Page 1


Innovatie In de discussie over de positie van de kunsten en de kunstenaar in de samenleving is innovatie één van de meest gehoorde woorden. Een kunstenaar is creatief, ‘out-of-the-box’, heeft een eigen kijk op de wereld en wanneer hij dit weet te verbinden met actuele maatschappelijke vraagstukken dan kan dat een revolutie teweeg brengen. Dan kan dat zorgen voor echte innovaties, voor vernieuwingen waar de maatschappij beter van wordt en waar dan hopelijk ook nog veel geld mee te verdienen valt. Er zijn al de nodige oud-studenten van AKI ArtEZ die als zeer innovatief bekend staan, dankzij hun eigen­zinnigheid en artistiek vermogen en omdat zij in staat zijn die op allerlei manieren in te zetten. Mensen als Bas Kosters, Irma Boom, Filip Jonker en natuurlijk ook Daan Roosegaarde die het laatste half jaar wereldwijd bekend is geworden met zijn projecten voor in het donker oplichtende weg­belijning en het omzetten van de smog van Bejing in industriële diamanten. Aan de basis van die innovatie ligt het vermogen van de kunstenaars om anders naar de wereld om hen heen te kijken en dit ook aan anderen te tonen. Dat kan via autonoom werk in een schilderij of een ruimtelijk werk, maar ook via toegepaste vormen als een kartonnen boot waarmee naar Engeland gevaren wordt of via interactieve belijning op de weg. Een kunstenaar kiest daarbij vaak zijn medium en richting, maar laat zich daardoor niet beperken. Want het echt artistieke zit niet in zijn werk, maar in zijn hoofd: dat is zijn beeldend vermogen. Dat talent, dat beeldend vermogen, moet je in de eerste plaats al bezitten. Maar daarna moet je de ruimte krijgen om dat talent te ontwikkelen, begeleiding en voldoende uitdaging. Een omgeving die veilig genoeg is

2 3

om een persoonlijke signatuur te ontwik­kelen met voldoende tijd om de vaardig­heden en technieken te leren om die sig­natuur ook zichtbaar te krijgen in het eigen werk. AKI ArtEZ is zo’n plek waar studenten geselecteerd worden op hun talent en vier, vijf of soms zelfs meer jaren de tijd krijgen om dit talent verder te ont­wikkelen en uit te diepen. Waar zij andere studenten tegen komen met een soort­gelijk talent en begeleid worden door docenten met zo’n zelfde talent aan­gevuld met de kennis en ervaring van jaren, als kunstenaar en als docent. In de jaren die een student doorbrengt op de AKI komt hij ook nog ergens anders achter: dat hij onderdeel uit­maakt van een grotere gemeenschap. Een gemeenschap die niet alleen bestaat uit studenten uit hetzelfde jaar, maar ook uit studenten uit andere jaren, uit docenten en medewerkers, en uit alumni van voorbije jaren, terug­gaand tot de start van de AKI in 1949. Over heel de wereld zijn zij te vinden: in Enschede, Twente, Nederland, maar ook Duitsland, IJsland en Amerika. Met de jaren studie aan de AKI word je deel van die AKI-gemeenschap. En dan komt het moment dat je zelf je periode aan de AKI afsluit met je eindexamen. Met beeldend werk waarin jouw persoonlijke signatuur te zien is, jouw talent zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Waarin je een start maakt met je carrière als beeldend kunstenaar of ontwerper en een nieuwe generatie kunstenaars van start gaat om de wereld te veranderen, te beïnvloeden en hopelijk ook te verbeteren. Dat noem ik nu vernieuwing, innovatie: een nieuwe lichting AKI-alumni. Het bewijs daarvan is terug te vinden in deze catalogus. Ronald Kox Directeur AKI ArtEZ


Fine Art

Crossmedia Design

De kunstenaar creëert tegenwoordig steeds meer zijn eigen werkveld. De tijd van bewegingen en stromingen ligt achter ons. In onze tijd draait het steeds meer om individuele kunstenaars met een persoonlijke benadering die een bijzondere positie bepalen in dit voortdurend ontwikkelend werkveld. Dit betekent niet dat de kunstenaar zich isoleert, integendeel; samenwerken en reflecteren ook met andere disciplines maakt deze positie sterker.

Dag studenten,

Het vergt veel van de student om te ontdekken wie hij werkelijk is. Wie zichzelf wil herontdekken en veroveren, moet zich open en kwets­baar opstellen. Dat vereist moed. Deze zoektocht is een vorm van onder­zoek waarin de student steeds meer bewust wordt van zijn talenten en zijn persoonlijke drijfveren. Vanuit zijn eigen belevingswereld kan hij zich ontwikkelen tot een sterk auto­noom beeldend kunstenaar die nieuws­gierig en kritisch is, zelfstandig en onder­nemend. Kennis van het vak en een goede theoretische onderbouwing helpen de jonge kunstenaar zich te onderscheiden en zijn positie te verstevigen. De zoektocht zal nooit voltooid zijn en zich na de academie nog voortzetten, of zoals Friedrich Nietzsche zo mooi heeft verwoord: “Men moet nog chaos in zich hebben om een dansende ster te kunnen baren.”

Een aantal jaren geleden zijn we met z’n allen gestart met een lange reis. Op zoek naar een eigen, visuele identiteit. Een zoektocht naar betekenis van beeld, de ordening van elementen en de kracht van communicatie. Een bijzondere groep studenten: ver­rassend, nieuwsgierig, gedreven, ge­con­cen­treerd, goed in woorden – bijzonder in stilte. Een groep van zo verschillende persoonlijkheden – dat ze bij elkaar pas echt compleet leek. Een groep die vaak genoeg had aan zich zelf en de wereld best een tijdje buiten kon sluiten; om even later weer op zoek te gaan naar de eerst volgende grens. Eigenheid was het kenmerk en dat is bijzonder in tijden waar alles al een keer is gezien en toch niet is waargenomen. En dat is wel het meest belangrijke aspect van ons vak: waarneming. Of om het met de woorden van één van jullie te zeggen: “Wij als designers kunnen dingen anders bekijken en dat moeten we doorgeven aan de rest van de wereld”. Nu zijn we beland aan het eind van onze gemeenschappelijke reis. Wij als docenten zijn trots dat we de afgelopen jaren jullie coaches hebben mogen zijn. Voor jullie is dit het start­punt naar de andere, nieuwe tijd waarin je je eigen wereld gaat veroveren, als ontwerper, maker, doener, denker, trans­lator, filosoof, fotograaf, illustrator, animator, artist, storyteller, viewer, uit­vinder, regisseur – of kort –designer. Welkom collega’s!

Petra Groen Hoofd Fine Art

Ina Bode Hoofd Crossmedia Design


Palette Acryl on paper, 50 x 70 cm Pumpkins Acryl on paper, 50 x 65 cm

4 5


Mehri Ajdary Deeltijd Fine Art Painting mehri_ajdari@ yahoo.com

One day at school – On that day I can very well remember, I think it was on Monday, Eric de Gram and Jan Wierda were discussing in a corner of the hall, over a topic in art history that was taught by Elvira van Eijl. Blanka Wasowicz and Charl van Ark around the tables were busy resolving work of students. And I could see Kars Persoon with his white sjaal through the window of one of the rooms talking with one of students. Joke de Vliet did not have lesson at that day. Albert Bouhuis was talking to me, he said Mehri I believe in process, for learning there is no end. As well as him I believe in process.

All these people were guiding me during my study in AKI and I am very grateful to all of them, also to Ton Harmsen, Karin Feenstra who I had lesson with, in previous years and all other personnel of AKI who had valuable contribution to what I have achieved. I was a passerby in this beautiful and mysterious road and this process will continue.


www.wakeupeurope.nl

6 7


Kim Antonissen Crossmedia Design kim_antonissen@hotmail.com www.kimantonissen.com

Minsk is de hoofdstad van Belarus, in Nederland ook wel bekend als Wit-Rusland. Dat is dan ook vaak het enige wat wij in West-Europa überhaupt weten, naast het meest gangbare cliché natuurlijk: Russen drinken alleen maar wodka. Met mijn campagne ‘Wake up Europe’ wil ik nieuws­ gierig maken naar het Minsk dat ik heb leren kennen.

Een stad met een interessante historie en bijzondere cultuur, een actief nachtleven, kleine barretjes en koffie­ huizen. Perfect om ‘locals’ te ontmoeten die je meer kunnen vertellen over hun favoriete plekken in de stad. Mijn campagne bevat beelden van de realiteit met daarin een analoge ingreep. En een tikje cliché, met een knipoog natuurlijk, zoals ik dat vaker doe in mijn werk.


Monster Acryl op hout, 40 x 50 cm, 2014 Thistle & Weeds Acryl op hout, 40 x 40 cm, 2014

8 9

Zweig Olieverf op doek, 70 x 50 cm, 2014


Claudia Arns Deeltijd Fine Art Painting charns@t-online.de

Im Moment, Malereien und Skizzen – Meine Malereien sind Ergebnis eines längeren Entwicklungsprozesses in der intensiven Auseinandersetzung mit Motiven aus meinem direkten Umfeld, die mir im Moment wichtig erscheinen. Oft entstehen Serien von bestimmten Dingen, wobei es spannend ist, sie in experimenteller Form auf unterschiedliche Art und Weise malerisch darzustellen. Während des Malprozesses lasse ich mich selbst gerne überraschen, wenn alltägliche Dinge eine neue Bedeutung entwickeln. Oft sind kontrastreiche Farben mit kräftigen energischen Formen komponiert.

Ein expressiver Pinselstrich und die immer wieder auftauchenden Aussparungen und Freiflächen haben sich rein intuitiv entwickelt, welche nach meiner gewonnenen Erkenntnis für die nötige Balance und den Freiraum sorgen, in deren Spannungsfeld das Bildgeschehen lebendig wird. Meine Bilder sollen den Betrachter einladen, für einen Moment innezuhalten um dann eigene Assoziationen zuzulassen.


Beverly Palms USA, 2013 29 x 39 cm Untitled Singapore, 2014 21 x 21 cm

10 11

Untitled Singapore, 2014 21 x 21 cm

Man Walking Singapore, 2014 21 x 21 cm


Rochelle Bakels Fine Art Media ra.bakels@gmail.com

My graduation theme is based on the life I had while living abroad. The Philippines, USA and Singapore are the three countries I had the privilege of experiencing as an expat. The combination of memory and photography is what motivates me to want to capture these particular images. Discovering what I find important to communicate with an audience through my vision and emotion

is a necessity. My priority is to capture the truth. I am fascinated by the people and the area they occupy, how that influences me and how others are influenced by the portrayal of that specific country. The need for understanding other human beings in different places makes me eager to investigate and capture that through photography.


12 13


OriĂŤtta Batzakis Crossmedia Design mail@oriettabatzakis.com www.oriettabatzakis.com

My work and my fascination with typography are strongly connected. During my studies it has been interesting to find out how words and the way you shape those words can greatly influence the rest of the image.

Because of my Greek background I wrote my thesis about the Greek alphabet. With the knowledge I obtained while writing, I decided to design a typeface as my final project. Which will make reading of the Greek alphabet possible, for people that don’t understand the Greek letters.


14 15


Pauli Beutel Fine Art Media pauli.beutel@gmail.com


16 17


Jan Bilitewski Fine Art Painting jan-2.0@web.de

In my pictures I use pictures. Those pictures, a thousand times observed, a thousand times hallowed are battered. Stripped off their context and abstracted to symbols they no longer invite you into a world but only to consumption. I don’t want to grieve for this lost, ancient world. I don’t cry for a tradition that lost it’s meaning. I worship what came from it and open up a new game (in which I can believe).


18 19


Jasmijn de Boer Crossmedia Design contact@jasmijndeboer.nl www.jasmijndeboer.nl

Het boek – Mijn eindexamen gaat over het boek. Het boek zoals wij het kennen, het lezen zoals wij gewend zijn. Maar wat is een boek eigenlijk? Kan het meer zijn dan het nu is? Kan ik mensen op het verkeerde been zetten over de definitie van een boek? Aan de hand van deze vragen ben ik gaan experimenteren. Daarnaast heb ik een serie boeken ontwikkeld waarin ik aanpassingen en ingrepen heb gedaan. Hiermee wil ik het papieren boek nog meer waarde geven.


20 21


Leon van Coeverden Crossmedia Design leon@isinvorm.nl

Niets is wat het lijkt – Een installatie met een scenario waarin verschillende projecten tentoongesteld worden. De werken wisselen van plek en timing waardoor niemand hetzelfde ziet. Het project en de omgeving zijn op elkaar afgestemd. De werken zijn voorzien van geluiden en aanvullende effecten. Met gebruik van beamers, spiegels en doorkijken, kunnen onderwerpen

op vele manieren bekeken en geĂŻnterpreteerd worden. De installatie zal bij iedere kijker een ander gevoel geven. Herinnering, verbazing, verassing of inspiratie. Iedereen krijgt een cadeautje voor zichzelf. Het gevoel is: omkijken en net nog zien, wat niemand anders ziet. Zo is niets wat het lijkt.


22 23


Annelien Dam Fine Art Painting info@anneliendam.com www.anneliendam.com facebook.com/annelien.dam anneliendam.blogspot.nl

Ik maak grafiek, en dan vooral sjabloondrukken. Soms gebruik ik een collage van krantenfoto’s als schets, maar dit hoeft niet. Ik stel de beelden samen, en door het drukken worden ze samen een beeld, bestaande uit meerdere elementen.


24 25


Nils Dekker Fine Art Media nils_dekker@hotmail.com www.nilsdekker.com facebook.com/nils.dekker.1

De zoektocht ‘Phantom Reality Reset’ is een collectie foto’s over tijdreizen. De serie ‘The Wormhole’ gaat over het aangaan van relaties in verleden, heden en toekomst. Parallel bekeken levert het interessante raakvlakken op.


26 27


Linda Eibrink Fine Art Media info@lindasimone.nl www.lindasimone.nl

Dit is mijn verhaal, en dat gaat over de schoonheid van de kleine dingen in het leven. Die kleine dingen waar we niet zo snel meer bij stilstaan. Dingen die door de jaren heen veranderen. Fotografie is voor mij het medium om al deze kleine dingen, veranderingen en herinneringen vast te leggen. Wat is jouw verhaal?


Regeneratie Keramiek, 80 x 60 x 60 cm

28 29

Drinkmuur Keramiek, 120 x 220 x 40 cm


Marloes Elbertse Fine Art Sculpture larissa_marloes@hotmail.com marloeselbertse.weebly.com

Ik wil het begrip ‘vrouwelijke’ in de meest omvangrijke zin van het woord in een ander daglicht stellen. Denk bijvoorbeeld aan seksualiteit, spiritualiteit, kwetsbaarheid en macht. De grens opzoekend tussen seksualiteit en macht, heb ik onder andere onderzocht in mijn werk: ‘de drinkmuur’, waar ik borsten heb verlengd en vermenigvuldigd. Vroeger hebben er lange tijd verschillende soorten en vormen godinnen­

vereringen bestaan, anders dan de mannelijke god die we nu vooral kennen. De bijbehorende symbolieken, emoties, verhalen en vrouwelijke eigenschappen waren een grote inspiratie voor mijn werk. Ik besefte hierdoor dat het patriarchale systeem waarin we nu leven niet altijd zo geweest is. Hoe gaan we in de hedendaagse cultuur met deze eigenschappen om en hoe zou dat anders kunnen?


30 31


Sandra Foullois Crossmedia Design sandra_foullois@web.de

Der Raum, der sich an mich erinnnerte: Ich betrete einen Raum. Das Muster an den Wänden ist mir vertraut. Es verändert sich während ich daran vorbeilaufe. Wenn ich zurückblicke, finde ich meine Bewegung in dem Muster wieder. Verlasse ich den Raum, ist mein Besuch noch lange für jeden weiteren Besucher sichtbar. Wie lange, das kann ich bestimmen, so wie die Gestalt des Musters.


Live bit coin transaction-data visualisation

32 33


Julian Gerke Crossmedia Design mail@juliangerke.com

Data visualization of Bitcoin transactions projected in a kinetic space. Or in other words a visual generated by users from all over the world. Digital information shaping physical space. Every stripe you see moving, is one transaction. The height and the speed depends on the amount of Bitcoins send through. If a big transaction comes in some fans blow air and move the projection surface.

The color depends on where in the world the transaction was processed. You can also listen to the data. Every tone is one trans足 action. The deeper the sound the higher the transaction amount. The data is a realtime stream taken from blockchain.info and is showing all transactions worldwide.


Heimatboden 01 Digitale print met laklaag, 18 x 24 cm, 2012 Heimatboden 02 Digitale print met laklaag, 18 x 24 cm, 2012

34 35

Showing my father the world (Kameroen, 2013) Digitale print uit een nog steeds groeiend archief van ruim 400 foto’s die over de hele wereld zijn genomen.


Gunter Gruben Deeltijd Fine Art Painting guntergruben@tele2.nl www.guntergruben.nl

Er zit een documentair karakter in mijn werk, maar ik ben niet op zoek naar de waarheid. Het (autobiografisch) verleden en onderzoek kunnen leiden tot nieuwe beelden. Ik herken de waarde van het toeval, omarm het in mijn werk en probeer mezelf te verrassen door de mislukking. Ik begin met een foto en probeer die van het ‘snapshot’ karakter te ontdoen.

Een portret van mijn vader kan nu bijvoorbeeld een reis over de wereld maken. Of het kan leiden tot een korte film of boek. Ik probeer het moment te herkennen waarin poëzie haar intrede doet of een eerste idee gaat vergezellen. Hierin ligt het moment – waar het private publiek wordt – waarbij er op een ander niveau gecommuniceerd kan worden.


Stills from Modicum, a 3D animated short film. www.modicum-movie.com

36 37


Christian Hecht Crossmedia Design hechtCGI@gmail.com distillerblog.blogspot.com

I’m a visual storyteller wandering in the realm of the moving image, constantly trying to uncover new paths, leading to evermore uncharted places littered with possibility.


38 39


Liesbeth Hofste Fine Art Media contact@liesbethhofste.com www.liesbethhofste.com

Lattrop-Brecklenkamp – Een combinatie van portretten en stillevens. De serie toont beelden van een haast vervlogen tijdperk in en rondom mijn geboortedorp.


40 41


Dewi Hoppe Fine Art Painting dewih85@gmail.com www.dewihoppe.nl

Door middel van een diversiteit aan beeldtaal breek ik met het karakter van het modernisme. Verdeeldheid, ontregeling en schoonheid vormen samen een nieuwe harmonie. Zo wordt het ‘platte’ idee de drager van een meerduidig concept. Mijn eindexpositie is een overzicht die je meevoert in mijn gedachtenwereld.


42 43


Nanna de Hullu Fine Art Painting nannadehullu@hotmail.com nannadehullu.blogspot.com

Het bijzondere van het gewone – In mijn werk is dat wat ik zelf heb gezien of ervaren het uitgangspunt. Vaak kies ik onderwerpen die dicht bij me staan en in mijn directe omgeving te vinden zijn, zoals zelfportretten, de natuur, interieurs en spullen uit mijn eigen huis. De dagelijkse dingen worden afgewisseld en soms vermengd met een surreÍle wereld van planten, bladeren en andere organische vormen. De laatstgenoemde werken kenmerken zich door veel details en verfijning.

Werken die heel direct iets vertellen over mijzelf en mijn dagelijks leven, verwijzen ook naar mijn lichamelijke gezondheid. Doordat ik weinig energie heb, zijn veel werken snelle notities van de directe werkelijkheid. Mijn schilderijen en tekeningen vertellen over schoonheid en verwondering, maar ook over eenzaamheid en kwetsbaar zijn.


44 45


Karoline Hüsch Crossmedia Design Karen-Karoline-Huesch@web.de www.karolinehusch.de

Stell dir vor dir wäre die Rasse Homo sapiens unbekannt. Berührungsängste? Bereits in den ersten Sekunden einer Begegnung vermittelt die nonverbale Kommunikation ein Bild über die Persönlichkeit des Gegenübers. Hier setzt mein Examensprojekt an – eine Bedienungsanleitung zur Decodierung der zwischenmenschlichen Signale. Denn eine kleine Handbewegung reicht aus, um die Welt zu erklären.


46 47


Hanna Jansen Fine Art Media contact@hannajansen.com www.hannajansen.com

In mijn werk komen mijn fascinatie voor beeld en voor de mens samen. Ondanks de geĂŤnsceneerde setting waarin ik werk, probeer ik een zekere realiteit en dus een kwetsbaarheid te behouden. Mijn portretten tonen niet enkel de mens als op zichzelf staand figuur, maar de mens als product van haar samenleving.

Aandacht voor techniek en esthetiek zorgen vaak voor een spanning tussen het onderwerp en haar omgeving. Het werk bevat en suggereert een gelaagdheid zonder deze direct duidelijk uit te drukken. Hiermee hoop ik de kijker te kunnen verrassen en uit te dagen tot denken of voelen.


48 49


Kim de Jong Crossmedia Design kimlynnjong@gmail.com

Wij(s) Zij(n) – Wij komen ze dagelijks tegen – filosofische uitspraken. Maar de betekenis van deze boodschappen ontsluit zich vaak niet echt meer aan ons. Om een nieuwe bewustwording te creëren zijn de filosofieën in een reeks posters door middel van materiaal op een nieuwe wijze gevisualiseerd.


Video, duration 05:48

50 51


Faezeh Kalami Fine Art Media faezehkalami@gmail.com

“I’m sitting on a chair and I’m braiding my fate by the woolen threads. Time passes quickly and the travel is on the way. Eventually, I choose the pomegranate which is symbol of love in my culture and tradition, for order to continue of my life.”


52 53


GintarÄ— KaveckaitÄ— Crossmedia Design metine.arbata@gmail.com gintarekav.weebly.com

I have always had a pitch for moving image but never the courage to really explore it. Anyhow, once I have started – I could not stop. My obsession with animating started during the exchange semester in Krakow. There I had a possibility to work in the animation studio using a really traditional way of working.

That experience eventually brought me to use animation. I love cutout animation because it is really personal since it is made by hand but eager to learn new things, I have chosen to use different techniques. A mix between cutout, drawn and digital animations are bringing new stories and characters to life.


ALS ER EEN KOE OVER DE DAM IS VOLGEN ER MEER

PLUTO DE BISSCHOP OP DE BIECHTSTOEL

RAY WORTH

NIEMANDSLAND

DE PROBLEMEN IN DE KATHOLIEKE KERK

J.V. Borset

Govert de Ridder

- TIMO BAKKER -

DE TOP

- PAULA BENNING -

SEAN BOWIE

LES

FLEURS

REIZEN NAAR DE TOEKOMST

OP PAD

100

V A K A N TKIEEN ONGELUK

DU PARADIS AUDRY ROULOIRS

CO N TI N GEN CY

JOS VAN BAKKUM

ELLEN FREESEN

TJEERD POSTHUMA

GIRLS TEXTING WHILE SOCIALIZING WITH ME

ZATERDAG IS ZE

VERDWENEN - Kim Vissers -

GEEN PLAATS ONDER DE WOLKEN - KARIN HENEGOUWEN -

FAMILIE IS VOOR ANDEREN

BIDDEN NAAR HET OOSTEN

IDENTITEIT ONBEKEND.

06:00 MILAAN Reinier Borgen

Esther Fontain Tom Kockengen

54 55

TONY FRASER


S.O.S. S.O.S.

DUIZEND SCHITTERENDE

BRIEVEN

ZONNEN

AAN

S.O.S.

DE

S.O.S.

DOOD IN HET

S.O.S.

S.O.S.

S.O.S.

MIJN WEDUWE

. S.O.S

S.O.S.

ZADEL

JERRY COHLEN

S.O.S. S.O.S.

S.O.S. S.O.S.

- P. Totti -

S.O.S.

RENÉ WIERINGA

KATLIN LÖMMER

S.O.S.

VERLI E FD VERLOOFD VERLOREN

ELK VERHAAL KOMT TOT LEVEN

AMBER HAVINGA

UITGEGEVEN BIJ HOME OF STORIES

ZAND

IN DE ENTERPRISE SCHIJN BEDRIEGT

EEN BED IN DE HEMEL CYNTHIA LEUVEN

TIMOTHY LOWEN

VERA IMMINK

MAANDAG

WASDAG DE OMA VAN LOESJE

HAAIEN IN DE JUNGLE PRIMAVERA

CECILE DOGILLI

COR VEENSTRA

Hetty Keegstra Crossmedia Design hetty@hettyshuis.nl www.hettyshuis.nl

Daisy O’Connor

Home of Stories – Heb je een mooi verhaal? Een briljant idee? Een verzameling gekke gerechten? Een avontuurlijk reisverslag? Een bizar spannend horror verhaal? Een geheime passie die je wilt delen? Een verzameling beelden en foto’s die je wilt omzetten in een boek? Breng de verhalen, beelden, ideeën, avonturen, verzamelingen, passies en perspectieven die je wilt delen tot leven!

De lancering van Home of Stories is mijn eindexamen en de start van mijn eigen online-uitgeverij. Op mijn website vind je ook mijn andere projecten. Fotografie, grafisch ontwerp, illustraties, websites en logo’s. Het allerbelangrijkste bij alles wat ik doe, is dat alles mogelijk is en ik elke uitdaging aan ga.


Zonder titel Olieverf op doek, 110 x 78 cm

56 57

Zelfportret Olieverf op doek, 80 x 60 cm


Annemiek Klei Deeltijd Fine Art Painting ahklei@hotmail.com

Kijken en bekeken worden – Ik schilderde veel portretten de afgelopen twee jaar. Ergens in die tijd begon ik aan mijn tweede zelfportret. Het eerste maakte ik ooit in een les, wij tastten met gesloten ogen ons gezicht af en tekenden wat wij voelden. Tot mijn vreugde herkende ik mijzelf. In 1911 schreef de Libanese dichter Kahlil Gibran aan Mary Haskell: “…er bestaat geen groter verlangen in een mens dan zich kenbaar te maken aan zichzelf, dan door zijn naaste begrepen te worden.”

Ik voel dit verlangen – het zijn er twee, dicht bij elkaar. Beide vragen dat men zichzelf bloot geeft. Schilderen is kijken en tasten. Ik hou van kijken en tasten. En ik houd ervan als als mijn schilderijen groeien en ontstaan. In mijn schilderijen geef ik mezelf bloot… Ik héb gekeken, zo ver als ik kon, en met kleuren en kwaststreek vertaald. Nu moet ik anderen toestaan te kijken en zelf de bekekene te worden.


58 59


Dorien Koelemeijer Crossmedia Design dorienkoelemeijer@gmail.com www.dorienkoelemeijer.com

It’s all about frequency – Sound is frequency. Light is frequency. Nature is frequency. In a way everything is frequency. Audible sound has frequencies that cover a very big range. Each frequency gives a different audible pitch. Visible light has frequencies that are way higher and cover an even bigger range. Each frequency gives a specific visible colour. Trees have frequencies as well, and also, in turn, respond to frequencies in their environment.

It is beyond imagination, but we are affected and surrounded by these frequencies all the time. All these frequencies are types of movement and constantly interact with each other. I’m exploring this concept by projecting abstract matter on nature, by using sound and image, to propel these different intensities of frequencies.


Zonder titel Acryl op papier, 40 x 40 cm

60 61

Zonder titel Acryl op papier, 40 x 40 cm


Netti Köster Deeltijd Fine Art Painting netti.koester@web.de www.atelier-saegemuehle.de

In meinen Bildern zeige ich verschiedene Malebenen mit einer Vielfalt an Formen und Farben. Ein visuelles Wechselspiel zwischen Raum und Objekt wird sichtbar. Farben verstärken die atmosphärische Ordnung. Die Gleichzeitigkeit von Figuration und Abstraktion wird erlebbar.

Beim Malen geht es mir nicht um eine reale Abbildung. Es geht darum, was dahinter liegt. Ich versuche das „Gewebe“ der Natur und Umgebung und damit ihre Erfahrbarkeit zu beschreiben. Immer mit dem Ziel, den Bildern eine Offenheit zu geben, die genügend Raum für die Eigeninterpretation des Betrachters lässt.


62 63


Rik Laurentzen Deeltijd Fine Art Painting info@riklaurentzen.nl www.riklaurentzen.nl

Identiteitsverlies bij ontnemen – De zelfstandige tekenin­ gen vinden hun oorsprong in eerder gemaakte notities en voorstudies van (foto)collages, modelstudies en/of schetsen. De beeldtaal in de collages en schetsen geven aanleiding voor een gevarieerd handschrift in de teke­ ningen waarbinnen ik een balans tussen figuratie en abstractie probeer te vinden. Wanneer dat is gelukt ontstaat er ruimte voor suggestie en eigen interpretatie van de toeschouwer.

Door het continue herhalen van dit ritme van maken/ kijken/doorleven/aanraken krijgen de tekeningen mijn karakter en begin ik mijn eigen waarneming te herkennen. Ik maak het werk, maar het werk maakt mij ook. Het stelt me in staat mijn beleving en interpretatie in perspectief te plaatsen. Op die manier kan ik weer toeschouwer worden van mijn eigen werk en geschiedenis.


Driedimensionale opluchting Hout, staal, plastic, glasvezel, 130 x 160 x 35 cm

64 65

Break Beeld Olieverf op doek, 150 x 110 cm


Sjors Lausberg Fine Art Sculpture sjorslausberg@hotmail.com

Ik ben ge誰nteresseerd in de kunst van het leven en het leven in de kunst. De stad, waar de mensen samen足 komen, de spotlights waarin gestreden wordt, de wereld waarin we leven, zijn allen elementen die terug te vinden zijn in mijn werk. Ik ken geen regels. Mijn materiaalkeuze is onbeperkt.


Jeugdsentiment, Aquarel, 29,7 x 21 cm

66 67

Bed 2 Aquarel, 29,7 x 21 cm


Bas van der Linde Fine Art Painting vanderlindebas@gmail.com


Guten Abeend

68 69


Ines Loska Fine Art Media inesloska@gmail.com

Der Schwarz/Weissgebrauch als Ausgangspunkt der Differenz zwischen lieblichen Träumereien und der brutalen Realität… …vanuit dit punt begin ik te tekenen. Deze tekeningen kunnen vervolgens uitgroeien tot installaties, performances en videowerk. And at least, I do admit: I really love ducks. Wirklich, wirklich, wirklich…


70 71


Mercedes MarĂ­n Fine Art Media mehr.marin@gmail.com

My work is carried out in video art and sound art, creating a relationship between images, time and sound. Sometimes dissonant and sometines in agreement that gives rise to a personal reflexion about the experience. Working into the concepts of time, perception and human nature, the becoming and the raltionship with our environment. Life’s cyclical development siymbolised by nature phenomena combined with computer generated

imaginery. Conceiving new realities and atmospheres, supported with field recordings from the nature and daily life. These, modified by computer software as a metaphore of our intercession in the becoming. Creating capsules of existence as a lost paradise where our thoughts, desires and fears could find a common place where this abstract feelings can be represented and exposed.


72 73


Kiki Meekels Crossmedia Design k.meekels@gmail.com

Door de komst van sociale media is het tegenwoordig ontzettend gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden. Op Facebook hebben we immers al gauw 500 vrienden verzameld, die we soms zelfs alleen maar maken op basis van een digitaal profiel. Maar door deze verschuiving wordt het steeds moeilijker om vriendschap te definiĂŤren, en is het door het gecensureerde beeld dat we van onze connecties krijgen soms onduidelijk waar we deze vriendschap op baseren. Door een willekeurige selectie Facebook connecties fysiek te ontmoeten en in contact te komen met ook

hun non-verbale vormen van communicatie, ga ik de zoektocht naar een ware definitie van vriendschap aan en kom ik dichter in de buurt van wie er werkelijk achter deze digitale profielen schuil gaan. De analoge documentaties van deze ontmoetingen creĂŤren een beeld bij de toegevoegde waarde achter het face to face ontmoeten van mensen die elkaar vrienden noemen en zijn gebundeld in een boek tentoongesteld.


74 75


Felix Meermann Fine Art Sculpture felix.meermann@gmx.de

The subject of my works is “roles in society”. I want to show how addicted the human being is from acquired behavior and how our own thinking and selfconfidence is controlled by friends and groups. Important sub items are individuality and ethics. My aim was to show what is happening every day, in an abstract way and show the typical reactions in a group while playing with animal

symbols. The Beholder should have the possibility to identify himself with these symbols and think about acting in an animalistic way. I see myself as a primitive shaman. Thinking with the knowledge of today but guided by unknown feelings, ad­monishing my tribe, with magical symbols and created artefacts as a message to their subconsiousness.


Pizza N48.4 Temporary installation, 2014

76 77


Hannes Nienhüser Fine Art Sculpture hannes.nienhueser@gmx.de

“My work can be understood as an appropriation of reality, as an approach to recontextualize the ordinary, the casual, the obvious. More than ever, we are constant­ ly surrounding ourselves with things; objects so well established that their immediate qualities seem to have become irrelevant. What makes a piece of metal on a wooden stick a hammer is nothing more but the idea of purpose that people

have constructed around it. The act of deliberately denying or altering such pre-existing connections turns the seemingly logical into meaningless signifiers. This might leave the viewer with an impression of uncertainty and dubiousness; I like to think of my work as an invitation to a new, more subjective space that evolves around the commonly known.”


78 79


Sara van den Oever Crossmedia Design sara@oeverloos.org sara.vandenoever@gmail.com www.oeverloos.org

Wat wil je doen? Welke richting past bij mij? Waar ligt je passie? Een besef ging groeien dat ons onderwijs niet compleet is. We leren allemaal essentiele vakken en kennis die ons een basis geven maar we leren niet over het leven. Hoe kan je erachter komen waar je bevlogenheid ligt? Daarvoor heb ik een spel ontwikkeld voor 13-14 jarige jongeren die op het punt staan belangrijke keuzes te maken voor hun toekomst, maar vaak nog geen idee hebben wat ze willen doen.

Het spel bestaat uit drie delen waarbij de jongeren eerst hun eigen persoonlijkheidstype leren kennen, daarna zoeken ze uit wat hun kwaliteit is en daarbij hun valkuil, uitdaging en allergie. Als laatste worden ze via vragen gestimuleerd creatief na te leren denken over wat ze zouden kunnen doen met hun passie.


80 81


Madelon Pels Fine Art Painting madelonpels@gmail.com

Een onderzoek naar beeld waarin schilderkunst, fotografie en film elkaar kruisen. Momentopnames, veelal uit mijn dagelijks leven, vormen de basis voor het werk. Deze afbeeldingen bestudeer ik op hun reproduceerbaarheid, met gevolg dat tijd en ruimte als rode draad door het werk lopen. Je omgeving waarnemen met verwondering is een geschenk. Bij het maken en analyseren van beeld gebruik

ik de kracht van de eenvoud en de herhaling. De beelden die ontstaan bevragen mekaar, zijn een reactie op elkaar en vormen zo een doorlopend onderzoek. Waarde, waarheid en authenticiteit worden afgewogen. Streven naar een balans tussen stil en bewegend beeld. Spelen met aanwezig en afwezig. Het werk is een vertaling van mijn intieme blik, die kijken en niet-kijken laat rijmen.


82 83


Nicole Pietruschka Crossmedia Design nicole@pietruschka.nl www.pietruschka.nl

Vergeten Boeken – In een wereld waarin alles digitaal dreigt te worden, geniet ik van het papieren boek. Het papier voelen en ruiken, en niet afhankelijk zijn van de tijd die een accu je nog geeft, is voor mij onmisbaar. Desondanks worden steeds meer boeken digitaal gelezen, verdwijnen boekenwinkels en bibliotheken en belanden talloze “vergeten boeken” in de papiercontainer.

Ik laat me door de eerste zinnen van vergeten boeken inspireren voor het maken van (bewegende) beelden. Ook zet ik mij in om een aantal van deze boeken weer in leesgierige handen te brengen en bekijk ik wat er nog allemaal mogelijk is met het papieren boek. Boeken hebben zo veel te vertellen… …maar ze kunnen niet voor zichzelf spreken.


84 85


Cathrin Poppensieker Fine Art Media cathrin4@web.de

Ik hou mij bezig met het uitvergroten en vertalen van mijn herinneringen. Mijn voorkeur gaat uit naar analoge zwart wit fotografie, omdat het mijn werk tijdloos maakt.


86 87


Emma Raben Crossmedia Design elmraben@gmail.com

Taxonomie van de Eenzaamheid – Mijn eindexamen gaat over eenzaamheid. Mijn doel is niet het oplossen van een probleem, maar het bespreekbaar maken van een verschijnsel. John McGraw beschreef in 1995 tien soorten eenzaamheid; metafysisch, epistemologisch, communicatief, ontologisch, ethisch, existentieel, emotioneel, sociaal en kosmisch. Deze indeling laat zien dat eenzaamheid meer is dan een gemis aan kwantiteit en kwaliteit van sociale relaties. Hierop baseer ik mijn eigen ‘Taxonomie van de Eenzaamheid’, waarin ik deze tien soorten eenzaamheid verdeel in drie categorieën,

‘oppervlakte’, ‘dieper’ en ‘diepst’. De oppervlakte bevat soorten eenzaamheid die voor de hand liggen, bijvoorbeeld weduwnaarschap. Dieper bevat moeilijkere materie, je hebt niet veel sociale vaardigheden. Tot slot is er de diepste categorie, het gevoel dat je in je eentje in een onpersoonlijk universum leeft. Bij elke categorie heb ik één vorm van eenzaamheid uitgewerkt in een visuele uiting. Sociale eenzaamheid (oppervlakte) is een app, epistemologische eenzaamheid (dieper) een typografische poster en metafysische eenzaamheid (diepst) een animatie.


88 89


Saskia van Reine Fine Art Painting saskia_91@live.nl

Definitief BLAUW – Waarom ik “de hand” heb gekozen als onderwerp in mijn werk komt omdat ik er nooit bij stil heb gestaan wat je op één dag allemaal met je handen doet. Hierdoor ben ik gaan letten op de verschillende manieren waarop we met onze handen bezig zijn. Ook bij mijzelf!.

Met je hand begroet je mensen, neemt afscheid maar je maakt ook contact. Vooral het contact maken is belangrijk. Hoeveel informatie kunnen mensen al niet uit je handdruk halen? En hoeveel mensen vinden het niet prettig om even een bevestigende schouderklop te krijgen.


90 91


Julian Rotter Fine Art Media contact@der-rotter.com

If one enters‌ ‌the void will he become everything? ‌the singularity will he become nothing? 64*2bit and 2*12bit channels to summon nothing and everything at once.


92 93


Geert van der Schaaf Fine Art Media geertvdschaaf@gmail.com www.geertvdschaaf.nl

A different reality – Mijn eindexamen werk gaat over het creëren van een andere realiteit en het oproepen van herinneringen, een realiteit die alleen kan worden beleefd door het bekijken van de foto’s. De fotocamera registreert een deel van de werkelijkheid, maar zal nooit de echte realiteit laten zien. Het is de realiteit van de fotograaf zelf die wordt getoond met fotografie, de fotograaf heeft zijn eigen interpretaties op een beeld

dat hij wil fotograferen en heeft dus ook invloed op de werkelijkheid die hij laat zien. Ik wil met mijn fotografie werk een andere wereld laten zien, een wereld die niet word ervaren als een registratie van maar een wereld op zichzelf. Mysterie en dramatiek zijn de drijfveer van mijn werken, ik wil niet het hele verhaal vertellen maar juist open laten voor de herinneringen van de kijker.


94 95


Paul Schick Fine Art Media stealth_2501@hotmail.com

Mijn afstudeerwerk is een interactieve installatie: Dance in the Rain. Het werk gaat over zwaar versus licht, het speelt met de waarneming van de mens in een natuurlijke omgeving. De kijker wordt uitgedaagd actief deel te nemen, en gedwongen na te denken over zijn verhouding ten opzichte van de wereld en de maatschappij.


96 97


Jeffry Spekenbrink Fine Art Media j.spekenbrink@gmail.com

Voor mijn eindexamen heb ik een timelapse film gemaakt waarin ik het contrast laat zien tussen natuur en stad, maar ook het gemengde gevoel van de schoonheid en de ergernis van de drukte, het gevoel wat ik zelf ervaar in grote steden. Aan de ene kant een soort trots dat je deelneemt aan een complexe, goed werkende samenleving, aan de andere kant ergernis vanwege de

realisatie dat je deel uitmaakt van een plaag. Een samen足 leving waarin iedereen in zijn eigen wereld aan zijn eigen verplichting moet voldoen om de grote machine draaiende te houden. Fascinerend hoe je, als observerende buitenstaander, door de anderen nauwelijks wordt waargenomen en op jezelf blijft aangewezen.


98 99


Marloes Staal Fine Art Sculpture marloes.staal@hotmail.nl www.marloesstaal.com

Ik ben altijd al bezig geweest met de vraag hoe wij als mensen onze omgeving creëren en hoe dit ons vervolgens weer beïnvloedt. Wat zeggen de dingen die wij creëren over ons als mens, en wat zijn de gevolgen daarvan. In mijn beeldende zoektocht ga ik op zoek naar elementen in mijn omgeving die iets vertellen over de antropologische context waarbinnen mensen leven. Ik maak voornamelijk sculpturen, grote installaties

en site specific werk, daarbij gaat mijn voorkeur uit naar materialen die flexibel zijn, zoals textiel, klei, of gietbare materialen zoals beton. De sculpturen bestaan uit figuratieve vormen die ik abstraheer om een nieuwe wereld te scheppen. Verder gebruik ik tekeningen en fotografie als middelen in mijn onderzoeksproces bij het maken van ruimtelijk werk.


100 101


Lobke Stroet Crossmedia Design lobkestroet@gmail.com www.lobkestroet.nl

Is het je ook opgevallen? – Steeds meer panden in de winkelstraten staan leeg, doordat het aantal webwinkels de afgelopen jaren sterk gestegen is, lopen de winkelstraten leeg. Waardevermindering noemen ze dat. Mijn project gaat juist over waardevermeerdering, ik heb een concept bedacht voor een mobiele pop-up

store, die deze ruimtes weer waarde geeft; die van verschraling verrijking maakt. Deze popup store biedt ruimte aan een aantal zorgvuldig gekozen producten, waarvan het verhaal en proces centraal staan in de store. Een ode aan het waarde geven!


Am I not living up to what I am supposed to be Photopolimer etching, 21 x 29,7 cm, 2013

102 103


Sjoerd Tegelaers Fine Art Painting ismikk.art@gmail.com

The symbolism in my figurative work reflects my perspective on life, and criticizes or questions aspects of it. Different elements in my work (animals, people, objects and architecture) create a strange combination, satisfying the mind as well as the eye.


104 105


Dorian Temming Fine Art Sculpture doriantemming@hotmail.com dorian-temming.blogspot.com


Heavy Pack Wood, plaster, fabric, paint, acrylic glass, PU foam, 500 x 122 x 120 cm

106 107


Teun te Velthuis Fine Art Sculpture teuntevelthuis@gmail.com www.teuntevelthuis.com

Mijn werk is verhalend, pakt de ruimte, heeft gewicht. En de sporen van mijn handen zijn duidelijk zichtbaar. De mensfiguren zoeken de confrontatie op met objecten. De toeschouwer wordt uitgedaagd een verhaal aan het beeld te koppelen, dat door vervreemding in het werk alle kanten uit kan schieten. Door de snelheid die er in het werk zit creĂŤer ik spanning en roep ik vragen op, die niet altijd beantwoord kunnen worden.


108 109


Bram de Weert Fine Art Media bramski2012@me.com

Mobiele beamer-ruimte met interactief gedicht – U hoeft niet naar kunst te komen, de kunst komt naar u! Op deze locatie ontvouwt een tuktuk driewieler zich voor uw ogen. De hijskraan klapt uit en er wordt een oude legertent aan gehangen. In deze gecreÍerde ruimte van 5 x 5 meter vindt u het interactieve gedicht.

Op een scherm ziet u woorden voorbijkomen die u daadwerkelijk kunt grijpen en in een volgorde kunt zetten. Is uw gedicht af? Dan kunt u het laten voordragen door op play te drukken. In sommige gevallen zal de kunstenaar zelf het gedicht voordragen. Door het gebruik van een aggregaat is deze installatie volledig zelfvoorzienend.


110 111


Meike Zoer Crossmedia Design meikezoer@gmail.com

Verhalen vertellen zonder woorden. Zelf het tempo bepalen. Spanning opbouwen, vasthouden, loslaten. Van secondes tot uren. Vermaken, onderwijzen. Niet altijd functioneel, maar toch blijvend interessant. Veel cryptischer dan dat wordt het niet. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat animatie eindeloos veel mogelijkheden biedt, en dat het erg wonderlijk is hoeveel voldoening je kan halen uit het achter elkaar zetten van stilstaande beelden, zowel analoog als digitaal.


Inhoud Mehri Ajdary 4 Kim Antonissen 6 Claudia Arns 8 Rochelle Bakels 10 Oriëtta Batzakis 12 Pauli Beutel 14 Jan Bilitewski 16 Jasmijn de Boer 18 Leon van Coeverden 20 Annelien Dam 22 Nils Dekker 24 Linda Eibrink 26 Marloes Elbertse 28 Sandra Foullois 30 Julian Gerke 32 Gunter Gruben 34 Christian Hecht 36 Liesbeth Hofste 38 Dewi Hoppe 40 Nanna de Hullu 42 Karoline Hüsch 44 Hanna Jansen 46 Kim de Jong 48 Faezeh Kalami 50 Gintarė Kaveckaitė 52 Hetty Keegstra 54 Annemiek Klei 56 Dorien Koelemeijer 58 Netti Köster 60 Rik Laurentzen 62 Sjors Lausberg 64 Bas van der Linde 66 Ines Loska 68 Mercedes Marín 70 Kiki Meekels 72 Felix Meermann 74 Hannes Nienhüser 76 Sara van den Oever 78 Madelon Pels 80 Nicole Pietruschka 82 Cathrin Poppensieker 84 Emma Raben 86 Saskia van Reine 88 Julian Rotter 90 Geert van der Schaaf 92 Paul Schick 94 Jeffry Spekenbrink 96 Marloes Staal 98 Lobke Stroet 100 Sjoerd Tegelaers 102 Dorian Temming 104 Teun te Velthuis 106 Bram de Weert 108 Meike Zoer 110


AKI 2014 Catalogue  

FINALS 2014 - Work of all graduates from the bachelor studies Crossmedia Design and Fine Art.

AKI 2014 Catalogue  

FINALS 2014 - Work of all graduates from the bachelor studies Crossmedia Design and Fine Art.

Advertisement