Page 1

HANNE HEDE JØRGENSEN

Anerkendende læsning HANNE HEDE JØRGENSEN

Læseteknik for pædagogstuderende AKADEMISK FORLAG


Du skal møde tekster, som du møder et barn. Nysgerrigt, übent og anerkendende.

Anerkendende_leasning.indd 2

5/9/18 1:41 PM


Anerkendende læsning Læseteknik for pædagogstuderende

Hanne Hede Jørgensen

AKADEMISK FORLAG

Anerkendende_leasning.indd 3

5/9/18 1:41 PM


Anerkendende læsning Læseteknik for pædagogstuderende Hanne Hede Jørgensen © 2018 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Signe Hastrup Sats: Lumina Datamatics Bogen er sat med: Chronicle Text og Gotham Omslag: Berger Joa Tryk: Livonia Print

1 udgave, 1. oplag, 2018 ISBN: 978-87-500-5222-7

www.akademisk.dk

Anerkendende_leasning.indd 4

5/9/18 1:41 PM


Indhold Forord 7 Indledning

9

1. Pædagog er noget, man læser til

13

2. At læse tekster nysgerrigt, åbent og anerkendende 21 3. Anerkendende læsning som en gensidig bevægelse 27 4. Anerkendende læsning som et hermeneutisk perspektiv 31 5. Mening og sandhed 6. Tag teksten på ordet

35 41

7. At gå i dialog med tekster 8. Fra ord til handlinger

51

9. Hvordan kommer vi i gang? Efterskrift

53

57

Læsemodeller Opgaver

45

61

69

Litteratur 72

5

Anerkendende_leasning.indd 5

5/9/18 1:41 PM


Anerkendende_leasning.indd 6

5/9/18 1:41 PM


Forord ”Hvor mange har egentlig læst teksten?”

Spørgsmålet mødes med stilhed. Mens jeg ser rundt på studerende, der har travlt med alt muligt andet end mig, og det begynder at krible af irritation i min hovedbund, slår det mig pludselig, at det ikke er stilhed som i ligegyldighed, der breder sig i rummet – det er snarere stilhed som i ubehag. ”Hvor mange har skimmet den så?”

Fingre begynder at røre på sig og skyde op. Med ét bliver det klart for mig, at de studerende ikke har valgt teksten fra. I rummet sammen med mig sidder en flok studerende, der er godt i gang med deres drømmeuddannelse. De er fulde af god vilje og ivrige efter at diskutere, hvordan man bliver en god pædagog. Det er bare teksten, der synes at stå i vejen. Måske er den for svær. Måske synes den for langt væk fra det, de studerende er optaget af. Måske er det ikke så lige til for de studerende at se en mening med teksten. Måske er det heller ikke umiddelbart til at få øje på, hvordan teksten kan bidrage til den samtale om gode pædagoger, som vi alle gerne vil deltage i. Jeg tænker, at det er helt hen i vejret af mig at spørge, om de har skimmet teksten. Et overfladisk blik på

7

Anerkendende_leasning.indd 7

5/9/18 1:41 PM


teksten kan næsten gøre den mere utilgængelig og ligegyldig. Mere fjern. Spørgsmålet, om de har skimmet den, bliver egentlig bare sådan en lille mulighed for os om at mødes midt i ingenting. De kan komme mig velvilligt i møde, så jeg ikke står så alene og føler mig som en dårlig underviser, og de ikke føler sig som dårlige studerende. Jeg kan komme dem i møde, forklare og formidle lidt hovedpunkter, så jeg kan blive i forestillingen om, at vi sammen bevæger os ind i pædagogikkens verden. Men det gør vi ikke helt, vel? For det bliver bare min læsning, der får lov at stå alene. Måske har jeg glemt noget helt basalt. Nemlig at demonstrere, hvad vi kan bruge tekster til. Måske har jeg glemt at vise de studerende, hvordan vi kan mødes i og om tekster. Så vi alle bliver lidt klogere på teksten, på hinanden og på pædagogikken. Jeg tror, ganske simpelt, jeg har glemt at vise, hvordan tekstlæsning er en fundamental del af den faglige samtale om at blive gode pædagoger. Det må jeg se at få gjort noget ved. God læselyst! Hanne Hede Jørgensen Aarhus, maj 2018

8

Anerkendende_leasning.indd 8

5/9/18 1:41 PM


Indledning Det er sikkert de færreste, der søger ind på pædagoguddannelsen, fordi de har en brændende lyst til at læse teoretiske tekster. Ofte vil studievalget være motiveret af et ønske om at arbejde med mennesker, med relationer, og at gøre en positiv forskel for andre – hvad enten det er børn, unge, voksne eller særligt udsatte grupper. Måske kan det ligefrem være en skuffelse, at det første, man møder på studiet, er en række teoretiske tekster. Måske opleves det mere meningsfuldt at have et studiejob i en pædagogisk institution. Denne lille bog introducerer læsning som et studieteknisk værktøj til de mange studerende, der skal i gang – eller allerede er i fuld gang – med at studere til professionsbachelor som pædagog. Uanset hvor i uddannelsen studerende befinder sig, og uanset om vi taler om forelæsninger, dialogbåret undervisning, studiekredse med peers, vejledninger på uddannelse og i praktik, selvstudier, deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter, faglige samtaler eller andet så har pædagogstuderende brug for at læse tekster. Det har de, fordi teksterne indeholder viden. Viden om pædagogik og pædagogiske forhold, som vi, der er interesserede i pædagogprofessionen, gerne vil forstå, udveksle og diskutere.

9

Anerkendende_leasning.indd 9

5/9/18 1:41 PM


Men hvordan kommer man i gang med at læse tekster? Hvordan kan man blive så god til at læse, at selv svære tekster med mange, lange fagbegreber bliver interessante at læse og spændende at diskutere? Hvad er det for en viden om pædagogik og pædagogiske forhold, der findes i teksterne? Og hvordan kan den viden hjælpe pædagogstuderende til at blive gode pædagoger? Måske kan denne bog om anerkendende læsning give svar på nogle af de spørgsmål. Begrebet ”anerkendende læsning” er ikke oprindeligt mit, men udsprunget fra et forskningsprojekt, hvor jeg sammen med kollegaer fra pædagoguddannelsen VIA og fra Generel Pædagogik på AU og med studerende som medforskere undersøgte pædagogers fagsprog (Jørgensen & Tuft, 2018). I den forbindelse blev det klart, at de studerende for at lave gode interviews var nødt til at læse tekster, der definerede og diskuterede de begreber, de skulle undersøge. Nogle af teksterne var svære. Nogle var blot forstyrrende, fordi de satte den forforståelse om et fagbegreb, som nogle af de studerende kunne have, i bevægelse. Det var i den forbindelse, at lektor og ph.d. Karsten Tuft lod bemærkningen, som danner afsæt for denne bogs titel, falde: Du skal møde tekster, som du møder et barn. Nysgerrigt, åbent og anerkendende.

Men hvordan gør man så det? Og hvorfor er anerkendende læsning vigtigt for den pædagogiske faglighed?

10

Anerkendende_leasning.indd 10

5/9/18 1:41 PM


Disse spørgsmål har været omdrejningspunkt for en række læseeksperimenterende forløb, jeg sammen med studerende har afprøvet de seneste år. I ni små kapitler præsenterer jeg forskellige dimensioner af det at læse fagtekster. Undervejs inddrages fortællinger fra pædagogstuderende, der deler deres oplevelser med at læse tekster om pædagogik. Desuden introduceres der i en række tekstbokse til nøglebegreber og nøglepersoner, som det er godt at kende til, når man som pædagogstuderende gerne vil blive klogere på sit fag og sin profession. Bagest i bogen finder du seks læsemodeller med tilhørende opgaver, som kan hjælpe dig med at komme i gang med at læse og åbne teoretiske tekster op. Modellerne skal ikke forstås som opgaver, der kan løses, men som fortolkninger, der er i gang. Det vil sige som læsninger, man siden kan vende tilbage til og fortolke videre på. Tak til mine kollegaer på Pædagoguddannelsen VIA: Karsten Tuft, Michal Pilgaard og Anette Boye Koch samt Lotte Rahbek Schou på Generel Pædagogik, AU. Også tak til Stine, Christina og Anna og alle andre studerende, der løbende har eksperimenteret med og bidraget med gode spørgsmål, eksempler og forstyrrelser, der har gjort mig klogere. Særligt tak til tidligere studerende Camilla Lund Honoré, Marie Langy Jensen og Signe Brandenborg Andersen for at have skrevet efterskriftet i bogen her.

11

Anerkendende_leasning.indd 11

5/9/18 1:41 PM


,,Du skal møde tekster, som du møder,,et barn. Nysgerrigt, åbent og anerkendende.

Anerkendende læsning er en læseteknik, der viser vej ind i det pædagogiske tekstunivers. Teksten betragtes i bogen som en samtalepartner, som du bør møde anerkendende og lytte respektfuldt til, men som du på ingen måde behøver at være enig med. Det er i mødet med forskellige tekster, at du bliver klogere på dine egne positioner og holdninger og dermed på din pædagogik. Bogen udstyrer dig med en række læsemodeller, som kan støtte dig igennem hele dit studie. Samtidig introduceres du til pædagogiske nøglebegreber, som du løbende bør være i dialog med.

HANNE HEDE JØRGENSEN

www.akademisk.dk

Anerkendende læsning  

Læseteknik for pædagogstuderende

Anerkendende læsning  

Læseteknik for pædagogstuderende