Page 1

HOVEDSTADEN OMRÅDE 10C | DECEMBER 2018

ARRANGEMENTER 04.12. - 14.02.2019 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

ALBERTSLUND Formand: Erik Vang Nielsen, 43 64 44 14, evn​​​​​​@4syd.dk Næstformand: Inger R. Hansen, 43 64 00 49, 26 79 05 57, inger​​​​​​@hanno.dk

Kontor

Damgårdshave, Damgårdsvej 12, 43 64 98 22, mandage kl. 11.30-13.

Medlemsservice

Snorresgade, 33 96 86 89, mandag-fredag kl. 10-15, torsdage kl. 10-18.

Midlertidige flytninger

Der sker jo for tiden omfattende renoveringer af gårdhusene i Albertslund. Her melder man kun midlertidig flytning til postvæsenet. Det kan vi ikke se. Vi kan derfor ikke fordele vores lokale blade, hvis du ikke fortæller os din midlertidige adresse. Derfor giv os oplysningerne: Navn, gammel adresse, ny midlertidig adresse, dato for flytning og tilbageflytning. Send en e-mail til evn​@4syd.dk, ring 43 64 44 14, eller aflever en seddel på kontoret om mandagen. Vi vil så fordele næste blad til den midlertidige adresse.

Besøgsvenner

Har du lyst til at blive besøgsven? Som besøgsven kommer du ulønnet og frivilligt som gæst i hjemmet som regel 1 gang om ugen i ca. 1 time. Det er erfaringen, at der gennem tiden er opstået fine

Albertslund · Ballerup · Brøndby · Dragør · Gentofte · Gladsaxe · Glostrup · Herlev · Hvidovre · Høje Tåstrup · Ishøj · Lyngby-Taarbæk · Rødovre · Tårnby · Vallensbæk.

venskaber, som er værdifulde for begge. Du skal have tid og overskud til at være noget for et andet menneske, der har brug for dig. Din alder er underordnet, blot du er fyldt 18 år. Har du lyst til at få en besøgsven eller blive besøgsven, bedes du kontakte: Bente Quaade, 43 45 54 61. Joan Jakobsen, 43 96 70 02, motionsvenner​@gmail.com Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at blive besøgsven eller få en besøgsven.

Få hjælp af vågetjenesten

Ingen behøver at dø alene. Vi tilbyder vores hjælp, når der er få eller ingen pårørende til at sidde døgnet rundt hos den døende - men også der, hvor de pårørende er slidt ned af et længere forløb og har brug for støtte og aflastning. Har du brug for hjælp, eller har du lyst til at blive frivillig, så kontakt koordinator Sonja Andersen, 24 67 57 44, logs​@herstedoster.dk Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Få en motionsven

En motionsven er en frivillig, der kommer hjem til dig efter aftale. Vennen hjælper dig med øvelser eller motion, som passer lige til dig. Øvelser, som kan udføres enten siddende eller stående. Bente Quaade, 43 45 54 61. Joan Jakobsen, 43 96 70 02, motionsvenner​@gmail.com

Tryghedsopkald

Tryghedsopkald er et tilbud til dig, som mangler en, der ringer hver dag kl. 10-11 for at sige godmorgen og spørge,

hvordan du har det. Vil du gerne have et opkald hver morgen, eller vil du være opringer, så ring til Verner Jensen, 43 64 05 53.

En hjælpende hånd

Hjælp til småreparationer i hjemmet, flytning af billeder, møbler og lignende. Ikke rengøring, havearbejde og snerydning. Har du brug for hjælp, kan du ringe til Sten Rendbæk, 20 59 03 20. Du kan også få hjælp til mindre tøjreparationer, sy en knap i eller lignende. Yvonne Molin, 22 83 98 91, Vonne.molin​@hotmail.com

Bowling

Tirsdage kl. 11-12 eller 12-13. Sted: Bowlingcentret, Diget, Glostrup. Maks. tre spillere pr. bane. John Nelsson, 40 56 23 65, Johnnelson​@hotmail.com Pris: 25 kr. for en prøvetime.

Engelsk samtalegruppe

•  O nsdage i ulige uger. Inger Bartolomæussen, 43 64 61 44, IngerBar​@gmail.com •  T orsdage i ulige uger. Gunna Albæk, 43 64 09 59, glentehus​@hotmail.com Sted: Damgårdshave. ≤≥

Tysk samtalegruppe

Onsdage i lige uger. Sted: Damgårdshave. Helga Schwedler, 30 22 18 32, helgaschwedler​@ hotmail.com ≤≥

Seniordans

Onsdage kl. 14-16. Sted: Damgårdshave. Da vi skifter partner ved næsten hver dans og danser

som rød eller blå, er partner ikke nødvendig. Danseinstruktør: Helga Schwedler, 30 22 18 32, helgaschwedler​@ hotmail.com

Pc-hjælp

Tirsdage kl. 13. Sted: Damgårdshave, 1. sal. Du kan få hjælp til fx opsætning af ny pc, iPad/ tablet, fejl på pc’en mv. Er der ingen gæster kl. 13.30, lukker supporten for denne dag. Tirsdagshjælpen er lukket i ferietiden. Se Albertslundposten, tid og sted. Pris: 10 kr. til kaffe og vedligeholdelse af udstyr mv.

Petanque

Mandage-torsdage om formiddagen. Sted: Banerne ved Damgårdshave. Banerne kan bruges alle dage. Per Gustafsson, 42 17 83 53, percgus​@hotmail.com

Banko

•  M andag 17. december kl. 14. •  M andag 21. januar kl. 14. Sted: Damgårdshave. Gratis kaffe og kage. ≤≥

Kabaret om Emma Gad

Mandag 10. december kl. 14. Sted: Damgårdshave. Emma Gads Takt og Tone fylder 100 år. I den anledning præsenterer Teatret Optimis forestillingen, som på en musikalsk og humoristisk måde skal lære os bogen og mennesket bag den at kende. Året er 1968, og vi befinder os i et DR-tv-studie, hvor programmet ”Kender

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

10C


De Deres Klassikere” er ved at blive optaget. Ugens gæst er visesanger og entertainer Otto Schønberg, som skal stifte bekendtskab med Emma Gads Takt og Tone. Se mere på optimis.dk Maks. 80 deltagere. Pris: 20 kr. Billetter kan købes mandag i kontortiden. ≤≥

BALLERUP Formand: Henning Broman, 60 76 31 30, bromanhenning@ gmail.com Næstformand og formand for ældrepolitisk udvalg: Jørgen Reimer, 91 56 60 42, ej-reimer​​​​​​@webspeed.dk

Kontor

Præstevænget 20, Ballerup, 44 66 66 12, tirsdage kl. 15-17, aeldrebal​@gmail.com

Frivillige

Vi søger frivillige til mange aktiviteter. Kontakt kontoret eller formanden.

Hjemmeside

Nye arrangementer og ændringer mv. opdateres løbende på vores hjemmeside. aeldresagen.dk/ballerup Anni Olsson, anni.olsson​@mail.dk Ole Birch, obi_herlev​@live.dk

Medlemsblad

Hvert halve år udgives et medlemsblad for Ældre Sagen i Ballerup, med oplysninger om vores arrangementer og meget andet. Bladet kan afhentes på vores kontor samt på biblioteket. Det kan endvidere læses på vores hjemmeside.

Nyhedsbrev

Ældre Sagen i Ballerup udgiver et nyhedsbrev med nye/ændrede aktiviteter. Tilmelding kan ske på aeldresagen.dk/ballerup

2

det sker

december 2018

Seniorvejledning

Mandage kl. 10-12. Sted: Kontoret. Rådgivning om økonomi og jura og hjælp til ansøgninger, breve mv. samt samtaler om personlige problemer. Bisidderbistand til møder. Se nærmere på hjemmesiden under ”Støtte og vejledning”. vejledning.bal​@gmail.com

Tilmelding og betaling

Ingen undervisning. Knud Kjærgaard, 20 22 08 81, knud.kjaergaard​@gmail.com Pris: 150 kr.

Vi bytter og får en god snak om frimærker. P.t. venteliste. John Sørensen, 44 65 08 48.

Datastuen

Gå ud og gå en tur

Fredage kl. 10-12. Sted: Præstevænget 22, 1. Hjælp til anvendelse af pc/ tablet/smartphone. Arne Jensen, 23 30 60 46, arneoganny​@mail.dk

Du tilmelder dig direkte hos turleder eller aktivitetsansvarlig. Betaling til Arbejdernes Landsbank (konto står i lokalbladet) eller til kassereren tirsdage kl. 15-17.

Decoupage

App-cafe

Fredage kl. 10-12. Sted: Datastuen. Arne Jensen, 23 30 60 46, annyogarne​@mail.dk

Hjælp til mindre problemer i eget hjem. Valdemar Petersen, 27 29 97 02, valde1945​@gmail.com

Arrangementer

Engelsk - samtalegrupper

Alle arrangementer finder sted i Præstevænget 20, medmindre andet er angivet. Henvendelser om specialgrupper rettes til formanden.

Besøgsven

Har du lyst til at glæde en ældre medborger med et besøg ca. 1 x ugentligt, eller savner du en besøgsven, så kontakt Ingrid Jensen, 20 57 59 05.

Bowling

•  Tirsdage kl. 12-13. Hold I. •  Onsdage kl. 12-13 og 13-15. Hold II. Teddy Tange, 40 56 74 47. •  Torsdage kl. 11-12. Hold III. Jørgen Mejløe, 44 97 45 38. Sted: Bowlinghallen, Tempovej 35, Ballerup.

Brevduer

14. december kl. 12-18. Møde for ”brevduerne”, der sørger for omdeling af vores lokale medlemsblad. Mødet vil omhandle den videre omdeling. Har du lyst til at hjælpe, så bedes du kontakte Birgit Lass, 44 65 01 26.

Bridge

Torsdage kl. 13-17. Sted: Præstevænget 22. Kendskab til spillet kræves.

Onsdage i lige uger kl. 10-13. Sted: Præstevænget 22. Vi klipper og klistrer sjove og flotte motiver. Birgit Lass, 44 65 01 26.

Den 3. hånd - handyman

•  O nsdage kl. 10-11.30 i ulige uger. Engelsk I. Vibeke Wilms, 29 21 08 94, vrwhen​@gmail.com •  T irsdage kl. 9.30-11 i ulige uger. Engelsk II. Ingrid Jensen, 20 57 59 05, ingrid.jensen13​@gmail.com •  T irsdage kl. 9.30-11 i lige uger. Engelsk III. Lisbeth Kjærgaard, 28 68 35 01, lisbethkjaergaard​@ youmail.dk •  O nsdage kl. 10-11.30 i ulige uger. Engelsk IV. Vivi Christensen, 21 49 43 47, vivi-bjarne​@mail.tele.dk •  T irsdage kl. 13.30-15 i lige uger. Engelsk V. Mary Ryan, 27 29 39 51, riselarsen​@teliamail.dk •  O nsdage kl. 15.30-17 i lige uger. Engelsk VI. Sted: Præstevænget 22. Bente Lomholt, 24 24 43 20, lomholt​@privat.dk

Fitness/motion

Lørdage kl. 9-11. Sted: Rugvængets Skole. Anders Dalgaard, 51 55 47 14.

Frimærkeklubben

Tirsdage kl. 9-12. Sted: Præstevænget 22.

Fredage kl. 10-15. Mødested: Ud for 7-Eleven ved Ballerup Station. Medbring madpakke, drikkevarer og bus-/togkort. Gåturen varer 4-5 timer i moderat tempo. Inge Jørgensen, 44 65 21 21.

Højskole informationsmøde

Søndag 20. januar, tidspunkt oplyses i lokalbladet for januar-juli. Højskoleopholdet går til Bornholm i uge 27. Anette Broman, 60 78 76 15, bromanette13​@gmail.com

Håndarbejde

Torsdage kl. 14-16. Vi hjælper hinanden med sy- og strikkeopskrifter. Anette Broman, 60 78 76 15, bromanette13​@gmail.com

It-hjælp i hjemmet

Et tilbud til ældre, der har svært ved det digitale. Ole Birch, 21 27 98 14, obi_herlev​@live.dk

It-kurser

Vi afholder kurser i brug af pc, smartphone og tablet. Se mere på hjemmesiden og i lokalbladet. Alex Tonny Jensen, 29 70 25 94.

It-nyhedsbrev

Vi udsender regelmæssigt et it-nyhedsbrev om følgende emner: Kurser, temamøder, ledige pladser, tilmelding til kurser, it-nyheder mv. Alex Tonny Jensen, 29 70 25 94, alextonny​@gmail.com

Korsang - vennekoret

Torsdage kl. 19-21 i lige uger. Dirigent: Jesper Bull Berger. Jytte Hansen, 22 30 88 37, jytte_hansen​@yahoo.dk

Kulturformidling

1. mandag i hver måned kl. 12. Sted: Base i Præstevænget 22. Vi besøger en kulturinstitution og drøfter efterfølgende oplevelsen.


Planlægningsmøde 1 gang pr. sæson. Anette Broman, 60 78 76 15, bromanette13​@gmail.com Pris: Der betales for entreer og fortæring.

Litteraturkredse

•  Mandage kl. 13.30-16 i lige uger. Hold I. Tove Petersen, 28 49 91 92. •  Mandage kl. 14-16 i ulige uger. Hold II. Verner Alexandersen, 20 56 07 72, vaprivat​@mail.tele.dk •  Mandage kl. 10-12 i lige uger. Hold III. Vi læser og diskuterer udvalgte bøger. Ditte Reimer, 91 56 60 42.

Lystfiskeri

1. torsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Præstevænget 22. Vi drøfter fremtidige ture og taler om de gennemførte. Jan Byvard, 24 91 83 25, efter kl. 10, byvard​@gmail.com

Motion - på en skånsom måde

Opera

•  1. onsdag i hver måned kl. 13-17. Susanna Bang, 51 70 70 34, sus2bang​@gmail.com •  1. onsdag i hver måned kl. 19-22. Henvendelse til formanden. Vi hører og ser opera på storskærm og drøfter vores oplevelser. Pris: 30 kr. for kaffe og brød.

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 13-15. Sted: Haven ved Præstevænget 22. Per Thomsen, 21 48 04 33, pvt​@comxnet.dk

Skak

Onsdage i ulige uger kl. 12-15. Sted: Præstevænget 22. Kurt Eriksen, 26 74 68 80, ke-ij​@mail.tele.dk

Stavgang

Onsdage kl. 10-12, hele året. Mødested: P-pladsen/busstop for 143 på hjørnet af Hold-An Vej og Orchidévej. Frode Lassen, 44 97 68 44, 23 24 32 44, frode.lassen​@gmail.com

Mandage kl. 9.50-12.30. Sted: Ungdomsskolens lokaler på Parkvej 6 F. Annelise Skat Sørensen, 44 77 15 40, 218​@klovermarken.dk Else Bonde, 44 98 36 64, else.bonde​@pc.dk

Søndagscafe

Motionscykling

Tegning - maling - akvarel

Torsdage kl. 10-14, hele året. Mødested: Ud for Præstevænget 20. Moderat tempo, ca. 50 km. Afsluttes med kaffe og kage på dagens cafe. Jørgen Midtgaard, 23 70 32 22, jorgenmidtgaard​@gmail.com

Musik - klassisk

•  3. onsdag i hver måned kl. 13-17. Hold I. Susanna Bang, 51 70 70 34, sus2bang​@gmail.com •  3. onsdag i hver måned kl. 19-22. Hold 2. Henvendelse til formanden. Der lyttes til musik fra cd samt dvd på storskærm. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og brød.

16. december kl. 14. Banko. Tilmelding ikke nødvendig. Karin Rønnov, 44 97 62 76, krc​@sport.dk Pris: 30 kr. pr. gang for kaffe og brød. Fredage kl. 10-12. Alex Wendrich, 21 25 80 03, awendrich46​@gmail.com

Tirsdagsarrangementer

Alle dage kl. 13-15. Dørene åbnes kl. 12. •  4. december: Herdis Kvarnø synger julemåneden ind. •  11. december: Jørgen Ledstrup: En musikalsk rejse. •  18. december: Kim Preuthun synger os i julestemning. For arrangementer i januar-februar henvises til hjemmesiden eller lokalbladet. Kirsten Bøje Petersen, 26 19 10 36. Birgit Lass, 44 65 01 26. Pris: 30 kr. pr. gang for kaffe og kage.

Tysk - samtalegrupper

•  T orsdage kl. 10.30 i ulige uger. Let øvede. Erik Hendrup, 44 94 51 72. •  Mandage kl. 10-12 i ulige uger. Begyndere. Birthe Thorup, 98 18 03 93, birthe.thorup​@webspeed.dk •  Torsdage kl. 10-12 i lige uger. Øvede, der tales kun tysk. Finn Eriksson, 44 97 05 83.

Vi strikker tæpper

Tirsdage kl. 15-17. Sted: Præstevænget 22. Vi strikker tæpper til Røde Kors, felter, der syes sammen. Gudrun Petersen, 44 97 31 45.

Whist

Fredage kl. 13-16. Sted: Præstevænget 22. Gudrun Petersen, 44 97 31 45, 20 25 30 24, gudrunp​@mail.tele.dk

Whist og davocerjazz

Tirsdage kl. 15-17. Sted: Præstevænget 20 efter tirsdagsarrangement. Gudrun Petersen, 44 97 31 45, 20 25 30 24, gudrunp​@mail.tele.dk

BRØNDBY Formand: Kaare Kjær-Madsen, 51 36 50 65, fm.broendby.153@ aeldresagen.dk Ældre- og sundhedspolitik: Bente Ritter, 21 62 35 60.

Kontor

Gildhøjparken 6, 43 42 02 43, mandage-torsdage kl. 10-12. Kontoret og seniorvejledningen er lukket 15. december-2. januar, begge dage inkl. aesag.brk​@mail.tele.dk Konto 1551 0004942078.

Arrangementer

Tilmelding og køb af billetter sker på kontoret, på telefon eller e-mail. Der kan også købes billetter via netbank til arrangementer, der er forsynet med en netbankkode. Se hvordan i vores lokale infoblad eller under ”Praktiske oplysninger

for Arrangementer” på forsiden af hjemmesiden.

Besøgsvenner

Du knyttes til en besøgsvært, som du besøger efter aftale en gang om ugen. Grethe Andersen, 28 99 61 95. Dorte Jönsson, 60 47 04 80. Kirsten Stolborg, 20 70 07 10. Ina Buch, 23 74 67 59, kun Ældrecenter Nygårds Plads.

Demensaflastning

Aflasteren tilbyder at give den pårørende lidt tid til sig selv og går også ud til enlige demente. Ældre Sagen tilbyder obligatoriske kurser. Kirsten Jakobsen, 24 87 05 24.

Den hjælpende hånd

Hjælp til småreparationer i hjemmet, flytning af billeder, møbler og lignende, tvprograminstallering samt opsætning af hylder og lamper. Ikke rengøring, havearbejde og snerydning. Kontoret, 43 42 02 43.

Hjemmeside

ældresagen.dk/brøndby

Klublokale

Hermosagaard, Bygaden 82, Brøndbyvester.

Kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, oplyses den ansvarlige på kontoret, 43 42 02 43.

Kørestolsskubbere

Onsdag formiddag, forbeholdt beboere på Gildhøjhjemmet. Erna Bertelsen, 43 44 00 87. Lene Bune, 29 32 10 45.

Ledsageordning

En gruppe frivillige tilbyder at ledsage seniorer til undersøgelse på hospital, hos læge, speciallæge, klinikker og lignende. Ina Buch, 23 74 67 59.

Pc-support

Få hjælp og vejledning, hvis du har problemer med din pc. Kan problemet ikke løses via telefon, tilbydes et hjemmebesøg. Kontoret, 43 42 02 43.

» det sker

december 2018

3


Pårørendegruppe

Er du pårørende, eller har du en god ven, som er dement? Så er dette et godt tilbud til dig, hvis du har brug for at få lettet hjertet, at få svar på spørgsmål omkring demens, at få hjælp til at kunne kommunikere med demente eller at dele med en, som selv har haft demens inde på livet. Susanne Frølich Madsen, 30 32 03 75. Kontoret, 43 42 02 43.

Skolevenner

Vi bruger et par timer om ugen til at møde glade og nysgerrige børn og får samtidig et indblik i livet på en moderne skole. Laurits Bune, 53 92 84 94.

Tryghedsopkald

Vi ringer til ældre enlige hver morgen kl. 8-9. Erling H. Petersen, 20 61 75 48.

Vågetjeneste Nygårds Plads Alt for mange mennesker gennemlever de sidste timer af deres liv alene. Det vil vi gerne gøre noget for at afhjælpe. Vi kan holde i hånd, læse eller synge. Vi har empati og tavshedspligt. Ingen plejeopgaver. Kontakt kontoret.

Billard og pool

Onsdage kl. 9-12. Sted: Møllehuset, Brøndby Møllevej 37, Brøndby. Arne Sørensen, 43 96 37 53.

Bowling

Torsdage kl. 11-12. Sted: Glostrup Bowlingcenter. Der er nu åbnet mulighed for tilgang af nye deltagere. Ole Schmalz, 20 91 21 36.

Bridge - træning

Mandage kl. 10-12. Sted: Hermosagaard. For begyndere og let øvede spillere. Begyndere skal som minimum kunne spille whist. Annie Christensen, 43 96 26 24, 30 63 74 70. Pris: 50 kr. og 7 kr. pr. gang til kaffekassen. ≤≥

Bridge - turnering

Tirsdage kl. 18.30-22.30. Sted: Hermosagaard. For rutinerede spillere. Gunnar Sørensen, 43 53 47 80. 4

det sker

december 2018

Pris: 160 kr. pr. halvår. ≤≥

Bridge - turnering

Onsdage kl. 13-17. Sted: Hermosagaard. Nye spillere er velkomne. Egon F. Hansen, 21 27 54 04, 43 96 30 58. Pris: 160 kr. pr. halvår. ≤≥

Demenscafe Pusterummet Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: Cafe Glenten. Socialt samvær for demente borgere og deres pårørende. Ingen tilmelding. Erna Bertelsen, 43 44 00 87. Anne-Grethe Thorup, 43 62 36 62. Kirsten Jakobsen, 24 87 05 24. Pris: 25 kr. for kaffe og brød. ≤

Frimærker og postkort Torsdage kl. 13-15 i ulige uger. Sted: Hermosagaard. Vi bytter frimærker og postkort - med og uden frimærker. Erik Bang, 23 11 68 29. ≤≥

Gåture og stavgang

•  Mandage og fredage kl. 10-12. Mødested: P-pladsen ved Engtoftegård. •  Onsdage kl. 10-12 Mødested: P-pladsen, Voldgaden i Brøndbyskoven. Turlængde ca. 3 og 5 km. Sonja Hornbæk, 20 45 27 96. Lis Andersen, 21 73 57 78.

It-stuen

Tirsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Kommunens pensionisthuse. Hjælp til betjening af itsystemer, computere, tabletter eller mobiltelefoner, så besøg os i Strandstuen eller Møllehuset. Strandstuen kun tirsdage. Ingen tilmelding. ≤

Krolf

Mandage kl. 10-12 og 12.30-14.30. Sted: Hermosagaard. Kom og få motion på en anderledes måde. Banen ligger rundt om Hermosagaard. Der kan lånes udstyr i begrænset omfang.

Anne-Marie Pensbo, 26 81 32 16. Pris: 10 kr. til kaffe og avec.

Studiekreds i slægtsforskning

Torsdage kl. 13-17. Sted: Stuehuset, Hermosagaard. Du er velkommen til at besøge os på Hermosagaard. Povl Kajbæk, 22 47 24 14. Pris: 5 kr. pr. gang til kaffekassen.

Torsdage kl. 13.30-16.30 i lige uger. Sted: Stuehuset, Hermosagaard. Vi udveksler erfaringer om slægtsforskning og forsøger at løse problemer i fællesskab. Tag bare din bærbare/tablet med, vi har wi-fi. Mogens Klein, 23 37 55 71.

Stolemotion - Kilden

Søndagscafeen

L’hombre

Mandage kl. 11.15-13.15. Hold I. Sted: Kulturhuset Kilden. Motionen foregår siddende på stole eller stående. Begrænset mulighed for transport. Lis Andersen, 21 73 57 78. Lone Nielsen, 36 75 54 03. ≤≥

Stolemotion Strandkirken

Tirsdage kl. 10-11.30. Hold II. Sted: Brøndby Strand Kirke, lokale vest. Motionen foregår siddende på stole eller stående. Medlemskab af Ældre Sagen er ikke en betingelse. Anne Mette Riber, 21 42 40 08. ≤

Seniorvejledning

1. mandag i måneden kl. 13-15. Sted: Kontoret ved personlig henvendelse. Ved telefonisk henvendelse kontakt kontoret kl. 10-12, og bed om at blive kontaktet af en seniorvejleder. Vi har tavshedspligt, og du kan være anonym. Vi hjælper med brevskrivning, klager og lignende og kan være din bisidder ved møder. Vi har adgang til aktuel viden om pension mv. Kontoret, 43 42 02 43.

Slægtsforskning

Torsdage kl. 13.30-16.30 i ulige uger. Sted: Stuehuset, Hermosagaard. En rigtig slægtsforsker bliver aldrig færdig med sin slægtstavle. Tag bare din bærbare/tablet med, vi har wi-fi. Ole Eir, 20 87 91 34.

2. søndag i hver måned kl. 15-17. Sted: Cafe Glenten, Glentemosen 3, Brøndbyvester. Kom og vær med til hygge, sang og musik på Cafe Glenten. Alle er velkomne, men kom i god tid, der er kun et begrænset antal pladser. Underholdningen vil variere fra gang til gang, se hvilken på vores hjemmeside, i Folkebladet eller seniorkalenderen. Bente Ritter, 21 62 35 60. Pris: 25 kr. Øl og vand kan købes for 10 kr., og minivinflaske til 20 kr. pr. flaske. ≤

Banko

Kode 2201. Tirsdag 22. januar kl. 12-16. Sted: Hermosagaard. Tre håndmadder til at starte med, hvortil der kan købes billige drikkevarer. Derefter bankospil med indlagt pause til kaffe mv. Billetsalg på kontoret senest 15. januar. Pris: 50 kr. Pris pr. plade 10 kr. ≤≥

Foredrag om slædepatruljen Sirius

Kode 0502. Tirsdag 5. februar kl. 14-16. Sted: Hermosagaard. Tidligere chef for Siriuspatruljen Rasmus Rohde fortæller om sine fire års ophold i Grønland og sine tusinde kilometers rejse med hundeslæde, båd og fly. Der serveres kaffe med brød i pausen. Billetsalg på kontoret senest 29. januar. Pris: 75 kr. ≤≥


DRAGØR Formand: Ole Morten Landsmann, 32 53 33 63, morten_kirsten​​​​​​@mail.dk Næstformand: Poul H. Rasmussen, 31 23 47 96, phr1937​​​@gmail.com Tryghedsopkald: Vibeke Jørgensen, 53 30 43 90.

Kontor

Forhallen i Aktivitetshuset Wiedergården 2, Dragør, 32 89 02 92, hverdage kl. 9-15.

Backgammon

Torsdage kl. 10-12.30. Sted: Wiedergården, lokale M2. Denne nye aktivitet er kommet godt i gang. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Badminton

Fredage kl. 10.45-12.10. Sted: Hollænderhallen. Alle er velkomne, medbring sko og ketsjer. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 80 kr. for medlemmer.

Bowling

Mandage kl. 13-14. Slut 10. december. Sted: Bowl & Event, Englandsvej 337. Carl Hauschultz, 32 53 55 87, 61 79 01 35. Yderligere information på Wiedergården. Pris: 460 kr. ved 4 spillere.

Bridge

Onsdage kl. 12.30-17. Sted: Wiedergården, Kedelhuset, 1. sal. Fritz Hansen, 32 94 41 16. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Canasta

Onsdage kl. 10-12. Sted: Wiedergården, stuen. Birgit Trap Lindberg, 40 18 90 06. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Handyman

Hverdage kl. 9-15. Mangler du hjælp til små reparationer, billedophængning eller lignende?

Dog ikke havearbejde og snerydning. Kun for medlemmer af Ældre Sagen, Dragør-afdelingen. Jørgen Nielsen, 32 94 06 88, 28 29 56 88, for nærmere aftale.

Herreværelset

1. onsdag i måneden kl. 12.30. Sted: Wiedergården. Vi har lånt studielokalet på Wiedergården, og vi mødes 8-10 herrer for at spise frokost sammen er par timer. Vi taler om, hvad der falder os ind. Det kan være lokalt eller noget ude fra den store verden. Morten Landsmann, 32 53 33 63.

L’hombre

Onsdage kl. 9.30-12.30. Sted: Wiedergården, lokale M2. Søren Arnbo, 32 53 61 22. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Madkursus for mænd

•  Tirsdage kl. 16-19. •  Onsdage kl. 16-19. Sted: Wiedergården. Begge kurser har begrænset deltagerantal, og tidligere deltagere har fortrinsret. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: Råvarer betales fra gang til gang.

Petanque

Alle ugens dage kl. 9-18. Sted: Banerne ved Dragør Tennis, Engvej. Petanqueklubben De Skøre Kugler. Tilmelding i informationen på Wiedergården. Pris: 80 kr. for medlemmer.

Stolegymnastik m/k

Fredage kl. 11-12. Sted: Gymnastiksalen, Wiedergården. Vi træner siddende efter en dvd ”Træn dig glad” sammen med Gurli Sydtoft eller Evald Andersen. Gurli Sydtoft, 27 51 15 44. Tilmelding i informationen på Wiedergården.

Thorvaldsens Museum

Onsdag 30. januar kl. 11.15. Sted: Bertel Thorvaldsens Plads 2, København. Vores berømte landsmand levede 1770-1844. Et vidunderbarn, som på

trods af han blev født af fattige forældre, kom på Kunstakademiet som 11-årig. Efter endt uddannelse gjorde et stipendium det muligt for ham at studere videre i Italien. Her blev han i 40 år og blev en af sin samtids mest berømte kunstnere. Lene Kjeldager, 26 81 07 21. Billetter købes i Aktivitetshuset. Pris: 150 kr.

Amalienborg Eventyrdronningen

Onsdag 20. februar kl. 13. Sted: Amalienborgmuseet. I særudstillingen Eventyrdronningen har dronningen været med til at udvælge kostumer og scenografier til en udstilling, der belyser flere sider af majestætens kunstneriske virke. Lene Kjeldager, 26 81 07 21. Tilmelding i Aktivitetshuset senest 6. februar. Pris: 115 kr.

Busrejse til Putten i Holland

6.-10. maj. Yderligere information oplyses på rejsebeviset. Tilmelding snarest i informationen på Wiedergården. Pris: 3.295 kr.

Højskole

11.-17. august. Sted: Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. Grænselandet på kryds og tværs med Ejderkrydstogt og tur til Hallig Hooge i samarbejde med Ældre Sagen i Dragør. Tilmelding senest 15. december. Yderligere information ses i brochure fra Rønshoved Højskole. Pris: 4.095-5.495 kr.

GENTOFTE Formand: Sonja Minor Hansen, 39 64 31 98, formanden​​​@ aeldresagen-gentofte.dk Næstformand: Henrik H. Mauritsen, 29 38 14 03, hhmauritsen​​​​​@gmail.com

Kontor

Ordrupvej 60, 3., Charlottenlund, 39 90 51 52, mandage og onsdage kl. 13-16, aeldresagen​@ aeldresagen-gentofte.dk Lukket i juni, juli og december. Åbner igen efter nytår 7. januar.

Aktiviteter, udflugter og foredrag - tilmelding

Få alle oplysninger om dage, tider og priser på lokal hjemmeside. Tilmelding og betaling til forårets arrangementer og hold starter online 2. januar kl. 8 eller ved personlig henvendelse på kontoret fra 7. januar kl. 13. Deltagelse på arrangementer og holdaktiviteter er bindende. Hold uden sted foregår alle i vore lokaler på Ordrupvej 60, 3. sal.

Besøgstjenesten

Et gratis tilbud til ældre, der savner menneskelig kontakt, fx en at sludre og dele tanker med eller en arm at støtte sig til på en gåtur. Jette Dulong, 60 60 65 24, jette​@dulong.dk

Bisidderordning

En bisidder er en person, der tilbyder følgeskab og et par ekstra øjne og ører i situationer, hvor man kan føle sig usikker - fx ved samtaler med sin læge eller hospitaler, en sagsbehandler i kommunen, bank mv. Bisidderen har tavshedspligt. Jonna Larsen, 40 76 33 33, jonnaogerik​@hotmail.com

Den hjælpende hånd handyman

Vi kan tilbyde en handyman. En gratis, praktisk hjælp til typisk ældre mennesker til mindre opgaver, som fx ophængning af billeder, fastgørelse af ledninger og lignende, der ikke kræver en autoriseret håndværker. Kun for de lokale Ældre Sags-medlemmer. Hanne Bræstrup, 41 60 17 06, hanne.br​@it.dk

» det sker

december 2018

5


It-klubben

•  Tirsdage kl. 10-13.30. •  Onsdage kl. 13-15.30. •  Torsdage kl. 10-13.30. Sted: Ordrupvej 60, 3. Klubben giver hjælp og inspiration både for begyndere og for de mere øvede brugere af pc/ Mac, iPad/iPhone/tablet/ smartphone. Anni Pilgaard, 41 62 67 22.

It-undervisning

Holdundervisningen er erstattet af individuel undervisning, hvor underviser og elev aftaler tid, indhold og sted ved personlig henvendelse i it-klubben. Der findes en oversigt med de forskellige emner i Det gule blad og i klubben. Anni Pilgaard, 41 62 67 22.

Lokale blade nyhedsbreve mv.

•  Lokalbestyrelsen, www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/gentofte •  It-gruppen, www.aeldre-it-gentofte.dk/ •  Tilmeld nyhedsbreve på hjemmesiderne. •  Lokalt blad - Det gule Blad - udkommer i januar og august, kan hentes på kontoret, sognegårde, biblioteker. •  Annoncen i Villabyerne.

Telefonstjernen

Tryghedsopkald tilbydes ældre mennesker i Gentofte, som ikke har jævnlig kontakt med andre. Ordningen er gratis, og man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Vi ringer hver morgen kl. 8-9. Svarer du ikke telefonen, tilkalder vi hjælp fra den kontaktperson, som du har opgivet familiemedlem, ven, nabo eller hjemmeplejen. Marianne Kaae, 39 69 90 44.

Badminton

•  Mandage kl. 11.40-12.40. Merete Bertelsen, 24 27 85 91. •  Tirsdage kl. 11.40-12.40. Merete Bertelsen, 24 27 85 91. •  Onsdage kl. 11.40-12.40. Eva Cornelius Møller, 26 96 69 06. •  Fredage kl. 11.40-12.40. Ole Munk Plum, 61 33 29 49. 6

det sker

december 2018

Sted: Gentoftehallen, hal B, Ved Stadion 14, Gentofte. Medbring selv ketsjer og fjerbolde.

Billard

•  Mandage kl. 10-17. •  Tirsdage kl. 10-22. •  Onsdage kl. 10-22. Hele året. Mogens A. Sørensen, 23 81 54 50.

Bordtennis

Mandage kl. 11.45-14.45. Sted: Kildeskovshallen, sal 1, Adolphsvej 25, Gentofte. Medbring selv bat og bolde. Lise Donatzky, 26 25 72 89.

Bordtennis

Fredage kl. 11-14.45. Sted: Kildeskovshallen, sal 1, Adolphsvej 25, Gentofte. Medbring selv bat og bolde. Lise Donatzky, 26 25 72 89.

Bridge - hygge - daghold

•  Mandage kl. 13-16. •  Tirsdage kl. 14-17. •  Onsdage kl. 13.30-16.30. •  Torsdage kl. 10-13. Tilmelding for nye spillere: Ved personlig henvendelse på kontoret.

Bridge - turnering aftenhold

•  Mandage kl. 18.30-22. •  Onsdage kl. 19-22. •  Torsdage kl. 18-22. Tilmelding for nye spillere: Ved personlig henvendelse på kontoret.

Bridge - turnering daghold

•  Mandage kl. 10-17. •  Tirsdage kl. 10.30-13.30. •  Torsdage kl. 13.30-17. Tilmelding for nye spillere: Ved personlig henvendelse på kontoret.

Engelsk konversation

Tirsdage kl. 10.30-12.30. Marianne Bentzen, 26 70 06 54.

Engelsk konversation Mandage kl. 13-15. Desrine Francois, 53 54 65 68.

Engelsk konversation

Mandage kl. 10.30-12.30. Helle Vibeke Unmack, 28 32 28 75.

Fitnessgymnastik

Torsdage kl. 13-14. Sted: Kildeskovshallen sal 1, Adolphsvej 25, Gentofte. Samme program på begge hold. Margot Gunzenhauser, 21 48 87 20.

Fitnessgymnastik

Torsdage kl. 14.15-15.15. Sted: Kildeskovshallen, sal 1, Adolphsvej 25, Gentofte. Samme program på begge hold. Margot Gunzenhauser, 21 48 87 20.

Linedance

Mandage kl. 15-16. Merete Hansen, 23 23 21 17.

Linedance

Mandage kl. 11-12. Anni Pilgaard, 41 62 67 22.

Seniorvolleyball

Torsdage kl. 11.40-13.30. Sted: Gentoftehallen, hal B, Ved Stadion 14. Allan Bertelsen, 30 24 52 72. Leif Sonntag, 61 50 16 67.

Stavgang

Tirsdage kl. 10.30-12.30. Bente Menzies, 24 40 93 94.

Mandage kl. 10-11.30. Sted: Fra hjørnet af Vældegårdsvej/ Smakkegårdsvej tæt ved Rosenhaven. Vi går ikke i januar og december. Jytte Egly, 28 65 37 11.

Gåture i Dyrehaven

Strik

Fransk konversation

Onsdage kl. 11-13. Lisbeth Littrup, 20 47 17 22.

Fransk studiekreds

Tirsdage kl. 10.30-12. Sted: Vi mødes ved røde låge ved Klampenborg Station. Hele året. Vibeke Stengel Hansen, 21 77 85 72.

Gåture i Dyrehaven

Torsdage kl. 10.30-12. Sted: Fra røde låge ved Klampenborg Station. Hele året. Kirsten Skak Poulsen, 40 58 86 04.

Hensyntagende gymnastik Onsdage kl. 10.30-11.30. Stående/siddende, vi får pulsen op og gjort kroppen levende. Birgit Pontoppidan, 22 62 29 29.

Italiensk konversation Torsdage kl. 11-13. Thomas Tullio Piras, 23 63 89 88.

L’hombre

Onsdage kl. 19-22. Der er kaffe i pausen. Viggo Øhlenschlæger, 39 63 01 65.

Linedance

Mandage kl. 12.30-13.30. Anni Pilgaard, 41 62 67 22.

Linedance

Mandage kl. 13.45-14.45. Sylvia Mortensen, 25 27 04 61.

Torsdage kl. 10-13. Medbring selv materialer. Kathe Empacher, 23 27 13 55.

Sykursus

Fredage kl. 10-13. Medbring selv materialer. Kathe Empacher, 23 27 13 55.

Vild med dans

Onsdage kl. 19-20.30. Sted: Rygårdscentret, Niels Andersens Vej 22, Hellerup. Standarddanse. Torben Knudsen, 26 64 19 97.

Juletur til Søborg Kirke i Gilleleje og Tisvilde Højskole

Onsdag 12. december kl. 9-17. Sted: Busopsamling fra Charlottenlund Station. kl. 9 og fra Gentofte Station kl. 9.15. Vi kører til det smukke Nordsjælland, besøger Søborg Kirke i Gilleleje, herfra videre til Tisvilde Højskole og spiser en traditionel dansk julefrokost, inkl. kaffe og æbleskiver. Vi kører retur til Gentofte ca. kl. 16. Tilmelding online eller på kontor senest 5. december. Pris: 425, dækker bus, guide og frokost.


GLADSAXE Formand: Lise Vork, 30 31 78 90, L.vork​​​​​​@hotmail.com Næstformand og ældrepolitik: Lejla Thorslund, 39 67 56 45, lejla.thorslund​​​​​​@gmail.com

Kontor

Telefonfabrikken, Telefonvej 8, Søborg, 39 54 20 33, onsdage kl. 12-15, kontor​@aeldre-gladsaxe.dk Sidste dag inden jul 12. december, første dag i det nye år 9. januar.

Arrangementer

Beskrivelse af arrangementerne kan læses i Det gule Blad og på hjemmesiden. Detaljer og eventuelle ændringer kan ses på hjemmesiden. Hvor intet andet fremgår, oplyses kontaktperson på kontoret. Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontoret i kontortiden. Billetter købes på tilmeldingsmødet eller på kontoret i kontortiden.

Besøgsvenner

Er du en ældre borger i Gladsaxe, som kunne trænge til en at snakke med, en at gå tur med eller en at drikke en kop kaffe med, så er en af vores besøgsvenner måske noget for dig. En besøgsven kan fx komme på en fast dag hver uge, hver anden uge eller efter aftale. Jette Holte, 22 90 22 91.

Candlelight dinner

Hver 2. måned arrangerer Ældre Sagen Gladsaxes frivillige en hyggelig middag, hvor ægtepar, hvoraf den ene har en demenssygdom, kan møde andre i samme situation. Sted: De frivilliges Hus på Taxvej 15, Bagsværd. For yderligere oplysninger kontakt Annie Nørby, 22 12 43 64.

Det gule Blad

Læs om årets arrangementer i Det gule Blad, Ældre Sagen Gladsaxe. Fås i kirker, seniorcentre, bibliotekerne, Forebyggelsescentret, rådhuset og Telefonfabrikken. Udkommer 1. juni og 1. december. Læs det også på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ gladsaxe

Faste aktiviteter

De faste aktiviteter er kun for medlemmer.

Handyman

Billard - 2

Torsdage kl. 14-17. Sted: Telefonvej 8. Venteliste kan forekomme. Preben Hansen, 44 84 65 03, alice.preben​@mail.dk ≤

Bridge, whist og skak

Tirsdage kl. 13-16. Sted: Telefonfabrikken, Telefonvej 8. Vi spiller for at vinde, men ikke på turneringsniveau. Lis Malm, 30 30 24 09, grethe40​@mail.dk ≤

Vores handyman hjælper med mindre opgaver og reparationer i hjemmet i den udstrækning, det ikke påfører håndværkere konkurrence. Han hjælper ikke med rengøring, havearbejde, snerydning, eller hvor der kræves autorisation. Vagttelefonen, 30 31 09 79.

Cykeltur

Hjemmeside

•  T irsdage i lige uger kl. 10-12. Hold 1. Engelsk konversation har til formål at vedligeholde og udvikle deltagernes kendskab til og anvendelse af det engelske sprog. Leila Torreggiani, 44 44 63 70, caleto​@mail.dk •  T irsdage i ulige uger kl. 10-12. Hold 2. Holdet er på mellemniveau. Undervisningen tager udgangspunkt i netop det, som deltagerne interesserer sig for. Klaus Hansen, 31 51 26 23, klauserikhansen​@ gmail.com •  T irsdage i ulige uger kl. 13-15. Hold 3. Engelsk konversation har til formål at vedligeholde og udvikle deltagernes kendskab til og anvendelse af det engelske sprog. Leila Torreggiani, 44 44 63 70, caleto​@mail.dk •  T orsdage i ulige uger kl. 12-14. Hold 4. Holdet er på mellemniveau. Klaus Hansen, 31 51 26 23. klauserikhansen​@ gmail.com Sted: Telefonvej 8.

www.aeldresagen.dk/ gladsaxe Her kan du læse om Ældre Sagen Gladsaxes aktiviteter og arrangementer. Vi bringer alle nyheder og ændringer der.

Ledsagetjenesten

Se en nærmere beskrivelse af ledsagetjenesten i Det gule Blad eller på vores hjemmeside. Vi søger frivillige til ledsagetjenesten. Sussi Frølich, 28 97 64 87, smilsussi​@gmail.com

Niveau på de faste aktiviteter

Nummeret på en fast aktivitet, fx ”Engelsk 1”, er ikke udtryk for aktivitetens niveau. Læs venligst beskrivelsen for den enkelte aktivitet.

Nyhedsbrev

Tilmelding kan ske via e-mail, tilmeld​@aeldre-gladsaxe.dk Eller online på vores hjemmeside.

Billard - 1

Torsdage kl. 9-12. Sted: Telefonvej 8. Venteliste kan forekomme. Kurt Nørgaard Jensen, 28 18 04 76, kurtnjensen​@webspeed.dk ≤

Fredage i ulige uger kl. 10. Sted: Program med mødetid og -sted udleveres efter tilmeldingen. Venteliste kan forekomme. Henny Rosenberg, 60 67 09 82, 39 69 58 79, hennyrosenberg​@gmail.com

Engelsk konversation

Fransk konversation

•  O nsdage i lige uger kl. 15-17. Hold 1. Holdets niveau er middel eller lidt under. Vi prøver at tale fransk så meget som muligt og gennemgår lidt grammatik. •  O nsdage i ulige uger kl. 15-17. Hold 2. Holdets niveau er lidt over middel. Vi læser og oversætter ”13 a table”, uafhængige dagligdags historier. Vi prøver at tale fransk så meget som muligt og gennemgår lidt grammatik. •  T orsdage kl. 13-15. Hold 3. Holdets niveau er lidt under middel. Vi prøver at tale fransk så meget som muligt og gennemgår lidt grammatik. Eliane Nicolaisen, 50 99 18 26, elianelucienne​@yahoo.dk Sted: Telefonvej 8. ≤

Gåtur nord

Mandage i lige uger kl. 13-15. Sted: Program med mødetid og -sted udleveres efter tilmeldingen. Lene Hansen, 44 98 62 23.

Håndarbejde

Fredage i lige uger kl. 10-13. Sted: Telefonvej 8. Forskellige former for håndarbejde. Marian Nilsson, 40 98 22 99. ≤

Linedance - begyndere

Torsdage kl. 11.30-13. Sted: Telefonfabrikken, Telefonvej 8, Søborg. Nyt hold. Ønsker du blot at prøve, er tilmelding også nødvendig. Britt Christoffersen, 21 70 68 80, britt​@webnetmail.dk

Linedance - øvede

Torsdage kl. 13.15-14.45. Sted: Telefonfabrikken, Telefonvej 8, Søborg. Nyt hold. Linedance danses på linjer, heraf navnet. Man danser ikke med dansepartner, så kan du lide at danse, er dette måske en danseform, som du vil trives med. det sker

december 2018

7

»


Britt Christoffersen, 21 70 68 80, britt​@webnetmail.dk

Litteratur

Onsdage i ulige uger kl. 12.30-15. Sted: Telefonvej 8. Vores forudsætninger er meget forskellige, men alle tager livligt del i diskussionen om de værker, vi læser. Inger-Lise Stavnsbjerg, 22 44 03 41, i.stavnsbjerg​@webspeed.dk ≤

Maling/akryl

Torsdage kl. 9-14. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. Lise Frank, 61 69 34 52, lisefrank​@hotmail.com ≤

Motion

Tirsdage kl. 9.30-10.30. Sted: Sportscentret, hal 2, Vandtårnsvej 55. Venteliste kan forekomme. Aase Herkild, 22 48 94 33, aaseherkild​@outlook.dk

Seniordans

Fredage kl. 13-15. Sted: Telefonvej 8, dansesal 2. Ingen partner er nødvendig. Ingen tilmelding, bare mød op. Soris Sørensen, 39 66 36 90.

Slægtsforskning - 1

Mandage i ulige uger kl. 9.30-11. Sted: Telefonvej 8, mødelokalet. Birgit Smidt Sørensen, 26 83 65 15, bsmidt​@oncable.dk ≤

Slægtsforskning - 2

Mandage i ulige uger kl. 11.15-12.45. Sted: Telefonvej 8. Vi er et øvet hold på 12 deltagere. Hjemmearbejde til hver gang. Birgit Rocatis, 20 62 09 46, brocatisj​@gmail.com ≤

Slægtsforskning - 3

Onsdage i lige uger kl. 12.30-15. Sted: Telefonvej 8. Børge Andersen, 39 69 47 13. ≤

Onsdage i ulige uger kl. 10-12. Sted: Telefonvej 8, mødelokalet. For begyndere. Birgit Smidt Sørensen, 26 83 65 15, bsmidt​@oncable.dk ≤

Musik - spil sammen - 2

Spansk konversation

Musik – spil sammen - 1

Fredage i ulige uger kl. 10-13. Sted: Telefonvej 8. Spiller du et instrument, så er det nok noget for dig at komme med i en sammenspilsgruppe. Hans Jakobsen, 42 33 48 00, klintemarken​@gmail.com ≤

Pc-cafe

•  Mandage kl. 10.30-13. Sted: Hovedbiblioteket. •  Onsdage kl. 10-13. Sted: Telefonfabrikken. •  Torsdage kl. 10.30-13. Sted: Bibliografen. Ingen tilmelding, mød bare op. Også for ikkemedlemmer. ≤

Poker

Mandage kl. 13-16.30. Sted: Telefonvej 8. Percy Ib Mathiesen, 50 54 12 51, percy​@oncable.dk ≤

8

det sker

december 2018

Onsdage i lige uger kl. 15-17. Sted: Hovedbiblioteket. Carlos Palop Gener, 40 83 47 47, carlos.palop​@privat.dk ≤

Stavgang

Fredage kl. 10.45-13. Mødested: Skovbrynets Station. Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Marianne Jørgensen, 39 56 38 78, mariannejorgensen892​@ gmail.com

Syng med - 1

Mandage i lige uger kl. 10-12. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. Else Jørgensen, 40 57 30 73, else_jorgensen​@hotmail.com ≤

Syng med - 2

Torsdage i ulige uger kl. 13-15. Sted: Telefonvej 8.

Venteliste kan forekomme. Elli Arberg, 39 69 37 37. ≤

Tegning/akvarel

Fredage kl. 10-14. Sted: Telefonvej 8. P.t. venteliste. John N. Hansen, 44 98 23 65, negendahl​@outlook.com ≤

Travetur

Fredage i lige uger kl. 10-11.30. Mødesteder: Skovbrynets Station. Annelise Koudahl. Ingen tilmelding, bare mød op.

Tysk konversation

•  O nsdage i lige uger kl. 10-12. Hold 1. •  T orsdage i lige uger kl. 10-12. Hold 2. Det er en forudsætning, at man forstår og kan udtrykke sig på tysk i rimeligt omfang. Aase Høg, 61 70 63 15, aasehoeg​@hotmail.dk ≤

Tilmeldingsmøde

Torsdag 3. januar kl. 9.30-11.30. Sted: Fællesrummet, Telefonfabrikken, Telefonvej 8, Søborg. Billetsalg til forårets arrangementer. Der udleveres en nummereret bestillingsseddel ved indgangen til fællesrummet fra kl. 9. Vi serverer et glas vin, en øl eller en vand. Bemærk, vi modtager betaling med kontanter eller MobilePay. Husk medlemskort! ≤≥

Rejsemøde

Lørdag 5. januar kl. 14-16. Sted: Fællesrummet, Telefonvej 8. Vi inviterer alle medlemmer til et hyggeligt rejsemøde, hvor vi informerer om de planlagte rejser i 2019 med udførlig beskrivelse af de enkelte rejser. Vi byder på et glas bobler, så vi kan skåle på et godt nyt rejseår. ≤≥

Mærsk Tårnet

Tirsdag 22. januar kl. 16.45-18. Ankomst senest 10 min. før start. Sted: Blegdamsvej 3 B, København N, ved receptionen i Mærsk Tårnets foyer. Gå ind gennem hovedindgangen fra Blegdamsvej og til højre. Billetter købes senest 16. januar. Pris: 100 kr.

Arbejdermuseet

Onsdag 6. februar kl. 11.15-13.30. Sted: Rømersgade 22, København K. Vi skal besøge Arbejdermuseet og huske tilbage til vores barndom og ungdom – høre om, hvordan vi levede og boede dengang. Besøget starter med frokost, og derefter besøger vi museet. Billetter købes senest 23. januar. Pris: 200 kr. inkl. frokost og en genstand.

Koncert med The Spirit of New Orleans

Torsdag 21. februar kl. 14-16. Sted: Fællesrummet, Telefonvej 8. The Spirit of New Orleans er et af de bedst kendte og rutinerede jazzorkestre i Danmark. Musikken krydres med anekdoter, og vi kan synge med på de kendte melodier. Pausekaffe med brød. Billetter købes senest 13. februar. Pris: 100 kr. inkl. kaffe og brød. ≤

GLOSTRUP Formand: Søren Brandis, 20 63 40 30, fm.glostrup.161@ aeldresagen.dk Næstformænd: Lone Thelke, 30 31 43 36. Sven Steendahl, 51 34 63 86. Kasserer: Annette Jensen, 23 93 37 17.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ glostrup


Kontor

Stationsparken 18, 43 44 04 33, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 10-12, aesglostrup​@gmail.com Danske Bank, konto 4183 11843344. MobilePay: 59139. Julelukket 7. december7. januar.

Tilmelding og betaling

Ved tilmeldinger til arrangementer/ture skal man altid oplyse sit telefonnummer i tilfælde af aflysninger/ændringer. Ved betalinger via netbank eller MobilePay skal man desuden altid oplyse arrangementskoden.

Lokalbladet

Hvis du ikke har modtaget vores halvårlige lokalblad, kan det være, fordi din opgang er aflåst. Kontoret, 43 44 04 33.

Kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, oplyses den ansvarlige på kontoret, 43 44 04 33.

Besøgsvenner

Føler du dig ensom, og kunne du tænke dig en besøgsven til en hyggesnak hjemme, måske en kop kaffe og en gåtur? Kontoret, 43 44 04 33.

Spisevenner

Er du enlig, småtspisende eller ensom, kan du gennem Glostrup Kommune blive visiteret til at få et ugentligt besøg af en af vores spisevenner. Kontoret, 43 44 04 33.

Bisidder

Har du brug for ekstra øjne og ører ved møder med det offentlige, hos læge eller andre steder, hvor det er rart og trygt med en ledsager, så har vi en frivillig, der påtager sig opgaven. Som altid i Ældre Sagens regi har pågældende tavshedspligt og drøfter kun indholdet i samtalen med dig. Kontoret, 43 44 04 33.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen? Tager du ikke telefonen, vil

vi sørge for, at der kommer hjælp. Kontoret, 43 44 04 33.

It-hjælp

Driller computeren, og har du brug for lidt hjælp, så har vi frivillige, der påtager sig at hjælpe. Er du dårligt gående, eller har du en stationær pc, kommer vi hjem til dig og hjælper. Kontoret, 43 44 04 33.

Handyman

Har du brug for hjælp til mindre håndværksopgaver i hjemmet? Dog ikke havearbejde. Kontoret, 43 44 04 33.

Hjælp til syning

Vil du have hjælp til mindre syopgaver? Kontoret, 43 44 04 33.

Bowlingklubben Gnisten

Tirsdage kl. 13-14. Sted: Glostrup Bowlingcenter. Lizzi Johansen, 25 79 28 62. Bent Rasmussen, 43 46 22 18. Arrangementskode 705. Pris: 1.300 kr.

Bridge

Tirsdage kl. 12.45-17. Sted: Glostruphallen, 1. sal. Jytte Rasmussen, 26 21 19 73. Der er præmier hver måned. Arrangementskode 701. Pris: 250 kr.

Dart

Mandage kl. 13-15. Sted: Skydebane 1, Glostruphallen. Bent Rasmussen, 43 46 22 18. Arrangementskode 710. Pris: 150 kr.

Stavgang

Torsdage kl. 13. Mødested: Glostruphallen. Bente Olsen, 43 96 47 79.

Krolf

Tirsdage kl. 10. Sted: Banen ved Aktivitetscentret, Sydvestvej 10-12. Man spiller i hold på 4. Man låner udstyr på Aktivitetscentret. Kurt Dons Laursen, 43 45 08 50.

Badminton

Torsdage kl. 10-11. Sted: Glostruphal 2. Der er mulighed for at starte nye hold.

Kontoret, 43 44 04 33, eller Bente Beyer, soren.beyer​@icloud.com Arrangementskode 702. Pris: 25 kr.

Strikkeklub

Hver 2. torsdag kl. 10-12. Sted: Rikkes fra Strikkes, Vibeholmvej 12, kælderen. Rikke serverer kaffe og guf, mens vi nørkler på vores medbragte strikke- eller hækletøj. Der er ingen købetvang på materialer i butikken. Tilmelding: Senest dagen før kl. 12. Lone Thelke, 30 31 43 36. Pris: 25 kr. pr. gang, betales direkte til Rikke.

Jul i Korsbæk

Besøgsvenner

Har du tid og lyst til at glæde en ældre medborger med et besøg, eller har du selv brug for en besøgsven? Gerda Olsen, 44 84 18 31, gerdao1931​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/herlev Her finder du detaljerede oplysninger om alle ture, arrangementer og aktiviteter.

Nyhedsbrev

Hvis du vil modtage nyheder fra din lokalafdeling, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Tilmelding på: www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding

Torsdag 13. december kl. 11. Sted: Korsbæk på Bakken. Se Korsbæks julepyntede stuer, mød kendte karakterer fra Matador, og nyd varm gløgg i Algade. Kl. 12 er der overdådig julefrokost i Restaurant Postgaarden med risalamande, mandelgaver og fællessang med pianist. Fri parkering Tilmelding og betaling skal ske senest 6. december. Arrangementskode 678. Pris: 398 kr. ekskl. frokostens drikkevarer.

Badminton

Juleafslutning

Tirsdage kl. 13-15. Sted: Fun City Sport, Hørkær 1-3, Herlev. Poul Dam Johansen, 42 80 36 92. Bobbi Jacobsen, 26 35 32 41. Pris: 270 kr. for 8 gange eller 540 kr. for 16 gange.

Søndag 16. december kl. 14. Sted: Aktivitetscentret, Sydvestvej 10-12. Året og cafesæsonen sluttes af med besøg af Glostrup Seniorherrekor. Vi ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår og på gensyn til januar. Også ikke-medlemmer er velkomne til dette arrangement. Tilmelding og betaling skal ske senest 13. december. Arrangementskode 620. Pris: 70 kr. inkl. kaffe og brød.

HERLEV Formand: Kirsten Kanstrup Sørensen, 21 37 09 83, kirstenkanstrups@ gmail.com

Torsdage kl. 12-13. Sted: Skinderskovhallen, Skinderskovvej 31. Kaj Sønderby Pedersen, 22 51 66 25, ksp​@c.dk Pris: 50 kr. pr. halvår.

Billard

Onsdage kl. 8.30-14. Sted: Billardklubbens lokaler, kælderen, Lindehøjskolen, Borgerdiget 105. Finn Averhoff, 44 84 02 09. Pris: 250 kr. pr. kvartal.

Bowling

Bridge

Onsdage kl. 12.30-17. Sted: Foreningshuset, Gammel Klausdalsbrovej 444. Kate Halskov, 44 84 08 58, 21 22 88 58. Birgit Schrøder Nielsen, 44 97 88 29.

Engelsk - let øvede

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Foreningshuset, Gammel Klausdalsbrovej 444. Jacqueline Stensby, 44 91 74 13. Pris: 60 kr. + udgifter til undervisningsmaterialer.

» det sker

december 2018

9


Internetcafe

1. onsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Foreningshuset, Gammel Klausdalsbrovej 444. Yderligere information, se medlemsbladet for 1. halvår eller på hjemmesiden. ≤

It-hjælp

Mandage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18, 2. sal, lokale 6. Her har du mulighed for at komme og få hjælp til din computer, iPad eller mobil. Kontakt kontoret.

Syng med

Torsdage i ulige uger kl. 14-16. Sted: Herlev Skoles mødesal, Herlev Bygade 92 B. Anne-Lise Berger, 26 28 70 68. Bendt Hansen, 44 91 50 42. Pris: 10 kr. pr. gang. ≤≥

Søndagshyggen

Søndage kl. 10-13. Sted: Herlev Fritids- og Ungdomsklub, Tvedvangen 55. Uforpligtende samvær. Eva og Per Christiansen, 44 84 55 10.

Rejseaften

Torsdag 10. januar kl. 19. Sted: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18. Orienteringsaften om årets rejser. Følgende rejser ligger på tegnebrættet: Kroatien: Maj. Højskolen Østersøen, Sønderjyske Perler: 16.-22. juni. England: August-september. Flodkrydstogt Rhinen/Mosel: September-oktober. Finn Lyngvig, 44 91 90 09.

Nytårsfest

1. onsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, indgang fra J.E. Pitznersvej. Sven Hilskov, 41 53 63 35.

Walk and Talk i nord

Mandage i ulige uger kl. 10. Mødested: Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2. Jutta Brast, 44 84 23 61. Nanni Hansen, 44 91 39 64. Pris: 15 kr. for kaffe/te.

Lørdag 12. januar kl. 16. Sted: Festsalen på Herlevgård. Tilmelding senest 17. december. Orla Andersen, 40 43 38 15, oraherlev​@gmail.com Pris: 100 kr. ≤≥

Litteraturkreds 2

Walk and talk i syd

Pas på din identitet

Litteraturkreds 1

2. torsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, indgang fra J.E. Pitznersvej. Sven Hilskov, 41 53 63 35.

Petanque

•  Mandage kl. 10-12. Sted: Lille grusbane ved Herlev Hallerne. •  Torsdage kl. 10-12. Sted: Herlev Petanqueklub, Elverhøjen 68. Annelise og Mogens Sonne, 61 10 66 74, 61 60 80 76.

Squaredance for seniorer

•  Tirsdage kl. 18-20. Sted: Lindehøjskolen, lokale 40. Vibeke Rønn Christensen, 51 25 39 21. •  Torsdage kl. 18-20. Sted: Kildegårdsskolen, tumlesalen, Dildhaven 40. For øvede dansere. Lars Brandt, 27 12 16 48. •  Fredage kl. 13-15. Sted: Foreningshuset, Gammel Klausdalsbrovej 444. Bjarne Jensen, 24 98 18 12. Pris: 350 kr. pr. halvår.

Stolegymnastik og afslapningsøvelser

Mandage kl. 10-12. Sted: Foreningshuset, Gammel Klausdalsbrovej 444. Kirsten S. Jensen, 53 31 32 90. 10

det sker

december 2018

Mandage i lige uger kl. 9.30-11.30. Mødested: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20. Tilmelding ej nødvendig. Henrik Christiansen, 40 49 63 03. Majken Hacke, 44 91 40 32. Pris: 15 kr. for te/kaffe.

Whist

Onsdage kl. 13-16. Sted: Herlev Skoles mødesal, Herlev Bygade 92 B. Torben Steenberg Nielsen, 23 72 17 82. Kirsten Særmark-Thomsen, 93 86 81 31. ≤≥

Herlev Seniorkors julekoncert

Lørdag 15. december kl. 15. Sted: Præstebro Kirke, Tornerosevej 115. Seniorkoret synger julen ind under ledelse af dirigent Per Rathje. Du kan ikke undgå at komme i julestemning. Jytte Jensen, 44 94 71 94. ≤≥

Nytårsgåtur på stierne

Ved Smør- og Fedtmosen. Tirsdag 1. januar kl. 13.30. Mødested: Klauzdal, Klausdalsbrovej 336. Niels-Ejlif Valentin, 30 45 83 14.

Tirsdag 22. januar kl. 14-16. Sted: Herlev Skoles mødesal, Herlev Bygade 92 B. I 2017 fik ca. 50.000 danskere stjålet deres identitet. Et skræmmende stort tal. På mødet fortæller GF Fonden om, hvordan man bedst muligt beskytter sine personlige oplysninger, og hvad man kan gøre, hvis uheldet er ude. I pausen serveres kaffe og kage. Kirsten Pedersen, 44 91 50 81. Frede Ravn, 21 72 47 39. ≤≥

Frimurerlogen

Mandag 28. januar kl. 10-13. Sted: Blegdamsvej 23, København Ø. Gerda Olsen, 44 84 18 31. Pris: 240 kr.

HVIDOVRE Formand: Flemming Skouboe, 31 10 13 13, flemmingskouboe​​​​​​@mail.dk Seniorvejleder: Jan Strandberg, 40 83 83 25, bedst eftermiddag. Seniorvejleder: Lise-Lotte Dørge, 51 23 67 02.

Kontor

Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1. sal, dør 131, 36 47 85 15, mandag-fredag kl. 10-12. kontor​@ aeldresagenhvidovre.dk

Tilmelding og kontaktpersoner

kontor​@ aeldresagenhvidovre.dk eller hjemmesiden: https://aktiviteter. aeldresagen.dk/LokalAfdelinger/Hvidovre Besøgsvenner: Minna Udsen Nielsen, 36 49 01 90, mc24perl​@gmail.com Hanne Themsen, 24 89 86 80, hanne.themsen​@outlook.dk Demensleder: Leif Poul Andersen, 50 85 08 19. Tryghedsopkald: Afventer ny kontaktperson.

Badminton

•  T irsdage kl. 9-11. Lars Møller, 21 65 89 55. •  T orsdage kl. 9-12. Bent Petersen, 22 86 00 91. Sted: HBC Hallen, Biblioteksvej 62.

Billard

•  Tirsdage kl. 14-18. •  Torsdage kl. 14-18. Sted: Aftales med lederen. Flemming Spangen, 36 75 39 87.

Bordtennis

•  Mandage kl. 12-15. •  Torsdage kl. 12-15. Sted: Frihedens Idrætscenter. Niels Christensen, 36 75 81 73, 29 82 71 61.

Bowling

Tirsdage kl. 13-14. Sted: Rødovre Bowlingcenter. Ove Nielsen, 20 32 38 66.

Bridge

•  Mandage kl. 13-17. •  Onsdage kl. 13-17. Sted: Hvidovre Enghavevej 2 B. Jens Hjorth, 36 78 78 92.

Canasta

Torsdage kl. 10-12.30. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131. Annie Jensen, 20 12 33 32.

Engelsk samtalegruppe 1 3. mandag i hver måned kl. 10-12. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1. sal, dør 131.


Kontakt lederen for yderligere oplysninger. Margit Hansen, 60 70 44 86.

Frimærkeklub

Onsdage i ulige uger kl. 14-17. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131. Jørgen Christensen, 36 78 99 19. Erik Ørager Nielsen, 30 59 27 21.

Gymnastik

Tirsdage kl. 10-11.30. Sted: Avedøre Idrætscenter, Trædrejerporten 1. Øvelserne er ikke sværere, end at alle kan være med. Jimmy Andresen, 25 39 07 50. Sonja Andresen, 52 30 53 30.

Håndarbejde

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131. Henning Humle, 36 49 58 54.

Motionsgymnastik

•  Onsdage kl. 9.30-11. Sted: Avedøre Idrætscenter, gymnastiksal 2. •  Torsdage kl. 10.30-12. Sted: Avedøre Idrætscenter, gymnastiksal 1. Der udfordres på puls og åndedræt ved kredsløbs-, styrke- og udholdenhedstræning. Annette Christiansen, 22 26 77 18.

Onsdagssang

1. onsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Auditoriet, Vester Kvartergade 5. Medbring kaffe/te. Karen Marie Komerup, 30 42 72 44.

Petanque

Torsdage kl. 13-16. Sted: Stalden, Byvej 98. Medbring kaffe/te. Kurt Lang Sørensen, 36 49 21 59.

Poker

Fredage kl. 10-12. Sted: Taxagrunden på hjørnet af Hvidovrevej/ Risbjerggårds Alle. Leif P. Sørensen, 36 78 87 09.

Onsdage kl. 13-16. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131. Svend Krøll Jensen, 36 49 39 52.

Læseklub 1

Stavgang - hold 1

Krolf

Sidste mandag i hver måned kl. 10-12. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131. Jette Kyndby, 20 88 82 26.

Læseklub 2

1. tirsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131. Bente Nygaard, 40 56 52 04, bentenygaard​@live.dk

Madklub

Mandage kl. 11. Sted: Aftales nærmere. Kontakt for nærmere aftale: Bent Petersen, 36 78 21 91, 22 86 00 91. Preben Frandsen, 36 49 54 82.

Mandagstraveture

Mandage kl. 10-11. Hver måned har sit faste udgangspunkt. December: Hvidovre Station. Jørgen Christensen, 36 78 99 19. Poul B. Jensen, 36 75 74 24.

Tirsdage kl. 14-16. Mødested: P-pladsen ved Engtoftegård, Brøndbyskoven. Britta og Birger Damsgaard, 26 47 17 00.

Stavgang - hold 2

Torsdage kl. 10-12. Mødested: Vigerslevparken, hjørnet af Risbjerggårds Alle og Sydkærsvej. Gerda Pedersen, 36 49 45 64.

Træ- og metalarbejde

Tirsdage kl. 15-18. Sted: Engstrandskolen. Poul Sørensen, 21 75 74 82.

Volleyball

Onsdage kl. 15.30-16.45. Sted: Avedøre Idrætscenter. Annelise Wildenradt, 26 50 74 18.

Whist

Onsdage kl. 10-12.30. Sted: Hvidovre C, Laurits Olsens Vej 49, 1, dør 131. Preben Frandsen, 36 49 54 82. ≤

HØJE-TAASTRUP Formand: Erik Mollerup, 48 41 45 08. Næstformand, ældre- og sundhedspolitisk udvalg: Agnete Dollerup, 46 56 29 70. Udvalg for socialt arbejde: Bendte Andersen, 43 52 39 65.

Kontor

Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, Taastrup, 29 74 57 43, tirsdage og torsdage kl. 10-12. Kontor i kælderen. kontor​@aeldresagenhtk.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ taastrup Her er der detaljerede oplysninger om ture, arrangementer og aktiviteter.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Linket finder du på vores hjemmeside. Nyhedsbrevet vil indeholde nyheder, kommende arrangementer, ændringer eller aflysninger til vores aktiviteter. Udsendes ca. 1 gang om måneden.

Facebook

www.facebook.com/ aeldresagenhtk/

Tilmelding og betaling til arrangementer

•  F remmøde på Ældre Sagens kontor i kælderen kl. 10-12, hvor der kan betales kontant, med Visa/dankort eller MobilePay. •  O nline tilmelding fra kl. 13 på tilmeldingsdatoen, se mere info i det lokale blad eller på hjemmesiden. Der kan maks. tilmeldes 2 personer ad gangen. Ved fremmøde på kontoret har man fortrinsret, derefter online tilmeldinger fra hjemmesiden. Ved tilmelding medbringes medlemskort.

Sociale tilbud

•  B esøgsvenner, der tilbyder regelmæssige besøg hos en besøgsvært.

•  Bisiddere ved sygdom og hospitalsophold. •  Cykelpilot er en mulighed for at cykle en tur med beboere fra kommunens plejecentre. Der cykles på elektriske duocykler. •  Den hjælpende hånd hjælper med små, praktiske ting. •  D emensaflastning er for borgere, hvor den ene ægtefælle er dement. Aflastere besøger den hjemmeboende demente, medens den raske ægtefælle får fri nogle timer. •  G å tur-venner giver mulighed for at gå en tur med en ledsager eller blive kørt en tur i kørestolen. •  L ivsmodsgrupperne er for borgere, der har mistet, og som har brug for at være sammen med andre i samme situation. •  Læsevenner besøger plejecentre, læser op og hygger sig med beboerne. •  Motionsvenner tilbyder let motion enten på små hold eller i den enkeltes hjem. •  Skolevenner bidrager med livserfaring og kompetencer og er med til at bygge bro mellem generationer. •  Spisevenner spiser en gang ugentligt sammen med en vært, der har brug for at øge appetitten og have en at spise sammen med. •  T elefonstjernen tilbyder opringning hver morgen for at sikre, at alt er o.k. •  S eniorvejledere - vejledning fx i forhold til kommunale myndigheder. •  V ågetjenesten tilbyder nærvær hos en døende, hvis de pårørende har brug for aflastning, eller der ingen pårørende er.

Vil du være frivillig i vågetjenesten?

Vågetjenesten under Ældre Sagen i Høje Taastrup består af 12 engagerede vågere, der rykker ud for at give ro, tryghed og nærvær ved livets afslutning, så ingen behøver at dø alene, hverken i hjemmet eller på plejecentre. Vågerne erstatter ikke det professionelle plejepersonale. Jobbet som frivillig våger er ulønnet, og du har tavshedspligt. det sker

december 2018

11

»


Kirsten Thuesen, 20 31 39 93, kthuesen.taastrup​@ gmail.com

Vil du være læseven?

Læsevennerne består af en lille gruppe frivillige fra Ældre Sagen, som med 14 dages mellemrum besøger plejecentre i kommunen og læser op for beboerne i en times tid. De går altid ud to og to, og de kommer det samme sted hver gang. Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Ea Smit, 22 56 54 63, ea.smit386​@gmail.com

Har du lyst til at blive gå tur-ven?

Vil du glæde en person, der ikke selv er i stand til at komme ud? Bente Gouriou, 43 99 97 71, 26 29 08 26, bentegouriou​@stofanet.dk

Har du brug for et tryghedsopkald?

Er du ældre, bor alene og har brug for at blive ringet op hver morgen kl. 8.30-9? Tove Søgaard, 61 13 79 21.

Livsmodsgrupper

Ældre Sagens sorg-/ livsmodsgrupper er et tilbud til dem, der har mistet en ægtefælle, pårørende eller god ven. Gruppen ledes af 2 erfarne gruppeledere, og der deltager 5-6 personer. Der mødes 1 gang ugentligt i 3 måneder. Ny gruppe starter ultimo januar 2019. Arne Kristiansen, 46 56 24 15, 41 57 79 04, arnekristiansen48​@ gmail.com Henvendelse kan også ske til Ældre Sagens kontor.

Vi søger frivillige til alle aktiviteter

Nærmere oplysninger på kontoret eller hos kontaktperson for socialt arbejde. Bendte Andersen, 43 52 39 65.

Seniorkoret søger mandlig sanger

Torsdage kl. 12.30-15. Sted: Medborgerhusets store sal. Vi er 50 sangere, som vil byde dig velkommen. Smørtenor eller fyldig bas er ikke afgørende. Nodekendskab er 12

det sker

december 2018

ikke nødvendigt, bare du har gehør og lyst. Du risikerer ikke at blive meldt ind før efter 2 gange. Johnny Dall, 40 44 95 11. Pris: 500 kr. i kontingent pr. halvår, inkl. kaffe.

Kom og syng med

•  10. december kl. 14.30-16.30. •  14. januar kl. 14.30-16.30. •  11. februar kl. 14.30-16.30. Sted: Sognets Hus, Fløng Byvej 16. Vi synger i samarbejde med Fløng Menighedsråd efter Højskolesangbogen. Tilmelding ikke nødvendig. Arne Kristiansen, 46 56 24 15, 41 57 79 04, arnekristiansen48​@ gmail.com I pausen serveres kaffe og kage. Pris: 20 kr.

Julekoncert

Søndag 9. december kl. 15. Sted: Fløng Kirke. Seniorkoret afholder julekoncert. Der vil være en lille forfriskning og lidt julegodt til ganen. Det er gratis at deltage, men adgangsbillet skal bestilles hos: Jytte Kaspersen, 46 56 13 01. Johnny Dall, 40 44 95 11.

Billedmalerskolen

Tirsdage kl. 9.30-12.30. Sted: Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, Hedehusene. Agnete Dollerup, 21 96 03 31. Pris: 700 kr. pr. halvår for tidligere deltagere. 1.300 kr. for nye deltagere for startpakke, undervisning og materialer mv.

Fotoklubben

Sidste torsdag i måneden. Sted: Taastrup Kulturcenter, Pejsestuen, Poppel Allé 12, Taastrup. Arne Olsen, 28 30 40 60, arne​@olsen.tdcadsl.dk

Cykelture i Taastrup og omegn

Onsdage kl. 11-14. Mødested: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Taastrup. Moderat køretempo. Ruth Jensen, 25 78 91 28.

Seniorbio for 65+

1. onsdag i hver måned kl. 14. Sted: City 2, Høje Taastrup. Hent programmet i City 2. Billetter bestilles på 70 13 12 11, www.nfbio.dk Marianne Andersen, 51 34 68 58. Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage. 20 kr. i tillæg for helaftensfilm.

Seniorkoret

Torsdage kl. 12.30-15. Sted: Medborgerhusets store sal. Vi giver mulighed for 2 prøvedage, inden du forpligtes til medlemskab. Johnny Dall, 40 44 95 11. Pris: 500 kr. pr. halvår, inkl. kaffe.

Seniordans

Torsdage kl. 10.45-12.45. Derefter danses lancier til kl. 13.30. Sted: Taastrup Kulturcenter. Partner ikke nødvendig. Annelise Holmbom Nielsen, 43 99 49 05, lilei​@dbmail.dk Tilmelding og betaling nr. 320 på kontoret. Pris: 100 kr. pr. halvår.

Herreværelset for mænd 60+

2. onsdag i hver måned kl. 11-14. Sted: Kulturcenteret, Poppel Alle 12 eller udebesøg. Mere info på den lokale hjemmeside eller hos Leif Ostermann, 46 59 69 50, ostermann​@ aeldresagenhtk.dk

Håndarbejdsklubben Rendemaskerne

2. torsdag i lige uger kl. 14-16. Sidste dag 13. december. Vi starter igen 10. januar 2019. Sted: Taastrup Kulturcenter, Pejsestuen, Poppel Alle. Der er ingen undervisning, der bliver diskuteret opskrifter. Anette Dahl Nielsen, 43 99 66 54, chran​@privat.dk

Engelsk

•  T orsdage i lige uger kl. 14-16.30. Øvede. Jette Bergø, 23 37 33 71, jettebergoe​@gmail.com

•  Torsdage i ulige uger kl. 14-16.30. Rutinerede. Birgit Larsen, 22 32 53 96, birgitlarsen23​@gmail.com Sted: Taastrup Medborgerhus. Pris: Et mindre beløb til materialer.

Fransk for viderekomne

Tirsdage i ulige uger kl. 17.30-20.30. Sted: Taastrup Medborgerhus lige ved Taastrup Station. P.t. venteliste. Kirsten Schaumburg, 20 27 81 30, kirstenloua​@gmail.com Pris: 200 kr.

Computerhjælp

Begyndere kan få hjælp til at komme i gang ved nogle få besøg hjemme. Der lægges op til efterfølgende hjælp til selvhjælp i it-stuerne. Jytte Kaspersen, 46 56 13 01.

It-stuer

•  M andage kl. 10-12.30. Sted: Pensionisternes Hus, Bygaden 21, Taastrup. Jørn Vinther, 43 99 63 83, 40 58 63 83, vinther​@aeldresagenhtk.dk •  Onsdage kl. 9.30-12. Sted: Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86, Taastrup. Steen Hansen, 43 99 21 69, steenh​@aeldresagenhtk.dk •  Torsdage kl. 10-12. Sted: Fritidscentret Hedehuset, lokale 3, Hovedgaden 371 B, Hedehusene. Kurt Rasmussen, 20 64 87 54, kurtove​@aeldresagenhtk.dk

Informationsmøde

Vedrørende rejser og ture 2019. 1. februar kl. 14-16. Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12. Hent inspiration i vores lokale blad, som udkommer i begyndelsen af januar. Der kommer en repræsentant fra rejsebureauet og fortæller om rejserne. Vi byder på et glas vin og chokolade og ønsker hinanden et godt rejse- og tur-år. Der vil blive trukket lod om flotte gaver på indgangsbilletten. Fri adgang og ingen tilmelding. Ilse Thomsen, 20 24 15 27.


Foredrag om Siriuspatruljen

Mandag 11. februar. Sted: Kulturhuset, Poppelvej12, Taastrup. Nærmere info i vores lokale blad eller på vores hjemmeside i begyndelsen af januar. Ilse Thomsen, 20 24 15 27. Vi henviser til mere info om arrangementerne på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ Taastrup Du er også velkommen til at kontakte kontoret, 29 74 57 43, tirsdage og torsdage kl. 10-12.

ISHØJ Formand: Ole Møller, 23 30 32 01, aeldresagen​​​​​​@ishoejby.dk Kasserer: Karin Mortensson, 40 13 58 52, mortensson71​​​​​​@gmail.com Socialhumanitær: Else Jørgensen, 23 66 56 57, bedst kl. 17-18, eje​​​​​​@ishoejby.dk

Den hjælpende hånd

Vi tilbyder alle medlemmer en hjælpende hånd med småting, såsom at hænge et billede op, trække en ledning til et elektrisk apparat, hænge en gardinstang op. Du skal kun betale for materialer og transport. Hans Jørgen Hansen, 23 63 61 01.

Glade besøgsvenner

Vi er en flok glade besøgsvenner, som besøger borgere i Ishøj Kommune, der ikke har mulighed for at komme uden for egne fire vægge eller bare er alene. Vi hygger os sammen over en kop kaffe, går en tur i nærområdet eller en tur i Ishøj Bycenter. Else Jørgensen, 23 66 56 57.

Hospitalsven i Ældre Sagen Ishøj

Hvis du er borger i Ishøj og skal til undersøgelser, kontrol eller samtale med

læge, kan Ældre Sagen Ishøj tilbyde dig en hospitalsven, hvis der ikke er andre, der kan ledsage dig. Hospitalsvennen er et par ekstra ører og øjne, som kan hjælpe dig med at være tryg og sikker på, at du får fat i alle de oplysninger, som du modtager ved besøget. Else Marie Eg, 29 91 78 52.

Skolevenner

Kan du lide at have med børn og unge at gøre? Meld dig som skole-/ børnehaveven, hvor du får kontakt med livsglade børn og unge, indblik i et moderne børneliv samt gode oplevelser og mulighed for at dele din viden og erfaringer, hvad enten det er inden for det kreative, faglige eller det sociale. Ole Møller, 23 30 32 01. Jessie Gryberg, 28 98 89 49.

Tryghedsopkald

Vi er en mindre gruppe, der hver morgen ringer til ældre medborgere i Ishøj Kommune. Har du lyst til at få et telefonopkald og en lille snak hver morgen, eller har du har lyst til at blive en del af vores lille team? Freddy Walsted, 60 65 35 82.

Vigtig information

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ishoej Husk dit medlemskort hver gang, ellers risikerer du at blive afvist til møder og køb af billetter.

Cafeer

•  Mandage kl. 13-14.30. Sted: Cafe Åkanden, Vejlebrovej 105. •  Tirsdage i lige uger kl. 14-16. Sted: Torslundevej 145. •  Onsdage kl. 11.30-14.30. Sted: Cafe Solstrålen, Kulturhuset, Vejleåparken. •  Torsdage kl. 12-15. Sted: Cafe Tranestuen, Vejledalen 27. •  Torsdage i lige uger kl. 10.30-13. Sted: Cafe Glashuset, Østergården 19 A. Hvorfor spise alene, når du kan spise med andre? Frivillige hjælpere laver maden og kagerne. Der kan være forskellig underholdning.

Yderligere info om cafeerne kan ses på Ældres Netværk Ishøj. Else Marie Eg, 29 91 78 52. Pris: Cafeen bestemmer prisen. ≤

Cyklen frem og på med hjelmen

Tirsdage kl. 10-14. Mødested: Ishøj Station ved busserne. Dog kun hvis vejr og vind tillader det, men vi cykler hele året. Kør med os rundt i Ishøj og omegn. Vejrforholdene bestemmer, om vi kører 20, 30 eller 40 km. Du bestemmer selv, hvor langt du vil køre, og kan vende om, når det passer dig. Sluttidspunktet kan variere. Ole Mathiesen, 22 30 19 60.

Gågruppe hvad med at deltage?

Fredage kl. 10-12. Mødested: Ved Kærbos indgang. Turene varer 1½-2 timer. Else Meidahl Petersen, 24 41 23 47.

Hyggecafe og it-hjælp

Mandage kl. 9.30-11.30. Sted: Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B, lokale 4 A+B. Hyggecafe og it-hjælp er nu samlet. Kom, hvis du har lyst til en hyggesludder, eller du har problemer med dit it-udstyr. Vi hjælper, så godt vi kan, med pc, smartphone og tablet - der findes ingen dumme spørgsmål. Vi har lukket i december. Alfred Fastrup, 43 54 05 30, 40 10 04 01, alfa​@ishoejby.dk ≤

Whist og canasta

Onsdage kl. 14-17. Sted: Selskabslokalerne i de ældrevenlige boliger Tranegården, Vejledalen 27. Adgang via den udvendige trappe for enden af bygningen. Den store gevinst får du ikke, men hygge og sjov. Ole Mathiesen, 22 30 19 60. Pris: 5 kr. pr. gang. Kage og kaffe kan medbringes.

Foredrag om Veteranskytterne

Ved Jacob Panton. Torsdag 3. januar kl. 14-16. Sted: Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Jacob har en mangeårig karriere i hæren som oversergent, kampvognskommandør og underviser ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter. Han har i alt haft fem internationale udsendelser i forbindelse med operationer i henholdsvis Kosovo, Irak og Afghanistan. Niels Poulsen, 31 90 93 97. ≤

Christian VIII’s Palæ

Onsdag 16. januar kl. 10. Mødested: Ishøj Station. Her kan du tage en kongelig tidsrejse gennem de seneste 150 år af monarkiets historie. Du kan opleve de tidligere danske monarkers private værelser, der er bevaret, som kongerne og dronningerne i sin tid indrettede dem. Per Nørskov, 20 21 59 64. Pris: 100 kr. for rundvisning, 200 kr. for rundvisning og mad, ekskl. drikkevarer.

Jeannet Ulrikkeholm

Torsdag 7. februar kl. 14-16. Sted: Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. I løbet af dette arrangement vil Jeannet Ulrikkeholm synge smukke danske sange. Hun akkompagnerer på guitar, lut og cello, og publikum er med på fællessang. Jeannet fortæller om sangene undervejs, så man får lidt stof til eftertanke. Grethe Nørager, 26 84 87 24. Pris: 20 kr. ≤

LYNGBY-TAARBÆK Formand: Poul Andersen, 45 88 31 21, pan​​​​​​@granaasen.dk Socialt/humanitært arbejde: Kirsten Heesche, 45 88 30 26, 51 30 29 87, kirsten.heesche​​​​​​@mail.dk Lokalredaktør af ’Det Sker’ og hjemmesiden: John Andersson, 24 43 26 45, janderss​​​​​​@kabelmail.dk

» det sker

december 2018

13


Kontor

Cykelpiger - Lyngby

Vor lokale hjemmeside

Cykeldrenge - Virum

Gasværksvej 10, Kongens Lyngby, 45 87 42 51, mandag-torsdag kl. 13-15.30. Juleferie 17. december2. januar. aeldre.lyngby​@mail.dk www.aeldresagen.dk/ lyngby-taarbaek Her kan du læse opdateret information om vore aktiviteter og læse Senior-Posten.

Mandage kl. 9. Mødested: Hjørnet af Klampenborgvej og Firskovvej. Bente Kjøller, 45 88 33 37, bentekjoeller​@gmail.com Tirsdage kl. 10-12. Mødested: Virum Station. Bent Madsen, 23 41 91 84.

Gå med ud at gå

•  Tirsdage i lige uger kl. 10. •  Torsdage i lige uger kl. 10. •  Onsdage i ulige uger kl. 10. Mødesteder: Turene har forskellige udgangspunkter, se nærmere i vort lokale blad Senior-Posten eller på den lokale hjemmeside. Varighed 1½-2 timer. Mød blot op.

Ud i det blå - og grønne

Besøgsvenner

Vil du være besøgsven? Kirsti Preisz, 42 97 58 27.

Tirsdage kl. 10-12. Mødested: Hjørnet af Nybrovej og Bagsværdvej ved bageren. Bent Madsen, 23 41 91 84.

Tirsdage. Mødested: Holte Station, skovsiden. Se nærmere i vort lokale blad Senior-Posten eller på den lokale hjemmeside.

Bisiddergruppen

Gymnastik

Småture

Ønsker du en bisidder? Annie Jensen, 45 85 19 37.

Handyman

Har du brug for lidt praktisk hjælp i hjemmet til småtterier? Kontaktperson oplyses på kontoret.

Badminton

•  Mandage kl. 10-12. Sted: Lyngby Stadion. •  Onsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Engelsborghallen. •  Torsdage kl. 8-10. Sted: Lundtoftehallen. Jette Viuff, 25 77 32 02. Bent Karlsen, 45 93 66 03.

Bordtennis

•  Mandage kl. 11-13. •  Tirsdage kl. 13-15. •  Torsdage kl. 13-15. •  Lørdage kl. 10-12. Sted: Lyngby Stadion. Motionsbordtennis på flere niveauer. Stil selv med bat og gummisko til indendørs brug. Tommy Jørgensen, 45 87 02 62, tjyl​@privat.dk Henny Christiansen, 45 85 19 37, henny.annie​@gmail.com

Cykelpiger - Virum

Mandage kl. 10-12. Mødested: Sorgenfri Torv. Vi cykler hele året, dog ikke i vintermånederne, hvor vi i stedet går en rask tur. Cykelhjelm anbefales. Vibeke Bille, 21 73 74 51, vibekebille​@live.dk

14

det sker

december 2018

Cykeldrenge - Lyngby

Mandage kl. 9.30-10.35. Sted: Lyngby Stadionhal. Kirsten Nielsen, torsvang106​@live.dk

Stolegymnastik

Fredage kl. 10-11. Sted: Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Husk skiftesko. Karin Danielsen, 61 66 92 69, kun fredage kl. 8-9.

•  T orsdage kl. 10 i ulige uger. •  Onsdage kl. 10 i lige uger. Mødesteder: Se nærmere i vort lokale blad Senior-Posten eller på den lokale hjemmeside. Varighed ca. 1 time. Mød blot op.

It - åbent hus

Fredage kl. 13-15. Sted: Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Ejda Fridan, 30 59 10 60.

Tirsdage og torsdage kl. 13-15. Undtagen helligdage og i skoleferier. Sted: Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17. Alle er velkomne.

Kegler

Fotoklubben

Seniordans

Onsdage og fredage kl. 9-12. Sted: Lyngby Stadion. Kurt Dirach, 28 56 68 44, krydderi​@youmail.dk

Cafe Komsammen

Tirsdage kl. 13-15. Sted: Gasværksvej 10, 1. sal. Kom og få en hyggelig sludder over en kop kaffe. Allan Jonsen, 60 35 05 26.

Stavgang

•  Tirsdage kl. 10-11. Mødested: Møllehuset ved Fuglevad Station. Hold 1. Ida Wilhelm Hansen, 45 88 91 71. •  Torsdage kl. 10-11.30. Mødested: Virum Station. Hold 2. Ole Flyger, 20 36 17 07. Deltagerne skal være godt gående. Medbring egne stave.

3. onsdag i måneden kl. 13. Sted: Gasværksvej 10. Niels Nielsen, ncnv.2013​@gmail.com

Frimærkeklubben

Torsdage i lige uger kl. 13-16. Sted: Gasværksvej 10. Fritz Jørgensen, 30 74 17 98, fritz​@joergensen.mail.dk Ane Petersen, 21 92 97 14.

Patchwork

Onsdage i lige uger kl. 9.30-12.30. Sted: Gasværksvej 10. Jonna Karlsen, 27 62 66 07.

Syning

•  1 . onsdag i måneden kl. 13-15.30. •  T orsdag i ulige uger kl. 13-15.30. Sted: Gasværksvej 10. Få råd og hjælp med klipning, syning, forandring og gode ideer. Husk syæske. Birgit Blichfeldt, 45 87 43 60.

Rock eller rust

Fredage kl. 16-19. Sted: Hummeltofteskolens musiklokale. Aktivitet for udfoldelse af aktiv rockmusik. Allan Cornelius, 51 60 16 17, aco2​@c.dk

Tegning/akvarel

2. og 4. onsdag i måneden kl. 13-17. Sted: Gasværksvej 10. Kontoret, 45 87 42 51.

Voksmaling

3. tirsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Gasværksvej 10. Ebba Ravn, 28 71 30 05.

Hyggebridge

Torsdage kl. 13-16. Sted: Stadionhallen, Lundtoftevej 53. Steen Grove-Rasmussen, 22 82 93 04, groverasmussen​@email.dk

L’hombre

Mandage kl. 9.30-12.30. Sted: Gasværksvej 10. Nye deltagere er meget velkomne. Poul Jørgensen, 45 87 66 20. Axel Hansen, 40 14 74 92.

Skak

Fredage kl. 9.30-12. Sted: Gasværksvej 10. Henning Karstensen, 22 16 24 47.

Whist

Fredage kl. 13-16. Sted: Gasværksvej 10. Lene Jensen, 22 93 17 41. Jette Dornov, 51 74 77 28.

Bogbytning

2. og 4. onsdag i måneden kl. 13-15.30. Sted: Biblioteket på Gasværksvej 10.

Litteraturkredse

•  1 . onsdag i måneden kl. 13.15-15.15. Litteraturkreds 1. •  2. mandag i måneden kl. 10-12. Litteraturkreds 3. •  3. tirsdag i måneden kl. 10-12. Litteraturkreds 4. Sted: Gasværksvej 10. Kontoret, 45 87 42 51.


Engelsk konversation

•  Mandage i lige uger kl. 13-15. Jette Rohde, 22 24 10 95. •  Onsdage i ulige uger kl. 10-12. Margaret Moody, 45 76 23 28. •  Onsdage i lige uger kl. 10.30-12. Aase Herskind, 45 85 06 87. •  Torsdage kl. 10.30-12. Ida Lise Jensen, 29 66 62 06. Sted: Gasværksvej 10.

Fransk konversation

•  Torsdage i ulige uger kl. 10.30-12.30. Marie-Francoise Ahrenkiel, ahrenkielgmf​@gmail.com. •  3. onsdag i måneden kl. 12.30-15. Solveig Mølgaard, 61 65 61 89. Sted: Gasværksvej 10.

Italiensk konversation

Mandage i lige uger kl. 9.45-11.45. Sted: Gasværksvej 10. Hanne Thygesen, 30 29 15 57.

Russisk

Mandage i ulige uger kl. 12.30-15. Sted: Gasværksvej 10. Elena Sand, 33 15 41 24.

Spansk konversation

1. og 3. mandag og fredag i måneden kl. 10-12. Sted: Gasværksvej 10. Carlos Palop, 40 83 47 47.

Tysk konversation

Torsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Gasværksvej 10. Gerda de Blanck, 60 62 21 19.

RØDOVRE Formand: Yvonne Jørgensen, 36 70 64 36, yj​​​​​​@webspeed.dk Næstformand: Ulla Spangtoft, 44 94 64 25, ulla.spangtoft​​​​​​@mail.dk Besøgsvenner: Kirsten Brunstedt, 40 50 10 86, pokkelas​​​​​​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/Rødovre

Besøgstjenesten

Har du lyst til at glæde et ældre menneske, så bliv besøgsven. Det drejer sig kun om et par timer om ugen. Det kræves af dig, at du kan holde en aftale. Som besøgsven deltager du også i vore sammenkomster, hvor vi hygger os og udveksler erfaringer. Kirsten Brunstedt, 40 50 10 86.

Bisidderordning

Ønsker du en bisidder? Ulla Spangtoft, 44 94 64 25.

Telefonkæde tryghed i hverdagen

Er du alene, og er du interesseret? Laila Petersen, 28 72 54 63, 28 72 54 48.

Tilmelding til lokalt nyhedsbrev

Ønsker I at modtage det lokale nyhedsbrev fra lokalforeningen Rødovre, kan I tilmelde jer på dette link: www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding

Bowling

Mandage kl. 13-14. Sted: World Cup Hallen, Rødovre Centrum. Ture Skriver, 23 72 69 43. Pris: 145 kr. pr. måned.

Bridge

•  Mandage kl. 10-13. Sted: Rødovregård, loen, Kirkesvinget 1. Kirsten Brunstedt, 40 50 10 86. •  Tirsdage kl. 10-13. Sted: Brohuset, Slotsherrens Vænge 2. Allan Harpsøe, 25 30 82 17. •  Fredage kl. 10-13. Sted: Brohuset, Slotsherrens Vænge 2. Allan Harpsøe, 25 30 82 17.

Husorkester

Mandage kl. 12-14.30. Sted: Plejehjemmet Broparkens festsal, Slotsherrens Vænge 2. Hvis du er musiker og mangler nogen at spille sammen med, er du velkommen hos os, dog ikke som pianist. Vi afholder ca. 8 koncerter i løbet af sæsonen. Jørgen Rønsholdt, 36 70 08 14.

It-cafe

Sidste torsdag i hver måned kl. 11-14. Sted: Foreningshuset, Højnæsvej 63, dør C. Nu starter vi en it-cafe, hvor vores medlemmer er velkomne til at komme og få en snak om it-problemer. René Christiansen, 40 19 81 31.

Madhygge

Tirsdage i ulige uger kl. 12.30-14. Sted: Kostalden, Rødovregård. Billetter købes ved torsdagstræf eller på Hovedbiblioteket i ugen før arrangementet. Find menuen på hjemmesiden. Tove Glæsel, 22 33 19 89. Pris: 50 kr. ≤

Seniorgymnastik

Tirsdage kl. 10-11.15. Sted: Spejlsalen, Foreningshuset, Højnæsvej 63. Medbring tæppe eller liggeunderlag. Kiss Brandstrup, 51 21 83 69.

Studiekreds slægtsforskning

Gruppe 2. Onsdage i ulige uger kl. 10-12. Sted: Dueslaget, Rødovregård. Vi arrangerer besøg i arkiver, biblioteker og i andre kredse, hvor forskning om slægter og deres tid kan danne billeder om vore aners tilværelse. Arly Larsen, 40 46 12 49.

Studiekreds slægtsforskning

Gruppe 3. Mandage i lige uger kl. 10-12. Sted: Dueslaget, Rødovregård. Vi inspirerer og hjælper hinanden med forskningen af vore slægter. Der arrangeres besøg på relevante museer, samlinger og arkiver. Søren Thaae, 29 46 04 28, soerenthaae​@gmail.com

Studiekreds 1 skriveværksted

1. fredag i hver måned kl. 14-17. Sted: Havestuen, Rødovregård.

Vi skriver erindringer, episoder og perioder af vores liv. Vi læser op og har nogle gode, iderige timer, hvor vi inspirerer hinanden. Kirsten Larsen, 20 57 15 87. ≤

Studiekreds 2 skriveværksted

1. torsdag i hver måned kl. 14-17. Sted: Hestestalden, Rødovregård. Vi skriver om det, vi har oplevet, og emner, vi har et personligt forhold til. Flemming Riget, 32 82 14 10, flemming​@paragi.dk

Studiekreds 3 - litteratur 2. fredag i hver måned kl. 13-15. Sted: Havestuen, Rødovregård. Deltagerne og studiekredslederen beslutter, hvilke bøger gruppen skal læse. Ingrid Hansen, 22 17 79 40.

Studiekreds 4 - litteratur

2. tirsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Havestuen, Rødovregård. Deltagerne og studiekredslederen beslutter, hvilke bøger gruppen skal læse. Annie Former, 23 61 75 15.

Studiekreds 5 - litteratur 1. onsdag i hver måned kl. 15-17. Sted: Havestuen, Rødovregård. Deltagerne og studiekredslederen beslutter, hvilke bøger gruppen skal læse. Kirsten Larsen, 20 57 15 87.

Syng sammen

3. onsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Havestuen, Rødovregård. Tilmelding ikke nødvendig. Vi synger efter højskolesangbogen og vort eget sanghæfte. Medbring drikkevarer. Ina Hoffensetz, 36 41 22 85.

» det sker

december 2018

15


Torsdagstræf

Torsdage kl. 9.45-11.45. Sted: Loen, Rødovregård. Vi starter med morgensang, herefter kaffe/te med rundstykke. Foredragene begynder kl. 10.15 og varer til ca. 11.40. Birgit Jakobsen, 25 78 71 95. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og morgenbrød. ≤≥

Whist

Fredage kl. 13-15. Sted: Hestestalden, Rødovregård. Hanne Ridder, 53 35 70 39.

Vinsmagning

•  11. december kl. 16. •  19. februar kl. 16. Sted: Havestuen, Rødovregård. Vinkursus ved Finn Malten. Der er smagning af 6 forskellige vine, der viser, hvor forskellige udtryk den samme drue kan udbyde. Finn fortæller også om de faktorer, der påvirker smag og karakter. Tilmelding nødvendig. Tove Glæsel, 22 33 19 89. Pris: 125 kr. pr. kursusdag, betales ved indgangen.

Torsdagsforedrag

•  6. december kl. 9.45-11.45. Sted: Loen, Rødovregård. Ældrechef Allan Pedersen fortæller om ældreområdet og Rødovre Kommunes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, om akutfunktionen, om kommunens samarbejde med hospitaler og de praktiserende læger, om indsatser på kronikerområdet og om kræftsamarbejdet med 8 kommuner. •  13. december kl. 9.45-11.45. Sted: Rødovre Kirke, der åbner kl. 9. Der er julegudstjeneste kl. 9.45-10.15. Så går vi til Rødovregård til kaffe og juleboller. Vi fortsætter med fællessang og oplæsning. Svend Hjartbo underholder ved flyglet, og Sven Gamst viser billeder. Birgit Jakobsen, 25 78 71 95. ≤≥

16

det sker

december 2018

Besøg på Rosenborg Slot Fredag 11. januar kl. 11-14. Sted: Østervoldgade 4 A, København K. Andreas Rasmussen arrangerer besøget. Billetter sælges fra 13. december. Andreas Rasmussen, 36 41 25 11. Pris: 100 kr.

Besøg på Storm P. Museet

Onsdag 6. februar kl. 13. Sted: Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel. Storm P. var en personlighed, der tegnede dansk humor i det 20. århundrede. Hans værker handler om at være menneske, og om hvordan vi agerer i forhold til hinanden. Museet tegner et billede af en enestående kunstner, der også i dag kan få os til at se på os selv og samfundet omkring os med nye øjne. Ture Skriver, 23 72 69 43. Pris: 100 kr.

En aften med linedance

Fredag 15. februar kl. 18-22. Sted: Loen, Rødovregård. Kom og oplev en festlig aften, og få selv en lille linedance. Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser. Billetter købes på Hovedbiblioteket 28. januar8. februar. Ulla Spangtoft, 44 94 64 25. Pris: 200 kr.

TÅRNBY Formand: Anne-Grethe Kragerup, 26 29 80 16. Næstformand: Susanne Nyberg, 26 25 90 71, aeldresagen.taarnby​​​​​​@ mail.dk

Kontor

Kastrupvej 324, Kastrup, 21 70 05 16, mandag-torsdag kl. 10-12.

Arrangementer

Vi henviser til vores side i Tårnby Bladet, der udkommer hver måned, og til hjemmesiden, hvor siden i Tårnby Bladet også kan læses.

Vi søger nye frivillige

•  Aflastning af pårørende til demensramte, Bente Olofsen, 26 62 34 21.

•  Spisevenner, gåvenner og besøgsvenner, Karna Kaslund, 22 23 80 72. •  Skubbere til plejehjemsbeboere, Jytte Larsen, 53 57 23 07. Hvis ovennævnte personer er optaget, så kontakt formand Anne-Grethe Kragerup, 26 29 80 16.

Bridge

Besøgstjenesten

Cafe Livsglæde

Tirsdage kl. 12-13. Sted: Kontoret: Kastrupvej 324. Den frivillige indsats i Ældre Sagen er mangfoldig og rækker vidt. En af vore store mærkesager er den sociale indsats og den menneskelige kontakt og støtte til mange handicappede eller ensomme ældre borgere i kommunen. Tilmelding til Karna Kaslund, 22 33 80 72.

Android-, tablet- og mobilundervisning

Torsdage kl. 10-12. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med din enhed og giver dig også mulighed for at se dybere på de apps/ programmer, som du måtte ønske. Tilmelding til kontoret. Maks. 6 personer. Pris: 50 kr.

Badminton

•  Onsdage kl. 8-12. •  Fredage kl. 8-12. Sted: Vestamagerhallen, Ugandavej. Ivan Givskov, 32 51 55 45. Fjerbolde kan købes.

Billard

Alle ugens dage kl. 10-16. Sted: Plejehjemmet, Ugandavej 149. Bente Nørbo, 26 62 34 21.

Bowling

•  Onsdage kl. 10-14. •  Torsdage kl. 10-11. Sted: Bowlingcentret, Englandsvej 337. Annie Iversen, 29 84 78 99. Pris: Der betales baneleje.

Bridge - undervisning

Onsdage kl. 13-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71, 1. sal. Kom og få lært spillet fra bunden. Ena Panikowski, 51 41 69 43.

•  T orsdage kl. 10.30-14.30. Sted: Klubhuset, Ved Diget 21, 1. sal. Hanne Hansen, 29 65 44 04. •  Fredage kl. 13-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71, 1. sal. Ena Panikowski, 51 41 69 43. Tirsdage kl. 10-12 i ulige uger. Sted: Sirgræsvej 134, Kastrup. I gården bag foreningscentret. Ældre Sagen i Tårnby og Tårnby Kommune samarbejder om at have fokus på demensområdet i lokalområdet. Cafe Livsglæde er for demensramte og deres pårørende i Tårnby Kommune. Her kan vi mødes til hygge og samvær. Kontakt kontoret for yderligere information.

Cykling

Mandage kl. 10.30-14. Mødested: Den røde port ved Finderupvej. Har du lyst til at deltage, møder du bare op. Husk mad og drikke. Ernst Jensen, 21 21 41 45.

Danseundervisning

Onsdage kl. 14.30-16. Sted: Tårnby Skoles festsal. Der undervises i engelske historiske danse og traditionel squaredance. Det er for alle, der kan lide at bevæge sig til musik. Singler og par. Alle danser med alle. Musikken er livlig uden at være hurtig og giver dig ekstra energi. Inge Aakilde, 20 32 49 93.

iPad-/iPhoneundervisning

Onsdage kl. 10-12. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med din enhed og giver også mulighed for at se dybere på de apps/ programmer, som du måtte ønske. Maks. 6 personer. Tilmelding til kontoret. Pris: 50 kr.


It- og pc-handyman

I Ældre Sagen har vi nogle ildsjæle, der er gode til at udføre de fleste it- og pcreparationer. Henvend dig til kontoret, og forklar problemet - du vil derefter blive kontaktet af en udkørende it-kyndig. Udgifter til materialer er for egen regning.

It-cafe

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Her kan du få hjælp til at få løst et teknisk problem eller noget, der driller dig på din computer, tablet eller mobiltelefon. Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op med din enhed. Kontakt kontoret for yderligere information.

Kreativ motion

•  Onsdage kl. 9.30. •  Onsdage kl. 11. •  Onsdage kl. 13. Sted: Vandtårnet, Løjtegårdsvej. Kreativ motion er motion, hvor alle kan være med. Det er en god måde at få rørt kroppen på, helt på det niveau, du selv føler, du har. Kom, prøv og vær med. Lis Christensen, 23 11 32 81. Tilmelding til kontoret.

Madlavning for mænd

•  Torsdage i lige uger kl. 17-21. Peer Bay, 32 50 99 94. •  Torsdage i ulige uger kl. 17.30-21.30. Ketel Ohm Lauersen, 42 34 76 84. Sted: Skolekøkkenet, Korsvejens Skole. Maks. 10 mand. Tilmelding til kontoret. Pris: Der må påregnes udgifter til indkøb af råvarer.

Pc-undervisning

Fredage kl. 10-12. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Kurset tager udgangspunkt i Windows og dine ønsker og behov, som fx kan være sikker adfærd på internettet, opdateringer af programmer, behandling af billeder, virusværn, sociale medier, brug af eksterne enheder, sikkerhedskopiering, brug af Word, Excel mv.

Kontoret, 21 70 05 16. Pris: 50 kr.

Personlig it-instruktør

Sted: I eget hjem. Har du it-udfordringer, du ønsker hjælp til, og som vi ikke har et kursus til, eller vil du blot have dit eget personlige kursus, kan vi tilbyde dig individuel instruktion efter dine ønsker. Instruktionen er på 2 timer med en af vore instruktører. Efter aftale med kontoret.

Petanque

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vestamagers Idrætsanlæg, Ugandavej. Toni Andersen, 32 50 98 34.

Pilates/gotvedgymnastik

•  Mandage kl. 12.30-13.30. •  Onsdage kl. 11.30-13.30. Sted: Amagerhallen. Solveig Sørensen, 61 67 52 15.

Strikkecafe

Tirsdage kl. 13-15. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71, store sal. Vi strikker og hækler, hygger os og henter inspiration og hjælp hos hinanden. Annette Kovacs, 28 34 47 17.

Svømning

•  Tirsdage kl. 14.30-16.30. •  Torsdage kl. 14.30-15.30. Sted: Kastrup Svømmehal, Røllikevej. For medlemmer af Ældre Sagen, som er fyldt 60+. Susanne Nyberg, 26 25 90 71. Pris: 300 kr.

Søndagscafe

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Cafeen er åben for alle. Anne-Grethe Kragerup, 26 29 80 16. Bente Olofsen, 26 62 34 21. Kaffe og kage kan købes.

Tematimer i it-cafeen

Tirsdage kl. 14-15. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Information og ved ønske instruktion i forskellige emner. Se opslag i Postkassen eller på www.aeldresagen.dk/taarnby

Tirsdagsklubben

Besøgsven

Vandring - slowhold

Børnehavetante/-onkel

Tirsdage kl. 10-14. Sted: Postkassen, Amager Landevej 71. Mød op til sang og levende musik. Inge Lise Jensen, 29 31 09 33. Vand, vin og fortæring kan købes. Fredage kl. 10-12. Mødested: Porten ved Kalvebod Fælled - for enden af Ugandavej. Holdet består som regel af 10 personer. Vi går ca. 6 km, turen er ikke egnet for gangbesværede. Ulla Sørensen, 29 93 03 84.

Vandring - speedhold

Onsdage kl. 10-12. Mødested: Porten ved Kalvebod Fælled for enden af Ugandavej. Holdet består som regel af ca. 10-12 personer. Vi går 4-6 km, når vejret tillader det. Tempoet er rask, med en god puls. Margit Sonja Christiansen.

Sort sol Ribe, Rømø og Manø

25.-28. marts. Vi bor på Danhostel i Ribe. Mindst 35 deltagere. Se hele turen på hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/taarnby Pris: 4.050 kr. Enkeltværelsestillæg: 570 kr.

VALLENSBÆK Formand: Friederike Wenning, 43 64 37 34, formand​​​​​​@aeldresagenvallensbaek.dk Næstformand: Anders Austen Nielsen, 20 29 82 05.

Kontor

Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, 43 77 07 17, 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 10-11, kontor​@ aeldresagen-vallensbaek.dk

Besøgsvenner kommer typisk på besøg en gang om ugen. En besøgsven er en, du kan tale med, hygge eller gå en tur med. Kunne du tænke dig at blive besøgsven eller få besøg? Birgit Seiersen, 29 47 03 95. Har du lyst til at blive frivillig børnehavetante/-onkel? Som frivillig møder du op i en daginstitution 1 gang hver 2. eller 3. uge i 2 timer kl. 12-14. Ifølge aftale med pædagogen på din stue læser, spiller eller leger du selv med en lille gruppe børn, som har brug for et break midt på dagen. Det kræver ingen forudsætninger. Inge Mauritzen, 20 96 30 90, inge-mauritzen​@privat.dk

Generationsmøde læsetanter/-onkler

Vi er nu startet på 5. sæson med højtlæsning for små grupper af børn i 2. klasse. Vil du høre mere om succesaktiviteten læsetanter/ -onkler, så kontakt Inge Mauritzen, 20 96 30 90, inge-mauritzen​@privat.dk

Gå med-ven/følgesvend

Er du utryg ved at deltage eller færdes alene til et af Ældre Sagens arrangementer eller arrangementer i regi af Vallensbæk Kommune, kan Ældre Sagen tilbyde at finde en til at ledsage dig. Yderligere information fås hos Mogens Jørgensen, 40 60 31 84, kollerupparken14​@ msn.com

Hjemmeside og lokalblad Se også hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ vallensbæk Du kan også tilmelde dig det lokale nyhedsbrev på hjemmesiden.

It-kurser

For nærværende kender vi ikke tidspunkt for kurser i foråret. Hold øje med hjemmesiden, og tilmeld dig det lokale nyhedsbrev.

» det sker

december 2018

17


Vi søger it-lærere og -hjælpere

Mogens Jørgensen, 40 60 31 84. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Seniorvejledning og en hjælpende hånd

Cykelture

Til Kultur- og Borgerhuset. Ole Løndal, 53 62 26 25, londal​@webspeed.dk

Efter aftale med kontoret, 43 77 07 17.

Tryghedsopkald

Har du brug for et opkald hver morgen kl. 8-9 for at sikre, at alt er o.k.? Lisbeth Schou, 22 56 55 59.

Advanced English conversation

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Du kan møde andre, der gerne vil konversere på engelsk. Vibeke Mørch, 43 73 75 76.

Badminton 1

•  Tirsdage kl. 11.15-12.45. •  Torsdage kl. 11.30-12.30. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Lizzie Clausen, 23 39 62 52.

Badminton 2

•  Onsdage kl. 14.30-16. •  Fredage kl. 11.30-13. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Jette Knudsen, 43 64 61 90.

Bowling

Onsdage kl. 14-16. Sted: Glostrup Bowlingcenter, Diget 54, 1. sal, Glostrup. Christian Spang Jensen, 42 24 60 71. Pris: 200 kr. pr. måned.

Bridge

Tirsdage kl. 13-17. Sted: Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, Vallensbæk. Kirsten og Poul Erik Hansen, 50 57 07 31, kirsten.hansen​@fasttvnet.dk

Cafe Husk

1. tirsdag i hver måned kl. 16-18. Sted: Rønnebækhus, 5. sal, Vallensbæk Stationstorv 6. Ældre Sagen og Vallensbæk Kommunens demenskoordinator slår dørene op for Cafe Husk med et tilbud til borgere med hukommelsessvækkelse eller demens og deres pårørende. 18

det sker

december 2018

Torsdage kl. 13-16. Mødested: Vallensbæk Idrætscenter. Se Vestegnen fra cykelstierne, og nyd naturen. Elcykler er velkomne. Sidste torsdag i januar, februar og marts spiser vi frokost sammen i Idrætscentret kl. 13. Benny Mortensen, 20 42 24 85.

English conversation

Torsdage kl. 10-12. Sted: Vallensbæk Idrætscenter. Du kan møde andre, der gerne vil konversere på engelsk. Ikke for begyndere. Heather Strandberg, 43 53 54 01.

Litteraturgruppen

1. eller 3. tirsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Ældre Sagen, Højrupgård. Har du lyst til at dele din læselyst med andre, så har du muligheden her. Der bliver læst en bog om måneden, og den diskuterer vi sammen. Susan Højstrup, 28 31 53 71, susanhoejstrup​@gmail.com

Motionsfloorball

•  Mandage kl. 17-18. •  Torsdage kl. 17-18. Sted: Egholmskolen, Vallensbæk. Har du en hjerte-kar-sygdom, type 2-diabetes, eller er du bare over 60 år og føler, at der mangler motionstilbud til dig, så prøv motionsfloorball. Hassan Hegazy, 21 39 21 16, hegazysmail​@gmail.com

Motion for mindre mobile ældre

Lettere træning. •  Mandage kl. 10-11. Sted: Rønnebækhus. Lilian Ho-Lanng, 21 23 82 98. •  Tirsdage kl. 10.15-11.15. Sted: Korsagergård. Jytte Hansen, 43 64 44 54, 20 76 21 18.

Petanque

•  Mandage kl. 10-14. •  Torsdage kl. 10-14. Sted: Idrætscentret ved tennishallerne. Jens Lind, 40 75 43 23.

Seniordans

Mandage kl. 14-16. Sted: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk. Seniordans er godt for helbredet, giver livsglæde og styrker hjernen og hjertet. Vi danser fra september til slutningen af april og i løbet af sommeren forskellige steder efter aftale. Partner ikke nødvendig. Danseleder: Helga Schwedler, 30 22 18 32.

Stavgang

Tirsdage kl. 11-12. Mødested: Forskellige steder i Vallensbæk. Begyndere, let øvede og øvede. Lilian Ho-Lanng, 21 23 82 98. Erik Hommelgaard, 21 16 03 21.

Kirsten Søe Jørgensen, 61 26 31 84. Pris: 30 kr. ≤

Nytårsfest med thailandsk tema

Onsdag 16. januar kl. 18.30-22.30. Arrangement 279. Sted: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk. En nytårsfest med thai-mad og optræden med traditionel thai-dans. Tilmelding senest 18. december, betaling senest 31. december. Arne Essa Madsen, 24 80 90 24, arne​@aem-e.com Pris: 260 kr. for medlemmer. Ikke-medlemmer: 280 kr. ≤

Besøg i FN Byen

Svømning

Tirsdage kl. 10-11.30. Sted: Pilehaveskolens Svømmehal, Horsbred 199, Vallensbæk. Svømning for pensionister. Inge Guldberg, 51 16 22 04, ingeguldberg​@yahoo.dk

Fredag 15. februar kl. 14-16. Arrangement 263. Sted: FN Byen, Marmorvej 51, Nordhavnen, København. Med etableringen af FN Byen er København blevet en meget vigtig lokalitet i hele FN’s organisation, især da det også huser UNICEF’s verdenslager. Tilmelding senest 15. januar. Arne Essa Madsen, 24 80 90 24, erne​@aem-e.com Pris: 50 kr. for medlemmer. Ikke-medlemmer: 70 kr.

Whist

Forårstur

Torsdage kl. 12-15. Sted: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, Vallensbæk. Der bliver spillet i rolig koncentration, hvor der trækkes stik hjem. Bjarne Hansen, 43 64 94 48.

Hyggecafe

Lørdag 15. december kl. 14-16.30. Sted: Pilehavehus. Kom og vær med, når Ældre Sagen opretter hyggecafe. Vi skal julehygge nogle timer sammen med gløgg og æbleskiver, garneret med dejlig musik og fællessang. Tag en god ven eller veninde med - måske kender du én, der har svært ved at komme afsted? Mogens Jørgensen, 40 60 31 84, kollerupparken14​@msn.com

26.-28. marts. Arrangement 264. Tur til Airbus-fabrikken i Hamburg og Volkswagen i Wolfsburg. Tilmelding senest 26. februar. Yderligere information hos Friederike Wenning, 43 64 37 34, fwenning​@hotmail.com Pris: 2.995 kr.

Oplev Kroatiens riviera

21.-28. maj. Arrangement 273. Tilmelding senest 1. februar. Yderligere information hos Friederike Wenning, 43 64 37 34, fwenning​@hotmail.com Pris: 7.275 kr. ved 20 deltagere, 7.095 kr. ved 24 deltagere.


ME KUN D F ME KLUENM OR M D F ME KLUENM OERR DL M F E OERR 1. Pillivuyt forklæde, viskestykkerM ME og grydelapper R

Invitér en du kender Invitér en du kender – og vælg en gave som tak. Invitér en du kender –Joog vælg en gave som tak. flere vi er, jo stærkere står vi! blive medlem af Ældre Sagen? Så kan de se frem til menter årligt i eller voresfamilie, 215 lokal og gratis Har du venner duafdelinger gerne vil invitere til at fordele og rabatter over 2.000 steder, 80.000 arrangetelefon rådgivning. Skaffer du etSånyt medlem, får du blive medlem af Ældre Sagen? kan de se frem til en menter årligt i vores 215 lokalafdelinger og gratis gave som tak, så snart vi har registreret fordele og rabatter over 2.000 steder, 80.000 arrangetelefonrådgivning. Skaffer du et nyt medlem, får du en det nye medlems indbetaling. menter årligt i vores 215 lokalafdelinger og gratis gave som tak, så snart vi har registreret telefonrådgivning. Skaffer du et nyt medlem, får du en det nye medlems indbetaling. gave som tak, så snart vi har registreret det nye medlems indbetaling.

5 5 5

1 1 1

JO FLERE VI ER... JO FLERE VI ER... JO FLERE VI ER...

7. lysestage i blank stål 8. Georg Georg Jensen Jensen Glow kagespade (excl. lys)

7 7 7

6 6 6

8 8 8

8. Georg Jensen kagespade

3 3 3

4 4 4

2 2 2 Udfyld kuponen eller klik ind på www.aeldresagen.dk/nytmedlem Udfyld kuponen eller klik ind på www.aeldresagen.dk/nytmedlem Udfyldes af dig, som allerede er medlem Udfyld kuponen med blokbogstaver Udfyld kuponen eller klik ind på www.aeldresagen.dk/nytmedlem Udfyldes af dig, som ønsker at blive medlem Udfyldes af dig, som ønsker at blive medlem Navnkuponen 1: Udfyld med blokbogstaver Udfyldes af dig, som ønsker at blive medlem Fødselsdato: Dag Måned Navn 1: Udfyld kuponen med blokbogstaver

År

Navn 1: 2*: Fødselsdato: Navn

Måned

År

Navn 2*: Fødselsdato: Dag Fødselsdato: Dag *Ved familiemedlemskab

Måned Måned

År År

Navn 2*: Fødselsdato: Adresse: *Ved familiemedlemskabDag

Måned

År

Måned

År

Dag

*Ved familiemedlemskab

Fødselsdato: Postnr.: Adresse: E-mail: Postnr.: Adresse:

Dag

By: By:

Personligt medlemskab koster 125 kr. halvårligt. E-mail: Postnr.: By: 205 kr. halvårligt og dækker 2 personer Et familiemedlemskab koster iPersonligt husstanden. Kontingentet fornys og juli. medlemskab koster 125i januar kr. halvårligt.

E-mail: Et familiemedlemskab koster 205 kr. halvårligt og dækker 2 personer

! ! !

Gaverne i annoncen Gaverne i gælder annoncen tili15. gælder januar til 15. 2019. januar Vi til forbeholder 2019. Vi forbeholder os ret til os sende ret tilenatanden sende gave, enatanden hvis den gave, valgte hvis den gave valgte er udgået. gavevalgte er udgået. Gaverne annoncen gælder 15. januar 2019. Vi at forbeholder os ret til sende en anden gave, hvis den gave er udgået.

–Jo og vælg en familie, gave som tak.inviterevi!til at vieller er, jo stærkere Har flere du venner du gerne vilstår blive medlem Ældre Så kan de se frem Jo viafeller er, joSagen? stærkere vi!tiltilat Har flere du venner familie, du gerne vilstår invitere fordele og rabatter over 2.000 steder, 80.000 arrange-

1. forklæde, viskestykker 2. Pillivuyt Georg Jensen Sky Bowl og grydelapper 3. Georg Jensen Damask håndklæder 1. forklæde,Bowl viskestykker 2. Pillivuyt Georg Jensen 50 x 100 cm, 2 Sky stk. og grydelapper 3. 4. Georg Georg Jensen Jensen Damask Damask håndklæder håndklæde 2. Georg Jensen2 Sky Bowl 50 70 x x 100 140 cm, cm, 1 stk. stk. 3. Georg Jensen Damask 4. Jensen Damask2 håndklæder håndklæde 5. Georg Cabernet Sauvignon, flasker 50 x x 140 100 cm, cm, 1 2 stk. stk. 70 (pakkepost) 4. Georg Jensen Damask2 håndklæde 5. Sauvignon, 6. Cabernet Menu Selection vinsæt flasker med 70 x 140 cm, 1 stk. (pakkepost) dekanteringsprop og vakuumprop 5. Cabernet Sauvignon, 2 flasker 6. vinsæt med i blank stål 7. Menu GeorgSelection Jensen Glow lysestage (pakkepost) dekanteringsprop og vakuumprop (excl. lys) 6. Menu Selection vinsæt med i blank stål 7. lysestage 8. Georg Georg Jensen Jensen Glow kagespade dekanteringsprop og vakuumprop (excl. lys)

ÆS1218

Udfyldes af dig, som allerede er medlem Medlemsnummer:

DS1218 ÆS1218

Udfyldes af dig, som allerede er medlem Navn: Medlemsnummer:

ÆS1218

Adresse: Navn: Medlemsnummer: Postnr.: Adresse: Navn:

By:

E-mail: Postnr.: By: Adresse: Sæt X kryds for den gave du ønsker: E-mail: Postnr.: By: Gaven sendes til dig, når det nye medlem har betalt sit kontingent Sæt X kryds for den gave du ønsker: E-mail: Forklæde + viskestykker GJ Sky Bowl GJ håndklæder, 50x100, 2 stk. GavenVarenr. sendes til dig, når det nye medlem har betalt sit kontingent 1851 Varenr. 1855 Varenr. 1800 Sæt X kryds for den gave du ønsker: GJ håndklæde, 70x140 2 flasker rødvin Menu Selection50x100, vinsæt 2 stk. Forklæde + viskestykker GJ Sky Bowl GJ håndklæder, Gaven sendes til dig, når det nye medlem 1755 har betalt sit kontingent1856 1799 Varenr. 1800 Varenr. 1851 Varenr. 1855 Glow lysestage Forklæde + viskestykker GJ håndklæde, 70x140 1853 Varenr. 1851 1799

GJ kagespade Sky Bowl 2 flasker rødvin Varenr. 1854 1855 1755

Ønsker ikke at modtage GJ håndklæder, 50x100, 2 stk. Menu Selection vinsæt gave Varenr. 1800 1856

GJ håndklæde, 70x140 Glow lysestage

2 flasker rødvin GJ kagespade

Menu vinsæt gave ØnskerSelection ikke at modtage

Klip i husstanden. Kontingentet fornys og juli. Varenr. 1799 1755 Varenr. 1856 1853 Varenr. 1854 Personligt medlemskab koster 125i januar kr. halvårligt. kuponen ud Gaven til dig, når nye medlem har betalt sit kontingent, oglysestage betalingen er blevet Et familiemedlemskab kostersendes 205 kr. halvårligt ogdet dækker 2 personer at modtage gave GJ Glow GJregistreret kagespade hos os. Ønsker ikke ogKlip send i i husstanden. Kontingentet fornys i januar og juli. Varenr. 1853 Varenr. 1854 Send kuponen i en frankeret kuvert til: Ældre Sagen, MedlemsService, Snorresgade 17-19, 2300 København S. dag

Gaven sendes til dig, når det nye medlem harring betalt kontingent, og89. betalingen er blevet registreret hos os. – eller på sit telefon 33 96 86 Send kuponen i en frankeret kuvert til: Ældre Sagen, MedlemsService, Snorresgade 17-19, 2300 København S. Gaven sendes til dig, når det nye medlem harring betalt kontingent, og89. betalingen er blevet registreret hos os. – eller på sit telefon 33 96 86 Send kuponen i en frankeret kuvert til: Ældre Sagen, MedlemsService, Snorresgade 17-19, 2300 København S. 6299 Aeldre Sagen MGM annonce december 2018_v2.indd 1 – eller ring på telefon 33 96 86 89.

kuponen ud ogKlip send i dag ud kuponen og send i dag 27/09/18

12.58


Foto: Jens Nyborg

Køge Sønakke set fra Strøby Ladeplads.

Hovedstaden

OMRÅDE 10C

Distriktsformand: Finn Madsen, tlf. 60 54 35 07. Mail: madsen.finn​​​​@hotmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Kørestolsadgang

Områderedaktør: Anne Verheij, tlf. 27 99 07 61. Mail: anne​​​​​​@verheij.dk

Rejser omtalt i ’Det Sker’ med over­ natning samt 1-dags rejser til en samlet pris på over 1.000 kr. pr. person sker via en teknisk arrangør, som skal være medlem af Rejsegarantifonden. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer hos Rejse­garantifonden.

Teleslyngeanlæg

10C

Ældre Sagen DET SKER omr. 10C Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 10C Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.