AKI 2003 Catalogue

Page 1

IK ZAL EEN VERHAAL VERTELLEN OVER HET BOZE : IEMAND KLOPTE OP DE DEUR. HET WAS OCHTEND, DE VROUW WAS NOG IN HAAR OCHTENDJAS. ‘IK HEB HIER EEN GESCHENK VOOR U’, ZEI DE MAN. HIJ GING TERUG NAAR DE WAGEN EN KEERDE TERUG MET IN ZIJN ARMEN EEN LAM. ‘DIT IS EEN GESCHENK’, ZEI HIJ. ‘SLAAPT HET ?’ VROEG DE VROUW. ‘NEE, HET IS GESLACHT.’ DE VROUW LACHTE, ‘WAT MOET IK MET EEN GESLACHT LAM ?’ ‘BRADEN’, ZEI DE MAN. ‘ER ZIT NOG VEEL WOL AAN’ ZEI DE VROUW, ‘EN BLOED’. ‘IK ZAL HET BEREIDEN’, ZEI DE MAN. HIJ HIELD HET LAM BIJ DE ACHTERPOTEN ZODAT DE SNUIT EEN PAAR CENTIMETER BOVEN DE GROND HING. ‘KOM DAN MAAR BINNEN’, ZEI DE VROUW. AL DIT GEBEURDE ONDER DE BLIK VAN DE BUREN. IN DE KEUKEN HING DE GEUR VAN KOFFIE EN WASMIDDELEN. DE MAN STREKTE EEN HAND UIT NAAR HAAR HEUP. DE VROUW LACHTE, ZEER RUSTIG. LATER ZOUDEN ZE ZICH DIE MORGEN HERINNEREN.

Willem Brakman : gastschrijver 3


IK ZAL EEN VERHAAL VERTELLEN OVER HET BOZE : IEMAND KLOPTE OP DE DEUR. HET WAS OCHTEND, DE VROUW WAS NOG IN HAAR OCHTENDJAS. ‘IK HEB HIER EEN GESCHENK VOOR U’, ZEI DE MAN. HIJ GING TERUG NAAR DE WAGEN EN KEERDE TERUG MET IN ZIJN ARMEN EEN LAM. ‘DIT IS EEN GESCHENK’, ZEI HIJ. ‘SLAAPT HET ?’ VROEG DE VROUW. ‘NEE, HET IS GESLACHT.’ DE VROUW LACHTE, ‘WAT MOET IK MET EEN GESLACHT LAM ?’ ‘BRADEN’, ZEI DE MAN. ‘ER ZIT NOG VEEL WOL AAN’ ZEI DE VROUW, ‘EN BLOED’. ‘IK ZAL HET BEREIDEN’, ZEI DE MAN. HIJ HIELD HET LAM BIJ DE ACHTERPOTEN ZODAT DE SNUIT EEN PAAR CENTIMETER BOVEN DE GROND HING. ‘KOM DAN MAAR BINNEN’, ZEI DE VROUW. AL DIT GEBEURDE ONDER DE BLIK VAN DE BUREN. IN DE KEUKEN HING DE GEUR VAN KOFFIE EN WASMIDDELEN. DE MAN STREKTE EEN HAND UIT NAAR HAAR HEUP. DE VROUW LACHTE, ZEER RUSTIG. LATER ZOUDEN ZE ZICH DIE MORGEN HERINNEREN.

Willem Brakman : gastschrijver 3


‘Black Box’

ONLANGS VERSCHEEN : KLEUR BEKENNEN, HET VERSLAG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET KUNSTONDERWIJS IN NEDERLAND. OOK DE AKI WERD ONDERZOCHT. OP GROND VAN HAAR ANALYSES EN BEVINDINGEN VERLEENDE DE VISITATIECOMMISSIE ONZE ACADEMIE EEN GEUZENNAAM. ZIJ NOEMDE HAAR: BLACK BOX. MET DEZE NAAM PROBEERDE ZIJ HET ONGRIJPBARE KARAKTER VAN DE AKI KORT SAMEN TE VATTEN. STUDENTEN BEGINNEN AAN HUN OPLEIDING EN DOEN NA VIER JAAR EINDEXAMEN. DE KWALITEIT VAN HET WERK VAN DE AFGESTUDEERDEN IS GEEN PUNT VAN DISCUSSIE, MAAR WEL DAT NIET DUIDELIJK BESCHREVEN STAAT WAT ER IN DE VIERJARIGE OPLEIDING PRECIES IS GEBEURD. HET ONDERWIJS OP DE AKI HEEFT KENNELIJK IETS HEEL SPECIAALS EN RAADSELACHTIGS. Het is niet erg aannemelijk dat de commissie met de niet nader toegelichte metafoor van een Black Box gedacht heeft aan de zogenoemde zwarte doos die bij neergestorte vliegtuigen gevonden wordt. Met een dergelijke verwijzing zou zij immers haar eigen vaardigheid en kennis te grabbel gooien, omdat alleen superspecialisten een dergelijke doos kunnen lezen. Het gebruik van visuele metaforen heeft mijn interesse als kunsthistoricus maar in dit geval ook zeker als nieuwe directeur van de AKI. Als de commissie niet aan versleutelde en verborgen kennis heeft gedacht, wat bedoelde zij er dan mee? Zou zij eigenlijk dark room bedoeld hebben, de ruimte waar dingen gebeuren die men nooit te zien krijgt? In dit soort obscure ruimtes gaan verlangende mensen binnen, die er later bevredigd, soms opgelucht of ontnuchterd uitkomen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de commissie aan een dergelijk oord heeft gedacht. Of ligt de betekenis van Black Box eerder in relatie tot de naam van het rapport: Kleur Bekennen? Zwart wordt traditioneel niet als kleur beschouwd, maar als iets dat kleur(en) juist volledig absorbeert. Het zwart in Black Box kunnen we dan opvatten als het zwarte gat, als de black hole, waarin elke sprankeling van het kleurengamma is verdwenen. Het probleem is echter dat daaruit niets meer te voorschijn komt.

De betekenis van onze geuzennaam is daarom waarschijnlijk aanmerkelijk simpeler: met Black Box wordt doodgewoon verwezen naar een bepaald elektronisch kastje waarvan de werking volledig onzichtbaar en geheim is, maar die wel goed werkt. Het kan geen toeval zijn dat de naam van dit doosje in 1945 voor het eerst gebruikt werd, vier jaar voor het begin van de AKI. De Black Box en de AKI zijn dus bijna even oud! De AKI heeft niets te verbergen en hoeft dat ook niet. Haar geheim zit in haar transparantie. Toch willen we wel dat onze academie nog meer naar buiten treedt, meer aandacht heeft voor nieuwe ontwikkelingen, nog meer haar internationaliteit ontwikkelt en meer en duidelijker haar kracht als vernieuwend instituut tentoonspreidt. We mogen trots zijn op wat we als instituut presteren en tegelijkertijd moeten we ook heel kritisch blijven. Dit jaar is dat weer goed gelukt. De met veel liefde en zorg samengestelde catalogus die tezamen met de werken die daarin zijn opgenomen een heel speciaal soort transparantie toont, bewijzen de kritische en vernieuwende kijk op de dingen. De Black Box is hier veranderd in een toonzaal, wellicht zelfs in een ‘white cube’. Wat deze ontkleurde metafoor betekent, daarover een volgende keer.

Peter Sonderen : directeur AKI 5


‘Black Box’

ONLANGS VERSCHEEN : KLEUR BEKENNEN, HET VERSLAG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET KUNSTONDERWIJS IN NEDERLAND. OOK DE AKI WERD ONDERZOCHT. OP GROND VAN HAAR ANALYSES EN BEVINDINGEN VERLEENDE DE VISITATIECOMMISSIE ONZE ACADEMIE EEN GEUZENNAAM. ZIJ NOEMDE HAAR: BLACK BOX. MET DEZE NAAM PROBEERDE ZIJ HET ONGRIJPBARE KARAKTER VAN DE AKI KORT SAMEN TE VATTEN. STUDENTEN BEGINNEN AAN HUN OPLEIDING EN DOEN NA VIER JAAR EINDEXAMEN. DE KWALITEIT VAN HET WERK VAN DE AFGESTUDEERDEN IS GEEN PUNT VAN DISCUSSIE, MAAR WEL DAT NIET DUIDELIJK BESCHREVEN STAAT WAT ER IN DE VIERJARIGE OPLEIDING PRECIES IS GEBEURD. HET ONDERWIJS OP DE AKI HEEFT KENNELIJK IETS HEEL SPECIAALS EN RAADSELACHTIGS. Het is niet erg aannemelijk dat de commissie met de niet nader toegelichte metafoor van een Black Box gedacht heeft aan de zogenoemde zwarte doos die bij neergestorte vliegtuigen gevonden wordt. Met een dergelijke verwijzing zou zij immers haar eigen vaardigheid en kennis te grabbel gooien, omdat alleen superspecialisten een dergelijke doos kunnen lezen. Het gebruik van visuele metaforen heeft mijn interesse als kunsthistoricus maar in dit geval ook zeker als nieuwe directeur van de AKI. Als de commissie niet aan versleutelde en verborgen kennis heeft gedacht, wat bedoelde zij er dan mee? Zou zij eigenlijk dark room bedoeld hebben, de ruimte waar dingen gebeuren die men nooit te zien krijgt? In dit soort obscure ruimtes gaan verlangende mensen binnen, die er later bevredigd, soms opgelucht of ontnuchterd uitkomen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de commissie aan een dergelijk oord heeft gedacht. Of ligt de betekenis van Black Box eerder in relatie tot de naam van het rapport: Kleur Bekennen? Zwart wordt traditioneel niet als kleur beschouwd, maar als iets dat kleur(en) juist volledig absorbeert. Het zwart in Black Box kunnen we dan opvatten als het zwarte gat, als de black hole, waarin elke sprankeling van het kleurengamma is verdwenen. Het probleem is echter dat daaruit niets meer te voorschijn komt.

De betekenis van onze geuzennaam is daarom waarschijnlijk aanmerkelijk simpeler: met Black Box wordt doodgewoon verwezen naar een bepaald elektronisch kastje waarvan de werking volledig onzichtbaar en geheim is, maar die wel goed werkt. Het kan geen toeval zijn dat de naam van dit doosje in 1945 voor het eerst gebruikt werd, vier jaar voor het begin van de AKI. De Black Box en de AKI zijn dus bijna even oud! De AKI heeft niets te verbergen en hoeft dat ook niet. Haar geheim zit in haar transparantie. Toch willen we wel dat onze academie nog meer naar buiten treedt, meer aandacht heeft voor nieuwe ontwikkelingen, nog meer haar internationaliteit ontwikkelt en meer en duidelijker haar kracht als vernieuwend instituut tentoonspreidt. We mogen trots zijn op wat we als instituut presteren en tegelijkertijd moeten we ook heel kritisch blijven. Dit jaar is dat weer goed gelukt. De met veel liefde en zorg samengestelde catalogus die tezamen met de werken die daarin zijn opgenomen een heel speciaal soort transparantie toont, bewijzen de kritische en vernieuwende kijk op de dingen. De Black Box is hier veranderd in een toonzaal, wellicht zelfs in een ‘white cube’. Wat deze ontkleurde metafoor betekent, daarover een volgende keer.

Peter Sonderen : directeur AKI 5


THIS IS A STORY ABOUT SIN : THERE WAS A KNOCK AT THE DOOR. IT WAS EARLY MORNING, THE WOMAN WAS STILL IN HER DRESSING GOWN. ‘I’VE GOT SOMETHING FOR YOU’, SAID THE MAN. HE WENT OUT TO THE CAR AND CAME BACK WITH A LAMB IN HIS HANDS. ‘IT’S A PRESENT’, HE SAID. ‘IS IT ASLEEP ?’ ASKED THE WOMAN. ‘NO, IT’S BEEN SLAUGHTERED.’ THE WOMAN LAUGHED, ‘WHAT WOULD I WANT WITH A SLAUGHTERED LAMB ?’ ‘ROAST IT’, REPLIED THE MAN. ‘THERE’S A LOT OF WOOL ON IT’, SAID THE WOMAN, ‘AND BLOOD.’ ‘I’LL DO IT’, SAID THE MAN. HE HELD THE LAMB UP BY THE BACK LEGS SO THAT ITS SNOUT WAS A FEW INCHES OFF THE GROUND. ‘COME ON IN’, SAID THE WOMAN. THIS ALL TOOK PLACE UNDER THE WATCHFUL EYES OF THE NEIGHBOURS. THE KITCHEN SMELT OF COFFEE AND DETERGENT. THE MAN REACHED OUT AND PUT HIS HAND ON HER HIP. THE WOMAN LAUGHED QUIETLY. THEY WOULD ALWAYS REMEMBER THAT MORNING.

Willem Brakman : schrijver 7


THIS IS A STORY ABOUT SIN : THERE WAS A KNOCK AT THE DOOR. IT WAS EARLY MORNING, THE WOMAN WAS STILL IN HER DRESSING GOWN. ‘I’VE GOT SOMETHING FOR YOU’, SAID THE MAN. HE WENT OUT TO THE CAR AND CAME BACK WITH A LAMB IN HIS HANDS. ‘IT’S A PRESENT’, HE SAID. ‘IS IT ASLEEP ?’ ASKED THE WOMAN. ‘NO, IT’S BEEN SLAUGHTERED.’ THE WOMAN LAUGHED, ‘WHAT WOULD I WANT WITH A SLAUGHTERED LAMB ?’ ‘ROAST IT’, REPLIED THE MAN. ‘THERE’S A LOT OF WOOL ON IT’, SAID THE WOMAN, ‘AND BLOOD.’ ‘I’LL DO IT’, SAID THE MAN. HE HELD THE LAMB UP BY THE BACK LEGS SO THAT ITS SNOUT WAS A FEW INCHES OFF THE GROUND. ‘COME ON IN’, SAID THE WOMAN. THIS ALL TOOK PLACE UNDER THE WATCHFUL EYES OF THE NEIGHBOURS. THE KITCHEN SMELT OF COFFEE AND DETERGENT. THE MAN REACHED OUT AND PUT HIS HAND ON HER HIP. THE WOMAN LAUGHED QUIETLY. THEY WOULD ALWAYS REMEMBER THAT MORNING.

Willem Brakman : schrijver 7


‘Black Box’

TRUE COLOURS (KLEUR BEKENNEN) : THE REPORT ON THE STUDY OF THE QUALITY OF ART EDUCATION IN THE NETHERLANDS, HAS RECENTLY BEEN PUBLISHED. THE AKI WAS PART OF THE STUDY AND THE ANALYSES AND FINDINGS OF THE VISITATION COMMITTEE RESULTED IN OUR ACADEMY BEING AWARDED AN HONORARY NICKNAME. THEY CALLED US: BLACK BOX. WITH THIS NAME, THE COMMITTEE TRIED TO SUMMARISE THE ELUSIVE NATURE OF THE AKI. STUDENTS START THE COURSE AND TAKE THEIR FINAL EXAMS AFTER FOUR YEARS OF STUDY. THE QUALITY PRODUCED BY THE GRADUATES IS NOT UNDER DISCUSSION, THE COMMITTEE DID POINT OUT, HOWEVER, THAT THERE IS NO CLEAR DESCRIPTION OF WHAT ACTUALLY HAPPENS DURING THOSE FOUR YEARS. EDUCATION AT THE AKI IS APPARENTLY SOMETHING SPECIAL AND MYSTERIOUS. It is highly unlikely that the committee were thinking of the black box found at the scene of a plane crash when they came up with this unexplained metaphor. Such a reference would, after all, be like bringing their own skills and knowledge into question, since only highly specialised professionals are able to read a black box. As an art historian, I am fascinated by the use of visual metaphors, but even more so now I am the new director of the AKI. If the committee were not thinking about encoded, hidden knowledge, what did they mean? Were they actually thinking of a dark room, a place where things happen that people never get to see? In these obscure rooms, people go in looking for something and come out later either satisfied, relieved or even disenchanted. I can hardly imagine that the committee were thinking about such a place. Or does the meaning of Black Box have more to do with the title of the report: True Colours? Traditionally, black has never been regarded as a colour, but as something that absorbs colour(s) completely. We can see the black in Black Box as the black in black hole, where any sparkle of colour is swallowed up and vanishes. The problem, however, is that nothing appears out of a black hole,

which is why the significance of our nickname is probably a lot more straightforward: a Black Box is simply an electronic box, a tool that functions to everyone’s satisfaction but how it does this remains totally hidden and secret. It can be no coincidence that the name of this box was introduced in 1945, fours years before the AKI opened its doors, so the Black Box and the AKI are almost the same age! The AKI has nothing to hide and neither does it have to. Its secret lies in its transparency. We would, however, like to see our academy open up, pay more attention to new developments, expand its international character and display its power as an innovative institute more often and to more effect. We can be proud of the institute’s achievements, but we must remain critical at the same time. This has worked particularly well this year. The catalogue, which has been compiled with tender loving care and which together with the works it contains displays a special kind of transparency, is proof of the critical and innovative approach taken at the academy. The Black Box has changed into a showroom, possibly even a ‘white cube’. More about the significance of this decolourised metaphor some other time.

Peter Sonderen : director, AKI 9


‘Black Box’

TRUE COLOURS (KLEUR BEKENNEN) : THE REPORT ON THE STUDY OF THE QUALITY OF ART EDUCATION IN THE NETHERLANDS, HAS RECENTLY BEEN PUBLISHED. THE AKI WAS PART OF THE STUDY AND THE ANALYSES AND FINDINGS OF THE VISITATION COMMITTEE RESULTED IN OUR ACADEMY BEING AWARDED AN HONORARY NICKNAME. THEY CALLED US: BLACK BOX. WITH THIS NAME, THE COMMITTEE TRIED TO SUMMARISE THE ELUSIVE NATURE OF THE AKI. STUDENTS START THE COURSE AND TAKE THEIR FINAL EXAMS AFTER FOUR YEARS OF STUDY. THE QUALITY PRODUCED BY THE GRADUATES IS NOT UNDER DISCUSSION, THE COMMITTEE DID POINT OUT, HOWEVER, THAT THERE IS NO CLEAR DESCRIPTION OF WHAT ACTUALLY HAPPENS DURING THOSE FOUR YEARS. EDUCATION AT THE AKI IS APPARENTLY SOMETHING SPECIAL AND MYSTERIOUS. It is highly unlikely that the committee were thinking of the black box found at the scene of a plane crash when they came up with this unexplained metaphor. Such a reference would, after all, be like bringing their own skills and knowledge into question, since only highly specialised professionals are able to read a black box. As an art historian, I am fascinated by the use of visual metaphors, but even more so now I am the new director of the AKI. If the committee were not thinking about encoded, hidden knowledge, what did they mean? Were they actually thinking of a dark room, a place where things happen that people never get to see? In these obscure rooms, people go in looking for something and come out later either satisfied, relieved or even disenchanted. I can hardly imagine that the committee were thinking about such a place. Or does the meaning of Black Box have more to do with the title of the report: True Colours? Traditionally, black has never been regarded as a colour, but as something that absorbs colour(s) completely. We can see the black in Black Box as the black in black hole, where any sparkle of colour is swallowed up and vanishes. The problem, however, is that nothing appears out of a black hole,

which is why the significance of our nickname is probably a lot more straightforward: a Black Box is simply an electronic box, a tool that functions to everyone’s satisfaction but how it does this remains totally hidden and secret. It can be no coincidence that the name of this box was introduced in 1945, fours years before the AKI opened its doors, so the Black Box and the AKI are almost the same age! The AKI has nothing to hide and neither does it have to. Its secret lies in its transparency. We would, however, like to see our academy open up, pay more attention to new developments, expand its international character and display its power as an innovative institute more often and to more effect. We can be proud of the institute’s achievements, but we must remain critical at the same time. This has worked particularly well this year. The catalogue, which has been compiled with tender loving care and which together with the works it contains displays a special kind of transparency, is proof of the critical and innovative approach taken at the academy. The Black Box has changed into a showroom, possibly even a ‘white cube’. More about the significance of this decolourised metaphor some other time.

Peter Sonderen : director, AKI 9


Architectonische vormgeving ;

... ARCHITECTUUR IS LICHT EN VORM, SOMS HEEL GROOT, ZODAT JE ER KOUDE RILLINGEN VAN KRIJGT TERWIJL JE ER NAAR TOE LOOPT, ER BINNENGAAT EN JE ADEM STOKT, OF EEN VOORWERP IN JE HAND, OOGSTRELEND EN ZINNEPRIKKELEND, ALS FUNCTIE. HOE DRAAG IK ZOIETS OVER ? OF VOELEN MIJN STUDENTEN DIT AAN, WAARDOOR IK MET EEN BLIJ GEVOEL AFSCHEID KAN NEMEN ALS ZIJ AFSTUDEREN ...

coรถrdinator : Edward Geluk 11


Architectonische vormgeving ;

... ARCHITECTUUR IS LICHT EN VORM, SOMS HEEL GROOT, ZODAT JE ER KOUDE RILLINGEN VAN KRIJGT TERWIJL JE ER NAAR TOE LOOPT, ER BINNENGAAT EN JE ADEM STOKT, OF EEN VOORWERP IN JE HAND, OOGSTRELEND EN ZINNEPRIKKELEND, ALS FUNCTIE. HOE DRAAG IK ZOIETS OVER ? OF VOELEN MIJN STUDENTEN DIT AAN, WAARDOOR IK MET EEN BLIJ GEVOEL AFSCHEID KAN NEMEN ALS ZIJ AFSTUDEREN ...

coรถrdinator : Edward Geluk 11


Architectural design ;

Architectonische vormgeving ;

... ARCHITECTURE IS LIGHT AND SHAPE, SOMETIMES HUGE, SENDING SHIVERS DOWN YOUR SPINE AS YOU WALK UP TO IT AND GO IN AND GASP, OR AN OBJECT IN YOUR HAND, DELIGHTFUL AND TITILLATING, AS A FUNCTION. HOW DO I GET THIS ACROSS ? OR DO MY STUDENTS FEEL IT AS WELL, SO I CAN BE HAPPY BIDDING THEM FAREWELL WHEN THEY GRADUATE ...

103

DIEGO DE ANGELIS 05.04.1976 ; Soleure ; Zwitserland ; Fuchsweg 71 ; 4500 ; Solothurn ; Zwitserland ; 06 41 887 600 ; 0041 326 237 204 ; da_angel@gmx.net studiereis: Barcelona, Madrid, Lissabon, Porto, Finland, Kopenhagen, Berlijn ; stage: Haute Ecole D'Arts Appliques Geneva , Schule für Gestaltung Basel

65

JOOST BERKHOUT 19.05.1977 ; Hoorn ; NL ; Kamille 16 ; 1716 VX ; Opmeer ; NL ; 06 23 573 383 ; berkhout_joost@hotmail.com studiereis: Salone Internazionale del Mobile, Milaan + Brazilië ; expositie: ‘How to Handle Space’, Kongsi, Enschede + Hema ontwerpwedstrijd Vaas, Rotterdam. 2001/2002

147

MAURICE DE LA COMBÉ 20.02.1977 ; Zevenaar ; NL ; De Boogaard 15 ; 5708 KE ; Helmond ; NL ; 06 20 970 291 ; 0492 540 973 ; mauricedelacombe@hotmail.com stage: Marcel Wanders Studio

57

TEUN FLETTERMAN 06.06.1979 ; Rotterdam ; NL ; Isidorusweg 25 ; 5624 KD ; Eindhoven ; NL ; 06 24 774 658 ; turi99@freemail.nl stage: studio Job, Eindhoven, 2002 ; expositie: project ‘Los’, stichting Kongsi

76

DANIËLLE FOKKERS 07.02.1979 ; Borculo ; NL ; Lochemseweg 32 ; 7271 WD ; Borculo ; NL ; 06 48 705 365 ; daniellefokkers@hotmail.com expositie: ‘Kijk op kunst’, juni 2003

101

REMON A.R. HERMSEN 24.06.1975 ; Oldenzaal ; NL ; Bokhorstlanden 75 ; 7542 CL ; Enschede ; NL ; 06 55 523 997 ; remon501@icqmail.com ; members.lycos.nl/architectuur

108

ANIK HOFFMANN 29.10.1979 ; Bojonegoro ; Indoniesië ; Jan van der Heydenstr. 1 (2 hoog) ; 7553 CH ; Hengelo (O) ; NL ; 06 23 600 102 ; anikhoffmann@hotmail.com

68

FRAUKE HÖRMANN 04.02.1977 ; Aurich ; D ; Minister Idenburgstr. 2 ; 7522 GB ; Enschede ; NL ; 053 43 66 657 ; frauke.hormann@gmx.de

54

TOBIAS LEHMANN 13.08.1976 ; Nordhorn ; D ; Sandweg 1 ; 49824 ; Emlichheim ; D ; 0049 5943 1550 ; 0049 170 2120 178 ; tobiaswlehmann@gmx.de stage: Art Department van filmproductie ‘Die Liebe in Gedanken’, Berlijn, 2002 ; project: ‘Los’ i.v.m. ‘How to handle space’, Kongsi, Enschede, 2002

104

NAN LIN 09.04.1979 ; ChonQing ; China ; Schansbos 2 ; 3461 GR ; Linschoten ; NL ; 0348 421 255 ; nan_lin@hotmail.com stage: IAA Architects, Enschede

135

VINCENT LOEFF 25.07.1976 ; Amsterdam ; NL ; Amsteldijk 152 A2 ; 1079 LG ; Amsterdam ; NL ; 06 143 888 33 ; v_loeff@hotmail.com studiereis: Geneve, 2001 ; stage: ‘Store Age’, Amsterdam, oktober 2001-februari 2002 ; expositie: Ripperdastr, 2003

67

MARKUS PÖTTER 15.04.1979 ; Rheine ; D ; Sparrstr.18 ; 13353 ; Berlijn ; D ; 0049 30 45977466 ; markus.poetter@web.de stage: Made Wijaya, Bali, Indonesië ; prijs: Young Design award 2000, Maastricht + 1e plaats ‘buitengewoon idee 2002 studentenprijs’

co-ordinator : Edward Geluk 12

13


Architectural design ;

Architectonische vormgeving ;

... ARCHITECTURE IS LIGHT AND SHAPE, SOMETIMES HUGE, SENDING SHIVERS DOWN YOUR SPINE AS YOU WALK UP TO IT AND GO IN AND GASP, OR AN OBJECT IN YOUR HAND, DELIGHTFUL AND TITILLATING, AS A FUNCTION. HOW DO I GET THIS ACROSS ? OR DO MY STUDENTS FEEL IT AS WELL, SO I CAN BE HAPPY BIDDING THEM FAREWELL WHEN THEY GRADUATE ...

103

DIEGO DE ANGELIS 05.04.1976 ; Soleure ; Zwitserland ; Fuchsweg 71 ; 4500 ; Solothurn ; Zwitserland ; 06 41 887 600 ; 0041 326 237 204 ; da_angel@gmx.net studiereis: Barcelona, Madrid, Lissabon, Porto, Finland, Kopenhagen, Berlijn ; stage: Haute Ecole D'Arts Appliques Geneva , Schule für Gestaltung Basel

65

JOOST BERKHOUT 19.05.1977 ; Hoorn ; NL ; Kamille 16 ; 1716 VX ; Opmeer ; NL ; 06 23 573 383 ; berkhout_joost@hotmail.com studiereis: Salone Internazionale del Mobile, Milaan + Brazilië ; expositie: ‘How to Handle Space’, Kongsi, Enschede + Hema ontwerpwedstrijd Vaas, Rotterdam. 2001/2002

147

MAURICE DE LA COMBÉ 20.02.1977 ; Zevenaar ; NL ; De Boogaard 15 ; 5708 KE ; Helmond ; NL ; 06 20 970 291 ; 0492 540 973 ; mauricedelacombe@hotmail.com stage: Marcel Wanders Studio

57

TEUN FLETTERMAN 06.06.1979 ; Rotterdam ; NL ; Isidorusweg 25 ; 5624 KD ; Eindhoven ; NL ; 06 24 774 658 ; turi99@freemail.nl stage: studio Job, Eindhoven, 2002 ; expositie: project ‘Los’, stichting Kongsi

76

DANIËLLE FOKKERS 07.02.1979 ; Borculo ; NL ; Lochemseweg 32 ; 7271 WD ; Borculo ; NL ; 06 48 705 365 ; daniellefokkers@hotmail.com expositie: ‘Kijk op kunst’, juni 2003

101

REMON A.R. HERMSEN 24.06.1975 ; Oldenzaal ; NL ; Bokhorstlanden 75 ; 7542 CL ; Enschede ; NL ; 06 55 523 997 ; remon501@icqmail.com ; members.lycos.nl/architectuur

108

ANIK HOFFMANN 29.10.1979 ; Bojonegoro ; Indoniesië ; Jan van der Heydenstr. 1 (2 hoog) ; 7553 CH ; Hengelo (O) ; NL ; 06 23 600 102 ; anikhoffmann@hotmail.com

68

FRAUKE HÖRMANN 04.02.1977 ; Aurich ; D ; Minister Idenburgstr. 2 ; 7522 GB ; Enschede ; NL ; 053 43 66 657 ; frauke.hormann@gmx.de

54

TOBIAS LEHMANN 13.08.1976 ; Nordhorn ; D ; Sandweg 1 ; 49824 ; Emlichheim ; D ; 0049 5943 1550 ; 0049 170 2120 178 ; tobiaswlehmann@gmx.de stage: Art Department van filmproductie ‘Die Liebe in Gedanken’, Berlijn, 2002 ; project: ‘Los’ i.v.m. ‘How to handle space’, Kongsi, Enschede, 2002

104

NAN LIN 09.04.1979 ; ChonQing ; China ; Schansbos 2 ; 3461 GR ; Linschoten ; NL ; 0348 421 255 ; nan_lin@hotmail.com stage: IAA Architects, Enschede

135

VINCENT LOEFF 25.07.1976 ; Amsterdam ; NL ; Amsteldijk 152 A2 ; 1079 LG ; Amsterdam ; NL ; 06 143 888 33 ; v_loeff@hotmail.com studiereis: Geneve, 2001 ; stage: ‘Store Age’, Amsterdam, oktober 2001-februari 2002 ; expositie: Ripperdastr, 2003

67

MARKUS PÖTTER 15.04.1979 ; Rheine ; D ; Sparrstr.18 ; 13353 ; Berlijn ; D ; 0049 30 45977466 ; markus.poetter@web.de stage: Made Wijaya, Bali, Indonesië ; prijs: Young Design award 2000, Maastricht + 1e plaats ‘buitengewoon idee 2002 studentenprijs’

co-ordinator : Edward Geluk 12

13


Beeldhouwen ;

BEELDHOUWEN IS DRIEDIMENSIONALITEIT, OORSPRONKELIJKHEID, DOORZETTINGSVERMOGEN, DYNAMIEK, KRITIEK, REFERENTIE, MATERIAAL, DIVERSITEIT, TEKENEN, DISCIPLINE, REFLECTIE, TENTOONSTELLEN, DISCUSSIE, AFWEGING, GEVOEL, VOORUITGANG, ONTWIKKELING, PASSIE, WERKLUST, VERTROUWEN, INFORMATIE, VAARDIGHEID, INVENTIVITEIT, GESPREK, KWALITEIT, ZELFSTANDIGHEID, GEDACHTEN EN STEEDS WEER OORSPRONKELIJKHEID.

vervangend coรถrdinator : Arno Kramer 15


Beeldhouwen ;

BEELDHOUWEN IS DRIEDIMENSIONALITEIT, OORSPRONKELIJKHEID, DOORZETTINGSVERMOGEN, DYNAMIEK, KRITIEK, REFERENTIE, MATERIAAL, DIVERSITEIT, TEKENEN, DISCIPLINE, REFLECTIE, TENTOONSTELLEN, DISCUSSIE, AFWEGING, GEVOEL, VOORUITGANG, ONTWIKKELING, PASSIE, WERKLUST, VERTROUWEN, INFORMATIE, VAARDIGHEID, INVENTIVITEIT, GESPREK, KWALITEIT, ZELFSTANDIGHEID, GEDACHTEN EN STEEDS WEER OORSPRONKELIJKHEID.

vervangend coรถrdinator : Arno Kramer 15


Sculpting ;

Beeldhouwen ;

SCULPTING IS THREE-DIMENSIONALITY, ORIGINALITY, PERSEVERANCE, DYNAMICS, CRITICISM, REFERENCE, MATERIAL, DIVERSITY, DRAWING, DISCIPLINE, REFLECTION, EXHIBITION, DEBATE, DELIBERATION, FEELING, PROGRESS, DEVELOPMENT, PASSION, ENTHUSIASM, TRUST, INFORMATION, SKILL, CREATIVITY, DISCUSSION, QUALITY, INDEPENDENCE, THOUGHT AND RIGHT BACK TO ORIGINALITY.

136

MARC AUGUSTIN 24.10.1972 ; Bielefeld ; D ; Jenaerstr. 9 ; 33645 ; Bielefeld ; D ; 053 430 17 74 ; marc.augustin@gmx.net stage: Crawford School of Art & Design, Cork, Ierland, januari-mei 2001 + Scottish Sculptor Workshop, Lumsden, Schotland, februari 2002 expositie: Galerie61, Bielefeld, D, 2000 en 2001 + ‘Een jaar later’, Enschede, mei 2001

83

NINA CHLOÉ BOAS 03.06.1980 ; Saumur ; Frankrijk ; 2e Oosterparkstr. 186 ; 1091 HW ; Amsterdam ; NL ; 06 28 835 165 ; 020 69 32 430 ; ninaboas@hotmail.com project: organisatie van ‘Only Boys’, tentoonstelling tijdens Opstand festival ; expositie: ‘Social peekshow’, Kongsi, december 2002 + Kunstcentrum, Hengelo, februari 2003

145

ANNIE ENGLISH-HOGG 20.12.1980 ; Waterford ; Éire ; Pondside, Marlfield ; Clonmel ; Co. Tipperary ; Éire ; 06 25 504 172 ; 00353 52 23 488 ; headofblue@hotmail.com expositie: ‘Love bites’, The Granary Theater, Cork, 2000 + ‘Crawford College of Art and Design Diploma Show’, Cork Opera House, Cork, 2002 ‘Reveal’, Kunstcentrum Hengelo, 2003

137

ANNETT FISCHER 13.05.1977 ; Neustrelitz ; D ; Str. der Jugend 20 ; 16775 ; Gransee ; D ; annettfischer@hotmail.com stage: 3 mnd. Crawford College of Art & Design, Cork, 2002 expositie: Zeitgalerie, Dresden, 2001 + ‘How to handle space’, Kongsi, Enschede, 2002 + ‘Reveal’ Kunstcentrum Hengelo, Hengelo, 2003

94

JOS HOLMAN 17.11.1976 ; Niebert ; NL ; Gorredijksterweg 61 ; 8411 KB ; Jubbega ; NL ; 0516 46 30 77 ; josholman@hotmail.com expositie: ‘Reveal’, Kunstcentrum Hengelo

60

DAAN JANSEN 07.01.1980 ; Notter ; NL ; Schapendijk 25 ; 7642 LR ; Wierden ; NL ; 0546 575 153 ; ontdaaaan@hotmail.com

82

ANKE KOSCHINSKI 06.02.1970 ; Burgsteinfurt ; D ; Meteler Stiege 37 ; 48565 ; Steinfurt ; D ; 0049 2551 23 24 ; 0049 175 670 18 32 ; koschinover@t-online.de expositie: ‘Ein Stück vom Himmel’, Anstellungsprojekt Münster, 2001 + ‘Kunst in unserer Region’, Kreisheimathaus, Tecklenburg, 2001 en 2002 ‘Tatort Kunst’, Kunsthalle Steinfurt + ‘Reveal’, Kunstcentrum Hengelo, 2003 + ‘Spurensicherung’, internationale groep kunstenaars, Ahaus, 2003

126

SEBASTIAN RUNIA 15.04.1976 ; Leeuwarden ; NL ; Dorpstr.55 ; 7447 CD ; Hellendoorn ; NL ; 06 41 826 017 ; 054 86 56 972 ; luiebrie@hotmail.com expositie: ‘Reveal’ Kunstcentrum Hengelo

61

KARIN SCHIPPER 24.06.1982 ; Enschede ; NL ; Maanstr. 145 ; 7521 GW ; Enschede ; NL ; 06 280 86 465 ; 053 85 22 423 ; schip1982@hotmail.com stage: Gasthörer aan de Hochschule für Künste in Bremen bij Professor David Bade expositie: videoanimatie getoond in expositie van Honoré d'O en David Bade , G.A.K., Museumnacht Bremen, 8 juni 2002 + 'Reveal' , Kunstcentrum Hengelo, jan/feb 2003

87

ILJA SIEMERINK 22.10.1973 ; Enschede ; NL ; Bisschop Balderik Str.2 ; 7575 AJ ; Oldenzaal ; NL ; 0541 533 149 ; 06 420 90 291 ; I.siemerink@home.nl stage: opbouw installatie van Karin van Dam ; expositie: ‘Kunst en Religie’, Oldenzaal, mei 1992 + ‘Reveal’, Hengelo, januari 1993

90

interim co-ordinator : Arno Kramer 16

JORIS WOERTMAN 22.05.1977 ; Zevenaar ; NL ; Hofstr. 85 ; 7001 JD ; Doetinchem ; NL ; 06 201 60 951 ; 0314 393 330 ; dikkebom@hotmail.com stage: bronsgieten in Schotland ; expositie: ‘Reveal’, Kunstcentrum Hengelo, februari 2003

17


Sculpting ;

Beeldhouwen ;

SCULPTING IS THREE-DIMENSIONALITY, ORIGINALITY, PERSEVERANCE, DYNAMICS, CRITICISM, REFERENCE, MATERIAL, DIVERSITY, DRAWING, DISCIPLINE, REFLECTION, EXHIBITION, DEBATE, DELIBERATION, FEELING, PROGRESS, DEVELOPMENT, PASSION, ENTHUSIASM, TRUST, INFORMATION, SKILL, CREATIVITY, DISCUSSION, QUALITY, INDEPENDENCE, THOUGHT AND RIGHT BACK TO ORIGINALITY.

136

MARC AUGUSTIN 24.10.1972 ; Bielefeld ; D ; Jenaerstr. 9 ; 33645 ; Bielefeld ; D ; 053 430 17 74 ; marc.augustin@gmx.net stage: Crawford School of Art & Design, Cork, Ierland, januari-mei 2001 + Scottish Sculptor Workshop, Lumsden, Schotland, februari 2002 expositie: Galerie61, Bielefeld, D, 2000 en 2001 + ‘Een jaar later’, Enschede, mei 2001

83

NINA CHLOÉ BOAS 03.06.1980 ; Saumur ; Frankrijk ; 2e Oosterparkstr. 186 ; 1091 HW ; Amsterdam ; NL ; 06 28 835 165 ; 020 69 32 430 ; ninaboas@hotmail.com project: organisatie van ‘Only Boys’, tentoonstelling tijdens Opstand festival ; expositie: ‘Social peekshow’, Kongsi, december 2002 + Kunstcentrum, Hengelo, februari 2003

145

ANNIE ENGLISH-HOGG 20.12.1980 ; Waterford ; Éire ; Pondside, Marlfield ; Clonmel ; Co. Tipperary ; Éire ; 06 25 504 172 ; 00353 52 23 488 ; headofblue@hotmail.com expositie: ‘Love bites’, The Granary Theater, Cork, 2000 + ‘Crawford College of Art and Design Diploma Show’, Cork Opera House, Cork, 2002 ‘Reveal’, Kunstcentrum Hengelo, 2003

137

ANNETT FISCHER 13.05.1977 ; Neustrelitz ; D ; Str. der Jugend 20 ; 16775 ; Gransee ; D ; annettfischer@hotmail.com stage: 3 mnd. Crawford College of Art & Design, Cork, 2002 expositie: Zeitgalerie, Dresden, 2001 + ‘How to handle space’, Kongsi, Enschede, 2002 + ‘Reveal’ Kunstcentrum Hengelo, Hengelo, 2003

94

JOS HOLMAN 17.11.1976 ; Niebert ; NL ; Gorredijksterweg 61 ; 8411 KB ; Jubbega ; NL ; 0516 46 30 77 ; josholman@hotmail.com expositie: ‘Reveal’, Kunstcentrum Hengelo

60

DAAN JANSEN 07.01.1980 ; Notter ; NL ; Schapendijk 25 ; 7642 LR ; Wierden ; NL ; 0546 575 153 ; ontdaaaan@hotmail.com

82

ANKE KOSCHINSKI 06.02.1970 ; Burgsteinfurt ; D ; Meteler Stiege 37 ; 48565 ; Steinfurt ; D ; 0049 2551 23 24 ; 0049 175 670 18 32 ; koschinover@t-online.de expositie: ‘Ein Stück vom Himmel’, Anstellungsprojekt Münster, 2001 + ‘Kunst in unserer Region’, Kreisheimathaus, Tecklenburg, 2001 en 2002 ‘Tatort Kunst’, Kunsthalle Steinfurt + ‘Reveal’, Kunstcentrum Hengelo, 2003 + ‘Spurensicherung’, internationale groep kunstenaars, Ahaus, 2003

126

SEBASTIAN RUNIA 15.04.1976 ; Leeuwarden ; NL ; Dorpstr.55 ; 7447 CD ; Hellendoorn ; NL ; 06 41 826 017 ; 054 86 56 972 ; luiebrie@hotmail.com expositie: ‘Reveal’ Kunstcentrum Hengelo

61

KARIN SCHIPPER 24.06.1982 ; Enschede ; NL ; Maanstr. 145 ; 7521 GW ; Enschede ; NL ; 06 280 86 465 ; 053 85 22 423 ; schip1982@hotmail.com stage: Gasthörer aan de Hochschule für Künste in Bremen bij Professor David Bade expositie: videoanimatie getoond in expositie van Honoré d'O en David Bade , G.A.K., Museumnacht Bremen, 8 juni 2002 + 'Reveal' , Kunstcentrum Hengelo, jan/feb 2003

87

ILJA SIEMERINK 22.10.1973 ; Enschede ; NL ; Bisschop Balderik Str.2 ; 7575 AJ ; Oldenzaal ; NL ; 0541 533 149 ; 06 420 90 291 ; I.siemerink@home.nl stage: opbouw installatie van Karin van Dam ; expositie: ‘Kunst en Religie’, Oldenzaal, mei 1992 + ‘Reveal’, Hengelo, januari 1993

90

interim co-ordinator : Arno Kramer 16

JORIS WOERTMAN 22.05.1977 ; Zevenaar ; NL ; Hofstr. 85 ; 7001 JD ; Doetinchem ; NL ; 06 201 60 951 ; 0314 393 330 ; dikkebom@hotmail.com stage: bronsgieten in Schotland ; expositie: ‘Reveal’, Kunstcentrum Hengelo, februari 2003

17


Fotografie ;

Een nieuwe generatie fotografische beeldende kunstenaars opgestaan. Een nieuwe generatieis fotografische beeldende kunsteNa eenisproces van 4 jaren hebben zichvan 4 jaren hebben zich naars opgestaan. Na een proces 13 persoonlijke persoonlijke oevres ontwikkeld, 13 oeuvres ontwikkeld, ieder vanuit een eigen ieder vanuit eenen eigen achtergrond achtergrond thematiek. Als begeleidende docenten en thematiek. Als een begeleidende docenten hebben wij hen groei zien doormaken van onzekere, hebben wij beginners hen een groei doormaken jonge kunstenaars. zoekende totzien zelfbewuste vandie onzekere, zoekende tot In 4 jaar lieten wij beginners ons verrassen door steeds nieuwer en krachtiger werk, nu hebben wij het nakijken!

ERNIE BUTS MET JE BETROKKEN JOURNALISTIEK, CORINNA NOGAT MET KRACHTIGE ZWART/WIT PORTRETTEN, KARIN PETTERSSON IN JE ZOEKTOCHT NAAR EEN PERSOONLIJKE WAARHEID, CLAUDIA SUPPLIETH IN JE ONVERVULBARE WENS TE VLIEGEN, KERSTIN BRÜMMER MET JE SPANNENDE (LEVENS)TIJD PROJECT, ANN-KATHRIN BERLEMANN IN GOTHIC, NANDA MEURS MET JE TV KIJKENDE VRIENDEN, HOLGER ZIEMS IN JE VREEMDE INTERVIEWS, ÖVGÜ ÖZEN IN HET WIT, INES KONEN MET DE GRAPPIGSTE PIN-UPS DIE IK KEN, SEBASTIAN BATEMAN ALS EEN SERIEUZE MODE FOTOGRAAF, LOTTE STEKELENBURG IN JE PERSOONLIJKE (BEELD)VERHALEN, SARAH ERZFINKE IN JE ONDERZOEK NAAR ZIEN EN KIJKEN, We zullen jullie hier op de AKI missen, maar we komen jullie zeker weer tegen in de wereld van de beeldende kunst.

coördinator : Rutger ten Broeke 19


Fotografie ;

Een nieuwe generatie fotografische beeldende kunstenaars opgestaan. Een nieuwe generatieis fotografische beeldende kunsteNa eenisproces van 4 jaren hebben zichvan 4 jaren hebben zich naars opgestaan. Na een proces 13 persoonlijke persoonlijke oevres ontwikkeld, 13 oeuvres ontwikkeld, ieder vanuit een eigen ieder vanuit eenen eigen achtergrond achtergrond thematiek. Als begeleidende docenten en thematiek. Als een begeleidende docenten hebben wij hen groei zien doormaken van onzekere, hebben wij beginners hen een groei doormaken jonge kunstenaars. zoekende totzien zelfbewuste vandie onzekere, zoekende tot In 4 jaar lieten wij beginners ons verrassen door steeds nieuwer en krachtiger werk, nu hebben wij het nakijken!

ERNIE BUTS MET JE BETROKKEN JOURNALISTIEK, CORINNA NOGAT MET KRACHTIGE ZWART/WIT PORTRETTEN, KARIN PETTERSSON IN JE ZOEKTOCHT NAAR EEN PERSOONLIJKE WAARHEID, CLAUDIA SUPPLIETH IN JE ONVERVULBARE WENS TE VLIEGEN, KERSTIN BRÜMMER MET JE SPANNENDE (LEVENS)TIJD PROJECT, ANN-KATHRIN BERLEMANN IN GOTHIC, NANDA MEURS MET JE TV KIJKENDE VRIENDEN, HOLGER ZIEMS IN JE VREEMDE INTERVIEWS, ÖVGÜ ÖZEN IN HET WIT, INES KONEN MET DE GRAPPIGSTE PIN-UPS DIE IK KEN, SEBASTIAN BATEMAN ALS EEN SERIEUZE MODE FOTOGRAAF, LOTTE STEKELENBURG IN JE PERSOONLIJKE (BEELD)VERHALEN, SARAH ERZFINKE IN JE ONDERZOEK NAAR ZIEN EN KIJKEN, We zullen jullie hier op de AKI missen, maar we komen jullie zeker weer tegen in de wereld van de beeldende kunst.

coördinator : Rutger ten Broeke 19


Photography ;

Een nieuwe generatie fotografische beeldende kunstenaars opgestaan. artists is born. After A new generation of is photographic Na een proces van 4 jaren hebben zich a four-year process, thirteen personal œuvres have deve13 persoonlijke oevres ontwikkeld, loped, each with its own background and theme. ieder vanuitand een teachers, eigen achtergrond As guides we have witnessed the transforen thematiek. Als begeleidende docenten mation of uncertain beginners searching for answers into hebben wij henyoung een groei zien doormaken self-assured artists. During those four years, we van onzekere, zoekendesurprised beginnersby totoriginal, powerful work. have been frequently

Fotografie ;

120

SEBASTIAN BATEMAN 26.10.1977 ; Rotterdam ; NL ; Noorderweg ; 1221 AB ; Hilversum ; NL ; 06 521 730 81 ; 035 68 59 827 ; bateman@artlover.com studiereis: Italië ; stage: Stefano Oppo, Milaan, Italië

Now it’s time for them to move on!

ERNIE BUTS WITH YOUR DEDICATED JOURNALISM, CORINNA NOGAT WITH POWERFUL BLACK-AND-WHITE PORTRAITS, KARIN PETTERSSON IN YOUR SEARCH FOR A PERSONAL TRUTH, CLAUDIA SUPPLIETH IN YOUR IMPOSSIBLE DESIRE TO FLY, KERSTIN BRÜMMER WITH YOUR EXCITING (LIFE)TIME PROJECT, ANN-KATHRIN BERLEMANN IN GOTHIC, NANDA MEURS WITH YOUR TV-WATCHING FRIENDS, HOLGER ZIEMS IN YOUR WEIRD AND WONDERFUL INTERVIEWS, ÖVGÜ ÖZEN IN WHITE, INES KONEN WITH THE FUNNIEST PIN-UPS I’VE EVER SEEN, SEBASTIAN BATEMAN AS A SERIOUS FASHION PHOTOGRAPHER, LOTTE STEKELENBURG IN YOUR PERSONAL (PICTURE) STORIES, SARAH ERZFINKE IN YOUR STUDY OF SEEING AND LOOKING.

84

ANN-KATHRIN BERLEMANN 10.03.1979 ; Münster ; D ; G.J. van Heekstr. 148 ; 7522 EJ ; Enschede ; NL ; 06 40 352 433 ; info@redux.net ‘Slapeloos’, Hengelo + ‘De Versierde Mens’, Teylers Museum, Haarlem

146

KERSTIN BRÜMMER 16.07.1979 ; Meppen ; D ; 0049 5931 16 501 ; 0049 160 813 90 79 ; kerstin79bruemmer@web.de expositie: ‘Slapeloos’, Hengelo, 2002 + Hardyhal, AKI, 2002

155

ERNIE BUTS 25.04.1977 ; Langenboom ; NL ; 06 289 540 72 ; mail@erniebuts.nl ; www.erniebuts.nl expositie: ‘Sleepless’, kraakpand Hengelo, 2002 + ‘Kunstroute’ Mill en St. Hubert, 2002 + ‘Pictures & eternity’, Museum 't Kruithuis, Den Bosch, 2002

We’ll miss you here at the AKI, but we’re bound to come across you again in the world of visual art.

123

SARAH MAJA ERZFINKE 10.02.1978 ; Coesfeld ; D ; Wehr 277 ; 48739 ; Legden ; D ; 0049 175 340 71 86 ; sarah.erzfinke@gmx.de expositie: Grafisch Atelier Twente, september 2002

66

INES KONEN 21.02.1978 ; Haselünne ; D ; Georg-Berndstr. 3 ; 49740 ; Haselünne ; NL ; 0049 170 82 81 218 ; ineskonen@gmx.de studiereis: 1 week in Poznan, Polen

co-ordinator : Rutger ten Broeke 20

21


Photography ;

Een nieuwe generatie fotografische beeldende kunstenaars opgestaan. artists is born. After A new generation of is photographic Na een proces van 4 jaren hebben zich a four-year process, thirteen personal œuvres have deve13 persoonlijke oevres ontwikkeld, loped, each with its own background and theme. ieder vanuitand een teachers, eigen achtergrond As guides we have witnessed the transforen thematiek. Als begeleidende docenten mation of uncertain beginners searching for answers into hebben wij henyoung een groei zien doormaken self-assured artists. During those four years, we van onzekere, zoekendesurprised beginnersby totoriginal, powerful work. have been frequently

Fotografie ;

120

SEBASTIAN BATEMAN 26.10.1977 ; Rotterdam ; NL ; Noorderweg ; 1221 AB ; Hilversum ; NL ; 06 521 730 81 ; 035 68 59 827 ; bateman@artlover.com studiereis: Italië ; stage: Stefano Oppo, Milaan, Italië

Now it’s time for them to move on!

ERNIE BUTS WITH YOUR DEDICATED JOURNALISM, CORINNA NOGAT WITH POWERFUL BLACK-AND-WHITE PORTRAITS, KARIN PETTERSSON IN YOUR SEARCH FOR A PERSONAL TRUTH, CLAUDIA SUPPLIETH IN YOUR IMPOSSIBLE DESIRE TO FLY, KERSTIN BRÜMMER WITH YOUR EXCITING (LIFE)TIME PROJECT, ANN-KATHRIN BERLEMANN IN GOTHIC, NANDA MEURS WITH YOUR TV-WATCHING FRIENDS, HOLGER ZIEMS IN YOUR WEIRD AND WONDERFUL INTERVIEWS, ÖVGÜ ÖZEN IN WHITE, INES KONEN WITH THE FUNNIEST PIN-UPS I’VE EVER SEEN, SEBASTIAN BATEMAN AS A SERIOUS FASHION PHOTOGRAPHER, LOTTE STEKELENBURG IN YOUR PERSONAL (PICTURE) STORIES, SARAH ERZFINKE IN YOUR STUDY OF SEEING AND LOOKING.

84

ANN-KATHRIN BERLEMANN 10.03.1979 ; Münster ; D ; G.J. van Heekstr. 148 ; 7522 EJ ; Enschede ; NL ; 06 40 352 433 ; info@redux.net ‘Slapeloos’, Hengelo + ‘De Versierde Mens’, Teylers Museum, Haarlem

146

KERSTIN BRÜMMER 16.07.1979 ; Meppen ; D ; 0049 5931 16 501 ; 0049 160 813 90 79 ; kerstin79bruemmer@web.de expositie: ‘Slapeloos’, Hengelo, 2002 + Hardyhal, AKI, 2002

155

ERNIE BUTS 25.04.1977 ; Langenboom ; NL ; 06 289 540 72 ; mail@erniebuts.nl ; www.erniebuts.nl expositie: ‘Sleepless’, kraakpand Hengelo, 2002 + ‘Kunstroute’ Mill en St. Hubert, 2002 + ‘Pictures & eternity’, Museum 't Kruithuis, Den Bosch, 2002

We’ll miss you here at the AKI, but we’re bound to come across you again in the world of visual art.

123

SARAH MAJA ERZFINKE 10.02.1978 ; Coesfeld ; D ; Wehr 277 ; 48739 ; Legden ; D ; 0049 175 340 71 86 ; sarah.erzfinke@gmx.de expositie: Grafisch Atelier Twente, september 2002

66

INES KONEN 21.02.1978 ; Haselünne ; D ; Georg-Berndstr. 3 ; 49740 ; Haselünne ; NL ; 0049 170 82 81 218 ; ineskonen@gmx.de studiereis: 1 week in Poznan, Polen

co-ordinator : Rutger ten Broeke 20

21


Fotografie, vervolg ;

144

NANDA MEURS 13.04.1979 ; Arnhem ; NL ; Socratesstr. 44 ; 7552 TX ; Hengelo (O) ; NL ; 074 25 66 702 ; m2nanda@hotmail.com

118

CORINNA NOGAT 03.05.1980 ; Lengerich ; NL ; Taubenweg 1 ; 49536 ; Lienen ; D ; 0049 160 96 566 521 ; corinnanogat@hotmail.com ; www.nogat.de

63

ÖVGÜ ÖZEN 25.12.1979 ; Ankara ; Turkije ; Kochstr. 62 ; 10969 ; Berlijn ; D ; 0049 174 10 26 160 ; oevgue@hotmail.com expositie: ‘Slapeloos’, Hengelo + Museum ‘Het Kruithuis’, Den Bosch

53

KARIN PETTERSSON 20.01.1979 ; Stockholm ; Zweden ; 0046 8376 910 ; 06 52 638 806 ; sendkpmail@yahoo.com expositie: ‘Slapeloos’, Hengelo, 2001 + ‘Attempt communication’, onderdeel Rockarty kunstroute, Kongsi, Enschede, 2002 + ‘Only boys’, Opstand festival, AKI, 2003

73

LOTTE STEKELENBURG 06.03.1980 ; Ten Boer ; NL ; Fazanthof 51 ; 9791 GB ; Ten Boer ; NL ; 053 4305485 ; 06 41054480 ; lotte@lottestekelenburg.nl uitwisseling: E.S.A.D. Strasbourg, Frankrijk ; stage: Erwin Olaf ; expositie, AKI, januari 2003

62

CLAUDIA SUPPLIETH 04.06.1977 ; Düsseldorf ; D ; Goldregenweg 1 ; 40789 ; Monheim ; D ; 06 23 330 294 ; 0039 347 71 55 669 ; claudiasupplieth@hotmail.com

55

HOLGER ZIEMS 23.02.1977 ; Dresden ; D ; Rosenstr.24 ; 1445 ; Radebeul ; NL ; 0049 177 26 36 917 ; 0049 351 202 30 80 ; holzz@web.de

22


Fotografie, vervolg ;

144

NANDA MEURS 13.04.1979 ; Arnhem ; NL ; Socratesstr. 44 ; 7552 TX ; Hengelo (O) ; NL ; 074 25 66 702 ; m2nanda@hotmail.com

118

CORINNA NOGAT 03.05.1980 ; Lengerich ; NL ; Taubenweg 1 ; 49536 ; Lienen ; D ; 0049 160 96 566 521 ; corinnanogat@hotmail.com ; www.nogat.de

63

ÖVGÜ ÖZEN 25.12.1979 ; Ankara ; Turkije ; Kochstr. 62 ; 10969 ; Berlijn ; D ; 0049 174 10 26 160 ; oevgue@hotmail.com expositie: ‘Slapeloos’, Hengelo + Museum ‘Het Kruithuis’, Den Bosch

53

KARIN PETTERSSON 20.01.1979 ; Stockholm ; Zweden ; 0046 8376 910 ; 06 52 638 806 ; sendkpmail@yahoo.com expositie: ‘Slapeloos’, Hengelo, 2001 + ‘Attempt communication’, onderdeel Rockarty kunstroute, Kongsi, Enschede, 2002 + ‘Only boys’, Opstand festival, AKI, 2003

73

LOTTE STEKELENBURG 06.03.1980 ; Ten Boer ; NL ; Fazanthof 51 ; 9791 GB ; Ten Boer ; NL ; 053 4305485 ; 06 41054480 ; lotte@lottestekelenburg.nl uitwisseling: E.S.A.D. Strasbourg, Frankrijk ; stage: Erwin Olaf ; expositie, AKI, januari 2003

62

CLAUDIA SUPPLIETH 04.06.1977 ; Düsseldorf ; D ; Goldregenweg 1 ; 40789 ; Monheim ; D ; 06 23 330 294 ; 0039 347 71 55 669 ; claudiasupplieth@hotmail.com

55

HOLGER ZIEMS 23.02.1977 ; Dresden ; D ; Rosenstr.24 ; 1445 ; Radebeul ; NL ; 0049 177 26 36 917 ; 0049 351 202 30 80 ; holzz@web.de

22


Gemengde Media ;

UITEINDELIJK IS HET MOMENT VAN HET EINDEXAMEN EEN WEDSTRIJD ; BOVEN JE MACHT GRIJPEN, DE LAT ZO HOOG MOGELIJK LEGGEN. EEN STAPSTEEN NAAR DE TOEKOMST. VOOR ONS DOCENTEN, EEN METAMORFOSE VAN STUDENT NAAR COLLEGA.

coรถrdinator : Mari Boeyen 25


Gemengde Media ;

UITEINDELIJK IS HET MOMENT VAN HET EINDEXAMEN EEN WEDSTRIJD ; BOVEN JE MACHT GRIJPEN, DE LAT ZO HOOG MOGELIJK LEGGEN. EEN STAPSTEEN NAAR DE TOEKOMST. VOOR ONS DOCENTEN, EEN METAMORFOSE VAN STUDENT NAAR COLLEGA.

coรถrdinator : Mari Boeyen 25


Mixed Media ;

Gemengde Media ;

WHEN IT COMES DOWN TO IT, THE FINAL EXAM IS A CONTEST; OUTDO YOURSELF, GO FOR BROKE. A STEPPING STONE TO THE FUTURE. FOR OUR TEACHERS, A METAMORPHOSIS FROM STUDENT TO COLLEAGUE.

107

JORIS BENNINK 18.07.1979 ; Groenlo ; NL ; Stichting Kongsi ; postbus 732 ; 7500 AS ; Enschede ; NL ; 06 232 00 348 ; quick_ctrl@hotmail.com ; www.kongsi.org expositie: ‘Window Expo’ en ‘Astrofriezen’, PlanetArt + Münster filmfestival + ‘Villa Electronique’, Villa de Bank

134

TOM BETERAMS 22.03.1978 ; Breda ; NL ; Breugelmansgaarde 50 ; 7511 PR ; Enschede ; NL ; 06 27 115 338 ; tombeterams@hotmail.com

70

JOSÉ M. BISCAYA 22.09.1973 ; Lissabon ; Portugal ; De Heurne 15B ; 7511 GV ; Enschede ; NL ; 06 15 433 205 ; jmbisdelux@hotmail.com

75

JET BROEKSTRA 02.10.1967 ; Zevenaar ; NL ; Franklinstr. 15 ; 7533 EE ; Enschede ; NL ; 06 44 198 274 ; 053 431 70 75 ; ikbeneenzus@hetnet.nl expositie: Fotogalerie Lichtzone, Groningen, 2001 + Fotogalerie Objectief, Enschede, 2001 + ‘Een jaar later’, Enschede , 2001

139

ANNELIES BROOKHUIS 10.07.1950 ; Denekamp ; NL ; Toekomststr. 105 ; 7521 CN ; Enschede ; NL ; 053 43 59 942 ; anna-elisabeth@home.nl studiereis: Italië, Ierland, Spanje ; expositie: Galerie Achterom, Haaksbergen

143

ARNTHRÚDUR DAGSDÓTTIR 01.04.1977 ; Húsavík ; IJsland ; Hagi 2 ; 641 ; Húsavík ; IJsland ; 06 23 198 872 ; 00354 4643 520 ; dittadags@hotmail.com stage: Escola Massana, Barcelona, 2001 ; expositie: Gallerí Skuggi, Reykjavík, 2002

114

LIES HALFWERK 01.05.1978 ; Blokzijl ; NL ; Buurtsteeg 6 ; 8373 EN ; Blokzijl ; NL ; 052 72 91 901 ; lieshalfwerk@hotmail.com

138

THOMAS-XAVER HASCHER 06.08.1964 ; Asslar ; D ; Scholtenstr. 25 ; 48599 ; Gronau ; D ; 0049 2562 819 219 ; tomxh@web.de expositie: Franzis-Wetllar, A.R.T.I.G., Gronau + Triptichon, Münster + Sculpturenpark Epe + Ateliershaus Gronau

59

KIM HEIJMER 18.04.1978 ; Goor ; NL ; Borculosestr. 18 ; 7478 RN ; Diepenheim ; NL ; 06 11 236 601 ; kimheijmer@yahoo.com studiereis: Sri Lanka, 2003 ; stage: Lionel Wendt Art Gallery, Colombo, Sri Lanka, 2003

co-ordinator : Mari Boeyen 26

27


Mixed Media ;

Gemengde Media ;

WHEN IT COMES DOWN TO IT, THE FINAL EXAM IS A CONTEST; OUTDO YOURSELF, GO FOR BROKE. A STEPPING STONE TO THE FUTURE. FOR OUR TEACHERS, A METAMORPHOSIS FROM STUDENT TO COLLEAGUE.

107

JORIS BENNINK 18.07.1979 ; Groenlo ; NL ; Stichting Kongsi ; postbus 732 ; 7500 AS ; Enschede ; NL ; 06 232 00 348 ; quick_ctrl@hotmail.com ; www.kongsi.org expositie: ‘Window Expo’ en ‘Astrofriezen’, PlanetArt + Münster filmfestival + ‘Villa Electronique’, Villa de Bank

134

TOM BETERAMS 22.03.1978 ; Breda ; NL ; Breugelmansgaarde 50 ; 7511 PR ; Enschede ; NL ; 06 27 115 338 ; tombeterams@hotmail.com

70

JOSÉ M. BISCAYA 22.09.1973 ; Lissabon ; Portugal ; De Heurne 15B ; 7511 GV ; Enschede ; NL ; 06 15 433 205 ; jmbisdelux@hotmail.com

75

JET BROEKSTRA 02.10.1967 ; Zevenaar ; NL ; Franklinstr. 15 ; 7533 EE ; Enschede ; NL ; 06 44 198 274 ; 053 431 70 75 ; ikbeneenzus@hetnet.nl expositie: Fotogalerie Lichtzone, Groningen, 2001 + Fotogalerie Objectief, Enschede, 2001 + ‘Een jaar later’, Enschede , 2001

139

ANNELIES BROOKHUIS 10.07.1950 ; Denekamp ; NL ; Toekomststr. 105 ; 7521 CN ; Enschede ; NL ; 053 43 59 942 ; anna-elisabeth@home.nl studiereis: Italië, Ierland, Spanje ; expositie: Galerie Achterom, Haaksbergen

143

ARNTHRÚDUR DAGSDÓTTIR 01.04.1977 ; Húsavík ; IJsland ; Hagi 2 ; 641 ; Húsavík ; IJsland ; 06 23 198 872 ; 00354 4643 520 ; dittadags@hotmail.com stage: Escola Massana, Barcelona, 2001 ; expositie: Gallerí Skuggi, Reykjavík, 2002

114

LIES HALFWERK 01.05.1978 ; Blokzijl ; NL ; Buurtsteeg 6 ; 8373 EN ; Blokzijl ; NL ; 052 72 91 901 ; lieshalfwerk@hotmail.com

138

THOMAS-XAVER HASCHER 06.08.1964 ; Asslar ; D ; Scholtenstr. 25 ; 48599 ; Gronau ; D ; 0049 2562 819 219 ; tomxh@web.de expositie: Franzis-Wetllar, A.R.T.I.G., Gronau + Triptichon, Münster + Sculpturenpark Epe + Ateliershaus Gronau

59

KIM HEIJMER 18.04.1978 ; Goor ; NL ; Borculosestr. 18 ; 7478 RN ; Diepenheim ; NL ; 06 11 236 601 ; kimheijmer@yahoo.com studiereis: Sri Lanka, 2003 ; stage: Lionel Wendt Art Gallery, Colombo, Sri Lanka, 2003

co-ordinator : Mari Boeyen 26

27


Gemengde media, vervolg ;

153

SONJA MARIA HELSLOOT 16.11.1971 ; Aalsmeer ; NL ; Mr. Cornelisstr. 27 ; 7541 XP ; Enschede ; NL ; 053 43 61 446 ; sonjahelsloot@hotmail.com studiereis: Finland + Venetië

131 RIA HUMMEL 09.08.1965 ; Smallingerland ; NL ; Hoge Voetpad 5 ; 9822 BD ; Niekerk ; NL ; 0594 504 362 ; riahummel@hotmail.com expositie: ‘Alles is rond’, Roter Pavillon, Bad Doberan, D, mei 2000 + ‘Een jaar later’, Enschede, mei 2001

129 MARTIN KLERX 20.03.1940 ; Nijmegen ; NL ; Industriestr. 66 ; 7482 EX ; Haaksbergen ; NL ; 053 57 23 488 ; martellklerx@cs.com expositie: Villa van Delder, Ahaus

56

CONNY KUILBOER 15.09.1976 ; Heerhugowaard ; NL ; Haaksbergerstr. 149-220 ; 7513 EL ; Enschede ; NL ; 06 482 612 19 ; 053 434 70 31 ; connykuilboer@wanadoo.nl projecten: ‘Anti-kunst idee’, oprichter AKI Lunchcafe ; expositie: ‘Minimal Amplitude’, Kongsi

69

WALTER LANGELAAR 09.04.1977 ; Doetinchem ; NL ; Postbus 732 ; 7500 AS ; Enschede ; NL ; lowstandart@hotmail.com ; www.kongsi.org expositie: Galerie Slaphanger, Rotterdam + Filmfestival Münster 2001 + ‘Het Manifest’, KONGSI + ‘Villa Electrique’, Villa de Bank, Enschede ‘Attempt/Communicate’, opening Rockarty festival bij KONGSI + ‘Crowd Control 1.0’, Atak Enschede/Metropool Hengelo + Ateliers ‘93, Hengelo + ‘Sociale Dienst’, Planetart, Enschede

142

MIRJAM RUDOLPHUS 04.12.1963 ; Steenwijk ; NL ; Nonnenstr.18 ; 6511 VN ; Nijmegen ; NL ; 024 360 77 30 ; mirjamrudolphus@planet.nl studiereis: Italië, 1999 + Documenta X en XI + Biënale Venetië, 2000 expositie: ‘De Stoel’, Publiekcentrum Beeldende Kunst Enschede, 2002 + expositie in Concordia, Enschede, 2002 + ‘Artoll’, Bedburg-Hau, D, 2003

148

HESTER VAN SPIJK 22.12.1980 ; Groningen ; NL ; Kremersmaten 66 ; 7511 LB ; Enschede ; NL ; 053 43 16 158 ; 06 41 364 980 ; hesterthe@hotmail.com stage: HDK, Berlijn

124

ALBERTIEN TOP 10.06.1978 ; Barneveld ; NL ; Castor13 ; 8531 NA ; Lemmer ; NL ; 06 28 137 792 ; alber10@dolfijn.nl stage: 3 maanden College of Fine Arts, Falmouth, GB, 2002

28


Gemengde media, vervolg ;

153

SONJA MARIA HELSLOOT 16.11.1971 ; Aalsmeer ; NL ; Mr. Cornelisstr. 27 ; 7541 XP ; Enschede ; NL ; 053 43 61 446 ; sonjahelsloot@hotmail.com studiereis: Finland + Venetië

131 RIA HUMMEL 09.08.1965 ; Smallingerland ; NL ; Hoge Voetpad 5 ; 9822 BD ; Niekerk ; NL ; 0594 504 362 ; riahummel@hotmail.com expositie: ‘Alles is rond’, Roter Pavillon, Bad Doberan, D, mei 2000 + ‘Een jaar later’, Enschede, mei 2001

129 MARTIN KLERX 20.03.1940 ; Nijmegen ; NL ; Industriestr. 66 ; 7482 EX ; Haaksbergen ; NL ; 053 57 23 488 ; martellklerx@cs.com expositie: Villa van Delder, Ahaus

56

CONNY KUILBOER 15.09.1976 ; Heerhugowaard ; NL ; Haaksbergerstr. 149-220 ; 7513 EL ; Enschede ; NL ; 06 482 612 19 ; 053 434 70 31 ; connykuilboer@wanadoo.nl projecten: ‘Anti-kunst idee’, oprichter AKI Lunchcafe ; expositie: ‘Minimal Amplitude’, Kongsi

69

WALTER LANGELAAR 09.04.1977 ; Doetinchem ; NL ; Postbus 732 ; 7500 AS ; Enschede ; NL ; lowstandart@hotmail.com ; www.kongsi.org expositie: Galerie Slaphanger, Rotterdam + Filmfestival Münster 2001 + ‘Het Manifest’, KONGSI + ‘Villa Electrique’, Villa de Bank, Enschede ‘Attempt/Communicate’, opening Rockarty festival bij KONGSI + ‘Crowd Control 1.0’, Atak Enschede/Metropool Hengelo + Ateliers ‘93, Hengelo + ‘Sociale Dienst’, Planetart, Enschede

142

MIRJAM RUDOLPHUS 04.12.1963 ; Steenwijk ; NL ; Nonnenstr.18 ; 6511 VN ; Nijmegen ; NL ; 024 360 77 30 ; mirjamrudolphus@planet.nl studiereis: Italië, 1999 + Documenta X en XI + Biënale Venetië, 2000 expositie: ‘De Stoel’, Publiekcentrum Beeldende Kunst Enschede, 2002 + expositie in Concordia, Enschede, 2002 + ‘Artoll’, Bedburg-Hau, D, 2003

148

HESTER VAN SPIJK 22.12.1980 ; Groningen ; NL ; Kremersmaten 66 ; 7511 LB ; Enschede ; NL ; 053 43 16 158 ; 06 41 364 980 ; hesterthe@hotmail.com stage: HDK, Berlijn

124

ALBERTIEN TOP 10.06.1978 ; Barneveld ; NL ; Castor13 ; 8531 NA ; Lemmer ; NL ; 06 28 137 792 ; alber10@dolfijn.nl stage: 3 maanden College of Fine Arts, Falmouth, GB, 2002

28


Mediakunst ;

KUNST = MEDIAKUNST KUNST IS PER DEFINITIE VERNIEUWEND, NORMDOORBREKEND. MET HET DOORBREKEN VAN NORMEN EN WAARDEN VERVULLEN KUNSTENAARS EEN BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE. IN DE VOORTSNELLENDE ONTWIKKELINGEN ZIJN HET DE KUNSTENAARS DIE IN DE VOORHOEDE MET HET DOORBREKEN VAN NORMEN RUIMTE CREËREN, DENKRUIMTE. DOOR HET OP LOSSE SCHROEVEN ZETTEN VAN VASTGEROESTE IDEEËN ONTSTAAT ER VRIJHEID IN DENKEN EN DAARMEE RUIMTE VOOR NIEUWE DINGEN. ALS ER GEEN NORMEN WORDEN DOORBROKEN STAAN ONTWIKKELINGEN STIL. EEN MAATSCHAPPIJ ZONDER KUNSTENAARS STAAT STIL. coördinator : Pieter Baan Müller 31


Mediakunst ;

KUNST = MEDIAKUNST KUNST IS PER DEFINITIE VERNIEUWEND, NORMDOORBREKEND. MET HET DOORBREKEN VAN NORMEN EN WAARDEN VERVULLEN KUNSTENAARS EEN BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE. IN DE VOORTSNELLENDE ONTWIKKELINGEN ZIJN HET DE KUNSTENAARS DIE IN DE VOORHOEDE MET HET DOORBREKEN VAN NORMEN RUIMTE CREËREN, DENKRUIMTE. DOOR HET OP LOSSE SCHROEVEN ZETTEN VAN VASTGEROESTE IDEEËN ONTSTAAT ER VRIJHEID IN DENKEN EN DAARMEE RUIMTE VOOR NIEUWE DINGEN. ALS ER GEEN NORMEN WORDEN DOORBROKEN STAAN ONTWIKKELINGEN STIL. EEN MAATSCHAPPIJ ZONDER KUNSTENAARS STAAT STIL. coördinator : Pieter Baan Müller 31


Media art ;

Mediakunst ;

ART = MEDIA ART

97

EDWIN VAN AALDEREN 08.07.1980 ; Wanssum ; NL ; Kapelstr. 27 ; 5861 CA ; Wanssum ; NL ; 06 48 406 592 ; 0478 531 986 ; aga@breakbeat.com

77

ARON DEN BOER 23.06.1975 ; Haarlem ; NL ; Nijverheidestr 53 ; 3071 GB ; Rotterdam ; NL ; 06 24 762 717 ; arondenboer@hotmail.com

ART IS INNOVATIVE BY DEFINITION, IT BREAKS WITH CONVENTION. BY BREAKING WITH CONVENTION, ARTISTS PERFORM AN IMPORTANT SOCIAL FUNCTION. IN THE ONRUSH OF PROGRESS, IT’S THE ARTISTS IN THE VANGUARD WHO BREAK WITH CONVENTION AND TRADITION, CREATING SPACE, SPACE TO THINK. QUESTIONING ESTABLISHED IDEAS CREATES FREEDOM OF THOUGHT AND HENCE SPACE FOR NEW THINGS. IF NORMS AND VALUES ARE CONSIDERED INFLEXIBLE THERE CAN BE NO DEVELOPMENT. A SOCIETY WITHOUT ARTISTS HAS STOPPED MOVING.

95

PETRA GREHL 01.05.1974 ; Nordhorn ; NL ; Curaçaostr. 5 ; 7521 KB ; Enschede ; NL ; 053 43 37 273 ; p.grehl@home.nl

119

TIBO DE GROOT 01.09.1978 ; Eindhoven ; NL ; de Scheerder 26 ; 5506 BL ; Veldhoven ; NL ; 06 250 423 80 ; tibaki@hotmail.com

127

SUZANNE HENDRIKSEN 02.08.1979 ; Ulft ; NL ; Korte Heerenstr. 8-07 ; 7001 BN ; Doetinchem ; NL ; 06 18 485 996 ; bijnamartijn@hotmail.com expositie: 1 maand geëxposeerd in Informatica gebouw, Universiteit Twente

85

F. A. KODDE 03.03.1977 ; Tollebeek ; NL ; Noorderringweg 10-1 ; 8314 PH ; Bant ; NL ; 06 24 998 526

99

JEROEN SPAARGAREN 13.08.1979 ; Lichtenvoorde ; NL ; Het Meinen 3 ; 7134 PL ; Vragender ; NL ; 06 420 15 646 ; 0543 516 928 ; jeroenspaargaren@hotmail.com ; www.smaf.nl VJ projecten: Atak + Mazzo + The Moore expositie: ‘Een jaar later’, Enschede, 2001 + ‘Het Manifest’, KONGSI, Enschede, 2002 groepsexpositie: KONGSI, Enschede, 2002

co-ordinator : Pieter Baan Müller 32

33


Media art ;

Mediakunst ;

ART = MEDIA ART

97

EDWIN VAN AALDEREN 08.07.1980 ; Wanssum ; NL ; Kapelstr. 27 ; 5861 CA ; Wanssum ; NL ; 06 48 406 592 ; 0478 531 986 ; aga@breakbeat.com

77

ARON DEN BOER 23.06.1975 ; Haarlem ; NL ; Nijverheidestr 53 ; 3071 GB ; Rotterdam ; NL ; 06 24 762 717 ; arondenboer@hotmail.com

ART IS INNOVATIVE BY DEFINITION, IT BREAKS WITH CONVENTION. BY BREAKING WITH CONVENTION, ARTISTS PERFORM AN IMPORTANT SOCIAL FUNCTION. IN THE ONRUSH OF PROGRESS, IT’S THE ARTISTS IN THE VANGUARD WHO BREAK WITH CONVENTION AND TRADITION, CREATING SPACE, SPACE TO THINK. QUESTIONING ESTABLISHED IDEAS CREATES FREEDOM OF THOUGHT AND HENCE SPACE FOR NEW THINGS. IF NORMS AND VALUES ARE CONSIDERED INFLEXIBLE THERE CAN BE NO DEVELOPMENT. A SOCIETY WITHOUT ARTISTS HAS STOPPED MOVING.

95

PETRA GREHL 01.05.1974 ; Nordhorn ; NL ; Curaçaostr. 5 ; 7521 KB ; Enschede ; NL ; 053 43 37 273 ; p.grehl@home.nl

119

TIBO DE GROOT 01.09.1978 ; Eindhoven ; NL ; de Scheerder 26 ; 5506 BL ; Veldhoven ; NL ; 06 250 423 80 ; tibaki@hotmail.com

127

SUZANNE HENDRIKSEN 02.08.1979 ; Ulft ; NL ; Korte Heerenstr. 8-07 ; 7001 BN ; Doetinchem ; NL ; 06 18 485 996 ; bijnamartijn@hotmail.com expositie: 1 maand geëxposeerd in Informatica gebouw, Universiteit Twente

85

F. A. KODDE 03.03.1977 ; Tollebeek ; NL ; Noorderringweg 10-1 ; 8314 PH ; Bant ; NL ; 06 24 998 526

99

JEROEN SPAARGAREN 13.08.1979 ; Lichtenvoorde ; NL ; Het Meinen 3 ; 7134 PL ; Vragender ; NL ; 06 420 15 646 ; 0543 516 928 ; jeroenspaargaren@hotmail.com ; www.smaf.nl VJ projecten: Atak + Mazzo + The Moore expositie: ‘Een jaar later’, Enschede, 2001 + ‘Het Manifest’, KONGSI, Enschede, 2002 groepsexpositie: KONGSI, Enschede, 2002

co-ordinator : Pieter Baan Müller 32

33


Modevormgeving ;

ALLES KAN DEZE ZOMER !

coĂśrdinator : Christine van der Heide de afstudeerrichting Modevormgeving zal per 1 september 2003 worden beĂŤindigd. 35


Modevormgeving ;

ALLES KAN DEZE ZOMER !

coĂśrdinator : Christine van der Heide de afstudeerrichting Modevormgeving zal per 1 september 2003 worden beĂŤindigd. 35


Fashion design ;

Modevormgeving ;

ANYTHING GOES THIS SUMMER !

152

JESSICA BAHN 21.08.1978 ; Lengerich ; D ; Dresdenerstr. 5 ; 49536 ; Liene ; D ; 0049 5483 537 ; schmu1978@hotmail.com studiereis: drie maanden India

117

MARGIT DRIEHUIS 04.08.1979 ; Heemskerk ; NL ; Bisschopstr. 43A ; 7513 AJ ; Enschede ; NL ; 06 41 424 591 ; margit@easy2view.com

150

ANNIKA HEIJMER 24.11.1980 ; Diepenheim ; NL ; Stevenfennestr. 20 ; 7545 GV ; Enschede ; NL ; 053 85 01 702 ; 06 15 292 218 ; annikaheijmer@hotmail.com stage: kleding gemaakt voor TV Oost + Toneelvereniging Utrecht + Krang + Conservatorium Zwolle - Zauberflöte

109

MYLÈNE SNELLENS 28.09.1966 ; Beverwijk ; NL ; Madoerastr.26 ; 7556 SN ; Hengelo ; NL ; 074 290 95 89 ; jomy@uwnet.nl project: verzorgen kostuums voor VPRO - oma hondje + Conservatorium Zwolle - Zauberflöte + Openluchtmuseum Arnhem

115

MEREL TENKINK 22.03.1981 ; Deventer ; NL ; Niasstr.7 ; 7541 ZJ ; Enschede ; NL ; 053 47 70 052 stage: H&M designafdeling Stockholm, 2003 expositie: Museum Koperen Pot, Hard./Giezendam, 1999 + Tripper Jeans, 2001/2002 + Schort, Huishoudbeurs RAI 2002 + Pythische Spelen, 2002, 2e prijs

113

MIRJAM TIMMER 25.10.1977 ; Baarn ; NL ; 053 4311335 ; 06 21 453 802 ; mirbol@hotmail.com stage: ‘Najib&Julia’ ; uitwisseling: Kuopio academy of Crafts and Design, Finland projecten: ‘Erik en het kleine insectenboek’ i.s.m. Orkest v.h. Oosten + VPRO Villa Achterwerk ‘extravakantie’

86

JULIA WENNERS 20.06.1977 ; Emsdetten ; D ; Teutoburger Weg 2 ; 49536 ; Lienen ; D ; 06 41720001 ; 0049 172 7120007 ; julia.wenners@gmx.net

78

JIANHUA ZHENG 04.06.1980 ; Zhejiung Province ; China ; Rijksweg 3 ; 7984 NB ; Dieverbrug ; NL ; 06 22 920 767 stage: Aico Dinkla en Xuan Thu Nguyen

co-ordinator : Christine van der Heide Fashion design will be closed by the end of August 36

37


Fashion design ;

Modevormgeving ;

ANYTHING GOES THIS SUMMER !

152

JESSICA BAHN 21.08.1978 ; Lengerich ; D ; Dresdenerstr. 5 ; 49536 ; Liene ; D ; 0049 5483 537 ; schmu1978@hotmail.com studiereis: drie maanden India

117

MARGIT DRIEHUIS 04.08.1979 ; Heemskerk ; NL ; Bisschopstr. 43A ; 7513 AJ ; Enschede ; NL ; 06 41 424 591 ; margit@easy2view.com

150

ANNIKA HEIJMER 24.11.1980 ; Diepenheim ; NL ; Stevenfennestr. 20 ; 7545 GV ; Enschede ; NL ; 053 85 01 702 ; 06 15 292 218 ; annikaheijmer@hotmail.com stage: kleding gemaakt voor TV Oost + Toneelvereniging Utrecht + Krang + Conservatorium Zwolle - Zauberflöte

109

MYLÈNE SNELLENS 28.09.1966 ; Beverwijk ; NL ; Madoerastr.26 ; 7556 SN ; Hengelo ; NL ; 074 290 95 89 ; jomy@uwnet.nl project: verzorgen kostuums voor VPRO - oma hondje + Conservatorium Zwolle - Zauberflöte + Openluchtmuseum Arnhem

115

MEREL TENKINK 22.03.1981 ; Deventer ; NL ; Niasstr.7 ; 7541 ZJ ; Enschede ; NL ; 053 47 70 052 stage: H&M designafdeling Stockholm, 2003 expositie: Museum Koperen Pot, Hard./Giezendam, 1999 + Tripper Jeans, 2001/2002 + Schort, Huishoudbeurs RAI 2002 + Pythische Spelen, 2002, 2e prijs

113

MIRJAM TIMMER 25.10.1977 ; Baarn ; NL ; 053 4311335 ; 06 21 453 802 ; mirbol@hotmail.com stage: ‘Najib&Julia’ ; uitwisseling: Kuopio academy of Crafts and Design, Finland projecten: ‘Erik en het kleine insectenboek’ i.s.m. Orkest v.h. Oosten + VPRO Villa Achterwerk ‘extravakantie’

86

JULIA WENNERS 20.06.1977 ; Emsdetten ; D ; Teutoburger Weg 2 ; 49536 ; Lienen ; D ; 06 41720001 ; 0049 172 7120007 ; julia.wenners@gmx.net

78

JIANHUA ZHENG 04.06.1980 ; Zhejiung Province ; China ; Rijksweg 3 ; 7984 NB ; Dieverbrug ; NL ; 06 22 920 767 stage: Aico Dinkla en Xuan Thu Nguyen

co-ordinator : Christine van der Heide Fashion design will be closed by the end of August 36

37


Monumentale kunst ;

AN ART SCHOOL IS A STRANGE ANIMAL AN ART SCHOOL IS ARCHITECTURE THE STRANGE ANIMAL IS ARCHITECTURE THE ARCHITECTURE IS A SCULPTURE THE SCULPTURE IS AN ANIMAL THE ART SCHOOL IS ANARCHY THE ART SCHOOL IS FOR ALL WE LOVE THE STRANGE ANIMAL WE ARE THE STRANGE ANIMAL WE ARE THE ARCHITECTURE WE ARE THE SCULPTURE HOW TO BUILD A STRANGE ANIMAL ?

coรถrdinator : Frank Sciarone 39


Monumentale kunst ;

AN ART SCHOOL IS A STRANGE ANIMAL AN ART SCHOOL IS ARCHITECTURE THE STRANGE ANIMAL IS ARCHITECTURE THE ARCHITECTURE IS A SCULPTURE THE SCULPTURE IS AN ANIMAL THE ART SCHOOL IS ANARCHY THE ART SCHOOL IS FOR ALL WE LOVE THE STRANGE ANIMAL WE ARE THE STRANGE ANIMAL WE ARE THE ARCHITECTURE WE ARE THE SCULPTURE HOW TO BUILD A STRANGE ANIMAL ?

coรถrdinator : Frank Sciarone 39


Monumental art ;

Monumentale kunst ;

AN ART SCHOOL IS A STRANGE ANIMAL AN ART SCHOOL IS ARCHITECTURE THE STRANGE ANIMAL IS ARCHITECTURE THE ARCHITECTURE IS A SCULPTURE THE SCULPTURE IS AN ANIMAL THE ART SCHOOL IS ANARCHY THE ART SCHOOL IS FOR ALL WE LOVE THE STRANGE ANIMAL WE ARE THE STRANGE ANIMAL WE ARE THE ARCHITECTURE WE ARE THE SCULPTURE HOW TO BUILD A STRANGE ANIMAL ?

88

YMKE TER BEEK 24.07.1980 ; Hengelo (O) ; NL ; Oude Haaksbergerweg 112 ; 7471 LP ; Goor ; NL ; 06 21 976 401 ; 0547 262 520 ; y_ter_beek@hotmail.com expositie: ‘Shaped Place/Kontouren’, Bentlage, D, januari 2002

149

ANDRÉ BROEKE 04.08.1976 ; Hengelo (O) ; NL ; Baarlo 4 ; 8372 VJ ; Baarlo ; NL ; 06 470 82 241 ; 0527 291 982 ; biep2010@hotmail.com

132

MORITZ GLOERICH 03.03.1977 ; Utrecht ; NL ; Rosariumlaan 12 ; 3972 GJ ; Driebergen ; NL ; 0343 520 119 ; moritzgloerich@yahoo.co.uk

72

TINNA KVARAN 07.04.1976 ; Luxemburg ; Luxemburg ; Styrimannastígur 15 ; 101 ; Reykjavík ; IJsland ; 00354 56 12 286 ; tinna4@gmx.de stage: Mica Baltimore, Fiber Department, herfst 2001 ; expositie: ‘jaejajá’, Gallerí Skuggi, Reykjavik, IJsland, juli/augustus 2002

64

DAAN OOMS 21.11.1975 ; Utrecht ; NL ; Oude Hengeloseweg 130 ; 7555 PC ; Hengelo (O) ; NL ; 074 250 66 34 ; daanooms@hotmail.com

133

LIDEWIJ VAN RIJSSEN 26.08.1979 ; Wijne ; NL ; Geraniumstr. 114 ; 7531 ZZ ; Enschede ; NL ; 06 23 232 985 ; 053 43 65 325 ; lidewijlolaeef@hotmail.com studiereis: Schiermonnikoog, 2001 ; Uitwisseling: Gray's School of Art, Schotland, oktober 2002

96

DAAN ROOSEGAARDE 24.07.1979 ; Nieuwkoop ; NL ; daanroosegaarde@dolfijn.nl expositie: ‘Blobs’, tentoonstelling i.s.m. Architectuurcentrum Twente ; beurs: VSB Beurs ontvangen, 2003

121

ANDREAS SCHIPPER 30.11.1973 ; Nordhorn ; D ; Leliestr.10 ; 7514 XM ; Enschede ; NL ; 053 43 53 417

79

JORIS SPEELMAN 26.01.1981 ; Schoorl ; NL ; Boschmansweg1 ; 1871 AW ; Schoorl ; NL ; 06 41861386 ; jorisspeelman@hotmail.com studiereis: ‘Genius Loci Reis’, langs de kust, Nederland + België + Frankrijk + Spanje + Portugal expositie: Schiermonnikoog ‘Eiland Project 2001’ + ‘Body and Space’ AIAS project, Londen, 2002 + ‘Minimal Amplitude’, Kongsi, Enschede

102

STEFAN WESSELS JR. 05.06.1976 ; Haren (Ems) ; D ; Martiniweg 11 ; 49733 ; Haren (Ems) ; D ; 0049 174 74 76 345 ; stefan_wessels_jun@yahoo.de ; www.stefan-wessels.com expositie: ‘Installationen zum Thema Zeit’, Galerie Rotdorn + ‘Kreuze & Humor’, Galerie Fluxeum, Wiesbaden + ‘Shaped Place/Kontouren’, Bentlage, D

co-ordinator : Frank Sciarone 40

41


Monumental art ;

Monumentale kunst ;

AN ART SCHOOL IS A STRANGE ANIMAL AN ART SCHOOL IS ARCHITECTURE THE STRANGE ANIMAL IS ARCHITECTURE THE ARCHITECTURE IS A SCULPTURE THE SCULPTURE IS AN ANIMAL THE ART SCHOOL IS ANARCHY THE ART SCHOOL IS FOR ALL WE LOVE THE STRANGE ANIMAL WE ARE THE STRANGE ANIMAL WE ARE THE ARCHITECTURE WE ARE THE SCULPTURE HOW TO BUILD A STRANGE ANIMAL ?

88

YMKE TER BEEK 24.07.1980 ; Hengelo (O) ; NL ; Oude Haaksbergerweg 112 ; 7471 LP ; Goor ; NL ; 06 21 976 401 ; 0547 262 520 ; y_ter_beek@hotmail.com expositie: ‘Shaped Place/Kontouren’, Bentlage, D, januari 2002

149

ANDRÉ BROEKE 04.08.1976 ; Hengelo (O) ; NL ; Baarlo 4 ; 8372 VJ ; Baarlo ; NL ; 06 470 82 241 ; 0527 291 982 ; biep2010@hotmail.com

132

MORITZ GLOERICH 03.03.1977 ; Utrecht ; NL ; Rosariumlaan 12 ; 3972 GJ ; Driebergen ; NL ; 0343 520 119 ; moritzgloerich@yahoo.co.uk

72

TINNA KVARAN 07.04.1976 ; Luxemburg ; Luxemburg ; Styrimannastígur 15 ; 101 ; Reykjavík ; IJsland ; 00354 56 12 286 ; tinna4@gmx.de stage: Mica Baltimore, Fiber Department, herfst 2001 ; expositie: ‘jaejajá’, Gallerí Skuggi, Reykjavik, IJsland, juli/augustus 2002

64

DAAN OOMS 21.11.1975 ; Utrecht ; NL ; Oude Hengeloseweg 130 ; 7555 PC ; Hengelo (O) ; NL ; 074 250 66 34 ; daanooms@hotmail.com

133

LIDEWIJ VAN RIJSSEN 26.08.1979 ; Wijne ; NL ; Geraniumstr. 114 ; 7531 ZZ ; Enschede ; NL ; 06 23 232 985 ; 053 43 65 325 ; lidewijlolaeef@hotmail.com studiereis: Schiermonnikoog, 2001 ; Uitwisseling: Gray's School of Art, Schotland, oktober 2002

96

DAAN ROOSEGAARDE 24.07.1979 ; Nieuwkoop ; NL ; daanroosegaarde@dolfijn.nl expositie: ‘Blobs’, tentoonstelling i.s.m. Architectuurcentrum Twente ; beurs: VSB Beurs ontvangen, 2003

121

ANDREAS SCHIPPER 30.11.1973 ; Nordhorn ; D ; Leliestr.10 ; 7514 XM ; Enschede ; NL ; 053 43 53 417

79

JORIS SPEELMAN 26.01.1981 ; Schoorl ; NL ; Boschmansweg1 ; 1871 AW ; Schoorl ; NL ; 06 41861386 ; jorisspeelman@hotmail.com studiereis: ‘Genius Loci Reis’, langs de kust, Nederland + België + Frankrijk + Spanje + Portugal expositie: Schiermonnikoog ‘Eiland Project 2001’ + ‘Body and Space’ AIAS project, Londen, 2002 + ‘Minimal Amplitude’, Kongsi, Enschede

102

STEFAN WESSELS JR. 05.06.1976 ; Haren (Ems) ; D ; Martiniweg 11 ; 49733 ; Haren (Ems) ; D ; 0049 174 74 76 345 ; stefan_wessels_jun@yahoo.de ; www.stefan-wessels.com expositie: ‘Installationen zum Thema Zeit’, Galerie Rotdorn + ‘Kreuze & Humor’, Galerie Fluxeum, Wiesbaden + ‘Shaped Place/Kontouren’, Bentlage, D

co-ordinator : Frank Sciarone 40

41


Schilderen, Tekenen en Grafiek ;

OP HET SCHIP DE GELIJKENIS VAN DEZE KLEINE POTLOODTEKENING IS GOED. VLUCHTIG GESCHETST, AAN DEK VAN HET SCHIP, EEN BETOVERENDE MIDDAG. DE IONISCHE ZEE RONDOM ONS HEEN. DE GELIJKENIS IS GOED. TOCH HERINNER IK ME HEM ALS MOOIER. HIJ WAS ZINNELIJK TOT IN HET ZIEKELIJKE EN DAT STRAALDE VAN ZIJN TREKKEN UIT. MOOIER KOMT HIJ MIJ VOOR NU MIJN GEEST HEM OPROEPT, VANUIT DE TIJD. VANUIT DE TIJD. DIT ALLES IS ZEER OUD – DE SCHETS, HET SCHIP EN DE MIDDAG. K.P. KAVAFIS

coördinator : Joris Geurts 43


Schilderen, Tekenen en Grafiek ;

OP HET SCHIP DE GELIJKENIS VAN DEZE KLEINE POTLOODTEKENING IS GOED. VLUCHTIG GESCHETST, AAN DEK VAN HET SCHIP, EEN BETOVERENDE MIDDAG. DE IONISCHE ZEE RONDOM ONS HEEN. DE GELIJKENIS IS GOED. TOCH HERINNER IK ME HEM ALS MOOIER. HIJ WAS ZINNELIJK TOT IN HET ZIEKELIJKE EN DAT STRAALDE VAN ZIJN TREKKEN UIT. MOOIER KOMT HIJ MIJ VOOR NU MIJN GEEST HEM OPROEPT, VANUIT DE TIJD. VANUIT DE TIJD. DIT ALLES IS ZEER OUD – DE SCHETS, HET SCHIP EN DE MIDDAG. K.P. KAVAFIS

coördinator : Joris Geurts 43


Painting, Drawing and Graphics ;

Schilderen, Tekenen en Grafiek ;

ON BOARD SHIP

116

MIRJAM BAKKER 13.05.1978 ; Velp ; NL ; Wilgenhoek 31 ; 6903 BR ; Zevenaar ; NL ; 06 183 200 86 ; 0316 340 694 ; kokoti@hotmail.com ; www.kokoti.nl project: muurschilderingen ‘Miracle Planet’, Japan, 2001

THE RESEMBLANCE OF THIS SMALL PENCIL DRAWING IS EXCELLENT. A HURRIED SKETCH ON THE DECK OF THE SHIP, AN ENCHANTING AFTERNOON, SURROUNDED BY THE IONIC SEA.

111

FLORIS BRINKERS 14.06.1978 ; Almelo ; NL ; Hunzestr. 63 ; 7523 RV ; Enschede ; NL ; 06 18 801 668 ; spa_9@hotmail.com

122

IRIS VAN DIESSEN 23.04.1976 ; Apeldoorn ; NL ; G.J. van Heekstr. 428 ; 7521 EN ; Enschede ; NL ; 06 23 877 577 ; diessenhr@zonnet.nl

89

JOYCE VADONGEN 27.06.1979 ; Oosterhout (NB) ; NL ; Oostmallestr. 51 ; 4826 PB ; Breda ; NL ; 06 41 494 484 ; 076 52 22 271 ; cereleum@hotmail.com stage: Gray's School of Art, Aberdeen, 2002 ; expositie: De Brouwerij, Hengelo, mei 2002 + Atilla, Enschede, augustus 2002 (doorlopend)

THE RESEMBLANCE IS GOOD, THOUGH I REMEMBER IT BEING EVEN PRETTIER. SO SENSUAL IT WAS ALMOST SICKLY, IT EMANATED FROM THE PENCIL STROKES. I RECALL IT BEING LOVELIER NOW MY MIND SUMMONS IT FROM THE PAST.

125

71

NIEK DE GREEF 24.09.1981 ; Eindhoven ; NL ; Hilsestr. 39 ; 5171 AA ; Kaatsheuvel ; NL ; 041 63 38 784 ; niekdegreef81@hotmail.com

81

FROM THE PAST. THIS IS ALL ANCIENT – THE SKETCH, THE SHIP, THE AFTERNOON.

ANKE DRUMANN 23.12.1965 ; Hattingen ; D ; Kottigerhook 57 ; 48599 ; Gronau/Epe ; D ; 0049 2565 97 966 ; anke@drumann.de verdere studie: diploma in Architectuur, Bugh Wuppertal, 1992 (sindsdien werkzaam bij architectenbureaus)

KRISZTIÁN HORVATH 27.09.1976 ; Szeged ; Hongarije ; Zutphenseweg 18 ; 7213 GG ; Gorssel ; NL ; 0575 49 30 18 ; krisztiandoorncs@hotmail.com expositie: Gemeentehuis in Gorssel + Marie Tak v. Poortvliet in Domburg + ‘Huize Salland’ in Deventer

98

ANNE-MARIE MIJNDERS 02.04.1980 ; Rijssen ; NL ; Jan Steenstr. 13 ; 7462 BK ; Rijssen ; NL ; 0548 519 882 ; ammijnders@hotmail.com

128

BERT PANNEKOEK 26.03.1963 ; Enschede ; NL ; Kottigerhook 57 ; 48599 ; Gronau-Epe ; D ; 0049 2565 97 966 ; bert@drumann.de

58

K.P. KAVAFIS

HENRIËTTE ROBERS 07.08.1951 ; Enschede ; NL ; Steinstr. 20 ; 48465 ; Schüttorf ; D ; 0049 5923 993 872 ; galerie.sweethearts@t-online.de ; www.galerie_swee_the_arts.com

co-ordinator : Joris Geurts 44

45


Painting, Drawing and Graphics ;

Schilderen, Tekenen en Grafiek ;

ON BOARD SHIP

116

MIRJAM BAKKER 13.05.1978 ; Velp ; NL ; Wilgenhoek 31 ; 6903 BR ; Zevenaar ; NL ; 06 183 200 86 ; 0316 340 694 ; kokoti@hotmail.com ; www.kokoti.nl project: muurschilderingen ‘Miracle Planet’, Japan, 2001

THE RESEMBLANCE OF THIS SMALL PENCIL DRAWING IS EXCELLENT. A HURRIED SKETCH ON THE DECK OF THE SHIP, AN ENCHANTING AFTERNOON, SURROUNDED BY THE IONIC SEA.

111

FLORIS BRINKERS 14.06.1978 ; Almelo ; NL ; Hunzestr. 63 ; 7523 RV ; Enschede ; NL ; 06 18 801 668 ; spa_9@hotmail.com

122

IRIS VAN DIESSEN 23.04.1976 ; Apeldoorn ; NL ; G.J. van Heekstr. 428 ; 7521 EN ; Enschede ; NL ; 06 23 877 577 ; diessenhr@zonnet.nl

89

JOYCE VADONGEN 27.06.1979 ; Oosterhout (NB) ; NL ; Oostmallestr. 51 ; 4826 PB ; Breda ; NL ; 06 41 494 484 ; 076 52 22 271 ; cereleum@hotmail.com stage: Gray's School of Art, Aberdeen, 2002 ; expositie: De Brouwerij, Hengelo, mei 2002 + Atilla, Enschede, augustus 2002 (doorlopend)

THE RESEMBLANCE IS GOOD, THOUGH I REMEMBER IT BEING EVEN PRETTIER. SO SENSUAL IT WAS ALMOST SICKLY, IT EMANATED FROM THE PENCIL STROKES. I RECALL IT BEING LOVELIER NOW MY MIND SUMMONS IT FROM THE PAST.

125

71

NIEK DE GREEF 24.09.1981 ; Eindhoven ; NL ; Hilsestr. 39 ; 5171 AA ; Kaatsheuvel ; NL ; 041 63 38 784 ; niekdegreef81@hotmail.com

81

FROM THE PAST. THIS IS ALL ANCIENT – THE SKETCH, THE SHIP, THE AFTERNOON.

ANKE DRUMANN 23.12.1965 ; Hattingen ; D ; Kottigerhook 57 ; 48599 ; Gronau/Epe ; D ; 0049 2565 97 966 ; anke@drumann.de verdere studie: diploma in Architectuur, Bugh Wuppertal, 1992 (sindsdien werkzaam bij architectenbureaus)

KRISZTIÁN HORVATH 27.09.1976 ; Szeged ; Hongarije ; Zutphenseweg 18 ; 7213 GG ; Gorssel ; NL ; 0575 49 30 18 ; krisztiandoorncs@hotmail.com expositie: Gemeentehuis in Gorssel + Marie Tak v. Poortvliet in Domburg + ‘Huize Salland’ in Deventer

98

ANNE-MARIE MIJNDERS 02.04.1980 ; Rijssen ; NL ; Jan Steenstr. 13 ; 7462 BK ; Rijssen ; NL ; 0548 519 882 ; ammijnders@hotmail.com

128

BERT PANNEKOEK 26.03.1963 ; Enschede ; NL ; Kottigerhook 57 ; 48599 ; Gronau-Epe ; D ; 0049 2565 97 966 ; bert@drumann.de

58

K.P. KAVAFIS

HENRIËTTE ROBERS 07.08.1951 ; Enschede ; NL ; Steinstr. 20 ; 48465 ; Schüttorf ; D ; 0049 5923 993 872 ; galerie.sweethearts@t-online.de ; www.galerie_swee_the_arts.com

co-ordinator : Joris Geurts 44

45


Visuele Communicatie ;

MENSEN ZIJN DOOR HUN MANIER VAN COMMUNICEREN GEEN DIEREN MEER. ZIJ CREร REN EEN EIGEN WERELD WAARVOOR ZIJ DE VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN. KUNSTENAARS EN VORMGEVERS BRENGEN DIE WERELD IN BEELD.

coรถrdinator : Wouter Hooijmans 47


Visuele Communicatie ;

MENSEN ZIJN DOOR HUN MANIER VAN COMMUNICEREN GEEN DIEREN MEER. ZIJ CREร REN EEN EIGEN WERELD WAARVOOR ZIJ DE VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN. KUNSTENAARS EN VORMGEVERS BRENGEN DIE WERELD IN BEELD.

coรถrdinator : Wouter Hooijmans 47


Visual Communication ;

Visuele Communicatie ;

BECAUSE OF THEIR WAY OF COMMUNICATING, PEOPLE ARE NO LONGER ANIMALS. THEY CREATE THEIR OWN WORLD AND BEAR THE RESPONSIBILITY FOR IT. ARTISTS AND DESIGNERS SHOW THAT WORLD.

112

GEKE BUIS 22.09.1977 ; Groningen ; NL ; Langelermaatweg 218 ; 7553 JK ; Hengelo (O) ; NL ; 06 190 428 73 ; 074 243 60 66 ; gkb22@hotmail.com studiereis: New York ; stage: Fotografie Eindexamencatalogus, AKI, 2001

140

LAVINIA BURKE 16.02.1978 ; Aberdeen ; GB ; Weverij 33 ; 8401 PH ; Gorredijk ; NL ; 06 101 990 40 ; 0513 462 332 ; lavinia@tomaat.net studiereis: Parijs, april 2002

106

STEPHAN J. ENGLISCH 18.03.1977 ; Leverkusen ; D ; Wacholderweg 13 ; 49740 ; Haselünne ; D ; 06 13 291 616 ; 0049 173 79 78 143 ; stephan-englisch@web.de studiereis: Parijs, 1999 + Mexico, 2000 + Valencia, 2002 ; uitwisseling: Parsons School of Design, New York, aug-dec 2001

154

MICHAEL GÖKEN 30.01.1978 ; Münster ; D ; Salzweg 51 ; 48431 ; Rheine ; D ; 0049 179 32 61 157 ; info@goekenonline.de ; www.goekenonline.de

105

JOSINE LENTFERINK 19.01.1979 ; Almelo ; NL ; Twekkelerplein 5 ; 7553 LJ ; Hengelo (O) ; NL ; 06 170 34 814 ; 074 242 70 32 ; josinelentferink@hotmail.com stage: Eindexamencatalogus Fotografie, AKI, 2001 + Eindexamencatalogus, AKI, 2003

92

JULIA L. LUFTMANN 02.09.1977 ; Münster ; D ; Meisenstr. 7 ; 48329 ; Havixbeck ; D ; 0049 2507 72 27 ; j.airman@web.de studiereis: Parijs, 2002 + New York, 2002 + Berlijn, 2002 stage: AKI Eindexamencatalogus, 2002 + Tentoonstellingscatalogus ‘Ontplooid’, 2002 + Digitale wenskaart voor de UT afdeling Informatica, 2001

co-ordinator : Wouter Hooijmans 48

49


Visual Communication ;

Visuele Communicatie ;

BECAUSE OF THEIR WAY OF COMMUNICATING, PEOPLE ARE NO LONGER ANIMALS. THEY CREATE THEIR OWN WORLD AND BEAR THE RESPONSIBILITY FOR IT. ARTISTS AND DESIGNERS SHOW THAT WORLD.

112

GEKE BUIS 22.09.1977 ; Groningen ; NL ; Langelermaatweg 218 ; 7553 JK ; Hengelo (O) ; NL ; 06 190 428 73 ; 074 243 60 66 ; gkb22@hotmail.com studiereis: New York ; stage: Fotografie Eindexamencatalogus, AKI, 2001

140

LAVINIA BURKE 16.02.1978 ; Aberdeen ; GB ; Weverij 33 ; 8401 PH ; Gorredijk ; NL ; 06 101 990 40 ; 0513 462 332 ; lavinia@tomaat.net studiereis: Parijs, april 2002

106

STEPHAN J. ENGLISCH 18.03.1977 ; Leverkusen ; D ; Wacholderweg 13 ; 49740 ; Haselünne ; D ; 06 13 291 616 ; 0049 173 79 78 143 ; stephan-englisch@web.de studiereis: Parijs, 1999 + Mexico, 2000 + Valencia, 2002 ; uitwisseling: Parsons School of Design, New York, aug-dec 2001

154

MICHAEL GÖKEN 30.01.1978 ; Münster ; D ; Salzweg 51 ; 48431 ; Rheine ; D ; 0049 179 32 61 157 ; info@goekenonline.de ; www.goekenonline.de

105

JOSINE LENTFERINK 19.01.1979 ; Almelo ; NL ; Twekkelerplein 5 ; 7553 LJ ; Hengelo (O) ; NL ; 06 170 34 814 ; 074 242 70 32 ; josinelentferink@hotmail.com stage: Eindexamencatalogus Fotografie, AKI, 2001 + Eindexamencatalogus, AKI, 2003

92

JULIA L. LUFTMANN 02.09.1977 ; Münster ; D ; Meisenstr. 7 ; 48329 ; Havixbeck ; D ; 0049 2507 72 27 ; j.airman@web.de studiereis: Parijs, 2002 + New York, 2002 + Berlijn, 2002 stage: AKI Eindexamencatalogus, 2002 + Tentoonstellingscatalogus ‘Ontplooid’, 2002 + Digitale wenskaart voor de UT afdeling Informatica, 2001

co-ordinator : Wouter Hooijmans 48

49


Visuele Communicatie, vervolg ;

151

RALF ROTTERDAM 15.02.1978 ; Münster ; D ; Hauptstr.7 ; 48624 ; Schöppingen ; D ; 0049 2555 939 417 ; 0049 170 28 03 148 ; impossibleprince@gmx.de studiereis: Rome, Florence, New York, Parijs expositie: ‘Der Beginn’, Aids-Hilfe-Münster/Duitsland, september 2000 + winnaar van designwedstrijd 'plaats maken' met het 'knuffel-kussen-boek', 2000

80

JOACHIM STEVENS 25.10.1975 ; Nordhorn ; D ; Heinrichstr.9 ; 49835 ; Lohne ; D ; 0049 1590 81 456 studiereis: New York, Parijs

141

JEAN-LOUIS DENIS STRIJBOSCH 15.04.1978 ; Veendam ; NL ; Londenstr. 42 ; 7543 BL ; Enschede ; NL ; 06 29 501 516 ; 053 47 77 943 ; derodedeur@hotmail.com studiereis: Florence + Rome + Parijs + Antwerpen ; stage: Hardy Studio: Eindexamen catalogus 2001 + Bentlage catalogus 2000 + CROSS Linx Film, 2002 expositie: CROSS Linx Fesival, 2002 + Mupi’s project Eindexamens, 2001, Enschede

100

PETRA VEURINK 10.05.1977 ; Nordhorn ; D ; Reichenberger Str. 27 ; 48529 ; Nordhorn ; D ; 053 43 600 32 ; 0049 5921 41 34 ; pehfau@web.de studiereis: Brussel, Parijs ; stage: Hardy Stichting, februari-juni 2002 + Esprit Europe AG Düsseldorf, juli-augustus 2002 project: Eindexamencatalogus AKI 2002 + Tentoonstellingscatalogus ‘Ontplooid’

91

BIBIAN VAN DER WORP 03.06.1978 ; Apeldoorn ; NL ; Stijnstr.42 ; 7551 GM ; Hengelo ; NL ; 06 42 171 918 ; 06 120 25 802 ; mizzmako@hotmail.com

50


Visuele Communicatie, vervolg ;

151

RALF ROTTERDAM 15.02.1978 ; Münster ; D ; Hauptstr.7 ; 48624 ; Schöppingen ; D ; 0049 2555 939 417 ; 0049 170 28 03 148 ; impossibleprince@gmx.de studiereis: Rome, Florence, New York, Parijs expositie: ‘Der Beginn’, Aids-Hilfe-Münster/Duitsland, september 2000 + winnaar van designwedstrijd 'plaats maken' met het 'knuffel-kussen-boek', 2000

80

JOACHIM STEVENS 25.10.1975 ; Nordhorn ; D ; Heinrichstr.9 ; 49835 ; Lohne ; D ; 0049 1590 81 456 studiereis: New York, Parijs

141

JEAN-LOUIS DENIS STRIJBOSCH 15.04.1978 ; Veendam ; NL ; Londenstr. 42 ; 7543 BL ; Enschede ; NL ; 06 29 501 516 ; 053 47 77 943 ; derodedeur@hotmail.com studiereis: Florence + Rome + Parijs + Antwerpen ; stage: Hardy Studio: Eindexamen catalogus 2001 + Bentlage catalogus 2000 + CROSS Linx Film, 2002 expositie: CROSS Linx Fesival, 2002 + Mupi’s project Eindexamens, 2001, Enschede

100

PETRA VEURINK 10.05.1977 ; Nordhorn ; D ; Reichenberger Str. 27 ; 48529 ; Nordhorn ; D ; 053 43 600 32 ; 0049 5921 41 34 ; pehfau@web.de studiereis: Brussel, Parijs ; stage: Hardy Stichting, februari-juni 2002 + Esprit Europe AG Düsseldorf, juli-augustus 2002 project: Eindexamencatalogus AKI 2002 + Tentoonstellingscatalogus ‘Ontplooid’

91

BIBIAN VAN DER WORP 03.06.1978 ; Apeldoorn ; NL ; Stijnstr.42 ; 7551 GM ; Hengelo ; NL ; 06 42 171 918 ; 06 120 25 802 ; mizzmako@hotmail.com

50


KARIN PETTERSSON c-print

53


KARIN PETTERSSON c-print

53


54

TOBIAS LEHMANN take one

HOLGER ZIEMS

55


54

TOBIAS LEHMANN take one

HOLGER ZIEMS

55


56

CONNY KUILBOER let’s unite... ; detail van object ; dekenstof , spuitverf en garen , 220x165 cm

TEUN FLETTERMAN My Furniture ; textiel en polyurethaan

57


56

CONNY KUILBOER let’s unite... ; detail van object ; dekenstof , spuitverf en garen , 220x165 cm

TEUN FLETTERMAN My Furniture ; textiel en polyurethaan

57


58

HENRIËTTE ROBERS

KIM HEIJMER Baby Zarah ; speelfilm , 30 minuten

59


58

HENRIËTTE ROBERS

KIM HEIJMER Baby Zarah ; speelfilm , 30 minuten

59


60

DAAN JANSEN onderdeel van installatie

KARIN SCHIPPER het begin van een getekende animatie , tekeningen , 90x70 cm

61


60

DAAN JANSEN onderdeel van installatie

KARIN SCHIPPER het begin van een getekende animatie , tekeningen , 90x70 cm

61


62

CLAUDIA SUPPLIETH zwaartekracht

ÖVGÜ ÖZEN witte clown I ; deel van een onderzoek naar ‘het wit’ , c-print , 30x23 cm

63


62

CLAUDIA SUPPLIETH zwaartekracht

ÖVGÜ ÖZEN witte clown I ; deel van een onderzoek naar ‘het wit’ , c-print , 30x23 cm

63


64

DAAN OOMS

JOOST BERKHOUT we own the night ; serie lichtobjecten , polyether

65


64

DAAN OOMS

JOOST BERKHOUT we own the night ; serie lichtobjecten , polyether

65


66

INES KONEN pin-up , c-print , 60x70 cm

MARKUS Pテ傍TER

67


66

INES KONEN pin-up , c-print , 60x70 cm

MARKUS Pテ傍TER

67


68

FRAUKE HĂ–RMANN parkeerplaats in gronau ; schetsmaquette , 1:500

WALTER LANGELAAR sub-object ; multiplex , kodak AV 2000

69


68

FRAUKE HĂ–RMANN parkeerplaats in gronau ; schetsmaquette , 1:500

WALTER LANGELAAR sub-object ; multiplex , kodak AV 2000

69


70

JOSÉ M. BISCAYA

NIEK DE GREEF zwembad + groen ; olieverf op doek , 151x90 cm

71


70

JOSÉ M. BISCAYA

NIEK DE GREEF zwembad + groen ; olieverf op doek , 151x90 cm

71


72

TINNA KVARAN Trap ; textiel

LOTTE STEKELENBURG

73


72

TINNA KVARAN Trap ; textiel

LOTTE STEKELENBURG

73


JET BROEKSTRA digitale prints , 150x110 cm

75


JET BROEKSTRA digitale prints , 150x110 cm

75


76

DANIテ記LE FOKKERS stiekem wonen ; objecten voor in een galerie, met ingebouwde woonfunctie

ARON DEN BOER

77


76

DANIテ記LE FOKKERS stiekem wonen ; objecten voor in een galerie, met ingebouwde woonfunctie

ARON DEN BOER

77


78

JIANHUA ZHENG schijngestalte ; bedrukte stof en breisels

JORIS SPEELMAN hout , piepschuim en epoxy , 140x50x100 cm

79


78

JIANHUA ZHENG schijngestalte ; bedrukte stof en breisels

JORIS SPEELMAN hout , piepschuim en epoxy , 140x50x100 cm

79


80

JOACHIM STEVENS

KRISZTIÁN HORVÁTH zelfportret ; olieverf op paneel , 125x125 cm

81


80

JOACHIM STEVENS

KRISZTIÁN HORVÁTH zelfportret ; olieverf op paneel , 125x125 cm

81


82

ANKE KOSCHINKSI

NINA CHLOÉ BOAS bewerking van een tijdelijke installatie

83


82

ANKE KOSCHINKSI

NINA CHLOÉ BOAS bewerking van een tijdelijke installatie

83


84

ANN-KATHRIN BERLEMANN

F. A. KODDE Controled by fish

85


84

ANN-KATHRIN BERLEMANN

F. A. KODDE Controled by fish

85


86

JULIA WENNERS

ILJA SIEMERINK industrial icons ; keramiek , staal , hout en geluid

87


86

JULIA WENNERS

ILJA SIEMERINK industrial icons ; keramiek , staal , hout en geluid

87


88

YMKE TER BEEK Candilejo II ; gewatteerde stof

JOYCE VAN DONGEN

89


88

YMKE TER BEEK Candilejo II ; gewatteerde stof

JOYCE VAN DONGEN

89


90

JORIS WOERTMAN gaas , bouwschuim , gips , was , huid , spiegel , hout en papier , 180 cm hoog

BIBIAN VAN DER WORP

91


90

JORIS WOERTMAN gaas , bouwschuim , gips , was , huid , spiegel , hout en papier , 180 cm hoog

BIBIAN VAN DER WORP

91


92

JULIA L. LUFTMANN fragment uit een kookboek


92

JULIA L. LUFTMANN fragment uit een kookboek


94

JOS HOLMAN purschuim , gaas , touw , keramiek , water en plastic zakken

PETRA GREHL

95


94

JOS HOLMAN purschuim , gaas , touw , keramiek , water en plastic zakken

PETRA GREHL

95


96

DAAN ROOSEGAARDE Vloeibare Ruimte ; een vorm die reageert op de beweging van de bezoeker , staal, pp-buizen, electronica en audio , 800x450x500

EDWIN VAN AALDEREN audio-visuele installatie

97


96

DAAN ROOSEGAARDE Vloeibare Ruimte ; een vorm die reageert op de beweging van de bezoeker , staal, pp-buizen, electronica en audio , 800x450x500

EDWIN VAN AALDEREN audio-visuele installatie

97


98

ANNE-MARIE MIJNDERS olieverf en pigment op doek

JEROEN SPAARGAREN platte ruimte ; computeranimatie geprojecteerd op draaiend scherm , 185x270x100 cm

99


98

ANNE-MARIE MIJNDERS olieverf en pigment op doek

JEROEN SPAARGAREN platte ruimte ; computeranimatie geprojecteerd op draaiend scherm , 185x270x100 cm

99


100

PETRA VEURINK

REMON A.R. HERMSEN

huisstijl ; Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam

I Need You 2

MUSEUM

BOIJMANS

VAN BEUNINGEN

ROTTERDAM

101


100

PETRA VEURINK

REMON A.R. HERMSEN

huisstijl ; Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam

I Need You 2

MUSEUM

BOIJMANS

VAN BEUNINGEN

ROTTERDAM

101


102

STEFAN WESSELS JR.

DIEGO DE ANGELIS hijacking space

103


102

STEFAN WESSELS JR.

DIEGO DE ANGELIS hijacking space

103


104

NAN LIN

JOSINE LENTFERINK

105


104

NAN LIN

JOSINE LENTFERINK

105


106

STEPHAN J. ENGLISCH Leverkusen

JORIS BENNINK

107


106

STEPHAN J. ENGLISCH Leverkusen

JORIS BENNINK

107


108

ANIK HOFFMANN

MYLÈNE SNELLENS anabaena

109


108

ANIK HOFFMANN

MYLÈNE SNELLENS anabaena

109


FLORIS BRINKERS vlees en botten

111


FLORIS BRINKERS vlees en botten

111


112

GEKE BUIS De waanzin van de dag; onderdeel van installatie

MIRJAM TIMMER

113


112

GEKE BUIS De waanzin van de dag; onderdeel van installatie

MIRJAM TIMMER

113


114

LIES HALFWERK

MEREL TENKINK Miss Lissie

115


114

LIES HALFWERK

MEREL TENKINK Miss Lissie

115


116

MIRJAM BAKKER

MARGIT DRIEHUIS

Aaliya ; 102x122 cm

vilt sculptures , 90x150 cm

117


116

MIRJAM BAKKER

MARGIT DRIEHUIS

Aaliya ; 102x122 cm

vilt sculptures , 90x150 cm

117


118

CORINNA NOGAT

TIBO DE GROOT exude

119


118

CORINNA NOGAT

TIBO DE GROOT exude

119


120

SEBASTIAN BATEMAN

ANDREAS SCHIPPER gemengde technieken , 30x21 cm

121


120

SEBASTIAN BATEMAN

ANDREAS SCHIPPER gemengde technieken , 30x21 cm

121


122

IRIS VAN DIESSEN

SARAH MAJA ERZFINKE

olieverf op doek , 46x56 cm

Sanfte L端gen ; 42x64 cm

123


122

IRIS VAN DIESSEN

SARAH MAJA ERZFINKE

olieverf op doek , 46x56 cm

Sanfte L端gen ; 42x64 cm

123


124

ALBERTIEN TOP

ANKE DRUMANN potlood en acrylverf op papier , 100x70 cm

125


124

ALBERTIEN TOP

ANKE DRUMANN potlood en acrylverf op papier , 100x70 cm

125


126

SEBASTIAN RUNIA was , hout , gaas , rekverband en staal , 108 cm hoog

SUZANNE HENDRIKSEN video installatie

127


126

SEBASTIAN RUNIA was , hout , gaas , rekverband en staal , 108 cm hoog

SUZANNE HENDRIKSEN video installatie

127


128

BERT PANNEKOEK olieverf op doek, 50x60 cm

MARTIN KLERX

129


128

BERT PANNEKOEK olieverf op doek, 50x60 cm

MARTIN KLERX

129


RIA HUMMEL

131


RIA HUMMEL

131


132

MORITZ GLOERICH hout , diameter: 485cm

LIDEWIJ VAN RIJSSEN

133


132

MORITZ GLOERICH hout , diameter: 485cm

LIDEWIJ VAN RIJSSEN

133


134

TOM BETERAMS

VINCENT LOEFF helix pomatia

135


134

TOM BETERAMS

VINCENT LOEFF helix pomatia

135


136

MARC AUGUSTIN vetarm ; klei, ijzer en leer

ANNETT FISCHER humanity

137


136

MARC AUGUSTIN vetarm ; klei, ijzer en leer

ANNETT FISCHER humanity

137


138

THOMAS-XAVER HASCHER

ANNELIES BROOKHUIS

139


138

THOMAS-XAVER HASCHER

ANNELIES BROOKHUIS

139


140

LAVINIA BURKE

JEAN-LOUIS DENIS STRIJBOSCH Als jij in mij gelooft, geloof ik in jou ; onderdeel van afstudeerproject, digitaal denken

141


140

LAVINIA BURKE

JEAN-LOUIS DENIS STRIJBOSCH Als jij in mij gelooft, geloof ik in jou ; onderdeel van afstudeerproject, digitaal denken

141


142

MIRJAM RUDOLPHUS digitale print van videostill, 140x100 cm

ARNTHRÚDUR DAGSDÓTTIR

143


142

MIRJAM RUDOLPHUS digitale print van videostill, 140x100 cm

ARNTHRÚDUR DAGSDÓTTIR

143


144

NANDA MEURS zentijd ; barietpapier , 50x40 cm

ANNIE ENGLISH-HOGG Marcel Duchamp takes First Prize on Inis MĂŠain ; houtskool en pastelkrijt op papier , 51x63 cm

145


144

NANDA MEURS zentijd ; barietpapier , 50x40 cm

ANNIE ENGLISH-HOGG Marcel Duchamp takes First Prize on Inis MĂŠain ; houtskool en pastelkrijt op papier , 51x63 cm

145


146

KERSTIN BRÜMMER

MAURICE DE LA COMBÉ

147


146

KERSTIN BRÜMMER

MAURICE DE LA COMBÉ

147


148

HESTER VAN SPIJK

ANDRÉ BROEKE

149


148

HESTER VAN SPIJK

ANDRÉ BROEKE

149


150

ANNIKA HEIJMER

RALF ROTTERDAM Schön ist es auf der Welt zu sein ; ein Buch über Schlager, Liebe und Glückseeligkeit

151


150

ANNIKA HEIJMER

RALF ROTTERDAM Schön ist es auf der Welt zu sein ; ein Buch über Schlager, Liebe und Glückseeligkeit

151


152

JESSICA BAHN

SONJA MARIA HELSLOOT gemengde techniek op doek

153


152

JESSICA BAHN

SONJA MARIA HELSLOOT gemengde techniek op doek

153


154

MICHAËL GÖKEN

ERNIE BUTS DERTIGER

155


154

MICHAËL GÖKEN

ERNIE BUTS DERTIGER

155
afdelingsteksten , vervolg ;

afdelingsteksten ;

ARCHITECTONISCHE VORMGEVING De afstudeerrichting Architectonische Vormgeving is een ontwerpafdeling en bestrijkt een groot gebied van de ruimtelijke vormgeving, zowel binnen als buiten, kleine architectuurprojecten, interieurarchitectuur, tijdelijke bouwsels, tentoonstellingen, straatmeubilair, meubels en verlichting, speelgoed, gebruiksvoorwerpen en accessoires. Vormonderzoek in relatie tot beeldende kunst vormt een belangrijk deel van de studie. Uitgangspunt is het leren ontwerpen vanuit een eigen belevingswereld als zelfstandig ontwerper, van wie een innovatieve bijdrage aan het vakgebied verwacht wordt. In werkbesprekingen wordt nagegaan of de ontwerpen voldoende niveau bezitten en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de student als toekomstig ruimtelijk ontwerper. De aanleg en de belangstelling van de student bepalen het verloop en de inhoud van de studie in de vrije dan wel de toegepaste richting van het vakgebied. De afstudeerrichting is een ruimtelijk laboratorium, waarbij ook plaats is voor theoretische en technische onderbouwing, zoals materiaalkennis, bouwkunde en cad.

ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het uitgangspunt is dat de studenten na hun afstuderen geen inhoudelijke of technologische drempel mogen ondervinden bij het zoeken naar hun plaats in de maatschappij. Om dit te bewerkstelligen wordt naast de reguliere lessen regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van gastdocenten. Deze gastdocenten zijn praktiserende autonoom of toegepast werkende kunstenaars / fotografen, die in workshopverband met de studenten projekten opzetten. Omdat door de snelle technologische ontwikkelingen de grensgebieden tussen de media meer en meer vervagen zijn er samenwerkingsverbanden binnen de school, waarbij studenten van andere afstudeerrichtingen als Gemengde Media, Mediakunst, Modevormgeving en Visuele communicatie gebruik maken van het lesaanbod van de afstudeerrichting Fotografie. De afdeling beschikt over ruime faciliteiten, zowel op analoog als op digitaal gebied. In het onderwijs wordt voortdurend geprobeerd een evenwicht te vinden tussen de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en de creatieve mogelijkheden die in de traditie van het vakgebied besloten liggen. Veel aandacht wordt besteed aan theorievorming, waarbij de relatie tussen beeldende kunst en fotografie voortdurend aan de orde is.

Coördinator : Edward Geluk Coördinator : Rutger ten Broeke

BEELDHOUWEN Beeldhouwen heeft op de AKI als begrip niet de beperking in zich die het woord suggereert. Ruimtelijk besef en appreciatie van driedimensionaliteit zijn een vereiste. Studenten moeten het vermogen bezitten in ruimtelijke termen te denken en te formuleren. In tegenstelling tot ‘een beeld houwen’ is de uiteindelijke vorm en verschijning nu niet meer beperkt tot substantieel materiaal en massa. De ideeën van studenten kunnen evengoed twee- als driedimensionaal worden uitgeprobeerd: met tweedimensionaal wordt bedoeld idee-ontwerp-tekenen, maar ook tekenen naar de waarneming en tekenen als activiteit om tot een autonoom product te komen. Bij het ruimtelijk werken worden geen beperkingen opgelegd wat betreft medium of materiaal. Aangezien hiervoor de gebruikte technieken zeer uiteen kunnen lopen wordt basiskennis van computers, glas, metaal, hout, gips, keramiek en modelmaken als vast lesonderdeel overgebracht. Voor overige technieken kan de student de hulp inroepen van vakmensen zowel binnen als buiten de academie. Het ruimtelijk werken omvat beelden, objecten en installaties. Gedurende de studie wordt tevens aan de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden gewerkt. Deze zijn in een kunstenaarsloopbaan van groot belang. Ze worden ontwikkeld en getoetst door middel van groeps- en persoonlijke gesprekken, schriftelijke opdrachten en voordrachten met dia’s, zowel door docenten als door studenten. De scriptie in het eindexamenjaar wordt begeleid en beoordeeld door een theoriedocent. Coördinator : Hans Hovy

FOTOGRAFIE Het onderwijs van de afstudeerrichting fotografie is sterk individueel gericht. Van de studenten wordt verwacht een eigen relatie met het medium te ontwikkelen en vandaaruit tot persoonlijke keuzes en specialisatie te komen. De afdeling volgt de

158

GEMENGDE MEDIA De afstudeerrichting Gemengde Media is een multidisciplinaire afstudeerrichting. De term ‘gemengde media’ houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende materialen en technieken. In het kunstwerk staat het idee centraal. Afhankelijk van het concept van het kunstwerk kiest de kunstenaar zijn materiaal en werkmethode. De afstudeerrichting stelt hoge eisen aan inventiviteit, discipline en bevlogenheid van de studenten. De aard van de studie vereist dat de studenten zelfstandig kunnen werken. De docenten van de afstudeerrichting zijn kunstenaars die verschillende richtingen in de kunst vertegenwoordigen. Zij vormen tevens de schakel naar de andere afstudeerrichtingen. Coördinator : Mari Boeyen

MEDIAKUNST In de afstudeerrichting Mediakunst wordt onderzoek gedaan naar beeldtaal door het realiseren van autonoom werk. De omgang met het medium, de techniek, is hierbij van wezenlijk belang. In het onderzoek naar en het spelen met het medium ontstaan vaak nieuwe inzichten en ideeën. Het verwerken van informatie met betrekking tot het genereren van beelden leidt tot begrip van onderliggende concepten en tot inzicht in het ontstaan van een beeld en in de aard van het medium. Het leren werken met de apparatuur is nooit een doel op zich, maar een vanzelfsprekendheid in het werkproces. Voor sommigen betekent dit een ontdekkingsreis in de elektronica, voor anderen is het bij wijze van spreken al genoeg dat ze weten waar de opnameknop van de camera zit. Niet ‘hoe werkt een computer’, maar ‘wat is een computer’ of een camera of een tv. Het gaat er om dat tijdens de studie een visie wordt ontwikkeld met betrekking tot het beeldend gebruik van de nieuwe media. Coördinator : Pieter Baan Müller.

MONUMENTALE KUNST

Installatie, sculptuur, video, schilderen, tekenen, fotografie, projecten in situ, enzovoorts: het gebeurt in de afstudeerrichting Monumentale kunst. Deze afstudeerrichting gaat verder in op de vrijheden die in de twintigste eeuw zijn verworven. De afstudeerrichting Monumentale kunst kent een aantal zwaartepunten: het ontwikkelen van een onafhankelijke individuele beeldtaal door middel van experimenteren; het in ruime zin onderzoeken van context en betekenissen van ontwikkelde werkstukken en ten slotte: het werken in opdracht. Regelmatig worden projekten gedaan in binnen- en buitenland, waarin werk wordt ontwikkeld in relatie tot plaats en cultuur. Van de studenten wordt verwacht dat ze aktief, zelfstandig en innoverend bezig zijn. Vanwege het multidisciplinair karakter van de afdeling Monumentale kunst heeft de student de mogelijkheid contact te onderhouden met andere afstudeerrichtingen en docenten binnen de AKI. In samenwerking met de afstudeerrichting Architectonische vormgeving is ter ondersteuning van de studie de computer-werkplaats 'Monarch' opgezet. Elk studiejaar draaien er drie nieuwe docenten mee op de afdeling en zij zijn elk drie maanden verbonden aan de afdeling. Coördinator : Frank Sciarone.

SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK In de afstudeerrichting Schilderen, Tekenen en Grafiek komen alle mogelijke aspecten van de schilderkunst aan bod. De docenten – kunstenaars uit verschillende richtingen en van zeer diverse pluimage – werken op basis van persoonlijke begeleiding, vanuit het perspectief van de beroepspraktijk. Van de studenten wordt een grote mate van zelfstandigheid en betrokkenheid bij het medium verwacht. Voorop staat een doortastend begrip van de geschiedenis van het vak, van de verworvenheden van de schilderkunst ná 1880 en van het heldere evenwicht tussen idee en materiaal dat daaruit is voortgevloeid. Naast technische en formeel-schilderkunstige instructie ligt er een bijzondere nadruk op wat je ‘de grammatica van de kleur’ zou kunnen noemen. De docenten winden er geen doekjes om, wat garant staat voor levendige discussies. Er worden hoge eisen gesteld aan de bevlogenheid, de kritische instelling en de onafhankelijkheid van de student. Tijdens de slotfase van de opleiding wordt verwacht dat de doorlopende bezinning op wat het vak inhoudt ook zal leiden tot een krachtig en individueel geformuleerd ‘statement’ bij wijze van eindscriptie. In het eindexamenjaar bestaat tevens de mogelijkheid om een atelier te betrekken in de landelijk gelegen dependance te Twekkelo, een locatie en een ambiance waar een geheel eigen, stimulerende werking van uitgaat.

nicatie en verder op de kwaliteiten van de student, waarbij vooral gekeken wordt naar het analytisch vermogen en de vaardigheid tot het maken van communicatief authentieke beelden. De overdracht van de inhoud staat tijdens de studie voorop. Studies op het gebied van typografie, kleur en vorm, illustratie, fotografie, de verplichte oriëntatiecursus voor de Mac en omgang met de specifieke software vormen de basis van de studies. Deze vangen aan in het tweede semester. De diverse specialisaties binnen de studie Visuele Communicatie hebben veelzijdige dwarsverbindingen. Het spanningsveld tussen de klassieke en de nieuwe communicatiemedia speelt een belangrijke rol bij het maken van keuzes bij het overbrengen van de inhoudelijke aspecten van de studies en onderwerpen die tijdens de studie aangegaan worden. Organisatie en het persoonlijk structureren van overleg, ontwerpproces, onderzoek en realisatie zijn aspecten die vooral tijdens het derde en vierde jaar aan de orde komen. De ontwikkeling van de vakgebieden binnen de Visuele Communicatie heeft een eigen dynamiek binnen het geheel van de beeldende en toegepaste kunst. Het werken in opdracht neemt een even grote plaats in als het initiëren van projecten op basis van de persoonlijke stellingname. De afstudeerrichting verzorgt samen met de afstudeerrichting Mediakunst van de AKI, de Universiteit Twente en de Hogeschool Enschede in de minor ‘Kunst, Media en Techniek’. Voor de bestudering van de relaties vorm - kleur - beeld- tekst vormen de traditie en de ontwikkeling van het grafische ontwerpen een belangrijke leidraad. Tijdens de studie wordt aandacht besteed aan ontwerpstrategie, redactie en vormgeving van 2/3den audiovisuele c.q. interactieve producties. Het gebruik van hard- en software wordt gedurende de gehele studie verder uitgediept. Gedurende het derde en vierde jaar wordt er concreter ingegaan op het specifieke van het vak ontwerpen (informatievormgeving) waarbij de dwarsverbindingen met andere specialisaties (interdisciplinaire samenwerking) een rol spelen bij het maken van keuzes. Belangrijke aandachtspunten zijn grafische en typografische vormgeving, visueel grammaticale studies en redactie. Aandachtspunten zijn verder: betekenis en herkomst van beeld, onderzoek en ontwikkeling van een authentieke opstelling ten aanzien van het gebruik van de media, het initiëren van eigen projecten en het leren omgaan met een werkterrein dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Coördinator : Wouter Hooijmans

Coördinator : Joris Geurts.

VISUELE COMMUNICATIE Studenten die na de propedeuse de keuze maken voor Visuele Communicatie krijgen in het eerste semester van het tweede studiejaar een algemene oriëntatie op het vakgebied, deels gericht op geschiedenis en ontwikkeling van de Visuele Commu-

159


afdelingsteksten , vervolg ;

afdelingsteksten ;

ARCHITECTONISCHE VORMGEVING De afstudeerrichting Architectonische Vormgeving is een ontwerpafdeling en bestrijkt een groot gebied van de ruimtelijke vormgeving, zowel binnen als buiten, kleine architectuurprojecten, interieurarchitectuur, tijdelijke bouwsels, tentoonstellingen, straatmeubilair, meubels en verlichting, speelgoed, gebruiksvoorwerpen en accessoires. Vormonderzoek in relatie tot beeldende kunst vormt een belangrijk deel van de studie. Uitgangspunt is het leren ontwerpen vanuit een eigen belevingswereld als zelfstandig ontwerper, van wie een innovatieve bijdrage aan het vakgebied verwacht wordt. In werkbesprekingen wordt nagegaan of de ontwerpen voldoende niveau bezitten en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de student als toekomstig ruimtelijk ontwerper. De aanleg en de belangstelling van de student bepalen het verloop en de inhoud van de studie in de vrije dan wel de toegepaste richting van het vakgebied. De afstudeerrichting is een ruimtelijk laboratorium, waarbij ook plaats is voor theoretische en technische onderbouwing, zoals materiaalkennis, bouwkunde en cad.

ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het uitgangspunt is dat de studenten na hun afstuderen geen inhoudelijke of technologische drempel mogen ondervinden bij het zoeken naar hun plaats in de maatschappij. Om dit te bewerkstelligen wordt naast de reguliere lessen regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van gastdocenten. Deze gastdocenten zijn praktiserende autonoom of toegepast werkende kunstenaars / fotografen, die in workshopverband met de studenten projekten opzetten. Omdat door de snelle technologische ontwikkelingen de grensgebieden tussen de media meer en meer vervagen zijn er samenwerkingsverbanden binnen de school, waarbij studenten van andere afstudeerrichtingen als Gemengde Media, Mediakunst, Modevormgeving en Visuele communicatie gebruik maken van het lesaanbod van de afstudeerrichting Fotografie. De afdeling beschikt over ruime faciliteiten, zowel op analoog als op digitaal gebied. In het onderwijs wordt voortdurend geprobeerd een evenwicht te vinden tussen de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en de creatieve mogelijkheden die in de traditie van het vakgebied besloten liggen. Veel aandacht wordt besteed aan theorievorming, waarbij de relatie tussen beeldende kunst en fotografie voortdurend aan de orde is.

Coördinator : Edward Geluk Coördinator : Rutger ten Broeke

BEELDHOUWEN Beeldhouwen heeft op de AKI als begrip niet de beperking in zich die het woord suggereert. Ruimtelijk besef en appreciatie van driedimensionaliteit zijn een vereiste. Studenten moeten het vermogen bezitten in ruimtelijke termen te denken en te formuleren. In tegenstelling tot ‘een beeld houwen’ is de uiteindelijke vorm en verschijning nu niet meer beperkt tot substantieel materiaal en massa. De ideeën van studenten kunnen evengoed twee- als driedimensionaal worden uitgeprobeerd: met tweedimensionaal wordt bedoeld idee-ontwerp-tekenen, maar ook tekenen naar de waarneming en tekenen als activiteit om tot een autonoom product te komen. Bij het ruimtelijk werken worden geen beperkingen opgelegd wat betreft medium of materiaal. Aangezien hiervoor de gebruikte technieken zeer uiteen kunnen lopen wordt basiskennis van computers, glas, metaal, hout, gips, keramiek en modelmaken als vast lesonderdeel overgebracht. Voor overige technieken kan de student de hulp inroepen van vakmensen zowel binnen als buiten de academie. Het ruimtelijk werken omvat beelden, objecten en installaties. Gedurende de studie wordt tevens aan de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden gewerkt. Deze zijn in een kunstenaarsloopbaan van groot belang. Ze worden ontwikkeld en getoetst door middel van groeps- en persoonlijke gesprekken, schriftelijke opdrachten en voordrachten met dia’s, zowel door docenten als door studenten. De scriptie in het eindexamenjaar wordt begeleid en beoordeeld door een theoriedocent. Coördinator : Hans Hovy

FOTOGRAFIE Het onderwijs van de afstudeerrichting fotografie is sterk individueel gericht. Van de studenten wordt verwacht een eigen relatie met het medium te ontwikkelen en vandaaruit tot persoonlijke keuzes en specialisatie te komen. De afdeling volgt de

158

GEMENGDE MEDIA De afstudeerrichting Gemengde Media is een multidisciplinaire afstudeerrichting. De term ‘gemengde media’ houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende materialen en technieken. In het kunstwerk staat het idee centraal. Afhankelijk van het concept van het kunstwerk kiest de kunstenaar zijn materiaal en werkmethode. De afstudeerrichting stelt hoge eisen aan inventiviteit, discipline en bevlogenheid van de studenten. De aard van de studie vereist dat de studenten zelfstandig kunnen werken. De docenten van de afstudeerrichting zijn kunstenaars die verschillende richtingen in de kunst vertegenwoordigen. Zij vormen tevens de schakel naar de andere afstudeerrichtingen. Coördinator : Mari Boeyen

MEDIAKUNST In de afstudeerrichting Mediakunst wordt onderzoek gedaan naar beeldtaal door het realiseren van autonoom werk. De omgang met het medium, de techniek, is hierbij van wezenlijk belang. In het onderzoek naar en het spelen met het medium ontstaan vaak nieuwe inzichten en ideeën. Het verwerken van informatie met betrekking tot het genereren van beelden leidt tot begrip van onderliggende concepten en tot inzicht in het ontstaan van een beeld en in de aard van het medium. Het leren werken met de apparatuur is nooit een doel op zich, maar een vanzelfsprekendheid in het werkproces. Voor sommigen betekent dit een ontdekkingsreis in de elektronica, voor anderen is het bij wijze van spreken al genoeg dat ze weten waar de opnameknop van de camera zit. Niet ‘hoe werkt een computer’, maar ‘wat is een computer’ of een camera of een tv. Het gaat er om dat tijdens de studie een visie wordt ontwikkeld met betrekking tot het beeldend gebruik van de nieuwe media. Coördinator : Pieter Baan Müller.

MONUMENTALE KUNST

Installatie, sculptuur, video, schilderen, tekenen, fotografie, projecten in situ, enzovoorts: het gebeurt in de afstudeerrichting Monumentale kunst. Deze afstudeerrichting gaat verder in op de vrijheden die in de twintigste eeuw zijn verworven. De afstudeerrichting Monumentale kunst kent een aantal zwaartepunten: het ontwikkelen van een onafhankelijke individuele beeldtaal door middel van experimenteren; het in ruime zin onderzoeken van context en betekenissen van ontwikkelde werkstukken en ten slotte: het werken in opdracht. Regelmatig worden projekten gedaan in binnen- en buitenland, waarin werk wordt ontwikkeld in relatie tot plaats en cultuur. Van de studenten wordt verwacht dat ze aktief, zelfstandig en innoverend bezig zijn. Vanwege het multidisciplinair karakter van de afdeling Monumentale kunst heeft de student de mogelijkheid contact te onderhouden met andere afstudeerrichtingen en docenten binnen de AKI. In samenwerking met de afstudeerrichting Architectonische vormgeving is ter ondersteuning van de studie de computer-werkplaats 'Monarch' opgezet. Elk studiejaar draaien er drie nieuwe docenten mee op de afdeling en zij zijn elk drie maanden verbonden aan de afdeling. Coördinator : Frank Sciarone.

SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK In de afstudeerrichting Schilderen, Tekenen en Grafiek komen alle mogelijke aspecten van de schilderkunst aan bod. De docenten – kunstenaars uit verschillende richtingen en van zeer diverse pluimage – werken op basis van persoonlijke begeleiding, vanuit het perspectief van de beroepspraktijk. Van de studenten wordt een grote mate van zelfstandigheid en betrokkenheid bij het medium verwacht. Voorop staat een doortastend begrip van de geschiedenis van het vak, van de verworvenheden van de schilderkunst ná 1880 en van het heldere evenwicht tussen idee en materiaal dat daaruit is voortgevloeid. Naast technische en formeel-schilderkunstige instructie ligt er een bijzondere nadruk op wat je ‘de grammatica van de kleur’ zou kunnen noemen. De docenten winden er geen doekjes om, wat garant staat voor levendige discussies. Er worden hoge eisen gesteld aan de bevlogenheid, de kritische instelling en de onafhankelijkheid van de student. Tijdens de slotfase van de opleiding wordt verwacht dat de doorlopende bezinning op wat het vak inhoudt ook zal leiden tot een krachtig en individueel geformuleerd ‘statement’ bij wijze van eindscriptie. In het eindexamenjaar bestaat tevens de mogelijkheid om een atelier te betrekken in de landelijk gelegen dependance te Twekkelo, een locatie en een ambiance waar een geheel eigen, stimulerende werking van uitgaat.

nicatie en verder op de kwaliteiten van de student, waarbij vooral gekeken wordt naar het analytisch vermogen en de vaardigheid tot het maken van communicatief authentieke beelden. De overdracht van de inhoud staat tijdens de studie voorop. Studies op het gebied van typografie, kleur en vorm, illustratie, fotografie, de verplichte oriëntatiecursus voor de Mac en omgang met de specifieke software vormen de basis van de studies. Deze vangen aan in het tweede semester. De diverse specialisaties binnen de studie Visuele Communicatie hebben veelzijdige dwarsverbindingen. Het spanningsveld tussen de klassieke en de nieuwe communicatiemedia speelt een belangrijke rol bij het maken van keuzes bij het overbrengen van de inhoudelijke aspecten van de studies en onderwerpen die tijdens de studie aangegaan worden. Organisatie en het persoonlijk structureren van overleg, ontwerpproces, onderzoek en realisatie zijn aspecten die vooral tijdens het derde en vierde jaar aan de orde komen. De ontwikkeling van de vakgebieden binnen de Visuele Communicatie heeft een eigen dynamiek binnen het geheel van de beeldende en toegepaste kunst. Het werken in opdracht neemt een even grote plaats in als het initiëren van projecten op basis van de persoonlijke stellingname. De afstudeerrichting verzorgt samen met de afstudeerrichting Mediakunst van de AKI, de Universiteit Twente en de Hogeschool Enschede in de minor ‘Kunst, Media en Techniek’. Voor de bestudering van de relaties vorm - kleur - beeld- tekst vormen de traditie en de ontwikkeling van het grafische ontwerpen een belangrijke leidraad. Tijdens de studie wordt aandacht besteed aan ontwerpstrategie, redactie en vormgeving van 2/3den audiovisuele c.q. interactieve producties. Het gebruik van hard- en software wordt gedurende de gehele studie verder uitgediept. Gedurende het derde en vierde jaar wordt er concreter ingegaan op het specifieke van het vak ontwerpen (informatievormgeving) waarbij de dwarsverbindingen met andere specialisaties (interdisciplinaire samenwerking) een rol spelen bij het maken van keuzes. Belangrijke aandachtspunten zijn grafische en typografische vormgeving, visueel grammaticale studies en redactie. Aandachtspunten zijn verder: betekenis en herkomst van beeld, onderzoek en ontwikkeling van een authentieke opstelling ten aanzien van het gebruik van de media, het initiëren van eigen projecten en het leren omgaan met een werkterrein dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Coördinator : Wouter Hooijmans

Coördinator : Joris Geurts.

VISUELE COMMUNICATIE Studenten die na de propedeuse de keuze maken voor Visuele Communicatie krijgen in het eerste semester van het tweede studiejaar een algemene oriëntatie op het vakgebied, deels gericht op geschiedenis en ontwikkeling van de Visuele Commu-

159


AALDEREN / BROEKSTRA

97 EDWIN VAN AALDEREN ; MEDIAKUNST, DAG 103 DIEGO DE ANGELIS ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 136 MARC AUGUSTIN ; BEELDHOUWEN, DAG 152 JESSICA BAHN ; MODEVORMGEVING, DAG 116 MIRJAM BAKKER ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 120 SEBASTIAN BATEMAN ; FOTOGRAFIE, DAG 88 YMKE TER BEEK ; MONUMENTALE KUNST, DAG 107 JORIS BENNINK ; GEMENGDE MEDIA / MEDIAKUNST, DAG 65 JOOST BERKHOUT ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 84 ANN-KATHRIN BERLEMANN ; FOTOGRAFIE, DAG 134 TOM BETERAMS ; GEMENGDE MEDIA, DAG 70 JOSÉ M. BISCAYA ; GEMENGDE MEDIA, DAG 83 NINA CHLOÉ BOAS ; BEELDHOUWEN, DAG 77 ARON DEN BOER ; MEDIAKUNST, DAG 111 FLORIS BRINKERS ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 149 ANDRÉ BROEKE ; MONUMENTALE KUNST, DAG 75 JET BROEKSTRA ; GEMENGDE MEDIA, AVOND, DAG

160


AALDEREN / BROEKSTRA

97 EDWIN VAN AALDEREN ; MEDIAKUNST, DAG 103 DIEGO DE ANGELIS ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 136 MARC AUGUSTIN ; BEELDHOUWEN, DAG 152 JESSICA BAHN ; MODEVORMGEVING, DAG 116 MIRJAM BAKKER ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 120 SEBASTIAN BATEMAN ; FOTOGRAFIE, DAG 88 YMKE TER BEEK ; MONUMENTALE KUNST, DAG 107 JORIS BENNINK ; GEMENGDE MEDIA / MEDIAKUNST, DAG 65 JOOST BERKHOUT ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 84 ANN-KATHRIN BERLEMANN ; FOTOGRAFIE, DAG 134 TOM BETERAMS ; GEMENGDE MEDIA, DAG 70 JOSÉ M. BISCAYA ; GEMENGDE MEDIA, DAG 83 NINA CHLOÉ BOAS ; BEELDHOUWEN, DAG 77 ARON DEN BOER ; MEDIAKUNST, DAG 111 FLORIS BRINKERS ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 149 ANDRÉ BROEKE ; MONUMENTALE KUNST, DAG 75 JET BROEKSTRA ; GEMENGDE MEDIA, AVOND, DAG

160


BROOKHUIS / FOKKERS

139 ANNELIES BROOKHUIS ; GEMENGDE MEDIA, AVOND 146 KERSTIN BRÜMMER ; FOTOGRAFIE, DAG 112 GEKE BUIS ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 140 LAVINIA BURKE ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 155 ERNIE BUTS ; FOTOGRAFIE, DAG 147 MAURICE DE LA COMBÉ ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 143 ARNTHRUDUR DAGSDOTTIR ; GEMENGDE MEDIA, DAG 122 IRIS VAN DIESSEN ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 89 JOYCE VAN DONGEN ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 117 MARGIT DRIEHUIS ; MODEVORMGEVING, DAG 125 ANKE DRUMANN ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, AVOND 106 STEPHAN J. ENGLISCH ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 145 ANNIE ENGLISH-HOGG ; BEELDHOUWEN, DAG 123 SARAH MAJA ERZFINKE ; FOTOGRAFIE, DAG 137 ANNETT FISCHER ; BEELDHOUWEN, DAG 57 TEUN FLETTERMAN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 76 DANIËLLE FOKKERS ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG

162


BROOKHUIS / FOKKERS

139 ANNELIES BROOKHUIS ; GEMENGDE MEDIA, AVOND 146 KERSTIN BRÜMMER ; FOTOGRAFIE, DAG 112 GEKE BUIS ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 140 LAVINIA BURKE ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 155 ERNIE BUTS ; FOTOGRAFIE, DAG 147 MAURICE DE LA COMBÉ ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 143 ARNTHRUDUR DAGSDOTTIR ; GEMENGDE MEDIA, DAG 122 IRIS VAN DIESSEN ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 89 JOYCE VAN DONGEN ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 117 MARGIT DRIEHUIS ; MODEVORMGEVING, DAG 125 ANKE DRUMANN ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, AVOND 106 STEPHAN J. ENGLISCH ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 145 ANNIE ENGLISH-HOGG ; BEELDHOUWEN, DAG 123 SARAH MAJA ERZFINKE ; FOTOGRAFIE, DAG 137 ANNETT FISCHER ; BEELDHOUWEN, DAG 57 TEUN FLETTERMAN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 76 DANIËLLE FOKKERS ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG

162


GLOERICH / HUMMEL

132 MORITZ GLOERICH ; MONUMENTALE KUNST, DAG 154 MICHAEL GÖKEN ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 71 NIEK DE GREEF ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 95 PETRA GREHL ; MEDIAKUNST, DAG 119 TIBO DE GROOT ; MEDIAKUNST, DAG 114 LIES HALFWERK ; GEMENGDE MEDIA, DAG 138 THOMAS-XAVER HASCHER ; GEMENGDE MEDIA, DAG 59 KIM HEIJMER ; GEMENGDE MEDIA, DAG 150 ANNIKA HEIJMER ; MODEVORMGEVING, DAG 153 SONJA MARIA HELSLOOT ; GEMENGDE MEDIA / SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, AVOND 127 SUZANNE HENDRIKSEN ; MEDIAKUNST, DAG 101 REMON A.R. HERMSEN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 108 ANIK HOFFMANN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 94 JOS HOLMAN ; BEELDHOUWEN, DAG 68 FRAUKE HÖRMANN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 81 KRISZTIÁN HORVATH ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 131 RIA HUMMEL ; GEMENGDE MEDIA, DAG

164


GLOERICH / HUMMEL

132 MORITZ GLOERICH ; MONUMENTALE KUNST, DAG 154 MICHAEL GÖKEN ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 71 NIEK DE GREEF ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 95 PETRA GREHL ; MEDIAKUNST, DAG 119 TIBO DE GROOT ; MEDIAKUNST, DAG 114 LIES HALFWERK ; GEMENGDE MEDIA, DAG 138 THOMAS-XAVER HASCHER ; GEMENGDE MEDIA, DAG 59 KIM HEIJMER ; GEMENGDE MEDIA, DAG 150 ANNIKA HEIJMER ; MODEVORMGEVING, DAG 153 SONJA MARIA HELSLOOT ; GEMENGDE MEDIA / SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, AVOND 127 SUZANNE HENDRIKSEN ; MEDIAKUNST, DAG 101 REMON A.R. HERMSEN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 108 ANIK HOFFMANN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 94 JOS HOLMAN ; BEELDHOUWEN, DAG 68 FRAUKE HÖRMANN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 81 KRISZTIÁN HORVATH ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 131 RIA HUMMEL ; GEMENGDE MEDIA, DAG

164


JANSEN / OOMS

60 DAAN JANSEN ; BEELDHOUWEN, DAG 129 MARTIN KLERX ; GEMENGDE MEDIA / MONUMENTALE KUNST, AVOND 85 F. A. KODDE ; MEDIAKUNST, DAG 66 INES KONEN ; FOTOGRAFIE, DAG 82 ANKE KOSCHINSKI ; BEELDHOUWEN, DAG 56 CONNY KUILBOER ; GEMENGDE MEDIA, DAG 72 TINNA KVARAN ; MONUMENTALE KUNST, DAG 69 WALTER LANGELAAR ; GEMENGDE MEDIA / MEDIAKUNST, DAG 54 TOBIAS LEHMANN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 105 JOSINE LENTFERINK ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 104 NAN LIN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 135 VINCENT LOEFF ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 92 JULIA L. LUFTMANN ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 144 NANDA MEURS ; FOTOGRAFIE, DAG 98 ANNE-MARIE MIJNDERS ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 118 CORINNA NOGAT ; FOTOGRAFIE, DAG 64 DAAN OOMS ; MONUMENTALE KUNST, DAG

166


JANSEN / OOMS

60 DAAN JANSEN ; BEELDHOUWEN, DAG 129 MARTIN KLERX ; GEMENGDE MEDIA / MONUMENTALE KUNST, AVOND 85 F. A. KODDE ; MEDIAKUNST, DAG 66 INES KONEN ; FOTOGRAFIE, DAG 82 ANKE KOSCHINSKI ; BEELDHOUWEN, DAG 56 CONNY KUILBOER ; GEMENGDE MEDIA, DAG 72 TINNA KVARAN ; MONUMENTALE KUNST, DAG 69 WALTER LANGELAAR ; GEMENGDE MEDIA / MEDIAKUNST, DAG 54 TOBIAS LEHMANN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 105 JOSINE LENTFERINK ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 104 NAN LIN ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 135 VINCENT LOEFF ; ARCHITECTONISCHE VORMGEVING, DAG 92 JULIA L. LUFTMANN ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 144 NANDA MEURS ; FOTOGRAFIE, DAG 98 ANNE-MARIE MIJNDERS ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, DAG 118 CORINNA NOGAT ; FOTOGRAFIE, DAG 64 DAAN OOMS ; MONUMENTALE KUNST, DAG

166


ÖZEN / VAN SPIJK

63 ÖVGÜ ÖZEN ; FOTOGRAFIE, DAG 128 BERT PANNEKOEK ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, AVOND 53 KARIN PETTERSSON ; FOTOGRAFIE, DAG 67 MARKUS PÖTTER ; ARCHITECTONISCH VORMGEVING, DAG 133 LIDEWIJ VAN RIJSSEN ; MONUMENTALE KUNST, DAG 58 HENRIËTTE ROBERS ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, AVOND 96 DAAN ROOSEGAARDE ; MONUMENTALE KUNST, DAG 151 RALF ROTTERDAM ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 142 MIRJAM RUDOLPHUS ; GEMENGDE MEDIA, AVOND 126 SEBASTIAN RUNIA ; BEELDHOUWEN, DAG 61 KARIN SCHIPPER ; BEELDHOUWEN, DAG 121 ANDREAS SCHIPPER ; MONUMENTALE KUNST, DAG 87 ILJA SIEMERINK ; BEELDHOUWEN, DAG 109 MYLÈNE SNELLENS ; MODEVORMGEVING, DAG 99 JEROEN SPAARGAREN ; MEDIAKUNST, DAG 79 JORIS SPEELMAN ; MONUMENTALE KUNST, DAG 148 HESTER VAN SPIJK ; GEMENGDE MEDIA, DAG

168


ÖZEN / VAN SPIJK

63 ÖVGÜ ÖZEN ; FOTOGRAFIE, DAG 128 BERT PANNEKOEK ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, AVOND 53 KARIN PETTERSSON ; FOTOGRAFIE, DAG 67 MARKUS PÖTTER ; ARCHITECTONISCH VORMGEVING, DAG 133 LIDEWIJ VAN RIJSSEN ; MONUMENTALE KUNST, DAG 58 HENRIËTTE ROBERS ; SCHILDEREN, TEKENEN EN GRAFIEK, AVOND 96 DAAN ROOSEGAARDE ; MONUMENTALE KUNST, DAG 151 RALF ROTTERDAM ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 142 MIRJAM RUDOLPHUS ; GEMENGDE MEDIA, AVOND 126 SEBASTIAN RUNIA ; BEELDHOUWEN, DAG 61 KARIN SCHIPPER ; BEELDHOUWEN, DAG 121 ANDREAS SCHIPPER ; MONUMENTALE KUNST, DAG 87 ILJA SIEMERINK ; BEELDHOUWEN, DAG 109 MYLÈNE SNELLENS ; MODEVORMGEVING, DAG 99 JEROEN SPAARGAREN ; MEDIAKUNST, DAG 79 JORIS SPEELMAN ; MONUMENTALE KUNST, DAG 148 HESTER VAN SPIJK ; GEMENGDE MEDIA, DAG

168


STEKELENBURG / ZIEMS

73 LOTTE STEKELENBURG ; FOTOGRAFIE, DAG 80 JOACHIM STEVENS ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 141 JEAN-LOUIS DENIS STRIJBOSCH ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 62 CLAUDIA SUPPLIETH ; FOTOGRAFIE, DAG 115 MEREL TENKINK ; MODEVORMGEVING, DAG 113 MIRJAM TIMMER ; MODEVORMGEVING, DAG 124 ALBERTIEN TOP ; GEMENGDE MEDIA, DAG 100 PETRA VEURINK ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 86 JULIA WENNERS ; MODEVORMGEVING, DAG 102 STEFAN WESSELS JR. ; MONUMENTALE KUNST, DAG 90 JORIS WOERTMAN ; BEELDHOUWEN, DAG 91 BIBIAN VAN DER WORP ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 78 JIANHUA ZHENG ; MODEVORMGEVING, DAG 55 HOLGER ZIEMS ; FOTOGRAFIE, DAG

170


STEKELENBURG / ZIEMS

73 LOTTE STEKELENBURG ; FOTOGRAFIE, DAG 80 JOACHIM STEVENS ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 141 JEAN-LOUIS DENIS STRIJBOSCH ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 62 CLAUDIA SUPPLIETH ; FOTOGRAFIE, DAG 115 MEREL TENKINK ; MODEVORMGEVING, DAG 113 MIRJAM TIMMER ; MODEVORMGEVING, DAG 124 ALBERTIEN TOP ; GEMENGDE MEDIA, DAG 100 PETRA VEURINK ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 86 JULIA WENNERS ; MODEVORMGEVING, DAG 102 STEFAN WESSELS JR. ; MONUMENTALE KUNST, DAG 90 JORIS WOERTMAN ; BEELDHOUWEN, DAG 91 BIBIAN VAN DER WORP ; VISUELE COMMUNICATIE, DAG 78 JIANHUA ZHENG ; MODEVORMGEVING, DAG 55 HOLGER ZIEMS ; FOTOGRAFIE, DAG

170


colofon ;

Redactie Peter Sonderen en Wouter Hooijmans Ontwerp en beeldredactie Erick de Jong en Josine Lentferink Fotografie coördinatie Marcel Vos Fotografie werk en portretten Gypsy Erzfinke, Dennis Vloedmans en Kati Teloo Fotografie pagina 57, 65 en 135 Karin Pettersson Overige fotografie Josine Lentferink, Yolande Willink, Jef Koh en Michael Tekst Willem Brakman en Peter Sonderen Vertaling Language Unlimited Lithografie en pre-press Hardystudio, Enschede / Coen Scheen Drukwerk Lochemdruk, Lochem Bindwerk Boekbinderij De Ruiter BV, Zwolle Ponswerk Van Lith, Amsterdam Gebruikte lettertypes DIN-Engschrift, Grotesque MT en Helvetica Condensed Gebruikte papieren Reprobank 60 gr/m2, geleverd door Bührmann-Ubbens, Arctic the Volume 130 gr/m2, geleverd door Grafisch papier

172

Uitgave AKI academie voor beeldende kunst en vormgeving, onderdeel van ArtEZ Campus UT Hallenweg 5 Postbus 1440 7500 BK Enschede The Netherlands T 0031 (0)53 4824400 ; F 0031 (0)53 4824463 www.aki.nl / post@aki.nl Distributie en productie Hardyuitgeverij hardy@aki.nl p/a Postbus 1440 7500 BK Enschede, The Netherlands T 0031 (0)53 4824445, F 0031 (0)53 4824435 Juni 2003, ISBN 90-75522-21-5 © AKI, AKI-studenten en betreffende auteurs © AKI, AKI-graduates and relevant authors Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de AKI. No part of this publication may be reproduced without written permission from the AKI. Bij het samenstellen van deze catalogus zijn wij er van uitgegaan dat iedere examenkandidaat in 2003 afstudeert. In the preparation of this catalogue we have assumed that every examination candidate will graduate in 2003.


colofon ;

Redactie Peter Sonderen en Wouter Hooijmans Ontwerp en beeldredactie Erick de Jong en Josine Lentferink Fotografie coördinatie Marcel Vos Fotografie werk en portretten Gypsy Erzfinke, Dennis Vloedmans en Kati Teloo Fotografie pagina 57, 65 en 135 Karin Pettersson Overige fotografie Josine Lentferink, Yolande Willink, Jef Koh en Michael Tekst Willem Brakman en Peter Sonderen Vertaling Language Unlimited Lithografie en pre-press Hardystudio, Enschede / Coen Scheen Drukwerk Lochemdruk, Lochem Bindwerk Boekbinderij De Ruiter BV, Zwolle Ponswerk Van Lith, Amsterdam Gebruikte lettertypes DIN-Engschrift, Grotesque MT en Helvetica Condensed Gebruikte papieren Reprobank 60 gr/m2, geleverd door Bührmann-Ubbens, Arctic the Volume 130 gr/m2, geleverd door Grafisch papier

172

Uitgave AKI academie voor beeldende kunst en vormgeving, onderdeel van ArtEZ Campus UT Hallenweg 5 Postbus 1440 7500 BK Enschede The Netherlands T 0031 (0)53 4824400 ; F 0031 (0)53 4824463 www.aki.nl / post@aki.nl Distributie en productie Hardyuitgeverij hardy@aki.nl p/a Postbus 1440 7500 BK Enschede, The Netherlands T 0031 (0)53 4824445, F 0031 (0)53 4824435 Juni 2003, ISBN 90-75522-21-5 © AKI, AKI-studenten en betreffende auteurs © AKI, AKI-graduates and relevant authors Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de AKI. No part of this publication may be reproduced without written permission from the AKI. Bij het samenstellen van deze catalogus zijn wij er van uitgegaan dat iedere examenkandidaat in 2003 afstudeert. In the preparation of this catalogue we have assumed that every examination candidate will graduate in 2003.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.