Blik & Rør - nr. 3, 2022

Page 1

FA G B L A D E T

BLIK&RØR

NR. 3 / 2022

ÅRSMØDE 2022

DANIEL ER NY FORMAND

MED PÅ JOB

FEJERNES SIDER

TIPS & TRICKS

HVIS GASSEN SIVER, KOMMER CARSTEN TIL UNDSÆTNING

TORBEN FEJER PÅ KREMATORIET

EN FREMTID UDEN GAS


Brødrene Dahl

1korr_ann_Tak HH 176x243mm_blik og ror.indd 1

27/05/2021 15.16


INDHOLD

NR. 3 JUNI 2022

10

ÅRSMØDE

FAGBLADET BLIK&RØR

NOSTALGI

14

Hvordan er der skrevet om årsmødet gennem tiden? DEBAT

15

Den nye ungdomsformand har haft en klumme i Pio! TIPS & TRICKS: EFTERUDDANNELSE – GAS 18 Blik og Rør Ungdom kunne, efter flere år med corona, igen i år holde deres årsmøde fysisk. Læs mere om årsmødet, og mød den nye formand. INDEKLIMA

Hvilke efteruddannelser kan ruste dig til en fremtid uden gas? Få tips & tricks her. SKILLS 20

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil var kaldt i samråd om indeklimaet i de danske folkeskoler. Fagbladet Blik & Rør var med. 1. MAJ

18

Lennarth fra Herningsholm tog guldet til DM i Skills 2022.

MED PÅ JOB

26

22

Se et udpluk af, hvordan 1. maj blev afholdt ude i landet. OK23

28

De fire dialogmøder rundt omkring i landet er afholdt, ét i hver af kredsene. Læs om processen for OK23 og hør, hvad medlemmerne synes. UNGE TILLIDSVALGTE

32

I Blik og VVS Aalborg er de tillidsvalgte, Jakob og Alexander, henholdsvis 24 og 25 år gamle.

FEJERNES SIDER I Hillerød optager de varmen fra krematorieovnen i en røggaskøler, der sender varmen videre ud i fjernvarmen. Når den skal renses, kommer skorstensfejer Torben forbi.

37

Fagbladet har været med driftstekniker Carsten på job. Han reparerer overgravninger af gasrør - og frakobler gassen i private hjem, når der skal udskiftes naturgasfyr.

RØRMONTERINGSKURSUS

34

Lars arbejdede på slagteri– nu er han i gang med VVS-energiuddannelsen. BREVKASSEN

35

Må man tage rådighedsvagter i en anden virksomhed? Få svaret her. DET SKAL DU VIDE: DE NYE BARSELSREGLER

41

Fra 2. august 2022 træder der nye barselsregler i kraft. Læs her, hvad det kommer til at betyde for dig.

FAGBLADET BLIK&RØR • NR. 3 • JUNI 2022

Nyropsgade 14, 1602 København V E-mail: fagblad@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk FORSIDEFOTO Jonas Krøner

ANSVARSHAVENDE CHEFREDAKTØR Kiki Jano Nielsen

ANNONCESALG Rasmus Engelbrecht Stegmann rhs@blikroer.dk

Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.216

REDAKTION Kiki Jano Nielsen Rasmus Engelbrecht Stegmann (DJ) Jonathan Roed Kirkedal Josefine Theill Macfarlane

DESIGN OG LAYOUT Grafisk Afdeling ApS

Fagbladet Blik&Rør udkommer 6 gange årligt Redaktionen lukkede dette blad d. 17. maj 2022. Næste udgivelse er 1. august 2022.

TRYK KLS Pureprint A/S

ISSN 0907-7243 Fagbladet Blik&Rør

Indhold

3


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

FORMANDEN HAR ORDET

LYT TIL LÆRLINGENE! D

et er sjældent, at lærlinge og forhold på erhvervsskolerne rydder de store avisforsider. Men tirsdag den 10. maj skete det – endelig fristes man til at sige. På forsiden af Politiken kunne man læse rubrikken om, at ”Lærlinge gør oprør mod dårlige skoleforhold og usselt værktøj”. 270 lærlinge og nyuddannede svende havde skrevet under på Lærlingeoprøret, og der var indsamlet omkring 100 historier om dårlige faciliteter og elendige fysiske rammer på skolerne. Om værktøj, der er så slidt, at eleverne er nødt til at medbringe deres eget værktøj. Udstyr, der er forældet, og teknologi, der slet ikke er tidssvarende. Jeg ved, at der blandt de mange underskrivere også var en række blikkenslager- og VVS-lærlinge. En af dem er 23-årige Nicolai Krølbøll fra Horsens i Kreds Sydjylland-Fyn. Han er i lære som VVS-installationstekniker og er en af dem, der har udtalt sig til artiklen i Politiken.

FOTO

Jonas Krøner 4

Formanden har ordet

Nicolai fortæller bl.a. om gamle, slidte og gennemhullede skifertagplader, der gjorde det umuligt at lære at lave en ordentlig tagside. Og han fortæller, at han og hans kammerater slet ikke fik kendskab til de moderne materialer, der bruges i VVS-branchen i dag.

FOR HVIS DANMARK SKAL NÅ I MÅL MED DEN GRØNNE OMSTILLING, SÅ HAR VI BRUG FOR FREMTIDENS FAGLÆRTE – OG MANGE FLERE AF DEM. Politikens forsidehistorie gjorde mig både trist og stolt på én og samme tid. Trist, fordi det faktisk ikke er nyt for os, der følger med i, hvad der rører sig. Trist, fordi det er et udtryk for årtiers svigt af erhvervsskolerne. Men jeg følte også en stolthed. Jeg bliver stolt, når jeg ser unge lærlinge – på tværs af brancher, fagforbund, skoler

og geografi – stå op for deres fag og sige fra. Og som forbundsformand glæder det mig naturligvis at se, at Blik og Rør Ungdom deltager aktivt i Lærlingeoprøret. Vores fagligt aktive unge har min fulde opbakning. Jeg vil kraftigt opfordre politikerne til at høre opråbet – og sætte handling bag ordene. Det er tid til at investere i erhvervsuddannelserne! For hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling, så har vi brug for fremtidens faglærte – og mange flere af dem. Alarmklokkerne burde ringe på Christiansborg. Det haster.


NR. 3 JUNI 2022

KORT NYT BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

ER BLEVET KÅRET SOM ÅRETS FORBUND

HVERT ÅR UDDELER PLUSKORT PRISEN SOM ÅRETS FORBUND, OG I ÅR ER PRISEN GÅET TIL BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET. Samarbejdet mellem forbundet og PlusKort går mange år tilbage, men det er første gang, at Blik- og Rørarbejderforbundet vinder prisen. Prisen er uddelt på baggrund af, at forbundet har haft mange medlemmer, der er logget ind på PlusKort-app’en, og at Blik og Rør har været gode til at komme ud med budskabet om PlusKort. På billedet ses næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Niels Braaby modtage den kæmpe slikkurv, der fulgte med prisen.

FAGBLADET BLIK&RØR

KORT NYT

HVORDAN SKAFFER VI FLERE FAGLÆRTE? Der mangler faglærte i Danmark. Det gælder ikke mindst i VVS-branchen, hvor den stigende mangel på arbejdskraft i sidste ende kan blive en trussel for den grønne omstilling. Derfor går Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne nu sammen i en fælles hensigtserklæring for at give deres bidrag til at få flere medarbejdere i branchen. KORTLÆGNING AF LÆRLINGE: Parterne vil igangsætte en analyse, der har til formål at se på, hvor installationsbranchens lærlinge søger hen, når de afslutter deres uddannelse, samt hvor de personer, der har taget en uddannelse i installationsbranchen, arbejder i dag. Analysen udarbejdes af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne i fællesskab. MERE LOKAL DIALOG: Drøftelser om mangel på arbejdskraft på regionalt niveau mellem parterne udbredes til hele landet i løbet af 2022. BEDRE BRANDING: Parterne ønsker at fortsætte det løbende samarbejde om branding af branchens uddannelser, og branchen generelt, mhp. at tiltrække dygtige og engagerede unge til branchens uddannelser. KVALITETSLØFT AF UDDANNELSER: VVS-energiuddannelsen skal løbende tilpasses, så lærlingene opnår de kompetencer, virksomhederne efterspørger og som kræves af fremtidens grønne og digitale lærlinge.

JEG HÅBER, AT VI MED DISSE NYE INITIATIVER KAN FÅ LOKKET ENDNU FLERE DYGTIGE FOLK TIL BRANCHEN HENRIK W. PETERSEN, FORBUNDSFORMAND I BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET Kort nyt

5


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

KORT NYT

ASBEST

PÅ DAGSORDENEN PÅ DEN INTERNATIONALE ARBEJDSMILJØDAG DEN 28. APRIL VAR DET INTERNATIONAL ARBEJDSMILJØDAG, OG DET VAR EN GOD LEJLIGHED TIL AT TAGE ASBESTPROBLEMET OP. Temaet i år var, at alle har ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø – noget som asbest i den grad sætter en kæp i hjulet for. Forbundsformand Henrik W. Petersen var dagen før i Beskæftigelsesministeriet for at tale om, hvad der kan gøres ved problemet.

FLERE VIRKSOMHEDER KAN NU FÅ TILSKUD TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ DET KAN VÆRE SVÆRT AT FINDE RESSOURCERNE TIL ARBEJDSMILJØET I EN TRAVL TID. Derfor blev der i marts 2021 indført en tilskudsordning for mindre virksomheder, som gerne vil have et bedre arbejdsmiljø. Tilskudspuljen dækker 80 procent af omkostningerne til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning samt arbejdsulykker. Tidligere var det kun private virksomheder, med op til 50 ansatte, der havde mulighed for at søge tilskud. Fra den 20. april 2022 er puljen blevet udvidet, så private virksomheder med op til 100 ansatte og offentlige arbejdspladser med op til 50 ansatte nu også kan søge puljen. Foruden udvidelsen af målgruppen vil puljen nu også kunne give tilskud til projekter, der skal forebygge høreskadende støj, støv og kemiske påvirkninger. Tilskuddet gives blandt andet til rådgivning og undervisning ved en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

NY DIGITAL KEMISK RISIKOVURDERING SKAL HJÆLPE VIRKSOMHEDER

år m vilk : o e r e Læs m øgning her og ans

TIL BEDRE ARBEJDSMILJØ

VIRKSOMHEDER MED ANSATTE, DER KAN BLIVE UDSAT FOR FARLIG KEMI, FÅR NU ET DIGITALT VÆRKTØJ, der kan hjælpe dem med at foretage den lovpligtige kemiske risikovurdering. I første omgang er værktøjet til virksomheder, der bruger kemiske produkter i forbindelse med rengøring eller har ansatte, der svejser eller skærer i metal. Værktøjet skal hjælpe virksomhederne med at styrke deres kemiske arbejdsmiljø og overholde reglerne om kemisk risikovurdering. Værktøjet guider virksomhederne gennem risikovurderingen og indeholder både målrettet vejledning og konkrete anbefalinger til håndtering af produkter og arbejdsprocesser.

g å adganer: f n a k h Du ktøjet r æ v l ti 6

Kort nyt

Prislisterne stiger ! Den 1. juli 2022 stiger alle prislisterne, og det betyder, at der skal lægges procenter oven i, når man arbejder på akkord. Altså skal der pr. 1. juli 2022 lægges 2,5% oven i landpriskuranten, rørprislisten og fjernvarmeprislisten.


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

KORT NYT

SÅDAN LOGGER DU PÅ

MIN SIDE NÅR DU FÅR POST FRA FORBUNDET, SÅ KOMMER DET IND PÅ ”MIN SIDE” PÅ HJEMMESIDEN. Men hvordan logger man egentlig ind på min side.

1

Har du fået en sms om, at der er nyt til dig fra forbundet? Så er det på Min Side, du læser det!

På din telefon eller computer skal du gå ind på www.blikroer.dk

2

3

Derefter klikker du på "min side" i den sorte bjælke i toppen af siden

Så taster du dit brugernavn og din kode eller logger ind med NemID

4

Nu har du adgang til min side, hvor du kan se al din post fra forbundet

Kort nyt

7


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

MØD MØD MØD MØD JESPER MØD JESPER JESPER JESPER STENMOSE JESPER STENMOSE STENMOSE STENMOSE STENMOSE

HERH HAN H EUR E

41 år Far til 3

41 år Far 41tilår3

41 år

Far til 3 Bor 41 år i Søstrup Far til 3 Far til 3

Bor i Søstrup Bor i

Bor i Søstrup Autoriseret Bor i

Bor i VVS-installatør Søstrup Søstrup

Autoriseret VVS-installatør

Autoriseret VVS-installatør

Jesper er allerede medlem af

Jesperafer allerede medlem af Jesper er allerede medlem

Har brugt Autoriseret Autoriseret GROHE Har produkter VVS-installatør Har brugt VVS-installatør brugt de sidsteGROHE 15 år produkter GROHE produkter deHar sidste 15Har år brugtde sidste 15 år brugt GROHE produkter GROHE produkter de sidste de 15 sidste år 15 år

Jesper er allerede medlem af

Jesper er allerede medlem af

Jesper er allerede medlem af

Jesper eroplev allerede afdig medlem Jesper allerede af medlem Tilmeld digernu ogJesper oplevmedlem alle Tilmeld nu og alle medlem Jesper erTilmeld allerede af alle er allerede af oplev Tilmeld dig nu og alle dig nu og oplev fordelene han nyder godt af:dig fordelene fordelene han nyder godtTilmeld af: hanalle nyder godt af: fordelene hanoplev nyderalle godt af: Tilmeld nu og oplev dig nu og groheplus.grohe.dk groheplus.grohe.dk groheplus.grohe.dk fordelene han nyder godt af: groheplus.grohe.dk fordelene han nyder godt af: groheplus.grohe.dk

8

Tilmeld dig nuTilmeld og oplev digalle nu og oplev alle fordelene hanfordelene nyder godt af:nyder godt af: han groheplus.grohe.dk groheplus.grohe.dk Lokalforhandling

groheplus.grohe.dk Tilmeld dig nuTilmeld og oplev digalle nu og oplev alle fordelene hanfordelene nyder godt af:nyder godt af: han groheplus.grohe.dk groheplus.grohe.dk


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

HER ER EN AF RHER ERHER EN ER AF ENFAVORITTER AFAF HER EN HANS ER EN AF NS FAVORITTER HANS FAVORITTER HANS FAVORITTER EUROSMART HANS FAVORITTER ROSMART EUROSMART EUROSMART EUROSMART eksklusivt professionelt eksklusivt eksklusivt eksklusivt eksklusivt sortiment professionelt professionelt professionelt professionelt sortiment sortiment sortiment sortiment

GROHE GROHE Eurosmart Eurosmart

GROHE Eurosmart

Håndvaskarmatur Håndvaskarmatur GROHE Håndvaskarmatur GROHE

Eurosmart Eurosmart Hurtigere ogog Hurtigere lettere installation lettere installation Håndvaskarmatur Håndvaskarmatur

Hurtigere og lettere installation

Isolerede indre Isolerede indre Isoleredeog indre og Hurtigere vandveje Hurtigerevandveje

vandveje lettere installation lettere installation

10 års 10 års reservedelsgaranti 10 års indre Isolerede reservedelsgaranti indre Isolerede

reservedelsgaranti vandveje vandveje 10 års 10 års reservedelsgaranti reservedelsgaranti

Det skal du vide

9


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

r a v t e d ø Årsm g r o b d n e v S i n D ET ige E M E T D – OG EN DSSKIFTE N A M R O F

Afgående formand, Kasper Gregersen Jørgensen, afgav sin beretning og takkede af.

10

Årsmøde


NR. 3 JUNI 2022

Efter to digitale årsmøder var Blik og Rør Ungdoms årsmøde i år tilbage på Svendborg Vandrehjem, hvor det også blev af­holdt før corona. På årsmødet blev der valgt en ny formand for Blik og Rør Ungdom.

D

e sidste to gange Blik og Rør Ungdom har afholdt deres årsmøde, har det været digitalt og via streaming på grund af coronavirus. De unge mødtes i hver deres kredse, hvor de livestreamede med hinanden. Det var kun én dag i stedet for en weekend – og høvdingebolden var byttet ud med virtuel banko. I år kunne årsmødet dog for første gang i flere år afholdes uden restriktioner, og det betød et glædeligt gensyn med de vante rammer på Svendborg Vandrehjem, hvor årsmødet længe har haft tradition for at blive afholdt. De unge ankom om aftenen fredag den 21. april og fik derefter aftensmad og skulle så til et ”kredsarrangement”. Hvad præcis det kredsarrangement indeholdt, var der ikke så meget information om, men flere sad med solbriller på, da Fagbladet ankom lørdag formiddag. En af dem der kunne mærke ”kredsarrangementet” i kroppen, var 18-årige Emmanuel Mbilizi fra Frederikshavn. - Jeg synes, årsmødet er rigtigt fint. Jeg er lidt træt i dag, siger Emmanuel med et stort smil. Emmanuel Mbilizi arbejder som ventilationstekniker i Lytzen i Hjørring, og han havde kun tidligere deltaget i de streamede årsmøder. Så han var ikke i tvivl om, at han skulle med på årsmødet i Svendborg.

- Jeg tænkte, det kunne være spændende. Jeg havde ikke mulighed for at opleve det før på grund af corona. Min tanke var, at det kunne være fedt at være en del af fællesskabet. Det er meget bedre end sidste år, hvor det var digitalt. Vi er mange flere mennesker, og maden er meget bedre, siger Emmanuel Mbilizi. NY FORMAND FOR BLIK OG RØR UNGDOM Det var på forhånd afgjort, at den siddende formand Kasper Jørgensen havde valgt at stoppe i rollen. Derfor var posten på valg – dog kun med en enkelt opstillet kandidat, nemlig Daniel Troels Arildslund fra Kreds Sydjylland-Fyn. Daniel blev naturligvis valgt til klapsalver, og der blev takket for Kaspers indsats som formand. Han modtog også en gave i form af en god gin, selvom han dog måtte erklære, at han ikke var så meget til gin. Der var dog flere i salen, der tilbød at hjælpe ham med det problem. Da den formelle del af årsmødet var overstået, var det tid til at få indsamlet krav fra ungdommen til OK23, og her vågnede hele salen op, og det var tydeligt, at det her betød meget for dem. Der blev afleveret mange gode forslag til landsudvalget og diskuteret lystigt.

FAGBLADET BLIK&RØR

JEG TÆNKTE, DET KUNNE VÆRE SPÆNDENDE. JEG HAVDE IKKE MULIGHED FOR AT OPLEVE DET FØR PÅ GRUND AF CORONA. MIN TANKE VAR, AT DET KUNNE VÆRE FEDT AT VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET. DET ER MEGET BEDRE END SIDSTE ÅR, HVOR DET VAR DIGITALT. VI ER MANGE FLERE MENNESKER, OG MADEN ER MEGET BEDRE, SIGER EMMANUEL MBILIZI. Efter et fællesbillede og en solid frokost, som muligvis var det første måltid, nogen af deltagerne fik på dagen, var det tid til det nye koncept ”Andreas og monopolet”. Her var inviteret gæster fra andre organisationer til at debattere forskellige dilemmaer. Den nyansatte ungdomskonsulent Andreas Petersson modererede debatten og styrede spørgsmålene, mens den afgående og nyvalgte formand for Blik og Rør Ungdom kunne debattere med formanden for Metal Ungdom Carl Emil Lind, formanden for DEF Ungdom, Mathias Vinholt og Jonas Mosumgaard fra Konservativ Ungdom. Da det var slut, gik turen over til idrætshallen og den årlige høvdingeboldturnering. Herefter tog Fagbladet hjem, så et kvalificeret gæt er, at de unge gik ind på deres værelser efterfølgende og lå her med lukkede øjne kl. 22.00, så de var friske til busturen hjem dagen efter.

Årsmøde

11


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

FIRE SKARPE TIL DEN NYE FORMAND 21- årige Daniel Troels Arildslund bor til dagligt i Ringe på Fyn og arbejder som VVS'er- og blikkenslager for Nordisk Klima. Her kan du lære ham lidt bedre at kende. HVORFOR STILLEDE DU OP SOM FORMAND? Fordi dengang jeg kom ind i landsudvalget, tog Kasper mig under sin vinge, og jeg blev næstformand. Han viste mig det ungdomspolitiske og faglige arbejde, og at man kan gøre en forskel. Jeg vil kæmpe for, at skolerne får bedre midler og ressourcer. Herunder en bedre hverdag og bedre vilkår, eksempelvis arbejdstøj og løn. Man kan gøre en forskel for de kommende lærlinge. Man kan forbedre kravene, vi bliver stillet på arbejde og skoler. HVAD VIL DU KÆMPE FOR SOM FORMAND? Udover skolerne, så vil jeg gerne have flere aktive unge. Flere elever skal vælge en klasserepræsentant. Jeg vil jo gerne hjælpe skolerne, så hvis vi kan høre fra repræsentanterne, så bliver det nemmere at lave en kampagne for at få flere penge til skolerne.

Blik og Rør Ungdom skal desuden fortsætte med at have et samarbejde med andre ungdomsorganisationer, som har samme udfordringer som os. HVORDAN BLIVER BLIK OG RØR UNGDOM UNDER DIT LEDERSKAB? Det bliver meget af det, som Kasper har banet vejen for – de her samarbejder skal fortsætte, og vi skal have gang i flere aktiviteter. Vi skal måske have nogle flere grundkurser for landsudvalget, så de er klædt på, hvis de vil deltage i endnu mere politisk og fagligt arbejde. Hvis vi skal ændre noget, så er vi nødt til at stå sammen. HVOR BLEV DIN FAGLIGE GNIST TÆNDT? Min faglige gnist er tændt af at gøre en forskel. Jeg er rigtig stolt af mit arbejde. Både det praktiske men også det i Blik og Rør Ungdom. Det vigtigste for mig er, at man kan gøre en forskel. Det nye landsudvalg.

Der var kamp til stregen.

12

Årsmøde


NR. 3 JUNI 2022

Den nyvalgte formand for Blik og Rør Ungdom, Daniel Troels Arildslund

FAGBLADET BLIK&RØR

Alle deltagerne til årsmødet.

DET NYE LANDSUDVALG KREDS NORDMIDTJYLLAND: Per Nielsen Stefan Andreassen Erik Schmidt KREDS SYDJYLLAND-FYN: Daniel Troels Arildslund (formand) Rasmus Ramm-Brandt (kasserer) Nicolai Krølbøll Markussen (næstformand) KREDS KØBENHAVN: Thobias Elleholt Mattias Outzen Laurits Jørgensen KREDS SJÆLLANDBORNHOLM: Andreas Baagøe Gustav Stryhn Becker

Andreas og monopolet debatterer lystigt.

TEKST

Rasmus Engelbrecht Stegmann FOTO

Jonas Krøner

Årsmøde

13


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

NOSTALGI

BLIK og Rør Ungdom GENNEM TIDEN Vi har været en tur i de gamle fagblade og se, hvordan Blik og Rør Ungdom har været dækket gennem tiden. Det er både et indblik i en organiseringskampagne, der medførte en stor medlemsfremgang, et weekendkursus med plads til 30 deltagere og debutanter, der er interviewet om, hvordan det var at deltage på deres første årsmøde.

1981

I 1978 igangsættes en organiseringskampagne på de tekniske skoler. Kampagnen medvirker til, at VVS-ungdom i perioden 1978-1981 går fra 496 til 1136 medlemmer – og lander på en organiseringsgrad på 56,8%.

1995

I 1995 afholdes der årsmøde i Blik- og RørUngdom. I den forbindelse bliver der også dystet i DM i fodbold, og nogle af debutanterne på årsmødet bliver interviewet. 14

Nostalgi

1977

I 1977 afholdes VVS-ungdom weekendkursus på Esbjerg Højskole. Der var plads til 30 deltagere på konferencen.

2010

I 2010 indkaldes der til årsmøde i Blik- og RørUngdom. Her er det stadig en tradition med den årlige fodboldturnering kredsene imellem.


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

DEBAT

VI LÆRLINGE HAR FAKTISK NOGET PÅ HJERTE – MEN VI HAR ET ARBEJDE AT PASSE

J

eg er blevet fast klummeskribent på Netavisen Pio, hvor denne klumme har været bragt. Det er ukendt farvand for mig – men jeg sætter stor pris på muligheden.

Det synes jeg, det er. For det har – selvfølgelig – en betydning for de politiske beslutninger, der bliver truffet – og dermed den lovgivning, der bliver vedtaget på Christiansborg.

Det er nemlig ikke særlig tit, at medierne giver en stemme til sådan en som mig – en ung lærling og kommende faglært. De store mediehuse interesserer sig ikke for mig og mine kammerater. Men hvorfor skulle de også det? Langt de fleste (velsagtens alle) journalister har jo selv gået i gymnasiet og dernæst – måske afbrudt af et par ”sabbatår” – læst videre på en lang videregående uddannelse. De kender hverken os eller vores hverdag.

Når (borgerlige) politikere f.eks. vil afskaffe retten til tidlig pension, så viser det en komplet mangel på forståelse for mit og mine kollegaers arbejdsliv. Vi er dem, der er startet tidligst på arbejdsmarkedet, og vi har fysisk hårde jobs.

Det er det samme med politikerne. Knap to tredjedele af folketingsmedlemmerne er akademikere. Til sammenligning udgør de kun omkring 14 procent af befolkningen. Der er meget få arbejdere i Folketinget. Jeg ved godt, at nogle mener, at vi ikke rigtig kan tale om en ”arbejderklasse” i dag. Vrøvl. Det er de faglærte og ufaglærte. Og de udgør knap 70 procent af den danske befolkning – også selvom man ikke skulle tro det, når man ser, hvad der optager såvel politikere som journalister. LIGESTILLING – HVAD MED UDDANNELSESBAGGRUND? Der er en skæv repræsentation i landets lovgivende forsamling. Nogle siger ellers, at det ikke ”i sig selv” er et demokratisk problem, at en så stor andel af politikerne har akademisk baggrund.

Når vi taler om ligestilling i Danmark, falder snakken oftest – og hurtigt – på ligelig repræsentation mellem kønnene. Det er også vigtigt. Men meget få taler om uddannelsesbaggrund. Det, synes jeg, er både mærkeligt og tankevækkende. Når politikere og journalister har læst de samme typer uddannelser, færdes i de samme miljøer, går op og ned ad de samme typer mennesker, så bidrager det samlet set til en skæv (offentlig) debat – herunder en skæv mediedækning. For når repræsentationen er skæv, så tipper balancen. Det burde ikke være raketvidenskab. Det er det i hvert fald ikke for mig – og jeg har ikke engang læst på universitetet.

om vores hverdag. De snakker politikerog akademikersprog. Misforstå mig ikke: Det er ikke for at påtage mig en offerrolle. Som blikkenslager- og VVS-lærling er jeg vant til at færdes i et fag og en branche, hvor man ranker ryggen og skyder brystet frem. Man handler mere, end man snakker. Man bliver bedømt på – og står til regnskab for – sit arbejde hver eneste dag. Hele året rundt. Men vi bliver sjældent hørt. Og det er heller ikke os, der fylder i debatspalterne. Det er en skam – for vi har faktisk noget på hjerte. En stor del af debatten foregår i dag på de sociale medier. Men vi har ikke tid til at være på de sociale medier i arbejdstiden. Vi har jo et arbejde at passe. Den nye formand for Blik og Rør Ungdom, Daniel Troels Arildslund, skriver fremover en fast klumme for Netavisen Pio. Dette er hans første indlæg.

MINE KAMMERATER STEMMER IKKE Vi føler os svigtet – af politikerne, medierne og samfundet. Måske er det derfor, at mange af mine lærlingekammerater og kollegaer ikke stemmer, når der afholdes valg. De har lav tillid til det politiske system og har ikke nogen at spejle sig i. For politikerne – blå og røde, højre- og venstrefløj – taler ikke Debat

15


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

TIPS & TRICKS

EN FREMTID S A G N E D U TEKST

Jonathan Roed Kirkedal

Et flertal i Folketinget vil stoppe al installation af nye gasfyr og arbejde på at udfase de 380.000, der er rundt om i landet i dag. Det kan derfor være en god idé, at sætte sig ind i nye arbejdsområder. Her er nogle tips til efteruddannelse, der sikrer dig i fremtiden.

FOTO

Daniel Vender Clausen 16

Tips & Tricks

Varmepumper

1

Ud fra regeringens meldinger ser det ud til, at der kommer til at ske en stor udskiftning af gasfyr til varmepumper eller fjernvarme. Derfor er det vigtigt, at vores kollegaer har fokus på at tilegne sig de kompetencer, der bliver brug for i den grønne omstilling, siger Kim Fusager Balle, forbundssekretær i Blik- og Rør arbejderforbundet. Derfor vil varmepumper og fjernvarme være en oplagt vej at gå efter at have arbejdet inden for gasområdet. Lige nu er der fire forskellige AMU-kurser, der efteruddanner dig i varmepumper. Se mere på elogvvs.amukurs.dk eller scan koden her med dit mobilkamera


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

Ventilation Hvis ikke ventilation er en del af din uddannelse i forvejen, kan det være en efteruddannelsesvej at gå. Der er flere forskellige AMU-kurser inden for ventilation – lige fra grundlæggende styring og regulering til klimanlæg og energioptimering.

2

Se mere på elogvvs.amukurs.dk eller scan koden her med dit mobilkamera

3

Internet-of-Things (IoT) Der er flere AMU-kurser inden for Internet-of-Things (IoT). IoT er, når de forskellige enheder, man arbejder med, har målere og sensorer, som modtager og sender data. De forskellige enheder sammenkobles, og det bliver muligt at få indblik i forbrugsmønstre, man ikke havde samme kendskab til tidligere. Lige nu er der udbudt tre kurser; det grundlæggende ’IoT i VVS-branchen’, og de to kurser ’IoT i installationsbranchen 2 – sammenkobling af systemer’ og ’IoT i installationsbranchen 3 – systemintegration’, som bygger ovenpå det grundlæggende kursus og hinanden. Se mere på elogvvs.amukurs.dk eller scan koden her med dit mobilkamera

Brug kompetenceudviklingsfonden Det kan være en rigtig god idé at snakke med din virksomhed om, hvad du godt kunne tænke dig at tage af efteruddannelse. Hvis du aftaler med virksomheden, hvilket uddannelsesforløb, du skal igennem, så kan I søge det som virksomhedsforlagt AMU. Så får virksomheden refusion, og du får fuld løn, selv hvis det er over de berettigede 14-dage. Læs mere på: evu.dk/vvs-kompetencefond eller scan koden med dit mobilkamera.

Tips & Tricks

17


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

H T R A G LENN O T M L O H S G N I N R E H FRA

T E D L U G S L L I K TIL S

Der var fuld opmærksomhed på Danmarks erhvervsuddannelser, da DM i Skills 2022 blev afholdt i Høng. De tre dage konkurrencen varede var fyldt med rosende ord fra Poul Nyrup Rasmussen, stor interesse fra gæsterne – og endnu større koncentration fra de konkurrerende VVS-energispecialister.

D

er var spændt stort op, da det længe ventede DM i Skills blev afholdt d. 28. – 30. april i den lille solskinsby Høng nord for Slagelse. Til trods for placeringen i den lille by på Sjælland, var det det hidtil største DM i Skills både i areal og opsætning, men også i forhold til antal repræsenterede fag. Bevægede du dig ind i de store telte rundt omkring på området, fandt du deltagere fra hele 49 forskellige erhvervsfaglige uddannelser, der hver især kæmpede om titlen som Danmarks bedste faglærte.

18

Skills


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

HVAD GIK OPGAVEN UD PÅ? Opgaven VVS-energispecialisterne skulle udføre var: Fjernvarmeinstallation med et indirekte fjernvarme unit. Installation af et ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning. • Der skulle installeres berøringsfrit armatur. • Specifikke rørbuk med ophæng på væggen.

DEN YDMYGE VINDER Som gæst til DM i Skills kunne man, udover at opleve de 49 konkurrerende fag, også opleve 22 demonstrationsfag, hvor gæster kunne prøve elementer fra faget. Ved VVS-standen kunne gæsterne f.eks. bukke kobberhjerter sammen med lærlinge fra uddannelsen. Du kunne som gæst observere konkurrencerne rundt omkring i fag lige fra murere til frisører og negleteknikere til slagtere, og så var der selvfølgelig også de fire deltagere i VVS-energispecialist-konkurrencen. Da vinderne skulle kåres, stod Poul Nyrup Rasmussen klar med en krammer til hver enkelt vinder, og her blev Lennarth Theodor Rokkjær Danmarksmester i Skills som VVS-energispecialist. Lennarth repræsenterede Herningsholm Erhvervsskole og Vestjysk Smede i Bøvlingbjerg. Og selvom Lennarth vandt titlen som Danmarksmester, så hører du ham næppe prale om det nede på gaden. - Det har været en stor og fed oplevelse, og det er fedt at have prøvet. Men alt i alt føles det, ligesom det gjorde inden. Det er da fedt at vinde, men der er ikke så stor forskel, forklarede Lennarth ydmygt ovenpå sejren.

Lennarth blev efter kåringen fejret af Blikog Rørarbejderforbundet og Herningsholm Erhvervsskole nede på standen. EN PRESSET ARBEJDSTID SATTE BEGRÆNSNINGER De fire VVS-lærlinge skulle blandt andet lægge gulvvarme i to forskellige mønstre, installere fjernvarme og mestre nogle komplekse rørbuk. Skolerne havde trænet de unge i konkurrencen, og derfor kendte de elementer fra opgaven på forhånd. Her blev 30% af opgaverne ændret på dagen, så deltagerne kunne demonstrere deres evne i at planlægge, tænke strategisk og gennemføre så meget af opgaven som muligt i tidsrummet. Og det overraskede vinderen, hvor stort tidspresset egentlig var.

DET VAR EN VÆLDIG FED OPLEVELSE, MEN OGSÅ MEGET STRESSENDE. DET GIK ALT FOR HURTIGT, OG JEG ER SLET IKKE VANT TIL AT LAVE SÅ MEGET PÅ SÅ KORT TID, FORTÆLLER LENNARTH.

De fire deltagere i VVS-energispecialist konkurrencen blev bedømt på, at opgaverne skulle være i lod og vage, rørbuk skulle flugte, målene skulle være i overens med tegningerne – og så skulle arbejdet selvfølgelig være tæt, og fuldført inden for tidsrammen. Da konkurrencen var på sin sidste time, blev det også klart for enhver tilskuer, at de unge lærlinge havde prioriteret opgaverne forskelligt. Lennarth fortæller, at han under konkurrencen glemte al strategi, og i stedet fokuserede på, at han skulle færdiggøre så meget kobber som muligt. Især rørbukket snublede flere over, men for Lennarth var det ikke tilfældet. - Vi skulle lave et rørbuk, hvor der skulle stå EF, som vi fik at vide dagen før. Det var ikke svært faktisk, man skal bare ikke overtænke det. Det har de andre måske gjort. Jeg glemte strategien, og kastede mig bare ud i opgaven, fortæller Lennarth. DM i Skills 2023 bliver afholdt i Fredericia 2.-4. februar. TEKST

Josefine Theill Macfarlane FOTO

Herningsholms Erhvervskole

Skills

19


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

INDEKLIMAET ER KOMMET PÅ DAGSORDENEN PÅ CHRISTIANSBORG TEKST & FOTO

Josefine Theill Macfarlane

Blik- og Rørarbejderforbundet og formanden for Danske Skoleelever, Mille Borgen Mikkelsen, var til stede, da der d. 5. maj blev afholdt samråd om indeklima i Folketingets Børne- og undervisningsudvalg.

E

fter en lang og sej kamp fra Blikog Rørarbejderforbundet om at få indeklima på dagsordenen, er der begyndt at ske ting og sager. Den 5. maj lagde indeklimaet i folkeskolen grund for et samråd på Christiansborg. Det var Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten og Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, der sammen indkaldte Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i samråd. Det skete bl.a. på baggrund af en rapport kaldet Masseksperimentet, som viser, at et bedre indeklima kræver ventilation og rensning af anlæg på danske skoler. ET ÅBENT VINDUE TIL UDLUFTNING ER IKKE NOK Minister Pernille Rosenkrantz-Theil måtte også erkende, at et åbent vindue ikke kan bringe os hele vejen. Og selvom hun hverken lovede mekanisk ventilation på alle skoler, eller en plan for systematisk at få renset kanaler og anlæg, så anerkendte hun, at der er sket en stigning i antal skoler, som har installeret ventilation. Og at et vindue ikke alene er nok til at skabe et godt indeklima på skolerne. Ministeren har efter, hvad hun selv kaldte ’at lægge emnet i en dybfryser’, åbnet for forhandling på området. Og selvom ministeren virker åben for handling, så er pengene det, der blokerer.

20

Indeklima

- Det er et langt, sejt og ufatteligt dyrt træk at investere i indeklima. Men jeg tror sådan set også, at hvis man lavede beregningen, så koster det også rigtig mange penge ikke at gøre det, påpegede Pernille Rosenkrantz-Theil. INDEKLIMA KRÆVER SMARTE LØSNINGER Til samrådet var både Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti til stede, og der var generel enighed om, at indeklimaet er for ringe på landets skoler. Formanden for Danske Skoleelever, Mille Borgen Mikkelsen, var sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet med til samrådet. Og Milles tilstedeværelse gjorde tydeligt indtryk på ministeren og ordførerne fra partierne. - I danske skoleele­ver kæmper vi elever for at få et bedre undervis­ ningsmiljø, fordi det kan ikke passe, at de voksne skal have ret til et ordentligt lærerværelse, men vi elever ikke har ret til et ordentligt klasselokale, udtaler MilBorgen Mikkelsen.

le

Især børn og ældre tilbringer størstedelen af deres vågne timer i institutioner, og indeklimaet er vigtigt for sundheden og trivslen. Det er netop medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, som har kompetencerne til at løse problemet ved installering og rensning af ventilationsanlæg og -kanaler. Formand for Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen, er derfor glad for, at emnet nu er kommet på politikernes dagsorden. - Det er glædeligt at se, at indeklimaet igen kan samle partierne til drøftelser. Det lover godt, at der nu er flere partier, der bakker op om denne her dagsorden. For der er brug for politisk handling, så der kommer bedre ventilation og ikke mindst regelmæssig rens og vedligehold af anlæg og kanaler. Jeg ser frem til at se, hvad det kan føre til, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

ASBEST: "DET ER IKKE OS, TEKST

Jonathan Roed Kirkedal

DER SKAL RENDE OG OPDAGE DET" På renoveringen af Højstrupparken i Odense forsikrede byggeledelsen om, at der ikke var nogen grund til at være bekymret for asbest. Men miljøscreeningen, de baserede det på, var langt fra retvisende.

P

å Højstrupparken i Odense går blandt andet Jan Drejer Pedersen, der er rørlægger. Ham og de andre kollegaer på byggepladsen kunne godt se, at der var asbest på både loftet og i kælder – og havde understreget, at det skulle fjernes. Men selv efter, at der var foretaget asbestsanering – kunne de ikke stole på det. ’MAN BLIVER DA MISTÆNKSOM’ Der blev asbestsaneret før, de rykkede videre på byggepladsen - og de fik at vide, at alt var i orden. Men da elektrikerne senere skulle skifte nogle lampeudtag, lå der noget støv oven på dem. Da de selv fik taget uafhængige prøver, viste det sig stadig at indeholde asbest. - Så begynder man da at stille spørgsmål, er den asbestsanering, de har lavet, god nok? Man bliver da mistænksom, fortæller Jan Drejer Pedersen, der er rørlægger på byggepladsen.

arbejderforbundet, Henrik W. Petersen, håber, at der lander en aftale. - Sagen fra Odense viser ret tydeligt, hvorfor der er behov for en strammere lovgivning om asbest. Så jeg vil opfordre til, at der bliver indgået en aftale i Folketinget – og at partierne lytter til de anbefalinger, vi er kommet med i Blik- og Rørarbejderforbundet. Blik- og Rørarbejderforbundet er kommet med udspillet ”Vejen til et asbestfrit Danmark”. Her kom de med otte anbefalinger; her var blandt andet et forslag om en styrket hjemmel til Arbejdstilsynet, bedre kortlægning af asbest, en autorisationsordning for at foretage asbestsanering – og forbud mod indkapsling

Han peger på, at en del af problemet nok har været, at de forsøgte at indkapsle asbesten i stedet for at fjerne den. Men altså ikke er lykkedes med det. FORHÅBENTLIGT KOMMER DER EN AFTALE OM ASBEST Lige nu foregår der forhandlinger i Folketinget om initiativer for at bekæmpe asbest. Forbundsformand i Blik- og RørAsbest

21


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

MED PÅ JOB

I en tid med stor usikkerhed omkring gassens fremtid i Danmark er Fagbladet taget med driftstekniker Carsten Kongsted Gregersen på job. Carsten arbejder for Evida i Syddanmark, hvor han bl.a. kører ud til lækager – men han frakobler også, når gasfyret skal skiftes.

22

med på job


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

, R E V I S N E S S A G S I HV

N E T S R A C R E M M KO G N I N T Æ S D N U L I T TEKST

Rasmus Engelbrecht Stegmann

D

anmark skal af med den russiske gas, og gassen skal være 100% grøn. Så klar var meldingen fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde tirsdag den 19. april 2022. Det er en proces, der kommer til at tage noget tid, da omkring 400.000 danske hjem varmes op med naturgasfyr. De hjem skal dog senest i 2030 varmes op af enten fjernvarme, biogas eller en varmepumpe - både på grund af krigen i Ukraine og for den grønne omstilling. Men hvem er det egentlig, der skal lukke for gassen til alle de her naturgasfyr? Det er virksomheder som Evida, hvor driftstekniker Carsten Kongsted Gregersen er ansat. Carsten er uddannet VVS’er, men han har arbejdet med gas i over 20 år. Det arbejde, som Carsten udfører, er hovedsaligt at køre ud til gaslækager, men han frakobler også gassen til private hjem, når et gasfyr skal udskiftes. Her kan det godt mærkes, at der er kommet tryk på udfasningen af naturgasfyrene. - Der kommer mere og mere run på, det kan vi mærke. Det går stærkere og stærkere. Vi kan godt følge med, da der er en ekspeditionstid fra kunden får afmeldt gassen, til vi rent faktisk skal være derude, fortæller Carsten Kongsted Gregersen på 54 år.

FOTO

Michael Drost-Hansen

Udover det, fortæller Carsten, at hans typiske arbejdsdag består af, at der bliver lagt opgaver ind på en iPad, og så kører han afsted og ser, om han skal tjekke en ventil, eller om han skal lækagesøge ude på vejen – eller om han skal afbryde gassen et sted. Derudover er der ad-hoc-opgaver som , hvis der sker overgravninger af gasnettet, og det er i sådanne tilfælde, Carsten og hans kollegaer bliver kaldt ud. - Vi har ca. en overgravning om dagen, hvor en gasledning bliver gravet over. Og vi har et beredskab, der holder øje med gasnettet døgnet rundt. Det fylder rigtigt meget. Der er en overgravning om dagen i vores afdeling, som dækker Jylland og Fyn. INGEN BEKYMRING FOR FREMTIDEN Med frakoblingen og udfasningen af gas kunne man frygte, at en mand som Carsten ville være bekymret for sin branches fremtid. Men det er han ikke. Tværtimod. - Lige nu har vi travlt med at afbryde gassen, men der kommer jo mere biogas i fremtiden. Industrien bruger store mængder gas, og den kommer til at være bio. Derudover er der også brint og CO2, som kommer til at give arbejde. med på job

23


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

Som Carsten påpeger, så skal hans kollegaer og ham selv nok på en efteruddannelse for at følge med udviklingen – især til brint og CO2. Men at tage på kursus er ikke noget, der er uvant for Carsten. - Lige nu har vi også løbende kurser som brandkursus, glatførekursus og førstehjælpskursus. Derudover skal vores svejsecertifikater fornyes hvert andet år. KAN BLIVE KALDT UD TIL BRAND Det er sket, at Carsten er blevet kaldt ud til en gasbrand. Når et hus eller noget industri brænder, så kan en konsekvens være, at gassen også bliver antændt. Og så er det Carsten, der skal ud og lukke for gassen. En gang blev Carsten ringet op omkring midnat, hvor han lå og sov, fordi der skulle lukkes for gassen i et industrikvarter i Tinglev. Selvom Carsten har haft mange overgravninger, så husker han særligt denne nat, da den var af en anden størrelse. - Jeg blev ringet op og så, at det var på forsiden af Ekstrabladets hjemmeside. Da jeg kom derned, var hele området afspærret og der stod politi helt ude ved vejen, og det var lidt spændende.

24

med på job

ED, N R E D M JEG KO A D ÅDET R M O E L TOD S R E D VAR HE G ET O R R Æ P EN, S J F E V D E V A UDE T L E H I DE. T I N E D POL N Æ T SP D I L R A V OG DET


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

FAKTA Politiet fløj med en drone, så de kunne vurdere, hvor det ville være sikrest for Carsten at lukke for gassen. Ilden var ikke opstået pga. gassen, men den havde antændt gassen, så den gav næring til branden. Der var så travlt i området, at da rendegraveren endelig var klar til Carsten, havde han faktisk selv gravet hullet ned til gasledningen. - Jeg var ikke nervøs, fordi vi holdt os på den sikre side af stregen, men adrenalinen kørte dog, og jeg var meget påpasselig. Brandvæsenet og politiet var jo også meget professionelle. Når Carsten går på arbejde er der generelt stor fokus på sikkerheden. Når de svejser ude i jorden, så har de altid pulverflasker med, og de går i brandhæmmende arbejdstøj.

GASSEN KALDTE PÅ CARSTEN Da Carsten blev færdiguddannet VVS’er, tog han et A-certifikat og begyndte at køre service på gasfyr. Dengang var det sådan, at der kom en fra gasværket ud og skulle se, når man startede et gasfyr op.

CENTRALE PUNKTER I REGERINGENS UDSPIL TIL UDFASNING AF NATURGAS: OMKRING 400.000 DANSKE HJEM skal væk fra naturgas.

- Så snakkede man om, at det kunne være spændende at komme over i gasselskabet. Og nu har jeg været her i over 20 år.

UDRULNINGEN AF FJERNVARME SKAL SKRUES OP og senest være afsluttet i 2028.

For at komme til at arbejde med gas, behøver man dog ikke at have alle certifikater, inden man starter hos Evida, hvor Carsten er. Her kan man sagtens tage dem på bagkant.

SENEST I 2030 skal gassen i Danmark være 100% grøn. HVIS DU ER HUSEJER MED GAS- ELLER OLIEFYR, så får du i 2022 brev, om du kan få fjern­ varme, eller om du skal overveje en varmepumpe.

med på job

25


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

DEBAT

D U T E D Å NS

SÅDA

J A 1. M I år kunne vi endelig mødes til arbejdernes internationale kampdag den 1. maj. Her er et udpluk af billeder fra rundt omkring i landet.

ROSKILDE 26

1. maj


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

AALBORG

ESBJERG AALBORG I Aalborg kunne kredsformand Thomas Christensen ses i fuld Blik og Rør-uniform.

ROSKILDE De røde faner var sat op på kredskontoret i dagens anledning.

KØBENHAVN Københavnerne gik optog fra Lygten til Fælledparken.

ESBJERG I Esbjerg var der igen telte, røde faner og mennesker i parken.

KØBENHAVN

1. maj

27


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

t e d r e m m o k n Såda å g e r o f til at d o m m e fr

Der har i april været afholdt fire dialogmøder rundt omkring i landet – ét i hver kreds. Men forberedelserne frem mod OK23 slutter langt fra her, det er tværtimod kun begyndelsen. Læs her, hvordan processen kommer til at være fremadrettet.

D

er har været holdt dialogmøder i både København, Ringsted, Kolding og Aalborg. På dialogmøderne har der været både god diskussionslyst og højt humør, når der er blevet drøftet forslag til de kommende overenskomstforhandlinger. - Jeg synes, det har været nogle rigtig gode dialogmøder. De har været et godt billede på, hvorfor vi står så stærkt i Blikog Rørarbejderforbundet. Der har været flere spændende forslag - og i det hele taget været et stort engagement på møderne. Så nu gælder det det videre arbejde, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

OK23 har også været et emne på kredsenes generalforsamlinger, og det har i forlængelse heraf været muligt at indsende forslag frem til den 1. juni. DEN VIDERE FORBEREDELSE Efter sommerferien begynder Blikog Rørarbejderforbundet de fælles forberedelser af overenskomstforhandlingerne sammen med Dansk Metal. Derefter skal forslagene i oktober måned gennemgås i hovedbestyrelsen, og i december bliver rammerne for forhandlingerne aftalt med TEKNIQ Arbejdsgiverne.

MEDLEMMER INDSENDER ØNSKER OG INPUT

FORHANDLINGSFASEN

HER ER VI NU

DIALOGMØDER

28

OK23

HVORNÅR STARTER FORHANDLINGERNE? I marts 2023 begynder overenskomstforhandlingerne. Hvis parterne når til enighed, skal du og dine kollegaer stemme om resultatet. Og stemmer I ja – så træder den nye overenskomst i kraft – tilbagevirkende - fra 1. marts 2023. Medmindre der står noget andet i overenskomsten.

FORBEREDELSESFASEN

RESULTAT

AFSTEMNING

AFSTEMNINGSRESULTAT OG DE NYE REGLER


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

DIN OVERENSKOMST GIVER DIG MULIGHED FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ På dialogmøderne er arbejdsmiljøet et af de temaer, som er gået igen. Som det er i dag, er der allerede skrevet noget om arbejdsmiljøet ind i VVS-overenskomsten fra 2020. Se, hvilke rettigheder du er sikret i form af overenskomsten. TEKST & FOTO

Jonathan Roed Kirkedal og Rasmus Engelbrecht Stegmann

E

t sikkert og sundt arbejdsmiljø er utroligt centralt. Derfor er det også en del af VVS-overenskomsten fra 2020 – i form af bilag 6. EN SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIG HØJ STANDARD Både Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne vil tilskynde, at såvel medarbejdere som virksomhedens ledelse indgår i et konstruktivt samarbejde om arbejdsmiljøet. Hensigten er at sikre en høj sikkerhedsog sundhedsmæssig standard. VIRKSOMHEDENS ANSVAR Virksomhedens ledelse er ansvarlig for, at den enkelte medarbejder har mulighed for at udføre arbejdet efter gældende regler. I den forbindelse er de også ansvarlige for, at der er de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger – og at du bliver instrueret ordentligt i arbejdet.

DIT ANSVAR SOM MEDARBEJDER Som medarbejder har du pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Hvis du som medarbejder er ordentligt instrueret, og har det nødvendige sikkerhedsudstyr til rådighed, men alligevel bryder med klare og velkendte arbejdsmiljøregler – bliver det betragtet som et alvorligt brud på ansættelsesforholdet. Der kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser.

OK23

29


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

MORTEN JAKOBSEN, OPS SKAGEN VVS, 43 ÅR, KREDS NORD-MIDTJYLLAND Jeg er taget til dialogmøde for at høre lidt om, hvad der kommer til at ske i OK-forhandlingerne. For at holde mig opdateret. Også for det sociale. Jeg har også mødt nogen, som jeg var på G-kursus med. Det er hyggeligt lige at sige hej igen. Det vigtigste der optager os lige nu, er noget med vores lærlinge, landspriskuranten eller højere procentsats på pensionen. Vi har svært ved at skaffe lærlinge, fordi vi ligger, hvor vi gør. Jeg synes, det var super hyggeligt. Hvad skal jeg sige. Vi nordjyder siger jo ikke så meget. Men det vi siger, det passer!

E M M E L D E M THOMAS BOJEL, DANVVS, 48 ÅR, KREDS SYDJYLLAND-FYN Jeg synes, det var et godt foredrag af forbundsformanden. Jeg håber, at folk også vil huske det, når vi skal stemme til overenskomsten. Jeg er her for at finde ud af, hvad der rør sig og komme med min mening. Men jeg synes, de gør det okay – og så at følge, hvad Henrik siger. Det vigtigste tema for mig er fleksibel pension, nu hvor jeg er ved at komme op i alderen. Hvornår man skal arbejde, og hvornår man ikke skal.

30

OK23


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

SØREN HAAGEMANN, KEMP & LAURITZEN, 43 ÅR, KREDS KØBENHAVN Grunden til jeg er med på mødet er, at jeg er fagligt aktiv og tidligere tillidsrepræsentant, så jeg har været med i maskinrummet i en årrække. Jeg har, i al beskedenhed, omløb nok i hovedet til, at jeg kan være med til at forbedre og flytte nogle ting for branchen og mine kollegaers vinding. Jeg har altid deltaget i ting, fordi jeg råber højt. Det vigtigste er, at vi igen får en overenskomst, vi kan sige ja til. Flertallet sagde ja, men der var også torne i øjet på de fleste sidste gang.

E

R E N E M RNE MARTIN MEISNER THRANE, SKORSTENSFEJER, 59 ÅR, KREDS SJÆLLAND-BORNHOLM Jeg tager det med hjem, at vi skal jo ud at afholde nogle møder for vores medlemmer, hvor jeg håber, at der kommer en masse deltagere. Og jeg håber, at vi kan være med til at præge dem, men også at de kan præge os. Det vigtigste er jo at få en god debat i gang og så simpelthen, hvad folk egentlig vil have. Vi slås jo alle sammen med det her med, at vi ikke har særligt aktive medlemmer. Det er enormt ærgerligt, for jeg synes, at en overenskomst skal kunne få folk op af hullerne og ud at deltage.

VS- OG V 3 2 0 2 OK EJERF S N E T S SKOR N BRANCHE Husk at du som medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet kan diskutere de kommende overenskomstforhandlinger i den lukkede Facebook-gruppe. Gruppen kan du tilgå her:

OK23 VVS- OG SKORSTENS­ FEJERBRANCHEN

Jeg har altid haft en tillidspost i fagbevægelsen og været med i mange år. Jeg synes jo, at overenskomsten er noget af det bærende for vores fagforeninger, og at den er vigtig for os alle sammen.

OK23

31


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

JAKOB OG ALEXANDER ER 24 OG 25 ÅR GAMLE - OG TILLIDSVALGTE Jakob Henchel Nielsen og Alexander Mark Jensen arbejder i Blik og VVS Aalborg, er 24 og 25 år gamle – og så er de valgt som hhv. tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) i virksomheden.

24

-årige Jakob Henchel Nielsen og 25-årige Alexander Mark Jensen arbejder i Blik og VVS Aalborg, hvor de for nyligt er blevet tillidsvalgte. Jakob som tillidsrepræsentant og Alexander som arbejdsmiljørepræsentant. Da deres forgængere for et halvt års tid siden trak sig samtidigt, trådte Jakob og Alexander til, på trods af deres unge alder. AT VÆRE UNG ER EN FORDEL At både Jakob og Alexander er unge, betragter de ikke som en hindring - i nogle tilfælde er det tværtimod en fordel. Det kan nogle gange løse problemerne i sig selv, at der kommer nogle nye øjne på tingene. Og de er ikke så bundet af, at man plejer at gøre tingene på en bestemt måde, forklarer Alexander. De synes også, at deres kollegaer respekterer dem – og så er alder ikke så vigtigt endda. - Der er folk på 50 år, som kun har været i faget i 2 år. Og så er der andre, der er 30 år – og har været i faget i 10 år. Så det siger ikke så meget. Det plejer folk også at have sådan nogenlunde respekt for, fortæller Jakob.

32

Tillidsvalgte

DET FAGLIGE ENGAGEMENT KOMMER IKKE UD AF DET BLÅ I Jakobs læretid gik han sammen med virksomhedens tillidsrepræsentant, og på den måde har han også en naturlig forståelse for overenskomsten.

JEG STARTEDE JO MIN LÆRETID MED AT GÅ SAMMEN MED TILLIDSMANDEN PÅ BYGGEPLADSEN, OG SÅ FIK JEG NÆRMEST SMIDT OVERENSKOMSTEN I NAKKEN. OG SÅ SKULLE JEG STÅ SKOLERET DAGEN EFTER OG SIGE, HVAD DER STOD PÅ SIDERNE, FORTÆLLER JAKOB GRINENDE.

Desuden har hans farfar også været ansat i Dansk Metal - så det ligger til familien at være fagligt engageret. Alexander (AMR) stemmer i. Hans far er nemlig ansat i 3F. Alexander får meget ud af at kunne sammenligne, hvad faren sidder med i 3F, og hvad der sker i Blik og Rør. - Jeg synes, det er nogle overordnet spændende emner, og der er mange ting, man kan lære som ung, forklarer han.


NR. 3 JUNI 2022

VIGTIGT MED ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM TR OG AMR Jakob og Alexander arbejder tæt sammen, og bruger ofte hinanden til sparring. Det er noget, de begge sætter stor pris på - Man begynder at se bedre på en AMR. Før i tiden har det ofte været AMR’en, der har været lidt – hvad fanden skal vi bruge ham til? Så det er sjovt at få dem hevet med ind, siger Jakob.

Og selvom der ikke har været så meget at tage op indtil videre, så har de bestemt tænkt sig at trække på hinanden

FAGBLADET BLIK&RØR

TEKST

Jonathan Roed Kirkedal og Rasmus Engelbrecht Stegmann FOTO

- Hvis der skulle være noget, så går vi op i begge dele. Også selvom man kun er valgt til den ene af posterne. Man kan heller ikke huske det hele, så hvis man nogensinde står og halter på det, så kan man altid lige vende den, forklarer Jakob.

Rasmus Engelbrecht Stegmann

OGSÅ PLADS TIL VENSKAB Udover at Jakob og Alexander arbejder i samme firma og sammen som tillidsvalgte – så ses de også i fritiden. Og de vil også betegne sig som venner. De har blandt andet planlagt at skulle på Samsø-festivalen sammen til sommer. - Det er teambuilding, bliver det konstateret med et smil.

Jakob t.v. er tillidsrepræsentant og Alexander t.h. er arbejdsmiljørepræsentant i samme virksomhed.

Tillidsvalgte

33


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

L I T D O L B KØD OG

R Ø R & K I BL FRA

Kreds Sydjylland-Fyn har sammen med TEKNIQ Arbejdsgiverne været med i samarbejdet om et rørmonteringskursus i samarbejde med jobcentret. Det har ført til, at den tidligere slagteri­arbejder, Lars Hedegaard Frost, og flere andre deltagere nu er i gang med VVS-energiuddannelsen.

I

alt 17 deltagere var med på det 10 uger lange opkvalificeringskursus. Kurset har haft til hensigt at gøre de ledige interesseret i at arbejde i VVS-branchen eller at starte på VVS-energiuddannelsen. SYGEMELDING GAV LYST TIL AT SKIFTE BRANCHE En af deltagerne på kurset var Lars Hedegaard Frost, der tidligere har arbejdet i 15 år på slagteri. De sidste år, inden han blev sygemeldt, var det som leder.

- Efter jeg blev sygemeldt, havde jeg ikke lyst til at vende tilbage til mit gamle arbejde. Jeg ville gerne prøve noget andet. Og så valgte jeg kurset, fordi det er en faglig uddannelse, et håndværksfag. Så det ligger godt op ad mine interesser, fortæller Lars Hedegaard Frost. Han er nu i gang med VVS-energiuddannelsen, og har en uddannelses­ aftale i hus. EN GOD OVERGANG FRA LEDIGHED TIL VVS-ENERGIUDDANNELSEN Kursets formål var at give de ledige kompetencer i at trække og fastmontere rør – og udføre kvalitetskontrol af deres arbejde. For Lars var kurset et godt springbræt til at komme videre.

DET VAR EN GOD MÅDE AT KOMME VIDERE PÅ. VI FIK PRØVET TINGENE AF, OG DET VAR UDEN, AT DER VAR ET KÆMPE PRES I DET. 34

uddannelse

TEKST

FOTO

Jonathan Roed Kirkedal

Rybners

Og selvom niveauet er noget højere på VVS-energiuddannelsen, så har overgangen givet rigtig godt mening for Lars. - Det har været et step up. Der er selvfølgelig flere krav, og det er lidt mere alvorligt. Men fedt! Uddannelsen ligger i god forlængelse af kurset. Det har ligesom været en langsom optrapning, først med kurset, og så uddannelsen. ”MAN KAN IKKE BARE SJUSSE SIG TIL DET” Når Lars skal beskrive, hvordan VVS-branchen adskiller sig fra sine tidligere jobs, så lægger han vægt på det faglige håndværk. - Her skal jeg ikke være leder, men det handler i stedet om at lave et pænt stykke arbejde. Det er mere teknisk - man kan ikke bare sjusse sig til det. Da Fagbladet Blik & Rør fanger Lars på telefonen, er det hans første dag i praktik ved Ribe VVS. Og det er netop praktikken, han fremhæver, når han skal beskrive, hvad han særligt ser frem til. - Jeg har glædet mig til det, jeg er i gang med nu. At starte, komme ud på byggepladser - og at gå med et sjak, fortæller Lars. Af de 17, der deltog på kurset, har de 5 fået tilbudt job, 8 har fået uddannelsesaftaler og 4 har samtaler med virksomheder.


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

BREVKASSEN

Må jeg ar b e andre fir jde for maer ? Hej Lasse, Jeg er VVS-montør, og vi har supertravlt i det firma, jeg arbejder i. Men der er også travlt i andre firmaer. Jeg er blevet ringet op af en anden mester, som jeg tidligere har arbejdet for, fordi han mangler folk. Jeg er jo egentlig glad for at være der, hvor jeg er nu, men jeg tænkte på, om jeg kunne tage nogle rådighedsvagter hos min gamle mester en gang imellem. F.eks. om aftenen eller i weekenden, når jeg har fri i mit nuværende firma. Må jeg det?

N

ej, det må du ikke. Ifølge VVS-overenskomsten må medarbejdere, som er ansat i en overenskomstdækket virksomhed, ikke andetsteds udføre arbejde inden for overenskomstens område. Dette gælder både arbejde i en anden virksomhed og som selvstændig. Der findes en tilsvarende regel i overenskomsten for skorstensfejerarbejde. Der findes ikke på samme måde udtrykkelige regler i Industri- og VVS-overenskomsten og Overenskomsten for ventilationsrensning. Men på disse områder er det heller ikke tilladt at arbejde for et andet firma eller som selvstændig. Uanset om det står i overenskomsten eller ej, gælder det helt generelt, at en virksomhed må forvente, at medarbejderen ikke skader virksomhedens økonomiske interesser ved at udføre

arbejde i fritiden for en konkurrerende virksomhed, eller som selvstændig udføre arbejde for en af arbejdsgiverens kunder. Der er gennem tiderne set flere eksempler på, at virksomheder har været berettiget til at bortvise deres medarbejdere, når de har udført konkurrerende arbejde, enten for et andet firma eller som selvstændige. Derfor skal det på det kraftigste frarådes, at man giver sig i kast med den slags.

LASSE MORTENSEN JURIST I BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET Brevkasse

35


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

r e ls e v le p ro e m m o s e in d Få rabat på k

Spar op til 30 %

Særpris

PlusKlodser.

PlusMode.

D® Køb billetter til LEGOLAN og med PlusKort rabat, d oplev det fantastiske lan LD. OR ™W VIE MO O® THE LEG

Spar op til 39 %

rderoben Skal der styr på sommerga at på rab Få e? til ferie og fornøjels det på g bru og o, and gavekort til Zal nds. bra 00 2.5 end re me fra r produkte

10 %

ntyrlig Sommer i Tivoli er en eve rtet af hje i ve Ha tid i den gamle ranteret ga du er oli Tiv I vn. Københa timevis af hygge.

Særpris

PlusFerie. i udlandet? Skal du nyde sommeren ollo Rejser. Ap Så book en ferie med eoplevelferi de go Her venter ekstra n. ilie fam ser for hele

3-5 %

pluskort.dk lser for rabataftalerne på

Køb billetter og årskort til vn Zoologisk Have Københa lev op og at, rab rt sKo Plu med dyr. e tisk mere end 4.000 fantas

PlusHave.

ler. Læs vilkår og betinge

telsespark i Oplev den skønne forlys re end Århus, som byder på me l, og legespi r, de bo er, tels lys for 40 . ren pladser hele somme

PlusDyr.

fejl og ændrede rabatafta

PlusPark.

luskort.d

tryk Der tages forbehold for

– se alle rabatterne på p

Scan QR-koden og få dit PlusKort på mobilen med det samme. 36

Lønstatistik fejere


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

Å P R E J E F N E B R T E O I T R O T A M E KR

I Hillerød optager de varmen fra krematorieovnen i en røggaskøler, der sender varmen videre ud i fjernvarmen. Sådan en røggaskøler skal renses en gang imellem, og det bliver den selvfølgelig af en skorstensfejer.

TEKST

Rasmus Engelbrecht Stegmann FOTO

Andreas Bro Fejernes sider

37


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

H

vis du spørger en gennemsnitlig dansker om, hvad han tænker, at en skorstensfejer laver af opgaver, så vil rens af skorsten nok være svaret. Det er også her, de fleste møder skorstensfejeren – når det er tid til at han kommer forbi og fjerner sod fra skorstenen. Men der er dog også andre opgaver, der gør sig gældende for skorstensfejerne. En af de store opgaver, der er fokus på i fremtiden, ventilationsrens. Men der er også andre opgaver, der skiller sig ud fra normalen. Fagbladet Blik & Rør mødte skorstensfejer Torben Hansen på en opgave, der var lidt ud over det sædvanlige. Torben skulle rense en røggaskøler i Hillerød. Men det er ikke hvilken som helst røggas, den køler – den er nemlig tilsluttet en krematorieovn. Gassen går gennem køleren, og man bruger så varmen fra krematorieovnen til at sende ud i fjernvarmen i Hillerød. Det er noget andet end det, Torben Hansen normalt møder. - Det er en lidt usædvanlig opgave. Jeg plejer at fjerne sod fra brændefyring normalt, nu fjerner jeg sod fra de døde mennesker i stedet for, fortæller Torben. Torben Hansen arbejder for Christian Bast, og han kommer her ca. en gang om året, og det har han gjort de sidste 5-6 år. - Første gang jeg kom herned måtte jeg stå og klø mig lidt i nakken, men så snakkede jeg med folkene hernede, og så var det bare at gå i krig.

SAMME OPGAVE – PÅ ANDRE VILKÅR Når Torben Hansen kommer ud på krematoriet og skal rense røggaskøleren, så minder arbejdet i bund og grund meget om det arbejde, han plejer at udføre hjemme hos private. Det hjælper selvfølgelig også, at de ansatte i krematoriet lige ”rydder op”, inden Torben kommer. - Det er almindeligt rensearbejde, og jeg tænker ikke videre over det. Jeg har aldrig set et dødt menneske her. Kun kister. De rydder lige op, inden jeg kommer. Torben bruger heller ikke noget særligt værktøj. Han bruger støvsuger og forskellige koste til kanalerne. - Jeg bruger koste i forskellige størrelser. Der kan godt sidde så meget sod, at kanalerne stopper til. 38

Fejernes sider


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

VARMEN BLIVER OPTAGET BEDRE, NÅR DER ER BLEVET RENSET Formålet med rensningen er, at energien skal udnyttes bedre. Når røggaskøleren er renset, så optager den varmen bedre, så den ikke smutter ud i skorstenen i stedet for. Det vil sige, at vandet optager varmen, så det kan blive til fjernvarme. - Rensningen er primært for at udnytte energien. Det har ikke noget med brandsikkerhed at gøre, fortæller Torben. Når Torben kommer, så åbner han røggaskøleren, slukker for trykluften til automatrens, og så åbner han fyret og går i gang med at rense alle kanalerne et par gange. Til sidst fjerner han soden. SOD ER SOD Den sod, som Torben renser ud af kanalerne, kommer direkte fra krematoriet. Det vil sige, at den kommer fra de afbrændinger, man foretager. Det er dog ikke noget, som Torben tænker videre over. - De bliver brændt ved så høj varme, at det tænker jeg ikke over. Første gang var det måske lidt specielt, men det var også første gang, jeg havde været i et krematorie, siger Torben. Det tager gerne en hel dag at få renset røggaskøleren igennem – og det er ikke ligefrem et køligt rum, man gør det i. - Det er afvekslende. Det er selvfølgelig en lang dag at ligge og rense de her kanaler, og det er lidt varmt hernede. Jeg fortryder da, at jeg har taget termoundertrøjen på, siger Torben med et stort smil.

Fejernes sider

39


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

MEDLEMSFORDELE

SPAR PENGE

PÅ SOMMERFERIEN Sommerferien står så småt for døren, og med både dit PlusKort og Alkas forsikring gennem Blik- og Rørarbejderforbundet, er der penge at spare. Det kan være, hvis dit fly bliver forsinket, hvis du skal have styr på rejseforsikringen – eller at dele af sommerferien måske skal bruges hjemme. FLYFORSINKELSE.DK De fleste kender til, hvor træls det er, når ens tog eller fly er forsinket. Står du og er på vej mod varme og sandstrande og kan ikke komme hurtigt nok afsted. Eller har du nydt en dejlig ferie. Og så er du så uheldig, at dit fly er forsinket – så kan et lille plaster på såret være, at du kan være berettiget til kompensation. Men en gang imellem kan det være svært at finde rundt i blanketter og regler. I så fald kan du få hjælp på flyforsinkelse.dk Med pluskort får du 10% rabat på den kommission, flyforsinkelse.dk tager – hvis du får kompensation for din forsinkelse.

40

Medlemsfordele

REJSEFORSIKRING MED ALKA Skal du ud og rejse? Alt efter hvilket land, du rejser til, er der forskellige regler for, hvordan du er dækket – hvis du kommer til skade. Derfor kan det både være en rigtig god idé, men også en ekstra tryghed, at have en rejseforsikring. Så du ikke havner i en situation, hvor du selv skal betale, hvis uheldet er ude. Har du forsikring ved Alka gennem Blik- og Rørarbejderforbundet? Så får du også 10% rabat på Alkas øvrige forsikringer. Det gælder også deres rejseforsikring, så du trygt kan rejse udenlands.

FORLYSTELSESPARKER Der er ikke noget, som at bruge en sommerferiedag med familien i én af forlystelsesparkerne rundt om i Danmark. Suget i maven, når man tager rutsjebanen. Børnenes begejstring og fantasi, der bliver udfoldet i fuld vigør.

Men ofte er det langt fra en helt billig fornøjelse, når der både skal betales entre og være plads til en is. Her hjælper det, at du med PlusKort kan få rabat på entreen til flere forlystelsesparker rundt om i landet. Du kan blandt andet spare op til 39% på billetprisen til Legoland, eller få en særpris på entrebillet og turpas til Tivoli. Se mere på pluskort.dk

GØR OVERNATNINGEN LIDT BILLIGERE Får I brug for en overnatning, når I holder ferie i Danmark? Med pluskort kan I få 20% rabat på overnatninger med stor økologisk morgenbuffet – på Comwells hoteller rundt om i Danmark. Comwell har blandt andet hoteller i København, Aarhus, Aalborg og Odense.


NR. 3 JUNI 2022

FAGBLADET BLIK&RØR

DET SKAL DU VIDE NYE BARSELSREGLER

Bliver du forælder efter d. 2. august i år, er du omfattet af de nye regler for barsel. En større del af barslen bliver fra da af øremærket hver forælder, men med mulighed for at overføre nogle af ugerne til hinanden.

1

ØREMÆRKET 2 UGER

2

FØR FØDSLEN De fire ugers orlov med barselsdagpenge op til fødslen, som mødre i dag har ret til – forbliver som hidtil.

NÅR BARNET KOMMER Så har hver forælder ret til 2 ugers øremærket orlov, der skal holdes i forbindelse med fødslen.

ØREMÆRKET 9 UGER KAN OVERDRAGES 13 UGER

3 EFTER FØDSLEN Det samlede antal ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter fødslen forbliver det samme. Det vil altså stadig sige sammenlagt 48 uger – men de 48 uger bliver fremadrettet ligeligt delt mellem forældrene.

Vær opmærksom på, at hvis du er dækket af VVS-overenskomsten, overenskomsten for skorstensfejere eller Industriens overenskomst, så kan du have ret til løn under barsel.

4 DEN RESTERENDE ORLOV Hver forældre har derudover 22 ugers orlov tilbage. For lønmodtagere gælder det, at de 9 af ugerne er øremærket – men at de resterende 13 uger kan overdrages.

Det skal du vide

41


FAGBLADET BLIK&RØR

NR. 3 JUNI 2022

Få 10 % rabat på dine forsikringer - og et gavekort*, hvis du køber dem på alka.dk Så kan du forkæle dig selv eller dem, du holder af

Som medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet får du 10 % rabat på forsikringer hos Alka. Det er nemt og enkelt at beregne din pris og købe dine forsikringer på alka.dk

* Gavekortet er en selvbetjeningsrabat og er til at shoppe for. Se mere på alka.dk eller ring 70 12 14 16

42

MEDLEMSFORDELE


NR. 3 JUNI 2022

HVEM ER HVEM BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET Nyropsgade 14 1602 København V Telefon: 36383638 forbund@blikroer.dk www.blikroer.dk ÅBNINGSTIDER: Man - tors kl. 9:00 - 11:30 +kl. 12:30 - 16:00 Fredag kl. 9.00 – 11.30 + 12.30 – 14.00

FORBUNDETS DAGLIGE LEDELSE Forbundsformand: Henrik W. Petersen Mobil: 51 53 31 49 hwp@blikroer.dk Næstformand: Stig Søllested Mobil: 51 51 13 69 sts@blikroer.dk Næstformand: Niels Braaby Mobil: 51 55 23 63 nib@blikroer.dk Forbundssekretær: Søren Steen Schytte Mobil: 51 53 31 43 sos@blikroer.dk Forbundssekretær: Kim Fusager Balle Mobil: 51 53 31 46 kfb@blikroer.dk Sekretariatschef: Kiki Jano Nielsen Mobil: 51561703 kjn@blikroer.dk

FAGLIGT SEKRETARIAT Leder af organiseringssekretariatet: Henrik Roos Mobil: 51 56 17 04 hro@blikroer.dk

Fagredaktør og kommunikationskonsulent: Rasmus Engelbrecht Stegmann Mobil: 51 53 08 51 rhs@blikroer.dk Jurist: Lasse Mortensen Direkte: 36 38 36 36 Lmo@blikroer.dk Organisationskonsulent: Andreas Petersson Mobil: 25 36 00 95 apt@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Sofie Lønborg Direkte: 36 38 36 03 sof@blikroer.dk Sekretær/sagsbehandler: Melisa Honoré Oldendow-Jantzen Direkte: 36 38 36 08 mhj@blikroer.dk

FAGBLADET BLIK&RØR

KONTAKTSIDEN

Faglig organisator: Carsten Sejr Mobil: 51 56 17 09 cse@blikroer.dk

KREDS NORD MIDTJYLLAND

KREDS SJÆLLAND BORNHOLM

KREDS KØBENHAVN

Faglig organisator: Bjarke Krebs Arnbo Mobil: 51 56 17 08 bka@blikroer.dk

AALBORG

Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 36 38 35 10 nord-midtjylland@blikroer.dk

ROSKILDE

KØBENHAVN

ÅBNINGSTIDER: A-KASSEN: Man til ons 10.00 - 12.00. Torsdag 10.00 - 12.00 +13.00 - 17.00 Fredag lukket.

ÅBNINGSTIDER: Man - ons Tors Fre

Projektmedarbejder – politik og kommunikation: Josefine Theill Macfarlane Mobil: 51 56 17 02 jtm@blikroer.dk Studentermedhjælper: Jonathan Roed Kirkedal Mobil: 51 56 17 05 jrk@blikroer.dk

KREDS SYDJYLLAND - FYN MIDDELFART

Valmuevej 2 5500 Middelfart Tlf. 36 38 35 50 sydjylland-fyn@blikroer.dk KONTORTID: Man-tors Fredag

kl. 8.00 - 16.00 kl. 8.00 - 13.00.

Formand: Jørgen Jakobsen Mobil: 51 53 31 51 joj@blikroer.dk Næstformand: Carsten Kringelum Duus Mobil: 51 53 31 56 cae@blikroer.dk Faglig konsulent/opmåler: Mette Jørgensen Mobil: 51 53 31 97 mej@blikroer.dk Faglig konsulent/A-kasse: Jim Lorentzen Mobil: 51 53 31 57 jil@blikroer.dk Faglig konsulent/opmåler: Thomas Kolster Eriksen Mobil: 51 53 31 55 tke@blikroer.dk Faglig organisator: Erik Kofoed Mobil: 51 53 31 54 eko@blikroer.dk Regnskabsmedarbejder: Helle Terkelsen Tlf. 36 38 35 59 het@blikroer.dk

Kredsformand: Thomas Christensen Mobil: 23 48 34 68 thc@blikroer.dk Faglig konsulent: Thomas Kiel Mobil: 20 70 50 72 tki@blikroer.dk Faglig medarbejder/opmåler: Gert Zacho Andersen Mobil: 23 48 34 67 gza@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Henriette Thingholm Tlf. 36383514 hth@blikroer.dk

Grønnegade 14 4000 Roskilde. Tlf. 46 34 00 97 sjaelland-bornholm@blikroer. dk

Faglig medarbejder/opmåler: Stig Stærk Larsen Mobil: 20673402 ssl@blikroer.dk Faglig medarbejder/opmåler: Henrik Baltzer Mobil: 51 53 31 84 hba@blikroer.dk Faglig medarbejder/opmåler: Esben Malling Mobil: 51 53 31 87 esm@blikroer.dk Faglig medarbejder: René H. Larsen Mobil: 51 53 31 85 rhl@blikroer.dk

ÅBNINGSTIDER: Man til ons kl. 10.00 - 13.00

Faglig medarbejder Brian Holgersen Mobil: 51 53 31 81 bho@blikroer.dk

Faglig konsulent: Torben Gregersen Mobil: 29 25 35 52 tge@blikroer.dk Kredskasserer/A-kasse: Leo Nielsen Mobil: 20 20 71 97 lnl@blikroer.dk

AARHUS

Rymarken 4 8210 Aarhus V Tlf. 36 38 35 10 ÅBNINGSTIDER: Man og tors 10.00 - 12.00 + kl. 14.00 - 16.30 Faglig medarbejder: Hans Hovmand-Olsen Mobil: 23 32 91 20 hho@blikroer.dk Opmåler: Jan Henriksen Mobil: 21 70 30 38 jgh@blikroer.dk Opmåler: Carsten Iwersen Mobil: 20 24 16 77 ciw@blikroer.dk

kl. 8 - 16 kl. 8 - 17 kl. 8 -14

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

kl. 9 - 11.30 kl. 9 - 11.30 + 15.00 - 16.30 lukket kl. 9 - 11.30 +15.00 - 16.30 kl. 9 - 11.30

Formand: Henrik Juul Rasmussen Mobil: 26 88 20 78 hjr@blikroer.dk Faglig sekretær: Bjørn Due Mobil: 26 88 20 75 bjd@blikroer.dk Faglig sekretær: Karsten Pedersen Mobil: 26 88 20 79 kap@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler: Tina Vallø Direkte: 46340098 tva@blikroer.dk

NÆSTVED

Faglig sekretær: Christian Ingebrekt Jensen Mobil: 26 88 20 72 cij@blikroer.dk Opmåler: Jacob Harris Mobil: 26882070 jni@blikroer.dk Faglig organisator/opmåler: Jørgen Hansen Mobil: 26 88 20 71 joh@blikroer.dk

Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 46 34 00 97 ÅBNINGSTIDER: Man - ons Tors Fre

FAGLIG AFDELING: Man, tirs + ons Torsdag Fredag A-KASSE: Tlf. 35 31 01 00

Kredsformand: Ole Wiil-Andersen Mobil: 51 53 31 82 owa@blikroer.dk

VIBORG

Vestervangsvej 6 8800 Viborg Tlf. 36 38 35 10

kl. 8 - 16 kl. 8 - 17 kl. 8 - 12

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 København NV Tlf. 35 83 24 22 kbh@blikroer.dk

kl. 8 - 16 kl. 8 - 17 kl. 8 - 12

Næstformand/ økonomiansvarlig: Michael Skaarup Mobil: 51 53 31 83 mcs@blikroer.dk

BORNHOLM

Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 46 34 00 97 ÅBNINGSTIDER: Mandag (lige uger) kl. 10:30-16 Tirsdage (lige uger) kl. 8 - 16

Sekretær: Marianne Petersen mrp@blikroer.dk Administrationselev: Sebastian Morgner sem@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Anja Larsen anl@blikroer.dk A-kasse sagsbehandler: Clive Richard McQueen crm@blikroer.dk Journalist: Ole Sønderby Petersen Mobil: 26 88 20 74 osd@blikroer.dka

Sekretær/sagsbehandler: Pernille Eilerskov Jensen Direkte: 36 38 36 16 pej@blikroer.dk

Hvem er hvem?

43


KALENDER TORSDAG D. 11. AUGUST G1 – GLOSTRUP Forbundets Medlemskursus

HUSK AT TILME LDE D IG

G-kur

sus

Du tilm eld i din k er dig reds.

TORSDAG D. 25. AUGUST G1 – MIDDELFART Forbundets Medlemskursus TORSDAG D. 8. SEPTEMBER G1 – AALBORG Forbundets Medlemskursus 23-25. SEPTEMBER BOOTCAMP, AALBORG Tilmelding åbner 13/6 og lukker d. 18/8.

E D Å P D E FØLG M

r e i d e m sociale FACEB

P CAM OOTI FOKUS! B Å ED P GLIGHED

M FA TAG EEKEND MED

.-25. G 23 R O AALB EMBER. 18/8 IST D SEPT GSFR LDIN

– EN

W

E

TILM

tis, r gra re Det e dygtige du liver du b it fag og der til d andre, r ig e mød gesom d er li

l med

ørse llesk

es fæ nger

r arra

P.s. de

bus

INST OOK -

E - LINK AGRAM

TWITT DIN -

ER