Page 1

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ SAPANCA AKÇAY İLKÖĞRETİM OKULU

2010-2014

STRATEJİK PLANI Ocak 2010

ÖNSÖZ Everest’i Yenmek... Stratejik plan, günümüz gelişim anlayışının geçmişteki anlayışlardan en belirgin farkının göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği yaratmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır. Ancak, stratejik plan, tek başına bir belge olarak


değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür. Ulu Önder Atatürk, 1930’da “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görebilmesi yeterli değildir, mutlaka ufkun ötesini de bilmesi ve görmesi gerekir” derken bize bugün yapmamız gerekenleri daha o zamandan haber vermişti. Sir Edmund Hillary 29 Mayıs 1953 tarihine değin zirvesini kimsenin göremediği Everest'e tırmanan ilk kişiydi. Bunu o başardı ve bu başarısı nedeniyle Kraliçe Elizabeth tarafından kendisine şövalye unvanı verildi. Hillary’nin bu başarısının altındaki öyküsünü ve gizini, onun "High Adventure" (Yüksek Serüven) adlı kitabını okuyunca öğrendik. Sir Hillary, 1952 yılında da Everest'e çıkma girişiminde bulunmuş, fakat bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu girişiminden birkaç hafta sonra İngiltere'de bir okulun öğrencilerine konuşma yapmak için çağrılmıştı. Konuşmanın konusu, onun zirveye tırmanış girişimiydi. Edmunt Hillary, bu girişiminde başarısız olduğunu kabul ettikten sonra bir süre durdu ve mikrofonu bırakıp, konuşma kürsüsünün yanında duran Everest’in büyük boy fotoğrafı önüne doğru yürüdü. Sonra da fotoğrafa dönüp, yumruğunu havaya kaldırarak, yüksek sesle koca zirveye meydan okudu: "Beni bu ilk denememde yendin ama, senle davam bitmedi, ey Everest" diye haykırdı. "Bekle beni, sana yine geleceğim ve seni bu kez, ayaklarımın altına alacağım..." Everest’e bu meydan okumasından sonra Hillary salondaki öğrencilere döndü ve onlara, bir yıl sonra ulaşacağı başarısının gizini o gün açıkladı: "Beni bu kez yendiği için Everest gözümde şimdi daha da büyüdü ama" dedi. "Benim bunu bildiğim gibi, o da şunu iyi bilmek zorundadır: Onu yenemediğim için, bendeki inanç ve azim de daha büyüdü, daha güçlendi..." Bu konuşmadan bir yıl sonra Everest, Hillary’nin ayakları altındaydı...• Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dünyayı yöneten ülkelerden bir olacağını düşünüyoruz. Bu öngörüye paralel olarak okulumuzun 2009-2014 yılları arasında kaydedeceği aşama ile bir lider okulu olacağına kuvvetle inanıyoruz. Bundan sonra başarılı olmak bizim sorumluluktur.

için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir

İÇİNDEKİLER

Giriş…………………………………………………………....................4

Okulumuzun Tarihçesi……………………………………………...........5 2


Okulumuzun Mevcut Durumu………………………………...………....6

Okulumuzun Değerleri ………. ……………………………………........7

Okulumuzun İlkeleri ……………………….……………………..…….8

Okulumuzun Vizyonu…………………………………………......…. ....9

Okulumuzun Misyonu…………………………………………..……. ....9

Okulumuzun SWOT Analizi…………………………………...….........10

Okulumuzun Stratejik Amaçları ve Hedefleri (Beş Yıllık)…………11-15

Okul Gelişim Yönetimi Ekibi……………………………..…….….16-18

Bir Yıllık Okul Gelişim Planı(EK-1)……………………..………..19-32

İyileştirme (Çalışma Planı)

Açıklamalar………………………………………………….……........34

(EK-2)…………………..…………........33

GİRİŞ PLANIN AMACI Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite Standardlarına ulaşmak için yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenerek önümüzdeki beş yıl içerisinde yapacaklarımızı şimdiden görerek hareket etmemizi sağlamaktır.

3


PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı, Sapanca Akçay İlköğretim Okulunun 2009-2014 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini, performans göstergelerini ve maliyet tablosunu kapsamaktadır.

PLANIN DAYANAĞI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DAYANAK 5018 Nolu Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik DPT Kamu Kurum ve Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu 2007-2013 Dönemini kapsayan 9.Kalkınma Planı 2007-2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu Milli Eğitim ile İlgili Mevzuat Milli Eğitim Strateji Belgesi Milli Eğitim Şura Kararları TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları Bakanlık Çalışma Alanları ile ilgili tüm projeler Diğer Kaynaklar

NOT

: Bu taslak plan Bakanlığımızca okullarımıza dağıtılan“Planlı Okul Gelişim Modeli - Okulda Stratejik Yönetim” kitabına göre hazırlanmalıdır.

OKULUMUZUN TARİHÇESİ

4


Okulumuz 1953-1954 Eğitim Öğretim Yılında tek dershaneli, tek lojmanlı olarak eğitim öğretime başlamıştır.Zamanla dört dershane ve üç lojmanlı olmuştur. Okulumuz adını bulunduğu köyün adından almaktadır.Köyün çocukları okul yapılmadan önce civardaki köylerden biri olan Adliye köyüne gidiyorlardı. Okulumuz 2001 yılından itibaren tek katlı prefabrik binada eğitim verdikten sonra , 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılından itibaren yeni betonarme binasında 9 derslik, 2 laboratuar, yeterli düzeyde bir kütüphane,Çok amaçlı sınıfı ile ve 11 öğretmenle eğitime-öğretime devam etmektedir. Okulumuzda 1 okul öncesi şubesi, 5 ilköğretim I. kademe şubesi ve 3 tane II. kademe şubesi vardır. Okulumuzda idari işler Müdür ve Müdür yardımcısı tarafından yürütülmektedir. Okulumuzda tam gün eğitim-öğretim yapılmaktadır. Okulumuzda kütüphane, laboratuar ve bilişim teknolojileri sınıfı bulunmaktadır. Okulumuzun ısınması kaloriferle sağlanmaktadır. Okulumuzda futbol, halk oyunları, şiir gibi bir çok sosyal ve kültürel alanda eğitici çalışmalar yapılmaktadır.

OKULUMUZUN MEVCUT DURUMU 2009-2010 Eğitim öğretim yılına 1 Müdür 1 Müdür yardımcısı, 11 Öğretmen ve 149 öğrenci ile başlandı. 2009 yılında yapılan SBS’ de yerleştirmede İlçemizdeki İlköğretim Okulları arasında % 50 lik başarısıyla dikkat çekmektedir.Bu oran Türkiye normlarının üzerinde bulunmaktadır. 5


Şu anda 9 derslik, 2 laboratuar, yeterli düzeyde bir kütüphane,Çok amaçlı sınıfı ile tam kapasitesinde çalışmakta ve gençlere yönelik her türlü ders dışı etkinlikleri de her an ilgi çekici bir konumdadır. Okulumuz, 1000 metrekare kapalı 3500 metrekarelik oyun ve etkinlik bahçesi , 4500 metrekare yeşil alan olmak üzere 9.000 metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Okul paydaşlarının tümü “ Öğrencilerimize daha iyi bir eğitim olanağı nasıl sunabiliriz?” sorusunu sormakta ve koşulları oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimizi bütün çalışmaların odağı olarak kabul eder, farklılıkları dikkate alır ve farklılıkları zenginlik olarak görürüz. Öğrencilerimizi her zaman yeni eğitim öğretim tekniklerine uygun olarak yetiştirmeyi amaçlarız. Gelişen teknolojiyi takip eden, okulda uygulamaya çalışan öğretmenlere destek verir ve gereken yardım sağlanır. Öğrencilerimizi hem yaşama hem de bir üst öğrenim kurumuna hazırlamayı amaç edinir, bunun için, “öğrenmeyi öğrenmelerine” yardımcı oluruz. Okulumuzun çevresinde, dükkanlar ve evler yer almakta ancak okulumuz bahçesiyle birlikte bir kompleks olarak yerleşim alanlarından rahatsız olmayacak konumdadır. Velilerin okula bakışlarının sıcak olmasına rağmen , velilerin fabrikalıda ve çevredeki kendi işyerlerinde çalıştığından özellikle babaların okula sık gelmemeleri bizler için sorun oluşturmaktadır. Okulda düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin yaşamlarına olumlu katkılarının biliniyor olması, öğrencilerin bu tür etkinliklere yönlendirilmelerinin ilk amacıdır. Bu etkinlikler, tiyatro,futbol, basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, satranç, halk oyunları, şiir yazma ve okuma, öykü yazma, resim ve karikatür çalışmalarıdır. Ayrıca okulumuz Bilgi İşlem sınıfı sürekli açık ve öğrencilerin kullanımına hazır durumdadır. Sınavlar seviye uygun olmak koşuluyla yapılmakta, iki hafta süreyle önceden duyurulmak koşuluyla süreklilik arz etmektedir. Öğrencilerimiz, kendilerini ifade edebilen,sorgulayabilen,yorumlayabilen ve disiplin olaylarına pek yer vermeyen bir konumdadırlar.

OKULUMUZUN DEĞERLERİ Akçay İlköğretim Okulunda tüm çalışmalarda aşağıdaki değerler ön planda tutulur. Şeffaflık: Çalışmalar paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır. Adalet: Okul yönetimi, kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, özveriye ve çalışmaya önem verir ve emeğe saygı göstererek performans değerlendirmesi yapar. 6


İşbirliği, dayanışma ve paylaşma: Okul çalışanları işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içinde hareket edilir. Yenilikçilik ve yaratıcılık: Çalışanlar yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getiri ve risk alırlar. Katılımcılık: Çalışanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılırlar. Mükemmeli aramak: Çalışanlar, okulun tüm çalışanlarını sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket ederler. Çevrecilik: Okul paydaşları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir. Geleceğe inanmak: Okul paydaşları geleceğe ümitle bakar ve geleceği kendileri yaratmaya çalışır. Toplum yararı: Okul çalışanları her şeyden önce toplum yararını gözetir ve bunu bireysel yararlarından üstün tutarlar.

OKULUMUZUN İLKELERİ • • • • • • • •

Öğrenmeyi öğrenme temel eğitim tercihidir. Öğrenciler tüm çalışmaların odağıdır. Sürekli ve yüksek moral, emeğin gördüğü karşılığın ürünü ve performans ölçeğidir. Elinden geleni yapma yerine işin gereğini yapma anlayışı hakimdir. Sürekli değişim, kesintisiz öğrenmeyi gerektirir. Başarısızlık, mazereti olan insanların yarattığı bir sonuçtur. Beklentileri karşılama, kalite göstergesidir. İç disiplin ve özgüven bir yaşam biçimidir. 7


• • • • • • • • • •

Halkla ilişkiler, kurum olarak var olmanın ve dışa açılmanın tek yoludur. Veli, bizim elçimiz, destekçimiz ve yönetim ortağımızdır. Okul çalışanlarının mutluluğu, hizmetin kalitesini arttırır. İnsan, aldığı sorumluluk ölçüsünde büyüktür. Takım çalışmasını gerçekleştirmek, başarmaktan daha değerlidir. Eğitimde fırsat eşitliği; öğrencilere ilgi ve yeteneklerine göre öğrenme olanağı sunulmasıdır. Verilen hizmet, en az işin kalitesi kadar önemlidir. Deneyim geçmiş yılların toplamı değil başarıların toplamıdır. Deneyim, akademik bilginin tükendiği yerde başvurulabilecek bir bilgi kaynağıdır. Evrende her şey olağanüstüdür.

“TÜM ÖĞRENCİLER ÖĞRENEBİLİR, TÜM ÖĞRETMENLER ÖĞRETEBİLİR” “Her fert bir değerdir” düşüncesinden yola çıkarak tıpkı diğer Cumhuriyet Okullarımızda olduğu gibi; Okulumuzda Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş eğitim verilir. “Öğrenemeyen öğrenci yoktur; geç öğrenen öğrenci vardır.” düşüncesinden hareket edilerek öğrencilerimize öğrenmede fırsat eşitliği tanınır. Her öğrenciye; ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak eğitim verilmeye özen gösterilir. Öğrencinin yaşantısını parçalamadan kişilik gelişimini sağlamaya özen gösterilir. Olumlu davranış değişikliğini gerçekleştirmek için öğrenciyi tanımaya ve davranışlarını anlamaya önem verilir. Klasik eğilim anlayışından sıyrılarak öğrencilerimiz, çağdaş eğitim yöntem, teknik ve araç gereçleriyle yetiştirmek üzere donanım eksikliklerinin giderilmesine çalışılır. Öğrencilerimizin fiziksel gelişiminin sağlanması için imkanlar ölçüsünde sportif faaliyetlere önem verilir. Öğrencilerimizin yetenekleri, sosyal etkinlikler aracılığıyla ön plana çıkarılır. Eğitim kadromuz kendi alanında uzman, kültürlü, yeniliğe açık, çağdaş teknolojiden faydalanan, yılmadan çalışan özverili insanlardır. En önemli görevimiz öğrenciyi yönlendirmek ve her alanda rehberi olabilmektir. Öğretmenlerimiz insan sevgisini ve mutluluğunu ön plana çıkarırlar. Liderlerimiz, çalışanların ekip çalışmasına katılmak; öğrencilerimizin sağlam karakterli, başarıya odaklanmış bireyler olarak yetişmesine destek olmak için vardır. Liderler, kurallara uymada örnek ve bu kuralların uygulanmasında da takip edicidirler. Aileler, öğrenciler ve çalışanlar, liderlerimize ihtiyaç duydukları ve istedikleri her zaman rahatlıkla ulaşabilirler. Okulumuz çalışanları, öğrencilerimizi aileleri ile birlikte yönlendirmeye ve eğitmeye gerekli zamanı ayırırlar. Öğretim kadromuzun, idarecilerimizin, diğer çalışanlarımızın ve ailelerimizin, Okul Aile Birliği ile uyum içinde çalışabilecekleri bir ortam sağlanır. Okulumuzdaki tüm çalışanların işbirliği içerisinde çalışmaları, memnun ve mutlu olmaları hedeflenir. Öğrenme güçlüğü ve fiziksel özrü olan öğrencilerimizin okul ortamından en iyi şekilde yararlanması için bütün olanaklarımızı kullanırız.

OKULUMUZUN MİSYONU Misyonumuz Biz, Akçay İlköğretim Okulu olarak; Bütün öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak Onların bireysel farklılıklarına saygı duyarak ve gözeterek bilgili , becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, Öğrencilerimizi daha özgür sınıf ve daha özgür okul ilkesine uyarak eğitip geliştirmek, Öğrencilerimizi bilgi toplumunun ve teknolojinin gereklerine uygun yetişmeleri için var gücümüzle çalışmak, Okulumuzun eğitim çalışmalarını bilimin ve insanlığın ortak değerlerinden yararlanan kendini geliştiren ve toplumu ileri götüren güç olarak yetiştirmek, Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi ve velilerimizi 21.yüzyıla hazırlamak, Çağdaş uygarlık yolunda bilimi yol gösterici olarak görmek, Okulumuzda bir atılım , bir değişim yaratarak okul toplumunun gelişmesini sağlamak,İçin VARIZ ve 8


ÇALIŞMAKTAYIZ Okulumuz, Anayasada ve Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan kendisi için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programını bulunduğumuz çevrenin koşullarını da dikkate alarak etkili ve verimli bir şeklide uygulamaktadır. Eğitim-öğretimde kaliteyi artırmamızın amacı, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı, evrensel insani değerlere saygılı, kendimize, ailemize, vatanımıza ve ulusumuza yararlı bireyler olmaktır. Bu amaç bizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracaktır. Bizler eğitimci ve öğrenciler olarak, geleceğimizi eğitim kurumlarında şekillenecek nesillerin tayin edeceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden öğrencilerimizin yaparak yaşayarak kendi varlığının farkına varması, gözlem alışkanlığı kazanması, kafasını işlettiği kadar, elini kullandığı kadar vicdanının sesine kulak vermesi, gülebildiği kadar güldürmeyi, düşünmeyi öğrenebildiği kadar düşündürmeyi, eleştirdiği ölçüde eleştirilmeyi, sevmeyi becerdiği kadar sevilmeyi, sorgulayabildiği kadar sorgulanabilmeyi öğrenebilen ayrıca pörsümüş kişilikten sıcak, sevecen, saygın ve onurlu bir insan olarak ödev bilincine erişmiş, sorumluluklar alabilen bireyler olarak yetişmeleri tek amacımızdır. Öğrencilerimiz daha çok üreten, verim alınan insan anlayışından öte; erdemli yardımsever, yapıcı, insancıl, aldığı eğitimle kendi yeti yeteneklerini kullanarak yaşamla ilgili tüm sorunları çözebilecek, özgürlüğün, onurun, kimliğinin ve kişiliğinin bilincinde olmalıdırlar. Yasakçı, korkutucu, baskıcı, zorbacı ve sevgiden uzak erdemsiz eğitimin yol açtığı “SİNDİRİLMİŞ İNSAN” yerine sevgi, hoşgörü ve insana saygıyı esas alan erdemli eğitimin yol açtığı “EĞİTİLMİŞ İNSAN” yetiştirmek temel görevimiz olmalıdır

OKULUMUZUN VİZYONU Her yeni düşünce bir uygarlığın; her eğitimli insan çağdaş ve güçlü bir Türkiye’nin müjdecisidir. Geleceğin Türkiye’sini güneş gibi aydınlatmak, yıldızlar kadar yükseltmek ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak, bilimin ışığında yürümek için el ele vermek. Atatürk ilkelerinin ışığında, milli eğitimimizin temel amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlerimize bağlı, aydın fikirli, çağdaş düşünceli sorumluluk duygusu gelişmiş, kendine güvenen 21. Yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmek üzere orta öğrenime öğrenci yetiştirmek için varız

OKULUMUZUN GZFT (SWOT) ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

9


1. Genel anlamda velilerin okul saatlerinde okula işleri sebebiyle gelememeleri. 2. Destek personelin yetersizliği. 3. Sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak etkinlikler için mekan kısıtlılığı. 4. Kantin hizmetlerinin olmaması. 5. Rehber öğretmen olmadığı için Rehberlik servisinin yeterince çalışamaması. 6. Okulumuzun yakınlarında başka okulların olmaması 7. Spor salonunun bulunmaması

1. Tecrübeli idareci ve öğretmenlerle birlikte dinamik ve genç bir kadronun çalışıyor olması. 2. Sınıflardaki öğrenci sayılarının az olması. 3. Normal eğitim yapıyor olması. 4. Sürekli Internet bağlantısının olması 5. Okulun web sayfasının bulunması ve bilgi teknolojisi sınıfının bulunması 6. Teknolojiyi kullanabilen çalışanlarının çok olması ve teknolojik olanaklarının yeterli olması. 7. Araç-gereçlerin yeterli olması. 8. Devamsızlık ve disiplin olaylarının olmaması. 9. Sosyal etkinliklere fazlaca önem veren bir kadrosunun olması. 10.Okul öncesi eğitim için yeterli fiziki olanak, araç-gereç ve personelin bulunması 11.Kurum kültünün etkili olması. 12.Okul yönetimi ve öğretmenler arasındaki diyalogun gayet olumlu olması. 13.Paydaşların okulu okul olmaktan çok aile yuvası havasında görüyor olması. 14.Öğrenci velileriyle ve öğretmenlerle yılda birkaç kez kaynaşma anlamında yemekler ve değişik etkinliklerin düzenlenmesi.

8. Laboratuarların ihtiyaca uygun olarak dizayn edilmemesi

FIRSATLAR

TEHDİTLER 1. 2. 3. 4.

Finanssal kaynakların yetersizliği. Teknolojinin çevreye getirdiği olumsuz etki. Öğrenci sayısının az olması. Çevrede başka ilköğretim okulunun bulunmaması 5. Okul girişinin altı yol ağzında olması. 6. Okulun bulunduğu çevrenin sosyo ekonomik yönden geri kalmış olması 7. Personel değişikliğinin sık olması

1. Eski mezunların kuruma katkı sağlayabilecek konumlarda olmaları. 2. Okul Aile Birliğinin etkin olarak çalışması. 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının okulumuza olumlu bakışları. 4. İlimizin ve bakanlığımızın Hizmet İçi Eğitim yapmak isteyenlere yardımcı olması. 5. Yöneticilerin köy ve ilçe yöneticileriyle iyi ilişkiler içinde bulunuyor olmaları. 6. Öğrenci velileriyle olan iyi ilişkiler nedeniyle gereken konularda onlardan yararlanma ve görüş alışverişi

OKULUMUZUN STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ ( BEŞ YILLIK ) STRATEJİK AMAÇ 1 10


Eğitim-Öğretim faaliyetlerini en üst seviyeye çıkartmak. HEDEF NO 1.1: 2008-2009 Öğretim yılında % 50 olan sınavla alan liselere öğrenci yerleştirme oranını 2009-2010 da % 55’a, 2010-2011’da %60’ye, 2011-2012’de % 65’e, 2012-2013’de % 70’a, 2013-2014’de % 75’e çıkarmak.

ETKİNLİKLER: Etkinlik 1.1.1: Hafta sonları istekli öğrencilere yetiştirme kursu açmak Etkinlik 1.1.2 :Her sınıfta her konu sonunda test çözme çalışmaları yapmak Etkinlik 1.1.3: Alanlarında uzman kişiler tarafından öğrencilerimize mesleklerini tanıtıcı seminerler verilmesi. ( Öğrencilere “Daha başarılı olmak için neler yapmalıyız?” Konulu seminer verilmesi ) Etkinlik 1.1.4: Orta öğretim kurumlarını tanıtıcı broşür ve afişlerin okulun belirli yerlerine asılması Etkinlik 1.1.5: Farklı Orta öğretim kurumlarının tanıtıcı gezilerin yapılması Etkinlik 1.1.6: Alanlarında uzman kişiler tarafından öğrencilerimize ve velilerimize seminerler verilmesi ( “Başarının yolları , Sınav kaygısı ve kaygıyla başa çıkmanın yolları” Konulu Seminer) PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: • Öğretim yıllarına göre hedeflenen yerleşme oranlarının tutturulup tutturulamadığı • Mesleki tanıtım seminerlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği • Orta öğretim kurumlarına, tanıtım gezisi düzenlenip düzenlenmediği

STRATEJİK AMAÇ 2: Öğrencilerimize kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. HEDEF NO 2.1: Okul kütüphanesindeki 1820 olan kitap sayısını kampanyalar düzenleyerek 2014 yılı sonunda 2500’ e çıkarmak ETKİNLİKLER: Etkinlik 2.1.1: Kampanya gerekçelerinin öğrencilere duyurulması Etkinlik 2.1.2: Kitapların toplanması Etkinlik 2.1.3: Yayınevlerinden kitap isteğinde bulunulması Etkinlik 2.1.4: Kitapların tasnifi ve kütüphaneye teslimi HEDEF NO 2.2:Öğrenci başına okunan kitap sayısı oranını her öğretim yılı sonunda %3 artırmak ETKİNLİKLER: Etkinlik 2.2.1: Sınıflarda okuma çizelgesinin hazırlanması Etkinlik 2.2.2: En çok kitap okuyan öğrencilerin belirlenip ödüllendirilmesi

PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: • 2014 Yılı sonunda okul kütüphanesindeki kitap sayısının 2500 olup olmadığı

11


• •

2009-2010 Öğretim yılı sonunda okulumuz öğrencilerinin okuduğu toplam kitap sayısının okuldaki toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle; yıllık olarak öğrenci başına okunan kitap sayısı oranı belirlenerek bir sonraki öğretim yılı sonunda bu oranın %3 oranında artırılıp artırılmadığı tespit edilecek Her öğretim yılı sonunda en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilip ödüllendirilmediği

STRATEJİK AMAÇ 3: Derslerdeki kalite ve verimliliği artırmak için ders araç gereç eksikliklerinin giderilmesi ve fiziki mekânların iyileştirmek, okul birimlerinin kullanımına etkinlik kazandırmak. HEDEF NO 3.1:Okulumuza önümüzdeki öğretim yıllarında en az bir akıllı(elektronik) tahta kazandırılması. ETKİNLİKLER: Etkinlik 3.1.1: Okul Aile Birliğinin imkânlarından faydalanmak. Etkinlik 3.1.2: Hayırseverlerin, eğitime gönül veren kişi ya da kuruluşların ziyaret edilmesi. Etkinlik3.1.3: Türkiye genelindeki resmi ve özel, kurum, kuruluş ve kişilere ulaşılarak okulumuza yardımları talep edilecek. HEDEF NO 3.2:Ders araç gereç eksikliklerinin giderilmesi. ETKİNLİKLER: Etkinlik 3.2.1: Eksik olan ders araç gereçlerinin tespit edilmesi. Etkinlik 3.2.2: Bakanlığımız Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığından eksik olan ders araç gereçlerinin istenmesi. Etkinlik 3.2.3: Okul Aile Birliğinin imkânlarından faydalanmak. HEDEF NO 3.3: Fiziki mekânların iyileştirilmesi, 5 yıl içerisinde basamak basamak branş derslikleri oluşturulması ETKİNLİKLER: Etkinlik 3.3.1: Fen ve Teknoloji laboratuarlarının yenilenmesi Etkinlik 3.3.2: İngilizce sınıfı düzenlenmesi Etkinlik 3.3.3: Sosyal Bilgiler sınıfı düzenlenmesi Etkinlik 3.3.4: Türkçe sınıfı düzenlenmesi Etkinlik 3.3.5: Matematik sınıfı düzenlenmesi HEDEF NO 3.4:Okul bahçesinin düzenlenmesi öğrencilerle birlikte yapılacak. ETKİNLİKLER: Etkinlik 3.4.1: 2009-2010 eğitim öğretim yılında daha önce dikilmiş olan çiçekler ve 100 kadar ağacın bakımı öğrencilere yaptırılacak. Etkinlik 3.4.2: 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ağaç sayısını 100’e, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 125’ye, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 150, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 200’e , 2013-2014 eğitim öğretim yılında 250’ye çıkarmak. Etkinlik 3.4.3: Dış bahçedeki voleybol ve futbol sahalarının tabanına asfalt attırmak Etkinlik 3.4.4: Arka bahçenin çevre düzenlemesini tamamlayarak ortaya bir kamelya yapmak. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: • Her öğretim yılında okula bir akıllı tahta kazandırılıp kazandırılmadığı • Ders araç gereç eksikliklerinin giderilip giderilmediği 12


• • • • • • •

Bilişim Teknolojileri sınıfının yenilenip yenilenmediği Fen ve Teknoloji laboratuarlarının yenilenip yenilenmediği İngilizce sınıfının düzenlenip düzenlenmediği Sosyal Bilgiler sınıfının düzenlenip düzenlenmediği Türkçe sınıfının düzenlenip düzenlenmediği Matematik sınıfının düzenlenip düzenlenmediği Bahçe için öngörülen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği

STRATEJİK AMAÇ 4: Okulumuzda yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çeşitlendirip bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısını arttırarak öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve sosyal yönlerini güçlendirmek. HEDEF NO 4.1: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması. ETKİNLİKLER: Her öğretim yılı başında; Etkinlik 4.1.1: Sosyal kulüplerin faaliyet planlaması yapması Etkinlik 4.1.2: Okul-Aile Birliğinin faaliyet planlaması yapması HEDEF NO 4.2: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çeşitlendirmek. ETKİNLİKLER: Her öğretim yılında; Etkinlik 4.2.1: Satranç turnuvası düzenlemek Etkinlik 4.2.2: Masa tenisi turnuvası düzenlemek Etkinlik 4.2.3: Futbol turnuvası düzenlemek Etkinlik 4.2.4: Voleybol turnuvası düzenlemek Etkinlik 4.2.5: Basketbol turnuvası düzenlemek Etkinlik 4.2.6: Bir piyes hazırlanması Etkinlik 4.2.7: Şiir Dinletisi düzenlenmesi Etkinlik 4.2.8: Huzurevinin ziyaret edilmesi Etkinlik 4.2.9: Çocuk yuvasının ziyaret edilmesi Etkinlik 4.2.10: Okulun geleneksel bir gününün olmasını sağlamak Etkinlik 4.2.11:Öğrencilerimiz arasında maddi durumu iyi olmayanlara yardımlarda bulunmak, burs alması sağlanan öğrenci sayısını her yıl arttırmak. Etkinlik 4.2.12: Halk oyunları ekibinin kurulması. Etkinlik 4.2.13: Yıl sonu gecesi düzenlenmesi. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Her öğretim yılında Hedef no 2 de sıralanan faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespiti

STRATEJİK AMAÇ 5: 13


Okul-veli-çevre ilişkilerini daha etkin hale getirmek, velilerin okula güvenini yükselterek, okulun ve öğrencilerin başarısını artırmak, HEDEF NO 5.1: Öğrenci velilerinin kendilerini eğitim öğretimin bir parçası olarak görmelerini sağlamak. ETKİNLİKLER: Etkinlik 5.1.1: Sınıf veli toplantıları yapmak Etkinlik 5.1.2: Okul stratejik eylem planı hakkında velileri bilgilendirmek Etkinlik 5.1.3: Velilerin okula maksimum seviyede maddi ve manevi desteklerini sağlamak Etkinlik 5.1.4: Okuldaki çalışmaların planlanmasının, organizasyon çalışmalarının ve uygulama basamaklarının velilere duyurulması.

HEDEF NO 5.2: 2009–2010 öğretim yılından itibaren sınıf veli toplantılarına velilerin % 80’inin katılması, sağlanacaktır. ETKİNLİKLER: Etkinlik 5.2.1: 1.Sınıf velileri ve okulumuza ara sınıflarda yeni gelen öğrenci için okulun açıldığı ay içinde uzman kişiler veya öğretmenler tarafından okul ortamını tanıtıcı seminerler vermek Etkinlik 5.2.2: Velilerin okulumuzla ilgili istek ve beklentilerini almak için veli anketi yapmak Etkinlik 5.2.3: Velilerin okula ve eğitime katılımlarını artırmak için belirli aralıklarla veli günleri düzenlemek Etkinlik 5.2.4: Okulun kaynakları bire bir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayrılacaktır . PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: • Her öğretim yılında sınıf veli toplantılarının yapılıp yapılmadığının tespiti • Öngörülen faaliyetlerin takibi kurul tarafından gerçekleştirilecek

STRATEJİK AMAÇ 6: Öğretmenlerin bilgi ve donanımlarını arttırmak. HEDEF NO 6.1: 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında tüm öğretmenleri hizmet içi eğitim kursundan geçirmek. ETKİNLİKLER: Etkinlik 6.1.1: 2009-2010 eğitim öğretim yılında Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve sınama durumları konusunda öğretmenler bilgilendirilecek ve kendilerine sürekli olarak rehberlik yapılacaktır. Etkinlik 6.1.2: Öğretmenlerimizin mahalli ve merkezi bütün hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını teşvik etmek. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: • Her yılın başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler belirlenecektir. • Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş olmasına dikkat edilecektir.

14


STRATEJİK AMAÇ 7: Okul Öncesi eğitim konusunda velilerin bilinçlenmesinin sağlanması. HEDEF NO 7.1: Okul öncesi eğitimin eğitim bölgemizdeki bütün öğrencilere yaygınlaştırılması. ETKİNLİKLER: Etkinlik 7.1.1: Alanlarında uzman kişiler tarafından velilerimize seminerler verilmesi (“Okul Öncesi Eğitiminin Önemi” konulu seminer ) Etkinlik 7.1.2: Okul Öncesi öğrenci ve velilerine yönelik dergi hazırlanması. Etkinlik 7.1.3: Dergi veya broşür için gerekli finansmanın sağlanması. Etkinlik 7.1.4: Derginin Eğitim bölgemizdeki 0-6 yaş gurubu çocuğu olan tüm ebeveynlere ulaştırılması. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Eğitim Bölgemizde %100 okul öncesi eğitime ulaşılması.

15


OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ

Mustafa DİNÇ Okul Müdürü

Ali ÖZEN Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Halil GÜNEŞ Gülşah Demet KARABAĞ Öğretmen

…………….. Destek Personeli

Nihat YILMAZKAYA Okul Aile Birliği Temsilcisi

Erkan POLAT Adem SEZER Hasan MERT Sanayi ve Ticaret Odaları Temsilcileri

Ömer KAHRAMAN Cemil BAYRAKTAR Veli

Nazmi ERİŞİR Sivil Toplum Örgütleri temsilcisi

Hakan ÇİNAL Rehber Öğretmen (Öğretmen)

Semih KALYONCU Talha ÜŞENMEZ Öğrenci

Reşat KAZANÇ Muhtar

1.Ahmet POLAT 5.Şevket KALYOCU 2.Haluk ERİŞİR 6.Osman BAYRAKDAR 3.Metin BAYRAKTAR 7.Vahap YILMAZKAYA 4.Şafak KALYONCU 8.Enver KAHRAMAN Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcileri

16


OGYE İHTİYAÇ ANALİZLERİ SONUÇLARINA GÖRE OLUŞTURULAN ÇALIŞMA EKİPLERİ

DONATIM VE GELİŞTİRME GRUBU (OKUL-BİNA VE EĞİTİM ARAÇLARINI GELİŞTİRME, OKUL EĞİTİMİNİN NİTELİĞİNİ –ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRME) OCAK 2010 S.N.

ADI VE SOYADI

1

Sebahattin ÖZPOLAT ( Öğretmen )

2

Gülşah Demet KARABAĞ ( öğretmen)

3

Hakan ÇİNAL ( öğretmen)

4

Çetin ASLAN ( öğretmen)

5

İpek DEMİRCİ ( öğretmen)

6

Harun ERKAN ( Veli)

7

Zeki ÇAPA ( Veli)

8

Nihal KALYONCU ( öğrenci)

17


OGYE İHTİYAÇ ANALİZLERİ SONUÇLARINA GÖRE OLUŞTURULAN ÇALIŞMA EKİPLERİ

İLETİŞİM GRUBU (KÜLTÜR,İLETİŞİM,SOSYAL ETKİNLİKLER VE VELİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME)

OCAK 2010 S.N.

ADI VE SOYADI

1

Hilal KUBİLAY ( öğretmen)

2

Ahmet Murat ÖZDERE ( öğretmen)

3

Zafer KILIÇ TÜRK ( öğretmen)

4

Serdar AKTAĞ ( öğretmen )

5

Nurper ÖZPOLAT ( öğretmen)

6

Halil GÜNEŞ ( öğretmen)

7

Selime ÖZEN ( Veli)

8

Seda ARABOĞA ( öğrenci)

18


ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:1

Hedef No

:1.1

Çalışma Konusu

: 2008-2009 Öğretim yılında % 50 olan sınavla alan liselere öğrenci yerleştirme oranını 2009-2010 da % 55’a, 2010-2011’da %60’ye, 2011-2012’de % 65’e, 2012-

2013’de % 70’a, 2013-2014’de % 75’e, 2014-2015’de % 80’e çıkarmak.

11.06.10

İletişim Grubu

01.03.10

19 E. 1.1.1: Orta öğretim kurumlarını tanıtıcı broşür ve afişlerin okulun belirli yerlerine asılması

Öğrencilerin öğrendiklerini tekrar ederek pekiştirmelerini sağlamak.

Öğrencilerin test çözme kabiliyeti artmıştır.Başarılı bir çalışma olmuştur.

Öğrencileri meslekler hakkında bilgi sahibi yamak. Böylece okul olarak öğretim yıllarına göre hedeflenen yerleşme oranlarının tutturulması.

Öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmeleri okulun genel başarısına yansıyacaktır.Başarılı bir çalışma olmuştur.

Öğrencileri orta öğretim kurumları hakkında bilgi sahibi yamak. Böylece okul olarak öğretim yıllarına göre hedeflenen yerleşme oranlarının

Öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmeleri okulun genel başarısına

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı Evet Hayır

Çalışma yönergeye uygun yürütüldü

Evet

.......…..

Öğrencilerin öğrendiklerini tekrar ederek pekiştirmelerini sağlamak.

Evet

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet .........…..

Velilerin ve öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmeleri okulun genel başarısına yansıyacaktır.Başarılı bir çalışma olmuştur.

.......

Öğrencileri ve velileri bilinçlendirmek.Velilerin , öğrencilerinin eğitimine daha çok katkıda bulunmalarına yardımcı olmak. Böylece okul olarak öğretim yıllarına göre hedeflenen yerleşme oranlarının tutturulması.

Evet

İletişim Grubu

.......…..

E. 1.1.1: Alanlarında uzman kişiler tarafından öğrencilerimize mesleklerini tanıtıcı seminerler verilmesi.( Öğrencilere “Daha başarılı olmak için neler yapmalıyız?” Konulu seminer verilmesi )

.......…..

İletişim Grubu

11.06.10

Çalışmanın Bitiş Tarihi 26.03.10 11.06.10

E. 1.1.1: Her sınıfta her konu sonunda test çözme çalışmaları yapmak

12.04.10

İletişim Grubu

01.03.10

Çalışmanın Başlangıç Tarihi 01.03.10

E. 1.1.1: Hafta sonları istekli öğrencilere yetiştirme kursu açmak

01.04.10

İletişim Grubu

01.03.10

E. 1.1.1: Alanlarında uzman kişiler tarafından öğrencilerimize ve velilerimize seminerler verilmesi ( “Başarının yolları , Sınav kaygısı ve kaygıyla başa çıkmanın yolları” Konulu Seminer)

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

Performans Göstergeleri: Öğretim yıllarına göre hedeflenen yerleşme oranlarının tutturulup tutturulamadığı , Mesleki tanıtım seminerlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, Orta öğretim kurumlarına, tanıtım gezisi düzenlenip düzenlenmediği

M.E.B.Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesinin 9. Maddesine göre açılmadı.


ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:2

Hedef No

:2.1

Çalışma Konusu

: Okul kütüphanesindeki 1820 olan kitap sayısını kampanyalar düzenleyerek 2014 yılı sonunda 2500’ e çıkarmak

Kampanyaya katılım beklenenden fazla olmuştur.

Kampanyaya farklı kaynaklardan katılımlarında sağlanması

Çalışmalar başarılı olmuştur.

Evet

Öğrencilerin Daha iyi İmkanlara Kavuşması.

Evet

Evet

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet …….

Çalışmalar başarılı olmuştur.

…….

Çalışmanın Bitiş Tarihi 05.03.10 30.04.10

20

Bütün öğrencilerin kampanyadan haberdar edilerek kampanyaya ilginin artırılması.

…….

Çalışmanın Başlangıç Tarihi 01.03.10

Donatım Gurubu

05.03.10

E. 2.1.3: Yayınevlerinden kitap isteğinde bulunulması

Donatım Gurubu

08.03.10

E. 2.1.2: Kitapların toplanması

Donatım Gurubu

01.03.10

E. 2.1.1: Kampanya gerekçelerinin öğrencilere duyurulması

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

Performans Göstergeleri: 2014 Yılı sonunda okul kütüphanesindeki kitap sayısının 2500 olup olmadığı


Öğrencilerin Daha iyi İmkanlara Kavuşması. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı ve araştırma alışkanlığını artırılması

Öğrenciler daha iyi kaynaklara kavuştu.

Evet

…….

10.05.10

Donatım Gurubu

03.05.10

E. 2.1.4: Kitapların tasnifi ve kütüphaneye teslimi

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:2

Hedef No

:2.2

Çalışma Konusu

: Öğrenci başına okunan kitap sayısı oranını her öğretim yılı sonunda %3 artırmak

21

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet

Çalışmanın Bitiş Tarihi

Çalışmanın Başlangıç Tarihi

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

Performans Göstergeleri: 2009-2010 Öğretim yılı sonunda okulumuz öğrencilerinin okuduğu toplam kitap sayısının okuldaki toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle; yıllık olarak öğrenci başına okunan kitap sayısı oranı belirlenerek bir sonraki öğretim yılı sonunda bu oranın %3 oranında artırılıp artırılmadığı tespit edilecek. Her öğretim yılı sonunda en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilip ödüllendirilmediği.


…………. 50 TL

E. 2.2.2: En çok kitap okuyan öğrencilerin belirlenip ödüllendirilmesi İletişim Grubu

Evet

31.12.10 31.12.10

İletişim Grubu

Çalışmalar başarılı olmuştur.

En çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilerek , az okuyan öğrencilerinde daha fazla kitap okumaya teşvik edilmesi.

Okulumuzda öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı artmıştır.

Evet

01.03.10 01.03.10

E. 2.2.1: Sınıflarda okuma çizelgesinin hazırlanması

Öğrenci başına okunan kitap sayısı oranını öğretim yılı sonunda %3 artırmak.Okuyan ve araştıran öğrenciler yetiştirmek.

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:3

Hedef No

:3.1

22

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet

Çalışmanın Bitiş Tarihi

Çalışmanın Başlangıç

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

Çalışma Konusu : Okulumuza önümüzdeki öğretim yıllarında en az bir akıllı(elektronik) tahta kazandırılması. Performans Göstergesi : Her öğretim yılında okula bir akıllı tahta kazandırılıp kazandırılmadığı


Türkiye genelindeki resmi ve özel, kurum, kuruluş ve kişilerin katkılarıyla okulumuzdaki teknolojik alt yapının artırılması.Böylece eğitim kalitesini yükselmesi.

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:3

Hedef No

:3.2

Çalışma Konusu : Ders araç gereç eksikliklerinin giderilmesi. Performans Göstergesi : Ders araç gereç eksikliklerinin giderilip giderilmediği

23

Hayır Hayır

Hayırseverlerin, eğitime gönül veren kişi yada kuruluşların katkılarıyla okulumuzdaki teknolojik alt yapının artırılması.Böylece eğitim kalitesini yükselmesi.

Yeni okulun birçok ihtiyacı olduğundan , öncelik sırasının kaybetti.

Çalışmalara devam edilecek.

Hayır

…………. …………..

Okul Aile Birliğinin katkılarıyla okulumuzdaki teknolojik alt yapının artırılması.Böylece eğitim kalitesini yükselmesi.

………….

31.12.10 31.12.10 31.12.10

Donatım Gurubu

01.03.10

Tarihi

E. 3.1.3: Türkiye genelindeki resmi ve özel, kurum, kuruluş ve kişilere ulaşılarak okulumuza yardımları talep edilecek.

Donatım Gurubu

01.03.10

E. 3.1.2: Hayırseverlerin, eğitime gönül veren kişi yada kuruluşların ziyaret edilmesi.

Donatım Gurubu

01.03.10

E. 3.1.1: Okul Aile Birliğinin imkânlarından faydalanmak.

Çalışmalara devam edilecek

Maddi imkansızlıklar.

Maddi imkansızlıklar.

Maddi imkansızlıklar.


:3

24

Evet

Çalışmalar başarılı olmuştur

Eksik olan araç gereçlerin temin edilmesi.

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı

Çalışmalar başarılı olmuştur. Eksik olan araç gereçlerin temin edilmesi.

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

Çalışmalar başarılı olmuştur

Evet

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Öğrencilerimize etkili ve kaliteli bir eğitim vermek için okulumuzda bulunması gereken ders araç-gereçlerinin tespit edilmesi , yapılacak olan çalışmanın verimliliğini artıracaktır.

Evet

31.12.10

………….. ………….

Donatım Gurubu

31.12.10

E. 3.3.3: Okul Aile Birliğinin imkânlarından faydalanmak.

Donatım Gurubu

01.03.10

E. 3.2.2: Bakanlığımız Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığından eksik olan ders araç gereçlerinin istenmesi.

01.03.10

Donatım Gurubu

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet

Çalışmanın Bitiş Tarihi 31.12.10

…………..

Çalışmanın Başlangıç Tarihi 01.03.10

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

E. 3.2.1: Eksik olan ders araç gereçlerinin tespit edilmesi.


Hedef No

:3.3

Çalışma Konusu

: Fiziki mekânların iyileştirilmesi, 5 yıl içerisinde basamak basamak branş derslikleri oluşturulması

Çalışmalara devam edilecek.

Öğrencilerimize etkili ve kaliteli bir eğitim vermek için alt yapının oluşturulması.

Çalışmalara devam edilecek.

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı Evet Hayır

Öğrencilerimize etkili ve kaliteli bir eğitim vermek için alt yapının oluşturulması.

Maddi imkansızlıklar Hayır

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet …………. ………….

Çalışmanın Bitiş Tarihi

Çalışmanın Başlangıç Tarihi 01.03.10

31.12.10 31.12.10

25

Öğrencilerimize etkili ve kaliteli bir eğitim vermek için alt yapının oluşturulması.

Hayırseverlerle bağlantı kuruldu.İşlem tamamlanmak üzere.

………….

Donatım Gurubu

31.12.10

E. 3.3.3: Sosyal Bilgiler sınıfı düzenlenmesi

Donatım Gurubu

01.03.10

E. 3.3.2: İngilizce sınıfı düzenlenmesi

Donatım Gurubu

01.03.10

E. 3.3.1: Fen ve Teknoloji laboratuarlarının yenilenmesi

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

Performans Göstergeleri: Fen ve Teknoloji laboratuarlarının yenilenip yenilenmediği İngilizce sınıfının düzenlenip düzenlenmediği Sosyal Bilgiler sınıfının düzenlenip düzenlenmediği Türkçe sınıfının düzenlenip düzenlenmediği Matematik sınıfının düzenlenip düzenlenmediği

Maddi imkansızlıklar


Öğrencilerimize etkili ve kaliteli bir eğitim vermek için alt yapının oluşturulması.

Çalışmalara devam edilecek.

Hayır

Çalışmalara devam edilecek.

Hayır

………….

31.12.10

01.03.10

Öğrencilerimize etkili ve kaliteli bir eğitim vermek için alt yapının oluşturulması.

………….

Donatım Gurubu

31.12.10

E. 3.3.5: Matematik sınıfı düzenlenmesi

Donatım Gurubu

01.03.10

E. 3.3.4: Türkçe sınıfı düzenlenmesi

Maddi imkansızlıklar

Maddi imkansızlıklar

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:3

Hedef No

:3.4

26

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet

Çalışmanın Bitiş Tarihi

Çalışmanın Başlangıç Tarihi

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

Çalışma Konusu : Okul bahçesinin düzenlenmesi öğrencilerle birlikte yapılacak. Performans Göstergesi : Bahçe için öngörülen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği


……… ………….

Donatım Gurubu

Evet

31.12.10 31.12.10

Donatım Gurubu

Okul adına diklen ağaçların bakımının öğrenciler tarafından yapılarak çevre bilincinin öğrencilere kazandırılması.

Ağaçlandırma çalışmalarının artarak sürdürülmesi.

Çalışmalar başarılı olmuştur

Çalışmalar başarılı olmuştur.Çalışm alara ara vermeden süreklilik içinde devam edilecektir.

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:4

Hedef No

:4.1

Çalışma Konusu : Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması. Performans Göstergesi : Her öğretim yılında Hedef no 2 de sıralanan faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespiti

27

Evet

01.03.10

E. 3.4.2: 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ağaç sayısını 100’e, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 125’ye, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 150, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 200’e , 20132014 eğitim öğretim yılında 250’ye çıkarmak.

01.03.10

E. 3.4.1: 2009-2010 eğitim öğretim yılında daha önce dikilmiş olan çiçekler ve 100 kadar ağacın bakımı öğrencilere yaptırılacak.


ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:4

Hedef No

:4.2

Çalışma Konusu : Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çeşitlendirmek. Performans Göstergesi : Her öğretim yılında Hedef no 2 de sıralanan faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespiti

28

Çalışmalar başarılı olmuştur

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı Evet

Okulumuz Okul aile Birliğinin İmkanları ölçüsünde etkin olarak çalışması.

Çalışmalar başarılı olmuştur

Evet

Okulumuzda Sosyal Kulüp faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet ……… ………….

Çalışmanın Bitiş Tarihi 17.09.10 17.09.10

İletişim Grubu

Çalışmanın Başlangıç Tarihi

E. 4.1.2: Okul-Aile Birliğinin faaliyet planlaması yapması

13.09.10

İletişim Grubu

13.09.10

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

E. 4.1.1: Sosyal kulüplerin faaliyet planlaması yapması


E. 4.2.2: Masa tenisi turnuvası düzenlemek E. 4.2.3: Futbol turnuvası düzenlemek E. 4.2.4: Voleybol turnuvası düzenlemek E. 4.2.5: Basketbol turnuvası düzenlemek E. 4.2.6: Bir piyes hazırlanması E. 4.2.7: Şiir Dinletisi düzenlenmesi E. 4.2.8: Huzurevinin ziyaret edilmesi E. 4.2.9: Çocuk yuvasının ziyaret edilmesi E. 4.2.10: Okulun geleneksel bir gününün olmasını sağlamak E. 4.2.11: Öğrencilerimiz arasında maddi durumu iyi olmayanlara yardımlarda bulunmak, burs alması sağlanan öğrenci sayısını her yıl arttırmak. E. 4.2.12: Halk oyunları ekibinin kurulması.

İletişim Grubu İletişim Grubu

13.03.10

13.03.10

31.12.10

13.03.10

31.12.10

İletişim Grubu

13.03.10

31.12.10

İletişim Grubu

13.03.10

31.12.10

İletişim Grubu

13.03.10

31.12.10

İletişim Grubu

13.03.10

31.12.10

İletişim Grubu

13.03.10

31.12.10

İletişim Grubu

13.03.10

31.12.10

İletişim Grubu

13.03.10

31.12.10

İletişim Grubu

13.03.10

31.12.10

Çalışmalar başarılı olmuştur

Evet

…..

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

13.03.10

31.12.10

29

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

…..

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Evet

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur Çalışmalar başarılı olmuştur

…..

31.12.10

İletişim Grubu

İletişim Grubu

Tahmini Maliyet

Çalışmanın Bitiş Tarihi

Çalışmanın Başlangıç Tarihi

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

E. 4.2.1: Satranç turnuvası düzenlemek


E. 4.2.13: Yıl sonu gecesi düzenlenmesi.

İletişim Grubu

13.03.10

31.12.10

… … …

Okul içi sosyal faaliyetlerin artmasının eğitim kalitemizi olumlu etkilemesi.

Çalışmalar başarılı olmuştur

Evet

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:5

Hedef No

:5.1

Öğrenci velilerinin kendilerini eğitim öğretimin bir parçası olarak görmelerini sağlamak.

Çalışmalar başarılı olmuştur

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı Evet

Çalışmalar başarılı olmuştur

Evet

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet ………….

Çalışmanın Başlangıç Tarihi

Çalışmanın Bitiş Tarihi

30

Öğrenci velilerinin kendilerini eğitim öğretimin bir parçası olarak görmelerini sağlamak.

………….

İletişim Grubu

31.12.10

E. 5.1.2: Okul stratejik eylem planı hakkında velileri bilgilendirmek

31.12.10

İletişim Grubu

01.03.10

E. 5.1.1: Sınıf veli toplantıları yapmak

01.03.10

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

Çalışma Konusu : Öğrenci velilerinin kendilerini eğitim öğretimin bir parçası olarak görmelerini sağlamak. Performans Göstergesi : Her öğretim yılında sınıf veli toplantılarının yapılıp yapılmadığının tespiti Öngörülen faaliyetlerin takibi kurul tarafından gerçekleştirilecek


Evet Çalışmalar başarılı olmuştur

Öğrenci velilerinin kendilerini eğitim öğretimin bir parçası olarak görmelerini sağlamak.

Çalışmalar başarılı olmuştur

Evet

………….

Öğrenci velilerinin kendilerini eğitim öğretimin bir parçası olarak görmelerini sağlamak.

………….

31.12.10

İletişim Grubu

31.12.10

E. 5.1.4: Okuldaki çalışmaların planlanmasının, organizasyon çalışmalarının ve uygulama basamaklarının velilere duyurulması.

01.03.10

İletişim Grubu

01.03.10

E. 5.1.3: Velilerin okula maksimum seviyede maddi ve manevi desteklerini sağlamak

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:5

Hedef No

:5.2

31

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışmadan Beklenen Yarar

Tahmini Maliyet

Çalışmanın Bitiş Tarihi

Çalışmanın Başlangıç Tarihi

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

Çalışma Konusu : 2009–2010 öğretim yılından itibaren sınıf veli toplantılarına velilerin % 80’inin katılması, sağlanacaktır. Performans Göstergesi : Her öğretim yılında sınıf veli toplantılarının yapılıp yapılmadığının tespiti Öngörülen faaliyetlerin takibi kurul tarafından gerçekleştirilecek


İletişim Grubu

13.09.10

30.09.10

……………..

E. 5.2.2: Velilerin okulumuzla ilgili istek ve beklentilerini almak için veli anketi yapmak

İletişim Grubu

01.03.10

31.12.10

…………..

Velilerin okulumuzla ilgili istek ve beklentilerinin tespit edilmesi.Anket sonuçlarının stratejik planlamanın bir basamağı olarak kullanılması.

E. 5.2.3: Velilerin okula ve eğitime katılımlarını artırmak için belirli aralıklarla veli günleri düzenlemek

İletişim Grubu

01.03.10

31.12.10

………….

Velilerin okula ve eğitime katılımlarını artırmak.

E. 5.2.4: Okulun kaynakları bire bir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayrılacaktır.

İletişim Grubu

01.03.10

31.12.10

………….

Kaynakların etkin ve doğru kullanımı.Veli ve öğrenci memnuniyeti.

Çalışmalar başarılı olmuştur

Evet

E. 5.2.1: 1.Sınıf velileri ve okulumuza ara sınıflarda yeni gelen öğrenci için okulun açıldığı ay içinde uzman kişiler veya öğretmenler tarafından okul ortamını tanıtıcı seminerler vermek

Evet

Öğrencilerimizin ve Velilerimizin okul ortamına uyumda sorun yaşamaması.

Evet

Çalışmalar başarılı olmuştur

Evet

Çalışmalar başarılı olmuştur

Çalışmalar başarılı olmuştur

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

:6

Hedef No

:6.1

Çalışma Konusu : 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında tüm öğretmenleri hizmet içi eğitim kursundan geçirmek. Performans Göstergesi : Her yılın başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş olmasına dikkat edilecektir.

32


:7

Hedef No

:7.1

Çalışmalar başarılı olmuştur

Evet

İletişim Grubu

ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No

33

Çalışmalar başarılı olmuştur

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışma Tamamlandı Evet

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve sınama durumları konusunda öğretmenlerin yeterlilik düzeylerinin artırılması.Bununda eğitim çalışmalarına olumlu yansıması.

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Tahmini Maliyet ……………… ………………

Çalışmadan Beklenen Yarar

Çalışmanın Bitiş Tarihi 31.12.10

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve sınama durumları konusunda öğretmenlerin yeterlilik düzeylerinin artırılması.Bununda eğitim çalışmalarına olumlu yansıması.

31.12.10

01.03.10

İletişim Grubu

01.03.10

E. 6.1.2: Öğretmenlerimizin mahalli ve merkezi bütün hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını teşvik etmek.

Çalışmanın Başlangıç Tarihi

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

E. 6.1.1: 2008-2009 eğitim öğretim yılında Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve sınama durumları konusunda öğretmenler bilgilendirilecek ve kendilerine sürekli olarak rehberlik yapılacaktır.


Finansman okulun kendi imkanlarıyla sağlanmıştır.

Dergi Eğitim bölgemizdeki 0-6 yaş gurubu çocuğu olan tüm ebeveynlere ulaştırıldı.

Evet

Evet

Çalışmalar başarılı olmuştur

Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)

Çalışmanın Değerlendirilmesi

34

Çalışma Tamamlandı

Çalışmadan Beklenen Yarar

………..

Okul öncesi Eğitimin öneminin eğitim bölgemizdeki tüm veliler tarafından kavranması.Okul öncesi Eğitim kayıt oranımızın % 100 olması.

Evet

Tahmini Maliyet …………. …………… ………….

Okul öncesi Eğitimin öneminin eğitim bölgemizdeki tüm veliler tarafından kavranması.Okul öncesi Eğitim kayıt oranımızın % 100 olması.

Evet

Çalışmanın Bitiş Tarihi 31.12.10

İletişim Grubu

31.12.10

E. 7.1.4: Derginin Eğitim bölgemizdeki 0-6 yaş gurubu çocuğu olan tüm ebeveynlere ulaştırılması.

Okul öncesi Eğitimin öneminin eğitim bölgemizdeki tüm veliler tarafından kavranması.Okul öncesi Eğitim kayıt oranımızın % 100 olması.

31.12.10

İletişim Grubu

Çalışmalar başarılı olmuştur

31.12.10

E. 7.1.3: Dergi veya broşür için gerekli finansmanın sağlanması.

Çalışmanın Başlangıç Tarihi

İletişim Grubu

01.03.10

E. 7.1.2: Okul Öncesi öğrenci ve velilerine yönelik dergi veya broşür hazırlanması.

Okul öncesi Eğitimin öneminin eğitim bölgemizdeki tüm veliler tarafından kavranması.Okul öncesi Eğitim kayıt oranımızın % 100 olması.

01.03.10

İletişim Grubu

01.03.10

E. 7.1.1: Alanlarında uzman kişiler tarafından velilerimize seminerler verilmesi ( “Okul Öncesi Eğitiminin Önemi” konulu seminer )

01.03.10

Çalışmanın Sorumluları

Etkinlikler

Çalışma Konusu : Okul öncesi eğitimin eğitim bölgemizdeki bütün öğrencilere yaygınlaştırılması. Performans Göstergesi : Eğitim Bölgemizde %100 okul öncesi eğitime ulaşılması. .


2009/2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI Sıra Stratejik No Amaç No

Çalışmanın Adı

Sorumlu Ekip

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Tahmini Bütçe

İletişim Grubu

01.03.10 / 11.06.10

50 TL

1

1

1

2008-2009 Öğretim yılında % 50 olan sınavla alan liselere öğrenci yerleştirme oranını 2009-2010 da % 55’a, 2010-2011’de %60’ye, 2011-2012’de % 65’e, 2012-2013’de % 70’a, 2013-2014’de % 75’e çıkarmak.

2

2

1

Okul kütüphanesindeki 1820 olan kitap sayısını kampanyalar düzenleyerek 2013 yılı sonunda 2500’ e çıkarmak.

Donatım Grubu

01.03.10 / 10.05.10

………..

3

2

2

Öğrenci başına okunan kitap sayısı oranını her öğretim yılı sonunda %3 artırmak.

İletişim Grubu

01.03.10 / 31.12.10

50 TL

4

3

1

Okulumuza önümüzdeki öğretim yıllarında en az bir akıllı(elektronik) tahta kazandırılması.

Donatım Grubu

01.03.10 / 31.12.10

…………….

5

3

2

Donatım Grubu

01.03.10 / 31.09.10

…………….

6

3

3

Fiziki mekânların iyileştirilmesi, 5 yıl içerisinde basamak basamak branş derslikleri oluşturulması

Donatım Grubu

01.03.10 / 31.12.10

…………….

7

3

4

Okul bahçesinin düzenlenmesi öğrencilerle birlikte yapılacak

Donatım Grubu

01.03.10 / 31.12.10

…………….

8

4

1

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması.

İletişim Grubu

13.09.10 / 17.09.10

…………….

9

4

2

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çeşitlendirmek.

İletişim Grubu

01.03.10 / 31.12.10

…………….

10

5

1

Öğrenci velilerinin kendilerini eğitim öğretimin bir parçası olarak görmelerini sağlamak.

İletişim Grubu

01.03.10 / 31.12.10

…………….

11

5

2

2009–2010 öğretim yılından itibaren sınıf veli toplantılarına velilerin % 70’inin katılması, sağlanacaktır.

İletişim Grubu

01.03.10 / 31.12.10

…………….

12

6

1

2009-2010 Eğitim Öğretim yılında tüm öğretmenleri hizmet içi eğitim kursundan geçirmek.

İletişim Grubu

01.03.10 / 31.12.10

…………….

13

7

1

Okul öncesi eğitimin eğitim bölgemizdeki bütün öğrencilere yaygınlaştırılması.

İletişim Grubu

01.03.10 / 31.12.10

…………….

Ders araç gereç eksikliklerinin giderilmesi.

AÇIKLAMALAR İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır:

35

Açıklamalar


♦ Her yılın başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş olmasına dikkat edilecektir. ♦ Her çalışma yılı veya dönemi için veya faaliyet için bir eylem planı hazırlanacaktır. ♦ Sorumlu kişi veya ekipler her ay rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefin gerçekleşme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır. ♦ Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her çalışma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir. ♦ Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifade edilmesi sağlanacaktır. ♦ Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir. ♦ Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir Tarafımdan Düzenlenmiştir Ali Özen Müdür Yardımcısı ONAY 08.02.2010 Mustafa DİNÇ Okul Müdürü

36


37

SEP  

Stratejik Eylem Plani