Page 1

4IZ[:I[JWZO

SUNDE BØRNS Sådan hjælpeR du dit barN i hveRdagEn AKADEMISK FORLAG

AKADEMISK FORLAG


9788750051237_Sunde borns problemer.indd 2

5/7/18 9:44 PM


Sunde børns problemer – sådan hjælper du dit barn i hverdagen Lars Rasborg

Akademisk Forlag

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 3

5/7/18 9:44 PM


Sunde børns problemer – sådan hjælper du dit barn i hverdagen Copyright © 2009, 2018 Lars Rasborg og Akademisk Forlag – et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont 2. udgave, 1. oplag, 2018 Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. Forlagsredaktion: Hanne Lyng Frandsen Omslag: Henriette Mørk Sats: Lumina Datamatics Tryk: Livonia Print ISBN 978-87-500-5123-7 Akademisk Forlag Vognmagergade 11 1148 København K www.akademisk.dk

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 4

5/7/18 9:44 PM


INDHOLD

Forord til 2. udgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Hjernen og hverdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Forældrene som barnets nærmeste hjælpere . . . . . . . . . . . . . 12 Metoderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Succeshistorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bogens eksempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sprogbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1. Forestillinger om barnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Spejling som metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Når der er brug for spejling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Storm på tre år begynder i børnehave . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kamp og overtilpasning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Overtilpasning kommer af frygt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Den voksnes følelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2. En tilstrækkelig god mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 At prøve sig frem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 At tåle modgang og komme gennem konflikt . . . . . . . . . . . 29 Forældrene finder balancen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 En perfekt tilpasning til Aske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Emma afviser sin mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 5

5/7/18 9:44 PM


3. Spejling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Krav til en spejling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Hvad der ikke indgår i en spejling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Forveksling med andre metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Spejlingens form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Spejlingens variationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Spejling af positive ændringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Glæden ved udvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Modvilje mod spejling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Håndtering af modvilje og tavshed . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Adskillelse af barnets og den voksnes følelser . . . . . . . . . . . . 77 Julie stopper med at ride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Forbundet med barnets følelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Maria tilbageholder vrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Daniel slår andre børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Sammy vil ikke i skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Spejling af søskende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Spejling i gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4. Jeg-støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Jeg-støtte som handling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Krop og sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Fra spontan støtte til en metode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Guidning er ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 At ville hjælpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Du laver dig selv om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Modstand mod jeg-støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Jeg-støtte tager frihed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Aftrapning af jeg-støtten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 For små skridt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 6

5/7/18 9:44 PM


Barnet tager initiativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Aftrapningens skridt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Trivsel og praktisk funktionsniveau . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Forholdet mellem jeg-støtte og spejling. . . . . . . . . . . . . . . 112 Jeg-støtte og overtilpasning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Jeg-støttende metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Hvad der ikke er jeg-støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Mark er urolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Aske er ængstelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

5. Adopterede børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Mangelfuld omsorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Mille tror, at hendes forældre forsvinder . . . . . . . . . . . . . 135 Retraumatisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Aksel tror, han er årsagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6. Daginstitution, skole og PPR . . . . . . . . . . . . . . 143 En ligeværdig dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 PPR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

7. Børnepsykiatriske diagnoser . . . . . . . . . . . . . . 149 Slutord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Stikord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 7

5/7/18 9:44 PM


9788750051237_Sunde borns problemer.indd 8

5/7/18 9:44 PM


FORORD TIL 2. UDGAVE

Emma på tre år afviste sin mor og ville kun have hjælp af sin far. Sammy på 14 år passede ikke skolen. Disse to børns forældre fik i løbet af seks-ti samtaler med en psykolog en forståelse af deres børn og erfaring med nogle metoder, der gjorde dem i stand til at løse problemerne. Inden forældre søger hjælp, har de ofte gjort mange forsøg på selv at løse problemet. Når de søger hjælp, er de derfor frustrerede og føler sig afmægtige, og ønsket om en positiv forandring er meget stort. Sunde børns problemer handler om, hvordan forældre under vejledning selv kan hjælpe deres barn og meget ofte gøre det bedre og hurtigere, end fagfolk kan. Bogen handler også om, hvordan daginstitutionen og skolen kan medvirke. Det særlige ved bogen er metoderne spejling og jeg-støtte i den udformning, som jeg giver dem. Metoderne er velkendte og lette at forstå, for de bygger på, hvad vi spontant gør i omsorgen for spæd- og småbørn. Alligevel viser erfaringer, at når det gælder større børn og unge, har de fleste, både forældre, pædagoger og lærere, brug for at øve sig under sagkyndig vejledning, før de behersker metoderne. Pædagoger og lærere får typisk vejledningen på træningskurser, og forældre får den som et led i rådgivende samtaler. Bogen er således ikke tænkt som en selvhjælpsbog, men den kan give dig en idé om, hvorvidt du og dit barn kan være hjulpet af spejling og jeg-støtte, og det kan spare 9

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 9

5/7/18 9:44 PM


SUNDE BØRNS PROBLEMER

rådgivningstimer, hvis du læser bogen før eller under rådgivningen. Sunde børns problemer udkom første gang i 2009. I denne nye udgave er der foretaget mange tilføjelser, forenklinger og præciseringer. Der er blandt andet tilføjet flere varianter af metoderne samt et lille, helt nyt kapitel, som handler om børnepsykiatriske diagnoser. Ændringerne bygger i høj grad på nye erfaringer, som er høstet i forbindelse med rådgivning af forældre. Bogen er så forskellig fra første udgave, at de to udgaver ikke kan anvendes sammen, for eksempel på træningskurser. Bogen bygger på mange års erfaringer med rådgivning af forældre og adoptivforældre og er skrevet til dem. Den henvender sig desuden til pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, familierådgivere, psykologer, kommunale sagsbehandlere, børne- og ungdomspsykiatere samt alle andre, som arbejder med børn og unge eller bare har interesse for emnet. Tak til de mange forældre og adoptivforældre, som gennem deres tillid til rådgivningen og engagement i den har gjort denne nye udgave mulig. Og tak til Marianne Krogh Jensen for kommentarer til kapitel 5: Adopterede børn. København, april 2018 Lars Rasborg

10

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 10

5/7/18 9:44 PM


INDLEDNING

Det barn, som udvikler sig helt uden vanskeligheder, findes næppe. Før eller senere i opvæksten vil der formentlig være et eller andet i ethvert barns adfærd, som får forældrene til at overveje, om barnet har et problem og har brug for hjælp. I langt de fleste tilfælde bliver svaret, at barnet ikke har noget problem, men at der blot er tale om et træk, som de voksne ikke havde forventet, for eksempel at det først som otteårig knækker læsekoden. I andre tilfælde bliver svaret, at barnet har et afgrænset problem, som let kan løses, for eksempel at det kun vil have hjælp af den ene af forældrene. Indtil problemet er løst, kan det imidlertid godt være en stor belastning for barnet, forældrene og eventuelle søskende og undertiden også for børn og voksne i daginstitution og skole. Kun i sjældne tilfælde er børns udviklingsproblemer mere alvorlige, og de falder uden for denne bogs rammer.

Hjernen og hverdagen I de seneste mange år er det blevet almindeligt at tænke over børns vanskeligheder som noget medfødt i hjernen og at overveje, om barnet mon har autisme eller ADHD, for blot at nævne de to mest almindelige psykiatriske diagnoser til børn. Erfaringer fra forældrerådgivning viser imidlertid, at børnenes vanskeligheder i mange tilfælde er forståelige på baggrund af deres livserfaringer og forhold i deres hverdag. 11

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 11

5/7/18 9:44 PM


SUNDE BØRNS PROBLEMER

Det giver en masse muligheder for, at forældre, pædagoger og lærere kan løse problemerne ved at handle på nye måder, og de nye handlinger fører desuden til, at både barn og forældre, pædagoger og lærere vokser rent menneskeligt. I sjældne tilfælde løser rådgivning kun problemerne delvist eller slet ikke, men psykiatriens dør smækker ikke i, selv om forældrene i første omgang afprøver, om de kan skabe løsningen i hverdagen.

Forældrene som barnets nærmeste hjælpere Når forældre, pædagoger og lærere tænker på samtaler med en psykolog, forestiller de sig ganske ofte, at samtalerne omfatter barnet alene eller barnet og forældrene. Nogle bliver overraskede, når jeg fortæller, at rådgivning af sunde børns forældre i langt de fleste tilfælde kun omfatter forældrene og i sjældne tilfælde desuden pædagoger og lærere. De fleste synes, det lyder rimeligt, når jeg tilføjer, at det jo er dem, der omgiver barnet i hverdagen, hvor vanskelighederne gør sig gældende, og at den hjælp, som de kan yde dér, som regel er mere effektiv end hjælpen fra en psykolog, som ikke er til stede i hverdagen. Dertil kommer, at det styrker forældrenes selvfølelse og gør dem mere kompetente, når de selv giver hjælpen, og at det uddyber forholdet mellem dem og barnet. Det samme gælder for pædagoger og lærere. Alle de rådgivningsforløb, som bogen bygger på, er alene foregået med forældrene. Deres beskrivelser af den udvikling, som går i gang hos barnet, når de spejler det og giver det jeg-støtte, viser som regel overbevisende tegn på, at problemerne bliver løst, og på, at hele familien begynder at trives. 12

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 12

5/7/18 9:44 PM


INDLEDNING

Metoderne De to metoder, spejling og jeg-støtte, som denne bog handler om, er værd at overveje, når almindelig og anerkendende pædagogik ikke virker efter hensigten. I almindelig pædagogik forsøger man at ændre barnet, for eksempel når man siger: ”Lad være med at slå.” I anerkendende og anden ressourceorienteret pædagogik forsøger man ligeledes at ændre barnet. Når man for eksempel spørger barnet, hvordan man kan hjælpe det med ikke at slå, lægger man op til, at det skal samarbejde om at ændre sig, så det ikke længere behøver at slå. I modsætning hertil er hensigten med spejling ikke at ændre adfærden; den er at forstå de følelser og tanker, som ligger bag adfærden og sætter den i gang, og at fortælle denne forståelse til barnet. Ligesom spejling indebærer jeg-støtte ikke, at barnet skal ændre adfærd. Støtten indebærer, at den voksne ændrer sin egen adfærd, så det bliver muligt for barnet at handle mere succesfuldt. Derudover sørger den voksne for, at andre ikke lider overlast på grund af barnets adfærd. Begge dele sker blandt andet ved at bringe sig tættere på barnet, sænke sine krav til det og guide det igennem forløb, som ellers kan volde barnet vanskeligheder. Spejling og jeg-støtte er alternativer til pædagogik. De er relevante, når pædagogik ikke virker efter hensigten. Metoderne søger at forstå, hvad der hindrer barnet i at ændre sin adfærd. Når den voksne forstår dette gennem spejling og ændrer sig selv ud fra forståelsen og gennem jeg-støtte, bliver det på lidt længere sigt muligt for barnet at ændre sig. Spejling angår barnets følelser og tanker, det vil sige de indre tilstande, mens jeg-støtte angår de ydre handlinger. 13

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 13

5/7/18 9:44 PM


SUNDE BØRNS PROBLEMER

Begge metoder er velkendte i omsorgen for spæd- og småbørn, hvor vi bruger dem spontant og uden at have navne for dem. Her i bogen udformer jeg metoderne, så forældre, pædagoger og lærere også kan bruge dem i forhold til større børn og unge. Langt de fleste forældre kan genkende metoderne fra omsorgen for et spædbarn og synes, at de er lette at forstå. Men i begyndelsen finder mange det svært at anvende metoderne med større børn og endnu sværere, når der er tale om unge. Forældrene erfarer imidlertid, at de allerede efter én eller nogle få samtaler kan begynde at bruge metoderne. Pædagoger og lærere kan derimod have sværere ved at lære metoderne, når det ikke lige drejer sig om deres egne børn. Det antyder, at det ikke så meget er uddannelsen som et tæt, følelsesmæssigt bånd til barnet, der betyder noget. Både forældre, pædagoger og lærere kan være bekymrede for, om de barnliggør og forkæler barnet eller den unge med al den forståelse og hjælp, som metoderne indebærer. Men erfaringer viser igen og igen, at den ’småbarnlige’ behandling ret hurtigt hjælper barnet eller den unge over udviklingsproblemet, hvorefter han eller hun kan fortsætte en alderssvarende udvikling.

Succeshistorier Bogen fortæller mange succeshistorier. Nogle forældre er så begejstrede, at det næsten lyder som en vaskepulverreklame: ”Vi har måbende af forundring set håbløse teenagekonflikter forvandle sig til ny samhørighed og nærhed mellem os.” Andre bruger ikke så store ord. I atter andre tilfælde er der brug for mere omfattende rådgivning og eventuelt også anden hjælp, før problemet løses. Selv om der er en overvægt af 14

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 14

5/7/18 9:44 PM


INDLEDNING

gode erfaringer, må metoderne stå deres prøve i hvert enkelt tilfælde, og de må vurderes på resultaterne.

Bogens eksempler De fleste af børnene i bogens eksempler er under 10 år, men metoderne kan lige så fint bruges over for større børn og unge – og også over for børn, der er blevet voksne. Det stiller blot større krav om at balancere mellem at drage omsorg for den unge eller voksne og at anerkende hans eller hendes selvbestemmelsesret. For enkelhedens skyld drejer eksemplerne sig desuden om familier med samlevende forældre, der endda alle er heteroseksuelle. Ikkedansk etnicitet indgår kun, når det drejer sig om børn, der er adopteret fra udlandet. Men metoderne kan naturligvis anvendes af forældre i alle familieformer mv. Eksemplerne er i øvrigt konstrueret, så genkendelse ikke er mulig. Sprogbrug Om sprogbrugen i bogen skal det bemærkes, at jeg ofte bruger nogle korte udtryk, hvoraf de vigtigste er følgende: r Barnet for barnet eller den unge. r Indre tilstande for tanker og følelser. r Han (fælleskøn) for han eller hun, og mor for mor og/eller far. Når det drejer sig om omsorgen for spædbarnet, taler jeg desuden hyppigere om moderen end om faderen, selv om fædre – når der ses bort fra graviditet og amning – efterhånden deltager i omsorgen på lige fod med mødre. r Forældrene og de voksne bruger jeg i flæng. Begge ord kan både dække forældre alene og inkludere øvrige voksne 15

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 15

5/7/18 9:44 PM


SUNDE BØRNS PROBLEMER

omkring barnet, ikke mindst pædagoger og lærere i daginstitution og skole. r Opdragelse og pædagogik bruger jeg i samme betydning, men med en tendens til at bruge det første, når der er tale om forældre, og det andet, når der er tale om pædagoger og lærere. Læserkommentarer er velkomne på post@lrpsykolog.dk

16

9788750051237_Sunde borns problemer.indd 16

5/7/18 9:44 PM


9788750051237_Sunde borns problemer.indd 2

5/7/18 9:44 PM


EmmA på trE år aFvisTe sin mor og VillE kuN haVe hjælp Af sIn fAr. ;IUUaXssZXI[[MLMQSSM[SWTMV*MOOMJ¦ZV[NWZ¥TLZMNQSQT¦JM\IN [MS[\Q[IU\ITMZUMLMVX[aSWTWOMV NWZ[\sMT[MIN LMZM[J¦ZVWOMZNIZQVOUMLVWOTMUM\WLMZ LMZORWZLMLMUQ[\IVL\QTI\T¦[MXZWJTMUMZVM 1VLMVNWZ¥TLZM[¦OMZPR¥TXPIZLMWN\MORWZ\UIVOM NWZ[¦OXs[MT^I\T¦[MXZWJTMUM\7OVsZLM[¦OMZPR¥TX MZLMWN\MNZ][\ZMZMLMWON¦TMZ[QOINU¥O\QOM·¦V[SM\ WUMVXW[Q\Q^NWZIVLZQVOMZ[\WZ\ SUNDE BØRNS PROBLEMERPIVLTMZWUP^WZLIVNWZ¥TLZM UMLXI[[MVLM^MRTMLVQVO[MT^SIVPR¥TXMLMZM[JIZVUML INOZ¥V[MLMXZWJTMUMZWOWUP^WZLIVLIOQV[\Q\]\QWVMV WO[SWTMVSIVUML^QZSM *WOMVPMV^MVLMZ[QO\QTNWZ¥TLZMWOITTMIVLZMUMLQV\MZM[[MNWZJ¦ZV[]L^QSTQVO"X¥LIOWOMZT¥ZMZM[]VLPML[XTMRMZ[SMZJ¦ZVMX[aSQI\MZMX[aSWTWOMZ[\]LMZMVLM WOJML[\MNWZ¥TLZM

WWW.AKADEMISKFORLAG.DK

Sunde børns problemer  

Sådan hjælper du dit barn i hverdagen Af Lars Rasborg

Sunde børns problemer  

Sådan hjælper du dit barn i hverdagen Af Lars Rasborg