Page 1

3

4 040

2 014 Öğrencileri Sınavlarla İlgili İstatistikleri

Okulda ve Okul dışında kutlanacak törenler bilgisi

Okulda yada okul dışında düzenlenecek müsabakalara katılım bilgisi MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

MEM

MEM

MEM Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 1. Dilekçe 2. TC Kimlik No

1 Gün

EVET SUNULMADIĞIHİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP

1 Gün

EVET

1 saat

HAYIR

1 Saat

HAYIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

ŞİKAYET MERCİ

YILLIK İŞLEM SAYISI

TAMAMLANMA SÜRESİHİZMETİN ORTALAMA

1 Gün SÜRESİMEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA

1 Gün

1 saat

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1 Saat

İLÇE MEM KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

PARAF LİSTESİ

İLÇE MEM

Müdür

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

Müdür Müdür Yrd.-

İLK BAŞVURU MAKAMI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

Müdür Yrd.-

1.Dilekçe

Müdür Yrd.-

Ali ÖZEN Müdür Yrd.

1.Öğrencinin T.C. Kimlik No 2. Okul Numarası 3. Dilekçe

Ali ÖZEN Müdür Yrd. Ali ÖZEN Müdür Yrd. Yrd.Ali ÖZEN Müdür

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER İN ADI

Müdür MüdürMüdür Yrd.-

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

1.Öğrencinin T.C. Kimlik No 2.Dilekçe

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM

MEB

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

HİZMETTEN YARARLANANLAR

MADDE NUMARASIHİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN ADI

STANDART DOSYA PLANI KODU

KURUM KODU

MEB

Öğrenci ve öğretmenlerin planlanmış müsabakalarla ilgili bilgi isteği MEB

Öğrenci ve öğretmenlerin planlanmış törenlerle ilgili bilgi isteği 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

MEB

Öğrencinin öğrenimi süresince okulda bulunan Sınav kayıtları Öğrenciler

013

579581

Öğrencinin öğrenimi süresince okulda bulunan kayıtları

Öğrenciler

579581

Öğrencilerle ilgili istatistikler 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

ÖğretmenlerÖğrenci ve ÖğretmenlerÖğrenci ve

579581

1

053

579581

SIRA NO

AKÇAY İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUMU SÜRECİNDE


İLÇE MEM

1 saat

1 saat

EVET

İLÇE MEM

1 saat

1 saat

EVET

İLÇE MEM

1 Hafta

2 Hafta

EVET

1 Gün

1 Gün

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1 Gün

1 Gün

EVET

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1 Hafta

2 Hafta

HAYIR

MüdürMüdür Yrd.Müdür Müdür Yrd.-

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Öğrencinin T.C. Kimlik No 2. Okul Numarası 3. e-okul veli bilgilendirme sistemi

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Sözlü Başvuru

MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.-

1.Dilekçe

Yrd.Ali ÖZEN Müdür

1.Resmi Yazı 2.TC Kimlik No

Ali ÖZEN Müdür Yrd.

1. Dilekçe 2. TC Kimlik No

Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM MEM MEM MEM

MEB MEB MEB

MEB

Öğrenciler KuruluşlarÇeşitli Kurum ve

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Okul ile ilgili eğitim-öğretim dışında herhangi bir şikayet ve isteği olanların başvuruları

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Veli olmayıp okulla ilgili başvurusu olanlar

3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI NA DAİR KANUNU

MEM

206

10

Öğrenci sınavları ile ilgili tarih, bilgisine ulaşmak için

MEM

204

Sınavlar ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşma isteği

579581

9

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

MEB

Okula ayni ve nakdi yardım yapma isteğinde olanların bilgilendirilmesi

MEB OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MEB

Şahısların veya kurumların okula yaptıkları yardım bilgileri

Denetleme kurulu ve Genel kurulun bütçe ve harcamalarla ilgili bilgi isteği

579581

8

Okul-Aile birliği bütçe gelirgider bilgiler

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Okul aile Birliği

112 113

579581

7

Okul dışındaki dernekler, sendikalar, kulüpler vb nin bilgi istekleri

Vatandaşlar

070

Derneklerin okul personeli yada öğrencilerle isteyeceği bilgiler

579581

6

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Öğrenci ve Veliler

Öğrencinin öğrenimi süresince aldığı ödüllerin bilgisi

Vatandaşlar

054

579581

Öğrencinin aldığı ödüller bilgisi

579581

5

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)


Gerekli Yazışmalara bağlı olarak en kısa

EVET

2 Hafta

HAYIR

2 0Gün

HAYIR

2 0Gün

HAYIR

1 Gün

1 Gün

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1 Gün

1 Gün

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1 Gün

1 Gün

HAYIR

süredesüredeGerekli Ya

1 Hafta 10 Gün 10 Gün

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM İLÇE MEM İLÇE MEM İLÇE MEM

Müdür Müdür Yrd.-

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No 3.Sınav Sonuç Belgesi

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe 2. Sözlü Başvuru

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe

MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.-

1.Dilekçe

MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.-

1.Dilekçe 2.Sözlü Başvuru

Ali ÖZEN Müdür Yrd.

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM MEM MEM

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEB

MEM MEM

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM

MEB MEB MEB

Öğrenci ve Veliler

1.Dilekçe

Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

Anadolu Öğretmen liselerine kayıt olmak için istekte bulunup kurul kararının alınması

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Öğrenci ve Veliler

Öğretmenler 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

1.Dilekçe 2.İlgili Evrak

Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

Öğretmen yetiştiren okulların öğrenci kabulü ile ilgili bilgi isteği

Planlama ve programların zümre toplantıları öncesinde gözden geçirilmesi için olan değişiklikten haberdar olmak için başvuru yapılması

MEM

Öğretmenlerin ders öğretim program ve metotları ile ilgili bilgi isteği

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

17

325

579581

16

Öğretmenlerin yönetmelikler ile ilgili bilgi isteği

Alınan kararların ve uygulamaların yönetmeliklere uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi halinde başvuru yapılması

MEB

322 322

579581

15

Öğretmenlerin toplantı tutanak bilgilerine ulaşma isteği

MEB

316

Okul kurullarının tutanakları hakkında bilgi belge isteği

579581

14

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Öğretmen

Öğrencide görülen davranış ve öğrenim sapmaları hakkında bilgi alma isteği

1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

Öğretmen

Öğretim ve eğitim faaliyetler gidişi ile ilgili velilerin bilgi isteği

RAM ve okul rehberlik servisi le ilgili bilgi ve hizmet isteğinde bulunma isteği

1739 SAYILI MİLL EĞİTİM TEMEL KANUNU

579581

13

Rehberlik faaliyetleri ile ilgili bilgi edinme

Öğretmenlerin özlük bilgilerine (emeklilik,hizmet içi eğitim, sınav vb.)ulaşma isteği

Öğretmen

312

579581

12

Öğretmenlerin özlük işleri

Öğrenci ler

243 311

579581

11

MEB

579581

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU


İLÇE MEM

1 Hafta

2 Hafta

HAYIR

İLÇE MEM

1 Gün

1 Gün

HAYIR

İLÇE MEM

10 Gün

1 0Gün

HAYIR

İLÇE MEM

10 Gün

1 0Gün

HAYIR

10 Gün

2 0Gün

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

10 Gün

20Gün

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1 Gün

1 Gün

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1 Saat

1 saat

HAYIR

1.Dilekçe 2. Sözlü Başvuru

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe 2. Sözlü Başvuru

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe 2.Yetki Belgesi

MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.-

1.Dilekçe

MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.-

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM MEM MEM MEM MEM

MEB

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM

MEB MEB MEB MEB

Vatandaşlar

Öğretmenler

Veliler MEB

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Öğretmenlerin tören yerleri, çalışma ve raporları öğrenme isteği

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MEM

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

1.Dilekçe

Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

Tören yerleri, çalışma ve raporları öğrenme isteği

Kütüphaneden yararlanma isteğinde bulunmak için başvuru yapılması

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No

Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

473

25

Müdürlüğe verilen ve cevap alınamayan dilekçenin takibi için başvuru

3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI NA DAİR KANUN

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Okul kütüphanesinden öğrenci ve velilerin yararlanma istekleri

579581

24

Okulların üst makamlarla yazışmaları konusunda ihtiyaç duyulan bilgileri

Okul meclisinin yapmış olduğu toplantı ve kararları ile ilgili bilgi isteği

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

MEM

464

579581

23

Öğrenci meclis başkanlığı ile ilgili karar ve tutanak bilgi isteği

Okulda gösterim ve sunum yapmak için kaynak isteğinde bulunma

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

MEB

422

579581

22

Öğretici filmlerle ilgili kaynak isteği

Okulda ve yakınlarında tehdit içerdiği düşünülen konularda bilivermek uyarıda bulunmak için

MEB

406

579581

21

Okulun her türlü kazalardan korunma işleri ile ilgili bilgi isteği

Öğrenciler

374

579581

20

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

İlgili Kişiler

371 373

579581

19

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

İlgili Kişiler

Öğretmenlerin okulda sergi, galeri vb işler için bilgi isteği

Sergi açmak gibi okulda süre faaliyet göstermek için yer temin etmek isteyenlerin başvuru yapması

İlgili Kişiler

Özel Alt sınıfta öğrencisi olanların istek ve şikayetleri

Öğretmenler

326

579581

Özel öğretim ile ilgili bilgi isteği

579581

18

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)


İLÇE MEM

1 Saat

1 saat

HAYIR

İLÇE MEM

1 Saat

1 saat

EVET

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1 Gün

2 Gün

EVET

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1 Saat

2 saat

EVET

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

10 Gün

1 0Gün

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

10 Gün

2 0Gün

EVET

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

10 Dakika

11 Dakika

EVET

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1 Saat

1 saat

EVET

Müdür MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.Müdür Yrd.-

Ali ÖZEN Müdür Yrd. Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe 2. TC Kimlik No 3.Beyanname veya 4.muhtardan alınan Ekonomik durum belgesi

MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.-

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No

MüdürMüdür Yrd.-

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No

Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Akçay İlköğretim Akçay İlköğretim Okulu Okulu Müdürlüğü Müdürlüğü

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM MEM MEM

MEB

MEM

MEM

MEB MEB

MEM

MEB MEB

Öğretmenler Öğrenci er İlgili Kişiler

MEB

MEM

DPY sınavına başvuru veya okul dışı yardımların isteğinde başvuru için

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No

Yrd.Ali ÖZEN Müdür

Öğrenci burs ve yardım işleri

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

550

33

Öğrencinin okul içinde rahatsızlanması ve yaralanması durumunda yada dışarıda aldığı doktor raporunu beyanı için

MEM

540

Öğrenci sağlık işleri

579581

32

Başka bir okula nakil gitmek için gittiği okula vermek üzere bilgi isteği için

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MEB

530

Öğrenci sınav ve sınıf geçme işleri ile ilgili bilgi isteği

579581

31

Okul dışı kurum ve kuruluşlarca öğrencinin disiplin durumunu sorgulayan bilgilere ulaşmak için

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No

1.TC Kimlik numarası 2.Varsa Şehit ve Muharip Belgesi ile Özel Eğitim belgesi 3.Veli Sözleşmesi

MEB

520

Öğrencilerin davranış kurullarının kendileri ile ilgili bilgilere ulaşma isteği

579581

30

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

1.Sözlü Başvuru

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No 3.İlgili Evraklar (kyıt yılı ,tarih vs…)

Öğrenci er

Okula ilk defa yada nakil olarak gelişlerde yani kayıt veya nakillerde başvuru

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

kurumlarÖğrenci ve İlgili

Öğrenci kayıt-kabul ve Nakil işleri ile ilgili bilgi isteği

Okul dışı kurum ve kuruluşların öğrencinin okuldan ayrılama durumu hakkında istediği resmi bilgilere ulaşmak için başvur

579581

29

Diploma, Tasdikname, Karne gibi belgelerle ilgili bilgi isteği

Okul dışı kurum ve kuruluşların öğrenci hakkında istediği resmi bilgilere ulaşmak için başvuru

Öğrenci ler

510

579581

28

Öğrenci belgesi isteği

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Öğrenci ler

501 502

579581

27

Öğretmenlerin törenlerle ilgili arşiv bilgilerini ve örneklerini öğrenme isteği

Veliler ve Öğrenci er

476

579581

Törenlerle ilgili arşiv bilgilerin öğrenme isteği

579581

26

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)


İLÇE MEM

1 Saat

1 saat

HAYIR

İLÇE MEM

1 Saat

1 saat

EVET

İLÇE MEM

1 Saat

1 saat

HAYIR

1 Gün

1 Gün

EVET

1 Gün

1 Gün

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1Gün

1 Gün

EVET

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1Gün

1 Gün

EVET

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1Gün

1 Gün

EVET

Müdür MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.-

İLÇE MEM

1.Dilekçe

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No 3.Yurtdışı çıkış belgeleri

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No 3.Kimlik Fotokopisi 4.Form

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No 3.İlgili Evraklar (kyıt yılı ,tarih vs…)

Müdür Yrd.-

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No 3.Gönüllü veli başvuru formu

Ali ÖZEN Müdür Yrd. Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM MEM MEM MEM

MEM

MEM

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM

MEB MEB MEB

MEB

Veliler MEB

Öğretmenlerin kılavuz kitaplar hakkında dilek ve istekleri ile ilgili başvuruları

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

1.Dilekçe 2. TC Kimlik No 3. Sağlık kurulu / Kuruluşu raporu

MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.-

Öğretmenlerin kılavuz kitaplar hakkında bilgi isteği

Ders kitaplarının içeriği hakkında dilek ve şikayetler ile ilgili başvurular

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

1. Sözlü Başvuru

Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

611

41

Okulun öğrencisiyken yurt dışında ikamet etme zorunda kalan öğrencilerin durumları

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Ders kitapları hakkında öğretmen ve öğrencilerin bilgi isteği

579581

40

Yabancı memleketlerde öğrenim görenlerle ilgili işler

Zorunlu öğrenim yaşını oldurmuş mezun olamamış iş ve işlemler

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MEM

590 611

579581

39

Okuldan mezun olmuş kişilerin çeşitli kurumlar tarafından kendisinden istenen bilgileri okuldan temin isteğinde

MEB

Öğrencilerin mecburi öğrenim çağı ile ilgili iş ve bilgileri

579581

38

Mezun olmuş öğrencilerin bilgi ve belge istekleri

MEB

570 580

579581

37

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MEB

Okuldan gönderilen "gönüllü veli" formunun doldurulup okula gönderilmesi

KurumlarÖğrenciler ve İlgili Veliler ve Öğrenci er Veliler ve Öğrenci er

Öğrenci sosyal etkinlikleri ile ilgili bilgiler

579581

36

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

İlgili Kişiler

562 563

579581

35

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Öğrenciler

Öğrenci spor faaliyetleri hakkında işler

Katılacağı sportif etkinliğe uygun olup olmadığının veli izni ve doktor raporu ile ilgili olan bölümü

Veliler ve Öğrenciler

Kampa yada geziye gidecek öğrencinin gideceği yeri ve durumu hakkında bilgi alma için

Öğretmenler

561

579581

Öğrencilerin kamp ve gezi işleri

579581

34

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)


1.Yapılacak kermes , çay , gösteri gibi etkinliklere sözlü olarak katılma isteği başvurusu

İLÇE MEM

1 Gün

1 Gün

EVET

İLÇE MEM

1 Saat

1 saat

HAYIR

İLÇE MEM

1 Saat

1 saat

HAYIR

İLÇE MEM

10 Gün

15 Gün

EVET

İLÇE MEM

10 Gün süredeMevzuata uygun süredeMevzuata uygun

15 Gün süredeMevzuata uygun süredeMevzuata uygun

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

HAYIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

1 saat

2 saat

EVET

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Sözlü Başvuru

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Dilekçe 2.Terfi Mektubu 3.Diğer Evrak

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

İLÇE MEM

1.Yönetmelikte belirtilen evrak

MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.- MüdürMüdür Yrd.-

1.Dilekçe 2.TC Kimlik No 3.Gönüllü veli başvuru formu

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

MüdürMüdür Yrd.-

1.Dilekçe 2. TC Kimlik No 3. Sağlık kurulu / Kuruluşu raporu

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

Müdür MüdürMüdür Yrd.-

1.Kitaplık Kulübüne Sözlü başvurusu 2.Kaydını yaptırması

Müdür Yrd.-

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEB MEB MEB

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEM MEM MEM MEM

MEM

MEB MEB MEB

MEB

Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler İlgili Kişiler

1.Dilekçe

Ali ÖZEN Müdür Yrd. Yrd.Ali ÖZEN Müdür Ali ÖZEN Müdür Yrd. Ali ÖZEN Müdür Yrd. Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür Yrd.Ali ÖZEN Müdür

Okul tanıtımı işleri

Okulu tanıtım amaçlı yapılacak çalışmalara katıda bulunma isteğinde bulunan veli ve paydaş başvurusu

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MEB OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 825

49

MEB OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MEM

Okula yardım amaçlı okulun ayniyat ihtiyaç ve isteğini sorgulamak için

MEB OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MEM

Ayniyat işleri ile ilgili bilgi ve belge isteği

Okul-Aile birliğince ve okul komisyonlarınca sipariş ve satın alma işleri

579581

48

Okul-Aile birliğince ve okul komisyonlarınca sipariş ve satın alma işleri

Okul-Aile birliğince ve okul komisyonlarınca inceleme ve teklif mektupları ile ilgili işler

MEB OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MEM

823

579581

47

Okul-Aile birliği ve okul komisyonları inceleme ve teklif mektupları

Velilerin okulda yapılmasını düşündükleri inşaat çalışmalarını okul idaresi ile paylaşmaları

MEB

822

579581

46

Okul binası onarım işleri ile ilgili istek ve şikayetler

3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI NA DAİR KANUN

Okul Aile Birliği

715 821

579581

45

Okul ve ders işleri için okulda fotokopi çekme durumunda başvuru

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Okul Aile Birliği

676

Okulda fotokopi istek işleri

579581

44

Okul ve sınıf kitaplıklarından hikaye ve kaynak kitap isteğinde bulunulması

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Okul Aile Birliği

675

Okul ve Sınıf kitaplıklarından kitap isteği

579581

43

Öğrencilerin yardımcı kaynak kitapları ile ilgili bilgi isteği

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Personelİdareci , Öğretmen , Veli ve Diğer

611

579581 579581

42

Öğrencilerin akademik gelişimleri ile ilgili kullanmak istedikleri yardımcı kaynakların uygunluğu ile ilgili bilgi edinme başvuruları


Tarafımdan Düzenlenmiştir Ali ÖZEN Müdür Yardımcısı

HAYIR

2 Gün

1Gün

İLÇE MEM

MEM

MEB

Müdür Müdür Yrd.-

1.Dilekçe

Ali ÖZEN Müdür Yrd.

Ders aletleri ve malzemeleri ile ilgili istek ve şikayetler

Akçay İlköğretim Okulu Müdürlüğü

870

Ders aletleri ve malzemeleri

ÖğrencilerVeliler , Öğretmenler ,

579581 50

MEB OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( 5825074)

Uygundur Mustafa DİNÇ Okul Müdürü

hizmet envanteri  
hizmet envanteri  

hizmet envanteri

Advertisement