Blik & Rør - nr. 1, 2018

Page 1

FAGBLADET

NR. 1 - 2018

KLUNS SKAL INDBERETTES TIL SKAT FLYGTNING MED JOB OG SVENDEBREV

TES T

Hol d med varm en det und rigtige ertø j

MED PÅ JOB:

BLIKKENSLAGERE SÆTTER NY HØJDEREKORD

1


10% Særpris

15-20%

10%

9%

10%

4%

I 2017 sparede medlemmerne af LO Plus mere end 5 millioner kroner på deres ferierejser. Som medlem af Blik & Rør har du også automatisk adgang til de attraktive LO Plus rabatter. Så husk at bruge LO Plus næste gang du køber din ferierejse. Se alle rabatterne på www.loplus.dk

Hent LO Plus App’en og få dit medlemskort på mobilen. Send en sms med KORT til 1999. Det koster alm. sms-takst.

10%

5%

4%

9%

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler.

SPAR PENGE PÅ FERIEN med LO Plus


INDHOLD 14

Husk lys! Du får syv regler om belysning, som du hurtigt kan lære udenad for at undgå ulykker i den mørke tid på byggepladsen.

16

Salg af skrot skal indberettes Der skal betales skat af første tjente krone, som man klunser for, medmindre det er skrot fra privaten. Men mange kender ikke reglerne og har nu fået brev fra SKAT.

18

Mød de fire finalister DM i Skills skal afholdes den 18. til 20. januar. Mød de fire, som skal gøre VVS-branchen stolt.

08

24

Lønnen sniger sig frem

FLYGTNING MED SVENDEBREV OG JOB

Det går godt i VVS-branchen, men det ses ikke i tallene fra lønstatistikken.

Thomas Warda var VVS´er i Syrien. Nu er han startet helt forfra i Danmark, og han håber at få lov at blive.

27

Asbest: Forbundet kræver handling

Nyropsgade 14, 1602 København V Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer

10

TEST AF VARMT UNDERTØJ To VVS´ere har testet fem sæt varmt undertøj her i den kolde tid. Det blev til en sikker sejr, og en ”runner up”.

Det spanske firma, som blev sat af bestilling på Niels Bohr Bygningen, er nu skyld i forsinkelser på Nyt Hospital Herlev.

35

Godt håndværk

Design og produktion: KLS PurePrint A/S

Fagbladet Blik og Rør udkommer 8 gange årligt, og næste gang er 12. februar 2018. Forsidefoto: Søren Madsen

Der er både godt og skidt at sige om den nye finanslov. På plussiden er BoligJobordningen, som gøres permanent.

31

Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen Tlf. 7610 1147, jsj@rosendahls.dk

ISSN 0907-7243.

28

BoligJob-ordningen gøres permanent

Skandalebyggeri

Redaktion: Allan Guldberg (DJ) og Kir Klysner (DJ)

Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 9.506.

Forbundet meldte for snart et år siden et firma til politiet efter fire medlemmer havde været udsat for asbest. Firmaet kendte risikoen. Sagen er endnu ikke rejst, og det vækker undren.

20 MED PÅ JOB I 70 meters højde skal der lægges nyt tag på Nysted Kirke. Det er rekord for de tre blikkenslagere, som går på opgaven. Men det har nu voldt stilladsarbejderne større problemer end blikkenslagerne.

Skorstensfejer Martin Petersen giver kunden en vare, som de ikke kan se, men de kan sagtens være godt tilfreds. Det er nemlig effektivt med en stålforing – og godt håndværk.

40

De sorte sider I 2017 fik hver fjerde skole efter Arbejdstilsynets besøg et påbud eller en vejledning om indeklimaet. Derfor skal der nu fokus på procedure for rensning af ventilationsanlæg på skoler og i dagsinstitutioner.

3


KORT NYT JOBFEST VENTER I HOVEDSTADEN

HVEM ER DANMARKS BEDSTE I ARBEJDSMILJØ? Vær med i kampen om Arbejdsmiljøprisen 2018. Indstil din arbejdsplads senest 1. februar 2018.

Tusindvis af nye arbejdspladser er på vej til hovedstadsområdet. Jobfesten kommer især bygge- og anlægsbranchen til gode de kommende år, når arbejdet med en ny metrolinje til Sydhavnen i København, Hovedstadens Letbane rundt om det vestlige København og med det nye supersygehus i Hillerød for alvor kommer i gang. Det skriver Ugebrevet A4 på baggrund af en endnu ikke offentliggjort rapport fra rådgivningsvirksomheden Cowi. Ifølge rapporten er der udsigt til mere end 8.000 nye arbejdspladser på de tre projekter til og med 2023. Dertil kommer et næsten lige så stort antal jobs, som vil spire frem afledt af aktiviteterne på de store byggepladser. Alt i alt forventes de tre megaprojekter at give over 15.600 nye arbejdspladser i flere år, skriver Ugebrevet A4.

Hvis din arbejdsplads har gjort en særlig indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø, så kan du nu indstille den til Arbejdsmiljøprisen 2018. Arbejdsmiljøprisen 2018 uddeles inden for kategorierne: Arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletpåvirkninger. Indstil din arbejdsplads, og læs mere på arbejdsmiljoeprisen.dk.

Sidste fris t for indstilling er den 1. februar 2018.

Påbud fra Arbejdstilsynet skal besvares digitalt Fra 1. januar 2018 bliver det obligatorisk for virksomhederne at melde tilbage digitalt, hvis de får et påbud efter et tilsynsbesøg. Det skal ske gennem Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning OnlineAt. Tidligere har flertallet af virksomheder brugt en papirblanket. De nye regler om digital kommunikation med Arbejdstilsynet gælder for afgørelser og skriftlige høringer, som Arbejdstilsynet sender efter 1. januar 2018. Virksomheden skal som altid oriente-

Ny hjemmeside sætter spot på arbejdsmiljøet Nedbring antallet af arbejdsulykker og få bedre kvalitet i opgaveløsningen. Spot-paa-arbejdsmiljoet.dk viser virksomheder, der har opnået gode resultater. Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser en fordel ved at samarbejde og sætte sikkerhed og arbejdsmiljø højt på dagsordenen. Ved at samarbejde, får virksomhederne bedre og mere brugbare løsninger ved f.eks. planlægning af nye arbejdsopgaver og anvendelse af nye materialer. Læs mere om kampagnen ”Sæt spot på samarbejdet om arbejdsmiljø i bygge og anlæg” på arbejdsmiljoviden.dk

re Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte (i virksomheder uden AMO) om, hvordan virksomheden har løst det pågældende arbejdsmiljøproblem. Det skal ske, inden virksomheden melder tilbage til Arbejdstilsynet.

BUONE NOTIZIE! Sikkerhedshåndbogen – nu også på italiensk. Håndbogen om arbejdsmiljø indenfor bygge & anlæg er nu også oversat til italiensk, og kan downloades som PDF på BFA’s hjemmeside og på www.haandbogen.info Det er også muligt at hente håndbogen på engelsk, polsk og tysk – og du finder det hele ved at scanne denne QR-kode.

4


BLIK OG RØR VIL STOPPE FUSION MELLEM LO OG FTF

21.500 NYE JOB I BYGGERIET Siden arbejdsmarkedet senest nåede bunden i foråret 2013, er der skabt i omegnen af 165.000 lønmodtagerjob i Danmark, og cirka 21.500 af disse er i byggeriet. Med en relativ stigning på 14 procent, er byggeriet således blandt de brancher, der har bidraget mest til opsvinget på arbejdsmarkedet i de seneste 4,5 år.

Efter to års arbejde har Styregruppen for samarbejdet mellem LO og FTF udarbejdet forslag til en eventuel ny hovedorganisation. Materialet skal nu drøftes i de respektive forbund og organisationer, og LO’s hovedbestyrelse og i FTF’s forretningsudvalg skal den 9. februar 2018 træffe beslutning om at anbefale et ja eller et nej til en ny hovedorganisation. Blik- og Rørarbejderforbundet er blandt de forbund, som er modstandere af en fusion mellem LO og FTF. Forbundsformand Max Meyer advarer i et brev til LO's daglige ledelse om at gå videre med fusionen, da en ny stor organisation kun vil bevæge sig længere væk fra de medlemmer og lønmodtagere, som den skal varetage interesserne for. - Vi er oprigtigt bange for, at vi i en ny og endnu større hovedorganisation vil få det endnu sværere med at have egne meninger og at kunne ytre sig, noterer Max Meyer i henvendelsen til LO’s daglige ledelse, som han selv er en del af.

Korrigeret for de normale sæsonudsving var der ifølge Danmarks Statistik i september 2017 156.700 beskæf-

Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg

NY BRANCHEVEJLEDNING OM STØV

tigede lønmodtagere i byggeriet. I september måned kom der godt 300 flere i job i bygge- og anlægsbranchen, mens branchens fremgang set over hele 3. kvartal 2017 var på 1.400 personer.

NY KAMPAGNE SKAL ØGE KENDSKABET TIL EUX Under halvdelen af børnene og forældrene i en ny undersøgelse kender EUX, som kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Undervisningsministeriet går derfor i luften med en kampagne, der via film, vejledning og sociale medier skal øge kendskabet til EUX. ”EUX – student og faglært”-kampagnen er særligt forankret på Facebook-siden EUX, der løbende opdateres med nyheder, videoer og andet indhold. Her vil der også være adgang til en EUX-bot, der via Messenger besvarer spørgsmål om EUX. Derudover sendes kampagnemateriale til skoler og Ungdoms-Uddannelsesvejledere. EUX-kampagnen løber til og med februar 2018.

Støv på byggepladsen er ofte et alvorligt problem ved både nybyggeri, renovering, nedbrydning og anlægsarbejde. BFA´s nye vejledning om støv på byggepladsen giver en PÅ STØV BYGGEPLADSEN række gode råd og ideer til, hvordan man effektivt og systematisk kan forebygge støvproblemer. Det er også muligt at hente vejledningen ved at scanne denne QR-kode.

November 2017

Branchevejledning om

Almene bygherrer skruer op for aktiviteten 2018 byder på en stigning i investeringer i byggeprojekter fra de almene bygherrer på hele 41 procent. sammenlignet med 2017. Det viser en prognose fra Byggefakta.

5


KORT NYT NYE REGLER: EL-HÅNDVÆRKTØJ OG EFTERSYN Fra den 1. juli trådte en ny stærkstrømsbekendtgørelse om eftersyn af el-håndværktøj i kraft. Det betyder, at de faste intervaller for eftersyn nu er fjernet, og at virksomhederne fremover selv skal vurdere behovet for et eftersyn. Derfor gælder følgende regler: • Det er et krav, at eftersyn foretages regelmæssigt. Behovet og hyppigheden fastsætter den enkelte virksomhed selv – og det skal underbygges. • Se på, hvad leverandøren af værktøjet skriver om eftersyn i brugsanvisningen – og følg den. Hvis der ikke står noget i brugsanvisningen om et interval for eftersynet, skal man overveje følgende: • Hvilke påvirkninger udsættes værktøjet for? • Kan det på nogen måde medføre beskadigelse og forårsage farlige situationer? Frem til 1. juli 2019 vil der være en overgangsperiode, hvor virksomheden selv vælger, om man vil følge de nye eller de gamle regler.

UNDER RADAREN:

Udenlandske arbejdsgivere anmelder få arbejdsulykker Udenlandske virksomheder i Danmark anmelder sjældent arbejdsulykker, selvom de ifølge loven har pligt til det. Kun 10 gange sidste år anmeldte udenlandske arbejdsgivere med udenlandske ansatte i Danmark en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet. Danske arbejdsgivere anmeldte hele 40.660 i samme periode.

NY APP TIL INDUSTRIENS PENSION En ny app fra Industriens Pension gør det meget nemmere at følge med i, hvordan opsparingen udvikler sig, og hvad der er indbetalt til pension. Med den nye app får du nemt og hurtigt overblik over din pensionsordning. Du kan se, hvor meget du har sparet op, hvad du har fået i afkast, og hvad der er blevet indbetalt. Du kan også se, hvor stor økonomisk hjælp du kan få, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke. Første gang du bruger app’en, skal du bruge NemID. Derefter åbner du den bare med Touch ID eller en 4-cifret kode, som du selv vælger. - Den nye app er vores gave til medlemmerne i anledning af, at det er 25 år siden, at Industriens Pension blev stiftet. Vi har fokuseret på at udvikle en brugervenlig løsning, der meget enkelt giver overblik over pensionsordningen hos os, siger Jens Almegaard, der er kommunikationschef i Industriens Pension. Hent Industriens Pensions nye app i App Store eller Google Play.

POLAKKER KALDES HJEM FRA DANMARK FOR AT ARBEJDE Siden EU's østudvidelse i 2004 har danske virksomheder i stor stil nydt godt af, at 2,4 millioner polakker er søgt mod vest for at finde arbejde. Knap 40.000 polakker arbejder i dag i Danmark, men det skal være slut nu, hvis det står til den polske regering. - Vi vil have dem tilbage. Vi mangler folk inden for blandt andet byggeriet og i social- og sundhedssektoren. Den polske økonomi blomstrer, og vi er nødt til at hente arbejdskraft uden for EU, siger den polske ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys.

6


MEDLEMSMØDER

DEBAT OM FREMTIDENS PRISLISTER OG AKKORDSYSTEM I forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2017 er overenskomstparterne på VVS-området blevet bedt om at finde mulige forslag til nye former for akkord i VVS-overenskomsten. I den forbindelse inviterer Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal alle interesserede medlemmer til drøftelser om fremtidens prislister og akkordsystem på møder over hele landet. Repræsentanter for de to forbund vil være tilstede ved møderne, som holdes følgende steder: • 9. JANUAR 2018 KØBENHAVN • 10. JANUAR 2018 ROSKILDE • 22. JANUAR 2018 AALBORG • 23. JANUAR 2018 ÅRHUS • 1. FEBRUAR 2018 MIDDELFART

MØDER HOLDES I TIDSRUMMET FRA KL. 13.30 TIL KL. 19.00. Medlemmer vil modtage yderligere information om møderne fra kredsen. Vi glæder os til at se dig og dine kolleger. Max Meyer Forbundsformand

7


FAG Thomas Warda er fra Syrien og har nu opholdstilladelse, uddannelse og job i Danmark.

FLYGTNING MED SVENDEBREV OG JOB 8


Tekst Kir Klysner Foto Nils Rosenvold

Thomas Warda har nu to uddannelser som VVS´er. Han er udlært som VVS´er i Syrien, hvor han er født, opvokset og senere flygtet fra. Nu har han også både svendebrev og job som VVS´er i Danmark.

A

lle de ventiler og pumper. Det havde vi ikke i Syrien, fortæller Thomas Warda, som flygtede fra sit hjemland Syrien for otte år siden. Målet

var Norge, men han blev stoppet ved grænsen mellem Tyskland og Danmark og blev kørt til Sandholmlejren. Efter seks måneder fik han opholdstilladelse og kom til Grindsted. Han fik hurtigt job som opvasker på Hotel Svanen i Billund og arbejdede intenst med at lære dansk.

Et fag der mangler folk Thomas Warda er nu 36 år. For 20 år siden besluttede han sig for at blive VVS´er. Uddannelsen i Syrien varede to år, og han nåede at arbejde i tre år som VVS´er, før han måtte flygte.

Thomas Warda har nu job som VVS´er hos Stakroge Smede og Maskinforretning.

- Det er jo bare rør til varmt og koldt vand. Her i Danmark skal man arbejde med pumper, ventiler, termostater og

ikke bare gå op på taget. I Syrien bestem-

aldrig, at jeg ville kunne lære dansk. Det

mange forskellige forudindstillinger. Rør

mer man selv, om man vil gå op på taget.

er rigtigt.

og fittings er de samme, men alt andet er

Er der noget dårligt at sige om det at

Hvordan var det at tage VVS-uddannel-

anderledes. Jeg er glad for, at jeg startede

være VVS´er i Danmark?

sen i Danmark?

helt forfra, og at jeg er i et fag, hvor der

Nej, ikke i min verden.

mangler folk på arbejdsmarkedet, under-

Vil du gerne blive i Danmark

pe problem for mig at lære alle de ting,

streger Thomas Warda, som fik sit svende-

- Ja, hvis jeg får lov.

som man skal huske i hovedet også alle

brev som VVS-energispecialist i sommers.

Har du mødt racisme?

de fagudtryk, som ikke fandtes i ord-

Ja, men det kan man møde alle steder i

bøgerne. Men jeg ville gerne lære det fra

Godt at være håndværker

Det var svært i starten. Der var et kæm-

verden – også i Syrien. Jeg overhører det

bunden igen, så jeg ikke lavede noget

I august 2017 fik han så job hos Stakroge

og glemmer det.

forkert. På et tidspunkt vil jeg måske ger-

Smede og Maskinforretning.

Hvordan er du blevet så god til dansk?

ne læse videre som installatør.

- Jeg er glad for mit fag. Det er godt at

- Jeg har gået på sprogskole og så lær-

Hvordan er det at være i dit firma?

være håndværker. Man lever godt. Det gør

te jeg dansk på mit første job på Hotel

- Jeg har nogle meget rare kolleger. Vi

man også i Syrien. Her i Danmark tjener

Svanen. Mine nye kolleger hjælper mig

driller hinanden. Jeg har sagt til dem,

jeg mere. Jeg kan godt lide, at man aldrig

også meget, og så har jeg fra starten gået

at de er nødt til at sige til mig, når de

laver det samme to dage i træk, siger han.

derhjemme og hørt dansk fjernsyn og

siger noget, som de ikke mener. Jeg har

Hvad oplever du ellers af forskelle?

musik. Der bruger jeg ikke mit eget sprog.

nemlig svært ved at forstå den der sorte

- Man passer meget mere på her. Vi må

I de første tre måneder, så troede jeg

humor.

9


TEST Jesper Sloth Pedersen og Lasse Sørensen er VVS´ere og nu også undertøjsmodeller. - Det er sgu da meget sjovt.

UNDERTØJ SKAL VARME MEN IKKE STINKE EFTER EN TIME 10


Tekst Kir Klysner Foto Lars Horn

FAG

BLIKBLADET & RØ R TEST

60 til 80 dage om året sørger de to drenge for et sæt varmt undertøj under arbejdstøjet.

E UNDE R RTØJ

Blik & Rør har været i omklædningsrummet med de to VVS´ere Jesper Sloth Pedersen og Lasse Sørensen for at teste varmt undertøj. Det blev til en sikker sejr til et af de fem sæt.

J

esper Sloth Pedersen og Lasse Sørensen bruger

godt til, og du får hurtigt varmen. Lasse Sørensen er faktisk ikke til at lok-

varmt undertøj cirka 60

ke ud af sættet fra Snickers, som han taler

til 80 dage om året, så

om.

de er eksperter, ligesom

- Det transporterer sveden, som det

mange andre VVS´ere ville

skal. Det bliver ikke vådt, og der er heller

være. - Jeg tager det på, inden der kommer

ikke noget, der kradser, forklarer Jesper Slot Pedersen. Han er hoppet i sættet fra

frostgrader. Det er typisk sidst i oktober,

Helly Hansen, og det får fire i alle testka-

men jeg er også mere kuldskær end Jes-

tegorier.

per, fortæller Lasse Sørensen. - Jeg tager det på, når det bliver for

- Det er også godt til at transportere sveden. Det er varmt, behageligt at have

koldt, men det er sjovt, for man ser altså

på og holder pasformen, siger Jesper Slo-

også nogen, der går i shorts hele vinte-

th Pedersen. Lasse Sørensen har udvidet

ren, siger Jesper Sloth Pedersen.

testen på eget initiativ.

De to er kolleger i Bravida i Aalborg.

- Jeg har haft tøjet fra Snickers og Helly

Lasse Sørensen er udlært i 2009 og Jes-

Hansen med på sheltertur i starten af de-

per Sloth Pedersen i 2004.

cember, og det virkede altså, selvom der

Snickers er det bedste

var meget koldt.

I tre uger har de skiftet det varme under-

Mangler bare klappen bag på

tøj mere end sædvanligt, da de har testet

Jesper Slot Pedersen fremhæver det neu-

fem sæt for Blik & Rør. Et sæt skiller sig

trale design ved sættet fra Helly Hansen,

ud og får fem, som er den højeste karak-

som en rigtig god ting. Han går ellers ikke

ter, i alle testkategorier.

så forfærdelig meget op i design, for som

- Det er klart det bedste. Det sidder

>

han siger:

11


TEST > VÆLG DET RIGTIGE UNDERTØJ De her tre ting er ifølge Jesper Sloth Pedersen og Lasse Sørensen det vigtigste, når du skal vælge varmt undertøj: 1. Pasform – at det sidder tæt til kroppen. 2. Svedtransport – at det transporterer sveden væk fra kroppen. 3. Materiale – at det ikke kradser.

∞ Det hvide sæt fra JBS scorer 2,2. Sættet fra mascot scorer 3,2. Designet trækker ned for begge sæt.

Undertøjet af mærket Snickers er favoritten hos begge testpersoner. Det er også det dyreste.

mest brændte på huden. Hvis man har ∆ -Vi ved godt, at vi bliver mobbet, når vores kolleger ser det her.

- Når man står foran konen, så er det lige grimt. Men Lasse Sørensen mener, at det har en betydning, når man står og skal vælge et sæt. I kategorien ”design” falder det hvide sæt fra JBS helt ned på den lavest mulige karakter. - Det ligner noget en bedstefar ville gå i, eller noget som du tager på på et hospital. Vi ledte faktisk efter klappen bag på, sådan en Western trusse. Det, der trækker mest ned for Jesper Sloth Pedersen ved sættet fra JBS, er, at det lugter efter at være blevet brugt en dag.

12

Brænder på huden Undertøjet fra JBS scorer over middel i komfort og kvalitet.

lidt hår på brystet, så er det virkelig ikke rart, siger Jesper Sloth Pedersen. Lasse Sørensen melder sig enig.

Ikke varmt nok Midt i feltet ligger sættet fra Mascot med en samlet score på 3,2. - Det er behageligt at have på, designet er også fint, men det er ikke varmt

- Det er jo bomuld, og det er rart at

nok. Det kan godt bruges, hvis det ikke

have på, siger Jesper Sloth Petersen.

er for koldt, men det sker jo tit for sent,

- Ja, det kradser ikke. Det er godt. Men

at der bliver dækket af på byggepladser-

pasformen er ikke så god. Den er f.eks.

ne, og så duer det her sæt ikke, pointerer

for lang i ærmerne, siger Lasse Sørensen,

Lasse Sørensen. Jesper Sloth Pedersen

som er den højeste af de to.

er helt enig.

JBS-sættet scorer lavest i pasform, men samlet set er det sættet af mærket THOR, som får de laveste karakterer. -Det passer ingen steder, og jeg har kun haft det på i kort tid, fordi det nær-

De to kan nu skrive ”undertøjsmodel” på cv´et. - Vi ved godt, at vi bliver mobbet, når vores kolleger ser det her, men det er sgu da meget sjovt.


TE V I N ST DER

llem 1 og Point me ab dig fællessk 5 gives i ellem. im akker og din m dst. t, 5 er be 1 er værs t at d a ll gså ti Det er o rer te k ra e ka give halv . f.eks. 3,5

Snickers XTR svedtransporterende T-shirt og lange underbukser

Helly Hansen Dry

Mascot Parada/Sugura

Vejl. pris kr. 500 incl. moms

Vejl. pris kr. 560 incl. moms

Vejl. pris kr. 900 excl. moms

Pasform Komfort Funktion Kvalitet Design I alt (gennemsnit)

5,0

4,0

3,2

”Du får hurtigt varmen.”

”Behageligt at have på.”

"Duer ikke på en meget kold dag."

> SÅDAN HAR VI TESTET De to VVS´ere Jesper Sloth Pedersen og Lasse Sørensen har begge testet fem sæt varmt undertøj over en periode på tre uger. De har haft hvert sæt på flere gange - også efter at have vasket det én gang. De kendte ikke priserne før, testen var afsluttet. De fem sæt er udvalgt af redaktionen i samarbejde med Brødrene A&O Johansen i Helsingør.

JBS Langærmet undertrøje og lange underbukser

THOR thermotrøje og lange termounderbukser

Vejl. pris kr. 340 incl. moms

Vejl. pris kr. 150 excl. moms

Pasform Komfort Funktion Kvalitet Design I alt (gennemsnit)

2,2

1,7

”Rart at have på, men grimt.”

”Det kradser på huden.”

13


TIPS & TRICKS

Der skal være nok lys - uden at det blænder. Der skal være lys på alle de adgangsveje, som du bruger, og selvfølgelig der, hvor du arbejder. Se hovedreglerne for belysning på byggepladsen.

HUSK LYS I PASSENDE MÆNGDER

14


› Der skal være tilstrækkeligt med lys til, at du kan arbejde sikkert. Der skal – hvis der ikke er nok dagslys, og det er der ikke om vinteren - sættes kunstigt lys op både der, hvor du arbejder og på de forskellige adgangsveje både indenfor og udenfor. Det er den

Der skal være lys, fra man møder om

Du skal kunne se,

morgenen, til

hvad du laver. Det

man forlader byggepladsen ved

betyder også, at

fyraften. Lyset må ikke blænde

lyset skal afpasses

eller afgive varme, som generer Lyset må heller ikke genere beboere og trafikken i øvrigt.

Ansvaret ligger hos … Der skal være en plan for belysning på byggepladsen for at undgå uheld. Det skal stå beskrevet i den såkaldte PSS, som står for plan for sikkerhed og sundhed. Bygherre skal sørge for, at der er lys på alle fællesarealerne dvs. orienteringslys. Den enkelte virksomhed skal

såkaldte ”orienteringsbelysning”.

dig eller andre på byggepladsen.

FA K TA

efter de arbejdsopgaver, som du skal udføre. Du skal f.eks. bruge mere lys, hvis du skal arbejde med præcisionsarbejde. Helt

sørge for, at du som VVS´er kan få det påkrævede arbejdslys der, hvor du skal arbejde. Arbejdstilsynet fører tilsyn med om der er den rette belysning. Hvis reglerne ikke overholdes kan det medføre påbud og bøder. Kilder: Arbejdstilsynet og BFR – Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg

specifikt så kræver præcisionsarbejde mindst 500 lux. Lux er en måle-enhed, som også medregner kvadratmeterne. Det kaldes også belysningsstyrke. På Der må ikke være risiko for, at du kan falde i løse ledninger. Ledninger skal helst sættes op og ikke ligge på jorden eller gulvet.

adgangsveje skal der være minimum 25 lux, til groft arbejde skal der være minimum 50 lux, og til montagearbejde 300 lux. Der bør i øvrigt være lys fra mindst to sider for at undgå dybe skygger. Vær op-

Hvis det ikke er muligt, så skal

mærksom

man på andre måder sikre, at der

på brandfare,

ikke sker uheld.

ved f.eks. at undgå at lamper er i kontakt med let antændelige materialer, og Rum eller områder,

tjek at beskyttelsesgit-

Belysningen skal fordeles

hvor der ikke er sat nok

re er sat på igen, efter

på så mange el-grupper

lys op, skal spærres

der bliver skiftet pærer.

som muligt, så det hele ikke

af eller som minimum

mørklægges, hvis der ryger

afmærkes. Hvis der er lokaler uden lys,

en sikring. Der skal måske

skal de spærres af, hvis der er en risiko for

også være nødbelysning

at falde eller komme til skade.

visse steder. Der bør være et depot med lamper og ekstra sikringer på et let tilgængeligt sted.

15


SKROT

SALG AF SKROT SKAL INDBERETTES TIL SKAT 16


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

Mange blikkenslagere kender ikke reglerne for salg af skrot. Mød to blikkenslagere, som nu har lært dem at kende på den dyre måde efter at have fået brev fra SKAT.

> SÅDAN ER REGLERNE 1. Du skal betale skat af de penge, som du klunser for – medmindre den indsamlede skrot kommer hjemme

D

e tænkte begge, at de gjor-

fra privaten.

kroner vurderes til at være væsentligt

de samfundet en tjene-

mere end, hvad der kan komme fra pri-

ste. Morten Andersen og

vate ejendele.

Flemming Nielsen. Begge er de blikkenslagere, og begge har de fået en efterreg-

ning fra SKAT efter at have solgt skrot. - Jeg kendte ikke reglerne, og det gjor-

2. Som privatperson kan du sælge skrot, der stammer fra oprydning, nedrivning og renovering af egen

Ikke snydt med vilje

ejendom, og det vil være skatte- og

- Jeg tænkte, at jeg gjorde samfundet

afgiftsfrit, medmindre du har et

en tjeneste. I realiteten kunne vi bare smide det i naturen, men vi gør det på en

systematisk salg af skrot, der er anskaffet med henblik på videresalg.

de mine kolleger heller ikke. Jeg havde

ordentlig måde og får penge for det. Jeg

hørt, at man måtte sælge for 25.000

synes SKAT gør krav på for meget her,

kroner, og så fik jeg af vide, at jeg måtte

mener Morten Andersen, som har solgt

er indsamlet som led i et ansættel-

sælge for 10.000, men nu ved jeg, at det

f.eks. kobber og messing.

sesforhold, uanset om det sker efter

kun må være skrot, som kommer fra ens

3. Indtjeningen ved salg af skrot, der

- Jeg har altid tænkt, at det var smart,

aftale med arbejdsgiver eller ej, vil

egen adresse, siger Morten Andersen,

at jeg kørte det til skrothandleren i stedet

være skattepligtig. Indtjeningen skal

som har været i faget i 10 år.

for, at vi smed det ud som affald, og jeg

enten beskattes som yderligere løn

Morten Andersen har i 2014 solgt

har altid troet, at vi godt måtte. Det har al-

eller overskud af selvstændig virk-

skrot for 18.900, og han forventer at

drig været bevidst snyd fra min side, siger

somhed.

skulle betale omkring 9000 kroner til-

Flemming Nielsen. Han skal betale skat af

bage. Han venter dog på slutbeløbet fra

de 14.000 kroner, som han har tjent ved

SKAT.

primært at sælge gammelt zink og stum-

SKAT´s indsats

per af nyt zink i 2015.

Mere miljøbevidst

med flere VVS´ere og blikkenslagere, som

En del af de penge, som Flemming Nielsen

ikke kendte reglerne, og som også har

har fået ind, kommer faktisk fra skrotsalg

modtaget efterregninger fra SKAT.

af noget fra privaten, hvor han har skiftet

gennemgå aktiviteterne for skatteåret 2014 for tre forskellige genindvindings-

indsamlet uden for et ansættelsesforhold, vil være skattepligtig og skal beskattes som overskud af virksom-

Fagbladet Blik & Rør har været i kontakt

SKAT har lavet en indsats med at

4. Indtjening ved salg af skrot, der bliver

hed.

badeværelse, og det skal han egentlig ikke betale skat af.

5. Overskud ved salg af skrot , som ikke er fra privaten, skal man selv oplyse over for SKAT via sin selvangivelse. 6. Flere VVS-virksomheder har tradi-

- Problemet er, at jeg ikke kan bevise

tion for at lade pengene fra skrot-

selskaber deriblandt Stena Recycling,

det. Men SKAT har anbefalet mig, at hvis

salget gå til en fælles kasse, som

hvor både Morten Andersen og Flemming

det sker igen, at jeg har noget af mit eget,

betaler f.eks. julefrokosten. Det skal

Nielsen har afleveret skrot.

så skal jeg tage billeder af det, forklarer

enten gå via virksomheden eller

Flemming Nielsen, som har stillet flere

eventuelt via en personaleforening.

tjente krone ved skrotsalg, hvis det ikke

spørgsmål til SKAT, fordi han undrer sig

Hvis I opretter en personaleforening,

er ens private ejendele, man sælge.

mindst lige så meget, som han ærgrer sig.

så skal I læse op på reglerne om

Beskatningen sker fra den første

SKAT skriver i et følgebrev, at deres vurdering er, at skrotsalg for over 10.000

- Det er da mere miljøbevidst, at vi afleverer det til genbrug.

personalegoder, herunder bagatelgrænserne for beskatning på skat.dk

DET HAR ALDRIG VÆRET BEVIDST SNYD FRA MIN SIDE.

7 Skrothandlerne har pligt til at registrere, hvem de køber skrottet af. Kilde: SKAT

17


DM I SKILLS 2018

DM I SKILLS:

MØD DE 4 FINALISTER De har bevist deres værd til de regionale mesterskaber. Nu forbereder de sig på at skulle i finalen til DM i Skills den 18. til 20. januar 2018. DM i Skills holdes i 2018 i Herning.

- Jeg øver mig på skolen Martin Grambo Krongaard fra Region Syddanmark / EUC Syd Lærling hos Fredslund VVS

Hvor meget konkurrencemenneske er du – på en skala fra 1 til 10? - Jeg er en 6´er. Jeg har ikke været med i så mange konkurrencer. Jeg har spillet fodbold, og der ville jeg yde mit bedste, og jeg var også træt af det, hvis jeg ikke vandt. Men jeg tænker ikke så meget på at slå de andre til DM i Skills. Hvordan forbereder du dig? - Det gør jeg om fredagen, hvor jeg øver mig på skolen, hvis det kan lade sig gøre, men jeg har tit for travlt med arbejdet til at kunne nå det. Hvad er din strategi? - Jeg skal have musik i ørene. Jeg vil prøve at lukke det ude, at jeg står sammen med så mange andre mennesker. Jeg er heller ikke vild med, hvis kunder kigger mig over nakken.

18


Tekst Kir Klysner

- Jeg hader at tabe

- Jeg skal danne mig et overblik

Oscar Zeymer Jacobsen fra Region Storkøbenhavn / TEC Lærling hos Kridahl Tag & VVS

Frederik Kræmer Ramsdal fra Region Nordjylland / Techcollege Lærling hos M.R. Smedie & Rørteknik

Hvor meget konkurrencemenneske er du – på en skala fra 1 til 10? - Jeg er en 8-9´er. Jeg hader at tabe. Jeg vil kun vinde.

Hvor meget konkurrencemenneske er du – på en skala fra 1 til 10? - Jeg er nok en 6´er. Jeg kan godt lide konkurrencer, men det er ikke sådan, at jeg hader at tabe.

Hvordan forbereder du dig? - Jeg har nogle træningsdage på skolen, men ellers tænker jeg ikke så meget over det.

Hvordan forbereder du dig? - Jeg har en uge til at forberede det, men ellers gør jeg ikke noget. Vi har også om om de emner i skolen, som lærerne mener, at jeg skal bruge til DM i Skills.

Hvad er din strategi? - Jeg ved, hvad jeg skal gøre og ikke gøre. Jeg har jo erfaring fra regionsmesterskabet. Jeg er et socialt menneske, men hvis jeg snakker med dem, der kommer forbi, så bliver jeg ukoncentreret. Jeg skal have musik i ørene og lukke alt ude. Det er sgu lidt mærkeligt, at der står så mange og kigger på én.

Hvad er din strategi? - Jeg skal sørge for at danne mig et overblik og så tage den derfra. Jeg skal have musik i ørene for at have noget, der kan distrahere al den larm.

> OM DM I SKILLS 2018

- Jeg vil have en god oplevelse Oscar Zeymer Jacobsen fra Region Storkøbenhavn / TEC Lærling hos Kridahl Tag & VVS

Hvor meget konkurrencemenneske er du – på en skala fra 1 til 10? - Jeg er en 5´er. Til regionsmesterskabet syntes dommerne, at det var mærkeligt: at der ikke var så meget konkurrence over det. Men jeg hader konkurrencer. Jeg vil hellere have en god oplevelse. Hvordan forbereder du dig? - Jeg deltager i noget træning på skolen, og ellers tager jeg det, som det kommer.

DM i Skills er det årlige danmarksmesterskab for unge på erhvervsuddannelserne. Det er 7. gang i Danmarkshistorien, at der afholdes DM i Skills. Denne gang foregår det i MCH Herning den 18. til 20. januar 2018. Cirka 300 erhvervsskoleelever deltager og kæmper for at blive landets bedste. Der dystes i rekordmange fag i år – nemlig 42, herunder også VVS-energiuddannelsen. 19 fag er med som de såkaldte demonstrationsfag. Det gælder f.eks. ”blikkenslager” og ”ventilation”. DM i Skills er åbent for alle interesserede. Sidste år kom i alt 55.000 gæster fordelt over de tre dage. Der er gratis adgang.

Hvad er din strategi? - Jeg skal tage det stille og roligt. Ingen stress - ellers komme jeg måske til at lave det forkert. Jeg skal have musik i ørene.

Sidste års vinder til DM i Skills for VVS-energiuddannelsen var Dennis Juhl fra Syddansk Erhvervsskole og Vantinge VVS.

19


MED PÅ JOB

BLIKKENSLAGERE SÆTTER NY

HØJDEREKORD Det er højderekord for de tre blikkenslagere, som er ved at skifte kobbertaget på tårnet af Nysted Kirke på Lolland. De har ikke tidligere arbejdet i 70 meters højde. Det kræver fly-seler og gode huer og handsker.

20


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

Stilladset er sikret med fly-seler.

Jonas Holm pakker ud. De har forberedt så meget muligt hjemmefra.

D

et ligner kulisserne til en

Hans søn er også med på opgaven.

julekalender. Byen er

Han er heller ikke bange for højder og har

charmerende, som var det

sprunget bungeejump fra 220 meters

”Vinterbyøster”, og huse-

højde i Schweiz.

ne er miniature, når man ser dem fra 70 meters højde.

Står kun på et ben

Det gør de tre blikkenslagere, som går på

Deres arbejde på Lolland har været sat på

opgaven med at skifte kobbertaget på

pause og er blevet forsinket pga. svam-

tårnet af Nysted Kirke på Lolland.

peangreb i trækonstruktionen, og fordi

En af dem er Steen Holm. Det er hans

det har været lidt af et hovedbrud at få

fjerde tårn i det her format, men det er

bygget stilladset rundt om tårnet. De

også det højeste.

nederste plader på tårnet er fjernet, og nu

- Jeg føler mig 100 procent sikker. Jeg

støtter stilladset på den en meter tykke

laver jo heller ikke andet end at klatre på

kirkemur. På jorden støtter stilladset kun

tage, og det har jeg gjort i 45 år, fortæller

på en side, og så er det fæstnet gennem

Steen Holm.

tårnet med flystropper. Arbejdstilsynet har været forbi tre gange, og de siger det også.

> OM NYSTED KIRKE Nysted Kirke ligger i Nysted i det sydøstlige hjørne af Lolland. Den nuværende kirkebygning menes at være fra år cirka 1300. Kirken fik spir i 1650. Det var dengang tækket med skifer og bly. Senere blev det tækket med egespån, og i 1935 blev det belagt med kobber. Kilde: Wikipedia

- Udsigten fejler i hvert fald ikke noget.

Engang var det vildere

- Det her er den sværeste del af kirketårnet, fortæller Mikael Andersson. - Jeg kan huske engang, hvor jeg sad

De tre blikkenslagere og tømrerne, som

og falsede. Engang imellem blæste stil-

også går på opgaven, er selvfølgelig pak-

ladset væk fra taget, så jeg ikke kunne nå,

ket ind i vat i forhold til dengang i 1935,

og så blev jeg blæst tilbage igen.

da man lagde kobber på tårnet for første gang. Det her er en vild opgave, men de har

Sådan er det ikke på stilladset på Nysted Kirke, selvom de godt kan mærke, når det blæser meget. Stilladset kan ikke

prøvet det, der var vildere, fortæller den

dækkes ind, og de må derfor ikke være

sidste mand i sjakket fra Byens Tag &

på stilladset fra december 2017 til marts

Facade Mikael Andersson.

2018.

>

21


MED PÅ JOB > OM OPGAVEN De tre blikkenslagere Mikael Andersson, Jonas Holm og Steen Holm startede på opgaven med nyt kobbertag på Nysted Kirke i sommers. De var oppe i toppen med en kran for at måle op. Derefter har de forberedt arbejdet på værkstedet og har et lager i containeren med ruller af kobber. Da stilladset var på plads gik de så i gang på den midterste del af tårnet – lanternen - med at fjerne kobberplader og lægge nye på. Fra december til marts holder de pause med opgaven, da stilladset ikke kan dækkes ind. I pausen laver de tårnet indvendigt, hvor der skal lægges kobber-gulv under klokken. Den øverste meter af tårnet skal tages ned og med på værkstedet. Sidste etape bliver nederste del af tårnet. Det skal stå færdig til sommeren 2018.

∞ De tre blikkenslagere føler sig hjemme i tårnet og i byen Nysted, hvor de bor og arbejder fra mandag til torsdag.

◊ De er startet på den midterste del af tårnet - også kaldet lanternen.

- Stilladset kan ikke tåle presset fra vinden, fortæller Steen Holm.

år, mener Steen Holm.

Der mangler også stillads de sidste 15

Tårnet er skævt, men historien for-

meter op til spidsen. Det kommer der til

tæller, at det er bygget sådan med fuldt

foråret. Til sommer skulle de gerne være

overlæg.

færdige.

Tårnet er skævt

22

-Det kommer til at holde i hvert fald 100

- Det er 85 centimeter ude af vinkel. Vi har hørt, det er fordi, ham, der byggede det, havde en datter, der var normal, og

Tårnet har stået spættet i mange år, da

en, der var halvt. Han byggede to tårne.

der har været brand, men nu bliver det

Det her tårn lavede han skævt til ære for

ensartet hele vejen rundt.

sin datter, fortæller Mikael Andersson.


Selv en garvet blikkenslager som Mikael Andersson kan få ondt i armen af det her arbejde.

Kobber er nemmere at arbejde med end zink, mener Steen Holm. Der kommer ikke så nemt skader på materialet.

- Hun kan lave sovs, der hænger ved kartoflerne, siger Steen Holm om Yvonne nede fra slagteren,

Stilladset er meget stabilt i forhold til, hvad Mikael Andersson tidligere har prøvet i karrieren. De tre blikkenslagere har endnu ikke

- Folk her er rigtig søde. Vi var i som-

- Yvonne spørger altid, hvad vi vil have.

fundet en hilsen fra deres forgængere,

mers til fest nede på havnen, hvor der

Vi har f.eks. fået schnitzler, stroganoff og

men de har bestemt sig for, hvad de vil

var træskibs-træf, og så var der en dame,

hakkebøf, fortæller Mikael Andersson.

lægge i kuplen: en seddel med deres

der tilbød at køre os hjem, siger Steen

- Hun kan lave mad og lave sovs der

navne, 1500 kroner og et par Underberg.

Holm. Jonas Holm fortæller om deres

hænger ved kartoflerne, siger en tilfreds

status.

Steen Holm ved udsigten til, at nu er der

Kendt i byen Det lille sjak bor fra mandag til torsdag i byen, som ellers kun har 1359 indbygge-

- Vi bliver genkendt i byen nu. Det er jo jer, der går på taget, siger de. - Nå vi er hos bageren om morgen, får vi

re. De tre blikkenslagere er blevet kendt,

altid en hilsen med, og Jonas har købt en

og de bliver forkælet.

halv gris nede hos Yvonne hos slagteren.

frokostpause, og så går turen selvfølgelig ned til Yvonne i den lokale slagterbutik igen.

23


LØNSTATISTIK

BESKEDEN LØNFREMGANG TIL VVS’ERNE Trods stigende byggeaktivitet og mangel på kvalificeret arbejdskraft er lønnen i VVS-branchen steget mindre end forventet. Det seneste år er den gennemsnitlige timeløn på landsplan blot steget med 2,1 procent, viser Blik- og Rørarbejderforbundets seneste lønstatistik.

D

et går godt for virksomhe-

nen, hvilket hænger sammen med den

om hovedstadsområdet. I stedet er det i

derne i den danske bygge-

øgede aktivitet i branchen. Siden 2013

de traditionelt mere tyndt befolkede om-

og installationsbranche.

har VVS’erne således oplevet en samlet

råder som Vestjylland, Nordjylland, Lol-

Aktivitetsniveauet er

reallønsfremgang på 5,4 procent.

land-Falster og Bornholm, der tegner sig

tårnhøjt og indtjeningen er

Dermed er noget af det tabte fra årene

for den største lønfremgang. Det hænger

lige efter finanskrisen hentet ind igen.

formodentlig sammen med, at disse om-

VVS-branchen slet ikke steget i tilsvaren-

For i perioden fra 2009 og frem til 2012

råder i øjeblikket oplever mangel på kvali-

de grad.

oplevede VVS’erne som følge af finanskri-

ficeret arbejdskraft.

stigende. Alligevel er lønnen i

Den gennemsnitlige timeløn for landets VVS’ere var i efteråret 2017 på kr. 195,58. Det viser Blik- og Rørarbejderforbundets

sen nemlig et fald i reallønnen på hele 6,3 procent.

I Vestjylland er gennemsnitslønnen steget med hele 3,6 procent det seneste år. Det svarer til en lønstigning på kr. 6,58.

lønstatistik, som er baseret på svar fra

Stigninger størst vest for Storebælt

2.475 timelønnede VVS-svende i septem-

Udviklingen af VVS’ernes løn er i mod-

med en stigning på kr. 5,98, hvilket svarer

ber og oktober 2017.

sætning til de foregående år gået uden

til en fremgang på 3,2 procent.

Svendene i Nordjylland ligger lige efter

I forhold til året før er timelønnen på VVS-området således blot steget kr. 4,02. Det svarer til en lønfremgang på 2,1 procent, hvilket er under de forventede 2,5 procent, som økonomiske eksperter for-

Sådan har den gennemsnitlige timeløn for VVS’ere udviklet sig over de seneste fem år År

Gennemsnitlig timeløn

Stigning i kr.

Stigning i procent

Inflation

Udvikling i realløn

derfor af, at prisudviklingen i perioden

2013

182,37

3,51

2,0

0,8

1,2

fra november 2016 til november 2017 er

2014

184,77

2,40

1,3

0,6

0,7

steget 1,3 procent. Dermed sikres landets

2015

186,82

2,06

1,1

0,5

0,6

VVS’ere en svag fremgang i reallønnen på

2016

191,56

4,74

2,5

0,4

2,1

2017

195,58

4,02

2,1

1,3*

0,8*

udsagde inden årets begyndelse. Den beskedne stigning i lønnen reddes

0,8 procent. Det er således femte år i træk, at VVS’erne oplever en fremgang i realløn-

24

*Inflationstallet for 2017 gælder fra november 2016 til november 2017.


Øvrige områder med høj procentvis lønstigning er Sydsjælland, som også omfatter Lolland-Falster. Her er lønnen steget med 3,03 procent, hvilket giver en gennemsnitlig timeløn på kr. 194,87. Svendene i København og Nordsjæl-

SÅDAN LIGGER LØNNEN Den gennemsnitlige timeløn på VVS-området var i oktober 2017 på kr. 191,56. I forhold til året før er det en lønfremgang på kr. 4,02 i timen, hvilket svarer til en lønfremgang på 2,1 procent. I tabellen ses, hvordan lønfremgangen er fordelt i de forskellige landsdele.

land er de områder med den laveste lønfremgang i 2017. Her er lønnen blot

Timeløn 2017

Ændring i kr.

Ændring i procent

steget med henholdsvis 1,4 og 1,3 pro-

Nordjylland

192,54

5,98

3,2

cent. Med en forventet inflation i 2017

Vestjylland

191,88

6,58

3,6

Østjylland

197,54

4,46

2,3

er stor byggeaktivitet, ikke nogen

Sydjylland

186,68

4,92

2,7

fremgang i reallønnen. Men trods den

Fyn

185,07

4,25

2,4

Sydsjælland

194,87

5,73

3,0

Nordsjælland

200,17

2,77

1,4

løn. Her er den kr. 201,43 i timen, mens

Bornholm

191,45

5,26

2,8

de nordsjællandske VVS-svende følger

København

201,43

2,53

1,3

VVS samlet

195,58

4,02

2,1

på 1,4 procent, oplever VVS-svendene i hovedstadsområde, hvor der ellers

beskedne lønudvikling, er det alligevel VVS-svendene i København, som har landets højeste gennemsnitlige time-

lige efter med en gennemsnitsløn på kr. 200,17.

PÆNE LØNSTIGNINGER TIL SKORSTENSFEJERNE Mens de ansatte på VVS-området har

På landsplan er skorstensfejernes

oplevet en beskeden lønfremgang det

gennemsnitsløn på kr. 205,08 pr. time.

seneste år, er skorstensfejernes løn ste-

Den højeste gennemsnitlige timeløn

get mere end forventet.

er øst for Storebælt, hvor den er på kr.

I 2017 steg lønnen på landsplan med

205,73. Herefter følger de nordjyske

kr. 5,58 pr. time, hvilket svarer til en

svende med kr. 204,73 og de sydjyske

fremgang på 2,8 procent. Da den for-

og fynske svende med kr. 205,45.

ventede prisudvikling i samme periode

Størst fremgang oplevede skorstens-

forventes at ende på knap 1,3 procent,

fejerne i Nordjylland, som i 2017 hæve-

er skorstensfejernes løn altså steget

de gennemsnitslønnen med kr. 5,41. I

væsentlig mere end den generelle pris-

procent svarer det til en lønfremgang

udvikling.

på 2,7 procent.

SKORSTENSFEJERNES LØN Gennemsnitslønnen for skorstensfejere på landsplan var i 2017 kr. 205,08 pr. time. I forhold til året før er den steget med 2,8 procent, hvilket er 1,5 procent mere end den forventede prisudvikling i samme periode Timeløn 2017

Ændring i kr.

Ændring i procent

Nord- og Midtjylland

204,73

5,41

2,7

Sydjylland og Fyn

204,45

5,29

2,7

Sjælland og København

205,73

5,21

2,6

Skorstensfejere samlet

195,58

4,02

2,1

> LØN FORHANDLES VED

LOKALFORHANDLINGER

Det er ved de lokale forhandlinger i virksomhederne, at lønnen på minimallønsområdet forhandles. Det gælder alle Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer, undtagen skorstensfejerne og offentlig ansatte håndværkere. Mere information om Blik- og Rørarbejderforbundets lønstatistik indgår i pjecen ”De lokale forhandlinger”, som udsendes sammen med næste udgave af fagbladet Blik & Rør i februar 2018. DIN GUIDE TIL

FORHANDLING

MERE I LØN OG BEDRE VILKÅ

R I 2018

ER

EG LL T KO DE E N N ! DI LA ØN D LE I L VA E H I H FÅR 1 E

S

25


OK 2018

Klart signal fra fagbevægelsen før afgørende forhandlinger Organisationerne i det fælles forhandlingsfællesskab har dannet fælles front op til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Der bliver kun forhandlet, hvis der sikres stigninger i reallønnen og en ny arbejdstidsaftale til lærerne.

A

lle ansatte i det offentlige skal have fremgang i deres realløn. Men der skal også afsættes en pulje til yderligere lønstigninger til de faggrupper, der har en

lavere løn end tilsvarende mandefag. Går arbejdsgiverne ikke med til det, kan det ende med en storkonflikt i hele den offentlige sektor. Det er budskabet fra fagforeningerne i forhandlingsfællesskabet på det offentlige område, som har svoret fælles musketered forud for overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. - I forhandlingsfællesskabet er vi enige om, at der skal mere i løn til alle, ligesom der skal sikres en ligeløns-pulje til de grupper af fag, som halter efter rent lønmæssigt. Samtidig skal der findes en løsning på de statsansattes frokostpause,

Nok er nok lyder det fra de faglige organisationer. Dermed er der risiko for, at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område kan udvikle sig til en konflikt i løbet af foråret.

og lærerne skal have en ny arbejdstidsaftale. Der skal findes løsninger på de ting, før vi kan indgå nogen aftaler, forklarer

at de derfor må løbe stærkere og døje

forbundssekretær Søren Schytte.

med stress på grund af urimeli-

Grænsen er nået

ge krav fra arbejdsgiverog derfor er det tid

forbundets offentlige ansatte ved over-

til at sige nok er

enskomstforhandlingerne. Han mindes

nok, siger Søren

ikke tidligere at have set så stærkt et

Schytte, som

signal fra organisationerne på det offent-

ikke afviser at

lige område.

forhandlingerne

- Vi har år efter år oplevet, at de offent-

26

en masse vrede og frustrationer. Det

ne. Grænsen er nået,

Han repræsenterer Blik- og Rørarbejder-

lige ansatte rammes af nedskæringer, og

- Arbejdsgivernes forhandlere har jo med deres udmeldinger fremprovokeret

kan ende med en konflikt.

styrker fællesskabet og betyder, at vi står endnu stærkere

ler d n a h Vi for r dig! fo t.dk ærke ok-m

sammen i forhandlingsfællesskabet. Skulle det ende med en konflikt, så er det jo sådan spillereglerne er. Vi er forberedt og klar til alle scenarier, lyder det fra Søren Schytte.


ASBEST

Tekst Kir Klysner

T S E B S A T S E B S A T S ASBE - Vi har mistet tålmodigheden Blik- og Rørarbejderforbundet politianmeldte sidste år et firma, som bevidst ignorerede forundersøgelser, hvilket betød, at fire medarbejder blev udsat for asbest. Beviserne er der, men der er ikke rejst tiltale endnu.

P

å trods af gentagne rykkere, har vi endnu ikke fået

ikke har ressourcerne, men vi har oplevelsen af, at det bliver ned-

tilsagn om, hvorvidt politiet rejser tiltale i sagen,

prioriteret. Vi vil nu arbejde med at sætte fokus på den her sag

og nu nærmer vi os et år efter anmeldelsen. Vi har

i det politiske led, siger Søren Schytte, som også er formand for

mistet tålmodigheden, siger forbundssekretær i

arbejdsmiljøudvalget i Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT).

Blik- og Rørarbejderforbundet Søren Schytte. Forbundet har anmeldt et VVS-firma til politiet, fordi de

Særdeles vanskeligt udvalgsarbejde

ignorerede forundersøgelser, hvor det stod tydeligt angivet, at

Søren Schytte sidder i en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets

der var asbest i byggeriet. Det førte til, at fire medarbejdere blev

parter, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har ned-

udsat for asbest.

sat for at afdække problemerne med asbest.

Arbejdstilsynet gav virksomheden et påbud om helbredsun-

- Gruppen er nedsat efter ønske fra os, men det har desværre

dersøgelse til de berørte medarbejdere, men da arbejdet var

vist sig særdeles vanskeligt at få arbejdsgivere og Arbejdstilsynet

afsluttet, førte det derudover kun til en såkaldt ”afgørelse uden

til at imødekomme de ønsker, som vi kommer med, for at vores

handlepligt” og dermed ingen andre sanktioner.

medlemmer ikke udsættes for asbest. Arbejdsgruppen skal præsentere en rapport for ministeren i

Nederst i bunken

første kvartal af 2018, som kan munde ud i nye initiativer på om-

Blik- og Rørarbejderforbundet anmeldte virksomheden og byg-

rådet.

herre til politiet i marts 2017, men der er altså ikke sket noget i sagen, og det er stærkt kritisabelt, mener Søren Schytte. - Beviserne er der. Der er tale om en tilståelses-sag, men jeg tror desværre, at den ligger nederst i bunken. Politiet siger, at de

Navnet på det firma, som er politianmeldt af Blik- og Rørarbejderforbundet, fremgår ikke af artiklen, da sagen ikke er afsluttet. Firmaets navn er kendt af redaktionen.

27


FINANSLOV

BOLIGJOB-ORDNINGEN

GØRES PERMANENT Blik- og Rørarbejderforbundet er tilfreds med et centralt element i regeringens og Dansk Folkepartis finanslovsforlig.

bundet er tilfredse med det resultat, som forhandlingerne er endt med.

Fokus på grøn omstilling Det nye, permanente håndværkerfradrag,

I

har ikke den samme grønne profil som det langtrukne forløb mod

store virksomheder til gavn, men når vi

den ordning, der udløb ved årsskiftet.

en ny finanslov lykkedes

kigger ud over landet og ser på den lille

Derfor må folketinget i foråret sætte

det regeringen og Dansk

håndværksmester, så skaber ordningen

yderligere fokus på grøn omstilling af den

balance. Det samme gælder for folk i

gamle boligmasse.

Folkeparti at indgå et for-

egen bolig, der har en mindre indkomst

- Vores store udfordring i forhold til

gøres permanent. Hos Blik- og Rørarbej-

i fx yderområderne. Her kniber det ofte

energi og klima er ikke det nye byggeri,

derforbundet, som har kæmpet en hård

med vedligeholdelsen af boligerne, og

hvor de grønne standarder ofte er meget

kamp for en videreførelse af ordningen,

her skaber fradraget social balance, siger

høje. Udfordringen gælder den gamle

vækker det begejstring.

han.

boligmasse, som trænger til en massiv,

lig, hvor BoligJob-ordningen

- At BoligJob-ordningen – eller hånd-

grøn omstilling. Her må folketinget i for-

værkerfradraget, som jeg hellere vil kalde

Vedvarende indsats

det, gøres permanent, er et stort frem-

Blik- og Rørarbejderforbundet har aktivt

dagsorden. Det er et spørgsmål, vi fortsat

skridt. Først og fremmest skal ordningen

arbejdet for at bevare håndværkerfradra-

vil arbejde for, lyder det fra Max Meyer.

nu ikke længere op til politisk stillingta-

get, siden Socialdemokratiet og Det

gen hvert andet år. Det skaber usikker-

Radikale Venstre vendte ryggen til Bolig-

hed, og den usikkerhed er nu elimineret.

Job-ordningen efter det seneste folke-

Dernæst gives der fortsat fradrag for

tingsvalg i 2015.

godt dansk håndværk og ikke kun ser-

- Vi kunne se, at vi måtte i dialog med

vice, som regeringen oprindeligt lagde op

andre alliancepartnere end vores tradi-

til. Dermed er der social balance i ordnin-

tionelle samarbejdspartnere på Christi-

gen, og det bliver til gavn for hele Dan-

ansborg. I forbindelse med den seneste

mark, siger forbundsformand Max Meyer

grønne BoligJob-ordning gik vi derfor i

fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

dialog med ordførere i forligskredsen i

Social balance

både rød og blå blok. Vi havde en rigtig nyttig dialog, der førte til en ordning, som

En række økonomer, heriblandt chef-

vi har været meget tilfredse med de to

økonom Mads Lundby fra den liberale

seneste år, forklarer Max Meyer.

tænketank CEPOS, har allerede kritiseret

Allerede før sommer var man i Blik- og

BoligJob-ordningen i medierne med hen-

Rørarbejderforbundet vidende om, at

visning til, at der er gang i byggeriet. Men

SF og Alternativet ikke ville forsætte i

den kritik er ifølge Max Meyer forfejlet.

forligskredsen. Forbundet har derfor ført

- Væksten i byggeriet sker omkring de større byområder, og kommer de

28

en tæt dialog med en række ordførere i blå blok. Det har givet resultater, og for-

året se på nye initiativer til at fremme den


Foto Jakob Boserup

> FINANSLOVENS HOVEDPUNKTER Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om Finansloven 2018. I aftalen er der blandt andet afsat et milliardbeløb til sundhed og ældre, øget optag på politiskolerne

Finanslov rammer erhvervsskolerne og Arbejdstilsynet

og lavere takster på Storebæltsbroen. Udvalgte hovedpunkter i aftalen: • Der afsættes cirka 5,5 milliarder kroner til en styrkelse af skattevæsenet. De penge kommer ud over de 6,7 milliarder kroner fra Finansloven 2017. • På sundhedsområdet afsættes cirka to milliarder kroner,

Mens Finansloven i første omgang blev præsenteret som en stor buket af gode initiativer, så indeholdt pakken også massive besparelser på erhvervsskolerne og hos Arbejdstilsynet.

der blandt andet skal bruges på frit valg af genoptræning. Fra 2019 afsættes 45 millioner kroner til en ny akutlægehelikopter til udkantsområderne. • Cirka 2,7 milliarder kroner om året til bedre bemanding på plejehjem, friere valg af madordning for ældre samt 240 millioner til indsatser, som skal sikre, at ingen dør alene. • Parterne vil styrke indsatsen i nærområder og afsætter 2,5 milliarder hertil. • Der afsættes 10 millioner kroner i 2018 og 22 millioner fra 2019 til børn med livstruende sygdomme. • Der skal optages yderligere 300 politistuderende i 2018 og 2019. • BoligJob-ordningen gøres permanent. Det koster 445 millioner om året. • Rytterne i det danske politi genetableres. • Motorvejen over Vestfyn udvides, og hastigheden sættes op på flere lande- og motorveje. Taksterne over Storebæltsbroen nedsættes. • Skatten på fri telefon fjernes. • Erhvervsuddannelserne får 170 millioner til at hæve kvaliteten, men skal fortsat spare to procent om året. • Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes.

ER DER NOGET, som både fagbevægelsen og erhvervslivet er enige om, så er det behovet for flere faglærte. Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, og virksomhederne skal blive langt bedre til at tage lærlinge og elever. I den første præsentation af Finansloven lød det derfor også som sød musik, at der blev tilført en kvalitetspulje på 170 millioner kroner til erhvervsskolerne. Glæden varede dog kort, for da den endelige forligstekst blev lagt frem, viste der sig et noget andet regnestykke. Bag nyheden om kvalitetspuljen gemte sig en virkelighed, som handlede om en nedskæring på 100 millioner kroner. Den nedskæring skyldes blandt andet, at erhvervsskolerne stadig vil være omfattet af omprioriteringsbidraget, hvor de er tvunget til at spare to procent om året frem til 2021. - Det er et kæmpe skridt i den helt forkerte retning. Hvis vi i Danmark skal tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne, så handler det om at hæve kvaliteten. Nu kommer det i stedet til at handle om takstreduktioner, mindre grundtilskud og dermed dårligere vilkår for eleverne. Det er virkelig et tilbageslag af de helt store, siger Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Svækker indsatsen for et godt arbejdsliv Arbejdstilsynet rammes også af besparelser, som følge af Finansloven. Det er tredje år i træk, at Arbejdstilsynet skal spare, og det svækker indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. - Det er ikke kønt at være vidne til. Med den ene hånd forlanger politikerne, at den almindelige lønmodtager skal være længere tid på arbejdsmarkedet, mens de med den anden hånd fjerner indsatsen for at undgå fysisk og psykisk nedslidning. Vi ved godt, at mange borgerlige politikere ikke er vilde med Arbejdstilsynet, men de her besparelser giver bare ingen mening, lyder det fra Max Meyer.


PENSION

ARBEJDSMARKEDSPENSIONER

FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM Det er nu 25 år siden, at de første indbetalinger fra medlemmerne gik ind på pensionsopsparingerne i Industriens Pension og PensionDanmark. Skepsis i begyndelsen er blevet afløst af stor opbakning og tilfredshed med pensionsordningerne. Forventningerne til pensionisttilværelsen

- Med overenskomsterne dengang lag-

kedspensionerne fra starthalvfemserne. I

er steget i løbet af de seneste generati-

de arbejdsmarkedets parter grundstenen

begyndelsen var mange skeptiske, men i

oner, og de færreste er i dag i tvivl om, at

for det pensionssystem, der i dag bliver

dag skal man lede længe efter skeptikere

det kræver betydelig opsparing, hvis liv-

kaldt verdens bedste af eksperter fra ind-

blandt de mange medlemmer, der nyder

remmen ikke skal spændes markant ind.

og udland. Det var i de år, at pensionssy-

godt af opsparingen og de forsikringer,

Netop ønsket om at sikre danske pen-

stemet blev fremtidssikret. Betydningen

der følger med.

sionister en tilværelse med en fornuftig

for både den enkelte lønmodtager og hele

levestandard var tanken bag en af de

samfundet har været enorm, siger Laila

reform i de sidste 50 år, og med arbejds-

mest overvældende – og måske også

Mortensen, adm. direktør i Industriens

markedspensionerne har arbejdsmarke-

mest oversete – succes’er herhjemme de

Pension.

dets parter sikret den brede gruppe af

seneste 25 år: Udbygningen af de danske arbejdsmarkedspensioner. Efter en række fremsynede overens-

Skal lede længe efter skeptikere

- Det er den største socialpolitiske

lønmodtagere en økonomisk tryg alderdom. Det betyder, at vi i Danmark ikke har

Før 1992 var pensionsordninger forbe-

store grupper af fattige ældre. Alle med-

komstaftaler i starthalvfemserne stod

holdt offentligt ansatte og funktionærer,

lemmer kan se frem til en god indkomst

det nemlig klart, at ansatte på hele LO/

men det ændrede sig med arbejdsmar-

og en værdig afgang fra arbejdsmarkedet,

DA-området ville få arbejdsmarkedspen-

siger adm. direktør Torben Möger Peder-

sioner. Det var en forbedring med meget

sen, PensionDanmark.

vidtrækkende konsekvenser, og det var grundlaget for udbygningen af det pen-

Overenskomstparterne bag både Pen-

> DIN PENSIONSOPSPARING

sionssystem, der i dag af mange bliver betegnet som verdens bedste.

Stor betydning for den enkelte Den 1. januar 1993 begyndte medlemmerne af Industriens Pension og PensionDanmarks forløbere, B&A Pension, HTS Pension og B&T Pension at indbetale til de nye ordninger. Medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet har deres pensionsordninger i netop Industriens Pension og PensionDanmark, og de to selskaber bliver i dag ofte fremhævet i både ind- og udland som eksempler på arbejdsmarkedspensionernes overvældende succes.

30

sionDanmark og Industriens Pension har løbende udbygget ordningerne, og siden

Din opsparing giver dig et supplement til din folkepension, når du går på pension.

de første pensionsordninger blev etable-

Det betyder, at du får større økonomisk frihed som pensionist.

til typisk 12 procent i dag. Arbejdsgiveren

Se detaljerne om din opsparing, og hvor meget du får udbetalt, når du går på pension på dit pensionsselskabs website. PensionDanmark på pension.dk Industriens Pension på industrienspension.dk

ret, er indbetalingen til pensionen vokset støt fra ca. 0,9 procent af lønnen i 1993 betaler to tredjedele og lønmodtageren en tredjedel. I dag viser mange målinger fra bl.a. Loyalty Group, FinansWatch og Wilke, at de to selskaber har nogle af branchens absolut mest tilfredse medlemmer. Samtidig viste en opgørelse fra erhvervsmediet InsideBusiness for nylig, at de to selskaber har branchens laveste administrationsomkostninger.


Tekst Kir Klysner Foto Nyt Hospital Herlev

BYGGERI

SK A NDA LER A MT SPA NSK V VS FIRM A SK YLD I FORSINK EL SER

Det spanske firma Inabensa er igen skyld i forsinkelser. Denne gang er det byggeriet på Herlev Hospital, som bliver flere måneder forsinket. Inabensa er det firma, som er sat af bestillingen på Niels Bohr Bygningen. – Der bør strammes op i den offentlige udbudskontrol, mener næstformand i Blik- og Rørabejderforbundet, Henrik W. Petersen.

I

nden udgangen af 2018

byggeri, igen ikke lever op til deres for-

vise, at forsinkelserne skyldes projektets

skulle det nye akuthus på

pligtigelser. Det til trods for, at man har

andre entreprenører og rådgivere.

Herlev Hospital være klar til

indført skærpet tilsyn. Der bør stram-

Byggeledelsen har valgt ikke at forcere

aflevering. Men det bliver

mes op i den offentlige udbudskontrol.

arbejdet af frygt for, at der kan komme

tidligst færdigt i marts 2019.

Der her kan igen betyde en ekstrareg-

kvalitetsproblemer.

- Vi kan se, der har været

ning til skatteborgerne og få sundheds-

problemer med at nå nogle af afleve-

mæssige konsekvenser for patienter på

ringerne. Og noget af det skyldes Ina-

grund af unødige forsinkelser og der-

bensa, og noget af det skyldes andre

med ventetid. Det er slet ikke holdbart,

forhold, siger projektdirektør Connie

mener næstformand i Blik- og Rørabej-

Barfod til Ingeniøren.

derforbundet, Henrik W. Petersen.

Det spanske firma Inabensa har hovedentreprisen for el, ventilation og

Må ikke gå ud over kvaliteten

VVS på udbygningen af Herlev Hospital.

Ifølge Ingeniøren vil projektdirektør

Det samme firma er blevet opsagt på

Connie Barfod ikke give et bud på, hvad

byggeriet af Niels Bohr Bygningen i Kø-

forsinkelserne kommer til at koste. Den

benhavn på grund af flere alvorlige fejl i

umiddelbare vurdering er, at de nuvæ-

installationerne.

rende forsinkelser ligger indenfor det

Firmaet er kommet under skærpet tilsyn på byggeriet af Nyt Hospital Herlev for at undgå kvalitetsproblemer, men nu er de altså skyld i forsinkelserne. - Det er utilfredsstillende, at virk-

forventede, som kan dækkes af reserver. Connie Barfod fortæller til Ingeniøren, at Inabensa er blevet overrasket over, at

> OM NYT HOSPITAL HERLEV Herlev Hospital udbygges med 60.000 kvadratmeter. Der bygges bl.a. akuthus, mor-barn-center og sterilcentral. Når byggeriet er på sit højeste, forventes der at være 500 håndværkere på pladsen. Nyt Hospital Herlev skulle i første omgang være færdigt i slutningen af 2018. Budgettet er på 2,25 milliarder kroner. Byggeriet gennemføres, mens sygehuset er i fuld drift.

byggeherren blander sig i overholdelsen

somheden, der vinder ventilation og

af byggeriets tidsplan. Connie Barfod

VVS-entreprisen på et stort offentligt

forventer, at Inabensa vil forsøge at på-

Kilder: herlevhospital.dk, ing.dk

31


LÆSERBREVE

Hvad fanden er der så godt ved at være VVS’er, energispecialist, blikkenslager eller rørsvejser?

D

et var omtrent essensen af spørgsmålet som lærlingen Casper

tælle det videre, som vi brænder for, og på hver vores måde inspirere og moti-

Steppat sendte ud til Rør & Blik-generalfor-

vere fremtidens lærlinge.

samlingen i kreds 10

gode historier i skurene og på pladserne. Kærlige, ærlige og spydige historier,

med høj stolt stemme. En stemme der

skar igennem, så jeg kunne forstå det. Udover opråbet havde han også en bøn om hjælp. Et ønske om hjælp til at fortælle nye lærlinge, hvad der er godt ved faget. Hans bøn til os var, at vi skulle gøre klart for os selv, hvad vi sætter pris på i faget – og fortælle det til de nye lærlinge. Jeg har tænkt over opråbet, og har fundet ud af – at noget af det, jeg sætter størst pris på, er fællesskabet og sammenholdet – både i skurene, firmaerne, klubberne, og fagforeningen. Sammenholdet i Blik & Rør er enestående, og det har bidraget til vores gode løn og sikkerhedsforhold. Noget der ikke er kommet af sig selv – men som nogen før os – og nu - har kæmpet indædt for. Intet i rørprislisterne, sikkerhedshåndbøgerne eller overenskomsterne er givet gratis. Punktum for punktum har kollegaer kæmpet i det daglige, til mæglingsmøder, til lokalaftaler, i overenskomstforhandlinger og i fagforeningen. Stædigt har de tilkæmpet sig de rettigheder og den respekt, som vi høster frugterne af i dag. Jeg har tænkt over, hvordan dette kan fortælles videre til de nye lærlinge. Jeg må erkende det må gøres drypvist, og med mange forskellige stemmer. Noget der er svært alene, men på Ca-

32

spers opfordring kan vi hver især for-

Min største glæde ved faget er alle de

som indrammer de etiske værdier i faget. En dimension af faget, som jeg i en alder af 50 år, nu indser har bidraget væsentligt til at skabe mig som menneske og medborger i Danmark. Derfor bringer jeg opfordringen videre her, til at dele fortællingerne om de legendariske svende og overmontører, som I husker fra jeres arbejdsliv. Mennesker som I husker for godt og ondt, og som har været med til at forme og påvirke jeres liv på en eller anden måde med noget, de gjorde eller sagde. Et udpluk af det, der har været med til at præge mit arbejdsliv er: Humberdingos, Geden, Tændstikken, To en halveren, Det hvide snit, Snehvide, Poularden, Den selvdøde, Tårnspringeren, Numse, Den stille, Den døve – og blandt overmontørerne Den grå, Plantehår, Ridefogeden og Romkuglen. Mit ønske med dette indlæg er på ingen måde at hænge nogen ud med ondsindede historier – men på foranledning af Casper, at fortælle de gode historier om fagets ildsjæle og legender, der har bidraget til at skabe de gode rammer for vores arbejdsliv i skurene og på pladserne. Min opfordring her er at fortælle til inspiration for os alle – og fortælle det videre til de nye lærlinge, så de kan få

Jacob Neuman n indsamler gode historier fra VVS-faget, som inspiration til fremtidens lærlinge. indsigt og del i fagets kultur, tradition og historie, og motivere dem til at bringe stafetten videre ind i fremtiden. Jeg vil meget gerne hjælpe til med at få delt historierne, og I er velkomne til kontakte mig, så kan jeg evt. hjælpe med at nedskrive dem eller optage historierne med diktafon eller video, som det passer jer bedst. Hvis I har lyst, er I meget velkomne til at kontakte mig på tlf: 29429246 eller JakobN1369@gmail.com Alt efter, hvordan det udarter sig, vil jeg prøve at samle fortællingerne på en eller anden måde, så de kan fortælles videre til fremtidens lærlinge og svende - og til alle andre indenfor og udenfor faget - med lyst til at høre om det levede liv blandt drengene fra Blik og Rør. Og til allersidst – en stor tak til Casper for inspiration og motivation – til at overveje, hvad der er så fandens godt ved at være rørlægger og rørsvejser. Med venlig hilsen Jakob Neumann, Kreds København


MEDLEMSKURSER 2018 Jack Rasmussen (yderst til venstre) deltog i efteråret på Blik- og Rørarbejderforbundets grundkurser for tillidsvalgte. Han opfordrer flere af sine kolleger til at deltage.

Tak for et godt kursus

M

an kan ikke sige det nok gange. Der er brug for folk som os, der trods tiderne stadig brænder for det faglige arbejde og for en retfærdig arbejdsdag trods arbejdsgivernes stadige indblanding og forsøg på at omgå regler og overenskomster.

Selv om det til tider har været hårdt og anstrengende og med mange personlige udfordringer at deltage på for-

bundets grundkurser, og jeg taler på alles vegne, er vi virkelig kommet ud af vores komfortzone. Men trods denne uvante situation er vi nået langt, og vi er godt

rustede til at tage kampen op med vores respektive arbejdsgivere. Jeg er godt klar over, at et grundkursus blot er en forsmag på mange brug-

bare værktøjer for tillidsrepræsentanter. Derfor ser jeg også frem til at

deltage i nye og lærerige kurser inden for området, så jeg kan dygtig-

gøre mig endnu mere.

Udlært i dette hverv bliver jeg aldrig. Men med alle de værktøjer, vi

har tillært os i løbet af de to uger på kurset, har jeg en tro på, at vi kan nå de mål, som kollegaerne og jeg sætter os i fællesskab. En anden positiv ting fra kurset, er de kontakter, jeg har skabt mig, selvom vi kommer fra forskellige dele af landet. Jeg håber vi fremadrettet kan inspirere og hjælpe hinanden med input og forslag til for

eksempel lokalforhandlinger og andre udfordringer.

Det sociale samvær har også været fantastisk, og jeg har på intet tidspunkt kedet mig eller følt mig alene. Det at møde den daglige ledelse i forbundet har gjort, at jeg kender

I 2018 holder Blik- og Rørarbejderforbundet en række medlemskurser. Læs mere om indholdet på blikroer.dk/medlemskurser og kontakt din lokale kreds for tilmelding.

Grundkurser for tillidsvalgte

Blik- og Rørarbejderforbundets Grundkurser for tillidsvalgte er målrettet tillidsrepræsentanter og valgte i klub- og afdelingsbestyrelser. Fagligt interesserede medlemmer kan også deltage. G-1 og G-2 tilmeldes som et samlet forløb. LO-skolen i Helsingør Forår: G1 og G2 i ugerne 12 og 15 Efterår: G1 og G2 i ugerne 44 og 47

Rørprislistekurser

Vil du vide, hvad du er værd? Fordelene ved akkordarbejde er mange. Lønnen er generelt højere end timelønnen, man bliver god til at arbejde i team, og man lærer at kende sit eget værd. Forår: Uge 6 (5. februar til den 9. februar) Efterår: Uge 44 (29. oktober til den 2. november)

2x2 uddannelse af tillidsrepræsentanter

Nyvalgte tillidsrepræsentanter skal tilbydes et uddannelses- og samarbejdsprogram af 2 x 2 dages varighed. Kurser 2018 for nyvalgte tillidsrepræsentanter under VVS-overenskomsten - Tekniq: Forår - Øst for Storebælt Modul 1. 14. - 15. maj 2018 Modul 2. 11. - 12. juni 2018 Efterår - Vest for Storebælt Modul 1. 11. - 12. september 2018 Modul 2. 9. - 10. oktober 2018

dem bedre og ved, hvad de står for, og jeg har fået indblik i nogle af de

mange opgaver, der er ved at drive et forbund som vores.

Alt i alt er jeg meget taknemmelig for at have deltaget på grundkursus for tillidsfolk, og jeg takker Blik og Rør, Allan (underviser, red) og alle

de andre deltagere for to fantastiske og lærerige uger. Med venlig hilsen Jack Rasmussen, Kreds København

33


HVEM ER HVEM Blik- og Rørarbejderforbundet

Kreds Nord - Midtjylland

Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

Forbundets daglige ledelse

Aalborg

Forbundsformand: Max Meyer Mobil: 51 51 13 88 mam@blikroer.dk

Åbningstider: A-kassen: Mandag til onsdag 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00. Fredag lukket.

Næstformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk

Forbundssekretær: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk

Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk

Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Kommunikationschef: Allan Guldberg Mobil: 51 53 31 42 agn@blikroer.dk

Fagligt sekretariat Ledende sekretær: Charlotte B. Lindberg Direkte: 36 38 36 16 cbl@blikroer.dk Journalist: Kir Klysner Mobil: 31 13 73 77 Direkte: 36 38 36 15 kir@blikroer.dk Socialrådgiver: Jan Erik Dam Direkte: 36 38 36 22 jed@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Maj-Britt Nielsen Tlf. 36 38 36 28 mbn@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Tina L. Andersen Tlf. 36 38 36 26 tla@blikroer.dk IT-medarbejder: Michael C. Lyngesen Tlf. 36 38 36 53 mcl@blikroer.dk

34

A-kasse sagsbehandler: Jette Østergaard Tlf. 36 38 35 10 joe@blikroer.dk

Viborg

Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00 - 13.00 Faglig medarbejder: Bjarne B. Kristensen Mobil: 20 20 71 98 bbk@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

Aarhus

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 Åbningstider: Mandag og torsdag 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk

Kreds Sydjylland - Fyn Middelfart

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk Kontortid: Mandag-torsdag 8.00 - 16.00 Fredag 8.00 - 13.00.

Kreds Sjælland - Bornholm

Kreds København

Roskilde

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 E-mail: kbh@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 E-mail: sjaelland-bornholm@blikroer.dk Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Rasmus D. Andersen Mobil: 51 53 31 88 rda@blikroer.dk Faglig medarbejder/ opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk

Formand: Niels Braaby Mobil: 51 53 31 55 nib@blikroer.dk

Faglig medarbejder/ opmåler: Esben Malling Platz Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk

Næstformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk

Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk

Faglig konsulent/ A-kasse: Carsten Espersen Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Lene Hansen leh@blikroer.dk

Faglig konsulent/ opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97

Faglig konsulent/ opmåler: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Mie Haycock Mathiasen Tlf. 36 38 35 58 mhm@blikroer.dk

Næstved

Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8 - 16 Torsdag kl. 8 - 17 Fredag kl. 8 - 12 Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

Bornholm

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 Faglig medarbejder: Sebastian D. Hansen Mobil: 51 53 31 81 sgh@blikroer.dk

København

Faglig afdeling: Mandag, tirsdag og Onsdag kl. 8.00 - 16.00 Torsdag kl. 8.00 - 17.00 Fredag kl. 8.00 -14.00 A-kasse: Tlf. 35 31 01 00 Mandag kl. 9.00 - 11.30 Tirsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Onsdag lukket Torsdag kl. 9.00 - 11.30 og 15.00 - 16.30 Fredag kl. 9.00 - 11.30 Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Opmåler: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Opmåler: Henrik Roos Mobil: 26 88 20 73 her@blikroer.dk Faglig organisator/ opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk Regnskabsleder: Sussie Salmonsen ssa@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen ajl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ivan Enoksen ive@blikroer.dk


D DINE INDSEN ER OG BILLED ÆMIER VIND PR G RØR IK O FRA BL

GODT HÅNDVÆRK

RESULTATET KAN IKKE SES – MEN DET VIRKER Skorstensfejer Martin Petersen udfører cirka 25 til 30 stålforinger af skorstene om året, og det kunne måske blive til mange flere, hvis folk kendte til muligheden.

>

HVEM

Martin Petersen er udlært skorstensfejer i 2015 hos Skorstensfejermester Christian Bast i Stenløse på Sjælland, hvor han også er ansat nu.

>

HVAD

Foring af skorsten med rør i syrefast rustfrit stål. Det havde en anden skorstensfejer anbefalet kunden for at renovere skorstenen og dermed sikre et optimalt træk fra en nyere brændeovn. En stålforing er en metode til også at undgå eventuelle udslip af f.eks. kulilte og undgå kondens og løbesod, som kan give skader, der også kan ses udvendigt på skorstenen.

>

HVOR

I en beboelsesejendom i centrum af København. Skorstenen gik ned til en lejlighed på øverste etage.

>

BONUSINFO

Martin Petersen udfører cirka to til tre stålforinger hver måned, men der er ifølge ham mange, som ikke kender til denne løsning.

"JEG kan godt lide den

"HER giver vi kunden en vare, som de ikke kan se. De

her type opgaver. Jeg er nogen gange ude og hjælpe på

kan ikke sidde ude i haven og nyde det som f.eks. en nymalet

opgaver, hvor andre har sagt,

gavl. Det kræver tiltro til vores håndværk. De er tit nysgerrige,

at det ikke kan lade sig gøre,

mens vi går og arbejder, og det synes jeg, er rigtig fint.”

men det kan det.“

35


4('5 -=//$1' 241+2/0 5>*(4 (1 )$*/,* 0('$4%(-'(4 520 *(11(0 24*$1,5(4,1* 2* 5(48,&(4,1* %,'4$*(4 6,/ $6 )24%('4( 0('/(00(41(5 />1 2* $4%(-'5)24+2/'

!, )248(16(4 $6 '7 • •

!24(5 0$1*(<4,*( .2//(*$ $5075 $056(' 1'(45(1 +$4 8$/*6 $6 5>*( 1;( 7')24'4,1*(4

•

(4)24 5.$/ '(4 ),1'(5 (1 1; )$*/,* 0('$4%(-'(4 6,/ 824(5 )$*/,*( 6($0

•

4('5(1 '=..(4 *(2*4$),5. 204<'(6 )4$ (/5,1*>4 , 124' 6,/ ('5(4 , 5;' 5$06 241+2/0

• • •

!24(5 1;( .2//(*$ %/,8(4 8$/*6 $) 0('/(00(41(5 4(34=5(16$16(4 3< .4('5(15 4(34=5(16$16 5.$%50>'( />4'$* '(1 $34,/

•

24 $6 .8$/,),&(4( 8$/*(6 $) (1 1; )$*/,* 0('$4%(-'(4 8,/ .4('5%(56;4(/5(1 +2/'( 5$06$/(4 0(' $15>*(41(

$4 )$*/,*6 (1*$*(0(16 2* 8,/-( 6,/ $6 *>4( (1 )245.(/ ? 4 0('/(0 $) /,. 2* >4$4%(-'(4 )24%71'(6 (//(4 $1'(1 )$*)24(1,1* ? 4 7'$'8(1'6 2* 64,8(5 0(' 235>*(1'( .216$.6 ? $4 *471'/=**(1'( 8,'(1 20 2* %(+(45.(4 %47*(1 $) ? $4 .>4(.246 2* (*(1 %,/ 6,/ 4<',*+(' 6,/ $4%(-'5%47* ? 2' 6,/ $6 )2407/(4(4 ',* , 5.4,)6 2* 6$/( ? $1 $4%(-'( 5(/856=1',*6 2*5< , 34(55('( 5,67$6,21(4 (/(4 '( 8=4',(4 520 (4 )24(1/,*6 0(' )$*%(8=*(/5(1

!24(5 1;( .2//(*$ 6,/64='(4 '(1 0$-

4%(-'523*$8(4

!, 6,/%;'(4 ?

• •

• •

•

2%%(6 .4=8(4 5624 )/(.5,%,/,6(6 (6 *=/'(4 $/6 )4$ 6;3(4 $) $4%(-'523*$8(4 /,*(520 -2%%(6 (4 7'(1 >84( $4%(-'56,' (4 0< '(57'(1 3<4(*1(5 $)6(1 2* 9((.(1'$4%(-'( (48,&(4( 0('/(00(4 5<8(/ 5.4,)6/,* 6(/()21,5. 5$06 8(' 3(4521/,* +(18(1'(/5( >5( (1 4=..( $'0,1,564$6,8( 2* 24*$1,5$624,5.( 23*$8(4 ?

• • •

6 53=1'(1'( 2* $)8(.5/(1'( -2% 0(' $158$4 2* 7')24'4,1*(4 ? 6 6($0 0(' *2'( 2* /2;$/( .2//(*$(4 , (1 ';1$0,5. 24*$1,5$6,21 ? 7/,*+(' )24 $6 7'8,./( ',* *(11(0 4(/(8$16( .745(4 ?

15>*1,1* 2* (86 4(/(8$16( %,/$* 520 ): 58(1'(%4(8 (.5$0(153$3,4(4 .74575%(8,5(4 0 0 5.$/ 8=4( 25 , +=1'( 5(1(56 '(1 $06$/(4 0(' .4('5%(56;4(/5(1 )248(16(5 $)+2/'6 )4('$* '(1 #'(4/,*(4( 23/;51,1*(4 6,/ 56,//,1*(1 520 )$*/,* 0('$4%(-'(4 .$1 )<5 8(' +(18(1'(/5( 6,/ )240$1' /( ",,/ 1'(45(1 3< 6/) (//(4 3< ( 0$,/ 29$ %/,.42(4 '. 15>*1,1* 5(1'(5 3< 0$,/ 6,/ 29$ %/,.42(4 '. (//(4 6,/ /,. 2* >4 4('5 -=//$1' 241+2/0 4>11(*$'( 25.,/'(


BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I KREDS SYDJYLLAND-FYN SØGER EN

FAGLIG ORGANISATOR Kan du organisere nye medlemmer og styrke opbakningen til det faglige medlemskab i Blik- og Rørarbejderforbundet? Kan du sørge for, at værdierne i det faglige fællesskab bliver mere synlige blandt medlemmerne i det sydjyske og fynske område? Så er det måske dig vi søger til vores team af faglige medarbejdere med masser af spændende og udfordrende opgaver. Kreds Sydjylland-Fyn i Blik- og Rørarbejderforbundet søger en faglig organisator, som gennem organisering, opsøgende arbejde og medlemskontakt bidrager til at styrke det faglige fællesskab. Blik- og Rørarbejderforbundet organiserer VVS’ere, blikkenslagere, ventilationsteknikere og skorstensfejere inden for både det private og offentlige område. Stillingen som organisator i Kreds Sydjylland-Fyn er en 2-årig projektansættelse, og stillingen ønskes besat fra den 1. april 2018 eller snarest derefter.

ARBEJDSOPGAVER: • Agitere for medlemskab af Blik- og Rørarbejderforbundet. • Gøre fagforeningen og værdien af det faglige medlemskab mere synlig over for medlemmerne gennem blandt andet opsøgende arbejde hos grossister, virksomheder, byggepladser m.m. • Holde kontakt, besøge og være sparringspartner for kredsens tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. • Udvikle strategier for øget organisering og udførelsen af denne inden for alle de faggrupper, hvor forbundet har overenskomster. • Afholde og arrangere fyraftensmøder på arbejdspladserne. • Opsøgende kontakt til medlemmer og potentielle medlemmer, der ikke er medlem af forbundet. • Indsamle oplysninger om virksomheders overenskomstforhold.

VI FORVENTER AT DU: • Er udadvendt og positivt indstillet. Har gåpåmod og kan lide at omgås og tale med mange mennesker. • Har solid faglig erfaring. • Har kendskab til arbejdsmarkedet og den danske aftalemodel. • Har et afklaret forhold til Blik- og Rørarbejderforbundets værdigrundlag. • Har kendskab til de arbejdsområder, som forbundet organiserer. • Har kørekort til personbil.

• Behersker dansk både i skrift og tale. Har grundlæggende brugererfaring med PC og Office-pakken, og gerne behersker tysk og engelsk på brugerniveau. • Det vil være en fordel, hvis du har gennemført fagbevægelsens grundkurser for tillidsvalgte.

VI TILBYDER: • Et spændende og afvekslende job med ansvar og udfordringer. • Bil til at varetage opgaven med at besøge medlemmer i hele kredsens område. • Opbakning og sparring til at løse opgaverne bedst muligt. • Et team med gode og loyale kollegaer i en dynamisk organisation. • Mulighed for at udvikle dig gennem relevante kurser.

Hvis lysten og evnen til at gøre en forskel for medlemmerne i Kreds Sydjylland-Fyn er til stede, så ser vi meget gerne en ansøgning fra dig. Yderligere spørgsmål om stillingen fås ved henvendelse til kredsformand Niels Braaby på mobil 51533155.

ANSØGNING: Vi går ind for mangfoldighed og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen. Send din ansøgning og CV til kredsformand Niels Braaby på nib@blikroer.dk senest torsdag den 1. februar 2018 kl. 9.00. Kreds Sydjylland-Fyn består af 7 valgte og ansatte. Vi er en organisation med fokus på udvikling og optimal servicering af medlemmerne og de udfordringer de har i dagligdagen. Vi sætter pris på værdiskabende medarbejdere med engagement og initiativkraft, som i fællesskab er vores styrke. Læs mere om os på blikroer.dk/syd-jylland-fyn


IND & UD FERIEGARANTI OPTAGET

Kreds København

Kreds Sydjylland-Fyn

Følgende firmaer er blevet optaget, enten i Arbejdsgiverne, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

ABJ Entreprise ApS Ringaer 8 2605 Brøndby Cvr.nr. 39048949 01. november 2017 – Tekniq

Blik Rudkøbing Jens Winthers Vej 34 5900 Rudkøbing Cvr.nr. 7186742 30. september 2017 – Tekniq – solgt til 29886172

Kreds Nord-Midtjylland John Bonderup VVS ApS Gl. Visborgvej 161 Visborg 9560 Hadsund Cvr.nr. 38379623 01. december 2017 - Tekniq

VVS og Kloak Søren Jespersen A/S Hugborgvej 22 6950 Ringkøbing Cvr.nr. 38703633 12. juni 2017 – Skiftet til A/S

Himmerland VVS Tech ApS Trykkerivej 4 9560 Hadsund Cvr.nr. 390325456 01. november 2017 - Tekniq

Kreds Sjælland-Bornholm Lygas Energiteknik A/S Amtmandsvej 2 4300 Holbæk Cvr.nr. 12935986 1. maj 2017 – Tekniq

A-Comfort ApS Galoche Alle 10 4600 Køge Cvr.nr. 28712790 01. december 2017 - Tekniq

Standard Cola team ApS c/o Det Italienske Handelskammer H.C. Andersens Boulevard 37,5 th 1553 København V Cvr.nr. 38851071 01. oktober 2017 – Tekniq

Hald & Haldberg Roskildevej 396 2630 Tåstrup Cvr.nr. 21243833 31. decvember 2017 – Konkurs

BS VVS Godhedsmindevej 23, Hjallesø 5260 Odense S Cvr.nr. 34158282 30. november 2017 – Arbejdsgiverne

MD VVS Martin Dalholm Jørgensen Spættevænget 2791 Dragør Cvr.nr. 34328471 31. december 2017 – Tekniq -Ophør

Kreds København ELEF Denmark, Filial Af ELEF S.P.A., Italien c/o Det Italienske Handelskammer H.C. Andersens Boulevard 37,5 th 1553 København V Cvr.nr. 39028166 01. november 2017 - Tekniq

FERIEGARANTI OPHØRT I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i Firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland VVS og Kloak Søren Jespersen A/S Hugborgvej 22 69500 Ringkøbing Cvr.nr. 21705608 12. juni 2017 – Arbejdsgiverne

Bents VVS Håndværkervej 20 7700 Thisted Cvr.nr. 14472738 30. november 2017 – Arbejdsgiverne

38

Viteq A/s Ringager 8 26505 Brøndby Cvr.nr. 28869754 31. oktober 2017 – Tekniq – Ophør

Blikkenslagerfirmaet Søren Frederiksen Aps Arnesvej 5 2700 Brønshøj Cvr.nr. 21372935 31. december 2017 – Tekniq – Ophør

Roskilde Tekniske Skole

Underviser til vvs-energiuddannelsen Vil du have en spændende og lærerig hverdag sammen med unge mennesker og et lærerteam med stor interesse for det pædagogiske arbejde? Vi forventer, at du er uddannet som energimontør/-specialist med teoretisk og praktisk erfaring – gerne uddannet vvs-tekniker eller vvs-installatør. Stillingen ønskes besat 1. marts 2018. Ansøgningsfrist 21. januar 2018. Stillingen kan kun søges via skolens hjemmeside, hvor det fulde stillingsopslag kan ses på: www.rts.dk/job. Roskilde Tekniske Skole har 450 medarbejdere, udbyder erhvervsuddannelser, kurser og htx til 3200 årselever og har en omsætning på 340 mio. kr. Læs om skolen, vores værdigrundlag og personalepolitik på www.rts.dk. Roskilde Tekniske Skole • Postboks 132 • 4000 Roskilde www.rts.dk • Telefon 46 300 400


HOLD FERIE MED BLIK OG RØR I 2018 Hvis du ønsker at benytte dig af Blik- og Rørarbejderforbundets ferieboliger i 2018, er det nu, du skal planlægge næste års ferie. Storbyferie i Berlin eller London eller strandferie i smukke Danmark. Mulighederne er mange, og der er altid rift om at leje forbundets boliger i de mest populære ferieperioder.

INDSE ND DI NE ØN PÅ BL SKE I K ROER OG DE .DK/F R LTAG ERIE, I LO OM FO DTRÆKNIN GEN RBUN DETS FERIE BOLIG ER.

OM LODTRÆKNING AF FERIEBOLIGER For at deltage i lodtrækning om ferieboliger, skal man i perioden fra den 1. december 2017 og frem til den 8. januar 2018, indsende sine ønsker via formularen på blikroer.dk/ferie.

På blikroer.dk/ferie findes yderligere information om proceduren for booking, priser og øvrige informationer om forbundets ferieboliger.

Hvert medlem har mulighed for at angive tre prioriterede ønsker til feriebolig eller -uge i ferieåret fra den 1. maj 2018 til 30. april 2019.

For at få adgang til booking skal medlemsnummer benyttes. Det står på medlemskortet.

Ved ansøgningsfristens udløb trækkes der lod om de uger, hvor flere ønsker den pågældende feriebolig.

Har du mistet dit medlemskort, kan du få oplyst medlemsnummeret ved at kontakte din kreds for hjælp. Se kontaktoplysninger på side 25.

Efter lodtrækningen modtager alle ansøgere besked om, hvorvidt de har fået deres ønsker opfyldt eller ej. Efter at ferieboligerne er blevet fordelt, vil alle ledige uger fremgå af forbundets hjemmeside. De kan bookes direkte på hjemmesiden efter princippet ”først til mølle”.

S

A NC H C E T IDS

E

Ø GE S T A R FO LIG ER O B E I R FE 018 2 R A U 8 . JA N

39


FEJERNES SIDE

Der skal mere fokus på indeklima og ventilation

I

ndeklimaet dumper i en ny undersøgelse fra Arbejdstilsynet. I 2017 har 346 skoler haft besøg, og 84 af skolerne lever ikke op til kravene om luftskifte, hvilket har medført påbud eller

vejledninger. Det svarer til 24 procent, og tallet er lige så højt, som da Arbejdstilsynet foretog undersøgelser i 2014. Det skriver Dansk Byggeri. - Det her er alarmerende, og der skal

Indeklimaet på folkeskolerne ligger på hver fjerde folkeskole i bunden af karakterskalaen. Det viser Arbejdstilsynets besøg på skolerne i 2017. En rapport fra Blik- og Rørarbejderforbundet påpeger flere problemer: Ventilationskanalerne bliver mange steder ikke renset grundigt nok. Det er flere steder ikke fagfolk, der renser dem.

40

mere fokus på ventilation. Det kan ikke udskydes, for det går ud over lærere, pædagoger og børn i skoler og daginstitutioner, understreger formand for Blik- og Rørarbejderforbundet Max Meyer.

Alle ryster på hovedet Blik- og Rørarbejderforbundet udgav i 2017 en rapport om indeklimaet i de danske folkeskoler og daginstitutioner. Rapporten


Tekst Kir Klysner Foto Søren Madsen

viste, at nogle ventilationsanlæg på folkeskolerne ikke tilses årligt, som reglerne foreskriver – det gælder på fem procent af skolerne, mens andre skoler typisk kun får skiftet filter, hvilket

E F T E RUDDA NNE L S E 2 018 Se hvad du kan vælge af efteruddannelse i første halvdel af 2018:

gælder for 67 procent og ikke er tilstrækkeligt for at sikre et godt indeklima. - Vi har fremlagt rapporten for flere poli-

Kursus

tikere, som også ryster på hovedet, når de hører det. Vi vil arbejde videre med at sikre, at praksis på det her område bliver ændret, så tilsynene foretages af skorstensfejere og VVS´ere, som er uddannet til det, og at reglerne overholdes. Måske skal der også yderligere

og vedligeholdelse af ventilationsanlæggene på skoler og institutioner. Rapporten påpeger flere fejl og mangler ved ventilationsrensning, som den foretages i dag. Se rapporten på www.blikroer.dk

• Målinger foretaget af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 785 klasser har vist, at hele 60 pct. af klasselokalerne havde CO2-koncentrationer, som var over den øvre grænse på 1,000 ppm. • Et dårligt indeklima kan give f.eks. allergiske luftvejslidelser, luftvejsinfektioner og slimhindeirritationer i øjne og næse. Det kan også påvirke indlæringen og koncentrationsevnen. • Ved et forsøg, er det påvist at en fordobling af ventilationsraten fra et lavt niveau kan medføre en fremgang i elevernes faglige præstation på mod 10 pct. Kilde: ”Indeklima i folkeskoler og daginstitutioner med fokus på tilsynspraksis for ventilationsanlæg”, Blik- og Rørarbejderforbundet.

4537518002

19.02-23.02

4537518003

05.11-09.11

4537518050

26.11-30.11

4537518051

17.12-21.12

4537518052

Blåflammebrændere og kondenserende kedler

05.02-07.02

4050518001

29.10-31.10

4050518050

Brandpræventive bygningsforanstaltninger

02.05-04.05

4590318001

19.11-21.11

4590318050

Forebyggelse af forgiftningsulykker

26.02-28.02

4751718001

03.12-05.12

4751718050

Opbygning, service og indregulering af træpilleovne

04.04-06.04

4782418001

23.04-25.04

4782418002

19.03-21.03

4803718001

07.05-09.05

4803718002

10.12-12.12

4803718050

Eftersyn af CE-mærkede skorstene, aftræk og ildsteder

> SÅ SKADELIGT ER DET

29.01-02.02

4537518005

Blik- og Rørarbejderforbundet har iværk-

at de mente, at der var problemer med tilsyn

4537518001

4537518004

forklarer Max Meyer.

forbundets medlemmer har givet udtryk for,

15.01-19.01

14.05-18.05

for vores børn. Det arbejder vi på at afdække,

området, efter flere af Blik- og Rørarbejder-

Kviknummer

28.05-01.06

Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn

lovgivning til for at sikre et sundt indeklima

sat undersøgelsen og udgivet rapporten på

Dato

22.01-26.01

4803818001

16.04-20.04

4803818002

12.11-16.11

4803818050

Miljørigtig anvendelse af biobrændsel

12.02-16.02

4794318001

Komponenter i fyringsanlæg

05.03-07.03

4826618001

22.05-24.05

4826618002

02.05-04.05

4826518001

Rensning af ventilationsanlæg

Kombinationsløsninger for fyringsanlæg

SÅDAN TILMELDER DU DIG Læs mere om kursusindholdet, og tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk. Du kan bruge kviknummeret til at søge kurset frem. For hjælp med tilmelding kontakt Maja Ågård Jørgensen på tlf. 74 12 41 02. VEU- og befordringsgodtgørelse skal søges på www.efteruddannelse.dk. Kost og logi skal forudbestilles hos skolehjemsleder Charlotte Fonnesbæk på tlf. 51 31 48 07 eller mail cfo@eucsyd.dk

41


FORMANDEN HAR ORDET

GODT

Foto Jacob Carlsen

NYTÅR

Her ved indgangen til 2018 ønskes alle medlemmer, samar-

bejdspartnere og gode venner af forbundet et rigtig godt nytår. Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer.

Selv om vi har travlt i øjeblikket, må vi ikke glemme fremtidens

udfordringer. De kommende år meldes om fortsat mangel på arbejdskraft. Derfor har vi alle et fælles ansvar for at få flere lærlinge

Forårets overenskomstforhandlinger forløb bestemt ikke gnid-

ind i vores fag. Mange unge mangler fortsat en læreplads, så tag

ningsfrit, og desværre lykkedes det heller ikke denne gang at blive

gerne initiativet og få plads til en lærling mere i en super spæn-

enige med arbejdsgiverne i Tekniq om en ny overenskomst.

dende og udviklende branche.

Uenigheden på akkordområdet er ikke ovre, og forligsmanden

Endnu engang. Godt nytår.

har bedt os og vores modpart om at finde løsninger. Det arbejde er startet, og i de kommende måneder indkaldes der til med-

Max Meyer

lemsmøder rundt i landet, hvor du og dine kolleger involveres og

Forbundsformand

har mulighed for at komme med input og gode idéer til, hvordan vi kommer videre. Jeg og mine kolleger i forbundets daglige ledelse ser frem til opgaven, og håber at du og dine kolleger møder op og deltager i arbejdet med prislisterne. År 2018 byder dog også på en række andre opgaver og udfordringer. I foråret er der overenskomstforhandlinger på det offentlige område. 750.000 offentlige ansatte skal have en ny overenskomst, og det kan udvikle sig til en gyser. Det offentlige arbejdsmarked er nemlig under pres på grund af politikernes besparelser og forringelser. Sammen med den øvrige fagbevægelse har vi et fælles ansvar for at sikre ordentlige forhold til de ansatte i det offentlige i respekt for vores fælles velfærdssamfund. Senere på året holder Blik- og Rørarbejderforbundet kongres, og det fylder naturligvis også en del i en organisation som vores. Det er her medlemmerne bestemmer kursen for de fagpolitiske prioriteringer i forbundet og vælger de tillidsfolk, som de ønsker skal føre beslutningerne ud i livet. Alt tyder på, at 2018 også bliver et begivenhedsrigt år. Det gælder også ude på arbejdspladserne, hvor der er rigtig godt gang i beskæftigelsen. Ledigheden er i bund, og virksomhederne melder om stigende indtjening. Det bør naturligvis smitte positivt af på de kommende lønforhandlinger ude i virksomhederne. Sørg for at bakke Jeres tillidsrepræsentant godt op i forhandlingerne til fælles glæde for alle.

42


Kom godt ind i det nye år

Få en gave

Var 2017 året, hvor du blev færdig med din uddannelse? Så har vi en gave til dig. Nyuddannede medlemmer af Blik & Rør kan nemlig få en gratis indboforsikring i et helt år. Så er du altid godt dækket. Også hvis der kommer tidspunkter, hvor der ikke er så meget at fejre. LÆS MERE OG FÅ DIN GAVE PÅ ALKA.DK/TILLYKKEBLIK


Dit fag – Dit fæ

llesskab

ÅRSMØDE 2018 Svendborg 6-8. april En hel weekend med: - Sammenhold - Kammeratskab - Faglige inputs - Nye udfordringer - fest, farver og for lidt søvn

tilmeld dig her LÆS MERE PÅ BLIKROER.DK/AARSMODE