Blik & Rør - nr. 4, 2022

Page 1

FA G B L A D E T

BLIK&RØR

NR. 4 / 2022

ASBEST-TEMA

NY POLITISK AFTALE OM ASBEST MED PÅ JOB

OPRØR

FOTOREPORTAGE

JAN HAR VÆRET 38 ÅR I SAMME VIRKSOMHED

LÆRLINGENE RÅBER POLITIKERNE OP

FOLKEMØDE 2022


Vidste du...

at Brødrene Dahl leverer varer med en lastbil som kører på genbrugsolie? Alle Brødrene Dahls distributionsbiler kører på HVO100 diesel – der er et rest- og affaldsprodukt fra fx industri og husholdninger. Det betyder, vi har reduceret vores CO2 -udledning på varelevering med 90% (ift. levering med alm. diesel).

REDUCERET

90% CO2

Dette er blot et af vores tiltag på vores rejse mod at blive mere miljørigtige – scan QR-koden eller se mere på bd.dk/csr


INDHOLD

NR. 4 AUGUST 2022

10

FOLKEMØDE

FAGBLADET BLIK&RØR

DET SKAL DU VIDE – Modregning i pension

9

Der kommer nye regler for, hvordan din ægtefælle eller samlevers indkomst har betydning for din pension. Læs med her – og se, om det har betydning for dig. ASBESTAFTALE

22

Alle Folketingets partier har indgået en aftale om asbest. Læs her, hvad den indeholder – og hvor kampen fremadrettet står ifølge forbundsformand Henrik W. Petersen.

Forbundet var med på folkemødet. Bornholm dannede rammerne om masser af gode debatter, heriblandt temaer som mere fokus på faglærte, oplysning om asbest – og velfærdsinstallationer.

BESKEDER FRA FORMANDEN

24

Fagbladet Blik & Rør har været i dialog med forbundsformand, Henrik W. Petersen, om den nye asbestaftale. Her svarer han på spørgsmål om den nye aftale.

MEDLEMMERNE MENER

26

Tre medlemmer, der tidligere har været i fagbladet i forbindelse med historier om asbest, reagerer på den nye aftale. TIPS OG TRICKS

LÆRLINGEOPRØRET

14

28

Vi giver nogle tips til, hvad du særligt skal være opmærksom på, når det kommer til asbest. DAGPENGE

32

Den første forbedring af dagpengene er er blevet vedtaget. Læs næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Stig Søllesteds reaktion.

MED PÅ JOB

16

Blik og Rør Ungdom er en del af lærlingeoprøret. Oprøret handler om at prioritere erhvervsuddannelserne, manglen på faglært arbejdskraft – og den grønne omstilling.

OK23

33

De indkomne forslag til OK23 er modtaget. Læs mere om, hvad status er på forberedelserne til OK23. KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND

Jan har arbejdet 38 år i den samme virksomhed, hvor han startede som arbejdsdreng kun 15 år gammel.

35

Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, kræver det efteruddannelse. Her er kompetenceudviklingsfonden et vigtigt redskab. BREVKASSEN

41

Blik- og Rørarbejderforbundets jurist svarer på, hvordan du ansættelsesmæssigt står som tillidsrepræsentant.

FAGBLADET BLIK&RØR • NR. 4 • AUGUST 2022

Nyropsgade 14, 1602 København V E-mail: fagblad@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk FORSIDEFOTO Jakob Carlsen

ANSVARSHAVENDE CHEFREDAKTØR Kiki Jano Nielsen

ANNONCESALG Rasmus Engelbrecht Stegmann rhs@blikroer.dk

Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.216

REDAKTION Kiki Jano Nielsen Rasmus Engelbrecht Stegmann (DJ) Jonathan Roed Kirkedal Josefine Theill Macfarlane

DESIGN OG LAYOUT Grafisk Afdeling ApS

Fagbladet Blik&Rør udkommer 6 gange årligt Redaktionen lukkede dette blad d. 12. juli 2022. Næste udgivelse er 26. september 2022.

TRYK KLS Pureprint A/S

ISSN 0907-7243 Fagbladet Blik&Rør

Indhold

3


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

FORMANDEN HAR ORDET

VIGTIGT SLAG VUNDET

– MEN KAMPEN ER IKKE SLUT ENDNU

S

om mange af jer ved, har vi i Blik og Rør i årtier kæmpet for at få et opgør med asbesten. Vi har nok alle hørt om kollegaer, som er blevet syge, fordi de har været udsat for materialet. Og vi kender med garanti kollegaer, som har været udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde. For det hører desværre ikke til sjældenhederne, at VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere møder det farlige materiale i løbet af arbejdsdagen. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt – ingen skal gå på arbejde med helbredet som indsats! Som du kan læse om her i fagbladet, så har vores årelange indsats nu endelig båret frugt. Der er nemlig blevet indgået en politisk aftale på asbestområdet – en aftale som bakkes op af både rød og blå blok, og som indeholder 12 konkrete tiltag, som skal mindske udsættelsen for asbest. Jeg tør godt vove

FOTO

Jonas Krøner 4

Formanden har ordet

at påstå, at denne aftale ikke var kommet i stand, hvis ikke det havde været for det konstante og insisterende pres, vi fra Blik og Rørs side har lagt på politikerne på Christiansborg.

NU HANDLER DET OM AT FORTSÆTTE INDSATSEN OG BLIVE VED MED AT PRESSE PÅ FOR ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSLIV FOR VORES KOLLEGAER. Betyder det så, at kampen mod asbest er vundet? Desværre ikke. Det er et langt og sejt træk at gøre op med et materiale, som findes i omkring en tredjedel af bygningsmassen. For mig og mine kollegaers vedkommende er kampen mod asbest først slut, når alle bygninger i Danmark er fri for asbest, og når ingen af vores kollegaer risikerer at blive udsat for fare, bare

fordi de passer deres arbejde. Derfor vil vi blandt andet kæmpe videre for en autorisationsordning for asbestarbejde og et forbud mod indkapsling. Men med denne aftale har vi vundet et vigtigt slag i kampen mod asbesten. Nu handler det om at fortsætte indsatsen og blive ved med at presse på for et sundt og sikkert arbejdsliv for vores kollegaer. Pas godt på jer selv og hinanden.


NR. 4 AUGUST 2022

KORT NYT

FAGBLADET BLIK&RØR

KORT NYT

SÅ ER DER DATOER FOR

VVS-MESSEN 2023! Den årlige VVS-messe vender tilbage, og næste år kommer det til at foregå den 24.-26. maj 2023. VVS-messen er Danmarks største fagmesse for hele branchen. Messen arrangeres i samarbejde mellem brancheorganisationen VELTEK og Odense Congress Center. Det kommer til at foregå i Odense Congress Center.

PLUSKORT LANCERER NY HJEMMESIDE OG APP PLUSKORT LANCEREDE EN NY HJEMMESIDE OG EN NY OPDATERET APP I UDGANGEN AF JUNI MÅNED 2022. Både hjemmeside og app er blevet hurtigere og har fået et mere brugervenligt design. Det er nemmere for dig at blive inspireret til aktuelle og relevante rabataftaler. Og især søgefunktionen er blevet bedre med flere filtreringsmuligheder og sortering af rabataftalerne. Som noget nyt skal du oprette en brugerprofil for at kunne gøre brug af PlusKort rabatterne – det tager kun 2 minutter. Du skal blot logge ind med NemID første gang, og herefter tilknytte en e-mailadresse og en adgangskode. Din brugerprofil kan du bruge både på pluskort.dk og i PlusKort appen. Når først du er logget ind, kan du nemt se, hvordan du får rabatten på alle rabataftalerne. Derudover har du også en nem adgang til dit medlemskort – både i appen, som i dag, men også på pluskort.dk. Du vil også stadig kunne bruge dit fysiske kort. Kort nyt

5


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

KORT NYT

SAMARBEJDSAFTALEN FYLDER

75 ÅR

DEN 6. JUNI 2022 FYLDTE SAMARBEJDSAFTALEN 75 ÅR, MEN HVAD ER DET NU, DEN DÆKKER OVER?

BOSS S E I D A L

Samarbejdsaftalen blev indgået mellem DA og De Samvirkende Fagforbund (senere LO og nu FH) i 1947, og har siden indgåelsen bidraget til både bedre trivsel, samarbejde og bundlinje i danske virksomheder. Det vigtigste resultat af Samarbejdsaftalen var oprettelsen af samarbejdsudvalg på danske arbejdspladser. Udvalg, der i dag er det naturlige forum, hvor ledelse og medarbejdere taler uformelt om alt fra APV’er, til whistleblower-ordninger og virksomhedens økonomi og strategi.

ER DU OPMÆRKSOM PÅ STØV? ARBEJDSTILSYNET HAR LANCERET NYT MATERIALE MED FOKUS PÅ STØV. Støv kan nemlig være farligt, hvis det kommer ned i lungerne. I det første fem måneder af 2022 har Arbejdstilsynet givet mere end 500 strakspåbud til bygge- og anlægsvirksomheder, som ikke har beskyttet medarbejderne tilstrækkeligt på kemiområdet. Størstedelen af strakspåbudene skyldes støv.

ik et overbl Du kan fåerialet her over mat 6

Kort nyt

FIK BESØG AF KRONPRINSESSE MARY DEN 23. JUNI LAGDE H.K.H. KRONPRINSESSEN VEJEN FORBI PROJEKTET BOSS LADIES. Her mødte kronprinsesse Mary en masse seje kvinder – bl.a. Louise Tingvold Jensen, der er udlært VVS'er og Boss Ladies-ambassadør. Det blev til en god snak om erfaringer, udfordringer, fordomme og perspektiver på dét at være kvinde i de traditionelt mandsdominerede brancher. Formålet med projektet Boss Ladies er at styrke piger og unge kvinders interesse for at søge mod bygge-, anlægs- og installationsbrancherne samt de maritime og tekniske fag. Projektet er bl.a. støttet af Blik- og Rørarbejderforbundet.


TAG MED PÅ BOOTCAMP – EN WEEKEND MED FAGLIGHED I FOKUS!

AALBORG 23.-25. SEPTEMBER TILMELDINGSFRIST D. 18/8

Det er gratis, du bliver dygtigere til dit fag og du møder andre, der er ligesom dig

P.s. der arrangeres fælleskørsel med bus


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

Få indboforsikring til en særlig god pris Dækker alle dem, du bor sammen med

FEB. 2022

Vi har en indboforsikring specielt til dig, som er medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet. Den koster kun 1.454 kr. om året*. Den dækker for eksempel, hvis du får indbrud, stjålet din cykel, eller hvis du kommer til at skade andre. * Ved en selvrisiko på 2.000 kr. og uden tilvalg.

Se mere på alka.dk/forbundsindbo eller ring 70 12 14 16 8

Lokalforhandling


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

DET SKAL DU VIDE MODREGNING I PENSION AFSKAFFES Den 7. juni vedtog Regeringen og et flertal af Folketingets partier en aftale, som afskaffer, at der modregnes i folke-, senior- og førtidspension, hvis din ægtefælle eller samlever har indkomst fra arbejde. Du får her et oprids af, hvad aftalen indebærer.

1

2 2023 AFTALEN FORVENTES AT KOMME POTENTIELT 100.000 PENSIONISTER TIL GODE, der altså får flere penge mellem hænderne hver måned.

AFTALEN TRÆDER I KRAFT FRA 1. JANUAR 2023, og herefter vil der altså ikke ske modregning i din pension, hvis din ægtefælle eller samlever har en arbejdsindtægt, får efterløn, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Dog kan andre indtægter som arbejdsmarkedspensioner, kapitalindkomst og så videre stadig modregnes.

3

MED AFTALEN FORVENTES DET, at arbejdsudbuddet øges med 1650 personer.

4

I DAG STARTER MODREGNINGEN I FØRTIDS- OG SENIORPENSION allerede ved en fælles indtægt på 131.100 kroner.

Det skal du vide

9


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

FOLKEMØDET 2022

FLERE FAGLÆRTE, ASBEST-OPLYSNING OG VELFÆRDSINSTALLATIONER

D

er var masser at give sig til, da Blik- og Rørarbejderforbundet deltog på Folkemødet 2022 på Bornholm. Folkemødet er blevet et stort arrangement for partier, organisationer og borgere, der kan dele og dis-

kutere deres budskaber. Her deltog Blik og Rør i fem arrangementer, der satte fokus på hhv. erhvervsuddannelserne, asbest, velfærdsinstallationer, energieffektiviseringer og hvorfor fagforeninger stadig er afgørende i 2022.

TEKST

Josefine Theill Macfarlane FOTO

Noah Thilemann

Der blev sat fokus på velfærdsinstallationer i ægte stormesterstil, da Lasse Rimmer var vært og udfordrede politikerne Samira Nawa (RV), Christoffer Lilleholt (V) og Peter Westermann (SF) i VVS- og elinstallationer.

VVS-øvelsen bestod af et rør, hvor en bold ved hjælp af luft skulle holdes i midten af røret i mindst tre sekunder, for at vise indreguleringen i et ventilationsanlæg. De måtte her bruge støvsuger, vifter og hårtørrer som hjælpemidler. 10

Folkemøde

T S E M R O ST I VELF INSTALL


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

TURBO PÅ ENERGI- INGER ER S I V I T K E F EF Arrangementet ”Turbo på energieffektiviseringer” havde Gunde Odgaard fra BAT-kartellet som vært med et panel bestående af bl.a. næstformand Niels Braaby, der satte fokus på, at VVS’erne er centrale i den grønne omstilling.

TER FÆRDSLATIONER

Panelet bestod derudover af programchef i Realdania, Lennie Clausen, direktør i DI Byggeri, Anders Stouge, professor i Klimarådet, Per Kvols Heiselberg og borgmester i Århus, Jacob Bundsgaard.

INDEKLIMAET ER VIGTIGT. DET HANDLER OM MINDSETTET, HVORVIDT DET ER EN INVESTERING ELLER EN UDGIFT SAMIRA NAWA (RV) Formand for Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen, formand for Dansk El-forbund, Jørgen Juul Rasmussen, og direktør for TEKNIQ Arbejdsgiverne, Troels Blicher Danielsen, hjalp politikerne – og Samira vandt tronen og 1 års indlæring.

Folkemøde

11


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

ASBEST, ! K A T J E N

Der var sat en asbestsluse op ved indgangen til arrangementet, Den skulle vise, hvor meget det kræver at fjerne asbeststøv på en forsvarlig måde.

Moderator, Rie Helmer, styrede samtalen, og direktøren for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, var klar til at deltage i kampen for et asbestfrit Danmark.

Som optakt til asbest-arrangementet var Blik og Rør at finde i asbestdragter rundt omkring i Allinge, hvor der blev delt asbestflyers ud.

Forbundsformand Henrik W. Petersen udtrykte ”vi skal slet ikke indånde det lort”, hvilket efterfølgende blev brugt hyppigt i debatten.

12

Folkemøde


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

ADNAN OG E N E T L E H A M I KL Næstformand, Niels Braaby, var med som repræsentant for VVS’erne, mens Benny Yssing repræsenterede elfaget, og Henrik Fugmann arbejdsgiverne.

Adnan Al-Adhami fra DR bød ungdommen ind til en quiz om erhvervsuddannelser. Det skulle vise det gode og udfordrende ved uddannelserne, og holde ungdommen til ansvar for at mindske uddannelsessnobberi.

Holdene bestod af tre ungdomspolitikere fra SFU, VU og DSU, og tre unge fra ungdomsor­ganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Skoleever og Erhvervsskolernes Elevorganisation. Det blev den politiske ungdom, der gik med sejren – hvor de hver vandt et ”svendebrev”.

R E R O F R E D R E G N I N E R FAGFO E D N E R Ø AFG Næstformand Stig Søllested deltog i en konkurrence, hvor forskellige forbund skulle holde deres bedste tale om, hvorfor fagbevægelsen stadig spiller en afgørende rolle i 2022. Stig satte fokus på vigtigheden af, at unge i fritidsjobs melder sig ind i en fagforening, så de arbejder under ordentlige forhold. Gunde Odgaard fra BAT-kartellet gik med sejren. Folkemøde

13


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

Den 24. maj var der demonstration foran Christiansborg, hvor lærlinge krævede flere investeringer i erhvervsskolerne. - For nogle uger siden – nogle af jer så det måske – var der nogle unge, der startede et lærlingeoprør i Danmark. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i sin tale fra Hovedscenen på Folkemødet på Bornholm, der fandt sted i midten af juni. TEKST

Andreas Petersson

Blik og Rør Ungdom er et af de ungdomsforbund, der står bag ”lærlingeoprøret”. Over hele landet står lærlinge

og elever op for deres fag og siger fra. De er trætte af uddannelsessnobberiet, og de er trætte af de dårlige forhold på erhvervsskolerne, som de mener er blevet svigtet i årtier. Nu kræver de mindre snak og mere handling fra politikerne. Der er blevet oprettet et borgerforslag om investeringer i erhvervsuddannelserne, og den 24. maj blev der afholdt en demonstration på Højbro Plads i indre København. Både VVS-lærling Nicolai Krølbøll og forbundsformand Henrik W. Petersen holdt tale til demonstrationen, hvor Blik- og Rørarbejderforbundet var mødt talstærkt op.

ø r p o e g n i l Lær h C e t m a r FOTO

Noah Thilemann

DET VAR EN KÆMPESTOR ÆRE AT FÅ LOV TIL AT FORTÆLLE OM MIN OG LÆRLINGEKOLLEGAERS OPLEVELSER MED SLIDT VÆRKTØJ OG ØDELAGTE MATERIALER PÅ SKOLERNE. - NICOLAI KRØLBØLL, NÆSTFORMAND I BLIK OG RØR UNGDOM

HYLDEST TIL STUDENTER – HVAD MED SVENDEBREVE? Fra Blik og Rør Ungdom deltog bl.a. Daniel Troels Arildslund, Nicolai Krølbøll og Thobias Elleholt.

- Lærlingeoprøret er for mig en bevægelse, der er startet af nogle ildsjæle, der er trætte af udsultede erhvervsskoler og dårlige materialer. De er trætte af uddannelsessnobberiet – at gymnasieelevens hue og uddannelse er mere værd og mere værdifuld end en erhvervsuddannelse, siger blikkenslagerlærling Daniel Troels Arildslund, der er formand for Blik og Rør Ungdom. Thobias Elleholt fra Kreds København er i lære som VVS-installationstekniker og er medlem af landsudvalget i Blik og Rør Ungdom. Ligesom sin formand, Daniel, kan han nikke genkendende til oplevelsen af, at de nyudklækkede

14

Lærlingeoprør


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

t e r ø g r o b s n a i t s hri studenter bliver hyldet mere end de nyuddannede svende, der har fået deres svendebrev.

- Vi er i bedste Tour de France-stil i gang med en bjergetape, og den er kun lige begyndt. Vi er ved at bestige et bjerg, der er bygget af uddannelsessnobberi og misforståelser om, hvor vigtig en erhvervsuddannelse er. Jeg synes, det er soleklart, at vi har et problem i Danmark. Studenterne bliver hyldet og får klapsalver, mens de er på studenterkørsel for at fejre, at de er færdige. Misforstå mig ikke. Det er pisseflot gået af dem, siger han og fortsætter: - Men jeg synes, der er for lidt mediedækning af de mange mennesker, der i samme periode bliver udlært som svende. Mit Facebook-feed er fyldt med medier, der hylder og fejrer studenterne, mens dem, der hylder os andre, kan tælles på ganske få fingre.

EN LÆRLING PÅ TALERLISTEN - De rør, vi skulle bruge til vores installationer, var fyldt med bidemærker”, lød det fra Nicolai Krølbøll, der er i lære som VVS-installationstekniker og næstformand i Blik og Rør Ungdom. Han var en af de seks modige lærlinge, der holdt tale til demonstrationen. - Det var en kæmpestor ære at få lov til at fortælle om min og lærlingekollegaers oplevelser med slidt værktøj og ødelagte materialer på skolerne. Det er helt unikt, at vi kan mødes så mange mennesker til kamp for en fælles sag på tværs af forskellige organisationer og fag. Det er den følelse af fællesskab, der giver mig håb om, at der nok skal komme til at ske en forskel, hvis vi bliver ved med at råbe op og kæmper skulder ved skulder, slutter Nicolai af.

øtte Du kan st get sla borgerfor tere s om at inve si erhverv e ern uddannels

her

Lærlingeoprør

15


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

MED PÅ JOB

JAN HAR VÆRET I SAMME VIRKSOMHED I 38 ÅR – OG HAN ER STADIG GLAD VVS’er Jan Outzen fra Hornbæk har snart 40-års jubilæum i Finn Vindahl Andersen VVS & EL, hvor han startede som 15-årig arbejdsdreng tilbage i 80’erne.

TEKST

Rasmus Engelbrecht Stegmann FOTO

Jakob Carlsen

16

Med på job


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

Med på job

17


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

H På en solskinsdag i juni var Fagbladet Blik & Rør med VVS'er Jan Outzen ude og køre service.

ornbæk i Nordsjælland er et af de steder i Danmark, der tager sig bedst ud i sommersolen. Byen ligger tæt ved vandet, og Hornbæk Strand er et syn, der kan få enhver til at stå tilbage med et stort sommersmil på læben. På nordkystsiden af Nordsjælland er der flere byer, strande og store skovklædte sommerhusområder. Og så er der en VVS- og El-virksomhed, der hedder Finn Vindahl Andersen, hvor VVS’er Jan Outzen arbejder. Her har Jan arbejdet i 38 år uafbrudt.

JEG ER GLAD HELE TIDEN. DER ER IKKE NOGET AT GØRE VED DET. DER ER MANGE, DER TAGER PÅ ARBEJDE OG ER NEGATIVE. DET GIDER JEG IKKE. JEG TAGER PÅ ARBEJDE OG ER POSITIV

18

Med på job

Faktisk siden han stoppede i folkeskolen og fortsatte som arbejdsdreng hos Finn Vindahl Andersen, der grundlagde og var chef i virksomheden på det tidspunkt. En fredag i juni tog Fagbladet Blik & Rør med Jan på arbejde. Og Jan han er godt tilfreds med sit arbejde. - Jeg er glad hele tiden. Der er ikke noget at gøre ved det. Der er mange, der tager på arbejde og er negative. Det gider jeg ikke. Jeg tager på arbejde og er positiv, understreger 54-årige Jan Outzen.


NR. 4 AUGUST 2022

Journalisten og Jan har aftalt at mødes i virksomheden, hvor Jan altid starter sin dag. Her møder han klokken 8 i stedet for klokken 7. Det har han fået lov til af virksomheden, da det passer bedre med børnene. - Jeg havde svært ved at få dem op og i skole, så jeg måtte rykke lidt rundt, fortæller Jan. I virksomheden hygger han med kollegerne, spiser morgenbrød og får en kop kaffe og et overblik over dagens opgaver. Opgaverne kommer ind på en app på Jans telefon, hvor han kan tjekke dem af, efterhånden som han løser dem.

FAGBLADET BLIK&RØR

- Det er ikke ligesom i gamle dage. Der fik man en seddel, så kørte man ud til kunden og kom tilbage til virksomheden. STARTEDE SOM 15-ÅRIG I 38 år har Jan været hos Finn Vindahl Andersen. Og han startede allerede som 15-årig, da han ikke gad at gå i skole. I skolen var der arbejdskendskab, og der var Jan en måned hos Finn Vindahl Andersen som arbejdsdreng. Den måned blev hurtigt til to mere, og så fik Jan tilbudt en læreplads.

Der bliver svuppet, skruet og smurt. "Den skal bare have noget fedt", fortæller Jan, mens han smører.

Med på job

19


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

FINN VAR JORDENS FLINKESTE MAND. HAN VAR LIGESOM EN FAR FOR MIG. - Så skrev min mor til skolen, at Jan han kom altså ikke mere. Så sagde skolen, at de var glade og syntes, det lød skidegodt. Og så skulle jeg bare ud og arbejde, fortæller Jan. Jan understreger, at det var normalt før i tiden. Finn lever desværre ikke længere, og nu er det hans søn Thomas, der har overtaget butikken. Men Finns indflydelse på Jans liv er bestemt ikke glemt. - Finn var jordens flinkeste mand. Han var lige som en far for mig. Og det samme er hans søn, Thomas. BLANDINGSBATTERIER OG SOLSKIN Dagens opgave er at fikse et blandingsbatteri i et sommerhus. Den tur kører Jan sammen med journalisten fra Fagbladet. Og humøret er højt. Måske på grund af den høje sol. - Man skal huske at nyde det. Det er fantastisk, understreger Jan.

Jan undersøger blandingsbatteriet, han skal fikse. Det er ikke et han kender, og han må mange ture ud til bilen for at hente værktøj, han prøver af - indtil det til sidst lykkedes.

20

Med på job

Ved ankomsten spørger Jan kunden, om det er ok, at han har en journalist og en fotograf med. Det er ok, hvis bare der ikke bliver taget billeder af hende, siger hun. Derefter går Jan ind og kigger på blandingsbatteriet, der skal fikses. Derudover skal der tømmes en vandlås. Jan klør sig lidt i nakken, fordi han ikke har set blandingsbatteriet før. Kunden har noteret, at der måske skal bruges specialværktøj, og det tager også Jan mange forsøg og ture ud til bilen at finde det rigtige værktøj. Under hele seancen taler Jan højlydt med sig selv, og det er ifølge Jan noget, han altid gør.


NR. 4 AUGUST 2022

- Ja det er det. Her den ene dag, der gik jeg og skulle fikse en Quooker, mens jeg talte med mig selv. Så først da jeg var færdig så jeg, at sønnen lå og sov på sofaen, griner Jan. Jan skiller hele armaturet ad for at finde ud af, hvordan det virker, og derefter får han skiftet den del ud, der er knækket. Herefter får han tømt vandlåsen og renset hele systemet igennem. Da han går, er det en glad kunde, der står tilbage og vinker. ER IKKE BANGE FOR ASBEST, MEN.. En af de ting, der bliver talt om på turen ud til kunden, er asbest, og hvor meget det fylder i Jans hverdag. Jan fortæller, at det bestemt er noget han tænker over og noget, han møder. Men det er ikke altid, at kunderne helt forstår alvoren.

- Jeg skulle udskifte nogle ventiler i kælderen i et lejlighedskompleks, hvor jeg kunne se på et billede, at det var nogle gamle rør. Så påpegede jeg, at vi skulle lave en prøve, så vi kunne få saneret, hvis der var asbest. Det resulterede dog i, at kunden hurtigt fandt en anden til at løse opgaven. Jan kører dog ikke rundt og er bange. - Jeg er ikke selv bekymret, men det er måske det, der er problematisk, fordi det er jo ikke noget, der rammer nu og her, understreger Jan. HAR VÆRET TIL SAMTALE ANDRE STEDER Efter opgaven skal Jan og journalisten hver til sit. Men det er ikke uden en bemærkning om, hvorfor Jan har været i samme virksomhed i 38 år.

FAGBLADET BLIK&RØR

- Der er nogle gange, jeg har prøvet at tænke på, om jeg skulle prøve noget andet, skal jeg virkelig være blikkenslager hele mit liv? Jan var derefter til nogle samtaler, men der var ikke rigtigt noget, der trak i ham - Så tænkte jeg op i røven med det, jeg bliver hernede. Det ved man, hvad er. Jeg kan godt lide Thomas, og jeg kan godt lide kammeratskabet nede hos os. Og resten er historie, som man siger.

Bilen er et vigtigt arbejdsredskab for VVS'er Jan Outzen.

SÅ TÆNKTE JEG OP I RØVEN MED DET, JEG BLIVER HERNEDE. DET VED MAN, HVAD ER. JEG KAN GODT LIDE THOMAS, OG JEG KAN GODT LIDE KAMMERATSKABET NEDE HOS OS.

Med på job

21


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

POLITISK AFTALE OM ASBEST

TEKST

Kiki Jano Nielsen & Jonathan Roed Kirkedal

”Vigtigt skridt på vejen mod et asbestfrit Danmark – men vi skal fortsat holde politikerne til ilden,” siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

O

nsdag den 18. maj landede en bred politisk aftale om asbest mellem regeringen og alle af Folketingets partier. Aftalen indeholder 12 konkrete indsatser, som skal styrke kampen mod asbest, og kommer efter lang tids politisk pres fra bl.a. Blik- og Rørarbejderforbundet.

DE 12 INITIATIVER I AFTALEN

Allerede tilbage i maj 2021 udgav Blikog Rørarbejderforbundet udspillet ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’, som indeholdt otte anbefalinger til, hvordan vi kan komme asbestproblemet til livs. Det er blandt andet disse otte anbefalinger, som forhandlingerne om den nye asbestaftale har taget udgangspunkt i. Det glæder derfor forbundsformand, Henrik W. Petersen, at der nu kommer politisk handling på bordet.

01

BEDRE VEJLEDNING OM ASBEST I TILSTANDSRAPPORTEN

07

22

UNDERSØGELSE AF BEHOV FOR AUTORISATIONSORDNING MV.

Asbest

- Det har været utroligt vigtigt for os at få politikerne på Christiansborg til at forstå alvoren af asbestproblemet. Det er noget, som medlemmerne af Blik og Rør risikerer at møde hver dag, de går på arbejde – og det kan simpelthen ikke være rigtigt! Med denne aftale er der taget et vigtigt skridt i den rigtige retning, lyder det fra Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

I den nye aftale er der hele tre tiltag, som skal øge viden om risikoen for asbest: 1) bedre vejledning om asbest i tilstandsrapporten, 2) udvidelse af sælgeroplysningsskemaet som også nu skal indeholde oplysninger om sælgers kendskab til asbest og ikke mindst 3) en undersøgelse af, om der skal indføres krav til at bygningsejere skal indberette asbestforekomster til BBR.

En af de ting, som Blik- og Rørarbejderforbundet har lagt vægt på, er at boligejere skal vejledes mere og bedre om risikoen ved asbest. Det er vigtigt, fordi boligejere i højere grad vil kunne undgå at udsætte sig selv og andre for asbest, når de planlægger renovering eller nedrivning af deres bolig.

STYRKET HJEMMEL TIL ARBEJDSTILSYNET En anden ting, Blik og Rør har opfordret politikerne til, er at styrke Arbejdstilsynets hjemmel. Og det er endnu et af de forslag, som regeringen og aftalepartierne har taget med videre i den nye aftale.

02

UDVIDELSE AF SÆLGEROPLYSNINGSSKEMAET

08

03 ASBESTPROTOKOL SKAL SENDES TIL DEN ANSATTE

09 AFDÆKNING AF UDDANNELSESBEHOV

UNDERSØGELSE AF MULIGHED FOR REGISTRERING AF ASBESTFOREKOMSTER I BBR


NR. 4 AUGUST 2022

Aftalen gør det nemlig muligt for Arbejdstilsynet at træffe afgørelser, selvom arbejdet ikke længere pågår. Og samtidig lempes der delvist på beviskravene i forbindelse med grove overtrædelser. Derudover indføres der en toårig forsøgsordning, hvor Arbejdstilsynet kan give reagere med et såkaldt kompetencepåbud i forbindelse med visse brud på asbestreglerne. Det betyder, at virksomheden bliver pålagt at benytte sig af rådgivning for at forebygge, at der ikke sker en lignende situation igen. EN VIGTIG SEJR, MEN KAMPEN ER IKKE VUNDET ENDNU Selvom aftalen er et rigtig godt skridt i kampen mod udsættelse for asbest, påpeger Henrik W. Petersen, at aftalen ikke løser alle problemerne med asbest. - Aftalen indeholder flere gode initiativer – men den får os ikke i mål alene, når det kommer til at sikre et asbestfrit Danmark.

04

10

STYRKET INDSATS OVER FOR ASBESTOVERTRÆDELSER

UNDERSØGELSE AF BRUG AF OPLYSNINGER FRA BYGGEAFFALD TIL TILSYNSINDSATSER

Det er en vigtig sejr, men kampen er ikke vundet endnu. Der er stadig et arbejde forude, når det kommer til at opnå et forbud mod indkapsling og en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest. Derfor skal vi fortsat holde politikerne til ilden og stå fast på, at der skal gøres meget mere på det her område, siger Henrik W. Petersen. En af de helt store udfordringer med asbest er, at man i mange år har indkapslet eller afdækket materialet i stedet for at fjerne det forsvarligt. Og en af Blik- og Rørarbejderforbundets anbefalinger til politikerne er da også, at der indføres et forbud mod indkapsling af asbest. I 2020 satte Arbejdsmiljøforskningsfonden lidt over to mio. kr. af til en teknisk udredning om indkapsling kontra sanering af asbest. Udredningen forventes af være færdig ved udgangen af 2022. Aftalen lægger op til, at arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljøudvalget følger op på resultaterne, og at de derefter skal drøftes af aftalepartierne.

05

11

INDFØRSEL AF KOMPETENCEPÅBUD PÅ ASBESTOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING FOR SÆRLIG TILSYNSOG KOMMUNIKATIONSINDSATS

FAGBLADET BLIK&RØR

- Det giver god mening at vente til udredningen ligger klar, men aftalepartierne skal så også være klar til at agere på det, når resultaterne foreligger. Problemet med indkapsling er, at vi ender med at give problemet med asbest videre til de kommende generationer, siger Henrik W. Petersen. Samtidig forpligter aftalen Arbejdstilsynet til at drøfte med arbejdsmarkedets parter, om der er behov for at supplere de nuværende krav i forbindelse med asbestsanering med fx en autorisationsordning. - De drøftelser deltager vi selvfølgelig i fra Blik og Rørs side. Og vores udmelding er klar: der skal være langt flere krav til virksomheder, der arbejder med asbest. Og derfor skal det her arbejde være underlagt autorisation. Det er menneskeliv det handler om, afslutter Henrik W. Petersen.

06 LUFTMÅLINGER AF ASBESTSTØV

12

OPFØLGNING PÅ TEKNISK UDREDNING OM INDKAPSLING VS. SANERING

Asbest

23


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

BESKEDER FRA

FORMANDEN Hej Henrik. Hvad siger du til den nye aftale om asbest?

Der er flere gode initiativer i aftalen. Det glæder mig meget, at samtlige partier i folketinget har lyst til at gøre noget ved problemet. Og det fremgår ret tydeligt af aftalen, at forhandlingerne har taget afsæt i vores udspil ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’, som vi kom med sidste år. Er der nogle særlige tilEr der nogle særlige du bider mærke tag,tiltag, du bider mærke i? i?

Hvis man skal fremhæve nogle af dem, så giver det blandt andet rigtig god mening, at Arbejdstilsynet fremadrettet kan træffe afgørelser i sager om asbest, selv om arbejdet er stoppet, når de kommer ud. Det var et af problemerne vi så ved asbestsagen i Espergærde, så det er rigtig godt, at der nu bliver lavet om på praksis.

Ja, det lyder til, at de får nogle flere beføjelser.

Det gør de. Arbejdstilsynet får i sager om asbest mulighed for at give et kompetencepåbud, som simpelthen betyder, at virksomheden skal benytte en rådgivningsvirksomhed for fremadrettet af undgå lignende sager. Så Arbejdstilsynet kommer til at stå noget stærkere.

Hvordan har Blik- og Rørarbejderforbundet haft indflydelse på aftalen?

24

Beskeder fra formanden


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

Det er jo en sag, vi har kæmpet for i rigtig mange år. For omkring et år siden kom vi med udspillet ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’, med 8 konkrete anbefalinger, og vi har i forlængelse af det holdt en konference på Christiansborg om asbest. Og det er ret tydeligt, at aftalen har været stærkt inspireret af vores udspil og vores kamp for et asbestfrit Danmark.

Men hvordan har det påvirket politikerne?

Det var på baggrund af vores udspil, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard blev kaldt i samråd om problemet. Og så har vi jo løbende holdt møder med politikere, og sat fokus på dagsordenen i medierne. Så vi har af flere forskellige kanaler forsøgt at præge politikerne mest muligt.

Stopper jeres kamp mod asbest her?

Det gør det bestemt ikke. Særligt to punkter kommer vi til fortsat at kæmpe for: 1) at der kommer et forbud mod indkapsling og 2) at der indføres en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest. Så kampen er langtfra slut.

Hvorfor lige de punkter?

Problemet med indkapsling er, at vi i stedet for at få det fjernet ender med at give problemet med asbest videre til de kommende generationer. Derfor mener vi, at det skal være forbudt at indkapsle asbest. Og så mener vi, at der skal være en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest. Det gør vi, fordi vi desværre alt for ofte ser, at der bliver lavet mangelfulde forundersøgelser og for dårlig asbestsanering.

Det lyder til, at der i fremtiden også er et vigtigt arbejde, hvis vi skal et asbestfrit Danmark. Tak for nu, Henrik!

Det er der bestemt. Det skal ikke være med livet som indsats at gå på arbejde. Selv tak!

Beskeder fra formanden

25


MEDLEMMERNE MENER

FAGBLADET BLIK&RØR

26

NR. 4 AUGUST 2022

Vi har talt med tre medlemmer for at høre, hvordan de ser på den nye aftale om asbest. Fælles for de tre er, at de alle tidligere har været i fagbladet med problematikker vedrørende asbest. DAN HENRIKSEN HVIDOVRE

Fagbladet Blik & Rør har siden 2017 fulgt Dan Henriksens historie. Han blev alvorligt syg af lungehindekræft - som man ved skyldes asbest. Dan blev i sit arbejde som VVS’er eksponeret for asbest 14 år før, han fik diagnosticeret kræft på grund af asbesten. Han har siden kæmpet for, at der skulle laves en strammere lovgivning om asbest. Dan Henriksen har netop overværet sine to døtre henholdsvis gå ud af folkeskolen og blive student. To begivenheder, han langt fra havde turdet håbe på, han ville komme til at opleve. HVAD SYNES DU OM DEN NYE ASBESTAFTALE, DAN? - Jeg synes, det der er mest fantastisk ved aftalen, er, at det er et bredt forlig. Så hvis der kommer en ny regering, så bliver den til noget alligevel. Det er det fedeste, siger Dan og tilføjer: - Men der er jo ikke så meget at sige til den, for der er jo ikke forhandlet så mange ting på plads endnu. Med henvisning til, at der stadig er en del løse ender i aftalen. For eksempel er der ikke taget endelig stilling til hverken behovet for en autorisationsordning eller om, hvorvidt indkapsling skal forbydes. DU HAR JO KÆMPET FOR AT SKABE OPMÆRKSOMHED OM PROBLEMET? - Jeg synes, det er super fedt, at der er kommet noget – og Blik- og Rørarbejderforbundet har gjort et stort stykke arbejde. Forbundet har jo stort set TEKST

Jonathan Roed Kirkedal & Rasmus Engelbrecht Stegmann

Medlemmerne mener

FOTO

Jakob Carlsen

måned efter måned fortalt medlemmerne, at der er asbest derude. Selvom folk måske er blevet trætte af det, så har forbundet holdt fast, siger han og giver udtryk for særligt to forhåbninger til aftalen: - Jeg håber, at virksomhederne ikke får lov til at indkapsle asbesten længere. Det skal væk. Og så håber jeg på, at de nye elever på erhvervsskolerne får viden om asbest allerede fra første skoledag. ER DER NOGET, DU GODT KUNNE HAVE TÆNKT DIG MERE AF I AFTALEN? - Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle større bøder og hårdere straffe til virksomhederne. Jeg synes, det skal kunne udløse en fængselsstraf, når virksomhederne ved, at der er asbest, men stadig ikke gør noget ved det. TROR DU AFTALEN HER ER LØSNINGEN PÅ PROBLEMET? - Jeg tror ikke, det er løsningen – men det er et skub i den rigtige retning. Vi skal blive ved med at kæmpe, kampen er ikke slut overhovedet.


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

JAN DREJER PEDERSEN ODENSE

HVAD ER DIT OVERORDNEDE INDTRYK AF DEN NYE ASBESTAFTALE? - Der er generelt nogle gode ting i den. Det er en god ting, at risikoen for asbest bliver skrevet ind i tilstandsrapporterne. Man kommer tit ud til nogle gamle huse, der er fyldt med asbest. Så det er rigtig godt for servicesvendene. Det er også godt, at asbestprotokollen for fremtiden sendes digitalt til de ansatte. Det er tit noget, vi har snakket om, at hvis virksomheden går nedenom og hjem - at så er den også væk.

Jan Drejer Pedersen var i fagbladet i juni 2022. Her fortalte han om, hvordan de på et større renoveringsprojekt i Odense var blevet forsikret om, at der ikke længere var asbest. Det var på ingen måde rigtigt - viste de prøver, håndværkerne på byggepladsen selv fik foretaget.

CHRISTIAN SALLOV NIBE

HVAD ER DIT OVERORDNEDE INDTRYK AF DEN NYE ASBESTAFTALE? - Det er et fremskridt. Det er godt, at der sker noget – selvom jeg godt synes, at der måtte ske noget mere, siger han og nævner særligt et punkt: - Jeg er stor tilhænger af en autorisationsordning, ligesom der er det på VVS-området. Det dur ikke, at dem der udfører asbestsanering, ikke gør det ordentligt. Det vil løse mange problemer. Selvfølgelig kan der være nogle, der snyder med autorisationen – men så er der faktisk mulighed for at gøre noget ved det.

ER DER NOGET, DU SYNES MANGLER I AFTALEN? - Der mangler noget mere oplysning om asbest til den brede befolkning - mange går rundt i det til dagligt uden at vide det. Vi er opmærksomme på det som håndværkere, men mange kender slet ikke til problemet. Og så, at det bliver givet videre, når man som håndværker støder på det. Så andre også er klar over, at der er asbest. AFTALEN LÆGGER OP TIL AT FÆRDIGGØRE EN IGANGVÆRENDE UDREDNING OM INDKAPSLING AF ASBEST KONTRA SANERING. HVAD TÆNKER DU OM DET? - Jeg var til et møde for en 3-4 år siden på Folkemødet. Der er mange argumenter frem og tilbage, men jeg må nok være ærlig at sige, at jeg synes generelt, at det skal væk. Det var indkapsling, man forsøgte på ude ved os. Få det væk, så de kommende generationer ikke støder på det.

ER DER NOGLE AF INITIATIVERNE, DU SYNES, DER SÆRLIGT ER VÆRD AT FREMHÆVE? - Det er godt, at der kommer noget mere fokus på hele området. Det er noget, der berører os i vores fag. Vi kommer til at stå bedre, men om det er nok er sværere at svare på. ER DER NOGET, DU SYNES MANGLER I AFTALEN? - Der mangler generelt noget mere viden om asbest. Det var derfor, vi holdt et kursus om det dengang. Hvordan, det ser ud. Hvad, man skal holde øje med. Asbesthuset.dk fungerer godt, men det kræver selvfølgelig, at man ved, den eksisterer.

Christian Sallov var med i en artikel i Fagbladet Blik & Rør i april 2019. Artiklen handlede om at være arbejdsmiljørepræsentant, og i den forbindelse fortalte han, at han havde været med til at arrangere et kursus for kollegaerne om asbest. De havde arbejdet på en byggeplads, hvor der blev fundet asbest – og havde nu en del spørgsmål og usikkerhed.

Medlemmerne mener

27


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

TIPS & TRICKS

S K C I R T G SO

TEKST

Jonathan Roed Kirkedal

TIP

PÅ, M O S K R MÆ P T O S E E B R S Æ A V L I U D RT DET SKAL NÅR DET KOMME

1

NÅR DET KOMMER TIL ISOLERING – SKAL DU VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ BYGNINGER FRA FØR 1980 I bygninger, der er opført før 1980, kan der forekomme asbest i isoleringen. I tagplader kan det forekomme i bygninger helt op til 1990. Det kan i flere tilfælde være indkapslet eller forseglet.

2

HVEM HAR ANSVARET FOR EN FORUNDERSØGELSE? Formålet med forundersøgelser er at få kortlagt, hvor der er sundhedsskadelige stoffer, herunder asbest, i en bygning, før arbejdet på den går i gang. En forundersøgelse skal ligge i de tidlige faser af byggeprojektet, så der kan tages højde for asbesten. På byggepladser, hvor der er flere virksomheder, som arbejder der samtidig – er det bygherren, der har ansvaret for, at en forundersøgelse bliver foretaget. På mindre opgaver, når man kører service, er det vigtigt selv som håndværker at spørge ejeren ind til bygningens alder, renoveringer og viden om asbestforekomster. Det er dog altid arbejdsgivers pligt at sikre et ordentligt arbejdsmiljø.

28

Tips & Tricks


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

3 HVIS BYGNINGEN ER RENOVERET Hvis bygningen er fra før 1990, og der er foretaget renoveringer, er det en god idé at undersøge, hvilke materialer, der er fjernet, udskiftet eller eventuelt indkapslet under andre materialer i forbindelse med renoveringerne.

4 DERFOR ER ASBEST SÅ FARLIGT – PAS PÅ DIG SELV! Asbestfibrene kan være skyld i flere former for kræft. Det kan blandt andet være skyld i lungehindekræft, der kan komme allerede ved en mindre udsættelse for asbest. Det kan også føre til lungekræft.

5

GRÆNSEVÆRDIEN FOR ASBEST – SÅDAN FORHOLDER DU DIG Grænseværdien for asbest er 0,003 f/ ml (fibre pr. milliliter luft) – men det er ikke nok i sig selv, at grænseværdien er overholdt. Hvis asbestforureningen kan begrænses i form af for eksempel rengøring eller ventilation, så skal den det.

Ligeledes kan man udvikle støvlunger (asbestose) af at være blevet udsat for asbest. Det gør, at ens lunger bliver stive, og man får vejtrækningsbesvær.

6

HER SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM SOM SKORSTENSFEJER Som skorstensfejer er der nogle steder, hvor du skal være særligt opmærksom på asbest. Det er blandt andet ved rensning af kanaler til ventilation, der kan være lavet af eternit, og som typisk forekommer i gamle beboelsesejendomme. Derudover er det i gamle fyrrum, hvor der blandt andet kan være asbest i rørisoleringen.

Tips & Tricks

29


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

NOSTALGI

NOSTALGI: VEJEN TIL EN ASBESTAFTALE Regeringen og både partier fra rød og blå blok har vedtaget en aftale om asbest, der i høj grad hviler på forslagene som Blik- og Rørarbejderforbundet kom med i udspillet ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’. Det er en dagsorden, Blik- og Rørarbejderforbundet har kæmpet for gennem flere år – og har taget flere initiativer i forbindelse med. Både politiske og oplysende. Fagbladet Blik & Rør giver her et indblik i vejen mod en aftale.

2017

Daværende beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, nedsætter en arbejdsgruppe om asbest. Her sidder Blik- og Rørarbejderforbundet med. I 2017 kommer de med 20 anbefalinger i kampen mod asbest. Men arbejdsgruppen er begrænset af, at forslagene skal være udgiftsneutrale – og holde sig inden for Beskæftigelsesministeriets område.

Juli, 2020

Hjemmesiden asbest-huset.dk opdateres, så den nu også indeholder vejledning om forundersøgelser, hvordan man er opmærksom på asbest – og et overblik over pligter og ansvar i byggeprojekter, hvor der kan være asbest.

30

Nostalgi


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

TEKST

Jonathan Roed Kirkedal

MAJ, 2021

Blik- og Rørarbejderforbundet lancerer udspillet ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’ – med i alt otte anbefalinger. Anbefalingerne bliver delt ud på Christiansborg og til relevante ministre. Blandt andet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

AUGUST, 2021

Blik- og Rørarbejderforbundet står bag en konference på Christiansborg om asbest. Her var der flere forskellige oplæg. Et af de første oplæg var VVS-montør Jesper Kallehauge-Terndrup der fortalte om, hvor han typisk støder på asbest i forbindelse med sit arbejde.

OKTOBER, 2021

Arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, Christian Juhl, indkalder beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, i samråd. Her skulle han forholde sig til Blik- og Rørarbejderforbundets 8 anbefalinger i ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’.

MAJ, 2022

Alle Folketingets partier indgår en aftale om asbest. Aftalen indeholder 12 konkrete initiativer, som skal være med til at bekæmpe risikoen for at blive udsat for asbest.

Nostalgi

31


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

DAGPENGENE FORBEDRES TEKST

Rasmus Engelbrecht Stegmann

For første gang i mange år er en forbedring af dagpengene blevet vedtaget. Det er noget, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Stig Søllested er glad for.

S

å skete det endelig! Den første forbedring af dagpengene i mange år er blevet vedtaget i form af et tillæg til dagpengene de første tre måneder. Det er glædeligt, mener næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Stig Søllested.

!

SÅ SKETE

DET ENDELIG

- Det er en kæmpe sejr, fordi det er noget, vi har kæmpet for i årevis.

Dagpengene er gennem mange år blevet udhulet, og i realiteten er de blevet meget mindre værd på grund af inflationen. Nu har den ledige større tryghed i sin situation og bliver ikke så presset økonomisk, som ellers var tilfældet. Så ja, det er bestemt en festdag for fagbevægelsen, siger Stig Søllested. Finansieringen af dagpengene bliver blandt andet betalt af en lavere sats til dimittender og en kortere dagpengeperiode for dem. Denne model er dog ikke uden risiko, mener Stig Søllested. - De nye regler rammer godt i forhold til vores medlemmer, der sjældent er ledige i lang tid. Det er dog bekymrende for vores unge medlemmer, der kan føle sig tilsidesat. Det kan give en risiko for, at dagpengesystemet ikke står så stærkt i fremtiden, hvis de fravælger a-kassen, slutter Stig Søllested.

32

Dagpenge


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

OK23: NU BEHANDLES DE INDKOMNE FORSLAG

TEKST

Rasmus Engelbrecht Stegmann

Blik- og Rørarbejderforbundet har modtaget 208 indkomne forslag fra medlemmerne forud for overenskomstforhandlingerne i 2023.

I

det første halvår af 2022 har medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet haft mulighed for at indsende forslag til overenskomstforhandlinger. Forbundet har modtaget 208 forslag til de kommende overenskomstforhandlinger. Overenskomstforhandlingerne skal gerne være afsluttet 1. marts 2023, og derfor er alle de indkomne forslag nu i gang med at blive behandlet. Netop medlemmernes forslag er vigtige forud for overenskomstforhandlingerne, mener Henrik W. Petersen, der er forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet. - Det er jo overenskomsten, der underbygger vores medlemmers løn og arbejdsvilkår. Derfor er det godt, at vi har fået mange forslag ind fra medlemmerne.

Det giver os en vigtig viden om deres dagligdag, som vi kan tage med ind til forhandlingsbordet, siger Henrik W. Petersen. Overenskomstforhandlingerne er en lang proces, der strækker sig over en periode, der er længere end et år. Vinduet for at indsende forslag er nu lukket. Efterfølgende er processen i overenskomstforhandlingerne blevet diskuteret på et organisationsfagligt møde mellem kredsene og forbundet, og det næste skridt i processen er, at Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal mødes og diskuterer forslagene. Derefter skal de godkendes af hovedbestyrelsen.

MEDLEMMER INDSENDER ØNSKER OG INPUT

FORHANDLINGSFASEN

HER ER VI NU

DIALOGMØDER

FORBEREDELSESFASEN

RESULTAT

DET ER JO OVERENSKOMSTEN, DER UNDERBYGGER VORES MEDLEMMERS LØN OG ARBEJDSVILKÅR. DERFOR ER DET GODT, AT VI HAR FÅET MANGE FORSLAG IND FRA MEDLEMMERNE. - HENRIK W. PETERSEN

AFSTEMNING

AFSTEMNINGSRESULTAT OG DE NYE REGLER

OK23

33


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

KÆRE AMR – ER DU OPDATERET PÅ DEN NYESTE VIDEN?

ARBEJDSMILJØANSVARLIGE I FORBUNDETS KREDSE KREDS KØBENHAVN: Christian Ingebrekt 2688 2072 KREDS SJÆLLANDBORNHOLM: Henrik Baltzer 5153 3184 KREDS SYDJYLLAND-FYN: Thomas Eriksen 5153 3155 KREDS NORDMIDTJYLLAND: Torben Gregersen 2925 3552

DU KAN SE KURSERNE VED AT SCANNE QR-KODEN HER

34

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

S

om arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt hele tiden at være opdateret med den nyeste viden inden for sit område, så man kan svare på spørgsmål fra sine kollegaer og være opmærksom på, hvor arbejdsmiljøet halter. I fagbevægelsen findes en række spændende kurser, der vil kunne give dig mere viden og flere kompetencer i dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant. Kursusindholdet er i høj grad på områder, hvor man som arbejdsmiljørepræsentanter efterspørger mere viden. Det er eksempelvis omkring det psykiske arbejdsmiljø, konflikthåndtering, samarbejde mellem tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, forebyggelse af stress og meget mere. Og du behøver faktisk ikke noget forudgående kursus.

- Der er ikke krav om først at have gennemført forbundets G-kurser for at kunne få adgang til disse kurser om arbejdsmiljø, men der skal herfra komme en anbefaling til at tage G-kurser. Udover det rent TR-faglige så kommer der også en større ”mental rummelighed” efter at have taget G-kurserne. Du kan tilmelde dig kurserne i kredsen, hvor du er medlem, siger Søren Schytte, der er forbundssekretær i Blikog Rørarbejderforbundet og arbejdsmiljøansvarlig. Ved både kurser omkring arbejdsmiljø, som du kan se i QR-koden herunder, samt forbundets G-kurser, ydes der tabt daglønsfortjeneste samt dækning af transport.


NR. 4 AUGUST 2022

DEN GRØnNE OMSTILLING

FAGBLADET BLIK&RØR

TEKST

Rasmus Engelbrecht Stegmann

KAN IKKE LADE SIG GØRE UDEN EFTERUDDANNELSE En ny rapport peger på, at den grønne omstilling kræver efteruddannelse og opkvalificering for at blive realiseret. Efteruddannelse er vigtig for VVS’erne, mener næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Niels Braaby.

E

n ny rapport fra Mandag Morgen og CONCITO kan fortælle, at manglende opkvalificering spænder ben for den grønne omstilling. Rapporten konkluderer, at efter- og videreuddannelse i Danmark halter alvorligt, og at der er behov for en national indsats for at løfte opkvalificeringen til den grønne omstilling. Det er ikke nyheder for VVS-branchen, der kommer til at være en central spiller i den grønne omstilling. - Rapporten siger ikke noget, som vi ikke vidste i forvejen eller har sagt før, men nu har vi endnu mere dokumentation. Inden for vores branche er den største udfordring fortsat at få opkvalificeret vores medlemmer gennem efteruddannelse, så de er klædt på til den grønne omstilling, siger Niels Braaby, der er næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

BRUG FOR HÆNDER OG HOVEDER I FREMTIDEN En tidligere rapport fra Dansk Energi har konkluderet, at VVS-området har brug for faglærte i fremtiden, hvis den grønne omstilling skal realiseres. Og det kræver, at de efteruddanner sig, mener Niels Braaby.

INDEN FOR VORES BRANCHE ER DEN STØRSTE UDFORDRING FORTSAT AT FÅ OPKVALIFICERET VORES MEDLEMMER GENNEM EFTERUDDANNELSE, SÅ DE ER KLÆDT PÅ TIL DEN GRØNNE OMSTILLING - NIELS BRAABY

- Vi ved jo, at der bliver brug for hænder og hoveder inden for VVS-branchen i forhold til den grønne omstilling, så jeg vil opfordre medlemmerne af Blik og Rør til at tage imod tilbuddene om efteruddannelse, så de har de rigtige redskaber, når deres arbejdsopgaver skifter. I overenskomsten fra 2020 fik vi forhandlet os frem til en kompetenceudviklingsfond, som netop giver medlemmerne mulighed for at tage efteruddannelse uden at miste løn for de dage, siger Niels Braaby.

EFTERUDDANNELSE

35


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

HAR DU PRØVET EN VIDEOSAMTALE

MED EN PSYKOLOG? Adgang til videosamtaler har tredoblet antallet af psykologbehandlinger hos PensionDanmarks medlemmer. 60 procent af de behandlede er mænd.

M

ænds psykiske problemer er underopdagede og underbehandlede, og det giver sig udslag i en overrepræsentation af mænd inden for selvmord, ludomani, hjemløshed og alkoholmisbrug.

Men PensionDanmark har fundet en ny vej til at hjælpe mænd med at få taget hånd om de psykiske problemer. Siden efteråret har alle medlemmer haft mulighed for at få videokonsultationer gennem deres sundhedsordning i PensionDanmark. Det har tredoblet antallet af psykologbehandlinger fra 1.414 i første kvartal 2021 til 4.154 i første kvartal 2022. 60 procent af de behandlede er mænd, og den udvikling vækker opsigt hos formanden i Forum for Mænds Sundhed. - Vi ved, at tre gange flere kvinder end mænd bliver henvist til psykolog via deres praktiserende læge. Mange mænd har svært ved erkende, at de har behov 36

Pension

for hjælp, og selv når de har erkendt behovet, så er det svært for dem at møde op personligt hos en psykolog. Derfor er det fantastisk, hvis PensionDanmarks initiativ kan være med til at fjerne den barriere, siger Svend Aage Madsen, der til daglig er chefpsykolog og forskningsleder på Rigshospitalet. PENSIONSSELSKABET TAGER HÅND OM MEDLEMMERNE Tilbuddet om psykologhjælp over video er for PensionDanmark en naturlig konsekvens af, at mange medlemmer har en hverdag, hvor det kan være svært at passe et fysisk besøg ind hos en psykolog. - Vi risikerer, at mange medlemmer skubber problemerne til side, især hvis der samtidig er lang ventetid. Med videokonsultationerne når vi en ny gruppe af medlemmer, der er i en svær situation, og hvor professionel hjælp kan gøre en afgørende forskel, siger direktør for kunder og kundeservice i PensionDanmark, Flemming Tovdal Schmidt.

FOTO

Ursula Bach

FLERE MÆND SØGER PSYKOLOGHJÆLP FOR FØRSTE GANG Hos sundhedsvirksomheden Aleris, der udfører psykologsamtalerne for PensionDanmark, har man også bemærket, at det nye tiltag gør en forskel for mange mænd. - Vi får henvendelser fra mænd, der søger psykologhjælp for første gang, og som har nogle problemer, der rækker langt tilbage, og som burde være behandlet tidligere. Der er ingen tvivl om, at det betyder meget, at de ikke behøver at møde fysisk op, men stadig kan få øjenkontakt med psykologen gennem skærmen, når det passer ind i hverdagen,” siger chefpsykolog Annette Gaard fra Aleris Psykologhus. Du kan få adgang til online psykolog via PensionDanmarks app under punktet "Sundhed".


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

HAR DU SKIFTET JOB?

TJEK DIN PENSIONSORDNING Mange har fundet nyt arbejde i det rødglødende danske jobmarked, og i nogle tilfælde begynder man dermed at spare op i et andet pensionsselskab. Jobskifte er under alle omstændigheder en god anledning til at gennemgå sin pensionsordning.

H

ar du pensionsopsparing flere steder? Og ved du, hvordan dine forsikringer dækker, hvis du bliver alvorligt syg, mister evnen til at arbejde eller går bort? Hvis du ikke kender svarene, så kan det være, at du skal bruge lidt tid på at undersøge, hvordan det egentlig forholder sig. Det kan være særligt relevant at tjekke, hvis du lige har fået nyt job.

Inden du eventuelt flytter din pension, så tjek, om du mister nogle favorable vilkår. Det kan fx være en garanteret rente, ydelser eller forsikringsdækninger, du gerne vil beholde. Der kan også være omkostninger forbundet med en overførsel. Få rådgivning i dit pensionsselskab, inden du samler din pension. Ring til PensionDanmark på tlf. 7012 1330 eller Industriens Pension på 7033 7070.

HAR DU PENSION FLERE STEDER? Når du skifter job, kan det være, at din nye arbejdsgiver indbetaler til et nyt pensionsselskab. Her kan det muligvis være en god idé, at du samler dine pensioner et sted. På den måde undgår du nemlig at betale administrationsomkostninger flere steder.

HAR DU DE RETTE FORSIKRINGER? Du har en række forsikringer som en del af din pensionsordning, der dækker, hvis du får visse kritiske sygdomme, mister din evne til at arbejde, eller hvis du går bort. Dækningerne fra forsikringerne og dermed størrelsen på beløbet kan du selv ændre, så de passer til din situation. Forsikringerne kan variere fra selskab til selskab, og et jobskifte kan derfor være en god grund til at tjekke op på det.

Hvis du ligesom hovedparten af medlemmerne sparer op hos Industriens Pension eller PensionDanmark, nyder du samtidig godt af, at de to selskaber har de laveste omkostninger til administration pr. medlem i hele branchen. Dermed bliver der mere i pension i sidste ende.

SÅDAN TILPASSER DU DIN PENSIONSORDNING Du kan nemt tilpasse dine forsikringer i din pensionsordning via dit pensionsselskabs app eller hjemmeside. Du kan hente appen i App Store eller i Google Play. Her kan du blot søge efter Industriens Pension eller PensionDanmark (”Din Pension”). Hvis du foretrækker hjemmesiden, logger du som medlem hos Industriens Pension ind på industrienspension.dk/ Minside. Som medlem hos PensionDanmark logger du ind på pension.dk.

Det kan i samme ombæring også være en god idé at tjekke, hvem du har angivet som såkaldt ’begunstiget’, og som dermed står til at få udbetalt dine pensionspenge, hvis du dør.

Pension

37


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 4 AUGUST 2022

FEJERNES SIDER

NU SKAL DER LAVES VEJLEDNINGER TIL SKORSTENSFEJERE OM ASBEST

Der er nyt materiale på vej til skorstensfejere om asbest. Det er nemlig ikke kun VVS’ere, der kan risikere at blive udsat for asbest.

F

or tiden har der været ekstraordinært stort fokus på asbest i medierne og fra Blik- og Rørarbejderforbundets side af. Det har der været, efter der i foråret landede en politisk aftale for at styrke indsatsen mod asbest. Den indsats er udmundet af, at Blik- og Rørarbejderforbundet gennem flere år har arbejdet målrettet mod at gøre opmærksom på, at asbest altså stadig er et problem i Danmark. Som skorstensfejer kan man dog måske godt komme til at tænke, at det kun er relevant for VVS’ere og blikkenslagere, da man som skorstensfejer ikke renoverer gamle bygninger.

38

Fejernes sider

Det forholder sig dog imidlertid sådan, at man som skorstensfejer også skal være opmærksom på asbest, da det ikke kun er et problem, der berører andre faggrupper. Blandt andet kan man møde det i gamle ventilationskanaler af eternit eller i gamle fyrrum, hvor der kan være asbest i rørisoleringen. - Vi ville jo ønske, at man inden for vores medlemmers fag kunne se sig helt fri for at møde asbest, men vi er nu i gang med at lave en vejledning om asbest, der er målrettet skorstensfejere, da vi oplever, at de ikke altid ved, hvor de kan risikere at møde asbest. Nogen tror måske endda, at de ingen risiko har for det.

Og derfor har vi i samarbejdet med Skorstensfejerlauget sat gang i at få udarbejdet det her materiale, siger Søren Schytte, der er forbundssekretær og arbejdsmiljøansvarlig i Blik- og Rørarbejderforbundet.


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

TEKST

Rasmus Engelbrecht Stegmann

VIDSTE DU AT:

DANMARKS HØJESTE SKORSTEN LIGGER I ESBJERG? Som skorstensfejer har man gennem sit liv set flere skorstene end de fleste mennesker. Skorstenen er at finde på mange huse, og når børn i børnehaven skal tegne et hus, er det aldrig uden skorstenen. Men skorstene kommer i mange former, størrelser og funktioner.

Den højeste skorsten i Danmark ligger i Esbjerg. Nærmere betegnet er der tale om Esbjergværkets 250 meter høje skorsten. Det var faktisk den højeste bygning i Danmark frem til Storebæltsbroen blev bygget – som overgår den med ca. 4 meter.

ESBJERGVÆRKETS SKORSTEN

ESBJERGVÆRKETS SKORSTEN 250 M

EIFFELTÅRNET 300 M

STOD FÆRDIG I 1991. Blev støbt over 100 dage, hvor man kontinuerligt støbte fra første til sidste dag. SKORSTENEN BLIVER IKKE RENSET, da røggassen ikke indeholder støvpartikler. SKORSTENEN BLIVER REVET NED i perioden 2023-2025 , fordi Esbjergværket lukker.

Fejernes sider

39


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

MEDLEMSFORDELE

KOM EFTERÅRET I FORKØBET

Om ikke så forfærdelig længe er efteråret over os. Derfor handler det både om at blive klar til efterårets vejr, så man trods alt kan få den smule lys, der måtte være – uden at komme gennemblødt og nedkølet hjem. Og måske også tage på en getaway væk fra Danmark – for at se noget andet end de vante omgivelser.

FÅ RABAT PÅ EFTERÅRETS TØJ MED PLUSKORT Står du og mangler noget regntøj, en god og vandtæt jakke eller et par nye gummistøvler, så du er rustet til efterårets våde og blæsende vejr? Med PlusKort får du blandt andet rabat på gavekort til Zalando, på adidas.dk eller reebok.dk, så du roligt kan gå efterårsvejret i møde.

EN TUR VÆK FRA VANTE OMGIVELSER Der kan godt være brug for at komme en tur væk fra de kendte omgivelser, når først det bliver efterår – og dagene bliver mørkere og kortere. Flere af Blikog Rørarbejderforbundets ferieboliger har ledige perioder hen over efteråret. Så hvis det kunne være fristende med en tur til Barcelona, Toscana eller måske en storbyferie i Berlin – så er det med at gå ind og tage et kig på www.blikroer.dk/feriehuse, hvor du kan se de ledige datoer.

40

Medlemsfordele

STREAMING OG LYDBØGER Når først efteråret rigtig slår igennem, er det ikke ligefrem fordi det trækker i en for at komme ud ad døren. Hvis man alligevel vælger at blive hjemme på sofaen, kan det være oplagt med en god lydbog eller en tv-serie. Er du til lyd- og/eller e-bøger, så giver PlusKort dig blandt andet 23% rabat på Mofibo, og 20% rabat på Saxo Premium. Er du mere til en film eller en tv-serie? Så får du en særpris på C More og op til 23% rabat på Blockbuster.dk med PlusKort.

SKIFT OVER TIL VINTERDÆK I løbet af efteråret bliver det også tid til at skifte fra sommer- til vinterdæk. Her kan du flere steder få rabat på det med dit PlusKort. For eksempel får du 10% ved Quickpoint eller Super Dæk Service – på alt fra dæk til en lang række andre ydelser.


NR. 4 AUGUST 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

BREVKASSEN

Hvordan er man b eskyttet som till idsvalgt? Hej Lasse, er det rigtigt, at man ikke kan blive fyret, når man er blevet valgt som tillidsrepræsentant?

D

et er ikke helt rigtigt. En tillidsrepræsentant kan godt blive fyret ligesom andre medarbejdere, f.eks. hvis han bliver væk fra arbejdet uden at give besked, eller hvis han uden gyldig grund nægter at lave det arbejde, han er blevet sat til. Men tillidsrepræsentanten er omfattet af nogle helt særlige beskyttelsesregler. Hvis en tillidsrepræsentant skal fyres, skal der foreligge tvingende årsager. Det er især i forbindelse med arbejdsmangel i virksomheden, at reglen om tvingende årsager har betydning. Hvis der er mangel på arbejde, kan arbejdsgiveren ikke frit vælge, at det er tillidsrepræsentanten, der skal fyres i gruppen af medarbejdere. Her skal arbejdsgiveren kunne bevise, at det har været nødvendigt at fyre lige præcis tillidsrepræsentanten frem for en anden medarbejder. Dette betyder, at tillidsrepræsentanten har en fortrinsstilling i forhold til andre medarbejdere med samme kvalifikationer. Hvis der skal mandes ned på grund af arbejdsmangel, må arbejdsgiveren altså vælge en anden medarbejder end tillidsrepræsentanten. Reglen om beskyttelse af tillidsrepræsentanten er meget vigtig, fordi tillidsrepræsentanten ofte står i en udsat position, fordi han varetager kollegernes interesser over for virksomheden og medvirker til, at overenskomsten bliver overholdt.

Hvis ikke tillidsrepræsentanten havde en særlig beskyttelse mod at blive fyret, ville en arbejdsgiver, der var blevet træt af tillidsrepræsentanten forholdsvis nemt kunne sige, at: Nu er der desværre ikke mere at lave, kære tillidsrepræsentant, så du er hermed fyret. Hvis det var tilfældet, ville det være svært at få nogen til at stille op på vegne af kollegerne.

man skal have været ansat 9 måneder i virksomheden og være medlem af Blik og Rør (eller Dansk Metal) for at opnå valg. Lærlinge kan ikke vælges som tillidsrepræsentant, men har stemmeret. Beskyttelsen indtræder, når arbejdsgiver har fået besked om valget.

HVIS EN TILLIDS REPRÆSENTANT SKAL FYRES, SKAL DER FORELIGGE TVINGENDE ÅRSAGER. Der gælder den samme beskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter. For at opnå den særlige tillidsrepræsentants-beskyttelse, skal man være valgt i henhold til overenskomstens regler. I VVS-overenskomsten gælder følgende: Der skal være mindst 4 medarbejdere i virksomheden for, at der kan vælges en tillidsrepræsentant,

LASSE MORTENSEN JURIST I BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET Brevkassen

41


NR. 4 AUGUST 2022

n te s æ n å p t a b ra få g o , rt o Benyt dit PlusK

Spar 20-25 øre pr. liter benzin eller diesel, når du betaler med et PlusKort Shell Card.

PlusMode. ando, og Få rabat på gavekort til Zal ories, ess acc , sko tøj, brug det på inde tus e fler fra y aut be og sport brands.

20-25 øre/l

10 %

PlusFeriebolig.

PlusBil.

000 Lej et af de mere end 50. er olig ieb sommerhuse og fer d me a op Eur r i Danmark elle NOVASOL.

10 %

bilen skal Kør forbi Quickpoint, når int får du po ick på værksted. Hos Qu vice til ser d go og r korte ventetide . lave priser

10 %

PlusMobil. r ønsker et CBB Mobil er for dig, de Priser, nul å Sm d me mobilselskab et super og r de kun de gla gebyrer, netværk.

Særpris

PlusHøreapparat. recenter, Når du vælger Dansk Hø ecialister, esp får du rådgivning fra hør alle i er ukt samt kvalitetsprod priskategorier.

10 %

pluskort.dk lser for rabataftalerne på ler. Læs vilkår og betinge

PlusBrændstof.

luskort.dk

fejl og ændrede rabatafta

– se alle rabatterne på p

alt

tryk Der tages forbehold for

FAGBLADET BLIK&RØR

Scan QR-koden og få dit PlusKort på mobilen med det samme. 42

MEDLEMSFORDELE


NR. 4 AUGUST 2022

KONTAKTSIDEN

HVEM ER HVEM BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk

Faglig organisator: Carsten Sejr Mobil: 51 56 17 09 cse@blikroer.dk

KREDS NORD MIDTJYLLAND

KREDS SJÆLLAND BORNHOLM

KREDS KØBENHAVN

Faglig organisator: Bjarke Krebs Arnbo Mobil: 51 56 17 08 bka@blikroer.dk

AALBORG

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 nord-midtjylland@blikroer.dk

ROSKILDE

KØBENHAVN

ÅBNINGSTIDER: A-KASSEN: Man til ons 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 +13.00 - 17.00 Fredag lukket.

ÅBNINGSTIDER: Man - ons Tors Fre

ÅBNINGSTIDER: Man - tors kl. 9:00 - 11:30 +kl. 12:30 - 16:00 Fredag kl. 9.00 – 11.30 + 12.30 – 14.00

Projektmedarbejder – politik og kommunikation: Josefine Theill Macfarlane Mobil: 51 56 17 02 jtm@blikroer.dk

FORBUNDETS DAGLIGE LEDELSE

Studentermedhjælper: Jonathan Roed Kirkedal Mobil: 51 56 17 05 jrk@blikroer.dk

Forbundsformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk Næstformand: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk Næstformand: Niels Braaby Mobil: 51 55 23 63 nib@blikroer.dk

Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Sekretariatschef: Kiki Jano Nielsen Mobil: 51561703 kjn@blikroer.dk

FAGLIGT SEKRETARIAT Leder af organiseringssekretariatet: Henrik Roos Mobil: 51 56 17 04 hro@blikroer.dk

Fagredaktør og kommunikationskonsulent: Rasmus Engelbrecht Stegmann Mobil: 51 53 08 51 rhs@blikroer.dk Jurist: Lasse Mortensen Direkte: 36 38 36 36 Lmo@blikroer.dk Organisationskonsulent: Andreas Petersson Mobil: 25 36 00 95 apt@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Sofie Lønborg Direkte: 36 38 36 03 sof@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Melisa Honoré Oldendow-Jantzen Direkte: 36 38 36 08 mhj@blikroer.dk

FAGBLADET BLIK&RØR

KREDS SYDJYLLAND - FYN MIDDELFART

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 sydjylland-fyn@blikroer.dk KONTORTID: Man-tors Fredag

kl. 8.00 - 16.00 kl. 8.00 - 13.00.

Kredsformand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Næstformand: Carsten Kringelum Duus Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/A-kasse: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig konsulent/opmåler: Thomas Kolster Eriksen Mobil: 51 53 31 55 tke@blikroer.dk Faglig organisator: Erik Kofoed Mobil: 51 53 31 54 eko@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk Faglig medarbejder/opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Henriette Thingholm Tlf. 36383514 hth@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 sjaelland-bornholm@blikroer. dk kl. 8 - 16 kl. 8 - 17 kl. 8 - 12

Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk Faglig medarbejder/opmåler: Stig Stærk Larsen Mobil: 20673402 ssl@blikroer.dk Faglig medarbejder/opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/opmåler: Esben Malling Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk

ÅBNINGSTIDER: Man til ons kl. 10.00 - 13.00

A-kasse sagsbehandler: Tina Vallø Direkte: 46340098 tva@blikroer.dk

Faglig konsulent: Torben Gregersen Mobil: 29 25 35 52 tge@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

AARHUS

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 ÅBNINGSTIDER: Man og tors 10.00 - 12.00 + kl. 14.00 - 16.30

Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk

Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk

Kontorelev Rikke Mastrup Larsen Direkte: 36 38 35 58 rml@blikroer.dk

Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk Opmåler: Carsten Iwersen Mobil: 20 24 16 77 ciw@blikroer.dk

NÆSTVED

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 ÅBNINGSTIDER: Man - ons Tors Fre

FAGLIG AFDELING: Man, tirs + ons Torsdag Fredag

kl. 8 - 16 kl. 8 - 17 kl. 8 -14

A-KASSE: Tlf. 35 31 01 00

VIBORG

Vestervangsvej 6 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 kbh@blikroer.dk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

kl. 9 - 11.30 kl. 9 - 11.30 + 15.00 - 16.30 lukket kl. 9 - 11.30 +15.00 - 16.30 kl. 9 - 11.30

Kredsformand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Faglig sekretær: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk Faglig sekretær: Christian Ingebrekt Jensen Mobil: 26 88 20 72 cij@blikroer.dk Faglig organisator/opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk

kl. 8 - 16 kl. 8 - 17 kl. 8 - 12

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

BORNHOLM

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 ÅBNINGSTIDER: Mandag (lige uger) kl. 10:30-16 Tirsdage (lige uger) kl. 8 - 16

Opmåler: Jakob Bjørnkjær Carlsen 26 88 20 70 jbc@blikroer.dk Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk Administrationselev: Sebastian Morgner sem@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen anl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ole Sønderby Petersen Mobil: 26 88 20 74 osd@blikroer.dka

Sekretær/sagsbehandler: Pernille Eilerskov Jensen Direkte: 36 38 36 16 pej@blikroer.dk

Hvem er hvem?

43


KALENDER AUGUST

SEPTEMBER

11. – 12. AUGUST 2022

8. – 9. SEPTEMBER 2022

G1 – GLOSTRUP Medlemskursus

G1 – AALBORG Medlemskursus

Forbundet

FORTSAT...

Forbundet

19. AUGUST 2022

8. SEPTEMBER 2022

NETVÆRKSMØDE I SVENDBORG Sydjylland-Fyn Faglig aktivitet

KREDSBESTYRELSESMØDE Sydjylland-Fyn Møde & konference

21. AUGUST 2022

12. – 13. SEPTEMBER 2022

TUR TIL GIVSKUD ZOO Sydjylland-Fyn Diverse

2X2 KURSUS FOR NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER – Modul 1 Forbundet Medlemskursus

25. – 26. AUGUST 2022 G1 – MIDDELFART Medlemskursus

16. SEPTEMBER 2022 Forbundet NETVÆRKSMØDE I ODENSE Sydjylland-Fyn Faglig aktivitet

SEPTEMBER

23. – 25. SEPTEMBER 2022

3. SEPTEMBER 2022

BOOTCAMP 2022 Ungdom

BUSTUR TIL KAPPEL – SØNDERBORG AFD. Sydjylland-Fyn Diverse

26. – 30. SEPTEMBER 2022 G2 – KONVENTUM Medlemskursus

E D Å P D E FØLG M er

i d e m e social FACEB

INST OOK -

ED - LINK AGRAM

WITT IN - T

ER

Forbundet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.