reglerne i overenskomsten, som du finder på blikroer.dk

G D

Hvis du er voksenlærling, så får du 70 procent af det, som svendene får i zonepenge op til de første 40 kilometer. Derefter får du samme beløb som svendene.

Hvis det kun er én arbejdsdag eller derunder, at du er ude på en opgave, så skal du have almindelig timeløn og kørselsgodtgørelse. Hvis arbejdstiden ligger ud over en almindelig arbejdsdag, skal du have overtidsbetaling.

Z

Bemærk. Der kan være særlige regler (lokalaftaler) der, hvor du arbejder. Forhør dig hos din tillidsrepræsentant.

15


NY TEKNOLOGI

TEKNOLOGI OG FREMTIDENS VVS-BRANCHE B

liv klogere på, hvordan

Der gennemføres i alt fire dialogmøder

digitalisering, robotter og

forskellige steder i landet. Du vælger selv

internet-of-things er nogle

det møde, der passer dig bedst.

> INVITATION TIL DIALOGMØDER

Derfor inviterer tre organisa r sine medlemmer til dialo af de teknologier,de der i de Som medlem af enten Tekniq, Blikog Tag dine kolleger og arbejdsgiver med, kommende år vil forandre Rørarbejderforbundet eller Dansk Metal er når Blik- og Rørarbejderforbundet, muligheder og udfordringer, der er forbundet med de nye tekno VVS-branchen. det gratis at deltage. Dansk Metal og Tekniq inviterer til en Rørarbejderforbun- står stærkest muligt i fremtiden. MåletTekniq, er,Blik-atog branchen række møder rundt i landet, hvor vi det og Dansk Metal inviterer til debat-

Der ydes ikke arbejds-

møde om, hvordan vi styrker vvs-bran-

tab eller kørsels-

chen i den digitale fremtid, som vi går

godtgørelse til

sammen vil diskutere, hvordan vi styrker VVS-branchen

i den digitale fremtid, vii land Der ind gennemføres i alt fire dialogmøder forskellige steder i. møderne. er på vej ind i. På møderne vil dervil være oplæg af en eld dig på På møderne der være debat om,Tilmhvordan branchen bedst mø vs tidens_v m re /f teknologi-ekspert. Grundfos vil fortælle k d blikroer. n med din i debatten. udviklingen, og der stemme QR-kode om nye perspektiver, der følger digitali-er brug for din eller scan

seringen, og der vil være en fælles debat, hvor vi forsøger at finde løsninger, der

G

IN TILMELD

one

smartph

styrker VVS-branchen. Du vælger selv det møde, der passer dig bedst. Som medlem af TEKNIQ, Blik- og Rørarbejderforbundet eller Dansk Metal er de deltage.

16


PROGRAM 15.00

ANKOMST – snacks, kaffe og networking

OGRAM

16.00

0 ANKOMST – snacks, kaffe og networking

VELKOMST v/Henrik Fugmann, formand Tekniq

0 VELKOMST

OGRAM INSTALLATION 4.0 v/ Rasmus Bie-Olsen, CEO, DareDisrupt

0 Med ANKOMST – snacks, networking udgangspunkt i et parkaffe film ogog rapporten Installation 4.0 fra maj 2017 vil Rasmus

Har du lyst til en hverdag på toppen af København?

Bie-Olsen fra DareDisrupt fortælle om de vigtigste teknologier for

0 VELKOMST

installationsbranchen frem mod 2025. OGRAM

INSTALLATION 4.0

INSTALLATION 4.0 GRUNDFOS FREMTIDIGE PRODUKTER OG FORRETNINGER 0 v/ ANKOMST – snacks, kaffe og networking v/ Rasmus Bie-Olsen, CEO, DareDisrupt Rasmus Bie-Olsen, CEO,forretningsudvikler, DareDisrupt Pascal Pløger Ximenez, Grundfos Med udgangspunkt i etallerede par film fundet og rapporten Installation 4.0 fra maj 2017Ximenez vil Rasmus De nye teknologier har vej til vvs-branchen. Pascal Pløger vil Fortæller

00 Bie-Olsen VELKOMST fra DareDisrupt fortælle om dede vigtigste teknologier for produkter og om fortælle om hvordan Grundfos anvender nye teknologier i deres

om de vigtigste teknologier for

installationsbranchen frem mod 2025.

installationsbranchen fremforretning mod 2025.på nye måder. hvordan Grundfos vil drive

INSTALLATION 4.0 v/ Rasmus Bie-Olsen, CEO, DareDisrupt GRUNDFOS FREMTIDIGE PRODUKTER OG FORRETNINGER GRUNDFOS Med udgangspunkt i et par film og rapporten Installation 4.0 fra maj 2017 vil Rasmus v/ Pascal PløgerOG Ximenez, forretningsudvikler, TEKNOLOGI FORRETNING – På vejGrundfos mod nye løsninger

FREMTIDIGE PRODUKTER OG FORRETNINGER

Bie-Olsen fra DareDisrupt fortælle om de teknologier for Pløger Ximenez vil De nye teknologier har allerede fundet vejvigtigste til vvs-branchen. Pascal v/ Niels Jørgen Hansen, adm. direktør, TEKNIQ installationsbranchen frem mod 2025. de nye teknologier i deres produkter og om fortælle om hvordanvil Grundfos anvender De nye teknologier ændre den måde, branchens virksomheder driver forretningv/ hvordan Grundfos vil drive forretning på nye måder. på.

GRUNDFOS FREMTIDIGE PRODUKTER OG FORRETNINGER

Pascal Pløger Ximenez,

forretningsudvikler, Grundfos

v/ Pascal Pløger Ximenez, forretningsudvikler, Grundfos De nye teknologier allerede fundet–vej vvs-branchen. Pløger Ximenez vil TEKNOLOGI OGhar FORRETNING Påtilvej mod nye Pascal løsninger TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR VVS’EREN fortælle om hvordan Grundfos anvender de nye teknologier i deres produkter og om v/ NielsMeyer, Jørgenforbundsformand, Hansen, adm. direktør, v/Max Blik- TEKNIQ og Rørarbejderforbundet hvordan Grundfos vil drive forretning på nye måder. De teknologier vilbliver ændre den branchens virksomheder driver forretning Nårnye it og ny teknologi en delmåde, af vvs’erens arbejde, stilles der nye krav til

på. medarbejdernes kompetencer

TEKNOLOGI OG FORRETNING – På vej mod nye løsninger TEKNOLOGI v/ Niels Jørgen Hansen, adm. direktør, FOR TEKNIQ TEKNOLOGIENS BETYDNING VVS’EREN DIALOG OM MULIGHEDER OG UDFORDRINGER på. v/ Niels Når it og ny teknologi bliver en del af vvs’erens arbejde, stilles der nye krav til

Jørgen Hansen, adm. direktør, TEKNIQ

TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR VVS’EREN 0 LET MIDDAG v/Max Meyer, og Rørarbejderforbundet DIALOG OMforbundsformand, MULIGHEDERBlikOG UDFORDRINGER Når it og ny teknologi en del af vvs’erens arbejde, stilles der nye krav vil lede osbliver genne en debat om hvordan branchen bedst ruster tiltil fremtiden. 5 Ordstyreren SLUT

TID OG STED

medarbejdernes kompetencer

0 AFRUNDING ›T irsdag d. 3. april, Huset Middelfart, og om, hvilke Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart DIALOG OM MULIGHEDER OG UDFORDRINGER 0 LET MIDDAG (tilmelding overskredet) ologier.

TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR VVS’EREN

5 SLUT 20 AFRUNDING ›O nsdag d. 4. april, Scandic, Rytoften 3,

Blik- og Rørarbejderforbundet

Ordstyreren vil lede os genne en debat om hvordan branchen bedst ruster til fremtiden.

8210 Aarhus V (tilmelding overskredet) 30 LET MIDDAG 5 SLUT › T orsdag d. 12. april, Scandic,

det. Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst øder

›O nsdag d. 18. april, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Tilmeldingsfrist er syv dage før mødets afholdelse

f enten et gratis at

Drømmer du om at indgå i gode teams, hvor samarbejde og arbejdsglæde er grundstenene?

OG FORRETNING –forretning På vej mod nye løsninger De nyeMeyer, teknologier vil ændre denBlikmåde, branchens virksomheder driver v/Max forbundsformand, og Ordstyreren vil lede os genne en debat omRørarbejderforbundet hvordan branchen bedst ruster til fremtiden.

0 medarbejdernes AFRUNDING kompetencer

Vil du være med til at sætte dit præg på byen og de mange smukke bygninger.

v/Max Meyer, forbundsformand

DIALOG OM MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

AFRUNDING

Vil du have adgang til Københavns største og mest moderne værksted? Ring til Kenneth på: 2016 1394 Eller kig forbi os på Bådehavnsgade 12 i Sydhavnen. Vi glæder os til at høre fra dig.

v/Henrik W. Petersen, næstformand, Blik- og Rørarbejderforbundet 18.30

LET MIDDAG 19.15

SLUT

17


MED PÃ… JOB

18


Tekst Kir Klysner Foto Robert Wengler

JESPER ARBEJDER I SLARAFFENLAND Han har rigtig mange elever om ørerne hver eneste dag. Jesper Trier er værkstedsassistent på Syddansk Erhvervsskole i Odense, hvor underviserne nyder godt af, at han er en mand, der forstår sig på akkord.

M

orgenen starter med en jagt på parkeringspladser. Sådan er det, når der skal være plads til kolleger og elever, der også kommer i bil hver dag.

Blik & Rør møder Jesper Trier lige indenfor døren på Syddansk Erhvervsskole. Det har været hans hjemmebane de seneste fem år. Før var han akkordsvend og akkordholder på flere store byggerier, men det har en skulderskade sat en brat stopper for. Første stop på skolen er Jesper Triers helt eget kontor, hvor kollegerne har bestemt, at der skal stå noget, som er mindst lige så vigtigt som ”værkstedsassistent” – nemlig ”tillidsrepræsentant” på hans dør. Den del af hans job trækker lidt ekstra i øjeblikket, fordi der er varslet strejke og lock-out på statens område, som også dækker erhvervsskolerne. Jesper Trier er tillidsrepræsentant for de af hans kolleger, der er medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet, men også dem, der er medlem af f.eks. 3F, Malerforbundet og Dansk El forbund. Det er 35 kolleger i alt. Han er desuden medarbejdervalgt repræsentant i skolens bestyrelsen. - Nu er vi i det allerhelligste. Her skal

Eleverne samles hver dag omkring bordfodboldspillet. Lige nu arbejder skolen på at lave flere sådanne zoner til eleverne.

gerne dufte af kaffe, fortæller Jesper Trier,

>

som leder os igennem lærerværelset.

19


MED PÅ JOB

Jesper Trier er tæt på at være færdig med en opgave med nye el-tavler på hjul, der skal bruges i undervisningen.

Det store lager er aflivet

- Jeg kan da godt savne at være akkord-

Jesper Trier er manden, der sørger for, at

holder f.eks. det her med hele tiden at skulle

undervisningen kører som en velsmurt

være foran i tidsplanen på byggepladsen.

maskine. De har omkring 100 årselever

Men jeg er også rigtig glad for mit job her.

på VVS- og blikkenslagerholdene på

Jeg har mange gode mennesker omkring

Syddansk Erhvervsskole.

mig hele tiden, uddyber Jesper Trier.

Jesper Trier sørger for, at undervisningsmaterialerne er der, når underviserne

Ekstra maling til fedtfingre

skal bruge det. Lige nu er det f.eks. tid til

Bortset fra materialer, så er skolen næsten

svendeprøver.

selvforsynende. Der er jo mange fag samlet

Han har droppet at have et stort lager med materialer. Han vil hellere bestille præcis, hvad der skal bruges, ligesom han

på ét sted, og Jesper Trier henter en del hjælp hos de elever, der er i skolepraktik. Lige nu er der fire malerlærlinge, som er

gjorde som akkordholder. Samtidig er det

ved at gøre cellerne klar til svendeprøver.

nemmere at overholde budgetterne, når

Jesper Trier får dem altid til at gemme en

der ikke ligger noget og samler støv.

lille bøtte maling, så fedtfingre kan blive

- Det er en fin midlertidig løsning til

malet over, inden VVS-eleverne afleverer

dem, der ikke kan få en læreplads, men

det færdige resultat.

jeg ønsker nu altid for dem, at de kommer

- Vi får tingene leveret om natten, og jeg møder så klokken 7.00 – en halv time før de andre for lige at få styr på det. - Vi har aldrig haft en bedre værk-

- Det er jo fedt, at man kan hente hjælp i de andre afdelinger, når man nu godt selv

ud i en virksomhed. Jesper Trier kan selv tage bilen di-

stedsassistent. Han hjælper med alt,

kan lide håndværket. Det er også nogle

rekte fra parkeringspladsen og ind på

hvad vi beder ham om, og økonomien er

fede ting, de andre laver.

et værksted. Der er nemlig en aftale på

i højsædet – ellers hiver han os i ørerne.

skolen om, at eleverne på mekaniker­

Og så har han også talentet til at un-

Nemt at få bilen repareret

dervise, siger underviser Kurt Aagaard,

I VVS- og blikafdelingen har de fem elever

af undervisningen, og det koster kun et

mens Jesper Trier får lov at lytte.

i skolepraktik.

mindre beløb for medarbejderne.

20

linjen må reparere på bilerne som en del


∞ Kurt Aagaard har kun ros til overs for Jesper Trier.

> FAKTA OM SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

∆ Jesper Trier er ansat som værkstedsassistent. Han er samtidig tillidsrepræsentant – og DET skulle stå på døren, mente hans kolleger.

Fedt når de unge får succes Da vi skal videre fra rummet, hvor der snart skal være svendeprøver, så flytter Jesper Trier på en nøgle, der ligger forkert, inden han selv tager et nøglebundt op af lommen, som er en vicevært værdig. - Vi har jo mange dyre komponenter og

- Vi er meget glade for vores arbejde, det er derfor, vi smiler hele tiden. Jesper Trier er selv uddannet her. Nu overvejer han at blive underviser. - Engang var der jo kæft, trit og retning, råbt højt. Sådan er det slet ikke mere, men der er stadig den respekt, der skal være.

alarmer alle steder.

Og jeg er virkelig glad for at være en del af

Vi møder en kollega på gangen, som da

Tidligere hed skolen Odense Tekniske Skole. Skolen blev i 2008 fusioneret med Vejle Tekniske Skole og fik navnet Syddansk Erhvervsskole.

og hvis vi ikke var der til tiden, så blev der

dyrt værktøj, så vi har forskellige låse og

hun ser kameraet - helt spontant siger:

Syddansk Erhvervsskole er fordelt på 11 adresser i de tre byer Odense, Vejle og Grindsted. Jesper Trier er ansat på Risingsvej i Odense, hvor man kan blive VVS og blikkenslager, VVSog energispecialist og VVSinstallationstekniker.

Der er i alt cirka 10.000 elever og cirka 850 medarbejdere på skolen.

miljøet her på skolen. Det er fedt at lære fra sig og fedt at se, når eleverne har succes.

21


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Aalborg

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Journalist: Kir Klysner Mobil: 31 13 73 77 Direkte: 36 38 36 15 kir@blikroer.dk Socialrådgiver: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Nielsen Tlf. 36 38 36 28 mbn@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00.

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk

Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk

Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk

Viborg

Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk

Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk

Faglig sekretær: Lars Andersen Mobil: 53389888 la@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00

Faglig konsulent/ A-kasse: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Faglig sekretær: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk

Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk

Næstved

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97

Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12

Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10

Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

Opmåler: Christian Ingebrekt Jensen Mobil: 26 88 20 72 cij@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen ajl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk

22

Journalist: Ivan Enoksen ive@blikroer.dk


D DINE INDSEN ER OG BILLED ÆMIER VIND PR G RØR IK O FRA BL

GODT HÅNDVÆRK

FEDT AT FÅ EN OPGAVE I

KOBBER

>

HVEM

Martin Dahl, blikkenslager hos Vesthimmerland VVS i Aars. Udlært i 2003.

>

HVAD

Kvist i kobber på en stråtækt ejendom. Martin Dahl og Henrik Andersen har indtil videre lavet to ud af fem ens kviste på den lille gård.

>

HVOR

Ejendommen, som er til helårsbeboelse, ligger i et sommerhusområde i Trend i Nordjylland med udsigt til Limfjorden.

>

BONUSINFO

Stråtaget skulle skiftes efter cirka 25 år. - Det kan til tider være et hårdt miljø her ude ved Limfjorden, fortæller Martin Dahl. Stråene på kvisttagende var rådne. Det skyldes, at hældningen på tagfladen er for lav til strå. Det er tækkemanden, der har anbefalet ejeren af huset at få inddækket kvistene i kobber. Kvistene vil dermed få en lang levetid, frem for at sætte strå på igen, som sikkert ville skulle skiftes efter cirka 15 år pga. råd.

blikkenslager laver vi flest opgaver i ”SOM zink, så det er dejligt at få lov at lave en opgave i kob-

princip til opstart på en ny opgave ”MIT er, at man skal kunne se det færdige resultat

ber. Kobber er et dyrt materiale, så det er ikke altid

for sig inden man starter. Det er vigtig at kun-

det folk vælger først. Men til stråtag er kobber det

ne forklare kunden, hvad man tænker, og vise

stærkeste materiale, frem for zink.”

dem ideerne til det færdige produkt, samt lytte til de ønsker de måtte have.”

23


ROLLEMODEL

CASPER GØR GOD REKLAME FOR FAGET 24


Tekst Kir Klysner Foto Niels Jørgensen, Nordea-fonden

VVS-lærling Casper Steppat turnerer rundt på landets folkeskoler. Det gør han sammen med andre rollemodeller, der gør reklame for erhvervs­uddannelserne. Se, hvad han fortæller de unge om lige præcis VVS-faget.

E

n pige kan da ikke

er glad for arbejdet, end at man vælger

være mekaniker, og

efter, hvor lang tid uddannelsen tager.

hvis man har fået 11,3

Et af mine eksempler er, at hjernekirur-

i gennemsnit i karakte-

gen ikke kan arbejde uden en sygeple-

rer i gymnasiet, så star-

jerske. Det handler om alle hjul i maski-

ter man da ikke på en VVS-uddannelse.

neriet, og samfundet kan ikke undvære

Jov, det kan man, og jov, det gør man.

erhvervsuddannelserne.

Pigen, der læser til mekaniker, er en af

Hvad er det for fordomme, som du og

de andre rollemodeller, som VVS-lær-

de andre rollemodeller arbejder på at

ling og formand for Blik & RørUngdom

rykke?

Casper Steppat har selskab af, når han

For mig handler det om at nedbryde

tager rundt på folkeskoler og fortæller

fordommen om ”den dumme håndvær-

skolens ældste klasser om VVS-faget.

ker”. Jeg klarede mig glimrende i gym-

Han er også manden med det høje snit.

nasiet og kunne også have klaret mig

Hvad fortæller du om VVS-faget, som

på universitet, hvis jeg havde klemt mig

ser ud til at virke hos de unge?

ind i det. Men jeg synes, det er forkert

> OM PROJEKTET

- Jeg bruger f.eks. en vinkel med den

at sende de unge på autopilot mod uni-

faglige stolthed. Det at være håndvær-

versitet. Der er også en tømrer-lærling

Erhvervsskolernes ElevOrganisation

ker er også at sætte en ære i sit fag. Jeg

med i projektet, der fortæller, at han

kører med støtte fra Nordea-fonden

laver sådan en øvelse med dem, hvor de

bruger matematik hele tiden, f.eks. når

et to-årigt projekt ”Erhvervsskolernes

skal fortælle, hvad de er gode til.

han skal lægge tag. Han går bare ikke og

Rollemodelkorps” for at promovere

Hvorfor gider du gøre det her?

siger pytagoras. Der er en pige, som er

erhvervsuddannelserne. Nordea-fon-

- Når jeg er færdigudlært til sommer, så

kran-mekaniker, og en fyr, som har valgt

den har afsat 2,6 millioner kroner til

ender det med, at jeg har været ude i en

omsorgsfaget som social- og sund-

projektet. Rollemodellerne skal besø-

omgangsdans på 10 år. Set i bakspejlet

hedsassistent.

ge 300 skoler over de næste to år. Ca-

kunne jeg selv godt have haft brug for

Hvorfor valgte du VVS-vejen, og helt

sper Steppat er den eneste VVS-lær-

at møde en derude fra virkeligheden.

ærligt havde du så ikke også selv nogle

ling i blandt. Han bliver færdig som

Derudover så skal der ikke være noget,

fordomme?

VVS-energispecialist til sommer og er

der hedder ”bare håndværker”.

- Jeg troede ligesom alle andre, at der

i lære hos W. Johansen i Vanløse.

Hvad håber du, at de unge tager med

var mere lort. Det er der heldigvis ikke.

sig fra dit oplæg?

For det meste er det et alsidigt fag, men

- Jeg håber, at jeg kan hjælpe dem med

det hedder selvfølgelig lokumsmekaniker

at mærke efter. Det er vigtigere, at man

af en grund.

Kilde: nordeafonden.dk

25


BLIKKURSUS

ET RUM FULD AF KÆRLIGHED TIL BLIKKENSLAGERFAGET

Det var røde pølser, mindst en sej tatovering og ny viden om faget på blikkurset i Aalborg.

et er af ren kærlighed til

Kreds Nord-Midtjylland Thomas Christen-

Til blikkurset fortalte Ralf Jensen fra

faget, at Dennis Jöns-

sen i sin velkomst. Han understregede

VMZinc om nye regler og metoder til tag-

son har valgt at tato-

bagefter, at der er en fælles opgave i at

og facadearbejde og Jesper Voetmann

vere sin lægmuskel, og

passe godt på blikkenslager-håndværket.

fra CUPA DANMARK A/S om skifermateri-

- Der er ingen tvivl om, at vores fag er

ale og -teknikker. Der blev også tid til røde

under pres. Der er mange andre, der la-

pølser og snak.

at over 50 blikkenslagere mødte op til blikkursus i Aalborg på Techcollege en ellers helt

ver noget af vores arbejde, og jeg mener

almindelig eftermiddag den 13. februar

netop, det er vores arbejde. Det vil vi

holdt blik-kurserne i Aarhus og Her-

2018.

gerne have input på – også gerne billeder,

ning, og andre kredse har taget ideen til

hvis I ser noget derude. Vi bruger det i

sig. I Kreds Nord-Midtjylland overvejer

at være her i dag. Det viser, at man har

vores arbejde for at bevare opgaverne på

de at kopiere modellen til et kursus i

en kærlighed til faget, sagde formand for

vores hænder.

VVS-energi i 2019.

- Der er nogen, der er kørt to timer for

26

Kreds Nord-Midtjylland har også


Tekst Kir Klysner Foto Lars Horn

DENNIS JÖNSSON ER MANDEN MED DEN SEJE TATOVERING. HAN ER BLIKKENSLAGER HOS BRØNDUM I RANDERS.

Det her er ikke bare mit arbejde. Det er mit liv. Det er det bedste arbejde, jeg kan få. Jeg har fået en lærling for fire uger siden, og han er med i dag. Det er godt at lære noget nyt. Hvis man ikke kommer til de her møder, så får man ikke den nye viden.

Jeg er med for at få ny inspiration. Jeg har været med hver eneste gang. Det er godt at høre, om der er nogle nye regler, som jeg skal huske i mit arbejde, sagde Asger Kristiansen, blikkenslager hos Øgaard A/S

Man vil gerne hele tiden dygtiggøre sig, og så vil jeg også gerne have nogle af de lidt større blikkenslageropgaver i stedet for kun opgaver med tagrender og nedløbsrør, sagde Klaus B. Jensen til venstre, som havde sin lærling Michael Odgaard med fra firmaet Kai Nielsen VVS & Blikkenslager. De havde kørt over 100 kilometer for at komme med til blikkurset.

27


OVERENSKOMST NYE SATSER I DIN OVERENSKOMST:

FÅR DU DE RIGTIGE TILLÆG?

Fra starten af den uge, hvor 1. marts indgår, reguleres en række satser og tillæg i din overenskomst. Se de nye satser og takster her. Giv derefter din lønseddel et tjek.

VVS-OVERENSKOMSTEN MED TEKNIQ SATSER PR. 1. MARTS 2018

RÅDIGHEDSVAGT Vagttillæg pr. time på hverdage: 20,60 kr. Vagttillæg pr. time på søn-, hellig- og fridage: 25,80 kr. Den ugentlige betaling for rådighedsvagten er minimum: 1030,80 kr. Særligt tillæg ved pr. udkald udenfor rådighedsvagten:

SKIFTENDE ARBEJDSTIDER Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt: 57,30 kr.

MINIMALLØN Minimallønnen pr. time i VVS-overenskomsten er: 117,60 kr.

129,85 kr.

OVERARBEJDE Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags fastsatte timer.

Første og anden time: 39,25 kr. Fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørdagesøndage og helligdage: 109,95 kr.

FORSKUDT ARBEJDSTID

FLERE PENGE PÅ SH- OG FRITVALGSKONTOEN Bidraget til SH- og fritvalgskontoen til afholdelse søgneog helligdage samt fridage og feriefridage, stiger sammenlagt 2,0 procent over den treårige periode, som overenskomsterne med Tekniq og Arbejdsgiverne – Håndværk & Industri gælder. Fra den 1. marts 2018 vil 9,4 procent af lønnen i VVSoverenskomsten skulle indsættes på medarbejderens SH-konto. For ansatte under overenskomsten med Arbejdsgiverne – Håndværk & Industri skal der fra den 1. marts 2018

Tillæg pr. time, hvor dele af den forskudte arbejdstid sluttes efter kl. 18.00 frem til kl. 22.00 betales: 21,65 kr. Tillæg pr. time ved forskudt arbejdstid mellem kl. 22.00 og kl. 06.00: 42,45 kr.

SMUDSTILLÆG Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag: 9,45 kr.

28

indsættes 9,9 procent af lønnen på Fritvalgskontoen til afholdelse af søgne- og helligdage samt fridage og feriefridage.

TJEK D LØNSE IN DDEL

Ænd ring erne og læ i sat rling ser f e gæ or sv lder den fra m ende 2 6 . Tjek f and din lø ebruar ag 2018 nsed . du h del o ar n g s oge e, om t til god e.


OVERENSKOMSTEN MED ARBEJDSGIVERNE HÅNDVÆRK & INDUSTRI SATSER PR. 1. MARTS 2018 GODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE Ved afskedigelse efter 9 måneders ansættelse, såfremt vedkommende ikke har afslået genansættelse inden 4 uger. Godtgørelsen udbetales også, hvis vedkommende finder andet arbejde i 4-ugers perioden. 9.083,10 kr. Yderligere tillæg til medarbejdere med over 3 års anciennitet: 2.337,50 kr.

HJEMSENDELSE Godtgørelsen pr. time ved hjemsendelse grundet manglende arbejde: 136,75 kr.

RÅDIGHEDSVAGT Rådighedsvagten aftales for mindst 7 sammenhængende dage ad gangen. Vagttillæg pr. time på hverdage: 20,60 kr. Vagttillæg pr. time på søn-, hellig- og fridage: 25,80 kr.

FORSKUDT ARBEJDSTID Tillæg pr. time, hvor dele af den forskudte arbejdstid sluttes efter kl. 18.00 frem til kl. 22.00 betales: 26,45 kr. Tillæg pr. time ved forskudt arbejdstid mellem kl. 22.00 og kl. 06.00: 43,05 kr.

VARSLING AF OVERARBEJDE Tillæg ved overarbejde som varsles samme dag, og hvor overarbejdets varighed overstiger en time: 101,85 kr.

SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt: 57,30 kr.

SMUDSTILLÆG Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag 9,45 kr.

Den ugentlige betaling for rådighedsvagten er minimum: 1030,80 kr. Særligt tillæg ved pr. udkald udenfor rådighedsvagten: 129,80 kr.

OVERARBEJDE Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags fastsatte timer.

Første og anden time: 39,90 kr. Tredje og fjerde time: 63,75 kr. Fra femte time og efterfølgende samt overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørdage-søndage og helligdage: 119,25 kr.

FORSKUDT SPISEPAUSE Tillæg i tilfælde af akut arbejde, hvor spisepause udskydes mere end 30 minutter:

MINIMALLØN Mindstelønnen for timelønnede og voksenlærlinge under overenskomsten er: 117,65 kr.

SÆRLIGT FOR FAMILIER MED BØRN Taksterne for betaling af barns første sygedag samt graviditets-, barsel-, fædre- og forældreorlov stiger. I VVS-overenskomsten stiger taksten under orlov i forbindelse med graviditets- og barsel fra de nuværende kr. 141,50 pr. time til kr. 143,50 pr. time fra starten af den uge, hvori 1. marts indgår. Taksten under forældreorlov er 177,00 kr. pr. time. Betaling ved barns første sygedag og barns hospitalsindlæggelse forhøjes pr. 1. marts 2018 med 2,00 kr. og vil herefter være på 121,50 kr. i timen. I Overenskomsten med Arbejdsgiverne – Håndværk & Industri er moderen til barnet sikret fuld løn i perioden med graviditetsog barselsorlov. I samme overenskomst har faderen ligeledes ret til fuld løn under de to ugers fædreorlov. I perioden med forældreorlov er satsen 145 kr. pr. time.

28,25 kr.

29


OVERENSKOMST

NYE SATSER FOR VVS-LÆRLINGE Mindstebetalingen for elever med uddannelsesaftale inden for specialerne VVS'er, VVS- og energispecialist, VVS og blikkenslager samt ventilationstekniker udgør pr. 1. marts 2018: 1. læreår pr. time: 65,05 kr. 2. læreår pr. time: 75,05 kr. 3. læreår pr. time: 94,55 kr. 4. læreår pr. time: 107,60 kr. 5. læreår (EUX) pr. time: 118,15 kr. Mindstebetalingen for elever med uddannelsesaftale inden for specialet rustfast industrimontør udgør: 1. læreår pr. time: 68,95 kr. 2. læreår pr. time: 78,20 kr.

EKSTRA TILLÆG TIL LÆRLINGENES OPSPARINGS- OG FRITVALGSKONTO Af den ferieberettigede løn opsparer lærlingene et tillæg til en særlig konto. For lærlinge under VVS-overenskomsten er det 3,5 procent af lønnen, som fra den 1. marts 2018 skal indsættes på opsparingskontoen.

3. læreår pr. time: 84,00 kr. 4. læreår pr. time:

For lærlinge under overenskomsten med Arbejdsgiverne indbetales 5,9 procent af lønnen på Fritvalgskontoen.

97,20 kr. Over 4. læreår pr. time: 117,55 kr.

OVERTIDSBETALING LÆRLINGE Når lærlinge over 18 år (lærlinge under 18 år må ikke arbejde over) udfører overarbejde er den minimale overtidsbetaling: Første og anden time: 39,25 kr. Fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørdagesøndage og helligdage:

DIN OK-OVERENSKOMST Overenskomsten sikrer dig ordentlig løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under sygdom, ligesom den også sørger for, at du kan få efteruddannelse og meget mere.

85,70 kr.

SMUDSTILLÆG Samme regler som hos svendene. Altid mindst 3 timer pr. dag 9,45 kr.

30

Det er OK at have en overenskomst.


SKORSTENSFEJERNE Nye satser og takster i overenskomsten for skorstensfejerne gælder fra starten af den uge, hvor 1. marts 2018 indgår. KØBENHAVN (TIDL. KØBENHAVNS AMT) Svendeløn pr. uge:

VAGTORDNING OG TELEFONPASNING

8.081,55 kr.

For pasning af telefon efter arbejdstids ophør og indtil kl. 20 på hverdage er taksten kr. 100 pr. dag.

Månedsløn mestersvende 35.239,33 kr. Lærling pr. uge 1. års lærling

2.424,47 kr.

2. års lærling

3.232,62 kr.

3. års lærling

4.040,78 kr.

4. års lærling

4.848,93 kr.

Voksenlærling 1. års lærling

5.414,64 kr.

2. års lærling

5.495,45 kr.

3. års lærling

5.576,27 kr.

4. års lærling

5.657,09 kr.

Aftalen skal være skriftlig, og antallet af telefonvagter kan maksimalt udgøre 10 hverdage pr. måned. Lokalt kan der etableres en vagtordning, hvor ansatte står til rådighed for udkald uden for normal arbejdstid. Vagtordninger skal aftales med minde 14 dages varsel, og udkald honoreres udover nedenstående tillæg i henhold til overenskomstens takster for overtidsbetaling. Vagtordning af mindst 7 sammenhængende dage ad gangen honoreres med: 2500 kr. Vagtordning for weekends: 1200 kr. Vagtordning på enkeltstående hverdage: 450 kr.

PROVINSEN Svendeløn pr. uge:

FERIEFRIDAGE

7.463,39 kr.

Der optjenes 2,5 procent af lønnen til afholdelse af optjente feriefridage. Ordningen gælder både svende og lærlinge. Ved afholdelse af feriefridage udbetales et forskudsbeløb på: Svende 1200 kr. 1. og 2. årslærlinge 500 kr. 3. og 4. årslærlinge 700 kr. Voksenlærlinge 1. og 2. års 700 kr. Voksenlærlinge 3. og 4. års 900 kr.

Månedsløn mestersvende: 32.560,64 kr. Lærling pr. uge 1. års lærling

2.239,02 kr.

2. års lærling

2.985,35 kr.

3. års lærling

3.731,69 kr.

4. års lærling

4.478,03 kr.

Voksenlærling 1. års lærling

5.000,47 kr.

2. års lærling

5.075,10 kr.

3. års lærling

5.149,74 kr.

4. års lærling

5.224,37 kr.

SYGELØN, BARSEL OG FORÆLDREORLOV Ved sygdom og ved barns hospitalsindlæggelse udbetales pr. time:

157,64 kr. Timeløn ved barsel- og forældreorlov er:

169,97 kr.

Kontoen for optjente feriefridage opgøres hvert år pr. 1. maj, hvor et evt. restbeløb udbetales sammen med den første lønudbetaling i maj.

TJEK D LØNSE IN DDEL

Ænd ring erne og læ i sat rling ser f e gæ or sv lder den fra m ende 2 6 . Tjek febr and din l uar ag 2018 øns edd . du h e l ar n og s oge e, om t til god e.

31


ASBEST

T S E B S A T S E B S A T S ASBE

FORBUNDET

FASTHOLDER

FOKUS PÃ… ASBEST 32


Tekst Kir Klysner

Blik- og Rørarbejderforbundet har igennem det seneste år haft massiv fokus på asbest. Forbundssekretær Søren Schytte giver en status.

F

agbladet har det seneste

imødekomme de ønsker, som forbundet

år fortalt en række histo-

kommer med. Lige nu er fokus, at Arbejds-

rier om problemer med

tilsynet bør have udvidede beføjelser i

asbest, som medlemmerne oplever.

- Lad nu være med at tænke, ”lad os nu få det overstået”. Et støvkorn kan slå

asbest-sager mener Søren Scytte, som også bestrider formandsposten i BAT´s arbejdsmiljøudvalg. –Vi kræver en bedre reaktionsgaranti fra

ihjel, sagde blikkenslager Dan Henriksen

Arbejdstilsynet, at de reagerer hurtigt på

til fagbladet i april 2017. Han har fået

henvendelser, og hvis Arbejdstilsynet kon-

konstateret lungehindekræft efter at

staterer, at der har været brud på reglerne,

have arbejdet med asbest. Også tillidsre-

så skal det medføre en politianmeldelse,

præsentant fra Wicotech Kirkebjerg Per

og det gør det ikke i dag.

Dehn mindede i fagbladet kollegerne om, at asbest er en alvorlig sag, og at man skal turde sige fra. Han pegede samti-

Sagen samler stadig støv Blik- og Rørarbejderforbundet valgte at

dig på fem områder, hvor håndteringen

politianmelde et firma, fordi medarbejder-

af asbest er under al kritik, f.eks. at der

ne har været udsat for asbest til trods for,

ikke bliver taget nok prøver, og at sikker-

at firmaet var vidende om udsættelsen. I

hedsorganisationen ikke informeres om

seneste fagblad var formand for Blik- og

prøverne.

Rørarbejderforbundet Max Meyer ude med

Arbejdstilsynet skal kunne reagere hurtigere

en hård kritik af politiets sagsbehandlingstid. "Asbest-sagen samler støv hos politiet”, skrev Max Meyer og kaldte det en ren

Det er informationer, som forbundssekre-

tilståelsessag. Forbundet har andre mulige

tær Søren Schytte har taget med ind i et

politianmeldelser i kikkerten. Søren Schyt-

udvalgsarbejde.

te har holdt flere møder med folketingspo-

Beskæftigelsesminister Troels Lund

litikere bl.a. med Karsten Hønge (SF), som

Poulsen nedsatte i foråret et udvalg,

er tidligere tømrersvend og nu medlem af

som skulle kigge på, hvordan man kan

Folketinget, hvor han har en plads i både

undgå at blikkenslagere, VVS´ere og an-

beskæftigelses- og retsudvalget.

dre håndværkere bliver udsat for asbest.

”Karsten Hønge har valgt at bistå for-

Udvalgsarbejdet sker i tæt samarbejde

bundet i forbindelse med den sag, som vi

med BAT-kartellet, og det er igennem et

har politianmeldt. Karsten Hønge har taget

fælles pres, at der blev sat gang i arbej-

kontakt til justitsministeren for at spørge

det. Resultatet skal fremlægges indenfor

ind til, hvorfor en så grov overtrædelse af

nær fremtid.

straffeloven ligger og samler støv,” fortæller

Søren Schytte har tidligere givet udtryk

Søren Schytte. Forbundet har desuden

for, at det er særdeles vanskeligt at få

forsøgt at udbrede ny viden om asbest bl.a.

arbejdsgiverne og Arbejdstilsynet til at

på kurser for arbejdsmiljørepræsentanter.

> VIGTIGT AT VIDE OM ASBEST

1

HVAD ER ASBEST?

Det består af ekstremt små fibre som skader vores lunger, når vi indånder dem. Det kan føre til alvorlige lungesygdomme, som kræft og asbestose.

2

ER DU I TVIVL?

3

HVOR FINDER DU ASBESTEN?

4

ARBEJDE MED ASBEST /ASBESTSANERING!

Det er ikke altid let at se om materialet er asbestholdigt. Er du i tvivl, så kan du få lavet en analyse af produktet. Der findes flere analysefirmaer, som kan give dig svar inden for 24 timer. Du skal blot sende en lille prøve af materialet, så får du resultatet. Det er din arbejdsgiver, der skal betale for denne prøve. Er du i tvivl – kontakt din sikkerhedsrepræsentant eller kontakt din kreds.

Engang var asbest et meget brugt byggemateriale, så du kan finde det i bygningsmaterialer fra før 1986. I 1986 blev det forbudt at anvende asbest. Inden du skal i gang med en arbejdsopgave, skal det være vurderet, om der er risiko for at møde asbesten. Bygherren, den rådgivende eller din arbejdsgiver skal have foretaget denne vurdering, inden arbejdet sættes i gang.

Det kræver særlig uddannelse at arbejde med asbest. Der er særlige krav til det fysiske område, hvor der arbejdes/ryddes for asbest. Arbejdsområdet skal skiltes med ”asbestarbejde”, og området skal afspærres.

33


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Sydjylland-Fyn Fanø VVS ApS Kikkebjergvej 18 6720 Fanø Cvr.nr. 33061676 01. februar 2018 – Tekniq

Hjerting El- og Vandforsyning Aps Bytoften 8, Hjerting 6710 Esbjerg

34

Kreds Sjælland-Bornholm

IR-VVS ApS c/o IR-VVS ApS Priorparken 685 2605 Brøndby Cvr.nr. 38795376 01. januar 2018 – Tekniq

Døllefjelde Fjernvarmemontage Sakskøbingvej 135 4990 Sakskøbing Cvr.nr. 38849417 01. marts 2018 – Tekniq

KBH VVS TECH ApS Pilegårds Vænge 33 2635 Ishøj Cvr.nr. 35662642 01. februar 2018 – Tekniq

Vr.nr. 24982629 01. januar 2018 – Tekniq

Kreds København MO VVS & Kloak Teknik Aps c/o Mads Offersen Tømmerupvang 30 2770 Kastrup Cvr.nr. 38812599 01. februar 2018 – Tekniq

Pedersen VVS Bredgade 63,1 th 1260 København K Cvr.nr. 25247140 01. februar 2018 – Tekniq

Spar 2 VVS ApS Fjledhammervej 17B

2610 Rødovre Cvr.nr. 39032902 01. februar 2018 – Tekniq

Adams VVS Service ApS Frederiksborgvej 50 C 2400 København NV Cvr.nr. 39291037 1. marts 2018 – Tekniq Energy-KA SRL Kuklensko Shose 9 P BG 4004 Plovdiv Rut0024517 01. februar 2018 – Tekniq

VTS Montage ApS Naverland 34 2600 Glostrup Cvr.nr. 38035517 01. marts 2018 - Tekniq


Filial: Frederiksen VVS ApS – Afd. Aarhus Viafuktvej 5 A 8260 Viby J Cvr.nr. 35657460 01. marts 2018 - Tekniq

FERIEGARANTI OPTAGET I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedet feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland Blikkensalger Bo Enemark Ingerslevvej 4 8632 Lemming Cvr.nr. 1408096 - Tekniq 28. februar 2018 – Solgt til Henning Mortensen 25509129

Erik Bach Hansen Skindergade 4 8400 Ebeltoft Cvr.nr. 84873616 - Tekniq 31. marts 2018 – Solgt til Nordbyens Energi Cvr.nr. 28332645

Kreds København

Vil du dygtiggøre dig som VVS’er?

JT3 energi A/S Meterbuen 18 2740 Skovlunde Cvr.nr. 37310077 – Tekniq – Konkurs

Så bliv VVS-installatør

Karsten Mortensen VVS Aps Lerhøj 13 2880 Bagsværd Cvr.nr. 27059988 31. december 2017 – Ophør – Tekniq

.Få ansvar i entrepriser .Bliv projektleder, rådgiver og teknisk ansvarlig .Starte egen virksomhed

IR VVS Idris Ruhl Albjergparken 10,1 tv 2660 Brøndby Strand Cvr.nr. 35006591 31. december 2017 – Tekniq

Entreprenørfirmaet Eriksen & Co Aps Kurlandsgade 15 2300 København S Cvr.nr. 28681763 31. december 2017 - Tekniq

Jeg startede som VVS-installatør på erhvervsakademiet i Herning med tanke på det lange og hårde fysiske arbejdsliv, som vi VVS’ere ender ud i. Det var en investering i min fremtidige arbejdskarriere. Både økonomisk og fysisk.

Kreds Sydjylland-Fyn Haarby VVS ApS Strandgade 74, Strandby 5683 Haarby Cvr.nr. 17668382 - Tekniq 31. december 2017 – Solgt. Cvr.nr. 14285202

- Lasse Olesen, VVS-installatør

Læs mere om at blive VVS-installatør på www.eamv.dk

Kreds Sjælland-Bornholm JFE A/S Værkstedsvej 30 4600 Køge Cvr.nr. 74760716 31. december 2017 – Fus.14769005 Annonce_april.indd 1

35

06-03-2018 12:57:12


FEJERNES SIDE NY AFGØRELSE:

Skorstensfejer har fået KOL anerkendt som erhvervssygdom Skorstensfejer Timm Jensen har fået anerkendt KOL som en erhvervssygdom og får nu erstatning. Blik- og Rørarbejderforbundet ankede den første af­visning af sagen, og nu har Ankestyrelsen ændret afgørelsen. Det kan få betydning for flere medlemmer.

H

an har været skorstensfe-

for hårdt. Derfor var jeg nødt til at stop-

jer i mere end 30 år og har

pe. Jeg ville ellers gerne have fortsat.

flere gang stået i sod til livet. Han elsker sit fag, selvom det har betydet, at han nu

Timm Jensen får en erstatning Lægen anbefalede ham at anmelde

har fået en sygdom, som kun kan blive

det som arbejdsskade. Først kom af-

værre.

slaget fra Arbejdsmarkedets Erhvervs-

I 2016 fik Timm Jensen konstateret

sikring, men i februar 2018 ændrede

KOL. Han havde inden da set sig nødsa-

Ankestyrelsen den afgørelse. I afgørel-

get til at gå på efterløn, da han ikke læn-

sen står der, at Ankestyrelsen har lagt

gere kunne klare sit arbejde som skor-

vægt på, at Timm Jensen har arbejdet

stensfejer i København.

cirka 30 år som skorstensfejer, hvor

- Jeg kunne slet ikke gå op på femte

han har været udsat støv og røg/sod.

sal længere. Jeg lavede ikke andet end

Der har været tale om støvende og ry-

at arbejde, spise og sove, og det var alt

gende arbejdsprocesser som klassisk

> OM KOL KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det anslås, at over 300.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen har fået det konstateret. De typiske tegn på KOL er hoste, åndenød, pibende/hvæsende vejrtrækning i mere end 2 måneder. Det er en sygdom, man skal leve med resten af livet. Årsagerne til KOL er f.eks. arbejdsmiljø, rygning, arvelighed og lungernes udvikling i barndommen. Kilde: Lungeforeningen

36

Timm Jensen er nødt til at holde pause, når han går på trapper. Han bliver nemt forpustet.


Tekst Kir Klysner Foto Andreas Bro

skorstensfejer. Timm Jensen får nu udbetalt en erstatningssum. - Det her er rigtig godt, for det kan danne præcedens. Det betyder ikke så meget for mig, men det kan betyde noget for andre mennesker. Der er sikkert mange skorstensfejere, der går derude med KOL uden at have fået det konstateret. De vil nok ikke erkende det.

Nu skal vi kende omfanget Timm Jensen har røget i mange år, men det har ikke påvirket sagens udfald. - Det her er en meget vigtig sag for vores medlemmer. Det er jo desværre kun de seneste 10 år, at skorstensfejere har brugt åndedrætsværn. Der er mange skorstensfejere, der ikke har fået det anmeldt. Nogen tænker måske, at sådan er det at være skorstensfejer. Men nej, sådan skal det ikke være, og derfor opfordrer vi nu medlemmerne til at henvende sig til deres kredse, hvis de har mistanke om KOL eller andre påvirkninger af luftvejene, siger forbundssekretær Søren Schytte, som har ansvaret for arbejdsmiljøområdet i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Det bliver kun værre Timm Jensen kommer også med en opfordring til andre skorstensfejere. - Tænk på din sikkerhed. Hellere en gang for meget end en for lidt. Jeg skal nu leve med, at det aldrig bliver bedre, det kan kun blive værre. Det er det værste, at man kun har i udsigt, at man på et tidspunkt skal have en iltflaske på ryggen. Det er sørgeligt at et fag skal ændre ens liv så meget, men jeg har været glad for mit fag, og jeg har ikke fortrudt. Timm Jensen havde en periode, hvor han arbejdede med ventilation, og det indgår også i sagen.

37


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Jacob Carlsen

FREMTIDEN ER Robotter, internet-of-things og augmented reality er mere end smarte ord. Det er en del af de nye teknologiske muligheder, som vil forandre VVS-branchen de kommende år. I VVS-branchen er vi vant til at arbejde med nye materialer, ligesom vi er vant til at lære nye måder at udføre arbejdet på. Udviklingen går stærkt i vores branche, og vi kender allerede til styringspaneler, pumper og termostater, hvor elektronikken fylder mere og mere. Men udviklingen stopper ikke her. Sammen med Dansk Metal og arbejdsgiverne i Tekniq har vi i Blik- og Rørarbejderforbundet kigget lidt i krystalkuglen. Vi har stiftet nærmere bekendtskab med nogle af de nye udfordringer og muligheder, som fremtiden byder. Analyser peger på, at ny teknologi kommer til at fylde endnu mere i vores branche, og det vil både udfordre, den måde branchen er organiseret på og stille større krav til fremtidens VVS’ere. De samme analyser peger også på, at ny teknologi kan danne grundlag for endnu mere beskæftigelse til fremtidens VVS’ere. Det er godt nyt. Men for at kunne udnytte det fulde potentiale er det nødvendigt, at vi formår at skaffe den tilstrækkelige arbejdskraft og udvikle de rette kompetencer hos ledelse og ansatte, som de nye teknologier og udfordringer kræver. Gør vi ikke det, står andre aktører klar til at overtage dele af vores arbejde. Alt det har du mulighed for at blive klogere på. Derfor inviterer Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq til dialogmøder rundt i landet, hvor vi sammen vil diskutere, hvordan vi styrker VVS-branchen i den digitale fremtid. Jeg ser frem til at mødes og drøfte de her udfordringer med dig, dine kolleger og arbejdsgiverne, så vi bedst muligt kan styrke os til de kommende års udfordringer. I ønskes god påske.

Max Meyer Forbundsformand

38

NU!


Vi sparede 4.350 kr. sidste år

Rabat på ferie og ombygning LO Plus kortet bliver brugt flittigt til f.eks. forlystelsesparker og badeland, og på elektronikprodukter og på LO skolen

SPAR 12 % HOS EUROMASTER

12%

Konventum. Desuden er de i gang med at bygge en 1.sal, og her nydes også godt af rabatten i SILVAN. ”Jeg vil gerne udbrede budskabet om muligheden for at kunne spare penge. Jeg har på fornemmelsen at der er mange som ikke ved det, og får det brugt nok”, fortæller Lasse.

SPAR 10 % HOS QUICKPOT

10%

FÅ 10 % RABAT HOS SUPER DÆK SERVICE

10%

Få et Mastertjek af bilen, hvor olie, oliefilter og sprinklervæske også er inkluderet for kun 1.143 kr. (12 % rabat er fratrukket).

Nye dæk eller service på bilen? Du får 10% rabat på hele regningen. Find værksted, og book online.

De tager sig af hele bilen - alt fra f.eks. nye dæk, olieskift, til klargøring, syn og meget mere.

Læs mere på loplus.dk/euromaster

Læs mere på loplus.dk/quickpot

Læs mere på loplus.dk/sds

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

Familien Lillieholm fra Slangerup har hænderne fulde med 3 børn. Gennem sin fagforening har Far-Lasse, adgang til LO Plus rabataftaler, og det har familien sparet mange penge på.


8 1 0 2 P M A C BOOT ? U D R Ø T ? T N HAR DU TALE BOOTCAMP BLIK OG RØRUNGDOM HOLDER DEN 15. TIL 17. JUNI I KOLDING.

1. JUNI 2018 TILMELDINGSFRISTEN ER DEN PLADSER MEN SKYND DIG. ANTALLET AF ER BEGRÆNSET. DLEMMER DELTAGELSE ER GRATIS FOR ME OGSÅ SØRGER AF BLIK OG RØRUNGDOM, SOM TRANSPORT. FOR FÆLLES INDKVARTERING OG

LÆ TILM S MERE ELD O DIG G PÅ

B L IK R B O O OE R . DK / T CA MP