Page 1

MIDTJYLLAND OMRÅDE 3B | DECEMBER 2019

ARRANGEMENTER 29.11 - 17.02.2020 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

FAVRSKOV: Hadsten · Hammel · Hinnerup. HEDENSTED: Hedensted · Juelsminde · Tørring-Uldum. HORSENS: Brædstrup · Horsens · Horsens Nord. ODDER: Odder. SAMSØ: Samsø. SKANDERBORG: Galten · Hørning · Ry · Skanderborg. AARHUS: Aarhus · Aarhus Nord · Aarhus Syd.

Distrikt 3 søger Socialhumanitær koordinator Har du lyst til at være socialhumanitær koordinator i bestyrelsen? Vi mangler en frivillig. Hvis du har tid og lyst til at arbejde med vores socialhumanitære indsats, så kontakt formand Ejgil Andreasen på 51 53 25 67 eller meget gerne på e-mail ejgil8450​@gmail.com

Ejgil Andreasen.

Erfaren formand med buskørekørt Af Ejgil Andreasen, formand for Ældre Sagen Midtjylland

Ved årsmødet 11. april 2019 i Ældre Sagens Distrikt 3 blev jeg valgt som ny formand. Den hidtidige formand, Erik Jørgensen, og sekretæren Jørn Primby ønskede ikke genvalg, og ingen andre af de fremmødte ønskede at stille op. Som fungerende næstformand blev jeg derfor valgt som formand. Det bliver en tung opgave at løfte efter Erik, som har lagt et stort arbejde i distriktet, men heldigvis har han lovet at fortsætte som sekretær i et år, og desuden har vi en aktiv og dynamisk

bestyrelse, som giver mig god støtte. Tak for det. Jeg har været formand i Ældre Sagens lokalforening i Hammel i otte år og næstformand i distriktet i tre år. Jeg er også medlem af Ældrerådet i Favrskov. Derudover kører jeg bus som afløser, og det er jeg meget glad for.

Velfærd for flere ældre

Ældre Sagen har mange opgaver, og vi ved, at der bliver flere ældre og flere med demens. Den nye regering har lovet at løfte velfærden, og aftalen

mellem kommunerne og regeringen om kommunernes økonomi næste år lover at dække udviklingen med flere ældre. Spørgsmålet er så, om det er nok. Som formand bliver det et mål for mig, at vi lokalt i fællesskab med alle vores frivillige skaber en bedre hverdag for vores svage ældre. Jeg glæder mig til samarbejdet i bestyrelsen og de andre bestyrelser i distriktet, med vores ny konsulent Karen Skou og naturligvis med hovedkvarteret i København.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

3B


FAVRSKOV KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Niels Mark, 86 98 17 00, 20 71 22 04.

HADSTEN Formand: Niels Mark, 86 98 17 00, 20 71 22 04, niels​​​​​​​​​​​​@markfamily.dk Næstformand, medlem af og sekretær for koordinationsudvalget: Ib Ladefoged, 86 98 14 89, 26 61 07 07.

Hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/hadsten opdateres løbende. Se under ”Aktiviteter og kurser” eller ”Hjælp og vejledning”, og få information om nyheder og ændringer i forhold til det trykte program.

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev via e-mail, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.

Tryghedsopkald

Er du alene, og føler du dig utryg, kan du blive ringet op hver morgen. Birgit Hansen, 20 81 04 44.

Besøgsven

Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Helga Sørensen, 86 49 11 10, 21 46 30 49, helgaibakkely​@mail.dk

Bliv besøgsven

Har du lyst til at gøre en forskel og få et hyggeligt samvær med en, som har behov for et frisk pust udefra, så meld dig som besøgsven. Lige nu mangler vi besøgsvenner i Laurbjergområdet. Helga Sørensen, 86 49 11 10, 21 46 30 49, helgaibakkely​@mail.dk

Tilbud om bisidder

Ældre borgere kan få en frivillig bisidder med til vigtige møder med bank, kommune og læge/hospital. Bisidderen følger med som 2

det sker

december 2019

støtte og et par ekstra ører. En bisidder har tavshedspligt. Irma Katholm, 26 29 46 09, irmakatholm​@gmail.com

Frivillig ledsageordning

I samarbejde med hjemme­ plejen i Favrskov Kommune. Du kan få en frivillig ledsager med fx på hospital, til læge mv. Elna Christensen, 51 20 11 12.

Værktøjskassen

Har du et praktisk problem? Vi giver en hjælpende hånd. Orla Olesen, 40 29 05 43.

Lokal it-hjælp

Har du problemer med computeren, og bor du i Hadsten eller omegn? Vi hjælper gerne hjemme hos dig. Svend Uldahl Pedersen, 20 42 86 28.

Demenscafe

Sidste torsdag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76. En cafe for mennesker med hukommelsesproblemer, sammen med deres pårørende, familie og/eller venner. Erfaringsudveksling og rådgivning, gensidig støtte og forståelse. Helga Sørensen, 86 49 11 10, 21 46 30 49. Pris: Kaffe og kage kan købes for 20 kr. ≤

Mødested

For pårørende til demensramte. 2. tirsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten. Mødestedet er for alle, der er pårørende til en hjemme-/ udeboende demensramt. Her mødes man til hyggeligt samvær over en kop kaffe, erfaringsudveksling eller en snak om det, der lige falder for. Der arrangeres relevante foredrag. Vi tager hånd om de demens­ ramte, hvis aflastning ikke er mulig. Helga Sørensen, 21 46 30 49. Irma Katholm, 26 29 46 09. Pris: 20 kr. Kaffe og kage kan købes.

Herreværelset

Sidste tirsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Egevej 3, Hadsten. Ældre Sagen inviterer til en aktivitet, hvor mænd kan mødes. Vi finder i fællesskab ud af, hvad der skal ske på de næste møder. Herreværelset skal være et samlingssted for mænd til hyggeligt samvær, med mulighed for at mødes og få en god snak, nye bekendtskaber og en kop kaffe. Gregers Petersen, 40 96 15 03.

Engelskkursus for let øvede

Tirsdage kl. 15.30-17.30. Sted: Østervangsskolen, Hadsten. Lær engelsk sammen med andre. Tove Kristensen, 23 11 45 82, jtk​@os.dk Pris: Der betales kun for materialer.

Gå dig glad - gåture

Mandage kl. 10-11.15. Sted: Sløjfen. Vi går i rask tempo 5-7 km. Tove Outzen, 23 86 16 20.

Kreativt værksted

Mandage kl. 13-15.30. Sted: Sognegården, Kirkevej i Hadsten. Et mødested for de kreative. Medbring dine hobbymaterialer, og mød andre, få inspiration til din hobby eller til en ny. Tove Kristensen, 23 11 45 82.

Gå dig glad - gåture

Onsdage kl. 10-11. Sted: Sløjfen. Tempo efter formåen, 2-3 km. Kjeld Outzen, 20 74 83 63.

Stavgang

Mandage kl. 10-11. Sted: P-pladsen ved Vester Skovvej. Find vandrestavene frem. Tag med, og få motion og samvær med andre! Gudrun Andreasen, 27 43 36 41.

L’hombre

Mandage kl. 13.30-17. Sted: Sundhedscentret, cafeteriet, Hovvej 76. Mød op til hyggeligt samvær over et spil l’hombre.

Nybegyndere er velkomne vi sørger for oplæring. Niels Baadstorp, 20 81 95 83. ≤

Bowlingklubben Senior

Mandage kl. 11-13. Sted: InSide, Hammel. Motion med bowling. Henri Jensen, 61 28 71 93. Pris: 24 kr. pr. gang. Der betales for en hel sæson.

Mad for ældre mænd

1. torsdag i hver måned kl. 11-14.30. Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76. Vi laver gode gammeldags retter. Deltagelse kun for mænd. Gudrun Andreasen, 27 43 36 41. Pris: Ca. 40 kr. pr. gang. ≤

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 14-16. Sted: Petanquebanerne ved Østervangshallen. Mød op til nogle hyggelige spilletimer. Hanna Christensen, 29 76 01 70.

Seniorcykling

Torsdage kl. 10-11. Sted: P-pladsen, Vesterskovvej/Ringvejen. Vi kører 15-20 km, 1215 km/t. - og vil evt. dele os i begyndere og øvede. Jens Peter Øster, 86 98 19 61.

Engelskkursus for begyndere

Torsdage kl. 15.30-17.30. 9. januar-26. marts. Sted: Østervangsskolen, lokale B4, Hadsten. Kursus i engelsk for begyndere på Østervangsskolen. Underviser er Steen Rasmussen. Tove Kristensen, 23 11 45 82, jtk​@os.dk Pris: Der betales for undervisningsmaterialer.

Syng fra Den Blå

Søndag 16. februar kl. 14-15. Sted: Sløjfen, Hadsten. Kom til hyggelig fællessang fra højskolesangbogen. Alle er velkomne. Ingen tilmelding. Finn N. Hansen, 40 32 57 20, rogfnhansen​@mail.dk ≤


HAMMEL Formand: Jette Hansen, 29 28 21 45, fm.hammel.711​​​​​​​​​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Willy Vingløv, 27 81 45 29, willyving​​​​​​​​​​@hotmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/hammel Ændringer og nye arrangementer fremgår af hjemmesiden.

Nyhedsbreve

Få de seneste nyheder i din indbakke. Tilmeld dig Hammels lokale nyhedsbrev på hjemmesiden.

Tryghedsopkald

Har du lyst til at få et tryghedsopkald af en frivillig hver morgen, hele året? Eller kunne du tænke dig at være den, der ringer op? Ellen M. Clausen, 21 64 99 57.

Besøgstjeneste

Et gratis tilbud til ældre, der savner menneskelig kontakt, fx en at sludre og dele tanker med eller en arm at støtte sig til på en gåtur. Karen Margrete Guldmann, 40 19 32 61.

Bisidder-/ ledsagerordning

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Eller vil du gerne være bisidder? Koordinator Paw Juel Winther, 24 40 28 86, mandag-torsdag kl. 10-12.

Besøgsvenner søges

Der er stadig brug for besøgsvenner, flere ældre er ensomme og trænger til en at tale med eller gå en tur med. I aftaler selv, hvor ofte og hvor længe besøget skal vare. Har du lyst til at være med, hører vi gerne fra dig. Karen Margrete Guldmann, 40 19 32 61.

Strikkeklub

Lørdage - eftermiddage. Sted: Biblioteket i Hammel. Er du glad for at strikke, hækle m.m., og vil du gerne dele din interesse med andre, så er strikkeklubben måske

noget for dig. Medbring dit håndarbejde, og få en god snak og måske en kop kaffe. Alle er velkomne. Ellen Clausen, 21 64 99 57.

En hjælpende hånd

Praktisk hjælp til små opgaver i hjemmet, samt nål og tråd. Willy Vingløv, 27 81 45 29.

It og teknologi

Er du kørt fast it junglen? Eller har du bare et lille problem med et program? Børge Rasmussen, 25 56 00 71.

Pc-hjælp hjemme

Har du behov for hjælp til din pc, så ring og få en aftale om et besøg. Henny Rasmussen, 60 56 84 50.

Demenscafe

Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: Kultur- og Sundhedscentret InSide, Dalvej 1, Hammel. Mennesker med hukommelsesproblemer samt deres pårørende, familie og venner. Hyggeligt samvær, erfaringsudveksling, gensidig støtte og forståelse. Der vil være frivillige til stede, og medlemskab af Ældre Sagen er ikke nødvendigt. Alle er velkomne. Willy Vingløv, 27 81 45 29, willyving​@hotmail.com Pris: 20 kr. for kaffe og kage. ≤

Fællesspisning

•  3. torsdag i måneden. kl. 12-14. Sted: Ulstrup Kro, Hovedgaden 11, Ulstrup. •  4. onsdag i måneden kl. 12-14. Sted: InSide, Dalvej 1, Hammel. Vi ønsker at give ældre mulighed for at spise middagsmad sammen med andre, der har lyst til lidt selskab. Fællesspisningen begynder med en god dansk middagsret. Herefter er der kaffe og småkager. Arrangementet slutter kl. 14. Tilmelding senest ugen før. Direkte til Ulstrup Kro, 86 46 45 77. Hammel: Niels Kragelund, 29 99 52 49,

nielsogmargit​@privat.dk Christian Enggaard, 26 42 41 96, chreng​@kabelmail.dk Pris: 75 kr. Drikkevarer er for egen regning.

Stavgang

Tirsdage kl. 9.30-11. Sted: Det grønne område ved Selskabsvejen for enden af Gl. Randersvej, Hammel. Der er altid instruktør, så nybegyndere er velkomne. Stave kan lånes. Ilse Sørensen og Peder Spørring, 21 26 81 07.

It-cafe

Torsdage kl. 9.30-11.30. Sted: InSide, Dalvej 1, Hammel. Vi tilbyder ikke decideret itundervisning med forskellige emner gang for gang som tidligere. I stedet har vi åben it-cafe. Børge Rasmussen, 25 56 00 71. ≤

Juletur til Friheden

Fredag 6. december kl. 14.15. Sted: Miko Torv, Bane Alle 6, Hammel. For at få mest glæde af juleudsmykningen og de 300.000 lys gennemføres turen om eftermiddagen og aftenen. Niels Kragelund, 29 99 52 49, nielsogmargit​@privat.dk Christian Enggaard, 26 42 41 96, chreng​@kabelmail.dk Samtidig betaling på konto 6110 0013944032 eller MobilePay til 37526. Pris: 495 kr. inkl. julefrokost-buffet.

Madlavningskursus for mænd

Torsdag 9. januar kl. 17. Sted: Søndervangsskolen, Hammel. Ti torsdagsaftener med Aase Falkenberg som instruktør. Tilmelding og evt. forespørgsler til: Niels Kragelund, 29 99 52 49, nielsogmargit​@privat.dk Betaling på konto 6110 00139440032 eller MobilePay til 37526. Pris: 200 kr. Betaling for maden hver gang.

Mandagsmusikanterne

Det nye årti i sang og musik. Fredag 10. januar kl. 14-16. Sted: InSide, Dalvej 1, Hammel. Omkring ti musikere kommer med stemmer, instrumenter og sang. Der serveres kaffe og kage. Tilmelding senest 6. januar. Karen Margrete, 40 19 32 61, jkguldmann​@gmail.com Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Senior-wellnesstur til Polen

17. februar kl. 6-21. februar. Sted: Miko Torv, Bane Alle, Hammel. Wellnesstur til kurbyen Kolobrzeg i Polen. Massage til lands og til vands. Gå på opdagelse i helkropsmassage, hot stone-massage, manicure, pedicure og skønne ansigtsbehandlinger. Jette Hansen, 29 28 21 45, fm.hammel.711​@ aeldresagen.dk Pris: 2.295 kr. Opkræves af rejsearrangøren.

HINNERUP Formand: Hugo Strunge Frank, 23 32 98 19, hugo​​​​@zeuthenfrank.dk Næstformand: Niels Peter Mols Jensen, 51 75 93 24, npmj06​​​@gmail.com Ældrepolitik: Troels Christensen Lund, 60 49 59 71, troels.lund​​​@post4.tele.dk

Se hjemmesiden

aeldresagen.dk/hinnerup Nye arrangementer og ændringer mv. opdateres løbende på vores hjemmeside.

Nyhedsmail

Vil du have nyhedsmail fra lokalafdelingen? Så tilmeld dig på hjemmesiden.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen af en af vores frivillige? Gitte Eibye, 61 38 05 87.

» det sker

december 2019

3


Besøgsven

Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Har du lyst til at blive besøgsven? Vi mangler i øjeblikket flere besøgsvenner. Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Vågetjeneste

Vågetjenesten hjælper, hvor de pårørende har brug for aflastning. Ved at våge hos den døende skaber vi nærvær, ro og tryghed. Har du behov for en våger, eller har du lyst til at være våger? Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler. Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Værktøjskassen

Brug for hjælp til småting? Lisbeth Christensen, 61 78 84 10.

Vi laver mad, som smager og ser godt ud. Kurset er fuldt optaget, venteliste er oprettet. Bodil Jensen, 23 96 67 49, bodiljensen068​@gmail.com Pris: 75 kr.

Demenscafe

Sidste torsdag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Sognegården, Ådalsvej 10, Hinnerup. For mennesker med hukommelsesproblemer sammen med deres pårørende og/eller venner. Hyggeligt samvær, erfaringsudveksling og rådgivning. Hver gang kaffebord, sang og en mindre aktivitet. Tre personer med plejeerfaring står bag cafeen. Ida Sonne Laursen, 22 67 96 46. Pris: Kaffe og kage koster 20 kr. ≤≥

Pårørendecafe

Få hjælp hos dig, hvis du har problemer med din pc. Troels Christensen Lund, 60 49 59 71, troels.lund​@post4.tele.dk

1. torsdag i måneden kl. 13-15. Sted: Sognegården, Ådalsvej 10, Hinnerup. Cafe for pårørende til demensramte, hvor de pårørende kan møde andre i en lignende situation og tale sammen over en kop kaffe/ te om de udfordringer, der er med at have demente familiemedlemmer enten hjemmeboende eller på plejehjem. I samarbejde med Menighedsplejen. Ida Sonne Laursen, 22 67 96 46. Pris: Kaffe og kage koster 10 kr. ≤

Motorcykelture

Læsegruppe

Slægtsforskning

Tirsdage kl. 14-16. Oktober-marts. Sted: Melhøjstuen på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus. Kursus for begyndere og øvede. John Pedersen, 23 60 15 21, joben​@webspeed.dk Pris: 100 kr. årligt for seks gange.

Pc-hjælp

Med ÆS-MC i Hinnerup. Har du en motorcykel? Gammel eller ny, stor eller lille, ­og har du lyst til at køre en stille og rolig tur ud i det blå, når vejret tillader det? Ring til Jens Larsen, 42 18 47 37, toje​@mail.dk Så vil han arrangere en tur.

Mad for mænd 60+

1. og 2. tirsdag i hver måned kl. 16-19. Sted: Præstemarksskolens skolekøkken, Kvottrupvej 9, Søften. 4

det sker

december 2019

2. og 3. tirsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18. Læsegrupperne fortsætter. Der læses og diskuteres en bog pr. måned. Tilmelding nødvendig, da der er venteliste. Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk Pris: Kaffe/te købes på biblioteket. ≤

Bowlingklubben Senior Mandage kl. 11-12. Indtil 16. december. Sted: InSide, Hammel. Da der ofte er venteliste, er tilmelding nødvendig. Henri Jensen, 61 28 71 93. Pris: 24 kr.

Bowlingklubben Senior Mandage kl. 12-13. Indtil 16. december. Sted: Inside, Hammel. Da der ofte er venteliste, er tilmelding nødvendig. Henri Jensen, 61 28 71 93. Pris: 24 kr.

Krolf

•  Tirsdage kl.  10-12. •  Torsdage kl. 14-16. Sted: ”Tingstedet”, Ådalsvej, Hinnerup. Krolf er et oplagt spil for hele familien. Alle kan være med uanset alder. Spillet er en blanding af golf og kroket. Henrik Wiehe, 42 30 33 44, henrik​@wiehe.dk Pris: 150 kr. årligt.

Bowls

Onsdage kl. 19-21.30. Sted: Haldum-Hinnerup Skolens gamle gymnastiksal. Bowls er et indendørs spil, der minder lidt om petanque, men spilles på et tæppe, og kuglerne skal trilles, aldrig kastes. Henrik Wiehe, 42 30 33 44, henrik​@wiehe.dk Pris: 150 kr. årligt. ≤

Vil du med ud at gå en tur i Hinnerup og omegn på 1-1½ time i godt selskab med andre, der har lyst til en travetur, så mød op, og lad os følges ad. Jens Larsen, 42 18 47 37, toje​@mail.dk Ingen tilmelding. Du/I møder bare op.

HEDENSTED KOMMUNE Koordinationsformand: Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88, poulole.pedersen​​​​@jubi.dk

Teaterbesøg Vejle Musikteater

I samarbejde med Vejle Musikteater er der mulighed for at se udvalgte forestillinger med gode rabatter. Billetbestilling kl. 14-17  på 79 43 20 30. Se mere på www.vejlemusikteater.dk www.aeldresagen.dk/ hedensted Henvendelse: Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

HEDENSTED Formand: Eva Laursen, 75 89 19 25, evalau​​​​​​​​​​​​@mail.dk Næstformand: Jørgen Tønnes, 40 57 20 79, luckystar​​​​​​​​​​​​@hafnet.dk

Let motion i naturen

Tirsdage kl. 10-11.30. Sted: Naturværkets motionsbane, Teglværksvej 3. Har du lyst til lidt udendørs motion, hvor vi tager hensyn til din fysiske formåen? Alle kan være med til denne lette motion, smil, samvær og hygge, og du har instruktører til rådighed. Tag gerne kaffe/te med til pausen. Påklædning efter vejret. Lise Bregnballe, 22 38 12 32, lbregnballe​@gmail.com Anne Grethe Kirk Ovesen, 29 61 03 14, kirk.ovesen​@gmail.com

Travetur i Hinnerup og omegn

Torsdage kl. 10.15-11.45. Mødested: P-pladsen ved Rønbækskolen.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ hedensted

Adresser, hvor aktiviteter afholdes

•  Frivillighuset, Østerbrogade 21 B. •  H edensted Fitness, Gesagervej 68. •  H edensted Svømmehal, Gesagervej 68. •  B øgely, Rørkærvej 1. •  Megascope, Holmboes Alle 13 B, Horsens. •  K astaniehøj, Kirkegade 16.

Lokale nyhedsbreve

Tilmeld dig på hjemmesiden, og bliv informeret om lokalafdelingens aktiviteter og arrangementer.


Tryghedsopkald

Er du utryg? Vil du gerne ringes op hver morgen? Karen Munk, 22 99 01 64. Lene Larsen, 75 65 14 04.

Bisiddertjenesten

Du kan få en frivillig med til vigtige samtaler med kommunen, lægen eller banken. Bisidderen har tavshedspligt. Hans Kamp, 75 89 21 51. Ellen Bertelsen, 21 47 58 23.

Den hjælpende hånd

Frivillige yder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet. Lene Larsen, 75 65 14 04. Karen Munk, 22 99 01 64.

Ledsagertjenesten

Er du usikker ved at skulle afsted alene, kan du få en frivillig ledsager med til læge, speciallæge, tandlæge, sygehus eller indkøb. Karen Munk, 22 99 01 64. Lene Larsen, 75 65 14 04.

Vågetjenesten

Frivillige tilbyder aflastning og støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Bente Nielsen, 25 78 35 39. Vagttelefon, 42 48 43 60.

Medlemsblad

Hvert halve år udgives der et medlemsblad i Hedensted Kommune med oplysninger om vores arrangementer. Bladet kan afhentes på biblioteket, i Frivillighuset og Hedensted Fitnesscenter.

Arrangementer

Alle arrangementer og aktiviteter kan ses på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ hedensted Se også vores annonce i Hedensted Avis.

Spisevenner

Savner du selskab til maden, kan du få en spiseven. Karen Munk, 22 99 01 64.

Rabataftaler

Henvendelse til formanden.

Motionsvenner

Et tilbud til ældre, der har svært ved at komme ud. Frivillige instruktører kan komme hjem til dig. Motionen tilpasses efter dine behov. Vi går også ture, når vejret

tillader det. Det er gratis at deltage. Jørgen Tønnes, 40 57 20 79.

It for seniorer

Sted: Frivillighuset. I det omfang der er interesse, oprettes der kursus/ temamøder vedrørende: Windows 10, tekstbehandling, iPad, tablet, fotos fra kamera til pc-billedbehandling, Skype, Face Time, Dropboks, One Drive og slægtsforskning. Hold a min. 4 personer. Se hjemmesiden. Etablering af kurserne afhænger af antal interesserede. Hans Hertzum-Larsen, 29 45 63 22, datastuen8722​@gmail.com

Teatergruppe for enlige

Savner du nogen at følges med i teatret, så meld dig til teatergruppen for enlige. Inge Lise Langfeldt, 26 92 72 42, inge.lise.langfeldt​@ gmail.com

Film i Megascope

Medlemmer kan mod fremvisning af medlemskort se de fleste film til nedsat pris. Lone Mortensen, 20 31 07 45. Pris: Varierer og oplyses ved billetbestilling.

Seniorbio

•  1. mandag i hver måned kl. 14-15.45. •  1. onsdag i hver måned kl. 14-15.45. Sted: Megascope. Se omtale af filmene på biografens hjemmeside. Billetbestilling mod gebyr, 75 64 67 88. Lone Mortensen, 20 31 07 45. Pris: 70 kr. ≤

Tirsdagscafe

Tirsdage i lige uger kl. 14-16.30. Sted: Frivillighuset. Undtagen helligdage og skoleferier. Her kan man snakke, hygge sig, strikke, spille kort og andre spil. Lene Larsen, 75 65 14 04. Karen Munk, 22 99 01 64. Pris: 5 kr. for kaffe eller te. ≤

Datastuen

Torsdage kl. 10-12. Sted: Frivillighuset. I datastuen kan du møde op og få hjælp til it-problemer. Frivillige med god it-erfaring står klar til at hjælpe dig. Sidste torsdag i måneden lukket. Juleferie fra 13. december til 6. januar. Finn Dalsgård, 21 71 47 98. Pris: 20 kr. ≤

Læsekreds

•  1 . tirsdag i hver måned kl. 15-17. •  2 . onsdag i hver måned kl. 15-17. Sted: Frivillighuset. Vil du dele dine oplevelser og indtryk af bøger med andre? Vi samarbejder med biblioteket, der skaffer romaner, biografier m.m. Onsdage: Margit Brink, 25 53 45 40. Tirsdage: Ruth Jensen, 75 89 20 03.

Indendørs krolf

Mandage kl. 14-15.30. Indtil 1. april. Sted: Hedenstedcentrets Hal A. Kom og prøv det, vi stiller udstyr til rådighed og giver den fornødne vejledning. Jørgen Tønnes, 40 57 20 79. Pris: 100 kr. for vinterperioden.

Gåtur i Hedensted

Tirsdage kl. 10-11. Sted: Kulturtorvet ved biblioteket. Har du lyst til en gåtur i hyggeligt selskab, så mød bare op. Edith Sørensen, 41 63 12 57. Ingrid Rosenvinge, 40 14 24 36.

Gåtur i Ølsted

Onsdage kl. 14-15. Sted: Klubhuset i Ølsted. Har du lyst til en gåtur i hyggeligt selskab, så mød bare op. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Stavgang

Mandage kl. 10-11.15. Sted: P-pladsen ved Sebberup Skov (over for genbrugspladsen). Vi går ca. 5 km. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Kroket

•  T irsdage kl. 13.30-16.30. •  T orsdage kl. 15.30-19.30. Sted: Øster Snede Stadion (ved skolen). I samarbejde med Sole IF’s kroketafdeling. Kroket er en m/k-sport. Vi stiller udstyr og instruktører til rådighed. Bjarne Toft, 26 27 32 31.

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Banen ved Bredgade i Hedensted. I samarbejde med Hedensted Petanqueklub. Tom Elkrog, 75 89 05 93. Pris: 200 kr.

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Petanquebanen ved Bottrupvej, Ølsted. I samarbejde med Ølsted Petanqueklub. Vi vil gerne i kontakt med pensionister. Verner Pedersen, 75 65 23 07. Pris: 150 kr.

Senioridræt

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Daugård Multicenter. I samarbejde med Daugård Idrætsforening og Daugård Multicenter. Opvarmning og ringo. Herefter kan du vælge: Tæppecurling, tæppebowling, indendørs og udendørs petanque, badminton m.m. Vi lægger vægt på det sociale samvær og spiser sammen den sidste tirsdag i måneden. Ewald Burgård, 20 23 90 32. Pris: 350 kr.

Seniormotion

•  M andage kl. 9-10.40. •  Onsdage kl. 8.30-9.55. •  Torsdag og fredag kl. 9.15-10.45. Sted: Hedensted Fitness. Holdtræning med instruktører. Her kan du deltage i holdtræning mandag til fredag samt motionere i centret alle dage indtil kl. 15. Evt. ændring af tider se opslag i Hedensted Fitness eller på hjemmesiden. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 225 kr. for månedskort. Klippekort med 10 klip: 375 kr. Årskort: 2.295 kr.

det sker

december 2019

5

»


Akvafitness

Mandag-fredag kl. 8.15-9. Sted: Hedensted Svømmehal. Har du års- eller månedskort til Hedensted Fitness, kan du også deltage i morgensvømning for en merpris af 50 kr. pr. måned. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 495 kr. for 10-turs klippekort. Enkeltbillet: 60 kr.

Badminton 60+

•  Tirsdage kl. 9.45-11.15. •  Torsdage kl. 14-15.15. Sted: Hedensted Centret. I samarbejde med Hedensted Badmintonklub. Ove Lyse, 23 29 96 86. Pris: 300 kr. for vintersæsonen.

Bowls

Onsdage kl. 13.30-15. Sted: Hedensted Centret, hal A. Et indendørs spil, der minder lidt om petanque. Jørgen Tønnes, 40 57 20 79.

Funktionel træning

Mandage, onsdage og fredage kl. 9.20-10.35. Sted: Hedensted Fitness. Holdtræning med instruktører. Medlemmer, som også er medlem af Hedensted Fitness, kan motionere i centret alle dage indtil kl. 15. Evt. ændring af tider fremgår af opslag i Hedensted Fitness og på hjemmesiden. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs kort: 375 kr. Årskort: 2.295 kr.

Seniorcykling

•  Mandage og fredage kl. 9.30-10.25. •  Onsdage kl. 9-9.55. Sted: Hedensted Fitness. Kom og få sved på panden og pulsen op. Karl Johan Andersen, 20 13 20 10. Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs kort: 375 kr. Årskort: 2.295 kr.

Stolemotion

Onsdage kl. 9.30-10.30. Sted: Kastaniehøj. Instruktør: Niels Eriksen. Bemærk! Stolemotion er flyttet til Kastaniehøj. Margit Brink, 25 53 45 40. Pris: 200 kr. for hele vinteren.

6

det sker

december 2019

Varmtvandsgymnastik

•  Tirsdage kl. 8.15-9. •  Onsdage kl. 11-11.45. Sted: Hedensted Svømmehal. Har du års- eller månedskort til Hedensted Fitness, kan du også deltage i morgensvømning til en merpris på 50 kr. pr. måned. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 370 kr. for 10-turs kort. Enkeltbillet: 45 kr.

Volley 60+

Tirsdage kl. 14-15. Sted: Hedenstedcentret, hal A. Er du glad for boldspil, samtidig med at du har det sjovt sammen med andre, så er det måske noget for dig. I samarbejde med Pensionisthøjskolen. Vi spiller med en blød bold på en badmintonbane. Alle kan være med! Lis Jacobsen, 22 82 39 94. Henny Tang, 40 53 19 88. Vera Holst, 30 29 74 15. Pris: 200 kr. for vintersæsonen.

Walking fitness

Onsdage kl. 9-9.30. Sted: Hedensted Fitnesscenter. Walking foregår på et specialudviklet gåbånd. Det er god træning for alle og giver høj puls og masser af sved på panden. Er du medlem af Hedensted Fitness, kan du deltage i holdtræning mandag-fredag samt motionere i fitnesscentret alle dage indtil kl. 15. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs klippekort: 375 kr. Årskort: 2.295 kr.

Zimba

Torsdage kl. 9.15-10.10. Sted: Hedensted Fitnesscenter. Bevægelser til glade danserytmer. Instruktør: Inga Midtgaard. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs klippekort: 375 kr. Årskort: 2.295 kr.

Hyggeeftermiddag

Søndag 15. december kl. 14.30-16.30. Sted: Bøgely. Juleafslutning - er under planlægning. Eva Laursen, 75 89 19 25. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og brød.

Hyggeeftermiddag

Søndag 26. januar kl. 14.30-16.30. Sted: Løsning Dagcenter. Nørrevangs Mandskor underholder. Eva Laursen, 75 89 19 25. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og brød.

Kørselsordninger

I Hedensted Kommune. Torsdag 16. januar kl. 14. Sted: Frivillighuset. Lotte Kristiansen fortæller om kørselsordninger i Hedensted Kommune. Muligheder for transport til læge og sygehus og kørselsordninger for personer med gangbesvær. Tilmelding senest 14. januar. Eva Laursen, 75 89 19 25, evalau​@mail.dk Pris: 20 kr. for kaffe.

Vinterfest

Fredag 31. januar kl. 18. Sted: Hedensted Sognegård. Kom og vær med til en festlig aften, og mød andre danseglade mennesker. Menuen er buffet. Musik: Andreas Eskildsen. Tilmelding senest 28. januar: Eva Laursen, 75 89 19 25, evalau​@mail.dk Jørgen Tønnes, 40 57 20 79. Pris: 200 kr. ekskl. drikkevarer.

Rejse til Cypern

16.-23. maj. Sted: Afgang med bus fra Hedensted. Turen går til Pafos på det sydlige Cypern. Se nærmere omtale på hjemmesiden. Med i prisen er all inclusive og tre udflugter. Tilmelding senest 15. januar. Margit Brink, 25 53 45 40, mbrink​@hafnet.dk Pris: 6.800 kr. Evt. tillæg oplyses ved tilmelding.

JUELSMINDE Formand: Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88, poulole.pedersen​​​​@jubii.dk Næstformand: Finn Trust, 60 54 77 23, trust​​​​​​​​​​​​@mail.dk Socialhumanitær kontaktperson: Esther Henriksen, 22 85 73 54, hjoge_henriksen​​​​​​​​​​​​@mail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ juelsminde

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage vores lokale nyhedsbrev via e-mail, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.

Tryghedsopkald

Ønsker du at få et tryghedsopkald hver morgen? Esther Henriksen, 22 85 73 54. Lajla Laursen, 75 68 22 24.

Vågetjenesten i Juelsminde

Ved livets begyndelse bliver vi modtaget af varme hænder. Når livet ebber ud, har vi også brug for varme og kærlige hænder. Derfor tilbyder vi støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Ring venligst, 23 62 22 82.

Bisidder

Har du brug for hjælp til forskellige papirer, du modtager fra det offentlige, eller måske en til at tage med på Borgerservice, kan du kontakte Anker Andersen, 31 90 12 46.

Ledsager

Du kan få en frivillig med til vigtige samtaler med fx hjemmeplejen, hospitalet, lægen, kommunen eller advokaten. Bisidderen har tavshedspligt. Esther Henriksen, 22 85 73 54. Kirsten Bang Jensen, 40 12 90 36.

Besøgstjeneste

Ønsker du en besøgsven? Eller selv at blive besøgsven? Esther Henriksen, 22 85 73 54. Kirsten Bang Jensen, 40 12 90 36.

Den hjælpende hånd

Mangler du hjælp til små reparationer, billedophæng eller lignende - gør da brug af vore handymænd. Du kan få mere at vide ved henvendelse til Anker Andersen, 31 90 12 46.

Film i Megascope

Mod forevisning af medlems­ kort kan medlemmerne få rabat til de fleste


forestillinger. Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88.

Bowling

Mandage kl. 15-16. Sted: Hedensted Bowlingcenter. Vi mødes i hallen til hyggeligt samvær, der er rabat på mad og drikkevarer. Bodil Kofoed og Poul Erik Gravesen, 75 68 33 06. Pris: 35 kr. skoleje + 5 kr.

Dart for seniorer

Torsdage kl. 15-17. 9. januar-30. april. Sted: Juelsminde Hallen, Tofteskovvej 12. I samarbejde med Juelsminde Bulls tilbydes dart for seniorer. Der forefindes dartpile til fri afbenyttelse samt vejledning af erfarne instruktører. Alle spillere er forsikret. Hanne Clausen, 75 69 01 36. Pris: 125 kr.

Edb-kurser

Tirsdage kl. 10-12. 14. januar-3. marts. Sted: Juelsminde Frivilligcenter, Odelsgade 25 B. For begyndere. Der er computere til rådighed. Hvordan oplever jeg nettet? Opretter og gemmer breve, NemID, mail og Digital Post? Finn Trust, 60 54 77 23. Pris: 200 kr. for 8 gange.

Onsdagscafe

Onsdage kl. 14-16. Sted: Odelsgade 25 B. Hygge og snak, kom og vær med, ingen møde i skoleferie og på helligdage. Karen Andersen, 31 90 12 46.

Seniordans

Mandage i ulige uger kl. 10-11. 13. januar-30. marts. Sted: Hellebjerg Idræts­ efterskole, gymnastiksalen. I samarbejde med Pensionist­ højskolen tilbydes alle singler og par, øvede såvel som uøvede, en times seniordans under ledelse af de erfarne instruktører Birte Stisen og Freddy Herbst. Efter dansen er der tid til at puste ud, hyggesnakke og nyde den medbragte kaffe og brød. Hanne Clausen, 75 69 01 36. Pris: 180 kr.

Syng sammen

Mandage i lige uger kl. 9.30-11. 6. januar-23. marts. Sted: Hellebjerg Idrætsefterskole. I samarbejde med Pensionist­ højskolen. Man medbringer selv kaffe. Ove Lauridsen, 61 38 42 69. Pris: 120 kr. Betales første gang.

Fra gadebetjent til PET

Tirsdag 14. januar kl. 14. Sted: BGI Akademiet, Gramvej 3, Hornsyld. Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, der efter 40 år i tjeneste fortæller om provinsdrengen, der møder den hårde kriminalitet i hovedstaden, og om livet i efterretningstjenesten. Fortalt med lune og et glimt i øjet. Hanne Clausen, 75 69 01 36. Pris: 50 kr. inkl. lækkert kaffebord.

Flextur

Bus, handicapkørsel og kørsel til læge. Tirsdag 21. januar kl. 14-16. Sted: Juelsminde Hallerne. Har du helt styr på, hvad det er, og hvordan du kan bruge mulighederne? Vi tror, at der er mange spørgsmål, og derfor har vi inviteret folk fra vores kørselskontor. Her får vi en gennemgang af de forskellige muligheder og besvarer alle dine spørgsmål. Anker Andersen, 31 90 12 46. Pris: Der kan købes kaffe, øl og vand.

TØRRING-ULDUM Formand: Jørgen Ewers, 20 86 65 95, jewers36​​​​​​​​​​​​@gmail.com Næstformand, socialhumanitær: Karen Margrethe Nielsen, 22 66 95 27, karenmnielsen​​​​​​​​​@live.dk Kasserer: Kirsten Christoffersen, 40 43 03 83, ks.toerring­uldum.627​​@ aeldresagen.dk

Besøgsven

Har du lyst til at gøre en forskel og have hyggeligt

samvær med en, som har behov for et frisk pust udefra? Så meld dig som besøgsven. Karen Margrethe Nielsen, 22 36 95 27.

Tryghedsopkald

Et tilbud om at få en opringning hver morgen. Svarer du ikke, undersøger vi, om du har brug for hjælp. Eller kunne du tænke dig at blive morgenringer ca. hver 4. uge? Karen Margrethe Nielsen, 22 36 95 27. Grethe Andersen, 92 14 00 03.

Ledsagertjeneste

Er du alene, og har du brug for en ledsager, når du besøger læge, speciallæge eller sygehuset eller kommunen? Erik Rasmussen, 20 13 00 36. Lillian Andersen, 22 82 73 42.

Vågetjeneste

Ingen skal dø alene. Vågetjenesten hjælper døende, der ikke har pårørende, og hvor de pårørende har brug for aflastning. Ved at våge hos den døende skaber vi nærvær, ro og tryghed. Kunne du tænke dig at være med i vores fællesskab? Så ring til: Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Lone Rasmussen, 40 83 99 63.

Den hjælpende hånd

Har du svært ved at tråde en nål, skifte en pære, en sikring eller småopgaver i hjemmet, så tilbyder vi gratis hjælp til alle hjemmeboende ældre. Viktor Jørgensen, 21 21 41 21.

Spisevenner

Savner du selskab til maden, kan du få en spiseven. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Akupunktur

Med traditionel kinesisk medicin. I samarbejde med Byens Massør & Akupunktør tilbydes medlemmer en times behandling til 300 kr. (normalpris 400 kr.). Man kan behandle stort set alt med akupunktur, og hvis man ikke kan behandle sygdommen, kan man behandle mange af følgesymptomerne. Tidsbestilling, 50 50 35 77. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Lokalredaktør søges

Vi søger en person, der kan tænke sig at administrere vores hjemmeside samt have kontakt til presse, lave flyers etc. Meget gerne en person, der på sigt vil indgå i vores bestyrelse som en vigtig medspiller. Yderligere oplysninger: Jørgen Ewers, 20 86 65 95, jewers36​@gmail.com

Fysioterapi og træning

•  M andage kl. 9-10. •  Fredage kl. 11-12. Sted: Torvegade 10, Tørring. Vi har et samarbejde om træning med vejledning og en times forundersøgelse. Tørring Fysioterapi, 75 80 19 07. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 200 kr.

Bowling

Tirsdage kl. 11-13. Sted: Pejsegården i Bræstrup. Kom og spil bowling. Oluf Høj, 75 67 99 26. Pris: 45 kr. inkl. kaffe og brød.

Badminton i Lindved

Torsdage kl. 14-16. Sted: Lindved Hallen, Lindved. Kom til badminton i Lindved Hallen, hvis du vil have sved på panden, spille med jævnbyrdige og ikke lige har en makker til badminton. Kombiner fællesskab med hygge og motion. Bare mød op. Egon Jul Hansen, 20 32 15 76. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Stavgang i Rask Mølle

Mandage kl. 9-11. Mødested: Ved Vandværket, Honumvej. Kom og deltag, stavgang er for alle. Få motion, samvær og frisk luft. Dagmar Laursen, 30 71 99 60.

Stavgang i Rask Mølle Snegleholdet

Fredage kl. 14-16. Mødested: Ved bænken, Hybenvej i Rask Mølle. Stavgang for langsomt gående. Marie Antonsen, 76 90 06 90.

Stavgang i Tørring

Onsdage kl. 9.30-11.30. Mødested: Kiosken ved campingpladsen. Kom og deltag i stavgang. det sker

december 2019

» 7


Inger Lise Jensen, 27 83 13 42. Henny Nielsen, 40 85 70 02.

Stavgang i Åle

Mandage kl. 14-16. Mødested: Tidligere foderstof i Åle. Kom og deltag i stavgang. Else Marie Kjærsgaard, 21 78 75 89.

Krolf i Ølholm

Tirsdage kl. 13.30-15.30. Sted: Byparken i Ølholm. Krolf er en mellemting mellem kroket og golf. Kom og få nogle hyggelige timer med andre. Vagn Lindorf, 75 80 52 16.

Senior-linedance

Onsdage kl. 10-11. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10, Tørring. Elsker du at danse, så kom til linedance. Det foregår i et moderat tempo, alle kan være med. Find de gode slidte sko frem, og mød op til glad musik og hyggeligt samvær i en times tid. Mona Bech, 40 53 65 27. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 100 kr. pr. sæson.

Skubbeholdet - Møllebo

Onsdage kl. 10-11. Sted: Plejecenter Møllebo, Jasminvej 23. Har du en time en gang om ugen, så meld dig til skubbeholdet. Vi skubber med beboerne hele året. Turen varer op til en time. Lillian Andersen, 22 82 73 42. ≤

Netcafe – Højtoften i Lindved

En tirsdag i hver måned kl. 15-17. 3. december.

Seniorbio

Mandage kl. 19-21. Sted: Klovborg Kino, Storegade 56, Klovborg. Kom og se en film hver mandag i Klovborg Kino til nedsat pris. Klovborg Kino, 75 76 16 19. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 65 kr. Ikke-medlemmer: 86 kr.

Sundhedscafe

Hver tredje mandag i hver måned kl. 14-16. Sted: Frivillighuset Tørring og Hedensted. 8

det sker

december 2019

Undtagen december. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Anders Jørgen Andersen, 40 73 65 85. Pris: 30 kr. for kaffe og kage. ≤≥

Knipling

Tirsdage kl. 19-21.30. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10, Tørring. Er du øvet eller nybegynder, mød endelig op. Vi har tid og plads til alle. Vi hjælper alle interesserede i gang. Du skal have en flamingo­plade med stof 60 x 60 x 4 cm (materialer kan købes på holdet). Vi nyder sammen den fælles kaffepause. Doris Madsen, 21 48 01 42. Pris: Mindre beløb til kaffe og kage.

Senior-skydning

Onsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Klubhuset, Hybenvej 33 B, Rask Mølle. Kom og prøv skydningens ædle kunst i selskab med andre. Vi tilbyder 15-meter salonskydning for både mænd og kvinder i samarbejde med Pensionisthøjskolen og Honum Skytteforening. Ove Rasmussen, 40 85 57 48. Pris: 30 kr. for skydning alt inkl.

Tørring Bridgeklub

Tirsdage kl. 12.30-17. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10, Tørring. Har du lyst til at være med? Torvald Rasmussen, 51 70 48 34.

Finere madlavning for mænd

Sted: Ølholm Skole, Skolevej 103, Tørring. Har du lyst til at være med? Vi laver mad fire tirsdage før jul og fire tirsdage efter jul. Forhør nærmere om tidspunkter. Villy Pedersen, 75 85 12 69, villlyk​@c.dk Pris: 500-700 kr.

HORSENS KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Johannes Jakobsen, 97 74 20 22, johannes-jakobsen@ stofanet.dk

BRÆDSTRUP Formand: Niels Rasmussen, 21 27 55 81, loelni​​​​​​​​​​​​@hotmail.com Næstformand: Ingelise Andersen, 75 75 23 25, ilpalmelund​​​​​​​​​​​​@gmail.com

Se hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ braedstrup

Besøgsven

Har du lyst til at blive frivillig besøgsven for en ældre medborger og sprede glæde og give et frisk pust til et medmenneske? Vibeke Hvid, 60 49 39 51, vnhvid​@gmail.com

Vågetjeneste

Kender du et menneske, som har brug for omsorg i de sidste timer af sit liv? Vågetjenestens frivillige giver ro og tryghed gennem nærvær. Henvendelse og nærmere oplysninger kan fås hos: Ældre Sagens vågetjeneste, 61 29 07 45. Kirsten Høg, kirstenhoeg8740​@gmail.com Grethe Bonde, grethe­bonde​@jubii.dk

Tryghedsopkald

Et opkald om morgenen kan gøre dig tryg. Alle kan få tryghedsopkald, det er gratis. Lene Pedersen, 61 65 11 37, lp8740​@hotmail.com

Ledsagertjeneste

Har du brug for en person til at følge dig til læge, hospital eller lignende, kan vi være behjælpelige med at finde en ledsager, efter henvendelse fra hjemmeplejen eller plejehjemmene. Inga Als-Jensen, 24 27 19 07, alsjen​@gmail.com

Den hjælpende hånd

Har du brug for hjælp til små opgaver i hjemmet, som at skifte en lyspære, hænge et billede op, rullegardin mv.? Peter Als-Jensen, 48 42 82 60. Frede Benfeldt, 22 46 24 06.

Pc-hjælp

Vi tilbyder at komme hjem til medlemmer, der ikke har

computer, for at vise, hvilke muligheder der ligger i it. Har man en computer i forvejen, hjælper vi gerne med anvendelsen af den. Carsten Kildevang, 23 65 37 72. Mogens Nielsen, 40 59 86 43.

Biograftur

Mod forevisning af medlemskort kan man få rabat mandage i Klovborg Bio, Storegade 56. Niels Rasmussen, 21 27 55 81.

Bowling

Torsdage kl. 13-16. Sted: Pejsegården, Søndergade, Brædstrup. Alle er velkomne. Hanne Andersen, 22 88 78 24, hanneandersen1944​@ gmail.com ≤

Fitness

Alle dage kl. 6-21. Sted: Fitnesscentret, Rådhusgade, Brædstrup. Få motion og svømning i fitnesscentret ved svømmehallen. Rabat fra 55 år ved forevisning af medlemskort. Der er mulighed for at få lavet et individuelt program. Fitnesscentret, 87 77 00 67. Niels Rasmussen, 21 27 55 81. Pris: Oplyses ved tilmelding.

Motion hos Fit&Sund

Alle dage kl. 5-23. Sted: Søndergade 11, Brædstrup. Kom i form hos Fit&Sund. Få en gratis prøvetime. Træn individuelt eller på hold. Fri adgang til alle hold. Fit&Sund, 50 50 66 11. Niels Rasmussen, 21 27 55 81. Pris: Rabat for medlemmer.

HORSENS Formand: Johannes Jakobsen, 97 74 20 22, johannesjakobsen@ stofanet.dk Næstformand: Hans Ryborg, 60 19 83 28, rybse​​​​​​​​​​​​@stofanet.dk


Besøgsven

Vil du gerne have en besøgsven? Gerda Fischer­Olsen, 24 67 69 76, kl. 8­9. Elin Tretow-Loof, 22 45 42 77.

Demensaflastning

Orientering om demensaflastning i hjemmet. Grete Nymark, 25 34 25 32.

Telefonstjerne tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen? Anna Marie Christiansen, 60 67 19 22.

Vågetjeneste

Vi er en gruppe frivillige, som kommer til alvorligt syge og døende. Hjemmeplejen visiterer til ordningen, men du er velkommen til at kontakte os på telefon 27 51 60 55.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til samtaler hos det offentlige eller andre steder, hvor det er rart at have en, der lytter med. Ole Møller Andersen, 30 33 57 88.

En håndsrækning

Har du brug for en håndsrækning? Der udføres ikke håndværksmæssigt arbejde, der kræver autorisation. Kai Pedersen, 75 65 71 46.

Juridisk støtte og vejledning

Advokat Evan Herrig giver mundtlig vejledning om: Boligforhold, arv, testamente, fremtidsfuldmagter mv., ægtepagter, handel med fast ejendom mv. Evan Herrig, 20 45 36 45.

Skat og økonomi

Statsautoriseret revisor Jens Møller står til rådighed med vejledning om skatteforhold, herunder forskuds­ registrering, årsopgørelser, pensions­forhold samt økonomisk vejledning. NB: Der kan ikke ydes investeringsrådgivning, da Ældre Sagen ikke har godkendelse og forsikringsdækning efter lov om finansiel virksomhed. Jens Møller, 25 39 30 20, træffes onsdage kl. 10-12.

Motionscirklen

Vi har et samarbejde med Motionscirklen. Svend Erik Madsen, 97 92 59 07, sverik​@stofanet.dk

Ældre hjælper unge

Har du lyst til at blive frivillig mentor? Vil du møde et ungt menneske, som har brug for din støtte blandt andet for at gennemføre en uddannelse? Johannes Jakobsen, 97 74 20 22.

Rejser og ture

Giv en enlig uden pårørende eller netværk tryghed og omsorg under ledsagelse til læge eller hospital. Vær med som medlytter, 4 ører hører bedre end 2. Hospitalsvennen bestilles i god tid inden besøget hos Sund By, 76 29 36 75. Grete Nymark, 25 34 25 32.

Rejser og ture går efter først til mølle, men kan ikke bestilles på e-mail eller via hjemmesiden. Forsikringsspørgsmål rettes direkte til Europæiske, 33 25 25 25. Turhjælpere og information om yderligere planlagte rejser: Maja og Kai Pedersen, 75 65 71 46.

Frivillige søges

It-hjælp i hjemmet

Hospitalsven/følgeven

•  Tryghedsopkald: Anna Marie Christiansen, 60 67 19 22. •  Besøgsven og vågetjeneste: Gerda Fischer­Olsen, 24 67 69 76. Elin Tretow-Loof, 22 45 42 77. •  Hospitalsven: Grete Nymark, 25 34 25 32. •  Bisidder: Ole M. Andersen, 30 33 57 88.

Hvis dit udstyr ikke fungerer, eller du har problemer med at bruge det - og kan du ikke komme til Præsthøjgården i Horsens - så ring til Johannes Jakobsen, 97 74 20 22, for en aftale om besøg.

Engelsk

Vi fortsætter undervisningen på tre niveauer. Der oprettes hold på 10 x 2 lektioner.

Undervisningen foregår i en afslappet atmosfære. Suzanne Bang, 75 64 20 54, 41 83 38 23.

Søndagskaffe på Åpark Centret

Er du 75 år eller mere, er alene og trænger til at møde ligestillede, så kom til søndagskaffe/-te den sidste søndag i hver måned. Grete Nymark, 25 34 25 32. Pris: 40 kr. inkl. kaffe/te med kage.

Demenscafeen ”ForGlemMigEj”

Den sidste tirsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Åpark Centret, Løvenørnsgade. Cafeen er for hjemmeboende demensramte, deres venner og pårørende. Der vil være nogle frivillige til stede. Medlemskab er ikke nødvendigt. Alle er velkomne. Grete Nymark, 25 34 25 32. Pris: Kaffe og brød 20 kr. ≤

Bowling

•  T irsdage kl. 13-14. •  O nsdage kl. 11-12. Sted: Bowlingcentret, Strandkærvej 87. Inga og Jørgen Kristiansen, 25 32 10 06. Pris: Ca. 40 kr. pr. time.

Hansted Golfklub

Mandag-fredag kl. 11-17. Sted: Hansted Golfklub, Hansted. Golf for medlemmer. Karen Sørensen, 24 87 06 04 eller Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 18 huller 100 kr., 9 huller 65 kr. Hverdagsmedlemskab 1.900 kr., leje af udstyr 20 kr.

Stensballegaard Golfklub Mandag-fredag kl. 9-16. Sted: Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70. Medlemmer tilbydes at spille på par-3 banen. Golfklubben, 75 65 80 18. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 100 kr. pr. gang, inkl. udstyr.

Cykelhold på Nørrevang

Mandage kl. 9.30-12. Sted: Plejecentret Nørrevang, indgang A. Ideen med det nystartede cykelhold er at få frisk luft,

hygge sig sammen og nyde naturen. Alle kan være med, også brugere af elcykel. Oddur Gislason, 51 43 41 79. Lis Langfeldt, 51 72 47 96.

Cykelholdet

Torsdage kl. 10-12. Sted: Parkeringspladsen ved Østerhåb Kirke. Vi cykler en tur i lokalområdet. Telefonkæde, hvis en tur aflyses. Alle kan være med. Ingeborg og Svend Erik Poulsen, 75 64 69 45.

Fit&Sund

Alle ugens dage kl. 5-23. Steder: Fit&Sund i Guldberghus, Sundhedshuset, Dagnæs, og Torsted. Fri adgang til alle hold. Altid gratis kaffe/te på kanden. Rabat mod fremvisning af medlemskort til Ældre Sagen. Det er uforpligtende at deltage i seniorklubberne, som foregår tre steder: •  M andage kl. 9-11 i Torsted. •  Onsdage kl. 9-11 i Sundhedshuset. •  Fredage kl. 10-12 i Dagnæs. Kåre Sundmark, 30 29 60 19. Lene Pedersen, 20 35 45 61, receptionen, 75 62 63 11. Pris: Månedligt 229 kr., 20 klip 849 kr., årskort 1.995 kr.

iGym

Alle ugens dage kl. 5-23. Sted: Høeg Guldbergs Gade 3 C, Horsens. Første gang du kommer i centret, foregår din træning med en af vore certificerede instruktører, der indstiller dig i alle maskinerne. Du får lov til at prøve et chiparmbånd. Som medlem køber man sit eget for 100 kr. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 199 kr. pr. måned.

Linedance

•  T irsdage kl. 19.30-21. Catalan. •  O nsdage kl. 18-19.30. Fortsættere 2.-årsdansere. •  O nsdage kl. 19.45-21.15. Øvede - 5.-årsdansere. Sted: Bankagerskolen, indgang ved Børnehaven Humlebien. Gitte Pedersen, 25 35 25 75. det sker

december 2019

» 9


Pris: Voksne 18-60 år 795 kr., unge under 18 og seniorer over 60 år 525 kr.

Squaredance for begyndere

Tirsdage kl. 18-19.15. Sted: Horsens Byskole, Skolegade 9, indgang fra Kildegade. Squaredance giver god motion. Karen Sørensen, 41 58 15 72. Pris: 400 kr. pr. halvår, 800 kr. for hele sæsonen.

Zumba Gold kun for kvinder

Tirsdage kl. 15-15.50. Sted: Søndermarksskolen, Lindvigsvej, Horsens. Alle kan være med, men lidt sved på panden skal man have. Undervisning igen kl. 16-16.50 samme sted. Anne Jette Kulmbach, 28 26 83 35. Pris: 250 kr. for 10 gange, årskort 50 kr., 1 prøvetime 30 kr.

Læsekreds

3. tirsdag og 3. onsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Horsens Bibliotek, studierum I. Vi samarbejder med Horsens Bibliotek, der skaffer romaner, biografier og anden litteratur efter vore ønsker. Jonna Lund, 21 47 49 46, kl. 16.30-18.

Korsang - Karisma Koret Mandage i lige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Ceres Centret, Nørre Torv 1-3. Korlederen oplyser om aflysninger og ferier. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Pris: 250 kr. inkl. kaffe/te.

For alle pensionister. 1. mandag i måneden og igen onsdag i samme uge kl. 14-16. Sted: Megascopebiograferne, Holmboes Alle 13 B. Mod fremvisning af medlemskort kan man se de fleste film, skuespil, balletter samt operaforestillinger til nedsat pris. To navne på kortet giver to gange rabat. Billetter kan mod gebyr bestilles på 75 64 67 88. det sker

Yoga

Fredage kl. 10-11.30. Sted: Kildebakken, Kildegade. Små og frigørende øvelser og afspænding til vedligeholdelse af krop og sind. Yoga giver dig mulighed for at opbygge smidighed. Margit Fjerbæk, 30 82 75 66. Pris: 350 for 10 gange.

Foredrag om Island

Torsdag 9. januar kl. 13.30-16. Sted: Ceres Centret, Nørre Torv 1-3, Horsens. Oddur Gislason fortæller om sit hjemland, Island. I billeder kommer vi rundt på øen og ser landets barske natur. Vi får også en prøve på det islandske sprog. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med kage. Ikke-medlemmer: 75 kr. ≤

Vi får besøg af Jeannet Ulrikkeholm

Torsdag 13. februar kl. 13.30-16. Sted: Ceres Centret, Nørre Torv 1-3, Horsens. Jeannet tager os med på en lystig rejse på sangens vinger. Der er fællessang. Vi starter med fædrelandssange af vore kendte digtere. Der bliver også plads til en lille fransk afdeling. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med kage. Ikke-medlemmer: 75 kr.

HORSENS NORD

Seniorbio

10

Grethe Hansen, 75 64 80 65. Bente Uldall Nielsen, 75 64 69 33. Pris: 70 kr. + tillæg ved 3D og forlænget spilletid. ≤

december 2019

Formand, socialhumanitær kontaktperson: Vera Elkjær, 86 53 10 99, vel​​​​​​​​​​​​@pc.dk Næstformand, ældrepolitik og arrangementsansvarlig: Kirsten Jespersen, 75 66 13 88, kirstenmalene​​​​​​​​​​​​@gmail.com Demensaflaster: Grethe Skov, 24 21 63 15, gretheskov45​​​​​​​​​​​​@gmail.com

Se hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/horsens-nord

Aflastning af pårørende

Er du pårørende til en hjemmeboende dement og har brug for et pusterum, kan vi tilbyde et par timers aflastning. Grethe Skov, 24 21 63 15.

Besøgstjeneste

Ønsker du en besøgsven? Vera Elkjær, 86 53 10 99.

Besøgsvenner søges

Har du lyst og tid til at hjælpe os som besøgsven? Vera Elkjær, 86 53 10 99.

Ledsagertjeneste

Er du alene, og har du brug for en ledsager og et par ekstra lyttende ører, når du besøger læge, hospital eller lignende? Hanne Skytte Jørgensen, 24 27 20 09.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen kl. 8-8.30? Vera Elkjær, 86 53 10 99.

Vågetjeneste

Se under Horsens.

Demenscafe

Sidste torsdag i måneden kl. 14.30 til 16. Sted: Skovlycentret, Hovedgård. I samarbejde med Demens­ teamet i Horsens er der åbnet en cafe for borgere med hukommelsesproblemer og deres pårørende. Cafeen er et sted, hvor man en gang om måneden mødes til uformelt samvær over en kop kaffe og en snak. Susanne Rasmussen, 29 21 48 66. Vera Elkjær, 23 27 87 99.

En hjælpende hånd

Har du små, praktiske problemer i hjemmet, du gerne vil have hjælp til, fx at skifte en pære, hænge et billede eller et rullegardin op? Der udføres ikke håndværksmæssigt arbejde, der kræver autorisation. Vagn Olesen, 51 74 21 95.

Film

Medlemmer kan se de fleste film i Megascope til nedsat pris. Grethe Hansen, 75 64 80 65.

Billard

•  M andage kl. 9-11.30. •  Fredage kl. 9-11.30. Sted: Stationsbygningen i Hovedgård. Vi hygger med et spil billard mandag og fredag formiddag. Der er tre måneders gratis prøvetid. Vagn Aage Jensen, 40 18 70 45. Pris: 350 kr. pr. halvår.

Korsang

Mandage i lige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Ceres Centret, Nørretorv 1-3. Syng med Karisma Koret. Hans Ryborg, 60 19 83 28, kl. 17-19. Pris: 220 kr. pr. halvår, inkl. kaffe.

ODDER KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Christen Christensen.

ODDER Formand og kontakt­ person for ældrepolitik: Christen Christensen, 86 55 82 55, 60 45 98 73, chrsaxild​​​​​​​​​​​​@gmail.com Næstformand: Per Ringgaard, 61 10 36 58, perbo1970​​​​​​​​​​​​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/odder På hjemmesiden kan du tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev.

Besøgsvenner

Har du tid og overskud, var det måske noget for dig at blive besøgsven for en person i kommunen, som kunne have glæde af et par timers selskab en gang om ugen. Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk

Pårørendegruppe til mennesker med demens Hør nærmere, ring til demenskoordinator Susan Kaagh, 87 80 37 16.

Netværk og bisidder

Du kan få en besøgsven, eller du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler med


fx bank, advokat, læge eller kommunen. Steen Olesen, 20 85 42 84.

Telefonstjerne

Glæd andre og dig selv - bliv opringer, eller bliv ringet op. Steen Olesen, 20 85 42 84. Else Schultz, 86 54 49 49. Tove Holland, 29 42 04 42.

Mand og mand imellem mandegruppe Er du alene, selvhjulpen mand 60+, der har lyst til at møde ligesindede? Steen Olesen, 20 85 42 84.

Pc-hjælp

Har du problemer med computeren eller med håndtering af programmer, så vil vi forsøge at hjælpe dig. Knud Møller, 61 72 83 38.

It-ønsker

Har du ønsker om en eller anden form for undervisning, fx iPad, tablet, mobiltelefon, billedbehandling eller noget helt andet? Børge Kristensen, 20 74 55 70.

Seniorbif

I samarbejde med Biffen i Odder har vi etableret en seniorfilmklub, hvor der vil blive vist syv film om året. Efter filmene er der hygge og snak om filmen over en kop kaffe med kage. Se filmens titel i Odder Avis. Christen Christensen, 60 45 98 73, chrsaxild​@gmail.com Pris: 100 kr. om året, billetpris pr. film 50 kr.

Bowling

Torsdage kl. 15-16. Sted: Odder Bowlingcenter, Ballevej 2, Odder. Har du lyst til at bowle, er du velkommen. Ove Rasmussen, 86 54 36 35. Pris: 30 kr. pr. gang.

Formiddagsbadminton Tirsdage kl. 10-12. Sted: Spektrum, Hal 2, Parkvej 5, Odder. Har du lyst til at spille badminton - så kom og vær med. Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk Pris: 400 kr.

Julens sange og traditioner

Fredag 13. december kl. 13.30. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder. Fortælling om julens sange og traditioner. Kontakt evt. formanden. Pris: 60 kr. inkl. kaffe.

Nytårskoncert

Søndag 12. januar kl. 14. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder. Koncert med Odense Symfoniorkester og konferencier Preben Christensen i Forum Horsens. For dem, som har lyst, er der spisning på Restaurant Skovbakken efter koncerten. Tilmelding 25. november13. december. Kamma Hvillum, 21 12 80 18, kamm​@oamail.dk Pris: 350 kr. inkl. bus og koncertbillet. Evt. spisning 200 kr.

Jeg ved en lærkerede

Fredag 17. januar kl. 13.30. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder. Med udgangspunkt i sangen ”Jeg ved en lærkerede” fortæller Ejvind Nielsen om blandt andet følelser og livsglæde. Kontakt evt. formanden. Pris: 60 kr. inkl. kaffe.

Nyt! Sikker på nettet

Digital tryghed, ved Østjyllands Politi. Fredag 7. februar kl. 13.30. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder. Der foregår misbrug af betalingskort, falske e-mails, falske hjemmesider og kontaktbedrageri på nettet. Hvordan det kan undgås, vil Østjyllands Politi fortælle om. Kontakt evt. formanden. Pris: 60 kr. inkl. kaffe.

SAMSØ KOMMUNE

Hjemmeside

Besøg lokalafdelingens hjemmeside på www.aeldresagen.dk/samsø

Demensaflastning

En besøgsven, der ”tager over” og aflaster den pårørende til en dement en eller to timer om ugen, kan blive en utrolig hjælp og støtte til glæde for begge parter. Bjørn Bengtson, 40 19 24 59.

Demensaktiviteter

Et nyt koncept for Kildecafeen er under udarbejdelse.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler. Ole Mondrup, 60 95 16 01, ombesser​@gmail.com Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79, jmhm​@dadlnet.dk

Tryghedsopkald telefonstjernen

Go’ morgen. Hvad med en frisk morgenhilsen hver morgen fra en frivillig? Alic Svarre Nielsen, 61 29 87 30.

Vågetjeneste

Tilbyder støtte og aflastning til pårørende, der passer en døende. Visitation via læge eller sygeplejerske. Marianne Landschoff, 24 61 09 21.

Besøgsven

Er du meget alene, og trænger du til en at tale med, så kan du få en besøgsven. Få en snak, måske en lille gåtur eller hvad I nu har lyst til. Besøgsvennen har tavshedspligt og modtager ikke gaver. Hvis det er noget for dig så kontakt: Alice Steenor i Røde Kors, 30 68 40 36. Bjørn Bengtsson i Ældre Sagen, 40 19 24 59.

Besøgsven med hund SAMSØ Formand: Jenny Ahlgreen, 86 59 05 91, 30 81 85 79, jmhm​​​​​​​​​​​​@dadlnet.dk Næstformand: Erica Fritz, 40 21 85 72, erica.fritz​​​​​​​​​​​​@live.dk

Er du ensom, og vil du gerne have besøg af og få lov til at klappe en dejlig og rolig og særdeles velafrettet riesenschnauzer-hund på 16 måneder, der er godkendt af Tryg? Ring til Ragnhild Hansen, 61 79 36 19, 32 15 58 28.

Den hjælpende hånd

Praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos alle hjemmeboende ældre. Hans Mogensen, 86 59 05 51. Tøjreparation: Ragnhild Mikkelsen, 30 30 16 29, eftermiddag.

Pc-hjælp

En pc­hjælper kommer på besøg og hjælper med småproblemer på din pc. Hjælpen er for alle. Ole Mondrup, 60 95 16 01.

Frivillige søges

Vi søger frivillige til telefonstjernen, vågetjenesten, bisidderordning og demensaflastning. Eller vil du være besøgsven? Skulle du have lyst, så ring til formanden. Jenny Ahlgreen, 86 59 05 91.

Pusterummet

Onsdage i ulige uger kl. 14.30-17. Sted: Nordby Præstegård, Præstegyden 5. Vi mødes til kaffe og hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Kirsten Erbou, 40 21 51 05.

Tirsdagstræf

Tirsdage i lige uger kl. 14-17. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37. Vi mødes over en kop kaffe til hyggeligt samvær. Evt. afbud til Lis Madsen, 61 73 30 73. ≤

Petanque

Onsdage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset. Vi spiller på tre baner. Alle er velkomne. Bente Nielsen, 30 48 22 47. ≤

Traveture

Torsdage kl. 14-15.30. Sted: Se Samsø Posten. Turen er på 5 km. Ikke egnet for gangbesværede. Ikke i ferier. Ingen tilmelding, bare kom. Inger S. Kristensen, 20 30 18 25. Pernille Weis-Fogh, 86 59 08 44, 29 79 41 44.

Mad for mænd

1. søndag i hver måned kl. 12-14. Sted: Kildemosen, hus nr. 7. Er søndagen lang og træls, så kom den første søndag i måneden, og nyd et varmt det sker

december 2019

11

»


måltid sammen med andre mænd. Bagefter kan vi snakke og hygge eller andet, man har lyst til. Hvis du har lyst til at deltage, skal du bare give hjemmeplejen besked, så kontakter vi dig. Tilmelding senest tirsdagen før. Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79. Bodil Hermansen, 30 55 37 14. Erica F., 40 21 85 72. Pris: 60 kr. ≤

It-problemløsning

Onsdage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset Smedegade 37. Her kan du komme og (måske) få hjælp til opgaver på din pc, smartphone eller tablet (fx iPad), der driller dig. Medbring din egen elektronik. Hvis du er total nybegynder, kan du få hjælp til at komme godt i gang. Ole Mondrup, 60 95 16 01. ≤

Åben datastue

Mandage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37. Kom på internettet, og mail til jeres børnebørn. Lær, hvordan du får installeret NemID, og hvordan du kan bruge det. Per Vendelboe, 21 73 88 22. Pris: 10 kr. ≤

SKANDERBORG KOMMUNE Koordinationsformand: Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​​​​​​​​​​​​@hotmail.com

GALTEN Formand: Per Beck Sørensen, 24 66 05 10, FM.Galten.703​​​​​​@ aeldresagen.dk Næstformand, socialhumanitær kontaktperson: Elsebeth Jørgensen, 23 34 91 05, he​​​​​​​​​​​​@pc.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/galten

Tryghedsopkald

Få en frisk hilsen hver morgen kl. 8.30. 12

det sker

december 2019

Birgit Mikkelsen, 20 44 56 39, ohms​@pc.dk

Demensaflastning

En besøgsven, der kan aflaste den pårørende til en dement patient en gang om ugen i to timer. Det er gratis, du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Per Beck Sørensen, 24 66 06 76, FM.Galten.703​@ aeldresagen.dk

Ledsagetjenesten

Et tilbud til ældre borgere, der ønsker ledsagelse til læge, tandlæge, sygehus, advokat eller lignende. Der ydes ikke ledsagelse i akutte tilfælde, da der først skal etableres et tryghedsforhold mellem borger og ledsager. Borgeren skal betale egne og ledsagers udgifter. Poul Lund, 61 86 36 68, alpolund​@get2net.dk

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Det er gratis og anonymt. En bisidder har tavshedspligt. Poul Lund, 61 86 36 68, alpolund​@get2net.dk

Den hjælpende hånd

En gruppe frivillige tilbyder ældre borgere at løse små, praktiske opgaver. Ivan Jensen, 24 76 34 46, ivanbirthe​@gmail.com

Pc-hjælp i eget hjem

Vi tilbyder at komme på besøg og hjælpe med små problemer på din computer. Finn Ladefoged Hansen, 28 55 10 55. Pris: 50 kr. pr. besøg.

It-kurser

Sted: Kælderen, Lokalcenter Tjørnehaven. Du kan lære at bruge din pc eller iPad. Frivillige starter nye kurser flere gange om året. Tilmelding: Birthe Jensen, 23 39 24 15, ivanbirthe​@gmail.com Ingeborg Toft, 24 61 99 25, margrethelyst​@jubi.dk

Demenscafe

Sidste mandag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Skovby sognehus, Ringvejen 17, Skovby.

Cafeen er for mennesker med hukommelsesproblemer, sammen med deres pårørende, familie eller venner. Den er tænkt som et mødested, hvor man kan træffe andre i samme situation og komme, når man har lyst. Elsebeth Jørgensen, 23 34 91 05, he​@pc.dk Pris: 20 kr. for kaffe og kage. ≤

Søndagshygge på Tjørnehaven

Sidste søndag i hver måned kl. 14.15-16. Sted: Festsalen på Tjørnehaven, Søndergade 29. I samarbejde med Røde Kors. Der er altid musikalsk underholdning i form af musik og sang. Elise Roslyng, 86 94 50 79, 30 53 08 79. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Svømning

Onsdage kl. 9-10. Sted: Hammel Svømmehal, Thorsvej 6. Du kan vælge mellem 28 eller 34 grader varmt vand. Der er selvtransport. Jørgen Tvermose, 86 94 54 00. Pris: Entre til svømmehal 30 kr. 12-turs kort 299 kr.

Matador i ord og toner

Mandag 20. januar kl. 14. Sted: Sognegården, Smedeskovvej 2, Galten. Koncertforedrag med duoen ” Toner af guld”, der består af Helle og Dynes Skovkjær. En eftermiddag med Matador-mix. Alle er velkomne. Tilmelding senest 6. januar: Bruno Sekkelund, 40 78 07 24, sekkelund​@youmail.dk Jørgen Islin Johansen, 61 30 35 44, jislin​@private.dk Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te og kage. ≤

HØRNING Formand og ældrepolitik: Kirsten Bach Jensen, 61 11 95 14. Kasserer: Inga Møller Kjærgaard, 20 25 11 49. Sekretær: Søren Sørensen, 40 46 06 23.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ hoerning

Besøgsvenner

Glæd andre og dig selv, bliv besøgsven. Vil du gerne have en besøgsven? Margit Lauridsen, 86 92 16 16.

Bisidder- og vejledertjenesten

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Vejledningen er gratis og anonym. Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

Tryghedsopkald

Har du brug for trygheden ved et opkald hver morgen? Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

Ledsagetjenesten

Et tilbud til dig, der ønsker ledsagelse til læge, sygehus mv. Jonna Hjortnæs, 86 92 13 40.

Bowling

Onsdage kl. 11-12. Sted: Bowl’n’Fun, Skanderborgvej 226, Viby. Bowling er et hyggeligt og socialt spil. Jens Hansen, 24 23 90 92. Pris: 35 kr.

Linedance

Torsdage. •  K l. 12-13. Begyndere. •  K l. 13-14. Let øvede. •  K l. 14-15. Øvede. Sted: Trapezen i Hørning Idrætscenter, Toftevej 53. Kom og vær med til fælles hygge. Lone Olsen, 61 16 47 57, Loneolsen52​@gmail.com Pris: 20 kr. Deltagelse på to hold 30 kr.

Petanque

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Grusbanen ved Højbo Stadion, Toftevej 53, Hørning. Et meget socialt spil. Jens Winther Hansen, 24 23 90 92.

Ældre hjælper ældre

Fredage kl. 10-12. Sted: Sognegården, Nr. Alle 4, Hørning. Har du behov for at få hængt et billede op eller lignende? Vi hjælper, så godt vi kan, med alt, der kan løses med


lidt fingersnilde - tv-kanaler, pc-spørgsmål mv. Lukket i skolernes ferier. Mød op, eller ring 23 29 02 69 i åbningstiden. Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

It-hjælp i hjemmet

Har du problemer med din pc, printer eller dit netværk, tilbyder vi at komme og hjælpe dig i dit hjem. Se hjemmesiden. Dan Bakmand, 51 37 17 35.

Traveture

Onsdage kl. 10-12. Sted: Butikstorvet ved Fakta, Nr. Alle 16, Hørning. Vi går på stien omkring Hørning samt de nye stier, henholdsvis langs Jeksen Bæk eller gennem Bjertrupskovene. Vi går som et samlet hold i moderat tempo med flere stop og valgmuligheder for den videre færd - eventuelt retur. Ingen tilmelding. Jytte Friis-Jensen, 86 92 32 50.

Vandreture

•  Onsdag 11. december kl. 10. Stien omkring Hørning. Endelig noget kendt, noget, vi har vandret før. Hans Jakobsen, som ved alt om stien, tilrettelægger og fortæller, så det passer med julefrokost kl. 12. Turens længde er maks. 10 km. Frokost i tennisklubbens klublokaler. Tilmelding senest 8. december. Pris: 100 kr. anslået for buffet og det løse. •  Onsdag 8. januar kl. 10. Skanderborg Dyrehave. Vi tager hul på et nyt vandreår. Det er vinter, og måske falder sneen stille over slotskirken og de omkringliggende søer. Vi bliver i nærmiljøet og vandrer i Skanderborg Dyrehave. På turen kommer vi omkring Svanesø, Døjsø, Lillesø, Sumpstien, Skanderborg Sø, Dyrehaven og Festivalskoven med mulighed for at se den udvidede plads ved Bøgescenen. Turens længde er ca. 10 km. •  Onsdag 12. februar kl. 10. Sporet fra Mårslet til

Moesgård Strand og Skovmøllen. Vi har været her før, men nu er det vinter, og naturen viser sig fra en anden side. Måske sner det, og træerne er uden blade, og det skulle være muligt at se vandstær i Giber Å. Husk kikkert. Giber Å passerer Vilhelmsborg, Fulden Mølle og Moesgaard Skovmølle og løber ellers i en varieret erosionsdal. Da det ikke er en rundstrækning, skal vi have arrangeret ”specialkørsel” fra Skovmøllen til Mårslet. Turens længde er ca. 8-9 km. Mødested: Sydlig del af p-pladsen ved Hørning Station. Aksel Bang, 30 48 12 29, akselbang43​@gmail.com

Foredrag

”Fra poliopatient til professionel musiker”. Mandag 13. januar kl. 14-16. Sted: Sognegården, Nr. Alle 4, Hørning. Da Carl Erik Lundgaard som 3-årig blev lam i højre arm og skulder, stod der ikke på hans dagsorden, at han skulle blive professionel harmonikaspiller, turnere i den halve verden og blive studielektor på Det Fynske Musikkonservatorium. Kirsten Bach Jensen, 61 11 95 14. Pris: 50 kr. inkl. kaffe med brød. Ikke-medlemmer: 60 kr. ≤≥

Jeannet Ulrikkeholm synger

”Danske og franske kærlighedssange”. Mandag 17. februar kl. 14-16. Sted: Sognegården, Nr. Alle 4, Hørning. Jeanette Ulrikkeholm er cand.mag. og lever af at holde musikalske foredrag og koncerter. Hun har en smuk stemme og spiller cello, guitar og lut. Det giver variation at veksle mellem instrumenterne. Kirsten Bach Jensen, 61 11 95 14. Pris: 50 kr. inkl. kaffe med brød. Ikke-medlemmer: 60 kr. ≤≥

RY Formand: Børge Møller, 23 71 43 55, borge​​​​​​​​​​@frostmoller.dk Næstformand: Eva Markvardt, 22 58 07 76, eva-markvardt​​@mail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ry

Tryghedsopkald

Frivillige tilbyder en gratis opringning hver morgen. Tages telefonen ikke, vil vi kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Eva Markvardt, 22 58 07 76, eva­markvardt​@mail.dk

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige og svære samtaler med kommune, bank, læge, hospital og lignende. En bisidder har tavshedspligt. Karl Andreassen, Ry, 28 39 08 24. Anne Bonnén, Låsby, 93 86 70 03.

Læsekredse

Tidspunktet oplyses ved tilmelding. Sted: Ry Bibliotek, Klostervej 6 D. Læs, og snak om en bog i grupper. Biblioteket skaffer bøgerne. Deltagelse er gratis. Tilmelding: Else Midtby, 24 44 99 22.

Billard for pensionister Tidspunkt oplyses ved tilmelding. Sted: Ryvang, Skanderborgvej 49, Ry. Har du lyst til billard og socialt samvær, så er muligheden her. Kaj Pedersen, 29 84 67 30.

Spis sammen-klub

Sidste torsdag i hver måned kl. 18-20.30. Sted: Sognehuset i Ry. Kom og få en hyggelig aften over god mad sammen med andre. Tilmelding senest tre dage før. Tonni Bak Jepsen, 61 66 18 82. Pris: Maks. 100 kr. ≤

Indendørs petanque

Tirsdage kl. 9.30-12. Sted: Ryhallerne. Husk sko uden sort sål. Tilmelding unødvendig. Ove Sindberg, 86 89 10 84. ≤

Senior-motionsdage

Torsdage i lige uger kl. 9-12. Sted: Ryhallerne. Du kan vælge petanque, skumtennis, bordtennis, badminton eller floorball. Ingen tilmelding. Kom blot, når du kan. Lisa Børglum, 21 85 19 73. Pris: 25 kr. inkl. morgenbolle og kaffe.

Linedance

•  O nsdage kl. 9.55-10.55. Let øvede. •  Onsdage kl. 11-12. Begyndere Sted: Ryhallerne. Linedance er en sjov form for motion - alle muskler bliver rørt - også lattermusklerne. Anita Jensen, 23 32 32 56. Pris: 20 kr. pr. gang.

Læsekredse

Sted: Ry Bibliotek Vi beslutter i fællesskab, hvilke bøger vi vil læse, biblioteket skaffer bøgerne, og vi mødes en gang om måneden, indtil 30. juni. Else Midtiby, 24 44 99 22.

Vandreture - hele året

Mandage kl. 13.30-15. Sted: Ry Sundhedscenter på Kildebjerg. Kom og få rørt dig i den smukke natur i og omkring Ry. Turene kræver en smule kondition. Anna Mikkelsen, 23 49 60 48, annamikkelsen11​@gmail.com

Kursus i tablet og smartphone

Onsdage kl. 14-15.30. 29. januar-19. februar. Sted: Ry Hallerne. Gennemgang af indstillinger. Vi går mere i dybden med apps, der er brugbare i hverdagen. Der bliver også mulighed for at komme med egne ønsker. 4 x 1½ time. Tilmelding: Inger Rasholt, 40 97 82 65, rasholt​@hotmail.com ≤

det sker

december 2019

13

»


Netværkstedet

Mandage kl. 10-12. Sted: Datastuen, Aktivitetshuset, Skanderborgvej 44, Ry. Ry Bibliotek og datastuen hjælper dig hele året undtaget juli måned med fx internet, e-mail, NemID, borger.dk, Facebook mv. Hjælpen er gratis, medbring gerne egen computer, tablet eller smartphone. Lars Ellemann, 25 61 86 38, lars.ellemann​@gmail.com

Billard for pensionister Mandag-fredag kl. 9-17. Sted: Fællesskabets Hus, Knudsvej 8. Har du lyst til billard og socialt samvær? Man spiller tre timer. Info og tilmelding: Kaj Pedersen, 29 84 67 30.

Syng dig glad

Den sidste torsdag i måneden kl. 15-16. Sted: Ry Sognehus. Vi inviterer til sang med pianist Lars Ellemann. Ingen tilmelding. Tonni Bak Jepsen, 61 66 18 82.

Suppeaften

Onsdag 19. februar kl. 18-20. Sted: Ry Sognehus. Irma vil som sædvanlig lave en lækker suppe til os. Aftenen krydres med sange fra Højskolesangbogen. Tilmelding senest 16. februar. Eva Markvardt, 22 58 07 76. Solveig Carlsen, 30 58 35 11. Pris: 30 kr.

Den hjælpende hånd

Vi tilbyder at hjælpe med små huslige opgaver. John Duedal, 40 47 95 13. Pris: 50 kr. i kørepenge.

Spiseaften i Låsby

Onsdag 22. januar kl. 18-20. Sted: Kirkens Hus, Låsby. Jeanette laver en lækker middag til os, og vi synger fra Højskolesangbogen. Tilmelding senest 19. januar. Else Frost, 86 95 15 07. Børge Møller, 23 71 43 55. Pris: 35 kr.

14

det sker

december 2019

SKANDERBORG Formand: Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​​​​​​​​​​​​@hotmail.com Næstformand: Jørgen Peter Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​​​​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ skanderborg

Aktivitetssteder

Bellis’ lokaler, Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. Datastuen, Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. Petanquebanerne ved Sundhedshuset. Føla, Birkevej 20.

Besøgstjenesten

Ønsker du en besøgsven, der fx kan komme en gang om ugen? Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler med kommune, bank, læge, hospital eller lignende. En bisidder har tavshedspligt. Susanne Agerbo, 61 66 01 99, s​@agerbonet.dk

Ledsagetjenesten

Har du brug for en ledsager til fx koncert, gudstjeneste, indkøb eller lignende, kan vi tilbyde hjælp. Inger Andersen, 23 35 15 39, ainger138​@gmail.com

Telefontjenesten

Tryghedsopkald hver morgen, kl. 8-9 ringer en frivillig op for at høre, om alt er vel. Jørgen Dan Ulriksen, 62 62 58 62, pilt​@privat.dk

Værktøjstjenesten

Har du brug for hjælp til små, praktiske opgaver i hjemmet? Hænge et billede op, skifte elpærer eller sy knapper i? Johannes Strunge, 86 52 10 02, johannes​@strunge.nu Klaus Mehl Højsgaard, 23 49 06 69, mehl2222​@yahoo.dk

Cykling uden alder

Cykling uden alder er en ny aktivitet i vores vifte af faste aktiviteter. “Få vind i håret”, og se dig omkring. Piloterne cykler dig gerne rundt i lokalområdet i en rickshaw. Kaj Bønding, 21 40 14 01, kajbonding​@gmail.com

Pårørende til demensramte

Kan ringe til kommunens demenskoordinatorer. Inge Tranholm (Ry og Skanderborg), 20 66 19 36, Jytte Elleby (Hørning og Galten), 20 52 30 25. Begge kl. 8-9.

Petanque - året rundt Tirsdage kl. 13-15.30. Sted: Petanquebanerne ved Sundhedshuset. Arne Laue, 20 61 73 60, lauearne​@gmail.com

Vandreture - året rundt

Onsdage kl. 9.30-11. Sted: Føla. Vi går ture på 4-6 km året rundt, gennem skove og i Skanderborgs smukke omegn. Kjeld Hansen, 86 52 43 09, 23 80 18 56, familien.dahl​@ hansen.mail.dk Kaj Tved Jensen, 41 59 93 10, kajtjensen​@hotmail.com

Billard

Tirsdage kl. 9-12. 7. januar-31. marts. Sted: Morten Børup Hallen. Der spilles ved fire borde, nødvendigt udstyr forefindes i klubben. Kjeld Hansen, 86 52 43 09, 23 80 18 56, familien.dahl​@ hansen.mail.dk Pris: 160 kr.

Bordtennis

•  T irsdage kl. 18-21. 7. januar-28. april. •  T orsdage kl. 18-21. 9. januar-28. april. Sted: Aulaen på Niels Ebbesen Skolen, Højvangen. HI Bordtennis udlåner borde, net og bat. Finn Gabriel, 22 40 49 29. finng​@vip.cybercity.dk Pris: 250 kr. pr. sæson.

Fredagsbio

Fredage i lige uger kl. 10-13. 9. januar-24. april.

Sted: Biografen, Kulturhuset. To fredage om måneden vises et bredt udvalg af aktuelle film. Inger Gedsø, 86 52 02 54. Pris: De aktuelle biografpriser, inkl. kaffe og småkager.

Gymnastik

•  M andage kl. 9.45-10.45. •  Mandage kl. 11-12. 6. januar-20. april. Sted: Morten Børup Hallens bokselokale. Træning, som giver bevægelighed, smidighed og balance. Øvelser med bolde og elastikbånd indgår i kurset. Leder: Bibi Kasten. Der skal forventes venteliste på denne aktivitet. Tove Rasmussen, 25 70 45 35, figo​@privat.dk Pris: 200 kr.

Åben datastue

Torsdage kl. 9-11. Sted: Datastuen. Vi hjælper dig med specielle it-problemer med din computer, iPad, tablet og mobiltelefon - iPhone, Samsung, Doro, Sony og Huawei. Du skal medbringe din pc, iPad eller mobil. Husk personlige koder. Lukket 10.-16. februar. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55. Pris: 25 kr. pr. gang.

Datasikkerhed

Mandage kl. 14-15.45. 17. februar-2. marts. Sted: Datastuen. Datasikkerhed på pc Android-mobil og tablet m.m. 3 x 2 lektioner. Gennemgang af datasikkerhed, personlige koder, sikkerhed på nettet, antivirusprogrammer, opdateringer, indstillinger for personlig beskyttelse af data hos Google, Facebook m.m. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 150 kr.

Android-mobil

Torsdage kl. 11.15-13. 23. januar-27. februar. Sted: Datastuen. Samsung, Doro, Sony og Huawei. Let øvede eller meget øvede brugere.


Gennemgang af de væsentligste indstillinger, billedredigering, e-Boks, diverse rejse-apps. Praktiske apps som akuthjælp, 112, Medicinkortet, elektronisk nøglekort, eReolen m.m. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

Huawei

Mobil, tablet - begyndere. Tirsdage kl. 11.45-13.30. 21. januar-25. februar. Sted: Datastuen. 5 x 2 lektioner. Bliv dus med din Huaweimobil/tablet - indstillinger og funktioner og lær at bruge de væsentligste apps, som fx MobilePay og tv-streaming for at gøre din dagligdag lettere. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

iPad - iPhone

Onsdage kl. 11.45-13.30. 22. januar-26. februar. Sted: Datastuen. For let øvede eller meget øvede brugere. Gennemgang af de væsentligste indstillinger, billedredigering, e-Boks og diverse rejse-apps. Praktiske apps som akuthjælp, 112, Medicinkortet, elektronisk nøglekort, eReolen m.m. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

iPhone - iPad for begyndere

•  Tirsdage kl. 9.30-11.15. •  Tirsdage kl. 14-15.45. 21. januar-24. februar. •  Onsdage kl. 9.30-11.15. 22. januar-26. februar. Sted: Datastuen. Indstillinger og brugen af de mest praktiske apps. 5 x 2 lektioner. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

Windows 10 - workshop 2 Mandage kl. 11.45-13.30. 20. januar-24. februar. Sted: Datastuen. Lær at bruge de ting, som du har mest brug for. 5 x 2 lektioner.

Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

Lær at spille l’hombre

Tirsdage kl. 19-22. 7. januar-14. april. Sted: Samlingssalen, Stilling Skole. Et hyggeligt kortspil for alle aldre. I oplæringssæsonen er det gratis at spille, der betales kun for kaffe og brød. Arne Palsbirk, 27 60 08 76, palsbirk​@gmail.com Pris: 250 kr. pr. spillesæson efter oplæring.

Læsekreds

•  1. onsdag i måneden kl. 14-16. 8. januar-1. april. Anne-Grete Kveiborg, 29 82 94 55. •  2. torsdag i måneden kl. 13.30-16. Kirsten Haugaard Jørgensen, 86 57 24 73. 9. januar-2. april. •  1. torsdag i måneden kl. 13.30-15.30. 9. januar-2. april. Marie Cramers, 23 31 03 34. Anni Brønserud, 31 32 62 52. Sted: Sundhedshuset. Vil du gerne dele dine læseoplevelser med andre, så er dette noget for dig. Vi beslutter sammen, hvilke bøger vi vil læse, og skaffer bøgerne via biblioteket.

Qi Gong

•  Mandage kl. 9.30-11. 6. januar-30. marts. •  Torsdage kl. 9.30-11. 9. januar-2. april. Sted: Sundhedshuset. Kinesisk helsegymnastik kaldes også ”mindfulness i bevægelse” på grund af de langsomme, meditative bevægelser. Qi Gong sætter gang i de selvhelbredende processer. Der skal forventes venteliste på denne aktivitet. Vibeke Larsen, vilqigong​@gmail.com Inger Gedsø, 86 52 02 54. Pris: 400 kr.

Qi Gong

Tirsdage kl. 10-11.30. 7. januar-31. marts. Sted: Morten Brørup Hallens bokselokale. Kinesisk helsegymnastik kaldes også ”mindfulness i bevægelse” på grund af

de langsomme, meditative bevægelser. Qi Gong sætter gang i de selvhelbredende processer. Der skal forventes venteliste på denne aktivitet. Vibeke Larsen, vilqigong​@gmail.com Inger Gedsø, 86 52 02 54. Pris: 400 kr.

Seniorcykling

Fredage kl. 9-12. 3. april-30. oktober. Sted: Føla. Ture på 20-25 km. Else Midtiby, 24 44 99 22, else​@midtiby.dk

Skak

1. og 3. mandag i måneden kl. 10-12. 5. januar-20. april. Sted: Sundhedshuset. Mød op, uanset om du er øvet skakspiller, mindre øvet eller slet ikke kan spille skak, men gerne vil lære det. Der er plads til alle. Hans Skovhus, 26 85 58 12, hans.skovhus​@gmail.com

Slægtsforskning

•  T orsdage kl. 13.30-15.30. Øvede. •  Torsdage kl. 16-18. Begyndere. 9. januar-23. april. Sted: Sundhedshuset. Vi fortsætter med de igangværende projekter. Der skal forventes venteliste på denne aktivitet. Hans-Jørn Hansen, 21 36 08 86, hjhfogense.net Pris: 350 kr.

Studiekreds

Tirsdage kl. 10-12. 7. januar-21. april. Sted: Sundhedshuset. Erik Jørgensen, 21 63 45 73, ninaogerik​@mail.dk

Styrketræning

•  T irsdage kl. 11-12.30. •  T irsdage kl. 12.30-14. 7. januar-28. april. •  O nsdage kl. 11-12.30. •  O nsdage kl. 12.30-14. 8. januar-29. april. Sted: Sport & Fitness, Møllegade 100. Styrketræning med fælles opvarmning og personlig instruktion omkring maskiner ledet af fysioterapeut Jeppe Knudsen. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 510 kr.

Svømning

Tirsdage kl. 15-16. 7. januar-28. april. Sted: Skanderborg Svømmehal, Højvangens Torv 14. Fri svømning. Der er altid en livredder til stede. Adgang til lavvandet varmtvandsbassin, dampbad, sauna og spa-bassin. Der skal forventes venteliste på denne aktivitet. Hans-Jørn Hansen, 21 36 08 86, hjh​@fogense.net Pris: 300 kr.

Søndagscafe

Søndag 5. januar kl. 14-16. Sted: Sundhedshuset. Den nye borgmester for Skanderborg Kommune, Frands Fischer, fortæller om aktuelt ældrepolitisk stof, og der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål, også om emner af anden karakter. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 50 kr. inkl. underholdning/kaffe med brød.

Mandetinget

Kl. 12-15. •  M andag 13. januar. •  M andag 27. januar. •  M andag 10. februar. Sted: Sundhedshuset. Er du mand 60+? Har du lyst til at mødes med andre mænd til et par stykker smørrebrød, en snaps, en øl/vand samt kaffe 2. og 4. mandag i måneden? Tilmelding torsdagen før til Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com Pris: 90 kr.

Søndagscafe

Søndag 2. februar kl. 14-16. Sted: Sundhedshuset. Dorthe Dahl Jørgensen fra Stensballe ved Horsens fører deltagerne gennem årstidens sange - gamle og lidt nyere efter Højskolesangbogen. Hun akkompagnerer på vores velklingende klaver. Der ydes tilskud fra Kulturudvalget. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 50 kr. inkl. underholdning/kaffe med brød.

Chokoladesmagning

»

Torsdag 6. februar kl. 19-21.30. det sker

december 2019

15


Sted: Sundhedshuset. I stedet for tidligere års ølsmagning har vi denne gang truffet aftale med Jens Juhl fra Chokolade-Fabrikken i Skanderborg. Der bliver budt på kaffe og en del smagsprøver i aftenens løb. Tilmelding senest 30. januar til Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 80 kr. inkl. kaffe og smagsprøver.

AARHUS KOMMUNE AARHUS Formand: Tove Jørvang. Næstformand, ældrepolitik: Keld Skaaning. Næstformand, socialhumanitært: Lisbeth Hessellund.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus

Nyhedsbrev

Vil du modtage vores nyhedsbrev, bedes du tilmelde dig på: www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding

Kontor og aktivitetscenter

Vester Allé 8, Aarhus C, 86 13 09 26, midt​@aeldresagen-aarhus.dk Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9-14. Kontoret holder juleferie 13. december-5. januar og vinterferie 7.-16. februar.

Træffetid

Formand Tove Jørvang træffes efter aftale. Næstformand Keld Skaaning træffes tirsdage. Næstformand Lisbeth Hessellund træffes torsdage kl. 11-13.

Forårsprogram

Fås på kontoret, på biblioteker og lokalcentre.

Ansvarlig kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er anført en ansvarlig kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret, 86 13 09 26.

16

det sker

december 2019

Online tilmelding og betaling

Du kan komme ind på kontoret og tilmelde dig og betale som hidtil. Dankort og MobilePay modtages. Du kan også tilmelde dig og betale på hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/aarhus som almindelig nethandel.

Forbehold for ændringer

Der kan forekomme ændringer, og rejser, kurser mv. kan være udsolgt.

Aflastning af pårørende til demensramte

Mange pårørende til demensramte har svært ved at få et velfortjent pusterum. Vil du arbejde som frivillig demensaflaster? Nærmere oplysninger, 86 13 09 26. Inga Hansen og Lene Gaba.

Cafe Hjerterum

Demenscafe. Fredage kl. 10-13 i ulige uger. Sted: Havehuset, DemensCentrum Aarhus, Graham Bells Vej 2, Skejby. Vi afholder fredagsaktiviteter hver anden fredag i samarbejde med Alzheimerforeningen i Østjylland og OK-Klubberne i Aarhus. Vi spiser frokost sammen, og indimellem kører vi en tur. Tilmelding til Conny Flensborg, 28 72 51 08.

Besøgsordning

Besøgsordningen er et tilbud til ældre, som savner et netværk. Bliv besøgsven. Kom og hør nærmere, og få en uforpligtende snak. Kontoret, 86 13 09 26.

Bisidderordning

Et tilbud til dig, som har en sag, der behandles hos kommunen, i banken, eller hvis du som patient er i forbindelse med sundhedsvæsnet. Bisidderen kan hjælpe med forberedelse af mødet og kan efterfølgende hjælpe dig med at huske og følge op på aftaler. Keld Skaaning træffes tirsdage (undtagen 2. tirsdag i måneden) kl. 13-16 efter aftale, 86 13 09 26.

Tryghedsopkald

Vi ringer kl. 8-8.30 for at ønske dig ”godmorgen” og høre, om alt står vel til hos dig. Kontoret, 86 13 09 26.

Sorg- og livsmodsgrupper For efterladte. Vi samarbejder med andre frivillige organisationer i Aarhus om at tilbyde sorgog livsmodsgrupper for ældre efterladte. Vi tilbyder en samtale, hvorefter der kan henvises til en sorg- og livsmodsgruppe med plads til nye. Vibeke Mejer Jensen, 26 82 76 03, vibekemejer60​@gmail.com

Ledsagere og motionsvenner

Tilbydes ældre, som ikke er trygge ved at færdes ude alene eller har brug for motion. Har du lyst til at få eller selv blive ledsager/motionsven? Lisbeth Hessellund. Susanne Skovsgaard. Træffes torsdage kl. 11-13, 86 13 09 26.

Samvær med en jævnaldrende

Har du lyst til at være sammen med en jævnaldrende, kan vi formidle kontakten - gælder også, selvom du ikke er mobil. Vi besøger dig og får en snak om interesser, ønsker og behov. Derefter forsøger vi at finde en med tilsvarende ønsker, fx at få besøg derhjemme, eller en jævnaldrende at følges med til arrangementer. Kontoret, 86 13 09 26. Jytte Kristensen, jyttejok​@gmail.com

Den hjælpende hånd

Nu tilbydes hjælp til isyning af knapper, lynlåse og lignende opgaver ud over praktisk hjælp til hjemmeboende ældre, der ikke har mulighed for at få hjælp andetsteds til fx at hænge et billede op, få skiftet en pære m.m. Vi påtager os ikke større opgaver som fx rengøring og havearbejde. For medlemmer. Kontoret, 86 13 09 26. Pris: 50 kr. samt evt. udgifter til materialer.

Multietnisk arbejde

Vi har i 13 år integreret og aktiveret mange multietniske kvinder. Vi arbejder blandt andet i en systue i Gellerup hver tirsdag, og hver onsdag i Rosenhøj, begge steder

kl. 10-13. Systuerne bliver flittigt brugt - men vi mangler hænder på begge systuer. Vil du hjælpe? Vixø, 28 29 58 09.

Natteravne

Ring 86 13 09 26, hvis du vil høre mere eller vil med på en prøvetur.

Skole- og børnehavevenner

Bliv frivillig i den lokale skole eller børnehave. Er du til højtlæsning, udeliv og nærvær? Eller måske kreative værksteder, lektiecafe, skoleskak og fremmedsprog? Har du tid til at bruge nogle timer om måneden i selskab med friske og nysgerrige børn og unge? Bjarne Friis Sørensen, 51 36 09 54.

Få dig en tur på en elcykel Vi tilbyder en times prøve­ kørsel, også til dig, der allerede har anskaffet en elcykel, men ikke føler dig helt tryg i brugen. Bestil tid til en tur, 86 13 09 26.

Gratis støtte og vejledning

•  J ura, arv og testamente. Advokat Kirstine Kryger Dyekjær giver mundtlig vejledning om arv, testamente og fremtidsfuldmagter mv. Tidsbestilling nødvendig, 86 13 09 26. Der er afsat 15 minutter til hver. Vejledning 4. og 18. februar. Husk at melde afbud ved forfald. •  Boligforhold. Bjarne Friis Sørensen træffes fredage kl. 10-12  efter aftale på 51 36 09 54 eller på bjarne8​@webspeed.dk Vi kan ikke anvise boliger - det er en kommunal opgave. •  Flytning til ældrebolig/ plejehjem. Annelise Vestergaard træffes efter aftale på 86 13 09 26. Hjælper gerne, hvis du og din familie er i tvivl om, hvor I skal henvende jer, eller har problemer med at udfylde skemaer mv. •  Flyttevenner. Hvis du ikke har familie eller netværk og har behov for hjælp til flytning til ældrebolig/plejehjem, så


ring på 86 13 09 26 og hør, hvordan Flyttevennerne kan hjælpe dig. •  Demens. Inga Hansen vejleder om demens og svarer på spørgsmål. Træffes efter aftale, 86 13 09 26. •  Økonomi. Carsten Andersen træffes efter aftale, 86 13 09 26. Ib Andersen træffes torsdage i lige uger kl. 13-15 efter aftale, 86 13 09 26. NB! Der kan ikke ydes investeringsrådgivning, der er personlig og munder ud i en anbefaling, da vi ikke har godkendelse og forsikringsdækning efter lov om finansiel virksomhed. •  Skat. Kurt Skytte vejleder om skat, herunder fradragsmuligheder, ændring af forskuds­registrering samt årsopgørelse. Træffetid tirsdage kl. 11-13 efter aftale, 86 13 09 26. •  Digitalisering. Claus Jørvang træffes efter aftale, 86 13 09 26, og hjælper ved problemer i forbindelse med den offentlige digitalisering. •  It-hjælp for medlemmer i Aarhus Kommune. Support 20. januar og 3. og 17. februar kl. 12.30-15. Medbring evt. installations-cd’er. Der er også hjælp til Mac og Android-baserede telefoner og tablets. Kun efter aftale, 86 13 09 26, senest torsdagen før. •  Pc-telefonsupport for medlemmer i Aarhus Kommune. Man kan også ringe 86 13 09 26 på samme datoer som ovenfor i tidsrummet 13-14 og få pc-hjælp pr. telefon. •  Hjælp til iPhone og iPad for medlemmer i Aarhus Kommune. Har du problemer med din iPhone eller iPad, så hjælper vi dig mandage kl. 10-12 efter aftale, 86 13 09 26. David Ward. •  Folkesundhed Aarhus. Trine Madsen, Folke­ sundhed Aarhus, træffes 1. onsdag i måneden kl. 13.30-15.30. Vejledning om sundhedstilbud i Aarhus Kommune. Vil du gerne arbejde med dine sundhedsvaner, eller har

du en kronisk sygdom, er du velkommen til at kigge forbi. Tidsbestilling nødvendig, 86 13 09 26, senest torsdag før. •  Juridisk og socialfaglig vejledning for mennesker med demens og for pårørende. Socialrådgiver Henning Lund, DemensHjørnet, træffes den sidste onsdag i måneden kl. 13.30-15.30. Du kan få råd/vejledning vedr. hjælp og støtte iht. lovgivningen og om de mange tilbud i Aarhus Kommune. Tidsbestilling nødvendig, 86 13 09 26. •  Medlemsrådgivning i Landsforeningen, 80 30 15 27. Telefonerne hos Ældre Sagens jurister og socialrådgivere har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14 samt torsdag kl. 14-18. •  Når arbejdslivet stopper. Hvad vil du forandre, og hvad vil du bevare i dit nye liv? Find frem til svarene i en personlig samtale med Margit Knudsen, der har mange års erfaring som socialrådgiver, supervisor og coach. Mandage i lige uger kl. 10.30-12.30, tidsbestilling på 86 13 09 26. •  Forsikring. Mød Codan 2. mandag i måneden kl. 10.30-13. Her kan du blandt andet høre nærmere om den overfaldsforsikring, Codan har udviklet sammen med Ældre Sagen. Forsikringen er gratis, og alle medlemmer kan få den uanset alder - også selvom man ikke er kunde hos Codan i forvejen. •  Social pension og boligstøtte. Carsten Andersen vejleder om social pension, helbredstillæg, personligt tillæg og boligstøtte. Træffes efter aftale på 86 13 09 26. •  Pårørendevejleder. Aarhus Kommune har ansat pårørendevejleder Rie Winther. Hun kan kontaktes af pårørende, der pludselig har fået sygdom tæt ind på livet, med alle de spørgsmål, det rejser, eller

når pårørenderollen er blevet for belastende, og der er brug for hjælp og støtte. Rie Winther, 41 89 09 38.

Kunstudstilling

Sted: Vester Allé 8. Anna Jansson udstiller oktober-december. Er du interesseret i at udstille, så kontakt Per Hoff, 86 13 09 26.

Frivillige søges

•  T il hjælp i køkkenet: Vi søger hjælp i køkkenet torsdage og fredage kl. 10-14. Opgaverne består primært i at hjælpe køkkenlederen med borddækning, kaffebrygning, afrydning samt opvask. Du bliver en del af vores frivillig-team af dejlige, positive mennesker. •  P raktisk hjælp søges: Vi søger en frivillig hjælper til opsætning af borde og stole om mandagen kl. 8 og evt. på andre tidspunkter. Kontakt venligst kontoret, 86 13 09 26.

It - hold din pc opdateret

Onsdage kl. 12-14.30. Fra 22. januar. Hold 11350. 3 gange. Kan du nå at lave kaffen, inden din pc er oppe at køre og får skrivebordet frem, skyldes det ofte manglende oprydning. Så er det på tide at lave servicetjek. Udføres dette tjek 3-4 gange årligt, vil du få en stærkt forbedret og hurtigere pc. Medbring egen opladet bærbar pc.

It - iPad

Niveau 1. Onsdage kl. 13-15. Fra 15. januar. Hold 11641. 3 gange. Dette kursus danner grundlag for dig, der gerne vil i gang med at bruge en iPad. Opsætning af din iPad og få styr på det basale.

It - kom godt i gang Windows 10 Tirsdage kl. 9-11.30. Fra 21. januar.

Hold 11310. 6 gange. Kurset er for dig, der gerne vil lære at bruge nok verdens mest brugte styresystem. Vi starter med at gennemgå de grundlæggende funktioner på computeren - dernæst ser vi på de mange nye muligheder i Windows 10.

It - bliv fortrolig med brug af din pc

Tirsdage kl. 12-14.30. Fra 21. januar. Hold 11362. 12 gange. Med basis i Windows 10 arbejder vi med relevante programmer til tekstbehandling, mail og internet. For dig, som tidligere har gået på pc-kursus eller har brugt pc i arbejdslivet. Egen pc er ikke nødvendig, men en fordel, da den så vil blive opdateret og renset.

It - iPhone, iPad og pc

For viderekomne. Torsdage kl. 9-11.30. Fra 23. januar. Hold 11671. 5 gange. Lagring og datahåndtering samt skyer og eksterne enheder. Dette kursus omfatter både Windows-pc/Macpc samt iPhone/iPad. Du lærer om sikker opbevaring af data og om backup og sikkerhedskopi.

It - lær at bruge din iPhone Mandage kl. 9.15-11.15. Fra 20. januar. Hold 11611. 5 gange. Kurset omfatter opsætning og klargøring af iPhone, de forskellige former for netadgang, hvordan man installerer apps og viser, hvilke muligheder man har med den nye generation af mobiltelefoner.

It - iPad

Niveau 2. Onsdage kl. 15.30-17.30. Fra 15. januar. Hold 11642. 3 gange. Et kursus, når du er blevet fortrolig med din iPad, hvor du lærer at bruge din mail og bliver dus i brugen gennem praktiske øvelser.

It - iPad

Niveau 2. Onsdage kl. 13-15. Fra 5. februar. Hold 11643. 3 gange. det sker

december 2019

» 17


Du er blevet fortrolig med din iPad og er klar og har lyst til at udforske internettet. Vi præsenterer Safaribrowseren med søgemaskinen Google og Apples iCloud (sky), der bruges til at gemme dine data, som kan deles med en iPhone.

It - iPad

Niveau 3. Onsdage kl. 15.30-17.30. Fra 5. februar. Hold 11662. 3 gange. Du er blevet helt fortrolig med din iPad og vil videre. Her lærer du at skrive, redigere, kopiere, formatere og sætte billeder i dokumenter. Du lærer at gemme og finde dine dokumenter igen samt at printe trådløst fra din iPad.

It - Android-mobil eller -tablet

Tirsdage kl. 15.15-17.15. Fra 21. januar. Hold 11601. 5 gange. Kurset omfatter opsætning og klargøring af Androidtelefoner og -tablets, de forskellige former for netadgang. Hvordan man installerer apps og viser, hvilke muligheder man har med den nye generation af smartphones/ tablets.

It - boost dine pc-færdigheder

Onsdage kl. 12-14.30. Fra 22. januar. Hold 11330. 3 gange. Måske er der gået et stykke tid siden, du deltog i pc kursus, og derfor har behov for at genopfriske dine færdigheder for at komme videre i din digitale hverdag. Vi gennemgår ikke alle emner, men kun dem, som du og dine medkursister ønsker at få gennemgået.

Akvarel for øvede

Onsdage kl. 12.30-15. Fra 15. januar. Hold 11510.

Bowling

•  Torsdage kl. 11-13. Fra 9. januar. Hold 11401. •  Fredage kl. 11-13. Fra 10. januar. Hold 11402. Sted: Aarhus Bowlinghal, Eckersbergsgade 13-15.

18

det sker

december 2019

Bridge

Aftenhold med to rækker. Mandage kl. 19-23. Fra 6. januar. Hold 11110.

Bridge

Daghold. Mandage kl. 13-17. Fra 6. januar. Hold 11103. Spørgeturneringshold.

Bridge

Daghold. Mandage kl. 13-16.30. Fra 6. januar. Hold 11101. Kurset henvender sig til dem, der har fulgt undervisningen i Bridgevejen bog 1. Undervisning efter Bridgevejen bog 2.

Bridge

Daghold. Mandage kl. 13-17. Fra 6. januar. Hold 11102. Undervisning for let øvede - turnering.

Bridge

Daghold. •  Tirsdage kl. 13.15-17. Fra 7. januar. Hold 11105. •  Onsdage kl. 9.30-13. Fra 8. januar. Hold 11106. Turneringshold med opog nedrykning.

Bridge

Daghold. •  Tirsdage kl. 9.30-13. Fra 7. januar. Hold 11104. •  Onsdage kl. 13.30-17. Fra 8. januar. Hold 11107. •  Torsdage kl. 9.30-13. Fra 9. januar. Hold 11109. •  Torsdage kl. 13.30-17. Fra 9. januar. Hold 11108. Turneringshold med gennemgående turnering.

Bridge - champagnebridge Søndag 5. januar kl. 9. Hold 12120. Vi starter året med champagnebridge. Vi begynder med et glas champagne og spiller første runde inden frokosten. Derefter spilles anden runde afbrudt af kaffe med kage, og vi afslutter med en øl, vand eller et glas vin inden præmieoverrækkelsen. Præmie til nr. 1 og 2 i hver gruppe.

Bridge

Søndagsbridgeundervisning med tilmelding.

Søndag 12. januar kl. 13. Hold 11141. 4. farve. Der er undervisning kl. 13-ca. 13.45. Herefter spiller vi kort til ca. kl. 17 - evt. med lagte kort. Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og materiale.

Bridge

Søndagsbridgeundervisning med tilmelding. Søndag 2. februar kl. 13. Hold 11142. Negative doblinger. Der er undervisning kl. 13-ca. 13.45. Herefter spiller vi kort til ca. kl. 17 - evt. med lagte kort. Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og materiale.

Fredagsforedrag

Fredage kl. 10-12. Fra 17. januar. Hold 11270. Foredragene kan kun købes som en samlet pakke.

Engelsk

Mandage kl. 9.30-11.20. Fra 6. januar. Hold 11715. Niveau 6 2 lektioner - øvede. We will speak English in class, and talk about things from our everyday life, such as family, travel, food etc.

Engelsk

Fredage kl. 11.30-12.50. Fra 10. januar. Hold 11714. Niveau 1-2. For deltagere med kun meget lidt kendskab til engelsk.

Engelsk

Fredage kl. 10-11.20. Fra 10. januar. Hold 11713. Niveau 5 let øvede. For deltagere med lidt rutine i det engelske sprog, og som kan føre enkle samtaler på engelsk.

Engelsk

Onsdage kl. 9.30-10.50. Fra 8. januar. Hold 11711. Niveau 3-4 let øvede. For deltagere med et begrænset kendskab til engelsk, og som kan deltage i meget enkle samtaler.

Engelsk

Onsdage kl. 11-12.20. Fra 8. januar. Hold 11712. Niveau 4-5 let øvede. For deltagere med et lidt

større kendskab til engelsk, og som kan føre små samtaler.

Fransk

Tirsdage kl. 13-14.50. Fra 7. januar. Hold 11750. Niveau I. Du får mulighed for at lære det franske sprog helt fra begyndelsen. Der vil blive lagt vægt på at lære den franske udtale, et anvendeligt grundlæggende ordforråd og brugbare vendinger. Vi vil indlære og træne lette dialoger, der især kan bruges som turist i Frankrig.

Fransk

Tirsdage kl. 11-12.50. Fra 7. januar. Hold 11751. Niveau III. Dette kursus er for let øvede, der har fulgt franskundervisning i ca. 2 sæsoner eller tilsvarende, der svarer til ca. 56 timers franskundervisning. Vi vil fortsat udvikle jeres franskkundskaber med udgangspunkt i autentiske hverdagssituationer og dagligdagsdialoger.

Fransk

Mandage kl. 10.40-12.30. Fra 6. januar. Hold 11752. Niveau VI-VII for øvede, som har et grundlag svarende til grundbøgerne Début 1, 2 og 3. Vi vil fortsætte med at udvikle og træne ordforråd og sproglige kompetencer på fransk igennem dialoger og kommunikation om interessante aktuelle emner, vedrørende fransk samfund og kultur.

Italiensk

Tirsdage kl. 9.30-10.50. Fra 7. januar. Hold 11721. For deltagere med kendskab til italiensk svarende til 4-5 sæsoner og med glæde for Italien og lyst til at tale mere italiensk på næste rejse.

Italiensk

Mandage kl. 9-10.20. Fra 6. januar. Hold 11720. For deltagere, som har gået til italiensk et par sæsoner, og som har glæde for Italien og lyst til at kunne tale lidt mere italiensk på næste rejse.


Kinesisk for let øvede

Fredage kl. 10-11.50. Fra 17. januar. Hold 11731. For dig, der har stiftet en smule bekendtskab med kinesisk sprog og kultur. Kurset udbygger færdighederne i at tale og forstå kinesisk sprog. Indlæringen vil være baseret på transskriptionssystemet pinyin. Vi træner udtalen af vigtige ord og dagligdags vendinger.

Spansk

Fredage kl. 11.10-13. Fra 24. januar. Hold 11762. Øvede. Holdet er en fortsættelse af spansk for let øvede samt for deltagere, der på anden måde har spanskkundskaber svarende til ca. 4-5 års undervisning.

Spansk

Fredage kl. 9-10.50. Fra 24. januar. Hold 11761. Let øvede. Deltagelse i kurset forudsætter ca. 3-4 års undervisning eller tilsvarende niveau, og som kan klare små samtaler. Hovedfokus vil være på at øve samtaler på hverdagsspansk.

Spansk

Torsdage kl. 13-14.50. Fra 23. januar. Hold 11760. Fortsættere. Deltagelse i kurset forudsætter ca. 1 års undervisning eller tilsvarende niveau. Du lærer spansk til brug som turist i et spansktalende land. Forløbet vil blive tilpasset efter deltagerne.

Gymnastik for kvinder 60+ •  Tirsdage kl. 13.20-14.40. Hold 11414. •  Tirsdage kl. 9-10.20. Hold 11411. •  Tirsdage kl. 12-13.20. Hold 11413. •  Tirsdage kl. 10.30-11.50. Hold 11412. Fra 7. januar.

Ide og samfund

Fire temaer a tre foredrag. Onsdage kl. 10-12. Fra 22. januar. Hold 11230. Foredragene kan kun købes som en samlet pakke. 1. Tema: Astronomihistorie. 2. Tema: Hvad vil Kina? 3. Tema: Vores Aarhus.

4. Tema: Store tanker om hverdagslivet: Angst, tilgivelse, kærlighed.

Linedance

•  Tirsdage kl. 13.30-14.50. Fra 14. januar. Hold 11423 for øvede. •  Fredage kl. 12-13.20. Fra 17. januar. Hold 11425 for øvede. •  Fredage kl. 10.30-11.50. Fra 17. januar. Hold 11424 for mellemøvede. •  Tirsdage kl. 12-13.20. Fra 14. januar. Hold 11422 for mellemøvede. •  Tirsdage kl. 10.30-11.50. Fra 14. januar. Hold 11421 for begyndere/ let øvede.

Smart Training

Torsdage kl. 16.10-17.10. Fra 9. januar. Hold 11470. Smart Training er en ny, sjov og humørfyldt form for træning, hvor det handler om at blive bedre til at huske, få et bedre overblik, blive bedre til at beslutte, blive bedre på motorikken m.m. Træningen er aktuel for alle - uanset om man er motionist eller eliteudøver.

Motion i naturen

Onsdage kl. 10-12. Sted: Ved flagstangen i Mindeparken. Kom til motion ved Erik Pedersen. Naturen giver dig masser af muligheder for at få frisk luft og pulsen op.

Pilates og afspænding

•  Onsdage kl. 16-17.50. Fra 8. januar. Hold 11432. •  Tirsdage kl. 17-18.50. Fra 7. januar. Hold 11431.

Qi Gong

•  Tirsdage kl. 15-16.20. Fra 7. januar. Hold 11444. •  Mandage kl. 15-16.20. Fra 13. januar. Hold 11443. •  Mandage kl. 13.30-14.50. Fra 13. januar. Hold 11442. •  Mandage kl. 12-13.20. Fra 13. januar. Hold 11441. •  Torsdage kl. 11-12.20. Nyt hold. Fra 9. januar. Hold 11445.

Svømning

•  Onsdage kl. 11-11.45. Fra 8. januar.

Hold 11462. Leder: Lis Olsen. •  M andage kl. 9.20-10. Fra 6. januar. Hold 11461. Leder: Jette Thomsen. •  Torsdage kl. 9.30-10.15. Fra 9. januar. Hold 11463. Leder: Jonna Andersen. Sted: Lyseng Svømmehal.

Hensyntagende yoga

Fredage kl. 9-10.20. Fra 10. januar. Hold 11490. Du kan også være med, hvis du fx har gigt, fibromyalgi, piskesmæld, nakke-/skulder-/rygproblemer, som afholder dig fra at deltage på et alment bevægelseshold. Deltagere, omfattet af hensyntagende undervisning, skal inden start udfylde kommunens handicaperklæring.

Iyengar-yoga

•M andage kl. 10.10-12. Fra 6. januar. Hold 11452. •  Mandage kl. 8.20-10.10. Fra 6. januar. Hold 11451.

Kulturforedrag

Mandage kl. 9.45-11.45. Fra 13. januar. Hold 11210. Foredragene kan kun købes som en samlet pakke.

Godsbanens metalværksted

Kl. 9.30-12.30. Hold 11531: •  T irsdag 21. januar. •  O nsdag 22. januar. •  T orsdag 23. januar. Hold 11532: •  O nsdag 12. februar. •  O nsdag 19. februar. •  O nsdag 26. februar. Sted: Skovgaardsgade 3, indgang 3 H. Et spændende kursus over tre gange, hvor du bliver fortrolig med svejsning, brug af afkorter, saks samt bukke- og boremaskine. Det vil være muligt at arbejde med en opgave efter eget valg.

Godsbanens træværksted

Kl. 9.30-12.30. Hold 11521: •  T irsdag 28. januar. •  O nsdag 29. januar. •  T orsdag 30. januar.

Hold 11522: •  T orsdag 20. februar. •  T orsdag 27. februar. •  Torsdag 5. marts. Sted: Skovgaardsgade 3, indgang 3 H. Et spændende kursus over 3 gange, hvor du bliver fortrolig med formatsav, afretter, tykkelseshøvl, fræser, boremaskine og plansliber samt diverse værktøj. Det vil være muligt at arbejde med en opgave efter eget valg.

Nyt! Introduktion til motionsredskaberne

1. tirsdag i måneden kl. 10-11. Fra 14. januar. Sted: FO-byen, Vestergade 8. Bliv introduceret til motionsredskaberne i FO-byen af instruktør Erik Petersen. Mød blot op.

Træning i FO-byen

Mandag-fredag kl. 8-18. Sted: FO-byen, Vestergade 8. Du kan træne i de to motionsrum i FO-byen, som stilles til rådighed. Et af lokalerne er blandt andet udstyret med løbebånd og romaskine. Bliv registreret på vores kontor. Ved indmelding betales 20 kr. Hvert år skal man registreres igen, blot uden betaling.

Møde om motion i naturen Tirsdag 7. januar kl. 10. Kom og hør instruktør Erik Pedersen informere om motion i naturen. Vi byder på en kop kaffe.

Åbent hus om itundervisningen

Onsdag 8. januar kl. 10-14. Kom til en grundig orientering om vores it-undervisning. Pc, Mac, iPad, iPhone-, og Android-telefoner. Vore undervisere vil være til stede. Mads Lange, 21 25 09 48.

Håndarbejdssøndag

•  S øndag 12. januar kl. 14. •  S øndag 2. februar kl. 14. Sammen gør vi søndagen hyggelig med håndarbejde, kaffe/te og lidt kage. Medbring dit eget det sker

december 2019

» 19


håndarbejde, eller vær med til at strikke trøstemus til børn, indlagt på Skejby Sygehus. Er du glad for at strikke, hækle eller brodere - så kom.

Torsdagsunderholdning

•  Torsdag 16. januar kl. 13.30-15.30. Ved Pia Lindegaard Nielsen. Englemagersken - en fortælling om Dagmar Overby, der dræbte mindst otte spædbørn i årene 1916-1920. Hvorfor gjorde hun det? •  Torsdag 6. februar kl. 13.30. Evergreens fra ”før verden gik af lave”. En eftermiddag med masser af swingende, humørfyldt musik i selskab med Møllekvartetten. Vi synger også et par fællessange. Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te og kage for pensionister og efterlønnere. Øvrige 65 kr.

Syng dig glad om søndagen

•  Søndag 19. januar kl. 14. •  Søndag 2. februar kl. 14. Sangeftermiddag til Marie-­ Louise Reitbergers akkompagnement. Vi synger velkendte sange fra blandt andet Højskolesangbogen. Efter kaffen ønskerunde. Ingen tilmelding. Man møder blot op og betaler ved indgangen. Pris: 45 kr. inkl. kaffe/te.

AARHUS NORD Formand: Christen Jespersen.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus Her er sidste nyt altid med.

Kontor

Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov, 86 22 64 01, nord​@aeldresagen-aarhus.dk Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-12.

Ventelister

Ved årsafslutning annulleres alle ventelister. Ønskes tilmelding på hold i ny sæson, skal oprettelse ske igen på telefon 86 22 64 01 eller nord​@aeldresagen-aarhus.dk 20

det sker

december 2019

Ferie

Juleferie 12. december5. januar. Kontoret er lukket i uge 5. Kontoret er lukket i uge 7, hvor der ingen undervisning er. Indbetalinger og e-mails tjekkes løbende.

Aktivitetssteder

•  Arions Hus, Tulipanvej 28A, Risskov. •  Hørgården, Hørgårdsvej 17, kælderlokale 4, Risskov. •  Lokalcenter Sønderskovhus, Lystrup Centervej 78. •  Aarhus Bowlinghal, Eckersbergsgade 13-15, Aarhus. •  Vejlby Lokalcenter, Vikær Toften 6, Risskov. •  Elsted Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup. •  Lystrup Skole, Lystrupvej 256, Lystrup. •  Fortegården, Tirstrupvej 7 B, Risskov. •  Ellevangskolen, Jellebakkevej 17, Risskov. •  Sølystskolen, Egå Havvej 5, Egå. •  Elsted Skole, Elsted Skolevej 6, Lystrup.

Tilmelding

Skal ske til kontoret eller på e-mail til nord​@aeldresagen-aarhus.dk Afvent accept før betaling.

Betaling

Kan ske via netbank til konto 7264 1010912, Djurslands Bank. Husk at opgive holdnummer. Kontant betaling modtages på kontoret eller MobilePay 70587.

Betaling for bridge

Hvis du har tilmeldt dig, bedes du betale til konto 7264 1010912, husk navn og holdnummer. Betal senest 11. december. Indbetaling kan undtagelsesvis også ske kontant eller MobilePay 70587 på kontoret. Der gives en rabat på 100 kr. for deltagelse på to hold.

Tilbagebetaling af gebyr

Ved framelding før start opkræves et gebyr på 50 kr. Ved framelding efter start tilbagebetales deltagergebyret helt eller delvist, men kun hvis en person på venteliste kan

betale et beløb svarende til det tilbagebetalte beløb. Hertil kommer et gebyr på 50 kr.

Priser

Under arrangementer, hvor der er anført to priser, er den lave pris gældende for pensionister og efterlønsmodtagere, og den høje pris for andre.

Teknisk arrangør Læs på bagsiden af ’Det Sker’.

Rejser og ture

Brochurer med udførligt program fås på kontoret og kan ses på vores hjemmeside www.aeldersagen.dk/aarhus

Seks onsdagsforedrag

Hold 1670. Samlet pris 325 kr. Enkelt foredrag 75 kr. Der serveres kaffe og brød i pausen.

Orientering

Se venligst programmet eller på hjemmesiden, hvor du finder programsatte kurser/ aktiviteter/rejser, der ligger ud over den periode, dette blad omhandler.

Akrylmaling

Kl. 9-11.45. •  Tirsdage. Fra 7. januar. Hold 1741. •  Torsdage. Fra 9. januar. Hold 1742. Sted: Hørgården. Deltag i aktivt maleri med akrylfarver. Vi arbejder med farvernes udstrækning og gennemgår forskellige teknikker. Ingelise Riising, 40 68 17 44. Pris: 795/980 kr. - 12 gange.

Akrylmaling

Mandage i lige uger kl. 9-12.45. Fra 6. januar. Sted: Lokalcenter Sønderskovhus. Hold 1743. Kom og deltag i aktivt maleri med akrylfarver. Vi arbejder med farvernes udstrækning og gennemgår forskellige teknikker. Ingelise Riising, 40 68 17 44. Pris: 630/755 kr. - 7 gange.

Akvarelmaling

Onsdage kl. 12.45-15.30. Fra 8. januar. Letøvede og øvede.

Sted: Hørgården. Hold 1751. Du vil gennem skitser lære at gå frisk til akvarellen. Medbring blyant, viskelæder, akvarelpapir og mindst de tre grundfarver i kunstnerkvalitet. Materialeudgifter på 65 kr. betales første gang. Pris: 795/980 kr. - 12 gange.

Bowling

Tirsdage kl. 11-12. Fra 7. januar. Sted: Aarhus Bowlinghal. Hold 1721. Pris: 445 kr. - 12 gange.

Bridgeundervisning

For let øvede. Torsdage kl. 9.30-12.30. Fra 9. januar. Sted: Arions Hus. Hold 1711. På dette kursus benyttes Nordisk Standard bog 2, og denne bog kan købes ved fremmødet for 200 kr. Kurset henvender sig til deltagere, som har været igennem Nordisk Standard bog 1 eller tilsvarende. Pris: 590 kr. - 13 gange.

Bridgeundervisning

For øvede. Tirsdage kl. 12.45-15.45. Fra 7. januar. Sted: Hørgården. Hold 1713. For spillere, som har været igennem grundsystemet, det meste repeteres, og der bliver tid til nyt stof fra Nordisk Standard bog 3 og fra underviserens egne noter. Der spilles en gennemgående turnering med præmier til de bedste spillere ved turneringens afslutning. Pris: 590 kr. - 13 gange.

Bridgeundervisning

For meget øvede. Torsdage kl. 13.15-16.15. Fra 9. januar. Sted: Hørgården. Hold 1712. Der forudsættes styr på grundsystemet, så konventionerne vil være i fokus. Undervisning i Nordisk Standard bog 3 og 4. Der spilles en gennemgående turnering, af og til med pakkede kort og med præmier til de bedste spillere ved turneringens afslutning. Pris: 590 kr. - 13 gange.

Bridgeundervisning

For viderekomne. Tirsdage kl. 9.15-12.30.


Fra 7. januar. Sted: Hørgården. Hold 1714. For spillere, som er rimeligt sikre i grundsystemet. Der ses primært på forbedringer/ udvidelser af grundsystemet, og der spilles en gennem­ gående parturnering med præmier til de bedste par ved turneringens afslutning. Holdet er primært et turneringshold. Pris: 590 kr. - 13 gange.

Bridgeturnering

Torsdage kl. 9-12.45. Fra 9. januar. Sted: Arions Hus. Hold 1715. Undervisning de første 15 minutter. Derefter inddeling i 2-3 rækker og med præmieuddeling til de bedste par i de enkelte rækker ved turneringens afslutning. Vinderen af A-rækken kåres desuden som klubmester og overrækkes en vandrepokal. Pris: 420 kr. - 13 gange.

Engelsk for øvede

Onsdage kl. 12.15-14.35. Fra 8. januar. Sted: Hørgården. Hold 1612. Du vil gerne kunne tale og forstå engelsk på rejser, forøge dit ordforråd og være mere modig på det engelske sprog. Vi anvender – ud over engelsk litteratur - krydsogtværs, rollespil og noget grammatik. Pris: 655/805 kr. - 12 gange.

Engelsk for øvede

Torsdage kl. 12.30-14.50. Fra 9. januar. Sted: Hørgården. Hold 1613. Du er rutineret i det engelske sprog og vil gerne bruge det lidt mere. Vi vil bruge tid på at snakke og debattere over diverse emner. Vi anvender - ud over engelsk litteratur - sange, krydsogtværs, rollespil og grammatik. Pris: 655/805 kr. - 12 gange.

Engelsk for let øvede

Torsdage kl. 15-16.50. Fra 9. januar. Sted: Hørgården. Hold 1614. Du kan tale engelsk, men vil gerne have et større ord­forråd og blive bedre til at udtrykke dig, fx på rejser. Vi læser, samtaler om teksten og diskuterer. Vi har kun lidt grammatik. Pris: 535/655 kr. - 12 gange.

Spansk for begyndere

Onsdage kl. 13-14.50. Fra 8. januar. Sted: Arions Hus. Hold 1616. Der kræves ingen forudsætninger i spansk. Vi arbejder med små tekster og samtaler. Vi træner de mest almindelige gloser med små øvelser og lege. Grammatikken inddrages lidt efter lidt. Der må påregnes mindre udgifter til materialer. Pris: 430/550 kr. - 12 gange.

Slægtsforskning

Onsdage kl. 15-17.45. Fra 22. januar. Sted: Ellevangskolen. Hold 1631. Holdet er fuldtegnet. Pris: 610/730 kr. - 8 gange.

Slægtsforskning

Mandage kl. 9.30-12.15. Fra 20. januar. Sted: Vejlby Lokalcenter. Hold 1632. Hvem var dine forfædre? Vi vil blandt andet gennemgå de slægtshistoriske metoder og få præsenteret de vigtigste kilder. Der vil også blive øvet i læsning af den gamle gotiske håndskrift. Medbring din egen pc. Pris: 610/730 kr. - 8 gange.

Blomsterbinding

Fredage i lige uger kl. 9.30-12.15. Fra 24. januar. Sted: Hørgården. Hold 1731. Moderne og kreativ undervisning i blomsterdekoration. Vi arbejder med årstidens blomster, grene og natur mv. Der må påregnes ca. 100 kr. til materialer pr. gang. Pris: 595/685 kr. - 6 gange.

Korsang - Good Oldies

Tirsdage kl. 14-16.45. Fra 7. januar. Sted: Arions Hus. Hold 1661. Koret synger firestemmig sang med hovedvægt på danske sange. 16 gange. Formand Mogens Lyhne, 86 25 92 92. Se mere på korets hjemmeside: www.goodoldies.dk

Læsekreds

Sted: Arions Hus. •  1. mandag i hver måned kl. 14-16.

Fra 6. januar. Hold 1621. Læsekreds 1. •  3. mandag i hver måned kl. 14-16. Fra 20. januar. Hold 1622. Læsekreds 2. •  2. mandag i hver måned kl. 13.30-16. Fra 13. januar. Hold 1623. Læsekreds 3. Vi læser et bredt udvalg af dansk og udenlandsk litteratur, som vi i fællesskab finder frem til. Vi debatterer bøgerne med respekt for hver enkeltes mening, og alle kan være med. Pris: 145 kr. inkl. kaffe/te. 4 gange.

Madlavning for mænd

Torsdage i lige uger kl. 18-21. Fra 9. januar. Sted: Lystrup Skole. Hold 1641. For mænd med interesse for god mad, der er let at lave. Opskrifter udleveres, og vi tilbereder maden i fællesskab og nyder maden og den medbragte vin. Pris: 630 kr. - 6 gange.

Linedance for let øvede

•  M andage kl. 14.50-16.40. Fra 6. januar. Hold 1313. •  Mandage kl. 13-14.50. Fra 6. januar. Hold 1317. •  Torsdage kl. 14.50-16.40. Fra 9. januar. Hold 1314. Sted: Arions Hus. Linedance er en dans på rækker, så her behøver du ikke ingen partner. Vi danser til dejlig musik, får god motion og et godt grin. Pris: 425/545 kr. - 12 gange.

Motion og velvære k/m

•  T irsdage kl. 9.30-11.05. Fra 7. januar. Hold 1321. •  Mandage kl. 9.15-10.50. Fra 6. januar. Hold 1323. Sted: Arions Hus. Der er fokus på ledbevægelighed, puls, balance og stabilitet. Der afsluttes altid med afspændingsøvelser. Medbring underlag og træningselastik. Pris: 455/575 kr. - 14 gange.

Motion og velvære for k/m Tirsdage kl. 11.15-13.05. Fra 7. januar. Sted: Arions Hus. Hold 1322. Der er fokus på led-bevægelighed, puls, balance og stabilitet. Der afsluttes altid med afspændingsøvelser. Medbring underlag og træningselastik. Pris: 495/625 kr. - 14 gange.

Pilates for absolut fortsættere

Torsdage kl. 12.30-13.25. Fra 9. januar. Sted: Fortegården. Hold 1331. Kroppens styrke og smidighed øges. I øvelserne inddrages musklerne i mave, ryg og bækken, hvorved slitage af kroppen forebygges. Der er underlag i lokalet. Pris: 385/455 kr. - 14 gange.

Pilates for fortsættere

Torsdage kl. 13-14.50. Fra 9. januar. Sted: Arions Hus. Hold 1312. Linedance er en dans på rækker, så her behøver du ikke ingen partner. Vi danser til dejlig musik, får god motion og et godt grin. Pris: 425/545 kr. - 12 gange.

•  O nsdage kl. 10.30-11.25. Hold 1333. •  Onsdage kl. 11.30-12.25. Hold 1332. Fra 8. januar. •  Torsdage kl. 11.15-12.10. Fra 9. januar. Hold 1334. Sted: Fortegården. Kroppens styrke og smidighed øges. I øvelserne inddrages musklerne i mave, ryg og bækken, hvorved slitage af kroppen forebygges. Der findes underlag i lokalet. Pris: 385/455 kr. - 14 gange.

Linedance for begyndere

Pilates for fortsættere

Linedance for rutinerede

•  O nsdage kl. 13-14.50. Fra 8. januar. Hold 1318. •  F redage kl. 10-11.50. Fra 10. januar. Hold 1319. Sted: Elsted Beboerhus. Linedance er en dans på rækker, så her behøver du ikke ingen partner. Vi danser til dejlig musik, får god motion og et godt grin. Pris: 425/545 kr. - 12 gange.

Torsdage kl. 14-15.20. Fra 9. januar. Sted: Fortegården. Hold 1335. Kroppens styrke og smidighed øges. I øvelserne inddrages musklerne i mave, ryg og bækken, hvorved slitage af kroppen forebygges. Der findes underlag i lokalet. Pris: 505/595 kr. - 12 gange. det sker

december 2019

21

»


Qi Gong

Tirsdage kl. 13-14.20. Fra 7. januar. Sted: Elsted Beboerhus. Hold 1371. Qi Gong stammer fra Kina, hvor det er en del af den traditionelle medicin. Qi Gong kan udøves stående eller siddende, meget enkle øvelser, hvor man arbejder med langsomme bevægelser, åndedræt og koncentration eller lidt hurtigere, gymnastiklignende bevægelser. Pris: 385/475 kr. - 12 gange.

Vandgymnastik

•  Tirsdage kl. 15-15.55. Fra 7. januar. Hold 1341. •  Onsdage kl. 15-15.55. Fra 8. januar. Hold 1342. Sted: Ellevangskolen. Vandgymnastik er godt for dit helbred. Pris: 360/420 kr. - 12 gange.

Vandgymnastik

Torsdage kl. 15-15.55. Fra 9. januar. Sted: Sølystskolen. Hold 1343. Vandgymnastik er godt for dit helbred. Pris: 360/420 kr. - 12 gange.

Yoga for begyndere og øvede

•  Mandage kl. 11-12.20. Fra 6. januar. Hold 1361. •  Onsdage kl. 13-14.20. Fra 8. januar. Hold 1362. Sted: Arions Hus. Yoga øger din kropsbevidsthed og dit generelle velvære. Husk skridsikkert underlag. Pris: 440/540 kr. - 14 gange.

Yoga for begyndere og øvede

•  Tirsdage kl. 10-11.20. Hold 1363. •  Tirsdage kl. 11.30-12.50. Hold 1364. Fra 7. januar. •  Onsdage kl. 9-10.20. Hold 1366. •  Onsdage kl. 14.40-16. Hold 1367. Fra 8. januar. Sted: Fortegården. Yoga øger din kropsbevidst­ hed og dit generelle velvære. Der findes underlag i lokalet. Pris: 440/540 kr. - 14 gange.

Yoga - Hatha

For begyndere og øvede. Mandage kl. 12.40-14. Fra 6. januar. Sted: Elsted Beboerhus. 22

det sker

december 2019

Hold 1365. Yoga øger din kropsbevidsthed og dit generelle velvære. Husk skridsikkert underlag. Pris: 440/540 kr. - 14 gange.

Zumba

Onsdage kl. 15.30-16.25. Fra 8. januar. Sted: Arions Hus. Hold 1351. En aktiv motionsform, og man skal ikke have for mange skavanker. Pris: 335/395 kr. - 12 gange.

Bækkenbundstræning

Tirsdage kl. 8.30-9.25. Fra 7. januar. Sted: Arions Hus. Hold 1324. En velfungerede bækkenbund kræver træning, herunder de traditionelle knibeøvelser, kropsbevidstheden i området, vi strækker og afspænder bækkenbunden samt musklerne i det omkringliggende område, da disse gensidigt påvirker hinanden. Husk liggeunderlag. Pris: 385/455 kr. - 14 gange.

Yoga - Yin

•  Mandage kl. 14.30-15.50. Fra 6. januar. Hold 1368. •  Onsdage kl. 10.45-12.05. Fra 8. januar. Hold 1369. Sted: Elsted Beboerhus. Hold 1368. En meget rolig yogaform, hvor du bliver inviteret til at geare ned og give slip. Vi arbejder med liggende og siddende stillinger. Har en positiv effekt på kroppens indre organer. Medbring yogamåtte og tæppe. Pris: 440/540 kr. - 14 gange.

Foredrag:

Kl. 10-12. •  Onsdag 15. januar. Hold 1671. Vejen hjem, ved Annemarie Morris. Om sønderjyske skæbner. I kampen for danskheden. •  Onsdag 22. januar. Hold 1672. Vildmarksshow, ved Søren Ervig. Pragtfulde lysbilled­ sekvenser og fotos med skøn musik, naturens egne lyde. En herlig oplevelse for alle.

•  O nsdag 5. februar. Hold 1673. Den kurdiske del af Irak, ved Else Knudsen. Hvordan den menige kurder lever, om kurdernes forhold til resten af Irak. Mødet med en kurdisk præst, som havde siddet i fangenskab hos IS. Hvordan arrene efter Hussein stadig lever i befolkningen. •  O nsdag 19. februar. Hold 1674. Fra København til Skagen med cello på bagagebæreren, ved Ida Kûhn Riegels. Hun fortæller om sin seneste koncerttur på cykel. På 30 dage spillede hun 40 koncerter på slotte, højskoler og i kirker og har selv bygget sin cello. •  O nsdag 4. marts. Hold 1675. Om erindringsbogen ”Da mormor var lille”, ved Ulla Bruun. Hun har skrevet og illustreret børnebogen ”Da mormor var lille”, om ”syvmiledrømmen”, som handler om børn og voksne, der flytter i kollektiv i 1970’erne. •  Onsdag 11. marts. Hold 1676. Jeg gik Catwalk hos Coco Chanel, ved Karen Høeg. Hør om ”Nr. 5” i den duftende spejlsalon og Cocos utrolige liv. Sted: Arions Hus Læs mere på hjemmesiden, tilmelding til kontoret. Pris: 75 kr.

Temamøde

Onsdag 29. januar kl. 10-12. Sted: Arions Hus. Hold 1691. Brystkræft, hjælp, skal jeg dø? Ved Bodil Lilliegaard. Nej, det skal hverken du eller jeg! Skrot statistikken, stol på behandlingen, sig tak til kemo, få dig en paryk, rygter er rygter, få dig et mantra! Og lev lykkeligt. Tilmelding til kontoret.

De danske sydhavsøer

Lolland, Falster og Møn. 25.-27. maj. Sted: Arions Hus kl. 7, Musikhuset kl. 7.15 og Viby Torv kl. 7.30. Hold 1901. Vi kører til Langeland, hvor vi skal med færgen til Lolland. Ser tunnelforbindelsen til Tyskland. Dag tre kører vi over Fyn hjem. Tilmelding til kontoret. Pris: 2.795 kr. pr. person. Tillæg for enkeltværelse: 460 kr.

AARHUS SYD Formand: Bo Jørgensen. Næstformand: Inge-Lise Thomsen.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus

Kontor

Viby Ringvej 2 B, Viby J, 86 11 00 37, mandag-onsdag kl. 9.30-12. syd​@aeldresagen-aarhus.dk

Aktivitetssted

Hvor ikke andet er anført, Viby Ringvej 2 B, 1.

Ferielukket

Kontoret holder lukket fra 6. til 16. februar, begge dage inkl.

Indskrivning

Fredag 3. januar kl. 9.30-12.

Pris

Under arrangementer, hvor der er anført to priser, er den lave pris gældende for pensionister og efterlønsmodtagere, og den høje pris for andre.

Orientering

Se venligst i vort program eller på hjemmesiden, hvor du kan orientere dig om programsatte kurser/ aktiviteter/rejser, der ligger ud over den periode, dette blad omhandler.

Ansvarlig kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er anført en ansvarlig kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.


Tilmelding og betaling

Tilmelding til kontoret inden betaling via netbank, konto 8140 849766. Husk at oplyse hold- og deltagernummer samt at betale senest 8 dage efter tilmelding. Tilmelding kan desuden ske pr. mail - husk navn og adresse, fødselsdato, telefonnummer og holdnummer. Indskrivning kan også ske før sæsonens afslutning.

Framelding

Husk at melde fra, hvis du bliver forhindret.

Forårsprogram

Det nye program fås blandt andet på kontoret, på biblioteker og lokalcentre.

Workshop

Akvarel-, akryl- og oliemaling. Tirsdage kl. 9-11.45. 7. januar-31. marts. Hold 751. Ingen undervisning. Deltagerne skal selv komme med forslag. 12 gange. Pris: 300 kr. ekskl. materialer. ≤

Bowling

•  Mandage kl. 14-15. Hold 711. Leder: Ib Jeppesen. •  Mandage kl. 15-16. Hold 712. Leder: Gert Mortensen. Fra 6. januar. •  Torsdage kl. 14-15. Hold 713. Leder: Freddy Arndt. Fra 9. januar. Sted: Bowl’n’Fun, Skanderborgvej. 12 gange. Pris: 475 kr. ekskl. sko.

Bridge

•  Mandage kl. 9.30-13. Hold 721. Leder: Ketty Burnæs. •  Mandage kl. 13.30-17. Fra 6. januar. Hold 722. Leder: Kurt Karlsen. •  Tirsdage kl. 9.30-13. Fra 7. januar. Hold 723. Leder: Henny Hansen. •  Onsdage kl. 9.30-13. Hold 725. Leder: Svend Aage Jensen. •  Onsdage kl. 13.30-17. Hold 726. Leder: Svend Aage Jensen.

Fra 8. januar. •  Torsdage kl. 9.30-13. Hold 727. Leder: Kurt Karlsen. •  Torsdage kl. 13.30-17. Hold 728. Leder: Svend Aage Jensen. Fra 9. januar. Pris: 375 kr. ≤

Engelsk - let øvede

Torsdage kl. 10-11.50. 23. januar-23. april. Sted: Viby Idrætscenter. Hold 613. Underviser: Beatriz Papa. 12 gange. Pris: 645/780 kr. ekskl. materialer.

Italiensk - let øvede

Mandage kl. 11-12.50. 13. januar-20. april. Hold 601. Underviser: Ib Larsen. 12 gange. Pris: 645/780 kr. ekskl. materialer. ≤

Tysk til rejsebrug - øvede Tirsdage i lige uger kl. 13.30-15.20. 21. januar-28. april. Hold 616. Underviser: Hanne Ehlers. 8 gange. Pris: 525/645 kr. ekskl. materialer. ≤

Årstidens blomsterdekorationer

Fredage i ulige uger kl. 9.30-12. 17. januar-27. marts. Hold 771. Underviser: Hanne Grünhut. 6 gange. Pris: 415/515 kr. ekskl. materialer. ≤

Patchwork

•  Onsdage i lige uger kl. 13-15.45. 22. januar-29. april. Hold 762. •  Onsdage i ulige uger kl. 13-15.45. 15. januar-5. maj. Hold 761. Underviser: Lene Kock Simonsen. 8 gange. Pris: 510/695 kr. ekskl. materialer. ≤

Riffelskydning

Onsdage kl. 14-16. Fra 6. januar. Sted: Banerne i Lyseng. Styrk din koncentrationsevne, og nyd det sociale samvær i samarbejde med De Danske Skytteforeninger, Våbenbrødrene Århus. Rifler kan lånes. Pris: 600 kr. for 1 år.

Madlavning for mænd

•  O nsdage i lige uger kl. 17-20. 22. januar-15. april. Hold 682. •  O nsdage i ulige uger kl. 17-20. 15. januar-22. april. Hold 681. Sted: Rosenvangskolen. Fristende italienske tryllerier. 6 gange. Underviser: Ib Larsen. Pris: 590/700 kr. ekskl. materialer.

Hensyntagende yoga

•  T irsdage kl. 11.30-13.20. Hold 301. •  Tirsdage kl. 9.30-11.20. 7. januar-31. marts. Hold 302. Sted: Viby Idrætscenter. Underviser: Dorte Bjerre. Husk liggeunderlag og tæppe. 12 gange. Pris: 650/755 kr.

Akrylmaling

•  T irsdage kl. 13-15.45. 7. januar-31. marts. Hold 752. Underviser: Jette Sørensen. •  F redage kl. 13-15.45. 17. januar-3. april. Hold 753. Underviser: Sanne Juliet Kryger. 12 gange. Pris: 750/1.055 kr. ekskl. materialer. ≤

Temamøde

Aarhus Teater - Scala

Tirsdag 25. februar kl. 17.15. Sted: Cafe Hack, Teatergaden 1. Hold 634. Ordet - Kaj Munks oprørende drama om tro og mirakler. Tilmelding senest 5. februar. Pris: 495 kr. inkl. middag og pausedrink.

Modeaften

Kl. 17-19.30. •  M andag 16. marts. •  T irsdag 17. marts. Sted: KM Mode, Viby Centret. Hold 621. Bindende tilmelding senest 5. februar. Inge-Lise Thomsen, 86 29 17 89. Pris: 75 kr.

Bustur

Fredag 17. april kl. 8.30. Sted: Viby Torv, Kirkevej 3, Viby. Hold 827. Tur til Vejle med blandt andet besøg i Fjordenhus og Nørremarkskirken. For yderligere oplysninger om pris m.m.: Kontakt kontoret. Tilmelding senest 17. februar.

Bridgetur

4. maj kl. 12-6. maj kl. 10. Sted: Rønne Hotel, Slettestrand. Hold 741. Tilmelding senest 5. februar. Pris: 1.500 kr. Tillæg for enkeltværelse: 300 kr.

Cirkusrevyen og Nordsjælland

13. og 14. august. Hold 912. Tilmelding senest 11. marts til kontoret eller syd​@aeldresagen-aarhus.dk Pris: 2.699 kr. Tillæg for enkeltværelse: 250 kr.

Fredag 10. januar kl. 10-12. Hold 675. Livet kræver en kaffepause. ≤

Foredrag

•  F redag 24. januar kl. 10-12. Hold 661. Glæden - sorgen lykken, ved sognepræst Jørgen Gleerup. •  F redag 7. februar kl. 10-12. Hold 662. Tæt på de kongelige, ved journalist Flemming Nielsen. Pris: 50 kr. ≤

» det sker

december 2019

23


Godsbanens åbne værksteder Vil du prøve at svejse eller forme et stykke træ, er her en god mulighed. Lær at bruge Godsbanens åbne værksteder - et samarbejde med Ældre Sagen i Aarhus. Af Tove Jørvang, Aarhus

Formålet med initiativet er at tilbyde ældre borgere i Aarhus Kommune et introduktionskursus til Godsbanens åbne værksteder, således at den enkelte kursist fremadrettet selv kan benytte værkstedernes muligheder i de officielle åbningstider. Kurserne her på henholdsvis træ- og metalværkstedet skal give kursisterne kendskab og lyst til selv at bruge værkstedernes maskiner og faciliteter. Det kan være at reparere den gamle havestol eller fremstille en ny havelåge, svejse lysestagen eller realisere en god ide, ja, måske springe ud som en ny Ole Opfinder. Mulighederne er mange. Et kursus afvikles med 9 timer på værkstedet, fordelt på 3 x 3 timer kl. 9.30-12.30 på tre hverdags­ formiddage.

Lær at bruge maskinerne

Undervisningen vil i første halvdel af kurset indeholde en grundig instruktion i brug af værkstedernes maskiner og håndværktøj samt en gennemgang af værkstedernes gængse materialer. Desuden vil deltagerne selv udføre mindre øvelsesopgaver på og ved hjælp af værkstedernes maskiner og håndværktøj.

Midtjylland

OMRÅDE 3B

I anden halvdel af kursusperioden bliver der mulighed for selv at fremstille mindre opgaver efter eget ønske. Her kan man selv medbringe materiale eller komme med egne ting, der evt. skal repareres. Maks. otte og minimum fem deltagere. I kursusprisen er indregnet øvelses­ materiale og alm. sikkerhedsudstyr. Ved opgaver efter eget ønske betales der specifikt for det materiale, kursisten bruger. Afregning sker efter værkstedets alm. prisliste. Egne materialer må også gerne medbringes.

Træ

Sav, høvl, afretter, bor og pudsemaskiner samt diverse håndværktøj m.m.

Metal

Afkorter, saks, bukke- og boremaskine og ikke mindst gængse svejsemetoder (MAG-svejsning) primært. Pris pr. kursus på 3 x 3 timer: 600 kr. Tilmelding hos Ældre Sagen, Vester Allé 8, enten på forkontoret eller på www.aeldresagen.dk/aarhus

Distriktsformand: Ejgil Andreasen, tlf. 51 53 25 67. Mail: ejgil8450​​​​​@gmail.com

Skal du til samtale hos kommunen, lægen, banken, advokaten?

Eller måske visiteres til hjemmehjælp? Er du i tvivl om, hvad det går ud på, eller hvad du skal huske at spørge om? Så er du ikke den eneste. Derfor tilbyder Ældre Sagen bisiddere, der er vant til at hjælpe andre ved at gå med til samtaler med fx det offentlige. Mange oplever, at ”klappen går ned”, og at de glemmer alt det, de vil spørge om. Eller at de bagefter kommer i tvivl om, hvad der egentligt blev sagt og aftalt, fordi der er mange informationer at sortere i.

Bliv sikker på at få svar på alle dine spørgsmål!

Ring til din lokalafdeling, og få gratis hjælp fra frivillige bisiddere.

Områderedaktør: Birgit Andersen, tlf. 22 12 64 75. Mail: baand22​​​​​​​​​​​​@gmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Bliv tryg til samtalen - tag en bisidder fra Ældre Sagen med

Kørestolsadgang

Rejser omtalt i Det Sker skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i Rejsegarantifonden.

Teleslyngeanlæg

3B

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen DET SKER omr. 3B Midtjylland  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 3B Midtjylland  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.