Page 1


Pintore horrek, pintadazu

pintoriak:

Laura Cobo Ester Gorostiza Micaela Sanchez Loli Aramendi Rosa Arruabarrena Edurne Atorrasagasti Jose Angel Sarasua Patxi Santamaria

PALOMERA


DIALéCTICA

Harridura behatzean, paradoxa loratzen da

“Dialektika” hitza mugikortasun gisa edo ororen izaera dinamiko modura ulertzen da. “Mugimenduaren zientzia” bezala defini daiteke. Walter Benjamin-ek irudi dialektikoa finkatzen du, zatitan, oraingo denboran, “aura” den urruntasunetik abiatuta, eta benetakotasunean azaleratzen du; Umberto Eco-k ikuspegia zabaldu egiten du publikoak osatzen duen bere “Obra irekia”-rekin; Hegel muturrekoen oposizioaren dialektikaz ari da; Heraklito-k munduak mugitzen eta aldatzen jarraitzen duela zioen; Darwin-ek dena bilakaera dela; Engels-ek, naturaren dialektikan, mutazioez hitz egiten du; eta Val del Omar zinegileak, berriz, amaierarik eza lantzen du, pelikulak bukatzeko erabilitako errotulua aipatuz eta amaitu gabea, osatu gabea, bukatu gabea baliotzat hartuz. “Ibai bat naiz, eta nire poza mugitzea da” esaten zuen. Gaude ala ez gaude. Heraklitok etengabe errepikatzen den zirkulu bat ikusten du, hasierara itzultzen den amaiera eta berriz hasten dena. Baina hasiera berri bat da, beti desberdina; Bilakatua, Darwin-ek espezieen jatorrian eta hautespen naturalean zioen bezala. Aurreratu eta erori, ikasita altxatzeko; saiakera eta akatsa, eta ustekabea, badatorrela aprobetxatuz, tartean sartzen dela.

Lavoisier-ek zioen: “Materia ez da sortzen ezta suntsitzen ere, soilik aldatu egiten da”. Dena mugimenduan dabil. “Inor ez da ibai bereko uretan bi aldiz bainatzen”, eta atzera Heraklitorengana itzultzen gara, zeinak gainera iradokitzen duen gauzek elkarren kontra bultza egiten dutela kontra eginez, eta frogatzen du errealitatea ez dela estatikoa, dinamikoa baizik, eta gakoa honetan dagoela: “Ibaiaren egoteko modua, hain zuzen ere, mugimendua da”. Zen esentzian ere, mugimendu jarraitu, betiereko eta izaera transformatzaile eta ikasgarria duenari buruz hitz egiten da, “hasiera eta bukaerarik gabeko” zentzuek eskaintzen diguten errealitate beti aldakor bati buruz; gakoa mugimenduan dago, bidean; eta artearen baitan, berriz, “prozesuan”. Pintura gramatika-lan modura hartuta, aditza da obraren prozesua. Mugimendua betiereko bihurtzen da “obra irekian”, amaitu gabekoan, zirriborratutako horretan, “work in progress”-ean eta irudiaren dialektikan; Eta kontzeptu horretaz gogoeta egiteko, ez da ezer hoberik, jarraipena, segida, irudi sekuentzia, storyboard-a eta zinematografoaren mundua baino. Zatia eta xehetasuna guztiaren atal dira. Zatien arteko elkarrizketa, osotasun bat egiteko; bere barruko pieza, atal eta


zati bakoitza elkarren kontra jarri eta elkarrekin lotzen dituen solasaldi bat, dialektika bat erakusten duena. Barneparadoxak dituzten obrak dira, non figurazioak eta abstrakzioak hizketan ari diren keinu eta marrekin, irudi eta hondoarekin, marrazki eta pinturarekin, argazki eta testuarekin. Argiztatutako liburu bat, maila desberdinetan irakurtzen dena. Dena aldatu eta bilakatzen da, ezer ez da kapritxoz existitzen. Kontrastearen dialektikak kontzeptua, tesia, antitesia eta sintesia sortzen ditu. Posizioa, oposizioa eta konposizioa, tentsio-gune berri bat, hasierara itzultzen den mugimendu bat lortzen duena, posizio berri bat hartu eta inoiz gelditzen ez dena. Aldatzeko, egonezina sortzeko eta mugitzeko gaitasuna duen obra. Ikuslearen aurrean une oro berri bezala aurkezten dena. Irakurketa askeko formak hartzen dituzte antolamendu-era anitzetan sartutako elkarrizketa piktorikoek eta diskurtsoaren jarioak. Xehetasunaren apoteosiaren ikuspegira irekita dauden egiturak dira, non zati batean bilatzen duen guztiaren ospakizuna. Apunte independenteak paradigmaaldaketa bat inauguratzen du, azalera pintatuan jarduten duena eta mikroskopioaren bidez bisitatzen dena, ondoren era naturalean isurtzeko,

hitzaurre irekiak botata. Hitzaurre horiekin sintesi dialektikoari mesede egiten zaio, unibertso zinematografikorantz hurbilketa analogikoak eginez eta abstrakzioaren eta figurazioaren artean hitz eginez, euren arteko lotura semiologikoaren bidez. Pintura zatitan egituratuta azaltzen da, triptikoen eta poliptikoen modura, non muturrek tesi diskurtsiboa aurkezten duten, poetika zientifikoaren denborazko ekintzan jarduten duten printzipioekin. Erdiko irudiak hizketari ate bat irekitzen dio eta elkarrizketa gurutzatuetan biltzen duten piezekin hitz egiten du, irudi dialektikoaren bidez. Hermeneutika ludiko batek elikatzen du obra, espiritu kritikoaren eta gibel-asmoaren desordena emankorrera irekita dagoena, tentsio adierazkorrez osatutako kontrapuntuzko sinestesiak azpimarratuz. Isiluneen polifoniek aukera ematen dute zalantza konplizeen topaketa liluragarriak egiteko. Metaforak egiteko makina bezala funtzionatzen duen pintura da, begirada zorrotzeko ikuslea bilatzen duena, zentzu guztien erditzea ospatzeko. Goethek zioen bezala, aukerazko kideen bidez elkartutako irudiak dira, gainezka egin duen pinturaren bila doazenak. Koadroa gertakari bat da, dinamika berezietan


metamorfizatzeko aldaketaren silueta besterik ez duen pelikula bat. Eskuhartutako zeluloide handi bat da, ikusmen aldeaniztuneko fotograma piktoriko bat. Ikuslearen begietan desmuntatuta ageri da, bere barruko mekanikan deseginda. Artistak, umeak bezala, obra suntsitu beharra dauka haren esanahia jakiteko, haren mekanismoa probatzeko eta forma hondoraino disekzionatzeko; ezagutzaren premiak eta nahiak mugitzen du; Pintura beretzat jostailu zientifiko bat da, pigmentu bihurtutako filosofia bat, argi eta itzalen etena; da jatorrizko plazerrean bere burua galtzea; egin eta desegin egiten du eta azkenean jendaurrean botatzen du publikoak nahi duen eran osa dezan. Obrak gogoeta egiten du mugimenduaren teorian, segidan, zinean, argazkian, kaleidoskopioan, collagean, errepikapenaren estetikan, irudiaren mutazioan eta keinuaren eta orbanaren konbinazio polifisikoan. Elementu horiek

ikusmenaren planoan azaleratzen dira, esanahiak eztabaidatzeko, eta aurrez aurre jartzen ditu jakina dena eta abstraktua, irudia eta hondoa, errealitatea eta misterioa. Pintatutako azaleraren exegesi bat aplikatzen zaie aldaera distraituei, publikoari sortzen zaizkion sare kontzeptualen metodo piktoriko modura. Pertzepzioaren arauak harridurarantz doaz. Solasaldi plastikoa da, diskurtso mota eta ikusteko modu berriak sortzen dituena eta ikuslea egile aktibo bihurtzen duena; Pinturak ez dauka “The end” bat, irudia ikusten duen pertsona adina bukaera baititu. Hasiera diren bukaerak “perpetuum mobile” batean, “irudi dialektiko” batean; eta berriz ere Walter Benjaminengana itzultzen gara: soilik irudi dialektikoak dira egiazkoak, aura daukatenak, hemen eta orain esnatzen direnak, bere barruan begiratzen dutenentzat beti aldakor eta estimulatzailea den urruntasun presente batetik. Álbër D´Arbbin


DIALéCTICA

Al observar la extrañeza, florece la paradoja

El término “Dialéctica” se entiende como la movilidad o carácter dinámico de todo. Puede definirse como “la ciencia del movimiento”. Walter Benjamin fija una imagen dialéctica, en fragmentos, en el tiempo de ahora, desde una lejanía que es “aura” y emerge en lo autentico, Umberto Eco amplía la visión, con su “Obra abierta”, que completa el público, Hegel y su dialéctica de oposición de los extremos, Heráclito que el mundo fluye y continua cambiando, Darwin que todo evoluciona, Engels en su dialéctica de la naturaleza, habla de mutaciones y el cineasta experimental Val del Omar aborda el sin fin aludiendo al rótulo con el que concluyen las películas y referencia lo inacabado, fragmentario e inconcluso, como un valor. “Soy un río, cuya alegría es derramarse”, decía. Estamos o no estamos. Heráclito ve un círculo de eterna repetición, fin que vuelve al principio y vuelta a empezar. Pero un comienzo nuevo, siempre distinto; Evolucionado, como decía Darwin en su Origen de las especies y selección natural. Progreso y caída para levantarse aprendido, ensayo y error y el azar colándose en el transcurso aprovechando su llegada. Citando

a Lavoisier “La materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma”. Todo fluye."Nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río", y volvemos a Heráclito, que además insinúa que las cosas se empujan unas a otras oponiéndose y constata que la realidad no es estática sino dinámica y la clave está en que “El modo de permanecer del río, es precisamente su fluir”. En la esencia Zen, se habla de un movimiento continuo, perpetuo y con un sentido de transformación y aprendizaje, una realidad siempre cambiante que nos ofrecen los sentidos “sin principio ni fin”, la clave está en el fluir, en el camino, y en arte, en “el proceso”. Pintura como obra gramatical donde el verbo es el proceso de la obra. El movimiento se perpetúa en la “obra abierta”, en lo inacabado, abocetado, en el “work in progress” y en la dialéctica de la imagen; Y para reflexionar sobre este concepto, nada mejor que la sucesión, la serie, la imagen secuencial, el storyboard y el mundo del cinematógrafo. El fragmento y el detalle como parte del todo. Diálogo entre las partes para formar un todo que en su interior muestra una conversación, una dialéctica que enfrenta y une cada


pieza, tramo y fracción. Obras con paradojas internas donde figuración y abstracción conversan con gesto y trazo, figura y fondo, dibujo y pintura, fotografía y texto. Un libro iluminado que se lee en diferentes niveles. Todo cambia, y evoluciona, nada existe por capricho. La dialéctica del contraste derrama el concepto, la tesis, antítesis y síntesis; Posición, oposición y composición que alcanza un nuevo estado de tensión, de movimiento que retorna al inicio, toma nueva posición y nunca se detiene. Obra con capacidad de cambio, de inquietud y movimiento; Se presenta ante el espectador como permanentemente nueva. Los diálogos pictóricos y el fluido discursivo, adoptan formas de libre lectura, insertadas en disposiciones plurales; Estructuras abiertas a una visión de la apoteosis del detalle, que busca en la parte la celebración del todo. El apunte independiente inaugura un cambio de paradigma, que opera en la superficie pintada y es visitado a través del microscopio, para brotar de manera espontánea, arrojando prólogos abiertos, que favorecen la síntesis dialéctica, con aproximaciones analíticas al universo cinematográfico, conversando entre abstracción y figuración a través de su vínculo

semiológico. La pintura se muestra estructurada en partes, a la manera de los trípticos y polípticos, donde los extremos presentan la tesis discursiva, con los principios que operan en la acción temporal de la poética científica. La imagen central, abre una puerta al diálogo y diserta con las piezas que la envuelven en conversaciones cruzadas, a través de la imagen dialéctica. Una hermenéutica lúdica alimenta la obra, abierta al desorden fecundo de espíritu crítico y segunda intención, subrayando sinestesias contrapuntísticas armadas de tensión expresiva. Polifonías de silencios, permiten maravillosos hallazgos de incertidumbres cómplices. Pintura que funciona como máquina de hacer metáforas, buscando al espectador de mirada minuciosa, para celebrar el alumbramiento de todos los sentidos. Imágenes reunidas por afinidades electivas como decía Goethe, que van al encuentro del desbordamiento de la pintura. El cuadro es un suceso, una película que no tiene otra silueta que el cambio para metamorfosearse en dinámicas singulares. Es un gran celuloide intervenido, un fotograma pictórico de visión multilateral. Se presenta desmontado a los ojos del espectador, deconstruido en su mecánica interna;


El artista, como el niño, necesita destruir la obra para conocer su sentido, probar sus mecanismos y diseccionar la forma hasta el fondo; Le mueve la urgencia y el deseo de conocimiento; La pintura, es para él un juguete científico, es filosofía hecha pigmento, es luz y sombra entrecortada, es, el abandono al placer primigenio; Hace y deshace y finalmente lo derrama en público para que éste lo complete a su antojo. La obra, reflexiona en la teoría del movimiento, la serie, el cine, la fotografía, el caleidoscopio collage, la estética de la repetición, la mutación de la imagen y en la combinación polifísica del gesto y la mancha. Estos elementos, emergen al plano visual para discutir significados, que enfrentan lo sabido y lo abstracto, la figura y el fondo, la realidad y el misterio. Una exégesis de la superficie pintada, es aplicada

a las variaciones distraídas, como método pictórico de urdimbre conceptual que acontece al público. Las reglas de la percepción se dirigen hacia la extrañeza. Una plática plástica que genera nuevos discursos y modos de ver donde el espectador es un agente activo; La pintura no tiene un “the end”, porque tiene tantos finales como personas contemplen la imagen. Finales que son principios en “perpetuum mobile”, una “imagen dialéctica” y volvemos a Walter Benjamin, porque solo las imágenes dialécticas, las entrecortadas, las enfrentadas en parámetros de ambigüedad con estructura dialéctica son las auténticas, son las que poseen el aura; las que despiertan aquí y ahora de una lejanía presente, siempre cambiante y estimulante para aquellos que miren en su interior. Álbër D´Arbbin


SANZ

ENEA

2013 ko otsailak 1 - martxoak 20 1 febrero - 20 marzo 2013 ORDUTEGIA / HORARIO Egunero 18:00 - 20:00 Todos los dĂ­as 18:00 - 20:00

KULTURA SAILA

DIALéCTICA  

Cátalogo de la exposición DIALéCTICA en Sanz Enea de Zarautz del 1 de febrero al 20 de marzo de 2013. Muestra pictórica de Álber Palomera

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you