Page 1

liburu bat zabalduz, mundua eskura

“Gaudenak gara, baina ez gaude garen guztiak” Zuei esker beste mundu bat egitea posible delako, Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpainan parte hartu duzuen guztioi gure eskerrik beroena eman nahi dizuegu.

abre un libro, abre el mundo

“Son todos los que están, pero no están todos los que son” Queremos agradecer la colaboración a todas y todos los que habéis participado en la Campaña Mundial por la Educación porque gracias a vosotros y vosotras, otro mundo es posible.


liburu bat zabalduz, mundua eskura

“Gaudenak gara, baina ez gaude garen guztiak” Zuei esker beste mundu bat egitea posible delako, Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpainan parte hartu duzuen guztioi gure eskerrik beroena eman nahi dizuegu.

abre un libro, abre el mundo

“Son todos los que están, pero no están todos los que son” Queremos agradecer la colaboración a todas y todos los que habéis participado en la Campaña Mundial por la Educación porque gracias a vosotros y vosotras, otro mundo es posible.


abre un libro, abre el mundo liburu bat zabalduz, mundua eskura

Hemos respetado los textos originales. No se han hecho traducciones ni cambios para integrar un lenguaje inclusivo. Jatorrizko testuak errespetatu ditugu. Ez da itzulpenik egin, ezta aldaketarik ere hizkuntza inklusiboa barneratzeko.


índiceaurkibidea Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Campaña mundial por la educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpaina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Más que un libro... ideas para disfrutar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Liburu bat baino gehiago... gozamenerako ideiak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Relatos de personas célebres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pertsona ospetsuen kontakizunak TÍTULO

Abre un libro, abre el mundo. Liburu bat zabalduz, mundua eskura. diseño Y COORDINACIÓN editorial

Horixe taller de diseño impresión

EspaceGrafic FOTOGRAFÍAS

Archivo ALBOAN http://www.flickr.com/photos/ campaignforeducation

Relatos de colaboradores y colaboradoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Lankideen kontakizunak Relatos de centros y organizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ikastetxeen eta erakundeen kontakizunak Columnas Laterales* Alboko Zutabeak* Relatos de centros y organizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ikastetxeen eta erakundeen kontakizunak

depósito legal

NA-3.468/2009 EDITA

FUNDACIÓN ALBOAN

“Se autoriza la reproducción parcial de esta obra, siempre que ésta no tenga fines comerciales y la fuente sea citada”. “Lan honen erreprodukzio partziala baimentzen da, beti ere helburu komertzialik ez badu eta iturburua aipatzen baldin bada.”

* A lo largo del libro se han introducido (en las columnas laterales coloreadas) relatos de centros y organizaciones. En el último capítulo están el resto de los relatos. * Liburuan zehar ikastetxe eta erakundeen kontakizunak sartu ditugu (alboetan dauden koloredun zutabetan). Azken kapituluan daude falta diren ikastetxe eta erakundeen kontakizunak.


abre un libro, abre el mundo

“Son todos los que están, pero no están todos los que son” Queremos agradecer su colaboración a todas y todos los que habéis participado en la Campaña Mundial por la Educación porque gracias a vosotros y vosotras, otro mundo es posible.

liburu bat zabalduz, mundua eskura “Gaudenak gara, baina ez gaude garen guztiak” Zuei esker beste mundu bat egitea posible delako, Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpainan parte hartu duzuen guztioi gure eskerrik beroena eman nahi dizuegu.


Sarrera José Ignacio Eguizabal Alboan Fundazioko zuzendari nagusia

Esku artean duzun argitalpena 2009ko Hezkuntzaren Aldeko Munduko ekintza-Astean (HAMA) egindako kontakizun-liburu handiaren zati bat da. Munduko hezkuntzaren egoeraz arduratzen diren pertsona, ikastetxe eta erakundeen sentsibilitatearen, elkartasunaren eta ahaleginaren fruitua da liburua. Pertsona horiek ziur daude bat eginez gero kalitateko heziketa lor dezakegula pertsona guztiontzat. Eskerrik asko haiei guztiei. Gaur egun, 774 milioi pertsona helduk ezin dute testu hau irakurri, analfabetoak baitira; eta 75 milioi umek ezin dute gauzatu irakurtzen eta idazten ikasteko duten eskubidea. Imajinatu, une batez, zein ezberdina izango litzateke zure bizitza hezkuntzari esker lortu duzun oro gabe. Egoera hori salatzeko, Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpainak (HMK) gazte eta helduen alfabetatzeari eskaini nahi izan dio 2009ko Ekintza Astea. ALBOANek, bizitza duinaren eta justiziaren alde lan egiten duen erakundea den aldetik, uste du, borondateak eta ahaleginak batuz gero, egoera alda daitekeela. Horregatik babesten dugu Hezkuntzaren Aldeko Kanpaina, oraindik ere heziketa jasotzeko duten eskubidea gauzatu ezin duten talde ahulenei benetako aukerak ematea helburu duen kanpaina. “Aldaketa esanguratsuak ezinezkotzat jotzen dituen ezkortasunaren aurka, parte-hartzeak errealitate berriak eraikitzen dituela uste dugu”. Egin dezagun horren aldeko apustua, eta lor dezagun denon artean pertsona guztiontzako kalitateko heziketa bat, pertsona guztiei garatzeko aukera ematen dien heinean aske egiten gaituen heziketa bat. 2009ko Hezkuntzaren aldeko Munduko ekintza-Astean Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bildutako 300 kolaborazio (kontakizunak, testigantzak, marrazkiak…) baino gehiagoren arteko aukeraketa bat da edizio hau. Liburu honen bidez, HAMAk nahi izan du lan horretan parte hartu duten denei esker ona azaltzea, eta etorkizunerako hezkuntzarekiko hartutako konpromisoa jasota uztea. ALBOAN, Ayuda en Acción, FERE-CECA eta Tuterako UNED dira Nafarroan kanpainaren alde elkarrekin lan egiten duten erakundeak. Euskal Autonomia Erkidegoko elkarteak, berriz, hauek dira: ALBOAN, Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras, InteRed; Intermon Oxfam; Jolas eta ekin (SERSO; Save the Children; Tierra Hombres), Elkarhezitzen eta Egoaizia. Lankidetza horri eustea eta etorkizunean zabaltzea espero dugu. Azken paragrafo honetan, lagun on bati azaldu nahi izan diogu gure esker ona: Javier Viscarret. Lagun horrek elkartasunera bultzatzen gaituen espirituan sakonki sinesten du, eta espiritu hori adierazteko eta beste pertsonengana iristeko gune pribilegiatu gisa hitzaren boterean sinesten du. Argitalpen hau publikatzen lagundu eta adorea eman digu. Zure omenez, Javier!, mundu bidezkoagoa eraikitzeko beste bizi-txinparta bat. Irakurketaz eta hausnarketaz goza dezazuela espero dugu!

4


Introducción La publicación que tienes en tus manos forma parte del Gran Libro de relatos elaborado en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) del año 2009. El libro es fruto de la sensibilidad, la solidaridad y el esfuerzo de muchas personas, centros educativos y organizaciones preocupadas por la situación de la educación en el mundo. Todas están convencidas de que si nos unimos podemos conseguir una educación de calidad para todas las personas. Gracias a todas ellas.

José Ignacio Eguizabal Director general de Fundación Alboan

En la actualidad 774 millones de personas adultas no pueden leer este texto por ser analfabetas y 75 millones de niños y niñas se ven privados de su derecho de aprender a leer y escribir. Imagina por un momento lo diferente que sería tu vida sin todo lo que has recibido gracias a la educación. Como denuncia de esta situación, la Campaña Mundial por la Educación (CME) ha querido dedicar la Semana de Acción del año 2009 a la cuestión de la alfabetización de personas jóvenes y adultas. ALBOAN, como organización que trabaja por la vida digna y la justicia, cree firmemente que los cambios son posibles si aunamos voluntades y esfuerzos. Por ello apoyamos la Campaña Mundial por la Educación, que busca ofrecer oportunidades reales a los colectivos más débiles que todavía no ven como una realidad el ejercicio se su derecho a la educación. ”Frente al pesimismo que niega la posibilidad de cualquier cambio significativo mantenemos que la Participación genera realidades nuevas”. Apostemos por ello y consigamos entre todos una educación de calidad para todos y todas, una educación que libere al posibilitar oportunidades de desarrollo para todas las personas. Esta edición es una selección de las más de 300 colaboraciones (relatos, testimonios, dibujos…) que la SAME 2009 ha recopilado en Euskadi y Navarra. Con este libro, deseamos manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible y dejar constancia para el futuro del compromiso que hemos asumido con la educación. En Navarra participamos ALBOAN, Ayuda en Acción; FERE-CECA y la UNED de Tudela, y en País Vasco: ALBOAN, Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras, InteRed; Intermon Oxfam; Jolas eta ekin (SERSO; Save the Children; Tierra Hombres), Elkarhezitzen y Egoaizia. Esperamos que esta colaboración continúe e incluso se amplíe en el futuro. Un último párrafo para el agradecimiento a un buen amigo, Javier Viscarret. Él, que cree profundamente en el espíritu que mueve a las personas a la solidaridad y cree también en el poder de la palabra como el lugar privilegiado dónde ese espíritu se expresa y alcanza a otras personas, nos ha ayudado y animado para que esta publicación salga a la luz. Te la dedicamos, Javier, un chispazo más de vida para la construcción de un mundo más justo. ¡¡Esperamos que disfrutéis de la lectura y la reflexión!!

5


Campaña Mundial por la Educación Una propuesta de educación, acción y presión política 6


En la Cumbre de Dakar (Senegal) en el año 2000, se impulsó con más fuerza la reivindicación de una “Educación Para Todos”. Allí, los gobiernos de más de 180 países y representantes de las organizaciones internacionales se comprometieron para que en el año 2015 todas las personas tuvieran acceso a una educación de calidad. La Campaña Mundial por la Educación (CME) nace en el año 1999 para: - Concienciar a la sociedad en general sobre la problemática de la falta de educación básica para millones de personas en el mundo. - Exigir a los gobiernos y a la comunidad internacional cambios en sus políticas para lograr que el derecho a la educación de todos y todas sea una realidad. La CME es una coalición de ONGs, sindicatos del mundo educativo, centros escolares y movimientos sociales presente en más de 120 países. Reivindica el derecho a una educación básica de calidad para todas las personas prestando una especial atención a los grupos más vulnerables (infancia, mujer, minorías…) y a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En España está promovida por cuatro ONG (Ayuda en Acción; Educación sin fronteras; Intermon-Oxfam y Entreculturas) y cuenta con la participación de una amplia y muy plural red de organizaciones a nivel local: ALBOAN, Elkarhezitzen, Fundación cultura de Paz, InteRed, Jolas eta Ekin…; universidades, organizaciones sindicales como las federaciones de enseñanza de Comisiones Obreras y FET-UGT y STEs e instituciones educativas como FERE-CECA.

Semana de Acción Mundial por la Educación La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), se celebra anualmente la última semana de abril. Se preparan actos de movilización para llamar la atención a la comunidad educativa, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, y para exigir a las y los políticos que tomen medidas para hacer real y efectivo el derecho a una educación básica, gratuita y de calidad para todas las personas.

7


Algunas de las propuestas y logros de movilizaciones anteriores Durante estos años se han realizado distintas movilizaciones bajo distintos lemas que han tenido su reflejo en la sociedad, su repercusión y sus logros. En el año 2003 bajo el lema: ”La educación de las niñas”, se contribuyó a lograr que el 75% de los países alcanzara el objetivo de la paridad en primaria y el 47% en secundaria. En el año 2004: “Mayor Lobby Mundial”, se contribuyó a lograr que un tercio de los países aumentara la escolarización en la enseñanza primaria y secundaria. En el año 2005: “Educar para erradicar la pobreza”, se consiguió reducir en 24 millones el número de niños y niñas sin escolarizar. En el año 2006: “Todos los niños y niñas necesitan profes”, el Banco Mundial declaró que se invertirían 1.500 millones de $ el siguiente año en educación; y el ministro británico de Desarrollo se comprometió en dar 150 millones de libras a diez años para Mozambique.

SAME 09: abre un libro, abre el mundo En el año 2009 el tema de reflexión y profundización ha sido la alfabetización de personas jóvenes y adultas. La Semana de Acción de este año se ha centrado en el 4º objetivo de la Educación Para Todos: aumentar la alfabetización de personas jóvenes y adultas en un 50%. Hemos elaborado un Gran Libro con escritos, dibujos y aportaciones de miles de personas, centros educativos, escuelas para personas adultas, personas relevantes del entorno educativo y cultural, grupos de mujeres, asociaciones de escritura y etc. que han querido sumarse a la campaña para lograr la alfabetización de personas jóvenes y adultas. Gracias a las aportaciones recibidas hemos realizado este libro que tienes entre manos. Puedes encontrar más información de la Campaña Estatal en www.cme-espana.org. Para información de la campaña internacional www.campaignforeducation.org

En el año 2007“, ¡Únete por el derecho a la educación, ya! El 95% de los países cuenta con leyes que imponen la enseñanza obligatoria. En la SAME 08, “¡Superemos la exclusión, calidad en la educación PON TU PIEZA TODAS CUENTAN!” La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodriguez, se comprometió públicamente a donar el 8% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a educación básica.

No queremos una educación pobre para los pobres, sino de calidad, con formación de maestros y mejoras de infraestructuras. Ese debe ser nuestro compromiso con todas las personas que sueñan con una educación que pueda cambiar sus vidas. Mensaje del representante de la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación, Luis Arancibia.

8


Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpaina Heziketa, ekintza eta presio politikorako proposamen bat 9


2000. urtean egin zen Dakarreko Goi-bileraz geroztik, indar gehiago hartu zuen “Guztiontzako Hezkuntza” aldarrikapenak. Han, 180 herrialde baino gehiagoko gobernuek eta nazioarteko erakundeetako ordezkariek konpromisoa hartu zuten 2015. urtean pertsona guztiek kalitateko heziketa jasotzeko aukera izan zezaten. Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpaina (HMK) 1999an sortu zen, helburu hauekin: - Munduan milioika pertsonek oinarrizko heziketa ez jasotzearen arazoaz kontzientziatzea gizartea. - Gobernuei eta nazioarteari politikak aldatzeko eskatzea, denok heziketa jasotzeko dugun eskubidea egia bihurtzeko. HMK, Gobernuz Kanpoko Erakunde (GKE), hezkuntza-alorreko sindikatu, ikastetxe eta giza mugimenduen koalizio bat da, eta 120 herrialdetan baino gehiagotan egiten du lan. Pertsona guztientzat kalitateko oinarrizko heziketa jasotzeko eskubidea aldarrikatzen du, eta talde ahulenei (umeak, emakumeak, gutxiengoak…) eta premia handiena duten gizarteko sektoreei eskaintzen die arreta berezia. Gaur egun, 120 herrialdetan baino gehiagotan dago martxan kanpaina hau. Espainian, lau GKEk bultzatzen dute (Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras, Intermon-Oxfam eta Entreculturas), eta erakunde-sare zabal eta askotariko batek parte hartzen du erkidego mailan: ALBOAN, Elkarhezitzen, Egoaizia, InteRed, Jolas eta Ekin… bezalako GKEak, unibertsitateak, erakunde sindikalak eta STEak edo FERE-CECA bezalako hezkuntza-erakundeak.

Hezkuntzaren Aldeko Munduko ekintza-Astea Hezkuntzaren Aldeko Munduko ekintza-Astea (HAMA) urtero egiten da apirilean. Mobilizazio-ekintzak prestatu ohi dira hezkuntza-komunitatea, komunikabideak eta gizartea ohartarazteko oinarrizko, doako eta kalitateko heziketa jasotzeko eskubidea gauzatzeko beharraz eta ordezkari politikoei neurriak har ditzaten eskatzeko.

10


Aurreko mobilizazioetako proposamen eta lorpen batzuk

2009ko HAMA “liburu bat zabalduz, mundua eskura”

Urte hauetan, zenbait mobilizazio egin dira, eta bakoitzak bere leloa izan du. Mobilizazio horiek oihartzuna, eragina eta lorpenak izan dituzte gizartean.

2009. urtean pertsona gazte eta helduen alfabetatzea izan da hausnarketarako eta sakontasunez aztertzeko aukeratu den gaia.

2003. urtean, “Nesken hezkuntza: ikasgai nagusia” lelopean, honako xedea lortzen lagundu genuen: Herrialdeen %75ak berdintasunaren helburua lortzea lehen hezkuntzan eta herrialdeen %47ak bigarren hezkuntzan. 2004. urtean, “Munduko Lobbyrik handiena” lelopean, Herrialdeen heren batean derrigorrezko lehen eta bigarren mailako hezkuntzan eskolatzea handitzea lortu zen. 2005. urtean, “Pobrezia errotik kentzeko heztea” lelopean, eskolatu gabeko aurren kopurua 24 milioitan murriztea lortu zen. 2006. urtean, “Neska-mutil guztiek behar dituzte irakasleak” lelopean, Munduko Bankuak helburu hau lortzeko hurrengo urtean 1.500 milioi dolar inbertitzea; eta Britainiar garapen-ministroak hamar urteren buruan 150 milioi libera esterlina Mozambikeri emango zizkiola hitzematea lortu genuen.

Aurtengo Ekintza Asteak Guztiontzako Hezkuntzaren 4. helburua izan du oinarri: pertsona gazteen eta helduen alfabetatzea % 50ean handitzea. Mundu osoan egin den ekimenaren izena Irakurketa Zabala da, eta aitzakia honekin Liburu Erraldoi bat egin genuen ikastetxe, hezkuntza zein kultura arloko pertsona esanguratsuek, helduen eskolek, erakunde desberdinek, emakume taldeek... bidalitako ekarpenekin. Esku artean duzun liburu hau, ekarpen hauei esker egin dugu. Espainiar estatuko kanpainaren web-orrian (www.cme-espana.org) informazio gehiago duzu eskuragarri. Nazioarteko kanpainaren informazioa www.campaignforeducation.org web orrialdean aurkituko duzu.

2007an “Hartu parte hezkuntza eskubidearen alde” lemapean, herrialdeen %95ek derrigorrezko hezkuntza inposatzen duen legeak garatzea lortu genuen. 2008. urtean, “Gaindi dezagun bazterketa. Hezkuntza-kalitatea. JARRI ZURE PIEZA; GUZTIAK DIRA BEHARREZKOAK!” lelopean, Soraya Rodriguez Nazioarteko Lankidetzako Estatu idazkariariak, Garapenerako Laguntza Ofizialaren %8a oinarrizko hezkuntzara bideratzeko konpromisoa publikoki hartzea lortu genuen.

Ez dugu nahi behartsuentzako heziketa behartsu bat, kalitatekoa baizik. Irakasleak prestatzea eta azpiegiturak hobetzea nahi dugu. Konpromiso hori hartu behar dugu beren bizitza alda dezakeen hezkuntzarekin amets egiten duten pertsonekiko. Luis Arancibia Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpainaren Espainiako Koalizioko ordezkariaren mezua.

11


Mรกs que un libro... ideas para disfrutar


Ideas Un recurso para la reflexión personal: Tienes entre tus manos un libro que recoge en una gran variedad de formatos y estilos, relatos sobre el derecho y la importancia de la alfabetización en la vida de las personas realizado por diferentes personas. Te animamos a leer el libro a poquitos, disfrutando de las aportaciones de diferentes personas y dejando un espacio para la reflexión sobre la importancia de la alfabetización. ¿Qué pasaría si no supiéramos leer y escribir? La alfabetización se considera un elemento fundamental para la participación y el desarrollo de la persona en los planos económico, social y político, más aún si cabe, en la actual sociedad del conocimiento. La alfabetización es esencial para que todo niño y niña, joven y persona adulta tenga las herramientas necesarias en su vida cotidiana que le permitan hacer frente a los retos con los que se encontrará en su día a día. Una herramienta para reflexionar con otros y otras Las ilustraciones y los escritos que encontrarás en el libro pueden ser trabajados y disfrutados de diferentes formas, en diferentes espacios y con otras personas. Algunos espacios sugerentes pueden ser: las aulas, las asociaciones, los grupos de tiempo libre, los talleres de escritura o expresión artística y etc.

Actividades previas a la lectura

(Estas actividades están inspiradas en las unidades didácticas elaboradas para la SAME 09)

Nuestra vida sin saber leer y escribir…

774 millones: personas adultas analfabetas.

Entre todo el grupo hacemos un listado sobre actividades que hacemos en nuestro día a día que implican saber leer y escribir. Intentamos no repetir. Las anotamos a la vista del grupo.

75 millones: niños y niñas sin acceso a la escuela. 1% del presupuesto: se destina en muchos países a educación.

Hacemos una graduación en cuanto a su importancia (necesidad).

¾ de personas analfabetas: originarias de Asia y África Subsahariana.

Comentamos: ¿Qué pasaría si no supieras leer y escribir? Plantemos las consecuencias que nos podría acarrear el no estar alfabetizado en alguno de esos casos que hemos anotado.

Cada cifra con su letra Pequeño juego para identificar de qué números de personas sin alfabetizar estamos hablando: la idea sería recoger las grandes cifras sobre la alfabetización, para poder emparejarlas con su correspondiente epígrafe. Se harían tarjetas tanto de las cifras como de los epígrafes.

1/5: de personas adultas no saben leer ni escribir. 2015: fecha para la consecución de los objetivos. 180: países firmaron los acuerdos de Dakar para una educación de calidad. 8%: compromiso financiero de la AOD para educación. 6%: de PNB destinado a educación para eliminar tasa y costes. 3%: presupuesto para alfabetización de personas adultas. Por 100 hombres alfabetizados: 88 mujeres alfabetizadas. 18 millones: de profesores y profesoras se necesitarán para garantizar la escolarización universal.

13


Tras la lectura Os sugerimos algunas ideas para poder profundizar y disfrutar. Una excusa para la Expresión Artística

Un motivo para leer y para que nos lean

Podemos elegir el relato que más nos guste y después de leer despacio y reflexionar sobre el mensaje, pensamos qué ilustración podría acompañar a ese texto. También se puede realizar un cómic, incorporando los diálogos a los dibujos según la historia leída.

Cuando leamos o descubramos una historia o ilustración que nos parezca significativa, os animamos a leérsela a otra persona o por qué no, a pedirle que nos la lea para que podamos disfrutar del placer que nos aporta el poder escuchar algo que nos interesa a través de la voz de una persona que apreciamos.

Un motivo para la creación literaria Podemos reelaborar los finales del texto que hayamos leído o podemos escribir un relato en el que se reflejen nuestras reflexiones: cómo creemos que la educación mejora la vida de las personas, la historia de alguna persona que conocemos que no ha tenido acceso a la escuela (a la alfabetización) siendo ya adulta o simplemente cómo nos imaginamos nuestra vida, la de nuestra familia o la de personas que conocemos si no hubiéramos tenido acceso a la educación. Los contenidos y la técnica utilizada (entrevista, relato, diálogo, noticia, cuento, …) para escribir el relato se adaptará al nivel del grupo y a los objetivos que la persona responsable proponga. También pueden llevar fotos, dibujos, ilustraciones, etc. Con todos los relatos se puede hacer el libro del grupo, buscando un formato para la encuadernación, título, portada, etc. Otra posibilidad es crear entre todo el grupo un texto común. Cada persona del grupo escribe un párrafo y se lo pasa a la persona siguiente y ésta continúa con la historia.

Un motivo para movilizarnos ¿Cómo sumarse a la Campaña Mundial por la Educación? 1. Reflexionando lo que significa la educación para cualquier persona y lo que supone no estar alfabetizado o no tener los recursos educativos suficientes. 2. Difundiendo esta preocupación entre otras personas o grupos. 3. Revisando la web de la Campaña Mundial por la Educación (www.cme-espana.org) y ver cuál es la propuesta que nos ofrece para la próxima SAME (última semana de abril). 4. Poniéndote en contacto con alguna de las organizaciones que en tu comunidad participan en la SAME y ofreciéndote a colaborar.

Se completa así de una forma dinámica y divertida la posibilidad de realizar entre todas las personas del grupo un texto acerca de la alfabetización y la educación.

Una nueva forma de leer Podemos seleccionamos las imágenes y dibujos que aparecen en el libro y leer o descifrar el mensaje que nos quieren transmitir. Proponemos que de manera individual o por grupos intenten elaborar un cuento o relato que se corresponda con el dibujo o ilustración y que esté relacionado con el tema. Seleccionamos los tres que nos parezcan más significativos, no sólo por su calidad artística sino por su capacidad comunicativa y los colocamos por las paredes del local. También podemos darles difusión por Internet.

14


Liburu bat baino gehiago... gozamenerako ideiak 15


Ideiak Hausnarketa pertsonalerako baliabidea: Eskuartean duzun liburuan estilo eta formatu desberdinetan egindako idazkiak jaso ditugu, hezkuntza eskubidearen eta alfabetatzearen garrantzia aldarrikatzen dituztenak. Liburua pixkanaka-pixkanaka irakurtzea gomendatzen dizugu, hainbat pertsonek egindako lanez gozatu eta hauen inguruko hausnarketa egiteko. Zer gertatuko litzateke idazten ala irakurtzen jakingo ez bagenu? Alfabetatzea oinarrizkoa da arlo ekonomikoan, sozialean zein politikoan parte hartzeko eta hazteko, , batez ere, gaur egungo jakintzaren gizartean. Ezinbestekoa da haur, gazte eta pertsona heldu orok eguneroko bizitzan beharrezkoak dituzten tresnak eskura izatea, sor daitezkeen arazoei aurre egiteko. Kanpainako web orrialdean (www.cme-espana.org) hezkuntza eskubideari buruzko unitate didaktikoak dauzkazu eskuragarri. Aipatu unitateak, adin desberdinetara egokituak daude: haur hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza zein helduentzat. Besteekin hausnartzeko aukera Liburuan aurkituko dituzun marrazki zein idazkiak era askotara, leku desberdinetan eta beste pertsona batzuekin batera landu eta goza ditzakezu. Horretarako leku aproposak izan daitezke eskola, elkarteak, aisialdi taldeak, idatzi ala marrazteko taldeak, etab.

Irakurketaren aldez aurreko ekintzak (Jarduera hauek HAMA 09ko unitate didaktikoetan oinarrituta daude)

Gure bizitza irakurtzen eta idazten jakin gabe‌ Egunean zehar irakurtzen eta idazten jakitea eskatzen duten jardueren zerrenda bat egin taldekide guztien artean. Saiatu ez errepikatzen. Ideiak taldeak ikusteko moduan idatzi. Ideiak garrantziaren (beharraren) arabera mailakatu. Zer gertatuko litzateke irakurtzen eta idazten ez bazeneki? Kasu horietako batzuetan alfabetatua ez egoteak ekarriko lizkiguken ondorioak mahaigaineratu.

Zifra bakoitza dagokion letrarekin Alfabetatu gabe dagoen pertsona-kopurua kalkulatzeko jolastxoa: Aurtengo triptikoan aurkeztu diren zifra handiak dagozkien epigrafeekin lotzea da asmoa. Zifren nahiz epigrafeen txartelak egin behar dira.

774 milioi: pertsona heldu analfabetoak dira. 75 milioi: haurrek ez dute eskolara joateko aukerarik. Aurrekontuaren % 1: bideratzen da hezkuntzara herrialde askotan. 1/5: pertsona helduk ez dakite ez idazten ez irakurtzen. Analfabetoen 3/4: Asiakoak eta Saharaz hegoaldeko Afrikakoak dira. 2015: helburuak erdiesteko epea. 180: herrialdek sinatu zituzten kalitateko hezkuntza lortzeko Dakarreko akordioak. % 8: GLOk hezkuntzarekin duen konpromiso finantzarioa. % 6: BPGrena, tasak eta kostuak kentzera zuzenduta. % 3: pertsona helduak alfabetatzeko aurrekontua. Alfabetatutako 100 gizoneko: 88 emakume alfabetatu. 18 milioi: irakasle behar dira eskolatze unibertsala bermatzeko.

16


Irakurketaren ostean Gaian sakontzeko eta onura ateratzeko ideiak iradokitzen dizkizuegu. Adierazpen grafikorako aitzakia Gustukoen dugun idazkia astiro irakurri eta hausnartu ondoren, testuari egokitutako marrazkia egin dezakegu. Komikia ere egin dezakegu modu honetan, falta diren elkarrizketak irakurritako istorioan oinarrituta asmatuz.

Adierazpen literariorako arrazoia Irakurritako testuaren bukaera berridatzi dezakegu, edo gure hausnarketak islatuko dituen idazkia egin dezakegu: hezkuntzak gure bizitza zenbateraino hobetzen duen azalduz; ezagutzen dugun alfabetatu gabeko pertsona baten egunerokoa kontatuz; edota gure eta gure ingurukoen bizitza irakurtzen eta idazten jakin gabe nolakoa izango litzatekeen imajinatuz.

Mobilizaziorako arrazoia Nola bat egin Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpainarekin? 1. Hezkuntzak zentzuaz, alfabetatu gabe egoteaz edo errekurtsorik ez izateak suposatzen duenaz hausnarketa eginez. 2. Beste pertsona batzuei kezka hau helaraziz. 3. Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpainaren web orrialdea ikuskatuz (www.cme-espana.org) eta hurrengo Hezkuntzaren Aldeko Munduko ekintza-Asteak (HAMA) eskaintzen diguna aztertuz. 4. Zure inguruan HAMAren antolaketan parte hartzen duten erakundeekin harremanetan jarriz eta eurekin elkarlanean arituz.

Edukia eta erabilitako teknika (elkarrizketa, kontakizuna, ipuina, bertsoa...) taldera eta honen helburuetara egokitu daitezke. Era berean, argazki zein marrazkiekin osatu daiteke lana, eta berauekin taldearen liburua osa daiteke. Beste aukera bat, liburua talde guztiaren artean egitea da. Pertsona bakoitzak paragrafo bat idatzi dezake aurrekoak idatzitakoari jarraipena emanez, eta, era berean, alfabetatzea eta hezkuntzari buruzko ariketa erraz eta dibertigarria eginez.

Irakurtzeko beste modu bat Liburuan agertzen diren irudietan oinarrituko gara, eta egileak esan nahi ziguna asmatzeko saiakera egingo dugu. Bestetik, aukeratutako irudiari istorio bat egitea proposatzen dugu, taldeka zein barkaka. Ondorioz, asmatutako hiru lan esanguratsuenak aukeratu eta hormetan eseki ditzakegu. Lanen aukeraketarako, kalitateaz gain komunikazio gaitasuna ere izango ditugu kontutan. Lanen hedapena Internet bidez ere egin dezakegu.

Besteei irakurri eta besteek guri irakurtzeko parada Idazki edo marrazki esanguratsu bat aurkitzen dugunean, beste batzuei irakurri diezaiekegu, edo, zergatik ez, beste pertsona bati irakurtzeko eskatuko diogu, entzumenak berak eskaintzen digun plazerrez gozatzeko.

17


18


19


Nelson Mandela. Premio Nobel de la Paz.

Nelson Mandela

(Extraído del discurso de Nelson Mandela en la presentación de la Campaña Nacional para el Estudio y la Enseñanza de 1997)

“Nuestro país cuenta con numerosos recursos naturales, pero nuestro tesoro más valioso es nuestra gente, sobre todo los jóvenes. Representan nuestros recursos humanos, que nos permiten obtener beneficios de todos nuestros activos. Para combatir la pobreza, los delitos y todos los males de nuestra sociedad, es preciso que invirtamos en el desarrollo de nuestros recursos humanos... A la cabeza de esta tarea están la educación y la formación. Tenemos la obligación de facilitar a todas las personas el desarrollo de su pleno potencial; dar a todo el mundo la oportunidad de que aprenda y desarrolle su talento. Tenemos el deber de crear un entorno propicio y proporcionar las herramientas y los mecanismos necesarios para que las personas puedan desarrollarse plenamente... El potencial que debe reclamarse es inmenso. En nuestro país, existen millones de adultos que nunca han tenido la posibilidad de aprender a leer y escribir; cientos de miles de jóvenes sin acceso a la educación y sin ninguna capacidad significativa; trabajadores que deben procurar adaptarse a las nuevas tecnologías mundiales –podemos aprovechar nuestro potencial para conseguir una vida mejor, aprovechando todas las oportunidades que nuestra nación tenga para aprender. En esta ocasión, nuestro mensaje a los maestros es el siguiente: que su máxima sea un compromiso incondicional con los intereses de las personas cuya educación se les ha confiado.

Nelson Rolihlahla Mandela nació en Mvezo, en la antigua Transkei en 1918. Después terminar sus estudios escolares, se matriculó en la universidad y estudió derecho. Ingresó en el Congreso Nacional africano en 1942 y se dedicó a la lucha contra el apartheid. En 1952, viajó por todo el país, organizando una campaña de resistencia pacífica contra

Entre otras cosas, esto significa una puntualidad estricta, una preparación minuciosa de cada lección y una dedicación incansable para garantizar que todos los alumnos aprenden algo en cada lección. Esto implica mantenerse a la vanguardia de los descubrimientos en sus asignaturas y trabajar conjuntamente con sus colegas y con la dirección escolar para garantizar que nuestras escuelas eduquen realmente a la nación. En resumen, significa mantener los niveles más elevados, de manera que se restaure la dignidad en la profesión de la enseñanza. Sobre sus hombros, descansa una enorme responsabilidad. Si fallan a nuestros niños, fallarán al país. A los alumnos, esta campaña es un llamamiento para que hagan del aprendizaje su principal, sino la única, prioridad. En su caso también, la puntualidad, la asistencia y la aplicación en el estudio deben estar a la orden del día. Es preciso una participación activa en las clases, una curiosidad inquisitiva como modo de aprendizaje, un respeto por los compañeros y los docentes, además de una determinación de no consumir nunca drogas ni llevar armas peligrosas a la escuela – todo esto y mucho más es la base de la cultura del aprendizaje...

20


Nelson Mandela. Premio Nobel de la Paz.

la legislación discriminatoria. Entre sus actividades, figura la Campaña de Desafío de 1952, la resistencia en favor de la eliminación de las leyes injustas y la introducción de la Educación Bantú en 1953. Instaba a los activistas de la comunidad que “hicieran de cada casa, choza o construcción un centro de aprendizaje”.

A los padres, les decimos hoy que su interés en la educación de sus hijos e hijas es tan importante como su propio esfuerzo y el de los profesores. Pueden ayudar en la educación de la nación participando en las actividades de las escuelas y protegiéndolas del vandalismo; apoyándolas, mediante la colaboración con los profesores y alumnos; y mediante una vigilancia constante con el fin de conseguir que sus hijos vayan diariamente a la escuela y hagan los deberes escolares…

En varias ocasiones, sus actividades fueron prohibidas y fue arrestado y acusado. En 1964, fue condenado a cadena perpetua por sus intentos de poner fin al apartheid. Se convirtió en uno de los prisioneros políticos más famosos del mundo. Después de 27 años en prisión, Mandela fue liberado y colaboró en la transición pacífica a la democracia de Sudáfrica. En 1993, se le concedió el Premio Nobel de la Paz y, en 1994, se convirtió en el primer presidente sudafricano elegido democráticamente. En 1999, se retiró de la vida pública. Sigue siendo el héroe más querido de Sudáfrica.

No podemos permitirnos seguir de brazos cruzados mientras algunas escuelas se convierten en centros de consumo de drogas, violencia o se destrozan sus recursos. No podemos seguir de brazos cruzados viendo cómo nuestros jóvenes viven en la ignorancia, careciendo de las habilidades necesarias… Vayamos de la mano y trabajemos para que las escuelas trabajen para nosotros. Gracias.”

21


Reina Rania de Jordania

Maha de las Montañas

(Este relato se sitúa en Oriente Medio) Versión reducida.

Los niños le lanzaban piedras, mientras gritaban y se burlaban de ella. “¡Ya a’lylet al a’dab! ¡No tienes vergüenza!” Maha trataba de contener las lágrimas ante los insultos que le herían más que las piedras. ¡Por fin! Había llegado a la casita de adobe donde vivía su familia. Sintiéndose a salvo, cerró la puerta, mientras en la calle los niños seguían lanzando sus insultos. “¡Maha, ha ha! ¡Las niñas no van a la escuela!” Maha suspiró. Ni siquiera era el primer día de clase; no se imaginaba lo que sería cuando tuviese sus libros; no se imaginaba lo que sucedería cuando saliese de casa y caminase a la escuela por primera vez. “Estarán esperándome, me lanzarán piedras y Alá sabe qué más, pero estoy decidida a ir a la escuela. No dejaré que me atemoricen.” Los últimos meses habían sido agotadores, entre las discusiones con su padre y las burlas de sus hermanos. Ahora, se había sumado el resto de los niños del pueblo. Parecía que todo el mundo estaba en contra suya. A excepción de su madre. Daba gracias a Dios por tener a su madre que le apoyaba en todo momento. Ella nunca había ido a la escuela pero animaba a Maha, repitiendo a su padre que las hijas también se merecían la oportunidad de aprender. (...) “Pero, papá,” le había suplicado, “Puedo trabajar de noche y vender mis labores de bordado. ¡Piensa lo que podremos ganar cuando aprenda a leer! Ayudaré en el sustento de la familia. Por favor, papá, te lo prometo, te lo prometo.”

Rania Al-Yasin nació en Kuwait el 31 de agosto de 1970. Es la esposa del Rey de Jordania, Abdalá II. La Reina Rania Al Abdullah de Jordania es una defensora internacional de la educación universal. Convencida de que la educación es esencial para romper el ciclo de la pobreza,

“De acuerdo, Maha,” había terminado por responder su padre con un suspiro. “Pero tendrás que hacerte cargo de los gastos, no puedo darte dinero para los libros…” (...) La noticia de que Maha iba a ir la a escuela se extendió rápidamente por el pueblo. Enseguida empezaron los cuchicheos a sus espaldas. La gente la señalaba, se le quedaba mirando y se burlaba. La tarde anterior al primer día del curso escolar, mientras ayudaba a su madre a cortar “okra” para la cena, le dijo con tristeza, “Mamá, no lo entiendo, ¿qué tiene de malo ir a la escuela?” Su madre le respondió, mientras tomaba su mano entre las suyas, “La gente piensa que las muchachas deberían ayudar en casa y no preocuparse de ir a la escuela. Como sabes, nunca tuve la oportunidad de aprender a leer, ni tampoco la tuvieron tus tías ni tus abuelas. La gente piensa también… que es una deshonra que una muchacha vaya sola por la calle. Es peligroso, ya lo sabes. ¿Quién sabe lo que puede pasar? La escuela está a una hora de camino.” La cara de su madre reflejaba preocupación.

22


Reina Rania de Jordania

“Pero, mamá, tendré cuidado, sabes que lo tendré. No me importa lo que digan. Me muero de impaciencia por ir a la escuela, quiero aprender a leer y escribir, quiero ser profesora y, algún día, ¡te enseñaré también a leer!” (...) Maha se había esforzado por aprender. Escribía un diario, leía los titulares del periódico a su padre y había enseñado a su hermana pequeña a contarse los dedos de las manos y los pies. Con frecuencia, le dolían los ojos después de pasar tantas horas en la escuela, aparte de hacer los deberes y coser. Sin embargo, cuanto más trabajaba, más fuerte se sentía; cuanto más aprendía, más quería aprender. Aún así, no era fácil. Le asustaba el camino, que emprendía a la 6 de la mañana y que tardaba más de una hora en recorrer. Ningún tramo de la desierta carretera estaba pavimentado y, cuando llegaba a la escuela, tenía los pies doloridos y cubiertos de polvo... Y esto no era lo peor. En el primer día de clase, ninguna persona con la que se había cruzado le había dirigido la palabra. En los siguientes, los insultos habían aumentado y parecía que todos los habitantes del pueblo quisieran avergonzarla. “¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? ¡La escuela no es lugar para una muchacha! “¡Maha, ha ha! ¡Las niñas no van a la escuela!”. Maha se sentó en la cama, se puso una manta alrededor de los hombros y trató de concentrarse en el libro. De repente, la puerta se abrió de golpe. Era su padre y estaba visiblemente enfadado.

hace campaña para que se realice una mayor inversión en la educación de las niñas. Gran parte de su trabajo está dedicado a crear oportunidades y promover asociaciones innovadoras públicas/privadas, con el objetivo de incrementar el acceso a la educación y su calidad. En marzo de 2008, la Reina Rania presentó la iniciativa “Madrasati” (“Mi escuela” en árabe), destinada a renovar al menos 500 de las escuelas públicas en peores condiciones de Jordania y conseguir que los jóvenes jordanos tengan acceso a aulas luminosas, seguras y bien equipadas, y a patios de juegos.

“No puedo andar ni diez pasos en este pueblo sin que alguien haga algún comentario de mal gusto sobre mi hija y la desgracia que está trayendo a esta familia. Las mujeres hablan. Los hombres hablan. Los ancianos del pueblo hablan. Hoy me han venido a decir que no aprueban que Maha vaya sola a la escuela. Todo el mundo ha dejado de trabajar conmigo. Parece que somos parias en nuestra propia comunidad.” Bajando la voz, añadió. “Maha, sé que permití que fueras a la escuela, pero tienes que dejar de ir.” “¡Pero, papá!” “¡No, Maha!” Los ojos oscuros de su padre la miraban fijamente. “Las niñas no van a la escuela. Es mi última palabra.” Con la mano, dio un golpe sobre la mesa. “Bueno, ¿dónde está mi cena?” La vida de Maha volvió a ser como antes. Los niños seguían señalándole y se reían a sus espaldas. Maha fingía que no les oía.

23


Su Majestad la Reina Rania Al Abdullah

“Salaam aleikum.” “Wa aleikumu salaam.” “¿Podrían decirme si vive aquí Maha?” Ni Maha, que había salido para ver quién era, ni su padre, que había abierto la puerta, tenían idea de quién podría ser aquella mujer alta que se había presentado por sorpresa. Como era costumbre, su padre le invitó a pasar y a tomar asiento en los desgastados cojines del suelo mientras su madre le ofrecía una taza de té dulce. “Vengo de la capital. He venido para ver a Maha.” “¿Verme a mí?” Maha se acercó a la mujer. “¿Por qué quiere verme? ¿De qué me conoce?” “Es un placer poder conocerte, Maha. He oído hablar mucho de ti. Me han dicho que eres una de las alumnas más brillantes que ha tenido nunca la escuela Al Isra.” (...) “¡He estado buscándote durante meses, Maha de las Montañas! Después de todo, no es tan extraño. ¡Una niña de un pueblo pequeño de las tierras altas andando sola a la escuela! Sí, Maha, mucha gente conoce tu nombre, ¡incluso en la capital!” El rostro de Maha enrojeció. “No, no tengas vergüenza. Tu nombre es conocido por buenas razones. Maha de las Montañas, ¡tu nombre representa valor, determinación y éxito! Hemos sabido que caminabas varios kilómetros todos los días, soportando la desaprobación de la gente y cómo te las arreglabas para trabajar de noche y aún así ser la mejor de la clase. Tu profesora estaba muy orgullosa de tus progresos, pensaba que tenías un gran potencial y, cuando dejaste de ir a clase, preguntó a todo el mundo dónde estabas y te buscó por todas partes. Su búsqueda y tu historia llegaron hasta la capital.” “¿De verdad?”, respondió Maha. “Sí. Llegó incluso hasta nuestra organización. Nosotros trabajamos con madres y niñas. Les damos pequeños créditos, les ayudamos a abrir un negocio… lo que necesiten y, Maha, pensamos que lo que necesitas es ayuda para ir a la escuela.” “¿Cómo van a ayudarle?”, preguntó la madre de Maha, poniendo una mano en el hombro de su hija. “Bueno, si ustedes están de acuerdo, todas las mañanas, habrá alguien esperando en su puerta para acompañar a Maha a la escuela. Y todas las tardes, habrá alguien a la puerta de la escuela para acompañarle de vuelta a casa.” La mujer se volvió hacia Maha. “¿Qué te parece?” Maha no podía creer lo que estaba oyendo. “¿Lo dice de verdad? ¿De verdad? ¿Todos los días?” “¡Claro que lo digo de verdad! Las niñas tienen tanto derecho a recibir educación como cualquier persona. ¿Por qué van a ser los niños los únicos que vayan a la escuela? Aprender es algo bueno para todo el mundo. Una vez que acabes los estudios, podrás ayudar a tu familia y podrás ayudar a tu pueblo. Además, ¡estudiar te dará también una voz! Una opinión que la gente escuchará.” Maha levantó los ojos hacia a su padre, que miraba fijamente por la ventana en silencio. “Mi padre es quien debe decidir. Si me da su permiso, iré.” El padre se quedó callado. Después, con una expresión pensativa, se dio la vuelta. “Nadie puede decirme que no quiero a mi hija tanto como a mis hijos. Sí, mi Maha puede volver a la escuela. Si va a estar protegida, entonces puede ir.” (...) Al día siguiente, Maha salió de su casa con su bolsa y su nuevo bolígrafo, llevándose la sorpre-

24


Su Majestad la Reina Rania Al Abdullah

sa de que se habían multiplicado sus compañeras de clase. No sólo estaba la señora amable y generosa de la ciudad. Otras niñas habían convencido a sus padres para que les dejaran también ir a la escuela. La cara de Maha se iluminó de alegría. Un año antes, mientras que los niños le sacaban la lengua, las niñas habían mirado con envidia cómo Maha se había dirigido a la escuela su primer día de clase. Desde aquel momento, habían deseado en secreto poder ir también. Tres días más tarde, mientras se tomaba apresuradamente el desayuno antes de ir a la escuela, Maha escuchó un gran estruendo en el exterior. Abrió la puerta y se encontró con una multitud de personas que estaba esperando afuera. Había coches, luces, cables, cámaras y muchas personas a las que no conocía. De pronto, todos giraron las cabezas y las cámaras ¡hacia Maha! De la sorpresa, se quedó inmovilizada, mientras la señora amable de la ciudad se acercaba a ella. “Maha, Maha, no vas a creértelo. ¡Tu historia ha llegado a oídos de personas muy importantes! Primero, se enteró el ministro de Educación y, ahora, ¡el Presidente ha venido a verte!” Maha se ruborizó mientras las cámaras le enfocaban y se disparaban los flashes. Antes de que pudiera comprender lo que la señora le acababa de decir, se encontró con un hombre que le tendía la mano. “Así que tú eres Maha de las Montañas, la niña que luchó hasta conseguir ir a la escuela, la que animó a todo el pueblo. Maha, tu valor y determinación me han impresionado enormemente y quiero que me ayudes a conseguir que vayan más niñas a la escuela.” El hombre se inclinó hasta ponerse a su altura. “¿Me ayudarás?” Maha miró a las niñas que se agolpaban en torno a ella y que habían escuchado la pregunta. Tenían los ojos abiertos como platos y afirmaban entusiastas con la cabeza. Con un hilo de voz, respondió, “Por supuesto que sí.” Las niñas gritaron de alegría. “No quiero que se te haga tarde para ir a clase, Maha. ¿Qué te parece si te llevo a ti y a tus amigas a la escuela en mi coche? Podemos hablar por el camino.” (...)

25


Federico García Lorca. Poeta y dramaturgo español.

Alocución al pueblo de Fuente vaqueros

Fragmento extraído

“(…) No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita, ¿y dónde están esos libros? (…) Por eso ¡No sabéis qué alegría tan grande me produce el poder inaugurar la biblioteca pública de Fuente Vaqueros! Una biblioteca que es una reunión de libros agrupados y seleccionados, que es una voz contra la ignorancia; una luz perenne contra la oscuridad.

Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros (Granada) el 5 de junio de 1898, Viznar 19 de agosto de 1936.

Nadie se da cuenta al tener un libro en las manos, el esfuerzo y dolor, la vigilia, la sangre que ha costado. El libro es sin disputa la obra mayor de la humanidad. Muchas veces, un pueblo está dormido como el agua de un estanque en día sin viento. Ni el más leve temblor tuba la ternura blanda del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo circundan. Pero arrojad de pronto una piedra. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan atropellándose unas a las otras y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total del agua, un bullir de ranas en todas las direcciones, una inquietud por todas las orillas y hasta los pájaros que dormían en las ramas umbrosas saltan disparados en bandadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua en un estanque en día sin viento, y un libro o unos libros pueden estremecerlo e inquietarlo y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia.”

Poeta, dramaturgo y prosista de renombre. Adscrito a la llamada Generación del 27. Murió ejecutado tras el levantamiento de la Guerra Civil Española, por su afinidad al Frente Popular y por ser abiertamente homosexual.

26


Federico García Lorca. Poeta y dramaturgo español.

En 1914 empieza sus estudios (derecho, filosofía y letras) en la Universidad de Granada. Aquí nacen sus primeras obras literarias, el “Libro de poemas” y su primera obra de teatro “Mariana Pineda”. Después de sus estudios en España, viaja por los Estados Unidos. Sale también por Cuba que le impresiona mucho. Las obras de ese período están reunidas en el libro de poemas “Poeta en Nueva York”. Al volver en España crea el teatro universitario ambulante “La Barraca” con lo que montan obras de los grandes maestros españoles (Calderón, Cervantes, Lope de Vega,...) por toda España.

Retrato de Federico García Lorca pintado por Sendra (Foto: Gabinete de Comunicación de la Diputación de Granada)

Durante un viaje por América del Sur, obtiene un verdadero triunfo en Buenos Aires en 1933. En ese momento Federico García Lorca es conocido por todo el mundo. Escribió tanto poesía como teatro, si bien en los últimos años se volcó más en el teatro, no sólo en su creación sino en la escenificación y montaje. Hoy en día Federico García Lorca se reconoce como el poeta español más leído de todos los tiempos.

27


Angélique Kidjo. Cantante y Compositora.

La promesa de un padre a su hija

by Angélique Kidjo

Tenía entonces 6 años y no había nada que me entusiasmara más que observar a mi madre, con su atuendo colorido que ella misma se confeccionaba, cuando ensayaba con su compañía de teatro. Los bailarines sudaban al practicar sus movimientos, acompañados por los cantantes que contaban antiguos relatos de mi país, Benín, en el occidente de África. Si bien no era capaz de entender los complicados relatos de reyes, reinas y batallas, me sabía cada línea y cada baile. Entonces, un día sucedió lo inimaginable. Una de las cantantes se puso enferma y no se presentó en la función. De pronto, mi madre me dirigió una mirada extraña y me dijo: “Te he estado escuchando y me he dado cuenta de que conoces bien su papel. Esta noche te subirás al escenario y la sustituirás.” Sabía que tenía talento para cantar, mi familia solía decir que había aprendido a cantar antes que a hablar, pero no me imaginaba cantando delante de un público. De todas formas, no tenía elección. En el último segundo, tuvieron que empujarme para que saliera al escenario, como quien salta de un avión con paracaídas. El público estaba en silencio, en completo silencio, sorprendido de ver aparecer una niña tan pequeña. Entonces, todos comenzaron a reír y a animarme con sus voces, lo que me tranquilizó lo suficiente para empezar a cantar. Me gustaron tanto los aplausos que en ese momento supe que me pasaría toda la vida en el escenario. Empecé a ser cada vez más conocida en Benín y fui capaz de ganarme la vida. En ocasiones se hacía difícil, porque en mi país hay bastantes prejuicios contra los artistas, ya que se piensa que viven una vida desordenada, lo que no era en absoluto mi caso. Angélica Kidjo, nació en Ovidah (Benin) el 14 de julio de 1960. Fue galardonada con varios premios Grammy, no es sólo una de las artistas más valientes y con más energía del universo pop actual, sino que es también una artista que explora las relaciones entre las distintas culturas musicales. Su excepcional voz,

De todas formas, lo cierto es que empezaba a pensar: “¿Por qué tengo que ir a la escuela, sentarme durante horas en clase y esforzarme con los deberes escolares si ya tengo un trabajo?.” Empecé a sacar malas notas hasta que un día mi padre me llamó y me dijo: “Así, ¿que quieres dejar los estudios y convertirte en cantante?” “¡Sí, papá! Eso es exactamente lo que quiero hacer. Tengo que ensayar mis canciones, aprender nuevos temas y tocar con la banda, no tengo tiempo para ir a la escuela.” Si bien en aquellos momentos pensaba de otra manera, fui una adolescente con mucha suerte al tener un padre como el mío, que sabía decir “no” con toda claridad. “Eso es algo que nunca va a suceder en esta casa. Si quieres ser cantante, una gran cantante, tienes que tener estudios. Debes ser capaz de expresar toda la belleza del mundo con tu música y tus letras.

28


Angélique Kidjo. Cantante y Compositora.

su presencia en escena y su fluidez en distintos idiomas y culturas le valieron el reconocimiento de sus colegas y le han permitido darse a conocer más allá de las fronteras de su país. Angélica Kidjo ha mezclado las tradiciones de África Occidental de su niñez en Benín con elementos de R&B, funk y jazz americano e influencias europeas y latinoamericanas. En calidad de Embajadora de buena voluntad de UNICEF, recorre el mundo defendiendo los derechos de la infancia. Ha creado además su propia fundación humanitaria, Batonga, dedicada a la educación de las jóvenes de África.

Debes aprender. Te propongo un trato: apoyaré tu carrera de cantante pero tendrás que ir a la escuela y recibir una buena educación.” Admito que me enfadé mucho con mi padre y que no entendía su punto de vista, pero no me dejó elección. Seguí yendo a la escuela y él mantuvo su promesa de ayudarme, hasta el punto de producir mi primer gran espectáculo en Togo cuando el promotor original se despidió diciendo que yo era demasiado menuda y que no se me veía en el escenario. Después de todos estos años, agradezco a mi padre todo lo que hizo. Ahora sé que llevaba razón. La educación que recibí me ha permitido viajar por todo el mundo y sentirme lo suficiente segura para cantar y hablar enfrente de todo tipo de personas, ¡incluidos reyes y reinas! Me gustaría que todos los niños y niñas de mi continente tuvieran la suerte que yo tuve y puedan recibir una acción que les permita realizar sus sueños, como yo pude realizar los míos.

29


Mario Vargas Llosa. Novelista y Ensayista.

Semilla de los sueños

(Fragmento extraído del artículo)

(…)Aprendí a leer cuando tenía cinco años -en 1941, pues- en mi primer año de primaria del Colegio de La Salle. Mis compañeros de clase tenían un año más que yo, pero mi mamá se empeñó en matricularme porque mis travesuras la volvían loca. Nuestro profesor era el Hermano Justiniano, delgadito, angelical y con la cabeza blanca casi rapada. Nos hacía cantar las letras, uno por uno, y luego, cogidos de las manos, en rondas, deletrear, identificar las sílabas en cada palabra, reproducirlas y memorizarlas. De los coloreados silabarios con animalitos pasamos al librito de historia sagrada y por fin a las historietas, los poemas y los cuentos. Estoy seguro de que en esas navidades de 1941 el Niño Dios depositó en mi cama una pila de libros de aventuras, de Pinocho a Caperucita Roja, del Mago de Oz a la Cenicienta, de Blanca Nieves a Mandrake el Mago. (…) En todo caso, las ficciones de mi niñez boliviana son para mí reminiscencias todavía más cálidas que las de los seres de carne y hueso de esos años. La prueba de la memoria es decisiva. Aunque los recuerdos de mis amigos y mis travesuras de Cochabamba son muy vivos, lo son todavía mucho más los de los países y personajes de la ilusión literaria, que aún centellean en mis recuerdos.

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, 28 de marzo de 1936), escritor peruano. Vargas Llosa es uno de los más importantes novelistas y ensayistas de Latinoamérica, así como uno de los principales autores de su generación.

(…) No hay duda de que mi vocación de escritor se empezó a gestar allí, en esa casa de Ladislao Cabrera, a la sombra de esas lecturas y como una derivación natural de la hipnótica felicidad en que me sumían las peripecias que los libros me permitían vivir, protagonizar, gracias a esa exaltante taumaturgia: leer. Esa vida no era la misma vida de La Salle, mis amigos, la familia y Cochabamba, pero, aunque fuese impalpable, no era menos real, es decir, menos sentida, gozada o sufrida que la otra. Y era, además, mucho más diversa e intensa que aquélla, conformada por las rutinas de cada día. El poder trasladarme, mediante la simple concentración en las letras de un libro, a los abismos marinos, a la estratosfera, al África, Inglaterra, Bélgica o los mares de Malasia, y del siglo XX retroceder en el tiempo a la Francia de Richelieu y Mazarino, y, con cada personaje de la ficción, cambiar de piel, de cara, de nombre, de oficio, de amores, de destino, encarnar de este modo a tantas personas distintas sin dejar de ser yo mismo, fue un milagro que revolucionó mi vida y la imantó desde entonces a los maleficios de la ficción. Nunca me cansaría de repetir esa magia, con la fascinación y el entusiasmo de mis primeros años, hasta convertirla en el quehacer central de mi existencia.

Sus padres ya estaban separados cuando vino al mundo y no conoció a su progenitor hasta los 10 años

30


Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Novelista y Ensayista.

de edad. El encuentro con su padre significa un cambio en la formación del adolescente que ingresa al Colegio Militar de Lima. En 1953 ingresa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde estudia Letras y Derecho. Su opción no fue bien aceptada por su padre por lo que fue una época sumamente difícil. Vargas Llosa empezó con seriedad su carrera literaria en 1957 con la publicación de sus primeros relatos, Los jefes y El abuelo, mientras trabajaba en dos periódicos peruanos. Subió a la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1965), y la monumental Conversación en La Catedral (1969).

Foto izquierda: Jose Luis Esteban Martin Foto página: www. blog.dickinson.edu

Al igual que otros autores latinoamericanos, Vargas Llosa ha sido políticamente activo a lo largo de su carrera. Fue candidato a la presidencia del Perú en 1990 por el partido de centro-derecha Frente Democrático. En la actualidad colabora en el diario El Pais y con la revista mensual Letras Libres (México DF)

31


Aingeru Epaltza. Euskal idazlea. Nafarroa.

Colegio Sta. Mª de la Providencia Aldatze, Eibar.

4 DBH · Tamara López, Ander Ordoño, Idoia Badiola

Tesawit, Anya, Dihya

Asko pentsatu dugu galdera honi nola erantzun. Erantzun irekiegia. Hitzik ez. Gure esperientzia eta irakurmenarekiko dauzkagun sentimendu horiek zera diote: imajinatu basamortu erdian zaudela; eta bizirik irauteko behar duzun gauza bakarra ura dela. Horrelaxe imajinatzen dugu gure bizitza irakurmenik gabe: galdurik zaude, irtenbiderik gabe, eta hura behar duzu.

Mendi magaleko herrixka batean sortu zen Tesawit, neguan elurrak ilargiarekin bat egiten duen bazter garaietan. Ez zuten eskolara eraman, bere anaiak ez bezala. Hala erabaki zuen Tesawiten aitak:

Txikitatik ipuinekin hazi izan gara, haietatik ikasi eta gure nortasuna sendotu. Haiekin ikasi dugu beste mundu batzuetan murgiltzen, gure errealitatea alde batera utzita. Babesleku paregabea dira hainbat idazleren hitz soilak; harrigarria da benetan, arkatz batek orri baten gainean egiten duen ukituak nola barneratzen diren gure baitan. Eta luzerako barneratu ere. Horregatik diogu dioguna: ipuinak beharrezkoak dira eta haiek gabe galduta egongo ginateke basamortuaren erdian. Ipuin horiek, ordea, ez dira posible irakurmenik gabe… eta ezta idazmenik gabe ere.

-Neska batek ez du zertan irakurtzen edo idazten jakin etxean lanean aritzeko.

Idazmenaz baliatzen gara gure barne arazoak, poztasunak, tristurak, kezkak, mundu osoari indar guztiz azaldu nahiko genizkiokeenak kanporatzeko, gure arima lasaitzeko, baretzeko. Horrelaxe izan da betidanik: idazleek ipuinak idatzi izan dituzte beti eta jaio ginen momentu beretik, gure gurasoek lokartu baino lehen irakurtzen zizkiguten istorio horiek, guk gure seme-alabekin egingo dugun bezalaxe eta haiek hurrengoekin. Gure loaldia samurtu zuten istorio fantasia berberak irakurriko dizkiegu gure haurtxoei eta haiek handitzean berdin-berdin egingo dute beraienekin.

-Neska batek ez du zertan irakurtzen edo idazten jakin etxean lanean aritzeko. Inork ez zuen protestarik batere atera horregatik. Tesawit 13 urte zituela ezkonarazi zuten Idirrekin. Ez zen gizon txarra, bai betiko moldeei atxikia. Idirrekin, zazpi seme-alaba izan zituen. Haietarik, hiru gelditu zitzaizkion bizirik, bi mutil eta neska bat. Mutilak eskolara joan ziren. Neska, Anya, etxean gelditu zen, Idirrek erabakita: Alferrik aritu zitzaion Tesawit, negarrez, halakorik ez egiteko erreguka. Anya 15 urte zituela ezkonarazi zuten Aberkanekin. Hiri handira joan zen, bere senarrarekin batean. Geroztik, ez du maiz ikusi Tesawitek. Anyari, hala ere, inoiz ez zaio ahantzi bere seme-alabak herrira ekartzea, amak ezagutzeko, haur berri bat munduratu duen bakoitzean. Bisita horietariko batean ezagutu zuen Dihya, bere alabaren alaba ttikia. Bertze batean jakin zuen Aberkanek eskolara joatea debekatu nahi izan ziola Dihyari. Betiko argudio zaharra erabili zuen noski: -Neska batek ez du zertan irakurtzen edo idazten jakin etxean lanean aritzeko. Baina oraingoan bai, alaba eskolara joatea lortu zuen Anyak. Tesawuitek egun hartan ere negar egin zuen, pozez alabaina. Tesawuitek 60 urte inguru ditu. Idir hil zaionetik, seme baten etxean bizi da, mendi arteko bere sorterrian. Berriki arte, semeak edo bilobaren batek irakurri behar izaten zizkioten Anyak hiri handitik bidaltzen zizkion gutunak. Izan ere, Anyak irakurtzen eta idazten ikasi du. Noiz eta 40 urteren itzulian. Aberkanek ez zuen nahi, baina berriz ere amore eman behar izan zuen bere senarrak. Gutun horietariko batean, berri latza eman zion Anyak bere amari: Europara abiatua zen bere alaba Dihya, 18 urte bete berritan eta ezkongabe abiatu ere. Egun hartan ere Tesawuitek ez zuen negarra begietatik urruti. Duela zenbait hilabetez geroztik, Tesawuitek berak irakurtzen ditu gutun horiek. Bi urtez, zintzo-zintzo joan izan da eskolara. Lan handia eraman dio. Lotsa zen hasieran. Harro dago egun, paper puska horiek bere eskuetan hartzen dituen aldiro. Gaur urduri dago Tesawuit. Semearen semeak tramankulu berria ekarri du hiri handitik. Telebista txiki baten eta piano txiki baten arteko ezkontzaren kumea ematen du trasteak. Horren bitartez, Europara joan zen ilobaren mezuak hartzen ahalko dituela adierazi diote Tesawiti. Orain, emakumea, pantailari begira dago, irrikan, batere negar arrastorik gabe, Dihyaren izkribua noiz agertuko. Tesawuitek ez daki oraindik tramankulua erabiltzen. Baina ikasiko du, berak ere bai baitu bere bilobari zer kontatua.

34


A.D. Osasuna Veteranos

Colegio Sta. MÂŞ de la Providencia Aldatze, Eibar.

Zoritxarrez, eta errealitate gogor honetara itzulirik, mundu krudel honetan milioika eta milioika pertsonak, haur, gazte, zahar‌ ez daukate horrelako ilusiorik, ez daukate gure nortasuna sendotzen duen ipuinik irakurtzerik, idazterik, dastatzerik. Haientzat liburuak hutsak dira, zentzurik ez duten zirriborroz beteriko paper hutsak, haien ametsetako desira, basamortuko ura. Ala hura? 4 DBH. Amaia, Maialen, Oier

Ez dakit nola sentitzen den irakurtzen ez dakien pertsona bat; zer sentitzen den liburu bat zabaltzean edo zerbait idatzi nahi duzunean. Zorionez, nik gauza guzti horiek egin ditzaket, baina oraindik badaude munduan irakurtzen eta idazten ez dakiten pertsona asko. Bere bizitza nola den ez dakigu eta imajinatzen saiatu arren, inoiz ez dugu haien egoera guztiz ulertuko. Haien bizitza oso gogorra da, inpotentziaz betea, gauza errazenarik ere ezin dutelako egin. Irakurtzen eta idazten dakigunok ez diogu ahalmen horri behar duen garrantzirik ematen. Ez gara konturatzen zenbat gauza egin dezakegun irakurtzen eta idazten, eta nola aldatuko luke gure bizitza guzti horiek egiten jakingo ez bagenu.

35


Antonio Erro. Empresario y dibujante. Navarra.

Alfonso X El Sabio San Adrián, Navarra.

6º Primaria · Carlos Luri

Educación Mundial

Hace muchos años yo aprendí a leer y a escribir. Parecía un rollo, pero si te paras a pensar te das cuenta de que sin eso no se pueden hacer muchas cosas a medida que vas creciendo. Ya no hay que preguntar a las personas mayores que pone aquí y allá, y encima no te pueden engañar, ja, ja. ¿Para qué cosas hace falta saber leer y escribir? Hay muchísimas cosas: • Para estudiar en el cole y hacer la tarea. • Para ir a comprar. • Para buscar cosas en planos y mapas. • Para leer un libro. • Para escribir una carta. • Para leer las instrucciones de los juegos. • Para hablar por el Messenger con los amigos. • Para ver los carteles de las carreteras cuando vas de viaje. • Para cantar en un Karaoke … Desgraciadamente hay muchas personas en el mundo que no saben leer y escribir porque nadie les ha enseñado, no tienen escuelas, no tienen maestros, (de esos de los que nos quejamos muchas veces), no tienen libros, ni lápices, ni pinturas, ni cuadernos... en fin, son POBRES. ¡Con el montón de papeles, pinturas, bolígrafos y libros que abandonamos y tiramos sin aprovechar! ¡Seguro que más de un niño seria feliz con todo eso! Yo no se que hay que hacer para que ellos aprendan, pero si alguien me lo cuenta intentaré colaborar de la forma que sea.

36


Alberto Urtasun. Alpinista y escritor. Navarra.

Arrasateko Bertso Eskola, Gipuzkoa.

Educación

Educación, palabra a la que buscamos definir una y otra vez. Palabreja que se intenta ceñir a los más jóvenes, a un período de vida en el que somos más receptivos. Pero educación es prácticamente todo y es un concepto que debemos empezar a verlo más amplio, más abierto, más rico. He tenido la suerte de viajar por muchos rincones de este desordenado, vasto y colorido mundo. Lleno de bellezas y miserias. Con lo mejor y lo más execrable del ser humano. Fotogramas de blanco y negro, y millones de colores. Sonrisas y lágrimas. Muerte y vida. Pero sobre todo este mundo grita su necesidad de educar y ser educado con la más amplia visión de esta palabra. Durante un viaje por Cachemira, al norte de India, un médico tibetano me dijo que la mejor receta para todos los problemas, la más universal, barata, sin apenas efectos secundarios, y con posibilidades de hacer llegar a todo tipo de personas de cualquier cultura, raza o religión, era la educación. Una afirmación tan aplastante y tan cierta no dejó de perseguirme durante aquel viaje. Educar es abrir, conocer, respetar, sentir, descubrir… Es sentir que el otro es diferente, que la tierra necesita respeto, que el dinero no se puede comer o el simple hecho de escuchar una canción y emocionarse con ello. Educar genera libertad, respetar. ¿Sabéis cual es la primera demanda social de un colectivo en cualquier rincón del mundo? No es un médico, una carretera o un medio de transporte; es simple y llanamente un profesor, una escuela, un lugar en donde los más pequeños puedan leer y escribir, aprender, descubrir. No perdamos el rumbo por factores externos que nos quieren imponer. Ya sea en las desoladas montañas Altai de Mongolia, a orillas del increíble Indo en Pakistán, en la fina arena del anaranjado desierto del Sahara o en el polvoriento altiplano boliviano, esta afirmación es tan rotunda que hace daño pensar que todavía hay personas, estamentos, gobiernos, empresas que miran en otra dirección. Pero educar no es manipular, aprender cientos de datos, imponer modelos desarrollistas o segregar. De ello ya tenemos demasiados ejemplos en este peculiar planeta sobre el que vivimos. La educación debemos tener claro que es… o mejor dicho que nos es. Porque el resto de todo lo que invade nuestras vidas y nos hace ser diferentes de los pájaros, los leones o los elefantes, es lo que hay que educar. Y no debemos olvidar que un animal también puede ser inteligente. ¡Qué no nos confundan! Educar es todo y cada uno de los conceptos, valores y medios que nos ofrecen una sincera serenidad.

Manex Agirre,Jokin Labayen, Lierni Altuna, Nerea Urra, Enaitz Alustiza eta Xabi Igoa

Zertarako eskola? Bertso sorta

“Errespetuak dauka hainbat kategori”, “platerean daukana ez kendu inori” “zer egin behar duzun pentsa zazu ongi”... Eskolak erakutsi zigun guzti hori. Pobreziaren kontra borroka egiten ahalegindu gizarte honi eragiten nahiz eta eskolatik ikasita irten zer etorriko zaigun ez dugu jakiten. Eskolak irakasten dizkigu baldintzak Eskolak bideratzen dizkigu bizitzak baina ez du askorik balio jakintzak hitzari ez badio laguntzen ekintzak. Ezin da jakin zer den etorriko dena. Aberatsak nagusi munduan barrena, ezjakintasuna da hiltzeko kondena. Hezkuntza on bat ez al da defentsa onena? Ekintzaren laguntza hitzak ez badauka, mundua egongo da berriz be galduta, denok pertsonak gara, hau gogoratuta, pobreziaren kontra behar da burruka. Hezkuntza on batekin ta defenditzera! Egin dezagun denok berdintasunera. Denok edukitzeko eskolan aukera. Pobreziaren kontra guztiok batera!

37


Andeka García. Voluntario de Alboan. Bilbao-Venezuela.

Arrasateko Udal Euskaltegia, Gipuzkoa.

Ana Ester

Ana Ester nauzue, 45 urtekoa. Sao Paulon jaio nintzen. Txikitan zapata-lantegi batean lan egiten nuen egunero hamar orduz. Etxean ere lagundu behar izaten nuen, sei neba-arreben artean, ni handiena nintzen eta. Gurasoek kanpoan lan egiten zuten. Egunsentia baino lehen ur bila joan behar izaten nintzen gosaria prestatzeko, eta nire neba-arreben aurpegiak eta eskuak garbitzeko. Gero, nire bi neba handiekin, -zazpi eta zortzi urtekoak- , zapatak jostera joaten nintzen oso diru gutxiren truke. Iluntzean, denok elkartzen ginen afaltzeko eta senide guztiak oheratzen zirenean, nire ama eta ni arropak garbitzen eta txukuntzen gelditzen ginen. Baina, egun batean gure bizitza aldatu egin zen. Goizean oso goiz atea jo zuten, gizon dotore bat zen. Bere maletinean gobernuko hezkuntza plana zeraman. Hasieran, gurasoek ez zuten nahi gu eskolara joatea, geure laguntza eta dirua behar zituztelako baina... dirua eskaini zien eta guk idazten eta irakurtzen ikasi genuen. - Hau gezurra da, gu Mertxe eta Manoli gara, Arrasateko bi emakume. Baina egia izan zitekeen; egon ziur, badakigu Ana Ester asko daudela Sao Paulon eta munduko beste hainbat hiritan.

Un milagro de la vida cotidiana

Cualquiera no la habría dado apenas importancia. Cualquiera que mirara con los ojos de la perfección, cualquiera que esté acostumbrado a ver cientos de ellas en su vida diaria, cualquier persona de las que te puedes encontrar por la calle. La verdad es que había que hacer un pequeño esfuerzo para entender el significado de tal obra de arte. Totalmente vestida de negro, no era muy adornada, ni muy gruesa, ni excesivamente clara. Pero por encima de todo ello, era hermosa. Allí estaba esa mujer de 42 años con la felicidad vestida en sus labios y extendiéndose a toda su cara. Hasta casi diría que la felicidad le salía a chorros por la piel. Y en su cabeza, su cerebro estaba a punto de pedir auxilio por extenuación debido a todo lo que llevaba pensado desde sólo hacía unos segundos. Se imaginaba enviando sus felicitaciones de Navidad y cumpleaños a la familia lejana, poder seguir cultivando el amor por su marido con alegres notas firmadas con un sincero y bello “te amo”. Se imaginaba sentada en el comedor junto a sus hijos con las tareas de la escuela de las que hasta ahora siempre huía. Ya no dependería de otros para poder hacer las cuentas de su casa y saber si le llegaría para poder comprarle el coche de juguete que tanto deseaba su hijo. Hasta podría repasar siempre que quisiera los informes médicos de Anyeli, su pequeña. Podría participar en las asambleas de su comunidad y decidir sobre los asuntos del barrio por ella misma, sin que nadie le explicara. Y todo esto y más lo pensaba sin cesar antojándosele que no tendría límite. Pero y ¿por qué no lo hice yo antes? – se preguntaba de repente. Y comenzó a repasar su vida. De cómo desde muy pequeña, por falta de dinero en su casa, se tuvo que ir a trabajar al campo con su madre. De cómo de adolescente su padre le presentó a su futuro esposo. De cómo además del trabajo de la casa y el campo, pronto quedó embarazada y cuando apenas destetaba al primero de sus hijos, el segundo estaba por llegar. De cómo se trasladaron a la ciudad y tuvo que trabajar fuera de la casa para poder llevar real a la casa porque con el salario de su esposo no llegaba. Y de cómo en ningún momento encontró a nadie ni ningún lugar que le enseñara esta tarea que se tornaba ahora, cumplida. Con todo el alboroto que se formó en el grupo presente, en ese momento, no pudo pensar más y se dejó vivir el momento a través de sus emociones. Lloraba, a medias por el asombro y por el orgullo. Sin poder articular palabra alguna no abandonaba su sonrisa y no despegaba los ojos de aquella obra de arte plasmada en aquel blanco lienzo que sostenía entre sus temblorosas manos. Se levantó y gritando de alegría a modo de bandera, agitaba orgullosa aquel blanco tapiz engalanado con su esfuerzo y su dedicación. Todas las personas allí reunidas fuimos testigos de un milagro extraordinario de la vida cotidiana: Mélida había escrito por primera vez de su puño y recién estrenada letra, su nombre.

38


Antonio Erro. Empresario y dibujante. Navarra.

Arrasateko Udal Euskaltegia Arrasate, Gipuzkoa.

Gauzarik garrantzitsuena Gu ez gara konturatzen zer zorte daukagun idazten eta irakurtzen jakiteagatik; hau da gauzarik garrantzitsuena gure bizitzan. Gure bizitzan ez gara konturatzen zenbat aldiz irakurtzen dugun edozer gauza egiteko: lanean, etxean, kalean, ...; edozer gauza egiteko beharrezkoa da irakurtzea. Jende pobreak idazten eta irakurtzen ikasten duenean, aukera gehiago edukiko dute gauzak egiteko: lantegiak sortzeko, lantegietan lan egiteko,... hori izan daiteke bide bat munduko gosea gutxitzeko. Horregatik, solidarioagoak izan behar dugu. Adibidez, bidaiak egiten ditugunean, koadernoak, arkatzak, ... eraman beharko genituzke ezer ez daukaten umeei banatzeko. Liburu zaharrak eta material didaktikoa gorde behar dugu ONGei emateko. Gure inguruan aukera asko daukagu. Denbora daukagunean, analfabetoei irakurtzen, idazten, kalkulu matematikoak egiten erakutsi ahal diegu. Guk daukagun guztiarekin –bai jakinduria, bai bestelakoak- ez duzue uste zerbait, apurtxo bat, bana dezakegula?

39


Horixe Diseño. Nafarroa.

Asociación Escribe y Lee Bilbao, Vizcaya.

Signos

Manoli López Álvarez

Hoy a través de los años puedo escribir estas palabras, signos que para mí eran eso ¡solo signos! Nací en un pueblo donde sobrevivir era una aventura. Cultivar la tierra, cuidar el rebaño y la faenas de la casa, era toda la vida. A mis manos nunca llegaron cuadernos y menos libros desde los ocho hasta los trece años, mi mundo era salir con la piara de ovejas y mi fiel perro “Astuto” el me ayudaba y me daba tiernos besos con su cálida lengua. Un día al llegar de los prados recibimos noticias de una hermana de mi padre que había enviudado. Al no tener hijos, solicitaba que le enviasen a uno de sus sobrinos, éramos ocho, para llenar su soledad. Yo soy la mediana y encima mujer y el “porque dirán” no iban a mandar un varón. Así que en un hatillo pusieron mis cuatro cosas y me mandaron a la ciudad. Me dieron un billete de tren que no sabía si tocarlo o guardarlo como un tesoro, pues era mi primer contacto con los “signos”. Muerta de miedo ascendí la escalinata hacia el vagón y mis oídos parecían estallar el silbato de la ciudad. Los nervios y el cansancio hicieron mella y me quedé dormida, hasta que un señor muy elegante de traje con botones dorados y visera reluciente me aviso que había llegado a mi destino. Al descender mi silencio junto con el de la estación se hicieron uno. Mi mirada lo observaba todo sin ver nada, pues la mirada de una señora enlutada, tal cuervo al amanecer, me impedía

40


Andrés Neuman. Escritor argentino.

Asociación Escribe y Lee Bilbao, Vizcaya.

Abrir un libro

No hay lector que no adore el ejercicio indiscreto y fascinante de abrir un libro al azar y comenzar a leer intensamente, como si en ese pasaje casual aguardase una clave, una señal, alguna explicación acerca de su destino. Esta costumbre parcialmente mágica, similar al método instantáneo del I–Ching o a las decisiones que se fían al vuelo de una moneda, puede decirnos más del carácter de un lector que todo un comentario filológico. Hay dos maneras opuestas de acercarse a un libro, por ejemplo una novela, y abrirlo por cualquier parte. Al posar la vista en la página, ¿qué le pedimos al personaje? Algunos lectores esperan sorprenderlo haciendo más o menos lo mismo que ellos hacían en ese momento: que la ficción les siga el paso, como si el personaje les brindara una secreta aprobación. Otros lectores en cambio se sienten tentados de imitarlo, como si la narración pudiese convertirse en una guía accidental de sus acciones. Algunos lectores buscan un espejo y otros buscan un modelo. Sospecho que esta clase de actitudes, que no son del todo voluntarias ni exactamente teóricas, son las que mejor revelan nuestra idea de la literatura.

Mujer Leyendo Admirar es el verbo que dice en su doblez lo que despierta en mí tu quieta pose. Esa misma doblez está en tus pechos porque elevas el libro y lo sostienes juntando bien los brazos, plegando la atención. Me tienta imaginar el personaje al que estás abrazando, en qué adjetivos prefieres detenerte. Me entretengo calculando la pausa, la cadencia con que pasas las páginas: sonrío al comprobar que eres una lectora lenta, con rodeos de asombro o de pregunta. Quién pudiera de ti recibir esos ojos con el mismo deseo, con idéntica hondura. Eres lo que hace falta. Belleza meditando. Carne con su temblor y su sintaxis. Ese lugar en que la inteligencia y la sensualidad se hacen un nudo.

Algún estudioso podrá argumentar que la idea del personaje como modelo de comportamiento es de raíz ilustrada, mientras que la tendencia a buscar la identificación íntima con lo leído es de origen romántico. Es posible, pero la disyuntiva no se agota en las corrientes históricas. Recuerdo un extenso poema de Nicolás de Moratín (ilustrado de primera hora y padre del neoclásico Leandro) titulado ‘Arte de las putas’, cuyos versos se burlan de la intención ejemplarizante y buscan la identificación cómplice del lector macho y putañero, que por entonces debía de ser el lector español medio. A la inversa, fueron numerosísimos los suicidios inspirados en Werther, quizás el personaje más emblemático del Romanticismo, al que imitaron tristemente jóvenes lectores de toda Europa. Así que, como siempre, estamos a oscuras. Un libro que se abre puede ser un naipe profético, un arroyo de agua clara, una foto en sepia, una máscara, un material opaco, un espejo cóncavo o convexo. En esto el paso de las páginas y el transcurso del tiempo son iguales: nadie sabe qué cara le espera al otro lado.

hacerlo. Nos fuimos acercando y mi sonrisa ilumino su mirada. Era ella ¡Mi tía!. Veía el reflejo de mi padre y ella en mí el de su hermano y nos fundimos en un cálido abrazo. Aquí empieza mi verdadera vida “Ella” me fue introduciendo en el mundo de la lectura y escritura. Me leía bellos cuentos que yo intentaba memorizar. Me fue enseñando poco a poco el significado de las palabras y los números. Me enseñó un mundo donde podía expresar mis sentimientos y emociones, donde no fui engañada por los números cuando iba al mercado, mi vida se veía completa pero siempre quería aprender más. Con los años mis fieles “signos” me fueron mostrando el camino de la enseñanza y quise compartirlo con los menos favorecidos. Emprendí la senda de la enseñanza no sin gran esfuerzo pero ilusionada y optimista. Al acabar mis objetivos realice mi sueño, ir de aldea en aldea, enseñando a todo aquel que quisiera ver que hay que cultivar los campos, hay que atender el ganado, hay que sobrevivir, pero también cultivar nuestra mente, nuestra alma. No vivir en la ignorancia del sobrevivir, sino viviendo y sintiendo con lo que nos da la vida y para ello es fundamental saber expresar los sentimientos con afecto, con ternura, con bellos poemas, cartas de amor, que no sería posible sin el abecedario y ese río de tinta profunda a través de un cuerpo que atraviesa nuestros dedos para plasmarlo todo en un folio en blanco.

41


Ángela Hualde. Profesora del IES Cabanyal. Valencia.

Bedita Larrakoetxea Udal Euskaltegia Oñati, Gipuzkoa.

Joxerekin gogoratuz

Bixente

Kaixo, Joxe: Zer moduz? Aspaldian jakin nuen denbora faltan zebiltzala, etxeko lanak bukatu ezinik omen zabiltza. Zer gertatzen zaizu? Ezin duzue laguntzaile bat lortu? Landa garapenerako elkartean, laguntzaile zerrenda bat ikusi nuen aurreko batean. Hala ere, badaude beste aukera batzuk, etxetik aukeraketak egiteko, hau da, internet erabiliz, sarean daudenak, alegia. Ikastaro bat egin beharko zenuke. Gainera gure elkarteak, Itsas-Mendikoik, autobus bat egokitua du helburu horretarako. Bost edo sei lagun elkartu eta auzora bertara etortzen dira, ikastaroak egitera alegia, pertsona denentzako egokituak dira, beraz, izena eman besterik ez daukazu. Hori dela eta, elkar ikusteko aukera ere izango genuke, eta beste abantaila batzuen berri ere emango nizuke. Gainera, teknologia berriak erabiliz idatzi honek ere ez luke hainbeste denbora beharko zuregana heltzen, segundo gutxitan zure eskuetan egongo litzateke. Joxe, anima zaitez, eta izango dugu elkarren berri datorren astean, urteko bileran, alegia. Bertan izango zarelakoan, agurtzen zaitut.

El sueño de Mahit

La joven Mahit pensaba que su hermanita Bunka había tenido mucha suerte, porque era la pequeña de cinco hermanos y podía ir a la escuela. El padre trabajaba como pescador y la madre labraba una pobre tierra cuya producción dependía de las lluvias, siempre escasas e irregulares, y de un regadío deficiente. A Mahit, la primogénita, le tocaba ocuparse de la casa y de las necesidades de los hermanos que le seguían. Y eso le exigía muchas horas… Pero el año en que Bunka cumplió los seis años se inauguró en la aldea la escuela que habían ayudado a construir los mismos blancos que habían cooperado levantando el sanatorio y les habían pinchado en el brazo a todos los niños para que las fiebres no los dejaran postrados en cama. El maestro, un paisano que había podido estudiar en la capital de la pequeña comarca, reunió a toda la población y les explicó una vez más lo importante que era saber leer y escribir, aprender cosas y poder así mejorar la vida diaria, ir a las oficinas del Estado si se presentaba la necesidad, saber del mundo y otras cosas que Mahit no entendió. Pero ella quiso ir a la escuela; anhelaba saber, por ejemplo, cómo eran esas tierras de donde venían los blancos, o leer los letreros que colgaban de los edificios de la prefectura, por donde sólo había pasado una vez. Su padre se opuso, porque ella era la responsable de la casa y no necesitaba para su vida saber nada que no hubiera aprendido ya. Los tres hermanos que la seguían estaban ya empezando a ayudarle en las labores de la pesca. En cambio, Bunka podía entretenerse un tiempo. Mejor estar con otros niños y el maestro que vagando de acá para allá. Mahit se sintió prisionera. Otras mujeres podían aprender cosas nuevas. De hecho, en la organización que les había ayudado con el sanatorio y la escuela trabajaban dos chicas de la comarca más cercana, más jóvenes que su propia madre, y sabían leer, escribir y manejarse con papeles y la furgoneta. Pero ella, con doce años, en la aldea y con la oposición de su padre, ¿qué podía hacer? El primer día de clase, Bunka regresó radiante de la escuela. Y al otro, y al otro. A veces, Mahit se acercaba al edificio de adobe y veía a los niños dibujar, y al maestro escribir formas incomprensibles en la pizarra, que él llamaba letras. Ella se mordía los labios y volvía a su trabajo. Por las noches, tumbadas una junto a otra, Mahit y Bunka hablaban a menudo de la escuela. Pasado un año, la benjamina captó el interés de su hermana y de pronto se hizo una luz en su cerebro: le dijo a Mahit que podría enseñarle lo que aprendían en la escuela. La mayor pensó que era una locura, que Bunka era demasiado pequeña, que jamás sabría transmitirle todo lo grande que era el mundo. Pero al ver en los ojos de su hermanita la ilusión de poder serle de utilidad, aceptó. Por las tardes, a la caída del sol, las dos hermanas juntaban sus cabezas y empezaba la clase. Los primeros días, Mahit no entendía ni una sola palabra: Bunka sabía las letras y entendía frases simples, pero no pasaba de esto. Hasta que la mayor fue capaz de relacionar sonido y letra, y luego unir las grafías, y más tarde entender mensajes… Y así, durante dos años, apren-

42


Ángela Hualde. Profesora del IES Cabanyal. Valencia.

dió qué eran los mapas, y los climas, y las canciones de su país, y las operaciones sencillas con números, siempre meses por detrás de su hermana. Y el mundo le parecía cada vez más interesante. Y aprendía cada vez más rápidamente. Un día, el padre comunicó a su hija que le había encontrado marido; se trataba de un campesino de la aldea vecina, un joven robusto de mirada firme que iba a menudo a la aldea de Mahit. No pudo oponerse. Además, ya tenía dieciséis años, había llegado el momento, y Tekar le gustaba... En su humilde ajuar adjuntó casi con unción los cuadernos, los dibujos y los dos libros de historias antiguas que el maestro le había regalado. Ellos le conectaban con un mundo que iba más allá de su vida y que un día soñaba con poder conocer. Con el tiempo, Mahit logró una veintena de libros que colocó en el rincón favorito de su vivienda, y cuando ella y Tekar tuvieron sus propios hijos, les pudo ayudar en las tareas de la escuela, lo que la llenaba de íntima satisfacción. Entretanto, continuaba leyendo y empezó ayudar a otras mujeres vecinas cuya alfabetización era muy deficiente y eran mayores para ir a la escuela. Y el día en que su segunda hija le confesó que quería seguir estudiando en la pequeña capital, Mahit experimentó la íntima alegría de un premio no esperado. La determinación en la mirada de Mahit hizo que el bondadoso Tekar no opusiera ninguna resistencia. Esta vez no habría límites para saber, para entender, para crecer... Quizás con la ayuda de su hija en un futuro se podría hacer una escuela para adultos en la aldea, quizás...

Bedita Larrakoetxea Udal Euskaltegia Oñati, Gipuzkoa.

Nerea

Alfabetatuta, bai edo ez …

Eskutitz hau idatzi dizut esateko teknologia berriak oso garrantzitsuak direla eta bizi garen munduan inportantea dela teknologia berrietan alfabetatua egotea. Ez da derrigorrezkoa jakitea, baina nik uste dut beti dagoela ondo gauza berriak ikastea. Horregatik, animatu nahi zaitut ikastaro bat egitera. Normalean, herri guztietan udaletxeek antolatzen dituzte ikastaro batzuk teknologia berrietan trebatzeko. Nire ustez, orain mundua joaten da oso azkar eta komenigarria da minimo bat behintzat jakitea. Interneten ibiltzea, orokorrean, oso erreza da eta abantaila handiak dauzka. Adibidez: Informazioa biltzea erraza da, eta nahi duzun informazioa topatuko duzu. Edo korreo elektronikoa edukitzea, zure lagunei mezuak bidaltzeko eta haiek zuri. Edo medikuarengana joan behar baduzu, interneten bidez har dezakezu txanda nahi duzunean. Edo erosketak egin nahi badituzu, etxetik egitea ere posible da. Badauzka desabantailak ere, baina ondo erabiltzen baduzu, abantailak gehiago dira. Fotografizalea bazara, badaukazu aukera ugari interneten bidez argazkiekin gauzak egiteko. Hasten zarenean ikusiko duzu ze erreza den. Gainera etxean internet ez badaukazu, kultur etxean daukazu aukera interneten sartzeko. Animatzen bazara, egongo gara kontaktuan interneten bidez. Agur

Colegio San Francisco Javier Tudela, Navarra.

43


César Oroz. Dibujante y humorista. Navarra.

Colegio Compañía de María de Tudela, Navarra.

Nuria de Martín Gil

El valor de la educación

En un país que sufrió una bancarrota fue el arriesgarse lo que los ayudó. Esta es su historia: Hace mucho tiempo, cuando, ni siquiera se había descubierto América, en el sur de África existía un minúsculo país muy desarrollado, se podría decir que era el más desarrollado de África en aquella época. Participaba en todas las reuniones, importantes y no tan importantes, y sus representantes eran muy valorados. Ningún niño de aquel país faltaba al colegio y todos tenían los mismos derechos. Aquel país iba muy bien hasta que un día ocurrió lo inesperado: los impuestos comenzaron a subir, los niños faltaban al colegio, la gente se empezaba a preocupar por los precios de las cosas y les empezaron a faltar recursos. Poco a poco se fueron quedando sin dinero, y tiempo después quedaron en bancarrota. Entonces el presidente decidió arriesgarse y emplear el poco dinero que les quedaba en libros y escuelas para conseguir una educación para todos, al final esto resultó y el país recuperó sus facultades, tras esto se dieron cuenta de lo importantes que eran la educación y la alfabetización y dejaron a un lado las cosas que no eran tan importantes. Lo que se puede aprender de esta historia es que la educación es un derecho que debería cumplirse y que no es justo que no todo el mundo pueda acceder a ella.

44


Anónimo. Navarra.

Colegio Compañía de María de Tudela, Navarra.

La educación

Una persona querida me pide que escriba algo sobre “la educación”. Quizás me lo pide por que hace poco tiempo paso por mi cabeza la idea de hacer oposiciones en ese campo. Esta idea ha sido, por el momento, desechada de mi vida y una de las razones para ello ha sido el darme cuenta de la complejidad y la responsabilidad que se esconden detrás de ese sencillo término: educación. - ¿Acaso estamos preparados, nosotros los adultos, para despertar y apoyar las iniciativas y potencialidades de los jóvenes y las jóvenes de hoy en día? - ¿Acaso esta el Sistema Educativo preparado? - ¿No nos habremos quedado atascados en un sistema educativo bastante caduco y poco adecuado a los tiempos? La educación es un campo tan amplio que cuanto más te adentras en él más perdido crees estar. La educación depende de la familia, de la sociedad, de los medios de comunicación, de la escuela, del entorno, de los amigos… Parece ser un punto de unión donde todas las líneas convergen. Los/las jóvenes absorben y procesan todo tipo de información y de estímulos que reciben de su entorno y, a partir de ahí, crean un universo propio más allá de lo que los adultos podamos decirles. Para mi educar significa hacerte responsable de tu papel en la sociedad. Educación no es igual a escolarización. La educación tiene que ver más con el descubrir que con el enseñar. Se trata de apoyar, dirigir, motivar y estimular el potencial que los/las jóvenes de hoy en día tienen pues ellos nos han de guiar de muy nuevas y diferentes maneras por muy nuevos y diferentes tiempos No debemos traspasar a los/las jóvenes los viejos prejuicios, estereotipos, miedos e inseguridades que hemos ido heredando y generando. El velo de la mentira esta cayendo y esto es algo que ya no podemos evitar… Ellos/as se merecen una oportunidad de verdad, una oportunidad de demostrar quienes son. “No se puede solucionar un problema con los mismos medios que se usaron para crearlo” Albert Einstei

Cecilia Hernández Mayoral

Alfabetización

Hay mucha gente en el mundo que es analfabeta. Nosotros tenemos la suerte de ser personas alfabetizadas y poder ir a un colegio en condiciones. Muchos de los niños analfabetos que hay en el mundo viven en África. Leer, escribir… es imprescindible en el día a día de nuestra vida. Necesitamos saber leer, escribir para conducir, para poder navegar por Internet, para poder disfrutar de un libro, para poder ayudar a los hijos/hijas en los deberes, etc. Sin saber estas cosas no podemos crecer como personas en los aspectos; es como si leer o escribir fueran una parte de nuestra vida. No podríamos trabajar en lo que nosotros quisiéramos, no podríamos hacer las cosas que hacen los demás. Leer y escribir es necesario para poder llevar una vida normal y placentera. Encuesta sobre la alfabetización: Madre Padre ¿Si no supieras leer, escribir..., podrías...? ¿Realizar tu trabajo? NO NO Dicen que haría falta saber leer y escribir para transmitir lo que quieres decir. ¿Enterarte de las noticias? SI SI Lo harían por la radio o por la televisión. ¿Usar el ordenador? NO NO Porque en el ordenador son todo textos escritos. ¿Vender y comprar cosas? SI SI Se podría con una calculadora. ¿Conducir? NO NO No sabría leer las señales y tampoco sacarse el examen teórico. ¿Ayudar a los hijos con los deberes? NO NO Hace falta leer porque todos los textos son escritos. ¿Disfrutar de un buen libro? NO NO Porque un libro es la expresión escrita de unas ideas y hace falta comprender esa escritura. ¿Es importante saber leer o escribir? SI SI Es fundamental para crecer como persona en todos los aspectos.

45


Emilio Calatayud. Juez de Menores de Granada.

Fundación Haritz-Berri Ilundain, Navarra.

Mari Pili Balbuena

Un libro era lo que quería

Hola me llamo Jazmín y tengo 44 años. Soy ecuatoriana concretamente de la provincia de Loja. De pequeña mi sueño era tener un libro, un papel y un lápiz para escribir cuentos como los que me contaba mi madre. Nunca fui al colegio porque era la única chica de mi casa, solo tenía hermanos que tenían que caminar diez kilómetros diarios todos los días para acudir a clase, mientras que yo me quedaba en casa con mi madre haciendo las tareas domésticas, pero no sólo hacia eso, sino que muchos días de sol me iba con mi padre a sudar la gota gorda doce horas bajo el sol y sin desayunar, era lo que me tocaba. Así pasaron los años y yo ya estaba harta. Hasta que un día, antes de cumplir los dieciséis me dije a mi misma “me iré lejos a buscarme la vida para ir al colegio y aprender algo más que a lavar ropa y recoger las siembras, me iré lejos donde nadie me conozca y no volveré nunca más a esta casa”. Reuní todos mis ahorros de la hucha y cogí el primer autobús que paso al lado mío, se dirigía a un pequeño pueblo a treinta kilómetros del mío, donde una amiga de la infancia de mi madre que me reconoció me llevo a su casa y yo le dije que no le dijera nada a mi madre y ella dijo que tranquila, que como me fui por una buena causa no le diría nada. A la semana ingresé en un colegio sólo para chicas donde hice amigas y aprendí a leer, escribir, contar y relacionarme perfectamente como lo hace la gente civilizada. Ahora tengo cuarenta y cuatro años y escribo cuentos infantiles.

Sanción Educativa

No soy, ni psicólogo ni pedagogo ni educador. Soy Juez de Menores y me dedico a Juzgar a Menores, que cometen delitos o faltas entre los 14 y los 18 años, aplicando la Ley de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000. Esta Ley de carácter penal tiene una naturaleza especial, por cuanto se trata de una Ley Sancionadora Educativa, cuya finalidad es tras juzgar a un menor, que ha cometido un ilícito penal, con todas las garantías constitucionales imponerle una medida por la que “pague, lo que ha hecho” con una finalidad reinsertadora o reeducadora. Pero la cuestión es: ¿cómo voy a reinsertar a alguien que no ha estado insertado?; ¿cómo voy a reeducar a alguien que no ha sido educado? Es muy duro tener que admitir, que en el siglo XXI y en España, aun nos encontramos con muchos menores y no sólo menores, sino jóvenes que prácticamente son analfabetos. Y aunque se han diseñado leyes que contemplan como obligatoria la enseñanza hasta los 16 años, no es menos cierto que nos encontramos con unas cifras alarmantes de fracaso escolar y de absentismo escolar. La Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, que se desarrolla por otras normas de carácter autonómico, establece en su articulado entre otras cosas que “Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades publicas competentes, que adoptaran las medidas necesarias para su escolarización”. De aquí se desprende que todo menor de 16 años, en horario escolar donde tiene que estar es en la Escuela. Por tanto habrá que buscar alternativas al fracaso escolar. “Siempre que un menor acude al Juzgado algo pasa en la familia, ¿pero en que familia no pasa nada?, y lo que sí está claro es que el 82% de los menores que tienen el perfil de delincuentes, existe fracaso escolar. Hay que luchar contra el fracaso escolar y contra el absentismo escolar. La Ley de Responsabilidad Penal contempla entre otras, dos medidas de carácter fundamentalmente educativas, que son: Asistencia a Centro de Día y Tarea Socioeducativa. “En la asistencia a un centro de día, el menor es derivado a un centro plenamente integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su competencia social. Esta medida sirve el propósito de proporcionar a un menor un ambiente estructurado durante buena parte del día, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que puedan compensar las carencias del ambiente familiar de aquél. Lo característico del centro de día es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto socio-educativo del menor, si bien éste puede asistir también a otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio o culturales...” “La realización de tareas socio-educativas consiste en que el menor lleve a cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción social. Puede ser una medida

46


Fundación Haritz-Berri Ilundain, Navarra.

Claudia Patricia Zapata Orozco

La Gran Oportunidad

Hola me llamo Jon, soy ecuatoriano y tengo 52 años. Hace más o menos 5 años que aprendí a leer y a escribir. Mi historia empieza en una gran ciudad llamada Guayaquil, yo trabajaba de limpia zapatos o de lo que fuera. No tenía casa y vivía donde podía, nunca supe lo que me pagaban, les decía que era la voluntad, algunos se iban sin pagar, pero yo no les decía nada.

FORGES. Dibujante y humorista.

Después cuando ya era mayor empecé a ver a mucha gente, que como yo, no había aprendido a leer ni a escribir, empezar los estudios. A los 47 años empecé a estudiar y era

uno de los mejores de mi clase, aprendí y ahora enseño a gente que no tuvo la oportunidad de tener estudios.

de carácter autónomo o formar parte de otra más compleja. Empleada de modo autónomo, pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como limitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participación del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado «ad hoc» por los profesionales encargados de ejecutar la medida. Como ejemplos de tareas socio-educativas, se pueden mencionar las siguientes asistir a un taller ocupacional, a un aula de educación compensatoria o a un curso de preparación para el empleo, participar en actividades estructuradas de animación sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social, etc.”

Le doy gracias al mundo por darme la oportunidad de tener una vida mejor y llegar a entender las cosas como son.

Estas Medidas se han materializado fundamentalmente en sentencias que dieron lugar a una gran resonancia en los medios de comunicación, que se dictaron y por desgracia se siguen dictando, como son: ”Condenar a aprender a leer y escribir; Obtener el Graduado Escolar, Obtención de la Enseñanza Obligatoria, etc.” En materia de Menores está claro. Lo importante es la educación, la formación y la inserción laboral. Después de más de veinte años de Juez de Menores y de haber Juzgado unos 16000 casos está claro que “el que abre un libro, abre puertas” y sobre todo puede abrir la puerta de la libertad.

47


Fernando Chivite. Escritor. Navarra.

Elkar Hezi Ikastetxea Oñati, Gipuzkoa.

Nerea A., Arantzazu, Ane, Irati

Alfabetatu gabeko neskatxa

Bazen behin alfabetatu gabeko neska bat, Ameriketatik etorri zena. Hemen zegoela konturatu zen, pertsona independientea izateko irakurtzen eta idazten jakitea oso garrantzitsua zela. Ezin zuen etxeko fakturak konprobatu, ezin zuen lana aurkitu ezta ikasketak egin ere. Horregatik liburu bat hartu zuen eta bere lagunaren bila joan zen. Berak irakurtzen eta idazten irakatsi zion eta neska oso pozik jarri zen. Hortik aurrera liburu asko irakurri zituen, lana topatu zuen , ez zioten fakturekin timatzen… Nere, Naiara, Maite, Josune

Gizarteriaren eboluzioaren zati bat

Antzinan Espainian Errege-Erreginak zeuden eta Oñatiko herrira agindu bat bidali zuten: Oñatiko herriko baserritarrei irakurtzeko eta idazteko aukera bat emango zietela esanez. Herrikoek agindua bete egin zuten. Orduan Oñatikoak ikasten hasi ziren. Abisuak hortik aurrera, pixkanaka idatziz abisatzen zuten eta herriko jendea denataz informatzen zen. Handik egun batzuetara Erregeen agindu bat iritsi zen Oñatira. Ezin zuten euskaraz hitz egin, eta orduan gaztelaniaz hitz egiten hasi ziren. Urte batzuk pasatutakoan talde bat sortu zen “EZ DOK AMAIRU”. Talde horrek euskara bultzatu zuen eta berriz euskaraz hitz egiten hasi ziren.

Las alas

El filósofo Platón, que vivió en Grecia hace casi 2500 años, decía que el ser humano es un bípedo implume. Es una definición divertida. Pero es buena, porque no hay otro ser bípedo entre los mamíferos. Nuestros antepasados dejaron de andar a cuatro patas hace unos 6 millones de años. Lo hicieron porque en aquel tiempo desaparecieron muchos de los bosques y selvas en que vivían. Hubo una gran sequía y tuvieron que acostumbrarse a vivir en el suelo. En la sabana. Además, la postura bípeda tenía sus ventajas. Una ventaja, por ejemplo, era que en posición erguida podían otear el horizonte. Ya sabéis, a los seres humanos nos gusta otear el horizonte desde siempre. Pero la ventaja principal, por supuesto, consistía en que los miembros superiores quedaban libres. De modo que podían utilizarse para llevar cosas. Y luego también, claro, para fabricarlas. Para hacer utensilios, vasijas, adornos, cosas así. Una vez oí decir a un profesor de universidad que las manos, las manos humanas, son como herramientas del espíritu. Bueno, no sé explicar qué demonios significa eso exactamente pero me parece que suena bien. Al menos, cuando lo oí me gustó y se me quedó en la memoria. Pero fijaos en esto: la bipedestación produjo también modificaciones corporales en aquellos antepasados nuestros. Os lo podéis imaginar, cambios en la forma de la columna vertebral y en la mayor parte de los huesos. Y entre otras cosas, hizo que la laringe se separara un poco de la garganta, abovedando el paladar y posibilitando el desarrollo de un pequeño huesecillo bastante flexible con forma de herradura llamado hioides. Pues bien, fue la posición y extraordinaria movilidad del hioides lo que brindó la posibilidad de que aquellos primeros seres humanos se dieran cuenta de que podían articular sonidos y pronunciar palabras. Y así empezó todo. Empezaron a poner nombres a todo lo que veían. Nos gusta poner nombres, nos gusta otear el horizonte, nos gusta hacer cosas con las manos. Somos una especie curiosa. Pusimos nombre al resto de los seres. No fue ningún Dios, fuimos los hombres quienes lo hicimos. Y más tarde ideamos la manera de escribirlos por medio de signos. Para que perduraran. Desde ese instante, cada vez que uno de nosotros tiene algo importante que decir, lo escribe. Todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos pensado y sentido, todo lo que hemos imaginado e inventado está escrito. Todo lo que merece la pena saber de los hombres está en los libros. Ese es el verdadero tesoro de la especie. Y no se le puede negar a nadie. Acceder sin dificultades al conocimiento es un derecho elemental. Es preciso oponerse a cuantos se posicionan a favor de la ignorancia. Somos una especie curiosa, ya digo. Somos una excepción: andamos a dos patas pero no tenemos plumas. Y si podemos volar es porque nuestra inteligencia tiene alas. De hecho, mira qué curioso: las dos páginas que ves cada vez que abres un libro parecen dos alas desplegadas, no me digas que no.

48


Fredi López Mendiburu. Navarra.

Elkar Hezi Ikastetxea Oñati, Gipuzkoa.

La buena educación

O la mala. El caso es que voy a hablar de la educación, que no deja de ser una de las dos cosas más importantes, con la salud, que nos pueden surgir hablando sobre la vida, sobre la sociedad. Filosofando. Porque la educación es la clave para convivir y para aprender, o lo que es lo mismo, para vivir feliz. Desde que somos pequeñajos, cada uno con nuestro carácter y nuestra manera de ser, la gente, la sociedad, la naturaleza, los profesores y sobre todo nuestros padres (por lo menos así debiera ser) nos educan para conocer el mundo y convivir con nuestros congéneres. Y las dos cosas están muy relacionadas. Conocer y convivir. Me voy a centrar sobre todo en cuando pasamos a ser personas experimentando y compartiendo sentimientos, dejando la sapiencia para los maestros y profesores. Las relaciones son básicas para muchas cosas, pero sobre todo para ser felices. Y, ¿qué es ser feliz para mí? Para mí la felicidad consiste en aprovechar los regalos de la vida, los momentos álgidos en esa curva como de electrocardiograma que experimentamos todos. Siempre hay momentos buenos o muy buenos (puntos más altos) provocados por una infinidad de placeres, sensaciones y sentimientos. El problema es que siempre surgen bajones, depresiones. Putadas de la vida, hablando mal y pronto, que duelen muchísimo. La felicidad creo que consiste en situar la línea media por encima de la mitad. Vamos, para los que no les gusten las gráficas: que el balance sea positivo, a pesar de los malos momentos que nos tocan a todos; que podamos agarrarnos a las cosas buenas y disfrutar de los “momenticos”, como decimos los navarros. Ahora que soy padre, mi principal objetivo con mis tres hijos es darles herramientas y formarlos para ser felices. Es decir, educarles para ser buenas personas. Educar a mis hijos supone decirles muchas veces “no, pero te quiero muchísimo”, de manera que pasen, como cuando sólo tienen unos meses de edad, de llorar a reírse jugando con otra cosa. Siempre sintiéndose arropados. Curtidos de esta forma, es más fácil dar, compartir. Hay que enseñarles las reglas sociales establecidas para convivir. Gracias a Dios, y nunca mejor dicho, en nuestra sociedad occidental el cristianismo tiene como base unos valores éticamente muy valiosos y fundamentales: compartir, preocuparnos por el otro y ser buenas personas. El cristianismo es un precioso mensaje de amor. Difícil de seguir, pero maravillosamente suministrador de felicidad. O yo por lo menos soy feliz intentando seguirlo. Otra cosa es que las jerarquías católicas tengan sus defectos (a veces muy grandes y farisaicos) y se olviden del mensaje de Jesús. Pero ese es otro tema. Otras sociedades, culturas y religiones difieren, pero creo que no demasiado. Lo que he viajado, leído y escuchado me induce a pensar que al final todos somos más o menos buenos, aunque con muchos defectos, odios y envidias. Y adoptamos unas leyes sociales para

Jone, Maider, Carolina, Ana, Maialen

Hizkuntza eta alfabetugabeak

Bazen behin alfabetatugabe bat. Bere izena Pako Pakito Pakero zen, baina denek Pakiro deitzen zioten. Pakiro oso txiroa zen, hain pobrea kaka tomate pote batean egiten zuela. Kantatzea gustatzen zitzaion, baina kantatzen hasten zen bakoitzean euria hasten zen. Pako Pakito Pakerok, kalean abesten zuen, beraz uholdeak etorri ziren, eta irabazitako 5 xentimoak pikutara joan ziren. Korronteak Pakito beste herri batera eraman zuen, baina irakurtzen ez zekienez, ez zekien zein herritan bizi zen. Pako Pakito Pakerok ez zekienez dendak non zeuden, gosez hil zen. Eta hori izan da gure istorio alfabetugabea. Aitor Lamas, Josu Olalde, Mikel Biain, Julen Diaz

Hizkuntza eta alfabetugabeak

Bazen behin alfabetatu gabeko gizon bat erosketak egitera joan zela. Dendan sartu eta gizonak galdetu zion non zegoen ogia, dendaria asperturik joan egin zen. Egia esan, gizona egunero etortzen zen ogiaren bila, baina aurrean zuen. Ez zekien ia ezer egiten baina eskola batera joaten hasi zen irakurri eta idatzi ahal izateko, behin denuntzia bat jarri nahi ziolako gizon bati, lapurtzeagatik, baina ezin zuen alde batetik ez zekielako idazten, eta bestetik ezin zuelako papera irakurri. Gogo handia jartzen zuen baina ez zen konturatzen, edo ez zuen nahi konturatu, denbora asko behar zela ikasteko.

49


Fredi López Mendiburu. Navarra.

Educación de Adultos (EPA) Eibar, Guipuzcoa.

Silbia Hernández Arrázola

¿Cómo Sería tu vida Sin Saber leer ni escribir? Escribe aquí tu reflexión...

Umia nintzala, goguan dakat aittittakin batera zelan ikasi neban irakortzen. Hasieran berak irakortzen zestazen ipuiñak eta nik entzun besterik ez neban egitten. Denporiakin, letra bakotxaren izena ikasten juan nintzan, gero letra bat bestiaren aldamenian zelan ahoskatzen zan, gero berba osuak... egun batian, ixa konturau barik, ipuiñetan idatzittakua ni bakarrik irakortzeko gauza izan nintzenerarte. Eta, jakiña, behiñ irakortzen ikasitta, hurrengo pausua idazten hastia izan zan. Ikastolako beste lagunak oindiok ikasi barik eguazenez, eurak be irakortzen eta idazten ikasi arte behin baiño gehixagotan eskatzen zesten nunbaitten ipintzen ebun esaldiren bat irakortzeko, edo eurak egindako marrazkiren batian idatzi nahi eben berbia zelan idazten zan azaltzeko eta nik pozik laguntzen netsen. Ez zan denpora larregi izan, baiña sasoi hartan zeozer inportantia egitten nebanan Sensaziñua eukitzen neban. Urtiak pasatzen juan ziran eta gero eta Iiburu potoloaguak irakortzen juan nintzan. Egunero irakortzen neban, ahal neban guztietan. Ez naiz sekula oso kirolzalia izan eta jolastorduetan, askotan, foballian edo beste jokuetan ibilli barik, nahixago izaten neban txokoren batian jarri eta momentuan esku artian nekan liburuarekin jarraitzia. lkastolatik bueltan, meriendia jan, etxeko lanak egiñ eta atzera be irakortzen egoten nintzan, gurasuak biharretik bueltau bittartian. Orduan sasoian telebisiñuan ez zan egoten

constituir sociedades que nos permitan ser felices. De hecho, hablando de la felicidad y de sociedades, muchas veces me pregunto si no serán más felices las gentes sonrientes que aparecen en documentales acerca de países tercermundistas sin prácticamente nada; más que los protagonistas de reportajes sobre países muy desarrollados con muy alto nivel de vida y que disponen de casi todo. Igual los mozambiqueños son muy felices aunque vivan menos y en peores condiciones… Pero disculpad, centrémonos otra vez en la educación. La educación es la herramienta para vivir y convivir. Mi referente es mi padre. Viví los primeros 20 años de mi vida con él. Además de enseñarme un sinfín de cosas y de asesorarme haciéndome cada día más responsable, me impregnó de su manera de vivir. Con sus valores y su sed de cultura. Discutíamos por todo, pero me enseñó a aprender discutiendo, a escuchar. El saber no ocupa lugar. Siempre hay que enriquecer el pensamiento. Y lo de escuchar es fundamental, aunque no se lleva precisamente en nuestra sociedad… Es básico ser abierto y tolerante. Gracias a eso se puede cultivar la amistad, que no deja de ser una riqueza muy valiosa, y el mejor soporte para la felicidad. Fermintxo, mi padre, falleció en un accidente de montaña. La vida misma también educa si se le atiende. Otro palo de la vida que aprender. E igual tengo idealizada su figura, pero es un idealismo que me ayuda como referente. No me considero una persona especial y conozco muchísima gente muy bien educada, feliz y solidaria. Cada uno tenemos nuestra historia y nuestra educación. ¿Y la mala educación que comentaba al principio? Los hombres, aunque en el fondo seamos buenos (o eso creo), somos animales egoístas. Como animales podemos resultar más o menos malvados y violentos. El hombre poderoso se puede intentar imponer, somos muchos y finitos. Vamos aprendiendo (demasiado lentos, pero vamos) a lo largo de la historia de la humanidad, que los conflictos pocas veces merecen la pena. Aún y todo hay muchísima envidia, y muchos maleducados. Son menos felices, más solitarios y, salvo que sean muy inteligentes, más manipulables y condicionados. Para ellos. Ellos se lo pierden. Desgraciadamente. Falta de educación… Hay que apostar por la educación. Entendiendo apostar por esforzarnos y empeñarnos, en darle la importancia que se merece.

50


Educación de Adultos (EPA) Eibar, Guipuzcoa.

umiendako programaziño berezirik egunero eta, gaiñera. gurasuak be ez zeskuen lagatzen egunero telebisiñua ikusten. Beraz, liburuak ordu libriak betetzeko oso lagun aproposak ziran neretako. Zenbat ordu emongo nittuan “los cinco”, “los tres investigadores” eta beste batzuekin batera misterixuak argitzen! Zenbat biaje eta abentura harrigarri biziko nittuan! lzan be, etxetik urten barik be, benetan bizi nittuan orrialde hakotxian jasotako guztiak eta gabian, behin baiño gehixagotan, abenturak nere ametsetan jarraipena izaten eban. Ez dakitt zaletasun horren eragiña izango dan ala ez, baiña hamen naukazue gaur egunian, kazetari, astero herriko aldizkarixan notiziak idazten. Zoritxarrez, oiñ ez dot umetan bezain beste irakortzen. baiña oindiok be, oporretan, liburu on batek eskintzen daben konpaiñia zoragarrixa begittantzen jata. Biaje zoragarrixak egitten dittut urtero, hamaika herrialde zoragarri ezagutzeko aukeria izan dot. baiña pentsatzen dot umetan etxetik mugidu barik egindako biaje harek bezain biaje emozionaneterik ez dotela bizitza osuan egingo. Eta mundu guztiak, batez be umiak, horrelako abenturak bizitzeko eskubidia euki biharko leukie. Derrigorrez

Eneko Gonzalez Yagüe. Ekilikua. Navarra.

51


Héctor Javier Gonzales. Honduras, Centro América.

Grado II-1, CEPA Galdakao, Bizkaia.

Ramón Castellanos

Yo he venido a la escuela porque sabía muy poco y por eso he venido. Ahora estoy muy contento porque se leer el periódico y me pongo muy contento porque por lo menos lo entiendo, entiendo ya más que antes y me parece mentira. Cada día aprende uno más cosas. Estoy muy contento porque tengo unos maestros muy buenos y muy agradables, y las maestras son muy agradables que eso para el alumno es muy bueno. María

Yo fui poco a la escuela porque me puse a trabajar muy joven, después, de mayor he venido a EPA y estoy muy a gusto porque aprendo muchas cosa y tengo muchas amigas. Se me van las horas sin darme cuenta y además dan muchas charlas que son muy interesantes y aprendo cosas que se me habían olvidado. También nos llevan de excursión. Gabriel

Los motivos que me traen a estas clases son por no estar en casa metido. Y a la vez aprender algo de lo que tengo olvidado. Al recordar aquellos días cuando iba a la escuela, en aquellos años era más por necesidad, que por saber: por las mañanas en el recreo nos daban leche en polvo y por la tarde el queso americano. Jerónimo

Cuando yo era pequeño no pude ir a la escuela porque tuve que ir a trabajar por eso no pude ir a la escuela. Ahora tengo tiempo para venir a aprender más que lo que sabía. Ahora quiero aprender más porque tengo tiempo

Un mundo educado se nutre de justicia

Las aves aleteaban en la madrugada por los golpes incesantes de la lluvia en el techado de bajareque y paja, curvaban sus plumas bajo las hojas para que las espesas gotas de agua no se filtraran en la piel; en un instante fueron sorprendidas al sentirse vislumbradas por un rayo fugas. El tiempo pasaba sin tregua en ningún punto cardinal; las cenizas de la hoguera se las habían tragado la oscuridad y el cultivo que era la esperanza de respirar un crepúsculo y una aurora de fe estaban en el vientre de la tormenta. Agripina Reyes la esposa de Alfonso Torres dirigió la palabra hacia él con acento frágil, solicitándole apoyo ya que el pavor había entrado en ella de manera inexplicable al escuchar el sonido aterrador de los ríos que arrastraban piedras, eran las dos de la madrugada, ambos campesinos indígenas, de edad nivelada. Ellos heredaron de sus padres el aprendizaje del cultivo y el amor por la tierra. ----Alfonso alzó su áspera voz, diciendo. ----Mujer mi padre decía. Que ¡el miedo es la mitad del fracaso en el hombre! Cálmate que pronto amanecerá y buscaremos ayuda en la gente del pueblo. Ojalas que no se haya desvanecido la solidaridad en el corazón de ellos. Qué triste es no poseer una vida mejor donde no tengamos que soportar, frío, hambre y maltratos. Si hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar no estaríamos envueltos en la miseria, siempre escuche decir de la boca de mi padre que aprender a leer y escribir garantizaba vivir mejor. El anheló que yo estudiara pero fue imposible, estuve al frente de la parcela para ir ganándonos la comida del día. Bueno, recordar a mi viejo me da inmensas ganas de llorar, mejor. Acobija a Julián que puede empeorar de su enfermedad; evitemos que nuestro hijo se nos muera, es lo único que tenemos, él es toda nuestra fortuna, lo he visto pálido y muy delgado no es posible que un niño de once años sea tan pequeño. ----Alfonso yo te dije que el niño nació enfermo, una madre siente las cosas que le pasan a sus hijos, recuerdo la regañada que me dieron en el centro de salud, me gritaron india bruta tu hijo sucio no puede entrar no ves que estamos haciendo fila solo gente limpia, ese día lo tengo estampado en la mente como gota de hiel en papel; me resulta difícil entender este mundo oscuro en que vivimos. Aquella pareja campesina sujetada a la labor del cultivo de pequeñas parcelas apenas les alcanzaba para subsistir. Alfonso dialogaba extensamente sobre la educación con su esposa, sostenía que. ---- ¡Un pueblo educado es una antorcha que reparte luz! Que ¡una nación educada no tropieza fácil! Que ¡un mundo educado se nutre de justicia! Agripina escuchaba detenida-

52


Héctor Javier Gonzales. Honduras, Centro América.

mente aquellas frases pero no las entendía y su esposo tampoco comprendía el significado. El aprendió a repetir igual que su padre, al escuchar de las personas educadas que filosofaban por la radio; después de charlar un buen rato la lluvia se quedo estática como una estatua de arcilla. Ansiosamente esperaban que el sol amenazara las hierbas con su salida, para poder huir de aquella caverna que había torturado muchos años su libertad ¡un individuo educado busca la libertad por si solo! Ellos no sabían que bus coger para trasladarse al pueblo por que no sabían leer ni escribir; se sentían impotentes; enredados ante su propia inseguridad, con pavor envolvieron a su hijo Julián en una pequeña cobija construida con pedazos de tela de diversos colores, su condición no les permitía gozar de una sabana caliente. Amaneció y decidieron aventurar su destino, eran exactamente las 5:30 de la maña alzaron sus pasos desde aquella montaña que había absorbido el sudor y la nostalgia de la familia doblegada, después de caminar 7 horas consecutivas. Llegaron al ceno de la tribu, su primer contacto estuvo con su gente cuyo encuentro fue desagradable, llantos incontenibles por todos los puntos; habían perdido el cultivo; la mitad de la vida. No encontraron aliento, solo más peso que los conducía a la muerte, pero no se detuvieron mucho tiempo, ya habían marcado su partida sin dirección. Alfonso y Agripina tenían presagios colgados en sus corazones de habitar en una morada digna con un desayuno nutritivo. Después de andar muchísimas horas más, sentían un dolor que les presionaba las sienes. Alfonso con su hijo Julián en brazos, tildo la tierra con palabras que expulsaron sus comisuras; de ti nací, de ti vivo y a ti iré, aquellas palabras parecían el final de la familia; se sentó junto a la piedra bajo la sombra. Lanzó una mirada peregrina al cielo, como si buscaba una nueva vida. Se resbalaron lágrimas por su rostro macilento; abrazo a su amada y dijo. ----Entre unas horas llegaremos donde no sabemos pero nuestra huella estará presente; no entiendo lo que digo pero lo digo porque lo ciento. Vámonos antes de que el poniente nos envuelva con su pañuelo confuso.

Grado II-1, CEPA Galdakao, Bizkaia.

para venir a EPA. Ahora me gusta venir con mis compañeros para tener contacto con ellos. Al venir a EPA me cambió mucho y tuve que dejar otras cosa. Lourdes

Cuando yo tenía siete años no pude ir a la escuela porque tenía que ayudarle a mi madre por que estaba mala y le acompañaba a todos los sitios cuando tenia que ir a lavar a la fuente y le acompañaba también en la casa, fregar, barrer, también le ayudaba en las cosas de la comida y poco tiempo tenia para jugar con las amigas y menos para estudiar. Esteban

Pues yo vine a EPA por el ayuntamiento que me obligaba a venir pues ya hacía ocho años que no cogía un bolígrafo pero ahora me alegro de haber venido, pues he aprendido bastante y estoy muy contento.

----Hay Alfonso, la espalda se me reparte en dos; pero no te preocupes que; no hay sacrificio fácil.

Pues cuando era pequeño me tenía que obligar a ir, pero no me gustaba nada así que cuando podía hacía pira.

Caminaron un instante mas y la primera sorpresa estaba frente ellos; una carretera apretada de vehículos, sonrieron en silencio, con mucho recelo se acercaron, lo más que pudieron a la orilla, levantaron las manos y gritaban. ----ayúdennos, ayúdennos, una hora en la misma rutina y cada palabra era ignorada. Cansados de soportar indiferencia. Decidieron sentarse, estaban cabizbajos cuando un vehículo se estacionó al costado de ellos, se abrió la puerta y un señor de barba espesa les hablo.

Yo empecé a venir a EPA en enero del año 2008 y estoy muy contenta con los compañeros y los profesores ya que lo pasamos muy bien y aprendo algo y se me pasan las horas volando.

----Disculpen mi nombre es José Magaña, si en algo puedo ayudarles; díganme, que la noche se aproxima y ustedes no pueden estar en la intemperie como pájaros batidos sin paraje de paz. Agripina levanto su mirada marchita encontrándose con la de José, aquel hombre se le despedazo el corazón al observar la desgracia que figuraba entre sus ojos, y lo cautivo mas al darse cuenta que aquellos brazos delgados enredaban a su hijo como hiedras al balcón. ----Señor ayúdenos, no tenemos donde ir, la tormenta nos devoró lo poco que teníamos.

Isabel

Y cuando no vengo a clase la echo de menos. También me gustan mucho las excursiones que hacemos y las visitas que hicimos al museo y también las salidas que hago con Galdarra y cuando hay alguna reunión me gusta acudir y de vez en cuando nos dan en el centro unas entradas para ir al cine y es gratis.

53


Héctor Javier Gonzales. Honduras, Centro América.

Colegio Elvira España Tudela, Navarra.

6º curso, clase B · Iñigo Pérez

El poema de la educación

Era se una vez eI país de la educación, Donde ahí las personas prestaban La atención.

----No se preocupen los llevaré a mi casa; levántese y aborden el vehículo, iremos a cenar juntos y luego me cuentan detenidamente todo lo sucedido. Aquella familia estaba envuelta de miedo pero al escuchar las palabras que esperaban se emocionaron, ellos sentían vergüenza por su ropa sucia, José les descubrió y les dijo. ----No tengan miedo ni vergüenza; que ¡la belleza del ser humano está en la conciencia! Luego de estar a bordo dialogaron de toda la historia de ellos no esperaron llegar a casa, José expulso lagrimas al escuchar las utopías de cada uno. Llegaron a casa de José, y él les sirvió la mesa de lo mejor que tenía a su alcance; después de comer, se identifico como---- maestro jubilado y pronunció con delicadeza.

Los Colegios abundaban. y las personas los adoraban.

----Les ensañaré a ustedes y su hijo a leer, escribir y como enfrentar la vida para que andén erguidos por un camino más ancho.

Los analfabetos disminuían, y los sabios crecían.

Esas palabras eran desde la conciencia de José; los instalo en la alcoba más grande que poseía la morada.

A la gente les encantaba estudiar, Y también les encantaba enseñar. Los abuelos sumaban Los niños multiplicaban Los padres leían ¡todos aprendían! Blancos y negros, Bajos y altos, Gordos y delgados ¡todos educados! Juntos y felices Vivían en unión En el gran país De la educación.

Alfonso abrazo a su esposa y su hijo, le costaba creer esa realidad que lo acariciaba a todo dar; esa oportunidad que le les dio la vida la bautizaron.---- ¡no hay premio sin arriesgar la voluntad del sueño! Decían cosas que no entendían y comprendían. Un buen tiempo más tarde; aquella familia había recibido el alimento del saber de manos transparentes y sabias; aprendieron a leer y escribir, el señor José contribuyó a una nueva vida que los esperaba ansiosamente. Gestionaron por su propia capacidad un trabajo digno donde se les fue otorgado, la vida les cambio. José un maestro que ofrendó su vida por la educación en su país; ya lo estaba sorprendiendo la vejes, sostenía que. ---- ¡La educación es la herramienta que pule la vida del ser humano! Aquella familia lo consideró su padre por tanto apoyo sin condiciones. Alfonso y su familia aprendieron amar los libros como sus vidas; él se convirtió en un hombre genial de conocimientos profundos ya que se dedico a estudiar, apoyo en la educación a su esposa y su hijo; organizo a todos los niños, jóvenes y adultos de su tribu que no habían tenido la oportunidad de estudiar. ----Aquel hombre transformado fue un gran maestro, escritor y filósofo de la educación en su país. También su esposa una gran maestra y su hijo un poeta lírico, analista de la semiología. ---- ¡un mundo educado se nutre de justicia!

Ismael

54


Idoia Etxeberria. Oñati. Gipuzkoa.

Colegio Elvira España Tudela, Navarra.

Bizitzaren eskola

-Eskolara zoaz? Zertarako?- burlaizez hitz egin zion bizilagunak. Serafinak. 25 urterekin, eskolara? Emakumea izanda, eskolara? Eta etxeko lanak? Eta umeak? Eta senarraren bazkaria? Eta baratza? Ama txarra zara, emazte txarra, esan zion. Baina esan gabe. Galderak eta mespretxua airean utzita. Ulertu zuen. Zertarako? Berak ere ez zekien oso ondo. Eta ez zion erantzun. Koadernoa estutu zuen. Burumakur, lotsatuta. Bere izena idazten zekien ordurako: YASMINE. Hizki larriz. Hizki dardarti eta okerrez. Eta hitz inportante baten esanahia ere bai: eskubidea. Andereñoak behin eta berriro esaten zion eskolara joateko eskubidea zuela. Ez larritzeko. Ez zela damutuko. Irakurtzea mundura leiho bat zabaltzea zela azaldu zion. Idaztea, etxean tximinia beti piztuta izatea. Eskubidea bai, baina betebeharrak zer? Beharbada arrazoia izango zuen Serafinak, esaten zuenean ‘bizitzaren eskola’ zela onena. Beste dena txorakeriak zirela. Denbora alferrik galtzea. -Eskolatik zatoz? Zer ikasi duzu?- errezeloz hitz egin dio bizilagunak. Zer dakizu zuk nik ez dakidanik? Egia ote negozio txiki bat jartzeko asmotan zabiltzala? Zergatik zaude hain harro? Hain pozik? Hain bizirik? Inbidia ematen didazu. Nik ere nahi dut, esan dio. Baina esan gabe. Galderak mespretxuaren doinuarekin mozorrotuta. Ulertu du. Ikasi? Zer ikasi duen nola esplikatu ez daki oso ondo. Eta erantzun dio: “Zu ere garaiz zabiltza”. Liburua altxatu du. Irribarrez, maitekiro. Kontuak egiten daki orain. Eta idazten. Hizki borobilduekin. Eta begien beharrik gabe ikusten: zer dagoen mendiaren ondoren, itsasoaren beste aldean. Liburuak leiho gisa erabiltzen. Tximinia piztuta du. Eta ez zaio damutu. Konturatu da eskolara joatea bere eskubidea ez ezik, betebeharra ere badela. Beharbada esan beharko dio Serafinari txorakeria batzuk inportanteak direla. Ez dela denbora alferrik galtzea Hiesa nola ez harrapatu jakitea. Seme-alabei ikasketak ematea. Edo baratzean loreak landatzen ikastea. Hori ere ‘bizitzaren eskola’ dela. Serafinari buruzko poema, Yasmineren koadernoan: Ama da. Eta alarguna. Ama da. Alarguna. Eta pobrea. Ama da. Alarguna. Pobrea eta ezjakina. Ezjakina den artean beti izango da pobrea ama alarguna.

Lolo, Pablo y Juanón (La familia Grinton)

Aissam

Lolo, Pablo y Juanón eran tres chicos muy pobres, sus padres Matilda y Juan no tenían mas remedio que mandarlos a trabajar. Un día, cuando venían del trabajo Lolo, Pablo y Juanón vieron la escuela y a los niños jugando en el patio. Al llegar a su casa les dijeron a sus padres que ellos también querían ir, sus padres apenados les contestaron que no porque necesitaban dinero para vivir y ellos con su trabajo ayudaban a conseguirlo. Ellos pensaron que aunque se hicieran mayores seguirían insistiendo, querían aprender a leer esos libros tan bonitos que veían, seguramente llenos de historias, pero que por desgracia no podían saber lo que contaban, querían leer esos letreros de la calle, ir al mercado sin preguntar... Un día, cuando ya tenían veinte años, la vida cambio un poco para ellos, sus padres, Matilda y Juan, tenían mas dinero y podían permitirles trabajar menos. Aunque el tiempo había pasado, ellos no habían olvidado su gran deseo y empezaron a ir a un colegio de mayores. Así, con su empeño, consiguieron lo que tanto habían soñado, aprendieron a leer, escribir y otras muchas cosas que les ayudaron para seguir trabajando.

Pobrea diruz. Pobrea buruz.

55


Juan JosĂŠ MartĂ­n. Dibujante. Tudela, Navarra.

Saber nos comunica

56


Javier Fresán. Investigador matemático y escritor. Navarra.

Instituto Mendizabala Vitoria, Gasteiz.

Carta a Camus

Para María José Soler, por sus clases de filosofía. Argel, 31 de diciembre de 1957

Mon cher monsieur Camus,

Ruego disculpe el retraso imperdonable con que respondo a su carta de hace más de un mes. No ha sido en mi caso el ruido del mundo lo que me ha impedido hacerlo, sino más bien el silencio y la lentitud de las horas de una vejez que quisiera imaginar temprana. ¿Qué añadir a sus palabras sencillas, dirigidas a lo más profundo? En ellas he reconocido inmediatamente al escritor del alma que usted ha sido desde niño, al hombre bueno que nunca teme hablar de corazón. Pero esta vez no era el retrato de Mersault ni las metáforas abrasadoras de La peste lo que se mostraba ante mis ojos; era un honor más íntimo, quizá el más alto entre los que se pueden conceder a un humilde maestro de escuela. Me refiero, claro está, a la constatación de que no ha vivido en vano, de que ha dejado huella en uno de aquellos pequeños escolares. ¿Cómo agradecer este regalo? Cualquier intento pronto se convierte en el examen de una vida. Durante semanas, me he despertado con la luz infatigable del invierno argelino filtrándose sobre los folios de su carta, y he recorrido todos los negocios de Belcourt buscando la tinta y el papel precisos. Me he vestido, como los antiguos, con el mejor traje que me permiten los pocos ahorros de mi jubilación para leer y releer sus palabras en busca de las mías. Pero sólo se me ocurrían algunos tópicos inaceptables, que no tuvieron cabida ni siquiera en sus primeras redacciones infantiles. Nunca olvidaré la clase en la que consiguió hacer callar a los traviesos hermanos Fichet mientras desgranaba el relato de una sesión de cine con su abuela ciega. En un punto del diálogo, aquella anciana analfabeta usaba un subjuntivo inverosímil, y el pequeño Albert –permítame esta licencia–, elevándose sobre su personaje, se vio obligado a disculparse ante una clase que luchaba aún con las conjugaciones más sencillas: “Pero mi abuela nunca usa el subjuntivo”. Y luego el alboroto: monsieur Germain, monsieur Germain, qu’est-ce que c’est qu’un subjonctif? Hablé antes de los clásicos. Entre los elementos, no elegí el fuego, sino el agua que vence a la piedra gota o gota. Llevo cuarenta años preguntándome cómo pueden la gramática y la aritmética cambiar la vida de unos niños que nacen sin futuro. Nunca he dudado de la importancia de nuestra tarea, de lo necesario y bello de enseñar, pero son muchos los días difíciles, en los que cualquier esfuerzo parece inútil. No es extraño, entonces, que reciba su carta como una especie de cumplimiento: no niego, por supuesto, el placer egoísta de figurar junto a su madre entre las personas que recuerda al recibir el Nobel, pero una frase como “ofrece la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continuarán siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido”, una declaración tan llena de ternura dice mucho más. Quizá no todo esté perdido. Hay algo de supersticioso en esta obligación impuesta de terminar el año ordenando las ideas que ha despertado en mí su carta. Lo abrazo yo también con todas mis fuerzas, de nuevo lleno de esperanza. Louis Germain

Jorge

It is very important to learn how to read and write. Can you imagine how a life without being able to read anything would be? For example when you go shopping you cant red the dietary requirements, so if you suffer from some kind of allergies you wouldn’t be able to know if some products can be harmful to your health. Or if you want to send letters to your friends, you cannot write to them or even read the ones you receive. You also have to be informed about what happens around the world, so if you can’t read newspapers you won’t be able to know any news. One of the most important problems of not being able to write or read is that you cant have an education, and without it you wont have a good job. Sara González

“Why do you think it is important to know how to write and read?” The dream of a child that knows how to write and read is learning to be someone important in the future; the dream of a child that doesn’t know how to write and read is learning how to do it, for being someone in their lives. The adults know very well the difference between learning how to write and read and not learning it. Without knowing either reading nor writing, the freedom of people becomes very small: they can’t learn, they can’t read the newspaper and know what’s happening around them, or they can’t enjoy themselves reading a good book. These are things that everybody has the right to know, because all of us are equal, we are human beings. I hope the wish of these children who doesn’t know how to write or how t oread Hill be granted, because reading, apart of being necessary for learning, can be pleasure in several situations.

57


Juan Luis Cano. Gomaespuma.

Eunate BHI Pamplona, Navarra.

Sara eta Mihi

Uxue Rodriguez

Sara estatu batuetako 10 urteko neska bat da. Bere aita enpresaburua da eta amak aitaren enpresan lan egiten du. Uda honetan mundutik bidaiatzeko intentzioa du familia osoak. Bidaian daudela safari bat egiten dute Sudanetik zehar eta gaua alokatutako gela batean pasatzen dute. Sarak etxean bizi den neskatxa ezagutzen du Mihi izenekoa. Mihi ez da eskolara joaten eta ez dauka Sararekin jolasteko denborarik amarekin lan egin behar duelako. Bere anai txikia eskolara doa, mutila delako, baina itzultzerakoan ere ama lagundu behar du. Mihiren anaiak irakurtzen ikasten ari da, baina ezin denez egunero eskolara joan bakarrik saiatzen da, baina gutxi aurreratzen du. Sarak bere buruari galdetzen dio zergatik Mihik ez dion bere anai txikiari laguntzen, baina noski… eskolara ez badoa, ez du jakingo irakurtzen ere, pentsatze du Sarak. Pena ematen dio, baina berak ezin du ezer ez egin. Orduan Sarak konpromesu bat hartzen du, oraingoz gainean daraman liburuak oparituko dizkio, baina hurrengo urtean bueltatuko da eta irakurtzen irakatsiko dio bere lagun berriari. Espero dugu horrek Mihiren bizitza hobetzea.

El mundo de las palabras

En el mundo de las palabras hay varios países: En el que habitan las palabras alegres y emocionantes, bellas y amorosas, una música suave crea un clima de bienestar sosegado y mágico. En el que deambulan las palabras feas e hirientes, crueles y burdas, huele mal. Haciendo frontera con este mundo hay otro habitado por conceptos. Las palabras se asoman a los miradores que dan a su mundo vecino y cuando observan cercano a un concepto que coincida con ellas, saltan y se funden convirtiéndose en un solo ente. Entonces salen de su mundo y se aventuran a buscar quien las lea, quien las escriba o quien las pronuncie, quien las dé vida, en definitiva. Y todas, bellas y horribles nos son útiles a quienes las necesitamos para existir. Son nuestra herramienta. Su uso nos hace especiales y nos facilita la posibilidad de ser y diferenciarnos más de quienes no tienen el don de las palabras. Quien no pueda atrapar las palabras, quien carezca de la facultad de crear con ellas, transmitir sus pensamientos, sus emociones, quien no pueda percatarse de su poder, de su dulzura o su aspereza formará parte del grupo de los desheredados, de las personas que tienen mermadas sus posibilidades, porque el hombre necesita nombrar de alguna manera a su dolor, a su amor, a su odio, a su tristeza, a su felicidad, a su hambre, a su esperanza, a su sorpresa, a su desilusión… ¿Qué emociones guarda un libro en blanco? Para quienes no pueden leer, todos los libros estarán así, vacíos. Para quien no puede escribir, todas sus emociones y sus sentimientos estarán, de alguna manera, coartados, huérfanos, incompletos. Hay veces que un “Te quiero” estremece mucho más al ser leído que al ser escuchado. Nosotros, a quienes nos fue concedido el bien de las palabras, deberíamos hacer todo lo posible para que no quedase nadie en el mundo sin la oportunidad de capturarlas cuando sobrevuelan su cabeza.

Bizi garen XXI. mendean, ezinezkoa da irakurtzen jakin gabe bizitzea garatutako herri batean, azpigaratuetan, berriz irakurtzen jakitea pribilegio bat izan daiteke.

Colegio San Ignacio de Pamplona. 4º ESO.

58


Javier Izcue Argandoña. Escritor. Navarra.

Eunate BHI Pamplona, Navarra.

Layla, la noche

Paco estaba muy orgulloso de su camión de dieciocho ruedas y treinta toneladas. Le hubiera gustado colocar su nombre en el parabrisas para que todo el mundo supiera que él, PACO, lo conducía. Y también el dibujo de una rosa. Fue al entrar en Almería, cuando se paró a comer en un área de servicio. Otro camionero le dijo bajito, en la barra, para que nadie se diera cuenta: -Compañero, llevas un bulto. No, por favor. ¿Cómo era posible? Le habían revisado la carga los gendarmes marroquíes. La Guardia Civil le había pasado el escáner y habían subido al perro. Paco pasaba el Estrecho una vez al mes. -¿Seguro? -Tienes al polizón en el hueco del eje trasero. Claro, habría sido en el puerto de Ceuta, cuando había bajado a entregar los papeles. Se quedó un buen rato ojeando la prensa, haciendo como que leía. Era media tarde y con un poco de suerte, para cuando volviera al camión, el polizonte se habría marchado. Cuando anocheció, salió del bar y se acercó con disimulo a la carga. No quedaba nadie en el aparcamiento. Se agachó con cuidado y encendió la linterna. Seguía allí. ¡Pero si era una niña! -Baja, le dijo sorprendido y enfadado. La niña ni se movió. Quizá no entendía el idioma. -Baja, le repitió. Oyó una voz delgadita: -No-no-pue-do… Llevaría horas en aquella postura, encajada en un hueco minúsculo. Tendría las piernas dormidas. Con cuidado de oso, Paco se tumbó bajo la carga, la tomó en sus brazos y la llevó a la cabina. La niña estaba congelada y cuando sintió el calor del cuerpo de Paco, sus enormes ojos le sonrieron. Cayó dormida. Bastó esa sonrisa para que Paco, el solitario, cuya casa era un camión de dieciocho ruedas y treinta toneladas, y su país una carretera, empezara a quererla. Durante toda la noche pensó qué hacer con ella. Cuando despertó le dijo: -Te tendré que llevar a la policía. -No, dijo ella. Me devolverían al otro lado. Me quedo contigo. Ahora tú eres mi padre. Me llamo Layla, papá. -¿Layla? -Ele a y griega ele a…

Ipuina

Clara Salanueva Beldarrain

- Magali, ohera... Bere amaren ahotsa entzuterakoan, Magali, jostailuak utzi eta korrika doa bere ohearen gainean dagoen apalategiko libururen bat hartzera. Osta- osta iristen da, oin puntetan, baina azkenean, beti, lortzen du liburua eskuratzea. Ondoren ohean sartzen da eta hor itxaroten du bere ama etorri arte. Ea gaur suertea daukagun- pentsatzen du bere baitan. Bere ama nekatuegia ez dagoenean, bere ondoan jarri eta liburua hartuta ipuin eta istorio miragarriak kontatzen dizkio. Oraindik ez daki oso ongi nola dioan gauza; kontua da, amak, liburua hartzen duela eta magia balitz bezala istorioak kontatzen hasten dela. Magalik ez daki nola egiten duen bere amak. Bera askotan saiatu da, liburua begiratu, alde batetik eta bestetik... liburua gora, behera... eskuinera eta ezkerrera... baina Magalik ezin ditu kontatu amak kontatzen dituen istorioak. Nola eginen du amak? Gaur ama etorri da logelara eta Magali han ikusita ohe barruan, liburua eskuartetan eta prest... barregura sortu zaio amari eta liburua hartuta hasi da berriz istorioak kontatzen: Bazen behin, urrutiko herrialde batean... Amak gaurko istorioa kontatzen dion bitartean, Magalik burutazio bat izan du: akaso, amak dituen betaurrekoak izanen banitu, nik ere horrelako istorioak kontatuko nituzke... Eta amaren ahots goxoarekin ametsen munduan murgildu zen berehalaxe Magali.

59


Javier Izcue Argandoña. Escritor. Navarra.

Mendaur Doneztebe, Nafarroa.

IESO · Adei Ibargaray

El analfabetismo

Miro hacia atrás, a aquellos momentos en los que era un niño de ocho años. Recibía cartas de felicitación o de información sobre lo que pasa en mi pueblo, o de publicidad. Cuando me regalaron el móvil, me llegaban mensajes sobre juegos, dinero o hasta música. Cuando unos amigos ganamos la final de fútbol, nos dieron un diploma. A veces, mi padre o mi madre me dejaban notas o avisos para decirme que se habían ido a alguna parte. Cuando fui por primera vez a la tienda del pueblo con la lista de la compra o mi padre me enseñaba algunas señales de tráfico. Cuando vi en mi casa una película con subtítulos o cuando, gracias a un manual de instrucciones, pude montar la maqueta de un barco. Todo esto y mucho más, yo no lo podría hacer sin la lectura.

Pero Paco miró por la ventanilla y ella entendió. -¿Dónde estamos? -En Almería. -¿A dónde vamos? -A Barcelona. -¡De la A a la B! Paco no dijo nada. -Claro, viajas por el país siguiendo las letras, ¿verdad? -¿Las… letras? Paco estaba aterrorizado. -Sí, el abecedario. ¿No lo habéis estudiado aún?, le preguntó la niña. Y por primera vez en su vida, Paco lo confesó: -No, aún no. Porque Paco no sabía leer y se guiaba por los puntos cardinales, los bares de carretera, las señales de tráfico y hasta la forma de las nubes según las horas del día.

Haritz Larrinaga. Arretxabaleta. Gipuzkoa.

60


Javier Izcue Argandoña. Escritor. Navarra.

-¡Barcelona! Y el camionero y su hija empezaron el viaje, acariciando la espalda del Mediterráneo desde Almería a Barcelona. La niña iba leyendo todos los letreros de la autopista mientras que a Paco, que había hecho aquel viaje mil veces, el mundo se le fue iluminando, letra a letra, palabra a palabra. -La siguiente es la C. -¿La Ce? -Tendremos que ir a algún sitio que empiece por C. Y el camionero, como en una adivinanza, le fue diciendo nombres de ciudades. -¡Cádiz! gritó la niña.

Mendaur Doneztebe, Nafarroa.

DBHI · Ibon Leiza, Arantxa Estanga eta Garbiñe Olazar

Rahim

Saharan familia pobre bat bizi da. Ama haurdun dago eta ez dute dirurik haurra zaintzeko.

Y de Cádiz fueron a Churriana y de allí a Daroca y de Daroca a Estella y así Paco y Layla recorrieron el país hasta llegar a Zaragoza.

Jaio berria denan abandonatzea erabakitzen dute.

-Hemos terminado, dijo Layla. -¿Terminado? ¿Por qué? -La Z es la última de las letras.

Ordun batzuk geroago, gizon zahar batek zuhaitz baten ondoan ikusten du eta bakarrik dagoenez, bere etxera eramaten du zaintzeko.

Paco ya era capaz de leer palabras. -Pues podríamos volver a empezar de nuevo, así repasamos ¿te parece? -Me parece. Estaban entrando en Almería y pararon en un área de servicio. -Aquí me encontraste, dijo Layla. -Sí, aquí te encontré, hija. Estaban sentados junto al gran ventanal desde el que se veía el mar. Bandos de pájaros volaban al sur, buscando la luz y el calor. -Algún día te irás, ¿verdad? Layla sonrió. Había crecido tanto, tanto. -Voy a lavarme las manos. Toma la carta, a ver si tienen espaguetis. Paco se puso a leer el menú. Como la niña tardaba, se quedó dormido por el cansancio. Durmió profundamente. Al despertarse, la imagen y el nombre de Layla se habían borrado de su memoria. Pidió un periódico y se puso a leer. Las letras, las palabras, las frases tenían sentido y se abrían en su mente. Las líneas negras del periódico eran anchas autopistas por donde viajaba su corazón, jugando con la e, encaramándose a la t, saltando a la pata coja al punto de la i. Paco leyó entero el periódico, desde el titular hasta la contraportada, desde la primera a la última letra. Era feliz. Amanecía cuando salió haciendo eses, como un borracho, dichoso. Cogió del remolque una escalera y escribió en el parabrisas: PACO, y dibujó una rosa. Que todo el mundo supiera quien conducía el camión. Por la tarde tenía que estar en Barcelona. Al incorporarse a la autopista, leyó el letrero:

Gizona zaharra denez ezin izango du urte askoz haurra zaindu edo berak ala uste du. Mutil txikiari Rahim deitzen dio eta 15 urtez elkarrekin bizitzen dira gizon zaharra hil arte. Gizon hura ez zen oso aberatsa baina bazeuzkan jabetza ugari, eta dena Rahimentzat utzi zuen. Etxe eder bat, baratza… Mutil gazteak baratzean egiten du lan gero barazkiak azokan saltzeko eta irabazitako diruarekin ikasketaren bat egin ahal izateko, analfabetoa baita. Gogor egiten du lan, eta pixkanakapixkanaka dirutza mordoa lortzen du. Eskolara joaten da eta idazten, irakurtzen eta ulertzen ikasi du. Jadanik 20 urte ditu eta bere bizitzari buruz pentsatzen hasten da. Mediku izatea da bere desioa, ospitale batean lan egiteko eta jendea laguntzeko. Sei urte pasa dira geroztik, eta Rahimek bere nahia egi bihurtu du.

-Bar-ce-lo-na. Voy bien.

61


Javier Úriz. Escritor. Navarra.

Fundación Centro de Promoción de la Mujer. Rekalde, Bilbao.

La educación siempre te da una oportunidad Germana, 65 años

Me hubiera gustado saber leer y escribir en mi juventud para no tener que pedir que una vecina escribiera las cartas al que era mi novio, hoy mi marido, ni tener que pedirle que me leyera las que él me escribía.

Paquita, 64 años

La educación es cosa de toda la tribu

La papelina que le ofrecía Leticia desencadenó en Carlos, en el lapso de un segundo, un vendaval de imágenes, recuerdos, razonamientos y deseos contrapuestos entre sí. Fueron cinco imágenes como cinco relámpagos que hicieron de ese breve segundo un tiempo intenso y casi interminable de lucha interior. De repente se vio asaltado por la evocación de aquella escena delante del paso de peatones cuando él tenía cuatro años. Iba cogido de la mano de su madre. El hombrecito del semáforo estaba rojo, pero no había ningún coche a la vista y todos cruzaban la calle.

La vida de las mujeres está cambiando y cuesta entender esos cambios. El Centro me permite estar actualizada porque nunca es tarde para aprender y cambiar las situaciones que no me gustan.

Todos menos su madre y él porque ella le insistía en que tenía que esperar a que el hombrecito se pusiera verde, aunque fuera con prisa: hacerlo en rojo era peligroso. Sin embargo los demás cruzaban y no les pasaba nada. Pero él era un chico obediente y bien educado que hacía lo que le decía su madre, no como los demás.

Hermilia, 68 años

Antes de que desapareciera de su memoria el paso de cebra, le vino el recuerdo de Marina, su admirad tutora en el último curso de ESO que organizó aquel inolvidable campamento el mes de julio en el Pirineo. Marina le ayudó a explorar y ordenar el volcánico y hasta entonces reprimido mundo de sus sentimientos; le acompañó en el descubrimiento del amor. En ese campamento Carlos hizo poesías a Silvia y Silvia tuvo con él detalles sublimes como el de dejar que le cogiera la mano o el de dedicarle sonrisas y miradas como no dedicaba a nadie más. Carlos fue feliz, profundamente feliz, y compartió su felicidad con Silvia. Una felicidad que se juraron hacer durar siempre, juntos los dos.

He recordado cosas que había olvidado por causa del tiempo, he refrescado la memoria y aprendido cosas que no sabía. Ahora me siento más segura para expresarme en público. María, 67 años

Me ha ayudado a ser menos tímida y a ser una persona más sociable. Nunca como ahora había tenido tantas relaciones. Estoy muy satisfecha conmigo misma.

Nati, 66 años

Somos 13 hermanos y no pude ir mucho a la Escuela. Después de jubilarme empecé a ir a clases en el Centro. En todo este tiempo, casi nunca había pensado en mí.

Elvira, 71 años. Rosario, 82 años

Todo nuestro agradecimiento a profesoras y compañeras.

Cati, 64 años

Me siento una mujer más realizada, un poco más culta, ya que ahora soy capaz de leer un libro y entender el argumento. Las salidas culturales y a museos han sido una experiencia nueva y muy agradable, ya que antes no los había visitado.

A su regreso del Pirineo, Silvia y él apenas tuvieron oportunidad de verse y Carlos pasó muchos ratos delante de la televisión. Allí pudo constatar que las gentes llamaban felicidad a otra cosa. Entendían por amor algo mucho más trivial y menos profundo que lo que habían conocido Silvia y él. Vendían su intimidad por dinero. El compromiso y los sentimientos profundos parecían no existir y eran sustituidos por la oportunidad y la manipulación. Quienes imponían su criterio y marcaban las pautas eran personas frívolas cuyos principios distaban mucho de los que le había inculcado Marina. Lo importante era “triunfar” y eso se conseguía, al parecer, a costa de los demás. Tan rápidamente como vino, la imagen de Silvia y de Marina fue sustituida por la de una patera y de unos campos de refugiados que había visto en el telediario esa misma tarde. La puso en relación con una conferencia a la que había asistido meses antes en la universidad, acerca de la declaración universal de los derechos humanos. “Libres e iguales en dignidad y en derechos”, “iguales ante la ley”, sin distinción de raza, color o nacimiento, con derecho a la libertad, a igual protección de la ley, a circular libremente, a salir de su país y a regresar a él, al trabajo y a una retribución equitativa, al vestido, a la vivienda, a la subsistencia… Cada vez que veía u oía una noticia de pateras, recordaba esa brillante conferencia y se adueñaba de él una sensación de impotencia y de desasosiego, así como una cierta culpabilidad por estar cómodamente instalado en un mundo que toleraba semejantes contradicciones.

62


Javier Úriz. Escritor. Navarra.

La patera fue inmediatamente desplazada de su mente por la de un mitin de un partido político al que fue invitado por su amigo Antonio. El tema era la solución que ese partido proponía al problema de las drogas. Carlos salió de la reunión frustrado por la desfachatez del supuesto líder que, lejos de hacer un planteamiento inteligente del tema, dedicó la mitad del tiempo a decir vaguedades y obviedades, y la otra mitad a criticar e incluso a ridiculizar a la formación política adversaria. Y profundamente indignado porque los asistentes, entre ellos su amigo Antonio, le aplaudieron a rabiar, de lo que él concluyó que lo que querían no eran ideas sino carnaza. Por último pensó en José, un amigo de Alfredo, su hermano mayor, que había terminado los estudios de Ingeniería Técnica y que, forzado por circunstancias económicas, había aceptado un puesto de “mano de obra directa” en una fábrica de automoción. En esa empresa ignoraban sus conocimientos y le hacían realizar unos trabajos elementales y repetitivos para los que bastaba con conocimientos de escuela primaria. José aceptaba su situación porque conseguía llevar dinero a casa, pero Carlos estaba indignado por el despilfarro, tanto de los esfuerzos que José había tenido que hacer para terminar sus estudios como del coste que esa educación había supuesto para su familia y para la sociedad. Carlos, que se pagaba los estudios de Psicología trabajando todos los fines de semana, se miraba en el espejo de José y muchas veces dudaba de que mereciera la pena seguir esforzándose y privándose de placeres y diversiones si después tenía que terminar vendiéndose en un trabajo que ignorase sus capacidades y las competencias adquiridas. Carlos no entendió por qué le asaltaron esas imágenes y recuerdos, en realidad ni siquiera se lo planteó. No estaba para muchas reflexiones y tenía que decidirse. Allí estaba Leticia, sugerente, con su papelina en la mano esperando su respuesta. Se sentía atraído e intrigado por ella, pero al mismo tiempo algo le decía que debía rechazar la invitación. En ese vertiginoso e interminable momento, en ese denso, fugaz e inmenso segundo de lucha interior, reflexionó sobre esas imágenes y recuerdos. Pensó que su madre y Marina tal vez pertenecían ya a otra época: si nadie en su actual entorno parecía profesar sus ideas y convicciones, por qué iba a hacerlo él. Cedió a la idea de que tal vez los de la televisión tenían algo de razón: dado que la mayoría de la población parecía estar de acuerdo con ellos, eso debía ser lo moderno. Sonrió interiormente ante la imagen de Silvia y pensó que sería hermoso retornar a aquellos tiempos del campamento en el Pirineo, pero quién sabía dónde podría estar Silvia entonces. Parecía un espejismo, una añoranza, y él tenía que vivir en la realidad. La patera y los derechos humanos le volvieron a producir el desasosiego de siempre y como siempre prefirió cerrar los ojos a esas contradicciones tan molestas y abrirlos a otras más agradables. El político que decía rechazar las drogas le producía asco por su inconsistencia y petulancia pagadas con el dinero de todos. Y si hasta entonces había sido un estudiante ejemplar, orgulloso de distanciarse de la mediocridad dominante, tal vez era el momento de dejar de estar solo y de ser un poco más corriente.

Gaztelupe, Arizmendi Ikastola Arrasate, Gipuzkoa.

Josu Ariño, Miren Heriz, Lide Zubiaga eta Miren Arejolaleiba

Politikari agurgarriak:

Eskutitz honen bitartez adierazi nahi dizuegu, oso arduratuta gaudela 3. munduko hezkuntza mailarekin. Izan ere, gaur egun, 774 milioi heldu analfabeto eta 75 milioi haurrek ez dute eskolatzeko aukerarik. Dakarreko helburuak adostu zenituztenean hainbat helburu adostu zenituzten baina argi ikusi dugu gehienek ez dituzuela bete. Horietako helburu batean 2015. urtean heziketa guztiontzat izango zela baina oraingo egoera ikusi ezkero, 100 urte beharko dira helburu hori lortzeko, baita ere, beste helburu bat genero desberdintasuna ezabatzea da eta horren ondorioz genero berdintasuna lortzea baina hau ere ez da ari betetzen. Egia da hainbat eskola jarri dituzuela herrialde hauetan baina irakasleak falta dira beste hainbat gauzen artean. Bestalde hezkuntzari ematen diozuen garrantzia ez da nahikoa, izan ere, zuen herrialdean armek garrantzia handiagoa dute hezkuntzak baino eta ez duzue nahiko laguntzarik ematen. Gure proposamenetako bat hezkuntza kalitatea hedatzea eta hobetzea da. Gazte eta heldu guztiek bizitza aktiborako prestatzeko programak egiteko aukera izan behar dute, bestela, ez dute lanposturik izango.

Respondió con otra sonrisa a la sonrisa de Leticia. Se sentaron juntos.

Gure proposamenei dagokionean, arreta handiagoa jarriko duzuela espero dugu.

-Y esto, ¿cómo se usa –preguntó él. -Ven, que yo te enseño –respondió ella-. Nos haremos una raya.

Agur bero bat, adeitasunez:

63


Javier Viscarret. Colaborador de Alboan. Navarra.

Escuela Oficial de Idiomas Vitoria, Álaba.

María Ángeles Roldán

illiterate – illiteracy

I remember when I learnt t oread and write. It was at school at the aged five or six years old. This is one of the most important thing in my live. I can’t imagine my live without reading or writing. I have learnt thing reading books. If you can’t read the newspaper you don’t know how things go in the World. It’s important for working. If you are illiterate you can’t work in an office or with a computer. Today we move with cars and it’s necessary the drivers Licence, the illiterate can’t pass the exam. The third World has 774 million illiterate. The most are women, 64%. Nerea Sáez de la Fuente

Illiteracy is a mayor problem in nowadays World. We do communicate talking, but each time more and more we tend to communicate by other ways. If we want to be up to date we have to read the newspaper or the web. If we want to apply for a job we need a curriculum and this job quite probable involves reading or writing. Reading is a really important thing to build our minds. It happens today that lots of people who can read don’t do it. They take TV as a substitute, their mind doesn’t work, they “eat” everything already “cooked”, they don’t develop their potentials and they don’t work out their skills. It happens because we tend to behave trying to have everything with no effort. And reading and writing demands an effort by the person who does it.

Campaña Mundial por la Educación Cuando la Fundación Alboan me invitó a poner unas líneas sobre tan importante tema, la educación, no dudé en participar.

Mi contestación fue positiva. Consideré participar como un gesto de agradecimiento, por pertenecer al grupo de los que sabemos leer, escribir y algo de “cuentas “, en lenguaje popular. Siempre he considerado que el mejor patrimonio es la cultura, el grado de educación. Por tanto la máxima pobreza es ser analfabeto. Creo que nos han educado en Colegios y en Universidades. Ellos nos han formado y nos han colocado los andamios. Pero ha sido la vida, sus vicisitudes, sus momentos azules, grises o negros los que de verdad nos han enseñado. La vida ha sido la verdadera maestra. Los 185 gobiernos reunidos en Dakar fijaron un objetivo para el 2015: “que todos y todas sepan leer y escribir”. En la actualidad 774 millones de personas por encima de los 15 años son analfabetas. Estamos a solo seis años de la meta y resulta una utopía conseguir el objetivo fijado. La Iglesia católica, la que conozco, y en la actualidad, antes de comunicar el mensaje de Jesús, procura dar alimento y enseñar a leer y escribir. Son miles los hombres, sacerdotes, religiosos o laicos, así como religiosas y seglares que dedican sus vidas a tan noble tarea. Dentro de la Iglesia Católica es la Compañía de Jesús una de las órdenes que más ha destacado en su empeño por la educación. Sería muy larga la relación de centros dedicados a tal fin. Quiero hacer un especial énfasis en la obra de Fe y Alegría. Ella ha conseguido liberar a un millón de niños y jóvenes en Latinoamérica de la incultura y de la miseria para darles educación. Los euros mejor invertidos son los destinados a educación. Creo que es más positivo recibir educación que pan y leche. Naturalmente que lo deseado es recibir ambas y, por descontado, más urgente lo segundo. Conozco comunidades del altiplano de Bolivia, en las que los niños caminan más de dos horas de ida y otras tantas de vuelta para ir a la escuela. Para no pasar por excesivamente confesional debo reconocer la labor de las Ong`s en este terreno. No me olvido que estamos sumergidos en una fuerte y misteriosa crisis económica lo cual hace más penoso colaborar con nuestro óbolo. A pesar de ello y con pudor invito a la generosidad. Mi llamada ante un océano de incultura y analfabetismo es participar con tiempo o dinero con cualquier obra que trabaje con estos fines: erradicar el analfabetismo. Y termino afirmando que es más positivo “encender una vela que lamentar las tinieblas”.

64


Escuela Oficial de Idiomas Vitoria, Álaba.

Specially reading and writing properly. Illiteracy in the developing countries is another thing. They don’t do because they can’t, they have to survive, and many times it doesn’t include reading and writing. That would be a level they still haven’t reached.

Eneko González Yagüe. Ekilikua. Navarra.

65


Jordi Sierra i Fabra. Escritor. Barcelona.

Gaztelupe, Arizmendi Ikastola Arrasate, Gipuzkoa.

Meritxell Ayala

Sr. / Sra. presidente:

El motivo de mi carta es hablarle del gran problema que supone el analfabetismo. Pero antes de nada permítame presentarme. Mi nombre es Meritxell Ayala y tengo 13 años. Vivo en el País Vasco. Aunque estamos en Europa el analfabetismo también está presente en nuestra sociedad. La razón por la cual me dirijo a usted a través de esta carta es que recientemente he sabido que el porcentaje de personas analfabetas es muy elevado. Por eso, le propongo que usted y su gobierno dediquen algo de tiempo a este problema para tratar de encontrar la solución o, al menos, alguna manera para disminuir el número de personas que lo sufren. No sé si alguna vez se ha parado a pensar el gran problema que supone para estas personas el no poder comunicarse por escrito, o leer cualquier tipo de texto, bien cuando es informativo o cuando tiene un fin lúdico. No sólo la comunicación es un inconveniente sino que pueden tener problemas al tomar medicaciones y no poder leer los prospectos, y eso puede tener graves consecuencias. Éstos son algunos de los inconvenientes que tienen estas personas. Finalmente, espero que esta carta haya servido para algo, y me alegraría mucho saber que han dedicado un poco de su valioso tiempo para pensar en uno de los grandes problemas que sufre nuestra sociedad, EL ANALFABETISMO. Atentamente, Meritxell Ayala

Leer me salvó la vida

Cuando me preguntan por qué estoy siempre contento y feliz, suelo responder que, pese a la dureza de la mayoría de mis libros, y a que continuamente veo el horror humano en mis viajes por el mundo, yo no he ido nunca al psiquiatra. Cuando tengo un problema, escribo un libro y hago que mi personaje sufra mi problema. Aprendo tanto de él y de lo que le sucede con mi problema a cuestas, que rápidamente sé cómo solucionarlo yo. Así que escribir es para mi la mejor de las terapias posibles. Pero hay más. Escribo desde que tengo 8 años. Nunca he dejado de hacerlo. Primero fue la forma de superar mi tartamudez, después mi vocación eterna. Guardo en mi casa todo lo que he escrito desde esos 8 años. No fumo ni bebo, así que espero vivir 100 años y morir escribiendo, vaciado, saciado, feliz. Para mi es lo más importante del mundo, mi pasión, mi vida. Me paso el día inventando historias, y contándolas. O viajando, y contando lo que siento y veo. El arte, en cualquiera de sus formas, es lo único que nos hace libres, tener sentimientos, nos acerca al Universo y a la Naturaleza, a la Vida y al Amor. Una piedra no se emociona al oír a Stravinsky o a los Beatles, ni leyendo un libro, viendo una película o un cuadro. Nosotros sí. Aunque no viviera como escritor profesional, de mi trabajo, tendría que escribir, cada día, como hice hasta los 25 años, cuando publiqué mi primer libro. Para mí, escribir es la plenitud, lo mismo que leer. Y es que escribir fue tan natural en mí como leer, con una salvedad: leer me salvó la vida, me evitó la mediocridad, me dio alas, libertad, todo lo que sé. No recuerdo nada de lo que he estudiado, pero sí sé todo lo que he leído. De niño quería viajar, hacer algo, no esperar a que me contaran una película, sino estar yo en la película. Pero en casa éramos pobres y yo un estudiante mediocre. De no haber devorado libros no sería lo que soy. Y lo más curioso es que no podía comprarlos, y ni en mi escuela ni en mi barrio había bibliotecas, así que los alquilaba. Cada día al salir del colegio recogía pan seco y periódicos de mis vecinos, los vendía en un trapero, me ganaba dos reales, media peseta, y con eso iba a una librería de libros de alquiler, usados, a por mi pan de cada día. Los libros de alquiler buenos costaban 5 pesetas, así que yo, con dos reales más le entrega del que me había llevado el día anterior, sólo podía leer novelitas cutres y horteras (como yo), del oeste, de gángsters y marcianos. Por eso lo primero que escribí fue de esos géneros y en ese estilo. Soy deudor de la más absoluta vulgaridad. Hasta los 15 o 16 años no accedí a Julio Verne, Edgar Rice Burroughs, Enyd Blyton o mi diosa Richmal Crompton. Mis primeros libros de cabecera fueron “Las 1001 Noches” y los relatos de Edgar Allan Poe. En mis charlas en colegios suelo decir que para mi, leer, es como hacer el amor, por la intimidad y la soledad que compartes con el libro que tienes entre las manos. Pero también digo que escribir es “el orgasmo continuo”. ¿Fuerte? Puede que provoque sonrisas, y que oídos castos se sientan atribulados por tanta contundencia. Sin embargo siempre he sido muy claro con mis expresiones. No puedo evitarlo. Ni siquiera haciendo este relato privado que

66


Jordi Sierra i Fabra. Escritor. Barcelona.

leerán ojos diversos. Las pasiones de la vida no pueden ocultarse detrás de palabras suaves: hay que desnudarlas. Tengo una novela, “El fabuloso Mundo de Las Letras”, hecha para aquellos que “odian leer”. Cuando un chico o chica me dice eso, me entra mucha tristeza. Es como si se odiaran a si mismos. Estamos hechos de letras y de historias, de lo contrario nos secaríamos y estaríamos muertos. Cuanta ignorancia e incultura se esconde detrás de algo así. Pero es algo real. Son los futuros hombres-y-mujeres-de-ninguna-parte, condenados al vacío, a la nada, a vagar por el mundo sin un horizonte, probablemente sin trabajo, prodigando violencias y asesinando esperanzas. Puro olvido en vida. Mi dos fundaciones, la de Barcelona en España y la de Medellín en Colombia, responden a todos mis sueños e inquietudes, a lo mal que lo pasé de niño y joven, a la soledad en la que viví por lo duro que es cuando nadie cree en ti, y a mi apuesta por la palabra, escrita y leída, como parte más libre e individual de nuestra existencia. Seré un romántico, tendré sentimientos, quizás ya sea un residuo, pero vivo en plenitud, en armonía, y se lo debo a lo que he leído y a lo que he escrito, a quienes he amado y a quienes me han amado. Somos polvo de estrellas.

Programa HEMEN de atención a menores no acompañados. Bilbao.

Mi vida

Yassine Hacha

Yo soy Yassine Hacha, estudio soldadura en Peñascal. Por la mañana voy al curso, por la tarde voy a Emaus y trabajo arreglando lavadoras, ordenadores, televisiones, radios, bicicletas, ropa etc. Luego voy a Hemen y allí doy clases de lengua con David. Estas clases me gustan mucho y me lo paso muy bien. Además también quiero dar clases de lengua en la EPA del casco viejo.

Luis Ezeiza Herri Ikastetxea Eskoriatza, Gipuzkoa. LH 2. maila · Paula, Marta, Jone, Haizea, Jose Luis

Juana eta eskola

Juanak eskolara eraman du bere alaba lehenengo aldiz. Izena emateko fitxa betetzeko eskatu diote, baina Juanak ez daki idazten, zer egin dezake? Juanak ez daki idazten. Juana zuzendaritza gelara joan zen eta laguntza eskatu zuen. Colegio Jesuitas de Tudela. Blanca González.

Gero gaueskolara joatea erabaki zuen. Irakurtzen eta idazten ikasi zuen.

67


Javier Viscarret. Colaborador de Alboan. Navarra.

Colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas) Pamplona, Navarra.

Ainara Ilundain

Un buen acuerdo

Liria era una niña de 8 años que vivía en un pequeño pueblo de montaña llamado Tacume. Vivía junto a su hermano Miro y sus abuelos. El pueblo estaba muy aislado sobre todo en invierno porque la nieve no dejaba que los niños acudieran en autobús hasta la escuela más cercana. Por eso, Liria aún no sabía ni leer ni escribir. Además tenía que ayudar en las tareas de casa, los animales y el campo. Una familia de la ciudad se compró una casa allí y empezaron a acudir todos los fines de semana. La niña de la familia, María, se hizo amiga de Liria y de Miro. A los tres les gustaba escuchar a la madre de María cuando leía cuentos. María se dio cuenta de que Liria no sabía leer, por eso hicieron un acuerdo: María le enseñaría un poco cada día y Liria le enseñaría cosas de su pueblo. Liria esperaba impaciente la llegada del sábado y de su amiga. Juntas lo pasaban muy bien. Entresemana Liria también enseñaba a Miro las palabras que había aprendido. Desde entonces, Liria y María son buenas amigas y se escriben cartas cuando están lejos.

Jone

Asier

El saber no ocupa lugar

El saber no ocupa lugar es una frase manida y todo el mundo la da como cierta. Yo también. Sin embargo me gustaría hacer algún comentario sobre el particular. El cerebro, “máquina para pensar “, tiene una capacidad creciente en función de su uso. En este sentido se podría decir que cuanto más se sabe más se puede aprender. Cuantos más idiomas sabe uno, más capacidad tiene de aprender. Sin embargo visto desde otra óptica, sí ocupa lugar. Me voy a explicar mejor con un ejemplo real y actual. Son las 9 y media de la noche, estoy pasando unas letras sobre un gran cuaderno mientras oigo y a veces dirijo mi vista a la orquesta de RTVE que retransmite un concierto de Mozart. Otros días, a estas horas voy al ordenador para echar una ojeada a Internet y ver mi correo electrónico. Mis conocimientos de informática son muy limitados, por eso dedico poco tiempo al uso de la misma. Me hago una pregunta: ¿Qué es mejor para mí? Me gusta más, me encuentro mejor conmigo, cuando consigo ser consciente de lo que sé, “mi poco saber “. Sé que no sé nada, pero cuanto más pensamos, más somos, y cuanto más somos, más y mejor comunicaremos. Escribir es una buena forma de comunicar. El saber no ocupa lugar, es el uso del saber el que ocupa lugar. El arte en la vida es saber “administrar“ nuestro tiempo, saber usar nuestros “conocimientos“. Es nuestra pequeña sabiduría.

Érase una vez una niña llamada Jone. Tenía los ojos verdes y el pelo largo y oscuro. Vivía en el sur de África, en una aldea. Ella quería ser médico pero no podía. Entonces fue a Valencia a que le enseñasen a leer y a escribir. Desde ese día Jone sabe: leer los precios, escribir carta, postales y un montón de cosas más.. Al final fue a su aldea y fue una médico, y todos los enfermos acudían a su choza para que les curase.

68


Luis González, El jabonero. Tudela, Navarra.

Colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas) Pamplona, Navarra.

A trazo grueso

Un país lejano

Idoia y Miriam

Adalín era un niño búlgaro que vino a España para aprender cosas nuevas del país. Al llegar vio muchas cosas distintas a las de su país y se quedó sorprendido. De todas esas cosas que vio la que más le gustó fue un objeto que lo abrías y dentro tenía dibujos y símbolos. Por allí pasó una chica que le preguntó: - ¿Sabes que es eso? Adalín se quedó unos minutos pensando qué podía ser, y por fin le respondió: - Sí, es un libro. En mi país pocas veces lo hemos visto, por eso me parece tan raro. - Sí, es cierto, es un libro, pero, ¿sabes leer? - No, es que en mi país no tenemos. - ¿Por qué no? - Porque no tenemos derecho a la educación. - Eso no me parece nada bien – respondió la chica. - Ya, pero es lo que hay. La chica se quedó muy triste. Adalín tuvo que irse a hacer la maleta porque al día siguiente volvía a Bulgaria, su país. La chica, llamada Ana, se fue a su casa pensando qué podía hacer para ayudarle. Al día siguiente Ana tuvo una gran idea y fue a buscar a Adalín, cuando llegó ya era demasiado tarde, ya se había ido a Bulgaria, su país de origen. Ana siguió con su plan. Pidió dinero por todos los sitios de las ciudades y fue contando la historia de Adalín. Cuando consiguió el dinero se fue a Bulgaria y buscó a Adalín. Más tarde lo encontró y le dijo su plan. Le pareció una buena idea y empezaron el plan. Pasaron unos días. Todos quedaron asombrados. ¡Había construido una escuela! Al final el sueño de Adalín se cumplió gracias a su amiga Ana.

69


José Javier Alfaro. Escritor. Tudela, Navarra.

Instituto Miguel de Unamuno Vitoria, Gasteiz.

Jose, Saray y María

Somos un grupo de estudiantes de 2º de la ESO del Instituto Miguel de Unamuno de Sansomendi. Casi todos los alumnos de la clase somos de etnia gitana y os vamos a contar algo sobre la historia de nuestro pueblo: antiguamente los gitanos vivían en chabolas, iban en corros con caballos de un lado a otro... en cambio ahora podemos estudiar paras ser algo importante. Antes las mujeres gitanas, para casarse tenían que ser vírgenes y esta costumbre aún sigue viva: antes del matrimonio les sacan el pañuelo. Ese es el símbolo de que la mujer gitana es virgen hasta el matrimonio, eso es muy importante para nosotros y queremos que nuestros hijos sigan esa costumbre tan bonita. Hace unos 30 años no todo el pueblo gitano iba al colegio porque tenían que cuidar a sus hermanos y ayudar en casa mientras los padres ganaban la vida. Además en aquella época no era obligatorio acudir al colegio, sin embargo ahora se sacan el graduado y siguen estudiando para intentar conseguir buenos trabajos. Antes no se les ocurría sacarse los estudios. Ahora que tenemos la suerte de poder ir al colegio y recibir una educación tenemos que aprovecharla.

El silencio de Paulino

Había ya cumplido los ochenta y cinco años cuando Paulino dejó de hablar. No había causa aparente para ello, pero el hecho fue que, de la noche a la mañana, aquel hombre, habitualmente sonriente y dicharachero, se vistió de tristeza y pintó sus ojos de gris melancolía. Sus hijos pensaron que debía tratarse de algún tipo de lesión cerebral que le había afectado al habla, por lo que le llevaron a Don Amado, el médico de familia, quien, a su vez, tras haberle hecho un concienzudo examen y no hallar nada anómalo, lo remitió a la neuróloga, Doctora Vera, que, tras llevar a cabo una completa analítica, no encontró causa física alguna que le impidiera la capacidad de hablar. - Yayo, ¿por qué no me hablas? –le preguntaba insistentemente su nieta Luna, que echaba de menos escuchar los cuentos que le contaba su abuelo por las noches. El abuelo Paulino se encogía de hombros, mientras intentaba dibujar una sonrisa, aunque sin conseguirlo. Pero seguía sin abrir la boca. Los hijos de Paulino, por consejo de la Doctora Vera, pidieron visita al afamado psicólogo Nacho Alberite, quien, tras silenciosas sesiones, llegó a la conclusión de que “algo” había ocurrido para que Paulino dejase de hablar y que mientras no se supiese la causa para ponerle remedio, Paulino seguiría, con toda probabilidad, encerrado en su mutismo. Con el tiempo, todo el mundo fue acostumbrándose al silencio de Paulino, que había cambiado algunos de sus hábitos. Como buen agricultor, seguía viviendo al ritmo que marcaba la luz del día y, nada más levantarse y desayunar, montaba en su bicicleta para cuidar del huerto que tenía en las afueras del pueblo, donde cultivaba con mimo unas verduras que hacían las delicias de familiares y amigos. Eso sí, cada vez era mayor el tiempo que pasaba en el huerto y ya no acudía al bar del pueblo para echar la partida de cartas después de comer. Lo que no había cambiado era la costumbre de acompañar a su nieta Luna, cuando iba a dormir, aunque ya no le contaba cuentos. Era Luna precisamente la que más le insistía: - Yayo, ¿por qué no me hablas? Ya no me cuentas cuentos y nadie sabe tantas historias como tú. Si las has olvidado, léeme al menos algún cuento de los libros que tengo. Paulino se limitaba a acercarle los libros y, como si hubiesen cambiado los papeles, acabó siendo Luna la que leía cuentos a su abuelo, silabeando y con dificultades, porque, a sus cinco años, hacía poco que se había iniciado en la lectura. Llegó el verano y, como todos los años, Luna se marchó con sus padres a pasar un mes de vacaciones en

70


Marta Gil.

71


José Javier Alfaro. Escritor. Tudela, Navarra.

IES Julián Gayarre Roncal, Navarra.

Marina Tapia, Haritz Jamar, Arantzazu Galan, Kalen Gorria, Itziar Artutx, Arantxa Garmendia, Ane Conget, Fabri Tonietti, Idoia Jimenez

Mundu berria

Bazen behin Zan izeneko mutiko bat, txinatarra zena. 8 urte zituen. Bere herrian gudan zeuden, eta jende asko hil zen; horietako bi bere gurasoak. Bera umezurztegi batera joan zen. Egun batean, Errokariko ibaxako bikote batek adoptatu zuen eta Zanek Julian Gayarre eskolara joan behar izan zuen. Eskolara iritsitakoan ohartu zen zenbakiak eta letrak zeudela. Ikusten zuen bere klasean oso atzeratua zihoala. Ezin zituen ez erosketak egin, ezta herriko umeekin hitz egin, bakarrik txinatarrekin. Abantaila bat zeukan, herrian beste txinatar bat zegoela, beraien artean oso ongi moldatzen ziren, arazo berak zituztelako. Laguna Tashami deitzen zen, 7 urteko neskatoa, baina berak urte gehiago zeramatzan herrian bizitzen, eta bertako hizkuntzak bazekizkien. Tashami erakusten saiatu zen. Urteak pasatu ahala, Zan eta Tashami gero eta arazo gutxiago izan zituzten eskolan irakurtzeko eta idazteko. Eskola bukatu eta gero gaztelera eta euskera ongi ikasi zituzten. Zanek, hogei urte zituenean, Txinara bidaia bat egitea erabaki zuen. Txinako bere jende ezagunarekin bildu eta Erronkarin ikasitakoa beraiei erakutsi zien. Urte bat pasata bertan eskola bat eraiki zuen bere biztanleentzat.

un camping cerca de la playa, al que acudían habitualmente. En la casa del pueblo quedó el abuelo Paulino con el mayor de los hijos, Alejandro, que era soltero. Nunca olvidarán el día que regresaron a casa. El abuelo salió a recibirlos y, ante el asombro de todos, le dio un fuerte abrazo a su nieta y, recuperando la mejor de sus sonrisas, exclamó: - ¡Pero cuánto has crecido y qué morena vienes! ¿qué tal lo habéis pasado?, ¿has leído mucho, Luna? Aquella noche, Paulino, como siempre, acompañó a Luna al ir a dormir. Con todo el misterio que pudo, abrió una caja. Dentro de la caja había un paquete envuelto en papel rojo con una pegatina que decía “ESPERO QUE TE GUSTE”. Luna lo desenvolvió con impaciencia y dio un fuerte abrazo a su abuelo, al comprobar que le había regalado una colección de cuentos. - Te voy a leer el primero de ellos –le dijo- creo que hace mucho tiempo que no te cuento ninguno a la hora de dormir. Paulino fue leyendo el cuento con un perfecta dicción “Érase una vez…”, hasta que Luna quedó profundamente dormida. Ninguno de los miembros de su familia le preguntó nada, sorprendidos como estaban de que hubiera vuelto a hablar, de la misma manera tan repentina como dejó de hacerlo. Y mucho mayor fue la extrañeza cuando, durante el desayuno del día siguiente, Paulino se puso a leer en voz alta las noticias del periódico, porque Paulino, con todo su bagaje de historias que sabía contar, no había aprendido a leer, pues no pudo acudir de niño a la escuela, al quedarse huérfano y tener que cuidar de las ovejas en el monte. Poco a poco fue desvelándose el misterio. Paulino dejó de hablar la noche en que su nieta le pidió que le leyera un cuento. No se atrevió a decirle que era analfabeto, que no sabía leer. Pero al día siguiente, fue a hablar con Don Mariano, el maestro jubilado, para que le enseñase a leer, prometiéndose a sí mismo que no volvería a hablar con ninguna otra persona mientras no aprendiese a leer. Así que, durante aquellos meses de silencio, en vez de acudir al bar a echar la partida de cartas, Paulino acudía a casa de Don Mariano, procurando que nadie le viera, y se llevaba al huerto los cuadernillos que el maestro le había dado para iniciarse también en la escritura. Tenía la enorme ilusión de que algún día podría leerle cuentos a su nieta Luna. Fue así como Paulino volvió a ser el de siempre. Bueno, un poco más hablador que antes, pues al terminar de echar la partida con sus amigos, como quien quiere recuperar un tiempo perdido, les contaba tanto las antiguas historias que sabía por haberlas escuchado de otros pastores, como las nuevas historias que venían en los libros que no dejaba de leer a Luna por las noches.

72


Joseba de Etxarri, “el castañero”. Cuenta cuentos. Navarra

IES Julián Gayarre Roncal, Navarra.

¿Cuento, sin fin?

Por el hueco que dejaban las cortinas de la habitación de Karlota comenzaba tímidamente a entrar la luz de un nuevo día, hoy había Cole y como siempre escondía su cabecita bajo su almohada como si con ella no fuera el aviso del amanecer, nunca podría entender por qué razón ella tenía que estar día tras día obligada a ir a estudiar ¿a aprender? - De qué me sirve –se preguntaba– si a mi lo que de verdad me gusta es jugar con mis amigos y pasármelo bien... Unas horas antes mientras Karlota todavía dormía En otra parte del mundo ese mismo sol, ese que nos alumbra y da calor a todos por igual, había despertado al gallo que con su canto avisaba a todos los habitantes del poblado que era hora de empezar a trabajar, otra niña, se tapaba los ojos con sus manitas. - No, no me quiero levantar –decía– no quiero ayudar en casa, siempre igual, caminar la mitad del día con mí madre a por un poco de agua, buscar latas vacías para poder venderlas, sacar dinero y así tener algo de cenar. - ¡¡¡¡¡¡No quiero!!!!!! Yo quiero... Ir al Cole como me han dicho que hacen otros niños de otros países, estudiar, para de mayor poder vivir mejor y construir tuberías que lleven el agua hasta el poblado y enseñar a mis compañeros lo divertido y práctico que puede ser tener la suerte de poder aprender. Las dos niñas no querían despertar, ninguna de ellas estaba contenta con el nuevo día. Una, tenía la suerte de tenerlo todo; otra, la mala suerte de no tener nada. A Karlota nadie le preguntó si quería estudiar pero muchos niños, muchos, se preguntan todos los días por qué no pueden hacerlo. En la conciencia de todos tenemos la obligación de que nunca ningún niño deje de aprender. ¿Despertaremos nosotros algún día de este cuento sin final?

Izan Berisa, Arkaitz Garbisu, Ibai Garate, Virginia Laspidea, Adrian Palacios, Andrea Artutx

Ali afrikarra

Ali izeneko mutiko bat Afrikako hegoaldean bizi zen. 8 urte zituen. Ez zekien irakurtzen ezta idazten ere, bere herrialdean ez zegoelako eskolarik. Bere aitak soroan lan egiten zuen. Eta bere ama hil zuten, Ali txikia zenean. Bi anaia zituen, Mohamed eta Rami, bera baino handiagoak. Txiroak ziren. Egun batean, kanpoko gizon bat joan zitzaien eta bere aitari lan bat eta etxe bat eskaini zizkion Kanarietan. Bere aitak onartu zuen eta Kanarietara joan ziren. ”Txiringito” batean lan egiten hasi zen. Lortzen zuen diruarekin, Aliri irakasle partikular batek irakurtzen eta idazten irakatsi zion. Eta bere anaiak lanean hasi ziren, dirua lortzeko. Egunero joaten zen irakasle partikularrarekin, lau ordu egunero, bi urtez. Azkenean, irakurtzen eta idazten ikasi zuen, eta eskolara sartu zuten. Handiagoa izan zenean, mediku karrera ikasi zuen. Eta irabazten zuen diruarekin bere aita zaharrari laguntzen zion. Hortik aurrera, bizimodu ona eta lasaia izan zuen.

Y colorín colorado en nuestras manos está solucionarlo.

73


Luis Casado Oliver. Alcalde de Tudela. Navarra.

Colegio La Salle Bilbao, Vizcaya.

Josu Fernandez

Nunca olvidaré aquel veintiuno de marzo, ese hermoso día primaveral, claro que entonces no sabia que ese era el día en que la primavera comenzaba, no sabía que la primavera era una estación, ni que marzo se escribiera así, es más, hace cinco años no os podría haber escrito este texto. Fue hace cinco años, cuando mi vida cambió por completo. Tenía diez años cuando, por fin, la denominada “escuela primaria” fue terminada en mi pequeño pueblo, Akan, situado en los alrededores de La “ Costa de Marfil. Por primero vez iba a asistir a una escuela, iba a tener la oportunidad de aprender junto con mis compañeros, vecinos de toda la vida, el alfabeto entre otras muchas cosas. Todos estábamos muy entusiasmados con la apertura del colegio “Talib” (en español, estudiante) y por ello nos situamos alrededor del jefe del pueblo, Henrid, quien con un simple discurso (discurso que por supuesto no entendimos) abrió las puertas del colegio a los niños y a los cinco profesores. Lamentablemente, esto duró poco. Las autoridades cercanas a nuestro pueblo cerraron el colegio por falta de documentos y aportación económica arrebatando la oportunidad de un buen futuro a las próximas generaciones de los lugares cercanos a él. A los dos meses la situación de nuestro pueblo empeoró: la comida escaseaba, el agua no llegaba hasta nosotros (ya que camiones se encargaban de traérnosla desde Costa de Marfil) y algunas enfermedades, entre ellas el sida, fueron acabando con la vida el pueblo y, todo porque el dinero usado en la escuela había

Un sueño posible

Juan se despertó al escuchar el zumbido de su despertador, eran las ocho menos cuarto de la mañana, le daba pereza levantarse pero su madre entró y dándole un beso le recordó que tenía que prepararse para ir a la escuela. Entraba por la habitación un olor a tostadas recién hechas y eso le animó a desperezarse y saltó de la cama. Después de asearse y ponerse su uniforme limpio e impecable fue a la cocina. Allí estaban sus padres, el leyendo las noticias mientras se tomaba el café y ella repasando una lección con Benito (que era el hermano mayor de Juan) a la vez que se comían unas tostadas. Se acercaba la hora de entrar a la escuela y su amigo Adrián no llegaba. Así que Juan cogió la mochila y salió de casa. La mañana estaba gris pero la ciudad aparecía preciosa: limpia, ordenada, con los jardines cuidados, la gente simpática saludándose, todos los chicos caminando en la misma dirección, menos Adrián que corría para alcanzar a Juan mientras se disculpaba por el retraso. Entraron en clase, se sentaron en sus pupitres, sacaron todos sus libros, cuadernos y lápices y la profesora, después de darles los buenos días, repasó lo aprendido el día anterior. Le pidió a Juan que leyera en voz alta la nueva lección, Juan se levantó cogió el libro y empezó a sudar, le entró frío, el corazón le palpitaba a toda velocidad y de su boca no podía salir ninguna sílaba. ¿Qué le pasaba? ¿Porqué no decía nada?. Juan miró a la señorita y dijo “no se leer”. Juan sobresaltado y sudando se despertó, miró a su alrededor en la habitación y comprobó como dormían su hermano y su madre, pero su padre ya no estaba, habría madrugado para buscar algún trabajo para hoy. Se asomó a la ventana para disfrutar de un precioso amanecer que vislumbraba un día espléndido, pero al mirar hacia la ciudad la encontró oscura, sucia, gris, sin parques ni aceras, la calle era de tierra, llena de charcos y basura. Apoyado en la ventana se preguntaba: ¿Porqué no hay un colegio en mi barrio para poder aprender a leer? Y también reflexionaba; si mis padres supieran leer, seguro que viviríamos mejor y yo también sabría leer. Después de un rato pensativo se apartó de la ventana puso cara seria y se hizo una promesa. Yo aprenderé a leer, haré de mi sueño una realidad y así mis hijos nunca tendrán que pasarlo mal cuando alguien les pida leer un libro.

74


Lucía Baquedano Azcona. Escritora, Navarra.

Colegio La Salle Bilbao, Vizcaya.

Abre un libro, abre el mundo

-¿Por qué no lees algo? El tiempo no se te haría tan largo –dijo mi padre dejándome unos cuantos libros sobre la mesa. Le lancé una mirada aplastante. ¿Es que aquella media docena de libros me devolvería el viaje que me había perdido? Las dos piernas y los dos pies. Las dos piernas y los dos pies nada menos me había roto cuando la moto de Óscar fue a patinar en el único charco grasiento de la calle. Y él, nada, ¿puede haber una injusticia mayor? ¿No podíamos haber repartido las fracturas? Pues no. Los fémures y los astrágalos, como decía el médico, eran los míos, enfundados ahora en escayola, sin poder pisar ninguno de los lugares planeados en el tan deseado viaje de vacaciones. De ira, rechinaban mis dientes imaginando el disfrute de mis amigos, mientras el único horizonte de mi vida se limitaba al techo de mi habitación. Y encima viene mi padre con seis libros. Ni siquiera sabía si me gustaba o no leer. Leía, sí, lo que nos mandaban en el instituto y hacía después los comentarios sin dificultad, pero eso de pensar en leer por distracción se me antojaba como ponerme a resolver ecuaciones a modo de entretenimiento. Ni los miré. Sucumbí el cuarto día. Era tan grande el tedio que alargué la mano y cogí un libro sin mirar siquiera el título: “Yo, Robinson Crusoe, habiendo naufragado…” Naturalmente sabía quién era Robinson, pero nunca me había adentrado en una isla desierta ni hubiera sido capaz de sobrevivir en ella, pero de pronto, tras la lectura de una cuantas páginas me encontré junto a Robinson, recorriéndola primero y asentándonos después en lugar seguro. Cacé y pesqué a su lado, y hasta me parecía percibir el olor de los asados. Me sorprendió tanto como a él la aparición de Viernes. Me dio pena, sí señor, el momento del rescate, y me sorprendí ante mis dudas. ¿Lo acompañaría, o me quedaría en la paradisíaca isla?

sido demasiado. Mis padres murieron poco después y una familia vecina se ocupó de mi como pudo. Poco se pudo hacer. Cuando un camión lleno de médicos y medicinas llegó a Akan solo quedaba yo con vida. Y esta es mi historia. Ahora me encuentro en España, concretamente en Madrid. Vivo en una casa en el centro de la ciudad y mis padres de adopción me cuidan cada día y se preocupan mucho por mí. Me encuentro aquí gracias u a los médicos que lograron acudir a mi pueblo antes de que yo muriera y, por eso les escribo cada día. Gracias a mis nuevos padres, padres que tengo desde hace 3 años, he logrado aprender a leer y escribir, a ganarme un futuro estudiando, ahora si, en una buena escuela, he hecho amigos y he aprendido costumbres y datos acerca de cada religión. Sabiendo Todo esto aprovecho mi vida al límite pero sobre todo doy gracias porque se que soy afortunado. En la actualidad, alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo son analfabetas, es decir, carecen de los conocimientos necesarios para leer, escribir y desarrollar con eficacia sus actividades normales dentro de la sociedad.

No quise reconocer ¡estaría bueno! Que aquella tarde y con un libro, había llegado a olvidar mis desgraciadas piernas y el frustrado viaje, pero al día siguiente me hundí en “Los pilares de la tierra”, y así comencé a apasionarme ante algo a lo que nunca había prestado atención: la construcción de una catedral. Recordé las que había visto sin reparar en la escasez de medios de la época en que se construyeron y empecé a pensar en grandes piedras transportadas en carros tirados por bueyes y talladas a cincel, que se convertirían en magníficas obras de arte admiradas siglos y siglos después. La novela era larga, lo que no hacía mucho tiempo hubiera calificado de tocho, pero la terminé enseguida y cuando la cerré, me pareció que ningún libro podría gustarme tanto como aquel, así que volví a mirar al techo. Pero algo comenzó a bullir en mi interior que me impulsó a leer de nuevo. Conocí esa tarde al Estudiante de Salamanca, el libertino don Félix

75


Lucía Baquedano Azcona. Escritora, Navarra.

Instituto Politécnico Jesús Obrero Vitoria, Gasteiz.

Carta a nuestros políticos y políticas Estimados políticos y políticas: Somos alumnos/as del Instituto Politécnico Jesús Obrero y este año cursamos tercero de la ESO, tenemos quince años pero no por eso dejamos de preocuparnos por lo que nos rodea. Este año en las asignaturas de religión y de ciudadanía nos hemos unido a la Campaña Mundial por la Educación “ABRE UN LIBRO ABRE EL MUNDO” que la ONG Alboan impulsa con otras organizaciones con el fin de buscar la alfabetización para todos y todas y encontrar la forma en la que todos nosotros nos comprometamos a favor de la alfabetización. Pertsona ezberdinen bizia ezagutu dugu eta nola irakurtzen jakin edo ez jakiteak, baldintzatzen duen beraien bizia. Modu berezi batean unkitu gaituena hori izan da teorikoki ezagutzen badugu ere zein garrantzia duen, pertsona konkretuen bizitzan irakurtzen jakiteak. Aste hauetan irakurtzen jakiteak pertsonaren garapenerako zein garrantzitsua den jakin dugu. Irakurtzen jakiteak munduan egoteko aukera ematen digu, berau ulertzeko eta horrela gizaki bezala garatzeko. Quizá es importante es cambio climático, la crisis económica, que haya alimentos para todos, pero no podemos olvidarnos que sin saber leer no podemos ni conocer ni reivindicar nuestros derechos quedando así bajo el dominio de los intereses de diferentes grupos. Si queremos que la democracia se extienda tendremos que poner los medios para ello y el saber leer es un arma frente a fanatismos, esclavitud, injusticias, marginación...

de Montemar que un día se cruzó con su propio entierro cuando el diablo fue a buscarlo. Y me pregunté también si serían las aguas del Mar Negro las que surcaban el bajel del Capitán Pirata, cuando sentado alegre en la popa veía Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Alterné al día siguiente con la alegre y despreocupada sociedad inglesa descrita por Woodehouse y reí a carcajadas con los tejemanejes del mayordomo Jeeves, siempre presto a sacar de apuros a su señorito. Por el contrario, me aturdió otra sociedad inglesa, la de Jane Austen y sus jóvenes mujeres, sin más formación que la de tocar el piano, por lo que su porvenir era tan sólo un marido, más soñado por sus progenitores que por ellas mismas. -¿Es que no ves que está anocheciendo? ¿Cómo puedes leer sin luz? –dijo un día mi madre dando al interruptor. Ella no sabía, ¿cómo iba a saber que en aquel momento amanecía en la granja de África de Isak Dinesen, bañando de luz pastizales y plantaciones de café, o que tal vez refulgía al sol La Perla devuelta al mar por el atribulado Kino, que acababa de perder a Coyotito? Aquellos seis primeros libros de mi mesa dejaron paso a otros. Pude conversar con Ana Frank y Thomas Mann me llevó a su Montaña Mágica, donde otros encamados como yo trataban de aceptar su sino, Dickens me introdujo en el Club Pickwick, Süskind me habló de olores, y supe de sabores al leer “Como agua para el chocolate”. Me estremeció la maldición del amoral Dorian Gray que se mantuvo joven mientras la implacable vejez se plasmaba en su retrato. Supe de magos, caballeros, maestros de escuela y conquistadores, de clérigos, espías, políticos y truhanes, y ante aquel mundo que iba surgiendo ante mí, empecé a preguntarme cómo había podido vivir tanto tiempo sin leer. Los libros entraban y salían de mi habitación dejando tras de sí el recuerdo de estepas siberianas, desiertos africanos y cumbres nevadas haciéndome olvidar el techo de mi habitación, mis fémures y mis astrágalos. Pensaba en mis compañeros que trabajarían excavando la tierra en busca de pequeños pedazos de vasijas que darían a conocer civilizaciones pasadas. Claro que pensaba en ellos. Deseaba además que disfrutaran mucho en el campo de trabajo ¿cómo no iba a desearlo si eran mis amigos? Pero curiosamente, había desaparecido en mí la frustración que me invadió tras el accidente. Me libré de ella el día en que contemplando la nueva pila de libros en mi mesa me pareció que se había convertido en un rascacielos. Un rascacielos altísimo, lleno de ventanas que yo podía ir abriendo una a una para desde ellas contemplar mil mundos diferentes.

76


Mikel Urmeneta & Txistularis. Kukuxumusu. Navarra.

Instituto Politécnico Jesús Obrero Vitoria, Gasteiz.

Abre un libro, abre el mundo

Ustedes son nuestros representantes, y como tales deben hacer aquello que mas nos proteja frente a las amenazas que ya hemos nombrado. Como se darán cuenta pueden leer esta carta gracias a los estudios que hemos recibido. Vemos que este tesoro que tenemos lo recibieran todos los seres humanos, y nos gustaría ver los resultados y estaremos a la espera.

77


Patxi Irurzun. Escritor navarro.

Colegio San Viator Vitoria, Gasteiz.

5º curso · Paula, Yuraima, Edurne e Irati

Derecho a la formación

Pensamos que en los países en vías de desarrollo hay bastantes problemas, por ejemplo la pobreza. Una de las cosas que nos parece muy mal es que sólo los chicos puedan ir al colegio y que las chicas se queden trabajando en casa. ¡Todo el mundo tiene el derecho a ir al colegio! Aquí, en Vitoria, es muy importante ir al colegio para conseguir una formación. En mi colegio, San Viator, niños y niñas van a clase y nos lo pasamos muy bien. En los países empobrecidos, comparados con el nuestro, es muy distinto y creemos que tendríamos que ayudarles, ¡pero no sólo con dinero!, si no también con más gente en las ONGD.

La niña más lista del mundo…

...se llama Jocelyne y es una flor en un basurero. Jocelyne vive en Payatas, el gran vertedero de Manila, en el que además de Jocelyne viven y se ganan esa vida otras sesenta mil personas. El nombre de esta gran ciudad-basurero, sin embargo, ni siquiera aparece en los mapas de la capital filipina. Y eso a pesar de que desde algunas lomas de Payatas, tras un smog de polución, se distinguen los rascacielos de los ministerios, los lujosos centros comerciales, los edificios de oficinas de Makati, en los que se trazan esos mapas incompletos… Otra Manila, en definitiva, otro mundo desde el que, por el contrario, no se ve Payatas. Es como si ese lugar no existiera, como si Jocelyne tampoco existiera. Jocelyne es solo una cifra, una estadística. Como los niños de dos o tres años que muchas mañanas amanecen muertos en el vertedero, a consecuencia de una simple diarrea; o como las más de doscientas personas que en julio del año 2000 desaparecieron enterradas por un alud de basura. Desde aquel día terrible, la tiendita de Jocelyne está tras la barrera de seguridad –una cinta de plástico roja y blanca– de una de las dos smokey mountain, las gigantescas y humeantes montañas de basura. Jocelyne, la niña más lista del mundo, vende bizcotes, cigarros y PopCola en bolsas transparentes a los scavengers, los trabajadores del basurero, y a los militares que vigilan celosamente quién entra en él. No es fácil entrar al basurero, sobre todo para los periodistas extranjeros. –Se trata de una cuestión de seguridad –se excusan los soldados, pero nunca explican a la seguridad de quién se refieren; o tal vez sí, cuando se les escapan frases como “¿Por qué no se van a preguntar y sacar fotos a las playas de Boracay, que son mucho más bonitas?” De vez en cuando, sin embargo, algunos periodistas testarudos consiguen un permiso para visitar el basurero. Entonces Jocelyne les da feliz la bienvenida y les dice orgullosa que además de atender la tienda va una hora cada día al cole, y cuando los scavengers o los militares compran algo en su pequeño ultramarinos ella, a toda velocidad, casi sin querer, saca las cuentas, o si alguien se expresa mal en inglés (los españoles son los peores), rápidamente les corrige… Sí, Jocelyne es la chica más lista del mundo, pero a veces no sabe cómo responder a las preguntas de los periodistas. —¿Dónde está tu mamá, Jocelyne? —le preguntan. La madre de Jocelyne murió en el alud de basura del año 2000. Cuando piensa en ello a la cabeza le viene el estruendo estremecedor que oyó aquel día. Como si el mundo se acabara. De hecho, aquel día una gran parte del pequeño mundo de Jocelyne murió, quedó en silencio para siempre. -¿Y tu papá, Jocelyne, dónde está tu papá? El papá de Jocelyne trabaja en una de las smokey mountains. Conduce un bulldozer, con el que aplasta la basura, y bajo las ruedas metálicas de su gran excavadora oye cada mañana el

78


ALMEN Arizmendi Ikastola. Eskoriatza, Gipuzkoa.

Centro María Inmaculada Bilbao, Vizcaya.

Arrate Villota

Esta mañana cuando me he levantado, me he dado cuenta de que no sabía leer ni escribir. Salgo a la calle y no sé dónde ir, ni tampoco puedo hacer compras. Cuando tengo que hacer algo, tengo que pedir ayuda, y cuando tengo que firmar algún papel, pues sólo puedo hacer un garabato. Me siento mal porque todas mis amigas saben leer y escribir, y pueden hacer compras, e ir en bus y en metro a todos los lados, porque saben dónde van.

mismo estruendo del día del alud. Parece que la tierra –esa tierra formada por capas y más capas de inmundicia compactada– fuera a tragárselo. Pero el papá de Jocelyne no tiene miedo, ni le guarda rencor a la montaña que sepultó a su mujer. –El basurero es una bendición para nosotros, los pobres, aquí podemos ganarnos la vida –le repite a su hija, y cuando lo hace le viene el recuerdo del sabor a sangre en la boca, subiendo desde un estómago acuchillado por el hambre, antes de emigrar a Metro- Manila desde el sur de Mindanao. A Jocelyne, por contra, no le gusta nada el basurero. Lo que a Jocelyne le gusta es ver Betty la fea en la tele, porque en esa serie las chicas listas, feas o pobres se convierten en mujeres felices y acaban trabajando en una gran oficina, como las de Makati, el distrito financiero de Manila. Por todo eso, enseña a los periodistas que de vez en cuando entran al basurero cómo hace las cuentas a toda velocidad, casi sin querer, o cómo habla en inglés, sin errores. Y es entonces cuando ellos, aterrorizados, se dan cuenta: Jocelyne, la niña más lista del mundo, seguramente nunca saldrá de su tienda del basurero. E igual que Jocelyne tantas niñas en Africa o Latinoamérica que solo existen en los mapas de la pobreza, que solo son cifras sin nombre. Y por eso, porque los periodistas creen que deben, que pueden solucionar esa injusticia dicen: –No te preocupes, Jocelyne, en cuanto vuelva a mi país, hablaré con los hombres importantes y ellos te mandarán dinero para que vayas cinco días a la semana a la escuela, y luego a otra escuela en Manila, y luego a la universidad… Te lo prometo, Jocelyne. Pero después los periodistas vuelven a su país y no pueden hablar con los hombres importantes, porque estos están muy ocupados, y ellos, los periodistas, también, deben pagar el seguro del coche, o escribir un artículo sobre los grandes basureros del mundo, y al final todos se olvidan de Jocelyne, y ella sigue vendiendo bizcotes y cigarros y Pop- Cola en bolsas de plástico, mientras espera preguntándose cuándo llegarán más periodistas para contarles sus sueños…

He decidido apuntarme a clases para poder aprender a leer y escribir y así poder hacer de todo e ir a sitios que siempre he querido ir. Aunque no sé cómo me irá, si me será fácil o difícil. Es lunes y es mi primer día de clase y estoy nerviosa, porque no sé si aprenderé y tengo miedo a no aprender. Hay bastante gente como yo que no saben leer ni escribir. Estoy muy nerviosa. La profesora llega, nos presentamos y decimos nuestros nombres. Nos da unas hojas para aprender a escribir. Se me hace difícil, pero ya llevo unos meses y por fin sé escribir. Ahora tengo también que leer bien. Han pasado más meses pero por fin sé leer y escribir aunque me ha costado. Por fin estoy muy feliz, porque puedo ir a sitios que no he estado, hacer compras, leer los números del reloj etc, etc. Ahora me encanta leer y escribir, siempre estoy leyendo o escribiendo. Me he comprado muchos libros para leer y también escribo cuentos. Por fin me siento bien conmigo misma, y no me siento mal, ni avergonzada, por no saber leer ni escribir.

79


Mercedes Blanco

Centro María Inmaculada Bilbao, Vizcaya.

Joana Vila

Esta mañana me he levantado y me he dado cuenta de que no sabía leer ni escribir. Me asusté mucho y me puse muy nerviosa. Me puse delante del espejo y empecé a llorar. Fui donde mi madre y mis abuelos, pero no me entendían. Yo intentaba decirles que no sabía leer ni escribir, pero yo cada vez estaba más nerviosa y desesperada y no me entendían. Me conecté al messenger y no podía escribir. Puse una video llamada pero mis amigos se reían porque pensaban que les estaba vacilando. Me fui a comer, me preparé y me fui al colegio. Le tuve que preguntar a una chica cual era el autobús 72 porque no reconocía los números. Llegué a clase. Tenía lengua y el profesor me mandó leer en voz alta y yo no sabía. Me dijo que me pondría un negativo, pero aunque yo le decía que no sabía leer, no se lo creía, y me puse a llorar desesperada. Entonces el profesor mandó leer a otra persona, y luego mandó hacer unos ejercicios, pero yo no sabía escribir, y el profesor me echó la bronca porque pensaba que yo no quería hacer nada. Y aunque yo le explicaba lo que me pasaba, él no se lo creía y me puso un negativo. Terminó el cole, y me fui a mi casa deseando que terminara el día, para ver si al día siguiente me despertaba y sabía otra vez leer y escribir. Cuando fui a cenar me mandó mi abuela hacerle unos papeles importantes, que se los tenía que rellenar porque ella no sabe escribir. Y yo, desesperada porque no podía hacerlo tuve que ir donde mi vecina, que es mi amiga, pero me costó convencerla porque pensaba

La mujer que perdió las letras

Cinco años desnutridos y enclenques debía de tener la niña Aguasanta cuando descubrió las letras. Sus pies diminutos caminaban mucho rato cada día para encontrarse con ellas. Primero se topó con las vocales: redonditas, con puntos, con caracoles, con ondas. Luego se presentaron las consonantes y comprobó asombrada que las palabras que salían de sus labios también se podían escribir. Más tarde llegaron las mayúsculas despampanantes y orgullosas para nombrar las cosas importantes. El día que estrenó su pizarrín la niña Aguasanta se sintió la más rica del mundo. Al lapicero y al cuaderno no tuvo nunca acceso, porque cuando ya había aprendido a trazar signos en un papel de estraza, el hambre hospedada en la humedad oscura de su casa, y la orden imperativa de su padre la obligaron a olvidar el camino de la escuela, lejos ocho kilómetros, para iniciar el rumbo de las trochas torcidas del trabajo mísero, de novia prematura, de esposa forzada y madre inexperta. La noche en la que nació su primer hijo, así de repente, se le desdibujaron las vocales que formaban los desconchones en la pared pintada azul celeste. Y sucesivamente, según iban llegando más niños a ocupar los rincones sombríos del hogar, Aguasanta se olvidaba de todos los trazos aprendidos de niña. A veces intentaba dibujar en la tierra alguna letra, pero sólo le salían pájaros con picos de cuchillo, y nubes con forma de lágrimas. Las que más pena le dio perder fueron las mayúsculas, tan poderosas ellas, tan señoras, tan elegantes. Lloró su ausencia como lo hacía por sus varios abortos e incapaz de recuperarlas las enterró lo mismo que a las criaturas que no pudo dar vida. Hoy, la señora Aguasanta, desgastada de tanto parir hijos, arrugada de edades y tiempo torturado, ha retomado el rumbo de la vieja escuelita. No hay padre autoritario, ni marido que exija, ni asuntos que atender sus manos torpes. Los hijos emigraron y le mandan de vez en cuando plata. Ella come lo justo y no precisa apenas. Besa el teléfono después aún de terminada la conversación. El teléfono pringoso de otros besos de madres, de llantos y de sueños derretidos. Se emociona contándole a los suyos los progresos: Hoy me ha abroncado la maestrita porque puse abrazo con uve. Se disculpó al explicarle que era la primera vez que escribía esa palabra. Y la vieja Aguasanta busca todas las letras con el hambre atrasada de aprender. Y al atardecer de cada día se sienta en el poyo de piedra de la puerta, mira lejos el infinito azul y su vista se alarga más allá de otras patrias, donde sus hijos dicen ser felices. Sobre el halda tiene el cuaderno abierto por la página treinta. Humedece la punta del lápiz con saliva, como había visto hacer cuando era niña, y continúa la carta. La primera, la más extensa y más hermosa carta que escribirá en su vida.

80


Maite Vaquero. Voluntaria de Alboan. Navarra.

Centro María Inmaculada Bilbao, Vizcaya.

Una historia del siglo XXI

Hace ya algunos años, trabajé como voluntaria en una parroquia y, una vez por semana, repartíamos alimentos a personas con dificultades económicas. Entre esas personas había una mujer ya mayor, gitana, con una dignidad y un porte extraordinarios. Un día llegó toda sofocada y nos pidió una silla para sentarse unos minutos y descansar. Yo le expliqué que podría haber cogido el ascensor en lugar se subir todas las escaleras. Me miró de un modo entre asustada y pidiendo perdón, y no dijo nada. Cuando se marcharon todos y estábamos recogiendo, hablamos de esa mujer y del porqué de su negativa a coger el ascensor. Una señora muy lista que nos ayudaba dijo: “Yo creo que no sabe leer ni escribir, y por eso no se atreve a usar el ascensor”. Nos miramos y decidimos que era razonable, pero muy triste. Yo fui ese día a casa pensando en muchas cosas. No podía imaginar una vida sin leer ni escribir. No poder leer el periódico, ni revistas y sobre todo, libros. No poder saber en qué calle estás y en qué número vive tu amiga. No poder saber qué significa ese garabato en la puerta del súper.

que le estaba vacilando y que no los quería hacer. Al final me los hizo y se los entregué a mi abuela. Me fui a hacer una video llamada para poder hablar con la gente, pero cuando me madre se fue a dormir, lo tuve que dejar porque al hablar la molestaba y no le dejaba dormir. Me costó mucho dormirme, pero al final lo conseguí. A la mañana siguiente todo volvió a la normalidad como siempre y me puse super contenta y pensé lo difícil que es vivir así. Y entendí muy bien a las personas que tiene problemas , y que no saben leer ni escribir.

Y, ¿Cómo hacer compras? ¿Cómo saber lo que compras, su composición o su precio? Pensé que habría tenido que desarrollar una forma sutil de preguntar, como quien no dice la cosa, para saber lo obvio, lo que todos los demás saben. Imaginad por un momento vuestra vida sin saber leer ni escribir. Y se os antojará un pequeño infierno, pero infierno al fin y al cabo. Por eso os invito a dar las gracias porque sois privilegiados, y hay muchas personas que no pueden disfrutar lo mismo que lo hacéis vosotros de lo que os ofrece la vida. Eso le ocurre a una de cada cinco personas en el mundo. 774 millones de personas adultas son analfabetas. Algo muy feo ocurre en este planeta. Luchemos todos por una vida mejor, y por la escolarización de los niños y adultos del mal llamado Tercer Mundo, para que mantengan su alegría dentro de la pobreza y sean un poco más ciudadanos de esta nuestra aldea global.

IES Botikazar BHI Bilbao Janire Bustamante

Alfabetoa egotea abantaila ugari ekartzen ditu. Hasteko, dauden legeak ulertu ahal izateko eta hauek ematen dituzten eskubideak eta obligazioak jakiteko. Egunkarien bidez berrien notizia izateko, idatziz egindako kexak ipini ahal izateko, telebista ikusi ahal izateko... Alfabeto ez egotea hirugarren munduko arazo larrienetakoa da eta arazo hori esterminatzeko gauza izan behar gara.

81


82


Miguel Induráin. Ciclista. Navarra.

Buenos Aires Eskola Gaiarta, Bizkaia.

Palabras de ánimo

Echo la vista atrás y recuerdo aquellos duros pero maravillosos días de competición en los que cada día nos jugábamos todo el trabajo que habíamos hecho hasta entonces. Qué importante era descansar y desconectar de la presión que la carrera llevaba consigo para poder recuperar la energía que ibas a necesitar al día siguiente. Recuerdo las noches, después de cenar con todo el equipo y ya tumbado en la cama, aprovechaba para leer parte del correo que recibía cada día. Eran cientos las cartas, telegramas y mensajes que llegaban a diario, apoyándome y dándome ánimos para llegar a París vestido de amarillo. Muchas eran cartas de agradecimiento por los buenos momentos que estaba haciendo pasar a tanta gente, en otras me decían que no estaba sólo, que pedaleaban conmigo desde casa, etapa tras etapa y que me veían ganador. ¡Fueron tantos lo mensajes! Cuánto me ayudaba leer todas aquellas palabras de ánimo. No podemos saber si todo habría sido lo mismo sin su lectura, lo que sé es que gracias a ella yo sabía que no estaba sólo, que además de mi equipo y la gente que veía a los lados de la carretera había mucha más gente que me apoyaba y querían verme otra vez con el dorsal número 1. Fue a través de la palabra escrita y de su lectura que yo recibí ese plus de confianza que en una competición de alto nivel es también necesaria para llegar a lo más alto del podium. Sobra decir que saber leer y escribir es una ventana al mundo y lo que nos rodea, que sin esa capacidad cualquier persona está absolutamente limitada y se perderá mucho de lo que nos ofrece la vida, que carecerá de las herramientas básicas que permiten conocer nuestro mundo y a nosotros mismos, eso ya lo sabemos todos. Lo que debemos subrayar es que todavía hay mucha gente que tiene esa ventana cerrada y que les podemos ayudar. Como padre, me siento responsable de la educación de mis hijos, como ciudadano siento la obligación de colaborar para que no haya un sólo niño en el mundo sin acceso a la escuela. Es una tarea difícil pero hay mucha gente trabajando para que así sea. Yo me sumo a ellos con la esperanza de que algún día el analfabetismo no será para nadie una realidad impuesta por sus circunstancias y todo ser humano tendrá la puerta abierta a la educación.

Juan eta Mutila

Adrian

Bazen behin ume bat ez zekiela irakurtzen. Egun batean eskolara joan zen ikastera eta tokatu zitzaion irakurtzen liburu bat eta esan zion andereñoari ez zekiela irakurtzen orduan andereñoa, beste bat irakurtzeko esan zuen eta beste mutil bat asi zen irakurtzen. Etxera joan orduan beste mutil bat hasi zen far egiten berataz, beste mutil bat esan zuen ez egiteko farre mutil berataz eta mutila hasi zen negar egiten. Estera ailegatzean bere ama esan zion zergatik zegoen negarrez eta esan zuen “beste mutiko bat far egin zuela nitaz ez nekielako irakurtzen” Orduña bere ama esan zuen bera andereñoa izango zuela etxean, orduan hasi zen ikasten. Egun bat, bi egun, hiru egun, lau egun … eta ailegatu zuten klasean esan zuen Juan irakurtzeko eta bat batean oso ondo zegoen irakurtzen eta andereñoa esan zuen nor irakatsi zuen horrela irakurtzen eta esan zuen Juan ama izan zela. Orduan atera zen klasetik ikusi zuen mutila far egin zuela berataz eta esan zuen Juan “zuk nitaz far egin duzu eta orain zuk baino hobeto irakurtzen dut”.

83


Nerea González-Lizasoáin.

Nuestra Señora de Begoña (Jesuitas) Indautxu, Bilbao, Vizcaya.

2º E.S.O. · David Fernández

Leer con el corazón

- Zorionak zuri! Zorionak zuri! - ¡Vamos Jokin, pide un deseo! En aquel momento, como a cualquier otro niño de mi misma edad, se me ocurrieron miles de cosas avariciosas para poder decir, como ser millonario, poseer todos los juguetes del universo… Pero, sin embargo, sí que había algo que deseaba de verdad, desde hacía mucho, mucho tiempo… - Deseo …- dije para mí mismo- poder leer como lo hacía antes, cuando aún podía ver; deseo volver a sentir los libros en mi interior, perderme entre sus hojas. Como antes de quedarme ciego, lo deseo de verdad. Aquella misma noche, me levanté de madrugada para ir al baño, porque con tanta tarta… Todo estaba en calma, sólo se oía el viento, y el cantar de algún que otro grillo en el jardín. Me apresuré lentamente por el pasillo, palpando las paredes para no chocarme. Vacilé antes de entrar al baño puesto que me sentí llamado hacia la biblioteca… Y de hecho, escuché unos extraños ruidos en ella. Cuando terminé, ahora sí, abrí la puerta de la que salían los ruidos y …¡cientos de libros cantaban, recitaban sus poesías, narraban sus batallas o contaban sus hazañas! ¡Era magnífico!

¿ Y… por qué no ?

- Porque a muchos nos gusta levantarnos y poder leer el periódico por la mañana. - Porque eso nos hace darnos cuenta en muchas ocasiones de que en este mundo vive alguien más aparte de nosotros. - Porque a todos nos gusta recibir una carta de amor alguna vez en la vida… - Porque a todos nos haría ilusión poder leer a nuestros nietos los mismos cuentos que nos leía nuestra abuela.

- Porque a todos se nos encoge el corazón al leer una poesía de Bécquer cuando estamos enamorados… - Porque ver a un niño escribir sus primeras palabras es casi tan bonito o incluso más que verle dar sus primeros pasos. - Porque llevar un boli encima puede resultar más valioso que un teléfono móvil. - Porque dudamos de aquello que dice que “una imagen vale más que mil palabras”… - Porque una palabra puede decir más que mil imágenes. - Porque efectivamente hemos descubierto que los libros son mil veces mejores que las películas que hacen sobre ellos. - Porque a alguno de nosotros le podría apetecer ser periodista o fontanero. - Porque de vez en cuando nos acordamos de aquellos amigos que viven lejos, y queremos hacerles saber cómo nos van las cosas… - Porque nos hace más ilusión todavía recibir su respuesta. - Porque para ninguno de nosotros es agradable perderse en un viaje por no saber qué salida tomar en la autopista. - Porque es bonito viajar a la India o a China y poder admirar el arte de su caligrafía. - Porque es gracioso inventar idiomas y códigos nuevos con tus amigos, para que nadie se entere de lo que habláis.

Repentinamente, todo quedó en silencio.

- Porque no quieres tirar las cartas que te enviaste aquel verano con todos tus amigos del campamento, a pesar de que ya no sepas nada de ninguno de ellos.

- ¿Jokin? ¿Eres tú? – me preguntó una extraña voz.

- Porque te parece que la gente ensucia las paredes de la calle para poner tonterías.

- Emm…sí…- respondí tímidamente. - Te esperábamos. Sólo déjate llevar –dijo la extraña voz ahora más animada

- Porque vemos que parejas adolescentes no pretendían dañar aquél árbol, sino simplemente hacerlo cómplice de su amor. - Porque no queremos que lean nuestro diario personal, es privado.

84


Nuestra Señora de Begoña (Jesuitas) Bilbao, Vizcaya.

En ese mismo instante, todo me comenzó a dar vueltas, me marré mucho, pero aquello me gustaba, me sentía vivo. El cantar de los grillos pasó a ser el de algún exótico loro, y los libros eran piratas. Estaba empapado y… ¡veía luz! Abrí más los ojos y la imagen fue cobrando colores. Poco después, los piratas se transformaron en guerreros, los cañones en espadas y las pistolas en flechas. Me encontraba atacando las murallas de un castillo. Mi adrenalina se disparaba. Más tarde, me vi vestido con un atuendo de explorador, escalando un monte, y con un mapa entre mis sucias manos. OLMO. Dibujante y humorista. Bilbao.

- Porque en ocasiones es bueno para desahogarse escribir lo que uno piensa. - Porque al fin te has dado cuenta de que los carteles no sólo sirven para tapar agujeros. - Porque para muchos de nosotros, Harry Potter se ha convertido en un personaje imprescindible en nuestras vidas. - Porque casi todos hemos dejado soltar más de una carcajada gracias a los torpes agentes de la T.I.A. Mortadelo y Filemón. - Porque en los bares nos gusta entrar en el baño que nos corresponde, y no encontrarnos alguna que otra sorpresa por error…

Por último, fui un poderoso mago arrojando hechizos sobre un dragón escupe-fuego. ¡Poom! Caí fuertemente sobre el suelo de la biblioteca, pero no me importó. Ya no veía, pero me daba igual puesto que una gran sonrisa no se despegaba de mi rostro. - ¡Gracias! Fue lo último que dije antes de volver a mi cama y adentrarme de nuevo en el sueño para seguir mi historia.

- Porque quizá a muchos de nosotros el sentido del gusto no nos sea suficiente para distinguir o diferenciar entre el sabor de la Pepsi o la Coca-Cola. - Porque nos encanta la sensación de ver que tus cuentas y las del camarero coinciden al acabar una cena. - Porque cada uno somos un mundo diferente… pero todos tenemos algo en común. - Porque ya que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir alguna de estas experiencias alguna vez, lo justo sería que el resto del mundo también la tuviera. - Pero sobretodo… ¿POR QUÉ NO???

85


Roberto P. Pérez. Presidente ALFALIT, educación para todos.

Colegio Sagrado Corazón Rekalde, Bilbao, Vizcaya.

3º E.S.O · Yrama Allende Sánchez

El sueño de braima

Me llamo Braima y nací en Bisún, Guinea Ecuatorial, hace 39 años. Bisún es un pueblo pobre donde cada uno de nosotros luchamos cada día por seguir adelante, pero donde todos somos muy felices. Recuerdo que mi infancia fue dura y larga, pero gracias a la ayuda de una gran persona, Irene, conseguí ser quien soy. 19 de septiembre del 1980 Amanecía un día tan normal como el resto. Eran las seis de la mañana y mis hermanos y yo ya estábamos preparados para salir a buscar agua. Ninguno de nosotros sabía que ese día sería especial, pero, en verdad, lo fue. Era alrededor de medio día cuando regresamos al poblado y algo había cambiado; alguien estaba visitando nuestro pueblo y traía consigo libros y juguetes. Al igual que el resto de niños decidí acercarme esperando recibir algo. Entonces tuve por primera vez en mis manos un libro. 28 de septiembre del 1980 Los días siguientes a la llegada de aquellas personas mi curiosidad me hizo no separarme del libro un solo momento, Además, descubrí que la misión de esas personas era hacernos un poco más felices y construir la escuela donde pasaríamos los mejores años de nuestra vida. 1 de febrero del 1981 La escuela estaba acabada y todos los niños éramos conscientes de que nuestra forma de vida estaba empezando a cambiar. Nuestra profesora era Irene, una chica de tez pálida, con unos ojos de un intenso color verde esmeralda, muy distinta a nosotros pero que sabía entendernos.

Relato

Me llamo Roberto P. Pérez, a la edad de 17 años llegué a los Estados Unidos de América sin saber hablar, leer y escribir el idioma oficial de esta nación (inglés). Dejé muchos trabajos al principio, ya que no podía comunicarme a través del idioma, leer letreros, periódicos, instrucciones, etc. y tampoco me defendía con la escritura. Al buscar empleo, las únicas oportunidades que había eran trabajos que nadie quería hacer como lavar platos. En definitiva, trabajos que no tenía la necesidad de conocer el idioma, donde el sueldo era muy pequeño y me limitaba el poder avanzar. Decidí ir a la escuela después del trabajo, me gradué de estudios superiores llegando a tener dos maestrías en inglés. La educación abre las puertas, da oportunidades y ayuda a tener una mejor perspectiva de las culturas, ya que leyendo uno puede entender como otras personas actúan y comprender el mundo en que vivimos. En la actualidad soy Presidente de una organización que se dedica a la enseñanza en toda América Latina y partes de África, en los idiomas (español, portugués e inglés). Comencé enseñando a otros y esa experiencia fue como la mía, que era como quitar la venda de ignorancia y abrir los ojos para poder alcanzar los sueños personales. Gracias a mi voluntariado en Alfalit Internacional (Alfa- Alfabetización, Lit- Literatura) por más de 42 años, hemos alcanzado a más de dos millones de lectores (niños, jóvenes y adultos). José Marti, escritor cubano dijo que “La ignorancia mata a los pueblos”. Por eso felicitamos a aquellos que hacen estas reseñas para abrir las mentes de aquellos que nos gobiernan y enfaticen la educación en sus pueblos.

16 de febrero del 1981 Ya empezábamos a saber leer y escribir, algo que me hacía sentirme bien. Por fin, podía comprender lo que el libro

JOSE ARANA, Arizmendi Ikastola. Eskoriatza, Gipuzkoa.

86


Roger Aguilar Jérez. Educación sin Fronteras. Nicaragua.

Colegio Sagrado Corazón Rekalde, Bilbao, Vizcaya.

De las tinieblas a la luz

Entre Marzo y Agosto de 1980, el gobierno de mi país, Nicaragua, emprendió una inmensa tarea educativa, dentro del contexto de una revolución que recién había triunfado hacía menos de un año atrás. No era una tarea para nada fácil: reducir al mínimo la tasa de analfabetismo imperante, que rondaba un vergonzoso e inhumano 50.35%. Ante este reto, toda la sociedad nicaragüense se involucró por completo para llevar a cabo esta titánica empresa, bautizada con el nombre de Cruzada Nacional de Alfabetización (C.N.A.). La ejecución de la misma recayó especialmente en los jóvenes estudiantes de secundaria y la universidad. 95,582 muchachos y muchachas de todas las clases sociales, cuyas edades oscilaban entre los 13 y 22 años, se movilizaron durante cinco largos meses por todo el territorio nacional. Dejaron la comodidad del hogar y sus ciudades para trasladarse a vivir durante todo ese tiempo a los rincones más remotos del país, donde no existía electricidad, agua potable, caminos de acceso, etc. Con 16 años cumplidos me enrolé en el Ejército Popular de Alfabetización (E.P.A.) para participar en la Cruzada, al igual que la inmensa mayoría de mis amigos de entonces. Yo cursaba el tercer año de secundaria en el Instituto “La Salle” de Managua, regentado por los hermanos cristianos, muchos de ellos españoles. En los meses previos se nos capacitó en la técnica para enseñar a leer y escribir, sin descuidar la preparación física al mejor estilo militar, pues la vida en el campo, en las montañas y selvas de Nicaragua no sería nada fácil. A mediados de marzo partimos a las comunidades asignadas. A mi pelotón de alfabetizadores le correspondió una comarca llamada Carazito, en el por entonces llamado departamento de Zelaya, distante a 300 kms. de la capital, Managua, mi ciudad. Hoy en día existe una carretera asfaltada para llegar a ese lugar, en un recorrido de unas 5 horas. Pero en 1980, sólo la mitad del camino era sobre asfalto y luego era una carretera de tierra en mal estado y sin puentes, por lo que había que atravesar ríos caudalosos, entre otros obstáculos, que retrasaba la travesía hasta 10 horas. A cada uno de nosotros se nos ubicó en una casa perteneciente a una familia campesina. Los campesinos eran, lógicamente, el grupo social mayoritario dentro de los analfabetos. Cada alfabetizador se integró al núcleo familiar al que fue asignado, como un hijo y un hermano más. Y la orientación no consistía únicamente en enseñar a leer y a escribir, sumar y restar, sino que también debíamos colaborar con las tareas normales de la casa. Así pues, por la mañana me levantaba bien tempranito a ordeñar vacas. Luego más tarde iba a atender la cosecha de maíz y frijoles con “mi padre y hermanos” y luego por la tarde comenzaba la clase. De tal forma que no únicamente cumplimos con el rol de “profesores” sino también con el de alumnos, pues aprendimos a ensillar y montar a caballo, a usar el machete, a ordeñar vacas, a llevar el ganado a pastar o abrevar, a marcarlo y en fin, todas las actividades propias del campo.

que hace meses me habían regalado quería expresar. Mi relación con Irene era genial y cada día mejor. Siempre al acabar la clase yo me quedaba con ella para ayudarla a recoger, mientras ella me contaba una historia tras otra. 25 de abril del 1986 Habían pasado 5 años desde que la escuela del poblado se había convertido en el centro de mi vida. Irene había ido a su país, España, en varias ocasiones pero siempre había vuelto. Yo ya tenía 16 años y sabía que mi paso por la escuela estaba acabando. Además, Irene se iría en septiembre y ya no volvería, por esto decidí hablar con ella y pedirle que me llevara, dándome la oportunidad de ser como ella. 25 de agosto del 1986 Tras comentarlo con mi familia, partí rumbo hacía España con un doble sentimiento: tristeza y alegría, dejaba mi pueblo. 7 de mayo del 2000 Mi estancia en España fue estupenda. Tuve la oportunidad de seguir estudiando, de acabar la carrera de Magisterio, de crecer como mujer, conocer a gente nueva… y darme cuenta de que mi gente necesitaba mi ayuda. Así que me preparaba para volver. 22 de noviembre del 2000 De nuevo en Bisún me reuní con mi familia, amigos… Entonces, comencé mi labor como profesora para que los niños de Bisún pudieran tener una oportunidad. 1 de febrero del 2009 Cuando se cumplen 28 años de la inauguración de la escuela, yo sigo trabajando como maestra de esta escuela. Durante este tiempo he vivido muy feliz junto a mi familia, amigos… y especialmente junto a mi marido y a mi hija. A ellos les dedico todo mi esfuerzo. “Ójala que otros tengan la oportunidad que yo tuve”

87


Roger Aguilar Jérez. Educación sin Fronteras. Nicaragua.

IESO Mendaur Doneztebe. Nafarroa.

2 D.B.H · Joxe Apeztegia, Maialen Mutuberria, Irantzu Mitxelena

Marie Louise et sa mère

C’est une fille qui s’appelle Marie Louise. Elle a 25 ans. Elle se rappelle les problèmes que sa mère a eu avec l’alphabétisation quand elle vivait. Elles avaient beaucoup de problèmes. Elle etaisent très pauvres. Beaucoup des personnes les escroquaient et elles n’en rendaient pas compte. Dans les marches aussi les personnes les escroquaient, par exemple quand elles allaient à la charcuterie, le charcutier les fait payer plus cher. L’autre problème était que des personnes allaient chez elle, pour lui faire signer des faux documents, comme elle ne savait pas lire elle signait tout. Elles avaient perdu tout, elles n’a avaient plus de maison, donc elles vivaient sour les ponts. Maintenant Marie Louise suit de cour d’alphabétisation. Elle este très contente. Avec c’est histoire, nous demandons l’alphabétisation pour tout le monde.

En el inicio fue muy duro eso de enseñar a leer. Los campesinos no sabían ni como tomar un lápiz y, por estar acostumbrado al trabajo duro, a cada momento se les rompía la punta. Se desesperaban porque el avance era lento al principio, pero al cabo de unas semanas cogieron el ritmo y todo fue viento en popa. Algunos de nosotros estábamos muy lejos del pueblo, quizás a 5 o 6 horas a caballo, montaña adentro. A veces nos tocaba caminar mucho para dar una clase. Regresábamos de noche, agotados, llenos de barro hasta la cintura, mojados por la lluvia y con hambre. Pero a pesar del cansancio y las incomodidades, teníamos la conciencia de que realizábamos una tarea importante para nuestra sociedad y eso nos motivaba a seguir adelante. Al cabo de un par de meses, cuando ya mis alumnos leían sus primeras líneas, sus ojos brillaban de emoción cuando entendían una frase impresa en algún diario, libro o revista que caía en sus manos. Uno de ellos una vez me dijo que para él, no saber leer y escribir era como estar en la oscuridad. A partir de ese momento me esforcé más por cumplir mi meta. En cinco meses, logré alfabetizar completamente a 11 personas, cuyas edades oscilaban entre 8 y 50 años. A seis de ellos les enseñé además las cuatro reglas aritméticas, un poco de historia nacional y geografía. No puedo olvidar el gran orgullo que sentí, al ver a mis alumnos, recibir su diploma que los acreditaba como personas alfabetizadas. Estaba seguro que sus vidas ya no serían las mismas desde el día en que aprendieron a leer y escribir. Un 21 de agosto de 1980 nos despedimos de nuestras familias sustitutas, entre regalos, risas y lágrimas. Al llegar a Managua, en una interminable caravana de camiones de alfabetizadotes, fuimos recibidos en la Plaza de la Revolución como héroes. Pero yo jamás me sentí un héroe. Siento que únicamente cumplí con un deber moral y ético que nuestra sociedad nos demandaba en ese momento. Al finalizar esta gesta educativa, el analfabetismo en Nicaragua se redujo de aquel 50.35% mencionado a un 12,96 %. Contribuyeron grandemente en esta tarea, la inmensa mayoría de los nicaragüenses, así como también países amigos como México, Cuba y España, entre otros. Por la realización de la gran Cruzada Nacional de Alfabetización, en 1981 le fue conferida a Nicaragua la medalla Nadehzda Krupskaya de la UNESCO. 59 jóvenes alfabetizadores perdieron sus vidas en esta hermosa tarea. Y en mi vida personal, influyó tanto en mí la experiencia de enseñar y aprender, que tiempo después me convertí en docente universitario, labor que he ejercido a lo largo de los últimos 15 años.

88


Fundaci贸n Alboan. Mandala de los ODM.

Botikazar BHI Bilbo. Bizkaia

Joanes Urkixo Allende

Gaur egungo bizi modua garrantzi ezinbestekoa da irkurtzen eta idazten jakitea, baina ez du jende guztiak ezagutzen. Lehenengo munduko biztanle gehienek badakite idazten eta irakurtzen baina hirugarren mailako herriko biztanliaren parte handia alfabetatu gabea da. Lehenengo munduko alfabetatugabeak arazo asko dituzte lana aurkitzeko, alfabetazioa errekeritzen baitute lan gehienek. Hirugarren munduko desalfabetazio maila oso altua da, baina maila hori jaisteko badaude etrokizuneko planak, gaur umeak direnak etorkizunean gizon-emakume alfabetatuak izan daitezen. Maitane Osuna

Gaur egun, analfabeto asko daude, hau da, ez dakite ez irakurtzen ez idazten. Nahiz eta ezinbesteko gauza hauek ez izan haien bizitza normala izaten da. Batzutan ez gara konturatzen gaberi hauek oso inportanteak direla ikasteko, denbora pasatzeko liburuekin, gutunak idazteko eta adibidez iragarkiak irakurtzeko eta ulertzeko. Beraz oso inportantea da alfabetazioa hedatzea.

89


Rosa Regás. Escritora.

Colegio Técnico Carlos III Pamplona, Navarra.

No os olvidéis de lo acordado La educación en España es bastante notoria, pero aún así queda gente sin ella. Os comprometisteis a hacer algo por la educación, seguid mejorando vidas, seguid cumpliéndolo.

La importancia de los libros

La única forma de poder cambiar nuestras vidas, ser mejores y que se abra ante nosotros todo un mundo de posibilidades, es mediante la cultura, entendida como transmisión de conocimientos. Así es como de hecho cambia la sociedad. El dinero nos hace más ricos, pero no mejores ni más lúcidos, ni más luchadores, ni más solidarios. El dinero hace una sociedad más opulenta, pero no mejor.

Los afectados son personas como nosotros que por falta de apoyo educativo crecen siendo analfabetas, se convierten en ciudadanos fáciles de engañar y por ello y más razones hay que actuar de inmediato.

De ahí que la lectura, además de ser una fuente inagotable de placer verdadero porque pone en marcha nuestras facultades mentales, la fantasía, la memoria, la experiencia, y la inteligencia, sea uno de los elementos más importantes para que la cultura llegue al interior de nuestra conciencia. Porque cualquier conocimiento entrará más profundamente en nuestra mente si encuentra un terreno abonado, es decir, si encuentra esa mente preparada y abierta.

Podemos ayudarles a conseguir que puedan optar a todo tipo de oportunidades como hacemos el resto, conseguir entre todos que sean personas con opciones de futuro y con ello mantener un país estable y mejorarlo junto con la creación posterior de un mundo que goce de riqueza cultural.

Sólo la cultura puede transmitirnos la necesidad profunda de conocer y defender todos los derechos humanos pero sobre todo los derechos de la infancia; sólo a través de ella llegaremos a sentir el horror que provocan las desigualdades a que están sometidos tantos niños del mundo y entenderemos el descalabro que supone para ellos la falta de educación, la pobreza, la vida en países asolados por conflictos armados.

Que exista la crisis no quiere decir que no haya gente con interés de aprender y gente con ganas de enseñar. Comprendo que ahora más que nunca tengamos problemas para ayudar, o no podamos hacerlo tanto como otros países, pero por ello no hay que desanimarse sino ayudar a mejorar lo que tenemos y crear un futuro mejor para todos, sin excepción alguna. No hay que olvidar todo lo que la educación puede ofrecer; la posibilidad de ser emprendedor, optar a un futuro con bienestar, poder tomar decisiones por ti mismo, ser autónomo, desarrollar un vocabulario respetuoso, que te permita entablar conversaciones con otras personas y cosas tan básicas para nosotros como leer y escribir. Con todo ello, se consigue de alguna forma enriquecer poco a poco cada esquina del

De ahí la importancia de los libros y de ese placer activo que es la lectura, porque ayuda a desarrollar nuestra mente, nuestra imaginación pero sobre todo nuestra inteligencia. A veces, sobre todo al principio, leer se nos hace difícil porque no estamos hechos al movimiento de nuestra mente y nos sentimos cansados, contrariamente a lo que ocurre con tantos placeres pasivos que dejan a nuestro intelecto inmóvil y en consecuencia tan vacío como estaba antes de comenzar. Pero poco a poco, entramos en el infinito y complejo mundo de la lectura y alcanzamos un placer distinto, el placer de la plenitud que sentimos al poner en marcha todas nuestras facultades mentales y nuestra capacidad de adquirir conocimientos o recrear, como verdaderos creadores, la historia que estamos leyendo. Y es que la educación, la lectura, la cultura, además de proporcionarnos placer y conocimientos, nos enseñan a mirar a nuestro entorno y al mundo en el que vivimos, a tener nuestro propio criterio sobre lo que ocurre en él, y en consecuencia a ser más libres y a no aceptar lo que nos digan sin que antes haya pasado por nuestro intelecto que, de nuevo gracias a la educación, la lectura y la cultura, ya está preparado para emitir juicios y tomar decisiones. Así es como nos convertimos en personas lúcidas y conscientes, capaces de luchar, cada cual a su manera y con sus posibilidades, por nuestros derechos y por los derechos de los demás que están en situaciones parecidas a las nuestras. Sólo así podremos caminar en libertad hacia un mundo mejor.

90


Rosa Urzelai Cabañes. Escuela de empoderamiento Arrasate.

Colegio Técnico Carlos III Pamplona, Navarra.

Nunca es tarde

Debo de ser tonta, no hay duda. Tonta del bote, más tonta que Abundio… una bruta, una necia, una simple. Al menos, esto es lo que él me repite a menudo y que no se cansa de machacármelo, hasta que he terminado por creerle o, simplemente, por asumirlo… Ahora casi no me afecta, han sido tantos los insultos que he escuchado contra mí, que ya forman parte del aire que tragamos en cada discusión; sin ellos él no se sentiría ni tan fuerte ni tan poderoso; sin ellos yo pensaría que me he muerto y no sé si deseo morir. Pero yo sé qué no soy tonta porque se leer y escribir y llevar una casa organizando las cuentas para que cuadren todos los gastos: haciendo economía como una ministra… Quitando de aquí poniendo de allá. Siempre llegando a final de mes habiendo sido cinco de familia. ¡Tonta de capirote! Sin embargo, yo fui a la escuela, poco tiempo, sí. Los recuerdos que tengo de aquellos años no se me han olvidado; es imposible que puedan desaparecer de mi memoria, porque fueron los más divertidos de mi vida; al menos así los tengo presentes cuando vuelvo la vista atrás y me veo sentada en mi pupitre junto a mi compañera Julita. A ella le daba dentera el rascar de la tiza en la pizarra y a mí me hacía tanta gracia ver su cara haciendo muecas, como si hubiera chupado un limón verde, que me reía bajito para que la maestra no me oyera mientras imitaba los gestos espontáneos de mi amiga. Las muecas de mi carcajada enfadaban a Julita. Entonces, ella me llamaba tonta y cerrábamos los ojos, las dos a la vez, llorando de risa. Ella me decía tonta y a mí me hacia sonreír.

“vacío” que está recogido en uno mismo y madurar y mejorar como persona. El objetivo de esta carta no es otro que el de recordar que de una vez por todas haya una educación buena para todos. Únicamente hay que ponerse en el lugar de aquellas personas que no han tenido ni tendrán la posibilidad de estudiar algo que realmente les guste y así vivir contentos con el propósito de continuar haciendo de sus vidas una vivencia y no una supervivencia. Hacedlo. Estas son las humildes ideas de varios estudiantes que espero tengan en cuenta. Un saludo lleno de esperanza y confianza puesta en ustedes de los alumnos de PIP del Colegio Técnico Carlos III

Muchos días, cuando me daba cuenta de que la maestra se disponía a escribirnos algo en la pizarra, yo tapaba los oídos de Julita con mis manos para que no pudiera sentir la aspereza de la tiza en el encerado y, así, que ella creyese que estaba escuchando el sonido del mar. Entonces, la maestra nos advertía que dejáramos de hacer el tonto y que atendiésemos a la lección; pero mi amiga me susurraba despacito, para no despistar al mar que imaginaba escuchar entre mis manos, que no la soltara y, mirándome dulcemente, achinaba sus ojos y fruncía sus labios hasta hacerme soltar una risotada enorme. Era mi mejor amiga, mi amiga de la escuela, mi compañera de volver a casa, siempre juntas, siempre haciendo tonterías. Cuentan que el tiempo pasa muy deprisa y es verdad lo rápido que ha pasado mi vida. La escuela la dejé hace mucho, mucho tiempo. Nadie me preguntó si me gustaba ir al colegio. Nadie me consultó si deseaba estudiar. A nadie pude contestar que sí me gustaba la escuela; a nadie pude explicar el por qué yo quería aprender, saber y pensar en muchas cosas y, sobre todo, a nadie pude convencer de que yo deseaba seguir siendo una niña: seguir siendo simplemente la amiga de Julita. También dicen que nunca es tarde para hacer realidad los sueños, para dar vida a las ilusiones. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Yo soy optimista y tengo buena memoria. Nunca olvidé la alegría de la escuela, ni a las amigas de juegos, ni a Julita. Esa vida es la que quiero recuperar; salvarla de la violencia de quien tan a menudo me grita tonta; liberarla de mi ignorancia y poder dar respuesta a tantos porqués y, sobre todo, reconquistarla para poder volver a soltar una enorme carcajada ante cualquier tontería. Mañana vuelvo al colegio, ahora lo llaman “escuela para mayores”. Una mujer mayor: eso es lo que soy. Está claro que aún no es tarde para nosotras.

91


Serafín Zubiri. Cantante. Navarra.

Educación para Todos

Es una pena que en pleno siglo XXI todavía existan muchas personas en el mundo que no tengan garantizados los derechos más elementales para poder vivir una vida digna que les permita realizarse en todos los ámbitos. Uno de esos derechos, es el derecho a la educación. Hay un principio biológico que dice que somos lo que comemos. Pues bien, yo creo que también somos lo que sabemos. Lo que sabemos viene determinado por la educación que recibimos a lo largo de nuestra vida. Cuanto más abramos nuestra mente, más capacidad tendremos para entender mejor a los demás y también para entendernos mejor a nosotros mismos. Las mal llamadas sociedades modernas y avanzadas, deberíamos abrir un debate social que nos sirviera de reflexión para concienciarnos de todo cuanto podemos aportar para contribuir a erradicar el analfabetismo existente en los países subdesarrollados.

En mi opinión, la educación es el pilar más importante sobre el que se van a sentar las bases de lo que será el mundo del futuro. Es por ello que, si queremos un mundo de todos y para todos, tendríamos que exigir a nuestros políticos que garantizaran que el derecho a la educación sea un derecho universal.

Foto izquierda: Carlos Calle- imagenenaccion.org

92


Susana Franco. Colaboradora de Alboan. San Sebastián.

Taller de la librería de Deusto. Bilbao, Vizcaya.

Aprender a leer, descubrir el mundo

Si habéis viajado a algún país donde se hable un idioma que no conocéis, seguramente habréis sufrido la impotencia de no poder enteraros de lo que ocurre a vuestro alrededor. Si además ese idioma utiliza un alfabeto distinto al nuestro, la cosa se complica aún más. Es posible que os hayáis encontrado totalmente perdidos o perdidas, al no poder entender los diferentes letreros que ofrecen el nombre de las calles o las señales que en la carretera muestran la dirección hacia las distintas ciudades. Ahora imaginad que todos esos inconvenientes no se limitan a unos pocos días, sino que se trata de una situación que sufrimos a diario. Eso es precisamente lo que experimentan todos los días millones de personas analfabetas, que en Gujerat alcanzan el 31% de la población. La situación es aún peor entre las mujeres, ya que en su caso la tasa de analfabetismo se eleva al 43%. Sin embargo, la peor parte se la lleva la población adivasi con un 61% , lo que significa que tres de cada cinco personas de origen adivasi no son capaces de leer ni de escribir. La Misión de Gujerat tiene un largo recorrido de trabajo en favor de la educación de niños y niñas adivasis, lo que ha contribuido a que el nivel de alfabetización vaya mejorando, pero aún quedan muchísimas personas adultas que no saben leer ni escribir. Para poder hacer frente a esta situación, en la localidad de Mandal se está !levando a cabo una innovadora iniciativa para mejorar la situación educativa entre las mujeres adivasis. Para allo han desarrollado un nuevo método enseñanza, con nuevos materiales pedagógicos, que permite superar las limitaciones de los procedimientos de enseñanza tradicionales. La primera limitación era la del idioma, puesto que todo el material didáctico disponible se encontraba en gujerati, mientras que el idioma que hablan estas mujeres es el gamit, uno de los idiomas adivasis. La otra barrera con la que se enfrentaban era que los libros disponibles trataban sobre temas que les resultaban completamente ajenos a su modo de vida, que transcurre mayoritariamente en pequeñas aldeas. Nuevo método de enseñanza El nuevo libro de enseñanza está escrito en lengua gamit y cuenta con diez capítulos. Para elaborar los dos primeros capítulos se preguntó a las mujeres sobre los temas que más les interesaban. Los dos temas preferidos fueron el de las bodas y el de los mercados semanales, puesto que es en estos dos momentos donde suelen tener la oportunidad de conocer y reencontrarse con otras personas. Los restantes ocho capítulos están dedicados a diversas cuestionas relacionadas con su cultura, sus derechos o su salud. De esta manera se trata de potenciar la autoestima y las capacidades de las mujeres adivasis, de forma que puedan convertirse en protagonistas de sus propias vidas. Los diferentes capítulos se escribieron tratando de utilizar palabras y estructuras que resultaran familiares a las mujeres y asegurándose que aparecieran todas las letras de su alfabeto.

La Barca La barca es ahora a penas un despojo, un tronado montón de tablas que verdean y que permanece milagrosamente “en pie” –Alá, Yaveh o Maradona, sabrá porqué- en un rincón de la cala, sin que nadie decida qué hacer con ella. Galasi viene a verla a menudo, casi cada jueves. Camina por la playa despacio, solo, callado. Un día me dijo que le recuerda la playita de su isla natal, en Cassamance. Aquí no hay ríos tan caudalosos ni tan ruidosos como el Cassamance. Aquí los ríos no se oyen, apagados por otros ruidos. Discurren silenciosos, silenciados. Cierra los ojos y recuerda su largo y aterrador viaje cuyo destino la mayoría desconocía por no saber leer. Tuvo los suficientes redaños como para echar a la mar, uno a uno, los cuerpos sin vida de sus compañeros de huida. Asegura que lo más terrible, lo que de veras le aterrorizaba, era oír el rumor del mar sin voces humanas. Tras miles de kilómetros, los últimos metros los hizo chapoteando, pues se lanzó al mar en cuanto vio la orilla, sin saber nadar. No sabía que los cuerpos de sus compañeros, arrastrados por las corrientes, habían ido llegando a esa misma playa. No sabía que un grupo de voluntarios los recogíamos con la esperanza de poder rescatar supervivientes. Lo recibimos con grandes vítores, como si hubiera conseguido la mayor de las proezas olímpicas. Lo envolvimos en mantas, le dimos caldo para beber, preguntándole con insistencia de donde venía, si había alguien más vivo, cómo estaba, en un

93


Susana Franco. Colaboradora de Alboan. San Sebastián.

Taller de la librería de Deusto. Bilbao, Vizcaya.

El método de aprendizaje está basado en la memoria visual. Las maestras van leyendo una a una cada frase y las mujeres las van repitiendo. En peco tiempo pueden memorizar el texto y eso les da confianza. Poco a poco aprenden a identificar cada palabra y finalmente cada letra en el texto. Clases de aritmética

incomprensible galimatías para él. Sacó de su bolsillo un cuaderno pequeñito y un lápiz empequeñecido y escribió “Senegal. Quiero trabajo”. Semanas después, cuando se recuperó algo, nos contó que había relatado el viaje en su pequeño cuaderno y que esa actividad diaria le había ayudado a sobrevivir. Nos contó que pretendía seguir estudiando, aprender los idiomas de aquí, como había aprendido a leer y escribir wolof y francés, hacía a penas tres años. Después, despacio, deshace lo andado. Al pasar junto a mí, me saluda sonriente, tendiéndome su mano, siempre fría y se aleja, callado.

Gaztelupe (Arizmendi Ikastola) Arrasate, Gipuzkoa.

Las clases de alfabetización se complementan con unas formaciones que les ofrecen conocimientos básicos de aritmética. En estas clases aprenden a distinguir los números escritos, tanto los caracteres latinos como los gujeratis. Estos conocimientos les son muy útiles en su vida diaria, incluso para cuestiones que pueden parecer tan nimias como leer la hora en los relojes. Curiosamente, algunas de estas mujeres llevaban reloj pero eran incapaces de entender la hora. Si alguien les preguntaba la hora, contestaban que el reloj se había parado. Ahora pueden contestar con facilidad y eso las llena de orgullo. Además, muchas de estas mujeres pertenecen a grupos de autoayuda, donde ahorran pequeñas sumas en un fondo común y donde también pueden obtener pequeños créditos. En estas clases aprenden a calcular el dinero del que disponen o los intereses que tienen que pagar al pedir un crédito. Aprender a leer ha abierto a estas mujeres adivasis un mundo lleno de posibilidades. Mina cuenta que ahora puede ir sola a visitar a su hijo, que estudia en otra ciudad. Sabe que no se confundirá de autobús, porque ahora puede leer los carteles que indican su destino. Sushila solía esconder el periódico a su marido, porque no entendía por qué se pasaba tanto tiempo leyéndolo ni qué interés podía tener. Ahora ella misma lo lee y utiliza los remedios tradicionales que se publican para curar pequeños males. Estas mujeres trabajan duro durante todo el día, pero aun así hacen el esfuerzo de asistir cada tarde a las clases. Al principio, sus esposos no las animaban mucho, pero las cosas van cambiando poco a poco. El marido de Mina, que también es analfabeto, la ha alentado desde el comienzo. Ella asiste a las clases y luego enseña a su esposo lo que ha aprendido. Las mujeres no son por tanto las únicas que se benefician. Su interés por la educación también se ha extendido a sus hijos e hijas. Ahora se preocupan mucho más de que asistan a clase, que hagan sus deberes y que reciban la mejor educación posible.

94


Tomás Yerro. Profesor y escritor. Navarra.

El Tesoro

Había descubierto un tesoro en casa de la abuela Javiera. Durante varios días lo observó con cierto temor, más tarde se atrevió a tocarlo y, por fin, dio el paso definitivo de jugar con él. Durante las dos semanas que le duró el tesoro, sus padres hablaban entre sí en un tono más bajo del habitual cuando el niño aparecía en casa. Aunque procuraba espiar sus conversaciones haciéndose el dormido o fingiendo que estudiaba, sólo podía captar algunas palabras sueltas, inconexas y sin sentido. Pero una noche la voz de su madre, ya en la cama, sonó de una manera clara y contundente, casi dramática: “¡Al chico le debe pasar algo gordo!”. A la mañana siguiente, el padre, como quien no quiere la cosa, se dejó caer un “¿qué tal te encuentras esta temporada”, a lo que respondido Tomás con un “¿por qué me lo preguntas”. “No, por nada”, le contestó. “Pues bien, cómo quieres que esté. Bien, como siempre”. Y así terminó la conversación. Después de mucho pensarlo, le confesó a Angelmari, su mejor amigo de la escuela y de juegos en el campo, que había descubierto un tesoro. No le dijo en qué consistía. Era un tesoro secreto. Angelmari se enfadó mucho y a punto estuvo de dejar de ser su amigo por culpa de la desconfianza. Cuanto más jugaba con el tesoro más ganas le venían de prolongar el juego. Gracias al tesoro de la abuela, descubrió el mar en medio de un pueblo de secano. En seguida se identificó con Jim, un joven valeroso al que le hubiera gustado mucho parecerse. Después de darle muchas vueltas, hasta encontraba simpático al pirata John Silver.

mentos antes tenía pinzado entre las rodillas. La carcajada de sus compañeros de clase se debió de oír hasta en el pueblo vecino. - Comprenderás, Tomás –añadió don Paco-, que nos riamos todos de lo que tú llamas tu tesoro. Por hoy seré indulgente y no te impondré ningún castigo, pero la próxima vez que juegues con tu… tesoro, vas a saber las consecuencias de estar distraído mientras explico la lección. Desde el incidente en la escuela su afición por los tesoros de los libros fue en aumento, tanto como la preocupación de sus padres. Una tarde, su madre lo cogió por banda: - Dime qué te pasa, Tomás. Llevas varias semanas como ido, apenas hablas en casa. Mi amiga Paquita me ha dicho que su hijo Alfredo le ha contado no sé qué de un tesoro, de don Paco el maestro y de ti. - No, mamá, no me pasa nada. Es sólo que don Paco me ha sorprendido en clase leyendo una novela. - ¡Acabáramos! ¿De veras que sólo ha sido eso? Y pensar que tu padre y yo no hemos pegado ojo en varios días pensando que tenías encima un problema gordo… El niño Tomas, catedrático de literatura desde hace treinta años, recuerda hoy aquel lejano episodio de su infancia. El primer tesoro de verdad que tuvo en sus manos marcó su vida para siempre. Pese a don Paco. Marzo de 2009

Metido en la cartera y forrado con papel de periódico, un día llevó el tesoro a la escuela. Mientras don Paco el maestro explicaba los afluentes del Ebro por la derecha, se le ocurrió mirarlo, con tan mala pata que le pilló en plena faena: - Tomás, ¿te crees que a la escuela se viene a perder el tiempo? gritó atronador el maestro. - No, don Paco –le contestó cabizbajo. Sólo estaba ojeando mi tesoro. - Conque tu tesoro, eh… ¿Por qué no nos lo enseñas? Después de hacerse el remolón por unos segundos, agarró con las manos, y con mucha fuerza, el libro “La isla del tesoro” que mo-

95


Toti Martinez De Lezea. Escritora. Vizcaya.

Bedita Larrakoetxea Udal Euskaltegia Oñati, Gipuzkoa.

Joxerekin gogoratuz

Bixente

Kaixo, Joxe: Zer moduz? Aspaldian jakin nuen denbora faltan zebiltzala, etxeko lanak bukatu ezinik omen zabiltza. Zer gertatzen zaizu? Ezin duzue laguntzaile bat lortu? Landa garapenerako elkartean , laguntzaile zerrenda bat ikusi nuen aurreko batean. Hala ere, badaude beste aukera batzuk, etxetik aukeraketak egiteko, hau da, internet erabiliz, sarean daudenak, alegia. Ikastaro bat egin beharko zenuke. Gainera gure elkarteak, Itsas-Mendikoik, autobus bat egokitua du helburu horretarako. Bost edo sei lagun elkartu eta auzora bertara etortzen dira, ikastaroak egitera alegia, pertsona denentzako egokituak dira, beraz, izena eman besterik ez daukazu. Hori dela eta, elkar ikusteko aukera ere izango genuke, eta beste abantaila batzuen berri ere emango nizuke. Gainera, teknologia berriak erabiliz idatzi honek ere ez luke hainbeste denbora beharko zuregana heltzen, segundo gutxitan zure eskuetan egongo litzateke. Joxe, anima zaitez, eta izango dugu elkarren berri datorren astean, urteko bileran, alegia. Bertan izango zarelakoan, agurtzen zaitut.

Derecho a aprender

He comenzado este escrito un montón de veces. He intentado escribir un relato, un cuento amable que mencione las bondades de la educación. He querido hablar de los mil mundos diferentes que pueden visitarse con sólo coger un libro, de las aventuras, de los sueños, del placer de aprender, del saber. He deseado explicar el poder de la palabra para expresar sentimientos, experiencias, memorias. He querido exponer cómo la cultura nos hace más fuertes, cómo el conocimiento destierra miedos y prejuicios. ¡Es tan fácil aprender a leer y a escribir! Pero me faltan palabras, me sobran explicaciones, me quedo muda ante la realidad lacerante de un mundo dominado por el dinero, la ambición y la falta de solidaridad; un mundo en el que a lo largo de los siglos, y todavía hoy, muchos se valen de la ignorancia de sus semejantes para subyugarlos, oprimirlos, maltratarlos. Le digo a un niño que vive en un poblado africano que puede estudiar porque es su derecho y él me contesta que no hay ninguna escuela ni maestro allí donde él vive y que, de todos modos, tampoco tendría tiempo, pues tiene que trabajar en la mina para ayudar a su familia. Le digo a una niña de ojos rasgados que puede estudiar porque es su derecho y ella me contesta que ha vivido en un burdel desde que era pequeña y sus padres la vendieron a un traficante de esclavas para poder comer. Le digo a una mujer cubierta con un burka que puede estudiar porque es su derecho y ella me contesta que no le tienen prohibido aprender a leer y a escribir y que, incluso, pueden matarla si se atreve a reclamar ese derecho del que yo hablo con tanta libertad. Le digo a un joven que cose prendas de marca para el mercado occidental que puede estudiar porque es su derecho y él me contesta que pertenece a una casta inferior y que bastante suerte tiene con trabajar para ganarse unas rupias. Le digo a...

Le digo a...

Y me quedo sin palabras y sin ideas y sin razones porque esos millones de personas que no saben leer ni escribir, que en su vida han visto, ni verán, un libro, que nunca sabrán que existen otros mundos, otras aventuras, otros sueños, ignoran que la educación es un derecho y el único medio para llegar a ser libres algún día. Luego vuelvo la vista hacia aquéllos que teniendo en su mano el poder de cambiar las cosas, no lo hacen; hacia aquellos que acumulan dinero y beneficios explotando a los pobres; hacia los que alientan las guerras y, por ende, la miseria de los más míseros; hacia los que apoyan a gobiernos tiranos que oprimen a sus propias gentes; hacia quienes realizan experimentos químicos en lugares poblados; hacia los que, pudiendo, no acaban ya de una vez por todas con el hambre y las enfermedades, y me pregunto: ¿cómo luchar contra un gigante? Costará, pero se logrará si todos los que vivimos en sociedades favorecidas apoyamos las campañas para la educación y exigimos a nuestros gobiernos que también ellos las apoyen; que se dejen de buenas palabras, y actúen.

96


Yolanda Castaño. Escritora gallega.

Educación para Todos Se non sei escribir o meu nome en que lugar me recoñecerán. Se non coñezo as letras do enderezo dos meus soños a que lento devalo me levarán os meus pasos. Se non avisto os límites como borrarei as fronteiras. Se non amo a lingua que pertence á miña aldea como recoñecerei a faciana dos meus irmáns. Se non coñezo tamén os idiomas do traspaso como darei asinado un pacto entre estranxeiros.

Si no sé escribir mi nombre en qué lugar me reconocerán. Si no conozco las señas de la dirección de mis sueños a qué lenta bajamar me llevarán estos pasos. Si no avisto los límites cómo borraré las fronteras. Si yo no amo la lengua que a mi aldea pertenece cómo reconoceré los rostros de mis hermanos. Si no conozco también los idiomas del traspaso cómo podré rubricar algún pacto entre extranjeros.

Se non sei multiplicar as entregas por valores como contarei as cifras do meu futuro. Se os códigos non respiran nun costado do meu peito con que zapatos andarei por areas movedizas. Se non podo medir cómo haberei de ampliar. Se non medran as sementes no leito da miña cabeza que outra clase de armas poderei eu chamar miñas.

Si no sé multiplicar las entregas por valores cómo contaré yo las cifras de mi futuro. Si los códigos no respiran en un costado de mi pecho con qué zapatos andaré por arenas movedizas. Si no puedo medir cómo habré de ampliar. Si no crecen las semillas en el lecho de mi cabeza qué otra clase de armas llamaré mías yo.

Se non manexo os argumentos con que podo pelexar. Se non podo ler as páxinas que me acheguen a outros mundos como aprenderei a abrazar as diferenzas. Se non transmito a outros o valor da miña herdanza que sentido terá aboiar nesta riqueza transparente. Se non atesouro os libros que me alumen outras vidas como será que eu poda saber vestir outras pasaxes. Se non podo compartir os destinos visitados as leccións alcanzadas morrerán na miña boca.

Si no manejo los argumentos con qué puedo pelear. Si no puedo leer las páginas que me acerquen a otros mundos cómo seré capaz de abrazar las diferencias. Si yo no transmito a otros el valor de mis herencias qué sentido tendrá flotar en riqueza transparente. Si no atesoro los libros que me alumbren otras vidas cómo será que pueda saber vestir otros pasajes. Si no puedo compartir los destinos visitados las lecciones alcanzadas se morirán en mi boca.

Se non podo abrir os libros quen abrirán os meus ollos. A barriga do meu espíritu quen a alimentará. Quen me fará medrar cando xa non estiren os meus ósos. Para fuxir deste escuro quen o asideiro de luz.

Si no puedo abrir los libros quienes abrirán mis ojos. La barriga de mi espíritu quién la alimentará. Quienes me harán crecer cuando ya no estiren mis huesos. Para huirme de este oscuro cuál asidero de luz.

Se non me acompaña o sustento que o pensamento corea quen poderá sandar os ruídos do meu espanto. Se non almaceno as fórmulas gañadas con tanto esforzo quen calzará con zancos a miña fraxilidade. Se non quero estudar as ecuacións que regaron outros de que torpe xeito cultivarei solucións. Se non son quen de deletrear cada signo do meu nome en que liña do vento minguará a miña voz.

Si no me acompaña el sustento que el pensamiento corea quién podrá sanar los silbidos de mi espanto. Si no almaceno las fórmulas ganadas con tanto esfuerzo quién calzará con zancos mi fragilidad. Si no deseo estudiar las ecuaciones que regaron otros de qué torpe modo cultivaré soluciones. Si no sé deletrear cada signo de mi nombre en que línea del viento se disolverá mi voz.

97


IES Ribera del Arga. Peralta, Navarra.

IES Ribera del Arga Peralta, Navarra.

Mahassine Akka

La guerra contra el analfabetismo

Para contar esta historia yo os envío a un rincón del mundo cubierto de una gran nube negra, una nube de ignorancia que no permite a sus habitantes ver la claridad de las cosas y que las coloca en último lugar de una gran lista Os hablo de África, donde la mayor parte de la gente son analfabetos, en general, debido a la pobreza. Una pobreza de todos los géneros: económico, cultural… Fátima es una joven de veinte años, del norte de África. Hace cuatro años, ella era analfabeta y cuenta su vida durante su ignorancia, como ha vencido los problemas derivados de su analfabetismo. Fátima vivía en un pueblo con sus padres, era hija única y debía ayudar a su padre, por la tarde, en el campo y a su madre, por la mañana, en casa. Llevaba una vida monótona, no podía ir a jugar con los chicos de su edad y lo más importante, no podía ir a la escuela. Se sentía desgraciada porque todos los chicos sabían leer y escribir y ella no sabía ni siquiera escribir su nombre. Un día, a causa del analfabetismo de su familia se les hizo firmar un documento, cuyo contenido ella no sabía, donde les vendían su casa y el campo a un hombre que no conocían. Esta historia causó la muerte de su padre, quien tuvo una crisis cardiaca y su madre se sumió en un gran silencio. Y ella se encontró en medio de todo esto sin saber qué hacer ni cómo comenzar. Fue entonces cuando, una amiga de su madre apareció en su vida, una mujer que sabía leer y escribir y que era una gran abogada.

100


Centro Social San Roque. Portugalete, Vizcaya.

IES Ribera del Arga Peralta, Navarra.

Fátima tuvo suerte y gracias a esta mujer pudo recuperar su casa, pero todo esto le ha dejado una marca en su vida. Es por ello por lo que ha decidido, con la ayuda de la abogada, aprender a leer y escribir. Y ella misma ha creado un centro para las chicas y los chicos de su pueblo y de otros pueblos para que puedan llegar a ser independientes en su vida. Fátima ha tenido mucha suerte, porque hasta este momento, en los países pobres hay mucho analfabetismo y la mayor parte son chicas. Es por ello que se ha de luchar contra el analfabetismo y contra la pobreza de estos países.

101


HIP Sanduzelai. Pamplona, Navarra.

Colegio San Ignacio (Jesuitas) Pamplona, Navarra.

Javier de Andrés

Piedra de Rosetta

Como vosotros, soy una persona con sueños, metas y aspiraciones. Como vosotros deseo tener un futuro pleno, lleno de gente y experiencias. Como vosotros espero obtener un buen trabajo… y solo, tal vez, algún día tendré mi propia familia, con unos hijos a los que cuidar y a los que espero poder ofrecer un porvenir con todas las puertas abiertas.

Pepito eta hezkuntza

Como vosotros todos estos sueños, metas y aspiraciones, son frutos únicamente de la suerte de haber nacido en la parte del mundo en la que el 10% controla el 90%, ¡eso sí que es tener suerte! De vez en cuando viene alguien y nos recuerda lo que pasa en la otra parte del mundo y desgraciadamente se nos olvida, todas las desgracias del mundo pasan a segundo plano, por detrás de las nuestras. De vez en cuando, una de esas noticias del otro mundo, consiguen atravesar nuestra coraza de egoísmo e indiferencia, y nos da por pensar… ¿Como sería de mi vida si hubiésemos sido menos afortunados en el juego? ¿Que hubiesen sido de nuestras metas, sueños y aspiraciones? ¿Qué hubiese sido de ese magnífico trabajo? Si hubiésemos nacido en otra ciudad, en vez de haber nacido en una ciudad que nos ofrece todas las ventajas y comodidades que el mundo moderno nos puede ofrecer. Igual pensareis que la opinión que os voy a dar es demasiado negativa, pero tal vez y solo tal vez se acerque a la realidad de lo que hubiese sido nuestra vida. Opino que todos nuestros sueños, metas y aspiraciones, hubieran desaparecido dejando solo un hueco de

102


HIP Sanduzelai. Pamplona, Navarra.

Colegio San Ignacio (Jesuitas) Pamplona, Navarra.

Kenia eta eskola

Bazen behin, Afrikan neskatxa bat, Kenia zuela izena. Begi marroi argiak zituen. Aho txikia eta gorri -gorria zuen. Ile beltza kizkurra eta motza zuen. Beltzarana zen eta 10 urte zituen Keniak ez zekien irakurtzen, idazten… inoiz ez zelako eskolara joan. Egun batean, etxez aldatu behar ziren Orarkaienera eta 2 neska ezagutu zituen Sandra eta Paula. Oso lagunak egin ziren eta Sandrak eta Paulak Keniari asko gustatu zitzaien eta bere aitaei esan zien. -- Ama-aita eskolara joan ahal niteke? Bere gurasoak esan zuten: -- Beno… Ados. Bihar goizean joango gara gaur etxea prestatuko dugu. -- E! Zoaz zure logela ikustera. Eta Keniak ikusi zuen, Orduña esan zuen:

Sandra Ruiz de Zarramendi Paula Sánchez López

-- Ama, aita, asko gustatzen zait. Eskerrik asko. -- Ez horregatik –esan zuen aita. Eta denak ohera joan ziren. Hurrengo egunean… -- Kaixo Kenia –esan zuten Sandrak eta Paulak- Zer egiten duzu hemen? -- Eskolara nator, gurasoak utzi didate. -- Orduña, zurekin joango gara! -- Bai!!! Bai!!! Je je je. Kenia beste lagunentzat oso arraroa zen. Berarekin bakarrik Sandra eta Paula egoten ziren jolas Orduña. Klase barruan Mirian, Araceli eta Oroitzek Keniari esan zioten: -- Irakurri ezazu parrafo bat, Kenia. Keniak “salaudrelnakortzogermincita” irakurri zuen. Paulak esan zuen: -- Baina Kenia, hemen “denak berdinak garela” jartzen du. -- Barkatzen, ez dakit irakurtzen Eta Ainatzek farra egin zuen: “Ja, ja, ja”. Gero barkamena eskatu zuen. -- Barkatu Kenia, nik eta klase guztiak irakurtzen erakutziko dizugu. Bi aste ondoren Keniak irakurtzen bazekien glasearen laguntzarekin. Keniak matetan 10 bat atera zuen klaseari Ester. Eta Ororkoienera plazan hau guztia bukatzen da.

injusticia y decepción con el mundo, dejando únicamente el afán de sobrevivir en un mundo hecho a medida de otros, ya que nosotros no tendríamos la “Piedra de Rosetta” con la que interpretar el mundo, provocando que cualquier tarea que emprendiésemos se convirtiese en una tarea titánica y casi imposible. ¿Qué haríais en vuestras vidas sin una formación educativa suficiente? Todos sabemos la respuesta, y por ello no me extenderé más, pero si todos conocemos la respuesta, ¿Por qué permitimos que este sistema injusto se mantenga? ¿Por qué no extender la educación a los demás? Cualquier persona con un mínimo de conciencia, solo puede dar una respuesta, que es la de extender un sistema educativo global, con la intención de sacar a esas sociedades de la marginación, para no permitir que millones de seres humanos sigan en la ignorancia, sin una educación suficiente para permitirles obtener una vida digna en todas las facetas de su vida. Y aunque podamos pensar que la tarea es demasiado grande, la recompensa lo será más ya que podremos permitir que todas esas personas penetren en nuestro “mundo”. Pues solo ellos conocen verdaderamente las características de su tierra y de su gente. Porque como dijo una persona con mucha visión de futuro “dame un pez y cenaré esta noche, enséñame a pescar y cenaré siempre.”

103


Santa Teresa. Arizmendi Ikastola. Arrasate (Gipuzkoa)

Colegio Técnico Carlos III Pamplona, Navarra.

Que nuestro compromiso nunca se convierta en deuda Soy un alumno de PIP y os escribo esta carta para recordaros la promesa de ayudar y participar en el desarrollo de la educación mundial. Sé que posiblemente yo no sea el chico idóneo para hablar de la educación ya que abandoné el colegio en segundo de ESO, pero esa decisión no estancó mi proceso educativo, únicamente lo desvió, cerrándome puertas y abriéndome otras de cuya existencia no conocía nada. Al principio no valoraba los estudios, para mí era como un juego sin sentido. No hacía nada, nunca estaba atento. Los profesores y mis padres me decían que no podía perder la oportunidad de estudiar, que lo que tenía era un privilegio y no lo podía dejar pasar. Os digo esto porque sé de lo que hablo, ahora estoy en un Programa de Iniciación Profesional, es la única oportunidad que tengo y no la pienso desaprovechar. Año 2000, 180 países iniciaron el más preciado compromiso a nivel mundial, el de la educación; por ello cientos de familias fueron iluminadas por fuertes rayos de esperanza, rayos que por la falta de constancia se van haciendo más débiles… Sé que puede ser difícil concienciarse, porque aquí en España las cosas están más o menos bien para la mayoría. Actualmente estamos acogiendo gente de otros países, de otras culturas y aquí no hay excusas de que están lejos y no se puede hacer nada. Cada vez que alguien entra en nuestro país su educación debe tener la misma prioridad que la nuestra. Tenemos que hacerlo por ellos y por nosotros, mejoraremos su calidad de vida y mantendremos

Jendea Anari engainatzen Amama Anari Madagaskarren bizi da 50 urterekin.

Anari lodia da, betaurrekoak ditu, begi ilunak, karakter onekoa eta beltza da. Bere senarra 2008ko abenduaren 25ean hil zen ontzia ondoratu zitzaiolako. 4 ume ditu: Arin, Siriwa, Magali eta Imaguari. Beraiek txabola txiki batean bizi dira, bere lau umeak eskola txiki eta publika batera doaz. Arinek 8urte ditu, Siriwak eta Magalik 10 eta Imaguarik 4 urte. Han andereño gutxi daude eta ez dituzte hainbeste mediku. Oso pobreak dira. Anarik ez daki irakurtzen eta idazten, garai haietan ez zegoelako eskolarik. Berak arazoak zituen edozer gauzagatik eta engainatzen zioten egunero-egunero. Baina berak ez zekien zer zen eta egun batean lau gizonezko beltz joan ziren bere etxera. - Tok tok tok - Bai - Zu Anari zara? - Bai ni berbera naiz. Zer nahi duzue? - Hemen sinatzea mesedez. - Baina nik ez dakit idazten. - Orduan zure hatz marka itsatsi.

Iñigo Abadía

Colegio San Francisco Javier Tudela, Navarra

Anarik bere hatz marka itsatsi ondoren bere alaben bila joan zen eskolara. Eskolatik bueltan parkera. Han beraien lagunekin jolasten ari ziren. Hurrengo egunean polizia iritsi zen bere etxera. - Tok tok tok, Anari al zara? - Bai ni naiz. - Atxilotuta zaude. - Zergatik? - Zuk sinatu zenuelako delitu bat egin zenuela. - Baina nik umeak ditut, eta zer egingo dut. - Eskola batera joango dira. Kartzelatik atera zenean, itsasontzi baten Euskal Herrira etorri ziren. Han etxe babestu batera joan ziren, han egun batzuk pasatu ondoren etxe bat bilatu zuten. Anariren alabak ikastola handi batera joan ziren. Anari gainera irakurtzen eta idazten ikasten hasi zen nagusientzako ikastola baten. Bi edo hiru urte pasatu zirenean Anarik irakurtzen eta idazten zekien eta ez zion inork engainatzen. Horrela jarraitu ondoren emakumea Zumaiako andereñoa da. Alaitz San Vicente Eta familia osoa oso pozik bizi da Euskal Herrian.

104


Santa Teresa. Arizmendi Ikastola. Arrasate (Gipuzkoa)

Colegio Técnico Carlos III Pamplona, Navarra.

Engainatu zuten emakumea

Gezurra dirudi XXI. mendean hau gertatzea. Selina 45 urteko emakumea Boli Kostan bizi da bere bost seme-alabekin .Batek 10 urte ditu eta Sherai deitzen da. Selinak badaki bere izena ahoskatzen , baina beste 4-ena ez daki . Ez daki ezta zenbat urte dituzten, ezta nola deitzen diren, ez duelako memoria onik. Alarguna da, ez dauka gizonik, orain dela gutxi hil zitzaiolako 46 urterekin oso txarto zegoelako. Selina alaia eta zoragarria da. Bere aurpegia beltzarana, begiak ikatz kolorekoak ditu eta oso altura handikoa da. Bere arropa ez dira gureak bezalakoak, trapuekin estalita du gorputz guztia eguzkiarekin ez erretzeko. Oso ona da bere seme-alabekin, ez ditu bata bestearekin konparatzen denek lan asko egiten dutelako. Baina Selinak ezin die lagundu etxerako lanetan ez dakielako irakurtzen eta idazten, orduan denek denei lagundu behar izaten dute. Baina egun batean bi gizon agertu ziren bere etxeko atarian, atea jo eta horrela erantzun zuen Selinak: -Zein da? -Gu zuri gauza interesgarri bat esatera gatoz. -Bale orduan pasa zaitezkete. Erantzun zien Selinak. Bi gizonak beltzez jantzita zeuden biek begi marroi ilunak eta ezpainak gorri ilunezkoak zituzten. Anaiak ziruditen aurpegia antzerakoak zituztelako. Aurpegian asko igartzen jaken gezurtero batzuk zirela baina Selinak ez zekien zeintzuk ziren gizon horiek eta barrura sartzen utzi zien. Gizonek Selina engainatu zuten hau esanez. -Hemen paperean jartzen du zure senarra hil zenetik zure etxea eta kanpoko lorategi hori zurea eta zure seme-alabena dela. Selina oso pozik jarri zen baina zerbait arraroa sumatzen zuen gizonen aurpegietan. Baina gizonek esaten zuten. -Bai egia da guk oraintxe bertan esan dizuguna. Hori esaten Selina egia zela pentsatu zuen, ez zuen erremedio gehiago firmatzea baino. Baina minutu batzuk pasatu ondoren Selinak esan zuen. -Barkatu ez dizuet esan ez dakitela irakurtzen. Eta gizonek erantzun zuten. -Bueno bale ba orduan zure atzamarraren marka ipiniko duzu. -Ongi da nire atzamarraren marka ipiniko dut. Aste bat igaro zen papera firmatu zuenetik eta ez zen inor agertu Selinaren etxeko atarian. -Egia izango da bi gizonek esandako dena.

la nuestra, una educación correcta no es solo leer y escribir, sino ayudar a formar a las personas en ámbitos como el personal, el profesional y el sexual. Al haber establecido una globalización, y estar todos más unidos y comunicados, tenemos la obligación de colaborar con otros países en temas tan importantes como la educación. La educación ha influido en muchos aspectos de mi vida. Comencemos por el cultural, la base de esto está en algo “aparentemente simple”, leer y escribir, pues gracias a ello puedo sacar provecho de libros, anuncios, y aportar mis pensamientos. Me es posible escribiros esto y hacerlo de forma correcta, expresando mis ideas, cosa que todos deberían poder hacer. Personalmente influye en aprender a valorar a la gente, aceptando cualquier diferencia y ayudando con los problemas. Se podría decir que gracias a mi educación tanto amigos como conocidos me consideran buena persona. Sexualmente aporta seguridad o información por lo que no te enfrentas sólo a lo desconocido y es más, te dan armas para combatir el riesgo y te enseñan a utilizarlas a la par de informarte sobre el terreno en el que te mueves. Con todo esto me refiero a la información sobre riesgos de transmisión sexual y cómo combatirlos, a comprender nuestros cuerpos, respetar el de los demás… Bueno, espero que leáis esta carta y penséis en lo que he escrito. Muchas gracias por prestarme vuestro tiempo y recordad que la educación es un bien y nos la merecemos todos. Les saluda atentamente un alumno de PIP del Colegio Técnico Carlos III

105


Santa Teresa. Arizmendi Ikastola. Arrasate (Gipuzkoa)

C.P.I.P. Teresa Bertrán de Lis Cadreita, Navarra.

2º-3º Primaria · Widi, José Antonio, Alberto y Alex

La historia de Hamza

Cuando Hamza llegó a España se sentía mal, triste. Habla dejado su país, su ciudad, sus amigos y gran parte de su familia. Cuando llegó por primera vez a la escuela de Cadreita, se sentía “pequeio”. No sabia que decíamos. Los primeros días no sabia leer ni escribir en castellano. Y al no saber comunicarse se sentía solo.

Hori pentsatzen zuen Selinak ez zitzaiolako inor agertu bere atarian. Ikastolatik ateratzerakoan ume guztiak joaten ziren Selinaren kanpoko zelai berdera. Baina handik aste betera Selinaren atarian gizon batzuk agertu ziren beltzaranak hauek, txuriz jantzita zihoazen baina beste guztian agertu zitzaien gizonen berdin-berdinak ziren, eta horrela erantzun zien Selinak. -Zuek zertara etorri zarete? Niri fastidiatzera? -Ez gu hona gatoz zuk zure etxea erregalatu diguzulako. -Zer? Ni nire etxea zuei eman dizuedala? Hori gezurra da nik ez diot nire etxea inori erregalatu. -Ba hemen hori jartzen du. Erantzun zuten gizonek. Eta gizonek Selinari paperean jarrita zegoena irakurtzen hasi ziren, orduan Selinak barkamena eskatu zien eta etxea gizonei itxi eta kanpora irten zen. Umeak etxera heltzean eta gizon batzuk ikustean moskeatu egin ziren, eta kanpoan topatzen hasi ziren euren ama eta han aurkitu zuten zuhaitz baten azpian negarrez eta esan zuten umeek: -Ikusi dugu gizon batzuk zeudela eta zuri kalean topatzea pentsatu dugu. -Ba oso ondo egin duzue niri kalean topatzen, oso pozik nago zuetaz. Eta gertatu zen guztia kontatzen hasi zen eta ideia bat iruditu zitzaion Seraiei hau zen bere ideia. Denok batera sartzea etxera, gizonei kanpora botatzea, eurak sartu eta etxea giltzarekin ixtea. Esan eta egin eta horrela lortu zuten beraien etxea. Eta Selinak pentsatu zuen irakurtzen eta idazten jakin behar zuela eta handien ikastola batera joan zen eta han irakurtzen eta idazten ikasi zuen. Handik aurrera ez zioten berriro engainatu, bere umeei etxerako lanetan laguntzea bazuen eta harrigarriena da orain bere herriko irakurlerik onena dela.

Luego empezó a hablar, a leer y a escribir en castellano y empezó a hacer las cosas al mismo ritmo que nosotros y se puso contento y pudo jugar y estar con nosotros como uno mas del grupo. ¡Gracias por aprender a leer, escribir y hablar en nuestro idioma, Hamza!. Y, ¡Gracias a la escuela y a la educación por hacer que Hamza pueda ser nuestro amigo! 2º-3º Primaria · Berta Daniela, María y Christian

Pablo, Mana y Patricia en el fantástico mundo

Érase una vez, en un pueblo muy lejano, unos niños llamados Pablo y Patricia que no iban a la escuela porque sus padres preferían que trabajaran y ganaran dinero para ayudar a su familia. Pablo y Patricia tenían un perro llamado Manu. Un día, Manu se hizo una herida en una pata y decidieron ir al veterinario. Como no sabían leer ni escribir, un niño les ayudo a decirles lo que ponía en la receta del veterinario. Así, se dieron cuenta de que no podían defenderse en la vida sin leer ni escribir. Les pidieron a sus padres que les dejaran ir ala escuela y, después de discutir durante un buen rato, los padres les dejaron ir. Finalmente, aprendieron a leer y escribir y fueron muy contentos a la escuela.

Ane Caceres

Buenos Aires Eskola Gallarta, Bizkaia.

106


Aldatze – Colegio Santa María de la Providencia. Eibar, Gipuzkoa.

Centro Somorrostro Muskiz, Vizcaya.

Amamak letren doinua ...

Zaila litzateke gaur egun idatz eta irakur jakin gabe imajinatzea gure bizitza. Hala ere, gertu bizi diren pertsona batzuk egoera horretan bizi dira. Aurpegiko zarma galdu ez duela uste dut eta gaztetasunaren isla ikus daiteke oraindik bere begietan. Baina denborak utzitako orbainek bere ñabardurak marrazten dute. Bizitza luzea berea. Amamak letren doinua ezagutu ez duen zahar horietakoa da. Egia esan harrigarria iruditzen zait inguratzen zaituzten mezuak ulertu gabe aurrera egitea Bederatzi bat urte zuelarik bere amak auzoko bizi lagun batek irakurtzen irakasten zuenaren berri izan zuen eta bere alaba bidali zuen. Hamabost pezetaren truke amamak bertara joateko aukera zuen lengoaiaren berezitasunak ikastera. Arbeltxo baten auzolagunak a, e, i… letrak jartzen zituen eta umeri euren izenak idaztea irakatsi zien, horixe gogoratzen du berak. Orduan bere amak ahizpa bat ekarri zion eta garaiko arazoak zirela eta, bera zaintzera dedikatu zen bizilagunaren etxera joaten jarraitzeko aukera galduz. Bederatzi urterekin bukatu zen bere eskolako irakaskuntza eta gaur egun arte horrekin moldatu da, ederki esango nuke nik. Numeroen balioa kontrolatzen du eta erosketako produktuen kaxa eta kolorez baliatzen da behar duena erosteko. Argazkiak oso baliagarriak izaten zaizkio baina oztopoak aurkitzean ez du galdetzeko arazorik. Bere seme eta iloben laguntzarekin gauzen zentzua ikasten du eta beste askori moduan gazteriaren gauza pila harrigarriak eta ulertezinak iruditzen zaizkio. Garaiak eta egoerak pertsonen bizitza mugatzen du, baina ez du aurrera egiteko eta zailtasunak igarotzeko indarra murrizten eta horri esker naiz hitzen bidez guzti hau adierazteko gai. Denborak mutu dauden pertsonei ahotsa emateko gai izan delako eta beste batzuen bizitza gureak dituen gauza baliotsuen balioa neurtzen irakasten digu. Rakel Carrero

Una Pesadilla Real

Iris Alonso

Hola, me llamo Iris, y vivo en Bilbao, con mis padres; José Mª y Ruth, también tengo un hermano llamado Rubén. Todo comenzó un día como otro cualquiera, ya había hecho mis deberes, había cenado, me había lavado los dientes... me despedí de mis padres y de mi hermano, me fui a la cama a ver la televisión, aunque me dormí rápidamente. Empecé a soñar, era muy raro, estaba en el colegio, pero no era el mío; no estaba en el mismo lugar, ni con los mismos compañeros, todo era distinto. Comenzó la clase, era muy extraña, abrimos un libro con unas letras muy grandes y lleno de dibujos. (No lo entendía, si ese libro no pedía ser para nosotros, si nosotros ya teníamos trece años). ¡¡¡Les iban a enseñar a leer!!! Cuando terminó la clase, fuimos a merendar a la casa de Makulu, me quedé muy sorprendida cuando vi que él se sacó el libro de la mochila para enseñarles a leer. ¡¡Sus padres tampoco sabían leer!! ¡¡¡Rinnng!!! Me alegré mucho al ver a mi madre en mi cuarto. Esa mañana cuando fui al colegio, con mis compañeros, todos sabíamos leer. Pero por suerte yo no soy una de las personas de mi sueño, ahora piensa: ¿Qué pasa con la gente que realmente no sabe leer? ¿Quién les enseñará? Lo único que deseamos es solucionarlo pronto, por su bien y por el de todos.

107


Aldatze – Colegio Santa María de la Providencia. Eibar, Gipuzkoa.

C.P.I.P. Teresa Bertrán de Lis Cadreita, Navarra.

2°-3° Prim · Leyre, Saray, Nordem y Angelov

Pablo y Miriam

Pablo era pobre y no sabía leer ni escribir. Miriam pasaba de el y le engañaba cobrándole de mas en su farmacia, dándole los medicamentos sin explicarle como tomarlos,... Pablo se sentía triste porque no sabia que hacer en muchas situaciones de su vida. Un día, Miriam vio a Pablo llorando y se le encogió el corazón. Desde entonces, es más simpática y le ayuda con los medicamentos. Se han hecho tan amigos que ya no hay quien los separe. Además, le está dando clases para que aprenda a leer y escribir porque Miriam sabe que, enseñándole a leer y a escribir, Pablo sabrá defenderse mejor en la vida. 2°-3° Prim. · Iñaki, Ilham, Svetelina y Amaia

Tanu y Llanim

Un día, en un pueblo de África, unos niños llamados Tanu y Llanim, encontraron un pozo con agua. Habían pasado muchos meses desde la ultima vez que llovió y el agua era muy necesaria para beber y para los cultivos, así que fueron a llamar a sus padres.

Zoe maitea,

Zer moduz doakizu Madril aldetik? Ni orain ikastolan nago, azterketak hasteko zorian. Gurasoak ondo dabiltza eta goraintziak bidaltzen dizkizut haien partez. Amona, badakizu, bere kontuekin, kontu-kantari. Arestian bidali zenidan azken e-mailean San Bartolomé eskolako lagunak egin zenituenak esan zenidan eta lan batzuk liburutegira prestatzera joan behar zinela haiekin. Atzo euskarako klasean nengoela, andereñoak hurrengo galdera proposatuz igun: zer sentituko zenuke irakurtzen eta idazten jakingo ez bazenu? Ezetz asmatu Zoe, zutaz oroitu nintzen. Burutik pasa zitzaidan Congotik etorri zinen lehen eguna, irakurtzen ez idazten zenekien eta zure begietan ezjakintasun eta inozentziaren tristura topatu nuen eta zure laguna izatera prestatu nintzen. Oroimeneko argazki eta istorioak begiratzen, uste dut zuri eta zure familiari egin diodan oparirik baliagarriena irakurtzen ikaste adela. Ez da bakarrik denbora pasatzeko ekintza bat, baizik eta mundua zure eskuan edukitzeko plazera. Madriletik Congora liburu baten bitartez bidaia dezakezu, eta gainera zeure arbasoen istorioa ere jakiteko aukera paregabea da. Zenbat denbora pasatu ditugu nire etxean liburuak elkarri errekomendatzen? Zenbat barre eta zenbat negar egin ditugu gure liburu maiteek kontatzen ziguten istorioekin. Dudarik gabe inprenta, letra eta hizkuntza gizakiak asmatu dituen “instrumenturik” baliagarrienak dira eta horregatik, oraingoan gutun baten bidez idaztea aukeratu dut, gauza onak ere galtzen dijoazelako. Neure, zeure eta mundu guztiaren esku egon beharko litzateke altxor hori, zoritxarrez ez da horrela eta gizarteak egoera hau aldatzeko ahalegin bate gin beharko luke.

Fueron todos al pozo a llenar sus vasijas de agua. A nadie le inquieto un cartel que habían puesto los cooperantes europeos, ya que no sabían leer. “Agua no potable”. Llenaron todos sus vasijas y se dispusieron a volver al poblado cuando, un cooperante, les vio y les explico lo que ponía. De esta forma, vieron la necesidad de hacer nuevos pozos para el campo y para beber y la utilidad de aprender a leer y a escribir para saber interpretar los libros que esos cooperantes utilizaban para administrar medicinas o para pedir recursos a su gobierno.

Ikusi duzunez betikoa naiz, arazo hauetaz pentsatzen, kezkatzen eta gero zuri kontatzen. Laztan handi bat. Miren Eneida Albistegui eta Maialen Portilla

Colegio S. Fco. Javier. Tudela.

108


Sagrado Corazón. Rekalde. Bilbao.

Elkarhezi Ikastetxea Oñati, Guipuzcoa

Libros, concededores de deseos

Hola me llamo Charlie y vivo en un pueblo de África muy pequeño y pobre con mis dos hermanas y mi madre. Al lado de mi casa vive una niña que se llama Alice, que tiene cinco hermanos, todos chicos. Ella es la mayor, por lo tanto tiene que cuidarlos cuando su madre no está. Los hermanos de Alice y yo vamos al colegio, pero tenemos que andar 11 kilómetros para llegar hasta él, ya que en nuestro pueblo no hay colegio y tenemos que ir al del pueblo de al lado. Mientras, Alice y mis dos hermanas (Lili y Helen) trabajan recogiendo agua, haciendo la comida, recogiendo la cosecha… con el resto de las mujeres del pueblo. Alice suele preguntarle a su madre por qué no puede ir a la escuela como todos lo chicos, pero su madre siempre le da la misma contestación: - Las mujeres no pueden ir a la escuela, eso es para los hombres. Nosotras tenemos que quedarnos en casa haciendo las tareas del hogar y recogiendo comida para poder alimentar a la familia. La pobre no puede entenderlo. Ella quiere estudiar, aprender cosas, y de mayor poder tener un trabajo, como el resto de los hombres. Antes, solía ir donde sus hermanos y les pedía que le enseñaran lo que habían aprendido en la escuela, pero ellos siempre se negaban, ya que volvían de la escuela cansados y no les apetecía hacer nada mas que descansar. Por eso, Alice decidió venir a mi casa a pedirme ayuda y yo me presté encantado. Desde entonces, viene todos los días a que le enseñe lo que aprendo, y la verdad es que es muy inteligente y aprende las cosas muy rápidamente. Hace varios días, llegaron un grupo de personas de Europa (con un acento muy gracioso), que quieren estudiar nuestra cultura y aprender cómo es la vida aquí. También han traído medicamentos, sillas, mesas, libros… que aunque parezcan las cosas más simples del mundo, en nuestro pueblo no tenemos. Alice, mis hermanas y yo hemos ideado un plan. Consiste en pedirle ayuda a una de las chicas. Esta tarde iremos a pedirle que enseñe a las chicas del pueblo que no pueden ir al colegio. La chabola donde se alojan los europeos es muy vieja y tiene muy mal aspecto, pero en comparación con nuestras casas está muy bien. Cuando Alice se acerca a la mujer le dice: - Hola, me llamo Alice y ya que usted viene de Europa, y parece que sabe mucho, me gustaría pedirle un favor. - Hola, Alice, veamos, ¿qué es lo que quieres? –le pregunta la mujer. - Verás, aquí solo pueden ir a la escuela los hombres, que tienen que andar 11 kilómetros para llegar hasta ella, mientras que nosotras tenemos que quedarnos haciendo las tareas del hogar. Y a nosotras también nos gustaría aprender cosas, así que veníamos a pedirle si, por favor, nos podría dar clases - Me gustaría ayudarte, pero hay un problema. Nosotros no vamos a estar aquí durante mucho tiempo. – Después de pensar un rato añadió- Bueno, de todas formas, el tiempo que estemos aquí te ayudaré, os daré clases a ti y a todas las mujeres que lo deseen.

Andoni Letamendi y Mikel Egaña

Había una vez un chaval llamado Manuel que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela cuando era pequeño. Manuel tiene 23 años y se ha esforzado mucho para encontrar un empleo. No lo aceptaron en ninguno de los trabajos a los que acudió porque era analfabeto. Un día Manuel, decidió presentarse en una fábrica sin mencionar su problema de alfabetización. En esa fabrica lo aceptaron ya que vieron que era un chico que se esforzaba mucho en todas las cosas. Manuel empezaba a trabajar dentro de 3 meses. Tuvo el suficiente tiempo para aprender lo básico para comunicarse por ordenador y hacer ejercicios básicos de matemáticas. Manuel tuvo que acudir a clases particulares para dejar de ser analfabeto. A los pocos días que el empezó a trabajar se dio cuenta de que en la vida cotidiana necesitas tener un mínimo de estudios. También se dio cuenta de que para la vida normal, ser analfabeto no ayuda. Pasaron unos años y Manuel sabía mucho sobre escribir y matemáticas, por eso se ofreció voluntario para ayudar a la gente que como él no tuvo oportunidad para estudiar. Y él ya sabía lo difícil que era vivir sin saber leer y escribir. MORALEJA: Si tenemos la oportunidad de estudiar aprovechad lo máximo posible porque será útil el día de mañana.

109


Sagrado Corazón. Rekalde. Bilbao.

Nuestra Sª de Begoña. (Jesuitas) Bilbao, Vizcaya.

4º E.S.O. · Adriana Laespada

Alice, mis hermanas y yo fuimos muy contentos a decírselo a nuestras madres. Lo contamos por todo el pueblo, diciendo la hora y el lugar, y al día siguiente, ahí estaban todas las mujeres y hombres del pueblo. Entonces la mujer dijo: - Hola, me llamo Elena, y voy a daros clase durante el tiempo que este aquí. Pero decidme, ¿qué es lo que os gustaría aprender?

Prisión de papel

Entonces Alice levantó la mano y dijo:

La primera vez que sucedió tan sólo contaba cuatro años. Estaba aprendiendo a leer en el colegio y su tía le había regalado un libro. Era grande y en su interior había más ilustraciones que texto pero ella estaba encantada. Pronunciaba despacio las palabras pero sin tropezarse. Las paladeaba muy lentamente aunque no había pausas en su relato. No obstante, un fugaz destello detuvo la lectura.

- Yo propongo que nos enseñes a leer, así, con los libros que nos vais a dejar, podremos aprender más cosas cuando ya no estéis.

Cuando levantó la vista vio al pollito que protagonizaba su libro impreso en la pared .La niña se sorprendió muchísimo y llamó a su madre. Pero ante los ojos de la chiquilla el dibujo desapareció en cuanto la mujer cruzó el umbral de la puerta. Fue ese el instante en el que comprendió que jamás podría contarle lo ocurrido a nadie. Con el paso de los años las imágenes que proyectaba cuando leía alto y claro se volvieron cada vez más grandes y nítidas. Una calurosa tarde de mayo, a la edad de catorce años, logró cubrir cada rincón del amplio desván donde acostumbraba a leer con cientos de plantas y animales tropicales. A medida que seguía leyendo las hojas se llenaban de diferentes tonos verdosos, en las flores aparecían diminutas gotas de rocío y el lago que cubría el suelo quedaba semicubierto por flores caídas de los árboles que llenaban el techo. Estaba muy emocionada. Amaba los mundos que creaba y se entristecía al verlos desaparecer al cerrar el libro. Sin embargo esos mundos salidos de su imaginación y de su voz estaban quietos, como sin vida, como una foto inanimada. Pero aquel día ocurrió algo que no estaba previsto. Cuando cerró el libro con un golpe seco, las imágenes no comenzaron a desaparecer rápidamente para quedar tan sólo en el recuerdo segundos después. No, aquella vez, primero desaparecieron los detalles, más

- Me parece muy buena idea – respondió Elena- pero quiero que sepáis que no solo os vamos a dejar libros para aprender a leer o a sumar, también os vamos a regalar todos nuestros libros de novelas de aventuras para que podáis disfrutar y crear vuestro propio mundo de fantasía. Porque para eso son los libros, para hacer realidad todos vuestros deseos - añadió. La señorita Elena (como la empezamos a llamar desde que comenzó las clases en la improvisada escuela) nos enseñó matemáticas, lengua y muchas cosas sobre otras culturas que hay en Europa. Pero lo más importante que nos enseñó fue a amar los libros y a disfrutar de todo lo que se puede aprender con cada uno de ellos. Andere García Márquez.

Centro Social San Roque. Portugalete, Vizcaya.

110


Buenos Aires Eskola. Gallarta

Nuestra Sª de Begoña. (Jesuitas) Bilbao, Vizcaya.

Mesedez bla bla bla

tarde los colores cálidos, luego los fríos… y todo ello a un ritmo tan cadencioso que incluso llegó a temer que su madre apareciera por sorpresa. La sorpresa se convirtió en miedo y el miedo en silencio. Dejó de leer en voz alta. Pero con el paso de las semanas sentía como un bulto en el pecho. Pesaba y le hacía daño y subía hasta la garganta para convertirse en un nudo cuando sus manos rozaban la cubierta de alguno de sus libros favoritos. Una noche se despertó tras una de las angustiosas pesadillas que le acosaban desde hacía una temporada. Miró al frente y vio su libro preferido. Sus tapas eran rojo carmín y brillaban bajo la negra luz de la noche. Se dejó llevar abrió el libro, comenzó a leerlo despacio. Su voz apenas era un susurro pero las palabras no tardaron en salir de su boca, anhelantes de libertad. No podía parar de leer. Su cuarto comenzó a iluminarse con las preciosas imágenes proyectadas. Pasados unos instantes el sol brillaba deslumbrante en las paredes de la habitación aunque ella apenas era consciente de ello. Fue entonces cuando todo cambió. La hojas de los árboles se movieron, una ligera brisa agitó su pelo y un suave olor a tabaco de pipa apareció en la habitación.

Borja

Sus ojos se repartían entre el texto y las paredes, donde sus proyecciones por fin se mecían dulcemente y se oía el trinar de los pájaros. Todos los personajes de la novela se saludaban entre ellos como figurantes de un reparto y charlaban animadamente. Les miró ensimismada mientras cerraba lentamente el libro. Allí estaban todos reunidos. Pensaba que conocía cada detalle, pero le sorprendió descubrir algunos matices antes ocultos. Al volver a abrir el libro, todas las páginas estaban en blanco. Menos una. Al alzar la mirada los personajes habían cesado de hablar y le sonreían. Ella se incorporó y, dejando el libro abierto, se unió a ellos.

111


Asociación Escribe y Lee. Bilbao, Vizcaya.

Centro Somorrostro Muskiz, Vizcaya.

2ª A ESO · Eduardo Moro

La historia de un hombre analfabeto

Un buen día, en el colegio, nos mandaron un trabajo sobre el analfabetismo. A mí en ese momento no me interesaba ni me importaba este tema, pero mientras investigaba para el trabajo, en Internet, encontré una historia. La historia de un hombre analfabeto. Que comienza así: Una vez no hace mucho tiempo, a un hombre le echaron de su trabajo en la fábrica. Necesitaba el dinero, tenía un piso que pagar y una mujer a la que cuidar. Buscó trabajo con la ayuda de su mujer pero era muy difícil encontrar un trabajo que le sirviera, pues todos pedían que tuviera el graduado escolar. Desde niño había trabajado en la fábrica pues sus padres eran pobres y él tuvo que trabajar para ayudarles. No pudo ir al colegio y por ello no sabía ni escribir ni leer. No era fácil vivir siendo un analfabeto pues en la sociedad en al que vivimos la mayoría de las cosas están indicadas mediante escritura. Él y su mujer decidieron que debería ir a una escuela para adultos y mientras irían tirando sólo con el sueldo de su mujer. Comenzaron las clases y descubrió que no era el único, que había mucha gente como él. Unos estudiaban porque querían aprender sin que les hiciera falta, otros por necesidad pero todos, por una cosa o por otra estaban allí, aprendiendo. Le costaba mucho aprender, pero él seguía estudiando y, a cada día que pasaba, le costaba menos leer y

La peluquería

Apenas salía de la planta baja húmeda y oscura que su marido había alquilado a las afueras de París. Antonio llegó primero y cuando encontró trabajo buscó una casa para traer a su mujer. A María no le gustó la casa, estaba al lado de una vieja carretera de extrarradio, en medio de ninguna parte. Pasaron muchos meses antes de que pudiera conocer París. Apenas hablaba con nadie, encerrada, limpiando los suelos de aquél bajo que siempre parecían sucios. Mi hermano alquiló el primer piso de la casa en la que vivía María. Yo estudiaba en París y vivía en una familia de un país. María envidiaba que siendo tan joven pudiera moverme de un lado a otro, que estuviera independiente de mi familia. La animé a que se apuntara en algún centro de la zona para aprender francés, yo podría acompañarla, pero pasaban los meses y no hacía nada. Al cabo de un tiempo me confesó que no sabía leer ni escribir. Le propuse enseñarle, pero se negó. Se avergonzaba. Yo iba muchos fines de semana a aquél extrarradio desangelado, sin una tienda en la calle, sin una plaza con bancos. No conocían al que vivía al lado porque todos se pasaban el día trabajando y llegaban a casa derrotados. Insistí en enseñarle y accedió. Aprendió rápido. Sabía que era su única salida. Si seguía allí sin poder leer lo que ponía en los carteles, sin poder siquiera salir a comprar el pan, no lo aguantaría y se volvería a su pueblo donde esperaría a Antonio, pero Antonio podía no volver nunca. Cuando ya leía y escribía bien se apuntó a clases nocturnas con Antonio. En el centro conocieron a españoles, a portugueses y a muchos argelinos que hablaban la lengua, pero no sabían escribirla. Iban comunicándose a trompicones. María aprendió a trasformar las palabras castellanas para que sonaran como francesas y se hacía entender muy bien. Conoció la parte creativa y de juego que entraña manejar la lengua. Antonio no era fuerte y pensó que si ella encontraba un trabajo, él no estaría solo ante el empeño de ahorrar par volver al pueblo y montar un pequeño negocio. Salió varias mañana a recorrer el centro de Saint Denis. Los anuncios del periódico no los entendía, escribían con abreviaturas, con siglas que ella no conocía. Una de esas mañanas vio que en una peluquería necesitaban una chica, pero no se atrevió a entrar. No la cogerían porque no hablaba bien francés, porque era mayor, porque… Pasó por delante varias veces. Enfrente había un café, entró y se sentó al lado de la cristalera. Estaba absorta mirando la peluquería y no se dio cuenta de que una mujer argelina que acudía a las clases nocturnas se había sentado a su mesa. Le fue hablando de sus miedos. La mujer la escuchó y al cabo de un rato entraron las dos en la peluquería. Consiguió ese trabajo y luego otro mejor y luego otro. Fui observando su transformación a lo largo de los meses que permanecí en París. Me daba cuenta de que su cara había rejuvenecido, que su mirada brillaba de curiosidad aunque seguía viviendo en aquel lugar en medio de ninguna parte. Carmen Zalbidegoitia

112


Taller de la librería de Deusto. Bilbao, Vizcaya.

Centro Somorrostro Muskiz, Vizcaya.

El lugar más bonito del mundo - ¡Vete negro!

El chiquillo le miró son sus ojos de iris amarillento. ¿Por qué le llamaba así? Él se llamaba Amadou. ¿Por qué parecía tan enfadado? Hacía un bonito día. Había llegado hacía tres días y aún no entendía muchas de las palabras que oía, como ayer, cuando una niña, en el parque, le tocó el brazo y le dijo “eres de color chocolate”. Él no sabía lo que era el chocolate, pero como la niña sonreía, él sonrió también y entonces la niña, que le dijo que se llamaba Rosa, exclamó “¡que dientes más blancos tienes!” y se rió. Después se reiría de su nombre, repitiéndolo como cantando: “Amaaaaaduuuuuuuuu duuuuuu duuuuu“ ¿Cómo se escribe?” Amadou le dijo que no lo sabía y Rosa, en el suelo, trazó unas letras: “La A, la m, otra a, la d… y la u, creo”. Rosa compartió con él su chocolate. “Es con leche”, le dijo Rosa, pero Amadou no la creyó porque la tableta era muy oscura, sin una sola gota blanca. El señor que ahora parecía enfadado era el padre de Rosa. Amadou había ido en busca de su amiga a la tienda, porque no estaba en el parque. La tienda estaba en una lonja enfrente del edificio donde vivía con su madre y su tío. Era una tienda de colores. Había un montón de palos “del color del monte de mi poblado cuando amanece y estas bolas son como el sol cuando se pone”, le había contado Amadou a Rosa que, como no, rió de nuevo. A Amadou le gustaba su risa y le encantaba hacerla reír. “Son zanahorias y eso naranjas… Y las de color rosa, rábanos, eso tan verde, lechugas, y esas otras verdes son alcachofas…” Rosa le enseñó muchos nombres de colores, hortalizas, frutas y verduras aquel día: manzanas de color paja, berenjenas brillantes que le recordaban las manos de su madre, fresas rojas, tomates tricolores… Juntos los escribían en el suelo. A Amadou era un juego que le gustaba mucho. La tienda le parecía el lugar más bonito del mundo y fue miraba embelesado lo que después supo que eran pimientos, dispuesto en filas verdes, amarillas y rojas, cuando salió el padre de Rosa y le dijo lo de “Vete negro” seguido de una retahíla de palabras incomprensibles como “gobierno, rojos, trabajo…” hasta que, de nuevo, repitió “Vete negro”.

escribir. Tiempo hace ya desde que ocurrió todo esto y ahora este hombre tiene trabajo en una librería. Ahora vive con su mujer y su recién nacido hijo de que se ocupará de que nunca jamás su hijo sea un analfabeto pues la vida de u n analfabeto es muy dura. Ahora que me he enterado de lo difícil que es la vida de estas personas me doy cuenta de que soy un privilegiado de poder estudiar y tener las oportunidades que tengo pues hay lugares en el mundo donde las personas carecen de dichos privilegios y oportunidades. Necesitamos que se ayude a la gente que no puede permitirse estudiar pues es primordial para la vida.

Amadou recordó que su madre le había dicho que debía ser prudente, obediente y educado, sobre todo con ellos y, como además era el padre de Rosa, exhibió su más amplia sonrisa y dijo: - Hola blanco. Rosa miraba la escena desde la ventana de su dormitorio donde el padre la había castigado por jugar con aquel niño senegalés que, años después, enseñaría a leer y a pintar en la Ikastola del barrio. Llum Saumell Pascual

113


Centro Público de Educación de Personas Adultas . Galdakano, Vizcaya.

Programa Hemen Bilbao, Vizcaya.

Yo, Ridouan

Ridouan Amrouch

Me gusta mucho los deportes pero lo que más me gusta es el fútbol. También me gusta mucho Bilbao por que hay centros y programas para ayudar a los musulmanes. Hay un programa que se llama Hemen donde los educadores son muy majos; ellos me dan dinero para comida, creditrans, alquiler…. Este programa tiene una trabajadora social que se llama Tini que tiene 27 años y es muy, muy, muy maja por que nos ayuda en todo lo que necesitamos. También esta Unai que es un nuevo educador muy majo.

Mi Familia

El medi

Somos una familia desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo vivimos en la misma casa. Mi abuelo tiene el mismo nombre que el mío así recordamos su memoria y nunca muere por que está en nuestra vida a través de mi. Así mi prima tiene el nombre de nuestra abuela. En los tiempos en los que mi abuelo seguía vivo me acuerdo de la fiesta del cordero, él era el que mataba el cordero porque era el más anciano de todos nosotros, y como decía mi padre por serlo también era el más sabio. Cerca de nuestra casa había familias que no tenían un hombre en casa y por eso era mi abuelo el que les mataba el cordero, para él era un honor hacerlo. Ahora, ya mi abuelo muerto es mi padre el que se hace cargo de la fiesta del cordero.

“Aprender a leer el mundo”

Nos han pedido que nos animemos a participar, que escribamos y leamos unas líneas sobre nuestra experiencia en un centro de educación de personas adultas. Hemos aceptado esta propuesta porque participar y aprender a participar es, entre otros objetivos, lo que pretendemos en la educación de personas adultas y de este modo queremos colaborar en la promoción del derecho a la alfabetización de personas jóvenes y adultas. ¿Qué podemos decir sobre la experiencia de alfabetización de personas jóvenes y adultas en EPA GALDAKAO? Es una experiencia en la que hemos sido y somos testigos de que muchas personas adultas aprenden a leer y escribir, mejoran su capacitación, obtienen títulos de formación básica y algunas continúan estudios en otros niveles académicos, hasta en la universidad. Queremos destacar que implícito con lo acabamos de decir hemos presenciado cómo las personas adultas mejoran su autoestima, encuentran nuevas relaciones, participan y se comprometen en la sociedad civil, recobran ilusión por la vida, aprenden y nos ayudan a seguir aprendiendo. A lo largo de los casi 25 años que lleva funcionando EPA GALDAKAO hemos visto que los cambios sociales y culturales han demandado y exigido que la oferta educativa se adecue a las nuevas necesidades dando lugar a que el centro de EPA sea cada vez más complejo, pero al mismo tiempo hemos seguido priorizando aspectos como la atención a las personas que quieren aprender a leer y escribir, el empeño en que el currículo tenga una dimensión social que contribuya a la transformación, el cuidar la atención personalizada, la inclusión de personas desfavorecidas… La práctica nos ha llevado a comprobar que las personas adultas tienen un amplio bagaje cultural que tenemos que reconocerlo y valorarlo; que se aprende dialogando con las aportaciones de todos y todas. Pensamos que trabajar en grupo, compartir ideas, conocimientos, habilidades y experiencias, adecuar los ritmos, relacionar los nuevos aprendizajes con la experiencia, participar en visitas, coloquios, encuentros, foros de reflexión y debate hace que el aprendizaje de las personas adultas tenga sentido y sirva para actuar con lucidez en esta sociedad. Desde esta perspectiva el enriquecimiento mutuo entre alumnado y profesorado es inevitable. Nos gusta decir con Paulo Freire que “la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado”. Cuando estábamos elaborando un relato colectivo para esta Campaña, me dio mucho ánimo escuchar a mis alumnas y alumnos que están en procesos iniciales de alfabetización, qué quiere decir “aprender a leer el mundo”. Uno de los párrafos del relato que elaboramos: “aprender a leer el mundo” quiere decir, entender las noticias, comprender lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa en el mundo y lo que dicen y hacen los políticos.

114


Centro Público de Educación de Personas Adultas . Galdakano, Vizcaya.

Para que la educación y fundamentalmente en educación de personas adultas sea transformadora es imprescindible incluir en el hacer educativo la lectura crítica del contexto tanto local como planetario. En el campo de educación de personas adultas en el que participamos y actuamos son tres los colectivos mayoritarios: mujeres, jóvenes e inmigrantes. Tres colectivos vulnerables, pero al mismo tiempo potentes. En mi experiencia he compartido acciones, que pienso son transformadoras, con mujeres capaces de organizar y gestionar una asociación cultural a nivel municipal; mujeres capaces de formar un grupo de teatro y actuar en diferentes lugares y situaciones; mujeres animosas que participan como voluntarias. La atención a jóvenes, mayores de 18 años, provenientes en su mayoría del fracaso escolar, es un reto para la EPA. Con razón esta Campaña Mundial subraya alfabetización de personas jóvenes y adultas. Es éste un desafío que demanda de los poderes públicos, de las instituciones y de los/las profesionales de la educación de personas adultas un currículo de calidad, abierto, flexible e inclusivo que posibilita que todas las personas jóvenes sean sujetos que se forman y actúan con responsabilidad. Y ya que estamos participando en una Campaña Mundial por la Educación, y la educación como derecho de todos y todas, tenemos que referirnos también al colectivo de las personas inmigrantes que aumenta cada curso. Proceden de diversas culturas y son portadoras de variadas riquezas y situaciones, entre otras, en lo que se refiere a conocimientos de las lenguas vehiculares y de formación académica en origen. Este es otro desafío para la alfabetización de personas jóvenes y adultas que plantea repensar algunos aspectos organizativos y curriculares de la educación de personas adultas. A continuación Mohamed nos va a leer la aportación de su grupo: “Para mi estar alfabetizado significa mejora en el trabajo, abre el conocimiento a la cultura del país que me ha acogido, puedes utilizar el transporte público y moverte por la ciudad, leer las cartas, los informes médicos... Cuando aprendí a leer y escribir en castellano se me abrió una ventana, pude integrarme mejor en esta comunidad, aumentaron mis oportunidades para conseguir trabajo, la vida se me hizo más fácil... Es en este ámbito en el que nos sentimos implicadas, es donde queremos estar “con el corazón y la cabeza en el momento presente” y colaborar en la promoción del derecho a la alfabetización de todas las personas adultas y jóvenes, de aquí y de allá, del Norte y del Sur, del Este y del Oeste. Ahora, teniendo también en cuenta el carácter reivindicativo de esta Campaña, traemos a este acto las reivindicaciones que los y las participantes de EPA GALDAKAO hemos realizado desde el contexto local y queremos que alcanzando una perspectiva global sean atendidas por quienes tengan la capacidad y la responsabilidad de llevarlas a cabo. Son las siguientes :

Colegio San Ignacio (Jesuitas) Pamplona, Navarra.

El valor del saber

Cyrla Belletich

No creo que sepas lo raro e incomprensible que es no saber escribir una carta o leer un cartel. Simplemente era como ver que estás rodeada de líneas que llevan un significado o que quieren transmitir algo. Tampoco creo que sepas lo genial que es luego hacerlo, sentirte realizado, listo, que has dejado de ser un ignorante para ser alguien a quien ya no pueden engañar. Imagina por un momento que no sabes nada, ni escribir, ni leer, nada, solo sabes decir tu nombre. Ahora sale a la calle y miras lo que hay alrededor, ¿qué ves? Seguramente miles de signos raros, incomprensibles e ilegibles ya que no puedes saber que te quieren decir. Te sientes como si estuvieras en China. Luego, se acerca alguien con un papel en la mano y te empieza a pedir que le expliques lo que dice. Te sonrojas y le explicas que no se lo puedes decir. ¿A qué te sentirías mal?, pues lo que acabas de imaginar, la situación, se repite en un lugar donde no tienen ni la cuarta parte de lo que posees. Tú, por lo menos tienes la posibilidad de aprender, nadie te lo prohíbe y dispones de dinero para ello. No dejemos que niños en el mundo vivan en la ignorancia y el engaño, pues todos, absolutamente todos, merecen saber y aprender a leer y escribir.

-- Dedicar más recursos humanos y materiales a la alfabetización de personas adultas y jóvenes. -- Hacer realidad que los espacios dedicados a la educación de personas adultas y jóvenes no tengan barreras arquitectónicas para que todos y todas puedan ejercer su derecho a la educación. -- Informar a todas las personas de la existencia de centros y del derecho a la educación de todas las personas adultas y jóvenes.

115


Centro Público de Educación de Personas Adultas . Galdakano, Vizcaya.

Colegio San Francisco Javier Tudela, Navarra.

-- Dedicar recursos necesarios y adecuados para atender e incluir en la sociedad a personas jóvenes con alguna discapacidad o dificultad física, psíquica o intelectual. -- Facilitar el reconocimiento y la homologación de estudios realizados en otros países, o en épocas anteriores.

María García

Terminamos diciendo que es necesario soñar y como en alguna otra ocasión lo hemos hecho, citamos aquí a Freire.

Pasa hoy, pasó ayer y seguirá pasando mañana, pero no podemos rendirnos. ¡Abre un libro, abre el mundo!

“La educación necesita tanto de formación técnica y científica como de sueño y utopía”. En este sentido soñamos una alfabetización de personas adultas y jóvenes vinculada a la realidad social y política, con intención de transformar a partir de valores que la hagan más participativa y justa. Una educación que promueva el espíritu crítico, que valore la diversidad como condición que enriquece, una educación para la responsabilidad social que se construye día a día. Una alfabetización de calidad para todos y todas.

Un cuento no inventado. Una historia real

Julia estaba oyendo en la radio el discurso de una señora que reclamaba la promesa que un día hicieron: acabar con el analfabetismo en el mundo.

El burro que aprendió a leer y a escribir

Julia era madre de dos gemelos y una niña. Era amable y sencilla, y aunque tenía poca paciencia se contenía. Uno de sus hijos le dijo: - Mamá, me duele la tripa. ¿Puedo no ir al cole? - Todos vais a ir al colegio, lo queráis o no. Hay 75 millones de niños que no pueden ir a la escuela, tenéis suerte. Ese día, en el colegio les hablaron del analfabetismo y pensaron que su madre tenía razón. A llegar a casa, inmediatamente se pudieron a hacer las tareas. Su madre se extrañó mucho, ya que todos los días tenía que mandarles a todas horas que hiciesen los deberes. Los niños hicieron un trabajo extra, que consistía en escribirle una carta al presidente, contándole que querían que acabase con el analfabetismo en el mundo. Al día siguiente, la echaron al buzón. Como el presidente no les contestó nada, supusieron que le daría igual... Ya han pasado unos cuantos años y nuestros protagonistas han crecido. Aunque sólo han conseguido que les haga caso el presidente, están contentos porque saben que no son los únicos que hacen eso. Están muy seguros de que algún día lo conseguirán, pero para eso necesitan esforzarse y yo sé que lo lograrán.

Alfonso X El Sabio. San Adrián, Navarra.

116


Vera Cruz Ikastetxea. Vitoria, Álava.

Centro Público de Educación de Personas Adultas. Galdakano.

Zergatik da garrantzitsua hezkuntza pertsonen bizitzan?

Nuestra experiencia

“Un pueblo que no sabe leer ni escribir, es un pueblo fácil de engañar”

Lo pensé y me decidí a ir. Me acuerdo que me costo mucho porque soy una mujer muy tímida. Pero ahora estoy muy contenta porque el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo yo con mis compañeras que están igual que yo. Quiero decir que nunca es tarde si la dicha es buena para aprender.

Ume guztiak hezkuntza bat behar dute etorkizunean la non bat izateko. Hezkuntza izatea giza eskubide bat da. Txikitatik hasi behar da ikasten zailtasun gutxiago izango ditugulako. Ume asko ezin dute: 75 milioi ume ezin dute eskolara joan eta 224 milioi ezin dute bigarren hezkuntza egin normalean dirurik ez daukatelako. Lan on bat izateko oso garrantzitsua jende askorako, dirua behar dutelako janaria erosteko, umeak eskolara joateko eta irakurri, zenbatu, eta idatzi jakin ahal izateko. Che-k esan zuen bezala: Ume askok, neskak, batez ere, ezin dira eskolara joan familiari lanean lagundu behar diotelako. Hona hemen kasu batzuk: Mahrder 12 urteko neska ba da eta dirurik ez duenez, ez da eskolara joaten. Bere amari lagundu behar zion eta lan asko egiten zuen, bere senarra hilda zegoelako eta bere anaia oso gaixorik dagoelako. Nabirye: Ugandan bizi da eta sei urte zituenean, eskolara joateari utzi behar izan zion. Neska hau itsua da eta mien asko egiten dio beste neskak eskolara joan ahal izateak eta bera etxean lan egiten geratzen den bitartean. Baina umeak ez dira eskolan zaila duten bakarrek. Irakasleek ere oso gaizki dute: Tobias: bere osaba bultzaturik, irakasle bihurtu zen. “Orain dela 17 urte irakaslea egin nintzen eta gauzak oraindik okerrago daude. Irakasleek 70 ikasle dituzte eta irakasleak gero eta gutxiago dira. Hezkuntza gero eta zailago da, baina 2015. urterako, ume guztiak eskolarizatuak egotea espero da. ¿Por qué la educación ayuda a las personas? Hay personas que no pueden ira la escuela por lo que no pueden tener una educación digna porque no tienen dinero suficiente para pagarla y tienen que trabajar con sus padres en el campo, en la casa… Alguno incluso tienen jefes y son maltratados por no hacer bien su trabajo o cometer algún error. La educación guía a las personas a enfrentarse al mundo cuando tienen algún problema; nos ayuda a distinguir la realidad de la fantasía, por eso es tan importante. Es importante tener una buena educación para ser alguien el día de mañana y tener un buen futuro. Si todos los países contribuyésemos a dar dinero a aquellos lugares que tienen ese problema, se iría solucionando poco a poco y los niños podrían asistir a la escuela.

Agustina

Me llamo Agustina, tengo 68 años y nunca fui a la escuela. No sabía leer ni escribir. Era analfabeta. Siempre me ha gustado mucho aprender pero nunca lo hice hasta que me enteré que había una Escuela de Adultos.

Todavía nos queda mucho porque considero que la educación y la enseñanza es esencial y necesaria para la vida. Para todas las personas que sean analfabetas. Para poder tener una cultura en la vida y saber que nadie te va a engañar. Quiero dar las gracias a los profesores que son los que ponen empeño para que aprendamos. Abril 2009. ELE (Español Lengua Extranjera) 2

Resumen trabajo de clase

Para mí estar alfabetizado significa mejora en el trabajo, abre el conocimiento a la cultura del país que me ha acogido, puedes utilizar el transporte público y moverte por la ciudad, leer las cartas, los informes Cuando aprendí a leer y escribir en castellano se me abrió una ventana, pude integrarme mejor en esta comunidad, aumentaron mis oportunidades para conseguir trabajo, la vida se me hizo más fácil...

117


Universidad de Deusto. Bilbao, Vizcaya.

Universidad de Deusto Bilbao, Vizcaya.

Hola

Marina Molina-Prados Muñoz

¿Sabes? Hoy he vuelto a entrar a hurtadillas en la biblioteca. Tan grande, tan llena. Con olor a cerrado, a penumbra y a polvo. Acumulan mucho polvo, todos esos libros. He abierto uno que me ha llamado la atención por el color de su lomo. Era granate y tenía unas líneas así, muy bonitas, en dorado. Y qué tacto… Como de piel curtida al sol. Al acariciar la portada he pensado en las manos de mi papá: calentitas, rugosas, sabias,… Pero este libro estaba lisito y las manos del pobre de mi papá, que ya es tan anciano, son nudosas y de dedos torcidos, como el tronco de las queñoas. Cuando miro todos estos libros y pienso que no puedo leerlos, me consuelo imaginando de qué hablan. Imagino que de alguno de ellos empiezan a salir palabras que explican las cosas que para mí fueron importantes. Por ejemplo, cuentan el momento cuando nací. Dice mi papá que ya nací llorando y que no fue necesario que me dieran un cachete en el culo. Pero claro, es que me costó salir. Y nací moradita, dice. Y también me cuenta que mi mamá se echó a llorar de alegría. Ay, pobre mi mamá. Ojalá no me hubiera dejado tan pronto, con apenas unas horitas en este mundo y ya no la volví a ver más a mi mamita. Mi hermano siempre dice que nuestra vida hubiera sido diferente si mi mamá aún estuviera acá. Por ejemplo, quizá yo hubiera podido ir a la escuela como él. Pero claro, él es varón. Y además tuvo esa desgracia en la pierna que le impidió ayudar a mi papá en el campo. En cambio yo sí soy fuerte. Por eso bien prontito empecé a trabajar. Cuando aún no llegaba a la pila para fregar los platos, yo ya trabajaba. Subida a una banqueta, claro. Y trabajo bien. Ya llevo en esta casa muchos años. No sé cuántos años son. Muchos. Y nunca han tenido

Querida Tatiana:

Soy… ¿qué importancia tiene? Nadie escribe el remite en las cartas que no piensa enviar… ¿Por dónde empiezo? En el país donde vivo, hay parejas que no pueden tener niños, y se van a sitios lejanos, donde hay muchos, para llevarse uno. Yo fui hace unos años una de “esas parejas”, y crucé un mar, que se llama Atlántico. Tu país es hermoso, ¿sabes? Tiene montañas enormes y vuestras fiestas están llenas de sabores que nosotros consideramos exóticos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que quiero decirte. En tu país hay gente que se muere de hambre. Espero que nunca tengas hambre, Tatiana, porque es algo terrible, y hace que la gente deje a sus niños en sitios grandes, donde hay más niños, para que otros cuiden de ellos. A esos sitios llegan estas parejas: algunos niños se van con ellas y dejan su país para siempre. Y se van a otros, que se llaman Canadá, Francia o Italia. Estos países no son diferentes al tuyo, realmente. Simplemente, tuvieron suerte en un momento dado, ahora son ricos y sus niños no tienen que irse a ninguna parte. Yo fui a buscar un niño a tu país con mi mujer, Sara. Suele reírse mucho, mientras sus ojos verdes brillan. Pero hace siete años, atravesó una época mala. No quería ir a pasear, ni ir a trabajar, ni comer su helado favorito. Necesitábamos un hijo. Así que fuimos a tu país, y hasta llegar allí no me di cuenta de cómo funcionaba aquello. No era como “debe ser”. La gente que cuida a los niños en esos sitios sólo trata de ganar dinero. Los niños son cosas que se compran. Y cuando llegamos allí, había una niña que nos habían asignado, ¿sabes, Tatiana?, que eras tú. Tuve tu ficha en la mano, no sabían qué edad tenías. Sólo tu nombre, y “unos tres años”. No hablabas casi. A veces los niños no hablan cuando deben, porque nadie los escucha. Creo que éste era tu caso. Los niños estaban metidos en filas de cunas, aunque algunos eran demasiado grandes. Cuando esos niños se hacen mayores no van a la escuela como pasa en los países ricos: sólo abandonan la casa grande. Así que, cuando llegamos allí, un cuidador te sacó de tu cuna. De pronto, un bebé junto a nosotros empezó a llorar tan fuerte que Sara lo abrazó. Esa niña que no eras tú abrió los ojos, de un verde precioso, como los de Sara. Y me di cuenta de que mi mujer no iba a poder devolverla. Tratamos de hablar con los cuidadores, pero sólo podíamos llevarnos una, y Sara ya tenía apretada contra su pecho a la otra niña. Así que devolví tu ficha. Ha pasado tiempo de eso, pero nunca he podido dejar de recordar a esos niños. Son los destinos que condenamos al hambre, a no ir a la escuela. Tú los representas. A veces pienso que puede que otra pareja se ocupara de ti, que estés en otro país que se llama Canadá, o Francia o Italia. O puede que hayas abandonado aquella casa y vivas en tu país. Y en ese caso, puede que seas feliz, aunque no tengas juguetes de plástico, ni videojuegos o espejos. Puede que seas consciente del valor de las cosas, que no necesites videojuegos, y que tus espejos sean los charcos de lluvia, en los que se reflejan todos los amaneceres del cielo de tu país. También me gusta pensar que eres fuerte y valiente, que no tienes asma como los niños de nuestros países. Es curioso que enfermen a pesar de todos los medicamentos que les damos. Van a la escuela, pero prefieren ver la televisión. El otro día, mi hija lloraba porque no le compramos una para su cuarto… Cuando Sara le cuenta que supo que debía ser nuestra hija porque tenía sus mismos ojos, me duele el corazón. Por eso, estés donde estés, debes saber que te quiero, y que me siento orgulloso de ti. Debes prometerme que no vas a rendirte, que aprenderás a leer, que no me echas de menos. ¡Cómo lo vas a hacer, si no nos conocemos! Un beso. Ane Zapatero Molinuevo

118


Alfonso X El Sabio. San Adrián, Navarra.

Universidad de Deusto Bilbao, Vizcaya.

La educación

queja de mí los señores. Porque yo no habré ido al colegio, pero soy lista y entiendo bien a las personas. Y soy muy trabajadora. Solamente una vez se enfadó conmigo la señora. Pero yo creo que no fue culpa mía. Simplemente se aprovecharon de mí. Pasó que me mandó a recoger unas telas muy bonitas. Yo bajé a por ellas y, tal como me mandaron, le pagué el dinero que la doña le debía y esperé a que la vendedora me diera las vueltas. Pero claro, yo pensé que me estaba dando lo que debía. Y como no sé contar, pues me fié. Y al llegar a casa, la señora se enfadó mucho. Y me gritó y me dijo que cómo no me había fijado. ¿Pero y yo cómo podía saberlo, le dije, si yo no sabía contar? Por suerte la señora me perdonó, pero nunca más me encargó ir a comprar nada. Y a mí me dio mucha pena, porque me gustaba mucho salir a comprar, así me daba una vueltita. Pero lo comprendo. Yo no sé contar. A menudo me siento mal porque me da miedo hacer o decir cosas inapropiadas por no saber. Pero y ¿cómo, si nadie me enseñó? A veces pienso que ya soy mayor. Y creo que seré demasiado torpe para aprender y pensar esto me hace sentir mal. Supongo que si supiera leer, escribir y contar me sentiría mucho más segura de mí misma, porque no me engañarían. Yo no soy menos lista que los que sí aprendieron, sólo tuve la mala suerte de perderme el colegio. Y esa es la diferencia. Quizá, si hubiera podido ir, mi vida sería un poquito diferente. Pero siento que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar las cosas porque no puedo aprender cosas nuevas y avanzar. Yo no tengo dinero. Ni tiempo, porque he de trabajar para que comamos. Es la única diferencia, pero es tan grande que conlleva otras muchas diferencias que le siguen. Uf, me pongo triste otra vez. ¿Ves? Ésta es la carta que una y otra vez imagino que te escribiría si pudiera. Y te contaría muchas cosas más. Pero yo no sé escribir. Y tú, ¿sabes tú escuchar?

119


Este libro reivindica un derecho global de todas las personas. El libro termina aquí, pero esta situación sigue sin solucionarse.

colorín colorado, este cuento no ha acabado ¡sal, participa y cámbialo! hala bazan hala ez bazan, sar dadila kalabazan eta irten dadila zu zauden plazan Liburu honek pertsona guztien eskubide global bat aldarrikatzen du. Liburua hemen bukatzen da baina egoera hauez da amaitu.

120


liburu bat zabalduz, mundua eskura

“Gaudenak gara, baina ez gaude garen guztiak” Zuei esker beste mundu bat egitea posible delako, Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpainan parte hartu duzuen guztioi gure eskerrik beroena eman nahi dizuegu.

abre un libro, abre el mundo

“Son todos los que están, pero no están todos los que son” Queremos agradecer la colaboración a todas y todos los que habéis participado en la Campaña Mundial por la Educación porque gracias a vosotros y vosotras, otro mundo es posible.


liburu bat zabalduz, mundua eskura

“Gaudenak gara, baina ez gaude garen guztiak” Zuei esker beste mundu bat egitea posible delako, Hezkuntzaren aldeko Mundu-Kanpainan parte hartu duzuen guztioi gure eskerrik beroena eman nahi dizuegu.

abre un libro, abre el mundo

“Son todos los que están, pero no están todos los que son” Queremos agradecer la colaboración a todas y todos los que habéis participado en la Campaña Mundial por la Educación porque gracias a vosotros y vosotras, otro mundo es posible.

Libro "Abre un libro, abre el mundo" de la semana de acción mundial por la educación  

La Campaña Mundial por la Educación aglutina a numerosas organizaciones que quisieron dedicar su semana de acción del año 2009 a la cuestión...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you