Page 1

Пока проходит время…

Поки спливає час…

Пришло время, когда бренд SAPHIR существует уже столетие, представляя собой символ уникального долголетия и непрерывного развития в мире ухода за изделиями из кожи. Выступая в роли гаранта сохранения традиций и проверенных временем формул, бренд SAPHIR за века заслуженно стал мировым лидером в области ухода за кожей благодаря 100% французскому производству несравненного качества.

1920 Создание бренда SAPHIR. Створення бренду SAPHIR.

1925

Настав час, коли бренд SAPHIR існує вже століття, будучи символом унікального довголіття і безперервного розвитку в світі догляду за виробами з шкіри. Виступаючи в ролі гаранта збереження традицій і перевірених часом формул, бренд SAPHIR за століття .заслужено став світовим лідером в області догляду за шкірою завдяки 100% французькому виробництву незрівнянної якості.

1979

1986

Наши дни Сьогодення

SAPHIR завоевывает Золотую медаль на Парижской выставке-ярмарке.

Г-н Alexandre MOURA, отец нынешнего Президента компании AVEL г-на Marc MOURA, приобретает бренд SAPHIR.

Производство продукции бренда SAPHIR перенесено в г. Шаран провинции Коньяк во Франции.

SAPHIR продолжает свое триумфальное продвижение в мире, демонстрируя стабильный и постоянный рост своей доли на рынке.

SAPHIR завойовує Золоту медаль на Паризькій виставці-ярмарку.

Пан Alexandre MOURA, батько сучасного Президента компанії AVEL пана Marc MOURA, набуває у власність бренд SAPHIR.

Виробництво продукції бренду SAPHIR перенесено до м. Шаран провінції Коньяк у Франції.

SAPHIR продовжує своє тріумфальне просування в світі, демонструючи стабільне і постійне зростання своєї долі на ринку.

1


Jean-Michel MOREAU LE JEUNE (1741-1814) Подготовительный рисунок для гравировки на пластине под названием «Обувная мастерская», исполненный в зеркальном отражении в Энциклопедии Бернара, Дидеро и Аламбера, опубликованный в 1762 году (том №3 коллекции гравюр). Частная коллекция SAPHIR (Воспроизведение строго воспрещается)

2

Підготовчий малюнок для гравіювання на пластині під назвою «Взуттєва майстерня», виконаний в дзеркальному відображенні в Энциклопедії Бернара, Дидеро і Аламбера, опублікований в 1762 році (том №3 колекції гравюр) Приватна колекція SAPHIR (Відтворення строго забороняється)


SAPHIR был основан в 1920 году, и сейчас является одним из самых известных брендов во Франции. Он также стал мировым лидером благодаря высочайшему качеству и разнообразию средств по уходу за кожей и ее восстановлению. При этом его традиционные методы производства успешно выдержали испытания временем.

SAPHIR був заснований в 1920 році, і зараз є одним з найвідоміших брендів у Франції. Він також став світовим лідером завдяки високій якості і різноманітності засобів по догляду за шкірою і її відновленню. При цьому його традиційні методи виробництва успішно витримали випробування часом.

В результате постоянных исследований и успешной комбинации состава премиум-качества продукция SAPHIR представляет собой самый широкий в мире спектр средств по защите и обновлению всех видов кожи. Соответственно, самые лучшие мастера обувной индустрии и производители изделий из кожи на всех пяти континентах в более чем 50 странах, используют продукцию SAPHIR, чтобы поддерживать «здоровье и красоту» изделий из кожи.

В результаті постійних досліджень і успішної комбінації складу матеріалів преміум-якості продукція SAPHIR представляє найширшу в світі палітру засобів по захисту і оновленню всіх видів шкіри. Відповідно, найкращі майстри взуттєвої індустрії і виробники товарів зі шкіри на всіх п'яти континентах в більш ніж 50 країнах, використовують продукцію SAPHIR, щоб підтримувати «здоров'я і красу» виробів із шкіри.

Мы твердо намерены обращать пристальное внимание на ожидания профессионалов и требовательной клиентуры. Наша цель - предложить продукцию, изготовленную из натуральных органических ингредиентов, которые подбираются по степени их эффективности: натурального скипидара, пчелиного воска, воска бразильской пальмы, ланолина, озокеритового воска, масла жожоба, норки и сладкого миндаля… Руководствуясь этой политикой, SAPHIR является единственной маркой в мире, которая воздерживается от использования каких-либо смол или силикона в процессе производства своих средств для полировки, а также не продвигает на рынок никакой продукции, сокращающей жизнь кожаных изделий. Такая политика позволяет бренду SAPHIR ежедневно укреплять его позиции лидерства и поддерживать международную репутацию.

Ми маємо твердий намір звертати пильну увагу на очікування професіоналів і вимогливої клієнтури. Наша мета - запропонувати продукцію, виготовлену з натуральних органічних інгредієнтів, які підбираються по мірі їх ефективності: натурального скипидару, бджолиного воску, воску бразильської пальми, ланоліну, озокеритового воску, масла жожоба, норки і солодкого мигдаля… Керуючись цією політикою, SAPHIR є єдиною маркою в світі, яка утримується від використання яких-небудь смол або силікону в процесі виробництва своїх засобів для поліровки, а також не просуває на ринок жодної продукції, що скорочує життя шкіряних виробів. Така політика дозволяє бренду SAPHIR щодня укріплювати його позиції лідерства і підтримувати міжнародну репутацію.

Сегодня, ваше решение заниматься распространением линейки SAPHIR усиливает влияние вашего коммерческого предложения и укрепляет ваш статус как профессионала в этой области. Наша продукция гарантирует вам непрерывную лояльность клиентов, которые ищут наивысшее качество и эффективность. SAPHIR с его линейкой продукции BEAUTE DU CUIR защитит все изделия ваших клиентов от любых капризов погоды с большой выгодой для них… и для вас! Marc Moura Президент компании

Сьогодні, ваше рішення займатися поширенням лінійки SAPHIR посилює вплив вашої комерційної пропозиції і зміцнює ваш статус як професіонала в цій області. Наша продукція гарантує вам безперервну лояльність клієнтів, які шукають найвищу якість і ефективність. SAPHIR з його лінійкою продукції BEAUTE DU CUIR захистить всі вироби ваших клієнтів від будь-яких капризів погоди з великою вигодою для них… і для вас!

Marc Moura Президент компании

3


Рекламные объявления прошлых времен… Рекламні об’яви минулих часів… Универсальность продукции SAPHIR вызвала неоспоримую известность марки в мире товаров по уходу за кожей.

New York 1967

4

Універсальність продукції SAPHIR викликала безперечну популярність марки в світі товарів по догляду за шкірою.

Первое в мире средство для защиты от влаги, представленное в аэрозольной упаковке. Перший у світі засіб для захисту від вологи, представлений в аерозольній упаковці.


Международный лидер…

Міжнародний лідер…

В качестве предприятия СМБ, принадлежащего одной семье вот уже на протяжении трех поколений, SAPHIR выступает в мировом масштабе производителем продукции по уходу за кожей №1 и присутствует на всех пяти континентах в более, чем 50 странах.

Russie / Russia

Як підприємство СМБ, що належить одній сім'ї ось вже впродовж трьох поколінь, SAPHIR виступає у світовому масштабі виробником продукції по догляду за шкірою №1 і присутній на всіх п'яти континентах в більш, ніж 50 країнах.

Japon/ Japan

5


6


Информативная упаковка…

Інформативна упаковка…

Французская сторона Французська сторона

Междунароная сторона Міжнародна сторона

Действие продукта / Дія продукту Материалы / Матеріали ГЛАДКАЯ КОЖА

ЗАМШ НУБУК

ЛАКИРОВАННАЯ КОЖА

ТЕКСТИЛЬ МИКРОФИБРА

ТЕКС. МАТЕРИАЛЫ

СИНТЕТИКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ГЛАДКА ШКІРА

ЗАМШ НУБУК

ЛАКОВАНА ШКІРА

ТЕКСТИЛЬ МІКРОФІБРА

ТЕКС. МАТЕРІАЛИ

СИНТЕТИКА

УНІВЕРСАЛЬНІ

Функция / Функція ПОЛНЫЙ УХОД ПОВНИЙ ДОГЛЯД

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

ОЧИСНИК ЗАСІБ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ

КРАСЯЩИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА

ВОДОЗАЩИТА ДУБЛЕНИЕ / КРЕМ / МАСЛО

ФАРБУВАЛЬНИЙ ВІДНОВНИК КОЛЬОРУ

ВОДОЗАХИСТ ДУБЛЕННЯ / КРЕМ / МАСЛО

КОМФОРТ КОМФОРТ

Пиктограмма ингредиента / Піктограма інгридієнту

Пиктограммы универсальных инструкций Піктограми універсальних інструкцій

7


ГЛАДКАЯ КОЖА

ГЛАДКА ШКІРА

ПОЛНЫЙ УХОД - ПОВНИЙ ДОГЛЯД

SAPHIR использует более 30 видов воска различного происхождения SAPHIR використовує більше 30 видів воску різного походження • Натуральный (пчелиный воск…) • Растительный (воск бразильской пальмы, экстрагированный из листьев…) • Минеральный (Montan, озокеритовый воск…) Эти виды воска имеют питательные, защитные, смягчающие и придающие блеск свойства.

8

• Натуральний (бджолиний віск…) • Рослинный (віск бразильскої пальми, экстрагованный з листя…) • Мінеральний (Montan, озокеритовий віск…) Ці види воску мають живильні, захисні, пом'якшувальні і додаючі блиск властивості.

PATE DE LUXE

CREME DE LUXE 1789 ®

0002 Жесть / Бляшанка 50 мл Коробка 12 Коробка 6 0006 Жесть / Бляшанка 250 мл 0008 Жесть / Бляшанка 1000 мл Коробка 1 Количество цветов / Кількість кольорів: 9 Исключительный состав питающих, защищающих и смягчающих кожу компонентов c содержанием красящих пигментов, обеспечивает глянцевое долговременное покрытие кожи, придавая ей неповторимый интенсивный блеск. Содержит пчелиный воск, воск Бразильской пальмы и скипидарный воск.

0012 Туба / Туба 50 мл Box 12 Количество цветов / Кількість кольорів: 9 Эта патентованная формула получила награду INPI Innovation Trophy (INPI Французский Национальный Институт Промышленной собственности). Эта эксклюзивная формула защиты кожи предохраняет от пятен, получаемых в результате воздействия дождя, снега, жира, напитков… при этом обладает полирующими, питательными и цветовосстанавливающими свойствами. Этот, основанный на пчелином воске, крем содержит высокую концентрацию пигментов и красителей. Он защищает от проникновения влаги и восстанавливает оригинальный блеск кожи, попадая в места обесцвеченные царапинами. Ця патентована формула отримала винагороду INPI Innovation Trophy (INPI Французький Національний Інститут Промислової власності). Його ексклюзивна формула захисту шкіри оберігає від плям, що отримуються в результаті дії дощу, снігу, жиру, напоїв… при цьому має поліруючі, живильні і кольоровідновлювальні властивості. Цей, заснований на бджолиному воску, крем містить високу концентрацію пігментів і фарбників. Він захищає від проникнення вологи і відновлює оригінальний блиск шкіри, потрапляючи в місця знебарвлені подряпинами.

Винятковий склад живлячих, захищаючих і пом'якшувальних шкіру компонентів c змістом фарбувальних пігментів, забезпечує глянсове довготривале покриття шкіри, надаючи їй неповторний інтенсивний блиск. Містить бджолиний віск, віск Бразильської пальми і скипідарний віск.


CREME DE LUXE

CREME SURFINE

CANADIAN ®

UNIVERSAL CREAM

0023 Туба-апликатор / 75 мл Коробка 12 Туба-аплікатор Количество цветов / Кількість кольорів: 13

0032 Крем-краска/ Крем-фарба 50 мл Коробка 12 0038 Жесть / Бляшанка 500 мл Коробка 12 Количество цветов / Кількість кольорів: 66 + 6 металлик /металік

0043 Туба/ Туба 75 мл Коробка 4 Количество цветов / Кількість кольорів: 24

0904 Флакон/Флакон 0905 Флакон/Флакон 0906 Бутыль / Бутиль

Рекомендованный за свои полирующие, питательные, восстанавливающие цвет и водозащитные свойства CREME DE LUXE гарантирует эффективную защиту от дождя и снега.

Его основанная на растворителе формула позволяет объединить в очень высоких пропорциях воски, которые не смешиваются с водой. Растворитель обеспечивает превосходные очищающие свойства. Нанося крем на поврежденные области, очень высокая концентрация пигмента восстанавливает и окрашивает Рекомендований за свої полірувальні, живильні, зерно кожи. Воски гарантируют эффективную защиту и обеспепоновлюючі колір властивості і водозахисні чивают непревзойденный сияющий блеск. Крем обогащен властивості CREME DE LUXE гарантує миндальным маслом, чтобы питать кожу. ефективний захист від дощу і снігу. Його заснована на розчиннику формула дозволяє об'єднати в дуже високих пропорціях віск, який не змішується з водою. Розчинник забезпечує чудові очищаючі властивості. Наносячи крем на пошкоджені ділянки, дуже висока концентрація пігменту відновлює і забарвлює зерно шкіри. Віски гарантують ефективний захист і забезпечують неперевершений сяючий блиск. Крем збагачено мигдалевим маслом, щоб живити шкіру.

Крем-краска с защитным и водоотталкивающим свойствами. Одновременно питает, смягчает, чистит, перекрашивает и защищает от влаги. Также защищает кожу от пересыхания и предотвращает растрескивание швов. Крем-фарба із захисним і водовідштовхувальним властивостями. Одночасно живить, пом'якшує, чистить, перефарбовує і захищає від вологи. Також захищає шкіру від пересихання і запобігає розтріскуванню швів.

150 мл 500 мл 1 Л.

Коробка 12 Коробка 6 Коробка 6

Питательный крем, содержащий масло жожоба, ланолин и пчелиный воск. Предназначен для нежного очищения и сохранения гибкости кожи. Рекомендовано для изделий из кожи: одежды, обуви, мебели… Живильний крем, що містить масло жожоби, ланолін і бджолиний віск.Призначений для ніжного очищення і збереження гнучкості шкіри. Рекомендовано для виробів з шкіри: одягу, взуття, меблів...

BIO BALM 0055 Флакон/Флакон

125 мл

Коробка 12

Косметическое молочко на био-основе для тонких гладких кож. Благодаря природным веществам, жидкостям и нежирным маслам бальзам мягко очищает и глубоко гидратирует поры кожи. Защищает и украшает.

Косметичне молочко на біо-основі -для тонких гладких шкір. Завдяки природним речовинам, рідинам і нежирним маслам бальзам м'яко очищає і глибоко гідратує пори шкіри. Захищає і прикрашає.

9


ГЛАДКАЯ КОЖА ГЛАДКА ШКІРА ОЧИЩАЮЩИЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ - ОЧИЩАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ

RENO ’MAT

DETACHEUR HIVER W INTER WINTER STAIN REMOVER

®

0514 Флакон/Флакон

100 мл

Коробка 12

0533 Флакон/Флакон

0518 Флакон/Флакон

500 мл

Коробка 6

Устраняет белые пятна на коже, возникшие в результате контакта со снегом, водой и солью. Усуває білі плями на шкірі, що виникли в результаті контакту з снігом, водою і сіллю.

Очиститель и пятновыводитель. Устраняет грязь, смолы и силикон, содержащийся в средствах полировки низкого качества. Глубоко очищает поры кожи для проникновения паст и кремов SAPHIR, сохраняет структуру кожи.

75 мл

Коробка 12

Очисник і засіб для виведення плям. Усуває бруд, смоли і силікон, що міститься в засобах поліровки низької якості. Глибоко очищає пори шкіри для проникнення паст і кремів SAPHIR, зберігає структуру шкіри.

Louis-Leopold Boilly / 1761-1845

Рисунок 284 x 322 мм

Частная коллекция SAPHIR (Воспроизведение строго воспрещается)

10

Малюнок 284 x 322 мм

Приватна колекція SAPHIR (Відтворення строго забороняється)

ОЧИЩАЮЩИЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

см. стр. 44

ОЧИЩАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ див. стор. 44


КРАСИТЕЛЬ - ФАРБНИК

CREME RENOVATRICE RENOVATING CREAM 0851 Туба / Туба

25 мл

JUVACUIR ® Упаковка в коробке шт. 4 Упаковка в коробці шт. 4 Коробка 4

0852 Баночка / Баночка 25 мл Количество цветов / Кількість кольорів: 46 С его обогащающими, красящими и обновляющими пигментами этот крем восстанавливает зерно кожи в случае возникновения царапин, обесцвечивания или износа. Легко наносится, цвет стойкий к износу и контакту с водой. Цвета можно смешивать для получения идеального оттенка. З його збагачуючими, фарбувальними і оновлюючими пігментами цей крем відновлює зерно шкіри в разі виникнення подряпин, знебварвлення або зносу. Легко наноситься, колір стійкий до зносу і контакту з водою. Кольори можна змішувати для здобуття ідеального відтінку.

0803 Флакон / Флакон

W HITE NOVELYS 75 мл

0804 Бутыль / Бутиль 500 мл Количество цветов / Кількість кольорів: 19

®

Коробка 12

0303 Флакон-апликатор / Флакон-аплікатор

Коробка 6

Краситель белого цвета для обновления кожи, спортивной и туристической обуви. Большая площадь покрытия.

Жидкость, содержащая пчелиный воск и пигменты для восстановления оригинального цвета. Формула жидкости разработана так, что этот продукт особенно хорошо подходит для обновления поверхностей большой площади: куртки, обувь, мебель, сумки, кожгалантерея… Рідина, що містить бджолиний віск і пігменти для відновлення оригінального кольору. Формула рідини розроблена так, що цей продукт особливо добре личить для оновлення поверхонь великої площі: куртки, взуття, меблі, сумки, шкіргалантерея…

75 мл

Коробка 12

Барвник білого кольору для оновлення шкіри, спортивного і туристичного взуття. Велика площа покриття.

CREME DE REPIGMENTATI ON REPIGMENTATION CREAM 0852 Крем-краска / Крем-фарба

50 мл

Коробка 18

Восстанавливает первоначальные оттенки цвета. Формула разработана для восстановления цвета на поверхностях небольшой площади. Відновлює первинні відтінки кольору. Формула розроблена для відновлення кольору на поверхнях невеликої площі.

11


НУБУК ЗАМШ НУБУК ЗАМШ ПОЛНЫЙ УХОД - ПОВНИЙ ДОГЛЯД

RENOVETINE 0253 Флакон / Флакон

®

75 мл

Коробка 6

0204 Аэрозоль / Аерозоль 200 мл Коробка 6 Количество цветов / Кількість кольорів: 17 Очищает, освежает цвет, питает и защищает от воды. Эта уникальная, основанная на миндальном масле формула восстанавливает внешний вид и шелковое ощущение замши и кожи из нубука. Очищає, освіжає колір, живить і захищає від води. Ця унікальна, заснована на мигдалевому маслі формула відновлює зовнішній вигляд і шовкове відчуття замші і шкіри з нубука.

RAVIVEUR COULEUR COLOUR RENOVATOR 0822 Спрей / Спрей

12

500 мл

Коробка 6

Освежает цвет выцвевшей замши и нубука у изделий, выставленных в магазинных витринах и на стеллажах. Освіжає колір вицвілої замші і нубука у виробів, виставлених в магазинних вітринах і на стелажах.


ЗАМШ НУБУК МИКРОФИБРА СТРЕЙЧ ТКАНЬ ЗАМШ НУБУК МІКРОФІБРА СТРЕЙЧ ТКАНИНА ОЧИСТИТЕЛЬ И ПЯТНОВЫВЫВОДИТЕЛЬ - ЗАСІБ ОЧИСНИЙ І ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ

OMNIDAIM ®

GOMMADIN ® 0221 Футляр / Футляр

Коробка 1

Матирующая очищающая губка для сухой чистки загрязненной поверхности. Матуюча очищаюча губка для сухого чищення забрудненої поверхні.

OMNI TEXTILE

0214 Флакон + щетка / Флакон + щітка

100 мл

Коробка 12

0218 Бутыль / Бутиль

500 мл

Коробка 6

Эксклюзивная смесь растворителей и чистящей основы, где каждый ингредиент обрабатывает свой тип пятен и загрязнений. Поставляется с деревянной щеткой со щетиной из натурального шелка.

МИКРОФИБРА СТРЕЙЧ ТКАНЬ МІКРОФІБРА СТРЕЙЧ ТКАНИНА 0394 Аэрозоль / Аерозоль 200 мл Коробка 12 Очиститель и пятновыводитель, разработанный для ухода за обувью, одеждой и сумками из микрофибры, стрейча, ткани Очисник і засіб для виведення плям, розроблений для догляду за взуттям, одягом і сумками, зробленими з мікрофібри, стрейча, тканини.

Ексклюзивна суміш розчинників і чистячої основи, де кожен інгредієнт обробляє свій тип плям і забруднень. Поставляється з дерев'яною щіткою з щетиною з натурального шовку.

13


СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖИ СПЕЦІАЛЬНІ ШКІРИ ОБЩИЙ УХОД - ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

CREME DELICATE DELICATE CREAM

RENOVATEUR

012200 Крем + салфетка 50 мл Коробка 12 Крем + серветка Крем, без плотных жиров, формула включает протеины пшеницы и масло жожоба. Мягко очищает, питает тонкие кожи, придает и сохраняет оригинальный оттенок. Идеален для всех деликатных гладких кож (наппа, телячья, и т.д.…), сумки, обувь, одежда и т.д.

012202 Крем + салфетка Крем + серветка

Крем, без щільних жирів, формула включає протеїни пшениці і олію жожоба. М'яко очищає, живить тонкі шкіри, надає і зберігає оригінальний відтінок. Ідеальний для усіх делікатних гладких шкір (наппа, теляча, і т.д.), сумки, взуття, одяг і так далі.

14

GEL 50 мл

Коробка 12

Очищающая, питающая и защитная формула, основанная на пчелином воске и норковом масле. Особенно подходит для гладкой нежной кожи, телячьей кожи, кожи типа наппа… Очищаюча, живляча і захисна формула, заснована на бджолиному воску і маслі норки. Особливо підходить для гладкої ніжної шкіри, телячої шкіри, шкіри типа наппа…

0093 Крем + салфетка Крем + серветка

75 мл

Коробка 12

Основанная на ланолине формула, обладающая питательными, регенеративными и смягчающими свойствами. Для гладкой, плетеной, шагреневой, металлизированной кожи: сумки, обувь, одежда и т.д. Заснована на ланоліні формула, що володіє живильними, регенеративними і пом'якшувальними властивостями. Для гладкої, плетеної, шагреневої, металізованої шкіри: сумки, взуття, одяг і так далі.


REPTAN ® 0423 Бальзам + салфетка Бальзам + серветка

VERNIS RIFE ® 75 мл

Коробка 12

Эмульсия твердых минеральных восков для защиты и полировки. Этот бальзам содержит ланолин для регидрации кожи и восстановления гибкости, чтобы предотвратить расслоение и растрескивание. Кожа рептилий: ящерица, крокодил, змея, акулы, шагрень… Бальзам твердого мінерального воску для захисту і поліровки. Бальзам містить ланолін для регидрациі шкіри і відновлення гнучкості, щоб запобігти розшаруванню і розтріскуванню. Шкіра рептилій: ящірка, крокодил, змія, акули, шагрень.

0404 Флакон + салфетка Флакон + серветка 0414 Аэрозоль / Аерозоль

COMBI ® 100 мл 200 мл

Коробка 12

0434 Аэрозоль / Аерозоль

Коробка 12

Основанная на миндальном масле прозрачная жидкость, предназначенная для очистки, питания и защиты от воды комбинированных материалов: гладкая кожа + замш + нубук + лакированная кожа + микрофибра + текстиль.

Очищает, защищает от трещин и потертостей все лакированные кожи. Предотвращает возникновение следов от пальцев. Очищає, захищає від тріщин і потертостей всі лаковані шкіри. Запобігає виникненню слідів від пальців.

200 мл

Коробка 6

Заснована на мигдалевому маслі прозора рідина, призначена для очищення, живлення і захисту від води комбінованих матеріалів: гладка шкіра + замша + нубук + лакована шкіра + мікрофібра + текстиль.

15


ПОКРАСКА ФАРБУВАННЯ

ГЛАДКАЯ КОЖА, ЗАМШ, НУБУК И САТИН - ГЛАДКА ШКІРА, ЗАМША, НУБУК І САТИН

DECAPANT 0844 Флакон / Флакон 0848 Флакон / Флакон

TEINTURE FRANCAISE 100 мл 500 мл

Коробка 12 Коробка 6

Подготавливает кожу для покраски, устраняя все предыдущие оттенки и покрытия. Готує шкіру для фарбування, усуваючи всі попередні відтінки і покриття.

Обувщик и сапожник Взуттєвик і чоботар Энциклопедия Дидро и Аламбара, Енциклопедія Дідро и Аламбара, Опубликовано в 1762 Опубліковано в 1762 (Том №3 коллекции гравюр)

16

(Том №3 коллекції гравюр)

0812 Флакон / Флакон

®

50 мл

Коробка 6

0814 Бутыль / Бутиль 500 мл Коробка 6 0816 Бутыль / Бутиль 1Л Коробка 6 0819 Бутыль / Бутиль 5Л Коробка 1 Количество цветов / Кількість кольорів: 12 оттенков / + 5 базовых цветов (осветлитель + красный + желтый + пурпурный + синий) + 5 базових кольорів (освітлювач + червоний + жовтий + пурпурний + синій) Краска на спиртовой основе TEINTURE FRANCAISE была разработана для применения с кожами, имеющими минимальную степень пористости. Предназначена исключительно для придания более темного оттенка цвета. Вы можете создавать свои собственные цвета, все краски хорошо смешиваются. Фарба на спиртній основі TEINTURE FRANCAISE була розроблена для вживання з шкірами, що мають мінімальну міру пористості. Призначена виключно для додання темнішого відтінку кольору. Ви можете створювати свої власні кольори, всі фарби добре змішуються.


CUIR LISSE, CUIR & NUBUCK GRAS CUIR LISSE, CUIR & NUBUCK GRAS

TENAX

SATIN DYE

®

08230 Аэрозоль / Аерозоль 150 мл 08270 Аэрозоль / Аерозоль 400 мл Количество цветов / Кількість кольорів: 37

Коробка 12 Коробка 6

Краска с водоотталкивающим свойствами и износостойкой поверхностью. Для покраски гладких кож всех цветов. Также подходит для пластмассовых каблуков. Фарба з водовідштовхувальними властивостями і зносостійкою поверхнею. Для фарбування гладких шкір всіх кольорів. Також підходить для пластмасових підборів.

0872 Флакон / Флакон

STOP COLO R 50 мл

Коробка 6

Количество цветов / Кількість кольорів: 6 оттенков / відтінків Краска для сатиновой обуви. Поскольку это - краска, конечный результат зависит от первоначального цвета сатина. Фарба для сатинового взуття. Оскільки це - фарба, кінцевий результат залежить від первинного кольору сатину.

082300 Аэрозоль / Аерозоль

150 мл

Коробка 6

Закрепитель цвета для внутренних частей обуви. Предотвращает появление окрашенных пятен на ногах и носках из-за обувной подкладки. Закріплювач кольору для внутрішніх частин взуття. Запобігає появі забарвлених плям на ногах і шкарпетках із-за взуттєвої підкладки.

TANIL ® 0866 Бутыль / Бутиль

Коробка 6

Традиционная финишная полировка на восковой основе: окрашивает и заполняет поры гладкой кожи и каблуков. Также подходит для пластиковых материалов. Придает финальный блеск. Традиційна фінішна поліровка на восковій основі: забарвлює і заповнює пори гладкої шкіри і каблуків. Також личить для пластикових матеріалів. Додає фінальний блиск.

17


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГЛАДКАЯ КОЖА, НАППА, ЗАМШ, НУБУК, ТКАНИ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЛАДКА ШКІРА, НАППА, ЗАМША, НУБУК, ТКАНИНИ І ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

INVULNER ® 0745 Аэрозоль / Аерозоль

NANO INVULNER ® 250 мл

Коробка 12

0779 Бутыль / Бутиль 5Л Универсальная пропитка для обуви, одежды, сумок и других изделий из различных типов кожи и текстиля. Защищает изделия, способствуя отталкиванию воды и жира, а также предотвращает появление жирных и водянистых пятен. Этот продукт сохранит изделие в первоначальном виде, не изменяя ни его гибкости, ни его первоначального цвета. Універсальне просочення для взуття, одягу, сумок і інших виробів з різних типів шкіри і текстилю. Захищає вироби, сприяючи відштовхуванню води і жиру, а також запобігає появі жирних і водянистих плям. Цей продукт збереже виріб в первинному виді, не змінюючи ні його гнучкості, ні його первинного кольору.

18

0735 Аэрозоль / Аерозоль

GRAISSE HP ® 250 мл

Коробка 12

Водонепроницаемый барьер. Формула на базе нанотехнологий гарантирует еще более высокий уровень защиты от воды и пятен. Невероятно малого размера наночастицы образуют уникальный защитный слой, который защищает от дождя, снега , всех типов пятен: жир, напитки, грязь, при этом позволяет материалам дышать. Водонепроникний бар'єр. Формула на базі нанотехнологій гарантує ще вищий рівень захисту від води і плям. Неймовірно малого розміру наночастки утворюють унікальний захисний шар, який захищає від дощу, снігу, всіх типів плям: жир, напої, бруд, при цьому дозволяє матеріалам дихати.

0704 Жесть / Бляшанка

100 мл

0706 Жесть / Бляшанка 250 мл

Коробка 12 Коробка 6

Дубильное средство на базе лососевого жира, предназначенное для питания, смягчения и защиты от воды. Регулярное применение предотвращает отвердение гладкой кожи. Рекомендовано для защиты кожаных подошв от впитывания воды. Дубильний засіб на базі лососевого жиру, призначений для живлення, пом'якшення і захисту від води. Регулярному вживанню запобігає затвердіння гладкої шкіри. Рекомендовано для захисту шкіряних підошов від вбирання води.


ДУБЛЕНИЕ ДУБЛЕННЯ ГЛАДКАЯ КОЖА, ПРОМАСЛЕННАЯ КОЖА И НУБУК ГЛАДКА ШКІРА, ПРОМАСЛЕНА ШКІРА І НУБУК

HUILE PROTECTRICE HP LEATHER OIL 0705 Аэрозоль / Аерозоль

250 мл

®

Коробка 12

Натуральное масло для кожи, предназначенное для защиты, смягчения и создания водонепроницаемого барьера. Высокая степень текучести и нежирность обеспечивают глубокую регидрацию кожи. Натуральна олія для шкіри на тваринній основі, призначене для захисту, пом'якшення і створення водонепроникного бар'єру. Висока міра текучості і нежирність забезпечують глибоку регидрацию шкіри.

SPORT LO ISIR OUTDOO R

CREME CUIR GRAS CREAM GREASY LEATHER

GRAISSE VEGETALE EVEREST ®

0724 Жесть / Бляшанка 100 мл Коробка 12 0726 Жесть / Бляшанка 250 мл Коробка 6 Количество цветов / Кількість кольорів: 2

0713 Флакон / Флакон 125 мл Коробка 12 Количество цветов / Кількість кольорів: 3 Крем на основе натурального масла животного происхождения и масла жожоба, который регидратирует, питает и защищает промасленную кожу и промасленный нубук, не засоряя их поверхности. Также подходит для гладких кож.

Крем на базе масел и растительных жиров. Начиная с 1920 года, Everest обеспечивает долговременное питание, смягчение и защиту от проникновения воды изделиям из кожи, которые подвержены экстремальным условиям: снег, вода, грязь (также рекомендуется для подошв).

Натуральный дубильный воск для защиты от воды, смягчает кожу и освежает цвет, гладкой кожи и промасленного нубука. Подходит для горной, прогулочной, охотничьей, спортивной и др. обуви, включая обувь для верховой езды… Натуральний дубильний віск для захисту від води, пом'якшує шкіру і освіжає колір, гладкої шкіри і промасленого нубука. Підходить для гірського, прогулочного, мисливського, спортивного та ін. взуття, включаючи взуття для верхової їзди…

Крем на основі натуральної олії тваринного походження і олії жожоба, який регидратіруєт, живить і захищає промаслену шкіру і промаслений нубук, не засмічувавши їх поверхні. Також підходить для гладких шкір.

0715 Жесть / Бляшанка

100 мл

GRAISSE OURALINE Коробка 12

Крем на базі масел і рослинних жирів. Починаючи з 1920 року, Everest забезпечує довготривале живлення, пом'якшення і захист від проникнення води вироам з шкіри, які функціонують в екстремальних умовах: сніг, вода, грязь (також рекомендується для підошов).

6701 Жесть / Бляшанка

100 мл

®

Коробка 12

6703 Жесть / Бляшанка 100 мл Коробка 6 Количество цветов / Кількість кольорів: 2 Оригинальная формула, созданная в 1872 году, включающая три типа масел: растительное (льняное масло), минеральное и животное. Питает, смягчает и защищает от воды. Оригінальна формула, створена в 1872 році, включає трьох типів олій: рослинне (льняна олія), мінеральне і тваринне. Живить, пом'якшує і захищає від води.

19


КОМФОРТ КОМФОРТ

КОМФОРТ

Специальный выпуск – весна 1961 Журнал CHAUSSER Спеціальний випуск – весна 1961 Журнал CHAUSSER 20


SHOE-EZE ®

OKE ®

06300 Аэрозоль - утилизируемый 360°/ Аерозоль – що утилізується 360°

50 мл

06310 Спрей / Спрей 06303 Аэрозоль - утилизируемый 360°/ Аерозоль – що утилізується 360° 06318 Флакон / Флакон 06327 Бутыль / Бутиль

50 мл 150 мл

Коробка 12 Коробка 12

500 мл 1Л

Коробка 6 Коробка 3

MENTHOL ®

Коробка 12

Лидирующий в мире бренд, созданный в 1953 году, для профилактики болевых ощущений в стопе, вызванных при ношении обуви. Оригинальная формула, смягчающая пена для всех видов кожи (гладкая, лакированная, замша, нубук…). Облегчает боль в ногах, при ношении тесной обуви. Бренд, що лідирує у світі, створений в 1953 році, для профілактики больових відчуттів в стопі, викликаних при носінні взуття. Оригінальна формула, пом'якшувальна піна для усіх видів шкіри (гладка, лакована, замша, нубук.). Полегшує біль в ногах, при носінні тісного взуття.

0610 Аэрозоль / Аерозоль 0613 Аэрозоль / Аерозоль 0608 Спрей / Спрей 0609 Бутыль / Бутиль

50 мл 150 мл 500 мл 1Л

Коробка 12 Коробка 12 Коробка 12 Коробка 6

Смягчитель для всех видов кож (гладкой, лакированной, замша, нубука…). Облегчает боль в ногах, вызванную тесной обувью. Пом'якшувач для всіх видів шкір (гладкою, лакованою, замша, нубука.). Полегшує біль в ногах, викликаний тісним взуттям.

06300 Аэрозоль - утилизируемый 360°/ Аерозоль – що утилізується 360°

200 мл

Коробка 12

Menthol® дезодорирует и освежает обувь своим ментоловым ароматом, устраняет неприятный запах. Гарантирует ощущение чистоты и свежести на весь день. Menthol® дезодорує і освіжає взуття своїм ментоловим ароматом, усуває неприємний запах. Гарантує відчуття чистоти і свіжості на весь день.

Знак пилигрима. Франция, 15-й век. Частная коллекция. Все права защищены.

Знак пілігрима. Франція, 15-е століття.

Приватна колекція. Всі права захищені.

21


ЩЕТКИ ЩІТКИ ГЛАДКАЯ КОЖА - ГЛАДКА ШКІРА

BROSSE DECROTOIRE ЩЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ ЩІТКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ БРУДУ 2635 Лакированная 15 см Коробка 12 деревянная ручка (бук) + синтетические волокна Лакована дерев’яна ручка (бук) + синтетичні волокна Эффективно устраняет землю и отложения грязи, при этом защищая зерно кожи. Ефективно усуває землю і відкладення грязі, при цьому захищаючи зерно шкіри.

BROSSE POMMADIER ЩЕТКА-ПОМАЗОК Дизайн зарегистрирован в INPI

ЩІТКА-ПОМАЗОК

Дизайн зареєстровано в INPI 2600 Лакированная 9 см Коробка 24 деревянная ручка (бук) + натуральная щетина Лакована дерев’яна ручка (бук) + натуральна щетина

BROSSE ETALEUR РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ЩЕТКА ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ Дизайн зарегистрирован в INPI

РОЗПОДІЛЮЮЧА ЩІТКА ЧОРНА І БІЛА

Незаменима для легкого и эффективного применения кремов для кожи в местах швов…

Дизайн зареєстровано в INPI 2630 Лакированная 16 см Коробка 12 деревянная ручка (бук) + натуральная щетина Лакована дерев’яна ручка (бук) + натуральна щетина

Незамінна для зручного і ефективного нанесення кремів для шкіри в місцях швів.

Особенно удобна для нанесения PATE DE LUXE. Особливо зручна для нанесення PATE DE LUXE.

22

BROSSE ETALEUR РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ЩЕТКА МАЛАЯ МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛЮЮЧА ЩІТКА МАЛА МОДЕЛЬ 26702 Деревянная 16 см ручка (бук) + натуральная щетина Дерев’яна ручка (бук) + натуральна щетина

Коробка 12

Особенно удобна для нанесения PATE DE LUXE. Особливо зручна для нанесення PATE DE LUXE.

BROSSE OVALE ЩЕТКА ОВАЛЬНАЯ С БЕЛОЙ ИЛИ ЧЕРНОЙ ЩЕТИНОЙ ЩІТКА ОВАЛЬНА З БІЛОЮ АБО ЧОРНОЮ ЩЕТИНОЮ 2640 Лакированная 13 см Коробка 12 деревянная ручка (бук) + конский волос Лакована дерев’яна ручка (бук) + кінський волос Нежно очищает замш, нубук и гладкие кожи. Идеальна для правки и полировки. Защищает швы. Ніжно очищає замшу, нубук і гладкі шкіри. Ідеальна для правки і поліровки. Захищає шви.


ЗАМШ И НУБУК - ЗАМША І НУБУК

BROSSE CRIN DE CHEVAL ЩЕТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КОНСКОГО ВОЛОСА ЩІТКА З НАТУРАЛЬНОГО КІНСЬКОГО ВОЛОСУ 2643 Лакированная 18 см Коробка 6 деревянная ручка (бук) + конский волос Лакована дерев’яна ручка (бук) + кінський волос 2644 Лакированная 21 см Коробка 6 деревянная ручка (бук) + конский волос Лакована дерев’яна ручка (бук) + кінський волос Для создания блеска и деликатного устранения пыли и грязи. Для створення блиску і делікатного усунення пилу і бруду.

BROSSE LAITON ПРОВОЛОЧНАЯ ЩЕТКА

BROSSE CREPE КРЕПОВАЯ ЩЕТКА КРЕПОВА ЩІТКА

Дизайн зарегистрирован в INPI

ДРОТЯНА ЩІТКА

Дизайн зареєстровано в INPI 2610

16 см

Коробка 12

Проволочная щетка, специально разработанная для удаления грязи с замша и выпрямления его ворсинок. Дротяна щітка, спеціально розроблена для видалення грязі із замша і випрямлення його ворсинок.

2620 100%-ный 12 см Коробка 12 натуральный креп и лакированная деревянная ручка (бук) 100%-ний натуральний креп І лакована дерев’яна ручка Эта щетка устраняет пыль, скопившуюся за день, и выпрямляет ворсинки.

BROSSE DAIM NUBUCK MICROFIBRES ЩЕТКА ДЛЯ ЗАМША, НУБУКА И МИКРОФИБРЫ ЩІТКА ДЛЯ ЗАМШІ, НУБУКА І МІКРОФІБРИ

2651 Натуральный креп 16 см Коробка 12 и синтетическая щетина Натуральний креп і синтетична щетина

BROSSE NETTOYANTE DAIM NUBUCK ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЗАМША И НУБУКА ЩІТКА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ЗАМШІ І НУБУКУ 2660

11 см

Коробка 20

Нежно очищает нубук и кожу дубленки. Ніжно очищує нубук та шкуру дублянки.

Ця щітка видаляє накопичений за день пил і випрямляє ворсинки замші.

100% натуральный конский волос (конский хвост 45 см длиной) 100% натуральний кінській волос (кінській хвіст 45 см довжиною)

23


АКСЕССУАРЫ АКСЕСУАРИ ЯЩИКИ, САЛФЕТКИ, МЕШОЧКИ… - ЯЩИКИ, СЕРВЕТКИ, МІШЕЧКИ…

COFFRET SAPHIR REPOSE PIED ЯЩИК-ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГИ из лакированной березы ЯЩИК-ПІДСТАВКА ДЛЯ НОГИ з лакованої берези 2930047 Пустой / Порожній

Пример презентации Приклад презентації

24

25 x 17 x 11 см + 8 см

CHAMOISINE САЛФЕТКА ЧИСТЯЩАЯ СЕРВЕТКА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ 22590

30 x 50 см

Коробка 6

100% чистый чесаный хлопок: идеально для нанесения кремов на деликатную кожу, ухода и полирования. 100% чистий чесана бавовна: ідеально для нанесення кремів на делікатну шкіру, догляду і полірування.


ПОЛИРОВОЧНЫЕ ЯЩИКИ, САЛФЕТКИ, МЕШКИ… - ПОЛІРУВАЛЬНІ ЯЩИКИ, СЕРВЕТКИ, МІШКИ…

SAC A CHAUSSURE МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ МІШОК ДЛЯ ВЗУТТЯ 2511

48 x 28 см

Коробка 1

100% натуральный хлопок: идеально для хранения обуви. 100% натуральна бавовна: ідеально для збереження взуття.

MOUTON LUSTREUR ШЕРСТЯНАЯ ВАРЕЖКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ВОВНЯНА РУКАВИЧКА ДЛЯ ПОЛІРОВКИ

BAS D’ESSAYAGE НОСОЧКИ-СЛЕДЫ ШКАРПЕТКИ-СЛІДИ

2521

201001 Цвет / Размер : Grand Modele Колір / Розміри: Grand Modele

Коробка 100

2510010 Для изделий : 18 x 30 см Для виробів: 18 x 30 см

Коробка 100

201002 Цвет / Размер : Grand Modele Колір / Розміри: Grand Modele

Коробка 100

2510027 Для изделий : 20 x 45 см Для взуття: 18 x 30 см

Коробка 500

17 x 12 см

Коробка 1

Верх из настоящий телячьей кожи, полировочная поверхность из овечьей шерсти. Верх із справжній телячої шкіри, полірувальна поверхня з овечої шерсті.

TAMPON APPLICATEUR ТАМПОН-АПЛИКАТОР ТАМПОН-АПЛІКАТОР 26700

4 см

SACS PAPIER БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ ПАПЕРОВИЙ ПАКЕТ

TAMPON TIGE+MOUSSE АПЛИКАТОР С РУЧКОЙ + ПЕНА АПЛІКАТОР З РУЧКОЮ + ПІНА Коробка 16

2670

9 см

Коробка 12

25


АКСЕССУАРЫ АКСЕСУАРИ ОБУВНЫЙ РОЖОК - ВЗУТТЄВИЙ РІЖОК

Рожок из натурального рога и слоновой кости, украшенный выгравированными сценами. Франция, 17-й век. Ріжок з натурального рогу і слонової кісті, прикрашений вигравійованими сценами. Франція, 17-е століття.

2701012 Конь / Кінь 2701029 Утка / Качка 2701036 Орел / Орел 2701050 Рука / Рука

26

DRAGONNE CUIR КОЖАННАЯ ПЕТЛЯ ШКІРЯНА ПЕТЛЯ

IMPERIAL BOIS+LAITON ДЕРЕВО И МЕТАЛЛ - ИМПЕРСКИЙ СТИЛЬ ДЕРЕВО І МЕТАЛ – ІМПЕРСЬКИЙ СТИЛЬ 60 см 60 см 60 см 60 см

Коробка 1 Коробка 1 Коробка 1 Коробка 1

27100

17.5 см

Коробка 12


METAL МЕТАЛЛ МЕТАЛ

27240 Большая модель / Велика модель 27200 Малая модель / Мала модель

52 см 18.5 см

Коробка 12 Коробка 12

27250 Дорожная модель / Дорожна модель

12 см

Коробка 12

BOIS GRAND MODELE LOT de 6 ДЕРЕВЯННАЯ БОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ CHAUSSE-PIEDS BOIS ДЕРЕВ’ЯНА ВЕЛИКА МОДЕЛЬ НАБОР ИЗ 6 ДЕРЕВЯННЫХ 27300 65 см Коробка 12 ОБУВНЫХ РОЖКОВ НАБІР З 6 ДЕРЕВ’ЯНИХ ВЗУТТЄВИХ РІЖКІВ 27400

55 см

Коробка 1

CANNES BOIS & LAITON ПРОГУЛОЧНЫЕ ТРОСТИ ИЗ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА ПРОГУЛЯНКОВІ ТРОСТИНИ З ДЕРЕВА І МЕТАЛУ 2790023 Утка / Качка

85 см

2790047 Собака / Собака 85 см

Коробка 6 Коробка 6

27


АКСЕССУАРЫ АКСЕСУАРИ ФОРМОДЕРЖАТЕЛИ - ФОРМОТРИМАЧИ

EMBAUCHOIRS BLACK EDITION ФОРМОДЕРЖАТЕЛИ В ЧЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ ФОРМОТРИМАЧИ У ЧОРНОМУ ВИКОНАННІ

EMBAUCHOIRS CEDRE КЕДРОВЫЕ ФОРМОДЕРЖАТЕЛИ КЕДРОВІ ФОРМОТРИМАЧИ 2811 Размер обуви: / Розмір взуття:

37 до 47

Коробка 1

2816 Размер обуви: / Розмір взуття: Дерево, матовый черный цвет. Дерево, матовий чорний колір.

Jean-Joseph Horemans le vieux / ANVERS 1682-1752 Сапожник / Холст, масло 58 x 47см Частная коллекция. Все права защищены.

28

Чоботар / Полотно, олія 58 x 47см Приватна колекція. Всі права захищені.

40 до 47

Коробка 1


EMBAUCHOIRS PROMO CEDAR ФОРМОДЕРЖАТЕЛИ КЕДРОВОЕ ДЕРЕВО, ПРОМО ФОРМОТРИМАЧИ КЕДРОВЕ ДЕРЕВО, ПРОМО 2815 Размер обуви: / Розмір взуття:

37 до 46

Коробка 1

FORME BOTTE РАСТЯЖИТЕЛИ ДЛЯ САПОГ РОЗТЯЖИТЕЛІ ДЛЯ ЧОБІТ

FORME A FORCE РАСТЯЖИТЕЛЬ РОЗТЯЖИТЕЛЬ 28303 Размер обуви: / Розмір взуття:

38/39

Коробка 1

28304 Размер обуви: / Розмір взуття:

42/43

Коробка 1

228410 Размер обуви: универсальный Коробка 1 Розмір взуття: універсальний

TENDEURS ФОРМОДЕРЖАТЕЛИ ФОРМОТРИМАЧИ 284201 МУЖСКИЕ Размер обуви: универсальный Коробка 1 ЧОЛОВІЧІ / Розмір взуття: універсальний 284202 ЖЕНСКИЕ Размер обуви: 35/37 синий Коробка 1 38/40 розовый ЖІНОЧІ / Розмір взуття: 35/37 синій 38/40 рожевий

AVANT PIED ФОРМОДЕРЖАТЕЛЬ МАЛЫЙ ФОРМОТРИМАЧ МАЛИЙ 284301 МАЛЕНЬКИЙ Размер обуви: универсальный Коробка 1 МАЛЕНЬКИЙ / Розмір взуття: універсальний 284302 СРЕДНИЙ Размер обуви: универсальный Коробка 1 СЕРЕДНІЙ / Розмір взуття: універсальний 284303 ЗАОСТРЕННЫЙ Размер обуви: универсальный Коробка 1 ЗАГОСТРЕНИЙ / Розмір взуття: універсальний

29


СТЕЛЬКИ УСТІЛКИ ГЕЛЕВЫЕ - ГЕЛЕВІ

½ SEMELLES GEL TALONNETTE GEL СТЕЛЬКИ БЕСШОВНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ ½ ГЕЛЕВЫЙ ПОДПЯТОЧНИК УСТІЛКИ БЕЗШОВНІ ГЕЛЕВІ ½ ПІДП’ЯТОЧНИК ГЕЛЬ

GEL ГЕЛЬ ГЕЛЬ 2372 Размер / Розмір взуття: 39/40

Коробка 1

Нескользящие стельки, которые поглощают ударное воздействие и вибрацию при ходьбе. Нековзні устілки, які поглинають ударну дію і вібрацію при ходьбі.

30

2362 Размер: безразмерные Розмір взуття: безрозмірні Коробка 5 Самоклеющиеся, нескользящие стельки, которые поглощают ударное воздействие и вибрацию при ходьбе. Нековзні устілки, які поглинають ударну дію і вібрацію при ходьбі.

2382 Размеры: S . L Розміри: S . L

Коробка 5

Амортизируют ударное воздействие и вибрацию при ходьбе. Амортизують ударну дію і вібрацію при ходьбі.

CUIR LUXE ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТЕЛЬКИ

ОВЕЧЬЯ КОЖА / ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ

ЕКСКЛЮЗИВНІ УСТІЛКИ

ОВЕЧА ШКІРА / ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ 2331 Размеры: 36 до 46 Розміри: 36 до 46

Коробка 5

Верхняя сторона: овечья кожа наивысшего качества. Растительное дубление. Овечья кожа гарантирует тонкость, гибкость и крепость. Нижняя сторона: перфорированная латексная пена, которая обеспечивает больший комфорт благодаря поглощению ударного воздействия. Активированный уголь поглощает неприятные запахи. Верхня сторона: овеча шкіра найвищої якості. Рослинне дублення. Овеча шкіра гарантує тонкість, гнучкість і міцність. Нижня сторона: перфорована латексна піна, яка забезпечує більший комфорт завдяки поглинанню ударної дії. Активоване вугілля поглинає неприємні запахи.

CUIR/LIEGE КОЖА / ПРОБКА ШКІРА / КОРОК 2021 Размеры: 36 до 46 Розміри: 36 до 46

Коробка 5

Верхняя сторона: овечья кожа. Растительное дубление. Овечья кожа гарантирует тонкость, гибкость и прочность. Нижняя сторона: натуральная пробка. Верхня сторона: овеча шкіра. Рослинне дублення. Овеча шкіра гарантує тонкість, гнучкість і міцність. Нижня сторона: натуральна пробка.


КОЖА - ШКІРА

CUIR/CHARBON КОЖА / ДРЕВЕСНІЙ УГОЛЬ ШКІРА / ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ 2082 Размер: 36 до 46 Розміри: 36 до 46

Коробка 5

Верхняя сторона: кожа ягненка. Растительное дубление. Кожа ягненка гарантирует тонкость, гибкость и силу. Нижняя сторона: латексная пена обеспечивает комфорт. Активированный уголь поглощает неприятные запахи (Кожаная сторона контактирует со стопой). Верхня сторона: шкіра ягняти. Рослинне дублення. Шкіра ягняти гарантує тонкість, гнучкість і силу. Нижня сторона: латексна піна забезпечує комфорт. Активоване вугілля поглинає неприємні запахи (Шкіряна сторона контактує із стопою).

½ SEMELLE CUIR / CHARBON КОЖАНЫЕ СТЕЛЬКИ / ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ ½ ШКІРЯНІ УСТІЛКИ / ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ ½

2202 Размер: 35 до 43 / 46 Коробка 5 Розміри: 35 до 43 / 46 Верхняя сторона: Кожа ягненка высшего качества. Растительное дубление. Кожа ягненка гарантирует тонкость, гибкость и прочность. Нижняя сторона: латексная пена обеспечивает комфорт. Активированный уголь поглощает неприятные запахи. Верхня сторона: Шкіра ягняти вищої якості. Рослинне дублення. Шкіра ягняти гарантує тонкість, гнучкість і міцність. Нижня сторона: латексна піна забезпечує комфорт. Активоване вугілля поглинає неприємні запахи.

NOIRE CUIR LUXE/CHARBON ЧЕРНАЯ КОЖА / ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ ЧОРНА ШКІРА / ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ 2261 Размер: 36 до 46 Коробка 5 Розміри: 36 до 46 Верхняя сторона: лучшего качества козья кожа гарантирует тонкость, гибкость и прочность. Нижняя сторона: Латексная пена с решетчатой поверхностью обеспечивает больший комфорт благодаря поглощению ударного воздействия. Активированный уголь поглощает неприятные запахи. Верхня сторона: найкращоі якості козина шкіра гарантує тонкість, гнучкість і міцність. Нижня сторона: Латексна піна із ґратчастою поверхнею забезпечує більший комфорт завдяки поглинанню ударної дії. Активоване вугілля поглинає неприємні запахи.

CUIR LATEX ENFANT ДЕТСКИЕ СТЕЛЬКИ КОЖА / ЛАТЕКС ДИТЯЧІ УСТІЛКИ ШКІРА / ЛАТЕКС 2251 Размер: 24 до 34 Розміри: 24 до 34

½ SEMELLE CUIR LATEX КОЖАНЫЕ СТЕЛЬКИ / ЛАТЕКС ½ ШКІРЯНІ УСТІЛКИ / ЛАТЕКС ½ 2250 Размер: 35 до 43/46 Розміри: 35 до 43/46 Коробка 5

Настоящая кожа яг ненка, дубленная растительными екстрактами. Улучшает гигиену стоп, поглощая выделения пота, сохраняя ноги сухими в течение всего дня. Латексная пена обеспечивает больший комфорт благодаря поглощению ударного воздействия. Кожаная сторона в контакте со стопой. Справжня шкіра ягняти, що дубиться рослинними екстрактами. Покращує гігієну стоп, поглинаючи виділення поту, зберігаючи ноги сухими протягом всього дня. Латексна піна забезпечує більший комфорт завдяки поглинанню ударної дії. Шкіряна сторона у контакті із стопою.

Коробка 5

Верхняя сторона: кожа ягненка наивысшего качества гарантирует тонкость, гибкость и прочность. Растительное дубление. Нижняя сторона: латексная пена обеспечивает больший комфорт благодаря поглощению ударного воздействия. Верхня сторона: Шкіра ягняти найвищої якості гарантує тонкість, гнучкість і міцність. Рослинне дублення. Нижня сторона: Латексна піна забезпечує більший комфорт завдяки поглинанню ударної дії.

31


СТЕЛЬКИ УСТІЛКИ ЭРГОНОМИКА - ЕРГОНОМІКА

VOUTE PLANTAIRE ПОДЪЕМ СТОПЫ ПІДЙОМ СТОПИ 21600 Размеры: 0 . 1 . 2 / Розміри: 0 . 1 . 2

Коробка 5

Самоклеющийся супинатор подъема ноги. Верхняя сторона – овечья кожа. Наполнение – пенорезина. Обеспечивает комфортную поддержку подъема стопы. Самоприклеюваний супінатор підйому ноги. Верхня сторона – овеча шкіра. Наповнення – піногума. Забезпечує комфортну підтримку підйому стопи.

SEMELLE ¾ DAME TALONS HAUTS ЖЕНСКИЕ СТЕЛЬКИ ПОД ВЫСОКИЙ КАБЛУК ¾ ЖІНОЧІ УСТІЛКИ ДЛЯ ВИСОКИХ ПІДБОРІВ ¾

ANATOMIQUE АНАТОМИЧЕСКИЕ АНАТОМІЧНІ

21803 Размеры: 36 до 39 / Розміри: 36 до 39 Коробка 5 Верхняя сторона: кожа ягненка наивысшего качества. Растительное дубление. Кожа ягненка гарантирует тонкость, гибкость и прочность. Метатарзальная поддержка и поглощение ударного воздействия. Ослабляет давление на переднюю часть стопы. Верхня сторона: шкіра ягняти найвищої якості. Рослинне дублення. Шкіра ягняти гарантує тонкість, гнучкість і міцність. Метатарзальна підтримка і поглинання ударної дії. Ослабляє тиск на передню частину стопи.

22403 Размеры: 36 до 46 / Розміри: 36 до 46 Коробка 5 Предотвращает боль, стабилизирует ногу в обуви и расслабляет пальцы ног. Метатарзальная поддержка для подъема ноги. Верхняя сторона: Овечья кожа наивысшего качества. Растительное дубление. Овечья кожа гарантирует тонкость, гибкость и прочность.. Нижняя сторона: Гибкий супинатор анатомической формы и фильтр, содержащий высокий уровень частиц древесного угля для поглощения выделений пота и нейтрализации неприятных запахов. Запобігає болю, стабілізує ногу у взутті і розслабляє пальці ніг. Метатарзальная підтримка для підйому ноги. Верхня сторона: Овеча шкіра найвищої якості. Рослинне дублення. Овеча шкіра гарантує тонкість, гнучкість і міцність. Нижня сторона: Гнучкий супінатор анатомічної форми і фільтр, що містить високий рівень часток деревного вугілля для поглинання виділень поту і нейтралізації неприємних запахів.

32


ЗИМА - ЗИМА

EVEREST ® 2061 Размер / Розмір: 36 до 46 Коробка 5 Рекомендовано для крайне холодных условий. Верхняя сторона: 100% камвольная шерсть на латексной пене гарантирует комфорт и тепло. Нижняя сторона: Латекс высокого давления для поглощения потовыделений. Рекомендовано для украй холодних умов. Верхня сторона: 100% камвольна шерсть на латексній піні гарантує комфорт і тепло. Нижня сторона: Латекс високого тиску для поглинання потовиділень.

ЛЕТО - ЛІТО

THERMIQUE 100% 100% ТЕРМАЛЬНЫЕ 100% ТЕРМАЛЬНІ 2071 Размер / Розмір: 36 до 46

POLAIRE ФЛИС ФЛІС Коробка 5

Рекомендовано для крайне холодных условий. Верхняя сторона: 100% сбитая шерсть гарантирует комфорт и тепло. Нижняя сторона: Алюминиевая тепловая защита. Гарантирует идеальное теплосохранение. (Шерстяная сторона контактирует с ногой). Рекомендовано для украй холодних умов. Верхня сторона: 100% збита шерсть гарантує комфорт і тепло. Нижня сторона: Алюмінієвий тепловий захист. Гарантує ідеальне теплосохраненіє. (Шерстяна сторона контактує з ногою).

2091 Размеры / Розміри: 36 до 46

PIEDS NUS НА БОСУЮ НОГУ БОСОНІЖ Коробка 5

Рекомендовано для холодных условий. Верхняя сторона: Теплый, изолирующий материал. Нижняя сторона: Латекс высокого давления поглощения потовыделений.

для

Рекомендовано для холодних умов. Верхня сторона: Теплий, ізолюючий матеріал. Нижня сторона: Латекс високого тиску для поглинання потовиділень.

2391 Размеры / Розміри: 36 до 46

Коробка 5

Стельки на основе натурального хлопка, предназначенные для ношения обуви на босую ногу. Верхняя сторона: Подбитая по краям натуральная махровая ткань предотвращает нагрев ноги и поглощает потовыделения. Нижняя сторона: Нескользящая латексная пена высокого давления гарантирует больший комфорт, поглощая ударное воздействие. Можно стирать при 30°. Устілки на основі натуральної бавовни, призначені для носіння взуття босоніж. Верхня сторона: Підбита по краях натуральна махрова тканина запобігає нагріву ноги і поглинає потовиділення. Нижня сторона: Неслизька латексна піна високого тиску гарантує більший комфорт, поглинаючи ударну дію. Можна прати при 30°.

33


СТЕЛЬКИ УСТІЛКИ ВСЕ СЕЗОНЫ - ВСІ СЕЗОНИ

ANTI-ODEURS ANTI-BACTERIES ДЕЗОДОРИРУЮЩИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ДЕЗОДОРУЮЧІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ 2151 Размеры: 36 до 46 Розміри: 36 до 46 Коробка 5 Верхняя сторона: Перфорированная ткань для улучшения вентиляции. Антибактериальная и дезодорирующая обработка (мятный аромат). Нижняя сторона: Обработанная латексная пена с нескользящей поверхностью. Верхня сторона: Перфорована тканина для поліпшення вентиляції. Антибактеріальна обробка, що дезодорує (м'ятний аромат). Нижня сторона: Оброблена латексна піна з неслизькою поверхнею.

34

ENFANT ДЕТСКИЕ ДИТЯЧІ 20002 Размеры: 21 до 36 Розміри: 21 до 36 Коробка 5 Верхняя сторона: 100% хлопок, гарантирующий комфорт и поглощение потовыделений. Нижняя сторона: Нескользящая латексная пена высокого давления гарантирует больший комфорт, поглощая ударное воздействие. Верхня сторона: 100% бавовна, що гарантує комфорт і поглинання потовиділень. Нижня сторона: Неслизька латексна піна високого тиску гарантує більший комфорт, поглинаючи ударну дію.

MULTITAILLE НА ЛЮБОЙ РАЗМЕР Стелька с активированным углем, обрезаемая под размер НА ЛЮБИЙ РОЗМІР Устілки з активованим вугіллям, підрізка під розмір 21330 Размеры: 35 до 46 Розміри: 35 до 46

Коробка 5

Верхняя сторона: проклеенное хлопковое волокно с активированным углем для эффективного поглощения потовыделений. Нижняя сторона: Латексная пена гарантирует больший комфорт, поглощая ударное воздействие. (Волокно в контакте с ногой). Верхня сторона: проклеєне бавовняне волокно з активованим вугіллям для ефективного поглинання потовиділень. Нижня сторона: Латексна піна гарантує більший комфорт, поглинаючи ударну дію. (Волокно у контакті з ногою).

ANTIGLISSOIRS ФИКСАТОРЫ ФІКСАТОРИ 2220 СРЕДНИЕ / Безразмерные / СЕРЕДНІ / Безрозмірні Коробка 5 2271 ШИРОКИЕ / Безразмерные / ШИРОКІ / Безрозмірні Коробка 5 2281 УЗКИЕ / Безразмерные / ВУЗЬКІ / Безрозмірні Коробка 5 Кожаные пяточные фиксаторы. Удерживают пятку на месте, предотвращая трение и образование волдырей. Защищает носок, чулок и колготки от износа. Шкіряні фіксатори п'ят. Утримують п'яту на місці, запобігаючи тертю і утворенню пухирів. Захищає шкарпетку, панчоху і колготки від зносу.


ПЯТОЧНЫЕ ФИКСАТОРЫ И ПОДКЛАДКИ - П’ЯТОЧНІ ФІКСАТОРИ І ПІДКЛАДКИ

COUSSINS STOP ADHESIF САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ФИКСИРУЮЩИЕ ПЯТОЧНЫЕ ПОДУШЕЧКИ САМОКЛЕЙОВІ ФІКСУЮЧІ П’ЯТОЧНІ ФІКСАТОРИ 2291 Безразмерные / Безрозмірні

Коробка 5

Предотвращает соскальзывание стопы вперед и из стороны в сторону. Облегчает болезненное давление и ощущения в передней части ноги. Верхняя сторона: овечья кожа, метатарзальная поддержка подъема из латексной пены. Запобігає зісковзуванню стопи вперед і з одного боку в інший. Полегшує хворобливий тиск і відчуття в передній частині ноги. Верхня сторона: овеча шкіра, метатарзальна підтримка підйому з латексної піни.

TALONNETTES PREUMATIQUES ПОДПЯТОЧНИК ПІДП’ЯТОЧНИК 2210 Размеры: 35/37 38/40 41/43 44/46 Розміри: 35/37 38/40 41/43 44/46 Коробка 5 Для облегчения ходьбы путем подъема стопы и поглощения ударного воздействия. Верхняя сторона: Овечья кожа наивысшего качества. Растительное дубление. Овечья кожа гарантирует тонкость, гибкость и прочность. Для полегшення ходьби шляхом підйому стопи і поглинання ударної дії. Верхня сторона: Овеча шкіра найвищої якості. Рослинне дублення. Овеча шкіра гарантує тонкість, гнучкість і міцність.

TALONNETTES CUIR ПОДПЯТОЧНИК ИЗ КОЖИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА / ПРОБКИ ПОДПЯТОЧНІК ІЗ ШКІРИ ВИЩОЇ ЯКОСТІ / КОРКА 22340 5 мм / Размер 1 : 35/37 - Размер 2 : 38/40 - Размер 3 : 41/43 - Размер 4 : 44/46 5 мм / Розмір 1 : 35/37 - Розмір 2 : 38/40 - Розмір 3 : 41/43 - Розмір 4 : 44/46 22341 8 мм / Размер 1 : 35/37 - Размер 2 : 38/40 - Размер 3 : 41/43 - Размер 4 : 44/46 8 мм / Розмір 1 : 35/37 - Розмір 2 : 38/40 - Розмір 3 : 41/43 - Розмір 4 : 44/46 22342 10 мм / Размер 1 : 35/37 - Размер 2 : 38/40 - Размер 3 : 41/43 - Размер 4 : 44/46 10 мм / Розмір 1 : 35/37 - Розмір 2 : 38/40 - Розмір 3 : 41/43 - Розмір 4 : 44/46

Коробка 5

Коробка 5

Коробка 5

Компенсирующие и подымающие пяточные подкладки. Верхняя сторона: Настоящая кожа ягненка. Пробковое основание с рельефной поверхностью. Компенсуючі і підіймаючі п'яточні підкладки. Верхня сторона: Справжня шкіра ягняти. Коркова основа з рельєфною поверхнею.

35


100% хлопковые и кожаные ШНУРКИ 100% бавовняні і шкіряні ШНУРК

Размер / Розмір

45

см

60

75

90

PLAT LARGE ШИРОКИЕ ПЛОСКИЕ ШНУРКИ ШИРОКІ ПЛАСКІ ШНУРКИ 01

120

150

180

2415

2416

2417

200

Размер / Розмір

45

см

60

75

90

CORDELETS 2 couleurs ТОНКИЕ ШНУРКИ 2 цвета ТОНКІ ШНУРКИ 2 кольори

180

200

180

200

Коробка 5

37

Размер / Розмір Коробка

4

5

5

180

45

60

75

90

120

150

2420

2421

2422

2423

2425

2426

45

см

PLAT MOYEN СРЕДНИЕ ПЛОСКИЕ ШНУРКИ СЕРЕДНІ ПЛАСКІ ШНУРКИ 01

75

90

120

150

2441

2442

2443

2445

2446

6

5

5

4

75

90

120

150

06 16

01

21 37

05

102

06

Коробка 6

08 12

Размер / Розмір

15

45

см

PLAT CIRE ПЛОСКИЕ ВОЩЕНЫЕ ШНУРКИ ПЛАСКІ ВОЩЕНІ ШНУРКИ 01

16 21 37

03

39

05

102 Коробка 6

60

05

200

03

36

200

24259

21

CORDELETS ТОНКИЕ ШНУРКИ ТОНКІ ШНУРКИ

180

светло-желтые / темно-коричневые світло-жовті / темно-коричневі

11

см

150

соломенный / коричневый солом’яні / коричневі

05

Размер / Розмір

120

60

2482

Коробка 6 6

6

5

5

4


Размер / Розмір

см

ROND FIN ТОНКИЕ КРУГЛЫЕ ШНУРКИ ТОНКІ КРУГЛІ ШНУРКИ 01

45

60

75

90

2450

2451

2452

2453

120

150

180

200

2454

2456

2457

2458

ЦВЕТА КОЛЬОРИ

Продается в блистерах Продається у блістерах

01 Черный / Чорний 03 Светло-коричневый / Світло-коричневий 05 Темно-коричневый / Темно-коричневий 06 Морской / Морський 08 Бордо / Бордо 11 Красный / Червоний 12 Малиновый / Малиновий 15 Темно-серый / Темно-сірий 16 Беж / Беж 21 Белый / Білий 37 Средне-коричневый / Середньо-коричневий 39 Натюрель/ Натюрель 102 Светло-серый / Світло-сірий

03 05 06 08 11 12 15 16 21 37 39 Коробка 6

Размер / Розмір

45

см

ROND FIN CIRE ТОНКИЕ ПЛОСКИЕ ВОЩЕНЫЕ ШНУРКИ / ТОНКІ ПЛАСКІ ВОЩЕНІ ШНУРКИ

6

6

5

5

60

75

90

120

2461

2462

2463

01

4

150

4

4

180

200

Размер / Розмір

CUIR КОЖАНЫЕ ШНУРКИ ШКІРЯНІ ШНУРКИ

45

см

05

06 5

90

120

150

180

200

01 05

6

75

2493

03

Коробка 6

60

37 Коробка 5

37


КАРТЫ ЦВЕТОВ И ДИСПЛЕИ КАРТИ КОЛЬОРІВ І ДІСПЛЕЇ

КАРТА ЦВЕТОВ SAPHIR КАРТА КОЛЬОРІВ SAPHIR 9930255

КАРТА ЦВЕТОВ TEINTURE FRANCAISE КАРТА КОЛЬОРІВ TEINTURE FRANCAISE 9930256

38

КРЕМ-КРАСКА POMMADIERS КРЕМ-ФАРБА 993051 80 стиков 50 мл (20 креплений) 80 стіків 50 мл (20 кріплень) Высота / Висота 67 см Ширина / Ширина 29 см Глубина / Глибина 24 см

TOURNIQUET CREME ПОВОРОТНАЯ СТОЙКА ОБНОВЛЯЮЩИХ / ПОЛИРУЮЩИХ КРЕМОВ ПОВОРОТНА СТІЙКА ОНОВЛЮЮЧИХ / ПОЛІРУЮЧИХ КРЕМІВ 9930538 144 обновляющий крем 25 мл (36 крепл.) 144 оновлюючий крем 25 мл (36 кріпл.) 80 полирующий крем 50 мл (20 крепл.) 80 поліруючий крем 50 мл (20 кріпл.) Высота / Висота 70 см Ширина / Ширина 29 см Глубина / Глибина 36 см

PATE DE LUXE 9938534 104 крем Pâte de luxe 50 мл 104 крем Pâte de luxe 50 мл Высота / Висота 18 см Ширина / Ширина 32 см Глубина / Глибина 32 см


CREMES RENOVATRICES ОБНОВЛЯЮЩИЕ КРЕМЫ ОНОВЛЮЮЧІ КРЕМИ

LACETS ШНУРКИ ШНУРКИ

SEMELLES СТЕЛЬКИ УСТІЛКИ

993064 Высота / Висота 53 см Ширина / Ширина 28 см Глубина / Глибина 14 см Содержит 15 упаковок (x 4 тубы) Містить 15 упаковок (x 4 туби)

993851 Поворотная версия / Поворотна версія 48 упаковок / 48 упаковок Высота / Висота 87 см Ширина / Ширина 32 см Глубина / Глибина 34 см

993852 18 креплений / 18 кріплень Высота / Висота 183 см Ширина / Ширина 26 см Глубина / Глибина 27 см

993851 M Настенная версия / Настінна версія 24 упаковки / 24 упаковки Высота / Висота 79 см Ширина / Ширина 32 см Глубина / Глибина 14 см

PRESENTOIR СТОЙКА ПРЕЗЕНТЕР СТІЙКА ПРЕЗЕНТЕР 9930408 Высота / Висота Ширина / Ширина Глубина / Глибина

183 см 26 см 42 см

MEUBLE SAPHIR СТЕЛЛАЖ-ДИСПЛЕЙ SAPHIR СТЕЛЛАЖ-ДІСПЛЕЙ SAPHIR 993052 Высота / Висота Ширина / Ширина Глубина / Глибина

180 см 50 см 30 см

39


40


КОЖА ДЛЯ СПОРТА И ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ ШКІРА ДЛЯ СПОРТУ ТА ВЕРХОВОЇ ЇЗДИ

SAVON ETALON NOIR МЫЛО ETALON NOIR® МИЛО ETALON NOIR® 0504 Жесть / Бляшанка

ASSOUPLISSANT РАЗМЯГЧИТЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КОСТНОГО МАСЛА 100 мл

Коробка 12

Очищает грязную и испачканную одежду. восстанавливает оригинальный вид гладких кож. Очищає брудний і забруднений оригінальний вигляд гладких шкір.

одяг.

Глицериновая

Гліцеринова

формула

РОЗМ’ЯКШУВАЧ З НАТУРАЛЬНОГО КІСТКОВОГО МАСЛА

формула

0951 Флакон / Флакон 0958 Бутыль / Бутиль

200 мл 500 мл

Коробка 8 Коробка 6

відновлює

0959 Бутыль / Бутиль

5 Л.

Коробка 4

Решение, разработанное на базе натурального масла животного происхождения. Смягчает, питает и защищает от воздействия воды. Предохраняет кожу от высыхания, идеальное средство для толстой и старой кожи.

BAUME CUIRS ETALON NOIR БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ ETALON NOIR® БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ ETALON NOIR® 0768 Жесть / Бляшанка 500 мл Коробка 6 Бальзам, содержащий масла тюленя и лошади, минеральные масла и воски. Идеален для ухода за предметами верховой езды или грубыми кожанами вещами. Предотвращает скольжение седла. Бальзам, що містить олії тюленя і коня, мінеральні олії і віск. Ідеальний для догляду за предметами верхової їзди або грубими шкіряними речами. Запобігає ковзанню сідла.

Рішення, розроблене на базі натурального масла тваринного походження. Пом'якшує, живить і захищає від дії води. Оберігає шкіру від висихання, ідеальний засіб для товстої і старої шкіри.

41


42


К М Ш М ожа и

ебельный текстиль

кіра і

ебльовий текстиль

43


К Ш

ОЧИСТИТЕЛЬ – ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ОЧИСНИК – ЗАСІБ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ

ожа

кіра

DETACHEUR CUIRS TEXTILES HUSSARD УСТРАНИТЕЛЬ ПЯТЕН НА КОЖАНОМ ТЕКСТИЛЕ HUSSARD®

Устраняет жирные пятна, старые и новые, не оставляя следов. Идеален для удаления жирных пятен на кожаной одежде (воротники, рукава), а также в головной части спинок кожаных диванов.

SAVON CUIR REGENERANT NETTOYANT ВИДАЛЯЧ ПЛЯМ НА ЧИСТЯЩЕЕ МЫЛО ДЛЯ ШКІРЯНОМУ ТЕКСТИЛІ HUSSARD® ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ Усуває жирні плями, старі і нові, не залишаючи слідів. Ідеальний для видалення жирних плям на шкіряному одязі (коміри, рукави), а також Очищает грязную кожу. Глицериновая формула. у головній частині спинок шкіряних диванів. МИЛО ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТА ОМОЛОЖЕННЯ ШКІРИ 4224 Аэрозоль / Аерозоль 200 мл Коробка 12 Очищає брудну шкіру. Гліцеринова формула. 4201 Флакон / Флакон 200 мл Коробка 12 4000 Баночка / Баночка 4001 Жесть / Бляшанка

100 мл 200 мл

DETACHEUR STYLO BILLE HUSSARD УСТРАНИТЕЛЬ ПОМАРОК ШАРИКОВОЙ РУЧКИ HUSSARD® Стирает помарки шариковой ручки на гладких кожах. Не оставляет следов.

ВИДАЛЯЧ ПОМАРОК КУЛЬКОВОЇ РУЧКИ HUSSARD®

Стирає помарки кулькової ручки на гладких шкірах. Не залишає слідів.

44

4230 Картонный контейнер / Картонний контейнер

30 мл

Коробка 12

Коробка 12 Коробка 6


СОХРАНЕНИЕ

ЗБЕРІГАННЯ

PRESENTOIR RENOVATEUR CUIR СТОЙКА-ПРЕЗЕНТЕР РЕНОВАТОРОВ КОЖИ • Ширина 27 см • Высота 29 см • Глубина 26 см

СТІЙКА-ПРЕЗЕНТЕР РЕНОВАТОРІВ ШКІРИ • Ширина 27 см • Висота 29 см • Глибина 26 см

993451 18 Банок / 18 Банок

250 мл

CIRE ENTRETIEN CUIR ВОСК ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КОЖИ

Обогащен норковым маслом. Обновляет и питает кожу. Предотвращает порывы на швах и сморщивание.

ВІСК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШКІРИ

Збагачений норковим маслом. Оновлює і живить шкіру. Запобігае розривам на швах та зморшкуванню. 4037 Аэрозоль / Аерозоль

400 мл

Коробка 12

BAUME CUIR RENOVATEUR MAT ЖИДКИЙ БАЛЬЗАМ-РЕНОВАТОР ДЛЯ МАТОВОЙ КОЖИ

Очищает, питает, обновляет цвет, придает блеск гладкой матовой коже. Обогащен норковым маслом. Обновляет и питает кожу. Останавливает порывы на швах и сморщивание кожи, оживляет цвет.

РІДКИЙ БАЛЬЗАМ-РЕНОВАТОР ДЛЯ МАТОВОЇ ШКІРИ

TERRE DE SOMMIERES HUSSARD®

Для шелка, текстиля, кожи, замша, дерева, плитки… 100% натуральный сухой пятновыводитель. Удаляет все жирные пятна, не оставляя следов (масло, смазка, дизель, мазут…).

TERRE DE SOMMIERES HUSSARD®

Для шовку, текстиля, шкіри, замша, дерева, плитки. 100% натуральний сухий засіб для виведення плям. Видаляє всі жирні плями, не залишаючи слідів (масло, мастило, дизель, мазут...).

4212

Флакон / Флакон

250 г

Коробка 12

Очищає, живить, оновлює колір, додає блиск гладкій матовій шкірі. Збагачений маслом норки. Оновлює і живить шкіру. Зупиняє пориви на швах і зморщування шкіри, оживляє колір. Жидкость / Рідина 4027 Жестяная банка / Бляшанка 500 мл Коробка 6 Бесцветная / Прозора

BAUME CUIR RENOVATEUR ЖИДКИЙ БАЛЬЗАМ-РЕНОВАТОР ДЛЯ КОЖИ Обогащен норковым маслом. Обновляет и питает кожу. Останавливает порывы на швах и сморщивание кожи, оживляет цвет.

РІДКИЙ БАЛЬЗАМ-РЕНОВАТОР ДЛЯ ШКІРИ

Збагачений маслом норки. Оновлює і живить шкіру. Зупиняє пориви на швах і зморщування шкіри, оживляє колір Паста / Паста 4052 Стеклянная банка / Скляна банка 250 мл Коробка 6 4013 Жесть / Бляшанка 20 оттенков / відтінків Жидкость / Рідина 4024 Жестяная банка / Бляшанка 18 оттенков / відтінків

375 мл Коробка 6

500 мл Коробка 6

ЗАЩИТА ДЛЯ КОЖИ Защищает кожу от всех видов пятен или грязи: вода, напитки, жир и т.д.

ЗАХИСТ ДЛЯ ШКІРИИ

Захищає шкіру від всіх видів плям або грязі: вода, напої, змащувальні матеріали, жир. 4047 Аэрозоль / Аерозоль 400 мл Коробка 12

45


ОБНОВЛЕНИЕ

К Ш

ожа

ОНОВЛЕННЯ DEPLIANT CUIR БРОШЮРА О КОЖЕ

кіра

• 210 x 400 мм

БРОШУРА ПРО ШКІРУ • 210 x 400 мм

9934093

NUANCIER AMEUBLEMENT КАРТА ЦВЕТОВ МЕБЕЛИ • 120 x 225 мм

КАРТА КОЛЬОРІВ МЕБЛІВ

FIXATEUR CRÈME PIGMENTAIRE КРЕМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПИГМЕНТА

• 120 x 225 мм

9934291

Необходим для фиксации пигмента окрашивающих мазей. Использовать только для этих целей

КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ПІГМЕНТУ

Необхідний для фіксації пігменту забарвлюючих мазей. Використовувати лише для цих цілей. 4075 Флакон / Флакон

250 мл

Коробка 6

CRÈME PIGMENTAIRE TEINTANTE КРЕМ С КРАСЯЩИМ ПИГМЕНТОМ

Использует те же методы, которые применяются в дублении кожи. Легкий в использовании он возвращает первоначальный вид.

КРЕМ З ФАРБУЮЧИМ ПІГМЕНТОМ

Використовує ті ж методи, які застосовуються в дубленні шкіри. Легкий у використанні він повертає первинний вигляд.

46

4063 Жесть / Бляшанка 17 оттенков / відтінків

375 мл

Коробка 6


Т Т

екстиль

екстиль IMPERMEABILISANT SPECIAL TEXTILES СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ВОДОЗАЩИТЫ AVEL Внутри помещений: защищает текстиль, скатерти… не позволяет проникать любым видам пятен и грязи. Снаружи помещений: защищает ткани, тенты, зонты и шторы от дождя, снега, грязи…

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАСІБ ВОДОЗАХИСТУ

AVEL

Усередині приміщень: захищає текстиль, скатерті. не дозволяє проникати будь-яким видам плям і бруду. Зовні приміщень: захищає тканини, тенти, парасольки і штори від дощу, снігу, бруду... 4787 Аэрозоль / Аерозоль

400 мл

Коробка 12

SPECIAL TEXTILES ET ALCANTARA СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ AVEL Очищает и дезинфицирует. Оживляет цвета. Не пенится. Убивает клещей и устраняет запахи животных.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ТЕКСТИЛЮ

AVEL

Очищає і дезинфікує. Оживляє кольори. Не піниться. Вбиває кліщів і усуває запахи тварин. 4774 Жесть / Бляшанка

500 мл

Коробка 6

47


СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ – ЗРОБЛЕНО У ФРАНЦІЇ

48

16320 Magnac-Lavalette - France Tél. +33 (0)5 45 64 74 74 - Fax. +33 (0)5 45 64 77 36 avel@avel.com - www.avel.com

Дистрибутор / Дистрибутор

Фотографии вне конвенции. Любое частичное или полное воспроизведение строго запрещено. Дизайн Производство : Martron Image et Communication - 2013 Фотографії поза конвенцією. Будь-яке часткове або повне відтворення суворо заборонено. Дизайн Виробництво: Martron Image et Communication - 2013

Фабрика Avel занимает площадь более 7 500 м2 вблизи г. Коньяк к югу от Ангулема. / Фабрика Avel займає площу більше 7 500 м2 поблизу м. Коньяк на південь від Ангулема.

Profile for Alexander Mavrodiev

Saphir blue Средства для ухода за обувью и реставрации изделий из кожи .  

Saphir обеспечит простые и эффективные решения для ухода за стопой и обувью, предоставит любые аксессуары для обуви, вылечит любые проблемы,...

Saphir blue Средства для ухода за обувью и реставрации изделий из кожи .  

Saphir обеспечит простые и эффективные решения для ухода за стопой и обувью, предоставит любые аксессуары для обуви, вылечит любые проблемы,...

Advertisement