NIKS TIL TICS. Arbejdsbog

Page 1

JUDITH BECKER NISSEN NIKS TIL TICS ARBEJDSBOG

JUDITH BECKER NISSEN i samarbejde med Martin Kærgaard & Lisbeth Laursen

NIKS TIL

TICS ARBEJDSBOG

isk Akadem Forlag


Denne bog tilhører: _______________________________

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 2

17/04/2018 18.49


JUDITH BECKER NISSEN i samarbejde med Martin Kærgaard & Lisbeth Laursen

NIKS TIL

TICS ARBEJDSBOG

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 3

17/04/2018 18.49


Niks til tics. Arbejdsbog Judith Becker Nissen. I samarbejde med Martin Kærgaard og Lisbeth Laursen © 2018 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Dea Emilia Beck og Lene Kamuk Design, illustrationer og sats: Jytte West/Westdesign Bogen er sat med: Flama og Swift Omslag: Jytte West/Westdesign Tryk: BALTO print 1. udgave, 1. oplag, 2018 ISBN: 978-87-500-5217-3 www.akademisk.dk

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 4

17/04/2018 18.49


INDHOLD Indledning

7

Session 1 – Tics – hvem, hvad, hvor

9

Session 2 – Habit Reversal Training (HRT)

29

Session 3 – Fortsat HRT og at fortælle om tics

37

Session 4 – Eksponering og responshindring (ERP)

43

Session 5 – Fortsat ERP

51

Session 6 – Fortsat tics-træning

57

Session 7 – Fortsat tics-træning

63

Session 8 – Tilbagefald og fortsat tics-træning

71

Session 9 – Booster-session

81

Ark og skemaer

87

Funktionsanalyse

88

Tics-belastningsskala

92

Prætics-skala

93

Tics-måleskema

94

Tics-beskrivelsesskema

102

Tics-tælleskema

110

ERP-skema 1

115

ERP-skema 2

116

ERP-skema 3

117

Metodeark

118

Tics-tjek

121

Tics-træning

122

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 5

17/04/2018 18.49


+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 6

17/04/2018 18.49


INDLEDNING I denne bog lærer du om tics, og hvordan du kan kæmpe mod tics, altså sige NIKS til dine TICS. Bogen er bygget op over 9 træningsgange (sessioner), og for hver gang er der en detaljeret beskrivelse af, hvad du skal arbejde med i træningen. I sessionerne kommer du til at træne sammen med din terapeut, men en stor del af træningen skal du lave derhjemme. Efter hver træning med din terapeut kan du – enten alene eller sammen med dine forældre – læse det kapitel, der hører til den session, du lige har været til. For mange børn og unge med tics kan der være perioder, hvor de har brug for en hjælpende hånd fra deres forældre. Dine forældre får derfor også hjemmeopgaver til hver gang. Disse hjemmeopgaver er skrevet ind i “Forældrevejledning” til sidst i hvert kapitel. Bagest i bogen er der forskellige skemaer og træningsark, som du kommer til at bruge undervejs i træningen. Alle skemaer og ark er skrevet med store bogstaver inde i bogen, så når du støder på dem, ved du, at du skal kigge efter dem bagest i bogen. Hvis du får brug for flere ark og skemaer i din træning, kan du printe dem fra bogens side på www.akademisk.dk. På et af arkene – Metodeark – vil du og din terapeut skrive alle de gode metoder, du har lært til at kæmpe mod dine tics, og hvornår dine tics bliver værre eller mindre slemme. På den måde kan du altid blive mindet om, hvilke situationer du måske skal undgå eller være særligt opmærksom på, og hvilken metode der virker bedst til lige netop dine tics. Bogen er altså et vigtigt redskab i kampen mod dine tics, da du altid vil kunne slå op i den, hvis der er noget, du har glemt eller gerne vil læse om igen.

7

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 7

17/04/2018 18.49


+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 8

17/04/2018 18.49


SESSION 1 TICS – HVEM, HVAD, HVOR I denne session lærer du, hvad tics er, og hvordan det er at have tics. Det er vigtigt at vide noget om dét, du skal kæmpe mod. Så forstår du langt bedre, hvorfor det nogle gange er lidt svært, og du finder ud af, hvad der kan hjælpe dig til at kæmpe endnu bedre. Din terapeut fortæller dig alt det, du skal vide om tics, men du får det også som en lille beskrivelse her, så du og dine forældre kan læse om tics derhjemme.

9

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 9

17/04/2018 18.49


Hvad er tics? Tics er bevægelser eller lyde, som man ikke laver frivilligt, men de ligner ofte helt almindelige bevægelser og lyde. I kasserne nedenunder er der eksempler på sådan nogle bevægelser og lyde. Nogle af dem er hurtige og er bare en enkelt bevægelse eller lyd – for eksempel et blink eller et snøft. Dem kalder man simple bevægelser (simple motoriske tics) og simple lyde (simple vokale tics). Andre bevægelser og lyde er mere komplekse (sammensatte). Det kan for eksempel være at hoppe på stedet eller en nakkebevægelse, hvor man både bruger nakke, skuldre og hoved. Disse kaldes komplekse bevægelser (komplekse motoriske tics). Også lydene kan være mere komplekse, for eksempel ord eller sætninger, man skal sige igen og igen. Disse kaldes komplekse lyde (komplekse vokale tics).

Eksempler på motoriske tics Blinke eller rulle med øjnene Rynke med næsen Skulderryk Vride i nakken Knække fingre eller tæer Sparke med ben Hoppe på stedet Lægge sig ned og rejse sig op Røre, indtil det føles rigtigt Banke Gnide på stof eller væg

Eksempler på vokale tics Snøftelyde Rømmelyde Host Pibelyde Dyrelyde Ord, fx ”nej, nej” Sætninger Gentagelse af egne ord/sætninger Gentagelse af andres ord/sætninger Bandeord

10

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 10

17/04/2018 18.49


Nogle børn og unge kan også mærke spændinger i dele af eller hele kroppen. Det kan for eksempel være mavemusklerne, som spændes op, eller armmusklerne, der skal spænde og gør armbevægelsen helt kejtet. Andre børn kan opleve blokeringer, hvor de pludseligt stopper op i en bevægelse, for eksempel når de går, eller pludseligt holder op med at sige noget. De ved godt, hvor de vil hen, og der er heller ikke noget galt med benmusklerne, men de kan bare ikke bevæge benene lige nu. På samme måde ved de godt, hvad de vil sige, men de kan ikke få det ud af munden.

»RØD, RØD, RØD« » « »1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2, 4, 6, 8«

Nogle børn kan også opleve tanke-tics (mentale tics). Disse tanke-tics kan opleves enten som en sang, man får “på hjernen”, at man skal tælle i hovedet, eller lyde, der kommer igen og igen. Man bliver normalt ikke bange for disse tanker eller lyde, men mere irriteret, da de kan føles som en konstant baggrundsstøj. Mange børn og unge ved slet ikke, at det faktisk godt kan være en del af det at have tics.

11

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 11

17/04/2018 18.49


Tics kan altså se meget forskellige ud og være mange forskellige steder på kroppen.

Eksempel på, hvor tics kan være placeret

Tanketics

Lydtics

Tics i ansigtet

Tics i skuldre og nakke

Tics i arme og ben

Tics i fødder

12

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 12

17/04/2018 18.49


Nedenunder kan du tegne en pil og skrive, hvordan dine tics ser ud lige for tiden.

Mine tics

13

+5. korr. Niks til tics_barnets_2018.indd 13

17/04/2018 18.49


JU SS

Mange børn og unge med tics prøver at skjule dem i skolen, og når de er sammen med deres venner. Men tit gør det ticene endnu værre. Denne bog giver dig konkrete ideer og metoder til at vinde kampen over dine tics. Med arbejdsark og skemaer kan du følge med i, hvordan dine tics bliver færre og færre.

C

Niks til tics er en bog til dig, der vil lære at bestemme over dine tics.

S J S OG

JUDITH BECKER NISSEN i samarbejde med Martin Kærgaard & Lisbeth Laursen

NIKS TIL

TICS TERAPEUTENS MANUAL

emisk Akad rlag Fo

CS

Bogens øvelser er en støtte for dig, der er i Niks til tics-behandling. De hjælper dig til at øve dig derhjemme på det, du har lært i terapien. Men du kan også arbejde med øvelserne på egen hånd med støtte fra en voksen.

Niks til tics – terapeutens manual

978-87-500-5217-3

www.akademisk.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.