Blik & Rør - nr. 2, 2018

Page 1

FAGBLADET

NR. 2 - 2018

STgtige lys E T ri et

et jd g d arbe l Væ til

ANMELD NU DE ARBEJDSSKADER NYE KONTROLMETODER AFSLØRER SJUSK

SKILLS 2018:

TÆT KAPLØB OM GULDET

1


Tag en Alka mod lommesmerter i det nye år

Hos Alka kan du få månedlig betaling, så du slipper for at betale forud for et helt år ad gangen. Vi flytter dine forsikringer og sørger for, at du får pengene tilbage fra dit gamle selskab. Og husk, at du som medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet i snit sparer 3.000 kr. årligt ved at flytte hus-, bil- og indboforsikring til Alka. UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. FÅ EN LINDRENDE PRIS PÅ 70 12 14 16 ELLER GÅ IND PÅ ALKA.DK


INDHOLD 08

Arbejdstilsynets nye metoder Arbejdstilsynet advarer ikke virksomhederne om besøg, og de tjekker alle på byggepladsen – ikke kun de få, som allerede var i søgelyset. Det virker!

14

Undgå snuble-ulykker Ryd op! Lyder et af rådene. Det er alvorligt ment, for hver femte alvorlige arbejdsulykke sker efter fald, glid og snublen.

16

06

Populære medlemsmøder Næsten 500 medlemmer har deltaget i medlemsmøder om fremtidens prislister og akkordsystem.

ANMELD SKADEN

Medlemmerne har fået næsten 21 millioner kroner udbetalt i erstatning for arbejdsskader i 2017. Men der er stadig mange skader, som aldrig bliver anmeldt.

10

TEST AF ARBEJDSLAMPER

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk

Det er en fast følgesvend på byggepladsen, men hvilken lampe er bedst at følges med? Se testresultatet på side 13.

29

OK 2018 Nu er forhandlingerne i gang om de offentlige overenskomster. Se, hvad der forhandles om for vores medlemmer.

Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk

32

Design og produktion: KLS PurePrint A/S

Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, og næste gang er 28. marts 2018. Forsidefoto: Lars Holm

24

Vinderen var overrasket over sejren efter nogle intense dage. Se de fire finalister i aktion.

Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ)

ISSN 0907-7243.

Det ligner store guldbarrer, men det er ”bare” godt håndværk. Et indgangsparti i materialet tombak.

DM i Skills

Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer

Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506.

23

Godt håndværk

De sorte sider

18 MED PÅ JOB Lige nu er der beton så langt øjet rækker, men til sommer er der et moderne plejehjem, hvor beboerne skal have det godt. Det er også godt for VVS´erne.

Skorstensfejerne var for første gang med til DM i Skills og fik eventyrlig opmærksomhed – selvfølgelig.

34

Formanden har ordet En sag om asbest samler støv hos politiet. Det er alvorligt, siger formanden.

3


KORT NYT Find de gode hjælpemidler på bygergo.dk

BYGGERIET SER LYST PÅ 2018 Arbejdsgiverne forventer, at flere

Få hjælp på ”bygergo.dk” til

kommer til at arbejde med bygge- og anlæg i 2018. Der vil være en pæn beskæftigelsesfremgang på 5.000 medarbejdere svarende til tre procent i 2018, viser prognoserne fra Dansk Industri. Foreløbige opgørelser viser, at aktiviteten i branchen steg med syv procent i 2017, og den forventes at stige yderligere i år.

at finde de tekniske hjælpemidler, som kan gøre det nemmere at udføre arbejdsopgaverne og som samtidig mindsker risikoen for ulykker og nedslidning. Siden har fået et nyt design, så det er nemmere at tjekke den på mobiltelefonen. Tjek det på bygergo.dk

Byggeri med højeste beskæftigelse i otte år

Et af de steder, hvor man for alvor mærker, at der er et opsving i gang, er byggebranchen. Det er især nybyggeriet, der er i vækst. Siden foråret 2013 er der kommet 25.700 flere beskæftigede i byggeriet. Alene i 2017 var stigningen på hele 6100 personer.

SALG AF FIRMABILER STYRKER OPTIMISMEN Aldrig før har erhvervslivet købt eller leaset så mange biler som i 2016 og 2017. Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2017 nyregistreret 91.174 personbiler og 40.470 varebiler i erhvervslivet. Selvom rekorden fra 2016 lige akkurat ikke blev slået i 2017, vidner erhvervslivets bilinvesteringer om stigende økonomisk optimisme - også i byggeriet.

INDUSTRIENS PENSION SIKRER HØJT MILLIARDAFKAST Efter et år med stærke afkast inden for bl.a. børsnoterede aktier, unoterede selskaber og investeringer i infrastruktur kan medlemmerne i Industriens Pension glæde sig over et samlet afkast på 12,2 milliarder kroner svarende til 8,2 procent i 2017. For medlemmer med markedsrente og mindst 20 år til pension var afkastet 9,7 procent sidste år. De samlede investeringsaktiver i Industriens Pension ligger nu på 165 mia. kr.

4


Vinterferie med SKÆG for børn og voksne Arbejdermuseet tilbyder vinterferiens skæggeste ople-

velse. Her kan børn og voksne følge i Staunings fodspor fra arbejdsdreng til statsminister gennem forskellige aktiviteter. Man kan prøve kræfter med børnearbejde, som på Staunings tid, cykle ud med varer på budcyklen og løbe ærinder for købmanden. Kniber det med pengene, må man til pantelåneren. Som medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet kan du tage din partner og hjemmeboende børn gratis med på

ANSÆT EN LÆRLING OG SLIP FOR GEBYR Fremover skal alle virksomheder med faglærte medarbejdere være med til at uddanne lærlinge. Det betyder, at alle virksomheder får et mål for, hvor mange lærlinge de skal uddanne. Hvis de ikke uddanner det fastsatte antal lærlinge, så skal de betale AUB-ekstragebyr (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Det er et resultat af Trepartsaftalen fra 2016 om flere faglærte og flere praktikpladser.

Arbejdermuseet i København. Der er åbent hele ugen.

PENSIONSTJEK SLOG REKORD I 2017 Hvordan står det til med din pension? Og er familien godt nok sikret, hvis uheldet er ude? Som medlem med pensionsordning i PensionDanmark kan du hurtigt få svar ved at logge ind på pension.dk. Den mulighed var der rigtig mange medlemmer, som gjorde brug af i 2017. Over 200.000 medlemmer tjekkede sidste år deres pensionsordning på pension.dk. Det er ny rekord og en stigning på 42 procent i forhold til 2016. Du kan også tjekke din pensionsordning med din smartphone eller tablet på pension.dk

119.000 KR. EKSTRA PÅ KONTOEN I 2017 Medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet med pension i PensionDanmark kan glæde sig over, at pensionsopsparingen voksede markant i 2017. Det typiske medlem med pension i PensionDanmark har i 2017 fået 119.000 kroner ekstra ind på pensionskontoen. Det svarer til at pensionskontoen er vokset med i alt 17 procent i 2017. - Det skyldes pensionsindbetalingerne, der er aftalt i overenskomsterne, og det skyldes et rigtig godt investeringsafkast, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Af pensionsindbetalingerne er 297 kroner anvendt til administrationsomkostninger, godt 3.000 kr. gik til forsikringerne i pensionsordningen, mens resten er gået ind på pensionsopsparingen.

Du kan tjekke din pensionsopsparing ved at logge ind på pension.dk.

De fleste kender BoligJobordningen BoligJobordningen er et velkendt fænomen i den danske folkebevidsthed. En undersøgelse fra YouGov afslører, at hele 91 procent af danskerne kender ordningen. Så trods ændringer, midlertidige stop og usikkerhed om ordningens videreførelse, er BoligJobordningen blevet noget, som boligejerne har taget til sig.

5


ARBEJDSSKADER

ANMELD SKADEN – OG LÆG DEN KÆKKE ATTITUDE VÆK

Nye tal viser, at Blik- og Rørabejderforbundet har hentet næsten 89 millioner kroner i erstatning for arbejdsskader til medlemmerne i 2017, heraf næsten 21 millioner kroner, som medlemmer har fået i hånden samme år. Desværre er der mange medlemmer, som aldrig får anmeldt deres arbejdsskader. VVS-rørsmed er Klaus Lønborg gjorde – heldigvis.

D

et går nok over om et par

- Noget, jeg har erfaret, er, at man skal

dage. Det nåede Klaus

lægge den der kække håndværker-attitu-

Lønborg også at tænke,

de væk. Især når man taler med lægen.

efter han for snart otte år siden på arbejde fik et vred i

sit ene knæ. Men da knæet blev varmt og

Det kan tolkes som om, at alt er godt, og det var det jo ikke.

ømt tog han til lægen, og der var en ska-

Måtte skifte job

de på hans menisken.

Nu har Klaus Lønborg et kunstigt knæ.

Efter at have fået et nyt jag under en

Han har i 2017 fået udbetalt en større

øvelse på et førstehjælpskursus, hvor

erstatning udregnet i forhold til hans løn.

instruktøren lagde ham i aflåst sideleje,

Han er ikke længere i stand til at arbejde i

var det nødvendigt med en operation.

off-shore-industrien.

6


Tekst Kir Klysner Foto Andreas Bro

- Min læge anbefalede mig et mindre hårdt arbejde både for at skåne det opererede knæ og det andet knæ. Nu arbejder jeg på Rigshospitalet med serviceopgaver. Det er ærgerligt, at sådan en skade skal sætte begrænsninger i ens virke, fortæller Klaus Lønborg, som beretter om en fair behandling af sin daværende arbejdsgiver. - Jeg tror, der er mange, der er bange for at anmelde skader. De tror, at mester bliver personligt hængt ud for det, og de tror, at de står bedre i forhold til firmaet, hvis de ikke anmelder det. Det er tåbeligt.

For få anmelder skaden Blik- og Rørarbejderforbundet har fået 144 anmeldelser for arbejdsskader i 2017. - Hver en arbejdsskade er en for meget. Der skal gøres meget mere i både VVS- og skorstensfejerbranchen for at undgå arbejdsskader. Det her skal endda ses i lyset

som de har fået i hånden samme år. Reg-

af, at der reelt sker endnu flere arbejdsska-

net sammen for hele arbejdslivet for de

cirka 50 sager er afgjort uden erstatning,

der – nok dobbelt så mange, end der bliver

medlemmer er det i alt 89 millioner. Frem-

og 52 sager er afsluttet, hvor arbejdsska-

anmeldt. Jeg har sagt det før, og nu siger

over vil Blik- og Rørarbejderforbundet

den ikke kunne anerkendes.

jeg det igen. Anmeld nu de skader, under-

benytte sig af en ny opgørelsesmetode.

streger Søren Schytte, som er forbunds-

Her tælles beløbet ikke sammen for hele

Blik- og Rørarbejderforbundet, som

sekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet

arbejdslivet, men frem til den dato, hvor

venter på afgørelse. Sager bliver typisk

og formand for arbejdsmiljøudvalget Byg-

sagen skal behandles igen. Tallet efter

afgjort indenfor et til to år, men der er

ge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT).

den nye opgørelsesmetode beløber sig

også sager tilbage fra 2012, som der

til 30 millioner kroner for sager, som er

ventes afgørelse på.

I 2017 er der samlet set hentet næsten 21 millioner i erstatning til medlemmerne,

Tallet fordeler sig på 289 sager, hvoraf

Der er 281 sager for medlemmer af

afgjort i 2017.

> OM ARBEJDSSKADER Arbejdsskader kan både være fysiske og psykiske, og de kan opstå både akut og over længere tid. Kontakt din læge hurtigst muligt, når du kommer til skade eller oplever problemer – også hvis det er en tidligere skade, som bryder frem igen.

Klaus Lønborg var igennem flere undersøgelser og måtte til sidst opereres. Nu har han et kunstigt knæ - og skal passe godt på det andet knæ.

Arbejdsgiver og læger har pligt til at anmelde arbejdsskader. Hvis du får en arbejdsskade, så kontakt også din kreds i Blik- og Rørarbejderforbundet. Derefter kan forbundet følge og vejlede dig i din sag. Hvis du får erstatning, så kan det f.eks. være for tabt arbejdsfortjeneste og varigt mén. Det er arbejdsgivernes forsikringsselskab, som udbetaler erstatningen.

7


TILSYN

ARBEJDSTILSYNETS NYE METODER AFSLØRER SJUSK I STOR STIL 8


Tekst Kir Klysner Foto Anders Rye Skjoldjensen, Scanpix

Arbejdstilsynet har som forsøg indført en ny metode med uanmeldte besøg og tjek af alle virksomheder på byggepladsen. Det har ført til mange flere afsløringer af sjusk end tidligere. Blik- og Rørarbejderforbundet hilser den nye metode velkommen. Beskæftigelsesministeren vil nu gøre det permanent og ærgrer sig over, at det ikke er indført tidligere.

T

idligere har Arbejds-

er det hele nok i orden". Men vi ser alt for

tilsynet udset sig be-

mange steder, hvor det netop ikke er i or-

stemte virksomheder

den. Man mangler simpelthen at planlægge

og varslet virksomheden om deres besøg på

opgaverne ude på byggepladserne. Vores medlemmer udsættes for f.eks. tunge løft,

byggepladsen. Men som et forsøg afprø-

kemi og asbest, siger Søren Schytte, som er

ver Arbejdstilsynet lige nu en ny metode

forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderfor-

med at besøge byggepladser uden vars-

bundet og formand for arbejdsmiljøudvalget

ling, hvor de tjekker alle virksomheder på

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT).

byggepladsen i stedet for kun én udvalgt. Det resulterede i, at 43 procent af de 354

For dumt tidligere

virksomheder, som fik besøg i november

Forsøgsordningen med helheds-bygge-

2017, blev noteret for miljøproblemer. Det

plads-tilsyn kører i første omgang i et

viser en opgørelse fra Beskæftigelsesmi-

halvt år, men ministeren er allerede klar til

nisteriet. Med den gamle metode var det

at gøre ordningen permanent, siger han til

kun 13 procent af virksomhederne, som fik

Ugebrevet A4.

anmærkninger. - Vi hilser den nye metode velkommen.

- Nu får vi rettet op på tidligere tiders fordummende tilsynsindsats, hvor meget var

Tidligere med de risikobaserede tilsyn, kig-

spild af tid og ressourcer. Den første tid med

gede Arbejdstilsynet kun én virksomhed

det nye tilsyn har vist, at det på denne måde

efter i sømmene, og det var en virksomhed,

kan lade sig gøre at komme ud og finde

som de i forvejen havde i kikkerten. Andre

arbejdsmiljøproblemerne, siger beskæfti-

virksomheder på byggepladsen kunne

gelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Han

sige, "nu har Arbejdstilsynet været her, så

ærgrer sig også over, at man ikke tidligere har fulgt op på Arbejdstilsynets indsats.

Der skal mere tilsyn til > OM ARBEJDSTILSYNETS TILSYNSMETODE

Søren Schytte er glad for ministerens udmelding, men der er stadig langt igen,

Arbejdstilsynet kører et seksmåneders forsøg, hvor de besøger byggepladser uan-

før sjusk med arbejdsmiljøet undgås,

meldt og tjekker alle virksomheder på pladsen.

understreger han.

43 procent af de 354 virksomheder, som fik besøg i november 2017, fik noteret

- Vi får mere tilsyn for de samme penge

problemer med arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet besøgte i alt 114 byggepladser i

med den her metode. Det er jeg glad for,

samme periode. Husk, at du altid kan ringe eller skrive til Arbejdstilsynet, hvis du

men det ændrer ikke på, at bevillingerne

oplever problemer med arbejdsmiljøet. De opfordrer dig dog til at drøfte det med

til Arbejdstilsynet er alt for lave. Der er et

arbejdsmiljørepræsentanten først. Du kan være anonym ved din henvendelse til

kæmpe udækket behov for flere tilsyn,

Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vil som udgangspunkt altid komme på besøg, hvis

bedre opfølgning og hårdere konsekven-

de får besked om, at der er akut fare.

ser, når virksomhederne ikke overholder

Kilde: Ugebrevet A4 og arbejdstilsynet.dk

reglerne. Det er det, der virker, fastslår Søren Schytte.

9


TEST

10


Tekst Kir Klysner Foto Andreas Bro

Tre storforbrugere af lys har testet arbejdslamper for fagbladet Blik & Rør. Som den faste følgesvend på en byggeplads skal den være nem at tænde, god til at holde batteri og lyse godt op.

D

e går altid med pandelamper på hjelmen, men de har faktisk også næsten altid arbejdslamper med sig rundt. De tre VVS´ere Ronnie Nowak Nielsen, Jesper

Jesper Frederiksen, som er tredje mand i test-teamet. De arbejder alle hos John Jensen VVS, hvor de er udstyret med en lanterne-arbejdslampe fra Milwaukee. - Den er smart, fordi batteriet er kom-

Frederiksen og Michael Rasmussen går lige

patibelt med andet af vores værktøj, siger

nu på en byggeplads i København, hvor de

Ronnie Nowak Nielsen.

har testet fem arbejdslamper for Blik & Rør. - Der er jo flere af de ting, vi laver i VVS-branchen, som laves på millimeter-

- Så kan man lige have et ekstra batteri med i lommen, siger Jesper Frederiksen. Lampen fra Milwaukee er de altså ret til-

mål. Derfor skal kvaliteten af lyset også

fredse med, men de giver også gode point

være i orden, mener Ronnie Nowak Nielsen,

til lamperne i testen.

som er udlært VVS- energimontør i 2005. - Det handler jo også om sikkerhed.

Lillebror-lampen er bedst

Man kan overse noget, som man så snub-

To lamper minder om hinanden. Blue

ler over, siger Michael Rasmussen, som

Electric på 20 Watt, som får tre i samlet

er udlært VVS-rørsmed i 1999 ligesom

score, og lillebror-lampen på det halve

Blue Electric lyser op fra gulvet. Det er lidt forskelligt, hvad de tre testpersoner foretrækker.

Michael Rasmussen, Ronnie Nowak Nielsen og Jesper Frederiksen har testet lamper. Den lille model fra Blue Electric gør det godt.

>

11


TEST

Den lille model af Blue Electric har powerbank med USB-port. Man kan altså oplade sin telefon med den, men ikke bruge lyset samtidig.

Xxxx

De tre testpersoner har altid lys med sig rundt på byggepladsen - pandelampen er fast inventar på hjelmen, og de har næsten også altid en arbejdslampe med i hånden.

antal watt, som får over fire i samlet

Den blev splittet ad

score.

To lamper er i den lave ende, når man kig-

Den store udgave holder kun tre timer,

ger på prisen. Priserne får testpersonerne

mens den lille holder det meste af en

først oplyst efter testen, men lampen af

arbejdsdag, fortæller de tre testpersoner.

mærket Sartano kender Ronnie Nowak

Der er også andet, der trækker ned for

Nielsen på forhånd.

storebror-lampen. - Den er ret uhandy, mener Jesper Frederiksen. - Den kunne faktisk nemt score højere, hvis den havde et håndtag, og hvis knappen ikke sad nedenunder, hvor det er svært at komme til, pointerer Michael Rasmussen. Lillebrorlampen kan tændes på siden, og så har den – som den eneste i testen – en indikator på siden, som viser, hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet – og det trækker op. - Det er altså rigtig rart med sådan en

- Det er en joker, for her får man virkelig meget for pengene. Jeg har haft den før, og hvis man tænker sig lidt om, så kan man få den til at holde batteri i seks timer. Lyset er også godt i den. Den billigste lampe i testen er lampen fra Raze, og den får nogle hug. - Den ligner varmelegemet fra et akvarium, mener Jesper Frederiksen. - Den virker discount-agtig, siger Michael Rasmussen - Det lykkedes mig at splitte den ad, da jeg skulle sætte den til opladning. Vi kan godt mærke, at vi er i den billige ende

indikator. Det undrer os, at der ikke er det

med den her, men måske kan den godt

på flere af lamperne, siger Ronnie Nowak

bruges bag i en firmabil, konstaterer Ron-

Nielsen.

nie Nowak Nielsen.

Bag på den lille model fra Blue Electric

Lampen ”Flair” har trinløs indstilling af lysstyrken. Det er et hit.

kan hænge på en krog eller sidde fast med magneter, og den kan dreje 360 grader i holderen på magneten – og det er et hit. - Det er den bedste af de lamper, vi har testet, pointerer Jesper Frederiksen. - Den lyser kraftigt i forhold til dens størrelse, siger Michael Rasmussen. Ronnie Nowak Nielsen har tilføjet den på sin ønskeseddel. - Magneten er kraftig, og det er smart, at man lige kan sætte den der, hvor man

sidder en powerbank med USB-port. Der

Ny lampe på ønskesedlen

kan man lade sin telefon op. Den lyser

I den bedste ende af karakterskalaen er

metal i nærheden. Den kunne jeg rigtig

så bare ikke imens, og så går det smarte

lampen fra Flair, som scorer det højeste

godt tænkte mig at have i min værktøjs-

lidt af det igen, konstaterer de tre test-

antal point – nemlig samlet 4,4 i testen.

kasse, og det er også fedt, at den ikke

personer.

Den har trinløs indstilling af lyset, den

fylder mere, for så kan den lige være der.

12

skal arbejde – der er næsten altid noget


TE V I N ST DER

llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. im akker og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at d a ll gså ti Det er o rer te k ra e ka give halv . f.eks. 3,5 Flair LED-lampe med magnet, 15 W

Blue Electric Powerbank Vejl. pris kr. 1010 + moms

Vejl. pris kr. 880 + moms

Sartano arbejdslampe 10w led genoplad Pris kr. 329 incl. moms

Funktion Betjening Lyskvalitet Batteri I alt (gennemsnit)

4,4

4,1

3,4

”Den har en kraftig magnet.”

”God lyskvalitet.”

"God til prisen."

> SÅDAN HAR VI TESTET De tre VVS´ere Ronnie Nowak Nielsen, Jesper Frederiksen og Michael Rasmussen har haft arbejdslamperne på prøve i ti dage. Alle lamperne har været med dem rundt til arbejdet på en byggeplads i København. De tre testpersoner kendte ikke priserne før, testen var afsluttet. De fem arbejdslamper er udvalgt af redaktionen i samarbejde med Brødrene A&O Johansen i Helsingør.

Blue Electric 20W Akku-Line LED

Raze Arbejdslampe LED genopladelig

Vejl. pris kr. 1160 + moms

Pris kr. 199 incl. moms

Funktion Betjening Lyskvalitet Batteri I alt (gennemsnit)

3,0

2,4

”Lyser ikke så lang tid.”

”Virker discountagtig.”

13


TIPS & TRICKS

SÅDAN UNDGÅR DU Sig til og fra, når adgangsveje, trapper, belysning og glatførebekæmpelse ikke er i orden.

EKSEMPLER PÅ SNUBLEULYKKER Det kan være alvorligt at snuble. Hver femte alvorlige arbejdsulykke i VVS-branchen skyldes fald, glid og snublen. Her er tre eksempler på ulykker:

A

En blikkenslager trækker dele af stilladset på plads, så han kan udføre en mindre opgave. Han falder og lander på ryggen. (3-6 måneders fravær)

B

En medarbejder kommer trækkende med et rullestillads i et p-hus. Der ligger is midt på dækket. Han glider på isen, falder bagover og tager fra med højre hånd. (3-4 ugers fravær)

C

En medarbejder glider i våde blade på en udvendig kældertrappe og vrider sin højre ankel/fod. (1-3 måneders fravær) Kilde: Arbejdstilsynet

14

Undgå at bære ting – brug hjælpemidler til transport af værktøj og materialer – helt frem til arbejdsstedet.

Skyd ikke genvej – brug de planlagte adgangsveje.


Foto Colourbox

S NU B L

Her går det galt!

Udendørs, f.eks. når man færdes på ujævnt underlag på byggepladsen

Indendørs, f.eks. på grund af åbninger i og mellem dæk.

Og når man bærer værktøj og materialer på terræn og trapper.

Ryd op! fjern værktøj, materialer og spild, hvor du færdes og arbejder.

E

AT

Det kan betyde tre ugers sygemelding, og det kan også blive endnu værre. Faktisk giver hver sjette ulykke ved fald, glid eller snublen varige mén. Læs her, hvordan du kan undgå, at det sker for dig og dine kolleger.

FA K TA

15


DEBAT

MEDLEMSMØDER MED

MASSIVT FREMMØDE

Lysten til at drøfte fremtidens prislister og akkordsystem har været overvældende. Knap 500 medlemmer har deltaget i fem medlemsmøder over hele landet. Interessen for at drøfte fremtidens prislister og akkordsystem har været stor, og knap 500 medlemmer deltog i møderne med deres repræsentanter til overenskomstforhandlingerne.

I

forlængelse af sidste års

- Det har været nogle rigtig gode

niq ved de seneste tre overenskomst-

overenskomstforhandlinger

møder. Alle steder har interessen for at

er parterne på VVS-områ-

drøfte både udvikling og forbedringer af

det blevet bedt om at finde

vores prislister og akkordsystem været

derfor de seneste mange års overens-

stor. Det har virkelig været en fornøjelse

komstforhandlinger, hvor forhandlinger-

at opleve, siger forbundsformand Max

ne, om den såkaldte ”værnebestemmelse”

Meyer.

i Rørprislisten, gradvist har udviklet sig til

mulige forslag til nye former for akkord. Dansk Metal og Blik- og

Rørarbejderforbundet indkaldte til fem medlemsmøder over hele landet, hvor interesserede medlemmer blev inddraget

Gordisk knude

i drøftelserne.

forhandlinger. På møderne gennemgik Max Meyer

en gordisk knude. Værnebestemmelsen er en bestem-

At parterne på VVS-området er blevet

melse, som sikrer en mindstebetaling for

Interessen har været overvældende.

bedt om at finde nye former for akkord i

arbejde, der udføres på akkord. Det er den

Knap 500 medlemmer har tilsammen del-

VVS-overenskomsten skyldes, at Dansk

bestemmelse, som arbejdsgiverne ønsker

taget i de fem møder, som har været holdt

Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet

fjernet, og dermed er årsagen til den fast-

i København, Roskilde, Aalborg, Aarhus og

ikke har kunnet blive enige om en ny

låste forhandlingssituation.

Middelfart.

overenskomst med arbejdsgiverne i Tek-

16

Efter den historiske gennemgang blev


Foto Flemming Jeppesen, Fokus

deltagerne sendt i gruppearbejde, hvor de fik til opgave at drøfte og udforme forslag og idéer til udvikling af prislister og akkordsystemer. - Det er godt, at vores forhandlere kommer ud i landet og tager dialogen. Det viser, at vi som medlemmer tages seriøst, og at vi har indflydelse på, hvad der sker, siger Søren Krusbjerg, som deltog på mødet i Aarhus. Men trods stor debatlyst i hans gruppe og mange forslag til oplagte forbedringer af prislisterne, har han svært ved at se brugbare alternativer til det eksisterende prislistesystem. - En ny prisliste på normtid kan måske være med til at forenkle

ke til, at flere kolleger vælger at

sammen med mine kolleger, og

systemet, og derved være lettere

arbejde på akkord. Det kan være

det har været godt at se, at vi står

at forstå. Det kan måske medvir-

et alternativ til de nuværende

sammen om at løse udfordringen

prislister, som vi kender og er

med vores prislister og overens-

trygge ved, forklarer Søren Krus-

komster. Men på mig virker det

bjerg, som er medlem i Blik- og

mest som om, at det er arbejdsgi-

Rørarbejderforbundets Kreds

verne, som ønsker at lave om på

Nord-Midtjylland.

det vi har. Derfor må det være dem,

Mange medlemmer blandede sig aktivt i debatten, da prislister og akkordsystem blev drøftet på medlemsmøder over hele landet.

Rørprislisten fungerer Trods gode og konstruktive diskussioner, undrede flere deltagere

som kommer med forslag til at løse de fælles udfordringer, lyder det fra Lars Skaaning.

sig over behovet for at ændre det

Noget at arbejde videre med

eksisterende akkordsystem.

De mange forslag og idéer fra del-

- Vi havde en god diskussion

tagerne samles i et arbejdspapir,

i gruppen, og her var der bred

som det fælles forhandlingsudvalg

enighed om, at vi allerede har et

mellem Dansk Metal og Blik- og

system, som fungerer rigtig godt.

Rørarbejderforbundet arbejder

Det er der vel ingen grund til at

videre med.

lave om på. Hvis virksomhederne

- Vi har stadig et stykke arbejde

har svært ved at forstå systemet,

foran os, inden vi er klar til at kom-

bør de bruge flere ressourcer på

me videre. Samtidig har vi en mod-

at lære systemet bedre at kende,

part på den anden side af bordet,

siger Lars Skaaning, der er medlem

som forhåbentlig også har været

i Dansk Metal Østjylland.

i arbejdstøjet. De må også have

Han bruger gerne mere tid på at

tænkt nogle kreative løsninger

drøfte prislister og akkordsystem

om, hvordan vi sammen udvikler

med sin kolleger. Dog ønsker han

et system, som både fremmer pro-

også, at arbejdsgiverne er mere

duktionen og sikrer en fair betaling

kreative i deres tilgang til udvikling

for veludført arbejde, siger Kjeld

af det eksisterende system.

Husted, der er faglig sekretær i

- Det har været dejligt at være

De to erfarne akkordsvende Lars Skaaning og Lars Krusbjerg drøfter mulige løsninger og ønsker til prislisterne med Kjeld Husted fra Dansk Metal og forbundsformand Max Meyer fra Blikog Rørarbejderforbundet.

Dansk Metal.

17


MED PÅ JOB

Godt

at arbejde på

plejehjemmet

Der bliver kun plads til 40 beboere på et nyt og moderne plejehjem i Svendborg. Danske Diakonhjem, som står bag, ønsker det simpelthen ikke større. Det passer også fint for VVS-drengene, der går på opgaven lige nu, for så er de også færdige indenfor et år. Det her er en af de gode akkord-opgaver – også selvom den ikke er større.

18

H

er kommer der til at

En passende størrelse

være en lejlighed. Der

- Ovenpå skal der også være et

bliver 10 lejligheder

wellnessområde, fortæller Bjarne

her i stueetagen, 15 lejligheder på første og 15

lejligheder på anden sal. I bedste ejendomsmægler-stil viser

Rasmussen. - Okay, det bliver da ret luksus, konstaterer Blik & Rørs udsendte reporter. - Ja, men jeg tror også, man kommer

Bjarne Rasmussen rundt på byggeriet

til at betale for det, pointerer Bjarne

af et nyt plejehjem i Svendborg. Der er

Rasmussen.

stadig beton så langt øjet rækker, men

Fyens Stiftstidende skriver, at hus-

Bjarne Rasmussen har fuldstændig styr

lejen ventes at blive på omkring 8000

på, hvad der skal være hvor.

kroner om måneden inklusive forbrug.

Det er et såkaldt friplejehjem, som

Byggeriet har et samlet budget på

Dansk Diakonhjem står bag. Bjarne Ras-

88 millioner kroner, og det er med

mussen og makkeren Johnny Morten-

fuldt overlæg, at man nøjes med 40

sen fra GK Rør er næsten halvvejs med

lejligheder.

opgaverne. De startede i uge 40 og skal være færdige til juni 2018. - Men vi har tænkt os at blive færdi-

- Vi synes, at et plejehjem med plads til mellem 40 og 60 beboere er meget passende. Jeg ved godt, at der er

ge før tid. Det kan vi bedst lide, siger

en del kommuner, der mener, at man

Bjarne Rasmussen, som er udlært VVS-

skal op på 100 pladser, før økonomi-

rørsmed i 1994. De sidste 20 år har han

en hænger sammen, men så mange

gået på nybyggeri. Lige nu arbejder

pladser giver også en længere afstand

han på vandtilførslen i grovkøkkenet,

mellem ledelse, personale og beboere,

og netop køkkenet er et af de steder,

og det giver også et højere sygefra-

hvor friplejehjemmet skiller sig ud fra

vær, sagde Emil Tang, direktør i

andre plejehjem. Der skal nemlig være

Danske Diakonhjem lige efter licitatio-

hjemmelavet mad hver dag.

nen til Fyens Stiftstidende.

>


Tekst Kir Klysner Foto Robert Wengler

Bjarne Rasmussen er i gang med vandtilførslen til grovkøkkenet. Den opgave vil han være færdig med samme dag.

19


MED PÅ JOB Det nye plejehjem i Svendborg ligger meget bynært. To minutter fra stationen.

Størrelsen passer også fint til Bjarne Rasmussen og Johnny Mortensen. - Det betyder, at vi er færdige indenfor

◊ I skurvognen forbereder de så meget som muligt til opgaven.

et år og kan tage videre på en anden opgave. Det er godt, for ellers ville jeg kede mig, siger Bjarne Rasmussen. Danske Diakonhjem skal også i gang med at bygge i Odense, hvor der bliver plads til 60 beboere.

Effektive og gode til at planlægge VVS-arbejdet på det nye plejehjem i Svendborg ligner til forveksling det, man laver i et almindeligt lejlighedsbyggeri.

mussen en god akkordopgave bl.a. fordi,

Dog skal der laves sprinkleranlæg.

der skal være gulvvarme overalt.

Det eneste dårlige, Bjarne Rasmussen

Johnny Mortensen arbejder med vand-

- Kan det godt være ”en god akkord”, når der kun er 40 lejligheder, spørger den undrende journalist.

har at sige, er, at badeværelserne bliver

cirkulationen på 1. sal, og de to arbejder

leveret samlet.

sjældent lårene af hinanden. De er effektive

om planlægning. Mange unge mennesker

forskellige steder i bygningen.

tror, at de skal løbe rundt, hvis de skal gå

- Det er vi ikke så vilde med. Når vi ikke

- Ja, det kan det sagtens. Det handler

skal lave badeværelset i sådan en lejlig-

- Når vi går på akkord, så kan vi jo ikke

hed, så er der ikke meget arbejde til os.

tjene penge på at gå og underholde hinan-

skal sørge for at tilrettelægge arbejdet og

Det er første gang, at jeg oplever det,

den, siger Bjarne Rasmussen og griner.

tænke fremad.

fortæller han. Til gengæld er det ifølge Bjarne Ras-

20

Vi følger med ham i skurvognen, hvor han viser, hvad de har lavet af forberedelser.

på akkord. Det skal man ikke, men man

Med den rette planlægning åbner plejehjemmet til sommer 2018.


Vandtilførslen til grov-køkkenet - og netop køkkenet er noget af det, der skiller sig ud på et friplejehjem.

Alt er som det skal være ...

> DET NYE ”FRIPLEJEHJEM” I SVENDBORG

Danske Diakonhjem bygger et nyt friplejehjem i Svendborg med 40 lejligheder. Et friplejehjem er ikke formelt knyttet til den lokale kommune gennem en såkaldt driftsoverenskomst. Men som beboer kan man stadig søge kommunen om tilskud til at bo der. Danske Diakonhjem er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet. Organisationen driver i forvejen 10 friplejehjem over hele landet, og står for administrationen af yderligere 11 friplejehjem. De har et ønske om at blive stærkere re-

∞ Bjarne Rasmussen og Johnny Mortensen har lavet dræn-anlæg på taget. Der bliver desværre ikke tagterrasse som først planlagt.

præsenteret i København, Aarhus, Odense og på Sydfyn. I Svendborg bliver der bygget en hestesko-formet ejendom i tre etager med 40 lejligheder med stue og soveværelse. På 3. sal skal der være kontorer, og i stueetagen kommer der et serviceareal med blandt an-

◊ Johnny Mortensen arbejder med vand­ cirkulationen på 1. sal, mens Bjarne Rasmussen arbejder i stueetagen. De to arbejder sjældent tæt op af hinanden, men de går på de samme opgaver.

det opholdsstue og køkken. Desuden etableres en fælles gårdhave. Det samlede budget for plejehjemmet i Svendborg er 88 millioner kroner. Kilder: fyens.dk og diakonhjem.dk

21


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse

Aalborg

Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Ledende sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Journalist: Kir Klysner Mobil: 31 13 73 77 Direkte: 36 38 36 15 kir@blikroer.dk Socialrådgiver: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Nielsen Tlf. 36 38 36 28 mbn@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00.

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk

Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk

Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk

Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk

Faglig konsulent/ A-kasse: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97

Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Næstved

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Faglig sekretær: Lars Andersen Mobil: 53389888 la@blikroer.dk Opmåler: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen ajl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ivan Enoksen ive@blikroer.dk

22


GODT HÅNDVÆRK

D DINE INDSEN ER OG BILLED ÆMIER VIND PR G RØR IK O FRA BL

”DET LIGNER

>

STORE GULDBARRER”

HVEM

Lasse Christiansen, udlært blikkenslager i 2004 og arbejder hos Holst Kristiansen VVS.

>

HVAD

Indgangsparti til et stort kontorfællesskab. Lasse Christiansens kollega har lavet et indgangsparti i gården. Lasse Christiansen har

Blikkenslager Lasse Christiansen har lavet sit første indgangsparti i tombak. Det er et hårdt materiale at arbejde med, men det var et fedt projekt, fortæller han.

lavet det ud mod vejen, og de to indgange skulle ligne hinanden.

>

HVOR

Kontorfællesskabet Vibenshuset på Lyngbyvej i København, som er blevet istandsat. Se vibenshuset.dk

>

BONUSINFO

Materialet er tombak, som er kobber-zink-legeringer med 80 til 95 procent kobber. Det er første gang Lasse Christiansen laver et indgangsparti i det materiale. Det er et hårdere materiale at arbejde med end kobber, fortæller Lasse Christiansen. Det er lavet med hage-profiler. Den metode har de fundet frem til i fællesskab i firmaet. De startede med at lave en lille model af det. Det er bygget op med u-skinner, hvor man kunne hage pladerne på og skrue dem fast i træbeklædningen.

"DET

ser fedt ud - også på

billederne. Det ligner store guldbarrer, der er klistret op på væggen."

"JEG

var ret glad for det

arbejde, jeg fik lavet. Det er sjovt at få en anderledes opgave."

23


DM I SKILLS 2018

MARTIN TOG GULDET VED DM I SKILLS “Først da mit navn blev råbt op, troede jeg på det,” siger den nykårede vinder af DM i Skills 2018 for VVS-energispecialister, Martin Grambo Kronborg fra EUC Syd.

O

mkring 300 unge dystede om at blive Danmarks bedste inden for deres fag ved DM i Skills, som blev afviklet i Messecenter Herning i januar. Efter tre

dages konkurrence kulminerede det hele lørdag eftermiddag, hvor årets vindere i de 42 forskellige konkurrencefag blev kåret. I konkurrencen om at blive Danmarks bedste VVS-energispecialistlærling kæmpede fire lærlinge om titlen, og vinderen blev Martin Grambo Kronborg fra EUC Syd. - Jeg synes, at vi alle var meget lige, og det var først da mit navn blev råbt op, jeg troede på det, siger den nykårede danmarksmester, der er i lære hos Fredslund VVS i Aabenraa.

Intense dage Inden han kunne lade sig hylde som ny danmarksmester, var gået tre intense dage, hvor de fire finalister skulle udføre en installation, som var fordelt over tre rum med både varme til radiatorer og gulvvarme samt brugsvand til toilet og håndvask. Desuden skulle der installeres afløb.

24


Tekst Allan Guldberg Foto Lars Holm

DE

4

FINALISTER

De fire vindere af de regionale mesterskaber, som kæmpede om DM-titlen i VVS, var: Region Nord- og Midtjylland Frederik Kræmer Ramsdal er i lære hos M.R. Smedie & Rørteknik A/S og er fra Techcollege Aalborg. Region Hovedstaden Oscar Zeymer Jacobsen er i lære hos Kridahl Tag & VVS ApS og er fra TEC.

Region Sjælland Tobias Herse. Lærling hos Finn Olsen A/S VVS og er fra Roskilde Tekniske Skole. Region Syddanmark Den nykårede danske mester, Martin Grambo Krongaard. Han er i lære hos Fredslund VVS og repræsenterede EUC Syd i Aabenraa.

De fire deltagere ved DM i Skills. Tobias Herse, Martin Grambo Krongaard, Frederik Kræmer Ramsdal og Oscar Zeymer Jacobsen.

Der skulle bukkes rigtig mange rør, og her er det den nykårede Danmarksmester, Martin Grambo Krongaard, som er i fuld kontrol.

> OPGAVEN Til DM i VVS havde deltagerne 3 dage til at løse opgaven. I hovedtræk bestod opgaven af: • Installation af en varmepumpeunit og en varmepumpeblok til rumopvarmning og varmt brugsvand. • Der installeres afløb fra håndvask og toilet i henhold til de udleverede tegninger. • Der fremføres varmerør fra varmepumpeblokken til varmepumpeunitten. Fra varmepumpeunitten føres der varmerør frem til radiator og gulvvarme.

- Opgaven gik godt. Jeg arbejder nor-

Bukning med udfordringer

malt ikke så godt under pres, og det var

Opgaven til DM i Skills indeholdte meget

svært med de mange mennesker hele

bukkearbejde. Her er det præcisionen, som

mepumpeunitten til håndvask og

tiden. Det skulle jeg lige vænne sig til,

ofte bliver den afgørende mellem de fire

toilet samt varmt brugsvand fra

siger Martin Grambo Kronborg, som trods

finalister.

varmeunit til håndvask i henhold til

en god start, fik mere sved på panden på

de udleverede tegninger.

konkurrencedag nummer to.

• Der føres koldt brugsvand fra var-

- Fredag startede jeg med at lave en • Hele installationen tæthedsprøves med luft 50 kPa i 10 minutter.

stor fejl. Det var ikke lige efter planen, men

På finaledagen skulle deltagerne blandt andet bukke et skilt med teksten VVS, som var forbundet med gulvvarmen. - Jeg bukkede det i fri hånd, så det var

dagen efter gik det meget bedre, og der

absolut den største udfordring. Der var

lavede jeg ingen fejl, opsummerer han.

også meget arbejde med alle rørene over

25


DM I SKILLS varmepumpen, men ellers var det ikke så slemt, forklarer Martin Grambo Kronborg.

Fedt at være VVS’er

Mon den er i præcis nok? Frederik Kræmer Ramsdal i fuld fokus.

Det var lidt en tilfældighed, at den nykårede danmarksmester havnede i VVS-branchen. Han har tidligere været i lære som mekaniker, men valgte at skippe bilbranchen til fordel for en fremtid som VVS’er. Det er et valg, han bestemt ikke har fortrudt. - Det fede ved at være VVS’er er helt klart opgaverne. Der er både vand, varme og el, og der er sjældent to dage som en ens. Arbejdet er afvekslende, spændende, og man arbejder selvstændigt. Og når kunderne er glade og tilfredse, er det bare en god dag at tage hjem fra arbejde, siger Martin Grambo med lys i øjnene. Fremtiden er lys i installationsbranchen, og det gælder bestemt også for Martin Grambo og de tre andre deltagere ved DM i Skills. - Jeg er glad for at være, hvor jeg er nu. Først gælder det dog om at få afsluttet min læretid, og så står alle muligheder åbne. Der er jo masser af arbejde at få, sagde han, inden han fra scenen takkede familien og alle omkring arrangementet. - Det har været en super dejlig oplevelse. Vi fire konkurrenter er også kommet rigtig godt ud af det med hinanden. Det har betydet rigtig meget for mig, var de sidste ord fra Danmarks i øjeblikket dygtigste VVS-energispecialistlærling.

KLOGERE PÅ EN ERHVERVSUDDANNELSE I løbet af de tre dage, DM i Skills 2018 varede, lagde 48.000 besøgende vejen forbi Messecenter Herning. En stor del af dem var folkeskoleelever, som var kommet for at blive klogere på, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse. Ved VVS-energiudannelsernes stand kunne de unge blandt andet tale med lærlinge og få svar på, hvordan det er at være i lære som VVS-installationstekniker, VVS-energispecialist, VVS-blikkenslager eller ventilationstekniker.

26

Formanden for Blik og RørUngdom, Rasmus Holmgaard, forklarer en gruppe interesserede skoleelever om fordelene ved at vælge en fremtid i VVS-branchen.


Præcision er afgørende ved DM i Skills. Her er det Oscar Zeymer Jacobsen, som kontrollerer målene en ekstra gang.

MESTER I ARBEJDSMILJØ Sideløbende med DM i Skills kæmpede fagene i bygge- og anlægsområdet også om prisen som dansk mester i arbejdsmiljø. I løbet af de tre konkurrencedage blev deltagernes arbejde fulgt, og blandt de fire VVS’ere var det Tobias Herse, der blev kåret som den bedste i arbejdsmiljø. - Det var lidt en overraskelse. Jeg arbejdede som jeg plejer, og derfor var det heller ikke noget, jeg skænkede mange tanker, mens vi var i gang, siger Tobias Herse, som er fra Roskilde Tekniske Skole. 19 byggefag deltog i konkurrencen om arbejdsmiljø, og med titlen fulgte et gavekort på 3000 kroner. - Det er en fin pris, som bestemt nok skal gøre noget nytte, siger Tobias Herse.

Få minutter før tiden løber ud, knokler Tobias Herse for at blive færdig med gulvvarmen.

Afløb fra toilet og håndvask er også en del af opgaven ved DM i Skills.

Tobias Herse med det synlige bevis på, at han blev kåret som bedst i arbejdsmiljø.

27


DM I SKILLS 2018

Blikkenslagerne fik meget opmærksomhed med den flotte stand, hvor der blev fremvist en række smukke og kreative tag- og facadeløsninger.

BLIKKENSLAGERE VISTE HÅNDVÆRKET FREM Blikkenslagerfaget var repræsenteret ved DM i Skills som demonstrationsfag. Dermed blev der ikke kåret en dansk mester, men til gengæld var der stor interesse for den flotte stand, som fik besøg af rigtig mange tilskuere. Lærlingene David Holt og Johannes Langer og en instruktør fra Herningholm Erhvervsskole viste på fornemmeste vis faget frem. Her havde interesserede mulighed for at prøve kræfter med det fornemme håndværk. - Det har været rigtig sjovt, og vi har fået masser af positiv respons fra mange besøgene, som ville vide mere om faget, fortæller David Holt. På standen var fremvist forskellige og kreative løsninger til både tag og facade, som var lavet på stedet. Samtidig producerede de to lærlinge en masse fløjter, som var et hit hos mange gæster ved DM i Skills. - Det har været en god oplevelse og en fed måde at promovere faget på. Det har været nyt og spændende at prøve, så det gør vi gerne igen, lyder det fra Johannes Langer.

28


OK 18

OK 2018: NU ER FORHANDLINGERNE I GANG Først afventede man forhandlingerne om lærernes arbejdstidsaftale, men nu har de andre faglige organisationer besluttet at sætte sig til bordet og forhandle offentlige overenskomster. Her er det, som Blik- og Rørarbejderforbundet skubber frem i forhandlingerne.

Den 28. februar 2018 skal for-

simalt tryg på at få en sund-

handlingerne på det offentlige

hedsordning, ligesom vi ønsker

område være afsluttet, men

etablering af en frit-valgs-

forhandlingerne kom sent i

konto og flere omsorgsdage,”

gang. De faglige organisationer

siger forbundssekretær Søren

ventede nemlig på en melding

Schytte, som leder forhandlin-

fra Danmarks Lærerforenings

gerne på vegne af forbundets

formand Anders Bondo Chri-

offentlige ansatte.

stensen. I slutningen af januar 2018

Der forhandles på vegne af 69 medlemmer, som er ansat i lan-

meldte han ud, at forhandlin-

dets kommuner, 49 medlemmer,

gerne om lærerens arbejds-

som er ansat i danske regioner

tidsaftale var seriøse,

og over 15 medlemmer, som er

og det betød, at

ansat i staten. De arbejder

de andre fagli-

typisk på sygehuse

ge organisa-

og offentlige insti-

tioner valgte

tutioner. Desuden

at sætte sig

forhandles der på

til bordet.

vegne af de knap

De offent-

20 medlemmer, der

lige ansattes

er ansat i private virk-

tillidsrepræsentanter i Blik- og

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster skal være afsluttet inden 28. februar 2018. Husk, at du som medlem ansat på det offentlige område skal stemme om din overenskomst efter de samlede forhandlinger er afsluttet. Følg med på blikroer.dk

tiltrådt den offentlige over-

Rørarbejderforbundet har

enskomst efter tidligere at have

fremsat forskellige krav.

været offentlig ejede.

”Vores øverste prioritet er

> DET SKER FRA NU

somheder, og som har

Som regel afsluttes forhand-

højere løn og mere i pension.

lingerne først på det statslige

Vi ønsker pensionen udbetalt

område, dernæst følger kom-

på baggrund af vores med-

munerne, mens regionernes

lemmers A-indkomst – altså

forhandlinger afsluttes til sidst.

deres fulde løn. Der er mange

Først aftales nogle generelle

af vores medlemmer, som får

krav, hvorefter man forhandler

en pæn del af deres løn gen-

specielle krav fra de enkelte

nem deres rådighedsvagter, og

organisationer, men det skal

den del får de ikke pension for

også nås inden 28. februar

lige nu. Vi lægger også et mak-

2018.

29


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Nord-Midtjylland Mads og Niklas Randers ApS Haraldsvej 24 8960 Randers SØ Cvr.nr. 38116266

Kreds Sjælland-Bornholm Nordkant VVS ApS c/o Dashamir Musteqja Mødekærgårdsvej 8 3540 Lynge Cvr.nr. 39051370 01. januar 2018 – Tekniq

DanProfessionel Årbygade 37 4400 Kalundborg Cvr.nr. 32420966 01. januar 2018 - Tekniq

Vigka Hjørringvej 185 9400 Nørresundby Cvr.nr. 30853776 01. januar 2018 - Tekniq

Kreds Sydjylland-Fyn Chr. Fentz & Søn ApS Odensevej 97 5600 Faaborg Cvr.nr. 49359918 31. december 2017 – Konkurs – Tekniq

01. november 2017 – Tekniq

FERIEGARANTI OPHØRT Mr. Cool Tårsvej 251 9870 Sindal Cvr.nr. 28394594 01. januar 2018 – Tekniq

Midt Ventilation ApS Rømersvej 19 B 7430 Ikast Cvr.nr. 29537356 01. januar 2018 - Tekniq

Kreds Sydjylland-Fyn Tørring VVS & Pejsecenter A/S Sønderbrogade 91 7160 Tørring Cvr.nr. 12896689 01. januar 2018 – Teknig

Fangel VVS & Energi ApS Langekærvej 11, Fangel 5260 Odense S Cvr.nr. 382136687 01. december 2017 – Tekniq

LHD Udlejning Snaptunvej 55 7130 Juelsminde Cvr.nr. 15208449 01. januar 2018 - Teknig

30

I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i Firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland Strato Ventilation A/S Runetoften 22 8210 Aarhs V Cvr.nr. 38952935 31. december 2017 – Tekniq – Konkurs

VVS-Energi Orionvej 22 9900 Frederikshavn Cvr.nr. 10045975 31. december 2017 – Tekniq

Bent E. Andersen A/S Hagemannsvej 6a 8600 SIlkeborg Cvr.nr. 20918896 30 november 2017 Tekniq

Auning VVS Lunavej 5 8963 Auning Cvr.nr. 85598112 31. december 2017 – Arbejdsgiverne

Henrik Due ApS Snaptunvej 55, Glud 7130 Juelsminde Cvr.nr. 21791202 31. december 2018 – Tekniq

Jimmy Jensen Grønlandsvej 9 K 8700 Horsens Cvr.nr. 36259620 31. december 2017 - Tekniq

Tørring VVS & Pejsecenter Sønderbrogade 91 7160 Tørring Cvr.nr. 12896689 31. december 2017 – Arbejdsgiverne

VVS-Technic Vibøgevej 27 6470 Sydals Cvr.nr. 34956561 8. december 2017 – Arbejdsgiverne

Hoelgaard VVS Kirkebyvej 2-4 6852 Billum Cvr.nr. 14245383 31. december 2017 – Arbejdsgiverne

Blaaholm A/S Limfjordsvej 13 6715 Esbjerg N Cvr.nr. 29139733 31. december 2017 - Abejdsgiverne

Kreds Sjælland-Bornholm Sydkystens VVS & Gasteknik Aps Tjørnely 26,2 th 2680 Solrød Str. Cvr.nr. 36408294 31. december 2017 – Tekniq – Ophør

AC VVS-Teknik Aps Bag Banen 4, Holme-Olstrup 4684 Holmegaard Cvr.nr. 35236023 31. december 2017 – Tekniq – Ophør

Nordsjællands Byggestyring & VVS ApS Karlsgavevej 28 3300 Frederiksværk Cvr.nr. 37369349 31. december 2017 – Tekniq – Ophør Kilhof Ventilation Aps Greve Midtby Center 2A 2670 Greve Cvr.nr. 42413712 31. december 2017 – Konkurs Tekniq RK-Montage Brobakken 5, Sandby 4171 Glumsø Cvrn.r 26098823 31. december 2017 – Arbejdsgiverne VVS & Entreprenør Klintebakken 15 2690 Karlslunde Cvr.nr. 33775636 31. december 2017 – Arbejdsgiverne


Kreds København Duuus Vvs Teknik ApS Magle Alle 11 2770 Kastrup Cvr.nr. 38077678 30. september 2017 – Tekniq Ophør

Bram VVS ApS Vilhlem Bergsøes Alle 16 2860 Søborg Cvr.nr. 36058889 31. december 2017 – Ophør – Tekniq

Hovmand energi Bogholder Alle 42 2720 Vanløse Cvr.nr. 38472534 12. december 2017 – Arbejdsgiverne

MEDLEMMERNE TOG AFSKED MED FORMANDEN I KØBENHAVN Foto: Morten Rode

Højbjerg VVS Havnevej 9 3100 Hornbæk Cvr.nr. 25883586 31. december 2017 – Arbejdsgiverne

Blikkenslager Munch Produktionsvej 26 2600 Glostrup Cvr.nr. 32048463 31. december 2017 – Arbejdsgiverne

Den 19. januar blev der afholdt afskedsreception for Bjarne G. Petersen, som er stoppet som formand for

PCH VVS Naverland 34 2600 Glostrup Cvr.nr. 37380199 31. december 2017 - Tekniq

Blik- og Rørarbejderforbundet, Kreds København. Mange kolleger var forbi og sige farvel. Bjarne G. Petersen startede som bestyrelsesmedlem i 1988, blev valgt til hovedbestyrelsen i 1992 og formand i 2003 efter otte år som faglig sekretær. Ny formand er Henrik Juul Rasmussen.

Annonce

Som VVS-installatør investerer du i fremtiden For 4 år siden brød Lasse Olesen ud af de trygge rammer med fast arbejde og løn som VVS-tekniker for at studere til VVS-installatør på Erhvervsakademi MidtVest i Herning. Årsagen var en investering i fremtiden.

- Jeg startede på VVS-installatøruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest med en tanke om at dygtiggøre mig indenfor VVS-

Unavngivet 2 1

branchen. Jeg blev opereret i en skulder og med tanke på det lange, hårde fysiske arbejdsliv, som vi VVS’ere ender ud i, var det en investering i min fremtidige arkarriere. Både økonomisk og fysisk, fortæller Lasse. I dag arbejder Lasse som VVS-ingeniør hos et rådgivende inginørfirma i Varde, hvor han varetager beregninger og projekteringer på VVS- og ventilationsprojekter indenfor større bolig- og byggeprojekter. Et job, der giver

Da Lasse i tidernes morgen blev uddannet som VVS-tekniker fra Herningsholm erhvervsskole, gik han ud og fik et fast job som VVS-tekniker, ligesom flertallet af VVS’ere gør. Men Lasse blev allerede efter 2 år som VVS’er bevidst om, at der var behov for at tage karrieren til genovervejelse og videreuddanne sig.

Med tanke på det lange, hårde fysiske arbejdsliv, var det en investering i min fremtidige arbejdskarriere.

Lasse Olesen, VVS-installatør

mening for fremtiden, og han håber at flere VVS’ere vil gøre det samme. - De bør tænke sig om og inve-

stere de 2 år i deres liv på at få et arbejde, der ikke er så fysiskhårdt og som regel vil give dem en større indkomst.

Læs mere om VVS-installatøruddannelsen hos Erhvervsakademi MidtVest i Herning på: www.eamv.dk

31

10-01-2018 11:53:27


FEJERNES SIDE

Foto Lars Holm

Eventyrlig opmærksomhed Skorstensfejerne skabte massiv og overvældende opmærksomhed om faget, da branchen deltog ved DM i Skills i Messecenter Herning.

D

en ombejlede skorstensfejer med høj hat og den flotte uniform, findes ikke kun i eventyrene. Faget deltog i år for første gang ved DM i Skills, og interessen var massiv over alle tre dage. Blandt andet blev det til et længere indslag om

faget på TV, og for de mange besøgende skoleelever, var det et hit at få taget et billede i fuld skorstensfejeruniform. - Interessen har virkelig været overvældende. Alle ved, hvad en skorstensfejer er. Alligevel er der kun begrænset kendskab til uddannelsen, og det forsøger vi i hele branchen at gøre noget ved, siger Kim Bast, som er landsformand for fagets svende og lærlinge.

Rift om de unge Generelt ønsker håndværksfagene, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det gælder også for skorstensfejerbranchen, som risikerer at mangle arbejdskraft i fremtiden. - Det handler om at sikre fagets fremtid. Uden at fornærme mine kolleger, så er vi mange i branchen, som nærmer os pensionsalderen. Derfor er det vigtigt, at vi får flere til at vælge en fremtid i faget, forklarer Kim Bast. Branchen har derfor fået udarbejdet nyt materiale, som forklarer om faget, uddannelsen og mulighederne som skorstensfejer. Alle vil gerne være den ombejlede skorstensfejer, som i eventyrene. At få taget et billede i fuld skorstensfejeruniform gav branchen massiv opmærksomhed på DM i Skills.

Selv om det var første gang, at skorstensfejerfaget deltog ved DM i Skills, ønskede mange besøgende at vide mere om arbejdet som skorstensfejer.

32

- Der er rift om de unge, og det er vi også bevidste om i faget. Derfor har det også været rigtig godt med al den opmærksomhed, vi har fået til DM i Skills, siger Kim Bast.


Foto Ole Joern

E F T E RUDDA NNE L S E 2 018 Se hvad du kan vælge af efteruddannelse i første halvdel af 2018:

Kursus

Tønder Energi- og miljøfond har doneret 133.500 kroner til måleudstyr på Skorstensfjerskolen i Tønder. Kravene til fremtidens skorstensfejere

133.500 kroner fra Tønder Energi- og Miljø-

15.01-19.01

4537518001

29.01-02.02

4537518002

19.02-23.02

4537518003

14.05-18.05

4537518004 4537518005

05.11-09.11

4537518050

26.11-30.11

4537518051

17.12-21.12

4537518052

Blåflammebrændere og kondenserende kedler

05.02-07.02

4050518001

29.10-31.10

4050518050

Brandpræventive bygningsforanstaltninger

02.05-04.05

4590318001

19.11-21.11

4590318050

Forebyggelse af forgiftningsulykker

26.02-28.02

4751718001

03.12-05.12

4751718050

Opbygning, service og indregulering af træpilleovne

04.04-06.04

4782418001

23.04-25.04

4782418002

19.03-21.03

4803718001

07.05-09.05

4803718002

10.12-12.12

4803718050

Eftersyn af CE-mærkede skorstene, aftræk og ildsteder

22.01-26.01

4803818001

16.04-20.04

4803818002

12.11-16.11

4803818050

Miljørigtig anvendelse af biobrændsel

12.02-16.02

4794318001

Komponenter i fyringsanlæg

05.03-07.03

4826618001

22.05-24.05

4826618002

02.05-04.05

4826518001

Rensning af ventilationsanlæg

ændrer sig. Derfor skal faget klædes på til at klare udfordringerne. Med en donation på

Kviknummer

28.05-01.06

Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn

NYT MÅLUDSTYR TIL SKORSTENSFEJERSKOLEN

Dato

Kombinationsløsninger for fyringsanlæg

fond, er der indkøbt nyt måleudstyr til uddannelsen i Tønder. - Ansøgningen fra EUC Syds skorstensfejerafdeling var helt perfekt i forhold til vores formålsparagraf, siger formanden for fonden, Jim Stjerne Hansen til Ugeavisen.dk. Med de nye måleinstrumenter kan skorstensfejerne blandt andet undervises i at udføre partikelmålinger fra brændeovne og

SÅDAN TILMELDER DU DIG Læs mere om kursusindholdet, og tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk. Du kan bruge kviknummeret til at søge kurset frem. For hjælp med tilmelding kontakt Maja Ågård Jørgensen på tlf. 74 12 41 02. VEU- og befordringsgodtgørelse skal søges på www.efteruddannelse.dk. Kost og logi skal forudbestilles hos skolehjemsleder Charlotte Fonnesbæk på tlf. 51 31 48 07 eller mail cfo@eucsyd.dk

termografi, der viser varmetabet i bygninger og boliger.

33


FORMANDEN HAR ORDET

Foto Jacob Carlsen

ASBESTSAG SAMLER STØV HOS POLITIET Kan man forestille sig, at politiet undlader at rejse sigtelse i en mordsag, selv om de har fået navnet på den skyldige? Det vil for mange være fuldstændig utænkeligt. Ikke desto mindre er det sådan, vi i Blik- og Rørarbejderforbundet har det, efter at vi sidste år anmeldte et VVS-firma og bygherren bag et større

For os slutter sagen bestemt ikke her. Vi vil fortsat presse på for at Nordsjællands Politi lever op til deres ansvar. Samtidig opfordrer vi ansvarlige politikere og ministeren til at gå ind i sagen. Problemerne med asbest er alt for vigtige til, at de bare skal ligge og samle støv.

renoveringsprojekt i Nordsjælland for at bryde loven ved asbestarbejde. Hvert år dør cirka 130 personer af lungehindekræft, der kan forårsages af arbejdet med asbest. For selvom det blev forbudt at bruge asbest i Danmark midt i 1980’erne, findes der stadig mange tusinde tons asbest i bygninger rundt om i landet. Håndværkere som for eksempel VVS’ere, blikkenslagere og tømrere er derfor i særlig risiko for at blive ramt af de dødbringende asbestfibre. Det er årsagen til, at vi i Blik- og Rørarbejderforbundet bruger mange ressourcer på at holde fokus på problemerne med asbest. Desværre viser sagen fra Nordsjælland, at politiet ikke tager det alvorligt. Sagen fra Nordsjælland kan vel nærmest betragtes som en ren tilståelsessag. Sammen med anmeldelsen havde vi vedlagt Arbejdstilsynets dokumentation på, at der er sket brud på loven. Vi havde også medsendt udbudsmaterialet, hvor der stod beskrevet, at der var asbest i bygningerne. Trods advarslerne på forhånd, var der ingen som ulejligede sig med at informere de fire VVS’ere, som i halvandet år fjernede gamle vand- og varmerør fra boligblokkenes kælderrum om, at stedet var propfyldt med asbest. Efter Blik- og Rørarbejderforbundets opfattelse, kan det sammenlignes med uagtsomt manddrab. Derfor undrer vi os stadig over, at sagen blot samler støv hos Nordsjællands Politi.

34

Max Meyer Forbundsformand


BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ

RABATTER OG GODE TILBUD MODERNE DESIGNMØBLER

BESTIL ET SHELL CARD

10%

5%

30-40 øre/l

Bestil nu og få 5 % rabat på din sommerferie med Detur. Ferie med All Inclusive starter fra 2.296 kr.

Spar 10 % på alle møbler og accessories hos BoConcept. I hele februar får du 10 % ekstra rabat, når du betaler med LO Plus Guldkort.

Bestil et Shell Card med LO Plus rabat senest 25. marts og spar op til 40 øre/l de første 2 måneder. Herefter får du en fast rabat på benzin og diesel.

Læs mere på loplus.dk/detur

Læs mere på loplus.dk/boconcept

Læs mere på loplus.dk/shell

SHOP I BAHNE

GØR-DET-SELV PROJEKT?

FERIEHUS

10%

6%

10%

Få rabat på mange kendte brands inden for mode og bolig. Du får 10 % LO Plus rabat oveni tilbudspriserne i Bahne. Vis blot dit medlemskort i butikken.

I SILVAN har de alt det, du skal bruge – også gode råd. Vis dit medlemskort, når du handler, så får du 6 % LO Plus rabat.

Hos NOVASOL kan du leje feriehuse og lejligheder i hele Europa. Bestil på novasol.dk og indtast rabatkoden 2029935, så får du 10 % rabat.

Læs mere på loplus.dk/bahne

Læs mere på loplus.dk/silvan

Læs mere på loplus.dk/novasol

Hent LO Plus’ medlemskort App og få dit medlemskort på mobilen Med App’en får du direkte adgang til din fagforening samt et nemt overblik over alle medlemsrabatterne.

Læs mere på www.loplus.dk/medlemsapp

Send en sms med teksten KORT til 1999 og modtag et link til download af app’en med dit medlemskort. Det koster alm. sms takst.

TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

SOL OG VARME


Dit fag – Dit fæ

llesskab

ÅRSMØDE 2018 Svendborg 6-8. april En hel weekend med: - Sammenhold - Kammeratskab - Faglige inputs - Nye udfordringer - fest, farver og for lidt søvn D IN G L E M L I T R O F T F R IS 27. FEBRUAR LÆS MERE PÅ BLIKROER.DK/AARSMODE

36

tilmeld dig her