AKI 2016 Catalogue

Page 1AKI ArtEZ 2016 | analoog | analogue | analogAKI ArtEZ 2016

analoog | analogue | analogvoorwoord In deze catalogus vindt u het werk van de afstudeerlichting 2016 van de AKI Academy of Art and Design. Daar zijn we erg trots op. Vol vertrouwen, krachtig, kritisch maar ook gevoelig en soms heel stil en subtiel. Dit werk draagt bij aan een andere perceptie van ‘de wereld’ en maakt zichtbaar wat er voorheen niet was (wat anders is dan iets zichtbaar maken). Mede hierdoor groeit het algemeen besef dat academies zoals de onze niet alleen scheppend-inhoudelijk essentieel zijn, maar dat deze ook een grote rol kunnen spelen in de hervorming van de manier waarop wij de maatschappij economisch-sociaal vormgeven. Recente onderzoeken van vooraanstaande economen tonen dat de basiskwalificaties en competenties die het kunstonderwijs al decennia hanteert doorslaggevend zullen zijn voor de positie van het individu in de toekomstige arbeidsmarkt. Dat is allesbehalve zweverig en ondersteunt onze rotsvaste overtuiging dat een opleiding aan de(ze) academie een zeer verstandige studiekeuze is.

Dit alles zal onze kersverse alumni op dit moment hoogstwaarschijnlijk volledig een zorg zijn, eerst zal het succes van het examen en de expositie uitputtend worden gevierd. Geef ze eens ongelijk, gedurende hun studie hebben ze meer uren gemaakt, met meer begeleiding en meer inhoudelijke- persoonlijke reflectie dan in enig ander type onderwijs van dit niveau. En bovenal: met een grotere persoonlijke investering dan waar dan ook. Deze lichting verlaat de academie met een ijzersterk portfolio en ik vertrouw erop dat u veel plezier zult ervaren van de werken die in deze catalogus zijn samengebracht.

Dr. Marc Boumeester AKI Academy of Art and Design University of the Arts ArtEZ

5

De keuze voor de AKI is een keuze voor het leven en die maak je in feite al jaren voor je naar de academie komt. Dit betekent niet dat de AKI stilstaat, voort­ durend werken we aan vernieuwingen en verbeteringen. Soms zijn deze door het ver­anderende medialandschap ingegeven, soms door ideologie, soms door het werkveld. Hierdoor blijven wij werken aan verdere vergroting en verankering van de waarden van onze academie, binnen en buiten het instituut ArtEZ.


introduction In this catalogue, you will find the work of the 2016 graduating class of the AKI Academy of Art and Design. We are extremely proud of this group and their work—confident, powerful, and critical, but also sensitive, quiet and subtle. This work contributes to an alternate perception of ‘the world’ and brings things to light that were previously concealed (which is different than simply making something visible). Partly because of this, there is a general growing awareness that academies such as ours are not only essential with regard to creative content, but can also play a major role in reforming the way in which we economically and socially shape society. Recent research from leading economists indicate that the basic qualifications and competencies that art education has employed for decades will be decisive for the success of individuals in the future labour market. This provides clear support for our firm conviction that an education at the academy is a very wise choice of studies.

6

A choice for AKI is a life choice, and is, in fact, one you make years before arriving at the academy. This doesn’t mean that AKI is standing still; we are constantly building on innovation and improving. Sometimes, this is inspired by the changing media landscape, sometimes by ideology or by the professional field. Through this, we continue working on further enhancing and anchoring the values of our academy, both within and beyond the ArtEZ institution. In all likelihood, these concerns will not trouble our brand-new alumni just yet; first the success of the exams and the exhibition must be thoroughly celebrated. Who can blame them? During their studies, they have racked up more hours, with more guidance and more substantive and personal reflection than in any other type of programme at this level. And above all, with unparalleled personal investment. This class leaves the academy with a rock-solid portfolio, and I am confident you will take great pleasure in the works compiled in this catalogue.

Marc Boumeester PhD AKI Academy of Art and Design ArtEZ University of the Arts


vorwort

Die Wahl auf der AKI zu studieren ist eine Wahl fürs Leben und diese macht man in der Regel sogar schon Jahre bevor man die Akademie zum ersten Mal betritt. Es bedeutet auch, dass die AKI niemals still steht und konstant in Bewegung ist. Manchmal werden diese Entwicklungen durch die sich verändernde Medien­ landschaft diktiert, manchmal durch Ideologie, manchmal auch durch den Arbeitsmarkt selbst. Deshalb setzen wir auf eine kontinuierliche weitere Expansion und Verankerung der Werte unserer Akademie, sowohl innerhalb und außerhalb des ArtEZ Institute. All dies wird unsere brandneue Alumni im Moment wahrscheinlich wenig interes­ sieren. Erst muss die bestandene Prüfung und die Ausstellungseröffnung ausgiebig gefeiert werden – und das mit Recht. Denn schon während ihres Studium haben unsere Studenten mehr Stunden mit Gesprächen und persönlicher Reflexion zu­ gebracht, als in jedem anderen vergleichbaren Studiengang. Und vor allem haben sie eine größere persönliche Investition geleistet, als irgendwer sonst. Der Jahrgang 2016 verlässt die Akademie mit einem starken, überzeugenden Port­ folio und ich bin sehr zuversichtlich, dass Sie hieran viel Vergnügen haben werden.

Dr. Marc Boumeester AKI Academy of Art and Design University of the Arts ArtEZ

7

In diesem Jahrbuch finden Sie die Examensarbeiten der AKI Academy of Art and Design des Jahrganges 2016. Darauf sind wir besonders stolz. Die Werke sind voller Vertrauen, kraftvoll und sensibel, manchmal leise und doch subtil. Die Arbeiten erschaffen eine neue Wahrnehmung ‘der Welt’ und macht sichtbar was vorher nicht bestand. (Was etwas ganz anderes ist, als etwas ‘rein sichtbar’ zu machen.) In zunehmendem Maße wächst auch das allgemeine Bewusstsein, dass Akademien wie die unsere nicht nur für kreativ-inhaltliche Aspekte wichtig sind, sondern dass sie auch eine wichtige Rolle spielen bei der neuen Definition einer sozio-ökonomischen Form der Gesellschaft. Jüngste Studien von führenden Ökonomen zeigen, dass die grundlegenden Qualifikationen und Kompetenzen die ein Kunst- und Designstudium seit Jahrzehnten vermittelt, entscheidende Faktoren sind für die Stellung des Individuums im zukünftigen Arbeitsmarkt. Dies unterstützt unsere feste Überzeugung, dass das Studium auf unserer Akademie eine mehr als kluge Entscheidung war – und ist.


8


Fine Art Painting

tobias artmann

9

tobiasartmann.com tobias-telo-artmann.blogspot.com tobias_artmann@gmx.de

10 | 11 Zonder titel, olie- en spuitverf op doek, 2014. 12 Goya I, gemengde media, 2015.
12


13


14


Fine Art Painting

ilonka bannink ibannink@hotmail.com

15

Ik begin steeds weer opnieuw, met een wit vlak, liefst heel groot. Dit zorgt ervoor dat ik mij steeds fysiek tot het beeld moet verhouden. Het heeft te maken met een bepaalde directheid, de ervaring van het hier en nu die ik wil schilderen. Ik start vanuit het oppervlak, letterlijk: de kleur van het papier of het doek, vlekken, of vouwen. Ik reageer steeds op voorgaande acties. Door de vlakken over elkaar en naast elkaar te plaatsen in ritmes en patronen behoudt het beeld een bepaalde platheid. Het gaat om elke afzonderlijke beweging met verf, om hoe vaak deze herhaald wordt, hoe de verf is aangebracht en in welke kleur het zich waar op het doek bevindt.

16 | 17 Zonder titel, olieverf, pastelkrijt, oliekrijt, 150 x 500 cm, 2016 18 Zonder titel, olieverf, oliekrijt, pastelkrijt, gouache, 160 x 200 cm, 2015. Zonder titel, gouache, olieverf, 200 x 160 cm, 2015.
18


19


20


Crossmedia Design

ramazan barlas

21

ramazanbarlas.com contact@ramazanbarlas.com

22 Ultraviolet 23 Exalted 24 Altus Inventum Exalted Exalted


22


23


24


25


26


Crossmedia Design

marcel berwanger

27

marcelberwanger.de mail@marcelberwanger.de

28 | 29 Experimental Calligraphy, acryllic on canvas, 30 x 42 cm. 30 Love Letters Wall, mixed materials on wood, 200 x 600 cm. Modern Calligraphy Banner, ink on paper, 300 x 100 cm.
30


31


32


Deeltijd Fine Art Painting

gerdie blankers

33

gerdie.blankers@gmail.com35


36


37


38


Fine Art Sculpture

christopher bohlen

39

christopherbohlen.blogspot.nl christopherbohlen@web.de

40 | 41 Zonder titel, linoleum print, 50 x 70 cm, 2015. 42 Zonder titel, keramiek, 30 x 10 x 10 cm, 2015.

43


44


Deeltijd Fine Art Painting

carmen bolaĂąos carmen.bolanos@gmail.com

45

Imagine‌

46 Collage 1 47 Collage 2 48 Collage 3


46


47


48


49


50


Fine Art Painting

esther te brake esthertebrake.nl esthertebrake@gmail.com

51

Eén van de materialen die ik graag inzet is gebruikt textiel. Ik heb het gekregen, het is afgedankt, overbodig. Dan is het vrij van ‘last’ en kan ik er mee doen wat ik wil. Terwijl stof een beschermende functie heeft en vaak iemand’s identiteit tot uit­ drukking brengt, vervult het in mijn werk een andere rol. Het doet precies het tegen­ overgestelde, het geeft bloot. En verbeeldt een staat van zijn. Stof is altijd flexibel, ongeacht de dikte of structuur. Het is beweeglijk en veranderlijk. Vaak zie ik meteen wat ik wil, ik hoef er alleen nog maar de juiste stukken bij te zoeken. Zo maak ik van verschillende lappen die ik verknipt heb, weer een beeld. Het zijn bijna altijd abstracte portretten. Werk van textiel kun je aanraken, voelen en vormen. Zodoende kan ik uitdrukking geven aan mijn relatie tot de geportretteerde.

52 - 54 Vrouw met borsten

55


56


Crossmedia Design

kylie bremer kyliebremer.nl ke.bremer@gmail.com

Zeefdruk 2014 59 Roodkatje Een meisje gefascineerd door haar kattenpak Deed al haar plasjes in een kattenbak Zwiepte dan met haar beentjes het zand eruit En likte haar snorharen als een echte ijdeltuit Ze woonde in een dorpje omringt door heel veel bomen Met topjes zó hoog dat alleen de zon er kon komen Hier groeide ze op met allemaal fijne mensen om haar heen Maar toch miste ze er nog een Oma woonde wel duizend stappen van het pad Een lange wandeling waarvan je de weg makkelijk vergat Vanaf het hoge dak kon ze oma’s huisje wel zien Dit was dan ook haar favoriete plek, zoals je al kon raden misschien Voldaan deed ze dan een helmpje op haar hoofd En klom ze moeizaam, maar grootmoedig in de dak goot Hier genoot ze van de warme zonnestralen op haar snoet En zag ze de ondergaande zon tegemoet Op een dag kreeg ze van oma een gloednieuw kattenpak Gemaakt van rode lapjes over het gehele oppervlak Het meisje was zo verrast en helemaal in haar nopjes Ze bedankte haar oma met zoveel mogelijk katten kopjes… 60 Dubble Exposure Als beeldontwikkelaar bepaal ik grotendeels de richting van de reis waar ik je als kijker mee naar toe neem. Her en der zal ik ruimte laten voor een eigen interpretatie, genoeg om je te doen geloven dat mijn rode draad ook de jouwe is.

57

5859


60


61


62


Fine Art Painting

willemijn calis

63

willemijncalis@gmail.com

64 | 65 Set, schildering en tevens setting voor performance. Acryl op papier. 66 Stills uit korte stop-motion animatie Heyday.
66


67


68


Crossmedia Design

clara diercks claradiercks.de

Sonder – Design of a serif, transitional typeface.

69

The profound feeling of realizing that everyone, including strangers passed in the street, has a life as complex as one’s own, which they are constantly living despite one’s personal lack of awareness of it. (John Koenig)
72


73


74


Crossmedia Design

verena eckloff verena-eckloff.de contact@verena-eckloff.de

75

Die Chemie des Lichts – The Chemistry of Light. Everything in this world is about the course of life: birth, life, death, destruction. Let there be light!

79


80


Fine Art Painting

joan ederveen joanederveen.nl joanederveen@gmail.com

Ik ben geïnteresseerd in het grensvlak tussen de fysieke, uiterlijke wereld, waar alles in één richting beweegt, namelijk naar het einde, en de mentale, innerlijke wereld, die oneindig lijkt en tijdloos. Maken zie ik als een tegengestelde beweging van verval, een rebelse daad tegen het onvermijdelijke. Mijn werk speelt zich af op grensvlakken, aan randen en tussen lagen. Letterlijk, fysiek, bestaat mijn werk altijd uit meerdere lagen van verschillende materialen. Bijvoorbeeld een aantal kartonnen dozen, daarop een papieren zak, en daaroverheen kalk. De lagen zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar: deels weggeschilderd/bedekt, deels open. Wat zich tussen de lagen afspeelt, de geschiedenis van het beeld, zie ik als een essentieel onderdeel van het werk. Op de randen ontstaan de werken. Niet middenin het vlak, maar daar waar verschillende dingen elkaar raken. Als er een rand is is er een opening voor het maken, voor het starten van het schilderproces. En doordat het werk nooit is uitgekaderd en interactie heeft met de ruimte waarin het zich bevindt manifesteert het zich vooral als ding, als object en niet als plaatje, als illusionaire ruimte.

81

Materiaal speelt een grote rol. Ik gebruik graag materialen die processen hebben doorgemaakt want zij hebben ‘kennis’. Ook gebruik ik ‘reactieve’ materialen: papier, kalk, gips, metalen oliën, vetten, koolhydraten, aminozuren, oxides. Ik kies ze omdat ze altijd iets in gang zetten: processen van opbouw of afbraak. Ik laat het voor een deel aan de materialen zelf over wat er gebeurt. Door ze bijvoorbeeld te mengen ontstaan bepaalde texturen. Maar regelmatig neem ik ook weer delen weg. Wanneer stukken loslaten bijvoorbeeld. Het schilderij met de paardebloemen vormde een voortdurend proces van verval, het viel uit elkaar terwijl ik het maakte. Toch ging ik door op het beeld omdat ik het beter vond worden naarmate de lagen zich van elkaar losmaakten en zich meer gingen manifesteren.

82 | 83 Opeenvolging van lagen van verval, golfkarton, papier, lijm, kalk, was, olieverf, pigment, 150 x 300 cm. 84 Organisatie met corrupte interne structuur, hardboard, papier, lijm, organismen, 75 x 110 cm. Compositie van een automatisch gegenereerd ritme, golfkarton, kraft­ papier, tarwebloem.
84


85


86


Fine Art Painting

dieuwke eggink dieuwkeeggink.nl dieuwke.eggink@gmail.com

‘Make new places and create new land, while at the same time mirroring the places you left and the places ahead.’ Aleksi Wildhagen

87

Mijn werk begint op het moment dat ik een foto neem, maar tegen de tijd dat ik deze foto gebruik, als vertrekpunt voor een schilderij, kan ik me dit moment meestal niet meer herinneren. Dit doet er ook niet meer toe. De foto zou ik in theorie na kunnen spelen; mijn ouders hebben nog steeds dezelfde tuin en ook de stoelen, parasol en het tafelkleed zijn er nog. Maar de praktijk kan nooit dat gevoel opwekken wat de foto voor mij betekent. Het is de beleving die met het beeld verworven is. Dat gevoel kan met schilderen gevangen worden. Dat is wat schilderen kan, en wat het vermag. Het gaat om de illusie, over het scheppende karakter van schilderen, en wat je daarmee kan opwekken.

88 Knokkestraat, Juni 2015 #2, olie en ei tempera op linnen, 170 x 150 cm, 2016. 89 Knokkestraat, Juni 2015 #3, olie en ei tempera op linnen, 170 x 150 cm, 2016. 90 Vier studies voor AlleeĂŤn, Januari 2015, olie op papier, 40 x 31 cm, 2015.


88


89


90


91


92


Fine Art Media

hannelotte van elst hannelottevanelst.com hannelottevanelst@outlook.com

93

De serie ‘Inwardness’ bestaat uit beelden die ik heb vastgelegd in mijn directe omgeving. Ik ben geïntrigeerd door intieme momenten van verstilling met mensen die dicht bij me staan. Dit gevoel herdefinieer ik door zulke momenten later te herscheppen en opnieuw te portretteren waardoor ik mijn eigen gevoelswereld erop kan projecteren. Houdingen uitvergroten, inzoomen op bepaalde elementen. Het werk bestaat uit zilvergelatine bariet prints van 110 bij 165 cm. Door dit formaat worden deze ingetogen en intieme momenten monumentaal.


94


95


96


97


98


Crossmedia Design

denise fernholz denise-fernholz@web.de

99

Mit meiner Arbeit will ich zum Nachdenken anregen, meinen Senf dazu geben, und auch mal nach den Sternen greifen. Ich liebe es, mit Wรถrtern zu spielen und auch mal ein bisschen gesellschaftskritisch zu sein.101103


104


Crossmedia Design

sanne elisabeth van gent sanne-elisabeth.nl info@sanne-elisabeth.nl

105

Kracht met een zachte vacht Kritiek als achtergrondmuziek Recalcitrant in een picknickmand Observeren met een bril accentueren Timide in een rode bolide Relevant met een gouden rand Confrontatie als wanddecoratie Transparant met kleur aan de achterkant

106 Koester 107 Patatje oorlog 108 Studiemateriaal voor Kijkles, waarbij termen zoals waarneming, perspectief, zintuigen, beeldtaal en fantasie besproken worden.

109


110


Fine Art Painting

nancy de graaf nancydegraaf.com info@nancydegraaf.com

B. is fotograaf. Hij maakt mooie foto’s. Hij wacht soms uren tot het beste moment om die éne foto te maken. Foto’s van de natuur, foto’s van dieren. B. gaat soms naar de dierentuin en fotografeert dan ‘wilde’ dieren. En dat is best lastig, want je ziet overal ‘dierentuin’. ‘De kunst is om om de hekken en tralies heen te gaan’, aldus B. Hij laat mij prachtige foto’s zien van een leeuw, een papegaai en nog heel veel andere dieren. Een man gaat naar een plek waar wilde dieren zijn opgesloten. Maakt foto’s van hen alsof ze niet opgesloten zijn… Mijn werk is gebaseerd op dit soort absurde situaties. Er is veel wat niet klopt en niemand lijkt er van op te kijken. De mensheid verbaast en verontwaardigt mij. Mijn werk is zowel gebaseerd op die – vaak intense – beleving als de wens hieraan te ontsnappen door op zoek te gaan naar mogelijke contrasten. Humor en ironie spelen hierbij een grote rol.

111

Tijdens het schilderen valt mijn belevingswereld samen met de oneindige mogelijk­ heden van het medium. En als die synthese optimaal verloopt – en dat gebeurt maar heel zelden – geeft dat een gevoel van voldoening. Op zoek naar dat ene, zeldzame moment. Ik breek beeld af, trek het uit elkaar; maak een nieuw beeld. Als ik figuren in een werk bij elkaar breng, ontstaat er vanzelfsprekend een nieuw verhaal. Soms weet ik zelf niet waar dit nieuwe verhaal over gaat en dat maakt ook niet uit, want het klopt wel als beeld.

112 Art is in the OR, olieverf op doek, 200 x160 cm. 113 The thin orange string thing, olieverf op doek, 200 x160 cm. 114 The yellow basket, olieverf op doek, 200 x160 cm.


112


113


114


115


116


Fine Art Media

jennifer de graaff jenniferdegraaff.org jenniferdegraaff@gmail.com

117

Kille realiteit en vervreemding. Compositorisch en zwart/wit. Een zoektocht naar ordelijke, harmonische vormen binnen het sublieme. Werken vanuit het gevoel, tegenstelling, tijd en contrast. Een poging de Romantische attitude terug te brengen in de hedendaagse samenleving waarin alles snel, gehaast en nieuw moet zijn. Het creĂŤren van nieuwe realiteit, een eigen realiteit.

118 Zonder titel, analoog, 2015. 119 Zonder titel, analoog, 2016 120 Videoprojectie in de ruimte, 2016.


118


119


120


121


122


Fine Art Media

esmay groot koerkamp esmaygrootkoerkamp.nl esmay_gk@icloud.com

123

Trots en angst zijn mijn thema’s. Wat ik teken vermeng ik met wat ik zelf meemaak. Ik geef een beeld van deze tijd en wat ik daar zelf van vind. Ik heb de vrijheid om uit te beelden wat ik wil. Zowel van dichtbij als van ver af. Verschillende technieken en details in één tekening. Gelaagd, oprecht en duidelijk. Trots en statig. Koningen en koninginnen van ons eigen lichaam.

124 It takes a muscle to fall in love, mixed media, 225x135 cm. 125 Uit een serie van vier. 126 Uit een serie van zes.125


126


127


128


Fine Art Painting

coco sanne hassink

130 The sun is a distant memory we live in the Garden of Eden, I walk in. Markers and waterbased oil paint on canvas, 40 x 30 cm, 2015. 131 When the nightmare was over and the sun dawn light, she’d retreat to the same place she always did. Watercolor, India ink and white ink pen on paper, 28 x 21 cm, 2014. Pisces alien feelings zodiac madness sensibilities. Watercolor, oil paint and oil pastels on paper, 32 x 24 cm, 2015. The familiar labyrinth. Watercolor and markers on paper, 32 x 24 cm, 2016. To express the infinite abuse in its depths. Watercolor, markers and water based oil paint on paper, 32 x 24 cm, 2015. 132 You could almost hear the scream through the strange vibrations of the past. I’ve been raised from the dead, dancing and grinding in the pale moon light. Markers and waterbased oil paint on paper, 40 x 30 cm, 2015

129

sannehassink1990@gmail.com


130


131


132


133


134


Fine Art Sculpture

timo hofacker timohofacker.de timo-hofacker@gmx.de

In meiner Wahrnehmung gefangen, versuche ich durch meine Arbeit als Bildhauer einen reflexiven Kontext zu kreieren, der es mir ermöglicht meine Empfindungen und dessen Konsequenzen besser zu erörtern. Intuition und bewusste Entscheidung sind formal wie inhaltlich gleichberechtigt. Antrieb der zumeist figurativen Arbeiten sind die alltäglichen und zugleich großen Mechaniken in unserem Denken und Handeln, Mechaniken die unser Empfinden prägen und die resultierende Reflektion begründen und steuern. Ich begreife die Kunst als Erweiterung unserer unzulänglichen Sprache und sehe somit die Möglichkeit durch meine Skulpturen ein Statement bezüglich der untersuchten Mechaniken ablegen zu können.

135

My work as a sculptor is to create a reflexive context that allows me to discuss my feelings and by implication the consequences. Form and content suggested either by my intuition or by my conscious thinking, I put equally to use. The predominantly figurative sculptures and drawings I create are prompted by the everyday as well as by the wondrous mechanics of our thoughts and actions, and the consequential reflections. I understand art as being an extension of our inadequate language and thus see the possibility to analyze these ‘mechanics’ in order to make a temporary statement.

136 | 137 Wanderschaft, detail. 138 Wanderschaft, keramiek, hout, textiel, ijzer, acrylverf, houtsnippers, touw, 420 x 157 x 93 cm. Immobilität, keramiek, hout, acrylverf, touw, 164 x 164 x 450 cm.
138


139


140


Crossmedia Design

danique hofstee daniquehofstee.nl

Je ne vois pas, car il n’y a pas de je a voir.

141

Een onderzoek naar de grenzen van het medium, de grenzen van het concept en de grenzen van mijn creĂŤren.
144


145


146


Fine Art Media

heidi hörsturz heidihoersturz.blogspot.nl

Sex Trashart Attacks! Cybercat masturbation! Unicorn deconstruction! ‘Heidi Hörsturz’ werkt op het terrein van audiovisuele optredens, video en geluidskunst. Haar animaties, optredens en installaties combineren hedendaagse kunst en moderne Trash-esthetiek. Ze heeft vinyl en audiotapes van geluidskunst in een beperkte oplage uitgebracht, daarin worden de verbindingen tussen lawaai, kunst­ matige overstimulatie en bedachte visuele associaties onderzocht. Een van de aandachtspunten in haar werk is het verlangen van de hedendaagse maatschappij om meer overstimulatie te krijgen bij een krimpende aandachtsspanne. De zoektocht naar schokkende informatie en seksuele inhoud, en de behoefte aan een kleurrijke wereld probeert de huidige neerslachtigheid te vervangen. Het onderdrukken van zelfreflectie met audiovisuele hersenaanvallen weerspiegelt een streven naar een kunstmatig geconstrueerde wereld. Een digitaal orgasme waarbij de emotionele relaties boven de natuurlijke omgeving gaan. (Artez Magazine 2016)

147

Sex Trashart Attacks! Cybercat Maturbation! Unicorn deconstruction! The media­artist ‘Heidi Hörsturz’ is working in the fields of audiovisual performance, video and soundart. Her work have been presented at international exhibitions, gallerys and art festivals. Her animations, live shows and installations combining contemporary art and modern trash aesthetics. She published a series of limited soundart vinyls and audiotapes which researches the connection of noise, artificial overstimulation and constructed visual associations. One of the thematic emphasis of her work is the desire of the contemporary society to get more overstimulation in rapidly shrinking attention spans. The search for shocking informations and sexual content and the yearning for a colourful world tries to replace the current depression. The repression of self-reflection with audio­visual brain attacks represents a striving for an artificially constructed world. A digital orgasm that overlays the emotional relations to the natural enviroment. (Artez Magazine 2016)

148 ICA, London, 2016. 149 Media Art Flow Festival, Almelo, 2015. 150 MEM Festival, Bilbao, 2015. Film stills from T-Rex in Love and Gryz Quii.


148


149


150


151


152


Fine Art Sculpture

pablo hulshof ceramic-berserker.com sprayarthero@hotmail.com

Don Quichotte de la Mancha ‘vocht’ tegen windmolens. In zijn tijd een nieuwe vinding, om land droog te leggen of voedsel sneller te verwerken. Het bracht de mensheid sneller tot ontwikkeling. Zonder o.a. deze techniek zou het veel langer geduurd hebben tot het punt waar we nu zijn. De vaart der volkeren. Daarom zijn de molens van keramieken steeksleutels gemaakt, en Don Quichotte, Sancho Panza van bouten. Omdat ze zonder elkaar geen bestaan hebben. De techniek en de mensheid, de steeksleutels en de bouten. Heeft het ons vooruitgang gebracht, of zijn we meer gaan doen voor minder. Zijn we in het proces, het collectief belang vergeten? Kan het ons nog een moer schelen?

153

Naast maatschappelijk geëngageerd werk, ben ik sinds een jaar ook bezig om voorwerpen en daarmee verbonden associaties, die ik niet mooi of ronduit lelijk vindt, om te vormen tot iets waar ik wel blij van word. Gecombineerd tot een nieuw beeld. Met een magistraal keramisch kleurenpalet dat door middel van glazuur toegepast kan worden: bijvoorbeeld een hertengewei, als sporttrofee, aan de muur. De lelijke associatie. Als keramische kroonluchter laat ik zien dat het een prachtige vorm en struktuur heeft. Of een viool. Het concertgebouw en ‘verplicht’ gepaste kleding. Toch kom ik daar ook, omdat ik klassieke muziek van tijd tot tijd kan waarderen. Deze viool heb ik in keramiek afgegoten. En hij doet het nog ook! En een keramisch Amerikaanse legerhelm uit WOII. Oorlog. Maar eigenlijk een mooie (organisch gebaseerde) vorm, het hoofd. Met al deze ingre­­ diënten ben ik gaan combineren en daar is een figuratief verhalend werk uit voort gekomen. Mijn portretfoto is daar een voorproefje van.

154 | 155 Chotte, 50 x 400 x 180 cm. 156 Chotte, detail.
156


157


158


Deeltijd Fine Art Media

monique ijsseldijk moniqueijsseldijk.nl monique.ij@hotmail.com

159

Ik probeer grip te krijgen op de tijd, mijn geschiedenis vast te houden. Ik ben bang dat dingen verloren gaan. Dat ze verschijnen en weer verdwijnen. Vervagen. Ik strijd tegen het vergeten. Vergeten is alarmerend. Want wie ben ik zonder ver­ leden? Alles is tevergeefs, alles is zinloos, als ik met vergeten tevreden kan zijn. En toch; ik weet dat er dingen verloren gaan. In mijn hoofd ontbreken er ‘teksten’, ‘beelden’, ‘geluiden’. Een penibele situatie. Feitelijk bestaat de wereld in mijn hoofd uit allerlei losse fragmenten. Flarden van gevoelens, van gebeurtenissen, van ver­ wachtingen. Het zijn enkel momenten in de tijd, losgerukt uit hun oorspronkelijke context van hoofd en hart, zonder betekenis. Door hun isolement noem ik het ‘semiwaarheden’. Alleen. Wankelbaar. Kwetsbaar. Vertraagd. Er is geen begin en geen eind, er is geen centrum. Geen lichaam om in te wonen. Geen ruimte om ze te plaatsen. Gelukkig is daar het verlangen; sterk, beweeglijk en productief. Momenten die ogen­schijnlijk niets met elkaar te maken hebben, kruisen elkaar en leggen toevallige verbindingen en er ontstaan nieuwe betekenissen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat het wil! Het verleden, het heden en de toekomst komen samen in deze veelheid, ze buitelen over elkaar heen, keer op keer. In mijn werk verbind ik die semi-waarheden met meer objectieve en formele zaken. Het werk heeft de eigenschap van het onderweg zijn, het werkproces is in het verschijnen duidelijk zichtbaar. Dit resulteert in intrigerende objecten die onderdeel zijn van poëtische installatieachtige beelden, waarbij de manier van plaatsing van de elementen heel zorgvuldig gebeurt. Het ene werk komt als vanzelfsprekend uit het andere voort. Bepaalde elementen uit eerdere opstellingen hergebruik ik soms in nieuwe werken. Oud en nieuw werk horen zo op unieke wijze bij elkaar. Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid, aantrekkelijk en soms verontrustend tegelijkertijd.

160 -162 het verlangen naar het hebben van een ezel, 2016.
162


163


164


Fine Art Painting

elmar ipskamp elmaripskamp.nl elmaripskamp@gmail.com

165

Ik schilder solitaire figuren die op de een of andere manier een verbinding met mij hebben. Ze staan alleen in hun omgeving: de buitenlucht, een keuken, de woonkamer of een onbestemde ruimte die slechts bestaat uit vlakken. Vaak staan ze er moedeloos of verveeld bij, alsof ze de connectie zijn kwijt geraakt. Maar door ze te schilderen zijn ze een soort vrienden van me geworden.

166 | 167 Green, olie op linnen, 180 x 150 cm, 2016. 168 Patiently waiting, olie op linnen, 170 x 130 cm, 2016.

169


170


Crossmedia Design

marlon kamphuis mkmk.nl info@mkmk.nl

171

‘New World’ is ontstaan tijdens een zoektocht naar het magische in het vanzelfsprekende.

175


176


Fine Art Sculpture

eren karayavuz erenkarayavuz.tumblr.com e.karayavuz@hotmail.com

Mens in de natuur. – De sculpturen hebben te maken met herboren worden. Het tot leven komen vanuit het bestaande object om vervolgens een eigen weg te gaan. In het bos heerst een spiritueel subjectief gevoel van rust. De kleuren hebben emotionele waarde, een gevoel van blijdschap en vrijheid.

177

Een dergelijk plaatsvervangend lijden is de essentie van de romantiek. Als ik het breder opvat, zie ik het als een comfortabele vlucht uit de werkelijkheid; een luxe die men zich kan veroorloven omdat men altijd weer terug kan naar de veilige realiteit.

178 Still alive, sculptuur, 90 x 85 x 80 cm, 2015. 179 Next Step, foto, 42 x 30 cm, 2016. 180 No Name, houten sculptuur, 65 x 36 x 75 cm, 2015.179181


182


Crossmedia Design

rahel kausemann rahelkausemann.de hallo@rahelkausemann.de

183

What did I just read.com is a campaign that aims to reconnect classic literature with the reader. It wants to reinvent the image of certain books that are called classics. It is an attempt to lead the ordinary reader past intimidating author names and im­personal bookdesign to the actual writing that became a classic for good reasons.

187


188


Deeltijd Fine Art Media

mieke klein obbink

189

kleinobbink@gmail.com
192


193


194


Crossmedia Design

kelly lakeman

195

kellylakeman.nl

196 | 197 The Permanent and the Fleeting. Magazine in de breedste zin van het woord. 198 Wat is de definitie van het magazine. Scriptie, 2016.
198


199


200


Fine Art Painting

bo lamers bolamers.com bolamers@hotmail.nl

201

Ik beeld mezelf af als een sterke vrouw maar dan wel net op de lijn tussen lelijk en mooi. Mijn onzekerheid is een leidraad in mijn kunst. Hoe ik mijzelf zie en hoe ik door mensen gezien wil worden. Deze tegenstelling beeld ik soms af in het extreme, andere keren iets ingetogener.

202 Selfportrait, foto op papier, 175 x 118,9 cm, 2016. 203 Selfportrait, mixed media, olieverf op papier, 175 x 118,9 cm, 2016. 204 Stralende gloed, mixed media op papier, 30 x 21 cm, 2015


202


203


204


205


206


Crossmedia Design

ilse lรถbker

207

ilselobker.com

208 Vertaalconcept 209 Data visualisatie 210 Persoonlijk object
210


211


212


Fine Art Sculpture

victor lorne v.lorne@live.nl

213

Fascinatie voor de betekenis van het begrip ‘autonome ruimte’ en de vormgeving daarvan. Zeilen als metafoor en gereedschap.
216


217


218


Crossmedia Design

julie mantwill

219

juliemantwill.com info@juliemantwill.com

220 | 221 Is this what we were made for?, standbeeld en reactie op de plastiek consumptie. 222 Suggestie, cinematisch beeld. Upside down, collage. He, collage. Het cadeau, antwoord op de vraag ‘Wat ik niet kan?’
222


223


224


Fine Art Media

julianne menke

225

juliannemenke.nl juliannemenke@live.nl

226 Zonder titel, inkt en acryl op papier, 70 x 50 cm.

227 Zonder titel, inkt op papier, 70 x 50 cm. 228 Zonder titel, inkt op papier, 23 x 23 cm.


226228


229


230


Fine Art Media

nina musholt ninamusholt.wix.com/foto nina_musholt@yahoo.de

231

Vervorming van de realiteit. Momenten op een nieuwe manier geïnterpreteerd. Een nieuwe realiteit gecreëerd. Met kijken en observeren als belangrijk onderdeel. Wat gebeurt als ik een meter naar rechts stap? En wat als ik van bovenaf ga fotograferen? Het werk speelt zich af tussen bepaalde grenzen. Tussen gek en normaal, grappig en niet grappig, geënsceneerd en niet geënsceneerd. Door het vierkante formaat is het makkelijker om er in te stappen. De foto is tot dit formaat beperkt en gaat ook buiten dit afgesloten kader niet verder. Het is een afgesloten wereld.


232


233


234


235


236


Crossmedia Design

henrike mustermann henrikemustermann.de

237

Es war einmal‌

241


242


Fine Art Media

stephanie nypels stephanienypels.com

243

Verschillende culturen, natuur en tijdloosheid zijn de thema’s. Fascinatie voor handelingen en gebeurtenissen waarbij het verhaal buiten beeld ligt. Mysterieuze verschijnselen. Een beeld dat niet meteen alles wat het in zich heeft vrijgeeft. Er moet iets te ontdekken zijn, telkens weer wanneer je er naar kijkt.

244 Zonder titel, gemengde techniek op papier, 99,6 x 70,5 cm. 245 Zonder titel, gemengde techniek op papier, 22,5 x 20 cm. 246 Analoge foto uit de serie Until it blinds your sight.245


246


247


248


Crossmedia Design

niek van de pavert niekvandepavert.com contact@niekvandepavert.com

249

Climbing the wall between Art and Design is my daily adventure, on top I want to observe as much from the past as from the future. Nostalgia and new visions are acquired, in the interdisciplinary journey between digital and analogue worlds.

250 Aesthetics of the E-Type De essentie van de Jaguar E-Type uit 1961. Keramiek, fotografie. 251 L’apparition Illustratie, lasercut, beamer. 252 Horizons Analoge fotografie.


250252


253


254


Fine Art Sculpture

tom putman

255

tomputman.nl

256 | 257 Untitled, concrete, earplugs, spray paint 7,5 x 34 x 29,5 cm, 2016. 258 An error has occurred. Error: 001, 2016.

259


260


Deeltijd Fine Art Media / Painting

annejet riedijk

261

annejetriedijk@gmail.com

262 Zonder titel, olieverf op doek, 30 x 40 cm. Zonder titel, olieverf op doek, 30 x 40 cm. 263 Zonder titel, olieverf op doek, 180 x 140 cm. 264 Zonder titel, film still, bewerkte digitale film / digitale tekeningen. Zonder titel, film still.


262


263


264


265


266


Crossmedia Design

joyce rothman

267

joycerothman.nl info@joycerothman.nl

268 Zonder titel, houtsnede, 90 x 60 cm. 269 Vluchten, linosnede, 60 x 40 cm. 270 Art of Nature Bekroonde illustratie (1ste prijs) voor een magazine cover wedstrijd van een bloembollenfabrikant.269


270


271


272


Fine Art Sculpture

silvia schlรถmer

273

silviaschlomer.nl silvia-sleumer.blogspot.nl silviaschlomer@gmail.com

274 | 275 De Thigmofiel, tapijt, keramiek, karton, 26 x 214 x 20 cm, 2016. 276 Waynes Bath, bad, goudverf, plakdiamantjes, fluweeldeken, 80 x 170 x 65 cm, 2015. Longing for, kunstplanten, goudverf, keramiek, 100 x 26 x 20 cm, 2016
276


277


278


Crossmedia Design

katharina seine dieseine.com katharina@dieseine.com

279

Geometrics and the Human Body


280


281


282


283


284


Crossmedia Design

ruben van der sleen

285

rubenvandersleen.nl

286 - 288 Identified


286


287


288


289


290


Deeltijd Fine Art Sculpture

cees smidt

291

ce-es@live.nl293


294


295


296


Deeltijd Fine Art Painting

don soepboer donsoepboer.com d.soepboer@hotmail.com

297

Fact & fiction – Altijd tekenen en schilderen. Uiting geven aan wat er in mijn hoofd zit. Ik word geboeid door gebeurtenissen die ontregelen, die aan het denken zetten. Feit en fictie gaan samen. Nieuwsitems, verzonnen situaties, vreemde plekken en sinistere figuren zijn ingrediënten in mijn werk. Zo komt alles bij elkaar en ontstaat het beeld, mijn verhaal. Ik ben geëngageerd, heb een uitgesproken mening en veel fantasie. Filteren en doseren daarbij vind ik lastig; ik wil álles vertellen. Ik geniet ervan om eigen (complot)theorieën te ontwikkelen. Niets is vanzelfsprekend. ‘Wat had er kunnen gebeuren?’ vraag ik me vaak af. Achter de ogenschijnlijke werkelijkheid speelt zich veel af waar wij geen weet van hebben. Automatisch krijgen zo alle fascinaties een plek. Mijn werk is het medium tot expressie. Ik beleef de onderwerpen intens, het verhaal sleept me mee en zo ontstaat een nieuwe waarheid, waarin ik zelf ga geloven. Vorm en kleur zijn slechts hulpmiddelen, ik gebruik ze om de aandacht op te eisen. Ik ben meer bezig met de inhoud. Mijn werken versterken elkaar en daarom presenteer ik ze het liefst als totaal. Dat maakt het geheel tot mijn eigen bijzondere wereld. De ondergrond waarop ik werk is niet zo belangrijk. Ik teken en schilder net zo lief op papier, karton, tapijt of hout als op een opgespannen doek. Mijn onderwerpen vragen juist om rafelranden en een rauwe structuur. Olie- en acrylverf, inkt, houtskool en krijt, ik gebruik het allemaal door elkaar. Tekeningen maak ik met potlood, pen en inkt. Tekenen is eigenlijk de basis. Zelfs mijn schilderijen zijn vaak getekend. Het meeste plezier haal ik uit de combinatie van alle werkwijzen en materialen door elkaar. Van kleine details tot grote gebaren. Bezoek mijn website, volg me op sociale media en neem contact op.

300 Marie, acryl op canvas, 90 x 62 cm.

301


302


Fine Art Sculpture

bibi spaans

303

bibi-sabina@hotmail.com

304 Suikerspin 305 Scorpio In mijn atelier 306 Beertje


304


305


306


307


308


Crossmedia Design

huub van stijn

309

huubvanstijn.com hello@huubvanstijn.com

310 - 312 Zeefdrukken, 52 x 72 cm, 2015.


310312


313


314


Fine Art Painting

lyze thüss lyzethuss.nl info@lyzethuss.nl

315

Mijn bed bestaat uit een pershouten frame met donkere houtlook afwerking. Met acht schroefjes zit de bedbodem aan het frame vast. Hierop rusten twee latten­ bodems met individueel verstelbare latten, voor meer of minder lichaamsonder­ steuning. Twee dikke, stevige matrassen, omhult door een wit hoeslaken, wachten op lichamen. Een door drukknoopjes aan elkaar verbonden vier-seizoenendekbed, in een lichtblauwe hoes gehuld, zorgt voor de warmte en geborgenheid. Drie hoofdkussens en een lang zij-slaapkussen maken mijn bed compleet. Aan de linkerkant van het bed, mijn kant, staat een lichtblauw, driehoekig tafeltje met afgeronde hoeken en drie ronde, houten poten die naar buiten uitstaan. Op het blad ligt onder andere de trouwring van Johan die hij soms ’s avonds afdoet omdat zijn vingers opzwellen. Een donkerblauwe toilettas met stoere ritssluiting moet nog steeds uitgepakt en opgeborgen worden. Aan de muur langs het hoofdeinde van het bed en links naast het tafeltje hangt een langwerpige spiegel met afgeronde bovenkant. In de spiegel zit een sierlijke gravure die je deels het zicht ontneemt. Onder de spiegel hangt een wit, kunststof plankje waarop flessen en potjes staan die mijn gezichtsreiniging en –verzorgingsregime faciliteren. Omringd door blauw-grijze tegeltjes hangt een klein wasbakje, met over de rand een vochtig, antraciet washandje.

316 | 317 Compilatie 1, indian ink and collage on paper. 318 Compilatie 5, indian ink on paper.

319


320


Fine Art Media

ann-cathleen tischer anncathleen.tischer.berta.me anncathleen.tischer@gmail.com

Spontaneousness and continuity. A visual diary of personal gathered impressions. Later turning into memories. A kind of self-portraits, influenced by attraction for specific ‘scenes’ or ‘forms’, rather than physical appearance. Stimulating the be­ holder to appreciate the unpredictable experiences in everyday situations. It’s no documentary photography, more ‘finding’ images, rather than ‘hunting’ them.

321

The viewer is purely being reminded of the small pleasures or surprises in a day. There is no specific theme or topic. The personal impulse lies solely in finding something worth photographing.

322 - 324 Photographs from the book when moments become monuments, 2016.323


324


325


326


Fine Art Painting

silke van ’t veld silkevantveld.nl

Gelukkige momenten zijn het belangrijkst. Als uitgangspunt worden foto’s van familie en vrienden gebruikt. Zo worden geliefde mensen uit de hectiek van de jachtige wereld gehaald en geplaatst in de mooiste omgeving die er is. Een ver­ zonnen geschilderd landschap.

327

De eerste opzet gaat met fineliner en pen. De permanentie van dit materiaal is nodig om de vorm goed te kunnen neerzetten en de zeggingskracht van de figuren te definiëren. Fouten zijn toegestaan. Deze gaan een rol spelen in het beeld. Ver­ volgens meerdere variaties van hetzelfde beeld waarbij de figuren gecombineerd worden met nieuwe beeldelementen zoals voorwerpen uit een interieur of organische vormen. Gekoppeld aan herinneringen of de natuur. De beelden die dan ontstaan zijn als een geïsoleerde ruimte. Het is er stil en de drukte van buiten kan er niet in doordringen.

328 | 329 Sawing, aquarel op papier, 25 x 35 cm. 330 Flamingo, latex, aquarel en acryl op doek, 100 x 80 cm.

331


inhoud Tobias Artmann, 8 Ilonka Bannink, 14 Ramazan Barlas, 20 Marcel Berwanger, 26 Gerdie Blankers, 32 Christopher Bohlen, 38 Carmen Bolaños, 44 Esther te Brake, 50 Kylie Bremer, 56 Willemijn Calis, 62 Clara Diercks, 68 Verena Eckloff, 74 Joan Ederveen, 80 Dieuwke Eggink, 86 Hannelotte van Elst, 92 Denise Fernholz, 98 Sanne Elisabeth van Gent, 104 Nancy de Graaf, 110 Jennifer de Graaff, 116 Esmay Groot Koerkamp, 122 Coco Sanne Hassink, 128 Timo Hofacker, 134

Danique Hofstee, 140 Heidi Hörsturz, 146 Pablo Hulshof, 152 Monique IJsseldijk, 158 Elmar Ipskamp, 164 Marlon Kamphuis, 170 Eren Karayavuz, 176 Rahel Kausemann, 182 Mieke klein Obbink, 188 Kelly Lakeman, 194 Bo Lamers, 200 Ilse Löbker, 206 Victor Lorne, 212 Julie Mantwill, 218 Julianne Menke, 224 Nina Musholt, 230 Henrike Mustermann, 236 Stephanie Nypels, 242 Niek van de Pavert, 248 Tom Putman, 254 Annejet Riedijk, 260 Joyce Rothman, 266

© 2016 AKI ArtEZ AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Hulsmaatstraat 35 7523 WG Enschede 053 482 44 00 aki@artez.nl www.aki.nl Realisatie: Academy Studios. Omslag naar een werk van Christopher Bohlen. Schutbladen naar een werk van Monique IJsseldijk. Portretfotografie: Lena Passlick, Roselien Hassing, Katharina Seine, Ferdinand Boers en Marcel Vos. Art director: Ina Bode. Vormgeving: Gerhard van Dragt. Eindredactie: Johan Visser. Intermediair: Coen Scheen. Druk: Drukkerij Twenthe. ISBN 978 90 75522 37 2

Silvia Schlömer, 272 Katharina Seine, 278 Ruben van der Sleen, 284 Cees Smidt, 290 Don Soepboer, 296 Bibi Spaans, 302 Huub van Stijn, 308 Lyze Thüss, 314 Lenny Tischer, 320 Silke van ’t Veld, 326